Page 1

OOSTERZON

maandelijks infoblad uitgegeven door het gemeentebestuur van Zutendaal

NOVEMBER 2015

de

NOVEMBER

Start nieuwbouw VVW (p. 3) Herdenking Wapenstilstand (p. 4) Kerstdennen gezocht (p. 5) Nieuws van de provincie (p. 7) Ademloos (p. 8) Een thuis in twee huizen (p. 10) Halloweennight (p. 11) www.zutendaal.be Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smits, Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal

De herfst, van goudwaarde voor mens en natuur (p. 6)

UiTinZutendaal (p. 12-13) Terugblik (p. 14-15) de Oosterzon november Dag van de Jeugdraad (p. 16)2015

1


OPENINGSUREN DIENSTEN Gemeentehuis Oosterzonneplein 1 tel. 089 62 94 20 informatie@zutendaal.be maandag - vrijdag: 9 tot 12 uur woensdag: 14 tot 18 uur Containerpark Langendijkstraat 17 tel. 089 65 02 58 dinsdag - vrijdag: 8.30 tot 12 uur en 12.30 tot 15.30 uur Van 25/10 t.e.m. 23/3 is het containerpark op woensdag geopend van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur (winteruur). zaterdag: 8.30 tot 12 uur en 12.30 tot 15 uur

Levensloop 2015

Beste inwoners van Zutendaal Midden oktober vond Levensloop plaats in Genk. Deze sponsorloop waarvan de opbrengst gaat naar de Stichting tegen Kanker bracht heel wat Zutendaalse sympathisanten op de been. Verschillende loopgroepen en vele supporters uit onze gemeente namen deel. We waren blij dat we zoveel bekende gezichten zagen om dit initiatief een hart onder de riem te steken. Het kleuren van de bladeren zorgt intussen voor een prachtig tafereel. De herfst herbergt heel wat pareltjes. Je vindt ze zeker en vast ook in onze gemeente tijdens een wandeltocht in onze mooie bossen en parkjes. Vergeet niet om van al deze troeven te genieten maar denk eraan dat het in deze donkere dagen nog belangrijker is om ervoor te zorgen dat je in het verkeer goed gezien wordt. Vergeet dus niet om je voorzorgsmaatregelen te nemen zeker als je te voet of met de fiets op weg gaat. Verkeersveiligheid houdt ons allemaal sterk bezig. De aanleg van een fietspad naast de Noordlaan bewijst dat het onze inwoners zeker niet koud laat. Ook voor het gemeentebestuur is verkeersveiligheid een prioriteit. Vooral de zwakke weggebruikers zijn erg kwetsbaar in het steeds toenemende verkeer. Fietspaden langs de toegangswegen zijn daarom meer dan ooit nodig. De aanleg van een veilig, vrijliggend fietspad langs de Noordlaan past in deze visie. Als gemeentebestuur moeten we hierin onze verantwoordelijkheid nemen en het algemeen belang voorop stellen. Alleen op die manier zorgen we voor een leefbare gemeente waar het goed wonen is voor iedereen. Uw burgemeester Jef Bobbaers

Bibliotheek Oosterzonneplein 6 tel. 089 62 94 58 bibliotheek@zutendaal.be dinsdag & vrijdag: 18 tot 20 uur woensdag: 14 tot 18 uur zaterdag: 10 tot 12 uur Toeristisch hoofdkantoor Bezoekerscentrum Lieteberg Stalkerweg tel. 089 25 50 60 toerisme@zutendaal.be van Pasen tot Allerheiligen dagelijks: 10 tot 19 uur van Allerheiligen tot Pasen dagelijks: 10 tot 17 uur OCMW-Sociaal Huis Daalstraat 2 tel. 089 62 38 60 sociaalhuis@zutendaal.be De zitdagen per dienst vind je terug op www.zutendaal.be PWA Daalstraat 2 (gebouw OCMW-Sociaal Huis) tel. 089 62 38 67 pwazutendaal@telenet.be maandag & vrijdag: op afspraak dinsdag & donderdag: 9 tot 12 uur, namiddag op afspraak woensdag: 9 tot 12 uur Sluitingsdagen De gemeentelijke diensten (inclusief de bibliotheek en het containerpark) en het OCMW/Sociaal Huis zijn gesloten op maandag 2 november (Allerzielen) en woensdag 11 november (Wapenstilstand). Zitdag burgemeester Iedere woensdag van 16.30 tot 17.30 uur op het gemeentehuis. Gemeenteraad Op donderdag 26 november om 20 uur vindt de volgende gemeenteraadszitting plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en iedere inwoner kan deze bijwonen. Mits naleving van enkele afspraken kan je er ook zelf het woord voeren. De zittingen verlopen volgens het reglement van de gemeenteraad. Raadpleeg dus eerst het reglement op www.zutendaal.be onder de rubriek ‘Gemeenteraad’. Vanaf acht dagen voor de gemeenteraad vind je hier ook de vergaderagenda terug. College van burgemeester en schepenen Het schepencollege vergadert wekelijks op maandag om 18 uur in de schepenzaal. Deze zitting is niet openbaar.

2

de Oosterzon november 2015


Goed om weten

Start nieuwbouw clubhuis VVW Zutendaal

Door het stijgende ledenaantal was het clubhuis van de Zutendaalse vereniging VVW Zutendaal aan vernieuwing toe. Op de gemeenteraad van 29 januari werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Zutendaal en deze vereniging goedgekeurd. De eerste werkzaamheden werden onlangs aangevat. Door het stijgende ledenaantal tot meer dan 500 personen biedt het clubhuis onvoldoende ruimte. Leslokalen, douches en kleedkamers voldoen niet meer aan de hedendaagse normen om meer dan 850 cursisten per jaar te vormen. Het totale kostenplaatje voor de winddichte ruwbouw bedraagt 350.000 euro. Hiervan betaalt de gemeente 60 procent en de club 40 procent. Dit laatste bedrag leent de vereniging renteloos van de gemeente. Het nieuwe gebouw van de surfclub omvat een grote kelderruimte van 25 op 16 meter. Deze dient als opbergruimte voor het zeil- en surfmateriaal. De bovenbouw bevat een kantine, twee leslokalen, twee kleedkamers, een bergruimte en sanitaire voorzieningen. De afwerking aan de buitenzijde gebeurt in cederhout zodat de kantine mooi geïntegreerd is in de omgeving.

Door dit project komt het gemeentebestuur van Zutendaal tegemoet aan de grote behoefte aan een betere accommodatie voor de surf- en zeilclub. Aanvankelijk was het de bedoeling van de surfclub om het nieuwe clubhuis in twee fasen te bouwen gespreid over meerdere jaren. Maar dit voorstel stuitte op een aantal praktische problemen en zou ook extra kosten veroorzaken. Daarom werd er een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zutendaal afgesloten waarbij de nieuwbouw in één beweging kan gerealiseerd worden. Onlangs werd de kelder afgewerkt in betonconstructie. Het nieuwe clubhuis zou het komende seizoen gebruiksklaar zijn. De bouw van het nieuwe clubhuis is de eerste stap in de ontwikkeling van het masterplan Papendaalheide. Op de site tussen het clubhuis en de Genkerweg zullen vissers, duikers en wandelaars een plaats krijgen. Jongeren kunnen er BMX’en. Naast recreatie is ook de natuurontwikkeling bijzonder belangrijk voor dit gebied.

Meer info? Dienst sport, 089 62 94 39.

Openbare houtverkoop voor particulieren Zaterdag 14 november Op zaterdag 14 november organiseert het gemeentebestuur een openbare houtverkoop voor particulieren. Vanaf 10 uur kan je de loten van diverse houtsoorten op de gemeentelijke technische dienst (Langendijkstraat 17) kopen. Iedere geïnteresseerde inwoner kan ter plaatse het gekapte hout bekijken en bieden. Je dient contant te betalen. Meer info? Boswachter Wim Van Roey, 0479 67 95 29.

de Oosterzon november 2015

3


Goed om weten

Allerheiligen Op één en twee november herdenken wij de overledenen. Veel mensen doen in deze tijd van het jaar extra inspanningen om het graf van hun dierbare familieleden in orde te maken. Ook het gemeentebestuur is begaan met de inrichting, de netheid en de rust op de gemeentelijke begraafplaats.

Voor, tijdens en na Allerheiligen gelden er enkele voorschriften. Zo dien je na de werken aan de versiering of het onderhoud van een graf, alles netjes terug in orde te brengen. Afval sorteer je steeds en kan je deponeren in de daarvoor voorziene containers. Het is verboden vuilnis tussen de perken of op de graven te laten liggen of ter plaatse onder te delven. Van vrijdag 30 oktober tot en met maandag 2 november is het verboden: - het kerkhof te betreden met kruiwagens, emmers, schoppen, harken of andere reinigingswerktuigen; - grafstenen of andere graftekens te plaatsen, recht te zetten, op te voegen of weg te nemen; - graven en grafstenen te reinigen, beitelwerk uit te voeren.

Hulp nodig bij het poetsen van graven?

Lege bloempotten die in de periode na Allerheiligen op het kerkhof achterblijven, worden in de eerste helft van december door de technische dienst opgeruimd.

Veel mensen poetsen dan de graven. Maar wat als je dat niet meer kan? De medewerkers van het PWA kunnen je hierbij helpen. Het poetsen van een graf kost 8 euro, voor een familiegraf betaal je 10 euro. Hierbij is het nodige materiaal inbegrepen. W.I.G.W.’s (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) betalen 5 euro.

Het volledige gemeentelijke reglement met alle voorschriften vind je op www.zutendaal.be Meer info? Dienst burgerzaken, 089 62 94 24, bevolking@zutendaal.be.

Iedereen heeft graag dat het graf van zijn dierbare mooi verzorgd is op Allerheiligen.

Meer info? PWA Zutendaal, 089 62 38 67.

Herdenkingsplechtigheid Wapenstilstand Woensdag 11 november

Op 11 november herdenkt de gemeente Zutendaal samen met de oud-strijdersvereniging VOV Zutendaal het einde van de Eerste Wereldoorlog en de vele slachtoffers van beide wereldoorlogen en vredesmissies. Programma • 10 uur: ontvangst in het Cultuurcentrum • 10.45 uur: optocht naar de kerk Zutendaal • 11 uur: eucharistieviering. Aansluitend: korte plechtigheid en bloemenhulde aan het monument van de gesneuvelden, optocht naar het kerkhof en bloemenhulde aan het ereperk voor oud-strijders, huldiging aan het monument nabij de kerk. De herdenkingsplechtigheid vervolgt in het gemeentehuis en wordt afgesloten met een korte receptie. Meer info? VOV Zutendaal, lode.meyers@telenet.be. 4

de Oosterzon november 2015


Vacature 1 deeltijdse huishoudhulp via dienstencheques. Minimum 13 uur/week, maximum 25 uur/week. Dienstenbedrijf vzw PWA Zutendaal. Voorwaarden Wonen in Zutendaal of in de onmiddellijke omgeving. De kandidaten moeten graag poetsen, gemotiveerd zijn om te werken, een goede fysieke conditie hebben, klantvriendelijk en betrouwbaar zijn. Aanbod Wij bieden een job dicht bij huis die je kan combineren met de zorg voor je gezin onder goede arbeidsvoorwaarden. Het Dienstenbedrijf PWA Zutendaal heeft aandacht voor begeleiding en ondersteuning van haar personeel. De werkuren en werkdagen zijn overeen te komen. Meer info en solliciteren? PWA Zutendaal, 089 62 38 67 of pwazutendaal@telenet.be

Vragen over je pensioen? Stel ze aan een expert in je buurt. Je vindt alle uurregelingen en adressen van de zitdagen en kantoren op www.pensioenzitdagen.be of via het gratis nummer 1765. Wist je dat je op eender welke leeftijd je pensioendossier online kan raadplegen? www.mypension.be

Kerstdennen gezocht! Ieder jaar opnieuw prijken er tijdens de eindejaarsperiode grote kerstbomen in Zutendaal. Heb jij een mooie, grote en vrijstaande fijnspar in je tuin? Wil je deze schenken aan de gemeente Zutendaal zodat je boom een ereplaats krijgt tijdens de kerstperiode? Neem dan snel contact op. Meer info? Technische dienst, René Gubbels, 0475 75 10 62.

Vergeet je tegoed of je korting voor huisvuilzakken niet Inwoners van Zutendaal krijgen een tegemoetkoming bij aankoop van restafvalzakken. Je dient je korting of tegoed voor het einde van het jaar op te halen. Vergeet dus zeker niet om dit tijdig te doen. Ga met je identiteitskaart naar de dienst vrije tijd op het gemeentehuis. Een kaartlezer geeft aan op welk tegoed jij recht hebt en dit wordt automatisch in mindering gebracht bij de aankoop van een nieuwe rol restafvalzakken. De bon die gezinnen ontvangen bij geboorte van een kindje wordt samen met de geschenkbon van de gemeente opgestuurd. In 2015 krijgen gezinnen volgende tegemoetkoming: Gezinnen van 4 of meer* Tegoed van € 12,50 (= 1 rol grote restafvalzakken van 44 liter) Gezinnen van 3* Gezinnen van 2* Alleenstaanden*

Technicus cultuurcentrum Blijkbaar wordt nog regelmatig een oud telefoonnummer en een verkeerd e-mailadres gebruikt om de technicus van het cultuurcentrum te contacteren. De juiste gegevens van Leon Hensels zijn: gsm: 0495 16 54 67 e-mail: leon.hensels@zutendaal.be

Tegoed van € 9,40 Tegoed van € 6,25 (= 1 rol kleine restafvalzakken van 22 liter) Tegoed van € 3,15

Pampergezinnen bij geboorte* Bon van € 12,5 extra (= 1 rol grote restafvalzakkenzakken of 2 rollen kleine restafvalzakken) *De gemeente baseert zich hiervoor op de gezinstoestand van 1 januari 2015.

Meer info? Dienst vrije tijd, 089 62 94 51. de Oosterzon november 2015

5


De herfst, van goudwaarde voor mens en natuur Geniet van de vele mogelijkheden in Zutendaal Nu de herfst is aangebroken en we van al zijn facetten kunnen genieten, moeten we er ons van bewust zijn dat bomen en struiken niet alleen economisch belangrijk zijn. Ze zijn ook onmisbaar voor het milieu, de maatschappij en onze gezondheid. Gewoon het feit dat we hier op aarde kunnen leven, hebben we aan hen te danken. • Planten zetten de CO2-uitstoot om in zuurstof en halen fijn stof uit de lucht. Ze zorgen dus voor een betere luchtkwaliteit en veranderen het klimaat en onze gezondheid in positieve zin. Ze vangen ook neerslag op, houden die tijdelijk vast en filteren die en beperken zo de bodemerosie. • Bomen en struiken zorgen voor minder lawaai en visuele hinder en dragen zo positief bij tot onze mentale gezondheid. • Planten zorgen voor schaduw en verfrissen zo de omgeving. Ze beschermen ons ook tegen overvloedige invloed van de wind en dragen bij tot meer privacy. • Planten garanderen wereldwijd voedsel voor mens en dier en hebben via de geneeskunde een positieve invloed op onze lichamelijke en via sociale contacten in parken en bossen op onze mentale gezondheid. • Bomen en struiken vertegenwoordigen een economische waarde in de vorm van hout maar ook recreatief door de belevingswaarde en in de gezondheidszorg door o.a. medicinale toepassingen en het verbeteren van het geestelijk welzijn. Redenen genoeg om met volle teugen van de herfst en de vallende bladeren te genieten. Op dat vlak heeft Zutendaal immers heel wat te bieden.

Bladkorven In de gemeente staan er heel wat laanbomen. Dit betekent prachtige bloesem in het voorjaar, verfrissende schaduw in de zomer of een mooie bladkleur in de herfst. Maar bomen produceren ook een grote hoeveelheid afgevallen bladeren. De technische dienst is maanden in de weer om alles op te ruimen. Op een aantal plaatsen is het bij nat weer nodig de bladeren op te ruimen. Zo wordt verstopping van de riolering voorkomen. Ook het voetgangers- en fietsverkeer kan dan normaal verlopen, zonder (slip)gevaar. De gemeentelijke technische dienst plaatst in het najaar bovendien meer dan 500 bladkorven op verschillende plaatsen waar er bomen staan op gemeentelijke grond. Het plaatsen, ledigen en ophalen van de bladkorven, maar ook de afvoer van bladeren,… is erg arbeidsintensief en betekent voor de gemeente een kost van ongeveer € 20.000 euro. Voor het plaatsen van bladkorven gelden dezelfde regels en voorwaarden als vorig jaar. Wie in 2014 een bladkorf gehad heeft, krijgt die sowieso opnieuw. Voor wie voor de eerste keer een bladkorf wenst, volstaat een telefoontje op 089 61 11 53 of een mail paola.vanheusden@zutendaal.be of marc.vangeneugden@zutendaal.be. Let wel: in deze bladkorven mogen enkel bladeren van straatbomen (niet van bomen op privé-domein) en ook geen takken of ander afval. Dit beschadigt de machines die de bladkorven moeten ledigen.

6

de Oosterzon november 2015

Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be


de Oosterzon november 2015

7


Goed om weten

milieuwegwijzer

Ademloos In het voorjaar werden in een gedeelte van Zutendaal roetmetingen gedaan. De resultaten en conclusies hiervan stonden in een vorige Oosterzon. Roet is een onderdeel van fijn stof, dat nog een veel grotere boeman voor ons leefmilieu en onze gezondheid is. Fijn stof heeft de vervelende eigenschap dat het heel gemakkelijk giftige stoffen uit de lucht opneemt. Omdat die deeltjes zo klein zijn, kunnen ze diep in onze longen dringen. Daar kunnen de giftige stoffen die gehecht zijn aan de stofdeeltjes hun vernietigend werk doen. Uiteraard schaadt dit onze gezondheid en vermindert het onze verwachte levensduur. Voorname bronnen van fijn stof zijn dieselmotoren maar ook de moderne benzinemotoren stoten fijn stof uit. Daarnaast zijn de industrie en de huishoudens verantwoordelijk voor heel wat uitstoot van fijn stof. België staat op dit vlak helaas mee aan de weinig benijdenswaardige top in Europa. Toch kunnen we zelf heel wat doen om de hoeveelheid fijn stof te beperken: • Beperk je autokilometers en neem meer het openbaar vervoer en de fiets of ga te voet. • Stook zeker geen afval of behandeld hout op. Dit veroorzaakt giftige stoffen die via het fijn stof in onze longen terechtkomen, zowel bij degenen die in de buurt wonen als bij de stoker zelf.

• Laat je stookinstallatie regelmatig controleren en de verbranding optimaal afstellen. Hierdoor functioneert de installatie beter en stoot deze minder fijn stof en schadelijke stoffen uit. • Zet de verwarming iets lager. Dit bespaart energie en zorgt voor minder huishoudelijke uitstoot van fijn stof. Door je huis te isoleren bekom je hetzelfde effect. • Plant bomen en struiken want die filteren het fijn stof uit de lucht.

Het mooiste geschenk dat we onze kinderen en de volgende generaties kunnen nalaten, is een gezonde leefomgeving met zo min mogelijk fijn stof. En daar kunnen we allemaal iets aan doen…

Gezond Binnen - van 23 tot 29 november We isoleren onze huizen steeds beter, maar vergeten vaak om genoeg verse lucht binnen te laten. Wist je dat de lucht in huis daardoor meer vervuild is dan de buitenlucht. Met de volgende 8 tips maak je van je huis een gezonde thuis vol verse lucht: 1. rook niet (binnen) 2. ventileer vaak, via een ventilatiesysteem, -rooster of door het raam op een kier te zetten 3. verlucht extra tijdens of na het slapen, bij het douchen of baden, drogen van was in huis,…. 4. onderhoud ventilatiesystemen en –roosters, maak ze regelmatig schoon 5. was schimmelplekken weg, gebruik bij voorkeur ecologische reinigingsmiddelen 6. vermijd klus- en huishoudproducten, maar ook luchtverfrissers, geurkaarsen,… met schadelijke stoffen 7. zorg voor een temperatuur in huis van minstens 15°C 8. los problemen met opstijgend vocht, lekkende dakgoot, koudebruggen,… op. Data om te onthouden Meer info? www.gezondbinnen.be

8

de Oosterzon november 2015

Ophaling bordeauxkleurige en blauwe zakken: dinsdag 3 en 17 november Lediging groene containers: dinsdag 10 en 24 november Ophaling oud papier en karton: woensdag 25 november Grofvuilophaling: donderdag 5 november (aanmelden en sticker plakken) Het containerpark is gesloten op maandag 2 november en woensdag 11 november.

Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be


Goed om weten BIBLIOTHEEK 11.11.11. Heel je leven werken en geen pensioen ontvangen. Je kinderen ziek zien worden, maar geen dokter kunnen betalen. Voor vijf miljard mensen is dit bittere realiteit. Help 11.11.11 om de problemen bij de wortel aan te pakken. De wereldwijde uitbouw van sociale bescherming is een belangrijke hefboom om de armoede sterk terug te dringen. Draag je steentje bij via rekeningnummer BE30 0000 0000 1111. Giften van € 40 zijn fiscaal aftrekbaar. Je ontvangt je attest einde maart 2016. Meer info? www.11.be

Bescherm je tegen griep en haal een griepprik

Openingsuren: dinsdag van 18 tot 20 uur woensdag van 14 tot 18 uur vrijdag van 18 tot 20 uur zaterdag van 10 tot 12 uur. De bib is gesloten op woensdag 11 november.

Thema in de kijker: Young Adultscollectie

Young Adults is een genre dat vanuit de Verenigde Staten van Amerika is overgewaaid. Deze boeken zijn bedoeld voor jongeren van 14 tot 21 jaar. Ze vertrekken vanuit de interessegebieden van oudere tieners en vormen een brug tussen de jeugdliteratuur en de collectie voor volwassenen. Deze boeken zijn bij ons te vinden in onze adolescentenafdeling (AD-boeken). Enkele voorbeelden: Twilight-serie (Stephanie Meyer) - De hongerspelen (Suzanne Collins) - boeken van Helen Vreeswijk. Aankoopsuggesties zijn steeds welkom.

Lees 1 7

Lees je graag en ben je tussen 4 en 12 jaar, doe dan mee met ons leesproject Lees 1 7, in samenwerking met de Provincie. Onze nieuwe jeugdboeken krijgen het logo lees 1 7 en staan apart in het rek ‘aanwinsten voor de jeugd’. Wil je een leuke verrassing van de provincie ontvangen, lees dan vijf boeken met het Lees 1 7-logo en verzamel 5 stempels. Vraag je formulier aan de balie en je hebt tot eind maart 2016 de tijd om je vijf boeken/stempels te verzamelen.

Voorleesweek 21-29 november

Stichting Lezen wil iedereen aansporen om voor te lezen omdat voorlezen de taalontwikkeling en de fantasie stimuleert. Niet alleen voor jonge kinderen, maar ook voor kinderen die zelf al lezen gaat er een nieuwe wereld open. In de bibliotheek vindt iedereen een mooie selectie van voorleesboeken.

Tip van de bib: Week van de Smaak van 12-22 november

Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf half oktober je griepprik. Elk jaar zijn er andere griepvirussen. Voor meer info kan je terecht bij je huisarts of apotheker. Wie laat zich best vaccineren? • zwangere vrouwen • personen met een hart- of longziekte, of diabetespatiënten • personen met een verminderde weerstand • personen ouder dan 65 jaar • al wie in een woonzorgcentrum of ziekenhuis opgenomen is • alle mensen die onder hetzelfde dak wonen als bovenvermelde risicopersonen of zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden • personeel werkzaam in de gezondheidssector Meer info? www.griepvaccinatie.be

De Week van de Smaak staat in het teken van ‘VERGETEN?’. Oude recepten met een nieuwe invulling, ambachten die herleven, nieuwe eetconcepten met een knipoog naar de geschiedenis, kennis die van generatie op generatie wordt doorgegeven… In de bib vind je zeker enkele recepten.

Mijn.bibliotheek.be

Verlengen, reserveren, opzoeken in de catalogus vanaf nu via mijn.bibliotheek.be. De eerste keer even registreren en nadien enkel nog aanmelden. Met de mogelijkheid om alle gezinsleden toe te voegen, zodat je niemand vergeet bij het verlengen van de bibmaterialen. Meer info? Bibliotheek, 089 62 94 58, bibliotheek@zutendaal.be

de Oosterzon november 2015

9


Gemeentelijke activiteiten

SCHans ANderS

DORPSFEEST op de Dalerschans Pssssst… heb jij al iets gelezen van dat dorpsfeest? Wat zijn ze nu van plan? Wil jij of je vereniging graag meewerken aan het dorpsfeest op de Dalerschans? Heb je in september mee gebrainstormd en voel je het al kriebelen om verder door te denken over de concrete uitwerking? Of was je er niet bij op de infovergadering maar ben je wel geïnteresseerd om deel uit te maken van het feest? Dan nodigen we jou van harte uit op de tweede bijeenkomst! Op deze avond wordt de grondverf gezet voor het grote feest. Wie zal er nu meedoen, een eerste verdeling van wie wat gaat doen,… Op dinsdag 17 november om 20 uur komen we weer samen in het cultuurcentrum. Meer info? ine_ubben @hotmail.com, 0484 28 73 55

Dag van de Wetenschap

Zwemmen voor volwassenen

Insecten Binnenstebuiten

Zondag 22 november Bezoekerscentrum Lieteberg - 10 tot 17 uur

Werken de zenuwen van insecten hetzelfde als die van ons? Hoe vinden zij hun voedsel? Benieuwd hoe insecten ademhalen? Bezoek Entomopolis en kom samen met onze onderzoekers ontdekken hoe deze boeiende dieren in mekaar zitten. Aan de hand van demonstraties in het museum kan je insecten ‘binnenstebuiten’ keren. Iedereen kan gratis hieraan deelnemen. Meer info? Bezoekerscentrum Lieteberg, info@lieteberg.be, www.lieteberg.be

Vanaf donderdag 5 november Narvic zwembad Mooi Zutendaal

Wil je onder begeleiding je zwemtechniek verbeteren en je zwemconditie werken? Dan is deze reeks juist wat je nodig hebt! Iedereen die graag zijn zwemtechniek en conditie wil verbeteren, kan deelnemen. Je betaalt 24 euro voor een 10-beurtenkaart. De lessen vinden plaats op donderdag en vrijdag van 19.30 tot 20.30 uur. Meer info? Dienst sport, sportdienst@zutendaal.be, 089 62 94 39 of info@narvikbad.be, 0474 22 16 78

Project Mijn ouders zijn uit elkaar

1 op 4 kinderen leeft in een eenoudergezin. Daarom organiseert de Gezinsbond Zutendaal in samenwerking met het LOK Zutendaal, de Opvoedingswinkel Genk en de Gezinsbond Genk een reeks activiteiten rondom het leven en welzijn in eenoudergezinnen.

10

de Oosterzon november 2015

GRATIS VORMINGSREEKS Een thuis in twee huizen Maandag 9 november 19.30 tot 21.30 uur - Bibliotheek

Probeer je ook wel eens vader en moeder tegelijk te zijn en ervaar je hoe moeilijk dit is? Wellicht zal een gesprek met andere ouders in dezelfde situatie je goed doen. Tijdens de praatgroep bieden we gratis kinderopvang en een broodjesmaaltijd aan. Josine Bollen leidt het proces in goede banen. Meer info? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be


Halloweennight

Zaterdag 7 november 2015 Cultuurcentrum 12-16 jaar

• 18 uur - halloweenfilm • aansluitend deelname aan de SPOKENTOCHT in Schoonbeek Deelnameprijs: € 6 Meer info en inschrijving? Dienst jeugd, 089 62 94 56, jeugddienst@zutendaal.be www.facebook.com/dienstjeugd.zutendaal

Tienerwerking Zutendaal

Sportkampioenen 2015 Ken of ben jij een sportkampioen 2015? Begin december worden de sportkampioenen van 2015 gehuldigd. Zowel individuele sportbeoefenaars als Zutendaalse sportploegen komen in aanmerking. Maak zo snel mogelijk je kampioen(en) kenbaar bij de gemeentelijke sportdienst! Meer info en inschrijving? Dienst Sport, 089 62 94 39, sportdienst@zutendaal.be

Dorpsrestaurant

Dinsdag 17 november – Posthalt Wiemesmeer Voor slechts 6,5 euro geniet je onder het motto ‘ontmoeten en eten’ van een lekker driegangenmenu. De maaltijd wordt geserveerd tussen 12 en 13 uur. Reserveren kan van 3 tot 14 november. Menu Preisoep Kip met currysaus en rijst Tiramisu Betalen en inschrijven doe je steeds op voorhand bij het onthaal van het OCMW, de dienst vrije tijd of de bibliotheek. Laat ook weten welk soort menu je wenst: vegetarisch, zoutloos of diabetes. Schreef je in maar kan je er toch niet bijzijn, meld dit dan tijdig. Meer info? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be

de Oosterzon november 2015

11


UiTinZutendaal Vr 30/10, za 31/10 & zo 1/11 Boekenbeurs Davidsfonds Tentoonstelling Mia Jacobs Cultuurcentrum - opening vrijdag 30/10 om 20 uur - 31/10 en 1/11 van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. • Tentoonstelling en verkoop van alle genres boeken voor alle leeftijden. • 42ste tentoonstelling rond een Zutendaalse kunstenaar. Meer info? Davidsfonds Zutendaal, narde.maesen@skynet.be & vtbKultuur, chris.remans@scarlet.be

Wo 4/11

Herfst bij de Kinderclub Parochiecentrum van 14 tot 16 uur. Herfstfeestje voor kleuters met wandeltocht en leuke knutselactiviteiten (lampionnen maken en pompoenen versnijden). Prijs: leden € 2, niet-leden € 4 Meer info en inschrijven? Gezinsbond, 0473 22 12 00

Za 7/11 Dhydrations Jungle Edition Jeugdhuis De Kaller met happy hour van 21 tot 22 uur. Dj’s: Roekie Shoes – Alt Ctrl - Sjoerdhino Prijs: € 6, vvk: € 4 Meer info? KSA De Heikleuters, www.ksadeheikleuters.be

Vanaf do 5/11

Zwemmen voor volwassenen (zie p. 10) Narvic zwembad Mooi Zutendaal op donderdag en vrijdag van 19.30 tot 20.30 uur. Meer info? sportdienst@zutendaal.be

Zo 8/11

Ma 2/11 & di 3/11

Halloween 2-daagse TiTaTejater Zaal Avdâq van 10 tot 16 uur. Voor kinderen vanaf 6 jaar. We toveren Avdâq om in Avdâqsteyn en kruipen in de huid van Halloweenpersonages. Prijs: € 45 Meer info? TiTaTejater, 0488 93 82 99, mieke.thijs@telenet.be, www.titatejater.be

Za 7/11

Halloweennight (zie p. 11) Cultuurcentrum om 18 uur. Meer info? jeugddienst@zutendaal.be

Tweedehandsbeurs in kinderartikelen en speelgoed Zaal Avdâq van 13.30 tot 16.30 uur Verkoop baby- en kinderkleding, speelgoed en andere kinderartikelen,… Prijs: € 1, kinderen gratis. Meer info of een standplaats reserveren? www.gezinsbond.be/zutendaal, 089 61 48 37, stefan.paredis19@gmail.com.

Halloweennight Di 3/11

Sint-Hubertusfeest Jachthoornplein doorlopend vanaf 10 uur. • Sint-Hubertusmarkt, -wandeling en -ruiter- en koetsentocht • Mountainbiketocht (10 tot 14 uur) • Sint-Hubertusviering 8 uur: jagersmis in de Sint-Jozefskerk 10 uur: eucharistie in de Sint-Jozefskerk 11 uur: zegening van paarden en meute op het kerkplein en zegening van het woud aan de Lourdesgrot 13 uur: Sint-Hubertusbanket in zaal Posthalt met optreden van Tom & Tal. Meer info? www.sinthubertusfeesten.be

12

de Oosterzon november 2015

Wandeling Beringen (8 km) Vertrek Vijverplein om 13.30 uur. Meer info? VWB Zutendaal, chris.remans@scarlet.be

Ma 9/11

Vormingsavond Een thuis in 2 huizen (zie p. 10) Bibliotheek van 19.30 tot 21.30 uur. Meer info? welzijn@zutendaal.be

Wo 11/11

Herdenking Wapenstilstand WO1 (zie p. 4) Vanaf 10 uur. Meer info? VOV Zutendaal, lode.meyers@telenet.be

Vr 13/11

Kaartkampioenschap Vijftienen Schutterslokaal Zutendaal vanaf 19 uur inschrijven, start 20 uur. Prijs: € 7 Meer info? daniella.hendrix@telenet.be


Vr 13/11

Voordracht Het leven van Vesalius De Lieteberg om 14 uur. Een boeiende uiteenzetting gebracht door Dr. Johan Van Robays. Met een hapje en drankje achteraf. Prijs: € 9 Meer info en reservatie? Neos Zutendaal, 0475 53 72 63, alice.wijnen@skynet.be

Za 21/11

Uilen- en avondwandeling Vertrek parking Hoefaert (Eigenbilzen) om 18 uur. Bij deze avondwandeling gaan we op zoek naar nachtdieren zoals uilen en luisteren we naar de stilte van de nacht. Breng zeker een zaklamp mee. Prijs: gratis. Meer info? Orchis vzw, 089 50 10 19 (kantooruren), ernaorchis@gmail.com, www.orchisvzw.be

Zo 22/11 Di 17/11

Dorpsrestaurant (zie p. 11) Posthalt Wiemesmeer vanaf 12 uur. Meer info? welzijn@zutendaal.be

Vr 20/11 Heikleuterquiz

Natuurexploratie: Schemmersberg Genk Samenkomst: Nettersheimplein om 14 uur. Meer info? Milieuvereniging De Ortolaan, ghaenraets@gmail.com Concert Retro-Lof-Zang op zondagnamiddag

Vr 20/11, za 21/11, zo 22/11, vr 27/11, za 28/11 en zo 29/11 Theatervoorstelling Mijn vrouw heet Maurice Cultuurcentrum telkens om 20 uur, behalve op 29/11 om 15 uur. Als Maurice, een vrijwilliger bij spullenhulp, aanbelt bij Frank komt hij in een wespennest terecht. De minnares van Frank is immers net te weten gekomen dat haar grote liefde getrouwd is… Prijs: € 9 (vvk: € 8) Meer info en reservaties? ’t Bemmelke, www.bemmelke.be, reservatie@bemmelke.be

Restaurantdagen KZVV Kantien ZVV Meer info en inschrijven? KZVV, 089 61 37 52 of 0476 43 83 76 of in de kantine, zutendaalvv@pandora.be, www.zvv.be

Zo 29/11 Jubileumconcert ‘Het begon in 1965’ Zaal Avdâq om 14.30 uur. Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het gemengd koor Berk en Brem brengt het koor samen met het Maaslands Kozakkenkoor liederen uit 1965. Prijs: € 8 (vvk: € 7) Meer info en reservatie? Koninklijk Gemengd Zangkoor Berk en Brem, 0475 53 72 63, alice.wijnen@skynet.be

Parochiekerk Zutendaal om 15 uur. Benefiet voor het plaatselijke Thomas-orgel. Meer info? albert.crommen@telenet.be

Zaal Avdâq om 19.30 uur. De 100-jarige geschiedenis van onze KSAgroep vormt de rode draad in deze gezellige quizavond. Iedereen kan meedoen en maakt kans op leuke prijzen! Schrijf je ploeg van 4 tot 6 personen. Prijs: € 15 euro per ploeg. Meer info? KSA De Heikleuters, www.ksadeheikleuters.be, quiz@ksadeheikleuters.be

Za 28 & zo 29/11

Sinterklaasfeest Parochiecentrum om 14.30 uur. Met vooraf clownshow Bloempy & Stoempy. Sinterklaas heeft voor ieder kind een mooi geschenk. Meer info en inschrijven (voor 24/11)? Gezinsbond, Els Vanoirbeek, 089 62 24 31. Insecten Binnenstebuiten (zie p. 10) Lieteberg van 10 tot 17 uur. Meer info? Bezoekerscentrum Lieteberg, 089 25 50 60, info@lieteberg.be

Ellikomwandeling Vertrek aan Ossebergstraat 10 om 9 uur. Meer info? Wandelclub ‘t Vossenpad vzw, vossenpadvzw@telenet.be

Pastadag KSA-meisjes KSA-lokalen meisjes van 12 tot 13.30 uur, om 17 uur en van 18.30 tot 20 uur. Meer info en inschrijven (voor 15/11)? KSA-meisjes, Jolien Hendrickx, 0479 09 46 70.

in Zutendaal

Jouw activiteit in de volgende Oosterzon? Geef je evenement in voor 1 november op www.uitdatabank.be! Zo verschijnt je activiteit niet enkel hier, maar ook op www.uitinvlaanderen.be, tal van andere digitale en gedrukte agenda’s en natuurlijk op www.zutendaal.be. Ook de wekelijks terugkerende activiteiten vind je op onze website.

de Oosterzon november 2015

13


Terugblik Plantjesweekend ‘Kom op tegen kanker’ - 18 & 19 september Tijdens het derde weekend van september werden traditioneel 400 azalea’s te koop aangeboden door onze vrijwilligers ten voordele van Kom op tegen Kanker. Aan iedereen hartelijk dank om plantjes te kopen en te verkopen!

27ste editie scholenveldloop - 27 september

260 kinderen van de Zutendaalse scholen gaven tijdens een zonnige nazomerdag het beste van zichzelf en werden luid aangemoedigd door de supporters. Alle deelnemers kregen een mooie medaille als beloning voor hun prestatie.

Fietsuitstap Start2bike Lommel – 30 september

AED-cursus - 5 oktober

18 deelnemers van Start2bike gingen op fietstocht in Lommel en omstreken. In het totaal werd er 96 kilometer gefietst. Proficiat aan alle deelnemers.

Een 8-tal geïnteresseerde inwoners leerde reanimeren en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator toe te passen.

Brenda Paulissen haalt zilver op WK para Taekwondo

In september nam Brenda Paulissen uit Zutendaal deel aan het wereldkampioenschap para taekwondo in Samsun, Turkije. België nam voor het eerst deel en Brenda haalde een zilvere medaille. Proficiat voor deze sportieve prestatie.

14

de Oosterzon november 2015


7de Zutendaalse sporteldag - 6 oktober

Een mix van vertrouwde en nieuwe sportactiviteiten bracht tijdens de 7de Zutendaalse sporteldag opnieuw een kleine zestig deelnemers op de been. De dag werd afgesloten met taart en koffie en muziek.

Dag van de nieuwe inwoners - 18 oktober

Meer dan 40 nieuwe inwoners trokken door de gemeente om er de mooiste plekjes te ontdekken. Na de rondrit per bus werd er nog een tijdje gezellig nagekaart.

25 jaar JH De Kaller - 16-18 oktober

Gouden bruiloft

Het zeer geslaagde jubileumweekend van jeugdhuis De Kaller opende met een verjaardagsfuif met optredens van o.a. Gunter D en Buscemi. Zaterdag was er een receptie voor oud-bestuursleden en medewerkers en konden jongeren zich amuseren met verschillende games. Je kon er ook het unieke “Kallerbier” proeven. Tijdens de comedyavond, ondersteund door de gemeente, kwamen William Boeva en Bert Gabriëls als afsluiter op zondagavond de boel op stelten zetten.

Gilbert Loix en Gaby Claes (x 3/5/1965)

de Oosterzon november 2015

15


UiTtip

5 1 0 2 r e b m e v Dinsdag 10 no DE KALLER JH

G A D D A A R D JEUG

18.30 uur

van de

verenigingen d g u je e d n e rk e ligers van de Voor alle vrijwil

PASFTEAT BUF

QUIZ : Aanvang quiz 19.30 uur

et je vereniInschrijven m . vember 2015 ging tot 1 no

inschrijven? zutendaal.be Meer info en jeuggdienst@ , 56 94 62 9 08 Dienst jeugd,

16

de Oosterzon november 2015

Profile for Gemeente Zutendaal

De Oosterzon november 2015  

Gemeentelijk infoblad De Oosterzon - november 2015

De Oosterzon november 2015  

Gemeentelijk infoblad De Oosterzon - november 2015

Advertisement