Page 1

OOSTERZON

maandelijks infoblad uitgegeven door het gemeentebestuur van Zutendaal

MEI 2015

de

WEDSTRIJD JEUGDBOEKENWEEK 2015

Kijk s p. 9 ennel op 16!

Roetmeting in het centrum (p. 3) Verpachting jachtrecht (p. 5) Gezondheidswandelingen (p. 5) Spaar op je energiefactuur (p. 6) Nieuws van de provincie (p. 8) Later begint vandaag (p. 10) www.zutendaal.be Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smits, Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal

Infiltratiesystemen langs de Pastoorsstraat (p. 4)

Kijk, ik fiets! (p. 11) UiTinZutendaal (p. 12-13)

de Oosterzon mei 2015

Terugblik (p. 14-15)

1


OPENINGSUREN DIENSTEN Gemeentehuis Oosterzonneplein 1 tel. 089 62 94 20 informatie@zutendaal.be maandag - vrijdag: 9 tot 12 uur woensdag: 14 tot 18 uur Containerpark Langendijkstraat 17 tel. 089 65 02 58 dinsdag - vrijdag: 8.30 tot 12 uur en 12.30 tot 15.30 uur Van 1/4 t.e.m. 21/10 (zomeruur) is het containerpark op woensdag geopend van 11.30 tot 19 uur. zaterdag: 8.30 tot 12 uur en 12.30 tot 15 uur

Beste inwoners van Zutendaal

Op de cover van deze Oosterzon prijken de winnaars van de Jeugdboekenweek in Zutendaal (zie p. 9). De winnende klas is het 1ste leerjaar van de Wonderwijzer. Proficiat aan alle deelnemers voor hun creatieve inzet en natuurlijk in het bijzonder aan de winnaars. Het doet plezier om te zien dat er zoveel jong talent in onze gemeente aanwezig is. Op woensdag 20 mei organiseert de dienst jeugd voor het eerst een Roefeldag. Die dag kunnen leerlingen van het 4de en het 5de leerjaar hun kunsten tonen en een kijkje nemen voor en achter de schermen bij onze lokale handelaars. Via deze samenwerking met de Zutendaalse middenstand geven we jongeren de kans om kennis te maken met enkele beroepen. Bovendien kunnen de deelnemende handelaren dan hun zaak extra in de kijker zetten. Wees dus niet verbaasd als je die dag nieuwe gezichtjes ziet achter de kassa van je favoriete winkel. Ook nieuw is het project Later begint vandaag. Samen met het Sociaal Huis organiseert de dienst welzijn een aantal activiteiten om inwoners te informeren over allerhande onderwerpen die te maken hebben met de laatste levensfase. Je kan deelnemen aan drie verschillende praatgroepen of aansluiten bij een lezing of filmavond over dit thema. Verder hoop ik deze maand nog heel wat inwoners te zien die per fiets of te voet hun boodschappen doen. Dit draagt niet enkel bij tot de leefbaarheid van onze gemeente maar via de jaarlijkse actie Met Belgerinkel naar de winkel kan je daarbovenop nog leuke prijzen winnen en het is nog gezond ook. Uw burgemeester Jef Bobbaers

2

de Oosterzon mei 2015

Bibliotheek Oosterzonneplein 6 tel. 089 62 94 58 bibliotheek@zutendaal.be dinsdag & vrijdag: 18 tot 20 uur woensdag: 14 tot 18 uur zaterdag: 10 tot 12 uur Toeristisch hoofdkantoor Bezoekerscentrum Lieteberg Stalkerweg tel. 089 25 50 60 toerisme@zutendaal.be van Pasen tot Allerheiligen dagelijks: 10 tot 19 uur van Allerheiligen tot Pasen dagelijks: 10 tot 17 uur OCMW-Sociaal Huis Daalstraat 2 tel. 089 62 38 60 sociaalhuis@zutendaal.be De zitdagen per dienst vind je terug op www.zutendaal.be PWA Daalstraat 2 (gebouw OCMW-Sociaal Huis) tel. 089 62 38 67 pwazutendaal@telenet.be maandag & vrijdag: op afspraak dinsdag & donderdag: 9 tot 12 uur, namiddag op afspraak woensdag: 9 tot 12 uur Sluitingsdagen De gemeentelijke diensten (inclusief de bib en het containerpark) en het OCMW/Sociaal Huis zijn gesloten op vrijdag 1 mei (Feest van de arbeid), donderdag 14 mei (Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart), vrijdag 15 mei (brugdag) en Pinkstermaandag 25 mei. De bibliotheek is eveneens gesloten op zaterdag 16 mei. Zitdag burgemeester Iedere woensdag van 16.30 tot 17.30 uur op het gemeentehuis. Gemeenteraad Op donderdag 28 mei om 20 uur vindt de volgende gemeenteraadszitting plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en iedere inwoner kan deze bijwonen. Mits naleving van enkele afspraken kan je er ook zelf het woord voeren. De zittingen verlopen volgens het reglement van de gemeenteraad. Raadpleeg dus eerst het reglement op www.zutendaal.be onder de rubriek ‘Gemeenteraad’. Vanaf acht dagen voor de gemeenteraad vind je hier ook de vergaderagenda terug. College van burgemeester en schepenen Het schepencollege vergadert wekelijks op maandag om 18 uur in de schepenzaal. Deze zitting is niet openbaar.


Goed om weten

Roetmeting in het centrum Vanaf half maart tot begin april fietste Jean Biesmans gedurende een tiental dagen drie rondjes van 10 km door Zutendaal om met de apparatuur van het VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) roetmetingen uit te voeren. Als lid van de gemeentelijke milieuraad had hij zich kandidaat gesteld om als vrijwilliger de ruim 300 km af te leggen. De resultaten van de metingen worden geanalyseerd en verwerkt. In de loop van mei wordt door het VITO een voorlopig rapport opgesteld. De planning voorziet dat het eindrapport in juni beschikbaar zal zijn. Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be.

Met Belgerinkel naar de Winkel 25 april t.e.m. 30 mei

Het gemeentebestuur organiseert i.s.m Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond en Unizo opnieuw de campagne Met Belgerinkel naar de Winkel. Winkel je te voet of met de fiets, dan krijg je bij de deelnemende handelaar een Belgerinkel-sticker met unieke code. Na registratie van deze code via www.belgerinkel.be maak je binnen de 24 uur kans op een Belgerinkel-prijs. Lukt het niet om via het internet te registreren? Dan kan je de stickers op een spaarkaart kleven en deze deponeren in de spaardozen op het gemeentehuis en de bib. Zo maak je kans op de prijzenpot voorbehouden voor de inwoners van Zutendaal. De actie heeft als doel de leefbaarheid van de dorpskern te verhogen door de auto zoveel mogelijk te weren, dit omwille van bijvoorbeeld verkeersveiligheid en fijn stofuitstoot. Bovendien is fietsen gezond en goedkoop. Deelnemende handelaars zijn herkenbaar aan de Belgerinkel-affiche. Volgende handelaars nemen reeds deel (bekend op 20/4): • Apotheek Thoen • Apotheek Tina • Bakkerij Stevens-Vos • Bakkerij Nulens • Belfius Bank • Bibliotheek • Cm • De Gouden Kip • De Moller • Doe-het-zelf Schroeders • Fietshandel Lenaerts • Frituurke • Gemeentehuis • Haarstyliste Elke • Haircreation Christel

• Hairfashion Sarah • Herenkapsalon Stefan • Herenkleding Gentleman • Hotel The Oak • IJssalon Tropical • Jan & Linda Groenten & Fruit • Kappers L & J • Kapsalon Annie & Maurice • Kapsalon Sabine • Kbc Bank • Lieteberg • Nagelstudio Christel • Slagerij-traiteur Davy Geusens • Tuincentrum Miermans Bvba

Meer info? Dienst duurzaamheid, 089 62 94 49, hanne.mengels@zutendaal.be.

de Oosterzon mei 2015

3


Goed om weten

Infiltratiesystemen Pastoorstraat Afgelopen maand werden er in de Pastoorstraat V-flow-filters geplaatst. Dit systeem buffert tijdelijk water zodat het daarna langzaam in de bodem kan dringen. Het systeem wordt al enige tijd in Nederland gebruikt maar is in ons land nog niet zo bekend. Via dit filtertoestel wordt lokale wateroverlast vermeden. Daarom besliste de gemeente Zutendaal om deze filters te installeren in de Pastoorstraat en ze zo te testen. Dit filtersysteem heeft als voordeel dat er geen grote ingrepen zoals sleuf- en wegherstel noodzakelijk zijn voor de plaatsing. Bovendien is er weinig hinder/overlast voor omwonenden bij de plaatsing. Tot slot gaan we terug naar de basis: het water infiltreren op de plaats waar het valt (of in de buurt daarvan) in plaats van het af te voeren. Meer info? Technische dienst, 089 62 94 25, oliver.vaes@zutendaal.be.

Zitdag belastingsaangifte

Woensdag 17 juni 2015 van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 15.30 uur Vind jij het een hele klus om je belastingaangifte in te vullen? Kom dan op woensdag 17 juni langs bij het OCMW/Sociaal Huis (zie pagina 2). De ambtenaren van de federale overheidsdienst Financiën helpen je dan graag verder. Vergeet niet om volgende documenten mee te brengen: • je identiteitskaart; • ofwel het origineel aangifteformulier en het voorbereidend document bij de aangifte; • aanslagbiljet van vorig jaar; • overzicht van je gezinssituatie (perso(o)n(en) ten laste, handicap); • inkomstenfiches; • attesten en diverse overzichten (hypothecaire lening, levensverzekering, gift, pensioensparen, kinderopvang, dienstencheques, PWA-cheques, onderhoudsgeld, …); • aanslagbiljet van de onroerende voorheffing (= grondbelasting); • je factuur en betalingsbewijzen over energiebesparende maatregelen. De ambtenaar van de federale overheidsdienst Financiën registreert je aangifte meteen digitaal en je ontvangt onmiddellijk een bewijs van aangifte. Past deze datum niet voor jou? Dan kan je terecht bij een ambtenaar van de controledienst Genk (Dieplaan 12), op werkdagen vanaf 4 mei van 9 tot 12 uur en vanaf 1 juni van 9 tot 15 uur. De uiterste datum om je belastingsaangifte in te dienen is 26 juni 2015. Meer info? Federale overheidsdienst Financiën, 02 575 21 80.

4

de Oosterzon mei 2015


Openbare verpachting jachtrecht Vrijdag 29 mei – raadzaal gemeentehuis – 11 uur

De verpachting van het jachtrecht in Zutendaal wordt opnieuw toegewezen tijdens een openbare zitting. Deze vindt plaats op 29 mei 2015 om 11.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De nieuwe verpachting loopt van 1 juli 2015 tot 30 april 2022 en omvat één lot van ongeveer 546 ha (waarvan ongeveer 526 ha van de gemeente Zutendaal, 17 ha kerkfabriek O.-L.-Vrouw Zutendaal, 3 ha OCMW Zutendaal). Interesse? Verstuur je schriftelijk bod per aangetekende brief uiterlijk op 26 mei 2015 naar het college van burgemeester en schepenen. De poststempel op de omslag geldt als bewijs. Je kan je bod ook afgegeven tegen ontvangstbewijs en dit ten laatste op 29 mei 2015 om 11.00 uur. Je kan het lastenboek met plan opvragen bij de dienst financiën via chris.jacobs@zutendaal.be. Je kan het ook persoonlijk afhalen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of per post laten opsturen tegen een vergoeding van 5 euro. Meer info? Dienst financiën, 089 62 14 21, chris.jacobs@zutendaal.be

Gezondheidswandelingen Sinds 2002 startte de gemeente samen met organisator en begeleider Guido Beernaert de gezondheidswandelingen. Dit zijn gratis begeleide wandelingen van zo’n 30 minuten in groep. Iedereen is welkom en inschrijven is niet nodig. De bedoeling is om inwoners te stimuleren om te bewegen maar ook het sociaal contact is er belangrijk. Men spreekt af in groep en komt zo makkelijker buiten, in alle seizoenen.

Wanneer en waar? Iedere werkdag om 10 uur - Zutendaal Dorp Vertrek Kattestaartstraat ter hoogte van de zitbank Info: Cecilia Nijs-Vanhengel - 089 61 34 31 Maandag en dinsdag om 10 uur - Zutendaal Gewaai Vertrek Kliebosstraat ter hoogte van huisnummer 22 Info: Tonie Bijnens-Wils - 089 71 61 07 Iedere werkdag om 11 uur - Zutendaal Papendaal Vertrek Schoverikstraat ter hoogte van huisnummer 8 Info: Alice Davids-Thijs - 089 61 16 06 Maandag, woensdag en vrijdag om 10 uur - Zutendaal Gewaaierhei Vertrek hoek Boogstraat - Heiwijkerweg Info: Bernadette Crals-Schevenels - 089 61 15 21 Meer info? Dienst welzijn, 089 62 94 52, gudrun.nijs@zutendaal.be, www.limburg.be/gezondheidswandelingen.

de Oosterzon mei 2015

5


Spaar op je energiefactuur Stroomtrainer op bezoek bij de familie Quanjel Dankzij de provinciale campagne de Stroomlijners, kan je beroep doen op een stroomtrainer die bij je thuis langskomt om eenvoudige energietips te geven. Daarna ga je zelf aan de slag om energie te besparen. De bedoeling is om na een huisbezoek minstens 7,5 % op de energiefactuur te kunnen besparen. Op 18 maart ging de Zutendaalse stroomtrainer Wim op bezoek bij de familie Quanjel in de Sint-Hubertusstraat. Ze vroegen een huisbezoek aan omdat ze vonden dat hun elektriciteitsverbruik nogal hoog ligt.

De Lijn past dienstregeling op zondag aan Vanaf 1 mei wijzigt De Lijn haar busritten voor 10 en na 19 uur op zondagen. Hieronder vind je een overzicht. Lijn 10 (Genk – Tongeren) Rit 10, met vertrek om 19.06 uur aan Tongeren Hospitaal, zal op zondag niet meer rijden. De laatste rit van Tongeren naar Genk vertrekt voortaan dus om 17.06 uur. Lijn 45 (Hasselt - Diepenbeek Universiteit Genk - Maaseik / Maastricht) Ritten 4, 57, 64, 67 en 1001 rijden niet meer op zondag. De eerste rit van Genk richting Maastricht vertrekt vanaf 1 mei om 10 uur aan Genk Station. De laatste rit vertrekt daar om 18 uur. Van Maastricht naar Genk zal de eerste rit vertrekken om 11.07 uur aan Maastricht Station. De laatste rit zal vertrekken om 19.07 uur. Raadpleeg de nieuwe dienstregeling online Je kan de nieuwe dienstregeling (geef een datum in na 1 mei) van je lijn raadplegen via de routeplanner. Meer info? www.delijn.be, 070 220 200 (0,30 euro/minuut). 6

de Oosterzon mei 2015

“De stroomtrainer ging samen met ons op ronde door het huis. Hierdoor werden we op slechts 1,5 uur tijd heel wat wijzer over ons stroomverbruik. We kregen simpele tips om energie te besparen. Wim legde bijvoorbeeld een thermometer in de diepvriezer en daaruit bleek al snel dat deze veel te koud stond. -18 °C is koud genoeg. Door een diepvriezer te koud in te stellen, verbruikt deze meer dan 15 % extra. We leerden ook dat onze oude boiler voor warm water echt wel een elektriciteitsslokop is. We hadden geen idee dat deze alleen al goed is voor zo’n 400 euro per jaar in verbruik. Ook op vlak van verlichting kunnen we bijvoorbeeld nog tot 150 euro per jaar aan elektriciteitskosten besparen door sommige spaarlampen door LED-lampen te vervangen. We wisten niet dat dit zo’n verschil kon uitmaken. Ook de dingen die we al goed deden kwamen aan bod. Zo drogen we onze was vaak op een rekje in plaats van in de droogkast en besparen we ons zo per droogbeurt 70 eurocent. We gaan zeker verder aan de slag met de tips van de stroomtrainer. Dat is immers niet alleen goed voor het milieu maar ook voor onze portemonnee“, zegt Maurice Quanjel. Wil je ook een huisbezoek van onze stroomtrainer? Surf naar www.destroomlijners.be of maak een afspraak via hanne.mengels@zutendaal.be, 089 62 94 49 (zie p. 8).

Brugvrijwilliger, iets voor jou? Ben je sociaal voelend? Werk je graag met kinderen? Ben je wekelijks een uurtje beschikbaar? Het Rode Kruis zoekt nog vrijwilligers voor de school in Wiemesmeer om te helpen bij: • huiswerkbegeleiding op school of aan huis • klasondersteuning in groep of individueel • leeshulp • taalstimulering via spelletjes Meer info en interesse? Rode Kruis Zutendaal, 011 28 09 24, info@zutendaal.rodekruis.be, www.facebook.com/Brugfiguren.


Goed om weten

milieuwegwijzer

Gratis huisvuilzakken of financiĂŤle tegemoetkoming Ieder huisgezin of elke alleenstaande heeft jaarlijks recht op gratis huisvuilzakken of een financiĂŤle tegemoetkoming van de gemeente Zutendaal. Heb jij je tegoed voor 2015 nog niet afgehaald? Wend je dan tot de dienst vrije tijd. Vergeet wel je identiteitskaart niet mee te nemen.

Borden voor toegankelijkheid De toegankelijkheid van de openbare bossen wordt geregeld door een toegankelijkheidsreglement, dat deel uitmaakt van het bosbeheerplan. Binnenkort kom je in het bos borden tegen die aangeven wie op welke boswegen mag komen. Een ploeg plaatst momenteel deze toegankelijkheidsborden. Voor Zutendaal verandert er in feite niets aangezien de toegankelijkheidsregeling al meer dan vijf jaar wordt toegepast en alle bosgebruikers de toegankelijke boswegen mogen gebruiken. Ook voor verenigingen die een toelating willen aanvragen voor een activiteit blijft alles zoals voorheen. De nieuwe borden visualiseren enkel de toegankelijkheid op het terrein. Dit bord geeft aan dat hier een speelzone is afgebakend.

Geniet van natuur en biodiversiteit In de vorige Oosterzon zat een dossier over natuurbeheer en biodiversiteit. De komende maanden houden we telkens een onderdeel van de Zutendaalse natuur onder het vergrootglas. We beginnen met de kleine landschapselementen die belangrijk zijn als verbindingen tussen natuurgebieden of de leefomgeving vormen voor bepaalde soorten. Dankzij het gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg van kleine landschapselementen en de overeenkomst die afgesloten werd met de Nationale Boomgaardenstichting werden bij een vijftal inwoners nieuwe hoogstammige fruitbomen aangeplant. Door hun bloesems zijn die niet enkel mooi om te zien maar ook belangrijk voor bijen en insecten. Hoogstammige fruitbomen vormen ook het biotoop voor heel wat vogels en dieren zoals vleermuizen. Samen met de al bestaande grotere hoogstammige fruitboomgaarden in Zutendaal en de aangeplante hagen komen deze natuurelementen, zelfs in de bebouwde omgeving, de biodiversiteit en de landschappelijke beleving ten goede.

Schaapjes tellen Herder Davy is van dinsdag 5 mei tot vrijdag 8 mei met zijn schapen aanwezig op Stelebos en Hesselsberg.

Data om te onthouden Ophalen bordeauxkleurige en blauwe zakken: dinsdag 5 en 19 mei Ledigen groene containers: dinsdag 12 en 26 mei Ophalen oud papier en karton: woensdag 27 mei Grofvuilophaling: donderdag 7 mei (aanmelden en sticker plakken) Het gemeentelijk containerpark is gesloten op vrijdag 1, donderdag 14 en vrijdag 15 mei.

Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be de Oosterzon mei 2015

7


8

de Oosterzon mei 2015


Goed om weten

BIBLIOTHEEK 31 mei Werelddag zonder Tabak

Met deze dag brengt de Wereldgezondheidsorganisatie het thema roken en vooral niet-roken wereldwijd in de aandacht brengen. Stoppen met roken is niet eenvoudig. Wie een duwtje in de rug nodig heeft, doet best beroep op professionele begeleiding. • Gebruik telefonische hulp: bel Tabakstop 0800 111 00 of bezoek www.tabakstop.be. • Maak gebruik van de gedeeltelijke terugbetaalde hulp van een tabakoloog of huisarts. • Vraag zeker raad aan je arts of apotheker. Meer info? www.limburg.be/Werelddagzondertabak

Mei: actiemaand baarmoederhalskanker

De Vlaamse overheid organiseert een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Je kan deze kanker immers vroeg opsporen door elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen. Vrouwen van 25 tot 64 jaar die dit de laatste drie jaar niet deden, krijgen een brief van het Centrum voor Kankeropsporing. Meer info? 0800 60 160, kanker@bevolkingsonderzoek.be, www.bevolkingsonderzoek.be.

Projectsubsidie ontwikkelingssamenwerking Karibu Karibu is een non-profit organisatie die vrijwillig hulp biedt aan kinderen in Kigoma - Tanzania. De gemeente Zutendaal gaf een projectsubsidie voor ontwikkelingssamenwerking aan deze organisatie. De twee zussen Sanne en Annemie trokken naar Kigoma om er verschillende projecten financieel te steunen. Zo investeren ze in educatie, hygiëne en infrastructuur maar vooral in de toekomst van de kinderen. Lees meer over dit project op www. facebook.com/karibukigoma.

Openingsuren: dinsdag van 18 tot 20 uur woensdag van 14 tot 18 uur vrijdag van 18 tot 20 uur zaterdag van 10 tot 12 uur. Sluitingsdagen Vrijdag 1 mei (Feest van de Arbeid) en donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei (Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart). Jeugdboekenweek 2015 De grappigste maand van 2015 is voorbij. 400 leerlingen van de lagere scholen van Zutendaal hebben afgelopen maand de bib bezocht en leuke, grappige en leerrijke opdrachten uitgevoerd: woordzoekers oplossen, op hoge hakken lopen, zure gezichten trekken, vraagjes over boeken oplossen, tel- en kleuroefeningen en nog veel meer. De winnaars van deze grappige fotowedstrijd zijn bekend. De drie winnende klassen werden op zaterdag 25 april uitgenodigd voor de prijsuitreiking. De foto’s zie je op de eerste en de laatste pagina van deze Oosterzon. Thema in de kijker: Tuinplezier Vanaf mei is het overal in de natuur te merken dat de zomer in aantocht is. De vogels zijn druk in de weer. Kleurige borders en voorjaarsbollen maken de tuin tot een fleurig geheel. Hulp nodig, op zoek naar nieuwe ideeën? In ons themarek vind je gratis tuinadvies in de vele tuinboeken. Met belgerinkel naar de … bib

Vanaf zaterdag 25 april tot 30 mei kan je ook in de bibliotheek terecht voor de actie Met belgerinkel naar de Winkel. Meer info over deze actie vind je op pagina 3. Praatgroepen in de bib Naar aanleiding van het project ‘Later begint vandaag’ (zie pagina 10) worden er in de bibliotheek drie praatgroepen georganiseerd. De thema’s zijn rouwverwerking (21/5), orgaandonatie (28/5) en palliatieve zorgen (3/6). Nieuwe video’s

Wil je zelf een projectsubsidie aanvragen? Op www.zutendaal. be vind je het reglement en het bijhorende aanvraagformulier. Meer info? Dienst ontwikkelingssamenwerking, 089 62 94 33, suzanne.martens@zutendaal.be

Meer info? Gemeentelijke bibliotheek, 089 62 94 58, bibliotheek@zutendaal.be.

de Oosterzon mei 2015

9


Project

Gemeentelijke activiteiten

Later begint vandaag Mei-juni 2015 - Cultuurcentrum en bibliotheek Seniorenfeest 2015

72 +

Woensdag 13 mei van 14 tot 17 uur. Kantine K. ZVV Ook dit jaar staat het seniorenfeest garant voor een gezellige namiddag met muziek van Danny Kerkhofs en Stefania. De 72-plussers uit onze gemeente ontvangen hiervoor een uitnodiging. Meer info? Dienst welzijn, 089 62 94 52 of welzijn@zutendaal.be

Tussen geboren worden en sterven schrijft iedereen zijn eigen stukje geschiedenis. Ook over hoe dat laatste stukje geschiedenis eruit zal zien, willen we graag onze eigen inbreng hebben en dat kan. We zitten vaak met een pak vragen, velen zijn op zoek naar duidelijke informatie. In dit kader organiseert de gemeentelijke welzijnsraad een project bestaande uit een aantal losse activiteiten. • Dinsdag 12/5 om 19.30 uur: lezing prof. Dr. Manu Keirse - Cultuurcentrum • Donderdag 21/5 om 14 uur: praatgroep rouwverwerking met Lieve Jordens - Bib • Donderdag 28/5 om 19.30 uur: praatgroep orgaandonatie met Renée Van Tricht - Bib • Woensdag 3/6 om 19 uur: praatgroep palliatieve zorg, euthanasie en vroegtijdige zorgplanning - Bib • Donderdag 11/6 om 19.30 uur: film Tot altijd- Cultuurcentrum Meer info en inschrijven? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be of seniorenloket (OCMW/Sociaal Huis), 089 62 38 60, sociaalhuis@zutendaal.be.

Week van de opvoeding

Opvoeding in je buurt - 16 tot 23 mei Opvoeden in je buurt betekent dat je als ouder je kind niet alleen hoeft groot te brengen. Je doet dit samen met een hele buurt. Soms doet het deugd om te praten over opvoeden met familie, buren, vrienden of andere ouders. Daarnaast kom je als ouder ook op plaatsen zoals de kinderopvang, de school, de sport- of jeugdvereniging, de bibliotheek,... waar over opvoeden wordt gesproken. En natuurlijk doen kinderen en jongeren ook zelf hun inbreng. In Zutendaal herken je de verschillende initiatieven die de Week van de opvoeding in de kijker plaatsen aan een vlaggenlijn aan het gebouw, poort,...

Dorpsrestaurant Dinsdag 19 mei - Posthalt Wiemesmeer Voor slechts 6,5 euro geniet je onder het motto ‘ontmoeten en eten’ van een lekker driegangenmenu in zaal Posthalt. De maaltijd wordt geserveerd tussen 12 en 13 uur. Reserveren kan van 1 tot 16 mei. Menu Uiensoep Chipolata, rode kool en gekookte aardappelen Pudding Betalen en inschrijven doe je steeds op voorhand bij het onthaal van het OCMW, de dienst vrije tijd of de bibliotheek. Laat ook weten welk soort menu je wenst: vet- en/of zoutloos, vegetarisch of diabetes. Schreef je in maar kan je er toch niet bijzijn, meld dit dan zeker tijdig. Er wordt immers gewerkt met bonnetjes voorzien van een datumstempel. Meer info? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be.

10

de Oosterzon mei 2015


Nieuw! Roefeldag

Woensdag 20 mei – namiddag

De Roefeldag is een dag waarop kinderen een kijkje achter de schermen kunnen nemen bij lokale handelaars. In Zutendaal vindt deze dag voor het eerst plaats op woensdag 20 mei. Kinderen van het 4de en het 5de leerjaar mogen die namiddag meehelpen en de rol spelen van bijvoorbeeld kapper, verkoper, kelner,… Voor de handelaars is het de ideale gelegenheid om aan kinderen te laten zien welke activiteiten men doet. Deelnemen? Het volledige programma krijg je op school. Je kan je inschrijven via het formulier op de website. Meer info? Dienst jeugd, 089 62 94 56, jeugddienst@zutendaal.be.

Kijk ik fiets! Woensdag 13 en 27 mei – 15-17 uur - sporthal De Blookberg

In 2 sessies leren kinderen tussen 4 en 7 jaar, die al vlot kunnen fietsen met steunwieltjes, op één namiddag fietsen op twee wielen.

Actieve begeleiding nodig van één van de (groot)ouders. Makkelijke schoenen zijn aan te raden! Een ervaren monitor begeleidt de fietsles en geeft nuttige tips.

Via deze actie wil de gemeente inwoners stimuleren om de fiets te gebruiken. De auto kan immers vaker aan de kant als de kinderen ook goed kunnen fietsen en dat komt het leefmilieu in de Zutendaal zeker ten goede.

Meer info en inschrijven? Dienst Sport, 089 62 94 39, wim.gorissen@zutendaal.be. Schrijf na bevestiging 3 euro over op rekeningnummer 091-0187274-93 met vermelding ‘Kijk! Ik fiets!’ – naam – datum van sessie. Inschrijving pas geldig na overschrijving.

de Oosterzon mei 2015

11


UiTinZutendaal Za 2/5 & zo 3/5 Voetbaltornooi Veteranen Zutendaal VV Terreinen KZVV Zutendaal telkens vanaf 13 uur. Jaarlijks voetbaltornooi voor Zutendaalse verenigingen. Meer info? Veteranen Zutendaal VV, leenaerts.johnny@telenet.be

Zo 3/5

Een dag op stap in Diest Vertrek Vijverplein om 9 uur. Meer info? vwb Zutendaal, 089 71 34 17, harry.vangronsveld@telenet.be Ervaar-onze-school-dag School De Wonder-wijzer van 14 tot 18 uur. Meer info? info@de-wonder-wijzer.be

Za 9/5

Avondwandeling voor het hele gezin Parochiecentrum om 20 uur. Meer info? Gezinsbond, Johan Mertens, 089 61 37 35

Za 9/5 & zo 10/5 Theatervoorstelllingen Sjeik Abdu en Abidah en De Gouden Handtas Cultuurcentrum om 15 uur. Twee eigen creaties gebracht door de kinderen van het TiTaTejater in een regie van Hans en Mieke Thijs. Meer info? TiTaTejater, 0486 21 41 98, mieke.thijs@telenet.be, www.titatejater.be

Za 9/5 en zo 10/5 Watersportdag 2015

After Work Party

Kom kennis maken met watersporten zoals zeilen, surfen en stand up paddle. VVW Zutendaal telkens van 10 tot 17 uur.

Posthalt om 18.30 uur. Verschillende dj’s ALT-CTRL, MRTN & SIR DANCALOT, Dj Klinkers en optreden van The Ant + live Sax. Prijs: vvk: € 8 (toegang), € 15 (inclusief pastabuffet tot 21 uur) - kassa € 10. Meer info? Les Guimauves, www.facebook.com/lesguimauves

Meer info? VVW Zutendaal, www.vvwz.be

Wo 13 & 27/5 Zo 10/5

Moederdagontbijt VKSJ Zutendaal VKSJ Zutendaal van 8 tot 10 uur. Prijs: € 8 Meer info en bestellen (voor 3/5)? VKSJ Zutendaal, www.vksjzutendaal.be, Marthe Bijnens, 0472 84 78 95. Wandeling Hesselsberg Vertrek Vijverplein om 14 uur. Prijs: € 2 – leden gratis. Meer info? Limburgs Landschap vzw, 011 53 02 50, info@limburgs-landschap.be, www.limburgs-landschap.be

Di 12/5

Dauwtrip Kerk Wiemesmeer om 7.30 uur. Meer info? Okra Wiemesmeer, 089 61 29 70. Later begint vandaag: lezing (zie p. 10) Cultuurcentrum om 19.30 uur. Meer info en inschrijven? Dienst welzijn, welzijn@zutendaal.be

Wo 13/5 Seniorenfeest 2015 voor 72-plussers Kantine K. ZVV van 14 tot 17 uur. Met optreden van Danny Kerkhofs en Stefania. Prijs: € 5 Meer info? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be

12

de Oosterzon mei 2015

Wo 13/5

Kijk ik fiets! (zie p. 11) Sporthal De Blookberg van 15 tot 17 uur. Meer info? Dienst sport, wim.gorissen@zutendaal.be

Vr 15/5

Gezellig samenzijn Kelder Parochiecentrum om 13.30 uur. Meer info? Vereniging voor Alleenstaanden, Lambert of Martha, 089 61 10 82 of 0485 45 27 23.

Zo 17/5

Wandeling in Rijkhoven Vertrek Vijverplein om 13.30 uur. Meer info? Vtb Kultuur, chris.remans@scarlet.be.

Di 19/5

Dorpsrestaurant (zie p. 10) Posthalt Wiemesmeer vanaf 12 uur. Meer info? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be

Wo 20/5

Roefeldag (zie p. 11) Verschillende handelaren vanaf 14 uur. Meer info? jeugddienst@zutendaal.be Initiatiedag debutantjes Kantine K. ZVV van 18 tot 19 uur. Meer info? K. Zutendaal VV, zutendaalvv@telenet.be

Do 21/5

Later begint vandaag: praatgroep rouwverwerking (zie p. 10) Bibliotheek om 14 uur. Meer info en inschrijven? Dienst welzijn, welzijn@zutendaal.be


Jouw evenement op de placemat of de zomereditie van de Oosterzon? Do 21/5

Per fiets “omgekeerd Genken” (35 km) Vertrek Vijverplein om 18.30 uur. Meer info? vtbKultuur Zutendaal, chris.remans@scarlet.be

23/5 tot 25/5 Provinciale schietwedstrijd (klepschieten) O.L.V. Zutendaal, hele dag. 23/5: oefenwedstrijd 24/5: officiële puntenwedstrijd 25/5: provinciale wedstrijd Meer info? Schuttersgilde O.L.V. Zutendaal, www.OLVZutendaal.be

Do 28/5

Later begint vandaag: praatgroep orgaandonatie (zie p. 10) Bibliotheek om 19.30 uur. Meer info en inschrijven? Dienst welzijn, welzijn@zutendaal.be.

Za 30/5

Elk jaar ontwerpt de gemeente een placemat met daarop een overzicht van de Zutendaalse evenementen in juni, juli, augustus en september. Deze onderleggers worden verspreid in de horecazaken van onze gemeente om zo promotie te maken voor deze activiteiten. Organiseer jij een evenement tussen juni en september waar zowel inwoners als toeristen naar toe kunnen komen? Wil je hiervoor graag meer promotie maken? Vul dan het formulier in dat je terugvindt op onze website en bezorg het voor eind mei aan de dienst communicatie. Eind juni verschijnt ook opnieuw de zomereditie van de Oosterzon. Hierin staan alle gemeentelijke activiteiten van juli en augustus vermeld. Vergeet niet om hiervoor tijdig (voor begin juni) je activiteit in te geven via www.uitdatabank.be Meer info? Dienst communicatie, 089 62 94 29, ruth.indesteege@zutendaal.be.

Noteer nu reeds in je agenda: Luisterplekken op 13 juni 2015 met teksten van Jeroen Brouwers, dit ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag. Reserveer nu al je plekje in het cultuurcentrum via jos.bamps@zutendaal.be.

Huis van het kind BKO Pierewiet om 10 uur. Meer info? Dienst welzijn, welzijn@zutendaal.be.

Zo 31/5

Natuurexploratie: Erpekom/EllikomAbeek-vallei Nettersheimplein om 14 uur. Meer info? Milieuvereniging De Ortolaan, ghaenraets@gmail.com. Ontbijtwandeling Kattevennen-Genk (8 km) Vertrek Vijverplein om 7.45 uur. Prijs: € 9,00 Meer info en inschrijven (voor 29 mei)? VWB Zutendaal, 089 71 34 17 of 089 61 15 55 (peter-vn@telenet.be).

in Zutendaal Jouw activiteit in de volgende Oosterzon? Geef je evenement in voor 6 mei op www.uitdatabank.be! Zo verschijnt je activiteit niet enkel hier, maar ook op www.uitinvlaanderen.be, tal van andere digitale en gedrukte agenda’s en natuurlijk op www.zutendaal.be. Ook de wekelijks terugkerende activiteiten vind je op onze website.

de Oosterzon mei 2015

13


Gouden bruiloft

Terugblik

Opruimactie zwerfvuil ‘Straatnet’ – zaterdag 21 maart

Hugo Weijnjes en Paula Bijnens trouwden op 7 april 1965.

Ondertekening charter Limburgs fietstroutenetwerk

Naar aanleiding van de viering van het 20-jarig bestaan van het Limburgs fietsroutenetwerk ondertekende ook Zutendaal, net als alle andere Limburgse gemeenten, een charter. Hiermee engageert de gemeente zich om samen te werken met de provincie om het netwerk te blijven promoten en onderhouden.

Voorlezen in de bib: Pasen - zaterdag 4 april

Juf Petra las een verhaaltje voor over het allermooiste ei. Daarna werd er een paasmandje geknutseld en zorgde de Paashaas voor lekkere eitjes. 14

de Oosterzon mei 2015

De straten in Zutendaal werden door meer dan 255 deelnemers opgeruimd. Van blikje tot papiertje en sigarettenpeuk, het werd allemaal netjes opgeraapt dankzij de inzet van deze vrijwilligers.


Dorpsrestaurant Zutendaal – dinsdag 17 maart Een 10-tal trouwe bezoekers van het maandelijkse dorprestaurant in Zutendaal kroop voor 1 keer in de kleren van de vrijwilligers. Zo wilden ze graag het vaste team aan vrijwilligers eens in de watten leggen en serveerden ze deze keer de maaltijden en dranken, deden de afwas en zorgden voor een sfeervol, ingeklede zaal. De geste kon op veel bijval rekenen!

In benevelde velden – 24 en 28 maart

Kleuterkamp/ Grabbelpas/Tienerwerking paasvakantie In de paasvakantie stonden er verschillende leuke activiteiten op het programma voor kinderen en jongeren. De medewerkers van de jeugd- en sportdienst zorgden voor een vakantieprogramma voor meer dan 200 kinderen.

In totaal 350 toeschouwers genoten van de Nacht van de Geschiedenis. Hoepmama’s Cabaretcollectief bracht samen met gastzangers Jean Cops en Josefien & Johan een erg gesmaakte show rond landbouw en boekweitteelt in Zutendaal.

Buitenspeeldag 2015 – woensdag 1 april

Door de slechte weersvoorspelling vond de Buitenspeeldag binnen plaats. Maar dat kon de speelpret niet bederven. Er kwamen 152 kinderen voetballen, badmintonnen, skeeleren, steppen, dansen, ravotten en knutselen.

de Oosterzon mei 2015

15


WINNAARS WEDSTRIJD JEUGDBOEKENWEEK 2015

5de leerjaar De Stapsteen Boek: Prins Blauwert (Marc de Bel)

1ste leerjaar De Wonder-wijzer Boek: Van wie zijn die billen? (Stephane Frattini)

2de graad De Wonder-wijzer Boek: Roald Dahl’s schatkamer

16

de Oosterzon mei 2015

Profile for Gemeente Zutendaal

Oosterzon mei 2015  

Gemeentelijk infoblad De Oosterzon Mei 2015

Oosterzon mei 2015  

Gemeentelijk infoblad De Oosterzon Mei 2015

Advertisement