Page 1

verantwoordelijke uitgever: Luc Colla, Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal

geve

Uitge

m

et ge

or h n do

stuur

ebe eent

l

ndaa

ute van Z

2014 t r a ma

www.zutendaal.be

Vacature OCMW (p.3) Verkiezingen (p.4) Energiepremies (p.7) Jeugdboekenweek (p.10) Open Torendag (p.11) UiT in Zutendaal (p.15-18) Terugblik (p.18-19) Omgaan met regenwater (p.20)

Klein hoefblad in de Daal oosterzon maart 2014 >> 1


OPENINGSUREN DIENSTEN >> Gemeentehuis Oosterzonneplein 1 tel. 089 62 94 20 informatie@zutendaal.be maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 uur en woensdag ook van 14 tot 18 uur >> Containerpark Langendijkstraat 17 tel. 089 65 02 58 dinsdag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur zaterdag van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15 uur

Beste inwoners van Zutendaal Eind januari bleek dat onze gemeente niet enkel het groenste snoepje is maar ook de populairste gemeente van Limburg om in te wonen. Onderzoek uitgevoerd door studiebureau iVox, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg wees uit dat het de inwoners van Zutendaal zijn die, met een score van 8,74 op 10, het liefst in hun gemeente wonen. Je leest meer over dit onderzoek op pagina 3. Eén van de paradepaardjes in onze mooie gemeente is ongetwijfeld de Lieteberg, dat in maart traditioneel start met een nieuw toeristisch seizoen. Zo krijg je op 16 maart tijdens de Open Torendag uitzonderlijk de kans om de 18 meter hoge uitkijktoren te bezoeken en dit voor één keer met je schoenen aan. Je kan dan ook deelnemen aan een wandeltocht. Vanaf 22 maart is ook het blotevoetenpad opnieuw toegankelijk. We raden je zeker aan om zelf eens langs te gaan om de nieuwe attractie de Dragonfly te gaan bewonderen. Op pagina 11 vind je alvast meer informatie over deze 10 meter hoge brug. Verder willen we je in deze Oosterzon graag enkele duurzame tips meegeven. Zo lees je bijvoorbeeld hoe je duurzaam kan verbouwen en bouwen en welke de nieuwe energiepremies van Infrax zijn. Alvast veel leesplezier. Uw burgemeester Jef Bobbaers

>> Bibliotheek Oosterzonneplein 6 tel. 089 62 94 58 bibliotheek@zutendaal.be dinsdag en vrijdag van 18 tot 20 uur, woensdag van 14 tot 18 uur en zaterdag van 10 tot 12 uur >> Toeristisch hoofdkantoor onthaalcentrum De Lieteberg Stalkerweg tel. 089 25 50 60 toerisme@zutendaal.be van Pasen tot Allerheiligen: elke dag van 10 tot 19 uur van Allerheiligen tot Pasen: elke dag van 10 tot 17 uur >> OCMW-Sociaal Huis Daalstraat 2 tel. 089 62 38 60 sociaalhuis@zutendaal.be Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. De uren van de zitdagen per dienst vind je terug op www.zutendaal.be >> PWA Daalstraat 2 (gebouw OCMW-Sociaal Huis) tel. 089 62 38 67 pwazutendaal@telenet.be maandag & vrijdag: op afspraak dinsdag & donderdag van 9 tot 12 uur, namiddag op afspraak woensdag van 9 tot 12 uur

Zitdag burgemeester

Iedere woensdag van 16.30 tot 17.30 uur op het gemeentehuis.

Gemeenteraad

Op donderdag 27 maart om 20 uur vindt de volgende gemeenteraadszitting plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en iedere inwoner kan deze bijwonen. Mits naleving van enkele afspraken kan je er ook zelf het woord voeren. De zittingen verlopen volgens het reglement van de gemeenteraad. Raadpleeg dus eerst het reglement op www.zutendaal.be onder de rubriek ‘Gemeenteraad’. Vanaf acht dagen voor de gemeenteraad vind je hier ook de vergaderagenda terug.

College van burgemeester en schepenen

Het schepencollege vergadert wekelijks op maandag om 17 uur in de schepenzaal. Deze zitting is niet openbaar.

Meer info over onze gemeente?

Surf snel naar www.zutendaal.be of volg ons op facebook.com/gemeentezutendaal.

oosterzon maart 2014 >> 2


>>>

n e t e w dom

goe

Zutendaal populairste gemeente van Limburg om in te wonen. Uit Het Gemeenterapport, een bevraging* van studiebureau iVOX met Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad, in alle Vlaamse steden en gemeenten, bleek dat Zutendaal de populairste gemeente van Limburg is om in te wonen. Midden januari werden deze cijfers via bovenstaande media bekendgemaakt. Met een score van 8,74 op 10 zijn het de inwoners van Zutendaal die het liefst in hun gemeente wonen, op de hielen gevolgd door die van Meeuwen-Gruitrode en Kinrooi. Ook op vlak van parken, groen en onderhoud van wegen scoort Zutendaal volgens het onderzoek erg goed. De resultaten van het volledige onderzoek vind je op www.nieuwsblad.be. *116.603 Vlamingen werden bevraagd over hun gemeentebestuur en enkele bijhorende beleidsthema’s. Onderzoeksbureau iVOX voerde het onderzoek uit bij respondenten uit het iVOX-panel, bij geregistreerde bezoekers van nieuwsblad.be en hbvl.be tussen 22/11/13 en 31/12/13.

VACATURE OCMW

2 begeleiders Buitenschoolse Opvang Pierewiet

Het Initiatief Buitenschoolse Opvang Pierewiet staat in voor kwaliteitsvolle opvang van kinderen uit het basisonderwijs en dit voor- en na de schooluren, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties. Sedert januari 2012 is er op schooldagen ook opvang vanaf 12 uur ‘s middags voor kleutertjes die nog een middagslaapje nodig hebben. Het OCMW Zutendaal gaat voor deze dienstverlening over tot de aanwerving van twee begeleiders buitenschoolse kinderopvang (m/v) 19/38-sten en tot de vorming van een wervingsreserve - niveau C1-C2. Je profiel: je beschikt over een diploma, certificaat of titel van beroepsbekwaamheid, voorgeschreven door Kind & Gezin. Je bent bereid om volgens variabele uurroosters te werken en hebt de noodzakelijke pedagogische competenties voor deze job. Voorwaarden voor de functie: in aanmerking komen voor het statuut van gesubsidieerde contractueel en slagen in het bekwaamheidsexamen. Ons aanbod: wij bieden een gevarieerde job met heel wat uitdagingen, een stabiele werkomgeving, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en extra legaal pensioen. Interesse voor deze functie? Stuur voor woensdag 19 maart 2014 je motivatiebrief en curriculum vitae met een kopie van je diploma of certificaat ter attentie van de heer Matty Coninx, voorzitter van het OCMW, Daalstraat 2, 3690 Zutendaal. Meer informatie? Mevrouw Kris Janssen, hoofdmaatschappelijk assistente, 089 62 38 60, kris.janssen@zutendaal.be

oosterzon maart 2014 >> 3


n e t e w dom

goe

Bij volmacht stemmen

Verkiezingen

op zondag 25 mei 2014 Op 25 mei 2014 kiezen we een nieuw Vlaams, federaal en Europees parlement. Vijf jaar lang kunnen de verkozenen beslissen en besturen. Voor het Europees Parlement zijn er in de kieskring Vlaanderen 12 kandidaten verkiesbaar, voor de federale kamer in de kieskring Limburg 12 kandidaten en voor het Vlaams Parlement zijn er in de kieskring Limburg 16 kandidaten verkiesbaar. In onze gemeente wordt digitaal gestemd en zijn de stemlokalen open van 8 uur tot 16 uur. Ben je Belg en ouder dan 18 dan stem je voor alle verkiezingen. Ben je geen Belg maar EU-onderdaan dan kan je stemmen voor het Europees Parlement, indien je je hiervoor hebt ingeschreven. Ook landgenoten die in het buitenland wonen, konden zich inschrijven als kiezer voor de federale Kamer.

In België is er stemplicht Dit geldt ook voor een EU-onderdaan die zich ingeschreven heeft op de kiezerslijst. Eenmaal dit stemrecht werd bekomen, is men eveneens verplicht te stemmen.

Vrijwilligers gezocht Wil jij ook eens de verkiezingsdrukte van kortbij meemaken en ben je minimum 18 jaar en stemgerechtigd? Stel je dan kandidaat voor de functie van bijzitter van een stembureau. Je krijgt een wettelijk vastgelegde vergoeding en daarbovenop geeft het gemeentebestuur aan iedere medewerker een cadeaubon, hapjes en drankjes. Er wordt ook een opleiding voorzien zodat je precies weet wat er van je verwacht wordt. Wil jij op 25 mei graag zetelen in een kiesbureau? Geef dan je persoonlijke gegevens schriftelijk door aan: dienst burgerzaken, +32 89 62 94 20, bevolking@zutendaal.be

Soms moet je als kiezer niet zelf naar het stemlokaal om te stemmen. Je kan een andere kiezer in je naam laten stemmen. Je geeft die andere kiezer hiervoor een volmacht. Je hebt hiervoor het volmachtformulier (A95) nodig en het gevraagde attest waarmee je bewijst dat je niet kan gaan stemmen.

Wanneer kan je een volmacht geven?

- Je bent omwille van medische redenen niet in staat om te gaan stemmen. - Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Ook de leden van je gezin die met je in het buitenland verblijven en die moeten gaan stemmen, kunnen een volmacht geven. - Je bent in België, maar moet op de dag van de verkiezingen werken. - Jij of iemand van je gezin – met wie je samenwoont – oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit. - Je verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming. - Je geloofsovertuiging laat je niet toe om te gaan stemmen. - Je bent student en kan om studieredenen niet gaan stemmen. - Je verblijft om privé-redenen tijdelijk in het buitenland.

Aan wie kan je volmacht geven?

Je kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer. De volmachtkrijger kan per verkiezing maar één stem per volmacht uitbrengen. De volmacht geldt voor al de verkiezingen waarvoor jij (volmachtgever) moet stemmen. Maar de volmachtkrijger kan enkel voor iemand gaan stemmen bij de verkiezingen waar hij zelf aan deelneemt.

Wie kan een volmacht krijgen?

De persoon aan wie je je volmacht geeft is de volmachtkrijger. Hij/zij gaat in jouw naam stemmen. De volmachtkrijger moet dit doen in het stemlokaal waar jij (de volmachtgever) moet gaan stemmen, bij het stembureau dat op jouw oproepingsbrief staat. Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart mee te brengen.

Volmachtformulieren

Je kan dit formulier downloaden op www.zutendaal.be, aanvragen via bevolking@zutendaal.be of afhalen op de dienst burgerzaken (openingsuren zie p. 2). Meer info? www.verkiezingen.fgov.be

oosterzon maart 2014 >> 4


Gratis huisvuilzakken voor incontinente personen en stomapatiënten Het gemeentebestuur van Zutendaal geeft ook dit jaar gratis huisvuilzakken aan inwoners met een stoma of incontinentieprobleem.

Startende ondernemer?

Voorwaarden

Ben je onlangs gestart met een eigen zaak of heb je plannen in die richting? Om te starten als zelfstandige moet je verschillende stappen ondernemen. Het houdt natuurlijk ook een aanzienlijk risico in. Daarom is het belangrijk om je goed voor te bereiden voor je de stap zet om zelfstandige te worden.

• Je hebt een stoma of incontinentie en hebt een recent doktersattest om dit aan te tonen. • Je bent zes jaar of ouder. • Je bent minstens één maand gedomicilieerd in Zutendaal. • Je verblijft niet in een residentiële instelling (voorbeeld: rust- en verzorgingstehuis,…). • Je verstrekt de juiste inlichtingen aan het OCMW waardoor het OCMW kan nagaan of je recht hebt op de huisvuilzakken. • Je meldt elke wijziging in de gestelde voorwaarden.

Op de website van Agentschap Ondernemen, www.agentschapondernemen.be, vind je een stappenplan en een overzicht van de verschillende formaliteiten. Het Agentschap Ondernemen is een aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers. Er bestaan echter ook verschillende ondernemersverenigingen die je kunnen begeleiden en op weg kunnen helpen. Bovendien organiseren zij vaak vrijblijvende infosessies over dit thema. Meer info? www.unizo.be, www.vkw-limburg.be, www.voka.be, www.lvz.be.

Hoe aanvragen? Je kan maar één aanvraag indienen per kalenderjaar. Bij een aanvraag vόόr 1/7/14 ontvang je 11 grote rollen bordeaux huisvuilzakken. Vanaf 1/7/14 ontvang je 5 grote rollen bordeaux huisvuilzakken. De gratis huisvuilzakken zijn enkel verkrijgbaar bij het OCMW Zutendaal. Meer info? OCMW Zutendaal, 089 62 38 60, sociaalhuis@zutendaal.be.

Boodschappendienst voor senioren (65+)

Gezelschapsdienst voor senioren

Zin om op dinsdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur boodschappen te doen? Sinds eind vorig jaar organiseert het PWA in samenwerking met het OCMW een boodschappendienst voor senioren.

De medewerkers van deze dienst maken een wandeling, hebben tijd voor een babbel, zetten een tasje koffie, spelen een gezelschapsspel, kijken mee naar je favoriete tv-programma,…

De medewerker haalt je thuis op en kan je helpen met het dragen van je boodschappen. We rijden elke week naar een grootwarenhuis in de buurt. Op deze manier kan je een grotere hoeveelheid aankopen. Je kan wekelijks of per oproep beroep doen op de boodschappendienst. De dienst kost € 5 per keer.

Het PWA werkt met medewerkers die zich vrijwillig hebben opgegeven. Hij of zij komt steeds op voorhand even met je kennismaken. De voorkeur gaat uit naar een vast tijdstip in de week (weekend is niet mogelijk).

Prijs?

• Jaarlijks inschrijvingsgeld: € 7,45 • € 7,20/uur, fiscaal aftrekbaar (30%) = € 5,04/uur • Particulieren die WIGW-statuut hebben of geen belastingen betalen: - Jaarlijks inschrijvingsgeld: € 0 - € 5,95/uur

Meer info en inschrijven? PWA Zutendaal, Tiny of Veronique, 089 62 38 67. Of spring gerust binnen tijdens de openingsuren (zie p. 2).

oosterzon maart 2014 >> 5


n e t e w dom

goe

Infosessie gezond en milieubewust renoveren en herinrichten Overweeg je een kleine of grote renovatie? Denk eens aan de ecologische versie van afwerkingsmaterialen zoals vloer, verf, behang, isolatie,... Deze materialen bepalen mee het binnenmilieu van je woning en van je gezondheid. Tijdens de dynamische infosessie op 25 maart leer je via ‘materialenspeeddating’ verschillende soorten materialen kennen. Nadien ontvang je een infobrochure en een praktische winkelwijzer. De vorming wordt gegeven door Vibe vzw met steun van de Provincie Limburg en het gemeentebestuur.

Eerste Hulp Bij Duurzaam Bouwen Dubolimburg stuurt de Huisdokter op pad

Sinds begin dit jaar startten Dubolimburg en de provincie Limburg met Eerste Hulp Bij Duurzaam Bouwen. Inwoners van Limburg kunnen hierdoor een gratis beroep doen op een ‘huisdokter’ die hen aan huis en op maat adviseert over duurzame verbouwingen en vooral de te behalen winsten op vlak van budget, comfort én milieu.

Wanneer? Dinsdag 25 maart, 19.30-21.30 uur Gratis infosessie, liefst inschrijven!

Belangrijk is dat het ambitieniveau van de verbouwing voldoende hoog is: er moet gestreefd worden naar de toekomstige norm, zowel op energetisch vlak als wat betreft materialengebruik, isolatie/ventilatie, verwarming en andere duurzame aspecten. Dit wordt geval per geval bekeken door de huisdokter en hangt onder andere af van het budget van de verbouwer.

Meer info en inschrijven? Dienst duurzaamheid, Hanne Mengels, 089 62 94 49.

Aanmelden voor een huisbezoek kan via website www.eerstehulpbijduurzaambouwen.be. Je vindt er meer informatie en een invulformulier.

Waar? Technische dienst Zutendaal

Oproep aan alle inwoners! Actie Recupel: samen recycleren Doe mee aan de gratis nationale inzamelactie van oude elektroapparaten en batterijen van 21 tot 29 maart! Laat kapotte of niet gebruikte elektroapparaten en batterijen niet langer onnodig plaats innemen in kasten en hoekjes, op zolder, in je tuinhuis of garage ... Ze horen immers niet thuis in de huisvuilzak, want ze bevatten gevaarlijke afvalstoffen. Breng ze daarom tussen 21 en 29 maart naar het containerpark, De Kringwinkel of een elektrowinkel die meewerkt aan de inzamelactie. Zo hou je de afvalstoffen uit het leefmilieu. Surf naar www.samenrecycleren.be en kijk waar je jouw oude of niet gebruikte elektro kan deponeren. Laten we van Zutendaal dé recycleergemeente maken! De gemeente die in de actieweek het meeste kilo’s afgedankte apparaten per inwoner inzamelt, wint een reuzegrote ontbijtpicknick die deze zomer gratis aan de inwoners aangeboden wordt! Meer info? Dienst duurzaamheid, 089 62 94 49, hanne.mengels@zutendaal.be

oosterzon maart 2014 >> 6


Energiezuinige ingrepen aan je woning doen niet alleen je energiefactuur dalen, je komt ook in aanmerking voor aantrekkelijke premies. Hoe energiezuiniger je maatregelen, hoe meer Infrax je terugbetaalt. Zo verdien je de investering nog sneller terug. Hieronder vind je een overzicht van de Infraxenergiepremies die gelden in 2014.

Premies voor bestaande woningen Je woning valt onder deze regeling als ze voor 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet is aangesloten. Je komt dan in aanmerking voor volgende premies: - Dak- of zoldervloerisolatie: € 6 tot € 8 per m² geïsoleerd dakoppervlak, € 3 tot € 4 als je de isolatie zelf plaatst. - Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren*: € 6 of € 15 per m². - Vervanging enkel of dubbel glas door HR-glas*: € 12 of € 15 per m² glas dat je vervangt. - Vloer- of kelderisolatie: € 6 per m². - Condensatieketel: enkel voor beschermde klanten: € 800 per ketel.

*Nieuw! De combipremie Als je binnen de 12 maanden zowel je ramen vervangt als je spouw- of buitenmuren laat isoleren, dan wordt de premie voor de vervanging van je glas gevoelig verhoogd tot maar liefst € 48 of € 60 per m², met een maximum van € 1.680 of € 2.100. Volgende twee premies gelden ook voor woningen die op het elektriciteitsnet zijn aangesloten voor 1 januari 2014. - Zonneboiler: € 550 per m² collectoroppervlakte, max. € 2.750 en max. 50% van de factuur. - Warmtepomp: tot € 1.700.

Ook de manier waarop oververhitting wordt ingeperkt, zit hierin vervat. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger je woning. Doe je beter dan de norm (E-peil 40 of lager), dan geeft Infrax je een premie.

Groene energie verplicht In nieuwe woningen of woningen die ingrijpend verbouwd worden, moet vanaf 1 januari 2014 ook een minimumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. De nieuwe verplichting is een gevolg van de Europese richtlijnen rond hernieuwbare energie. De nieuwe eis is van toepassing op alle werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2014 én waarvoor een E-peil-eis geldt. Om aan de nieuwe EPB-eis voor eengezinswoningen te voldoen, moet je één van de volgende 6 maatregelen toepassen in je bouwproject: - een zonneboiler installeren; - een PV-installatie (zonnepanelen) voorzien; - een systeem op biomassa gebruiken als hoofdverwarmingsbron; - een warmtepomp gebruiken als hoofdverwarmingsbron; - aansluiting voorzien op een systeem van stadsverwarming en -koeling; - deelnemen aan een project voor productie van hernieuwbare energie, waarvoor de vergunningen verleend werden na 1 januari 2014.

Voor beschermde klanten worden de premiebedragen en maximumbedragen met 50% verhoogd, met uitzondering van de premie voor een condensatieketel.

Voldoet je woning niet aan één van deze zes maatregelen, dan wordt het E-peil 10 % strenger (dus E54 i.p.v. E60).

Nieuwe norm voor nieuwbouw

Andere gebouwen

Ga je in 2014 bouwen of grondig verbouwen? Dan mag je woning nog maximaal een E-peil halen van 60. Het E-peil geeft aan hoe energiezuinig je nieuwe optrekje zal zijn. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met de mate waarin je woning geïsoleerd is, maar ook met de energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie, de sanitaire installaties, het ventilatiesysteem …

Ook bedrijven, scholen en overheden kunnen rekenen op tal van premies voor rationeel energiegebruik: isolatie en beglazing, zonneboilers, warmtepompen, relighting, projecten voortvloeiend uit energiestudies,… Meer info en aanvraagformulieren? www.infrax.be of 078 35 30 20.

Tuin zoekt groene vingers ~ groene vingers zoeken tuin Heb je een tuin maar ben je niet in staat om het onderhoud ervan zelf te doen omwille van tijdsgebrek, gezondheidsredenen,...? Zie je het zitten om een deel van het onderhoud te laten doen door een vrijwilliger? Laat ons iets weten! Heb je anderzijds tijd teveel en zou je graag op regelmatige basis een (deel van de) tuin bij iemand anders in de buurt helpen onderhouden? Geef ons dan eveneens een seintje! Het gemeentebestuur onderzoekt of er interesse is bij haar inwoners voor deze vorm van samenwerking en zal bij voldoende belangstelling de nodige inspanningen leveren om tussen de kandidaten de eerste contacten te leggen. Meer info? Dienst duurzaamheid, 089 62 94 49, hanne.mengels@zutendaal.be. oosterzon maart 2014 >> 7


n e t e w dom

goe

>>>

Gouden bruiloft

Monique Peeters en Albert Aerden huwden op 7 februari 1964.

>>>

Drempels rond participatie aan het Zutendaals vrijetijdsaanbod onder de loep Dinsdag 11/3 - Bezoekerscentrum Lieteberg De gemeente Zutendaal heeft vanaf 2014 recht op extra middelen om kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties te stimuleren om deel te nemen aan activiteiten in de gemeente. Het gemeentebestuur koos ervoor om een samenwerking aan te gaan met CMGJ vzw (Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn - Limburgs steunpunt). CMGJ deed in de afgelopen maanden een drempelanalyse, waarbij een antwoord werd gezocht op volgende vragen: Welk is het vrijetijdsaanbod in Zutendaal? Wie is de doelgroep en wat zijn de noden en behoeften? Wat weerhoudt ouders en kinderen om deel te nemen? Welk zijn hier de drempels?.... Op dinsdag 11/3 om 20 uur presenteren het gemeentebestuur en CMGJ graag het resultaat van deze drempelanalyse in Bezoekerscentrum Lieteberg (auditorium). Meer info en inschrijven? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be of dienst jeugd, 089 62 94 56, jeugddienst@zutendaal.be Inschrijven kan tot maandag 10/3/2014.

Dorpsrestaurant

Dinsdag 18/3 - zaal POSTHALT Onder het motto ‘ontmoeten en eten’ kan je op dinsdag 18 maart weer terecht voor een lekker driegangenmenu in het dorpsrestaurant, dit keer in zaal de Posthalt. Hoe reserveren? Je dient steeds op voorhand in te schrijven en te betalen. Dit kan zowel bij het onthaal van het OCMW, de dienst vrije tijd op het gemeentehuis alsook de bibliotheek (openingsuren zie p. 2) en dit van 3 tot 15 maart. Vergeet niet om aan te geven als je een kinder-, vet- en/of zoutloos of vegetarisch menu wenst. Voor diabetici is een aangepast menu mogelijk. Prijs? Volwassenen betalen voor een driegangenmenu € 6,5. Het kindermenu kost € 4. Water krijg je er gratis bij. Waar en wanneer? Op dinsdag 18 maart vanaf 12 uur in zaal Posthalt (Jachthoornplein 7 Wiemesmeer). De maaltijd wordt geserveerd tussen 12 en 13 uur. Meer info? Dienst welzijn, Gudrun Nijs, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be Menu: Bouillionsoep Stoofvlees met appelmoes en puree Pudding

oosterzon maart 2014 >> 8


r e z j i w s ndheid

gezo

Geef jezelf rust! Maak regelmatig een moment vrij voor jezelf en las activiteiten in die je helpen om tot rust te komen. Zo vermijd je dat stress zich nodeloos ophoopt. Wat je kan doen om te ontspannen is voor iedereen anders, maar zorg ervoor dat je elke dag iets doet dat je graag doet. En dat je een aantal keer per dag een tiental minuten op de pauzeknop duwt.

Gebruik je buik Deze oefening leert je via je buik te ademen en kan je helpen om op een eenvoudige manier tot rust te komen. - Ga op een stoel zitten en neem een goede houding aan. Je rug tegen de leuning en je voeten plat op de grond. Laat je handen rusten op je bovenbeen. - Leg één hand op je buik. - Zorg dat je druk voelt op je hand als je inademt. Tel rustig tot drie. Bij het inademen komt je buik naar voren. - Bij het uitademen gaat je buik weer naar achteren. Tel weer rustig tot drie terwijl je uitademt. - Herhaal dit enkele keren, totdat je een rustig gevoel ervaart. Zin in meer? Leer hoe jij je kan ontspannen door deel te nemen aan een Start 2 yoga reeks (zie p. 12).

Onlinelezing over pubers en motivatie

3/3 Op maandag 3 maart om 19.30 uur kan je één van de eerste Vlaamse webinars over opvoeden volgen. Een webinar, oftewel een onlinelezing, kan je van op eender welke plek gratis meevolgen via je computer, smartphone of tablet. Het onderwerp van de webinar op 3 maart is ‘pubers en motivatie’. Je krijgt informatie over hoe je als ouder via je opvoedingsstijl op verschillende types van motivatie kan inspelen, inclusief enkele concrete tips. Meer info? www.groeimee.be/webinar

Opvoedingstip Als ouder vraag je je vast wel eens af om hoe laat je kind best naar bed gaat. De slaapbehoefte verschilt echter van kind tot kind en er zijn dus geen vaste regels. Hoeveel slaap heeft een kind nodig? In het algemeen hebben jonge kinderen meer slaap nodig dan oudere kinderen. Gemiddeld genomen slapen kinderen ongeveer zo lang: - Baby’s: 16-20 uur - Vanaf 6 maanden: 14-15 uur - 2-3 jaar: 10,5-13 uur - 4-9 jaar: 10-11,5 uur - 10-14 jaar: 9-10 uur - 15-25 jaar: 8-9 uur Stem de bedtijd af op de noden van jouw kind. Als je merkt dat je kind veel geeuwt, prikkelbaar of rusteloos is, moeite heeft om nieuwe dingen te leren of net erg actief is, dan kan het zijn dat het onvoldoende slaapt. Wordt je kind energiek wakker, dan is het wellicht uitgerust. Stuur je kind dan niet vroeger naar bed, want dat kan leiden tot moeilijker inslapen. Pubers worden later moe Veranderingen in de hersenen zorgen ervoor dat kinderen met stijgende leeftijd steeds later op de dag moe worden. Pubers zullen dus pas later slaperig worden en hebben bijgevolg de nood om later op te staan. Bedtijdritueel De meeste kinderen houden van routine. Een vast tijdstip om te gaan slapen is dus een goed idee. Een ‘bedritueel’ geeft aan dat de dag voorbij is en kan bovendien een fijn moment zijn waarbij ouder en kind nog een kwartiertje tijd maken voor elkaar. Dit ritueel kan verschillen van gezin tot gezin, maar probeer elke dag in dezelfde volgorde te werk te gaan. Waar op letten? Zorg ervoor dat je kind rustig en ontspannen in bed kan kruipen. Tv, opwindende computerspelletjes, laat eten,... zijn niet bevorderlijk voor een goede nachtrust. Het werkt doorgaans goed om je kind op voorhand te zeggen dat het tijd wordt om te gaan slapen. Zo kan het zijn/haar activiteit afronden. Hou je verder aan het afgesproken uur om te gaan slapen! Meer info? Opvoedingswinkel Zutendaal (OCMW/Sociaal Huis), Marc Janssens, 0488 58 23 77 of 089 36 79 40.

Mag ik al naar school?

15/3 Voor het eerst wordt het ‘Peuterklasje’ georganiseerd. Terwijl je zelf deelneemt aan een informatiebijeenkomst met een kopje koffie of thee, leert je kind afscheid nemen van mama en mee te doen aan een peuterklasje. ‘Voor het eerst naar de kleuterschool’ vindt plaats op zaterdag 15/3 en op zaterdag 24/5. Je kan vanaf 9 uur komen, om 9.30 uur starten we stipt. Er bestaan ook nog andere oefenklasjes over thema’s zoals zindelijkheid, belonen en straffen, eten en slapen. Meer info en inschrijven? Natacha Craeghs, ILT Kom’ma, 089 36 79 40 of crna@opvoedingswinkel.be

oosterzon maart 2014 >> 9


Openingsuren: dinsdag van 18 tot 20 uur woensdag van 14 tot 18 uur vrijdag van 18 tot 20 uur zaterdag van 10 tot 12 uur

>>>

Jeugdboekenweek 2014: thema Gevaar In maart viert de bibliotheek de jeugdboekenweek. Van 15 tot 30 maart zetten we de ‘gevaarlijkste’ kinderboeken in de kijker. Alle leerlingen van de lagere scholen in Zutendaal worden uitgenodigd om tijdens een klasbezoek op zoek te gaan naar gevaarlijke situaties, gevaarlijke dieren, gevaarlijke enge personen, gevaarlijke sporten en nog meer gevaarlijks. In de bib liggen krantjes met gevaarlijke boekentips.

>>>

Herinneringsberichten Wil je twee dagen voor het verstrijken van je uitleentermijn een herinneringsbericht ontvangen via e-mail en zo een boete te vermijden? Geef dan bij je volgend bezoek je e-mailadres door of meld je aan op zutendaal.bibliotheek.be en vul je mailadres zelf in bij je persoonlijke gegevens. Opgelet: Wil je boeken verlengen? Dan dien je nog steeds zelf naar zutendaal.bibliotheek.be te surfen, je in te loggen en de materialen te verlengen. Let hierbij zeker op de nieuwe uitleendatum. Bij eventuele discussies aan de balie geldt enkel een printscreen als bewijs. Het is dus niet de bedoeling om op het herinneringsmailtje (zie hierboven) dat je ontvangt te antwoorden. Als verlengen uiteindelijk niet lukt, dan mag je een mailtje sturen naar bibliotheek@zutendaal.be en zorgen wij voor de verlenging, maar de verlenging is pas geldig als je een bevestigingsmail ontvangt met een nieuwe uitleendatum.

>>>

Collectie in de kijker: Strips voor volwassenen

De historische stripreeks “Murena” van Philippe Delaby Eind januari is de Waalse striptekenaar Philippe Delaby op 53-jarige leeftijd overleden. Delaby verwierf vooral bekendheid met zijn reeks “Murena”, een strip over het antieke Rome in de eerste eeuw na Christus. De strip wordt vooral gekenmerkt door zijn realistische stijl en de extra historische informatie. In de bib zijn nog meer strips voor volwassenen te vinden.

>>>

Tip van de bib: vanaf april e-boeken in de bibliotheek In opdracht van de Vlaamse minister van cultuur Joke Schauvliege werkte Bibnet (= projectorganisatie van de Vlaamse Overheid) een proefproject uit om een jaar lang e-boeken toegankelijk te maken voor de leden van de Vlaamse openbare bibliotheken. Het proefproject start in april 2014. Vanaf het voorjaar 2014 zullen een 300-tal e-boeken ter beschikking staan van het publiek in meer dan 200 Vlaamse bibliotheken, ook in de bibliotheek van Zutendaal. Meer info volgt.

oosterzon maart 2014 >> 10


Open Torendag Lieteberg

Zondag 16 maart van 10 tot 17 uur Traditioneel stelt Bezoekerscentrum Lieteberg voor de start van het nieuwe seizoen de uitkijktoren open. De uitkijktoren op Lieteberg maakt deel uit van het blotevoetenpad en mag in het seizoen dus enkel op blote voeten betreden worden tijdens de openingsuren van Bezoekerscentrum Lieteberg. Maar op de vooravond van het nieuwe seizoen (16 maart) is de toren uitzonderlijk toegankelijk met schoenen.

ijke l e t n e geme en eit t i v i t c a

De uitkijktoren is opgebouwd rond vier zware houten meerpalen, die ieder 5 ton wegen. De palen en steunbalken zijn bewust schuin en ongelijk geplaatst omwille van het speelse karakter. Met een hoogte van 18 meter kan men boven op de toren genieten van een prachtig uitzicht over het Nationaal Park Hoge Kempen en de Demervalei. Bij helder weer kan men zelfs de basiliek van Tongeren onderscheiden.

Torenwandeling Lieteberg

Zondag 16 maart 2014 om 13.30 uur Eenmaal per jaar betreden we het blotevoetenpad met schoenen. Wandel onder begeleiding van onze gids een parcours van ongeveer 5 km. Beklim onze uitkijktoren en geniet van een prachtig uitzicht over het Nationaal Park Hoge Kempen en kijk tot ver in Haspengouw. Na onze avontuurlijke tocht, kunnen we bijpraten met een kopje koffie en apfelstrudel met slagroom. Zet de wandelschoenen klaar en schrijf je zo snel mogelijk in. Start: 13.30 uur - onthaal Bezoekerscentrum Lieteberg Parking: Stalkerweg z/n – 3690 Zutendaal, wandel daarna verder tot aan het bezoekerscentrum. Prijs: € 5,00/persoon (wandeling, koffie en apfelstrudel) Opgelet! max. 46 pers. Meer info en inschrijven? Vooraf inschrijven via info@lieteberg.be is een must. Je inschrijving is pas definitief bij contante betaling vooraf in het bezoekerscentrum of na overschrijving op rekeningnummer BE75 784 5524272 51 en dit tot en met donderdag 13 maart. Vermeld bij de mededeling je naam + datum 16-03-14.

Blotevoetenpad terug open met nieuwe attractie

Zaterdag 22 maart 2013 Afgelopen seizoen werd het blotevoetenpad uitgebreid met een nieuwe lus en de mollenpijp. Al het tweede jaar op rij trokken ruim 100.000 bezoekers de schoenen uit om het blotevoetenpad te bewandelen. Dit jaar pakt Lieteberg uit met een nieuwe attractie op het blotevoetenpad. Je kan op een hoogte van om en bij de 10 meter door de kruinen van de bomen wandelen tot boven de vijver en zweeft als een libel door de lucht op de Dragonfly. Afgelopen winter hebben de vrijwilligers van Lieteberg overigens hard gewerkt aan een algemene verfraaiing van het blotevoetenpad: nieuwe trappen, houten stammen en stronken om over te lopen werden vervangen, nieuwe zones met sierkeien,… Vanaf zaterdag 22 maart kan je de voeten weer laten kennismaken met een opgefriste attractie die door de bezoekers, en vooral de kenners, bestempeld wordt als het mooiste blotevoetenpad van West-Europa.

Meer info: Bezoekerscentrum Lieteberg, 089 25 50 60, info@lieteberg.be oosterzon maart 2014 >> 11


>>>

START 2 ….

ke j i l e t n e geme en eit t i v i t c a

• Start 2 bike

Iedere woensdag en zaterdag vanaf 5/3 sporthal De Blookberg De sportdienst en enkele enthousiaste begeleiders starten opnieuw met een reeks Start 2 bike. Je leert sportief fietsen en bouwt in enkele maanden tijd een prima fietsconditie op. Uiteraard moet je zelf een fiets die technisch in orde is (geen elektrische fiets) meebrengen. Er staat ook een zomerse fietstocht naar Scherpenheuvel en een daguitstap op het programma.

Wanneer en waar? Iedere woensdag en zaterdag om 13.30 uur en dit vanaf 5/3. Vaste trainingsdagen op woensdag en zaterdag. Vertrek aan gemeentelijke sporthal ‘De Blookberg’, Blookbergstraat 7.

• Start 2 run

Vanaf zaterdag 26/4 - TC Zutendaal TC Zutendaal organiseert ook dit voorjaar in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst Start 2 tennis voor volwassenen. De ideale manier om kennis te maken met de sporttak en de tennisclub in onze gemeente. Een gediplomeerde lesgever geeft je acht tennislessen. Wanneer en waar? Infoavond op dinsdag 22 april om 20 uur, eerste les op zaterdag 26 april 2014. Kantine TC Zutendaal, Blookbergstraat 15, Zutendaal. Prijs? €50 (8 lessen) inclusief verzekering tijdens de lessenreeks. Inschrijven? Liliane Noben, 0495 87 37 01, tennisclubzutendaal@gmail.com Tenniskamp van 28 juli tot 01 augustus 2014!

Vanaf dinsdag 11/3 - sporthal De Blookberg Beginnen met lopen is een leuke en gezellige manier om sportief bezig te zijn, het geeft een goede gezondheid en een betere conditie. Onder deskundige begeleiding volg je gedurende 10 weken een loopschema, dit levert 5 km lopen op. Iedereen die graag loopt, zowel de beginnende als de gevorderde loper kan deelnemen.

• Start 2 yoga

Wanneer en waar? Start en inschrijving op dinsdag 11/3 om 19 uur (het loopschema bestaat uit ongeveer 3 trainingen per week of in overleg met de begeleider) aan sporthal De Blookberg.

De gemeentelijke diensten sport en welzijn overwegen om een reeks Start 2 yoga te organiseren en dit bij voldoende interesse.

Meer info en inschrijven voor start 2 bike en start 2 run? Deelname is gratis. Geef op voorhand je naam, telefoon/ gsm-nummer en e-mailadres door aan de sportdienst: sportdienst@zutendaal.be, 089 62 94 52 of 089 62 94 39.

>>>

• Start 2 tennis

Doe jij ook mee? Laat het ons weten. Yoga is een levenshouding, een bewuste manier van hoe je omgaat met wat zich aan je voordoet, is niet moeilijk en geschikt voor iedereen. Het brengt rust in tijden van stress, spanning,.... maar het houdt je lichaam ook soepel en lenig.

Wil jij hieraan deelnemen? Geef ons dan zeker even een seintje en laat ons weten welke dag en moment je voorkeur heeft: avondlessen vanaf 20 uur of eerder overdag? Meer info? 089 62 94 52, 089 62 94 39 of welzijn@zutendaal.be, sportdienst@zutendaal.be

Zutendaal Hartveilig - Gratis opleiding AED Maandag 24/3 – Parochiecentrum Zutendaal Het gemeentebestuur en het Rode Kruis organiseren gratis reanimatielessen. Je kan leren reanimeren en defibrilleren met behulp van een AED-toestel (Automatische Externe Defibrillator = hartmassagetoestel). In Zutendaal vind je zo’n toestel aan sporthal De Blookberg. Wanneer en waar? Maandag 24/3 van 19 tot 22 uur - Parochiecentrum Zutendaal (afdelingslokaal Rode Kruis). Het aantal plaatsen is beperkt tot 16 deelnemers. Meer info en inschrijvingen (tot 21/3)? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be

oosterzon maart 2014 >> 12


>>>

>>>

Vrijdag 28 maart 2014

Vrijdag 28 maart 20 2014 uur 20 uur

ALSSCHADUWKIND ZE ERGENS NOG IS, Tekst van P.F.Thomése DAN IN DE TAAL

Luisterplek: O.-L.-Vrouwekerk Zutendaal

In het boek ‘Schaduwkind’ heeft Luisterplek: P.F. Thomése in 110 spaarzame bladzijden de gedachten en gevoeO.-L.-Vrouwekerk Zutendaal lens vastgelegd die hem overvielen na de plotselinge dood van zijn dochtertje Isa, een baby van een paar weken oud. Niet in een dramatisch lamento, Luc Vanhelmont leest uitenwerk van geformuleerde P.F. Thomése maar juistfragmenten in zeer exact precies notities ontleedtvan hij een zijn eigen over afscheid kind, ontreddering. met gepaste muziek

door Johan Hermans, Cantus Vocum en Het Onderduikorkest.

woordkunstenaar Luc LucVanhelmont Vanhelmont woordkunstenaar organist Johan Hermans organist Johan Hermans koor Cantus Vocum Genk koor Cantus Vocum Genk het Onderduikorkest Het Onderduikorkest Toegangsprijs: € 7 (1 consumptie inbegrepen).

Toegangsprijs: € 7 (consumptie inbegrepen) Hapje en drankje wordt voorzien.

Meer infoMeer en reserveren bij de dienst cultuur, 089 62 94dienst 50, jos.bamps@zutendaal.be info en reserveren bij de gemeentelijke cultuur, 089 62 94 50.

NACHT van de GESCHIEDENIS

DINSDAG 25 MAART 2014 om 20 uur Davidsfonds Zutendaal In samenwerking met de gemeente Zutendaal

DE GEKKE SOLDAAT Pakkende theatervoorstelling over het leven in de loopgraven 1914-1918. Oorlog in de Westhoek. De hele streek is platgebombardeerd. De soldaten overleven in de loopgraven. In modder, in drek. Tussen ratten en ander ongedierte. Een Duitse soldaat ziet zijn vrienden één voor één sterven. Hij probeert niet gek te worden, maar te overleven. Als toeschouwer ‘voel’ je hoe het leven in de loopgraven echt was.

Acteur Tom Lathouwers (Koninklijk Conservatorium, Brussel) speelde o.a. in Oliver en Annie en was te zien in Witse, Mega Mindy, Wittekerke en Aspe.

Kaarten bij Nardé Maesen, 089 61 10 65 en Chris Remans, 089 61 13 11

VVK: € 8, leden DF-vtbKultuur-VWB-VAB: € 7 - KASSA: € 10, leden DF-vtbKultuur-VWB-VAB: € 8 oosterzon maart 2014 >> 13


ke j i l e t n e geme en eit t i v i t c a

>>> Activiteiten paasvakantie Grabbelpas en kleuterkamp Tijdens de paasvakantie van 7 t.e.m. 18 april kan je op maandag, woensdag en donderdag deelnemen aan leuke Grabbelpasactiviteiten. Van 7 t.e.m. 11 april kunnen kinderen tussen 3 en 6 jaar opnieuw sporten, spelen en knutselen tijdens het kleuterkamp. Er kunnen maximum 30 kindjes deelnemen. Het volledige programma vind je binnenkort op www.zutendaal.be en krijg je mee in de Zutendaalse scholen. Meer info? Dienst vrije tijd, 089 62 94 52/56 of vakantie@zutendaal.be >> Noteer alvast in je agenda: • Kleuterkamp zomervakantie: van 28 juli t.e.m. 1 augustus telkens van 9 tot 12.30 uur in de turnzaal en zaal Avdâq. • Omnisport zomervakantie: van 18 t.e.m. 22 augustus telkens van 9 tot 16 uur in sporthal De Blookberg.

Buitenspeeldag 2014

GRATI S TOEGA NG

WOENSDAG 2 april 2014 14 - 17 uur SPORTHAL DE BLOOKBERG

Speel jij ook mee?

De omgeving van de sporthal wordt afgesloten tussen 14 en 17 uur, zodat je veilig kan spelen. Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Opgelet! De dag zelf vragen we dat kinderen <10 jaar zich aanmelden samen met hun ouders. MEER INFO IN DE VOLGENDE OOSTERZON Mail naar jeugddienst@zutendaal.be of bel 089 62 94 56. Ook als het regent verwachten we jou. Er is van alles te doen ! i.s.m. Nickelodeon & de Vlaamse Overheid

oosterzon maart 2014 >> 14


l

a a d n e in Zut

e van d EIT? ditie p e IT o IV t e r T d en maa N AC e volg t in voor 7 iet NDIGE d n O K it in N e en AA ivit eit venem hijnt je act n.be, tal activit c ef je e s re e Jouw r e G e d v n ? a Zo zon vla rlijk Ooster atabank.be! p www.uitin a’s en natuu d d o it n k e .u o g w o a ww aar ukte hier, m itale en gedr enkel ig d e je der e. van an n vind daal.b .zuten iviteite t w c w a w e op end rugker lijks te e k e w Ook de website. e op onz

Zo 2/3

Wandeling Opgrimbie (ca. 8 km)

Vertrek Vijverplein om 13.45 uur. Meer info? VWB Zutendaal, chris.remans@scarlet.be

Wandeling Noordal (Nederlands-Limburg) (7 km) Vertrek Burgemeester Bogmanplein, Noorbeek, Nederlands Limburg om 9 uur. Meer info? Wandelclub ’t Vossenpad, vossenpadvzw@telenet.be

Zo 9/3

Restaurantdag KSA

Ma 3, 10, 17, 24 en 31/3 Handwerken

Cultuurcafé Cultuurcentrum van 19.30 tot 22 uur. Breien, haken, borduren... wat je maar wilt. Ervaring is niet vereist. Prijs: € 0,5 Meer info? Hobbyclub Wij leren van elkaar, noella.kerkhofs@scarlet.be, 089 61 30 80

Wo 5/3

Kinderclub viert carnaval

Knutselen en kinderfestijn. Alle kleuters vanaf 3 jaar zijn welkom. Kelder parochiecentrum van 14 tot 16 uur. Prijs: leden: € 2 leden, niet-leden: € 4 inclusief drankje en koekje. Meer info en inschrijven? Gezinsbond Zutendaal, Irene Greven, 0473 22 12 00.

Bezoek gerechtsgebouw De Teerling

Vertrek Vijverplein om 14 uur. Geleid bezoek door dit moderne gebouw dat sinds een jaar in gebruik is. Prijs: € 4 Meer info? Davidsfonds Zutendaal en vtbkultuur, narde.maesen@skynet.be, 089 61 10 65 chris.remans@scarlet.be, 089 61 13 11

Vr 7/3

Carnavalsbal

Jeugdhuis De Kaller om 20 uur. Uiteraard is aangepaste kledij verplicht! Prijzen voor de drie bestverklede deelnemers. Meer info? Jeugdhuis De Kaller, www.facebook.com/dekaller

Parochiecentrum Zutendaal om 11.30, om 13.30 en 18 uur. Meer info? KSA Zutendaal, www.ksazutendaal.be

Ma 10/3

Uitstap naar Lenteshow in Gasthof Delicia

Zichen-Zussen-Bolder Meer info? Okra Wiemesmeer, Jos Meers, 089 61 19 46.

Di 11 en 25/3

Bordenspellenavond

Herberg ‘t Dorp om 19 uur. Meer info? Boardgaming Inc., boardgaminginc@gmail.com, www.boardgaminginc.be

Di 11/3

Bedrijfsbezoek naar Marcienne

Vertrek Vijverplein om 13.20 uur. Prijs: € 5,5 Meer info en reserveren? Hobbyclub, Tonny Bijnens, 089 71 61 07

Wo 12/3

Infoavond over SWT (brugpensioen)

Cultuurcentrum om 19.30 tot 22 uur. Meer info? ACV-GMK Zutendaal-Wiemesmeer, eveline.liebens@gmail.com oosterzon maart 2014 >> 15


l a a d n in Zute Zo 16/3 Tweedehandsbeurs

Vr 14/3

Bezoek Lieteberg

Samenkomst parochiecentrum om 13.30 uur. Meer info? Vereniging voor Alleenstaanden, Lambert of Martha, 089 61 10 82.

14, 15, 19, 21 & 22/3 Glazen bol en koffieprut

Speelgoed, babyartikelen, baby- en kinderkleren, boeken, kinderfietsen,… Zaal Avdâq van 13.30 tot 16.30 uur. Prijs: toegang € 1, kinderen gratis. Meer info? Gezinsbond Zutendaal, www.gezinsbond.be/ zutendaal. Wil je zelf spullen verkopen? Schrijf je dan in bij Stefan Paredis, 089 61 48 37 of via www.gezinsbond.be/zutendaal (€ 7 voor leden en € 12 voor niet-leden).

Steakdag K. Zutendaal VV

Komedie van Hilda Vleugels in regie van Frans Novak over drie bevriende koppels en hun vakantieverhaal. De drie vrouwen bezoeken een waarzegster om te achterhalen welk weer ze mogen verwachten. Ze krijgen echter iets heel anders te horen met de nodige chaotische gevolgen. Cultuurcentrum om 20 uur. Meer info en reserveren? Zutendaals theater, 089 65 84 63, marie.louise.nies@skynet.be De voorstelling van 19 maart is ten voordele van het Belgisch centrum voor blindegeleidehonden.

Za 15/3 Quiz-je-wijzer

Keuze uit 6 menu’s! Kantine KZVV van 11.30 tot 14 uur en van 17.30 tot 19 uur. Meer info? K. Zutendaal VV, www.zvv.be

Drie-Eigenwandeling (7 km) Wandeling door dorpen Kessenich, Neeritter, Thorn en het Vijverbroek. Vertrek Douanekantoor, Venlosesteenweg, 3640 Kessenich om 9 uur. Meer info? Wandelclub ’t Vossenpad, vossenpadvzw@telenet.be

Di 18/3 Dorpsrestaurant

Superleuke quiz! Met open bar voor toeschouwers. Zaal Avdâq om 20 uur (deuren open 19.30 uur). Prijs: € 25 per deelnemende groep (groepen tot maximaal 5 personen). Meer info en reservatie? De Wonder-wijzer, quiz@de-wonder-wijzer.be oosterzon maart 2014 >> 16

ZAAL POSTHALT vanaf 12 uur (zie p.8) Meer info? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be


l

a a d n e in Zut Do 21/3

Di 25/3

MRTN, La Faire, Funky B, McG

Pakkende theatervoorstelling over het leven in de loopgraven in 1914-1918. Vier jaar lang vechten Duitsers en hun bondgenoten tegen Belgen, Britten, fransen, Amerikanen en nog vele anderen. Met dorpsgenoot, Tom Lathouwers die al speelde in Oliver en Annie, Witse, Mega Mindy, Wittekerke en Aspe. Cultuurcentrum Zutendaal van 20 tot 22 uur. Meer info? Davidsfonds Zutendaal, narde.maesen@skynet. be, 089 61 10 65

D.I.S.C.O.

Nacht van de geschiedenis (zie p. 13)

Infosessie: gezond en milieubewust renoveren en herinrichten (zie p. 6) Jeugdhuis De Kaller om 20 uur. Prijs: gratis inkom Meer info? Jeugdhuis De Kaller, www.facebook.com/dekaller

Gezellig samenzijn

Parochiecentrum om 13.30 uur Meer info? Vereniging voor Alleenstaanden, Lambert of Martha, 089 61 10 82.

Zo 23/3

Menwedstrijd

Technische dienst Zutendaal van 19.30 tot 21.30 uur Meer info? Dienst duurzaamheid, hanne.mengels@zutendaal. be, 089 62 94 49

Vr 28/3

Luisterplekken (zie p. 13)

O.-L.-Vrouwekerk om 20 uur. ‘Als ze ergens nog is, dan in de taal’ Luc Vanhelmont leest fragmenten uit werk van P.F. Thomése over afscheid van een kind, met gepaste muziek door Johan Hermans, Cantus Vocum en Het Onderduikorkest. Toegangsprijs: € 7 (consumptie inbegrepen) Meer info en reserveren? Dienst cultuur, 089 62 94 50, jos.bamps@zutendaal.be

Za 29/3

Lenteconcert

Menwedstrijd met paard en koets in Stalken, Zutendaal. Inschrijven via www.vlp.be. De Roete van 9 tot 18 uur. Meer info? De vierlandsheren, www.devierlandsheren.be

Natuurexploratie: De Zwarte Beek in Koersel Vertrek Gemeenteplein om 14 uur Meer info? Milieuvereniging De Ortolaan, ghaenraets@gmail.com

Brunch met bubbels

Zaal Posthalt van 9 tot 13 uur. Prijs: € 13 (€ 7 voor kinderen -12 j., gratis voor kinderen -3 j.) Meer info? Ouderraad Stapsteen Wiemesmeer, www.ouderraadstapsteen.be

Jubilate Lanaken, Zutendaals Mannenkoor Cultuurcentrum Zutendaal van 20 tot 23 uur. Prijs: € 10 (voorverkoop: € 8) Meer info? Zutendaals Mannenkoor, m.raedts@skynet.be

Zo 30/3

Saharawandeling

Wandeling in het uiterste noordwesten van Limburg (8 km). Vertrek evenementenhal De Soeverein, Sportveldenstraat 10, 3920 Lommel om 14 uur. Meer info? Wandelclub ’t vossenpad, vossenpadvzw@telenet.be oosterzon maart 2014 >> 17

L


l

aa d n e t u in Z

Doe mee aan de garageverkoop en steun Kom op tegen Kanker! Zondag 6 april van 10-17 uur. De Gezinsbond, de Ouderraad van Wiemesmeer en KVLV organiseren voor de vierde maal een garageverkoop. De opbrengst van de inschrijvingen voor deze garageverkoop wordt geschonken aan de actie Kom op tegen Kanker. Heb je ook van die schatten op zolder, boeken of kinderspelen en zit bovendien je kelder of berging boordevol met ongebruikte spullen die je liever kwijt bent? Ruim dan eens goed op, zet alles bij elkaar, maak van je garage een heuse boetiek. Iedere inwoner van Zutendaal kan meedoen. Indien je geen garage hebt, kan je toch een stand opbouwen op de speelplaats van de school van Wiemesmeer. De inschrijving bedraagt € 12 en is ten voordele van Kom op tegen kanker”. Hoe inschrijven? Stort € 12 op IBAN: BE89 9730 0177 0585 BIC: ARSPBE22 met vermelding van ‘garageverkoop 2014, naam, adres’ en bezorg ons je inschrijvingsstrook of stuur alle gegevens naar garageverkoop2014@hotmail.com De inschrijving voor de garageverkoop wordt afgesloten op 2/4! Meer info? www.gezinsbond.be/zutendaal, www.tegenkanker.be, www.zutendaal.be Vanaf 4/4 vind je daar een volledige overzicht van de deelnemers.

ureT

ilbg k k i l b rug

Te

Gerard en Ivo Panis ontvangen prijs duivenvlucht Bourges Op 17 februari ontving gouverneur Herman Reynders de laureaten van de duivenvlucht vanuit Bourges. Schepen van sport Ann Schrijvers overhandigde in het provinciehuis de prijs van de gemeente Zutendaal aan Gerard en Ivo. De opbrengst van de jaarlijkse Bourgesvlucht gaat naar Kom op tegen Kanker.

oosterzon maart 2014 >> 18


reT

ilbgu k k i l b g

Teru

7de Poëzieavond Op 12 februari organiseerde de cel poëzie van de Zutendaalse cultuurraad reeds zijn 7de poëzieavond in het Cultuurcentrum. Het werd een erg geanimeerde avond rond het thema ‘Tepelstreeltje en andere onthullende sprookjes voor volwassenen’. Marco Lenaerts, Kurt Vanhengel en Luc Vanhelmont waren de vertellers van dienst en Roodkapje, de wolf, de jager en Sneeuwwitje waren lijfelijk aanwezig.

Sint-Vincentius Op woensdag 5 februari bracht een 15-tal leden van de welzijnsraad een bezoek aan de St. Vincentiusvereniging Genk-Zutendaal. Dit is een vereniging voor vrijwillige maatschappelijke dienstverlening en biedt hulp aan behoeftige personen en gezinnen. Men kan er niet alleen terecht voor voedingspakketten, kleding, huisraad en speelgoed maar ook voor hulp en ondersteuning bij het zoeken naar werk en een luisterend oor. Enkele leden van de welzijnsraad maakten dan ook gebruik van de gelegenheid om kleding en huisraad mee te nemen en af te geven aan voorzitter, Roger Ghijsen en ondervoorzitter, Ingrid Beeckman. oosterzon maart 2014 >> 19


r e z j i w uweg

Milie

>>>

5 11 en 2 insdag d : n e k m te vuilzak aart Data o ux huis ag 4 en 18 m art a e d r o 26 ma : dinsd ze en b ng grij e containers n: woensdag Ophali n o t e 0) g gro en kar 6 maart van € 1 Ledigin oud papier ag ticker d s r n e e g d k n n k li o Opha ling: d rg.net en pla ilopha Grofvu en bij Limbu eld (aanm

den onthou

maart

Stickers voor groene containers Vanaf dinsdag 1 april 2014 worden enkel nog de containers met een sticker geledigd. Voor een GFT-container van 120 liter is dat een sticker van € 40, die van 30 liter dient voorzien te zijn van een sticker van € 15. De stickers zijn te koop op de dienst vrije tijd in het gemeentehuis. Je kan er ook voor kiezen om thuis te composteren. Voor de aankoop van een compostbak kan je elke zaterdagvoormiddag terecht in Bezoekerscentrum Lieteberg.

>>>

Vergrootglas op huisvuil Huisvuil is niet-recycleerbaar en niet-herbruikbaar huishoudelijk afval dat niet selectief wordt ingezameld en in een huisvuilzak past. Het gaat om stofzuigerzakken, kattenbakvulling, mosselschelpen, bevuild papier, vershoudfolie, verpakkingsafval dat uit meerdere, niet te scheiden fracties bestaat,… Huisvuil kan alleen maar meegegeven worden met de veertiendaagse huis-aan-huisinzameling. Met huisvuil kun je niet terecht op het containerpark.

Waarop moet je nog letten? • Zorg dat de zak goed afgesloten is en over een handgreep beschikt. Dichtgeplakte zakken blijven staan. • Een grote huisvuilzak mag niet meer dan 10 kg wegen, een kleine niet meer dan 5 kg. • Maak niets vast aan de buitenkant van de zak. • Steek geen scherpe voorwerpen in de zak. • Plaats de zakken goed zichtbaar aan de rand van de weg. • Plaats de huisvuilzak buiten na zonsondergang de avond voor de inzameling of voor 6 uur ’s morgens op de dag van de inzameling. • Op dinsdag 23 september 2014 mag je voor de laatste keer grijze huisvuilzakken buitenzetten. Daarna enkel nog bordeauxkleurige zakken.

>>>

Maart: eerste lentemaand

>>>

Slim omgaan met regenwater

In maart begint het te kriebelen. De lente is op komst. We voelen dat. Om het lentegevoel nog te versterken, kunnen we in maart een boom of haag planten. Die komen jaar na jaar in de lente opnieuw tot leven, geven bloei en vruchten en trekken ander leven aan. Probeer het eens. De gemeente Zutendaal geeft zelfs een forse subsidie. Voor meer informatie kun je bij de milieudienst terecht.

Bouw of verbouw je? Dan moet je vanaf dit jaar rekening houden met de nieuwe wetgeving. De principes zijn: regenwater scheiden van afvalwater, regenwater zoveel mogelijk gebruiken en het overtollige regenwater in de grond laten infiltreren. (Ver)bouw dus slim: • Beperk de verharding rond je pand. Toch verharden? Kies dan voor waterdoorlatende materialen zoals grastegels, grind of dolomiet. • Laat tuinpaden, verhardingen en daken afwateren naar je gazon of beplanting. • Heeft je woning een plat dak? Overweeg dan de aanleg van een groendak. Dankzij de isolerende eigenschappen bespaar je ook nog op de energiefactuur. Slim omgaan met regenwater werkt besparend en is goed voor natuur en milieu. Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be

oosterzon maart 2014 >> 20

Oosterzon maart 2014  
Oosterzon maart 2014  

Gemeentelijk infoblad Zutendaal - De Oosterzon editie maart 2014

Advertisement