Page 1

verantwoordelijke uitgever: Luc Colla, Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal

oor

en d egev

Uitg

Zute

dec

e

eent

em het g

n ur va u t s e b

l ndaa

13 r 20 e b em

www.zutendaal.be

Dorpsrestaurant (p.3) Klaar voor de winter (p.4) Verwarmingstoelage (p.6) Eindejaarsfeesten (p.7) Dalerschans (p.8) Luisterplekken (p.10) UiT in Zutendaal (p.13-15) Terugblik (p.16-19) Bladeren (p.20)

winter op de Bezoensberg oosterzon december 2013 >> 1


OPENINGSUREN DIENSTEN Sluitingsdagen december De gemeentelijke diensten (gemeentehuis, bibliotheek, containerpark) zijn gesloten op 24 en 31 december in de namiddag en op 25 en 26 december de hele dag. >> Gemeentehuis Oosterzonneplein 1 tel. 089 62 94 20 informatie@zutendaal.be maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 uur en woensdag ook van 14 tot 18 uur

Beste inwoners van Zutendaal December is de feestmaand bij uitstek. Ook in onze gemeente wordt er opnieuw gezorgd voor gezellige maar duurzame sfeerverlichting en twee grote kerstbomen. Deze laatste werden geschonken door Guido Noben (Meerstraat) en Leon Beckers (Kerkplein), waarvoor dank. In deze Oosterzon geven we u alvast enkele tips mee om duurzaam te feesten (zie pagina 7). Op dinsdag 17 december wordt er ook al getafeld in Zutendaal. Dan zwaait het dorpsrestaurant voor het eerst de deuren open. We zijn trots om dit nieuwe initiatief, dat samen met de gemeentelijke welzijnsraad werd uitgewerkt, te kunnen voorstellen. We hopen hier veel van onze inwoners te mogen verwelkomen en zijn ervan overtuigd dat dit een meerwaarde is voor onze gemeente. Het gemeentebestuur van Zutendaal leeft mee met de vele slachtoffers van de verwoestende tyfoon Haiyan die in november raasde over de Filipijnen. Het gemeentebestuur van Zutendaal schenkt daarom ook een financiële bijdrage ten voordelen van de Op 3 december vindt er ook een soepverkoop op de wekelijkse markt plaats. Laat je verwarmen door een lekker tasje soep en draag op die manier je steentje bij aan deze actie ten voordele van alle slachtoffers van Haiyan. Je lees meer hierover op p. 11. Opdat u zich veilig kan verplaatsen tijdens deze gezellige maar ook vaak gure wintermaand trekken onze strooidiensten er opnieuw op uit om de wintergladheid op de wegen te bestrijden. De diensten zijn dan vaak dag en nacht in de weer. Op pagina 4 lichten we graag toe hoe dit precies gebeurt. Ik wens iedereen fijne feestdagen en alvast een heel gelukkig 2014.

Uw burgemeester Jef Bobbaers

>> Containerpark Langendijkstraat 17 tel. 089 65 02 58 dinsdag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur zaterdag van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15 uur >> Bibliotheek Oosterzonneplein 6 tel. 089 62 94 58 bibliotheek@zutendaal.be dinsdag en vrijdag van 18 tot 20 uur, woensdag van 14 tot 18 uur en zaterdag van 10 tot 12 uur >> Toeristisch hoofdkantoor onthaalcentrum De Lieteberg Stalkerweg tel. 089 25 50 60 toerisme@zutendaal.be van Pasen tot Allerheiligen: elke dag van 10 tot 19 uur van Allerheiligen tot Pasen: elke dag van 10 tot 17 uur >> OCMW-Sociaal Huis Daalstraat 2 tel. 089 62 38 60 sociaalhuis@zutendaal.be Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. De uren van de zitdagen per dienst vind je terug op www.zutendaal.be >> PWA Daalstraat 2 (gebouw OCMW-Sociaal Huis) tel. 089 62 38 67 pwazutendaal@telenet.be maandag & vrijdag: op afspraak dinsdag & donderdag van 9 tot 12 uur, namiddag op afspraak woensdag van 9 tot 12 uur

Zitdag burgemeester

Iedere woensdag van 16.30 tot 17.30 uur op het gemeentehuis.

Gemeenteraad

Op donderdag 19 december om 20 uur vindt de volgende gemeenteraadszitting plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en iedere inwoner kan deze bijwonen. Mits naleving van enkele afspraken kan je er ook zelf het woord voeren. De zittingen verlopen volgens het reglement van de gemeenteraad. Raadpleeg dus eerst het reglement op www.zutendaal.be onder de rubriek ‘Gemeenteraad’. Vanaf acht dagen voor de gemeenteraad vind je hier ook de vergaderagenda terug.

College van burgemeester en schepenen

Het schepencollege vergadert wekelijks op maandag om 17 uur in de schepenzaal. Deze zitting is niet openbaar.

Meer info over onze gemeente?

Surf snel naar www.zutendaal.be of volg ons op facebook.com/gemeentezutendaal.

oosterzon december 2013 >> 2


n e t e w dom

goe >>>

Ons dorpsrestaurant opent op dinsdag 17 december! Het is zover! Op 17 december doet het dorpsrestaurant haar deuren voor de eerste maal voor je open. Het gemeentebestuur en de welzijnsraad zijn fier om dit nieuwe project te kunnen voorstellen.

Wat en voor wie is het dorpsrestaurant? Het dorpsrestaurant biedt een laagdrempelige eetgelegenheid waar buurtgenoten met elkaar in contact kunnen komen onder het motto: eten en ontmoeten. Eén keer per maand worden de tafels gedekt in een gemeenschapsruimte. Iedereen betaalt een kleine bijdrage voor de maaltijd. Dit initiatief betrekt de sociaal geïsoleerde inwoners. Het streeft naar sociale samenhang en beoogt het samenbrengen van mensen om van daaruit nieuwe contacten te creëren.

Wat schaft de pot? Elke keer is er een vast menu bestaande uit een soep, hoofd- en nagerecht. Water krijg je er gratis bij. Voor de andere dranken betaal je een kleine vergoeding. Als je een vet- en/of zoutloos of een vegetarisch menu wenst, vermeld je dit gewoon bij inschrijving. Er is ook een aangepast menu voor diabetici mogelijk. Voor kinderen is er een apart menu voorzien.

Hoe reserveren? Je dient steeds op voorhand in te schrijven en te betalen. Dit kan zowel bij het onthaal van het OCMW, de dienst vrije tijd op het gemeentehuis alsook bij de bibliotheek tijdens de respectievelijke openingsuren (zie p. 2). Wil je erbij zijn op 17 december? Dan kan je inschrijven van 1 tot 14 december. Volwassenen betalen voor een driegangenmenu € 6,50. Het kindermenu kost € 4.

Waar en wanneer? Op 17 december kan je terecht in het Parochiecentrum vanaf 12 uur. De maaltijd wordt geserveerd tussen 12 en 13 uur. De eerstvolgende openingsdagen zijn dinsdag 21 januari en 18 februari 2014. We houden je op de hoogte in de volgende edities van de Oosterzon.

Menu 17 december 2013 Lekkere soep ~ Parelhoen met witloof en in spek gerolde boontjes, overgoten met een druivensausje en een aardappelgratin ~ Verrassingsdessert

Meer info? Dienst welzijn, Gudrun Nijs, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be

oosterzon december 2013 >> 3


n e t e w dom

goe

>>>

Technische diensten klaar voor de winter Ook deze winter staan de technische diensten van de gemeente Zutendaal opnieuw dag en nacht klaar om de wintergladheid op de weg te bestrijden. De gemeente neemt verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat je veilig op je bestemming geraakt.

Strooien en sneeuw ruimen

190 ton

Zowel het strooien van zout als het ruimen van sneeuw zijn twee belangrijke bestrijdingsmiddelen tegen gladde wegen. Zo helpt het om bij ijzel en rijm te strooien met zout. Bij sneeuw werkt zout echter niet. De sneeuw dient eerst geruimd te worden voordat er kan worden gestrooid. Het resultaat van beide inspanningen is echter afhankelijk van verschillende andere factoren.

Strooien is duur en arbeidsintensief. Tijdens de strenge winter 2012 - 2013 gebruikte het gemeentebestuur om en bij 190 ton strooizout voor de gemeentelijke wegen. Bovenop de gewone werktijden werden er nog enkele honderden overuren gepresteerd.

De efficiëntie van strooien en sneeuw ruimen hangt sterk af van: • De aard van de verharding van de ondergrond (klinkers, beton, asfalt en de dikte van de verharding). • Het verkeer dat er op de weg passeert nadat er gestrooid werd. Hoe minder verkeer, hoe groter de kans dat er geen effect is van het gestrooide zout. • De weersomstandigheden zelf. Als het blijft sneeuwen en de wegen kunnen moeilijk geruimd worden, is het echt een huzarenstukje om gladheid te vermijden.

Strooiplan De gewestwegen (N730 - N77 - N459) worden gestrooid door het Agentschap van Wegen en Verkeer. Voor de gemeentewegen keurde het schepencollege een strooiplan goed op basis van vastgestelde prioriteiten. Het is immers praktisch onhaalbaar om alle gemeentelijke wegen tegelijk sneeuw- en ijsvrij te maken. In eerste instantie worden de hoofdontsluitingswegen/ verbindingswegen gestrooid. Het zijn de wegen die het meeste verkeer te verwerken krijgen en regelmatig door de meeste bewoners gebruikt worden. Vandaar dat ze de hoogste prioriteit verdienen. Vervolgens wordt er gestrooid in de schoolomgevingen en op de hellingen. Tot slot zijn de ontsluitingswegen voor woongebieden en de fietspaden aan de beurt. Net zoals in andere gemeenten is het niet mogelijk om alle straten ijzel- en sneeuwvrij te houden. Het is belangrijk om eerst de hoofdwegen goed te strooien zodat bestuurders zich veilig langs deze wegen door de gemeente kunnen bewegen. Bovendien werkt strooizout pas effectief als er voldoende verkeer is (zie hierboven), zodat het zout met het sneeuw wordt gemengd. In straten waar weinig verkeer doorrijdt, heeft strooien dus minder effect. Bovendien is te veel strooien slecht voor het milieu en erg belastend voor de wegen en het asfalt.

oosterzon december 2013 >> 4

Neem zelf voorzorgen Uiteraard trachten de diensten om de gladheid tegen te gaan maar kan deze nooit helemaal worden vermeden. Ondanks de vele inspanningen en middelen is het niet mogelijk om onze wegen sneeuw- of ijsvrij te houden. Let dus steeds goed op en neem zelf voorzorgen. Vertrek op tijd en pas gedurende de wintermaanden te allen tijde je snelheid aan. De wegen kunnen echt verraderlijk glad zijn. Draag ook je eigen steentje bij en vergeet niet om je trottoir voor je woning ijs- en sneeuwvrij te maken. Daarmee bewijs je niet alleen jezelf, maar ook de buren en de postbode een dienst. Let wel op dat je de sneeuw niet op de openbare weg gooit. Met al deze gezamenlijke inspanningen komen we samen veilig en vlot de winter door!

Meer info? Diensthoofd technische diensten, Oliver Vaes, 089 62 94 25, oliver.vaes@zutendaal.be

>


>>>

>>>

Inbrekers te slim af!

>>>

Tijdens deze korter wordende dagen stijgt het risico op een inbraak. Inbrekers slaan immers vaker toe tijdens de donkere maanden. Ook vakantieperiodes vormen een extra risico doordat sommige bewoners langere tijd afwezig zijn. Hieronder vind je alvast een aantal preventieve tips: • Zorg voor zicht en licht: installeer een timer op je lampen en stel ze zo in dat de verlichting op wisselende tijdstippen in verschillende kamers aan en uit gaat volgens je leefpatroon. • Installeer verlichting met bewegingsdetectie rond je woning. • Sluit ramen en deuren af, ook al verlaat je de woning maar even. • Laat geen briefje betreffende je afwezigheid achter op je deur en vermeld op Facebook en andere sociale media niet dat je weg bent. • Maak gebruik van het gratis vakantietoezicht dat je kan aanvragen via het Veiligheidshuis of de lokale politie als je op vakantie vertrekt. • Geef je woning een bewoonde indruk. • Ga na of je woning zichtbaar is van op de straat en verwijder eventuele planten of bomen die de zichtbaarheid verminderen. • Laat geen gereedschappen of ladders rondslingeren, die de inbraak kunnen vergemakkelijken. Sluit je tuinhuis af met een sleutel. • Verberg aantrekkelijk en gemakkelijk mee te nemen goederen, zoals juwelen, geld, gsm’s, videomateriaal, computers en andere waardevolle elektronische apparatuur. • Plaats de verpakking van je nieuwe flatscreentelevisie niet op je stoep. Inbrekers weten hierdoor dat er iets te stelen valt. • Breng je waardevolle voorwerpen (geld en juwelen) naar een bankkluis. • Registreer de serienummers en noteer de bijzondere kenmerken van je waardevolle voorwerpen en maak foto’s van je juwelen. • Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk. Je diefstalpreventieadviseur van de lokale politie geeft je hierover graag gratis advies. • Hou ook een oogje in het zeil voor je buren en signaleer verdachte gedragingen onmiddellijk aan de politiediensten via het nummer 101 of via het nummer van je lokale politiezone. Noteer ook de nummerplaat en het merk van een verdachte wagen en geef dit door aan de politie. Wens je gratis beveiligingsadvies op maat? De diefstalpreventieadviseur van het Veiligheidshuis komt aan huis en bespreekt samen met je de mogelijkheden om deze beter te beveiligen tegen inbraak. Meer info? Veiligheidshuis, 089 65 32 00, veiligheidshuis@genk.be, www.besafe.be/nl/tips/mijnhuis

Mobiliteitsplan Vlaanderen Het mobiliteitsdecreet voorziet in de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan Vlaanderen. Dit plan geeft in hoofdlijnen de langetermijnvisie weer op een duurzame mobiliteitsontwikkeling.

Mobiliteit is een zaak van iedereen. Via het openbaar onderzoek van de Vlaamse overheid krijg je de kans om je bedenkingen te formuleren. Binnenkort lees je hierover vast en zeker meer in de kranten. Wil jij het mobiliteitsplan mee helpen vormgeven en je zeg doen? Jij kan nu al reageren via www.mobiliteitsplanvlaanderen.be of per brief en dit tot en met 12 januari 2014.

Landelijke kinderopvang zoekt nieuwe onthaalouders Heb je een groot hart voor kinderen? Woon je in Zutendaal of Wiemesmeer? Dan ben jij misschien de onthaalouder die Landelijke Kinderopvang zoekt! Volg je hart en kies voor je talent. Landelijke Kinderopvang is al jaren actief in onze gemeente. Onthaalouders staan in voor kwaliteitsvolle opvang van baby’s, peuters en/of schoolgaande kinderen terwijl hun ouders gaan werken of een opleiding volgen. Onthaalouders werken thuis alleen of samen met een collega. Meer info? Regiokantoor van Landelijke Kinderopvang, 070 24 60 41, limburg@landelijkekinderopvang.be

oosterzon december 2013 >> 5


n e t e w dom

goe >>>

Verwarmingstoelage Huisbrandolie blijft een belangrijk deel van het huishoudbudget. Mensen met een laag inkomen lopen daardoor het risico om in moeilijkheden te geraken. Via het OCMW Zutendaal kan je onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst krijgen in de betaling van de stookoliefactuur. Om een geldige aanvraag in te dienen, moet je onderstaande documenten voorleggen: - een klever van je ziekenfonds; - een kopie van je identiteitskaart; - een kopie van de leveringsbon of -factuur; - een kopie van het laatst ontvangen aanslagbiljet personenbelasting. Je kan elke woensdag tussen 9.30 en 11.30 uur terecht bij Eliane Colla, financieel deskundige van het OCMW Zutendaal om je recht op een verwarmingstoelage te onderzoeken of voor bijkomende inlichtingen. Je kan ook elke werkdag (behalve maandag) telefonisch een afspraak maken via 089 62 38 60.

>>>

Infosessie groepsaankoop energie voor bedrijven Wo 11/12 om 8.30 uur in het Intermotel in Lummen (Klaverbladstraat 7, 3560 Lummen) Wil je besparen op de energiefactuur van je onderneming? En wil je daarbij de stap zetten naar milieuvriendelijke energie? Schrijf dan in op de tweede editie van de groepsaankoop energie voor bedrijven. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM) Limburg, West-Vlaanderen en Antwerpen slaan hiervoor de handen in elkaar. De groepsaankoop biedt je de kans om bewust en eenvoudig te kiezen voor 100 % groene stroom uit eigen streek. Ook voor gas kan je deelnemen. De groepsaankoop is bedoeld voor grote en kleine verbruikers.

Project ‘opstart notenleer én instrument’ Academie Muziek en Theater verlengd

Meer info en inschrijven? stijn.vercampt@pomlimburg.be

>>>

Twee nieuwe diensten voor senioren Gezelschapsdienst Sinds kort kan je beroep doen op de gezelschapsdienst die het PWA van Zutendaal aanbiedt. De medewerkers van deze dienst maken een (kleine wandeling), hebben tijd voor een babbel, maken een tasje koffie, spelen een gezelschapsspel, kijken mee naar je favoriete tv-programma,… De medewerker komt steeds op voorhand even met je kennismaken. De voorkeur gaat uit naar een vast tijdstip in de week (weekend is niet mogelijk).

Boodschappendienst Sinds 5 november ging de boodschappendienst in onze gemeente van start. Elke dinsdag tussen 9 en 12 uur haalt een PWA-medewerker je thuis op en helpt je met je boodschappen. Iedere week rijdt men naar een grootwarenhuis in de buurt. Op deze manier kan je een grotere hoeveelheid aankopen. Je kan wekelijks of per oproep beroep doen op de boodschappendienst. Je kan je nog steeds inschrijven. De dienst kost € 5 per keer. Meer info en inschrijven? PWA Zutendaal, Tiny of Veronique, 089 62 38 67. Of spring gerust binnen tijdens de openingsuren (zie p. 2).

oosterzon december 2013 >> 6

>


>>> Duurzame eindejaarsfeesten!

>>>

Wie zoet is, kiest Fairtrade!

Sinterklaas is de laatste jaren behalve een kinderfeest ook een consumptiemoment geworden. Cadeautjes zijn leuk, maar kunnen vaak best duurzamer. Er bestaan verschillende manieren om de grote ecologische voetafdruk van het sinterklaasfeest te verkleinen. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor speelgoed van duurzame materialen en geef je beter iets van goede kwaliteit dat jaren meegaat. Vermijd ook speelgoed dat geluid of licht maakt want dat werkt meestal op batterijen. Of laat de Sint eens snuffelen op rommelmarkten. Zo krijgt oud speelgoed een tweede leven. Er bestaan ook sinterklaasfiguurtjes uit fairtrade chocolade.

Fairy Christmas and a Happy Green year Al goede voornemens voor het nieuwe jaar gemaakt? Voeg ‘eerlijk feesten’ dan maar aan het lijstje toe. Hieronder vind je alvast enkele tips om je kersten oudejaarsavond duurzaam te maken. Zowel op vlak van de feesttafel, de versiering als de cadeautjes kan het vaak anders. Serveer bij het aperitief fairtrade drankjes of vegetarische hapjes en let bij de aankoop van je feestingrediënten op het land van herkomst. Geef de voorkeur aan lokale, biologische en/of fairtrade producten. Vermijd overschotten en afval. Of wat dacht je van cadeaupapier uit gerecycleerd of FSC-papier, dat bedrukt is met ecologische inkten. Hergebruik onbeschadigd cadeaupapier en linten van eerdere feesten. Leuke kerstversiering hoeft ook niet steeds nieuw te zijn. Je vindt deze zeker in retrozaken, kringloopwinkels, rommelmarkten,… Voor de keuze van de kerstverlichting gebruik je best ledlampjes. Meer tips voor een duurzame feestmaand vind je op www.bewustverbruiken.be/gezinsfeesten of www.milieucentraal.nl Meer info? Hanne Mengels, dienst duurzaamheid, 089 62 94 49, hanne.mengels@zutendaal.be

Kies bij je volgende verfklus voor milieuvriendelijke verf Tegenwoordig vind je een ruim aanbod aan verfsoorten in de winkel. Echter de ene soort is al milieuvriendelijker dan de andere. Je kan verven in twee grote categorieën indelen: de synthetische verven en de natuurverven. Bij synthetische verven worden vluchtige organische stoffen gebruikt als oplosmiddel, die verdampen na het aanbrengen van de verf en schadelijk zijn voor het milieu en voor je gezondheid. Maar er zijn ook natuurverven. Deze zijn grotendeels samengesteld uit plantaardige en minerale stoffen. De solventgedragen natuurverven bevatten natuurlijke harsen en hun oplosmiddel bestaat uit terpentijn of citrusolie. Er bestaan ook watergedragen natuurverven, hier komen geen organische oplosmiddelen aan te pas, het oplosmiddel is water. Hoe herken je een milieuvriendelijke verf? Kijk naar de gebruiksaanwijzing. Als je de verf moet mengen met terpentine (= white spirit) dan heb je een synthetische verf vast. Mag je de verf aanlengen met water of terpentijn, dan heb je een milieuvriendelijkere keuze gemaakt. Meer info? www.vibe.be

oosterzon december 2013 >> 7


goed

>>>

n e t e omw

Unieke houten brug uit de 17de eeuw teruggevonden op de Dalerschans. De herinrichting van de Dalerschans was één van de laatste acties uit het PDPOproject ‘Landschapsontwikkeling in het overgangsgebied Kempen-Haspengouw’. Deze unieke 17de-eeuwse verdedigingsstructuur, gelegen aan de Daalstraat achter de Dorper Bemd, werd ingericht als een recreatieve parkzone. Bij de werkzaamheden werd een voor Vlaanderen unieke houten brug teruggevonden. Het gaat waarschijnlijk om een ophaalbrug, zoals weergegeven op de tekening. Verder onderzoek moet dit nog uitwijzen.

Archeologische vondsten Tijdens de werkzaamheden werden er enkele noemenswaardige archeologische vondsten gedaan. De Dalerschans werd opgetrokken in 1641. De bijhorende houten brug (zie tekening hiernaast) bleek deels bewaard te zijn. Het gaat om een ingenieuze constructie van ingeheide palen, dwarsbalken, takkenbossen en vlechtwerk. Ook werden andere fundamenten van historische constructies en potscherven teruggevonden. Er werd ook een tweede brug, een vonder oftewel vondel, uitgegraven. Meer resultaten van de archeologische analyse volgen in 2014.

Herinrichtingswerken Om de Dalerschans terug in zijn oorspronkelijke structuur te herstellen en om te vormen tot parkzone werd onder andere de Zutendaalbeek opnieuw zichtbaar gemaakt en de grachten uitgegraven conform de bijzondere voorwaarden opgesteld door Onroerend Erfgoed Limburg. Dit alles gebeurde onder begeleiding van een archeoloog. Vanaf de zuidkant van de Dalerschans (komende uit de Heibergstraat) kwam er een graspad. Dit zorgt voor de toegankelijkheid van de schans. Het schanseiland zelf werd hersteld en egaal gemaakt. Naast het aangelegde graspad en het groen op de hellingen zal er binnenkort ook natuurlijke vegetatie groeien bovenop de schans. Verder komen er nog een zitbank rond één van de bomen en een infobord. 65 % van dit project werd gesubsidieerd door de provincie Limburg, de Vlaamse overheid en Europa in het kader van plattelandsprojecten (PDPO). Met de herinrichting van de Dalerschans zijn nu de twee schansen van Zutendaal in ere hersteld. De Stalkerschans gelegen aan de Schansstraat werd door de private eigenaren eerder al opgeknapt. De Dalerschans wordt in het voorjaar 2014 (bij beter weer) officieel geopend. Je leest er zeker meer over in één van de volgende edities van de Oosterzon. Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be.

oosterzon december 2013 >> 8


r e z j i w s ndheid

gezo

Opvoedingstip Zakgeld

Laat je gratis testen op dikkedarmkanker! Dikkedarmkanker is de op twee na meest voorkomende kanker bij mannen en de op één na meest voorkomende bij vrouwen. Daarom gaf de Vlaamse overheid in oktober het startschot van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar, ongeveer 1,4 miljoen Vlamingen, krijgen om de twee jaar een uitnodiging tot onderzoek in hun brievenbus. Het resultaat van het onderzoek ontvangt men persoonlijk, maar ook de (huis)arts wordt op de hoogte gebracht. De Vlaamse overheid wil op zo veel mogelijk mensen stimuleren om zich te laten onderzoeken om op die manier zo vroeg mogelijk dikkedarmkanker en de voorstadia (bijvoorbeeld poliepen) op te sporen. Als de kanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, is de kans op genezing uiteraard groter. Meer info? www.bevolkingsonderzoek.be, gratis nummer 0800 60 160, kanker@bevolkingsonderzoek.be of bij je huisarts.

Infomoment: Blik op ‘Residentie Vijverplein’ Di 10/12 om 20 uur Na verschillende jaren van bouwwerkzaamheden opende ‘Residentie Vijverplein’ eindelijk de deuren. Op 1 oktober 2013 hebben de eerste bewoners hun intrek genomen in één van de 17 appartementen, verbonden aan de vroegere kapelanij. Samen met de welzijnsraad organiseert de Limburgse Stichting Autisme (LSA) een eerste kennismakingsmoment waar men de werking zal toelichten en dieper zal ingaan op een aantal thema’s. Iedereen is van harte welkom. Er is een gratis drankje voorzien.

Zakgeld krijgen is voor kinderen een manier om de waarde van geld te leren kennen en om te leren hoe met geld om te gaan. Ze leren ook dat niet alles kan en dat er gespaard moet worden voor grotere uitgaven. Niets verplicht ouders zakgeld te geven. Kies je hier wel voor als ouders, dan vind je hier enkele tips. Leeftijd De gemiddelde leeftijd waarop kinderen voor het eerst zakgeld krijgen, ligt in Vlaanderen rond de 6 jaar. Vanaf deze leeftijd begrijpen kinderen stilaan de betekenis van geld, hoewel ze het waarschijnlijk direct willen uitgeven. Als ze ouder worden, zien ze meer het nut in van sparen. Hoeveel zakgeld Er is geen regel die bepaalt hoeveel zakgeld je kan geven. Volgende twee zaken kunnen je wel helpen een bedrag te bepalen: - De financiële situatie van je gezin: welk bedrag is haalbaar? - Wat je kind met het geld moet doen: Mag alles uitgegeven worden aan snoep? Moet de gsm, kledij, het uitgaan,… ermee betaald worden? Of moet er een deel gespaard worden? Zet deze zaken eens op een rijtje en bekijk samen hoeveel zakgeld voldoende is. Regelmaat is belangrijk Geef je kind een realistisch en vast bedrag. Geef zakgeld voor een niet al te grote periode en op een vast moment. Deze duidelijkheid maakt leren omgaan met geld makkelijker. Nooit genoeg

Wanneer? dinsdag 10 december 2013 om 20 uur Waar? Cultuurcentrum Meer info? ‘Residentie Vijverplein’, Koen Sevens, 089 56 98 00 of vijverplein@lsa1.stijn.be

Veel kinderen geven zakgeld snel uit of vinden dat ze te weinig zakgeld krijgen. Ze willen veel zaken onmiddellijk hebben en kunnen nog niet zo goed uitstellen. Wil jouw kind meer geld en is het oud genoeg om zelf geld bij te verdienen? Dan kan dat het perfecte moment zijn om je kind aan te sporen een vakantiejob te zoeken. Meer info? Opvoedingswinkel Zutendaal (OCMWSociaal Huis), Marc Janssens, 0488 58 23 77 of 089 36 79 40.

oosterzon december 2013 >> 9


ke j i l e t n e geme en eit t i v i t c a

>>> Feest van de Vurige Hoop - za 11/01/14

>>>

Noteer alvast in je agenda!

Algemene vergadering cultuurraad Zutendaal De Zutendaalse cultuurraad houdt haar jaarlijkse algemene vergadering op donderdag 12 december 2013 om 20 uur in het Cultuurcentrum.

De agenda wordt tijdig verstuurd naar de verenigingen. Op zaterdag 11 januari 2014 wordt het nieuwe jaar opnieuw feestelijk ingezet tijdens het Feest van de Vurige Hoop. Dit jaar wordt het Vijverplein helemaal omgetoverd tot feestlocatie. Omdat er steeds minder mensen een echte den of spar afgeven voor de kerstboomverbranding wordt het concept lichtjes aangepast. In de plaats komt er ander vurig spektakel en natuurlijk worden tonnen sfeer en muziek voorzien. De traditionele inzameling van de kerstbomen op de vaste punten blijft zeker bestaan. Je leest hierover meer in de volgende Oosterzon.

>>>

Iedereen is van harte welkom (ook niet-leden)! Meer info? Dienst cultuur, 089 62 94 50 jos.bamps@zutendaal.be

Vrijdag 13 december 2013

ZUTENDAALSE SAGEN EN VERTELSELS bijeengebracht door wijlen pastoor Theo Vandebeeck.

Luisterplek: Pastorie Zutendaal In het kader van het kakelverse bibproject LUISTERPLEKKEN wordt een eerste avond georganiseerd rond sagen en vertelsels, ver in de vorige eeuw bijeengesprokkeld door wijlen pastoor Theo Vandebeeck. In de traditie van de ‘Ontwikkelingsavonden’ van weleer, kruipt Luc Vanhelmont in de huid van de pastoor. Geïllustreerd met oude lichtbeelden en prachtige volksmuziek van Jeroen Van Esser en Elsje Peeters (ensemble Coloriet) wordt het verhaal verteld van alle boze en minder boze figuren die onze streken onveilig maakten. Er wordt een hapje en een drankje voorzien. Het aantal plaatsen is beperkt. Snel reserveren dus: dienst cultuur, 089 62 94 50, jos.bamps@zutendaal.be Prijs: € 5 (1 consumptie inbegrepen)

oosterzon december 2013 >> 10


>>>

>>>

Hulpactie ten voordele van de slachtoffers op de Filipijnen Di 3/12 - Heymansplein (tijdens wekelijkse markt) Koop een tasje soep en steun de vele slachtoffers van de natuurramp op de Filipijnen. Draag je steentje bij. Je kan ook steeds je bijdrage storten op het rekeningnummer van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties voor Haiyan 2121, BE17 0000 0000 2121. Meer info? Dienst ontwikkelingssamenwerking, 089 62 94 33, www.1212.be.

Meneer Konijn bezoekt gemeente Zutendaal Wo 18/12 om 14 uur - gemeentehuis

Tip

van het

Gratis verzekering voor vrijwilligers

In Zutendaal zetten zich heel wat vrijwilligers in voor een sportclub, een woon- en zorgcentrum, wijkwerking, straat- en buurtfeesten, ... Ter ondersteuning biedt het provinciebestuur een gratis vrijwilligersverzekering aan.

Ook dit najaar engageert Q-music zich met Meneer Konijn voor VZW Kindergeluk. Die organisatie wil kinderen die het wat moeilijker hebben in onze maatschappij nieuwe kansen geven en een beetje geluk brengen. Vorig jaar zamelde Q-music met Meneer Konijn meer dan â‚Ź 300.000 in voor VZW Kindergeluk en dit allemaal dankzij de acties die luisteraars uit heel Vlaanderen op poten hebben gezet. Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 december presenteren Sven Ornelis en KĂźrt Rogiers vanuit de grootste Vlaamse steden. Op 18 december komt van 14 tot 15 uur een Q-dj langs in het gemeentehuis van Zutendaal. Hij draait er leuke plaatjes en haalt meteen ook de ingezamelde centjes voor VZW Kindergeluk op. Iedereen is welkom. Meer info? http://q-music.be

Deze verzekering omvat burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand. De polis vervangt de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers bij de gekende verenigingen niet, maar kan ingeschakeld worden bij activiteiten waar men sporadisch beroep doet op extra vrijwilligers. Zo kan je met je organisatie op een eenvoudige manier 100 gratis vrijwilligersdagen aanvragen. Voor aanvragen kan men terecht bij het plaatselijke loket verzekering vrijwilligerswerk. Na goedkeuring ontvangt de organisatie een erkenningsnummer en met dit nummer geeft men zelf de activiteiten door aan de verzekeringsmaatschappij.

Sluiting provinciaal loket tijdens kerstperiode

Vergeet niet om je aanvraag voor eind december en begin januari door te geven voor 20 december. Het provinciaal loket is immers gesloten van vrijdag 20 december 2013 tot en met woensdag 1 januari 2014. Vanaf donderdag 2 januari 2014 kunnen de aanvragen terug behandeld worden. Meer info? Feestloket Zutendaal, 089 62 94 56, feest@zutendaal.be, www.limburg.be/vrijwilligers.

oosterzon december 2013 >> 11


Openingsuren: dinsdag van 18 tot 20 uur woensdag van 14 tot 18 uur vrijdag van 18 tot 20 uur zaterdag van 10 tot 12 uur De bib is gesloten op 24, 25, 26 & 31 december 2013.

Thema in de kijker: december feestmaand Nog snel wat inspiratie nodig voor de komende feestdagen? De bib helpt je al een eind op weg met onze feestelijke boekenstand. Je vindt er ideeën voor recepten, decoraties, sfeervolle aankleding, zelf cadeautjes te maken en nog veel meer.

Tip van de bib: films voor de warme feestavonden • Wuthering Heights: hartstochtelijk, woest en stormachtig, adembenemende film. • Entre les mures: een middelbare school in een moeilijke wijk, culturen en denkwijzen botsen. De leerlingen kunnen het niet nalaten de democratische methodes en ethiek van de nieuwe leerkracht op de proef te stellen. • Billy Elliot: het hartverwarmende verhaal over het elfjarig zoontje van een gewezen mijnwerker in het noorden van Engeland. • Chocolat: als je de smaak van liefde eenmaal te pakken krijgt.

Voorlezen en knutselen in de bib Alle jongens en meisjes van 4 tot 7 jaar zijn uitgenodigd om op zaterdag 21 december van 10.30 tot 11.30 uur te komen knutselen en luisteren naar een verhaal over Kerstmis. Schrijf je liefst zo snel mogelijk in op bibliotheek@zutendaal.be of telefonisch tijdens de openingsuren op 089 62 49 58. De plaatsen zijn beperkt.

Oproep lezertjes voor het leesproject Lees 1 7 (in samenwerking met de provincie Limburg)

De bibliotheek zoekt enthousiaste lezertjes die 5 boeken willen lezen en hun mooiste boek bekendmaken. De boeken met het logo van Lees 17 staan apart. Meld je aan de balie en je ontvangt een formulier. Elk gelezen boek levert je een stempel op en na 5 stempels ontvang je een leuke gadget. We wensen onze lezers mooie kerstdagen en voor 2014 een jaar vol lees-, kijk- en luisterplezier!

oosterzon december 2013 >> 12


l a a d n in Zute

n de ? ie va ber IT it E d e IT e m TIV EN AC de volgend voor 2 dece eit ONDIG ivit in t c t a n e AANK ctiviteit in nt je enem ij v a h e c eren. s d r je w Jou eef o ve vlaan G Z in ? ! it n e .u en o .b z w Ooster .uitdatabank ook op ww kte agenda’s w u r r a w a op w en ged ier, m igitale nkel h niet e an andere d ndaal.be. v d je .zute be, tal iten vin p www o jk li ctivite r a e d n natuu re erugke elijks t k e w e Ook d website. e op onz

Vr 6/12

First Friday’s - Decadember

Zo 1/12

Wandeling in Wiemesmeer-Zutendaal

Vertrek kerk Wiemesmeer om 14 uur. Prijs: gratis Meer info? VWB Zutendaal, chris.remans@scarlet.be

Het Nationaal Park in een notendop

Nationaal Park Hoge Kempen - Toegangspoort Lieteberg van 14 tot 16 uur. Heerlijke gezinswandeling. Prijs: € 2,5 (of € 5 per gezin) Meer info? Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw, www.nationaalpark.be

Sinterklaasfeest

Parochiecentrum van 14.30 tot 16.30 uur. Met leuke cadeautjes aangepast aan de leeftijd. Inschrijving verplicht. Vanaf 1 jaar. Meer info? Gezinsbond, www.gezinsbond.be/zutendaal

Ma 2/12 & 9/12

Samenkomst handwerken hobbyclub

Cultuurcafé Cultuurcentrum van 19.30 tot 22 uur. Prijs: € 0,5 Meer info? Hobbyclub “Wij leren van elkaar”, noella.kerkhofs@scarlet.be, 089 61 30 80

Di 3/12 Soepactie Haiyan

Heymansplein tijdens de wekelijkse markt (zie p. 11). Meer info? Dienst ontwikkelingssamenwerking, 089 62 94 33

Jeugdhuis De Kaller van 20 tot 2 uur. Elke eerste vrijdag van de maand is er een speciale fuif, deze keer is het een decadent feestje! Kom op je paasbest en geniet van decadente cocktails en lekkere hapjes. Meer info? Jeugdhuis De Kaller, www.facebook.com/dekaller

Sinterklaasfeest

Parochiecentrum om 12.45 uur. Meer info? Vereniging van Alleenstaanden, Lambert of Martha, 089 61 10 82 of 0485 45 27 23

Vr 6/12 en 20/12 Bordspellenavond

Herberg ‘t Dorp om 19 uur Prijs: gratis. Meer info? www.boardgaminginc.be, boardgaminginc@gmail.com

Zo 8/12

Mountainbiketocht Wielerclub Zutendaal

Inschrijven sporthal ‘De Blookberg’ van 8.15 tot 10.45 uur. Iedereen kan deelnemen en kiezen uit een afstand van 13, 25 34 of 43 km. Bevoorrading, bikewash, bewaakte fietsenstalling en kleedkamers met douches inbegrepen. Na afloop kan je nakaarten in de cafetaria. Prijs: leden: € 4 en niet-leden: € 5 Meer info? Wielerclub Zutendaal, kurt.keppers@edpnet.be, 0477 76 21 59, www.zutendaalbikers.be

oosterzon december 2013 >> 13


l a a d n in Zute

Zo 8/12 Kerstmarkt

Animatiezaal woonzorgcentrum Oosterzonne van 14 tot 17.30 uur. Verkoop artikelen uit de knutsel- en handwerkateliers, bloemstukken en kerstkaarten,… De opbrengst gaat naar de animatiewerking. Meer info? Woonzorgcentrum Oosterzonne, 089 61 47 16, www.foyerdelork.be

Za 14/12

Kerstmarkt

Tiendenstraat 15 (industrieterrein) van 10 tot 18 uur. Inschrijven voor een standplaats kan tot 1/12. Meer info? Country en Westernclubs The Crazy Outlaws and The Ol’ Trail, 0478 22 91 12

Zo 15/12

Ochtendwandeling in Zutendaal

Vertrek Vijverplein om 9 uur. Wandeling met warm drankje en opkikkertje onderweg. Prijs: gratis Meer info? VWB Zutendaal, chris.remans@scarlet.be

Natuurexploratie: De Maten in Genk

Wo 11/12

Bedrijfsbezoek GRL-Glasrecycling nv

Vertrek Vijverplein om 13.20 uur. Ontvangst met een drankje, bedrijfsfilm, rondleiding,... Prijs: € 8 Meer info? Davidsfonds Zutendaal, 089 61 10 65, narde.maesen@skynet.be of VtbKultuur, 089 61 13 11, chris.remans@scarlet.be

Vertrek Gemeenteplein om 14 uur. Prijs: gratis Meer info? Milieuvereniging De Ortolaan, ghaenraets@gmail.com

Wo 18/12

‘Mijnheer Konijn’actie

Gemeentehuis om 14 uur. Q-dj ten voordele van vzw Kindergeluk (zie p. 11) Meer info? http://q-music.be

Vr 13/12 Luisterplekken

Pastorie Zutendaal om 20 uur. Zutendaalse sagen en vertelsels van Theo Vandebeeck, met muziek van het ensemble Coloriet. (zie ook p. 10) Prijs: € 5 (1 consumptie inbegrepen) Meer info? Dienst cultuur, 089 62 94 50, jos.bamps@zutendaal.be

Za 14/12

Een waar kerstverhaal

Cultuurcentrum van 14 tot 16 uur. Kerstfeest met grote kerstboom, veel lichtjes en muziek, met een verrassing voor ieder kind en tijdens de pauze een kinderkerst! Vanaf 4 jaar. Zet zeker je kerstmuts op. Prijs: leden Gezinsbond: € 3, niet-leden: € 6 Meer info? Gezinsbond, www.gezinsbond.be/zutendaal

oosterzon december 2013 >> 14

Vr 20/12 Gezellig samenzijn

Parochiecentrum om 13.30 uur. Meer info? Vereniging voor alleenstaanden, Lambert of Martha, 089 61 10 82 of 0485 45 27 23

Za 21/12

Kerstconcert Paz, Paz, Paz

Sint-Jozefskerk Wiemesmeer om 20 uur. Gemengd Zangkoor Heidegalm met gelegenheidskinderkoor. Prijs: Voorverkoop: € 9, kassa: € 11, kinderen 6 -14 j.: € 2 Gratis consumptie. Meer info? Zangkoor Heidegalm, 0479 86 16 59


Zo 22/12

Di 31/12

Zaal Posthalt om 20.30 uur Met optredens van CU2Play & rock- en coverband Creep Prijs: voorverkoop: € 10, kassa: € 12 Meer info? johnny.schrijvers@pandora.be

Jeugdhuis De Kaller om 20 uur. Vier oud op nieuw. Cocktails aan voordelige prijzen. Schrijf je tijdig want de plaatsen zijn beperkt. Prijs: € 25 (= lidkaart en toegang tot de nieuwjaarsfuif, drank en fingerfood in begrepen) Meer info? Jeugdhuis De Kaller, www.facebook.com/dekaller

Music voor Limburgse Stichting Autisme (benifiet Residentie Vijverplein)

Nieuwjaar in de Kaller!

JANUARI 2014 Zo 5/1

Za 11/1

Recreatietornooi tafeltennisclub Smash

Turnzaal Vrije Basisschool Zutendaal Centrum vanaf 13 tot 18 uur. Elke ploeg speelt minstens 3 wedstrijden. Een wedstrijd tussen 2 ploegen bestaat uit 4 enkelspelen en 1 dubbelspel. Er wordt gespeeld naar 2 gewonnen sets (i.p.v. 3) van 11 punten. Dubbel recreatiespelers kunnen deelnemen (geen leden of recente ex-leden van de tafeltennisbond). Een ploeg bestaat uit 2 spelers en hoeft niet uit leden van een vereniging te bestaan. Elke vereniging mag meerdere ploegen inschrijven. Prijs: gratis. Meer info en inschrijven? Tafeltennisclub Smash, jos.stulens@skynet.be, 0478 45 67 88, www. ttcsmash.tk

Vijverplein - vanaf 17 uur

FEEST van de

VURIGE HOOP

oosterzon december 2013 >> 15


T e r u g lik kilb

b g u r e T Dag van de armoede Op 17 oktober was het de Limburgse Werelddag tegen Armoede. Onder de slogan ‘Knoop de strijd aan tegen armoede’ hing er die dag een wit geknoopt laken uit het raam van het gemeentehuis. Daarnaast ging ook schepen voor welzijn, Matty Coninx naar Tongeren om het manifest tegen armoede te ondertekenen.

Infonamiddag ‘Ik ga naar een appartement’ Een 50-tal geïnteresseerde senioren schreef zich in voor de infonamiddag op 22 oktober in het parochiecentrum. Vastgoedmakelaar Paul Lowette en notaris Ann Berben gaven de aanwezigen de nodige uitleg en nuttige tips mee indien men de stap wil zetten naar een appartement of één van de vele nieuwe woonvormen.

AED-opleiding Als ‘Hartveilige gemeente’ organiseert het gemeentebestuur op regelmatige basis AED- opleidingen in samenwerking met het Rode Kruis, afdeling Zutendaal. Op dinsdag 22 oktober nam een 8- tal inwoners uit onze gemeente deel aan de 3 uur durende lessen reanimeren en defibrilleren. De cursisten kregen ook een lesboek en zullen op een later tijdstip hun certificaat ontvangen. Het AED- toestel bevindt zich aan de buitenzijde van sporthal ‘de Blookberg’ in de Blookbergstraat.

oosterzon december 2013 >> 16


Nardé Maesen wint 8ste Cultuurprijs Zutendaal Op woensdag 23 oktober 2013 werd Nardé Maesen, reeds 40 jaar lang voorzitter van de Zutendaalse afdeling van het Davidsfonds, door schepen van cultuur Ann Schrijvers en cultuurraadvoorzitter André Gielen gehuldigd als 8ste winnaar van de Zutendaalse cultuurprijs. Het werd een spannende en tegelijk ontspannende avond waarbij de genodigden konden genieten van woordkunstenaar Michel Kempeners, kamermuziek van Edith en Jules, een ‘Wat Als’-filmpje over Nardé en een loflied voor Nardé van het cabaretcollectief Hoepmama.

Halloween in de bib Op 30 oktober van 16 tot 17 uur kwamen 12 kindjes tussen 4 en 7 jaar griezelen in de bib. In het thema van Halloween werd er een spannend verhaal voorgelezen van “Konijn en spin”. Achteraf knutselden de kindjes leuke theelichtjes samen met Mieke en vrijwilligster Katelijne.

oosterzon december 2013 >> 17


reT

gu b l i k k i l gb

Teru Opening Vonderpark, CultUUR van de Stilte en Trage Post Op 27 oktober 2013 werd het vernieuwde Vonderpark officieel geopend. Gekoppeld aan de actie CultUUR van de Stilte vonden beide activiteiten plaats in de gebouwen van Limburgse Stichting Autisme en de oude kapelanij, dit omwille van het gure herfstweer. Schepen van milieu Harry Vanherf hakte met één welgemikte klap een symbolisch takkenlint in twee. Wensbootjes werden opgehangen en het ‘Mannetje uit de toekomst’ verzamelde een aantal trage brieven. De aanwezigen werden verder getrakteerd op warme soep, een ludiek theaterstukje gebracht door leerkrachten woord van de academie en een lied over de bomen van Marco Lenaerts. Tot slot las Wouter Fimmers als start van de actie Luisterplekken (zie p. 10) een verhaaltje voor van Toon Tellegen.

oosterzon december 2013 >> 18


Start2mountainebike Onder een mooie herfstzon verzamelden op zaterdag 9 november bijna 20 deelnemers voor de reeks van Start2mountainebike aan sporthal de Blookberg. De gemeentelijke sportdienst deed voor de lessen beroep op BLOSO en wielerclub ‘Ons genoegen’ is partner voor de toertocht op 18 december (zie p. 13.)

Trefdag gezondheidswandelingen Jaarlijks organiseert het Limburgs gezondheidsoverleg (Logo) een trefdag voor de begeleiders van gezondheidswandelingen. Op donderdag 7 november werden de genodigden ontvangen op het provinciehuis. Guido Beernaert, kinesist en bezieler van gezondheidswandelingen in onze gemeente en ver daarbuiten, liet de aanwezigen aan den lijve ervaren welke positieve effecten de kracht-, rek-, en evenwichtsoefeningen hebben op ons lichaam. Meer info? www.limburg.be/gezondheidswandelingen (link onderaan op trefdag).

Derdewereldbeurs De opening van de Derdewereldbeurs werd opgeluisterd door het Mexicaanse trio Tequila. Tijdens de beursdagen konden bezoekers snuisteren tussen de geschenkartikelen en proeven van (h)eerlijke hapjes en wijn. Op pagina 7 vind je enkele tips voor duurzame en fairtrade geschenken tijdens de feestdagen.

oosterzon december 2013 >> 19


r e z j i w uweg

Milie

>>>

er ecemb en 31 d r 7 1 , 3 mbe dag Dat 4 dece n: dins en!) ilzakke sdag 10 en 2 ber u v is s plakk u : din cem sticker rijze h s e r g n d e e g 8 in n n 2 li ta e Opha e con terdag er (aanmeld g groen b rton: za Ledigin papier en ka dag 5 decem er ng d li n a o h d p : O ng ilophali Grofvu ouden

e onth a om t

Het containerpark zal gesloten zijn op de dinsdagnamiddagen 24 en 31 december en op woensdag en donderdag 25 en 26 december.

>>>

Nieuwe afvalkalenders en aanpassing afvalbeleid Limburg.net

>>>

Wat te doen met afgevallen bladeren?

In de loop van de maand december krijgt ieder gezin weer een afvalkalender in de bus met weetjes over de afvalinzameling in 2014, de sorteerregels en praktische informatie. Net zoals in alle andere Limburgse gemeenten verandert er in 2014 heel wat voor wat betreft de afvalinzameling in Zutendaal. Limburg.net past haar afvalbeleid grondig aan. In de volgende editie van de Oosterzon lees je hier meer over.

In onze gemeente zijn de straatbomen talrijk aanwezig. Dit betekent vaak prachtige bloesems in het voorjaar, verfrissende schaduw in de zomer of een mooie bladkleur in de herfst. Maar bomen produceren ook een grote hoeveelheid afgevallen bladeren.

Hergebruiken als natuurlijk compost De meeste bladsoorten verteren na enkele maanden en vormen een waardevolle bodemverbeteraar. Bladcompost is zeer geschikt in bloembakken en wanneer gemengd met grasmaaisel zijn bladeren ideaal om gras beter te laten composteren. De bladeren kunnen ook gebruikt worden als mulchlaag tussen je vaste planten en struiken in je borders. Ze composteren dan langzaam. Zo krijgen je planten een deel van de mineralen terug. Bovendien houden bladeren die als bodembedekker gebruikt worden het onkruid tegen.

Ideale overwinteringsplek voor dieren En waarom zouden we niet kunnen overwegen om wat bladeren te laten liggen? Hoopjes bladeren vormen voor veel dieren zoals bijvoorbeeld de egel een ideale overwinteringsplek en ook de planten worden beter beschermd.

Liever opruimen? Indien het echt niet anders kan, kan je de bladeren nog in de GFT-container of op het containerpark kwijt. De gemeente heeft al enkele jaren de traditie om bladkorven te plaatsen. Deze zijn bedoeld voor het verzamelen van de bladeren afkomstig van bomen op openbaar domein. Het is niet de bedoeling om bladeren afkomstig van bomen uit eigen tuin of ander tuinafval in de bladkorven te deponeren. De bladkorven worden leeggemaakt met een zuigwagen, ander afval dan bladafval zou de machine beschadigen. Gelieve hier rekening mee te houden. Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be.

oosterzon december 2013 >> 20

Profile for Gemeente Zutendaal

Oosterzon december 2013  

Gemeentelijk infoblad Zutendaal - De Oosterzon editie december 2013

Oosterzon december 2013  

Gemeentelijk infoblad Zutendaal - De Oosterzon editie december 2013

Advertisement