Page 1

DECEMBER 2015

maandelijks infoblad uitgegeven door het gemeentebestuur van Zutendaal

Prettige Feestdagen!

Gemachtigde opzichters (p. 3) Nieuw telefoonnummer Politie (p. 4) Brug Albertkanaal (p. 5) Repair CafĂŠ (p. 6) Milieuwegwijzer (p. 7) Vuurwerk: geen speelgoed (p. 9)

www.zutendaal.be Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smits, Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal

DOSSIER: Woning aanpassen na je 65ste (p. 8)

Gemeentelijke activiteiten (p. 11) UiTinZutendaal (p. 12-13) Terugblik (p. 14-15) de Oosterzon december 2015 Feest van de Vurige Hoop (p. 16)

1


OPENINGSUREN DIENSTEN Gemeentehuis Oosterzonneplein 1 tel. 089 62 94 20 informatie@zutendaal.be maandag - vrijdag: 9 tot 12 uur woensdag: 14 tot 18 uur Containerpark Langendijkstraat 17 tel. 089 65 02 58 dinsdag - vrijdag: 8.30 tot 12 uur en 12.30 tot 15.30 uur Van 25/10 t.e.m. 23/3 is het containerpark op woensdag geopend van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur (winteruur). zaterdag: 8.30 tot 12 uur en 12.30 tot 15 uur

Beste inwoners van Zutendaal De laatste maand van het jaar is alweer aangebroken. In deze gezelligste maand van de winter genieten we eens te meer van de momenten die we samen doorbrengen met familie en vrienden. Velen van ons maken ook de balans op van het voorbije jaar. In deze onrustige tijden is het belangrijk om steeds vooruit te blikken en de toekomst hoopvol tegemoet te gaan. Het doet me veel plezier om te zien, hoeveel warmte en samenhorigheid er is in onze gemeente. Traditioneel organiseren de Zutendaalse verenigingen immers verschillende activiteiten in december waarvan de opbrengsten gaan naar goede doelen. In de kalender van UiTinZutendaal vind je een overzicht van de verschillende acties die op poten worden gezet en dat zijn er heel wat. Ga zeker eens langs op één van deze evenementen. December is ook de feestmaand bij uitstek. Tijdens oudejaarsavond maakt mooi vuurwerk vaak deel uit van de feestvreugde. Helaas is dit voor dieren vaak een minder aangename ervaring. Op pagina 10 geven we je alvast enkele tips mee die ervoor zorgen dat het nieuwe jaar voor dieren goed kan beginnen. In Zutendaal mag je bijvoorbeeld enkel op oudejaarsavond zonder toerstemming vuurwerk ontsteken. De politie zal hier dit jaar extra controles op uitvoeren.

Bibliotheek Oosterzonneplein 6 tel. 089 62 94 58 bibliotheek@zutendaal.be dinsdag & vrijdag: 18 tot 20 uur woensdag: 14 tot 18 uur zaterdag: 10 tot 12 uur Toeristisch hoofdkantoor Bezoekerscentrum Lieteberg Stalkerweg tel. 089 25 50 60 toerisme@zutendaal.be van Pasen tot Allerheiligen dagelijks: 10 tot 19 uur van Allerheiligen tot Pasen dagelijks: 10 tot 17 uur OCMW-Sociaal Huis Daalstraat 2 tel. 089 62 38 60 sociaalhuis@zutendaal.be De zitdagen per dienst vind je terug op www.zutendaal.be PWA Daalstraat 2 (gebouw OCMW-Sociaal Huis) tel. 089 62 38 67 pwazutendaal@telenet.be maandag & vrijdag: op afspraak dinsdag & donderdag: 9 tot 12 uur, namiddag op afspraak woensdag: 9 tot 12 uur Sluitingsdagen De gemeentelijke diensten (inclusief de bibliotheek en het containerpark) en het OCMW-Sociaal Huis zijn gesloten op 25 en 26 december (Kerstdag en tweede Kerstdag). Op donderdag 24 en 31 december zijn deze diensten gesloten in de namiddag.

We wensen jullie allemaal fijne eindejaarsfeesten.

Zitdag burgemeester Iedere woensdag van 16.30 tot 17.30 uur op het gemeentehuis.

Uw burgemeester Jef Bobbaers

Gemeenteraad Op donderdag 17 december om 20 uur vindt de volgende gemeenteraadszitting plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en iedere inwoner kan deze bijwonen. Mits naleving van enkele afspraken kan je er ook zelf het woord voeren. De zittingen verlopen volgens het reglement van de gemeenteraad. Raadpleeg dus eerst het reglement op www.zutendaal.be onder de rubriek ‘Gemeenteraad’. Vanaf acht dagen voor de gemeenteraad vind je hier ook de vergaderagenda terug. College van burgemeester en schepenen Het schepencollege vergadert wekelijks op maandag om 18 uur in de schepenzaal. Deze zitting is niet openbaar.

2

de Oosterzon december 2015


Goed om weten

GEZOCHT: gemachtigde opzichters wegingen, monitoren, stadswachten, sociale helpers, personeel van woonzorgcentra en van beschutte werkplaatsen, enzovoort.

De provincie Limburg organiseert in 2016 voor de 8ste keer een opleiding tot gemachtigde opzichter. Voor de organisatie en uitwerking van dit project werken het provinciebestuur, de lokale politie en de Limburgse gemeenten en steden opnieuw samen aan dit toch wel unieke project.

Het provinciebestuur organiseert de theoretische opleidingen en dit op verschillende plaatsen in de provincie. De praktische opleiding vindt plaats in samenwerking met de lokale politie. Na het volgen van de theoretische en praktische opleiding krijg je van de burgemeester de machtiging en verantwoordelijkheid om kinderen, scholieren, ouderen en/of personen met een beperking te begeleiden in het verkeer.

Wil jij je graag inzetten om, binnen Zutendaal, de veiligheid van groepen kinderen, scholieren, ouderen en personen met een beperking in het verkeer te bewaken, vooral bij het oversteken van de straat? Schrijf je dan zeker in!

De opleiding ĂŠn uitrusting zijn volledig gratis. Inschrijven kan vanaf 21 december 2015 tot en met 31 januari 2016 via www.limburg.be/gemachtigdopzichter.

Wie kan gemachtigde opzichter worden? Iedereen die minstens 18 jaar is, over wat vrije tijd beschikt en zich vrijwillig wil inzetten voor de verkeersveiligheid. Het kan gaan om vrijwilligers, leerkrachten, ouders, gidsen van jeugdbe-

Meer info? Provincie Limburg, Dienst Mobiliteit en Routenetwerken, 011 23 83 40 of mobiliteit@limburg.be

de Oosterzon december 2015

3


Goed om weten

© Stad Genk

Geen tijd te verliezen? Bel 101! Het nummer 089 30 30 30, door velen gekend als het nummer van Politie MidLim, wordt afgeschaft. Vanaf nu hoef je enkel nog 101 te onthouden. Doet het nummer 089 30 30 30 een belletje rinkelen? De kans is groot van wel want veel inwoners bellen dit nummer nog steeds voor dringende politiehulp. Nochtans is het geen goed idee, want zo loop je vertraging op. Je oproep komt terecht in de lokale centrale van Politie MidLim, die moet doorschakelen naar de Limburgse 101-centrale. Zo kan er kostbare tijd verloren gaan.

Om dit probleem te verhelpen, zal het nummer 089 30 30 30 rond het jaareinde definitief verdwijnen. Voor algemene vragen en niet-dringende politiehulp, kan je vanaf dan terecht op het nummer 089 39 14 10. De politie koos met opzet een moeilijker te onthouden nummer, om dringende oproepen zoveel mogelijk naar 101 te leiden. Meer info? Politie MidLim, www.midlim.be

Nieuwe tarieven elektronische identiteitskaarten Vanaf 1 januari 2016 Door de indexaanpassing wijzigt de Federale Overheid haar tarieven voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten. Hierdoor verandert de prijs van een eID vanaf 1 januari 2016. De gemeentelijke retributiekost blijft ongewijzigd. Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe tarieven. Tarief voor de gewone procedure • Elektronische identiteitskaarten voor Belgen & elektronische verblijfskaarten voor vreemdelingen: € 18,40. • Biometrische verblijfsdocumenten voor vreemdelingen: € 20,90. • Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen < 12 jaar: € 6,20.

4

de Oosterzon december 2015

Tarief voor de spoedprocedures • Elektronische identiteitskaarten voor Belgen en elektronische verblijfskaarten voor vreemdelingen: Optie 1 - Extreme spoedprocedure: € 187 Optie 2 - Spoedprocedure: € 121,60 • Biometrische verblijfsdocumenten voor vreemdelingen, spoedprocedure: € 121,60 • Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen < 12 jaar: Optie 1 - Extreme spoedprocedure: € 176,90 Optie 2 - Spoedprocedure: € 111,50 Meer info? Dienst burgerzaken, 089 62 94 20, bevolking@zutendaal.be


Goed om weten

Brug over Albertkanaal in Zutendaal wordt verhoogd

Openbaar onderzoek is geopend, werken starten in 2017. Momenteel loopt de bouwaanvraag voor het verhogen van de brug over het Albertkanaal ter hoogte van de N730 in Zutendaal. Het verhogen van deze brug en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de modernisering van het Albertkanaal van de nv De Scheepsvaart. â&#x20AC;&#x2DC;The bigger pictureâ&#x20AC;&#x2122;: modernisering van het Albertkanaal De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Momenteel zijn er al 28 bruggen op hoogte. 34 bruggen moeten nog verhoogd worden, waaronder de brug in Zutendaal. Wat houden de werken in Zutendaal in? De nieuwe metalen boogbrug wordt op dezelfde plaats als de huidige brug gebouwd. De brug heeft een totale overspanning van 128 meter en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. Bij de heraanleg van de N730 (Bilzerweg) wordt het huidige 2x1 rijstrokenprofiel overgenomen. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden

(en de Dijkstraat). Uiteraard worden er ook fietspaden en fietsoversteken voorzien en komen er ook trappen en een oversteek voor voetgangers. Hoe zit het met de planning of fasering der werken? De planning en fasering worden op een later tijdstip toegelicht. De eigenlijke start van de werken wordt immers ten vroegste in 2017 voorzien. Het staat echter vast dat de N730 bij de bouw van de brug een langere tijd onderbroken zal zijn. De nodige verkeersomleiding wordt dan voorzien. Van zodra de effectieve startdatum gekend is, volgt er een meer gerichte communicatie met betrekking tot de timing, fasering, omleidingen en alternatieve verbinding over het Albertkanaal. Het volledige overzicht van dit project inclusief bijhorende plannetjes vind je op onderstaande website. Het openbaar onderzoek loopt nog t.e.m. 15 december 2015. Het dossier met bijlagen ligt ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. Je kan het komen inkijken tijdens de openingsuren. Meer info? www.descheepvaart.be/modernisering_albertkanaal

de Oosterzon december 2015

5


Gezocht

Groene vingers voor volkstuintjes Tuinieren is weer helemaal in. Je eigen groenten kweken om ze daarna te gebruiken om een maaltijd te bereiden wint meer en meer aan populariteit. Spitten, zaaien, schoffelen,… het is een ideale vorm van ontspanning in de gezonde buitenlucht. Ook het sociale aspect mag niet onderschat worden. Tuinen vormen ideale ontmoetingsplaatsen.

polsen of er interesse is voor volkstuintjes. Wie dus niet over een eigen tuin beschikt maar toch graag wil moestuinieren, kan dit laten weten aan de milieudienst. Ook de mensen die zich bij eerdere oproepen kenbaar gemaakt hebben, bellen of mailen best opnieuw.

Niet iedereen beschikt echter over een huis met tuin. Vandaar dat de gemeente het concept van de volkstuintjes wil introduceren. Met de goedkeuring van het plattelandsproject ‘Eet lokaal, denk globaal als motor voor plattelandsontwikkeling’ willen we eens

Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be

Handige harry’s voor Repair Café Infosessie 8 december om 20 uur Weggooien? Mooi niet! We gooien ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zijn. Wat doe je bijvoorbeeld met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Of met een wollen trui waarin mottengaatjes zitten? Door je spullen te (laten) repareren, verklein je de afvalberg. Ook de hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig zijn om nieuwe producten te maken, blijft op die manier beperkt. Het gemeentebestuur staat hier natuurlijk achter en wil daarom graag de oprichting van een Repair Café in Zutendaal ondersteunen. Repair Cafés zijn bijeenkomsten waarop je elektrische apparaten, kleding of andere spullen waaraan iets hapert, gratis kan laten herstellen. Je gaat er samen aan de slag met deskundige vrijwilligers, zoals elektriciens, naaisters, meubelherstellers,... Gereedschap en materialen staan ter beschikking. Wie niets heeft

6

de Oosterzon december 2015

om te repareren, kan gezellig een kop koffie of thee komen drinken, of helpen bij een reparatie van iemand anders zijn toestel. Wie op een of andere manier wil helpen bij de oprichting of de uitbating van een Repair Café of onderlegd is om als vrijwilliger reparaties uit te voeren, is op dinsdag 8 december 2015 om 20 uur welkom op een bijeenkomst in de Besmer Bazaar (vzw Klavertje Vier, Gijzenveldstraat 3) waar we alle geïnteresseerden samenbrengen. Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be


Goed om weten

milieuwegwijzer

Nieuwe afvalkalender binnenkort in brievenbus De afvalkalender valt in december opnieuw in je brievenbus. Je vindt hierin een overzicht van alle ophaaldata, openingsuren van het containerpark en sorteertips. Lees het boekje dus zeker even door, bewaar het zorgvuldig of geef het een mooi plekje in je huis. AFVALKALENDER

2016

Geen kalender ontvangen? Geef de milieudienst een seintje.

Nieuwe GFT-stickers De stickers voor de groene containers van 15 en 40 liter zijn op de dienst vrije tijd beschikbaar vanaf maandag 18 januari 2016. De GFT-stickers van 2015 blijven geldig tot en met 31 maart 2016. Tot deze datum worden dus zowel groene containers met een sticker van 2015 als 2016 leeggemaakt.

Tegemoetkoming huisvuilzakken Iedere inwoner heeft recht op een tegemoetkoming bij de aanschaf van huisvuilzakken, afhankelijk van de gezinsgrootte. Ook in 2016 gaat dit zo zijn. Vanaf 1 januari 2016 kan iedereen met zijn identiteitskaart naar de dienst vrije tijd gaan om daar zijn tegoed in huisvuilzakken af te halen.

Omgaan met asbest Het is algemeen geweten dat asbest schadelijk is voor de gezondheid. Asbest is inmiddels verboden en niet meer te koop. Maar in het verleden is het materiaal in Vlaanderen veel toegepast. Iedereen kan het daarom ook nog tegenkomen in en om zijn woning. Bijvoorbeeld in cementgolfplaten, in dakleien, in gevelleien of zelfs in bloembakken. Wees dus heel voorzichtig indien je asbesthoudend materiaal behandelt of naar het containerpark afvoert. Asbestvezels kunnen splitsen in kleine, niet met het blote oog waarneembare vezels. Die komen in de lucht terecht en worden ingeademd. Ze dringen dan zeer diep door in de longen en kunnen ernstige ziekten zoals asbestose en longkanker veroorzaken. Asbesthoudend materiaal wordt op het containerpark afgezonderd van andere afvalstoffen ingezameld. Het hoort ook niet thuis in de container met bouw- en sloopafval. Voorkom zoveel mogelijk dat het materiaal breekt en berg het zo voorzichtig als het kan in de container.

Jaarlijks krijgen gezinnen volgende tegemoetkoming: › Gezinnen van 4 of meer* Tegoed van € 12,50 › Gezinnen van 3* Tegoed van € 9,4 › Gezinnen van 2* Tegoed van € 6,25 › Alleenstaanden* Tegoed van € 3,15 › Pampergezinnen bij geboorte* Bon van € 12,5 extra * De gemeente baseert zich hiervoor op de gezinstoestand van 1 januari 2016. Deze tegoeden worden in mindering gebracht bij de aankoop van een rol restafvalzakken en dienen in de loop van het betrokken dienstjaar gebruikt te worden.

Data om te onthouden Ophaling bordeauxkleurige en blauwe zakken: dinsdag 1, 15 en 29 december Lediging groene containers: dinsdag 8 en 22 december Ophaling oud papier en karton: woensdag 30 december Grofvuilophaling: donderdag 3 december Het containerpark is gesloten op vrijdag 25 en zaterdag 26 december en op de donderdagnamiddagen 24 en 31 december.

Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be

de Oosterzon december 2015

7


Dossier

JE WONING AANPASSEN NA JE 65ste? Keigemakkelijk! (na het lezen van dit artikel) Veel oudere mensen kiezen ervoor om pas op zeer late leeftijd naar een aangepaste woonvorm te verhuizen. Op zich niets mis mee. Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is prima, mits enkele aanpassingen aan je woning. De kosten van aanpassingen aan je woning kunnen hoog oplopen, daarom is het raadzaam na te gaan of je recht hebt op een premie. Oh die trappen! Heel veel van de oude flats en gezinswoningen hebben trappen om de woning binnen te gaan en om de slaapkamer te betreden. Het spreekt voor zich dat veel van deze woningen niet aangepast zijn aan gebruik op oudere leeftijd. Toch zien we dat nog veel 65-plussers te lang wachten om hun woning aan te passen. Premie waarvoor? De aanpassingspremie is een Vlaamse premie voor 65-plussers om hun woning basistoegankelijk te maken. De aanvragen die het meest voorkomen zijn: • aanpassingen in de badkamer, zoals de installatie van een inloopdouche, het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen; • verbreden van de deuropeningen; • wegwerken van hoogteverschillen; • automatiseren van rolluiken of garagepoorten.

8

de Oosterzon december 2015

Veelgestelde vragen: • Kan een 65-plusser die inwoont bij zoon of dochter of een huurder ook de premie aanvragen? Ja. De eigenaar van de woning dient de aanvraag in, enkel met het inkomen van de inwonende oudere en zijn of haar partner wordt rekening gehouden. Als huurder kan de 65-plusser voor aanpassingswerken aan de huurwoning de premie aanvragen mits voorleggen van een huurcontract van meer dan 3 jaar en met facturen op naam van de huurder. • Hoeveel keer mag je de premie aanvragen? Binnen een termijn van 10 jaar twee keer: één keer voor technische hulpmiddelen, en één keer voor toegankelijkheidswerken. • Hoe hoog mag mijn inkomen zijn? Max 29.030 euro voor de 65-plusser en eventuele partner en 1.510 euro als je partner ten laste is. • Hoe oud mogen de facturen zijn? Max 1 jaar oud op datum van de aanvraag. Meer info? Kom langs bij het woonloket in het gemeentehuis op woensdag van 14 tot 18 uur. Daar ontvang je alle informatie voor de premieaanvraag. Telefonisch kan je elke dag terecht op 089 65 45 74.


Goed om weten

Vuurwerk: geen speelgoed! Vuurwerk is geen speelgoed maar kan zelfs heel gevaarlijk zijn als er onoordeelkundig wordt mee omgegaan. Vandaar dat de regelwetgeving op het gebruik van vuurwerk vrij strikt is. In Zutendaal is het verboden, zowel op openbare plaatsen als op private domeinen, om eender welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. Je hebt dus steeds een toestemming nodig van de burgemeester, uitgezonderd op oudejaarsavond. De politie zal hierop ook controles uitvoeren. Het bezit van bepaalde soorten vuurwerk door particulieren is toegelaten maar beperkt in hoeveelheid. Een particulier mag geen spektakelvuurwerk bezitten. Dit is voorbehouden voor de professionelen die dit soort vuurwerk afsteken ter gelegenheid van evenementen. Particulieren mogen enkel vuurwerk voor technisch gebruik en/of seinvuurwerk (bijvoorbeeld lichtpatronen en reddingspijlen) en feestvuurwerk (bommetjes, vuurpijlen, fonteinen,…) bezitten. De hoeveelheid is beperkt tot één kilo pyrotechnische sas. Pyrotechnische sassen of stoffen zijn de scheikundige producten die voor de gewenste effecten van het vuurwerk moeten zorgen.

Luide muziek

Dieren en vuurwerk Mensen vinden vuurwerk mooi en boeiend maar voor veel dieren is dit een zeer angstaanjagend verschijnsel. Met een beetje opmerkzaamheid kan het nieuwe jaar ook voor de dieren goed beginnen. Enkele diervriendelijke tips: • Probeer het gebruik van vuurwerk te vermijden of het tot een minimum te beperken en het enkel af te steken op oudejaarsavond om middernacht. • Steek nooit vuurwerk af in de onmiddellijke nabijheid van een dier. Let erop dat in de aangrenzende weiden geen dieren staan. • Geef buren en plaatselijke boeren tijdig een seintje omtrent het tijdstip dat je van plan bent om het vuurwerk te ontsteken. Zo kunnen ook zij vooraf de nodige voorzorgen nemen. • Houd paarden, ezels, pony’s, runderen zoveel mogelijk op stal en zet kooien van konijnen in een afgesloten ruimte. • Laat alle huisdieren binnen van zodra het donker wordt en sluit deuren en ramen. Doe het licht en radio of TV aan zodat het ergste lawaai en licht van het vuurwerk gemaskeerd wordt.

Muziekbeleving maakt deel uit van onze leefwereld, maar vooral bij jongeren. Maar te veel en te luide muziek kan op termijn leiden tot gehoorverlies of oorsuizen (tinnitus). Bescherm vandaar je gehoor en knoop onderstaande tips zeker in je oren! • draag altijd oordoppen als je naar een feestje, fuif of festival trekt; • gebruik oordoppen die een goede bescherming en kwaliteit bieden; • gun je oren rust, vermijd de dagen nadien een luide omgeving; • sta ook niet te dicht bij de geluidsboxen, minstens op vijf meter afstand; • een pieptoon na een feestje is een alarmsignaal dat je oren wat beschadigd zijn geraakt; • ga bewust om met je mp3 speler, gebruik een hoofdtelefoon i.p.v. oortjes! Meer info? www.detuutvantegenwoordig.be of www.ietsminderisdemax.be de Oosterzon december 2015

9


Goed om weten Wintertips: Bescherm je waterleiding en watermeter! Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat je waterleiding en watermeter bevriezen. Om dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips.

Bruikbare tips: • Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft. • Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding en de watermeter. Knutsel niet zelf iets in elkaar, maar doe beroep op een vakman. • Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren. • Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Vergeet niet alle leidingen leeg te laten lopen. • Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleer je best regelmatig de stand van je watermeter. Je kan bv. ’s avonds voor het slapengaan de stand van je watermeter noteren. Indien je ’s nachts geen water verbruikt hebt en je stelt ’s morgens toch een gewijzigd verbruik vast, dan zit je waarschijnlijk met een lek. Om goed voorbereid te zijn, controleer je best voor de winter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de hoofdkraan goed werken. Zo kom je in de koude wintermaanden niet voor verrassingen te staan. Meer info en tips? www.dewatergroep.be

BIBLIOTHEEK Openingsuren: dinsdag van 18 tot 20 uur woensdag van 14 tot 18 uur vrijdag van 18 tot 20 uur zaterdag van 10 tot 12 uur. De bibliotheek is gesloten op vrijdag 25 en zaterdag 26 december en op vrijdag 1 januari 2016. De bibliotheek is open op zaterdag 2 januari 2016 van 10 tot 12 uur.

Thema in de kijker: Feesten

December is dé feestmaand bij uitstek, lekker tafelen met familie of vrienden. Steeds meer mensen kiezen ervoor om de kerstdagen gezellig thuis door te brengen en dan is het natuurlijk de uitdaging om te zorgen voor de juiste sfeer en lekkers op tafel. Ontdek deze maand dan ook onze uitgebreide collectie boeken en tijdschriften boordevol kerstrecepten, knutselideeën en decoratietips. Voor een gezellige filmavond vind je misschien een idee tussen onze Zebracinema-films.

10

de Oosterzon december 2015

Verborgen parels in de bib: gratis App voor iedereen

Benieuwd naar de “Verborgen Parels”-top 15? Surf snel naar www.verborgenparels.be. Download de boeken en lees ze tot 20 januari gratis op je tablet of smartphone/iphone (niet op een e-reader).

Voorlezen Kerstmis ∙ woensdag 23 december

Van 16 tot 17 uur verwachten we kinderen van 4 tot 7 jaar die graag luisteren naar een ontroerend kerstverhaal en knutselen. Het is gratis, maar liefst inschrijven (max. 15 kinderen).

Mijn.bibliotheek.be

Wil je verlengen, je gegevens raadplegen, reserveren, ...? Surf naar ‘mijn.bibliotheek.be’ en meld je aan. Ben je nog niet geregistreerd, maakt dan eerst even een profiel aan. Problemen, geen nood, we helpen je graag verder in de bib.

Winnaars bibliotheekweek ∙ 10 tot 18 oktober

Dit zijn de gelukkige winnaars van een boekenbon: Paula Coopmans, Henskens E.C., Ronny Bijnens, Florien Vangeneugden en Edmond Beugels. Meer info? Bibliotheek, 089 62 94 58, bibliotheek@zutendaal.be


Gemeentelijke activiteiten

Filmavond

Woensdag 2 december – Cultuurcentrum – 20 uur De Italiaanse film ‘Anche libero va bene’ toont ons de wereld van volwassenen, bekeken door de ogen van de 11-jarige Tommi. Vader Renato voedt de twee tieners, Viola en Tommi alleen op sinds moeder Stefania het gezin verliet. ‘Anche libero va bene’ is een krachtige, meeslepende film die je doet nadenken over gezin, relaties en opvoeding. De film wordt ingeleid door Lies Scaut, psychotherapeute en maatschappelijk werker. De film sluit het project ‘Mijn ouders zijn uit elkaar: over de steun die kinderen nodig hebben’ af, dat in oktober opgestart werd met een avondlezing. Prijs: gratis Meer info? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be of www.campuso3.be

Huis van het Kind

Zaterdag 19 december – Buitenschoolse Kinderopvang Pierewiet - 10 tot 12 uur Op 15 november 2014 startte het gemeentebestuur met de maandelijkse ontmoetingsmomenten voor (groot)ouders met (klein)kinderen tot 3 jaar. Een nieuw initiatief van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK), de Opvoedingswinkel, de gemeente en het OCMW Zutendaal. Intussen kan men terugblikken op een mooi werkingsjaar, waar een gezellige ontmoeting centraal staat. Waar je bij een kopje koffie of thee van je spelend(e) kind(eren) kan genieten, andere (groot)ouders leert kennen en (opvoedings-)ervaringen kan uitwisselen. Maandelijks worden de open huis momenten gekoppeld aan een thema. Voor december is dit ‘Picasso’. Rond Kerstmis gaan we creatief aan de slag met verf en verfborstel en maken van onze kinderen heuse kunstenaars! Kom zeker eens langs op zaterdag 19 december! Meer info? Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK), 089 62 94 52, gudrun.nijs@zutendaal.be of Marc Janssens, 0488 58 23 77, marc.janssens@opvoedingswinkel.be

Dorpsrestaurant bestaat twee jaar In december 2013 werd het dorpsrestaurant voor het eerst gelanceerd in Zutendaal. Maandelijks schuiven meer dan 100 personen aan tafel aan om te genieten van een lekker driegangenmenu. Het dorpsrestaurant biedt een laagdrempelige eetgelegenheid waar buurtgenoten met elkaar in contact kunnen komen onder het motto: eten en ontmoeten. Eén keer per maand worden de tafels gedekt in zaal de Posthalt in Wiemesmeer of het Parochiecentrum in het centrum. Iedereen betaalt een kleine bijdrage van 6,5 euro voor de maaltijd.

Bedankt aan alle vrijwilligers! Het dorpsrestaurant is een initiatief van de gemeente Zutendaal in samenwerking met de gemeentelijke welzijnsraad. Voor de organisatie kan men een beroep doen op een toffe ploeg van een vijftiental vrijwilligers. Dankzij hun hulp kan het doprsrestaurant iedere maand opnieuw plaatsvinden. Editie december Dinsdag 15 december – Parochiecentrum Voor slechts 6,5 euro geniet je onder het motto ‘ontmoeten en eten’ van een lekker driegangenmenu. De maaltijd wordt geserveerd tussen 12 en 13 uur. Reserveren kan van 1 tot 12 december. Menu Champignonroomsoep Kalkoengebraad in druivensaus, sperzieboontjes met spek en kroketten Kerst(ijs)gebakje Betalen en inschrijven doe je steeds op voorhand bij het onthaal van het OCMW, de dienst vrije tijd of de bibliotheek. Laat ook weten welk soort menu je wenst: vegetarisch, zoutloos of diabetes. Schreef je in maar kan je er toch niet bijzijn, meld dit dan tijdig. Meer info? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be

de Oosterzon december 2015

11


UiTinZutendaal Di 1/12 • Algemene vergadering cultuurraad

De Zutendaalse cultuurraad houdt haar jaarlijkse algemene vergadering op dinsdag 1 december om 20 uur in het Cultuurcentrum. De uitnodiging werd reeds verstuurd naar de verenigingen. Alle Zutendaalse verenigingen (ook sport-, jeugd- en welzijnsverenigingen) zijn welkom op de vergadering waarin Saskia Martens je vertelt ‘Wat het Rode kruis kan betekenen voor de Zutendaalse verenigingen’. In het tweede gedeelte maak je o.a. kennis met Koen Nijssen, de nieuwe cultuurbeleidscoördinator, krijg je een geanimeerd overzicht van het voorbije werkjaar en een zicht op de komende activiteiten (o.a. het dorpsfeest Schans Anders) en luister je naar het muzikale duo Tom&Tal. Meer info? Dienst cultuur, 089 62 94 50, cultuur@zutendaal.be

Wo 2/12

Filmvoorstelling Anche Libero Va Bene (zie p. 11) Cultuurcentrum om 20 uur. Meer info? welzijn@zutendaal.be

Do 10/12 & vr 11/12

Zo 13/12

Kerstmarkt

t.v.v. Residentie Vijverplein Kapelanij van 13 tot 18 uur. Kerstmarkt met eet- en drankkraampjes en zelfgemaakte sfeerartikelen. Het vernieuwde fietscafé de Kapelanij kan je bezichtigen.

Kerstmarkt t.v.v. de animatiewerking Woonzorgcentrum Oosterzonne, donderdag van 15 tot 20 uur en vrijdag van 14 tot 17 uur. Met artikelen van het knutselatelier (bloemstukken, wafels, confituur,…)

Meer info?

Meer info? WZC Oosterzonne 089 61 47 16, www.foyerdelork.be

Meer info? Milieuvereniging De Ortolaan, ghaenraets@gmail.com

Residentie LSA Vijverplein, 011 55 99 60 Natuurexploratie: De terril van Waterschei Nettersheimplein om 14 uur.

Benefiet Laat Mathijs weer horen Zaal Posthalt Zutendaal om 21 uur. Benefietfparty – ooroperatie Mathijs (3de leerjaar basisschool De Stapsteen). Prijs: € 6 (inclusief bubbels)

12

de Oosterzon december 2015

Do 17/12

De toekomstplannen voor het Genkse Ziekenhuis ZOL Vertrek parking Lieteberg om 13.30 uur (lezing vindt plaats in aula Lieteberg of in het ZOL) Door dhr. Tom Arts, voorzitter Ziekenhuis Oost-Limburg. Prijs: € 9 Meer info? Neos Zutendaal alice.wijnen@skynet.be, 0475 53 72 63

Meer info? welzijn@zutendaal.be

Meer info en reservaties? Lichtjesparty, lichtjesparty@gmail.com

Meer info? www.de-wonder-wijzer.be

Meer info? welzijn@zutendaal.be

Huis van het Kind (zie p. 11) van 10 tot 12 uur Thema ‘Picasso’; schilderen tond kerstmis Een initiatief van Buitenschoolse Kinderopvang Pierewiet

Lichtjesparty

Winter op het schoolplein De Wonder-wijzer vanaf 17 uur Kerstmarkt met hapjes en drankjes, schattenjacht en muziek.

Dorpsrestaurant (zie p. 11) Parochiecentrum vanaf 12 uur.

Za 19/12

Vr 11/12

Za 12/12

Di 15/12

Di 15/12

Kerstmarkt Düsseldorf Meer info? Okra Zutendaal pierre.hoessels@telenet.be

Filmvoorstelling Een waar Kerstverhaal... Cultuurcentrum om 14 uur. Voor kinderen vanaf 4 jaar. Vergeet je kerstmuts niet. Prijs: € 3 (leden), € 6 (niet-leden). Meer info? Gezinsbond Zutendaal, mertensjohan@hotmail.com


Vr 18/12

Santa Run t.v.v. Sint-Vincentius Kerkplein Wiemesmeer van 18 tot 2 uur. Loopwedstrijd met twee routes: 5 km & 10 km. Voor de wandelaars vindt er een fakkeltocht door de bossen van Wiemesmeer plaats. Achteraf zijn er optredens en kan je bij de verschillende Zutendaalse verenigingen terecht voor een lekker hapje of drankje. De opbrengst van dit initiatief gaat dit jaar naar de plaatselijke Sint-Vincentiusvereniging. Prijs: Deelname Santa Run: € 10 vvk en € 12 kassa (inclusief: kerstmannenpak & jenever onderweg). Wandeltocht: € 5 (inclusief: fakkel, kerstmuts & jenever onderweg). Meer info? Les Guimauves www.santarunzutendaal.be

Wo 23/12

Za 19/12

Voorleesmoment Kerstmis (zie p. 10) Bibliotheek van 16 tot 17 uur.

Kerstbenefiet Zaal Posthalt Zutendaal om 21.30 uur. De opbrengst van dit benefiet gaat naar een kerstdiner op 24/12 voor kansarme kinderen uit Zutendaal.

Meer info? bibliotheek@zutendaal.be

Meer info? Hands Out vzw, johnny.schrijvers@telenet.be - voor reservaties

in Zutendaal

Zo 20/12

Verschillende afstanden: 13 km, 23 km, 32 km of 42 km.

Mountainbiketocht i.s.m. fietspromo

Prijs: € 5 / € 4 indien lidkaart (kinderen onder de 15 jaar gratis)

Blookbergstraat 7, inschrijven van 8.15 tot 11 uur. Met bewaakte fietsstalling, kleedkamers en douches,…

Meer info? Wielerclub Ons Genoegen, kurt.keppers@proximus.be, 0477 76 21 59, www.zutendaalbikers.be

Jouw activiteit in de volgende Oosterzon? Geef je evenement in voor 1 december op www.uitdatabank.be! Zo verschijnt je activiteit niet enkel hier, maar ook op www.uitinvlaanderen.be, tal van andere digitale en gedrukte agenda’s en natuurlijk op www.zutendaal.be. Ook de wekelijks terugkerende activiteiten vind je op onze website.

de Oosterzon december 2015

13


Terugblik Lezing ‘Mijn ouders zijn uit elkaar’ ∙ 14 oktober Claire Wiewauters bracht een boeiende lezing over wat kinderen nodig hebben wanneer ze een scheiding meemaken. De aanwezigen kregen concrete voorbeelden aangereikt die een beter zicht kunnen geven op wat een scheidingsproces met kinderen doet en hoe men als ouder(s) de veerkracht kan helpen herstellen.

Levensloop 2015 ∙ 17 & 18 oktober Onder de deelnemende ploegen droegen ook teams uit Zutendaal hun steentje bij, waaronder ‘de Uitslovers’, die voor dit goede doel spontaan terug uit de startblokken schoten en enkele andere inwoners uit onze gemeente die bij het team ‘GAOZ preventief actief ’ aansloten. Het was een immense, hartverwarmende verbondenheid om samen de strijd aan te gaan tegen kanker!

Cultuur van de stilte: Luisterplekken & voorstelling nieuw wandelboekje Pad der Zinnen ∙ 24 oktober Onder grote belangstelling werd de vernieuwde wandelkaart en het bijhorende boekje van het Pad der Zinnen voorgesteld tijdens CultUUR van de Stilte. Aansluitend werd een gedeelte van het pad gewandeld terwijl Mariet Stulens een aangepaste stilteteksten las. ’s Avonds vond in de gezellige living bij Gregg en Marijke de 7de editie van Luisterplekken plaats met de titel ‘Uitgesproken stilte’. Luc Vanhelmont las boeiende teksten en pianist Koen Evens speelde beklijvende muziek.

Uitreiking attesten AED en EHBO ∙ 4 november Ook dit jaar werden de cursisten gehuldigd die de lessenreeks EHBO of AED volgenden. Deze cursussen worden steeds in samenwerking met het Rode Kruis- afdeling Zutendaal georganiseerd. Aansluitend werd Zutendalenaar François Soors in de bloemetjes gezet. Sinds zijn hartoperatie in 2012 zette hij al heel wat uitzonderlijke prestaties neer, door onder andere deel te nemen aan de dodentocht, maar ook wandelen naar Compostella in juli, schrikte hem niet af. Proficiat aan alle gehuldigden!

14

de Oosterzon december 2015


Dag van de jeugdraad ∙ 10 november

Tijdens de Dag van de jeugdraad werden de verschillende jeugdvrijwilligers uit Zutendaal in de watten gelegd. Na een heerlijk pastabuffet streden 6 jeugdverenigingen in een quiz voor de Jeugdraadwisselbeker. Les Guimauves volgt jeugdhuis De Kaller in deze tweede editie als winnaar op. Na de quiz danste de jeugd nog verder tot in de vroege uurtjes. Meer dan 60 jongeren namen deel aan deze boeiende avond.

Viering Berk en Brem ∙ 19 november

Tijdens een sfeervolle bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis overhandigde deputé Ludwig Vandenhove het certificaat waarin gesteld wordt dat het gemengd koor Berk en Brem de titel ‘Koninklijk’ mag dragen. Berk en Brem ontving deze titel omwille van zijn 50 jaar durende verdiensten als koor, met talloze optredens in binnen- en buitenland. Tegelijkertijd werd het aangepaste logo van het koor voorgesteld.

18-jarigendag ∙ 21 november Dit jaar werden de 18-jarigen uit Zutendaal opnieuw door de gemeente gevierd. De avond begon met een lekkere steengrill en bowling. Waarna de 18-jarigen Winterland in Hasselt onveilig maakten. De avond werd afgesloten in jeugdhuis De Kaller.

de Oosterzon december 2015

15


UiTtip www.zutendaal.be

e d n a v Feest

! p oo H e g i r Vu

NDAAL

DRINK NIEUWJAARS

AN ZUTE V S R E N O W OR ALLE IN

VO

6 1 0 2 D I R N A U A N B IDS 9 JA 4Kmet four 7.30 UUR Ellen

Du

VUURSPEKTAKEL

VANAF 1

N I E L P R E V J I V

COVERBAND

DE KNAPPE KOPPEN ELIJKK T S E E F RWER VUU

hapjes e r e k k e l t e pjes m m a a r k e g i l l e nkjes a r Gez d e d n e m r a en hartverw

16

de Oosterzon december 2015

Profile for Gemeente Zutendaal

Oosterzon december 2015  

Gemeentelijke infoblad gemeente Zutendaal - december 2015

Oosterzon december 2015  

Gemeentelijke infoblad gemeente Zutendaal - december 2015

Advertisement