Page 1

verantwoordelijke uitgever: Luc Colla, Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal

oor

en d egev

Uitg

Zute

se

e

eent

em het g

n ur va u t s e b

l ndaa

13 r 20

be ptem

www.zutendaal.be

Naar Nettersheim (p.3) Veilig naar school (p.4-5) Huisvuilzakken (p.6) Chauffeurs gezocht (p.7) Inhuldiging stiltepad (p.9) 5de Sporteldag (p.10) Week van de sportclub (p.11) Lekker Lokaal (p.13) Terugblik (p.17-19)

oosterzon september 2013 >> 1 Rijpende Keulemanappeltjes in de Zuurbroekstraat


OPENINGSUREN DIENSTEN Opgelet! Omwille van de jaarlijkse uitstap van het gemeentepersoneel zijn de gemeentelijke diensten (inclusief het containerpark, de bibliotheek en het OCMW-Sociaal Huis) gesloten op vrijdag 13 september. Het toeristisch hoofdkantoor in bezoekerscentrum De Lieteberg is dan wel geopend. >> Gemeentehuis Oosterzonneplein 1 tel. 089 62 94 20 informatie@zutendaal.be maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 uur en woensdag ook van 14 tot 18 uur

Beste inwoners van Zutendaal De afgelopen zomer was er eentje die niet alleen schitterde omwille van het mooie weer. Het was ook een zomer die uitpuilde van de evenementen in onze gemeente. Als gemeentebestuur ondersteunen we graag deze talrijke activiteiten omdat ze onze inwoners en bezoekers van buiten Zutendaal samenbrengen in een gezellige en gemoedelijke sfeer. Er was dit jaar opvallend veel volk. Eén van de grootste blikvangers was daarbij de viering van 25 jaar partnerschap met onze zustergemeente Nettersheim. Het was een meer dan gezellige namiddag en avond met veel lachende mensen aan de Lieteberg en later in de kiosk. Een verbroederingsfeest dat nog een aangenaam staartje zal krijgen met een blijvend aandenken dat later op het jaar onthuld zal worden in het recent volledig opgefriste Vonderpark. We hopen dat we op 8 september ook met een talrijke delegatie van Zutendaal richting Nettersheim kunnen trekken voor het tweede deel van dit unieke jubileum. U bent hiervoor alvast van harte welkom. Zoals u verderop in dit nummer kan lezen was ook het gemeentelijk aanbod voor de kinderen een schot in de roos. Honderden kinderen volgden een van de verschillende zomerkampen of een of meerdere grabbelpasactiviteiten. Op het moment dat u dit leest gaan we ook stilaan de laatste grote fase van de werken aan de RoelerwegStalkerweg in. Het eerste gedeelte van Roelen tot aan het kruispunt met de Schansstraat – Gijzenveldstraat is zo goed als afgewerkt en ziet er veelbelovend uit. De nieuwe weg is een grote stap vooruit voor de veiligheid en het gebruiksgemak van iedereen die erlangs moet. Wegwerken zijn echter nooit een aangename periode voor de omwonenden en brengen onvermijdelijk kleine en soms grotere ongemakken met zich mee. Samen met onze diensten en de aannemer proberen we deze tot een minimum te beperken. Binnen een aantal maanden zal het eindresultaat volledig zichtbaar zijn, en zullen we samen kunnen vaststellen dat het geduld niet voor niets is uitgeoefend.

>> Containerpark Langendijkstraat 17 tel. 089 65 02 58 dinsdag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur zaterdag van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15 uur >> Bibliotheek Oosterzonneplein 6 tel. 089 62 94 58 bibliotheek@zutendaal.be dinsdag en vrijdag van 18 tot 20 uur, woensdag van 14 tot 18 uur en zaterdag van 10 tot 12 uur >> Toeristisch hoofdkantoor onthaalcentrum De Lieteberg Stalkerweg tel. 089 25 50 60 toerisme@zutendaal.be van Pasen tot Allerheiligen: elke dag van 10 tot 19 uur van Allerheiligen tot Pasen: elke dag van 10 tot 17 uur >> OCMW-Sociaal Huis Daalstraat 2 tel. 089 62 38 60 sociaalhuis@zutendaal.be Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. De uren van de zitdagen per dienst vind je terug op www.zutendaal.be >> PWA Daalstraat 2 (gebouw OCMW-Sociaal Huis) tel. 089 62 38 67 pwazutendaal@telenet.be maandag & vrijdag: op afspraak dinsdag & donderdag van 9 tot 12 uur, namiddag op afspraak woensdag van 9 tot 12 uur

Zitdag burgemeester

Iedere woensdag van 16.30 tot 17.30 uur op het gemeentehuis.

Gemeenteraad

Ik wens u nog een warme en aangename laatste zomermaand toe.

Op donderdag 26 september om 20 uur vindt de volgende gemeenteraadszitting plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en iedere inwoner kan deze bijwonen. Mits naleving van enkele afspraken kan je er ook zelf het woord voeren. De zittingen verlopen volgens het reglement van de gemeenteraad. Raadpleeg dus eerst het reglement op www.zutendaal.be onder de rubriek ‘Gemeenteraad’. Vanaf acht dagen voor de gemeenteraad vind je hier ook de vergaderagenda terug.

Uw burgemeester,

College van burgemeester en schepenen

Jef Bobbaers

Het schepencollege vergadert wekelijks op maandag om 17 uur in de schepenzaal. Deze zitting is niet openbaar.

Meer info over onze gemeente? oosterzon september 2013 >> 2

Surf snel naar www.zutendaal.be of volg ons op facebook.com/gemeentezutendaal.


>>>

Gouden bruiloften

n e t e w dom

goe

Op 1 juli 1963 trouwden Albert Drijkoningen en Dymphna Stulens.

Jef Vanalken (+17/07/2013) en Josette Vissers huwden op 8 mei 1963. Jean Heymans en Lelianna Peeters huwden op 10 mei 1963.

>>>

Gratis mee naar Nettersheim?

Verbroederingsfeest in Nettersheim Zondag 8 september 2013 Ga jij ook mee naar het verbroederingsfeest op zondag 8 september in Nettersheim? Ter ere van het 25-jarig partnerschap tussen Zutendaal en Nettersheim staan er verschillende activiteiten op het programma.

Programma • 10 uur: vertrek Gemeenteplein Zutendaal • 12 uur: ontvangst in Nettersheim • Aansluitend: feestelijkheden ‘Römer auf Strassenposten’ in het kader van Open Monumentendag en gezellig samenzijn. • 21 uur: vertrek bus richting Zutendaal Gratis busvervoer Wil je gratis mee met de bus? Schrijf je voor 4 september 2013 in op het secretariaat van het gemeentehuis, 089 62 94 33. Of mail je naam, adres en e-mailadres naar secretariaat@zutendaal.be

Toeristische motortocht naar Nettersheim (Eifel) Ga je liever met de motor? Je kan vertrekken na een gezellig ontbijt (9 uur) aan sporthal De Blookberg Zutendaal omstreeks 10 uur. Prijs: € 8 (ontbijt en route inbegrepen). Na aankomst kan je deelnemen aan bovenstaand programma in Nettersheim. Meer info en inschrijven? Sporthal De Blookberg, sporthalblookberg@skynet.be tot en met 4 september 2013.

oosterzon september 2013 >> 3


n e t e w dom

goe

>>>

VEILIG TERUG NAAR SCHOOL Het begin van het nieuwe schooljaar gaat traditioneel gepaard met een toenemende verkeersdrukte. Daarom schenkt de lokale politie GAOZ bijzondere aandacht aan de schoolomgevingen. Maar ook jij als ouder kan heel wat doen om het schoolverkeer veiliger te doen verlopen. Hieronder vind je alvast enkele tips en een overzicht van de verkeersregels in de bebouwde kom van Zutendaal.

Controles op school door politiezone GAOZ Vanaf september kruipen weer honderden jongens en meisjes

Enkele verkeersregels voor fietsers in de bebouwde kom

op de fiets. Veiligheid voorop, vindt Politiezone GAOZ. Samen met de gemeenschapswachten en het Fietspunt vzw houden

Hoe kan je je best per fiets verplaatsen in het centrum

ze preventieve fietscontroles in de scholen.

van Zutendaal? We zetten even enkele belangrijke verkeersregels op een rij.

Fietscontroles De politie, de gemeenschaps-

• Binnen de bebouwde kom dienen fietsers zich, bij gebrek

wachten en het Fietspunt maken

aan een fietspad of gelijkgrondse berm, uiterst rechts op de

een tournee langs de scholen

rijbaan te verplaatsen.

en kijken alle fietsen na. Ze moeten voldoen aan de wettelijke

• Binnen de bebouwde kom mogen fietsers maximaal met

vereisten zoals een voor- en

twee langs elkaar rijden en hoeven ze niet achter elkaar te

achterlicht en een bel. Maar ook

rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig,

de technische staat is belangrijk.

behalve wanneer er zich problemen zouden voordoen

Een loszittend stuur of versleten

met het kruisen van tegenliggers. In dat geval dienen ze

remmen kunnen erg gevaarlijk

één op één te rijden. Buiten de bebouwde kom, moeten

zijn.

fietsers wel achter mekaar gaan fietsen bij het naderen van achterliggend verkeer.

Herstellingen Na een grondige controle voert het Fietspunt onmiddellijk kleine herstellingen uit. De banden oppompen, remmen aanspannen, het zadel vastzetten, enzovoort. De fietsers krijgen ook een boodschappenlijstje mee indien bepaalde onderdelen onveilig zijn of ontbreken. Strenger optreden Na de preventieve fase in de eerste weken van het schooljaar, wordt de politie een beetje strenger rondom de schoolpoort. De agenten besteden dan extra aandacht aan het rijgedrag, hinderlijk parkeren en het in orde zijn van de fiets. Politiezone GAOZ wenst je een veilig schooljaar!

• Indien er een aanhangwagen aan een fiets gekoppeld is, mogen fietsers ook niet langs mekaar fietsen.

Meer info? Politiezone GAOZ, 089 30 30 30, contact@politiezone-gaoz.be

Een overzicht van alle verkeersregels vind je op www.wegcode.be

oosterzon september 2013 >> 4


Verkeers- en veiligheidstips

Tips voor bestuurders

Ongeacht hoe je kind naar school gaat, te voet, met de fiets of

• De reacties van kinderen zijn onvoorspelbaar: wees extra

met de wagen, via enkele tips kan de veiligheid in het verkeer

voorzichtig in de buurt van een school of een plaats waar

aanzienlijk verhoogd worden.

veel kinderen komen. • Matig je snelheid telkens als je in de buurt van een

Te voet

school komt of nabij een plaats waar veel kinderen komen.

• Voor het eerst alleen naar school? Oefen veel in de vakantie.

• Vermijd een bus aan een halte voorbij te rijden. Kinderen

Ga nog een aantal keren mee als de school al begonnen is en

(en volwassenen) kunnen immers net voor de bus de

het verkeer weer drukker wordt.

straat oversteken en plots voor je auto opduiken.

• Stippel vooraf de veiligste route uit: kies straten met weinig

• Houd bij het voorbijrijden van fietsers minstens één

verkeer, een breed voetpad/fietspad, veilige oversteekplaatsen.

meter afstand. Vooral wanneer het om kinderen gaat,

• Oefen het oversteken vanaf de kleuterleeftijd: stoppen aan de

neem je best wat meer afstand, want zij durven nogal eens

stoeprand, eerst naar links kijken, dan naar rechts, en nog eens

onverwachts uitwijken.

naar links, pas oversteken als er geen voertuig nadert, in rechte

• Maak nooit rechtsomkeer of voer nooit andere complexe

lijn oversteken, niet treuzelen en goed blijven kijken.

manoeuvres uit nabij een school of een plaats waar veel kinderen komen. Meer info? Dienst mobiliteit, 089 62 94 49.

Week van de mobiliteit 2013 Van 16 t.e.m. 22 september is het de 18de editie van de Week van de Mobiliteit. Deze campagne is uitgegroeid toe één van de belangrijkste campagnes in het teken van duurzame mobiliteit en bewust autogebruik. Laat die week je auto ook eens wat vaker aan de kant staan. Meer info? www.weekvandemobiliteit.be Met de fiets • Laat je kind steeds een fietshelm dragen. • Als je kind weinig ervaring heeft, is het veiliger dat het afstapt en met de fiets aan de hand oversteekt, op het zebrapad als er een is. Een fietser mag het zebrapad niet al fietsend oversteken. • De schooltas draag je op de rug of op de bagagedrager. Niet aan het stuur, want dat brengt het evenwicht in gevaar. • Heeft je kind nog niet veel ervaring, fiets dan in het begin aan de linkerkant van je kind. Na verloop van tijd kan je achter je kind fietsen. Met de wagen • Gebruik een autozitje voor kinderen vanaf 1 jaar tot 18 kilo, voor oudere kinderen een verhogingskussen. • Laat kinderen altijd langs de kant van de stoep in en uit de wagen stappen. • Dubbel parkeren, parkeren aan een bushalte, op het fietspad, op een zebrapad of op de stoep is verboden en gevaarlijk. • Leer je kind altijd de veiligheidsgordel om te doen. • Doe zelf altijd je gordel om: het is moeilijk je kind te verplichten zich vast te klikken als je dit zelf niet doet. • Gebruik het kinderslot.

oosterzon september 2013 >> 5


n e t e w dom

goe

>>>

>

Drie nieuwe verkooppunten voor grijze huisvuilzakken, pmd- en compostzakken Sinds 1 augustus kan je niet enkel op de gemeentelijke dienst Vrije Tijd maar ook bij drie handelszaken verspreid over de gemeente je grijze huisvuilzakken, pmd- en compostzakken kopen. Zowel bij De Moller, Doe-het-zelf Schroeders en Tuincentrum Miermans liggen deze in de rekken. Hieronder vind je de verkooppunten van grijze huisvuilzakken, pmd- en compostzakken in Zutendaal:

>>>

• Doe-het-zelf Schroeders Trichterweg 58 - 3690 Zutendaal +32 89 71 32 05 Maandag tot vrijdag: 8.30-18 uur Zaterdag: 8.30-16 uur

• De Moller Kempenseweg 61 - 3690 Zutendaal +32 89 61 21 01 Maandag tot vrijdag: 9-18 uur Zaterdag: 9-12 uur

• Tuincentrum Miermans Daalstraat 109 - 3690 Zutendaal +32 89 61 17 81 Dinsdag t.e.m. zaterdag: 9-18 uur Zondag in juli en augustus: 9-14 uur Zondag in andere maanden: 9-16 uur

• Gemeentelijke dienst Vrije Tijd Oosterzonneplein 1 - 3690 Zutendaal +32 89 62 94 51 Maandag tot vrijdag: 9-12 uur Woensdag: 9-12 uur en 14-18 uur

Sinds 1 juli zijn er nieuwe tarieven voor afvalinzameling Op 1 juli 2013 trad het VLAREMA (het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen) in werking. Dit is een Europese kaderrichtlijn rond afval die in Vlaamse wetgeving is omgezet. Hierdoor dienen gemeenten vanaf 1 juli hun afvaltarieven aan te passen zodat ze schommelen tussen de opgelegde minimale en maximale prijzen. In eerste instantie geldt dit enkel voor de afvalbelastingen van de inzameling van zuiver bouwpuin, grofvuil op de containerparken, het huis-aan-huis ophalen van grofvuil en de restfractie (huisvuilzak). Het nieuwe retributiereglement met de aan de wettelijke normen aangepaste tarieven voor Zutendaal werd goedgekeurd op de gemeenteraad van donderdag 30 mei. Hieronder vind je een overzicht van deze tarieven.

Soort afval Nieuw tarief Vorig tarief

Zuiver bouwpuin 0-2000 kg: gratis 0-2000 kg: gratis + 2000 kg: € 0,03/kg + 2000 kg: € 0,05/kg Grofvuil containerpark € 0,15/kg € 0,15/kg Grijze huisvuilzak 60 l huis-aan-huis € 1,125/zak (€ 22,5/rol) € 1/zak (€ 20/rol) Grijze huisvuilzak 30 l huis-aan-huis € 0,75/zak ( € 15/rol) € 0,60/zak (€ 12/rol) Grofvuil huis-aan-huis €10/ophaalbeurt € 5/ophaalbeurt

Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be oosterzon september 2013 >> 6

>


>>>

>>>

11 reddingspunten in de Zutendaalse natuur In Zutendaal kan je naar hartelust genieten van de natuur en de afwisselende landschappen. Wandelen, fietsen of paardrijden zijn ideale manieren om tot rust te komen. Maar wat als je iets aan de hand krijgt? Hoe weet je dan waar je bent? De paaltjes van de fietsroutes zijn uitgerust met Lambertcoördinaten. Noodsituatie? Dan kan je de cijfers op het plaatje doorbellen naar het nummer ‘112’. Naast deze paaltjes zijn er op strategische plekken ook reddingspunten geplaatst. In Zutendaal staan er zo 11. Naast een ongeval - zo’n punt is altijd bereikbaar voor een ambulance - kan je als bezoeker en natuurliefhebber via deze weg ook een (beginnende) natuurbrand melden aan de interventiediensten. Kom je een reddingspunt tegen dat beschadigd is of waarvan de cijfercode onduidelijk is geworden? Neem een foto en stuur deze naar reddingspunt@limburg.be Bel de hulpdiensten enkel als het echt nodig is! Het noodnummer 112 is het enige noodnummer waarnaar je in heel Europa gratis kan bellen als je dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie. Als je in België naar het noodnummer 112 belt voor de politie, word je doorgeschakeld naar het noodnummer 101. Hierdoor kan er kostbare tijd verloren gaan. We raden je daarom aan om voor dringende politiehulp rechtstreeks het noodnummer 101 te bellen.

Pensioenadvies voor mensen die gewerkt hebben in Duitsland

>>

Woensdag 9 en donderdag 10 oktober 2013 Werk je in Duitsland of heb je er gewerkt en heb je vragen over je pensioen? Kom dan naar de internationale pensioenadviesdagen! Medewerkers van de Duitse pensioeninstelling, Deutsche Rentenversicherung, zullen op woensdag 9 en donderdag 10 oktober aanwezig zijn in het kantoor van de Rijksdienst voor Pensioenen, Ridder Portmansstraat 16, 3500 Hasselt. Je kan een afspraak maken via 011 30 12 70 of de gratis pensioenlijn 1765 - druk vervolgens op 1 - 1 - 6025. Meer info? Je pensioendossier online op www.mypension.be.

Dag van de Klant 2013 komt “Lekker Dichtbij!”

>>

Op zaterdag 28 september is het weer zover. Dan vindt de jaarlijkse Dag van de Klant plaats. Dit jaar bedanken handelaars al voor de 26ste keer hun klanten voor het vertrouwen. Ze doen dit naar gebruikelijke gewoonte met leuke dagattenties. Dit jaar ligt de focus nóg meer op de lokale meerwaarde van de detailhandel, met de dagslogan “Lekker dichtbij!”. Ga langs op zaterdag 28 september bij de handelaars in Zutendaal en laat je verwennen met allerlei verrassingen! Meer info? www.dagvandeklant.be

Vrijwillige chauffeurs gezocht voor de Minder Mobielen Centrale Het OCMW-Sociaal Huis van Zutendaal is op zoek naar enthousiaste chauffeurs om inwoners van Zutendaal met verplaatsingsproblemen en een beperkt inkomen vervoer aan te bieden. Dit vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs die op bepaalde dagen of uren beschikbaar zijn.

Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Als vrijwilliger maak je gebruik van je eigen wagen. Je hebt uiteraard een geldig rijbewijs en je beschikt over een geldige verzekering. Je krijgt ook een omniumverzekering en een onkostenvergoeding. Interesse om chauffeur te worden? Neem dan snel contact op met Anke Vandebrouck, verantwoordelijke van de Minder Mobielen Centrale op het nummer 089 62 38 60. oosterzon september 2013 >> 7


gezon

dheids

wijzer

Zutendaal doet mee aan het 19de Plantjesweekend

Graag zien is laten kijken

>

Op 13 en 14 september 2013 kan je aan de AD Delhaize in het centrum azalea’s kopen aan € 6 per stuk. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker. Je kan ook met je vereniging één of meerdere dozen plantjes verkopen (een doos telt 20 plantjes). Neem gerust contact op met de gemeentelijke dienst welzijn.

Van 3 tot 13 oktober organiseert de gemeentelijke welzijnsraad samen met de dienst welzijn en de provinciale dienst preventieve gezondheid het project ‘Graag zien is laten kijken’. Met deze preventiecampagne wil men vrouwen in de leeftijdscategorie tussen 25 en 69 jaar aansporen om zich tijdig te laten onderzoeken op borst- en baarmoederhalskanker. Naast de interactieve tentoonstelling (met of zonder gids te bezoeken) in het cultuurcentrum zijn er ook verschillende randactiviteiten. Het volledige programma vind je in de Oosterzon van oktober.

Meer info? Dienst welzijn, 089 62 94 52 of welzijn@zutendaal.be

Terug naar school! Voor een kind is het een hele overgang om van het vakantieritme terug in een schoolritme te komen. Toch zijn er zaken die de overgang vlot(ter) kunnen laten verlopen. Reset de innerlijke klok Wellicht is het ritme en de structuur van je kind verstoord in de vakantieperiode: ze mogen (en kunnen) later opblijven en langer uitslapen. Om te voorkomen dat je kind moe aan het schooljaar begint, kan je dit ritme geleidelijk terug aanpassen. Je kan bijvoorbeeld de bedtijd elke drie dagen met zo’n 20 minuten vervroegen. Zorg voor een ordelijke werkplek De vakantie is een tijd voor spelen en andere leuke activiteiten. De kans is dan ook groot dat de kamer van je kind er wat wanordelijker bijligt dan gewoonlijk. Om ervoor te zorgen dat je kind niet te snel wordt afgeleid van het schoolwerk, is het beter om de studeerruimte op orde te brengen. Best laat je je kind dit zelf doen. Wat heeft hij/zij nodig om het huiswerk te maken? Welke spullen kunnen worden opgeruimd? oosterzon september 2013 >> 8

OPVOEDINGSTIP “Mama, ik wil niet naar school!” Voor vele kinderen is de vakantie een waar genot. Herinner je kind er dan ook aan dat er op school ook veel plezante activiteiten zijn, dat ze de vriendjes van vorig jaar terugzien, er nieuwe leren kennen, ze veel leuke en nieuwe dingen zullen leren... Ook kan het zijn dat bepaalde vakken die vorig jaar moeilijk liepen, je kind angst inboezemen om terug naar school te gaan. Stel ze dan ook gerust: “ik weet dat je het moeilijk had met wiskunde, maar we vinden er wel wat op! Maak je maar geen zorgen.” Kortom, een tweetal weken voor de school begint, is het best dat je je kind voorbereidt op de eerste schooldag. Herstel het normale ritme, zorg voor een ordelijke studeerruimte en schep leuke, maar realistische verwachtingen voor het nieuwe schooljaar. Meer info? Opvoedingswinkel Zutendaal (OCMW-Sociaal Huis), Marc Janssens, 0488 58 23 77 of 089 36 79 40.

>


e k j i l e t en e m e g n e t i e t i v i act

>>> Start nieuwe reeks kleuterturnen en omnisport

>>>

Kleuterturnen vanaf woensdag 18 september Springen, kruipen, rollen, huppelen, klimmen, spelen, winnen, verliezen, beurt afwachten,… De kleuters verbeteren op een speelse manier hun sociale en algemene motorische vaardigheden. Dit onder begeleiding van ervaren en gediplomeerde monitoren. Wie? 3- tot 6-jarigen. Wanneer? Op woensdag 18 en 25 september - 2, 9, 16, 23 oktober - 6, 13, 20, 27 november - 4, 11 december telkens van 14 tot 15 uur. Tijdens schoolvakanties of feestdagen is er geen les. Waar? Sporthal De Blookberg Prijs? € 30 voor een reeks van 12 lessen. Alle deelnemers zijn verzekerd. Omnisport vanaf woensdag 25 september Maak tijdens deze initiatiereeks kennis met verschillende sporten zoals hockey, mini-tennis, badminton en honkbal. Iedere week kiezen we een nieuwe sport! 100% sportplezier! Wie? 6- tot 12-jarigen Wanneer? Op woensdag 25 september - 2, 9, 16, 23 oktober - 6, 13, 20, 27 november - 4, 11 december telkens van 15 tot 16 uur. Tijdens schoolvakanties of feestdagen is er geen les. Waar? Sporthal De Blookberg Prijs? € 27,5 voor een reeks van 11 lessen. Alle deelnemers zijn verzekerd. Info en inschrijving? Stort het gevraagde bedrag op rekeningnummer 091-0187274-93 met vermelding van de naam van het/de kind/kinderen en de activiteit (omnisport of kleuterturnen) en contacteer de sportdienst op 089 62 94 39 of via sportdienst@zutendaal.be.

Opening stiltebelevingspad in stiltegebied Zwarteput PAD der ZINNEN Zondag 1 september 2013 • Onthulling nieuwe stiltesteen (10 uur) • Samenkomst aan het einde van de Eigenbilzerweg (ter hoogte van huis nr. 8) in Stalken. • Om 10 uur is er een korte wandeling naar de stiltesteen met een tekst van Jeroen Brouwers. • Aansluitend wordt de stiltesteen op een gepaste wijze onthuld en het stiltebelevingspad, het ‘Pad der Zinnen’, voorgesteld. • Receptie • Inwandeling van het Pad der Zinnen (14.30 uur) • Geïnteresseerde wandelaars en stiltezoekers kunnen samen met vtbKultuur en VWB Zutendaal een gedeelte (7km) van het nieuwe wandelpad ontdekken. • Om 14.30 uur vertrekt de wandeling op de kleine parking aan de Stalkerschans in de Schansstraat. • Onderweg worden de deelnemers getrakteerd op een mooi verhaal, een lied, een gratis drankje,... Iedereen is van harte welkom op deze activiteit! Info?

Dienst cultuur, 089 62 94 50 - cultuur@zutendaal.be Dienst milieu, 089 62 94 28 - milieudienst@zutendaal.be oosterzon september 2013 >> 9


5de Zutendaalse

SPORTELDAG

dinsdag 24 september 2013

50-plussers r o o v

van 9.30 uur tot 17.00 uur

sporthal

De Blookberg

Deelnameprijs: € 3 (met T-shirt € 5) Inbegrepen: sportactiviteiten, sportverzekering, deelname tombola, soep met brood, koffie en taart Programma: 9 - 9.30 uur Inschrijven + keuze activiteiten 9.30 - 12 uur Sportactiviteiten (zie onderaan) 12 - 13 uur Middagpauze met soep en brood 13 - 15.15 uur Sportactiviteiten 15.15 - 17 uur Gezellig samenzijn met koffie en taart

Blookbergstraat 7

Info en inschrijving? 089 62 94 52/089 62 94 39 of mail naar sportdienst@zutendaal.be De sportdienst werkt liefst met inschrijving op voorhand maar de dag zelf kan ook nog! Tai-chi met waaier•handboogschieten•drums alive•fitball•petanque curling•badminton•fietsen•volksspelen•wandelen•fitheidstest Bloso

oosterzon september 2013 >> 10


Maak in de week van 7 tot 15 september kennis met verschillende Zutendaalse sportclubs. Ontdek hieronder wat ze te bieden hebben.

>> Schuttersgilde St.-Rochus

>> Hapkido Zutendaal

De hele week kan je op de schietstand gratis klepschieten en dit onder begeleiding van gediplomeerde initiators en volgens de wettelijke normen. Op voorhand even bellen om een afspraak te maken! Voor personen ouder dan 16 jaar is er het klepschieten. Jongeren kunnen schieten met een luchtdrukkarabijn. Waar? Achter hotel Apollo, Gijzenveldstraat 42 Meer info? Lambert Ramaekers, 089 71 88 58, 0473 36 92 08, lambertramaekers@hotmail.com

>> Zutendaal VV

- Di 10/9 - 18.30-19.30 uur: volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar - Vr 13/9 - 19-20 uur: volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar Waar? Sporthal De Blookberg, Blookbergstraat Meer info? Jan Haerden, 0477 52 10 93, info@hapkidozutendaal.be, www.hapkidozutendaal.be

>> Zweefvliegclub LZC Zutendaal

- Wo 11/9: wedstrijdjes tegen KRC Genk voor de U8, U9 en U10 om 18 uur. - Vr 13/9: demotrainingen voor de U6 t.e.m. U9 om 18 uur. - Zo 15/9: ploegenvoorstelling om 14.30 uur (vòòr 1ste elftal). Waar? Voetbalterreinen ZVV, Blookbergstraat Meer info? Danny Bijnens, 089 61 37 52, zutendaalvv@telenet.be, www.zvv.be

>> Dance Express

Hapkido Zutendaal nodigt iedereen uit om tijdens één van hun gratis initiatielessen kennis te maken met de club. Na aansluiting bij de club krijgen de deelnemers bovendien 5 lessen gratis.

Gratis proeflessen tijdens openlesdag op zaterdag 7 september. Na ieder dansuur zal een kleine demonstratie gegeven worden door het dansteam. Hieronder het uurrooster voor deze dag: 14-15 uur: kleuters (2,5 tot 5 jaar) 15.15-16.15 uur: kids (5 tot 8 jaar) 16.30-17.30 uur: jeugd A (9 tot 11 jaar) 17.45-18.45 uur: jeugd B (12 tot 18 jaar) 19-20 uur: volwassenen (18 tot 100 jaar)

Leer onze Zutendaalse zweefvliegclub kennen via een uniek dagprogramma. Je betaalt slechts € 15 voor een zweefvlucht met een vliegles en uitleg over de werking van de club, de startwijze aan de lier en de basics van het zweefvliegen. Bovendien is een broodjeslunch en een drankje inbegrepen in de prijs. - Za 7/9 - 10.15-17.15 uur - Inschrijven voor 2 september. Maximum 14 personen: 7 pers. op za 7/9, bij meer dan 7 inschrijvingen extra dag op zo 8/9. - Minimum leeftijd: 15 jaar - De inschrijving wordt definitief door de overschrijving van € 15 op rek. nr. BE73 9730 5401 2260. - Indien er niet kan gevlogen worden door weersomstandigheden bepalen we in overleg een andere datum. Waar? Vliegveld militair kwartier Wevelsmoer, Leutsestraat 34 Meer info en inschrijving? promo@lzc.be

>> Badmintonclub Zutendaal Slagveld

Waar? Gemeentelijke turnzaal, Schoolstraat 6 Meer info? Melissa Jackmaer, 089 61 35 18, 0477 35 28 80, melissa.jackmaer@hotmail.com

>> GSF

GSF-Zutendaal is de sportvereniging van de Gezinsbond. Al jaren organiseert GSF-Zutendaal watergewenning en zwemlessen voor kinderen van 4 tot 8 jaar. GSF-Zutendaal heeft ook een volleybalteam dat zijn wedstrijden speelt in de sporthal van Wiemesmeer. Op zaterdag 7 september van 9 tot 10 uur is er een gratis kennismakingsmoment voor alle kinderen van 4 tot 8 jaar. Wil je je kind actief laten deelnemen? Zorg dan dat je aanwezig bent omstreeks 8.50 uur. De kinderen worden begeleid door gediplomeerde trainers, ouders worden niet toegelaten tot het zwembad. Waar? Zwembad Narvic Homepark Mooi Zutendaal, Gijzenveldstraat 75, Zutendaal Meer info? Frederik Vanhaeren, 0484 34 20 17, www.gsfzutendaal.be

Jeugdbadmintonclub Zutendaal ‘Slagveld’ zet haar werking in de kijker via een gratis initiatieles. De les eindigt met de spectaculaire wedstrijd ‘de snelste van Zutendaal’. Hier moeten de kinderen met een vriend of klasgenoot zo snel mogelijk een vooropgesteld aantal keren over het net naar elkaar spelen. - Wo 11/9 - 14-16 uur - Kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar Waar? Sporthal De Blookberg, Blookbergstraat 7 Meer info? Frank Bijnens, frankbijnens@skynet.be, 0479 22 65 38

>> Vlaamse Wandelaarsbond Zutendaal

Tijdens een mooie fietstocht kan je gratis kennismaken met de werking van VWB Zutendaal. Tijdens de tocht van ca. 27 km maak je kennis met de Vallei van de Ziepbeek, een loverrijke bosweg, het werk van Willem 1, Moeder Maas en met een onder- en bovendorp. - Do 5/9: Avondfietstocht ‘Het Zoete Dal maakt een driehoek tussen kanaal en Maas’ Waar? Vertrek met de fiets op het Vijverplein om 18 uur Info? Chris Remans, 089 61 13 11, chris.remans@scarlet.be

oosterzon september 2013 Meer info: Dienst sport, 089 62 94 39, wim.gorissen@zutendaal.be

>> 11


ke j i l e t n e geme en it e t i v i t ac

>>>

Open Monumentendag Zondag 8 september 2013 25 jaar Open Monumentendag Vlaanderen, een reden om te feesten! Op een kwarteeuw tijd is Open Monumentendag uitgegroeid tot het belangrijkste en meest succesvolle culturele eendagsevenement in Vlaanderen. Ook in Zutendaal feesten we mee met 25 jaar Open Monumentendag en zetten ons mooiste monument nog eens extra in de kijker, namelijk de Witherenpastorie. Geschiedenis De Witherenpastorie is naast de O.-L.-Vrouwekerk het meest imposante monument van Zutendaal en werd na een grondige restauratie in de jaren negentig enkele keren met succes opengesteld tijdens de Open Monumentendag. De pastorie uit 1783 naar een ontwerp van architect Mathias Soiron is een van de talrijke witherenpastorieën gebouwd in opdracht van de abdij van Averbode. Het is een imposante pastorie met een streng symmetrisch gevelschema en een fronton. Dit wijst op Franse stijlinvloeden. Het gebouw ligt vlak bij de kerk en herbergt heel wat symbolen. Vooral het recent gerestaureerde interieur is uitzonderlijk rijk gedecoreerd met stucwerk en beschilderingen. Het domein is toegankelijk via het oude poortgebouw uit 1661. In de pastorie zal er een kleine tentoonstelling zijn van kerkschatten. Programma De witherenpastorie is op 8 september vrij te bezoeken tussen 10 en 18 uur. Je kan er die dag ook genieten van kamermuziek uit de tijd rond 1783, bouwjaar van de huidige pastorie, met werk van onder andere Haydn en Mozart. Het cava Kwartet houdt voormiddag een open repetitie en namiddag is er geregeld een uitvoering.

Inhuldiging nieuwe infozuil pastorie zaterdag 7 september om 18.30 uur

De Zutendaalse Norbertijnenpastorie werd aangeduid tot één van de 5 topmonumenten in Limburg n.a.v. 25 jaar Open Monumentendag en kwam daardoor in aanmerking voor een ontsluitingsproject van het provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed. Op zaterdagavond 7 september zal na de avondmis daarom een nieuwe infozuil aan de pastorie plechtig ingehuldigd worden. Meer info? Dienst toerisme, 089 25 50 60, info@lieteberg.be

>>>

25ste jaargang Stoppels Vanaf Open Monumentendag op 8 september zal het nieuwe jaarboek van Stoppels te koop zijn. In deze jubileumjaargang presenteert de Geschied- en Heemkundige Kring weer een ongekend stuk lokale geschiedenis en volkscultuur. De uitgave is traditiegetrouw uitvoerig geïllustreerd met oude foto’s. In dit jaarboek kom je alles te weten over de “stronkenuitroeier” of hoe een uitvinding van koster Desiré Peters mee het uitzicht van Zutendaal bepaalde. In de reeks “Oude stamhuizen” wordt het stamhuis “Wolter Driesen” op de Besmer onder de loep genomen met onder andere de families Linmans (“Bij Mengke”) en Haenraets (“Bij Niehses”). Onder de titel “Lang leve de jubilarissen” komen de gouden bruiloften “Bij Finne” op de Besmer in 1963 (Frans Cieborgs en Josephine Remans), “Bij Nelkes” in de Daal in 1969 (Pieter Jozef Bobbaers en Helena Heymans) en “Bij Fikke” in 1969 (Victor Cuypers en Maria Smeets). Tenslotte is er het verhaal van een “Treurig voorval in Wiemesmeer” of hoe een charivari ontaardt in een moord en de internationale pers haalt in 1857. Het jaarboek Stoppels telt 96 bladzijden en zal te koop zijn aan de prijs van € 13 in de pastorie tijdens Open Monumentendag en nadien in het bezoekerscentrum Lieteberg dat dagelijks geopend is tussen 10 en 18 uur.

oosterzon september 2013 >> 12


29 september 2013

10 - 18u

Bioboerderij ‘t Gebroek Zutendaal Doorlopend: Demonstratie sapmobiel Streekmarkt: lokale lekkernijen, duurzame en zelfgemaakte proevertjes Ambachten: stroop maken, (bijen)korven vlechten,... Biowinkel: ambachtelijk brood, confituur, honing, kaas, fruit,... Kinderanimatie: bijenhotel maken, knutselen met herfstmaterialen

(h)eerlijk duurzaam en lokaal

10.30 u - 13.00 u: chocoladeworkshop (liefst inschrijven: 089 62 94 49) 11.00 u en 14.00 u: keramiek- en andere workshops 14.00 u: chocoladewandeling met proevertjes Gebroekerheide 13.00 u - 16.00 u: boerderijspelen

Praktisch

16.00u: optreden folkgroep SNAKES IN EXILE (in de schuur)

INKOM gratis PARKING:

Rotonde Stalkerweg (volg de richtingaanwijzers) Een huifkar pendelt tussen de parking en ‘t Gebroek Fietsparking aanwezig op de boerderij

Bij slecht weer gaan de meeste activiteiten binnen door. Meer info:

bioterras met streekbieren en boekweitkoeken...

www.zutendaal.be, 089 62 94 49 oosterzon september 2013 >> 13


Do 29/8 Openklasdag de StapSteen Vrije Basisschool de StapSteen, Jachthoornplein 4 van 18 tot 19 uur. Prijs: gratis Meer info? www.destapsteenwiemesmeer.be

l a a d n in Zute

en kondig eit aan de it iv t c an een a ditie v m je Wil je ende e t dan niet o e lg o v e e t e g in r in d r e e V temb zon? p r e e s t s 9 o . O or .be ent vo abank evenem www.uitdat op geven

Za 31/8

Wielerwedstrijden Zutendaal

Do 5/9 Personen met een handicap om 11.30 uur, juniores om 13 uur, slotwedstrijd mediaaneuregioklassement voor beloften en elite zonder contract om 15.15 uur. Parcours: start Pastoorsstraat - Schoolstraat Nachtegalenstraat - Stalkerweg oversteken naar de Mandelseweg - Mandelseweg - Driesprongstraat - Stalkerweg oversteken naar de Zuurbroekstraat – (Bruidstraat - Schansstraat - Broekerveldweg - Broekmolenweg – Zuurbroekstraat extra bij de slotwedstrijd) – aankomst Pastoorsstraat Prijs: € 2,5 Meer info? Wielerclub Zutendaal, www.zutendaalbikers.be Flower Power Party Met DJ Maarten - special drinks: cava en Cubra Libre Tent einde Munstersestraat Prijs: gratis Meer info? Buurtcomité Papendaalheide, daniella.hendrix@telenet.be

Zo 1/9

Onthulling nieuwe stiltesteen (zie p. 9) Samenkomst einde Eigenbilzerweg om 10 uur. Prijs: gratis Info? Dienst cultuur, 089 62 94 50, cultuur@zutendaal.be Inwandeling nieuw stiltebelevingspad (zie p. 9) Parking Stalkerschans, Schansstraat om 14.30 uur Prijs: gratis Meer info? vtbKultuur i.s.m. VWB, chris.remans@scarlet.be Inschrijven lessen Kunstkring ‘t Zolderke Inschrijven tekenlessen voor de kinderen vanaf het eerste leerjaar en voor volwassenen & boetseerlessen voor volwassenen tijdens de eerste les op 1/9 van 10 tot 12 uur. Zaal Avdâq, Schoolstraat 6 Prijs: gratis Meer info? Kunstkring ’t Zolderke, eveline.liebens@gmail.com

Ma 2, 9 & 16/9

Kooklessen voor (kot)studenten Parochiecentrum om 19.30 uur. Prijs: leden: € 25, niet-leden: € 45 Meer info? Gezinsbond Zutendaal, www.gezinsbond.be/zutendaal, 089 61 35 39

oosterzon september 2013 >> 14

Avondfietstocht (ca. 27 km) “Het Zoete Dal maakt een driehoek tussen kanaal en Maas”. Vertrek Vijverplein om 18 uur. Prijs: gratis Meer info? vtbKultuur i.s.m. VWB, chris.remans@scarlet.be

Za 7/9

Bezoek aan de steenkoolmijn van Blegny Samenkomst Vijverplein om 14.30 uur. Prijs: volwassenen: € 8,30 scholieren 6-18 jaar en gehandicapten: € 6,20 Senioren, studenten 18+: € 7,60 Inschrijven tot 2/9 bij Els Vanoirbeek, Maastrichterstraat 12. Meer info? Gezinsbond Zutendaal, 089 62 24 31 Inhuldiging nieuwe infozuil pastorie (zie p. 12) Witherenpastorie, Vijverplein omstreeks 18.30 uur. Prijs: gratis Meer info? Dienst toerisme, 089 25 50 60

Zo 8/9

Open Monumentendag (zie p. 12) Witherenpastorie van 10 tot 18 uur. Prijs: gratis Meer info? Dienst toerisme, 089 25 50 60 Narvic Fietsdag De opbrengsten gaan naar Stichting Opkikker, die Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind organiseren. Er zijn drie fietsroutes (8,5 km, 34 km, 65,5 km). Narvik HomeParc Mooi Zutendaal, Gijzenveldstraat 75 van 11 tot 17 uur. Prijs: € 1 voor kinderen - € 2,50 voor volwassenen. Fietshuur: € 5 voor kinderen - € 8,50 voor volwassenen. Meer info? Narvik HomeParcs, www.mooi-zutendaal.be/fietsdag Natuurexploratie: de Zwarte Beek te Hechtel-Eksel Samenkomst Gemeenteplein om 14 uur. Prijs: gratis Meer info? Milieuvereniging De Ortolaan, Guido Neven, ghaenraets@gmail.com 25 jaar verbroedering Zutendaal-Nettersheim in Nettersheim (zie p. 3) Vertrek Gemeenteplein om 10 uur. Prijs: gratis Meer info? secretariaat@zutendaal.be


Di 10/9 Bosbessen bij bedrijfsbezoek Blueberry fields Samenkomst: Vijverplein om 13.40 uur. Prijs: leden vtbKultuur, VWB, VAB en DF: € 6 - niet-leden: € 8. Meer info? vtbKultuur Zutendaal, chris.remans@scarlet.be Di 10 & 24/9 Hobbyclub Cultuurcafé om 13.30 uur. Meer info? Okra Zutendaal

Vr 27/9

Opening Uilenweekend Een korte terugblik op 30 jaar VWB Zutendaal én op 30 jaar uilentochten, expo uiltjes, vertoning kortfilm ‘Fagnards’ van Zutendalenaar Stijn Segers. Cultuurcentrum om 20 uur. Prijs: gratis Meer info? vtbKultuur i.s.m. VWB, chris.remans@scarlet.be

Zo 15/9

Fruitwandeling Ulbeek (Wellen) (ca. 8 km) Samenkomst Vijverplein om 13.30 uur Prijs: gratis Meer info? VWB Zutendaal, chris.remans@scarlet.be Mosselfestijn Zaal Posthalt Wiemesmeer van 11.30 tot 14 uur en van 17 tot 19 uur. Prijs: € 6 Meer info en inschrijven? Gemengd Zangkoor Heidegalm, Maaike 089 62 25 83, Jean 0476 56 82 27, Marty 0479 86 16 59. Spaghettidag Parochiecentrum van 11.30 tot 14 uur en van 17 tot 20 uur. Meer info en inschrijven? CV De Plateaukes, secretariaat@plateaukes.be

Di 17/9 Bordspellenavond Tactische, strategische en moderne boardgames. Herberg ‘t Dorp, Hoogstraat 10 Prijs: gratis Meer info? boardgaming inc., boardgaminginc@gmail.com, http://users.telenet.be/boardgaming_inc/default.htm Vrij 20/9

Gezellig samenzijn Vereniging voor Alleenstaanden Kelder Parochiecentrum om 13.30 uur. Meer info? Lambert of Martha 089 61 10 82 of 0485 45 27 23

Zo 22/9

Gezinsfietstocht naar Oud Rekem Vertrek Vijverplein om 14 uur. Prijs: gratis voor leden, niet-leden: € 2 Meer info? Gezinsbond Zutendaal, www.gezinsbond.be/zutendaal

Za 28/9

Dertigste (en laatste) Uiltentocht Ludieke avondwandeling. De eerste 700 ingeschreven deelnemers krijgen aan het slot een mooie, jarenlang dagelijks bruikbare herinnering. Zutendaal, zaal Avdâq, Schoolstraat 6 Prijs: € 10, kinderen tot 6 jaar: € 6 Meer info en reservatie? vtbKultuur i.s.m. VWB, chris.remans@scarlet.be.

Zo 29/9

Lekker Lokaal (zie p. 13) Streekmarkt, ambachten, biowinkel, kinderanimatie, workshops, boerderijspelen Bioboerderij ’t Gebroek van 10 tot 18 uur. Prijs: gratis Meer info? Dienst duurzaamheid, 089 62 94 49

Elke maandag

Samenkomst hobbyclub Wij leren van elkaar Cultuurcafé van 19.30 tot 22 uur. Prijs: € 0,5 Meer info? Noëlla Bijnens-Kerkhofs,089 61 30 80

Elke dinsdag

Fietsen Vertrek Vijverplein om 13 uur Meer info? Sportieve senioren Okra Sport Petanque Sporthal De Blookberg om 15 uur Meer info? Sportieve senioren Okra Sport

Elke woensdag

Kaarten Cultuurcafé van 13.30 tot 17 uur Meer info? Sportieve senioren Okra Sport Turnen Sporthal De Blookberg om 09.30 uur Meer info? Seniorensport, 089 61 21 52, 089 61 15 50

Elke donderdag

Di 24/9 Bedrijfsbezoek Informatiecentrum A2 en rondleiding bouwkuip “dubbeldek”-tunnel in Maastricht Samenkomst en vertrek Vijverplein 13.30 uur. Prijs: € 2 Meer info en reservatie? vtbKultuur Zutendaal, chris.remans@scarlet.be, 089 61 13 11 Sporteldag (zie p. 9) Prijs: € 3 (met T-shirt: € 5) Meer info? Dienst sport, 089 62 94 52

Fietsen Vertrek Vijverplein om 13 uur Meer info? Sportieve senioren Okra Sport Wandelen Vertrek Vijverplein om 13.30 uur. 5/9: Zutendaal, 12/9: Eigenbilzen naar Hoelbeek, 19/9: Zutendaal, 26/9: Herbricht naar Uikhoven. Meer info? Sportieve senioren Okra Sport

Elke vrijdag

Aquagym Zwembad De Kimpel Bilzen telkens om 11.30 uur Meer info: Seniorensport, 089 61 32 76 oosterzon september 2013 >> 15


Openingsuren: dinsdag van 18 tot 20 uur woensdag van 14 tot 18 uur vrijdag van 18 tot 20 uur zaterdag van 10 tot 12 uur

Thema in de kijker: september = leermaand

Materialen kan je altijd verlengen via www.bili.be

De zomervakantie is voorbij en de kinderen gaan weer naar school. Misschien vind je de tijd om een interessante cursus te volgen. In de bibliotheek hebben we verschillende doe- en leerboeken: leren breien of naaien, alles over digitale fotografie, start to run, schildertechnieken, taalcursussen, de uitgebreide reeks ‘Voor Dummies’ en nog vele andere boeken. Een keuze uit onze collectie vind je deze maand terug in onze themakast.

Leesproject Lees 1 7 (lees eens even) voor jonge lezertjes van 4 tot 12 jaar Vanaf oktober 2013 kan je weer deelnemen aan het provinciale leesproject “lees 17”. Tot 15 maart 2014 moet je minstens vijf boeken uit ons aanbod lezen. Je krijgt per gelezen boek een stempel en uit deze vijf gelezen boeken kies je dan je mooiste boek. Vijf stempels leveren je een leuke verrassing op. Wil je meer weten over Lees 1 7, kom dan zeker eens naar de bibliotheek voor informatie of je deelnemingsformulier.

Schattenjacht van Vlieg en voorlezen in de zomer De hele zomervakantie gingen meer dan 20 kinderen in de bibliotheek op zoek naar de schatkist van Vlieg. Tijdens de voorleessessies in de zomer werd er telkens gewerkt rond een kunstenaar. Zo kwamen Picasso, Jan Steen, Monet, Mondriaan, Escher en Magritte aan bod. Benieuwd naar het werk van onze jongste kunstenaars. Bezoek zeker in september de bibliotheek om alle kunstwerkjes te bewonderen.

Bibliotheekweek van 12 tot 20 oktober 2013 Onze jaarlijkse bibliotheekweek loopt van 12 tot 20 oktober en richt zich op de huiselijkheid en het gastvrije karakter van de bib. Met de slogan ‘Kom binnen en zet u’ willen we dit benadrukken. Zoals steeds starten we met een “gezellige” en “huiselijke” verwendag op zaterdag 12 oktober. Noteer deze datum alvast in je agenda.

Tip van de bib: Open Monumentendag De 25ste editie van het grootste culturele eendagsevenement in Vlaanderen vieren we op zondag 8 september. Ontdek het hele programma in de brochure. Deze brochure is te verkrijgen in de bibliotheek.

oosterzon september 2013 >> 16

De bibliotheek is gesloten op vrijdag 13 september 2013 (personeelsuitstap).


e r u g b blik kil

Terug

T

Viering Zutendaal-Nettersheim en Vlaanderen Feest Op zaterdag 6 juli 2013 vond er in Zutendaal een verbroederingsfeest plaats naar aanleiding van het 25-jarig partnerschap tussen Zutendaal en Nettersheim. Na het officiële gedeelte met toespraken van beide burgemeesters werd er verder gefeest tijdens het jaarlijkse ‘Zutendaal zingt en klinkt’ in het kader van Vlaanderen Feest. Op het programma stonden de covergroepen Beristar en Averechts. Maar liefst 150 inwoners van Nettersheim zakten af naar Zutendaal om mee te vieren. Hieronder vind je enkele sfeerbeelden.

Winnaars met Belgerinkel naar de winkel Tijdens het eerste Zonneconcert op zondag 30 juni werden de winnaars bekendgemaakt van de actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’. In totaal werden er 500 spaarkaarten verzameld en 31 prijzen verloot. Myriam Loits won de hoofdprijs, een Achielle-fiets gesponsord door het gemeentebestuur van Zutendaal. De overige prijzen werden geschonken door de deelnemende handelaars. Een overzicht van de winnaars vind je op www.zutendaal.be oosterzon september 2013 >> 17


T

e r u g b blik kil

Terug

Zonneconcerten 2013 Ook deze zomer vonden er er vijf Zonnenconcerten plaats in Zutendaal. Iedere zondag van juli om 11 uur kon je genieten aan de kiosk van een gezellig aperitiefconcert in openlucht.

Avondmarkt en kRock Special Duizenden mensen kwamen op maandag 5 augustus een kijkje nemen op de avondmarkt in Zutendaal. Feestband Edje Ska & The Pilchards zorgde tijdens de kRock Special voor ambiance met meezingers en rocknummers.

oosterzon september 2013 >> 18


Zomeractiviteiten voor kinderen Deze zomer stonden er voor het eerst vier verschillende kampen op het programma tijdens de vakantie. Daarnaast was er ook opnieuw een uitgebreid aanbod van Grabbelpas.

Danskamp - 32 deelnemers

Kleuterkamp -

60 deelnemers

Krekelkamp - 30 deelnemers

Omnisportkamp - 36 deelnemers

Grabbelpas - meer dan 300 deelnemers

oosterzon september 2013 >> 19


r e z j i w uweg

Milie

sd en: din D-zakk r M P e e w blau kken temb aanpla ken en 17 sep mber k n n a e e z t il 3 e u burg.n septe insdag e huisv dag 25 iners: d n bij Lim ng grijz Ophali groene conta arton: woens r (aanmelde be g nk Ledigin oud papier e dag 5 septem r g e n d li n Opha ng: do ilophali rde van € 10) Grofvu a a s ter w sticker

m Data o

ouden

te onth

>>

Vergrootglas op… GFT

>>

Bestrijding van de Amerikaanse vogelkers

>>

Sluikstorten en zwerfvuil

>>

September herfstmaand

GFT is de afkorting van groente-, fruit- en tuinafval. Het wordt ingezameld in een groene container om daarna verwerkt te worden tot compost. De volgende afvalstoffen horen bij het GFT: schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen, plantaardig keukenafval en etensresten, broodresten, koffiedik, papieren koffiefilters en theezakjes, papier van keukenrol, resten van pitten en noten, bladeren, gras, onkruid en haagscheersel, kamer- en tuinplanten zonder aardkluit, klein tuin- en snoeiafval en schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout. Horen niet bij het GFT: vlees- en visresten, etensresten met dierlijke ingrediënten, schaaldieren en mosselschelpen, eieren en eierschalen, mest van huisdieren, kleine hoeveelheden slachtafval, kattenbakvulling, sauzen, wegwerpluiers, maandverband, stofzuigerzakken, asresten en houtskool. Al deze afvalstoffen moeten in de grijze huisvuilzak. Frituurolie en -vet horen bij het klein gevaarlijk afval.

Vanaf september wordt opnieuw gestart met de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers in de openbare bossen. Iedere inwoner die geïnteresseerd is in stookhout kan contact opnemen met boswachter Jan Cox: 0479 67 95 23 of jan.cox@lne.be. Misschien nog even herinneren aan het waarom van dit initiatief. De Amerikaanse vogelkers werd ooit als bodemverbeteraar in onze bossen aangeplant. Deze boom of struik is echter zo dominant geworden dat inheemse soorten niet kunnen concurreren met deze soort. Dit is niet wenselijk omdat de inheemse soorten, zoals de zomereik, voor de natuur veel waardevoller zijn. Nu krijgen de bomen en struiken van hier minder of geen kans om zich te ontwikkelen wat leidt tot minder verscheidenheid (biodiversiteit) in de fauna en flora. Vandaar dat de overheid probeert om de Amerikaanse vogelkers onder controle te krijgen.

Elke dag opnieuw wordt er afval in de vorm van een sluikstort of zwerfvuil achtergelaten in de natuur of op andere plaatsen. Dit doet niet alleen afbreuk aan de omgeving maar het opruimen ervan kost bovendien jaar na jaar veel geld. Nochtans kunnen veel van de achtergelaten afvalstoffen zowel met de huis-aan-huisophaling als op het containerpark gratis afgeleverd worden. Doe niet mee aan sluikstorten of het achterlaten van zwerfvuil maar geef het goede voorbeeld.

September is de maand die de overgang maakt tussen de zomer en de herfst. Het is de periode bij uitstek om de natuur met alle zintuigen te gaan verkennen. Zutendaal heeft op dat vlak heel wat te bieden. De verscheidenheid is groot: bloeiende struikheide en jeneverbes op de Hesselsberg en de Bezoensberg, bloeiende schermbloemigen in de natte hooilanden, noten en kastanjes aan eenzame, verspreide vruchtbomen langs trage wegen in het stiltegebied Zwarteput, de eerste herfstkleuren in de omgeving van het Steleven, kleurrijke vruchten aan de bomen en struiken op Stalker- en Roelerheide,… Meer info: Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be

oosterzon september 2013 >> 20

er

eptemb

n 24 s ag 10 e

Profile for Gemeente Zutendaal

Oosterzon september 2013  

Gemeentelijk infoblad Zutendaal - De Oosterzon editie september 2013

Oosterzon september 2013  

Gemeentelijk infoblad Zutendaal - De Oosterzon editie september 2013

Advertisement