Page 1

verantwoordelijke uitgever: Luc Colla, Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal

oor

en d egev

Uitg

o

Zute

e

eent

em het g

n ur va u t s e b

l ndaa

2013 r e b kto

www.zutendaal.be

Technische dienst (p.3) Dalerschans (p.5) Bosexploitatiewegen (p.6) Fotowedstrijd bib (p.8) Graag zien is laten kijken (p.9) Opening Vonderpark (p.11) Cultureel weekend (p.11) Week van het Bos (p.12 & 20) Terugblik (p.17-19)

Slipjacht in Wiemesmeer

oosterzon oktober 2013 >> 1


OPENINGSUREN DIENSTEN >> Gemeentehuis Oosterzonneplein 1 tel. 089 62 94 20 informatie@zutendaal.be maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 uur en woensdag ook van 14 tot 18 uur >> Containerpark Langendijkstraat 17 tel. 089 65 02 58 dinsdag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur zaterdag van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15 uur

Beste inwoners van Zutendaal Net zoals in september valt er ook deze maand heel wat te beleven in onze gemeente. Achteraan in deze Oosterzon blikken we terug op enkele activiteiten van de voorbije weken, zoals het verbroederingsfeest in Nettersheim. Maar liefst 150 inwoners gingen op 8 september mee naar de Duitse partnergemeente waar we hartelijk ontvangen werden. Traditioneel vinden in oktober de Sint-Hubertusfeesten plaats. Dit evenement zet Zutendaal op de kaart met onder andere het gekende huntbal en het kleurrijke tafereel van de slipjacht met paarden en ruiters. Nieuw dit jaar is de initiatieslipjacht op zaterdag. Op pagina 15 vindt u het volledige programma. Op 27 oktober stellen we graag het vernieuwde Vonderpark aan u voor. Het park, aangelegd in de jaren 70, werd hersteld en kreeg een recreatieve parkfunctie zonder dat er afbreuk werd gedaan aan de natuur- en landschappelijke waarde. Streekeigen planten fleuren het park op, grasvlakken zorgen voor picknick- en speelruimte en er werden verschillende rustplekken voorzien. Ook het nieuwe gebouw van de technische dienst werd onlangs in gebruik genomen. Op 5 oktober krijgt u, als inwoner, de kans om het gebouw zelf te komen bekijken. Tot slot willen we nog bijzondere aandacht vestigen op de preventie van borst- en baarmoederhalskanker. In Vlaanderen is dit immers een belangrijk gezondheidsprobleem. Als gemeentebestuur willen we daarom een extra inspanning doen om alle Zutendalenaren te informeren via het project ‘Graag zien is laten kijken’ (zie p. 9). Uw burgemeester Jef Bobbaers

>> Bibliotheek Oosterzonneplein 6 tel. 089 62 94 58 bibliotheek@zutendaal.be dinsdag en vrijdag van 18 tot 20 uur, woensdag van 14 tot 18 uur en zaterdag van 10 tot 12 uur >> Toeristisch hoofdkantoor onthaalcentrum De Lieteberg Stalkerweg tel. 089 25 50 60 toerisme@zutendaal.be van Pasen tot Allerheiligen: elke dag van 10 tot 19 uur van Allerheiligen tot Pasen: elke dag van 10 tot 17 uur >> OCMW-Sociaal Huis Daalstraat 2 tel. 089 62 38 60 sociaalhuis@zutendaal.be Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. De uren van de zitdagen per dienst vind je terug op www.zutendaal.be >> PWA Daalstraat 2 (gebouw OCMW-Sociaal Huis) tel. 089 62 38 67 pwazutendaal@telenet.be maandag & vrijdag: op afspraak dinsdag & donderdag van 9 tot 12 uur, namiddag op afspraak woensdag van 9 tot 12 uur

Zitdag burgemeester

Iedere woensdag van 16.30 tot 17.30 uur op het gemeentehuis.

Gemeenteraad

Op donderdag 24 oktober om 20 uur vindt de volgende gemeenteraadszitting plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en iedere inwoner kan deze bijwonen. Mits naleving van enkele afspraken kan je er ook zelf het woord voeren. De zittingen verlopen volgens het reglement van de gemeenteraad. Raadpleeg dus eerst het reglement op www.zutendaal.be onder de rubriek ‘Gemeenteraad’. Vanaf acht dagen voor de gemeenteraad vind je hier ook de vergaderagenda terug.

College van burgemeester en schepenen

Het schepencollege vergadert wekelijks op maandag om 17 uur in de schepenzaal. Deze zitting is niet openbaar.

Meer info over onze gemeente?

Surf snel naar www.zutendaal.be of volg ons op facebook.com/gemeentezutendaal.

oosterzon oktober 2013 >> 2

>


n e t e w dom

>>>

goe Diamanten bruiloft

Marcel Orsini en Suzy Godeyne huwden op 15 juli 1953.

>>> Gouden bruiloften

>>>

Martin Hermans en JosĂŠ Meers trouwden op 21 augustus 1963.

Op 13 augustus 1963 trouwden Harie Vangronsveld en Yvonne Bamps.

Bezoek het nieuwe gebouw van de technische dienst Op zaterdag 5 oktober tussen 10 en 13 uur krijg je als inwoner van Zutendaal de kans om het nieuwe gebouw van de gemeentelijke technische dienst in de Langendijkstraat te bezoeken. EĂŠn jaar na de eerste spadesteek verhuisden de medewerkers van de technische dienst naar dit nieuwe gebouw. Het gebouw voldoet aan de huidige eisen en maatstaven en heeft een oppervlakte van 750 m2. Er is zowel kantoorals magazijnruimte. Bij de duurzame realisatie werd gebruik gemaakt van ecologische verf, een systeem voor waterrecuperatie en van meubels vervaardigd uit hout afkomstig van duurzaam beheerde bossen (PEFC-gelabeld). Kom zeker eens een kijkje nemen. Meer info? Diensthoofd Technische Diensten, Oliver Vaes, 089 62 94 25, oliver.vaes@zutendaal.be

oosterzon oktober 2013 >> 3


n e t e w dom

goe

>>>

Voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel vanaf 1 oktober Vanaf 1 oktober 2013 wordt ook het voorlopig rijbewijs (model 3 maanden, model 18 maanden en model 36 maanden) uitgereikt in bankkaartmodel. De federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer stelde de retributie voor de afgifte van een voorlopig rijbewijs vast op € 20. Dit is een stijging van € 11 ten opzichte van de oude papieren versie. Het gemeentebestuur van Zutendaal besliste om uitzonderlijk geen extra gemeentetaksen te heffen op dit voorlopig rijbewijs. Meer info en aanvraag? Dienst burgerzaken, 089 62 94 20, burgerzaken@zutendaal.be

>>>

Wie wint de 8ste cultuurprijs ?

>>>

Op woensdag 23 oktober 2013 wordt in de cultuurzaal de tweejaarlijkse cultuurprijs reeds voor de 8ste maal uitgereikt door de Zutendaalse cultuurraad. Wil je graag weten naar welke persoon of vereniging dit jaar de prijs gaat, kom dan gerust die avond om 20 uur naar de geanimeerde uitreiking. Gratis toegang! Meer info? Dienst cultuur, 089 62 94 50, jos.bamps@zutendaal.be

12 oktober: Wereldreumadag

>>>

1 op de 5 Belgen en 1 op de 1000 kinderen kampen dagelijks met pijn en vermoeidheid. Tijdens Wereldreumadag wordt overal ter wereld aandacht gevraagd voor de reumaproblematiek. Meer info? www.reumanet.be en info@reumanet.be.

Allerheiligen Op 1 en 2 november herdenken we onze overledenen. Veel mensen doen extra inspanningen om het graf van hun dierbare familieleden in orde te maken. Ook het gemeentebestuur is begaan met de inrichting, de netheid en de rust op de gemeentelijke begraafplaats. In het verleden keurde de gemeenteraad een reglement goed met daarin verschillende regels die gelden op het kerkhof. Hieronder geven we je alvast een aantal belangrijke voorschriften mee: - Na onderhoud van een graf dien je de gebruikte materialen en afval terug op te ruimen. Zo blijft het kerkhof netjes voor iedereen. - Laat zeker geen vuilnis liggen tussen de perken en graven. - Sorteer het afval en deponeer het in de daarvoor voorziene containers. - Omwille van Allerheiligen is het van donderdag 31 oktober tot en met zondag 3 november bovendien niet toegelaten om: • het kerkhof te betreden met kruiwagens, emmers, schoppen, harken of andere reinigingswerktuigen; • grafstenen of andere graftekens te plaatsen, recht te zetten, op te voegen of weg te nemen; • graven en grafstenen te reinigen, beitelwerk uit te voeren. - Lege bloempotten die in de periode na Allerheiligen op het kerkhof achterblijven, worden in de eerste helft van december door de technische dienst opgeruimd. Het volledige gemeentelijke reglement vind je op www.zutendaal.be Erepark van de oudstrijders In de loop van de maand oktober reinigt de technische dienst de steentjes op de graven van de oudstrijders. ! Tijdens Allerheiligen en Allerzielen kan je het kerkhof ook betreden via het poortje aan de achterzijde (ingang Pastoorsstraat).

oosterzon oktober 2013 >> 4

Hulp nodig bij het poetsen van graven? Naar aanleiding van Allerheiligen kan je beroep doen op het PWA van Zutendaal als je hulp nodig hebt bij het poetsen van graven. Prijs (materiaal inbegrepen) - WIGW €5 - Graf €8 - Familiegraf/tuin € 10 Inschrijvingen en meer info? PWA-Zutendaal, Veronique Husson of Tiny van der Sman, 089 62 38 67, pwazutendaal@telenet.be. Of spring gerust binnen tijdens de openingsuren (zie p. 2).


>>>

Defensie organiseert infomoment voor omwonenden over nieuwe installatie op basis in Zutendaal Op 4 september opende de Belgische Defensie de Installatie voor Neutralisatie van Explosieve Stoffen, INES, in kwartier Wevelsmoer in Zutendaal. Hiermee wil Defensie overtollige munitie wegwerken. Zo’n dertig gespecialiseerde militairen kunnen er per jaar tot 1.500 ton overtollige munitie, zoals ontstekingsbuizen, springstoffen of kogels, tot ongevaarlijk schroot herleiden. Dit project was reeds jaren in voorbereiding en werd in de winter afgerond. Sinds 19 juni 2013 is de installatie operationeel. Het gemeentebestuur van Zutendaal volgt samen met Defensie het dossier omtrent geluidsoverlast voor omwonenden actief op. Om de omwonenden te informeren over dit project organiseert Defensie in het najaar een infonamiddag op de basis in Wiemesmeer. Buurtbewoners ontvangen hiervoor een uitnodiging per brief. Andere geïnteresseerden die ook aanwezig wensen te zijn op dit infomoment kunnen zich hiervoor aanmelden bij de gemeente Zutendaal, informatie@zutendaal.be. Meer info over INES? Website Defensie: www.mil.be

>>>

Gezelschapsdienst voor senioren

>>>

Sinds kort kan je beroep doen op de gezelschapsdienst die het PWA van Zutendaal aanbiedt. De medewerkers van deze dienst maken een (kleine wandeling), hebben tijd voor een babbel, maken een tasje koffie, spelen een gezelschapsspel, kijken mee naar je favoriete tv-programma,… Wie komt er jou gezelschap houden? Het PWA werkt met medewerkers die zich vrijwillig hebben opgegeven voor deze job. Ze wonen in onze gemeente, krijgen hiervoor een kleine vergoeding/uur (€ 4,10) en zijn verzekerd. De medewerker komt steeds op voorhand even met je kennismaken. De voorkeur gaat uit naar een vast tijdstip in de week (weekend is niet mogelijk). Prijs? • Jaarlijks inschrijvingsgeld: € 7,45 • € 7,20/uur, fiscaal aftrekbaar (30%)= € 5,04/uur De betaling gebeurt via PWA-cheques. Je ontvangt automatisch een fiscaal attest van de aangekochte PWA-cheques • Particulieren die WIGW-statuut hebben of geen belastingen betalen: - Jaarlijks inschrijvingsgeld: € 0 - € 5,95/uur Meer info en aanvragen? De inschrijving gebeurt via het PWA-kantoor. Op pagina 2 vind je de openingsuren en de contactgegevens.

Inrichting Dalerschans De inrichting van de Dalerschans is één van de laatste acties uit het Europees plattelandsproject ‘Landschapsontwikkeling in het overgangsgebied Kempen-Haspengouw’ in Zutendaal. Na de Dorper Bemd en het vlakbij gelegen Vonderpark (officiële opening zie p. 11) wordt deze unieke 17de-eeuwse verdedigingsstructuur hersteld en ingericht als een recreatieve parkzone waar je kan wandelen, spelen en picknicken. Via het herstel van deze sites komt er midden in het centrum een publieke groene ruimte. Deze zal zowel voor inwoners, bezoekers als toeristen een versterking van de belevingswaarde betekenen. De site van de Dalerschans is trouwens niet enkel een stukje uniek cultureel erfgoed dat nu een parkfunctie krijgt. De site ligt ook vlakbij de toegang tot het groene stiltegebied van de gemeente. We houden je op de hoogte over de officiële opening van dit project en de eventuele archeologische vondsten op het terrein. Op deze tekening uit de 17de eeuw zie je linksonder de toenmalige kerk van Zutendaal, de pastorie in het midden en helemaal rechts de Dalerschans.

Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be

oosterzon oktober 2013 >> 5


n e t e w dom

goe

>>> Verharding bosexploitatiewegen in Zutendaal Waarom worden er bosexploitatiewegen in onze provincie aangelegd? Op 20 november 2011 ondertekenden de 44 Limburgse gemeenten het Burgemeestersconvenant. Hiermee engageerden ze zich om mee de uitstoot van broeikasgassen met 20% te reduceren tegen 2020. Eén van de maatregelen, die na studiewerk uit de bus kwam, is de aanleg van bosexploitatiewegen. Daarmee wil de provincie Limburg het duurzaam bosonderhoud (dit zorgt voor een hogere netto CO2opname) activeren door de toegankelijkheid van de Limburgse bossen te verbeteren voor zwaar materieel gebruikt bij bosexploitaties. De laatste decennia worden er steeds meer zwaardere machines in de bosbouw ingezet en dit veroorzaakt vaak schade aan boswegen. Dit leidt soms tot frustratie bij de andere bosgebruikers (fietsers, wandelaars, ruiters…). De aanleg van een netwerk van voldoende stabiele bosexploitatiewegen kan conflictsituaties voorkomen. De aangelegde bosexploitatiewegen hebben ook een belangrijke veiligheidsfunctie. Deze wegen zijn immers opgenomen in het Limburgs nood- en interventieplan van bos- en natuurgebieden en kunnen door de hulpdiensten (zoals brandweer, ambulance en politie) worden gebruikt. Waar vind je deze verharde bosexploitatiewegen? Aan de keuze van de locaties in onze provincie ging een proces met veel voorbereiding vooraf.

oosterzon oktober 2013 >> 6

Bij de start van het project “Aanleg bosexploitatiewegen”, dat op 10 december 2009 werd goedgekeurd, werd er met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid afgesproken om een structurele aanpak na te streven in de twee grote bosgebieden in Limburg, namelijk de regio Hoge Kempen (Zutendaal, Genk, Maasmechelen en Lanaken) en Bosland (Lommel, Hechtel-Eksel, Overpelt…). Voor de regio Hoge Kempen werd de inplanting bepaald door een technische werkgroep bestaande uit specialisten uit het werkveld zoals: de gemeentelijke ambtenaren, boswachter(s) van het Agentschap Natuur en Bos, een afvaardiging van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en van het Provinciaal Natuurcentrum, de ingenieur van de provinciale dienst Wegen en Routestructuren, de Limburgse bosgroepen en de projectcoördinator van de provinciale dienst Milieu en Natuur – Planning en Beleid. Aangezien in Zutendaal in het verleden al vele boswegen werden verhard, kon het oorspronkelijk aantal kilometers aan te leggen bosexploitatiewegen teruggebracht van ongeveer 11 naar 3 kilometer. Deze resterende wegen bevinden zich op de grens Genk-Zutendaal aan het Sint-Hubertuskapelletje, op de grens LanakenMaasmechelen-Zutendaal (Vierlandsherenpunt) en aan de Grensweg. Op de gemeenteraad van 5 juli 2012 werd officieel groen licht gegeven voor de uitvoering van de aanleg van deze bosexploitatiewegen. Er werden toen samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de gemeenten Genk, Maasmechelen en Lanaken voor de uitvoering van de door de provincie Limburg opgestelde bestekken.


Welke materiaal wordt er gebruikt?

Het gebruik van gerecycleerd bouwpuin was een weloverwogen keuze. Verse kiezel brengt niet enkel een hogere kost met zich mee. Gerecycleerd bouwpuin blijkt bovendien veel milieuvriendelijker te zijn dan het ontginnen van kiezel in grindgaten.

Het is belangrijk dat er een strenge controle is op de kwaliteit van het materiaal. Bovendien is het wettelijk verplicht om enkel gecertificeerd gerecycleerd bouwpuin te gebruiken. Voor de aanleg van de bosexploitatiewegen wordt COPROgecertificeerd (COntrole van PROducten) gerecycleerd bouwpuin aangewend. Bij het gebruik van gerecycleerd materiaal zijn er altijd, weliswaar in zeer kleine hoeveelheden, sporen van verontreiniging aanwezig. Deze zichtbare verontreinigingen moeten na het storten van de grondlaag door de aannemer worden verwijderd. Na het walsen komt er nog een afdeklaag van 0-20 cm over. Merk jij alsnog resterende verontreinigingen op? Dan kan je dit steeds melden bij de gemeentelijke milieudienst of boswachter Jan Cox (0479 67 95 23) zodat dit verder kan worden opgevolgd. De aangelegde bosexploitatiewegen zien er in het begin onnatuurlijk uit. Vrij snel worden de wegen echter op een natuurlijke wijze met bosgrond en humusmateriaal bedekt, wat het uitzicht van de wegen ten goede komt. Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieu@zutendaal.be

>>>

Wees zuinig met licht Terwijl de meeste mensen slapen, baadt het land in licht. Nodeloos energieverbruik is daarbij niet het enige probleem. Teveel verlichting is ook hinderlijk en kan bovendien het bioritme van mensen, dieren en planten verstoren. 10 tips om zelf aan de slag te gaan: • Laat lichten niet permanent branden. Maak gebruik van een goed geplaatste bewegingsdetector. • Beperk het aantal lichtpunten en de tijd die ze moeten branden. Zo voorkom je ook een hoge elektriciteitsrekening. • Plaats geen krachtige schijnwerper hoog op de gevel. Verlicht alleen wat moet verlicht worden. Een sterk verlichte tuin kan ook de buren storen. • Plaats de verlichting zo dicht mogelijk bij wat verlicht moet worden. Voor een pad is dat bijvoorbeeld vlak ernaast en laag bij de grond. • Verlicht altijd van boven naar beneden. Zo komt er veel minder licht in de atmosfeer terecht. • Gelijkmatige verlichting met enkele minder sterke lichtpunten is minder hinderlijk dan één krachtige lamp die verblindt. • Beperk het vermogen (watt) van je lampen of beter nog: kies voor energiezuinige en milieuvriendelijke lampen, zoals spaarlampen, LED-verlichting of verlichting die op zonne-energie werkt. • Gebruik liever geen fel wit licht maar kies voor oranje licht. • En ten slotte: leer opnieuw genieten van de duisternis en van een heldere sterrenhemel! Meer info? www.emis.vito.be/lichthinder-thuis-technieken

oosterzon oktober 2013 >> 7


Openingsuren: dinsdag van 18 tot 20 uur woensdag van 14 tot 18 uur vrijdag van 18 tot 20 uur zaterdag van 10 tot 12 uur

Thema in de kijker: ZEBRACINEMA, films in de bib Zebracinema staat voor kwalitatieve films met extra aandacht voor de Europese en mondiale films en het filmdebuut van jonge regisseurs. Op zaterdag 12 oktober, tijdens de verwendag van de Bibliotheekweek starten we met het uitlenen van Zebracinemafilms voor volwassen (meer dan 50 titels reeds beschikbaar).

Bibliotheekweek van 12 tot 20 oktober 2013 Het thema van de bibliotheekweek is dit jaar “Kom binnen en zet u”. De campagne 2013 focust op de huiselijkheid en het gastvrije karakter van de bibliotheek. De bibliotheek is een plek waar het goed vertoeven is. Een plek midden in de gemeente, dicht bij de mensen en open voor iedereen. Van 12 tot 20 oktober zal de bibliotheek extra gezellig en huiselijk worden ingericht. We kunnen hiervoor rekenen op de medewerking van de Kringloopwinkel Genk, die tijdelijk meubels ter beschikking zal stellen. Tijdens de verwendag op zaterdag 12 oktober, verwennen we je met een verrassende babbel, een ontbijt, een wedstrijd met mooie prijzen en een kleine attentie.

Tip van de bib: verlengen van bibliotheekmaterialen Niet genoeg tijd gehad om je boek uit te lezen of een dvd te bekijken? Geen probleem. Verleng je materialen zelf via www.bili.be. Dit kan je 2 maal doen, maar denk er wel aan dat de verlenging niet lukt als de materialen door iemand anders gereserveerd zijn. Je kan ook niet verlengen als er nog een bedrag van € 5 of meer open staat (boete en/of lidgeld). Check ook steeds even of je de nieuwe datum op het scherm ziet verschijnen. Anders zou het kunnen dat de verlening niet gelukt is.

Voorlezen en knutselen rond Halloween Wanneer: op woensdag 30 oktober 2013 van 16 tot 17 uur. Inschrijven doe je via bibliotheek@zutendaal.be of op 089 62 94 58. oosterzon oktober 2013 >> 8


gezon

Graag zien is laten kijken!

dheids

wijzer

Preventieproject BORST- & BAARMOEDERHALSKANKER

3-13 oktober 2013 Cultuurcentrum Zutendaal Gratis interactieve tentoonstelling met gids, individueel of in groep

Informatieve gezondheidssessies • Rondetafelgesprek Mammobox - Do 3/10 om 14 en 19.30 u Praat met vrouwen in kleine groep over diverse borstthema’s. Min. 8 en max. 15 deelnemers. • Workshop ‘In de fleur van je leven’ - Di 8/10 om 14 en 19.30 u Over en voor vrouwen rond de menopauze en andere overgangsverschijnselen rond de 50ste verjaardag. Min. 8 en max. 15 deelnemers. Inschrijven noodzakelijk: 089 62 94 52 • Ladies@the movies: “Love is all you need” - Do 10/10 om 19.30 u Met leuke verwenpakketjes.

OOK WIJ STEUNEN DEZE CAMPAGNE!

Leden van de gemeenteraad

Leden van de welzijnsraad

meer info op

www.zutendaal.be

OPVOEDINGSTIP Bij de overgang naar de wintertijd (26/10-27/10), kan het handig zijn om een paar dagen op voorhand de bedtijd van je kind met een kwartiertje te verlaten. Je kan ook de tijd van de dutjes overdag wat aanpassen. Voor sommige kinderen is het een hulpmiddel om de lunch en het avondeten een dag voordat de klok wordt verzet, met een halfuur te verlaten. Meer info? Opvoedingswinkel Zutendaal (OCMW-Sociaal Huis), Marc Janssens, 0488 58 23 77, 089 36 79 40.

Vormingskalender Opvoedingswinkel Wil je graag meer weten over hoe je je kind voorbereidt op de kleuterschool? Of heb je vragen bij de opvoeding van je tiener? Deze en vele andere thema’s komen aan bod tijdens één van de infosessies van de opvoedingswinkel. Je vindt de kalender op www.opvoedingswinkel.be

oosterzon oktober 2013 >> 9


ke j i l e t n e geme en eit t i v i t c a

CULTUUR VAN DE STILTE zondag 27 oktober 2013

TRAGE POST SLOW MAIL

DROMEN VOOR ZUTENDAAL

De laatste zondag van oktober gaat de wintertijd in. Die dag draaien we ook in Zutendaal de klok een uur terug. Of beter: we zetten met zijn allen de wijzers één uur stil. Even lijkt de tijd rekbaar. We geven onszelf dat uur cadeau en maken tijd voor iets wat er in deze hectische tijd werkelijk toe doet: stilte, rust, ruimte en traagheid.

OPROEP SCHRIJF EEN TRAGE BRIEF. NEEM EEN UURTJE DE TIJD EN SCHRIJF NAAR IEMAND IN DE TOEKOMST!

De bedoeling is dat zo veel mogelijk inwoners van Vlaanderen een brief schrijven naar iemand in het jaar 2030. Wat vind je vanuit je eigen ervaring of dagelijkse praktijk inspirerend en treffend om door te geven aan de volgende generatie (aan de burgemeester, aan je eigen opvolger, aan je kleinkind, aan...)? Wat zou je wensen dat bewaard blijft, dat er verandert?

WANDEL MEE MET ONS EN SCHRIJF EEN TRAGE BRIEF OP 13 OKTOBER, OF SCHRIJF ER EENTJE IN STILTE AAN JE KEUKENTAFEL. BRENG JE BRIEF OP 27 OKTOBER TIJDENS DE ACTIE CULTUUR VAN DE STILTE NAAR HET VONDERPARK. Alle brieven worden die dag verzameld in een kluis die 18 jaar lang bewaard zal blijven in het hart van een stiltegebied. Jouw brief zal dus pas door de bestemmeling geopend worden vanaf eind oktober 2030.

ALS JE WIL DEELNEMEN DIEN JE WEL EVEN EEN ONLINE REGISTRATIEFORMULIER IN TE VULLEN DAT JE VINDT OP WWW.PORTAALVANDESTILTE.BE

DERDE WERELDBEURS 2013 Cultuurcentrum Zutendaal GESCHENKENBEURS Oxfam Wereldwinkel TENTOONSTELLING 11.11.11 ‘Genoeg voedsel, toch honger’ WERELDCAFE met fairtradedranken

oosterzon oktober 2013 >> 10


Zondag 13 oktober 2013 Wandelen en schrijven TRAGE POST SLOW MAIL • Vertrek om 14 uur aan de bioboerderij ‘t Gebroek in de Zuurbroekstraat. • Wandel mee op het Pad der Zinnen o.l.v. Luc Vanhelmont en laat je inspireren tot een trage brief. • De wandeling eindigt op zolder waar het de deelnemers vrij staat om in alle rust een brief te schrijven.

Zondag 27 oktober 2013 TRAGE POST SLOW MAIL 10 uur (wintertijd) - Vonderpark • Officiële opening van het vernieuwde Vonderpark • Verzameling van alle trage brieven geschreven door inwoners van Zutendaal • Visualisering van de actie ‘Dromen voor Zutendaal’, samen met de kinderen van Zutendaal • Aangepaste animatie met muziek, verhalen, droombootjes, wensbomen,...

Voorlezen - 27/10 - 10 uur Ook de Zutendaalse bib is in de wolken over de nieuwe mogelijkheden van het Vonderpark. Binnen het kader van de actie TRAGE POST organiseert zij hier de eerste editie van ‘LUISTERPLEKKEN’, een voorleesproject voor volwassenen dat een aantal keren per jaar op de meest verrassende voorleesplekken in Zutendaal georganiseerd wordt. Kom op zondagvoormiddag 27 oktober naar het Vonderpark en luister naar fluwelen stemmen en boeiende verhaaltjes!

Zondag 27 oktober - 10 uur

OFFICIËLE OPENING VONDERPARK Het Vonderpark, het kleine parkje tussen de Vrije Basisschool en het Vijverplein, onderging de laatste maanden een complete metamorfose. Het is nu een pareltje met enkel streekeigen beplanting, zachte wandelwegen, houten zitbanken en zitkuilen, een poeltje,... Voordat we de trage post verzamelen (zie elders op deze pagina’s) wordt het Vonderpark officieel geopend.

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!

CULTUREEL ALLERHEILIGENWEEKEND in het Cultuurcentrum Davidsfonds - BOEKENBEURS Derde WERELDBEURS 2013 vtbKultuur - EXPO Jos Geusens De officiële opening van het Cultureel Allerheiligenweekend vindt plaats op donderdag 31 oktober 2013 in de foyer van het Zutendaals Cultuurcentrum. Iedereen welkom. Tijdens de officiële opening op donderdag 31 oktober 2013 is er een optreden van het Mexicaans trio TEQUILA

Openingsuren: Vr 1, za 2 & zo 3/11 van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur (Zie ook in de UiTkalender p. 16) oosterzon oktober 2013 >> 11


ijke l e t n e geme en eit t i v i t c a

>>> Zutendaal Hartveilig: gratis opleiding AED Di 22/10 - 19 tot 22 uur - Cultuurcafé Cultuurcentrum Aan sporthal De Blookberg hangt een AED (Automatische Externe Defibrillator)-toestel. Met dit draagbaar toestel kan je een elektrische schok aan het hart toedienen bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Voor de bediening van dit toestel kan je best een opleiding volgen. Het gemeentebestuur wil zoveel mogelijk inwoners stimuleren om te leren reanimeren en organiseert daarom samen met het Rode Kruis een gratis avondopleiding. Maximum aantal deelnemers: 16. Meer info en inschrijvingen? Schrijf je in voor 18 oktober bij de dienst welzijn, 089 62 94 52 of welzijn@zutendaal.be.

Infonamiddag “Ik ga naar een appartement” Di 22/10 - 14 tot 16 uur - Parochiecentrum Zutendaal In samenwerking met OKRA Zutendaal organiseert de dienst welzijn & senioren een infonamiddag over de overstap van een woning naar een appartement. Vastgoedmakelaar Paul Lowette (Tongeren) en notaris Ann Berben (Zutendaal) geven een antwoord op vragen zoals: Huur je best of koop je een appartement? Ga je in zee met een immokantoor of doe je beroep op een notaris? Prijs: € 3 (koffie en gebak inbegrepen) Meer info en inschrijven? Schrijf je in voor 18 oktober bij Stan Willems, 089 61 17 37 of constantwillems@skynet.be of bij de dienst welzijn & senioren, 089 62 94 52 of welzijn@zutendaal.be

Week van het bos: supporter voor de natuur! Van 13 tot 20 oktober loopt de Vlaamse Week van het Bos. Lieteberg breit daar nog een weekje aan vast: van 12 tot en met 25 oktober bieden we jullie een aantal activiteiten aan: • Nachtvlinderwaarneming - za 12/10 Vanaf de schemering worden de vanglampen opgehangen en wordt er ‘stroop’ gesmeerd. Voor de ‘diehards’: de waarnemingen gaan door tot de vroege uurtjes… Prijs: gratis. Alle leeftijden. • Insectenpad met gids - 13-27/10 Ga op zoek naar duizendpoten, houtkevers en mieren. Je kan ze samen met een ervaren gids ontdekken. Prijs: € 30 per groep. Duur: 1,5 uur. Alle leeftijden. • Insectenpad met een rugzak vol onderzoeksmateriaal - 13-27/10 Gebruik vangnetjes, potjes en loepjes om insecten te onderzoeken en benoem ze aan de hand van een handige veldgids in de rugzak. Prijs: € 5 per rugzak (+ € 25 waarborg). Duur: 1,5 tot 2 uur. Alle leeftijden. • Alvermannekestocht - vr 25/10 (Zie pagina 13) • Speel het ‘Voedselwebspel’ - 13-25/10 • Indian Insect Summer workshops - 13-25/10 op weekdagen (enkel voor scholen) op weekdagen (enkel voor scholen) In de 6 biotopen van de Lieteberg leven allerlei kleine diertjes. Reis terug naar een periode waarin de prairie-indianen een Word een van deze diertjes en probeer zo snel mogelijk volbloeiende cultuur kenden. wassen te worden. Prijs: € 5 per kind (max. 20 pers.). Prijs: € 50 per groep (min. 20 pers.). Duur: 1,5 uur (van 13 tot 14.30 uur). Duur: 2 uur. Leeftijd: 8-12. Meer info?

Bezoekerscentrum Lieteberg, 089 25 50 60, info@lieteberg.be. Reserveren doe je uiterlijk één week op voorhand, enkel via info@lieteberg.be.

oosterzon oktober 2013 >> 12


>>> Alvermannekestocht een gezinstocht vol verrassingen Vr 25/10 – vertrek tussen 19.30 en 20.30 uur Bezoekerscentrum Lieteberg Het blotevoetenpadseizoen wordt opnieuw afgesloten met een boeiende ontdekking van het bos door de alvermannekes. En dit keer mogen de schoenen aan blijven! Alvermannekes zijn kleine wezens die vroeger in de Zutendaalse bossen leefden. Tijdens de wandeling verrassen ze jou net zoals voorheen. Breng zeker je zaklantaarn mee, anders vind je de alvermannekes niet! Na de wandeling kan je nog nakeuvelen op het terras van de cafetaria en genieten van authentieke volksmuziek op oude instrumenten. Honden zijn tijdens deze wandeling niet toegelaten. Prijs:

Kinderen: € 3 Volwassenen: € 5

Meer info en inschrijven? Schrijf je in vóór 20 oktober. Bezoekerscentrum Lieteberg, 089 25 50 60, info@lieteberg.be

>>> Twee nieuwe tentoonstellingen in Bezoekerscentrum Lieteberg

In Entomopolis (insectenmuseum) van Bezoekerscentrum Lieteberg kan je vanaf 13 oktober twee nieuwe tijdelijke tentoonstellingen bezoeken.

Indian Insect Summer Frank Opdekamp, ook Running Wolf genoemd, is afstammeling van de Cheyenne Indianen en neemt je in zijn tentoonstelling mee op reis doorheen zijn Indiaanse roots en cultuur. De boeiende en levendige insectenwereld inspireerde de NoordAmerikaanse indianen immers in hun spirituele leven. Honing was ook medicijn en veel stammen hielden bijen. De spin zorgde in de dromenvanger voor het wegvangen van nachtmerries.

Expositie ‘Insecten in de natuur’ Tot en met 31 december exposeert Francien Meuleners uit Echt schilderijen met het thema “Insecten in de natuur”. Francien omschrijft haar werk als vrolijk mysterieus eigenzinnig, abstract, kleurrijk en soms verrassend. Haar schilderijen zijn verspreid over Europa en Amerika. BEZOEK GRATIS 2 TENTOONSTELLINGEN De Lieteberg vzw nodigt de inwoners van Zutendaal, als bevoorrechte bezoekers, uit om kennis te maken met deze twee bijzondere tentoonstellingen. Vul de bon hiernaast in en bied je op zondag 13 oktober 2013 tussen 10 en 18 uur aan bij het Bezoekerscentrum Lieteberg. Dan krijgen jij en je gezin gratis toegang tot het insectenmuseum en de tijdelijke tentoonstellingen.

in Bezoekerscentrum LIETEBERG op zondag 13 oktober 2013

naam: ................................................. adres: ................................................. ............................................................

oosterzon oktober 2013 >> 13


Vanaf di 1/10

Inschrijving voor het Sintpaleis (za 9/11 en zo 10/11 in Alden Biesen) Via www.gezinsbondlimburg.be vanaf 19 uur. Meer info? Gezinsbond

Za 5/10

Badminton Elke zaterdag in sporthal De Blookberg van 19 tot 21 uur. Prijs: nog tot 31/12 zaterdagabonnement: € 20 Meer info? BC Highmoon, www.sportinzutendaal.be

Zo 6/10

De Vierlandsheren Ruiter- en Koetsentocht

l a a d n in Zute

an de IT? itie v E d p e IT IV e ACT end tober o DIGEN in de volg in voor 7 ok it niet N O K e AAN eit activit ement l activit je even erschijnt je deren.be, ta f e Jouw e G v n ? a n o jk o Z la li z v r r ! u Ooste ank.be op www.uitin da’s en natu itdatab n www.u r, maar ook edrukte age g ie h n e l e le k a en igit dere d aal.be. vind je van an d e t u iteiten .z n iv t w c w a w nde op ugkere jks ter li e . k e e it w bs Ook de op onze we u n f a n va

Za 12/10 en zo 13/10

Tentoonstelling Michel Salden Parochiecentrum Zutendaal van 10 tot 18 uur (gesloten tussen 12-13 uur). Prijs: gratis Meer info? salden@outlook.com

Gepijlde tocht voor paarden door het Nationaal Park Hoge Kempen. Iedere deelnemer krijgt een portie soep en hapjes. Na tussenstop route richting Koninklijk domein van Opgrimbie. Meer info? Felix Deltour, deltourfelix@telenet.be, www.devierlandsheren.be

Zo 13/10

Ontdek de parels van de herfst Herfstwandeling met Ranger in het Nationaal Park Hoge Kempen. Bezoekerscentrum Lieteberg. Prijs: € 2,5 of € 5 per gezin. Meer info? Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw, www.nationaalpark.be.

Wandeling in Eigenbilzen (ca. 8 km) Samenkomst Vijverplein om 13.30 uur. Prijs: gratis. Meer info? VWB Zutendaal, chris.remans@scarlet.be

Open Bedrijvendag: Fietstocht naar Ebema Samenkomst Vijverplein om 13.30 uur. Prijs: gratis. Meer info? vtbKultuur i.s.m. VWB, chris.remans@scarlet.be

Di 8/10

Herfstwandeling gevolgd door rijkelijk ontbijt Waar? Om 8.30 uur Meer info? Okra Wiemesmeer Hobbyclub Cultuurcafé Gemeentehuis om 13.30 uur. Meer info? Okra Zutendaal

Za 12/10

Music!!Please Presenteert: Chrome Brulée Jeugdhuis De Kaller vanaf 21 uur. Prijs: leden: € 4 - niet-leden: € 6 Meer info? Jeugdhuis De Kaller, www.dekaller.be Nachtvlinderwaarneming (zie p. 12) Bezoekerscentrum Lieteberg vanaf schemering. Prijs: gratis. Meer info? Bezoekerscentrum Lieteberg, 089 25 50 60, info@lieteberg.be

oosterzon oktober 2013 >> 14

Natuurexploratie: Bosbeek in Opoeteren Vertrek gemeenteplein om 14 uur. Prijs: gratis. Meer info? Milieuvereniging De Ortolaan, ghaenraets@gmail.com

Opening tentoonstelling Indian Insect Summer en Insecten in de natuur (zie p. 13) Bezoekerscentrum Lieteberg tijdens de openingsuren. Prijs: gratis voor inwoners van Zutendaal met de bon op p. 13. Meer info? Bezoekerscentrum Lieteberg, 089 25 50 60, info@lieteberg.be

13-27/10 Week van het Bos Verschillende activiteiten in Bezoekerscentrum Lieteberg (zie p. 12). Meer info? Bezoekerscentrum Lieteberg, 089 25 50 60, info@lieteberg.be 16, 18 & 19/10

Theatervoorstelling Agnes van God Een jonge non, genaamd Agnes, wordt aangetroffen met haar lichaam onder het bloed. Ze heeft net het leven geschonken aan een kind. De baby wordt dood teruggevonden… Cultuurcentrum om 20 uur. Prijs: € 8

Meer info? Theatergroep EDJA vzw, 0484 86 15 43, edja2009@live.be, www.edja.be


Do 17/10

Lezing ‘De 7 tafelzonden’ Parochiecentrum van 14 tot 16 uur. Even stilstaan bij onze goede- en minder goede eetgewoonten. Meer info? Ziekenzorg Zut., paolavanheusden@telenet.be

Slipjacht 2013 Vr 25/10

Opening Sint-Hubertusfeesten Huntbal met optreden van coverband “De Spikes”. Zaal Posthalt te Wiemesmeer om 20 uur.

Vr 18, za 19 & zo 20/10 23ste verjaardagsweekend jeugdhuis De Kaller 18/10 grote fuif, 19/10 ambiance- & carnavalsavond, 20/10 Comedynight Meer info? Jeugdhuis De Kaller, www.dekaller.be

Za 26/10

Vrij 18/10 Gezellig samenzijn Kelder Parochiecentrum om 13.30 uur. Meer info? Vereniging voor Alleenstaanden, Lambert of Martha, 089 61 10 82 of 0485 45 27 23

Zo 27/10

Initiatieslipjacht Wiemesmeer Iedere ruiter- en jachthoornblazer kan deelnemen. Je krijgt uitleg over de etiquette, richtlijnen,… en er is een korte jacht met meute en huntstaff. Inschrijven verplicht. Kerkplein Wiemesmeer om 13 uur.

Slipjacht Wiemesmeer Omgeving Kerkplein Wiemesmeer

Za 19/10

Herfsttocht Zutendaalse Hartevrienden (4-7-12-20 km) Vetrek zaal Posthalt Wiemesmeer tussen 8 en 15 uur. Prijs: € 1, met sticker: € 1,20 Meer info? Zutendaalse Hartevrienden, Alfons Dolmans, 089 61 19 09

Zo 20/10

Tweedehandsbeurs in kinderartikelen en speelgoed

Baby- en kinderkleding, babyartikelen, speelgoed, kinderboeken, … aan een voordelige prijs. Zaal Avdâq van 13.30 tot 16.30 uur. Prijs: inkom: € 1, kinderen gratis Meer info of standplaats reserveren? Gezinsbond, Stefan.paredis@telenet.be, 089 61 48 37 (na 18 uur). Wandeling Week van het Bos (zie p. 20) Omgeving Hesselsberg en beekvalleien met aangepast hapje en drankje onderweg. Vertrek Vijverplein om 14 uur. Prijs: gratis. Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28

Di 22/10

Infonamiddag: Ik ga naar een appartement (zie p. 12) Parochiecentrum van 14 tot 16 uur. Prijs: € 3 (koffie en gebak inbegrepen) Meer info? Dienst welzijn & senioren, 089 62 94 52 en Okra Zutendaal, 089 61 17 37. Zutendaal Hartveilig: gratis opleiding AED (zie p. 12) Cultuurcafé Cultuurcentrum van 19 tot 22 uur. Inschrijven voor 18/10. Meer info en inschrijven? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be. Hobbyclub Cultuurcafé Gemeentehuis om 13.30 uur. Meer info? Okra Zutendaal

Programma 8.30 uur Ontbijt doorlopend. 9.30 uur Kunstzinnige Sint-Hubertusviering opgeluisterd door de Koninklijke Jachthoorngroep “De Gezellen van Sint-Hubertus” in de Sint-Jozefskerk. 10.30 uur Ontvangst deelnemende ruiters in jachtkledij met ontbijt. 11.15 uur Opzadelen en tuigen van paarden en jachtspannen. 12.00 uur Meet: presentatie van de meute en de koetsen, protocol en zegening. 12.15 uur Vertrek van de jachtstoet (! ruiters op voorhand inschrijven). Te volgen per fiets (25km verhard) of mountainbike. 17.00 uur Kill op het Kerkplein en aansluitend Afterhunt Outdoor. Meer info? Sint Hubertus Slipjacht Vereniging vzw, info@slipjacht.be, www.slipjacht.be

Unieke hoedenwedstrijd met thema herfst of jacht Haal je oude hoed uit de kast en tover hem om tot een uniek exemplaar. Er zijn tal van mooie prijzen voor de dames met de origineelste en mooiste veneriehoed. De prijsuitreiking vindt plaats na de slipjacht tijdens de afterhunt. Meer info? Marina Seurs, 0473 49 54 08


Vr 25/10

Bordspellenavond Herberg ’t Dorp om 19 uur. Prijs: gratis. Meer info? Boardgaming Inc., boardgaminginc@gmail.com, www.boardgaminginc.be Alvermannekestocht (zie p. 13) Bezoekerscentrum Lieteberg vertrek tussen 19.30 en 20.30 uur. Prijs: kinderen: € 3, volwassenen: € 5. Inschrijven voor 20/10. Meer info en inschrijven? Bezoekerscentrum Lieteberg, 089 25 50 60, info@lieteberg.be

Do 31/10

Opening Cultureel Allerheiligenweekend Met receptie, tentoonstelling letterkapper Jef Geusens (vtbKultuur), boekenbeurs met gastspreker Luc Vanhelmont “Over literatuur” (Davidsfonds) en Derdewereldbeurs met Trio Tequila in het Cultuurcafé om 20 uur. Meer info? vtbKultuur, chris.remans@scarlet.be Davidsfonds, narde.maesen@skynet.be dienst ontwikkelingsamenwerking, suzanne.martens@zutendaal.be

1/11, 2/11 en 3/11

Tentoonstelling letterkapper Jef Geusens

Za 26/10 Halloweenwandeling

Cultuurcentrum van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Prijs: gratis Meer info? vtbKultuur, chris.remans@scarlet.be

Zutendaal VVW van 19 tot 23 uur. De Papendaalse bossen worden onveilig gemaakt door heksen, geesten en vreemde wezens. Voorverkoop start begin oktober. Prijs: € 6 (jenever, soep, saté en een hotdog inbegrepen). Meer info? VVW Zutendaal, www.vvwz.be Schaatsinstuif Schaatsen en sleeën (zelf meebrengen) voor de kleinsten. Initiatie kunstschaatsen en ijshockey. Handschoenen verplicht. De Schaverdijn in Hasselt van 18 tot 20 uur. Prijs: € 2,5 per persoon, max. van € 10 per gezin (huur schaatsen inbegrepen). Meer info en inschrijven (tot 24/10)? Gezinsbond, Frederik Vanhaeren, 0484 34 20 17 vanaf 18 uur of via mail dennenbos11@scarlet.be.

Zo 27/10 Wandelen in Zutendaal (ca. 8 km) Wandeling vanaf de Hoogputstraat richting Rekem. Mooie vergezichten op de rand van het Kempisch plateau en het Maasland.

Boekenbeurs Tentoonstelling en verkoop boeken voor alle leeftijden en alle genres. Cultuurcentrum van 10 tot 18 uur. Prijs: gratis. Meer info? Davidsfonds, narde.maesen@skynet.be Derdewereldbeurs (zie p. 10-11) Tentoonstelling 11.11.11., geschenkenbeurs Oxfam Wereldwinkel, Wereldcafé met fairtrade dranken. Cultuurcentrum van 10 tot 12 en 14 tot 18 uur. Meer info? Dienst ontwikkelingssamenwerking suzanne.martens@zutendaal.be

Di 5/11

Bezoek Marcienne Vertrek Vijverplein om 14 uur. Inschrijven voor 31/10. Prijs: € 5,5 voor de bus (koffie en broodjes inbegrepen) Meer info? Okra, Tonny Bijnens – Wils, 089 71 61 07

Do 7/11

Bezoek thuiszorgwinkel te Hasselt ‘Blijf zolang mogelijk in uw eigen huis wonen’ Parochiecentrum Zutendaal om 13 uur. Inschrijven voor 4/11. Meer info? Vereniging voor alleenstaanden Zutendaal, 089 61 10 82, 0485 45 27 23

Samenkomst Hoogputstraat 17 om 14 uur. Prijs: gratis. Meer info? VWB Zutendaal, chris.remans@scarlet.be

Wo 30/10 Halloween bij Crefi Een leuke herfstwandeling en knutselen voor kleuters. Samenkomst parochiecentrum van 14 tot 16 uur. Prijs: leden: € 2, niet-leden: € 4. Meer info en inschrijven? Gezinsbond, Irene Greven, 0473 22 12 00 oosterzon oktober 2013 >> 16

TitaTejater

Voor acteurs in wording!

Theaterlessen en dramatische vorming voor kinderen (6-12 j.) & jongeren (12+) Zaal De Wevel nog tot juni 2014 op di van 17 tot 18.30 uur en op wo van 15 tot 16.30 en 17 tot 18.30 uur. Meer info? TiTaTejater, mieke.thijs@telenet.be, 0486 21 41 98

T@R Sprankel

Toneellessen voor kinderen (7-12 j.) & jongeren (12-19 j.) Zaal De Wevel nog tot 16 juni voor jongeren op ma van 17.30 tot 19 uur en voor de kinderen van 16 tot 17.30 uur. Gratis proefles. Prijs: € 75 Meer info? T@R Sprankel, 089 61 23 99, 0470 57 12 51, theater-sprankel@telenet.be


T e r u g lik kilb

b g u r e T

Onthulling nieuwe stiltesteen en inwandeling Pad der Zinnen Op zondagochtend 1 september 2013 werd in stiltegbied Zwarteput een nieuwe stiltesteen onthuld met een door letterkapper Jef Geusens gebeitelde tekst van Jeroen Brouwers. De steen werd tevoorschijn getoverd vanonder een grote, witte zak die symbool stond voor de broodzakken waarop Brouwers regelmatig zijn mooie zinnen schrijft. Gwennie Debergh, echtgenote van de schrijver, las een tekst waarin Jeroen Brouwers Zutendaal dankte voor deze tweede eerbetuigenis in steen (na het kunstwerk langs de Schansstraat en het krijgen van de Zutendaalse Cultuurprijs in 2007). Schepen van cultuur Ann Schrijvers en schepen van toerisme Luc Colla onderstreepten beiden het belang van Zwarteput en de bijhorende stiltestenen. Tekstfluisteraars en stiltemuziek van Dirk Schreurs beklemtoonden de kracht van stilte en de waarde van een gebied waarin dit nog volop aanwezig is. Tijdens de receptie mochten we o.a. proeven van ‘boekweitchips’ van Bomma Lucienne.

In de namiddag werd samen met vtbKultuur en VWB Zutendaal een gedeelte van het Pad der Zinnen ingewandeld. Deze stiltewandeling heeft een lengte van 21 km maar kan in 3 lussen gewandeld worden. Langs het parcours, dat de mooiste plekken van Zwarteput aandoet, vind je niet minder dan 6 stiltestenen. Een 7de steen met een tekst van Alfons Jeurissen wordt begin 2014 geplaatst. Tijdens de wandeling werden de deelnemers door Luc Vanhelmont vergast op een verhaaltje over ‘De Zwerfsteen’ en door drie muziekgroepjes die het lied ‘Een oude steen’ op een erg verrassende manier ten gehore brachten. Tot slot kreeg elke deelnemer een wandelkaart, een bijhorend boekje en een setje van 7 bladwijzers cadeau. Meer info? Dienst cultuur, 089 62 94 50, jos.bamps@zutendaal.be.

oosterzon oktober 2013 >> 17


Ontvangsten op het gemeentehuis Reeds een aantal jaren kunnen inwoners deelnemen aan een AEDopleiding, georganiseerd door het gemeentebestuur in het kader van ‘Hartveilige Gemeente’, maar ook aan een cursus EHBO, opgezet door het Rode Kruis - afdeling Zutendaal. Op donderdag 29 augustus ontvingen de cursisten hun attest, overhandigd door burgemeester Jef Bobbaers en schepen van welzijn, Matty Coninx. Tevens werden de acties in het kader van ‘Kom op tegen Kanker’, waaronder de garageverkoop van de Gezinsbond Zutendaal en de ‘1000 km fietsen tegen Kanker’ van Jo Gabriels, door schepen Ann Schrijvers in de spotlights geplaatst. Inwoners Wim Vandamme en Frank Vanhengel werden extra in de bloemen gezet voor het redden van een 88-jarige man uit Bilzen. Zij reanimeerden hem en maakten gebruik van het AED-toestel.

Inhuldiging infozuil Witherenpastorie De Zutendaalse Norbertijnenpastorie werd aangeduid tot één van de 5 topmonumenten in Limburg n.a.v. 25 jaar Open Monumentendag (8/9/13). Hierdoor kwam dit gebouw in aanmerking voor een ontsluitingsproject van het provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed. Op de vooravond van Open Monumentendag werd daarom een nieuwe infozuil aan de pastorie plechtig ingehuldigd. Tijdens Open Monumentendag zette de pastorie bovendien haar deuren open voor het grote publiek.

oosterzon oktober 2013 >> 18


Inwoners Zutendaal vieren 25 jaar partnerschap in Nettersheim Op zondag 8 september trokken maar liefst 150 Zutendalenaren naar de Duitse partnergemeente Nettersheim voor het verbroederingsfeest. Na de officiële ontvangst in Nettersheim werden de feestelijkheden in het kader van Open Monumentendag ‘Römer aus Strassenposten’ aangevat. Naast een goedgevuld groen snoepje overhandigde Zutendaal als blijvende herinnering een door Jef Geusens gekapte zwerfsteen met daarop de dialecttekst ‘Vanaein en aach bijaein’.

oosterzon oktober 2013 >> 19


r e z j i w uweg

Milie

>>>

r oktobe 8 en 22 ber g a d s in to kken: d n 29 ok n) uwe za sdag 1, 15 e er la b b to n plakke k e o rs: din g 30 tickers grijze e a s g d in n n s li e ta n a n e n Oph e co elde n: wo g groen r (aanm n karto Ledigin oud papier e dag 3 oktobe er ng Ophali phaling: dond o il u fv Gro

m Data o

ouden

te onth

Week van het Bos: op zoek naar natuurdoelen Onder het motto ‘Supporter voor de natuur’ wil de Week van het Bos (activiteiten in Zutendaal zie p. 12) van 13 oktober tot 20 oktober de aandacht vestigen op de Europese natuurdoelen. In heel Europa worden grote inspanningen geleverd voor soorten en habitats (leefomgevingen) die van bijzonder belang zijn omwille van hun zeldzaamheid en kwetsbaarheid. Dat initiatief is gekend als Natura 2000. In Zutendaal zijn ook soorten en gebieden in dat netwerk opgenomen zoals bijvoorbeeld de Hesselsberg met de heide en de jeneverbessen en de vallei van de Bezoensbeek met de beekprik. Op zondag 20 oktober 2013 kan je tijdens een wandeling op zoek gaan naar die soorten en gebieden onder de deskundige leiding van medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos en de Bosgroep Hoge Kempen (zie ook p. 15). Je komt te weten wat die bijzondere soorten nodig hebben om zich thuis te voelen in het landschap en hoe ook jij hiertoe een steentje kan bijdragen. Onderweg geniet je van een aangepast hapje en drankje. Vertrek Vijverplein om 14 uur. Tip! Kom met de fiets of een ander milieuvriendelijk vervoermiddel.

>>>

Vergrootglas… op groenafval Het groenafval dat op het containerpark ingezameld wordt, bestaat uit drie fracties die gescheiden worden gehouden: fijn tuinafval, snoeihout en stronken. Onder fijn tuinafval vallen: gras, bladeren, hooi, struikjes, niet-houtige bloemen en planten (ook klimop), haagsnoeisel, loof en stro. Het snoeihout mag afkomstig zijn van: schors, coniferen, takken van bomen en struiken, schaafsel van zacht hout. Boomstronken en stronken van struiken en coniferen moeten aangeleverd worden zonder zand. De volgende afvalstoffen horen niet bij het groenafval: organisch afval uit de keuken (zoals schillen van fruit en groenten en gekookte etensresten), kattenbakvulling en mosselschelpen. Van groenafval mag je jaarlijks tot 1.500 kilo gratis naar het containerpark brengen. Daarboven wordt 5 eurocent per kilo aangerekend. Nog beter is het om het groenafval thuis te composteren en de compost in de eigen tuin te verwerken. Meer info? Milieudienst, 089 62 94 28, milieu@zutendaal.be.

oosterzon oktober 2013 >> 20

Profile for Gemeente Zutendaal

Oosterzon oktober 2013  

Gemeentelijk infoblad Zutendaal - De Oosterzon editie oktober 2013

Oosterzon oktober 2013  

Gemeentelijk infoblad Zutendaal - De Oosterzon editie oktober 2013

Advertisement