Page 1

2013 i r a anu

j

Afscheid Jos Beuls (p.2) Masterplan (p.3) Feest van de Vurige Hoop (p.6-7) Bonte Avond (p.8) Tafeltennistornooi (p.9) Kleuterturnen (p.10) Terugblik (p.11) Bosbeheer en landschapszorg (p.12) oosterzon januari 2013 >> 1


OPENINGSUREN DIENSTEN >> Opgelet! Op dinsdag 1 januari, nieuwjaarsdag, zijn de gemeentelijke diensten (inclusief het containerpark, de bibliotheek en het bezoekerscentrum De Lieteberg) gesloten.

Beste Zutendalenaar Het zat er al een tijdje aan te komen maar vandaag schrijf ik mijn laatste bijdrage in het gemeentelijk infoblad ‘de Oosterzon’. Hiermee neem ik definitief afscheid als burgemeester van Zutendaal. 36 jaar politiek, waarvan 20 jaar als burgemeester, het was een fijne periode. Ik heb vaak genoten van mijn opdracht. Zutendaal is immers een mooie en dankbare gemeente voor een burgemeester. Ik kreeg van u, beste Zutendalenaar, regelmatig feedback, zowel positieve als negatieve. We hebben getracht zoveel mogelijk hiermee rekening te houden. Ik bewaar zovele fijne herinneringen aan al die feestelijke momenten waarbij ik aanwezig was en mocht meevieren, maar ik heb ook vele droeve herinneringen wanneer er leed of zorgen waren en ik kon delen in het verdriet. Al van toen ik in 1987 schepen van milieu was, het ‘jaar van het leefmilieu’, pakten wij uit met de slogan ‘Zutendaal is mooi, hou het zo’. Deze slogan is mij mijn ganse politieke loopbaan bijgebleven en we hebben Zutendaal stelselmatig verder verfraaid. Nu, op het einde van mijn mandaat, ben ik pas helemaal trots op het uitzicht van onze gemeente. Tevreden ben ik ook dat het onderhoud en de verfraaiing zoals dit vandaag verloopt, vastligt in een patroon dat de volgende jaren door ons personeel gewoon kan uitgevoerd worden, zonder dat hiervoor nog bijkomende sturing nodig is. Ook kijk ik tevreden terug op de samenwerking met het gemeentepersoneel. Ik kreeg van hen heel veel ondersteuning en inzet maar dikwijls ook een portie creativiteit, gepaard gaande met allerhande voorstellen. Zonder de steun van deze mensen kan een burgemeester weinig. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik steeds op heel veel loyaliteit van hen mocht rekenen, ook al moest er soms buiten de kantooruren gewerkt worden. Binnen een schepencollege is het zeer belangrijk met elkaar te kunnen samenwerken. Het moet klikken, pas dan kan je bergen verzetten. Ook hieraan heb ik de beste herinneringen. Binnen de gemeenteraad ging het er misschien niet altijd even zacht aan toe maar ook hier moet ik allen bedanken waarmee ik tijdens deze 36 jaar heb samengewerkt. Ik genoot er in elk geval wel van om zo nu en dan eens stevig in discussie te kunnen gaan. Verder wil ik de vele overheden, studiebureaus, architecten, aannemers, leveranciers, bedrijven, buurgemeenten, GAOZ, NPHK, brandweer, kerkfabrieken, scholen, persmensen, verenigingen, partijleden en zovele andere diensten en instellingen bedanken voor de jarenlange goede samenwerking. Tot slot wil ik u allen bedanken dat ik Zutendaal 20 jaar lang als burgemeester mocht vertegenwoordigen en samen met u de gemeente heb kunnen maken tot wat ze nu is: ‘het groenste snoepje van Vlaanderen’, een titel die we met veel fierheid mogen dragen. Bedankt voor alles. Uw burgemeester, Jos Beuls oosterzon januari 2013 >> 2

>> Gemeentehuis Oosterzonneplein 1 tel. 089 62 94 20 informatie@zutendaal.be maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 uur en woensdag ook van 14 tot 18 uur >> Containerpark Langendijkstraat 17 tel. 089 65 02 58 dinsdag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur zaterdag van 8.30 tot 12 en van 12.30 tot 15 uur >> Bibliotheek Oosterzonneplein 6 tel. 089 62 94 58 bibliotheek@zutendaal.be dinsdag en vrijdag van 18 tot 20 uur, woensdag van 14 tot 18 uur en zaterdag van 10 tot 12 uur >> Toeristisch hoofdkantoor onthaalcentrum De Lieteberg Stalkerweg tel. 089 25 50 60 toerisme@zutendaal.be van Pasen tot Allerheiligen: elke dag van 10 tot 19 uur van Allerheiligen tot Pasen: elke dag van 10 tot 17 uur >> OCMW-Sociaal Huis Daalstraat 2 tel. 089 62 38 60 sociaalhuis@zutendaal.be Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. De uren van de zitdagen per dienst vind je terug op www.zutendaal.be >> PWA Daalstraat 2 (gebouw OCMW-Sociaal Huis) tel. 089 62 38 67 pwazutendaal@telenet.be maandag & vrijdag: op afspraak dinsdag & donderdag van 9 tot 12 uur, namiddag op afspraak woensdag van 9 tot 12 uur

Zitdag burgemeester

Iedere woensdag van 16.30 tot 17.30 uur op het gemeentehuis.

Voor meer info

over onze gemeente surf je snel naar www.zutendaal.be


n e t e w dom

goe

>>>

Gouden huwelijksfeest

Jean Smits en Gerardine Lambie uit de Kliebosstraat huwden op 12 november 1962.

>>>

Masterplan Papendaalheide

>>>

Grote kerstdennen in de gemeente

Onlangs werd het masterplan Papendaalheide ondertekend door de gemeente Zutendaal, de bvba ‘t Soete Dal en de bvba Papendaal. Na de ontginning van grind en wit zand krijgt het 79 ha grote gebied een andere bestemming. De Anteagroup kreeg van de drie eigenaars de opdracht om een masterplan op te maken. Dit gebied zal ontwikkeld worden tot een zone voor zachte recreatie waar surfen, zeilen, vissen, wandelen en fietsen centraal staan. Er zullen hierbij geen bomen worden gekapt maar er zal eerder groen bijkomen. De toegang tot de plas zal via de Genkerweg of Molenblookstraat vlot verlopen zonder de woonwijk Papendaalheide te belasten.

Ook dit keer pronken er in de gemeente twee prachtige kerstdennen: eentje op het nieuwe rondpunt in het centrum en eentje in Wiemesmeer aan de kerk. Deze bomen werden geschonken door de familie Lenaerts-Van Damme uit de Sprinkelestraat en de familie Craenen-Laenen uit de Eikenstraat, waarvoor dank.

>>>

Verwarmingstoelage De prijs van huisbrandolie is aanzienlijk gestegen. Mensen met een laag inkomen lopen daardoor het risico om in moeilijkheden te geraken. Via het OCMW Zutendaal kan je een tussenkomst krijgen in de betaling van de stookoliefactuur. Je kan elke woensdag tussen 09.30 en 11.30 uur terecht bij Eliane Colla, financieel deskundige van het OCMW Zutendaal om een aanvraag ‘verwarmingstoelage’ in te dienen of voor meer info. Om een geldige aanvraag te kunnen indienen, dien je deze documenten voor te leggen: - een klever van je ziekenfonds; - een kopie van je identiteitskaart; - een kopie van de leveringsbon of –factuur; - een kopie van het laatst ontvangen aanslagbiljet personenbelasting. oosterzon januari 2013 >> 3


r e z j i w s dheid

gezon

OPVOEDINGSTIP Hoe steek je veilig vuurwerk af ? Moet de auto nu weg? Over opvoeding en ontslag Door de economische crisis en de aankondiging tot sluiting van Ford Genk zijn er meer en meer ouders die te maken krijgen met ontslag. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de rest van het gezin. Hoe ga je als ouder om met je kinderen tijdens zo’n moeilijke periode? * Vuurwerk en alcohol gaan niet samen. Zorg voor een ‘BOB’ of laat de kurken knallen na het vuurwerk. * Ontsteek vuurwerk op een open en veilige plaats: niet in de buurt van droog hout of waar veel mensen samen zijn. Hou toeschouwers, vooral kinderen, op voldoende afstand. * Steek nooit zelfgemaakt vuurwerk af. * Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, nooit met lucifers of een aansteker. * Zorg dat het vuurwerk stevig en stabiel staat (in zand, in een pvc-buis in de grond of klem tussen 2 stenen), liefst niet in flessen. * Steek vuurwerk, dat niet ontploft, nooit opnieuw aan en zorg er ook voor dat kinderen hier niet mee spelen of experimenteren. * Houd ook rekening met (huis)dieren. Vuurwerk kan voor hen angstaanjagend zijn. Laat je huisdieren daarom binnen en zet buitendieren zoveel mogelijk op stal. Loopt er toch iets mis? Bel dan de hulpdiensten - 100 of voor gsm’s 112. Bron: Rode Kruis - afdeling Zutendaal - www.zutendaal.rodekruis.be

Gastvrij kan ook alcoholvrij Feestrecept voor een alcoholvrije cocktail “pinkie” Ingrediënten 5/10de wit druivensap 2/10de citroensap 1/10de frambozensiroop 2/10de vloeibare honing Bereidingswijze Vul eerst de shaker met fijngestampt ijs. Giet er vervolgens het wit druivensap, het citroensap, de frambozensiroop en de vloeibare honing bij. 20 seconden goed schudden! Serveer onmiddellijk in hoge champagneglazen. Deze cocktail wordt in de shaker klaargemaakt. TIP! Drink je bij de feestdagen toch graag eens een glaasje? Neem kleine teugjes en drink niet meer dan één alcoholhoudende drank per uur. Drink ook tussendoor voldoende water. Meer info? CAD Limburg vzw- 011 27 42 98 www.cadlimburg.be. oosterzon januari 2013 >> 4

1. Blijf opvoeden Heel normaal als je tijdelijk sneller boos of geïrriteerd reageert of net omgekeerd, dat je meer zou toelaten dan op andere momenten. Op termijn vind je de weg naar je eigen vertrouwde manier van opvoeden wel terug. Naast liefde, aandacht en steun, blijven er immers ook lopende afspraken en regels. 2. Emoties mogen er zijn Bij gebeurtenissen die een impact hebben, gaan er uiteraard emoties gepaard. Als je gevoelens laat bestaan, ook in het bijzijn van kinderen, zien ze dat er in hun huis ruimte is om emoties te uiten, te delen. 3. Geef ook de vragen van kinderen een plek Sommige kinderen komen vanzelf met hun bezorgdheden. Andere kinderen durven geen vragen te stellen. Dan kan het helpend zijn dat je zelf het gesprek start. Antwoorden op vragen van kinderen hoeven ook geen opgekuiste versie van de realiteit te worden, ‘het is wat het is’ ook als het slecht nieuws is. Natuurlijk ga je de hoeveelheid van info afstemmen op maat van het kind (leeftijd, karakter,…). Niet weten mag ook: op vragen waar geen antwoord op is, mag je zeggen dat je het nog niet weet. 4. Toekomst? Kinderen hebben andere toekomstgerichte vragen dan ouders, voor hen zijn dit nochtans ook echte bezorgdheden. Luisteren naar hun bekommernissen en die ernstig nemen is heel belangrijk, ook al lijken deze in vergelijking met jouw eigen zorgen banaal. Het zal op dit moment moeilijk te geloven zijn, maar desondanks zijn er vast en zeker dingen die positief zijn. Hoe klein ook, blijf ze zien en benoemen. Meer info? Opvoedingswinkel Zutendaal (OCMW-Sociaal Huis), Marc Janssens - 0488 58 23 77 of 089 36 79 40


G BIB

SLUITINGSDA

jaar

ari 2013: Nieuw

dinsdag 1 janu

Openingsuren: dinsdag van 18 tot 20 uur woensdag van 14 tot 18 uur vrijdag van 18 tot 20 uur zaterdag van 10 tot 12 uur Materialen kan je altijd verlengen via www.bili.be

Thema in de kijker: Gedichtendag 2013

De gedichtendag is ieder jaar hét poëziefeest van Vlaanderen en Nederland. Het thema dit jaar is “Muziek”. In het themarek vind je een keuze van onze poëzieboeken.

Brieven voortaan via e-mail

Sinds vorig jaar stuurt de bibliotheek herinneringsbrieven voor materialen die niet tijdig werden ingeleverd en reservatiebrieven niet alleen per brief, maar ook via e-mail. Het is de bedoeling dat we de eerste en de tweede herinneringsbrief enkel nog via e-mail versturen. Bezorg ons daarom je e-mailadres: aan de balie vind je een formulier om je e-mailadres in te vullen. Je kan ook je e-mailadres zelf toevoegen (of verbeteren) in je persoonlijke gegevens in de catalogus van Zutendaal.

Tip van de bib: Kranten in de bib

Naast het dagelijks nieuws van Het Belang van Limburg vind je elke zaterdagmorgen de weekendedities van De Morgen, De Standaard en het Nieuwsblad in de bib. Wekelijks (op woensdag) ontvangt de bibliotheek de krant WABLIEFT. Deze krant brengt het nieuws uit binnen- en buitenland met duidelijke artikels in klare taal en is extra interessant voor jongeren en volwassenen die om één of andere reden moeite hebben met lezen.

Jeugdboekenweek 2013

De Jeugdboekenweek 2013 vindt plaats van 2 tot 17 maart. Dit jaar is het thema ‘tijd’, met als slogan ‘Een zee van tijd’. Geen tijd om de afwas te doen, geen tijd om boodschappen te doen, geen tijd om op te ruimen … Geen tijd om dit en geen tijd om dat. Want ... ik lees. Wij, het bibpersoneel, gaan de volgende weken tijd maken om weer leuke opdrachten uit te werken en zo alle jongens en meisjes van de basisscholen van Zutendaal een gezellige, creatieve en leerrijke tijd te bezorgen tijdens de Jeugdboekenweek in de bib.

Lees 1 7 : voor kinderen tussen 4 en 12 jaar

Lees nog tot 15 maart 2013 minstens vijf boeken uit het aanbod nieuwe titels uit het rek Lees 17. Je krijgt per gelezen boek een stempel en uit de vijf gelezen boeken kies je het mooiste boek. Als je vijf stempels verzameld hebt, ontvang je een leuke verrassing.

oosterzon januari 2013 >> 5


zaterdag 12 januari 2013

FEEST van de VURIGE HOOP met NIEUWJAARSDRINK voor alle inwoners van Zutendaal

Nieuwjaarsdrink: 2 gratis bonnen Als inwoner van Zutendaal krijg je tussen 17 en 20 uur twee gratis bonnen ter waarde van € 1,00. Je ontvangt deze bij de ingang aan de Schoolstraat.

Laat jouw kerstboom branden in het vuur van de hoop. Zet jij met kerst nog een echte kerstboom in je huiskamer? Heb je geen plaats om deze na de feestdagen om te potten in je tuin? Dan kan je je kerstboom laten schitteren op de kerstboomverbranding.

Hoe?

Breng je kerstboom (en geen andere) ten laatste op 11 januari 2013 voor 12 uur naar één van onderstaande inzamelpunten. Of je kan je boom ook zelf meebrengen op 12 januari en hem zelf een goede plek op de vuurstapel bezorgen.

Inzamelpunten kerstbomen:

o Dorp: achter het Parochiecentrum o Wiemesmeer: kruising Postesstraat-Jachthoornplein o Gewaai: kruising Hoogputstraat –Trichterweg o Gewaaierhei: kruising Maastrichterstraat – Eikenstraat o Besmer: hoek Gijzenveldstraat – Valkenbergstraat o Roelen: pleintje voor Broeder Bertus o Stalken: pleintje kruising Schansstraat – Hoogkantstraat o Gebroek: midden Zuurbroekstraat, ingang Lieteberg o Daal: midden Daalstraat, kapel o Papendaal: hoek Genkerweg - Molenblookstraat

oosterzon januari 2013 >> 6


PROGRAMMA 17 uur : start feest 18 uur: opening & kerstboomverbranding aansluitend: knotsgekke live band voor kids ‘Jeuk’ 19.30 uur: vuurwerk 20 uur: ambiance- & coverband ‘The Fools’ 22 uur coverband ‘Loepoes’ in Jeugdhuis De Kaller

FEESTBUS Reis veilig met de feestbus!

Tijdens het Feest van de Vurige Hoop kan je op maar liefst 22 locaties in Zutendaal de feestbus nemen van en naar het Vijverplein. Zo geraak je ook na enkele nieuwjaarsdrankjes weer veilig thuis. Er zijn twee verschillende routes: eentje richting Wiemesmeer (lus 1) en eentje richting Gellik (lus 2). De laatste bus vertrekt op het Vijverplein om 22.30 uur richting Wiemesmeer en om 23.00 uur richting Gellik.

Opstapplaatsen en – uren

lus 2

lus 1

Vijverplein - Feest van de Vurige Hoop 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30 22.30 Hoogstraat 70 16.35 17.35 18.35 19.35 20.35 21.35 22.35 Hoogstraat “Tourisme” 16.37 17.37 18.37 19.37 20.37 21.37 22.37 Wiemesmeer “De Moller” 16.39 17.39 18.39 19.39 20.39 21.39 22.39 Wiemesmeer “t Kostershuys“ 16.41 17.41 18.41 19.41 20.41 21.41 22.41 Asserweg/Leutsestraat 16.42 17.42 18.42 19.42 20.42 21.42 22.42 Venstraat/Dennebosstraat 16.43 17.43 18.43 19.43 20.43 21.43 22.43 Molenblookstraat “Tropical” 16.46 17.46 18.46 19.46 20.46 21.46 22.46 Molenblookstraat midden 16.48 17.48 18.48 19.48 20.48 21.48 22.48 Daalstraat zwembad 16.51 17.51 18.51 19.51 20.51 21.51 22.51 Daalstraat “ De Daal” 16.53 17.53 18.53 19.53 20.53 21.53 22.53 Vijverplein - Feest van de Vurige Hoop 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 Stalkerweg “Gentlemen” 17.01 18.01 19.01 20.01 21.01 22.01 23.01 Stalkerweg/Zuurbroekstraat 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 Stalkerweg 50 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 Roelen Broeder Bertus 17.06 18.06 19.06 20.06 21.06 22.06 23.06 Stalkerweg/Gijzenveldstraat 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08 23.08 Gijzenveldstraat/Driesstraat 17.11 18.11 19.11 20.11 21.11 22.11 23.11 Trichterweg “Besmer” 17.13 18.13 19.13 20.13 21.13 22.13 23.13 Trichterweg 17.15 18.15 19.15 20.15 21.15 22.15 23.15 Maastrichterstraat/Halmstraat 17.18 18.18 19.18 20.18 21.18 22.18 23.18 Maastrichterstraat/Eikenstraat 17.19 18.19 19.19 20.19 21.19 22.19 23.19 Sprinkelestraat “Gewaaierhof” 17.21 18.21 19.21 20.21 21.21 22.21 23.21 Sprinkelestraat/Ossebergstraat 17.22 18.22 19.22 20.22 21.22 22.22 23.22 Vijverplein - Feest van de Vurige Hoop 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30 22.30 23.30 oosterzon januari 2013 >> 7


n e t i e t i activ

>>> Seniorensport Woe 9, 16, 23 en 30/01 Turnen sporthal De Blookberg om 09.30 uur Info? 089 61 21 52 – 089 61 15 50 Vrij 11, 18 en 25/01 Aquagym in zwembad De Kimpel Bilzen om 11.30 uur Info? 089 61 32 76

>>> Milieuvereniging De Ortolaan

>>> OKRA Sport Zutendaal

Zo 20/01 Winterwandeling De Wissen Stokkem Samenkomst en vertrek : Gemeenteplein om 14 uur

Elke dinsdag Fietsen - vertrek Vijverplein om 13 uur Petanque sporthal om 15 uur Elke donderdag Fietsen - vertrek Vijverplein om 13 uur Do 3, 17 en 31/01 Wandelen Zutendaal - vertrek Vijverplein om 13.30 uur Do 10/01 Wandelen Bilzen - vertrek Vijverplein om 13.30 uur

>>> OKRA Zutendaal Elke maandag Volksdansen - Parochiecentrum van 13.15 tot 14.15 uur Elke dinsdag Tekenen Kunstkring ‘t Zoldertje van 14 tot 16.30 uur. € 4,00/ les Hobbyclub - Cultuurcafé om 13.30 uur Elke woensdag Kaarten van 13 tot 17 uur in het Cultuurcafé Do 24/01 Nieuwjaarsreceptie - Parochiecentrum - 14 uur

>>> Gezinsbond Zutendaal

>>> OKRA Wiemesmeer

Za 19/01 Wedstrijd KRC GENK – Charleroi Tickets: € 10,00/ stuk (voor één zitplaats + consumptie) Frederik Vanhaeren – 0484 34 20 17 Za 26/01 Knutselronde voor het maken van een kijkdoos (kinderen 6-12 jaar) Parochiecentrum om 14 uur Iedere kijkdoos is goed voor een gratis consumptie. Do 31/01 Voorstelling memorandum 2013-2018: “Duimen voor Gezinnen” Cultuurcentrum & Cultuurcafé om 20 uur

Woe 9/01 Kerst- en nieuwjaarsfeest om 15.00 uur in zaal Posthalt

>>> Handwerkclub “Wij leren van elkaar”

>>> KVLV Zutendaal

Ma 14, 21 & 28/01 Samenkomst Cultuurcafé van 19.30 tot 22 uur - Deelname € 0,50 Info? Noëlla Bijnens-Kerkhofs 089 61 30 80

>>> Vereniging voor Alleenstaanden Vr 18/01 Gezellig samenzijn in het Parochiecentrum om 13.30 uur. Meer info? Lambert of Martha - 089 61 10 82 of 0485 45 27 23

Woe 16/01 Ma 21/01 Ma 28/01

Nieuwjaarsreceptie om 19.30 uur Voetverzorging om 19.30 uur Inschrijven bij Rita voor de lessenreeks ‘Beter Bewegen: conditiedansen’ van 19 tot 20 uur

>>> vtbKultuur Di 8/01 Video- en dia-avond ‘Frankenland’ Een terugblik op de afdelingsreis van vtbKultuur Zutendaal Cultuurcentrum om 20 uur - toegang gratis Vr 11/01

Ledenvergadering en dia-avond ‘Het jaar 2012 in beeld’ Cultuurcentrum om 19.30 uur

>>> VWB Zutendaal Zo 6/01

Nieuwjaarswandeling Zutendaal (ca. 8 km) Samenkomst en vertrek: Roelen-Zutendaal om 14 uur

Vr 11/01 Ledenvergadering en dia-avond ‘Het jaar 2012 in beeld’ (zie activiteit vtbKultuur) Van 18 tot 19.30 uur: inschrijving voor Wandelweekend 2013 in Insul (Ahrvallei, Eifel). Zo 27/01

Ochtendwandeling Zutendaal (ca. 7,5 km) Samenkomst en vertrek: Vijverplein om 9 uur

oosterzon januari 2013 >> 8


>>> Zangavond Dimitri Van Toren Organisatie Davidsfonds en vtbKultuur Zaterdag 12 januari - Cultuurcentrum om 20 uur Voorverkoop: leden Davidsfonds & vtbKultuur: € 10,00 - niet leden: € 12,00 Kassa: leden Davidsfonds & vtbKultuur: € 12,00 - niet leden: € 14,00 Info & tickets: Nardé Maesen - Eikenstraat 17 - 089 61 10 65 Chris Remans - Steenblookstraat 17 - 089 61 13 11

>>> Nieuwjaarsbrunch FC De Zwaluw Wiemesmeer Zondag 6 januari van 11 tot 14 uur Na de brunch kan je de wedstijd Wiemesmeer-Lillonia (14.30 uur) gratis bijwonen.

>>> Opendeurdag muziekacademie Lanaken ‘gelijktijdige opstart instrumenten en notenleer’

zaterdag 2 februari 2013 – van 9.30 tot 12.15 uur De muziekacademie van Lanaken werd onlangs geselecteerd als pilootproject “gelijktijdige opstart instrument- en notenleer”. Leerlingen die nu in het 2 de leerjaar zitten, kunnen hierdoor vanaf 1 september 2013 onmiddellijk met een instrument starten. Wil je meer weten of kennismaken met de verschillende instrumenten van de school? Tijdens de opendeurdag worden alle disciplines “spelenderwijs” voorgesteld. Start rondleiding om 9.30 uur - Hoofdschool van de academie, Biesweg 20 - 3620 Lanaken (Gellik). ! Reserveren voor maandag 21 januari 2013 via academie@lanaken.be of 089 71 22 10.

>>> Recreatietornooi tafeltennisclub Smash Zondag 6 januari 2013 vanaf 13 tot +/- 18 uur Voor wie? Dubbel recreatiespelers kunnen deelnemen (geen leden of recente ex-leden van de tafeltennisbond). Een ploeg bestaat uit 2 spelers en hoeft niet uit leden van een vereniging te bestaan. Elke vereniging mag meerdere ploegen inschrijven. Wat? Elke ploeg speelt minstens 3 wedstrijden. Een wedstrijd tussen 2 ploegen bestaat uit 4 enkelspelen en 1 dubbelspel. Er wordt gespeeld naar 2 gewonnen sets (i.p.v. 3) van 11 punten. Waar? Turnzaal Vrije Basisschool Zutendaal centrum, Schoolstraat 6 Inschrijven en info? Inschrijving is gratis. Om organisatorische redenen is het aantal ploegen beperkt. Zorg dat je tijdig inschrijft, ten laatste op woensdag 2 januari 2013. Liefst via http://www.ttcsmash.tk/ of bij Jos Stulens - 0478 45 67 88

Noteer alvast in je agenda: Lezing ‘Pijn en pijnbestrijding’ Za 16/02 om 14 uur - Cultuurcentrum - Meer info in de Oosterzon van februari. oosterzon januari 2013 >> 9


D G U E J eteren rs verb te u le k De ren en hten,… ing van erva c a fw a leid urt zen, be it onder bege , verlie D n . e n n e in d e h n, w rnen vaardig , spele eutertu l limmen e motorische K k , > n > le > n pe algeme en, hup en, roll un sociale en ip u r k , h r en Spring e manie en. speels r o n it e n e o p m o erde e m lo gedip 27/03 13+20+ rigen. + ja 6 , 6 2 t /0 r. : 3- to 0+27 t 15 uu Leeftijd +30*/01, 6+2 an 14 to v 3 g 2 a : d Data ssen oens dere w okberg van 9 le les zal Uren: ie orthal De Blo or een reeks l terecht, de p o a zaal s v th : r r naam jke tu n e spo Plaats eprijs: € 22,5 li d te n in van de e t g e ie in n m m e ld a e g e ln w erm Dee nen in de 3 met v /01 kun vinden 7274-9 8 * Op 30 nderlijk plaats 1 ienst. 0 1 r. 09 zo e sportd aal) .n d d k n n e r a te a p dan uit u o Z en lstraat bedrag r te gev (Schoo raagde be doo v l. e a g a t d e n te nh ijving? ting va nst@zu inschr na stor uterturnen”. portdie s il a m Info en ing is geldig kle ia rijv en en “ 62 94 39 of v • Insch e kind/kinder 9 8 0 h c d is t/ les! van he it ook telefon rzekerd. er geen is d e n v e e v Gelie ers zijn s of feestdag e eelnem • Alle d schoolvakanti s n e d ij T •

U

IS DE GDHU

>>> JE

R

KALLE

er De Kall 2013! den. t jaar @ e w o r u g ie or de le e o N G v , s 2 ti 1 a gr l 20 2 Vaarwe en drank zijn Ma 31/1 halen m o k in dkaart De an je li d atsen m la o p . De n? K 0 e ,0 d . r 5 o 2 lid w te lang hts € Wil je or slec fel niet o ij v tw r e s ll u a d in De K zijn beperkt, 2 /1 1 3 p o rd y rk Part aal omgetove l! the Da e m p in le m e w h te r Glo dans l wee e a d z n r e e v ll tge De Ka Vr 4/01 en lich en tot e d r o w rty der Pa ’ (zie it Won H e n e Hoop O ig r u V de ond 1 est van er de hele av oes Vr 11/0 het ‘Fe ll ep s a o n K L e e d Tij ) is D rband a6&7 al cove 1 z in /0 r g 2 u a 1 u p Za anaf 22 open. V est zorgen! t fe voor he ijnen. vond n en w a e z n a ij k w en vanaf kere Kaasvan lek stemmen zal n e v e ro 1 ste Kom p Za 19/0 de mee ijn met wijn worden. w e D ze huis dan on aller.be ww.dek w ? o f Meer in

oosterzon januari 2013 >> 10


T

e r u g b blik kil

Terug

Overhandiging getuigschriften EHBO & AED

Op donderdag 22 november 2012 werden de cursisten die in 2012 een EHBO- en AEDopleiding volgden, officieel ontvangen in de raadzaal van het gemeentehuis. Daar ontvingen ze hun getuigschrift van het Rode Kruis Zutendaal en het gemeentebestuur.

Zutendaal, een gemeente waar het goed leven is De gemeente Zutendaal heeft de laatste jaren nogal wat titels en erkenningen in de wacht gesleept. Denken we maar aan ‘Aangenaamste woongemeente’, ‘Fairtradegemeente’, ‘Kwaliteitslabel landelijk stiltegebied’, ‘Sportelgemeente 2012’, ‘Bosrijkste gemeente’,… Het is goed leven in Zutendaal maar uiteraard kan dit enkel zo blijven wanneer er op het gebied van leefomgeving, landschap, milieu, cultuurhistorie,… blijvend wordt geïnvesteerd. Ook jij kan je steentje bijdragen. Dus heb je nog goede voornemens nodig voor 2013? Vergeet dan zeker je lijstje voor het milieu en de natuur niet. In het gemeentelijk infoblad helpen we je, net als tijdens de vorige jaren (zie hieronder), ook in 2013 iedere maand op weg met praktische tips.

AFVALKALENDER SANERING BUITENGEBRUIKGESTELDE STOOKOLIETANKS

HONDEN AAN DE LEIBAND GELABELD HOUT, BOSSEN VOOR HET LEVEN

GLAS- EN KLEDINGCONTAINERS NETJES HOUDEN APRIL = ZWALUWMAAND

LAWAAI, NIET OP ZON- EN FEESTDAGEN SSST, MAG HET WAT STILLER?

COMPOSTEREN AAN HUIS PLANT EEN BOOM KIES VOOR AUTOCHTONE BOMEN EN STRUIKEN LANDSCHAPSZORG OP BESTELLING

BETER EEN GOEDE BUUR DAN EEN VERRE VRIEND KLEINE NATUURELEMENTEN VAN GROTE BETEKENIS

oosterzon januari 2013 >> 11


r e z j i w uweg

Milie

aling

ken

we zak

n blau grijze e

ph den januari 2013: o ontainers u o h t n te o roene c 5 en 29 ton

m g r Data og 5 en dinsdag 1i 2013: lediging ud papier en ka

r o a Zaterd 8 en 22 janua 13: ophaling ling ) tickers g 20 ha a i p r d o a s il u u in rofvuils n g D fv ja o n r 0 e g k 3 : k pla dag 013 Woens g 3 januari 2 rg.net en aan a u d b r e im d L n bij Do r is melden we jaa (na aan et nieu h 3. 1 in 0 2 n nuari -zakke ja D 5 M g P a uil- en zaterd 13. n huisv wel op ! 0 Let op ste ophaling va ari 2013 maar ag 1 januari 2 d r u s e n in e ja d e 1 p g o •D dinsda sloten niet op inerpark is ge onta • Het c

>>

Nieuwe afvalkalender al gehad?

>>

Bosbeheerplan in uitvoering

Wie bij het ingaan van het nieuwe jaar nog geen afvalkalender in de bus gekregen heeft, kan er eentje verkrijgen op de milieudienst. Milieudienst – 089 62 94 28 – milieudienst@zutendaal.be

In Stelebos en op andere plekken wordt momenteel massaal gedund in de grove en Corsicaanse dennen, die al tientallen jaren het uitzicht van de omgeving bepalen. Op het eerste zicht is het even schrikken. Maar hierdoor worden deze bossen omgevormd naar gemengde bossen met loofhout én naaldhout die meer dieren en planten herbergen en landschappelijk ook aantrekkelijker zijn. Deze ingreep is voor de biodiversiteit, de verscheidenheid aan leven, dus heel belangrijk. Tegelijkertijd wordt werk gemaakt van geleidelijke overgangen tussen de bossen en de weilanden. Dit bevordert de soortenrijkdom.

Langs de Broekmolenweg (zie hierboven) worden bosranden gecreëerd die bestaan uit diverse loofhoutsoorten. Ze zorgen op termijn voor meer verscheidenheid en een geleidelijke overgang van het bos naar de beekvallei, zoals op de foto hieronder van de Dalerbemd.

>>

Werken aan het landschap In de beekvalleien zijn weer werken gestart om de valleien een meer open karakter te geven. Tegelijkertijd worden natte hooilanden, rietvelden en hakhoutculturen aangelegd zodat een deel van het oorspronkelijk karakter van de beekvalleien wordt hersteld en een meer afwisselend landschap tot stand komt. Hiervan profiteren tal van vogels, insecten, kleine zoogdieren,… maar ook planten die kleur en geur geven aan een gebied. Geef je zintuigen de kost en geniet van de verscheidenheid aan leven die zich hier mettertijd gaat ontwikkelen.

oosterzon januari 2013 >> 12

Profile for Gemeente Zutendaal

Oosterzon januari 2013  

Gemeentelijk infoblad Zutendaal - De Oosterzon editie januari 2013

Oosterzon januari 2013  

Gemeentelijk infoblad Zutendaal - De Oosterzon editie januari 2013

Advertisement