Page 1

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020-2025 Journaalnummers: 6342 Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

Algemeen directeur: Marc Vanhengel

Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal

Financieel directeur: Joke Mulders

Inhoudstabel: ALG FIN-GEM: DOMEIN Algemene Financiering DOMEIN Algemene Financiering Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

279.556,00

306.293,00

318.215,00

317.900,00

316.009,00

304.133,00

9.021.826,00

9.074.448,00

9.241.505,00

9.344.005,00

9.449.265,00

9.558.174,00

8.742.270,00

8.768.155,00

8.923.290,00

9.026.105,00

9.133.256,00

9.254.041,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

840.694,00

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

744.138,00

725.616,00

751.579,00

769.093,00

798.495,00

1.575.015,00

2.044.116,00

328.700,00

1.040.786,00

333.288,00

289.572,00

830.877,00

1.318.500,00

-422.879,00

271.693,00

-465.207,00

-551.122,00

Beleidsdoelstelling: BD000033: BD 1.10 Streven naar een financieel gezonde gemeente met voldoende draag- en daadkracht. BD 1.10 Streven naar een financieel gezonde gemeente met voldoende draag- en daadkracht. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

279.556,00

306.293,00

318.215,00

317.900,00

316.009,00

304.133,00

9.021.826,00

9.074.448,00

9.241.505,00

9.344.005,00

9.449.265,00

9.558.174,00

8.742.270,00

8.768.155,00

8.923.290,00

9.026.105,00

9.133.256,00

9.254.041,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

840.694,00

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

744.138,00

725.616,00

751.579,00

769.093,00

798.495,00

1.575.015,00

2.044.116,00

328.700,00

1.040.786,00

333.288,00

289.572,00

830.877,00

1.318.500,00

-422.879,00

271.693,00

-465.207,00

-551.122,00

Actieplan: AP000033: AP 1.10.1: De inkomsten en uitgaven van het bestuur worden permanent opgevolgd. AP 1.10.1: De inkomsten en uitgaven van het bestuur worden permanent opgevolgd om onze gemeente financieel gezond te houden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

1 / 207


2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

176.236,00

165.425,00

156.614,00

149.183,00

141.195,00

133.899,00

9.021.826,00

9.074.448,00

9.241.505,00

9.344.005,00

9.449.265,00

9.558.174,00

8.845.590,00

8.909.023,00

9.084.891,00

9.194.822,00

9.308.070,00

9.424.275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

608.643,00

531.929,00

478.670,00

481.531,00

468.509,00

494.629,00

175.015,00

144.116,00

128.700,00

140.786,00

133.288,00

189.572,00

-433.628,00

-387.813,00

-349.970,00

-340.745,00

-335.221,00

-305.057,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000032: ALG.FIN.- De belasting- en retributiereglementen worden permanent geëvalueerd en de inning verloopt ALG.FIN.- De belasting- en retributiereglementen worden permanent geëvalueerd en de inning verloopt optimaal. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

24.021,00

24.021,00

24.021,00

24.021,00

24.021,00

24.021,00

5.604.089,00

5.633.239,00

5.662.753,00

5.692.635,00

5.722.890,00

5.753.524,00

5.580.068,00

5.609.218,00

5.638.732,00

5.668.614,00

5.698.869,00

5.729.503,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000033: ALG.FIN.- De subsidies worden optimaal geïnd. ALG.FIN.- De subsidies worden optimaal geïnd. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.845.936,00

2.995.301,00

3.133.696,00

3.207.245,00

3.283.274,00

3.361.917,00

2.845.936,00

2.995.301,00

3.133.696,00

3.207.245,00

3.283.274,00

3.361.917,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

2 / 207


Actie: AC000034: ALG.FIN.- De leningen worden permanent geĂŤvalueerd. De tijdige terugbetaling van de toegestane leni ALG.FIN.- De leningen worden permanent geĂŤvalueerd. De tijdige terugbetaling van de toegestane leningen door de verenigingen wordt nauwgezet opgevolgd. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

112.460,00

101.436,00

92.410,00

84.751,00

76.532,00

20.548,00

19.655,00

18.803,00

17.872,00

16.848,00

69.005,00 16.480,00

-91.912,00

-81.781,00

-73.607,00

-66.879,00

-59.684,00

-52.525,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

608.386,00

531.659,00

478.587,00

481.445,00

468.419,00

494.554,00

175.015,00

144.116,00

128.700,00

140.786,00

133.288,00

189.572,00

-433.371,00

-387.543,00

-349.887,00

-340.659,00

-335.131,00

-304.982,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000035: ALG.FIN.- De overige inkomsten en uitgaven worden permanent opgevolgd ALG.FIN.- De overige inkomsten en uitgaven worden permanent opgevolgd Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

39.755,00

39.968,00

40.183,00

40.411,00

40.642,00

40.873,00

551.253,00

426.253,00

426.253,00

426.253,00

426.253,00

426.253,00

511.498,00

386.285,00

386.070,00

385.842,00

385.611,00

385.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257,00

270,00

83,00

86,00

90,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-257,00

-270,00

-83,00

-86,00

-90,00

-75,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000034: AP 1.10.2: Er worden zo weinig mogelijk nieuwe leningen aangegaan. AP 1.10.2: Er worden zo weinig mogelijk nieuwe leningen aangegaan. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

103.320,00

140.868,00

161.601,00

168.717,00

174.814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170.234,00 0,00

-103.320,00

-140.868,00

-161.601,00

-168.717,00

-174.814,00

-170.234,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

346.065,00

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

135.495,00

193.687,00

272.909,00

287.562,00

329.986,00

1.400.000,00

1.900.000,00

200.000,00

900.000,00

200.000,00

100.000,00

1.264.505,00

1.706.313,00

-72.909,00

612.438,00

-129.986,00

-246.065,00

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

3 / 207


Actie: AC000036: ALG.FIN.- Het overschot na de jaarrekening wordt bij voorrang aangewend voor de financiering van inv ALG.FIN.- Het overschot na de jaarrekening wordt bij voorrang aangewend voor de financiering van investeringen met eigen middelen. Aangezien het niet toegestaan is deze overschotten op voorhand al in te calculeren worden in het meerjarenplan voorzichtigheidshalve alle lasten van de ingeschreven leningen opgenomen, ook al zullen deze leningen waarschijnlijk niet of niet volledig nodig zijn. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

103.320,00

140.868,00

161.601,00

168.717,00

174.814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170.234,00 0,00

-103.320,00

-140.868,00

-161.601,00

-168.717,00

-174.814,00

-170.234,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

346.065,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

135.495,00

193.687,00

272.909,00

287.562,00

329.986,00

1.400.000,00

1.900.000,00

200.000,00

900.000,00

200.000,00

100.000,00

1.264.505,00

1.706.313,00

-72.909,00

612.438,00

-129.986,00

-246.065,00

Actie: AC000037: ALG.FIN.- INVESTERING: Indien mogelijk zullen gronden verkocht worden voor de financiering ALG.FIN.- INVESTERING: Indien mogelijk zullen gronden verkocht worden voor de financiering van investeringen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000035: AP 1.10.3: De gemeente voert een modern en gezond financieel beleid. AP 1.10.3: De gemeente voert een modern en gezond financieel beleid. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

4 / 207


Actie: AC000038: ALG.FIN.- De financiële dienst onderneemt elk jaar minstens één actie om de financiële processen te ALG.FIN.- De financiële dienst onderneemt elk jaar minstens één actie om de financiële processen te verbeteren en up to date te houden Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Inhoudstabel: ALG FIN-OCMW: DOMEIN Algemene Financiering DOMEIN Algemene Financiering Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

17.864,00

16.605,00

15.347,00

14.088,00

12.829,00

11.570,00

452.646,00

457.619,00

462.766,00

468.093,00

473.607,00

479.317,00

434.782,00

441.014,00

447.419,00

454.005,00

460.778,00

467.747,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-62.500,00

-62.500,00

-62.500,00

-62.500,00

-62.500,00

-62.500,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000034: BD 1.20 Streven naar een financieel gezond OCMW met voldoende draag- en daadkracht. BD 1.20 Streven naar een financieel gezond OCMW met voldoende draag- en daadkracht. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

17.864,00

16.605,00

15.347,00

14.088,00

12.829,00

11.570,00

452.646,00

457.619,00

462.766,00

468.093,00

473.607,00

479.317,00

434.782,00

441.014,00

447.419,00

454.005,00

460.778,00

467.747,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-62.500,00

-62.500,00

-62.500,00

-62.500,00

-62.500,00

-62.500,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000036: AP 1.20.1: De inkomsten en uitgaven van het OCMW worden permanent opgevolgd. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

5 / 207


AP 1.20.1: De inkomsten en uitgaven van het OCMW worden permanent opgevolgd om ons OCMW financieel gezond te houden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

17.864,00

16.605,00

15.347,00

14.088,00

12.829,00

11.570,00

452.646,00

457.619,00

462.766,00

468.093,00

473.607,00

479.317,00

434.782,00

441.014,00

447.419,00

454.005,00

460.778,00

467.747,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-62.500,00

-62.500,00

-62.500,00

-62.500,00

-62.500,00

-62.500,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000039: ALG.FIN.: De overige inkomsten en uitgaven worden permanent opgevolgd ALG.FIN.: De inkomsten en uitgaven van het OCMW worden permanent opgevolgd. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten

17.864,00

16.605,00

15.347,00

14.088,00

12.829,00

11.570,00

452.646,00

457.619,00

462.766,00

468.093,00

473.607,00

479.317,00

Saldo

434.782,00

441.014,00

447.419,00

454.005,00

460.778,00

467.747,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-62.500,00

-62.500,00

-62.500,00

-62.500,00

-62.500,00

-62.500,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000037: AP 1.20.2: Het OCMW voert een modern en gezond financieel beleid. AP 1.20.2: Het OCMW voert een modern en gezond financieel beleid. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

6 / 207


Actie: AC000040: ALG.FIN.: De financiële dienst onderneemt elk jaar minstens één actie om de financiële processen te ALG.FIN.: De financiële dienst onderneemt elk jaar minstens één actie om de financiële processen van het OCMW te verbeteren en up to date te houden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Inhoudstabel: AOD-G-POLITIEK: DOMEIN Algemene en Ondersteunende Diensten DOMEIN Algemene en Ondersteunende Diensten Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

370.246,00

381.203,00

374.746,00

390.214,00

399.088,00

12.720,00

12.746,00

13.001,00

13.261,00

13.526,00

403.083,00 13.797,00

-357.526,00

-368.457,00

-361.745,00

-376.953,00

-385.562,00

-389.286,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000035: BD 2.10 De debatcultuur en besluitvorming in de gemeente zullen versterkt worden. BD 2.10 De debatcultuur en besluitvorming in de gemeente zullen versterkt worden en de samenwerking tussen meerderheid en oppositie wordt gestimuleerd op basis van respect en inhoud. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

314.246,00

315.953,00

321.151,00

330.757,00

336.252,00

12.720,00

12.746,00

13.001,00

13.261,00

13.526,00

341.850,00 13.797,00

-301.526,00

-303.207,00

-308.150,00

-317.496,00

-322.726,00

-328.053,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000038: AP 2.10.1: De beleidsverantwoordelijken willen Zutendaal optimaal besturen. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

7 / 207


AP 2.10.1: De beleidsverantwoordelijken willen Zutendaal optimaal besturen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00 0,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000041: POLITIEK- De gemeenteraad wordt geleid door een aparte voorzitter. POLITIEK- De gemeenteraad wordt geleid door een aparte voorzitter. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000042: POLITIEK- Vernieuwd huishoudelijk reglement en deontologische code die consequent worden toegepast e POLITIEK- Vernieuwd huishoudelijk reglement en deontologische code die consequent worden toegepast en bijgestuurd. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

8 / 207


Actie: AC000043: POLITIEK- Up-to-date houden van het informatica materieel van de raadsleden. POLITIEK- Up-to-date houden van het informatica materieel van de raadsleden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00 0,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000039: AP 2.10.2: De nodige werkingsmiddelen worden voorzien voor de politieke organen. AP 2.10.2: Er worden de nodige middelen voorzien om de werking van de politieke organen te garanderen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

299.246,00

300.953,00

306.151,00

315.757,00

321.252,00

12.720,00

12.746,00

13.001,00

13.261,00

13.526,00

326.850,00 13.797,00

-286.526,00

-288.207,00

-293.150,00

-302.496,00

-307.726,00

-313.053,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000045: POLITIEK- Algemene actie politiek. POLITIEK- Algemene actie politiek. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

299.246,00

300.953,00

306.151,00

315.757,00

321.252,00

12.720,00

12.746,00

13.001,00

13.261,00

13.526,00

326.850,00 13.797,00

-286.526,00

-288.207,00

-293.150,00

-302.496,00

-307.726,00

-313.053,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

9 / 207


Beleidsdoelstelling: BD000036: BD 2.11 Het bestuur wil inzetten op ondersteuning van verenigingen en vrijwilligers. BD 2.11 Het bestuur wil inzetten op ondersteuning van verenigingen, onder meer in het werken met vrijwilligers. Daarnaast werkt het bestuur zelf ook met vrijwilligers die ondersteund en gewaardeerd worden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

46.500,00

50.750,00

44.095,00

44.957,00

53.336,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.733,00 0,00

-46.500,00

-50.750,00

-44.095,00

-44.957,00

-53.336,00

-46.733,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000040: AP 2.11.1: Ondersteuning van verenigingen en vrijwilligers. AP 2.11.1: Ondersteuning van verenigingen en vrijwilligers. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.500,00

0,00

0,00

-7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000046: POLITIEK- Het uitbouwen van een vrijwilligerscentrale POLITIEK- Het uitbouwen van een vrijwilligerscentrale. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

10 / 207


Actie: AC000047: POLITIEK- Het ondersteunen van verenigingen in het werken met vrijwilligers POLITIEK- Het ondersteunen van verenigingen in het werken met vrijwilligers. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000048: POLITIEK- Driejaarlijks aanbieden van een vrijwilligersdag POLITIEK- Driejaarlijks aanbieden van een vrijwilligersdag. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.500,00

0,00

0,00

-7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000041: AP 2.11.2: Ondersteunen van inwoners, verenigingen en externen bij feestelijke gebeurtenissen. AP 2.11.2: Ondersteunen van inwoners, verenigingen en externen bij feestelijke gebeurtenissen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

46.500,00

43.250,00

44.095,00

44.957,00

45.836,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.733,00 0,00

-46.500,00

-43.250,00

-44.095,00

-44.957,00

-45.836,00

-46.733,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

11 / 207


Actie: AC000049: POLITIEK- Het bestuur voorziet de nodige middelen voor huldigingen POLITIEK- Het bestuur voorziet de nodige middelen voor huldigingen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

46.500,00

43.250,00

44.095,00

44.957,00

45.836,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.733,00 0,00

-46.500,00

-43.250,00

-44.095,00

-44.957,00

-45.836,00

-46.733,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000037: BD 2.12 Het bestuur zet in op participatie van inwoners op diverse manieren. BD 2.12 Het bestuur zet in op participatie van inwoners op diverse manieren. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

9.500,00

14.500,00

9.500,00

14.500,00

9.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.500,00 0,00

-9.500,00

-14.500,00

-9.500,00

-14.500,00

-9.500,00

-14.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000042: AP 2.12.1: Het bestuur onderneemt diverse acties om de inwoners te laten participeren aan het beleid AP 2.12.1: Het bestuur onderneemt diverse acties om de inwoners te laten participeren aan de beleidsvorming. Dit gebeurt zowel thematisch, buurtgericht als leeftijdsgebonden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

9.500,00

14.500,00

9.500,00

14.500,00

9.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.500,00 0,00

-9.500,00

-14.500,00

-9.500,00

-14.500,00

-9.500,00

-14.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

12 / 207


Actie: AC000050: POLITIEK- Er kunnen meldingen suggesties, klachten aan de diensten worden bezorgd POLITIEK- Er kunnen meldingen suggesties, klachten aan de diensten worden bezorgd. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000051: POLITIEK- Er zijn diverse kanalen gerelateerd aan de werking van de raden, waaronder het spreekrech POLITIEK- Er zijn diverse kanalen gerelateerd aan de werking van de raden, waaronder het spreekrecht voor inwoners. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000052: POLITIEK- Participatie op initiatief van inwoners wordt gestimuleerd POLITIEK- Participatie op initiatief van inwoners wordt gestimuleerd. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

13 / 207


Actie: AC000053: POLITIEK- Naar aanleiding van noden en thema’s die leven, kan het bestuur een tijdelijk participati POLITIEK- Naar aanleiding van noden en thema’s die leven, kan het bestuur een tijdelijk participatietraject opstarten. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000054: POLITIEK- Het bestuur kiest ervoor om gerichte bevragingen te doen bij de inwoners en hen op die ma POLITIEK- Het bestuur kiest ervoor om gerichte bevragingen te doen bij de inwoners en hen op die manier de kans te geven om mee te werken aan de beleidsvoering. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00 0,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000055: POLITIEK- Er worden diverse adviesraden opgericht waaraan een formele adviesbevoegdheid wordt toege POLITIEK- Er worden diverse adviesraden opgericht waaraan een formele adviesbevoegdheid wordt toegekend. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00 0,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

14 / 207


Actie: AC000056: POLITIEK- Inspraak- en participatie mogelijkheden bevorderen bij het ruime publiek via de gemeenteli POLITIEK- Inspraak- en participatie mogelijkheden bevorderen bij het ruime publiek via de gemeentelijke media. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000057: POLITIEK- Infosessies organiseren waar plannen en realisaties van de gemeente en OCMW besproken word POLITIEK- Infosessies organiseren waar plannen en realisaties van de gemeente en OCMW besproken worden i.s.m. de betrokken diensten. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000058: POLITIEK: Infosessies organiseren voor burgers en verenigingen om de dienstverlening van het lokaal POLITIEK: Infosessies organiseren voor burgers en verenigingen om de dienstverlening van het lokaal bestuur te promoten en tips en tricks te geven om zelf aan de slag te gaan om met de het lokaal bestuur te communiceren. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00 0,00

0,00

-5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

15 / 207


Actie: AC000059: POLITIEK: Versterken van participatie van kinderen en jongeren via de werking van de kindergemeenter POLITIEK- Versterken van participatie van kinderen en jongeren via de werking van de kindergemeenteraad en de tienerambassadeurs Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00 0,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Inhoudstabel: AOD-G-COMMUNICATIE: DOMEIN Algemene en Ondersteunende Diensten DOMEIN Algemene en Ondersteunende Diensten Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

113.026,00

114.303,00

115.603,00

116.928,00

118.282,00

1.303,00

1.303,00

1.303,00

1.303,00

1.303,00

119.662,00 1.303,00

-111.723,00

-113.000,00

-114.300,00

-115.625,00

-116.979,00

-118.359,00

60.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-60.000,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000038: BD 2.30 De gemeente communiceert op een professionele, toegankelijke en eigentijdse manier. BD 2.30 De gemeente Zutendaal wenst op een professionele, toegankelijke en eigentijdse manier te communiceren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van doel- en doelgroepgerichte communicatie op maat. Daarnaast streeft de gemeente ernaar om het imago van groene en aangename woongemeente verder te promoten. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

113.026,00

114.303,00

115.603,00

116.928,00

118.282,00

1.303,00

1.303,00

1.303,00

1.303,00

1.303,00

119.662,00 1.303,00

-111.723,00

-113.000,00

-114.300,00

-115.625,00

-116.979,00

-118.359,00

60.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-60.000,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000043: AP 2.30.1: De communicatiedienst maakt werk van een kwaliteitsvolle Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

16 / 207


communicatie. AP 2.30.1: De communicatiedienst maakt werk van een laagdrempelige maar kwaliteitsvolle en eigentijdse communicatie naar de verschillende externe doelgroepen. Hierbij positioneert ze zich als een converserende overheid met gedeelde communicatieverantwoordelijkheid. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

1.057,00

1.057,00

1.057,00

1.057,00

1.057,00

28.000,00 1.057,00

-26.943,00

-26.943,00

-26.943,00

-26.943,00

-26.943,00

-26.943,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000060: COMMUNICATIE- Analyse van de bestaande gemeentelijke communicatiekanalen aan de hand van bevragingen COMMUNICATIE- Analyse van de bestaande gemeentelijke communicatiekanalen aan de hand van bevragingen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000061: COMMUNICATIE - Een visie ontwikkelen over het gebruik van de gemeentelijke kanalen en deze kenbaar m COMMUNICATIE- Een visie ontwikkelen over het gebruik van de gemeentelijke kanalen en deze kenbaar maken aan het personeel. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

17 / 207


Actie: AC000062: COMMUNICATIE- De dienst communicatie neemt een adviserende rol op waarbij diensten op basis van de o COMMUNICATIE- De dienst communicatie neemt een adviserende rol op waarbij diensten op basis van de ontwikkelde visie een gedeelde verantwoordelijkheid dragen. Het werken met sjablonen voor bepaalde communicatiemiddelen kan hiertoe bijdragen, alsook het gebruik van uitgeschreven richtlijnen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000063: COMMUNICATIE - Het gemeentelijk infoblad verder uitbouwen als belangrijke pijler in de gemeentelijke COMMUNICATIE- Het gemeentelijk infoblad verder uitbouwen als belangrijke pijler in de gemeentelijke communicatie. Zowel de periodiciteit, de inhoud, de lay-out worden hierbij onder de loep genomen zodat de kwaliteit van het blad steeds primeert boven de kwantiteit. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

1.057,00

1.057,00

1.057,00

1.057,00

1.057,00

23.000,00 1.057,00

-21.943,00

-21.943,00

-21.943,00

-21.943,00

-21.943,00

-21.943,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000064: COMMUNICATIE- Zorgen voor diverse gemeentelijke communicatie-uitingen. COMMUNICATIE- Zorgen voor diverse gemeentelijke communicatie-uitingen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00 0,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

18 / 207


Actie: AC000065: COMMUNICATIE- De strategische perscommunicatie verzorgen. COMMUNICATIE- De strategische perscommunicatie verzorgen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000044: AP 2.30.2: De gemeente Zutendaal wordt kwaliteitsvol vertegenwoordigd op de digitale media. AP 2.30.2: De gemeente Zutendaal wordt op een kwalitatieve manier vertegenwoordigd op de digitale media. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00 0,00

-12.000,00

-12.000,00

-12.000,00

-12.000,00

-12.000,00

-12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000066: COMMUNICATIE- De gemeente vertegenwoordigen op de nieuwe media en dit blijvend bijsturen. COMMUNICATIE- De gemeente vertegenwoordigen op de nieuwe media en dit blijvend bijsturen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

19 / 207


Actie: AC000067: COMMUNICATIE- De digitale kanalen permanent aftoetsen aan de eigen communicatiebehoeften en de node COMMUNICATIE- De digitale kanalen permanent aftoetsen aan de eigen communicatiebehoeften en de noden van de gebruiker. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000068: COMMUNICATIE- De dienst zet in op het professionaliseren van de online conversatie- en analysemogel COMMUNICATIE- De dienst zet in op het professionaliseren van de online conversatie- en analysemogelijkheden door de aankoop van een monitoringtool voor sociale media. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000069: COMMUNICATIE- Gebruik maken van audiovisuele media voor de communicatie over belangrijke items voor COMMUNICATIE- Gebruik maken van audiovisuele media voor de communicatie over belangrijke items voor de gemeente. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00 0,00

-12.000,00

-12.000,00

-12.000,00

-12.000,00

-12.000,00

-12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000045: AP 2.30.3: De gemeente Zutendaal zet in op citymarketing om Zutendaal Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

20 / 207


op de kaart te zetten. AP 2.30.3: De gemeente Zutendaal zet in op citymarketing om Zutendaal als een groene, aangename woongemeente op de kaart te zetten. Hierbij ligt het accent op eigentijdse toepassingen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00 0,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000070: COMMUNICATIE- Gebruik maken van diverse ccommunicatiedragers in de gemeente om activiteiten en proje COMMUNICATIE- Gebruik maken van diverse ccommunicatiedragers in de gemeente om activiteiten en projecten aan te kondigen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00 0,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000071: COMMUNICATIE- Uitbouw van een nieuwe website en huisstijl (inclusief bekleding, bestickering auto’s, COMMUNICATIE- Uitbouw van een nieuwe website en huisstijl (inclusief bekleding, bestickering auto’s, informatieborden, straatnaamborden, vlaggen en vlaggenmasten, bewegwijzering,..). Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

21 / 207


Actie: AC000072: COMMUNICATIE- In samenwerking met dienst toerisme een marketingcommunicatieplan voor opzetten. COMMUNICATIE- In samenwerking met dienst toerisme een marketingcommunicatieplan voor opzetten. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000046: AP 2.30.4: De communicatiedienst neemt haar rol van team D5 binnen crisiscommunicatie op. AP 2.30.4: De communicatiedienst neemt haar rol van team D5 binnen crisiscommunicatie op en blijft op de hoogte van de laatste nieuwe ontwikkelingen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

5.250,00

5.250,00

5.250,00

5.250,00

5.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.250,00 0,00

-5.250,00

-5.250,00

-5.250,00

-5.250,00

-5.250,00

-5.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000073: COMMUNICATIE– Het crisiscommunicatieplan up-to-date houden, laten goedkeuren en invoeren in het ICM COMMUNICATIE– Het crisiscommunicatieplan up-to-date houden, laten goedkeuren en invoeren in het ICMS-systeem. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

22 / 207


Actie: AC000074: COMMUNICATIE– Zorgen voor versterking van het team D5 door opleiding van interne personeelsleden. COMMUNICATIE– Zorgen voor versterking van het team D5 door opleiding van interne personeelsleden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000075: COMMUNICATIE- Permanent bijscholen via de verschillende opleidingsprogramma’s aangeboden door de di COMMUNICATIE- Permanent bijscholen via de verschillende opleidingsprogramma’s aangeboden door de dienst Noodplanning en Crisisbeheer Limburg, het crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en/of andere organisaties. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000076: COMMUNICATIE- De D5-verantwoordelijke van de gemeente Zutendaal neemt deel aan het intergemeentelijk COMMUNICATIE- De D5-verantwoordelijke van de gemeente Zutendaal neemt deel aan het intergemeentelijke samenwerkingsverband rond crisiscommunicatie van de brandweerzone Oost-Limburg. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

23 / 207


Actie: AC000077: COMMUNICATIE- Crisiscommunicatietoepassingen zoals BE-alert en SMSalert gebruiken en promoten bij d COMMUNICATIE- Crisiscommunicatietoepassingen zoals BE-alert en SMS-alert gebruiken en promoten bij de bevolking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

5.250,00

5.250,00

5.250,00

5.250,00

5.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.250,00 0,00

-5.250,00

-5.250,00

-5.250,00

-5.250,00

-5.250,00

-5.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000047: AP 2.30.5: De dienst communicatie maakt werk van constructieve interne communicatie. AP 2.30.5: Omdat betrokkenheid van alle medewerkers belangrijk is, wilt de dienst communicatie werk maken van constructieve interne communicatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000078: COMMUNICATIE- Analyse van de noden op vlak van interne communicatie bij de verschillende diensten. COMMUNICATIE- Analyse van de noden op vlak van interne communicatie bij de verschillende diensten. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

24 / 207


Actie: AC000079: COMMUNCATIE- Een actieplan formuleren rond interne communicatie. COMMUNCATIE- Een actieplan formuleren rond interne communicatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000080: COMMUNICATIE- Het ontwikkelen van verschillende nieuwe interne formele communicatiekanalen zoals bi COMMUNICATIE- Het ontwikkelen van verschillende nieuwe interne formele communicatiekanalen zoals bijvoorbeeld een intranet voor het personeel, een interne nieuwsbrief ‌ en een intern communicatienetwerk. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000081: COMMUNICATIE- Naar aanleiding van de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl een huisstijlhandboek met COMMUNICATIE- Naar aanleiding van de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl een huisstijlhandboek met richtlijnen voor personeel uitwerken. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

25 / 207


Actie: AC000082: COMMUNICATIE- Op regelmatige basis bijsturen van de bestaande aanpak. COMMUNICATIE- Op regelmatige basis bijsturen van de bestaande aanpak. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000048: AP 2.30.6: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. AP 2.30.6: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

65.276,00

66.553,00

67.853,00

69.178,00

70.532,00

246,00

246,00

246,00

246,00

246,00

71.912,00 246,00

-65.030,00

-66.307,00

-67.607,00

-68.932,00

-70.286,00

-71.666,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000083: COMMUNICATIE- Algemene actie exploitatie. COMMUNICATIE- Algemene actie exploitatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

65.276,00

66.553,00

67.853,00

69.178,00

70.532,00

246,00

246,00

246,00

246,00

246,00

71.912,00 246,00

-65.030,00

-66.307,00

-67.607,00

-68.932,00

-70.286,00

-71.666,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000176: AP 2.30.7: investeren in communicatie en signalisatie AP 2.30.7: investeren in communicatie en signalisatie (benaming gebouwen, visibiliteitsdragers ifv huisstijl,...) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

26 / 207


2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-60.000,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000424: COMMUNICATIE- INVESTERING: Materialen en informatiebenodigdheden communicatie COMMUNICATIE- INVESTERING: Materialen en informatiebenodigdheden communicatie (benaming gebouwen, visibiliteitsdragen ifv huisstijl,...) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50.000,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000425: COMMUNICATIE- INVESTERING: Uitbouw website (budget 2019) COMMUNICATIE- INVESTERING: Uitbouw website (budget 2019) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

27 / 207


Actie: AC000426: COMMUNICATIE- INVESTERING: Visibiliteitstorens COMMUNICATIE- INVESTERING: Visibiliteitstorens Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Inhoudstabel: AOD-G-OND.ADM.: DOMEIN Algemene en Ondersteunende Diensten DOMEIN Algemene en Ondersteunende Diensten Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.552.865,00

1.581.199,00

1.610.086,00

1.639.456,00

1.669.158,00

12.466,00

12.560,00

12.655,00

12.753,00

12.852,00

1.700.266,00 12.953,00

-1.540.399,00

-1.568.639,00

-1.597.431,00

-1.626.703,00

-1.656.306,00

-1.687.313,00

19.000,00

27.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.000,00

-27.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000039: BD 2.40 De ondersteunende diensten van de gemeente bieden optimale ondersteuning aan alle diensten. BD 2.40 De ondersteunende diensten van de gemeente dragen bij aan de uitbouw van een zo professioneel, efficiĂŤnt, kwaliteitsvol en klantgericht mogelijke organisatie. Deze diensten bieden optimale ondersteuning bij het bereiken van de doelstellingen van de overige beleidsdomeinen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.552.865,00

1.581.199,00

1.610.086,00

1.639.456,00

1.669.158,00

12.466,00

12.560,00

12.655,00

12.753,00

12.852,00

1.700.266,00 12.953,00

-1.540.399,00

-1.568.639,00

-1.597.431,00

-1.626.703,00

-1.656.306,00

-1.687.313,00

19.000,00

27.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.000,00

-27.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000049: AP 2.40.1: De personeelsdienst ontwikkelt een modern personeelsbeleid. AP 2.40.1: De personeelsdienst zet verdere stappen in de ontwikkeling van een modern personeelsbeleid met bijzondere aandacht voor klantvriendelijkheid / klantgerichtheid, welzijn op het werk en doorgedreven vorming. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

28 / 207


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000084: OND. ADM.- Het personeelsbestand up to date houden aan de noden van de organisatie (gemeente en OCMW OND. ADM.- Het personeelsbestand up to date houden aan de noden van de organisatie (gemeente en OCMW) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000085: OND. ADM.- opvolging en feedback van de personeelsleden, al dan niet door middel van een evaluatie, OND. ADM.- opvolging en feedback van de personeelsleden, al dan niet door middel van een evaluatie, over hun wijze van functioneren. De personeelsleden worden opgevolgd en, in voorkomend geval, geĂŤvalueerd op ambtelijk niveau. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

29 / 207


Actie: AC000086: OND. ADM.- Het VTO beleid verder uitbouwen OND. ADM.- Het VTO beleid verder uitbouwen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000087: OND. ADM.- Een degelijk onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers verder uitwerken OND. ADM.- Een degelijk onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers verder uitwerken Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000088: OND. ADM.- Verbetering van interne communicatie ism dienst communicatie (intranet). OND. ADM.- Verbetering van interne communicatie ism dienst communicatie (intranet). Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000050: AP 2.40.2: Gekwalificeerd personeel van de personeelsdienst krijgt de nodige werkingsmiddelen. AP 2.40.2: Gekwalificeerd personeel van de personeelsdienst krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

30 / 207


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

320.960,00

326.323,00

331.792,00

337.372,00

343.060,00

1.392,00

1.392,00

1.392,00

1.392,00

1.392,00

348.865,00 1.392,00

-319.568,00

-324.931,00

-330.400,00

-335.980,00

-341.668,00

-347.473,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000089: OND. ADM. - Algemene actie OND. ADM. - Algemene actie Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

320.960,00

326.323,00

331.792,00

337.372,00

343.060,00

1.392,00

1.392,00

1.392,00

1.392,00

1.392,00

348.865,00 1.392,00

-319.568,00

-324.931,00

-330.400,00

-335.980,00

-341.668,00

-347.473,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000051: AP 2.40.3: De dienst secretariaat draagt bij aan de optimalisatie van de interne werking. AP 2.40.3: De dienst secretariaat draagt bij aan de optimalisatie van de interne werking door uitwerken van een organisatiebeheersingssysteem en digitalisering van behandeling van dossiers. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

31 / 207


Actie: AC000090: OND. ADM.- Uitwerken van een organisatiebeheersingssysteem voor gemeente en OCMW OND. ADM.- Uitwerken van een organisatiebeheersingssysteem voor gemeente en OCMW Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000091: OND. ADM.- organisatie voorbereiden voor papierloos werken door dossiers digitaal op te maken en uit OND. ADM.- organisatie voorbereiden voor papierloos werken door dossiers digitaal op te maken en uittreksels digitaal te ondertekenen (via Csign of verifieer) (ook archief van de dienst digitaliseren) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000092: OND. ADM.- verder uitwerken van de raadpleegomgeving, opgelegd door ABB en decreet lokaal bestuur, r OND. ADM.- verder uitwerken van de raadpleegomgeving, opgelegd door ABB en decreet lokaal bestuur, rekening houdend met de GDPR wetgeving Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

32 / 207


Actie: AC000093: OND. ADM.- uitbouw van een dossier opvolgingssysteem OND. ADM.- INVESTERING: uitbouw van een dossier opvolgingssysteem Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000094: OND. ADM.- INVESTERING: Reorganisatie van het gemeentelijk archief. OND. ADM.- INVESTERING: Reorganisatie van het gemeentelijk archief. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000052: AP 2.40.4: De dienst secretariaat handelt de feedback van inwoners op een correcte manier af. AP 2.40.4: De dienst secretariaat handelt de feedback van inwoners op een correcte manier af. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

33 / 207


Actie: AC000095: OND. ADM.- Evaluatie en aanpassen van organisatie en behandeling van klachten, meldingen,... OND. ADM.- Evaluatie en aanpassen van organisatie en behandeling van klachten, meldingen,... Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000053: AP 2.40.5: Gekwalificeerd personeel van de onderst. adm. diensten krijgt de nodige werkingmiddelen. AP 2.40.5: Gekwalificeerd personeel van de ondersteunende administratieve diensten krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

761.849,00

776.855,00

792.151,00

807.655,00

823.218,00

5.139,00

5.139,00

5.139,00

5.139,00

5.139,00

839.902,00 5.139,00

-756.710,00

-771.716,00

-787.012,00

-802.516,00

-818.079,00

-834.763,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000096: OND. ADM.- Algemene actie ondersteunende en administratieve diensten. OND. ADM.- Algemene actie ondersteunende en administratieve diensten. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

761.849,00

776.855,00

792.151,00

807.655,00

823.218,00

5.139,00

5.139,00

5.139,00

5.139,00

5.139,00

839.902,00 5.139,00

-756.710,00

-771.716,00

-787.012,00

-802.516,00

-818.079,00

-834.763,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000054: AP 2.40.6: De dienst ICT zorgt voor de verdere uitbouw van de digitale overheid. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

34 / 207


AP 2.40.6: De dienst ICT zorgt voor de verdere uitbouw van de digitale overheid met aandacht voor informatieveiligheid en performante hard- en software ter ondersteuning van de personeelsleden en politieke organen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

212.000,00

215.042,00

218.145,00

221.310,00

224.538,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227.831,00 0,00

-212.000,00

-215.042,00

-218.145,00

-221.310,00

-224.538,00

-227.831,00

19.000,00

12.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.000,00

-12.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000097: OND. ADM.- up to date houden van de bestaande ICT infrastructuur (soft- en hardware) en aanpassen aa OND. ADM.- up to date houden van de bestaande ICT infrastructuur (soft- en hardware) en aanpassen aan de noden van de diensten (vb. schermen dienst RO, virtuele servers, mobiele toepassingen) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

212.000,00

215.042,00

218.145,00

221.310,00

224.538,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227.831,00 0,00

-212.000,00

-215.042,00

-218.145,00

-221.310,00

-224.538,00

-227.831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000098: OND. ADM.- verdere bewustmaking van de GDPR wetgeving gericht op de 3 B’s (bricks, bytes, behavior) OND. ADM.- verdere bewustmaking van de GDPR wetgeving gericht op de 3 B’s (bricks, bytes, behavior) en implementatie ervan, rekening houdend met de bestaande infrastructuur Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

35 / 207


Actie: AC000099: OND. ADM.-onderzoek naar praktische toepassingen van de smartcity initiatieven OND. ADM.-onderzoek naar praktische toepassingen van de smartcity initiatieven Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000100: OND. ADM.- INVESTERING: Aankopen ICT OND. ADM.- INVESTERING: Aankopen ICT Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.000,00

12.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.000,00

-12.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000055: AP 2.40.7: De gemeentel. dienst interieurverzorging staat in voor de orde en netheid van de gebouwen AP 2.40.7: De dienst interieurverzorging van de gemeente staat in voor de orde en netheid van de gebouwen van het lokaal bestuur en zorgt er zo voor dat de inwoners en bezoekers ontvangen worden in een verzorgde omgeving. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

258.056,00

262.979,00

267.998,00

273.119,00

278.342,00

5.935,00

6.029,00

6.124,00

6.222,00

6.321,00

283.668,00 6.422,00

-252.121,00

-256.950,00

-261.874,00

-266.897,00

-272.021,00

-277.246,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

36 / 207


Actie: AC000101: INTERIEUR: Gekwalificeerd personeel van de dienst interieurverzorging van de gemeente krijgt de nodi INTERIEUR: Gekwalificeerd personeel van de dienst interieurverzorging van de gemeente krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

258.056,00

262.979,00

267.998,00

273.119,00

278.342,00

5.935,00

6.029,00

6.124,00

6.222,00

6.321,00

283.668,00 6.422,00

-252.121,00

-256.950,00

-261.874,00

-266.897,00

-272.021,00

-277.246,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Inhoudstabel: AOD-OCMW: DOMEIN Algemene en Ondersteunende Diensten DOMEIN Algemene en Ondersteunende Diensten Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

337.308,00

343.386,00

349.583,00

355.904,00

362.351,00

19.363,00

19.496,00

19.631,00

19.769,00

19.910,00

368.929,00 20.053,00

-317.945,00

-323.890,00

-329.952,00

-336.135,00

-342.441,00

-348.876,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000040: BD 2.45 De ondersteunende diensten van het OCMW bieden optimale ondersteuning aan alle diensten. BD 2.45 De ondersteunende diensten van het OCMW dragen bij aan de uitbouw van een zo professioneel, efficiĂŤnt, kwaliteitsvol en klantgericht mogelijke organisatie. Deze diensten bieden optimale ondersteuning bij het bereiken van de doelstellingen van de overige beleidsdomeinen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

337.308,00

343.386,00

349.583,00

355.904,00

362.351,00

19.363,00

19.496,00

19.631,00

19.769,00

19.910,00

368.929,00 20.053,00

-317.945,00

-323.890,00

-329.952,00

-336.135,00

-342.441,00

-348.876,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000056: AP 2.45.1: De ondersteunende administratieve diensten van het OCMW Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

37 / 207


dragen bij aan de interne werking AP 2.45.1: De ondersteunende administratieve diensten van het OCMW dragen bij aan de optimalisatie van de interne werking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

270.193,00

274.974,00

279.849,00

284.822,00

289.893,00

18.993,00

19.126,00

19.261,00

19.399,00

19.540,00

295.069,00 19.683,00

-251.200,00

-255.848,00

-260.588,00

-265.423,00

-270.353,00

-275.386,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000102: OND. ADM. - Algemene actie ondersteund administratief OCMW OND. ADM. - Gekwalificeerd personeel van de ondersteunde administratieve diensten van het OCMW krijgen de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

270.193,00

274.974,00

279.849,00

284.822,00

289.893,00

18.993,00

19.126,00

19.261,00

19.399,00

19.540,00

295.069,00 19.683,00

-251.200,00

-255.848,00

-260.588,00

-265.423,00

-270.353,00

-275.386,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000057: AP 2.45.3: De dienst interieurverzorging OCMW staat in voor de orde en netheid van de gebouwen. AP 2.45.3: De dienst interieurverzorging van het OCMW staat in voor de orde en netheid van de gebouwen van het lokaal bestuur en zorgt er zo voor dat de inwoners en bezoekers ontvangen worden in een verzorgde omgeving. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

67.115,00

68.412,00

69.734,00

71.082,00

72.458,00

370,00

370,00

370,00

370,00

370,00

73.860,00 370,00

-66.745,00

-68.042,00

-69.364,00

-70.712,00

-72.088,00

-73.490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

38 / 207


Actie: AC000103: INTERIEUR: Gekwalificeerd personeel van de dienst interieurverzorging van het OCMW krijgt de nodige INTERIEUR: Gekwalificeerd personeel van de dienst interieurverzorging van het OCMW krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

67.115,00

68.412,00

69.734,00

71.082,00

72.458,00

370,00

370,00

370,00

370,00

370,00

73.860,00 370,00

-66.745,00

-68.042,00

-69.364,00

-70.712,00

-72.088,00

-73.490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000179: AP 2.45.2: diverse investeringen administratie OCMW AP 2.45.2: diverse investeringen administratie OCMW Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000432: OND. ADM. INVESTERING: Aankopen informatica OCMW OND. ADM. INVESTERING: Aankopen informatica OCMW Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

39 / 207


Inhoudstabel: AOD-G-BURG.ADM.: DOMEIN Algemene en Ondersteunende Diensten DOMEIN Algemene en Ondersteunende Diensten Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

316.731,00

296.855,00

301.339,00

305.913,00

317.578,00

65.665,00

65.665,00

65.665,00

65.665,00

65.665,00

322.334,00 65.665,00

-251.066,00

-231.190,00

-235.674,00

-240.248,00

-251.913,00

-256.669,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000041: BD 2.50 De dienst burgeradministratie zorgt voor een optimale dienstverlening naar de burger. BD 2.50 De dienst burgeradministratie verzorgt de dienstverlening naar de burger toe voor alles wat betrekking heeft op bevolking en burgerlijke stand. Ze is de link tussen de burger en de overheid. De dienst voert de opgelegde taken van de hogere overheid adequaat uit. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

316.731,00

296.855,00

301.339,00

305.913,00

317.578,00

65.665,00

65.665,00

65.665,00

65.665,00

65.665,00

322.334,00 65.665,00

-251.066,00

-231.190,00

-235.674,00

-240.248,00

-251.913,00

-256.669,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000058: AP 2.50.1: De bestaande werking wordt zo efficiĂŤnt en klantvriendelijk mogelijk verdergezet. AP 2.50.1: De bestaande werking wordt zo efficiĂŤnt en klantvriendelijk mogelijk verdergezet. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

73.500,00

66.500,00

66.500,00

66.500,00

73.500,00

73.500,00

64.680,00

64.680,00

64.680,00

64.680,00

64.680,00

64.680,00

-8.820,00

-1.820,00

-1.820,00

-1.820,00

-8.820,00

-8.820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

40 / 207


Actie: AC000104: BURG. ADM.- Gekwalificeerd personeel van de dienst burgeradministratie krijgt de nodige werkingsmidd BURG. ADM.- Gekwalificeerd personeel van de dienst burgeradministratie krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

73.500,00

66.500,00

66.500,00

66.500,00

73.500,00

73.500,00

64.680,00

64.680,00

64.680,00

64.680,00

64.680,00

64.680,00

-8.820,00

-1.820,00

-1.820,00

-1.820,00

-8.820,00

-8.820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000105: BURG. ADM.- werkplek herinrichting: werkplekken naar de balie brengen, melkfolie tegen pottenkijkers BURG. ADM.- werkplek herinrichting: werkplekken naar de balie brengen, melkfolie tegen pottenkijkers en warmte van zon, airco/luchtverversing Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000106: BURG. ADM.- mogelijkheid onderzoeken om alle procedures op alle computers te kunnen uitvoeren BURG. ADM.- mogelijkheid onderzoeken om alle procedures op alle computers te kunnen uitvoeren Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

41 / 207


Actie: AC000107: BURG. ADM.- Verdere reorganisatie van de gemeentelijke begraafplaats. BURG. ADM.- Verdere reorganisatie van de gemeentelijke begraafplaats (introductie van eenvormige graven perk B en inventaris /opruiming concessies perk D) => budgetten voorzien bij infrastructuur Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000059: AP 2.50.2: Dienstverlening aan de burger en bereikbaarheid verhogen. AP 2.50.2: Dienstverlening aan de burger en bereikbaarheid verhogen door het nemen van vernieuwende initiatieven zoals werken op afspraak, afhaalkluisjes en uitbouw van e-loket. Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan de ondersteuning van inwoners die niet thuis zijn in de digitale wereld. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

243.231,00

230.355,00

234.839,00

239.413,00

244.078,00

985,00

985,00

985,00

985,00

985,00

248.834,00 985,00

-242.246,00

-229.370,00

-233.854,00

-238.428,00

-243.093,00

-247.849,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000108: BURG. ADM.- uitbouw van het e-loket en de digitale handtekening BURG. ADM.- uitbouw van het e-loket en de digitale handtekening Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

42 / 207


Actie: AC000109: BURG. ADM.- inzetten op digitalisering (nav DABS met als gevolg streven naar cleandesk) door promoti BURG. ADM.- inzetten op digitalisering (nav DABS met als gevolg streven naar cleandesk) door promotie van Osirisplatform (begrafenissen) en digitale woonstcontrole en vreemdelingenmodule Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000110: BURG. ADM.- introductie naar werken op afspraak ism met andere diensten BURG. ADM.- introductie naar werken op afspraak ism met andere diensten Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000111: BURG. ADM.- investeren in afsluitbare kastjes om de burgers van documenten te voorzien (voor zover d BURG. ADM.- investeren in afsluitbare kastjes om de burgers van documenten te voorzien (voor zover dit niet digitaal kan) buiten de openingsuren Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

43 / 207


Actie: AC000112: BURG. ADM.- Algemene actie exploitatie. BURG. ADM.- Algemene actie exploitatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

243.231,00

230.355,00

234.839,00

239.413,00

244.078,00

985,00

985,00

985,00

985,00

985,00

248.834,00 985,00

-242.246,00

-229.370,00

-233.854,00

-238.428,00

-243.093,00

-247.849,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000060: AP 2.50.3: Warm onthaal van nieuwe inwoners gaat hand in hand met het verstrekken van informatie. AP 2.50.3: Warm onthaal van nieuwe inwoners gaat hand in hand met het verstrekken van informatie over onze gemeente en haar troeven. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000113: BURG. ADM - Onthaalbrochure voor nieuwe inwoners BURG. ADM - Onthaalbrochure voor nieuwe inwoners Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

44 / 207


Inhoudstabel: AOD-G-VEILIGHD: DOMEIN Algemene en Ondersteunende Diensten DOMEIN Algemene en Ondersteunende Diensten Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.007.412,00

1.048.304,00

1.066.007,00

1.094.565,00

1.123.919,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.150.938,00 2.000,00

-1.005.412,00

-1.046.304,00

-1.064.007,00

-1.092.565,00

-1.121.919,00

-1.148.938,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000042: BD 2.60 Het lokale politiekorps en de brandweer staan in voor de basiszorg op gebied van veiligheid. BD 2.60 Het lokale politiekorps en de brandweer staan in voor de basiszorg op gebied van veiligheid om zo de leefbaarheid en de leefkwaliteit van de lokale gemeenschap te garanderen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.007.412,00

1.048.304,00

1.066.007,00

1.094.565,00

1.123.919,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.150.938,00 2.000,00

-1.005.412,00

-1.046.304,00

-1.064.007,00

-1.092.565,00

-1.121.919,00

-1.148.938,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000061: AP 2.60.1: We nemen initiatieven ter bevordering van veilige buurten. AP 2.60.1: We nemen initiatieven ter bevordering van veilige buurten en ondersteunen oa. de buurtpreventieapp en camerabewaking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

45 / 207


Actie: AC000114: VEILIGHEID- We nemen initiatieven ter bevordering van veilige buurten en ondersteunen oa. de buurtp VEILIGHEID- We nemen initiatieven ter bevordering van veilige buurten en ondersteunen oa. de buurtpreventieapp en camerabewaking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000062: AP 2.60.2: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. AP 2.60.2: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking via de werkingsbijdrage aan de zones. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.007.412,00

1.048.304,00

1.066.007,00

1.094.565,00

1.123.919,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.150.938,00 2.000,00

-1.005.412,00

-1.046.304,00

-1.064.007,00

-1.092.565,00

-1.121.919,00

-1.148.938,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000115: VEILIGHEID- Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking via de werk VEILIGHEID - Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking via de werkingsbijdrage aan de zones. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.007.412,00

1.048.304,00

1.066.007,00

1.094.565,00

1.123.919,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.150.938,00 2.000,00

-1.005.412,00

-1.046.304,00

-1.064.007,00

-1.092.565,00

-1.121.919,00

-1.148.938,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

46 / 207


Inhoudstabel: AOD-G-LOK.ECON.: DOMEIN Algemene en Ondersteunende Diensten DOMEIN Algemene en Ondersteunende Diensten Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

34.828,00

33.885,00

34.450,00

35.028,00

35.616,00

369,00

369,00

369,00

369,00

369,00

36.218,00 369,00

-34.459,00

-33.516,00

-34.081,00

-34.659,00

-35.247,00

-35.849,00

350.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-350.000,00

0,00

0,00

-150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000043: BD 2.70 Het gemeentebestuur creĂŤert een ondernemersvriendelijk klimaat. BD 2.70 Het gemeentebestuur creĂŤert een ondernemersvriendelijk klimaat om lokale handel en horeca aantrekkelijker te maken voor ondernemers. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

34.828,00

33.885,00

34.450,00

35.028,00

35.616,00

369,00

369,00

369,00

369,00

369,00

36.218,00 369,00

-34.459,00

-33.516,00

-34.081,00

-34.659,00

-35.247,00

-35.849,00

350.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-350.000,00

0,00

0,00

-150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000063: AP 2.70.1: De lokale economie ondersteunen en maatregelen nemen tbv het lokale ondernemerschap. AP 2.70.1: De lokale economie ondersteunen en maatregelen nemen om het lokale ondernemerschap te bevorderen ondermeer door beschikbare subsidies optimaal in te zetten. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

47 / 207


Actie: AC000116: LOK. ECON.- Stimuleren van handel in het kernwinkelgebied LOK. ECON.- Stimuleren van handel in het kernwinkelgebied Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000117: LOK. ECON.- Samenwerking met ondernemers en middenstandsvereniging stimuleren door aanbieden van vo LOK. ECON.- Samenwerking met ondernemers en middenstandsvereniging stimuleren door aanbieden van vorming en infosessies. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000118: LOK. ECON.- Opsporen en inzetten van subsidies LOK. ECON.- Opsporen en inzetten van subsidies Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000064: AP 2.70.2: Het aankopen van een handelspand ter stimulering van handel in het kernwinkelgebied. AP 2.70.2: Het aankopen van een handelspand ter stimulering van handel in het kernwinkelgebied. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

48 / 207


2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000119: LOK. ECON.- INVESTERING: Het aankopen van een handelspand ter stimulering van handel LOK. ECON.- INVESTERING: Het aankopen van een handelspand ter stimulering van handel in het kernwinkelgebied Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000065: AP 2.70.3: Het bestuur heeft oog voor sociale tewerkstelling. AP 2.70.3: Het bestuur heeft oog voor sociale tewerkstelling. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

4.310,00

2.810,00

2.810,00

2.810,00

2.810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.810,00 0,00

-4.310,00

-2.810,00

-2.810,00

-2.810,00

-2.810,00

-2.810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

49 / 207


Actie: AC000120: LOK. ECON.- Investeren in sociale tewerkstelling en sociale economie door verdere samenwerking met H LOK. ECON.- Investeren in sociale tewerkstelling en sociale economie door verdere samenwerking met Hebe, De Winning, BLM,... Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

4.310,00

2.810,00

2.810,00

2.810,00

2.810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.810,00 0,00

-4.310,00

-2.810,00

-2.810,00

-2.810,00

-2.810,00

-2.810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000066: AP 2.70.4: Het bestuur zet in op toerisme als motor voor lokale handel en horeca. AP 2.70.4: Het bestuur zet in op toerisme als motor voor lokale handel en horeca. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000121: LOK. ECON.- INVESTERING: Aantrekkelijk Vijverplein als link tussen het centrum en de sportzone/bez. LOK. ECON.- INVESTERING: Aantrekkelijk Vijverplein als link tussen het centrum en de sportzone/bezoekerscentrum Lieteberg Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000067: AP 2.70.5: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

50 / 207


AP 2.70.5: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

30.518,00

31.075,00

31.640,00

32.218,00

32.806,00

369,00

369,00

369,00

369,00

369,00

33.408,00 369,00

-30.149,00

-30.706,00

-31.271,00

-31.849,00

-32.437,00

-33.039,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000122: LOK. ECON.- Algemene actie exploitatie. LOK. ECON.- Algemene actie exploitatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

30.518,00

31.075,00

31.640,00

32.218,00

32.806,00

369,00

369,00

369,00

369,00

369,00

33.408,00 369,00

-30.149,00

-30.706,00

-31.271,00

-31.849,00

-32.437,00

-33.039,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Inhoudstabel: AOD-G-EREDNST: DOMEIN Algemene en Ondersteunende Diensten DOMEIN Algemene en Ondersteunende Diensten Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

112.917,00

151.906,00

139.047,00

143.706,00

146.052,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149.190,00 0,00

-112.917,00

-151.906,00

-139.047,00

-143.706,00

-146.052,00

-149.190,00

133.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-133.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

51 / 207


Beleidsdoelstelling: BD000044: BD 2.80 Het gemeentebestuur wil de organisatie van de erediensten verder ondersteunen. BD 2.80 Het gemeentebestuur wil de organisatie van de erediensten verder ondersteunen binnen de financiĂŤle mogelijkheden van de gemeente. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

112.917,00

151.906,00

139.047,00

143.706,00

146.052,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149.190,00 0,00

-112.917,00

-151.906,00

-139.047,00

-143.706,00

-146.052,00

-149.190,00

133.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-133.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000068: AP 2.80.1: Inzetten op religieus cultureel erfgoed O.L. Vrouwkerk, Sint Jozefskerk en pastorij. AP 2.80.1: Inzetten op religieus cultureel erfgoed O.L. Vrouwkerk, Sint Jozefskerk en pastorij. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-133.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000123: EREDNST- INVESTERING: Investeringen in O.L. Vrouwkerk en St. Jozef ism de kerkfabriek. EREDNST- INVESTERING: Investeringen in O.L. Vrouwkerk en St. Jozef in samenwerking met de kerkfabriek. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-133.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000069: AP 2.80.2: De kerkfabrieken krijgen via de werkingsbijdrage de nodige Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

52 / 207


werkingsmiddelen. AP 2.80.2: De kerkfabrieken krijgen via de werkingsbijdrage de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

112.917,00

151.906,00

139.047,00

143.706,00

146.052,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149.190,00 0,00

-112.917,00

-151.906,00

-139.047,00

-143.706,00

-146.052,00

-149.190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000124: EREDNST- Algemene actie exploitatie. EREDNST- Algemene actie exploitatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

112.917,00

151.906,00

139.047,00

143.706,00

146.052,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149.190,00 0,00

-112.917,00

-151.906,00

-139.047,00

-143.706,00

-146.052,00

-149.190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Inhoudstabel: RUIMTE-G-GEBOUWEN: DOMEIN Ruimte DOMEIN Ruimte Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

189.890,00

193.688,00

197.560,00

201.511,00

205.545,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

209.651,00 73.636,00

-116.254,00

-120.052,00

-123.924,00

-127.875,00

-131.909,00

-136.015,00

329.000,00

1.575.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-329.000,00

-1.575.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

53 / 207


Beleidsdoelstelling: BD000045: BD 3.10 De dienst gebouwen zorgt voor gebruiksvriendelijke, toegankelijke en kwalitatieve gebouwen. BD 3.10 De dienst gebouwen wil de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en de kwaliteit van de gemeentelijke gebouwen in stand houden en op een duurzame manier verbeteren. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

189.890,00

193.688,00

197.560,00

201.511,00

205.545,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

209.651,00 73.636,00

-116.254,00

-120.052,00

-123.924,00

-127.875,00

-131.909,00

-136.015,00

329.000,00

1.575.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-329.000,00

-1.575.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000070: AP 3.10.1: Renovatie van het gemeentehuis en zijn onmiddellijke omgeving in functie van de noden. AP 3.10.1: Renovatie van het gemeentehuis en zijn onmiddellijke omgeving in functie van de huidige en toekomstige noden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-254.000,00

-1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000125: GEBOUWEN- INVESTERING: Analyse actuele situatie gemeentehuis, knelpunten en behoeften en omzetting GEBOUWEN- INVESTERING: Analyse actuele situatie gemeentehuis, knelpunten en behoeften en omzetting in actieplan Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-254.000,00

-1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

54 / 207


Actie: AC000127: GEBOUWEN- Investering: AED toestel GEBOUWEN- Investering: AED toestel Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000071: AP 3.10.2: Renoveren en toegankelijker maken van sporthal de Blookberg (ism sportdienst) AP 3.10.2: Renoveren en toegankelijker maken van sporthal de Blookberg (ism sportdienst => budgetten bij sport). Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000128: GEBOUWEN– INVESTERING: Renovatie Sporthal => investering bij sport GEBOUWEN– INVESTERING: Renovatie Sporthal => investering bij sport Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000072: AP 3.10.3: Renovatie van jeugdhuis de Kaller (ism jeugddienst). AP 3.10.3: Renovatie van jeugdhuis de Kaller (ism jeugddienst => budgetten bij jeugd). Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

55 / 207


2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000129: GEBOUWEN- INVESTERING: Renovatie De Kaller => investering bij jeugd GEBOUWEN- INVESTERING: Renovatie De Kaller => investering bij jeugd Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000073: AP 3.10.4: De Beschikbare ruimte van het gemeentelijk patrimonium optimaal invullen en gebruiken. AP 3.10.4: De Beschikbare ruimte van het gemeentelijk patrimonium optimaal invullen en gebruiken. Hierdoor kan de dienstverlening naar de bevolking nog verbeteren. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

56 / 207


Actie: AC000131: GEBOUWEN - Gebruik gemeentelijke lokalen (inclusief scholen) optimaliseren GEBOUWEN - Gebruik gemeentelijke lokalen (inclusief scholen) optimaliseren Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

73.636,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000130: GEBOUWEN- INVESTERING: Kleine verbeteringswerken diverse gebouwen GEBOUWEN- INVESTERING: Kleine verbeteringswerken diverse gebouwen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000074: AP 3.10.5: Een trouwzaal inrichten op een externe locatie. AP 3.10.5: Een trouwzaal inrichten op een externe locatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

57 / 207


Actie: AC000132: GEBOUWEN- INVESTERING: Een trouwzaal inrichten op een externe locatie. GEBOUWEN- INVESTERING: Een trouwzaal inrichten op een externe locatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000075: AP 3.10.6: Het schoolhuis inrichten als centrum voor erfgoed en heemkunde. AP 3.10.6: Het schoolhuis inrichten als centrum voor erfgoed en heemkunde. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50.000,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000133: GEBOUWEN- INVESTERING: Herbestemming schoolhuis GEBOUWEN- INVESTERING: Herbestemming schoolhuis Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50.000,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000076: AP 3.10.7: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. AP 3.10.7: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

58 / 207


2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

189.890,00

193.688,00

197.560,00

201.511,00

205.545,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209.651,00 0,00

-189.890,00

-193.688,00

-197.560,00

-201.511,00

-205.545,00

-209.651,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000134: GEBOUWEN - ALGEMENE ACTIE GEBOUWEN - ALGEMENE ACTIE Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

189.890,00

193.688,00

197.560,00

201.511,00

205.545,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209.651,00 0,00

-189.890,00

-193.688,00

-197.560,00

-201.511,00

-205.545,00

-209.651,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Inhoudstabel: RUIMTE-G-TECHN.D.: DOMEIN Ruimte DOMEIN Ruimte Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.102.935,00

1.124.386,00

1.088.723,00

1.098.147,00

1.120.297,00

5.589,00

5.589,00

5.589,00

5.589,00

5.589,00

1.142.094,00 5.589,00

-1.097.346,00

-1.118.797,00

-1.083.134,00

-1.092.558,00

-1.114.708,00

-1.136.505,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-25.000,00

-25.000,00

-25.000,00

-25.000,00

-25.000,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

59 / 207


Beleidsdoelstelling: BD000046: BD 3.20 De werking van de technische diensten verderzetten en waarborgen. BD 3.20 De werking van de technische diensten verderzetten en waarborgen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.102.935,00

1.124.386,00

1.088.723,00

1.098.147,00

1.120.297,00

5.589,00

5.589,00

5.589,00

5.589,00

5.589,00

1.142.094,00 5.589,00

-1.097.346,00

-1.118.797,00

-1.083.134,00

-1.092.558,00

-1.114.708,00

-1.136.505,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-25.000,00

-25.000,00

-25.000,00

-25.000,00

-25.000,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000077: AP 3.20.1: Zorgen voor afdoend uitgeruste diensten door middel van een machine- en wagenpark. AP 3.20.1: Zorgen voor afdoend uitgeruste diensten door middel van een machine- en wagenpark. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

94.700,00

96.594,00

98.526,00

100.496,00

102.505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104.557,00 0,00

-94.700,00

-96.594,00

-98.526,00

-100.496,00

-102.505,00

-104.557,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000135: TECHN.D. - De aanleg van een stortplaats voor de borstelwagen. TECHN.D. - De aanleg van een stortplaats voor de borstelwagen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

60 / 207


Actie: AC000136: TECHN.D. - Actueel houden van en het onderhoud van het machine- en wagenpark. TECHN.D. - Actueel houden van en het onderhoud van het machine- en wagenpark. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

94.700,00

96.594,00

98.526,00

100.496,00

102.505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104.557,00 0,00

-94.700,00

-96.594,00

-98.526,00

-100.496,00

-102.505,00

-104.557,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000137: TECHN.D.- INVESTERING: investeren in voertuigen. TECHN.D.- INVESTERING: investeren in voertuigen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000078: AP 3.20.2: Zorgen voor afdoend uitgeruste diensten dmv gereedschap en technisch materiaal AP 3.20.2: Zorgen voor afdoend uitgeruste diensten door middel van gereedschap en technisch materiaal. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

61 / 207


Actie: AC000138: TECHN.D.- INVESTERING: Investeren in gereedschap en technisch materiaal TECHN.D.- INVESTERING: Investeren in gereedschap en technisch materiaal Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000079: AP 3.20.3: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. AP 3.20.3: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.008.235,00

1.027.792,00

990.197,00

997.651,00

1.017.792,00

5.589,00

5.589,00

5.589,00

5.589,00

5.589,00

1.037.537,00 5.589,00

-1.002.646,00

-1.022.203,00

-984.608,00

-992.062,00

-1.012.203,00

-1.031.948,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000139: TECHN. D. - Algemene actie exploitatie. TECHN. D. - Algemene actie exploitatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.008.235,00

1.027.792,00

990.197,00

997.651,00

1.017.792,00

5.589,00

5.589,00

5.589,00

5.589,00

5.589,00

1.037.537,00 5.589,00

-1.002.646,00

-1.022.203,00

-984.608,00

-992.062,00

-1.012.203,00

-1.031.948,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

62 / 207


Inhoudstabel: RUIMTE-G-INFRASTR: DOMEIN Ruimte DOMEIN Ruimte Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

558.329,00

527.294,00

532.089,00

548.091,00

553.304,00

151.261,00

123.027,00

123.039,00

123.052,00

123.064,00

569.729,00 123.077,00

-407.068,00

-404.267,00

-409.050,00

-425.039,00

-430.240,00

-446.652,00

547.256,00

235.000,00

125.000,00

185.000,00

235.000,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-547.256,00

-235.000,00

-125.000,00

-185.000,00

-235.000,00

-125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000047: BD 3.30 De infrastructuur van de gemeente Zutendaal wordt optimaal onderhouden. BD 3.30 De infrastructuur van de gemeente Zutendaal wordt optimaal onderhouden om inwoners en bezoekers op een comfortabele en veilige manier gebruik te laten maken van het openbaar domein, om dit uitnodigend te maken en zo het openbare leven in de gemeente te stimuleren. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

558.329,00

527.294,00

532.089,00

548.091,00

553.304,00

151.261,00

123.027,00

123.039,00

123.052,00

123.064,00

569.729,00 123.077,00

-407.068,00

-404.267,00

-409.050,00

-425.039,00

-430.240,00

-446.652,00

547.256,00

235.000,00

125.000,00

185.000,00

235.000,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-547.256,00

-235.000,00

-125.000,00

-185.000,00

-235.000,00

-125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000080: AP 3.30.1: De rotonde van Gewaai wordt heraangelegd. AP 3.30.1: De rotonde van Gewaai wordt heraangelegd. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

63 / 207


Actie: AC000140: INFRASTR.- INVESTERING: Heraanleg rotonde Gewaai INFRASTR.- INVESTERING: Heraanleg rotonde Gewaai Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000081: AP 3.30.2: De gemeentelijke begraafplaats wordt verder ingericht als een warme plek. AP 3.30.2: De gemeentelijke begraafplaats wordt verder ingericht als een warme plek met voldoende groen om waardig afscheid te nemen en te herdenken. De mogelijkheden voor een natuurbegraafplaats worden onderzocht. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

7.000,00

12.500,00

7.000,00

12.500,00

7.000,00

12.500,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

8.000,00

2.500,00

8.000,00

2.500,00

8.000,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000141: INFRASTR.- INVESTERING: Inrichting begraafplaats INFRASTR.- INVESTERING: Inrichting begraafplaats Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

64 / 207


Actie: AC000142: INFRASTR.- Onderhoud begraafplaats. INFRASTR.- Onderhoud begraafplaats. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

7.000,00

12.500,00

7.000,00

12.500,00

7.000,00

12.500,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

8.000,00

2.500,00

8.000,00

2.500,00

8.000,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000082: AP 3.30.3: Onderhouden van diverse wegen, fietspaden en voetpaden. AP 3.30.3: Onderhouden van diverse wegen, fietspaden en voetpaden. De bestaande faciliteiten onderhouden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235.000,00

125.000,00

125.000,00

185.000,00

185.000,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-235.000,00

-125.000,00

-125.000,00

-185.000,00

-185.000,00

-125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000143: INFRASTR. - Belijningswerken INFRASTR. - Belijningswerken Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

65 / 207


Actie: AC000144: INFRASTR.- INVESTERING: Bestrijkingswerken INFRASTR.- INVESTERING: Bestrijkingswerken Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

180.000,00

180.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-120.000,00

-120.000,00

-120.000,00

-180.000,00

-180.000,00

-120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000145: INFRASTR.- INVESTERING: Opwaardering groen - plantenvakken centrum INFRASTR.- INVESTERING: Opwaardering groen - plantenvakken centrum Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000146: INFRASTR.- INVESTERING: Heraanleg voetpaden Geerkensveld INFRASTR.- INVESTERING: Heraanleg voetpaden Geerkensveld Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

66 / 207


Actie: AC000147: INFRASTR.- INVESTERING: Aankoop straatmeubilair INFRASTR.- INVESTERING: Aankoop straatmeubilair Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000083: AP 3.30.4: Aanpakken van wateroverlast en verdere uitbouw van het rioleringsnetwerk. AP 3.30.4: Aanpakken van wateroverlast. Ondanks een goed uitgerust rioleringsnetwerk is er nog noodzaak aan een verdere uitbouw van het netwerk om wateroverlast tegen te kunnen gaan. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000148: INFRASTR.- INVESTERING: Rioleringswerken Wiemesmeer INFRASTR.- INVESTERING: Rioleringswerken Wiemesmeer Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

67 / 207


Actie: AC000435: INFRASTR.- INVESTERING: Verbetering waterafvoer Muggenbergstraat Delstraat INFRASTR.- INVESTERING: Verbetering waterafvoer Muggenbergstraat - Delstraat Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000149: INFRASTR. - INVESTERING: Gemeentelijke aandeel aanleg wegenis sociale woningbouwprojecten (project W INFRASTR. - INVESTERING: Gemeentelijke aandeel aanleg wegenis sociale woningbouwprojecten (project Wiemesmeer Landwaarts, project Justusveld,...) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000084: AP 3.30.5: Verbeteren van de infrastructuur op een duurzame manier. AP 3.30.5: Verbeteren van de infrastructuur op een duurzame manier. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

312.256,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-312.256,00

-110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

68 / 207


Actie: AC000150: INFRASTR. – INVESTERING : Verbetering schoolomgeving Wiemesmeer INFRASTR. – INVESTERING : Verbetering schoolomgeving Wiemesmeer Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000151: INFRASTR. - INVESTERING: Uitvoering doortocht binnen projectzones 1 +2 INFRASTR. - INVESTERING: Uitvoering doortocht binnen projectzones 1 +2 Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000152: INFRASTR. - INVESTERING: Herinrichting Asserweg INFRASTR. - INVESTERING: Herinrichting Asserweg Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

69 / 207


Actie: AC000153: INFRASTR. - INVESTERING: Studie verbetering verkeersveiligheid zwakke weggebruiker Korenstraat - Oud INFRASTR. - INVESTERING: Studie verbetering verkeersveiligheid zwakke weggebruiker Korenstraat - Oude Tramweg – Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000154: INFRASTR.- INVESTERING: Investeringen S-LIM. INFRASTR.- INVESTERING: Investeringen S-LIM. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212.256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-212.256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000085: AP 3.30.6: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. AP 3.30.6: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

551.329,00

514.794,00

525.089,00

535.591,00

546.304,00

136.261,00

108.027,00

108.039,00

108.052,00

108.064,00

557.229,00 108.077,00

-415.068,00

-406.767,00

-417.050,00

-427.539,00

-438.240,00

-449.152,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

70 / 207


Actie: AC000155: INFRASTR. - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: INFRASTR. - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

551.329,00

514.794,00

525.089,00

535.591,00

546.304,00

136.261,00

108.027,00

108.039,00

108.052,00

108.064,00

557.229,00 108.077,00

-415.068,00

-406.767,00

-417.050,00

-427.539,00

-438.240,00

-449.152,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Inhoudstabel: RUIMTE-G-MOBILITEIT: DOMEIN Ruimte DOMEIN Ruimte Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

94.036,00

95.127,00

96.258,00

97.413,00

98.591,00

1.246,00

1.246,00

1.246,00

1.246,00

1.246,00

99.791,00 1.246,00

-92.790,00

-93.881,00

-95.012,00

-96.167,00

-97.345,00

-98.545,00

185.000,00

105.000,00

5.000,00

25.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-185.000,00

-105.000,00

-5.000,00

-25.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000048: BD 3.40 De dienst mobiliteit werkt aan een verkeersveilig en bereikbaar Zutendaal, voor jong en oud. BD 3.40 De dienst mobiliteit werkt aan een verkeersveilig en bereikbaar Zutendaal, voor jong en oud, zowel inwoner als bezoeker. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

94.036,00

95.127,00

96.258,00

97.413,00

98.591,00

1.246,00

1.246,00

1.246,00

1.246,00

1.246,00

99.791,00 1.246,00

-92.790,00

-93.881,00

-95.012,00

-96.167,00

-97.345,00

-98.545,00

185.000,00

105.000,00

5.000,00

25.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-185.000,00

-105.000,00

-5.000,00

-25.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000086: AP 3.40.1: Werken aan een verkeersveilig Zutendaal met een duurzaam mobiliteitsplan als uitgangspunt AP 3.40.1: Werken aan een verkeersveilig Zutendaal met een duurzaam mobiliteitsplan als uitgangspunt. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

71 / 207


2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185.000,00

5.000,00

5.000,00

25.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-185.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-25.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000156: MOBILITEIT- Ontwikkeling en uitvoeren van een parkeerbeleidsplan. MOBILITEIT- Ontwikkeling en uitvoeren van een parkeerbeleidsplan. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000157: MOBILITEIT- INVESTERING: Uitvoeren van het mobiliteitsplan. MOBILITEIT- INVESTERING: Uitvoeren van het mobiliteitsplan. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

72 / 207


Actie: AC000158: MOBILITEIT- Mobipunten realiseren in Zutendaal en Wiemesmeer. MOBILITEIT- Mobipunten realiseren in Zutendaal en Wiemesmeer. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000159: MOBILITEIT- Inzetten op deelauto’s ikv van de nieuwe mobiliteitsopportuniteiten. MOBILITEIT- Inzetten op deelauto’s ikv van de nieuwe mobiliteitsopportuniteiten. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000160: MOBILITEIT- Vijverplein/Schoolstraat: onderzoek naar de mobiliteitsverbetering van de schoolomgeving MOBILITEIT- Vijverplein/Schoolstraat: onderzoek naar de mobiliteitsverbetering van de schoolomgeving en Vijverplein. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

73 / 207


Actie: AC000161: MOBILITEIT- Vervoersstijlen op elkaar aanpassen ikv de nieuwe vervoersregio. MOBILITEIT- Vervoersstijlen op elkaar aanpassen ikv de nieuwe vervoersregio. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000162: MOBILITEIT- Sensibiliseren van / naar duurzame mobiliteit. MOBILITEIT- Sensibiliseren van / naar duurzame mobiliteit. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000163: MOBILITEIT- Vertegenwoordiging in de vervoersregioraad. MOBILITEIT- Vertegenwoordiging in de vervoersregioraad. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

74 / 207


Actie: AC000164: MOBILITEIT- INVESTERING: Invoering trajectcontrole en ingebruikname ANPR camera’s. MOBILITEIT- INVESTERING: Invoering trajectcontrole en ingebruikname ANPR camera’s. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-180.000,00

0,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000165: MOBILITEIT- Opstellen verkeersveiligheidsplan / evaluatie en bijstellen. MOBILITEIT- Opstellen verkeersveiligheidsplan / evaluatie en bijstellen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000166: MOBILITEIT- INVESTERING: Verkeersborden. MOBILITEIT- INVESTERING: Verkeersborden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000087: AP 3.40.2: Zutendaal zet in op een sterk fietsbeleid. AP 3.40.2: Zutendaal zet in op een sterk fietsbeleid. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

75 / 207


2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000167: MOBILITEIT- INVESTERING: Aanleg Fietsring - Extra middelen voorzien om fietsring te voltooien. MOBILITEIT- INVESTERING: Aanleg Fietsring - Extra middelen voorzien om fietsring te voltooien. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000168: MOBILITEIT- INVESTERING: Fietspad Sellerveldstraat ikv toeristisch netwerk. MOBILITEIT- INVESTERING: Fietspad Sellerveldstraat ikv toeristisch netwerk. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

76 / 207


Actie: AC000169: MOBILITEIT.- Inzetten op fietsenparkings bij evenementen. MOBILITEIT.- Inzetten op fietsenparkings bij evenementen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000170: MOBILITEIT- Regulier onderhoud van het fietsroutenetwerk in Zutendaal. MOBILITEIT- Regulier onderhoud van het fietsroutenetwerk in Zutendaal. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000088: AP 3.40.3: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. AP 3.40.3: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

94.036,00

95.127,00

96.258,00

97.413,00

98.591,00

1.246,00

1.246,00

1.246,00

1.246,00

1.246,00

99.791,00 1.246,00

-92.790,00

-93.881,00

-95.012,00

-96.167,00

-97.345,00

-98.545,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

77 / 207


Actie: AC000171: MOBILITEIT- Algemene actie exploitatie mobiliteit. MOBILITEIT- Algemene actie exploitatie mobiliteit. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

94.036,00

95.127,00

96.258,00

97.413,00

98.591,00

1.246,00

1.246,00

1.246,00

1.246,00

1.246,00

99.791,00 1.246,00

-92.790,00

-93.881,00

-95.012,00

-96.167,00

-97.345,00

-98.545,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Inhoudstabel: RUIMTE-G-OMG-MILIEU: DOMEIN Ruimte DOMEIN Ruimte Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

885.800,00

897.663,00

827.198,00

839.979,00

853.013,00

65.132,00

65.132,00

140.132,00

140.132,00

140.132,00

866.310,00 140.132,00

-820.668,00

-832.531,00

-687.066,00

-699.847,00

-712.881,00

-726.178,00

80.000,00

30.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-80.000,00

-30.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

91.014,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-91.014,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000049: BD 3.50 De gemeente Zutendaal voert een duurzaam natuur- en milieubeleid. BD 3.50 De gemeente Zutendaal voert een duurzaam natuur- en milieubeleid waar mens en dier op een respectvolle manier in harmonie leven met hun omgeving. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

885.800,00

897.663,00

827.198,00

839.979,00

853.013,00

65.132,00

65.132,00

140.132,00

140.132,00

140.132,00

866.310,00 140.132,00

-820.668,00

-832.531,00

-687.066,00

-699.847,00

-712.881,00

-726.178,00

80.000,00

30.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-80.000,00

-30.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

91.014,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-91.014,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000089: AP 3.50.1: De gemeente Zutendaal behoudt en versterkt de Zutendaalse natuur en biodiversiteit. AP 3.50.1: Het groenste snoepje moet blijven smaken, daarom voert de gemeente Zutendaal een beleid gericht op het behoud en de versterking van de Zutendaalse natuur en biodiversiteit. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

78 / 207


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.000,00 0,00

-13.000,00

-13.000,00

-13.000,00

-13.000,00

-13.000,00

-13.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000172: MILIEU/DUURZAAM- Verder uitvoeren landschapsplan met aandacht voor het beheer van de verschillende l MILIEU/DUURZAAM- Verder uitvoeren landschapsplan met aandacht voor het beheer van de verschillende landschapstypen via een partner zoals bvb RLKM. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000173: MILIEU/DUURZAAM- INVESTERING: Ondersteunen initiatieven die de ecologische en landschappelijke kwali MILIEU/DUURZAAM- INVESTERING: Ondersteunen initiatieven die de ecologische en landschappelijke kwaliteiten verhogen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

79 / 207


Actie: AC000174: MILIEU/DUURZAAM- Implementeren van een subsidiesysteem waarin mensen op kleinschalig niveau gemotive MILIEU/DUURZAAM- Implementeren van een subsidiesysteem waarin mensen op kleinschalig niveau gemotiveerd worden om bewuster te leven. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.000,00 0,00

-13.000,00

-13.000,00

-13.000,00

-13.000,00

-13.000,00

-13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000175: MILIEU/DUURZAAM- Vergroenen van de woon- en leefomgeving. MILIEU/DUURZAAM- Vergroenen van de woon- en leefomgeving. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000176: MILIEU/DUURZAAM- Stiltegebied Zwarteput verder uitbouwen als stiltegebied. MILIEU/DUURZAAM- Stiltegebied Zwarteput verder uitbouwen als stiltegebied. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

80 / 207


Actie: AC000177: MILIEU/DUURZAAM- Verduurzamen aanleg en onderhoud openbaar groen (cfr. uitgaven bij infrastructuur). MILIEU/DUURZAAM- Verduurzamen aanleg en onderhoud openbaar groen (cfr. uitgaven bij infrastructuur). Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000090: AP 3.50.2: De Gemeente Zutendaal voert een duurzaam milieubeleid. AP 3.50.2: De Gemeente Zutendaal voert een duurzaam milieubeleid om de kwaliteit van de leefomgeving te bewaken en te bevorderen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000178: MILIEU/DUURZAAM- Bewaken en monitoren kwaliteit leefomgeving rond industrieterrein Genk-Zuid. MILIEU/DUURZAAM-Bewaken en monitoren kwaliteit leefomgeving rond industrieterrein Genk-Zuid. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

81 / 207


Actie: AC000179: MILIEU/DUURZAAM- Toepassen van wetgeving en rapportering (het opvolgen van de lucht-, water-, bodem MILIEU/DUURZAAM-Toepassen van wetgeving en rapportering (het opvolgen van de lucht-, water-, bodem-, geluids- en lichtkwaliteit binnen de wettelijk vastgelegde normen op bepaalde tijdstippen; rioleringsgraad; bestrijdingsmiddelen) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000180: MILIEU/DUURZAAM- Mobiele camera’s worden ingezet om zwerfvuil en sluikstorten een halt toe te roepe MILIEU/DUURZAAM- Mobiele camera’s worden ingezet om zwerfvuil en sluikstorten een halt toe te roepen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000181: MILIEU/DUURZAAM– De gemeente voert een duurzaam afvalbeleid dat de focus legt op preventie, sorte MILIEU/DUURZAAM– De gemeente voert een duurzaam afvalbeleid dat de focus legt op preventie, sorteren en recycleren in samenwerking met Limburg.net. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000091: AP 3.50.3: De gemeente Zutendaal voert een verantwoord bosbeleid. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

82 / 207


AP 3.50.3: De gemeente Zutendaal voert een verantwoord bosbeleid. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

26.500,00

26.500,00

26.500,00

26.500,00

26.500,00

26.500,00

24.000,00

24.000,00

99.000,00

99.000,00

99.000,00

99.000,00

-2.500,00

-2.500,00

72.500,00

72.500,00

72.500,00

72.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000182: MILIEU/DUURZAAM- Verder uitvoeren van het bosbeheersplan (dunningen, bosrandvegetaties, open plekke MILIEU/DUURZAAM- Verder uitvoeren van het bosbeheersplan (dunningen, bosrandvegetaties, open plekken,...)en het opzetten van samenwerkingsverbanden met natuurverenigingen, plaatselijke landbouwers, bosgroep(en) en vrijwilligers inzake beheer. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

17.000,00

17.000,00

92.000,00

92.000,00

92.000,00

92.000,00

10.500,00

10.500,00

85.500,00

85.500,00

85.500,00

85.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000183: MILIEU/DUURZAAM- Uitvoeren uitgebreid gezamenlijk bosbeheersplan. MILIEU/DUURZAAM- Uitvoeren uitgebreid gezamenlijk bosbeheersplan. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

20.000,00 7.000,00

-13.000,00

-13.000,00

-13.000,00

-13.000,00

-13.000,00

-13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

83 / 207


Actie: AC000184: MILIEU/DUURZAAM- Behalen FSC-label. MILIEU/DUURZAAM- Behalen FSC-label. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000185: MILIEU/DUURZAAM- Duurzame toegankelijkheid en duurzaam gebruik bossen uitwerken en toepassen. MILIEU/DUURZAAM- Duurzame toegankelijkheid en duurzaam gebruik bossen uitwerken en toepassen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000092: AP 3.50.4: De Gemeente Zutendaal voert een duurzaamheidsbeleid met als leidraad het klimaatactieplan AP 3.50.4: De Gemeente Zutendaal voert een duurzaamheidsbeleid met als leidraad het klimaatactieplan. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00 0,00

-8.000,00

-8.000,00

-8.000,00

-8.000,00

-8.000,00

-8.000,00

55.000,00

30.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-55.000,00

-30.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

84 / 207


Actie: AC000186: MILIEU/DUURZAAM- Uitvoeren klimaatactieplan met als doel tegen 2020 20% energie en CO2 te besparen. MILIEU/DUURZAAM- Uitvoeren klimaatactieplan met als doel tegen 2020 20% energie en CO2 te besparen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000187: MILIEU/DUURZAAM- INVESTERING: Besparen van energie bij overheid en burgers MILIEU/DUURZAAM- INVESTERING: Besparen van energie bij overheid en burgers en het promoten en ondersteunen van alternatieve duurzame energievormen – oa reguliere (straat)verlichting vervangen door LED verlichting. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.000,00

30.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-55.000,00

-30.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000188: MILIEU/DUURZAAM- Er wordt gekozen voor duurzame en lokale producten (Aankoopbeleid, sensibilisatie MILIEU/DUURZAAM- Er wordt gekozen voor duurzame en lokale producten (Aankoopbeleid, sensibilisatie acties, lekker lokaal, ‌). Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

85 / 207


Actie: AC000189: MILIEU/DUURZAAM- INVESTERING: Uitvoering PDPO project: 'Eet lokaal, denk globaal' MILIEU/DUURZAAM- INVESTERING: Uitvoering PDPO project: 'Eet lokaal, denk globaal' als motor voor plattelandsontwikkeling. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00 0,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000190: MILIEU/DUURZAAM- Organisatie van het jaarlijks evenement "Lekker Lokaal" waarbij wordt samengewerkt MILIEU/DUURZAAM- Organisatie van het jaarlijks evenement "Lekker Lokaal" waarbij wordt samengewerkt tussen de diensten duurzaamheid, milieu, ontwikkelingssamenwerking,... Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00 0,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000093: AP 3.50.5: Zorgen voor welzijn van dieren en oog hebben voor diversiteit van lokale fauna en flora. AP 3.50.5: Zorgen voor welzijn van dieren en oog hebben voor diversiteit van de lokale fauna en flora. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

420.622,00

429.035,00

437.616,00

446.368,00

455.295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

464.401,00 0,00

-420.622,00

-429.035,00

-437.616,00

-446.368,00

-455.295,00

-464.401,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

86 / 207


Actie: AC000191: MILIEU/DUURZAAM– Acties ter ondersteuning van het welzijn van diverse fauna (uilenkasten, egeltun MILIEU/DUURZAAM– Acties ter ondersteuning van het welzijn van diverse fauna (uilenkasten, egeltunnels, ….)INVESTERING. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

420.622,00

429.035,00

437.616,00

446.368,00

455.295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

464.401,00 0,00

-420.622,00

-429.035,00

-437.616,00

-446.368,00

-455.295,00

-464.401,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000192: MILIEU/DUURZAAM– Bijenvriendelijke maatregelen. MILIEU/DUURZAAM– Bijenvriendelijke maatregelen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000193: MILIEU/DUURZAAM:– Sensibiliseringsacties, campagne, … MILIEU/DUURZAAM– Sensibiliseringsacties, campagne, … Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

87 / 207


Actie: AC000194: MILIEU/DUURZAAM- INVESTERING: Investeringen voor verbetering dierenwelzijn.. MILIEU/DUURZAAM- INVESTERING: Investeringen voor de verbetering van het dierenwelzijn. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000094: AP 3.50.6: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. AP 3.50.6: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

417.678,00

421.128,00

342.082,00

346.111,00

350.218,00

41.132,00

41.132,00

41.132,00

41.132,00

41.132,00

354.409,00 41.132,00

-376.546,00

-379.996,00

-300.950,00

-304.979,00

-309.086,00

-313.277,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91.014,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-91.014,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000195: MILIEU/DUURZAAM- Algemene actie exploitatie. MILIEU/DUURZAAM- Algemene actie exploitatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

417.678,00

421.128,00

342.082,00

346.111,00

350.218,00

41.132,00

41.132,00

41.132,00

41.132,00

41.132,00

354.409,00 41.132,00

-376.546,00

-379.996,00

-300.950,00

-304.979,00

-309.086,00

-313.277,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91.014,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-91.014,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

88 / 207


Inhoudstabel: RUIMTE-G-OMG-RO: DOMEIN Ruimte DOMEIN Ruimte Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

363.618,00

369.978,00

376.559,00

383.164,00

389.999,00

6.939,00

6.939,00

6.939,00

6.939,00

6.939,00

396.862,00 6.939,00

-356.679,00

-363.039,00

-369.620,00

-376.225,00

-383.060,00

-389.923,00

20.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

-100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000050: BD 3.60 De dienst ruimtelijke ordening staat in voor een optimaal ruimtelijk beleid en woonbeleid. BD 3.60 De dienst ruimtelijke ordening staat in voor een optimaal ruimtelijk beleid en woonbeleid. Ze verstrekt de nodige informatie aan de burger en zorgt voor de aflevering en opvolging van diverse vergunningen en biedt ruimte voor herwaardering van kernen, ondernemers en private initiatieven. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

363.618,00

369.978,00

376.559,00

383.164,00

389.999,00

6.939,00

6.939,00

6.939,00

6.939,00

6.939,00

396.862,00 6.939,00

-356.679,00

-363.039,00

-369.620,00

-376.225,00

-383.060,00

-389.923,00

20.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

-100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000095: AP 3.60.1: Uitvoering Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. (uitvoering RUP). AP 3.60.1: Uitvoering Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. (uitvoering RUP). Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

89 / 207


Actie: AC000196: R.O.-Bij de opmaak van de RUP's wordt er bijzondere aandacht besteed aan projecten in het kader van R.O.- Bij de opmaak van de RUP's wordt er bijzondere aandacht besteed aan projecten in het kader van betaalbaar en kwalitatief wonen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000197: R.O.- INVESTERING: Opmaken RUP's binnen GRS Zutendaal. R.O.- INVESTERING: Opmaken RUP's binnen GRS Zutendaal. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000096: AP 3.60.2: Verdere uitvoering BPA Dorpskern. AP 3.60.2: Verdere uitvoering BPA Dorpskern. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

90 / 207


Actie: AC000198: R.O.- INVESTERING: Investering in het openbaar domein. R.O.- INVESTERING: Investering in het openbaar domein. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000199: R.O. - INVESTERING: Ontwikkelen projectzone 3 en 4 BPA Dorpskern (erelonen) R.O. - INVESTERING: Ontwikkelen projectzone 3 en 4 BPA Dorpskern (erelonen) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000097: AP 3.60.3: Betaalbaar en kwalitatief wonen voor jong en oud. AP 3.60.3: Betaalbaar en kwalitatief wonen voor jong en oud. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

91 / 207


Actie: AC000200: R.O.- Bij de gemeentelijke projecten maximaal inzetten op de realisatie van sociale huurwoningen. R.O.- Bij de gemeentelijke projecten maximaal inzetten op de realisatie van sociale huurwoningen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000201: R.O.- Bereiken van bindend sociaal objectief. R.O.- Bereiken van bindend sociaal objectief. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000202: R.O.- INVESTERING: Opmaak woonplan GAOZ. R.O.- INVESTERING: Opmaak woonplan GAOZ. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

92 / 207


Actie: AC000203: R.O.- INVESTERING: Aankoop gronden voor bereiken sociaal objectief R.O.- INVESTERING: Aankoop gronden voor bereiken sociaal objectief Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000098: AP 3.60.4: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. AP 3.60.4: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

363.618,00

369.978,00

376.559,00

383.164,00

389.999,00

6.939,00

6.939,00

6.939,00

6.939,00

6.939,00

396.862,00 6.939,00

-356.679,00

-363.039,00

-369.620,00

-376.225,00

-383.060,00

-389.923,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000204: R.O.- Algemene actie exploitatie. R.O.- Algemene actie exploitatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

327.578,00

333.287,00

339.109,00

345.045,00

351.101,00

6.939,00

6.939,00

6.939,00

6.939,00

6.939,00

357.276,00 6.939,00

-320.639,00

-326.348,00

-332.170,00

-338.106,00

-344.162,00

-350.337,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

93 / 207


Actie: AC000205: R.O.- IGS handhaving en Woonbeleid Midlim. R.O.- IGS handhaving Midlim - Woonbeleid GAOZ - Sociaal Verhuur Kantoor Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

36.040,00

36.691,00

37.450,00

38.119,00

38.898,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.586,00 0,00

-36.040,00

-36.691,00

-37.450,00

-38.119,00

-38.898,00

-39.586,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Inhoudstabel: MENS-G-BIB: DOMEIN Mens DOMEIN Mens Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

219.114,00

177.709,00

180.547,00

183.446,00

186.399,00

6.027,00

5.905,00

5.905,00

5.905,00

5.905,00

189.413,00 5.905,00

-213.087,00

-171.804,00

-174.642,00

-177.541,00

-180.494,00

-183.508,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000051: BD 4.10 De bibliotheek zorgt voor intellectuele ontspanning en kenniswerving voor iedereen. BD 4.10 De bibliotheek is voor iedereen toegankelijk, inwoners kunnen aan intellectuele ontspanning en kenniswerving doen, aangepast aan de hedendaagse noden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

219.114,00

177.709,00

180.547,00

183.446,00

186.399,00

6.027,00

5.905,00

5.905,00

5.905,00

5.905,00

189.413,00 5.905,00

-213.087,00

-171.804,00

-174.642,00

-177.541,00

-180.494,00

-183.508,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000099: AP 4.10.1: De bibliotheek is een ontmoetingsplek voor alle inwoners van Zutendaal. AP 4.10.1: De bibliotheek is een ontmoetingsplek voor alle inwoners van Zutendaal. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

94 / 207


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

7.150,00

7.150,00

7.150,00

7.150,00

7.150,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

7.150,00 1.350,00

-5.800,00

-5.800,00

-5.800,00

-5.800,00

-5.800,00

-5.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000206: BIB- De bibliotheek zorgt voor herkenbaarheid van de bib in de gemeente, het biblogo aan het gebouw, BIB- De bibliotheek zorgt voor herkenbaarheid van de bib in de gemeente, het biblogo aan het gebouw, in de briefwisseling , herkenbaarheid van het personeel, aanwezigheid op activiteiten van andere gemeentelijke diensten. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00 0,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000207: BIB- De bibliotheek zorgt voor voorleessessies voor jong en oud (o.a. luisterplekken) en evalueert h BIB- De bibliotheek zorgt voor voorleessessies voor jong en oud (o.a. luisterplekken) en evalueert het bestaande aanbod Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

4.150,00

4.150,00

4.150,00

4.150,00

4.150,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

4.150,00 1.350,00

-2.800,00

-2.800,00

-2.800,00

-2.800,00

-2.800,00

-2.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000100: AP 4.10.2: Er wordt een evaluatie gemaakt van het huidige ledenbestand van de bibliotheek. AP 4.10.2: Er wordt een evaluatie gemaakt van het huidige ledenbestand van de bibliotheek om zo een zicht te krijgen op de gebruikers. Ook de openingsuren worden geĂŤvalueerd. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

95 / 207


2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000208: BIB- Er wordt een evaluatie gemaakt van het huidige ledenbestand van de bibliotheek om zo een zicht BIB- Er wordt een evaluatie gemaakt van het huidige ledenbestand van de bibliotheek om zo een zicht te krijgen op de gebruikers. Ook de openingsuren worden geĂŤvalueerd. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000101: AP 4.10.3: De bibliotheek vormt een centrum van kennis en informatie. AP 4.10.3: De bibliotheek vormt een centrum van kennis en informatie, met aandacht voor de nieuwe media, educatie en levenslang leren. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

25.105,00

25.105,00

25.105,00

25.105,00

25.105,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

25.105,00 4.000,00

-21.105,00

-21.105,00

-21.105,00

-21.105,00

-21.105,00

-21.105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

96 / 207


Actie: AC000209: BIB- De bibliotheek zorgt voor een actuele en zorgvuldig samengestelde collecties BIB- De bibliotheek zorgt voor een actuele en zorgvuldig samengestelde collecties Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

22.550,00

22.550,00

22.550,00

22.550,00

22.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.550,00 0,00

-22.550,00

-22.550,00

-22.550,00

-22.550,00

-22.550,00

-22.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000210: BIB- De bibliotheek biedt gratis wifi aan. BIB- De bibliotheek biedt gratis wifi aan. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000211: BIB- De bibliotheek werkt met het Eengemaakt Bibliotheek Systeem (EBS) BIB- De bibliotheek werkt met het Eengemaakt Bibliotheek Systeem (EBS) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.555,00

1.555,00

1.555,00

1.555,00

1.555,00

1.555,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

2.445,00

2.445,00

2.445,00

2.445,00

2.445,00

2.445,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

97 / 207


Actie: AC000212: BIB- Organiseren van introductiebezoeken voor kleuters, voor jongeren en volwassenen. (in samenwerki BIB- Organiseren van introductiebezoeken voor kleuters, voor jongeren en volwassenen. (in samenwerking met bijvoorbeeld dienst jeugd, welzijn, cultuur,...). Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000213: BIB- De gemeente Zutendaal is een boekstartgemeente, de bibliotheek biedt in dit kader de nodige act BIB- De gemeente Zutendaal is een boekstartgemeente, de bibliotheek biedt in dit kader de nodige acties en ondersteuning aan Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00 0,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000214: BIB- De bibliotheek werkt nauw samen met de basisscholen van Zutendaal BIB- De bibliotheek werkt nauw samen met de basisscholen van Zutendaal Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000174: AP 4.10.4 : Er wordt een kwaliteitsvolle infrastructuur voorzien AP 4.10.4 : Er wordt een kwaliteitsvolle infrastructuur voorzien Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

98 / 207


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000215: BIB- INVESTERING: Omkasting van de verwarmingen - leveringskastje digitale media BIB- INVESTERING: Omkasting van de verwarmingen - leveringskastje - digitale media Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000216: BIB- Mogelijkheid bekijken tot het voorzien van een leveringskastje. BIB- Mogelijkheid bekijken tot het voorzien van een leveringskastje. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

99 / 207


Actie: AC000217: BIB- Blijven aanbieden van ruilkasten in de gemeente BIB- Blijven aanbieden van ruilkasten in de gemeente Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000175: AP 4.10.5: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking AP 4.10.5: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

186.859,00

145.454,00

148.292,00

151.191,00

154.144,00

677,00

555,00

555,00

555,00

555,00

157.158,00 555,00

-186.182,00

-144.899,00

-147.737,00

-150.636,00

-153.589,00

-156.603,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000218: BIB- Algemene actie exploitatie. BIB- Algemene actie exploitatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

186.859,00

145.454,00

148.292,00

151.191,00

154.144,00

677,00

555,00

555,00

555,00

555,00

157.158,00 555,00

-186.182,00

-144.899,00

-147.737,00

-150.636,00

-153.589,00

-156.603,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

100 / 207


Inhoudstabel: MENS-G-TOERISME: DOMEIN Mens DOMEIN Mens Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

148.933,00

150.106,00

127.245,00

123.663,00

124.330,00

29.769,00

29.769,00

29.769,00

29.769,00

29.769,00

125.011,00 29.769,00

-119.164,00

-120.337,00

-97.476,00

-93.894,00

-94.561,00

-95.242,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000052: BD 4.20 Het toeristisch aanbod wordt uitgebouwd en gepromoot. BD 4.20 Toerisme is ĂŠĂŠn van de belangrijkste troeven en groeimotor van onze gemeente. Het bestuur wil het complete toeristische aanbod verder uitbouwen en actief promoten op een duurzame wijze, met nadruk op de natuurbeleving en in evenwicht met de woonkwaliteit van onze inwoners. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

148.933,00

150.106,00

127.245,00

123.663,00

124.330,00

29.769,00

29.769,00

29.769,00

29.769,00

29.769,00

125.011,00 29.769,00

-119.164,00

-120.337,00

-97.476,00

-93.894,00

-94.561,00

-95.242,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000102: AP 4.20.1: Er wordt nauw samengewerkt met EVA Lieteberg. AP 4.20.1: Er wordt nauw samengewerkt met extern verzelfstandigd agentschap (EVA) Lieteberg. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00 0,00

-40.000,00

-40.000,00

-40.000,00

-40.000,00

-40.000,00

-40.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

101 / 207


Actie: AC000219: TOERISME- Uitvoeren beheersovereenkomst Lieteberg. TOERISME- uitvoeren beheersovereenkomst Lieteberg. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000220: TOERISME- voorzien van een werkingstoelage voor de Lieteberg TOERISME- voorzien van een werkingstoelage voor de Lieteberg Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00 0,00

-40.000,00

-40.000,00

-40.000,00

-40.000,00

-40.000,00

-40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000221: TOERISME- INVESTERING: De gemeente draagt de kosten van de investeringen in het gebouw Lieteberg TOERISME- INVESTERING: De gemeente draagt bij in de kosten van de investeringen in het gebouw Lieteberg Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

102 / 207


Actie: AC000223: TOERISME- INVESTERING: Verbetering van de mobiliteit parkings: digitaal infobord aan Lieteberg TOERISME- INVESTERING: Verbetering van de mobiliteit parkings: digitaal infobord aan Lieteberg met telsysteem Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000103: AP 4.20.2: Ontwikkelen van kwalitatief duurzame toeristische producten. AP 4.20.2: Ontwikkelen van kwalitatief duurzame toeristische producten, nieuwe recreatieve mogelijkheden, en het verhogen van de belevingswaarde van het bestaande toeristische aanbod. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

24.500,00

24.500,00

24.500,00

24.500,00

24.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.500,00 0,00

-24.500,00

-24.500,00

-24.500,00

-24.500,00

-24.500,00

-24.500,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000224: TOERISME- voorzien van toeristische activiteiten rond kernsites in de gemeente TOERISME- voorzien van toeristische activiteiten rond kernsites in de gemeente Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00 0,00

-5.500,00

-5.500,00

-5.500,00

-5.500,00

-5.500,00

-5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

103 / 207


Actie: AC000225: TOERISME- actief deel uitmaken van RLKM TOERISME- actief deel uitmaken van RLKM Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

19.000,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.000,00 0,00

-19.000,00

-19.000,00

-19.000,00

-19.000,00

-19.000,00

-19.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000226: TOERISME INVESTERING : Masterplan Papendaalheide TOERISME INVESTERING : Masterplan Papendaalheide Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000104: AP 4.20.3: Ontsluiten en promoten van erfgoed voor inwoners en toeristen. AP 4.20.3: Ontsluiten en promoten van erfgoed voor inwoners en toeristen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

104 / 207


Actie: AC000227: TOERISME- Promoten stiltegebied Zwarteput TOERISME- Promoten stiltegebied Zwarteput Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000228: TOERISME- Erfgoed en heemkundige werking TOERISME- Erfgoed en heemkundige werking Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000105: AP 4.20.4: Stimuleren van duurzaam verblijfstoerisme en jeugdkampen. AP 4.20.4: Stimuleren van duurzaam verblijfstoerisme en jeugdkampen in samenwerking met de bevoegde gemeentelijke dienst. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

18.091,00

18.168,00

18.246,00

18.325,00

18.406,00

18.489,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

9.909,00

9.832,00

9.754,00

9.675,00

9.594,00

9.511,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

105 / 207


Actie: AC000229: TOERISME- Actie ivm. duurzaam kamperen op de gemeentelijke kampeerterreinen: Stimuleren en aanzetten TOERISME- Actie ivm. duurzaam kamperen op de gemeentelijke kampeerterreinen: Stimuleren en aanzetten tot het spaarzaam omgaan met elektriciteit en water. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000230: TOERISME- inrichting kampeerterreinen jeugdverenigingen TOERISME- inrichting kampeerterreinen jeugdverenigingen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

18.091,00

18.168,00

18.246,00

18.325,00

18.406,00

18.489,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

9.909,00

9.832,00

9.754,00

9.675,00

9.594,00

9.511,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000231: TOERISME- Wandelen, fietsen, en andere natuurbeleving actief promoten, met aandacht voor de link tus TOERISME- Wandelen, fietsen, en andere natuurbeleving actief promoten, met aandacht voor de link tussen gezondheid en natuur. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000106: AP 4.20.5: Via marketing en promotie de naambekendheid en imago van Zutendaal verhogen. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

106 / 207


AP 4.20.5: Via marketing en promotie de naambekendheid en imago van Zutendaal verhogen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

10.000,00 1.400,00

-8.600,00

-8.600,00

-8.600,00

-8.600,00

-8.600,00

-8.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000232: TOERISME- Ontwikkeling vernieuwd toeristisch communicatieconcept en voorstelling toeristisch aanbod. TOERISME- Ontwikkeling vernieuwd toeristisch communicatieconcept en voorstelling toeristisch aanbod. Zutendaal promoten als fietsgemeente Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

10.000,00 1.400,00

-8.600,00

-8.600,00

-8.600,00

-8.600,00

-8.600,00

-8.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000233: TOERISME- Gerichte acties naar doelgroepen: scholen, socio-culturele verenigingen, ‌ TOERISME- Gerichte acties naar doelgroepen: scholen, socio-culturele verenigingen, ‌ Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

107 / 207


Actie: AC000234: TOERISME- Ontmoetingsdag voor hoofdleiding van jeugdgroepen die in Zutendaal op kamp komen. TOERISME- Ontmoetingsdag voor hoofdleiding van jeugdgroepen die in Zutendaal op kamp komen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000107: AP 4.20.6: Zorgen voor stimuleren van de samenwerking tussen toerisme en horeca. AP 4.20.6: Zorgen voor stimuleren van de samenwerking tussen toerisme en horeca. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000235: TOERISME- Horeca aanbod Zutendaal beter kenbaar maken aan toeristen TOERISME- Horeca aanbod Zutendaal beter kenbaar maken aan toeristen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

108 / 207


Actie: AC000236: TOERISME- Structureel overleg voorzien tussen horeca en toerisme TOERISME- Structureel overleg voorzien tussen horeca en toerisme Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000108: AP 4.20.7: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. AP 4.20.7: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

56.342,00

57.438,00

34.499,00

30.838,00

31.424,00

369,00

369,00

369,00

369,00

369,00

32.022,00 369,00

-55.973,00

-57.069,00

-34.130,00

-30.469,00

-31.055,00

-31.653,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000237: TOERISME- Algemene actie exploitatie. TOERISME- Algemene actie exploitatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

56.342,00

57.438,00

34.499,00

30.838,00

31.424,00

369,00

369,00

369,00

369,00

369,00

32.022,00 369,00

-55.973,00

-57.069,00

-34.130,00

-30.469,00

-31.055,00

-31.653,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

109 / 207


Inhoudstabel: MENS-G-JEUGD: DOMEIN Mens DOMEIN Mens Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

111.613,00

112.718,00

113.845,00

114.994,00

116.165,00

9.184,00

9.184,00

9.184,00

9.184,00

9.184,00

117.360,00 9.184,00

-102.429,00

-103.534,00

-104.661,00

-105.810,00

-106.981,00

-108.176,00

130.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-130.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000053: BD 4.30 De gemeente zorgt voor een veilige plek voor de vrijetijdsbesteding voor alle jongeren. BD 4.30 De gemeente zorgt ervoor dat kinderen en jongeren een veilige plek hebben om aan hedendaagse vrijetijdsbesteding te doen en te spelen in groep of individueel. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000109: AP 4.30.1: Voorzien van ruimte voor kinderen en jongeren om te spelen. AP 4.30.1: Voorzien van ruimte voor kinderen en jongeren om te spelen. Er worden de nodige ontmoetingsplaatsen voorzien en het vrijetijdsaanbod wordt onder de loep genomen en uitgebreid met de nodige faciliteiten en activiteiten voor jongeren. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

110 / 207


Actie: AC000238: JEUGD- Promoten van de sportzone via activiteiten en evenementen op deze locatie JEUGD- Promoten van de sportzone via activiteiten en evenementen op deze locatie Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000239: JEUGD- mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een outreachende werking vanuit de dienst jeugd JEUGD- mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een outreachende werking vanuit de dienst jeugd Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000240: JEUGD- creĂŤren van hangplekken voor jongeren JEUGD- creĂŤren van hangplekken voor jongeren Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

111 / 207


Actie: AC000241: JEUGD- inhoudelijk ondersteunen van de werking van Jeugdhuis de Kaller JEUGD- inhoudelijk ondersteunen van de werking van Jeugdhuis de Kaller Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000242: JEUGD- INVESTERING: Uitbouwen van een speelbos op enkele locaties in de gemeente. JEUGD- INVESTERING: Uitbouwen van een speelbos op enkele locaties in de gemeente. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000243: JEUGD- INVESTERING: Ontwikkeling van gemeentelijke speelruimte in samenwerking met de scholen JEUGD- INVESTERING: Ontwikkeling van gemeentelijke speelruimte in samenwerking met de Zutendaalse scholen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

112 / 207


Beleidsdoelstelling: BD000054: BD 4.31 De gemeente zorgt voor een goed uitgebouwde jeugdwerking. BD 4.31 De gemeente zorgt voor een goed uitgebouwde jeugdwerking. Dit gebeurt door ondersteuning van het jeugdwerk en het organiseren van een eigen aanbod. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

111.613,00

112.718,00

113.845,00

114.994,00

116.165,00

9.184,00

9.184,00

9.184,00

9.184,00

9.184,00

117.360,00 9.184,00

-102.429,00

-103.534,00

-104.661,00

-105.810,00

-106.981,00

-108.176,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000110: AP 4.31.1: Particulier jeugdwerk ondersteunen en verder stimuleren. AP 4.31.1: Particulier jeugdwerk ondersteunen en verder stimuleren. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

30.148,00

30.408,00

30.673,00

30.944,00

31.219,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.501,00 0,00

-30.148,00

-30.408,00

-30.673,00

-30.944,00

-31.219,00

-31.501,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000245: JEUGD- De bestaande financiĂŤle middelen voor het particuliere jeugdwerk worden jaarlijks uitgekeerd JEUGD- De bestaande financiĂŤle middelen voor het particuliere jeugdwerk worden jaarlijks uitgekeerd via het subsidiereglement. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

15.648,00

15.648,00

15.648,00

15.648,00

15.648,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.648,00 0,00

-15.648,00

-15.648,00

-15.648,00

-15.648,00

-15.648,00

-15.648,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

113 / 207


Actie: AC000246: JEUGD- Subsidiereglement evalueren en indien nodig aanpassen JEUGD- Subsidiereglement evalueren en indien nodig aanpassen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000247: JEUGD- Gemeentelijke infrastructuur gratis ter beschikking blijven stellen van jeugdverenigingen en JEUGD- Gemeentelijke infrastructuur gratis ter beschikking blijven stellen van jeugdverenigingen en jeugdhuis. Hiervoor moeten de nodige overeenkomsten met duidelijke afspraken over rechten en plichten worden voorzien. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

13.000,00

13.260,00

13.525,00

13.796,00

14.071,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.353,00 0,00

-13.000,00

-13.260,00

-13.525,00

-13.796,00

-14.071,00

-14.353,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000248: JEUGD-verenigingen informeren en bijscholen JEUGD-verenigingen informeren en bijscholen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00 0,00

-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

114 / 207


Actie: AC000249: JEUGD- INVESTERING: Ondersteunen renovatieproject Jeugdhuis De Kaller. JEUGD- INVESTERING: Ondersteunen renovatieproject Jeugdhuis De Kaller. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000111: AP 4.31.2: Een aantrekkelijk en gevarieerd, complementair vrijetijdsaanbod aanbieden en promoten. AP 4.31.2: Een aantrekkelijk en gevarieerd vrijetijdsaanbod, dat complementair is aan het particuliere aanbod van de verenigingen, aanbieden en promoten. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

26.950,00

26.950,00

26.950,00

26.950,00

26.950,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

26.950,00 9.000,00

-17.950,00

-17.950,00

-17.950,00

-17.950,00

-17.950,00

-17.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000250: JEUGD- Evaluatie aanbod en verdere organisatie van het gemeentelijk aanbod, ook via intergemeentelij JEUGD- Evaluatie aanbod en verdere organisatie van het gemeentelijk aanbod, ook via intergemeentelijke samenwerking en in samenwerking met sport, cultuur en Huis van het Kind. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

24.950,00

24.950,00

24.950,00

24.950,00

24.950,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

24.950,00 9.000,00

-15.950,00

-15.950,00

-15.950,00

-15.950,00

-15.950,00

-15.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

115 / 207


Actie: AC000251: JEUGD- Evaluatie project 18-jarigendag en eventuele verder uitwerking en opvolging. JEUGD- Evaluatie project 18-jarigendag en eventuele verder uitwerking en opvolging. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00 0,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000112: AP 4.31.3: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. AP 4.31.3: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

43.725,00

44.570,00

45.432,00

46.310,00

47.206,00

184,00

184,00

184,00

184,00

184,00

48.119,00 184,00

-43.541,00

-44.386,00

-45.248,00

-46.126,00

-47.022,00

-47.935,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000252: JEUGD- Algemene actie exploitatie. JEUGD- Algemene actie exploitatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

43.725,00

44.570,00

45.432,00

46.310,00

47.206,00

184,00

184,00

184,00

184,00

184,00

48.119,00 184,00

-43.541,00

-44.386,00

-45.248,00

-46.126,00

-47.022,00

-47.935,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000113: AP 4.31.4: Stimuleren van initiatieven in het kader van jeugdcultuur. AP 4.31.4: Stimuleren van initiatieven in het kader van jeugdcultuur. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

116 / 207


2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

8.290,00

8.290,00

8.290,00

8.290,00

8.290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.290,00 0,00

-8.290,00

-8.290,00

-8.290,00

-8.290,00

-8.290,00

-8.290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000253: JEUGD- Vernieuwd en aangepast initiatief opzetten in samenwerking met jeugdverenigingen, de dienst c JEUGD- Vernieuwd en aangepast initiatief opzetten in samenwerking met jeugdverenigingen, de dienst cultuur en geĂŤngageerde individuele jongeren ter bevordering van culturele diversiteit. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

5.300,00

5.300,00

5.300,00

5.300,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.300,00 0,00

-5.300,00

-5.300,00

-5.300,00

-5.300,00

-5.300,00

-5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000254: JEUGD- Organisatie van workshops voor jonge tieners JEUGD- Organisatie van workshops voor jonge tieners Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00 0,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

117 / 207


Actie: AC000255: JEUGD- Voorzien van mogelijkheden voor projectsubsidie voor vernieuwende projecten. JEUGD- Voorzien van mogelijkheden voor projectsubsidie voor vernieuwende projecten. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.990,00

1.990,00

1.990,00

1.990,00

1.990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.990,00 0,00

-1.990,00

-1.990,00

-1.990,00

-1.990,00

-1.990,00

-1.990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000114: AP 4.31.5: De bevordering van participatie aan het jeugdwerk van maatschappelijk kwetsbare jeugd. AP 4.31.5: De bevordering van participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00 0,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000257: JEUGD- vernieuwen van het lokaal netwerk en opzetten van activiteiten in dit kader JEUGD- vernieuwen van het lokaal netwerk en opzetten van activiteiten in dit kader Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00 0,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

118 / 207


Actie: AC000258: JEUGD-voorzien van een korting van 50% op alle activiteiten voor mensen met het VT-statuut JEUGD-voorzien van een korting van 50% op alle activiteiten voor mensen met het VT-statuut Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Inhoudstabel: MENS-G-SPORT: DOMEIN Mens DOMEIN Mens Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

153.785,00

155.580,00

157.409,00

159.277,00

161.181,00

35.446,00

35.550,00

35.656,00

35.764,00

35.875,00

163.121,00 35.987,00

-118.339,00

-120.030,00

-121.753,00

-123.513,00

-125.306,00

-127.134,00

190.200,00

28.962,00

265.000,00

515.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-190.200,00

-28.962,00

-265.000,00

-515.000,00

-15.000,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000055: BD 4.40 De gemeente zet in op de sportinfrastructuur als ruimte voor actieve sportbeoefening. BD 4.40 De gemeente zet in op de sportinfrastructuur als ruimte voor actieve sportbeoefening onder de noemer ‘sport voor iedereen’. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

36.000,00

36.610,00

37.232,00

37.867,00

38.515,00

25.200,00

25.304,00

25.410,00

25.518,00

25.629,00

39.174,00 25.741,00

-10.800,00

-11.306,00

-11.822,00

-12.349,00

-12.886,00

-13.433,00

190.200,00

28.962,00

265.000,00

515.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-190.200,00

-28.962,00

-265.000,00

-515.000,00

-15.000,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000115: AP 4.40.1: Het voorzien van kwaliteitsvolle en eigentijdse sportinfrastructuur. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

119 / 207


AP 4.40.1: Het voorzien van kwaliteitsvolle en eigentijdse sportinfrastructuur, dit zowel voor clubs als individuele burgers. De gemeente Zutendaal wil de verenigingen ondersteunen bij de uitbouw van hun accommodatie zodat ze hun aanbod kunnen realiseren of uitbreiden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

30.500,00

31.110,00

31.732,00

32.367,00

33.015,00

33.674,00

25.200,00

25.304,00

25.410,00

25.518,00

25.629,00

25.741,00

-5.300,00

-5.806,00

-6.322,00

-6.849,00

-7.386,00

-7.933,00

18.000,00

13.962,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-18.000,00

-13.962,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000259: SPORT- Onderhouden van recreatiegebied Papendaalheide, gemeentelijke speelterreinen en de sportzone SPORT- Onderhouden van recreatiegebied Papendaalheide, gemeentelijke speelterreinen en de sportzone Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000260: SPORT- INVESTERING: Ondersteuning sportclubs bij renovatie- en of nieuwbouwprojecten SPORT- INVESTERING: Ondersteuning sportclubs bij renovatie- en of nieuwbouwprojecten met speciale aandacht voor duurzaamheid en toegankelijkheid Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

13.962,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-18.000,00

-13.962,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

120 / 207


Actie: AC000261: SPORT- Beheer van de gemeentelijke sporthal. SPORT- Beheer van de gemeentelijke sporthal. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

30.500,00

31.110,00

31.732,00

32.367,00

33.015,00

33.674,00

25.200,00

25.304,00

25.410,00

25.518,00

25.629,00

25.741,00

-5.300,00

-5.806,00

-6.322,00

-6.849,00

-7.386,00

-7.933,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000433: SPORT- INVESTERING: Oplevering sportzaal Wiemesmeer SPORT- INVESTERING: Oplevering sportzaal Wiemesmeer Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000116: AP 4.40.2: Inzetten op buurtgerichte sportinfrastructuur en beweegvriendelijke openbare ruimte. AP 4.40.2: Inzetten op lokale buurtgerichte sportinfrastructuur (omnisportveldjes, petanque,‌) en beweegvriendelijke openbare ruimte. De bedoeling is om zo een stimulans te creÍren voor individuele en groepsactiviteiten die aanzetten tot het actief beoefenen van diverse sporten zowel indoor als in openlucht. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00 0,00

-5.500,00

-5.500,00

-5.500,00

-5.500,00

-5.500,00

-5.500,00

165.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-165.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

121 / 207


Actie: AC000262: SPORT- INVESTERING: De gemeente zet de uitwerking van het masterplan voor de sportzone verder. SPORT- INVESTERING: De gemeente zet de uitwerking van het masterplan voor de sportzone verder. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000263: SPORT- Promoten van Sportzone door groots openingsevenement en organiseren van bestaande en nieuwe i SPORT- Promoten van Sportzone door groots openingsevenement en organiseren van bestaande en nieuwe initiatieven in deze zone. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00 0,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000264: SPORT- INVESTERING: Het gemeentebestuur investeert in kleinschalige sportinfrastructuur: Ontwikkelin SPORT- INVESTERING: Het gemeentebestuur investeert in kleinschalige sportinfrastructuur: Ontwikkeling van gemeentelijke speelruimte in samenwerking met de Zutendaalse scholen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

122 / 207


Actie: AC000265: SPORT- Het gemeentebestuur voorziet een AED-toestel in elke recreatieve zone SPORT- Het gemeentebestuur voorziet een AED-toestel in elke recreatieve zone Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00 0,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000117: AP 4.40.3: Renovatie en toegankelijker maken van sporthal de Blookberg. AP 4.40.3: Renovatie en toegankelijker maken van sporthal de Blookberg. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

0,00

250.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.200,00

0,00

-250.000,00

-500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000266: SPORT- INVESTERING: Grondige renovatie van de gemeentelijke sporthal SPORT- INVESTERING: Grondige renovatie van de gemeentelijke sporthal met speciale aandacht voor sanitaire gedeelte, verwarming en veiligheid. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

0,00

250.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.200,00

0,00

-250.000,00

-500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

123 / 207


Beleidsdoelstelling: BD000056: BD 4.41 De gemeente ondersteunt iedereen bij de uitbouw van een kwalitatief sportaanbod. BD 4.41 De gemeente ondersteunt zowel individuen als verenigingen bij de uitbouw van een kwalitatief sportaanbod. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

31.200,00

31.200,00

31.200,00

31.200,00

31.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.200,00 0,00

-31.200,00

-31.200,00

-31.200,00

-31.200,00

-31.200,00

-31.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000118: AP 4.41.1: Het voorzien van een doelgericht subsidiebeleid om de sportverenigingen te ondersteunen. AP 4.41.1: Het voorzien van een doelgericht subsidiebeleid om de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen te ondersteunen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00 0,00

-12.000,00

-12.000,00

-12.000,00

-12.000,00

-12.000,00

-12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000267: SPORT- De gemeente verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies aan erkende sportverenigingen op basis SPORT- De gemeente verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies aan erkende sportverenigingen op basis van een subsidiereglement ter bevordering van de kwaliteit van de basiswerking van die sportclub. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00 0,00

-12.000,00

-12.000,00

-12.000,00

-12.000,00

-12.000,00

-12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

124 / 207


Actie: AC000268: SPORT- Het huidige subsidiereglement zal door de sportdienst en sportraad worden geëvalueerd en aang SPORT- Het huidige subsidiereglement zal door de sportdienst en sportraad worden geëvalueerd en aangepast indien nodig. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000119: AP 4.41.2: Het stimuleren van sportverenigingen tot voortdurende ontwikkeling. AP 4.41.2: Het stimuleren van sportverenigingen tot voortdurende ontwikkeling met een bijzonder accent op de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00 0,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000269: SPORT- De sportdienst stimuleert de sportverenigingen met een directe financiële ondersteuning via SPORT- De sportdienst stimuleert de sportverenigingen met een directe financiële ondersteuning via de jeugdsportsubsidie ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00 0,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

125 / 207


Actie: AC000270: SPORT- Het huidige jeugdsportsubsidiereglement zal door de sportdienst en sportraad worden geĂŤvalue SPORT- Het huidige jeugdsportsubsidiereglement zal door de sportdienst en sportraad worden geĂŤvalueerd en aangepast indien nodig. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000271: SPORT- Het gemeentebestuur ondersteunt samenwerkingsverbanden en fusieprojecten tussen verschillend SPORT- Het gemeentebestuur ondersteunt samenwerkingsverbanden en fusieprojecten tussen verschillende sportverenigingen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000120: AP 4.41.3: Ondersteunen van de sportverenigingen. AP 4.41.3: Ondersteunen van de sportverenigingen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.200,00 0,00

-4.200,00

-4.200,00

-4.200,00

-4.200,00

-4.200,00

-4.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

126 / 207


Actie: AC000272: SPORT- Het gemeentebestuur ondersteunt en faciliteert de gemeentelijke sportverenigingen. SPORT- Het gemeentebestuur ondersteunt en faciliteert de gemeentelijke sportverenigingen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

3.700,00

3.700,00

3.700,00

3.700,00

3.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.700,00 0,00

-3.700,00

-3.700,00

-3.700,00

-3.700,00

-3.700,00

-3.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000273: SPORT- De sportdienst en sportraad organiseren jaarlijks een sportkampioenenviering. SPORT- De sportdienst en sportraad organiseren jaarlijks een sportkampioenenviering. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000274: SPORT- De sportdienst en sportraad organiseren jaarlijks bijscholingen (zowel met sporttechnische a SPORT- De sportdienst en sportraad organiseren jaarlijks bijscholingen (zowel met sporttechnische als bestuurlijke info) over op dat moment relevante thema’s Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00 0,00

-500,00

-500,00

-500,00

-500,00

-500,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

127 / 207


Beleidsdoelstelling: BD000057: BD 4.42 De gemeente zet haar inwoners aan tot actieve sportbeoefening. BD 4.42 De gemeente zet haar inwoners aan tot actieve sportbeoefening. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

86.585,00

87.770,00

88.977,00

90.210,00

91.466,00

10.246,00

10.246,00

10.246,00

10.246,00

10.246,00

92.747,00 10.246,00

-76.339,00

-77.524,00

-78.731,00

-79.964,00

-81.220,00

-82.501,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000121: AP 4.42.1: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie. AP 4.42.1: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een door de gemeente georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

24.050,00

24.050,00

24.050,00

24.050,00

24.050,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

24.050,00 10.000,00

-14.050,00

-14.050,00

-14.050,00

-14.050,00

-14.050,00

-14.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000275: SPORT- De sportdienst organiseert diverse sportkampen tijdens de schoolvakantie, voornamelijk voor SPORT- De sportdienst organiseert diverse sportkampen tijdens de schoolvakantie, voornamelijk voor 3 tot 16-jarigen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

128 / 207


Actie: AC000276: SPORT- De sportdienst organiseert evenementen die inwoners aanzetten tot sporten en de sportbelevin SPORT- De sportdienst organiseert evenementen die inwoners aanzetten tot sporten en de sportbeleving verhogen (o.a. Natuurloop Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000277: SPORT- De sportdienst organiseert lessenreeksen en initiaties om iedere inwoner aan te zetten tot s SPORT- De sportdienst organiseert lessenreeksen en initiaties om iedere inwoner aan te zetten tot sporten of met het oog op levenslange sportparticipatie. (o.a. Start-2-reeksen, Gezinssport,‌). Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000278: SPORT- De sportdienst organiseert aanvullend op het aanbod van, en in samenwerking met de sportvere SPORT- De sportdienst organiseert aanvullend op het aanbod van, en in samenwerking met de sportverenigingen en de buitenschoolse kinderopvang naschoolse sport (o.a. kleuterturnen en Kijk-ik-fiets-lessen). Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

129 / 207


Actie: AC000279: SPORT- Ondersteuning en organisatie van brede schoolsport (diverse sportdagen en ondersteunen met d SPORT- Ondersteuning en organisatie van brede schoolsport (diverse sportdagen en ondersteunen met diverse sportactiviteiten). Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00 0,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000280: SPORT- Onder de noemer sportelen worden in samenwerking met dienst welzijn specifieke sportpromotio SPORT- Onder de noemer sportelen worden in samenwerking met dienst welzijn specifieke sportpromotionele initiatieven genomen om 50-plussers aan te zetten tot sporten of aan het sporten te houden. (O.a. organisatie sporteldag) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000281: SPORT- Aandacht voor het integreren van sportactiviteiten binnen het gemeentelijke vakantieaanbod ( SPORT- Aandacht voor het integreren van sportactiviteiten binnen het gemeentelijke vakantieaanbod (Grabbelpas, kleuterkampen) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

130 / 207


Actie: AC000282: SPORT- Via regionale samenwerking met omliggende gemeentes nieuwe initiatieven lanceren (O.a. F1-Ka SPORT- Via regionale samenwerking met omliggende gemeentes nieuwe initiatieven lanceren (O.a. F1-Kamp, regionale sporteldag, tienerkamp,..) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00 0,00

-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000283: SPORT- Diverse uitgaven acties voor het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levensla SPORT- Diverse uitgaven acties voor het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een door de gemeente georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

16.050,00

16.050,00

16.050,00

16.050,00

16.050,00

16.050,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

-6.050,00

-6.050,00

-6.050,00

-6.050,00

-6.050,00

-6.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000122: AP 4.42.2: Sensibiliseren, informeren en stimuleren om sport te integreren in een gezond leven. AP 4.42.2: Sensibiliseren, informeren en stimuleren om sport te integreren als een onderdeel van gezond leven. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

131 / 207


Actie: AC000284: SPORT- Het in samenwerking met diensten welzijn en duurzaamheid opzetten en ondersteunen van divers SPORT- Het in samenwerking met diensten welzijn en duurzaamheid opzetten en ondersteunen van diverse projecten zoals gezondheidswandelingen, 10.000-stappenroute, gezonde school/fitte school,‌ om te komen tot een geïntegreerd sportbeleid. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000285: SPORT- Aandacht voor kleine aanpassingen die het bewegen stimuleren zoals fietsenstallingen install SPORT- Aandacht voor kleine aanpassingen die het bewegen stimuleren zoals fietsenstallingen installeren bij evenementen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000123: AP 4.42.3: De bevordering van participatie aan sport van maatschappelijk kwetsbare inwoners. AP 4.42.3: De bevordering van participatie aan sport van inwoners in maatschappelijk kwetsbare situaties. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00 0,00

-1.800,00

-1.800,00

-1.800,00

-1.800,00

-1.800,00

-1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

132 / 207


Actie: AC000286: SPORT- vernieuwen van het lokaal netwerk en opzetten van activiteiten in dit kader SPORT- vernieuwen van het lokaal netwerk en opzetten van activiteiten in dit kader Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00 0,00

-1.800,00

-1.800,00

-1.800,00

-1.800,00

-1.800,00

-1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000287: SPORT- Voorzien van een korting van 50% op alle activiteiten voor mensen met het VT-statuut. SPORT- Voorzien van een korting van 50% op alle activiteiten voor mensen met het VT-statuut. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000124: AP 4.42.4: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. AP 4.42.4: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

60.735,00

61.920,00

63.127,00

64.360,00

65.616,00

246,00

246,00

246,00

246,00

246,00

66.897,00 246,00

-60.489,00

-61.674,00

-62.881,00

-64.114,00

-65.370,00

-66.651,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

133 / 207


Actie: AC000288: SPORT- Algemene actie exploitatie. SPORT- Algemene actie exploitatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

60.735,00

61.920,00

63.127,00

64.360,00

65.616,00

246,00

246,00

246,00

246,00

246,00

66.897,00 246,00

-60.489,00

-61.674,00

-62.881,00

-64.114,00

-65.370,00

-66.651,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Inhoudstabel: MENS-G-EVENEMENTEN: DOMEIN Mens DOMEIN Mens Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

64.072,00

64.323,00

64.578,00

64.838,00

65.104,00

3.123,00

3.123,00

3.123,00

3.123,00

3.123,00

65.374,00 3.123,00

-60.949,00

-61.200,00

-61.455,00

-61.715,00

-61.981,00

-62.251,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000058: BD 4.50 De gemeente wil via diverse feestelijkheden het samenhorigheidsgevoel versterken. BD 4.50 De gemeente wil de gemeenschapsvorming en het samenhorigheidsgevoel versterken. De gemeente wil daarom inwoners samenbrengen bij feestelijke momenten, door zelf feestelijkheden te organiseren en door verenigingen en inwoners te ondersteunen hierin. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

64.072,00

64.323,00

64.578,00

64.838,00

65.104,00

3.123,00

3.123,00

3.123,00

3.123,00

3.123,00

65.374,00 3.123,00

-60.949,00

-61.200,00

-61.455,00

-61.715,00

-61.981,00

-62.251,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000125: AP 4.50.1: De gemeente organiseert evenementen en ondersteunt bij feestelijke momenten. AP 4.50.1: De gemeente organiseert evenementen en ondersteunt de inwoners van Zutendaal bij feestelijke momenten. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

134 / 207


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

50.200,00

50.200,00

50.200,00

50.200,00

50.200,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

50.200,00 1.500,00

-48.700,00

-48.700,00

-48.700,00

-48.700,00

-48.700,00

-48.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000289: EVENEMENTEN- Voortzetten van de organisatie van diverse feestelijkheden en activiteiten en zoeken EVENEMENTEN- Voortzetten van de organisatie van diverse feestelijkheden en activiteiten en zoeken naar mogelijke bijkomende activiteiten Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

50.200,00

50.200,00

50.200,00

50.200,00

50.200,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

50.200,00 1.500,00

-48.700,00

-48.700,00

-48.700,00

-48.700,00

-48.700,00

-48.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000126: AP 4.50.2: Het feestloket wordt verder uitgebouwd. AP 4.50.2: Het feestloket wordt verder uitgebouwd. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

135 / 207


Actie: AC000290: EVENEMENTEN- Maximale ondersteuning van inwoners die initiatieven nemen voor de organisatie van even EVENEMENTEN- Maximale ondersteuning van inwoners die initiatieven nemen voor de organisatie van evenementen en buurtfeesten zowel op vlak van informatie, administratie, organisatie en regelgeving. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00 0,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000291: EVENEMENTEN- INVESTERING: De gemeentelijke uitleendienst verder uitbouwen. EVENEMENTEN- INVESTERING: De gemeentelijke uitleendienst verder uitbouwen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000292: EVENEMENTEN- Zorgen voor een optimale samenwerking en nauw overleg met andere diensten voor de organ EVENEMENTEN- Zorgen voor een optimale samenwerking en nauw overleg met andere diensten voor de organisatie van diverse evenementen en activiteiten. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000127: AP 4.50.3: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

136 / 207


ter beschikking. AP 4.50.3: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

12.872,00

13.123,00

13.378,00

13.638,00

13.904,00

123,00

123,00

123,00

123,00

123,00

14.174,00 123,00

-12.749,00

-13.000,00

-13.255,00

-13.515,00

-13.781,00

-14.051,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000293: EVENEMENTEN- Algemene actie exploitatie. EVENEMENTEN- Algemene actie exploitatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

12.872,00

13.123,00

13.378,00

13.638,00

13.904,00

123,00

123,00

123,00

123,00

123,00

14.174,00 123,00

-12.749,00

-13.000,00

-13.255,00

-13.515,00

-13.781,00

-14.051,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Inhoudstabel: MENS-G-CULTUUR: DOMEIN Mens DOMEIN Mens Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

134.458,00

116.358,00

132.377,00

118.416,00

134.477,00

16.346,00

6.346,00

16.346,00

6.346,00

16.346,00

120.558,00 6.346,00

-118.112,00

-110.012,00

-116.031,00

-112.070,00

-118.131,00

-114.212,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

137 / 207


Beleidsdoelstelling: BD000059: BD 4.60 De gemeente zorgt voor een zo divers mogelijk aanbod aan culturele activiteiten. BD 4.60 De gemeente wil alle inwoners laten proeven van een zo divers mogelijk aanbod aan culturele activiteiten. Dit gebeurt door ondersteuning van het verenigingsleven en het organiseren van een eigen aanbod. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

134.458,00

116.358,00

132.377,00

118.416,00

134.477,00

16.346,00

6.346,00

16.346,00

6.346,00

16.346,00

120.558,00 6.346,00

-118.112,00

-110.012,00

-116.031,00

-112.070,00

-118.131,00

-114.212,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000128: AP 4.60.1: De gemeente organiseert een eigen gevarieerd aanbod van culturele activiteiten. AP 4.60.1: De gemeente organiseert een eigen aanbod van culturele activiteiten met de nodige variatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

23.700,00

8.100,00

23.100,00

8.100,00

23.100,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

8.100,00 0,00

-13.700,00

-8.100,00

-13.100,00

-8.100,00

-13.100,00

-8.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000294: CULTUUR- Het gemeenschapsleven in Zutendaal in stand houden en zo mogelijk uitbreiden. CULTUUR- Het gemeenschapsleven in Zutendaal in stand houden en zo mogelijk uitbreiden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

138 / 207


Actie: AC000295: CULTUUR- Organiseren en voortdurend evalueren van het eigen aanbod van publieksactiviteiten CULTUUR- Organiseren en voortdurend evalueren van het eigen aanbod van publieksactiviteiten Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

8.700,00

8.100,00

8.100,00

8.100,00

8.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.100,00 0,00

-8.700,00

-8.100,00

-8.100,00

-8.100,00

-8.100,00

-8.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000296: CULTUUR- Tweejaarlijks organiseren van Schans Anders CULTUUR- Tweejaarlijks organiseren van Schans Anders Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000297: CULTUUR- Evalueren van de contacten met zustergemeente Nettersheim (D) en eventueel verder uitwerken CULTUUR- Evalueren van de contacten met zustergemeente Nettersheim (D) en eventueel verder uitwerken. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

139 / 207


Actie: AC000298: CULTUUR- Verfraaiing en eventuele overkapping van de gemeentelijke kiosk CULTUUR- Verfraaiing en eventuele overkapping van de gemeentelijke kiosk Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000129: AP 4.60.2 : De gemeente staat in voor cultuureducatie. AP 4.60.2 : De gemeente staat in voor cultuureducatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

37.120,00

33.620,00

33.620,00

33.620,00

33.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.620,00 0,00

-37.120,00

-33.620,00

-33.620,00

-33.620,00

-33.620,00

-33.620,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000300: CULTUUR- Evalueren van de activiteiten in het kader van het stilteproject Zwarteput CULTUUR- Evalueren van de activiteiten in het kader van het stilteproject Zwarteput Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

140 / 207


Actie: AC000301: CULTUUR- Blijven steunen van reguliere werking van verenigingen, zowel financieel als logistiek als CULTUUR- Blijven steunen van reguliere werking van verenigingen, zowel financieel als logistiek als op vlak van participatiebevordering. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

29.000,00

25.500,00

25.500,00

25.500,00

25.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.500,00 0,00

-29.000,00

-25.500,00

-25.500,00

-25.500,00

-25.500,00

-25.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000302: CULTUUR- Ondersteunen van verenigingen door het aanbieden van vormingen CULTUUR- Ondersteunen van verenigingen door het aanbieden van vormingen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000303: CULTUUR- Blijven ter beschikking stellen van gemeentelijke accommodatie aan Zutendaalse verenigingen CULTUUR- Blijven ter beschikking stellen van gemeentelijke accommodatie aan Zutendaalse verenigingen, tegen gunstige voorwaarden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

141 / 207


Actie: AC000304: CULTUUR- Blijven steunen van de tekenschool ’t Zolderke CULTUUR- Blijven steunen van de tekenschool ’t Zolderke Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00 0,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000305: CULTUUR- Blijven steunen van de Zutendaalse basisscholen bij het organiseren van culturele activitei CULTUUR- Blijven steunen van de Zutendaalse basisscholen bij het organiseren van culturele activiteiten voor de leerlingen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00 0,00

-3.500,00

-3.500,00

-3.500,00

-3.500,00

-3.500,00

-3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000306: CULTUUR- Organiseren van tentoonstellingen CULTUUR- Organiseren van tentoonstellingen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

3.620,00

3.620,00

3.620,00

3.620,00

3.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.620,00 0,00

-3.620,00

-3.620,00

-3.620,00

-3.620,00

-3.620,00

-3.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

142 / 207


Actie: AC000307: CULTUUR- INVESTERING: Aankoop kunstwerk CULTUUR- INVESTERING: Aankoop kunstwerk Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000130: AP 4.60.3: De gemeente zet in op toeleiding naar het cultuuraanbod. AP 4.60.3: De gemeente zet in op toeleiding naar het cultuuraanbod. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

7.500,00 3.600,00

-3.900,00

-3.900,00

-3.900,00

-3.900,00

-3.900,00

-3.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000308: CULTUUR- Aanbieden van een eigen programmatie in de cultuurzaal, in de eerste plaats gericht op jong CULTUUR- Aanbieden van een eigen programmatie in de cultuurzaal, in de eerste plaats gericht op jongeren en dit minstens 2 keer per jaar Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

6.000,00 3.600,00

-2.400,00

-2.400,00

-2.400,00

-2.400,00

-2.400,00

-2.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

143 / 207


Actie: AC000309: CULTUUR- Organiseren van uitstappen naar cultuuraanbod in andere gemeenten, eventueel in samenwerkin CULTUUR- Organiseren van uitstappen naar cultuuraanbod in andere gemeenten, eventueel in samenwerking met verenigingen en in de eerste plaats gericht op jongeren en dit op minstens 3 keer per jaar Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00 0,00

-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000131: AP 4.60.4:De bevordering van participatie aan cultuur van maatschappelijk kwetsbare inwoners. AP 4.60.4:De bevordering van participatie aan cultuur van inwoners in maatschappelijk kwetsbare situaties. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000310: CULTUUR- Vernieuwen van het lokaal netwerk en opzetten van activiteiten in dit kader. CULTUUR- Vernieuwen van het lokaal netwerk en opzetten van activiteiten in dit kader. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

144 / 207


Actie: AC000311: CULTUUR- Voorzien van een korting van 50% op alle activiteiten voor mensen met het VT-statuut. CULTUUR- Voorzien van een korting van 50% op alle activiteiten voor mensen met het VT-statuut. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000132: AP 4.60.5: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. AP 4.60.5: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

55.688,00

56.688,00

57.707,00

58.746,00

59.807,00

246,00

246,00

246,00

246,00

246,00

60.888,00 246,00

-55.442,00

-56.442,00

-57.461,00

-58.500,00

-59.561,00

-60.642,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000312: CULTUUR- Algemene actie exploitatie. Algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven t CULTUUR- Algemene actie exploitatie. Algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

55.688,00

56.688,00

57.707,00

58.746,00

59.807,00

246,00

246,00

246,00

246,00

246,00

60.888,00 246,00

-55.442,00

-56.442,00

-57.461,00

-58.500,00

-59.561,00

-60.642,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000133: AP 4.60.6: Er wordt een kwaliteitsvolle infrastructuur voorzien. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

145 / 207


AP 4.60.6: Er wordt een kwaliteitsvolle infrastructuur voorzien. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

10.450,00

10.450,00

10.450,00

10.450,00

10.450,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

10.450,00 2.500,00

-7.950,00

-7.950,00

-7.950,00

-7.950,00

-7.950,00

-7.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000313: CULTUUR- Algemene actie exploitatie. Algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven t CULTUUR- Algemene actie exploitatie. Algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

10.450,00

10.450,00

10.450,00

10.450,00

10.450,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

10.450,00 2.500,00

-7.950,00

-7.950,00

-7.950,00

-7.950,00

-7.950,00

-7.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000314: CULTUUR- Nadenken over een gemeenschappelijk gebruik van de kerken in Zutendaal CULTUUR- Nadenken over een gemeenschappelijk gebruik van de kerken in Zutendaal Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

146 / 207


Inhoudstabel: MENS-G-ONDERWS: DOMEIN Mens DOMEIN Mens Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

16.544,00

16.544,00

16.544,00

16.544,00

16.544,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

16.544,00 1.000,00

-15.544,00

-15.544,00

-15.544,00

-15.544,00

-15.544,00

-15.544,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000060: BD 4.70 De gemeente zet in op een degelijk flankerend onderwijsbeleid voor alle scholen. BD 4.70 De gemeente zet in op een degelijk flankerend onderwijsbeleid met gelijke voordelen voor alle scholen in Zutendaal. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

16.544,00

16.544,00

16.544,00

16.544,00

16.544,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

16.544,00 1.000,00

-15.544,00

-15.544,00

-15.544,00

-15.544,00

-15.544,00

-15.544,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000134: AP 4.70.1: Kwalitatief deeltijds kunstonderwijs aanbieden via ILV Kunstkoepel. AP 4.70.1: Kwalitatief deeltijds kunstonderwijs aanbieden via ILV Kunstkoepel. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

7.000,00 1.000,00

-6.000,00

-6.000,00

-6.000,00

-6.000,00

-6.000,00

-6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

147 / 207


Actie: AC000315: ONDERWIJS- Blijven steunen van de academie voor woord en muziek Lanaken met een filiaal in Zutendaal ONDERWIJS- Blijven steunen van de academie voor woord en muziek Lanaken, met een filiaal in Zutendaal. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

7.000,00 1.000,00

-6.000,00

-6.000,00

-6.000,00

-6.000,00

-6.000,00

-6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000135: AP 4.70.2: Samenwerking met de Zutendaalse basisscholen op diverse domeinen. AP 4.70.2: Samenwerking met de Zutendaalse basisscholen op diverse domeinen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

9.544,00

9.544,00

9.544,00

9.544,00

9.544,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.544,00 0,00

-9.544,00

-9.544,00

-9.544,00

-9.544,00

-9.544,00

-9.544,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000316: ONDERWIJS- Door ondersteuning van schoolsport samenwerken aan de gezondheidsdoelstellingen. ONDERWIJS- Door ondersteuning van schoolsport samenwerken aan de gezondheidsdoelstellingen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

7.437,00

7.437,00

7.437,00

7.437,00

7.437,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.437,00 0,00

-7.437,00

-7.437,00

-7.437,00

-7.437,00

-7.437,00

-7.437,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

148 / 207


Actie: AC000317: ONDERWIJS- De gemeente ondersteunt de scholen bij het organiseren van het jaarlijkse Sinterklaasfees ONDERWIJS- De gemeente ondersteunt de scholen bij het organiseren van het jaarlijkse Sinterklaasfeest. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

2.107,00

2.107,00

2.107,00

2.107,00

2.107,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.107,00 0,00

-2.107,00

-2.107,00

-2.107,00

-2.107,00

-2.107,00

-2.107,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000318: ONDERWIJS- De basisscholen worden betrokken bij een aantal relevante netwerken (Huis van het Kind, l ONDERWIJS- De basisscholen worden betrokken bij een aantal relevante netwerken (Huis van het Kind, lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie,‌) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Inhoudstabel: MENS-G-WELZIJN: DOMEIN Mens DOMEIN Mens Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

154.783,00

156.214,00

157.669,00

159.155,00

160.669,00

10.871,00

10.871,00

10.871,00

10.871,00

10.871,00

162.215,00 10.871,00

-143.912,00

-145.343,00

-146.798,00

-148.284,00

-149.798,00

-151.344,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

149 / 207


Beleidsdoelstelling: BD000061: BD 5.10 De gemeente werkt aan een degelijk vrijetijdsaanbod zodat senioren actief kunnen deelnemen. BD 5.10 De gemeente werkt aan een degelijk vrijetijdsaanbod met oog voor sociale netwerken zodat senioren actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit gebeurt door het ondersteunen van het verenigingsleven en het creĂŤren van een eigen aanbod. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

40.500,00

40.500,00

40.500,00

40.500,00

40.500,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

40.500,00 10.000,00

-30.500,00

-30.500,00

-30.500,00

-30.500,00

-30.500,00

-30.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000136: AP 5.10.1: Seniorenwerking op maat voorzien en verder uitbouwen. AP 5.10.1: Seniorenwerking op maat voorzien en verder uitbouwen. De gemeente Zutendaal wil het activiteitenaanbod en de dienstverlening voor senioren verder in stand houden, verbeteren en aanvullen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

40.500,00

40.500,00

40.500,00

40.500,00

40.500,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

40.500,00 10.000,00

-30.500,00

-30.500,00

-30.500,00

-30.500,00

-30.500,00

-30.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000319: WELZIJN- Het dorpsrestaurant als plek voor ontmoeting evalueren en indien nodig verder uitbouwen. WELZIJN- Het dorpsrestaurant als plek voor ontmoeting evalueren en indien nodig verder uitbouwen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

13.500,00

13.500,00

13.500,00

13.500,00

13.500,00

13.500,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

-3.500,00

-3.500,00

-3.500,00

-3.500,00

-3.500,00

-3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

150 / 207


Actie: AC000320: WELZIJN- Jaarlijks een seniorenfeest organiseren. WELZIJN- Jaarlijks een seniorenfeest organiseren. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00 0,00

-4.500,00

-4.500,00

-4.500,00

-4.500,00

-4.500,00

-4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000321: WELZIJN- Zorgen dat er bij de uitstippeling van het beleid op het vlak van sport en cultuur voldoend WELZIJN- Zorgen dat er bij de uitstippeling van het beleid op het vlak van sport en cultuur voldoende aandacht gaat naar de belangen van de senioren. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000322: WELZIJN- Gezondheids- en sportinitiatieven ontwikkelen voor senioren in samenwerking met de dienst s WELZIJN- Gezondheids- en sportinitiatieven ontwikkelen voor senioren in samenwerking met de dienst sport en de dienst welzijn. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00 0,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

151 / 207


Actie: AC000323: WELZIJN- Samenwerken met het woonzorgcentrum voor activiteiten voor zowel bewoners als niet-bew WELZIJN- Samenwerken met het woonzorgcentrum voor activiteiten voor zowel bewoners als niet-bewoners van het woonzorgcentrum en komen tot een voorrangsbeleid voor eigen inwoners in het woonzorgcentrum. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00 0,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000324: WELZIJN-Onderzoeken van de mogelijkheden tot oprichting van een lokaal dienstencentrum, rekening hou WELZIJN- Onderzoeken van de mogelijkheden tot oprichting van een lokaal dienstencentrum, rekening houdend met de geplande wijzigingen in de regelgeving hierrond. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000325: WELZIJN- Organiseren van cursussen specifiek gericht naar senioren WELZIJN- Organiseren van cursussen specifiek gericht naar senioren Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

152 / 207


Beleidsdoelstelling: BD000062: BD 5.11 De gemeente streeft naar maximale kansen op gezond leven in een gezonde omgeving. BD 5.11 De gemeente streeft naar maximale kansen op gezond leven in een gezonde omgeving voor alle burgers met aandacht voor duurzaamheid. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

108.783,00

110.214,00

111.669,00

113.155,00

114.669,00

871,00

871,00

871,00

871,00

871,00

116.215,00 871,00

-107.912,00

-109.343,00

-110.798,00

-112.284,00

-113.798,00

-115.344,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000137: AP 5.11.1: De gemeente steunt initiatieven op vlak van gezondheid en preventie. AP 5.11.1: De gemeente steunt initiatieven op vlak van gezondheid en preventie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

30.100,00

30.100,00

30.100,00

30.100,00

30.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.100,00 0,00

-30.100,00

-30.100,00

-30.100,00

-30.100,00

-30.100,00

-30.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000327: WELZIJN- Het thema eenzaamheid verder uitdiepen en een werking rond opstarten, aanvullend aan de bes WELZIJN- Het thema eenzaamheid verder uitdiepen en een werking rond opstarten, aanvullend aan de bestaande werking van het bezoekteam binnen het OCMW. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

153 / 207


Actie: AC000328: WELZIJN- Streven naar een dementievriendelijke gemeente met aandacht voor personen met dementie en h WELZIJN- Streven naar een dementievriendelijke gemeente met aandacht voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000329: WELZIJN- In samenwerking met de CAD wordt een project opgezet rond preventie van middelengebruik WELZIJN- In samenwerking met de CAD wordt een project opgezet rond preventie van middelengebruik Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000330: WELZIJN- Cursussen inrichten en lessen gezondheidstraining organiseren WELZIJN- Cursussen inrichten en lessen gezondheidstraining organiseren Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

154 / 207


Actie: AC000331: WELZIJN- Aandacht voor de link tussen gezondheid en natuur, o.m. door Boterhammen in het Groen, het WELZIJN- Aandacht voor de link tussen gezondheid en natuur, o.m. door Boterhammen in het Groen, het ondersteunen van praatwandelingen en gezondheidswandelingen met een verspreid aanbod over de hele gemeente Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000332: WELZIJN- Ontwikkelen van een specifiek aanbod van ondersteuning voor mensen met kanker in hun welbev WELZIJN- Ontwikkelen van een specifiek aanbod van ondersteuning voor mensen met kanker in hun welbevinden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000333: WELZIJN- Inwoners van de gemeente kunnen beroep doen op de dienstverlening van de CAD WELZIJN- Inwoners van de gemeente kunnen beroep doen op de dienstverlening van de CAD Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

3.800,00

3.800,00

3.800,00

3.800,00

3.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.800,00 0,00

-3.800,00

-3.800,00

-3.800,00

-3.800,00

-3.800,00

-3.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

155 / 207


Actie: AC000334: WELZIJN- Streven naar een hartveilige gemeente door het organiseren van AED- cursussen en het plaats WELZIJN- Streven naar een hartveilige gemeente door het organiseren van AED- cursussen en het plaatsen van AED- toestellen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00 0,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000335: WELZIJN- Beroep doen op advies en ondersteuning van het Lokaal Gezondheidsoverleg vzw (LOGO) WELZIJN- Beroep doen op advies en ondersteuning van het Lokaal Gezondheidsoverleg vzw (LOGO) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00 0,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000336: WELZIJN- Samenwerking met omliggende gemeenten rond diverse gezondheidsthema’s. WELZIJN- Samenwerking met omliggende gemeenten rond diverse gezondheidsthema’s. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

2.450,00

2.450,00

2.450,00

2.450,00

2.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.450,00 0,00

-2.450,00

-2.450,00

-2.450,00

-2.450,00

-2.450,00

-2.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

156 / 207


Actie: AC000337: WELZIJN- Algemene actie exploitatie. WELZIJN- Algemene actie exploitatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

19.850,00

19.850,00

19.850,00

19.850,00

19.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.850,00 0,00

-19.850,00

-19.850,00

-19.850,00

-19.850,00

-19.850,00

-19.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000138: AP 5.11.2: De gemeente zet in op de werking ‘Eet lokaal, denk globaal’ in het kader van duurzaamheid AP 5.11.2: De gemeente zet in op de werking ‘Eet lokaal, denk globaal’ in het kader van duurzaamheid. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000338: WELZIJN- Het opzetten van voedselteams ikv de korte keten WELZIJN- Het opzetten van voedselteams ikv de korte keten Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

157 / 207


Actie: AC000339: WELZIJN- Promoten en onderhouden van de volkstuintjes WELZIJN- Promoten en onderhouden van de volkstuintjes Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000340: WELZIJN- Verder uitbouwen van het voedselbos. WELZIJN- Verder uitbouwen van het voedselbos. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000341: WELZIJN- Verankeren van het evenement Lekker Lokaal. WELZIJN- Verankeren van het evenement Lekker Lokaal. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000139: AP 5.11.3: De gemeente Zutendaal is een warme gemeente met aandacht voor diversiteit. AP 5.11.3: De gemeente Zutendaal is een warme gemeente met aandacht voor diversiteit. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

158 / 207


2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000342: WELZIJN- Opzetten van een campagne met activiteiten in het kader van het label ‘Gastvrije gemeente’ WELZIJN- Opzetten van een campagne met activiteiten in het kader van het label ‘Gastvrije gemeente’ Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000343: WELZIJN- Jaarlijks organiseren van een activiteit in het kader van Internationale Vrouwendag. WELZIJN- Jaarlijks organiseren van een activiteit in het kader van Internationale Vrouwendag. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000140: AP 5.11.4: De gemeente steunt diverse welzijnsorganisaties. AP 5.11.4: De gemeente steunt diverse welzijnsorganisaties. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

159 / 207


2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

5.761,00

5.761,00

5.761,00

5.761,00

5.761,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.761,00 0,00

-5.761,00

-5.761,00

-5.761,00

-5.761,00

-5.761,00

-5.761,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000344: WELZIJN- De gemeente steunt diverse welzijnsorganisaties WELZIJN- De gemeente steunt diverse welzijnsorganisaties Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

5.761,00

5.761,00

5.761,00

5.761,00

5.761,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.761,00 0,00

-5.761,00

-5.761,00

-5.761,00

-5.761,00

-5.761,00

-5.761,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000141: AP 5.11.5: Opzetten van een lokaal netwerk voor het wegwerken van participatiedrempels tgv armoede. AP 5.11.5: Opzetten van een lokaal netwerk personen in armoede dat participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van cultuur-, jeugdwerk- en sport wegwerkt. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

160 / 207


Actie: AC000345: WELZIJN- Vernieuwen van het lokaal netwerk en opzetten van activiteiten in dit kader. WELZIJN- Vernieuwen van het lokaal netwerk en opzetten van activiteiten in dit kader. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000346: WELZIJN – voorzien van een korting van 50% op alle activiteiten voor mensen met het VT-statuut WELZIJN – voorzien van een korting van 50% op alle activiteiten voor mensen met het VT-statuut Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000142: AP 5.11.6: Zutendaal wil een toegankelijke gemeente zijn. AP 5.11.6: Zutendaal wil een gemeente zijn waar iedereen toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

161 / 207


Actie: AC000347: WELZIJN- We gaan de voorwaarden voor de ondertekening van het charter ‘Naar een toegankelijke gemeen WELZIJN- We gaan de voorwaarden voor de ondertekening van het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000348: WELZIJN- Via knelpuntenwandelingen met ouderen de knelpunten in de publieke ruimte in kaart brengen. WELZIJN- Via knelpuntenwandelingen met ouderen de knelpunten in de publieke ruimte in kaart brengen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000143: AP 5.11.7: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. AP 5.11.7: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

72.922,00

74.353,00

75.808,00

77.294,00

78.808,00

871,00

871,00

871,00

871,00

871,00

80.354,00 871,00

-72.051,00

-73.482,00

-74.937,00

-76.423,00

-77.937,00

-79.483,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

162 / 207


Actie: AC000349: WELZIJN- Algemene actie exploitatie. Algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven t WELZIJN- Algemene actie exploitatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

72.922,00

74.353,00

75.808,00

77.294,00

78.808,00

871,00

871,00

871,00

871,00

871,00

80.354,00 871,00

-72.051,00

-73.482,00

-74.937,00

-76.423,00

-77.937,00

-79.483,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000063: BD 5.12 De gemeente sensibiliseert rond Noord-Zuid thema’s en ondersteunt organisaties hier rond. BD 5.12 De gemeente sensibiliseert rond Noord-Zuid thema’s en ondersteunt organisaties die hier rond werken. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00 0,00

-5.500,00

-5.500,00

-5.500,00

-5.500,00

-5.500,00

-5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000144: AP 5.12.1: De inwoners sensibiliseren en in beweging brengen rond 'Noord-Zuid' thema’s. AP 5.12.1: De inwoners sensibiliseren en in beweging brengen rond 'Noord-Zuid' thema’s en ondersteunen van organisaties met projecten in ontwikkelingslanden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00 0,00

-5.500,00

-5.500,00

-5.500,00

-5.500,00

-5.500,00

-5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

163 / 207


Actie: AC000350: WELZIJN- Organisatie van activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking. WELZIJN- Organisatie van activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00 0,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000351: WELZIJN- Diverse uitgaven voor het uitvoeren van de verschillende acties rond ontwikkelingssamenwerk WELZIJN- Diverse uitgaven voor het uitvoeren van de verschillende acties rond ontwikkelingssamenwerking Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00 0,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Inhoudstabel: MENS-G-G&W-HvhK: DOMEIN Mens DOMEIN Mens Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

69.200,00

70.200,00

71.220,00

72.260,00

73.322,00

2.510,00

2.510,00

2.510,00

2.510,00

2.510,00

74.404,00 2.510,00

-66.690,00

-67.690,00

-68.710,00

-69.750,00

-70.812,00

-71.894,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

164 / 207


Beleidsdoelstelling: BD000064: BD 5.20 Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van het lokaal bestuur en diverse anderen. BD 5.20 Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van het lokaal bestuur, gezinsondersteunende organisaties, vrijwilligers en inwoners. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

56.000,00

57.000,00

58.020,00

59.060,00

60.122,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.204,00 0,00

-56.000,00

-57.000,00

-58.020,00

-59.060,00

-60.122,00

-61.204,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000145: AP 5.20.1: Het Huis van het Kind onderneemt acties in het kader van opvoedingsondersteuning. AP 5.20.1: Het Huis van het Kind onderneemt acties in het kader van opvoedingsondersteuning. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00 0,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000352: HVHK- Verder participeren aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Opvoedingswinkel’. HVHK- Verder participeren aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Opvoedingswinkel’. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00 0,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

165 / 207


Actie: AC000353: HVHK- Verdere samenwerking opzetten met andere actoren in opvoedingsondersteuning HVHK- Verdere samenwerking opzetten met andere actoren in opvoedingsondersteuning Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000146: AP 5.20.2: Het Huis van het Kind ondersteunt de uitbouw van een kwaliteitsvolle kinderopvang. AP 5.20.2: Het Huis van het Kind ondersteunt de uitbouw van een kwaliteitsvolle kinderopvang in de gemeente. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

51.000,00

52.000,00

53.020,00

54.060,00

55.122,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.204,00 0,00

-51.000,00

-52.000,00

-53.020,00

-54.060,00

-55.122,00

-56.204,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000354: HVHK- Organiseren van regelmatig overleg met de partners van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) HVHK- Organiseren van regelmatig overleg met de partners van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00 0,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

166 / 207


Actie: AC000355: HVHK- Realiseren van een lokaal loket kinderopvang in kader van het decreet kinderopvang van baby's HVHK- Realiseren van een lokaal loket kinderopvang in kader van het decreet kinderopvang van baby's en peuters. Informatie geven aan lokale actoren en gebruikers. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000356: HVHK- Afstemmen en impulsen geven aan kwalitatief georganiseerde kinderopvang initiatieven. HVHK- Afstemmen en impulsen geven aan kwalitatief georganiseerde kinderopvang initiatieven. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

50.000,00

51.000,00

52.020,00

53.060,00

54.122,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.204,00 0,00

-50.000,00

-51.000,00

-52.020,00

-53.060,00

-54.122,00

-55.204,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000065: BD 5.21 Het Huis van het Kind wordt uitgebouwd tot een bruisend centrum en centrale ontmoetingsplek. BD 5.21 Het Huis van het Kind wordt uitgebouwd tot een bruisend centrum voor het bevorderen van het welzijn van kinderen en jongeren. Het Huis van het Kind biedt een centrale ontmoetings-, informatie en ondersteuningsplek voor (aanstaande) ouders en opvoedingsverantwoordelijken. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

13.200,00

13.200,00

13.200,00

13.200,00

13.200,00

2.510,00

2.510,00

2.510,00

2.510,00

2.510,00

13.200,00 2.510,00

-10.690,00

-10.690,00

-10.690,00

-10.690,00

-10.690,00

-10.690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

167 / 207


Actieplan: AP000147: AP 5.21.1: Er wordt een aanvullend activiteitenaanbod uitgewerkt. AP 5.21.1: Er wordt een activiteitenaanbod uitgewerkt dat aanvullend is aan het bestaande activiteitenaanbod voor de doelgroep. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

2.510,00

2.510,00

2.510,00

2.510,00

2.510,00

9.000,00 2.510,00

-6.490,00

-6.490,00

-6.490,00

-6.490,00

-6.490,00

-6.490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000357: HVHK- We organiseren eigen activiteiten voor de doelgroep aangevuld met activiteiten die voortkomen HVHK- We organiseren eigen activiteiten voor de doelgroep aangevuld met activiteiten die voortkomen uit samenwerkingsverbanden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

2.510,00

2.510,00

2.510,00

2.510,00

2.510,00

9.000,00 2.510,00

-6.490,00

-6.490,00

-6.490,00

-6.490,00

-6.490,00

-6.490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000358: HVHK- organiseren van kleuterkampen HVHK- organiseren van kleuterkampen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

168 / 207


Actie: AC000359: HVHK- We bieden de mogelijkheid aan partners uit het netwerk om gebruik te maken van de accommodatie HVHK- We bieden de mogelijkheid aan partners uit het netwerk om gebruik te maken van de accommodatie voor het organiseren van activiteiten of een spreekuur. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000148: AP 5.21.2: Zutendaal wil een gemeente zijn waar jonge gezinnen (komen) wonen en zich thuis voelen. AP 5.21.2: Zutendaal wil een gemeente zijn waar jonge gezinnen (komen) wonen en zich thuis voelen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.200,00 0,00

-4.200,00

-4.200,00

-4.200,00

-4.200,00

-4.200,00

-4.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000360: HVHK- Er wordt een geboortepremie voorzien voor jonge ouders. Deze wordt 2 keer per jaar uitgereikt HVHK- Er wordt een geboortepremie voorzien voor jonge ouders. Deze wordt 2 keer per jaar uitgereikt in het Huis van het Kind Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.200,00 0,00

-4.200,00

-4.200,00

-4.200,00

-4.200,00

-4.200,00

-4.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

169 / 207


Beleidsdoelstelling: BD000066: BD 5.22: Het lokaal bestuur stemt buitenschoolse opvang af op buitenschoolse activiteiten. BD 5.22: Het lokaal bestuur neemt haar regierol op in de afstemming van de buitenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000149: AP 5.22.1: Obv het nieuwe decreet worden de mogelijkheden tot samenwerking en afstemming bekeken. AP 5.22.1: Op basis van het nieuwe decreet worden de mogelijkheden tot samenwerking en afstemming bekeken. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000361: HVHK- CreĂŤren van lokaal maatwerk om een samenwerking op te zetten tussen opvangvoorzieningen, schol HVHK- CreĂŤren van lokaal maatwerk om een samenwerking op te zetten tussen opvangvoorzieningen, scholen, cultuur-, recreatie, vrije tijd-, jeugd- en sportinitiatieven, deeltijds kunstonderwijs enz. Een samenwerking die vooral het kind ten goede komt en alle kinderen naschools alle kansen geeft op ontplooiing en spelen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

170 / 207


Actieplan: AP000150: AP 5.22.2: Opzetten van een lokaal netwerk voor het wegwerken van participatiedrempels tgv armoede. AP 5.22.2: Opzetten van een lokaal netwerk personen in armoede dat participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van cultuur-, jeugdwerk- en sport wegwerkt. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000362: HVHK- vernieuwen van het lokaal netwerk en opzetten van activiteiten in dit kader HVHK- vernieuwen van het lokaal netwerk en opzetten van activiteiten in dit kader Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000363: HVHK- Voorzien van een korting van 50% op alle activiteiten voor mensen met het VT-statuut. HVHK- Voorzien van een korting van 50% op alle activiteiten voor mensen met het VT-statuut. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

171 / 207


Inhoudstabel: MENS-O-G&W-BKO: DOMEIN Mens DOMEIN Mens Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

583.280,00

594.134,00

605.215,00

616.498,00

628.015,00

323.153,00

326.194,00

329.297,00

332.461,00

335.688,00

639.761,00 338.980,00

-260.127,00

-267.940,00

-275.918,00

-284.037,00

-292.327,00

-300.781,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000067: BD 5.30 IBO Pierewiet biedt in de gemeente een kwaliteitsvolle opvang aan voor alle kinderen. BD 5.30 IBO Pierewiet biedt in de gemeente een kwaliteitsvolle opvang aan voor alle kinderen van het basisonderwijs, voor en na schooltijd, op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties, waaronder het aanbod middagslapers. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

583.280,00

594.134,00

605.215,00

616.498,00

628.015,00

323.153,00

326.194,00

329.297,00

332.461,00

335.688,00

639.761,00 338.980,00

-260.127,00

-267.940,00

-275.918,00

-284.037,00

-292.327,00

-300.781,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000151: AP 5.30.1: De kwaliteit van de kinderopvang wordt geĂŤvalueerd op basis van een risicoanalyse. AP 5.30.1: De kwaliteit van de kinderopvang wordt geĂŤvalueerd op basis van een risicoanalyse en opgenomen in het kwaliteitshandboek. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

16.400,00

16.400,00

16.400,00

16.400,00

16.400,00

16.400,00

320.366,00

323.407,00

326.510,00

329.674,00

332.901,00

336.193,00

303.966,00

307.007,00

310.110,00

313.274,00

316.501,00

319.793,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

172 / 207


Actie: AC000364: BKO- Tweejaarlijks uitvoeren van een risico analyse over de werking. BKO- Tweejaarlijks uitvoeren van een risico analyse over de werking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000365: BKO- actualiseren van het kwaliteitshandboek BKO- actualiseren van het kwaliteitshandboek Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000366: BKO- Deelnemen aan samenwerking tussen diverse actoren om alle kinderen naschools alle kansen te gev BKO- Deelnemen aan samenwerking tussen diverse actoren om alle kinderen naschools alle kansen te geven op ontplooiing en spelen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

173 / 207


Actie: AC000367: BKO- Algemene actie exploitatie. BKO- Algemene actie exploitatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

16.400,00

16.400,00

16.400,00

16.400,00

16.400,00

16.400,00

320.366,00

323.407,00

326.510,00

329.674,00

332.901,00

336.193,00

303.966,00

307.007,00

310.110,00

313.274,00

316.501,00

319.793,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000152: AP 5.30.2: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. AP 5.30.2: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

520.230,00

530.171,00

540.320,00

550.652,00

561.202,00

2.787,00

2.787,00

2.787,00

2.787,00

2.787,00

571.960,00 2.787,00

-517.443,00

-527.384,00

-537.533,00

-547.865,00

-558.415,00

-569.173,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000368: BKO- Algemene actie exploitatie. BKO- Algemene actie exploitatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

520.230,00

530.171,00

540.320,00

550.652,00

561.202,00

2.787,00

2.787,00

2.787,00

2.787,00

2.787,00

571.960,00 2.787,00

-517.443,00

-527.384,00

-537.533,00

-547.865,00

-558.415,00

-569.173,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000153: AP 5.30.3: Er wordt een kwaliteitsvolle infrastructuur voorzien. AP 5.30.3: Er wordt een kwaliteitsvolle infrastructuur voorzien. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

174 / 207


2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

46.650,00

47.563,00

48.495,00

49.446,00

50.413,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.401,00 0,00

-46.650,00

-47.563,00

-48.495,00

-49.446,00

-50.413,00

-51.401,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000369: BKO- Algemene actie exploitatie. BKO- Algemene actie exploitatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

46.650,00

47.563,00

48.495,00

49.446,00

50.413,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.401,00 0,00

-46.650,00

-47.563,00

-48.495,00

-49.446,00

-50.413,00

-51.401,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000154: AP 5.30.4: Samenwerking met het Huis van het Kind met oog op afstemming van het aanbod. AP 5.30.4: Samenwerking met het Huis van het Kind met oog op afstemming van het aanbod op de noden van de Zutendaalse gezinnen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

175 / 207


Actie: AC000370: BKO- IBO Pierewiet neemt actief deel aan het netwerk en aanbod van het Huis van het Kind BKO- IBO Pierewiet neemt actief deel aan het netwerk en aanbod van het Huis van het Kind. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000178: AP 5.30.5: diverse investeringen buitenschoolse kinderopvang (BKO) AP 5.30.5: diverse investeringen buitenschoolse kinderopvang (BKO) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000428: BKO- INVESTERING: Gebouwen BKO BKO- INVESTERING: Gebouwen BKO Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

176 / 207


Actie: AC000429: BKO- INVESTERING: Informaticamaterieel BKO BKO- INVESTERING: Informaticamaterieel BKO Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000430: BKO- INVESTERING: Meubilair BKO BKO- INVESTERING: Meubilair BKO Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000431: BKO- INVESTERING: Rollend materieel BKO BKO- INVESTERING: Rollend materieel BKO Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

177 / 207


Beleidsdoelstelling: BD000068: BD 5.31 Het aanbod kinderopvang heeft bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen. BD 5.31 Het aanbod kinderopvang heeft bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000155: AP 5.31.1: Het aanbod kinderopvang is laagdrempelig en inclusief. AP 5.31.1: Het aanbod kinderopvang is laagdrempelig en inclusief. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000371: BKO– Blijven toepassen van het sociaal tarief (50% korting) in de kinderopvang voor mensen met rech BKO– Blijven toepassen van het sociaal tarief (50% korting) in de kinderopvang voor mensen met recht op VT. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

178 / 207


Actie: AC000372: BKO – inspelen op de noden van kinderen met een speciale zorgbehoefte en ondersteunen van het person BKO – inspelen op de noden van kinderen met een speciale zorgbehoefte en ondersteunen van het personeel indien nodig Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Inhoudstabel: MENS-O-G&W-KDV: DOMEIN Mens DOMEIN Mens Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000069: BD 5.40 Het oprichten van een erkende dagopvang voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar. BD 5.40 Het oprichten van een erkende dagopvang voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000156: AP 5.40.1:Er wordt gezocht naar een partner voor de uitbating van een erkend kinderdagverblijf. AP 5.40.1:Er wordt gezocht naar een externe partner voor de uitbating van een erkend kinderdagverblijf. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

179 / 207


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000373: KDV- Er wordt gezocht naar een externe partner voor de uitbating van een erkend kinderdagverblijf. KDV- Er wordt gezocht naar een externe partner voor de uitbating van een erkend kinderdagverblijf. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Inhoudstabel: MENS-O-ASIEL: DOMEIN Mens DOMEIN Mens Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

176.096,00

174.679,00

177.212,00

179.800,00

182.439,00

185.126,00

168.943,00

169.663,00

170.397,00

171.146,00

171.910,00

172.689,00

-7.153,00

-5.016,00

-6.815,00

-8.654,00

-10.529,00

-12.437,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

180 / 207


Beleidsdoelstelling: BD000070: BD 6.10 De dienst asiel garandeert de toegewezen asielzoekers het recht op een menswaardig leven. BD 6.10 De dienst asiel garandeert aan alle asielzoekers die aan Zutendaal worden toegewezen het recht op een menswaardig leven en dit volgens de richtlijnen van Fedasil. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

176.096,00

174.679,00

177.212,00

179.800,00

182.439,00

185.126,00

168.943,00

169.663,00

170.397,00

171.146,00

171.910,00

172.689,00

-7.153,00

-5.016,00

-6.815,00

-8.654,00

-10.529,00

-12.437,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000157: AP 6.10.1: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. AP 6.10.1: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

155.596,00

153.779,00

155.905,00

158.076,00

160.289,00

162.546,00

168.943,00

169.663,00

170.397,00

171.146,00

171.910,00

172.689,00

13.347,00

15.884,00

14.492,00

13.070,00

11.621,00

10.143,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000374: ASIEL- Algemene actie exploitatie. ASIEL- Algemene actie exploitatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

155.596,00

153.779,00

155.905,00

158.076,00

160.289,00

162.546,00

168.943,00

169.663,00

170.397,00

171.146,00

171.910,00

172.689,00

13.347,00

15.884,00

14.492,00

13.070,00

11.621,00

10.143,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000158: AP 6.10.2: Er wordt een kwaliteitsvolle infrastructuur voorzien. AP 6.10.2: Er wordt een kwaliteitsvolle infrastructuur voorzien. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

181 / 207


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

20.500,00

20.900,00

21.307,00

21.724,00

22.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.580,00 0,00

-20.500,00

-20.900,00

-21.307,00

-21.724,00

-22.150,00

-22.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000375: ASIEL- Algemene actie exploitatie. ASIEL- Algemene actie exploitatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

20.500,00

20.900,00

21.307,00

21.724,00

22.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.580,00 0,00

-20.500,00

-20.900,00

-21.307,00

-21.724,00

-22.150,00

-22.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000177: AP 6.10.3: diverse investeringen Lokaal Opvang Initiatief (LOI) AP 6.10.3: diverse investeringen Lokaal Opvang Initiatief (LOI) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

182 / 207


Actie: AC000427: ASIEL- INVESTERING: Diverse investeringen LOI ASIEL- INVESTERING: Diverse investeringen LOI Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Inhoudstabel: MENS-O-SENIOR: DOMEIN Mens DOMEIN Mens Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

120.723,00

123.010,00

125.341,00

127.718,00

130.143,00

7.720,00

7.720,00

7.720,00

7.720,00

7.720,00

132.618,00 7.720,00

-113.003,00

-115.290,00

-117.621,00

-119.998,00

-122.423,00

-124.898,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000071: BD 6.20 Optimaliseren van de organisatie van de dienst senioren voor een betere dienstverlening. BD 6.20 Optimaliseren van de organisatie van de dienst senioren in functie van de verbetering van de dienstverlening. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000159: AP 6.20.1: EĂŠnvormigheid van werking, dienstverlening en visie van de dienst senioren. AP 6.20.1: EĂŠnvormigheid van werking, dienstverlening en visie van de dienst senioren. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

183 / 207


2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000376: SEN- Werken aan het éénvormig aanmaken en registreren van cliëntdossiers. SEN- Werken aan het éénvormig aanmaken en registreren van cliëntdossiers. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000377: SEN- Organiseren van intervisie tussen de maatschappelijk assistenten. SEN- Organiseren van intervisie tussen de maatschappelijk assistenten. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000160: AP 6.20.2: Toegankelijkheid van de dienstverlening optimaliseren. AP 6.20.2: Toegankelijkheid van de dienstverlening optimaliseren. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

184 / 207


2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000378: SEN- Door het werken op afspraak wordt de dienstverlening efficiĂŤnter en worden wachttijden vermeden SEN- Door het werken op afspraak wordt de dienstverlening efficiĂŤnter en worden wachttijden vermeden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000379: SEN- Omwille van het succes, wordt het vrije spreekuur van het seniorenloket behouden in de dienstve SEN- Omwille van het succes, wordt het vrije spreekuur van het seniorenloket behouden in de dienstverlening. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

185 / 207


Actie: AC000380: SEN- De bekendmaking van de dienstverlening wordt voortdurend geĂŤvalueerd. SEN- De bekendmaking van de dienstverlening wordt voortdurend geĂŤvalueerd. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000072: BD 6.21 Het OCMW biedt ondersteuning aan senioren om zo lang mogelijk in hun thuisomgeving te wonen. BD 6.21 Het OCMW biedt ondersteuning aan de zorgbehoevende senioren in hun thuissituatie zodat ze zo lang mogelijk in de thuisomgeving kunnen blijven wonen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

120.723,00

123.010,00

125.341,00

127.718,00

130.143,00

7.720,00

7.720,00

7.720,00

7.720,00

7.720,00

132.618,00 7.720,00

-113.003,00

-115.290,00

-117.621,00

-119.998,00

-122.423,00

-124.898,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000161: AP 6.21.1: Aanbieden van diverse vormen van ondersteuning aan de zorgbehoevende senioren. AP 6.21.1: Aanbieden van diverse vormen van ondersteuning aan de zorgbehoevende senioren in het kader van de individuele hulpverlening. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

4.150,00

4.150,00

4.150,00

4.150,00

4.150,00

2.350,00

2.350,00

2.350,00

2.350,00

2.350,00

4.150,00 2.350,00

-1.800,00

-1.800,00

-1.800,00

-1.800,00

-1.800,00

-1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

186 / 207


Actie: AC000381: SEN- De mindermobielencentrale wordt verder uitgebouwd. SEN- De mindermobielencentrale wordt verder uitgebouwd. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

2.850,00

2.850,00

2.850,00

2.850,00

2.850,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

2.850,00 1.350,00

-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000382: SEN- Het project ergotherapie aan huis wordt verder ondersteund. SEN- Het project ergotherapie aan huis wordt verder ondersteund. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000383: SEN- De mantelzorgpremie wordt geĂŤvalueerd. SEN- De mantelzorgpremie wordt geĂŤvalueerd. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00 0,00

-800,00

-800,00

-800,00

-800,00

-800,00

-800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

187 / 207


Actie: AC000384: SEN- Senioren die hun woning wensen aan te passen laten ondersteunen door IGS Wonen, zowel met betre SEN- Senioren die hun woning wensen aan te passen laten ondersteunen door IGS Wonen, zowel met betrekking tot advies op technisch vlak en subsidies als bij de praktische uitvoering van kleinere aanpassingswerken die hun woning toegankelijker moet maken. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000385: SEN- De overlegcoรถrdinator thuiszorg staat in voor het organiseren van het zorgoverleg en dit in ove SEN- De overlegcoรถrdinator thuiszorg staat in voor het organiseren van het zorgoverleg en dit in overeenstemming met de afspraken op het niveau van de eerstelijnszone. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

188 / 207


Actie: AC000386: SEN- Onderzoeken van de mogelijkheden tot oprichting van een lokaal dienstencentrum, rekening houden SEN- Onderzoeken van de mogelijkheden tot oprichting van een lokaal dienstencentrum, rekening houdend met de geplande wijzigingen in de regelgeving hierrond. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000387: SEN- In samenwerking met de dienst welzijn wordt het thema eenzaamheid verder uitgediept en wordt er SEN- In samenwerking met de dienst welzijn wordt het thema eenzaamheid verder uitgediept en wordt er een werking rond opgestart, aanvullend aan de bestaande werking van het bezoekteam binnen het OCMW. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000388: SEN- Streven naar een dementievriendelijke gemeente met aandacht voor personen met dementie en hun m SEN- Streven naar een dementievriendelijke gemeente met aandacht voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00 0,00

-500,00

-500,00

-500,00

-500,00

-500,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000162: AP 6.21.2: De dienst senioren staat in voor het onderzoek naar en Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

189 / 207


indienen van diverse aanvragen. AP 6.21.2: De dienst senioren staat in voor het onderzoek naar en het indienen van de aanvragen tot financiĂŤle steun en andere tegemoetkomingen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

15.000,00

15.300,00

15.606,00

15.918,00

16.236,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

16.561,00 5.000,00

-10.000,00

-10.300,00

-10.606,00

-10.918,00

-11.236,00

-11.561,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000389: SEN - De dienst senioren onderzoekt elke aanvraag tot borgstelling en kent dit recht toe SEN - De dienst senioren onderzoekt elke aanvraag tot borgstelling en kent dit recht toe Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

15.000,00

15.300,00

15.606,00

15.918,00

16.236,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

16.561,00 5.000,00

-10.000,00

-10.300,00

-10.606,00

-10.918,00

-11.236,00

-11.561,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000390: SEN - De dienst senioren onderzoekt het recht op tegemoetkomingen allerhande van de hogere overheden SEN - De dienst senioren onderzoekt het recht op tegemoetkomingen allerhande van de hogere overheden Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

190 / 207


Actie: AC000391: SEN - De dienst senioren staat in voor de uitbetaling van de toelage mbt factuur Limburg.net (incont SEN - De dienst senioren staat in voor de uitbetaling van de toelage mbt factuur Limburg.net (incontinentie) => uitbetaling via SD Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000163: AP 6.21.3: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. AP 6.21.3: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

101.573,00

103.560,00

105.585,00

107.650,00

109.757,00

370,00

370,00

370,00

370,00

370,00

111.907,00 370,00

-101.203,00

-103.190,00

-105.215,00

-107.280,00

-109.387,00

-111.537,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000392: SEN- Algemene actie exploitatie. SEN- Algemene actie exploitatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

101.573,00

103.560,00

105.585,00

107.650,00

109.757,00

370,00

370,00

370,00

370,00

370,00

111.907,00 370,00

-101.203,00

-103.190,00

-105.215,00

-107.280,00

-109.387,00

-111.537,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

191 / 207


Inhoudstabel: MENS-O-SD: DOMEIN Mens DOMEIN Mens Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

677.050,00

659.578,00

670.829,00

682.307,00

694.011,00

257.769,00

260.441,00

263.167,00

265.948,00

268.783,00

705.923,00 271.677,00

-419.281,00

-399.137,00

-407.662,00

-416.359,00

-425.228,00

-434.246,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000073: BD 6.30 Optimaliseren van de organisatie van de sociale dienst voor een betere dienstverlening. BD 6.30 Optimaliseren van de organisatie van de sociale dienst in functie van de verbetering van de dienstverlening. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00 0,00

-300,00

-300,00

-300,00

-300,00

-300,00

-300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000164: AP 6.30.1: EĂŠnvormigheid van werking, dienstverlening en visie van de sociale dienst. AP 6.30.1: EĂŠnvormigheid van werking, dienstverlening en visie van de sociale dienst. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00 0,00

-300,00

-300,00

-300,00

-300,00

-300,00

-300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

192 / 207


Actie: AC000393: SD- Werken aan het éénvormig aanmaken en registreren van cliëntdossiers. SD- Werken aan het éénvormig aanmaken en registreren van cliëntdossiers. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000394: SD- Organiseren van intervisie tussen de maatschappelijk assistenten. SD- Organiseren van intervisie tussen de maatschappelijk assistenten. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000395: SD- Organiseren van visiemomenten met een externe partner, bij voorkeur VVSG, om van daaruit te kome SD- Organiseren van visiemomenten met een externe partner, bij voorkeur VVSG, om van daaruit te komen tot een éénvormige visie met éénvormige procedures. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00 0,00

-300,00

-300,00

-300,00

-300,00

-300,00

-300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000165: AP 6.30.2: Toegankelijkheid van de dienstverlening optimaliseren. AP 6.30.2: Toegankelijkheid van de dienstverlening optimaliseren. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

193 / 207


2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000396: SD- Door het werken op afspraak wordt de dienstverlening efficiënter en worden wachttijden vermeden. SD- Door het werken op afspraak wordt de dienstverlening efficiënter en worden wachttijden vermeden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000397: SD- De bekendmaking van de dienstverlening wordt voortdurend geëvalueerd. SD- De bekendmaking van de dienstverlening wordt voortdurend geëvalueerd. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

194 / 207


Beleidsdoelstelling: BD000074: BD 6.31 De sociale dienst biedt een draagvlak voor het recht op een menswaardig leven voor iedereen. BD 6.31 De sociale dienst biedt een maatschappelijk en lokaal draagvlak waarbij het de bedoeling is het recht op een menswaardig leven te verzekeren aan de inwoners van Zutendaal. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

670.566,00

653.021,00

664.198,00

675.600,00

687.226,00

254.710,00

257.382,00

260.108,00

262.889,00

265.724,00

699.059,00 268.618,00

-415.856,00

-395.639,00

-404.090,00

-412.711,00

-421.502,00

-430.441,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000166: AP 6.31.1: De sociale dienst ondersteunt aanvragen tot het recht op maatschappelijke integratie. AP 6.31.1: De sociale dienst staat in voor het onderzoek naar en het indienen van de aanvragen voor het recht op maatschappelijke integratie, waaronder het leefloon. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

212.110,00

216.007,00

219.982,00

224.034,00

228.169,00

232.387,00

146.800,00

149.472,00

152.198,00

154.979,00

157.814,00

160.708,00

-65.310,00

-66.535,00

-67.784,00

-69.055,00

-70.355,00

-71.679,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000398: SD- Het recht op leefloon wordt onderzocht en toegekend. SD- Het recht op leefloon wordt onderzocht en toegekend. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

132.000,00

134.640,00

137.333,00

140.079,00

142.881,00

145.739,00

98.500,00

100.420,00

102.378,00

104.376,00

106.413,00

108.492,00

-33.500,00

-34.220,00

-34.955,00

-35.703,00

-36.468,00

-37.247,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

195 / 207


Actie: AC000399: SD- Het recht op de installatiepremie wordt onderzocht en toegekend. SD- Het recht op de installatiepremie wordt onderzocht en toegekend. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

7.500,00

7.650,00

7.803,00

7.959,00

8.118,00

8.281,00

7.500,00

7.650,00

7.803,00

7.959,00

8.118,00

8.281,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000400: SD- Actie TWE01: Het OCMW begeleidt OCMW-cliënten tijdens hun tijdelijk werkervaringstraject en tewe SD- Actie TWE01: Het OCMW begeleidt OCMW-cliënten tijdens hun tijdelijk werkervaringstraject en tewerkstelling in toepassing van artikel 60§7 van de organieke OCMW-wet, kaderend binnen de Vlaamse regelgeving van tijdelijke werkervaring met het oog op een doorstroming naar een reguliere tewerkstelling. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000401: SD- Actie TWE02: Het OCMW stelt OCMW-cliënten tewerk in toepassing van artikel 60§7 van de organieke SD- Actie TWE02: Het OCMW stelt OCMW-cliënten tewerk in toepassing van artikel 60§7 van de organieke OCMW-wet en kaderend binnen de Vlaamse regelgeving van tijdelijke werkervaring Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

66.610,00

67.717,00

68.846,00

69.996,00

71.170,00

34.800,00

35.402,00

36.017,00

36.644,00

37.283,00

72.367,00 37.935,00

-31.810,00

-32.315,00

-32.829,00

-33.352,00

-33.887,00

-34.432,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000167: AP 6.31.2: De sociale dienst ondersteunt aanvragen tot financiële steun. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

196 / 207


AP 6.31.2: De sociale dienst staat in voor het onderzoek naar en het indienen van de aanvragen tot financiĂŤle steun. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

76.100,00

76.980,00

77.877,00

78.793,00

79.726,00

40.825,00

40.825,00

40.825,00

40.825,00

40.825,00

80.679,00 40.825,00

-35.275,00

-36.155,00

-37.052,00

-37.968,00

-38.901,00

-39.854,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000402: SD- Er worden voorschotten op inkomsten die te verwachten zijn in de toekomst toegekend. SD- Er worden voorschotten op inkomsten die te verwachten zijn in de toekomst toegekend. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

15.100,00

15.100,00

15.100,00

15.100,00

15.100,00

15.100,00

15.100,00

15.100,00

15.100,00

15.100,00

15.100,00

15.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000403: SD- De sociale dienst staat in voor de uitbetaling van de toelagen mbt factuur Limburg.net (onvermog SD- De sociale dienst staat in voor de uitbetaling van de toelagen mbt factuur Limburg.net (onvermogendheid en incontinentie). Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

15.500,00

15.500,00

15.500,00

15.500,00

15.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.500,00 0,00

-15.500,00

-15.500,00

-15.500,00

-15.500,00

-15.500,00

-15.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

197 / 207


Actie: AC000404: SD- De sociale dienst kent het recht op huurtoelage toe, ter overbrugging van het recht op huursubs SD- De sociale dienst kent het recht op huurtoelage toe, ter overbrugging van het recht op huursubsidie en op basis van de interne richtlijn huurtoelage. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

10.000,00

10.200,00

10.404,00

10.612,00

10.824,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

11.041,00 100,00

-9.900,00

-10.100,00

-10.304,00

-10.512,00

-10.724,00

-10.941,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000405: SD- De sociale dienst staat in voor de betaling van plaatsingskosten in onthaaltehuizen, indien hie SD- De sociale dienst staat in voor de betaling van plaatsingskosten in onthaaltehuizen, indien hier recht op is. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.000,00

1.020,00

1.040,00

1.061,00

1.082,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1.104,00 500,00

-500,00

-520,00

-540,00

-561,00

-582,00

-604,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000406: SD- De sociale dienst staat in voor de betaling van de huurwaarborgen en huur voor gerechtigden. SD- De sociale dienst staat in voor de betaling van de huurwaarborgen en huur voor gerechtigden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

18.500,00

18.870,00

19.247,00

19.632,00

20.025,00

20.425,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

-2.000,00

-2.370,00

-2.747,00

-3.132,00

-3.525,00

-3.925,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

198 / 207


Actie: AC000407: SD- De sociale dienst staat in voor de betaling van begrafeniskosten voor gerechtigden en dit op ba SD- De sociale dienst staat in voor de betaling van begrafeniskosten voor gerechtigden en dit op basis van de afspraken vastgelegd door het bestuur. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

2.500,00

2.550,00

2.601,00

2.653,00

2.706,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

2.760,00 1.500,00

-1.000,00

-1.050,00

-1.101,00

-1.153,00

-1.206,00

-1.260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000408: SD- De sociale dienst staat in voor de betaling van andere vormen van steun, indien gerechtigd SD- De sociale dienst staat in voor de betaling van andere vormen van steun, indien gerechtigd. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

13.500,00

13.740,00

13.985,00

14.235,00

14.489,00

7.125,00

7.125,00

7.125,00

7.125,00

7.125,00

14.749,00 7.125,00

-6.375,00

-6.615,00

-6.860,00

-7.110,00

-7.364,00

-7.624,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000168: AP 6.31.3: De sociale dienst staat in voor de vrijwillige begeleiding ihkv schuldhulpverlening. AP 6.31.3: De sociale dienst staat in voor de vrijwillige begeleiding in het kader van schuldhulpverlening. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

2.100,00

2.100,00

2.100,00

2.100,00

2.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.100,00 0,00

-2.100,00

-2.100,00

-2.100,00

-2.100,00

-2.100,00

-2.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

199 / 207


Actie: AC000409: SD- Voorzien van budgetbegeleiding en budgetbeheer. SD- Voorzien van budgetbegeleiding en budgetbeheer. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.600,00 0,00

-1.600,00

-1.600,00

-1.600,00

-1.600,00

-1.600,00

-1.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000410: SD- Implementeren van de buddywerking. SD- Implementeren van de buddywerking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00 0,00

-500,00

-500,00

-500,00

-500,00

-500,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000169: AP 6.31.4: Het OCMW organiseert een dienst rechtshulp. AP 6.31.4: Het OCMW organiseert een dienst rechtshulp. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

21.930,00

22.369,00

22.816,00

23.273,00

23.738,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.213,00 0,00

-21.930,00

-22.369,00

-22.816,00

-23.273,00

-23.738,00

-24.213,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

200 / 207


Actie: AC000411: SD- In samenwerking met de OCMW’s van As en Oudsbergen wordt de dienst rechtshulp aangeboden vanuit SD- In samenwerking met de OCMW’s van As en Oudsbergen wordt de dienst rechtshulp aangeboden vanuit het sociaal huis. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

21.930,00

22.369,00

22.816,00

23.273,00

23.738,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.213,00 0,00

-21.930,00

-22.369,00

-22.816,00

-23.273,00

-23.738,00

-24.213,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000170: AP 6.31.5: De sociale dienst onderneemt proactieve acties rond energie armoede. AP 6.31.5: De sociale dienst heeft aandacht voor de problematiek rond energie armoede en onderneemt proactieve acties rond dit thema. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

32.500,00

32.500,00

32.500,00

32.500,00

32.500,00

32.500,00

37.000,00

37.000,00

37.000,00

37.000,00

37.000,00

37.000,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000412: SD- In het kader van het energiefonds worden de nodige rechten toegekend. SD- In het kader van het energiefonds worden de nodige rechten toegekend. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

201 / 207


Actie: AC000413: SD- Het LAC komt indien nodig samen, proactief wordt er ingezet op contactname in deze dossiers. SD- Het LAC komt indien nodig samen, proactief wordt er ingezet op contactname in deze dossiers. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000414: SD- De verwarmingstoelage wordt toegekend indien hier recht op is. SD- De verwarmingstoelage wordt toegekend indien hier recht op is. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

31.000,00

31.000,00

31.000,00

31.000,00

31.000,00

31.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000171: AP 6.31.6: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. AP 6.31.6: Gekwalificeerd personeel krijgt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

325.826,00

303.065,00

308.923,00

314.900,00

320.993,00

30.085,00

30.085,00

30.085,00

30.085,00

30.085,00

327.180,00 30.085,00

-295.741,00

-272.980,00

-278.838,00

-284.815,00

-290.908,00

-297.095,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

202 / 207


Actie: AC000415: SD- Algemene actie exploitatie. SD- Algemene actie exploitatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

325.826,00

303.065,00

308.923,00

314.900,00

320.993,00

30.085,00

30.085,00

30.085,00

30.085,00

30.085,00

327.180,00 30.085,00

-295.741,00

-272.980,00

-278.838,00

-284.815,00

-290.908,00

-297.095,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000075: BD 6.32 De bevordering van participatie van maatschappelijk kwetsbare inwoners. BD 6.32 De bevordering van participatie aan het maatschappelijk leven van inwoners in maatschappelijk kwetsbare situaties. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

6.184,00

6.257,00

6.331,00

6.407,00

6.485,00

3.059,00

3.059,00

3.059,00

3.059,00

3.059,00

6.564,00 3.059,00

-3.125,00

-3.198,00

-3.272,00

-3.348,00

-3.426,00

-3.505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000172: AP 6.32.1: Opzetten van een lokaal netwerk voor het wegwerken van participatiedrempels tgv armoede. AP 6.32.1: Opzetten van een lokaal netwerk personen in armoede dat participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van cultuur-, jeugdwerk- en sport wegwerkt. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

6.184,00

6.257,00

6.331,00

6.407,00

6.485,00

3.059,00

3.059,00

3.059,00

3.059,00

3.059,00

6.564,00 3.059,00

-3.125,00

-3.198,00

-3.272,00

-3.348,00

-3.426,00

-3.505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

203 / 207


Actie: AC000416: SD- Vernieuwen van het lokaal netwerk en opzetten van activiteiten in dit kader. SD- Vernieuwen van het lokaal netwerk en opzetten van activiteiten in dit kader. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

2.600,00

2.652,00

2.705,00

2.759,00

2.814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.871,00 0,00

-2.600,00

-2.652,00

-2.705,00

-2.759,00

-2.814,00

-2.871,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000417: SD– Voorzien van een korting van 50% op alle activiteiten voor mensen met het VT-statuut. SD– Voorzien van een korting van 50% op alle activiteiten voor mensen met het VT-statuut. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000418: SD- Aamenwerking met Akindo voor deelname aan vakantiekampen. SD- Samenwerking met Akindo voor deelname aan vakantiekampen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

1.050,00

1.071,00

1.092,00

1.114,00

1.137,00

525,00

525,00

525,00

525,00

525,00

1.159,00 525,00

-525,00

-546,00

-567,00

-589,00

-612,00

-634,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

204 / 207


Actie: AC000419: SD- Evalueren van de bestaande verdeelsleutel en de verdeling van de middelen socio-culturele partic SD- Evalueren van de bestaande verdeelsleutel en de verdeling van de middelen socio-culturele participatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

2.534,00

2.534,00

2.534,00

2.534,00

2.534,00

2.534,00

2.534,00

2.534,00

2.534,00

2.534,00

2.534,00

2.534,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdoelstelling: BD000076: BD 6.33 Het OCMW zet in op de oprichting en uitbouw van een geïntegreerd breed onthaal (GBO). BD 6.33 Het OCMW zet in op de oprichting en uitbouw van een geïntegreerd breed onthaal (GBO). Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actieplan: AP000173: AP 6.33.1: SD- in samenwerking met de partners binnen het GBO wordt een werking uitgebouwd. AP 6.33.1: In samenwerking met de partners binnen het (Geïntegreerd Breed Onthaal) GBO wordt een werking op maat van de gemeente uitgebouwd. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

205 / 207


Actie: AC000420: SD- Principes GBO en vraagverheldering worden uitgerold over het werkingsgebied. SD- Principes GBO en vraagverheldering worden uitgerold over het werkingsgebied. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000421: SD- Inzetten op een proactieve werking. SD- Inzetten op een proactieve werking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000422: SD- Tegengaan van onderbescherming van de doelgroep. SD- Tegengaan van onderbescherming van de doelgroep. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

206 / 207


Actie: AC000423: SD- De doelgroep wordt betrokken, minstens bij de evaluatie van de acties van het GBO. SD- De doelgroep wordt betrokken, minstens bij de evaluatie van de acties van het GBO. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Actie: AC000434: SD- ELZ Kemp en Duin, As, Bree, Genk, Oudsbergen, Zutendaal, en CAW Limburg en de DMW van de ziekenf SD- EersteLijnsZone (ELZ) Kemp en Duin, As, Bree, Genk, Oudsbergen, Zutendaal, en CAW Limburg en de Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) van de ziekenfondsen richten op kwetsbare gezinnen met kinderen, schoolverlaters en zorgrisico’s. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo

Financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Gemeente en OCMW Zutendaal (0207.471.320)

207 / 207

Profile for Gemeente Zutendaal

Meerjarenplan gemeente en OCMW Zutendaal 2020-2025  

Meerjarenplan gemeente en OCMW Zutendaal 2020-2025  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded