Page 1

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zutendaal kaartenbundel Libost-groep nv


Colofon Opdrachtgever Opdrachthouder

Gemeente Zutendaal Libost-groep nv

Projectleiding Projectmedewerkers

Lowie Steenwegen Leen Baeten Els Creemers Danny Vaes Lotte Poncelet juli 2008

Datum revisie

opmerking

A

schetsontwerp

B

voorontwerp

naam Opgemaakt Ruimtelijke planner

Lowie Steenwegen

handtekening

datum Juli 2008

Leen Baeten Geverifieerd projectleider

Lowie Steenwegen

Vrijgegeven afdelingshoofd

Peter Govaerts

Libost-groep nv ontwerp- en adviesbureau

Juli 2008

Juli 2008

afdeling ruimtelijke planning


Ruimtelijk structuurplan Zutendaal

Kaartenbundel

kaartenbundel informatief deel

Libost-groep nv ontwerp- en adviesbureau

afdeling ruimtelijke planning


Ruimtelijk structuurplan Zutendaal

Kaartenbundel

kaart 1: Zutendaal en ruime omgeving kaart 2: Reliëf en hydrografie kaart 3: Bodemkaart kaart 4: Ferrariskaart Maastricht (1770) kaart 5: Kaart volgens Ferraris (ca. 1840) kaart 6: Kadaster gemeente Zutendaal (1849) kaart 7: Topografische kaart (1877) kaart 8: Topografische kaart (1938) kaart 9: Vandermaelenkaart (1948) kaart 10: Bestaande ruimtelijke structuur van de regio kaart 11: Gewestplan kaart 12: BPA ‘s kaart 13: Vogel- en habitatrichtlijngebieden kaart 14: VEN-gebieden kaart 15: Beschermde monumenten, dorpsgezichten en landschappen kaart 16: Overstromingsgevoelige gebieden kaart 17: Bestaande nederzettingsstructuur kaart 18: Zonevreemde woningen kaart 19: Bestaande natuurlijke structuur kaart 20: Bestaande toeristisch-recreatieve structuur kaart 21: Zonevreemde recreatie kaart 22: Bestaande ruimtelijk-economische structuur kaart 23: Zonevreemde bedrijven kaart 24: Bestaande verkeers- en vervoersstructuur kaart 25: Traditionele landschappen kaart 26: Ankerplaatsen, relictzones, lijn- en puntrelicten kaart 27: Bestaande landschappelijke structuur kaart 28: Herbevestigd agrarisch gebied kaart 29: Stiltegebied Zwarteput kaart 30: Synthesekaart bestaande ruimtelijke structuur kaart 31: Deelruimten kaart 32: Bestaande ruimtelijke structuur deelruimte Centrum kaart 33: Bestaande ruimtelijke structuur deelruimte Straatdorpen – deelgebied Wiemesmeer kaart 34: Bestaande ruimtelijke structuur deelruimte Straatdorpen – deelgebied Gewaai / De Hoven - Besmer kaart 35: Bestaande ruimtelijke structuur deelruimte Straatdorpen – deelgebied Daalstraat kaart 36: Bestaande ruimtelijke structuur deelruimte Steilrand en Beekvalleien kaart 37: Bestaande ruimtelijke structuur deelruimte Papendaal kaart 38: Bestaande ruimtelijke structuur deelruimte Kempens Plateau kaart 39: Bestaande ruimtelijke structuur deelruimte Zutendaal-Zuid

Libost-groep nv ontwerp- en adviesbureau

afdeling ruimtelijke planning


LEGENDE

gemeentegrens Zutendaal stedelijk gebied autosnelweg Albertkanaal

richting Antwerpen verbinding naar de autosnelweg (N744 – N730) Demervallei

E314

steilrand Kempens Plateau

richting Geleen MAASMECHELEN Genk ZUTENDAAL richting Brussel

HASSELT

E313

LANAKEN

BILZEN

MAASTRICHT

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal

richting Luik

Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 1: Zutendaal en ruime omgeving


LEGENDE

BEKKEN

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: VHA-achtergrond: topografische Kaart 1/10.000 Oktober 2008

Kaart 2: ReliĂŤf en Hydrografie


LEGENDE

Gemeentegrens Antropogeen Veen Vochtig zand antropogeen Vochtig zand Zand-complex Nat zand antropogeen Nat zand Nat zandleem Droog zand antropogeen Droog zand

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: Bodemkaart (www.gisvlaanderen.be) Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 3: Bodemkaart


LEGENDE

Situering Zutendaal

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron: Gemeente Zutendaal Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 4: Ferrariskaart Maastricht (1770)


LEGENDE

Situering Zutendaal

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron: Gemeente Zutendaal Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 5: kaart volgens Ferrraris (ca.1840)


LEGENDE

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron: Gemeente Zutendaal Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 6: Kadaster gemeente Zutendaal (1849)


LEGENDE

Situering Zutendaal

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 7: Topografische kaart (1877)


LEGENDE

Situering Zutendaal

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 8: Topografische kaart (1938)


LEGENDE

Situering Zutendaal

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron: Gemeente Zutendaal Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 9: Vandermaelenkaart (1948)


LEGENDE

Situering Zutendaal Park Lage Kempen

Stedelijk gebied Kleinstedelijk gebied Lintbebouwing Stedelijk aantrekkingspunt

MAASEIK

Kanaal Beek / Rivierstructuur Maas

Park Midden-Limburg

Autosnelweg Regionale verbindingen

MAASMECHELEN GENK

HASSELT

Aaneengesloten natuurgebied Suburbane ontwikkeling

Park Hoge Kempen

Boscomplex

Demer

Steilrand Grens gebieden Kempen en Haspengouw MAASTRICHT

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan TONGEREN

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 10: Bestaande ruimtelijke structuur regio


LEGENDE

Gemeentegrens Zutendaal

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: www.gisvlaanderen.be Oktober 2008

Kaart 11: Gewestplan


LEGENDE

Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx xxx

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: www.gisvlaanderen.be Oktober 2008

Kaart 12: BPA ‘s


LEGENDE

Xxx

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: www.gisvlaanderen.be Oktober 2008

Kaart 13: Vogel- en habitatrichtlijngebieden


LEGENDE

gemeentegrens Zutendaal VEN-gebied: GEN GENO

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: www.gisvlaanderen.be Oktober 2008

Kaart 14: VEN-gebieden


LEGENDE

Landschap a

Dorpsgezicht Monument: a. Suetendaelmolen 29/05/1995 b. Onze-Lieve-Vrouwekerk 19/01/1935 c. Witherenpastorie 15/12/1982

1 ‘Suetendaelmolen’ en ‘Omgeving Suetendaelmolen’

2 1

b

c

a

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal

2 ‘WITHERENPASTORIE’, ‘PASTORIE MET OMGEVING’ EN ‘ONZE-LIEVE-VROUWEKERK’

Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: www.gisvlaanderen.be Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 15: Beschermde monumenten, dorpsgezichten en landschappen


LEGENDE

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: Watertoetskaarten AGIV & CIW (AGIV-product). achtergrond: topografische Kaart 1/10.000 Oktober 2008

Kaart 16: Overstromingsgevoelige gebieden


Brussel-Leuven

As

LEGENDE

N744

N730

Bree

Gemeentegrens E314

Hoofdkern Kern Aachen

Maasmechelen

Gehucht / Woonlob Lintbebouwing

Wiemesmeer

N77 Genk Zutendaal

De Hoven / Gewaai

Papendaal

Besmer

N750 Broek

Antwerpen

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal

N77

Stalken N730 Roelen

Bilzen

Luik

Maastricht

Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 17: Bestaande nederzettingsstructuur


LEGENDE

Gemeentegrens Zutendaal Deelruimten Zonevreemde woningen 60m buffer 60m buffer, in kwetsbaar gebied 60m buffer, geclusterd 60m buffer, geclusterd en in kwetsbaar gebied

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 18: Zonevreemde woningen


Brussel-Leuven

As

Bree

N744

N730

LEGENDE

OLEINDERHEIDE

Gemeentegrens E314

Bos- en heidecomplexen op het Kempens Plateau

KATTEVENNEN EN OMGEVING Aachen

GROTE HEIDE

Boscomplexen in de beekdalen Boscomplexen in het Demerland

Maasmechelen

Structuurbepalende beekvallei Natuurlijk waardevolle steilrand Geïsoleerde waardevolle open ruimte

Genk

N77

Bos- en landbouwmatrix Overgangszone woongebiedboscomplex

HEI- EN MEIBOS

Woongebied ZIJPBEEK EN OMGEVING ZUTENDAALBEEK / MOLENBEEK

KAATSBEEK

BROEKERBEEK

Antwerpen

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal

N77 N730

OMGEVING STALKEN EN ROELEN

BEZOENSBEEK

Maastricht

ROELERBEEK Bilzen

Luik

Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 19: Bestaande natuurlijke structuur


Brussel-Leuven

As

LEGENDE

N744

N730

Bree

Gemeentegrens E314

Wandelroutes Recreatieve fietsroutes Aachen

Maasmechelen

Manège Bosscherhof Natuureducatief centrum “De Lieteberg” Camping:

1. Mooi Zutendaal 2. ’t Soete Dal 3. Het Chaletpark

3

Hotel

N77

Privaat Bivakheem

Genk

Gemeentelijke jeugdkampeerplaats Sporthal “De Blookberg” Voetbalveld 2

Dagrecreatie

N750

Speelbos Antwerpen

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

1

Zutendaal

N77 N730 Maastricht

Bilzen

Luik

Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 20: Bestaande toeristisch-recreatieve structuur


LEGENDE

Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx xxx

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 21: Zonevreemde recreatie


Brussel-Leuven

As

LEGENDE

N744

N730

Bree

Gemeentegrens Woonkernen

E314

FN Militair munitiedepot

Aachen

Maasmechelen

Militair gebonden activiteiten Geconcentreerde bedrijvigheid langs Albertkanaal Reservegebied voor industrie

Wiemesmeer Distributiecentrum/ opslag

FN Schietveld

Handels- en dienstencentrum Ontginningsgebieden

FN munitiefabriek

N77

Verspreide economische bedrijvigheid

Genk Zutendaal Gewaai / De Hoven

Papendaal

N750

Besmer Broek

Antwerpen

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal

N77

Stalken N730 Roelen

Bilzen

Luik

Maastricht

Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 22: Bestaande ruimtelijk-economische structuur


LEGENDE

1 2 3 4 5

Gebroeders Menten; grondwerken en klinker- en asfaltwerken Remans Patrick; grondwerken en containerverhuur Hermans & co Nijst Paul; Tuinaanleg en onderhoud

323H 110F 929N&F, 934G, 935W&X, 935Y&Z 309A16&C16

6

Tropical parking Almamat; transport en onderhoud

7

Auto ‘s Jeuris

431x30

8

Tuincentrum Miermans Van Avondt Francois; tuinbouwbedrijf

235Z 1084D

10

Heymans Nicky; grondwerken

116C&B

11

De Drie Eiken NV

962E 1000H

12

Princess Keukens

94N

13

Stulens Jos; Schrijnwerkerij Schroeders Jean-Pierre; doehet-zelf, bouwmaterialen

169 E2

9

14

82S 83L

945H

15

Kimpen; Houthandel

136T2

16

Muffels Florent; Houthandel

309N11

17

Hermans Kris; Grondwerken Remans Patrick; grondwerken en containerverhuur

195G

18

289A&B

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 23: Zonevreemde bedrijven


As

LEGENDE

N730

Bree

N744

Brussel-Leuven

Gemeentegrens E314/A2

Woonkernen Autosnelweg Aachen Maasmechelen

Gewestweg Gemeenteweg Waterweg Functionele fietsroute Alternatieve functionele fietsroute

N77

Recreatieve fietsroute

Genk

Hoogspanningsleiding Pijpleiding

N750 Antwerpen

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

N77

Zutendaal

N730 Maastricht

Bilzen

Luik

Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 24: Bestaande verkeers- en vervoersstructuur


LEGENDE

Xxx

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron: www.gisvlaanderen.be Oktober 2008

Kaart 25: Traditionele landschappen


LEGENDE

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron: www.gisvlaanderen.be Oktober 2008

Kaart 26: Ankerplaatsen, relictzones, lijn- en puntrelicten


Brussel-Leuven

As

Bree

N730

LEGENDE 24

Gemeentegrens

MECHELSE HEIDE - HEIWIJK

N744

Traditionele elementen in het landschap Traditionele landschappen:

E314 BOSSEN VAN GENK EN ZUTENDAAL

KEMPENS PLATEAU DEMERLAND

Relictzones: BOSSEN VAN GENK EN ZUTENDAAL MECHELSE HEIDE – HEIWIJK

Aachen

1

BOSSEN EN KASTEELPARKEN TE MUNSTERBILZEN

Steilrand Kempens Plateau

Maasmechelen

Lijnrelicten: Evenwijdig ontsluitingspatroon 2

6

8

Puntrelicten Cultuurhistorisch baken

3 5

Nieuwe elementen in het landschap N77

Recent baken

7

Bedrijvenlandschap Albertkanaal

Genk

4

8

Nieuw woonlandschap (verkaveling) 9

11 12

Lintbebouwing

10

13 14

17

Ontginningsplassen

16 15

Weglandschap E314 19

Woongebied (kernen)

20 18

Antwerpen KEMPENS PLATEAU

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

21

Zutendaal

N77

22 23

N730 Maastricht

Bilzen

DEMERLAND

BOSSEN EN KASTEELPARKEN TE MUNSTERBILZEN

Luik

Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 27: Bestaande landschappelijke structuur


LEGENDE

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Achtergrond: topografische kaart 1/10.000 Oktober 2008

Kaart 28: Herbevestigd agrarisch gebied


LEGENDE

gemeentegrens Zutendaal grens stiltegebied Zwarteput

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron: Gemeente Zutendaal Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 29: Stiltegebied Zwarteput


Brussel-Leuven

Bree

As N730

LEGENDE

N744

Gemeentegrens Hoofdkern Kern

E314

Gehucht / Woonlob Lintbebouwing Natuureducatief centrum “De Lieteberg”

Aachen

Camping Cultuurhistorisch baken

Maasmechelen

Recent baken

Wiemesmeer

Ontginningsplassen Bos- en heidecomplexen op het Kempens Plateau Boscomplexen in de beekdalen Boscomplexen in het Demerland

N77

Structuurbepalende beekvallei

Genk

Natuurlijk waardevolle steilrand Geïsoleerde waardevolle open ruimte

Zutendaal Gewaai / De Hoven

Papendaal

Bos- en landbouwmatrix Overgangszone woongebied-boscomplex FN Militair gebonden bedrijvigheid Geconcentreerde bedrijvigheid langs Albertkanaal

Besmer

Broek

Antwerpen

Broek

Reservegebied bedrijvigheid langs Albertkanaal Handels- en dienstencentrum

Stalken

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

N77

Zutendaal

N730 Roelen

Maastricht Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Bilzen

Luik

Kaart 30: Synthese bestaande ruimtelijke structuur


LEGENDE

Gemeentegrens Deelruimten: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Centrum Straatdorpen Steilrand en Beekvalleien Papendaal Kempens Plateau Zutendaal-Zuid

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 31: Deelruimten


LEGENDE wegenis fietsroute woongebied parking gesloten bebouwing onbebouwd binnengebied park: bos

1 Vonderpark 2 Mariapark

weiland beek beekvallei zichtas O. L. V.-kerk Witherenpastorij kerkhof diensten en gemeenschapsvoorzieningen 1 Bibliotheek 2 Parochiecentrum 3 Limburgse Stichting Autisme 4 jeugdhuis ‘De Kaller’ 5 school 6 school 7 school 8 kinderopvang 9 sporthal ‘De Blookberg’ 10 Gemeentehuis 11 Rusthuis Residentie Oosterzonne

sport en recreatie: 1. Jumping 2. Schutterij

3. Voetbal Zutendaal VV 4. lokalen KSA/VKSJ

voetbalterrein hotel:

1. De Klok

2. The Oak

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 32: Bestaande ruimtelijke structuur deelruimte Centrum


LEGENDE

gemeentegrens wegenis afgesloten weg rond punt laanstructuur fietsroute hoogspanning woongebied gesloten bebouwing onbebouwd binnengebied grasplein bos weiland zichtas St. Jozefskerk Lourdesgrot Chaletpark Sport en recreatie: 1. hondenschool 2. volleybal- en taekwondoclub

voetbalveld

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 33: Bestaande ruimtelijke structuur deelruimte Straatdorpen – deelgebied Wiemesmeer


LEGENDE

gemeentegrens wegenis rond punt fietsroute woongebied bos weiland zichtas kapel privaat bivakheem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 34: Bestaande ruimtelijke structuur deelruimte Straatdorpen – deelgebied Gewaai / De Hoven - Besmer


LEGENDE

gemeentegrens wegenis fietsroute rond punt laanstructuur woongebied handelaars bos weiland beek beekvallei zichtas kapel

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 35: Bestaande ruimtelijke structuur deelruimte Straatdorpen – deelgebied Daalstraat


LEGENDE gemeentegrens wegenis fietsroute kanaal woongebied bedrijventerrein landbouwkamers bos weiland ontginningsplas visvijver beek beekvallei steilrand kapel mariabeeld camping ‘Mooi Zutendaal’ ‘De Lieteberg’ blote voetenpad watermolen privaat bivakheem gemeentelijke kampeerplaats

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 36: Bestaande ruimtelijke structuur deelruimte Steilrand en Beekvalleien


LEGENDE gemeentegrens wegenis laanstructuur fietsroute hoogspanning woongebied landbouwkamers ontginningsgebied bos weiland ontginningsplas beek droge beek beekvallei openluchtzwembad camping ‘Zoete Dal’ watertoren

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 37: Bestaande ruimtelijke structuur deelruimte Papendaal


LEGENDE

gemeentegrens wegenis afgesloten weg laanstructuur fietsroute hoogspanning woongebied bedrijventerrein landbouwkamers militair domein landingsbaan loods bos weiland ven chaletpark

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 38: Bestaande ruimtelijke structuur deelruimte Kempens Plateau


LEGENDE

gemeentegrens wegenis spoorweg fietsroute hoogspanning kanaal woongebied bedrijventerrein bos weiland beek beekvallei talud de kuil (moerassig gebied) watermolen

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 39: Bestaande ruimtelijke structuur deelruimte Zutendaal-Zuid

Profile for Gemeente Zutendaal

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan - kaarten informatief gedeelte - gemeente Zutendaal  

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan - kaarten informatief gedeelte - gemeente Zutendaal  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded