Page 1

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 1


INHOUDSOPGAVE Algemene informatie

p. 3

Beleidsdomein 1 Algemene financiering

p. 4

Beleidsdomein 2 Algemene en ondersteunende diensten Politiek Communicatie Ondersteunende administratieve diensten Burgeradministratie Veiligheidszorg Gebouwen Technische diensten

p. 10 p. 21 p. 22 p. 32 p. 38 p. 39 p. 41

Beleidsdomein 3 Ruimte Infrastructuur Natuur- en milieubeheer Ondernemen en werken Toerisme Wonen en ruimtelijke ordening

p. 47 p. 49 p. 56 p. 57 p. 59

Beleidsdomein 4 Mens (cultuur, sport, jeugd, bib, welzijn, OCMW) Cultuur Bibliotheek Sport Jeugd Feestelijkheden Erediensten Onderwijs Welzijn Ontwikkelingssamenwerking

p. 63 p. 67 p. 75 p. 79 p. 81 p. 85 p. 86 p. 87 p. 90 JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 2


ALGEMENE INFORMATIE Gemeentelijke administratie Oosterzonneplein 1 Tel. 089 62 94 20 - fax 089 62 94 30 Openingsuren gemeentehuis: maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en woensdag ook van 14 tot 18 uur. Belfius: BE29 0910 0049 8264 - Postrekening: 000.0005912.64 N.I.S.-nummer: 71067 Cultureel Centrum Oosterzonneplein 1 Openbare Bibliotheek Oosterzonneplein 6 Tel. 089 62 94 58 Openingsuren: dinsdag en vrijdag van 18 tot 20 uur, woensdag van 14 tot 18 uur, zaterdag van 10 tot 12 uur Gemeentelijke Technische Dienst Industrieterrein, Langendijkstraat 17 Tel. 089 61 11 53 – fax 089 62 21 41 Gemeentelijk containerpark Industrieterrein, Langendijkstraat 17 Tel. 0479 222 81 86 Openingsuren: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en 12.30 tot 15.30 uur. Ook op zaterdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.00 uur. Gesloten op maandag en de wettelijke feestdagen. Zomerregeling in 2016: woensdag van 11.30 tot 18.30 uur. Politiezone MidLim – Wijkkantoor Zutendaal Oosterzonneplein 1 Tel. 089 62 94 40 - fax 089 61 37 32 Openingsuren: maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en woensdag ook van 14 tot 18 uur.

Brandweerzone Oost-Limburg C-Mine 50 - 3600 Genk Tel. 089 65 33 33 of 100. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Daalstraat 2 Tel. 089 62 38 60 – fax 089 62 38 69 voorzitter: Matty Coninx - secretaris: Jos Peters Financieel beheerder: Joke Mulders Maatschappelijke assistenten: Kris Janssen, Renilde Weytjens, Goele Stinkens, Stephanie Tortolani, Angèle Weustenraad, Anke Vandebrouck, Linda Pirens, Lore Vliegen Financieel deskundige: Eliane Colla - Juridische dienst: Renilde Gielis Administratie en onthaal: Sabine Geraerts en Slootmaekers Robin P.W.A.: Veronique Husson, Tiny Vandersman Coördinator Buitenschoolse Opvang: Kris Janssen, Patricia Claes Kerkfabrieken Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Zutendaal voorzitter: Joseph Weytjens, Graafgracht 14 Tel. 089 61 15 49 Kerkfabriek St.-Jozef Wiemesmeer voorzitter: Noël Daenen, Looienveldstraat 5 Tel. 089 61 20 11 Centraal Kerkbestuur Voorzitter: Joseph Weytjens, Graafgracht 14 Kies- en gerechtelijke indelingen Kieskanton: Genk - Vredegerecht: Bilzen Brugstraat 2, 3740 Bilzen Tel. 089 50 34 94 Politierechtbank Limburg - Afdeling Genk: Dieplaan 14, 3600 Genk Tel. 089 35 34 72

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 3


BELEIDSDOMEIN 1 - Algemene financiering

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 4


BELEIDSDOMEIN 1 - Algemene financiering BD 1.1 PRIORITAIR Streven naar een financieel gezonde gemeente met voldoende draag- en daadkracht. Het permanent opvolgen van de inkomsten en uitgaven van het bestuur is van het grootste belang om onze gemeente financieel gezond te houden.

Belastingen en r etr ibutie

Onroerende voorheffing Personenbelasting Andere belastingen TOTAAL

2014 1.924.400,72 1.789.848,74 468.423,35 4.182.672,81

2015 2.049.141,27 2.206.507,85 495.543,00 4.753.207,12

2016 2.005.547,37 2.375.229,91 418.879,27 4.799.656,55

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 5


BELEIDSDOMEIN 1 - Algemene financiering

BD 1.2 Het beleidsdomein algemene financiering benut de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk voor het bereiken van de doelstellingen van de overige beleidsdomeinen.

Geme entelijk e toe lagen 6495010/AOD/0119/21 6493100/AOD/0470 6492520/MENS/0859 6492510/MENS/0859 6492101/MENS/0750 6492102/MENS/0750 6492103/MENS/0750 6492104/MENS/0750 6492105/MENS/0750 6492106/MENS/0750 6492402/MENS/0739 6492403/MENS/0739 6492310/MENS/0739 6492409/MENS/0739 6492201/MENS/0740/27 6492203/MENS/0740/27 6491110/MENS/0949/20

VVSG 5.475,35 Dierenbescherming 2.168,40 Toelage Sinterklaasfeest 2.107,00 Toelage zwemmen 7.437,00 Toelage jeugdverenigingen 1.240,00 Toelage jeugdlokalen 4.500,00 Toelage jeugdverenigingen ledenaantal 3.720,00 Toelage jeugdverenigingen activiteiten 3.720,00 Toelage jeugdver. bijzondere activiteiten 3.968,00 Toelage jeugdver. deelname org. projecten 1.113,00 Toelage tekenacademie 1.000,00 Agora 40,00 Toelage cultuurverenigingen 12.172,19 Oud-strijders 250,00 Sportverenigingen 9.998,00 Sportverenigingen jeugdwerking 12.499,98 Geboortepremies 1.700,00

6493302/MENS/0949/20 6491120/MENS/0949/20 6493303/MENS/0160 6493306/MENS/0949/20 6493307/MENS/0949/20 64943308/MENS/0949/20 6493301/MENS/0859 6494020/RUIMTE/0521 6493400/MENS/0160 6492401/MENS/0739 6492411/MENS/0949/20 6493310/MENS/0949/20 6493311/MENS/0949/20 6493313/MENS/0949/20 6492405/MENS/0739 6492407/MENS/0739 6493309/MENS/0949/20

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 6

I.G.L. Premies voorhuwelijkssparen Stelimo St.-Oda Belgische MS-Liga Rode Kruis Klavertje 3 Regionaal Landschap Kempen en Maasland Hulp in de wereld Klavertje 4 Besmerschool Dienst opvanggezinnen LSA Ter Engelen St.-Gerardusinstituut Parochiecentrum Hand in Hand MPI De Luchtballon

1.303,02 290,76 744,00 125,00 50,00 250,00 200,00 3.239,40 900,00 450,00 500,00 250,00 125,00 125,00 4.325,00 1.825,00 125,00


BELEIDSDOMEIN 1 - Algemene financiering

Overige alge mene ontvangsten

Fondsen (gemeentefonds, Elia, Dode Hand) Belastingen & retributies Privaat patrimonium (gebouwen) Intercommunales & bedrijven (dividenden)

2014

2015

2016

1.752.840,51 4.182.672,81 112.267,00 407.642,04

1.368.005,04 4.753.207,12 128.431,20 407.404,00

1.861.804,47 4.799.656,55 102.562,56 415.471,00

Deelnemingen Onderschreven deelnemingen in vennootschappen De Watergroep De Lijn I.G.L. Landwaarts Sociaal Woonkrediet Landwaarts Nieuw Dak Limburg.net Interelectra - kabeltelevisie AT aandelen Interelectra - kabeltelevisie BT aandelen Interelectra NV NUHMA Interregies Cipal Inter-Aqua aandelen AR Inter-Aqua aandelen BR Inter-Energa elektriciteit AE Inter-Energa elektriciteit BE Inter-Energa gas AG Inter-Energa openbare verlichting Inter-Media aandelen AT Inter-Media aandelen BT Interelectra Riolering AR Interelectra Riolering BR

2014 842.527,12 6.609,90 8.000,00 26.813,10 384,45 625,00 63.576,00 371,84 13.207,77 1.101.321,21 24,79 1.487,36 25,00 4.218.800,00 4.685,19 578.335,59 138.803,01 181.561,96 140,48 189.668,29 25,00 42.625,00

2015 842.527,12 6.809,18 8.000,00 26.813,10 384,45 625,00 211.920,00 371,84 13.207,77 1.101.321,21 24,79 1.487,36 25,00 4.218.800,00 4.685,19 578.335,59 138.803,01 181.561,96 140,48 189.668,29 25,00 42.625,00

2016 842.527,12 7.018,77 8.000,00 26.813,10 384,45 625,00 211.920,00 371,84 13.207,77 1.101.321,21 24,79 1.487,36 25,00 4.218.800,00 4.685,19 578.335,59 138.803,01 181.561,96 140,48 189.668,29 25,00 42.625,00

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 7


BELEIDSDOMEIN 1 - Algemene financiering

Taken van de financiële dienst           

Schuldvorderingen Opmaken van aanwendingen voor bestellingen Opmaken van aanrekeningen gewone- en buitengewone dienst Grootboek der ontvangsten en uitgaven In samenwerking met de gemeentesecretaris + financieel beheerder: gemeentebudget, budgetwijzigingen, schuldvorderingstaten Gemeentelijke toelagen: opmaken mandaten Opmaken facturen Boeken facturen, creditnota’s Kerkfabrieken Opmaken controlefiches voor documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing Opmaken belastingsrollen gemeentebelastingen: 2e verblijven, gemeentelijke kampeerterreinen en verblijfsbelasting, leegstand, kampeerterreinen, parkeerhavens, verblijfsparken

         

Opmaken belastingsrollen gemeentebelastingen drijfkracht, reclame, stapelplaatsen schroot, privéclubs, rendez-voushuizen, barmeiden Magazijnbeheer Overheidsopdrachten voor leveringen en diensten (kleine aankopen) Houtverkoop Documentatiebeheer Verzekeringen (beheer + offerteaanvragen) Jachtverpachting Beheer rechtszaken Vaststellingen beschadigingen gemeente-eigendommen en terugvordering kosten Inventarisatie gemeentelijk patrimonium

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 8


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 9


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten POLITIEK BD 2.1 De debatcultuur en besluitvorming in de gemeente zal versterkt worden en de samenwerking tussen meerderheid en oppositie wordt gestimuleerd op basis van respect en inhoud. Gemeenteraad – samenstelling Naam Bobbaers Jef Thijs Raymond Schrijvers Ann Vanherf Hendrik Smits Dirk Coninx Matty Remans Veerle Hermans Martinus Seurs Marina Stulens Sandra Bijnens Marcella Niesten Eric Dreesen Servaas Martens Robben Beuls Raf Beerts Petra Fransen Bart Nijssen Anita Eurlings Yannick

Adres & telefoon 15 Augustusstraat 80 – 089 62 12 05 Hoogstraat 6 bus 10 – 0471 76 47 20 Boogstraat 1 – 089 61 49 26 Linkesstraat 2b – 089 61 10 08 Schansstraat 48b1- 089 72 10 78 Kennepstraat 1 – 089 61 17 55 Bijenbergstraat 7 – 089 73 29 00 Gijzenveldstraat 42 – 089 73 09 20 Asserweg 106 – 089 56 14 45 Zuurbroekstraat 15 – 0485 61 35 39 Genkerweg 38 – 089 61 12 46 Molenblookstraat 24 - 089 61 35 39 Daalstraat 126 – 089 61 32 53 Lindenstraat 2 - 0484 88 6929 Postesstraat 3 – 0485 62 93 48 Noordlaan 22 – 089 86 86 48 Vonderstraat 3/1.1 – 0498 47 75 69 Boogstraat 5 – 089 61 35 03 Stalkerweg 4 - 0479 22 95 22

Geb. datum 13/05/1952 07/12/1952 16/12/1972 12/03/1939 08/07/1967 14/01/1958 23/08/1964 17/10/1946 28/03/1960 15/03/1974 08/05/1945 30/05/1963 10/08/1956 29/12/1990 05/12/1986 15/07/1983 05/05/1989 16/10/1963 28/04/1992

Hoedanigheid Burgemeester 1e schepen 2e schepen 3e schepen 4e schepen Voorzitter OCMW – 5e schepen Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Voorzitter gemeenteraad Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 10

Anc. 2007 1983 2007 1985 1989 1995 1995 1995 2001 2001 2001 2007 2013 2013 2013 2013 2013 2001 2014

P.P. Nieuw ZVP Samen Zutendaal Nieuw ZVP Nieuw ZVP Nieuw ZVP Nieuw ZVP CD&V CD&V CD&V CD&V CD&V CD&V CD&V Nieuw ZVP CD&V CD&V Nieuw ZVP Nieuw ZVP Nieuw ZVP


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Gemeenteraad - vergaderingen

Aantal behandelde punten per rubriek

2014

Ptn.

2015

Ptn.

2016

Ptn.

23/01/14

10

27/02/14

10

29/01/15

7

28/01/16

10

26/02/15

10

25/02/16

7

27/03/14

15

24/04/14

11

26/03/15

7

24/03/16

9

28/05/15

30

28/04/16

16

22/05/14

10

02/07/15

17

26/05/16

16

03/07/14

6

27/08/15

10

30/06/16

10

28/08/14

15

12/10/15

9

25/08/16

13

25/09/14

10

26/11/15

21

27/10/16

16

23/10/14

11

17/12/15

13

24/11/16

14

27/11/14

15

22/12/16

12

10

123

18/12/14

16

11

129

9

124

Rubriek Politie - Openbare orde Burgerlijke Stand - Bevolking Leefmilieu Wegen - Infrastructuur Nutsvoorzieningen Economische Aangelegenheden Sociale Aangelegenheden Onderwijs - Bibliotheek Cultuur Gemeente-eigendommen Kerken - Kerkfabrieken FinanciĂŤn Intercommunales Diverse Stedenbouw - Ruimtelijke Ordening Personeel TOTAAL

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 11

2014

2015

2016

6 0 8 4 2 4 5 1 5 8 9 28 14 27 4 4 129

4 2 0 7 2 2 18 0 7 11 6 27 19 11 2 6 124

6 0 2 4 0 1 8 0 9 11 5 27 17 13 3 17 123


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Het college van burgemeester en schepenen - samenstelling 

Burgemeester BOBBAERS Jef Algemeen beleid, openbare werken, gemeentelijke gebouwen, nutsvoorzieningen, aanbestedingen en overheidsopdrachten, veiligheid (politie, brandweer en civiele bescherming), gemeentelijke begraafplaats

1e schepen THIJS Raymond Ambtenaar burgerlijke stand, burgerzaken, sociale zaken en gezin, inspraak en participatie, openbaarheid van bestuur, ombudsdienst, gelijkekansenbeleid

2e schepen SCHRIJVERS Ann Personeelsbeleid, sport, cultuur en festiviteiten, lokale economie, onderwijs, bibliotheek, ruimtelijke ordening

3e schepen VANHERF Harry Financiën, leefmilieu en duurzaamheid, kerkfabrieken, land- en bosbouw, ontwikkelingssamenwerking

4e schepen SMITS Dirk Jeugd, informatie en public relations, toerisme, verkeersveiligheid en mobiliteit, informatica en e-governement

Wnd. OCMW-voorzitter 5e schepen CONINX Matty Welzijn en gezondheid, senioren

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 12


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Het college van burgemeester en schepenen - vergaderingen Het college van burgemeester en schepenen vergaderde in 2016 wekelijks op maandag om 13.30 uur. Zo werden o.m. volgende vergunningen afgeleverd:

Nachtvergunningen Vergunning 1 nacht 1 kalendermaand Weekends 1/2 jaar Weekends 1 jaar 1/2 jaar permanent 1 jaar permanent TOTAAL

2014 aantal bedrag 21 420 2 80 0 0 2 500 2 400 1 400 28 1.800

2015 2016 aantal bedrag aantal bedrag 23 460 24 480 0 0 0 0 1 125 2 250 1 250 0 0 1 200 0 0 1 400 0 0 27 1.564 26 730

Algemene aanvragen Aanvraag Omhaling Gebruik microwagen Standplaats circus Politiebegeleiding Verkooppunt openbaar domein TOTAAL

2014 3 0 3 4 0 10

2015 2 1 3 5 1 12

2016 1 0 2 11 1 15

Algemeen Vergunning Wandeltocht Kienvergunning Grafconcessie Wielerwedstrijd Paardencross Recreatierit, koetsentocht Natuurloop/Loopmarathon Mountainbike Springwedstrijd Slipjacht/Jachthoornrally Fietstocht, recreatieve wielertocht OriĂŤntatieloop, veldloop Oldtimertreffen TOTAAL

2014 6 3 25 4 2 6 0 2 2 3 0 4 1 58

2015 6 4 15 2 1 4 0 2 2 3 1 1 1 42

2016 5 3 11 2 0 2 1 2 1 3 0 1 1 32

Vergunningen technische dossiers Vergunning Bouwvergunning Verkavelingsvergunning Weigering bouwvergunning Weigering verkavelingsvergunning Melding OVG TOTAAL

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 13

2014 81 5 2 1 7 2 98

2015 76 2 5 1 5 1 90

2016 78 5 10 1 7 1 102


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Het college van burgemeester en schepenen - vergaderingen

Aflevering stedenbouwkundige attesten 2014

2015

2016

0

1

4

Advies

Informatie overdracht onroerende goederen 2014

Advies aan technische dossiers

2015

2016

317 percelen 380 percelen 423 percelen

Delingsplannen Bouwdossiers Stedenbouwkundige attesten Verkavelingsdossiers OVG TOTAAL

Meldingen 2014

2015

2016

143

162

153

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 14

2014 2015 2016 12 90 0 6 3

10 83 1 4 1

14 90 4 5 1

111

99

114


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

OCMW-raad - samenstelling

Naam Coninx Matty Reyskens Rozette Meuwissen Godfried Thijs Heidi Weytjens Danny Lenaerts Ward Vanhengel Bernadette Liebens Eveline Steyfkens Karin Lambrechts Ward

Geb. datum

Adres en telefoon Kennepstraat 1 - 089 61 17 55 Eikenstraat 26 - 089 61 16 25 Hoekstraat 6 - 0487 69 10 61 Veldstraat 4 - 0474 89 27 57 Steenblookstraat 1 - 0472 53 81 45 Merellaan 8 - 0494 70 02 38 Valkenbergstraat 21 - 0476 35 30 60 Terboekterstraat 3 Hansenstraat 2 Hoogstraat 31

14/01/1958 15/07/1956 10/05/1951 21/04/1974 2/05/1987 2/05/1979 6/10/1963 10/01/1961 5/03/1963 24/12/1950

Hoedanigheid Waarnemend voorzitter Raadslid (Voorzitter verhinderd wegens ziekte) Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid GR 2/7/2015 Raadslid GR 17/12/2015 Raadslid GR 17/12/2015 Raadslid (1-1-2016 tot 25-8-2016) Raadslid (t.v.v. Steyfkens Karin)

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 15

Anc.

Politieke partij

1995 1995 2013 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016

Nieuw ZVP Nieuw ZVP CD&V Nieuw ZVP CD&V Nieuw ZVP CD&V CD&V Samen Zutendaal Samen Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Deelname in organisaties en verenigingen

Aanduiding gemeenteraad Plaatselijke organisaties Aanduiding van afgevaardigden in vzw De Lieteberg

Dirk Smits Harry Vanherf Dirk Smits Rozette Reyskens AndrĂŠ Indestege Nelly Jansen Veerle Remans Sandra Stulens Eric Niesten Marcella Bijnens Bernadette Vanhengel Eveline Liebens

Mandaat raad van bestuur

Hoedanigheid

Voorzitter

schepen toerisme

Datum gemeenteraad sc 15/09/2014 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 24/04/2014 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013

Aanduiding van afgevaardigden in het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA vzw Matty Coninx Heidi Thijs Sandra Stulens Servaas Dreessen Rita Noben Jo Bollen Aanduiding van afgevaardigden in het Beheersorgaan van de Bibliotheek Zutendaal stemgerechtigde leden Myène Lenaerts Veerle Remans namens gebruikers bibliotheek Edwin Vanherf Mia Ghoos Heidi Thijs Marina Olaerts niet-stemgerechtigde leden Ann Schrijvers Liesbeth Lens

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 16

28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 17/12/2015 17/12/2015

schepen cultuur cultuurbeleidsc. bibliothecaris

28/02/2013 28/02/2013 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten – POLITIEK

Aanduiding gemeenteraad

Mandaat raad van bestuur

Hoedanigheid

Datum gemeenteraad

Plaatselijke organisaties Aanduiding leden beheersorgaan gemeenschapscentra stemgerechtigde leden van de politieke strekkingen uit de gemeenteraad Rita Noben Martin van der Sman de vertegenwoordigers van de gebruikers André Gielen Edith Cuypers Chris Remans Nardé Maesen René Gubbels niet-stemgerechtigde leden Ann Schrijvers Cultuurbeleidscoördinator Aanduiding van afgevaardigden in de politieraad MidLim Robben Martens Aanduiding leden GECORO stemgerechtigde leden Hubert Bijnens Bert Jans Panayotis Mitilineos Ludo Panis Marc Vangeneugden Irene Greven Anita Nijssen niet-stemgerechtigde leden Imelda Noben Frans Beckers Extra leden voor projectiezones binnen BPA Dorpskern Jef Bobbaers Raymond Thijs Interlokale projectverenigingen Intergemeentelijke samenwerking Lokaal Woonbeleid GAOZ - beheerscomité Ann Schrijvers Matty Coninx (vervanger) Marc Vanhengel Lokaal Woonbeleid GAOZ - stuurgroep Marc Vanhengel Intergemeentelijk samenwerkingsverband IGS regiorol soc. Economie GAOZ gemeenten Raymond Thijs Matty Coninx (vervanger) Intergemeentelijke projectvereniging Regionaal Landschap Kempen en Maasland (in oprichting) stemgerechtigde leden Dirk Smits Harry Vanherf (vervanger) niet-stemgerechtigde leden Veerle Remans Marcella Bijnens (vervanger)

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 17

JA

gemeenteraadslid voorzitter ondervoorzitter

secretaris verslaggever burgemeester schepen RO

28/02/2013 28/02/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 28/02/2013 28/02/2013 2/07/2015 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 28/11/2013 28/11/2013

schepen schepen afgev. ambtenaar afgev. ambtenaar

28/11/2016 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 24/04/2014 24/04/2014

schepen schepen

26/11/2015 26/11/2015 26/11/2015 26/11/2015

gemeenteraadslid gemeenteraadslid


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten – POLITIEK Mandaat raad Datum Aanduiding gemeenteraad van bestuur Hoedanigheid gemeenteraad Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - niet onder het decreet van 06/07/2001 Landwaarts Sociaal Woonkrediet nv - aanduiding afgevaardigde in de Alg. vergadering Voordracht kandidaat Raad van Bestuur Landwaarts Sociale Huisvestiging cvba - aanduiding afgevaardigde alg. vergadering Voordracht kandidaat Raad van Bestuur NUHMA - aanduiding van afgevaardigde algemene vergaderingen VVSG vzw - aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen Toerisme Limburg vzw - aanduiding afgevaardigden algemene vergaderingen INTERREGIES - aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen R.L.K.M. vzw - aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen Bosgroep Hoge Kempen vzw & Bosgroep Zuid-Limburg vzw aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen Voordracht kandidaat Raad van Bestuur NIEUW DAK CV - aanduiding van afgevaardigde algemene vergaderingen Voordracht kandidaat Raad van Bestuur De Watergroep cvba - aanduiding afgevaardide algemene vergaderingen Stemgerechtigde Niet-stemgerechtigde Aanduiding afgevaardigde Provinciaal Comité (daardoor ook in sectorcomité) Forum Lokale Werkgelegenheid Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - decreet 06/07/2001 CIPAL CV vertegenwoordiger algemene vergadering Voordracht kandidaat Raad van Bestuur Voordracht kandidaat Raad van Bestuur - lid met raadgevende stem Voordracht kandidaat lid adviescomité I.G.L. CV vertegenwoordiger algemene vergaderingen Limburg.net vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen voordracht stemgerechtigd lid Raad van Bestuur voordracht van een niet-stemgerechtigd Raad van Bestuur INFRAX Limburg vertegenwoordiger algemene vergadering voordracht kandidaat Raad van Bestuur Inter-Energa vertegenwoordiger algemene vergadering voordracht kandidaat Raad van Bestuur Inter-aqua vertegenwoordiger algemene vergadering voordracht kandidaat Raad van Bestuur Inter-Media vertegenwoordiger algemene vergaderingen voordracht kandidaat Raad van Bestuur

Nicole Costermans Rudi Potargent Nicole Costermans Heidi Thijs Matty Coninx Ann Schrijvers Dirk Smits Robben Martens Dirk Smits Harry Vanherf Mannus Hermans (vervanger) Dirk Smits Dirk Smits Karin Steyfkens

JA JA gemeenteraadslid gemeenteraadslid schepen gemeenteraadslid gemeenteraadslid gemeenteraadslid JA

Bart Fransen Marcella Bijnens Anita Muffels-Nijssen Matty Coninx Marc Vanhengel

gemeenteraadslid schepen ambtenaar

Raymond Thijs Veerle Remans Robben Martens

JA

Raymond Thijs Mannus Hermans

JA JA

gemeenteraadslid gemeenteraadslid

28/04/2016 28/02/2013 28/04/2016 22/12/2016 28/02/2013 28/02/2013 25/09/2014 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 22/12/2016 28/02/2013 28/02/2013 12/10/2015 28/02/2013 28/02/2013

28/02/2013 28/02/2013 12/10/2015

28/02/2013 28/02/2013

Bart Fransen

28/02/2013

Yannick Eurlings

gemeenteraadslid

12/10/2015

Robben Martens

gemeenteraadslid

28/02/2013

Robben Martens

gemeenteraadslid

12/10/2015

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 18


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten – POLITIEK

Aanduiding gemeenteraad IGS Handhaving Ruimtelijke Ordening MidLim Afgev. mandataris vervanging afgev. mandataris Afgev. ambtenaar

Mandaat raad van bestuur

Raymond Thijs Matty Coninx Imelda Noben

Hoedanigheid schepen schepen stedenbouwk.ambt.

Beslissingen gemeenteraad over intercommunales en andere samenwerkingsverbanden Datum GR Punt Onderwerp 28/04/2016 12 Inter-media: algemene vergadering van 3 mei 2016 Aanduiding afgevaardigden: Matty Coninx (60% van de stemmen) en Marcella Herremans-Bijnens (40% van de stemmen) 28/04/2016

13

Inter-energa: gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 Aanduiding afgevaardigden: Matty Coninx (60% van de stemmen) en Eric Niesten (40% van de stemmen)

28/04/2016

14

Inter-aqua: algemene vergadering van 24 mei 2016 Aanduiding afgevaardigden: Ann Schrijvers (60% van de stemmen) en Marcella Herremans-Bijnens (40% van de stemmen)

28/04/2016

15.a

Landwaarts Sociaal Woonkrediet nv: aanduiding afgevaardigde in de algemene vergaderingen ter vervanging van Rita Maes: Nicole Costermans

28/04/2016

15.B

Landwaarts Sociale Huisvesting cvba: aanduiding afgevaardigde in de algemene vergaderingen ter vervanging van Rita Maes: Nicole Costermans

26/05/2016

13

CIPAL DV: algemene vergadering van 9 december 2016 Aanduiding afgevaardigde: Matty Coninx

26/05/2015

14

Limburg.net: algemene vergadering van 21 december 2016 Aanduiding afgevaardigde: Dirk Smits

26/05/2015

15

I.G.L.: algemene vergadering van 23 juni 2016 Aanduiding afgevaardigde: Raymond Thijs

30/06/2016

04

IGS Handhaving Ruimtelijke Ordening MidLim: goedkeuring samenwerkingsovereenkomst en huishoudelijk reglement Afgevaardigden: Raymond Thijs (mandataris), Matty Coninx (vervanger mandataris) en Imelda Noben (ambtenaar)

27/10/2016

12

Inter-media: buitengewone algemene vergadering van 6 december 2016 JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 19

Datum gemeenteraad 42551 42551 42551


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten – POLITIEK Aanduiding afgevaardigden: Matty Coninx (60% van de stemmen) en Marcella Herremans-Bijnens (40% van de stemmen) 27/10/2016

13

Inter-energa: buitengewone algemene vergadering van 13 december 2016 Aanduiding afgevaardigden: Matty Coninx (60% van de stemmen) en Eric Niesten (40% van de stemmen)

27/10/2016

14

Limburg.net: algemene vergadering van 21 december 2016 Aanduiding afgevaardigde: Dirk Smits

24/11/2016

06

I.G.L.: algemene vergadering van 9 december 2016 Aanduiding afgevaardigde: Raymond Thijs

24/11/2016

07

CIPAL DV: algemene vergadering van 9 december 2016 Aanduiding afgevaardigde: Matty Coninx

24/11/2016

08

Infrax Limburg: buitengewone algemene vergadering van 19 december 2016 Aanduiding afgevaardigden: Robben Martens (60% van de stemmen) en Eric Niesten (40% van de stemmen)

24/11/2016

09

Inter-aqua: buitengewone algemene vergadering van 20 december 2016 Aanduiding afgevaardigden: Ann Schrijvers (60% van de stemmen) en Marcella Herremans-Bijnens (40% van de stemmen)

22/12/2016

11

Voorstel afgevaardigde in Raad van Bestuur van cvba Landwaarts Sociale Huisvesting ter vervanging van Robben Martens: Heidi Thijs

22/12/2016

12

Voorstel afgevaardigde in Raad van Bestuur van cvba Nieuw Dak ter vervanging van Christophe Croonen: Kartin Steyfkens

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 20


COMMUNICATIE BD 2.2 Het gemeentebestuur wil met een professioneel communicatiebeleid de interne communicatie en de informatievoorziening naar de burgers verder verbeteren en het imago van Zutendaal naar de buitenwereld versterken. Gemeentelijk infoblad De Oosterzon Het infoblad werd verder uitgebouwd als belangrijke pijler in de gemeentelijke communicatie. De Oosterzon verscheen 11 keer (maandelijks behalve in juli en augustus). Het vernieuwde concept van september 2015 werd aangehouden en wordt bijgestuurd waar nodig.

Website De website wordt voortdurend aangepast. In functie van nieuwigheden en activiteiten kregen de verschillende pagina’s systematisch een update. De nieuwsberichten en de fotobanner op de homepage worden wekelijks aangepast in functie van de communicatieplanningen.

Sociale media De dienst communicatie vertegenwoordigt de gemeente Zutendaal op de nieuwe media. Zowel op Facebook als op Twitter heeft de gemeente Zutendaal een account. De berichten werden ingepland volgens het contentplan en hadden betrekking op verschillende soorten gemeentelijke nieuws. Issuu werd opnieuw ingezet om de belangrijkste gemeentelijke publicaties te delen en te kunnen integreren als bladerboek op de gemeentelijke website.

Visibiliteit Er wordt gebruik gemaakt van de visibiliteitstoren in het centrum van Zutendaal om de belangrijkste activiteiten en projecten in de gemeente aan te kondigen. Hiervoor werd een planning opgemaakt in het begin van het jaar. De dienst communicatie volgde dit verder op. Verder werden er in 2016 opnieuw aparte zomervlaggen en ook voor het eerst wintervlaggen ontwikkeld.

Fotodatabank De diensten worden gestimuleerd om te zorgen voor foto’s van activiteiten. Deze worden op een eenvormige manier bewaard. Zo beschikken we steeds over recente foto’s om te gebruiken in de verschillende gemeentelijke media.

Audiovisuele media Er werd gebruik gemaakt van audiovisuele media voor de communicatie over de belangrijke gemeentelijke items. De overeenkomst met TV Limburg werd vernieuwd voor

de uitzending van gemeentelijke items in de rubriek Fan van Limburg. Deze filmpjes werden ook gedeeld via de sociale media en gepubliceerd op de website.

Samenwerking partners De samenwerking met de Provincie Limburg met betrekking tot publicatie in het gemeentelijk infoblad van provinciaal nieuws werd verdergezet. Hierdoor verschijnt er vier keer per jaar een pagina van de provincie in de Oosterzon.

Pers Op regelmatige basis werd er zowel proactief als receptief gecommuniceerd met de pers. Voor nieuwswaardige activiteiten en feiten stelde de dienst communicatie persberichten op en verspreidde deze naar de verschillende regionale media.

Inspraak en participatie De dienst communicatie tracht de inspraak- en participatiemogelijkheden te bevorderen via de gemeentelijke media en de diensten zelf. De verschillende diensten worden gestimuleerd om voor belangrijke en complexe dossiers infovergaderingen te organiseren. Ook in de Oosterzon en op de website is er een vaste rubriek met daarin de data van de gemeenteraad en informatie over het huishoudelijk reglement.

Huisstijl De dienst communicatie tracht erover te waken dat er een consequent gebruik is van de huisstijl. Diensten worden gestimuleerd om overleg te plegen met de dienst communicatie omtrent nieuwe publicaties zodat de dienst kan waken en advies kan geven in verband met de huisstijl.

Drukwerk De dienst communicatie werkte mee aan de ontwikkeling van verschillende gemeentelijke folders en affiches ter promotie van gemeentelijke activiteiten van de diensten. In 2016 werd ook het stratenplan vernieuwd en huis-aan-huis verspreid. Ook de gemeentelijke infogids 2016-2017 werd aangemaakt in samenwerking met de firma Maps4Industry. De dienst communicatie leverde hiervoor tekst, foto’s en het ontwerp van de voorpagina aan. Op vraag van de dienst welzijn en het OCMW/Sociaal Huis werd ook een vrijetijdsbrochure ontwikkeld.

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 21


ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN BD 2.3 De algemene en ondersteunende diensten dragen bij aan de uitbouw van een zo professioneel, efficiĂŤnt, kwaliteitsvol en klantgericht mogelijke organisatie. Deze diensten bieden optimale ondersteuning bij het bereiken van de doelstellingen van de overige beleidsdomeinen. Organogram

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 22


JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 23


JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 24


JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 25


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Organieke Formatie

werkelijke bezettinsgraad

Personeelsbestand op 31/12/2016 functie niveau gemeentesecretaris DG financieel beheerder DG afdelingshoofd algemene diensten Av afdelingshoofd technische diensten Av afdelingshoofd mens Av bibliothecaris Bv cultuurbeleidscoรถrdinator Bv sportambtenaar Bv communicatiedeskundige Bv Omgevingsambtenaar - stedenbouw Bv Omgevingsambtenaar - milieu Bv Omgevingsambtenaar - patrimoniumbeheer Bv duurzaamheidsambtenaar Bv GIS ambtenaar / mobiliteit Bv administratief hoofdmedewerker Cx coรถrdinator toerisme / Lieteberg Cx planner/werkleider Cx controleur der werken Cx administratief medewerker Cv jeugdambtenaar Cv bibliotheek assistent Cv administratief bediende Dv verantwoordelijke poetsdienst Dv poetspersoneel Ev geschoold werkman Dv ongeschoold werkman Ev totaal Algemeen totaal Gedetacheerd personeel FOD binnenlandse zaken administratief medewerker Cx

ingevulde ingevulde functies functies statutair contractueel statutair contractueel 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0,8 1 0 0,8 1 0 1 1 0 1 0 0,2 0,2 0 0,8 0,5 3 0 1,8 1 0 1 0 1 1 1 0 1 5 4,57 3,8 4,02 0 0,75 1 1 0,75 1 0,25 1 0,5 0,8 0,5 0,71 0 0,71 0 5 4,96 2 14 16,78 0 4 0 24,71 34,57 16,2 33,52 59,28 49,72 1

0

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 26


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Aantal VTE's (Voltijds Equivalenten) Vastbenoemd

Decr. niv.B niv.C niv.D niv.E Totaal Totaal Totaal  

man 1,00 2,00 4,00 1,00 0,00 8,00

vrouw 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 3,00 11,00

VOLTIJDS Contractueel man 0,00 3,00 2,00 15,00 0,00 20,00

vrouw 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 21,00 32,00

Vastbenoemd man 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

vrouw 0,00 0,00 4,40 0,80 0,00 5,20 5,20

DEELTIJDS Contractueel man 0,00 0,00 0,00 1,78 0,00 1,78

vrouw 0,00 1,30 3,27 1,21 4,96 10,74 12,52 17,72

Totaal vte's 2,00 7,30 15,67 19,79 4,96 49,72 49,72 49,72

Aantal Koppen (Werknemers) Vastbenoemd

Decr. niv.B niv.C niv.D niv.E Totaal Totaal Totaal

man 1 2 4 1 0 8

vrouw 1 1 1 0 0 3 11

VOLTIJDS Contractueel man 0 3 2 15 0 20

vrouw 0 0 1 0 0 1 21 32

Vastbenoemd man 0 0 0 0 0 0

vrouw 0 0 8 1 0 9 9

DEELTIJDS Contractueel man 0 0 0 3 0 3

vrouw 0 2 7 2 9 20 23 32

Totaal koppen 2 8 23 22 9 64 64 64

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 27


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Gemeentepersoneel Dienst

Functie

Statutair

Secretaris

Secretaris

M. VANHENGEL ° 02/04/58

Contractueel

In dienst 16/03/1985

Financieel beheerder

Financieel beheerder

J. MULDERS °12/05/71

1/09/2006

Personeel

Afdelingshoofd

B.HELEVEN °14/11/76

1/10/2009

Admin. medewerker

A. GEURTS ° 19/02/55

1/10/1984

Algemene diensten Personeel & Strafregister Burgerl. stand

Admin. medewerker

E. KOSSIG °04/10/1988

1/12/2015

Rijbewijzen Vreemdelingen

Admin. medewerker

D. BIJNENS ° 15/02/69

16/05/1994

Admin. medewerker

A. WEYTJENS ° 12/12/56

1/02/1978

bevolking Bevolking

1/2 LBO 01/01/2007 Onthaal

Admin. medewerker

Y. NOBEN ° 27/09/56

16/07/1982

halftijds Secretariaat

Admin. hoofdmedewerker

Rekendienst

S. MARTENS ° 26/04/56

16/02/1978

1/5 LBO 01/03/08 Admin. bediende

G. DANIELS ° 28/12/62

1/10/1984

1/5 LBO 01/08/2016 Admin. medewerker Admin. medewerker

C. JACOBS ° 19/10/66

C. JACOBS ° 19/10/66

Halftijds 01/07/00 (19/38)

1/10/09 (6/38)+1/08/15 (7,6/38)

C. THIJS ° 19/08/63

C. THIJS ° 19/08/63

Halftijds 01/07/00

Halftijds 01/07/00

16/02/1988 1/09/1987

1/5 LBO 22/08/2016 Communicatie

Communicatiedeskundige

R. INDESTEEGE °24/09/1977

16/06/2012

1/5 LBO 01/06/2015 Vrije tijd

Afdelingshoofd

Cultuur

Cultuurbeleidscoördinator

K. NIJSSEN ° 3/12/1968

16/11/2015

Informatie

Admin. bediende

K. KELLENS ° 01/02/59

1/02/1984

Halftijds Toerisme

Admin. medewerker

R. LAMBIE ° 22/03/53

Sportdienst

Admin. medewerker

G. NIJS ° 20/10/61

16/11/1993 G. NIJS ° 20/10/61

16/02/1984

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 28


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN Dienst

Functie

Statutair

Toerisme

Admin. medewerker

R. LAMBIE ° 22/03/53

Sportdienst

Admin. medewerker

G. NIJS ° 20/10/61

G. NIJS ° 20/10/61

Halftijds

Halftijds

dienst welzijn

Contractueel

In dienst 16/11/1993 16/02/1984

Sport- en jeugdambtenaar

W. GORISSEN °11/05/1985

1/09/2008

Jeugddienst

Admin. medewerker

D. BOSMANS °23/01/1993

1/09/2014

Bibliotheek

Bibliothecaris

L. LENS ° 23/06/57

Bibliotheekassistent

H. BIJNENS ° 14/09/63

H. BIJNENS ° 14/09/63

Halftijds 24/07/00

9,5/38

1/10/1984 1/10/1984

25% LBO 01/07/2014 Admin. medewerker

M. VALKENBORG ° 14/11/59

1/10/1984

Halftijds Technische dienst

Afdelingshoofd

O. VAES °23/05/1969

1/01/2010

ICT &

Deskundige

M. CLAES ° 07/08/64

16/02/1988

Milieudienst

Milieuambtenaar

F. BECKERS ° 28/01/59

1/10/1990

Ruimtelijke ordening

Stedenb. ambtenaar

I. NOBEN ° 30/04/60

overheidsopdrachten 16/01/1984

Desk. Patrimonium & infrastructuur Duurzaamheidsambtenaar

B. VANDERSTRAETEN ° 08/12/1977

1/12/2001

H.MENGELS °20/05/1982

1/08/2012

uit dienst 17/11/2015 Technische Dienst

Admin. medewerker

P. VANHEUSDEN ° 02/07/59

1/10/1993

25/38 Admin. medewerker Technisch personeel

Ploegbaas Werkman

M. VANGENEUGDEN ° 25/01/1963 R. GUBBELS ° 17/01/1961

1/10/2013 1/01/2010

J. JACOBS ° 13/08/50

1/01/1974

L. BOBBAERS ° 01/06/64

2/01/1985

R. CRIJNS ° 10/06/63

16/01/1984

F. DANIELS ° 13/08/61

16/07/1982

L. FRANSSEN ° 02/08/57

16/07/1982

D. JONKERS ° 12/03/62

16/01/1984

A. NIJSSEN ° 23/08/56

17/11/1980

1/5 LBO 01/01/2015 E. REYSKENS °24/01/59

2/05/1983

1/5 LBO 01/06/2014

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 29


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN Dienst

Functie

Statutair

Werkman

Poetspersoneel

Coördinatie poetspersoneel

Contractueel

In dienst

F. VANHENGEL ° 18/05/62

16/07/1982

J. VLIEGEN ° 12/04/54

1/08/1984

J. WEYTJENS ° 07/10/60

2/05/1983

E. MEURIS ° 20/04/65

1/09/1987

R. VANHENGEL °12/12/66

6/07/2005

E. NIJS °23/06/66

7/12/2005

E.THIJS ° 27/11/63

30/08/2010

F. MEERS °15/12/74

30/08/2010

D. JORSSEN °27/05/81

31/08/2010

D. PULINX °16/04/80

8/11/2011

M. ACHTEN ° 22/10/70

24/01/2000

Deeltijds 27/38 Poetsvrouw

J. GEURTS ° 30/08/56

5/03/1991

Halftijds N. CUYPERS ° 24/05/57

4/02/1999

Halftijds M.J. MEERS ° 26/11/54

1/09/1999

Deeltijds 15/38 S. DUSAER ° 27/12/70

21/05/2001

S. STEFANSKI ° 17/06/72

24/01/2000

Halftijds A. FOUNTOULAKIS ° 19/10/65

1/07/2004

Deeltijds 20/38 M. CUYPERS ° 09/06/1967

1/04/2013

N. JONKERS °14/05/1968

25/08/2009

Halftijds V. DELLO ° 03/05/1967

1/09/2007

Deeltijds 20/38 Federaal gedet.

Admin. medewerker

L. VERBEEMEN °23/04/1966

1/03/2005

ambtenaar

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 30


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Dienst secretariaat – taken Belastingen Politie - Openbare orde

Verkeer Economische aangelegenheden Sociale aangelegenheden Cultuur

Financiën Kerken - Kerkfabrieken Intercommunales Diversen

Redactie van gemeentelijke belastingreglementen en tariefreglementen Kienvergunningen Kermissen Brandveiligheid Standplaatsen Doortochten Verzekering Obj. Aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing Logiesverstrekkende bedrijven Verordeningen en reglementen Politiereglementen Markten – ambulante handel Gemeentelijke kampeerterreinen Premie voorhuwelijkssparen Ontwikkelingssamenwerking - fairtrade Organisatie diverse recepties Ontvangsten Gouden Bruiloften Gemeenschapsraad Toelagen jubileumvieringen Administratie belastings- en retributiereglementen Toelage compensatie niet-beschikbaarheid van riolering Administratie Administratie Afvaardigingen Algemene correspondentie Dagordes, overzichtslijsten en notulen schepencollege en gemeenteraad Redactie jaarverslag Allerhande typewerk Register inkomende en uitgaande post Gemeentelijke vzw’s Provinciale aangelegenheden Correspondentie van het schepencollege

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 31


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - BURGERADMINISTRATIE

BURGERADMINSTRATIE BD 2.4 De dienst burgeradministratie verzorgt de dienstverlening naar de burger toe voor alles wat betrekking heeft op bevolking en burgerlijke stand. Ze is de link tussen de burger en de overheid. Ze registreert en verwerkt de gegevens betreffende de identificatie, verblijfplaats en diverse informatiegegevens die door de wet voorgeschreven zijn. De dienst voert de opgelegde taken van de hogere overheid adequaat uit. BEVOLKING Beweging van de bevolking en bevolkingscijfer (incl. niet-Belgen) Algemene opgave van de bevolkingscijfers (gegevens Rijksregister)

Afvoering van de registers 2014

Opneming in de registers (bevolking + vreemdelingen) 2014

2015

2016

Geboorten M V

33 37

39 26

47 32

Totaal

70

65

79

Vestiging van gewoon hoofdverblijf in de gemeente M V

201 214

240 231

212 215

Totaal

415

471

427

ALGEMEEN TOTAAL M V

234 251

270 266

259 247

Totaal

485

536

506

2015

2016

Overlijdens M V

32 25

23 29

22 36

Totaal

57

52

58

M V

198 209

214 174

196 203

Totaal

407

388

399

ALGEMEEN TOTAAL M V

230 234

237 203

298 239

Totaal

464

440

457

Overbrenging van het gewoon hoofdverblijf naar andere gemeente buitenland

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 32


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - BURGERADMINISTRATIE

Beweging van de bevolking en bevolkingscijfer (incl. niet-Belgen) Natuurlijke beweging (gegevens uit het Rijksregister)

Activiteiten van de bevolkingsdienst

Totale aanwinst bevolkingscijfer 2014

2015

2016

Opneming in de registers M V

234 251

270 266

259 247

Totaal

485

536

506

Afvoering van de registers M V

230 234

237 203

218 239

Totaal

464

440

457

SALDO

21

96

49

2014

2015

2016

195 834

181 1.570

232 1.474

183

193

190

214

254

225

Uitreiken van stukken * I.B. onder 12 jaar - reis buitenland Europese I.K.- elektronische I.K. Mutaties (verandering van verblijf in de gemeente) aantal (* waarvan 11 hernummeringen) Staat van afgegeven en verlengde paspoorten Afgeleverde paspoorten

Bevolkingscijfer op 31 december 2016 2014

2015

2016

M V

3.602 3.522

3.635 3.585

3.673 3.596

Totaal

7.124

7.220

7.269

Bevolkingscijfer met wachtregister inbegrepen op 31/12/2016: 7.279

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 33


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - BURGERADMINISTRATIE

BURGERLIJKE STAND Geboorten 2014

2015

2016

24 70 28 8

24 65 28 18

25 79 32 17

Huwelijken Geboorten Overlijdens Echtscheidingen

Maand

M 0 0 1 7 7 5 4 24

min 18 jaar 18-21 22-25 26-30 31-35 35-50 plus 50 jaar TOTAAL

V 0 0 3 7 7 3 4 24

2015 T 0 0 4 14 14 8 8 48

M 0 0 1 7 4 7 6 25

V 0 0 3 4 5 7 4 23

2016 T 0 0 4 11 9 14 10 48

M 0 0 2 2 8 8 5 25

V 0 1 3 4 6 6 5 25

T 0 1 5 6 14 14 10 50

TOTAAL

2016

M

V

TOT

M

V

TOT

M

V

TOT

2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 3 4

7 4 3 2 4 2 3 3 4 3 2 0

9 6 7 5 7 5 6 4 7 5 5 4

6 0 3 6 5 3 5 3 4 1 1 2

3 5 0 2 3 3 1 0 2 2 1 4

9 5 3 8 8 6 6 3 6 3 2 6

1 0 8 6 4 4 2 4 6 2 6 4

1 3 0 2 5 2 4 5 5 2 2 1

2 3 8 8 9 6 6 9 11 4 8 5

33

37

70

39

26

65

47

32

79

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

Huwelijken (gegevens registers Burgerlijke Stand) Leeftijd van de gehuwden 2014

2015

2014

Algemeen overzicht – huwelijk per maand jan 2014 0 2015 1 2016 0

feb 1 1 1

mrt apr 0 3 1 1 1 2

mei jun 7 2 4 0 4 2

jul 4 4 1

aug sep okt 4 0 2 5 3 1 8 2 1

nov dec TOTAAL 0 1 24 0 3 24 2 1 25

Rijbewijzen - overzicht

Rijbewijzen Voorlopige rijbewijzen Internationale rijbewijzen

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 34

2014 366 92 15 473

2015 562 113 29 704

2016 629 124 35 788


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - BURGERADMINISTRATIE

Nationaliteit 2014 Bekomen van de Belg. Nationaliteit M V Totaal Afstand Belg. nationaliteit M V Totaal

2015 2 3 5 0 0 0

Overlijdens (gegevens registers van de burgerlijke stand)

2016 7 4 11 0 0 0

4 1 5 0 0 0

2014

2015

2016

M V

13 10

12 13

8 15

Totaal

23

25

23

Elders gehuisvest - hier overleden M V

3 2

0 3

3 6

Totaal

5

3

9

28

28

32

Hier gehuisvest - hier overleden

ALGEMEEN TOTAAL

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 35


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - BURGERADMINISTRATIE

VREEM DELIN GENDI ENST Beweging van de niet-belgen ingeschreven in het vreemdelingenregister en bevolkingsregister (gegevens uit het Rijksregister) Opneming in het register

2014

2015

2016

Geboorten M V

2 3

4 2

0 1

Totaal

5

6

1

Aankomsten M V

47 47

67 57

53 49

Totaal

95

124

102

100

130

103

ALGEMEEN TOTAAL

Afvoeren van het register Overlijden M V Totaal Vertrek M V Totaal ALGEMEEN TOTAAL

2014

2015

2016

3 3 6

3 1 4

1 2 3

44 37 81 87

64 58 122 126

46 43 89 92

Verblijfstitel

Attest van immatriculatie - niet E.E.G.-onderdaan Attest van immatriculatie B - E.E.G.-onderdaan Elektronische vreemdelingenkaarten A B C E E+ F F+ Aankomstverklaring Bijlage 3bis verbintenis tot tenlasteneming

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 36

2014

2015

2016

17 0

29 0

18 0

8 3 0 52 128 12 4 8 15

7 3 0 40 98 13 6 5 24

7 5 0 35 81 6 6 11 26


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - BURGERADMINISTRATIE

Aantal aanwezige niet-Belgen (aan de hand van gegevens uit het Rijksregister) 2014

2015

2016

M

V

TOT

M

V

TOT

M

V

TOT

Armenie Bosnië Denemarken Duitsland Griekenland Hongarije Indonesië Italië Marokko Nederland Oostenrijk Polen Rusland Spanje Turkije Ver. Koninkrijk Ver. Staten Vluchtelingen Andere

2 2 0 6 14 2 0 39 3 271 1 24 0 2 6 1 4 1 12

3 1 1 10 9 2 1 25 4 247 0 28 1 1 8 1 3 1 36

5 3 1 16 23 4 1 64 7 518 1 52 1 3 14 2 7 2 48

3 2 0 5 19 2 0 38 3 265 0 26 1 2 9 1 2 1 17

5 1 1 10 10 2 1 25 4 246 0 28 1 1 7 1 1 1 33

8 3 1 15 29 4 1 63 7 511 0 54 2 3 16 2 3 2 50

5 2 0 4 15 3 0 34 2 265 1 30 1 3 9 1 1 3 20

5 1 1 6 9 3 2 22 5 243 0 26 2 1 8 1 2 2 30

10 3 1 10 24 6 2 56 7 508 1 56 3 4 17 2 3 5 50

TOTAAL

391

381

772

396

378

774

399

369

768

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 37


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - VEILIGHEIDSZORG

VEILIGHEIDSZORG BD 2.5 Het lokale politiekorps en de brandweer staan in voor de basiszorg op gebied van veiligheid om zo de leefbaarheid en de leefkwaliteit van de lokale gemeenschap te garanderen. De gemeente is aangewezen op de brandweerzone Limburg-Oost vanaf 2015. Voor 2015 bedroeg de bijdrage in de kosten â‚Ź 272.838.

Interventies van de brandweer Brandverslagen buiten gras /bos/heide gebouw industri e melding brandcentral e controle schouwbrand voertui g aantal verslagen

Gevaarlijke stoffen en milieu gasgeur/ontsnappi ng CO-meti ng aantal verslagen

3 2 8 1 1 1 3 1 20

Interventie en redding algemeen deur openen persoon gekneld in voertuig

9 3 3

duikers: persoon te water-opsporing

1

instortingsgevaar

2

dier in nood

56

vrijmaken openbare weg

24

wateroverl ast/pompen

8

reinigen wegdek

4

stormschade

7

aantal verslagen 1 1 2

3

wespenverdelgi ng

120

Oproep zonder interventie Loos al arm

13

aantal verslagen

13

Logistiek algemeen bij stand ziekenwagen mankracht bij stand ziekenwagen ladder

3 1 2

112-verslagen harti nfarct

1

si gnalisatie

4

ongeval op openbare weg

2

bij stand verl ichting

1

ongeval ten huize

2

inbraak-alarm stoppen

2

ongeval ten huize met attest

1

sportongeval

1

verkeersongeval

1

aantal verslagen

13

ziek op openbare plaats ziekenvervoer ziekenvervoer met attest aantal verslagen

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 38

1 20 2 31


GEBOUWEN BD 2.6 PRIORITAIR Voorzien en uitbouwen van een gemeentelijke infrastructuur, die voldoet aan de wettelijke vereisten en die in functie staat van de actuele noden van de bevolking. De gemeente hecht veel belang aan een goede dienstverlening aan zijn burgers en zet daarom in op een maximale ontplooiing van zijn patrimonium zodat het aangepast is aan nieuwe ontwikkelingen. BD 2.7 De dienst gebouwen staat in voor de orde en netheid van de gemeentelijke gebouwen en zorgt ervoor dat de inwoners en bezoekers van de gemeente ontvangen worden in verzorgde, propere gebouwen. Site gemeentehuis Oppervlakte: 27 are 58 Oppervlakte perceel Nettersheimplein: 20 are 52 Bebouwde oppervlakte (opmerking: geen rekening gehouden met bib, 360m²)  Gemeentehuis: 947,50 m²  DVT: 433 m²  Kelder: 486,125 m²  Totaal: 1866,62 m² Volume    

Gemeentehuis: 8053,79 m³ DVT / 3965 m³ Kelder: 1361,16 m³ Totaal: 13379,95 m³

BPA Dorpskern “Zone openbaar Nut”

Bezetting  Personeel  Politie  Heemkundige kring  Museum heemkundige kring  Cultuurzaal (diverse) Zutendaals theater, Zutendaals mannenkoor, Fanfare St.-Ursula (Bonte avond), vtbKultuur, Davidsfonds, Scholen (Wonderwijzer, De Parel), EDJA, T@R sprankel  Zonneconcerten/ kiosk  Lokaal II, III en IV en cultuurcafe Hongaarse les (ma 19.30 - 21 uur, Computerlessen (di 9 -12 uur donderdag volledige dag ), Muziek academy Lanaken (Woe 12.30 - 13.30 uur), OKRA (Di 13.30-17 uur), ’t Ateljeeke (Woe 18.30-21.30 uur), Infrax (dinsdagvoormiddag), Welzijnsraad, cultuurraad, Fractievergaderingen, Fanfare St.-Usula (Bonte Avond), PWA, vtbKultuur, Davidsfonds, Zutendaals mannenkoor, Scholen (Wonderwijzer /De Parel), EDJA, T@R sprankel

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 39


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten- GEBOUWEN

Site school en parochiecentrum Oppervlakte: 80 are 64 Parochiecentrum: 10 are 15 Bebouwde oppervlakte Bebouwde oppervlakte: 888 m² Oud schoolgebouw: 1508,13 m² Nieuw schoolgebouw: 864,76 m² Totaal: 2372,89 m² BPA centrum – Zone voor openbaar nut Bezetting Dance Express Tafeltennis vereniging Smash (Vrij 19.30-22 uur) Muziekschool AVDAQ (Berk en Brem, Dance express, …) De Kaller Boogschiet vereniging (zaterdag 19.30 – 23 uur) Kunstkring ’t Zolderke Kleedruimte/administratie wielerwedstrijden Gezinsbond (tweedehandsbeurs) Bezetting parochiecentrum KVLV Parochiecomité Eetdagen/ koffietafel/ …

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 40


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - TECHNISCHE DIENSTEN

TECHNISCHE DIENSTEN BD 2.8 De technische diensten staan in voor het onderhoud en de netheid van alle Zutendaalse openbare gebouwen, infrastructuur en groen om deze in optimale omstandigheden te bewaren en ter beschikking te stellen van inwoners en bezoekers.

VOERTUIGENPARK Voertuig Bobcat Voertuig Buckner 1 FCD 469 Voertuig Ford Kuga 1 ACV 022 Voertuig Ford Transi t 834BTK Voertuig Peugeot 1 BIY 742 Voertuig Peugeot Partner 1-CXU833 Voertuig Renaul t 903 AFS Voertuig Opel Combo Vrachtwagen DAF 666 AAZ Vrachtwagen Scani a 1 EPR-761 Traktor Fiatagri 110-90 ARJ 750 Traktor New Hol land SAT 977 Graafmachi ne JCB TEV 747 Graafmachi ne JCB TEV750 Graafmachi ne JCB Hydradid Minigraver JCB 8018 1CYC794 Aanhangwagen 1 QBH 076 Aanhangwagen 1QBH074 Aanhangwagen max. 500kg Signali satiewagen

Aantal

Bouwjaar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1992 2013 2010 2010 2011 2012 2007 2008 2012 1993 2003 1991 1992 2016 2015

2014

FEESTMATERIALEN Biertafel s Erepodi um

1

Nadars 2 m in l opende meters

183

Nadars 2,5 m in lopende meters

122

Podi umel ementen

15

Statafel

30

Tent bl auw

17

Tent groen

7

Vlag Bel gi ë

5

Vlag Limburg

5

Vlaggenmast

10

Vlag Vlaanderen Vlag Zutendaal

5 60

Voorzettoog

3

Afvaleil and 6

3

Afvaleil and 8

2

Vuurkorf Zi tbank

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 41

114

8 98


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - TECHNISCHE DIENSTEN

MACHINES EN ANDERE MATERIALEN Trapladder 7 Trapladder 8 Compressor Ironside IRC 100-425 Maaier Althyco Niveaumeter Spatoc LL50 + statief Metabo Metabo 230 Metabo PE - 175 Metabo W14-125 Sneeuwborstel City Cat Seek tech SR 60 Standpijp 110205251 Rolsteiger Solide Rs 135-4S Soteco Strooikar groen Rems CAT ANC VE set Trilplaat Trilwals Vuilwaterpomp Lowara Domo 7/B L17 Metabo STE 100 Plus Handzaag Metabo cirkelzaag Metabo KGS 305 Tegelzaag Jolymax 230 Zoutstrooier Giletta Zoutstrooier City Cat 150l Zoutstrooier tractor

Aantal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Aankoopjaar

2004

2013 2013 2015

2013

MACHINES EN ANDERE MATERIALEN Accu schroefmachine Milwaukee 18V 4Ah M18 BDD-402C Accu schroefmachine Berner18V Metabo 18 LTX Impuls Velox 650 LD2 Stilh BR 600 Accu boorhamer Berner BACHD-36 V LI Accu boorhamer Berner BACHD-36 V LI Metabo UHE Multi klopboor Stihl FS 280 Stihl FS 450 Metabo KHE 56 Werfkast 6/16a 2/32a 1/63a Werfkast 12/16a 4 /32a 1/63a Werfkast 6/16a 2/32a Zekeringbord stopc. Stilh grondboor BT 121 Hakselaar V Daele TU27-40 Palenhamer Stihl HS 82 Nilfisk Alto Klinkerklem Stihl MS200T Stihl MS290 Stihl MS650 Stihl HT131 Ladder 2*16 Trapladder 6

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 42

Aantal Aankoopjaar 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2

2014 2015

2013 2015

2015


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - TECHNISCHE DIENSTEN Infrastructuurwerken Onderhoud gemeentel ijke i nfrastructuur TOEZICHT WERKEN OVERZICHT UITGEVOERDE WERKEN Containerpark

200 dagen 2625 dagen 496 dagen

340 dagen

Plaatsen PV-i nstal lati e gebouwen TD

4 dagen

Aanpassen grachten Gijzenvel dstraat/Stal kerweg

5 dagen

Bijstand De Winni ng

10 dagen

Bezinkingsbekken Stal kerweg

10 dagen

Milieu/groendienst

Afwerking garageboxen voor verhuur

7 dagen

Afbraak ill egaal weekendverblijf

18 dagen

Onderhoud Petanquebanen

7 dagen

Bladkorven

27 dagen

Groenonderhoud/vuilronde en sl ui kstorten

Hakselen particuli eren

29 dagen

Groenbeheer langs de wegen

50 dagen

Onderhoud parken en pleinen

103 dagen

230 dagen

Interne dienst voor preventie en bescherming Aanpassi ng elektrische voorzi ening

Snoeien bomen en hagen

15 dagen

gebouwen TD

30 dagen

Opruimen sl ui kstorten

21 dagen

Opstell en dossiers IDPB

19 dagen

Vui lronde Gft vervangen en verdeling vuil zakken Grot

104 dagen 23 dagen 185 dagen

Kerkhof Onderhoud en bijstand begrafeni ssen

Leveren en ophal en feestmaterialen en ondersteuning evenementen

43 dagen

30 dagen

251 dagen

Logistieke ondersteuni ng andere gemeenteli jke di ensten en andere di ensten

Signalisatiewerken Herstell ing, aanpassing en plaatsen verkeerssi gnali satie

Manifestaties en logistiek

85 dagen

Voertuigen Onderhoud en herstell ing i n ei gen beheer

41 dagen

OCMW

Wegenis

Ondersteuni ng OCMW en opvang, herstel li ngen en onderhoud

92 dagen

Herstel en aanleg wegen en voetpaden Onderhoud rioleri ng, grachten en slokkers Borstelen wegen en fietspaden

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 43

150 dagen 75 dagen 151 dagen


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - TECHNISCHE DIENSTEN

BOSBOUW & JA CHT Bosbouw

Plaatsnaam Houtkoopmannen

Houtsoort

verkoop 11/10/2016 - lot 16-2016/gzu-33 Grote Heide Noord 1a, 10a, 11a, 13a, 14a, 15a, 16a, 19a, 20a, 21a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a

Grove den Amerikaanse eik Corsikaanse den

verkoop 11/10/2016 - lot 16-2016/gzu-34 Stalkerheide 14a

Corsikaanse den Amerikaanse eik Grove den

verkoop 11/10/2016 - lot 16-2016/gzu-35 Molenpadveld 23a, 24a

Zomereik Grove den

Totaal Particulieren 8 loten gestapeld hout bestaande uit berk, den en eik TOTAAL

Aantal

Prijs

3787 1262 98 5147 738 178 462 1378 1 358 359 € 6.884,00

2088 1259 110 3457 788 259 251 1298 <1 73 74 4829

€ 140.000,00

€ 6.884,00

70 4899

€ 651,00 € 192.151,00

JACHT In 2016 bracht de verpachting van de jacht op eigendommen toebehorende aan de gemeente Zutendaal 17.160,41 euro op. De roerende voorheffing op de inkomsten voortvloeiend uit de verpachting bedroeg in 2016 4.711,05 euro.

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 44

Volume m3

€ 50.000,00

€ 1.500,00

€ 191.500,00


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - TECHNISCHE DIENSTEN

GEZONDHEID EN HYGIENE Ontsmett ing en openbare re iniging Uitgaven voor bestrijding van schadelijke dieren en planten 2014 2.501,45 euro 2015 1.553,54 euro 2016 1.010,00 euro

Ophalen en ver wer ken van huisvui l Verkoop van huisvuilzakken 2014 63.877,97 euro 2015 78.849,58 euro 2016 81.826,19 euro

Kostprijs huisvuilverwerking (Limburg.net) 2014 2015 2016

363.072,42 euro 399.154,86 euro 297.505,03 euro

Afvalwater Lengte van het gemeentelijk rioolnet: 65,641 km. Vanaf 01/01/2004 bij RIOLIM. Onderhoud en ruimen van riolen Overdracht in 2004 van RIOLIM naar Inter-Aqua. Zij staan in voor het onderhoud van de riolering.

Begraafplaatsen Kerkhof langs Blookbergstraat : 1 ha 17 a 68 ca.

Uitgave werkingskosten begraafplaatsen en lijkenhuis: 2014 2015 2016

1.286,63 euro 2.239,08 euro 197,23 euro

Bijgekomen grafstenen Bijzetting in columbarium Uitstrooiingen op strooiweide Urneveld

JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE ZUTENDAAL - 45

2014

2015

2016

14 3 7 9

12 5 2 6

10 4 4 7


BELEIDSDOMEIN 3 - Ruimte (ruimtelijke ordening, wegen, milieu,â&#x20AC;¦)

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 46


BELEIDSDOMEIN 3 - Ruimte - INFRASTRUCTUUR

INFRASTRUCTUUR BD 3.1 PRIORITAIR De Zutendaalse infrastructuur wordt optimaal uitgebouwd om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van inwoners en bezoekers. De gemeente Zutendaal wil een gemeente zijn waar het veilig en aangenaam is om te leven. Zij draagt zorg voor haar wegenis- en fietsinfrastructuur. Zowel voor de zwakke weggebruiker als voor de automobilist investeren we in onze wegen, fiets- en voetpaden, opdat iedereen zich op veilige manier kan verplaatsen. BD 3.2 De infrastructuur van de gemeente Zutendaal wordt optimaal onderhouden om inwoners en bezoekers op een comfortabele en veilige manier gebruik te laten maken van het openbaar domein, om dit uitnodigend te maken en zo het openbare leven in de gemeente te stimuleren. ONROEREND PATRIMONIUM Infrastructuur             

Buurtwegen: 36 km Andere verharde wegen: + 55 km Kerkhof: langs Blookbergstraat: 1ha 17 a 68 ca Gemeentehuis Openbare Bibliotheek Gemeenteschool Cultuurcentrum Lemmeshuis Technische Dienst Sporthal Gemeenschapslokalen zaal Posthalt Kapelanij Gemeentegronden

BESCHERMD PATRIMONIUM    

O.-L.-Vrouwekerk – K.B. 19/01/1935 Landschap gevormd door de pastorie van de O.-L.-Vrouweparochie met haar omgeving – K.B. 20/12/1943 Vijverplein 2, Witherenpastorie (zijnde het woonhuis, poortgebouw met duiventoren, het koetshuis en de kalkstenen hoekpijlers) – K.B. 15/12/1982 Watermolenweg 2, Watermolen genaamd ‘De Sutendaelmolen’ als monument en de onmiddellijke omgeving als dorpsgezicht, ministerieel besluit dd. 29/05/1995.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 47


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte - INFRASTRUCTUUR

OPENLUCHTRECREATIE - PARKEN EN PLANTSOENEN VERKEER - WEGEN - WATERLOPEN Parkgebieden    

Dorper Bemd Vonderpark Mariapark Dalerschans

Wegverkeer De werkingskosten voor het onderhoud van de wegen lagen als volgt:

Landschappelijke waardevolle agrarische gebieden     

2015

2014

Gewaai (ten Z.W. en Z. van de F.N.) Broek (ten Z. van Stelebos) Mandel (overgang Mandel-Gewaai) Stalken (ten N. en N.O. van de Bezoensbeek) Roelen (het gehucht)

Budget

Rekening

Budget

Rekening

Budget

Rekening

37.500,00

31.885,65

35.000,00

25.806,33

30.000,00

26.269,75

Voor de sneeuwopruiming en ijzelbestrijding werden de volgende sommen voorzien en uitgegeven:

2015

2014 Voor openbare parken en plantsoenen werden volgende bedragen uitgetrokken:

2015

2014

2016

2016

Budget

Rekening

Budget

Rekening

Budget

Rekening

33.000,00

3.109,69

33.000,00

3.383,81

33.000,00

2.711,53

2016

Budget

Rekening

Budget

Rekening

Budget

Rekening

6.200,00

6.162,18

6.200,00

6.119,19

6.200,00

6.007,39

Waterlopen    

Zutendaalbeek Bezoensbeek Broekerbeek Roelerbeek

NR 120 NR 118 NR 298 NR z/n

Deze waterlopen zijn onbevaarbare waterlopen (IIIe categorie) en monden uit in de Munsterbeek NR 41.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 48


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte - NATUUR- EN MILIEUBEHEER

NATUUR- EN MILIEUBEHEER BD 3.3 Een duurzaam natuur- en milieubeleid gericht op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving. BD 3.4 Een duurzaam beleid gebaseerd op het besef dat wat we nu doen, gevolgen heeft voor later en dat wat we hier doen, gevolgen heeft voor anderen elders op de wereld.

TAKEN DIENST MILIEU   

    

Klachten in ontvangst nemen en overtredingen milieuwetgeving signaleren, opvolgen en doorgeven Samenwerking met overheids- en privé-instanties werkzaam op het vlak van leefmilieu en natuur Milieuwetgeving opvolgen, adviezen uitbrengen, voorlichting geven en inlichtingen verstrekken (Vlarem, bosdecreet, decreet natuurbehoud, bodemsaneringsdecreet, …) Opmaken dossiers natuurbehoud en –beheer, voorstellen formuleren Opvolgen kwaliteit waterlopen en grondwater Meldingen sluikstorten noteren en doorgeven, opruimen zwerfvuil, zwerfvuilacties jeugdverenigingen Beheerschema en maaiplan wegbermen opvolgen, controle en toezicht, adviezen formuleren Sensibiliserings- en voorlichtingsactie opzetten, voorlichtingsavonden organiseren, milieuacties scholen ondersteunen

     

Controle op het gebruik, beheer en onderhoud van het containerpark, organisatie grofvuilophaling, controle lediging glasbakken, opvolgen K.G.A.inzameling en huisvuilophaling, coördinatie groente-, fruit- en tuinafvalinzameling, ophaling oud papier en karton Secretariaat milieuraad Landbouw- en mestwetgeving, allerhande landbouwadministratie Uitvoering gemeentelijk bosbeheerplan en landschapsplan Behandeling milieudossiers hinderlijke inrichtingen klasse 1 en klasse 2 en meldingen Kapmachtigingen Bestrijding ongedierte en eikenprocessierups

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 49


BELEIDSDOMEIN 3 â&#x20AC;&#x201C; Ruimte - NATUUR- EN MILIEUBEHEER

GEM EENT ELIJK CO NTAIN ERPAR K Aantal bezoekers Het gemeentelijk containerpark was in 2016 toegankelijk op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur en zaterdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 12.30 tot 15 uur. Zomerregeling: woensdag van 11.30 tot 18.30 uur.

Aantal bezoekers Aantal dagen Gemiddeld aantal bezoekers/dag

2014

2015

2016

21.058,00 249,00 85,00

20.372,00 260,00 78,00

18.963,00 253,00 75,00

Afgevoerde hoeveelheden Volgende soorten afvalstoffen werden gescheiden ingezameld: papier/karton, oude metalen, plastiek, PMD, zuiver en gemengd bouwpuin, gekleurd en wit glas, klein gevaarlijk afval (KGA), afvalolie, frituurvetten/oliĂŤn, autobatterijen, snoeihout, tuinafval en grasmaaisel, oude banden, treinbielzen behandeld en onbehandeld afbraakhout, stronken, drankkartons (brikken) en kleding, lederwaren, AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), grofvuil, vlakglas, roofing, golfplaten en leien met asbest, EPS of piepschuim en gyproc (gipsplaten). (Vanaf maart harde plastiek apart.)

Materiaal in kg 2014 2015 2016 Papier en karton 210.920 228.500 234.900 Oude metalen 32.460 34.410 50.690 Plastiek (1) 106.860 120.890 127.280 Puin en bouwafval 503.200 460.900 472.640 Gemengd bouwpuin 93.000 91.040 110.940 Glas 70.338 72.946 75.377 Vlakglas 10.320 12.125 16.720 Klein gevaarlijk afval (KGA) 19.977 20.472 31.709 Afvalolie 3.140 3.290 5.200 Snoeihout 37.760 57.340 3.444 Tuinafval en grasmaaisel (2) 861.346 972.439 992.780 Oude banden 0 5.196 5.765 Houtafval 226.980 252.480 301.764 Treinbielzen 5.880 6.540 4.840 Kleding 10.750 11.150 12.800 Grofvuil 355.130 374.815 372.600 Kringloopcentrum en hergebruikcentum (3) 51.835 48.412 53.222 P.M.D. 8.280 11.340 11.220 Asbesthoudende materialen 33.000 45.300 49.000 EPS (piepschuim) 925 2.783 3.204 Stronken 37.760 15.060 47.100 Roofing en teerhoudend afval 10.250 14.400 12.200 Gyproc (gipsplaten) 6.540 13.300 18.780 Bladeren (bladkorven) (4) 0 117540 0 (1) Vanaf maart 2016 werden de harde kunststoffen apart ingezameld. De hoeveelheid bedroeg 22.560 kg en is vervat in het totaal. (2) Hierin zitten ook de bladeren ingezameld via de bladkorven. Het bermmaaisel (97.100 kg) zit niet vervat in deze cijfers. (3) Enkel nog A.E.E.A., geen kringloopgoederen (4) Vanaf 2016 apart vermeld

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 50


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte - NATUUR- EN MILIEUBEHEER

AFVALINZAMELING Huis-aan-huisophaling Grofvuilinzameling/gemeentevuil Hoeveelheid in ton GFT-afval Huisvuilzakken PMD Papier/karton Grof vuil (*)

2014

2015

2016

882,36 479,84 87,34 315,28 15,00

821,60 458,50 88,48 285,06 18,22

839,78 465,40 90,94 280,22 22,34

Aan de gemeentelijke sporthal staat één mini-container van 1.100 liter. Op het containerpark staat een grofvuilcontainer opgesteld voor de inzameling van restafval op het containerpark, zwerfvuil en sluikstortafval. Ook het zogeheten 'gemeentevuil' dat opgeruimd wordt bij manifestaties, komt hier terecht na aanmelding. Naast deze hogergenoemde manier van grofvuilinzameling gebeurt er een huisaan-huis-grofvuilophaling.

 

(*) Enkel nog via aanmelding en het plakken van een sticker. Hoeveelheid in kg

Aankopen huisvuil- en papieren composteerbare zakken In 2016 werd er voor een bedrag van 1.969,90 euro afvalzakken voor de technische dienst en het poetspersoneel aangekocht. Er werden ook aankopen gedaan voor huisvuilzakken en PMD-zakken en papieren composteerbare zakken voor 52.024,71 euro. De aangekochte stickers voor de GFT- en grofvuilophaling kostten 78.400 euro en brachten 77.176 euro op.

2014

2015

2016

Ledigen mi ni -containers

15.000

15.000

9.470

Contai nerpark

355.130

374.815

372.600

Huis-aan-hui s-ophal ing

15.000

18.218

22.340

Gemeentevuil /grofvuil TD

1.060

4.000

800

Veegvui l

99.379

Totaal

386.190

412.033

Verkopen huisvuil- en papieren composteerbare zakken 2014 Aantal Hui svui l zakken

2015 bedrag

Aantal

2016

bedrag

Aantal

81.980,00 72.245,80 73.790,00 97.394,85 86.780,00

bedrag 83.561,12

Papi eren composteerba re zakken va n € 0,50

225,00

112,50

30,00

75,00

220,00

Papi eren composteerba re zakken va n € 0,40

15,00

6,00

12,00

24,00

25,00

10,00

11.120,00

1.668,00

9.340,00

1.401,00 40.220,00

5.796,75

100,00

1.000,00

PMD-zakken Sti ckers grofvui l ophal i ng € 10,00 Sti ckers GFT-contai ners

2.029,00 77.335,00

76,00

110,00

760,00

70,00

700,00

1.981,00 75.685,00

2.016,00

76.440,00

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 51

504.589


BELEIDSDOMEIN 3 â&#x20AC;&#x201C; Ruimte - NATUUR- EN MILIEUBEHEER

ANDERE SELECTIEVE AFVA LINZA MELIN GEN Papier/karton Textiel

Huis-aan-huisinzameling Containerpark Totaal

Hoeveelheid in kg 2014 2015 315.280,00 285.060,00 210.920,00 228.500,00 526.200,00 513.560,00

In de Boogstraat, op de hoek van de Gijzenveldstraat en de Stalkerweg en het Parochiecentrum in Zutendaal-centrum en aan zaal Posthalt in Wiemesmeer staan textielcontainers opgesteld. Ook de Kringloopwinkel zamelt textiel in.

2016 280.220,00 234.900,00 515.120,00

Hoeveelheid in kg Containerpark Textielcontainers in wijk Textiel HAH of breng Totaal

Glas 7 containers voor wit en gekleurd glas.

Hoeveelheid in kg 2014 2015 5 wijkcontainers voor wit en gekleurd glas Containerpark Totaal

2014 10.750,00 33.941,00 28.290,00 72.981,00

2015 11.150,00 38.791,00 1.744,34 51.685,34

2016 12.800,00 39.088,00 2.380,42 169.468,40

2016

137.074,00

145.892,00

150.753,00

68.537,00 205.611,00

72.946,00 218.838,00

75.377,00 226.130,00

Kringloopgoederen en afgedankte elektrische en elektronische apparaten (A.E.E.A.) Kringloopgoederen zijn nog bruikbare spullen die opgehaald worden door of gebracht worden naar het kringloopcentrum 'De Koop' in Genk. A.E.E.A. zijn afgedankte elektrische en elektronische apparaten ingezameld via het containerpark en handelaars en die in een recyclagebedrijf of hergebruikcentrum terechtkomen. In 2016 werd 19.786 kg kringloopgoederen aan huis ingezameld en 53.222 kg afgedankte elektrische en elektronische apparaten via het containerpark gerecycleerd.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 52


BELEIDSDOMEIN 3 â&#x20AC;&#x201C; Ruimte - NATUUR- EN MILIEUBEHEER

MILIEUVERGUNNINGEN VLAREM

2014

2015

2016

6 5

6 4

7 6

Ingediend Afgeleverd

jaar 2014 2015 2016

Vergunning 1e klas Ingediend 3 3 1

Vergunning 2e klas

Afgeleverd 3 3 1

Ingediend 4 3 3

Afgeleverd 3 3 2

Weigering 2e + 1e klas Afgeleverd 1 1 1

Melding 3e klas 5 9 4

Kapmachtigingen jaar

ingediend

afgeleverd

2014 2015 2016

31 24 23

31 22 21

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 53


BELEIDSDOMEIN 3 - Ruimte - NATUUR- EN MILIEUBEHEER

DUURZAME ONTWIKKELING Duurzaamheid

-

Verschillende gemeentelijke diensten staan in voor het uitbouwen van een duurzaam gemeentelijk beleid. Het gemeentebestuur draagt ook de verantwoordelijkheid voor haar eigen duurzame manier van werken. Via interne afspraken wordt getracht om de ecologische voetafdruk van de gemeentelijke diensten zo klein mogelijk te houden. Tevens proberen deze diensten de verschillende doelgroepen te sensibiliseren (bevolking, scholen, verenigingen, bedrijven). Dit kan gaan over sensibilisatieacties over energiebesparing, afvalpreventie, duurzame mobiliteit, rationeel watergebruik, milieuverantwoord productgebruik… Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste acties en initiatieven per thema:

Afval Organiseren van Straatnet i.s.m. Limburg.net Op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart werd er een zwerfvuilopruimactie georganiseerd i.s.m. Limburg.net. Alle verenigingen werden aangeschreven. Dit resulteerde in een deelname van 13 verenigingen: PWA Zutendaal, buurtcomité Papendaalheide, TC Zutendaal, Nieuw ZVP, Seniorensport, Kunstkring 't Zolderke, Evangelische kerk, Young Riders Wiemesmeer, De Parel Gewaai, CD&V, Gezinsbond, De Glimberen, Wirwar en de Ortolaan. Ook de basisscholen De Stapsteen en de Wonder-Wijzer deden mee. Elke vereniging kreeg een deel van de straten van Zutendaal toegewezen. Op de dag zelf zorgde de gemeente voor de praktische organisatie. Met een deelname van 18 verenigingen, 2 scholen en 255 deelnemers was de opruimactie een succes te noemen en werden de straten en wandelwegen in Zutendaal grotendeels opgeruimd.

Energie Subsidiereglement Duurzaam wonen Sinds 1 januari 2012 is er een subsidiereglement van kracht ter promotie van het duurzaam wonen. Het reglement voorziet in een subsidie voor investeringen die thuishoren onder volgende rubrieken: - energiezuinig (ver)bouwen - waterbesparende maatregelen

aanpasbaar (ver)bouwen

In 2015 werden 31 dossiers behandeld voor een totaal bedrag van € 13.946. De aanvragen handelden voornamelijk over het plaatsen van dakisolatie, spouwmuurisolatie, hoogrendementsbeglazing en condensatieketels. Het promoten van het subsidiereglement duurzaam wonen gebeurt samen met het GAOZ-woonloket dat elke woensdagnamiddag zitdag houdt op het gemeentehuis. Gelet op de wenselijkheid om het reglement duurzaam wonen te optimaliseren en te vereenvoudigen keurde de gemeenteraad van 27 november 2014 een subsidiereglement energiebesparende maatregelen goed voor de periode 2015-2017, dat op termijn het reglement duurzaam wonen zal vervangen. Dit reglement focust voornamelijk op premies voor volgende maatregelen: - isolatie (dak, spouw- of buitenmuur - lager E-peil - hoogrendementsglas - bouwadvies centrum duurzaam bouwen Een goede isolatie van de buitenschil is immers een basiscomforteis van een duurzame woning. Zeker in oude woningen laat isolatie nog vaak te wensen over. Met dit reglement hoopt het bestuur meer eigenaars van woningen aan te zetten om te isoleren. Sensibilisatieactie gezond en milieubewust renoveren In de Oosterzon van september werd een dossier besproken over energiezuinige renovaties. In samenwerking met enkele Limburgse organisaties en de Provincie Limburg kan er beroep gedaan worden een ‘Huisdokter’ die je kan adviseren hoe je jouw woning optimaal kan renoveren.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 54


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte - NATUUR- EN MILIEUBEHEER

Mobiliteit

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en consumeren

Met belgerinkel naar de winkel 30 april t.e.m. 4 juni De nationale campagne "Met belgerinkel naar de winkel" werd ook in Zutendaal georganiseerd in de maand mei met als doel meer mensen al fietsend te laten winkelen bij de middenstand. Tientallen handelaars en winkels namen deel aan de campagne.

Eerlijke handel In april 2016 ontving de gemeente de bevestiging dat de gemeente erkend blijft als fairtradegemeente. Via een samenwerking met de vzw voedselteams is na het stopzetten van de wereldwinkel, de aanvoer van wereldwinkelproducten verzekerd voor de mensen die bestellingen plaatsen bij de vzw Voedselteams.

Natuur

Duurzaam productgebruik binnen gemeentelijke diensten: Het gemeentebestuur is het engagement aangegaan om binnen haar eigen werking de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen na te leven. Zo wordt duurzaam aankoopgedrag binnen de verschillende diensten nagestreefd. Voorbeelden zijn aankoop van FSC-hout en -papier, het gebruik van fairtrade- en biologische cateringproducten, het gebruik van Copro gekeurd breekpuin en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, het stimuleren van het gebruik van kraantjeswater...

Oproep: tuin zoekt groene vingers ~ groene vingers zoeken tuin Na de oproep in 2014 of er interesse was bij de inwoners om de tuinen te laten onderhouden door vrijwilligers werd in 2015 beslist om van start te gaan met de aanleg van volkstuintjes. Deze werden gerealiseerd in 2016. 10 tuintjes met een oppervlakte van 100 m² werden aangelegd. Op zaterdag 9 april werden ze feestelijk ingehuldigd. Deelname Dag van het Park Op 29 mei nam de gemeente Zutendaal deel aan de Dag van het Park. Het thema “Het park, gelukkig dichtbij” werd ingevuld door De Lieteberg met de organisatie van een speciale voetendag. Boterhammen in het groen Om de Zutendaalse parken beter te leren kennen, werd er in juni, juli en augustus een tweewekelijkse picknick georganiseerd in onze gemeentelijke groene oases. Het Vonderpark, de Dorper Bemd, de Dalerschans, het Mariapark en het SintHubertusplein vormden afwisselend de locatie waar mensen samenkwamen om lekkere boterhammen te verorberen. Deelname Week van het Bos Tijdens de week van het bos werden de ware kampioenen van het bos (insecten) in de kijker gezet door middel van een workshop over vijvermonsters en een bosspel onder het motto Eten of gegeten worden!

Ecocultureel evenement Lekker Lokaal op 25 september Het ecocultureel gemeentelijk evenement Lekker Lokaal op 20 september op bioboerderij 't Gebroek trachtte de bezoeker op een leuke manier te laten inzien dat een meer duurzame, bewuste manier van leven ook kan. Er waren een streekproducten- en ecomarkt, een terras met biobieren, en boekweitkoeken, workshops, info- en verkoopsstandjes,... De editie 2016 was een groot succes. De opkomst lag hoger dan in 2015, mede te danken aan het goede weer en de vernieuwing in het aanbod. Pesticidenvrij beheer Sinds 1 januari 2015 mag de gemeente geen pesticiden meer gebruiken bij het onderhoud van het openbaar domein (bermen, perken, verhardingen, enz.). Dit verbod geldt ook voor particulieren en verenigingen die een stukje openbaar terrein in gebruik hebben of onderhouden. Het kerkhof werd sinds 2014 in aanloop naar de nultolerantie voor pesticidengebruik voor openbare besturen reeds volledig beheerd met alternatieve bestrijdingstechnieken zoals heet water, stomen en branden. Deze technieken worden nu eveneens op de andere locaties gebruikt.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 55


BELEIDSDOMEIN 3 - Ruimte - ONDERNEMEN EN WERKEN

ONDERNEMEN EN WERKEN BD 3.5 De gemeente Zutendaal werkt mee aan de versterking van de lokale economie. Waar mogelijk worden kernversterkende maatregelen genomen. Industrie Belasting op drijfkracht 2016: netto vastgestelde rechten: € 26.448,48

Handel en nijve rheid Afleveren van 240 I (moraliteitsverslagen voor drankslijterijen) 2014: 12 2015: 25 2016: 25

Centrumve rste rking Begeleidingsopdracht voor kernversterking in de gemeente Zutendaal Op 24 oktober nam het college van burgemeester en schepenen kennis van het rapport “Opmaak van een ontwikkelingsvisie en actieplan voor het handelscentrum van Zutendaal”. De doelstellingen van deze studie waren:  Afbakenen kernwinkelgebied gemeente Zutendaal  Opmaken visie op detailhandel en concreet actieplan  Begeleiding implementatie actieplan Het rapport maakt een analyse van het economisch profiel van de gemeente en er werd ook een SWOT-analyse gemaakt waarin de uitdagingen en aandachtspunten uiteen worden gezet. Er werd een visie ontwikkeld en er werd een aanzet voor een actieplan voorgesteld. Het actieplan met enkele voorzetten wordt op gehangen aan maatregelen rond  Organisatie  Versterking van het aanbod (functioneel)  Versterking van de ruimtelijke kwaliteit  Communicatie en promotie en beleving Voor het afleveren van dit rapport werd er samengewerkt met de middenstandsvereniging van de gemeente Zutendaal, de ZMV.

Tevens werden er 2 workshops georganiseerd voor de bevolking en handelaars. De eerste op8 maart en de tweede op 28 september, met telkens een 30 tal deelnemers. De input die gegeven werd op deze workshops werd verwerkt in het rapport kernversterking. Het actieplan bevat onder andere: 1. Organisatorische maatregelen a) Samenwerkingsprotocol ZMV - De Belleman b) Nieuwsbrief handelaars en stedelijke diensten c) Handelaar van het jaar - Nieuwjaarsreceptie d) Vormingssessies divers 2. Functionele maatregelen a) Starterspremies Plusaanbod kerngebied b) Horecabrochure - "opgelost" c) Winterterrassen Vijverplein/Dorperveld d) Benadering eigenaars opvolging/herbestemming/samenvoeging/ huurmodaliteiten…) e) Komst bijkomende supermarkt Zutendaal (Lidl/Aldi) f) Toeristisch infopunt Pastorij 3. Ruimtelijke maatregelen a) Stimuleren afbakening kerngebied b) Beeldkwaliteitsplan kern/Dorperveld/Vijverplein c) Reglement Inname Openbaar Domein d) Parkeerplan - kort parkeren Sprinkelestraat (20-25pp) e) Signalisatieplan zachte verbindingen f) Aanscherping planologisch kader g) Eenduidige materialisatie schetsen 4. Promotie en communicatie a) Aanscherpen positionering b) Functiemix en tewerkstelling c) Citydressing 'poorten' d) Loyalty-app (cfr de Wellen-pas) e) Evenementen (avondmarkt, kermis, kerstboomverbranding)

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 56


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte - TOERISME

TOERISME BD 3.6 Toerisme is één van de belangrijkste troeven en groeimotor van onze gemeente. We willen het complete toeristische aanbod verder uitbouwen en actie promoten op een duurzame wijze, met nadruk op de natuurbeleving en in evenwicht met de woonkwaliteit van onze inwoners. TOERISTISCHE ACCOMODATIES Campings & verblijfsparken Chaletparken Hotel/motel Jeugdhemen Bivakplaatsen Bed and Breakfast

2 1 4 4 13 3

PROPOGANDA Voor toeristische propaganda en documentatie werden volgende bedragen uitgetrokken:

2015

2014

Propaganda Documentatie

2016

Budget

Rekening

Budget

Rekening

Budget

Rekening

8.000,00

5.480,16

5.500,00

2.445,95

5.500,00

4.924,86

GEMEENTELIJKE KAMPEERTERREINEN Er werden tijdens het kampseizoen 2016, 17.130 ligdagen gerealiseerd (grotendeels tijdens de zomermaanden). Dit betekent een stijging van 157 ligdagen t.o.v. 2015. In totaal werd er voor 17.130 euro aan retributies geïnd.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 57


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte - TOERISME

TAKEN TOERISTISCHE DIENST   

    

 

Uitstippelen van wandel- en fietsroutes voor diverse verenigingen en bezoekers Actualisatie van het folderaanbod van de provincie Limburg en de voornaamste attractiepolen van België en de grensstreek Medewerking verlenen aan tal van toeristische publicaties kaderend in de promotie van Groen Vlaanderen, Limburg en meer specifiek in en om het Nationaal Park Hoge Kempen Medewerking verlenen aan het organiseren van reizen, uitstappen van zowel particulieren als verenigingen Inventarisering van alle folders en brochures van Limburgse gemeenten Het ter beschikking stellen van toeristisch informatiemateriaal aan vakantiegangers, inwoners van Zutendaal en geïnteresseerden Het verlenen van logistieke steun en organisatorische hulp bij het opzetten van activiteiten van diverse Zutendaalse verenigingen Het promoten van de toeristische troeven en mogelijkheden van de gemeente Zutendaal in en buiten de gemeente onder het thema “Zutendaal, het groenste snoepje van Vlaanderen” Begeleiden en gidsen van groepen bij een bezoek aan Zutendaal Deelname aan toeristische beurzen en workshops ter promotie van het toerisme in Zutendaal

             

Samenwerkingsverband realiseren met andere toeristische attracties in Limburg, bv. De Wissen-De Lieteberg, Natuurhulpcentrum, Nationaal Park Hoge Kempen, Kattevennen, Pietersheim Uitstippelen, realisatie en opvolgen van wandelwegen in samenwerking met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland Samenstelling werffolder Zutendaal Uitbouw Dienst Toerisme in De Lieteberg Promotie van de zomerevenementen van Zutendaal Promotie van ruiterroutenetwerk Deelname aan de toeristische themagroep Nationaal Park Hoge Kempen Realisatie van diverse erfgoedwandelingen vanuit De Lieteberg Medewerking aan brochures en gidsen van Nationaal Park Hoge Kempen Optimalisatie dagprogramma's Kattevennen-Lieteberg Optimalisatie scholenprogramma's Kattevennen-Lieteberg Promotie stiltewandelingen Samenstelling toeristische brochure Lieteberg Aanbieden van stageplaatsen Toerisme in Lieteberg en begeleiden van stageprojecten Medewerking aan updaten wandelkaart Lieteberg

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 58


BELEIDSDOMEIN 3 - Ruimte - WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING G-BD 3.7 De dienst Wonen en ruimtelijke ordening staat in voor een optimaal ruimtelijk beleid en woonbeleid. Ze verstrekt de nodige informatie aan de burger en zorgt voor de aflevering en opvolging van diverse vergunningen en biedt ruimte voor herwaardering van kernen, ondernemers en private initiatieven. OPPERV LAKTEG EG EV ENS     

Bouwzone Landbouwzone Industriegrond Groene zone Totaal

356 ha 710 ha 241 ha 1.899 ha 3.206 ha

AANLEG VA N H ET GRONDG EBI ED Gewestplan

Dorpskern (M.B. 01/06/2004) Sportzone Blookberg – MB 05/07/2007

Hasselt-Genk: definitief bij K.B. van 3 april 1979.

 

Algemeen plan van aanleg

Zones voor weekendverblijven

Nihil

  

Bijzonder plan van aanleg B.P.A.’s  Centrum (K.B. 31/10/1955, gewijzigd bij K.B. dd. 13/02/1961) – gewijzigd bij M.B. dd. 11/10/1989  Centrum uitbreiding (K.B. 11/12/1974) – gewijzigd bij M.B. dd. 16/02/1989  Sociale woningbouw (K.B. 11/12/1974)  Nieuw Centrum (K.B. 04/06/1974, gewijzigd bij M.B. dd. 18/12/1982)  Industriezone (K.B. 14/07/1971)  Chaletpark (M.B. 30/11/1994) – wijziging M.B. dd. 23/10/2000  Mooi Zutendaal (M.B. 22/06/1994)  ’t Soete Dal (M.B. 28/03/2000)  Lieteberg (M.B. 23/10/2000) – herziening MB dd. 05/07/2007

Molenblookstraat (’t Soete Dal) Roelerweg ( NV Narvik Homeparc Mooi Zutendaal) Beverstseweg (Chaletpark)

Openbaar groen 822 ha gemeente-eigendom

Wegennet    

Gewestwegen Wegen van groot verkeer Wegen van klein verkeer Andere verharde wegen

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 59

15 km 10 km 26 km 54 km 30 m


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte - WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

TAKEN ST EDENBOUW – RU IMTELI JKE ORD ENI NG 

   

                 

Stedenbouwkundige vergunningen, meldingen, verkavelingsaanvragen, delingsplannen, stedenbouwkundige attesten en inlichtingen, bouwinbreuken, vergunningen, weigeringen, intrekkingen, compensatie bij ontbossing. Gewestplan Bijzondere plannen van aanleg Kadaster (inlichtingen) Formulieren drinkwateronderzoek, vermindering onroerende voorheffing, bouw-, verbeterings- en/of aanpassingspremie, kooppremie, huursubsidie + installatiepremie Attest vermindering B.T.W. Hulp bij invullen van formulieren Meldingskaarten allerhande (defecte openbare verlichting) Aankoop-, verkoop-, ruilingsaktes Aktes i.v.m. gratis grondafstand Atlas der buurtwegen (+ inlichtingen) Atlas der waterlopen (inlichtingen) Inlichtingen riolering, waterleiding, Belgacom, gas, openbare verlichting, hemelwaterputten Rechten van doorgang voor aanleg riolering Huisvestingsdienst (inl. verkoop privé-gronden – vrijstaande woningen voor verhuur) Invullen statistieken bouwwerken voor kadaster Invullen statistieken gebouwen voor nationaal instituut voor statistieken Inlichtingen wetgeving op de stedenbouw Inlichtingen i.v.m. aanvragen van vastgoedinformatie door notarissen bij gemeentebestuur Verzekering tegen inkomensverlies Vergunningen- en plannenregister Verschaffen en behandeling van aanvragen tot het plaatsen van reclameborden langs gewestwegen en andere wegen Briefwisseling allerhande

   

Register leegstaande gebouwen Register leegstaande- en verwaarloosde bedrijfsruimten Coördinatieattesten voor gasnetuitbreiding Coördinatieattesten voor uitbreiding van het waterleidingsnet Behandeling van klachten en meldingen 2014

2015

2016

Woningen bouwaanvragen bouwvergunningen

19 21

11 16

14 12

Andere gebouwen bouwaanvragen bouwvergunningen

14 20

20 19

15 10

Verbouwingen bouwaanvragen bouwvergunningen

13 12

9 11

29 22

8 10

7 5

7 4

32 30

31 29

36 27

3 2

1 1

1 1

Regularisaties aanvragen vergunningen Andere (zwembaden, bomen, muur, …) aanvragen vergunningen OVG aanvragen vergunningen

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 60


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte - WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

SOCIALE HU ISVEST ING Sociale Woningbouw Door C.V. Nieuw Dak a) 3 fasen: in totaal 93 woongelegenheden 1e fase: 37 woningen – vergunning dd. 07/06/1982 2e fase: 50 woningen – vergunning dd. 29/11/1983 3e fase: 6 eengezinswoningen – vergunning dd. 08/01/1996 b) Verbouwen pastorie Wiemesmeer in 4 seniorenwoningen – vergunning dd. 25/03/2002 c)

Bouwen van 12 sociale woningen waarvan 4 seniorenwoningen en 8 sociale woongelegenheden in de Nachtegalenstraat – vergunning dd. 17/01/2008

Door C.V. Landwaarts a) Bouwen van 16 sociale woningen en 5 appartementen t.p. Asserweg dd. 30/04/2012

Infrastructuur De infrastructuurwerken zijn uitgevoerd in 1984. De kosten van de infrastructuur zijn gedragen door de Vlaamse Gemeenschap. De infrastructuur is overgedragen aan de gemeente. De infrastructuur t.p. gebouwen Asserweg, begonnen in 2012, worden overgedragen aan de gemeente.

Groenaanleg    

De kosten van de groenaanleg zijn gedragen door de Vlaamse Gemeenschap. De groenaanleg fase II is uitgevoerd in 1991. De groenaanleg fase III is uitgevoerd in 1999.

Sociale Verkavelingen Door de gemeente Zutendaal          

Nieuw Centrum: 2e fase: Nieuwstraat: 5 kavels – vergunning dd. 13/12/1983 Nieuw Centrum: Mathijsenblookstraat: 6 kavels – vergunning dd. 19/02/88 Nieuw Centrum: Kerkstraat-Pandenstraat: 14 kavels – vergunning 14/02/1989 Nieuw Centrum: Zuidwinkelstraat: 7 kavels – vergunning dd. 19/12/1989 Nieuw Centrum: Nieuwstraat: 4 kavels – vergunning dd. 15/02/1990 Nieuw Centrum: Pandenstraat-Sprinkelestraat: 2 kavels – vergunning dd. 28/08/1990 Wiemesmeer Zuid: 1e fase: 12 kavels – vergunning dd. 22/11/1993 Wiemesmeer Zuid: 2e fase: 12 kavels – vergunning dd. 18/04/1994 Centrum 2: 14 kavels – vergunning dd. 13/04/1994 Verkaveling 1 lot in 4 loten voor halfopen bebouwing: GrotstraatLangblookstraat – vergunning dd. 12/07/2002.

Seniorenwoningen Door C.V. Nieuw Dak  20 duplexwoningen voor senioren – vergunning dd. 08/01/1996.  Verbouwen pastorie Wiemesmeer in 4 seniorenwoningen – vergunning dd. 25/03/2002  Bouwen van 12 sociale woningen waarvan 4 seniorenwoningen en 8 sociale woongelegenheden in de Nachtegalenstraat – vergunning dd. 17/01/2008

1e fase: 17 kavels – vergunning dd. 15/12/1981 2e fase: 18 kavels – vergunning dd. 05/06/1987 3e fase: 1 kavel – vergunning dd. 23/10/1989 4e fase: 8 kavels – vergunning dd. 05/11/1991

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 61


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens (cultuur, sport, jeugd, bib, welzijn, OCMW,â&#x20AC;¦)


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - CULTUUR

CULTUUR BD 4.1 Het gemeentebestuur streeft er naar alle inwoners te laten proeven van een zo divers mogelijk aanbod aan culturele activiteiten. Hiertoe staat de dienst cultuur in voor de ontwikkeling, ondersteuning, organisatie en realisatie van culturele activiteiten in de gemeente. De dienst bevordert een integraal gemeentelijk cultuurbeleid, vergroot het cultureel draagvlak, draagt er zorg voor dat het verenigingsleven zich ten volle kan ontplooien en bevordert de gemeenschapsvorming. Het doel is via cultuur de levenskwaliteit van de Zutendaalse bevolking te verhogen. CULTUREEL PATRIMONIUM Cultuurcentrum Het cultuurcentrum is onderverdeeld in 4 grote delen:    

De foyer is geschikt als ontvangsthal/receptiehal en er worden regelmatig kunsttentoonstellingen georganiseerd.

Podiumzaal Foyer (gelijkvloers en 1ste verdiep), het cultuurcafé en de keuken 3 vergaderlokalen Kiosk

De podiumzaal met telescopische zittribune wordt gebruikt voor allerhande voorstellingen (toneel, film, …), beurzen, academische zittingen, grote tentoonstellingen, enz. Er is plaats voor 176 personen. De zaalaccommodatie bestaat uit een volledige geluidsinstallatie (mengpaneel, versterker, tuner, cassette, CD-speler, DVD-speler, blu-rayspeler micro’s en luidsprekers verspreid over het ganse gebouw), een lichtorgel en een filmscherm. Tevens is er een LCD-projector en apparatuur voor voorstellingen aanwezig.

Drie lokalen (2 achter het podium en 1 beneden) staan gratis ter beschikking voor de Zutendaalse verenigingen. Enkele lokalen zijn uitgerust met wandborden. Ze worden gebruikt voor vergaderingen, muzieklessen, hobby- en vrijetijdsbestedingen, enz… De twee bovenste plaatsen doen tevens dienst als kleedkamer bij theater en shows. 1 lokaal gratis ter beschikking van Oxfam Wereldwinkel. De kiosk buiten bestaat uit een openluchtpodium met een zitkuil waar enkele honderden mensen kunnen plaatsnemen. Hier kunnen openluchtmanifestaties zoals optredens, concerten, e.d. georganiseerd worden.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 63


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - CULTUUR

Culturele accommodaties Cultuurcentrum – Oosterzonneplein 1

Turnzaal – Schoolstraat 4 Zaal Avdâq – Schoolstraat 6 Parochiecentrum – Schoolstraat 2

Zaal Posthalt – Jachthoornplein

De Wevel – Jachthoornplein Sporthal – Blookbergstraat

Repetitielokaal K. Fanfare St.-Ursula – Schoolstraat 6/2 Atelier Kunstkring ’t Zolderke – Schoolstraat 6/6 Mariapark (openluchttheater) Auditorium Bezoekerscentrum De Lieteberg

Zaal met 176 zitplaatsen Ontvangsthal Cultuurcafé Keuken 3 vergaderl okalen 1 openluchttheater Zaal met podium Berglokaal Zaal met kl ein podi um Keuken Keuken 3 bergpl aatsen 2 feestzalen 2 jeugdlokal en 2 vergaderl okalen Feestzaal met podi um Keuken met toog Lokaal onder podi um 2 gemeentel ijke vergaderlokal en met keuken 1 groot l okaal (kan in 2 gedeel d worden) 1 sportvloer 27 x 44m 4 kl eedkamers 1 cafetaria met keuken 1 vergaderl okaal 1 l okaal 1 l okaal 1 vergaderl okaal 1 aula met 87 zitpl aatsen

Dalerschans (openluchttheater)

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 64

Gebruik gemeentelijke lokalen Overzicht per lokaal 2016 Lokaal Aantal reservaties CC Podiumzaal 231 Cultuurcafé 295 CC Foyer 110 Kiosk 9 Lokaal II 183 Lokaal III 125 Lokaal IV 111 Raadzaal 52 Turnzaal 308 Zaal Avdâq 158 Gemeenschapslokaal Wiemesmeer 103


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - CULTUUR

TOELAGE AAN CULTURELE VERENIGINGEN Vereniging Buurtcomité Papendaalheide Canta Libra Davidsfonds De Gezellen van Sint-Hubertus De Kneuter De Ortolaan Gemengd koor Berk en Brem Gemengd koor Heidegalm Gezinsbond K.V.L.V. Zutendaal Kerkzangkoor Mariacantorij Kerkzangkoor Sint-Cecilia Wiemesmeer Koninklijke Fanfare Sint-Ursula Kunstkring 't Zolderke OKRA Wiemesmeer OKRA Zutendaal Oudercomité De Kansenwijzer

2014

2015

2016

170,35 157,25 255,52 315,95 220,94 230,04 687,95 281,00 349,44 437,52 368,36 342,16 218,40 775,31 651,55 667,57 0,00

133,72 0,00 259,84 623,02 180,83 299,35 539,44 180,83 341,90 358,61 610,10 325,18 270,48 771,17 651,89 571,35 240,09

195,59 264,05 218,91 338,53 236,59 260,29 575,50 258,78 338,53 437,83 494,25 367,11 278,34 771,09 377,81 543,15 224,18

Vereniging Oudercomité De Stapsteen Oudervereniging De Sleutel Sint-Hubertuscomité Theater Sprankel Theater Titatejater Theatergroep Edja Toneelkring 't Bemmelke Vereniging voor alleenstaanden VIVA-SVV Zutendaal Volkskunstgroep ‘t Klompke vtbKultuur Zutendaal WBE Suetendaal Ziekenzorg Wiemesmeer Ziekenzorg Zutendaal Zutendaals Mannenkoor Zutendaals Theater TOTAAL

2014

2015

2016

66,43 0,00 307,21 297,83 254,80 357,09 172,53 338,86 327,60 297,83 316,68 290,99 390,20 371,53 167,44 0,00 40,77 0,00 0,00 182,35 810,25 674,68 334,88 341,90 391,66 354,82 473,92 488,54 509,59 520,45 401,85 375,33 11.095,12 11.250,00

0,00 302,48 304,67 291,89 331,00 0,00 410,75 177,54 0,00 0,00 632,67 368,62 481,46 495,75 571,73 400,97 11.250,00

CULTUURRAAD  

Bestuursvergaderingen: 10: (12 januari, 23 februari, 12 april, 31 mei, 28 juni, 2 augustus, 6 september, 21 september, 4 oktober, 8 november) Algemene vergadering: 1 (29 november)

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 65


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - CULTUUR

HEEMKUNDE Activiteiten · · · · · · · · · · · ·

Verlenen van hulp aan diverse personen bij het stamboomonderzoek Archiveren van belangrijke documenten Aanleg en uitbreiding van het foto-archief en digitalisering Aanleg en uitbreiding archief doodprentjes en doodsbrieven Uitbreiding van het heemkundig documentatiecentrum Voortzetting project "Pak de Erfgoedzak" Voorbereiding jaarboek STOPPELS digitalisering “mensen en huizen” Digitalisering oude militielijsten Digitalisering bevolkingsregister 1823 Digitalisering eigendomsregister 1754 Voorbereiding tentoonstelling “Rituelen”

Overzicht werkjaar heemkunde · · · · · · ·

Zondag 31 januari 2016 - Brigittaviering: eucharistieviering met nadien bezoek aan de Mandelkapel Dinsdag 2 maart 2016 - Nacht van de geschiedenis Zondag 24 april 2016 - Erfgoeddag “Rituelen” Zaterdag 28 mei 2016 - Gouwdag in Kinrooi: thema “Spionage tijdens WO I) Zondag 11 september 2016 - Open Monumentendag Witherenpastorie Zaterdag 8 oktober 2016 - Heemdag in Izegem rond het thema: “Ambachten en tewerkstelling” Zaterdag 19 november 2016 - Studiedag Heemkunde Actueel in Mechelen

Elke eerste zondag van de maand van 10 tot 12 uur “Zoendigvierdenoehn”

Oudheidkamer De “oudheidkamer”, het heemkundig museum bevindt zich in de lokalen onder de dienst Vrije Tijd. Het kleine museum toont een deel van de uitgebreide collectie heemen geschiedkundig materiaal over het plaatselijk verleden. 1. 2.

3. 4. 5. 6.

Het oude volkscafeetje Het klaslokaaltje uit de dertiger jaren met een mooie collectie oude handboeken en schriften. In hetzelfde lokaal bevindt zich een groot aantal oude kinderspelen die vooral op de speelplaats van de school beoefend werden. Een tijdelijke expositie rond wol en linnen, kledingstukken enz. Oude schrijnwerkerij Winkeltje-haarkapper Huiskamer anno 1920

De oudheidkamer staat gratis open voor bezoekers en kan bezocht worden tijdens dagtrips door groepen. Vooral schoolkinderen vinden de weg naar het oude klaslokaaltje waar de “meester” oude herinneringen op kan halen. Openingsuren op aanvraag.

Elke derde donderdagavond van de maand werkvergadering in het documentatiecentrum GHKZ

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 66


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEK G-BD 4.2 De gemeente organiseert een laagdrempelige bibliotheek, die voor iedereen toegankelijk is en waar inwoners aan intellectuele ontspanning en kenniswerving kunnen doen, aangepast aan de hedendaagse noden (Vlaamse beleidsprioriteit). Het gemeentebestuur wil jong en oud stimuleren om de bibliotheek te bezoeken en gebruik te maken van haar mogelijkheden. Hiertoe tracht de dienst bibliotheek zoveel mogelijk burgers toegang te bieden tot een zo ruim mogelijk aanbod van informatie, cultuurparticipatie, bevordering van e-inclusie, verhogen van mediawijsheid en informatiegeletterdheid, een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen en voor de samenwerking met het onderwijs. Er wordt getracht de bibliotheek nog meer als ontmoetingsplaats te laten fungeren. bibliotheek.

BEHEERSORGAAN Voorzitter: Marina Olaerts Ondervoorzitter: Veerle Remans Secretaris: Liesbeth Lens (bibliothecaris) Leden: Jolanda Swennen (ontslag op 11 januari), Myene Lenaerts, Mia Ghoos, Heidi Thijs (stemgerechtigde leden) Koen Nijssen (cultuurbeleidscoördinator) Ann Schrijvers (schepen bibliotheek) Vergaderd op 21 januari, 10 maart, 12 mei, 9 september en 17 november. De volgende onderwerpen kwamen aanbod: jaarverslag 2015, Jeugdboekenweek 2016, de boekenverkoop, de zomeractiviteiten, de Bibliotheekweek 2016 en begroting 2017 . Jaarlijkse uitstap op woensdag 18 januari 2017, voorstelling Adriaan Van Den Hoof – Nee, het was gisteren ook al laat… .in het CC Maasmechelen. Vooraf eten in het restaurant Kreta, Kruindersweg in Maasmechelen.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 67


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEKGEGEVENS Adres: Oosterzonneplein 6 - 3690 Zutendaal Openingsuren: dinsdag woensdag vrijdag zaterdag

18 - 20 uur 14 - 18 uur 18 - 20 uur 10 - 12 uur

De bibliotheek was gesloten op 15 januari (receptie), 5, 6 en 7 mei, 11 en 12 juli, zomersluiting van 15 t.e.m. 20 augustus, 9 september (uitstap gemeentepersoneel), 1 en 2 november, 11 en 15 november. De bibliotheek is per week 10 uren toegankelijk voor het publiek met daarnaast gemiddeld 8 uren per maand open voor klasbezoeken (buiten de normale openingsuren).

PERSONEEL Bibliothecaris: Bibliotheekassistent: Adm. medewerker: Onderhoud: Vrijwilligers: Stage in de bib:

Liesbeth Lens (38/38) Hilde Bijnens (28,5/38) Mieke Valkenborg (19/38) Sylvie Dusar (19/38) Katelijne Gorissen (tot juni 2016), Noëlla Kerkhofs: 3 uur per week, boeken kaften, rekken ordenen, enz.) Brenda Paulissen ( okt ’16 – juni ’17): zij zorgt voor de teruggebrachte DVD’s, en helpt met de orde in de rekken.

Gevolgde opleidingen, studiedagen, vormingsdagen en overlegmomenten Overleg BVL: 4 maart, 10 juni, 23 september (Liesbeth) PSLB-operationele werkgroep: 12 januari, 27 september (Liesbeth) Beheersorgaan Bib: 15 januari, 19 maart, 7 mei, 10 september, 3 december (Liesbeth) Dienst Vrije Tijd: 5 juli (Liesbeth) Regionale bibliotheken: 16 juni (Liesbeth) Algemene Cultuurraad: 29 november (Liesbeth) Cel Poëzie: 12 februari (Liesbeth) Studiedagen & vorming Infoavond “Iedereen doet mee, kansen voor alle kinderen”: 10 juni (Liesbeth)

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 68


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - BIBLIOTHEEK

WERKINGSRESULTATEN Collecties gedrukte materialen

2015

aanwinsten

afvoer

2016

jeugd fiction

6.325

257

145

6.437

non-fi cti on

4.412

158

371

4.199

strips

1.105

99

10

1.194

magazi jn

7

0

0

7

naslagwerken

56

0

2

54

ts met ui tl een

74

13

1

86

vertel platen

17

22

0

39

11.996

549

529

12.016

1.046

41

115

972

TOTAAL JEUGD TOTAAL AD

Audiovisuele materialen

2015

aanwinsten

afvoer

2016

cd audi o

4

0

0

4

4

0

0

4

volw fiction

5.336

215

268

5.283

cd-rom fictie

non-fi cti on

5.371

113

109

5.375

cd-rom i nfo

130

0

0

130

104

67

4

167

dvd info

55

6

1

60

6

0

0

6

strips naslagwerken magazi jn ts met ui tl een TOTAAL VOLWASSENEN wisselcol lecti e grati s ALGEMEEN TOTAAL

776

1

2

775

dvd muziek

1.886

3

14

1.875

dvd fi lm

1.607

72

0

1.679

105

46

1

150

1

0

0

1

688

199

193

694

daisy

14.161

598

590

14.169

dvd info vol w

96

0

1

95

taalcursussen

4

0

0

4

164

58

2

220

2.080

182

4

2.258

180

14

0

194

Zebraci nema

27.299

1.188

1.235

27.252

TOTAAL AVM

Wisselcollectie in de bib Dit zijn boeken die we van een andere bibliotheek tijdelijk lenen om onze collectie aan te vullen. Zo staan er in de bib een collectie grote letterboeken (96 boeken) van de bibliotheek van Hasselt. Van januari tot eind juni werd onze collectie strips voor volwassenen aangevuld met enkele reeksen van de bib van Hoeselt (80 strips).

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 69


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - BIBLIOTHEEK

Uitleningen Gedrukte materialen

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Adolescenten

857

986

978

756

625

358

337

Volwassenen fiction

8.082

7.494

7.327

7.790

7.225

6.807

6581

Volwassenen non-fiction

2.913

2.776

2.760

2.241

1.964

1.866

1722

Volwassenen strips

36

115

25

70

41

49

255

Volwassenen tijdschriften

302

235

252

358

240

211

307

Volwassenen magazijn

31

56

33

39

43

25

23

Wisselcollectie GLB

101

105

90

79

76

47

45

TOTAAL 12.322

11.767

11.465

11.333 10.214

9.363

8933

Jeugd fiction

10.906

9.952

9.688

8.781

7.914

8.052

7973

Jeugd non-fiction

3.738

3.698

3.062

3.075

2.580

2.468

2439

Jeugdstrips

3.025

3.184

3.213

2.882

3.194

3.227

3628

0

0

13

5

24

63

26

Jeugdtijdschriften Vertelplaten

12 TOTAAL 17.669

16.834

15.976

14.743 13.712 13.810

14078

29.991

28.601

27.441

26.076 23.926 23.173

23348

Audiovisuele materialen (AVM)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Jeugd cd-rom’s

200

115

117

78

83

42

18

Jeugd DVD speelfilms

3.002

2.344

3.422

2.955

2.615

2.124

1724

Jeugd DVD informatief

41

27

48

67

54

13

14

Jeugd DVD muziek

20

17

7

5

12

5

14

Volwassenen cd-rom’s

12

0

5

0

6

0

1

Volwassenen daisyboeken

0

0

10

8

6

4

83

Volwassenen Zebracinema

0

0

0

120

525

338

301

ALGEMEEN TOTAAL

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 70


TOTAAL

3.275

2.503

3.609

3.233

3.301

2.526

2155 BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - BIBLIOTHEEK

Leners In 2016 noteerden we 1122 actieve leners. Actieve leners zijn leners die minstens één object in Zutendaal hebben ontleend. Naast het lenen van boeken komen er ook bezoekers in de bib die ter plaatse iets op zoeken, de krant lezen, grasduinen in de boeken of tijdschriften, op internet surfen, folders mee nemen of deelnemen aan één van onze uitbreidingsactiviteiten. In 2016 werden 8.978 bezoeken geteld(in 2015: 9.009).

jeugd volwassenen TOTAAL

2010 610 690 1.300

2011 657 607 1.264

2012 645 606 1.251

2013 531 674 1.205

2014 582 551 1.133

2015 615 509 1.124

2016 634 488 1.122

BIBLIOTHEEKPROMOTIE Jeugdboekenweek van 5 - 20 maart 2016 De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Dit jaar werd gewerkt met het thema ‘Weg van de stad’. Blijf je het liefst ver weg van de stad of bén je weg van de stad? Waar woon jij? In een drukke stad? Op een rustig plekje op het platteland? Aan de rand van de stad? Elk jaar werkt de bibliotheek een Jeugdboekenweekspel uit, aangepast aan de leeftijd. Alle klassen van de lagere scholen werden dan ook uitgenodigd om in de bib dit spel te spelen en zo op ontdekking te gaan om meer te weten te komen over de bib, de stad en het dorp. De schiftingsvraag “Hoeveel snoepjes zitten in de bokaal?” bezorgde in de eerste en tweede graad een winnaar: het 1ste leerjaar de StapSteen (juf Ine) en het 4de leerjaar B de Parel (meester Patrick). De derde graad kreeg de opdracht om een limerick te maken met als prijs voor de hele klas een plattelandservaring in Lieteberg. Deze prijs werd gewonnen door het 5de leerjaar A (meester Piet). De winnende klassen werden uitgenodigd voor de prijsuitreiking op zaterdag 23 april 2016 en ontvingen uit handen van de schepen en de voorzitter van het beheersorgaan een boekenpakket, een boekenbon en voor iedere leerling een pakje zonnebloemen.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 71


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - BIBLIOTHEEK

Leesproject Lees 1 7, 1 oktober 2015 - 15 maart 2016 Jaarlijks neemt de bibliotheek deel aan Lees 1 7 (lees: lees eens even). Dit is een leesbevorderingsinitiatief van de Provincie. De kinderen lezen en beoordelen kinderboeken. Zij kunnen kiezen uit het hele Nederlandstalige aanbod van Belgische jeugdauteurs. Na het lezen van 5 boeken ontvangen de kinderen een leesdiploma en een gadget. In de bib hebben 10 Jongens en meisjes hun Top 5 binnengebracht en een gadget van de provincie Limburg ontvangen. Ook de kleuters deden met de klas mee met dit leesproject. De bib bezorgde de klas een boekenkoffer waaruit de kleuterjuf 5 boeken uitkoos en voorlas. Daarna kozen zij hun mooiste boek. kleuterklassen gaven hun mooiste boek door en ontvingen als beloning een mooi boekenpakket.

Schooluitleningen De bibliotheek biedt de scholen de mogelijkheid om buiten de openingsuren met de klas de bib te bezoeken en boeken uit te lenen. In de maand september / oktober worden de contacten gelegd met de scholen en de kalender opgemaakt. Bij het eerste klasbezoek van het nieuwe schooljaar geven we een korte rondleiding doorheen de bib en bespreken we in het kort het uitleenreglement (max. 3 boeken per uitleen, geen verleningen). In 2016 telden we 157 bezoeken. De volgende klassen brachten maandelijks een bezoek aan de bibliotheek: De Parel: 2de lj , 3A en 3B, 4A en 4B, 5A en 5B en 6A; De Stapsteen: 2de leerjaar; De Wonder-wijzer: 3de kleuterklas, 1ste leerjaar, 2de leerjaar, 2de graad en 3de graad

Roefeldag op woensdag 1 juni 2016 Op Roefeldag kunnen kinderen een kijkje nemen in de wereld van volwassenen en zelf dingen uitproberen zoals helpen in de bibliotheek. In onze bib kregen we op woensdag 1 juni het bezoek van Toon Leurs die benieuwd was wat er allemaal in de bib gebeurde achter de schermen. Hij kon ook kennis maken met het werk aan de balie.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 72


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - BIBLIOTHEEK

De Schatten van Vlieg: 1 juli tot 31 augustus 2016 Luisterplekken

De Schatten van Vlieg is een zomeractie voor families. In heel Vlaanderen verstoppen culturele locaties schatkisten. Deze kistjes zitten verstopt tussen de boeken in een bibliotheek, in de tuin van een museum, in een hoekje van een kerk .... Tijdens de zomervakantie gingen onze jonge bezoekers op zoek gaan naar de schatkist van Vlieg in de bib. Het thema dit jaar was ‘Zie jij wat ik zie?” Aan de hand van leuke spelletjes en opdrachten konden de kinderen de schat van Vlieg ontdekken. Wie de schat vond maakte kans op een mooie prijs. In totaal gingen 57 kinderen op zoek naar de schatkist en ook gevonden.

Voorlezen in de bibliotheek In 2016 organiseerde de bib 9 voorleessessies. In totaal kwamen 94 kinderen luisteren en knutselen. Er werd voorgelezen met Pasen, Zomer, Halloween en Kerstmis. De zomeractiviteiten werden afgesloten met een bezoek aan het Bezoekerscentrum Lieteberg op zaterdag 27 augustus. Na het voorlezen konden 12 kleuters op een speelse manier kennis maken met de bijtjes en de vlinders en met grappige tekenfilmpjes over kriebelbeestjes.

Het literair project Luisterplekken in Zutendaal is een initiatief van het beheersorgaan van de bib en is gestart in december 2013.De bedoeling is om het brede publiek kennis te laten maken met literatuur. Het gebeuren vindt steeds op een andere locatie plaats. Dit jaar werkte de werkgroep Luisterplekken 3 voorleesmomenten uit, die steeds konden rekenen op een ruime opkomst. Dinsdag 22 maart: Als kind moest ik een walvis eten. Thema: ‘Smaak’, ism Davidsfonds, n.a.v. Nacht van de Geschiedenis. Locatie: Zaal Avdâq (160 bezoekers) Zondag 12 juni: Finissage expo oeuvre Jeroen Brouwers. Locatie: Bibliotheek Zutendaal (60 bezoekers) Zaterdag 10 november: Eerste gedeelte in de afscheidsruimte begraafplaats, het vervolg in De Kapelanij. (120 bezoekers)

Boekenverkoop op woensdag 27 juli en op zaterdag 30 juli 2016 Verouderde of beschadigde boeken worden regelmatig uit de rekken gehaald en afgevoerd, om zo plaats te maken voor nieuwe boeken. Deze boeken werden dit jaar verkocht op woensdag 27 juli, van 14 tot 18 uur en op zaterdag 30 juli, van 10 tot 12 uur in het lokaal naast de Wereldwinkel, Nettersheimplein.

Project "Ontdek Europa", een zoektocht in de bib Naar jaarlijkse gewoonte hebben alle kinderen van het vijfde leerjaar deelgenomen aan het Europaspel. Het concept van deze zoektocht werd gratis aangeboden door Europe Direct van de Provincie Limburg aan alle openbare bibliotheken. Zij stelden een boekenkoffer met materialen over de Europese Unie ter beschikking aan de deelnemende bibliotheken. In het schooljaar 2015-2016 werd deze koffer aangeboden aan alle 5de leerjaren in Zutendaal. Uit alle deelnemende klassen werden 10 winnaars geloot. Dit jaar was de 3de graad van de Wonder-Wijzer (meester Natan) bij de winnaars.

Expo oeuvre Jeroen Brouwers (23 april tot 12 juni 2016 Naar aanleiding van Jeroen Brouwers’ 76ste verjaardag stelde de bib van Zutendaal een selectie van zijn oeuvre tentoon. Een maand lang waren enkele eerste drukken en bibliofiele uitgaven te bewonderen in de bib. Eveneens hingen er een 14-tal foto’s over Jeroen Brouwers, gemaakt door Jolanda Swennen in de bib.

Totale opbrengst: 210 euro.

Bibliotheekweek: 10 - 16 oktober 2016, met verwendag op zaterdag 8 oktober De tweede zaterdag van oktober is jaarlijks het begin de bibliotheekweek. Onze bib maakt daar telkens een buitengewone dag van. Alle bezoekers kregen een ontbijtje, een glaasje Cava en een cup cakeje aangeboden. Dit jaar hebben we ook alle 5-jarige jongens en meisjes van Zutendaal uitgenodigd om samen met ons, onze vijfjarige nieuwe inrichting, te vieren. Aantal bezoekers : 115. Dit jaar viel de Bibweek samen met de Digitale Week. Op woensdag 12 oktober van 19-20.30 uur organiseerde de bib een digitaal vraaguurtje in de bibliotheek. Iedereen met een probleem met e-mail, facebook, internet of onze bibcatalogus kon langs komen. 6 bezoekers werden geholpen door vrijwilligers Bernadette en Carlos.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 73


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte - WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING B E L

Waar is mijn lerarenkaart?

Thema in de kijker/ boekentafels

De bib ondertekende een overeenkomst met Klasse om de lerarenkaart 2016 te verdelen via de bib. Vanaf 19 december 2015 tot 30 juni 2016 konden leerkrachten die in Zutendaal wonen, terecht in de bibliotheek voor hun lerarenkaart. Zo kreeg de bib de kans om meer uitleg te geven over de werking en het aanbod voor onderwijs en leerkrachten. In totaal werd 63 % van de kaarten afgehaald in de bib.

In het themarek (volwassenenafdeling) wordt elke maand een onderdeel van de collectie onder de aandacht van het publiek gebracht.

Bezoek nieuwe inwoners in de bib Op zondag 16 oktober ontvingen we in de bibliotheek een dertigtal nieuwe inwoners op bezoek in de bibliotheek. Zij kregen een korte rondleiding.

8ste Poëzieavond op vrijdag 12 februari 2016

januari

Gedi chtendag

februari

Onmogel ijke li efde / Romanti ek

maart/april

Young adult

mei

Lenteschoonmaak / Tuinieren

juni

Rei zen begint in de bib

Jul i/augustus

Moordende zomer

september

Spri nters

oktober

Strips voor vol wassenen

november

Kami shibai

december

Kerstsfeest

Internetgebruik, aantal uren per jaar De bibliotheek beschikt over 2 internetcomputers met Lcd-scherm. Onze leden kunnen gratis gebruik maken van 1 uur internet per dag en taken maken met tekstverwerking en afprinten van (meegebrachte) informatie. Op deze wijze biedt de bibliotheek iedereen toegang tot de digitale informatiesnelweg. In 2016 werden de internetpc’s 149 uren gebruikt. 200 4 73

200 5 90

200 200 200 200 201 201 201 201 6 7 8 9 0 1 2 3 182 309 381 292 247 173 168 96

201 4 76

201 5 78

201 6 149

GRATIS WIFI Sinds mei 2014 kan je tijdens de openingsuren van de bibliotheek met je eigen laptop, tablet of smartphone een verbinding maken met het draadloze netwerk van de bibliotheek om gratis te surfen of te e-mailen.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 74


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - SPORT

SPORT (81-85) BD 4.3 PRIORITAIR De gemeente zet in op de sportinfrastructuur als ruimte voor actieve sportbeoefening onder de noemer ‘sport voor iedereen’. BD 4.4 Ondersteunen en stimuleren van sportverenigingen. De gemeente Zutendaal hecht belang aan sport en beweging als een cruciaal onderdeel van gezondheid en welbevinden. Daarom wil ze haar burgers aanzetten tot actieve sportbeoefening en hiervoor diverse mogelijkheden aanbieden. Zowel individuen als verenigingen worden hierbij ondersteund. BD 4.5 De gemeente Zutendaal wil haar inwoners aanzetten tot sporten. SPORTMANIFESTATIES

SPORTACCOMODATIES Voetbalstadia

2

Sporthal

1

21/feb Plassenwandeli ng VWV Zutendaal 24/mrt Erfgoedwandel ing naar Zutendaalmol en

Volleybalhal

1

10/apr Paastornooi – Zutendaal VV

Kickboxhal

1

16/apr Wi elerwedstri jd – ‘Ons Genoegen’

Manège

1

Schutterslokaal

2

Turnzaal

1

Biljartlokaal

2

openlucht

2

Overdekt

1

Skateterrein

1

Petanqueterrein

8

Surf- en zeil

1

Sport- en spelterreinen Loopparcours + Nordic Walking Speelbossen Tennis

2 1 12 1 (4 pleinen)

7 & 8/mei Groots Voetbaltornooi – Veteranen Zutendaal VV 21/jun Koningsschi eten 6/jul Fi etstocht Scherpenheuvel 30 & 31/jul Beachvol leybal tornooi VVWZ 15/aug 4 de ol dtimertreffen 3/sep Wi elerwedstri jd – ‘Ons Genoegen’ 11/sep Open Monumentendag 25/sep Lekker Lokaal 2/okt Ruiter- en Koetsentocht – De Vier Landsheren 28-30/10 Sl ipjacht – Sint-Hubertuscomi té 11/nov Themawandeling Zutendaal – vtbKul tuur 15/dec Ochtendwandeli ng ‘Roelen’ – VWB Zutendaal 16/dec Santa Run 18/dec Mountai nbiketocht – Wiel erclub ‘Ons Genoegen

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 75


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - SPORT

ACTIVITEITEN SPORTDIENST Sportacademie: - naschoolse sportactiviteiten (oa. kleuterturnen): overleg, voorbereiding, organisatie en begeleiding Sportpromotie: -

-

Organisatie kampioenenviering 9/12

Maand van de sportclub Start 2 Bike vanaf 2/3 Start 2 MTB vanaf 3/10 Start 2 Run vanaf 8/3 Kijk Ik Fiets op 18/5 Start 2 Pilates vanaf 11/9 organisatie en begeleiding schoolsport  hockeytornooi  Spelenmarkt  trefbaltornooi i.s.m. SVS  alles met de bal i.s.m. SVS  netbaltornooi i.s.m. SVS  initiatie minitennis  spelinstuif  American Games i.s.m. SVS  Slagsporten i.s.m. SVS  scholenveldloop i.s.m. lagere scholen i.s.m. SVS op 18/9

Sport- en spelkampen: - Kleuter 4-daagse tijdens de paasvakantie 29/3 – 1/4 - kleuterkamp tijdens zomervakantie van 25/7 – 29/7 - omnisportkamp zomervakantie van 22/8 - 26/8 - Speelstraten (4 locaties) Gemeentelijke dagactiviteiten - organisatie seniorensportdag op 4/10 – 8ste Zutendaalse Sporteldag - organisatie intergemeentelijke seniorensportdag op 16/6 - buitenspeeldag op 13/4: overleg, voorbereiding, materiaal en begeleiding van sportactiviteiten

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 76


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - SPORT Sportadministratie: - opmaak van besluiten en vergunningen voor wandeltochten, paardenmarathons,e.a… - afsluiten van sportverzekeringen Bloso voor de sportclubs, socioculturele clubs,… Communicatie: - promotie gemeentelijke sportactiviteiten, sportacademie, sport – en spelkampen… - redactie teksten voor de Oosterzon en de gemeentelijke website, aanmaak en verspreiding promoflyers- en affiches. Sportraad -

17/2 23/3 18/5 7/9 5/10 7/12 voorbereiding vergaderingen, uitnodigingen + verslag maken organisatie jaarlijkse uitstap

-

evaluatie + doelstellingen opmaak jaarverslag opmaak tussentijdse evaluatie Voorbereiding meerjarenplanning en BBC

Beleidsplan

Vorming -

Studiedag: Congres ISB Algemene Vergadering ISB EHBO cursus voor personeel gemeente Zutendaal AED opleiding sportclubs BBC - evaluatie en indicatoren

Ondersteuning sportverenigingen: - sportsubsidies: verzenden aanvraagformulieren en uitrekenen subsidies voor sportclubs - Hulp clubs bij invullen van hun subsidiedossiers - logistieke ondersteuning lokale sportevenementen - advies bij fusies/samenwerkingsverbanden - aanvraag relatiegeschenken voor Bloso voor wielerwedstrijden ‘Ons genoegen’ Samenwerkingsverbanden - Provinciale Sportdienst: narijden MTB –route - Provinciale Sportdienst & Bloso: lenteoverleg Limburgse Sportfunctionarissen - Provinciale Sportdienst & Bloso: sportfunctionarissenoverleg - Regiovergaderingen Midden-Limburg 3-jaarlijks - Organisatie intergemeentelijke sporteldag Andere -

ondersteuning andere (“Vrije tijds”-) diensten Medewerking "Lekker Lokaal" op 25/09 Opvolging Masterplan Papendaalheide en Sportzone De Blookberg

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 77


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - SPORT

TOELAGEN AAN SPORTVERENIGINGEN Algemene werkingssubsidie Vereniging

2014

2015

2016

Badminton High Moon Biljartclub Zutendaal O.-L.-Vrouwschutterij Sint-Rochusschutterij Tafeltennisclub Smash Zutendaal Vieze Mannen VC Zutendaal V.V.W. Zutendaal V.W.B. Zutendaal Zutendaalse Hartevrienden Zutendaalse turnvereniging Senioren Zutendaal V.V. Zwaluw FC De Bosduif Maaslandse Aanspanning Wielerclub Ons Genoegen G.S.F. - Zutendaal Sportieve Senioren ZVV Veteranen Tennisclub Zutendaal Daldravers ZVK Lindenhof Dance-Express Damesturnen Apollo Boys Hapkido Zutendaal KWB BCZ Slagveld YRW

171,00 25,00 154,00 304,00 308,00 75,00 969,00 1.201,00 273,00 0,00 171,00 1.318,00 862,00 154,00 248,00 333,00 496,00 102,00 99,00 917,00 65,00 333,00 380,00 102,00 68,00 171,00 77,00 621,00 0,00

0,00 25,00 119,00 338,00 298,00 75,00 884,00 1.164,00 282,00 68,00 171,00 1.352,00 713,00 0,00 265,00 333,00 410,00 102,00 99,00 1.137,00 96,00 333,00 404,00 102,00 68,00 324,00 85,00 753,00 0,00

0,00 25,00 119,00 337,00 0,00 75,00 794,00 1.241,00 409,00 68,00 170,00 1.357,00 884,00 0,00 238,00 332,00 354,00 104,00 133,00 1.122,00 81,00 273,00 404,00 153,00 0,00 300,00 51,00 836,00 140,00

TOTAAL

9.997,00

10.000,00

9.998,00

Jeugdsportsubsidie Vereniging FC De Zwaluw Wiemesmeer ZVV VVWZ VC Zutendaal G.S.F. TC Zutendaal Dance Express St.Rochusschutterij BCZ Slagveld Hapkido YRW TOTAAL

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 78

2014 2015 2016 1.270,00 965,90 1.087,18 3.913,00 3.944,88 3.848,86 1.593,00 2.239,91 2.006,55 1.176,00 771,21 724,79 772,00 587,86 546,27 1.011,00 1699,3 1429,94 1.286,00 1.224,86 1.312,11 212,00 198,47 20000 1.013,00 867,61 896,16 254,00 0,00 248,12 0,00 0,00 200,00 12.500,00 12.500,00 12.499,98


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - JEUGD

JEUGD BD 4.6 PRIORITAIR De gemeente Zutendaal wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren een veilige plek hebben om aan hedendaagse vrijetijdsbesteding te doen en te spelen in groep of individueel. BD 4.7 Zorgen voor een goed uitgebouwde jeugdwerking (Vlaamse beleidsprioriteit). Hierbij zet de gemeente de nodige middelen in om ook het jeugdwerk te ondersteunen. Daarnaast moeten het vakantieaanbod en de speelmogelijkheden worden uitgebreid in functie van de hedendaagse noden. BD 4.9 Het voeren van een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur. (Vlaamse beleidsprioriteit)

Toelagen aan jeugdverenigingen 2016 vereniging KSA VKSJ Kaller wirwar Joke KSA-VKSJ bouwcomitĂŠ

basis 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 0,00 0,00 1.240,00

leden 892,06 616,85 379,60 1.309,62 521,87 0,00 0,00 3.720,00

activiteiten 825,34 1.034,77 172,36 739,10 443,41 505,02 0,00 3.720,00

vorming 164,00 205,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,21

kampen 2.003,41 1.339,90 0,00 0,00 108,08 147,40 0,00 3.598,79

project 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

energie 0,00 0,00 2.806,65 399,59 0,00 0,00 1.293,73 4.499,97

totaal 4.132,81 3.444,73 3.606,61 2.696,31 1.321,36 652,42 1.293,73 17.147,97

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 79


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - JEUGD

Activiteiten jeugddienst Grabbelpas:  10 activiteiten gedurende de paasvakantie 28/3 - 8/4  28 activiteiten tijdens zomervakantie 1/7 - 30/8

Communicatie:  promotie gemeentelijke jeugdactiviteiten, grabbelpas, speelstraten, kampen…: redactie teksten voor de Oosterzon, gemeentelijke website, jeugdpagina Facebook aanmaak en verspreiding promoflyers- en affiches.

Tienerwerking:  1 activiteiten tijdens de paasvakantie 8/4  4 activiteiten tijdens de zomervakantie 10/7 – 23/7 – 13/8-14/8 – 26/8 Speelstraten:  Speelstraat Gewaai op 25/7 – 28/7  Speelstraat Wiemesmeer op 4/7 – 7/7  Speelstraat Geerkensveld op 29/8 – 31/8  Speelstraat Avdâq op 8/8 – 11/8

Jeugdraad:  voorbereiding maandelijkse vergadering, uitnodigingen + verslag maken  organisatie jaarlijkse receptie  opstarten werkgroepen  organisatie activiteiten i.s.m. jeugdraad - zonneconcert Beleidsplan:  evaluatie + doelstellingen  opmaak jaarverslag  opmaak tussentijdse evaluatie  opvolging meerjarenplanning en BBC

Jeugdkampen:  Kleuterkamp tijdens de paasvakantie 13/4 - 17/4  Kleuterkamp tijdens zomervakantie van 25/7 – 29/7  Omnisportkamp zomervakantie van 24/8 - 28/8  2 Krekeldriedaagse 8/8 – 10/8

Vorming:  Studiedagen VVJ  Studiedag Mechelen nieuwe impulsen voor Vrije Tijd

Gemeentelijke dagactiviteiten  Buitenspeeldag op 13/4: overleg, voorbereiding, materiaal en begeleiding  Dag van de leiding 10/11 Administratie:  opmaak van besluiten en vergunningen voor fuiven, opendeurdagen,e.a. …  afsluiten van vrijwilligersverzekeringen

Ondersteuning jeugdverenigingen:  jeugdsubsidies: verzenden aanvraagformulieren en uitrekenen subsidies voor jeugdverenigingen  Hulp clubs bij invullen van hun subsidiedossiers  logistieke ondersteuning jeugdverenigingen Buitenspeeldag

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 80


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - FEESTELIJKHEDEN

FEESTELIJKHEDEN BD 4.10 Het gemeentebestuur wil de inwoners van Zutendaal samenbrengen bij feestelijke momenten. Hiertoe wil het bestuur enerzijds zelf zorgen voor de organisatie van feestelijkheden en anderzijds verenigingen en inwoners aanmoedigen die initiatieven wensen te nemen voor de organisatie van feestelijkheden en evenementen (o.a. buurtfeesten) door hen zo efficiënt en maximaal mogelijk te ondersteunen, informatie te bieden en te begeleiden op het vlak van regelgeving, administratie en organisatie. Het doel is de gemeenschapsvorming en het samenhorigheidsgevoel te versterken. Eenmalige nachtvergunningen 2016

Datum 23/01/2016 29/01/2016 30/01/2016 5/03/2016 23/04/2016 4/05/2016 24/06/2016 25/06/2016 26/06/2016 1/07/2016 2/07/2016 15/07/2016 20/08/2016 10/09/2016 17/09/2016 21/10/2016 22/10/2016 28/10/2016 29/10/2016 10/11/2016 19/11/2016 17/12/2016

Vereniging WICONA Prinsenverkiezing De Lééglaaipers Aprês -Ski Jumping 18-jarigenton Timeless - KSA meisjes After Workparty Meeting WW II-voertuigen Meeting WW II-voertuigen Meeting WW II-voertuigen Rock Zutendaal Rock Zutendaal Schuimfuif BBQ Verjaardagsparty Live optreden PMD Verjaardagsweekend 30-jarigenton Huntbal 2016 Halloweenwandeling Coctails & Dreams Fusion KSA t KOMT van PAS

Plaats zaal Posthalt zaal Posthalt Bosscherhof Parochiecentrum Parochiecentrum Posthalt Militaire basis Wiemesmeer Militaire basis Wiemesmeer Militaire basis Wiemesmeer tent Blookbergstraat tent Blookbergstraat De Kaller Bosscherhof Oud Zutendaal Oud Zutendaal De Kaller Posthalt Posthalt Munstersestraat Posthalt De Kaller Klavertje Vier

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 81


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - FEESTELIJKHEDEN

FEESTEN EN PLECHT IGHEDEN Werkingskosten feesten en plechtigheden 2014 2015 Begroting 18.350,00

Rekening

Begroting

16.430,59

Rekening

13.700,00

12.370,11

Huwelijksjubilea en andere huldigingen 2014 2015 Begroting Rekening Rekening Begroting 13.350,00 13.251,65 17.500,00 15.362,87 Receptie- en representatiekosten 2014

Comité

2016

2015

Begroting

Rekening

13.700,00

8.170,69

2016 Rekening Begroting 13.000,00 10.950,07

2016

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

21.000,00

20.984,42

20.500,00

20.282,96

21.000,00

20.103,91

Buurtcomité Papendaal Buurtcomité Boogstraat Buurtcomité Eindstraat Buurtcomité De Boven Wiemesmeer Buurtcomité Graafgracht Buurtcomité Gebroek Buurtcomité Kattestaartstraat Buurtcomité Wevelstraat Buurtcomité Stalkerweg Buurtcomité Roelen Buurtwerking Daal Buurtcomité Boekweitstraat Buurtcomité Grotstraat Buurtcomité Eikenstraat Buurtcomité De Hovenstraat Buurtcomité Ossebergstraat Buurtcomité St.-Rochusstraat Buurtcomité Windmolenstraat Buurtcomité Venstraat - Het Kleine Blokje Buurtcomité Postesstraat Buurtcomité Pastoorsstraat Buurtcomité Kempenseweg Buurtcomité Besmer Buurtcomité Gagelstraat Buurtcomité Pastoor Peeterstraat Klavertje 4 Buurtcomité Eikenstraat 2 TOTAAL

Subsidies voor straatfeesten JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 82

2014

2015

2016

200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 25,00 60,00 200,00 200,00 200,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 200,00 0,00 9,98 53,00 60,73 0,00 100,00 0,00 0 0 200,00 0 0 100,00 2.009,98 2.278,00 2.120,73


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens – FEESTELIJKHEDEN

Grotere activiteiten Januari 2016 1/1 6/1 8/1 9/1 15/1 19/1 20,30,31/1 31/1

Day After Party – Four Fait Music – Posthalt Nieuwjaarsfeest – Okra Wiemesmeer – Posthalt VWB/VTB jaar 2015 in beeld – Cultuurcafé Feest van de Vurige Hoop – feesloket – Vijverplein Voorstelling 6-daagse – vtb Kultuur – CC Lezing – Okra Wiemesmeer – Posthalt Bonte Avond – Kon. Fanfare Sint-Ursula – CC Brigittaviering – Dienst Heemkunde – O.L.-

Februari 2016 6/2 Machtsoverdracht carnaval – de Léégleipers – raadzaal 10/2 Kinderclub viert carnaval – Gezinsbond – PC 12/2 8* Poézieavond - dienst cultuur – CC 14/2 Kiennamiddag - Ziekenzorg – PC 17,19,20,21/2 Theatervoorstelling – EDJA – CC 21/2 Restaurantdag – PC 27/2 Lezing medicatie diabetes –diabetesliga – CC 27/2 Kienavond – Ouderraad Stapsteen – Posthalt 28/2 Restaurantdag KSA – PC Maart 2016 6/3 Open Torendag Lieteberg 6/3 Voorjaarsconcert – Heidegalm – Posthalt 11/3 Trefdag gezondheidswandelingen – Welzijn – Cultuurcafé 11,12,16,18,19/3 Theatervoorstelling – Zutendaals Theater – CC 17/3 Lezing ‘Omgaan met lastige mensen’ – NEOS – Lieteberg 20/3 Paasbrunch – Gezinsbond – PC 22/3 Nacht van de Geschiedenis – Luisterplekken – Avdaq 22/3 EHBO bij baby en peuter – Welzijn – PC 23/3 Lezing – Welzijn – PC 30/3 Paasfeest – OKRA Wiemesmeer – Posthalt

April 2016 6/4 16/4 17/4 21/4 23/4 23/4 24/4 29/4

Lentefeest – KVLV – PC Lenteconcert – Zutendaals Mannenkoor – CC Insectensafarie – Lieteberg jubileumfeest 60 jaar OKRA – PC Expo Jeroen Brouwers – Bibliotheek Timeless Fuif – KSA meisjes – PC Steakdag – ZVV – Kantine ZVV Film ‘De ware Jacob’ – Theater Sprankel –CC

Mei 2016 4/5 11/5 13,14,15/5 19/5 22/5 29/5

After Work Party – Les Guimouves – Posthalt Seniorenfeest – Welzijn – Kantine ZVV Theatervoorstelling – Theater Sprankel – CC Infoavond – Milieudienst – Kapelanij Lentebruch - Handsout – Posthalt Dag van voeten en bijen – Lieteberg

Juni 2016 3,4,5/6 12/6 24,25,26/6 26/6 26/6

Tentoonstelling - ’t Zolderke – CC Finissage expo Jeroen Brouwers - Dienst Cultuur - Bib Hell on Wheels – Militair Vliegveld Zonneconcert – Dienst Cultuur – Kiosk Schoolfeest – De Stapsteen

Juli 2016 3/7 3/7 3/7 10/7 15/7 17/7 17/7 24/7 31/7

Zonneconcert – Dienst Cultuur – Kiosk Vlaanderen Feest – Papendaalheide Oosterzonnefeest – Residentie Oosterzonne Zonneconcert – Dienst Cultuur – Kiosk De Schuimfuif – De Kaller Zonneconcert – Dienst Cultuur – Kiosk Insectensafarie – Lieteberg Zonneconcert – Dienst Cultuur – Kiosk Zonneconcert – Diens Cultuur – Kiosk

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 83


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens – FEESTELIJKHEDEN

Augustus 2016 1/8 14/8 14/8 15/8 15/8 16/8 27/8 28/8

Avondmarkt – Daalstraat & Vijverplein Schans Anders Kermis Kaller Kuip Party – Kiosk Kermis Zutendaal Mariadag: misviering met processie Sint Rochusviering met hondenwijding – Maastrichterstraat 100 jaar KSA – zaal Avdâq Kermis Wiemesmeer

September 2016 11/9 Kunstmarkt Open Monumentendag – Dienst Toerisme – Pastorie 14/9 KVKV Herfstfeest – PC 25/9 Lekker Lokaal – Milieudienst – Bioboerderij Gebroek Oktober 2017 8/10 8/10 9/10 11/10 14/10

Oktoberfeest – De Lééglaaipers - Posthalt 40 jaar VKSJ Zutendaal – PC Concert – Berk en Brem – Zaal Avdaq Lezing weerman Ruben Weytjens – vtbKultuur Alvermannekestocht – Lieteberg

21,22/10 24/10 28,29,30/10

Verjaardagsweekend – De Kaller Lezing ‘Stop zeggen tegen pesten’ – De Wonderwijzer – CC Sint-Hubertusweekend Wiemesmeer

November 2016 1/11 3/11 5,6/11 10/11 13/11 25,26,27/11 26/11 27/11

Tentoonstelling & boekenbeurs – vtbKultuur-Davidsfonds – CC Sint Hubertusfeest – Jachthoornplein Vogeltentoonstelling – De Kneuter – zaal Avdaq Luisterplekken – Bibliotheekraad – Kapelanij Kiennamiddag – Ziekenzorg – PC ‘Funny Money’ – ’t Bemmelke – CC Kerstmarkt – Besmerbazaar Sinterklaasfeest – Gezinsbond – PC

December 2016 8/12 8,9/12 9/12 11/12 17/12 18/12

Lezing – Neos – Lieteberg Kerstmarkt – Woonzorgcentrum Oosterzonne Pastabuffet – Hands Out – Posthalt Kerstmarkt – LSA – Vijverplein Filmvoorstelling – Gezinsbond – CC Kerstconcert – Canta Libra – Sint-Jozefskerk

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 84


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - EREDIENSTEN

EREDIENSTEN BD 4.11 Het gemeentebestuur wil de organisatie van de erediensten verder ondersteunen binnen de financiĂŤle mogelijkheden van de gemeente. Gemeentelijke toelagen

Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Zutendaal Kerkfabriek Sint-Jozef Wiemesmeer

2014 83.246,00 47.125,00

2015 39.390,00 58.341,00

2016 41.034,96 62.943,00

Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Zutendaal Budget Totale ontvangsten Totale uitgaven

2014 34.045,00 126.450,00

2015 818.690,00 904.480,00

2016 859.900,00 947.300,00

Saldo

-92.405,00

-85.790,00

-87.400,00

2014 34.310,00 95.600,00

2015 41.842,91 101.298,90

2016 10.045,00 82.111,70

-61.290,00

-59.455,99

-72.066,70

Kerkfabriek Sint-Jozef Wiemesmeer Budget Totale ontvangsten Totale uitgaven Saldo

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 85


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - ONDERWIJS

ONDERWIJS BD 4.12 Het gemeentebestuur wil een deugdelijk flankerend onderwijsbeleid voeren met gelijke voordelen voor alle scholen in Zutendaal. Kunstonderwijs in Zutendaal (Filiaal KunstKoepel)Op het CBS van 14/03/2016 werd beslist om het toezicht voor de muziekacademie uit te breiden. Op woensdag is er bijkomend toezicht van 12.30 uur tot 18.00 uur (5,5 uur) zodat het totaal aantal uren toezicht op 19 uur per week komt.

Vrij basisonderwijs gemeente Zutendaal 'De Parel' Schoolstraat 6 www.deparelzutendaal.be e-mail info@vbszutendaal.be Schoolstraat 5 â&#x20AC;&#x201C; 089 61 11 56 Eikenstraat 16 â&#x20AC;&#x201C; 089 61 32 52 info@vbszutendaal.be VBS Wiemesmeer 'de Stapsteen' Jachthoornplein 4 www.destapsteenwiemesmeer.be T089 61 20 21 - info@destapsteenwiemesmeer.be

Cijfers kleuteronderwijs

aantal leerlingen aantal klassen aantal personeelsleden aantal leerlingen aantal klassen aantal personeelsleden aantal leerlingen aantal klassen aantal personeelsleden

2014 Vrije Basisschool 'De Parel' 127 7 15 Vrije Basisschool 'De Stapsteen' 91 4 6 De Wonder-wijzer 43 2 5

2015

2016

133 6 8

127 6 12

94 4 7

95 5 7

53 3 5

53 3 5

Cijfers basisonderwijs

2014 Vrije Basisschool, Schoolstraat 6 Onafhankelijke ervaringsgerichte basisschool 'de Wonder-wijzer' aantal leerlingen 132 Hoogstraat 41 aantal kl assen 7 www.de-wonder-wijzer.be aantal personeelsleden 10 089 25 61 71 - info@de-wonder-wijzer.be Vrije Basisschool, Schoolstraat 5 aantal leerlingen 79 Op 23/10/2015 was er een academische zitting ter gelegenheid van de definitieve aantal kl assen 5 erkenning van de school. aantal personeelsleden 5 Vrije Basisschool, Jachthoornplein 4 aantal leerlingen 130 aantal kl assen 6 aantal personeelsleden 12 de Wonder-wijzer aantal leerlingen 64 aantal kl assen 3 JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE aantal ZUTENDAAL personeelsleden - 86 7

2015

2016

118 6 6

137 6 13

95 6 6

86 5 11

130 6 12

126 6 12

62 3 6

62 3 6


DOMEIN 4 - Mens - WELZIJN

WELZIJN BD 4.13 PRIORITAIR Senioren actief laten deelnemen in onze samenleving. De vergrijzing van onze bevolking neemt alsmaar toe. Een goed ouderenbeleid is noodzakelijk. Voor de actieve senioren wordt gewerkt aan een degelijk vrijetijdsaanbod met oog voor sociale netwerken. Daarnaast biedt de gemeente ook ondersteuning aan de zorgbehoevende senioren in hun thuissituatie zodat ze zo lang mogelijk in de thuisomgeving kunnen blijven wonen. BD 4.14 Het bestuur streeft naar maximale kansen op gezond leven in een gezonde omgeving voor alle burgers. BD 4.15 Het gemeentebestuur wil zich inzetten voor de algemene gezondheid en het welzijn van de totale bevolking. Hiervoor wordt gezorgd voor een geïntegreerd sociaal beleid in samenwerking met het OCMW om zo inwoners te sensibiliseren en te informeren via diverse kanalen, preventieve acties en projecten. Er worden nauwe contacten onderhouden met diverse organisaties die bezig zijn met welzijn.

ALGEMEN E VOORZI EN ING EN

Geboortepremies Toelage I.G.L. Premie Voorhuwelijkssparen Toelage aan Stelimo

2014

2015

2016

1.600,00 1.421,80 142,65 744,00

3.362,50 1.284,84 114,52 744,00

1.700,00 2,00 290,76 744,00

Vanaf september 2015 wordt gewerkt met cadeaubonnen ZMV voor geboortes.

GEHAND ICA PTENZ ORG De gemeente is aangesloten bij I.G.L. In 2016 werd er een jaarlijkse bijdrage van € 1.303,02 gegeven aan deze intercommunale.

GEZI NSHULP Onthaalgezinnen Landelijke Kinderopvang vzw organiseert kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar via verschillende formules; voor kinderen tussen 0 en 3 jaar: dagopvang bij onthaalouders voor kinderen tussen 3 en 12 jaar: opvang buiten schooluren.

Het secretariaat van de Landelijke Kinderopvang vzw ligt op Binnenhof 2 bus 1, 3630 Maasmechelen. Tel.: +32 89 77 67 97 of infolijn: 070 24 60 41 van 9 tot 14 uurlkomaasmechelen@landelijkekinderopvang.be limburg@landelijkekinderopvang.be Initiatief buitenschoolse kinderopvang 'Pierewiet' De kinderopvang wordt georganiseerd op drie vestigingsplaatsen: Centrum: Nachtegalenpark, Blookbergstraat 1 - +32 89 61 29 10 Wiemesmeer: De Wevel Jachthoornplein 8 - +32 89 24 30 04 Gewaai Eikenstraat 16 -+32 89 39 00 11 Het secretariaat is gelegen aan de Daalstraat 2 +32 89 62 38 60 e-mail: kris.janssen@zutendaal.be - patricia.claes@zutendaal.be Kinderdagverblijf ‘De Boelekes’ Het kinderdagverblijf is een particuliere instelling en staat onder toezicht van Kind & Gezin. Maastrichterstraat 1B - +32 89 61 50 08 – www.deboelekes.be – e-mail: info@deboelekes.be

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 87


DOMEIN 4 - Mens - WELZIJN

ACTIVIT EITEN WELZI JN Welzijnsraad vergaderingen:6/1 – 3/2 – 13/4 – 4/5 – 1/6 – 5/10 – 9/11 – 7/12 voorbereiding vergaderingen: uitnodigingen + verslagen uitstap met de leden: 7/9 (bezoek aan Mané Opgrimbie) maandelijks dorpsrestaurant en uitstap op 1/12 met vrijwilligers naar Hartenboer. Lokaal overleg kinderopvang – adviesraad vergaderingen: 15/3 en 18/10 voorbereiding vergaderingen: uitnodigingen + verslagen Senioren seniorenfeest (11/5): voorbereiding: 29/4 wekelijkse computeroefenmomenten coördineren, week van de vrijwilliger in maart organisatie & voorbereiding 8ste Zutendaalse Sporteldag (4/10): 12/9 ondersteuning seniorenverenigingen regionale Sporteldag Dilsen-Stokkem: 16/6 Gezondheid/Preventie plantjesverkoop ‘Kom op tegen Kanker’: 16 & 17/9 teksten aanleveren voor infoblad ‘de Oosterzon’ en de gemeentelijke website wekelijkse fruitactie personeel, active@work (bewegingsmomenten tussen de middag): overleg op 18/02 – 29/02 – 26/4 – 14/12 ikv afsluitmoment ‘Active@work’ gezondheidswandelingen coördineren & promoten, organisatie lokale trefdag op 11/3, deelname aan provinciale trefdag met lokale begeleiders op 22/11 - Genk Logo-werking: ambtenarenoverleg: 28/1 AED- opleidingen voor inwoners ikv ‘Zutendaal Hartveilig’ (ism Rode Kruis): op 19/4 & 25/10. Overleg met schepen welzijn & Rode Kruis ikv verlenging charter Hartveilige gemeente op 26/10 voorbereiden en uitwerken van project ‘Alles oké op de wc?’ – met GAOZ- gemeenten thema: darmkankerpreventie – Termijn: 7 t/m 11 maart - Opglabbeek voorbereiding lezing ‘virussen’ door dr. Valère Goossens: 23/3 overleg met werkgroep welzijnsraad mbt terugkommoment ikv ‘Later begint vandaag’: 31/5

start van voorbereidingen/overleg GAOZ-gemeenten ikv ‘bewegen op voorschrift’ (BOV): 22/9 Vorming opleiding gezondheidswandelingen: 3/02 sociale kaart studiedag provinciehuis Ticketgang: nieuw inschrijfsysteem voor activiteiten Grabbelpas & kampen: 27/10 Opleiding ‘Masterclass – steek meer vakmanschap in je lokaal gezondheidsbeleid’ op 8/11 - Hasselt Acties & andere voorbereidingen pilateslessen viering Vincentius Genk-Zutendaal: 9/4 voorbereidingen, teamvorming,… Levensloop Genk 2016: 12/4. Medewerking met teams uit Zutendaal aan Levensloop op 15 & 16/10 medewerking aan viering 60 jaar OKRA met ontvangst gemeentehuis, overleg op 23/9 toelichting project ‘Alles oké op de wc?’ op uitnodiging van Logo Antwerpen, collega F. Beckers ikv ‘PDPO – project’ Andere en/of samenwerking met gemeentelijke/OCMW diensten/provincie ‘Kansen voor alle kinderen’: voorbereidingen ikv project: overleg op 11/01 – 1/02 – 9/3 – 18/4 – 27/4 – 9/5 – 6/6 – 9/6(voorbereidingen infoavond op 10/6) – opmaak en uitgave vrijetijdsgids Zutendaal. Nieuw overleg met terugblik op 11/12 – 21/12 start2Run: maart 2016 start2MTB: oktober, november, december afsluiten van (sport)verzekeringen (ISB en SportVlaanderen), vrijwilligersverzekeringen (provincie) project ‘Eet lokaal, denk globaal’ – ondersteuning en actieve opvolging vanuit de dienst welzijn ikv volkstuintjes, voedselteams, soepbedeling scholen, lezingen, workshops, film,… Voorbereidingen binnen de opgestarte kerngroep en intern met betrokken diensten/collega’s

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 88


DOMEIN 4 - Mens - WELZIJN

BBC: evaluatie, doelstellingen,… opvolgen en bestellen van gadgets en/of relatiegeschenken overleg en ondersteuning Vurige Hoop: 22/11 – 29/11 opmaak besluiten & vergunningen voor wandeltochten, ruiter- en koetsentochten, paardenmarathons, doortochten, ea… medewerking nieuw MTB netwerk Hoge Kempen: 17/02 – 15/4 – 30/6 – 21/9. Officiële opening netwerk op 15/10 in Maasmechelen, voorbereiding opening op 14/10 (Salamander). Evaluatie op 21/12 (Salamander Maasmechelen) PDPO- project- evaluatie: 23/02 voorbereiding kleuterkamp Pasen & Zomer: overleg monitoren op 23/3 – 30/3 – 4/7 – 20/7. Evaluaties telkens op de laatste dag van het kamp voorbereiden project ‘Boterhammen in het groen’ in juni – juli – augustus voorbereidingen en overleg Lekker Lokaal: 3/5 – 23/6 – 7/7 voorbereiding schoolactiviteit ‘wandelzoektocht’ op 27/5 ‘Boterhammen in het groen’ tgv ‘Dalerschansfeesten’ op 14/8 medewerking grabbelpas zomer – gezond koken met kinderen op 18/8

VERPLEEG- EN VERZOR GIN GSINST ELLIN GEN

Huis van het kind overleg & voorbereidingen: 13/1 – 13/4 – 15/6 – 4/8 overleg op regelmatige basis met Opvoedingswinkel Genk (CampusO3): 18/1 – 16/3 – 8/6 voorbereiden van vormingsmomenten ikv Huis van het kind, workshop ‘lekkerbekken of snuitentrekken: 20/9, Reanimatie & EHBO bij baby’s en kinderen: 22/3 & 21/11 voorbereiding lezing ‘Samen stop zeggen tegen pesten’ met Gie Deboutte op 24/10

12 service-flats voor senioren, ter plaatse Nieuwstraat - Vergunning dd. 27/09/2004. * Uitbreiding van een woon-zorgcentrum voor bejaarden met 31 kamers - Vergunning dd. 17/10/2011. * Uitbreiding in oktober 2015 van 45 woongelegenheden (25 RVT-bedden en 20 ROBbedden) naar 61 woongelegenheden (25 RVT-bedden en 36 ROB-bedden).

Residentie Oosterzonne Op 27 maart 1998 nam het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap het besluit om het rusthuis “Residentie Oosterzonne”, Nieuwstraat 4-6 te 3690 Zutendaal, beheerd door de vzw “Foyer De Lork”, Molenstraat 153 te 3570 Alken, te erkennen met ingang van 15 augustus 1997 tot 1 september 2000 voor maximaal 38 woongelegenheden, waarvan 8 woongelegenheden voor demente bejaarden. Bij besluit van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 24 november 2000 werd de erkenning onder nummer PE 2059 van het rusthuis “Residentie Oosterzonne”, verlengd met ingang van 1 september 2000 tot 1 september 2005 voor maximaal 38 woongelegenheden. Het besluit van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 10 november 2003 voorziet een erkenning van de capaciteitsuitbreiding van het rusthuis ‘Residentie Oosterzonne’ met 4 woongelegenheden.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 89


DOMEIN 4 - Mens - ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING BD 4.16 De Zutendaalse ontwikkelingssamenwerking is gericht op het bevorderen van duurzame menselijke ontwikkeling. Dat doel wordt nagestreefd door organisaties te ondersteunen die de armoede bestrijden en de democratie en de rechtsstaat trachten te versterken. Er worden acties ondernomen om informatie te verstrekken en de Zutendaalse bevolking te sensibiliseren.

Noodhulp GR 25/08/2016 - Oxfam Solidariteit - Noodhulp voor Mozambique 300 EUR GR 27/10/2016 - Italiaanse verenigingen - Noodhulp voor slachtoffers aardbeving ItaliĂŤ 300 euro Campagnes Op 21/3/2016 verleende het CBS aan Rode Kruis Zutendaal de toelating tot de verkoop van klevers en gadgets van Rode Kruis Vlaanderen.

Sluiting wereldwinkel op CBS 20/6/2016 De sluiting van de wereldwinkel per 1 juli 2016 zal geen gevolgen hebben voor Zutendaal, fairtradegemeente. Enerzijds is het dankzij de brouwer mogelijk om verder te voldoen aan criterium 1 van fairtradegemeente nl. het lokaal bestuur ondersteunt de fairtradegedachte door het schenken van fairtradewijnen en -fruitsap op recepties. Anderzijds wordt er met de gemeentelijke werkgroep Eet Lokaal, Denk Globaal geijverd om de inspanningen op gebied van duurzame handel verder te zetten bijvoorbeeld door aandacht te geven aan de korte keten (criterium 6).

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 90

Profile for Gemeente Zutendaal

Jaarverslag 2016 - gemeente Zutendaal  

Jaarverslag 2016 - gemeente Zutendaal  

Advertisement