Page 1

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 1


INHOUDSOPGAVE Algemene informatie

p. 3

Beleidsdomein 1 Algemene financiering

p. 4

Beleidsdomein 2 Algemene en ondersteunende diensten Politiek Communicatie Ondersteunende administratieve diensten Burgeradministratie Veiligheidszorg Gebouwen Technische diensten

p. 10 p. 21 p. 22 p. 32 p. 38 p. 39 p. 41

Beleidsdomein 3 Ruimte Infrastructuur Natuur- en milieubeheer Ondernemen en werken Toerisme Wonen en ruimtelijke ordening

p. 47 p. 49 p. 57 p. 58 p. 60

Beleidsdomein 4 Mens (cultuur, sport, jeugd, bib, welzijn, OCMW) Cultuur Bibliotheek Sport Jeugd Feestelijkheden Erediensten Onderwijs Welzijn Ontwikkelingssamenwerking

p. 64 p. 68 p. 76 p. 81 p. 83 p. 88 p. 89 p. 91 p. 94 JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 2


ALGEMENE INFORMATIE Gemeentelijke administratie Oosterzonneplein 1 Tel. 089 62 94 20 - fax 089 62 94 30 Openingsuren gemeentehuis: maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en woensdag ook van 14 tot 18 uur. Belfius: BE29 0910 0049 8264 - Postrekening: 000.0005912.64 N.I.S.-nummer: 71067 Cultureel Centrum Oosterzonneplein 1 Openbare Bibliotheek Oosterzonneplein 6 Tel. 089 62 94 58 Openingsuren: dinsdag en vrijdag van 18 tot 20 uur, woensdag van 14 tot 18 uur, zaterdag van 10 tot 12 uur

Brandweer zone Oost-Limburg C-Mine 50 - 3600 Genk Tel. 089 65 33 33 of 100. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Daalstraat 2 Tel. 089 62 38 60 – fax 089 62 38 69 voorzitter: Matty Coninx - secretaris: Jos Peters Financieel beheerder: Joke Mulders Maatschappelijke assistenten: Kris Janssen, Renilde Weytjens, Goele Stinkens, Stephanie Tortolani, Angèle Weustenraad, Anke Vandebrouck + Linda Pirens Financieel deskundige: Liliane Colla - Juridische dienst: Renilde Gielis Administratie en onthaal: Sabine Geraerts en Slootmaekers Robin P.W.A.: Veronique Husson, Tiny Vandersman Kerkfabrieken Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Zutendaal voorzitter: Joseph Weytjens, Graafgracht 14 Tel. 089 61 15 49

Gemeentelijke Technische Dienst Industrieterrein, Langendijkstraat 17 Tel. 089 61 11 53 – fax 089 62 21 41 Gemeentelijk containerpark Industrieterrein, Langendijkstraat 17 Tel. 089 65 02 58 Openingsuren: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en 12.30 tot 15.30 uur. Ook op zaterdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.00 uur. Gesloten op maandag en de wettelijke feestdagen. Zomerregeling: woensdag van 11.30 tot 18.30 uur. Politiezone MidLim – Wijkkantoor Zutendaal Oosterzonneplein 1 Tel. 089 62 94 40 - fax 089 61 37 32 Openingsuren: maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en woensdag ook van 14 tot 18 uur.

Kerkfabriek St.-Jozef Wiemesmeer voorzitter: Noël Daenen, Looienveldstraat 5 Tel. 089 61 20 11 Kies- en gerechtelijke indelingen Kieskanton: Genk - Vredegerecht: Bilzen Brugstraat 2, 3740 Bilzen Tel. 089 50 34 94 Politierechtbank Limburg - Afdeling Genk: Dieplaan 14, 3600 Genk Tel. 089 35 34 72

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 3


BELEIDSDOMEIN 1 - Algemene financiering

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 4


BELEIDSDOMEIN 1 - Algemene financiering BD 1.1 PRIORITAIR Streven naar een financieel gezonde gemeente met voldoende draag- en daadkracht. Het permanent opvolgen van de inkomsten en uitgaven van het bestuur is van het grootste belang om onze gemeente financieel gezond te houden.

Belastingen en retributie

Onroerende voorheffing Personenbelasting Andere belastingen TOTAAL

2013 1.970.289,67 2.002.893,69 621.195,00 4.594.378,36

2014 1.924.400,72 1.789.848,74 468.423,35 4.182.672,81

2015 2.049.141,27 2.206.507,85 495.543,00 4.753.207,12

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 5


BELEIDSDOMEIN 1 - Algemene financiering

BD 1.2 Het beleidsdomein algemene financiering benut de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk voor het bereiken van de doelstellingen van de overige beleidsdomeinen.

Gemeentelijke toelag en 6495010/AOD/0119/21 6493100/AOD/0470 6492520/MENS/0859

VVSG Dierenbescherming Toelage Sinterklaasfeest

5.313,41 2.132,70 2.107,00

6493302/MENS/0949/20 6491120/MENS/0949/20 6493303/MENS/0160

I.G.L. Premies voorhuwelijkssparen Stelimo

1.284,84 114,52 744,00

6492510/MENS/0859 6492101/MENS/0750 6492102/MENS/0750 6492103/MENS/0750 6492104/MENS/0750 6492105/MENS/0750

Toelage zwemmen Toelage jeugdverenigingen Toelage jeugdlokalen Toelage jeugdver. ledenaantal Toelage jeugdver. activiteiten Toelage jeugdver. bijzondere activiteiten

7.437,00 1.240,00 4.499,86 3.718,75 3.718,08 3.948,52

6493306/MENS/0949/20 6493307/MENS/0949/20 64943308/MENS/0949/20 6493301/MENS/0859 6494020/RUIMTE/0521 6493400/MENS/0160

St.-Oda Belgische MS-Liga Rode Kruis Klavertje 3 Regionaal Landschap Kempen en Maasland Hulp in de wereld

125,00 5,000 250,00 200,00 3.239,40 1.815,00

6492106/MENS/0750 6492402/MENS/0739 6492403/MENS/0739 6492310/MENS/0739 6492409/MENS/0739 6492201/MENS/0740/27

Toelage jeugdver. deelname org. projecten 371,00 Toelage tekenacademie 1.000,00 Agora 40,00 Toelage cultuurverenigingen 12.392,41 Oud-strijders 250,00 Sportverenigingen 10.000,00

6492401/MENS/0739 6492411/MENS/0949/20 6493310/MENS/0949/20 6493311/MENS/0949/20 6493313/MENS/0949/20 6492405/MENS/0739

Klavertje 4 Besmerschool Dienst opvanggezinnnen LSA Ter Engelen St.-Gerardusinstituut Parochiecentrum

450,00 500,00 250,00 125,00 125,00 4.325,00

6492203/MENS/0740/27 6491110/MENS/0949/20

Sportverenigingen jeugdwerking Geboortepremies

6492407/MENS/0739 6493309/MENS/0949/20

Hand in Hand MPI De Luchtballon

1.825,00 125,00

12.500,00 3.362,50

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 6


BELEIDSDOMEIN 1 - Algemene financiering

Overige algemene ontvangsten

Fondsen (gemeentefonds, Elia, Dode Hand) Belastingen & retributies Privaat patrimonium (gebouwen) Intercommules & bedrijven (dividenden)

2013

2014

2015

1.500.985,63 4.594.378,36 88.164,79 406.543,97

1.752.840,51 4.182.672,81 112.267,00 407.642,04

1.368.005,04 4.753.207,12 128.431,20 407.404,00

Deelneming en Onderschreven deelnemingen in vennootschappen De Watergroep De Lijn I.G.L. Landwaarts Sociaal Woonkrediet Landwaarts Nieuw Dak Limburg.net Interelectra - kabeltelevisie AT aandelen Interelectra - kabeltelevisie BT aandelen Interelectra NV NUHMA Interregies Cipal Inter-Aqua aandelen AR Inter-Aqua aandelen BR Inter-Energa elektriciteit AE Inter-Energa elektriciteit BE Inter-Energa gas AG Inter-Energa openbare verlichting Inter-Media aandelen AT Inter-Media aandelen BT Interelectra Riolering AR Interelectra Riolering BR

2013 842.527,12 6.389,41 8.000,00 26.813,10 384,45 625,00 63.576,00 371,84 13.207,77 1.101.321,21 24,79 1.487,36 25,00 4.218.800,00 4.685,19 578.335,59 138.803,01 181.561,96 140,48 189.668,29 25,00 42.625,00

2014 842.527,12 6.609,90 8.000,00 26.813,10 384,45 625,00 63.576,00 371,84 13.207,77 1.101.321,21 24,79 1.487,36 25,00 4.218.800,00 4.685,19 578.335,59 138.803,01 181.561,96 140,48 189.668,29 25,00 42.625,00

2015 842.527,12 6.809,18 8.000,00 26.813,10 384,45 625,00 211.920,00 371,84 13.207,77 1.101.321,21 24,79 1.487,36 25,00 4.218.800,00 4.685,19 578.335,59 138.803,01 181.561,96 140,48 189.668,29 25,00 42.625,00

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 7


BELEIDSDOMEIN 1 - Algemene financiering

Taken van de financiële dienst • • • • • • • • • • •

Schuldvorderingen Opmaken van aanwendingen voor bestellingen Opmaken van aanrekeningen gewone- en buitengewone dienst Grootboek der ontvangsten en uitgaven In samenwerking met de gemeentesecretaris + financieel beheerder: gemeentebudget, budgetwijzigingen, schuldvorderingstaten Gemeentelijke toelagen: opmaken mandaten Opmaken facturen Boeken facturen, creditnota’s Kerkfabrieken Opmaken controlefiches voor documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing Opmaken belastingsrollen gemeentebelastingen: 2e verblijven, gemeentelijke kampeerterreinen en verblijfsbelasting, leegstand, kampeerterreinen, parkeerhavens, verblijfsparken

• • • • • • • • • •

Opmaken belastingsrollen gemeentebelastingen drijfkracht, reclame, stapelplaatsen schroot, privéclubs, rendez-voushuizen, barmeiden. Magazijnbeheer Overheidsopdrachten voor leveringen en diensten (kleine aankopen). Houtverkoop Documentatiebeheer Verzekeringen (beheer + offerteaanvragen) Jachtverpachting Beheer rechtszaken Vaststellingen beschadigingen gemeente-eigendommen en terugvordering kosten Inventarisatie gemeentelijk patrimonium

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 8


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 9


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten POLITIEK BD 2.1 De debatcultuur en besluitvorming in de gemeente zal versterkt worden en de samenwerking tussen meerderheid en oppositie wordt gestimuleerd op basis van respect en inhoud. Gemeenteraad – samenstelling Naam Bobbaers Jef Thijs Raymond Schrijvers Ann Vanherf Hendrik Smits Dirk Coninx Matty Remans Veerle Hermans Martinus Seurs Marina Stulens Sandra Bijnens Marcella Niesten Eric Wynants Petra Martens Robben Beuls Raf Dreesen Servaas Beerts Petra Fransen Bart Nijssen Anita Eurlings Yannick

Adres & telefoon 15 Augustusstraat 80 – 089 62 12 05 Hoogstraat 6 bus 10 – 0471 76 47 20 Boogstraat 1 – 089 61 49 26 Linkesstraat 2b – 089 61 10 08 Schansstraat 48b1- 089 72 10 78 Kennepstraat 1 – 089 61 17 55 Bijenbergstraat 7 – 089 73 29 00 Gijzenveldstraat 42 – 089 73 09 20 Asserweg 106 – 089 56 14 45 Zuurbroekstraat 15 – 0485 61 35 39 Genkerweg 38 – 089 61 12 46 Molenblookstraat 24 - 089 61 35 39 Speelheuvelstraat 2 - 089 73 25 61 Lindenstraat 2 - 0484 88 6929 Postesstraat 3 – 0485 62 93 48 Daalstraat 126 – 089 61 32 53 Noordlaan 22 – 089 86 86 48 Vonderstraat 3/1.1 – 0498 47 75 69 Boogstraat 5 – 089 61 35 03 Stalkerweg 4 - 0479 22 95 22

Geb. datum 13/05/1952 07/12/1952 16/12/1972 12/03/1939 08/07/1967 14/01/1958 23/08/1964 17/10/1946 28/03/1960 15/03/1974 08/05/1945 30/05/1963 18/11/1968 29/12/1990 05/12/1986 10/08/1956 15/07/1983 05/05/1989 16/10/1963 28/04/1992

Hoedanigheid Burgemeester 1e schepen 2e schepen 3e schepen 4e schepen Voorzitter OCMW – 5e schepen Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid – ontslag per 01/07/2015 Voorzitter gemeenteraad Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid in vervanging van Wynants Petra Raadslid

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 10

Anc. 2007 1983 2007 1985 1989 1995 1995 1995 2001 2001 2001 2007 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2001 2014

P.P. Nieuw ZVP Samen Zutendaal Nieuw ZVP Nieuw ZVP Nieuw ZVP Nieuw ZVP CD&V CD&V CD&V CD&V CD&V CD&V Nieuw ZVP Nieuw ZVP CD&V CD&V CD&V Nieuw ZVP Nieuw ZVP Nieuw ZVP


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Gemeenteraad - vergaderingen 2013 02/01/13 24/01/13 28/02/13 28/03/13 25/04/13 30/05/13 04/07/13 29/08/13 26/09/13 24/10/13 28/11/13 19/12/13 30/12/13 13

Ptn. 9 15 47 24 24 11 7 5 6 9 22 22 3 204

2014 23/01/14 27/02/14 27/03/14 24/04/14 22/05/14 03/07/14 28/08/14 25/09/14 23/10/14 27/11/14 18/12/14

Ptn. 10 10 15 11 10 6 15 10 11 15 16

2015 29/01/15 26/02/15 26/03/15 28/05/15 02/07/15 27/08/15 12/10/15 26/11/15 17/12/15

Ptn. 7 10 7 30 17 10 9 21 13

11

129

9

124

Aantal behandelde punten per rubriek

Rubriek Politie - Openbare orde Burgerlijke Stand - Bevolking Leefmilieu Wegen - Infrastructuur Nutsvoorzieningen Economische Aangelegenheden Sociale Aangelegenheden Onderwijs - Bibliotheek Cultuur Gemeente-eigendommen Kerken - Kerkfabrieken FinanciĂŤn Intercommunales Diverse Stedenbouw - Ruimtelijke Ordening Personeel TOTAAL

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 11

2013 4 11 0 2 0 0 7 5 12 15 7 45 62 29 2 3 204

2014

2015 6 0 8 4 2 4 5 1 5 8 9 28 14 27 4 4 129

4 2 0 7 2 2 18 0 7 11 6 27 19 11 2 6 124


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Het college van burgemeester en schepenen - samenstelling •

Burgemeester BOBBAERS Jef Algemeen beleid, openbare werken, gemeentelijke gebouwen, nutsvoorzieningen, aanbestedingen en overheidsopdrachten, veiligheid (politie, brandweer en civiele bescherming), gemeentelijke begraafplaats.

1e schepen THIJS Raymond Ambtenaar burgerlijke stand, burgerzaken, sociale zaken en gezin, ruimtelijke ordening, inspraak en participatie, openbaarheid van bestuur, ombudsdienst, gelijkekansenbeleid.

2e schepen SCHRIJVERS Ann Personeelsbeleid, sport, cultuur en festiviteiten, lokale economie, onderwijs, bibliotheek

3e schepen VANHERF Harry Financiën, leefmilieu en duurzaamheid, kerkfabrieken, land- en bosbouw, ontwikkelingssamenwerking

4e schepen SMITS Dirk Jeugd, informatie en public relations, toerisme, verkeersveiligheid en mobiliteit, informatica en e-governement

Wnd. OCMW-voorzitter 5e schepen CONINX Matty Welzijn en gezondheid, senioren

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 12


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Het college van burgemeester en schepenen - vergaderingen Het college van burgemeester en schepenen vergaderde in 2015 wekelijks op maandag om 18 uur. Zo werden o.m. volgende vergunningen afgeleverd:

Nachtvergunningen Vergunning 1 nacht 1 kalendermaand Weekends 1/2 jaar Weekends 1 jaar 1/2 jaar permanent 1 jaar permanent TOTAAL

2013 aantal bedrag 19 380 0 0 1 125 1 250 3 600 2 800 33 2.155

2014 aantal bedrag 21 420 2 80 0 0 2 500 2 400 1 400 28 1.800

2015 aantal bedrag 23 460 0 0 1 125 1 250 1 200 1 400 27 1.564

Algemene aanvragen Aanvraag Omhaling Gebruik microwagen Standplaats circus Politiebegeleiding Verkooppunt openbaar domein TOTAAL

2013 2 1 2 5 0 10

2014 3 0 3 4 0 10

2015 2 1 3 5 1 12

2012 92 7 6 1 4

2013 84 6 8 1 3 3 105

2014 81 5 2 1 7 2 98

Algemeen Vergunning Wandeltocht Kienvergunning Grafconcessie Wielerwedstrijd Paardencross Recreatierit, koetsentocht Natuurloop/Loopmarathon Mountainbike Springwedstrijd Slipjacht/Jachthoornrally Fietstocht, recreatieve wielertocht OriĂŤntatieloop, veldloop Oldtimertreffen TOTAAL

2013 8 4 15 2 1 5 1 1 6 3 3 1 1 51

2014 6 3 25 4 2 6 0 2 2 3 0 4 1 58

2015 6 4 15 2 1 4 0 2 2 3 1 1 1 42

Vergunningen technische dossiers Vergunning Bouwvergunning Verkavelingsvergunning Weigering bouwvergunning Weigering verkavelingsvergunning Melding OVG TOTAAL

110

2015 76 2 5 1 5 1 90

BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 13


Het college van burgemeester en schepenen - vergaderingen

Aflevering stedenbouwkundige attesten 2013

2014

2015

3

0

1

Advies

2013 2014 2015

Delingsplannen Bouwdossiers Stedenbouwkundige attesten Verkavelingsdossiers OVG

Informatie overdracht onroerende goederen 2013

Advies aan technische dossiers

2014

TOTAAL

2015

239 percelen 317 percelen 380 percelen

Meldingen 2013

2014

2015

133

143

162

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 14

7 83 3 7 3

12 90 0 6 3

10 83 1 4 1

103

111

99


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

OCMW-raad - samenstelling

Anc.

Politieke partij

Coninx Matty Reyskens Rozette

Naam

Kennepstraat 1 - 089 61 17 55 Eikenstraat 26 - 089 61 16 25

14/01/1958 15/07/1956

Waarnemend voorzitter Raadslid (Voorzitter verhinderd wegens ziekte)

1995 1995

Nieuw ZVP Nieuw ZVP

Bollen Jo Costermans Nicole Meuwissen Godfried Nijssen Anita Van der Sman Martinus Thijs Heidi Weytjens Danny Lenaerts Ward Vanhengel Bernadette Liebens Eveline

Mandelseweg 39- 0472 69 83 84 Gijzenveldstraat 2 - 089 72 21 17 Hoekstraat 6 - 0487 69 10 61 Boogstraat 5 - 089 61 35 03 Boekweitstraat 10 - 089 61 50 66 Veldstraat 4 - 0474 89 27 57 Steenblookstraat 1 - 0472 53 81 45 Merellaan 8 - 0494 70 02 38 Valkenbergstraat 21 - 0476 35 30 60 Terboekterstraat 3

7/07/1988 18/01/1947 10/05/1951 16/10/1963 4/10/1960 21/04/1974 2/05/1987 2/05/1979 6/10/1963 10/01/1961

ontslag GR 17/12/2015 ontslag op 31/12/2015 Raadslid ontslag GR 2/7/2015 ontslag GR 17/12/2015 Raadslid Raadslid Raadslid GR 2/7/2015 Raadslid GR 17/12/2015 Raadslid GR 17/12/2015

2013 2013 2013 2010 2013 2014 2014 2015 2015 2015

CD&V Samen Zutendaal CD&V Nieuw ZVP CD&V Nieuw ZVP CD&V Nieuw ZVP CD&V CD&V

Adres en telefoon

Geb. datum

Hoedanigheid

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 15


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Deelname in organisaties en verenigingen

Aanduiding gemeenteraad Plaatselijke organisaties Aanduiding van afgevaardigden in vzw De Lieteberg

Dirk Smits Harry Vanherf Dirk Smits Rozette Reyskens André Indestege Nelly Jansen Veerle Remans Sandra Stulens Eric Niesten Marcella Bijnens Bernadette Vanhengel Eveline Liebens

Mandaat raad van bestuur

Hoedanigheid

Voorzitter

schepen toerisme

Datum gemeenteraad sc 15/09/2014 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013

Aanduiding van afgevaardigden in het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA vzw Matty Coninx Heidi Thijs Sandra Stulens Servaas Dreessen Rita Noben Jo Bollen

28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 17/12/2015 17/12/2015

Aanduiding van afgevaardigden in het Beheersorgaan van de Bibliotheek Zutendaal stemgerechtigde leden Myène Lenaerts Veerle Remans namens gebruikers bibliotheek Edwin Vanherf Yolande Swennen Mia Ghoos Heidi Thijs Marina Olaerts niet-stemgerechtigde leden Ann Schrijvers Jos Bamps Liesbeth Lens

28/02/2013 28/02/2013 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 16

schepen cultuur cultuurbeleidsc. bibliothecaris


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Aanduiding gemeenteraad

Mandaat raad van bestuur

Hoedanigheid

Datum gemeenteraad

Plaatselijke organisaties Aanduiding leden beheersorgaan gemeenschapscentra stemgerechtigde leden van de politieke strekkingen uit de gemeenteraad Rita Noben Martin van der Sman de vertegenwoordigers van de gebruikers André Gielen Edith Cuypers Chris Remans Nardé Maesen René Gubbels niet-stemgerechtigde leden Ann Schrijvers Jos Bamps Aanduiding van afgevaardigden in de politieraad MidLim Robben Martens t.v.v. P. Wynants Aanduiding leden GECORO stemgerechtigde leden Hubert Bijnens Bert Jans Panayotis Mitilineos Ludo Panis Marc Vangeneugden Irene Greven Anita Nijssen niet-stemgerechtigde leden Imelda Noben Frans Beckers Extra leden voor projectiezones binnen BPA Dorpskern Jef Bobbaers Raymond Thijs Interlokale projectverenigingen Intergemeentelijke samenwerking Lokaal Woonbeleid GAOZ - beheerscomité Raymond Thijs Matty Coninx (vervanger) Marc Vanhengel Lokaal Woonbeleid GAOZ - stuurgroep Marc Vanhengel Intergemeentelijk samenwerkingsverband IGS regiorol soc. Economie GAOZ gemeenten Raymond Thijs Matty Coninx (vervanger) Intergemeentelijke projectvereniging Regionaal Landschap Kempen en Maasland (in oprichting) stemgerechtigde leden Dirk Smits Harry Vanherf (vervanger) niet-stemgerechtigde leden Veerle Remans Marcella Bijnens (vervanger)

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 17

gemeenteraadslid voorzitter ondervoorzitter

secretaris verslaggever burgemeester schepen RO

28/02/2013 28/02/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 28/02/2013 28/02/2013 2/07/2015 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 28/11/2013 28/11/2013

schepen schepen afgev. ambtenaar afgev. ambtenaar

28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 24/04/2014 24/04/2014

schepen schepen

26/11/2015 26/11/2015 26/11/2015 26/11/2015

gemeenteraadslid gemeenteraadslid


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Aanduiding gemeenteraad Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden niet onder het decreet van 06/07/2001 Landwaarts Sociaal Woonkrediet nv - aanduiding afgevaardigde in de Alg. vergadering Voordracht kandidaat Raad van Bestuur Landwaarts Sociale Huisvestiging cvba - aanduiding afgevaardigde alg. vergadering Voordracht kandidaat Raad van Bestuur NUHMA - aanduiding van afgevaardigde algemene vergaderingen VVSG vzw - aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen Toerisme Limburg vzw - aanduiding afgevaardigden algemene vergaderingen INTERREGIES - aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen R.L.K.M. vzw - aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen Bosgroep Hoge Kempen vzw & Bosgroep Zuid-Limburg vzw aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen Voordracht kandidaat Raad van Bestuur NIEUW DAK CV - aanduiding van afgevaardigde algemene vergaderingen Voordracht kandidaat Raad van Bestuur De Watergroep cvba - aanduiding afgevaardide algemene vergaderingen Stemgerechtigde Niet-stemgerechtigde Aanduiding afgevaardigde Provinciaal Comité (daardoor ook in sectorcomité) Forum Lokale Werkgelegenheid Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - decreet 06/07/2001 CIPAL CV vertegenwoordiger algemene vergadering Voordracht kandidaat Raad van Bestuur Voordracht kandidaat Raad van Bestuur - lid met raadgevende stem Voordracht kandidaat lid adviescomité I.G.L. CV vertegenwoordiger algemene vergaderingen Limburg.net vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen voordracht stemgerechtigd lid Raad van Bestuur voordracht van een niet-stemgerechtigd Raad van Bestuur INFRAX Limburg vertegenwoordiger algemene vergadering voordracht kandidaat Raad van Bestuur Inter-Energa vertegenwoordiger algemene vergadering voordracht kandidaat Raad van Bestuur Inter-aqua vertegenwoordiger algemene vergadering voordracht kandidaat Raad van Bestuur Inter-Media vertegenwoordiger algemene vergaderingen voordracht kandidaat Raad van Bestuur

Mandaat raad van bestuur

Rita Maes Rudi Potargent Rita Maes Robben Martens Matty Coninx Ann Schrijvers Dirk Smits Robben Martens Dirk Smits

Hoedanigheid

gemeenteraadslid gemeenteraadslid schepen gemeenteraadslid

Harry Vanherf Mannus Hermans (vervanger) Dirk Smits Dirk Smits Christophe Croonen

gemeenteraadslid gemeenteraadslid

Bart Fransen Marcella Bijnens Anita Muffels-Nijssen Matty Coninx Marc Vanhengel

gemeenteraadslid schepen ambtenaar

Raymond Thijs Veerle Remans Robben Martens

JA

Raymond Thijs Mannus Hermans

JA JA

gemeenteraadslid gemeenteraadslid

28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 25/09/2014 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 12/10/2015 28/02/2013

28/02/2013 28/02/2013 12/10/2015

28/02/2013 28/02/2013

Bart Fransen Yannick Eurlings

Datum gemeenteraad

28/02/2013 gemeenteraadslid

12/10/2015

Robben Martens

gemeenteraadslid

28/02/2013

Robben Martens

gemeenteraadslid

12/10/2015

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 18

JA


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Beslissingen gemeenteraad over intercommunales en andere samenwerkingsverbanden

Datum GR

Punt

26/03/2015

02

28/05/2015

14

28/05/2015

15

28/05/2015

16

28/05/2015

25

28/05/2015

26

28/05/2015

27

12/10/2015

04

12/10/2015

06

12/10/2015

07

12/10/2015

08

26/11/2015

13

26/11/2015

14

Onderwerp Infrax Limburg: Algemene vergadering van 27 april 2015 Aanduiding afgevaardigden: Petra Wynants (60% van de stemmen) en Eric Niesten (40% van de stemmen) Infrax Limburg: Algemene vergadering van 8 juni 2015 (gewijzigde datum – gewijzigde mandaatverlenging) Intrekking besluit 26/03/2015 Aanduiding afgevaardigde: Petra Wynants (60% van de stemmen) en Eric Niesten (40% van de stemmen) Inter-Regies: Buitengewone algemene vergadering van 18 juni 2015 Voorstel statutenwijziging: goedgekeurd Limburg.net: Bijzondere algemene vergadering van 24 juni 2015 Aanduiding afgevaardigde: Dirk Smits Voorstel statutenwijziging: goedgekeurd CIPAL DV: Algemene vergadering van 12 juni 2015 Aanduiding afgevaardigde: Matty Coninx Limburg.net: Gewone algemene vergadering van 24 juni 2015 Aanduiding afgevaardigde: Dirk Smits IGL: Gewone algemene vergadering van 19 juni 2015 Aanduiding afgevaardigden: Raymond Thijs Inter-Aqua: Ontwerp statutenwijziging Inter-Energa: Voordracht kandidaat-bestuurder t.v.v. Petra Wynants: Yannick Eurlings Inter-Media: Voordracht kandidaat-bestuurder t.v.v. Petra Wynants: Robben Martens Provinciaal Comité Limburg van de Watergroep: Aanduiding afgevaardigde t.v.v. Petra Wynants: Anita Muffels-Nijssen Inter-Media: Buitengewone algemene vergadering van 1 december 2015 Aanduiding afgevaardigden: Dirk Smits (60% van de stemmen) – Sandra Stulens (40% van de stemmen) CIPAL DV: Buitengewone algemene vergadering van 11 december 2015 Aanduiding afgevaardigde: Matty Coninx

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 19


26/11/2015

15

26/11/2015

16

26/11/2015

17

26/11/2015

18

26/11/2015

19

26/11/2015

20

IGL: Buitengewone algemene vergadering van 11 december 2015 Aanduiding afgevaardigde: Raymond Thijs Inter-Aqua: Buitengewone algemene vergadering van 15 december 2015 Aanduiding afgevaardigden: Ann Schrijvers (60% van de stemmen) – Marcella Herremans-Bijnens (40% van de stemmen) Infrax Limburg: Buitengewone algemene vergadering van 16 december 2015 Aanduiding afgevaardigden: Matty Coninx (60% van de stemmen) – Eric Niesten (40% van de stemmen) Inter-Energa: Buitengewone algemene vergadering van 16 december 2015 Aanduidig afgevaardigden: Matty Coninx (60% van de stemmen) en Eric Niesten (40% van de stemmen) Limburg.net: Buitengewone Algemene Vergadering Aanduiding afgevaardigde: Dirk Smits Regionaal Landschap Kempen en Maasland: Oprichting van een Intergemeentelijke projectvereniging Aanduiding afgevaardigden: stemgerechtigd: Dirk Smits (vervanger Harry Vanherf) – niet stem-gerechtigde: Veerle Remans (vervanger: Marcella Herremans-Bijnens)

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 20


COMMUNICATIE BD 2.2 Het gemeentebestuur wil met een professioneel communicatiebeleid de interne communicatie en de informatievoorziening naar de burgers verder verbeteren en het imago van Zutendaal naar de buitenwereld versterken. Gemeentelijk infoblad De Oosterzon

Fotodatabank

Het infoblad werd verder uitgebouwd als belangrijke pijler in de gemeentelijke communicatie. De Oosterzon verscheen 11 keer (maandelijks behalve in juli en augustus). Het vernieuwde concept van september 2015 werd aangehouden en wordt bijgestuurd waar nodig.

De diensten worden gestimuleerd om te zorgen voor foto’s van activiteiten. Deze worden op een eenvormige manier bewaard. Zo beschikken we steeds over recente foto’s om te gebruiken in de verschillende gemeentelijke media.

Audiovisuele media

Website De website wordt voortdurend aangepast. In functie van nieuwigheden en activiteiten kregen de verschillende pagina’s systematisch een update. Er werd in 2015 meer en meer gebruik gemaakt digitale invulformulieren. De gemeentelijke jeugd- en sportactiviteiten konden vanaf 2015 online gereserveerd worden. Hierdoor kunnen ouders van thuis uit hun reservatie doen en hoeft men dus niet meer langs te komen op de dienst vrije tijd. De inschrijvingsgegevens worden eenvormig verzameld en dit vereenvoudigd de opvolging door de diensten. Aan de verschillende gemeentelijke diensten werd gevraagd om een groot nazicht te doen van alle informatie. Deze aanpassingen werden eveneens uitgevoerd.

Er werd gebruik gemaakt van audiovisuele media voor de communicatie over de belangrijke gemeentelijke items. De overeenkomst met TV Limburg werd vernieuwd voor de uitzending van zes gemeentelijke items in de rubriek Fan van Limburg. Deze filmpjes werden ook gedeeld via de sociale media en gepubliceerd op de website.

Samenwerking partners De samenwerking met de Provincie Limburg met betrekking tot publicatie in het gemeentelijk infoblad van provinciaal nieuws werd verder gezet. Hierdoor verschijnt er vier keer per jaar een pagina van de provincie in de Oosterzon.

Pers

Sociale media De dienst communicatie vertegenwoordigt de gemeente Zutendaal op de nieuwe media en stuurt dit blijvend bij. Zowel op Facebook als op Twitter heeft de gemeente Zutendaal een account. De berichten werden ingepland volgens het content plan en hadden betrekking op verschillende soorten gemeentelijke nieuws. Issue werd opnieuw ingezet om de belangrijkste gemeentelijke publicaties te delen en mooi te kunnen integreren als bladerboek op de gemeentelijke website.

Visibiliteit Er wordt gebruik gemaakt van de visibiliteitstoren in het centrum van Zutendaal om de belangrijkste activiteiten en projecten in de gemeente aan te kondigen. Hiervoor werd een planning opgemaakt in het begin van het jaar. De dienst communicatie volgde dit verder op. Verder werden er in 2015 voor het eerste aparte zomervlaggen ontwikkeld. In de zomermaanden werden de vlaggen met het gemeentelogo vervangen door deze ‘Zomer in Zutendaal’-vlaggen. De lay-out van deze vlaggen werd afgestemd op die van de voorpagina van de zomer Oosterzon, de placemat en het grote spandoek. Dit creëerde een mooie herkenbaarheid.

Op regelmatige basis werd er zowel proactief als receptief gecommuniceerd met de pers. Voor nieuwswaardige activiteiten en feiten stelde de dienst communicatie persberichten op en verspreidde deze naar de verschillende regionale media.

Inspraak en participatie De dienst communicatie tracht de inspraak- en participatiemogelijkheden te bevorderen via de gemeentelijke media en de diensten zelf. De verschillende diensten worden gestimuleerd om voor belangrijke en complexe dossiers infovergaderingen te organiseren. Ook in de Oosterzon en op de website is er een vaste rubriek met daarin de data van de gemeenteraad en informatie over het huishoudelijk reglement.

Huisstijl De dienst communicatie tracht erover te waken dat er een consequent gebruik is van de huisstijl. Zo werd in 2015 de vormgeving van het jaarverslag afgestemd op die van andere gemeentelijke media. Bovendien werd dit verslag omgevormd en kreeg het dezelfde inhoudelijke structuur als de beheers- en beleidscyclus. Diensten worden gestimuleerd om overleg te plegen met de dienst communicatie omtrent nieuwe publicaties zodat de dienst kan waken en advies kan geven in verband met de huisstijl.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 21


ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN BD 2.3 De algemene en ondersteunende diensten dragen bij aan de uitbouw van een zo professioneel, efficiĂŤnt, kwaliteitsvol en klantgericht mogelijke organisatie. Deze diensten bieden optimale ondersteuning bij het bereiken van de doelstellingen van de overige beleidsdomeinen. Organogram

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 22


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 23


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 24


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 25


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Personeelsbestand op 31/12/2015 Organieke Formatie

functie gemeentesecretaris financieel beheerder / gemeenteontvanger afdelingshoofd algemene diensten administratief hoofdmedewerker administratief medewerker administratief bediende verantwoordelijke poetsdienst poetspersoneel afdelingshoofd diensten vrije tijd communicatiedeskundige sport - en jeugdambtenaar coรถrdinator toerisme / Lieteberg bibliothecaris bibliotheek assistent cultuurbeleidscoรถrdinator afdelingshoofd technische diensten deskundige patrimoniumbeheer stedenbouwkundig ambtenaar milieuambtenaar duurzaamheidsambtenaar ploegbaas controleur der werken geschoold werkman ongeschoold werkman totaal algemeen totaal Gedetacheerd personeel FOD binnenlandse zaken administratief medewerker

niveau DG DG Bx Cx Cv Dv Dv Ev Bx Bv Bv Cx Bv Cv Bv Bx Bv Cx Cx Bv Dx Dx Dv Ev

Cx

werkelijke bezettinsgraad ingevulde ingevulde functies functies statutair contractueel statutair contractueel 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 1,8 0 5,5 4,91 4 5,54 1 0,5 0,8 0,5 0,66 0 0 0,71 0 3,5 0 4,95 1 0 0 0 0 1 0 0,8 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1,09 0,5 0,75 0,25 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0,5 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 14 0 16,78 0 4 0 0 25,25 30,91 16,35 32,53 56,16 48,87 1

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 26

0


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Aantal VTE's (Voltijds Equivalenten) Vastbenoemd

Decr. niv.B niv.C niv.D niv.E Totaal Totaal Totaal

man 1,00 2,00 4,00 1,00 0,00 8,00

vrouw 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 4,00 12,00

VOLTIJDS Contractueel man 0,00 3,00 2,00 15,00 0,00 20,00

vrouw 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 21,00 33,00

Vastbenoemd man 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

vrouw 0,00 0,00 3,55 0,80 0,00 4,35 4,35

DEELTIJDS Contractueel man 0,00 0,00 0,00 1,78 0,00 1,78

vrouw 0,00 0,80 2,77 1,21 4,96 9,74 11,52 15,87

Totaal vte's 2,00 6,80 15,32 19,79 4,96 48,87 48,87 48,87

Aantal Koppen (Werknemers) Vastbenoemd

Decr. niv.B niv.C niv.D niv.E Totaal Totaal

man 1 2 4 1 0 8

vrouw 1 1 2 0 0 4 12

VOLTIJDS Contractueel man 0 3 2 15 0 20

vrouw 0 0 1 0 0 1 21

Vastbenoemd man 0 0 0 0 0 0

vrouw 0 0 7 1 0 8 8

DEELTIJDS Contractueel man 0 0 0 3 0 3

vrouw 0 1 6 2 9 18 21

Totaal koppen 2 7 22 22 9 62 62

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 27


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Gemeentepersoneel Dienst

Functie

Statutair

Secretaris

Secretaris

M. VANHENGEL ° 02/04/58

Contractueel

16/03/1985

In dienst

Financieel beheerder

Financieel beheerder

J. MULDERS °12/05/71

1/09/2006

Personeel

Afdelingshoofd

B.HELEVEN °14/11/76

1/10/2009

A. GEURTS

1/10/1984

Algemene diensten Personeel &

Admin. medewerker

Strafregister Burgerl. stand

° 19/02/55 Admin. medewerker

Rijbewijzen Vreemdelingen

Admin. medewerker

Bevolking

Admin. medewerker

S. CLAESEN ° 02/02/50

E. KOSSIG °04/10/1988

pensioen op 01/03/2015

(in dienst 01/12/2015)

D. BIJNENS ° 15/02/69

17/12/1984

16/05/1994

Halftijds 01/07/00 D. BIJNENS ° 15/02/69

16/05/1994

Halftijds 01/07/00 Admin. medewerker

A. WEYTJENS ° 12/12/56

1/02/1978

1/2 LBO 01/01/2007 Onthaal

Admin. medewerker

Y. NOBEN ° 27/09/56

16/07/1982

voltijds in 2015 Secretariaat

Admin. hoofdmedewerker

Rekendienst

S. MARTENS ° 26/04/56

16/02/1978

1/5 LBO 01/03/08 Admin. bediende

G. DANIELS ° 28/12/62

1/10/1984

1/5 LBO 01/02/2015 Admin. medewerker Admin. medewerker Communicatie

C. JACOBS ° 19/10/66

C. JACOBS ° 19/10/66

Halftijds 01/07/00 (19/38)

1/10/09 (6/38)+1/08/15 (7,6/38)

C. THIJS ° 19/08/63

C. THIJS ° 19/08/63

Halftijds 01/07/00

Halftijds 01/07/00

Communicatiedeskundige

R. INDESTEEGE °24/09/1977

16/02/1988 1/09/1987 16/06/2012

1/5 LBO 01/06/2015 Vrije tijd

Afdelingshoofd

Cultuur

Cultuurbeleidscoördinator

Informatie

Admin. bediende

J. BAMPS ° 23/12/53

K. NIJSSEN ° 3/12/1968

pensioen op 01/01/2016

(in dienst 16/11/2015) K. KELLENS ° 01/02/59

16/07/1982 1/02/1984

Halftijds

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 28


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN Dienst

Functie

Statutair

Toerisme

Admin. medewerker

R. LAMBIE ° 22/03/53

Sportdienst

Admin. medewerker

dienst welzijn Jeugddienst Bibliotheek

Contractueel

In dienst 16/11/1993

G. NIJS ° 20/10/61

G. NIJS ° 20/10/61

Halftijds

Halftijds

16/02/1984

Sport- en jeugdambtenaar

W. GORISSEN °11/05/1985

1/09/2008

Admin. medewerker

D. BOSMANS °23/01/1993

1/09/2014

Bibliothecaris

L. LENS ° 23/06/57

Bibliotheekassistent

H. BIJNENS ° 14/09/63

H. BIJNENS ° 14/09/63

1/10/1984

Halftijds 24/07/00

9,5/38

1/10/1984

25% LBO 01/07/2014 Admin. medewerker

M. VALKENBORG ° 14/11/59

1/10/1984

Halftijds Technische dienst

Afdelingshoofd

O. VAES °23/05/1969

1/01/2010

ICT &

Deskundige

M. CLAES ° 07/08/64

16/02/1988

Milieudienst

Milieuambtenaar

F. BECKERS ° 28/01/59

1/10/1990

Ruimtelijke ordening

Stedenb. ambtenaar

I. NOBEN ° 30/04/60

overheidsopdrachten 16/01/1984

Desk. Patrimonium & infrastructuur Duurzaamheidsambtenaar

B. VANDERSTRAETEN ° 08/12/1977

1/12/2001

H.MENGELS °20/05/1982

1/08/2012

Admin. medewerker

P. VANHEUSDEN ° 02/07/59

uit dienst 17/11/2015 Technische Dienst

1/10/1993

25/38 Admin. medewerker Technisch personeel

Ploegbaas Werkman

M. VANGENEUGDEN ° 25/01/1963 R. GUBBELS ° 17/01/1961

1/10/2013 1/01/2010

J. JACOBS ° 13/08/50

1/01/1974

L. BOBBAERS ° 01/06/64

2/01/1985

R. CRIJNS ° 10/06/63

16/01/1984

F. DANIELS ° 13/08/61

16/07/1982

L. FRANSSEN ° 02/08/57

16/07/1982

D. JONKERS ° 12/03/62

16/01/1984

A. NIJSSEN ° 23/08/56

17/11/1980

1/5 LBO 01/01/2015 E. REYSKENS °24/01/59

2/05/1983

1/5 LBO 01/06/2014

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 29


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN Dienst

Functie

Statutair

Werkman

Poetspersoneel

Coördinatie poetspersoneel

Contractueel

In dienst

F. VANHENGEL ° 18/05/62

16/07/1982

J. VLIEGEN ° 12/04/54

1/08/1984

J. WEYTJENS ° 07/10/60

2/05/1983

E. MEURIS ° 20/04/65

1/09/1987

R. VANHENGEL °12/12/66

6/07/2005

E. NIJS °23/06/66

7/12/2005

E.THIJS ° 27/11/63

30/08/2010

F. MEERS °15/12/74

30/08/2010

D. JORSSEN °27/05/81

31/08/2010

D. PULINX °16/04/80

8/11/2011

M. ACHTEN ° 22/10/70

24/01/2000

Deeltijds 27/38 Poetsvrouw

J. GEURTS ° 30/08/56

5/03/1991

Halftijds N. CUYPERS ° 24/05/57

4/02/1999

Halftijds M.J. MEERS ° 26/11/54

1/09/1999

Deeltijds 15/38 S. DUSAER ° 27/12/70

21/05/2001

S. STEFANSKI ° 17/06/72

24/01/2000

Halftijds A. FOUNTOULAKIS ° 19/10/65

1/07/2004

Deeltijds 20/38 M. CUYPERS ° 09/06/1967

1/04/2013

N. JONKERS °14/05/1968

25/08/2009

Halftijds V. DELLO ° 03/05/1967

1/09/2007

Deeltijds 20/38 Federaal gedet.

Admin. medewerker

L. VERBEEMEN °23/04/1966

1/03/2005

ambtenaar

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 30


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Dienst secretariaat – taken Belastingen Politie – Openbare orde

Verkeer Economische aangelegenheden Sociale aangelegenheden

Cultuur

Financiën Kerken- Kerkfabrieken Intercommunales Diversen

Redactie van gemeentelijke belastingreglementen en tariefreglementen Kienvergunningen Nachtvergunningen Kermissen Brandveiligheid Standplaatsen Doortochten Verzekering Obj. Aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing Logiesverstrekkende bedrijven Verordeningen en reglementen Politiereglementen Markten – ambulante handel Gemeentelijke kampeerterreinen Premie voorhuwelijkssparen 11.11.11-actie Ontwikkelingssamenwerking - fairtrade Organisatie diverse recepties Ontvangsten Gouden Bruiloften Gemeenschapsraad Toelagen jubileumvieringen Administratie belastings- en retributiereglementen Toelage compensatie niet-beschikbaarheid van riolering Administratie Administratie Afvaardigingen Algemene correspondentie Dagordes, overzichtslijsten en notulen schepencollege en gemeenteraad Redactie jaarverslag Allerhande typewerk Register inkomende en uitgaande post Gemeentelijke vzw’s Provinciale aangelegenheden Correspondentie van het schepencollege

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 31


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - BURGERADMINISTRATIE

BURGERADMINSTRATIE BD 2.4 De dienst burgeradministratie verzorgt de dienstverlening naar de burger toe voor alles wat betrekking heeft op bevolking en burgerlijke stand. Ze is de link tussen de burger en de overheid. Ze registreert en verwerkt de gegevens betreffende de identificatie, verblijfplaats en diverse informatiegegevens die door de wet voorgeschreven zijn. De dienst voert de opgelegde taken van de hogere overheid adequaat uit. BEVOLKING Beweging van de bevolking en bevolkingscijfer (incl. niet-Belgen) Algemene opgave van de bevolkingscijfers (gegevens Rijksregister)

Afvoering van de registers

Opneming in de registers (bevolking + vreemdelingen) 2013

2014

2013 2015

2014

2015

Overlijdens M V

21 23

32 25

23 29

Totaal

44

57

52

Geboorten M V

31 32

33 37

39 26

Totaal

63

70

65

M V

211 211

201 214

240 231

M V

180 206

198 209

214 174

Totaal

422

415

471

Totaal

386

407

388

201 229

230 234

237 203

430

464

440

Vestiging van gewoon hoofdverblijf in de gemeente

Overbrenging van het gewoon hoofdverblijf naar andere gemeentebuitenland

ALGEMEEN TOTAAL M V

242 243

234 251

270 266

ALGEMEEN TOTAAL M V

Totaal

485

485

536

Totaal

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 32


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - BURGERADMINISTRATIE Bevolkingscijfer met wachtregister inbegrepen op 31/12/2015: 7.240

Beweging van de bevolking en bevolkingscijfer (incl. niet-Belgen) Natuurlijke beweging (gegevens uit het Rijksregister)

Activiteiten van de bevolkingsdienst

Totale aanwinst bevolkingscijfer 2013

2014

2015

Opneming in de registers M V

242 243

234 251

270 266

Totaal

485

485

536

Afvoering van de registers M V

201 229

230 234

237 203

Totaal

430

464

440

SALDO

55

21

96

2014

2015

M V

3.581 3.522

3.602 3.522

3.635 3.585

Totaal

7.103 7.124 7.220

2014

2015

66 248 1.142

0 195 834

0 181 1.570

177

183

193

250

214

254

Uitreiken van stukken I.S. voor kinderen onder 12 jaar * I.B. onder 12 jaar - reis buitenland Europese I.K.- elektronische I.K. Mutaties (verandering van verblijf in de gemeente) aantal (* waarvan 11 hernummeringen) Staat van afgegeven en verlengde paspoorten Afgeleverde paspoorten Bijwerken gegevens Rijksregister Afleveren van attesten aan de hand van het Bevolkingsregister

Bevolkingscijfer op 31 december 2015 2013

2013

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 33


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - BURGERADMINISTRATIE

Algemeen overzicht – huwelijk per maand

BURGERLIJKE STAND 2013

2014

2015

29 63 24 18

24 70 28 8

24 65 28 18

Huwelijken Geboorten Overlijdens Echtscheidingen

Geboorten 2013 Maand januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

Huwelijken (gegevens registers Burgerlijke Stand) Leeftijd van de gehuwden 2013 M 0 0 2 3 9 6 7 27

min 18 jaar 18-21 22-25 26-30 31-35 35-50 plus 50 jaar TOTAAL

jan

2014

V 0 0 2 7 8 4 6 27

T 0 0 4 10 17 10 13 54

M 0 0 1 7 7 5 4 24

2015

V 0 0 3 7 7 3 4 24

feb mrt apr mei jun

T 0 0 4 14 14 8 8 48

jul

M 0 0 1 7 4 7 6 25

V 0 0 3 4 5 7 4 23

T 0 0 4 11 9 14 10 48

TOTAAL

aug sep okt nov dec TOTAAL

2013

1

2

3

1

1

6

2

4

4

1

2

2

29

2014

0

1

0

3

7

2

4

4

0

2

0

1

24

2015

1

1

1

1

4

0

4

5

3

1

0

3

24

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 34

2014

2015

M

V

TOT

M

V

TOT

M

V

TOT

3 0 2 2 4 2 3 2 6 4 1 2

2 2 2 1 3 3 3 1 5 0 4 6

5 2 4 3 7 5 6 3 11 4 5 8

2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 3 4

7 4 3 2 4 2 3 3 4 3 2 0

9 6 7 5 7 5 6 4 7 5 5 4

6 0 3 6 5 3 5 3 4 1 1 2

3 5 0 2 3 3 1 0 2 2 1 4

9 5 3 8 8 6 6 3 6 3 2 6

31

32

63

33

37

70

39

26

65


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - BURGERADMINISTRATIE

Nationaliteit 2013 Bekomen van de Belg. Nationaliteit M V Totaal Afstand Belg. Nationaliteit M V Totaal

2014

Overlijdens (gegevens registers van de burgerlijke stand)

2015

2 3 5

2 3 5

7 4 11

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2013

2014

2015

Hier gehuisvest - hier overleden M V

7 10

13 10

12 13

Totaal

17

23

25

Elders gehuisvest - hier overleden M V

2 5

3 2

0 3

Totaal

7

5

3

24

28

28

ALGEMEEN TOTAAL

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 35


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - BURGERADMINISTRATIE

VREEMDELINGENDIENST Beweging van de niet-belgen ingeschreven in het vreemdelingenregister en bevolkingsregister (gegevens uit het Rijksregister) Opneming in het register

2013

2014

2015

Geboorten M V

1 4

2 3

4 2

Totaal

5

5

6

Aankomsten M V

39 52

47 47

67 57

Totaal

91

95

124

ALGEMEEN TOTAAL

96

100

130

Afvoeren van het register Overlijden M V Totaal Vertrek M V Totaal ALGEMEEN TOTAAL

Verblijfstitel

2013

2014

2015

3 4 7

3 3 6

3 1 4

63 68 131 138

44 37 81 87

64 58 122 126

Attest van immatriculatie - niet E.E.G.-onderdaan Attest van immatriculatie B - E.E.G.-onderdaan Elektronische vreemdelingenkaarten A B C E E+ F F+ Aankomstverklaring Bijlage 3bis verbintenis tot tenlasteneming

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 36

2013

2014

2015

20 0

17 0

29 0

6 2 1 53 107 1 1 19 22

8 3 0 52 128 12 4 8 15

7 3 0 40 98 13 6 5 24


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten- BURGERADMINISTRATIE

Aantal aanwezige niet-Belgen (aan de hand van gegevens uit het Rijksregister) 2013

2014

2015

M

V

TOT

M

V

TOT

M

V

TOT

Armenie Bosnië Denemarken Duitsland Griekenland Hongarije Indonesië Italië Marokko Nederland Oostenrijk Polen Rusland Spanje Turkije Ver. Koninkrijk Ver.Staten Vluchtelingen Andere

2 2 0 10 15 1 0 35 3 259 1 20 0 2 5 1 2 0 22

4 1 1 12 11 0 1 24 4 245 0 20 0 1 6 1 2 1 40

6 3 1 22 26 1 1 59 7 504 1 40 0 3 11 2 4 1 62

2 2 0 6 14 2 0 39 3 271 1 24 0 2 6 1 4 1 12

3 1 1 10 9 2 1 25 4 247 0 28 1 1 8 1 3 1 36

5 3 1 16 23 4 1 64 7 518 1 52 1 3 14 2 7 2 48

3 2 0 5 19 2 0 38 3 265 0 26 1 2 9 1 2 1 17

5 1 1 10 10 2 1 25 4 246 0 28 1 1 7 1 1 1 33

8 3 1 15 29 4 1 63 7 511 0 54 2 3 16 2 3 2 50

TOTAAL

380

374

754

391

381

772

396

378

774

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 37


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - VEILIGHEIDSZORG

VEILIGHEIDSZORG BD 2.5 Het lokale politiekorps en de brandweer staan in voor de basiszorg op gebied van veiligheid om zo de leefbaarheid en de leefkwaliteit van de lokale gemeenschap te garanderen. De gemeente is aangewezen op de brandweerzone Limburg-Oost vanaf 2015. Voor 2015 bedroeg de bijdrage in de kosten â‚Ź 272.838.

Interventies van de brandweer Brandverslagen Brand buiten Brand gras/bos/heide Brand gebouw Brand houtstapel Brandalarm Brand geur/controle Schouwbrand Aantal verslagen

5 4 6 1 1 5 2 24

Technische interventie en redding Bevrijding opgeslotene/open deur Bijstand ziekenwagen/ladder/mankracht Boom op electrische draden Controle gevaarlijke stoffen Dreggen, takelen, berging, redding te water Duikers Geurhinder benzine, lek brommer Logistiek - ophalen IBC Loos alarm Plaatsen nadar Redden dieren Reinigen wegdek Signalisatie Stormschade Technische interventie Verkeersongeval Vervuiling - verkenning Vrijmaken openbare weg Waterlevering Wateroverlast Wespenverdelging Aantal verslagen

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 38

7 10 1 1 1 3 1 1 5 1 1 17 3 2 3 2 1 10 15 7 148 240


GEBOUWEN BD 2.6 PRIORITAIR Voorzien en uitbouwen van een gemeentelijke infrastructuur, die voldoet aan de wettelijke vereisten en die in functie staat van de actuele noden van de bevolking. De gemeente hecht veel belang aan een goede dienstverlening aan zijn burgers en zet daarom in op een maximale ontplooiing van zijn patrimonium zodat het aangepast is aan nieuwe ontwikkelingen. BD 2.7 De dienst gebouwen staat in voor de orde en netheid van de gemeentelijke gebouwen en zorgt ervoor dat de inwoners en bezoekers van de gemeente ontvangen worden in verzorgde, propere gebouwen. Site gemeentehuis Oppervlakte: 27 are 58 Oppervlakte perceel Nettersheimplein : 20 are 52 Bebouwde oppervlakte (opmerking: geen rekening gehouden met bib, 360m²) • Gemeentehuis: 947,50 m² • DVT: 433 m² • Kelder: 486,125 m² • Totaal: 1866,62 m² Volume • • • •

Gemeentehuis: 8053,79 m³ DVT / 3965 m³ Kelder: 1361,16 m³ Totaal: 13379,95 m³

BPA Dorpskern “Zone openbaar Nut”

Bezetting • Personeel • Politie • Heemkundige kring • Museum heemkundige kring • OXFAM wereldwinkel • Cultuurzaal (diverse) Zutendaals theater, Zutendaals mannenkoor, Fanfare St Ursula (Bonte avond), VTB Kultuur, Davidsfonds, Scholen (Wonderwijzer, De Parel), EDJA, T@R sprankel • Oosterzonne concerten/ kiosk • Lokaal II, III en IV en cultuurcafe Hongaarse les (ma 19.30 - 21 u), Computerlessen (di 9 – 12 u donderdag volledige dag ), Muziek academy Lanaken (Woe 12.30 - 13.30 u), OKRA (Di 13:30-17.00), ’t Ateljeeke (Woe 18.30-21.30 u), Infrax (dinsdagvoormiddag), Welzijnsraad, cultuurraad, Fractievergaderingen, Fanfare St Usula (Bonte Avond), PWA, VTB Kultuur, Davidsfonds, Zutendaals mannenkoor, Scholen (Wonderwijzer /De Parel), EDJA, T@R sprankel

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 39


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten- GEBOUWEN

Site school en parochiecentrum Oppervlakte: 80 are 64 Parochiecentrum: 10 are 15 Bebouwde oppervlakte Bebouwde oppervlakte: 888 m² Oud schoolgebouw: 1508,13 m² Nieuw schoolgebouw: 864,76 m² Totaal: 2372,89 m² BPA centrum – Zone voor openbaar nut Bezetting Dance Express Tafeltennis vereniging Smash (Vrij 19:30-22:00) Muziekschool AVDAQ (Berk en Brem, Dance express, …) De Kaller Boogschiet vereniging (zaterdag 19.30 – 23.00) Kunstkring ’t Zolderke Kleedruimte/administratie wielerwedstrijden Gezinsbond (tweedehandsbeurs) Bezetting parochiecentrum KVLV Parochiecomité Eetdagen/ koffietafel/ …

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 40


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - TECHNISCHE DIENSTEN

TECHNISCHE DIENSTEN BD 2.8 De technische diensten staan in voor het onderhoud en de netheid van alle Zutendaalse openbare gebouwen, infrastructuur en groen om deze in optimale omstandigheden te bewaren en ter beschikking te stellen van inwoners en bezoekers.

VOERTUIGENPARK Voertuig Bobcat Voertuig Buckner 1 FCD 469 Voertuig Ford Kuga 1 ACV 022 Voertuig Ford Transit 834BTK Voertuig Peugeot 1 BIY 742 Voertuig Peugeot Partner 1-CXU833 Voertuig Renault 903 AFS Vrachtwagen DAF 666 AAZ Vrachtwagen Scania 1 EPR-761 Traktor Fiatagri 110-90 ARJ 750 Traktor New Holland SAT 977 Graafmachine JCB TEV 747 Graafmachine JCB TEV750 Graafmachine Takeuchi TB175W AFD040 Minigraver JCB 8018 1CYC794 Aanhangwagen 1 QBH 076 Aanhangwagen 1QBH074 Aanhangwagen max. 500kg Signalisatiewagen

Aantal

Bouwjaar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1992 2013 2010 2010 2011 2012 2007 2008 2012 1993 2003 1991 1992 2009 2015

FEESTMATERIALEN Biertafels Erepodium

1

Nadars 2 m in lopende meters

183

Nadars 2,5 m in lopende meters

122

Podiumelementen

15

Statafel

30

Tent blauw

12

Tent groen

7

Vlag België

5

Vlag Limburg

5

Vlaggenmast

10

Vlag Vlaanderen Vlag Zutendaal

2014

114

5 60

Voorzettoog

3

Afvaleiland 6

3

Afvaleiland 8

2

Vuurkorf

8

Zitbank

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 41

98


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - TECHNISCHE DIENSTEN

MACHINES EN ANDERE MATERIALEN Accu schroefmachine Milwaukee 18V 4Ah M18 BDD-402C Accu schroefmachine Berner18V Metabo 18 LTX Impuls Velox 650 LD2 Stilh BR 600 Accu boorhamer Berner BACHD-36 V LI Accu boorhamer Berner BACHD-36 V LI Metabo UHE Multi klopboor Stilh FS 280 Stilh FS 450 Metabo KHE 56 Werfkast 6/16a 2/32a 1/63a Werfkast 12/16a 4 /32a 1/63a Werfkast 6/16a 2/32a Zekeringbord stopc. Stilh grondboor BT 121 Hakselaar V Daele TU27-40 Palenhamer Stihl HS 82 Nilfisk Alto Klinkerklem Stihl MS200T Stihl MS290 Stihl MS650 Stihl HT131 Ladder 2*16 Trapladder 6

Aantal Aankoopjaar 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2

2014 2015

2013 2015

2015

MACHINES EN ANDERE MATERIALEN Trapladder 7 Trapladder 8 Compressor Ironside IRC 100-425 Maaier Althyco Niveaumeter Spatoc LL50 + statief Metabo Metabo 230 Metabo PE - 175 Metabo W14-125 Sneeuwborstel City Cat Seek tech SR 60 Standpijp 110205251 Rolsteiger Solide Rs 135-4S Soteco Strooikar groen Rems CAT ANC VE set Trilplaat Trilwals Vuilwaterpomp Lowara Domo 7/B L17 Metabo STE 100 Plus Handzaag Metabo cirkelzaag Metabo KGS 305 Tegelzaag Jolymax 230 Zoutstrooier Giletta Zoutstrooier City Cat 150l Zoutstrooier tractor

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 42

Aantal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Aankoopjaar

2004

2013 2013 2015

2013


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - TECHNISCHE DIENSTEN Infrastructuurwerken TOEZICHT WERKEN OVERZICHT UITGEVOERDE WERKEN Containerpark

195 dagen 2625 dagen 495 dagen

Milieu/groendienst Afbraak illegaal weekendverblijf

18 dagen

Bladkorven

31 dagen

Hakselen particulieren

29 dagen

Groenbeheer langs de wegen

47 dagen

Onderhoud parken en pleinen

103 dagen

Snoeien bomen en hagen

10 dagen

Opruimen sluikstorten

17 dagen

Vuilronde Gft vervangen en verdeling vuilzakken Grot

104 dagen

Aanleg omgevingswerken KZVV Plaatsen regenwaterput in eigen regie

265 dagen 50 dagen 3 dagen

Bijstand De Winning

32 dagen

Bezinkingsbekken Liseveld

15 dagen

Afwerking garageboxen voor verhuur Onderhoud Petanquebanen Groenonderhoud/vuilronde en sluikstorten

7 dagen 11 dagen 231 dagen

Interne dienst voor preventie en bescherming Aanpassing elektrische voorziening oude gebouwen TD en containerpark + keuringen

30 dagen

Opstellen dossiers IDPB

19 dagen

21 dagen 185 dagen

Manifestaties en logistiek Leveren en ophalen feestmaterialen en

Kerkhof Onderhoud en bijstand begrafenissen

Onderhoud gemeentelijke infrastructuur

43 dagen

ondersteuning evenementen

249 dagen

Logistieke ondersteuning andere gemeentelijke diensten en andere diensten

Signalisatiewerken Herstelling, aanpassing en plaatsen verkeerssignalisatie

27 dagen

85 dagen

Voertuigen Onderhoud en herstelling in eigen beheer

56 dagen

OCMW

Wegenis

Ondersteuning OCMW en opvang, herstellingen en onderhoud

110 dagen

Herstel en aanleg wegen en voetpaden Onderhoud riolering, grachten en slokkers Borstelen wegen en fietspaden

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 43

120 dagen 61 dagen 151 dagen


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - TECHNISCHE DIENSTEN

BOSBOUW & JACHT Bosbouw

Plaatsnaam Houtkoopmannen

Houtsoort

dringende houtkap perceel Molenpadveld 16-2014/gzu-103 dd.05/01/2015 verkoop 28/10/2015 - lot 16-2015/gzu-11 Bezoensberg 11a

Grove den Amerikaanse eik

verkoop 28/10/2015 - lot 16-2015/gzu-12 Stelebos 8a, 6a, 7a, 9a

Corsikaanse den Amerikaanse eik Grove den

verkoop 28/10/2015 - lot 16-2015/gzu-13 Stalkerheide 15a, 10a, 3a, 4a, 6a, 6a, 7a, 8a, 9a, 2a, 4b, 3b, 2b, 4c, 8b

Corsikaanse den Amerikaanse eik Grove den

Totaal Particulieren 15 loten gestapeld hout bestaande uit gemengd hout, eik en loofhout TOTAAL

Aantal

€ 13.076,94 € 15.800,00

€ 13.469,25 nvt

€ 1.121,00 € 23,00 € 1.144,00 € 921,00 € 52,00 € 1.903,00 € 2.876,00 € 8.374,00 € 443,00 € 1.838,00 € 10.655,00 € 14.675,00

€ 472,00 € 8,00 € 480,00 € 852,00 € 39,00 € 1.148,00 € 2.039,00 € 3.247,00 € 164,00 € 971,00 € 4.382,00 € 6.901,00

€ 272.076,94

€ 272.469,25

€ 14.675,00

€ 123,50 € 7.024,50

€ 1.407,00 € 273.483,94

nvt € 273.876,25

JACHT In 2015 bracht de verpachting van de jacht op eigendommen toebehorende aan de gemeente Zutendaal 17.008,14 euro op.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 44

Volume m3 Prijs excl. 3% Prijs incl. 3%

€ 78.100,00

nvt

€ 165.100,00

nvt


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten - TECHNISCHE DIENSTEN

GEZONDHEID EN HYGIENE Ontsmetting en openbar e reiniging Uitgaven voor bestrijding van schadelijke dieren en planten 2013 3.681,16 euro 2014 2.501,45 euro 2015 1.553,54 euro

Ophalen en verwerken van huisvuil Verkoop van huisvuilzakken 2013 89.848,50 euro 2014 63.877,97 euro 2015 78.849,58 euro

Kostprijs huisvuilverwerking (Limburg.net) 2013 2014 2015

474.058,34 euro 363.072,42 euro 399.154,86 euro

Afvalwater Lengte van het gemeentelijk rioolnet: 65,641 km. Vanaf 01/01/2004 bij RIOLIM. Onderhoud en ruimen van riolen Overdracht in 2004 van RIOLIM naar Inter-Aqua. Zij staan in voor het onderhoud van de riolering.

Begraafplaatsen Kerkhof langs Blookbergstraat : 1 ha 17 a 68 ca.

Uitgave werkingskosten begraafplaatsen en lijkenhuis: 2013 2014 2015

3.100,71 euro 1.286,63 euro 2.239,08 euro

Bijgekomen grafstenen Bijzetting in columbarium Uitstrooiingen op strooiweide Urneveld

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 45

2013

2014

2015

9 1 2 12

14 3 7 9

12 5 2 6


BELEIDSDOMEIN 3 - Ruimte (ruimtelijke ordening, wegen, milieu,…)

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 46


BELEIDSDOMEIN 3 - Ruimte - INFRASTRUCTUUR

INFRASTRUCTUUR BD 3.1 PRIORITAIR De Zutendaalse infrastructuur wordt optimaal uitgebouwd om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van inwoners en bezoekers. De gemeente Zutendaal wil een gemeente zijn waar het veilig en aangenaam is om te leven. Zij draagt zorg voor haar wegenis- en fietsinfrastructuur. Zowel voor de zwakke weggebruiker als voor de automobilist investeren we in onze wegen, fiets- en voetpaden, opdat iedereen zich op veilige manier kan verplaatsen. BD 3.2 De infrastructuur van de gemeente Zutendaal wordt optimaal onderhouden om inwoners en bezoekers op een comfortabele en veilige manier gebruik te laten maken van het openbaar domein, om dit uitnodigend te maken en zo het openbare leven in de gemeente te stimuleren. ONROEREND PATRIMONIUM Infrastructuur • • • • • • • • • • • • •

Buurtwegen: 36 km Andere verharde wegen: + 55 km Kerkhof: langs Blookbergstraat: 1ha 17 a 68 ca Gemeentehuis Openbare Bibliotheek Gemeenteschool Cultuurcentrum Lemmeshuis Technische Dienst Sporthal Gemeenschapslokalen zaal Posthalt Kapelanij Gemeentegronden

Aankoop • Bobbaers Hubert Sectie D nr. 587A (45a40ca) Akte dd. 09/09/2015 •

Broeckx- Vrancken Sectie E nr. 403C (72A40ca) Akte dd. 15/10/2015

BESCHERMD PATRIMONIUM • • • •

O.-L.-Vrouwekerk – K.B. 19/01/1935 Landschap gevormd door de pastorie van de O.-L.-Vrouweparochie met haar omgeving – K.B. 20/12/1943 Vijverplein 2, Witherenpastorie (zijnde het woonhuis, poortgebouw met duiventoren, het koetshuis en de kalkstenen hoekpijlers) – K.B. 15/12/1982 Watermolenweg 2, Watermolen genaamd ‘De Sutendaelmolen’ als monument en de onmiddellijke omgeving als dorpsgezicht, ministerieel besluit dd. 29/05/1995.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 47


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte - INFRASTRUCTUUR

VERKEER – WEGEN - WATERLOPEN OPENLUCHTRECREATIE – PARKEN EN PLANTSOENEN Wegverkeer Parkgebieden • • • •

De werkingskosten voor het onderhoud van de wegen lagen als volgt:

Dorper Bemd Vonderpark Mariapark Dalerschans

2013

2014

2015

Budget

Rekening

Budget

Rekening

Budget

Rekening

24.141,00

12.674,19

37.500,00

31.885,65

35.000,00

25.806,33

Landschappelijke waardevolle agrarische gebieden • • • • •

Gewaai (ten Z.W. en Z. van de F.N.) Broek (ten Z. van Stelebos) Mandel (overgang Mandel-Gewaai) Stalken (ten N. en N.O. van de Bezoensbeek) Roelen (het gehucht)

Voor de sneeuwopruiming en ijzelbestrijding werden de volgende sommen voorzien en uitgegeven: 2013

2014

2015

Budget

Rekening

Budget

Rekening

Budget

Rekening

43.500,00

24.930,26

33.000,00

3.109,69

33.000,00

3.383,81

Voor openbare parken en plantsoenen werden volgende bedragen uitgetrokken:

2013

2014

2015

Budget

Rekening

Budget

Rekening

Budget

Rekening

6.200,00

5.727,07

6.200,00

6.162,18

6.200,00

6.119,19

Waterlopen • • • •

Zutendaalbeek NR 120 Bezoensbeek NR 118 Broekerbeek NR 298 Roelerbeek NR z/n

Deze waterlopen zijn onbevaarbare waterlopen (IIIe categorie) en monden uit in de Munsterbeek NR 41.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 48


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte - NATUUR- EN MILIEUBEHEER

NATUUR- EN MILIEUBEHEER BD 3.3 Een duurzaam natuur- en milieubeleid gericht op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving. BD 3.4 Een duurzaam beleid gebaseerd op het besef dat wat we nu doen, gevolgen heeft voor later en dat wat we hier doen, gevolgen heeft voor anderen elders op de wereld.

TAKEN DIENST MILIEU • • • • • • • •

Klachten in ontvangst nemen en overtredingen milieuwetgeving signaleren, opvolgen en doorgeven Samenwerking met overheids- en privé-instanties werkzaam op het vlak van leefmilieu en natuur Milieuwetgeving opvolgen, adviezen uitbrengen, voorlichting geven en inlichtingen verstrekken (Vlarem, bosdecreet, decreet natuurbehoud, bodemsaneringsdecreet, …) Opmaken dossiers natuurbehoud en –beheer, voorstellen formuleren Opvolgen kwaliteit waterlopen en grondwater Meldingen sluikstorten noteren en doorgeven, opruimen zwerfvuil, zwerfvuilacties jeugdverenigingen Beheerschema en maaiplan wegbermen opvolgen, controle en toezicht, adviezen formuleren Sensibiliserings- en voorlichtingsactie opzetten, voorlichtingsavonden organiseren, milieuacties scholen ondersteunen

• • • • • •

Controle op het gebruik, beheer en onderhoud van het containerpark, organisatie grofvuilophaling, controle lediging glasbakken, opvolgen K.G.A.inzameling en huisvuilophaling, coördinatie groente-, fruit- en tuinafvalinzameling, ophaling oud papier en karton Secretariaat milieuraad Landbouw- en mestwetgeving, allerhande landbouwadministratie Uitvoering gemeentelijk bosbeheerplan en landschapsplan Behandeling milieudossiers hinderlijke inrichtingen klasse 1 en klasse 2 en meldingen Kapmachtigingen Bestrijding ongedierte en eikenprocessierups

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 49


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte - NATUUR- EN MILIEUBEHEER

GEMEENTELIJK CONTAINERPARK Aantal bezoekers Het gemeentelijk containerpark was in 2014 toegankelijk op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur en zaterdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 12.30 tot 15 uur. Zomerregeling: woensdag van 11.30 tot 18.30 uur.

Aantal bezoekers Aantal dagen Gemiddeld aantal bezoekers/dag

2013

2014

2015

19.959,00 262,00 76,00

21.058,00 249,00 85,00

20.372,00 260,00 78,00

Afgevoerde hoeveelheden Volgende soorten afvalstoffen werden gescheiden ingezameld: papier/karton, oude metalen, plastiek, PMD, zuiver en gemengd bouwpuin, gekleurd en wit glas, klein gevaarlijk afval (KGA), afvalolie, frituurvetten/oliĂŤn, autobatterijen, snoeihout, tuinafval en grasmaaisel, oude banden, treinbielzen behandeld en onbehandeld afbraakhout, stronken, drankkartons (briks) en kleding, lederwaren, AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), grofvuil, vlakglas, roofing, golfplaten en leien met asbest, EPS of piepschuim en gyproc (gipsplaten).

Materiaal in kg Papier en karton Oude metalen Plastiek Puin en bouwafval Gemengd bouwpuin Glas Vlakglas Klein gevaarlijk afval (KGA) Afvalolie Snoeihout Tuinafval en grasmaaisel (1) Oude banden Houtafval Treinbielzen Kleding Grofvuil Kringloopcentrum en hergebruikcentum (A.E.E.A.) (2) P.M.D. Asbesthoudende materialen EPS (piepschuim) Stronken Roofing en teerhoudend afval Gyproc (gipsplaten)

2013 213.340 30.780 98.810 456.660 70.020 68.537 8.400 22.432 2.940 9.560 972.160 5.718 163.900 4.860 11.770 334.140 46.032 10.060 41.650 1.450 38.900 12.350 2.740

2014 210.920 32.460 106.860 503.200 93.000 70.338 10.320 19.977 3.140 37.760 861.346 0 226.980 5.880 10.750 355.130 51.835 8.280 33.000 925 37.760 10.250 6.540

2015 228.500 34.410 120.890 460.900 91.040 72.946 12.125 20.472 3.290 57.340 972.439 5.196 252.480 6.540 11.150 374.815 48.412 11.340 45.300 2.783 15.060 14.400 13.300

(1) Hierin zitten ook de bladeren ingezameld via de bladkorven. Het bermmaaisel (97.100 kg) zit niet vervat in deze cijfers. (2) Enkel nog A.E.E.A., geen kringloopgoederen

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 50


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte - NATUUR- EN MILIEUBEHEER

AFVALINZAMELING

Huis-aan-huisophaling Hoeveelheid in ton GFT-afval Huisvuilzakken PMD Papier/karton Grof vuil (*)

2013

2014

2015

942,88 491,75 88,00 311,58 23,75

882,36 479,84 87,34 315,28 15,00

821,60 458,50 88,48 285,06 18,22

Grofvuilinzameling/gemeentevuil • •

(*) Enkel nog via aanmelding en het plakken van een sticker.

Aan de gemeentelijke sporthal staat één mini-container van 1.100 liter. Op het containerpark staat een grofvuilcontainer opgesteld voor de inzameling van restafval op het containerpark, zwerfvuil en sluikstortafval. Ook het zogeheten 'gemeentevuil' dat opgeruimd wordt bij manifestaties, komt hier terecht na aanmelding. Naast deze hogergenoemde manier van grofvuilinzameling gebeurt er een huisaan-huis- grofvuilophaling.

Hoeveelheid in kg

Aankopen huisvuil- en papieren composteerbare zakken

2013

In 2015 werd er voor een bedrag van 2.040,54 euro afvalzakken voor de technische dienst en het poetspersoneel aangekocht. Er werden ook aankopen gedaan voor huisvuilzakken en PMD-zakken en papieren composteerbare zakken voor 54.473,24 euro. De aangekochte stickers voor de GFT- en grofvuilophaling kostten 78.955 euro.

Ledigen mini-containers Containerpark Huis-aan-huis-ophaling Gemeentevuil/grofvuil TD Totaal

Verkopen huisvuil- en papieren composteerbare zakken 2013 Aantal Huisvuilzakken Papieren composteerbare zakken van € 0,50 Papieren composteerbare zakken van € 0,40 PMD-zakken Stickers grofvuilophaling Stickers GFT-containers

2014

bedrag

Aantal

2015

bedrag

Aantal

bedrag

68.083,00 68.083,00 81.980,00 72.245,80 73.790,00 97.394,85 60,00 40,00 42.800,00 132,00

30,00

225,00

16,00

15,00

6,00

12,00

24,00

5.350,00 11.120,00

1.668,00

9.340,00

1.401,00

76,00

760,00

660,00

100,00

112,50

1.000,00

2.029,00 77.335,00

30,00

75,00

1.981,00 75.685,00

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 51

2014

2015

5.767

15.000

15.000

334.360

355.130

374.815

23.750

15.000

18.218

740

1.060

4.000

364.617

386.190

412.033


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte - NATUUR- EN MILIEUBEHEER

ANDERE SELECTIEVE A FVALINZAMELINGEN Papier/karton

Huis-aan-huisinzameling Containerpark Totaal

Textiel Hoeveelheid in kg 2013 2014 311.580,00 315.280,00 213.340,00 210.920,00 524.920,00 526.200,00

Aan de lagere school van Gewaai, op de hoek van de Gijzenveldstraat en de Stalkerweg en het Parochiecentrum in Zutendaal-centrum en aan de kerk in Wiemesmeer staan textielcontainers opgesteld. Ook de Kringloopwinkel zamelt textiel in.

2015 285.060,00 228.500,00 513.560,00

Hoeveelheid in kg Containerpark Textielcontainers in wijk Textiel HAH of breng Totaal

Glas 7 containers voor wit en gekleurd glas.

2013 11.770,00 38.127,00 49.897,00

2014 10.750,00 33.941,00 28.290,00 72.981,00

2015 11.150,00 38.791,00 1.744,34 51.685,34

Hoeveelheid in kg 5 wijkcontainers voor wit en gekleurd glas Containerpark Totaal

2013

2014

2015

137.074,00

137.074,00

145.892,00

68.537,00 205.611,00

68.537,00 205.611,00

72.946,00 218.838,00

Kringloopgoederen en afgedankte elektrische en elektronische apparaten (A.E.E.A.) Kringloopgoederen zijn nog bruikbare spullen die opgehaald worden door of gebracht worden naar het kringloopcentrum 'De Koop' in Genk. A.E.E.A. zijn afgedankte elektrische en elektronische apparaten ingezameld via het containerpark en handelaars en die in een recyclagebedrijf of hergebruikcentrum terechtkomen. In 2015 werd 20.346,92 kg kringloopgoederen aan huis ingezameld, 1.744,34 kg oude kleding naar het Kringloopcentrum gebracht en 48.412 kg afgedankte elektrische en elektronische apparaten via het containerpark gerecycleerd.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 52


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte - NATUUR- EN MILIEUBEHEER

MILIEUVERGUNNINGEN VLAREM

Ingediend Afgeleverd

Vergunning 2e klas Ingediend 2 4 3

2013

2014

2015

12 12

6 5

6 4

Weigering 2e + 1e klas

Afgeleverd 2 3 3

Afgeleverd 0 1 1

Melding 3e klas 6 5 9

Kapmachtigingen jaar

ingediend

afgeleverd

2013 2014 2015

42 31 24

40 31 22

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 53


BELEIDSDOMEIN 3 - Ruimte - NATUUR- EN MILIEUBEHEER

DUURZAME ONTWIKKELING Duurzaamheid De duurzaamheidsdienst staat in voor het uitbouwen van een duurzaam gemeentelijk beleid. Het gemeentebestuur draagt ook de verantwoordelijkheid voor haar eigen duurzame manier van werken. Via interne afspraken houden we de ecologische voetafdruk van de gemeentelijke diensten zo klein mogelijk en probeert de duurzaamheidsdienst eveneens de verschillende doelgroepen te sensibiliseren (bevolking, scholen, verenigingen, bedrijven). Dit kan gaan over sensibilisatieacties over energiebesparing, afvalpreventie, duurzame mobiliteit, rationeel watergebruik, milieuverantwoord productgebruik… Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste acties en initiatieven per thema:

Afval • Organiseren van Straatnet i.s.m. Limburg.net Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart werd er een zwerfvuilopruimactie georganiseerd i.s.m. Limburg.net. Alle verenigingen werden aangeschreven. Dit resulteerde in een deelname van 18 verenigingen: PWA Zutendaal, , buurtcomité Papendaalheide, TC Zutendaal, Nieuw ZVP, Seniorensport, Kunstkring 't Zolderke, K. Zutendaal V.V., BCZ Slagveld, Groen Zutendaal, Lieteberg, Joke, KSA, VKSJ , CD&V, Gezinsbond, De Glimberen, , Wirwar en de Ortolaan. Ook de basisscholen De Stapsteen en de Wonder-Wijzer deden mee. Elke vereniging kreeg een deel van de straten van Zutendaal toegewezen. Op de dag zelf zorgde de gemeente voor de praktische organisatie. Met een deelname van 18 verenigingen, 2 scholen en 255 deelnemers was de opruimactie een succes te noemen en werden de straten en wandelwegen in Zutendaal grotendeels opgeruimd.

• sensibilisatieactie: samen recycleren van Recupel Van 20 tot 28maart werd extra aandacht besteed aan het inzamelen van oude elektro-apparaten tijdens de inzamelactie "Samen Recycleren" van Recupel.

• sensibilisatieactie knap recy-kleren Op 20 september werd er voor kinderen een workshop gegeven. Er werd al spelenderwijs ingegaan op de "schone " klerencampagne en het recycleren van kledij alsook het knutselen met recycleerbare materialen

Energie • subsidiereglement Duurzaam wonen Sinds 1 januari 2012 is er een subsidiereglement van kracht ter promotie van het duurzaam wonen. Het reglement voorziet in een subsidie voor investeringen die thuishoren onder volgende rubrieken: - energiezuinig (ver)bouwen - waterbesparende maatregelen - aanpasbaar (ver)bouwen In 2015 werden 31 dossiers behandeld voor een totaal bedrag van € 13.946,00. De aanvragen handelden voornamelijk over het plaatsen van dakisolatie, spouwmuurisolatie, hoogrendementsbeglazing en condensatieketels. Het promoten van het subsidiereglement duurzaam wonen gebeurt samen met het GAOZ-woonloket dat elke woensdagnamiddag zitdag houdt op het gemeentehuis. Gelet op de wenselijkheid om het reglement duurzaam wonen te optimaliseren en te vereenvoudigen keurde de gemeenteraad van 27 november 2014 een subsidiereglement energiebesparende maatregelen goed voor de periode 20152017, dat op termijn het reglement duurzaam wonen zal vervangen. Dit reglement focust voornamelijk op premies voor volgende maatregelen: - isolatie (dak, spouw- of buitenmuur - lager E-peil - hoogrendementsglas - bouwadvies centrum duurzaam bouwen Een goede isolatie van de buitenschil is immers een basiscomforteis van een duurzame woning. Zeker in oude woningen laat isolatie nog vaak te wensen over. Met dit reglement hoopt het bestuur meer eigenaars van woningen aan te zetten om te isoleren.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 54


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte - NATUUR- EN MILIEUBEHEER

• Sensibilisatieactie gezond en milieubewust renoveren

• Deelname Dag van het Park

In de Oosterzon van september werd een dossier besproken over energie zuinige renovaties. In samenwerking met enkele Limburgse organisaties en de Provincie Limburg kan er beroep gedaan worden een ‘Huisdokter’ die je kan adviseren hoe je jouw woning optimaal kan renoveren.

Op 29 mei nam de gemeente Zutendaal deel aan de Dag van het Park door samen met het Agentschap van natuur en Bos enkele begeleide wandelingen te organsieren. Ook de Lieteberg deed die dag allerlei activiteiten..

• Boterhammen in het park

• Campagne Stroomlijners ism Provincie Limburg Er werd een sensibilisatieactie Om het huishoudelijk electriciteitsverbruik te reduceren. In de Oosterzon van april en mei werd de nodige aandacht besteed aan deze campagne over energiebesparing. De bewoners konden tijdens de stroomlijners actie beroep doen op een coach die advies op maat verleende.

Mobiliteit • Fietscampagne Kijk, ik fiets! De dienst sport organiseerde in mei 2 sessies (13 mei en 27 mei) voor kindjes van 4 tot 7 om te leren fietsen zonder steunwieltjes. Het idee erachter is dat deze kindjes dan zelfstandig met de ouders mee kunnen fietsen waardoor er meer gefietst kan worden i.p.v. de auto te gebruiken. 23 kinderen namen deel.

Om de Zutendaalse parken beter te leren kennen, werd er in juni, juli en augustus een twee-wekelijkse picknick georganiseerd in onze gemeentelijke groene oases.

• deelname Week van het Bos Op 4 oktober organiseerden de dienst duurzaamheid, milieu en cultuur in samenwerking met de Lieteberg een wandeling in het kader van de parels van de herfst. Er werd op zoek gegaan naar paddenstoelen in alle maten en vormen. Tijdens de week van het bos kon men tevens het bos Heiwijk beter leren kennen onder begeleiding van de boswachter. Tijdens de week van het bos werden de ware helden van het bos (insecten) in de kijker gezet door middel van een insecten safari en een workshop over het bouwen van een insectenhotel.

• Met belgerinkel naar de winkel 26 april-31 mei

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en consumeren • Eerlijke handel

De nationale campagne "Met belgerinkel naar de winkel" werd ook in Zutendaal georganiseerd in de maand mei met als doel meer mensen al fietsend te laten winkelen bij de middenstand. 32 handelaars en winkels namen deel aan de campagne. De campagne werd afgesloten tijdens het eerste Zonneconcert op 28 juni met de prijsuitreiking.

De gemeente Zutendaal stelt een lokaal ter beschikking in het gemeentehuis waar de wereldwinkel een onderkomen heeft. Het gemeentebestuur koopt voor de eigen diensten en voor recepties wijn, koffie en fruitsap van de wereldwinkel Op 27 april 2015 ontving de gemeente de bevestiging dat de gemeente erkend blijft als fairtradegemeente.

Natuur • oproep: tuin zoekt groene vingers ~ groene vingers zoeken tuin

• Duurzaam productgebruik binnen gemeentelijke diensten:

Na de oproep in 2014 of er interesse was bij de inwoners om de tuinen te laten onderhouden door vrijwilligers werd in 2015 beslist om van start te gaan met de aanleg van volkstuintjes. Deze worden gerealiseerd in 2016

Het gemeentebestuur is het engagement aangegaan om binnen haar eigen werking de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen na te leven. Zo wordt duurzaam aankoopgedrag binnen de verschillende diensten nagestreefd. Voorbeelden zijn aankoop van FSC-hout en -papier, het gebruik van fairtrade en biologische cateringproducten, het gebruik van Copro gekeurd breekpuin en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, het stimuleren van het gebruik van kraantjeswater...

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 55


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte - NATUUR- EN MILIEUBEHEER

• Ecocultureel evenement Lekker Lokaal op 20 september Het ecocultureel gemeentelijk evenement Lekker Lokaal op 20 september op bioboerderij 't Gebroek trachtte de bezoeker op een leuke manier te laten inzien dat een meer duurzame, bewuste manier van leven ook kan. Er was een streekproducten- en ecomarkt, een terras met biobieren, een uniek boekweitbier en bioboekweitkoeken, een stand van Oxfam, een workshop groen poetsen, info- en verkoopsstandjes over recycleren en upcyclen,... De editie 2015 was een groot succes. De opkomst lag beduidend hoger dan in 2014, mede te danken aan het goede weer en de vernieuwing in het aanbod.

• Pesticidenvrij beheer Sinds 1 januari 2015 mag de gemeente geen pesticiden meer gebruiken bij het onderhoud van het openbaar domein (bermen, perken, verhardingen, enz.). Dit verbod geldt ook voor particulieren en verenigingen die een stukje openbaar terrein in gebruik hebben of onderhouden. Het kerkhof werd sinds 2014 in aanloop naar de nultolerantie voor pesticidengebruik voor openbare besturen reeds volledig beheerd met alternatieve bestrijdingstechnieken zoals heet water, stomen en branden. Deze technieken worden nu eveneens op de andere locaties gebruikt. Het parkeerterrein van het kerkhof werd door werknemers van de technische dienst omgevormd. De bestaande grindverharding werd vervangen door een verharding met grasbetontegels met grasvoegen.

.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 56


BELEIDSDOMEIN 3 - Ruimte - ONDERNEMEN EN WERKEN

ONDERNEMEN EN WERKEN BD 3.5 De gemeente Zutendaal werkt mee aan de versterking van de lokale economie. Waar mogelijk worden kernversterkende maatregelen genomen. Industri e Belasting op drijfkracht 2015: netto vastgestelde rechten: € 26.031,94

Handel en nijverheid Afleveren van 240 I (moraliteitsverslagen voor drankslijterijen) 2013: 13 2014: 12 2015: 25

Centrumv ersterki ng Convenant Unizo Tijdens de gemeenteraad van 2 juli werd een convenant van Unizo over kernversterking goedgekeurd. Via deze overeenkomst engageert de gemeente zich om een kernversterkend beleid te voeren en streeft ernaar om dit vast te leggen in een beleidsvisie of plan.

Subsidie provincie Limburg realisaties voor kleinhandel structuren Er werd een subsidie aangevraagd bij de provincie Limburg voor ‘het inwinnen van beleidsadvies kleinhandel’. Het gemeentebestuur wenst immers een visie te ontwikkelen om de handelskern van Zutendaal te versterken. Men baseert zich hierbij op enkele eigen vaststellingen en inzichten en op kengetallen die eerder via de interprovinciale studie werden aangereikt. Maar de gemeente wil deze oefening in detail verder uitwerken en wenst hierbij na te denken over een afbakening van het kernwinkelgebied van Zutendaal. Dit wordt ook door de hogere overheden gesuggereerd om meer zuurstof te geven aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen binnen een afgebakend gebied in kleinere kernen en andere perspectieven voor panden buiten deze afbakening. De verkregen subsidie bedraagt 6.505,00 euro.

Begeleidingsopdracht voor kernversterking in de gemeente Zutendaal Op 12 oktober keurde de gemeenteraad de begeleidingsopdracht voor kernversterkende maatregelen goed. Het college van burgemeester en schepenen gunde de opdracht in november aan consultancybureau ‘City D’ voor een bedrag van 15.742,10 euro incl. btw.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 57


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte - TOERISME

TOERISME BD 3.6 Toerisme is één van de belangrijkste troeven en groeimotor van onze gemeente. We willen het complete toeristische aanbod verder uitbouwen en actie promoten op een duurzame wijze, met nadruk op de natuurbeleving en in evenwicht met de woonkwaliteit van onze inwoners. TOERISTISCHE ACCOMODATIES Campings & verblijfsparken Chaletparken Hotel/motel Jeugdhemen Bivakplaatsen Bed and Breakfast

2 1 4 5* 13 3

*Broeder Bertus is gestopt na de zomervakantie 2015.

PROPOGANDA Voor toeristische propaganda en documentatie werden volgende bedragen uitgetrokken:

2013

Propaganda Documentatie

2014

2015

Budget

Rekening

Budget

Rekening

Budget

Rekening

8.000,00

6.342,56

8.000,00

5.480,16

5.500,00

2.445,95

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 58


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte - TOERISME

TAKEN TOERISTISCHE DIENST • • • • • • • • • • •

Organisatie van onthaaldag en tipgeversdag Nationaal Park Hoge Kempen Uitstippelen van wandel- en fietsroutes voor diverse verenigingen en bezoekers Actualisatie van het folderaanbod van de provincie Limburg en de voornaamste attractiepolen van België en de grensstreek Medewerking verlenen aan tal van toeristische publicaties kaderend in de promotie van Groen Vlaanderen, Limburg en meer specifiek in en om het Nationaal Park Hoge Kempen Medewerking verlenen aan het organiseren van reizen, uitstappen van zowel particulieren als verenigingen Inventarisering van alle folders en brochures van Limburgse gemeenten Het ter beschikking stellen van toeristisch informatiemateriaal aan vakantiegangers, inwoners van Zutendaal en geïnteresseerden Het verlenen van logistieke steun en organisatorische hulp bij het opzetten van activiteiten van diverse Zutendaalse verenigingen Het promoten van de toeristische troeven en mogelijkheden van de gemeente Zutendaal in en buiten de gemeente onder het thema “Zutendaal, het groenste snoepje van Vlaanderen” Begeleiden en gidsen van groepen bij een bezoek aan Zutendaal Deelname aan toeristische beurzen en workshops ter promotie van het toerisme in Zutendaal

• • • • • • • • • • • • • • •

Samenwerkingsverband realiseren met andere toeristische attracties in Limburg, bv. De Wissen-De Lieteberg; Natuurhulpcentrum, Nationaal Park Hoge Kempen, Kattevennen, Pietersheim Uitstippelen, realisatie en opvolgen van wandelwegen in samenwerking met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland Samenstelling werffolder Zutendaal Uitbouw Dienst Toerisme in De Lieteberg Promotie van de zomerevenementen van Zutendaal Promotie van ruiterroutenetwerk Deelname aan de toeristische themagroep Nationaal Park Hoge Kempen Realisatie van diverse erfgoedwandelingen vanuit De Lieteberg Medewerking aan brochures en gidsen van Nationaal Park Hoge Kempen Uitwerking dagprogramma's Kattevennen-Lieteberg Uitwerking scholenprogramma's Kattevennen-Lieteberg Promotie stiltewandelingen Samenstelling toeristische brochure Lieteberg Aanbieden van stageplaatsen Toerisme in Lieteberg en begeleiden van stageprojecten Medewerking aan updaten wandelkaart Lieteberg

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 59


BELEIDSDOMEIN 3- Ruimte - WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING G-BD 3.7 De dienst Wonen en ruimtelijke ordening staat in voor een optimaal ruimtelijk beleid en woonbeleid. Ze verstrekt de nodige informatie aan de burger en zorgt voor de aflevering en opvolging van diverse vergunningen en biedt ruimte voor herwaardering van kernen, ondernemers en private initiatieven. OPPERVLA KTEGEGEVENS • • • • •

Bouwzone Landbouwzone Industriegrond Groene zone Totaal

356 ha 710 ha 241 ha 1.899 ha 3.206 ha

AANLEG VAN HET GRONDGEBIED

Hasselt-Genk: definitief bij K.B. van 3 april 1979.

• •

Algemeen plan van aanleg

Zones voor weekendverblijven

Nihil

• • •

Gewestplan

Bijzonder plan van aanleg B.P.A.’s • Centrum (K.B. 31/10/1955, gewijzigd bij K.B. dd. 13/02/1961) – gewijzigd bij M.B. dd. 11/10/1989 • Centrum uitbreiding (K.B. 11/12/1974) – gewijzigd bij M.B. dd. 16/02/1989 • Sociale woningbouw (K.B. 11/12/1974) • Nieuw Centrum (K.B. 04/06/1974, gewijzigd bij M.B. dd. 18/12/1982) • Industriezone (K.B. 14/07/1971) • Chaletpark (M.B. 30/11/1994) – wijziging M.B. dd. 23/10/2000 • Mooi Zutendaal (M.B. 22/06/1994) • ’t Soete Dal (M.B. 28/03/2000) • Lieteberg (M.B. 23/10/2000) – herziening MB dd. 05/07/2007

Dorpskern (M.B. 01/06/2004) Sportzone Blookberg – MB 05/07/2007

Molenblookstraat (’t Soete Dal) Roelerweg ( NV Narvik Homeparc Mooi Zutendaal) Beverstseweg (Chaletpark)

Openbaar groen 822 ha gemeente-eigendom

Wegennet • • • •

Gewestwegen Wegen van groot verkeer Wegen van klein verkeer Andere verharde wegen

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 60

15 km 10 km 26 km 54 km 30 m


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte - WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

TAKEN STEDENBOUW – RUIMTELIJKE ORDENING • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Stedenbouwkundige vergunningen, meldingen, verkavelingsaanvragen, delingsplannen, stedenbouwkundige attesten en inlichtingen, bouwinbreuken, vergunningen, weigeringen, intrekkingen, compensatie bij ontbossing. Gewestplan Bijzondere plannen van aanleg Kadaster (inlichtingen) Formulieren drinkwateronderzoek, vermindering onroerende voorheffing, bouw-, verbeterings- en/of aanpassingspremie, kooppremie, huursubsidie + installatiepremie Attest vermindering B.T.W. Hulp bij invullen van formulieren Meldingskaarten allerhande (defecte openbare verlichting) Aankoop-, verkoop-, ruilingsaktes Aktes i.v.m. gratis grondafstand Atlas der buurtwegen (+ inlichtingen) Atlas der waterlopen (inlichtingen) Inlichtingen riolering, waterleiding, Belgacom, gas, openbare verlichting, hemelwaterputten Rechten van doorgang voor aanleg riolering Huisvestingsdienst (inl. verkoop privé-gronden – vrijstaande woningen voor verhuur) Invullen statistieken bouwwerken voor kadaster Invullen statistieken gebouwen voor nationaal instituut voor statistieken Inlichtingen wetgeving op de stedenbouw Inlichtingen i.v.m. aanvragen van vastgoedinformatie door notarissen bij gemeentebestuur Verzekering tegen inkomensverlies Vergunningen- en plannenregister Verschaffen en behandeling van aanvragen tot het plaatsen van reclameborden langs gewestwegen en andere wegen Briefwisseling allerhande

• • • •

Register leegstaande gebouwen Register leegstaande- en verwaarloosde bedrijfsruimten Coördinatieattesten voor gasnetuitbreiding Coördinatieattesten voor uitbreiding van het waterleidingsnet Behandeling van klachten en meldingen 2013

2014

2015

Woningen bouwaanvragen bouwvergunningen

27 28

19 21

11 16

Andere gebouwen bouwaanvragen bouwvergunningen

15 16

14 20

20 19

Verbouwingen bouwaanvragen bouwvergunningen

9 9

13 12

9 11

6 6

8 10

7 5

23 24

32 30

31 29

3 3

3 2

1 1

Regularisaties aanvragen vergunningen Andere (zwembaden, bomen, muur, …) aanvragen vergunningen OVG aanvragen vergunningen

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 61


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte - WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

SOCIALE HUI SVESTING Sociale Woningbouw Do o r C. V. N ie u w Da k a) 3 fasen: in totaal 93 woongelegenheden 1e fase: 37 woningen – vergunning dd. 07/06/1982 2e fase: 50 woningen – vergunning dd. 29/11/1983 3e fase: 6 eengezinswoningen – vergunning dd. 08/01/1996 b) Verbouwen pastorie Wiemesmeer in 4 seniorenwoningen – vergunning dd. 25/03/2002 c)

Bouwen van 12 sociale woningen waarvan 4 seniorenwoningen en 8 sociale woongelegenheden in de Nachtegalenstraat – vergunning dd. 17/01/2008

Door C.V. Landwaarts a) Bouwen van 16 sociale woningen en 5 appartementen t.p. Asserweg dd. 30/04/2012

Infrastructuur De infrastructuurwerken zijn uitgevoerd in 1984. De kosten van de infrastructuur zijn gedragen door de Vlaamse Gemeenschap. De infrastructuur is overgedragen aan de gemeente. De infrastructuur t.p. gebouwen Asserweg, begonnen in 2012, worden overgedragen aan de gemeente.

Groenaanleg • •

1e fase: 17 kavels – vergunning dd. 15/12/1981 2e fase: 18 kavels – vergunning dd. 05/06/1987

De kosten van de groenaanleg zijn gedragen door de Vlaamse Gemeenschap. De groenaanleg fase II is uitgevoerd in 1991. De groenaanleg fase III is uitgevoerd in 1999.

Sociale Verkavelingen Door de gemeente Zutendaal • • • • • • • • • •

Nieuw Centrum: 2e fase: Nieuwstraat: 5 kavels – vergunning dd. 13/12/1983 Nieuw Centrum: Mathijsenblookstraat: 6 kavels – vergunning dd. 19/02/88 Nieuw Centrum: Kerkstraat-Pandenstraat: 14 kavels – vergunning 14/02/1989 Nieuw Centrum: Zuidwinkelstraat: 7 kavels – vergunning dd. 19/12/1989 Nieuw Centrum: Nieuwstraat: 4 kavels – vergunning dd. 15/02/1990 Nieuw Centrum: Pandenstraat-Sprinkelestraat: 2 kavels – vergunning dd. 28/08/1990 Wiemesmeer Zuid: 1e fase: 12 kavels – vergunning dd. 22/11/1993 Wiemesmeer Zuid: 2e fase: 12 kavels – vergunning dd. 18/04/1994 Centrum 2: 14 kavels – vergunning dd. 13/04/1994 Verkaveling 1 lot in 4 loten voor halfopen bebouwing: GrotstraatLangblookstraat – vergunning dd. 12/07/2002.

Seniorenwoningen Door C.V. Nieuw Dak • • • • •

20 duplexwoningen voor senioren – vergunning dd. 08/01/1996. Verbouwen pastorie Wiemesmeer in 4 seniorenwoningen – vergunning dd. 25/03/2002 Bouwen van 12 sociale woningen waarvan 4 seniorenwoningen en 8 sociale woongelegenheden in de Nachtegalenstraat – vergunning dd. 17/01/2008 3e fase: 1 kavel – vergunning dd. 23/10/1989 4e fase: 8 kavels – vergunning dd. 05/11/1991

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 62


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens (cultuur, sport, jeugd, bib, welzijn, OCMW,…)

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 63


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - CULTUUR

CULTUUR BD 4.1 Het gemeentebestuur streeft er naar alle inwoners te laten proeven van een zo divers mogelijk aanbod aan culturele activiteiten. Hiertoe staat de dienst cultuur in voor de ontwikkeling, ondersteuning, organisatie en realisatie van culturele activiteiten in de gemeente. De dienst bevordert een integraal gemeentelijk cultuurbeleid, vergroot het cultureel draagvlak, draagt er zorg voor dat het verenigingsleven zich ten volle kan ontplooien en bevordert de gemeenschapsvorming. Het doel is via cultuur de levenskwaliteit van de Zutendaalse bevolking te verhogen. CULTUREEL PATRIMONIUM De foyer is geschikt als ontvangsthal/receptiehal en er worden regelmatig kunsttentoonstellingen georganiseerd.

Cultuurcentrum Het cultuurcentrum is onderverdeeld in 4 grote delen:

• • • •

Podiumzaal Foyer (gelijkvloers en 1ste verdiep), het cultuurcafé en de keuken 3 vergaderlokalen Kiosk

De podiumzaal met telescopische zittribune wordt gebruikt voor allerhande voorstellingen (toneel, film, …), beurzen, academische zittingen, grote tentoonstellingen, enz. Er is plaats voor 176 personen. De zaalaccommodatie bestaat uit een volledige geluidsinstallatie (mengpaneel, versterker, tuner, cassette, CD-speler, DVD-speler, blu-rayspeler micro’s en luidsprekers verspreid over het ganse gebouw), een lichtorgel en een filmscherm. Tevens is er een LCD-projector en apparatuur voor voorstellingen aanwezig.

Drie lokalen (2 achter het podium en 1 beneden) staan gratis ter beschikking voor de Zutendaalse verenigingen. Enkele lokalen zijn uitgerust met wandborden. Ze worden gebruikt voor vergaderingen, muzieklessen, hobby- en vrijetijdsbestedingen, enz… De twee bovenste plaatsen doen tevens dienst als kleedkamer bij theater en shows. 1 lokaal gratis ter beschikking van Oxfam Wereldwinkel. De kiosk buiten bestaat uit een openluchtpodium met een zitkuil waar enkele honderden mensen kunnen plaatsnemen. Hier kunnen openluchtmanifestaties zoals optredens, concerten, e.d. georganiseerd worden.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 64


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - CULTUUR

Culturele accommodaties Cultuurcentrum – Oosterzonneplein 1

Turnzaal – Schoolstraat 4 Zaal Avdâq – Schoolstraat 6 Parochiecentrum – Schoolstraat 2

Zaal Posthalt – Jachthoornplein

De Wevel – Jachthoornplein Sporthal – Blookbergstraat

Repetitielokaal K. Fanfare St.-Ursula – Schoolstraat 6/2 Atelier Kunstkring ’t Zolderke – Schoolstraat 6/6 Mariapark (openluchttheater) Auditorium Bezoekerscentrum De Lieteberg

Zaal met 176 zitplaatsen Ontvangsthal Cultuurcafé Keuken 3 vergaderlokalen 1 openluchttheater Zaal met podium Berglokaal Zaal met klein podium Keuken Keuken 3 bergplaatsen 2 feestzalen 2 jeugdlokalen 2 vergaderlokalen Feestzaal met podium Keuken met toog Lokaal onder podium

Gebruik gemeentelijke lokalen Overzicht per lokaal 2015 Lokaal Aantal reservaties CC Podiumzaal 181 Cultuurcafé 270 CC Foyer 98 Kiosk 7 Lokaal II 207 Lokaal III 105 Lokaal IV 120 Raadzaal 60 Turnzaal 259 Zaal Avdâq 146

2 gemeentelijke vergaderlokalen met keuken 1 groot lokaal (kan in 2 gedeeld worden) 1 sportvloer 27 x 44m 4 kleedkamers 1 cafetaria met keuken 1 vergaderlokaal 1 lokaal 1 lokaal

1 vergaderlokaal 1 aula met 87 zitplaatsen

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 65


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - CULTUUR

TOELAGE AAN CULTURELE VERENIGINGEN Vereniging Buurtcomité Papendaalheide Canta Libra Davidsfonds De Gezellen van Sint-Hubertus De Kneuter De Ortolaan Gemengd koor Berk en Brem Gemengd koor Heidegalm Gezinsbond K.V.L.V. Zutendaal Kerkzangkoor Mariacantorij Kerkzangkoor Sint-Cecilia Wiemesmeer Koninklijke Fanfare Sint-Ursula Kunstkring 't Zolderke OKRA Wiemesmeer OKRA Zutendaal Oudercomité De Kansenwijzer

2013

2014

2015

177,35 242,53 316,05 450,20 217,14 277,39 682,12 371,37 371,37 488,85 448,68 362,28 215,25 674,54 643,46 596,47 0,00

170,35 157,25 255,52 315,95 220,94 230,04 687,95 281,00 349,44 437,52 368,36 342,16 218,40 775,31 651,55 667,57 0,00

133,72 0,00 259,84 623,02 180,83 299,35 539,44 180,83 341,90 358,61 610,10 325,18 270,48 771,17 651,89 571,35 240,09

Vereniging Oudercomité De Stapsteen Oudervereniging De Sleutel Sint-Hubertuscomité Theater Sprankel Theater Titatejater Theatergroep Edja Toneelkring 't Bemmelke Vereniging voor alleenstaanden VIVA-SVV Zutendaal Volkskunstgroep ‘t Klompke vtbKultuur Zutendaal WBE Suetendaal Ziekenzorg Wiemesmeer Ziekenzorg Zutendaal Zutendaals Mannenkoor Zutendaals Theater TOTAAL

CULTUURRAAD Bestuursvergaderingen: 7 (27 januari, 3 maart, 28 april, 9 juni, 22 juni, 22 september en 10 november) Algemene vergadering: 1 (1 december)

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 66

2013

2014

2015

0,00 66,43 0,00 289,52 307,21 297,83 225,86 254,80 357,09 0,00 172,53 338,86 0,00 327,60 297,83 386,53 316,68 290,99 383,50 390,20 371,53 167,50 167,44 0,00 126,57 40,77 0,00 0,00 0,00 182,35 840,52 810,25 674,68 310,74 334,88 341,90 487,33 391,66 354,82 444,89 473,92 488,54 477,48 509,59 520,45 362,28 401,85 375,33 11.037,77 11.095,12 11.250,00


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - CULTUUR

HEEMKUNDE Activiteiten

Elke eerste zondag van de maand van 10 tot 12 uur “Zoendigvierdenoehn”

·

Verlenen van hulp aan diverse personen bij het stamboomonderzoek

·

Archiveren van belangrijke documenten

·

Aanleg en uitbreiding van het foto-archief en digitalisering

·

Aanleg en uitbreiding archief doodprentjes en doodsbrieven

·

Uitbreiding van het heemkundig documentatiecentrum

·

Voortzetting project "Pak de Erfgoedzak"

·

Voorbereiding jaarboek STOPPELS

·

Verdere digitalisering kadaster 1845 Zutendaal

·

Digitalisering oude militielijsten

·

Digitalisering bevolkingsregister 1823

·

Digitalisering eigendomsregister 1754

Oudheidkamer De “oudheidkamer”, het heemkundig museum bevindt zich in de lokalen onder de dienst Vrije Tijd. Het kleine museum toont een deel van de uitgebreide collectie heemen geschiedkundig materiaal over het plaatselijk verleden. 1. 2.

3. 4. 5. 6.

Het oude volkscafeetje Het klaslokaaltje uit de dertiger jaren met een mooie collectie oude handboeken en schriften. In hetzelfde lokaal bevindt zich een groot aantal oude kinderspelen die vooral op de speelplaats van de school beoefend werden. Een tijdelijke expositie rond wol en linnen, kledingstukken enz. Oude schrijnwerkerij Winkeltje-haarkapper Huiskamer anno 1920

Overzicht werkjaar heemkunde · · · · · · ·

Zondag 1 februari 2015 - Brigittaviering: eucharistieviering met nadien bezoek aan de Mandelkapel Dinsdag 24 maart 2015 - Nacht van de geschiedenis Zondag 26 april 2015 - Erfgoeddag “Limburg in klank en beeld, dat smaakt!” Zaterdag 23 mei 2015 - Gouwdag in Opglabbeek: thema “Tijdelijke vliegvelden op het einde van WO II” Zondag 13 september 2015 - Open Monumentendag Witherenpastorie Zaterdag 3 oktober 2015 - Heemdag in Leuven rond het thema: “Lessen uit het verleden – Onderwijs van de middeleeuwen tot vandaag ” Zaterdag 14 november 2015 - Studiedag Heemkunde Actueel in Mechelen

De oudheidkamer staat gratis open voor bezoekers en kan bezocht worden tijdens dagtrips door groepen. Vooral schoolkinderen vinden de weg naar het oude klaslokaaltje waar de “meester” oude herinneringen op kan halen.

Openingsuren op aanvraag.

Elke derde donderdagavond van de maand werkvergadering in het documentatiecentrum GHKZ

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 67


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEK G-BD 4.2 De gemeente organiseert een laagdrempelige bibliotheek, die voor iedereen toegankelijk is en waar inwoners aan intellectuele ontspanning en kenniswerving kunnen doen, aangepast aan de hedendaagse noden (Vlaamse beleidsprioriteit). Het gemeentebestuur wil jong en oud stimuleren om de bibliotheek te bezoeken en gebruik te maken van haar mogelijkheden. Hiertoe tracht de dienst bibliotheek zoveel mogelijk burgers toegang te bieden tot een zo ruim mogelijk aanbod van informatie, cultuurparticipatie, bevordering van e-inclusie, verhogen van mediawijsheid en informatiegeletterdheid, een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen en voor de samenwerking met het onderwijs. Er wordt getracht de bibliotheek nog meer als ontmoetingsplaats te laten fungeren. bibliotheek.

BEHEERSORGAAN Voorzitter: Marina Olaerts Ondervoorzitter: Veerle Remans Secretaris: Liesbeth Lens (bibliothecaris) Leden: Jolanda Swennen, Myene Lenaerts, Mia Ghoos, Heidi Thijs (stemgerechtigde leden) Jos Bamps (cultuurbeleidscoÜrdinator) Ann Schrijvers (schepen bibliotheek) Er werd vergaderd op 15 januari, 19 maart, 7 mei en 10 september. De volgende onderwerpen kwamen aanbod: jaarverslag 2014, Jeugdboekenweek 2015, de boekenverkoop, Luisterplekken, de zomeractiviteiten, de Bibliotheekweek 2015, begroting 2016 en de uitstap met het bibpersoneel en –vrijwilligers. Dit jaar werd voor de jaarlijkse uitstap gekozen voor een theatermonoloog van Tom Lanoye, geschreven naar aanleiding van 100 jaar WOI. Bij Giuliano in Maasmechelen genoten we van een heerlijke authentieke Italiaanse maaltijd.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 68


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEKGEGEVENS Adres: Oosterzonneplein 6 - 3690 Zutendaal Openingsuren: dinsdag woensdag vrijdag zaterdag

18 - 20 uur 14 - 18 uur 18 - 20 uur 10 - 12 uur

De bibliotheek was gesloten op 1 mei, 14, 15 en 16 mei, 11 en 12 juli, zomersluiting van 10 t.e.m. 16 augustus, 11 september (uitstap gemeentepersoneel), 11 november, 25 en 26 december. De bibliotheek is per week 10 uren toegankelijk voor het publiek met daarnaast gemiddeld 8 uren per maand open voor klasbezoeken (buiten de normale openingsuren).

PERSONEEL Bibliothecaris: Bibliotheekassistent: Adm. medewerker: Onderhoud: Vrijwilligers:

Liesbeth Lens (38/38) Hilde Bijnens (19/38) Mieke Valkenborg (19/38) Sylvie Dusar (19/38) Katelijne Gorissen, Noëlla Kerkhofs (3 uur per week, boeken kaften, rekken ordenen, krantenartikels, ….)

Gevolgde opleidingen, studiedagen, vormingsdagen en overlegmomenten Overleg BVL: 27 maart, 12 juni, 4 december (Liesbeth) PSLB-operationele werkgroep: 12 februari, 4 juni, 1 oktober (Liesbeth) Beheersorgaan Bib: 15 januari, 19 maart, 7 mei, 10 september, 3 december (Liesbeth) Dienst Vrije Tijd: 3 maart, 9 juni, 10 november, (Liesbeth) Regionale bibliotheken: 1 juni, 10 december (Liesbeth) Personeelsvergaderingen gemeente: 26 mei (Mieke, Hilde en Liesbeth), 2 oktober (Liesbeth) Algemene Cultuurraad: 1 december (Liesbeth) Rondgang PBS Infor: 4 juni (Liesbeth)

Studiedagen & vorming Infosessie BIOS: 26 januari (Liesbeth) Opleiding Webetalage: 10 maart (Liesbeth) Opleiding Office 2013: 7 mei (Mieke, Hilde en Liesbeth) Infosessie Webetalage Maaseik: 18 mei (Hilde en Liesbeth) Opleiding Webetalage Zoekstrings: 27 mei (Hilde) Opleiding PBS-werken met zoekstrings aquabrowser: 23 juni (Liesbeth) Projectmatig werken (As): 15 september, 22 september (Liesbeth) Opleiding Mediawijsheid: 16 oktober,19 november (Hilde en Liesbeth) Opleiding Mediawijsheid: 14 december (Hilde) Opleiding Mijn.bibliotheek.be: 21 september (Mieke, Hilde en Liesbeth) Studiereis Bilzen – Heusden-Zolder: 24 september (Hilde en Liesbeth) Roadshow Bibportalen: 1 oktober (Liesbeth)

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 69


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - BIBLIOTHEEK

WERKINGSRESULTATEN Collecties Gedrukte materialen Jeugd fiction

2014

aanwinsten

afvoer

2015

6.553

223

451

6.325

Jeugd non-fiction

4.390

157

135

4.412

Jeugdstrips

1.123

22

41

1.104

12

0

3

9

Jeugdmagazijn

2014

Jeugdnaslagwerken

56

0

0

56

Audiovisuele materialen (AVM) Jeugd cd-rom’s

Jeugdts met uitleen

58

16

0

74

Jeugd DVD speelfilms

1.555

Jeugdvertelplaten

18

0

1

17

Jeugd DVD informatief

Adolescenten fictie Volwassenen fiction

1.043

20

17

1.046

5.174

312

150

Volwassenen non-fiction

5.628

133

Volwassenen strips

100

Volwas. naslagwerken Volwassenen magazijn

afvoer 0

2015 134

72

8

1.607

62

0

1

61

Daisy luisterboeken

105

0

0

105

5.336

Volwassenen Zebracinema

115

49

0

164

390

5.371

TOTAAL

1.971

109

9

2.071

4

4

100

781

1

6

776

1.858

24

61

1.821

Ts nummers met uitleen

559

209

80

688

Wisselcollectie

96

0

0

96

27.449

1.121

1.339

27.231

TOTAAL

Wisselcollectie: een tijdelijke collectie die gewisseld worden met andere bibliotheken. In de bib staan 96 groteletterboeken opgesteld.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 70

134

aanwinsten 0


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - BIBLIOTHEEK

Uitleningen Gedrukte materialen

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Adolescenten

857

986

978

756

625

358

Volwassenen fiction

8.082

7.494

7.327

7.790

7.225

6.807

Volwassenen non-fiction

2.913

2.776

2.760

2.241

1.964

1.866

Volwassenen strips

36

115

25

70

41

49

Volwassenen tijdschriften

302

235

252

358

240

211

Volwassenen magazijn

31

56

33

39

43

25

Wisselcollectie GLB

101

105

90

79

76

47

TOTAAL 12.322

11.767

11.465

11.333 10.214

9.363

Jeugd fiction

10.906

9.952

9.688

8.781

7.914

8.052

Jeugd non-fiction

3.738

3.698

3.062

3.075

2.580

2.468

Jeugdstrips

3.025

3.184

3.213

2.882

3.194

3.227

0

0

13

5

24

63

TOTAAL 17.669

16.834

15.976

14.743 13.712 13.810

29.991

28.601

27.441

26.076 23.926 23.173

Audiovisuele materialen (AVM)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Jeugd cd-rom’s

200

115

117

78

83

42

Jeugd DVD speelfilms

3.002

2.344

3.422

2.955

2.615

2.124

Jeugd DVD informatief

41

27

48

67

54

13

Jeugd DVD muziek

20

17

7

5

12

5

Volwassenen cd-rom’s

12

0

5

0

6

0

Volwassenen daisyboeken

0

0

10

8

6

4

Volwassenen Zebracinema

0

0

0

120

525

338

3.275

2.503

3.609

3.233

3.301

2.526

Jeugdtijdschriften

ALGEMEEN TOTAAL

TOTAAL

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 71


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - BIBLIOTHEEK

Leners In 2015 noteerden we 1124 actieve leners. Actieve leners zijn leners die minstens één object in Zutendaal hebben ontleend. Naast het lenen van boeken komen er ook bezoekers in de bib die ter plaatse iets op zoeken, de krant lezen, grasduinen in de boeken of tijdschriften, op internet surfen, folders mee nemen of deelnemen aan één van onze uitbreidingsactiviteiten

jeugd volwassenen TOTAAL

2010 610 690 1.300

2011 657 607 1.264

2012 645 606 1.251

2013 531 674 1.205

2014 582 551 1.133

2015 615 509 1.124

BIBLIOTHEEKPROMOTIE Jeugdboekenweek van 14 - 29 maart 2015 In 2015 stond de Jeugdboekenweek in het teken van 'Humor'. Geen een, twee maar vier weken stonden grappigste verhalen centraal in de bibliotheek. Het was ook de bedoeling om zoveel mogelijk kinderen te besmetten met de lachmicrobe, want... lachen (en lezen) is gezond! Zo kregen we 400 leerlingen van de lagere scholen in Zutendaal op bezoek in de bib, op zoek naar de lachmicrobe in leuke, grappige en leerrijke opdrachten. Dit jaar schreven we ook een “grappige” fotowedstrijd uit. De klassen werden uitgedaagd om een grappige foto te maken aan de hand van een grappigste boek van de klas. De drie winnende klassen werden op zaterdag 25 april uitgenodigd voor de prijsuitreiking en ontvingen uit handen van de schepen en de voorzitter van het beheersorgaan een boekenpakket en boekenbon.. De beste foto van de drie sierde in mei de cover van de Oosterzon.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 72


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - BIBLIOTHEEK

Leesproject Lees 1 7, 1 oktober 2014 - 15 maart 2015 Jaarlijks neemt de bibliotheek deel aan Lees 1 7 (lees: lees eens even). Dit is een leesbevorderingsinitiatief van de Provincie. De kinderen lezen en beoordelen kinderboeken. Zij kunnen kiezen uit het hele Nederlandstalige aanbod van Belgische jeugdauteurs. Na het lezen van 5 boeken ontvangen de kinderen een leesdiploma en een gadget.

Dit leesjaar hebben 7 kinderen hun Top 5 binnengebracht en een gadget van de provincie Limburg ontvangen (een tattoo). De bib heeft ook voor de 2de maal een boekenkoffer met 15 prentenboeken samengesteld. Drie kleuterklasjes hebben in het kader van het leesproject hun mooiste prentenboek genomineerd.

Schooluitleningen De bibliotheek biedt de scholen de mogelijkheid om buiten de openingsuren met de klas de bib te bezoeken en boeken uit te lenen. In de maand september / oktober worden de contacten gelegd met de scholen en de kalender opgemaakt. Bij het eerste klasbezoek van het nieuwe schooljaar geven we een korte rondleiding doorheen de bib en bespreken we in het kort het uitleenreglement (max. 3 boeken per uitleen, geen verleningen). De volgende klassen brachten maandelijks een bezoek aan de bibliotheek: De Parel: 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar; De Stapsteen: 2de leerjaar; De Wonder-wijzer: 1ste leerjaar, 2de leerjaar, 2de graad en 3de graad

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 73


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - BIBLIOTHEEK Rondleidingen/introducties Op vraag organiseert de bibliotheek rondleidingen en/of introducties. Naargelang de leeftijd worden aan deze rondleidingen opdrachten gekoppeld. Het doel van deze rondleidingen is de kinderen vertrouwd te maken met de mogelijkheden van de bibliotheek, met het opzoeksysteem, met de verschillende materialen, enz. Nieuwe leners krijgen bij hun inschrijving een eerste rondleiding in de bibliotheek en het gebruik van de opzoekcatalogus wordt in het kort uitgelegd. De Leeszomer van Vlieg: 26 juni -1 september 2015 Tijdens de zomervakantie konden kinderen in de jeugdafdeling terecht voor het spel van Vlieg. Het thema dit jaar was ‘Klank’ en de zoektocht werd opgebouwd rond geluiden. Tijdens het zoektocht werden de schattenjagers geprikkeld met allerlei klanken en geluiden. Aan de hand van leuke spelletjes en opdrachten konden de kinderen de schat van Vlieg ontdekken. Wie de schat vond maakte kans op een mooie prijs. In totaal gingen 22 kinderen op zoek naar de schatkist en ook gevonden. Voorlezen in de bibliotheek In 2015 organiseerde de bib 11 voorleessessies. In totaal kwamen 99kinderen luisteren en knutselen. Er werd voorgelezen met Pasen, Zomer, Halloween en Kerstmis. Als afsluiting van de zomer werden alle deelnemertjes uitgenodigd op een stiltewandeling in de Lieteberg onder leiding van Hilde Fransen (gids). Project "Ontdek Europa", een zoektocht in de bib Naar jaarlijkse gewoonte hebben alle kinderen van het vijfde leerjaar deelgenomen aan het Europaspel. Het concept van deze zoektocht werd gratis aangeboden door Europe Direct van de Provincie Limburg aan alle openbare bibliotheken. Zij stelden een boekenkoffer met materialen over de Europese Unie ter beschikking aan de deelnemende bibliotheken. In het schooljaar 2014-2015 werd deze koffer aangeboden aan alle 5de leerjaren in Zutendaal. Uit alle deelnemende klassen werden 10 winnaars geloot. Dit jaar was 5B van De Parel (Juf Leentje) bij de winnaars.

Luisterplekken Dit jaar werkte de werkgroep Luisterplekken 3 voorleesmomenten uit die steeds konden rekenen op een ruime opkomst. Vrijdag 6 februari: Wintervertellingen: vier boeiende, hartverwarmende verhalen verteld door Peter Cremers en Luc Vanhelmont. Locatie: Woushoeve Zaterdag 13 juni: Jeroen Brouwers 75: muziek van Jenny Spanoghe en Jan Van Landeghem en een gelegenheidskoor o.l.v.Edith Cuypers met een loflied voor Jeroen Brouwers. Locatie: CC Zutendaal Zaterdag 24 oktober: “Uitgesproken Stilte”: In een grote, gezellige living bij de familie Vandeput leest Luc Vanhelmont teksten over stilte. Koen Evens speelt aangepaste muziek op piano. Boekenverkoop De bibliotheek maakt regelmatig plaats om de collectie aan te vullen met de laatste nieuwe materialen. Daarom verkopen we jaarlijks onze afgevoerde boeken, strips en tijdschriften tijdens de jaarlijkse avondmarkt. Het gaat om materialen die licht beschadigd zijn of verouderd en niet meer gelezen worden. Wegens de werken in de Sprinkelestraat werden de boeken te koop aangeboden in het lokaal naast Oxfam Wereldwinkel, op woensdag 5 en op zaterdag 8 augustus. Bibliotheekweek: 10 - 18 oktober 2015 De Bibweek 2015 van 10 tot 18 oktober schonk dit jaar in het Vlaamse land aandacht aan “ Verborgen parels”. Dit is een leescampagne over titels die meer dan lezenswaard zijn, maar niet de nodige aandacht kregen. In de bib stonden de 25 titels in de kijker. Tijdens de bibweek kon iedereen online stemmen op deze 25 titels. De 15 beste parels werden via een leesapp gratis ter beschikking gesteld voor iedereen (tot en met 20 januari 2016). In de bibliotheek hebben we via een invulformulier naar de persoonlijke “Verborgen parel” van onze bezoekers gevraagd. Vijf inzendingen werden bekroond met een boekenbon. Naar aloude traditie startte de bibweek met een verwendag voor onze bibbezoekers, op zaterdag 10 oktober.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 74


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - BIBLIOTHEEK

Thema in de kijker/ boekentafels In het themarek (volwassenenafdeling) wordt elke maand een onderdeel van de collectie onder de aandacht van het publiek gebracht. januari

Gedichtendag

februari

Romantiek

maart/april

Lente staat voor de deur

mei

Tuinplezier

juni

Reizen begint in de bib

Juli/augustus

Zomer van het spannende boek

september

Zebracinema

oktober

Verborgen Parels

november

Young Adults

december

Feesten

Internetgebruik De bibliotheek beschikt over 2 internetcomputers met Lcd-scherm. Internetgebruikers kunnen gratis gebruik maken van 1 uur internet per dag en taken maken met tekstverwerking en afprinten van (meegebrachte) informatie. Op deze wijze biedt de bibliotheek iedereen toegang tot de digitale informatiesnelweg. In 2015 hebben 78 uur gebruik gemaakt van onze internetpc’s. 2005 90

2006 182

2007 309

2008 381

2009 292

2010 247

2011 173

2012 168

2013 96

2014 76

2015 78

Gratis wifi Sinds mei 2014 kan je tijdens de openingsuren van de bibliotheek met je eigen laptop, tablet of smartphone een verbinding maken met het draadloze netwerk van de bibliotheek om gratis te surfen of te e-mailen.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 75


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - SPORT

SPORT (81-85) BD 4.3 PRIORITAIR De gemeente zet in op de sportinfrastructuur als ruimte voor actieve sportbeoefening onder de noemer ‘sport voor iedereen’. BD 4.4 Ondersteunen en stimuleren van sportverenigingen. De gemeente Zutendaal hecht belang aan sport en beweging als een cruciaal onderdeel van gezondheid en welbevinden. Daarom wil ze haar burgers aanzetten tot actieve sportbeoefening en hiervoor diverse mogelijkheden aanbieden. Zowel individuen als verenigingen worden hierbij ondersteund. BD 4.5 De gemeente Zutendaal wil haar inwoners aanzetten tot sporten. SPORTACCOMODATIES Voetbalstadions Sporthal Volleybalhal Kickboxhal Manège Schutterslokaal Turnzaal Biljartlokaal Zwembaden openlucht Overdekt Skateterrein Petanqueterrein Surf- en zeil Sport- en spelterreinen Loopparcours + Nordic Walking Speelbossen Tennis

2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 8 1 2 1 12 1 (4 pleinen)

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 76


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - SPORT

ACTIVITEITEN SPORTDIENST Sportacademie: - naschoolse sportactiviteiten (oa. kleuterturnen): overleg, voorbereiding, organisatie en begeleiding

Sportpromotie: -

Week van de sportclub 12-20/9 Start 2 Bike vanaf 4/3 Start 2 Swim vanaf 5/11 Start 2 Tennis 25/4 Start 2 Run vanaf 10/3 Kijk Ik Fiets i.s.m. dienst duurzaamheid 6-20/5 Start 2 Yoga vanaf 22/1 Initiatielessen badminton 14/2 organisatie en begeleiding schoolsport hockeytornooi op 23/1 Spelenmarkt op 29/1 trefbaltornooi i.s.m. SVS op 24/2 alles met de bal i.s.m. SVS op 24/4 netbaltornooi i.s.m. SVS op 25/3 initiatie minitennis 2/6 spelinstuif op 12/6 American Games i.s.m. SVS op 25/09 Slagsporten i.s.m. SVS op 30/9 scholenveldloop i.s.m. lagere scholen i.s.m. SVS op 28/9

Sport- en spelkampen: - Kleuter 4-daagse tijdens de paasvakantie 13/4 - 17/4 - kleuterkamp tijdens zomervakantie van 27/7 – 31/7 - omnisportkamp zomervakantie van 24/8 - 28/8 - Speelstraten (4 locaties)

Gemeentelijke dagactiviteiten - organisatie seniorensportdag op 6/10 – 7de Zutendaalse Sporteldag - buitenspeeldag op 1/4: overleg, voorbereiding, materiaal en begeleiding van sportactiviteiten - Organisatie kampioenenviering 4/12

Sportadministratie: - opmaak van besluiten en vergunningen voor wandeltochten, paardenmarathons,e.a… - afsluiten van sportverzekeringen Bloso voor de sportclubs, socioculturele clubs,…

Communicatie: - promotie gemeentelijke sportactiviteiten, sportacademie, sport – en spelkampen,…: redactie teksten voor de Oosterzon en de gemeentelijke website, aanmaak en verspreiding promoflyers- en affiches.

BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - SPORT JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 77


Sportraad

-

11/3 20/5 24/6 7/10 6/11 (Algemene vergadering) voorbereiding vergaderingen, uitnodigingen + verslag maken organisatie jaarlijkse uitstap

-

evaluatie + doelstellingen opmaak jaarverslag opmaak tussentijdse evaluatie Voorbereiding meerjarenplanning en BBC

-

Studiedag: Congres ISB Algemene Vergadering ISB EHBO cursus voor personeel gemeente Zutendaal AED opleiding sportclubs BBC - evaluatie en indicatoren

Ondersteuning sportverenigingen: - sportsubsidies: verzenden aanvraagformulieren en uitrekenen subsidies voor sportclubs - Hulp clubs bij invullen van hun subsidiedossiers - logistieke ondersteuning lokale sportevenementen - advies bij fusies/samenwerkingsverbanden - aanvraag relatiegeschenken voor Bloso voor wielerwedstrijden ‘Ons genoegen’

Beleidsplan Samenwerkingsverbanden - Provinciale Sportdienst: narijden MTB –route - Provinciale Sportdienst & Bloso: lenteoverleg Limburgse Sportfunctionarissen - Provinciale Sportdienst & Bloso: sportfunctionarissenoverleg - Regiovergaderingen Midden-Limburg 3-jaarlijks - Organisatie intergemeentelijke sporteldag

Vorming

Andere

-

ondersteuning andere (“Vrije tijds”-) diensten Medewerking "Lekker Lokaal" op 20/09 Opvolging Masterplan Papendaalheide en Sportzone De Blookberg

BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - SPORT JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 78


TOELAGEN AAN SPORTVERENIGINGEN Algemene werkingssubsidie Vereniging

2013

2014

2015

Badminton High Moon Biljartclub Zutendaal O.-L.-Vrouwschutterij Sint-Rochusschutterij Tafeltennisclub Smash Zutendaal Vieze Mannen VC Zutendaal V.V.W. Zutendaal V.W.B. Zutendaal Zutendaalse Hartevrienden Zutendaalse turnvereniging Senioren Zutendaal V.V. Zwaluw FC De Bosduif Maaslandse Aanspanning Wielerclub Ons Genoegen G.S.F. - Zutendaal Sportieve Senioren ZVV Veteranen Tennisclub Zutendaal Daldravers ZVK Lindenhof Dance-Express Damesturnen Apollo Boys Hapkido Zutendaal KWB BCZ Slagveld

190,00 25,00 228,00 338,00 351,00 64,00 942,00 1.258,00 285,00 0,00 152,00 1.459,00 824,00 190,00 294,00 370,00 494,00 114,00 110,00 607,00 72,00 427,00 393,00 209,00 95,00 0,00 104,00 402,00

171,00 25,00 154,00 304,00 308,00 75,00 969,00 1.201,00 273,00 0,00 171,00 1.318,00 862,00 154,00 248,00 333,00 496,00 102,00 99,00 917,00 65,00 333,00 380,00 102,00 68,00 171,00 77,00 621,00

0,00 25,00 119,00 338,00 298,00 75,00 884,00 1.164,00 282,00 68,00 171,00 1.352,00 713,00 0,00 265,00 333,00 410,00 102,00 99,00 1.137,00 96,00 333,00 404,00 102,00 68,00 324,00 85,00 753,00

TOTAAL

9.997,00

9.997,00

10.000,00

Jeugdsportsubsidie Vereniging FC De Zwaluw Wiemesmeer ZVV VVWZ VC Zutendaal G.S.F. TC Zutendaal Dance Express St.Rochusschutterij BCZ Slagveld Hapkido TOTAAL

2013 2014 2015 1.330,86 1.270,00 965,90 4.268,47 3.913,00 3.944,88 1.614,52 1.593,00 2.239,91 1.367,78 1.176,00 771,21 828,05 772,00 587,86 948,12 1.011,00 1699,3 1.260,92 1.286,00 1.224,86 254,71 212,00 198,47 626,57 1.013,00 867,61 0,00 254,00 0,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

BELEIDSDOMEIN 4- Mens - SPORT

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 79


Sportmanifestaties

AUGUSTUS 14/8

4de oldtimertreffen

FEBRUARI 15/2

Plassenwandeling – VWB-Zutendaal

SEPTEMBER MAART 15/3

Erfgoedwandeling naar Zutendaalmolen

5/9 13/9 20/9

Paastornooi – Zutendaal VV Wielerwedstrijd – ‘Ons Genoegen’

OKTOBER

Wielerwedstrijd – ‘Ons Genoegen’ Open Monumentendag Lekker Lokaal

APRIL 4/4 10/4

4/10 22-25/10

MEI 2-3/5 9-10/5 23-25/5

Groots Voetbaltornooi – Veteranen Zutendaal VV Watersportdag – VVWZ Provinciale schietwedstrijd (Klepschieten)

JUNI 23/6

NOVEMBER 11/11

Themawandeling Zutendaal – vtbKultuur

DECEMBER Koningsschieten

JULI 1/7 25-26/7

Ruiter- en Koetsentocht – De Vier Landsheren Slipjacht – Sint-Hubertuscomité

14/12 18/12 20/12

Ochtendwandeling ‘Roelen’ – VWB Zutendaal Santa Run Mountainbiketocht – Wielerclub ‘Ons Genoegen’

Fietstocht Scherpenheuvel Beachvolleybaltornooi VVWZ

BELEIDSDOMEIN 4- Mens - JEUGD

JEUGD JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 80


BD 4.6 PRIORITAIR De gemeente Zutendaal wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren een veilige plek hebben om aan hedendaagse vrijetijdsbesteding te doen en te spelen in groep of individueel. BD 4.7 Zorgen voor een goed uitgebouwde jeugdwerking (Vlaamse beleidsprioriteit). Hierbij zet de gemeente de nodige middelen in om ook het jeugdwerk te ondersteunen. Daarnaast moeten het vakantieaanbod en de speelmogelijkheden worden uitgebreid in functie van de hedendaagse noden. BD 4.9 Het voeren van een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur. (Vlaamse beleidsprioriteit)

Toelagen aan jeugdverenigingen 2015 vereniging KSA VKSJ Kaller wirwar Joke bouwcomitĂŠ

basis 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00

leden 981,51 792,00 429,00 1.080,75 437,16

activiteiten 1.129,91 1.294,46 230,37 844,69 219,40

vorming 0,00 111,60 0,00 0,00 0,00

kampen 2.290,80 1.310,57 0,00 109,56 165,17

project 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.240,00

3.720,42

3.718,83

111,60

3.876,10

0,00

energie

2.870,77 216,31 1.412,41 4.499,49

totaal 4.650,22 3.756,63 3.778,14 2.499,31 1.069,73 1.412,41 17.166,44

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 81


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - JEUGD

Activiteiten jeugddienst Grabbelpas: • 8 activiteiten gedurende de paasvakantie 7/4 - 17/4 • 26 activiteiten tijdens zomervakantie 1/7 - 30/8

Communicatie: • promotie gemeentelijke jeugdactiviteiten, grabbelpas, speelstraten, kampen…: redactie teksten voor de Oosterzon, gemeentelijke website, jeugdpagina Facebook aanmaak en verspreiding promoflyers- en affiches.

Tienerwerking: • 1 activiteiten tijdens de paasvakantie 17/4 • 4 activiteiten tijdens de zomervakantie 10/7 – 23/7 – 13/8-14/8 – 26/8 Speelstraten: • Speelstraat Gewaai op 27/7 30/7 • Speelstraat Wiemesmeer op 13/7 – 16/7 • Speelstraat Geerkensveld op 1/7 – 2/7 • Speelstraat Avdâq op 10/8 – 13/8

Jeugdraad: • voorbereiding maandelijkse vergadering, uitnodigingen + verslag maken • organisatie jaarlijkse receptie • opstarten werkgroepen Beleidsplan: • evaluatie + doelstellingen • opmaak jaarverslag • opmaak tussentijdse evaluatie • opvolging meerjarenplanning en BBC

Jeugdkampen: • Kleuterkamp tijdens de paasvakantie 13/4 - 17/4 • Kleuterkamp tijdens zomervakantie van 27/7 – 31/7 • Omnisportkamp zomervakantie van 24/8 - 28/8 • 2 Krekeldriedaagse 6/7 – 8/7 & 10/8 – 12/8

Vorming: • Studiedagen VVJ • Studiedag Mechelen nieuwe impulsen voor Vrije Tijd

Gemeentelijke dagactiviteiten • buitenspeeldag op 1/4: overleg, voorbereiding, materiaal en begeleiding • Dag van de leiding 10/11 Administratie: • opmaak van besluiten en vergunningen voor fuiven, opendeurdagen ,e.a. … • afsluiten van vrijwilligersverzekeringen

Ondersteuning jeugdverenigingen: • jeugdsubsidies: verzenden aanvraagformulieren en uitrekenen subsidies voor jeugdverenigingen • Hulp clubs bij invullen van hun subsidiedossiers • logistieke ondersteuning jeugdverenigingen Buitenspeeldag

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 82


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - FEESTELIJKHEDEN

FEESTELIJKHEDEN BD 4.10 Het gemeentebestuur wil de inwoners van Zutendaal samenbrengen bij feestelijke momenten. Hiertoe wil het bestuur enerzijds zelf zorgen voor de organisatie van feestelijkheden en anderzijds verenigingen en inwoners aanmoedigen die initiatieven wensen te nemen voor de organisatie van feestelijkheden en evenementen (o.a. buurtfeesten) door hen zo efficiënt en maximaal mogelijk te ondersteunen, informatie te bieden en te begeleiden op het vlak van regelgeving, administratie en organisatie. Het doel is de gemeenschapsvorming en het samenhorigheidsgevoel te versterken. Eenmalige nachtvergunningen 2015

Datum 16/01/2015 24/01/2015 20/03/2015 13/05/2015 6/06/2015 26/06/2015 27/06/2016 3/08/2015 22/08/2015 28/08/2015 29/08/2015 19/09/2015 26/09/2015 16/10/2015 17/10/2015 18/10/2015 23/10/2015 31/10/2015 7/11/2015 18/12/2015

Vereniging Prinsenverkiezing Lèèglaaipers Après-ski Jumping La nuit bien cuit - Guimauves Afterwork Party Rock Zutendaal DJ met bal DJ met bal Terras Avondmarkt- Guimauves Jumping RC Bosscherhof Music Please Party Belunga 21-jarigenton Verjaardagsfuif Verjaardagsfuif Verjaardagsfuif Huntbal 2015 Feestje Haloween Dhydrations Santa Run-Guimauves

Plaats Posthalt Manège Bosscherhof Parochiecentrum Posthalt Voetbalterrein ZVV Militair vliegveld Militair vliegveld Parking Delhaize Manège Bosscherhof De Kaller Tent einde Munstersestraat TC Zutendaal Parochiecentrum De Kaller De Kaller De Kaller Posthalt Tennisclub De Kaller Kerkplein Wiemesmeer

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 83


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - FEESTELIJKHEDEN

FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN

Werkingskosten feesten en plechtigheden 2013 2014 Begroting Rekening Begroting Rekening 18.700,00

18.526,13

18.350,00

16.430,59

Huwelijksjubilea en andere huldigingen 2013 2014 Begroting Rekening Begroting Rekening 9.000,00

8.450,00

13.350,00

13.251,65

2015 Begroting Rekening 13.700,00

12.370,11

2015 Rekening Begroting 17.500,00

15.362,87

Receptie- en representatiekosten 2013

2014

2015

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

23.593,00

22.236,00

21.000,00

20.984,42

20.500,00

20.282,96

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 84


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - FEESTELIJKHEDEN

Subsidies voor straatfeesten Comité Buurtcomité Papendaal Buurtcomité Boogstraat Buurtcomité Eindstraat Buurtcomité De Boven Wiemesmeer Buurtcomité Graafgracht Buurtcomité Gebroek Buurtcomité Kattestaartstraat Buurtcomité Wevelstraat Buurtcomité Stalkerweg Buurtcomité Roelen Buurtwerking Daal Buurtcomité Boekweitstraat Buurtcomité Grotstraat Buurtcomité Eikenstraat Buurtcomité De Hovenstraat Buurtcomité Ossebergstraat Buurtcomité St.-Rochusstraat Buurtcomité Windmolenstraat Buurtcomité Venstraat - Het Kleine Blokje Buurtcomité Postesstraat Buurtcomité Pastoorsstraat Buurtcomité Kempenseweg Buurtcomité Besmer Buurtcomité Gagelstraat Buurtcomité Pastoor Peeterstraat TOTAAL

2013

2014

2015

200,00 100,00 100,00 175,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 92,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.167,39

200,00 100,00 0,00 200,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 0,00 9,98 0,00 2.009,98

200,00 100,00 0,00 200,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 25,00 200,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 200,00 53,00 100,00 2.278,00

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 85


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens – FEESTELIJKHEDEN

Grotere activiteiten

19/4 19/4 24, 25/4 26/4 26/4 30/4

Januari 1/1 16/1 18/1 30,31/1 31/1

Day After Party – Posthalt Nieuwjaarsreceptie gemeentepersoneel – PC Winterwandeling Stalkerschans – Lieteberg Bonte Avond – Kon. Fanfare Sint-Ursula – CC Kienavond

Mei

Februari ½ 1, 4, 6, 7, 8/2 5/2 cultuurcafé 6/2 8/2 13/2 14/2 15/2 22/2

Brigittaviering – Heemkundige Kring Bonte Avond – Kon. Fanfare Sint-Ursula – CC Infoavond ‘Hoe besparen op energie’ – Groen Zutendaal – Luisterplekken – Bib en Cultuur – Woushoeve Parochiecentrum Restaurantdag – PC Uitreiking Cultuurprijs – Dienst Cultuur – CC Machtsoverdracht carnaval – Raadzaal Plassenwandeling Papendaal – vtb-Kultuur Mosseldag volleybalsclub – Posthalt

Maart 6/3 8/3 13, 14, 18, 20, 21/3 ‘ 14/3 15/3 20/3 21/3 22/3 24, 28/3 29/3

Zutendaal in de Grote Oorlog 14-18 – vtb-Kultuur, Davidsfonds – CC Open Torendag Lieteberg Valse nonnen in het klooster’ – Zutendaals Theater – CC Quiz-je-wijzer – De Wonderwijzer – zaal Avdâq Tweedehandsbeurs – Gezinsbond – zaal Avdâq ‘La Nuit Bien Cuit’ – Les Guimauves – PC Mosseldag – Voetbalclub KFC – Kantine De Zwaluw Steakdag – ZVV - Kantine ZVV Nacht van de Geschiedenis – Davidsfonds & vtb-Kultuur – CC Paasbrunch – Gezinsbond – PC

9,10/5 13/5 13/5

Theatervoorstelling – TiTaTejater – CC Seniorenfeest 72-plussers – Kantine ZVV After Work Party – Les Guimauves – Posthalt

Juni 5, 6, 7/6 6/6 11/6 13/6 24/6 26, 27, 28/6 Vliegveld 28/6 gemeenteplein 28/6 28/6

Tentoonstelling - ‘t Zolderke – CC Rock Zutendaal – kantine ZVV Film ‘Tot altijd!’ – Dienst Welzijn – CC Luisterplekken – Jeroen Brouwers 75 – Cultuurdienst – CC After Exam Party – De Kaller Internationale meeting militaire voertuigen – Hell on Wheels – Mil. 18de Oosterzonnefeest – Residentie Oosterzonne – Parking Zonneconcert – Dienst Cultuur – Kiosk Schoolfeest – De Stapsteen

Juli 4/7 5/7 5/7 12/7 19/7 26/7

Vlaanderen Feest – Dienst Cultuur – Kiosk Vlaanderen Feest – buurtcomité Papendaal – pleintje Munstersestraat Zonneconcert – Okra – Kiosk Zonneconcert – Shantykoor – Kiosk Zonneconcert – De Porykes – Kiosk Zonneconcert - Danny Kerkhofs – Kiosk

Augustus

April ¾ 16/4

Aperitiefconcert – Berk & Brem – zaal Avdâq Restaurantdag – KSA – PC Theatervoorstelling – t@r-Sprankel – CC Erfgoeddag – Heemkundige Kring – Lieteberg Garageverkoop – Gezinsbond – Kom Op Tegen Kanker Lokale Helden – Jeugddienst – De Kaller

First Friday-Après-ski – De Kaller ‘Ondeugend ouder worden’ – Neos – PC

3/8 14/8

Avondmarkt – Zutendaalse Middenstand – Daalstraat en Vijverplein Kermis-Kaller-Party – De Kaller – Kiosk

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 86


31/10 15/8 15/8 15/8 28/8 30/8 30/8

Mariadag – Misviering en gebedstocht – Mariapark Kermis Zutendaal – Vijverplein 9de Halfoogsttreffen Oldtimers Zutendaal – De Blookberg Kampvuur – speelpleinwerking Wir-War – Jachthoornplein 100 jaar KSA – Nachtegalenstraat Kermis Wiemesmeer

September 6/9 7, 14, 21, 28/9 13/9 18/9 20/9 20/9

Familiedag VKSJ & KSA – De Gaal Opendeurdagen hobbyclub ‘Wij leren van elkaar’ – CC Open Monumentendag & Kunstmarkt – Witheren pastorie Startdag KSA – De Gaal Lekker Lokaal – Bioboerderij ’t Gebroek Mosselfestijn – Heidegalm – Posthalt

Oktober 4/10 4/10 11-16/10 16/10 16, 17, 18/10 18/10 20/10 23/10 23, 24, 25/10 30,31/10

Parels van de herfst – Lieteberg Opendeurdag Politie MidLim – Gemeentehuis Week van het Bos – Lieteberg Alvermannenkenstocht – Lieteberg 25 jaar jeugdhuis De Kaller Comedy Night – De Kaller Opendeurdag Volkskunstgroep ’t Klompke – De Blookberg Herfstfeest – Ver. Voor Alleenstaanden – PC Sint Hubertusfeesten Wiemesmeer Tentoonstelling Mia Jacobs – CC

Cultureel Allerheiligen weekend – CC BELEIDSDOMEIN 4 - Mens – FEESTELIJKHEDEN

November 1/11 2,3/11 3/11 7/11 8/11 11/11 13/11 20/11 20, 21, 22, 27, 28, 29/11 21/11 28, 29/11 29/11 29/11

Boekenbeurs & tentoonstelling Mia Jacobs – CC Halloween 2-daagse – TiTaTejater – zaal Avdâq Sint-Hubertusfeest – Jachthoornplein Halloweennight – Jeugddienst – CC Tweedehandsbeurs kinderartikelen – Gezinsbond – zaal Avdâq Herdenking Wapenstilstand WO1 – CC Voordracht ‘Het leven van Vesalius’ – Neos – De Lieteberg Heikleuterquiz – KSA – zaal Avdâq Theatervoorstelling – ’t Bemmelke – CC Pastadag KSA meisjes – De Gaal Restaurantdagen K ZVV – Kantine ZVV Jubileumconcert – Berk & Brem – zaal Avdâq Sinterklaasfeest – Gezinsbond – PC

December 1/12 2/12 12/12 13/12 18/12 19/12 19/12

Algemene vergadering Cultuur – CC Filmvoorstelling – Welzijn – CC Kerstmarkt Wonderwijzer Kerstmarkt – LSA – Kapelanij Santa Run Kerstmarkt – Les Guimauves – Kerkplein Wiemesmeer Filmvoorstelling – Gezinsbond – CC Kerstbenefiet – Hands Out - Posthalt

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 87


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - EREDIENSTEN

EREDIENSTEN BD 4.11 Het gemeentebestuur wil de organisatie van de erediensten verder ondersteunen binnen de financiĂŤle mogelijkheden van de gemeente. Gemeentelijke toelagen

Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Zutendaal Kerkfabriek Sint-Jozef Wiemesmeer

2013 63.571,00 51.513,00

2014 83.246,00 47.125,00

2015 39.390,00 58.341,00

Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Zutendaal Budget Totale ontvangsten Totale uitgaven

2013 254.957,00 309.988,00

2014 34.045,00 126.450,00

2015 818.690,00 904.480,00

Saldo

-55.031,00

-92.405,00

-85.790,00

2013 10.102,00 94.447,62

2014 34.310,00 95.600,00

2015 41.842,91 101.298,90

-84.345,62

-61.290,00

-59.455,99

Kerkfabriek Sint-Jozef Wiemesmeer Budget Totale ontvangsten Totale uitgaven Saldo

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 88


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens - ONDERWIJS

ONDERWIJS BD 4.12 Het gemeentebestuur wil een deugdelijk flankerend onderwijsbeleid voeren met gelijke voordelen voor alle scholen in Zutendaal.

Kunstonderwijs in Zutendaal (Filiaal KunstKoepel) Gemeentelijke academie voor Muziek en Theater Vrij basisonderwijs gemeente Zutendaal Op 19/1/2015 beslist het schepencollege om voor een bedrag van 500 EUR te participeren in het project: ontwikkeling van een nieuwe huisstijl en logo.

'De Parel' Schoolstraat 6 www.deparelzutendaal.be 089 61 11 57 e-mail info@vbszutendaal.be Schoolstraat 5 – 089 61 11 56 Eikenstraat 16 – 089 61 32 52 info@vbszutendaal.be VBS Wiemesmeer 'de Stapsteen' Jachthoornplein 4 www.destapsteenwiemesmeer.be T089 61 20 21 - info@destapsteenwiemesmeer.be Onafhankelijke ervaringsgerichte basisschool 'de Wonder-wijzer' Hoogstraat 41 www.de-wonder-wijzer.be 089 25 61 71 - info@de-wonder-wijzer.be Op 23/10/2015 was er een academische zitting ter gelegenheid van de definitieve erkenning van de school.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 89


DOMEIN 4 - Mens - ONDERWIJS

Cijfers kleuteronderwijs 2013

2014

2015

127 7 15

133 6 8

66 4 7

91 4 6

94 4 7

41 2 3

43 2 5

53 3 5

Cijfers basisonderwijs

Vrije Basisschool 'De Parel' aantal leerlingen aantal klassen aantal personeelsleden

137 6 15 Vrije Basisschool 'De Stapsteen'

aantal leerlingen aantal klassen aantal personeelsleden

2013

De Wonder-wijzer aantal leerlingen aantal klassen aantal personeelsleden

2014

2015

137 7 10 Vrije Basisschool, Schoolstraat 5 aantal leerlingen 71 aantal klassen 5 aantal personeelsleden 5 Vrije Basisschool, Jachthoornplein 4

132 7 10

118 6 6

79 5 5

95 6 6

aantal leerlingen aantal klassen aantal personeelsleden

141 6 12

130 6 12

130 6 12

63 3 5

64 3 7

62 3 6

Vrije Basisschool, Schoolstraat 6 aantal leerlingen aantal klassen aantal personeelsleden

de Wonder-wijzer aantal leerlingen aantal klassen aantal personeelsleden

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 90


DOMEIN 4 - Mens - WELZIJN

WELZIJN BD 4.13 PRIORITAIR Senioren actief laten deelnemen in onze samenleving. De vergrijzing van onze bevolking neemt alsmaar toe. Een goed ouderenbeleid is noodzakelijk. Voor de actieve senioren wordt gewerkt aan een degelijk vrijetijdsaanbod met oog voor sociale netwerken. Daarnaast biedt de gemeente ook ondersteuning aan de zorgbehoevende senioren in hun thuissituatie zodat ze zo lang mogelijk in de thuisomgeving kunnen blijven wonen. BD 4.14 Het bestuur streeft naar maximale kansen op gezond leven in een gezonde omgeving voor alle burgers. BD 4.15 Het gemeentebestuur wil zich inzetten voor de algemene gezondheid en het welzijn van de totale bevolking. Hiervoor wordt gezorgd voor een geĂŻntegreerd sociaal beleid in samenwerking met het OCMW om zo inwoners te sensibiliseren en te informeren via diverse kanalen, preventieve acties en projecten. Er worden nauwe contacten onderhouden met diverse organisaties die bezig zijn met welzijn.

ALGEMENE VOORZIEN INGEN GEZINSHULP Geboortepremies Toelage I.G.L. Premie Voorhuwelijkssparen Toelage aan Stelimo Toelage Limburg Helpt

2013

2014

2015

1.425,00 1.409,00 315,28 744,00 175,00

1.600,00 1.421,80 142,65 744,00 0,00

3.362,50 1.284,84 114,52 744,00 0,00

Vanaf september 2015 wordt gewerkt met cadeaubonnen ZMV voor geboortes.

GEHANDICAPTENZORG De gemeente is aangesloten bij I.G.L. In 2015 werd er een jaarlijkse bijdrage van â‚Ź 1.284,84 gegeven aan deze intercommunale.

Onthaalgezinnen Landelijke Kinderopvang vzw organiseert kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar via verschillende formules; * voor kinderen tussen 0 en 3 jaar: dagopvang bij onthaalouders * voor kinderen tussen 3 en 12 jaar: opvang buiten schooluren. Waar? Het secretariaat van de Landelijke Kinderopvang vzw, is gelegen te Maasmechelen, Binnenhof 2 bus 1, 3630 Maasmechelen. T: +32 89 61 51 87 (telefonisch spreekuur: elke woensdag tussen 9 en 12 uur) F: +32 89 61 51 89 of via helpdesk 070 24 60 41 van 9 tot 14 uur. mail:LKOzutendaal@landelijkekinderopvang.be of limburg@landelijkekinderopvang.be.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 91


DOMEIN 4 - Mens - WELZIJN

ACTIVITEITEN WELZIJN Andere en/of samenwerking met gemeentelijke diensten Welzijnsraad - vergaderingen: 7/1 - 11/2 - 4/3 - 1/4 - 6/5 - 3/6 - 9/9 - 4/11 - 9/12. - voorbereiding vergaderingen: uitnodiging + verslag - uitstap met de leden: 4/10 (bezoek OCMW/Sociaal Huis Zutendaal + IBO Pierewiet)

Senioren - seniorenfeest (13/5): voorbereiding - wekelijkse computeroefenmomenten coördineren - organisatie & voorbereiding 7de Zutendaalse Sporteldag (6/10)

Gezondheid/Preventie - plantjesverkoop 'Kom op tegen Kanker': 18 & 19/9 - teksten voor de Oosterzon en de gemeentelijke website (maandelijks) - wekelijkse fruitactie personeel - gezondheidswandelingen coördineren & promoten, organisatie lokale trefdag (27/2), deelname provinciale trefdag (10/11) - Gezonde Gemeente: acties & overleg - Logo-werking: extra overleg: 9/1, regionaal ambtenarenoverleg: 11/6 & 22/10

Vorming - office 2013 - sociale kaart: 27/10: provinciehuis

- ‘Kansen voor kinderen’: voorbereiden van project: overleg op 23/3 - 1/6 - 30/6 21/9 - 20/11 - 30/11 - opvolgen van MTB- netwerk & -routes: overleg intergemeentelijk op 29/10 (Lanaken) - relatiegeschenken gemeente - voorbereiding en organisatie kleuterkampen 2015: paasvakantie (13 t/m 17/4), zomervakantie (27 t/m 31/7) - wandelzoektocht basisonderwijs Zutendaal: 22/5 - voorbereiding en organisatie ‘boterhammen in ’t groen’: 12/6 - 26/6 - 10/7 - 24/7 7/8 - 21/8 - grabbelpas: ‘gezond kokkerellen met kinderen’: 6/7 - PDPO- project: overleg op 5/8 en voorbereiding binnen het project van volkstuintjes (4/11) - Lekker Lokaal (20/9): onthaalmedewerking, voorbereiding & overleg op 30/6 & 9/7, evaluatie (30/9) - opmaak besluiten & vergunningen voor wandeltochten, ruiter- en koetsentochten, paardenmarathons, triatlons, doortochten,… - (sport)verzekeringen (ISB en Bloso), vrijwilligersverzekeringen (provincie) - start2Run: maart 2015 - BBC: evaluatie, doelstellingen - medewerking Vurige Hoop (: overleg op 6/1 - 3/2 - 17/9

Huis van het kind - maandelijkse ontmoetingsmomenten jonge ouders & kinderen van 0-3 jaar

Acties - maandelijkse dorpsrestaurants - GAOZ- project darmkankerpreventie 2016: voorbereidingen & overleg: 19/3 - project ‘Later begint vandaag’: acties mei & juni - AED- opleidingen voor inwoners ikv ‘Zutendaal Hartveilig’ (ism Rode Kruis) - organisatie yogalessen voor- en najaar 2015 - voorbereidingen pilateslessen 2016

- overleg & voorbereidingen: 6/2 - 23/2 - 27/3 - 27/5 - 29/6 - 7/8 - 16/9 - 13/10 18/11 - Lokaal Overleg Kinderopvang: vergaderingen op 17/3 & 20/10, lezing Claire Wiewauters (14/10) - overleg op regelmatige basis met Opvoedingswinkel Genk (CampusO3)

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 92


DOMEIN 4 - Mens - WELZIJN

VERPLEEG- EN VERZORGINGSINSTELLINGEN Residentie Oosterzonne Op 27 maart 1998 nam het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap het besluit om het rusthuis “Residentie Oosterzonne”, Nieuwstraat 4-6 te 3690 Zutendaal, beheerd door de vzw “Foyer De Lork”, Molenstraat 153 te 3570 Alken, te erkennen met DOMEIN 4- Mens - WELZIJN ingang van 15 augustus 1997 tot 1 september 2000 voor maximaal 38 woongelegenheden, waarvan 8 woongelegenheden voor demente bejaarden. Bij besluit van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 24 november 2000 werd de erkenning onder nummer PE 2059 van het rusthuis “Residentie Oosterzonne”, verlengd met ingang van 1 september 2000 tot 1 september 2005 voor maximaal 38 woongelegenheden. Het besluit van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 10 november 2003 voorziet een erkenning van de capaciteitsuitbreiding van het rusthuis ‘Residentie Oosterzonne’ met 4 woongelegenheden. 12 service-flats voor senioren, ter plaatse Nieuwstraat - Vergunning dd. 27/09/2004. * Uitbreiding van een woon-zorgcentrum voor bejaarden met 31 kamers - Vergunning dd. 17/10/2011. * Uitbreiding in oktober 2015 van 45 woongelegenheden (25 RVT-bedden en 20 ROB-bedden) naar 61 woongelegenheden (25 RVT-bedden en 36 ROB-bedden).

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 93


DOMEIN 4 - Mens - ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING BD 4.16 De Zutendaalse ontwikkelingssamenwerking is gericht op het bevorderen van duurzame menselijke ontwikkeling. Dat doel wordt nagestreefd door organisaties te ondersteunen die de armoede bestrijden en de democratie en de rechtsstaat trachten te versterken. Er worden acties ondernomen om informatie te verstrekken en de Zutendaalse bevolking te sensibiliseren. Op de gemeenteraad van 26 februari 2015 werd beslist om projectsubsidiereglement ontwikkelingssamenwerking vast te stellen. Omdat de zogenaamde 4e pijler (initiatieven van particulieren) binnen ontwikkelingssamenwerking steeds belangrijker wordt - en het stimuleren hiervan ook een van de doelstellingen is - was het aangewezen om een reglement uit te werken. Dit laatste is ook één van de doelstellingen van onze beleidsnota. Op basis van het advies van een comité (Diensten jeugd, ontwikkelingssamenwerking, aangevuld met schepen van ontwikkelingssamenwerking) werd het college gemachtigd om de aanvragen goed te keuren. In 2015 werden 4 aanvragen ingediend en ook goedgekeurd.

Karibu in Kigoma, Tanzania – aanvrager: Annemie Pinna De doelstellingen van het project Karibu: het helpen uitbouwen van een kleuterschool en zoveel mogelijk (straat)kinderen gaan aansporen om naar school te gaan. Op 30 maart 2015 verleende het college van burgemeester en schepenen de maximum subsidie van 300 EUR aan het project Karibu. Micro-Jardin in de ViaVia van Dakar (Senegal) - aanvrager: Gust Michels De doelstellingen van het project Micro Jardin ViaVia: het helpen uitbouwen van micro-jardins bij kansarme bewoners om op die manier deze families gezonde groenten te leren kweken. Op 9 juni 2015 verleende het college van burgemeester en schepenen de maximum subsidie van 300 EUR aan het project Micro-Jardin.

Rumonge in Kigoma, Tanzania – aanvrager: Ludo Bijnens Rumonge is een centrum waar jongeren met een auditieve beperking opgeleid worden in een bepaald vak zoals schrijnwerkerij, metselen, schilderen, lassen, elektriciteit… Met dit project willen ze het centrum op verschillende manieren ondersteunen: opleiden jongeren, opleiden lesgevers, aankoop materialen. Op 17 augustus 2015 verleende het college van burgemeester en schepenen de maximum subsidie van 300 EUR aan het project Rumonge. “Sharing minds, changing lives”: diverse lopende projecten in Jimma (Ethiopië) – aanvrager: Niels Stulens Op 21 december 2015 verleende het college van burgemeester en schepenen de maximum subsidie van 300 EUR aan Sharing minds, changing lives. Noodhulp

Cycloon Pam De gemeente Zutendaal toonde zijn solidariteit met de bevolking van de Vanuatu archipel. Er werd een bedrag van 315 EUR gestort op het rekeningnummer BE31 0000 0000 5555 van UNICEF voor de aanschaf van 1500 dosissen vaccins. (gemeenteraad 28 mei 2015) Aardbeving Nepal De gemeente Zutendaal wil zijn solidariteit te tonen met de bevolking van Nepal. Daartoe wordt een bedrag van 300 EUR gestort op het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212 van het Consortium 12-12. (gemeenteraad 28 mei 2015) Campagnes Op 28 december 2015 verleende het college van burgemeester en schepenen toelating aan Vredeseilanden voor de verkoop van gadgets in de gemeente op 15,16 en 17 januari 2016.

JAARVERSLAG 2015 GEMEENTE ZUTENDAAL - 94

Profile for Gemeente Zutendaal

Gemeente Zutendaal - jaarverslag 2015  

Gemeente Zutendaal - jaarverslag 2015  

Advertisement