Page 1

JUNI 2016

maandelijks infoblad uitgegeven door het gemeentebestuur van Zutendaal

OPENING RECREATIEGEBIED PAPENDAALHEIDE ZONDAG 5 JUNI • 13 TOT 18 UUR

Gezocht: Creatievelingen (p. 3) Wegenwerken Boogstraat (p. 6) Milieuwegwijzer (p. 7) Bibliotheek (p. 8)

www.zutendaal.be Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smits Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal

DOSSIER: Recreatiegebied Papendaalheide (p. 4-5)

Eet lokaal, Denk globaal (p. 8) Gemeentelijke activiteiten (p. 9-11) UiTinZutendaal (p. 12-13) de Oosterzon juni 2016

Terugblik (p. 14-15)

1


OPENINGSUREN DIENSTEN Gemeentehuis Oosterzonneplein 1 tel. 089 62 94 20 informatie@zutendaal.be maandag - vrijdag: 9 tot 12 uur woensdag: 14 tot 18 uur Containerpark Langendijkstraat 17 tel. 0479 22 81 86 dinsdag - vrijdag: 8.30 tot 12 uur en 12.30 tot 15.30 uur Van 30/3 t.e.m. 26/10 is het containerpark op woensdag geopend van 11.30 tot 19 uur (zomeruur). zaterdag: 8.30 tot 12 uur en 12.30 tot 15 uur

Beste inwoners van Zutendaal

Op 5 juni stellen we trots het nieuwe recreatiegebied Papendaalheide voor. Dit ontginningsgebied werd onlangs omgevormd tot een ruimte voor surfers en zeilers, vissers, duikers, BMX’ers en wandelaars. We zijn ervan overtuigd dat dit gebied een meerwaarde is voor het toerisme en de horeca in onze gemeente. Deze trekpleister zorgt voor een uitbreiding in het aanbod voor toeristen en bezoekers. Als groenste snoepje van Vlaanderen willen we uiteraard ook blijvend investeren in het groen in onze gemeente. Daarom staat naast recreatie ook natuurontwikkeling centraal in deze zone. Bovendien vormt Papendaalheide de stapsteen tussen toegangspoort Lieteberg en Kattevennen van het Nationaal Park. Dankzij de goede samenwerking tussen de gemeentelijke diensten, de betrokken verenigingen en enthousiaste vrijwilligers kan dit gebied zich in de toekomst ten volle ontwikkelen. Op zondag 5 juni nodigen we alvast alle inwoners uit om een kijkje te komen nemen. Er staat die dag van alles op het programma. U maakt kennis met de verschillende troeven en sporten en er zijn verschillende workshops, demonstraties, kinderanimatie,… U vindt het volledige programma op pagina 4-5. U bent van harte welkom.

Uw burgemeester Jef Bobbaers

Bibliotheek Oosterzonneplein 6 tel. 089 62 94 58 bibliotheek@zutendaal.be dinsdag & vrijdag: 18 tot 20 uur woensdag: 14 tot 18 uur zaterdag: 10 tot 12 uur Toeristisch hoofdkantoor Bezoekerscentrum Lieteberg Stalkerweg tel. 089 25 50 60 toerisme@zutendaal.be van Pasen tot Allerheiligen dagelijks: 10 tot 19 uur van Allerheiligen tot Pasen dagelijks: 10 tot 17 uur OCMW-Sociaal Huis Daalstraat 2 tel. 089 62 38 60 sociaalhuis@zutendaal.be De zitdagen per dienst vind je terug op www.zutendaal.be PWA Daalstraat 2 (gebouw OCMW-Sociaal Huis) tel. 089 62 38 67 pwazutendaal@telenet.be maandag & vrijdag: op afspraak dinsdag & donderdag: 9 tot 12 uur, namiddag op afspraak woensdag: 9 tot 12 uur Zitdag burgemeester Iedere woensdag van 16.30 tot 17.30 uur op het gemeentehuis. Gemeenteraad Op donderdag 30 juni om 20 uur vindt de volgende gemeenteraadszitting plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en iedere inwoner kan deze bijwonen. Mits naleving van enkele afspraken kan je er ook zelf het woord voeren. De zittingen verlopen volgens het reglement van de gemeenteraad. Raadpleeg dus eerst het reglement op www.zutendaal.be onder de rubriek ‘Gemeenteraad’. Vanaf acht dagen voor de gemeenteraad vind je hier ook de vergaderagenda terug. College van burgemeester en schepenen Het schepencollege vergadert wekelijks op maandag om 18 uur in de schepenzaal. Deze zitting is niet openbaar.

2

de Oosterzon juni 2016


Goed om weten

GEZOCHT Zutendaalse creatievelingen voor KUNSTMARKT in september In het kader van Open Monumentendag organiseert het gemeentebestuur voor de tweede maal een kunstmarkt in de tuinen van de Witherenpastorie op zondag 11 september. Op deze unieke locatie kan je niet enkel kuieren op de kunstmarkt. Op het programma staan ook een zuiders terras, muzikale omlijsting, animatie en (kunst)workshops voor kinderen. Meer info krijg je via de Oosterzon van september.

Ben je een creatieveling en wil je graag je kunstwerken tonen aan de buitenwereld? Stel je dan vόόr 30 juni kandidaat voor een plaatsje op de kunstmarkt. Het aantal deelnemers is beperkt. Meer info? Suzanne Martens, 089 62 94 33, suzanne.martens@zutendaal.be

Zitdag belastingaangifte Woensdag 8 juni van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 15.30 uur Kom op woensdag 8 juni langs bij het OCMW/Sociaal Huis voor je belastingaangifte. De ambtenaar van de federale overheidsdienst Financiën registreert je aangifte meteen digitaal en je ontvangt onmiddellijk een bewijs van aangifte. Past deze datum niet voor jou? Dan kan je vanaf 1 juni terecht bij een ambtenaar van de controledienst Genk (Dieplaan 12), op werkdagen van 9 tot 15 uur. De uiterste datum om je belastingaangifte in te dienen is 30 juni 2016.

Vergeet niet om volgende documenten mee te brengen: • je identiteitskaart; • het aangifteformulier en het voorbereidend document bij de aangifte; • aanslagbiljet van vorig jaar; • overzicht van je gezinssituatie; • inkomstenfiches; • attesten en diverse overzichten (hypothecaire lening, levensverzekering, gift, pensioensparen, kinderopvang, dienstencheques, PWA-cheques, onderhoudsgeld, …); • aanslagbiljet van de onroerende voorheffing; • je factuur en betalingsbewijzen over energiebesparende maatregelen. Meer info? Federale overheidsdienst financiën, 02 575 21 80

de Oosterzon juni 2016

3


Dossier

RECREATIEGEBIED

PAPENDAALHEIDE

Het ontginningsgebied tussen de parking van de surfclub en de Genkerweg (18,62 ha) werd zopas omgevormd tot een recreatiezone met ruimte voor vissers, duikers, BMX’ers en wandelaars. Naast zachte recreatie is ook de natuurontwikkeling hier erg belangrijk. Bovendien vormt Papendaalheide de stapsteen tussen toegangspoort Kattevennen en toeganspoort Lieterberg van het Nationaal Park Hoge Kempen.

MASTERPLAN PAPENDAALHEIDE In 2012 werd het masterplan voor de herbestemming van het gebied rond de Papendaalse plassen goedgekeurd. Hiermee werd de eindbestemming van de plassen en omgeving vastgelegd. In dit plan staan zachte recreatie en natuurontwikkeling centraal. In het verlengde van de bestaande surf- en zeilmogelijkheden werd er daarom gekozen om de ruimte uit te bouwen voor andere watersporten. Het natuurgebied vraagt natuurlijk ook om wandelrecreatie. De ligging tussen de twee toegangspoorten Lieteberg en Kattevennen van het Nationaal Park zorgt ervoor dat er ook langere wandeltochten mogelijk zijn. De zone leent zich verder ook perfect voor de uitbouw van het langgevraagde BMXparcours.

4

de Oosterzon juni 2016

ZACHTE RECREATIE Surfen & Zeilen De plas werd in het verleden grotendeels gebruikt door de surf- en zeilclub VVW Zutendaal. Door de komst van het masterplan en de financiële samenwerkingsovereenkomst met de gemeente kon de club een nieuwbouwproject realiseren. In mei openende deze vereniging haar nieuwe clubhuis. Duiken De vijver die het dichtst tegen de Genkerweg ligt, is de duikplas. Deze heeft een oppervlakte van 5,2 ha en het diepste punt ligt op maar liefst 20 meter. Er werd een nieuwe helling en een drijvende steiger aangelegd. Duikvereniging De Kyn kan hier haar activiteiten uitbouwen en zorgde voor de inrichting met duikattributen onder water. De gemeente voorziet nog een schuilhut in de stijl van het Nationaal Park.

Vissen De middelste vijver in het gebied wordt een visvijver voor recreatieve vissers. De gemeente Zutendaal vergrootte de oppervlakte van deze vijver (2,4 ha) en legde samen met de visclub vijf steigers en acht visplaatsen aan. De voorbije weken werd hier reeds enkele honderden kilo’s vis opgezet. VZW De Zutendaalse Vissers zal deze vijver uitbaten en beheren.


OPENING RECREATIEGEBIED ZO 5 JUNI • 13 TOT 18 UUR Demonstraties & workshops SURFEN & ZEILEN • DUIKEN • VISSEN • BMX • WANDELEN Knutselworkshop Kinderanimatie Schaapsherder … Je vindt het volledige programma op de achterzijde van deze Oosterzon. Meer info? Dienst sport, 089 62 94 39, sportdienst@zutendaal.be

NATUUR, WANDELEN EN UITKIJKPUNT Door de herbestemming groeit het gebied opnieuw uit tot wandellocatie. De wandelinfrastructuur, het meubilair, infoborden en toegangspoort kregen dezelfde uitstraling als die van het Nationaal Park.

doorbraken naar aanleiding van haar tienjarig bestaan. Het panoramische uitkijkpunt vormt een rustpunt met een adembenemend zicht op de vijvers en de mooie omgeving.

Papendaalheide vormt de verbinding, oftewel 'stapsteen', tussen toegangspoorten Kattevennen en Lieteberg van het Nationaal Park Hoge Kempen. Je kan kiezen voor lange wandelingen of een kortere wandellus. Papendaalheide werd door het Nationaal Park geselecteerd als één van de

De fauna en flora in dit gebied zijn nog in volle bloei. Vzw De Winning stak de handen uit de mouwen om het gebied te doen floreren. Zo werd er 1 ha klaargemaakt voor heideontwikkeling. Ook de rietkragen op de visvijver zorgen voor een thuis voor watervogels.

BMX’en Naast ruimte voor watersporten was er ook plaats om een BMX-pumptrack uit te bouwen. Dit parcours is zowel geschikt voor ervaren rijders als voor jonge kinderen en beginnende rijders. Het parcours werd mooi geïntegreerd in het gebied en zorgt zo voor een toegevoegde waarde. Het concept voor dit parcours werd bedacht door de speciale stuurgroep en de gemeentelijke diensten jeugd en sport. Voor de aanleg en de verdere uitwerking staken de technische dienst en vrijwilligers, Bengt Bossaerts (uit Zutendaal) en Yves Conings de handen uit de mouwen.

OPGELET! Zwemmen niet toegelaten! Omwille van veiligheidsredenen is het in recreatiegebied Papendaalheide niet toegelaten om te zwemmen. De vijvers zijn te diep en er zit een natuurlijke stroming in het water die gevaarlijk kan zijn. Stroming en plotselinge diepte kunnen zorgen voor onverwachte temperatuurswisselingen in het water. Zwemmers kunnen hierdoor last krijgen van ernstige kramp en raken in het ergste geval zelfs onderkoeld. Dat maakt het lastig of zelfs onmogelijk om verder te zwemmen, met alle gevolgen van dien. De politie zal op geregelde tijdstippen controles hierop uitvoeren. Een boete kan oplopen tot 250 euro.

de Oosterzon juni 2016

5


Goed om weten

WEGENWERKEN BOOGSTRAAT Op 17 mei startten de wegenwerken aan de Boogstraat. De bedoeling hiervan is de wateroverlast, bij hevige regenval, aan te pakken. De nieuwe weg wordt voorzien van infiltratieputten en een kantstrook met watergootjes. Tot slot wordt het wegdek bestreken. Gedurende de werken is de Boogstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. De werken gebeuren in twee fases zodat de bewoners hun woning kunnen bereiken tijdens de werken en nemen ongeveer 30 dagen in beslag. Indien het weer het toelaat, zijn deze werken nog voor het bouwverlof beëindigd.

De werken werden geraamd op 200.000 euro incl. btw. Het schepencollege keurde het voorstel tot gunning aan de goedkoopste inschrijver, ‘Martens Wegenbouw’ voor een bedrag van 146.042,33 euro incl. btw goed. Meer info? Technische dienst, 089 62 94 25, oliver.vaes@zutendaal.be

Veeg jij je stoep of fietspad al? Wist je dat je de berm, stoep, het fietspad… voor je woning als goede huisvader of –moeder dient te beheren? Samen met jou kunnen we het groenste snoepje van Vlaanderen mooi proper houden. Veeg de stoep even mee, borstel je kiezeltjes van het fietspad af en houd deze onkruidvrij of gooi eens een emmer water over het fietspad. Zo blijft er voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers en je bewijst je postbode ook een dienst. Meer info Technische dienst, 089 62 94 25, oliver.vaes@zutendaal.be

Wespen! Weg ermee? Wespen zijn nuttige insecten. Deze nuttige diertjes vormen soms een gevaar en dan wordt het nest vernietigd. Omdat wespen op zoek gaan naar een veilige en warme plek, vind je wespennesten meestal terug op vervelende en moeilijk te bereiken plaatsen, zoals rolluikkasten, in de spouwmuur, op zolder, enzovoort. Heb je een wespennest ontdekt? Dan kan je via www.bwol.be een aanvraag doen zodat de brandweer kan langskomen om het wespennest te verwijderen. Deze interventie kost 30 euro per nest. Betaling gebeurt via bancontact. Je kan dit ook telefonisch aanvragen. Meer info Brandweerzone Oost-Limburg, 089 65 33 33, www.bwol.be

6

de Oosterzon juni 2016


Goed om weten

milieuwegwijzer

Zondagsrust In Zutendaal is er een reglement dat aandacht vraagt voor rust en stilte op zon- en feestdagen. Het gebruik van kettingzagen, grasmachines, grasblazers, … is op die dagen verboden vanwege het lawaai dat dergelijke apparaten verspreiden. Houd dus rekening met je buren en respecteer deze stilte.

Taxusinzameling containerpark Net als de voorbije jaren neemt de gemeente Zutendaal samen met de afvalintercommunale Limburg.net deel aan de taxusinzameling voor de strijd tegen kanker. Van zaterdag 4 juni tot en met zaterdag 3 september kan je met je apart ingezamelde taxus terecht op het containerpark. Zorg dat je zuiver en vers snoeisel aanlevert. Hiermee steun je een aantal projecten in de strijd tegen kanker. Het loont zeker de moeite om mee te doen.

Openbaar onderzoek RUP Muggenbergplas

Zutendaal fairtradegemeente Onlangs hernieuwde de gemeente Zutendaal haar engagement als fairtradegemeente. Hiermee wil het bestuur eerlijke handel ondersteunen, niet alleen in het Zuiden maar ook in het Noorden. Eerlijke handel is immers een belangrijk onderdeel van een duurzame manier van produceren en consumeren. En het is net daarop dat de gemeente wil inzetten. Eerlijke handel betekent op de eerste plaats dat iedereen die meewerkt aan de productie of het verhandelen van een product correct behandeld en vergoed wordt. Dat stimuleert de aandacht voor het milieu bij het maken, verpakken, vervoeren en gebruiken van de geproduceerde goederen. Dit komt de duurzaamheid ten goede en aldus ook het klimaat. Vandaar dat de gemeente de laatste jaren inzet op projecten die eerlijke handel voor boeren in het Zuiden en het Noorden, korte keten, het beperken van de voedselkilometers, seizoensgebonden eten en duurzame landbouw stimuleren.

De screeningsnota en beslissing milieueffectrapportage RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Muggenbergplas (dossier SCRPL15156) liggen van maandag 30 mei tot en met maandag 28 juni 2016 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening of kunnen geraadpleegd worden op de website van MER Vlaanderen (www.mervlaanderen.be).

Data om te onthouden dinsdag 14 en 28 juni: ophaling bordeauxkleurige en blauwe zakken • dinsdag 7 en 21 juni: lediging groene containers woensdag 29 juni: ophaling oud papier en karton • donderdag 2 juni: grofvuilophaling (aanmelden bij Limburg.net en sticker plakken)

Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be

de Oosterzon juni 2016

7


Goed om weten BIBLIOTHEEK Openingsuren: dinsdag van 18 tot 20 uur woensdag van 14 tot 18 uur vrijdag van 18 tot 20 uur zaterdag van 10 tot 12 uur.

Thema in de kijker: Reizen

Vakantietijd. Wie binnenkort op reis vertrekt of reisplannen heeft kan in de bibliotheek inspiratie vinden in het rijk aanbod reisgidsen.

(H)EERLIJK, DUURZAAM EN LOKAAL

Eet lokaal, denk globaal Onder de noemer ‘Eet lokaal, denk globaal’ werkt de gemeente Zutendaal verschillende projecten uit rond duurzame land- en tuinbouw, gezond en lokaal geproduceerde voeding, eerlijke handel in Noord en Zuid,…

Lezing Het menselijke lichaam als auto

Onderhoudstips voor comfortabel en lang rijplezier. Donderdag 9 juni • 20 uur • De Kapelanij (Vijverplein 5) Tijdens deze inspirerende lezing geeft welzijnscoach Geert Wels op een eenvoudige manier inzicht in de werking van ons lichaam. Hij maakt de vergelijking tussen hoe een auto werkt en de werking van ons lichaam. Zo komt hij tot de confronterende vaststelling dat sommigen beter zorg dragen voor hun auto dan voor hun eigen lichaam. Geert zet je aan het denken en geeft tips om beter zorg te dragen voor je eigen lichaam. Hij legt uit hoe je door ‘goed te tanken’ je lichaam veel beter in balans kan brengen, met meer energie en minder last van kleine kwaaltjes als gevolg. Een aanrader voor iedereen die zijn gezondheid lief heeft. Meer info en inschrijvingen? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be

Lerarenkaarten: Nog niet afgehaald?

Spring dan snel binnen in de bib vóór 30 juni, zodat je in de zomervakantie kan genieten van de kortingen met je lerarenkaart.

Finissage expo oeuvre Jeroen Brouwers op zondag 12 juni in de bib

Onder de vlag van Luisterplekken vindt de feestelijke afsluiting van de expo van het oeuvre van Jeroen Brouwers plaats om 10.30 uur in de bib. Naast enkele verhalen van Brouwers worden ook teksten over Brouwers en zijn werk gelezen. Boekenhandelaar René Franken van antiquariaat Demian spreekt o.a. over de collectie van Brouwers die door Zutendaal werd aangekocht. Het geheel wordt opgeluisterd met gepaste muziek. De tentoonstelling en de Brouwersfoto's van Jolanda Swennen zijn die dag nog te bekijken. De inkom is gratis en reserveren is niet nodig. Meer info? Dienst cultuur, cultuur@zutendaal.be of luisterplekken@gmail.com

Tip van de bib: Op schattenjacht met Vlieg

Tijdens de zomermaanden kan je in de bib weer deelnemen aan een leuke schattenzoektocht van Vlieg. Kinderen gaan met het thema “zie je wat ik zie?” op zoek naar de schatkist van Vlieg en maken op een speelse manier kennis met de bib.

Voorlezen in de bib

Onze voorleesvrijwilligers zorgen weer voor de fijnste zaterdagvoormiddagen in de bib. Op 9, 16 en 30 juli en op 6, 13 en op 27 augustus wordt er voorgelezen en geknutseld voor kindjes van 4 tot 7 jaar. Zorg dat je erbij bent. Info in de bib. Meer info? Bibliotheek, 089 62 94 58, bibliotheek@zutendaal.be Reisgidsen in de bib:

8

de Oosterzon juni 2016


Gemeentelijke activiteiten

BOTERHAMMEN IN HET GROEN Na het succes van vorig jaar zijn er ook in 2016 weer de Boterhammen in het groen. Het Vonderpark, De Dorper Bemd, de Dalerschans, het Mariapark en het Sint-Hubertusplein vormen afwisselend tweewekelijks de locatie waar je kan samenkomen om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met deze groene oases. Boterhammen in het groen vindt enkel plaats bij mooi weer. Onderstaande data zijn onder voorbehoud van weersomstandigheden

Zonneconcerten

Zondag 26 juni + elke zondag in juli 11 tot 14 uur • Kisok gemeentehuis Kom gezellig een aperitiefje drinken terwijl je luistert naar fijne muziek en een babbeltje slaat met dorpsgenoten. Op 26 juni vindt tijdens de pauze de prijsuitreiking plaats van de actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’.

Noteer dus alvast onderstaande data in je agenda om 12.15 uur: › Vr 17/06 Vonderpark (langs de Vonderstraat) › Vr 1/07 Mariapark (langs de O.-L.- Vrouwestraat) › Vr 15/07 Sint-Hubertusplein (hoek Postesstraat-Kempenseweg) › Vr 29/07 Dorper Bemd (via Heibergstraat) › Zo 14/08 Dalerschans (samen met SCHans ANderS) › Vr 26/08 Mariapark (langs de O.-L.- Vrouwestraat) Meer info? Dienst milieu, welzijn en cultuur, 089 62 94 52 › Zo 26/06 › Zo 3/07 › Zo 10/07 › Zo 17/07 › Zo 24/07 › Zo 31/07

The Heartbreakers Neet sjoen mèr hel! Kidsband Splash! The Memories Duo Ambro De Porijkes

Meer info? Dienst cultuur 089 62 94 50, cultuur@zutendaal.be

SCHans ANderS FEEST VOOR EN DOOR ZUTENDAAL

SCHans ANderS 14 augustus 2016 Zutendaal Dalerschans · Daalstraat Vanaf 14 uur www.zutendaal.be

Zondag 14 augustus • vanaf 14 uur • Dalerschans Kom toevlucht en verschansing zoeken op dit dorpsfeest. Laat je meevoeren door theater, muziek en verhalen. Dion Art bouwt in de week van 3 tot 9 augustus een kunstwerk op de schans. Hiervoor zoeken we nog helpende handen, maar heb je vooral zin in gezelligheid, een beetje knutselen en wil je graag mee bouwen aan een kunstwerk? Laat dan van je horen! Meer info? Dienst cultuur, 089 62 94 50, cultuur@zutendaal.be

de Oosterzon juni 2016

9


Gemeentelijke activiteiten Regionale sporteldag voor 50+

As • Dilsen-Stokkem • Lanaken • Maasmechelen • Zutendaal Donderdag 16 juni • 9.30 - 16.30 uur • Sporthal ‘De Spil’ Dilsen-Stokkem Kom mee sportelen en kies uit meer dan 25 sporten: van petanque tot yoga en van zumba tot café boogie. Er wordt busvervoer voorzien vanuit Zutendaal. De prijs voor de sporteldag (inclusief sporten, verzekering, busvervoer en taart) bedraag 5 euro. Meer info en inschrijving (voor 1 juni)? Dienst sport, 089 62 94 52, sportdienst@zutendaal.be

Iedereen doet mee! Kansen voor alle kinderen Vrijdag 10 juni • 20 uur • Cultuurcentrum

Een jaar geleden werd het startsein gegeven aan het nieuwe project ‘Samen voor meer kansen voor alle Zutendaalse kinderen’. Hieruit groeide ook een sociaal netwerk waarbinnen de partners inzetten op meer kansen voor alle kinderen bij deelname aan vrijetijdsactiviteiten, maar ook acties uitwerken om mogelijke drempels weg te werken op maat van het kind en/of gezin. Wil je graag meer weten over het project of je engagement als partner ondertekenen via het charter? Kom dan zeker naar de infoavond. Hier wordt ook de nieuwe vrijetijdsgids geïntroduceerd. Meer info en inschrijven? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be

Dorpsrestaurant Dinsdag 21 juni Parochiecentrum Zutendaal

Voor slechts 7 euro geniet je onder het motto ‘ontmoeten en eten’ van een lekker driegangenmenu. De maaltijd wordt geserveerd tussen 12 en 13 uur. Reserveren kan van 1 tot 18 juni. Menu

∙ Tomaten-groentensoep ∙ Stoofvlees met spinaziepuree ∙ Vers fruit

Betalen en inschrijven doe je steeds op voorhand bij het onthaal van het OCMW, de dienst vrije tijd of de bibliotheek. Laat ook weten welk soort menu je wenst: vegetarisch, zoutloos of diabetes. Schreef je in maar kan je er toch niet bijzijn, meld dit dan tijdig. Meer info? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be

10

de Oosterzon juni 2016

Vrije Iederee tijdsgids n doet mee

Levensloop 2016 Met de eerste editie van Levensloop 2015 in Genk, i.s.m. de Stichting tegen Kanker, wist men iets meer dan 6.000 volwassenen en kinderen bij elkaar te brengen om de strijd aan te gaan tegen kanker. Teams lossen mekaar af gedurende 24 uren, tijdens een estafette rond een parcours. Wil je deelnemen in 2016? Stel alvast je team samen en neem een kijkje op www.levensloop.be/relays/genk-2016. De volgende editie vindt plaats op 15 en 16 oktober. Meer info? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be


Gemeentelijke activiteiten

ZOMERACTIVITEITEN VOOR KINDEREN Ook deze zomer zorgen de gemeentelijke jeugd- en sportdienst voor een leuk zomerprogramma. De folder met het volledige aanbod wordt op 27 mei op de scholen uitgedeeld en gepubliceerd op de website. Inschrijven kan via www.zutendaal.be vanaf maandag 30 mei om 9 uur.

Grabbelpas

De jeugddienst stippelt een leuke kalender boordevol Grabbelpasactiviteiten uit. Het overzicht publiceren we in de volgende Oosterzon.

Kampen

Er zijn dit jaar vier verschillende kampen. • Krekeldriedaagse - 8 t.e.m. 10 augustus: kinderen van 6 tot en met 10 jaar. • Kleuterkamp - 25 t.e.m. 29 juli: kinderen van 3 tot en met 6 jaar. • Omnisportkamp - 22 t.e.m. 26 augustus: kinderen van 6 tot en met 14 jaar. • Survivaltweedaagse – 18 t.e.m. 19 juli: kinderen van 8 tot 12 jaar.

Speelstraten

Na 2 succesvolle jaren zijn er ook deze zomer opnieuw speelstraten. In juli en augustus kunnen kinderen van Zutendaal buiten spelen in eigen buurt. Ervaren monitoren begeleiden de vrije activiteiten. De toegang is helemaal gratis. Deze zomer wordt er gespeeld op volgende vier locaties: - Wiemesmeer (Jachthoornplein): ma 4/7, wo 6/7 en do 7/7. - Gewaai (speelplaats wijkschool De Parel): ma 25/7, wo 27/7 en do 28/7. - Centrum (zaal Avdâq): ma 8/8, wo 10/8 en do 11/8. - Mariapark: ma 29/8, di 30/8 en wo 31/8. Meer info? Dienst vrije tijd, 089 62 94 56, vakantie@zutendaal.be.

Online inschrijven Inschrijven voor al deze activiteiten doe je vanaf dit jaar via www.zutendaal.be. Op maandag 30 mei vanaf 9 uur vind je hier een online inschrijvingsformulier. Na de bevestigingsmail van de dienst jeugd, hoef je enkel nog te betalen via overschrijving. Het is dus niet meer nodig om langs te komen.

de Oosterzon juni 2016

11


UiTinZutendaal Vr 3, Za 4 & Zo 5/6 Tentoonstelling schilderijen en keramiek

Cultuurcentrum van 10 tot 12 uur op zaterdag en zondag. Receptie op vrijdag om 19.30 uur. Meer info? Kunstkring ‘t Zolderke, eveline.liebens@gmail.com

Zo 5/6

Natuurwandeling Stiltegebied Zwarte Put en Stevoorden Samenkomst Kruispunt DijkstraatKanaaldijk-Grote Heide om 14 uur. Meer info? Orchis vzw, 089 50 10 19,

ernaorchis@gmail.com, www.orchisvzw.be

Ontbijtwandeling voor het hele gezin Parking OPZC Rekem om 9 uur. Prijs: € 6, kinderen € 4.

Wo 8/6

Zo 12/6

Meer info? WSV De Sparrentrippers, deanna@scarlet.be, 0496 05 81 20

Meer info? VWB Zutendaal, www.vtbkultuur.be/zutendaal

Invullen belastingaangifte (zie p. 3) OCMW Zutendaal van 9 tot 12 en van 13 tot 15.30 uur.

Ma 13/6

Grastocht (4-6-8-12-20 km) OC Klavertje vier van 9 tot 15 uur. Prijs: € 1,5

Meer info? FOD Financiën

Do 9/6

Lezing het menselijke lichaam als auto (zie p. 8) De Kapelanij om 20 uur.

Wandeling te Opoeteren/Neeroeteren (8,5 km) Vertrek Vijverplein om 13.45 uur.

EK 2016: match Belgie - Italie Kantine VVW Zutendaal om 21 uur. Meer info? www.vvwz.be

Do 16/6

Regionale Sporteldag (zie p. 10) Sporthal De Spil Dilsen-Stokkem van 9.30 tot 16.30 uur.

Meer info? welzijn@zutendaal.be

Meer info en inschrijving? sportdienst@zutendaal.be

Meer info? Gezinsbond, Johan Mertens, 089 61 37 35

Vr 10/6

Vr 17/6

OPENING RECREATIEGEBIED PAPENDAALHEIDE (zie p. 4-5) Papendaalheide vanaf 13 uur. Workshops en demonstraties – surfen en zeilen, duiken, vissen, BMX’en, wandelen – kinderanimatie – schaapsherder,…

Meer info? welzijn@zutendaal.be

Meer info? sportdienst@zutendaal.be

Iedereen doet mee (zie pag. 10) Cultuurcentrum om 20 uur.

Boterhammen in het groen (zie p. 9) Vonderpark om 12.15 uur. Meer info? welzijn@zutendaal.be

Zo 12/6

Finissage expo Jeroen Brouwers (zie p. 8) Bibliotheek om 10.30 uur. Meer info? Dienst cultuur, cultuur@zutendaal.be

Za 18/6

Huis van het Kind IBO 'Pierewiet' van 10 tot 12 uur. Een ontmoetingsmoment voor (groot-) ouders met (klein-)kinderen tot 3 jaar. Meer info? welzijn@zutendaal.be EK 2016: Belgie - Ierland Kantine VVW Zutendaal om 15 uur. Meer info? www.vvwz.be Sprookjesdal ’t Soete Dal vanaf 14 uur. Wonder-wijzertjes presenteren: Abracadabra, Eric of het kleine insectenboek, De wilde zwanen, Er was eens... een sprookje zonder naam. Prijs: € 5 Meer info? De WonderWijzer, www.sprookjesdal.be

12

de Oosterzon juni 2016

Zo 19/6

We gaan weer Scherpenheuvelen (56 km) Vertrek Vijverplein om 9 uur. Fietstocht naar Scherpenheuvel met diverse bezoeken onderweg. Meer info? vtbKultuur i.s.m. VWB, 089 61 15 59, www.vtbkultuur.be/zutendaal


Zo 19/6

Souvlaki parade VBS De Parel van 13.30 tot 18.30 uur. Lekkere souvlaki parade met kinderanimatie, samen met oudervereniging De Sleutel en vrije basisschool De Parel.

Zo 26/6

Zonneconcert (zie p. 11) Oosterzonneplein om 11 uur. Meer info? cultuur@zutendaal.be

Meer info? www.deparelzutendaal.be

Schoolfeest: JUKEBOX Vrije Basisschool de StapSteen om 13 uur.

Natuurexploratie: St-Maartensheide - de Luysen Nettersheimplein om 14 uur.

Meer info? Vrije basisschool de StapSteen, www.destapsteenwiemesmeer.be

Meer info? Milieuvereniging De Ortolaan, ghaenraets@gmail.com

Mooi weer? Trek erop uit, maar laat teken de pret niet bederven!

EK 2016: Zweden – Belgie Kantine VVW Zutendaal om 21 uur. Meer info? www.vvwz.be

Di 21/6

Bron Logo Limburg

Dorpsrestaurant (zie p. 10) Parochiecentrum Zutendaal

Bij mooi weer kriebelt het om meer tijd buiten door te brengen. Laat teken je vooral niet tegenhouden om dit te doen, maar laat ze ook de zomerpret niet bederven!

Meer info? welzijn@zutendaal.be

Vr 24, za 25 & zo 26/6

Hell on wheels Return to Y-29 Militair vliegveld Zutendaal. International meeting van voertuigen uit WO2 en re-enactors. Rondritten en optochten Meer info? www.hellonwheelsbelgium.be

Wandeling As (8,5 km) Vertrek Vijverplein om 13.30 uur. Meer info? VWB Zutendaal, www.vtbkultuur.be/zutendaal

Wo 29/6

Kinderclub Bioboerderij t’ Gebroek, Zuurbroekstraat 11 om 14 uur. Vakantie-instuif voor kleuters vanaf 3 jaar. Prijs: leden € 2, niet-leden: € 4

Een teek gevonden? Verwijder de teek dan zo snel mogelijk met een pincet met dunne uiteinden of tekenverwijderaar. Je doet dit met een zachte draaibeweging aan de kop van de teek. Trek nooit aan het achterlichaam van de teek, want dan kan ze in tweeën scheuren. Gebruik ook geen alcohol, jodium of andere middelen voordat je de teek weghaalt, maar ontsmet de wonde achteraf met ontsmettingsalcohol. Meer info? www.gezondheidenmilieu.be

Meer info? Gezinsbond, Irene Greven, 0473 22 12 00

Jouw activiteit in de volgende Oosterzon? in Zutendaal

Geef je evenement in voor 3 juni op www.uitdatabank.be! Zo verschijnt je activiteit niet enkel hier, maar ook op www.uitinvlaanderen.be, tal van andere digitale en gedrukte agenda’s en natuurlijk op www.zutendaal.be. Ook de wekelijks terugkerende activiteiten vind je op onze website.

de Oosterzon juni 2016

13


Terugblik Opleiding AED ∙ dinsdag 19 april Zutendaal organiseert als ‘Hartveilige gemeente’ tweemaal per jaar een opleiding AED. Een 8-tal inwoners kreeg de reanimatietechniek aangeleerd en kwam meer te weten over het AED-apparaat. De volgende les, in samenwerking met het Rode Kruis Zutendaal, staat gepland voor 25 oktober 2016.

Jeugdboekenweek 2016 ∙ zaterdag 23 april Jeugdboekenweek 2016, met als thema Weg van de stad. De bibliotheek ontving in maart meer dan 400 kinderen voor het jeugdboekenweekspel. Elke klas van de 1ste en 2de graad kreeg met de schiftingsvraag ‘Hoeveel snoepjes zitten er in onze glazen pot’ een mooie kans om een boekenbon te winnen. De winnende klassen: het eerste leerjaar van juf Ine (de StapSteen) en het vierde leerjaar van meester Patrick (de Parel) de winnaar. De 3de graad kreeg de opdracht om een limerick te maken. Het vijfde leerjaar van meester Piet (de Parel) won een klasuitstap naar Lieteberg.

Kleutersportproject ∙ dinsdag 3 mei Meer dan 270 kleuters tijdens het kleutersportproject 'Doe maar mee'. Dit was een samenwerking van de sportdienst en de vzw Homerun.

Seniorenfeest ∙ woensdag 11 mei Bijna 190 senioren genoten van het jaarlijkse seniorenfeest in zaal Kerkeberg (kantine KZVV). Er werd gezongen en gelachen met de grappen en grollen van Jos Roofhooft, Arlette Oyen en Jean Hensen. De oudste aanwezigen werden gehuldigd.

14

de Oosterzon juni 2016


Terugblik Feestelijke opening heringerichte Sprinkelestraat ∙ maandag 16 mei De heringerichte Sprinkelestraat werd officieel geopend. Samen met het gemeentebestuur fietsten de genodigden het gloednieuwe fietspad in. De fanfare van Zutendaal verwelkomde de fietsers en genodigden. Daarna volgde een gezellige receptie.

Kijk ik fiets ∙ woensdag 18 mei Een tiental kinderen leerde fietsen zonder steunwieltjes in de sporthal. Nadat ze twee uur geoefend hadden, kreeg elk kindje een diploma mee naar huis.

Infoavond voedselteams ∙ donderdag 19 mei Een grote groep geïnteresseerden verzamelde in de vergaderruimte van de Kapelanij voor de infoavond over de opstart van een Voedselteam in Zutendaal. De aanwezigen kregen uitleg over de werking en konden achteraf nog vragen stellen. Bij voldoende geïnteresseerden (15 personen) wordt in Zutendaal een Voedselteam opgestart. Aansluiten kan nog altijd! Meer info kan je steeds verkrijgen bij Dienst welzijn, 089 62 94 52 of welzijn@zutendaal.be.

Week van de opvoeding ∙ 16 - 23 mei Op woensdagnamiddag verzamelden de kleuters uitzonderlijk met ouders en/of grootouders voor het wekelijkse turnuurtje in de sporthal. In totaal deden een 50-tal deelnemers mee aan leuke ontspannings- en turnoefeningen in het kader van de themaweek ‘Opvoeden en af en toe eens diep ademhalen’.

de Oosterzon juni 2016

15


OP

IED B E G E I T A E R ENING REC

E D I E H L A PAPENDA T 18 U O T 3 1 • 6 / 5 ZO

UR

edstrijd raties • zeilw st n o m e d & ties EILEN • initia vissport SURFEN & Z • workshop s e ti ra st n o m de rijders orlopend de naar getrain o k d ij k • f N o E rs S u IS o V het parc CK • test zelf A R T rfilmpje P M U P ltocht B MX n onderwate e r e e w d inderwande n k • ra b e e id ti e ra lh a st a mon d Papend DUIKEN • de creatiegebie re • rk a P l a a EN • Nation

INFO

OM ME !K

E FIETS TD

PRAKTISCH

E FIETS TD

OM ME !K

unt WANDEL ieuw uitkijkp n p o rk a P l a ona Ranger Nati otel,…) raket, bijenh iin (m s Geocaching p o h lworks tie & knutse Kinderanima er Schaapsherd

ng

Gratis toega

Genkerweg. raat aan de st ld e 6 rv 5/ e ll p e o S e alheide en kan via d eid Papenda ndaal. Uitrijd e p a P Bereikbaarh ijk w n je via woo enheid Inrijden doe parkeergeleg e d n e o ld vo en is nu at er gebreid zod arkeerplaats p it l u ta g n in a a rk g a t e p in H Park ordt de ctieve clubs. te komen. maanden w den van de a met de fiets f le o ls t a e De komende n vo te n te a i n wel recre ie om op 5 ju komt voor zo agen we jull vr m ro a a d nog beperkt,

e

aal.b www.zutend

Meer info? Zie dossier p. 4-5 16

de Oosterzon juni 2016

Profile for Gemeente Zutendaal

De Oosterzon - juni 2016  

Gemeentelijk infoblad Zutendaal - juni 2016

De Oosterzon - juni 2016  

Gemeentelijk infoblad Zutendaal - juni 2016

Advertisement