Page 1

Jaarverslag 2019


INHOUDSOPGAVE

Algemene informatie

p. 2

Beleidsdomein 1 Algemene financiering

p. 3

Beleidsdomein 2 Algemene en ondersteunende diensten Politiek Ondersteunende administratieve diensten

p. 4 p. 5

Beleidsdomein 3 Mens Sociale dienst Optimaliseren van de organisatie van het OCMW Kinder- en jeugdarmoede bestrijden Bewaken van de gezondheid van de burgers in een gezonde leefomgeving Werking sociale dienst

p. 9 p. 9 p. 9 p. 10

Senioren Het belang van de Zutendaalse senioren Werking seniorenloket

p. 19 p. 20

Garanderen menswaardig leven asielzoekes

p. 22

Asiel Kinderopvang Het aanbod kinderopvang aanpassen aan de noden Verdere uitbouw centrale vestigingsplaats Pierewiet Werking IBO Pierewiet

pag. 1 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal

p. 24 p. 24 p. 25


ALGEMENE INFORMATIE Sociaal Huis Daalstraat 2 Tel. 089 62 38 60 Openingsuren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

9u-12u 9u-12u 9u-12u 9u-12u 9u-12u

14u-16u 16u-18u 14u-16u 14u-16u 14u-16u

IBO Pierewiet Centrale Vestigingsplaats “Nachtegalenpark” Blookbergstraat 1 - 3690 Zutendaal tel. +32 89 61 29 10 Vestigingsplaats Wiemesmeer “De Wevel” Jachthoornplein 8 - 3690 Zutendaal tel. +32 89 24 30 04 Vestigingsplaats Gewaai Eikenstraat 16 - 3690 Zutendaal tel. +32 89 39 00 11

pag. 2 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 1 - Algemene financiering BD 1.1 Het beleidsdomein algemene financiering benut de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk voor het bereiken van de doelstellingen van de overige beleidsdomeinen. In het beleidsdomein algemene financiering worden de uitgaven en ontvangsten geboekt die verricht worden voor de financiering van de overige diensten van het OCMW. In dit beleidsdomein worden de belangrijkste subsidies geboekt, waardoor de werking van het OCMW mogelijk gemaakt wordt.

Een overzicht van de belangrijkste ontvangsten en uitgaven: Ontvangstbudget BBC

budget

2019/7051210/ALG FIN/0090/10 - Verpachting jachtrecht

40,00

41,18

139.658,00

138.502,64

896.016,00

896.016,00

68.759,00

68.759,50

75.423,00

82.414,48

156.696,00

160.879,64

0,00

36,43

1.500,00

0,00

1.338.092,00

1.346.649,87

/AOD 2019/7400000/ALG FIN/0010/10 – Gemeentefonds /Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus/AOD 2019/7401000/ALG FIN/0010/10 - Gemeentelijke bijdrage /Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 2019/7404400/ALG FIN/0010/10 - subsidies gesco RSZPPO (BV = 0010 nav opmerking toezicht JR 2017) /Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus/OCMW 2019/7405100/ALG FIN/0010/10 - Tewerkstellingssubsidies weer-werk gesco BKO /O-ALGFIN 2019/7405200/ALG FIN/0090/10 - Tewerkstellingssubsidies sociale maribel /Algemene financiering 2019/7450900/ALG FIN/0090/10 - Diverse onvoorziene ontvangsten /Overige algmene financiering/OCMW 2019/7510000/ALG FIN/0030/10 - Creditintresten rekeningen /FinanciÍle aangelegenheden/AOD

Totaal

Uitgavebudget BBC

Opbrengst

budget

2019/4233140/ALG FIN/0040/14 - Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - leningen OCMW BKO/OCMW-BKO 2019/6421000/ALG FIN/0030/10 - Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen - OCMW/ALGFIN 2019/6500100/ALG FIN/0040/14 - Intresten leningen tlv OCMW /Transacties in verband met de openbare schuld/OCMW-BKO

totaal

pag. 3 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal

Kost

62.500,00

62.500,00

1.500,00

1.500,00

17.623,00

17.622,50

81.623,00

81.622,50


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten POLITIEK OCMW-raad – samenstelling op 31.12.2019 Naam

mailadres

Geb. jaar

Hoedanigheid

1e x GR

P.P.

Schrijvers Ann

ann.schrijvers@zutendaal.be

1972

Burgemeester

2007

ZVP

Coninx Matty

matty.coninx@zutendaal.be

1958

1e

schepen

1995

ZVP

1967

2e

schepen

1989

ZVP

Smits Dirk

dirk.smits@zutendaal.be

Seurs Marina

marina.seurs@zutendaal.be

1960

3e schepen

2001

ZVP

Reyskens Rozette

rozette.reyskens@zutendaal.be

1956

Voorzitter OCMW – 4e schepen

1995

ZVP

Martens Robben

robben.martens@zutendaal.be

1990

Voorzitter gemeenteraad

2013

ZVP

Remans Veerle

veerle.remans@zutendaal.be

1964

Raadslid

1995

CD&V

Niesten Eric

eric.niesten@zutendaal.be

1963

Raadslid

2007

CD&V

Dreesen Servaas

servaas.dreesen@zutendaal.be

1956

Raadslid

2013

CD&V

Indestege Rita

rita.indestege@zutendaal.be

1966

Raadslid

2019

ZVP

Nijssen Anita

anita.nijssen@zutendaal.be

1963

Raadslid

2001

ZVP

Eurlings Yannick

yannick.eurlings@zutendaal.be

1992

Raadslid

2014

ZVP

van der Sman Martin

martin.vandersman@zutendaal.be

1950

Raadslid

2017

CD&V

Lenaerts Ward

ward.lenaerts@zutendaal.be

1979

Raadslid

2019

ZVP

Olaerts Filip

Filip.olaerts@zutendaal.be

1974

Raadslid

2019

CD&V

Herremans Sofie

Sofie.herremans@zutendaal.be

1980

Raadslid

2019

CD&V

Hermans Pascal

Pascal.hermans@zutendaal.be

1973

Raadslid

2019

Vl. Bel.

Thijs Heidi

Heidi.thijs@zutendaal.be

1974

Raadslid

2019

ZVP

Vast bureau samenstelling op 31.12.2019 Naam

mailadres

Geb. jaar

Schrijvers Ann

ann.schrijvers@zutendaal.be

1972

Burgemeester

2007

ZVP

Coninx Matty

matty.coninx@zutendaal.be

1958

1e

schepen

1995

ZVP

1967

2e

schepen

1989

ZVP

1960

3e schepen

2001

ZVP

Seurs Marina

marina.seurs@zutendaal.be

1995

P.P.

rozette.reyskens@zutendaal.be

dirk.smits@zutendaal.be

Voorzitter OCMW – 4e schepen

1e x OCMW

Reyskens Rozette

Smits Dirk

1956

Hoedanigheid

ZVP

Leden bijzonder comité sociale dienst samenstelling op 31.12.2019 Naam

mailadres

Geb. jaar

Hoedanigheid

1e x OCMW

P.P.

Reyskens Rozette

rozette.reyskens@zutendaal.be

1956

Voorzitter – 4e schepen

1995

ZVP

Wolfs Tom

tom.wolfs@zutendaal.be

1994

Raadslid

2019

ZVP

Beerts Petra

pertra.beerts@zutendaal.be

1983

Raadslid

2019

ZVP

Jacobs Marianne

marianne.jacobs@zutendaal.be

1966

Raadslid

2019

ZVP

Vanhengel Sven

sven.vanhengel@zutendaal.be

1989

Raadslid (tot 01/08/2019)

2019

ZVP

Maurissen Wim

wim.maurissen@zutendaal.be

1979

Raadslid

2019

CD&V

Notelaers Sophie

sophie.notelaers@zutendaal.be

1980

Raadslid

2019

CD&V

Hermans Marcia

marcia.hermans@zutendaal.be

1989

Raadslid (i.v.v. Vanhengel Sven)

2019

ZVP

pag. 4 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN BD 2.1. Optimaliseren van de organisatie van het OCMW in functie van (informatie)veiligheid, de wettelijke verplichtingen en de ondersteunende diensten van het OCMW en streven naar een zo professioneel, efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht mogelijke organisatie In 2018 sloot het OCMW aan bij de informatieveiligheidscel van de gemeente. Ook voor 2019 werd er een jaaractieplan uitgewerkt dat ook van toepassing is voor het OCMW. Hierin werden diverse acties opgenomen, waaronder de opmaak van richtlijnen voor de medewerkers rond het omgaan met informatieveiligheid.

BD 2.2 De algemene en ondersteunende diensten dragen bij aan de uitbouw van een zo professioneel, efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht mogelijke organisatie. Deze diensten bieden optimale ondersteuning bij het bereiken van de doelstellingen van de overige beleidsdomeinen. In 2019 werd de aanwerving van de nieuwe sector coördinator gezin en welzijn gerealiseerd. Dankzij deze aanwerving, kon een start gemaakt worden met de uitbouw van het Huis van het Kind op de nieuwe fysieke locatie. De medewerkers van de sector gezin en welzijn werden onder één dak ondergebracht op de site van het Nachtegalenpark.

Organogram

pag. 5 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

pag. 6 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

pag. 7 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Gegevens op 31/12/2019

Organieke Formatie

werkelijke bezettinsgraad

functie afdelingshoofd mens coördinator maatschappelijke dienstverlening coördinator gezin en welzijn coördinator IBO maatschappelijk assistent financieel deskundige administratief medewerker begeleidster buitensch.kinderopvang poetspersoneel totaal Algemeen totaal

man 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

statutair 1 1

contractueel 0,5 0,8

0,8 4 1

vrouw 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 4,00 4,00

man 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,8

1,6 8,25 1 13,45

7,8

man 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1,6 8,75 1 15,15

5,80

21,25

vrouw 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 6,00

ingevulde functies contractueel

0,8 2 1

1,3

20,95

Aantal VTE's (Voltijds Equivalenten) VOLTIJDS Contractueel Vastbenoemd

Vastbenoemd

niv.A niv.B niv.C niv.D niv.E Totaal Totaal Totaal

niveau Av Bx Bx Bv Bv Cx Cv Cv Ev

ingevulde functies statutair 1 1

vrouw 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 1,80 1,80

DEELTIJDS Contractueel man 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 1,80

vrouw 0,00 1,80 8,55 0,00 1,00 10,55 13,15 14,95

Totaal vte's 1,00 7,60 11,35 0,00 1,00 20,95 20,95 20,95

Aantal Koppen (Werknemers) Vastbenoemd

niv.A niv.B niv.C niv.D niv.E Totaal Totaal Totaal

man 0 0 0 0 0 0 4

VOLTIJDS Contractueel

vrouw 1 2 1 0 0 4

man 0 0 0 0 0 0

vrouw 0 2 0 0 0 2 2

DEELTIJDS Vastbenoemd Contractueel man 0 0 0 0 0 0

vrouw 0 3 0 0 0 3 3

6

vrouw 0 3 15 0 2 20 23

26

pag. 8 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal

man 0 0 3 0 0 3

Totaal koppen 1 10 19 0 2 32 32 32


BELEIDSDOMEIN 3 - Mens SOCIALE DIENST BD 3.1. Optimaliseren van de organisatie van het OCMW in functie van het verbeteren van de dienstverlening De organisatie van het OCMW werd verder geoptimaliseerd. Omwille van een hectisch jaar in het kader van personeelsbezetting, werden er in 2019 geen nieuwe procedures uitgewerkt.

BD 3.2. PRIORITAIR Kinder- en jeugdarmoede bestrijden waardoor kansarme kinderen beter toegang zullen krijgen tot het sociale en economische leven Lokaal netwerk/Iedereen doet mee De Vlaamse overheid zet via het Participatiedecreet in op de creatie van lokale netwerken personen in armoede. Deze netwerken hebben als opdracht de participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van cultuur, jeugdwerk en sport weg te werken. In 2016 werd in Zutendaal in overleg tussen de gemeente (gemeentelijke diensten bevoegd voor vrije tijd), het OCMW, Vincentius en Handsout vzw een afsprakennota opgemaakt en ingediend bij de Vlaamse overheid. Belangrijkste onderdeel van de nota is de creatie van een vrijetijdstoelage en de bekendmaking ervan. Er werd een brochure opgemaakt waarin het volledige vrijetijdsaanbod van de gemeente omschreven staat. In 2019 werd een nieuw dossier ingediend, dat werd goedgekeurd waardoor we voor de komende jaren weer verder zullen werken met het lokaal netwerk.

Middelen Socio-Culturele Participatie Door de federale overheid worden middelen ter beschikking gesteld voor de bevordering van de socio-culturele participatie van kansengroepen. De toelage van de POD MI werd in 2019 verdeeld over 50 begunstigden, voor een totaalbedrag van 2.532 EUR.

BD 3.3. Bewaken van de gezondheid van de burgers in een gezonde leefomgeving Project Bewegen op Verwijzing (BOV) Het OCMW stapte in 2017 samen met de gemeente in het BOV-project. Inwoners kunnen een beroep doen op een BOV-coach na doorverwijzing door de huisarts. Die coach zal samen met de cliënt een beweegplan op maat opstellen om zo meer te bewegen. Voor Zutendaal zal de welzijnsambtenaar het project trekken en wordt de gemeentelijke welzijnsraad nauw betrokken. Het OCMW/ Sociaal Huis engageert zich om mensen door te verwijzen en de nodige aandacht schenken aan het project. De medewerker namens Vincentius Genk-Zutendaal, die ook zetelt in de welzijnsraad, maakt het aanbod actief bekend bij de gezinnen die beroep doen op deze instantie. Deelname welzijnsraad De welzijnsraad bestaat vanaf 1 december 2003 als gemeentelijk overlegorgaan over het welzijnsbeleid. De overlegcoördinator thuiszorg van het OCMW participeert als deskundige in dit adviesorgaan. De raad vergadert maandelijks behalve in de zomermaanden. In de tweede helft van 2019 werd de werking van de gemeentelijke adviesraden herbekeken en zal er gewerkt worden met het drie schillen model. Voor de welzijnsraad betekent dit een werking met een vaste kerngroep die tweemaandelijks vergadert en een aantal werkgroepen rond specifieke thema’s die regelmatig samenkomen en acties uitwerken.

pag. 9 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Mens

BD 3.4. De sociale dienst biedt een maatschappelijk en lokaal draagvlak waarbij het de betrachting is om mensen bij middel van sociale en juridische begeleiding, materiële en financiële ondersteuning te helpen om te komen tot een leven dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid Leefloon Er wordt gestreefd naar een maximale integratie en participatie aan het maatschappelijk leven. Hiervoor beschikt het OCMW over drie belangrijke instrumenten: de tewerkstelling, een leefloon en een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI), al dan niet gecombineerd. In alle gevallen wordt aan cliënten een inkomen verschaft om van te leven. Onder tewerkstelling wordt steeds een volwaardige job verstaan waar alle regels van het arbeidsrecht op van toepassing zijn, inclusief de loonbeschermingsregels. Wanneer een tewerkstelling niet of nog niet mogelijk is, kan men recht hebben op een financiële tussenkomst, leefloon genaamd. De toekenning van het leefloon kan gevolgd worden door het sluiten van een GPMI tussen de steunaanvrager en het OCMW. De keuze van het meest gepaste traject gebeurt in overleg met de betrokkene.

In 2019 werden de bedragen van het leefloon een aantal keer aangepast. Vanaf

Categorie 1 Samenwonende 619.15

01/07/2019

Categorie 2 Alleenstaande 928.73

Het aantal dossiers leefloon: 2017 35

2018 33

2019 34

Leefloon volgens leeftijd Leeftijd 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65 Totaal

Vrouw 3 6 5 2 2 1 19

Man 6 2 3 2 1 1 15

Totaal 9 8 8 4 3 2 34

Leefloon volgens categorie:

Cat. Vrouw Man Totaal

1 4 4 8

2 4 10 14

3 8 1 9

2019 Co-ouderschap 3 0 3

Totaal 19 15 34

In absolute cijfers is het aantal leefloners in 2019 licht gestegen.

pag. 10 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal

Categorie 3 Gezinshoofd 1254.82


BELEIDSDOMEIN 3 – Mens

Bekijken we echter de cijfers per maand, zien we dat het aantal leefloners in 2019 fors toenam, een verdubbeling ten opzichte van 2018. Deze evolutie zal nauwgezet opgevolgd moeten worden.

Januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal

Aantal dossiers 2017 14 17 17 16 15 19 17 17 18 16 19 12 35

Antal dossiers 2018 14 14 13 16 17 18 15 14 13 10 9 9 33

pag. 11 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal

Aantal dossiers 2019 12 14 14 11 15 15 15 19 21 24 20 20 34


BELEIDSDOMEIN 3 – Mens

Tewerkstelling Arbeidstrajectbegeleiding Volgende tabel geeft een beeld over het aantal begeleidingen en doorverwijzingen: 2018 12 8 4 0

Begeleidingen Lopende Nieuwe Heropende

2019 9 5 3 1

Er werden in totaal 4 personen doorverwezen, waarvan 3 doorverwijzingen hebben geleid tot een begeleidingsdossier en 1 persoon rechtstreeks werd doorverwezen naar de VDAB. Voor 3 personen liep de trajectbegeleiding af in de loop van 2019. 6 begeleidingen worden verder gezet in 2020. Volgende tabel geeft een beeld over de verdeling naar geslacht en leeftijd: Vrouw Man 18-24j 25-34j 35-44j 45-54j 55+

5 4

5 1 3

7 personen hadden een leefloon statuut bij aanvang van de begeleiding. 1 persoon beschikte over een loon en kreeg een bijpassing tot het bedrag van het leefloon. 1 persoon kreeg een loon uit een tewerkstelling artikel 60§7. Volgende tabel geeft een beeld over de verdeling naar etniciteit: België Turkije Irak Oekraïne Spanje Syrië

1 2 1 1 1 3

Er werd in 2019 1 nieuw contract in het kader van tewerkstelling artikel 60§7 afgesloten. 1 contracten was nog lopende.

pag. 12 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Mens

Wijk-werken Vanaf 2018 werd het PWA-stelsel omgezet in wijk-werken. Hiervoor werd een IGS opgericht door de gemeenten Genk As, Opglabbeek, Zutendaal en Houthalen-Helchteren. In 2019 stapte Opglabbeek (Oudsbergen) uit deze samenwerking. Het is de bedoeling dat de dienstverlening voor de Zutendaalse inwoners gewaarborgd blijft. In 2019 werden 4.278 uren dienstverlening aangeboden, door gemiddeld 13 wijk-werkers. Vanaf oktober 2016, werd de dienstencheque ondernemeing overgenomen door de vzw Sint Truidens Dienstencheque bedrijf (SDB). Zowel de medewerkers als de klanten van de DCO van PWA Zutendaal, werden overgenomen. SDB voorziet 2 keer per week een zitdag in de gebouwen van het OCMW. Op deze manier wordt de laagdrempeligheid en de bereikbaarheid voor de klanten en de medewerkers gewaarborgd.

Schuldhulpverlening De centrale doelstelling van schuldhulpverlening is het bewerkstellingen van een haalbaar afbetalingsplan met de nodige aandacht voor de psychische, fysische als de financiële levenssfeer van het gezin gedurende dit proces èn met respect voor de autonomie van de cliënt. Binnen de schuldhulpverlening kunnen we ruwweg vier soorten interventies definiëren: -

Budgetbegeleiding: een cliënt wordt begeleid in het beheren van zijn of haar budget Budgetbeheer: de cliënt geeft het beheer van zijn of haar budget tijdelijk uit handen Schuldbemiddeling: voor de cliënt wordt getracht om een regeling tot stand te brengen rond de wijze van betaling van schuldenlast Collectieve schuldenregeling: een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen. Het doel is dat je in de mate van het mogelijke je schulden kan afbetalen en dat je tijdens de afbetaling nog menswaardig kan leven.

Op 18 februari 1999 werd het OCMW erkend als instelling voor schuldbemiddeling. De volgende personen werden binnen het OCMW van Zutendaal aangesteld als schuldbemiddelaar: - Renilde WEYTJENS, maatschappelijk assistent; - Goele STINKENS, maatschappelijk assistent; - Stephanie TORTOLANI, maatschappelijk assistent; - Lore VLIEGEN, maatschappelijk assistent. - Renilde GIELIS, juriste. In 2019 zijn volgende cijfers beschikbaar: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar geen procedure collectieve schuldenregeling liep Budgetbegeleiding Budgetbeheer Budgetbegeleiding en budgetbeheer Schuldbemiddeling Schuldbemiddeling en budgetbegeleiding Schuldbemiddeling en budgetbeheer Schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer

118 29 25 2 18 22 22 0

Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep in combinatie met budgetbegeleiding in combinatie met budgetbeheer in combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer in combinatie met schuldbemiddeling in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer

32 3 5 1 1 1 14 0

pag. 13 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Mens

Door de maatschappelijk werkers wordt vastgesteld dat volgende groepen erg kwetsbaar zijn: personen met een vervangingsinkomen, senioren, alleenstaanden, eenoudergezinnen, personen met psychische/psychiatrische problemen, vraag naar bemiddeling wegens grote afstand tussen schuldbemiddelaar en cliënt; Vraag naar opstart collectieve schuldenregeling maar geen langdurig/integraal traject bij OCMW; kortdurende hulp in crisismomenten. Volgende tendensen worden vastgesteld in de schuldenproblematiek: Toenamen van de schulden op vaste kosten zoals energie, huur, water,... doordat het inkomen niet in verhouding is; mobiliteitsproblemen; collectieve schuldenregeling is vaak de enige uitweg voor de schulden, schulden telecommunicatie: hoppen tussen verschillende providers, brandverzekering wordt vaak niet betaald. Volgende beleidssignalen worden doorgegeven: nood aan betaalbare huisvesting, nood aan een structurele aanpak van de energiekosten, nood aan tewerkstellingsinitiatieven, nood aan hervalpreventie na het beëindigen van een collectieve schuldenregeling; verplichten van de brandverzekering. Lokaal cliëntoverleg (LCO) Het LCO is een overleg tussen alle hulpverleners en de cliënt op het niveau van één individuele cliëntsituatie. De cliënt en de hulpverleners die bij zijn situatie betrokken zijn, komen samen tot afspraken over de doelen die de cliënt wil bereiken en de ondersteuning die hij daarvoor nodig heeft. Sedert 2005 organiseert OCMW Zutendaal op regelmatige basis LCO’s voor gezinnen waar er problemen op verschillende levensdomeinen worden vastgesteld. Het LCO wordt gecoördineerd door de hoofd maatschappelijk assistent. Jaarlijks worden er vanuit de provincie 2 coördinatorenbijeenkomsten georganiseerd en wordt vorming en ondersteuning geboden. In 2019 werd er geen LCO georganiseerd. Voor enkele cliënten is er wel een hulpverleningsoverleg georganiseerd.

Huurtoelage De huurtoelage richt zich naar personen met een laag inkomen die ingeschreven zijn voor een sociale woning bij meerdere sociale huisvestingsmaatschappijen maar in afwachting van toewijzing een huis huren via de privémarkt. De voorwaarden werden beschreven in het intern reglement huurtoelage. In 2019 werd aan 14 personen / gezinnen de huurtoelage toegekend voor het totaalbedrag van 10.220,86 EUR. Toekenningen in de voorbije jaren:

Aantal dossiers Totaalbedrag

2016 12 8.766,85 EUR

2017 12 5.676,01 EUR

2018 14 9.578,51 EUR

Dienst rechtshulp De dienst rechtshulp wordt georganiseerd in samenwerking met de OCMW’s van As en Opglabbeek. Renilde Gielis, juriste, heeft wekelijks op maandagvoormiddag zitdag in het sociaal huis. Afspraken kunnen gemaakt worden in de namiddag. In 2018 waren er 132 bureelcontacten. Het gaat grotendeels om raadplegingen op het spreekuur, maar ook om telefonische raadplegingen, advies per mail en advies aan maatschappelijk werkers. Deze juridische eerstelijnshulp staat open voor alle inwoners van de gemeente en dus niet enkel voor cliënteel van de sociale dienst. pag. 14 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Mens

Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de maatschappelijk assistenten van de sociale dienst. Zij worden juridisch ondersteund bij allerlei rechtsvragen. Voor 35 cliënten werd een dossier opgemaakt, wat betekent dat de hulpverlening verder ging dan louter eerstelijnsadvies. Bovendien kon vastgesteld worden dat de problematieken, in combinatie met schuldbemiddeling, complexer worden. De problematiek waarvoor advies en begeleiding wordt gevraagd is erg uiteenlopend, terwijl de inhoudelijke trend van 2017 verder wordt gezet: -

Van de contacten in het kader van schuldbemiddeling, is er in de meerderheid van de gevallen sprake van een overmatige schuldenlast. Vaak leidt deze problematiek tot de aanvraag van een collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling via My Trusto. Opvallend is ook dat een problematische schuldenlast niet alleen meer ontstaat door een gebrekkige budgettering en overmatige kredieten, maar dat de maandelijkse kost van basisvoorzieningen (woonkost, nutsvoorzieningen, ...) zwaarder wordt voor vele mensen (zeker bij alleenstaanden met of zonder kinderen).

-

Van de contacten in het kader van familierecht, is de nood aan advies het hoogst in het domein van echtscheidingen (voorgenomen of afgehandeld), onderhoudsgeld (omvang, niet betalen, indexatie), omgangsrecht met de kinderen, beëindiging van wettelijke of feitelijke samenwoonst, vereffeningverdeling na samenwoonst of huwelijk, en in substantiële mate in het domein van erfrecht, vermogensplanning en bewindvoering. Meermaals gaan vragen omtrent familierecht gepaard met financiële problemen.

-

Van de contacten in het kader van het huurrecht, wenst het cliënteel meestal begeleiding bij het afsluiten, uitvoeren en beëindigen van huurcontracten, achterstallige huurgelden en de staat van het pand. Huurrecht valt principieel ook onder contractenrecht. Omdat de huur door specifieke wetgeving wordt geregeld en veel vragen over huurrecht gaan, zowel vanuit het standpunt van verhuurder als van de huurder, wordt het aantal contacten in dit gebied afzonderlijk vermeld.

-

De vragen omtrent strafrecht betreft cliënten die zelf klacht hebben neergelegd of tegen wie klacht is neergelegd; zij willen weten hoe het dossier verder evolueert na klachtneerlegging. Bovendien vragen enkelen bemiddeling of advies inzake een herstel in eer en rechten.

-

De adviezen omtrent zakelijke rechten hebben vooral betrekking op discussies over de perceelsgrens en overlast van bomen/struiken.

Regelmatig wordt advies gegeven met betrekking tot meer dan één problematiek/rechtstak zodat de aantallen hieronder weergegeven niet noodzakelijk overeenstemmen met het aantal totale contacten.

Uitgedrukt in cijfers: Personen – en familierecht Schuldbemiddeling Huurrecht Ander contractenrecht Fiscaal recht BA-verzekering Sociaal recht/arbeidsrecht Gerechtelijk recht

42 31 20 9 7 2 8 6

pag. 15 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Mens

Energie De lokale adviescommissies De netbeheerder of waterleverancier die een verbruiker wil afsluiten, moet in bepaalde gevallen eerst advies vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente. In die commissie zitten mensen van het OCMW, de netbeheerder of waterleverancier, en eventueel de schuldbemiddelaar van de verbruiker. Het OCMW onderzoekt dan eerst de situatie van de verbruiker. Als het probleem niet opgelost kan worden, bespreekt de LAC het dossier op een vergadering. Ook de verbruiker wordt uitgenodigd op de vergadering om zich te verdedigen. De LAC beslist dan over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water. Lokale adviescommissie (LAC) - Energie De Lokale adviescommissie 'energie' is in Zutendaal opgericht door de Raad in zitting van 30 december 1997 en betreft het recht op minimumlevering van elektriciteit en gas. In 2019 heeft er 1 LAC vergadering 'elektriciteit en gas' plaatsgevonden en werden er in totaal 14 dossiers behandeld. Lokale adviescommissie (LAC) - Water In 2019 is er geen LAC vergadering ‘water’ georganiseerd. Voor 2 cliënten werd een telefonisch LAC geregeld. Lokale adviescommissie (LAC) - Wonen In 2019 zijn er 2 LAC Wonen doorgegaan, één op vraag van Nieuw Dak en één op vraag van SVK Het Scharnier. Budgetmeter Gezinnen die door betalingsproblemen zijn gedropt door hun energieleverancier, worden verder beleverd door de distributienetbeheerder (in Limburg is dat Infrax). Als ze ook daar hun facturen niet meer kunnen betalen, plaatst de netbeheerder een oplaadbare budgetmeter, die toelaat het verbruik vooraf te betalen. Vanaf mei 2013 kunnen houders van een budgetmeter hun oplaadkaarten volledig zelfstandig opladen, via een nieuw systeem. De oplaadbedragen worden door het OCMW omwille van veiligheidsredenen enkel met bancontact ontvangen. Het is de bedoeling dat ze hun kaart opladen en er gebeurt dan automatisch een afbetaling van oude rekeningen en een betaling van het lopende verbruik. Minimale levering aardgas Om te vermijden dat mensen die in de winter de middelen niet hebben om hun aardgasbudgetmeter voldoende op te laden zonder verwarming vallen, kunnen OCMW’s beroep doen op de ‘minimale levering aardgas via de budgetmeter’. OCMW’s kunnen een financiële steun toekennen, waarvan 70% gerecupereerd kan worden via de netbeheerders. De procedure en bijhorende bedragen werden door de minister vastgelegd. Het BCSD besliste ook deze winter hierop in te tekenen. Volgende personen werden verder geholpen: -

-

1 gezin met 3 kinderen 1 alleenstaande met 1 kind 1 alleenstaande zonder kinderen 2 alleenstaanden met 2 meerderjarige kinderen

pag. 16 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Mens

Verwarmingstoelage Op 1 januari 2019 startte een nieuwe verwarmingsperiode in het kader van het Sociaal Stookoliefonds. Er werden geen wijzigingen aangebracht aan de algemene regels voor de toekenning van een verwarmingstoelage ten opzichte van 2018. Om het recht op een verwarmingstoelage, in het kader van het Sociaal Stookoliefonds te onderzoeken, werd het OCMW in 2019 in totaal 141 maal gecontacteerd:    

Via het wekelijkse spreekuur op woensdag of op afspraak (81); Via de maatschappelijk assistenten van Sociale Dienst en dienst Senioren (29); Via het systematisch opvragen van facturen appartementsgebouwen (27); Schriftelijk (4).

Uiteindelijk werden in 2019 136 aanvragen goedgekeurd, waarvan 119 in categorie 1 (WIGW), 16 in categorie 2 (laag inkomen) en 1 in categorie 3 (persoon met schuldenlast), voor een totaal bedrag van 18.232,62 EUR. Vergelijking voorgaande jaren: Jaar 2016 2017 2018

Aantal aanvragen 122 108 106

Cat. 1 111 104 98

Cat. 2 11 2 5

Cat. 3 0 2 3

Bedrag 17.446,96 EUR 15.175,72 EUR 14.825.86 EUR

Energiefonds

Het energiefonds financiert de opdracht aan de OCMW's om de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering te verzekeren. In Zutendaal opteert het OCMW om het saldo aan te wenden als tegemoetkoming in de niet-betaalde facturen van bepaalde gezinnen, die volgens een intern puntensysteem worden geselecteerd door de sociale dienst. In 2019 bedraagt het te verdelen saldo 877,08 EUR. In 2019 ontvingen 13 gezinnen volgende tussenkomsten: 11 x € 66.42 - 1 x € 66.46 - 1 x € 80

Gratis voedselbedeling Dankzij het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) krijgt België via de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp. De POD Maatschappelijke Integratie voorziet jaarlijks ongeveer 358 OCMW’s en 419 organisaties – in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land – van goederen om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Deze hulp moet hand in hand gaan met begeleidende sociale maatregelen om de betrokkenen te helpen er weer bovenop te komen. Tot einde 2017 heeft het OCMW Zutendaal zelf ingestaan voor de verdeling van deze producten. Deze dienstverlening werd overgedragen naar Vincentius Genk-Zutendaal. Deze vrijwilligersvereniging wil een open huis zijn voor de meest behoeftigen en staat naast de voedselbedeling, ook in voor bedeling van andere producten zoals bijvoorbeeld producten voor persoonlijke hygiëne. Ook worden er op regelmatige basis leeftijdsgebonden acties voorzien. Er is reeds een uitgebreide samenwerking met Vincentius voor de doorverwijzing van cliënten.

pag. 17 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Mens

Wonen SVK SVK Het Scharnier is een Sociaal Verhuurkantoor werkzaam in de regio As, Genk, Oudsbergen en Zutendaal. Het SVK is een samenwerkingsinitiatief van 11 partners:    

de 4 OCMW's en gemeentebesturen van As, Genk, Oudsbergen en Zutendaal; CAW Sonar Nieuw Dak Landwaarts

Een Sociaal Verhuurkantoor verhuurt sociale huurwoningen, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid aan mensen die op de private markt te zwak staan (huurprijs te hoog, eigenaar die weigert te verhuren, korte contractduur, slechte staat van woning). Het SVK huurt deze woningen van eigenaars, beheert de ter beschikking gestelde panden en verhuurt deze aan mensen met een woningnood. Ze zijn een goede aanvulling op de Sociaal HuisvestingsMaatschappijen (SHM) die zelf gebouwde sociale huurwoningen aanbieden en eigenaar zijn van deze woningen, mede omdat het Vlaamse aanbod van sociale gebouwde huurwoningen te beperkt is. SVK Het Scharnier houdt zitdagen op afspraak op woensdag namiddag tijdens het woonloket in het gemeentehuis en werkt functioneel aanvullend op de dienstverlening door ons OCMW. Volgende tabel geeft een overzicht van het aantal panden in de aangesloten gemeenten: Gemeente Genk As Oudsbergen Zutendaal Eindtotaal

Aantal 140 21 37 14 212

Percentage 66% 9,9% 17,5% 6,6% 100%

Volgende tabel geeft een overzicht van de verdeling van de kandidaten over het werkingsgebied: Gemeente Genk As Oudsbergen Zutendaal Buiten GAOZ Eindtotaal

Aantal 388 28 38 54 207 715

Percentage 54,27% 3,92% 5,31% 7,55% 28,95% 100%

Noodopvang CAW Er melden zich mensen aan met een probleem van dakloosheid / thuisloosheid om uiteenlopende redenen: (echtscheiding, problemen met de ouders, problemen met instellingen, andere hulp, ...). Opvallend hierbij is dat steeds meer jongvolwassenen al op jonge leeftijd op eigen benen willen staan, maar hiervoor vaak niet klaar zijn. Zutendaal beschikt zelf niet over noodopvang binnen de gemeente. Er zijn geen woningen en/ of kamers ter beschikking die tijdelijk aangeboden kunnen worden in geval van nood. Voor noodopvang doet het OCMW vooral een beroep op CAW Limburg - dat wel diverse opvangplaatsen ter beschikking stelt in Limburg. De samenwerking met de hulpverleners van het CAW verloopt erg vlot. Drughulpverlening CAD Het OCMW heeft een samenwerkingsovereenkomst met het CAD. Wanneer een inwoner een probleem heeft op vlak van middelenmisbruik, kunnen zij gebruik maken van de drughulpverlener. De hulpverleners van het OCMW kunnen ook op het CAD beroep doen voor supervisie bij moeilijke cliëntsituaties. pag. 18 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Mens

SENIOREN BD 3.5. Impulsen geven aan een meer solidaire samenleving in het belang van Zutendaalse senioren Bezoekteam In oktober 2011 startte het OCMW met een bezoekteam. Het team richt zich tot de 75 plusser en selecteert ieder jaar een leeftijdscategorie. Het bezoekteam wil wederzijds kennis maken en het aanwezige dienst- en hulpverleningsaanbod toelichten. Detecteren van noden gekoppeld aan een rechtenonderzoek kunnen leiden tot een beleidssignalering. In 2019 heeft het bezoekteam 28 bezoeken afgelegd bij senioren met het geboortejaar 1935. We spreken hier over een zelfredzame leeftijdsgroep die actief in het leven staat en omringd is door een grote groep mantelzorgers. Professionelen bieden ondersteuning in de thuissituatie waar nodig. Minder mobielen centrale De minder mobielen centrale verzorgt vervoer aan inwoners van Zutendaal met een beperkt inkomen en met verplaatsingsmoeilijkheden. Dit betekent voor Zutendaal 49 lidmaatschappen. De dienst bestaat uit 11 vrijwilligers-chauffeurs. In 2019 reden de chauffeurs meer ritten met minder kilometers. Het aantal leden blijft ongewijzigd. Ieder jaar organiseert het OCMW vorming en teambuilding voor de chauffeurs. De chauffeurs hebben een vorming gevolgd over het statuut van de vrijwilliger en vrijetijdswerk voor vrijwilligers. Het jaar werd afgesloten met een teambuildingsactiviteit, een complotspel gevolgd door een gezellig etentje. Het MMC personeel heeft de jaarlijkse studiedag bijgewoond. De thema’s zijn ‘burn-out en stress, ook bij onze vrijwilligers’, verzekeringen en MMC internettoepassing.

Leden Chauffeurs Ritten kilometers

2015 43 10 951 13.676

2016 43 10 753 18.727

2017 46 11 665 14.854

2018 49 9 937 22.234

2019 49 11 1027 19.996

Mantelzorgtoelage In onze gemeente hebben rechthebbenden op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden geen recht op de gemeentelijke mantelzorgtoelage. De cumul van beide rechten is in Zutendaal uitgesloten. Het recht wordt onderzocht en besproken maar kan zeer zelden worden aangevraagd. In 2019 heeft het seniorenloket geen aanvraag ingediend.

pag. 19 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Mens

BD 3.6. De dienst seniorenloket voert een efficiënt seniorenbeleid, specifiek gericht naar de problematiek van alle 60 plussers. Dit betreft financiële hulpvragen, administratieve dienstverlening, alsook de welzijnsgerichte aanpak. Aanvraag tegemoetkomingen voor zorgbehoevenden Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood – Voorheen Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is voor personen vanaf 65 jaar met een beperkt inkomen en met gezondheidsproblemen. Het recht is afhankelijk van de zorg die een persoon nodig heeft en zijn gezinsinkomen. De huisartsen zijn een sturende kracht in deze aanvragen. Zij verwijzen de gerechtigden door naar onze dienst. Samen met de cliënt worden alle rechten bekeken en onderzocht. De aanvragen behoren integraal tot ons takenpakket. Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) – Integratietegemoetkoming (IT) De IVT is voor personen tussen 21 jaar en 65 jaar die door hun handicap niet kunnen gaan werken of met hun tewerkstelling maar 1/3de of minder kunnen verdienen dan wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen. De IT verwijst naar de tegemoetkoming die deze doelgroep krijgt op basis van de vermindering van hun zelfredzaamheid. Beide tegemoetkomingen worden in één aanvraag uitgevoerd. Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden - voorheen Zorgverzekering Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is een initiatief van de Vlaamse Overheid. Hiermee wil ze thuiszorgpatiënten en woonzorgcentrumbewoners financieel ondersteunen. Zij krijgen maandelijks een vast bedrag als tegemoetkoming in de niet-medische kosten. Personen hebben de vrije keuze om zich te wenden tot een mutualiteit of tot het sociaal huis om de aanvraag in te dienen.

Administratieve dienstverlening Senioren en personen met een zorgnood kunnen elke woensdagvoormiddag terecht bij het seniorenloket in het sociaal huis voor allerhande info, tegemoetkomingen en hulpvragen. Personen met gezondheids- en of verplaatsingsproblemen kunnen een huisbezoek aanvragen. Dit zorgt voor een laagdrempelige dienstverlening. De meeste contacten vinden plaats in het kader van zorgbemiddeling, financiële begeleiding, administratieve ondersteuning, aanvragen van tegemoetkomingen – sociale en fiscale voordelen, vragen rond pensioenen …

Afstemming eerstelijnszorg Plaatselijk overlegplatform (POP) GAOZ Listel vzw is de organisatie van de gecoördineerde thuisgezondheidszorg in Limburg en vertegenwoordigt de multidisciplinaire samenwerking binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. De afspraken over multidisciplinair samenwerken werden opgenomen in de Limburgse code tot coördinatie van SEL Genk en SEL Hasselt. Onder de 2 SEL’s worden plaatselijke overlegplatforms (POP’s) georganiseerd voor de coördinatie van de samenwerking van de eerstelijnszorgaanbieders op lokaal niveau. Zutendaal maakt deel uit van het POP GAOZ. De overlegcoördinator thuisgezondheidszorg (TGZ) is de maatschappelijk assistent die instaat voor het organiseren van een zorgoverleg dat wordt aangevraagd bij het OCMW. Zij neemt ook op regelmatige basis deel aan overleg en vorming georganiseerd vanuit het POP. Samen met het afdelingshoofd en de voorzitter van het OCMW maakt zij deel uit van de kern (=bestuur) van het POP. As, Bree, Genk, Oudsbergen en Zutendaal geven samen vorm aan eerstelijnszone Kemp en Duin. Het proces van verandering startte met de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017. In 2018 vond de kick-off van de pag. 20 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Mens

eerstelijnszone plaats, waarna het veranderteam en het veranderforum werden gevormd. Het veranderteam stelde in 2019 een charter op dat missie, visie en waarden van onze eerstelijnszone bevat. Op 24 september werd tot slot de (voorlopige) zorgraad goedgekeurd. De eerstelijnszone streeft naar een kwalitatief en geïntegreerd preventie -, zorg - en welzijnsbeleid en - aanbod. Essentieel hierbij is dat de persoon met een zorg - en ondersteuningsnood centraal staat en een evenwaardige partner is. Een bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen binnen onze eerstelijnszone. Zorgoverleg Het zorgoverleg streeft naar het verbeteren van de kwaliteit van thuiszorg. De individuele patiënt staat hierbij centraal. De thuiszorg wordt op maat van de patiënt georganiseerd en afgestemd. Uiteindelijk zal de hulpverlening vlotter en efficiënter verlopen ten voordele van de patiënt. Iedere belanghebbende partij kan een overleg aanvragen bij de overlegcoördinator van de mutualiteit of van het OCMW waar de patiënt woont. In 2019 telt Zutendaal 11 vergoedbare multidisciplinaire zorgoverleggen, waarvan 3 psychiatrische zorgoverleggen, en 6 niet-vergoedbare overleggen. Incontinentie – project gratis huisvuilzakken Sinds 2010 bestaat er in Zutendaal een regeling rond de verdeling van gratis huisvuilzakken aan mensen met incontinentie problemen. Het reglement wordt jaarlijks binnen de welzijnsraad geëvalueerd en voorstellen tot wijziging kunnen worden aangekaart. Volgend overzicht geeft een beeld over het aantal aanvragen:

Aantal aanvragers

2015

2016

93

104

2017 108

pag. 21 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal

2018 131

2019 151


BELEIDSDOMEIN 3 – Mens

ASIEL BD 3.7. De dienst asielzoekers garandeert alle aan Zutendaal toegewezen asielzoekers een levensniveau dat voldoet aan de menselijke waardigheid. Dit wordt geconcretiseerd in materiële hulp volgens de kwaliteitsnormen van Fedasil binnen het LOI en in sociale en juridische begeleiding en financiële en administratieve ondersteuning voor de overige asielzoekers. Lokaal opvanginitiatief (LOI) Het LOI is een unieke vorm van opvang voor verzoekers internationale bescherming (voorheen asielzoekers), lokaal georganiseerd op initiatief van het OCMW, maar met een mandaat van en betaald door de federale overheid. In een LOI wordt er materiële opvang geboden aan de verzoekers internationale bescherming. Het recht op materiële opvang bestaat uit huisvesting, voedsel, kleding, medische, maatschappelijke en psychosociale begeleiding en de toekenning van een dagvergoeding. Ze bevat ook toegang tot juridische bijstand, tolkdiensten, taallessen of opleidingen, vrijetijdsbesteding en een programma voor vrijwillige terugkeer. Eén van de belangrijkste taken van de maatschappelijk assistent binnen het LOI is een degelijke informatieverstrekking en de administratieve procedurebegeleiding. Het OCMW ontvangt een vaste vergoeding per persoon per dag. Hiermee worden de uitgaven van het LOI bekostigd. De materiële hulp wordt toegekend aan de verzoeker internationale bescherming gedurende de gehele procedure. De bewoners ontvangen een wekelijks leefgeld. Dit besteden ze aan voedsel, persoonlijke hygiëne, zakgeld,… . Met ingang van 01.01.2019 beschikte OCMW Zutendaal over 9 opvangplaatsen door een opgelegde sluiting van Fedasil van 10 plaatsen. Omwille van een geboorte in 09.2019 werd het LOI tijdelijk uitgebreid naar 10 opvangplaatsen. De woning gelegen op Sprinkelestraat 18 werd gesloten, net als 2 opvangplaatsen in Nieuwstraat 15 en Sprinkelestraat 5/3. Volgende tabel geeft een beeld van het aantal opgevangen verzoekers internationale bescherming de voorbije jaren:

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gemiddelde bezettingsgraad Gemiddeld aantal plaatsen 88,30% 31,17 66,26% 32 65,74% 21,75 62,34% 19 80,59% 19,83 55,61% 19,67 40,55% 19 93,78% 9,33

In 2016 werd gestart met een project waarbij vrijwilligers worden ingeschakeld om met onze dienst aan de slag te gaan rond de ondersteuning van de bewoners. Het vrijwilligersteam verbonden aan het LOI, bestaat uit 5 personen. Zij organiseren wekelijks een activiteit om met de bewoners te doen ter bevordering van hun welzijn in de gemeente Zutendaal. Daarnaast worden de vrijwilligers ingeschakeld om mee te helpen zoeken voor huisvesting.

Dringende medische hulp illegalen Het OCMW dient ook in te staan voor de terugbetaling van de kosten voor dringende medische hulp aan illegalen, zoals voorzien in de wet van 02.04.1965. Het OCMW kan deze kosten terugvorderen van de POD MI. In 2019 heeft het OCMW in dit kader 1 aanvraag ontvangen. pag. 22 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Mens

Hulpverlening aan vreemdelingen Vreemdelingen die op het grondgebied van de gemeente bevinden, kunnen recht hebben op het equivalent leefloon. Dit is financiĂŤle steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon, maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden. In 2019 waren er geen gezinnen die een equivalent leefloon ontvangen hebben van het OCMW.

pag. 23 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Mens

KINDEROPVANG BD 3.8. PRIORITAIR Het aanbod kinderopvang aanpassen aan de noden van de Zutendaalse ouders Opvang 0-3 jarigen Het bestuur is in 2019 op zoek gegaan naar een geschikte uitbating. In 2019 is er geen akkoord bereikt met potentiële kandidaten. Deelname Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven, ...). Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. Het OCMW neemt deel aan het LOK in de rol van organisator van buitenschoolse kinderopvang en als vertegenwoordiger van het lokaal bestuur. In 2019 was het Lokaal Loket Kinderopvang een belangrijk te bespreken agendapunt.

BD 3.9. PRIORITAIR de centrale vestigingsplaats van IBO Pierewiet wordt verder uitgebouwd Nieuwbouwproject Uitbreiding Pierewiet De ruimte voor de middagslapers en het nabijgelegen sanitair werd in gebruik genomen. De kinderen kunnen rustig en in uit alle drukte slapen. Huis van het Kind Preventieve gezinsondersteuning is het domein dat zich richt op preventieve ondersteuning van gezinnen met kinderen op het vlak van opvoeding, gezondheid en psychosociale ondersteuning. Belangrijk kenmerk van de preventieve gezinsondersteuning is een grote variëteit aan aanbieders en actoren, verspreid over verschillende sectoren. Het Huis van het Kind is een netwerk en/of fysieke locatie, waar die sectoren/actoren (al dan niet gevat door Kind en Gezin) aansluiting op elkaar vinden en tot een gecoördineerd, complementair, niet overlappend en doelmatig aanbod komen. Zutendaal heeft in 2018 de erkenning verkregen voor een eigen Huis van het Kind, mede door het feit dat er de laatste jaren reeds een werking werd uitgebouwd. Het OCMW is van bij de start betrokken bij deze werking. In 2016 werd gestart met ‘spel en ontmoeting’ voor ouders met kinderen tussen 0-3 jaar. Ouders krijgen er de plaats en de tijd om even op adem te komen en contacten te leggen met andere ouders. Baby’s en peuters kunnen er zelf op ontdekking, in alle veiligheid, in de nabijheid van hun vertrouwenspersoon. In 2019 werd er verder ingezet op de ontmoeting van ouders. Zo is er een tweede groep ‘spel en ontmoeting’ ontstaan voor ouders met kinderen tussen 4-7 jaar. Er werden vormingen georganiseerd om ouders pedagogisch sterker te maken zoals bijvoorbeeld de lezing van An Ceurvels rond etiketjes bij kinderen. Niet onbelangrijk is ook de oprichting van de stuurgroep waar verschillende organisaties vertegenwoordigd zijn om mee de toekomst van het Huis van het Kind te bepalen. Een greep uit deze partners zijn bijvoorbeeld de Gezinsbond, Vincentius, Hands out, Kind en Gezin, Campus O3, CLB en nog anderen. Met deze partners werd er in samenwerking met Logo Limburg een plan van acties opgemaakt om te werken rond een warme gemeente waar elk kind, elke jongere zich goed voelt.

pag. 24 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Mens

BD 3.10. Het Initiatief Buitenschoolse Opvang Pierewiet biedt in de gemeente een kwaliteitsvolle opvang aan voor alle kinderen van het basisonderwijs voor en na de schooltijd, op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties (inclusief het project middagslapertjes) Werkingscijfers Het OCMW ging in september 1990 van start met het Initiatief Buitenschoolse Opvang Pierewiet. IBO Pierewiet biedt kwalitatieve opvang aan schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Dit zowel voor en na de schooltijd, op schoolvrije dagen als tijdens de schoolvakanties. De opvang wordt georganiseerd op 3 locaties in de gemeente: -

De centrale vestigingsplaats biedt opvang voor de kinderen die schoolgaan in de Parel (dorp) en de Wonderwijzer. Kinderen van de Wonderwijzer worden opgehaald aan de school. De vestigingsplaats in Wiemesmeer biedt opvang voor de kinderen die schoolgaan in de Stapsteen De kinderen die schoolgaan in de wijkschool in Gewaai, kunnen op het terrein van de school terecht.

In de schoolvakanties wordt er enkel opvang voorzien in de centrale vestigingsplaats. Ook op woensdag namiddagen worden de kinderen van Wiemesmeer en Gewaai opgehaald en naar de centrale vestigingsplaats gebracht. In volgende tabel vinden we het aantal opgevangen kinderen terug:

2016 2017 2018 2019

Centrum 504 530 517 532

Gewaai 60 68 75 73

Wiemesmeer 174 187 195 210

Totaal 615 619 787 815

NB: Van deze 532 kinderen in het centrum zijn er 173 met niet het centrum als standaardlocatie. Deze 173 kinderen hebben minstens 1 keer gebruik gemaakt van de centrumlocatie in vakanties. Op schooldagen maken zij gebruik van de vestiging Wiemesmeer/Gewaai. Het aantal gezinnen:

2016 2017 2018 2019

Centrum 333 348 349 352

Gewaai 44 49 52 47

Wiemesmeer 112 120 127 137

Totaal 398 403 528 536

NB: Van deze 352 gezinnen in het centrum zijn er 184 gezinnen met niet het centrum als standaardlocatie. Deze 184 gezinnen hebben minstens 1 keer gebruikt gemaakt van de centrumlocatie op woensdagen en/of vakanties. Nieuw ingeschreven kinderen in 2019:

Centrum Gewaai Wiemesmeer Totaal

Totaal 45 15 35 95

pag. 25 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Mens

Middagslapers De nood aan bijkomende opvang voor startende kleutertjes werd reeds lange tijd vastgesteld. In de nieuwbouw werd er dan ook een slaapruimte voorzien. Vanaf januari 2012 startte het OCMW met het project middagslapertjes, dat ondertussen is uitgegroeid tot een vaste waarde in de dienstverlening. Startende kleuters hebben de mogelijkheid om ’s middags opgehaald te worden aan school en in de centrale vestigingsplaats van Pierewiet een middagslaapje te doen. Een overzicht van de cijfers:

Aantal kinderen Aantal gezinnen

2018 42 42

Aantal kinderen Aantal gezinnen

2019 29 28

pag. 26 Jaarverslag 2019 OCMW Zutendaal

Profile for Gemeente Zutendaal

Jaarverslag 2019 - OCMW Zutendaal  

Jaarverslag 2019 - OCMW Zutendaal  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded