Page 1

Jaarverslag 2019


INHOUDSOPGAVE

Algemene informatie

p. 3

Beleidsdomein 1 Algemene financiering

p. 5

Beleidsdomein 2 Algemene en ondersteunende diensten Politiek Communicatie Ondersteunende administratieve diensten Burgeradministratie Veiligheidszorg Gebouwen Technische diensten

p. 9 p. 19 p. 21 p. 26 p. 32 p. 33 p. 34

Beleidsdomein 3 Ruimte Infrastructuur Natuur- en milieubeheer Ondernemen en werken Toerisme Wonen en ruimtelijke ordening

p. 39 p. 41 p. 49 p. 50 p. 52

Beleidsdomein 4 Mens (cultuur, sport, jeugd, bib, welzijn, OCMW) Cultuur Bibliotheek Sport Jeugd Feestelijkheden Erediensten Onderwijs Welzijn Ontwikkelingssamenwerking

p. 56 p. 60 p. 67 p. 72 p. 74 p. 79 p. 80 p. 82 p. 87

pag. 1 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


pag. 2 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


ALGEMENE INFORMATIE Gemeentelijke administratie Oosterzonneplein 1 Tel. 089 62 94 20 - fax 089 62 94 30 Openingsuren gemeentehuis: maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en woensdag ook van 14 tot 18 uur. Belfius: BE29 0910 0049 8264 - Postrekening: 000.0005912.64 N.I.S.-nummer: 71067

Cultureel Centrum Oosterzonneplein 1

Openbare Bibliotheek Oosterzonneplein 6 Tel. 089 62 94 58 Openingsuren: dinsdag en vrijdag van 18 tot 20 uur, woensdag van 14 tot 18 uur, zaterdag van 10 tot 12 uur

Gemeentelijke Technische Dienst Industrieterrein, Langendijkstraat 17 Tel. 089 61 11 53 – fax 089 62 21 41

Gemeentelijk containerpark Industrieterrein, Langendijkstraat 17 Tel. 0479 222 81 86 Openingsuren: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en 12.30 tot 15.30 uur. Ook op zaterdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.00 uur. Gesloten op maandag en de wettelijke feestdagen. Zomerregeling in 2017: woensdag van 11.30 tot 18.30 uur.

Politiezone Carma – Wijkkantoor Zutendaal Oosterzonneplein 1 Tel. 089 62 94 40 - fax 089 61 37 32 Openingsuren: maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur en woensdag ook van 14 tot 18 uur.

Brandweerzone Oost-Limburg C-Mine 50 - 3600 Genk Tel. 089 65 33 33 of 100.

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Daalstraat 2 Tel. 089 62 38 60 – fax 089 62 38 69 Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst: Rozette Reyskens – Algemeen Directeur: Marc Vanhengel Financieel directeur: Joke Mulders Afdelingshoofd: Elke Blokken

pag. 3 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


Maatschappelijke assistenten: Kris Janssen, Renilde Weytjens, Goele Stinkens, Stephanie Tortolani, Angèle Weustenraad, Anke Vandebrouck, Lore Vliegen Financieel deskundige: Eliane Colla - Juridische dienst: Renilde Gielis Administratie en onthaal: Sabine Geraerts en Slootmaekers Robin Wijk-werken: Tiny Vandersman Coördinatoren Buitenschoolse Opvang: Kris Janssen, Patricia Claes

Kerkfabrieken Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Zutendaal voorzitter: Joseph Weytjens, Graafgracht 14 Tel. 089 61 15 49 Kerkfabriek St.-Jozef Wiemesmeer voorzitter: Monsieur Leon, Noordlaan 10 Tel. 089 61 20 51 Centraal Kerkbestuur Voorzitter: Joseph Weytjens, Graafgracht 14

Kies- en gerechtelijke indelingen Kieskanton: Genk - Vredegerecht: Bilzen (tot 1 mei 2018) Brugstraat 2, 3740 Bilzen Tel. 089 50 34 94 Kieskanton: Genk – Vredegerecht: Genk (vanaf 1 mei 2018) Dieplaan 14, 3600 Genk Tel. 089 32 29 30 Politierechtbank Limburg - Afdeling Genk: Dieplaan 14, 3600 Genk Tel. 089 35 34 72

pag. 4 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 1 - Algemene financiering BD 1.1 PRIORITAIR Streven naar een financieel gezonde gemeente met voldoende draag- en daadkracht. Het permanent opvolgen van de inkomsten en uitgaven van het bestuur is van het grootste belang om onze gemeente financieel gezond te houden.

Belastingen

Onroerende voorheffing Personenbelasting Andere belastingen TOTAAL

20 17 1.930.460,53 2.409.040,85 462.614,45 4.802.115,83

20 18 2.089.395,42 2.260.351,20 473.467,84 4.823.214,46

pag. 5 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal

2019 2.249.562,29 2.632.629,77 525.141,08 5.407.333,14


BELEIDSDOMEIN 1 – Algemene financiering

BD 1.2 Het beleidsdomein algemene financiering benut de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk voor het bereiken van de doelstellingen van de overige beleidsdomeinen.

Gemeentelijke toelagen 6495010/AOD/0119/21 6493100/AOD/0470 6492520/MENS/0859 6492510/MENS/0859

VVSG Dierenbescherming Toelage Sinterklaasfeest Toelage zwemmen

6.152,30 2.564,80 2.107,00 7.437,00

6492101/MENS/0750 6492102/MENS/0750 6492103/MENS/0750 6492104/MENS/0750 6492105/MENS/0750 6492106/MENS/0750

Toelage jeugdverenigingen Toelage jeugdlokalen Toelage jeugdverenigingen ledenaantal Toelage jeugdverenigingen activiteiten Toelage jeugdver. bijzondere activiteiten Toelage jeugdver. deelname org. projecten

1.240,00 4.500,00 3.720,00 3.719,86 3.966,92 1.375,00

6492402/MENS/0739 6492403/MENS/0739 6492310/MENS/0739 6492409/MENS/0739 6492201/MENS/0740/27 6492203/MENS/0740/27

Toelage tekenacademie Agora Toelage cultuurverenigingen Oud-strijders Sportverenigingen Sportverenigingen jeugdwerking

6491110/MENS/0949/20 6492415/MENS/0949/20 6492414/MENS/0719 6492412/MENS/0949/20 6492413/MENS/0949/20 6493302/MENS/0949/20

Geboortepremies Toelage a.d. Ijzer Toelage Sint-Hubertus Toelage St.-Vincentius Toelage Hands Out I.G.L.

6491120/MENS/0949/20 6493303/MENS/0160 6493306/MENS/0949/20 6493307/MENS/0949/20 64943308/MENS/0949/20 6493301/MENS/0859

Premies voorhuwelijkssparen Stelimo St.-Oda Belgische MS-Liga Rode Kruis Klavertje 3

6494020/RUIMTE/0521 6493400/MENS/0160 6492401/MENS/0739 6492411/MENS/0949/20 6493310/MENS/0949/20 6493311/MENS/0949/20

Regionaal Landschap Kempen en Maasland Hulp in de wereld Klavertje 4 Besmerschool Dienst Opvanggezinnen LSA Ter Engelen

3.239,40 900,00 450,00 500,00 250,00 125,00

6493313/MENS/0949/20 6492405/MENS/0739 6492407/MENS/0739 6493309/MENS/0949/20 6493314/MENS/0949/20 6494080/MENS/0949/20

St.-Gerardusinstituut Parochiecentrum Hand in Hand MPI De Luchtballon Child Focus SVK Het Scharnier

125,00 4.325,00 4.325,00 125,00 300,00 3.140,80

1.000,00 40,00 12.060,84 400,00 10.000,00 12.499,99 1.175,00 100,00 5.000,00 500,00 250,00 2.745,07 163,20 744,00 125,00 50,00 250,00 200,00

pag. 6 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 1 – Algemene financiering

Overige algemene ontvangsten

Fondsen (gemeentefonds, Elia, Dode Hand) Belastingen Privaat patrimonium (gebouwen) Intercommunales & bedrijven (dividenden)

20 17 1.931.767,79 4.802.115,83 111.850,94 423.649,17

20 18 1.960.028,35 4.823.214,46 116.444,23 439.839,37

20 19 2.037.298,23 5.407.333,14 129.807,72 432.899,37

Deelnemingen

Onderschreven deelnemingen in vennootschappen De Watergroep De Lijn I.G.L. Landwaarts Sociaal Woonkrediet Landwaarts Nieuw Dak Limburg.net Cipal Interelectra – kabeltelevisie AT aandelen Inter-Media aandelen AT Interelectra – kabeltelevisie BT aandelen Inter-Media aandelen BT Interelectra NV NUHMA Interelectra NV NUHMA A aandelen Interelectra NV NUHMA B aandelen Interregies Interelectra Riolering AR Inter-Aqua aandelen AR Interelectra Riolering BR Inter-Aqua aandelen BR Inter-Energa elektriciteit AE Inter-Energa elektriciteit BE Inter-Energa gas AG Inter-Energa openbare verlichting Fluvius OV aandelen A EthiasCo cvba

20 17

20 18

20 19

842.527,12 7.239,20 8.000,00 26.813,10 384,45 625,00 61.785,00 1.487,36 371,84 140,48 13.207,77 189.668,29 0,00 879.680,00 219.920,00 24,79 25,00 25,00 42.625,00 4.218.800,00 4.685,19 578.335,59 138.803,01 181.561,96

842.527,12 7.239,20 8.000,00 26.813,10 384,45 625,00 61.785,00 1.487,36 0,00 512,32 0,00 279.804,73 0,00 879.680,00 219.920,00 24,79 0,00 50,00 0,00 4.261.425,00 4.685,19 578.335,59 138.803,01 181.561,96 198,32 17.205,80

842.527,12 0,00 8.000,00 26.813,10 384,45 625,00 61.785,00 1.500,00 0,00 512,32 0,00 202.876,06 0,00 879.680,00 219.920,00 0,00 0,00 50,00 0,00 4.261.425,00 4.685,19 578.335,59 138.803,01 181.561,96 198,32 17.205,80

* * *

* * * * * * * * **

* In 2018 werd Infrax cvba gefuseerd met Eandis System Operator cvba. Bovendien werd de naam Eandis System Operator gewijzigd in Fluvius System Operator cvba. Vermits Infrax Limburg de werkmaatschappij was voor Inter-aqua, Intermedia en Inter-energa, heeft deze fusie gevolgen voor de deelnemingen die de gemeente in deze ondernemingen heeft. Per 1 januari werd door de partiële splitsing van Infrax Limburg OV een aantal vermogensbestanddelen overgedragen naar Inter- aqua, Inter-media en Inter-energa. Sommige deelnemingen verhoogden in waarde door inbreng uit het eigen vermogen van Fluvius OV. ** De gemeente bezat het lidmaatschap van de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Ethias Gemeen Recht omdat zij een verzekeringswaarborg had afgesloten voor arbeidsongevallen. Einde 2017 vond een statutenwijziging plaats en werd de verzekeringsmaatschappij Ethias Gemeen Recht omgevormd tot de nieuwe coöperatieve vennootschap EthiasCo cvba. Door deze verrichting werd aan het gemeentebestuur twee deelbewijzen toegekend van elk 8.602,90 euro. Vermits deze wijziging pas in de loop van 2018 werd doorgegeven, werd dit pas in 2018 boekhoudkundig verwerkt.

pag. 7 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 1 – Algemene financiering

Taken van de financiële dienst                     

Schuldvorderingen Opmaken van aanwendingen voor bestellingen Opmaken van aanrekeningen gewone- en buitengewone dienst Grootboek der ontvangsten en uitgaven In samenwerking met de gemeentesecretaris + financieel beheerder: gemeentebudget, budgetwijzigingen, schuldvorderingstaten Gemeentelijke toelagen: opmaken mandaten Opmaken facturen Boeken facturen, creditnota’s Kerkfabrieken Opmaken controlefiches voor documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing Opmaken belastingsrollen gemeentebelastingen: 2e verblijven, gemeentelijke kampeerterreinen en verblijfsbelasting, leegstand, kampeerterreinen, parkeerhavens, verblijfsparken, taxi’s Opmaken belastingsrollen gemeentebelastingen drijfkracht, reclame, stapelplaatsen schroot, privéclubs, rendezvoushuizen, barmeiden Magazijnbeheer Overheidsopdrachten voor leveringen en diensten (kleine aankopen) Houtverkoop Documentatiebeheer Verzekeringen (beheer + offerteaanvragen) Jachtverpachting Beheer rechtszaken Vaststellingen beschadigingen gemeente-eigendommen en terugvordering kosten Inventarisatie gemeentelijk patrimonium

pag. 8 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten POLITIEK BD 2.1 De debatcultuur en besluitvorming in de gemeente zal versterkt worden en de samenwerking tussen meerderheid en oppositie wordt gestimuleerd op basis van respect en inhoud. Gemeenteraad – samenstelling (toestand op 31/12/2019) Naam

mailadres

Geb. jaar

Hoedanigheid

1e x GR

P.P.

Schrijvers Ann

ann.schrijvers@zutendaal.be

1972

Burgemeester

2007

ZVP

Coninx Matty

matty.coninx@zutendaal.be

1958

1e

schepen

1995

ZVP

1967

2e

schepen

1989

ZVP

2001

ZVP

1995

ZVP

Smits Dirk

dirk.smits@zutendaal.be

Seurs Marina

marina.seurs@zutendaal.be

1960

3e schepen

Reyskens Rozette

rozette.reyskens@zutendaal.be

1956

4e

Martens Robben

robben.martens@zutendaal.be

1990

Voorzitter gemeenteraad

2013

ZVP

Remans Veerle

veerle.remans@zutendaal.be

1964

Raadslid

1995

CD&V

Niesten Eric

eric.niesten@zutendaal.be

1963

Raadslid

2007

CD&V

Dreesen Servaas

servaas.dreesen@zutendaal.be

1956

Raadslid

2013

CD&V

Indestege Rita

rita.indestege@zutendaal.be

1966

Raadslid

2019

ZVP

Nijssen Anita

anita.nijssen@zutendaal.be

1963

Raadslid

2001

ZVP

Eurlings Yannick

yannick.eurlings@zutendaal.be

1992

Raadslid

2014

ZVP

van der Sman Martin

martin.vandersman@zutendaal.be

1960

Raadslid

2017

CD&V

Bamps Bart

bart.bamps@zutendaal.be

1975

Raadslid

2019

ZVP

Lenaerts Ward

ward.lenaerts@zutendaal.be

1979

Raadslid

2019

ZVP

Olaerts Filip

filip.olaerts@zutendaal.be

1974

Raadslid

2019

CD&V

Herremans Sofie

sofie.herremans@zutendaal.be

1980

Raadslid

2019

CD&V

Hermans Pascal

pascal.hermans@zutendaal.be

1973

Raadslid

2019

Vl. Bel.

Thijs Heidi

heidi.thijs@zutendaal.be

1974

Raadslid

2019

ZVP

schepen

pag. 9 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 1 – Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Gemeenteraad – vergaderingen 2017

Ptn.

2018

Ptn.

26/01/17 23/02/17 23/03/17 27/04/17 01/06/17 04/07/17 24/08/17 26/10/17 23/11/17 21/12/17 10

11 9 11 16 12 10 8 22 13 15 127

25/01/18 29/03/18 26/04/18 31/05/18 05/07/18 30/08/18 25/10/18 29/11/18 20/12/18

4 23 22 12 14 10 13 15 8

9

121

2019 07/01/19 31/01/19 28/02/19 28/03/19 25/04/19 23/05/19 04/07/19 29/08/19 24/10/19 28/11/19 19/12/19 11

Ptn. 1 10 24 21 10 18 10 10 20 16 32 172

Beslissingen i.v.m. gemeenteraadsleden GR 07/01/2019 Installatievergadering gemeenteraad GR 31/01/2019 Delegatie van bevoegdheden aan het Vast Bureau inzake dagelijks bestuur, daden van beheer en vrijstelling visumverplichting GR 25/04/2019 Het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn GR 25/04/2019 De deontologische code voor de mandatarissen van de gemeente Zutendaal GR 28/11/2019 Vermindering schepenwedde voorzitter bijzonder comité Rozette Reyskens

pag. 10 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 1 – Algemene en ondersteunende diensten – POLITIEK

Deelname in organisaties en verenigingen Aanduiding gemeenteraad Plaatselijke organisaties Aanduiding van afgevaardigden in vzw De Lieteberg

Mandaat raad Van bestuur

Hoedanigheid

Datum gemeenteraa d

28/03/2019

Aanduiding van afgevaardigden in de politieraad Carma Aanduiding leden GECORO Stemgerechtigde leden

Dirk Smits Bart Bamps Tom Wolfs Harry Vanherf Rozette Reyskens Petra Beerts Vassilia Megalakakis Karine Oyen Veerle Remans Bart Bamps Dirk Smits Tom Wolfs Ward Lenaerts

Voorzitter

Schepen Toerisme

Gemeenteraadslid

Hubert Bijnens Bert Jans Panayotis Mitilineos Ludo Panis Marc Vangeneugden Irène Greven Eveline Liebens

07/01/2019

Voorzitter Ondervoorzitter

(opvolger Anita Nijssen)

Niet-stemgerechtigde leden Extra leden voor projectiezones binnen BPA Dorpskern Interlokale projectverenigingen Intergemeentelijke samenwerking Lokaal Woonbeleid GAOZ - beheerscomité

Lokaal Woonbeleid GAOZ – stuurgroep Intergemeentelijk samenwerkingsverband IGS regiorol soc. Economie GAOZ gemeenten

ILV Wijk-werken

Intergemeentelijke projectvereniging Regionaal Landschap Kempen en Maasland Algemene vergadering IGS Handhaving Ruimtelijke Ordening MidLim

Imelda Noben Frans Beckers Ann Schrijvers

Secretaris Verslaggever Burgemeester

Dirk Smits

Schepen

Ann Schrijvers

Schepen

Matty Coninx (plaatsvervanger) Marc Vanhengel Marc Vanhengel Rozette Reyskens

Schepen

Marina Seurs (plaatsvervanger) Rozette Reyskens Marina Seurs (plaatsvervanger)

Schepen

Afgev. ambtenaar Afgev. ambtenaar Schepen

Schepen Schepen

28/02/2019

28/02/2019

28/03/2019

28/02/2019

31/01/2019

Dirk Smits Ann Schrijvers Matty Coninx

JA

Schepen Afgev. mandataris Verv. afgev. mandataris

pag. 11 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal

28/02/2019


BELEIDSDOMEIN 1 – Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden – niet onder het decreet van 06/07/2001 Landwaarts Sociaal Woonkrediet nv – aanduiding afgevaardigde in de Alg. vergadering Landwaarts Sociale Huisvesting cvba – aanduiding afgevaardigde alg. vergadering Voordracht kandidaat Raad van Bestuur NUHMA – aanduiding van afgevaardigde algemene vergaderingen VVSG vzw – aanduiding algemene vergaderingen raad van bestuur comités

Toerisme Limburg vzw – aanduiding afgevaardigden algemene vergaderingen R.L.K.M. vzw – aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen Bosgroep Hoge Kempen vzw & Bosgroep Zuid-Limburg vzw Aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen

Limburg.net Algemene vergaderingen Comité

FLUVIUS vertegenwoordiger algemene vergadering Voordracht kandidaat Raad van Bestuur

Gemeenteraadslid

Heidi Thijs Anita Nijssen Anita Nijssen

Gemeenteraadslid Gemeenteraadslid Gemeenteraadslid

23/05/2019

28/03/2019 JA

31/01/2019 28/02/2019

Heidi Thijs Robben Martens Rita Indestege Martin Van der Sman Sophie Herremans Bart Bamps Ward Lenaerts Robben Martens Dirk Smits Dirk Smits

Gemeenteraadslid Gemeenteraadslid Gemeenteraadslid Gemeenteraadslid

JA

Gemeenteraadslid Gemeenteraadslid Gemeenteraadslid Gemeenteraadslid Schepen

28/03/2019

Schepen

31/01/2019 28/03/2019

NIEUW DAK CV – aanduiding van afgevaardigde algemene vergaderingen Voordracht kandidaat Raad van Bestuur De Watergroep cvba – aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen Stemgerechtigde Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden – decreet 06/07/2001 CIPAL CV vertegenwoordiger algemene vergadering Voordracht kandidaat Raad van Bestuur

I.G.L. CV vertegenwoordiger algemene vergaderingen Voordracht kandidaat Raad van Bestuur

Anita Nijssen

Dirk Smits

Schepen

Matty Coninx (vervanger) Dirk Smits

Schepen

Rita Indestege

Schepen JA

28/03/2019

Gemeenteraadslid 31/01/2019

Bart Bamps

Gemeenteraadslid

28/02/2019 Rita Indestege Matty Coninx (vervanger)

Gemeenteraadslid Schepen

Matty Coninx

Schepen

Rozette Reyskens Rita Indestege (plaatsvervanger)

Voorzitter OCMW Gemeenteraadslid

Bart Bamps Dirk Smits (vervanger) Marina Seurs Dirk Smits (vervanger) Matty Coninx

Gemeenteraadslid Schepen

Dirk Smits Robben Martens (plaatsvervanger)

Schepen Voorzitter gem.raad

28/02/2019

28/02/2019

Schepen Schepen Schepen

pag. 12 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal

28/02/2019


BELEIDSDOMEIN 1 – Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

FLUVIUS Opdrachthoudende Vereniging vertegenwoordiger algemene vergadering Demerbekken en Maasbekken

Robben Martens Heidi Thijs (plaatsvervanger) Marina Seurs Dirk Smits (plaatsvervanger)

pag. 13 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal

Voorzitter gem.raad

28/02/2019

Schepen Schepen

28/03/2019


BELEIDSDOMEIN 1 – Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Het college van burgemeester en schepenen - samenstelling 

Burgemeester SCHRIJVERS Ann Algemeen beleid, ruimtelijke ordening, personeel, burgerlijke stand, burgerzaken, inspraak en participatie, politie en brandweer

1e schepen CONINX Matty Financiën, openbare werken, gebouwen, nutsvoorzieningen, kerkfabrieken

2e schepen SMITS Dirk Mobiliteit, sport, jeugd, toerisme, land- en bosbouw

3e schepen SEURS Marina Cultuur en bibliotheek, evenementen, lokale economie, sociale economie, academie, communicatie, informatica en e-government, milieu en dierenwelzijn, jeugd

4e schepen REYSKENS Rozette Voorzitter bijzonder comité, welzijn, sociale zaken, senioren, gezin, begraafplaats, ontwikkelingssamenwerking

pag. 14 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 1 – Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Het college van burgemeester en schepenen – vergaderingen Het college van burgemeester en schepenen vergaderde in 2019 wekelijks op maandag om 14u00.

Behandelde punten per afdeling Ondersteunende diensten  Secretariaat  ICT - Overheidsopdrachten  Communicatie - Informatie  Financien Afdeling Mens  Dienst Cultuur  Dienst Sport  Dienst Jeugd  Dienst Gezin en Welzijn  Dienst Bibliotheek  Dienst Toerisme Afdeling Technische Diensten  Dienst Stedenbouw RO  Dienst Leefmilieu  Dienst patrimonium en infrastructuur  Dienst Openbare Werken Algemene Diensten  Dienst Burgerzaken  Lokale Economie  Personeelsdienst Aantal behandelde punten in 2019

2018

2019

251 15 10 214

449 21 14 228

15 35 11 31 4 1

27 33 20 39 4 0

181 121 75 147

161 40 58 317

61 18 109 1.299

42 17 109 1.579

Algemeen Vergunning Wandeltocht Kienvergunning Grafconcessie Wielerwedstrijd Paardencross Recreatierit, koetsentocht/menwedstrijd Natuurloop/loopmarathon/triatlon Mountainbike Springwedstrijd Slipjacht/jachthoornrally Fietstocht, recreatieve wielertocht Oriëntatieloop,veldloop Oldtimertreffen TOTAAL

20 17 8 3 28 2 1 4 4 4 0 3 3 1 1 62

pag. 15 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal

20 18 8 3 21 2 1 4 1 3 0 2 1 1 1 48

20 19 7 3 13 2 1 3 3 2 0 2 2 1 3 42


BELEIDSDOMEIN 1 – Algemene en ondersteunende diensten – POLITIEK

Vergunningen technische dossiers Vergunning Bouwvergunning Verkavelingsvergunning Weigering bouwvergunning Weigering verkavelingsvergunning Melding OV Weigering OV TOTAAL

20 17 78 4 5 1 5 2 0 95

20 18 73 2 6 0 6 5 1 93

20 19 83 12 8 0 7 2 1 113

Afleveren stedenbouwkundige attesten 2017 2

2018 1

2019 3

2018 319 percelen

2019 272

2018 234

2019 werd niet meer bijgehouden

Informatie overdracht onroerende goederen 2017 337 percelen

Meldingen 2017 169

Advies aan technische dossiers Advies Delingsplannen Bouwdossiers Stedenbouwkundige attesten Verkavelingsdossiers OVG TOTAAL

20 17 12 106 2 6 2 128

pag. 16 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal

20 18 10 104 1 2 5 122

20 19 13 90 3 13 2 121


BELEIDSDOMEIN 1 – Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

OCMW-raad – samenstelling (toestand 31/12/2019) Naam

mailadres

Geb. jaar

Hoedanigheid

1e x GR

P.P.

Schrijvers Ann

ann.schrijvers@zutendaal.be

1972

Burgemeester

2007

ZVP

Coninx Matty

matty.coninx@zutendaal.be

1958

1e

schepen

1995

ZVP

1967

2e

schepen

1989

ZVP

Smits Dirk

dirk.smits@zutendaal.be

Seurs Marina

marina.seurs@zutendaal.be

1960

3e schepen

2001

ZVP

Reyskens Rozette

rozette.reyskens@zutendaal.be

1956

Voorzitter BCSD – 4e schepen

1995

ZVP

Martens Robben

robben.martens@zutendaal.be

1990

Voorzitter gemeenteraad

2013

ZVP

Remans Veerle

veerle.remans@zutendaal.be

1964

Raadslid

1995

CD&V

Niesten Eric

eric.niesten@zutendaal.be

1963

Raadslid

2007

CD&V

Dreesen Servaas

servaas.dreesen@zutendaal.be

1956

Raadslid

2013

CD&V

Indestege Rita

rita.indestege@zutendaal.be

1966

Raadslid

2019

ZVP

Nijssen Anita

anita.nijssen@zutendaal.be

1963

Raadslid

2001

ZVP

Eurlings Yannick

yannick.eurlings@zutendaal.be

1992

Raadslid

2014

ZVP

van der Sman Martin

martin.vandersman@zutendaal.be

1960

Raadslid

2017

CD&V

Bamps Bart

bart.bamps@zutendaal.be

1975

Raadslid

2019

ZVP

Lenaerts Ward

ward.lenaerts@zutendaal.be

1979

Raadslid

2019

ZVP

Olaerts Filip

Filip.olaerts@zutendaal.be

1974

Raadslid

2019

CD&V

Herremans Sofie

Sofie.herremans@zutendaal.be

1980

Raadslid

2019

CD&V

Hermans Pascal

Pascal.hermans@zutendaal.be

1973

Raadslid

2019

Vl. Bel.

Thijs Heidi

Heidi.thijs@zutendaal.be

1974

Raadslid

2019

ZVP

Raad van het OCMW – vergaderingen 2019 07/01/19 31/01/19 28/02/19 28/03/19 25/04/19 23/05/19 04/07/19 29/08/19 24/10/19 28/11/19 19/12/19 11

Ptn. 1 5 7 1 4 4 5 2 5 3 3 40 pag. 17 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 1 – Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Vast bureau – samenstelling (toestand op 31/12/2019) Naam

mailadres

Geb. jaar

Hoedanigheid

1e x OCMW

P.P.

Schrijvers Ann

ann.schrijvers@zutendaal.be

1972

Burgemeester

2007

ZVP

Coninx Matty

matty.coninx@zutendaal.be

1958

1e

schepen

1995

ZVP

1967

2e

schepen

1989

ZVP

1960

3e schepen

Smits Dirk

dirk.smits@zutendaal.be

Seurs Marina

marina.seurs@zutendaal.be

Reyskens Rozette

rozette.reyskens@zutendaal.be

1956

2001

Voorzitter BCSD – 4e schepen

1995

ZVP ZVP

Behandelde punten per afdeling 2019 Ondersteunende diensten  Secretariaat  ICT - Overheidsopdrachten  Financien Afdeling Mens  Dienst Gezin en Welzijn  Maatschappelijke dienstverlening Algemene Diensten  Personeelsdienst Aantal behandelde punten

93 12 102 14 9 49 279

Leden bijzonder comité sociale dienst – samenstelling (toestand 31/12/2019) Naam

mailadres

Geb. jaar

Hoedanigheid

1e x OCMW

P.P.

Reyskens Rozette

rozette.reyskens@zutendaal.be

1956

Voorzitter – 4e schepen

1995

ZVP

Wolfs Tom

tom.wolfs@zutendaal.be

1994

Raadslid

2019

ZVP

Beerts Petra

pertra.beerts@zutendaal.be

1983

Raadslid

2019

ZVP

Jacobs Marianne

marianne.jacobs@zutendaal.be

1966

Raadslid

2019

ZVP

Vanhengel Sven

sven.vanhengel@zutendaal.be

1989

Raadslid (tot 01/08/2019)

2019

ZVP

Maurissen Wim

wim.maurissen@zutendaal.be

1979

Raadslid

2019

CD&V

Notelaers Sophie

sophie.notelaers@zutendaal.be

1980

Raadslid

2019

CD&V

Hermans Marcia

marcia.hermans@zutendaal.be

1989

Raadslid (i.v.v. Vanhengel Sven)

2019

ZVP

pag. 18 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 1 – Algemene en ondersteunende diensten – POLITIEK

COMMUNICATIE BD 2.2 Het gemeentebestuur wil met een professioneel communicatiebeleid de interne communicatie en de informatievoorziening naar de burgers verder verbeteren en het imago van Zutendaal naar de buitenwereld versterken.

Nieuwe huisstijl en logo gemeente Zutendaal In 2019 werd er door de dienst communicatie hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl en gloednieuw logo. Er werd de keuze gemaakt om deze volledig in eigen huis te ontwikkelen. Onder de noemer ‘Laat je horen’ werd een vooronderzoek over het imago en de identiteit van de gemeente Zutendaal gedaan. Zowel inwoners, personeelsleden, adviesraden als het gemeentebestuur werden aangespoord om aan de online enquête deel te nemen. Uit de vele antwoorden bleek dat het logo van Zutendaal aan vervanging toe was. De dienst communicatie ging aan de slag met de resultaten. De slagzin ‘Het groenste snoepje van Vlaanderen’ werd behouden en zal afhankelijk van de context en drager worden mee opgenomen. Uit de bevraging bleek ook dat inwoners Zutendaal zien als een groene, warme en aangename gemeente. Deze drie elementen werden gebruikt als basis bij de ontwikkeling van het nieuwe gemeentelijke logo.

Nieuwe website gemeente Zutendaal Aangezien de webleverancier Via Futura stopte met haar activiteiten als webbouwer en de website ook toe was aan vernieuwing, ging de dienst communicatie op zoek naar een nieuwe firma. Omdat er op zeer korte termijn een nieuwe leverancier gezocht moest worden en na vergelijking van de voorstellen van verschillende webleveranciers, koos de gemeente Zutendaal ervoor om in te stappen in het raamcontract van de Vlaamse Overheid met webleverancier Paddle: Kañooh. Het vooronderzoek door deze firma en via het gemeentelijk infoblad zorgde voor een stevige basis voor de ontwikkeling van een nieuwe structuur. Daarnaast werd de look en feel van de website volledig afgestemd op de nieuwe huisstijl. De diensten werden betrokken voor de inhoudelijke input en er werden verschillende verantwoordelijken binnen de organisatie aangeduid om een nazicht van de teksten te doen voor de lancering. Deze personen zullen in de toekomst ook de aan hun toegewezen pagina’s updaten. Ook werden er verschillende opleidingen voor deze verantwoordelijken georganiseerd: schrijven voor het web, werken met webformulieren en uiteraard het werken met het nieuwe CMS-systeem. De dienst communicatie zorgde ervoor dat de verschillende webpagina’s aangemaakt werden en redigeerde alle teksten.

#ZotvanZutendaal De campagne #zotvanzutendaal werd geïntroduceerd. Hiermee werd in april de gemeentelijke pagina op Instagram gelanceerd. Door foto’s te taggen met #zotvanzutendaal kunnen inwoners en bezoekers foto’s delen. Hiermee geven ze meteen ook de toestemming voor publicatie van de foto’s in de gemeentelijke kanalen.

Gemeentelijk infoblad De Oosterzon Het infoblad werd verder uitgebouwd als belangrijke pijler in de gemeentelijke communicatie. De Oosterzon verscheen 11 keer (maandelijks behalve in juli en augustus).

Huidige website Ook de huidige versie van de website werd voortdurend aangepast. In functie van nieuwigheden en activiteiten kregen de verschillende pagina’s systematisch een update. De nieuwsberichten en de fotobanner op de homepage worden aangepast in functie van de communicatieplanningen.

pag. 19 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 1 – Algemene en ondersteunende diensten – POLITIEK

Sociale media De dienst communicatie vertegenwoordigt de gemeente Zutendaal op de nieuwe media. Zowel op Facebook als op Twitter heeft de gemeente Zutendaal een account. In 2019 werd ook de gemeentelijke pagina op Instagram gecreëerd (zie hierboven). De berichten werden ingepland volgens het content plan en hadden betrekking op verschillende soorten gemeentelijke nieuws.

Visibiliteit Er wordt gebruik gemaakt van de visibiliteitstoren in het centrum van Zutendaal om de belangrijkste activiteiten en projecten in de gemeente aan te kondigen. Hiervoor werd een planning opgemaakt in het begin van het jaar. De dienst communicatie volgde dit verder op.

Pers Op regelmatige basis werd er zowel proactief als receptief gecommuniceerd met de pers. Voor nieuwswaardige activiteiten en feiten stelde de dienst communicatie persberichten op en verspreidde deze naar de verschillende regionale media.

Drukwerk De dienst communicatie werkte mee aan de ontwikkeling van verschillende gemeentelijke folders en affiches ter promotie van gemeentelijke activiteiten van de diensten.

Crisiscommunicatie Het luik crisiscommunicatie wordt een steeds groter onderdeel van het takenpakket van communicatiedeskundigen bij gemeentelijke overheden. Zo zijn er jaarlijkse verschillende opleidingen, bijscholingen en ook oefeningen voorzien. Hierbij neemt de communicatieambtenaar de rol van D5 in de gemeentelijke crisiscel op zich. In 2019 werd er ook voor het eerst een nationale oefening gehouden met het systeem BE-Alert. Ook Zutendaal deed mee en stuurde zowel per mail, telefoon als sms een testbericht naar de inwoners die ingeschreven zijn op deze alarmeringsdienst.

pag. 20 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN BD 2.3 De algemene en ondersteunende diensten dragen bij aan de uitbouw van een zo professioneel, efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht mogelijke organisatie. Deze diensten bieden optimale ondersteuning bij het bereiken van de doelstellingen van de overige beleidsdomeinen. Organogram

pag. 21 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

pag. 22 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Personeelsbestand op 31/12/2019 Organieke Formatie

Functie niveau Algemeen directeur DG Financieel directeur DG Afdelingshoofd algemene diensten Av Afdelingshoofd technische diensten Av Afdelingshoofd mens Av Bibliothecaris Bv Administratief medewerker bibliotheek Cv Cultuurbeleidscoördinator Bv Deskundige sport Bv Deskundige Jeugd / evenementen Bv Deskundige toerisme Bv Administratief bediende vrije tijd Dv Administratief medewerker welzijn Cx Communicatiedeskundige Bv Deskundige personeel Bv Deskundige secretariaat Bv Administratief bediende secretariaat Dv ICT /overheidsopdrachten Cx Verantwoordelijke poetsdienst Dv Poetspersoneel Ev Administratief hoofdmedewerker Cx Administratief medewerker burgerzaken Cv Cv Administratief medewerker onthaal Deskundige lokale economie Bv Cv Administratief medewerker financiën Omgevingsambtenaar – stedenbouw Bv Omgevingsambtenaar - milieu Bv Omgevingsambt.- patrimonium Bv GIS ambtenaar / mobiliteit Bv Planner / werkleider Cx Controleur der werken Cx Administratief medewerker RO Cv Geschoolde werkman Dv Ongeschoolde werkman Ev Totaal ALGEMEEN TOTAAL Gedetacheerd personeel FOD binnenlandse zaken Administratief medewerker Cx

statutair 1 1 1 1 1 1 1

contractueel

0,75 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1

0,5

1 1

werkelijke bezettingsgraad Ingevulde Ingevulde functies functies statutair contractueel 1 1 1 1 1 1

0,25 1 1 1 0,5 0,5 0,8

0,5

1 0,8 1

0,71 5 1 1,5

1,5 0,5 0,5 0,66

1 2 2 1

0,71 4,96 2

1,5

0,8 1,8 1 1

0,86

1 1 1

1 1

2 19 1 41,12

19

15,9

60,12

pag. 23 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal

0,66 16,18 0 31,92 47,82

1

0


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Aantal VTE’s (Voltijds Equivalenten) VOLTIJDS DEELTIJDS Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel

Decr. Niv. A Niv. B Niv. C Niv. D Niv. E Totaal Totaal Totaal

Man Vrouw Man Vrouw 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 4,00 16,00 1,00 12,00 17,00 29,00

Man Vrouw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 3,90 3,90 18,62

Man Vrouw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,50 3,27 4,18 1,21 0,00 4,96 4,68 10,24 14,92

Totaal vte’s 2,00 2,00 7,80 11,87 19,19 4,96 47,82 47,82 47,82

Aantal Koppen (Werknemers) VOLTIJDS Vastbenoemd Contractueel

Decr. Niv. A Niv. B Niv. C Niv. D Niv. E Totaal Totaal Totaal

Man 1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 0,00 8,00

Vrouw 1,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 4,00

Man 0,00 0,00 3,00 1,00 12,00 0,00 16,00

12

Vrouw 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 17

29

DEELTIJDS Vastbenoemd Contractueel Man 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vrouw 0,00 0,00 0,00 6,00 1,00 0,00 7,00

Man 0,00 0,00 0,00 1,00 6,00 0,00 7,00

7

Vrouw 0,00 0,00 1,00 7,00 2,00 8,00 18,00 25

32

pag. 24 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal

Totaal koppen 2 2 8 19 22 8 61 61 61


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Dienst secretariaat – taken Politie - Openbare orde

Kienvergunningen Kermissen Brandveiligheid Standplaatsen Doortochten Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing Logiesverstrekkende bedrijven Verordeningen en reglementen

Verkeer

Tijdelijke politiereglementen Periodieke politiereglementen Inname openbaar domein

Economische aangelegenheden

Markten – ambulante handel Gemeentelijke kampeerterreinen

Sociale aangelegenheden Cultuur

Premie voorhuwelijkssparen Organisatie diverse recepties Ontvangsten Gouden Bruiloften Administratie belastings- en retributiereglementen Toelage compensatie niet-beschikbaarheid van riolering

Financiën

Kerken - Kerkfabrieken Intercommunales

Administratie Administratie Afvaardigingen

Administratie Organisatiebeheersing Klachten Diversen

Algemene correspondentie Dagordes, overzichtslijsten en notulen schepencollege en gemeenteraad Redactie jaarverslag Allerhande typewerk Register inkomende en uitgaande post Gemeentelijke vzw’s Provinciale aangelegenheden

pag. 25 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – BURGERADMINISTRATIE

BURGERADMINSTRATIE BD 2.4 De dienst burgeradministratie verzorgt de dienstverlening naar de burger toe voor alles wat betrekking heeft op bevolking en burgerlijke stand. Ze is de link tussen de burger en de overheid. Ze registreert en verwerkt de gegevens betreffende de identificatie, verblijfplaats en diverse informatiegegevens die door de wet voorgeschreven zijn. De dienst voert de opgelegde taken van de hogere overheid adequaat uit. BEVOLKING Beweging van de bevolking en bevolkingscijfer (incl. niet-Belgen) Algemene opgave van de bevolkingscijfers (gegevens Rijksregister)

Opneming in de registers (bevolking + vreemdelingen) 2017

2018

2019

27 40 67

31 21 52

42 26 68

191 191 382

192 194 386

179 197 376

218 231 449

223 215 438

221 223 444

2017 Overlijdens M 33 V 23 Totaal 56 Overbrenging van het gewoon hoofdverblijf naar andere gemeente/buitenland M 226 V 203 Totaal 429 ALGEMEEN TOTAAL M 259 V 226 Totaal 485

2018

2019

30 23 53

33 31 64

160 184 344

179 200 379

190 207 397

212 231 443

Geboorten M V Totaal Vestiging van gewoon hoofdverblijf in de gemeente M V Totaal ALGEMEEN TOTAAL M V Totaal

Afvoering van de registers

pag. 26 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – BURGERADMINISTRATIE

Beweging van de bevolking en bevolkingscijfer (incl. niet-Belgen) Natuurlijke beweging (gegevens uit het Rijksregister)

Totale aanwinst bevolkingscijfer

Opneming in de registers M V Totaal Afvoering van de registers M V Totaal SALDO

2017

2018

2019

218 231 449

223 215 438

221 223 444

259 226 485 -36

190 207 397 +41

212 231 443 +1

2017 3.635 3.598 7.233

2018 3.661 3.613 7.274

2019 3.657 3.618 7.275

2017

2018

2019

228 1.288

215 1.192

216 372

139

160

208

262

265

249

Bevolkingscijfer op 31 december 2017

M V Totaal Bevolkingscijfer met wachtregister inbegrepen op 31/12/2019: 7.296

Activiteiten van de bevolkingsdienst

Uitreiken van stukken  I.B. onder 12 jaar – reis buitenland Europese I.K.- elektronische I.K. Mutaties (verandering van verblijf in de gemeente) Aantal Staat van afgegeven en verlengde paspoorten Afgeleverde paspoorten

pag. 27 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – BURGERADMINISTRATIE

BURGERLIJKE STAND 2017 33 67 33 11

Huwelijken Geboorten Overlijdens Echtscheidingen

2018 29 52 28 10

2019 23 68 42 12

Huwelijken (gegevens registers Burgerlijke Stand) Leeftijd gehuwden

2017 M 0 0 0 12 6 10 7 35

Min 18 j 18-21 j 22-25 j 26-30 j 31-35 j 35-50 j Plus 50 j TOTAAL

2018

V 0 0 2 9 5 12 3 31

T 0 0 2 21 11 22 10 66

M 0 0 0 8 10 6 5 29

2019

V 0 0 1 8 9 7 4 29

T 0 0 1 16 19 13 9 58

M 0 0 0 4 5 5 9 23

V 0 0 0 7 4 7 5 23

T 0 0 0 11 9 12 14 46

Algemeen overzicht – huwelijk per maand

2017 2018 2019

Jan 1 0 1

Feb 1 0 2

Mrt 1 1 2

Apr 1 2 2

Mei 3 1 2

Jun 4 6 3

Jul 2 2 1

Aug 7 6 4

Sep 9 6 3

okt 2 2 0

Nov 2 3 2

dec 0 0 1

totaal 33 29 23

Geboorten 2017 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November december TOTAAL

M 1 4 1 3 4 2 1 1 1 2 5 2 27

V 3 4 6 5 2 2 1 3 5 4 4 1 40

2018 T 4 8 7 8 6 4 2 4 6 6 9 3 67

M 1 1 2 2 3 3 3 4 2 2 5 3 31

V 1 1 0 1 4 0 3 0 2 4 1 4 21

pag. 28 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal

2019 T 2 2 2 3 7 3 6 4 4 6 6 7 52

M 7 3 3 1 5 3 1 3 3 7 3 3 42

V 2 3 1 2 3 2 3 0 3 2 2 3 26

T 9 6 4 3 8 5 4 3 6 9 5 6 68


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – BURGERADMINISTRATIE

Rijbewijzen – overzicht 2017 485 96 44

Rijbewijzen Voorlopige rijbewijzen Internationale rijbewijzen Gratis rijbewijs TOTAAL

625

2018 404 95 48 20 567

2019 353 119 42 27 541

2017

2018

2019

1 6 7

5 2 7

6 3 9

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2017

2018

2019

15 14 29

12 10 22

16 19 35

3 1 4 33

3 3 6 28

4 3 7 42

Nationaliteit

Bekomen van de Belg. Nationaliteit M V Totaal Afstand Belg. Nationaliteit M V Totaal

Overlijdens (gegevens registers van de burgerlijke stand)

Hier gehuisvest – hier overleden M V Totaal Elders gehuisvest – hier overleden M V Totaal ALGEMEEN TOTAAL

pag. 29 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – BURGERADMINISTRATIE

VREEMDELINGENDIENST Beweging van de niet-belgen ingeschreven in het vreemdelingenregister en bevolkingsregister (gegevens uit het Rijksregister) Opneming in het register Geboorten M V Totaal Aankomsten M V Totaal ALGEMEEN TOTAAL

2017

2018

2019

1 3 4

1 2 3

1 1 2

49 37 86 90

26 28 54 57

23 38 61 63

Afvoeren van het register Overlijden M V Totaal Vertrek M V Totaal ALGEMEEN TOTAAL

2017

2018

2019

2 2 4

2 1 3

2 2 4

42 31 73 77

35 30 65 68

32 34 66 70

2017 19 0

2018 15 0

2019 17 0

5 2 0 51 60 7 8 21

10 2 0 68 107 8 5 17

7 0 0 65 99 10 4 14

Verblijfstitel

Attest van immatriculatie – niet E.E.G.-onderdaan Attest van immatriculatie B – E.E.G.-onderdaan Elektronische vreemdelingenkaarten A B C E E+ F Aankomstverklaring Bijlage 3bis verbintenis tot tenlasteneming

pag. 30 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – BURGERADMINISTRATIE

Aantal aanwezige niet-Belgen (aan de hand van gegevens uit het Rijksregister) 2017 Armenie Bosnië Denemarken Duitsland Griekenland Hongarije Indonesië Italië Marokko Nederland Oostenrijk Polen Rusland Spanje Turkije Ver.Koninkr. Ver. Staten Vluchtelingen Andere TOTAAL

M 5 2 1 3 14 3 0 36 1 257 1 36 1 2 8 1 1 4 23 399

V 4 1 1 4 9 2 4 21 3 237 0 21 2 1 8 1 2 2 30 353

2018 T 9 3 2 7 23 5 4 57 4 494 1 57 3 3 16 2 3 6 53 752

M 5 1 1 3 16 5 0 35 3 265 1 26 1 2 6 1 4 7 19 401

V 4 1 1 5 10 3 2 21 2 249 0 26 1 1 8 1 2 3 32 372

pag. 31 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal

2019 T 9 2 2 8 26 8 2 56 5 514 1 52 2 3 14 2 6 10 51 773

M 4 0 1 3 16 4 0 30 5 251 1 23 1 2 5 1 12 6 26 391

V 6 1 1 6 9 2 1 22 6 250 0 27 1 1 9 1 5 5 31 384

T 10 1 2 9 25 6 1 52 11 501 1 50 2 3 14 2 17 11 57 775


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – VEILIGHEIDSZORG

VEILIGHEIDSZORG BD 2.5 Het lokale politiekorps en de brandweer staan in voor de basiszorg op gebied van veiligheid om zo de leefbaarheid en de leefkwaliteit van de lokale gemeenschap te garanderen. De gemeente is aangewezen op de brandweerzone Limburg-Oost vanaf 2015. Voor 2018 bedroeg de bijdrage in de kosten € 294.626,00.

Interventies van de brandweer 2019 Gevaarlijke stoffen en milieu Algemeen Gasgeur/ontsnapping Risico op explosie Incident gevaarlijke stoffen Vervuiling Aantal verslagen Logistiek Algemeen Bijstand ziekenwagen mankracht Bijstand ziekenwagen ladder Signalisatie Inbraak alarm Tent Aantal verslagen Brandverslagen Algemeen Melding brandmeldcentrale Buiten Gebouw Chalet/caravan Controle Rookontwikkeling Brandgeur Gras/bos/heide Industrie Schouw Aantal Verslagen Interventie en redding Algemeen Persoon bekneld/deur openen Persoon bekneld in voertuig Duikers: persoon te water Dier in nood Wespenverdelging Vrijmaken openbare weg Wateroverlast/pompen Reinigen wegdek Stormschade Aantal verslagen Oproep zonder interventie Loos alarm Vals alarm Aantal verslagen

1 1 1 3 1 4 2 1 1 1 10 1 5 2 4 1 7 1 1 3 2 1 28 4 13 4 2 3 150 33 3 6 31 249 4 0 4

pag. 32 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – GEBOUWEN

GEBOUWEN BD 2.6 PRIORITAIR Voorzien en uitbouwen van een gemeentelijke infrastructuur, die voldoet aan de wettelijke vereisten en die in functie staat van de actuele noden van de bevolking. De gemeente hecht veel belang aan een goede dienstverlening aan zijn burgers en zet daarom in op een maximale ontplooiing van zijn patrimonium zodat het aangepast is aan nieuwe ontwikkelingen. BD 2.7 De dienst gebouwen staat in voor de orde en netheid van de gemeentelijke gebouwen en zorgt ervoor dat de inwoners en bezoekers van de gemeente ontvangen worden in verzorgde, propere gebouwen.

Site Oosterzonneplein BPA Dorpskern “Zone openbaar Nut” Gemeentehuis en Cultuurcentrum Bezetting  Personeel  Politie  Heemkundige kring  Museum heemkundige kring  Cultuurzaal  Kiosk  Lokaal II, III en IV en cultuurcafé

Bibliotheek

Site Schoolstraat Gemeentelijke lokalen    

Zaal AVDAQ De Kaller Lokaal Kunstkring ’t Zolderke Turnzaal

BPA centrum – Zone voor openbaar nut

Site Jachthoornplein Gemeentelijke lokalen  2 vergaderlokalen in zaal Posthalt  1 groot lokaal De Wevel

pag. 33 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – TECHNISCHE DIENSTEN

TECHNISCHE DIENSTEN BD 2.8 De technische diensten staan in voor het onderhoud en de netheid van alle Zutendaalse openbare gebouwen, infrastructuur en groen om deze in optimale omstandigheden te bewaren en ter beschikking te stellen van inwoners en bezoekers.

VOERTUIGENPARK Voertuig Bobcat Voertuig Buckner 1 FCD 469 Voertuig Ford Ranger 1 RJU 929 Voertuig Ford Kuga 1 ACV 022 Voertuig Ford Transit 834BTK Voertuig Peugeot 1 BIY 742 Voertuig Peugeot Partner 1 CXU 833 Voertuig Renault 903 AFS Vrachtwagen DAF 666 AAZ Vrachtwagen Scania 1 EPR 761 Traktor Fiatagri 110 90 ARJ 750 Traktor New Holland SAT 977 Graafmachine JCB TEV 750 Graafmachine JCB Hydradid Minigraver JCB 80181 CYC 794 + lage aanhangwagen Aanhangwagen 1 QBH 076 Aanhangwagen 1 QBH 074 Aanhangwagen max.750 kg. Signalisatiewagen FEESTMATERIALEN Biertafel Erepodium Nadar 2 m in lopende meters Nadar 2,5 m in lopende meters Podiumelement Statafel Tent blauw groot Tent blauw Tent groen Vlag België Vlag Limburg Vlaggenmast Vlag Vlaanderen Vlag Zutendaal Voorzettoog Afvaleiland 6 Afvaleiland 8 Vuurkorf Zitbank

Aantal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

Bouwjaar 1992 2013 2017 2010 2010 2011 2012 2007 2008 2012 1993 2003 1992 2016 2015

2014 Aantal 114 1 183 122 15 30 2 17 7 5 5 10 5 60 3 3 2 16 98

pag. 34 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – TECHNISCHE DIENSTEN

MACHINES EN ANDERE GROTE MATERIALEN Maaier althyco Niveaumeter Spatoc LL50 + statief Sneeuwborstel City Cat Seektech SR 60 Standpijp 110205251 Zoutstrooier Epoke - NIEUW Zoutstrooier City Cat 150l Zoutstrooier traktor Werfkast 6/16a 2/32a 1/63a Werfkast 12/16a 4/32a 1/63a Werfkast 6/16a 2/32a Zekeringsbord stopc. Hakselaar V Daele TU27-40 Zitmaaier Onkruidbestrijder gas Pivabo Grasmaaier ruw terrein Viking

pag. 35 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal

Aantal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2

Aankoopj. 2004 2013 2013 2019 2013

2017 2017


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – TECHNISCHE DIENSTEN

TOEZICHT WERKEN

251

dagen

3945 1151

dagen dagen

Grot

251

dagen

Signalisatiewerken/Uitleendienst/logistieke dienst Herstelling, aanpassing en plaatsen Verkeerssignalisatie

753

dagen

Onderhoud gebouwen Gemeentelijk en OCMW - patrimonium Ondersteuning OCMW en opvang Herstellingen en onderhoud

398

dagen

Infrastructuurwerken gebouwen en wegenis Herstel en aanleg wegen, voetpaden en bermen Onderhoud riolering, grachten en slokkers Herstel en aanleg riolering Kleine infrastructuurwerken gebouwen Afbraakwerken niet vergunde gebouwen Asfaltwerken

489

dagen

Toezicht, planning, IDPB en administratieve ondersteuning Interne dienst voor preventie en bescherming Bermbeheer en onderhoud machines en voertuigen Onderhoud en herstellingen machines en voertuigen in eigen beheer Bermbeheer wegen en brandwegen Borstelen wegen, fietspaden en pleinen

401

dagen

502

dagen

OVERZICHT UITGEVOERDE WERKEN Containerpark – Milieudienst/groendienst Bladkorven Hakselen particulieren Onderhoud parken en pleinen Snoeien bomen en hagen Opruimen sluikstorten Vuilronde/zwerfvuil en sluikstorten Gft vervangen en verdeling vuilzakken

pag. 36 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – TECHNISCHE DIENSTEN

BOSBOUW & JACHT

Bosbouw Houtkoopmannen

Houtsoort

Aantal

Volume m³

Prijs

Windval 20/5/2019 Grote Heide Noord

Grove den

57

42,50

€ 637,50

108 4 5 117 174

95,00 4,00 7,00 106,00 148,50

€ 1.101,40 € 1.738,90

77,50

€ 1.252,00

226,00

€ 2.990,90

Stalkerheide 19a, 15b, 20a, 16a

Grove den Amerikaanse eik Cors.den

Totaal TOTAAL Particulieren 9 loten gestapeld hout en 2 loten op stam bestaande uit den, berk, eik, fijnspar en kers TOTAAL

Jacht In 2019 bracht de verpachting van de jacht op eigendommen toebehorende aan de gemeente Zutendaal 18.312,82 EUR op. De roerende voorheffing op de inkomsten voortvloeiend uit de verpachting bedroeg in 2019 5.582,17 EUR.

pag. 37 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – TECHNISCHE DIENSTEN

GEZONDHEID EN HYGIENE Ontsmetting en openbare reiniging Uitgaven voor bestrijding van schadelijke dieren en planten 2017 3.056,09 euro 2018 2.122,08 euro 2019 3.228,04 euro

Ophalen en verwerken van huisvuil Verkoop van huisvuilzakken 2017 76.302,05 euro 2018 76.169,49 euro 2019 72.743,00 euro Kostprijs huisvuilverwerking (Limburg.net) 2017 383.737,70 euro 2018 401.152,15 euro 2019 382.049,91 euro

Afvalwater Lengte van het gemeentelijk rioolnet: 65,641 km. Vanaf 01/01/2004 bij RIOLIM.

Begraafplaatsen Kerkhof langs Blookbergstraat : 1 ha 17 a 68 ca. Uitgave werkingskosten begraafplaatsen en lijkenhuis: 2017 5.691,58 euro 2018 688.82 euro 2019 3.937,47 euro

Bijgekomen grafstenen Bijzetting in collumbarium Uitstrooiingen op strooiweide Urneveld

2017 11 4 6 22

pag. 38 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal

2018 7 5 8 16

2019 6 4 8 11


BELEIDSDOMEIN 3 - Ruimte (ruimtelijke ordening, wegen, milieu,…) INFRASTRUCTUUR BD 3.1 PRIORITAIR De Zutendaalse infrastructuur wordt optimaal uitgebouwd om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van inwoners en bezoekers. De gemeente Zutendaal wil een gemeente zijn waar het veilig en aangenaam is om te leven. Zij draagt zorg voor haar wegenis- en fietsinfrastructuur. Zowel voor de zwakke weggebruiker als voor de automobilist investeren we in onze wegen, fiets- en voetpaden, opdat iedereen zich op veilige manier kan verplaatsen. BD 3.2 De infrastructuur van de gemeente Zutendaal wordt optimaal onderhouden om inwoners en bezoekers op een comfortabele en veilige manier gebruik te laten maken van het openbaar domein, om dit uitnodigend te maken en zo het openbare leven in de gemeente te stimuleren.

ONROEREND PATRIMONIUM Infrastructuur              

Buurtwegen: 36 km Andere verharde wegen: + 55 km Kerkhof: langs Blookbergstraat: 1ha 17 a 68 ca Gemeentehuis Openbare Bibliotheek Gemeenteschool – zaal Avdâq - turnzaal Cultuurcentrum Lemmeshuis Technische Dienst Sporthal Gemeenschapslokalen zaal Posthalt De Wevel IBO Pierewiet Gemeentegronden

BESCHERMD PATRIMONIUM   

O.-L.-Vrouwekerk – K.B. 19/01/1935 Landschap gevormd door de pastorie van de O.-L.Vrouweparochie met haar omgeving – K.B. 20/12/1943 Vijverplein 2, Witherenpastorie (zijnde het woonhuis, poortgebouw met duiventoren, het koetshuis en de kalkstenen hoekpijlers) – K.B. 15/12/1982 Watermolenweg 2, Watermolen genaamd ‘De Sutendaelmolen’ als monument en de onmiddellijke omgeving als dorpsgezicht, ministerieel besluit dd. 29/05/1995.

pag. 39 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte - INFRASTRUCTUUR

OPENLUCHTRECREATIE - PARKEN EN PLANTSOENEN Parkgebieden    

Dorper Bemd Vonderpark Mariapark Dalerschans

Landschappelijke waardevolle agrarische gebieden     

Gewaai (ten Z.W. en Z. van de F.N.) Broek (ten Z. van Stelebos) Mandel (overgang Mandel-Gewaai) Stalken (ten N. en N.O. van de Bezoensbeek) Roelen (het gehucht)

Voor openbare parken en plantsoenen werden volgende bedragen uitgetrokken: 2017 Budget 6.200,00

2018 Rekening 5.778,16

Budget 6.200,00

2019 Rekening 5.778,16

Budget 6.200,00

Rekening 7.005,50

VERKEER - WEGEN - WATERLOPEN Wegverkeer De werkingskosten voor het onderhoud van de wegen lagen als volgt: 2017 Budget 30.000,00

2018 Rekening 17.763,49

Budget 30.000,00

2019 Rekening 34.660,21

Budget 27.500,00

Rekening 26.622,57

Voor de sneeuwopruiming en ijzelbestrijding werden de volgende sommen voorzien en uitgegeven: 2017 Budget 33.000,00

2018 Rekening 9.913,56

Budget 20.000,00

2019 Rekening 5.705,87

Budget 20.000,00

Rekening 3.020,52

Waterlopen    

Zutendaalbeek Bezoensbeek Broekerbeek Roelerbeek

NR 120 NR 118 NR 298 NR z/n

Deze waterlopen zijn onbevaarbare waterlopen (IIIe categorie) en monden uit in de Munsterbeek NR 41.

pag. 40 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte – NATUUR- EN MILIEUBEHEER

NATUUR- EN MILIEUBEHEER BD 3.3 Een duurzaam natuur- en milieubeleid gericht op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving. BD 3.4 Een duurzaam beleid gebaseerd op het besef dat wat we nu doen, gevolgen heeft voor later en dat wat we hier doen, gevolgen heeft voor anderen elders op de wereld.

TAKEN DIENST MILIEU         

      

Klachten in ontvangst nemen en overtredingen milieuwetgeving signaleren, opvolgen en doorgeven Samenwerking met overheids- en privé-instanties werkzaam op het vlak van leefmilieu en natuur Milieuwetgeving opvolgen, adviezen uitbrengen, voorlichting geven en inlichtingen verstrekken (Vlarem, bosdecreet, decreet natuurbehoud, bodemsaneringsdecreet, …) Opmaken dossiers natuurbehoud en –beheer, voorstellen formuleren Opvolgen kwaliteit waterlopen en grondwater Meldingen sluikstorten noteren en doorgeven, opruimen zwerfvuil, zwerfvuilacties jeugdverenigingen Beheerschema en maaiplan wegbermen opvolgen, controle en toezicht, adviezen formuleren Sensibiliserings- en voorlichtingsactie opzetten, voorlichtingsavonden organiseren, milieuacties scholen ondersteunen Controle op het gebruik, beheer en onderhoud van het containerpark, organisatie grofvuilophaling, controle lediging glasbakken, opvolgen K.G.A.-inzameling en huisvuilophaling, coördinatie groente-, fruit- en tuinafvalinzameling, ophaling oud papier en karton Secretariaat milieuraad Landbouw- en mestwetgeving, allerhande landbouwadministratie Uitvoering gemeentelijk bosbeheerplan en landschapsplan Behandeling milieudossiers hinderlijke inrichtingen klasse 1 en klasse 2 en meldingen Kapmachtigingen Bestrijding ongedierte en eikenprocessierups Rapporteren aan hogere overheden, databanken up-to-date houden en informatie uitwisselen

pag. 41 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte – NATUUR- EN MILIEUBEHEER

GEMEENTELIJK CONTAINERPARK Aantal bezoekers Het gemeentelijk containerpark was in 2019 toegankelijk op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur en zaterdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 12.30 tot 15 uur. Zomerregeling: woensdag van 10.30 tot 18.00 uur. 2017 20.284 257 79

Aantal bezoekers Aantal dagen Gemiddelde aantal bezoekers/dag

2018 20.240 251 81

2019 23.629 252 94

Afgevoerde hoeveelheden Volgende soorten afvalstoffen werden gescheiden ingezameld: papier/karton, oude metalen, plastiek, harde kunststoffen, PMD, zuiver en gemengd bouwpuin, gekleurd en wit glas, klein gevaarlijk afval (KGA), afvalolie, frituurvetten/oliën, autobatterijen, snoeihout, tuinafval en grasmaaisel, oude banden, treinbielzen behandeld en onbehandeld afbraakhout, stronken, drankkartons (brikken) en kleding, lederwaren, AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), grofvuil, vlakglas, roofing, golfplaten en leien met asbest, EPS of piepschuim en gyproc (gipsplaten).

Papier en karton Oude metalen Plastiek Puin en bouwafval Gemengd bouwpuin Glas Vlakglas Klein gevaarlijk afval (KGA) Afvalolie Snoeihout Tuinafval en grasmaaisel (1) Oude banden Houtafval Treinbielzen Kleding Grofvuil Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2) P.M.D. Asbesthoudende materialen EPS (piepschuim) Stronken Roofing en teerhoudend afval Gyproc (gipsplaten) Bladeren (bladkorven) Harde kunststoffen (1) (2) (3)

2017 215.660 40.450 96.910 442.840 159.320 66.315 16.840 28.267 3.710 0 (3) 863.180 7.795 310.380 7.020 13.370 309.160 48.793 12.360 64.000 2.521 0 (3) 10.200 10.340 121.080 36.300

2018 226.940 43.540 100.150 485.400 104.520 72.414 15.310 21.850 4.080 30.900 962.520 8.120 316.380 8.340 12.750 384.920 48.226 13.440 56.550 3.687 0 (3) 14.600 13.020 129.460 34.480

2019 234.860 48.410 100.590 439.020 157.720 59.870 17.795 25.989 5.921 28,760 1.150.620 6.130 376.900 6.160 16.800 440.820 52.845 10.720 60.930 3.288 0 (3) 8.870 19.160 152.580 39.960

Het bermmaaisel (70.480 kg in 2017, 47.500 kg in 2018 en 34.840 kg in 2019) is niet vervat in deze cijfers. A.E.E.A. Geen gegevens binnengekregen

pag. 42 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte – NATUUR- EN MILIEUBEHEER

AFVALINZAMELING Huis-aan-huisophaling

GFT-afval Huisvuilzakken PMD Papier/karton Grofvuil (*) (*) Enkel nog via aanmelding en het plakken van een sticker.

2017 824.040 457.920 86.360 262.040 13.900

2018 775.980 453.800 93.940 242.080 13.960

2019 825.720 446.240 90.200 246.820 12.750

Aankopen huisvuil- en papieren composteerbare zakken In 2019 werd er voor een bedrag van 1.977,02 euro afvalzakken voor de technische dienst en het poetspersoneel aangekocht. Er werden ook aankopen gedaan voor huisvuilzakken en PMD-zakken en papieren composteerbare zakken voor 30.796,93 euro. De aangekochte stickers voor de GFT- en grofvuilophaling kostten 80. 611,93euro.

Grofvuilinzameling/gemeentevuil  

Aan de gemeentelijke sporthal staat één mini-container van 1.100 liter. Op het containerpark staat een grofvuilcontainer opgesteld voor de inzameling van restafval op het containerpark, zwerfvuil en sluikstortafval. Ook het zogeheten 'gemeentevuil' dat opgeruimd wordt bij manifestaties, komt hier terecht na aanmelding. Naast deze hogergenoemde manier van grofvuilinzameling gebeurt er een huis-aan-huis-grofvuilophaling.

2017 9.470 309.160 13.900 0 91.573 424.103

Ledigen mini-containers Containerpark Huis-aan-huis-ophaling Gemeentevuil Veegvuil Totaal

Hoeveelheid in kg 2018 9.470 384.920 13.960 0 86.140 494.490

2019 9.470 440.820 12.750 0 83.000 546.040

Verkoop huisvuil- en papieren composteerbare zakken 2017 2018 Aantal Bedrag Aantal Bedrag Huisvuilzakken 87.300 89.920,85 86.860 102.099,37 Papieren composteerbare zakken € 0,50 240 120,00 335 164,50 Papieren composteerbare zakken € 0,40 10 4,00 35 14,00 PMD-zakken 38.600 5.280,00 41.160 5.945,25 Huisvuilzakken: gratis tegoedzakken en zakken incontinentie zijn niet inbegrepen.

Aantal 86.420 410 85 40.200

2019 Bedrag 101.484,50 202,50 34,00 5.805,00

Aantal 76 2.099

2019 Bedrag 760,00 79.185,00

Verkoop stickers

Stickers grofvuilophaling Stickers GFT-containers

Aantal 81 2.062

2017 Bedrag 810,00 78.105,00

Aantal 96 2.122

2018 Bedrag 960,00 80.705,00

pag. 43 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte – NATUUR- EN MILIEUBEHEER

ANDERE SELECTIEVE AFVALINZAMELINGEN Papier/karton

Huis-aan-huisinzameling Containerpark Totaal

Hoeveelheid in kg 2017 2018 262.040,00 242.080,00 215.660,00 226.940,00 477.700,00 469.020,00

2019 246.820,00 234.860,00 481.680,00

Hoeveelheid in kg 2018 144.829,00 72.414,00 217.243,00

2019 152.924,00 59.870,00 212.794,00

Glas 7 containers voor wit en gekleurd glas.

5 wijkcontainers voor wit en gekleurd glas Containerpark Totaal

2017 132.630,00 66.315,00 198.945,00

Textiel In de Boogstraat, op de hoek van de Gijzenveldstraat en de Stalkerweg, aan het Parochiecentrum in Zutendaalcentrum en het Jachthoornplein in Wiemesmeer staan textielcontainers opgesteld. Ook de Kringloopwinkel zamelt textiel in.

Containerpark Textielcontainers in wijk Textiel HAH of brengmethode Totaal

2017 13.370,00 33.020,00 845,88 47.235,88

Hoeveelheid in kg 2018 12.750,00 41.810,00 1.501,00 56.061,00

2019 16.800,00 36.200,00 1.071,28 54.071,28

Kringloopgoederen en afgedankte elektrische en elektronische apparaten (A.E.E.A.) Kringloopgoederen zijn nog bruikbare spullen die opgehaald worden door of gebracht worden naar het kringloopcentrum 'De Koop' in Genk. A.E.E.A. zijn afgedankte elektrische en elektronische apparaten ingezameld via het containerpark en handelaars en die in een recyclagebedrijf of hergebruikcentrum terechtkomen.

Kringloopgoederen Huis-aan-Huis A.E.E.A. Containerpark Totaal

2017 14.404,00 48.793,00 63.197,00

pag. 44 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal

Hoeveelheid in kg 2018 14.641,00 48.226,00 62.867,00

2019 16.754,00 52.845,00 69.599,00


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte – NATUUR- EN MILIEUBEHEER

MILIEUVERGUNNINGEN VLAREM 2017 4 4

Ingediend Afgeleverd

Vergunning 1e klasse

Vergunning 2e klasse

Jaar 2017 2018 2019

Ingediend 2 1 3

Afgeleverd 2 1 3

Ingediend 2 1 2

Afgeleverd 2 1 1

2018 2 2

Weigering 2e + 1e klasse afgeleverd 0 0 1

2019 5 5

Melding 3e klasse

Kapmachtiging Jaar 2017 2018 2019

Ingediend 32 66 23

pag. 45 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal

afgeleverd 32 65 23

17 4 8


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte – NATUUR- EN MILIEUBEHEER

DUURZAME ONTWIKKELING Duurzaamheid Verschillende gemeentelijke diensten staan in voor het uitbouwen van een duurzaam gemeentelijk beleid. Het gemeentebestuur draagt ook de verantwoordelijkheid voor haar eigen duurzame manier van werken. Via interne afspraken wordt getracht om de ecologische voetafdruk van de gemeentelijke diensten zo klein mogelijk te houden. Tevens proberen deze diensten de verschillende doelgroepen te sensibiliseren (bevolking, scholen, verenigingen, bedrijven). Dit kan gaan over sensibilisatieacties over energiebesparing, afvalpreventie, duurzame mobiliteit, rationeel watergebruik, milieuverantwoord productgebruik… . Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste acties en initiatieven per thema.

Afval Organiseren van Straatnet i.s.m. Limburg.net Op 22 en 23 maart werd er een zwerfvuilopruimactie georganiseerd i.s.m. Limburg.net. Alle verenigingen werden aangeschreven. Dit resulteerde in een deelname van 13 verenigingen en 2 basisscholen: Evangelische Gemeente, Kunstkring ’t Zolderke, CD&V, Buurtcomité Papendaalheide, ZVP, Gezinsbond, Young Riders Wiemismeer, Milieuwerkgroep De Ortolaan, Senioren Turners, Wijkschoolcomité Gewaai, Veteranen Zutendaal V.V, KSA Zutendaal en KVLV Zutendaal. Ook de basisscholen De Stapsteen en de Wonder-wijzer deden mee. Elke vereniging kreeg een deel van de straten van Zutendaal toegewezen. Op de dag zelf zorgde de gemeente voor de praktische organisatie.

Subsidiereglement WarmWonen Op 27 april 2017 keurde de gemeenteraad een subsidiereglement WarmWonen goed tot en met 31 december 2019. Het reglement voorziet een toelage voor de aankoop en installatiekosten van een duurzame centrale verwarmingsinstallatie met een surplus voor bepaalde doelgroepen en een toelage voor de uitvoering van een energie-audit in een appartementsgebouw. Aantal aanvragen duurzame verwarmingsinstallatie: 10

Sensibilisatieactie gezond en milieubewust renoveren In samenwerking met enkele Limburgse organisaties en de Provincie Limburg kan er beroep gedaan worden op het aanbod van Eerste Hulp Bij Duurzaam Bouwen. Het aanbod bestaat uit:  gratis huisdokterbezoeken voor inwoners die een doorgedreven renovatie plannen  gratis Quickscans voor concreet advies over één à twee technische vragen  advies in het kader van Duwolimplusleningen  adviesrapporten voor inwoners (voor nieuwbouw + renovatie) In 2019 werden er in Zutendaal 4 huisdokterbezoeken, 1 projectadvies en 1 Quickscan uitgevoerd.

pag. 46 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte – NATUUR- EN MILIEUBEHEER

Project Ergotherapie aan huis De gemeenteraad van 23 november 2017 keurde een samenwerkingsovereenkomst goed voor het project ‘Ergotherapie aan huis’. Het project ‘Ergotherapie aan huis’ zet in op advies op maat i.v.m. hulpmiddelen en kleine woningaanpassingen voor mensen met een zorgbehoefte. Hierbij voeren ergotherapeuten huisbezoeken uit. Hun dienstverlening bestaat uit gerichte doorverwijzingen, advies op maat, hulp bij premieaanvragen, het helpen, met het toepassen van nieuwe hulpmiddelen. Aantal aanvragen in 2019: 1

Natuur Volkstuintjes De volkstuintjes (10 tuintjes met een oppervlakte van 100 m² en 1 kleiner tuintje) werden in 2016 gerealiseerd en de volkstuinders zijn ondertussen al drie jaar aan de slag in de Dorper Bemd. De volkstuintjes werden voorzien van een aantal zitbanken en een picknickset. In een afgesloten ruimte achter het parochiecentrum bevindt zich het tuinmateriaal.

Deelname Dag van het Park Na 25 jaar werd in 2016 voor de laatste keer Dag van het Park georganiseerd als aparte campagne. Lieteberg wil de traditie voortzetten en organiseert daarvoor een speciale Lietebergdag op 2 juni 2019.

Boterhammen in het groen Om de Zutendaalse parken beter te leren kennen, werd er in juni, juli en augustus een tweewekelijkse picknick georganiseerd in onze gemeentelijke groene oases. Het Vonderpark, het Voedselbos, de Dalerschans, Papendaalheide, het Mariapark, en het SintHubertusplein vormden afwisselend de locatie waar mensen samenkwamen om lekkere boterhammen te verorberen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en consumeren Eerlijke handel In april 2018 ontving de gemeente de bevestiging dat de gemeente erkend blijft als Fairtradegemeente. Via een samenwerking met de vzw Voedselteams (later Hartenboerteam) is na het stopzetten van de wereldwinkel, de aanvoer van wereldwinkelproducten verzekerd voor de mensen die bestellingen plaatsen bij de vzw Voedselteams (Hartenboerteam).

Duurzaam productgebruik binnen gemeentelijke diensten Het gemeentebestuur is het engagement aangegaan om binnen haar eigen werking de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen na te leven. Zo wordt duurzaam aankoopgedrag, vertaald in het gebruik van FSC-hout en –papier, fairtrade- en biologische cateringproducten, Copro gekeurd breekpuin en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, kraantjeswater,… .

Ecocultureel evenement Lekker Lokaal op 22 september Het ecocultureel gemeentelijk evenement Lekker Lokaal ging door op 22 september. Op bioboederij ’t Gebroek kon de bezoeker op een leuke manier kennismaken met een meer duurzame, bewuste manier van leven. Er waren streekproducten- en ecomarkt, een terras met biobieren en boekweitkoeken, workshops, info- en verkoopsstandjes, … . Het was de zesde editie van Lekker Lokaal met meer dan 1000 bezoekers.

pag. 47 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte – NATUUR- EN MILIEUBEHEER

Pesticidenvrijbeheer Sinds 1 januari 2015 mag de gemeente geen pesticiden meer gebruiken bij het onderhoud van het openbaar domein (bermen, perken, verhardingen, enz.). Dit verbod geldt ook voor particulieren en verenigingen die een stukje openbaar terrein in gebruik hebben of onderhouden. Het kerkhof werd sinds 2014 in aanloop naar de nultolerantie voor pesticidengebruik reeds volledig beheerd met alternatieve bestrijdingstechnieken zoals heet water, stomen en branden. Deze technieken worden nu eveneens op andere locaties gebruikt.

pag. 48 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte – ONDERNEMEN EN WERKEN

ONDERNEMEN EN WERKEN BD 3.5 De gemeente Zutendaal werkt mee aan de versterking van de lokale economie. Waar mogelijk worden kernversterkende maatregelen genomen. Industrie Belasting op drijfkracht 2019: netto vastgestelde rechten: € 56.697,92.

Handel en nijverheid Afleveren van 240 I (moraliteitsverslagen voor drankslijterijen) 2016: 25 2017: 26 2018: 20 2019: 23 Vergunningen standplaatsen op openbaar en privé-domein 2017: 4 2018: 2 2019: 0

pag. 49 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte – TOERISME

TOERISME BD 3.6 Toerisme is één van de belangrijkste troeven en groeimotor van onze gemeente. We willen het complete toeristische aanbod verder uitbouwen en actie promoten op een duurzame wijze, met nadruk op de natuurbeleving en in evenwicht met de woonkwaliteit van onze inwoners.

TOERISTISCHE ACCOMODATIES Campings & verblijfsparken Chaletparken Hotel/motel Jeugdhemen Bivakplaatsen Bed and Breakfast

2 1 4 4 13 4

PROPOGANDA Voor toeristische propaganda en documentatie werden volgende bedragen uitgetrokken: 2017 Propaganda Documentatie

2018

2019

Budget

Rekening

Budget

Rekening

Budget

Rekening

5.500,00

2.719,51

5.500,00

4.708,46

5.500,00

5.519,26

GEMEENTELIJKE KAMPEERTERREINEN Er werden tijdens het kampseizoen 2019, 19.996 ligdagen gerealiseerd (grotendeels tijdens de zomermaanden). Dit betekent een stijging van 582 ligdagen t.o.v. 2017. In totaal werd er voor 19.996 euro aan retributies geïnd. Vanaf 2018 is er een bijdrage voor jeugdverenigingen in de kosten van de nutsvoorzieningen. Dit betekent voor elektriciteit 1.286,89 euro en voor water 2.372,69 euro.

TAKEN TOERISTISCHE DIENST          

Uitstippelen van wandel- en fietsroutes voor diverse verenigingen en bezoekers Actualisatie van het folderaanbod van de provincie Limburg en de voornaamste attractiepolen van België en de grensstreek Medewerking verlenen aan tal van toeristische publicaties kaderend in de promotie van Groen Vlaanderen, Limburg en meer specifiek in en om het Nationaal Park Hoge Kempen Medewerking verlenen aan het organiseren van reizen, uitstappen van zowel particulieren als verenigingen Inventarisering van alle folders en brochures van Limburgse gemeenten Het ter beschikking stellen van toeristisch informatiemateriaal aan vakantiegangers, inwoners van Zutendaal en geïnteresseerden Het verlenen van logistieke steun en organisatorische hulp bij het opzetten van activiteiten van diverse Zutendaalse verenigingen Het promoten van de toeristische troeven en mogelijkheden van de gemeente Zutendaal in en buiten de gemeente onder het thema “Zutendaal, het groenste snoepje van Vlaanderen” Begeleiden en gidsen van groepen bij een bezoek aan Zutendaal Deelname aan toeristische beurzen en workshops ter promotie van het toerisme in Zutendaal

pag. 50 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte – TOERISME

              

Samenwerkingsverband realiseren met andere toeristische attracties in Limburg, bv. Natuurhulpcentrum, Nationaal Park Hoge Kempen, Kattevennen, Pietersheim Uitstippelen, realisatie en opvolgen van wandelwegen in samenwerking met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland Samenstelling werffolder Zutendaal Uitbouw Dienst Toerisme in De Lieteberg Promotie van de zomerevenementen van Zutendaal Promotie van ruiterroutenetwerk Deelname aan de toeristische themagroep Nationaal Park Hoge Kempen Realisatie van diverse erfgoedwandelingen vanuit De Lieteberg Medewerking aan brochures en gidsen van Nationaal Park Hoge Kempen Optimalisatie dagprogramma's Kattevennen-Lieteberg Optimalisatie scholenprogramma's Kattevennen-Lieteberg Promotie stiltewandelingen Samenstelling toeristische brochure Lieteberg Aanbieden van stageplaatsen Toerisme in Lieteberg en begeleiden van stageprojecten Medewerking aan updaten wandelkaart Lieteberg

pag. 51 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte – WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING G-BD 3.7 De dienst Wonen en ruimtelijke ordening staat in voor een optimaal ruimtelijk beleid en woonbeleid. Ze verstrekt de nodige informatie aan de burger en zorgt voor de aflevering en opvolging van diverse vergunningen en biedt ruimte voor herwaardering van kernen, ondernemers en private initiatieven.

OPPERVLAKTEGEGEVENS     

Bouwzone Landbouwzone Industriegrond Groene zone Totaal

356 ha 710 ha 241 ha 1.899 ha 3.206 ha

AANLEG VAN HET GRONDGEBIED Gewestplan Hasselt-Genk: definitief bij K.B. van 3 april 1979.

Algemeen plan van aanleg Nihil

Bijzonder plan van aanleg B.P.A.’s  Centrum (K.B. 31/10/1955, gewijzigd bij K.B. dd. 13/02/1961) – gewijzigd bij M.B. dd. 11/10/1989  Centrum uitbreiding (K.B. 11/12/1974) – gewijzigd bij M.B. dd. 16/02/1989  Sociale woningbouw (K.B. 11/12/1974)  Nieuw Centrum (K.B. 04/06/1974, gewijzigd bij M.B. dd. 18/12/1982)  Industriezone (K.B. 14/07/1971)  Chaletpark (M.B. 30/11/1994) – wijziging M.B. dd. 23/10/2000  Mooi Zutendaal (M.B. 22/06/1994)  ’t Soete Dal (M.B. 28/03/2000)  Lieteberg (M.B. 23/10/2000) – herziening MB dd. 05/07/2007  Dorpskern (M.B. 01/06/2004)  Sportzone Blookberg – MB 05/07/2007  RUP Lieteberg – goedgekeurd dd. 26/10/2017 en gepubliceerd in het BS dd. 18/01/2018

Zones voor weekendverblijven   

Molenblookstraat (’t Soete Dal) Roelerweg ( NV Narvik Homeparc Mooi Zutendaal) Beverstseweg (Chaletpark)

Openbaar groen 822 ha gemeente-eigendom

Wegennet    

Gewestwegen Wegen van groot verkeer Wegen van klein verkeer Andere verharde wegen

15 km 10 km 26 km 54 km 30 m

pag. 52 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte – WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

GRATIS GRONDAFSTAND ////

AANKOPEN dd. 26/02/2019 (geregistreerd dd. 12/03/2019) - Broeckx Alexis Sectie B nr(s). 399D, 400G, 512X2, Y2, 716A Oppervlakte: respectievelijk 21a70ca, 11a70ca, 35a95ca, 1ha11a60ca, 63a80ca. Totale oppervlakte: 2ha44a75ca.

VERKOPEN ///

RECHT VAN OPSTAL ///

TAKEN STEDENBOUW – RUIMTELIJKE ORDENING 

                       

Omgevingsvergunningen tot stedenbouwkundige handelingen , meldingen, omgevingsvergunning tot het verkavelen van gronden, delingsplannen, stedenbouwkundige attesten en inlichtingen, bouwinbreuken, vergunningen, weigeringen, intrekkingen, compensatie bij ontbossing. Gewestplan Ruimtelijke Uitvoeringsplannen Kadaster (inlichtingen) Formulieren drinkwateronderzoek, vermindering onroerende voorheffing, bouw-, verbeterings- en/of aanpassingspremie, kooppremie, huursubsidie + installatiepremie Attest vermindering B.T.W. Hulp bij invullen van formulieren Meldingskaarten allerhande (defecte openbare verlichting) - Behandeling van klachten en meldingen Aankoop-, verkoop-, ruilingsaktes Aktes i.v.m. gratis grondafstand Atlas der buurtwegen (+ inlichtingen) Atlas der waterlopen (inlichtingen) Inlichtingen riolering, waterleiding, Belgacom, gas, openbare verlichting, hemelwaterputten Rechten van doorgang voor aanleg riolering Huisvestingsdienst (inl. verkoop privé-gronden – vrijstaande woningen voor verhuur) Invullen statistieken bouwwerken voor kadaster Invullen statistieken gebouwen voor nationaal instituut voor statistieken Inlichtingen wetgeving op de stedenbouw Inlichtingen i.v.m. aanvragen van vastgoedinformatie door notarissen bij gemeentebestuur Verzekering tegen inkomensverlies Vergunningen- en plannenregister Verschaffen en behandeling van aanvragen tot het plaatsen van reclameborden langs gewestwegen en andere wegen Briefwisseling allerhande Register leegstaande- en verwaarloosde bedrijfsruimten en gebouwen Coördinatieattesten voor gasnetuitbreiding en uitbreiding van het waterleidingsnet

pag. 53 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte – WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

2017

2018

2019

9 10

17 21

18 24

13 13

19 16

15 14

20 22

16 16

8 14

6 10

6 10

8 6

42 46

25 29

35 28

2 3

5 4

2 2

Woningen Bouwaanvragen Bouwvergunningen Andere gebouwen Bouwaanvragen Bouwvergunningen Verbouwingen Bouwaanvragen Bouwvergunningen Regularisaties Aanvragen Vergunningen Andere (zwembaden, bomen, muur, carport, …) Aanvragen Vergunningen OVG Aanvragen Vergunningen

SOCIALE HUISVESTING Sociale Woningbouw Door C.V. Nieuw Dak a) 3 fasen: in totaal 93 woongelegenheden 1e fase: 37 woningen – vergunning dd. 07/06/1982 2e fase: 50 woningen – vergunning dd. 29/11/1983 3e fase: 6 eengezinswoningen – vergunning dd. 08/01/1996

Infrastructuur De infrastructuurwerken zijn uitgevoerd in 1984. De kosten van de infrastructuur zijn gedragen door de Vlaamse Gemeenschap. De infrastructuur is overgedragen aan de gemeente. b) Verbouwen pastorie Wiemesmeer in 4 seniorenwoningen – vergunning dd. 25/03/2002 c)

Bouwen van 12 sociale woningen waarvan 4 seniorenwoningen en 8 sociale woongelegenheden in de Nachtegalenstraat – vergunning dd. 17/01/2008

d) Het verbouwen van een bestaande woning tot een 4-woonst, t.p. Eikenstraat 37 - voorwaardelijke vergunning dd. 13/02/2017 Door C.V. Landwaarts a) Bouwen van 16 sociale woningen en 5 appartementen t.p. Asserweg dd. 30/04/2012

Infrastructuur De infrastructuur t.p. gebouwen Asserweg, begonnen in 2012, worden overgedragen aan de gemeente.

pag. 54 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte – WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

Groenaanleg    

1e fase: 17 kavels – vergunning dd. 15/12/1981 2e fase: 18 kavels – vergunning dd. 05/06/1987 3e fase: 1 kavel – vergunning dd. 23/10/1989 4e fase: 8 kavels – vergunning dd. 05/11/1991

De kosten van de groenaanleg zijn gedragen door de Vlaamse Gemeenschap. De groenaanleg fase II is uitgevoerd in 1991. De groenaanleg fase III is uitgevoerd in 1999.

Sociale Verkavelingen Door de gemeente Zutendaal  Nieuw Centrum: 2e fase: Nieuwstraat: 5 kavels – vergunning dd. 13/12/1983  Nieuw Centrum: Mathijsenblookstraat: 6 kavels – vergunning dd. 19/02/88  Nieuw Centrum: Kerkstraat-Pandenstraat: 14 kavels – vergunning 14/02/1989  Nieuw Centrum: Zuidwinkelstraat: 7 kavels – vergunning dd. 19/12/1989      

Nieuw Centrum: Nieuwstraat: 4 kavels – vergunning dd. 15/02/1990 Nieuw Centrum: Pandenstraat-Sprinkelestraat: 2 kavels – vergunning dd. 28/08/1990 Wiemesmeer Zuid: 1e fase: 12 kavels – vergunning dd. 22/11/1993 Wiemesmeer Zuid: 2e fase: 12 kavels – vergunning dd. 18/04/1994 Centrum 2: 14 kavels – vergunning dd. 13/04/1994 Verkaveling 1 lot in 4 loten voor halfopen bebouwing: Grotstraat-Langblookstraat – vergunning dd. 12/07/2002.

Seniorenwoningen Door C.V. Nieuw Dak  20 duplexwoningen voor senioren – vergunning dd. 08/01/1996.  Verbouwen pastorie Wiemesmeer in 4 seniorenwoningen – vergunning dd. 25/03/2002  Bouwen van 12 sociale woningen waarvan 4 seniorenwoningen en 8 sociale woongelegenheden in de Nachtegalenstraat – vergunning dd. 17/01/2008

pag. 55 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens (cultuur, sport, jeugd, bib, welzijn, OCMW,…) CULTUUR BD 4.1 Het gemeentebestuur streeft er naar alle inwoners te laten proeven van een zo divers mogelijk aanbod aan culturele activiteiten. Hiertoe staat de dienst cultuur in voor de ontwikkeling, ondersteuning, organisatie en realisatie van culturele activiteiten in de gemeente. De dienst bevordert een integraal gemeentelijk cultuurbeleid, vergroot het cultureel draagvlak, draagt er zorg voor dat het verenigingsleven zich ten volle kan ontplooien en bevordert de gemeenschapsvorming. Het doel is via cultuur de levenskwaliteit van de Zutendaalse bevolking te verhogen.

CULTUREEL PATRIMONIUM Cultuurcentrum Het cultuurcentrum is onderverdeeld in 4 grote delen:  Podiumzaal  Foyer (gelijkvloers en 1ste verdiep), het cultuurcafé en de keuken  3 vergaderlokalen  Kiosk De podiumzaal met telescopische zittribune wordt gebruikt voor allerhande voorstellingen (toneel, film, …), beurzen, academische zittingen, grote tentoonstellingen, enz. Er is plaats voor 176 personen. De zaalaccommodatie bestaat uit een volledige geluidsinstallatie (mengpaneel, versterker, tuner, cassette, CDspeler, DVD-speler, blu-rayspeler micro’s en luidsprekers verspreid over het ganse gebouw), een lichtorgel en een filmscherm. Tevens is er een LCD-projector en apparatuur voor voorstellingen aanwezig. De foyer is geschikt als ontvangsthal/receptiehal en er worden regelmatig kunsttentoonstellingen georganiseerd. Drie lokalen (2 achter het podium en 1 beneden) staan gratis ter beschikking voor de Zutendaalse verenigingen. Enkele lokalen zijn uitgerust met wandborden. Ze worden gebruikt voor vergaderingen, muzieklessen, hobby- en vrijetijdsbestedingen, enz… De twee bovenste plaatsen doen tevens dienst als kleedkamer bij theater en shows. De kiosk buiten bestaat uit een openluchtpodium met een zitkuil waar enkele honderden mensen kunnen plaatsnemen. Hier kunnen openluchtmanifestaties zoals optredens, concerten, e.d. georganiseerd worden.

pag. 56 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - CULTUUR

Culturele accommodaties Cultuurcentrum – Oosterzonneplein 1

Turnzaal – Schoolstraat 4 Zaal Avdâq – Schoolstraat 6 Parochiecentrum – Schoolstraat 2

Zaal Posthalt – Jachthoornplein

De Wevel – Jachthoornplein Sporthal – Blookbergstraat

Repetitielokaal K.Fanfare St.-Ursula – Schoolstr. 6/2 Atelier Kunstkring ‘t Zolderke – Schoolstraat 6/6 Mariapark (openluchttheater) Auditorium Bezoekerscentrum De Lieteberg

Zaal met 176 zitplaatsen Ontvangsthal Cultuurcafé Keuken 3 vergaderlokalen 1 openluchttheater Zaal met podium Berglokaal Zaal met klein podium Keuken Keuken 3 bergplaatsen 2 feestzalen 2 jeugdlokalen 2 vergaderlokalen Feestzaal met podium Keuken met toog Lokaal onder podium 2 gemeentelijke vergaderlokalen met keuken 1 groot lokaal (kan in 2 gedeeld worden) 1 sportvloer 27 x 44m 4 kleedkamers 1 cafetaria met keuken 1 vergaderlokaal 1 lokaal 1 lokaal 1 vergaderlokaal 1 aula met 87 zitplaatsen

Dalerschans (openluchttheater)

Gebruik gemeentelijke lokalen Overzicht per lokaal 2019 Lokaal CC Podiumzaal Cultuurcafé CC Foyer Kiosk Lokaal II Lokaal III Lokaal IV Raadzaal Turnzaal Zaal Avdâq Gemeenschapslokaal Wiemesmeer

Reservaties 208 290 131 7 138 149 170 63 338 190 262

pag. 57 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - CULTUUR

TOELAGE AAN CULTURELE VERENIGINGEN Vereniging Buurtcomité Papendaalheide Davidsfonds De Gezellen van Sint-Hubertus De Kneuter De Ortolaan Gemengd koor Berk en Brem Gemengd koor Heidegalm Gezinsbond K.V.L.V. Zutendaal Kerkzangkoor Mariacantorij Kerkzangkoor Sint-Cecilia Wiemesmeer Koninklijke Fanfare Sint-Ursula Kunstkring ’t Zolderke OKRA Wiemesmeer OKRA Zutendaal Oudercomité De Kansenwijzer Oudervereniging De Sleutel Sint-Hubertuscomité Theater Sprankel Theater Titatejater Theatergroep Edja Toneelkring ’t Bemmelke Volkskunstgroep ’t Klompke vtbKultuur Zutendaal WBE Suetendaal Ziekenzorg Wiemesmeer Ziekenzorg Zutendaal Zutendaals Mannenkoor Zutendaals Theater Neos Zutendaalse Hartevrienden TOTAAL

2017 98,18 310,18 0,00 184,26 280,30 490,88 260,38 302,35 278,88 619,65 354,29 213,43 743,44 621,78 506,53 242,59 176,43 0,00 808,89 348,60 232,63 392,70 520,76 638,43 412,62 397,68 497,28 547,79 295,95 309,47 163,63 11.249,98

2018 103,20 238,46 357,76 169,94 266,95 225,67 242,18 319,92 278,64 690,07 370,15 220,16 815,29 624,71 563,48 234,61 52,29 137,60 910,23 397,67 229,79 371,52 1.005,59 838,25 357,76 273,83 489,86 516,00 283,46 361,20 134,16 12.080,40

2019 99,51 235,38 324,05 134,59 251,33 586,85 336,17 318,94 288,96 442,69 285,77 197,74 755,89 622,83 491,17 156,92 72,72 127,58 922,38 525,62 187,54 301,08 506,48 694,66 363,59 273,65 436,95 446,52 304,91 423,56 133,96 11.249,99

CULTUURRAAD  

Bestuursvergaderingen: 9: (8 januari, 5 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei, 25 juni, 10 september, 8 oktober, 15 november) Algemene vergadering: 1 (12 december)

pag. 58 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - CULTUUR

HEEMKUNDE Activiteiten           

Verlenen van hulp aan diverse personen bij het stamboomonderzoek Archiveren van belangrijke documenten Aanleg en uitbreiding van het foto-archief en digitalisering Aanleg en uitbreiding archief doodprentjes en doodsbrieven Uitbreiding van het heemkundig documentatiecentrum Voortzetting project "Pak de Erfgoedzak" Uitgave jaarboek STOPPELS digitalisering “mensen en huizen” Digitalisering collectie doodsprentjes Digitalisering gichtregisters Voorbereiding tentoonstelling “gezondheidszorg” ikv erfgoeddag

Oudheidkamer De “oudheidkamer”, het heemkundig museum bevindt zich in de lokalen onder de dienst Vrije Tijd. Het kleine museum toont een deel van de uitgebreide collectie heem- en geschiedkundig materiaal over het plaatselijk verleden. 1. 2.

3. 4. 5. 6.

Het oude volkscafeetje Het klaslokaaltje uit de dertiger jaren met een mooie collectie oude handboeken en schriften. In hetzelfde lokaal bevindt zich een groot aantal oude kinderspelen die vooral op de speelplaats van de school beoefend werden. Een tijdelijke expositie rond wol en linnen, kledingstukken enz. Oude schrijnwerkerij Winkeltje-haarkapper Huiskamer anno 1920

De oudheidkamer staat gratis open voor bezoekers en kan bezocht worden tijdens dagtrips door groepen. Vooral schoolkinderen vinden de weg naar het oude klaslokaaltje waar de “meester” oude herinneringen op kan halen. Openingsuren op aanvraag.

In 2019 ging de ambtenaar toerisme met pensioen. De EVA Lieteberg werd opgericht, met een directeur in eigen loondienst. Er werd een nieuwe beheersovereenkomst afgesloten. De procedure werd opgestart voor de aanwerving van een halftijdse medewerker toerisme, die verantwoordelijk zal zijn voor de uitbouw van het toerisme in Zutendaal, los van EVA Lieteberg maar wel in nauwe samenwerking ermee.

pag. 59 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens – BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEK G-BD 4.2 De gemeente organiseert een laagdrempelige bibliotheek, die voor iedereen toegankelijk is en waar inwoners aan intellectuele ontspanning en kenniswerving kunnen doen, aangepast aan de hedendaagse noden (Vlaamse beleidsprioriteit). Het gemeentebestuur wil jong en oud stimuleren om de bibliotheek te bezoeken en gebruik te maken van haar mogelijkheden. Hiertoe tracht de dienst bibliotheek zoveel mogelijk burgers toegang te bieden tot een zo ruim mogelijk aanbod van informatie, cultuurparticipatie, bevordering van einclusie, verhogen van mediawijsheid en informatiegeletterdheid, een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen en voor de samenwerking met het onderwijs. Er wordt getracht de bibliotheek nog meer als ontmoetingsplaats te laten fungeren.

BIBLIOTHEEKGEGEVENS Adres: Oosterzonneplein 6 - 3690 Zutendaal Openingsuren: dinsdag woensdag vrijdag zaterdag

18 - 20 uur 14 - 18 uur 18 - 20 uur 10 - 12 uur

De bibliotheek was gesloten op 18 januari (nieuwjaarsreceptie), van 20 – 26 maart (migratie EBS), 1 mei, Hemelvaartsweekend, zomersluiting van 12 t.e.m. 17 augustus, 6 september (uitstap gemeentepersoneel), 1 en 2 november, 24 en 25 december en 31 december. De bibliotheek is per week 10 uren toegankelijk voor het publiek met daarnaast gemiddeld 8 uren per maand open voor klasbezoeken (buiten de normale openingsuren).

PERSONEEL Bibliothecaris: Bibliotheekassistente: Adm. medewerker: Onderhoud: Vrijwilliger:

Liesbeth Lens (38/38) Hilde Bijnens (28,5/38) Mieke Valkenborg (19/38) Sylvie Dusar (19/38) Noëlla Kerkhofs: 3 uur per week, boeken kaften, rekken ordenen, enz.

pag. 60 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens – BIBLIOTHEEK

Gevolgde opleidingen, studiedagen, vormingsdagen en overlegmomenten Overleg Team Bib (bibpersoneel + Elke): 14 feb, 28 mrt, 9 mei, 8 juli, 9 september, 14 oktober en 18 november Overleg Kleine bibliotheken, Liesbeth: 8 januari (Borgloon) Overleg Samenwerkingsverband (EBS), Liesbeth: 1 juli (Sint-Truiden), 27 sept. (Opglabbeek) Overleg BVL, Liesbeth: 14 juni (Genk), 4 okt. (Kuringen) Overleg Boekstartdag, Hilde: 12 april, 26 april, 3 mei Overleg Adviesraden, Liesbeth: 18 feb, 26 april, Overleg Workshop Goedele in Huis van Kind, Liesbeth: 22 maart Overleg Meerjarenplanning, Liesbeth: 16 april, 2 mei, Bespreking Leesgroep BIB, Liesbeth: 9 september Overleg Cultuurraad, Liesbeth: 8 oktober, Overleg Cel Poëzie, Liesbeth: 2 december Bestuursvergadering Cultuurraad: 8 okt, 12 november Studiedagen & vorming Opleiding Wise Basiscatalografie, Invoer, Klanten, Balie (Hilde en Liesbeth): van 13 – 21 maart Wise Terugkomdag, Liesbeth: 4 april (Corda Hasselt), 13 december (Sint-Truiden) Infosessie Notuleren in Parnasus, Liesbeth: 25 juni

Nieuw Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) Samen met andere Limburgse bibliotheken schakelde de bibliotheek Zutendaal in de week van 25 maart 2019 over van het Provinciale Bibliotheeksysteem naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem. Deze omschakeling ging gepaard met een nieuw computersysteem, een nieuw reglement voor de bibliotheekbezoekers, een nieuwe bibliotheekwebsite en een reeks opleidingen voor de bibliotheekmedewerkers. Nieuw bibliotheeksysteem Dit nieuwe systeem moet de werking van de bibliotheken efficiënter en nog digitaler maken, zal de samenwerking tussen bibliotheken onderling vereenvoudigen en de dienstverlening naar de leners toe verbeteren. 27 Limburgse bibliotheken, waaronder ook Zutendaal zijn een samenwerkingsverband aangegaan binnen het EBS. Dit zijn de bibliotheken van het vroegere Bibliotheeknet. Limburg, met uitzondering van Hasselt: één bibkaart opent de deuren van 27 Limburgse bibliotheken. Een nieuw gebruikersreglement Bij de overgang van het Provinciaal Bibliotheeksysteem naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem hoorde een nieuw (aangepast) reglement. Binnen het samenwerkingsverband heeft iedereen grotendeels hetzelfde gebruikersreglement met ev. kleine verschillen. Ons nieuwe gebruikersreglement ging in vanaf 1 april 2019. De belangrijkste wijzigingen:  In totaal kan je maximum 10 stuks lenen, ongeacht de aard van het werk.  De uitleentermijn voor alle materialen bedraagt 4 weken (i.p.v. 3 weken).  Je kan je uitgeleende materialen één keer verlengen met een periode van 4 weken (indien het materiaal niet gereserveerd is door een andere lener).  Voor een reservering betaal je 1 euro per stuk.  De aanmaningsprocedure wordt strenger indien je de materialen niet tijdig terugbezorgt of verlengt en indien je openstaande schulden niet binnen een bepaalde termijn betaalt.  Samenwerkingsverband: ben je lid van de bibliotheek Zutendaal, dan geldt je lidkaart eveneens in al deze bibliotheken en omgekeerd. Een nieuwe bibliotheekwebsite In de aanloop naar het nieuwe systeem werden ook al de websites van de Vlaamse bibliotheken vernieuwd. In de loop van 2019 gingen meer dan 300 websites live, terwijl bibliotheekmedewerkers opleidingen volgden. De lancering van al die nieuwe websites was niet vlekkeloos verlopen en ging gepaard met problemen, zoals de werking van de catalogus (zeer traag, vastlopen, enz). De overstap naar een nieuwe leverancier Ausy zorgde voor een keerpunt. Meer dan 300 bibliotheken hebben nu een stabiele en performante website pag. 61 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - BIBLIOTHEEK

WERKINGSRESULTATEN De cijfergegevens van januari, februari en tot 25 maart betreffende uitleningen, collectie en leners werden aangeleverd door het Provinciaal Bibliotheeksysteem. Vanaf 26 maart worden deze cijfers gehaald uit het nieuwe bibsysteem Wise.

Collecties Gedrukte materialen

2018

Aanwinsten

Jeugd fiction Non-fiction

6.745 4.103

Afvoer

2019

324 70

143 17

6.926 4.156

1.168 7 52 116 43 12.234

67 0 0 22 11 494

12 0 0 25 0 197

1.223 7 52 113 54 12.531

926 5.444 5.113 224 749 1.795

12 361 96 6 1 0

10 215 61 0 9 25

928 5.590 5.148 230 741 1.770

Ts met uitleen Wisselcollectie TOTAAL VOLWASSENEN

837 93 14.255

258 0 722

160 93 563

935 0 14.414

TOTAAL boeken

27.415

1.228

770

27.873

Audiovisuele materialen

2018

Aanwinsten

Afvoer

2019

Cd audio Cd-rom fictie Cd-rom info Dvd info Dvd muziek Dvd film

0 0 0 60 6 1.797

0 0 0 0 0 48

0 0 0 0 0 15

0 0 0 60 6 1.830

Daisy Dvd info volwassenen Taalcursussen Zebracinema TOTAAL AVM

158 1 4 300 2.326

0 0 0 17 65

0 0 0 0 15

158 1 4 317 2.376

Strips Magazijn Naslagwerk Ts met uitleen Vertelplaten TOTAAL JEUGD TOTAAL AD Volwassen fiction Non-fiction Strips Naslagwerken Magazijn

manuele telling

pag. 62 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - BIBLIOTHEEK

Wisselcollectie in de bib: De collectie groteletterboeken van de bibliotheek van Hasselt werden in 2019 geschonken aan de bibliotheek en ingevoerd in onze collectie.

Uitleningen + verlengingen Gedrukte materialen Adolescenten Volwassenen fiction Volwassenen non-fiction Volwassenen strips Volwassenen tijdschriften Volwassenen magazijn Wisselcollectie GLB TOTAAL Jeugd fiction Jeugd non-fiction Jeugdstrips Jeugdtijdschriften Vertelplaten TOTAAL ALGEMEEN TOTAAL Audiovisuele materialen (AVM) Jeugd cd-rom’s Jeugd DVD speelfilms Jeugd DVD informatief Jeugd DVD muziek Volwassenen cd-rom’s Volwassenen daisyboeken Volwassenen Zebracinema TOTAAL

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

986

978

756

625

358

337

341

363

282

7.494

7.327

7.790

7.225

6.807

6.581

6.519

6.854

6.290

2.776

2.760

2.241

1.964

1.866

1.722

1.734

1.204

1.200

115

25

70

41

49

255

172

249

126

235

252

358

240

211

307

446

411

464

56

33

39

43

25

23

31

17

1

105

90

79

76

47

45

100

72

11.767

11.465

11.333

10.214

9.363

9.270

9.343

9.170

0 8.363

9.952

9.688

8.781

7.914

8.052

7.973

8.613

8.998

8.545

3.698

3.062

3.075

2.580

2.468

2.439

2.592

2.783

2.143

3.184

3.213

2.882

3.194

3.227

3.628

3.380

3.631

3.460

0

13

5

24

63

26

10

34

34

0

0

0

0

0

12

4

3

1

16.834

15.976

14.743

13.712

13.810

14.078

14.599

15.449

14.183

28.601

27.441

26.076

23.926

23.173

23.348

23.942

24.619

22.546

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

115

117

78

83

42

18

27

3

0

2.344

3.422

2.955

2.615

2.124

1.724

1.794

1.624

1.109

27

48

67

54

13

14

12

25

8

17

7

5

12

5

14

2

1

0

0

5

0

6

0

1

0

0

0

0

10

8

6

4

83

6

2

1

0

0

120

525

338

301

425

344

173

2.503

3.609

3.233

3.301

2.526

2.155

2.266

1.999

1.291

Leners 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Jeugd (tot 14 jaar)

657

645

531

582

615

634

652

656

542

Volwassenen (vanaf 15 jaar)

607

606

674

551

509

488

484

418

457

1.264

1.251

1.205

1.133

1.124

1.122

1.136

1.074

999

TOTAAL

Naast het lenen van boeken komen er ook bezoekers in de bib die ter plaatse iets op zoeken, de krant lezen, grasduinen in de boeken of tijdschriften, op internet surfen, folders mee nemen of deelnemen aan één van onze uitbreidingsactiviteiten. In 2019 werden 7.467 bezoeken geteld (in 2018: 8.974). Elke jaar noteren we minder bezoekers, omdat de leners ook meer en meer gebruik maken van Mijn.bibliotheek.be, voor verlengingen en reservaties. Zo noteerden we ook 53 reservaties in 2019 (in 2018 waren dit er 36) Mijn bibliotheek is een online bibliotheektoepassing waarmee je je lidmaatschap bij verschillende bibliotheken op één plek kan beheren. Je kan je uitleningen verlengen, materialen uit de bibliotheek reserveren en digitale collecties van thuis uit raadplegen.

pag. 63 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEKPROMOTIE Jeugdboekenmaand 1 - 31 maart 2019, slogan Vrienden voor altijd Jeugdboekenmaand is een jaarlijks initiatief van Iedereen Leest om lees- en boekenplezier te stimuleren bij kinderen en jongeren tussen 3 en 15 jaar. De jeugdboekenmaand - vroeger duurde dit evenement één week - gaat door in de maand maart. In 2019 stond in het teken van de vriendschap. Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren en vergeten vrienden, vrienden van op school, vrienden van de voetbalclub, vrienden die familie zijn, oude vrienden, nieuwe vrienden, voorlopig onbekende vrienden, onzichtbare vrienden, boekenvrienden, dierenvrienden, Facebookvrienden, verre vrienden, vrienden voor heel even en vrienden voor altijd. Elk jaar werkt de bibliotheek een Jeugdboekenweekspel uit, aangepast aan de leeftijd. Alle klassen van de lagere scholen werden dan ook uitgenodigd om in de bib dit spel te spelen. Dit jaar viel de jeugdboekenmaand samen met de omschakeling van PBS naar EBS, zodat veel tijd besteed werd aan de voorbereidingen en de opleidingen voor dit nieuw bibsysteem. We zijn er toch in geslaagd om ons jeudboekenmaandspel aan te bieden aan de 2de en 3de graad van de lagere scholen. We mochten 230 jongens en meisjes ontvangen in de bib voor zoek-, weet- en doe-opdrachten over beste vrienden, sportvrienden, BFF’s, schoolvrienden, over vrienden waar ook, in boeken, in strips, in onze omgeving en waar ook. Schooluitleningen De bibliotheek biedt de scholen de mogelijkheid om buiten de openingsuren met de klas de bib te bezoeken en boeken uit te lenen. In de maand september/oktober worden de contacten gelegd met de scholen en de kalender opgemaakt. Bij het eerste klasbezoek van het nieuwe schooljaar geven we een korte rondleiding doorheen de bib en bespreken we in het kort het uitleenreglement (max. 3 boeken per uitleen, geen verleningen). In 2019 telden we 158 bezoeken. (in 2018 waren het 194 bezoeken). De volgende klassen brachten maandelijks een bezoek aan de bibliotheek: De Parel: 1A, 1B, 2de lj, 3A en 3B, 4A en 4B, 5A en 5B, 6A en 6B De Stapsteen: 2de lj, 6de lj. De Wonder-wijzer: 3de kleuterklas, 1ste leerjaar, 2de leerjaar, 2de graad en 3de graad

Boekstartdag zaterdag 18 mei 2019 Boekstart (in samenwerking met Kind en Gezin) wil alle baby’s of peuters laten genieten van boeken, want wat je vroeg leert, leer je voor het leven. Zo is dat ook met lezen. Door jonge kinderen vroeg te laten kennismaken met boeken, gaat er een wereld van verbeelding én nieuwe woorden voor hen open. Op 6 maanden ontvangen de mama’s bij de consultatie een babypakket. Op 15 maanden worden de mama’s uitgenodigd om in de bibliotheek een peuterpakket te komen afhalen. In de bib werden 11 peuterpakketten afgehaald. In 2019 werd in Vlaanderen de eerste Boekstartdag georganiseerd. Ook in Zutendaal toverden we, samen met het Huis van het Kind het Huis voor één dag om tot een bibparadijs voor de allerkleinsten. We mochten 15 kindjes ontvangen.

Workshop: Kruip eens in een boek op woensdag 15 mei 2019 Samen met auteur Goedele Ghijsen van ‘Sep gaat op reis’ stappen de kinderen in een groot boek. In dit groeiboek ontmoeten ze Sep, een jongen die op zoek is naar een vriend. Via illustraties en teksten op hun maat gaan ze op verkenning in de wereld van Sep. Zo ontdekken ze dat lezen eigenlijk een beetje reizen is. Voor kinderen van het 1e en het 2e leerjaar, een samenwerking van de bib en de KVLV. Aanwezig 8 kinderen.

pag. 64 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - BIBLIOTHEEK

De Schatten van Vlieg: 1 juli tot 31 augustus 2019 Jaarlijks verstoppen culturele locaties in heel Vlaanderen in de zomervakantie schatkisten van Vlieg, tussen de boeken in een bibliotheek, in de tuin van een museum, in een hoekje van een kerk .... Ook dit jaar was Vlieg op bezoek in onze bib, met als thema: “Proef jij wat ik proef?”. Aan de hand van leuke smaakspelletjes en -opdrachten konden de kinderen de schatkist van Vlieg ontdekken. Wie de schat vond kreeg een smaakboekje boordevol spelletjes én maakte ook nog kans met hun unieke code om een familieweekend te winnen en andere fantastische prijzen (Vlaamse actie) In totaal gingen 43 kinderen op zoek naar de schatkist en ontvingen een mooi gadget van Vlieg (smaakboekje en een tongtattoo).

Voorlezen in de bibliotheek In 2019 organiseerde de bib 8 voorleessessies. In totaal luisterden 81 kinderen naar een mooi verhaal en knutselden nadien in teken van het verhaal. Er werd voorgelezen met Pasen, tijdens de zomervakantie, met Halloween en Kerstmis. De zomeractiviteiten werden afgesloten met een bezoek aan het Bezoekerscentrum Lieteberg op zaterdag 24 augustus.

Luisterplekken Het literair project Luisterplekken in Zutendaal is een initiatief van het beheersorgaan van de bib en is gestart in december 2013. De bedoeling is om het brede publiek kennis te laten maken met literatuur. Het gebeuren vindt steeds op een andere locatie plaats. Dit jaar werkte de werkgroep Luisterplekken 3 voorleesmomenten uit, die steeds konden rekenen op een ruime opkomst. Vrijdag 3 mei: Café l’Archiduc met literatuur van het vat. Locatie: Parochiecentrum (60 bezoekers) Vrijdag 7 december: Waarom Chopin de regen niet wilde horen. Locatie: Cultuurcentrum (104 bezoekers).

Verwendag in de bib op zaterdag 12 oktober 2019 van 10 tot 12 uur Op zaterdag 12 oktober rolden we de rode loper uit voor onze trouwe en nieuwe lezers. Alle bezoekers kregen een ontbijtje, koffie en/of frisdrank en een verrassing aangeboden. Naar jaarlijkse gewoonte werden de 5-jarige jongens en meisjes van Zutendaal uitgenodigd, zij ontvingen een boek (Hoera, ik ben 5 jaar). En onze vrijwilligers die het afgelopen jaar hebben voorgelezen en/of geknutseld. Zij ontvingen een boekenbon. Deze verwendag was een groot succes, we telden 117 bezoekers. Bij het naar buiten gaan mocht elke bezoeker uit onze glazen vitrinekast een leuk gadget kiezen.

pag. 65 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - BIBLIOTHEEK

Tentoonstelling maand mei “Plastic vrij” België behoort wereldwijd tot de landen met de hoogste flessenwaterconsumptie. In mei proberen we in het kader van ‘Plasticvrij Mei’ zo weinig mogelijk plastic te verbruiken. Wegwerpplastic is namelijk een wereldwijd probleem. De hele maand konden de bezoekers op de leestafel op zoek gaan naar de voor- en nadelen van plastic, naar simpele en praktische tips om het gebruik van plastic in ons dagelijks leven terug te dringen om daarmee bij te dragen aan een beter leven en een beter milieu. Een zeer mooi voorbeeld waren de zelfgemaakte herbruikbare groente- en fruitzakjes (KVLV).

Bezoek aan de bib van VriendENtaal VriendENtaal: elke week samenkomen om elkaar te ontmoeten en Nederlands te praten. Het is een project waarbij anderstaligen, samen met Nederlandstalige vrijwilligers, Nederlands oefenen. Op dinsdag 26 februari mochten we een groepje van 4 deelnemers en begeleiders ontvangen in de bibliotheek. Na een korte rondleiding in de bibliotheek werd nadien gezellig aan de leestafel ervaringen uitgewisseld.

Waar is mijn Lerarenkaart? Ook in 2019 verdeelde de bibliotheek de Lerarenkaarten, 65 % van de kaarten werden afgehaald.

Internetgebruik De bibliotheek beschikt over 2 internetcomputers. Onze leden kunnen gratis gebruik maken van 1 uur internet per dag en taken maken met tekstverwerking en afprinten van (meegebrachte) informatie. Op deze wijze biedt de bibliotheek iedereen toegang tot de digitale informatiesnelweg. In 2019 werden de internetpc’s 98 uren gebruikt. 2011 173

2012 168

2013 96

2014 76

2015 78

2016 149

2017 159

2018 142

2019 98

GRATIS WIFI in de bib, tijdens de openingsuren van de bibliotheek

pag. 66 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - SPORT

SPORT (81-85) BD 4.3 PRIORITAIR De gemeente zet in op de sportinfrastructuur als ruimte voor actieve sportbeoefening onder de noemer ‘sport voor iedereen’. BD 4.4 Ondersteunen en stimuleren van sportverenigingen. De gemeente Zutendaal hecht belang aan sport en beweging als een cruciaal onderdeel van gezondheid en welbevinden. Daarom wil ze haar burgers aanzetten tot actieve sportbeoefening en hiervoor diverse mogelijkheden aanbieden. Zowel individuen als verenigingen worden hierbij ondersteund. BD 4.5 De gemeente Zutendaal wil haar inwoners aanzetten tot sporten.

SPORTACCOMODATIES Voetbalstadions Sporthal Volleybalhal Kickboxhal Manège Schutterslokaal Turnzaal Biljartlokaal Zwembad openlucht Zwembad overdekt Skateterrein Petanqueterrein Surf- en zeil Sport- en spelterreinen Loopparcours + Nordic Walking Speelbossen Visplas Duikplas BMX – Pumptrack Tennis

2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 8 1 2 1 12 1 1 1 1 (4 pleinen)

pag. 67 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - SPORT

SPORTMANIFESTATIES Maand Januari

Datum 06/01 06/01 20/01 30/01

Manifestatie Nieuwjaarswandeling in Zutendaal – vwb Zutendaal Nieuwjaarsplons 2019 – VVW Zutendaal Ochtendwandeling in Zutendaal – VWB Zutendaal Kleuterturnen – Sportdienst – De Blookberg

Februari

24/02

Plassenwandeling – VVW Surfplas

Maart

31/03

Wandeling stiltegebied Zwarteput - VWB Zut.

April

06/04 15/04 26/04

Wielerwedstrijden – Wielerclub Ons Genoegen Talentendag – KFC De Zwaluw Wiemesmeer Startdag gezondheidswandelingen

Mei

04/05 05/05 15,26/05 25/05 26/05

Groots Voetbaltornooi – vv Veteranen Zutendaal Ontbijtwandeling VWB – ’t Soete Dal Kijk ik fiets! Dienst Sport – de Blookberg Wilsmer Cup – KFC De Zwaluw Wiemismeer Open Clubwedstrijd – Zeil- en Surfclub – VVW Zutendaal

Juni

01,02/06 09/06 08/06 29/06

Watersportdagen VVWZ Fietstocht ‘De Wissen’ – Vtb kultuur Natuurloop – Sporthal de Blookberg Suger Herbie Day ten voordele voor Diabetesliga

Juli

06/07 07/07 19,20/07 27,28/07 28/07

Vlaanderen Feest – Vooravondwandeling Open clubwedstrijd 3 – Surfplas Nacht van de petanque – buurtcomité Papendaalheide Beachvolleybal toernooi Grote wandeltocht van de Zutendaalse Hartevrienden

Augustus

04/08 18/08

Dagfietstocht – vtbKultuur Wandeling Mechelse heide – VWB

September

07/09 29/09 30/09

Wielerwedstrijden voor Junioren, Beloften & Ezc – WC Ons Genoegen Open clubwedstrijd 5 – VVW Zutendaal Bostocht – De Heikneuters

Oktober

01/10 06/10 20/10 27/10

Regionale Sporteldag (Zutendaal) Ruiter- en Koetsentocht – De Vierlandsheren Finale open clubwedstrijd – VVW Zutendaal Slipjacht Wiemesmeer

November

23/11

Start 2 Mountainbike

December

15/12 21/12

Mountainbiketoertocht I.s.m. Fietspromo – de Blookberg Santa Run Zutendaal

pag. 68 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens – SPORT

ACTIVITEITEN SPORTDIENST Sportacademie: - naschoolse sportactiviteiten (oa. kleuterturnen): overleg, voorbereiding, organisatie en begeleiding Sportpromotie: -

Maand van de sportclub – september Start 2 Bike vanaf 6/3 Start 2 Run vanaf 12/3 Kijk Ik Fiets op 15 + 22/5 Start 2 Pilates vanaf 8/9 Start 2 MTB vanaf 23/11 Natuurloop op 8/6 organisatie en begeleiding schoolsport  hockeytornooi  Spelenmarkt  trefbaltornooi i.s.m. SVS  alles met de bal i.s.m. SVS  netbaltornooi i.s.m. SVS  initiatie minitennis  spelinstuif  American Games i.s.m. SVS  Slagsporten i.s.m. SVS  scholenveldloop i.s.m. lagere scholen i.s.m. SVS  Kleutersportproject

Gemeentelijke dagactiviteiten - organisatie seniorensportdag op 1/10 – intergemeentelijk - buitenspeeldag op 24/4: overleg, voorbereiding, materiaal en begeleiding van sportactiviteiten - Organisatie kampioenenviering 13/12 Sportadministratie: - opmaak van besluiten en vergunningen voor wandeltochten, paardenmarathons,e.a… - afsluiten van sportverzekeringen Bloso voor de sportclubs, socio-culturele clubs,… Communicatie: - promotie gemeentelijke sportactiviteiten, sportacademie, sport – en spelkampen,…: redactie teksten voor de Oosterzon en de gemeentelijke website, aanmaak en verspreiding promoflyers- en affiches. Sportraad -

20/2 27/3 24/4 29/5 26/6 4/9 16/10 27/11 voorbereiding vergaderingen, uitnodigingen + verslag maken organisatie jaarlijkse uitstap vrijwilligers

pag. 69 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens – SPORT

Sport- en spelkampen: - Kleuterkamp tijdens de paasvakantie 15/4 – 19/4 - kleuterkamp tijdens zomervakantie van 29/7 – 2/8 - omnisportkamp zomervakantie van 19/8 - 23/8 - Speelstraten (4 locaties) Beleidsplan -

evaluatie + doelstellingen opmaak jaarverslag opmaak tussentijdse evaluatie Voorbereiding meerjarenplanning en BBC

-

Studiedag: Congres ISB Algemene Vergadering ISB EHBO cursus voor personeel gemeente Zutendaal AED opleiding sportclubs BBC - evaluatie en indicatoren

Vorming

Ondersteuning sportverenigingen: - sportsubsidies: verzenden aanvraagformulieren en uitrekenen subsidies voor sportclubs - Hulp clubs bij invullen van hun subsidiedossiers - logistieke ondersteuning lokale sportevenementen - advies bij fusies/samenwerkingsverbanden - aanvraag relatiegeschenken voor Bloso voor wielerwedstrijden ‘Ons genoegen’ Samenwerkingsverbanden - Provinciale Sportdienst: narijden MTB –route - Provinciale Sportdienst & Bloso: lenteoverleg Limburgse Sportfunctionarissen - Provinciale Sportdienst & Bloso: sportfunctionarissenoverleg - Regiovergaderingen Midden-Limburg 3-jaarlijks - Organisatie intergemeentelijke sporteldag + F1-kamp Andere -

-

ondersteuning andere (“Vrije tijds”-) diensten Opvolging Masterplan Papendaalheide, Sportzone De Blookberg en Sportzaal Wiemesmeer

pag. 70 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - SPORT

TOELAGEN AAN SPORTVERENIGINGEN Algemene werkingssubsidie Vereniging Biljartclub Zutendaal O.-L.-Vrouwschutterij Sint-Rochusschutterij Vieze Mannen VC Zutendaal V.V.W. Zutendaal VWB Zutendaal Zutendaalse Hartevrienden Zutendaalse turnvereniging senioren Zutendaal V.V. Zwaluw FC Maaslandse Aanspanning Wielerclub Ons Genoegen G.S.F.- Zutendaal Sportieve Senioren ZVV Veteranen Tennisclub Zutendaal Daldravers Dance-Express Damesturnen Hapdkido Zutendaal BCZ Slagveld YRW FL Zutendaal Puma Gym De Kyn De Glimberen TOTAAL

2017 25,00 122,00 455,00 113,00 782,00 1.106,00 414,00 122,00 153,00 1.225,00 923,00 237,00 276,00 371,00 91,00 104,00 1.009,00 129,00 248,00 91,00 269,00 727,00 141,00 368,00 294,00 205,00 0,00 10.000,00

2018 25,00 140,00 347,00 75,00 878,00 1.110,00 317,00 125,00 109,00 1.116,00 908,00 258,00 164,00 0.00 109,00 106,00 1.060,00 131,00 277,00 62,00 281,00 972,00 156,00 375,00 305,00 219,00 350,00 9.975,00

2019 25,00 142,00 468,00 69,00 902,00 1.196,00 319,00 126,00 126,00 1.095,00 1.088,00 0,00 189,00 0,00 189,00 126,00 1.085,00 132,00 274,00 63,00 258,00 981,00 161,00 473,00 0,00 252,00 261,00 10.000,00

2017 943,71 3.697,46 2.225,54 603,90 486,15 1.458,46 1.384,44 200,00 810,82 238,87 200,00 250,65 0,00 0,00 12.500,00

2018 1.252,51 3.737,56 1.653,67 530,05 0,00 1.613,74 1.288,81 200,00 1.049,20 250,50 239,61 270,47 413,87 0,00 12.499,99

2019 1.595,34 3.285,55 1.932,22 648,59 0,00 1.560,49 1.242,97 200,00 1.076,47 247,82 265,24 0,00 257,50 187,80 12.499,99

Jeugdsportsubsidie Vereniging FC De Zwaluw Wiemesmeer ZVV VVWZ VC Zutendaal G.S.F. TC ZUTENDAAL Dance Express St.-Rochusschutterij BCZ Slagveld Hapkido YRW Puma Gym De Glimberen FL Zutendaal TOTAAL

pag. 71 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - JEUGD

JEUGD BD 4.6 PRIORITAIR De gemeente Zutendaal wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren een veilige plek hebben om aan hedendaagse vrijetijdsbesteding te doen en te spelen in groep of individueel. BD 4.7 Zorgen voor een goed uitgebouwde jeugdwerking (Vlaamse beleidsprioriteit). Hierbij zet de gemeente de nodige middelen in om ook het jeugdwerk te ondersteunen. Daarnaast moeten het vakantieaanbod en de speelmogelijkheden worden uitgebreid in functie van de hedendaagse noden. BD 4.9 Het voeren van een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur. (Vlaamse beleidsprioriteit)

Toelagen aan jeugdverenigingen 2019 De periode van de subsidies is aangepast, ze worden nu uitbetaald van 1 januari tot 31 december. 2017 was een overgangsjaar waardoor er in 2017 niets werd uitbetaald, de verenigingen werden vóór 31 april 2018 uitbetaald voor het jaar 2018 Vereniging KSA De Kaller WirWar Joke Bouwcomité

Basis 310,00 310,00 310,00 310,00 0,00 1.240,00

Leden 1.572,68 400,73 1.466,83 279,25 0,00 3.719,49

Activiteiten 2.022,50 632,03 632,03 433,30 0,00 3.719,86

Vorming 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00

Kampen 2.830,84 0,00 1.126,08 0,00 0,00 3.956,92

Activiteiten jeugddienst Grabbelpas:  12 activiteiten gedurende de paasvakantie 8/4 - 19/4  28 activiteiten tijdens zomervakantie 1/7 - 29/8 Tienerwerking:  2 activiteiten tijdens de paasvakantie 8/4 - 19/4  6 activiteiten tijdens de zomervakantie 1/7-29-8 Speelstraten:  Speelstraat Mariapark op 25/7  Speelstraat centrum op 3/7  Speelstraat Wiemesmeer op 13/8  Speelstraat Gewaai op 20/8 Jeugdkampen:  Kleuterkamp tijdens de paasvakantie 8-12 april  Kleuterkamp tijdens zomervakantie van 22-26 juli  Omnisportkamp zomervakantie van 26-30 augustus  1 Krekelkamp 5-7 augustus  Inlinekamp 13-23 augustus

pag. 72 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal

Energie 0,00 2.576,54 461,68 0,00 1.461,78 4.500,00

Totaal 6.736,02 3.929.30 3.996,62 1.022,55 1.461,78


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - JEUGD

Gemeentelijke dagactiviteiten  Buitenspeeldag op 24/4  Dag van de jeugdraad 10/11  Tournée Musicale 26/04  Roefeldag 05/06  Comedyavond 30/11  18-jarigendag 29/11 Kindergemeenteraad  Installatievergadering kindergemeenteraad 04/12 Jeugdraad:  voorbereiding maandelijkse vergadering, uitnodigingen + verslag maken  organisatie jaarlijkse receptie  opstarten werkgroepen  organisatie activiteiten i.s.m. jeugdraad l Blokbar  Blokbar zomerperiode: 20 mei – 29 juni  Blokbar winterperiode: 16 december – 31 januari Administratie:  opmaak van besluiten en vergunningen voor fuiven, opendeurdagen,e.a. …  afsluiten van vrijwilligersverzekeringen Communicatie:  promotie gemeentelijke jeugdactiviteiten, grabbelpas, speelstraten, kampen…: redactie teksten voor de Oosterzon, gemeentelijke website, jeugdpagina Facebook aanmaak en verspreiding promoflyers- en affiches. Beleidsplan:  evaluatie + doelstellingen  opmaak jaarverslag  opmaak tussentijdse evaluatie  opvolging meerjarenplanning en BBC Vorming:  Studiedagen Bataljong  Excelopleiding  Studiedagen VVSG  Bataljong-tweedaagse Ondersteuning jeugdverenigingen:  jeugdsubsidies: verzenden aanvraagformulieren en uitrekenen subsidies voor jeugdverenigingen  aanpassing jeugdsubsidiereglement  Hulp clubs bij invullen van hun subsidiedossiers  logistieke ondersteuning jeugdverenigingen

pag. 73 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - FEESTELIJKHEDEN

FEESTELIJKHEDEN BD 4.10 Het gemeentebestuur wil de inwoners van Zutendaal samenbrengen bij feestelijke momenten. Hiertoe wil het bestuur enerzijds zelf zorgen voor de organisatie van feestelijkheden en anderzijds verenigingen en inwoners aanmoedigen die initiatieven wensen te nemen voor de organisatie van feestelijkheden en evenementen (o.a. buurtfeesten) door hen zo efficiënt en maximaal mogelijk te ondersteunen, informatie te bieden en te begeleiden op het vlak van regelgeving, administratie en organisatie. Het doel is de gemeenschapsvorming en het samenhorigheidsgevoel te versterken.

Eenmalige nachtvergunningen 2019 Datum 01/02/2019 23/02/2019 28/06/2019 29/06/2019 26/04/2019 15/03/2019 30/03/2019 29/06/2019 10/05/2019 03/05/2019 05/04/2019 11/05/2019 27/07/2019 12/07/2019 07/09/2019 13/07/2019 26/07/2019 14/08/2019 06/09/2019 04/10/2019 01/11/2019 30/08/2019 12/10/2019 05/10/2019 16/11/2019 30/11/2019 19/10/2019 21/12/2019

Activiteit Après-Ski Idiofest Return to Y-23 Return to Y-23 Lokale helden 2019 Lituation Cocktails en Dreams Sugarherbyday 18-jarigenton Fiesta Latina Après-Ski Nachttornooi Volleybal Foodtruck De Schuimfuif Fuif So You think You can drink Summerparty Sjans baãr Kermisfuif Separated Party first Friday Separated Party first Friday Separated Party first Friday Kampvuur Wir War 30-jarigen Wiemesmeer 30 jaar Puma-Gym Fusion 2019 Rock Zutendaal Huntbal Santa Run

pag. 74 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal

Plaats Manège Bosscherhof De Kaller Militair Domein Militair Domain De Kaller De Kaller Posthalt Kliebosstraat De Kaller De Kaller De Kaller Sporthal volleybal Mariapark De Kaller Kantine ZVV Café Kostershuys De Kaller Parochiecentrum De Kaller De Kaller De Kaller Jachthoornplein Posthalt Leutsestraat De Kaller Posthalt Posthalt Leutsestraat


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - FEESTELIJKHEDEN

FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN 2017 Budget 13.700,00

2017 Budget 13.955,00

2017 Budget 30.052,00

Werkingskosten feesten en plechtigheden 2018 2019 Rekening Budget Rekening Budget Rekening 4.286,73 13.700,00 10.488,84 13.700,00 3.216,83 Werkingskosten huwelijksjubilea en andere huldigingen 2018 2019 Rekening Budget Rekening Budget Rekening 13.949,97 13.000,00 11.901,26 13.000,00 15.832,11 Werkingskosten receptie- en representatiekosten 2018 2019 Rekening Budget Rekening Budget Rekening 29.821,59 21.000,00 23.679,88 21.000,00 23.543,11

Subsidies voor straatfeesten Comité Buurtcomité Papendaal Buurtcomité Boogstraat Buurtcomité De Boven Wiemesmeer Buurtcomité Gebroek Buurtcomité Kattestaartstraat Buurtcomité Wevelstraat Buurtcomité Stalkerweg Buurtwerking Daal Buurtcomité Boekweitstraat Buurtcomité Eikenstraat Buurtcomité De Hovenstraat Buurtcomité Ossebergstraat Buurtcomité Venstraat - Het Kleine Blokje Buurtcomité Postesstraat Buurtcomité Kempenseweg Buurtcomité Gagelstraat Buurtcomité Pastoor Peeterstraat Buurtcomité Eikenstraat 2 Buurtcomité Kliebosstraat Buurtcomité Stalken Buurtcomité Kanunnik Coenenstraat Buurtcomité Dorperveld TOTAAL

2017

2018

2019

200,00 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 67,50 200,00 200,00 0,00 0,00 2.367,50

200,00 100,00 200,00 0,00 100,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 0,00 0,00 2.400,00

200,00 100,00 200,00 0,00 0,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 200,00 200,00 100,00 100,00 2.400,00

pag. 75 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - FEESTELIJKHEDEN

Grotere activiteiten Januari 1/1 4/1 12/1 22/1 24/1 26/1

The Day After Party – Four Fait Music – Posthalt Jaar in beeld – vtb-Kultuur – CC Feest van de Vurige Hoop – Vijverplein Nieuwjaarsreceptie OKRA - PC Lezing: Het nieuwe erfrecht – Neos – Lieteberg Kunstzinnige viering – Sint-Jozefskerk Wiemesmeer

Februari 1.2.3./2 Bonte Avond – Kon. Fanfare Sint-Ursula – CC 3/2 Brigittaviering – O.L.Vrouwekerk – Geschied- en Heemkundige Kring 3/2 Pannenkoekendag – KVLV – PC 10/2 Kiennamiddag – Samana – PC 14/2 Lezing: Bonjour La France – Neos – PC 15/2 Uitreiking Cultuurprijs – Dienst Cultuur – CC 15/2 Quiz – KVLV – PC 17/2 Mosseldag – Volleybalclub – Posthalt 17/2 Restaurantdag – vzw Parochiecentrum – PC 22/2 Kortfilmavond – Theater Sprankel – CC 23/2 Workshop kindergrime – KVLV – PC 23/2 Kunstzinnige vieringen – Sint-Jozefskerk Wiemesmeer 25/2 Plantenverkoop – Orchis – Oosterzonneplein Maart 2/3 3/3 3/3 8/3 15/3 17/3 21/3 15/3 24/3 27/3 30/3

Machtsoverdracht – Dienst Cultuur Gouden bruiloft: Jean Van Listenborgh & Maria de Pauw Bouwfestijn met LEGO – Gezinsbond – PC Hilden Figures – Welzijn – KVLV – CC Cursus Slim op weg – Dienst Welzijn – lokaal 2 Restaurantdag – KSA – PC 65 Jaar OKRA – PC Theatervoorstellingt – Klachten – Zutendaals Theater – CC Lenteconcert – Zut. Mannenkoor – O.L.Vrouwekerk Lentebrunch – OKRA Zutendaal – PC Kunstzinnige Vieringen – Sint-Jozefskerk Wiemesmeer

April ¾ 4/4 7/4 14/4 23/4 25/4 19/4 26/4 26/4

Lentefeest – KVLV – PC Benefietconcert Kugoni trio – Theater Sprankel – CC Paasbrunch – Gezinsbond – PC Lentebrunch – Hands Out – Posthalt Paasfeest – Okra Wiemesmeer – Posthalt Workshop Krijtverf – KVLV – PC Toneel: Gedumpt – Theatergroep EDJA – CC De Zwaluw zingt karaoke – KFC De Zwaluw – kantine De Zwaluw Tournée Musicale – Cultuur & Jeugddienst

26/4 27/4 28/4

Lezing: Waardig ouder worden – Hartpatientenvereniging – Posthalt Kunstzinnige Vieringen – Sint-Jozefskerk – Wiemesmeer Favorieten in concert – Berk & Brem – zaal Avdaq

pag. 76 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - FEESTELIJKHEDEN

Mei 3/5 3/5 5/5 9/5 11/5 15/5 18/5 24/5

Luisterplekken – Bibliotheek & Cultuur – PC Theatervoorstelling – Theater Sprankel – CC Meiboomplanting – Volkskunstgroep ’t Klompke – Kiosk Infosessie – Welzijn – Cultuurcafé Theatervoorstelling Titatejater – CC Seniorenfeest – Welzijn – Kantine KZVV Zutendaal Improvisatietheater – Titatejater – CC Jaarlijkse tentoonstelling – Kunstkring ’t Zolderke – CC

Juni 1/6 2/6 2/6 28/6 30/6

Voorstellingen Theater Sprankel – CC Feest van Ann en Alleman – Pastorij Goochelshow – Theater Sprankel – CC Meeting militaire voertuigen – Hell on Wheels – Militair vliegveld Opening zonneconcerten – Dienst Cultuur – Kiosk Juli 6/7 7/7 7/7 12/7 14/7 21/7 24/7 27/7

Vlaanderen Feest! Zutendaal zingt en klinkt! Dienst Cultuur – Kiosk Vlaanderen Feest! Papendaal proeft- Buurtcomité Papendaalheide Zonneconcert Tom & Tal – Dienst Cultuur – Kiosk Schuimfuif – De Kaller Zonneconcert Pourquoi pas – Dienst Cultuur – Kiosk Zonneconcert De Porijkes – Dienst Cultuur – Kiosk Film in het bos – Dienst Cultuur – Mariapark Mosselavond – VVW Zutendaal

Augustus 5/8 Avondmarkt – Middenstandsvereniging – Daalstraat en Vijverplein 15/8 Kermis Zutendaal – Vijverpleing 15/8 Mariadag: Misviering met processie – Mariapark en centrum 16/8 Sint-Rochusviering en hondenwijding – Maastrichterstraat 25/8 Kermis Wiemesmeer September 5/9 Feestelijke Startvergadering NEOS - Posthalt 6/9 Start Theater – Musicallessen Titatejater – De Wevel 7/9 Theatervoorstelling - Theater Sprankel – CC 12/9 Dansnamiddag – OKRA Zutendaal – Zaal Kerkeberg 15/9 Familiedag KSA – KSA Lokalen 16/9 Start toneel- en goochellessen – Theater Sprankel 16/9 Opendeurdagen hobbyclub – Wij leren van elkaar – CC 18/9 Herfstfeest – KVLV Zutendaal – PC 28/9 Theater Tryout De Geest – CC Oktober 6/10 Mosselfestijn – Zangkoor Heidegalm – Posthalt 9/10 Lezing ‘Verschil tussen reuma en artrose – KVLV – CC 10/10 Lezing door Rudi Vranckx – Neos – CC 12/10 Verwendag in de bibliotheek 24/10 Quizen voor iedereen – Neos _ Tennisclub Zutendaal 19.26.27/10 Sint-Hubertusfeesten 31/10 46e Cultureel Allerheiligenweekend - CC 31/10 Lezing – Neos – Lieteberg

pag. 77 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - FEESTELIJKHEDEN

November 3/11 46e Cultureel Allerheiligenweekend – CC 5/11 Lezing ‘Vroeger was alles anders’ – vtbKultuur – CC 7/11 Lezing ‘etiketjes’ – Huis van het Kind – CC 10/11 Kiennamiddag – Samana – CC 17/11 Tweedehandsbeurs – Gezinsbond – Avdaq 21/11 Lezing ‘Dagboek van een flik’ – Neos – Lieteberg 22/11 Theater ‘Een rits te ver’ – ’t Bemmelke – CC 24/11 Liedjes van toen en nu – Berk & Brem – Zaal Avdaq 29/11 18-jarigendag – Jeugddienst – De Kaller 30/11 Rock Zutendaal – Zaal Posthalt December 1/12 Sinterklaasfeest – Gezinsbond – PC 4/12 Sinterklaasfeest – Lieteberg 7/12 Luisterplekken – Bibliotheek – CC 8/12 Kunstmarkt – Vijverplein & Kapelanij 12/12 Voordracht ‘over stamcellen’ – Neos – Lieteberg 14/12 Filmvoorstelling - Gezinsbond – CC 15/12 Kerstfeest – Okra – PC 22/12 Heidegalm viert Kerst – Zangkoor Heidegalm – Sint-Jozefskerk

pag. 78 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - EREDIENSTEN

EREDIENSTEN BD 4.11 Het gemeentebestuur wil de organisatie van de erediensten verder ondersteunen binnen de financiĂŤle mogelijkheden van de gemeente. Gemeentelijke toelagen

Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Zutendaal Kerkfabriek Sint-Jozef Wiemesmeer

2017 38.439,00 45.368,00

2018 41.060,00 41.871,00

2019 79.590,00 49.048,00

2017 516.308,63 581.161,63 -64.853,00

2018 40.010,00 114.420,10 -74.410,10

2019 27.050,00 110.195,00 -83.145,00

2017 11.070,00 71.180,20 -60.110,20

2018 19.675,00 82.343,50 -62.668,50

2019 10.182,50 69.718,48 -59.535,98

Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Zutendaal Budget Totale ontvangsten Totale uitgaven Saldo

Kerkfabriek Sint-Jozef Wiemesmeer Budget Totale ontvangsten Totale uitgaven Saldo

pag. 79 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens – ONDERWIJS

ONDERWIJS BD 4.12 Het gemeentebestuur wil een deugdelijk flankerend onderwijsbeleid voeren met gelijke voordelen voor alle scholen in Zutendaal.

Vrij basisonderwijs gemeente Zutendaal 'De Parel' Schoolstraat 6 www.deparelzutendaal.be Schoolstraat 5 – 089 61 11 56 Eikenstraat 16 – 089 61 32 52 info@deparelzutendaal.be

VBS Wiemesmeer 'de Stapsteen' Jachthoornplein 4 www.destapsteenwiemesmeer.be 089 61 20 21 info@destapsteenwiemesmeer.be

Onafhankelijke ervaringsgerichte basisschool 'de Wonder-wijzer' Hoogstraat 41 www.de-wonder-wijzer.be 089 25 61 71 - info@de-wonder-wijzer.be

Cijfers kleuteronderwijs 2017

2018

2019

137 6 12

138 7 13

139 7 13

105 5 8

97 5 8

103 5 8

44 3 4

43 2 4

45 2 4

Vrije Basisschool ‘De Parel’ Aantal leerlingen Aantal klassen Aantal personeelsleden Vrije Basisschool ‘De Stapsteen’ Aantal leerlingen Aantal klassen Aantal personeelsleden De Wonder-wijzer Aantal leerlingen Aantal klassen Aantal personeelsleden

pag. 80 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens – ONDERWIJS

Cijfers basisonderwijs 2017

2018

2019

126 6 13

137 7 13

133 7 13

103 5 11

95 6 11

92 6 11

128 7 13

118 8 14

143 9 12

68 3 6

73 3 7

70 3 7

Vrije Basisschool Schoolstraat 6 Aantal leerlingen Aantal klassen Aantal personeelsleden Vrije Basisschool Schoolstraat 5 Aantal leerlingen Aantal klassen Aantal personeelsleden Vrije Basisschool Jachthoornplein 4 Aantal leerlingen Aantal klassen Aantal personeelsleden De Wonder-wijzer Aantal leerlingen Aantal klassen Aantal personeelsleden

Kunstonderwijs Academie voor Muziek en Theater P&O – Kunstkoepel Biesweg 20, 3620 Lanaken – 089 71 22 10 www.academielanaken.be - academie@lanaken.be Aantal leerlingen uit Zutendaal die les volgen: Cijfers 2019:  Filiaal Zutendaal: 37 (muziek)  Hoofdschool Lanaken: 49 (muziek), 4 (theater) TOTAAL: 90

pag. 81 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - WELZIJN

WELZIJN BD 4.13 PRIORITAIR Senioren actief laten deelnemen in onze samenleving. De vergrijzing van onze bevolking neemt alsmaar toe. Een goed ouderenbeleid is noodzakelijk. Voor de actieve senioren wordt gewerkt aan een degelijk vrijetijdsaanbod met oog voor sociale netwerken. Daarnaast biedt de gemeente ook ondersteuning aan de zorgbehoevende senioren in hun thuissituatie zodat ze zo lang mogelijk in de thuisomgeving kunnen blijven wonen. BD 4.14 Het bestuur streeft naar maximale kansen op gezond leven in een gezonde omgeving voor alle burgers. BD 4.15 Het gemeentebestuur wil zich inzetten voor de algemene gezondheid en het welzijn van de totale bevolking. Hiervoor wordt gezorgd voor een geïntegreerd sociaal beleid in samenwerking met het OCMW om zo inwoners te sensibiliseren en te informeren via diverse kanalen, preventieve acties en projecten. Er worden nauwe contacten onderhouden met diverse organisaties die bezig zijn met welzijn.

ALGEMENE VOORZIENINGEN Geboortepremies Toelage I.G.L. Premie Voorhuwelijkssparen Toelage aan Stelimo

2017 1.750,00 1.817,50 408,37 744,00

2018 1.500,00 2.303,48 452,66 744,00

2019 1.175,00 2.745,07 163,00 744,00

Vanaf september 2015 wordt gewerkt met cadeaubonnen ZMV voor geboortes.

GEHANDICAPTENZORG De gemeente is aangesloten bij I.G.L. In 2019 werd er een jaarlijkse bijdrage van € 2.745,07 gegeven aan deze intercommunale.

GEZINSHULP Onthaalgezinnen Landelijke Kinderopvang vzw organiseert kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar via verschillende formules;  voor kinderen tussen 0 en 3 jaar: dagopvang bij onthaalouders  voor kinderen tussen 3 en 12 jaar: opvang buiten schooluren. Het secretariaat van de Landelijke Kinderopvang vzw, is gelegen te Maasmechelen, Binnenhof 2 bus 1, 3630 Maasmechelen. Tel. (antw. app.): +32 89 77 67 97 of infolijn kinderopvang: 070 24 60 41, elke werkdag van 9 tot 14 uur. e-mail: lkomaasmechelen@landelijkekinderopvang.be of limburg@landelijkekinderopvang.be

pag. 82 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - WELZIJN

Initiatief buitenschoolse kinderopvang 'Pierewiet' De kinderopvang wordt georganiseerd op drie vestigingsplaatsen: Centrum: Nachtegalenpark Blookbergstraat 1 +32 89 61 29 10 Wiemesmeer: De Wevel Jachthoornplein 8 +32 89 24 30 04 Gewaai Eikenstraat 16 +32 89 39 00 11

Het secretariaat is gelegen op Blookbergstraat 3, 3690 Zutendaal +32 89 62 38 64 of +32 89 62 38 66 e-mail: ibo.pierewiet@zutendaal.be

Kinderdagverblijf De Boelekes en Baby Wellness Het kinderdagverblijf is een particuliere instelling en staat onder toezicht van Kind & Gezin. Maastrichterstraat 1B +32 89 61 50 08 – www.deboelekes.be – e-mail: info@deboelekes.be

ACTIVITEITEN WELZIJN -

najaar) – 5/9 – 7/10 – 20/11 (overleg in WZC Oosterzonne ikv samenwerking) – 26/11 Hernieuwing charter Gezonde Gemeente Oplijsten algemene activiteiten ikv welzijn, gezondheid en preventie Algemene administratie ikv welzijn

Lokaal overleg kinderopvang – adviesraad -

vergaderingen: 23/9 voorbereiding vergaderingen: uitnodigingen + verslagen

Senioren -

seniorenfeest: 15/5 wekelijkse computeroefenmomenten coördineren opstart computerlessen voor beginners vanaf 17/9 (10 weken) voorbereiding & ondersteuning regionale sporteldag 10de Zutendaalse Sporteldag op 1/10 (overleg op 30/4) ondersteuning seniorenverenigingen 10 weken cursus ‘slim op weg’ – mei & juni

Gezondheid/Preventie -

overleg CAD mbt project op 17/1, 1/3, 25/4, 10/9. Deelname viering 60 jaar CAD op 21/9 overleg collega’s ‘eet lokaal, denk globaal’ op 9/2 infoavond ‘Korte Keten’ op 22/2 te Genk plantjesverkoop ‘Kom op tegen Kanker’: 13, 14 & 15/9 teksten aanleveren voor maandelijks infoblad ‘de Oosterzon’ en de gemeentelijke website

pag. 83 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - WELZIJN

-

wekelijkse fruitactie personeel gezondheidswandelingen coördineren & promoten, organisatie lokale trefdag op 26/4, deelname aan provinciale trefdag met lokale begeleiders op 7/11 – Kiewit Hasselt Logo-werking: provinciaal ambtenarenoverleg op 1/3 AED- opleidingen voor inwoners ikv ‘Zutendaal Hartveilig’ (ism Rode Kruis Zutendaal): op 29/4 & 23/9 Bewegen op verwijzing, Zeker sporten,… : informatief bevolkingsonderzoeken, preventie- en gezondheidsthema’s: informatief

Vorming -

Studiedag vrijwilligerswerk op 28/2 – Brussel Opfrissing EHBO voor personeel (gemeentehuis) op 24/6

Acties & andere -

voorbereidingen pilateslessen en/of yogalessen voorbereidingen, teamvorming,… Levensloop Genk 2019. Medewerking aan Levensloop op 12 & 13/10 ondersteuning, oproep en coördinatie vrijwilligers. Aanzet vrijwilligerscentrale in Zutendaal – voorbereiding op 12/12. Overleg ikv week van de vrijwilliger op 7/2 (Sociaal Huis) subsidies buurtfeesten 2019: opmaak en dossier CBS opvolgen & ondersteunen van project ‘vriendENtaal’, evaluatie op 12/3, overleg op 30/4 week van de verbondenheid van 31/5 tot 9/6: informatief op seniorenfeest en dorpsrestaurant Label Pleegzorggemeente: informatief. Stakeholdersdag Alde Biesen op 10/5 Inzamelen dopjes voor blindengeleide honden: informatief

Andere en/of samenwerking met gemeentelijke/OCMW diensten/provincie -

-

-

start2Run: 12 maart 2019 afsluiten van (sport)verzekeringen (ISB en SportVlaanderen), vrijwilligersverzekeringen (provincie) project ‘Eet lokaal, denk globaal’ – ondersteuning en actieve opvolging vanuit de dienst welzijn ikv volkstuintjes, voedselteams, soepbedeling scholen, kruidenbakken,… Lekker Lokaal op 22/9: voorbereiding & evaluatie (6/12),… BBC: evaluatie, doelstellingen,… presentatie omgevingsanalyse Q&A op 22/1 Participatie binnen werkgroep ikv opmaak beleidsplan 2020-2025 opvolgen en bestellen van gadgets en/of relatiegeschenken overleg en ondersteuning Vurige Hoop op 12/1 opmaak besluiten & vergunningen voor wandeltochten, ruiter- en koetsentochten, paardenmarathons, doortochten, ea… MTB – parcours Zutendaal: opvolgen van controle van de routes met MTB-peters. Start2mountainbike vanaf 23/11 (4 lessen en toertocht op 15/12) ism wielerclub ons genoegen voorbereiding kleuterkamp Pasen & Zomer: overleg monitoren en evaluaties telkens op de laatste dag van het kamp voorbereiden jaarlijks project ‘Boterhammen in het groen’ in juni – juli – augustus voorbereiding Werelddag van verzet tegen Armoede op 17/10 praktijkgerichte infosessie (gezonde voeding) ‘kleurrijk gezond’ op 24/5 ism Logo Limburg en Besmer Bazaar Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede: overleg op 13/6 – 11/9 – 15/3 (koffie & coaching Hasselt) voorstelling ‘project 123’ op 8/2 K & G Hasselt samenwerking binnen project ‘Mei Plasticvrij’: infosessie ’65 tips voor minder afval’, klimaatdag, knutselen met afvalmateriaal bij IBO Pierewiet, ea… Internationale vrouwendag ism KVLV Zutendaal: film op 8/3 Algemene Vergadering Campus O3 op 19/6 Overleg welzijnsambtenaren: op 23/10 ikv intergemeentelijke preventiewerking (Portavida Genk) - ELZ preventiemethodieken op 16/5 (Genk) – ambtenarenoverleg Logo Limburg op 4/6 (Peer) – overleg Logo Limburg (M. Donders) op 14/6 – ambtenarenoverleg Logo Limburg op 5/11 (Provinciehuis) Overleg project gastvrij Zutendaal op 11/12 ONS Bilzen: inspiratiemoment op 25/1 pag. 84 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - WELZIJN

Huis van het kind -

-

-

-

Netwerkavond Lezing ‘Etiketjes’ door Ann Ceurvels op 7/11 Verkiezingen kindergemeenteraad ism jeugddienst op 21 & 22/11 & eerste zitting kindergemeenteraad op 4/12 Infosessie ‘straffen en belonen’ ism Campus O3 op 15/10 Uitreiking geboortepremie en –geschenk ism Gezinsbond Zutendaal op 19/10 & 16/3 Opendeurnamiddag Huis van het Kind op 19/10 Sessies knuffelturnen op 2, 9, 16, 23 en 30/11 ism Gezinsbond Zutendaal Reanimatie bij baby’s en peuters op 14/11 ism Rode Kruis Zutendaal Spel & ontmoetingsmomenten voor jonge ouders: voorbereiding & ondersteuning Buitenspeeldag voor de kleinsten in Huis van het Kind op 24/4 EHBO bij baby’s en peuters op 26/6 ism Rode Kruis Zutendaal Week van de Opvoeding van 16 tot 23/5 met activiteiten: vorming ‘babygebaren’, netwerkavond ‘hoe word je kind aan Huis in het Huis van het Kind te Zutendaal?’ (voorbereiding met Arktos op 11/4), workshop ‘kruip eens in een boek’, Boekstartdag, ea.. Blokbar ism jeugddienst Week van de Zorg: prikkeldag op 12 & 16/3 Vorming ‘opa & oma zonder stress’ op 19/2 - 1ste Startdag Huizen van het Kind op 12/2 – Hasselt - 2de Startdag Huizen van het Kind op 11/6 – Hasselt - Spelenderwijs leren in Huis van het Kind op 24 en 31/8 - Stuurgroep Huis van het Kind op 26/9 - 16/12 met opstart project Warme gemeenten en steden (Warme William) - Brainstorming ikv werking Huis van het Kind op 11/3 ism K &G - Voorbereiding 2de netwerkmoment Huis van het Kind Zutendaal op 27/2 - 25/3 ism werkgroep - Overleg opstart Lokaal Loket Kinderopvang op 22/3 - ondersteuning grabbelpas & kinderopvang: koken met kinderen (voorbereiding met vrijwilligers op 8/5) Werving Huis van het Kind op openschooldagen lokale scholen Workshop bloemschikken met kinderen en ouder(s) ism KVLV op 28/10 Overleg Gezinsbond ikv samenwerking Huis van het Kind op 3/12 Bakken met kinderen op 8/7 & 7/8

pag. 85 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - WELZIJN

VERPLEEG- EN VERZORGINGSINSTELLINGEN Residentie Oosterzonne Op 27 maart 1998 nam het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap het besluit om het rusthuis “Residentie Oosterzonne”, Nieuwstraat 4-6 te 3690 Zutendaal, beheerd door de vzw “Foyer De Lork”, Molenstraat 153 te 3570 Alken, te erkennen met ingang van 15 augustus 1997 tot 1 september 2000 voor maximaal 38 woongelegenheden, waarvan 8 woongelegenheden voor demente bejaarden. Bij besluit van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 24 november 2000 werd de erkenning onder nummer PE 2059 van het rusthuis “Residentie Oosterzonne”, verlengd met ingang van 1 september 2000 tot 1 september 2005 voor maximaal 38 woongelegenheden. Het besluit van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 10 november 2003 voorziet een erkenning van de capaciteitsuitbreiding van het rusthuis ‘Residentie Oosterzonne’ met 4 woongelegenheden. 12 service-flats voor senioren, ter plaatse Nieuwstraat - Vergunning dd. 27/09/2004. * Uitbreiding van een woon-zorgcentrum voor bejaarden met 31 kamers - Vergunning dd. 17/10/2011. * Uitbreiding in oktober 2015 van 45 woongelegenheden (25 RVT-bedden en 20 ROB-bedden) naar 61 woongelegenheden (25 RVT-bedden en 36 ROB-bedden).

pag. 86 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING BD 4.16 De Zutendaalse ontwikkelingssamenwerking is gericht op het bevorderen van duurzame menselijke ontwikkeling. Dat doel wordt nagestreefd door organisaties te ondersteunen die de armoede bestrijden en de democratie en de rechtsstaat trachten te versterken. Er worden acties ondernomen om informatie te verstrekken en de Zutendaalse bevolking te sensibiliseren.

Aanvragen projectsubsidie ontwikkelingssamenwerking GR 29/08/2019 Wereldwijd brengen vrouwen en ook mannen de samenleving in beweging en streven ze naar een gelijkwaardig en respectvol omgaan met elkaar. Van 8 tot 18 oktober 2019 ontvangt KVLV nationaal 25 vrouwen en 2 mannen uit verschillende Triaslanden (Afrika, Latijns-Amerika en AziĂŤ). Elk van deze vrouwen neemt in haar gemeenschap een rol en positie in en laat haar stem klinken. In Limburg verwacht men een 6-tal gasten uit Afrika - die onderdak krijgen in Tongeren, Kuringen en Zutendaal en waarvoor ook vanaf 10 oktober een programma werd uitgewerkt rond allerlei thema's; land- en tuinbouw (bezoek aan de Wroeter), ondernemen (bezoek aan de Corda Campus), zorg (bezoek aan Hoge Vijf), vrouwen in de politiek (uiteenzetting UHasselt), enz... Twee personen logeren bij een KVLV- gastgezin in Zutendaal van 9 tot 12 oktober. Goedgekeurd: 300 EUR

GR 24/10/2019 Van 2 tot 9 september '19 maken vier personen met jongdementie, hun partners en een team aan begeleiders een tocht in de Italiaanse Alpen. De tocht wordt vastgelegd in een reisgids. De initiatiefnemers van het Brain Adventure Team doen dit op vrijwillige basis. Hun missie bestaat er in om meer kansen te geven aan mensen met (jong)dementie in hun zoektocht naar een zinvolle tijdsbesteding. Een koppel uit Zutendaal, waarvan de echtgenoot 6 jaar geleden de diagnose jongdementie kreeg, zal deel uitmaken van deze groep. Zij zijn vanaf de start actief betrokken bij de ondersteuningsgroep jongdementie Genk van vzw Menos Genk en werken binnen deze groep ook aan een positieve beeldvorming over jongdementie. Er is de vraag of er een financieel duwtje in de rug mogelijk is om deze tocht te ondersteunen. Deze middelen worden vooral gebruikt om de reis te documenteren in een reisgids voor andere kwetsbare groepen. Op vrijdag 11 oktober zal het koppel ook meewerken aan een infoavond (met getuigenis) die kadert binnen het project (jong)dementie vanuit de gemeentelijke welzijnsraad/dienst. De kick-off van het dementieproject wordt gegeven op zaterdag 21 september, dit is tevens de werelddag dementie. Goedgekeurd: 125 EUR

pag. 87 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal


BELEIDSDOMEIN 4 – Mens - ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Noodhulp GR 04/07/2019 Op 25 april verwoestte cycloon Kenneth het noorden van Mozambique. De zware regenbuien veroorzaakten stortvloeden en overstromingen, waarbij minstens 38 mensen het leven lieten. Daarnaast verkeren ook 160.000 mensen in levensgevaar en werden er 35.000 woningen beschadigd. Kenneth is de tweede cycloon in minder dan zes weken tijd, nadat cycloon idai Mozambique, Malawi en Zimbabwe ernstig trof. Nog voor de Mozambikanen de kans kregen om te herstellen van ldai, werd hun leven opnieuw door elkaar geschud door een nieuwe storm. De gevolgen zijn enorm voor de regio, die sinds de doortocht van !dal al meer dan 1000 mensen het leven kostte, daarnaast zijn honderdduizenden op de vlucht en is de infrastructuur volledig verwoest. Gezien de omvang van de schade en de accumulatie van twee rampen in minder dan twee maanden, doet Oxfam opnieuw beroep op de vrijgevigheid van het publiek om de slachtoffers te helpen. Helaas krijgt deze ramp gezien de omvang van de situatie niet de media-aandacht die het verdient, dus we willen uw aandacht erop vestigen en u uitnodigen om een bijdrage te leveren aan deze oproep. Goedgekeurd: 300 EUR

pag. 88 Jaarverslag 2019 gemeente Zutendaal

Profile for Gemeente Zutendaal

Jaarverslag 2019 - gemeente Zutendaal  

Jaarverslag 2019 - gemeente Zutendaal  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded