__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen | februari 2020 | jaargang 8 | n°34

infrastructuur

milieu

in beeld

carnaval

Meerjarenplan 2020-2025

Boom geplant in 2019? Laat het ons weten!

De Eik scoort op de First Lego League

Lichtstoet trekt door Wellen op 25/2

pagina 6

pagina 16

19

pagina 7+24


voorwoord

Beste Wellenaar Op de cover van deze ‘Wild van Wellen’ pronken de jongens en meisjes uit het zesde leerjaar van bassischool ‘De Eik’. De afgelopen maanden leverden zij een bijzonder knappe teamprestatie tijdens de ‘First Lego League Limburg & Benelux’. Dikke proficiat aan de zesdejaars, meester Jo, juf Paulien en de directie.

burgemeester

ELS ROBEYNS

Het is belangrijk om onze kinderen op een speelse manier te leren hoe ze technische uitdagingen in team oplossen. Daarom zet ons onderwijs er zo hard op in. En als dat dan tot knappe resultaten leidt, dan zetten wij die als gemeente graag in de kijker. Benieuwd naar het sfeerverslag van onze huldiging op het gemeentehuis? Blader dan meteen naar pagina 19. Ook de sportkampioenen kregen een huldiging: zaal ‘De Meersche’ was bijzonder goed gevuld voor de jaarlijkse kampioenenviering. Het talrijk opgekomen publiek verkoos de sportman, de sportvrouw en de sportclub van het jaar. Proficiat aan de winnaars, maar ook aan alle andere sportievelingen. Want door je met hart en ziel in te zetten, zorgen jullie voor sportiviteit én warme samenhorigheid. Benieuwd naar de laureaten? Ontdek de winnaars op pagina 18 van deze ‘Wild van Wellen’. Die warme samenhorigheid voel je ook tijdens onze traditionele lichtstoet. Carnaval op ‘vette dinsdag’ staat hier al jaren synoniem voor gezelligheid en beleving. Kom met volle teugen genieten van de 2020-editie: de mannen en vrouwen van ‘De Weerelt’ zorgen opnieuw voor een mooi spektakel met veel ambiance. ‘Alaaf, Alaaf, Alaaf’ … da’s de boodschap op 25 februari! Ik kijk ernaar uit om je te verwelkomen tijdens een van de vele activiteiten tijdens de komende weken.

Els Robeyns Jouw burgemeester

15

inhoud p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13

infrastructuur bestuur personeel bouwen en wonen verkeer & veiligheid carnaval DC Den Dries sociaal huis vrije tijd - bib vrije tijd - sportelen evenementenkalender evenementenkalender

V.U. : Limburg.net O.V. , Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt

Alvast veel leesplezier.

pagina

p. 14 p. 15 p. 16 p. 17 p. 18 p. 18 p. 19 p. 20 p. 21 p. 22 p. 23 p. 24

vrije tijd jeugd milieu en duurzaamheid milieu en duurzaamheid sport Wellen in beeld Wellen in beeld oproepen levensgebeurtenissen algemene informatie meldingskaart Lichtstoet carnaval

Wij-zijn-de-mannen-die-hetzwerfvuil-oprapen-straat

pagina

17 2


infrastructuur Meerjarenplan Wellen 2020-2025 Ook in deze beleidsperiode blijven we inzetten op de toekomst van Wellen. Ons ambitieuze beleidsplan bevat voor ongeveer 18 miljoen euro aan investeringen. We verhogen de belastingen niet en behouden een gezonde financiële buffer op het einde van de beleidsperiode. Hieronder vind je een beknopt overzicht van onze doelstellingen en de voornaamste investeringen de volgende jaren — telkens met enkele blikvangers per doelstelling. Het volledige meerjarenplan vind je op onze website: www.wellen.be/nl/beleidsrapporten

Een warm Wellen

Een duurzaam en klimaatneutraal Wellen

Blikvangers: project ‘de Meersche’-site, sporthal- en zwembadcafetaria renoveren, meubilair voor feestzalen, veldkapeldaken renoveren, onderhoudswerken Neogotische kapel, beachvolley- en voetbalveld, speeltoestellen voor speeltuinen, losloopweide voor honden, bijkomende zitbanken en vuilbakken op openbaar domein, ‘wonderwoudje’, vrijwilligersdatabank, vrijetijdsdiensten samenbrengen op één plek, jeugd-, sport- en themakampen, schuil voor houtopslag van jeugdverenigingen op Maupertuus, uitkijktoren in Oetersloven

Blikvangers: klimaatactieplan opmaken, project ‘zonnedelen’, PV-installaties op gemeentelijke gebouwen plaatsen, openbare verlichting ‘verledden’ (LED-verlichting), gemeentelijke gebouwen verduurzamen, acties in kader van burgemeestersconvenant, bomenplan opmaken, klimaatbomen planten, toelage voor groendaken, gescheiden riolering voor nieuw plein Ulbeek, dienstriolering Steenweg Vrolingen, bron Maupertuus overhevelen

Een aantrekkelijk en bedrijvig Wellen

Een dienstbaar en financieel gezond Wellen

Blikvangers: rollend materieel technische dienst vervangen, kerkhof Ulbeek uitbreiden, bijkomende ondergrondse glascontainer, kernversterkend woon-en handelsproject uitvoeren, kernhandelgebied afbakenen, loket lokale economie opstarten, digitale camera’s plaatsen, nieuw wijkkantoor voor de politie, reflecterende huisnummers voor iedere woning

Blikvangers: onthaal voor het gemeentehuis, digitaal loket, digitale infoborden, gemeente-app, nieuwe website, nieuwe hard- en software voor de gemeentelijke diensten, burgerbudget voor buurtprojecten, belasting op niet-geadresseerd reclamedrukwerk invoeren

Een bereikbaar Wellen met duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid

Een zorgzaam Wellen

Investeringen: 2 091 135,00 euro

Investeringen: 2 257 773,10 euro

Investeringen: 2 838 510,00 euro

Investeringen: 410 511,00 euro

Investeringen: 15 000,00 euro en 75 000,00 euro

Investeringen: 9 376 096,26 euro

Blikvangers: Bloemenstraat en omgeving herinrichten, Bosstraat en omgeving herinrichten, recreatief fietspad naar Maupertuus, functioneel fietspad naar Alken, fietssuggestiestroken hernieuwen, gemeentelijke buurtwegen onderhouden, veldwegen in asfalt onderhouden, verkeersdrempels herstellen, voetpaden aanleggen, mobipunt inrichten

Blikvangers: geïntegreerd breed onthaal uitwerken in samenwerking met ELZ Haspengouw en een lokaal netwerk voor armoede, tewerkstellingskansen, socio-culturele participatie en gezondheidszorg-preventie stimuleren, babykaart voor kwetsbare gezinnen, spelotheek voor ieder kind, lokaal loket kinderopvang, huiswerkbegeleiding, sociale kruidenier, repaircafé, dienstencentrum renoveren, aandacht voor mantelzorgers en een volwaardige seniorenweek

Koop je 'GFT-sticker 2020' voor april Vanaf april wordt je container enkel nog geledigd als er een nieuwe gftsticker van 2020 op kleeft. Deze sticker is gedurende het hele jaar te koop op het gemeentehuis. De kostprijs voor een kleine gft-container (40L) is 10 euro en voor een grote gft-container (120L) is dit 25 euro. De verkoop wordt geregistreerd aan de hand van jouw identiteitskaart. Het is niet mogelijk om met je persoonlijke identiteitskaart een gft-sticker te kopen voor iemand anders. De sticker wordt onmiddellijk na aankoop betaald met gepast geld of met bancontact. 3


bestuur

BURGERBEVRAGING Gemeente- & Stadsmonitor binnenkort in jouw brievenbus?

college van burgemeester en schepenen Burgemeester Els Robeyns T. 012 67 06 44 / M. 0476 60 06 44 / E. elsrobeyns@wellen.be consultatie op maandag van 18u tot 19u en op afspraak algemeen beleid & veiligheid, personeel & burgerzaken, informatie – communicatie & participatie, toerisme & erfgoed, sport & cultuur, verenigingen & evenementen, middenstand – tewerkstelling & lokale economie en dierenwelzijn Eerste schepen Johan Cabergs T. 012 67 06 42 / M. 0495 58 64 86 / E. johancabergs@wellen.be consultatie na telefonische afspraak op maandag van 18u30 tot 19u30 openbare werken & technische dienst, riolering – waterlopen & nutsvoorzieningen, containerpark, begraafplaatsen en kerkfabrieken Tweede schepen Ilse Bosmans T. 012 67 06 41 / M. 0474 74 48 52 / E. ilsebosmans@wellen.be consultatie na telefonische afspraak financiën & begroting, jeugd & bibliotheek, verzekeringen, overheidsopdrachten en juridische zaken Derde schepen Kristien Treunen T. 012 67 06 43 / M. 0496 20 94 92 / E. kristientreunen@wellen.be consultatie na telefonische afspraak verkeer & mobiliteit, ruimtelijke ordening & wonen, leefmilieu & energie en landbouw & platteland Toegevoegde schepen Luc Knuts T. 012 44 01 50 / E. lucknuts@wellen.be consultatie na telefonische afspraak sociale zaken, kinderopvang, gelijke kansen, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking, volksgezondheid en senioren

4

Is het leuk wonen in jouw buurt? Kun je veilig fietsen in jouw gemeente of stad? Is er voldoende groen? Hoe tevreden ben je over de voorzieningen en diensten in jouw gemeente of stad? ... Voor elk bestuur is het belangrijk om te weten wat jij denkt over jouw gemeente of stad. Daarom organiseert het Agentschap Binnenlandse Bestuur van de Vlaamse overheid, in samenwerking met Statistiek Vlaanderen, de grootschalige bevraging Gemeente- & Stadsmonitor. Van woensdag 25 maart tot midden juni 2020 worden bijna 400.000 inwoners van 17 tot 85 jaar uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Jouw medewerking aan deze burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot belang. De bevraging Gemeente- & Stadsmonitor is een unieke survey die in elke Vlaamse gemeente en stad op wetenschappelijke wijze georganiseerd wordt. De waarde van de resultaten hangt dan ook af van het aantal personen die de vragenlijst invullen. Bovendien krijg je met deze bevraging de kans om jouw mening te geven over de thema’s die in jouw gemeente of stad belangrijk zijn. Als je de vragenlijst volledig invult, maak je kans op een geschenkbon van 12 euro. Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger. We maken alleen analyses op gemeentelijk niveau en werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer uitleg kun je vanaf eind maart terecht op www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be. Op deze website kun je nu bovendien alle resultaten van de vorige bevraging raadplegen.


personeel

OPEN OPROEP Wellen, Borgloon, Gingelom, Heers en Kortessem zoeken IGECORO-kandidaten De Intergemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (IGECORO) buigt zich als intergemeentelijke adviesraad over verschillende ruimtelijke en stedenbouwkundige vraagstukken. Die gaan vooral over de (gemeentelijke) ruimtelijke structuurplannen, strategische beleidsplannen, stedenbouwkundige verordeningen en omgevingsvergunningsaanvragen met een bovengemeentelijke impact in Wellen, Borgloon, Gingelom, Heers en Kortessem. Vanuit alle maatschappelijke sectoren De IGECORO-voorzitter is een van de vier deskundigen. Daarnaast zijn er tien vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke sectoren: • milieu- en natuurverenigingen • werkgevers- of zelfstandigenverenigingen • werknemersverenigingen • handelsverenigingen • landbouwverenigingen Elke vertegenwoordiger: • heeft voeling met wat er leeft op het grondgebied van de gemeenten • is herkenbaar en aanvaardbaar vanuit zijn of haar maatschappelijke achterban • heeft inzicht in en is vertrouwd met ruimtelijke ordening • kan ambtelijke rapporten snel doornemen om zich een inhoudelijk beeld te vormen en tijdens een vergadering tot een advies te komen over een ruimtelijke problematiek • kan objectief luisteren en communiceren zonder vooringenomenheid • laat in het advies altijd het algemeen boven het private belang primeren

Een centje bijverdienen in de zomer? Word redder of toezichter in Maupertuus Heb je een hoger reddersdiploma van Sport Vlaanderen? Of zoek je een vakantiejob als toezichter? Help dan de veiligheid van onze bezoekers in en rond het openluchtzwembad Maupertuus garanderen: het gemeentebestuur zoekt jobstudenten die in juli en augustus aan de slag willen. Stel je kandidaat Surf naar www.wellen.be/nl/vacatures-0 en download het cv-formulier. Mail je ingevulde formulier vóór 30 april 2020 naar fabienne.proesmans@wellen.be of breng een print binnen bij de Personeelsdienst, Dorpsstraat 25 in Wellen.

Tweemaandelijks vergaderen Buiten de voorzitter heeft ieder lid een plaatsvervanger. De commissie vergadert minstens tweemaal per jaar, maar meestal al om de twee maanden. Stel je kandidaat Is het bovenstaande profiel op je lijf geschreven? Stel je dan kandidaat vóór 31 maart 2020: vermeld je persoonlijke gegevens en je motivatie in jouw kandidatuur. Voorzie ook bewijsstukken die jouw profiel van vertegenwoordiger of deskundige aantonen. Stuur alles naar de gemeente Gingelom — Dienst Wonen en Leven, Sint Pieterstraat 1, 3890 Gingelom of mail ze naar ruimtelijkeordening@gingelom.be.

Wij zoeken monitoren voor Speelpleinwerking Voor onze speelpleinwerking in de zomer (20 t.e.m. 24 juli, 27 juli t.e.m. 31 juli en 17 t.e.m. 21 augustus 2020) zoeken we monitoren om kinderen en jongeren van 5 tot en met 15 jaar een keitoffe tijd te bezorgen. Ben je 16 jaar of ouder, creatief aangelegd en gemotiveerd om mee te werken? Bezorg ons dan je gegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum) via de jeugddienst, Kortestraat 12 in Wellen, of mail naar jeugd@wellen.be en dit voor 30 april 2020. 5


bouwen en wonen

verkeer & veiligheid

Doe de woontest Hoe wil jij leven in de toekomst? Reageer op een aantal stellingen en krijg daardoor een beter beeld van hoe we in de toekomst willen en kunnen wonen. Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen ook. Maken we in de toekomst plaats voor meer groen? Hoe pakken we parkeerproblemen aan? Wordt het contact met onze buren beter? Kan iedereen straks te voet naar de supermarkt? Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd duidelijk. Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen met lokale besturen Thuis in de Toekomst. Via deze online woontest geef jij jouw bestuur informatie over hoe je graag wilt wonen: wat je belangrijk vindt en wat niet. En daarmee kunnen jullie samen plannen voor de toekomst maken. Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het wonen van morgen.

Veel jongeren zien lachgas als een onschadelijke partydrug. Je kan het vrij verkrijgen, maar… lachgas is helemaal niet zo onschuldig. Ken de gevaren, voorkom ongelukken en bescherm jezelf. Want op lange termijn kan lachgas leiden tot neurologische stoornissen, bloedarmoede, longbeschadiging en hart- en vaatzieken. Wat doet lachgas precies? Als je lachgas inademt uit ballonnen, gaspatronen of gasflessen neemt je lichaam het op. Via de longen komt het gas rechtstreeks in je bloed en zo in je hersenen. Na enkele seconden merk je de effecten die slechts een aantal minuten duren. Sommigen combineren lachgas met andere verdovende middelen zoals alcohol, cannabis of GHB. Die versterken de roes. De verborgen gevaren van lachgas Lachgas lijkt onschuldig. Maar het veroorzaakt wel degelijk onaangename en ongezonde neveneffecten: • hoofdpijn, duizeligheid, wazig zicht en verwardheid • neus-, keel-, oog- en luchtwegenirritaties • evenwichtsstoornissen • ongelukken door de verschillende neveneffecten

Doe de woontest op www.thuisindetoekomst.be

Snelheidscontroles De lokale politie Kanton Borgloon streeft constant naar meer verkeersveiligheid en voert daarom regelmatig snelheidscontroles uit op verschillende locaties in onze gemeente. De metingen gebeuren in beide rijrichtingen.

Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen ook. Dat brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee. Nieuwe mogelijkheden waar ook jij beter van wordt. Nieuwsgierig naar het wonen van morgen?

Doe de woontest op thuisindetoekomst.be

Vlaanderen

is slim wonen en leven

6

Affiche_A4_TIDT_shopping.indd 1

29/11/19 10:21

50

216

37

17.13 %

Veerstraat

50

1057

244

23.09 %

Beursstraat

50

276

62

22.46 %

Stw. Borgloon

70

640

162

25.31 %

% overtredingen

Overbroekstraat

# overtredingen

straat

# gecontroleerde voertuigen

Dat is zo gek niet als het klinkt.

toegelate snelheid

1 november tot en met 31 december 2019.


dinsdag 25 februari 2020 20u11 lichtstoet ALAAF ALAAF ALAAF CV De Weerelt organiseert voor de tiende keer de carnavallichtstoet. Maar liefst 33 carnavalgroepen doen mee aan deze optocht in Wellen. Parcours

Volgende parkings worden voorzien:

De stoet wordt gevormd nabij café XA4 in de Kortessemstraat in Vrolingen en passeert vervolgens langs volgende straten: Zangstraat Steenweg Vrolingen - Nutstraat - Notelarestraat - Appeystraat - Blokenstraat - Kortestraat - Bloemenstraat - Notelarestraat - Dorpsstraat. De stoet wordt ontbonden aan het gemeentehuis omstreeks 23u00.

• Broekstraat: vanaf de Dorpsstraat tot aan de Smissebroekstraat • Appeystraat: van aan de kruising met de Blokenstraat tot aan de kruising met de Kukkelbergstraat • Kukkelbergstraat en Kwaadbonderstraat • Steenweg Borgloon: parking garage Boes • Overbroekstraat: parking van de voormalige Spar en aan het containerpark • Parking voor het oude gemeentehuis • Parking achter Sporthal De Bloken (bereikbaar tot 18u30!)

Straten afgesloten De straten die op het parcours liggen zijn volledig afgesloten voor alle verkeer. De nodige signalisatie wordt voorzien, gelieve deze te respecteren.

Andersvaliden worden tot 20u doorgelaten en kunnen parkeren aan • Feestzaal De Meersche, Molenstraat 3 • gemeenteplein tegenover gemeentehuis Inkom: 3 euro

7


Activiteiten in de kijker Je vindt hier een overzicht van de belangrijkste activiteiten die het dienstencentrum Den Dries organiseert.

Inschrijven is steeds verplicht en doe je bij de centrumleider via: 012 44 01 54 den.dries@ocmwwellen.be

dinsdag 31 maart 2020 | 14u00 - 17u00 DC Den Dries

CHIME leert je omgaan met tegenslag Wil je succesvol leren omgaan met tegenslag? Dat kan, dankzij het ‘CHIME-model’. Leer tegenslag aan te pakken en te overwinnen dankzij verbondenheid, hoop en optimisme. En verzamel gebruiksklare tips van een ervaringsdeskundige en een professionele hulpverlener. Zo heb je alles bij de hand om het ‘CHIME-model’ succesvol toe te passen in jouw leven. Inschrijven kan tot en met 20.03.2020.

maandag 27 april 2020 | 20u00 – 22u00 DC Den Dries

Herstel je kleding zonder naaimachine

Een losse draad, een gaatje, een scheur of een losse knoop? Dat kan je zelf herstellen. Zelfs zonder naaimachine. Oefen in deze workshop de verschillende naai-basistechnieken. En leer welke materialen je nodig hebt om vlot te werken. Je kan jouw vaardigheden verfijnen op kledingstukken die je zelf meebrengt of op onze stoflapjes. Inschrijven kan tot en met 16.04.2020.

donderdag 26 maart | 20u00 – 22u00 Jeugdheem De Reynaert

Opvoeden, terwijl je zelf druk bezig bent

“Nu niet, Nora!”, “Wacht even, Milan”, “Maak je klaar voor je training, Janni!” en “Je ziet toch dat ik bezig ben, Arda.” Hoe vaak beïnvloedt jouw overvolle agenda de manier waarop je reageert tegen je kind? Jezelf voorbij lopen, lijkt wel de norm te worden. Maar, wat is het effect op onze kinderen en wat zijn de alternatieven? Evelien en Ilse van de Opvoedingswinkel presenteren je haalbare oplossingen om te onthaasten. Zo hou je veel beter de controle in de mallemolen van de huidige overprikkelende informatiesamenleving. Inschrijven kan tot en met 17.03.2020.

8

donderdag 16 april 2020 | 20u00 – 22u00 DC Den Dries

Wegwijs in de psychologische hulpverlening “Wat doet een psycholoog eigenlijk?” Daar blijven veel vragen rond bestaan. Mede daarom blijft ‘naar een psycholoog gaan’ vaak taboe. Maar waarom eigenlijk? Want als je fysieke ongemakken hebt, dan ga je toch meteen naar de huisarts? Ook voor mentale uitdagingen is er hulp beschikbaar. In deze infosessies krijg je zicht op de soorten hulpverleners, de vragen waarmee je bij hen terechtkan en het verloop van de begeleiding. Dankzij de samenwerking met twee psychologen krijg je de juiste antwoorden uit eerste hand. Inschrijven kan tot en met 2.04.2020.

donderdag 28 mei 2020 | 20u00 – 22u00 DC Den Dries

Slim omgaan met energie

Welke toestellen zijn grote verbruikers en hoe kan je er energiezuiniger mee omgaan? Tijdens deze sessie verzamel je tips en tricks om je huis energiezuiniger te maken. Dankzij de samenwerking met Fluvius krijg je de informatie van ervaren experts. Inschrijven kan tot en met 16.04.2020.


Sociaal Huis

Kleine en grote vragen over kleine en grote kinderen. Kinderen opvoeden, dat roept heel wat vragen op. Om ouders het leven makkelijker te maken, biedt Wellen ondersteuning op verschillende manieren.

In het Huis van het Kind Haspengouw kan je terecht met al je kleine en grote vragen. Of het nu over kleine (9 maanden) of grote (21 jaar) kinderen gaat. Het Huis is een samenwerking tussen verschillende (gemeente)diensten in Wellen, Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem, Nieuwerkerken en Sint-Truiden. Dit is de kortste weg naar kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning en workshops. Slimme kinderopvang De adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang formuleert antwoorden op de noden en knelpunten binnen de kinder- en jongerenopvang in Wellen. Dat advies helpt het lokaal bestuur en de overheid om de dienstverlening te verbeteren. Tegelijk organiseert de adviesraad leuke activiteiten of workshops voor kinderen, (onthaal) ouders en begeleiders. Voorbeelden? Denk aan het jaarlijkse afsluitingsmoment aan het Sociaal Huis tijdens ‘De week van de opvoeding’, de acties voor ‘Dag van de kinderbegeleider’ of de ‘Dag van de leerkracht’ en de verschillende vormingsmomenten. Dynamisch overleg In de adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang vind je verantwoordelijken van: • Gezinsopvang De Bambi’s en Groepsopvang De Hartediefjes • Buitenschoolse opvang Het Fonteintje en ’t Appeltje • Kind en Gezin • basisscholen De Eik en de Bron • Opvoedingswinkel Haspengouw • Gezinsbond bevoegde schepenen / verantwoordelijken van politieke fracties

In de Opvoedingswinkel beantwoorden we jouw vragen over de opvoeding van kinderen en jongeren tussen 0 en 25 jaar. We helpen je graag met informatie en gratis en anoniem advies. Je bent ook van harte welkom tijdens de vormingen en infoavonden. Daar ontmoet je andere ouders. Door samen te overleggen, leer je van ervaringsdeskundigen die zich perfect kunnen inleven. Je vindt er een luisterend oor voor en relevante antwoorden op vragen zoals: • Mijn kind wil niet eten. Wat kan ik doen? • Hoe stel ik mijn grenzen? • Wat met de kinderen als wij scheiden? • Onze dochter van 8 jaar durft plots niet meer alleen naar bed. Hoe kunnen we helpen? • Ik denk dat mijn kind homo is, wat nu? • Mijn tiener wil uitgaan. Hoe maken we goede afspraken? Meer informatie Opvoedingswinkel Haspengouw/ De Hartediefjes Dorpsstraat 27, 3830 Wellen Wie? Evelien De Keyser, 0493 25 18 74 Wanneer? inloopmoment = elke dinsdag van 9 tot 11 uur — neem eerst contact op tijdens de schoolvakanties, want dan veranderen de uren. In overleg vinden we een tijdstip buiten de inloopmomenten. Zo kan ook jij langskomen voor gebruiksklaar advies.

Geef je oude

carnavalverkleedkledij, maskers,

pampers, verzorgingsproducten, kinderboeken, schoolbenodigdheden en sportmateriaal

aan de

Zit je met een vraag? Heb je een bezorgdheid? Wil je iets bespreken met de verpleegkundige? Wil je een afspraak maken? Spring dan gerust binnen op onze vrije inloopmomenten in KDV De Hartediefjes Dorpsstraat 27. Elke eerste donderdag van de maand van 15u30 tot 17u30 is er een vrij inloopmoment. Niet tijdens schoolvakanties! Tijdens deze inloopmomenten is er geen arts aanwezig!

VOOR GIFTEN AAN DE WELLBOX: Sociaal huis Wellen - Dorpsstraat 26 b T. 012 44 01 50 M. info@ocmwwellen.be

9


Nieuwe toppers in de bib Een kleine greep uit ons nieuwe aanbod! D’Hooge Ilse – Bake off Vlaanderen: goed zoet Geluk zit soms in een bakblik, zoveel is zeker. In het nieuwe bakboek van Bake Off Vlaanderen kun je je tegoed doen aan brood, cake, koekjes en taart. Een naked cake of toch een kleurrijke illusiecake? Speltbrood of heerlijke kaneelbroodjes? Biscuit met aardbeien of frozen yoghurtbars met fruit? Goed zoet! serveert 40 recepten, voor elk wat wils. Of je nu een geroutineerde dan wel een beginnende bakker of bakster bent. Harari, Yuval Noah – 21 lessen voor de 21ste eeuw In Sapiens boog Yuval Noah Harari zich over het verleden, in Homo Deus over de toekomst; nu laat hij zijn licht schijnen over het heden. Wat zijn de uitdagingen van onze tijd? Hoe beschermen we onszelf tegen een nucleaire oorlog, ecologische rampen en technologische bedreigingen? Wat is de oorzaak van de opkomst van populisten als Donald Trump? Hoe weren we ons tegen fake news? Moeten we ons voorbereiden op een nieuwe wereldoorlog? Wat moeten we denken van het opkomend nationalisme? Vragen de mondiale problemen die op ons afkomen om andere politieke systemen? Is het een goed idee dat we onze data overdragen aan enkele grote commerciële spelers, of wordt het tijd om het eigendom van data te reguleren? En wat wordt de grote nieuwe wereldmacht, Amerika, Europa of China? In dit boek beantwoordt Yuval Noah Harari de 21 meest urgente vragen van onze tijd. Scheire, Lieven – DNA Een halve eeuw geleden al huppelden de eerste mensen op de Maan, maar pas de jongste jaren geeft ons DNA zijn geheimen prijs. De ene doorbraak volgt de andere in sneltempo op en

10

het gaat zo hard dat de wetgeving hopeloos achterop hinkt. Gelukkig is Lieven Scheire wel mee met de laatste ontwikkelingen. Niet alleen maakt de wetenschapscomedian de nieuwste inzichten in het DNA onderzoek aanschouwelijk, Scheire werpt ook de vraag op wat we daar nu eigenlijk mee zijn. Heel binnenkort wordt er zeer veel mogelijk en we moeten stilaan nadenken over de beslissingen die we moeten nemen. Lieven Scheire werpt een blik vooruit naar de nabije toekomst en u mag zelf beslissen of die toekomst u hoopvol of angstig stemt. Ondertussen kunt u wel uitpakken met honderden razend interessante weetjes over ons DNA Hannon, Irene – Zeerozen In ‘Zeerozen’ neemt Irene Hannon ons mee terug naar het romantische kustplaatsje Hope Harbor, waar twee nieuwe personages de liefde vinden. Eric Nash keert na een pijnlijk ontslag terug naar het dorp waar hij opgroeide. Daar blijkt het huis van zijn ouders te worden verbouwd tot een bed & breakfast. In plaats van rustig na te denken over zijn carrière, wordt hij constant afgeleid door herrie, chaos – en een knappe vrouwelijke architect. Zij probeert de chagrijnige zoon van haar opdrachtgever zoveel mogelijk te negeren, maar als hij zijn hulp aanbiedt bij een project dat haar persoonlijk raakt, ziet ze hem van een heel andere kant. Walker, Wendy – Nachtschaduw Rosie en Laura, twee zussen die van elkaar verschillen als dag en nacht. De een heeft het perfecte gezinsleven, de ander probeert uit alle macht los te komen van een getroebleerd verleden en bezoekt regelmatig haar psychiater. Wanneer Laura niet terugkeert van een blind date, is Rosie gealarmeerd. Wanneer zij op zoek gaat naar haar zus, stuit zij op een reeks geheimen uit Laura’s verleden die nu aan de oppervlakte komen en die het ergste doen vrezen.

Boudry, Maarten – Alles wat in dit boek staat is waar*: *en andere denkfouten Elke dag worden we overstelpt met meningen, argumenten, standpunten. Velen onder ons doen zelf mee aan de opiniestrijd: in het café, aan de ontbijttafel of op sociale media. Wij proberen anderen te overtuigen, en anderen ons. Maar wat zijn de valkuilen van ons denken? Welke retorische trucjes gebruiken slimme overtuigers om indruk te maken? Welke argumenten klinken redelijk, maar zijn bij nader inzien kletspraat? Al sinds Aristoteles speuren filosofen naar denkfouten en drogredenen. Alleen zijn die oude lijstjes niet aangepast aan onze moderne tijd. Ze zijn aan herziening toe. In Alles wat in dit boek staat is waar (en andere denkfouten) leggen Maarten Boudry en Jeroen Hopster denkfouten bloot waaraan we ons allemaal weleens bezondigen. Dat levert verfrissende analyses en prikkelende inzichten op. En ook een reeks nieuwe concepten: van de wij-bak tot neusdrukken, van wafelijzermoraal tot het applausargument. Wie deze fijne selectie van denkfouten tot zich neemt, is een stuk beter gewapend in de moderne opinieoorlog.

Ja hoor, het is opnieuw dat moment van het jaar: jouw Klasse Leraren-kaart ligt klaar in de bibliotheek. Tenzij je een Klasse –abonnement hebt... Dan ontving je de kaart samen met het decembernummer. Ben je geen abonnee maar wel gedomicilieerd in Wellen? Dan kan je je kaart tijdens de openingsuren ophalen aan de infobalie van de bib. Laat gewoon jouw vorige lerarenkaart of identiteitskaart zien en teken voor ontvangst.


sport

Activiteiten senioren (50-plussers) Badminton +

Iedere dinsdagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) van 9u30 tot 11u in de sporthal (ingang langs zijkant). Prijs: € 8/10-beurtenkaart (incl. verzekering). Instappen is altijd mogelijk!

Start to Run! start op maandag 16 maart

Seniorenzumba

Iedere maandagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) van 9u30 tot 10u30 in de sporthal. Prijs: € 20/10-beurtenkaart (incl. verzekering en drankje na de les). Instappen is altijd mogelijk!

Yoga

Rustige Yoga, aangepast aan het niveau van de groep. Lessen zijn voor iedereen toegankelijk en instappen is altijd mogelijk. Iedere donderdag, behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties van 9u30 tot 10u30. € 25/10-beurtenkaart (incl. verzekering en drankje na de les)

Seniorengym

Elke woensdag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) van 9u30 tot 10u30 in sporthal De Bloken.

Dansnamiddagen voor senioren Hou je van dansen en geniet je van muziek uit de goede oude tijd? Kom dan zeker eens naar de gratis dansnamiddag van de senioren in zaal De Meersche (Molenstraat 3) en gooi die benen nog eens los. De volgende dansnamiddagen zijn telkens van 13u30 tot 17u30 op: • donderdag 12 maart 2020 • donderdag 9 april 2020 • donderdag 14 mei 2020

5 kilometer lopen na 10 weken trainen. Wil jij ook beginnen joggen? Het liefst in Wellen? Maar heb je last van drempelvrees? Of weet je niet goed hoe te beginnen? Kom dan maandag 16 maart 2020 naar de Finse piste en loop samen met lotgenoten over die drempel. Ook kinderen zijn welkom vanaf 8 jaar. Na tien weken trainen, eindigen we met onze deelname aan de Bokkerijdersrun(5 km) op zondag 24 mei 2020. praktisch Eerste les is op maandag 16 maart 2020. Daarna lopen we op maandag en woensdag telkens van 19u30 tot 20u15 op de Finse piste naast sporthal De Bloken. Naast deze trainingen, dien je ook nog één maal per week alleen te gaan lopen. Voor deelname aan start to run betaal je 20 euro (incl. verzekering, t-shirt, deelname Bokkerijdersrun). Inschrijven en betalen kan voor de eerste les vanaf 19 uur in de cafetaria van de sporthal. meer info: Sportdienst Wellen 012 39 21 77 sport@wellen.be

11


evenementenkalender

februari 2020 - april 2020

datum

activiteit

uur

locatie

wo

19 feb.

seniorengym

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

creatieve workshop voor kinderen: werken met ijzerdraad

14u - 16u30

JH De Reynaert

do

20 feb.

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

vr

21 feb.

kindercarnavalstoet De Bron

13u30 - 15u

zo

23 feb.

duivenmaatschappij Veldkets eetdag

ma

24 feb.

di

25 feb.

De Meersche sport- en themakamp

vette dinsdag - Wellen carnaval lichtstoet

sport- en themakamp

20u10

1ste Nacht van de Weerelt

vanaf 19u

tent Gemeenteplein

carnavalbal KVK

vanaf 21u

De Meersche

carnavalbal Wevoc

vanaf 19u

sporthal De Bloken

wo

26 feb.

WWC De Bokkenrijders - wandeltocht

sport- en themakamp

parochiezaal

do

27 feb.

jeugduitstap zwemmen en bowlen

sport- en themakamp

9u - 17u30

vr

28 feb.

jeugduitstap city golf en film

sport- en themakamp

9u - 17u

ma

2 maa.

seniorenzumba

10u - 11u

sporthal De Bloken

di

3 maa.

badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Markant Wellen: kok (info bij Irène Delsaer: 0497 38 76 67

19u30

wo

4 maa.

seniorengym

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

do

5 maa.

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

vr

6 maa.

Vrijwilligersfeest

za

7 maa.

Kleuterhappening

ma

9 maa.

seniorenzumba

10u - 11u

sporthal De Bloken

di

10 maa.

badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

wo

11 maa.

seniorengym

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

do

12 maa.

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

dansnamiddag senioren

13u30 - 17u30

De Meersche

seniorenzumba

10u - 11u

sporthal De Bloken

De Meersche sporthal De Bloken

ma

16 maa.

START Start to run (inschrijven vanaf 19u in sporthal De Bloken)

19u30

Finse piste

di

17 maa.

badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

wo

18 maa.

seniorengym

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

do

19 maa.

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

vr

20 maa.

toneelvoorstelling

De Meersche

za

21 maa.

toneelvoorstelling

De Meersche

Open VLD spaghettifeest

KVK

toneelvoorstelling

De Meersche

zo

22 maa.

KSA Meisjes Wellen eetfeest

JH De Reynaert

ma

23 maa.

seniorenzumba

10u - 11u

sporthal De Bloken

di

24 maa.

badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Markant Wellen: bedrijfsbezoek Recor Home (info bij Irène Delsaer: 0497 38 76 67

14u

Wil je graag een evenement aankondigen of een oproep plaatsen? Stuur voor 16 maart 2020 een korte tekst - foto(‘s) - flyer of affiche naar evi.wijnants@wellen.be en jouw oproep/activiteit wordt vermeld in het gemeentelijk infoblad dat na de paasvakantie wordt verspreid. (week 17)

12


februari 2020 - april 2020 evenementenkalender

datum

activiteit

uur

locatie

wo

seniorengym

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

creatieve workshop: paasdecoratie

14u -16u30

JH De Reynaert

25 maa.

toneelvoorstelling

De Meersche

do

26 maa.

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

vr

27 maa.

Opvoedingswinkel: Opvoeden terwijl je zelf druk bezig bent toneelvoorstelling

20u - 22u

JH De Reynaert

za

28 maa.

toneelvoorstelling

ma

30 maa.

seniorenzumba

10u - 11u

sporthal De Bloken

di

31 maa.

badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

CHIME leert je omgaan let tegenslag

14u - 17u

DC Den Dries

wo

1 april

seniorengym

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

do

2 april

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

zo

5 april

CD&V

ma

6 april

taal- spel- en creakamp van 6/4 t.e.m. 10/4

di

7 april

taal- spel- en creakamp

wo

8 april

taal- spel- en creakamp

do

9 april

dansnamiddag senioren

taal- spel- en creakamp

vr

10 april

paaseierenzoektocht

taal- spel- en creakamp

zo

12 april

pasen

ma

13 april

paasmaandag

De Meersche De Meersche

KVK JH De Reynaert

taal- spel- en creakamp

13u30 - 17u30

De Meersche JH De Reynaert

Samana

De Meersche

di

14 april

sport- en themakampen van 14/4 t.e.m. 17/4

sport- en themakamp

wo

15 april

jeugduitstap

sport- en themakamp

do

16 april

jeugduitstap

sport- en themakamp

vr

17 april

Harmonie De Kluchtige Vrienden: Wellodieus

za

18 april

zo

19 april

ma di wo

Wegwijs in de psychologische hulpverlening

sporthal De Bloken

20u - 22u

DC Den Dries

19u

De Meersche

Harmonie De Kluchtige Vrienden: Wellodieus

19u

De Meersche

Rommelmarkt Broekstraat (info en standplaatsen: Ria.Menten@telenet.be)

9u - 17u

Broekstraat

20 april

seniorenzumba

10u - 11u

sporthal De Bloken

21 april

badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

22 april

seniorengym

9u30 - 10u30

sport- en themakamp

Buitenspeeldag

Finse piste

Markant Wellen: huidverbetering (info bij Irène Delsaer: 0497 38 76 67

20u 9u30 - 10u30

do

23 april

yoga

zo

26 april

eetdag Radio VRW (inschrijven via leden VRW)

sporthal De Bloken De Meersche

Regioradio VRW

Gratis reclame voor jouw evenement

Ken je de Radio VRW al? Je kan de programma’s van deze regionale omroep in Wellen beluisteren via de klassieke radiofrequentie 104.9 FM (nvdr. in Sint-Truiden op 106.3) of online via www.radiovrw.com of www.radiovrw.be.

Mail de praktische details naar info@radiovrw.be. Zij brengen: • 8 maal per dag nationaal nieuws • 4 maal per dag regionaal nieuws • 3 maal per dag een activiteitenkalender

13


vrije tijd

flyer-2020-krokusvakantie.pdf 1 5/02/2020 14:28:08

Vooruitblik naar de paasvakantie Noteer alvast volgende data in jullie agenda!

Voor jongeren van 10 tot 16 jaar

DONDERDAG 27 FEBRUARI van 9u00 tot 17u30 VERTREK en THUISKOMST : SPORTHAL DE BLOKEN voormiddag: zwemmen (Vossemeren) namiddag: bowlen (Vossemeren) 25 EURO (incl. vervoer, inkom en verzekering) zelf meenemen? zwemkledij, eten en drinken

maandag 6 tot en met vrijdag 10 april 2020 jeugdheem De Reynaert

Taal-, spel- en creakamp, optie Frans of Engels VRIJDAG 28 FEBRUARI van 9u00 tot 17u00 VERTREK en THUISKOMST : SPORTHAL DE BLOKEN voormiddag: city golf (Hasselt) namiddag: cinema Kinepolis (Hasselt) 30 EURO (incl. vervoer, inkom en verzekering) zelf meenemen? eten en drinken Verplicht inschrijven bij de sport- en jeugddienst 012 39 21 77 - sport@wellen.be E-loket: www.wellen.be

2 DAGEN FUN VOOR 50 EURO

KLEUTERHAPPENING

vrijdag 10 april 2020 van 17u30 tot 19u00 achter jeugdheem De Reynaert

Paaseierenzoektocht voor kinderen t.e.m. 8 jaar.

zaterdag 7 maart 2020 13u30 - 16u30 sporthal De Bloken

*

1 14

ijs voor Een echt speelparad tot 6 jaar ! alle kleuters van 2,5 rs kli m- en kla uterpa rcou * * springkaste le n * * te ge kke fietse n * EURO * mega -bouwblokken *

*

woensdag 15 en donderdag 16 april 2020

Jeugduitstappen


jeugd

woensdag 22 april 2020 vanaf 13u30 Finse piste naast sporthal De Bloken

Geen enkel excuus is goed om binnen te blijven op de Buitenspeeldag !

dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 april 2020

sport- en themakampen paasvakantie thema voor de kleuters: sportreis We leren de wereld al spelend kennen!

thema voor lager onderwijs: Kid Fit! Fitness is in! We bouwen de sporthal om tot onze fitnesszaal

zaterdag 2 mei 2020

Kidzdag

Kijk ik fiets Leren fietsen op 2 wielen. Voor kinderen die al vlot met steunwieltjes rijden. Met de hulp van een begeleider fietsen zij naar huis op 2 wielen. keuze lesdata • zaterdag 2 mei 2020 van 10u tot 12u • woensdag 6 mei 2020 van 13u30 tot 15u30 • zaterdag 9 mei 2020 van 10u tot 12u

zaterdag 16 mei 2020 Teenspirit

Meer info over deze activiteiten wordt later verspreid via • de scholen • de gemeentelijke website • de facebookpagina van Wellen 15


milieu en duurzaamheid

Bomencharter Plantte je een boom in 2019? Laat het weten! Wellen was de eerste Limburgse gemeente die het Bomencharter ondertekende. Daarmee engageerden we ons om zoveel mogelijk bijkomende bomen te planten. Andere gemeenten volgden ons voorbeeld. Zo helpt het Bomencharter om Vlaanderen groener te maken en dus samen tegen de klimaatopwarming te strijden.

WIJ ZOEKEN

30 fruittelers met oog voor biodiversiteit Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en Proefcentrum voor Fruitteelt zoeken 30 fruittelers om het fruitteelt-landschap ‘biodiverser’ te maken. Dat project creëert meer ruimte voor opgaand groen zoals hagen, solitaire bomen, kopbomen en houtkanten. Zo bevorderen we de biodiversiteit. En die is belangrijk voor de fruitbestuiving, de natuurlijke plaagbeheersing, de erosiebestrijding en … de strijd tegen de klimaatopwarming. Natuurlijke oplossing Maar biodiversiteit komt niet alleen het milieu ten goede. Ook als fruitteler vaar je hier wel bij. Een gevarieerd agrarisch landschap met streekeigen gemengde hagen en houtkanten bevordert: beheersing van plaaginsecten zoals de perenbladvlo erosiebestrijding en driftreductie bestuivingszekerheid dankzij wilde bestuivers preventie tegen inspoeling naar de waterlopen   Gratis en vrijblijvend advies Geïnteresseerd? Als fruitteler krijg je niet alleen advies. We ondersteunen je ook bij de praktische uitvoering van de maatregelen, zoals de aankoop van plantmateriaal en nestkasten. Tegelijk testen we een aantal maatregelen op bedrijfsniveau om oorwormen aan te trekken en suzuki-fruitvliegen of boswantsen te bestrijden.  Registreer je als kandidaat Ben je fruitteler uit Wellen en wil je de biodiversiteit in jouw plantages verbeteren? Bel naar Joke of Mieke van Regionaal Landschap op het nummer 011 31 38 98. Of mail je gegevens naar info@rlhv.be.

16

Meten is weten Om het succes van het initiatief te meten, tellen we het aantal nieuwe bomen tussen 2019 en 2024. De gemeente plantte al een hele reeks klimaatbomen op openbaar domein. Die hebben we ook meteen opgenomen in de statistieken. Heb jij in 2019 ook bomen geplant op jouw terrein? Laat het weten aan de dienst Omgeving. Dan zorgen wij dat die meetellen in het totale bomenaantal van Wellen. Mail het aantal, de soort en het adres of perceelnummer naar omgeving@wellen.be Meer info? Ontdek alle details van het Bomencharter op www.bomencharter.be


milieu en duurzaamheid V.U. : Limburg.net O.V. , Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt

Wij-zijn-de-mannen-die-hetzwerfvuil-oprapen-straat

Valentijnsactie voor katten

STRAAT.NET 2020 - 20, 21, 22 MAART

Hou je straat proper en je vereniging gezond.

Schrijf je school of vereniging in bij je gemeentebestuur. Want voor elke opgeruimde kilometer krijg je een bijdrage van Limburg.net

Help zwerfvuil opruimen

Meer info: www.limburg.net

Ook genoeg van al dat zwerfvuil? Samen bevrijden we onze leefomgeving van al die troep. Dat schept een band. En het levert 15 euro op per opgeruimde kilometer winst. Dit jaar willen we nog meer scholen en verenigingen warm maken om mee te doen. Want veel handen maken licht werk. Registreer je opruimteam Mail jouw inschrijving tot 29 februari 2020 naar omgeving@ wellen.be. Vermeld met hoeveel jullie komen helpen tijdens de grote Straat.net zwerfvuil opruimactie op 20, 21 en 22 maart 2020. Jouw team krijgt bepaalde straten toegewezen.Op de opruimdag krijg je het nodige opruimmateriaal (zoals vuilzakken en handschoenen). Voor elke opgeruimde kilometer ontvang je 15 euro van Limburg.net.

Op 14 februari was het valentijn en de start van de jaarlijkse Valentijnsactie voor kattenbaasjes. Zij kunnen bij de dienst omgeving aankloppen voor een kortingsbon voor de castratie van hun kater (15 euro) of sterilisatie van hun kattin (25 euro). Mooi meegenomen, want sinds 2014 is het bij wet verplicht om het beestje te laten steriliseren of castreren voor het 5 maanden oud is. Voor oudere katten moest het gebeurd zijn voor 1 januari 2020. Waarom? Omdat heel wat ongewenste nestjes als zwerfkat eindigen. Bovendien vaart de gezondheid van je huisdier er wel bij. Zeker doen dus!

Met deze actie werden er in 2019 in Wellen negen katers en achttien kattinnen onvruchtbaar gemaakt.

Hoe gezond is jouw grond?

Help problemen voorkomen

De kwaliteit van de grond waarop je leeft en werkt, bepaalt jouw levenskwaliteit. Daarom lanceert de OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest) ‘De Grote Grondvraag’. Surf naar www.degrotegrondvraag.be en vind jouw straat. Blijk je op een risicogrond te wonen of te werken? Dan helpt de OVAM om jouw grond terug gezond te maken.

Een verontreinigde bodem houdt gezondheidsrisico’s in voor mensen, dieren en gewassen. Maar ook voor grond- en drinkwater. Daarom gaat Wellen voluit voor een gezonde omgeving voor alle inwoners. Dankzij het onderzoek krijgen wij een goed beeld van de eventuele problemen. Help daarom mee via www.degrotegrondvraag.be.

17


sport

Kampioenentitels 2019 uitgedeeld tijdens Kampioenenviering in bomvolle zaal

De kampioenenviering stond in het teken van ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’. Zowat alle Wellenaren die iets met sport te maken hadden waren aanwezig: individuen, trainers, clubs,... . Burgemeester Robeyns en de schepenen gaven elke sportieveling een sporthanddoek en een drinkbus. Alle sportfanaten werden op het podium geroepen en kregen applaus. Het werd even spannend toen de burgemeester de sportvrouw, -man en -ploeg van het jaar bekend maakte. Proficiat aan Frederik Coninx met de beste duif van ons land, Romy Dedry (skiën) en DF Silverstar als dansclub.

Ook in de

Thibeau Carlens wint STEM Olympiade Voor de STEM Olympiade schreven maar liefst 23.981 deelnemers – uit alle uithoeken van Vlaanderen - in. Thibeau Carlens, leerling van De Eik, was daar een van. Maar wat voor een! Op 30 november kwam hij als een van de drie gouden winnaars uit de bus, tijdens de grote finale in Brussel. En dat is straf. Zeker als je weet dat amper 0,25 procent van de deelnemers (1 op 390) zich plaatst voor de finale in het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. En dat je die finale dan ook nog eens moet weten te winnen. Na zo een topprestatie kreeg Thibeau zijn welverdiende prijs dan ook uit handen van minister Wouter Beke himself. www.technologieolympiade.be

sportclub drinken we

kraantjeswater De gemeente Wellen promoot het drinken van kraantjeswater, alsook het gebruik van herbruikbare drinkbussen. In sporthal De Bloken werd ondertussen een waterkraan geïnstalleerd zodat alle sporters hun drinkbus kunnen vullen met heerlijk gratis kraantjeswater. Vergeet de volgende keer dat je naar de sporthal komt, je drinkbus niet!

18

Scouts en Gidsen Welsco op kerstkamp in Kinroois Woutershof Op zaterdag 21 december vertrok Welsco naar zijn jaarlijkse kerstkamp in Kinrooi: 126 leden stonden te springen om te vertrekken. Sommigen - voor wie het de eerste keer was hadden een bang hartje. Anderen (de routiniers) wierpen mama en papa een snelle vaarwelkus toe. Het weekend zot boordevol avontuur, ontdekkingstochten, bosspelletjes en zelfs een avondspel en een dropping. Soms eindigde ‘over de beek kruipen’ iets natter dan gepland... Extra lachsalvo’s gegarandeerd! De scouts kijken nu al uit naar volgend jaar.


Wellen in beeld

Robots van De Eik zetten Wellen op de kaart in Benelux De FIRST LEGO League is een internationale robotwedstrijd voor jongeren van 11 tot 14 jaar uit 90 landen. Tijdens de regiofinale in november Lego’den de leerlingen uit De Eik zich naar Limburgse allround winnaar. Ze kregen vier prijzen: • Innovatieproject Award (presentatie) • Core Values Award (inspiratie) • Robotprestatie Award (hoogste score aan de robottafel) • Champions Award (eerste plaats allround) Benelux-succes De Champions Award gold meteen als toegangsticket voor de Benelux-finale. Op zaterdag 25 januari verdedigde het ‘City Builders’-team de kleuren van basisschool de Eik in Nederland. In Breda namen ze het op tegen 54 teams uit België, Nederland en Luxemburg. De zesdejaars van De Eik gingen naar huis met twee prijzen: Teamwork Award en Pit Award. Samen met meester Jo en juf Paulien hebben ze maanden naar dit moment toegewerkt. De awards zijn een fantastische beloning voor hun inzet, doorzettingsvermogen en ondernemende aanpak. www.techniekpromotie.be

Een welgemeende proficiat voor alle leerlingen! De zesdejaars van Basisschool de Eik Wellen waren maandag 10 februari uitgenodigd door het schepencollege omdat ze verschillende prijzen weg kaapten tijdens de First Lego League. Zij kwamen uitleg geven over hun projecten en ervaringen en werden getracteerd op een kleine (snoep)receptie. Voor deze uitzonderlijke prestatie kreeg elk kind ook een 10-beurtenkaart voor zwembad Maupertuus cadeau.

19


oproepen

Op zoek naar vers bloed in Wellen Rode Kruis-Vlaanderen zorgt het hele jaar door voor veilig en voldoende bloed, plasma en bloedplaatjes. Met dank aan donoren in heel Vlaanderen. Dus ook in onze gemeente. En dat blijft nodig. Want wist je dat je 70 procent kans hebt dat hulpverleners je ooit een bloedproduct moeten toedienen? Door bloed te geven help je familieleden, vrienden of buren. Grote vraag, kleine aanvoer De vraag is groot. En toch geeft amper 3 procent van alle Vlamingen bloed-, plasma- of bloedplaatjes. Dat wil Rode Kruis-Vlaanderen in 2020 opkrikken tot 4 procent. Zo blijft de bloedvoorraad beter op peil. Wellen zoekt 0,71 procent extra donoren Het Rode Kruis roept Wellen op om samen de kaap van 4 procent te ronden. Vandaag zijn er al 3,29 procent donoren. Dat is mooi, maar we kunnen beter. Samen kunnen we van Wellen de vrijgevigste gemeente maken: • Kom dit jaar minstens 1x bloed, plasma of bloedplaatjes geven • Motiveer familie of vrienden om zo naar 1% meer bloed-, plasmaen bloedplaatjes te gaan • Volg de donoren-groei via www.rodekruis.be/onsdorpgeeft: de interactieve kaart vermeldt het aantal donoren in Wellen en in alle andere gemeenten. Doneren kan ook in een buurgemeente Rode Kruis-Vlaanderen kijkt naar je woonplaats en niet naar de plek waar je doneert. Dus … als het beter past om in een van de omliggende gemeenten langs te gaan, dan nog verbeter je de statistieken van Wellen. Vind het beste moment en de beste plek op www.rodekruis.be/bloed.

Doneer in Wellen! Je bent welkom in Jeugdheem de Reynaert tussen 17u30 en 20u00 op: • dinsdag 5 mei 2020 • dinsdag 1 september 2020 • dinsdag 1 december 2020

Hou je van zingen, dansen en acteren? Droom je ervan om te schitteren in een echte musical? Dan is dit musicalkamp zeker iets voor jou! Wie? kinderen en jongeren geboren tussen 2002 en 2013. Wanneer? maandag 13 t.e.m. vrijdag 17 april 2020 Uur? 9u tot 16u (Opvang voorzien vanaf 8u30 en tot 16u30) Prijs? 160 euro (incl. verzekering) Inschrijven kan enkel online via www.illusoir.be. Wees snel want het aantal plaatsen is beperkt. meer info via info@illusoir.be

SAMEN lEren actIef ontdeKken

#onsdorpgeeft

Laat zien dat je geeft en neem een selfie als je gaat doneren. Deel die selfie met #onsdorpgeeft op Instagram en Twitter. Zo komt jouw foto als donor automatisch op www.rodekruis.be/ons-dorp-geeft.

20

Zondag 22 maart 2020 van 10.00 uur tot 14.00 uur


Wellense Middenstand

levensgebeurtenissen

Geboorten

Shop je korting bijeen met de ‘Shop in Wellen’ -kaart Heb jij jouw ‘Shop in Wellen’-kaart al geregistreerd? Die kaart zet al je aankopen bij de deelnemende handelaars om in punten. Elke honderd punten leveren je één euro korting op bij een deelnemende handelaar naar keuze. Dankzij dit initiatief van de Wellense Middenstand was shoppen in Wellen nog nooit zo leuk én voordelig. Klaar om punten te sparen in Wellen? Registreer je persoonlijke ‘Shop in Wellen’-kaart dan op één van deze drie manieren: 1. online via www.qualiet.com/nl/shop-in-wellen 2. bij een deelnemende handelaar 3. via de ‘Shop in Wellen’ app Meer info: www.wellensemiddenstand.be

30.11.2019 Tess Neven 02.12.2019 Juliette Smets 03.12.2019 Levi Vancleynenbreugel Bamps 04.12.2019 Febe Vanoirbeek 12.12.2019 Louise Van Rompaey 17.12.2019 Noah Souza Borges 27.12.2019 Elise Vandereyken 01.01.2020 Viggo Vandenheede 03.01.2020 Flore Vanderheyden 04.01.2020 Lias Roosen 09.01.2020 Lisa Wijnants 20.01.2020 Arshida Wahidi

Huwelijken 06.01.2020 Els Aussems en Gentiel Boes 03.02.2020 Liesbet Cosijns en Philippe Pelsemaker

Overlijdens 25.11.2019 Josephine Vanmuysen 30.11.2019 Alphons Stas 21.12.2019 Hendrik Amel 24.12.2019 Dany Bleus 27.12.2019 Anna Thoelen 27.12.2019 Francine Bleus 04.01.2020 Dominique Meuwissen 07.01.2020 Maria Haidon 11.01.2020 Yvonne Boes 14.01.2020 Jean Velkeneers 17.01.2020 Anja Reniers 20.01.2020 Elza Landerloos 20.01.2020 Jeannine Noblesse 22.01.2020 Koen Moons 23.01.2020 Bertha Roebben 24.01.2020 Stefan Branson 26.01.2020 Florent Pipeleers 30.01.2020 Félicien Gilissen

21


algemene informatie Openingsuren gemeentelijke diensten Wachtdiensten Tandartsen De wachtdienst voor Limburgse tandartsen is bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer 0903 39 969 op zaterdag, zondag en feestdagen van 9u tot 18u.

Huisartsen Huisartsenwachtpost 37 bestaat uit de huisartsen van Bilzen, Hoeselt, Riemst Kortessem, Wellen en Wimmertingen. Zij zijn bereikbaar op T. 089 59 00 59

Osteopaten Limburg Centraal oproepnummer: 011 42 93 19

Apotheken regio Alken, Borgloon, Kortessem, St.-Lambrechts-Herk en Wellen Vind een apotheek van wacht tussen 9u en 22u • Bij jouw apotheker hangt de wachtdienst uit • Ga naar www.apotheeklimburg.be. Geef jouw postcode in om de apotheek van wacht uit jouw regio te kennen. Om de apotheek met nachtwacht te kennen, bel tussen 22u en 9u naar: 078 05 17 33 (zonaal tarief) Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: zonder telefoon vooraf wordt er niet opengedaan. De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Gemeentehuis Dorpsstraat 25 T. 012 67 07 00 F. 012 74 58 70 www.wellen.be

openingsuren: maandag tot en met vrijdag: 9u - 12u maandag: 16u - 19u30 woensdag: 13u - 16u

Sociaal huis-OCMW Dorpsstraat 26B T. 012 44 01 50 F. 012 44 01 69 info@ocmwwellen.be

openingsuren: maandag tot en met donderdag: 9u - 11u30 en op afspraak vrijdag gesloten GEEN avondzitting meer!

Politie Dorpsstraat 26 T. 012 67 07 07 F. 012 74 33 05 wijk.wellen@pzloon.be

openingsuren: maandag: 16u - 19u30 | woensdag: 13u - 16u dinsdag-donderdag-vrijdag: 8u30 - 12u30 na openingsuren: 011 49 44 00 of 101 (7/7 dagen en 24/24u voor milieuklachten)

Containerpark Overbroekstraat T. 012 67 22 06

openingsuren: dinsdag: 8u30 - 12u30 woensdag: 13u30 - 19u00 vrijdag: 13u30 - 17u zaterdag: 9u - 14u

Bibliotheek Dorpsplein 12 T. 012 74 71 79 bib@wellen.be

openingsuren: maandag en vrijdag: 18u - 20u woensdag: 14u - 18u zaterdag: 10u - 12u

DCO PWA Overbroekstraat 10.2 T. 012 44 10 16 pwa@wellen.be

openingsuren: maandag-dinsdag-vrijdag: 7u30 - 18u woensdag en donderdag: 7u30 - 17u

Sporthal De Bloken Kortestraat 12 Uitbater cafetaria: Mario Rosmarino T. 012 74 20 33

openingsuren: cafetaria is alle dagen open vanaf 16u gesloten: maand juli en alle feestdagen

zwembad Maupertuus Bampstraat 11 T. 011 59 74 95 (cafetaria)

openingsuren: juli en augustus: 10u30 - 20u Enkel open bij mooi weer! Bel naar de cafetaria om te weten of het zwembad open is.

Dienstencentrum Den Dries Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: Katrien Jans T. 012 44 01 54 M. 0487 33 29 62

openingsuren: ma - wo - do: 9u - 11u30 en 13u - 17u dinsdag: 9u - 16u en 19u - 22u vrijdag: 19u - 22u30 Tijdens de openingsuren in de voormiddag dienen de mensen zich bij het onthaal van het OCMW aan te melden.

Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 / 112 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 116 000 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

KANKERLIJN 0800 35 455 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02 286 82 11 SENSOA.BE 03 238 68 68 TABAKSTOPLIJN 0800 111 00 TELEBLOK 0800 131 44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP 070 34 47 77 VAB REISBIJSTAND 070 34 46 66 VDAB 0800 30 700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03 23 27 218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088 122 66 ZELFMOORDLIJN 02 649 95 55 WACHTDOKTER 089 59 00 59


meldingskaart Foto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover?

Heb je zin om de volgende cover van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Ben je een hobbyfotograaf en wil je graag je werk eens laten zien? Stuur jouw leukste foto's naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Wil je jouw kleine spruit aan de wereld tonen? Stuur een foto van je baby samen met zijn/haar naam , geboortedatum en de naam van de ouders en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

Foto’s van voorbije activiteiten

Wij zijn steeds op zoek naar toffe foto’s van voorbije evenementen, straatbarbeques, rommelmarkten, vieringen, sportieve prestaties, fuiven, bijeenkomsten van verenigingen,... om in het magazine te publiceren onder de rubriek: Wellen in beeld.

foto’s gezocht

Je kan alle foto’s sturen naar evi.wijnants@wellen.be. Alvast bedankt. Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen of scan de QR-code. Digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be of stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende: ○  het wegdek is beschadigd ○  de openbare verlichting is defect ○  het rioolputje is verstopt ○  de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe ○  onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst ○  het ruimen van grachten is gewenst ○  er is een sluikstort ○  er is een gevaarlijke verkeerssituatie ○  er is signalisatie gewenst ○  een bushokje is beschadigd ○  andere: …........................................................................................ ............................................................................................................... ...............................................................................................................

plaats: ........................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... opmerkingen: .............................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... naam & adres afzender: ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ............................................................................................................... telefoon / gsm: ............................................................................................................... (Aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven.)

23


V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen nr. 34 februari 2020  

info- en nieuwsmagazine gemeente Wellen

Wild van Wellen nr. 34 februari 2020  

info- en nieuwsmagazine gemeente Wellen

Advertisement