__MAIN_TEXT__

Page 1

informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen | december 2019 | jaargang 7 | n°33

verkeer

cultuur

milieu

kerstmarkt

Gratis feestbussen op oudejaarsnacht

Oorlogsdocumentaire De dood van 2 grootvaders

Wij zoeken vrijwilligers met een hart voor zwerfkatten.

Op de foto met de kerstman

pagina 6

pagina 14

pagina 17

pagina 19


voorwoord Beste Wellenaar De laatste maand van 2019 is ondertussen ingezet. December is traditioneel een maand van warmte, gezelligheid en feestelijkheden. Geschenkjes en cadeautjes horen daar natuurlijk ook bij. Als Wellenaar durven we ons voor die eindejaarscadeautjes al eens naar de omliggende steden te verplaatsen. Daar zoeken we dan naar een dure parkeerplaats, banen we ons een moeizame weg door de drukte en schuiven we, in een internationale keten als een anoniem nummer, aan bij de kassa.

burgemeester

ELS ROBEYNS

Het kan nochtans anders. Voor veel aankopen en cadeautjes kan je in Wellen zelf terecht: onze lokale handelaars zijn vlot bereikbaar en staan garant voor een persoonlijke service. Bij deze dus een warme oproep om onze middenstand te steunen en in Wellen te shoppen. Je maakt zo bovendien kans om één van de mooie prijzen van de decemberactie van onze middenstand te winnen. Nog een tip, de Wellense cadeaubon is altijd gemakkelijk om te geven en fijn om te krijgen. Deze bon kan op het gemeentehuis gekocht worden en bij elke Wellense handelaar worden ingeruild. Eindejaar staat ook synoniem voor ‘feestvieren’. Ook als gemeente organiseren wij jaarlijks heel wat activiteiten en festiviteiten. Onze nieuwjaarsborrel is ondertussen een traditie. Bij deze een warme oproep om zondag 5 januari op het gemeenteplein samen te klinken op het nieuwe jaar. Een paar weken eerder organiseren we als gemeente in samenwerking met onze middenstand voor het eerst een gemeentelijke kerstmarkt op het Dorpsplein. Zondag 15 december toveren we het pleintje tussen de kerk en de neogotische kapel om tot een supergezellige markt. In de kapel kunnen onze kinderen de kerstman en zijn elfjes ontmoeten. Het wordt ongetwijfeld weer een super gezellige namiddag in onze warme gemeente. Ik kijk er naar uit om jullie op onze activiteiten te ontmoeten. In afwachting daarvan wens ik jullie – namens onze gemeente – alvast veel leesplezier en prettige feestdagen. Els Robeyns Jouw burgemeester

pagina

8

inhoud p. 3 p. 4 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 11 p. 12 p. 13

infrastructuur bestuur Wellen werft aan bouwen en wonen verkeer & veiligheid verkeer & veiligheid vereniging in de kijker sociaal huis sociaal huis vrije tijd - bib vrije tijd - sportelen Belgium's got talent evenementenkalender evenementenkalender

p. 14 p. 15 p. 16 p. 16 p. 17 p. 18 p. 19 p. 20 p. 20 p. 21 p. 22 p. 23 p. 24

pagina

19 2

cultuur cultuur vrije tijd - jeugd milieu en duurzaamheid milieu en duurzaamheid Wellen in beeld kerstmarkt vrije tijd - sport economie levensgebeurtenissen algemene informatie meldingskaart Nieuwjaarsborrel


infrastructuur

Uitkijkpunt in Oetersloven krijgt vorm In 2014 werd het hoogste punt van Wellen, in Oetersloven, verkozen als mooiste plekje langs het fietsroutenetwerk. Omdat een uitkijkpunt de beleving er nog zou vergroten, gingen studenten architectuur van UHasselt aan de slag met vier mogelijke ontwerpen daarvoor.

Op zondag 13 oktober kon je de vier ontwerpen voor het uitkijkpunt komen bekijken. De studenten gaan nu verder met de uitwerking van één van deze ontwerpen. Heb je de voorstelling gemist? Ontdek dan hieronder de vier verschillende torens.

Houten toren

Bakstenen toren

Deze houten toren staat op een betonnen sokkel (die je ook als zitbank kan gebruiken). Afhankelijk van hoe je erop kijkt, ervaar je de toren als een heel transparante of als een meer massieve constructie. Vanuit een ondergrondse ruimte kom je via een open trappenconstructie bij het panoramisch uitzichtpunt.

De bakstenen toren staat stevig verankerd in het landschap. Langs de ene kant neem je de trap naar het uitkijkplatform, om dan langs de andere kant weer naar beneden te komen. Binnenin de toren komt een bezinningsruimte. De bakstenen structuur geeft de toren een haast middeleeuws karakter.

Stalen toren

Betonnen toren

De stalen toren is een abstracte compositie van drie erg dunne, geplooide platen. Tussen en door de schijven heen hangen trappen om de constructie te beklimmen. Door de richting en de hoogte van de geplooide stalen platen krijg je telkens een ander zicht op de omgeving.

De betonnen toren kan je zien als een waaierende cilinder met openingen die geleidelijk aan groter en kleiner worden. Langs een centrale trap bereik je het uitkijkplatform. Hoe meer je stijgt, hoe lichter het wordt, en hoe meer je te zien krijgt van het landschap.

Gewijzigde openingsuren tijdens de eindejaarsperiode

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op • Woensdag 25 december (Kerstmis) • Donderdag 26 december (tweede kerstdag) • Woensdag 1 januari (Nieuwjaar) • Vrijdag 3 januari vanaf 12 uur (personeelsfeest)

Openingsuren containerpark • dinsdag 24 december • vrijdag 27 december • zaterdag 28 december • maandag 30 december • dinsdag 31 december • vrijdag 3 januari • zaterdag 4 januari

08u30 - 12u30 08u30 - 17u00 09u00 - 14u00 13u30 - 19u00 08u30 - 12u30 08u30 - 12u00 09u00 - 14u00 3


bestuur

Wellen werft aan

duurzaamheidsambtenaar voltijds – contractueel – niveau B1-B3 – tijdelijke aanstelling

college van burgemeester en schepenen Burgemeester Els Robeyns T. 012 67 06 44 / M. 0476 60 06 44 / E. elsrobeyns@wellen.be consultatie op maandag van 18u tot 19u en op afspraak algemeen beleid & veiligheid, personeel & burgerzaken, informatie – communicatie & participatie, toerisme & erfgoed, sport & cultuur, verenigingen & evenementen, middenstand – tewerkstelling & lokale economie en dierenwelzijn Eerste schepen Johan Cabergs T. 012 67 06 42 / M. 0495 58 64 86 / E. johancabergs@wellen.be consultatie na telefonische afspraak op maandag van 18u30 tot 19u30 openbare werken & technische dienst, riolering – waterlopen & nutsvoorzieningen, containerpark, begraafplaatsen en kerkfabrieken Tweede schepen Ilse Bosmans T. 012 67 06 41 / M. 0474 74 48 52 / E. ilsebosmans@wellen.be consultatie na telefonische afspraak financiën & begroting, jeugd & bibliotheek, verzekeringen, overheidsopdrachten en juridische zaken Derde schepen Kristien Treunen T. 012 67 06 43 / M. 0496 20 94 92 / E. kristientreunen@wellen.be consultatie na telefonische afspraak verkeer & mobiliteit, ruimtelijke ordening & wonen, leefmilieu & energie en landbouw & platteland Toegevoegde schepen Eric Martens T. 012 44 01 50 / E. ericmartens@wellen.be consultatie op maandag en donderdag van 10u tot 12u sociale zaken, kinderopvang, gelijke kansen, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking, volksgezondheid en senioren

FUNCTIE: Je maakt deel uit van de dienst woon-en leefomgeving en bent verantwoordelijk voor het uitwerken, coördineren en mede-uitvoeren van het beleid inzake duurzame ontwikkeling binnen de gemeente. Je ondersteunt het diensthoofd woon- en leefomgeving inzake milieu gerelateerde aangelegenheden. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve werking van een duurzaam afvalbeheer en de opvolging van de dagelijkse werking van het containerpark. PROFIEL: Je bent in het bezit van het volgende diploma dat toegang geeft tot niveau B: een functiegericht bachelor diploma, met een brede interesse voor het werkveld. AANBOD: Verloning volgens barema Relevante beroepservaring uit privé-sector wordt in aanmerking genomen tot een maximum van 10 jaar Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding en aantrekkelijke verlofregeling INTERESSE? Bezorg je kandidatuur (sollicitatiebrief, kopie diploma en cv) aan de gemeente Wellen, t.a.v. de personeelsdienst, Dorpsstraat 25, 3830 Wellen of via e-mail: fabienne. proesmans@wellen.be Uiterste datum van indienen kandidatuur: 13.12.2019

Heb je hieromtrent nog vragen? Neem dan contact op met Fabienne Proesmans van de personeelsdienst 012/67 07 16 - fabienne.proesmans@ wellen.be

4


bouwen en wonen

Is jouw huis klaar voor 2020? Om de kwaliteit van woningen en huurwoningen te verbeteren, voert de Vlaamse regering strengere kwaliteitseisen in. Zo worden er tegen 2020 strikte normen vastgelegd voor dakisolatie, dubbele beglazing en rookmelders. Hieronder ontdek je of jouw woning aan deze nieuwe normen beantwoordt en hoe Stebo jou hiermee kan helpen. Dakisolatie De daken van (huur)woningen (eengezinswoningen, studio’s en appartementen) die vóór 1 januari 2006 aangesloten werden op het elektriciteitsnet, moeten vanaf 2020 geïsoleerd zijn. Woningen die niet voldoen aan de isolatienorm krijgen strafpunten toegekend. Nieuwbouwwoningen die in orde zijn met de energieprestatieregelgeving voldoen al aan de norm. Vanaf 1 januari 2020 kan je woning ook aan de dakisolatienorm voldoen als je energiescore (EPC) lager ligt dan de grenswaarde die de Vlaamse regering vastgesteld heeft. Dubbele beglazing De dubbelglasverplichting geldt enkel voor de leefruimtes, keukens, slaapkamers en badkamers van woningen. Traphallen, inkomhallen en gangen hoeven dus geen dubbel glas te hebben. Ook hier krijg je strafpunten als er geen dubbel glas in je woning geplaatst werd. Vanaf 1 januari 2023 volstaat het ontbreken van dubbele beglazing in meerdere ramen al voor een ongeschiktverklaring van de woning. Rookmelder Elke woning moet vanaf 1 januari 2020 over de nodige rookmelders beschikken. Installeer je geen rookmelders? Dan voldoet je woning niet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten van de Vlaamse overheid. Het is zelfs strafbaar om een woning zonder rookmelders te verhuren. Tip Ook dit jaar zijn er nog premies voor onder andere dakisolatie en isolerende beglazing. Kom voor meer informatie zeker eens langs op het woonloket van Stebo: elke tweede en vierde woensdag van 9u tot 11u in het gemeentehuis.

Meer info:

Het Vlaams Woninghuurdecreet voor woninghuurovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2019 Heel wat inwoners van onze gemeente wonen in een huurwoning, waarvoor ze met de verhuurder een huurovereenkomst hebben gesloten. Een huurovereenkomst bepaalt de rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder. Voor woninghuurcontracten, afgesloten voor 1 januari 2019, blijft de federale Woninghuurwet van toepassing. Dit houdt in dat er voor deze huurcontracten niets verandert. Voor woninghuurcontracten gesloten vanaf 1 januari 2019, geldt het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet. Deze wetgeving regelt o.a. de staat van het gehuurde goed, de duur van de huurovereenkomst, de opzeggingsmogelijkheden, de overdracht van de huurovereenkomst, de onderverhuring, de indexatie en de eventuele herziening van de huurprijs. Het Vlaamse Woninghuurdecreet bevat ook belangrijke vernieuwingen op het vlak van medehuur en studentenhuurovereenkomsten. Daarnaast bepaalt het decreet wie welke kosten en lasten moet betalen en geeft een lijst van herstellingen waarvoor de huurder verantwoordelijk is. Meer info vind je terug in de digitale brochure 'Vlaams Woninghuurdecreet Hoofdverblijfplaatsen.pdf' op de website www. woninghuur.vlaanderen

Frouwke Bormans (technisch adviseur Stebo) 0473 42 01 88 frouwke.bormans@stebo.be Bert Van de Vijver (sociaal adviseur Stebo) 0475 35 65 80 bert.vandevijver@stebo.be Of neem een kijkje op www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-enenergie/energie-besparen/vlaamse-dakisolatienorm-voor-woningen-en-huurwoningen

5


verkeer en veiligheid

Nationale test BE-Alert: check! BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid je via verschillende communicatiekanalen kan verwittigen in een noodsituatie. Op donderdag 3 oktober voerde BE-Alert een grote nationale test uit. Exact 204 gemeenten namen eraan deel, goed voor 417.640 sms’ en (waarvan 181.667 Alert-sms’en), 123.783 e-mails en 52.304 gesproken berichten. In Limburg deden 30 gemeenten mee aan de actie. De test had als bijkomend effect dat er in Limburg op één dag tijd meer dan 7.800 abonnees bijkwamen, de sterkste stijging van alle provincies. Deze extra inschrijvingen brengen het totaal aantal Limburgse abonnees op 79.000 !

En jij, hoe geraak jij thuis? delijn.be/oudjaar

Schrijf je in op BE-Alert Ga naar www.be-alert.be en schrijf je in. Jouw gegevens worden gebruikt om je in een noodsituatie te verwittigen. Zowel jouw inschrijving als de berichten die je zal ontvangen zijn gratis.

Begin je feestje dit jaar al op de bus Dankzij de financiële tussenkomst van de provincie en onze gemeente kun je oudejaarsnacht zorgeloos inzetten samen met jouw vrienden en familie. In Wellen legt De Lijn deze feestbussen in: • Feestbus 407 (Ulbeek – Wellen – Tongeren) • Feestbus 410 (Hasselt – Wellen – Ulbeek) Als inwoner van Wellen kan je een gratis biljet aanvragen op www.delijn.be/oudjaar of via de app van De Lijn. Na je aanvraag ontvang je een sms-ticket. Je moet dus niet naar het gemeentehuis om een papieren biljet af te halen. Het sms-ticket is gratis, behalve eventuele kosten aangerekend door je gsm-provider.

Fluoresceer in het verkeer Fiets en wandel jij de hele winter door? Top! Zorg wel voor je eigen veiligheid. Nu de donkere maanden aangebroken zijn, is het belangrijk om als zachte weggebruiker de nodige voorzorgen te nemen. In donkere kledij ben je namelijk pas zichtbaar vanop 20 meter. Met reflecterende en fluorescerende kledij zien andere weggebruikers je echter al vanop 150 meter. Ook fietsverlichting is belangrijk. Deze mag bevestigd zijn op je fiets, je kledij of je rugzak. Bovendien verplicht de wet reflectoren vooraan en achteraan, in de wielen en op de pedalen. Op naar een sportieve en veilige winter.

6

Met dat gratis biljet mag je van oudejaarsavond 18 uur t.e.m. de volgende dag 1 januari middernacht onbeperkt gebruikmaken van de bussen van De Lijn. Dit gratis ticket geldt op alle lijnen, zowel van de speciale feestbussen als van het gewone stads- en streekvervoer. Heb je geen gratis biljet? Dan betaal je 4 euro voor een feestbiljet. Abonnementen, Lijnkaarten en andere vervoerbewijzen zijn ook geldig op de feestbussen.

En jij, hoe geraak jij thuis?

delijn.be/oudjaar


verkeer en veiligheid

Snelheidscontroles

Drugslabo gezien? Meld het! Denk je drugsafval gezien te hebben tijdens je wandeling door het veld? Merk je ’s nachts plots activiteit in het leegstaande huis verderop in de straat? Vermoed je dat het om drugsafval of een drugslabo gaat? Ga dan zeker niet zelf op onderzoek uit, maar contacteer het Anoniem Drugsmeldpunt Limburg via 0800 208 77. Op dit nummer van het Parket van de Procureur des Konings in Limburg kan je, eventueel anoniem, een bericht inspreken. Hoe sneller iets verdachts wordt gesignaleerd, hoe sneller het kan worden onderzocht door de politiediensten. Meer info: www.limburg/drugsmeldpunt

% overtredingen

# overtredingen

straat

# gecontroleerde voertuigen

toegelate snelheid

De lokale politie Kanton Borgloon streeft constant naar meer verkeersveiligheid en voert daarom regelmatig snelheidscontroles uit op verschillende locaties in onze gemeente. De metingen gebeuren in beide rijrichtingen.

1 juli tem 31 augustus Overbroekstraat

50

268

71

26.49 %

Veerstraat

50

253

72

26.30 %

Beursstraat

50

890

316

35.50 %

Stw. Borgloon

70

198

59

29.80 %

1 september tem 31 oktober Overbroekstraat

50

285

45

15.79 %

Beursstraat

50

551

146

26.50 %

Zonneveldweg

70

391

7

1.79 %

Stw. Borgloon

70

505

105

20.79 %

En plots klinkt een rookmelder als muziek in de oren. Brand verwoest niet alleen woningen maar ook levens. Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook slachtoffers. Hang rookmelders in huis, ze waarschuwen je bij brand. Als je de kans krijgt om jezelf en je gezin in veiligheid te brengen, dan klinkt het irritante geluid van een rookmelder plots als muziek in de oren.

ers rookmeld maak er NU je Registre okmelders.be en e. ro h on op han g ts headp e e n B ea ka n s o p

hangrookmelders.be 7


vereniging in de kijker

Sociaal Huis

Landelijke Gilde Wellen steunt de Wellbox In september schonk de Wellense Landelijke Gilde allerlei verzorgings- en onderhoudsproducten ter waarde van 2.500 euro aan de Wellbox. Met de Wellbox verzamelt het Sociaal Huis Wellen spullen voor baby’s en kinderen die daar nood aan hebben. Geef aan kinderen van Wellen Het Sociaal Huis zet de strijd tegen armoede verder. Samen met de inwoners van Wellen bieden we hulp aan wie het echt nodig heeft. Gezinnen met baby’s en jonge kinderen zijn op dat vlak extra kwetsbaar. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar pampers, ongeopende babyvoeding en verzorgingsproducten (wasgel, shampoo, vochtige doekjes, zalf tegen rode billetjes,…). Wil je producten doneren aan de Wellbox? Dat kan bij het Sociaal Huis (Dorpsstraat 26B in Wellen, tijdens de openingsuren) en bij de jeugd- en sportdienst van Wellen (na afspraak).

Dat geld komt niet zomaar uit de lucht vallen. De Landelijke Gilde organiseert allerlei activiteiten om geld in te zamelen voor het goede doel:

Meer info: Sociaal Huis Wellen, Dorpsstraat 26B, 3830 Wellen info@ocmwwellen.be - 012 44 01 50

• Vormingsavonden rond onder meer tuin, gezondheid, milieu, kruiden en koken • Jaarlijkse dagreis met de bus, voor een dag vol topactiviteiten • Wandelingen in de natuur met professionele begeleiding • Fietstochten langs de mooiste plekjes • Kaas- en wijnavonden met leuke animatie en een quiz • Zeepkistenrace om naar te kijken of zelf aan deel te nemen • Catering op het domein van het Kasteel van Hex tijdens de rozen- en tuindagen Geïnteresseerd om je aan te sluiten bij de Landelijke Gilde Wellen? Neem dan gerust contact op met iemand van het bestuur. Voor je eerste jaar lidmaatschap betaal je slechts 14 euro, daarna bedraagt het lidgeld 28 euro per jaar. Een abonnement op lifestylemagazine Nest zit hierin inbegrepen. Meer info: Kristof (0472 80 36 09) Leo (0473 57 92 01) Shirley (0477 71 65 27) info@landelijkegildewellen.be www.landelijkegildewellen.be

8

Uren speelplezier met de Spelotheek Kinderen en jongeren van ouders die begeleid worden door het OCMW, kunnen in de Spelotheek zonder enige kosten speelgoed uitlenen. De deuren van de Spelotheek staan elke woensdag open van 14u tot 16u. Per kind kan je twee stukken speelgoed uitlenen gedurende drie weken. Meer info: Sociaal Huis Wellen, Dorpsstraat 26B 012 44 01 50 - info@ocmwwellen.be


Sociaal Huis

Wie heeft recht op een verwarmingstoelage?

Sociaal tarief jeugdverenigingen:

Voor wie er financieel niet zo warmpjes bijzit, voorziet gemeente Wellen een verwarmingstoelage. Zo kan iedereen zorgeloos de winter door. Als je beantwoordt aan de onderstaande criteria, heb je recht op de toelage. Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie.

Scouts en KSA voor iedereen

Categorie 1: Je verwarmt je woning met één van de volgende brandstoffen • huisbrandolie • verwarmingspetroleum (type C) • bulkpropaangas (NIET: aardgas via aansluiting op het distributienet, propaangas en butaangas in gasflessen) Categorie 2: Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering … • weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees • kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag • langdurig werkloze (meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar • gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB) • gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap • leefloongerechtigde • gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon • gerechtigde op het OMNIO-statuut … en je gezinsinkomen ligt lager of is gelijk aan onderstaande bedragen Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van je huishouden is lager of gelijk aan 19.105,58 euro, verhoogd met 3.536,95 euro per persoon ten laste. Om als persoon ten laste beschouwd te worden, moet het netto-inkomen lager liggen dan 3.270 euro, de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld. Categorie 3: Je maakt gebruik van een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en het OCMW heeft vastgesteld dat je je verwarmingsfactuur niet kan betalen. Meer info: OCMW Wellen, Dorpsplein 26B, T. 012 44 01 50 (vraag hier ook je toelage aan, binnen de 60 dagen na de levering van je brandstof)

Alle jongeren hebben recht op een leuke tijd bij de jeugdbeweging. Omdat de kosten hiervan niet altijd evident zijn, werkten de jeugdbewegingen ‘lidgeld op maat’ uit. Zo kunnen ook kinderen in financieel moeilijke situaties zich uitleven bij de Scouts of KSA. Het enige wat je daarvoor moet doen, is de leiding op de hoogte brengen. Scouts 10 euro lidgeld voor volledig werkjaar (5 euro bij inschrijving na 1 maart) 60% korting op hemd 50% korting op broek, trui en rok 33% korting op weekends of kampen KSA 20,50 euro lidgeld voor volledig werkjaar (18 euro bij inschrijving na 15 februari) 7 euro korting per nacht tijdens weekends en kampen

Meer info: bij de leiding van je jeugdbeweging Sociaal Huis Wellen, Dorpsstraat 26B 012 44 01 50 - info@ocmwwellen.be

9


Nieuw leesvoer in de bib! Donkere en koude avonden lenen zich uitstekend voor het lezen van een goed boek. We geven graag enkele tips. CATH LUYTEN Silence, please! Cath Luyten zoekt naar de rust en stilte waar we allemaal zo naar snakken, naar het verlangzamen en verstillen in het leven van alledag. Zijn er momenten in het dagelijks leven die uitnodigen de stilte te omarmen? Heb je heilzame rituelen of gewoontes waarbij je de stilte opzoekt? Hoe nuttig is een digitale detox? Wat is de rol van meditatie en mindfulness? Aan de hand van de resultaten van het grote stilteonderzoek dat in de loop van 2019 werd uitgevoerd, gaat Cath samen met haar gasten op zoek naar een antwoord op die vragen. Silence, please! biedt ook een uitgebreide stilteatlas, met bijzondere stiltegebieden en -plekken waar je je voor korte tijd of een langer verblijf kunt terugtrekken.

LUT GEYPENS Cry Baby Als Christine strandt tijdens een vakantie in Andalusië, komen lang verdrongen jeugdherinneringen boven. Ze herbeleeft de periode tussen haar vijfde en vijftiende, waarin haar nonkel Frank en moeke Martha een cruciale rol speelden. Het decennium kondigde zich aan als 'te mooi om waar te zijn', en dat was het ook. Hoe moet ze verder als vijftiger die eindelijk wakker is geschud? Cry Baby is een boek over de schittering van een jeugd in de jaren 60 en het verlies van die schittering, over kwetsbare onschuld en eelt op je ziel, over verdoofd zijn en wakker worden, vastzitten en loskomen, over een meisje en een vrouw die opnieuw moeten samenvallen.

10

SANTA MONTEFIORE De zigeunermadonna Mischa Fontaine komt er na de dood van zijn moeder achter dat zij een meesterwerk, De zigeunermadonna van Titiaan, heeft nagelaten aan het Metropolitan Museum of Art. Hij is verbaasd, want Mischa heeft nooit geweten dat zij dit schilderij bezat. Hij gaat op onderzoek uit om het mysterie rond het schilderij te ontrafelen en duikt in het verleden van zijn moeder. Hij komt erachter dat zij vóór de Tweede Wereldoorlog in een Frans chateau werkte, waaruit zij gedwongen werd te vertrekken toen de oorlog losbarstte. Hij vermoedt dat de sleutel van het raadsel daar te vinden is en brengt een bezoek aan Bordeaux. Zijn zoektocht levert hem niet alleen de waarheid over het verleden op, maar ook een nieuwe kans voor de toekomst...

ANN VAN LOOCK De Expo 58 moorden Brussel 1958, de stad ligt bezaaid met bouwwerven in haar drang naar vooruitgang en modernisering. Maar wanneer het lichaam van zijn beste vriend François gevonden wordt - met kogels afgemaakt en op lugubere wijze tentoongesteld in de betonnen fundering van het Atomium - verliest professor filosofie Jo Van Zweeveld zichzelf in een zoektocht naar de waarheid. François bleek erg ambitieuze plannen te hebben. Kostten die hem het leven? Is er een link met de Wereldtentoonstelling, waarvoor hij als Brussels politicus verantwoordelijk was? Al gauw komen internationale belangen bovendrijven, want François heeft een bijzonder gevaarlijk spel gespeeld. Kan Jo deze keer wel een leven redden, of moet hij vluchten en die verdomde Expo achter zich laten? De professor staat voor een duizelingwekkende keuze, tussen hart en hoofd...

RUTGER BREGMAN De meeste mensen deugen : een nieuwe geschiedenis van de mens De mens is een beest, zeiden de koningen. Een zondaar, zeiden de priesters. Een egoïst, zeiden de boekhouders. Al eeuwen is de westerse cultuur doordrongen van het geloof in de verdorvenheid van de mens. Maar wat als we het al die tijd mis hadden? In dit boek verweeft Rutger Bregman de jongste inzichten uit de psychologie, de economie, de biologie en de archeologie. Hij neemt ons mee op een reis door de geschiedenis en geeft nieuwe antwoorden op oude vragen. Waarom veroverde juist onze soort de aarde? Hoe verklaren we onze grootste misdaden? En zijn we diep vanbinnen geneigd tot het kwade of het goede? Adembenemend, weids en revolutionair – De meeste mensen deugen herschrijft niet alleen de geschiedenis, maar werpt ook nieuw licht op onze toekomst.

Tijdens de eindejaarsperiode zal de bibliotheek gesloten zijn op: • woensdag 25 december 2019 (kerstmis) • woensdag 1 januari 2020 (nieuwjaar) • vrijdag 3 januari 2020 (personeelsfeest)

Wij wensen jullie allen 'Sfeervolle kerstdagen en een gelukkig en gezond 2020'


vrije tijd

Belgium's got talent

Wellense dansgroep DF Silverstar in finale Belgium’s Got Talent Badminton + Iedere dinsdagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) van 9u30 tot 11u in de sporthal (ingang langs zijkant). Prijs: € 8/10-beurtenkaart (incl. verzekering). Instappen is altijd mogelijk!

Seniorenzumba Iedere maandagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) van 9u30 tot 10u30 in de sporthal. Prijs: € 20/10-beurtenkaart (incl. verzekering en drankje na de les). Instappen is altijd mogelijk!

Yoga Rustige Yoga, aangepast aan het niveau van de groep. Lessen zijn voor iedereen toegankelijk en instappen is altijd mogelijk. Iedere donderdag, behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties van 9u30 tot 10u30. € 25/10-beurtenkaart (incl. verzekering en drankje na de les)

Zat jij de voorbije weken ook aan je scherm gekluisterd tijdens Belgium’s Got Talent? Dan werd je ongetwijfeld van je sokken geblazen door Danceformation Silverstar, een dansschool die onder meer in Wellen lessen aanbiedt. Al 15 jaar heeft choreografe Gina Depuis er de artistieke leiding. Zij is dan ook erg trots op de prestaties van haar dansgroep in de VTM-show Belgium’s Got Talent: “Voor de commentaren van deze jury hadden we nog iets meer zenuwen dan bij andere wedstrijden. We waren dan ook overgelukkig toen jurylid Dan Karaty vertelde hoe geweldig hij onze act vond. An Lemmens zei zelfs dat ze nooit iets beter gezien had in de show. Maar de meeste steun voelden we nog van thuisbasis Wellen. De Wellenaren moeten heel veel op ons gestemd hebben, aangezien we een recordaantal ‘golden buzzers’ van de kijkers behaalden.” Voor Belgium’s Got Talent selecteerde Gina 22 van haar meest ervaren leden. Mét resultaat, want de wedstrijddansers staan in de grote finale van de show. "We genieten gewoon volop van de ervaring en gebruiken de weinige voorbereidingstijd zo goed mogelijk. Iedereen is enorm gefocust en we gaan er de volle 100 procent voor.”

Seniorengym

V.U. DPG Media - Medialaan 1 - 1800 Vilvoorde

Elke woensdag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) van 9u30 tot 10u30 in sporthal De Bloken.

20.40 ELKE VRIJDAG Vergeet niet te stemmen aan het einde van de studioshow!

De vergrijzing dobbert langzaam mee met onze leeftijd, maar de sportieve inzet bleef en blijft op niveau. Zeker zij die al tientallen jaren onze groep mee opvrolijken, weten dat het turnuurtje, de woensdagvoormiddag de natuurlijke botox is, voor de lachrimpeltjes in ons gezicht. Voor alle andere spieren, zorgt onze juf, zodat we lenig en beweeglijk blijven. Zolang we erbij zijn, dartelen we mee op het ritme van muziek, bewegen naar eigen kunnen en genieten van gezellige babbels na onze les.

DANCEFORMATION SILVERSTAR

Stem DF Silverstar naar de overwinning tijdens de halve finale op vrijdag 13 december 2019. Stemmen voor onze Wellense supertalenten is eenvoudig: • Stem gratis via vtm.be (registreer je even op voorhand) wanneer Koen Wauters een seintje geeft. • Stem via sms na de show (tot middernacht)

11


evenementenkalender

datum

activiteit

uur

locatie

wo

11 dec.

seniorengym

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

do

12 dec.

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

dansnamiddag senioren

13u30 - 18u

De Meersche

vr

13 dec.

Markant Wellen: feestlunch (info: Irène Delsaer: 0497 38 76 67)

12u30

za

14 dec.

WWC De Bokkenrijders - Mikmannentocht

zo

15 dec.

De warmste week: wandel- en loopnamiddag Bokkenrijders Team Wellen (p. 20)

13 - 16u

Ulbeek

Bewegingsschool

10u - 11u

sporthal De Bloken

feestzaal Houtstraat

CV De Weerelt eetfeest

De Meersche

kerstmarkt

Dorpsplein

ma

16 dec.

seniorenzumba

10u - 11u

sporthal De Bloken

di

17 dec.

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

wo

18 dec.

seniorengym

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

creatieve workshop: windlichtjes van klei

14u - 16u30

JH De Reynaert

oorlogsdocumentaire: DUBBELMOORD De dood van twee grootvaders in 1944

19u30 - 21u30

zaal de Meersche

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

do

19 dec.

yoga

di

24 dec.

alle gemeentelijke diensten gesloten vanaf 12 uur

wo

25 dec.

kerstmis

do

26 dec.

2e kerstdag: alle gemeentelijke diensten gesloten

vr

27 dec.

containerpark doorlopend open van 8u30 tot 17u

ma

30 dec.

containerpark open van 13u30 tot 19u

di

31 dec.

alle gemeentelijke diensten gesloten vanaf 12 uur

wo

1 jan.

Nieuwjaar: alle gemeenteljke diensten gesloten

do

2 jan.

jeugduitstap: muurklimmen (boulderen) en schaatsen

9u30 - 16u30

sporthal De Bloken

vr

3 jan.

jeugduitstap: lasergamen, glowgolf en space jump

9u - 16u

sporthal De Bloken

zo

5 jan.

Sp.a - Rob Nieuwjaarsreceptie Nieuwjaarsdrink gemeente Wellen

15u - 18u

Gemeenteplein

ma

6 jan.

seniorenzumba

10u - 11u

sporthal De Bloken

di

7 jan.

badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

wo

8 jan.

seniorengym

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Markant Wellen: nieuwjaar met Kathleen Smolders (info: Irène Delsaer: 0497 38 76 67)

19u30

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

dansnamiddag senioren

13u30 - 17u30

De Meersche

do

12

december 2019 - februari 2020

9 jan.

De Meersche

vr

10 jan.

carnavalbal CV De Weerelt

De Meersche

zo

12 jan.

Open VLD nieuwjaarsbrunch

ma

13 jan.

seniorenzumba

10u - 11u

sporthal De Bloken

di

14 jan.

badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

wo

15 jan.

seniorengym

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

De Meersche


december 2019 - februari 2020 evenementenkalender

datum

activiteit

uur

locatie

do

16 jan.

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

za

18 jan.

Okra

zo

19 jan.

start nieuwe lessenreeks Bewegingsschool

10u - 11u

sporthal De Bloken

ma

20 jan.

seniorenzumba

10u - 11u

sporthal De Bloken

di

21 jan.

badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

wo

22 jan.

seniorengym

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

do

23 jan.

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

vr

24 jan.

parochie Wellen

De Meersche

za

25 jan.

ZVK United - eetdag

De Meersche

zo

26 jan.

ZVK United - eetdag

ma

27 jan.

seniorenzumba

10u - 11u

sporthal De Bloken

di

28 jan.

badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

wo

29 jan.

seniorengym

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

do

30 jan.

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

za

1 feb.

Golden Memories Party - radio VRW

21u

De Meersche

ma

3 feb.

seniorenzumba

10u - 11u

sporthal De Bloken

di

4 feb.

badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

wo

5 feb.

seniorengym

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

do

6 feb.

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

vr

7 feb.

Kampioenenviering

19u30

De Meersche

Markant Wellen: La vie est Riguelle (info: Irène Delsaer: 0497 38 76 67)

namiddag

CC Hasselt

za

8 feb.

visclub Puppe mosselfeest

De Meersche

zo

9 feb.

visclub Puppe mosselfeest

De Meersche

ma

10 feb.

seniorenzumba

10u - 11u

sporthal De Bloken

di

11 feb.

badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Rode kruis bloedafname

18u - 20u

JH De Reynaert

wo

12 feb.

seniorengym

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

do

13 feb.

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

dansnamiddag senioren

13u30 - 17u30

De Meersche

za

15 feb.

fototentoonstelling fotoclub ‘t Klikske

neogotische kapel

zo

16 feb.

fototentoonstelling fotoclub ‘t Klikske

neogotische kapel

De Meersche

De Meersche

grootoudersfeest school 't Laantje Ulbeek

De Meersche

duivenmaatschappij Eendracht eetfeest

De Meersche

ma

17 feb.

seniorenzumba

10u - 11u

sporthal De Bloken

di

18 feb.

badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Markant Wellen: opruimcoach (info: Irène Delsaer: 0497 38 76 67)

20u

wo

19 feb.

seniorengym

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

do

20 feb.

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

vr

21 feb.

kindercarnavalstoet VBS De Bron

13u30 - 15u

Wil je graag een evenement aankondigen of een oproep plaatsen? Stuur voor 5 februari 2020 een korte tekst - foto(‘s) - flyer of affiche naar evi.wijnants@wellen.be en jouw oproep/activiteit wordt vermeld in het gemeentelijk infoblad dat voor carnaval wordt verspreid. (week 8)

13


cultuur

Cultuurraad stelt voor

Wellen tijdens de Eerste Wereldoorlog Slechts drie schoten gelost tijdens de eerste wereldoorlog in de gemeente Wellen.

Een film van Eddy Vandepoel

Rudi en Alex gaan op zoek naar het verleden van hun grootvaders, beiden werden op het einde van de oorlog geëxecuteerd. Met getuigenissen van de Wellense partizaan Max De Vries.

Welgeteld 105 jaar geleden hebben 179 jonge Wellenaren in de loopgraven aan de IJzer en bij de opmars van de Duitse troepen in ons land gevochten tegen de “Pinhelmen” van de Duitse keizer Wilhelm die de “Groote Oorlog” ontketende . Tijdens de vier jaar lange strijd lieten 22 onder hen het leven: de meesten aan het IJzerfront! Ze vochten in loopgraven die op een aantal plaatsen slechts enkele tientallen meters van de vijand verwijderd lagen. Vaak was het met de bajonet een man tot man gevecht. In Wellen werd niet gevochten, laat staan dat veel schoten werden gelost. Ulbeek was de uitzondering. “Een dappere klom op de schoorsteen van de brouwerij om vandaaruit de Duitsers, die op de Canadawinning een tijd lang ingekwartierd lagen, in het oog te houden”, zegt Jo Billen, een verzamelaar en kenner van de lokale geschiedenis. “De Duitsers dachten dat het om een spion ging. Ze losten drie schoten die echter hun doel misten. Eén kogel ging door de deur van de pastorie, en hij bleef steken in een muur. Jarenlang liet de pastoor de kogel zitten. Hij werd als materiële getuigenis van de oorlog achter een glazen plaatje bewaard.”

Een turf

Op 18 december toont de cultuurraad in zaal De Meersche de oorlogsdocumentaire ‘Dubbeldmoord’. Een film van Eddy Vandepoel Deze film reconstrueert de zoektocht van Rudi en Alex, twee kleinzonen van respectievelijk Louis Horemans (verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog) en Alexis Van Geel (beticht van collaboratie met de Duitsers). Louis en Alexis werden in het laatste bezettingsjaar allebei doodgeschoten, de eerste door de Duitsers in het kamp van Breendonk, de andere door partizanen in Tongeren. Hun kleinzonen wisten amper iets van wat hun grootvaders meegemaakt hadden en filmteam Focus History zocht met hen het hele verhaal uit. Dat leverde beklijvende bezoeken, ontmoetingen, ervaringen en momenten op. 'Dubbelmoord' toont onomstotelijk aan dat nuances in een moeilijke oorlogsmaterie heel belangrijk zijn, en dat in een oorlog iedereen de dupe is, zowel de verliezers als de overwinnaars. PRAKTISCH Woensdag 18 december 2019 aanvang film: 19u30 zaal De Meersche (Molenstraat 3) 7 euro (kaarten enkel te koop aan de kassa) meer info: www.focusonhistory.be

14

Over deze en andere feiten en wetenswaardigheden schrijft Jo in het boek “Wellen tijdens de eerste wereldoorlog, markante feiten uit het dagelijks leven in Berlingen, Herten,Ulbeek en Wellen”. Bijna vijf jaar lang – net zolang de eerste vuurhaard in de wereld duurde –werkte hij aan de eerste volledige publicatie die over deze oorlog in Wellen verschijnt. Een standaardwerk!. Een turf van liefst 800 pagina’s, en geïllustreerd met tientallen foto’s. “Ik ben geboren op 4 augustus, de dag waarop de oorlog uitbrak”, getuigt de amateurhistoricus. Op 4 augustus 2014, of 100 jaar na het begin van de oorlog, kroop hij in de pen. En uitgerekend op 11 november 2018 - 100 jaar na wapenstilstand, 11 november 1918 - was z’n boek af.

Opeisingen Hierin geeft hij de 179 Wellenaars, die vochten voor het vaderland, een gezicht. Uit dagboeken van getuigen van de eerste wereldoorlog en uit gesprekken met oud-strijders die de “Groote Oorlog” overleefd hebben, vertelt hij ook hun verhaal. Hoe leefden ze in en overleefden ze de loopgraven. Naast de strijd tegen de vijand moesten ze nog andere obstakels overwinnen: verveling, barre en ijskoude winters, modder, ziektes en andere ontberingen. Op het thuisfront verliep de inval en de doortocht van de Duitse troepen, alle omstandigheden in acht genomen, vrij rustig. “Mensen sloegen niet op de vlucht”, stelt Jo. “Ze gingen niet in verzet, ze collaboreerden niet. De Duitsers waren beleefd tegenover de Wellenaren.” De laatsten kregen naargelang de oorlog vorderde het hard te verduren door een waslijst aan verordeningen en opeisingen van de Duitsers. “De avondklok werd ingesteld”, lezen we in het boek. “Het zomeruur ingevoerd, de Reichmark werd de munt. Boeren moesten graan, hooi en stro leveren.


Standaardwerk van 800 pagina’s over de Groote Oorlog” in Wellen

Wellen telde 13 welgestelde boeren: ze moesten 11 paarden en evenveel koeien afstaan. Potten, pannen en ander kopergerief moest ingeleverd, tot zelfs de wol uit matrassen”. Kortom, alles en nog wat moest afgestaan worden. De bevolking moest absurde verordeningen aanvaarden: kinderen moesten braambessen plukken waarmee gelei werd gemaakt voor de Duitse soldaten. Duitse troepen trekken door Wellen.

Bendes Door de vele opeisingen was het voor veel Wellenaren moeilijk om het hoofd boven water te houden: voeding werd schaars, behoeftigen leden honger (de hulp- en voedingscomités brachten soelaas), en er moest afgerekend worden met dievenbendes. “Rovers gingen stelen”, stelt Jo. De beruchtste bende is die van Burton. “Ze pleegde 40 inbraken bij boeren. Ze werd neergezet als de nieuwe Bokkenrijders. Voor hun inbraken werden bendeleden zwaar veroordeeld: tot 20 jaar dwangarbeid voor de leider”.

Brieven Vanuit de loopgraven gebeurde het contact met het thuisfront via brieven. Ze waren lang onderweg: eerst naar Frankrijk, verder naar Engeland en Nederland (het land bleef neutraal in de Grote Oorlog). Van daaruit werden de brieven naar de families in Wellen gesmokkeld. Om hun echtgenotes, ouders en andere familieleden niet ongerust te maken verbloemden ze - veelal opgelegd door hun oversten - de waarheid over het leven in de loopgraven. Zo werd een briefje gevonden van Jean Tercaefs, de grootoom van Jo Billen die vocht aan de IJzer. “Tegen het einde van de oorlog werd hij gevangen genomen in Merkem (Beveren). Hij werd in een kamp met prikkeldraad opgesloten”, geeft Jo weer. “Hij bracht z’n moeder hiervan op de hoogte door haar een briefje te sturen. Hoe bereikte het z’n moeder? Hij gooide het door de prikkeldraad, in de hoop dat het zou gevonden worden door een goede ziel.” Dat bleek het geval! “Een kwajongen vond het kattenbelletje, en liep ermee naar huis waar z’n moeder het briefje vond.

hulpcomité voor krijgsgevangenen en geïnterneerden

opeisingen van paarden

Wil je graag meer lezen? Het boek kan je enkel digitaal bekomen. Hiervoor bezorg je Jo Billen een usb-stick waarop hij de publicatie overzet.

Jo Billen jo.billen@wellen.be 012 670 711

loopgraven aan de Ijzer

15


vrije tijd

Uitstappen voor jongeren tussen 10 en 16 jaar

Met deze tips blijft het water in huis stromen deze winter

donderdag 2 januari 2020 van 9u30 tot 16u30 Vertrek en thuiskomst aan sporthal De Bloken prijs: 15 euro Zelf meenemen? eten en drinken + handschoenen

De koude winter kan ervoor zorgen dat je waterleidingen en watermeter bevriezen. In het slechtste geval ril je niet alleen van de kou, maar ook van de factuur van eventuele herstellingswerken. Om die koude douche te vermijden, geven we je graag enkele tips. • Zorg ervoor dat de temperatuur in ruimtes met waterleidingbuizen altijd boven het vriespunt blijft. • Is het niet mogelijk om een vorstgevoelige ruimte te verwarmen? Laat een vakman dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding en de watermeter plaatsen. • Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die blootgesteld zijn aan koude wind. • Is de woning in de winter onbewoond? Sluit het water dan af, nadat je alle leidingen laat leeglopen. • Controleer regelmatig de stand van je watermeter om eventuele lekken op te sporen. Wat als de leidingen toch bevroren zijn?

vrijdag 3 januari 2020 van 9 uur tot 16 uur Vertrek en thuiskomst aan sporthal De Bloken Glowgolf en Space Jump is in Maastricht (NL), denk dus aan je attest ouderlijke toelating voor het buitenland. prijs: 30 euro Zelf meenemen? eten en drinken Ga je 2 dagen mee? Dan betaal je 40 euro. Inschrijven via het e-loket op www.wellen.be of via jeugd@ wellen.be

OOL BEWEGINGSSCH

n 3 tem 6 jaar voor kleuters va

• Ontdooi het gedeelte binnenshuis met een haardroger, vertrekkende van het tappunt naar de hoofdkraan. Let op met leidingen in kunststof (smeltgevaar) en beweeg de haardroger voortdurend heen en weer. • Draai de hoofdkraan vervolgens een klein beetje open, en controleer of er nergens water lekt door een gesprongen buis. Als alles in orde is, kan je de hoofdkraan volledig openzetten. • Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is, roep je de hulp in van je drinkwaterbedrijf. • Als het niet lukt om de leidingen te ontdooien, moet je even wachten tot ze vanzelf opwarmen. Hou de hoofdkraan dicht om lekken te vermijden bij plotse dooi. • In geval van waterschade neem je best contact op met je verzekeraar. Maak ook de nodige foto’s.

pen vangen springen wer en m im n kl re te kruipen klau rtestraat 12 STARTLES

 Ko rthal De Bloken uari 2020  spo

jan  zondag 19

GRATIS PROEFLES 19/1

10u00 tot

11u00

15 EURO

lessenreeks

lesdata

i 19 + 26 januar februari 2 + 9 + 16 + 23 art ma 29 + 22 8 + 15 + 5 april

INFO & INSCHRIJVINGEN sportdienst • 012 39 21 77 • sport@wellen.be • e-loket op www.wellen.be

16

Meer info op www.dewatergroep.be


milieu en duurzaamheid

WIJ ZOEKEN

Vrijwilligers met een hart voor zwerfkatten

Gashouders zijn niet voor de metaalcontainer In het recyclagepark in onze gemeente treffen we geregeld gas- of drukhouders aan in de metaalcontainers. Deze materialen houden echter een groot risico in. In een afvalverwerkende shredder kunnen de houders namelijk ontploffen en veel schade veroorzaken. Voor alle duidelijkheid lijsten we nog even op wat wel en niet toegelaten is: • Wél voor het recyclagepark: niet-hervulbare gasflessen en drukhouders (klein gevaarlijk afval) • Niet voor het recyclagepark: hervulbare gasflessen en drukhouders (butaangas, propaangas, campinggasflesjes). Breng deze terug naar een verkooppunt. Meer info op www.mijngasfles.be

Ter ondersteuning van een diervriendelijk zwerfkattenbeleid in de gemeente Wellen heeft de gemeente 2 schuilhokken ter beschikking. Wij zoeken mogelijke locaties voor deze hokken in de buurt waar er veel zwerfkatten zich ophouden. 1 schuilhok wordt bij voorkeur in Berlingen geplaatst, voor het andere hok doen wij een oproep naar andere mogelijke plaatsen in Wellen, Ulbeek of Herten. Als je een geschikte plaats weet in een rustige omgeving en weg van druk verkeer, laat het ons weten. Verder zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die zorg dragen voor deze hokken en die de katten wil verzorgen door water en voedsel te voorzien.

Schade door everzwijnen? Meld het! Een doortocht van wilde everzwijnen kan heel wat schade aan je eigendom veroorzaken. Daarom richtte het Agentschap Natuur en Bos een meldpunt op voor schaderegistratie. Wil je meer informatie over everzwijnen en schadepreventie? Dan zijn de brochures op deze websites interessant voor jou: • www.natuuralsgoedebuur.be • www.natuurenbos.be/everzwijnen • www.natuurenbos.be/kompasnaalden Kreeg je te maken met schade door everzwijnen? Dan kan je dit melden via www.natuurenbos.be/meldpuntschade

Heb je een groot hart voor dieren en wil je meehelpen? Geef een seintje aan Leen Meynen via omgeving@wellen.be of op 012/67 07 09. Dan nemen we contact met je op.

GFT sticker 2020 De gft-sticker van 2019 blijft nog geldig tot einde maart 2020. Deze gft-sticker 2020 is vanaf 2 januari 2020 enkel te koop op het gemeentehuis. Je betaalt 10 euro voor een kleine of 25 euro voor een grote gft-container. De verkoop wordt geregistreerd aan de hand van je identiteitskaart. Neem deze dus zeker mee! Voor een vlotte verkoop vragen we om met gepast geld of met bancontact te betalen.

17


Wellen in beeld

1

3

4

6

1. Toneelvereniging De Kluchtige Vrienden ontving 1.632 euro voor hun hulp achter de toog tijdens het Smaakfestival. 2. Kersverse Wellenaartjes hartelijk verwelkomd tijdens babyborrel 3. Eretekens geplaatst op graven van oud-strijders WO I 4. Herdenkingsplechtigheid Wapenstilstand 5. Patton Drivers naar jaarlijkse gewoonte aanwezig op de 11-novemberviering. 6. Dankuwel KVLV Ulbeek voor de heerlijke pannenkoeken op het verjaardagsfeest van het Huis van het Kind 7. Huis van het kind is 4 jaar geworden, vele kinderen en hun ouders kwamen mee vieren in jeugdheem De Reynaert. 8. Slotshow van het Kidzfestival in september 9. De Bottelarij sleept internationale duurzaamheidsaward in de wacht. Winnaar publieksprijs Gaia Green Award. 18

2

7

5

8

9


kerstmarkt zondag 15 december 14 uur - 20 uur

De gemeente Wellen organiseert in samenwerking met De Wellense Middenstand een kleine gezellige kerstmarkt op zondag 15 december van 14 uur tot 20 uur tussen de neogotische kapel en de kerk.

Met de kerstman op de foto

15 uur - 17 uur in neogotische kapel Tussen 15 uur en 17 uur zal de kerstman met zijn kerstelfjes aanwezig zijn in de neogotische kapel voor een fotoshoot in een schitterend sneeuwlandschap. Voor alle aanwezige kinderen heeft de kerstman een leuke attentie voorzien.

Shoppen op zondag De Wellense handelaars zijn op zondag 15/12 open! Zo kan je rustig alle eindejaarscadeaus kopen.

De Wellense middenstand wenst iedereen een fijne eindejaarsperiode!

KOOP IN

DECEMBER

IN WELLEN EN WIN ÉÉN JAAR

GRATIS

SHOPPEN! T.W.V. €5000

Handelaars open op ZONDAG 15 DECEMBER

OF MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 3 PRIJZEN

2de

Registreer je kaart door onderstaan de formulier bij een van de ingevuld in te deelnemende leveren handelszaken of online op: www.wellensemiddensta nd.be

1

ste

gegevens

www.wellensemidde

nstand.be

EEN MAKE OVER MET DINER

De door u verstrekte

3de

CULINAIRE VERWEN PARTIJ MET 10 PERSONEN

DUBBELE PUNTEN OP DE SHOP IN WELLEN KAART!

worden verwerkt de Wellense middenstand. en beheert door Op geen enkele gecommercial wijze zullen gegevens Qualiet NV ten behoeve van iseerd worden door derden. ter beschikking allen tijden raadpleegbaar Gezien de wet gesteld of op de privacy , aanpasbaar, zijn verwijderbaar op www.wellense uw gegevens ten middenstand .be

LEKKERS OP DE WELLENSE MARKT VAN KIP TOT GROENTEN

G ZATERDABER 14 DECEM bezoek tman op de Kers elnemende de bij de aars handel

arkt Kerstm

ZONDAGBER 5 1 DECmEomMent + foto erstman K met de

*Hoofdprijs 1 jaar gratis shoppen bij de deelnemende handelaars t.w.v €5000 Actie onder voorwaarden. Reglement bij Wellense Middenstand VZW Kerstmarkt in organisatie van gemeente Wellen Kaart liever op Download GRATIS

je smartphone?

de SHOP in WELLEN-App

19


sport

economie

Word jij sportman of -vrouw van 2019? Sleepte jij alleen of samen met jouw team in 2019 een kampioenstitel in de wacht? Stel je dan kandidaat! Elk jaar zet de gemeente haar Wellense sportkampioenen in de bloemetjes tijdens een heuse kampioenenviering. Alle Wellense sportclubs en individuele sporters die in 2019 een kampioenstitel behaalden, mogen mailen of bellen naar de sportdienst en worden die avond in de bloemetjes gezet. Dit voor 12 januari 2019. De kampioenenviering is op vrijdag 7 februari 2020 vanaf 19u30 in zaal De Meesche.

Shop je korting bijeen met de ‘Shop in Wellen’ -kaart Heb jij jouw ‘Shop in Wellen’-kaart al geregistreerd? Die kaart zet al je aankopen bij de deelnemende handelaars om in punten. Elke honderd punten leveren je één euro korting op bij een deelnemende handelaar naar keuze. Dankzij dit initiatief van de Wellense Middenstand was shoppen in Wellen nog nooit zo leuk én voordelig. Klaar om punten te sparen in Wellen? Registreer je persoonlijke ‘Shop in Wellen’-kaart dan op één van deze drie manieren: 1. online via www.qualiet.com/nl/shop-in-wellen 2. bij een deelnemende handelaar 3. via de ‘Shop in Wellen’ app

Sportdienst Wellen - 012 39 21 77 - sport@wellen.be Meer info: www.wellensemiddenstand.be

Loop of wandel van het warmste plekje naar het mooiste plekje

20


levensgebeurtenissen

Geboorten 27.08.2019 31.08.2019 02.09.2019 05.09.2019 08.09.2019 11.09.2019 18.09.2019 22.09.2019 26.09.2019 05.10.2019 12.10.2019 12.10.2019 20.10.2019 21.10.2019 05.11.2019 08.11.2019 19.11.2019

Esmée Croes Sepp Knaepen Ali-Emran Hajrizi Amaryllis Willems Zalo Pharrell Emelemekia Oscar Mellemans Héloise Vava Kikumbi Kaat Nelissen Nomi Mellemans Nena Polat Vince Nelissen Nilo Galluzzo Amelie Van Wambeke Sofian Shah Olivia Hansoul Lias Moonen Thibo Diriks

Gouden Huwelijksverjaardag 05.09.2019 12.09.2019 13.09.2019 08.12.2019

Christiane Vandenrijn en Eddy Teuchy Marie Briers en Roger Raskin Marie Louise Muziek en Salvatore Giovannelli Monique Martens en Omère Leunen

24.10.2019 Christiane Appeltans en Roger Vandormael

Huwelijken 14.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 05.10.2019 19.10.2019 08.11.2019 23.11.2019 23.11.2019

Jolita Smets en Zander Scheymans Kelly Houbrechts en Pascal Swerts Dorien Buttiens en Kris Maesen Els Vanderstraeten en Peppino Giovannelli Sarah Knoops en Joeri Philtjens Steffie Timmermans en Thierry Vanderlinden Leila Lahmiche en Geert Meeus Sarissa Mesorten en Kevin Schmitz

Diamanten Huwelijksverjaardag 04.09.2019 07.09.2019 18.09.2019 22.10.2019 21.11.2019

Alice Ghysens en Justin Buttiens Mariette Vanormelingen en Gaston Stas Denise Wijgaerts en Alfons Brams Gaston America en Maria Boes Jeannine Rubens en Jan Ramaekers

Overlijdens 26.08.2019 Walter De Hen 12.09.2019 André Engelbosch 23.09.2019 Henri Thijs 28.09.2019 Irene Philippaerts 07.10.2019 Maurice Brunclair 09.10.2019 Jean Ramakers 26.10.2019 Anneke Gout 29.10.2019 Emilia Ramaekers 31.10.2019 Magdalena Boes 31.10.2019 Seraphine Briers 01.11.2019 Marcel Gillard 09.11.2019 Augusta Beunckens 12.11.2019 Lilianne Bolkaers 23.11.2019 Gerarda Bleus

21


algemene informatie Openingsuren gemeentelijke diensten Wachtdiensten Tandartsen De wachtdienst voor Limburgse tandartsen is bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer 0903 39 969 op zaterdag, zondag en feestdagen van 9u tot 18u.

Huisartsen Huisartsenwachtpost 37 bestaat uit de huisartsen van Bilzen, Hoeselt, Riemst Kortessem, Wellen en Wimmertingen. Zij zijn bereikbaar op T. 089 59 00 59

Osteopaten Limburg Centraal oproepnummer: 011 42 93 19

Apotheken regio Alken, Borgloon, Kortessem, St.-Lambrechts-Herk en Wellen Vind een apotheek van wacht tussen 9u en 22u • Bij jouw apotheker hangt de wachtdienst uit • Ga naar www.apotheeklimburg.be. Geef jouw postcode in om de apotheek van wacht uit jouw regio te kennen. Om de apotheek met nachtwacht te kennen, bel tussen 22u en 9u naar: 078 05 17 33 (zonaal tarief) Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: zonder telefoon vooraf wordt er niet opengedaan. De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Gemeentehuis Dorpsstraat 25 T. 012 67 07 00 F. 012 74 58 70 www.wellen.be

openingsuren: maandag tot en met vrijdag: 9u - 12u maandag: 16u - 19u30 woensdag: 13u - 16u

Sociaal huis-OCMW Dorpsstraat 26B T. 012 44 01 50 F. 012 44 01 69 info@ocmwwellen.be

openingsuren: maandag tot en met donderdag: 9u - 11u30 en op afspraak vrijdag gesloten GEEN avondzitting meer!

Politie Dorpsstraat 26 T. 012 67 07 07 F. 012 74 33 05 wijk.wellen@pzloon.be

openingsuren: maandag: 16u - 19u30 | woensdag: 13u - 16u dinsdag-donderdag-vrijdag: 8u30 - 12u30 na openingsuren: 011 49 44 00 of 101 (7/7 dagen en 24/24u voor milieuklachten)

Containerpark Overbroekstraat T. 012 67 22 06

openingsuren: dinsdag: 8u30 - 12u30 woensdag: 13u30 - 19u00 vrijdag: 13u30 - 17u zaterdag: 9u - 14u

Bibliotheek Dorpsplein 12 T. 012 74 71 79 bib@wellen.be

openingsuren: maandag en vrijdag: 18u - 20u woensdag: 14u - 18u zaterdag: 10u - 12u

DCO PWA Overbroekstraat 10.2 T. 012 44 10 16 pwa@wellen.be

openingsuren: maandag-dinsdag-vrijdag: 7u30 - 18u woensdag en donderdag: 7u30 - 17u

Sporthal De Bloken Kortestraat 12 Uitbater cafetaria: Mario Rosmarino T. 012 74 20 33

openingsuren: cafetaria is alle dagen open vanaf 16u gesloten: maand juli en alle feestdagen

zwembad Maupertuus Bampstraat 11 T. 011 59 74 95 (cafetaria)

openingsuren: juli en augustus: 10u30 - 20u Enkel open bij mooi weer! Bel naar de cafetaria om te weten of het zwembad open is.

Dienstencentrum Den Dries Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: Katrien Jans T. 012 44 01 54 M. 0487 33 29 62

openingsuren: ma - wo - do: 9u - 11u30 en 13u - 17u dinsdag: 9u - 16u en 19u - 22u vrijdag: 19u - 22u30 Tijdens de openingsuren in de voormiddag dienen de mensen zich bij het onthaal van het OCMW aan te melden.

Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 / 112 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 116 000 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

KANKERLIJN 0800 35 455 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02 286 82 11 SENSOA.BE 03 238 68 68 TABAKSTOPLIJN 0800 111 00 TELEBLOK 0800 131 44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP 070 34 47 77 VAB REISBIJSTAND 070 34 46 66 VDAB 0800 30 700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03 23 27 218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088 122 66 ZELFMOORDLIJN 02 649 95 55 WACHTDOKTER 089 59 00 59


meldingskaart Foto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover?

Heb je zin om de volgende cover van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Ben je een hobbyfotograaf en wil je graag je werk eens laten zien? Stuur jouw leukste foto's naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Wil je jouw kleine spruit aan de wereld tonen? Stuur een foto van je baby samen met zijn/haar naam , geboortedatum en de naam van de ouders en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

Foto’s van voorbije activiteiten

Wij zijn steeds op zoek naar toffe foto’s van voorbije evenementen, straatbarbeques, rommelmarkten, vieringen, sportieve prestaties, fuiven, bijeenkomsten van verenigingen,... om in het magazine te publiceren onder de rubriek: Wellen in beeld.

foto’s gezocht

Je kan alle foto’s sturen naar evi.wijnants@wellen.be. Alvast bedankt. Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen of scan de QR-code. Digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be of stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende: ○  het wegdek is beschadigd ○  de openbare verlichting is defect ○  het rioolputje is verstopt ○  de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe ○  onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst ○  het ruimen van grachten is gewenst ○  er is een sluikstort ○  er is een gevaarlijke verkeerssituatie ○  er is signalisatie gewenst ○  een bushokje is beschadigd ○  andere: …........................................................................................ ............................................................................................................... ...............................................................................................................

plaats: ........................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... opmerkingen: .............................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... naam & adres afzender: ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ............................................................................................................... telefoon / gsm: ............................................................................................................... (Aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven.)

23


JANUARI zondag

7

5 jan.

Gemeente Wellen trakteert:

NIEUWJAARSBORREL 15u. tot 17u.

Gemeenteplein Wellen

e jaar. w u ie n et h p o ij w n e k n li Samen k ! Alle Wellenaren welkom V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen nr. 33 december 2019  

info- en nieuwsmagazine gemeente Wellen

Wild van Wellen nr. 33 december 2019  

info- en nieuwsmagazine gemeente Wellen

Advertisement