__MAIN_TEXT__

Page 1

informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen | september 2019 | jaargang 7 | n°32

vacatures

adviesraden

jeugd

evenementen

Wij zoeken nieuwe collega's

Stel je kandidaat voor een adviesraad

herfstkamp jeugduitstappen

Smaakfestival Wellen wild van fruit

pagina 4

pagina 5

pagina 7

pagina 24


voorwoord

Beste Wellenaar Ik hoop dat de zonovergoten zomervakantie jullie deugd deed, en dat jullie met opgeladen batterijen aan de tweede helft van het jaar zijn begonnen. De eerste septemberdagen startten druilerig, maar - zo fluisterden heel wat meesters en juffrouwen mij in - dat weerhield honderden Wellense kindjes er niet van om het nieuwe schooljaar flink en vol goede moed aan te vatten.

burgemeester

ELS ROBEYNS

We verwelkomen de herfst met ons jaarlijkse Smaakfestival, aanstaande zondag 15 september. Met lekkere streekproducten, gratis peren, livemuziek en heel wat kinderanimatie heeft deze zevende editie alles in zich om een gezellige familiedag te worden. Ook de rest van het najaar plannen we heel wat leuke activiteiten, die jullie terugvinden in de evenementenkalender van dit infoblad. De start van het nieuwe schooljaar betekent ook de terugkeer van de routine. Dat is voor onze gemeentelijke diensten niet anders: onze administratie is weer bereikbaar tijdens de normale openingsuren. De collega’s van het containerpark zetten zelfs nog een stapje extra: zij voorzien een avondopening op woensdag, zodat je jouw afval tot 19 uur kan binnenbrengen. Heb je ook zin om onze gemeentelijke diensten te vervoegen? Bekijk dan zeker onze huidige vacatures (p. 4). Of zetel je liever in ÊÊn van de vernieuwde adviesraden (die we in oktober samenstellen)? Van pagina 5 tot en met 7 lees je hoe je je kandidaat kan stellen. De wegenwerken langs de Zonneveldweg en Berlingen zijn inmiddels voltooid. Daarmee breekt de laatste fase aan van de werken aan de steenweg naar Borgloon. Gedurende enkele weken zijn we genoodzaakt om eenrichtingsverkeer langs de steenweg in te voeren (p. 3). Nog even doorbijten, en dan hebben we een mooie, nieuwe verbindingsweg. Els Robeyns Jouw burgemeester

HASPENGOUW

wordt vier jaar

pagina

9

inhoud p. 3 p. 4 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 11 p. 12 p. 13

infrastructuur bestuur vacatures adviesraden adviesraden adviesraden verkeer en veiligheid sociaal huis welzijn sportelen dienstencentrum Den Dries evenementenkalender evenementenkalender

p. 14 p. 15 p. 16 p. 16 p. 17 p. 18 p. 19 p. 20 p. 20 p. 21 p. 22 p. 23 p. 24

pagina

8 2

vereniging in de kijker bibliotheek natuurvereniging 't Bokje milieu en duurzaamheid milieu en duurzaamheid milieu en duurzaamheid jeugd oproepen economie levensgebeurtenissen algemene informatie meldingskaart Smaakfestival 'Wellen wild van fruit'


infrastructuur

Vanaf 9 september: groot onderhoud Steenweg Borgloon

Sluitingsdagen Alle gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op • vrijdag 1 november - Allerheiligen • zaterdag 2 november - Allerzielen • maandag 11 november - Wapenstilstand • vrijdag 15 november - dag van de Dynastie De bibliotheek maakt de brug en zal ook op zaterdag 16 november gesloten zijn.

Vanaf maandag 9 september 2019 voert het Agentschap Wegen en Verkeer drie weken structurele onderhoudswerken uit aan Steenweg Borgloon (N754). De werken gebeuren op het laatste stuk voor de gemeentegrens met Borgloon. Tijdens de werken: • behoudt het verkeer richting Borgloon zijn doorgang • het verkeer richting Wellen dient om te rijden via Hoepertingen Tijdens de laatste twee dagen van de werken is de weg volledig onderbroken vanwege asfalteringswerken. Er zal dan in beide richtingen geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Meer informatie over de verkeerswerken vind je op www.wegenenverkeer.be/wellen

Containerpark extra open Uit een vergelijking van de bezoekersaantallen van het containerpark tijdens de eerste twee kwartalen van 2017, 2018 en 2019, is gebleken dat er geen noemenswaardige stijging is in het aantal bezoekers (2 extra bezoekers per dag). Wel is er een verschuiving qua drukte op de verschillende weekdagen. Op dinsdag en zaterdag nemen de bezoekersaantallen toe, terwijl er op vrijdag een daling is. Om de bezoekers van het containerpark beter te spreiden, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist de openingsuren op woensdag aan te passen gedurende een proefperiode. De openingsuren van het containerpark worden daarom vanaf 18 september 2019 tot en met 31 maart 2020 aangepast. Op woensdag zal het containerpark open zijn van 13u30 tot 19u00.

Sociaal Wonendag op zondag 13 oktober Oude Pastorij Ulbeek zet deuren wagenwijd open 100 jaar sociaal wonen, dat mag gevierd worden. Op de Sociaal Wonendag zetten we de deuren van de Pastorij van Ulbeek wagenwijd open: je bent op zondag 13 oktober tussen 11 en 16 uur van harte welkom in de Ulbeekstraat 18 in Ulbeek. De oude pastorij dateert van 1906 en behoort tot het beschermd dorpsgezicht. De Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Hacosi renoveert het gebouw momenteel tot vier appartementen. Het uitzicht van de buitenzijde blijft behouden, binnenin komen er drie appartementen met twee slaapkamers en een duplexappartement met één slaapkamer. Om het belang van het gebouw en zijn historie te benadrukken, behouden we verschillende elementen zoals de trap, bepaalde binnendeuren, schouwen en vloeren. De kelder wordt verdiept zodat de heemkundige kring opnieuw een lokaal heeft in Ulbeek. De medewerkers van Hacosi, de architect en de aannemer geven je op de Sociaal Wonendag met plezier een rondleiding. Ook de heemkundige kring is aanwezig. Voor meer informatie kan je terecht op www.sociaalwonendag.be

3


bestuur

vacatures

MILIEU- EN DUURZAAMHEIDSAMBTENAAR voltijds – contractueel – niveau B1-B3 – aanleg werfreserve FUNCTIE: Je maakt deel uit van de dienst woon-en leefomgeving en bent verantwoordelijk voor het uitwerken, coördineren en uitvoeren van het gemeentelijke beleid met betrekking tot milieu, duurzaamheid en natuurbehoud. PROFIEL: •Je bent in het bezit van een functiegericht bachelordiploma dat toegang geeft tot niveau B, bij voorkeur in een wetenschappelijke richting. •Je bent in het bezit van het diploma milieutoezichthouder, of je behaalt dit binnen de twee academiejaren. •Relevante ervaring is een pluspunt. •Je hebt een rijbewijs B.

college van burgemeester en schepenen Burgemeester Els Robeyns T. 012 67 06 44 / M. 0476 60 06 44 / E. elsrobeyns@wellen.be consultatie op maandag van 18u tot 19u en op afspraak algemeen beleid & veiligheid, personeel & burgerzaken, informatie – communicatie & participatie, toerisme & erfgoed, sport & cultuur, verenigingen & evenementen, middenstand – tewerkstelling & lokale economie en dierenwelzijn Eerste schepen Johan Cabergs T. 012 67 06 42 / M. 0495 58 64 86 / E. johancabergs@wellen.be consultatie na telefonische afspraak op maandag van 18u30 tot 19u30 openbare werken & technische dienst, riolering – waterlopen & nutsvoorzieningen, containerpark, begraafplaatsen en kerkfabrieken Tweede schepen Ilse Bosmans T. 012 67 06 41 / M. 0474 74 48 52 / E. ilsebosmans@wellen.be consultatie na telefonische afspraak financiën & begroting, jeugd & bibliotheek, verzekeringen, overheidsopdrachten en juridische zaken Derde schepen Kristien Treunen T. 012 67 06 43 / M. 0496 20 94 92 / E. kristientreunen@wellen.be consultatie na telefonische afspraak verkeer & mobiliteit, ruimtelijke ordening & wonen, leefmilieu & energie en landbouw & platteland Toegevoegde schepen Eric Martens T. 012 44 01 50 / E. ericmartens@wellen.be consultatie op maandag en donderdag van 10u tot 12u sociale zaken, kinderopvang, gelijke kansen, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking, volksgezondheid en senioren

GESCHOOLD ARBEIDER voltijds – contractueel – niveau D1-D3 – aanleg werfreserve FUNCTIE: •Je maakt deel uit van de technisch uitvoerende dienst en wordt ingezet voor heel diverse taken zoals algemene onderhoudswerken, logistieke ondersteuning, riolerings- en wegeniswerken, maaiwerken. •Daarnaast voer je taken uit binnen jouw vaktechnische specialiteit elektriciteitswerken. PROFIEL: •Je hebt een diploma secundair onderwijs (minimum het tweede jaar van de derde graad Beroeps secundair onderwijs in een technische richting zoals elektriciteit) OF minimum twee jaar nuttige en aantoonbare ervaring als elektricien. •Je hebt een rijbewijs B (rijbewijs C is een pluspunt) •Je hebt een grondige kennis van elektriciteit. (ervaring met HVAC is een pluspunt) SPORTFUNCTIONARIS / JEUGDAMBTENAAR Voltijds – vervangingscontract (± 15 weken) – niveau B1-B3 FUNCTIE: •Je maakt deel uit van de dienst vrije tijd. •Je staat in voor de administratieve opvolging van het sport- en jeugdbeleid. •Daarnaast sta je in voor het dagelijkse beheer van de sporthal en je bent een aanspreekpunt voor sport- en andere verenigingen omtrent reservaties, gebruik sportmateriaal, vragen, klachten … PROFIEL: •Je hebt voldoende kennis heeft omtrent sportbeleid en sportpromotievoering. •Ervaring met jeugdbeleid is een pluspunt. •Je bent in het bezit van één van de volgende diploma’s (of gelijkgeschakeld): Bachelor (professioneel) in het onderwijs: secundair onderwijs – lichamelijke opvoeding (regent LO) Geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs in de lichamelijke opvoeding (regent LO) Gegradueerde in de lichamelijke opvoeding •In het bezit zijn van een reddersdiploma is een pluspunt. •Indiensttreding wordt voorzien voor november 2019 en eindigt wanneer de functiehouder het werk hervat. AANBOD: •Verloning volgens barema. •Relevante beroepservaring uit privé-sector wordt in aanmerking genomen tot max. 10 jaar. •Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, aantrekkelijke verlofregeling en hospitalisatieverzekering. INTERESSE? Bezorg ons je kandidatuur (sollicitatiebrief, kopie diploma en cv) ten laatste op 26.09.2019 via een aangetekende brief aan gemeente Wellen, t.a.v. de personeelsdienst, Dorpsstraat 25, 3830 Wellen. (of afgeven tegen ontvangstbewijs op de gemeentelijke personeelsdienst tijdens de openingsuren) Sollicitaties via mail worden NIET aanvaard! MEER INFO: Download de uitgebreide functiebeschrijving en –profielen van www.wellen.be of contacteer Fabienne Proesmans van de personeelsdienst: 012 67 07 16 - fabienne.proesmans@wellen.be

4


adviesraden

Binnenkort worden de gemeentelijke adviesraden en het beheersorgaan van de bibliotheek opnieuw samengesteld. Een adviesraad heeft tot doel het gemeentebestuur te adviseren over specifieke onderwerpen. Ben je geïnteresseerd om – op vrijwillige basis – deel uit te maken van één van de Wellense adviesraden of van het beheersorgaan van de bibliotheek, lees dan zeker verder. We stellen je kort de verschillende adviesraden voor. Voor iedere adviesraad wordt aangegeven wie er deel van kan uitmaken. Je kan je enkel kandidaat stellen indien je aan één van de voorwaarden voldoet. Wil je graag lid worden van een bepaalde adviesraad? Stuur dan een e-mail naar info@wellen.be of bezorg het inschrijvingsformulier aan de gemeente en dit uiterlijk op 30 september 2019!

CULTUURRAAD De Cultuurraad brengt adviezen uit die verband houden met het cultureel patrimonium, vrijetijdsbesteding, toerisme, ... Daarnaast tracht zij zoveel mogelijk inwoners deel te laten nemen aan het cultureel werk. Wie zoeken we? • Vertegenwoordigers van de culturele verenigingen en organisaties, die werken met vrijwilligers of met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van Wellen. • Deskundigen inzake cultuur die in Wellen wonen. • Niet gebonden burgers met interesse voor het werkveld, die in Wellen wonen, ouder zijn dan 18 jaar en geen politiek mandaat uitoefenen. contactpersoon: Jo Billen 012 67 07 11 - cultuur@welllen.be

SENIORENRAAD De seniorenraad bestaat uit Wellense senioren die actief meedenken over de activiteiten voor de senioren in Wellen. Daarnaast formuleert de seniorenraad adviezen inzake seniorenbeleid. Wie zoeken we? • Vertegenwoordigers uit seniorenorganisaties die een werking hebben in Wellen. • Niet gebonden senioren met interesse voor het werkveld, die in Wellen wonen, ouder zijn dan 50 jaar en geen politiek mandaat uitoefenen. contactpersoon: Katrien Jans 012 44 01 54 - katrien.jans@ocmwwellen.be

WELLENSE ADVIESRAAD LEEFMILIEU Deze adviesraad (WAL) bevordert het contact en overleg tussen verenigingen, bedrijven en individuen met betrekking tot leefmilieu en geeft advies om het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid in goede banen te leiden. Deze adviesraad organiseert ook milieugerelateerde activiteiten. Wie zoeken we? • Leden van natuurverenigingen, jeugdverenigingen, wandelclubs, wildbeheereenheid, landbouwers en vertegenwoordiging van bedrijven gelegen te Wellen. • Niet gebonden burgers met interesse voor het werkveld, die in Wellen wonen, ouder zijn dan 18 jaar en geen politiek mandaat uitoefenen. contactpersoon: Carine Scierski 012 67 07 08 - omgeving@wellen.be 5


adviesraden

JEUGDRAAD

LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG

De Jeugdraad bevordert het contact en overleg tussen de plaatselijke jeugdbewegingen en personen / diensten die zich met jeugd bezig houden. De Jeugdraad organiseert activiteiten voor de jeugd en formuleert adviezen naar het gemeentebestuur toe over jeugdwerking.

Het Lokaal overleg Kinderopvang (LOK) brengt adviezen uit over de opmaak en de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang. Daarnaast geeft het LOK advies met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.

Wie zoeken we? • Afgevaardigden van de door de gemeente erkende jeugdverenigingen van Wellen. De afgevaardigden van de jeugdvereniging wonen in principe in Wellen, zijn lid van de jeugdvereniging, ouder dan 15 jaar en oefenen geen politiek mandaat uit. • Niet gebonden jongeren met interesse voor het werkveld, die in Wellen wonen, ouder zijn dan 15 jaar en geen politiek mandaat uitoefenen.

Wie zoeken we? • Afgevaardigden van de plaatselijke opvanginitiatieven, vertegenwoordigers onderwijs en vrije tijdsinvulling van kinderen. • De gebruikers van kinderopvang of een vertegenwoordiger van een organisatie die representatief is voor de gebruikers van kinderopvang. • Het lokaal bestuur. • Niet gebonden burgers met interesse voor het werkveld, die in Wellen wonen, ouder zijn dan 18 jaar en geen politiek mandaat uitoefenen.

contactpersoon: Heidi Wijnants 012 39 21 77 - jeugd@welllen.be

SPORTRAAD

contactpersoon: Winny Severijns 012 44 01 60 - dehartediefjes@skynet.be

De sportraad heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen in het belang van het algemeen welzijn en van de algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente. Wie zoeken we? • Vertegenwoordigers uit sportinitiatieven (sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties)die actief is in Wellen. • Deskundigen inzake sport die in Wellen wonen. • Niet gebonden burgers met interesse voor het werkveld, die in Wellen wonen, ouder zijn dan 18 jaar en geen politiek mandaat uitoefenen. contactpersoon: Heidi Wijnants 012 39 21 77 - jeugd@wellen.be

BEHEERSORGAAN BIBLIOTHEEK Het Beheersorgaan van de Bibliotheek bestaat uit een groep enthousiaste mensen die creatief meedenken over het functioneren van de bibliotheek. Daarnaast geeft het Beheersorgaan ook advies aan het beleid.

6

VOEDSELPRODUCENTENRAAD Deze raad behandelt zowat alle onderwerpen die (on)rechtstreeks de land- en tuinbouw op gemeentelijk vlak aanbelangen. De VPR geeft adviezen over de lokale land- en tuinbouwproblematiek en onderzoekt op welke manier er doelgerichte initiatieven voor de landbouw en tuinbouw kunnen genomen, aangemoedigd of uitgebreid worden.

Wie zoeken we? • Binnen het Beheersorgaan van de Bibliotheek moet er een afspiegeling zichtbaar zijn van alle politieke fracties die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad. • Vertegenwoordigers uit het culturele en maatschappelijke veld van de gemeente.

Wie zoeken we? • Alle landbouwers en fruittelers in hoofd- en bijberoep of hun meewerkende echtgeno(o)t(e) waarvan het bedrijf zijn hoofdzetel heeft in Wellen OF die in Wellen wonen • Niet gebonden burgers met interesse voor het werkveld, die in Wellen wonen, ouder zijn dan 18 jaar en geen politiek mandaat uitoefenen.

contactpersoon: Isabelle Cuypers 012 74 71 79 - bibliotheek@wellen.be

contactpersoon: Carine Scierski 012 67 07 08 - omgeving@wellen.be


adviesraden

ONDERNEMEND WELLEN Deze adviesraad bevordert het contact en overleg tussen Wellense ondernemers en handelaars. Dit doet men door activiteiten te organiseren en het gemeentebestuur te adviseren inzake het middenstandsbeleid en het beleid lokale economie. Wie zoeken we? • Alle handelaars, ondernemers, ambachtslui en beoefenaars van vrije beroepen ten persoonlijke titel of als afgevaardigde van hun vennootschap, die hun beroep of ambacht uitoefenen in Wellen. • Niet gebonden burgers met interesse voor het werkveld, die in Wellen wonen, ouder zijn dan 18 jaar en geen politiek mandaat uitoefenen.

INSCHRIJVINGSFORMULIER ADVIESRADEN Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 30 september 2019 • door onderstaande inschrijvingsstrook te bezorgen op het gemeentehuis: Gemeentebestuur Wellen, Dorpsstraat 25, 3830 Wellen • via e-mail naar info@wellen.be met vermelding van de gevraagde gegevens

NAAM contactpersoon: Chiel Herbots 012 67 06 49 - chiel.herbots@wellen.be

..................................................................................................... ADRES

GEZOND WELLEN

.....................................................................................................

Gezond Wellen geeft advies over volksgezondheid en bevordert het overleg tussen diensten en organisaties die werkzaam zijn in de gezondheidszorg in Wellen. Gezond Wellen organiseert ook activiteiten rond preventieve gezondheidszorg.

TELEFOON

Wie zoeken we? • Eerstelijnswerkers gezondheidszorg met woonplaats in Wellen. • Vertegenwoordigers van elke mutualiteit. • Twee afgevaardigden van het Rode Kruis. • Niet gebonden burgers met interesse voor het werkveld, die in Wellen wonen, ouder zijn dan 18 jaar en geen politiek mandaat uitoefenen

.....................................................................................................

contactpersoon: Katrien Jans 012 44 01 54 - katrien.jans@ocmwwellen.be

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Deze raad (GROS) informeert en sensibiliseert de bevolking, ontwikkelt educatieve activiteiten voor de jeugd, organiseert i.s.m. de gemeente initiatieven rond ontwikkelingssamenwerking, enz. … Wie zoeken we? • Vertegenwoordigers uit organisaties die in Wellen een werking hebben rond ontwikkelingssamenwerking. • Niet gebonden burgers met interesse voor het werkveld, die in Wellen wonen, ouder zijn dan 18 jaar en geen politiek mandaat uitoefenen.

..................................................................................................... E-MAIL

iK STEL ME KANDIDAAT OM LID TE WORDEN VAN:

BEHEERSORGAAN VAN DE BIBLIOTHEEK

CULTUURRAAD

GEZOND WELLEN

JEUGDRAAD

SENIORENRAAD

SPORTRAAD

ONDERNEMEND WELLEN

WELLENSE ADVIESRAAD LEEFMILIEU (WAL)

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS)

VOEDSELPRODUCENTENRAAD

LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (LOK)

contactpersoon: Liesbet Hauben 012 44 01 53 - liesbet.hauben@ocmwwellen.be 7


verkeer en veiligheid

Snelheid meten voor een veiliger verkeer De lokale politie streeft constant naar meer verkeersveiligheid. Daarom voeren onze ordediensten regelmatig snelheidscontroles uit op verschillende locaties in onze gemeente. De metingen gebeuren in beide rijrichtingen.

Het Octopusplan streeft naar duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen. Ze volgen hierbij de visie dat er - naast mobiliteit en verkeersveiligheid - ook aandacht moet gaan naar vergroening, ontmoeting, beweging, participatie en co-creatie. De gemeente Wellen draagt deze doelstellingen hoog in het vaandel en sluit zich daarom al meerdere jaren aan als Octopusgemeente. Dit schooljaar is dat niet anders. Dankzij ons lidmaatschap krijgen alle basisscholen een gratis materialenpakket voor de organisatie van drie verkeerscampagnes (Strapdag, FLITS en Parkour), gratis toegang tot het online platform voor verkeerseducatie en kortingen. Het schooljaar start met de jaarlijkse Strapdag op vrijdag 20 september 2019. Op die dag komen we te voet of met de fiets naar school en gaat de auto aan de kant. Meer informatie vind je op www.octopusplan.info

% overtredingen

# overtredingen

straat

# gecontroleerde voertuigen

Een trotse Octopusgemeente, ook in 2019

toegelate snelheid

Overzicht van 1 mei tot en met 30 juni 2019.

Beursstraat

50

382

129

33.77 %

Overbroekstraat

50

210

44

20.95 %

Zone 50 te Langenakker Ten gevolge van een beslissing van de gemeenteraad van juni wordt de toegelaten maximumsnelheid verlaagd tot 50 km/u in het gehele gebied tussen de Bosstraat en de Zonneveldweg. De gemeente evalueerde samen met de lokale politiezone Kanton Borgloon de maatregelen n.a.v. de wegenwerken te Zonneveldweg. Hieruit bleek dat de maatregelen een positieve invloed hebben op de verkeersveiligheid. De straten opgenomen in de zone 50 zijn: Plattestraat, Rode Kruisstraat, Loystraat, Houtstraat en Langenakker tot aan het einde van de dichte bebouwing. Ook de wegversmallingen op de Langenakker en de Houtstraat worden behouden zoals deze reeds golden tijdens de omleiding voor de werken aan de Zonneveldweg.

Fietsen op de E-BIKE

Veilig op weg met de elektrische fiets

Met de fiets naar school wordt beloond ! Kinderen van het lager onderwijs (1e tem 6e leerjaar) die met de fiets naar school in Wellen komen, kunnen sparen voor gratis zwembeurten. Per 10 keer dat zij met de fiets naar school komen, krijgen ze 1 gratis zwembeurt in het openluchtzwembad Maupertuus.

8

Elektrisch fietsen is erg populair. Tijdens deze cursus frissen we de verkeersregels op en geven tips zodat je veilig alleen (of in groep) de weg op kan. De trapondersteuning geeft je het gevoel dat je altijd met de wind in de rug rijdt. Dat is comfortabel maar houdt ook risico's in. Want hoe sneller je fietst, des te groter de kans op valpartijen en verwondingen. PRAKTISCH dinsdag 29 oktober 2019 van 14u00 tot 17u00 Dienstencentrum Den Dries Verplicht inschrijven voor 14/10/2019 bij de centrumleider: 012 44 01 54 of den.dries@ocmwwellen.be


Sociaal Huis

HASPENGOUW

wordt vier jaar Speelplezier voor iedereen met de Spelotheek

Kinderen vanaf 0 jaar, vergezeld door een volwassene, zijn welkom op het verjaardagsfeest van Huis Van Het Kind Haspengouw leuke workshops springkastelen clowns en animatie hapjes en drankjes

Kinderen en jongeren van ouders die begeleid worden door het OCMW kunnen gratis speelgoed lenen. De deuren van de Spelotheek staan elke woensdag open van 14u tot 16u. Per kind kan je twee stukken speelgoed uitlenen gedurende drie weken. Meer info: Sociaal Huis Wellen Dorpsstraat 26B, 3830 Wellen info@ocmwwellen.be - 012 44 01 50

wo. 2 oktober 2019 | 14u tot 17u | Jeugdheem De Reynaert Bampstraat 11a 3830 Wellen GRATIS TOEGANG

www.huisvanhetkindhaspengouw.be

Schenk aan kinderen van Wellen met de Wellbox Het Sociaal Huis zet de strijd tegen armoede verder. Samen met de inwoners van Wellen bieden we hulp aan wie het echt nodig heeft. Gezinnen met baby’s en jonge kinderen zijn op dat vlak extra kwetsbaar. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar pampers, ongeopende babyvoeding en verzorgingsproducten (wasgel, shampoo, vochtige doekjes, zalf tegen rode billetjes,‌). Wil je producten doneren aan de Wellbox? Dat kan bij het Sociaal Huis (Dorpsstraat 26B in Wellen, tijdens de openingsuren) en bij de jeugd- en sportdienst van Wellen (na afspraak). Meer info: Sociaal Huis Wellen, Dorpsstraat 26B, 3830 Wellen info@ocmwwellen.be - 012 44 01 50

Je staat er niet alleen voor Zit je met vragen over de opvoeding van je kind? Dan ben je altijd welkom in de Opvoedingswinkel Haspengouw. De Opvoedingswinkel heeft elke dinsdag van 9 uur tot 11 uur spreekuur in KDV De Hartediefjes / Huis van het Kind, Dorpsstraat 27. meer info: Evelien De Keyser 0493 25 18 74 evelien@opvoedingswinkelhaspengouw.be

9


welzijn

Beter voorkomen dan genezen: haal vanaf half oktober je griepprik We zijn nog een paar maanden verwijderd van het griepseizoen, maar het wordt wel tijd voor de voorbereiding. Elke winter krijgt immers één op de tien mensen griep. Dankzij de griepprik verkleint de kans op deze ziekte gelukkig aanzienlijk. Waarom een griepprik? Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezondheidsproblemen (zoals diabetes, een ziekte van longen, hart, lever of nieren)? Dan is het risico op complicaties door griep veel hoger. Daarom laat je je best vaccineren vanaf half oktober. Zo heb je de beste kans om geen griep te krijgen in de winter. Elk jaar zijn er andere griepvirussen: de Wereldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin af op het griepvirus dat waarschijnlijk zal overheersen in het najaar. Hoeveel kost je griepvaccin? Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft terugbetaald. Verblijf je in een woonzorgcentrum, dan is het zelfs gratis. Wil je weten of je tot een risicogroep behoort en hoeveel je griepvaccin precies kost? Vraag het na bij je huisarts. Meer weten over griep en de griepvaccinatie? Surf naar www.griepvaccinatie.be

Gezond opgroeien Help, mijn kind eet geen groenten! Zijn fruitsap en chocolademelk gezond? Moet ik mijn kind verplichten te proeven of zijn bord leeg te eten? Wat zijn goede afspraken over snoepen? Zit je als ouder, grootouder of zorgfiguur met deze en andere vragen over gezond eten bij je kind(eren)? Dan is deze infosessie iets voor jou! De lesgever (diëtiste die hiervoor een training volgde) legt uit waarom snoep en frietjes er bij kinderen makkelijk ingaan, maar velen hun neus ophalen voor gezonde voeding zoals groenten en vis. We staan stil bij wat gezond eten voor kinderen betekent en wat je als (groot)ouder kan doen om hen hierbij te helpen. PRAKTISCH donderdag 3 oktober 2019 19u30 - 22u Dienstencentrum Den Dries Deze vorming wordt in samenwerking met Logo Limburg georganiseerd. Maximum 20 deelnemers! Verplicht inschrijven voor 25/09/2019 bij de centrumleider: 012 44 01 54 of den.dries@ocmwwellen.be

ma 7 oktober | 13u30 - 16u | CADO Wellen De Rijten 12

Beter nu dan nooit - vroegtijdige zorgplanning Sinds 2002 kan elke Belg keuzes maken omtrent zijn levenseinde. Jong en oud kan ze vandaag al vastleggen. Dit noemen we (vroeg)tijdige zorgplanning. Deze lezing geeft inzicht in de keuzemogelijkheden maar staat ook stil bij bijhorende vragen en emoties: hoe start je hiermee, hoe begin je dit gesprek met je partner, ouders, …, wat doet het met je, welke onverwachte situaties kunnen zich aandienen en hoe gaan diegenen die je graag ziet om met jouw keuze? Prijs: € 3 (ter plaatse betalen) Verplicht inschrijven voor 3 oktober bij Hilde Weckhuysen van Ons Zorgnetwerk: 0470/29 11 16 of onszorgnetwerk@ons.be

10


dienstencentrum Den Dries Week van de senioren wo 27 november | 13u30 - 17u | sporthal De Bloken

(Groot)ouder & (klein)kind speelnamiddag

Seniorenzumba Iedere maandagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) van 10 tot 11 uur in de sporthal. Instappen is altijd mogelijk. Prijs: € 2,50 per les of € 20 voor een tienbeurtenkaart (inclusief verzekering en drankje na de les.)

Weet je als (groot)ouder niet altijd wat je moet doen op woensdagnamiddag met je (klein)kinderen? Tijdens de week van de senioren organiseren de sportdienst en dienstencentrum Den Dries een leuke speelnamiddag voor (groot)ouder & (klein)kinderen met onder andere grimeren, volksspelen, clown, dans, XL games, springkasteel, ...

vr 29 november | 14u - 17u | zaal De Meersche

Seniorenshow

Badminton + Iedere dinsdagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) van 9.30 tot 11 uur in de sporthal. Instappen is altijd mogelijk. Prijs: € 8 voor een tienbeurtenkaart (inclusief verzekering).

Yoga Iedere donderdagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) van 9.30 tot 10.30 uur in de sporthal. Instappen is altijd mogelijk. Prijs: € 3 per les of € 25voor een tienbeurtenkaart (inclusief verzekering en drankje na de les).

Luisteren, meezingen en dansen op de muziek van Gene Thomas. Een geslaagde namiddag wordt het zeker en vast. Schrijf tijdig in want er is maar plaats voor 150 personen. prijs: 5 euro (incl. hapje en drankje) Verplicht inschrijven voor 4 november bij de centrumleider: 012 44 01 54 of den.dries@ocmwwellen.be

Senioren dansnamiddagen De eerste donderdag van de maand is iedereen welkom van 13u30 tot 17u30 in zaal De Meersche (Molenstraat 3). Toegang is gratis. Volgende dansnamiddagen zijn op • donderdag 10 oktober 2019 • donderdag 14 november 2019 • donderdag 12 december 2019 11


evenementenkalender

september - oktober - november 2019

datum

activiteit

uur

locatie

zo

Smaakfestival: Wellen wild van fruit

11u - 19u

Gemeenteplein

Dag van de landbouw: Welroy Fruit

10u - 18u

Langenakker

15 sep.

Open VLD mosselfeest 11u - 14u en 17u tot 20u ma

16 sep.

seniorenzumba

De Meersche 10u - 11u

Samana

De Meersche

di

17 sep.

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

wo

18 sep.

creatieve workshop: sleutelhangers maken

14u - 16u30

JH De Reynaert

do

19 sep.

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

vr

20 sep.

Strapdag: met de fiets of te voet naar school

za

21 sep.

startdag Scouts

zo

22 sep.

WWC De Bokkenrijders - Maupertuustocht

De Meersche

KVK Wellen mosselfeest

Feestzaal Houtstraat

ma

23 sep.

seniorenzumba

10u - 11u

sporthal De Bloken

di

24 sep.

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

do

26 sep.

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

za

28 sep.

NVA themadag

zo

29 sep.

Bewegingsschool: gratis proefles

10u - 11u

sporthal De Bloken

startdag KSA meisjes Wellen

11u - 17u

JH De Reynaert

De Meersche

KSA zomerbar

vanaf 17u

JH De Reynaert

ma

30 sep.

seniorenzumba

10u - 11u

sporthal De Bloken

di

1 okt.

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

infoavond ouders eerste communie

20u - 21u

kerk Wellen centrum

wo

2 okt.

Verjaardagsfeest Huis van het Kind

14u - 17u

JH De Reynaert

do

3 okt.

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

infoavond ouders vormsel

20u - 21u

kerk Wellen centrum

Bewegingsschool

10u - 11u

sporthal De Bloken

zo

6 okt.

Harmonie de Kluchtige Vrienden - mosselfeest

De Meersche

ma

7 okt.

seniorenzumba

10u - 11u

sporthal De Bloken

di

8 okt.

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Markant Wellen - La Biomista Genk

14u

Genk

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

dansnamiddag senioren

13u30 - 18u

De Meersche

do za zo ma di

10 okt. 12 okt. 13 okt. 14 okt. 15 okt.

Welkommoment nieuwe inwoners

gemeentehuis

radio VRW: Wellen lacht - met Jos Roofthooft, Jeanke de Boy en Philomène Pruim

20u

De Meersche

Bewegingsschool

10u - 11u

sporthal De Bloken

Sociaal Wonendag: bezoek de oude pastorij in Ulbeek

11u - 16u

Dorpsplein Ulbeek

seniorenzumba

10u - 11u

sporthal De Bloken

Markant Wellen - Better minds in live org. M. Alken

20u

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Veldeke Lonerland: denk mee na over de toekomst van dialecten

19u30 - 22u

buurthuis Lod Lavki (Heks)

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

do

17 okt.

yoga

za

19 okt.

bal van de burgemeester

zo

20 okt.

Bewegingsschool

De Meersche 10u - 11u

CD&V eetfeest

sporthal De Bloken De Meersche

ma

21 okt.

seniorenzumba

10u - 11u

sporthal De Bloken

di

22 okt.

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

wo

23 okt.

creatieve workshop: Halloween decoratie

14u - 16u30

JH De Reynaert

do

24 okt.

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

vr

25 okt.

natuurvereniging 't Bokje cursus vogels herkennen (theorie)

20u

Ontmoetingscentrum

za

26 okt.

ZVK United - eetdag

zo

27 okt.

De Meersche

natuurvereniging 't Bokje cursus vogels herkennen (praktijk)

8u

Ontmoetingscentrum

start voorverkoop kaarten toneel

08u

parochiezaaltje

Bewegingsschool

10u - 11u

sporthal De Bloken

Babyborrel

15u

De Meersche

Duivenmaatschappij Eendracht ledenfeest

12

sporthal De Bloken

JH De Reynaert


september - oktober - november 2019 evenementenkalender

datum

activiteit

uur

ma

28 okt.

jeugduitstap: bowlen en zwemmen

9u30 - 17u

sport- en themakampen voor kleuters en lager onderwijs

09u

di

29 okt.

jeugduitstap: Toverland

8u - 19u

sport- en themakampen voor kleuters en lager onderwijs

09u

sporthal De Bloken

wo

30 okt.

sport- en themakampen voor kleuters en lager onderwijs

09u

sporthal De Bloken

do

31 okt.

sport- en themakampen voor kleuters en lager onderwijs

09u

sporthal De Bloken

vr

1 nov.

Allerheiligen : alle gemeentelijke diensten gesloten

za

2 nov.

Allerzielen : bibliotheek en containerpark gesloten

ma

4 nov.

seniorenzumba

10u - 11u

sporthal De Bloken

di

5 nov.

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

do

7 nov.

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Markant Wellen - Klimaatwandeling

14u

za

9 nov.

Wellen Soirée

zo

10 nov.

Bewegingsschool

ma

11 nov.

Wapenstilstand : alle gemeentelijke diensten gesloten

di

12 nov.

do

14 nov.

vr

15 nov. 16 nov.

garage Boes sporthal De Bloken

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

dansnamiddag senioren

13u30 - 18u

De Meersche

Dag van de Dynastie : Alle gemeentelijke diensten gesloten

De Meersche De Meersche

Open VLD-quiz (inschrijven: Linda Noelanders: 0478 70 41 23 - linda.noelanders@telenet.be

19u

toneelopvoering zo

17 nov.

sporthal De Bloken

10u - 11u

toneelopvoering za

locatie

Bewegingsschool

feestzaal Houtstraat De Meersche

10u - 11u

toneelopvoering

sporthal De Bloken De Meersche

ma

18 nov.

seniorenzumba

10u - 11u

sporthal De Bloken

di

19 nov.

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

wo

20 nov.

creatieve workshop: hangers van oude cd’s

14u - 16u30

JH De Reynaert

toneelopvoering do

21 nov.

yoga

vr

22 nov.

toneelopvoering

De Meersche 9u30 - 10u30

De Meersche

De Veldkets - kampioenenviering natuurvereniging 't Bokje - jaarlijkse avond Wellense natuur

sporthal De Bloken feestzaal Houtstraat

19u

Hoeve Smissebroek

za

23 nov.

toneelopvoering

zo

24 nov.

Bewegingsschool

10u - 11u

De Meersche sporthal De Bloken

Sinterklaasfeest

14u30

sporthal De Bloken

ma

25 nov.

seniorenzumba

10u - 11u

sporthal De Bloken

di

26 nov.

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

wo

27 nov.

(Groot)ouder - (klein)kind speelnamiddag

do

28 nov.

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra lijndansen

13u30 - 18u

De Meersche

14u - 17u

De Meersche

vr

29 nov.

feestelijk afsluiting week van de senior met Gene Thomas

za

30 nov.

harmonie de Kluchtige Vrienden - muziekfeesten

za 12 oktober | 20u | zaal De Meersche

Humorshow: 'Wellen lacht'

Radio VRW organiseert op zaterdag 12 oktober vanaf 20u “Wellen lacht” een dolkomische humorshow met Jos Roofthooft, Jeanke de Boy en Philomène Pruim . In zaal de Meersche genummerde kaarten in voorverkoop bij krantenwinkel t Klavertje Dorpsstraat 35 Wellen ! Indien vroegtijdig volledig uitverkocht een bijkomende vertoning op zondagnamiddag 13 oktober vanaf 14u00.

sporthal De Bloken

De Meersche

Wil je graag een evenement aankondigen of een oproep plaatsen in Wild van Wellen? Stuur voor 15 november een korte tekst - foto(‘s) flyer of affiche naar evi.wijnants@wellen.be en jouw oproep/activiteit wordt vermeld in het gemeentelijk infoblad dat begin december wordt verspreid.

13


vereniging in de kijker

“Wij zijn van Wellen. Wij doen het goed. Wij lachen en tieren zoals het moet. Wij maken veel plezier en daarom zijn wij hier. LA LA LA, want wij zijn van de KSA hé!” – Het KSA-liedje

Wat is KSA Meisjes Wellen?

Waarom een jeugdbeweging, en waarom KSA?

KSA Meisjes Wellen is een jeugdbeweging voor toffe meiden uit Wellen en omstreken. Je kan ons herkennen aan onze blauwe hemden, rode sjaaltjes en vrolijke liedjes die door de straten klinken. Sinds 1974 staan we in Wellen gekend als De Roodkapjes.

Experimenteren, participeren, kritisch kijken, een vrijwillig en langdurig engagement opnemen en nadenken over zingeving: dat zijn de belangrijkste stimulansen die we onze groepen willen meegeven. Op de jeugdbeweging ontstaan vriendschappen voor het leven: op de KSA kan je je ei kwijt.

Ben je avontuurlijk, sta je open voor uitdagingen en ben je op zoek naar vriendinnen voor het leven? Dan is onze KSA iets voor jou. Vanaf dit jaar zijn meisjes vanaf de derde kleuterklas welkom.

STARTDAG en KSA-ZOMERBAR

Waar en wanneer? Om de twee weken komen wij op zaterdag van 14u tot 16u30 samen aan onze lokalen in de Reynaert om er een leuke namiddag van te maken. Knutselen, actieve spelletjes op het grasveld, een wandeltocht of bosspel… het zijn slechts enkele voorbeelden van onze toffe activiteiten. Welke evenementen organiseren we? Als spetterende afsluiter van ons themajaar gaan we in de zomervakantie jaarlijks op een supercool en onvergetelijk kamp. In november organiseren we onze pannenkoekenslag, waar je zoveel smult van onze lekkere pannenkoeken als je maar wil. In maart of april zijn we opnieuw daar om jullie honger te stillen, die keer met ons jaarlijks eetfestijn. We nodigen jullie alvast uit voor een heerlijke driegangenmenu met onze beroemde kalkoenrollade, champignonroomsaus en kroketjes à volonté.

Mis op zondag 29 september zeker onze startdag niet en kom van 11 uur tot 17 uur kennismaken met onze toffe bende aan jeugdheem De Reynaert. Vanaf 17 uur is iedereen ook welkom voor een hapje en een drankje in onze KSA-zomerbar. Ben je 16 jaar of ouder en zoek je een nieuwe uitlaatklep? Kom dan onze toffe en geëngageerde leiding versterken.

Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van onze activiteiten en evenementen. (www.facebook.com/ksameisjeswellen) 14


Tijd voor …. een verhaal !

HASPENGOU W

wordt vier jaar

Op woensdag 2 oktober organiseert het Huis van het Kind een heus verjaardagsfeest! In en rond Jeugdheem De Reynaert vinden van 14 tot 17 uur activiteiten voor groot en klein plaats. Ook de bibliotheek is hier van de partij! Je kan er kennismaken met al het leuks dat de bib in petto heeft: fijne voorleesverhalen en prachtige prentenboeken. Boeken met interessante weetjes en boeken bol van spannende, grappige, ontroerende, ... verhalen.

Welkom op het bib-moment Op zaterdag 12 oktober zorgen we voor een kleine verrassing tijdens ons ‘bib-moment’. Of je nu een trouwe bib-bezoeker of een nieuwkomer bent: als je tussen 10u en 12u even langskomt in de bibliotheek, ligt er een kleine traktatie en leuk gadget voor je klaar.

Acht pareltjes uitgelicht uit het assortiment van aanwinsten: DANIËLLE STEEL Een sprookje In een sprookje van Danielle Steel leeft Camille haar droom: ze woont tussen de wijngaarden in de prachtige Napa Valley, Californië, en heeft een gerenommeerd wijnlandgoed, samen met haar ouders. Maar dan overlijdt plotseling haar moeder en moeten Camille en haar vader omgaan met het verlies van de vrouw van wie ze zoveel hielden. Met name haar vader is zeer kwetsbaar, en nog geen jaar na de dood van zijn vrouw hertrouwt hij met de mooie gravin De Pantin. Maar al snel ziet Camille dat haar stiefmoeder niet zo perfect is als ze lijkt. Dan slaat het noodlot nog eens toe en moet Camille haar stiefmoeder en twee kwade stiefbroers het hoofd zien te bieden. Totdat er een prins op het witte paard verschijnt.

NICCI FRENCH Huis vol leugens Neve leidt een ogenschijnlijk gelukkig leven, met haar echtgenoot en drie kinderen. Schijn bedriegt, want ze heeft een affaire met een getrouwde man. Ze spreken regelmatig af in zijn pied-à-terre in Londen. Op een dag krijgt Neve een berichtje dat ze naar het appartement moet komen en ze treft daar haar minnaar dood aan; zijn schedel is ingeslagen. In paniek begaat ze een grote fout: ze maakt de plaats delict schoon, zodat het lijkt alsof ze er nooit geweest is. Ze wil niet dat haar affaire aan het licht komt. Maar daarna heeft ze geen keus: ze moet blijven liegen. Tegen haar gezin, haar collega’s en haar vrienden. En dan blijkt dat iedereen wel iets te verbergen heeft… JENTE OTTENBURGHS De draak met de blauwe schub Op de planeet Hodra leven draken en mensen vreedzaam naast elkaar. Maar de rustige samenleving wordt opgeschrikt door een reeks ontvoeringen. Verscheidene kinderen verdwijnen zonder enig spoor van de dader. Detective Charlie heeft de moed bijna opgegeven totdat iemand een draak ziet wegvliegen met een kind in zijn klauwen. De draak is pikzwart met een opvallende blauwe schub. De intense zoektocht van Charlie – bijgestaan door de klungelige stagiair Freddie – wordt plots nog moeilijker, wanneer er op Hodra een burgeroorlog uitbreekt en generaal Oana een militaire coup pleegt. ERNESTO ASSANTE Woodstock 69 In Woodstock ’69 brengt journalist en muziekrecensent Ernesto Assante die onvergetelijke dagen weer tot leven met interviews en foto’s die ons meevoeren naar Bethel, New York, ter herinnering en als dank aan de bijzondere mensen dankzij wie Woodstock een legendarische gebeurtenis werd die nog altijd naklinkt.

CHRISTY LEFTERI De bijenhouder van Aleppo De bijenhouder van Aleppo’ van Christy Lefteri is het hartverwarmende liefdesverhaal van bootvluchtelingen Nuri en Afra. Als ze alles hebben verloren wat hun lief is, vlucht bijenhouder Nuri samen met zijn vrouw Afra weg uit Aleppo. Op hun reis door een gebroken wereld worden ze niet alleen geconfronteerd met de schokkende realiteit van het vluchtelingenbestaan, maar ook met een onuitsprekelijk verdriet: het verlies van hun zoon Sami. Het enige wat hen op de been houdt, is de wetenschap dat Nuri’s neef en zakenpartner Mustafa op hen wacht in Groot-Brittannië, waar hij opnieuw is begonnen met het houden van bijen. Want: ‘Waar bijen zijn, zijn bloemen, en waar bloemen zijn, is nieuw leven en hoop.’ GRETA THUNBERG Ons huis staat in brand Op achtjarige leeftijd zag Greta Thunberg een documentaire over de klimaatcrisis en vroeg zich af: ‘Hoe komt het dat niemand hierover praat? Hoe komt het dat volwassenen en politici überhaupt nog over iets anders kunnen praten?’ Dit is het verhaal van een gezin dat, aangevuurd door hun dochter, laat zien wat we zelf kunnen doen voor een betere wereld, en voor de toekomst van onze kinderen. KASSIA ST-CLAIR De gouden draad : Hoe stoffen geschiedenis schrijven Het intrigerende verhaal over de rol die textiel heeft gespeeld in de geschiedenis van de mens: van de Egyptische mummies en de zijderoutes tot astronautenpakken. Textiel heeft de wereld waarin we leven veranderd. De bib is gesloten op: vrijdag 1 november (Allerheiligen) zaterdag 2 november (Allerzielen) maandag 11 november (Wapenstilstand) vrijdag 15 (Feest van de Dynastie) zaterdag 16 november (brugdag) 15


natuurvereniging 't Bokje

Wellense Natuurvereniging 't Bokje nodigt je twee maal uit vr 25 & za 26 oktober | ontmoetingscentrum

cursus vogels herkennen

Wil jij ook graag weten welke vogel er op jouw voedertafel komt smullen? Of die je ziet voorbijvliegen tijdens een wandeling door de natuur? Dan is deze cursus voor jou geknipt. • Vrijdag 25 oktober om 20 uur binnenles met alle info over vogels kijken en vooral over hoe je al die soorten nu kan herkennen. • Zaterdag 26 oktober om 8 uur maken we een uitstap waar de theorieles wordt omgezet in de praktijk. prijs: gratis voor leden en 10 euro voor niet-leden locatie: Ontmoetingscentrum, Dorpsplein, 3830 Wellen Inschrijven: voor 20 oktober via de bestuursleden of door storting op rekeningnummer BE95 0017 7199 2158 met vermelding van je naam en het aantal personen dat komt.

Hebben jouw bomen erfgoedwaarde? Onze boomverzorger zoekt het voor je uit Haspengouw is rijk aan historische monumenten en plekjes. Ook onze gemeente staat gekend om haar mooie kastelen, hoeves en burgerhuizen. Vaak zijn de tuinen en parken bij die gebouwen even oud als de woning zelf, en bevatten ze waardevolle oude bomen. Bomen die werden geplant omwille van hun bijzondere uitzicht, omwille van een speciale gelegenheid,... Ook op kruispunten van oude wegen of op dorpspleintjes vinden we zo’n monumentale bomen terug, vaak met een bijzonder verhaal. De stormwinden van de afgelopen weken bezorgden verschillende inwoners ongeruste nachten, zeker als er zo’n oude boom in de buurt stond. Of merk je eerder dat de boom dode takken in zijn kruin krijgt of een verminderde bladbezetting heeft? Om zo’n situaties te vermijden, neemt Wellen deel aan een provinciaal gesubsidieerd erfgoedproject ‘Oude bomen maken de plek, zorg voor beeldbepalende dendrologische pareltjes in Haspengouw-West’ in samenwerking met IOED Haspengouw West.

programma • even voor- en achteruitkijken • natuur in 't plat • kaas & wijn • nakeuvelen met koffie en taart

Eigenaars of buurtbewoners van een bijzondere oude boom krijgen gratis advies van een deskundige boomverzorger over de gezondheidstoestand van de boom: • Er wordt meegegeven welke maatregelen nodig zijn om de boom nog (eeuwen)lang te kunnen behouden. • Waar nodig (bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van holten of zwammen) wordt bijkomend onderzoek uitgevoerd. • Als blijkt dat er gespecialiseerde snoeiwerken nodig zijn, kunnen deze eveneens via het project worden uitgevoerd, mits een beperkte eigen bijdrage van de eigenaar.

prijs: 10 euro (leden) en 15 euro (niet-leden) locatie: Hoeve Smissebroek, Smissebroekstraat 11, Wellen Inschrijven: voor 15 november via de bestuursleden of door storting op rekeningnummer BE95 0017 7199 2158 met vermelding van je naam en het aantal personen dat komt.

Je kan je boom deze zomer aanmelden bij Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Vermeld de juiste locatie, stuur enkele foto’s mee en een argumentatie waarom de boom erfgoedwaarde heeft. Indien de boom in aanmerking komt, maken we een afspraak en komen we in het najaar kijken.

vr 22 november | 19u | hoeve Smissebroek

Jaarlijkse avond Wellense natuur

Neem voor meer informatie contact op met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, t.a.v. Tine Rijvers, Daaleindestraat 2, 3720 Kortessem; via erfgoedloket@rlhv.be of via 011 24 91 58.

16


milieu en duurzaamheid

Korting voor elke Wellenaar tijdens de Plantenverkoop op zaterdag 7 december 2019! Indien alle Vlaamse tuinen natuurvriendelijk zouden ingericht en beheerd worden, vormen ze samen het grootste natuurgebied van Vlaanderen. Ook jij kan extra leefgebied voor inheemse dieren en planten in je tuin creëren. Natuurpunt organiseert daarom, in samenwerking met de plaatselijke natuurvereniging ’t Bokje, een bomen- en struikenverkoop. Iedereen kan aan democratische prijzen inheemse bomen en struiken bestellen, die je later kan afhalen. De winst van de plantenverkoop gaat naar een lokaal natuurgebied. Dus dubbele winst voor de natuur.

Help de wereld, spaar voor een klimaatboom De positieve eigenschappen van bomen zijn onbetwistbaar. Ze dragen bij aan een gezonde woon-, werk- en leefomgeving, en dat gratis en voor niks. Het is dan ook positief om zo veel mogelijk bomen in onze leefomgeving te planten. Wil je hier werk van maken? Tussen 1 september 2019 en 31 maart 2020 kan je kortingsbonnen ter waarde van 20 euro verdienen voor de aankoop van een grote klimaatboom in je tuin. Als je zo’n klimaatboom plant, kan je tevens een ecologisch tuinontwerp winnen. Waarom een klimaatboom in je tuin? • Bomen houden fijn stof vast en absorberen bepaalde gassen. Op die manier verbeteren ze de luchtkwaliteit. • Bomen vullen het tekort aan zuurstof aan door koolstofdioxide om te zetten in zuurstof. • Bomen zorgen voor de reflectie van zonnestralen, meer schaduw en een lagere temperatuur. Zo brengen bomen verkoeling en gaan ze hittestress tegen. • Door bomen aan te planten in dicht bebouwde gebieden verhoog je de natuurwaarde. • Bomen verfraaien de omgeving waardoor een dicht bebouwde omgeving aangenamer wordt om er te vertoeven. • Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mensen gezonder zijn in een omgeving waar bomen staan. Veel bomen in de woon-, werken leefomgeving verminderen hierdoor dure gezondheidsuitgaven. • De waarde van je woning stijgt met gemiddeld 6% als er een boom in de buurt van je woning staat.

Gemeente Wellen ondersteunt haar inwoners door ieder gezin 1 euro korting aan te bieden bij de bestelling. Planten kunnen besteld worden vóór 1 november via de website www.natuurpuntlimburg.be/plantenverkoop. Burgers zonder internet kunnen terecht op het gemeentehuis voor een bestelformulier, dat je kan opsturen naar Natuurpunt. Afhaling is enkel mogelijk op zaterdag 7 december (tussen 10u en 12u) achter het gemeentehuis van Wellen (best een zak meebrengen bij afhaling).

Hoe kan je kortingsbonnen verdienen? • Door een Amberworkshop te volgen in de Ambertuin in Kiewit. Amberworkshops kaderen binnen het thema ecologisch, onderhoudsvriendelijk en afvalarm tuinieren. Na het volgen van een Amberworkshop ontvang je een kortingsbon.

• Door de gratis infoavond ‘Klimaatboom Zoekt Tuin’ bij te wonen op woensdag 27 november om 19u30 in Jeugdheem De Reynaert (zaal 2), Bampstraat 11a, 3830 Wellen. Je ontvangt er niet alleen een kortingsbon, maar komt ook te weten welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht. Schrijf je in voor de infoavond via www.centrumduurzaamgroen. be/vormingamber. Meer info over de actie vind je op www.limburg. net/klimaatboomzoekttuin.

17


milieu en duurzaamheid

Jouw reddingsboei bij bodemsanering Een bodemsanering is voor heel wat mensen een nachtmerrie. Bovendien roept het heel wat vraagtekens op. Bij welke instantie moet je aankloppen, wat moet je precies laten uitvoeren en hoe ga je dat hoge kostenplaatje betalen? Hier komt Tersana vzw om de hoek kijken. Dit fonds, erkend door de Vlaamse overheid, helpt bedrijven en eigenaars van gronden waar in het verleden activiteiten werden uitgevoerd die tot bodemverontreiniging konden leiden. Meer bepaald ontfermt Tersana zich over de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector. Tersana neemt je saneringszorgen uit handen Saneren is een complexe materie: een beschrijvend bodemonderzoek, een bodemsaneringsplan, saneringswerken en de evaluatie vereisen bepaalde technische kennis. Tersana ondersteunt bedrijven en particulieren, onder meer door samenwerkingscontracten af te sluiten met erkende bodemsaneringsdeskundigen en bodemsaneerders en door de dossiers verder op te volgen. Naast het organisatorisch luik biedt Tersana ook een financiële tegemoetkoming. Dankzij deze tussenkomst van de Vlaamse overheid worden de kosten gedrukt: de overheid neemt 40% van de werking van het fonds voor haar rekening. Zowel voor bedrijven als particulieren Tersana richt zich tot twee doelgroepen. Enerzijds helpen ze garagisten en carrosserie- en landbouwmechanisatiebedrijven waar - na een oriënterend bodemonderzoek - bodemverontreiniging werd vastgesteld en waar verdere stappen noodzakelijk zijn. Anderzijds ondersteunen ze eigenaars van gronden waar in het verleden bovengenoemde activiteiten werden uitgeoefend, en waar bijgevolg bodemverontreiniging kon ontstaan. Het gaat hier dus over gronden die in het verleden een inrichting hadden als garage-, carrosserie- of landbouwmechanisatiebedrijf. Verplicht oriënterend bodemonderzoek? Wees er op tijd bij. Eigenaars van dit soort gronden zijn verplicht om voor 31 december 2023 een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren. Ben jij zo’n grondbezitter en kan je wel wat hulp gebruiken? Tersana neemt tot 31 maart 2022 klanten aan. Wij adviseren je dan ook om tijdig een oriënterend onderzoek uit te voeren zodat je - indien er bodemverontreiniging wordt vastgesteld - ook op tijd bent om beroep te doen op het fonds. Meer informatie vind je op www.tersana.be

18

25% korting op energievriendelijke kachels Vervang je je hout- of steenkoolkachel of open haard door een inzet- of vrijstaande gaskachel of een ingebouwde gashaard met energielabel A? Dan kan je binnen drie maanden na de installatie een interessante premie aanvragen. Voorwaarden De oude kachel of open haard moet vervangen worden door een nieuw individueel verwarmingssysteem dat geïnstalleerd wordt in dezelfde ruimte of (bij vervanging van een open haard) in de ruimte van de open haard. Het nieuwe verwarmingssysteem … … mag niet gevoed worden door vaste of vloeibare brandstoffen (m.a.w. geen verwarmingssystemen op onder andere hout, niet-houtige biomassa, steenkool, turf, cokes, petroleum, stookolie of bio-ethanol) … moet een individueel toestel voor lokale ruimteverwarming zijn. Centrale verwarmingssystemen zoals gas-condensatieketels, vloerverwarming, warmtepompen en dergelijke komen niet in aanmerking. Hiervoor kunnen renovatiepremies bij de distributienetbeheerder of premies voor verbeteringen en aanpassingen verkregen worden. … moet minstens voldoen aan de energie-efficiëntieklasse A zoals vermeld op het Europese Energielabel. Dit sluit elektrische verwarmingstoestellen (elektrische kachels) uit, omdat deze niet onder het Europese Energielabel vallen. Nieuwe verwarmingssystemen die in aanmerking komen zijn inzet- of vrijstaande gaskachels en ingebouwde gashaarden, voorzien van energielabel ‘A’ De vervangingswerken moeten uitgevoerd worden door een installateur die garant staat voor een correcte uitvoering ervan. De installateur bezorgt het vereiste attest aan de aanvrager van de premie, die deze samen met de factuur indient bij de overheid. De installateur zorgt er ook voor dat de verwijderde kachel wordt afgevoerd voor vernietiging. Premiebedrag De premie bedraagt 25% van de aankoopprijs en installatie van het nieuwe toestel, met een maximum van 250 euro inclusief btw. Hierbij inbegrepen zijn de garantiekost en eerste onderhoudskost verrekend in de aankoopprijs, de aangerekende verplaatsingskosten voor de plaatsing van het nieuwe toestel en de aangerekende kosten voor de verwijdering van het bestaande toestel. Voor kwetsbare groepen wordt de premie verhoogd tot 50% met een maximum van 1.000 euro inclusief btw. Je kan de premie onder meer online aanvragen via www.lne.be/premie-voor-de-vervanging-van-individuele-verwarmingssystemen-op-vaste-brandstoffen


jeugd en sport

Herfstkamp 28 - 29 - 30 - 31 oktober

ieve Creat ops h s work

UNDER CONSTRUCTION

Creatieve workshops voor kinderen van het lager onderwijs op woensdagnamiddag van 14u00 tot 16u30 in Jeugdheem De Reynaert. - 5 euro

18 september: workshop sleutelhangers We maken sleutelhangers, die je kan gebruiken als cadeau of om aan de boekentas of pennenzak te hangen. 23 oktober: Halloween We knutselen allerlei spullen om je kamer of huis gezellig griezelig te maken. 20 november: creatief met oude cd's We toveren oude CD’s om tot blinkende hangers. Deze kunnen gebruikt worden om voor het raam te hangen. Meebrengen: oude cd’s. Verplicht inschrijven via het e-loket op www.wellen.be of via de jeugddienst: 012 39 21 77 - jeugd@wellen.be

bouwkamp

kleuterschool Deze week leiden we onze kleintjes op tot heuse bouwvakkers. Volgende projecten zullen aangevat worden: kampen bouwen, de dozentoren, blokkenestafette,... Ook spel, sport en krachtoefeningen ontbreken niet. keuze uit halve dagen: 9u - 12u of hele dagen: 9u - 16u

Jeugduitstappen herfstvakantie

building mania

lagere school Met bamboe maken we een constructie die het dak van de sporthal kan raken. Met onze XL-legoblokken, regenpijpen en houten blokken maken we zelf een enorme knikkerbaan. Doorheen de week staan onze sportactiviteiten in thema van bouwen. hele dagen: 9u - 16u

ma 28 oktober | 9u30 - 17u | 20 euro

Bowling en zwemmen (Molenheide) di 29 oktober | 8u - 19u | 25 euro

pretpark Toverland (NL)

Denk aan attest ‘Ouderlijke toestemming om naar buitenland te reizen’. Zonder dit formulier kan je niet meegaan. Prijs voor twee dagen: 40 euro Verplicht inschrijven via het e-loket op www.wellen.be of via de jeugddienst: 012 39 21 77 - jeugd@wellen.be prijs halve dagen: 9u - 12u (enkel mogelijk voor kleuters!) • € 20/4 dagen of € 6/dag (inwoners Wellen) • € 32/4 dagen of € 8/dag (niet-inwoners) hele dagen: 9u - 16u • € 40/4 dagen of € 12/dag (inwoners Wellen) • € 55/4 dagen of € 15/dag (niet-inwoners) praktisch sporthal De Bloken, Kortestraat 12 (ingang via zijkant) Opvang inbegrepen van 8u tot 9u en van 16u tot 17u. Verplicht inschrijven bij de sport- en jeugddienst: 012 39 21 77 - sport@wellen.be of via het e-loket op www.wellen.be

OOL BEWEGINGSSCH

n 3 tem 6 jaar voor kleuters va

STARTLES 

tember 2019 zondag 29 sep

en sporthal De Blok

GRATIS PROEFLES 29/9

10u00 tot

11u00

Kortestraat 12

15 EURO

lessenreeks

19


oproepen

economie

Veldeke Lonerland promoot Haspengouwse dialecten Onze Haspengouwse dialecten bevatten een schat aan eigen woorden, zegswijzen en spreekwoorden. Veldeke Lonerland, een dialectkring in oprichting, wil dit nalatenschap koesteren en promoten. Onze taal verschilt van dorp tot dorp. De kern van de Lonerlandse dialecten ligt in de (fusie) gemeenten Alken, Wellen, Borgloon en Heers, maar ook verschillende aangrenzende dorpen vallen in dit dialectgebied. Daarnaast worden ook Kortessem en Diepenbeek tot het Lonerland gerekend. Veldeke Lonerland zet zich in voor het behoud en gebruik van deze dialecten, in gesproken en geschreven vorm. De kring wil stimulansen geven voor literaire initiatieven, podiumkunsten en voor de aanwezigheid van het dialect in de directe leefomgeving. Denk maar aan wandschilderingen, gedichten in steen, uithangborden,... Op 6 november 2018 kwamen acht mensen samen om de oprichting van deze Veldekeafdeling voor te bereiden. Dinsdag 15 oktober 2019 om 19.30 uur gaat ze officieel van start. Als je mee wil nadenken over de toekomst van onze dialecten, dan ben je welkom in het buurthuis Lod Lavki, Hekslaan 65 in Heks. Voor meer informatie kan je terecht bij Georges Vanschoonwinkel via vanschoonwinkel@telenet.be of 0478 99 25 47.

Eerste communie 21 mei 2020

Infoavond voor de ouders van eerste communiekanten op dinsdag 1 oktober 2019 van 20u tot 21u in Sint-Jan-de-Doperkerk, Wellen-centrum.

Vormsel 31 mei 2020

Infoavond voor de ouders van kinderen die hun vormsel willen doen op donderdag 3 of donderdag 17 oktober 2019 van 20u tot 21u in Sint-Jan-de-Doperkerk, Wellencentrum.

Shop je korting in Wellen! Heb jij jouw ‘Shop in Wellen’-kaart al geregistreerd? Die kaart zet al je aankopen bij de deelnemende handelaars om in punten. Elke honderd punten leveren je één euro korting op bij een deelnemende handelaar naar keuze. Dankzij dit initiatief van de Wellense Middenstand was shoppen in Wellen nog nooit zo leuk én voordelig. Klaar om punten te sparen in Wellen? Registreer je ‘Shop in Wellen’-kaart dan op één van deze drie manieren: 1. via www.qualiet.com/nl/shop-in-wellen 2. bij een deelnemende handelaar 3. via de ‘Shop in Wellen’ app Meer info bij de deelnemende handelaars en op www.wellensemiddenstand.be

Tele-Onthaal Limburg zoekt nieuwe Luisterhelden Tele-Onthaal Limburg zoekt nieuwe telefoonvrijwilligers. Vrouwen en mannen met ruimte in hoofd, hart en agenda. Mensen die iets voor een ander willen betekenen door een luisterend oor te bieden. Vrijwilligers naar wie mensen in nood kunnen bellen voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek. ter waarde van

Bloedinzameling Rode Kruis ♥ dinsdag 3 december ♥ dinsdag 10 december telkens van 18u tot 20u JH De Reynaert Bampstraat 11a

20

In november start de basisopleiding, die € enkele avonden/dagdelen duurt. Ben je sociaal voelend en wil je luisteren naar u aangeboden door mensen die het moeilijk hebben? Kan je eenmaal per week vier uur naar Hasselt komen en ben je bereid om ook nachtDe Well De Wellense cadeaubon e nr : diensten te doen? Dan heeft Tele-Onthaal Wellen e nse cadeaudatum bon :is te n kan in koofijn te krijgen H g p p hom e e ruDeze t bedra boeiend vrijwilligerswerk voor jou in petto. ildaltijd enat guitgiftedatum wordenis 1 jaarogeldig cadeaubon g kan emee en bijbijeelke je zelfkanbingeruild worden ntehuis lkeWellense handelaar.

Vraag je infobrochure op 011 22 77 67 of via limburg@tele-onthaal.be. Wil je meer weten over Tele-Onthaal, bezoek dan de website www.tele-onthaal.be.

Wellens epalen. Een init e hand van iati elaar. op het Beste handelaars, en de W ef van Advi De cadeaubon isfactuurtete sturen koop esraWellense ellense naar de met samen en afgestempeld a cadeaubon deze gelieve d Onde Midden Adviesraad rnemenWellen, p.a. Kris Boes, Steenweg Borgloon 17 3830 Wellen. Ondernemend st a d n W d gemeentehuis en kan ingeruild worden bij . elle n Een initiatief van adviesraad Ondernemend Wellen.

elke Wellense handelaar. Een initaitief van Adviesraad Ondernemend Wellen en de Wellense Middenstand.


levensgebeurtenissen Geboorten 28.05.2019 Joas Singh 05.07.2019 Jaydie Jaenen 19.07.2019 Beau Elens 19.08.2019 Liano Stulens

09.07.2019 Anita Swerts en Herman Pipeleers

Diamanten Huwelijksverjaardagen 11.07.2019 Gerardina Cox en Roger Hayen 09.06.2019 Lewis Wintmolders Guisson, zoon van Peter Wintmolders en Patricia Guisson Overlijdens 30.05.2019 Eugenia Penxten 09.06.2019 Gisèle Polus 15.06.2019 Paul Palmaerts 17.06.2019 Maria Bleus 30.06.2019 Leonia Mans 07.07.2019 Maria Leysen 13.07.2019 Marleen Bernaers 20.07.2019 Marie Duchateau 30.07.2019 Ghislena Ilsbroux 04.08.2019 Luc Devivier 11.08.2019 Marie Rissmann 13.08.2019 Monique Gemels 17.08.2019 Justin Vandermeeren 21.08.2019 Yvonne Depré 21.08.2019 André Vandersmissen 24.08.2019 Maria Claes 28.08.2019 Agnes Stulens

15.07.2019 Florence Neven en Lambert Claes

Briljanten Huwelijksverjaardag

Huwelijken 01.06.2019 Wenda Banken en Chris Casteleyn 14.06.2019 Romy Geladé en Robby Matterne 13.07.2019 Inge Laeveren en Jo De Baerdemaeker 19.07.2019 Natascha Kipigrock en Manuel Alcaina Quesada 20.07.2019 Nathalie Neven en Gert Claesen 24.07.2019 Sigrid Jamar en Jeroen Jacobs 03.08.2019 Hanne Govaerts en Glen Schoubben 03.08.2019 Sabrina Lesecque en Christian Hennebo 24.08.2019 Daisy Vaelen en Jimmy Lemmens 31.08.2019 Kim Vanduren en Bert Gemels

28.07.2019 Anna Nelissen en Simon Knapen

100 jaar

Gouden Huwelijksverjaardagen 06.06.2019 Anny Delsaer en Valère Sauwens 04.07.2019 Marie Maquoi en Alphons Neven 11.07.2019 Simone Vanmuysen en Joseph Hasevoets 18.07.2019 Gaby Roebben en Marcel Gelders 25.07.2019 Viviane Schoels en Paul Neven 30.07.2019 Josée Hulsmans en Ervé Jehaes 01.08.2019 Louisa Billen en Willy Luyten

16.06.2019 Irma Vanormelingen 21


algemene informatie ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren Openingsurengemeentelijke gemeentelijkediensten diensten Wachtdiensten Tandartsen Tandartsen

De telefonisch Dewachtdienst wachtdienst voor voor Limburgse tandartsen is bereikbaar bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer via het centraal tandartsenwachtnummer 0903 39 969 090/ 33 99 69 op zaterdag, zondagvan en9u feestdagen op zaterdag, zondag en feestdagen tot 18u. van 9u tot 18u.

Huisartsen Huisartsen Huisartsenwachtpost 37 bestaat uit de huisartsen

De voor huisartsen telefonisch Wellen bereikbaar vanwachtdienst Bilzen, Hoeselt, Riemst is Kortessem, en via het centrale huisartsenwachtnummer 011/ 235928 Wimmertingen. Zij zijn bereikbaar op T. 089 59 00 25.

Osteopaten Limburg Osteopaten Centraal oproepnummer: Limburg 011 42 93 19 Centraal oproepnummer: 011/ 42 93 19

Apotheken regio Alken, Borgloon, Kortessem, Apotheken St.-Lambrechts-Herk regio Alken, enBorgloon, Wellen Kortessem, Sint-Lambrechts-Herk en Wellen De Vind apotheek een apotheek van wacht vaniswacht van dienst tussen tot9u 22u. enNa 22u 22u kan je bellen • Bij jouw naar apotheker 090/ 39 99hangt 10. Je de wordt wachtdienst dan verbonden uit met een callcenter • Ga naar datwww.apotheeklimburg.be. je kan doorschakelen naarGeef de apotheek jouw postvan wacht. code in om de apotheek van wacht uit jouw regio te kennen. Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: zonder telefoon Om de apotheek vooraf wordt meternachtwacht niet opengedaan. te kennen, bel tussen 22u en 9u naar: 078 05 17 33 (zonaal tarief) Om de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je terecht: Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: • zonder bij jouw telefoon apotheker: voorafdaar wordt hangt er niet de wachtdienst opengedaan. uit • op de website www.apotheek.be • De telefonisch apotheek op vanhetwacht nummer voor090/ 22u 39 en 99 10 na 22u is niet noodzakelijk (betalend! dezelfde! 1,5 euro/min.) De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 / 112 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 116 000 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

Gemeentehuis Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Dorpsstraat 25 T. 012 67 07 T. 012/ 67 07 0000 F. 012 74 58 70 F. 012/ 74 58 70 www.wellen.be www.wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag totvrijdag: en met9u vrijdag: maandag tot tot 12u9u - 12u maandag: 16u 19u30 maandag: 16u tot 19u30 woensdag: 13u - 16u woensdag: 13u tot 16u

Sociaal huis-OCMW OCMW Dorpsstraat 26B Dorpsstraat 26 B T. 012 44 01 50 T. 012/ F. 012 44 4401 015069 info@ocmwwellen.be F. 012/ 44 01 69 info@ocmwwellen.be Politie Dorpsstraat 26 Politie T. 012 67 07 Dorpsstraat 26 07 F. 012 74 33 05 T. 012/ 67 07 07 wijk.wellen@pzloon.be politie@wellen.be Containerpark Overbroekstraat Containerpark T. 012 67 22 06 Overbroekstraat T. 012/ 67 22 06

openingsuren: Openingsuren: maandag tot en met donderdag: maandag toten donderdag: 9u tot 11u30 9u - 11u30 op afspraak en op afspraak vrijdag gesloten GEEN meer! vrijdagavondzitting gesloten GEEN avondzitting meer! openingsuren: maandag: 16u - 19u30 | woensdag: 13u - 16u Openingsuren: dinsdag-donderdag-vrijdag: maandag: 15u30 tot 19u30 8u30 - 12u30 na openingsuren: 011 49 44 00 of 101 dinsdag tot vrijdag: 8u30 tot 12u30 (7/7 dagen en 24/24u voor milieuklachten) na openingsuren: 012/ 74 60 60 of 101 (7/7 dagen - 24/24u voor milieuklachten) openingsuren: dinsdag: 8u30 - 12u30 Openingsuren: woensdag en vrijdag: 13u30 - 17u dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tot 17u zaterdag: 9u - 14u zaterdag: 9u tot 14u

Bibliotheek Bibliotheek Dorpsplein 12 Dorpsplein 12 T. 012 74 71 T. 012/ 74 71 7979 bib@wellen.be bib@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag envrijdag: vrijdag:18u 18u maandag en tot- 20u 20u woensdag: 14u 18u woensdag: 14u tot 18u zaterdag: 10u - 12u zaterdag: 10u tot 12u

PWA DCO PWA Overbroekstraat b2 Overbroekstraat10 10.2 T. 012/ T. 012 44 4410 101616 pwa@wellen.be pwa@wellen.be

Openingsuren: openingsuren: maandag: 8u tot 13u en 14u7u30 tot 19u- 18u maandag-dinsdag-vrijdag: dinsdag: 8u30 en 14u tot 18u- 17u woensdag en -12u donderdag: 7u30 woensdag: 8u30 -12u en 13u tot 17u

Sporthal ‘De Bloken’ Sporthal De Bloken Blokenstraat 12 Kortestraat 12 Uitbater cafetaria: Uitbater cafetaria: Mario Rosmarino Mario Rosmarino T. 012/ 74 20 33 T. 012 74 20 33

Openingsuren: openingsuren: alle dagen vanaf 16u alle dagen vanaf 16u gesloten: gesloten: maand alle feestdagen hele maand juli enjuli alleen feestdagen

Gemeentelijk zwembad zwembad Maupertuus ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Bampstraat T. 011 59 11 74 95 T. 011/ 59 74 95 (cafetaria) (cafetaria)

Openingsuren: openingsuren: juli en augustus 10u30- 20u tot 20u juli en augustus:van 10u30 Enkel open Enkel open bij bij mooi mooi weer! weer! Bel naar de Bel naar de te weten of hetopen zwemcafetaria omcafetaria te wetenom of het zwembad is. bad open is.

Dienstencentrum Dienstencentrum Den ‘DenDries Dries’ Dorpsstraat 26A Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: verantwoordelijke: Leen Meynen Leen Meynen T. 012 44 01 54 T. 0487 012/ 44330129 5462 M. M. 0487/ 33 29 62

openingsuren: Openingsuren: ma wo -- do: 9u -- 11u30 11u30enen13u 13u - 17u ma -- wo do: 9u - 17u dinsdag: 9u 16u en 19u 22u dinsdag : 9u - 16u en 19u - 22u vrijdag: vrijdag : 19u 19u -- 22u30 22u30 Tijdens de openingsuren in de voormiddag Tijdens de openingsuren in de voormiddag dienen de mensen zich bij het onthaal van dienen de mensen bij het onthaal van het het OCMW aan te zich melden. OCMW aan te melden.

KANKERLIJN 0800 35 455 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02 286 82 11 SENSOA.BE 03 238 68 68 TABAKSTOPLIJN 0800 111 00 TELEBLOK 0800 131 44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP 070 34 47 77 VAB REISBIJSTAND 070 34 46 66 VDAB 0800 30 700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03 23 27 218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088 122 66 ZELFMOORDLIJN 02 649 95 55 WACHTDOKTER 089 59 00 59


meldingskaart Foto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover?

Heb je zin om de volgende cover van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Ben je een hobbyfotograaf en wil je graag je werk eens laten zien? Stuur jouw leukste foto's naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Wil je jouw kleine spruit aan de wereld tonen? Stuur een foto van je baby samen met zijn/haar naam , geboortedatum en de naam van de ouders en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

Foto’s van voorbije activiteiten

Wij zijn steeds op zoek naar toffe foto’s van voorbije evenementen, straatbarbeques, rommelmarkten, vieringen, sportieve prestaties, fuiven, bijeenkomsten van verenigingen,... om in het magazine te publiceren onder de rubriek: Wellen in beeld.

foto’s gezocht

Je kan alle foto’s sturen naar evi.wijnants@wellen.be. Alvast bedankt.

Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen

Digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be of stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be. Babyfoto’s

Radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende: ○  het wegdek is beschadigd ○  de openbare verlichting is defect ○  het rioolputje is verstopt ○  de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe ○  onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst ○  het ruimen van grachten is gewenst ○  er is een sluikstort ○  er is een gevaarlijke verkeerssituatie ○  er is signalisatie gewenst ○  een bushokje is beschadigd ○  andere: …........................................................................................ ............................................................................................................... ...............................................................................................................

plaats: ........................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... opmerkingen: .............................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... naam & adres afzender: ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ............................................................................................................... telefoon / gsm: ............................................................................................................... (Aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven.)

23


t i u r f n a v d l i w n e l l e W

• catering Gesmaakt • wijncafé Mourvèdre • ijssalon Chapeau • KVLV Ulbeek • hoeveslagerij De Mot

• Imker Ludo Sauwens • De Snoepboetiek • De Logt • Kurrebier • wijngilde Borgloon

Welroy fruit

Stap op de gratis shuttlebusjes en maak kennis met fruitteeltbedrijf Welroy Fruit (Langenakker 131A) welgekend voor hun lekkere aardbeien.

i.s.m. KSA Meisjes Wellen

} Streekproducten

} Dag van de landbouw

} sapmobiel Nationale Boomgaardenstichting Breng min. 100 kg fruit mee om te persen tot heerlijk vers sap. Inschrijven is verplicht! nbsw@boomgaardenstichting.be T. 012 39 11 88

} Kinderanimatie • springkasteel • glittertattoos • kermismolen

} Live muziek

• coverband Thelma & Lowie live vanaf 16 uur

• Radio VRW zendt live uit vanop het Smaakfestival

} gratis peren voor elke bezoeker

ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019 van 11 tot 19 uur op het Gemeenteplein van Wellen. De toegang is gratis.

V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

} Lekkere proevertjes

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen nr. 32  

gemeentelijke infomagazine gemeente Wellen

Wild van Wellen nr. 32  

gemeentelijke infomagazine gemeente Wellen

Advertisement