__MAIN_TEXT__

Page 1

informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen | juni 2019 | jaargang 7 | n°31

participatie

erkenning

in de kijker

evenementen

Denk mee over de toekomst van Wellen

Plaatsen van eretekens op graven oud strijders.

Sint-Jan Kermis

Braderie Wellense Middenstand

pagina 3

pagina 4

pagina 7

pagina 14


voorwoord

Beste Wellenaar Juni is traditioneel een drukke maand voor jong en oud. Onze kinderen geven nog één keer het beste van zichzelf op school, hun (groot)ouders bieden intussen wekenlang de nodige steun. Maar de boog kan niet altijd gespannen staan. Van vrijdag 14 tot zondag 16 juni palmt de braderie de Wellense straten in, van zaterdag 22 tot maandag 24 juni doet de kermis hetzelfde. Trouwens, zaterdag 22 juni verwachten we om 17 uur alle kindjes om samen met het schepencollege de kermis officieel te openen.

burgemeester

ELS ROBEYNS

Vooraleer we jullie laten genieten van een welverdiende zomervakantie, zetten we graag nog één belangrijke afspraak in jullie agenda. Donderdag 27 juni krijgen alle Wellenaren de kans om mee te denken over de toekomst van onze mooie gemeente. Jullie mening is van belang om een toekomstplan uit te tekenen. Bij deze dan ook een warme oproep om massaal naar de participatieavond in zaal De Meersche af te zakken. Op pagina 3 in deze Wild van Wellen vind je meer informatie. Verveling krijgt geen kans wanneer je tijdens de zomermaanden in de buurt van Wellen blijft. Ook dit jaar is openluchtzwembad Maupertuus de place to be. Elke woensdagnamiddag zorgt een dj er voor stevige beats. Wil jij ook een keer achter de draaitafel staan, dan lees je op pagina 20 hoe je je kandidaat stelt. Het animatieprogramma voor onze kinderen en jongeren werd tevens uitgebreid. Tussen de Speelpleinwerking, sport- en themakampen en techniek- wetenschapskampen vinden ze ongetwijfeld hun gading. Het volledige animatieprogramma zie je op pagina 11. We kijken intussen voorzichtig vooruit naar het najaar. Zo liggen er alvast mooie eretekens klaar voor onze oudstrijders. Deze worden in oktober geplaatst. Je leest er alles over op pagina 4. Rest mij alleen nog jullie een deugddoende zomervakantie te wensen. Fijn verlof en veel leesplezier! Els Robeyns Jouw burgemeester

pagina

10

inhoud p. 3 p. 4 p. 4 p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13 p. 14

infrastructuur bestuur erkenning Wellen in beeld bouwen & wonen verkeer & veiligheid Wellen kermis welzijn sociaal huis dienstencentrum Den Dries zomerkampen evenementenkalender evenementenkalender braderie

p. 15 p. 15 p. 16 p. 16 p. 17 p. 18 p. 19 p. 20 p. 21 p. 21 p. 22 p. 23 p. 24

pagina

braderie zwembad Maupertuus toerisme milieu en duurzaamheid milieu en duurzaamheid milieu en duurzaamheid milieu en duurzaamheid oproepen economie levensgebeurtenissen algemene informatie meldingskaart kermis

15 2


infrastructuur

De gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op volgende dagen • maandag 24 juni (kermismaandag) • donderdag 11 juli (feest Vl. gemeenschap) • donderdag 15 augustus (O.L.V. hemelvaart)

Extra parking mindervaliden tijdens braderie en kermis

participatieavond donderdag 27 juni

Denk mee over de toekomst van Wellen Het gemeentebestuur werkt aan het beleidsplan voor 2020-2025 en wij nodigen alle Wellenaren uit om mee te denken! Een eerste fase is achter de rug: we nodigden verenigingen, buurtcomités, scholen, adviesraden, ondernemers/ handelaars, …. uit voor een gesprek met het college van burgemeester en schepenen rond de vraag ‘wat zijn jouw verwachtingen van de gemeente voor de komende beleidsperiode met betrekking tot je vereniging, buurt, ….’

Naast feestzaal de Meersche worden er tijdelijk vier bijkomende parkeerplaatsen voorzien voor mindervaliden. Tijdens de Braderie vanaf vrijdag 14 juni van 17u tot zondag 16 juni om 24u. Tijdens Sint-Jan Kermis vanaf zaterdag 22 juni van 17u tot en met dinsdag 25 juni om 02u.

Opbouw kermis De plaatsing en opbouw van de kermiskramen mag niet aangevat worden vóór woensdag 19 juni om 18.00 uur. De Dorpsstraat alsook het Gemeente- en Dorpsplein worden verkeersvrij gemaakt, uitgezonderd plaatselijk verkeer, op woensdag 19 juni en donderdag 20 juni 2019 van 18u uur tot 23u en dit om de opbouw te vergemakkelijken. Na 23u mag er omwille van geluidsoverlast niet meer opgebouwd worden.

De input uit deze gesprekken, samen met de input van de beleidsverantwoordelijken en onze eigen diensten, vormen de basis voor de keuze van strategische thema’s waaraan we willen werken. Deze thema’s willen we met alle Wellenaren bespreken. Op 27 juni 2019 om 19u30 organiseren we een participatieavond in zaal De Meersche waarop we jou uitnodigen. Welke projecten vind jij belangrijk, welke accenten zou jij leggen? …. Kom mee denken over de toekomst van Wellen op deze participatieavond! Om alles in goede banen te leiden, vragen we om je in te schrijven voor 22 juni. Inschrijven kan per e-mail naar info@wellen.be of telefonisch via het onthaal van het gemeentehuis (012 67 07 00 – Marleen Nijs).

Adreswijziging! VZW De Bambi's verhuist begin juni naar Dorpsplein 11/6, 3830 Wellen.

Nieuwe fietsenstalling achter het gemeentehuis Wellenaren die regelmatig op de fiets springen, viel het misschien al op: achter het gemeentehuis staat sinds kort een nieuwe fietsenstalling. De stalling biedt plaats aan twaalf fietsen. Met dit initiatief hoopt de gemeente het fietsgebruik verder te stimuleren. Niet alleen in de vrije tijd, maar ook voor functionele verplaatsingen. Dit project werd medegefinancierd door het Pendelfonds van het Vlaams Gewest.

3


bestuur

erkenning

Eretekens op graven oud strijders 100 jaar geleden eindigde de “Groote Oorlog”. 180 oud strijders van Wellen, Herten, Ulbeek en Berlingen hebben voor Wellen meegevochten in de Eerste Wereldoorlog.

college van burgemeester en schepenen Burgemeester Els Robeyns T. 012 67 06 44 / M. 0476 60 06 44 / E. elsrobeyns@wellen.be consultatie op maandag van 18u tot 19u en op afspraak algemeen beleid & veiligheid, personeel & burgerzaken, informatie – communicatie & participatie, toerisme & erfgoed, sport & cultuur, verenigingen & evenementen, middenstand – tewerkstelling & lokale economie en dierenwelzijn Eerste schepen Johan Cabergs T. 012 67 06 42 / M. 0495 58 64 86 / E. johancabergs@wellen.be consultatie na telefonische afspraak op maandag van 18u30 tot 19u30 openbare werken & technische dienst, riolering – waterlopen & nutsvoorzieningen, containerpark, begraafplaatsen en kerkfabrieken Tweede schepen Ilse Bosmans T. 012 67 06 41 / M. 0474 74 48 52 / E. ilsebosmans@wellen.be consultatie na telefonische afspraak financiën & begroting, jeugd & bibliotheek, verzekeringen, overheidsopdrachten en juridische zaken Derde schepen Kristien Treunen T. 012 67 06 43 / M. 0496 20 94 92 / E. kristientreunen@wellen.be consultatie na telefonische afspraak verkeer & mobiliteit, ruimtelijke ordening & wonen, leefmilieu & energie en landbouw & platteland Toegevoegde schepen Eric Martens T. 012 44 01 50 / E. ericmartens@wellen.be consultatie op maandag en donderdag van 10u tot 12u sociale zaken, kinderopvang, gelijke kansen, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking, volksgezondheid en senioren

gemeenteraden 2019 • donderdag 20 juni 2019 • maandag 2 september 2019 • vrijdag 27 september 2019 • vrijdag 25 oktober 2019 • vrijdag 29 november 2019 • december 2019 - later te bepalen

4

Dit willen we op een bijzondere manier gedenken. We willen op het graf van iedere oud strijder uit de Eerste Wereldoorlog, begraven in Wellen, een gedenkteken aanbrengen. Ook de weggevoerden, krijgsgevangenen, politieke gevangenen en verplicht tewerkgestelden vallen onder de categorie van oud strijders. De gedenktekens zullen geplaatst worden in oktober 2019. Liever geen ereteken? Nabestaanden die geen gedenkteken wensen op het graf van hun overledene, vragen we de gemeente hiervan in kennis te stellen voor 15 september 2019. Neem hiervoor contact op met Jo Billen (jo.billen@wellen.be of telefonisch 012 67 07 11).


in beeld vereniging in de kijker

Het plaatje klopt bij Fotoclub ’t Klikske Fotoclub ’t Klikske telt heel wat creatieve geesten. Maar liefst achttien fotografieliefhebbers delen elke eerste en derde woensdag van de maand hun liefde voor het vak in Dienstencentrum Den Dries.

vertelwandeling in de Broekbeemd

Van donkere kamer naar digitale fotografie Een schoolopdracht over het ontstaan van fotografie wakkerde bij stichter Paul Palmers de liefde voor fotograferen aan. Het duurde vervolgens niet lang vooraleer hij in contact kwam met Jef Vautmans, lid van een fotoclub in Hasselt, en ze samen ’t Klikske oprichtten in Wellen. Het gezelschap groeide gestaag. Van digitale fotografie was toen nog geen sprake: de leden ontwikkelden hun foto’s in een donkere kamer. Het was Dirk Ottenburgs die in 2007 - na een basiscursus digitale fotografie - een aantal cursisten inspireerde om een doorstart te maken van ’t Klikske, dat inmiddels op een laag pitje stond. Met Connie Kempeneers als nieuwbakken voorzitster, bijgestaan door Tony Vroonen en Inge Willekens, werd het al snel weer een gezellig bende. Werk dat gezien mag worden Vandaag telt ’t Klikske achttien hobbyfotografen met uiteenlopende interesses. Met onder meer macro-, portret-, landschaps- en evenementenfotografie komt er voor iedereen wat aan bod. Twee keer per maand organiseren ze lessen, lezingen of activiteiten. Soms technisch, maar vaak praktijkgericht. Dit alles in een ongedwongen sfeer, met respect voor elkaars werk en creativiteit.

Foodtruckfestival Chefs on Wheels

speelnamiddag Huis van het Kind

En dat werk mag gezien worden. Meteen de reden waarom ’t Klikske elke twee jaar zijn werk tentoonstelt. De eerstvolgende tentoonstelling vindt plaats van 21 tot en met 23 februari 2020 in de neogotische kapel in Wellen. Voor meer informatie, neem contact op via fotoclub.klikske.wellen@gmail.com.

speelnamiddag Huis van het Kind

5


verkeer en veiligheid

Designed by luis_molinero / Freepik

snelheidscontroles

resultaten van 1 maart t.e.m. 30 april 2019

straat

931

% overtredingen

Ben je van plan om veiligheidsmaatregelen te nemen tegen inbraken? Dan kan je bij gemeente Wellen een subsidie bekomen op voorwaarde dat je de juiste werkwijze volgt. 1. aanvraag formulier invullen (www.wellen.be/nl/subsidies) en afgeven bij de dienst omgeving. 2. advies van preventieadviseur van de politie afwachten. 3. werken uitvoeren die opgenomen zijn in het advies van de preventieadviseur. 4. de factuur en foto’s van de uitgevoerde werken samen met het verslag van de preventieadviseur bezorgen aan dienst de omgeving.

Hoe kan je toezicht aanvragen? Je kan een aanvraagformulier invullen bij de politie – Wijkteam Wellen (Dorpsstraat 26) tijdens de openingsuren. Of online via www.politie.be/5379

# overtredingen

Wanneer een inbreker in je huis wil geraken, zoekt hij altijd naar de zwakste schakel. Een deur met een te licht slot, een venster dat op kipstand staat, een rolluik dat omhoog geduwd kan worden, enzovoort. Een beter beveiligde woning biedt voldoende weerstand aan een inbreker zodat hij het opgeeft. Indien je graag wil weten, hoe je je woning beter kan beveiligen, kan je steeds een beroep doen op één van de erkende diefstalpreventieadviseurs van de politiezone.

Je kunt je afwezigheid melden en de politie vragen om tijdens de aangegeven periode van afwezigheid toezicht te houden op je woning. De aanvraag moet ten minste 7 dagen op voorhand worden ingediend. De periode van afwezigheid mag niet langer dan 3 maanden of minder dan 7 dagen duren.

toegelate snelheid

Diefstalpreventieadvies aan huis

Zorgeloos op vakantie

# gecontroleerde voertuigen

bouwen en wonen

Overbroekstraat

50

251

26.96 %

Russelt

70

210

17

8.10 %

Veerstraat

50

967

173

17.89 %

Stw. Borgloon

70

986

197

19.98 %

Zomerregeling Woonloket Stebo WOENSDAG 24 JULI IS ER GEEN SPREEKUUR VAN STEBO. Tijdens de maanden juli en augustus schakelt Stebo voor het woonloket over op een zomerregeling, en dien je voor het spreekuur over de premies een afspraak te maken via de website: woonloket.stebo.be. Je kan het gewenste uur aanvinken en de nodige basisinfo invullen. Op deze manier kunnen we efficiënt te werk gaan en mijden we lange wachttijden. niet vergeten: jouw offertes/facturen en jouw aanslagbiljet inkomen 2017 mee te brengen. Spreekuur Woonloket Stebo in het gemeentehuis: iedere 2e en 4e woensdag van 9u tot 11u. 6

Veilig thuis na Pukkelpop Overdag is het festival bereikbaar via de speciale shuttledienst vanaf het station van Hasselt. Hier geraak je met de normale busdienst. ’s Nachts worden er nachtbussen ingezet om de festivalgangers weer naar Wellen te brengen. Deze nachtbussen vertrekken aan het festivalterrein. Op vrijdag 16/8 en zaterdag 17/8 vertrekken de bussen om 02u30 ’s nachts. Zondag 18/8 is dat om 00u30. Festivalgangers uit Wellen kunnen gratis gebruik maken van deze nachtbussen, dankzij een samenwerking tussen de Provincie, De Lijn en de gemeente.


Wellen kermis

Sint Jan Kermis 22-23-24 juni 2019 Van zaterdag 22 juni tot en met maandag 24 juni is het Wellen Kermis! De kermis belooft ook dit jaar weer een spetterende start van de grote zomervakantie te zijn. Zaterdag 22 juni om 17u openen we de kermis feestelijk. Voor alle aanwezige kinderen is er een verrassing. Allen op post voor het gemeentehuis! Omstreeks 23u schieten we op de speelplaats van basisschool De Bron de kermis 'stilletjes' op gang met een spectaculaire lasershow en geluidsarm vuurwerk. Toeschouwers kunnen vanaf het park toekijken. De Bloemenstraat wordt tijdelijk afgesloten tussen de Notelarestraat en de Kortestraat van 22u tot 23u30. Zondag 24 juni is de kermis volledig verkeersvrij vanaf 13u. Op maandag 25 juni is het gezinsdag. Gezinnen kunnen met hun kinderen op die dag genieten van speciale acties en kortingen. De kermis is verkeersvrij vanaf 16u. Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op kermismaandag De Dorpsstraat en het Dorpsplein zijn alle dagen verkeersvrij tot 2u 's nachts. Er zijn extra parkeerplaatsen voorzien voor mindermobielen aan feestzaal De Meersche.

feestelijke opening

De gemeente tracteert alle kinderen Het gemeentebestuur wil ook dit jaar alle kinderen van Wellen verrassen met leuke kortingsbonnen voor de kermis. Zorg dus dat je zeker bij de opening van de kermis kan zijn op zaterdag 22 juni om 17 uur voor het gemeentehuis van Wellen. 7


welzijn

Baas&Beest helpt huisdieren van kansarmen

Warme dagen, zorg dragen!

10 april startte het Limburgs project Baas&Beest in de Jukstraat 33 in Hasselt. Baas&Beest verleent hulp aan (huisdieren van) Limburgse kansarmen. Het wordt door het co-creatief Beestig Bezig uitgebaat, met de hulp van jongeren met een ondersteuningsnood. Daarmee komt Baas&Beest tegemoet aan een noodzaak waar verschillende dierenasielen, burgers en gemeenten de provincie op attent maakten.

We verlangen met zijn allen elk jaar naar het warme weer. Maar elk jaar sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenstaande ouderen of chronisch zieken. Ga op warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen. Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat kinderen en huisdieren NOOIT achter in een geparkeerde auto, ook niet voor twee minuten.

Tijdelijke of definitieve veranderingen, zoals een ziekenhuisopname of bejaardentehuis, zorgen vaak voor probleemsituaties waar niet meteen oplossingen voor zijn. In het beste geval vinden de dieren een nieuwe thuis via een dierenasiel. Soms loopt de situatie echter uit de hand, met in beslagname van dieren tot gevolg. Zo ver hoeft het echter niet te komen.

Wees niet gek, doe de tekencheck Als gevolg van de klimaatopwarming komen teken almaar vaker voor. Je treft ze overal in de natuur aan: niet alleen in het bos, maar ook als je in de tuin werkt, gaat wandelen of buiten speelt. En van een teek kun je behoorlijk ziek worden. Daarom is het belangrijk dat je weet wat te doen om tekenziekten te voorkomen. De gloednieuwe campagne ‘Wees niet gek. Doe de tekencheck!’ geeft iedereen dit advies: controleer dezelfde avond nog op een tekenbeet, verwijder een teek rustig en in één beweging en volg de symptomen één maand lang op. Maak er een gewoonte van jezelf en anderen te controleren. Hoe sneller de teek wordt verwijderd, hoe kleiner de kans op de Ziekte van Lyme. Controleer zeker de knieholtes, liezen, bilnaad, haarlijn, navel, oksels en tenen. Dit zijn lievelingsplekken van teken.

Dieren van onnoemelijk belang voor kansarmen Baas&Beest ondersteunt baasjes en huisdieren zodat ze bij elkaar kunnen blijven. Huisdieren zijn voor kansarmen immers ontzettend belangrijk. Ze zijn een onmisbare houvast in een negatieve spiraal van zorgen. Het houden en verzorgen van huisdieren heeft een belangrijke sociale functie. Huisdieren zorgen voor een grotere levenslust, een verhoogd sociaal contact en verminderd eenzaamheidsgevoel. Dat laatste wordt bevestigd door studies die aangeven dat armoede, en zeker het armoedegevoel, mee bepaald worden door eenzaamheid.

Een teek gevonden? Verwijder de teek rustig en in één beweging, en liefst met een tekenverwijderaar. Noteer wanneer je gebeten bent en hou de plek gedurende een maand extra in de gaten. Ga naar je (huis)arts als er rond de beet een groter wordende kring ontstaat of wanneer je griepachtige symptomen voelt. Meer info: www.tekenbeten.be

Ook tijdelijke noodopvang is mogelijk Baas&Beest biedt sociale dienstverlening voor mens en dier door middel van dierenvoeding en materialen, noodopvang, vachtverzorging en opvoedingsondersteuning. Baasjes die tijdelijk niet voor hun dier kunnen zorgen en geen pensionopvang kunnen betalen, kunnen een aanvraag indienen voor noodopvang. Afhankelijk van de situatie wordt ondersteuning aan huis aangeboden, of opvang voorzien in een opvanggezin, een pension, een opvanginitiatief of binnen een welzijnsorganisatie. Meer info: Baas&Beest, Jukstraat 33 3500 Hasselt 0498 12 42 12 - baasenbeest@beestigwijs.be www.limburg.be/mensendierhelpen en www.beestigbezig.be/site/beestig-bezig/page/info

8

Registreer zeker je tekenbeet via tekennet.be of via de app van TekenNet. Zo help je het onderzoek naar teken en tekenziekten vooruit.


Sociaal Huis

Iedereen heeft recht op vakantie ! Sinds 2013 is OCMW Wellen lid van Steunpunt Vakantieparticipatie, een dienst van Toerisme Vlaanderen. Deze dienst veranderde op 1 januari 2019 zijn naam naar Iedereen Verdient Vakantie. Iedereen Verdient Vakantie heeft een ruim vakantieaanbod voor mensen met een laag inkomen. Een weekje aan zee, een vakantiekamp, een daguitstap naar Bellewaerde Park of Plopsaland De Panne: het is slechts een kleine greep uit hun assortiment. Op tijd inschrijven is wel een vereiste, zeker voor de zomerkampen. Je kan daarnaast terecht bij Rap op Stap, een initiatief van Horizont vzw. Mensen met een laag inkomen en/of verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering kunnen voor zichzelf en hun gezin een daguitstap of vakantie boeken tegen een betaalbare prijs.

Spelplezier voor iedereen met de Spelotheek Kinderen en jongeren van ouders die begeleid worden door het OCMW kunnen gratis speelgoed lenen. De deuren van de Spelotheek staan elke woensdag open van 14u tot 16u. Per kind kan je twee stukken speelgoed uitlenen gedurende drie weken. Meer info: Sociaal Huis Wellen, Dorpsstraat 26B, 3830 Wellen info@ocmwwellen.be - 012 44 01 50

OCMW Wellen Dorpsstraat 26B 3830 Wellen 012 44 01 50 Van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 11.30 uur, of op afspraak. De maatschappelijk assistente bekijkt samen met jou of je in aanmerking komt voor een van deze initiatieven. Iedereen Verdient Vakantie Grasmarkt 61 1000 Brussel Gratis nummer 1700 www.iedereenverdientvakantie.be/home Rap op Stap Hasselt Welzijnscampus A. Rodenbachtstraat 29/6 3500 Hasselt 011 35 31 36 hasselt@rapopstap.be Op woensdag van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Iedere eerste woensdag van de maand tot 19.00 uur.

Zit je met vragen over de opvoeding van je kind? Dan ben je altijd welkom in de Opvoedingswinkel Haspengouw. De Opvoedingswinkel heeft elke dinsdag van 9 uur tot 11 uur spreekuur in KDV De Hartediefjes / Huis van het Kind, Dorpsstraat 27. meer info: Evelien De Keyser 0493 25 18 74 evelien@opvoedingswinkelhaspengouw.be

9


dienstencentrum Den Dries

Ben jij de nieuwe Chokri van Den Dries?

Wellenaren helpen Wellenaren: oproep gebruikte schoolspullen Het Sociaal Huis verzamelt herbruikbare spullen om te herverdelen onder kwetsbare gezinnen. We verzamelen bijvoorbeeld verzorgingsproducten voor baby’s, schoolen sportartikelen en kinder- en jeugdboeken. Nu het nieuwe schooljaar voor de deur staat, focussen we ons op bruikbaar schoolgerief. Denk aan boekentassen, pennenzakken, kaftpapier, schrijfgerief, kaften en mappen. Je kan dit de hele maand juli tijdens de spreekuren (van 09.00 tot 11.30 uur, uitgezonderd op vrijdag) binnenbrengen bij het OCMW.

Wist je dat… Dienstencentrum Den Dries niet alleen een ontmoetingscentrum is voor oud, maar ook voor jong? Vaak linken mensen het dienstencentrum aan senioren, maar wij zetten onze deuren open voor iedereen in Wellen. Je kan er terecht voor een gezellige babbel, vriendschap, een luisterend oor en allerlei activiteiten. Denk maar aan kienen, kaarten, de cafetaria, enzovoort. Daarnaast informeert het dienstencentrum de Wellenaren aan de hand van vormingen of infoavonden over diverse actuele thema’s, en dit in samenwerking met andere diensten. Heb je leuke ideeën of tips voor Dienstencentrum Den Dries? We horen ze graag. Je mag ze altijd bezorgen via den.dries@ocmwwellen.be of 012 44 01 54. Blijf je daarnaast graag op de hoogte van ons aanbod, volg ons dan zeker op Facebook via @DCDenDries.

Op 9 augustus organiseren we onze weggeefactie. Op dit moment verdelen we alle ingezamelde spullen van de voorbije acties aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De actie gaat door in Dienstencentrum Den Dries, Dorpsstraat 26A in Wellen op 9 augustus van 15.00 tot 19.00 uur. Houd de Facebookpagina van Den Dries in de gaten voor alle informatie: @DCDenDries

Bedankt aan alle gulle gevers!

Senioren dansnamiddagen Ook tijdens de zomermaanden blijven we dansen op de muziek van toen we jong(er) waren. De eerste donderdag van de maand is iedereen welkom van 13u30 tot 17u30 in zaal De Meersche (Molenstraat 3). Toegang is gratis. • donderdag 11 juli 2019 • donderdag 8 augustus 2019 • donderdag 12 september 2019

10


zomerkampen

Mini-superhelden

alle kleuters Vind je eigen superheld uit, we maken een prachtig kostuum en spelen vele spelletjes om onze superkrachten te ontdekken. Thouckball, dodgeball, of eggball zorgen voor de nodige uitdaging en vernieuwing in de balsport. keuze uit halve dagen: 9u - 12u of hele dagen: 9u - 16u Verborgen helden alle kinderen van de lagere school Doe allemaal jullie cape aan deze week, want we kruipen in de huid van onze favoriete superheld. We spelen het nachtwachtspel en leven ons uit op de 18 meter lange hindernissenbaan. We leren heel wat turnkunsten en oefenen onze vaardigheden tijdens enkele kampspelen waarbij we elkaar uit de handen van de tegenstanders moeten redden! hele dagen: 9u - 16u

5 - 6 - 7 - 8 - 9 AUGUSTUS Beestenboel alle kleuters We leren dinosaurussen en apen kennen tijdens deze week. Bolo de aap stelt je al zijn dierenvriendjes voor en speelt met jullie de leukste oerwoudspelletjes. Pak dus je rugzak en ga mee op tocht. keuze uit halve dagen: 9u - 12u of hele dagen: 9u - 16u Kicks & tricks alle kinderen van de lagere school Een week vol ploegsporten, groepsuitdagingen en teamspirit! We spelen een drietal uitdagende kampspelen en we leren wat het echt betekent om samen te werken en vooruit te raken op een leuke teambuildingsattractie. hele dagen: 9u - 16u

halve dagen: 9u - 12u (enkel mogelijk voor kleuters!) € 25/week of € 7/dag (inwoners Wellen) € 40/week of € 10/dag (niet-inwoners) hele dagen: 9u - 16u € 50/week of € 12/dag (inwoners Wellen) € 70/week of € 15/dag (niet-inwoners) sporthal De Bloken, Kortestraat 12 (ingang via zijkant) Opvang inbegrepen van 8u tot 9u en van 16u tot 17u. VERPLICHT INSCHRIJVEN! telefonisch: 012 39 21 77, via mail: sport@wellen.be of via het e-loket op www.wellen.be 11


evenementenkalender

datum

juni - augustus 2019

activiteit

uur

locatie

do

13 juni

dansnamiddag senioren

13u30 - 18u

De Meersche

vr

14 juni

Braderie

za

15 juni

Braderie

zo

16 juni

Bewegingsschool

wo

19 juni

creatieve workshop voor kinderen: stempels maken en stempelen

za

22 juni

Wellen kermis

zo

23 juni

Bewegingsschool

Wellen centrum Wellen centrum 10u - 11u

Braderie

Wellen centrum 14u - 16u30

JH De Reynaert Wellen centrum

10u - 11u

sporthal De Bloken

Wellen kermis

Wellen centrum

ma

24 juni

Wellen kermis: alle gemeentelijke diensten gesloten

Wellen centrum

za

6 juli

KWB ledenfeest

De Meerssche

do

11 juli

Feest van de Vlaamse gemeenschap: alle diensten gesloten dansnamiddag senioren

13u30 - 18u

De Meersche

ma

15 juli

sport- en themakampen: mini-superhelden en verborgen helden

9u - 16u

sporthal De Bloken

di

16 juli

sport- en themakampen: mini-superhelden en verborgen helden

9u - 16u

sporthal De Bloken

wo

17 juli

sport- en themakampen: mini-superhelden en verborgen helden

9u - 16u

sporthal De Bloken

do

18 juli

sport- en themakampen: mini-superhelden en verborgen helden

9u - 16u

sporthal De Bloken

vr

19 juli

sport- en themakampen: mini-superhelden en verborgen helden

9u - 16u

sporthal De Bloken

za

20 juli

zo

21 juli

Nationale feestdag: alle diensten gesloten

ma

22 juli

speelpleinwerking

13u - 17u

sporthal De Bloken

di

23 juli

speelpleinwerking

13u - 17u

sporthal De Bloken

wo

24 juli

speelpleinwerking

13u - 17u

sporthal De Bloken

do

25 juli

speelpleinwerking

13u - 17u

sporthal De Bloken

vr

26 juli

speelpleinwerking

13u - 17u

sporthal De Bloken

za

27 juli

zo

28 juli

ma

29 juli

speelpleinwerking

13u - 17u

sporthal De Bloken

di

30 juli

speelpleinwerking

13u - 17u

sporthal De Bloken

wo

31 juli

speelpleinwerking

13u - 17u

sporthal De Bloken

do

1 aug.

speelpleinwerking

13u - 17u

sporthal De Bloken

vr

2 aug.

speelpleinwerking

13u - 17u

sporthal De Bloken

za

3 aug.

WWC De Bokkenrijders - Maupertuustocht

KVK Houtstraat

Oetslovenblues

vanaf 17u

Oetersloven

zo

4 aug.

ma

5 aug.

sport- en themakampen: Beestenboel en Kicks & Tricks

9u - 16u

sporthal De Bloken

di

6 aug.

sport- en themakampen: Beestenboel en Kicks & Tricks

9u - 16u

sporthal De Bloken

wo

7 aug.

sport- en themakampen: Beestenboel en Kicks & Tricks

9u - 16u

sporthal De Bloken

do

8 aug.

sport- en themakampen: Beestenboel en Kicks & Tricks

9u - 16u

sporthal De Bloken

dansnamiddag senioren

13u30 - 18u

De Meersche

15 augustus: rommelmarkt Bloemenstraat 8u tot 17u (opbouw vanaf 6u) Meer info: RenĂŠ - 0494 68 85 19 25 augustus: rommelmarkt Smisveld 8u tot 17u (opbouw vanaf 6u) gratis standplaatsen Meer info: Carine - 0494 93 69 91 Elisabeth - 0499 38 24 26 12

sporthal De Bloken


juni - augustus 2019

datum

evenementenkalender

activiteit

uur

locatie

sport- en themakampen: Beestenboel en Kicks & Tricks

9u - 16u

sporthal De Bloken

12 aug.

techniek- en wetenschapsacademie

9u - 15u30

JH De Reynaert

di

13 aug.

techniek- en wetenschapsacademie

9u - 15u30

JH De Reynaert

wo

14 aug.

techniek- en wetenschapsacademie

9u - 15u30

JH De Reynaert

do

15 aug.

OLV Hemelvaart: alle gemeentelijke diensten gesloten

vr

9 aug.

za

10 aug.

zo

11 aug.

ma

Bloemenstraat

Rommelmarkt Bloemenstraat Oldtimermeeting en -rondrit harmonie De Kluchtige Vrienden

9u

gemeentehuis

vr

23 aug.

Cooldownfestival

za

24 aug.

Cooldownfestival

domein Maupertuus

zo

25 aug.

motortreffen MTC Wellen

8u - 18u

De Meersche

Smisveld rommelmarkt

8u - 17u

Smisveld Ulbeek

ma

26 aug.

speelpleinwerking

13u - 17u

sporthal De Bloken

di

27 aug.

speelpleinwerking

13u - 17u

sporthal De Bloken

wo

28 aug.

speelpleinwerking

13u - 17u

sporthal De Bloken

do

29 aug.

speelpleinwerking

13u - 17u

sporthal De Bloken

vr

30 aug.

speelpleinwerking

13u - 17u

sporthal De Bloken

zo

1 sep.

internationaal bromfietstreffen

di

3 sep.

bloedafname Rode Kruis

zo

8 sep.

Spa-rob eetfeest

di

10 sep.

bloedafname Rode Kruis

18u - 20u

JH De Reynaert

do

12 sep.

dansnamiddag senioren

13u30 - 18u

De Meersche

domein Maupertuus

Ulbeek 18u - 20u

JH De Reynaert De Meersche

Elke woensdag zal er een dj voor de nodige ambiance zorgen aan zwembad Maupertuus. Vanaf 13 uur (en enkel bij mooi weer!)

13


14


braderie

Sociaal Huis Wellen samen met volgende partners op de braderie

zwembad Maupertuus

De zomer begint pas echt… als zwembad Maupertuus opengaat Het gemeentelijk openluchtzwembad Maupertuus opent de deuren van woensdag 26 juni tem zondag 1 september, telkens van 10u30 tot 20u. Opgelet: bij slecht weer sluit het zwembad. Via Facebook (@gemeente.Wellen en @openluchtzwembadwellen.maupertus) kan je volgen of het zwembad al dan niet opengaat. 2 euro/pp - 15 euro/10-beurtenkaart kinderen < 1 meter zwemmen gratis

Kom naar de braderie en maak kennis met de partners van het Sociaal Huis Wellen. Wij zullen aanwezig zijn op de braderie op zaterdag en zondag van 14 uur tot 17 uur. Voor elk kind is er een kleine verrassing!

GROS stelt project voor: Helpende handen voor Nepal De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) zal op de braderie van Wellen weer aanwezig zijn! Dit jaar stellen ze het project VZW Helpende Handen voor NEPAL voor. Hepende handen voor NEPAL wil kinderen in Nepal een kans op degelijk onderwijs geven zodat ze voor zichzelf en hun families een beter leven kunnen opbouwen. Ze ondersteunen daarom de  St. Xaviers English Academy. Deze school ligt in Budhanilkantha ten noorden van de hoofdstad, Kathmandu, en telt ongeveer 900 leerlingen.

woensdag 26 juni: Bij mooi weer openenen we het zwembad met een speciale waterattractie.

15


toerisme

Met je Limburgpas geniet je van tal van voordelen in de deelnemende attracties en musea in de beide Limburgen. Haal je gratis Limburgpas af op het gemeentehuis en ontdek op www.dagtoerismelimburg.be welke kortingen je geniet met de pas.

Ecologisch bermbeheer Wegbermen zijn van ongezien belang voor wilde planten en dieren. In woon- en landbouwgebieden is vaak geen plaats meer om wilde planten te laten groeien en de bijhorende fauna te laten overleven. Bermen vormen voor hen dus een laatste uitwijkplaats. Ook vervullen bermen een belangrijke rol als verbindingsgebied tussen aangrenzende groengebieden. Reden genoeg voor gemeente Wellen om de aangewezen maaifrequentie en -periode te respecteren.

Toeren en fietsen in Haspengouw • Toeren door Haspengouw – 4 autoroutes • Fietsen tussen bloesems en fruit – 6 fietsroutes • Fietsen door het rijke verleden – 7 fietsroutes Deze kaarten zijn te koop op het gemeentehuis aan het loket of op de dienst toerisme. Per kaart betaal je 3 euro.

Het nut van ecologisch bermbeheer Vlaanderen heeft zoveel wegen, dat de oppervlakte van alle wegbermen samen bijna even groot is als de totale oppervlakte van erkend natuurreservaat. Ecologisch bermbeheer draagt dus sterk bij tot het natuurbehoud en de instandhouding van veel wilde planten en dieren. Hellende bermen zorgen bovendien voor een uniek microklimaat, wat kansen geeft aan planten en dieren die ongewoon zijn voor de streek. Daarnaast is er ook een esthetische waarde: goed beheerde wegbermen hebben een grote variatie in vorm, kleur en structuur en fleuren de omgeving op. Zo beheer je graslanden en ruigtes in bermen Maaifrequentie: De maaifrequentie hangt af van het gewenste bermtype: grasland wordt één of tweemaal per jaar gemaaid. Ruigtes worden om de twee of drie jaar gemaaid. Maaiperiode: Sinds de invoering van het bermdecreet in 1984 (van toepassing op alle openbare bermen langs wegen, waterlopen en spoorwegen, buiten de bebouwde kom) mag er maximaal tweemaal per jaar gemaaid worden met afvoer van maaisel. Een eerste maaibeurt mag vanaf 15 juni, een eventuele tweede maaibeurt na 15 september. De reden is eenvoudig: na 15 juni is de voorjaarsbloei grotendeels voorbij en hebben soorten de kans gehad zaad te zetten. Wanneer ze worden afgemaaid vallen de zaden op de grond, waar ze volgend jaar kunnen kiemen. Hetzelfde geldt voor de zomerbloeiers. Daarom mag de tweede maaibeurt pas na 15 september plaatsvinden.

Verken heel Limburg met de Limburg Vakantiegids. Deze gids is gratis verkrijgbaar in de inkomhal van het gemeentehuis.

16

De gemeente Wellen respecteert deze maaifrequentie en -periode, opdat we de bloeiende wegbermen van Wellen in een goede ecologische staat kunnen behouden. Een veiligheidsmaaiing kan aangevraagd worden, maar de noodzaak zal steeds eerst beoordeeld worden door onze diensten.


milieu en duurzaamheid

HONINGBIJ

DUITSE WESP

AZIATISCHE HOORNAAR

EUROPESE HOORNAAR

WESPENNEST

Steek je neus niet in een wespennest In 2018 telden we net geen 14.000 interventies omtrent wespen in de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. Wespen hebben een gevaarlijke reputatie, maar ze bewijzen ook hun nut in de natuur. Een wespennest verdelgen is bijgevolg niet altijd noodzakelijk. Daarom reikt de brandweer je onderstaande richtlijnen aan wanneer er een nest in de buurt van je woning of werkplek zit. Weeg af hoeveel hinder je echt ondervindt Heb je echt last van wespen? Of zitten ze op aanvaardbare afstand van je terras of huis? Als er sporadisch een wesp vlakbij je terras of woning vliegt, en het nest bevindt zich verderop, denk dan twee keer na voor je beslist het te verdelgen. Met afschrikmiddeltjes zoals citronella, geraniums, rozemarijn en kruidnagel kom je al een heel eind. Voor meer informatie, zie https://www.natuurpunt.be/ nieuws/dit-zijn-de-5-grootste-misverstanden-over-wespen-20170811

Niet elke aanvraag is even dringend Wanneer is een nest dringend? Ofwel is er een persoon in nood, ofwel is er onmiddellijke actie noodzakelijk - omdat je de omgeving van het nest niet kan. Is er iemand gestoken en reageert die slecht op de steek? Bel dan 112. Gaat het om het preventief verwijderen van het nest vlakbij crèche of speelplek, doe dit dan via ons e-formulier op https://www. zuidwestlimburg.be/. Houd rekening met een wachttijd van tien werkdagen De brandweer streeft er naar om elke aanvraag tot wespenverdelging te behandelen binnen een tiental werkdagen. Hou er rekening mee dat het in de zomerperiode tot twintig werkdagen kan duren. Een afspraak maken om op een afgesproken dag en tijdstip langs te komen, is niet mogelijk. Je kan meteen na de klus elektronisch betalen via een mobiele betaalterminal. Wacht je liever op een factuur? In dat geval krijg je één tot twee maanden later een factuur opgestuurd.

Bijen en hommels niet, hoornaars wel Nesten van bijen (beschermd) en hommels (niet gevaarlijk) verwijderen we niet. Als je toch hinder hebt van een zwerm bijen, contacteer dan een imker. Hoornaars (wespachtigen van 4 cm en met een langere angel) verdelgen we wel. Voor meer informatie, zie https://wespennest.vlaanderen/ alles-over-wespen en https://www.zuidwestlimburg.be/ nieuws/last-van-wespen

Een goed voorbereid man is er twee waard Je kan altijd zelf aan de slag gaan. Producten om wespen te verdelgen vind je in de meeste tuin- of plantenzaken. Zorg wel dat je jezelf goed beschermt voor je met het gif en het nest aan de slag gaat. Lees meer op https://www.mijnkluswijzer.nl/zelf-wespennest-verwijderen/

Kortingsbonnen voor sterilisatie en castratie van huiskatten De gemeente geeft kortingsbonnen van 15 euro (kater) en 25 euro (kattin) voor castratie of sterilisatie. Deze bonnen kunnen aangevraagd worden bij de milieudienst en zijn geldig tot 30 september 2019 bij een dierenarts in Limburg. Let op: je kan maximum twee kortingsbonnen per gezin aanvragen.

17


milieu en duurzaamheid

Verpakkingslabels voor dummies Wanneer je een verpakking van naderbij bekijkt, merk je dat er aardig wat labels opstaan. Deze symbolen hebben elk hun eigen betekenis. Al snel wordt het moeilijk om het bos nog door de bomen te zien. Daarom zetten we voor jou de voornaamste labels op een rij.

Möbiusloop De Möbiusloop geeft aan dat het papier van de verpakking kan worden gerecycleerd, of uit gerecycleerd materiaal bestaat. Indien het logo in het midden een percentage bevat, geeft het aan dat de verpakking voor X% uit gerecycleerd papier bestaat. Er is geen controle op het logo, dat vrij gebruikt mag worden.

OK biodegradable soil en OK biodegradable water OK biodegradable soil is een label voor biologisch afbreekbare producten en grondstoffen. Het garandeert dat het product voor 90 procent biologisch afbreekbaar is in de bodem, en dat binnen de twee jaar. Het OK biodegradable water label garandeert dat het product voor 90 procent biologisch afbreekbaar is in zoet water, binnen een periode van minder dan twee maanden (56 dagen). Beide labels worden beheerd en gecontroleerd door TÜV Austria Belgium.

Groene punt Dit label garandeert dat de producent van het product een bijdrage betaalde voor de selectieve inzameling, sortering en recyclage van het verpakkingsmateriaal. Het merendeel van de Belgische bedrijven werkt hiervoor samen met Fost Plus, dat Groene Punt gebruikt als kenteken. De controle van de aangiften gebeurt door Fost Plus.

OK home compost en OK industrial compost

OK biobased OK biobased is een label voor producten die deels bestaan uit hernieuwbare grondstoffen. Het label wordt beheerd en gecontroleerd door TÜV Austria Belgium. Als het product 20 tot 40 procent uit hernieuwbare grondstoffen bestaat, wordt één ster toegekend. Bij 40 tot 60 procent zijn dat twee sterren. 60 tot 80 procent is goed voor drie sterren, bij minstens 80 procent zijn dat er ten slotte vier. 18

OK compost is een label voor composteerbare producten en grondstoffen. Het home-label garandeert dat het product geschikt is om thuis gecomposteerd te worden binnen de zes maanden. Het industrial-label garandeert dat het product geschikt is om gecomposteerd te worden in een industriële installatie. Beide labels worden beheerd en gecontroleerd door TÜV Austria Belgium. Composteerbare zakjes met deze labels mag je gebruiken in de GFTcontainer.


milieu en duurzaamheid

plastic identificatiecode

Seedling Seedling is een label voor biologisch afbreekbare producten en grondstoffen. Het komt vaak voor in combinatie met het OK compost-label. Het label geeft producten aan die binnen een periode van zes maanden voor 90 procent biologisch afgebroken zijn. De residu's van het afbraakproces zijn geschikt als compost. Het label wordt beheerd European Bioplastic. De controle gebeurt door AIB Vinçotte of DIN Certco. Composteerbare zakjes met dit label mag je gebruiken in de GFT-container.

Plastic identificatiecode De symbolen geven aan uit welke soort plastic het materiaal gemaakt is. Dit wilt niet zeggen dat het product gemaakt is uit gerecycleerd materiaal of zal worden gerecycleerd. Het symbool mag vrij gebruikt worden en er is geen controle op het gebruik ervan. Het is een zuiver informatief symbool.

Meer info over deze labels vind je op www.labelinfo.be.

Nieuwe PMD-zak nog niet voor 2019

Je hebt er vast al van gehoord: met de nieuwe PMD-zakken breekt een andere manier van sorteren aan in België. In de vernieuwde blauwe zak mogen immers veel meer verpakkingen dan voorheen. Wellen behoudt tot minstens 2020 de PMD-zakken in hun oude vorm. Waarom nog niet bij ons? De uitbreiding wordt stap voor stap ingevoerd over het hele land. Op die manier krijgt iedereen de tijd om zich goed voor te bereiden. Bij de invoering zijn immers heel veel verschillende partijen betrokken: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven, …

Het kan dus dat in een buurgemeente of op je werk de nieuwe sorteerregels al gelden, terwijl dat bij ons nog niet het geval is. Wanneer dan wel? Vooralsnog is er nog geen datum bepaald voor de invoering van de nieuwe PMD-zak in het werkingsgebied van Limburg.net. Uiteraard informeren we je ten gepaste tijde zodra de sorteerregels in onze gemeente worden uitgebreid. Op www.limburg.net/afval-sorteren kan je nalezen wat er momenteel allemaal in de PMD-zak thuishoort.

19


oproepen

Zet jij je in voor een zwerfvuilvrij Wellen? Wil jij je inzetten om je favoriete pleintje, een stuk stoep of je dagelijkse wandelroute in Wellen proper te houden? Word dan een Wellense zwerfvuilmeter of –peter. Maak je engagement bekend via de claimkaart op de website http://mooimakers.be/actiekaart. Als je een locatie hebt geclaimd, engageer je je om dit gebied afvalvrij te houden. Heb je geen toegang tot internet? Dan kan je langskomen op de Dienst Omgeving in het gemeentehuis om je claim te laten registreren.

Beats aan Maupertuus: wie is de Wellense Martin Garrix?

Neem na de registratie contact op met de gemeente via omgeving@ wellen.be of 012 67 07 06 om praktische afspraken te maken. Je krijgt dan ook het nodige opruimmateriaal ter beschikking, zoals afvalzakken en werkhandschoenen. Meer info: dienst omgeving - 012 67 07 06 - omgeving@wellen.be

Weet je wat een zomerse namiddag aan het zwembad nog leuker maakt? Stevige beats op de achtergrond.Elke woensdagnamiddag van 14 tot 18 uur organiseert de gemeente daarom een dj-set aan zwembad Maupertuus. Je kan je kandidaat stellen om zelf te draaien aan het zwembad. Contacteer de sportdienst voor meer informatie via sport@wellen.be of 012 39 21 77.

Jij bent geboren in 1959? Reunie op komst! Aan allen van het geboortejaar 1959 (inwoner van Wellen of geboren te Wellen) die dit jaar 60 jaar worden of al geworden zijn: Op 21/09/2019 willen we samen met lotgenoten deze toch wel zeer speciale gebeurtenis vieren! Tevens zijn we op zoek naar foto’s van vroeger (schoolfoto’s, Wellen in de jaren stillekes, …). Wil je er graag bij zijn? Of heb je leuke foto's van toen we nog jong waren? Stuur dan een e-mail naar marleenbuttiens@hotmail.com.

Zet jouw

Tele-Onthaal Limburg zoekt nieuwe telefoonvrijwilligers: vrouwen en mannen met ruimte in hoofd, hart en agenda. Mensen die iets voor een ander willen betekenen door het bieden van een luisterend oor. Ze maken het mogelijk dat mensen in nood 24 uur per dag kunnen bellen voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek. In november start de basisopleiding die meerdere avonden/dagdelen duurt. Dus, ben je sociaal voelend en wil je luisteren naar mensen die het moeilijk hebben? Kan je 1 maal per week 4 uren naar Hasselt komen en ben je bereid om ook nachtdiensten te doen? Dan heeft Tele-Onthaal boeiend vrijwilligerswerk voor jou in petto. ! Vraag je infobrochure op 011 22 77 67 of via limburg@tele-onthaal.be Meer info: www.tele-onthaal.be 20

EVENEMENT in de KIJKER Plaats een

OPROEP Bloedinzameling Rode Kruis ♥ dinsdag 3 september ♥ dinsdag 10 september 18u - 20u in JH De Reynaert, Bampstraat 11a

Stuur voor 19.08.2019 een korte tekst - foto(‘s) - flyer of affiche naar evi.wijnants@wellen.be en jouw oproep/activiteit wordt vermeld in het gemeentelijk infoblad Wild van Wellen dat half september wordt verspreid.


economie

levensgebeurtenissen Geboorten 04.02.2019 23.04.2019 05.05.2019 09.05.2019 10.05.2019 22.05.2019

Shop je korting bijeen met de ‘Shop in Wellen’ -kaart Heb jij jouw ‘Shop in Wellen’-kaart al geregistreerd? Die kaart zet al je aankopen bij de deelnemende handelaars om in punten. Elke honderd punten leveren je één euro korting op bij een deelnemende handelaar naar keuze. Dankzij dit initiatief van de Wellense Middenstand was shoppen in Wellen nog nooit zo leuk én voordelig.

Luna Keppers Emiel Luwel Luciano Schmitz Sannah Jacub Camille Mannaerts Baran Ahadi

Overlijdens 26.04.2019 27.04.2019 03.05.2019 04.05.2019 06.05.2019 09.05.2019 22.05.2019

Maria Goffings Louis Oudebrouckx Jeannet Vanherck John Vanginderhuysen Marie Grolet Rigo Bortels Rosa Manshoven

Huwelijken

Klaar om punten te sparen in Wellen? Registreer je persoonlijke ‘Shop in Wellen’-kaart dan op één van deze drie manieren:

25.05.2019 Nathalie Theunissen en Sven Ulens Gouden Huwelijksverjaardag

1. online via www.qualiet.com/nl/shop-in-wellen 2. bij een deelnemende handelaar 3. via de ‘Shop in Wellen’ app

26.04.2019 Christiane Tirtiaux en Philip Vroninks 30.05.2019 Gladys's Strouwen en Ivan Velkeneers

Meer info: www.wellensemiddenstand.be

30.04.2019 Lisette Ramaekers en Joseph Bleus

rde van ter waa

€ oor boden d u aange

16.05.2019 Victoire Latet en Georges Boussu

nr : m:

um en

datu is te koop op het gemeentehuis edat De Wellense cadeaubon van na uitgift elaar. ar geldig hand n is 1 ja ke Wellense bo au el de Wellen en kan ingeruild worden bij elke Wellense handelaar. j Deze ca ild worden bi n naar te sture 30 Wellen. ingeru factuur kanbepalen. Het bedrag kan je zelf met de Borgloon 17 38 samen eg nw ld en s, stempe es, Stee ndelaar bon afge en, p.a. Kris Bo Beste ha cadeau ell

dW deze . gelieve Een initiatief van Adviesraad Ondernemend Wellen rnemen d Wellen d Onde rnemen Adviesraa d Onde en de Wellense Middenstand. adviesraa tief van Een initia

24.05.2019 Herlinda Vanmal en Robert Wijgaerts 21


algemene informatie ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren Openingsurengemeentelijke gemeentelijkediensten diensten Wachtdiensten Tandartsen Tandartsen

De telefonisch Dewachtdienst wachtdienst voor voor Limburgse tandartsen is bereikbaar bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer via het centraal tandartsenwachtnummer 0903 39 969 090/ 33 99 69 op zaterdag, zondagvan en9u feestdagen op zaterdag, zondag en feestdagen tot 18u. van 9u tot 18u.

Huisartsen Huisartsen Huisartsenwachtpost 37 bestaat uit de huisartsen

De voor huisartsen telefonisch Wellen bereikbaar vanwachtdienst Bilzen, Hoeselt, Riemst is Kortessem, en via het centrale huisartsenwachtnummer 011/ 235928 Wimmertingen. Zij zijn bereikbaar op T. 089 59 00 25.

Osteopaten Limburg Osteopaten Centraal oproepnummer: Limburg 011 42 93 19 Centraal oproepnummer: 011/ 42 93 19

Apotheken regio Alken, Borgloon, Kortessem, Apotheken St.-Lambrechts-Herk regio Alken, enBorgloon, Wellen Kortessem, Sint-Lambrechts-Herk en Wellen De Vind apotheek een apotheek van wacht vaniswacht van dienst tussen tot9u 22u. enNa 22u 22u kan je bellen • Bij jouw naar apotheker 090/ 39 99hangt 10. Je de wordt wachtdienst dan verbonden uit met een callcenter • Ga naar datwww.apotheeklimburg.be. je kan doorschakelen naarGeef de apotheek jouw postvan wacht. code in om de apotheek van wacht uit jouw regio te kennen. Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: zonder telefoon Om de apotheek vooraf wordt meternachtwacht niet opengedaan. te kennen, bel tussen 22u en 9u naar: 078 05 17 33 (zonaal tarief) Om de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je terecht: Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: • zonder bij jouw telefoon apotheker: voorafdaar wordt hangt er niet de wachtdienst opengedaan. uit • op de website www.apotheek.be • De telefonisch apotheek op vanhetwacht nummer voor090/ 22u 39 en 99 10 na 22u is niet noodzakelijk (betalend! dezelfde! 1,5 euro/min.) De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 / 112 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 116 000 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

Gemeentehuis Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Dorpsstraat 25 T. 012 67 07 T. 012/ 67 07 0000 F. 012 74 58 70 F. 012/ 74 58 70 www.wellen.be www.wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag totvrijdag: en met9u vrijdag: maandag tot tot 12u9u - 12u maandag: 16u 19u30 maandag: 16u tot 19u30 woensdag: 13u - 16u woensdag: 13u tot 16u

Sociaal huis-OCMW OCMW Dorpsstraat 26B Dorpsstraat 26 B T. 012 44 01 50 T. 012/ F. 012 44 4401 015069 info@ocmwwellen.be F. 012/ 44 01 69 info@ocmwwellen.be Politie Dorpsstraat 26 Politie T. 012 67 07 Dorpsstraat 26 07 F. 012 74 33 05 T. 012/ 67 07 07 wijk.wellen@pzloon.be politie@wellen.be Containerpark Overbroekstraat Containerpark T. 012 67 22 06 Overbroekstraat T. 012/ 67 22 06

openingsuren: Openingsuren: maandag tot en met donderdag: maandag toten donderdag: 9u tot 11u30 9u - 11u30 op afspraak en op afspraak vrijdag gesloten GEEN meer! vrijdagavondzitting gesloten GEEN avondzitting meer! openingsuren: maandag: 16u - 19u30 | woensdag: 13u - 16u Openingsuren: dinsdag-donderdag-vrijdag: maandag: 15u30 tot 19u30 8u30 - 12u30 na openingsuren: 011 49 44 00 of 101 dinsdag tot vrijdag: 8u30 tot 12u30 (7/7 dagen en 24/24u voor milieuklachten) na openingsuren: 012/ 74 60 60 of 101 (7/7 dagen - 24/24u voor milieuklachten) openingsuren: dinsdag: 8u30 - 12u30 Openingsuren: woensdag en vrijdag: 13u30 - 17u dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tot 17u zaterdag: 9u - 14u zaterdag: 9u tot 14u

Bibliotheek Bibliotheek Dorpsplein 12 Dorpsplein 12 T. 012 74 71 T. 012/ 74 71 7979 bib@wellen.be bib@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag envrijdag: vrijdag:18u 18u maandag en tot- 20u 20u woensdag: 14u 18u woensdag: 14u tot 18u zaterdag: 10u - 12u zaterdag: 10u tot 12u

PWA DCO PWA Overbroekstraat b2 Overbroekstraat10 10.2 T. 012/ T. 012 44 4410 101616 pwa@wellen.be pwa@wellen.be

Openingsuren: openingsuren: maandag: 8u tot 13u en 14u7u30 tot 19u- 18u maandag-dinsdag-vrijdag: dinsdag: 8u30 en 14u tot 18u- 17u woensdag en -12u donderdag: 7u30 woensdag: 8u30 -12u en 13u tot 17u

Sporthal ‘De Bloken’ Sporthal De Bloken Blokenstraat 12 Kortestraat 12 Uitbater cafetaria: Uitbater cafetaria: Mario Rosmarino Mario Rosmarino T. 012/ 74 20 33 T. 012 74 20 33

Openingsuren: openingsuren: alle dagen vanaf 16u alle dagen vanaf 16u gesloten: gesloten: maand alle feestdagen hele maand juli enjuli alleen feestdagen

Gemeentelijk zwembad zwembad Maupertuus ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Bampstraat T. 011 59 11 74 95 T. 011/ 59 74 95 (cafetaria) (cafetaria)

Openingsuren: openingsuren: juli en augustus 10u30- 20u tot 20u juli en augustus:van 10u30 Enkel open Enkel open bij bij mooi mooi weer! weer! Bel naar de Bel naar de te weten of hetopen zwemcafetaria omcafetaria te wetenom of het zwembad is. bad open is.

Dienstencentrum Dienstencentrum Den ‘DenDries Dries’ Dorpsstraat 26A Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: verantwoordelijke: Leen Meynen Leen Meynen T. 012 44 01 54 T. 0487 012/ 44330129 5462 M. M. 0487/ 33 29 62

openingsuren: Openingsuren: ma wo -- do: 9u -- 11u30 11u30enen13u 13u - 17u ma -- wo do: 9u - 17u dinsdag: 9u 16u en 19u 22u dinsdag : 9u - 16u en 19u - 22u vrijdag: vrijdag : 19u 19u -- 22u30 22u30 Tijdens de openingsuren in de voormiddag Tijdens de openingsuren in de voormiddag dienen de mensen zich bij het onthaal van dienen de mensen bij het onthaal van het het OCMW aan te zich melden. OCMW aan te melden.

KANKERLIJN 0800 35 455 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02 286 82 11 SENSOA.BE 03 238 68 68 TABAKSTOPLIJN 0800 111 00 TELEBLOK 0800 131 44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP 070 34 47 77 VAB REISBIJSTAND 070 34 46 66 VDAB 0800 30 700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03 23 27 218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088 122 66 ZELFMOORDLIJN 02 649 95 55 WACHTDOKTER 089 59 00 59


meldingskaart Foto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover?

Heb je zin om de volgende cover van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Ben je een hobbyfotograaf en wil je graag je werk eens laten zien? Stuur jouw leukste foto's naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Wil je jouw kleine spruit aan de wereld tonen? Stuur een foto van je baby samen met zijn/haar naam , geboortedatum en de naam van de ouders en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

Foto’s van voorbije activiteiten

Wij zijn steeds op zoek naar toffe foto’s van voorbije evenementen, straatbarbeques, rommelmarkten, vieringen, sportieve prestaties, fuiven, bijeenkomsten van verenigingen,... om in het magazine te publiceren onder de rubriek: Wellen in beeld.

foto’s gezocht

Je kan alle foto’s sturen naar evi.wijnants@wellen.be. Alvast bedankt. Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen of scan de QR-code. Digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be of stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende: ○  het wegdek is beschadigd ○  de openbare verlichting is defect ○  het rioolputje is verstopt ○  de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe ○  onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst ○  het ruimen van grachten is gewenst ○  er is een sluikstort ○  er is een gevaarlijke verkeerssituatie ○  er is signalisatie gewenst ○  een bushokje is beschadigd ○  andere: …........................................................................................ ............................................................................................................... ...............................................................................................................

plaats: ........................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... opmerkingen: .............................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... naam & adres afzender: ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ............................................................................................................... telefoon / gsm: ............................................................................................................... (Aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven.)

23


r e m o z e d eg niet van

Wellen kermis V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 31  

info- en nieuwsmagazine gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 31  

info- en nieuwsmagazine gemeente Wellen

Advertisement