__MAIN_TEXT__

Page 1

informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen | februari 2019 | jaargang 7 | n°29

personeel

sociaal huis

in de kijker

sport

jobstudenten gezocht voor juli en augustus

Kind en Gezin spreekuur in KDV De Hartediefjes

5 maart Wellen carnaval met lichtstoet

Kampioenentitels

pagina 3

pagina 6

pagina 18

pagina 24


voorwoord Beste Wellenaar Het nieuwe jaar is ondertussen volop aan de gang. Meer nog, de eerste deugddoende zonnestralen hebben ons al opgewarmd.

burgemeester

ELS ROBEYNS

In de eerste maanden van 2019 tekent de gemeente een toekomstplan uit. Ook jouw mening is daarbij belangrijk en noodzakelijk. Om te komen tot een breed gedragen visie willen we zoveel mogelijk mensen hierbij betrekken. De eerste gesprekken met onze diensten, scholen, verenigingen en buurtcomités zijn ondertussen al achter de rug. Op basis daarvan trekken we de participatie open naar alle Wellenaren. Daarover verneem je binnenkort meer. Wil je ons nu al spontaan jouw ideeën overmaken? Of heeft jouw vereniging per vergissing geen uitnodiging ontvangen? Blader dan door naar pagina 4 van dit infoblad en laat ons snel iets weten. In afwachting van onze meerjarenplanning zitten we niet stil. We verhogen de aantrekkelijkheid en verhogen de veiligheid van onze mooie gemeente volop. Nieuwe zitbanken op het gemeenteplein, aanpak van wateroverlast in Oetersloven, wildspiegels, whatsappgroepen, fietspaden langs de Zonneveldweg,… je leest er alles over in deze editie van ‘Wild van Wellen’. De zomer lijkt nog veraf maar onze zoektocht naar redders, jobstudenten en monitoren start nu. Geïnteresseerde kandidaten vinden alle info op pagina 5. Er staan ook weer heel wat leuke evenementen op stapel. ‘Vette dinsdag’ is al jarenlang een begrip in Wellen en de lichtstoet maakt daar ondertussen deel van uit. Maar als gemeente geven we ook nieuwe evenementen graag een kans. Zo zal het foodtruckfestival dit jaar voor het eerst zijn tenten opslaan in Wellen. Ik hoop je op één van de vele activiteiten te mogen verwelkomen. Alvast veel leesplezier gewenst.

pagina

9

inhoud p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 11 p. 12 p. 13 p. 14

infrastructuur bestuur personeel bouwen en wonen verkeer & veiligheid dienstencentrum Den Dries sociaal huis vrije tijd - bib vrije tijd - bib sportelen evenementenkalender evenementenkalender vrije tijd

p. 15 p. 16 p. 16 p. 17 p. 18 p. 18 p. 19 p. 20 p. 21 p. 21 p. 22 p. 23 p. 24

Els Robeyns Jouw burgemeester

pagina

16 2

carnaval toerisme milieu en duurzaamheid milieu en duurzaamheid sportkampioenen Wellen in beeld Wellen in beeld oproepen economie levensgebeurtenissen algemene informatie meldingskaart Lichtstoet carnaval


infrastructuur

Nieuwe zitbanken fleuren gemeenteplein op Heb je de nieuwe zitbanken op het Gemeenteplein - langs de Dorpsstraat – al uitgeprobeerd? De banken bevinden zich tegenover het gemeentehuis en dichtbij het startpunt van de wandellussen ‘Verborgen Moois’. Zo vormen ze een rustpunt voor wandelaars en fietsers én zijn ze een fijne ontmoetingsplaats in het centrum van de gemeente. Dankzij de moderne vormgeving bieden de bankjes ook een meerwaarde in het straatbeeld. Maak dus zeker eens een wandeling in onze mooie streek en test de gezellige bankjes uit.

Wateroverlast aangepakt in Oetersloven Bepaalde inwoners van Oetersloven hebben regelmatig te kampen met wateroverlast. Daarom voerde de gemeente de nodige waterbeheersingswerken uit. Wat er concreet gebeurde? Wel, de technische dienst legde een drempel aan om het water tegen te houden en weg te leiden. Tegelijkertijd werd de bestaande wateropvangbak aangepast, zodat deze het watervolume beter kan verwerken. Ook na deze werken houden we de situatie nauwgezet in het oog. De gemeente blijft maatregelen nemen om overstromingen in Wellen te voorkomen.

Nog 2 WhatsApp-coördinatoren gezocht: help je Berlingen en Herten veilig houden? Afgelopen zomer startte politiezone Kanton Borgloon in samenwerking met de gemeente Wellen met WhatsApp Buurtpreventie (WABP). Dankzij dit systeem kunnen burgers verdachte situaties melden. Dat gebeurt met een eenvoudig tekstbericht via WhatsApp, een berichtendienst voor smartphones die toelaat om een bericht tegelijkertijd aan een grote groep ontvangers te versturen. Het grondgebied van de gemeente is ingedeeld in 7 zones. In 5 van de 7 zones is er al een WhatsApp-groep actief. In de 2 overige zones zoeken we een coördinator, die de groep beheert. Een coördinator voegt nieuwe deelnemers toe (na inschrijving via het e-loket), zorgt ervoor dat de gedragsregels nageleefd worden en staat in nauw contact met de verantwoordelijke van de politiezone. We zoeken momenteel nog coördinatoren voor Berlingen (Langstraat, Berlingenstraat, Bronstraat, Muggestraat, Widdingenstraat, Overbroekstraat en Oeterslovenstraat) en Herten (Steenweg Borgloon, Hertenstraat, Drienootstraat, Broekstraat, Hof Akker, Smissebroek, Ceselaren, Oude Nutstraat en Hagebroekstraat). Woon jij in deze buurt en wil je meewerken aan een veiliger Wellen? Schrijf je dan in via www.wellen.be/ nl/whatsapp-buurtpreventie of beleid@pzloon.be.

Koop je nieuwe GFT-sticker voor april Vanaf april wordt je container enkel nog geledigd als er een nieuwe gftsticker van 2019 op kleeft. Deze sticker is gedurende het hele jaar te koop op het gemeentehuis. De kostprijs voor een kleine gft-container (40L) is 10 euro en voor een grote gft-container (120L) is dit 25 euro. De verkoop wordt geregistreerd aan de hand van jouw identiteitskaart. Het is niet mogelijk om met je persoonlijke identiteitskaart een gft-sticker te kopen voor iemand anders. De sticker wordt onmiddellijk na aankoop betaald met gepast geld of met bancontact. 3


bestuur

College van burgemeester & schepenen Na de recente gemeenteraadsverkiezingen heeft er zich een nieuw gemeentebestuur gevormd. Hieronder lees je wie er in het nieuwe schepencollege zetelt en welke bevoegdheden hij / zij uitoefent. Burgemeester Els Robeyns T. 012 67 06 44 / M. 0476 60 06 44 / E. elsrobeyns@wellen.be consultatie op maandag van 18u tot 19u en op afspraak algemeen beleid & veiligheid, personeel & burgerzaken, informatie – communicatie & participatie, toerisme & erfgoed, sport & cultuur, verenigingen & evenementen, middenstand – tewerkstelling & lokale economie en dierenwelzijn Eerste schepen Johan Cabergs T. 012 67 06 42 / M. 0495 58 64 86 / E. johancabergs@wellen.be consultatie na telefonische afspraak op maandag van 18u30 tot 19u30 openbare werken & technische dienst, riolering – waterlopen & nutsvoorzieningen, containerpark, begraafplaatsen en kerkfabrieken Tweede schepen Ilse Bosmans T. 012 67 06 41 / M. 0474 74 48 52 / E. ilsebosmans@wellen.be consultatie na telefonische afspraak financiën & begroting, jeugd & bibliotheek, verzekeringen, overheidsopdrachten en juridische zaken Derde schepen Kristien Treunen T. 012 67 06 43 / M. 0496 20 94 92 / E. kristientreunen@wellen.be consultatie na telefonische afspraak verkeer & mobiliteit, ruimtelijke ordening & wonen, leefmilieu & energie en landbouw & platteland Toegevoegde schepen Eric Martens T. 012 44 01 50 / E. ericmartens@wellen.be consultatie op maandag en donderdag van 10u tot 12u sociale zaken, kinderopvang, gelijke kansen, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking, volksgezondheid en senioren

gemeenteraden 2019 • maandag 4 maart 2019 • maandag 1 april 2019 • vrijdag 26 april 2019 • vrijdag 24 mei 2019 • vrijdag 28 juni 2019 • maandag 2 september 2019 • vrijdag 27 september 2019 • vrijdag 25 oktober 2019 • vrijdag 29 november 2019 • december 2019 - later te bepalen

4

Graag jouw gedacht De aandacht voor burgerparticipatie groeit. Ook in Wellen willen we jullie laten meedenken over de toekomst van onze gemeente, buurten en wijken, de dienstverlening van het lokaal bestuur of mobiliteit. Het college van burgemeester en schepenen wil graag jouw mening horen, zodat we allemaal samen een omgeving kunnen creëren waarin het aangenaam wonen is. Alle Wellense verenigingen en buurtcomités hebben alvast een uitnodiging ontvangen om met het college van burgemeester en schepenen rond de tafel te gaan zitten. Wat zijn de verwachtingen voor de komende zes jaar? Welke voorstellen hebben ze voor hun vereniging of wijk? Wat zijn de aandachtspunten voor het beleidsplan van ons bestuur? Iedere vereniging of buurtcomité kan suggesties doen. Wij gaan vervolgens met alle ideeën aan de slag en vertalen deze waar mogelijk in concrete acties, die het leven in Wellen nog aangenamer maken. Heeft jouw vereniging of buurtcomité geen uitnodiging ontvangen? Neem contact op met Marleen Nijs via marleen.nijs@wellen.be of op 012 67 07 00 en we bezorgen je er alsnog eentje.


personeel

Zwembad Maupertuus zoekt reddende engelen Help je de veiligheid van onze bezoekers in en rond het zwembad garanderen? Ben je in het bezit van het hoger reddersdiploma van Sport Vlaanderen en wil je tijdens de zomer aan de slag als redder? Of heb je interesse in een vakantiejob als toezichter? Het gemeentebestuur is op zoek naar jobstudenten voor openluchtzwembad Maupertuus voor de maanden juli en augustus. Interesse? Download het CV-formulier op de gemeentelijke website www.wellen.be en breng dit ingevuld binnen voor 30 april 2019 op de personeelsdienst (Dorpsstraat 25 in Wellen) of mail naar fabienne.proesmans@wellen.be.

Gezocht: monitoren Speelpleinwerking Voor onze speelpleinwerking in de zomer (22 t.e.m. 26 juli, 29 juli t.e.m. 2 augustus, 26 t.e.m. 30 augustus) zoeken we monitoren om kinderen en jongeren van 5 tot en met 15 jaar een keitoffe tijd te bezorgen. Ben je 16 jaar of ouder, creatief aangelegd en gemotiveerd om mee te werken? Bezorg ons dan je gegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum) via de jeugddienst, gericht aan Heidi Wijnants (Kortestraat 12 in Wellen) of mail naar jeugd@wellen.be en dit voor 20 april 2019.

Word jij de nieuwe peter/meter van het mountainbikeparcours? Onze gemeente beschikt over twee permanente mountainbikeroutes: ééntje van 27,5 kilometer (de rode route) en ééntje van 38 kilometer lang (de blauwe route). Om de kwaliteit van deze routes te garanderen, is regelmatige controle nodig. De afgelopen jaren nam René Colson deze taak voor zijn rekening, maar binnenkort geeft hij de fakkel door. Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe meter of peter. Wat houdt dit peterschap in? Je rijdt de route een 8-tal keer per jaar en controleert alle palen, plaatjes en wegen. Eventuele uit te voeren herstellingen of problemen geef je door aan de sportdienst. Wil jij in de voetsporen van René treden en onze nieuwe mountainbikemeter- of peter worden? Neem dan contact op met de sportdienst via 012 39 21 77 of sport@wellen.be

5


bouwen en wonen

Interessant: premies voor (ver)bouwers Ga je een woning bouwen of verbouwen? Dan kom je misschien in aanmerking voor een premie van de overheid of de netbeheerder. Zelfs als eigenaar of huurder heb je recht op bepaalde voordelen. Sinds begin dit jaar werden enkele premies aangepast: wij geven je graag een overzicht. Belangrijke data Nieuw: premie warmtepompboiler Sinds 1 januari 2019 reiken de netbeheerders een premie uit wanneer je een warmtepompboiler plaatst. Daarnaast zijn er enkele kleine veranderingen in de energiepremies. Je vindt alle informatie op www.fluvius.be

De volgende maanden treden deze wijzigingen in voege. Hou dus rekening met deze belangrijke data wanneer je van plan bent om een premie aan te vragen: • 31 mei 2019: laatste dag waarop een aanvraag voor de verbeterings- en aanpassingspremie kan gebeuren

Meer mensen komen in aanmerking voor renovatiepremie De Vlaamse overheid voegt de renovatiepremie en de verbeteringspremie samen, aangezien er op vele vlakken overlapping was tussen beide premies. Concreet worden de voordelen van de verbeteringspremie geïntegreerd in de nieuwe renovatiepremie. Het maximuminkomen om in aanmerking te komen voor een premie van 30% wordt aanzienlijk verhoogd, waardoor veel meer mensen recht hebben op de financiële tussenkomst. Naast het verdwijnen van de verbeteringspremie wordt ook de Vlaamse aanpassingspremie – om een woning aan te passen aan een oudere bewoner – vanaf 1 juni 2019 in vernieuwde vorm gelanceerd. De premie blijft apart bestaan, maar wordt soepeler voor onder andere facturen. Die mogen voortaan op de aanvraagdatum maximaal twee jaar oud zijn in plaats van één jaar nu.

Fluvius Voor een vlot verkeer van jouw elektriciteit en aardgas, bundelen netbeheerders Eandis en Infrax de krachten. Onder de nieuwe naam Fluvius bouwen we verder aan één betrouwbaar energiedistributienet. Daarnaast kan je ook bij Fluvius terecht: • om je meterstanden te laten opnemen • bij een stroomonderbreking • als je een gasgeur ruikt • als je een kapotte straatlamp wil melden • als je een kabelaansluiting wil vragen

6

• 1 juni 2019: eerste dag waarop een aanvraag voor de vernieuwde aanpassingspremie mogelijk is. • 31 januari 2021: definitieve afsluitdatum van de huidige renovatiepremie (tweede aanvragen). Vragen over premies bij bouwen of verbouwen? Kom langs tijdens het woonloket, iedere 2de en 4de woensdag van de maand tussen 9u en 11u in het gemeentehuis. Neem contact op met onze woonadviseur Bert Van de Vijver op 0475 35 65 80 of via bert.vandevijver@stebo.be. Of neem een kijkje op www.wonenvlaanderen.be en ontdek voor welke premies je in aanmerking komt.


verkeer en veiligheid

N777 - Zonneveldweg Tijdelijke verkeerslichten tussen Loystraat en grens met Kortessem Sinds maandag 11 februari 2019 zijn de werken aan de Zonneveldweg een volgende fase ingegaan, waarbij de nutswerken worden uitgevoerd tussen de Loystraat en de gemeentegrens met Kortessem. Hierdoor wijzigde de verkeerssituatie.

Wildspiegels beschermen mens en dier in het verkeer Regelmatig gebeuren er aanrijdingen met wilde dieren. Voor de mens blijven de gevolgen meestal beperkt tot materiële schade, maar heel wat dieren raken zwaar gewond of overleven de aanrijding niet. Om deze ongevallen te voorkomen, heeft de gemeente op verschillende locaties zogenaamde ‘wildspiegels’ geplaatst. Dit zijn kleine reflectoren die worden bevestigd aan de buitenzijde van paaltjes langs de weg: de reflectoren weerkaatsen het licht van de autolampen en schrikken zo overstekend wild af. Heb jij de wildspiegels al gezien op de Steenweg in Borgloon, in de Bodemstraat of in de Bulsstraat?

De omleiding Loystraat – Langenakker – Plattestraat blijft behouden. Bijkomstig worden er tijdens de werkuren verkeerslichten geplaatst waardoor het verkeer tussen de Loystraat en de gemeentegrens met Kortessem beurtelings over één rijstrook kan passeren. Buiten de werkuren heeft het verkeer de normale doorgang in beide richtingen. De maatregelen in Vrolingen blijven voorlopig behouden, dit om de veiligheid te garanderen en de hinder voor de bewoners te beperken. De werken aan de N777 kunnen immers leiden tot een verhoogd gebruik van alternatieve routes. De bussen van De Lijn rijden volgens het gebruikelijke traject en volgen de omleidingsroute Langenakker.

Snelheidscontroles De lokale politie streeft constant naar meer verkeersveiligheid. Daarom voeren zij regelmatig snelheidscontroles uit, en dat op verschillende locaties in onze gemeente. De metingen gebeuren in beide rijrichtingen. Hieronder vind je een overzicht van de resultaten.

% overtredingen

# overtredingen

# gecontroleerde voertuigen

straat

toegelate snelheid

1 november tot en met 31 december 2018

Stw. Borgloon

70

1 432

349

24.37 %

Overbroekstraat

50

766

258

33.68 %

7


dienstencentrum Den Dries

Activiteiten in de kijker

donderdag 25 april | 19u30 – 22u00

Opa en oma zonder stress

Stress, spanning, burn-out. We kennen allemaal wel iemand erdoor is geveld. Maar hoe groot is jouw risico om in een burn-out terecht te komen? Wat kan je doen om een burn-out te voorkomen? Hoe herken je de eerste signalen? En wat doe je eraan? Tijdens deze infosessie kom je meer te weten over burn-out, krijg je een beter inzicht in de problematiek en krijg je praktische tips om je ertegen te wapenen.

Grootouder zijn is een geweldig privilege, maar het brengt soms ook onverwachte uitdagingen met zich mee. Want hoe vind je een goede balans tussen mee opvoeden en lekker verwennen? Hoe geef je aan waar je grenzen liggen? Wat als de opvang van je kleinkinderen wat te vermoeiend wordt? En vooral: hoe word je de oma of opa die je altijd al had willen zijn? Aan de hand van herkenbare verhalen van andere oma’s en opa’s leer je je rol als grootouder zelf vorm te geven, zodat je er nog meer van kunt genieten. Want één ding is zeker: oma of opa zijn is fantastisch. Deze vorming wordt aangeboden in samenwerking met Het Huis van het Kind en De Gezinsbond.

Waar? Dienstencentrum Den Dries Verplicht inschrijven voor 15 maart via de centrumleider op 012 44 01 54 of via den.dries@ocmwwellen.be

Waar? Jeugdheem De Reynaert Verplicht inschrijven voor 11 april via de centrumleider op 012 44 01 54 of via den.dries@ocmwwellen.be

donderdag 21 maart | 19u30 – 22u00

Infosessie burn-out

donderdag 4 april | 19u30 – 22u00

donderdag 16 mei | 19u30 – 22u00

Met flair naar het secundair

Als kleine kinderen groot worden

Hoe leer je je kind positief naar zichzelf en anderen kijken? Waar hou je best rekening mee als je een school kiest? Hoe pak je huiswerk thuis aan? Tom Cox vertelt hoe jij je kind op een vlotte manier kan voorbereiden op de nieuwe school. Hij laat zien hoe jij je zoon of dochter kan begeleiden in sociale vaardigheden en staat uitgebreid stil bij studievaardigheden.

Ouders van opgroeiende kinderen vragen zich wel eens af hoe ze hun kinderen kunnen leren om verstandig om te gaan met alcohol, sigaretten of drugs. Tijdens deze infosessie staat het versterken van beschermende opvoedingsvaardigheden bij ouders centraal, zodat ze hun kinderen kunnen stimuleren om verstandige keuzes te maken. Deze vorming wordt georganiseerd in samenwerking met het CAD Limburg.

Waar? Dienstencentrum Den Dries Verplicht inschrijven voor 22 maart via de centrumleider op 012 44 01 54 of via den.dries@ocmwwellen.be

8

Waar? Dienstencentrum Den Dries Verplicht inschrijven voor 3 mei via de centrumleider op 012 44 01 54 of via den.dries@ocmwwellen.be


Sociaal Huis

Spelplezier voor iedereen met de Spelotheek Inloopmoment Kind & Gezin Wellen Zit je met een vraag? Heb je een bezorgdheid? Wil je iets bespreken met de verpleegkundige? Wil je een afspraak maken? Spring dan gerust binnen op onze vrije inloopmomenten in KDV De Hartediefjes Dorpsstraat 27. Elke eerste donderdag van de maand van 15u30 tot 17u30 Niet tijdens schoolvakanties! Tijdens deze inloopmomenten is er geen arts aanwezig!

Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be

Kinderen en jongeren van ouders die begeleid worden door het OCMW kunnen gratis speelgoed lenen. De deuren van de Spelotheek staan elke woensdag open van 14u tot 16u. Per kind kan je twee stukken speelgoed uitlenen gedurende drie weken.

Meer info over de Wellbox en de Spelotheek: Sociaal Huis Wellen Dorpsstraat 26B, 3830 Wellen info@ocmwwellen.be 012 44 01 50

Verkleedkledij ontgroeid? Doneer ze aan de Wellbox

Dan ben je altijd welkom in de Opvoedingswinkel Haspengouw. De Opvoedingswinkel heeft spreekuur in KDV De Hartediefjes / Huis van het Kind Dorpsstraat 27 op volgende dagen: dinsdag van 9u tot 11u (even weken) dinsdag van 14u tot 16u (oneven weken)

Het Sociaal Huis verzamelt constant luiers, babyverzorgingsproducten, schoolmateriaal en bruikbaar speelgoed en bezorgt dit aan minder gegoede gezinnen. Binnenkort is het echter carnaval. En we willen alle kinderen in Wellen een spetterend en uitbundig carnavalsfeest gunnen. Daarom zijn we nog op zoek naar verkleedkledij. In onze verkleedkoffer zitten al kostuums van Maya de Bij, Superbaby en Prinses Elsa uit Frozen, maar extra outfits zijn zeker welkom.

meer info: Cathy Dechesne 0493 25 18 74 - cathy@opvoedingswinkelhaspengouw.be

Je kan kledij en andere spullen doneren aan de Wellbox bij het Sociaal Huis tijdens de openingsuren en bij de jeugd- en sportdienst van Wellen (na afspraak).

Zit je met vragen over de opvoeding van je kind?

9


Nieuw leesvoer in de bib!

Liefhebber van Non-fictie of Romans? We geven graag enkele leestips.

PASCALE NAESSENS Nog eenvoudiger met 4 ingrediënten Pascale Naessens is de leading lady als het gaat over eenvoudige en gezonde voeding. In haar elfde boek focust ze meer dan ooit op heerlijke recepten met een minimum aan ingrediënten en werk.

YUVAL NOAH HARARI Sapiens: een kleine geschiedenis van de mensheid In ‘Sapiens’ neemt Harari ons mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn we geworden wie we nu zijn?

ANJA FELIERS Het perfecte meisje Na de aanslag op psychologe Kathleen Verlinden moet haar dochter Julie noodgedwongen alleen verder. Wanneer Julie op een dag Kathleens antwoordapparaat beluistert, hoort ze daar onverwacht de noodkreet van een onbekende jonge vrouw. De boodschap laat Julie met vele vragen achter.

LIANE MORIARTY Negen volmaakte vreemden Negen gasten verzamelen zich in een

10

exclusief wellnessresort. Sommigen zijn hier om af te vallen, anderen proberen hun leven een gezonde draai te geven, en een enkeling is er nog niet aan toe om de precieze reden van het bezoek onder ogen te zien.

TONI COPPERS De Genezer Commissaris Liese Meerhout en haar team hebben de handen vol met de moord op een bekende professor. De man werd zwaar toegetakeld en een kostbaar manuscript over middeleeuwse fabeldieren is verdwenen. Een roofmoord voor een onverkoopbaar museumstuk?

LUCINDA RILEY Maan (De zeven zussen) De zeven zussen – Maan is het vijfde deel uit de zevendelige serie over liefde, verlies en de zoektocht naar wie je werkelijk bent. Na de dood van haar vader vertrekt Tiggy D’Aplièse naar de afgelegen bossen van Schotland om daar te doen wat ze het liefste doet: werken met dieren.

DAVID SHEFF Beautiful boy Wanneer de jonge Nic zichzelf verliest in een drugsverslaving, gaat zijn vader, journalist David Sheff, wanhopig op zoek naar een manier om zijn zoon te redden. Hij probeert de situatie te bevatten door meer inzicht te krijgen in de ziekte.

ANNELIES BECK Toekomstkoorts 1898. De uit het arme Vlaanderen gevluchte Felix is in het onherbergzame westen van Brazilië een nieuw leven begonnen. Op die plek, Descalvados, runnen Belgische ondernemers een vleesfabriek en er is ambitie om van daaruit een groter gebied te veroveren.

SARAH ARMSTRONG Laat me niet alleen Als Anna nieuwe buren krijgt en de blauwe plekken van hun jonge dochtertje ziet, belt ze de politie en kinderbescherming. Maar niemand luistert. Dus als de 5-jarige Charlie aanbelt en om hulp vraagt, weet Anna dat het op háár aankomt.

NICHOLAS SPARKS Op het eerste gezicht Net als zijn leven in heerlijk rustig vaarwater terecht lijkt te zijn gekomen, krijgt Jeremy Marsh een mysterieus en verontrustend e-mailbericht dat zijn relatie volkomen op zijn kop zet. Wonden waarvan hij dacht dat ze geheeld waren, worden weer geopend en Jeremy beseft dat zijn oude leven dichterbij is dan hij denkt.


vrije tijd

Seniorenzumba

Iedere maandagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) van 9u30 tot 10u30 in de sporthal. Prijs: €2,5/les of €20/10-beurtenkaart (incl. verzekering en drankje na de les). Instappen altijd mogelijk.

De lerarenkaart, nu af te halen in de bib Ben je leerkracht en woon je in Wellen? Dan ligt je lerarenkaart 2019 op je te wachten in de bibliotheek van Wellen. Je kan deze afhalen op vertoon van je identiteitskaart of de vorige lerarenkaart tijdens de openingsuren: maandag: 18 - 20 uur woensdag: 14 - 18 uur vrijdag: 18 - 20 uur zaterdag: 10 - 12 uur

Badminton +

Nieuw bibliotheeksysteem op komst

Iedere dinsdagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) van 9u30 tot 11u in de sporthal (ingang langs zijkant). Prijs: €8/10-beurtenkaart (incl. verzekering). Instappen altijd mogelijk.

Momenteel heeft elke bibliotheek nog een lokaal of provinciaal bibliotheeksysteem om het uitlenen van boeken te beheren. Maar binnenkort treedt het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) voor heel Vlaanderen in werking. De Limburgse bibliotheken, waaronder ook de bibliotheek van Wellen, maken in de loop van 2019 als eersten de overstap naar dit nieuwe systeem. We proberen de hinder voor onze bezoekers zo beperkt mogelijk te houden. Om de omschakeling naar het nieuwe systeem vlot te laten verlopen, zal de bibliotheek enkele dagen gesloten zijn. De juiste data zijn nog niet bekend, maar dit zal vermoedelijk eind maart zijn. Hou de Facebookpagina van Wellen, de website van de bibliotheek of de website van de gemeente goed in de gaten zodat je niet voor een gesloten deur komt te staan. De data worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Yoga

Iedere donderdagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) van 9u30 tot 10u30 in de sporthal. Prijs: €25/10-beurtenkaart (incl. verzekering en drankje na de les). Instappen altijd mogelijk.

11


evenementenkalender

maart - april 2019

datum

activiteit

uur

locatie

vr

1 maa.

Vrijwilligersfeest

19u

de Meersche

za

2 maa.

Kleuterhappening

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

KWB zo

3 maa.

de Meersche

Bewegingsschool

10u - 11u

sporthal De Bloken

Okra wandelclub op verplaatsing

8u45

sporthal De Bloken

start voorverkoop kaarten toneel

parochiezaaltje

ma

4 maa.

Okra fietsclub op verplaatsing

SPORT- EN THEMAKAMP

12u30

di

5 maa.

Vette dinsdag - Wellen carnaval

SPORT- EN THEMAKAMP

20u11

carnavalbal KVK Wellen

de Meersche

carnavalbal

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

SPORT- EN THEMAKAMP

wo

6 maa.

do

7 maa.

vr

8 maa.

zo

10 maa.

spaghetti- en videefeest Scouts Wellen

ma

11 maa.

seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

creamoment

13u30 - 16u30

DC Den Dries

di

12 maa.

Okra lijndansen

SPORT- EN THEMAKAMP SPORT- EN THEMAKAMP

De Bron

Okra gewestwandeling

de Meersche

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

13 maa.

naaicafĂŠ

19u30 - 22u

DC Den Dries

do

14 maa.

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

dansnamiddag senioren

13u30 - 18u

de Meersche

zo

17 maa.

Bewegingsschool

10u - 11u

sporthal De Bloken

ma

18 maa.

seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

creamoment Okra ism DC Den Dries

13u30 - 16u30

DC Den Dries

Start to run

19u

Finse piste

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

di

do

19 maa.

21 maa.

vr

22 maa.

toneelvoorstelling De Kluchtige Vrienden: Niet lachen, 't is een drama

20u

de Meersche

za

23 maa.

toneelvoorstelling De Kluchtige Vrienden: Niet lachen, 't is een drama

20u

de Meersche

zo

24 maa.

Bewegingsschool

10u - 11u

sporthal De Bloken

toneelvoorstelling De Kluchtige Vrienden: Niet lachen, 't is een drama

15u

de Meersche

seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

creamoment

13u30 - 16u30

DC Den Dries

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

creatieve workshop voor kinderen: knopen-haken-weven

14u - 16u30

JH De Reynaert

naaicafĂŠ

19u30 - 22u

DC Den Dries

toneelvoorstelling De Kluchtige Vrienden: Niet lachen, 't is een drama

20u

de Meersche

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

ma

di

wo

do

25 maa.

26 maa.

27 maa.

28 maa.

vr

29 maa.

toneelvoorstelling De Kluchtige Vrienden: Niet lachen, 't is een drama

20u

de Meersche

za

30 maa.

toneelvoorstelling De Kluchtige Vrienden: Niet lachen, 't is een drama

20u

de Meersche

zo

31 maa.

Bewegingsschool

10u - 11u

sporthal De Bloken

eetfeest KSA Meisjes Wellen

12

sporthal De Bloken

feestzaal Houtstraat


maart - april 2019

evenementenkalender

datum

activiteit

uur

locatie

ma

seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub op verplaatsing

12u30

sporthal De Bloken

creamoment Okra ism DC Den Dries

13u30 - 16u30

DC Den Dries

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Bewegingsschool

10u - 11u

sporthal De Bloken

Okra wandelclub op verplaatsing

8u45

sporthal De Bloken

di

do zo

1 april

2 april

4 april 7 april

eetfeest VRW ma

8 april

di

9 april

Okra fietsclub

de Meersche SPORT- EN THEMAKAMP

creamoment Okra kaartclub

SPORT- EN THEMAKAMP

Okra yoga

13u30

sporthal De Bloken

13u30 - 16u30

DC Den Dries

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

10 april

naaicafĂŠ

SPORT- EN THEMAKAMP

19u30 - 22u

DC Den Dries

do

11 april

Okra lijndansen

SPORT- EN THEMAKAMP

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

13u30 - 18u

de Meersche

dansnamiddag senioren SPORT- EN THEMAKAMP

vr

12 april

za

13 april

Harmonie de Kluchtige Vrienden

zo

14 april

Harmonie de Kluchtige Vrienden Rommelmarkt Broekstraat

ma

15 april 16 april 17 april 18 april

vr

19 april

TAAL- SPEL- EN CREAKAMP

9u - 17u

Broekstraat

13u30

sporthal De Bloken

13u30 - 16u30

DC Den Dries

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

jeugduitstap WWC De Bokkerijders bloesemtocht

do

TAAL- SPEL- EN CREAKAMP

Okra kaartclub Okra yoga

wo

de Meersche TAAL- SPEL- EN CREAKAMP

Okra fietsclub creamoment Okra ism DC Den Dries

di

de Meersche

TAAL- SPEL- EN CREAKAMP

de Meersche

jeugduitstap Okra lijndansen

TAAL- SPEL- EN CREAKAMP

Paaseierenzoektocht

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

17u30 - 19u

JH De Reynaert

Patton Drivers - Paastreffen

Ulbeek Ulbeek

za

20 april

Patton Drivers - Paastreffen

zo

21 april

Pasen

ma

22 april

di

23 april

Patton Drivers - Paastreffen

wo do za

24 april 25 april 27 april

Ulbeek

Paasmaandag Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Buitenspeeldag

Finse piste

naaicafĂŠ

19u30 - 22u

DC Den Dries

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Kijk ik fiets

14u - 16u

sporthal De Bloken

Open VLD spaghettidag zo

28 april

START nieuwe lessenreeks Bewegingsschool

feestzaal Houtstraat 10u - 11u

The Dancing Friends ma di

wo

29 april 30 april

1 mei

sporthal De Bloken de Meersche

seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Feest van de arbeid: alle gemeentelijke diensten gesloten Boskermis en rommelmarkt

Bosstraat

motortreffen MTC Wellen

de Meersche

13


vrije tijd

Evenementen in het vooruitzicht Jeugddienst & Jeugdraad van Wellen organiseren

KLEUTERHAPPENING zaterdag 2 maart 2019 13u30 - 16u30 sporthal De Bloken

*

1

ijs voor Een echt speelparad t 6 jaar ! alle kleuters van 2,5 to s kl im - en klauterparcour * * springkastele n * * te ge kke fietse n EURO * ega-bouwblok*ke n m *

*

De kleuters moeten begeleid worden door een volwassene! In de sporthal mag je niet met je ‘gewone’ schoenen lopen: breng dus een paar sportschoenen mee. Je kan ook op je blote voeten of sokken spelen. Inschrijven mag maar moet niet. Inschrijven kan via www.wellen.be/nl/e-loket of bij de jeugddienst van Wellen: 012 39 21 77 - jeugd@wellen.be

Noteer alvast volgende data in jullie agenda! Meer info wordt later verspreid via de scholen, de gemeentelijke website en de facebookpagina van Wellen. • vrijdag 19 april 2019: Paaseierenzoektocht • maandag 8 tot en met vrijdag 12 april 2019 Sport- en themakampen • maandag 15 tot en met vrijdag 19 april 2019 Taal-, spel- en creakamp • woensdag 17 en donderdag 18 april 2019 Jeugduitstappen

• Geen excuus om binnen te blijven op woensdag 24 april want het is Buitenspeeldag ! • zaterdag 4 mei 2019: Kidzdag • zaterdag 18 mei 2019: Teenspirit Kijk ik fiets Leren fietsen op 2 wielen. Voor kinderen die al vlot met steunwieltjes rijden. Met de hulp van een begeleider fietsen zij naar huis op 2 wielen. • zaterdag 27 april 2019 van 14u tot 16u • zaterdag 4 mei 2019 van 10u tot 12u • woensdag 8 mei 2019 van 13u30 tot 15u30

Foodtruckfestival Chefs on Wheels zaterdag 11 mei en zondag 12 mei

Noteer zaterdag 11 en zondag 12 mei alvast in je agenda. Want dan komt het Foodtruckfestival - Chefs on Wheels naar Wellen. Het Gemeenteplein wordt dan gezellig ingekleed en verschillende foodtrucks serveren de lekkerste hapjes en drankjes. De toegang is gratis. Meer info volgt in het volgende magazine en via facebook!

14


dinsdag 5 maart 2019 20u11 lichtstoet ALAAF ALAAF ALAAF CV De Weerelt organiseert voor de 9de keer de carnavallichtstoet. Maar liefst 33 carnavalgroepen doen mee aan deze optocht in Wellen. Parcours

Volgende parkings worden voorzien:

De stoet wordt gevormd nabij café XA4 in de Kortessemstraat in Vrolingen en passeert vervolgens langs volgende straten: Zangstraat Steenweg Vrolingen - Nutstraat - Notelarestraat - Appeystraat - Blokenstraat - Kortestraat - Bloemenstraat - Notelarestraat - Dorpsstraat. De stoet wordt ontbonden aan het gemeentehuis omstreeks 23u00.

• Broekstraat: vanaf de Dorpsstraat tot aan de Smissebroekstraat • Appeystraat: van aan de kruising met de Blokenstraat tot aan de kruising met de Kukkelbergstraat • Kukkelbergstraat en Kwaadbonderstraat • Steenweg Borgloon: parking garage Boes • Overbroekstraat: parking van de voormalige Spar en aan het containerpark • Parking voor het oude gemeentehuis • Parking achter Sporthal De Bloken (bereikbaar tot 18u30!)

Straten afgesloten De straten die op het parcours liggen zijn volledig afgesloten voor alle verkeer. De nodige signalisatie wordt voorzien, gelieve deze te respecteren.

Andersvaliden worden tot 20u doorgelaten en kunnen parkeren aan • Feestzaal De Meersche, Molenstraat 3 • gemeenteplein tegenover gemeentehuis Inkom: 3 euro

15


toerisme

Bescherm je waterleiding tegen vrieskou Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat je waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan je ook heel wat geld kosten.

Limburg Vakantiegids 2019 Altijd welkom bij de Limburgers Dé complete gids voor jouw vakantie of daguitstap in Limburg. Voor het eerst met tien verschillende covers, met tien ambassadeurs die je welkom heten. De inhoud is wél identiek. In ieder boek ontdek je de vele gezichten van Limburg: meer dan 330 inspirerende pagina’s boordevol foto’s, toppers, nieuwe belevingen, kindvriendelijke uitstapjes, tips van de ambassadeurs zelf, logeeradresjes, maar ook reportages, fiets- en wandelroutes, … Haal de gratis gids in een Limburgs toeristisch infokantoor of in Standaard Boekhandel. Liever digitaal? Surf naar www.visitlimburg.be/nl/onlinegids en blader door de digitale versie.

Om dit te vermijden, geeft De Watergroep enkele tips: • Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingen altijd boven het vriespunt blijft. • Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint - een speciaal snoer uit kunststof dat (water)leidingen, afvoeren, dakgoten, drinkbaken, etc. vorstvrij houdt - parallel met de leiding en de watermeter. • Denk ook aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren. • Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Vergeet niet vooraf alle leidingen leeg te laten lopen. • Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleer je best regelmatig de stand van je watermeter. Stel je plots een hoog verbruik vast? Dan is er waarschijnlijk een lek. Om goed voorbereid te zijn, controleer je best voor de winter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de hoofdkraan goed werken. Zo kom je in de koude wintermaanden niet voor verrassingen te staan.

Nieuw meldpunt Limburg Fietsparadijs www.visitlimburg.be/meldpunt Met dit nieuw online meldpunt stellen we alles in het werk om problemen op het fietsroutenetwerk nog vlotter op te lossen. Zo bouw je mee aan een kwaliteitsvol en veilig Fietsparadijs Limburg. Geef je liever jouw melding via e-mail of per telefoon door? Dat kan via info@toerismelimburg.be of het nummer: 011 30 55 00. Let wel, het gratis 0800- telefoonnummer is niet meer in gebruik. 16

Wat als de leidingen toch bevroren zijn? • Is er nergens in je woning water? Dan is je aansluiting waarschijnlijk bevroren. Sluit eerst de hoofdkraan af. Ontdooi het gedeelte binnenshuis met de haardroger, maar pas op met leidingen in kunststof omwille van smeltgevaar. • Draai nadien de hoofdkraan een beetje open, want er zouden wel eens buizen gesprongen kunnen zijn en dan riskeer je waterschade na ontdooiing. Na controle kan de hoofdkraan volledig opengezet worden. • Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is, roep je de hulp in van je drinkwaterbedrijf. • Slaag je er niet in om de leidingen te ontdooien, dan kan je enkel wachten tot het warmer wordt en de leidingen vanzelf ontdooien. • In geval van waterschade neem je best contact op met je verzekeraar. Meer tips op www.dewatergroep.be/wintertips.


milieu en duurzaamheid

Valentijnsactie voor katten Op 14 februari was het valentijn en de start van de jaarlijkse Valentijnsactie voor kattenbaasjes. Zij kunnen bij de dienst omgeving aankloppen voor een kortingsbon voor de castratie van hun kater (15 euro) of sterilisatie van hun kattin (25 euro). Mooi meegenomen, want sinds 2014 is het bij wet verplicht om het beestje te laten steriliseren of castreren voor het 5 maanden oud is. Voor oudere katten moet het gebeurd zijn op 1 januari 2020. Waarom? Omdat heel wat ongewenste nestjes als zwerfkat eindigen. Bovendien vaart de gezondheid van je huisdier er wel bij. Zeker doen dus!

Nieuw energieprestatiecertificaat toont energiescore in één oogopslag Is de woning die jij wil kopen of huren energiezuinig? Of stroomt de warmte letterlijk en figuurlijk aan ramen en deuren uit? Het energieprestatiecertificaat (EPC) - dat verplicht is sinds 2008 geeft je inzicht in de energetische prestaties van het huis of appartement dat je op het oog hebt. In 10 jaar tijd zijn meer dan 1,1 miljoen EPC’s uitgereikt. Sinds begin dit jaar is het EPC echter simpeler en duidelijker: zo zie je in één oogopslag wat goed is of wat nog aangepast moet worden om je woning energiezuinig te maken.

Met deze actie werden er in 2018 twaalf katers en drieëntwintig kattinnen van Wellen onvruchtbaar gemaakt.

Geen asbestcontainer meer aan huis Voorlopig kan je geen gratis asbestcontainer bestellen om grote hoeveelheden asbest te verwijderen bij jouw thuis. Limburg.net werkt sinds januari 2019 samen met een nieuwe ophaler en zij kunnen de containeraanvoer niet garanderen. Limburg.net werkt momenteel een nieuw project uit, waarbij tegen een verlaagde vergoeding een asbestcontainer of -zak kan aangevraagd worden bij jouw thuis. ASBEST kan wel nog steeds GRATIS OP HET CONTAINERPARK afgeleverd worden.

Minder technisch, meer concreet advies Op het nieuwe EPC krijgen woningen - net zoals elektrische toestellen - een label en een kleurcode. Dat varieert van A (zeer energiezuinig) tot F (zeer energieverslindend). Zo kan je als potentiële koper of huurder nog sneller de staat van de woning inschatten. Daarnaast vind je in het nieuwe EPC concreet advies en een kostenindicatie voor eventuele energiebesparende maatregelen. Wanneer heb je een nieuw EPC nodig?

Meer info over asbest verwijderen, lees je op www.alertvoorasbest.be

Liever geen telefoonboek meer? Zoek je alle telefoonnummers online op en dump je de fysieke telefoongids automatisch bij het oud papier? Denk dan aan het milieu en schrijf je tot 10 september 2019 uit via het formulier op https://fcrmedia.be/uitschrijven-boek. Dan krijg je de telefoongids niet meer in de bus bij de volgende bedeling… en vermijd je dus papierverspilling.

Elk EPC, ook in het oude jasje, blijft sowieso tien jaar geldig. Wie er al een heeft, moet dus geen nieuw EPC laten opmaken. Wil je je huis of appartement verkopen? Dan ben je wel verplicht om een nieuw certificaat aan te vragen. Je kan hiervoor terecht bij een energiedeskundige type A. Een lijst met erkende energiedeskundigen vind je op www.energiebesparen.be/epcparticulier. Iedereen energiezuinig tegen 2050 Het EPC is een instrument om kopers, huurders en eigenaars te sensibiliseren. Het doel? De Vlaamse overheid wil alle eigenaars motiveren om tegen 2050 een energiezuinige woning (A-label) te realiseren. Het nieuwe EPC geeft je alvast inzicht in welke mate jouw woning al voldoet aan die langetermijndoelstelling. Meer info? Surf naar www.energiesparen.be/epcparticulier of bel 1700.

17


sportkampioenen

Kampioenentitels Vrijdag 15 februari werden de Wellense sportkampioenen gehuldigd op de jaarlijkse Kampioenenviering. Ook de trofeeën voor beste sportvrouw, sportman en sportclub werden uitgedeeld. Nieuwjaarsborrel

Sportvrouw 2018 Romy Dedry (skiën) Belgisch kampioen freestyle skiën 1 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen medaille op Vlaams kampioenschap

Nieuwjaarsborrel

Sportman 2018 Lernert Asnong (snowboarden) Belgisch kampioen snowboarden in de discipline Slopestyle. Haalde de finale op World Rookie Tour, dit is het grootste jeugdevenement met meer dan 120 snowboarders. Uiteindelijk werd hij knap 10de!

Voorstelling prins Steve II van CV De Weerelt

Sportclub 2018 ZVC United Wellen (zaalvoetbal): heren: Beloften kampioenen in 2de nationale dames: Limburgs Kampioen en bekerwinnaar

Kampioenenviering 18


Wellen in beeld

bewegingsschool voor kleuters

bewegingsschool voor kleuters

grootouder-kleinkind speelnamiddag

grootouder-kleinkind speelnamiddag

creatieve workshops voor kinderen

grootouder-kleinkind speelnamiddag

Kleutersportdag

installatievergadering gemeenteraad 19


oproepen

Dierbaar natuurlijk vzw

Welkom in onze CADO In onze kleinschalige dagopvang, gelegen in Huis Villina (De Rijten 12 bus 3), ben je elke weekdag welkom van 8u tot 18u. Hier kan je terecht voor een lekkere maaltijd, een gezellige babbel of leuke activiteiten.

Bij Dierbaar Natuurlijk kunnen mensen terecht die opvang zoeken voor hun hond (later dit jaar ook kat) in huiselijke kring. Wij vangen op vanaf € 1,5 per dag per dier, aangepast aan het inkomen van het baasje. Hierdoor kunnen mensen met een laag inkomen ook hun dier veilig laten opvangen aan betaalbare prijzen. We hebben al dieren opgevangen van baasjes die een lange periode naar een instelling moesten en andere die verschillende weken moesten revalideren na een operatie. Het alternatief zou geweest zijn dat de dieren naar het asiel werden gebracht en dat het baasje, die toch al een zware periode meemaakt, zijn beestje niet meer weer ziet. Gezien de stijgende vraag, zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers die dieren kunnen opvangen. Maar ook voor administratief werk, inzamelacties aan grootwarenhuizen, ...

Wij doen mee aan de ‘Dag van de zorg’. Op zondag 17 maart openen wij de deuren van 14u tot 17u om iedereen te laten kennismaken met onze dagopvang. Jullie zijn hier welkom voor een lekker tasje koffie en een versgebakken wafel.

Interesse? Stuur een mailtje naar dierbaarnatuurlijk2@gmail.com

Van Tsjernobyl naar Wellen Ieder jaar brengt Euro-Children kinderen uit probleemgebieden in Europa naar Vlaanderen. Dit jaar komen 25 kinderen, tussen 8 en 12 jaar, op vakantie bij gastgezinnen in ons land. Ze komen uit Wit-Rusland, uit een streek op ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl. Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkele weken, betekent een enorme boost voor hun gezondheid. Dit jaar komen 20 jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar voor de eerste keer naar Vlaanderen. Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen. Kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen via 0495 67 82 37 of mailen naar info@euro-children.be. Bijkomende informatie vind je op www.euro-children.be.

20

Wij zoeken teamgenoten Ben je sportief en hou je van een leuke teamgeest? Kom dan vrijblijvend even testen bij onze ploeg. Ervaring is geen vereiste! Leeftijd: vanaf geboortejaar 2006. Meer info via de facebookpagina @Wevoc.Wellen of kom eens een kijkje nemen tijdens de training op dinsdag om 18u30 in sporthal De Bloken.


economie

levensgebeurtenissen Geboorten

Shop je korting bijeen met de ‘Shop in Wellen’ -kaart Heb jij jouw ‘Shop in Wellen’-kaart al geregistreerd? Die kaart zet al je aankopen bij de deelnemende handelaars om in punten. Elke honderd punten leveren je één euro korting op bij een deelnemende handelaar naar keuze. Dankzij dit initiatief van de Wellense Middenstand was shoppen in Wellen nog nooit zo leuk én voordelig. Klaar om punten te sparen in Wellen? Registreer je persoonlijke ‘Shop in Wellen’-kaart dan op één van deze drie manieren: 1. online via www.qualiet.com/nl/shop-in-wellen 2. bij een deelnemende handelaar 3. via de ‘Shop in Wellen’ app Meer info: www.wellensemiddenstand.be

05.11.2018 09.11.2018 24.11.2018 24.11.2018 27.11.2018 14.12.2018 02.01.2019 31.01.2019

Marwah Timar Oone Debout Lander Neven Liam Joris Omar Behari Senn Daniels Hussein Hashemi Mona Soers

Huwelijken 09.01.2019 Hilde Verhoeven en Sven Das Overlijdens 16.11.2018 18.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 06.12.2018 11.12.2018 18.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 12.01.2019 13.01.2019 15.01.2019 18.01.2019 19.01.2019 25.01.2019 26.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 07.02.2019 10.02.2019

Gert Steegmans Josephine Meuwissen Freddy Lambrechts Augustine Hustings Guillaume Renaers Anita Buttiens Christine Wijnen Virginia Timmermans Paulina Brisaert Josephina Gaens Roger Geladé Joseph Lenaers Joanna Devries Maria Goorts Juliana Pauwels Pierre Latet Josephina Ramaekers Maria Gaens Mathilda D'Exelle Idaletta Vanmuysen

Gouden Huwelijksverjaardag 31.12.2018 Suzanne Janssens en Joseph Boes 02.01.2019 Alida Kelleneers en Willy Snellings Briljanten Huwelijksverjaardag 13.02.2019 Lea Groenendaels en Clement Baus rde van ter waa

Baby’s

€ oor boden d u aange

nr : m:

um en

datu is te koop op het gemeentehuis edat De Wellense cadeaubon van na uitgift elaar. ar geldig hand n is 1 ja ke Wellense bo au el de Wellen en kan ingeruild worden bij elke Wellense handelaar. j Deze ca ild worden bi n naar te sture 30 Wellen. ingeru factuur kanbepalen. Het bedrag kan je zelf met de Borgloon 17 38 samen eg nw ld en s, stempe es, Stee ndelaar bon afge en, p.a. Kris Bo Beste ha cadeau ell

dW deze . gelieve Een initiatief van Adviesraad Ondernemend Wellen rnemen d Wellen d Onde rnemen Adviesraa d Onde en de Wellense Middenstand. adviesraa tief van Een initia

14.03.2018 Beir Bex zoon van An Van Broeck en Peter Bex

09.11.2018 Scyla-Nur Bynens Garcia dochter van Linda Garcia Burgos en Bjorn Bynens 21


algemene informatie ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren Openingsurengemeentelijke gemeentelijkediensten diensten Wachtdiensten Tandartsen Tandartsen

De telefonisch Dewachtdienst wachtdienst voor voor Limburgse tandartsen is bereikbaar bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer via het centraal tandartsenwachtnummer 0903 39 969 090/ 33 99 69 op zaterdag, zondagvan en9u feestdagen op zaterdag, zondag en feestdagen tot 18u. van 9u tot 18u.

Huisartsen Huisartsen Huisartsenwachtpost 37 bestaat uit de huisartsen

De voor huisartsen telefonisch Wellen bereikbaar vanwachtdienst Bilzen, Hoeselt, Riemst is Kortessem, en via het centrale huisartsenwachtnummer 011/ 235928 Wimmertingen. Zij zijn bereikbaar op T. 089 59 00 25.

Osteopaten Limburg Osteopaten Centraal oproepnummer: Limburg 011 42 93 19 Centraal oproepnummer: 011/ 42 93 19

Apotheken regio Alken, Borgloon, Kortessem, Apotheken St.-Lambrechts-Herk regio Alken, enBorgloon, Wellen Kortessem, Sint-Lambrechts-Herk en Wellen De Vind apotheek een apotheek van wacht vaniswacht van dienst tussen tot9u 22u. enNa 22u 22u kan je bellen • Bij jouw naar apotheker 090/ 39 99hangt 10. Je de wordt wachtdienst dan verbonden uit met een callcenter • Ga naar datwww.apotheeklimburg.be. je kan doorschakelen naarGeef de apotheek jouw postvan wacht. code in om de apotheek van wacht uit jouw regio te kennen. Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: zonder telefoon Om de apotheek vooraf wordt meternachtwacht niet opengedaan. te kennen, bel tussen 22u en 9u naar: 078 05 17 33 (zonaal tarief) Om de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je terecht: Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: • zonder bij jouw telefoon apotheker: voorafdaar wordt hangt er niet de wachtdienst opengedaan. uit • op de website www.apotheek.be • De telefonisch apotheek op vanhetwacht nummer voor090/ 22u 39 en 99 10 na 22u is niet noodzakelijk (betalend! dezelfde! 1,5 euro/min.) De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 / 112 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 116 000 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

Gemeentehuis Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Dorpsstraat 25 T. 012 67 07 T. 012/ 67 07 0000 F. 012 74 58 70 F. 012/ 74 58 70 www.wellen.be www.wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag totvrijdag: en met9u vrijdag: maandag tot tot 12u9u - 12u maandag: 16u 19u30 maandag: 16u tot 19u30 woensdag: 13u - 16u woensdag: 13u tot 16u

Sociaal huis-OCMW OCMW Dorpsstraat 26B Dorpsstraat 26 B T. 012 44 01 50 T. 012/ F. 012 44 4401 015069 info@ocmwwellen.be F. 012/ 44 01 69 info@ocmwwellen.be Politie Dorpsstraat 26 Politie T. 012 67 07 Dorpsstraat 26 07 F. 012 74 33 05 T. 012/ 67 07 07 wijk.wellen@pzloon.be politie@wellen.be Containerpark Overbroekstraat Containerpark T. 012 67 22 06 Overbroekstraat T. 012/ 67 22 06

openingsuren: Openingsuren: maandag tot en met donderdag: maandag toten donderdag: 9u tot 11u30 9u - 11u30 op afspraak en op afspraak vrijdag gesloten GEEN meer! vrijdagavondzitting gesloten GEEN avondzitting meer! openingsuren: maandag: 16u - 19u30 | woensdag: 13u - 16u Openingsuren: dinsdag-donderdag-vrijdag: maandag: 15u30 tot 19u30 8u30 - 12u30 na openingsuren: 011 49 44 00 of 101 dinsdag tot vrijdag: 8u30 tot 12u30 (7/7 dagen en 24/24u voor milieuklachten) na openingsuren: 012/ 74 60 60 of 101 (7/7 dagen - 24/24u voor milieuklachten) openingsuren: dinsdag: 8u30 - 12u30 Openingsuren: woensdag en vrijdag: 13u30 - 17u dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tot 17u zaterdag: 9u - 14u zaterdag: 9u tot 14u

Bibliotheek Bibliotheek Dorpsplein 12 Dorpsplein 12 T. 012 74 71 T. 012/ 74 71 7979 bib@wellen.be bib@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag envrijdag: vrijdag:18u 18u maandag en tot- 20u 20u woensdag: 14u 18u woensdag: 14u tot 18u zaterdag: 10u - 12u zaterdag: 10u tot 12u

PWA DCO PWA Overbroekstraat b2 Overbroekstraat10 10.2 T. 012/ T. 012 44 4410 101616 pwa@wellen.be pwa@wellen.be

Openingsuren: openingsuren: maandag: 8u tot 13u en 14u7u30 tot 19u- 18u maandag-dinsdag-vrijdag: dinsdag: 8u30 en 14u tot 18u- 17u woensdag en -12u donderdag: 7u30 woensdag: 8u30 -12u en 13u tot 17u

Sporthal ‘De Bloken’ Sporthal De Bloken Blokenstraat 12 Kortestraat 12 Uitbater cafetaria: Uitbater cafetaria: Mario Rosmarino Mario Rosmarino T. 012/ 74 20 33 T. 012 74 20 33

Openingsuren: openingsuren: alle dagen vanaf 16u alle dagen vanaf 16u gesloten: gesloten: maand alle feestdagen hele maand juli enjuli alleen feestdagen

Gemeentelijk zwembad zwembad Maupertuus ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Bampstraat T. 011 59 11 74 95 T. 011/ 59 74 95 (cafetaria) (cafetaria)

Openingsuren: openingsuren: juli en augustus 10u30- 20u tot 20u juli en augustus:van 10u30 Enkel open Enkel open bij bij mooi mooi weer! weer! Bel naar de Bel naar de te weten of hetopen zwemcafetaria omcafetaria te wetenom of het zwembad is. bad open is.

Dienstencentrum Dienstencentrum Den ‘DenDries Dries’ Dorpsstraat 26A Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: verantwoordelijke: Leen Meynen Leen Meynen T. 012 44 01 54 T. 0487 012/ 44330129 5462 M. M. 0487/ 33 29 62

openingsuren: Openingsuren: ma wo -- do: 9u -- 11u30 11u30enen13u 13u - 17u ma -- wo do: 9u - 17u dinsdag: 9u 16u en 19u 22u dinsdag : 9u - 16u en 19u - 22u vrijdag: vrijdag : 19u 19u -- 22u30 22u30 Tijdens de openingsuren in de voormiddag Tijdens de openingsuren in de voormiddag dienen de mensen zich bij het onthaal van dienen de mensen bij het onthaal van het het OCMW aan te zich melden. OCMW aan te melden.

KANKERLIJN 0800 35 455 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02 286 82 11 SENSOA.BE 03 238 68 68 TABAKSTOPLIJN 0800 111 00 TELEBLOK 0800 131 44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP 070 34 47 77 VAB REISBIJSTAND 070 34 46 66 VDAB 0800 30 700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03 23 27 218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088 122 66 ZELFMOORDLIJN 02 649 95 55 WACHTDOKTER 089 59 00 59


meldingskaart Foto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover?

Heb je zin om de volgende cover van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Ben je een hobbyfotograaf en wil je graag je werk eens laten zien? Stuur jouw leukste foto's naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Wil je jouw kleine spruit aan de wereld tonen? Stuur een foto van je baby samen met zijn/haar naam , geboortedatum en de naam van de ouders en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

Foto’s van voorbije activiteiten

Wij zijn steeds op zoek naar toffe foto’s van voorbije evenementen, straatbarbeques, rommelmarkten, vieringen, sportieve prestaties, fuiven, bijeenkomsten van verenigingen,... om in het magazine te publiceren onder de rubriek: Wellen in beeld.

foto’s gezocht

Je kan alle foto’s sturen naar evi.wijnants@wellen.be. Alvast bedankt. Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen of scan de QR-code. Digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be of stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende: ○  het wegdek is beschadigd ○  de openbare verlichting is defect ○  het rioolputje is verstopt ○  de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe ○  onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst ○  het ruimen van grachten is gewenst ○  er is een sluikstort ○  er is een gevaarlijke verkeerssituatie ○  er is signalisatie gewenst ○  een bushokje is beschadigd ○  andere: …........................................................................................ ............................................................................................................... ...............................................................................................................

plaats: ........................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... opmerkingen: .............................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... naam & adres afzender: ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ............................................................................................................... telefoon / gsm: ............................................................................................................... (Aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven.)

23


5-3-2019

STEVE II C.V. “DE WEERELT” EN GEMEENTE WELLEN

CAFÉ HET MOLLEKE - CAFÉ XA4

PARCOUR: ZANGSTRAAT | STW. OP VROLINGEN | NUTSTRAAT | NOTELARESTRAAT | APPEYSTRAAT BLOKENSTRAAT | KORTESTRAAT | BLOEMENSTRAAT | NOTELARESTRAAT | KERKPLEIN | DORPSSTRAAT

V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 29  

info- en nieuwsmagazine gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 29  

info- en nieuwsmagazine gemeente Wellen

Advertisement