__MAIN_TEXT__

Page 1

informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen | september 2018 | jaargang 6 | n°27

infrastructuur

veiligheid

milieu

in de kijker

gloednieuw woon- en winkelcomplex

Heb jij je huisdiersticker al?

Gratis struik of boom voor elk Wellens gezin

Smaakfestival Wellen wild van fruit

pagina 6

pagina 5

pagina 16

pagina 24


voorwoord

Beste Wellenaar Hopelijk heb je genoten van een deugddoende, zonnige zomer. Dankzij het mooie weer heeft ons openluchtzwembad Maupertuus met meer dan 35.000 bezoekers een recordzomer achter de rug! Ook de speelpleinwerking en de gemeentelijke sportkampen waren een succes. Het fotoverslag in dit infoblad neemt je even mee terug naar een zomer vol plezier.

burgemeester

ELS ROBEYNS

Ondertussen is de zomervakantie een mooie herinnering en raakten we alweer gewend aan het normale schoolritme. Ik wens alle kinderen en jongeren, maar ook onze leerkrachten, directies en ander schoolpersoneel het allerbeste toe voor het schooljaar 2018-2019. Het is je wellicht al opgevallen: de schoolomgeving aan de Zonneveldweg onderging tijdens de zomermaanden een enorme transformatie. Door de aanleg van fiets- en voetpaden, de wegverschuiving en het nieuwe verkeerseiland is de veiligheid voor onze kinderen aanzienlijk verbeterd. Deze zal bovendien nog toenemen als de inrichting over enkele weken volledig voltooid is. We voorzien namelijk nog beugels rond het eiland, gepaste signalisatie voor de schoolomgeving en dynamische ‘zone 30’-borden. Met deze werkzaamheden in volle uitvoering, is het tijd om uit te kijken naar de volgende grote projecten. Ons gloednieuw woon- en winkelcomplex springt daar ongetwijfeld uit. Op pagina 6 en 7 in deze Wild van Wellen lees je alles over dit toekomstige project op de site van het containerpark. Zomer voorbij, evenementenseizoen voorbij? Alvast niet in onze gemeente! Binnen enkele dagen kan je bijvoorbeeld op het gemeenteplein terecht voor de zesde, fruitige editie van ons Smaakfestival. We hopen jou daar samen met vrienden en familie te mogen ontvangen. Veel leesplezier! Els Robeyns Jouw burgemeester

pagina

5

inhoud p. 3 p. 4 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13

verkiezingen bestuur en personeel vereniging in de kijker verkeer & veiligheid infrastructuur infrastructuur bouwen en wonen OCMW sociaal huis cultuur in beeld in beeld evenementenkalender evenementenkalender

p. 14 p. 15 p. 16 p. 17 p. 18 p. 19 p. 19 p. 20 p. 20 p. 21 p. 22 p. 23 p. 24

pagina

6 2

evenementenkalender DC Den Dries milieu & duurzaamheid milieu & duurzaamheid bib sportelen jeugdbeweging oproepen economie levensgebeurtenissen algemene informatie meldingskaart Smaakfestival


verkiezingen 14/10 trekken we naar de stembus voor de gemeente- en provincieraadverkiezingen. In welke gevallen kan je een volmacht geven? 1. wegens ziekte of gebrekkigheid: Deze onbekwaamheid wordt aangetoond door een medisch attest. 2. om beroeps- of dienstredenen: Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest dat afgegeven wordt door de werkgever. 3. omwille van een verblijf in het buitenland wegens vakantie: Deze onmogelijkheid wordt vastgesteld door de burgemeester van jouw woonplaats (of zijn afgevaardigde), na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, indien je een dergelijk bewijsstuk niet kan overleggen, op basis van een verklaring op eer bij de burgemeester. 4. Omwille van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger, een toestand van vrijheidsbeneming of omwille van zijn geloofsovertuiging. Je kan stemmen van 8u tot 13u in basisschool De Eik, Zonneveldweg 9. Je kan parkeren op de parking gelegen aan Zonneveldweg 9 of op de parking van sporthal De Bloken. Voor mindervaliden bewaken we de toegankelijkheid van de stemlokalen. Bovendien worden er parkeerplaatsen voorzien op de parking van de Eik.

Wie kan men aanwijzen? Je kan jouw volmacht aan elke andere kiezer uit België geven. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar jij als volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen.

Wie mag stemmen op 14 oktober? Als Belg heb je stemplicht als je aan de volgende voorwaarden voldoet: • minstens 18 jaar oud zijn, ten laatste op 14/10 (leeftijdsvoorwaarde) • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente, ten laatste op 1 augustus 2018, de dag waarop de kiezerslijsten afgesloten worden (inschrijvingsvoorwaarde) De niet-Belgische burger kan onder bepaalde voorwaarden toegelaten worden tot de stemming. Hij moest voor 1 augustus een schriftelijke aanvraag indienen bij de gemeente waar hij op dat moment ingeschreven was. Vanaf 15 oktober kan zo een aanvraag terug ingediend worden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een niet-Belg mag niet stemmen voor de provincieraadsverkiezingen. Hoe stem ik geldig? Om geldig te stemmen mag je per verkiezing slechts stemmen uitbrengen binnen één lijst. Dit kan door: • je stem uit te brengen in het vakje bovenaan een lijst (lijststem) • je stem uit te brengen in het vakje naast de naam van één of meerdere kandidaten (naamstem) Indien je tegelijkertijd een lijststem en één of meerdere naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, dan wordt met de lijststem geen rekening gehouden. Breng je stemmen (lijst- of naamstemmen) uit op verschillende lijsten, dan zal jouw stem als ongeldig worden beschouwd en niet worden meegeteld. Je moet dus steeds stemmen voor (leden van) 1 partij. In België geldt de stemplicht. Het is mogelijk dat je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan komen om je stem uit te brengen. In dat geval kan je een volmacht geven aan een andere kiezer.

Wat moet jij als volmachtgever doen? Als volmachtgever moet je vooreerst het volmachtformulier invullen. Je vindt dit op https://vlaanderenkiest.be/formulieren/volmachtformulier of op gemeentehuis. Het formulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd. In alle bovenstaande gevallen kan je deze volmacht geven tot op de dag van de verkiezingen. Enkel in het geval je op vakantie vertrekt, moet je deze volmacht minstens 1 dag op voorhand geven. Wat moet de volmachtdrager doen? De volmachtdrager moet voor jou gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Om de volmacht te kunnen gebruiken moet hij volgende documenten bij zich hebben : • het ingevuld en ondertekend volmachtformulier • het bijbehorend attest • zijn eigen oproepingsbrief • zijn eigen identiteitskaart Het kan nuttig zijn voor de volmachtdrager dat hij ook beschikt over jouw oproepingsbrief om te weten naar welk stembureau hij moet gaan. Meer info: www.vlaanderenkiest.be

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten • donderdag 1 november: Allerheiligen • vrijdag 2 november: Allerzielen • zaterdag 3 november: brugdag enkel voor de bibliotheek • donderdag 15 november: Dag van de Dynastie

3


bestuur en personeel

College van burgemeester & schepenen burgemeester Els Robeyns T. 012 67 06 44 - M. elsrobeyns@wellen.be - burgemeester@wellen.be spreekuur: maandag van 18u tot 19u en op afspraak algemeen beleid - financiën - veiligheid - politie - brandweer - burgerlijke stand & personeel - communicatie - informatie - inspraak - ICT - omgeving - sport schepen Johan Cabergs T. 012 67 06 42 - G. 0495 58 64 86 - M. johancabergs@wellen.be spreekuur: maandag van 18u30 tot 19u30 en op afspraak openbare werken - technisch uitvoerende dienst - containerpark kerkfabrieken schepen Kristien Treunen T. 012 67 06 43 - M. kristientreunen@wellen.be spreekuur: maandag van 16u tot 17u enkel op afspraak mobiliteit en verkeer - milieu & energie - toerisme - tewerkstelling middenstand - landbouw - erfgoed & begraafplaatsen schepen Benny Maes T. 012 67 06 41 - M. bennymaes@wellen.be spreekuur: maandagvoormiddag enkel op afspraak dierenwelzijn schepen Luc Knuts G. 0496 67 52 33 - M. lucknuts@wellen.be spreekuur: enkel op afspraak cultuur - jeugd - senioren - bibliotheek - verenigingsleven

vereniging in de kijker Radio VRW "Tijdloze classics vanuit Haspengouw 60-70-80” Lokale Radio VRW die reeds sinds het ontstaan van de vrije radio's (1980) uitzendt vanuit Wellen (104.9), gaat binnenkort ook uitzenden op een tweede frequentie op 106.3 in Sint-Truiden. Dat is de vroegere frequentie van de ooit zo succesvolle Radio Baccara. Dat VRW deze frequentie mag gebruiken is een gevolg van het nieuwe frequentieplan van media minister Sven Gatz. De minister wil hiermee meer levenskansen geven aan de kleine lokale radio's. Onze voorzitter en hoofdtechnicus Raymond Gemels is volop bezig met de technische aanpassingen. Eens deze achter de rug, zijn we in volledig Zuid-West Haspengouw te beluisteren. Vanaf 1 oktober zenden we ook uit in Sint-Truiden op 106.3. Ook wat betreft de programma's zijn er veranderingen op til. We gaan inzetten op lokaal nieuws, verscheidene keren per dag. Verder geven we drie keer per dag een activiteitenkalender en blijven we nationaal nieuws geven elk uur tussen 8 en 20 uur. Wij zoeken daarvoor nog samenstellers zowel voor de activiteitenkalender als voor het lokale nieuws. Ook presentatoren zijn van harte welkom. Stuur ons een mailtje (info@radiovrw.be).

schepen/voorzitter OCMW Eric Martens T. 012 44 01 60 - M. ericmartens@wellen.be spreekuur: maandag en donderdag van 10u tot 12u sociale zaken - kinderopvang - gelijke kansen - volksgezondheid armoedebestrijding - ontwikkelingssamenwerking

Gemeenteraad De gemeenteraden vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Bij uitzondering wordt de datum van de gemeenteraad verplaatst, dit wordt dan duidelijk vermeld in de agenda. Iedereen is van harte welkom op deze openbare zittingen. De week voor de vergadering kan je de agenda raadplegen in de aankondigingskast aan het gemeentehuis. De notulen kan je inkijken op het secretariaat van het gemeentehuis. De agenda, de toelichting en de verslagen vind je ook op de website www.wellen.be (bestuur & diensten/bestuur/gemeenteraad).

Tenslotte nog dit: bij Radio VRW is niemand van de medewerkers betaald. De zender is totaal afhankelijk van evenementen en reclame. Eén van de belangrijkste evenementen zijn The Golden Memories Party in zaal de Meersche in Wellen en de Wellense Oktoberfeesten op 13 oktober aanstaande in zaal De Meersche.

verkiezingsshow/debat Op vrijdag 5 oktober 2018 organiseert Radio VRW een verkiezingsshow/debat met de lijsttrekkers van alle Wellense partijen. 19u30 in de neogotische kapel, Dorpsplein Wellen gratis toegang

4


verkeer en veiligheid

Snelheidscontroles in Wellen De lokale politie Kanton Borgloon voert regelmatig snelheidscontroles uit op verschillende locaties in Wellen. De metingen gebeuren in beide rijrichtingen.

70

1 675

569

33.97 %

Langenakker

50

1 390

314

22.59 %

Russelt

50

150

5

3.33 %

Plattestraat

50

247

40

16.19 %

Meer info: www.octopusplan.info

# overtredingen

Net als vorig schooljaar, sluit onze gemeente zich dit jaar opnieuw aan bij het Octopusplan. Dat plan streeft o.a. naar veilig en duurzaam woon-schoolverkeer, kindvriendelijke schoolomgevingen en participatie. Dankzij ons lidmaatschap krijgen alle Wellense basisscholen een gratis materialenpakket om drie verkeerscampagnes (Strapdag, FLITS en Parkour) te organiseren, gratis toegang tot het online platform voor verkeerseducatie en heel wat leuke kortingen. Het schooljaar start alvast met de jaarlijkse Strapdag op vrijdag 21 september 2018. Op die dag gaat de auto even aan de kant, en komt iedereen te voet of met de fiets naar school.

% overtredingen

Stw. Borgloon

Wellen blijft ook dit schooljaar Octopusgemeente

# gecontroleerde voertuigen

straat

toegelate snelheid

Resultaten van 1 mei t.e.m. 30 juni 2018:

Heb jij al een huisdiersticker? Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts verspreidt in alle Vlaamse gemeenten een uniforme huisdiersticker voor noodgevallen. Zo’n sticker maakt in één oogopslag duidelijk welke dieren zich in je woning bevinden, zodat de hulpdiensten in het geval van een brand ook je geliefde huisdieren kunnen redden. Haal je huisdiersticker gratis af aan het loket burgerzaken in het gemeentehuis tijdens de openingsuren.

METEEN VERWITTIGD BIJ

EEN NOODSITUATIE? REGISTREER JE VIA WWW.BE-ALERT.BE

Q16-2569_KANS_crisis_campagne_BE ALERT_Affiche_A5_02.indd 2

03/05/2017 16:14

5


infrastructuur

Gloednieuw woon- en winkelcomplex voor dorpskern Wellen Goed nieuws voor wie graag shopt of mensen die op zoek zijn naar een ruim en comfortabel appartement in hartje Wellen. Binnenkort krijgt de dorpskern in Wellen namelijk een heuse upgrade. Burgemeester Els Robeyns is alvast erg enthousiast: “Uiteraard ben ik ontzettend fier. Dit is een duurzaam en kernversterkend woon- en winkelproject vol beleving. De 130 bijkomende parkeerplaatsen zullen bijvoorbeeld ook bij grote events dankbaar gebruikt worden. Bovendien heeft het nieuwe containerpark een absolute meerwaarde.”

Oud ruimt plaats voor nieuw

De Dorpsstraat is vandaag een sfeervolle straat om te wonen en winkelen. Dat wordt er alleen maar beter op. De voormalige woning en kantoren van bvba Vadimo (familie Vantilt) ruimen plaats voor twee splinternieuwe gebouwen met appartementen, winkels én een gebruiksvriendelijke parking. Ook het huidige containerpark en de gemeentewerf verhuizen.

Extra winkelaanbod

Dankzij de nieuwbouw wordt de Dorpsstraat als winkelstraat optisch verlengd. Dat brengt extra leven én … winkels naar het centrum. Of wat dacht je van een Action-winkel in je eigen dorp?

Wonen in Wellens groen

Boven de nieuwe winkels komen 12 ruime appartementen met eigen parkeerplek. Ideaal voor wie graag pal in het centrum woont, maar toch comfort en rust verkiest. Naast de bestaande bomenrijen, komen er groene buffers en geluidswerende schermen rond het perceel. Geen overlast dus: noch voor de bewoners, noch voor de omwonenden.

6


bouwen en wonen

Geniet van extra premies voor je opbrengstwoning Investeerde jij in een woning om te verhuren? Dan geniet je van extra hoge premies als je daaraan energiebesparende maatregelen uitvoert. Samen met netbeheerder Infrax zorgt de Vlaamse overheid namelijk voor een stevig duwtje in de rug voor de investering in dakisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas. Stebo vzw neemt de rol van projectpromoter op. In ruil voor de tegemoetkoming wordt van de verhuurder verwacht dat hij: • de huurprijs niet verhoogt omwille van de energiebesparende werken • het lopend huurcontract niet voortijdig opzegt conform de bepalingen van de geldende huurwetgeving • het restbedrag voor de investeringen betaalt

En het containerpark dan?

Dat verhuist naar het industrieterrein van Herten, enkele honderden meters buiten de dorpskern. De Smissebroekstraat is ook vlakbij én veel vlotter bereikbaar om je afval weg te brengen. De technische gemeentedienst krijgt een nieuwe plek op Ceselaren 1.

Slim verkeersontwerp

In eerste instantie merk je een enorme afname van verkeer dankzij de verplaatsing van de technische dienst en het containerpark. Bovendien zorgen we voor een gerichte verkeersstroom. De toegang tot het woonwinkelproject bevindt zich in de Overbroekstraat. De inkom in de Dorpsstraat is alleen toegankelijk voor fietsers, voetgangers en eventuele ambulances of brandweerwagens in noodgevallen. Het nieuwbouwproject omvat bovendien meer dan 130 gratis parkeerplaatsen. Handig tijdens die vele bruisende Wellense dorpsevenementen!

Wanneer is het klaar?

Het eerste punt op de agenda is de installatie van het nieuwe containerpark en de technische dienst. Zodra dat in orde is, starten we met de aanleg van het woonwinkelproject. Als alles volgens planning verloopt, kan je al in de zomer van 2020 verhuizen naar en/of winkelen in de nieuwe gebouwen. Alle info vind je op www.kolmont.be

Wist je dat je als verhuurder wettelijk verplicht bent om … … het dak van je huurwoning te isoleren? Huurwoningen waarvan het dak onvoldoende of niet geïsoleerd is, krijgen vandaag een beperkt aantal strafpunten en een waarschuwing. Vanaf 2020 krijgen dergelijke woningen meteen 15 strafpunten, waardoor ze niet meer verhuurd kunnen worden. … hoogrendementsbeglazing te plaatsen? Als dit tegen uiterlijk 1 januari 2023 nog niet het geval is, zal je huurwoning ook weer meteen 15 strafpunten krijgen. Meer info Voor meer info over de premies en mogelijke leningen van Duwolim kan je terecht op het spreekuur van Stebo, elke 2de en 4de woensdag van 9u tot 11u in het gemeentehuis. Premieadvies Bert Van de Vijver bert.vandevijver@stebo.be 0475 35 65 80 Technisch advies Frouwke Bormans frouwke.bormans@stebo.be 0473 42 01 88

7


ocmw

Info-avond: HOOGSENSITIEVE KINDEREN ontdek en versterk de talenten van jouw kind

Doneer je herbruikbare schoolspullen aan de Wellbox De Wellbox verzamelt verschillende herbruikbare spullen om te herverdelen onder kwetsbare gezinnen. Naast babyspullen, kinder- en jeugdboeken, sportmateriaal en sportkleding, zamelen we ook gedurende het hele jaar schoolmateriaal in. Met een nieuw schooljaar voor de deur, zetten we het inzamelen van schoolmateriaal graag extra in de kijker. Heb je thuis nog herbruikbare schoolspullen - zoals boekentassen, pennenzakken, mappen en dergelijke - liggen? Voel je dan vrij om deze aan de Wellbox te doneren.

Een avond waar informatie wordt gegeven over hoogsensitiviteit. Tijdens deel 1 komen de kenmerken van hoogsensitiviteit aan bod, de aanpak en bijzonderheden van hoogsensitieve kinderen. Er worden tips gegeven, voorbeelden, … . Na een korte pauze volgt deel 2 waar ruim de gelegenheid zal zijn om al je vragen te stellen. Datum: 11/10/2018 Tijdstip: 19u30 - 22u Plaats: Jeugdheem De Reynaert (Bampstraat 11a, Wellen) Spreker: Reinhilde Vermeulen (HSP Vlaanderen ) Voor ouders, grootouders, leerkrachten, opvoeders, … Deze avond is gratis maar inschrijven is wel verplicht via: 012 44 01 50 of liesbet.hauben@ocmwwellen.be

Inzamelpunten: : Sociaal Huis, Dorpsstraat 26B, Wellen Sport-en Jeugddienst, sporthal De Bloken, Wellen

Wil je even praten over de opvoeding van je kind? Dan ben je altijd welkom bij een medewerker van de Opvoedingswinkel. Cathy Dechesne 0493 25 18 74 cathy@opvoedingswinkelhaspengouw.be Spreekuur Opvoedingswinkel in Wellen dinsdag van 9u tot 11u (even weken) dinsdag van 14u tot 16u (oneven weken) De Hartediefjes / Huis van het Kind Dorpsstraat 27 - 3830 Wellen

8


Sociaal Huis

Samen sterk tegen armoede op 17 oktober Meer dan 130.000 Limburgers moeten rondkomen met een inkomen onder de Europese armoedegrens. Dat maakt dat 14% van de kinderen in onze provincie geboren wordt in een kansarm gezin. Een verontrustend percentage dat helaas blijft toenemen.

Op 17 oktober steken mensen wereldwijd de meest kwetsbaren in onze maatschappij een hart onder de riem. Hét symbool van deze werelddag tegen armoede? Een wit, geknoopt laken. We roepen alle Wellenaren dan ook op om mee ‘nee’ te zeggen tegen armoede en op woensdag 17 oktober een wit, geknoopt laken uit het raam te hangen.

Maak kans op een gratis thuiswedstrijd van KRC Genk Ben jij in begeleiding bij OCMW Wellen en gaat jouw hartje sneller kloppen van de ‘Smurfen’? Als familieclub bij uitstek gunt KRC Genk Wellense voetbalfans met een beperkt budget de kans om gratis een thuiswedstrijd van de club bij te wonen. Zie jij een match in de Luminus Arena wel zitten? Laat dit dan weten aan Liesbet Hauben via liesbet.hauben@ ocmwwellen.be of 012 44 01 53 en wie weet sta jij binnenkort jouw favoriete spelers aan te moedigen op de tribune.

Limburgers tegen armoede in Genk Op 17 oktober kan je je stem tegen armoede laten horen op het binnenplein van het Genkse stadhuis. Het wordt een gezellig samenzijn met livemuziek, multiculturele hapjes en tal van randanimatie. Meer info Ann Vanhengel, ondersteuner Trefpunt Armoede 0490 56 50 75 - ann.vanhengel@rimo.be www.17oktoberlimburg.be

Zorgeloos terug naar school met de school- en studietoelage Het nieuwe schooljaar biedt je kind(eren) weer alle kansen om in nieuwe leerstof te duiken en elke dag met vriendjes door te brengen. Aan de keerzijde van de medaille staan echter heel wat kosten te wachten. Denk maar aan die nieuwe boekentas, schrijfgerief of de schoolfactuur. Om deze financiële last wat te verlichten, kan je een school- en studietoelage aanvragen. Wanneer kan je de school- en studietoelage aanvragen? Je kan dit financieel ruggensteuntje nog aanvragen tot 1 juni 2019.

Spelplezier voor iedereen met de Spelotheek In september vorig jaar trapten we de Spelotheek in gang. Kinderen en jongeren van ouders die begeleid worden door het OCMW, kunnen daar zonder enige kosten speelgoed uitlenen. Intussen mochten we al heel wat leden verwelkomen. De deuren van de Spelotheek staan elke woensdag open van 14u tot 16u. Per kind kan je twee stukken speelgoed uitlenen gedurende drie weken.

Waar kan je terecht voor de aanvraag of meer informatie? • www.studietoelagen.be • het gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid (elke werkdag van 9u tot 19u) • het secretariaat van de school van je kind • de afdeling studietoelagen Limburg, Hendrik Van Veldekegebouw, Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt (woensdag van 9u30 tot 12u en van 13u tot 16u30) • het Sociaal Huis Wellen, Dorpsstraat 26B, 3830 Wellen (telefoon: 012 44 01 50)

Meer info Sociaal Huis Wellen, Dorpsstraat 26B, 3830 Wellen 012 44 01 50 - info@ocmwwellen.be 9


cultuur

23.09 - 28.10 kunstenfestival

Een creatieve mix van BEELD | SCHILDERKUNST | INSTALLATIE | PERFORMANCE | MUZIEK | WORKSHOPS Van 23 september tot en met 28 oktober organiseert Kunstnetwerk Haspengouw het kunstenfestival ART POP POP ART, in samenwerking met gemeenten Wellen, Borgloon en Heers. Hoofdthema van het festival is ‘muziek, gerelateerd aan beeldende kunst’.

Bedankt monitoren voor weeral 3 weken geweldige Speelpleinwerking

Tijdens het festival kan je op verschillende locaties van kunst genieten: • De Bottelarij in Ulbeek • Hoeve Smissebroek in Wellen • OCMW-parking in Borgloon • De Henehoeve in Heks • Kasteeldreef in Heers •

Speelpleinwerking

Speelpleinwerking op bezoek bij een fruitbedrijf

zondag 21 oktober 2018 | 15u | neogotische kapel Wellen Optreden van de Sopraan Britt Truyts, met pianobegeleiding van Koen Broucke. Britt Truyts is geboren en opgegroeid in België. Ze studeerde af aan het Conservatorium van Maastricht en de Opera Studio Amsterdam. De laatste jaren schitterde Britt in een breed scala aan operarollen in de VS en Europa. Daarnaast had Britt het genoegen om samen te werken met hedendaagse componisten. Programma en meer info Ontdek het uitgebreide programma op http://kunstnetwerkhaspengouw.be/kunstenfestival%202018%20ART%20 POP%20POP%20ART/index.html Contacteer de organisatie van ART POP POP ART telefonisch via 0485 63 83 39 voor meer informatie.

10

Speelpleinwerking


in beeld

Zwembad Maupertuus kende een topperiode in juli met maar liefst 35.000 bezoekers in de hele zomerperiode.

Veel volk bij de opening Wellen Kermis

GOAL!!! We speelden BraziliĂŤ naar huis.

De Rode Duivels bezorgden ons spannende momenten tijdens het WK!

Broertjes en zusjes kregen een leuke snoet tijdens de babyborrel.

deelneemsters ruilactie creativiTIJDswap van Samana Wellen

13 baby's werden in de bloemetjes gezet op de Babyborrel.

11


evenementenkalender

datum di

11 sep.

september - oktober - november 2018

activiteit

uur

locatie

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

bloedafname Rode Kruis

18u - 20u30

JH De Reynaert

wo

12 sep.

START naaicafĂŠ

19u30 - 22u

DC Den Dries

do

13 sep.

Senioren dansnamiddag

13u30 - 17u30

De Meersche

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

za

15 sep.

START KSA Wellen

11u - 16u30

JH De Reynaert

zo

16 sep.

Smaakfestival: Wellen wild van fruit!

11u - 19u

Gemeenteplein

START lessenreeks bewegingsschool (gratis proefles)

10u - 11u

sporthal De Bloken

eetdag Open VLD ma di

17 sep. 18 sep.

De Meersche

START Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

START Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Samana wo

19 sep.

De Meersche

START conditiegym

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

START creatieve workshop voor kinderen

14u - 16u30

JH De Reynaert

START Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

do

20 sep.

vr

21 sep.

themadag NVA

zo

23 sep.

WWC Bokkerijders - appelen- en perentocht

ma

24 sep.

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

Okra Creamoment ism DC Den Dries

13u30 - 16u30

DC Den Dries

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Knap recycleren

13u30 - 15u30

DC Den Dries

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

di

25 sep.

De Meersche De Meersche

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

26 sep.

scholenveldloop

9u - 12u

sportveld KVK

do

27 sep.

Seniorenclub Kienen

13u30

DC Den Dries

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

START Scouts

9u - 17u

JH De Reynaert

bal spa-Rob

21u

De Meersche

za

29 sep.

zo

30 sep.

rommelmarkt Kleinaartstraat

6u - 18u

Kleinaartstraat Ulbeek

ma

1 okt.

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

12u30

sporthal De Bloken

di

2 okt.

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Huisje weltevree: valpreventie

13u30 - 15u30

DC Den Dries

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

3 okt.

START Voorleesmoment

14u - 14u30

bibliotheek

do

4 okt.

START tabletlessen

9u - 12u

DC Den Dries

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

za

6 okt.

Seniorenclub Kaarten

13u30

DC Den Dries

zo

7 okt.

Okra wandelclub op verplaatsing

8u45

sporthal De Bloken

Mosselfeest harmonie De Kluchtige Vrienden ma

12

8 okt.

De Meersche

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken


september - oktober - november 2018 evenementenkalender

datum di

9 okt.

wo

10 okt.

do

11 okt.

activiteit

uur

locatie

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Wellense Sporteldag

10u - 16u

sporthal De Bloken

Senioren dansnamiddag

13u30 - 17u30

De Meersche

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Opvoedingswinkel Haspengouw: Hoogsensitiviteit bij kinderen

19u30 - 22u

DC Den Dries

za

13 okt.

Wellense Oktoberfeesten radio VRW

zo

14 okt.

verkiezingen

8u - 13u

basisschool De Eik

ma

15 okt.

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

10u - 12u

bibliotheek

di

do

16 okt.

18 okt.

za

20 okt.

Verwenmoment in de bib

zo

21 okt.

Motortreffen MTC Wellen

ma

22 okt.

di

do

23 okt.

25 okt.

De Meersche

De Meersche

ART POP POP ART 'Klassiek' Britt Truyts sopraan en Koen Broucke piano

15u

Neogotische kapel

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Seniorenclub Kienen

13u30

DC Den Dries

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

film: Poverty inc.

19u30 - 22u

DC Den Dries

za

27 okt.

muziekfeesten Harmonie De Kluchtige Vrienden

zo

28 okt.

muziekfeesten Harmonie De Kluchtige Vrienden

ma

29 okt.

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

di

30 okt.

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Rouw en verlies

13u30 - 15u30

DC Den Dries

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Seniorenclub Kaarten

13u30

DC Den Dries

do

1 nov.

Allerheiligen: alle gemeentelijke diensten gesloten

vr

2 nov.

Allerzielen: alle gemeentelijke diensten gesloten

za

3 nov.

bibliotheek gesloten!

De Meersche De Meersche

zo

4 nov.

Okra wandelclub op verplaatsing

8u45

sporthal De Bloken

ma

5 nov.

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

12u30

sporthal De Bloken

Samana di

do

6 nov.

8 nov.

De Meersche

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Wegwijs in de mantelzorg

13u30 - 15u30

DC Den Dries

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

13


evenementenkalender

datum do

8 nov.

za

10 nov.

september - oktober - november 2018

activiteit

uur

locatie

Senioren dansnamiddag

13u30 - 17u30

De Meersche

Het nieuwe erfrecht door notaris Frank Wilsens

19u30 - 22u

DC Den Dries

Kidzparty !

19u - 21u30

JH De Reynaert

Open VLD Quiz (inschrijven via Rosita: rcornitensis@yahoo.com of 0494 05 67 22

20u

feestzaal Houtstraat

zo

11 nov.

Wapenstilstand

ma

12 nov.

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

di

13 nov.

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

do

15 nov.

Dag van de Dynastie: alle gemeentelijke diensten gesloten

vr

16 nov.

toneelvoorstelling De Kluchtige Vrienden 'De zevende zonde'

20u

De Meersche

za

17 nov.

toneelvoorstelling De Kluchtige Vrienden 'De zevende zonde'

20u

De Meersche

zo

18 nov.

toneelvoorstelling De Kluchtige Vrienden 'De zevende zonde'

15u

De Meersche

ma

19 nov.

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Seniorenclub Kienen

13u30

DC Den Dries

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

di

do

20 nov.

22 nov.

infoavond Stebo: premies en energielening van Duwolim

19u30 - 22u

DC Den Dries

vr

23 nov.

toneelvoorstelling De Kluchtige Vrienden 'De zevende zonde'

20u

De Meersche

za

24 nov.

toneelvoorstelling De Kluchtige Vrienden 'De zevende zonde'

20u

De Meersche

pitslampentocht KWB

parochiezaaltje

zo

25 nov.

Sinterklaasshow

ma

26 nov.

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

bloedafname Rode Kruis

18u - 20u30

JH De Reynaert

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

di

do

27 nov.

29 nov.

vr

30 nov.

feestelijke afsluiting Seniorenweek Den Dries

za

1 dec.

clubfeest visclub Puppe

zo

2 dec.

Okra wandelclub op verplaatsing

sporthal De Bloken

De Meersche De Meersche 8u45

kerstmarkt Dancing Friends ma di

do za

14

3 dec. 4 dec.

6 dec. 8 dec.

sporthal De Bloken De Meersche

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

12u30

sporthal De Bloken

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

bloedafname Rode Kruis

18u - 20u30

JH De Reynaert

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

WWC Bokkerijders - mikmannentocht

Sportpark Houtstraat


dienstencentrum Den Dries

vanaf donderdag 4 oktober | 9u - 12u

Tabletlessen

dinsdag 30 oktober | 13u30 - 15u30

Naaicafé Onder begeleiding van een ervaren naaister leer je wekelijks de kneepjes van het vak. Of je nu voor het eerst een naald van dichtbij ziet of het naaien al helemaal in de vingers hebt … iedereen is welkom om bij te leren op eigen tempo. Je kiest bovendien zelf waar je aan werkt.

Ben jij erop gebrand om met je tablet te leren werken? Vanaf oktober starten we in het Dienstencentrum met een uitgebreide lessenreeks. Het toestel aan- en uitzetten, het internet afschuimen, e-mails versturen, … na de lessen heeft je tablet geen geheimen meer voor jou.

Na een periode van intensieve zorg staat je vaak een dubbel gevoel te wachten: afscheid van een persoon, maar ook afscheid van een manier van leven. Tijdens deze vorming leer je de verschillende vormen van rouw begrijpen.

vanaf woensdag 12 september | 19u30 - 22u

Rouw en verlies

dinsdag 6 november | 13u30 - 15u30

Wegwijs in de mantelzorg

14 + 21 + 28 september | 13u30 - 15u30

Omgaan met energie

Verspreid over drie vormingsmomenten leer je bij over energiezuinig leven, besparen op waterverbruik en een gezond binnenklimaat. Dankzij ons beeldmateriaal kunnen ook mensen die het Nederlands nog niet goed onder de knie hebben probleemloos meevolgen.

Wat is mantelzorg? Welke financiële ondersteuning bestaat er? Welke mogelijkheden bestaan er om werk met mantelzorg te combineren? Hoe bewaak je je grenzen? Kom naar de antwoorden luisteren tijdens deze vorming. donderdag 11 oktober | 19u30 - 22u

Hoogsensitiviteit bij kinderen

donderdag 8 november | 19u30 - 22u

Een hoogsensitief kind heeft een extra gevoelig zenuwstelsel en is dus gevoeliger voor prikkels en indrukken van de buitenwereld. Deze lezing is bedoeld voor o.a. (groot)ouders, opvoeders, leerkrachten en zorgcoördinatoren. We bekijken hoe je een hoogsensitief kind herkent en hoe je ermee omgaat.

Het Belgische erfrecht werd nog maar pas aangepast. Wat betekent dit voor je gezin? Hoe zorg je ervoor dat je zorgenkind comfortabel leeft als jij er niet meer bent? Op deze infoavond doet notaris Frank Wilsens het nieuwe erfrecht uit de doeken in mensentaal.

Het nieuwe erfrecht

25 september | 13u30 - 15u30

Knap recycleren

Hangen er versleten of ongedragen kledingstukken in jouw kast? In deze workshop geven we ze op een verrassende manier een tweede leven.

donderdag 25 oktober | 19u30 - 22u

donderdag 22 november | 19u30 - 22u

Het Westen ziet zichzelf als de bron van ontwikkeling en zorgde voor de opkomst van een armoede-industrie. De industrie van het ‘goed doen’ deed het nooit beter. En toch zijn de resultaten gemengd. Poverty Inc. laat de ongemakkelijke kant van liefdadigheid zien en daagt je uit om jezelf de volgende vraag te stellen: ben ik misschien een deel van het probleem?

Gratis infoavond over premies & subsidies ivm wonen. Je facturen voor elektriciteit, water en gas stemmen je wellicht niet altijd even gelukkig. Stebo geeft je op deze avond tips om op een eenvoudige manier geld te besparen. Onder meer de verschillende premies en de voordelige energielening van Duwolim komen aan bod.

Film Poverty Inc 2 oktober | 13u30 - 15u30

Huisje weltevree

Deze vorming staat in het teken van valpreventie. Na een reeks algemene tips, bespreken we samen de valveiligheid in je eigen woning.

Stebo

15


milieu en duurzaamheid

Tekenwedstrijd geeft duurzaam bosbeheer kleur

Gratis boom of struik voor elk Wellens gezin Wist je dat … alle Vlaamse tuinen samen het grootste natuurgebied van Vlaanderen zouden vormen, op voorwaarde dat we ze natuurlijkvriendelijk inrichten en beheren? Ook jij kan extra leefgebied voor inheemse planten en dieren creëren in je eigen tuin. Om je goed op weg te helpen, organiseert Natuurpunt (in samenwerking met Wellense natuurvereniging ’t Bokje) een bomen- en struikenverkoop. De winst van de verkoop gaat naar een lokaal natuurgebied. Dubbele winst voor de natuur dus! En we hebben nog beter nieuws. Want de gemeente doet elk Wellens gezin één boom (zwarte els) of één struik (kardinaalsmuts) cadeau.

In oktober kunnen we weer uitkijken naar de Week van het Bos, een initiatief van het Agentschap Natuur en Bos. Heel wat organisaties zetten die week activiteiten op poten om onze bossen in de kijker te zetten. PEFC, het label voor duurzaam bosbeheer, organiseert een teken- en kleurwedstrijd voor jonge bosliefhebbers. Alle deelnemers, op eigen houtje of in klasverband, maken kans op een outdoor werpspel of een kleurpotlodenset in PEFC-gelabeld hout. Zin om deel te nemen aan de wedstrijd? Download dan hier de tekening en het deelnameformulier: https://pefc.be/images/Documenten/Concours_Wedstrijd/Concours_coloriage_2018/Communes/Kleurwedstrijd_2018_NL_HR.pdf

Het bos is vol van leven!

Ieder heeft zijn taak in een PEFC-gecertificeerd bos. Plaats de tekeningen uit de linkerkolom op de juiste plaats en kleur het geheel in.

Hoe bestel je jouw gratis plant: • Bestel je gratis plant (en eventueel bijkomende, betalende planten) vóór maandag 5 november 2018 via www.natuurpuntlimburg.be • Geen internet? Haal dan een bestelformulier af op het gemeentehuis • Haal je bestelde planten af op zaterdag 17 november (tussen 10u en 12u) achter het gemeentehuis van Wellen

16

Het PEFC-label op hout en papier geeft onze bossen een mooie toekomst. Let op het PEFC-label als je hout of papier koopt.

kleurwedstrijd2018_N.indd 1

12/06/18 19:21


milieu en duurzaamheid

Op zoek naar een goedkoper energiecontract? Sta stil bij de jaarlijkse vergoeding. Wat met papier- en kartonafval? Breng jij je papier- en kartonafval zelf naar het recyclagepark? Bespaar jezelf die moeite! De gemeente haalt dat afval namelijk elke maand op. Het enige wat je moet doen, is rekening houden met onderstaande ‘spelregels’. Zo kunnen we het papier en karton efficiënt en milieuvriendelijk inzamelen. Wat is papier en karton? • kartonnen dozen en papieren zakken • tijdschriften, kranten en folders (vergeet de plastic folie niet te verwijderen) • papieren en kartonnen verpakkingen (zuiver) • boeken • schrijf- en printpapier • eierdozen • wc-rolletjes

Let jij bij het kiezen van een nieuw elektriciteits- en gascontract (bv als je verhuist) op de jaarlijkse vergoeding van de mogelijke leveranciers? Die vergoeding voor administratief werk maakt namelijk vaak het verschil. Je staat dus best even stil bij: • het bedrag van de jaarlijkse vergoeding • de manier waarop de vergoeding aangerekend wordt (op jaarbasis of pro rata) Deze informatie vind je in de V-test® van VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. In de voetnoten zie je de aanrekeningswijze. In de rechterkolom van de resultatentabel ‘Totale kostprijs op jaarbasis’ kan je op ‘Meer’ klikken voor het exacte bedrag. Meer info: www.vreg.be/sites/default/files/pers-2018-02.pdf

Wat is geen papier en karton? • vuil of vettig papier en karton • behangpapier • drankkartons • aluminiumfolie en -zakjes • cellofaanpapier • chipszakken • zelfklevers Hoe papier en karton klaarzetten voor onze ophalers? • in een gesloten kartonnen doos of stevig samengebonden met een touw • zet maximum 1m3 papier en karton klaar • zet het papier en karton na zonsondergang of ’s ochtends voor 6u buiten, op een goed zichtbare plaats In de afvalkalender vind je de exacte ophaaldagen terug. Je kan deze kalender ook digitaal raadplegen op www.limburg.net/afvalkalender.

de energiemeter Met een energiemeter ontdek je deze energievreters en sluipverbruikers. De energiemeter laat duidelijk zien hoeveel stroom een apparaat gebruikt en hoeveel dat kost. Om je verbruik op te volgen, kan je gratis twee weken een energiemeter uitlenen in het gemeentehuis. We vragen enkel een kleine waarborg van 25 euro/meter. Interesse? Laat een bericht achter via de website www.wellen.be/nl/energiemeter of neem contact op met de dienst Omgeving (012 67 07 06 - omgeving@wellen.be). 17


De voorleesmomenten zijn helemaal terug! Gezellig samen luisteren naar de mooiste en spannendste verhalen? Daar-voor moet je op onze maandelijkse voorlees- en vertelmomenten zijn. Onze voorlezers zijn weer klaar om alle luisteraartjes vanaf ongeveer 5 jaar warm te ontvangen in de bib. We starten op woensdag 3 oktober (van 14u tot 14u30). De overige sessies van dit najaar kondigen we aan via de website van de bib en www.wellen.be. Hou in de scholen ook onze flyers in de gaten.

De bib verwent in oktober haar boekenfans Wandel jij geregeld onze bib binnen? Of wil je al een tijdje tussen onze boeken komen snuisteren, maar is het er nog niet van gekomen? Laat dan zeker ons ‘verwenmoment’ op zaterdag 20 oktober niet aan je voorbijgaan. Van 10u tot 12u trakteren we die dag elke bezoeker op wat lekkers en een leuk gadget. Uiteraard zien we je ook de rest van het jaar graag tussen onze rekken verschijnen!

Nieuw leesvoer in de bib ! DE MONCHY Charlotte | Eens gegeven In Felines leven is er ruimte voor verbetering: ze woont anti-kraak in een krakkemikkig voormalig hotel. Op papier heeft ze haar droombaan: taxateur bij de Amsterdamsche Veiling. Helaas geeft haar baas alle interessante klussen aan zijn zoon en laat hij de slaapverwekkende taken aan Feline over. Als Feline een keer iets voor haar baas moet ophalen, eindigt dat uitstapje onverwachts in een wilde nacht met de knappe Teun, die werkt als bankier in de Londense City. Het kitscherige schilderijtje dat hij haar ten afscheid voor de grap cadeau geeft, blijkt een tweede, veel waardevoller schilderij te verbergen: een onontdekte Breit-

18

ner, iets wat Teun duidelijk niet wist. Als ze het verkoopt, kan Feline het geld héél goed gebruiken om het huis op te knappen. En ze ziet Teun toch nooit meer, dat weet ze zeker. Tot een Engelse zakenbank de Amsterdamsche Veiling inhuurt om voor zijn nieuw te openen Nederlandse vestiging een kunstcollectie samen te stellen. En de bankier die het project leidt, wil alleen werken met Feline … SWINNEN Johan | Post voor Compostela Johan Swinnen is kankeronderzoeker. Toen zijn zoon Pieter enkele jaren geleden gediagnosticeerd werd met kanker, beloofde Johan dat hij 'iets zots' zou doen als Pieter het zou overleven. Vijf jaar later herstelt Pieter van zijn zware behandelingen en komt Johan zijn belofte na. In 32 dagen loopt hij van Leuven naar Santiago de Compostela aan een tempo van zo'n kleine twee marathons per dag. Johan torste letterlijk de last en de hoop van vele kankerpatiënten met zich mee. Zijn rugzak zat vol brieven van patiënten. Johans tocht stond symbool voor de strijd die kankerpatiënten moeten leveren en was in de eerste plaats een eerbetoon aan hen. Tientallen mensen liepen of fietsten een eindje mee, soms een marathon of meer, en verlegden daarmee hun eigen grenzen. Wat begon als een privé-initiatief, groeide uit tot een immense actie die vele duizenden mensen heeft bewogen en ontroerd. WOHLLEBEN Peter | Het verborgen leven van bomen Slapen bomen ’s nachts? Kunnen ze met elkaar praten? En hoe werkt het Woud Wijde Web? Dit boek geeft je een kijkje in het verborgen leven van bomen. Want bomen kunnen en doen veel meer dan je zou denken. Ontdek hoe ze vijanden verjagen en waarom ze in de herfst hun bladeren laten vallen. Dat ze zelfs regen kunnen maken en waarom ze niet van straatlantaarns houden. En lees hoe ze samenleven met de dieren in het bos. Voor wie dit boek gelezen heeft, vertelt elke boom ineens een heel verhaal. MOYES Jojo | Nachtmuziek De jonge violiste Isabel Delancey is weduwe en kan in Londen nauwelijks de eindjes aan elkaar knopen. Wanneer ze een groot, vervallen landhuis erft van een oudoom, trekt ze erin

met haar twee kinderen. Als Matt McCarthy, buurman en handige klusser, aanbiedt om haar te helpen met de broodnodige reparaties, maakt ze daar dankbaar gebruik van. Maar Matt heeft een verborgen agenda, want hij aast al meer dan tien jaar op het huis ... CABONI Christina | De verloren brief Sofia probeert te ontsnappen aan het verdriet van haar gestrande huwelijk. Wanneer ze door de straten van Rome wandelt, stuit ze op een boekenwinkel. Andrea, de oude eigenaar, ontdekt al snel Sofia’s passie voor het restaureren van boeken en geeft haar een antiek boek om aan te werken. In dat boek vindt Sofia een handgeschreven pagina: het is een brief van Clarice, een bedreven boekbinder uit de 18de eeuw, die streed voor haar dromen en onafhankelijkheid. Er moeten nog twee andere brieven van Clarice zijn en Sofia is vastbesloten die te vinden. Ze roept de hulp in van grafoloog Tomaso Leoni. Samen volgen ze de aanwijzingen: pagina voor pagina en plek na plek. Van Londen langs Wenen naar Rome. Kan het verhaal van Clarice Sofia de hoop die ze verloren heeft weer teruggeven? LADD Sarah | De weversdochter van Amberdale

Henry Stockton keert na drie jaar terug uit de oorlog. Hij stort zich op zijn grootvaders plan om het familiebedrijf, de wolspinnerij in Amberdale, te moderniseren. Dit stuit op veel woede van de lokale wevers, die hun inkomsten zien afnemen door de Industriële Revolutie. Kate Dearborne is de dochter van een van de lokale wevers, maar zij ziet dat Henry anders is dan zijn grootvader. Geboren aan verschillende kanten van het conflict moeten Henry en Kate samen op zoek naar vrede voor hun families, het hele dorp en zichzelf

OPGELET!! De deuren van de bib blijven gesloten op: vrijdag 2 november zaterdag 3 november


jeugdbeweging

Seniorenzumba

Start op maandag 17/9

Wanneer? Iedere maandag (behalve tijdens schoolvakanties en op feestdagen) van 9u30 tot 10u30 Waar? Sporthal De Bloken Prijs? 2,50 euro /les of 20 euro /10-beurtenkaart (incl. verzekering en drankje na de les) Instappen is altijd mogelijk.

Badminton +

Start op dinsdag 18/9

KSA Meisjes Wellen startdag op 15 september

De start van het nieuw werkjaar van KSA komt er weer aan. De leiding is volop bezig met de voorbereidingen. Hopelijk zijn jullie zaterdag 15 september allemaal aanwezig op onze spetterende startdag. Deze start om 11:00u in jeugdheem De Reynaert en jullie mogen jullie kinderen terug komen ophalen om 16:30u. De leiding voorziet het middagmaal en een drankje. Dus buiten je goed humeur heb je niets nodig. Ook nieuwe meisjes zijn meer dan welkom! Wij kijken er alvast naar uit!

Wanneer? Iedere dinsdag (behalve tijdens schoolvakanties en op feestdagen) van 9u30 tot 11u Waar? Sporthal De Bloken (ingang langs zijkant) Prijs? 8 euro /10-beurtenkaart Instappen is altijd mogelijk.

Seniorengym

Start op woensdag 19/9 Wanneer? Iedere donderdag (behalve tijdens schoolvakanties, en op feestdagen) van 9u30 tot 10u30 Waar? Sporthal De Bloken Prijs? 10 euro /10-beurtenkaart (incl. verzekering en drankje na de les) Instappen is altijd mogelijk.

Yoga

Start op donderdag 20/9

Scouts en gidsen Welsco startdag op 29 september

Wanneer? Iedere donderdag (behalve tijdens schoolvakanties, en op feestdagen) van 9u30 tot 10u30 Waar? Sporthal De Bloken (ingang langs zijkant) Prijs? 3 euro /les of 25 euro /10-beurtenkaart (incl. verzekering en drankje na de les) Instappen is altijd mogelijk.

We starten om 9u aan jeugdheem De Reynaert met onze tractor-rit doorheen Wellen en alle kinderen van 6-18j zijn welkom. Om 17u sluiten we af met een startbar met een hapje en een drankje waar heel Wellen welkom is! Meer info op www.welsco.be

19


oproepen

Netbalploeg zoekt dames! De netbalploeg Wellen zoekt dames die graag sporten en een beetje balvaardig zijn om wekelijks recreatief netbal te spelen. We spelen elke dinsdag van 20 u tot 21 u in sporthal de Bloken Wellen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen bij Martine Boussu gsm 0476596390 of een kijkje komen nemen op dinsdagavond.

economie

Shop je korting bijeen met de ‘Shop in Wellen’ -kaart Heb jij jouw ‘Shop in Wellen’-kaart al geregistreerd? Die kaart zet al je aankopen bij de deelnemende handelaars om in punten. Elke honderd punten leveren je één euro korting op bij een deelnemende handelaar naar keuze. Dankzij dit initiatief van de Wellense Middenstand was shoppen in Wellen nog nooit zo leuk én voordelig. Klaar om punten te sparen in Wellen? Registreer je persoonlijke ‘Shop in Wellen’-kaart dan op één van deze drie manieren: 1. online via www.qualiet.com/nl/shop-in-wellen 2. bij een deelnemende handelaar 3. via de ‘Shop in Wellen’ app Meer info: www.wellensemiddenstand.be

Eerste Communie op 30 mei 2019 In oktober 2018 gaat het team van de Eerste Communie van start met de voorbereiding van de Eerste Communie 2019. De viering zelf vindt plaats op het feest van Onze Lieve Heer Hemelvaart, donderdag 30 mei 2019, om 10u in de kerk van Wellen. Wil jij je kind de Eerste Communie laten ontvangen? Dan nodigen we je van harte uit op onze ouderavond op dinsdag 2 oktober, om 20u in de kerk van Wellen. Die avond kan je je kind ook meteen inschrijven (mits bijdrage van 20 euro). De eerste voorbereiding gaat door op zaterdag 20 oktober van 13u tot 14u30, de tweede op zaterdag 10 november van 13u tot 14u.

De Wellense cadeaubon!

De Wellense cadeaubon is te koop bij de dienst toerisme in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren. Op de cadeaubon wordt een bedrag naar keuze ingevuld. De bon kan bij de Wellense handelaars worden ingeruild. dienst toerisme - 012 67 07 10 - toerisme@wellen.be

Meer info Pastoor Renato: 012 74 27 97 parochiesecretariaat.wellen@telenet.be Catechisten Marijke, Kathy en Nadia eerstecommuniewellen@gmail.com

Vormselviering op 9 juni 2019 De ouderavond voor ouders van vormelingen gaat door op donderdag 4 oktober, van 20u tot 21u in de kerk van Wellen. De eerste vormselcatechese zal plaatsvinden in het weekend van 10 en 11 november. Meer info Pastoor Renato: 012 74 27 97 parochiesecretariaat.wellen@telenet.be

20

Jouw onderneming op www.wellen.be?

De gemeente biedt alle Wellense handelaars en ondernemers de kans om hun gegevens te publiceren op www.wellen.be. Stuur een mail met de naam van jouw bedrijf - omschrijving activiteit - adres - telefoon - fax - e-mail - website - openingsuren - (eventueel) logo naar naar evi.wijnants@ wellen.be.


levensgebeurtenissen

Gouden Huwelijksverjaardag 31.05 28.06 03.07 03.07 05.07 12.07 06.08

Godelieve Noelanders en Julien Ulens Christiane Lassaut en Jozef D’Haeseleer Irena Boes en Valère Timmermans Marie Laquay en Roger Maes Paula Knapen en Camille Vandersmissen Yvonne Vandeweyer en Rigo Bex Jeannine Put en Roger Schoels

diamanten Huwelijksverjaardag 10.05 Edith Kröger en Eugene Gilissen 07.06 Emma Pipeleers en Herman Vanroy

Geboorten

Baby’s

06.06 Mila Bodnar 12.06 Charlotte Collin 17.06 Lucas Sniekers Schmitz 08.07 Noor Mukasa 13.07 Noah Snykers 24.07 Georges Screurs 27.07 Leni Dewelf 01.08 Quinn Janssen 01.08 Nand Gaens 07.08 Meis Surinx 07.08 Mateo Frisina 14.08 Elize Graulus

08.05 Monique Buntinx en Guido Surinx

Huwelijken

26.02 Féline Mathei dochter van Jessie Bex en Yannick Mathei 02.06 23.06 23.06 06.07 18.08 23.08 25.08

28.06 Arlette Mundus en Emiel Vanhaeren

Ilse Awouters en Steven Slot Maartje Ranselaar en Edwin De Jongh Els Potargent en Jimmy Vanbrabant Sandra Witters en Kevin Croes Elke Defays en Raf Froyen Hanne Bortels en Bert Van Overmeir Birgit Meekers en Peter Vossius

Overlijdens

22.03 Lukas Joosten zoon van Evelien Vanderspikken en David Joosten

Viergeslacht 03.07 Paula Geuns en Urbain Thoelen

09.08 Christiane Leemans en Joseph Vannieuwenhuysen

Maria Vanmuysen 12.11.1930 Brigitte Knaepen 12.07.1960 Jessie Bex 20.05.1986 Féline Mathei 26.02.2018

23.05 04.06 21.06 28.06 25.07 28.07 02.08 02.08 05.08 08.08 10.08 20.08

Celestina Gaens Martin Ottenburghs Adriaan van den Broek Jean Vranken Joseph Poesmans Willy Delveau Ria Cornitensis Joanna Lowet Monique Vanharen Simone Castro Anna Abeels Guillaume Vandenrijn

21


algemene informatie ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren Openingsurengemeentelijke gemeentelijkediensten diensten Wachtdiensten Tandartsen Tandartsen

De Dewachtdienst wachtdienst voor voor Limburgse Limburgse tandartsen is telefonisch bereikbaar bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer op zaterdag, zondag en feestdagen van 9u tot 18u via het 090/ 33 tandartsenwachtnummer 99 69 op zaterdag, zondag en39 feestdagen van centraal 0903 969. 9u tot 18u. (€ 1,5/min.)

Huisartsen Huisartsen

De voor huisartsen telefonischisbereikbaar Dewachtdienst huisartsenwachtkring Wellen is - Kortessem via het centrale huisartsenwachtnummer bereikbaar via het centrale oproepnummer 011/ 23 28 25. 0903 99 686. (€ 1,5/min.)

Osteopaten Osteopaten Limburg Centraal Centraaloproepnummer: oproepnummer:011/ 011 42 4293 931919

Apotheken Apotheken regio provincie Alken, Limburg Borgloon, Kortessem, Sint-Lambrechts-Herk Buiten de normale openingsuren en Wellen kan je voor dringende De gevallen apotheek terecht van bij wacht de apotheker is van dienst vantot wacht. 22u. Na 22u kan je bellen naar 090/ 39 99 10. Je wordt dan verbonden met een callcenter Je vindt dedat apotheker je kan doorschakelen van wacht in jouw naarregio: de apotheek van wacht. - tussen 9u en 22u: website www.apotheeklimburg.be -  tussen 22u en 9u: bel naar 078 05 17 33 (zonaal tarief) Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: zonder telefoon Op basisvooraf van dewordt postcode er nietworden opengedaan. patiënten automatisch doorgeschakeld met de apotheker van wacht uit de Om regio. de Na apotheek 22 uurvan doet wacht de voor apotheker 22u tevan kennen wacht kanalleen je terecht: open na telefonisch contact met de patiënt via het • 078-nummer. bij jouw apotheker: daar hangt de wachtdienst uit • op de website www.apotheek.be • telefonisch op het nummer 090/ 39 99 10 (betalend! 1,5 euro/min.) De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 116 000 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

Gemeentehuis Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Dorpsstraat 25 T. 012 67 07 T. 012/ 67 07 0000 F. 012 74 58 70 F. 012/ 74 58 70 www.wellen.be www.wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag totvrijdag: en met9u vrijdag: maandag tot tot 12u9u - 12u maandag: 16u 19u30 maandag: 16u tot 19u30 woensdag: 13u - 16u woensdag: 13u tot 16u

Sociaal huis-OCMW OCMW Dorpsstraat 26B Dorpsstraat 26 B T. 012 44 01 50 T. 012/ F. 012 44 4401 015069 info@ocmwwellen.be F. 012/ 44 01 69 info@ocmwwellen.be Politie Dorpsstraat 26 Politie T. 012 67 07 Dorpsstraat 26 07 F. 012 74 33 05 T. 012/ 67 07 07 wijk.wellen@pzloon.be politie@wellen.be Containerpark Overbroekstraat Containerpark T. 012 67 22 06 Overbroekstraat T. 012/ 67 22 06

openingsuren: Openingsuren: maandag tot en met donderdag: maandag toten donderdag: 9u tot 11u30 9u - 11u30 op afspraak en op afspraak vrijdag gesloten GEEN meer! vrijdagavondzitting gesloten GEEN avondzitting meer! openingsuren: maandag: 16u - 19u30 | woensdag: 13u - 16u Openingsuren: dinsdag-donderdag-vrijdag: maandag: 15u30 tot 19u30 9u - 12u na openingsuren: 011 49 44 00 of 101 dinsdag tot vrijdag: 8u30 tot 12u30 (7/7 dagen en 24/24u voor milieuklachten) na openingsuren: 012/ 74 60 60 of 101 (7/7 dagen - 24/24u voor milieuklachten) openingsuren: dinsdag: 8u30 - 12u30 Openingsuren: woensdag en vrijdag: 13u30 - 17u dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tot 17u zaterdag: 9u - 14u zaterdag: 9u tot 14u

Bibliotheek Bibliotheek Dorpsplein 12 Dorpsplein 12 T. 012 74 71 T. 012/ 74 71 7979 bib@wellen.be bib@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag envrijdag: vrijdag:18u 18u maandag en tot- 20u 20u woensdag: 14u 18u woensdag: 14u tot 18u zaterdag: 10u - 12u zaterdag: 10u tot 12u

PWA DCO - PWA Overbroekstraat 10 b2 Overbroekstraat 10.2 T. 012/ T. 012 44 4410 101616 pwa@wellen.be pwa@wellen.be

Openingsuren: openingsuren: maandag: 8u tot 13u en 14u7u30 tot 19u- 18u maandag-dinsdag-vrijdag: dinsdag: 8u30 en 14u tot 18u- 17u woensdag en -12u donderdag: 7u30 woensdag: 8u30 -12u en 13u tot 17u

Sporthal ‘De Bloken’ Sporthal De Bloken Blokenstraat 12 Kortestraat 12 Uitbater cafetaria: Uitbater cafetaria: Mario Rosmarino Mario Rosmarino T. 012/ 74 20 33 T. 012 74 20 33

Openingsuren: openingsuren: alle dagen vanaf 16u alle dagen vanaf 16u gesloten: gesloten: maand alle feestdagen hele maand juli enjuli alleen feestdagen

Gemeentelijk zwembad zwembad Maupertuus ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Bampstraat T. 011 59 11 74 95 T. 011/ 59 74 95 (cafetaria) (cafetaria)

Openingsuren: openingsuren: juli en augustus 10u30- 20u tot 20u juli en augustus:van 10u30 Enkel open Enkel open bij bij mooi mooi weer! weer! Bel naar de Bel naar de te weten of hetopen zwemcafetaria omcafetaria te wetenom of het zwembad is. bad open is.

Dienstencentrum Dienstencentrum Den ‘DenDries Dries’ Dorpsstraat 26A Dorpsstraat 26A T. 012 44 01 54 verantwoordelijke: M. 0487 33 29 62 Leen Meynen T. 012/ 44 01 54 M. 0487/ 33 29 62

openingsuren: Openingsuren: ma wo -- do: 9u -- 11u30 11u30enen13u 13u - 17u ma -- wo do: 9u - 17u dinsdag: 9u 16u en 19u 22u dinsdag : 9u - 16u en 19u - 22u vrijdag: vrijdag : 19u 19u -- 22u30 22u30 Tijdens de openingsuren in de voormiddag Tijdens de openingsuren in de voormiddag dienen de mensen zich bij het onthaal van dienen de mensen bij het onthaal van het het OCMW aan te zich melden. OCMW aan te melden.

KANKERLIJN 0800 35 455 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02 286 82 11 SENSOA.BE 03 238 68 68 TABAKSTOPLIJN 0800 111 00 TELEBLOK 0800 131 44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP VAB REISBIJSTAND VDAB VL. JEUGDHERBERGEN VL. WEGENTELEFOON ZELFMOORDLIJN

070 34 47 77 070 34 46 66 0800 30 700 03 23 27 218 088 122 66 02 649 95 55


meldingskaart Foto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover?

Heb je zin om de volgende cover van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Ben je een hobbyfotograaf en wil je graag je werk eens laten zien? Stuur jouw leukste foto's naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Wil je jouw kleine spruit aan de wereld tonen? Stuur een foto van je baby samen met zijn/haar naam , geboortedatum en de naam van de ouders en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

Foto’s van voorbije activiteiten

Wij zijn steeds op zoek naar toffe foto’s van voorbije evenementen, straatbarbeques, rommelmarkten, vieringen, sportieve prestaties, fuiven, bijeenkomsten van verenigingen,... om in het magazine te publiceren onder de rubriek: Wellen in beeld.

foto’s gezocht

Je kan alle foto’s sturen naar evi.wijnants@wellen.be. Alvast bedankt.

Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen

Digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be/ nl/nieuwsbrief Babyfoto’s

Radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende: ○  het wegdek is beschadigd ○  de openbare verlichting is defect ○  het rioolputje is verstopt ○  de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe ○  onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst ○  het ruimen van grachten is gewenst ○  er is een sluikstort ○  er is een gevaarlijke verkeerssituatie ○  er is signalisatie gewenst ○  een bushokje is beschadigd ○  andere: …........................................................................................ ............................................................................................................... ...............................................................................................................

plaats: ........................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... opmerkingen: .............................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... naam & adres afzender: ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ............................................................................................................... telefoon / gsm: ............................................................................................................... (Aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven.)

23


t i u r f n a v d l i w n e l l e W

} koken met fruit Laat je verrassen door de lekkere proevertjes van onze Smaakmakers:

• Catering De Postelein • brasserie ‘t Labierint • S'wich Sandwich Art • KVLV Ulbeek

} gratis fruit voor elke bezoeker

} wandelingen

} fruitinfomarkt • Sapmobiel Nationale

Boomgaardenstichting

Breng min. 70 kg fruit mee om te persen tot vers sap. Inschrijven is verplicht! nbsw@boomgaardenstichting.be T. 012 39 11 88

• BelOrta fruit • Imkers • Jos Verjans LV streekproducten

} randanimatie • JB Unplugged

live optreden om 16u

• springkasteel - grime • creatieve workshops voor kinderen

• live verslaggeving door Radio VRW

} gratis pendeldienst tussen Smaakfestival en Stroopstokerij Wellen

zondag 16 september 2018 | 11 uur tot 19 uur | Gemeenteplein Wellen

V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 27  

info- en nieuwsmagazine gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 27  

info- en nieuwsmagazine gemeente Wellen

Advertisement