__MAIN_TEXT__

Page 1

informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen | februari 2018 | jaargang 6 | n°24

infrastructuur

bouwen en wonen

milieu en duurzaamheid

in de kijker

N777 Zonneveldweg

Infoavond subsidies en premies (ver)bouwen

Meer bijen in je tuin met het gratis bloemenzaadmengsel

13/2 Wellen carnaval met lichtstoet

pagina 3

pagina 5

pagina 18

pagina 19 + 24


voorwoord Beste Wellenaar Zoals jullie wellicht gemerkt hebben is de rotonde aan de ‘Blijden hoek’ zo goed als klaar. Hiermee zetten we opnieuw een belangrijke stap vooruit op vlak van verkeersveiligheid. Op maandag 12 februari gaat de rotonde open, de werken schuiven dan verder op richting Plattestraat. Welke wijzigingen dit voor het verkeer met zich meebrengt lezen jullie op pagina 3 van deze Wild van Wellen.

burgemeester

ELS ROBEYNS

Door de wegenwerken is het parcours van onze traditionele lichtstoet op dinsdag 13 februari lichtjes aangepast. Op pagina 19 vinden jullie alle nodige informatie over Wellen carnaval. Ik wil alvast onze Wellense carnavalsvereniging ‘CV De Weerelt’, met prins Shordy & prinses Claudia in de hoofdrol, oprecht bedanken voor hun inzet en enthousiasme. En roep bij deze graag alle Wellenaren op om op ‘vette dinsdag’ samen carnaval te vieren op straat en in de cafés. Laten we er samen een groot feest van maken. Wellen Alaaf, Alaaf, Alaaf! Naast informatie over al dat feestgedruis vind je in deze Wild van Wellen traditiegetrouw ook heel wat interessante inhoudelijke informatie. Enkele tips: - Ga je bouwen of verbouwen? Dan kunnen verbouwingspremies of een goedkope energielening je misschien verder helpen. Dinsdag 6 maart organiseren we hierover een infoavond in het jeugdheem (zie pagina 5). - Sinds kort hebben we in Wellen een laadpaal voor elektrische voertuigen. Waar je hem vindt, hoe je kunt opladen, … lees je op pagina 16. - Tot slot doen we vanuit de gemeente het hele jaar door heel wat inspanningen om de straten net en proper te houden. De gemeente schoon houden is echter ook een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ook jij kan daarbij helpen tijdens onze grote zwerfvuilactie op 20, 21 en 22 april (zie pagina 20). Dat we samen kunnen feesten op carnaval, daar twijfel ik geen seconde aan. Hopelijk ruimen we binnenkort ook even enthousiast op ;). Ik wens je veel leesgenot.

pagina

8

inhoud p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13 p. 14

infrastructuur bestuur en personeel bouwen & wonen bouwen & wonen ocmw sociaal huis sociaal huis Den Dries sportelen evenementenkalender evenementenkalender milieu en duurzaamheid

p. 15 p. 16 p. 16 p. 17 p. 18 p. 19 p. 20 p. 20 p. 21 p. 22 p. 23 p. 24

Els Robeyns Jouw burgemeester

pagina

18 2

milieu en duurzaamheid milieu en duurzaamheid vrije tijd vrije tijd milieu en duurzaamheid Wellen carnaval oproepen economie levensgebeurtenissen algemene informatie meldingskaart carnaval lichtstoet


infrastructuur

N777 - Zonneveldweg verandering verkeerssituatie Je hebt het wellicht al gezien: de nieuwe rotonde op de N777 is bijna klaar! De volledige afronding is voorzien begin februari. Vanaf maandag 12 februari 2018 zal dan ook de verkeerssituatie wijzigen. De rotonde wordt vanaf dan opengesteld voor het verkeer in 3 richtingen: Bloemenstraat, Bosstraat en Vloeiherkstraat. Dit houdt in dat de verbinding Bosstraat-Bloemenstraat terug mogelijk is van en naar het centrum. Vanaf 12 februari zet de aannemer de werken verder op de Zonneveldweg. Hierdoor wordt de Zonneveldweg afgesloten tussen de rotonde en de Plattestraat. Er wordt een omleiding voorzien via de Bosstraat en de Plattestraat. Doorgaand verkeer via de werfzone is onmogelijk, zowel tijdens als buiten de werkuren. Bewoners van de werkzone en bezoekers van het kerkhof zullen buiten de werkuren de werfzone kunnen binnenrijden via een rijstrook in steenpuin. De zijde (rotonde of Plattestraat) waarlangs men een bepaalde woning of het kerkhof kan bereiken, is veranderlijk naargelang de vordering der werken. Tijdens de werkuren dient de werf om veiligheidsredenen zoveel mogelijk vermeden te worden. BSGO De Eik zal vanaf de krokusvakantie niet meer bereikbaar zijn via de Zonneveldweg. De school is vanaf dan enkel bereikbaar via de Kortestraat en de Bloemenstraat. Voor bussen van De Lijn houdt dit in dat alle voorgaande omleidingen vervallen. De tijdelijke haltes aan het gemeentehuis en De Rijten vervallen vanaf 12 februari. De normale dienstregeling wordt hervat. Enkel voor de halte ‘Plattestraat’ blijft de tijdelijke verplaatsing behouden. De Lijn volgt de voorziene omleiding via Plattestraat en Bosstraat. De werken tussen de rotonde en de Plattestraat duren tot en met juni 2018.

Ten laatste op 6 april 2018 moet de nieuwe gft-sticker op jouw container kleven, anders wordt hij niet meer geledigd. Deze sticker kan gedurende het hele jaar gekocht worden. Voor een sticker voor de kleine gft-container betaal je 10 euro (ipv 15 euro) en voor een grote gft-container betaal je 25 euro (ipv 40 euro). De gemeente betaalt het verschil. Daarom is de sticker enkel te koop op het gemeentehuis en wordt de verkoop geregistreerd aan de hand van je identiteitskaart. Breng deze dus zeker mee! Voor een vlotte verkoop vragen wij om gepast of met bancontact te betalen.

APOTHEEK VAN WACHT NODIG?

KIJK ONLINE OP www.apotheeklimburg.be NA 22 UUR  078/ 05 12 33 De oproepen worden aan zonaal tarief aangerekend. Op basis van de postcode worden patiënten automatisch doorgeschakeld met de apotheker van wacht uit de regio. Na 22 uur doet de apotheker van wacht alleen open na telefonisch contact met de patiënt via het 078-nummer. 3


bestuur en personeel

College van burgemeester & schepenen

Luc Knuts volgt Bèr Thijs op als schepen

burgemeester Els Robeyns T. 012 67 06 44 - M. elsrobeyns@wellen.be - burgemeester@wellen.be spreekuur: maandag van 18u tot 19u en op afspraak algemeen beleid - financiën - veiligheid - politie - brandweer - burgerlijke stand & personeel - communicatie - informatie - inspraak - ICT - omgeving - sport

Met ingang van 1 januari 2018 is Luc Knuts de nieuwe schepen van cultuur, jeugd, senioren, bibliotheek en verenigingsleven. Hij legde op 12 januari de eed af voor de gemeenteraad. Zo volgt hij Bèr Thijs op. We willen Bèr toch ook nog even bedanken voor zijn inzet de voorbije jaren.

schepen Johan Cabergs T. 012 67 06 42 - G. 0495 58 64 86 - M. johancabergs@wellen.be spreekuur: maandag van 18u30 tot 19u30 en op afspraak openbare werken - technisch uitvoerende dienst - containerpark kerkfabrieken schepen Kristien Treunen T. 012 67 06 43 - M. kristientreunen@wellen.be spreekuur: maandag van 16u tot 17u enkel op afspraak mobiliteit en verkeer - milieu & energie - toerisme - tewerkstelling middenstand - landbouw - erfgoed & begraafplaatsen schepen Benny Maes T. 012 67 06 41 - M. bennymaes@wellen.be spreekuur: maandagvoormiddag enkel op afspraak dierenwelzijn schepen Luc Knuts G. 0496 67 52 33 - M. lucknuts@wellen.be spreekuur: enkel op afspraak cultuur - jeugd - senioren - bibliotheek - verenigingsleven schepen/voorzitter OCMW Eric Martens T. 012 44 01 60 - M. ericmartens@wellen.be spreekuur: maandag en donderdag van 10u tot 12u sociale zaken - kinderopvang - gelijke kansen - volksgezondheid armoedebestrijding - ontwikkelingssamenwerking

Gemeenteraad De gemeenteraden vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Bij uitzondering wordt de datum van de gemeenteraad verplaatst, dit wordt dan duidelijk vermeld in de agenda. Iedereen is van harte welkom op deze openbare zittingen. De week voor de vergadering kan je de agenda raadplegen in de aankondigingskast aan het gemeentehuis. De notulen kan je inkijken op het secretariaat van het gemeentehuis. De agenda, de toelichting en de verslagen vind je ook op de website www.wellen.be (bestuur & diensten/bestuur/gemeenteraad).

Versterking voor de administratieve diensten Margaux Ectors uit Sint-Truiden is sinds december bij de gemeente Wellen aan de slag als beleidsmedewerker organisatiebeheersing. Zij zal zich onder andere bezighouden met interne controle en informatieveiligheid. Omdat het gemeentebestuur erg veel belang hecht aan een kwaliteitsvolle dienstverlening en we ook steeds meer taken opgelegd krijgen, moeten we bepaalde organisatiesystemen optimaliseren. De komst van Margaux is daarom een stevige versterking en we wensen haar veel succes!

Welverdiend pensioen voor Johny Neven Na een mooie carrière van ruim twintig jaar op onze gemeentelijke administratieve diensten ging Johny Neven in oktober met pensioen. We hopen dat hij geniet van de welverdiende rust en bedanken hem voor de jarenlange samenwerking. Johny heeft gedurende zijn loopbaan op heel wat diensten gewerkt, maar de laatste jaren was hij verantwoordelijk voor informatie en toerisme. Johny kent dus al de mooiste plekjes van Wellen en heeft met veel liefde meegewerkt aan het op de kaart zetten van de prachtige wandel- en fietsroutes van Wellen.

Nieuwe uitdaging voor gemeenschapswacht Tijs Gemeenschapswacht Tijs Vliegen is eind 2017 begonnen aan een nieuwe uitdaging. We wensen Tijs veel succes in zijn nieuwe job en bedanken hem voor de fijne samenwerking. De meeste Wellenaren kennen Tijs omdat hij vaak aanwezig was tijdens gemeentelijke evenementen en aan de oversteekplaatsen aan de scholen. Tijs voerde zijn job als gemeenschapswacht altijd met veel enthousiasme uit.

4


bouwen en wonen

Dienst Omgeving leidt overgang naar omgevingsvergunning Alle steden en gemeenten in Vlaanderen zijn op 1 januari 2018 van start gegaan met de omgevingsvergunning. Deze vergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Ook verkavelingsvergunningen maken er deel van uit. In Wellen zijn de milieudienst en dienst ruimtelijke ordening daarom samengevoegd tot de dienst Omgeving. Je kan hen bereiken via omgeving@wellen.be

De aparte procedures voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) of milieuvergunning bestaan niet meer. Voortaan kan je enkel nog omgevingsvergunningen aanvragen, met name : Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting (voorheen aanvraag stedenbouwkundige vergunning of milieuvergunning klasse 1 en 2) bv. aanvraag voor het bouwen van een woning, tuinhuis en of de uitbating van een carwash, landbouwbedrijf. Melding van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten (voorheen Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of melding Vlarem klasse 3 inrichting) bv. melding voor het bijbouwen van een veranda tegen de achtergevel, zorgwoning of de plaatsing van een propaangastank Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (voorheen aanvraag verkavelingsvergunning) Aanvraag tot bijstelling van de verkaveling (voorheen verkavelingswijziging) De vorige aanvraagformulieren zijn niet meer geldig en worden niet meer aanvaard. Alle aanvragen ingediend vanaf 01.01.2018 zullen worden behandeld volgens de nieuwe procedures van de omgevingsvergunning. Dit betekent dat de hele procedure digitaal wordt afgehandeld via www.omgevingsloket.be

Volgende aanvragen moeten verplicht digitaal worden ingediend op het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be : • projecten met verplichte medewerking van architect • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van eerste of tweede klasse • verkavelingen • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen Andere aanvragen worden ook bij voorkeur ingediend via het digitaal loket. Indien je niet over de mogelijkheden beschikt om jouw aanvraag digitaal in te dienen, kan je de aanvraag ook nog via de gemeente op papier indienen, maar het dossier zal dan - met kosten - worden gedigitaliseerd door de gemeente. Meer info Heb je ondersteuning nodig bij het gebruik van het digitaal loket neem dan contact op met helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com - 015 45 45 91 Vermeld bij een vraag het dossiernummer bovenaan je scherm, dat door de toepassing zelf werd toegekend. Inhoudelijke vragen over de omgevingsvergunning kan je mailen naar omgevingsvergunning@vlaanderen.be Wens je bijkomende informatie over een aanvraag of de mogelijkheden op je perceel, dan kan je per email een afspraak maken met een medewerker van de dienst Omgeving van de gemeente via omgeving@wellen.be. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

GRATIS INFOAVOND STEBO OVER ALLE PREMIES EN SUBSIDIES VOOR (VER)BOUWEN Net als ieder jaar zijn ook in 2018 de premies een beetje aangepast. Dus als je van plan bent om iets aan je woning te verbeteren of te renoveren, is het goed om je op voorhand te informeren over mogelijke premies. Voor de meeste investeringen is dat echt wel de moeite waard. Verbouwingswerken kunnen uiteraard wel wat geld kosten. Om dit te bekostigen heeft de Vlaamse overheid een Energielening in het leven geroepen. In Limburg heet dit de Duwolimlening. Dankzij de provincie Limburg kan je nog interessantere voorwaarden krijgen met de DuwolimPluslening. Wil je graag meer te weten komen over mogelijke premies voor (ver)bouwingenswerken of over de Duwolim (plus)lening? Kom dan naar onze infoavond, georganiseerd door de gemeente Wellen ism Stebo. Het infomoment wordt ingeleid door Schepen Kristien Treunen.

Infoavond premies en subsidies voor (ver) bouwen op dinsdag 6 maart in jeugdheem De Reynaert, Bampstraat 11a. De infoavond is gratis en start om 19u30. Meer info Stebo vzw Papenstraat 16 – 3840 Borgloon – tel. 012 67 27 23 www.stebo.be/wonen spreekuur: elke 2e en 4e woensdag van 9u tot 11u in het gemeentehuis. Vragen naar Bert Van de Vijver, voor vragen over de premies, huurproblemen, subsidies, sociale leningen, … gsm 0475 35 65 80, bert.vandevijver@stebo.be Frouwke Bormans (architect), voor technische vragen over renoveren, vochtproblemen, isoleren, … gsm 0473 42 01 88, frouwke.bormans@stebo.be

5


bouwen en wonen Zorg dat je woning klaar is voor de nieuwe isolatienormen Om de kwaliteit van woningen en huurwoningen te verbeteren, voert de Vlaamse regering strengere kwaliteitseisen in. Vanaf 2020 gelden er striktere normen voor dakisolatie en dubbele beglazing.

Bespaar jij mee op je energierekening? Het gemeentebestuur van Wellen wil dat alle inwoners gemakkelijk de stap kunnen zetten naar hun eigen groene energie. Daarom brengen we je graag op de hoogte van de groepsaankoop zonnepanelen: Limburg kiest zonne-energie. Een mooie besparing én een manier om als Wellenaar bij te dragen tot onze doelstelling om van Limburg in 2050 een klimaatneutrale provincie te maken. Het Belang van Limburg en iChoosr, een onafhankelijke organisator van groepsaankopen, organiseren voor het tweede jaar op rij deze groepsaankoop. De groepsaankoop is een privé-initiatief, maar omdat de actie inhoudelijk nauw aansluit bij de gemeentelijke doelstellingen in het kader van het Burgemeestersconvenant, ondersteunt de gemeente de communicatie hierrond. Vorig jaar schreven 5500 Limburgers zich in voor deze groepsaankoop. Wil ook jij besparen op je energierekening en bijdragen aan een beter klimaat? Schrijf je dan vrijblijvend in voor deze groepsaankoop via https://limburgkiestzonneenergie. ichoosr.com. Waarom een groepsaankoop? De organisatoren brengen geïnteresseerden uit de hele provincie samen, zodat ze een aantrekkelijk groepsvoordeel kunnen behalen. Leveranciers bieden een compleet zonnepanelensysteem inclusief installatie. Kwaliteit staat steeds voorop en wordt gegarandeerd. De groepsaankoop zonnepanelen in vijf stappen 1. Schrijf je t.e.m. 20 februari 2018 gratis en vrijblijvend in. 2. Op 21/02/2018 vindt de veiling plaats. Enkel leveranciers die het kwalificatieproces met positief resultaat hebben doorlopen, mogen deelnemen en hun scherpste prijs aanbieden. 3. Je ontvangt vanaf 12/03/2018 een persoonlijk voorstel voor het voor jou meest geschikte aantal zonnepanelen. Je ziet in één oogopslag jouw kosten, opbrengsten en terugverdientijd. 
 4. Jij beslist: vind je het aanbod interessant? Dan heb je t.e.m. 20 april 2018 om je voorstel te accepteren. Intussen kun je met al je vragen terecht op één van de infosessies. 
 5. Na inspectie van je dak installeert de leverancier je complete systeem. 
 Meer info Surf naar https://limburgkiestzonneenergie.ichoosr.com en vind het antwoord op je vragen antwoord bij de veelgestelde vragen. Toch nog extra vragen? Stel ze via het contactformulier of bel het gratis nummer 0800 26 151 (op werkdagen van 9u – 17u.).

6

Dakisolatie Tegen 2020 moeten daken van zowel woningen als huurwoningen (eengezinswoningen, studio’s en appartementen), die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn. Nieuwbouwwoningen die in orde zijn met de energieprestatieregelgeving, voldoen al aan deze dakisolatienorm. Als minimumnorm voor dakisolatie (of zoldervloerisolatie) wordt een R-waarde van 0,75 m²K/W genomen, dat is zo’n 3 à 4 cm isolerend materiaal. Het aantal centimeters verschilt naargelang de materiaalkeuze. De opgelegde norm is een minimumnorm. Indien technisch mogelijk, wordt er aangeraden om nog beter te isoleren. Indien woningcontroleurs bij een woningonderzoek vaststellen dat de woning niet voldoet aan de isolatienorm, kennen ze strafpunten toe. Een dergelijk woningonderzoek gebeurt meestal op aanvraag van een huurder. Tot 2020 krijgt de woning die niet voldoet aan de isolatienorm een beperkt aantal strafpunten en krijgt de eigenaar de tijd om het dak te isoleren. Vanaf 1 januari 2020 zijn dit 15 strafpunten en kan de woning ongeschikt verklaard worden door de burgemeester. De dakisolatienorm is in theorie, net als alle andere minimale kwaliteitsnormen voor alle woningen, niet enkel beperkt tot huurwoningen. Maar de mogelijke sancties bij een ongeschiktverklaring (jaarlijkse heffing, strafrechtelijke handhaving) zijn niet van toepassing als de woning door de eigenaar zelf wordt bewoond. Dubbele beglazing Ook tegen 2020 moeten de ramen van alle woningen (dus ook huurwoningen) minstens dubbel glas (1,1 W/m².K) hebben. Nieuwbouwwoningen die in orde zijn met de energieprestatieregelgeving, voldoen ook al aan deze normering rond dubbele beglazing. De dubbelglasverplichting geldt enkel voor de leefruimtes, keukens, slaapkamers en badkamers van een woning. Traphallen, inkomhallen en gangen hoeven dus geen dubbel glas te hebben. Wordt er bij een woningonderzoek vastgesteld dat er geen dubbel glas is, worden ook hier strafpunten toegekend. Vanaf 1 januari 2020 zijn dit drie strafpunten voor 1 raam met enkele beglazing, negen strafpunten voor meerdere ramen met enkele beglazing. Vanaf 1 januari 2023 zal het ontbreken van dubbele beglazing in meerdere ramen op zich volstaan voor een ongeschiktverklaring van de woning. Meer info Heb je vragen over deze normen? Wil je weten wat de gevolgen zijn voor de woning die je verhuurt? Of zit je nog met andere technische vragen? Maak gebruik dan gebruik van de gratis dienstverlening van Stebo. Want ook dit jaar zijn er nog premies voor o.a. dakisolatie en super isolerende beglazing. Voor meer informatie ben je welkom op het wekelijks spreekuur van Stebo: iedere 2e en 4e woensdag van 9u-11u op het gemeentehuis. Bert Van de Vijver 0475 35 65 80 - 012 67 27 23 - bert.vandevijver@stebo.be Papenstraat 16, 3840 Borgloon


ocmw

PWA wordt wijk-werken

Vanaf 1 januari 2018 wordt PWA omgevormd tot wijk-werken. Dat houdt in dat je klussen laat uitvoeren door werkzoekenden en hen vergoedt met wijk-werkcheques.

Welke klussen?

Een greep uit het (uitgebreide) aanbod:

1

Particulieren: -kleine herstellings- en onderhoudswerken (schilderen of behangen) -klein tuinonderhoud (haag snoeien) -hulp bij huishoudelijke taken (strijken)

2

Scholen: -preventie (opzichter aan de schoolpoort) -administratieve hulp (opendeurdag) -kleine herstellings- en onderhoudswerken (zandbak, speeltuig ...) -hulp bij begeleiding van personen (voor- en naschools toezicht)

3

Vzw’s en niet-commerciële verenigingen: -preventie (voetbalsteward) -administratieve hulp (opendeurdag) -hulp bij begeleiding van personen (bedelen van maaltijden aan kansarmen)

4

Land- en tuinbouwbedrijf: -alle activiteiten uitgeoefend binnen het paritair comité voor tuinbouwbedrijf zijn toegelaten, met uitzondering van het aanplanten en onderhouden van parken en tuinen en champignonteelt.

Alle klussen die in onze gemeente mogelijk zijn, vind je op www.vdab.be/wijk-werken

KLAAR DE KLUS met

WIJK-WERKEN In de praktijk?

Meld je aan op www.vdab.be/wijk-werken en vul de gebruikersovereenkomst in. Na betaling van je jaarlijkse bijdrage van € 7,5 kan je wijk-werkcheques bestellen. Hoe bestel ik wijk-werkcheques? Je moet minstens tien cheques per keer bestellen, in een veelvoud van tien. Eén cheque kost € 7,45 en is 12 maanden geldig. Opgelet: voorlopig kan je alleen papieren cheques bestellen. Hoe betaal ik met wijk-werkcheques? Je betaalt één wijk-werkcheque per begonnen uur. Vul de gegevens in op de wijk-werkcheques voor je ze afgeeft aan de wijk-werker, na de activiteit. Ben je dit vergeten, doe dit dan minstens op het einde van de maand waarin de activiteit plaatsvond.

Weetjes!

-Je hoeft geen extra verzekering af te sluiten voor de wijk-werker. -Als je een privépersoon bent, zijn wijkwerkcheques fiscaal aftrekbaar. -Wijk-werkcheques die je niet gebruikt hebt en die nog geldig zijn, worden voor 70 % terugbetaald.

Zitdag Wellen (OCMW): woensdag 9 - 12u.

7


Sociaal Huis

Zindelijk thuis, maar niet op school Mijn zoontje (bijna drie jaar) is thuis perfect zindelijk. Alleen op school lukt het blijkbaar niet en de juf spreekt me eropaan. Ik voel me daar heel ongemakkelijk bij, want thuis lukt het wel. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij ook op school netjes op het toilet gaat?

De Wellbox verzamelt herbruikbare spullen en verdeelt deze onder de kinderen. Wat verzamelen wij? • • •

babyspullen Recente kinder- en jeugdboeken tot 18 jaar. Sportmateriaal & sportkleding

Wij zijn momenteel op zoek naar verkleedkledij voor carnaval! Alle kinderen kijken ernaar uit om zich te verkleden voor carnaval! Binnenkort lopen de straten weer vol met piraten, prinsessen, monsters en clowntjes. Snoep, slingers en confetti zijn weer van de partij. Heb je nog (te kleine) verkleedkleren of andere carnavalsattributen liggen? Breng ze binnen bij de Wellbox of Spelotheek. Onze feestvarkentjes gaan hier super blij mee zijn! Meer info vind je op www.wellen.be/nl/de-wellbox of contacteer het Sociaal Huis 012 44 01 50 - info@ocmwwellen.be

Eigen ritme De meeste kinderen worden zindelijk tussen 2 en 4 jaar. Zindelijk worden is voor elk kind een individueel proces. Een nieuwe omgeving of een onbekende situatie kan het proces beïnvloeden. Dat de juf je erop aanspreekt, is uiteraard geen fijn gevoel. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het thuis wel lukt en op school niet. Dat kan gaan om een persoonlijke ‘klik’ met de juf maar net zo goed om heel praktische redenen. Leerkrachten staan vandaag de dag bijvoorbeeld vaak voor heel grote klassen. Een kindje dat nog ‘ongelukjes’ heeft, een broekje dat moeilijk open gaat of luiers verversen: het betekent een extra belasting voor de juf, maar tegelijk kan het zijn dat je zoontje daardoor wat verloren loopt in de grote groep. Druk Tracht de aandacht voor het zindelijk zijn even te laten voor wat het is en vooral de focus te leggen op de goede relatie tussen je zoontje en de school/zijn juf. Positieve aandacht voor alle andere dingen die goed lopen en wat minder druk op het zindelijk zijn, kunnen helpen. Je zoontje voelt de spanning rond dit thema zeker aan en kan zich daardoor onbewust gespannen voelen. Gesprek met de juf

de spelotheek Kinderen en jongeren waarvan de ouders begeleid worden door het OCMW Wellen kunnen gratis speelgoed uitlenen in de nieuwe spelotheek die elke week open is op woensdag van 14.00u tot 16.00u. Wil je graag wat meer info? Neem contact op met het OCMW-Wellen op het algemeen nummer 012 44 01 50 en wij helpen je graag verder.

8

Je gevoel dat de juf er een probleem van maakt, wil niet zeggen dat dat persoonlijke kritiek is. Je kan het ook zien als een uitnodiging om dieper in gesprek te gaan. Vaak beperken contacten tussen ouders en leerkrachten zich tot korte gesprekjes bij het brengen of halen. Wat dan gezegd wordt, kan al eens harder aankomen dan het bedoeld is. En kan dan ook beter als een aanleiding gezien worden om verder te praten. Neem dus samen de tijd voor een gesprek, waarin jullie beiden je bekommernissen uiten, verwachtingen op elkaar afstemmen en samen naar een oplossing toewerken. Wil je even praten over de opvoeding van je kind? Dan ben je altijd welkom bij een medewerker van de Opvoedingswinkel. Cathy Dechesne 0493 25 18 74 cathy@opvoedingswinkelhaspengouw.be Spreekuur Opvoedingswinkel in Wellen dinsdag van 9u tot 11u (even weken) dinsdag van 14u tot 16u (oneven weken) De Hartediefjes / Huis van het Kind Dorpsstraat 27 - 3830 Wellen


Sociaal Huis Recht-uit ! Onze juriste weet raad. De hervorming van het erfrecht. Op 1 september treedt de wet tot hervorming van het erfrecht in werking. De nieuwe wet zal niet alleen belangrijke wijzigingen meebrengen op vlak van successieplanning, maar ook op vlak van de nalatenschapsverdeling na overlijden. Bedoeling is een beter evenwicht brengen tussen de individuele keuzevrijheid van de erflater en de familiale solidariteit. De hervorming van het erfrecht is opgebouwd rond een aantal krachtlijnen: De wijziging van de erfrechtelijke reserve De reserve is het deel van de erfenis dat door de wet voorbehouden wordt ten voordele van de “reservataire erfgenamen”, dit zijn de ouders, de langstlevende echtgenote/wettelijke samenwoner en de kinderen. Over het overige deel van de nalatenschap, het zogenaamde “beschikbaar deel”, kan je vrij beschikken. Vermindering wettelijk reserve kinderen Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet zal de wettelijke reserve van de kinderen beperkt worden tot de helft van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen. De andere helft van de nalatenschap kan vrij verdeeld worden. Afschaffing reserve ouders – onderhoudsvordering De reserve van de ouders wordt in de nieuwe wet opgeheven en vervangen door een onderhoudsvordering ten laste van de kinderen, indien de ouders zorgbehoevend zijn. Vervanging van de reserve in natura door een reserve in waarde Onder het huidige recht moeten de geschonken goederen in principe in natura naar de nalatenschap terugkeren. Omdat dit voor veel moeilijkheden en rechtsonzekerheid zorgt, voorziet de nieuwe wet dat de reservataire erfgenamen voortaan enkel de waarde kunnen opeisen van de schenkingen die hun reserve aantasten. Erfovereenkomsten Een andere belangrijke nieuwigheid is de mogelijkheid om “erfovereenkomsten” op te maken. Momenteel is het niet mogelijk om binnen de familie een overeenkomst op te maken met afspraken over een toekomstige nalatenschap (d.i. een

nalatenschap van een persoon die nog in leven is). Met de komst van de nieuwe wet zullen ouders en hun kinderen, tijdens het leven van de ouders, over meer bewegingsmarge beschikken om bij de notaris een akkoord op te maken over de (niet-opengevallen) nalatenschap van de ouders. Wjziging van de regels met betrekking tot de inbreng van giften Indien de erflater tijdens zijn of haar leven aan een van zijn kinderen schenkt, dan wordt vandaag vermoed dat de erflater aan het einde van de rit toch elk kind gelijk wil behandelen en dat de begiftigde een inbreng zal moeten doen na overlijden van de erflater. In de nieuwe wet wordt het wettelijk vermoeden van inbreng behouden voor afstammelingen. Ten aanzien van andere erfgenamen, wordt dit echter vervangen door een vermoeden van vrijstelling: wanneer een erflater een gift heeft gedaan aan een ascendent of een zijverwant, wordt dus niet langer vermoed dat hij zijn of haar erfgenamen gelijk heeft willen behandelen en worden deze erfgenamen derhalve vrijgesteld van inbreng.

Vakantie voor iedereen ! Ook als je inkomen wat lager ligt, is een deugddoende vakantie belangrijk. Het OCMW Wellen is daarom sinds 2013 lid van ‘Steunpunt Vakantieparticipatie’, een dienst van Toerisme Vlaanderen. Deze dienst heeft een ruim vakantieaanbod voor mensen met een laag inkomen. Een weekje aan zee of een vakantiekamp, een daguitstap naar Bellewaerde Park of Plopsa De Panne … het is maar een kleine greep uit het uitgebreid aanbod. Op tijd inschrijven is wel een vereiste, zeker voor de zomerkampen! Daarnaast kan je ook terecht bij Rap op Stap. Dit initiatief gaat uit van vzw Horizont. Mensen met een laag inkomen en/of de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en mensen in begeleiding bij het OCMW kunnen voor zichzelf en hun gezin een daguitstap of vakantie boeken en dit tegen een betaalbare prijs. Voor meer informatie kan je terecht bij OCMW Wellen – Dorpsstraat 26B 3830 Wellen – 012 44 01 50. Het Steunpunt Vakantieparticipatie kan je ook rechtstreeks contacteren via het gratis nummer 1700 voor informatie over vakanties en daguitstappen. Je kan ook surfen naar www.vakantieparticipatie.be of mailen naar vakantieparticipatie@toerismevlaanderen.be Rap op Stap organiseert zitdagen bij het OCMW Wellen op 14/02en 11/04 2018 van 9u tot 12u. Je kan hen ook bereiken via het nummer 011 23 24 95 of via info@rapopstap.be.

Overgangsmaatregelen Belangrijk om weten is dat er in de hervorming eveneens een aantal overgangsmaatregelen werden voorzien die relevant kunnen zijn voor personen die reeds schenkingen hebben gedaan en/ of een testament hebben opgesteld. Voor meer informatie hierover, contacteer je best een notaris of een advocaat. Sarah Shaham 012 44 01 50 - juriste@ocmwwellen.be vrij spreekuur in Wellen op donderdag van 9u tot 11u30 en op afspraak van 13u tot 16u.

Aanvraag tegemoetkoming: vergeet je identiteitskaart en pincode niet Als je bij de Sociale Dienst van het OCMW een aanvraag doet voor een tegemoetkoming hulp aan bejaarden, een tussenkomst voor mindervaliden of een pensioen moet je steeds je identiteitskaart en de pincode van je identiteitskaart bij de hand hebben. Zo hebben de maatschappelijk werkers toegang tot je online dossier en kunnen we je aanvraag beter behandelen. 9


Je vindt hier een overzicht van de belangrijkste activiteiten die het dienstencentrum Den Dries organiseert. Deze gaan door in het dienstencentrum tenzij anders vermeld. Inschrijven is steeds verplicht. Schrijf je in bij de centrumleider: 012 44 01 54 den.dries@ocmwwellen.be

15 februari 2018 | 13u30 - 15u30

Workshop mocktails maken

In februari is het weer tijd voor Tournée Minérale, een maand zonder alcohol! Tijdens een workshop toont een professionele cocktailmaker je hoe je lekkere cocktails zonder alcohol - mocktails - kan maken. In 2017 schreven 120.000 Belgen zich in voor de actie. Kan de tweede editie beter doen? Onze workshop mocktails is in ieder geval een extra stimulans om mee te doen. Inschrijven tot en met 09/02/2018

13 maart 2018 | 14u30 - 16u30

Verklein de afvalberg (en geef minder geld uit)

In de workshop ‘afval’ krijgen de deelnemers tips om hun afval te verminderen en spelen ze het afvalspel met vragen rond het juist selecteren van afval. Het doel van deze workshop is bijdragen tot een kleinere afvalberg en anderzijds ook tot een vollere portemonnee. Afval verwerken kost immers geld en afval vermijden betekent vaak ook geld besparen. De verschillende manieren om de afvalberg te verkleinen, worden aangestipt. In de eerste plaats afval voorkomen en hergebruiken en in de tweede plaats correct sorteren. Inschrijven tot en met 6 maart 2018

27 februari 2018 | 13u30 - 15u30

13 maart 2018 | 9u00 - 11u30

De voordracht ‘Gezond ouder worden’ biedt heel wat informatie, tips en technieken over wat je zelf kan doen om gezond en actief ouder te worden. Je maakt op een interactieve manier kennis met thema’s zoals gezonde voeding en beweging, geestelijke gezondheid, kankeropsporing en veel meer. De voordracht richt zich op senioren! Inschrijven tot en met 20 februari 2018

Naast de maaltijden aan huis levert Hoeve Gervan ook elke dinsdagmiddag verse en gezonde maaltijden in LDC Den Dries. De medewerkers van Hoeve Gervan laten jou graag zien hoe ze te werk gaan om de maaltijden voor te bereiden. Waar: vertrek aan Den Dries / Hoeve Gervan: Toekomstlaan 22, 3600 Genk / Eigen vervoer (indien niet mogelijk geef een seintje) Inschrijven tot en met 6 maart 2018

MEER ELKE DAG

TELT AP

BEWEGINGSDRIEHOEK

ZO WEINIG MOGELIJK

MINDER

1 maart 2018 | 13u30 - 15u30

Maak kennis met de nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek

Wat eet je best? Hoeveel moet je dagelijks bewegen? En wat met lang zitten? Vanaf nu vind je het antwoord in de nieuwe voedings– en bewegingsdriehoek. Ontdek tijdens onze lezing, hoe deze nieuwe driehoek je kan helpen gezonder te leven. Een diëtist geeft uitgebreid informatie over de nieuwe modellen met gebruiksklare tips en concrete voorbeelden. Deze lezing richt zich op alle leeftijden! Inschrijven tot en met 22 februari 2018 10

Tijdens de workshop ‘Proper thuis’ krijg je een antwoord op al je vragen over veilig omgaan met schoonmaakproducten en pesticiden. Samen met de lesgever neem je in deze interactieve workshop etiketten van producten onder de loep, doorprik je misvattingen over ecologische producten en put je inspiratie uit grootmoeders tijd: welke goedkope middeltjes van vroeger doen het nog steeds goed. Inschrijven tot en met 22 maart 2018 Maximum 20 deelnemers!

Veilig op de fiets in het verkeer

WATER

ELKE ST ELKE 30 MIN. EVEN RECHTSTAAN

Proper thuis – hoe ga ik veilig om met schoonmaakproducten

6 april 2018 | 14u00 - 16u00

VOEDINGSDRIEHOEK DRINK VOORAL

29 maart 2018 | 13u30 - 15u30

Bezoek Hoeve Gervan

Gezond ouder worden

ELKE WEEK

kinderen helpen om problemen op te lossen zonder agressief te worden. Je ontmoet andere ouders en wisselt met elkaar ervaringen uit over dit thema. Aan het eind van de workshop krijg je een opvoedplan met concrete tips mee naar huis. Inschrijven tot en met 14 maart 2018

21 maart 2018 | 19u30 - 21u30

Zij is begonnen! Hoe omgaan met ruzie tussen broertjes en zusjes

Het is normaal dat kinderen thuis weleens ruzie met elkaar maken. Tijdens deze workshop vertelt Ilse Veraa, Triple P medewerker van CKG De Hummeltjes, waarom kinderen ruzie maken en wat ze nodig hebben om fijn samen te spelen en op correcte manier met anderen om te gaan. Je vertrekt met tips die je helpen om te gaan met dit geruzie en die

Tijdens deze twee uur durende cursus wordt een korte opfrissing gegeven van de verkeersregels die belangrijk zijn voor fietsers. Vervolgens maken de deelnemers een fietstocht binnen en buiten het centrum van Wellen. Op die manier kunnen de belangrijkste verkeersregels voor fietsers in de praktijk gebracht worden. We focussen op veiligheid voor fietsers in het dagelijks verkeer. Inschrijven tot en met 30 maart 2018 Maximum 20 deelnemers!


10 april 2018 | 13u30 - 15u30

Fairtrade@Home - chocoladeproeverij

Komen nagenieten van Pasen en dompel je onder in (h)eerlijke chocolade en proef het product in al haar geuren en kleuren. En leer wat je er zelf mee kan maken. Van chocoladefondue tot chocoladebrood. Ondertussen vertellen we je graag het verhaal achter de chocolade van Oxfam fairtrade en welke impact eerlijke handel heeft op de cacaoproducenten in het Zuiden. De proeverij is helemaal gratis, koffie en water inbegrepen! Inschrijven tot en met 30 maart 2018

Blijf langer fit en gezond door te sportelen! Badminton +

De badmintonliefhebbers kunnen iedere dinsdagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) van 9u30 tot 11u in de sporthal (ingang langs zijkant) terecht. Prijs: € 8/10-beurtenkaart (incl. verzekering). Instappen is altijd mogelijk.

Seniorenzumba 24 april 2018 | 13u30 - 15u30

Gezondheidssessie Huisje Weltevree’

Deze gezondheidssessie staat in het teken van valveiligheid in de eigen woning. Maak van je huis een veilige thuis. Het gezelschapsspel gaat in op vragen als “kunnen medicijnen een invloed hebben op vallen? Waarom laat je best geen vochtige dweil liggen om de voeten te vegen? Zit er enige waarheid in het spreekwoord “rust roest”?”, en nog veel meer. Herkenbare spelsituaties brengen discussies op gang en door ervaringen uit te wisselen leer je van elkaar. Inschrijven tot en met 16 april 2018 Maximum 15 deelnemers!

Iedere maandagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) kan je van 9u30 tot 10u30 in de sporthal deelnemen aan seniorenzumba. Prijs: € 20/10-beurtenkaart (incl. verzekering en drankje na de les). Instappen is altijd mogelijk.

Yoga

Rustige Yoga, aangepast aan het niveau van de groep. Lessen zijn voor iedereen toegankelijk. Iedere donderdag, behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties (25/01 geen les) van 9u30 tot 10u30 in sporthal De Bloken. Prijs? € 25/10-beurtenkaart (incl. verzekering en drankje na de les) Instappen is altijd mogelijk.

26 april 2018 | 11u30 - 13u30

Kookworkshop - Gezond uit eigen grond

Steeds meer mensen telen hun eigen groenten. Maar is jouw eigen kweek wel altijd gezond? Om gezonde groenten te kweken, start je van een gezonde grond, een goede inrichting en ecologisch onderhoud. In deze workshop leer je niet alleen hoe je gezond groenten en fruit kan telen in je eigen tuintje, vierkante meter bak of je perceeltje in de volkstuin. Maar ook hoe je met je oogst lekker en gezond kan koken. De workshop wordt begeleid door een diëtist. Inschrijven tot en met 16 april 2018 Maximum 12 deelnemers!

Senioren dansnamiddagen 2018

Hou je van dansen en geniet je van muziek uit de goede oude tijd? Kom dan zeker eens naar de dansnamiddag van de senioren in feestzaal De Meersche, Molenstraat 3. 8 februari / 8 maart / 12 april / 10 mei / 14 juni 13u30 tot 17u30 Prijs gratis 11


evenementenkalender

februari - april 2018

datum

activiteit

uur

locatie

ma

5 feb.

Okra fietstocht op verplaatsing

12u30

sporthal De Bloken

di

6 feb.

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

voorleesmoment: Tijd voor feest! Tijd voor kleur!

14u - 14u30

bibliotheek

Markant Wellen - workshop moza(s)jiek

13u30

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Senioren dansnamiddag

13u30 - 17u30

De Meersche

wo

7 feb.

do

8 feb.

KVLV Wellen Beter nu dan nooit

Ontmoetingscentrum

za

10 feb.

visclub Puppe mosselfeest

De Meersche

zo

11 feb.

visclub Puppe mosselfeest

De Meersche

ma

12 feb.

di

13 feb.

bewegingsschool (3/8)

10u - 11u

sporthal De Bloken

sport- en themakampen

9u - 16u

sporthal De Bloken

Okra fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

Okra Creamoment ism DC Den Dries

13u30 - 16u30

DC Den Dries

sport- en themakampen

9u - 16u

sporthal De Bloken

Vette dinsdag Wellen carnaval lichtstoet

20u11

Wellen

carnavalbal voetbalclub KVK

De Meersche

carnavalbal

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Bloeddonatie Rode Kruis

18u - 20u30

JH De Reynaert

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

14 feb.

sport- en themakampen

9u - 16u

sporthal De Bloken

do

15 feb.

sport- en themakampen

9u - 16u

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

workshop Mocktails maken (pag. 10)

13u30 - 15u30

DC Den Dries

KVLV Wellen handwerken

Ontmoetingscentrum

vr

16 feb.

sport- en themakampen

za

17 feb.

VBS De Bron fuif

9u - 16u

De Meersche

zo

18 feb.

duivenmaatschappij De Eendracht eetfeest

De Meersche

ma

19 feb.

Okra fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

di

20 feb.

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

KVLV Wellen petanque wo

21 feb.

DC Den Dries

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

creatieve workshop voor kinderen: fotokaders maken

14u - 16u30

JH De Reynaert

KVLV Wellen kookworkshop met Patrick

Parochiezaaltje Molenstraat

do

22 feb.

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

za

24 feb.

Seniorenclub Kienen t Klikske fototentoonstelling

13u30

DC Den Dries neogotische kapel

zo

25 feb.

t Klikske fototentoonstelling

neogotische kapel

start voorverkoop toneel

8u

Parochiezaaltje Molenstraat

bewegingsschool (4/8)

10u - 11u

sporthal De Bloken

duivenmaatschappij Veldkets eetfeest

De Meersche

KVK mosselfeest ma di

26 feb. 27 feb.

wo

28 feb.

do

1 maa.

vr zo

12

sporthal De Bloken

2 maa. 4 maa.

feestzaal Houtstraat

Okra fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

Okra Creamoment ism DC Den Dries

13u30 - 16u30

DC Den Dries

lezing: Gezond ouder worden (pag. 10)

13u30 - 15u30

DC Den Dries

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

KVLV Wellen crea Pasen

Ontmoetingscentrum

Bloeddonatie Rode Kruis

18u - 20u30

JH De Reynaert

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Maak kennis met de nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek (pag. 10)

13u30 - 15u30

DC Den Dries

Dag van de vrijwilliger

20u

De Meersche

Seniorenclub Kaarten

13u30

DC Den Dries

bewegingsschool (5/8)

10u - 11u

sporthal De Bloken

Okra wandelclub op verplaatsing

8u45

sporthal De Bloken


februari - april 2018 evenementenkalender datum

activiteit

uur

locatie

ma

5 maa.

Okra fietsclub op verplaatsing

12u30

sporthal De Bloken

di

6 maa.

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

infoavond STEBO: premies en subsidies bij (ver)bouwen (pag. 5)

19u30

JH De Reynaert

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

KVLV Wellen workshop koken

Parochiezaaltje Molenstraat

wo

7 maa.

voorleesmoment: Eureka! Wij vinden het uit.

14u - 14u30

bibliotheek

do

8 maa.

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Senioren dansnamiddag

13u30 - 17u30

De Meersche

Markant Wellen - Regio Limburg int. Vrouwendag film: Desert Flower

20u

zo

11 maa.

bewegingsschool (6/8)

10u - 11u

sporthal De Bloken

ma

12 maa.

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

Okra Creamoment ism DC Den Dries

13u30 - 16u30

DC Den Dries

KVLV Wellen crea Pasen di

13 maa.

Ontmoetingscentrum

Bezoek hoeve Gervan (pag. 10)

9u - 11u30

vertrek aan DC Den Dries

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Verklein de afvalberg (pag. 10)

14u30 - 16u30

DC Den Dries

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Markant Wellen - kookworkshop Eric Vande Maele

19u

KVLV Wellen petanque Okra Lijndansen

DC Den Dries

do

15 maa.

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

KVLV Wellen handwerken

Ontmoetingscentrum

vr

16 maa.

toneelvoorstelling

De Meersche

za

17 maa.

toneelvoorstelling

De Meersche

zo

18 maa.

De Eik - alg. kennisquiz (inschrijven: oudercomite.deeik@gmail.com)

20u

basisschool De Eik

bewegingsschool (7/8)

10u - 11u

sporthal De Bloken

toneelvoorstelling

De Meersche

ma

19 maa.

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

di

20 maa.

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

KVLV Wellen bloemschikken do

22 maa.

Ontmoetingscentrum

Hoe omgaan met ruzie tussen broers en zussen (pag. 10)

19u30 - 21u30

DC Den Dries

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Seniorenclub Kienen

13u30

DC Den Dries

vr

23 maa.

toneelvoorstelling

za

24 maa.

toneelvoorstelling

De Meersche

zo

25 maa.

bewegingsschool (8/8)

10u - 11u

sporthal De Bloken

ma

26 maa.

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

Okra Creamoment ism DC Den Dries

13u30 - 16u30

DC Den Dries

De Meersche

KVLV Wellen biechtviering di

27 maa.

parochiekerk

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

28 maa.

creatieve workshop voor kinderen: knutselen met wc-rollen en eierdoosjes

14u - 16u30

DC Den Dries

do

29 maa.

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Proper Thuis - hoe ga ik veilig om met schoonmaakproducten (pag. 10)

13u30 - 15u30

DC Den Dries

vr

30 maa.

Paaseierenzoektocht

17u30 - 19u

JH De Reynaert

za

31 maa.

Okra wandelclub op verplaatsing

8u45

sporthal De Bloken

ma

2 april

Okra fietsclub op verplaatsing

12u30

sporthal De Bloken

di

3 april

taal- , spel- en creakamp 14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

KVLV Wellen koken met Patrick

Parochiezaaltje Molenstraat JH De Reynaert

wo

4 april

taal- , spel- en creakamp

do

5 april

taal- , spel- en creakamp

vr

6 april

JH De Reynaert

Okra kaartclub

JH De Reynaert

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Veilig op de fiets in het verkeer (pag. 10)

14u - 16u

DC Den Dries

taal- , spel- en creakamp

JH De Reynaert

13


milieu en duurzaamheid

Honden aan de leiband: de regels op een rijtje

Zwerfkatten: maak tijdig melding! Om het aantal zwerfkatten onder controle te houden, voert gemeente Wellen een diervriendelijke zwerfkattenaanpak. Zie je een zwerfkat lopen, maak dan meteen melding bij de milieudienst. De katten worden door het Dierenasiel SintTruiden met een aangepaste vangkooi gevangen. Zwerfkatten krijgen na sterilisatie/castratie een knip in het oor zodat ze visueel herkenbaar zijn en niet opnieuw gevangen worden. Na revalidatie laten we de zwervers terug vrij in hun natuurlijke omgeving. Het dierenasiel kan zelf beslissen om tamme zwerfkatten die via het project bij hen terechtgekomen zijn te herplaatsen.

Veel inwoners kennen de plaatselijke regelgeving rond loslopende honden niet. Zo houdt niet iedereen zijn hond aan de leiband. Dit is niet alleen verplicht op openbare wegen, maar ook op de wandelwegen en veldwegen in de natuur- en landbouwzones. Loslopende of rondzwervende honden zorgen nog te vaak voor gevaarlijke situaties. Daarnaast verstoren loslopers ook wilde dieren in de natuur. Omdat er geen algemene wetgeving bestaat, zijn er binnen het politiekanton Borgloon verplichtingen opgenomen in het GAS-regelement. Inbreuken op het GASreglement kunnen worden bestraft met een administratieve boete tot € 250. Om boetes te vermijden, zetten we de regels op een rijtje: • Honden moeten steeds aan de leiband op openbare wegen, veldwegen, wandelwegen en in parken en plantsoenen (m.u.v. politie-, jachten herdershonden). • Agressieve honden moeten gemuilkorfd worden op de openbare weg en openbare plaatsen (m.u.v. politiehonden of honden van erkende bewakingsfirma’s). • Toegang met honden is verboden tot sportvelden en -hallen, speelpleinen, recreatiedomeinen, waarbij het verbod kenbaar wordt gemaakt met een verbodsbord (m.u.v. geleidehonden van blinden of andersvaliden, politiehonden en honden van erkende bewakingsfirma’s) • Begeleiders van honden moeten de uitwerpselen van hun hond onmiddellijk verwijderen (m.u.v. geleidehonden van blinden of andersvaliden). Zorg dat u steeds in het bezit bent van voldoende zakjes om de uitwerpselen in te bergen. • Honden mogen geen abnormale geluidshinder veroorzaken door aanhoudend en buitensporig te blaffen. Hou er verder rekening mee dat op basis van art. 1385 van het burgerlijk wetboek een eigenaar van een dier aansprakelijk kan gesteld worden voor schade die het dier veroorzaakt. Om die reden is het aangewezen:

Laat je huiskat nu (met korting) onvruchtbaar maken. Tussen de vele zwerfkatten zitten helaas ook nakomelingen van gewone huiskatten. Laat je huiskat of kitten daarom voor de leeftijd van zes maanden onvruchtbaar maken. Sterilisatie en castratie zijn eenvoudige ingrepen met vele voordelen voor de kat en voor de omgeving. Een kattin kan tot drie nestjes per jaar op de wereld zetten. Deze nakomelingen kunnen zich voortplanten vanaf de leeftijd van vijf maanden. De cijfers liegen er dan ook niet om: in 2016 kwamen in de Limburgse asielen samen zo’n 4000 katten binnen! Een eenmalige ingreep bij je kater of kattin bespaart honderden kittens een triestig lot. Als extra stimulans geeft de gemeente kortingsbonnen van 15 euro (kater) en 25 euro (kattin) weg. Per gezin kunnen max. 2 kortingsbonnen aangevraagd worden. Deze bonnen kunnen bij de milieudienst aangevraagd worden vanaf 14 februari. De kortingsbonnen zijn geldig tot 30 september 2018 bij een dierenarts in Limburg. 14

• Honden niet op de openbare weg of zonder toelating op andermans eigendom te laten rondzwerven. Zwervende honden kunnen door de politie naar een asiel worden gebracht, op kosten van de eigenaar. • De privé-eigendom voldoende te omheinen om ontsnapping te voorkomen. • Honden voortdurend onder controle te houden. Honden mogen niet opgehitst worden tegen personen of dieren. Een agressieve hond moet ingetoomd en tot kalmte aangemaand worden. Bovendien is de regelgeving rond dierenwelzijn ook van toepassing. Zo mogen honden niet achtergelaten worden in een geparkeerde auto of aanhangwagen, zonder nodige maatregelen van bescherming en verluchting.


milieu en duurzaamheid ‘Ruimte voor Bomen’

Steun de huis- en boerenzwaluw

Het planten van de eerste klimaatboom - een zomereik - in het gemeentepark aan het Dorpsplein was de start van het project ‘Ruimte voor Bomen’ in de gemeente Wellen.

De gemeente Wellen draagt biodiversiteit hoog in het vaandel. Daarom doet de Wellense Adviesraad voor Leefmilieu (WAL) er alles aan om de populatie huis- en boerenzwaluwen in onze gemeente te behouden. Zorg jij voor goede nestmogelijkheden en help je zwaluwnesten beschermen? Dan kom je in aanmerking voor financiële steun.

Wereldwijd veroorzaakt de klimaatopwarming schade aan ecosystemen, economie en levenskwaliteit. Maar ook op lokaal vlak merken we verandering, zoals stijgende temperaturen, heftige stortbuien met lokale wateroverlast of langere droge periodes voor de landbouw. De gemeente Wellen heeft zich via het nieuwe burgemeestersconvenant geëngageerd om tegen 2030 de CO2-uitstoot in de gemeente met minstens 40% te verminderen. Met het project ‘Ruimte voor Bomen’ planten we in de gemeente ‘Klimaatbomen’ aan in de openbare ruimte. Dit voorjaar komen er op die manier nog 21 bomen bij. Een actie die onze gemeente een extra duwtje in de rug geeft om de CO2-uitstoot terug te dringen en het klimaat te verbeteren. Wat zijn de voordelen van bomen voor het klimaat en onze leefomgeving? • Bomen pakken fijnstof aan. De luchtkwaliteit verbetert in een stedelijke omgeving. • Koolstofdioxide wordt omgezet naar zuurstof. Bomen vullen het tekort aan zuurstof aan. • Zonnestralen worden gereflecteerd. Bomen creëren meer schaduw en een lagere temperatuur. • Overmatige verdamping wordt voorkomen. Bomen zorgen voor minder verdroging. • Inheemse bomen verhogen de biodiversiteit in onze leefomgeving. • Meer groen verlaagt stress op de werkvloer en het genezingsproces van patiënten wordt versneld. • Geluidsoverlast in woongebied wordt gedempt door een buffer met bomen. • Monumentale bomen verhogen de patrimoniumwaarde. Jouw woning stijgt in waarde. • De juiste bomen op de juiste plaats verminderen de kans op verkeersongevallen. Voor meer info over het project ‘Ruimte voor Bomen’ en voor een overzicht van de positieve functies van bomen kan je terecht op www.ruimtevoorbomen.be.

De subsidiebedragen en -voorwaarden zijn hetzelfde gebleven dan de voorgaande jaren. Hieronder een overzicht van de subsidiebedragen: # zwaluwnesten/kolonie

1-3

4-6

7-9

≥ 10

bedrag (euro/jaar)

25

37,50

50

62,50

Wat wel gewijzigd is, is de termijn voor het indienen en het controleren van de aanvragen. De aanvragen kunnen ingediend worden tussen 1 mei en 30 juni via een aanvraagformulier. Een afgevaardigde van de WAL komt vervolgens een controle uitvoeren in de periode tussen 1 mei en 15 juli. Je kan het volledige subsidiereglement en het aanvraagformulier vinden via http://www.wellen.be/nl/wellense-adviesraad-voor-leefmilieuwal. Voor meer informatie, contacteer de milieudienst op 012 67 07 06 of karolien.brauns@wellen.be.

Vochtige doekjes horen niet in het toilet Je kent ze wel: vochtig toiletpapier, doekjes om babybilletjes schoon te maken, vochtige make-up removerdoekjes… Vaak worden ze na gebruik gewoon mee doorgespoeld in het toilet. Helaas zijn de meeste van deze producten daar niet geschikt voor, omdat ze door de sterke vezelstructuur nauwelijks afbreken. Hierdoor kunnen ze niet alleen verstoppingen in uw toilet, septische put en afvoer veroorzaken, maar ook in het openbare rioleringsstelsel en in de pompstations en zuiveringsinstallaties van Aquafin. De doekjes klitten samen en vormen proppen in de pompen en verstoppen de roosters in waterzuiveringsinstallaties, waardoor ze de normale werking blokkeren. De kost om deze verstoppingen op te ruimen en beschadigde pompen te herstellen bedraagt in België jaarlijks drie miljoen euro, en wordt uiteindelijk via de waterfactuur doorgerekend aan elke consument. Bovendien kan er lokaal wateroverlast optreden door het uitvallen van de pompen of kan er ongezuiverd afvalwater overstorten naar de waterloop. In België wordt in het KB van 18 september 2015 vastgelegd dat doekjes aan enkele wateroplosbaarheidstesten moeten worden onderworpen. Slaagt een product niet voor een van de testen, dan maakt een pictogram op de verpakking duidelijk dat het niet mag worden doorgespoeld. 15


milieu en duurzaamheid

Maak gebruik van onze elektrische laadpaal

Op weg naar één bibliotheek voor Vlaanderen

Sinds het najaar van 2017 beschikt de gemeente Wellen over een elektrische laadpaal met twee laadpunten. De paal is geplaatst op de parking tegenover Dorpsstraat 60.

Vlaanderen krijgt een eengemaakt bibliotheeksysteem. Nu heeft elke bibliotheek nog een lokaal of provinciaal systeem om boeken uit te lenen of te reserveren. In het kader van de overheveling van provinciale bevoegdheden naar Vlaanderen komt er tussen 2019 en 2021 een nieuw, centraal systeem. Voorlopig verandert er in de praktijk nog niets aan het uitleensysteem en de dienstverlening van je plaatselijke bibliotheek. We houden de vinger aan de pols en houden je zeker verder op de hoogte.

De Vlaamse Regering wil het aanschaffen en gebruiken van elektrische wagens aanmoedigen. Eén van de factoren die mensen weerhouden om in de toekomst voor zo’n wagen te kiezen, is de beperkte beschikbaarheid van laadinfrastructuur. Om die reden plaatst de Vlaamse Regering in samenwerking met netbeheerders Infrax en Eandis over heel Vlaanderen 2500 nieuwe publieke laadpalen. De publieke laadpalen zijn aanvullend en belangrijk om afstanden tussen het opladen thuis of bij bedrijven te overbruggen. Ze zijn ook cruciaal voor eigenaars van elektrische wagens die niet de mogelijkheid hebben in of rond hun woning een privé-oplaadpunt te plaatsen. Je kan een laadsessie in Wellen betalen met behulp van een laadpas. Welke laadpassen compatibel zijn met de laadpaal van Allego, kan je opzoeken op de website https://www.allego.be/erijders/opladen/welke-msp-kan-ik-kiezen/. Een overzicht van alle beschikbare laadpalen voor elektrische wagens in Vlaanderen vind je via http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/laadpalen. Gebruik de SMOOV-app om de dichtsbijzijnde vrije laadpaal op te zoeken.

Dubbel zoveel leesplezier Vanaf nu kan je in onze plaatselijke bibliotheek per uitleensessie tien documenten ontlenen. Tot voor kort waren dat er nog maar vijf. Je mag per documentsoort (jeugdboeken, strips, romans, informatieve boeken, …) alle mogelijke combinaties maken, zolang je niet meer dan tien exemplaren in totaal uitleent. Enkel voor de tijdschriften blijft het maximum aantal mee te nemen exemplaren per uitleensessie behouden op vijf. Voor meer toelichting kan je terecht aan de info-balie in de bibliotheek.

Ook in 2018 blijven we voorlezen

• woensdag 7 februari Tijd voor feest! Kies voor kleur! • Woensdag 7 maart - ‘Eureka! Wij vinden het uit!’ • Woensdag 2 mei - ‘Dag lente! Ben je er?’

Premie voor nieuwe zero-emissie wagen De Vlaamse Regering keert in 2018 en 2019 premies uit bij de aankoop van een nieuwe “zero-emissie-wagen”. Een zero-emissie wagen is een volledig elektrische wagen of een wagen op waterstof. De premiehoogte is afhankelijk van de online aanmelding na ingebruikname van het voertuig en van de cataloguswaarde. De eigenaars van voertuigen, die aangemeld worden in 2018, kunnen genieten van een premie van maximaal 3000 euro. Meer info Je kan alle nodige info vinden via https://www.vlaanderen.be/ nl/mobiliteit-en-openbare-werken/voertuigen/premie-voornieuwe-elektrische-wagen-wagen-op-waterstof. 16

Geen voorleesmoment tijdens de Paasvakantie (1 tot 15 april) Het voorlezen start telkens om 14u. en duurt een half uurtje. Alle kinderen vanaf +/- 5 jaar zijn welkom, de toegang is gratis. Wel vragen we de ouders/begeleiders om de kinderen tot in het voorleeshoekje te brengen en hen ook daar af te halen.

Lerarenkaart 2018 : op te halen in de bib ! In de kerstvakantie vonden al heel wat leerkrachten hun weg naar de bibliotheek voor het ophalen van hun lerarenkaart. Leerkrachten die hun exemplaar nog niet afhaalden, kunnen dit op eenvoudig vertoon van hun identiteitskaart of de oude lerarenkaart nog doen tot op het einde van het schooljaar. De kaart ophalen kan tijdens de openingsuren van de bib. Indien gewenst maken de bibliothecarissen van de gelegenheid graag gebruik om wat bijkomende duiding bij de werking van onze plaatselijke bib te geven.


vrije tijd

Activiteiten in het vooruitzicht Noteer alvast volgende data in jullie agenda • vrijdag 30 maart Paaseierenzoektocht • dinsdag 3 tem vrijdag 6 april Taal-, spel- en creakamp • 2de week paasvakantie 2 uitstappen voor jongeren • zaterdag 28 april Kidzdag • zaterdag 5 mei Teenspirit

woensdag 18 april Geen excuus om binnen te blijven op woensdag 18 april, want dan is het al voor de 3de keer Buitenspeeldag!

zaterdag 21 april woensdag 2 mei zaterdag 12 mei

Kijk ik fiets

ot 12u. ot 12u.

Leren fietsen op 2 wielen. Voor kinderen die al vlot met steunwieltjes rijden. Met de hulp van een begeleider fietsen zij naar huis op 2 wielen.

aat 12 - Wellen)

n fietshelm

7 - sport@wellen.be be

Meer info wordt later verspreid via de scholen, de gemeentelijke website en de facebookpagina van Wellen. Sport- en jeugddienst Heidi Wijnants (012 39 21 77 - sport@wellen.be)

Squashterreinen

Voor wie wil squashen zijn er in sporthal De Bloken twee courts ter beschikking zijn. Deze kan je iedere weekdag reserveren vanaf 17u. Reserveren is mogelijk via de cafetaria (012 74 20 33) of via email (sport@wellen.be). Kostprijs is € 5,50 per court voor een half uur.

17


milieu vrije tijd & duurzaamheid

Hoe help je wilde bijen in jouw tuin?

Haal zelf meer bijen naar je tuin Een extra aanbod aan geschikte bloemplanten in je tuin is voor de wilde bijen zeer welkom. Om het aanbod aan nectar- en stuifmeelbronnen in de Wellense tuinen te vergroten, biedt de gemeente aan de inwoners de keuze uit twee gratis bloemenzaadmengsels aan:

Veel plantensoorten rekenen op bijen om zich voort te planten via bestuiving. Zowel honingbijen als wilde bijen gaan de jongste jaren sterk achteruit. Wat kan jij doen voor de wilde bijen in jouw tuin?

bloemenmengsel 1 Meer natuur voor pittig fruit

bloemenmengsel 2 Nectar onder het maaimes

Bloemenmengsel voor een (middelhoge) bloemenweide met een 20-tal plantensoorten, zoals gele ganzenbloem, gewoon knoopkruid, gewone margriet, muskuskaasjeskruid, gewone brunel, wilde peen, slangenkruid, rode klaver en enkele grassen.

Bloemenmengsel voor een (kort) bloemrijk grasland met een 13-tal plantensoorten, zoals pinksterbloem, witte klaver, gewone brunel en gewoon biggenkruid.

Je kan per adres één van de twee bloemenzaadmengsels bestellen tot en met 16 maart 2017. Bezorg het ingevulde bestelformulier aan de milieudienst op het gemeentehuis of per mail via milieu@wellen.be of geef je bestelling door via het e-loket op www.wellen.be. Bestellen is mogelijk, zolang de voorraad strekt. De tuinoppervlakte, waarvoor zaad besteld kan worden, wordt beperkt tot max. 50 m2. Vanaf 2 april kan je jouw bestelling afhalen bij de milieudienst tijdens de openingsuren.

Bestelformulier bloemenzaad voor wilde bijen

voornaam en achternaam: ……………………………………………………………………………………………………… straat en huisnummer:

Ik, ondergetekende, wens het volgende bloemenzaad te bestellen:

□ Mengsel 1 Meer natuur voor pittig fruit □ Mengsel 2 Nectar onder het maaimes

……………………………………………………………………………………………………… 3830 / 3831 / 3832 Wellen telefoon: ………………………………………………………………………………………

voor een in te zaaien (tuin)oppervlakte van ...….........…. m2. (max. 50 m²) datum: …… / …… / 2018 18

handtekening


ALAAF ALAAF ALAAF CV De Weerelt organiseert voor de 8ste keer de carnavallichtstoet. Maar liefst 31 carnavalgroepen doen mee aan deze optocht in Wellen. Aangepast parcours !

Volgende parkings worden voorzien:

Door de wegenwerken in Wellen zal de lichtstoet dit jaar een aangepast parcours volgen. De stoet wordt gevormd aan café XA4 en café 't Molleke in Vrolingen en passeert vervolgens langs de: Zangstraat - Steenweg Vrolingen - Nutstraat - Notelarestraat - Appeystraat - Blokenstraat - Kortestraat - Bloemenstraat - Notelarestraat - Dorpsstraat. De stoet wordt ontbonden aan het gemeentehuis omstreeks 23u00.

• Broekstraat: vanaf de Dorpsstraat tot aan de Smissebroekstraat • Appeystraat: van aan de kruising met de Blokenstraat tot aan de kruising met de Kukkelbergstraat • Kukkelbergstraat en Kwaadbonderstraat • Steenweg Borgloon: parking garage Boes • Overbroekstraat: parking van de voormalige Spar en aan het containerpark • Parking voor het oude gemeentehuis • Parking achter Sporthal De Bloken (bereikbaar tot 18u30!)

Straten afgesloten De straten die op het parcours liggen zijn volledig afgesloten voor alle verkeer. De nodige signalisatie wordt voorzien, gelieve deze te respecteren.

Andersvaliden worden tot 20u doorgelaten en kunnen parkeren aan • Feestzaal De Meersche, Molenstraat 3 • Oud gemeentehuis, Dorpsstraat

19


oproepen

IL 20, 21 EN 22 APR

V.U. : Limburg.net O.V. , Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt

18

STRAAT.NET 20

Doe mee aan de ctie. grote zwerfvuila

15 kinderen op zoek naar een Vlaams vakantiegezin Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-Children kinderen uit probleemgebieden in Europa op vakantie in Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit jaar ongeveer 25 kinderen, waarvan 15 die voor de eerste maal komen. Van deze laatsten zijn er negen uit het zuidoosten van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl, en zes uit Kroatië en Bosnië & Herzegovina. Alhoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van 26 april 1986, zijn de gevolgen nog steeds actueel. Van de miljoenen mensen die destijds werden blootgesteld aan een te hoge stralingsdosis, zijn er inmiddels duizenden overleden. De opgelopen radioactiviteit heeft voor velen pas jaren later geleid tot kanker. Ook de kinderen van deze generatie blijven niet gespaard. Het is een vaststaand feit dat het aantal kankergevallen bij de kinderen zeer hoog ligt, vooral in de vorm van schildklierkanker en leukemie.

SCHRIJF JOUW SCHOOL OF VERENIGING IN BIJ JOUW GEMEENTEBESTUUR. . milieu en jezelf blij Maak de dieren, het meter krijgt je kilo e imd eru opg Want voor elke Limburg.net ool een bijdrage van vereniging of sch

Meer info: www.limburg.net

Zwerfvuilactie: Straat.net 2018 Ook de gemeente Wellen neemt dit jaar op 20,21 en 22 april opnieuw deel deel aan de zwerfvuilactie Straat.net van Limburg.net. Naast het zwerfvuil in de straten, pakken we dit jaar ook het afval in de weides aan. Wil jij samen met jouw klas of vereniging meehelpen om het zwerfvuil aan te pakken, schrijf je dan in voor de grote Straat. net zwerfvuil opruimactie. Inschrijven kan tot 23 maart 2018 via het mailadres karolien.brauns@wellen.be. Na de inschrijving krijgt jouw klas of vereniging bepaalde straten toegewezen. Op de opruimdag zelf kan iedereen beschikken over het nodige opruimmateriaal: vuilzakken, handschoenen, …. Limburg.net betaalt voor elke opgeruimde kilometer € 15 uit.

Niet alleen de radioactieve besmetting vormt een gezondheidsprobleem. Ook de eenzijdige, nutriënten-arme voeding en de permanent vervuilde omgeving zijn de oorzaak van een algemene zwakke gezondheid. Vooral bij kinderen wordt heel wat bloedarmoede vastgesteld. Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkele weken, betekent een enorme boost voor hun gezondheid. De nieuwe kinderen uit Slovakije komen voornamelijk uit gezinnen waar geen vader aanwezig is en waar de moeder alleen moet instaan voor het gezin. De Kroatische kinderen leven in een moeilijke thuissituatie, in gezinnen met een laag inkomen. De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten. Dit jaar verwachten we 15 jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar, die voor de eerste maal naar Vlaanderen komen. Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders. Kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen met Euro Children via 0495 67 82 37 of mailen naar info@eurochildren.be. Bijkomende informatie vind je op de website www.eurochildren.be

Bloedinzameling Rode Kruis ♥ dinsdag 13 februari 2018 ♥ woensdag 28 februari 2018 18u - 20u30 jeugdheem De Reynaert Bampstraat 11a 3830 Wellen 20


economie

levensgebeurtenissen

Geboorten 08.11.2017 10.11.2017 01.12.2017 05.12.2017 19.12.2017

Shop je korting bijeen met de ‘Shop in Wellen’ -kaart Heb jij jouw ‘Shop in Wellen’-kaart al geregistreerd? Die kaart zet al je aankopen bij de deelnemende handelaars om in punten. Elke honderd punten leveren je één euro korting op bij een deelnemende handelaar naar keuze. Dankzij dit initiatief van de Wellense Middenstand was shoppen in Wellen nog nooit zo leuk én voordelig. Klaar om punten te sparen in Wellen? Registreer je persoonlijke ‘Shop in Wellen’-kaart dan op één van deze drie manieren: 1. online via www.qualiet.com/nl/shop-in-wellen 2. bij een deelnemende handelaar 3. via de ‘Shop in Wellen’ app Meer info: www.wellensemiddenstand.be

Miru Freson Luca Appeltans Senn Knaepen Staf Baus Elias Bijnens

Huwelijken 09.01.2018 Annelies Verheyen en Roel Theuwissen 13.01.2018 Stéphanie Billen en Celine Smellers 20.01.2018 Marcha Croughs en David Gerrits

Overlijdens 23.11.2017 23.11.2017 29.11.2017 13.12.2017 16.12.2017 18.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 23.12.2017 29.12.2017 30.12.2017 05.01.2018 07.01.2018 08.01.2018 09.01.2018 19.01.2018 20.01.2018 20.01.2018

Rudi Weeghmans Yvonne Gubbelmans Octaaf Schoubben Felicien Voets André Billen Andrea Bijloos Rosa Bonneux Boes Paul Germaine Latet Denise Wijnants René Neven Roger Vanormelingen Georges Meekers Emiel Bex Bruno Viggria Jean Billen Marie Notelaers Philomène (Mine) Vandenrijn

Gouden Huwelijksverjaardag 23.01.2018 Bernadette Jans en François Verjans

De Wellense cadeaubon!

De Wellense cadeaubon is te koop bij de dienst toerisme in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren. Op de cadeaubon wordt een bedrag naar keuze ingevuld. De bon kan bij de Wellense handelaars worden ingeruild. dienst toerisme - 012 67 07 10 - toerisme@wellen.be

Jouw onderneming op www.wellen.be?

De gemeente biedt alle Wellense handelaars en ondernemers de kans om hun gegevens te publiceren op www.wellen.be. Stuur een mail met de naam van jouw bedrijf - omschrijving activiteit - adres - telefoon - fax - e-mail - website - openingsuren - (eventueel) logo naar naar evi.wijnants@ wellen.be.

Baby’s 25.03.2017 Atilla Croonenborghs Gökbekir Zoontje van Nathalie Croonenborghs en Özgür Gökbekir

07.08.2017 Gust Neiss Zoontje van Liesbeth Gelade en Pieter Neiss

21


algemene informatie ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren Openingsurengemeentelijke gemeentelijkediensten diensten Wachtdiensten Tandartsen Tandartsen

De Dewachtdienst wachtdienst voor voor Limburgse Limburgse tandartsen is telefonisch bereikbaar bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer op zaterdag, zondag en feestdagen van 9u tot 18u via het 090/ 33 tandartsenwachtnummer 99 69 op zaterdag, zondag en39 feestdagen van centraal 0903 969. 9u tot 18u. (€ 1,5/min.)

Huisartsen Huisartsen

De voor huisartsen telefonischisbereikbaar Dewachtdienst huisartsenwachtkring Wellen is - Kortessem via het centrale huisartsenwachtnummer bereikbaar via het centrale oproepnummer 011/ 23 28 25. 0903 99 686. (€ 1,5/min.)

Osteopaten Osteopaten Limburg Centraal Centraaloproepnummer: oproepnummer:011/ 011 42 4293 931919

Apotheken Apotheken regio provincie Alken, Limburg Borgloon, Kortessem, Sint-Lambrechts-Herk Buiten de normale openingsuren en Wellen kan je voor dringende De gevallen apotheek terecht van bij wacht de apotheker is van dienst vantot wacht. 22u. Na 22u kan je bellen naar 090/ 39 99 10. Je wordt dan verbonden met een callcenter Je vindt dedat apotheker je kan doorschakelen van wacht in jouw naarregio: de apotheek van wacht. - tussen 9u en 22u: website www.apotheeklimburg.be -  tussen 22u en 9u: bel naar 078 05 17 33 (zonaal tarief) Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: zonder telefoon Op basisvooraf van dewordt postcode er nietworden opengedaan. patiënten automatisch doorgeschakeld met de apotheker van wacht uit de Om regio. de Na apotheek 22 uurvan doet wacht de voor apotheker 22u tevan kennen wacht kanalleen je terecht: open na telefonisch contact met de patiënt via het • 078-nummer. bij jouw apotheker: daar hangt de wachtdienst uit • op de website www.apotheek.be • telefonisch op het nummer 090/ 39 99 10 (betalend! 1,5 euro/min.) De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 116 000 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

Gemeentehuis Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Dorpsstraat 25 T. 012 67 07 T. 012/ 67 07 0000 F. 012 74 58 70 F. 012/ 74 58 70 www.wellen.be www.wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag totvrijdag: en met9u vrijdag: maandag tot tot 12u9u - 12u maandag: 16u 19u30 maandag: 16u tot 19u30 woensdag: 13u - 16u woensdag: 13u tot 16u

Sociaal huis-OCMW OCMW Dorpsstraat 26B Dorpsstraat 26 B T. 012 44 01 50 T. 012/ F. 012 44 4401 015069 info@ocmwwellen.be F. 012/ 44 01 69 info@ocmwwellen.be Politie Dorpsstraat 26 Politie T. 012 67 07 Dorpsstraat 26 07 F. 012 74 33 05 T. 012/ 67 07 07 wijk.wellen@pzloon.be politie@wellen.be Containerpark Overbroekstraat Containerpark T. 012 67 22 06 Overbroekstraat T. 012/ 67 22 06

openingsuren: Openingsuren: maandag tot en met donderdag: maandag toten donderdag: 9u tot 11u30 9u - 11u30 op afspraak en op afspraak vrijdag gesloten GEEN meer! vrijdagavondzitting gesloten GEEN avondzitting meer! openingsuren: maandag: 16u - 19u30 | woensdag: 13u - 16u Openingsuren: dinsdag-donderdag-vrijdag: maandag: 15u30 tot 19u30 8u30 - 12u30 na openingsuren: 011 49 44 00 of 101 dinsdag tot vrijdag: 8u30 tot 12u30 (7/7 dagen en 24/24u voor milieuklachten) na openingsuren: 012/ 74 60 60 of 101 (7/7 dagen - 24/24u voor milieuklachten) openingsuren: dinsdag: 8u30 - 12u30 Openingsuren: woensdag en vrijdag: 13u30 - 17u dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tot 17u zaterdag: 9u - 14u zaterdag: 9u tot 14u

Bibliotheek Bibliotheek Dorpsplein 12 Dorpsplein 12 T. 012 74 71 T. 012/ 74 71 7979 bib@wellen.be bib@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag envrijdag: vrijdag:18u 18u maandag en tot- 20u 20u woensdag: 14u 18u woensdag: 14u tot 18u zaterdag: 10u - 12u zaterdag: 10u tot 12u

PWA PWA Overbroekstraat b2 Overbroekstraat10 10.2 T. 012/ T. 012 44 4410 101616 pwa@wellen.be pwa@wellen.be

Openingsuren: openingsuren: maandag: 8u tot 13u en 14u7u30 tot 19u- 18u maandag-dinsdag-vrijdag: dinsdag: 8u30 en 14u tot 18u- 17u woensdag en -12u donderdag: 7u30 woensdag: 8u30 -12u en 13u tot 17u

Sporthal ‘De Bloken’ Sporthal De Bloken Blokenstraat 12 Kortestraat 12 Uitbater cafetaria: Uitbater cafetaria: Mario Rosmarino Mario Rosmarino T. 012/ 74 20 33 T. 012 74 20 33

Openingsuren: openingsuren: alle dagen vanaf 16u alle dagen vanaf 16u gesloten: gesloten: maand alle feestdagen hele maand juli enjuli alleen feestdagen

Gemeentelijk zwembad zwembad Maupertuus ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Bampstraat T. 011 59 11 74 95 T. 011/ 59 74 95 (cafetaria) (cafetaria)

Openingsuren: openingsuren: juli en augustus 10u30- 20u tot 20u juli en augustus:van 10u30 Enkel open Enkel open bij bij mooi mooi weer! weer! Bel naar de Bel naar de te weten of hetopen zwemcafetaria omcafetaria te wetenom of het zwembad is. bad open is.

Dienstencentrum Dienstencentrum Den ‘DenDries Dries’ Dorpsstraat 26A Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: verantwoordelijke: Leen Meynen Leen Meynen T. 012 44 01 54 T. 0487 012/ 44330129 5462 M. M. 0487/ 33 29 62

openingsuren: Openingsuren: ma wo -- do: 9u -- 11u30 11u30enen13u 13u - 17u ma -- wo do: 9u - 17u dinsdag: 9u 16u en 19u 22u dinsdag : 9u - 16u en 19u - 22u vrijdag: vrijdag : 19u 19u -- 22u30 22u30 Tijdens de openingsuren in de voormiddag Tijdens de openingsuren in de voormiddag dienen de mensen zich bij het onthaal van dienen de mensen bij het onthaal van het het OCMW aan te zich melden. OCMW aan te melden.

KANKERLIJN 0800 35 455 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02 286 82 11 SENSOA.BE 03 238 68 68 TABAKSTOPLIJN 0800 111 00 TELEBLOK 0800 131 44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP 070 34 47 77 VAB REISBIJSTAND 070 34 46 66 VDAB 0800 30 700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03 23 27 218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088 122 66 ZELFMOORDLIJN 02 649 95 55


meldingskaart Foto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover?

Heb je zin om de volgende cover van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Ben je een hobbyfotograaf en wil je graag je werk eens laten zien? Stuur jouw leukste foto's naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Wil je jouw kleine spruit aan de wereld tonen? Stuur een foto van je baby samen met zijn/haar naam , geboortedatum en de naam van de ouders en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

Foto’s van voorbije activiteiten

Wij zijn steeds op zoek naar toffe foto’s van voorbije evenementen, straatbarbeques, rommelmarkten, vieringen, sportieve prestaties, fuiven, bijeenkomsten van verenigingen,... om in het magazine te publiceren onder de rubriek: Wellen in beeld.

foto’s gezocht

Je kan alle foto’s sturen naar evi.wijnants@wellen.be. Alvast bedankt. Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen of scan de QR-code. Digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be of stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende: ○  het wegdek is beschadigd ○  de openbare verlichting is defect ○  het rioolputje is verstopt ○  de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe ○  onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst ○  het ruimen van grachten is gewenst ○  er is een sluikstort ○  er is een gevaarlijke verkeerssituatie ○  er is signalisatie gewenst ○  een bushokje is beschadigd ○  andere: …........................................................................................ ............................................................................................................... ...............................................................................................................

plaats: ........................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... opmerkingen: .............................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... naam & adres afzender: ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ............................................................................................................... telefoon / gsm: ............................................................................................................... (Aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven.)

23


13-2-2018 INKOM: € 3 CAFÉ HET MOLLEKE - CAFÉ XA4 GEMEENTEHUIS PARCOUR: ZANGSTRAAT | STW. OP VROLINGEN | NUTSTRAAT NOTELARESTRAAT | APPEYSTRAAT | BLOKENSTRAAT | KORTESTRAAT BLOEMENSTRAAT | NOTELARESTRAAT | KERKPLEIN | DORPSSTRAAT

V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 24  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Wild van Wellen - nr. 24  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Advertisement