__MAIN_TEXT__

Page 1

informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen | december 2017 | jaargang 5 | n°23

infrastructuur

veiligheid

in beeld

in de kijker

Online zaalverhuur vanaf 1 januari 2018

Vuurwerk verboden op nieuwjaar

Kerstmarkt Kerstconcert

Nieuwjaarsborrel voor alle Wellenaren

pagina 3

pagina 6

pagina 7

pagina 24


voorwoord Beste Wellenaar Iedereen heeft recht op een prettig eindejaar, ook onze dieren. Daarom dat wij in Wellen vanaf dit jaar een verbod invoeren op het afschieten van vuurwerk tijdens de eindejaarsfeesten. Gedaan met dieren die in paniek raken van de lichtflitsen en het geluid van vuurwerk. Gedaan met dieren die weg lopen, gewond raken of - erger nog - overlijden. En ook voor de baasjes zal het niet langer nodig zijn om op oudejaarsavond urenlang hun dieren te kalmeren.

burgemeester

ELS ROBEYNS

Laten we eerlijk zijn, ook zonder vuurwerk kunnen we er spetterende eindejaarsfeesten van maken. Dat Wellen een hart voor dieren heeft, blijkt ook uit het feit dat de gemeente een tussenkomst gaat voorzien voor eigenaars die hun katten laten castreren of steriliseren. Hierover vind je meer informatie op pagina 14. Wie oudejaarsavond in Hasselt of Tongeren gaat vieren, kan gebruik maken van de gratis nachtbussen. Veilig vervoer dat de gemeente meefinanciert. Hoe je dit biljet moet aanvragen, lees je op pagina 6. Tijdens de eindejaarsperiode valt er altijd wat extra te beleven, zoals o.a. het optreden van het kinderkoor van Bloemfontein, de kerstmarkt van de middenstand of de gemeentelijke nieuwjaarsborrel. Over al deze evenementen vind je ook extra informatie in deze “Wild van Wellen�. Vanaf 1 januari nemen we onze online reservatieformule in gebruik. Dit betekent dat je online kan zien welke gemeentelijke feestzalen beschikbaar zijn en je ook onmiddellijk online kan reserveren. Ook hierover vind je meer informatie in dit infoblad. Vergeet tot slot ook niet om rekening te houden met de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten tijdens de eindejaarsperiode. Daarnaast voorzien we wel enkele extra openingsuren van het containerpark. Je vindt ze allemaal terug op pagina 4. Ik wens je fijne eindejaarsfeesten en nodig je alvast graag uit op de gemeentelijke nieuwjaarsborrel op zondag 7 januari. Els Robeyns Jouw burgemeester

pagina

8

inhoud p. 3 p. 4 p. 4 p. 5 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 11 p. 12 p. 13

infrastructuur bestuur infrastructuur infrastructuur bouwen & wonen verkeer & veiligheid kerstmarkt sociaal huis sociaal huis welzijn welzijn bib evenementenkalender evenementenkalender

p. 14 p. 15 p. 16 p. 17 p. 17 p. 18 p. 19 p. 20 p. 20 p. 21 p. 22 p. 23 p. 24

pagina

2

Inwoners van Wellen reizen gratis. Vraag jouw gratis feestbiljet aan op delijn.be/oudjaar

6

milieu en duurzaamheid milieu en duurzaamheid milieu en duurzaamheid milieu en duurzaamheid vrije tijd vrije tijd Wellen in beeld oproepen economie levensgebeurtenissen algemene informatie meldingskaart Nieuwjaarsborrel


infrastructuur

Bezet: Eerste hondentoilet Hondenpoep is en blijft een bron van ergernis. Daarom opende de gemeente een openbaar hondentoilet in het gemeenteparkje tussen de Dorpsstraat en de Volmolensteeg. Het hondentoilet is voorzien van een hondenpoepafvalbak, waarin je het hoopje kan deponeren.

Reserveer je zaal online vanaf 1 januari Burgers en verenigingen kunnen vanaf 1 januari 2018 online een zaal reserveren voor een vergadering, eetdag of feest. Via de online zaalreservatiemodule op www.wellen.be/nl/verhuurvan-zalen kan je de beschikbaarheden van Zaal De Meersche, ’t Parochiezaaltje, feestzaal Houtstraat, het ontmoetingscentrum en jeugdheem De Reynaert raadplegen en een zaal boeken. Inwoners kunnen zich onmiddellijk registreren en een zaal reserveren. Verenigingen dienen eerst een account aan te maken, dat pas werkt nadat de gemeente dit activeert.

Daarnaast investeerde de gemeente Wellen ook in extra hondenpoepafvalbakken op de volgende locaties: • Kortessemstraat (wandelpad Kortessemstraat en Krikeldries) • Nutstraat (nabij de bushalte Abswellen Kapel) • Smissebroek (aan de ingang van de Broekbeemd) • Berlingenstraat (tussen het Kerkplein en de veldweg naar Rullingen) Dorpsplein van Ulbeek • Langenakker (kruispunt Houtstraat en Langenakker) • Beursstraat (kruispunt Beursstraat en Klinkstraat) Deze afvalbakken mogen enkel gebruikt worden om er hondenpoepzakjes in te deponeren.

Hoe werkt het? 1. Je surft naar www.wellen.be/nl/verhuur-van-zalen (vanaf 01.01.2018!) 2. De zaal en zaalbezetting wordt eenvoudig grafisch weergegeven. Je kan onmiddellijk via kleurnotatie zien wanneer een reservatie mogelijk is. 3. Als gebruikers maak je een account aan via de webpagina van de gemeente. 4. De identiteit (particulier, vereniging,..) en adresgegevens moeten worden ingevuld. 5. Voor verenigingen keurt de gemeente de account goed. 6. Via de account kan je gemakkelijk reservaties maken. Na reservatie volgt goedkeuring door de gemeente. Er wordt steeds een bevestigingsmail verstuurd. 7. Facturatie gebeurd achteraf op basis van de gemaakte reservaties in de geselecteerde periode. Meer info: Jo Billen (012 67 07 11 - verhuringen@wellen.be)

Enkele nuttige tips voor wie de hond uitlaat • Neem bij het uitlaten steeds één of meer plastic zakjes mee om de ontlasting van de hond op te ruimen. Deze zakjes zijn te verkrijgen in dierenspeciaalzaken en sommige warenhuizen. • Ook in het hondentoilet wordt bij voorkeur de hondenpoep opgeruimd en in de hondenpoepafvalbak gedeponeerd.

Nieuwe GFT-sticker 2018 Wil je dat na 5 april 2018 je gft-container nog geledigd wordt, dan moet hij voorzien zijn van een nieuwe sticker. Deze sticker is vanaf 2 januari 2018 te koop op het gemeentehuis en kan gedurende het hele jaar gekocht worden. De kostprijs voor een kleine gft-container (40L) is 10 euro en voor een grote gft-container (120L) is dit 25 euro. De verkoop wordt geregistreerd aan de hand van je identiteitskaart. Breng deze dus zeker mee! De stickers dienen contant betaald te worden. Voor een vlotte verkoop vragen we om gepast te betalen. Betaling via bancontact is mogelijk. Opgelet: De sticker van 2017 moet zichtbaar op de gft-container blijven hangen t.e.m. 5 april 2018 tenzij de gftsticker van 2018 erop kleeft. 3


bestuur

infrastructuur

Alle gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op • maandag 25 december 2017 (Kerstmis) • dinsdag 26 december 2017 (2e kerstdag) • maandag 1 januari 2018 (Nieuwjaar) • vrijdag 5 januari 2018 vanaf 12u00 (nieuwjaarsfeest gemeentepersoneel)

College van burgemeester & schepenen burgemeester Els Robeyns T. 012 67 06 44 - elsrobeyns@wellen.be - burgemeester@wellen.be spreekuur: maandag van 18u tot 19u en op afspraak alg. beleid - veiligheid - politie - brandweer - burgerlijke stand & personeel communicatie - informatie - inspraak - ICT - ruimtelijke ordening & wonen schepen Johan Cabergs T. 012 67 06 42 - G. 0495 58 64 86 - M. johancabergs@wellen.be spreekuur: maandag van 18u30 tot 19u30 en op afspraak openbare werken - technisch uitvoerende dienst - containerpark schepen Kristien Treunen T. 012 67 06 43 - M. kristientreunen@wellen.be spreekuur: maandag van 16u tot 17u enkel op afspraak mobiliteit en verkeer - milieu & energie - toerisme - tewerkstelling middenstand - landbouw - erfgoed & begraafplaatsen schepen Benny Maes T. 012 67 06 41 - M. bennymaes@wellen.be spreekuur: maandagvoormiddag enkel op afspraak financiën - begrotingen - kerkfabrieken - dierenwelzijn schepen Bèr Thijs T. 012 67 07 18 - M. berthijs@wellen.be spreekuur: dinsdag en woensdag van 11u tot 12u sport - cultuur - jeugd - senioren - bibliotheek - verenigingsleven schepen/voorzitter OCMW Eric Martens T. 012 44 01 60 - M. ericmartens@wellen.be spreekuur: maandag en donderdag van 10u tot 12u sociale zaken - kinderopvang - gelijke kansen - volksgezondheid armoedebestrijding - ontwikkelingssamenwerking

Gemeenteraad De gemeenteraden vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Bij uitzondering wordt de datum van de gemeenteraad verplaatst, dit wordt dan duidelijk vermeld in de agenda. Iedereen is van harte welkom op deze openbare zittingen. De week voor de vergadering kan je de agenda raadplegen in de aankondigingskast aan het gemeentehuis. De notulen kan je inkijken op het secretariaat van het gemeentehuis. De agenda, de toelichting en de verslagen vind je ook op de website www.wellen.be (bestuur & diensten/bestuur/gemeenteraad).

4

Gewijzigde openingsuren containerpark tijdens eindejaarsperiode • dinsdag 26 december 2017 GESLOTEN • woensdag 27 december 2017 van 8u30 tot 17u00 • donderdag 28 december 2017 van 13u30 tot 17u00 • dinsdag 2 januari 2018 van 8u30 tot 17u00 • vrijdag 5 januari 2018 van 8u30 tot 12u00 (in de namiddag is het containerpark wel gesloten)

Wellen dringt CO2-uitstoot verder terug De gemeenteraad van Wellen heeft op 30 oktober beslist om het Europese Burgemeestersconvenant 2030 voor Klimaat en Energie te ondertekenen. Hierdoor engageert gemeente Wellen zich om tegen 2030 de CO2-uitstoot met minstens 40% te verminderen. Het wordt steeds duidelijker: fossiele brandstoffen zijn eindig en hun massale verbruik heeft hoe langer hoe meer ongewenste effecten op ons klimaat. In 2011 besliste Wellen al om het Burgemeestersconvenant 2020 voor Energie te ondertekenen. Hiermee engageerde gemeente zich om tegen 2020 de CO2-uitstoot met minstens 20% te verminderen. Ook na deze deadline wil Wellen een belangrijke rol blijven spelen in het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Daarom ondertekenen we het nieuwe Burgemeestersconvenant 2030. De gemeente engageert zich om een risico- en kwetsbaarheidsanalyse en emissieberekening uit te voeren. Deze zijn het uitgangspunt voor de opmaak van een actieplan met maatregelen voor de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering.


bouwen en wonen

Omgevingsvergunning eindelijk een feit

Leerling-bestuurders oefenen in stijl Op het gemeentelijk oefenterrein voor leerling-bestuurders op de parking achter sporthal De Bloken plaatste de gemeente een informatiebord aangepast aan het nieuwe praktijkexamen rijbewijs B. Wie wil slagen voor het rijexamen, moet vandaag twee van zes mogelijke manoeuvres correct uitvoeren. Om deze goed te kunnen inoefenen, zijn op het oefenterrein borden geplaatst waarop de verschillende manoeuvres duidelijk worden uitgelegd. Het terrein is ook steeds voorzien van hekken om de mogelijke hindernissen na te bootsen. Wij nodigen alle leerling-bestuurders uit om gebruik te maken van het vernieuwde oefenterrein. Oefening baart kunst en is essentieel voor meer verkeersveiligheid! Meer info op www.goca.be.

Vanaf 1 oktober moeten leerling-bestuurders minstens 9 maanden oefenen voor ze het praktijkexamen mogen afleggen. Door de verlengde oefenperiode krijgen beginnende chauffeurs meer tijd en meer kansen om hun rijvaardigheid te ontwikkelen en veilige chauffeurs te worden.  Om jongeren te helpen en wegwijs te maken in de nieuwe rijopleiding ontwikkelde de VSV met steun van de Vlaamse overheid de Rijbewijzer app en handboek. Rijbewijzer ondersteunt leerling-bestuurders en hun begeleiders bij elke stap van het leer- en oefenproces met concrete oefeningen en handige tips!

De gemeente Wellen zal, net zoals de meeste Vlaamse steden, op 1 januari 2018 starten met de omgevingsvergunning. Iedereen die een woning wil bouwen, grond wil verkavelen of een zaak wil exploiteren, zal de omgevingsvergunning moeten aanvragen. De omgevingsvergunning vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning en melding, verkavelingsvergunning, en milieuvergunning en -melding. Vanaf 1 januari 2018 wordt ook de socio-economische vergunning voor winkels en winkelcomplexen met een verkoopoppervlakte van meer dan 400m² in die omgevingsvergunning geïntegreerd. Er blijven nog twee procedures over: de gewone en de vereenvoudigde vergunningsaanvraag, naast de melding. De aanvraag moet meestal gebeuren bij het college van burgemeester en schepenen. Nog enkele belangrijke veranderingen: • De aanvraagformulieren zijn totaal nieuw: 1 complex formulier voor bouw- en milieuvergunning (met de nodige bijlagen). • De aanvraag moet in veel gevallen digitaal gebeuren via het omgevingsloket. Voor projecten met medewerking van een architect is dit nu reeds het geval. • De omgevingsvergunningen krijgen standaard een permanent karakter. Dit in tegenstelling tot de milieuvergunningen die voor maximaal 20 jaar werden afgeleverd. De inspraak van de bevolking en de bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd. Ook kan een milieuvergunning van bepaalde duur omgezet worden naar een omgevingsvergunning. • De nieuwe procedures zijn oplossingsgericht: het is mogelijk om voorafgaand een project te bespreken en de aanvraag tijdens de procedure nog te wijzigen en onregelmatigheden recht te zetten. Bestaande vergunningen (verkavelingen, stedenbouwkundige en milieuvergunningen) blijven onverminderd van kracht, maar als je ze wilt wijzigen, dan moeten de nieuwe procedures gevolgd worden. Heb je bouwplannen, wil je verkavelen of een bedrijfsactiviteit starten of wijzigen? Informeer je eerst grondig. Surf naar www. omgevingsloket.be, of kom even langs bij de diensten Omgeving - Ruimtelijke ordening of Leefmilieu in het gemeentehuis. Wij helpen je graag verder.

De Rijbewijzer app: • biedt oefeningen op maat • registreert de oefenritten • maakt het mogelijke de oefeningen te beoordelen De Rijbewijzer app is gratis en beschikbaar in de App store en op Google Play. Meer info op rijbewijzer.be.

Op woensdag 27 december 2017 zal er geen spreekuur van Stebo zijn in het gemeentehuis omwille van de kerstvakantie. Bert Van de Vijver ontvangt je terug om de twee weken vanaf 10 januari 2018.

5


verkeer en veiligheid

Verbod op vuurwerk voor particulieren tijdens de eindejaarsfeesten !

Nachtbussen op oudejaarsavond Begin je feestje dit jaar al op de bus

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist voor particulieren een verbod uit te vaardigen op het gebruik van vuurwerk tijdens de feestdagen.

Dankzij de financiële tussenkomst van de provincie en onze gemeente kun je oudejaarsnacht zorgeloos inzetten samen met jouw vrienden en familie. De Lijn brengt je veilig naar jouw feestje en weer naar huis.

Vuurwerk is niet altijd ongevaarlijk. Het zijn springstoffen die zeer gevaarlijk zijn en die bij verkeerd gebruik zware brandwonden kunnen veroorzaken. Daarnaast vluchten ieder jaar huisdieren en weidedieren in paniek en verward weg van de lichtflitsen en het geluid van vuurwerk. Ze lopen hierdoor verloren, raken gewond, veroorzaken ongevallen, of – veel erger nog – ze overlijden. Heel wat inwoners verblijven tijdens kerst- en oudejaarsavond urenlang in de weide om hun angstige dieren te kalmeren. Een aantal van hen rijdt zelfs met hun huisdier naar een afgelegen plek om het vuurwerk te vermijden. Talrijke van deze klachten lieten ons niet onbewogen en daarom heeft het college beslist om vanaf dit jaar een verbod uit te vaardigen op het afsteken van particulier vuurwerk. Ook dieren(houders) verdienen het om te genieten van aangename feestdagen! Overtredingen worden bestraft met een GAS-boete.

In onze gemeente legt De Lijn deze feestbussen in: • 407: Wellen – Tongeren • 410: Hasselt – Wellen - Ulbeek Als inwoner van Wellen reis je zelfs gratis. Een gratis feestbiljet aanvragen doe je op delijn.be/oudjaar. Voor het eerst is dit gratis biljet een sms-ticket. Je moet dus niet meer naar de gemeente om je papieren biljet af te halen. Meer info over het gratis feestbiljet, de feestbussen en hun uurregeling vind je begin december op delijn.be/wellen of delijn.be/oudjaar.

Politie controleert op snelheid Verkeersveiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt. De lokale politie Kanton Borgloon heeft daarom ook de voorbije maanden regelmatig snelheidscontroles uitgevoerd op verschillende locaties in Wellen. De metingen gebeurden telkens in beide rijrichtingen.

6

98

11.01 %

314

44

14.00 %

Stw. Borgloon

70

175

73

41.71 %

50

264

35

13.26 %

Bosstraat

70

545

56

10.28 %

Zonneveldweg

50

227

11

4.85 %

% overtredingen

884

70

Beursstraat

# overtredingen

70

Langstraat

24.87 %

straat

# gecontroleerde voertuigen

Bosstraat

49

snelheidsmetingen van 1 september t.e.m. 31 oktober toegelate snelheid

197

% overtredingen

50

# overtredingen

Beursstraat

# gecontroleerde voertuigen

straat

toegelate snelheid

snelheidsmetingen van 1 juli t.e.m. 31 augustus:

Zonneveldweg

70

336

25

7.44 %

Stw. Borgloon

70

308

85

27.60 %

Overbroekstraat

50

185

44

23.78 %


wellense middenstand samen ondernemen

KERSTMARKT

9&10 DECEMBER

KERKPLEIN WELLEN

zaterdag 18u-01u zondag 13u-20u

MET KERST DJ’S RADIO VRW ZATERDAG 9 DECEMBER 20U

optreden “Musicdream Kerstband”

ZONDAG 10 DECEMBER 14U

optreden Zuid Afrikaans kinderkoor “Bloemfontein” gevolgd door Kerstconcert in de Kerk* ZONDAGNAMIDDAG bezoek van de Kerstman In samenwerking met Radio VRW, gemeente Wellen en beschermcomité kinderkoor Bloemfontein VZW *Kerstconcert in de Kerk is betalend. Kaarten in voorverkoop bij ’t Klaverke Wellen

Wereldvermaard kinderkoor strijkt neer in Wellen In het Bloemfontein Kinderkoor zingen kinderen van 8 tot 18 jaar, allemaal afkomstig van Zuid-Afrika’s vijfde grootste stad Bloemfontein. Geregeld treedt het koor op tijdens (inter)nationale wedstrijden en tal van radio- en televisieshows. Tijdens hun Europese tour in december, verblijven de getalenteerde jongeren tien dagen in onze gemeente. Een enthousiaste ploeg kookouders zal hen opvangen in jeugdheem De Reynaert. Uiteraard verlaten ze onze gemeente niet zonder een niet te missen kerstconcert. Op 10 december kan je het koor om 15u aan het werk horen in onze kerk. Kaarten (€ 5) zijn te koop in krantenwinkel ’t Klaverke in de Dorpsstraat. Aan de kassa betaal je 6 euro. 7


Sociaal Huis

Waarom? Is daarom soms ook een antwoord?

De Wellbox verzamelt herbruikbare spullen en verdeelt deze onder de kinderen. Wat verzamelen wij? babyspullen • pampers • ongeopende babyvoeding • babyverzorgingsproducten • babyboeken Recente kinder- en jeugdboeken tot 18 jaar. Sportmateriaal & sportkleding, Wij zijn dringend op zoek naar schoolbenodigdheden! • turnpantoffels • zwemgerief • alle sportbenodigdheden • boekentassen • mappen • pennenzakken • alle schoolgerei Meer info vind je op www.wellen.be/nl/de-wellbox of contacteer het Sociaal Huis 012 44 01 50 - info@ocmwwellen.be

de spelotheek Kinderen en jongeren waarvan de ouders begeleid worden door het OCMW Wellen kunnen gratis speelgoed uitlenen in de nieuwe spelotheek die elke week open is op woensdag van 14.00u tot 16.00u. Wil je graag wat meer info? Neem contact op met het OCMW-Wellen op het algemeen nummer 012 44 01.50 en wij helpen je graag verder.

8

Met mijn dochter van acht zou ik over elke gestelde regel in discussie kunnen gaan. Bij alles wat we haar vragen om te doen wil ze steeds uitleg. Moet ik mijn dochter altijd uitleg geven of mag ik ook gewoon eens vragen om iets te doen omdat ik het zeg? Duidelijke afspraken De tafel dekken, familie bezoeken, ophouden met bepaald gedrag, een regel volgen … allemaal zaken die jij belangrijk vindt, maar die je je kind moet aanleren. Elk kind leert dit soort dingen op een andere manier. Sommigen spontaan, andere kinderen hebben nodig dat je duidelijk formuleert wat je precies verwacht of hebben vaste afspraken nodig. Nog andere kinderen nemen zelfs daar geen genoegen mee en willen uitleg over waarom iets moet. Als je regels installeert, dan bespreek je die best vooraf met je kind. Een regel kan pas werken als je kind goed begrijpt wat wel of niet verwacht wordt. Je kind krijgt dan ook ruimte om te reageren, zijn/haar mening te geven, … Als je je kind nadien vraagt om iets te doen, dan kan je naar de regel verwijzen. Motivatie Kinderen kunnen op verschillende manieren gemotiveerd worden. Een kind dat zijn gedrag aanpast omdat het iets positiefs oplevert (bv. een complimentje) of om straf te vermijden, is extern gemotiveerd. Een externe motivatie zoals een beloning of een straf kan relatief snel tot een gedragsverandering leiden. Uit onderzoek blijkt overduidelijk dat kinderen meer bijleren als ze op een positieve manier gemotiveerd en gestimuleerd worden. Complimentjes of wat extra aandacht, levert dus meer gewenst gedrag op dan berispingen of ‘moetjes’. Maar volgens de motivatiepsychologie is het vooral belangrijk dat iemand intern gemotiveerd is. Een kind dat intern gemotiveerd is, gaat bepaald gedrag stellen omdat het ervan overtuigd is dat het de goede keuze is. Door je kind uitleg te geven waarom je iets vraagt, vergroot je de kans dat hij/zij je vraag begrijpt en het nut ervan inziet. Op lange termijn zal interne motivatie meer effect hebben dan een beloning of een compliment. Ideaal versus realiteit Ideaal is dus om uit te leggen waarom je dingen verlangt of verbiedt, maar de tijd ontbreekt soms, je kind begrijpt het nog niet of je verliest weleens je geduld. Veel ouders schipperen daarom tussen een ‘democratische’ en een ‘autoritaire’ opvoedingsstijl. Er is niets mis met af en toe een duidelijke grens mee te geven en te zeggen ‘omdat ik het zeg’. Herinner jij je zelf nog dat je moeder of vader zei ‘later als je groot bent, zal je dit begrijpen’? Het is een dooddoener die in elk opvoedingsadvies afgeraden wordt, maar die toch heel wat waarheid bevat. Als ouder weet je nu eenmaal heel wat dingen beter dan je kind. Het is dan ook in het belang van het kind dat jij af en toe op je strepen staat. Wil je even praten over de opvoeding van je kind? Dan ben je altijd welkom bij een medewerker van de Opvoedingswinkel. Cathy Dechesne 0493 25 18 74 cathy@opvoedingswinkelhaspengouw.be Spreekuur Opvoedingswinkel in Wellen dinsdag van 9u tot 11u (even weken) dinsdag van 14u tot 16u (oneven weken) De Hartediefjes / Huis van het Kind Dorpsstraat 27 - 3830 Wellen


Sociaal Huis Recht-uit ! Onze juriste weet raad. Wat als je ex-partner je financieel in de problemen brengt? Tijdens hun huwelijk sluiten de heer L. en mevrouw F. in juni 2015 een consumentenkrediet af voor een kredietopening gekoppeld aan een kredietkaart die enkel door mevrouw F. wordt gebruikt. In december 2016 besluit het koppel te scheiden. In de echtscheidingsakte verbindt Mevrouw F. zich ertoe om het vermelde krediet volledig over te nemen en af te lossen.

Plannen om te verhuizen in 2018? Wil je misschien verhuizen? Wil je een mooie woning aan een betaalbare prijs huren? Kom dan zeker eens langs bij HACOSI! Wij zijn een sociale huisvestingsmaatschappij met woningen in Wellen, Diepenbeek en Hasselt. Ons loket in Hasselt is open elke maandag, woensdag en vrijdag van 9 uur tot 12u30. Elke eerste dinsdag van de maand vind je ons terug op het OCMW in Wellen van 9u30 tot 11u30.

In maart 2017 ontvangt de heer L. echter een kennisgeving van de kredietverstrekker dat mevrouw F. heeft nagelaten om maandelijks het krediet correct af te lossen. De heer L. wordt dan ook door de kredietverstrekker aangesproken om de achterstallige bedragen te betalen en wordt eveneens gemeld op de zwarte lijst van wanbetalers bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) Het gebeurt regelmatig: een ex-echtgeno(o)t(e) die wordt aangesproken voor de betaling van een schuld die de voormalige partner louter voor eigen profijt maakte en enkel te wijten is aan diens wanbetaling. Zo komt het bv. voor dat een kredietopening die de echtgenoten tijdens het huwelijk afsloten door één ex-echtgenoot verder gebruikt wordt na de echtscheiding. Bij wanbetaling kan ook diens voormalige partner hiervoor aangesproken worden vermits hij/zij destijds voor dit krediet meetekende. Voor personen die zich in dergelijke situatie bevinden, is het zeer belangrijk om tijdig tot de kredietverstrekker een aanvraag tot desolidarisatie van het krediet te richten. Met “desolidarisatie” wordt bedoeld dat één van de kredietnemers uit de kredietovereenkomst geschrapt wordt en dus ontslagen wordt van de verplichting om verder te betalen. Die desolidarisatie wordt echter niet zomaar verleend door de kredietverstrekkers. Vaak hanteren zij hierbij bepaalde criteria. Zo gaan ze onder meer na of de overnemende partner wel voldoende solvabel en dus financieel bij machte is om het krediet alleen verder af te betalen. In het geval dat de kredietverstrekker de desolidarisatie zou weigeren, wordt geadviseerd om van zodra het saldo van het krediet op nul staat, onmiddellijk het nodige te doen om schriftelijk de ontbinding van het consumentenkrediet te vragen teneinde te voorkomen dat er opnieuw schulden zullen worden gemaakt. Meer info: Sarah Shaham - 012 44 01 50 - juriste@ocmwwellen.be Elke donderdag vrij spreekuur in Wellen van 9u tot 11u30 en op afspraak van 13u tot 16u.

Ontbijtkoeken tegen armoede In het kader van de Werelddag van het verzet tegen armoede konden bezoekers van het Sociaal Huis van maandag 16 oktober tot en met donderdag 19 oktober genieten van een gratis ontbijt. Naast een lekkere tas koffie en een ontbijtkoek, kregen de bezoekers concrete informatie over de actiedag tijdens een informatiebeurs. Gedurende de hele week werd er, zowel in het Sociaal Huis als in het gemeentehuis, ook een wit laken uit het raam gehangen, als symbool van de strijd tegen armoede. Op dinsdag 17 oktober stapten enkele medewerkers en de voorzitter van het OCMW Wellen, in Hasselt mee tijdens een fakkeltocht.

Met uw steun krijgen vluchtelingen een beter leven Stel je even de angst en ontreddering voor als soldaten plots jouw huis binnenvallen, leegplunderen en in brand steken. Dat wens je natuurlijk niemand toe. Maar in conflictgebieden vallen er erg veel slachtoffers. Onschuldige mensen die net als ons het beste van hun leven proberen te maken. 11.11.11 helpt vluchtelingen hun leven weer in handen te nemen. Door ze degelijke opleidingen aan te bieden. Zo krijgen die mensen hun zelfvertrouwen terug, hun waardigheid en hun levensvreugde. En kunnen ze straks, als ze terugkeren, meehelpen om hun land weer op te bouwen. Je begrijpt dat veel mensen uitkijken naar zo een opleiding, zo 'n kans op een beter leven, een betere toekomst. Die kans hebben ze nu nog niet. Jij kunt ze die geven want elke gift telt. Steun daarom deze actie met een gift op rekeningnummer BE30 0000 0000 1111 9


Welzijn VOEDINGSDRIEHOEK DRINK VOORAL

WATER

MEER

ZO WEINIG MOGELIJK

MINDER

De voedingsdriehoek op zijn kop Op de twintigste verjaardag van de Actieve voedingsdriehoek lanceerde het Vlaams Instituut Gezond Leven (het vroegere VIGeZ) haar nieuwe voorlichtingsmodel voor voeding en beweging voor. Wat is er veranderd? Moeten we nu plots anders gaan leven? En nog belangrijker, wat is nu net gezond? Plantaardige voedingsproducten zijn de basis De nieuwe voedingsdriehoek staat letterlijk op zijn kop. De voedingsmiddelen staan ook niet langer gerangschikt volgens de voedingsstoffen die ze aanbrengen, maar wel volgens hun effect op onze gezondheid. De rode bol buiten de driehoek – de restgroep – vermijd je best zoveel mogelijk. Concreet geeft de voedingsdriehoek drie boodschappen mee: • Eet in verhouding meer plantaardige dan dierlijke voeding. Eet dus minder vlees en denk aan alternatieven zoals peulvruchten en vleesvervangers zoals tofu en tempé. Beperk ook melk en kaas. Ze hoeven niet volledig worden geschrapt, maar kleinere porties volstaan. • Vermijd ultrabewerkte voeding zoveel mogelijk, zoals chips, frisdrank, koekjes, maar ook bewerkte vleeswaren (salami, gerookt spek, …). Dat zijn vaak producten waaraan suiker, vet en/of zout is toegevoegd. Ze kunnen zowel van dierlijke als plantaardige oorsprong zijn. • Drink vooral water. Voor variatie mag je af en toe afwisselen met koffie en thee zonder suiker. Voor het eerst de bewegingsdriehoek: meer bewegen + minder zitten Terwijl voeding en beweging in het oude model samen een plaats kregen, is er nu een aparte bewegingsdriehoek. Voor het eerst wordt ook ‘lang stilzitten’ volwaardig uitgewerkt in de figuur. Want ook al beweeg je veel, het is even belangrijk dat je geen uren stilzit. Niet alleen wat, maar vooral ook hoe Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil aan de hand van de voedings- en bewegingsdriehoek niet alleen vertellen wat je best eet en hoeveel je best beweegt om gezond te zijn; maar ook hoe je dat precies kan doen. Meer info over de voedings- en bewegingsdriehoek vind je op www.gezondleven.be

10

Tournée Minérale: een maand zonder alcohol Na het overdonderende succes van vorig jaar, slaan De DrugLijn en de Stichting tegen Kanker weer de handen in elkaar voor een nieuwe ‘Tournée Minérale’. De campagne roept alle Belgen op om in februari, voor het eerst of opnieuw, 28 dagen ‘nee’ te zeggen tegen alcohol. Alcohol: geen onschuldig product Een glas wijn bij het eten, een pint na het sporten, voor velen maakt het deel uit van de routine. Toch zijn er heel wat risico’s aan verbonden. Alcohol, ook als je weinig drinkt, heeft invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen met ongeveer 200 verschillende aandoeningen. Op je gezondheid Schrijf je dus in en drink een maand lang geen alcohol. Je lichaam krijgt zo de tijd om te recupereren van je gebruikelijke alcoholconsumptie. Daar zijn voordelen aan verbonden: sommige mensen slapen beter, anderen hebben meer energie, je werkt ermee aan een gezonder gewicht… Veel deelnemers voelen zich gewoon beter in hun vel. Februari zonder alcohol Februari wordt opnieuw de alcoholvrije maand. En wat voor één! Surf naar onze website en daag vrienden uit, ga naar een Tournée Minérale-evenement (of laat weten dat je er zelf één organiseert) of ontdek heerlijke recepten. Ga de uitdaging aan. Je zal zien: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren. Meer info en inschrijven via www.tourneeminerale.be


Voorlezen 2018 Tijdens de kerstvakantie – op woensdag 3 januari 2018 – is er geen voorleesmoment in de bibliotheek. Via flyers, de website, facebook en ‘Wild van Wellen’ houden we jullie op de hoogte van het programma ‘Voorlezen’ in 2018.

Laat je huis regelmatig een luchtje scheppen In een woning is de lucht meestal slechter dan buiten. Om de lucht gezond te houden is het belangrijk om voortdurend te ventileren en aanvullend te verluchten. Wij brengen gemiddeld 85 % van onze tijd binnen door. Door te ademen verbruiken we heel wat verse lucht. Daarnaast brengen onze dagdagelijkse handelingen vervuiling met zich mee. Koken, poetsen, klussen, roken en wassen zorgen ervoor dat er heel wat vocht, chemische producten en stof in onze woning circuleren. En ongezonde binnenlucht kan voor gezondheidsproblemen zorgen. Het is dus erg belangrijk om verse lucht binnen en ongezonde stoffen buiten te laten. En dat kan gemakkelijk door te ventileren en verluchten. Ventileren is het voortdurend verversen van lucht in huis. Verluchten is het wijd openzetten van de ramen en deuren die in contact staan met de buitenlucht. Beide zijn noodzakelijk voor een gezond binnenmilieu in huis.

Lerarenkaart 2018 : op te halen in de bib !

Hoe ventileren en verluchten? • Ventileer en er komt voortdurend verse lucht binnen. Zet het raam op een kier, laat de ventilatieroosters openstaan en doe dit 24 uur per dag! • Verlucht en er komt op korte tijd veel frisse lucht binnen. Open het raam of de buitendeur meerdere keren per dag. Verluchten doe je wanneer de binnenlucht sterk vervuild is. • Vergeet ook niet te ventileren en verluchten wanneer het buiten koud is. Je verliest misschien wel een klein beetje energie om deze frisse lucht terug op te warmen, maar je wint in gezondheid!

Ook dit schooljaar is de bibliotheek opnieuw partner van ‘Klasse’ voor het verdelen van de ‘Lerarenkaart’. Vanaf eind december 2017 (ma. 25 december –Kerstdag – is de bibliotheek gesloten) kunnen leraren hun lerarenkaart ophalen in de plaatselijke bibliotheek. Dit kan op eenvoudig vertoon van de identiteitskaart of de oude lerarenkaart.

Nog enkele tips: • Rook niet binnen! Ook niet onder de dampkap of hangend uit een raam. • Gooi dat raam ’s morgens eens open. Terwijl je slaapt produceer je veel vocht. • Net uit de douche of bad? Droog de wanden met een aftrekker. Zo vermijd je extra vocht in de lucht. Doe het raam open of zet het ventilatiesysteem hoger. • Stop niet alle kieren en spleten dicht. Laat ook zeker de ventilatieopeningen met rust. Zo komt er frisse lucht binnen.

Sluitingsdagen bib eindejaar 2017 - Nieuwjaar 2018 • maandag 25 december 2017 (Kerstmis) • maandag 1 januari 2018 (Nieuwjaar) • vrijdag 5 januari 2018 (personeelsfeest gemeente Wellen) Wij wensen jullie allen ‘Sfeervolle Kerstdagen’ en een gelukkig en gezond 2018’ !!!

Voor meer tips kan je terecht op www.gezondheidenmilieu.be

11


evenementenkalender

datum

december 2017 - februari 2018

activiteit

uur

locatie

do

7 dec.

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

vr

8 dec.

Markant Wellen - feestlunch ‘De stad van Luijck’

12u

Sint-Truiden

za

9 dec.

kerstmarkt Wellense Middenstand

18u - 01u

Dorpsplein

WWC De Bokkerijders: Mikmannentocht

vertrek aan feestzaal Houtstraat

visclub Puppe zo

ma di

10 dec.

11 dec. 12 dec.

De Meersche

bewegingsschool

10u - 11u

sporthal De Bloken

kerstmarkt Wellense Middenstand

13u - 20u

Dorpsplein

kerstconcert kinderkoor Bloemfontein

15u

kerk Dorpsplein

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

Okra & DC Den Dries Creamoment

13u30 - 16u30

DC Den Dries

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

13 dec.

KVLV Ulbeek - kerstfeest

19u

do

14 dec.

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Seniorendansnamiddag

13u30 - 17u30

De Meersche

za

16 dec.

KVLV kerstfeest

zo

17 dec.

bewegingsschool

De Meersche 10u - 11u

CV De Weerelt eetdag

feestzaal Houtstraat

ma

18 dec.

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

di

19 dec.

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

20 dec.

creatieve workshop voor kinderen - kerstmisdecoratie

14u - 16u30

JH De Reynaert

do

21 dec.

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

ma

25 dec.

Kerstmis

di

26 dec.

2de kerstdag - Alle gemeentelijke diensten gesloten!

wo

27 dec.

containerpark extra open

8u30 - 17u

do

28 dec.

containerpark extra open

13u30 - 17u

Seniorenclub kiennamiddag

13u

DC Den Dries

ma

1 jan.

Gelukkig nieuwjaar

di

2 jan.

containerpark extra open

8u30 - 17u

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

3 jan.

jeugduitstap: Océade (Brussel) en bowlen (Hasselt)

8u30 - 16u30

sporthal De Bloken

do

4 jan.

jeugduitstap: lasergamen en film (Hasselt)

9u15 - 17u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

vr

5 jan.

zo

7 jan.

Alle gemeentelijke diensten gesloten vanaf 12u wegens personeelsfeest containerpark extra open

8u30 - 12u

Okra wandelclub op verplaatsing

8u45

Spa-ROB Nieuwjaarsdrink ma

di

12

sporthal De Bloken

8 jan.

9 jan.

sporthal De Bloken De Meersche

Nieuwjaarsborrel

15u - 17u

Gemeenteplein

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietstocht op verplaatsing

12u30

sporthal De Bloken

Okra Creamoment ism DC Den Dries

13u30 - 16u30

DC Den Dries

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Markant Wellen - Nieuwjaar met S.N.O.E.S.

19u

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

10 jan.

KVLV Wellen workshop bakken

19u30

Parochiezaaltje Molenstraat

do

11 jan.

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Seniorendansnamiddag

13u30 - 17u30

De Meersche

20u11

De Meersche

vr

12 jan.

CV De Weerelt carnavalbal

zo

14 jan.

Open VLD brunch

ma

15 jan.

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

De Meersche


december 2017 - februari 2018 evenementenkalender

datum di

do

16 jan.

18 jan.

activiteit

uur

locatie

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

KVLV Wellen petanque

19u30

DC Den Dries

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

KVLV Wellen handwerken

19u30

Ontmoetingscentrum

za

20 jan.

Duivenmaatschappij De Eendracht

zo

21 jan.

bewegingsschool (1/8) gratis proefles

10u - 11u

sporthal De Bloken

ma

22 jan.

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

Okra Creamoment ism DC Den Dries

13u30 - 16u30

DC Den Dries

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Seniorenclub Kienen

13u30

DC Den Dries

di

23 jan.

De Meersche

do

25 jan.

za

27 jan.

ZVK United eetdag

zo

28 jan.

bewegingsschool (2/8)

10u - 11u

sporthal De Bloken

ma

29 jan.

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

di

30 jan.

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

De Meersche

school ‘t Laantje grootoudersfeest

do

1 feb.

De Meersche

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

KVLV Wellen petanque

19u30

DC Den Dries

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

vr

2 feb.

Kamioenenviering

19u

De Meersche

za

3 feb.

Seniorenclub Kaarten

13u30

DC Den Dries De Meersche

VRW Golden Memories Party zo

4 feb.

Okra wandelclub op verplaatsing

8u45

sporthal De Bloken

ma

5 feb.

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietstocht op verplaatsing

12u30

sporthal De Bloken

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

di

6 feb.

wo

7 feb.

Markant Wellen - workshop moza(s)jiek

13u30

do

8 feb.

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Senioren dansnamiddag

13u30 - 17u30

De Meersche

KVLV Wellen Beter nu dan nooit

19u30

Ontmoetingscentrum

za

10 feb.

visclub Puppe mosselfeest

zo

11 feb.

visclub Puppe mosselfeest

ma di

12 feb. 13 feb.

De Meersche De Meersche

bewegingsschool (3/8)

10u - 11u

sporthal De Bloken

Okra fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

Okra Creamoment ism DC Den Dries

13u30 - 16u30

DC Den Dries

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Vette dinsdag Wellen carnaval

KVK carnavalbal do

15 feb.

De Meersche

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

KVLV Wellen handwerken

19u30

Ontmoetinscentrum

vr

16 feb.

za

17 feb.

VBS De Bron fuif

De Meersche

zo

18 feb.

duivenmaatschappij De Eendracht eetfeest

De Meersche

13


milieu en duurzaamheid

Bespaar kittens een triestig lot: laat je huiskat onvruchtbaar maken Tussen de vele zwerfkatten zitten helaas ook nakomelingen van gewone huiskatten. Laat je huiskat of kitten daarom voor de leeftijd van zes maanden onvruchtbaar maken. Sterilisatie en castratie zijn eenvoudige ingrepen met vele voordelen voor de kat en voor de omgeving.

Zwerfkatten: maak tijdig melding en grijp in! Om het aantal zwerfkatten onder controle te houden, voert gemeente Wellen een diervriendelijke zwerfkattenaanpak. De zwervers worden gecastreerd of gesteriliseerd en daarna terug vrijgelaten in hun natuurlijke omgeving. Om te voorkomen dat kattenfamilies snel uitbreiden, meld je gespotte katten best meteen bij de milieudienst.

Een kattin kan tot drie nestjes per jaar op de wereld zetten. Deze nakomelingen kunnen zich voortplanten vanaf de leeftijd van vijf maanden. De cijfers liegen er dan ook niet om: in 2016 kwamen in de Limburgse asielen samen zo’n 4000 katten binnen! Een eenmalige ingreep bij je kater of kattin bespaart honderden kittens een triestig lot. Als extra stimulans geeft de gemeente kortingsbonnen van 15 euro (kater) en 25 euro (kattin) weg. Per gezin kunnen maximum 2 kortingsbonnen aangevraagd worden. Deze bonnen kunnen bij de milieudienst aangevraagd worden vanaf 14 februari. De kortingsbonnen zijn geldig tot 30 september 2018 bij een dierenarts in Limburg.

De dieren vangen lost het probleem niet op. Door het weghalen van katten uit een bepaalde buurt ontstaat er een omgeving met voldoende voedselvoorraden, waardoor andere katten de leegte opvullen. De katten worden door het Dierenasiel Sint-Truiden daarom met een aangepaste vangkooi gevangen. Er worden geen zwerfkatten geëuthanaseerd, tenzij op medisch advies van de dierenarts en in het belang van het dier. Het dierenasiel kan zelf beslissen om tamme zwerfkatten die via het project bij hen zijn terechtgekomen te herplaatsen. Zwerfkatten krijgen na sterilisatie/castratie een knip in het oor om visueel herkenbaar te zijn dat ze al behandeld zijn. Na revalidatie worden de zwervers terug vrijgelaten in hun natuurlijke omgeving. De zwerfkattenaanpak kan natuurlijk enkel werken als ook katteneigenaars hun verantwoordelijkheid nemen en hun dieren laten steriliseren en castreren. Anders blijft het dweilen met de kraan open. Meer info www.wellen.be/nl/zwerfkatten milieudienst (012 67 06 04 - milieu@wellen.be)

Identificatie en registratie van katten verplicht vanaf 1 november Vanaf 1 november 2017 moeten alle katten geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd zijn. Dit betekent dat elke kat, voor ze twaalf weken oud is en in elk geval voor verhandeling, geïdentificeerd en geregistreerd moet worden in de centrale databank CatID. Onder verhandelen wordt ook het 'gratis weggeven' verstaan. In dit geval geldt ook de verplichte sterilisatie of castratie. Meer info op www.huisdierinfo.be. 14


milieu en duurzaamheid

Vriesgevaar: denk aan je wateraansluitingen

Ontdek Haspengouw op jouw favoriete manier

Wandelaars verschillen van elkaar. De ene geniet van weidse zichten, de andere zoekt liever de beslotenheid van het bos op of flaneert graag door smalle straatjes. Dankzij een test die je kan terugvinden op www.ontdekjehaspengouw.be ontdek je waar in Haspengouw je kan genieten van jouw favoriete landschappen. Op basis van de landschapskenmerken die jij het meest waardeert, geeft de test een selectie van een aantal bekende en minder bekende wandelingen en plekjes in Haspengouw waar je dit landschap ten volle kan beleven. Door de test in te vullen, help je ook om de typische hoogstamboomgaarden te redden. Deze typisch Haspengouwse landschapselementen dreigen langzaam te verdwijnen. De Haspengouwse gemeenten, het Regionaal Landschap, de provincie Limburg en de Vlaamse Overheid slaan daarom de handen in elkaar om hier verandering in te brengen. Het is dus belangrijk dat je laat weten hoe je denkt over deze hoogstamboomgaarden. Wanneer je de test invult, word je niet enkel beloond met een lijstje wandeltips. Je maakt ook kans op een boek over landschap in Haspengouw. Meer info Wil je meer weten over het project 'Een onroerenderfgoedrichtplan voor de Haspengouwse hoogstamboomgaarden'? Dat kan via www.hoogstamdroomgaard.be.

Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat jouw waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan je ook heel wat geld kosten. Om dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips. • Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft. • Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding en de watermeter. • Besteed de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan koude wind. • Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Vergeet niet vooraf alle leidingen leeg te laten lopen. • Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleer je best regelmatig de stand van uw watermeter. Om goed voorbereid te zijn, controleer je best voor de winter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de hoofdkraan goed werken. Zo komt u in de koude wintermaanden niet voor verrassingen te staan. Zijn de leidingen toch bevroren? Indien er nergens in de woning water is, dan is hoogstwaarschijnlijk de aansluiting bevroren. Sluit eerst de hoofdkraan af. Ontdooi het gedeelte binnenshuis met de haardroger, vertrekkende van het tappunt naar de hoofdkraan. Gebruik nooit een brander. Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje open, want er zouden wel eens buizen gesprongen kunnen zijn en dan zit u met waterschade na ontdooiing. Na controle kan de hoofdkraan volledig opengezet worden. Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is, dien je de hulp in te roepen van jouw drinkwaterbedrijf. Als je er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien, kan je enkel wachten tot het warmer wordt. In dat geval best de hoofdkraan dichthouden als je niet thuis bent of gaat slapen. Zo vermijd je schade bij plotse dooi. In geval van waterschade neem je best contact op met jouw verzekeraar. Maak ook de nodige foto’s. Meer info op www.dewatergroep.be.

15


milieu en duurzaamheid

Bied je restafval correct aan Heel wat mensen zetten hun afval niet op de correcte manier langs de straatkant. Dat betekent heel wat extra werk voor de afvalophalers. Limburg.net start daarom in januari een sensibiliseringscampagne om alle inwoners van Limburg en Diest te informeren over hoe ze hun afval correct kunnen aanbieden.

KOM EEN

Wat

Dagelijks halen de afvalophalers van Limburg.net tonnen afval op. De meeste mensen bieden hun afval correct aan zodat de ophalers het afval veilig en efficiënt in de ophaalwagen kunnen deponeren. Toch wordt niet alle afval correct aangeboden. Vuilzakken worden met tape dichtgeplakt, zijn veel te zwaar of afval hangt aan de buitenkant. Hierdoor wordt het werk voor de ophalers soms onveilig en kan het minder snel en efficiënt uitgevoerd worden. Ook om het afval goed te kunnen sorteren is correct aanbieden noodzakelijk.

Zelf niets aanmoed

meteen je er een houden

Helpen Kleine d

Volg Moo onze act

Na de uitgebreide informatiecampagne zal Limburg.net strenger controleren op het correct aanbieden van afval. Na een waarschuwing zal niet-correct aangeboden afval bij een volgende blijven staan.

Sluit uw bak of zak correct.

Denk aan de tijd van Nico.

KOM OP VOOR EEN MOOIE BUURT

Wat kan jij doen?

Zelf niets op de grond gooien en anderen aanmoedigen om hetzelfde te doen. Afval meteen in de vuilnisbak gooien of bewaren tot je er eentje tegenkomt, je eigen stoep proper houden of een opruimactie organiseren … Helpen kan op zoveel manieren. Kleine daad, groot resultaat.

Bied uw afval correct aan. 18 Vanaf 5/2/20 laat Nico het staan.

HOE MOET HET WEL?

16

Volg Mooimakers en blijf op de hoogte van onze acties en projecten: Mooimakers.be

WAT MAG NIET?

Voorzie een handgreep van 10cm.

De zak open laten of dichtkleven.

Zet uw gesloten container met greep naar de straatkant.

De bak overvol of open aanbieden.

Zwaarder dan 10kg - grote zak of 5kg - kleine zak.


vrije tijd

Kappersbeurt voor grove dennen Misschien heb je het al opgemerkt? Een erkende boomverzorger nam de oude en beeldbepalende grove dennen ter hoogte van de Kapel aan het Zwart-Lieve-Vrouwke in Ulbeek onder handen. Hij verwijderde enkele afgestorven takken en probleemtakken uit de boomkruinen. Ook werd een standplaatsonderzoek uitgevoerd in het kader van een eventuele bodemstandplaatsverbetering. Door deze werkzaamheden hebben de twee grove dennen betere groeimogelijkheden in de toekomst en kunnen hierdoor nog vele jaren een landschappelijke meerwaarde betekenen.

OOL BEWEGINGSSCH

n 3 tem 6 jaar voor kleuters va

digheden bewegingsvaar e ch is or ot m verschillende d zoals: komen aan bo

teren

kruipen klau pringen klimmen sn vange werpen STARTLES 

ari 2018 zondag 21 janu

ken sporthal De Blo

1e les op 21/1 is GRATIS

10u00 tot

Kortestraat 12

15 EURO

lessenreeks

11u00

lesdata: 21+28/01 - 11+25/02 - 4+11+18+25/03 INFO & INSCHRIJVINGEN (VERPLICHT VOOR 18 januari)

sportdienst • 012 39 21 77 • sport@wellen.be e-loket op www.wellen.be

grove dennen voor de snoeibeurt

grove dennen na de snoeibeurt

17


vrije tijd

Badminton +

vanaf dinsdag 9 januari 2018

Sleepte jij of jouw team in 2017 een kampioenstitel in de wacht? Stel je kandidaat en misschien word jij wel sportman of -vrouw van het jaar!

Iedere dinsdagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) van 9u30 tot 11u in sporthal De Bloken (ingang langs zijkant). Instappen is altijd mogelijk! Prijs: € 8/10-beurtenkaart (incl. verzekering).

Seniorenzumba

Elk jaar zet de gemeente haar Wellense sportkampioenen in de bloemetjes tijdens een heuse kampioenenviering. Alle Wellense sportclubs en individuele sporters die in 2017 een kampioenstitel behaalden, mogen mailen of bellen naar de sportdienst en worden die avond in de bloemetjes gezet. Dit voor 22 december 2017. Sportdienst Wellen - 012 39 21 77 - sport@wellen.be

vanaf maandag 8 januari 2018

VRIJDAG 2 FEBRUARI 2018

KAMPIOENENVIERING Iedere maandagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) van 9u30 tot 10u30 in sporthal De Bloken. Instappen is altijd mogelijk! Prijs: € 20/10-beurtenkaart (incl. verzekering en drankje na de les).

Yoga

vanaf donderdag 11 januari 2018 HET GEMEENTEBESTUUR & DE SPORTRAAD VAN WELLEN NODIGEN JE UIT OP DE

KAMPIOENENVIERING

19u30 - 22u30 (deuren open 19u00) zaal De Meersche - Molenstraat 3 WELLEN Verkiezing sportvrouw - sportman - sportclub 2017 zal de avond zelf gebeuren door de aanwezigen! Rustige Yoga, aangepast aan het niveau van de groep. Lessen zijn voor iedereen toegankelijk en instappen is altijd mogelijk. Iedere donderdag, behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties (25/01 geen les) van 9u30 tot 10u30 in sporthal De Bloken Prijs? € 25/10-beurtenkaart (incl. verzekering en drankje na de les) 18

Iedereen we lkom!


Wellen in beeld

Wellense Sporteldag

Donderdag 19 oktober was Rudi Vranckx te gast in zaal De Meersche. Voor een uitverkochte zaal van 250 personen bracht deze oorlogs verslaggever een boeiende lezing over de strijd tegen IS in SyriĂŤ en de gevolgen van deze oorlog op onze samenleving. De opbrengst van 1 600 euro deze avond werd door de Gemeentelijke Raad van Ontwikkeling Samenwerking geschonken aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Jeugduitstap: paintball

Viering 40-jarig bestaan! 39 jaar Ziekenzorg + 1 jaar Samana.

Sinterklaas kreeg hulp van de kindergemeenteraad.

Welkommoment nieuwe Wellenaren 19


oproepen

economie

Spaar jij ook plastic dopjes voor het Belgisch Centrum voor Geleidehonden?

Shop je korting bijeen met de ‘Shop in Wellen’ -kaart

De opleiding van geleidehonden kost veel geld. Om deze kosten te helpen dekken verzamelen vrijwilligers van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden plastic dopjes in.

Heb jij jouw ‘Shop in Wellen’-kaart al geregistreerd? Die kaart zet al je aankopen bij de deelnemende handelaars om in punten. Elke honderd punten leveren je één euro korting op bij een deelnemende handelaar naar keuze. Dankzij dit initiatief van de Wellense Middenstand was shoppen in Wellen nog nooit zo leuk én voordelig. Klaar om punten te sparen in Wellen?

De Dopjesactie – een inzamelactie van plastic dopjes en deksels van flessen en potten – bestaat 13 jaar. De actie startte in 2005 met een bescheiden 5.320 kg aan verzamelde dopjes. In 2016 werd er maar liefst 331.275 kg verzameld. Over 13 jaar is er in totaal 2.657.028 kg plastic verzameld. Met 400 dopjes per kilogram geeft dit een aantal van 1.062.813.200 dopjes die verzameld werden in scholen, bedrijven en bij particulieren. De kaap van 3 miljoen kg dopjes komt in zicht! Om deze doelstelling in 2017 te realiseren, werd de week van 13 tot 19 november uitgeroepen tot Nationale Dopjesweek. Ook gemeente Wellen wil haar dopje bijdragen en plaatste een inzamelbox in: het gemeentehuis, het Sociaal Huis – OCMW en sporthal De Bloken.

Registreer je persoonlijke ‘Shop in Wellen’-kaart dan op één van deze drie manieren: 1. online via www.qualiet.com/nl/shop-in-wellen 2. bij een deelnemende handelaar 3. via de ‘Shop in Wellen’ app Meer info: www.wellensemiddenstand.be

Meer info op www.dopjesactie.be

De Wellense cadeaubon!

De Wellense cadeaubon is te koop bij de dienst toerisme in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren. Op de cadeaubon wordt een bedrag naar keuze ingevuld. De bon kan bij de Wellense handelaars worden ingeruild. dienst toerisme - 012 67 07 10 - toerisme@wellen.be

Jouw onderneming op www.wellen.be?

De gemeente biedt alle Wellense handelaars en ondernemers de kans om hun gegevens te publiceren op www.wellen.be. Stuur een mail met de naam van jouw bedrijf - omschrijving activiteit - adres - telefoon - fax - e-mail - website - openingsuren - (eventueel) logo naar naar evi.wijnants@ wellen.be.

20


levensgebeurtenissen

Geboorten 03.08.2017 Lom Liesens 04.09.2017 Mona Wolfs 07.09.2017 Liria Menten 08.09.2017 Noah America 09.09.2017 Aaron Poosen 10.09.2017 Maurice Mannaerts 13.09.2017 Charlotte Alenis 17.09.2017 Bea Smeysters 19.09.2017 Cato Mellemans 19.09.2017 Noa Vandormael 26.09.2017 Donato Caredda 03.10.2017 Agampreet Singh 03.10.2017 Evelina Naouni 05.10.2017 Marthe Bijloos 07.10.2017 Thijs Aerts 09.10.2017 Chloé Bonneux 12.10.2017 Jolien Kuyckx 12.10.2017 Mahina Adjeh 17.10.2017 Amira Hashemi 26.10.2017 Marie Wijnants

Huwelijken

Overlijdens

16.09.2017 Kelly Opdenakker en Vrancken Kristof 16.09.2017 Kimberly Hayen en Andy Beerden 23.09.2017 Aline Campos Bomfim en Nick Vandenhoudt 30.09.2017 Carolien Miguet en Peter Thijs 07.10.2017 Anja Wierts en Kris Buvens 14.10.2017 Caterina Flore en Tom Berx 21.10.2017 Lisette Knaepen en Danny Hansoul 23.10.2017 Tina Meekers en Yannick Huygen 03.11.2017 David Gilissen en Nathalie Motten

26.08.2017 03.09.2017 06.09.2017 08.09.2017 02.10.2017 03.10.2017 13.10.2017 15.10.2017 25.10.2017 25.10.2017 28.10.2017 20.11.2017

Maurice Thijs Irma Vos Karel Liekens Annie Stulens Julien Neven Maria Libens Eduard Champagne François Menten Georges Maes Hubert Mellen Josephus Froyen Leon Truyen

Baby’s

Gouden Huwelijksverjaardag 12.10.2017 Maria Noben en Justin Vandermeeren 17.11.2017 Rachelle Neven en Erik Soers

Diamanten Huwelijksverjaardag 05.10.2017 Louisa Berden en Clement Leunen

Briljanten Huwelijksverjaardag 28.10.2017 Joanna Nulens en Egidius Raets 18.05.2017 Logan Wintmolders - Guisson zoontje van Patricia Guisson en Peter Wintmolders

Wellense Babyborrel

21


algemene informatie ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren Openingsurengemeentelijke gemeentelijkediensten diensten Wachtdiensten Tandartsen Tandartsen

De telefonisch Dewachtdienst wachtdienst voor voor Limburgse tandartsen is bereikbaar bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer via het centraal tandartsenwachtnummer 0903 39 969 090/ 33 99 69 op zaterdag, zondagvan en9u feestdagen op zaterdag, zondag en feestdagen tot 18u. van 9u tot 18u.

Huisartsen Huisartsen De huisartsenwachtkring Kortessem - Wellen - Wimmertingen

De wachtdienst huisartsen is telefonisch bereikbaar is bereikbaar via voor het centrale oproepnummer 0903 99 686 via het centrale huisartsenwachtnummer 011/ 23 28 (€ 1,5/min.) 25.

Osteopaten Limburg Osteopaten Centraal oproepnummer: Limburg 011 42 93 19 Centraal oproepnummer: 011/ 42 93 19

Apotheken regio Alken, Borgloon, Kortessem, Apotheken St.-Lambrechts-Herk regio Alken, enBorgloon, Wellen Kortessem, Sint-Lambrechts-Herk De apotheek van wacht isenvan Wellen dienst tot 22u. De apotheek van wacht is van dienst tot 22u. Na 22u kan je bellen Om denaar apotheek 090/ 39van 99 10. wacht Je wordt voor dan 22uverbonden te kennenmet kaneen je callcenter terecht: dat je kan doorschakelen naar de apotheek van wacht. • bij jouw apotheker hangt de wachtdienst uit • op de website www.apotheek.be Rechtstreeks • telefonisch naar opde hetapotheek nummergaan 0903heeft 99 000 geen(€zin: 1,5/min.) zonder telefoon vooraf wordt er niet opengedaan. Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: Om zonder de apotheek telefoon vooraf van wacht wordt voor er niet 22u opengedaan. te kennen kan je terecht: • De bij apotheek jouw apotheker: van wacht daarvoor hangt22u de wachtdienst en na 22uuitis niet • noodzakelijk op de website dezelfde! www.apotheek.be • telefonisch op het nummer 090/ 39 99 10 Na (betalend! 22u kan je1,5 bellen euro/min.) naar 090 39 99 10. Je wordt dan verbonden met een callcenter dat je kan doorschakelen De naar apotheek de apotheek van wacht van voor wacht. 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 116 000 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

Gemeentehuis Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Dorpsstraat 25 T. 012 67 07 T. 012/ 67 07 0000 F. 012 74 58 70 F. 012/ 74 58 70 www.wellen.be www.wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag totvrijdag: en met9u vrijdag: maandag tot tot 12u9u - 12u maandag: 16u 19u30 maandag: 16u tot 19u30 woensdag: 13u - 16u woensdag: 13u tot 16u

Sociaal huis-OCMW OCMW Dorpsstraat 26B Dorpsstraat 26 B T. 012 44 01 50 T. 012/ F. 012 44 4401 015069 info@ocmwwellen.be F. 012/ 44 01 69 info@ocmwwellen.be Politie Dorpsstraat 26 Politie T. 012 67 07 Dorpsstraat 26 07 F. 012 74 33 05 T. 012/ 67 07 07 wijk.wellen@pzloon.be politie@wellen.be Containerpark Overbroekstraat Containerpark T. 012 67 22 06 Overbroekstraat T. 012/ 67 22 06

openingsuren: Openingsuren: maandag tot en met donderdag: maandag toten donderdag: 9u tot 11u30 9u - 11u30 op afspraak en op afspraak vrijdag gesloten GEEN meer! vrijdagavondzitting gesloten GEEN avondzitting meer! openingsuren: maandag: 16u - 19u30 | woensdag: 13u - 16u Openingsuren: dinsdag-donderdag-vrijdag: maandag: 15u30 tot 19u30 8u30 - 12u30 na openingsuren: 011 49 44 00 of 101 dinsdag tot vrijdag: 8u30 tot 12u30 (7/7 dagen en 24/24u voor milieuklachten) na openingsuren: 012/ 74 60 60 of 101 (7/7 dagen - 24/24u voor milieuklachten) openingsuren: dinsdag: 8u30 - 12u30 Openingsuren: woensdag en vrijdag: 13u30 - 17u dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tot 17u zaterdag: 9u - 14u zaterdag: 9u tot 14u

Bibliotheek Bibliotheek Dorpsplein 12 Dorpsplein 12 T. 012 74 71 T. 012/ 74 71 7979 bib@wellen.be bib@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag envrijdag: vrijdag:18u 18u maandag en tot- 20u 20u woensdag: 14u 18u woensdag: 14u tot 18u zaterdag: 10u - 12u zaterdag: 10u tot 12u

PWA PWA Overbroekstraat b2 Overbroekstraat10 10.2 T. 012/ T. 012 44 4410 101616 pwa@wellen.be pwa@wellen.be

Openingsuren: openingsuren: maandag: 8u tot 13u en 14u7u30 tot 19u- 18u maandag-dinsdag-vrijdag: dinsdag: 8u30 en 14u tot 18u- 17u woensdag en -12u donderdag: 7u30 woensdag: 8u30 -12u en 13u tot 17u

Sporthal ‘De Bloken’ Sporthal De Bloken Blokenstraat 12 Kortestraat 12 Uitbater cafetaria: Uitbater cafetaria: Mario Rosmarino Mario Rosmarino T. 012/ 74 20 33 T. 012 74 20 33

Openingsuren: openingsuren: alle dagen vanaf 16u alle dagen vanaf 16u gesloten: gesloten: maand alle feestdagen hele maand juli enjuli alleen feestdagen

Gemeentelijk zwembad zwembad Maupertuus ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Bampstraat T. 011 59 11 74 95 T. 011/ 59 74 95 (cafetaria) (cafetaria)

Openingsuren: openingsuren: juli en augustus 10u30- 20u tot 20u juli en augustus:van 10u30 Enkel open Enkel open bij bij mooi mooi weer! weer! Bel naar de Bel naar de te weten of hetopen zwemcafetaria omcafetaria te wetenom of het zwembad is. bad open is.

Dienstencentrum Dienstencentrum Den ‘DenDries Dries’ Dorpsstraat 26A Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: verantwoordelijke: Leen Meynen Leen Meynen T. 012 44 01 54 T. 0487 012/ 44330129 5462 M. M. 0487/ 33 29 62

openingsuren: Openingsuren: ma wo -- do: 9u -- 11u30 11u30enen13u 13u - 17u ma -- wo do: 9u - 17u dinsdag: 9u 16u en 19u 22u dinsdag : 9u - 16u en 19u - 22u vrijdag: vrijdag : 19u 19u -- 22u30 22u30 Tijdens de openingsuren in de voormiddag Tijdens de openingsuren in de voormiddag dienen de mensen zich bij het onthaal van dienen de mensen bij het onthaal van het het OCMW aan te zich melden. OCMW aan te melden.

KANKERLIJN 0800 35 455 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02 286 82 11 SENSOA.BE 03 238 68 68 TABAKSTOPLIJN 0800 111 00 TELEBLOK 0800 131 44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP 070 34 47 77 VAB REISBIJSTAND 070 34 46 66 VDAB 0800 30 700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03 23 27 218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088 122 66 ZELFMOORDLIJN 02 649 95 55


meldingskaart Foto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover?

Heb je zin om de volgende cover van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Ben je een hobbyfotograaf en wil je graag je werk eens laten zien? Stuur jouw leukste foto's naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Wil je jouw kleine spruit aan de wereld tonen? Stuur een foto van je baby samen met zijn/haar naam , geboortedatum en de naam van de ouders en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

Foto’s van voorbije activiteiten

Wij zijn steeds op zoek naar toffe foto’s van voorbije evenementen, straatbarbeques, rommelmarkten, vieringen, sportieve prestaties, fuiven, bijeenkomsten van verenigingen,... om in het magazine te publiceren onder de rubriek: Wellen in beeld.

foto’s gezocht

Je kan alle foto’s sturen naar evi.wijnants@wellen.be. Alvast bedankt. Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen of scan de QR-code. Digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be of stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende: ○  het wegdek is beschadigd ○  de openbare verlichting is defect ○  het rioolputje is verstopt ○  de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe ○  onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst ○  het ruimen van grachten is gewenst ○  er is een sluikstort ○  er is een gevaarlijke verkeerssituatie ○  er is signalisatie gewenst ○  een bushokje is beschadigd ○  andere: …........................................................................................ ............................................................................................................... ...............................................................................................................

plaats: ........................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... opmerkingen: .............................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... naam & adres afzender: ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ............................................................................................................... telefoon / gsm: ............................................................................................................... (Aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven.)

23


JANUARI

7

Gemeente Wellen trakteert:

NIEUWJAARSBORREL 15u. tot 17u.

Gemeenteplein Wellen

e jaar. w u ie n et h p o ij w n e k n li Samen k ! Alle Wellenaren welkom V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 23  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Wild van Wellen - nr. 23  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Advertisement