__MAIN_TEXT__

Page 1

informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen | september 2017 | jaargang 5 | n°22

infrastructuur

veiligheid

in beeld

in de kijker

werken Zonneveldweg

Daarom word je vrijwilliger bij de brandweer!

Speelpleinwerking

Smaakfestival

pagina 3

pagina 6

pagina 18

pagina 24


voorwoord

Beste Wellenaar De vakantie zit er voor de meesten van ons weer op! Hopelijk heb jij ook genoten van wat welverdiende rust en zijn de batterijen terug opgeladen.

burgemeester

ELS ROBEYNS

Voor ons openluchtzwembad Maupertuus was het helaas geen topzomer. We mochten er de afgelopen maanden slechts 7.687 bezoekers verwelkomen. Waarom de deuren al niet in juni openen, kregen we vaak te horen. De uitleg is eenvoudig, omdat we in juni niet voldoende redders hebben. Vermits de seizoenen alsmaar meer schuiven moeten we dat in de toekomst misschien toch verder onderzoeken. Wel een groot succes afgelopen zomer was onze speelpleinwerking. Bijna 1000 kinderen leefden zich gedurende 3 weken uit en keerden elke avond moe maar voldaan huiswaarts. Onze oprechte dank aan de vele vrijwilligers die dit jaarlijks mogelijk maken. Op pagina 19 vind je een mooi sfeerverslag. Enkele maanden geleden opende het nieuwe politiecommissariaat in Borgloon. Binnen enkele weken zal ook de brandweerkazerne daar haar deuren openen. Hierdoor zal de dienstverlening in onze gemeente aanzienlijk verbeteren. Misschien heb jij ook altijd gedroomd van een job als brandweerman! Blader dan snel verder naar pagina 6 want we zoeken nog steeds vrijwilligers. Bij dezen wil ik alvast de vrijwilligers bedanken voor hun inzet en engagement. Ik wens ze veel succes. Momenteel lijkt de zomer heel veraf. Toch hoop ik dat de weergoden ons de komende weken toch nog enkele mooie dagen gaan voorschotelen. Er valt namelijk nog heel wat te beleven in onze mooie gemeente. In dit infoblad ontdek je alle geplande activiteiten & evenementen. Ik hoop alvast jou zondag 17 september te mogen verwelkomen op de 5de editie van ons Smaakfestival. Veel leesgenot gewenst

pagina

8

inhoud p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13

infrastructuur bestuur en personeel evenementen in de kijker verkeer en veiligheid verkeer & veiligheid sociaal huis welzijn sociaal huis vrije tijd evenementenkalender evenementenkalender

p. 14 p. 15 p. 16 p. 17 p. 18 p. 19 p. 20 p. 20 p. 21 p. 22 p. 23 p. 24

Els Robeyns Jouw burgemeester

pagina

9 2

milieu en duurzaamheid milieu en duurzaamheid milieu en duurzaamheid vrije tijd vrije tijd Wellen in beeld oproepen economie levensgebeurtenissen algemene informatie meldingskaart Smaakfestival


infrastructuur

Wat als je langs een waterloop woont? Woon je langs een van de waterlopen van onze gemeente? Dan kreeg je onlangs flyers in de bus van de dienst Waterlopen van de provincie Limburg. De belangrijkste informatie daaruit vind je ook hieronder terug. Hoe bouwen of grond bewerken langs een waterloop? Als je werkt aan een perceel langs een waterloop, is het belangrijk dat de waterloop altijd goed bereikbaar blijft. Daar zijn drie redenen voor: 1. Een vlot onderhoud van de waterloop 2. Een goede waterafvoer om waterlast te voorkomen 3. Het behoud van het natuurlijke karakter van de waterloop ‘Meldpunt Water’ voor al je vragen Bij het Meldpunt Water kan iedereen terecht met een vraag of een klacht over een waterloop in de buurt. Merk je een ingezakte oever, een verstopping van een buis of een obstakel in de waterloop op? Dan kan je dat melden via meldpuntwater@limburg.be of 011 23 73 23. Een team van toezichters staat klaar om een kijkje te nemen en indien nodig actie te ondernemen. Meldpunt Water 011 23 73 23 meldpuntwater@limburg.be www.limburg.be/waterlopen

Hinderpremie voor Wellense handelaars Handelaars kijken zelden reikhalzend uit naar wegenwerken voor hun deur. Wanneer hun winkels minder goed bereikbaar zijn, durven klanten namelijk wel eens wegblijven. Voor werken die na 1 juli 2017 van start gingen, kunnen handelaars daarom aanspraak maken op een zogenaamde ‘hinderpremie’ van 2000 euro. Die premie wordt toegekend door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen en moet de handelaars wat financiële ademruimte bieden tijdens de werken. Het agentschap selecteert zelf de ondernemingen die recht hebben op de hinderpremie en brengt hen daarvan op de hoogte.

Werken Zonneveldweg zijn gestart Vlak na het bouwverlof zijn de wegenis- en rioleringswerken in de Zonneveldweg opgestart. De werken en de Zonneveldweg worden opgedeeld in 5 fases. Wat betekent dit juist? In fase 1 wordt de Zonneveldweg gelegen tussen het kruispunt De Blijde Hoek en de Plattestraat aangepakt. De aannemer zal eerst de bestaande nutsleidingen verplaatsen. Volgens de huidige planning zal dit tot eind oktober duren. Pas daarna beginnen de echte wegenis- en rioleringswerken op dit gedeelte van de Zonneveldweg en wordt de rotonde op het kruispunt N777 – Bloemenstraat-Bosstraat aangelegd Vanaf dat moment worden de Bloemenstraat en Bosstraat vanaf dit kruispunt afgesloten voor alle verkeer waardoor deze wegen tijdelijk doodlopen. Het doorgaand verkeer op de Zonneveldweg-Vloeiherkstraat blijft wel mogelijk. Wanneer de werken aan de  rotonde worden beëindigd, zal in fase 2 het wegdek vanaf het kruispunt tot aan de Plattestraat verder worden afgewerkt. Dan wordt het verkeer omgeleid via de Plattestraat en Bosstraat. Op dat moment zijn de Bloemenstraat en Bosstraat terug open. Het kerkhof zal tijdens de werken wel altijd toegankelijk blijven. De ingang van de school de Eik langs de Zonneveldweg zal niet altijd toegankelijk zijn. De school blijft dan wel bereikbaar langs de Bloemensstraat en Kortestraat. Fase 3 en 4 omvatten het wegdek tussen de Plattestraat en de Loystraat. Het verkeer van Wellen richting Kortessem wordt doorgelaten. Het verkeer van Kortessem richting Wellen centrum wordt omgeleid  Fase 5 start vanaf de Loystraat tot de grens met Kortessem. Het plaatselijk verkeer wordt over 1 rijvak doorgelaten in beide richtingen en zal geregeld worden met verkeerslichten. De heraanleg van de Zonneveldweg zal verschillende jaren duren. In samenspraak met de Lijn wordt het busverkeer al dan niet tijdens deze fases omgeleid. Indien er belangrijke verkeerswijzigingen zijn, zullen wij jou zeker op de hoogte brengen. Alle nieuws over deze openbare werken vind je terug op www.wellen.be/nl/wegenwerken

Meer info: Vlaio - 0800 20 555 - info@vlaio.be www.vlaio.be/hinderpremie 3


bestuur en personeel

College van burgemeester & schepenen burgemeester Els Robeyns T. 012 67 06 44 - elsrobeyns@wellen.be - burgemeester@wellen.be spreekuur: maandag van 18u tot 19u en op afspraak alg. beleid - veiligheid - politie - brandweer - burgerlijke stand & personeel communicatie - informatie - inspraak - ICT - ruimtelijke ordening & wonen schepen Johan Cabergs T. 012 67 06 42 - G. 0495 58 64 86 - M. johancabergs@wellen.be spreekuur: maandag van 18u30 tot 19u30 en op afspraak openbare werken - technisch uitvoerende dienst - containerpark schepen Kristien Treunen T. 012 67 06 43 - M. kristientreunen@wellen.be spreekuur: maandag van 16u tot 17u enkel op afspraak mobiliteit en verkeer - milieu & energie - toerisme - tewerkstelling middenstand - landbouw - erfgoed & begraafplaatsen schepen Benny Maes T. 012 67 06 41 - M. bennymaes@wellen.be spreekuur: maandagvoormiddag enkel op afspraak financiën - begrotingen - kerkfabrieken - dierenwelzijn schepen Bèr Thijs T. 012 67 07 18 - M. berthijs@wellen.be spreekuur: dinsdag en woensdag van 11u tot 12u sport - cultuur - jeugd - senioren - bibliotheek - verenigingsleven schepen/voorzitter OCMW Eric Martens T. 012 44 01 60 - M. ericmartens@wellen.be spreekuur: maandag en donderdag van 10u tot 12u sociale zaken - kinderopvang - gelijke kansen - volksgezondheid armoedebestrijding - ontwikkelingssamenwerking

Gemeenteraad De gemeenteraden vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Bij uitzondering wordt de datum van de gemeenteraad verplaatst, dit wordt dan duidelijk vermeld in de agenda. Iedereen is van harte welkom op deze openbare zittingen. De week voor de vergadering kan je de agenda raadplegen in de aankondigingskast aan het gemeentehuis. De notulen kan je inkijken op het secretariaat van het gemeentehuis. De agenda, de toelichting en de verslagen vind je ook op de website www.wellen.be (bestuur & diensten/bestuur/gemeenteraad).

4

Alle gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op deze feestdagen •woensdag 1 november (Allerheiligen) •donderdag 2 november (Allerzielen) •woensdag 15 november (Dag van de Dynastie)

Marcella Deploige op pensioen Ook al ken je Marcella misschien niet persoonlijk, als Wellenaar heb je haar vast al ontmoet op enkele belangrijke momenten in je leven. Wanneer je je rijbewijs kwam afhalen bijvoorbeeld, of misschien wel om de laatste stap van je verhuis te regelen. Marcella heeft de Wellenaren namelijk meer dan 43 jaar lang aan de juiste documenten en informatie geholpen op onze dienst Bevolking. ‘Heeft’, want vanaf 1 september geniet Marcella van een welverdiend pensioen. In naam van iedereen op het gemeentehuis wensen we haar het allerbeste toe!


evenementen in de kijker

5


verkeer en veiligheid

Hulpverleningszone

Zuid-West Limburg

Bijzondere beroepen in Borgloon: brandweervrijwilliger Dit najaar gaat in Borgloon eindelijk de nieuwe brandweerkazerne open. En geen goed draaiende brandweerpost zonder brandweerlieden. Een van die nieuwe brandweervrijwilligers is Davy uit Wellen. “En ik zoek nog collega’s!” Brandweervrijwlliger worden? Zeker verder lezen. Davy Knapen is 39 jaar, gelukkig getrouwd en vader van twee opgroeiende zoontjes. Hij werkt voornamelijk ’s nachts, als logistiek medewerker in een chemische bedrijf in Wellen, waar hij ook woont. En toch is hij onlangs ‘afgestudeerd’ als brandweerman. Om in de nieuwe brandweerpost in Borgloon te kunnen werken als brandweervrijwilliger. “Ik wist dat er een nieuwe politie- en brandweerkazerne zou komen. En toen ik de aankondiging van een infovergadering over de brandweer zag, ben ik gaan luisteren.” Federaal geschiktheidsattest Davy was erg verbaasd over de grote opkomst. “Die opkomst wakkerde mijn interesse en motivatie om de stap naar de brandweer te zetten nog verder aan.” Dus nam hij daarna deel aan de proeven om het FGA (federaal geschiktheidsattest) te behalen. “Op die schriftelijke, handvaardigheid– en fysieke proeven moet elke kandidaat-brandweerman (m/v) slagen. Niet simpel. Maar wel haalbaar, als je handig bent en als je over een goede fysieke conditie beschikt.” Solliciteren, leren en trainen

Heb je jouw gratis rookmelder nog niet afgehaald op het gemeentehuis? Ga dan als de bliksem tijdens de openingsuren langs op het gemeentehuis. De rookmelders kunnen afgehaald worden op de communicatiedienst. (Eerste deur aan de rechterzijde, tegenover het loket bevolking.)

6

Daarna volgde nog een sollicitatieprocedure bij de hulpverleningszone Zuid-West Limburg, waartoe post Borgloon behoort. Nadat Davy die met succes doorstond, werd hij – net zoals een 15-tal andere brandweervrijwilligers van Borgloon en omstreken - geselecteerd om met de brandweeropleiding te starten. “Ik ben klaar nu en heb ook mijn stages achter de rug. In post Sint-Truiden neem ik samen met mijn collega’s deel aan zoveel mogelijke brandweeroefeningen. Zo worden we klaar gestoomd om als brandweervrijwilliger in de post Borgloon te kunnen beginnen. Ik kijk er naar uit!” Wil jij ook brandweervrijwilliger worden bij post Borgloon? Schrijf je in voor de FGA-proeven, via www.ikwordbrandweer. be – Slaag je, dan kun je je daarna kandidaat stellen. Hou onze vacaturepagina op www.zuidwestlimburg.be/wat-kunnen-wevoor-je-doen/vacatures/ in de gaten.


verkeer en veiligeid

Wellen wordt een Octopusgemeente BE-Alert meteen verwittigd bij een noodsituatie BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou verwittigt en de nodige instructies geeft bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert, kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen (bv. ramen en deuren sluiten bij een brand). Officiële, correcte informatie, direct van de bron. BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om jou te waarschuwen. Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of een e-mail. BE-Alert heeft voldoende capaciteit om een groot aantal inwoners, via verschillende kanalen tegelijkertijd op de hoogte te stellen.

De organisatie ‘Het Octopusplan’ ijvert voor duurzaam woonschoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen. Onze gemeente deelt deze mooie ambitie uiteraard. Daarom sloten we ons aan als Octopusgemeente. Dankzij dat lidmaatschap krijgen onze basisscholen heel wat leuke voordelen: - gratis materialenpakket om drie verkeerscampagnes te organiseren (Strapdag, FLITS en Parkour) - gratis toegang tot het online platform voor verkeerseducatie - kortingen op allerlei andere materialen en acties (verkeersshow, flitshesjes, gadgets, …) De jaarlijkse Strapdag staat dit schooljaar alvast op de agenda op vrijdag 22 september. Op die dag gaat de auto aan de kant en komen alle leerlingen en leerkrachten te voet of met de fiets naar school. Meer info: contactinformatie? www.octopusplan.info

Laat je waarschuwen, waar je ook bent

Wij willen dat elke Wellenaar zich perfect veilig voelt op onze wegen. Toch zijn er nog altijd snelheidsduivels die onze gemeente onveilig maken. Daarom voert de lokale politie regelmatig snelheidscontroles uit op verschillende plaatsen in Wellen. De metingen gebeuren telkens in beide rijrichtingen. Een overzicht van de metingen van 1 mei t.e.m. 30 juni 2017:

Beursstraat

50

125

41

32.80 %

Stw.Borgloon

70

1635

547

33.45 %

Vloeiherkstraat

50

136

20

14.71 %

% overtredingen

Je kan je heel gemakkelijk registreren op www.be-alert. be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in.

# overtredingen

straat

Inschrijven is volledig gratis. Schrijf je vandaag nog in!

# gecontroleerde voertuigen

Bij een grote noodsituatie, kan er ook een bericht worden uitgestuurd op basis van locatie. Iedereen die fysiek aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. Dit systeem is uniek in België. Zo kan je dus ook verwittigd worden als je bijvoorbeeld een dagje aan zee bent, of een uitstap maakt naar de zoo.

Politie controleert snelheidsduivels: op naar een verkeersveilig Wellen

toegelate snelheid

Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren ontvangen. Een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken kan een alarm verzenden op basis van een adressenlijst. Daarom is het heel belangrijk dat je je inschrijft op Be-Alert. Je kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers registreren. Je woont in Wellen en werkt bijvoorbeeld in Brussel? Registreer dan beide adressen en je blijft steeds op de hoogte.

7


Sociaal Huis

De Wellbox verzamelt herbruikbare spullen en verdeelt deze onder de kinderen die in aanmerking komen.

de spelotheek

Wat verzamelen wij? babyspullen • pampers • ongeopende babyvoeding • babyverzorgingsproducten • babyboeken inzamelpunten Kinderdagverblijf De Hartediefjes - Dorpsstraat 27 maandag tot vrijdag van 7u00 tot 18u00 De Bambi’s - Dorpsstraat 24a3 maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u00 Kinderdagverblijf Het Appeltje - Zonneveldweg 9 maandag tot vrijdag van 7u00 tot 18u00

Vanaf woensdag 20 september 2017 kunnen kinderen en jongeren waarvan de ouders begeleid worden door het OCMW Wellen gratis speelgoed uitlenen in de nieuwe spelotheek die elke week open zal zijn op woensdag van 14.00u tot 16.00u. Wij zijn alvast heel enthousiast om dit nieuwe project te mogen voorstellen en hopen jou binnenkort te ontmoeten.

Recente kinder- en jeugdboeken tot 18 jaar.

Wil je graag wat meer info?

inzamelpunt Bibliotheek Wellen - Dorpsplein 12 maandag en vrijdag van 18u00 tot 20u00 woensdag van 14u00 tot 18u00 zaterdag van 10u00 tot 12u00

Neem contact op met het OCMW-Wellen op het algemeen nummer 012/44.01.50 en wij helpen je graag verder.

Sportmateriaal & sportkleding, Wij zijn dringend op zoek naar schoolbenodigdheden! • turnpantoffels • zwemgerief • alle sportbenodigdheden • boekentassen • mappen • pennenzakken • alle schoolgerei inzamelpunt Sport- en jeugddienst Wellen sporthal De Bloken - Kortestraat 12 Enkel na afspraak: T. 012/ 39 21 77 Verdelen gebeurt via het Sociaal Huis Wellen. contact en info: Sociaal Huis Dorpsstraat 26b - 3830 Wellen T. 012/ 44 01 50 8

Spelen is belangrijk in een mensenleven zowel voor jong als oud. Daarom start het OCMW-Wellen een nieuw project op:


Welzijn

Nieuw schooljaar, nieuwe rekeningen Het begin van een nieuw schooljaar betekent vaak het begin van een berg kosten. Een nieuwe boekentas, nieuw schrijfgerief, de schoolfactuur die weer in de bus valt, … Kan jij een financieel ruggensteuntje gebruiken om die uitgaven zonder kleerscheuren door te komen? Dan is een school- en studietoelage voor jou waarschijnlijk interessant. Die toelage kan je aanvragen voor elk kind in het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Om na te gaan of je in aanmerking komt, worden een aantal voorwaarden onderzocht. Naast de vraag of de school van je kind erkend, gesubsidieerd of gefinancierd is door de Vlaamse Gemeenschap, houdt men ook rekening met: • je gezinsinkomen (berekend op basis van je laatste aanslagbiljet voor personenbelasting) • een eventueel vervangingsinkomen • het aantal personen ten laste • je kadastraal inkomen • je nationaliteit/verblijfsvergunning • voldoende aanwezigheid van je kind tijdens het schooljaar

Je kinderen ‘positief opvoeden’, hoe doe je dat? Oorverdovende hysterie omwille van drie spruitjes op het bord, woede-uitbarstingen wanneer het tijd is om onder de lakens te kruipen, huiswerk dat blijft liggen tot op het allerlaatste moment, … Kinderen opvoeden is geen lachertje. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Vanaf 18 september start in Kortessem een cursus ‘Positief Opvoeden’ voor ouders van kinderen tot 12 jaar. Tijdens vijf avonden krijg je concrete tips en de kans om de juiste aanpak in te oefenen. Wanneer? Op 18 en 25 september en 2, 9 en 23 oktober Waar? De Klokschool in Kortessem (vergaderzaal) Prijs? De sessies zijn gratis, het handboek krijg je voor 15 euro Meer info en inschrijvingen Ilse Veraa - ilse.veraa.ckg@hummeltjes.be

Wanneer kan je de school- en studietoelage aanvragen? Tussen 1 augustus 2017 en 1 juni 2018. Waar kan je terecht voor meer informatie of hulp bij het indienen van je aanvraag? • online op www.studietoelagen.be • het gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid (elke werkdag van 9u tot 19u) • het secretariaat van de school van je kind • de afdeling Studietoelagen Limburg, Hendrik Van Veldekegebouw, Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt (woensdag van 9u30 tot 12u en van 13u tot 16u30) • het Sociaal Huis Wellen, Dorpsstraat 26B, 3830 Wellen, 012 44 01 50

Haal een fleurige azalea in huis voor Kom Op Tegen Kanker Elke dag krijgen 112 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een loodzwaar verdict dat ook het leven van familieleden helemaal omgooit. Onze gemeente helpt organisatie Kom Op tegen Kanker dus graag aan de nodige fondsen voor steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten. Tijdens het nationale ‘plantjesweekend’ gaat ook in Wellen de jaarlijkse bloemenverkoop van Kom Op Tegen Kanker door. Wil je jouw steentje bijdragen aan het goede doel? Trek dan op zaterdag 16 september naar de parking van grootwarenhuis Lidl om er een fleurige azalea te kopen.

Rap op Stap zitdagen in Wellen

Meer info: www.komoptegenkanker.be

Rap op Stap helpt bij vakantie- en vrijetijdswensen van mensen met een beperkt budget. Vrijetijdsbesteding voor jou en je gezin, familie of vrienden: een daguitstap, culturele uitstap, vakantie of een sportieve activiteit. Steeds op maat en wanneer jij wil! Rap op Stap zitdagen in het Sociaal Huis / OCMW van Wellen •woensdag 11 oktober 2017 van 9u tot 12u •woensdag 13 december 2017 van 9u tot 12u meer info: www.horizontvzw.be/site/rap_op_stap

9


Sociaal Huis

Dienstencentrum De Dries

infosessie wat verandert er in de vreemdelingenwetgeving?

Seniorenclub

Dagelijks komt er heel wat nieuwe informatie op je af via de (sociale) media. Helaas is die informatie niet altijd even duidelijk. Dat geldt ook voor nieuws over de wijzigingen in de vreemdelingenwetgeving van ons land.

elke maandag en woensdag vanaf 13u in dienstencentrum Den Dries

Omdat onze gemeente je graag correct informeert, organiseren we een infosessie rond dat thema. Daarin krijg je alle informatie rond gezinshereniging, de nieuwkomersverklaring en het aantonen van integratiepogingen tijdens het eerste jaar na het verwerven van een verblijfsstatuut. Waar? OCMW Wellen

kaarten

kaartnamiddagen zaterdag 7 oktober zaterdag 4 november om 13u in dienstencentrum Den Dries

kaartavonden elke vrijdag vanaf 20u in dienstencentrum Den Dries

Wanneer? Maandag 25 september om 19u (ten laatste tot 20u30). Prijs? De infosessie is gratis. Inschrijven? Gelieve je vóór woensdag 20 september in te schrijven via ines.vandensavel@ocmwwellen.be of 012 44 01 50.

workshop ‘Fiets herstellen’ voor dummies

kienen donderdag 28 september donderdag 26 oktober donderdag 23 november donderdag 28 december vanaf 13u in dienstencentrum Den Dries

petanque elke vrijdag om 19u achter dienstencentrum Den Dries

Een platte band en niemand in de buurt om hem te plakken? Een protesterend remblokje? Je ketting die na een hobbel in de weg plots niet meer op z’n plaats ligt? Op zulke momenten komt het erg van pas om zelf enkele basisherstellingen in de vingers te hebben. Daarom organiseert OCMW Wellen een twee uur durende cursus in kleine fietsherstellingen. Zo kan je jezelf en anderen voortaan uit de nood helpen. Waar? OCMW Wellen Wanneer? Vrijdag 20 oktober kan je kiezen tussen twee sessies: van 10u tot 12u of van 14u tot 16u. Prijs? De opleiding is gratis. Inschrijven? Gelieve je vóór woensdag 11 oktober in te schrijven via ines.vandensavel@ocmwwellen.be of 012 44 01 50.

10

Senioren dansnamiddagen donderdag 12 oktober donderdag 9 november donderdag 14 december Van 13u30 tot 17u30 in zaal De Meersche, Molenstraat 3, 3830 Wellen De toegang is gratis!


Boekstart:

een warm welkom aan kersverse boekenwurmen Is je baby opgegroeid tot flinke peuter? Dan krijg je bij een bezoek aan het consultatiebureau van Kind en Gezin een bon voor een gratis Boekstart-pakket. In de bibliotheek ruil je de bon in voor een vrolijke draagtas met daarin twee boeken voor je kind en informatie over voorlezen. Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Kom dus zeker samen met je kind in onze boeken neuzen. Onze bibliotheekmedewerkers maken jullie graag wegwijs in alle rekken, boordevol verhalen, rijmpjes en meer.

Voorleesmomenten gaan opnieuw van start De maandelijkse voorlees- en vertelmomenten in onze bib zitten er weer aan te komen. Gezellig samen de mooiste en meest spannende verhalen beleven ‌ onze voorlezers zijn er helemaal klaar voor. Vanaf woensdag 4 oktober (van 14u tot 14u30) zijn alle luisteraartjes vanaf ongeveer 5 jaar van harte welkom in de bib. Hou de website van de bibliotheek en gemeente Wellen in de gaten voor de data en thema’s van de volgende sessies.

Boeken shoppen in de bib Wat is er leuker dan naar de bibliotheek trekken, op zoek naar nieuwe boeken om mee weg te dromen? Omdat de bib jou graag nieuwe werken laat ontdekken, moeten de oudere exemplaren af en toe plaats ruimen. Voor de mooiste pareltjes gaat de bib op zoek naar nieuwe eigenaars. Dit najaar kunnen jongeren hun collectie naar hartenlust aanvullen met de jeugdboeken die de bib van de hand doet. Kom dus gerust eens snuisteren. Je vindt vast een prachtig verhaal dat voor altijd het jouwe kan worden.

De bibliotheek is gesloten op: woensdag 1 november 2017 (Allerheiligen) zaterdag 11 november 2017 (Wapenstilstand) woensdag 15 november 2017 (Feest van de dynastie)

Opgelet: op woensdag 1 november (Allerheiligen) is de bib gesloten. Het vertelmoment van die dag verplaatsen we naar woensdag 8 november.

Bibliotheek verwent bezoekers tussen de boeken Het loont altijd de moeite om onze bibliotheek een bezoekje te brengen, maar op zaterdag 14 oktober doet de bib er nog een schepje bovenop. Verwacht je die dag niet aan je gebruikelijke uitleensessie, maar bereid je voor op een heus verwenmoment tussen de boeken. Van 10u tot 12u worden zowel bekende gezichten als nieuwkomers getrakteerd en ga je naar huis met een leuk gadget. meer info: Bibliotheek Wellen 012 74 71 79 bibliotheek@wellen.be 11


evenementenkalender

datum

zo

17 sep.

september - november 2017

activiteit

uur

locatie

Smaakfestival

11u - 19u

Gemeenteplein

bewegingsschool gratis proefles!

10u - 11u

sporthal De Bloken

ma

18 sep.

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

di

19 sep.

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

20 sep.

scholenveldloop

9u30 - 12u

KVK Houtstraat

creatieve workshop - Back to school

14u - 16u30

JH De Reynaert

do

21 sep.

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

vr

22 sep.

NVA themadag

20u

De Meersche

zo

24 sep.

bewegingsschool

10u - 11u

sporthal De Bloken

WWC De Bokkerijders: Appelen- en perentocht ma

di do zo

25 sep.

26 sep. 28 sep. 1 okt.

vertrek aan De Meersche

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

Okra ism DC Den Dries - Creamoment

13u30 - 16u30

DC Den Dries

KVLV Ulbeek - Breien en haken met restjes wol

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Seniorenclub kiennamiddag

13u

DC Den Dries

bewegingsschool

10u - 11u

sporthal De Bloken

Okra wandelclub op verplaatsing

8u45

sporthal De Bloken

Harmonie De Kluchtige Vrienden: Mosselfeest

De Meersche

ma

2 okt.

Okra fietsclub op verplaatsing

12u30

sporthal De Bloken

di

3 okt.

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Markant Wellen - Paul Hegge ‘beklimming Mount Everest’

19u30

KVLV Ubeek - juweeltjes maken

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

13u

DC Den Dries

do

za

5 okt.

7 okt.

Onthaalmoment nieuwe inwoners Seniorenclub kaartnamiddag Spa-Rob bal: Feesten met de burgemeester

zo

8 okt.

ma

9 okt.

di

10 okt.

10u - 11u

sporthal De Bloken

KVLV Ulbeek - pannenkoekennamiddag

14u - 18u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

Okra ism DC Den Dries - Creamoment

13u30 - 16u30

DC Den Dries

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

11 okt.

creatieve workshop - De week van het bos

14u - 16u30

JH De Reynaert

do

12 okt.

Regionale Sporteldag in Bilzen

9u15 - 16u30

sporthal De Bloken

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

seniorendansen

13u30 - 18u

De Meersche

za

14 okt.

kleutersportdag

13u30 - 17u30

sporthal De Bloken

zo

15 okt.

bewegingsschool

10u - 11u

sporthal De Bloken

di

17 okt.

Markant Wellen - proevertjeswandeling Herkenrode

14u

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

KVLV Ulbeek - quiches en taarten maken

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Rudi Vranckx lezing

20u

De Meersche

bewegingsschool

10u - 11u

sporthal De Bloken

wo

18 okt.

do

19 okt.

zo

22 okt.

Babyborrel

12

De Meersche

bewegingsschool

De Meersche


september - november 2017 evenementenkalender

datum

ma di wo

23 okt. 24 okt. 25 okt.

activiteit

uur

locatie

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

Okra ism DC Den Dries - Creamoment

13u30 - 16u30

DC Den Dries

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

creatieve workshop - wenskaarten

14u - 16u30

JH De Reynaert

KVLV Ulbeek - bloemschikken bloemfakkels

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Seniorenclub kiennamiddag

13u

DC Den Dries

do

26 okt.

zo

29 okt.

We schakelen over naar het winteruur

ma

30 okt.

jeugduitstap: paintball en schaatsen

8u30 - 16u

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

8u30 - 20u

sporthal De Bloken

di

31 okt.

jeugduitstap: Ribidibi naar Walibi

wo

1 nov.

Allerheiligen - Alle gemeentelijke diensten gesloten!

do

2 nov.

Allerzielen - Alle gemeentelijke diensten gesloten! Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

za

4 nov.

Seniorenclub kaartnamiddag

13u

DC Den Dries

zo

5 nov.

Okra wandelclub op verplaatsing

8u45

sporthal De Bloken

ma

6 nov.

Okra fietsclub op verplaatsing

12u30

sporthal De Bloken

KVLV Ulbeek - Breien en haken met restjes wol

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

seniorendansen

13u30 - 18u

De Meersche

Markant Wellen - workshop geschenkverpakkingen

19u

di do

za

7 nov. 9 nov.

11 nov.

Wapenstilstand Algemene kennisquiz Open VLD (inschrijven: rcornitensis@yahoo.com)

20u

KVK Houtstraat

zo

12 nov.

bewegingsschool

10u - 11u

sporthal De Bloken

ma

13 nov.

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

KVLV Ulbeek - Breien en haken met restjes wol

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

di

14 nov.

wo

15 nov.

Feest van de Dynastie: alle gemeentelijke diensten gesloten

do

16 nov.

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

za

18 nov.

Kidzparty

19u - 21u30

JH De Reynaert

zo

19 nov.

bewegingsschool

10u - 11u

sporthal De Bloken

ma

20 nov.

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

di

21 nov.

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

creatieve workshop - recycling

14u - 16u30

JH De Reynaert

KVLV Ulbeek - bloemschikken Groen verbindt

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

wo

22 nov.

do

23 nov.

Seniorenclub kiennamiddag

13u

DC Den Dries

zo

26 nov.

bewegingsschool

10u - 11u

sporthal De Bloken

ma

27 nov.

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

di

28 nov.

Markant Wellen - rondleiding achter de schermen ‘De Freddy’s’

14u

cultureel centrum Hasselt

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

(groot)ouder en (klein)kind dag

13u30 - 17u

sporthal De Bloken

KVLV Ulbeek - koken feestmenu

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

wo do

29 nov. 30 nov.

13


milieu en duurzaamheid

Hiep hiep ... 25 jaar biologische kringloop! De biologische kringloop viert in Vlaanderen haar 25ste verjaardag. In deze kwarteeuw zijn heel wat mijlpalen bereikt. Vandaag doet immers 52% van de Vlamingen aan thuiscomposteren onder de vorm van restjes redden, composteren, mulchmaaien of andere kringlooptechnieken. Bovendien hoort Vlaanderen in Europa bij de beste leerlingen van de klas op vlak van recyclage en afvalverwerking. Wij recycleren liefst 70% van ons huishoudelijk afval. In de rest van Europa is dat de doelstelling richting 2030. Blijven voortdoen zoals we bezig waren dus. En als het kan, nog een versnelling hoger schakelen ;)

Festival Retour: terug naar nieuw Van 14 tot en met 22 oktober zetten we de kringloopeconomie in de kijker. Klinkt nogal ingewikkeld, maar is best eenvoudig. Het gaat erom dat we stoppen met massaal kopen en weggooien, en meer focussen op hergebruiken, opwaarderen en delen. Goed voor je portemonnee, fijn voor het milieu en gewoon leuk om te doen. Duurzaam leven zoals vroeger dus, maar dan met een moderne twist. In onze gemeente kan je al langer je oude spullen een nieuw leven geven dankzij de Wellbox. Daarmee verzamelen we herbruikbare spullen, die we nadien verdelen onder kinderen die ervoor in aanmerking komen. Met de start van het nieuwe schooljaar zijn we vooral op zoek naar schoolmateriaal, turngerief, boterhamdozen, ... . Vraag gerust om meer informatie bij het Sociaal Huis, lees over de Wellbox op pagina 8 of neem een kijkje op www.wellen.be/nl/dewellbox. Wil je nog meer duurzame initiatieven leren kennen of enkele tips meepikken? Surf dan naar www.festivalretour.be.

Kan jouw energieverbruik efficiënter?

Doe de test en zet je woning op de kaart! Netbeheerders Infrax en Eandis lanceerden samen met onderzoeksinstelling Energyville een website waarop je jouw energieverbruik kan vergelijken met dat van een gelijkaardig gezin in een gelijkaardige woning. In vier eenvoudige stappen ontdek je of jouw energieverbruik hoger of lager ligt dan gemiddeld. Daarnaast biedt de tool handige tips en tricks om te besparen op je energiefactuur én vind je er meer informatie over de BENrenovatiemaatregelen die jouw woning kunnen verbeteren. Meer info: infrax.zetjewoningopdekaart.be 14


milieu en duurzaamheid

Gratis boom of struik voor elk Wellens gezin

Doe alsof je thuis bent, gooi je afval niet op de grond

Wist je dat … alle Vlaamse tuinen samen het grootste natuurgebied van Vlaanderen zouden vormen, op voorwaarde dat we ze natuurlijkvriendelijk inrichten en beheren? Ook jij kan extra leefgebied voor inheemse planten en dieren creëren in je eigen tuin. Om je goed op weg te helpen, organiseert Natuurpunt (in samenwerking met Wellense natuurvereniging ’t Bokje) een bomen- en struikenverkoop. De winst van de verkoop gaat naar een lokaal natuurgebied. Dubbele winst voor de natuur dus!

Niemand wil in een vuile straat wonen of picknicken in een park vol afval. Toch blijven zwerfvuil en sluikstorten een hardnekkig probleem. Ook in onze gemeente. Door zelf een oogje in het zeil te houden en de Mooimakers-campagne te steunen, help je onze gemeente proper houden. Tijdens de handhavingsactie van 4 tot en met 24 september 2017 zal er in onze Wellen verhoogde aandacht uitgaan naar de handhaving van zwerfvuil en sluikstorten.

En we hebben nog beter nieuws. Want onze gemeente doet elk Wellens gezin één boom (zwarte els) of één struik (kardinaalsmuts) cadeau.

Hoe kan je helpen? • Zwerfvuil of sluikstort gezien? Meld het via www.wellen.be. De politie of GAS-ambtenaar zal de aangegeven plek onderzoeken op bewijsstukken om de mogelijke dader op te sporen. Onze technische dienst ruimt het afval vervolgens op. • Toon aan de buitenwereld dat vuilnis voor jou in de vuilbak hoort en hang thuis een poster van de Mooimakers-campagne op. Die kan je bestellen op www.mooimakers.be of afhalen op onze milieudienst.

In enkele stappen ben jij klaar om je gratis plant te ontvangen: • Bestel je gratis plant (en eventueel bijkomende, betalende planten) vóór zaterdag 13 november via www.natuurpuntlimburg.be • Haal je bestelde planten af op zaterdag 25 november (tussen 10u en 12u) achter het gemeentehuis van Wellen Geen internet? Haal dan een bestelformulier af op het gemeentehuis

• Word zelf een Mooimaker, claim jouw ‘propere plek’ op www.mooimakers.be en overtuig zoveel mogelijk anderen om mee te doen. Voor opruimmateriaal (grijper, handschoenen, fluovestje en vuilniszakken) kan je terecht op de milieudienst in het gemeentehuis. • Neem met je vereniging of school deel aan de Straat.net actie die jaarlijks doorgaat in maart. Meer info Milieudienst Wellen 012 67 07 06 milieu@wellen.be

15


milieu en duurzaamheid

Wat doe je best met asbest? Je hebt ongetwijfeld al over deze schadelijke stof gehoord. Tussen de jaren ’40 en ’90 was asbest dan ook een populair bouwmateriaal voor dakleien, golfplaten, vloertegels, bloembakken, vensterdorpels, enz. Maar hoe weet je of de stof in jouw huis verwerkt zit, en wat kan je eraan doen? We zetten het even voor jou op rijtje.

Asbestmateriaal in slechte toestand en losgebonden asbest MOET je laten verwijderen door een erkend asbestverwijderaar. Zie werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars/.

Wat is asbest?

• Draag beschermende (wegwerp)-kledij : overall, handschoenen, mondmasker met filtercapaciteit P3. • Maak de werkruimte leeg en bedek de vloer met een grote plastiek. • Bevochtig het asbestmateriaal. Zo verspreid je minder stof. • Gebruik alleen handwerktuigen. Elektrisch gereedschap maakt veel stof. • Werk traag en voorzichtig! Verwijder de delen, handmatig, één voor één. Gooi het materiaal niet naar beneden! • Poets de werkplek met een natte doek, die je nadien wegwerpt bij het asbestafval. • Doe de beschermende kledij buiten uit (als laatste het masker) en spoel ook de schoenen goed af. • Was je lichaam en haar na de werken.

Asbest bestaat uit microvezels die je met het blote oog niet kunt zien. Het komt voor in verschillende vormen: • (hecht)gebonden asbest, waarbij de vezels vastzitten in een bindmiddel (meestal een cement-toepassing). Voorbeeld zijn golfplaten en dakleien. Zolang het materiaal in goede staat is, komen er nauwelijks vezels vrij. • losgebonden asbest, met geen of een slecht bindmiddel en veel meer asbestvezels. De asbestvezels komen gemakkelijk vrij bij bewerking. Voorbeelden zijn isolatiemateriaal rond verwarmingselementen en leidingen.

Als je zelf asbestmateriaal verwijdert:

Hoe ouder het materiaal, hoe gemakkelijker de vezels vrijkomen. Volgende handelingen zijn verboden: Gezondheid? Aanraken van (hecht)gebonden asbest is ongevaarlijk. Bij het bewerken van (hecht)gebonden asbest, dat oud en broos is, kunnen asbestvezels vrijkomen. Het inademen van de asbestvezels kan longziekten veroorzaken zoals asbestose en longvlieskanker. Hoe langer en hoe intenser het contact, des te meer kans op asbestziekten. Daarom is er sinds 2001 een totaal verbod op de productie en verkoop en op hergebruik van asbest.

• Het bewerken van het asbestmateriaal (zoals zagen, boren, slijpen, schuren, breken…) • Het plaatsen van zonnepanelen of overzetdak op een asbestdak • Het asbestdak reinigen of ontmossen met hogedrukreiniger • Het asbestmateriaal hergebruiken Waar naartoe met asbestafval?

Wat kan en mag jij doen? Ben je zeker dat het a best is? Bij huizen gebouwd tussen 1955 en 1998 is de kans relatief groot dat ergens een asbesthoudend materiaal is gebruikt. Info over het herkennen van asbesthoudende toepassingen vind je op ovam.be/asbest-in-en-rondom-uw-gebouw. Laat bij twijfel een test uitvoeren door een erkend labo (werk.belgie. be/asbest_in_materialen/). Moet je asbest (laten) verwijderen? Er is geen echte verplichting, maar gezien de stijgende kans op vrijkomen van vezels, is het verstandig vervangingen van dak- en gevelbekleding in te plannen.

16

• Losgebonden toepassingen of hechtgebonden toepassingen in slechte toestand, die verwijderd worden door een erkend asbestverwijderaar, neemt de verwijderaar mee. • Hechtgebonden asbestafval, dat je zelf verwijderd hebt : mag je gratis naar het containerpark afvoeren. Hou dit afval gescheiden van ander bouw- en sloopafval. Pak het asbestafval goed in en vermijd stofvorming of breken. Bij afvoer van grote hoeveelheden (>5 m3), biedt de gemeente de mogelijkheid om gratis een asbestcontainer te laten plaatsen bij jouw thuis. Meer info Milieudienst Wellen 012 67 07 06 milieu@wellen.be


vrije tijd

Kleutersportdag

Een namiddag speelplezier voor onze kleuters tussen 2,5 en 6 jaar. De kleuters kunnen zich uitleven op de verschillende springkussens, bewegingsparcours, work- shops, fietsjes,… . De kleuters dienen wel vergezeld te zijn door een volwassene. Wanneer? zaterdag 14 oktober 2017 van 13u30 tot 17u00 Waar? sporthal De Bloken, Kortestraat 12 in Wellen Prijs? 3 euro per kind (Inschrijven kan op voorhand of de dag zelf.)

Kidzparty !!!!!!!!!!! Ouders niet toegelaten!

Een spetterend fuifje voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Een professionele dj zorgt de hele avond voor animatie en muziek. Wanneer? zaterdag 18 november van 19u tot 21u30 Waar? Jeugdheem De Reynaert, Bampstraat 11 in Wellen Prijs? 2 euro (incl. drank en versnaperingen) Inschrijven kan op voorhand of de dag zelf. Elke Kidzparty kreeg steeds een verkleedthema. Welk thema lijkt jou supertof voor de volgende Kidzparty? Deel je wildste ideeën met ons vóór 30/9 via jeugd@wellen.be

Voor de meeste activiteiten moet je je inschrijven bij de jeugd- en sportdienst via T. 012 39 21 77 - sport@wellen. be - e-loket op www.wellen.be 17


vrije tijd

Badminton +

Regionale sporteldag

Wat? Toegankelijke en gezellige lessen, georganiseerd door de gemeentelijk sportdienst in samenwerking met badmintonclub WEBACSA. Wanneer? Iedere dinsdag (behalve tijdens schoolvakanties en op feestdagen) van 9u30 tot 11u Waar? Sporthal De Bloken (ingang langs zijkant) Prijs? 8 euro voor 10-beurtenkaart Instappen is altijd mogelijk.

Wat? Uitstap naar de regionale sporteldag van Zuid-Limburg in Bilzen, met tientallen sporten voor 50-plussers, zowel binnen als buiten Wanneer? Donderdag 14 oktober van 9u15 tot 16u30 Waar? Vertrek en thuiskomst aan sporthal De Bloken Prijs? 5 euro (incl. busvervoer, deelname activiteiten, koffie en taart) Lunchpakket (2 broodjes en soep, op voorhand door te geven) te verkrijgen aan 5 euro. Gelieve vóór 4 oktober in te schrijven bij Heidi Wijnants via 012 39 21 77 of sport@wellen.be

Start op dinsdag 19 september

Seniorenzumba

Start op maandag 18 september

Donderdag 14 oktober

(Groot)ouder-(klein)kinddag Woensdag 29 november

Wanneer? Iedere maandag (behalve tijdens schoolvakanties en op feestdagen) van 9u30 tot 10u30 Waar? Sporthal De Bloken (ingang langs zijkant) Prijs? 2,50 euro per les of 20 euro voor 10-beurtenkaart (incl. verzekering en drankje na de les) Instappen is altijd mogelijk.

Yoga

Start op donderdag 21 september

Wanneer? Iedere donderdag (behalve tijdens schoolvakanties, op feestdagen en op 12 oktober) Waar? Sporthal De Bloken (ingang langs zijkant) Prijs? 3 euro per les of 25 euro voor 10-beurtenkaart (incl. verzekering en drankje na de les) Instappen is altijd mogelijk.

18

Wat? In het kader van ‘de week van de senior’ organiseren we een speciale namiddag voor (groot)ouders en hun (klein)kinderen. Verschillende activiteiten (reuze gezelschapsspelen, oude volksspelen, dansen, springkasteel, grimeerstand, knutselen, clown, …) lopen de hele namiddag door. Wanneer? Woensdag 29 november van 13u30 tot 17u Waar? Sporthal De Bloken Prijs? 2 euro Inschrijven kan op voorhand of de dag zelf.


Wellen in beeld

Speelpleinwerking 2017 was top! 195 verschillende kinderen kwamen zich amuseren op de Speelpleinwerking! Een dikke pluim voor de voltallige organisatie!

Dit was Planckendael‌ 30 Wellenaren op uitstap naar de zoo Iedereen heeft recht op leuke vrijetijdsbesteding. Maar helaas heeft niet iedereen de centen op zak om zomaar de leukste plekjes van ons land te verkennen. Daarom organiseerde het Sociaal Huis Wellen op donderdag 17 augustus een daguitstap naar dierentuin Planckendael in Mechelen. Samen met de medewerkers van het Sociaal Huis Wellen vulden een dertigtal cliÍnten, zowel kinderen als volwassenen, een ontspannen dagje met fantastische diersoorten en leerrijke momenten.

19


oproepen

economie

parochiaal nieuws Eerste Communie op 10 mei 2018

In oktober start de voorbereiding van de Eerste Communie 2018. De viering zelf gaat door op het feest van Onze Lieve Heer Hemelvaart, donderdag 10 mei 2018, om 10u in de kerk van Wellen. Het team van de Eerste Communie nodigt alle ouders die ervoor kiezen om hun kind de Eerste Communie te laten ontvangen, van harte uit op de ouderavond van dinsdag 3 oktober, om 20u in de kerk van Wellen. Op deze ouderavond is het mogelijk om je kind in te schrijven (waarvoor je een bijdrage van 20 euro betaalt). Meer info Pastoor Renato 012 74 27 97 - parochiesecretariaat.wellen@ telenet.be Catechisten Marijke, Stijn, Nadia en Kathy eerstecommuniewellen@gmail.com

Vormselviering op 20 mei 2018

De ouderavonden voor de ouders van onze nieuwe vormelingen gaan door op donderdag 5 en 19 oktober, van 20u tot 21u in de kerk van Wellen. De derde ouderavond gaat door op dinsdag 15 mei 2018. Dan bereiden we ons voor op de Vormselviering van Pinksterzondag 20 mei 2018, om 9u in de kerk van Wellen. Meer info Pastoor Renato 012 74 27 97 - parochiesecretariaat.wellen@ telenet.be

‘Kindertelefoon’ Awel worstelt met tekort aan vrijwilligers Meer dan 70% van de Vlaamse jongeren vindt hulp bij Awel, een hulp- en informatielijn op maat van kinderen en jongeren. Door een groot tekort aan vrijwilligers kan de organisatie echter maar 1 op 8 telefonische en chatoproepen beantwoorden. Dat zijn dus 7 op 8 gemiste kansen om jongeren met problemen verder te helpen. Daarom is Awel dringend op zoek naar 140 extra vrijwilligers, die graag een luisterend oor bieden aan jongeren die even de pedalen kwijt zijn of met bepaalde vragen zitten. Wil jij je kandidaat stellen voor dit dankbare engagement? Surf dan naar www.awel.be voor bijkomende informatie. 20

Als volwassene je diploma secundair onderwijs behalen? Dat kan! Kon je door omstandigheden je diploma secundair onderwijs niet behalen en kriebelt het plots om er werk van te maken? Het Tweedekansonderwijs biedt de oplossing, met middelbaar onderwijs voor volwassenen. Waag dus zeker je kans. Je zal versteld staan van de vele deuren die plots opengaan met je diploma op zak: vervolgopleidingen, uitdagende vacatures of die lang verhoopte promotie.

Welke opleidingen kan je volgen? 1. Derde graad secundair onderwijs richting Humane Wetenschappen De lessen worden overdag gegeven. Duurtijd: 2 jaar.

Shop in Wellen

Heb jij jouw ‘Shop in Wellen’-kaart al geregistreerd? Die kaart zet al je aankopen bij de deelnemende handelaars om in punten. Elke honderd punten leveren je één euro korting op bij een deelnemende handelaar naar keuze. Dankzij dit initiatief van de Wellense Middenstand was shoppen in Wellen nog nooit zo leuk én voordelig. Klaar om punten te sparen in Wellen? Registreer je persoonlijke ‘Shop in Wellen’-kaart dan op één van deze drie manieren: 1. online via www.qualiet.com/nl/shop-inwellen 2. bij een deelnemende handelaar 3. via de ‘Shop in Wellen’ app Meer info: www.wellensemiddenstand.be

2. Derde graad secundair onderwijs richting Secretariaatsmedewerker De lessen van deze richting worden zowel ’s avonds (in Hasselt) als overdag (in Zonhoven) gegeven. Duurtijd: 3 jaar (avond), 2 jaar (dag). 3. Derde graad secundair onderwijs richting Webdesigner, Computeroperator en Netwerktechnicus, Jeugd- en gehandicaptenzorg De lessen worden overdag gegeven. Duurtijd: 2 tot 2,5 jaar. Waar gaan de opleidingen door? Genkerbaan 84, 3520 Zonhoven 011 82 48 66 tko@cvo-step.be Vildersstraat 28, 3500 Hasselt 011 42 90 17 (in september verhuist TKO naar Gazometerstraat 2, 3500 Hasselt) Inschrijvingen en meer info Alle werkdagen van 9u tot 15u (in Zonhoven) en van 17u tot 20u (in Hasselt) Van 21 augustus tot 30 september in Campus Van Veldeke, Gazometerstraat 2 in Hasselt

De Wellense cadeaubon!

De Wellense cadeaubon is te koop bij de dienst toerisme in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren. Op de cadeaubon wordt een bedrag naar keuze ingevuld. De bon kan bij de Wellense handelaars worden ingeruild. dienst toerisme - 012 67 07 10 - toerisme@ wellen.be

Jouw onderneming op www.wellen.be?

De gemeente biedt alle Wellense handelaars en ondernemers de kans om hun gegevens te publiceren op www.wellen.be. Stuur een mail met de naam van jouw bedrijf - omschrijving activiteit - adres - telefoon - fax - e-mail - website - openingsuren - (eventueel) logo naar naar evi.wijnants@wellen.be.


levensgebeurtenissen

Geboorten 18.05.2017 Logan Wintmolders Guisson 17.06.2017 Karolien Clarebots 17.06.2017 Febe Polders 02.07.2017 Yves Hayen 20.07.2017 Fébe Neven 26.07.2017 Pierre Schoofs 07.08.2017 Gust Neiss 11.08.2017 Logan Vandenheede

Overlijdens 29.05.2017 29.05.2017 02.06.2017 26.06.2017 29.06.2017

Bertha Warnots Gerarda Clerx August Vanhaeren Michel Vaes Helena Ramaekers

04.07.2017 Gaspar Lux 19.07.2017 Joseph Cosemans 09.08.2017 Monique Theunis 10.08.2017 Mady Goignard 16.08.2017 Joseph Appeltans 20.08.2017 Josephine Schepers

Gouden Huwelijksverjaardag

Huwelijken 23.06.2017 Jorien Meesters en Kristof Debout 01.07.2017 Katrien Billen en Jo Teuchie 01.07.2017 Gwendolien Vandenrhijn en Jeroen Peetermans 07.07.2017 Margarite Grévisirskaya en Noël Graulus 08.07.2017 Sandra Werckx en David Franco 08.07.2017 Marie-Joëlle Verzele en Olivier Martens 08.07.2017 Ilona Houbrechts en Christiaan Wijnants 08.07.2017 Sylvie Pipeleers en Tom Screurs 10.07.2017 Miet Vanormelingen en Jimmy Vanempten 15.07.2017 Neven Elise en Koen Lutin 17.07.2017 Silke Mesotten en Yannick Houben 04.08.2017 Hanne Polling en Jo Jorissen 05.08.2017 Sara Dessers en Jo Vanstraelen 12.08.2017 Inge Albert en Dominique Pauchenne 12.08.2017 An Snellinx en Dimitri Panjaar 18.08.2017 Shirley Nijs en Ruben Francis 19.08.2017 Amy Barette en Ludwig Mellen 19.08.2017 Fabienne Biets en Michel Corthouts 24.08.2017 Anouk Hellinckx en Stefan Brugmans 26.08.2017 Christel Surinx en Kelly Verstappen

04.07.2017 Christiane Plevoets en Willy Meekers 13.07.2017 Laura Leunen en Walter America 14.07.2017 Jeannine Coenen en Sylvain Vanelderen 28.07.2017 Anny Ivens en Benny Pexsters 02.08.2017 Jacqueline Put en Jean-Marie Vryens

Diamanten Huwelijksverjaardag

08.08.2017 Maria Voets & Louis Digneffe 17.08.2017 Jeanne Vanormelingen & Karel Liekens

03.08.2017 Georgette Brône en Rigo Knapen 21.08.2017 Maggy Delsaer en Roger Billen

05.06.2017 Anna Lemmens en Raphael Candrix

14.07.2017 Christa De Boeck en Hugo Noelanders

10.08.2017 Maria Schoels & Guillaume Noblesse

19.07.2017 Ria Menten en Jozef Nulens

13.08.2017 Paula Noelanders & Gustaaf Baus

26.07.2017 Willy Delveau en Emilienne Jacobs

21


algemene informatie ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren Openingsurengemeentelijke gemeentelijkediensten diensten Wachtdiensten Tandartsen Tandartsen

De telefonisch Dewachtdienst wachtdienst voor voor Limburgse tandartsen is bereikbaar bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer via het centraal tandartsenwachtnummer 0903 39 969 090/ 33 99 69 op zaterdag, zondagvan en9u feestdagen op zaterdag, zondag en feestdagen tot 18u. van 9u tot 18u.

Huisartsen Huisartsen De huisartsenwachtkring Kortessem - Wellen - Wimmertingen

De wachtdienst huisartsen is telefonisch bereikbaar is bereikbaar via voor het centrale oproepnummer 0903 99 686 via het centrale huisartsenwachtnummer 011/ 23 28 (€ 1,5/min.) 25.

Osteopaten Limburg Osteopaten Centraal oproepnummer: Limburg 011 42 93 19 Centraal oproepnummer: 011/ 42 93 19

Apotheken regio Alken, Borgloon, Kortessem, Apotheken St.-Lambrechts-Herk regio Alken, enBorgloon, Wellen Kortessem, Sint-Lambrechts-Herk De apotheek van wacht isenvan Wellen dienst tot 22u. De apotheek van wacht is van dienst tot 22u. Na 22u kan je bellen Om denaar apotheek 090/ 39van 99 10. wacht Je wordt voor dan 22uverbonden te kennenmet kaneen je callcenter terecht: dat je kan doorschakelen naar de apotheek van wacht. • bij jouw apotheker hangt de wachtdienst uit • op de website www.apotheek.be Rechtstreeks • telefonisch naar opde hetapotheek nummergaan 0903heeft 99 000 geen(€zin: 1,5/min.) zonder telefoon vooraf wordt er niet opengedaan. Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: Om zonder de apotheek telefoon vooraf van wacht wordt voor er niet 22u opengedaan. te kennen kan je terecht: • De bij apotheek jouw apotheker: van wacht daarvoor hangt22u de wachtdienst en na 22uuitis niet • noodzakelijk op de website dezelfde! www.apotheek.be • telefonisch op het nummer 090/ 39 99 10 Na (betalend! 22u kan je1,5 bellen euro/min.) naar 090 39 99 10. Je wordt dan verbonden met een callcenter dat je kan doorschakelen De naar apotheek de apotheek van wacht van voor wacht. 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 116 000 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

Gemeentehuis Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Dorpsstraat 25 T. 012 67 07 T. 012/ 67 07 0000 F. 012 74 58 70 F. 012/ 74 58 70 www.wellen.be www.wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag totvrijdag: en met9u vrijdag: maandag tot tot 12u9u - 12u maandag: 16u 19u30 maandag: 16u tot 19u30 woensdag: 13u - 16u woensdag: 13u tot 16u

Sociaal huis-OCMW OCMW Dorpsstraat 26B Dorpsstraat 26 B T. 012 44 01 50 T. 012/ F. 012 44 4401 015069 info@ocmwwellen.be F. 012/ 44 01 69 info@ocmwwellen.be Politie Dorpsstraat 26 Politie T. 012 67 07 Dorpsstraat 26 07 F. 012 74 33 05 T. 012/ 67 07 07 wijk.wellen@pzloon.be politie@wellen.be Containerpark Overbroekstraat Containerpark T. 012 67 22 06 Overbroekstraat T. 012/ 67 22 06

openingsuren: Openingsuren: maandag tot en met donderdag: maandag toten donderdag: 9u tot 11u30 9u - 11u30 op afspraak en op afspraak vrijdag gesloten GEEN meer! vrijdagavondzitting gesloten GEEN avondzitting meer! openingsuren: maandag: 16u - 19u30 | woensdag: 13u - 16u Openingsuren: dinsdag-donderdag-vrijdag: maandag: 15u30 tot 19u30 8u30 - 12u30 na openingsuren: 011 49 44 00 of 101 dinsdag tot vrijdag: 8u30 tot 12u30 (7/7 dagen en 24/24u voor milieuklachten) na openingsuren: 012/ 74 60 60 of 101 (7/7 dagen - 24/24u voor milieuklachten) openingsuren: dinsdag: 8u30 - 12u30 Openingsuren: woensdag en vrijdag: 13u30 - 17u dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tot 17u zaterdag: 9u - 14u zaterdag: 9u tot 14u

Bibliotheek Bibliotheek Dorpsplein 12 Dorpsplein 12 T. 012 74 71 T. 012/ 74 71 7979 bib@wellen.be bib@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag envrijdag: vrijdag:18u 18u maandag en tot- 20u 20u woensdag: 14u 18u woensdag: 14u tot 18u zaterdag: 10u - 12u zaterdag: 10u tot 12u

PWA PWA Overbroekstraat b2 Overbroekstraat10 10.2 T. 012/ T. 012 44 4410 101616 pwa@wellen.be pwa@wellen.be

Openingsuren: openingsuren: maandag: 8u tot 13u en 14u7u30 tot 19u- 18u maandag-dinsdag-vrijdag: dinsdag: 8u30 en 14u tot 18u- 17u woensdag en -12u donderdag: 7u30 woensdag: 8u30 -12u en 13u tot 17u

Sporthal ‘De Bloken’ Sporthal De Bloken Blokenstraat 12 Kortestraat 12 Uitbater cafetaria: Uitbater cafetaria: Mario Rosmarino Mario Rosmarino T. 012/ 74 20 33 T. 012 74 20 33

Openingsuren: openingsuren: alle dagen vanaf 16u alle dagen vanaf 16u gesloten: gesloten: maand alle feestdagen hele maand juli enjuli alleen feestdagen

Gemeentelijk zwembad zwembad Maupertuus ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Bampstraat T. 011 59 11 74 95 T. 011/ 59 74 95 (cafetaria) (cafetaria)

Openingsuren: openingsuren: juli en augustus 10u30- 20u tot 20u juli en augustus:van 10u30 Enkel open Enkel open bij bij mooi mooi weer! weer! Bel naar de Bel naar de te weten of hetopen zwemcafetaria omcafetaria te wetenom of het zwembad is. bad open is.

Dienstencentrum Dienstencentrum Den ‘DenDries Dries’ Dorpsstraat 26A Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: verantwoordelijke: Leen Meynen Leen Meynen T. 012 44 01 54 T. 0487 012/ 44330129 5462 M. M. 0487/ 33 29 62

openingsuren: Openingsuren: ma wo -- do: 9u -- 11u30 11u30enen13u 13u - 17u ma -- wo do: 9u - 17u dinsdag: 9u 16u en 19u 22u dinsdag : 9u - 16u en 19u - 22u vrijdag: vrijdag : 19u 19u -- 22u30 22u30 Tijdens de openingsuren in de voormiddag Tijdens de openingsuren in de voormiddag dienen de mensen zich bij het onthaal van dienen de mensen bij het onthaal van het het OCMW aan te zich melden. OCMW aan te melden.

KANKERLIJN 0800 35 455 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02 286 82 11 SENSOA.BE 03 238 68 68 TABAKSTOPLIJN 0800 111 00 TELEBLOK 0800 131 44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP 070 34 47 77 VAB REISBIJSTAND 070 34 46 66 VDAB 0800 30 700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03 23 27 218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088 122 66 ZELFMOORDLIJN 02 649 95 55


meldingskaart Foto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover?

Heb je zin om de volgende cover van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Ben je een hobbyfotograaf en wil je graag je werk eens laten zien? Stuur jouw leukste foto's naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Wil je jouw kleine spruit aan de wereld tonen? Stuur een foto van je baby samen met zijn/haar naam , geboortedatum en de naam van de ouders en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

Foto’s van voorbije activiteiten

Wij zijn steeds op zoek naar toffe foto’s van voorbije evenementen, straatbarbeques, rommelmarkten, vieringen, sportieve prestaties, fuiven, bijeenkomsten van verenigingen,... om in het magazine te publiceren onder de rubriek: Wellen in beeld.

foto’s gezocht

Je kan alle foto’s sturen naar evi.wijnants@wellen.be. Alvast bedankt. Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen of scan de QR-code. Digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be of stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende: ○  het wegdek is beschadigd ○  de openbare verlichting is defect ○  het rioolputje is verstopt ○  de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe ○  onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst ○  het ruimen van grachten is gewenst ○  er is een sluikstort ○  er is een gevaarlijke verkeerssituatie ○  er is signalisatie gewenst ○  een bushokje is beschadigd ○  andere: …........................................................................................ ............................................................................................................... ...............................................................................................................

plaats: ........................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... opmerkingen: .............................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... naam & adres afzender: ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ............................................................................................................... telefoon / gsm: ............................................................................................................... (Aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven.)

23


Wellen wild van fruit ZONDAG 17.09.2017 van 11 uur tot 19 uur GEMEENTEPLEIN WELLEN

} Koken met fruit

Laat je verrassen door de lekkere fruitige proevertjes van onze Wellense Smaakmakers.

} Fruitinfomarkt

Sapmobiel Nationale Boomgaardenstichting

Breng min. 70 kg fruit mee om te persen tot sap. Inschrijven is verplicht! nbsw@boomgaardenstichting.be - 012 39 11 88

BelOrta fruit Oude en nieuwe landbouwvoertuigen Streekproducten Jos Verjans LV Imkers

} Gratis fruit voor elke bezoeker } Randanimatie

V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 22  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Wild van Wellen - nr. 22  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Advertisement