__MAIN_TEXT__

Page 1

informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen | april 2017 | jaargang 5 | n°20

infrastructuur

in de kijker

verkeer & veiligheid

milieu

opleiding reanimeren en AED-toestellen

125 jaar harmonie De Kluchtige Vrienden

Bloemenstraat tijdelijk weer open in 2 richtingen

make-over voor hoogstamboomgaarden

pagina 3

pagina 6

pagina 7

pagina 16


voorwoord

Beste Wellenaar Het verhogen van de verkeersveiligheid in Wellen is één van onze allergrootste prioriteiten. Ik ben dan ook erg blij dat de fietspaden langs de Vloeiherkstraat een geslaagd project zijn. Maar er is zeker nog werk aan de winkel. Denk bijvoorbeeld aan de Bloemenstraat en de schoolomgevingen … hier is nog veel verbetering mogelijk.

burgemeester

ELS ROBEYNS

De afgelopen maanden verzamelden we, via allerlei tellingen, heel wat cijfermateriaal over de impact van het éénrichtingsverkeer in de Bloemenstraat. Hoeveel voertuigen passeren er en op welk uur, aan welke snelheden passeren deze wagens, welk type vervoer, enzovoort. Een doordachte én juiste beslissing is echter pas mogelijk als we over alle informatie beschikken. Dit wil zeggen dat we ook het tweerichtingsverkeer in de Bloemenstraat moeten onderzoeken. Vanaf vrijdag 14 april stellen we de Bloemenstraat daarom opnieuw open in twee richtingen. Dit blijft zo tot de werken aan de Zonneveldweg starten. Dat de discussie tussen voor- en tegenstanders terug zal oplaaien, is zeker. Iedereen heeft recht op zijn of haar mening, maar nogmaals: om een doordachte én juiste beslissing te nemen, moeten we alle scenario’s onderzoeken. Je kan alleen vooruitgang boeken door barrières te durven doorbreken. We beseffen uiteraard dat deze verandering voor ongemak zorgt én vragen jou daarom om begrip. En laat duidelijk zijn: een definitieve beslissing over één- of tweerichtingverkeer nemen we pas later, op basis van alle objectieve cijfers. Wil je ondertussen graag meedenken over een verkeersveiliger Wellen? Laat ons zeker jouw mening weten! Veel leesplezier gewenst. Els Robeyns Jouw burgemeester

pagina

8

inhoud p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13 p. 14

infrastructuur bestuur & personeel bouwen en wonen vereniging in de kijker verkeer & veiligheid Wellbox sociaal huis - ocmw dienstencentrum Den Dries vrije tijd vrije tijd evenementenkalender evenementenkalender vrije tijd

p. 15 p. 15 p. 16 p. 17 p. 18 p. 18 p. 19 p. 20 p. 21 p. 21 p. 22 p. 23 p. 24

pagina

16 2

vrije tijd milieu & duurzaamheid milieu & duurzaamheid milieu & duurzaamheid evenementen in de kijker Wellen in beeld Wellen in beeld oproepen economie levensgebeurtenissen algemene informatie meldingskaart Buitenspeeldag


infrastructuur

Heb jij de nieuwe GFT-sticker al? Is je GFT-afval deze maand niet opgehaald? Dan heb je de GFT-sticker van 2017 waarschijnlijk nog niet in huis gehaald. Die moest ten laatste op 7/4 op je container kleven. De GFT-sticker van 2017 kan je het hele jaar door kopen op het gemeentehuis. De sticker voor een kleine container (40 L) kost 10 €, voor een grote (120 L) betaal je 25 €. Om alles vlot te laten verlopen, vragen we je om met de bankkaart te betalen of gepast geld mee te brengen. We registreren je aankoop aan de hand van je identiteitskaart. Breng die dus zeker mee.

Naar een ‘hartveilige’ gemeente Wanneer iemand plots een hartstilstand krijgt, kan een snelle reactie het verschil maken. Maar vaak is er geen professionele hulpverlener in de buurt. In samenwerking met het Rode Kruis willen we de overlevingskansen van mogelijke slachtoffers vergroten. Daarom vind je een AED-toestel in de inkomhal van Sporthal De Bloken. Voor vrijwilligers van sport-, jeugd- en seniorenverenigingen organiseren we een opleiding rond reanimatie en AED-toestellen. Je kan kiezen uit deze twee opleidingsmomenten in jeugdheem De Reynaert: •maandag 24 april van 19u tot 22u •maandag 8 mei van 19u tot 22u De opleiding is gratis, maar inschrijven is wel verplicht.

Attesten aanvragen via ‘Mijn dossier’

Meer info en inschrijven: sport- en jeugddienst (012 39 21 77 - sport@wellen.be)

Met een nieuwe online applicatie kan je van thuis uit attesten opvragen uit het Rijksregister. Deze attesten dragen de digitale stempel van het Rijksregister en hebben dus dezelfde juridische waarde als de attesten die je via de gemeente aanvraagt.

Deze attesten/documenten kan je online aanvragen: •attest van hoofdverblijfplaats •attest van hoofdverblijfplaats met historiek •attest van leven •attest van Belgische nationaliteit •attest van gezinssamenstelling •attest van wettelijk samenwonen •attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen •attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk •attest van het kiesregister •uittreksel uit de registers

Eerste hulp bij belastingaangifte Puzzelwerk en cijfers zeggen je niet zoveel? Dan kijk je er waarschijnlijk niet naar uit om je belastingaangifte in te vullen. Maar wij hebben goed nieuws voor jou. Je kan je belastingaangifte op het gemeentehuis van Wellen namelijk laten invullen door de ambtenaren van FOD Economie. Afspraak op woensdag 31 mei en donderdag 1 juni van 9u tot 12u en van 14u tot 16u.

Meer info: www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier

3


bestuur & personeel

College van burgemeester & schepenen burgemeester Els Robeyns T. 012 67 06 44 - elsrobeyns@wellen.be - burgemeester@wellen.be spreekuur: maandag van 18u tot 19u en op afspraak alg. beleid - veiligheid - politie - brandweer - burgerlijke stand & personeel communicatie - informatie - inspraak - ICT - ruimtelijke ordening & wonen schepen Johan Cabergs T. 012 67 06 42 - G. 0495 58 64 86 - M. johancabergs@wellen.be spreekuur: maandag van 18u30 tot 19u30 en op afspraak openbare werken - technisch uitvoerende dienst - containerpark schepen Kristien Treunen T. 012 67 06 43 - M. kristientreunen@wellen.be spreekuur: maandag van 16u tot 17u enkel op afspraak mobiliteit en verkeer - milieu & energie - toerisme - tewerkstelling middenstand - landbouw - erfgoed & begraafplaatsen schepen Benny Maes T. 012 67 06 41 - M. bennymaes@wellen.be spreekuur: maandagvoormiddag enkel op afspraak financiën - begrotingen - kerkfabrieken - dierenwelzijn schepen Bèr Thijs T. 012 67 07 18 - M. berthijs@wellen.be spreekuur: dinsdag en woensdag van 11u tot 12u sport - cultuur - jeugd - senioren - bibliotheek - verenigingsleven schepen/voorzitter OCMW Eric Martens T. 012 44 01 60 - M. ericmartens@wellen.be spreekuur: maandag en donderdag van 10u tot 12u

Onderzoek: 'Wat vind jij van je gemeente’ Voor de Vlaamse overheid en je gemeentebestuur is het belangrijk te weten hoe jij over je gemeente en je buurt denkt. Is het prettig wonen in je buurt? Is er genoeg groen in je buurt? Wat vind jij van je woning? Ben jij tevreden over de diensten van de gemeente? Maak jij gebruik van de voorzieningen in je gemeente? We beschikken over heel wat cijfermateriaal van de gemeenten, maar die vertellen weinig over hoe jij als inwoner zelf een aantal zaken aanvoelt. Daarom organiseert de Studiedienst van de Vlaamse Regering een rondvraag in de Vlaamse gemeenten. Eind maart 2017 ontvingen verschillende inwoners een brief om deel te nemen aan de rondvraag “Wat vind jij van je gemeente?”. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst invullen. De waarde van de resultaten hangt immers af van het aantal personen dat de vragenlijst invult. De analyses gebeuren op gemeentelijk niveau. We behandelen alle gegevens vertrouwelijk en anoniem. Niemand, behalve jijzelf, weet dus wat je antwoordt. 5.000 willekeurig gelote personen, die de vragenlijst volledig invullen, ontvangen een geschenkbon van 6 euro. De onderzoeksresultaten verwachten we in het voorjaar 2018. Wil je nu al meer weten over de gemeentemonitor, dan kan je al een kijkje nemen op www.gemeentemonitor.vlaanderen.be. Indien je vragen of opmerkingen hebt, kan je terecht op het gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid.

sociale zaken - kinderopvang - gelijke kansen - volksgezondheid armoedebestrijding - ontwikkelingssamenwerking

Gemeenteraad De gemeenteraden vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Bij uitzondering wordt de datum van de gemeenteraad verplaatst, dit wordt dan duidelijk vermeld in de agenda. Iedereen is van harte welkom op deze openbare zittingen. De week voor de vergadering kan je de agenda raadplegen in de aankondigingskast aan het gemeentehuis. De notulen kan je inkijken op het secretariaat van het gemeentehuis. De agenda, de toelichting en de verslagen vind je ook op de website www.wellen.be (bestuur & diensten/bestuur/gemeenteraad).

4

Wij zijn gesloten! Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op: •maandag 17 april: paasmaandag •maandag 1 mei: Feest van de Arbeid •maandag 5 juni: pinkstermaandag 9 juni: teambuilding gemeentepersoneel Gemeentehuis, bibliotheek, KDV De Hartediefjes en OcmwSociaal Huis zijn gesloten. CONTAINERPARK BLIJFT OPEN!


bouwen en wonen

Hulpverleningszone

Zuid-West Limburg

Rookmelders … want elke seconde telt Rookmelders detecteren rook nog voordat jij iets in de (neus)gaten hebt. Een rookmelder in huis halen is dus een eerste belangrijke stap om jezelf tegen brand te beschermen. Maar om volledig te kunnen vertrouwen op je rookmelder, moet je die ook correct installeren en onderhouden. Wij geven je graag enkele tips. Installatie

Er bestaan meer energiepremies dan je denkt

•Installeer minstens 1 rookmelder in de (trap)hal en op elke bewoonde verdieping. Hoe meer rookmelders, hoe veiliger. •In de keuken kan je kiezen voor een thermische rookmelder ,die reageert op hoge en snel stijgende temperaturen en leidt minder snel tot valse alarmen door kookdampen. •Rookmelders aan het plafond installeer je best op 30 cm van de hoek. Die tegen de muur plaats je zo hoog mogelijk, maar minstens 15 cm van het plafond verwijderd. •Zorg dat je vlot bij je rookmelder kan. •Vergeet de rookmelder niet in te schakelen.

Ben jij van plan om te bouwen of verbouwen? Dan heb je ongetwijfeld al nagedacht over verschillende energiebesparende maatregelen om je energiefactuur af te slanken.

Onderhoud

Maar dacht je al aan de vele soorten premies voor energiezuinige woningen? Die leveren je onrechtstreeks een bijkomend fiscaal voordeel op: •Zowel voor bestaande als nieuwsbouwwoningen bestaan er heel wat premies. •Je kan een energielening aanvragen om je energiebesparende investeringen te financieren. •Vanaf drie energiebesparende investeringen kan je beroep doen op de totaalrenovatiebonus.

•Test je rookmelder minstens 1 keer per maand (met de testknop op het toestel). •Stof de rookmelder minstens maandelijks af. •Laat de batterij altijd in de rookmelder zitten, tenzij die vervangen moet worden. •Overschilder je rookmelder nooit en laat alle gaatjes vrij.

Alle voordelen staan netjes opgesomd in de gratis infobrochure ‘Energie sparen vanaf 2017? Vraag je premie aan.’ Die bestel of download je op www.energiesparen. be/publicaties.

Meer info:

www.energiesparen.be/subsidies www.energiesparen.be/energielening

Meer info:

Hulpverleningszone Zuid-West Limburg www.zuidwestlimburg.be

Zit je met vragen over energiepremies?

Heb je jouw gratis rookmelder nog niet afgehaald?

Dan kan je steeds contact opnemen met het Infocentrum wonen (Stebo) Papenstraat 16 3840 Borgloon 012 67 27 23 - www.stebo.be/wonen Spreekuur Stebo in het gemeentehuis van Wellen: elke 2de en 4de woensdag van de maand van 9u tot 11u beantwoord Bert Vandevijver al uw vragen.

Ga dan als de bliksem tijdens de openingsuren langs op het gemeentehuis. De rookmelders kunnen afgehaald worden op de communicatiedienst. (Eerste deur aan de rechterzijde, tegenover het loket bevolking.) 5


in de kijker

Koninklijke Harmonie De Kluchtige Vrienden blaast 125 kaarsen uit. De Koninklijke Harmonie “De Kluchtige Vrienden” heeft haar jubileumjaar op gang getrapt met een spetterende editie van haar ledenfeest. De harmonie bestaat dit jaar 125 jaar! Een feestelijke gebeurtenis die we niet onopgemerkt willen laten voorbijgaan. De harmonie staat sinds augustus 2016 onder leiding van Wim Lauryssen. Tijdens ons concert “Soirée Musicale” in november beleefde hij zijn vuurdoop en samen met de muzikanten werkt hij nu aan nieuwe editie van “Wellodieus”, het jaarlijks terugkerende themaconcert van de Kluchtige Vrienden. Deze 22ste editie staat in het teken van muziek geïnspireerd door literatuur (sprookjes, legendes, beroemde boeken, …). Iedereen is van harte welkom op Wellodieus op vrijdag 28 en zaterdag 29 april om mee te genieten van een sfeervolle, muzikale avond in zaal De Meersche. Meer informatie vind je op onze Facebookpagina “De Kluchtige Vrienden” of kan je vragen via email: dekluchtigevrienden@gmail.com.

Concerten 2017 23/04 28/04 29/04 21/05 24/06 28/10 29/10 05/11 11/11 26/11 10/12

Muziekfeesten Heers – De Bammerd (15u30) Themaconcert “Wellodieus” – De Meersche (20u) Themaconcert “Wellodieus” – De Meersche (20u) Muziekfeesten Gors-Op-Leeuw – CC Panishof, Bommershoven Opluistering misviering St- Johannes De Doper Soirée Musicale - Feesteditie 125 jaar! – De Meersche (20u) Muziekfeesten – De Meersche Muziekfeesten Kortessem – CC Mozaïek (17u) Opluistering herdenking Wapenstilstand Opluistering misviering voor de afsluiting van het kerkelijk jaar Concert ism een Zuid-Afrikaans koor – kerk Wellen (17u)

Hopelijk mogen we jullie begroeten op één van onze activiteiten! Iedereen is van harte welkom! Neem zeker ook een kijkje in onze agenda en like onze Facebookpagina om ons te volgen.

Er staan in dit jubileumjaar nog diverse andere activiteiten op het programma. Traditioneel staat ons mosselfeest gepland op de 1ste zondag van oktober. De muzikale agenda voor 2017 is al goed gevuld. Als apotheose verwelkomen we jullie op zaterdag 28 oktober graag voor een feesteditie van ons jaarlijks najaarsconcert “Soirée Musicale”.

Omdat we graag met een grote bende muziek maken, staan onze deuren altijd open voor nieuwe muzikanten. Kan jij al een muziekintrument bespelen of wil je dit graag leren? Wij hebben een 'kluchtige' bende in de aanbieding, die er graag samen met jou een fantastisch muzikaal feestje van maakt!

Word jij onze nieuwe collega?

Stuur een mailtje naar dekluchtigevrienden@gmail.com. Of kom eens langs ons repititielokaal op donderdagavond om 20 uur. (Dorpsstraat - achter het gemeentehuis) 6


verkeer en veiligeid

Provinciale infosessies 2017 wegcode voor groepsleiders, wegkapiteins en gemachtigd signaalgevers.

Bloemenstraat tijdelijk weer open in twee richtingen Veiligheid voor alles, zeker in het verkeer. Daarom onderzoeken we voortdurend hoe we de verkeersveiligheid in onze gemeente kunnen verbeteren. Ben je lid van een jeugd- of sportvereniging en maak je dikwijls verplaatsingen in groep per fiets? Ben je leerkracht en maak je met de klas frequente korte verplaatsingen (wekelijks sportuurtje of klasuitstappen)? Maak je met de seniorenbeweging vaak recreatieve uitstappen met de fiets? Dan is de infosessie Wegkapiteins, groepsleiders en gemachtigde signaalgevers iets voor jou! Hoe je je als begeleider moet gedragen in het verkeer en welke je rechten en plichten zijn, daarover kom je alles te weten in de infosessies "wegcode voor groepsleiders, wegkapiteins en gemachtigd signaalgevers" die het provinciebestuur om de twee jaar organiseert.

Zo ook in de Bloemenstraat. Daar gaan we na of het een eenof tweerichtingsstraat moet worden. Recent bekeken we de voor- en nadelen van eenrichtingsverkeer. In een tweede fase evalueren we het tweerichtingsverkeer in de Bloemenstraat. Vanaf 14 april 2017 tot aan de start van de werken aan de Zonneveldweg kan je die straat dus opnieuw in twee richtingen inrijden. Pas na een inspraakmoment valt de definitieve beslissing.

De infosessies vinden plaats op 11, 15, 18 en 22 mei 2017, telkens van 19 tot 21 uur in het Provinciehuis. Deelname is volledig gratis. Deelnemers ontvangen van de provincie zelfs een volledige uitrusting. Inschrijven voor deze infosessies is verplicht. De inschrijvingsperiode loopt tot 21 april 2017. Schrijf je in via www.limburg.be/opleidingen

Safety first: snelheidscontroles in Wellen De lokale politie Kanton Borgloon voert regelmatig snelheidscontroles uit op verschillende locaties in Wellen. Zo zorgen we voor een verkeersveilige gemeente. De metingen gebeuren in beide rijrichtingen.

7

1187

371

31,25 %

70

3

1225

322

26.29 %

Overbroekstraat

50

1

113

24

21.24 %

11

2 525

717

28,39 %

TOTAAL

% overtredingen

50

Stw.Borgloon

# overtredingen

# controles

Beursstraat

# gecontroleerde voertuigen

straat

toegelate snelheid

Overzicht van de resultaten van 1 januari t.e.m. 28 februari:

Nieuwe parkeerregels nageleefd in Ulbeek Parkeren in Ulbeek verloopt opnieuw vlot na de invoering van nieuwe parkeerregels. Tussen 8 februari en 4 maart voerde de gemeente vijftien parkeercontroles uit tijdens de weekends. Er werden toen geen parkeerovertredingen vastgesteld.

7


8


Sociaal Huis

Zo leer je een sloddervos opruimen

Iedereen verdient een deugddoende vakantie

Mijn zoon (15 jaar) is een vreselijke sloddervos. Soms lijkt er wel een bom ontploft op zijn kamer en struikel ik letterlijk over de rommel. Als het me echt te bont wordt, ruim ik wel eens zelf op. Maar meestal zeur ik erover of probeer ik hem te overtuigen om puin te ruimen. Al helpt dat evenmin .... Hoe raken we hieruit?   Het rommelige hoofd van een puber Het hoofd van je zoon zit op deze leeftijd vol met onzekerheden. De rommel op zijn kamer is daar een weerspiegeling van. Een beetje begrip kan hij dus best gebruiken. Toch mag je hem zeker grenzen en structuur opleggen. Pubers moeten nog leren rekening houden met huisgenoten en hun eigen verantwoordelijkheden leren dragen. Geven en nemen Om kletterende discussies te voorkomen, heb je als ouder snel de neiging om de rommel van je zoon zelf op te ruimen. Maar zo leer je hem niet de juiste les. Probeer een regeling te treffen waarbij jullie beiden geven en nemen. Jij laat hem een week in zijn rommel zitten, zolang hij op vrijdagavond zonder fout zijn was in de wasmand gooit. ‘Niet in de wasmand’ is ‘niet wassen’. Ook niet als hij net die ene broek nodig heeft om te gaan skaten.

Niet iedereen kan zich zomaar een zonovergoten strandvakantie veroorloven. Zit je wat krap bij kas? Boek je volgende vakantie dan bij OCMW Wellen. Sinds 2013 is het OCMW immers lid van Steunpunt Vakantieparticipatie, een dienst van Toerisme Vlaanderen. Zij hebben een ruim vakantieaanbod voor mensen met een laag inkomen. Zin in een weekje aan zee, een zomerkamp of een daguitstap naar een van de vele Belgische pretparken? Schrijf je dan tijdig in.

Positieve communicatie

Meer info:

Je zoon is zoveel meer dan een slordige puber. Wijs hem dus ook op zijn mooie karaktereigenschappen, in plaats van altijd te zeuren. Dat maakt jullie relatie een pak aangenamer. Schiet hij eindelijk in actie? Geef hem dan een complimentje of stel voor om samen iets leuks te doen. Zo vergroot de kans dat hij jouw verzuchtingen de volgende keer ter harte neemt.

OCMW Wellen Dorpsstraat 26B, 3830 Wellen t. 012 44 01 50 f. 012 44 01 69 info@ocmwwellen.be Openingsuren maandag tot donderdag, van 9u tot 11u30 of op afspraak

Wil je even praten over de opvoeding van je kind? Dan ben je altijd welkom bij een medewerker van de Opvoedingswinkel. Cathy Dechesne 0493 25 18 74 cathy@opvoedingswinkelhaspengouw.be Spreekuur Opvoedingswinkel in Wellen dinsdag van 9u tot 11u (even weken) dinsdag van 14u tot 16u (oneven weken) De Hartediefjes / Huis van het Kind Dorpsstraat 27 - 3830 Wellen

Steunpunt Vakantieparticipatie Grasmarkt 61, 1000 Brussel t. 1700 (gratis telefoonnummer) vakantieparticipatie@toerismevlaanderen.be www.vakantieparticipatie.be Rap op Stap Hasselt Welzijnscampus, A. Rodenbachtstraat 29/6, 3500 Hasselt t. 011 35 31 36 hasselt@rapopstap.be Openingsuren woensdag van 9u tot 12u30 en van 13u tot 16u (elke eerste woensdag van de maand tot 19u)

9


Dienstencentrum Den Dries

Senioren dansnamiddagen Hou je van dansen en geniet je van muziek uit de goede oude tijd? Kom dan zeker naar de dansnamiddag van de senioren. Wanneer 8/06, 13/07, 10/08, 14/09, 12/10, 9/11, 14/12 Waar feestzaal De Meersche, Molenstraat 3, 3830 Wellen Uur van 13u30 tot 17u30 - gratis

Blijf langer fit & gezond door te sportelen! Zumba

Gooi je armen en benen iedere maandagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) los van 9u30 tot 10u30 in de sporthal. Prijs: €2,5/les of € 20/10-beurtenkaart (incl. verzekering en drankje na de les). Instappen kan op elk moment.

Badminton +

Zin om pluimpjes binnen de lijnen te slaan? Dan ben je iedere dinsdagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) welkom van 9u30 tot 11u in de sporthal (ingang langs de zijkant). Prijs: € 8/10-beurtenkaart (incl. verzekering). Instappen is altijd mogelijk. dinsdag 25 april

Revalideren is leren Een ziekte, aandoening of ongeval kan verstrekkende gevolgen hebben op verschillende levensdomeinen. Tijdens een revalidatie leer je zo zelfstandig mogelijk leven met je beperkingen. Wil je weten hoe het eraan toegaat in een revalidatiecentrum? Breng dan samen met ons een begeleid bezoek aan het revalidatiecentrum in Herk-de-Stad. Inschrijven is verplicht!

Yoga

Hou je lichaam en geest soepel tijdens een wekelijkse yogasessie. Iedere donderdagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) van 9u30 tot 10u30 in de sporthal. Prijs: € 25/10-beurtenkaart (incl. verzekering en drankje na de les). Je kan op elk moment instappen.

Waar? om 14u15 aan het dienstencentrum (Dorpsstraat 26b, 3830 Wellen) of om 14u45 aan het revalidatiecentrum (Diestsesteenweg 8, 3540 Herk-de-Stad) Vervoer? eigen auto

dinsdag 30 mei

Op de koffie bij het Wit-Gele Kruis Je ziet ze geregeld voorbijrijden, de herkenbare auto’s van het Wit-Gele Kruis. Maar wie zit er eigenlijk achter het stuur? Zijn het alleen verplegers of nemen ze ook andere taken op zich? Deze en meer vragen beantwoordt het Wit-Gele Kruis zelf tijdens ons bezoek aan hun nieuwe gebouw in Alken. Tussen alle vragen door kan je je keel smeren met een lekker tasje koffie. Inschrijven is verplicht. Waar? om 13u aan het dienstencentrum (Dorpsstraat 26b, 3830 Wellen) of om 13u20 aan het Wit-Gele Kruis (Grootstraat 35, 3570 Alken) Vervoer? eigen auto

centrumleider van dienstencentrum Den Dries: Leen Meynen 012 44 01 54 den.dries@ocmwwellen.be 10

Netbaltornooi voor senioren

50-plussers uit heel Limburg komen samen op deze netbalontmoeting op donderdag 18 mei 2017 (9u30 tot 16u30). De ploegen worden samengesteld uit deelnemers van verschillende gemeenten. Je leert dus ongetwijfeld nieuwe mensen kennen. Afspraak in sporthal De Bloken (Kortestraat 12 in Wellen). Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht vóór donderdag 11 mei. Meer info Sport- en jeugddienst, Kortestraat 12, 3830 Wellen Heidi Wijnants - 012 39 21 77 - sport@wellen.be


vrije tijd

Boekbaby’s herdoopt tot Boekstart Is je baby opgegroeid tot flinke peuter? Dan krijg je bij een bezoek aan het consultatiebureau van Kind en Gezin een bon voor een gratis Boekstart-pakket. In de bibliotheek ruil je de bon in voor een vrolijke draagtas met daarin twee boeken voor je kind en informatie over voorlezen. Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Kom dus zeker samen met je kind in onze boeken neuzen. Onze bibliotheekmedewerkers maken jullie graag wegwijs in alle rekken.

Gratis Voorleesmomenten voor kinderen vanaf 5 jaar

Woensdag 26 april laten we de lente helemaal losbarsten. Op woensdag 31 mei komt de tovenaar in onszelf naar boven. Kinderen vanaf 5 jaar zijn van harte welkom voor deze gratis voorleesmomenten in de bib, telkens van 14u tot 14u30. Inschrijven is niet nodig. Tijdens de zomermaanden juni, juli, augustus en september zijn er geen voorleesmomenten. In het najaar zien we je graag terug. Jeugddienst en Jeugdraad Wellen organiseren

E 6 M 10u

- 16u

TRA N D

D IEP E N

BEE K

DZ VOOR KI 12 EM T 6 N VA

3 EURO

-

RA

N - I

NK

-

-

L

IE

I

S

C

U S

D

D E ME RS

I

F I JS J E &

FR

Vertrek en thuiskomst aan JH De Reynaert. Begeleiding door ervaren monitoren. Eten & drinken zelf meenemen! VERPLICHT INSCHRIJVEN voor 2 mei bij de jeugddienst van Wellen: 012 39 21 77 • jeugd@wellen.be • e-loket op www.wellen.be Schrijf je snel in want het aantal plaatsen is beperkt!

11


evenementenkalender

datum

activiteit

uur

locatie

17u30 - 19u

JH De Reynaert

Fietsen met Okra

13u30

sporthal De Bloken

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

kaartclub Okra

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Line-dance KVLV Ulbeek

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

Yoga Okra

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Buitenspeeldag

14u - 17u

Finse piste

vr

14 april

Paaseierenzoektocht

zo

16 april

Pasen

ma

17 april

Paasmaandag

di

18 april

wo

19 april

do

20 april

april - juni 2017

WWC De Bokkerijders: Bloesemtocht

vertrek aan De Meersche

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Lijndansen Okra

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

20u

De Meersche

vr

21 april

Wielerkoers op rollen

za

22 april

KVLV Wellen

zo

23 april

Rommelmarkt Broekstraat

De Meersche 9u - 17u

eetfeest VRW ma

di

wo

24 april

25 april

26 april

De Meersche

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Fietsen met Okra

13u30

sporthal De Bloken

Line-dance KVLV Ulbeek

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

kaartclub Okra

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Yoga Okra

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Kijk ik fiets

14u - 16u

sporthal De Bloken

Voorleesmoment: Naar buiten, het is lente!

14u - 14u30

bibliotheek Wellen

kookles: party! KVLV Ulbeek

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

do

27 april

Lijndansen Okra

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

vr

28 april

harmonie De Kluchtige Vrienden: Wellodieus

19u

De Meersche

za

29 april

Kijk ik fiets

14u - 16u

sporthal De Bloken

harmonie De Kluchtige Vrienden: Wellodieus

19u

De Meersche

Bewegingsschool (1/6)

10u - 11u

sporthal De Bloken

Rommelmarkt Vrolingen

7u - 17u

Vrolingen

Fietszoektocht basisschool De Eik

13u - 15u

basisschool De Eik

Kermisbal Boskermis

20u

tent Bosstraat

Rommelmarkt Boskermis

7u - 17u

Bosstraat

zo

ma

30 april

1 mei

motortreffen Motorclub Free di

wo

2 mei

3 mei

De Meersche

Fietsen op verplaatsing met Okra

12u30

sporthal De Bloken

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

kaartclub Okra

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Bloedafname Rode Kruis

18u - 20u30

JH De Reynaert

Yoga Okra

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Wellen fietst - gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

creatieve workshop voor kinderen: decopatch

14u - 16u30

JH De Reynaert

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

do

4 mei

Lijndansen Okra

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

za

6 mei

Kidzdag

10u - 16u

Demerstrand Diepenbeek

zo

7 mei

Bewegingsschool (2/6)

10u - 11u

sporthal De Bloken

Wandelen buiten Wellen met Okra

8u45

sporthal De Bloken

eetdag ‘t Laantje Ulbeek ma di

12

Broekstraat

8 mei 9 mei

De Meersche

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Fietsen met Okra

13u30

sporthal De Bloken

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Bloedafname Rode Kruis

18u - 20u30

JH De Reynaert

wo

10 mei

Wellen fietst - gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

do

11 mei

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken


evenementenkalender

april - juni 2017

datum do

11 mei

activiteit

uur

locatie

Lijndansen Okra

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

senioren dansnamiddag

13u30 - 17u30

De Meersche

17u

feestzaal Houtstraat

za

13 mei

spaghettifeest Open VLD

zo

14 mei

eetdag ZVK United

ma

15 mei

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Fietsen met Okra

13u30

sporthal De Bloken

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

kaartclub Okra

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Yoga Okra

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

di

16 mei

De Meersche

wo

17 mei

Wellen fietst - gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

do

18 mei

Netbaltornooi voor senioren

9u30 - 16u30

sporthal De Bloken

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Lijndansen Okra

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

za

20 mei

Teen Spirit - Blote voetenpad

13u - 17u

Zutendaal

zo

21 mei

Bewegingsschool (3/6)

10u - 11u

sporthal De Bloken

hondenwandeling Wellense teckelclub ma di

22 mei 23 mei

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Fietsen met Okra

13u30

sporthal De Bloken

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

kaartclub Okra

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Yoga Okra

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

Lijndansen Okra

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Bewegingsschool (4/6)

10u - 11u

sporthal De Bloken

Bokkenrijdersrun

13u15 - 17u

De Meersche

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Fietsen met Okra

13u30

sporthal De Bloken

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

kaartclub Okra

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Yoga Okra

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

24 mei

Wellen fietst - gemeentelijke fietstocht

do

25 mei

OH Hemelvaart: 1e communie

zo

28 mei

ma di

wo

do

29 mei 30 mei

31 mei

1 juni

De Meersche

Seniorenzumba

FOD Economie: zitdag invullen belastingen 9u-12u en 14u - 18u

gemeentehuis Wellen

Wellen fietst - gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

Voorleesmoment: Als ik kon toveren

14u - 14u30

bibliotheek Wellen

kooles: lekker snel KVLV Ulbeek

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

FOD Economie: zitdag invullen belastingen 9u-12u en 14u - 18u

gemeentehuis Wellen

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Lijndansen Okra

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

vr

2 juni

Patton Drivers Ulbeek

Ulbeek

za

3 juni

Patton Drivers Ulbeek

Ulbeek

zo

4 juni

Eetdag Een hart voor Senegal

vanaf 18u

feestzaal Houtstraat

8u45

sporthal De Bloken

Pinksteren: plechtige communie Wandelen buiten Wellen met Okra Patton Drivers Ulbeek Eetdag Een hart voor Senegal

ma

5 juni

di

6 juni

wo do

vr

7 juni 8 juni

9 juni

Ulbeek vanaf 12u en 17u

feestzaal Houtstraat

Fietsen op verplaatsing met Okra

12u30

sporthal De Bloken

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

kaartclub Okra

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Yoga Okra

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Wellen fietst - gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

creatieve workshop voor kinderen: maak je eigen sleutelhanger

14u - 16u30

JH De Reynaert

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Lijndansen Okra

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

senioren dansnamiddag

13u30 - 17u30

De Meersche

Pinkstermaandag

teambuilding gemeentepersoneel gemeentehuis, bibliotheek, KDV De Hartediefjes en Ocmw-Sociaal Huis zijn gesloten. CONTAINERPARK BLIJFT OPEN!

13


vrije tijd

6

7

Paaseieren ZOEKTOCHT

5

8

4

9

98

97

99

96

3 10

100 101

89 88 87

14

19

op de weide achter JH De Reynaert

86 84

85 83

82

81

16

17

Daar is de lente! De eerste warme zonnestralen en het gefluit van de vogels lokken ons naar buiten. Het signaal voor onze toeristische dienst om zich klaar te maken voor een nieuw seizoen.

vrijdag 14 april 2017

90

13

15

94

93

91

1 102

12

voor alle kinderen tot en met 8 jaar

95 92

2

11

Wandelen en fietsen in Wellen

71

80

18 20 21

79 78

22 23

75

76

74

72 73

70 69

68

77

65

66

64

67

24

63

25 62 26 61 27

28

57

29

30

56

33

35

42

48

31

32

34

58

59 60

43

44

41

47

49

46

55 50

51 52

45

53

De toeristische dienst stelt enkele wandel- en fietskaarten van Wellen en de Limburg Vakantiegids 2017 gratis ter beschikking:

54

40

36 37

38

39

De gemeente Wellen en de Gezinsbond organiseren een gratis paaseierenzoektocht met leuke opdrachten. Kom samen met je kind(eren) en wie weet kom je onderweg de paashaas tegen? De zoektocht start op de weide achter het het jeugdheem. Aanmelden kan tussen 17u30 en 19u00. TIP: neem een mandje mee om je eitjes te dragen. VERPLICHT INSCHRIJVEN voor 11 april bij de jeugddienst : 012 39 21 77 • jeugd@wellen.be • e-loket op www.wellen.be

Wild van fietsen Lokale fietsroute ’De Bokkenrijders achterna’ Deze fietsroute is ± 26 km lang en dompelt je onder in de legende van de Bokkenrijders. Wild van wandelen Wandelroutenetwerk Bokkenrijders Dit netwerk bestaat uit 7 wandelroutes (van 3,5 km tot 10 km), grotendeels over veldwegen. Je kan probleemloos overschakelen van de ene naar de andere wandelroute en zo de totale afstand van de wandeling aanpassen. De wegen zijn meestal goed begaanbaar, maar zorg voor alle veiligheid toch voor stevig, waterdicht schoeisel.

Kijk! Ik fiets! ‘Kijk! Ik fiets!’ is een project waarbij 4 tot 7-jarigen, die al vlot kunnen fietsen met steunwieltjes, op een halve dag leren fietsen op twee wielen. De begeleiding van de kinderen gebeurt door één van de ouders. Een ervaren monitor begeleidt de fietsles en geeft nuttige tips aan de kinderen en de ouders. Bedoeling is om op het einde van de sessie alle kinderen fietsend op twee wielen naar huis te zien keren, met hun fietsdiploma in de hand.

Keuze uit 2 data:

· woensdag 26 april 14u. tot 16u. · zaterdag 29 april 10u. tot 12u.

3 euro Limburg Vakantiegids 2017 Wil je weten wat je allemaal in Limburg kan beleven? Dan is dit boek een aanrader. 295 pagina's natuur, cultuur, citytrippen, slaap- en eettips, fiets- en wandelroutes en evenementen.

Sporthal De Bloken (Kortestraat 12 - Wellen) zelf meebrengen: eigen fiets (zonder steunwieltjes) en fietshelm verplicht inschrijven!! sport- en jeugddienst: 012 39 21 77 - sport@wellen.be of via het e-loket op www.wellen.be

De wandel- en fietskaart zijn ook verkrijgbaar bij verschillende horecazaken en krantenwinkels. meer info: dienst toerisme - toerisme@wellen.be

www.wellen.be

14


milieu & duurzaamheid

Wellen fietst op woensdag Vanaf woensdag 3 mei t.e.m 27 september 2017. 13u30 – 16u30 vertrek en thuiskomst aan sporthal De Bloken Afstand varieert tussen 20 en 40 km. Iedereen vanaf 12 jaar is welkom. Deelname en verzekering zijn gratis. Fietstochten worden georganiseerd door de portdienst, Sportraad Wellen en Sport Adelt. meer info: Rigo Bex - 0496 61 55 79

Help onze gemeente een speeltuin winnen met je oude batterijen! Van 1 tot 31 mei organiseert milieuorganisatie Bebat een grote inzamelactie in de provincie Limburg. De gemeente die het grootste gewicht gebruikte batterijen per inwoner inzamelt, wint een splinternieuwe milieuvriendelijke speeltuin. Die kans mogen we niet laten glippen.

Zondag 28 mei 2017

5de Bokkerijdersrun Op zondag 28 mei 2017 komen sportievelingen in Wellen samen voor de 5de Bokkerijdersrun. Het is altijd gezellig toeven op dit evenement. Hoewel er mooie prijzen uitgedeeld worden, blijft deelnemen belangrijker dan winnen. Alle wedstrijden starten aan zaal De Meersche. Twijfel je nog over je deelname? Geen probleem, je kan je inschrijven tot een half uur voor de start van elke wedstrijd. Programma 13u15: Kidsrun: 200 m (4-6 jaar) – 400 m (7-8 jaar) – 600 m (9-10 jaar) – 800 m (11-12 jaar) 14u00: 5 km ANL-Run (dit is ook de testwedstrijd voor de ‘Start to Runners’ van Wellen) 15u00: 10 km Bokkerijdersrun Haspengouw Challenge 17u00: prijsuitreiking voor alle aangekomen lopers en geldprijzen voor de eerste drie van elke categorie Meer info: Georges Vanschoonwinkel - 0478 99 25 47 Eric Martens - 0475 38 60 59 info@bokkerijdersrun.be - www.bokkerijdersrun.be

Hoe kan jij ons naar de overwinning helpen? •Zoek tot in de donkerste hoekjes van je

huis naar gebruikte batterijen.

•Breng de batterijen tussen 1 en 31 mei

binnen in een van de zes inzamelpunten in Wellen. inzamelpunten: •containerpark

•gemeentehuis

•kinderdagverblijf De Hartediefjes •Sociaal Huis - OCMW •bibliotheek

•Electro Billen

•'t Hoveniertje

15


Geef jouw hoogstamboomgaard een make-over 16


milieu & duurzaamheid

3 tips om milieuvriendelijk te leven We blijven met z’n allen afval creëren alsof het een lieve lust is. Daarmee doen we onszelf en het milieu natuurlijk geen plezier. Met deze drie tips kan jij jouw persoonlijke afvalberg behoorlijk inperken en help je Moeder Aarde een handje.

Hoogstamboomgaarden kenmerken het landschap van Wellen. Voorlopig nog. Want door ouderdom, veranderend landgebruik, stormen en andere omgevingsfactoren krijgen deze stukjes streekgeschiedenis het hard te verduren en dreigen ze te verdwijnen. Samen met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren doet gemeente Wellen er alles aan om dat te vermijden. Onze boomgaarden doen namelijk meer dan het landschap sieren. Heel wat planten en dieren voelen zich er thuis en ze bieden ons een schat aan gezond en lekker fruit.

Tip 1: winkel afvalarm In het beste geval koop je producten zonder verpakking. Lukt dat niet? Vermijd dan individueel verpakte producten en kies voor de grotere ‘family packs’. Ook je portemonnee zal je dankbaar zijn!. Tip 2: shop bij de boer Door seizoensgebonden groenten te eten, verklein je je ecologische voetafdruk aanzienlijk. Heb je zelf geen plaats om groenten te kweken? Haal ze dan rechtstreeks bij een lokale bio-boer. Neem zeker eens een kijkje op www.rechtvanbijdeboer.be. Tip 3: composteer Iedereen kan composteren, zelfs als je geen tuin hebt. Op het containerpark van Wellen kan je een compostvat kopen voor 15 euro en een compostbak voor 35 euro. Lees alles over composteren op www. limburg.net/composteren.

GEEF JIJ OOK OM DE KRINGWINKEL?

Onderhoudsbeurt door Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren Ligt jouw boomgaard er ongezond bij? Maak dan vóór 1 juni 2017 een gratis afspraak bij het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Tijdens een terreinbezoek bespreken de experten dan de herstelmogelijkheden voor jouw perceel. Zelf aan de slag Wie liever zelf de handen uit de mouwen steekt, kan beroep doen op de gemeentelijke subsidies voor het aanplanten en onderhouden van hoogstamfruitbomen. Je kan het subsidiereglement en -aanvraagformulier terugvinden op www. wellen.be/nl/subsidies of afhalen op de milieudienst. Meer info: Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren Daaleindestraat 2 - 720 Kortessem 011 31 38 98 info@rlh.be Milieudienst gemeente Wellen Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen 012 67 07 06 milieu@wellen.be

DAG VAN DE GEVER De Kringwinkel: werken aan een duurzame wereld ZATERDAG 6 MEI 2O17

"De Kringwinkel, mijn ideale cirkelredenering." — Lieven Scheire

WWW.DAGVANDEGEVER.BE

De Kringwinkel zamelt dagelijks heel wat gebruikte spullen in en geeft ze een tweede leven in de winkelrekken. De drie grootste voordelen van hun werking geven we je graag mee. 1. Sociale tewerkstelling Met hun inkomsten stelt de Kringwinkel 5.300 mensen tewerk die moeilijk werk vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Zo doen ze ervaring op krijgen ze opnieuw een mooi toekomstperspectief. 2. Goed voor het milieu Door iedereen te motiveren om spullen te hergebruiken, slinkt de afvalberg enorm. Elk jaar spaart de Kringwinkel 70.000 ton CO2 uit. 3. Originele en betaalbare spullen Wat nog het leukste is aan de Kringwinkel? Je vind er elke dag andere leuke spullen. Stuk voor stuk kwaliteitsvol en betaalbaar. Spring zeker eens binnen in één van de dichtstbijzijnde Kringwinkels: •Okazi Sint-Truiden (Naamsesteenweg 239, 3800 Sint-Truiden) •Okazi Hasselt (Sint-Truidersteenweg 150, 3500 Hasselt) •De Koop Tongeren (Gasthuisbosdreef 31, 3700 Tongeren) 17


evenementen in de kijker

23 april

Rommelmarkt Broekstraat

Kampioenenviering 2016

Op zondag 23 april 2017 (van 9u tot 17u) amuseert jong en oud zich op de rommelmarkt in de Broekstraat. Tussen het snuisteren door genieten bezoekers van lekkere ijsjes, drankjes en alle mogelijke snacks. Meer informatie en staanplaatsreservatie: Ria Menten (ria.menten@telenet.be).

Op vrijdag 24 februari organiseerde de sportraad i.s.m. het gemeentebestuur de jaarlijkse kampioenenviering. Alle sportkampioenen die in 2016 een titel behaalden, werden uitgebreid gehuldigd. Dit jaar zorgde de organisatie voor wat extra spanning tijdens de uitreiking. De aanwezigen mochten namelijk op de avond zelf hun stem uitbrengen voor de Wellense sportvrouw, sportman en sportclub van 2016.

30 april

Fietszoektocht De Eik Oudercomité De Eik organiseert voor de tweede keer een spannende fietszoektocht op zondag 30 april, met vertrek (tussen 13u en 15u) en aankomst in basisschool De Eik. Je kan kiezen tussen twee routes: 8 of 20 km. Deelname: 5 euro (incl. 2 consumpties) Kinderen tot 12 jaar fietsen gratis.

Sportvrouw 2016: Laura Tuts (DF Silverstar) Behaalde titels: Belgisch en vice-Europees kampioen show solo hoofdklasse

Sportman 2016: Pieter Leroi (BMX) Behaalde titels: Europese en Belgische titel in de Boys 16-categorie

30 april en 1 mei

18de editie Boskermis We kunnen met z’n allen weer uitkijken naar de Boskermis. Verschillende activiteiten staan op de agenda: •30 april (vanaf 20u): het sfeervolle kermisbal in de verwarmde feesttent in de Bosstraat, met optredens van Funky D, Steve Tielens, Sergio, Phil Kevin en Freddy Davis. Voor een ticket betaal je 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. •1 mei (van 7u tot 17u): rommelmarkt met gratis standplaatsen. Ook de toegang is volledig gratis. Meer info: www.boskermis.net 18

Sportclub 2016: DF Silverstar Behaalde titels: 1 Europese titel en 7 Belgische titels bij de groepsdansen


Wellen in beeld

BRAND ! GEEN paniek! De meisjes van KSA Wellen weten wat doen. De KSA-meisjes van Wellen zijn glansrijk geslaagd voor de evacuatie-oefening van de brandweer. De brandweerslang beteugelden ze al snel als ware professionals. We zijn benieuwd hoe de scouts het er vanaf zullen brengen.

jeugduitstap bouldergym

creatieve workshop

kleuterhappening

kleuterhappening

Pyamadag VBS De Bron steunde de actie van Bednet. Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, toch mee in de klas zitten van thuis uit. Zo zijn ze mee met de les en blijven ze hun vrienden zien. Op 17 maart kwamen de leerlingen en leerkrachten in pyama naar school. 19


oproepen

Waterratten/jobstudenten gezocht om te waken over Maupertuus 20 Euro-Children zoeken gastgezin voor gezonde vakantie in Vlaanderen Hoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van 26 april 1986, zijn de gevolgen nog brandend actueel. Duizenden mensen die destijds blootgesteld werden aan een te hoge stralingsdosis zijn intussen overleden. Ook de kinderen van die generatie blijven niet gespaard. Bij hen ligt het aantal kankergevallen abnormaal hoog, vooral in de vorm van schildklierkanker en leukemie. Daarnaast liggen eenzijdige voeding en een permanent vervuilde omgeving aan de oorzaak van de algemeen zwakke gezondheid van de kinderen.

Juli en augustus zijn logischerwijze absolute topmaanden voor zwembad Maupertuus. Om de veiligheid van onze bezoekers te garanderen, roepen we die maanden graag wat extra hulp in van jobstudenten. Heb je een hoger redderdiploma van het BLOSO en ben je gemotiveerd om onze zwemmers deze zomer nauw in de gaten te houden? Download dan het cv-formulier op www. wellen.be/nl/werken-bij-de-gemeente-wellen en breng dit vóór 30 april 2017 ingevuld binnen op de personeelsdienst. Meer info Personeelsdienst, Dorpsstraat 25, 3830 Wellen 012 67 07 16 fabienne.proesmans@wellen.be

Een vakantie in ons land – al is het maar voor enkele weken – geeft hun gezondheid een enorme boost. Bovendien houden ze er levenslange vriendschappen aan over. Daarom ontvangen Vlaamse gastgezinnen elk jaar Euro-Children uit Europese probleemgebieden. Dit jaar verwelkomen we ongeveer 40 kinderen, waarvan er 20 ons voor het eerst bezoeken: 8 uit het zuidoosten van Wit-Rusland (ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl), 6 uit Slovakije en 6 uit Kroatië en Bosnië en Herzegovina. Wil jij deze kinderen de kans geven om zuivere lucht in te ademen en enkele weken zorgeloos door het leven te gaan? Stel je dan kandidaat als gastgezin. Meer info: Euro-Children 0495 67 82 37 - info@eurochildren.be - www.eurochildren.be

Mini-onderneming Per Sempre: grafstenen met liefde en zorg opgefrist.

Zet jouw evenement in de kijker ! Stuur voor 25 mei 2017 een mail naar evi.wijnants@ wellen.be met uitleg over de activiteit die je organiseert en wij publiceren deze in de evenementenkalender van het volgende infoblad Wild van Wellen dat midden juni wordt verspreid. Wij plaatsen deze activiteit dan ook in de agenda van www.wellen.be.

20

De leerlingen van het 7de jaar Business Support (Campus Sint-Aloysius, Zepperen) richtten de mini-onderneming Per Sempre op. Met dat bedrijfje onderhouden ze grafstenen met ecologische huishoudmiddelen en ontwerpen ze originele rouwkaartjes. Wil jij Per Sempre inschakelen om het graf van een dierbare te onderhouden? Contacteer de mini-onderneming dan via onderstaande gegevens.

1x poetsen 2x poetsen 3x poetsen 4x poetsen

marmer 10 € 18 € 28 € 38 €

blauwe steen 15 € 28 € 38 € 48 €

optie: grafstuk 1x grafstuk = 20 € 2x grafstuk = 40 € 3x grafstuk = 60 € 4x grafstuk = 80 €

Meer info Per Sempre - Kasteelstraat 53 3800 Sint-Truiden 0489 51 41 07 - mini_per_sempre@hotmail.com


economie

levensgebeurtenissen

Geboorten

Shop je korting bijeen met de ‘Shop in Wellen’ -kaart Heb jij jouw ‘Shop in Wellen’-kaart al geregistreerd? Die kaart zet al je aankopen bij de deelnemende handelaars om in punten. Elke honderd punten leveren je één euro korting op bij een deelnemende handelaar naar keuze. Dankzij dit initiatief van de Wellense Middenstand was shoppen in Wellen nog nooit zo leuk én voordelig. Klaar om punten te sparen in Wellen? Registreer je persoonlijke ‘Shop in Wellen’-kaart dan op één van deze drie manieren: 1. online via www.qualiet.com/nl/shop-in-wellen 2. bij een deelnemende handelaar 3. via de ‘Shop in Wellen’ app Meer info: www.wellensemiddenstand.be

De Wellense cadeaubon!

De Wellense cadeaubon is te koop bij de dienst toerisme in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren. Op de cadeaubon wordt een bedrag naar keuze ingevuld. De bon kan bij de Wellense handelaars worden ingeruild. dienst toerisme - 012 67 07 10 - toerisme@wellen.be

06.02.2017 06.02.2017 20.02.2017 23.02.2017 25.02.2017 28.02.2017 03.03.2017 13.03.2017

Otis Baeten Motmans Milo Baeten Motmans Helena Vrancken Kamiel Vanbrabant Lowie Tournel Libin Nina Eloise Matterne Vince Knaepen

Huwelijken 11.03.2017 Michèle Tulkens en Filip Pools 18.03.2017 Linda Vandormael en Gert Lambrix

Overlijdens 08.01.2017 11.01.2017 12.01.2017 17.01.2017 28.01.2017 03.02.2017 04.02.2017 19.02.2017 20.02.2017 28.02.2017 06.03.2017 07.03.2017 08.03.2017 12.03.2017 15.03.2017

Jozef Vanhaeren Marie Philippens Marcel Candrix Celine Gaens Cecile Boes Anita Vanderbruggen Chantal Swerts Mathilda Vandersmissen Jacques Daniels Maria Pipeleers Vital Borremans Pieter Boonen Maria Schoubben Alphonsine Vandormael Jozef Dirix

Gouden Huwelijksverjaardag 01.03.2017 Irène Delsaer en Albert Thijs

Jouw onderneming op www.wellen.be?

De gemeente biedt alle Wellense handelaars en ondernemers de kans om hun gegevens te publiceren op www.wellen.be. Stuur een mail met de naam van jouw bedrijf - omschrijving activiteit - adres - telefoon - fax - e-mail - website - openingsuren - (eventueel) logo naar naar evi.wijnants@ wellen.be. 21


algemene informatie ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren Openingsurengemeentelijke gemeentelijkediensten diensten Wachtdiensten Tandartsen Tandartsen

De telefonisch Dewachtdienst wachtdienst voor voor Limburgse tandartsen is bereikbaar bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer via het centraal tandartsenwachtnummer 0903 39 969 090/ 33 99 69 op zaterdag, zondagvan en9u feestdagen op zaterdag, zondag en feestdagen tot 18u. van 9u tot 18u.

Huisartsen Huisartsen De huisartsenwachtkring Kortessem - Wellen - Wimmertingen

De wachtdienst huisartsen is telefonisch bereikbaar is bereikbaar via voor het centrale oproepnummer 0903 99 686 via het centrale huisartsenwachtnummer 011/ 23 28 (€ 1,5/min.) 25.

Osteopaten Limburg Osteopaten Centraal oproepnummer: Limburg 011 42 93 19 Centraal oproepnummer: 011/ 42 93 19

Apotheken regio Alken, Borgloon, Kortessem, Apotheken St.-Lambrechts-Herk regio Alken, enBorgloon, Wellen Kortessem, Sint-Lambrechts-Herk De apotheek van wacht isenvan Wellen dienst tot 22u. De apotheek van wacht is van dienst tot 22u. Na 22u kan je bellen Om denaar apotheek 090/ 39van 99 10. wacht Je wordt voor dan 22uverbonden te kennenmet kaneen je callcenter terecht: dat je kan doorschakelen naar de apotheek van wacht. • bij jouw apotheker hangt de wachtdienst uit • op de website www.apotheek.be Rechtstreeks • telefonisch naar opde hetapotheek nummergaan 0903heeft 99 000 geen(€zin: 1,5/min.) zonder telefoon vooraf wordt er niet opengedaan. Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: Om zonder de apotheek telefoon vooraf van wacht wordt voor er niet 22u opengedaan. te kennen kan je terecht: • De bij apotheek jouw apotheker: van wacht daarvoor hangt22u de wachtdienst en na 22uuitis niet • noodzakelijk op de website dezelfde! www.apotheek.be • telefonisch op het nummer 090/ 39 99 10 Na (betalend! 22u kan je1,5 bellen euro/min.) naar 090 39 99 10. Je wordt dan verbonden met een callcenter dat je kan doorschakelen De naar apotheek de apotheek van wacht van voor wacht. 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 116 000 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

Gemeentehuis Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Dorpsstraat 25 T. 012 67 07 T. 012/ 67 07 0000 F. 012 74 58 70 F. 012/ 74 58 70 www.wellen.be www.wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag totvrijdag: vrijdag:9u 9utot tot12u 12u maandag tot maandag: 16u tot 19u30 maandag: 16u tot 19u30 woensdag: 13u tot 16u woensdag: 13u tot 16u

Sociaal huis-OCMW OCMW Dorpsstraat 26B Dorpsstraat 26 B T. 012 44 01 50 T. 012/ F. 012 44 4401 015069 info@ocmwwellen.be F. 012/ 44 01 69 info@ocmwwellen.be Politie Dorpsstraat 26 Politie T. 012 67 07 Dorpsstraat 26 07 politie@wellen.be T. 012/ 67 07 07 politie@wellen.be Containerpark Overbroekstraat Containerpark T. 012 67 22 06 Overbroekstraat T. 012/ 67 22 06

openingsuren: Openingsuren: maandag tot donderdag: maandag tot donderdag: 9u tot 11u30 9u tot 11u30 en op afspraak en op afspraak vrijdag gesloten GEEN meer! vrijdagavondzitting gesloten GEEN avondzitting meer! openingsuren: maandag: 15u30 tot 19u30 Openingsuren: dinsdag tot vrijdag: maandag: 15u30 tot 8u30 19u30tot 12u30 na openingsuren: 012 74 60 60 of 101 dinsdag tot vrijdag: 8u30 tot 12u30 (7/7 dagen en 24/24u voor milieuklachten) na openingsuren: 012/ 74 60 60 of 101 (7/7 dagen - 24/24u voor milieuklachten) openingsuren: dinsdag: 8u30 - 12u30 Openingsuren: woensdag-vrijdag: 13u30 tot 17u dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tot 17u zaterdag: 9u tot 14u zaterdag: 9u tot 14u

Bibliotheek Bibliotheek Dorpsplein 12 Dorpsplein 12 T. 012 74 71 T. 012/ 74 71 7979 bib@wellen.be bib@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag envrijdag: vrijdag:18u 18u 20u maandag en tottot 20u woensdag: 14u tot 18u woensdag: 14u tot 18u zaterdag: 10u tot 12u zaterdag: 10u tot 12u

PWA PWA Overbroekstraat b2 Overbroekstraat10 10.2 T. 012/ T. 012 44 4410 101616 pwa@wellen.be pwa@wellen.be

Openingsuren: openingsuren: maandag: 8u tot 13u 14u tot 19u maandag: 7u30 tot en 19u dinsdag: en 8u30 -12u en 14u tot tot 18u 18u dinsdag vrijdag: 7u30 woensdag: 8u30 -12u en 13u tot 17u woensdag en donderdag: 7u30 tot 17u

Sporthal ‘De Bloken’ Blokenstraat 12 Sporthal De Bloken Kortestraat 12 Uitbater cafetaria: Uitbater cafetaria: Mario Rosmarino Mario Rosmarino T. 012/ 74 20 33 T. 012 74 20 33

Openingsuren: openingsuren: alle dagen vanaf 16u alle dagen vanaf 16u gesloten: gesloten: maand alle feestdagen hele maand juli enjuli alleen feestdagen

Gemeentelijk zwembad zwembad Maupertuus ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Bampstraat T. 011 59 11 74 95 T. 011/ 59 74 95 (cafetaria) (cafetaria)

Openingsuren: openingsuren: juli en augustus van 10u30 tot 20u juli en augustus: 10u30 tot 20u Enkel open Enkel openbij bijmooi mooiweer! weer! Bel naar om te te weten of het Bel naarde decafetaria cafetaria om weten of zwembad zwembad open is. open is. het

Dienstencentrum Dienstencentrum Den ‘DenDries Dries’ Dorpsstraat 26A Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: verantwoordelijke: Leen Meynen Leen Meynen T. 012 44 01 54 T. 0487 012/ 44330129 5462 M. M. 0487/ 33 29 62

Openingsuren: openingsuren: ma -- wo - do: 9u 9u -tot 11u30 en 13u 11u30 en 13u - 17utot 17u dinsdag: 9u tot 16u en 19u tot dinsdag : 9u - 16u en 19u - 22u 22u vrijdag: 22u30 vrijdag : 19u 19u -tot 22u30 Tijdens de openingsuren in de voormiddag Tijdens de openingsuren in de voormiddag dienen de mensen zich bij het onthaal van dienen de mensen zich bij het onthaal van het het OCMW aan te melden. OCMW aan te melden.

KANKERLIJN 0800 35 455 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02 286 82 11 SENSOA.BE 03 238 68 68 TABAKSTOPLIJN 0800 111 00 TELEBLOK 0800 131 44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP 070 34 47 77 VAB REISBIJSTAND 070 34 46 66 VDAB 0800 30 700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03 23 27 218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088 122 66 ZELFMOORDLIJN 02 649 95 55


meldingskaart Foto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover?

Heb je zin om de volgende cover van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Ben je een hobbyfotograaf en wil je graag je werk eens laten zien? Stuur jouw leukste foto's naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Wil je jouw kleine spruit aan de wereld tonen? Stuur een foto van je baby samen met zijn/haar naam , geboortedatum en de naam van de ouders en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

Foto’s van voorbije activiteiten

Wij zijn steeds op zoek naar toffe foto’s van voorbije evenementen, straatbarbeques, rommelmarkten, vieringen, sportieve prestaties, fuiven, bijeenkomsten van verenigingen,... om in het magazine te publiceren onder de rubriek: Wellen in beeld.

foto’s gezocht

Je kan alle foto’s sturen naar evi.wijnants@wellen.be. Alvast bedankt. Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen of scan de QR-code. Digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be of stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende: ○  het wegdek is beschadigd ○  de openbare verlichting is defect ○  het rioolputje is verstopt ○  de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe ○  onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst ○  het ruimen van grachten is gewenst ○  er is een sluikstort ○  er is een gevaarlijke verkeerssituatie ○  er is signalisatie gewenst ○  een bushokje is beschadigd ○  andere: …........................................................................................ ............................................................................................................... ...............................................................................................................

plaats: ........................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... opmerkingen: .............................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... naam & adres afzender: ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ............................................................................................................... telefoon / gsm: ............................................................................................................... (Aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven.)

23


V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 20  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Wild van Wellen - nr. 20  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Advertisement