__MAIN_TEXT__

Page 1

informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen | december 2016 | jaargang 4 | n°18

infrastructuur

bestuur

verkeer & veiligheid

evenementen

Nieuwe verkeersregels van toepassing

Nieuwe kindergemeenteraad

Gratis feestbussen oudejaarsnacht

Nieuwjaarsborrel

pagina 3

pagina 4

pagina 6

pagina 24


voorwoord Beste Wellenaar We zijn alweer toe aan de laatste ‘Wild van Wellen’ van 2016. Het nieuwe jaar staat voor de deur te trappelen én dat betekent ook een aantal veranderingen. We lijsten de belangrijkste graag voor jou op. Allereerst besliste de Vlaamse regering dat de snelheid op alle gewestwegen vanaf 1 januari 2017 naar 70 km per uur verlaagd wordt. Dit geldt ook voor Wellen: de snelheidslimiet op de Steenweg Borgloon daalt van 90 km/u naar 70 km/u. Verderop in dit magazine blijkt dat 10% van de bestuurders zelfs de huidige snelheidslimiet niet respecteert. Let dus op, het nieuwe jaar inzetten met een boete is voor niemand prettig!

burgemeester

ELS ROBEYNS

Daar blijft het echter niet bij. Er staan nog een aantal andere mobiliteitswijzigingen op stapel in onze gemeente. Zo zal de traktorsluis in de Raamstraat op dit eigenste moment net wel of net niet geplaatst zijn. Dit betekent dat de Raamstraat voortaan enkel nog toegankelijk is voor landbouwvoertuigen, fietsers en bromfietsers. Ook de parkeerreglementering rond het oude historische dorpsplein in Ulbeek wijzigt. De parkeerplaatsen voor de kerk zijn uitsluitend voor bezoekers van de kerk of het kerkhof. Hier mag je maximum 30 minuten parkeren. Voor de rest mag er nergens rond het plein geparkeerd worden, niet door bewoners en niet door bezoekers. Ook het plaatsen van hindernissen op het openbaar domein is verboden. De politie zal hier regelmatig toezicht op houden. Tenslotte iets wat ongewijzigd is, maar niet voor iedereen duidelijk. Mag je parkeren op het verhoogd plateau in de Dorpsstraat? Het antwoord is heel duidelijk: nee! Vanaf het Hoveniertje tot aan het Labierint is het niet toegelaten om op de weg te parkeren. Dit zorgt alleen maar voor gevaarlijke situaties. Om dit extra onder de aandacht te brengen, zetten we samen met de politie de komende tijd een sensibiliseringsactie op poten hierover. Ben je van plan om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten met vuurwerk? Vergeet dan zeker niet tijdig een vergunning aan te vragen. Blader wat verder door en ontdek bovendien alles wat wel en niet mag bij vuurwerk gebruik. Ik wens alle Wellenaren alvast een fijn eindejaar en nodig je graag uit op de gemeentelijke nieuwjaarsborrel op zondag 8 januari. Veel leesplezier gewenst.

pagina

6

inhoud p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13 p. 14

infrastructuur bestuur & personeel bouwen en wonen verkeer en veiligheid vergunning voor vuurwerk sociaal huis - ocmw sociaal huis - ocmw dienstencentrum Den Dries vrije tijd vrije tijd - de bib evenementenkalender evenementenkalender vrije tijd

p. 15 p. 16 p. 17 p. 18 p. 18 p. 19 p. 20 p. 20 p. 21 p. 22 p. 23 p. 24

Els Robeyns Jouw burgemeester

pagina

10 2

milieu & duurzaamheid vrije tijd decemberactie milieu & duurzaamheid Wellen in beeld Wellen in beeld oproepen economie levensgebeurtenissen algemene informatie meldingskaart Nieuwjaarsborrel


infrastructuur

Nieuwe parkeerregels! Een gewaarschuwd Wellenaar is er twee waard.

Parkeerplaatsen Dorpsplein Ulbeek

De gemeenteraad keurde eind oktober een aantal nieuwe parkeer- en verkeersaanpassingen goed. Vermijd boetes en lees aandachtig de wijzigingen.

Parkeerverbod verhoogde berm Dorpsstraat

Rond het plein wordt een zone afgebakend waarin het verboden is om te parkeren, uitgezonderd de voorziene parkeerplaatsen vóór de kerk. Deze parkeerplaatsen zijn enkel voorbehouden voor kerkbezoekers en beperkt tot 30 minuten.

Regelmatig staan er wagens geparkeerd op de openbare weg aan de Kebabzaak in de Dorpsstaat. Het doorgaande verkeer ondervindt hier heel wat hinder van. Nochtans is het vanaf het Hoveniertje tot aan ’t Labierint verboden te parkeren. De gemeente Wellen zal dit extra kenbaar maken aan de betrokken handelaars en de nodige controles laten uitvoeren.

GFT

Tractorsluis Raamstraat

GFT

groente-, fruit- en tuinafval

2017

groente-, fruit- en tuinafval

2017

120 LITER € 40

40 LITER € 15

Aan de verhoogde berm in de Raamstraat wordt binnenkort een tractorsluis aangelegd. Dit betekent dat de Raamstraat enkel nog toegankelijk zal zijn voor landbouwvoertuigen, fietsers en bromfietsers.

HIER LOSMAKEN

Nieuwe gft-sticker vanaf 1 april 2017 Limburgnet_GFTsticker_cirkel_2017_15euro.indd 1

Limburgnet_GFTsticker_rechthoek_2017_40euro.indd 1

13/09/16 10:10

13/09/16 10:16

Het is geen aprilvis … vanaf 1 april moet jouw gft-container voorzien zijn van een nieuwe sticker anders wordt hij niet meer geledigd. Deze sticker is vanaf 2 januari 2017 enkel te koop op het gemeentehuis en kan je gedurende het hele jaar aanschaffen. Voor een kleine gft-container (40L) betaal je 10 euro, voor een grote (120L) 25 euro. De sticker wordt geregistreerd aan de hand van je identiteitskaart: breng deze dus zeker mee. Kan je zelf niet komen? Geen probleem, de sticker kan ook afgehaald worden door een familielid, kennis of buur. De stickers dienen contant betaald te worden. Voor een vlotte verkoop vragen wij om gepast te betalen of met bancontact.

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op: • maandag 26 december 2016 (2e kerstdag) • maandag 2 januari 2017 vanaf 12u00 (personeelsfeest)

Extra openingsuren op containerpark dinsdag 27 december vrijdag 30 december open van 9u00 tot 17u00

Opgelet: de sticker van 2016 moet zichtbaar op de gftcontainer blijven hangen t.e.m. 31 maart 2017.

3


bestuur & personeel

Maak kennis met onze nieuwe medewerkers Nicki en Chiel

College van burgemeester & schepenen burgemeester Els Robeyns T. 012 67 06 44 - elsrobeyns@wellen.be - burgemeester@wellen.be spreekuur: maandag van 18u tot 19u en op afspraak alg. beleid - veiligheid - politie - brandweer - burgerlijke stand & personeel communicatie - informatie - inspraak - ICT - ruimtelijke ordening & wonen schepen Johan Cabergs T. 012 67 06 42 - G. 0495 58 64 86 - M. johancabergs@wellen.be spreekuur: maandag van 18u30 tot 19u30 en op afspraak openbare werken - technisch uitvoerende dienst - containerpark schepen Kristien Treunen T. 012 67 06 43 - M. kristientreunen@wellen.be spreekuur: maandag van 16u tot 17u enkel op afspraak mobiliteit en verkeer - milieu & energie - toerisme - tewerkstelling middenstand - landbouw - erfgoed & begraafplaatsen schepen Benny Maes T. 012 67 06 41 - M. bennymaes@wellen.be spreekuur: maandagvoormiddag enkel op afspraak financiën - begrotingen - kerkfabrieken - dierenwelzijn schepen Bèr Thijs T. 012 67 07 18 - M. berthijs@wellen.be spreekuur: dinsdag en woensdag van 11u tot 12u sport - cultuur - jeugd - senioren - bibliotheek - verenigingsleven schepen/voorzitter OCMW Eric Martens T. 012 44 01 60 - M. ericmartens@wellen.be spreekuur: maandag en donderdag van 10u tot 12u

In september startte Nicki Putzeys op de technische dienst van de gemeente Wellen. Nicki is gespecialiseerd in mechanica en staat in voor het onderhoud van het wagenpark. Ondertussen voelt Nicki zich al helemaal thuis in dit leuke team.   Ook de dienst woon- en leefomgeving verwelkomde eind november een nieuwe medewerker: Chiel Herbots, afkomstig van Sint-Truiden, ging aan de slag als juridisch beleidsmedewerker omgeving. Vol goede moed zal Chiel dossiers over patrimoniumbeheer, mobiliteit en openbare werken behandelen.

Junior burgemeester en schepenen bepalen mee het beleid In de Kindergemeenteraad komen kinderen een aantal keer per jaar samen om te debatteren over allerhande gemeentelijke thema’s. Een belangrijke bron van inspiratie voor het echte gemeentebestuur … want de waarheid die komt uit een kindermond. Begin november legden de nieuwe Kindergemeenteraadsleden hun eed af in het bijzijn van de burgemeester en schepen van jeugd. De kinderen hebben een ambtstermijn van 2 schooljaren.

sociale zaken - kinderopvang - gelijke kansen - volksgezondheid armoedebestrijding - ontwikkelingssamenwerking

Gemeenteraad De gemeenteraden vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Bij uitzondering wordt de datum van de gemeenteraad verplaatst, dit wordt dan duidelijk vermeld in de agenda. Iedereen is van harte welkom op deze openbare zittingen. De week voor de vergadering kan je de agenda raadplegen in de aankondigingskast aan het gemeentehuis. De notulen kan je inkijken op het secretariaat van het gemeentehuis. De agenda, de toelichting en de verslagen vind je ook op de website www.wellen.be (bestuur & diensten/bestuur/ gemeenteraad).

4

De enthousiaste bende bestaat uit: Adrienne Thamrin, Emily Polders, Aiko Knuts, Lennert Swerts, Rune Vandenrijn, Kyara Ghysens, Lotte Verhuizen, Senne Melaer en Lukas Erlingen.


bouwen en wonen

Overzicht van de energiepremies in 2017

Vlaamse aanpassingspremie voor 65+’ers

Energiepremies waren de laatste weken hot in de media. Nu eens werden premies afgeschaft, dan weer kwamen er nieuwe op de proppen. Hieronder een concreet en duidelijk overzicht van de aanpassingen die vanaf 2017 gelden.

Niet alleen voor een nieuw dak of hoogrendementsramen zijn premies te krijgen. Ook 65+’ers die hun woning aanpassen aan hun lichamelijke conditie komen in aanmerking. Het plaatsen van onder meer een inloopdouche, een traplift en het automatiseren van rolluiken zijn bijvoorbeeld werken die profiteren van de Vlaamse aanpassingspremie.

Premies Infrax • Dak- of zoldervloerisolatie De waarde van dakisolatie verhoogt naar een RD-waarde van minstens 4,5 m²K/W. Isolatie met een lagere RD-waarde wordt niet meer gesubsidieerd. • Muurisolatie Naast spouw- en buitenmuurisolatie kan je, onder bepaalde voorwaarden, ook een premie aanvragen voor binnenmuurisolatie. • Hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing Voor nieuw geplaatste beglazing met een U-waarde van maximum 1,1 W/m²K kan je een premie van 10 €/m² krijgen. • Warmtepompen/ zonneboiler Aannemers die deze installaties plaatsen, zullen voortaan verplicht moeten beschikken over een certificaat van bekwaamheid. • Totaal renovatiebonus Indien je meerdere werken uitvoert, is er een mogelijkheid om extra subsidies te krijgen bovenop de basispremies. Voor het volledig overzicht en alle detailvoorwaarden van deze energiepremies surf je naar www.infrax.be.

Wie kan de premie aanvragen? • De aanvrager of een ander gezinslid moet minstens 65 jaar zijn. • Voor aanvragen in 2016 mag het gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar geleden niet hoger zijn dan 29.600 euro. Dit maximum mag worden verhoogd met 1.540 euro per persoon ten laste. Welke werken komen in aanmerking? Je moet minstens 1.200 euro aan facturen (inclusief btw) kunnen voorleggen voor: • technische installaties en hulpmiddelen • verbouwingswerken die de woning veiliger en beter toegankelijk maken Hoeveel bedraagt de premie? De aanpassingspremie bedraagt 50% van de som van de goedgekeurde facturen (inclusief btw). Het maximumpremiebedrag kan nooit hoger zijn dan 1.250 euro. Hoe aanvragen? Je dient de aanvraag in nadat de aanpassingswerken zijn uitgevoerd. De ingediende facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal één jaar oud zijn.

Belastingvoordeel dakisolatie De 30% belastingvermindering voor dakisolatie wordt vanaf 2017 afgeschaft. Er komt waarschijnlijk wel een overgangsmaatregel, de regering beslist hierover eind december, voor werken waarvan je: • een aannemingsovereenkomst hebt gesloten voor 31.12.2016 • een voorschot hebt gestort ten laatste op 31 december 2016 • en de facturen hebt betaald ten laatste op 31 december 2017 Vlaamse renovatiepremie Voor de Vlaamse renovatiepremie en verbeterings- en aanpassingspremie blijven de voorwaarden behouden. De enige aanpassing is dat de ouderdom van de woning voor de Vlaamse renovatiepremie stijgt naar 30 jaar. Voor de Vlaamse renovatiepremie en verbeteringspremie vind je alle voorwaarden op de site www.wonenvlaanderen.be.

Woonloket Heb je nog vragen of wens je meer info over deze premies? Kom gerust langs op het woonloket Stebo. Iedere 2e en 4e woensdag van de maand is er van 9u tot 11u gratis spreekuur in het gemeentehuis. Bert Van de Vijver helpt je verder met alle bestaande premies. Je kan ook steeds een afspraak maken met Bert. (T. 0475 35 65 80 of bert. vandevijver@stebo.be Let op, 28 december 2017 is er geen spreekuur op het gemeentehuis. 5


verkeer en veiligeid

Snelheidsduivels op de bon De lokale politie voert regelmatig snelheidscontroles uit op verschillende locaties in Wellen. De metingen gebeuren in beide rijrichtingen. Uit onderstaande cijfers blijkt dat heel wat bestuurders zich jammer genoeg niet aan de voorgeschreven snelheidslimieten houden. Pas je snelheid aan en zorg samen voor een veilig verkeer in Wellen.

Begin je feestje dit jaar al op de bus

straat

toegelate snelheid

# controles

# gecontroleerde voertuigen

# overtredingen

% overtredingen

Controles van 1 juli tot en met 31 augustus:

Veerstraat

50

2

666

244

36.63 %

Overbroekstraat

50

1

177

54

30.51 %

Russelt

70

2

98

27

27.55 %

Stw. Borgloon

90

2

735

74

10.07 %

Notelarestraat

50

1

338

81

23.96 %

8

2 014

480

23.83 %

TOTAAL

90

2

1 071

104

9.71 %

50

1

1 494

218

14.59 %

3

2 565

322

12.55 %

TOTAAL

Vanaf 1 januari 2017:

% overtredingen

# overtredingen

Stw. Borgloon Notelarestraat

straat

# controles

# gecontroleerde voertuigen

toegelate snelheid

Controles van 1 september tot en met 30 oktober:

Nog een aantal weken en 2016 zit er al weer op. Een spetterende overgang naar het nieuwe jaar mag uiteraard niet ontbreken. Dankzij de steun van de provincie Limburg ĂŠn de gemeente Wellen kun je samen met jouw vrienden en familie oudejaarsavond zorgeloos inzetten. De Lijn breng je veilig naar jouw feestje en weer naar huis. In onze gemeente legt De Lijn volgende feestbussen in: 407 : Wellen - Tongeren 410 : Wellen - Rapertingen - Hasselt Meer info over de reisweg en dienstregeling van de feestbussen vind je vanaf begin december op www.delijn.be/oudejaar. Je kan ook contact opnemen met de medewerkers van De Lijn via 070 220 200 (0,30 euro/minuut). Tijdens oudejaarsnacht staan zij de hele nacht klaar voor al je vragen.

Prettige feesten!

Inwoners van reizen gratis! van onze Dankzij deWellen financiĂŤle tussenkomst

gemeente, brengen de chauffeurs van De Lijn je

veilig thuis.kunnen Bekijk de dienstregeling op delijn.be Alle Wellenaren vanaf 12 december een gratis feestbiljet afhalen in het gemeentehuis. Daarmee mag je op oudejaarsnacht vanaf 18 uur tot en met 1 januari onbeperkt gebruikmaken van de bussen van De Lijn. Zowel de speciale feestbussen als het gewone stads- en streekvervoer, uitgezonderd de Limburgse snellijnen. Het gratis feestbiljet is niet verkrijgbaar op de bus zelf.

Heb je geen gratis biljet? Dan betaal je 3 euro voor een feestbiljet. Vanaf half december is dit te koop in de Lijnwinkels en op 31 december vanaf 18u ook bij de chauffeurs. Abonnementen, Lijnkaarten en andere vervoerbewijzen zijn uiteraard ook geldig op de feestbussen.

Bekijk onze dienstregelingen op delijn.be

6


verkeer en veiligeid

Nieuwjaar vieren met vuurwerk? Vraag nu je vergunning aan. Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Overweeg je om het nieuwe jaar in te luiden met vuurwerk? Vergeet dan niet vooraf de schriftelijke goedkeuring van de burgemeester te vragen.

We verlenen enkel toestemming om vuurwerk af te steken op oudejaarsavond, van middernacht tot maximum 1 uur. Zo kan iedereen genieten van het vuurwerk, maar blijft de overlast voor onze dieren binnen de perken. De geldboete voor het afsteken van vuurwerk zonder toelating kan oplopen tot 250 euro. Je kan tot uiterlijk maandag 21 december 2016een aanvraag indienen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier op deze pagina. Het gebruik van (Chinese) wensballonnen is volledig verboden omdat dit hoge brandrisico's met zich meebrengt voor gebouwen in de omgeving. (art. 8 GAS-reglement PZ Loon) Nog enkele tips voor veilig vuurwerk: · Koop vuurwerk enkel in erkende winkels. · Bewaar het vuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen. · Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing. · Vuurwerk en alcohol gaan niet samen. Laat de ‘BOB’ van dienst het vuurwerk afsteken. · Ontsteek vuurwerk op een veilige plaats en hou toeschouwers op voldoende afstand. · Plaats een vuurpijl in een buis die verticaal in de grond vastzit. De buis moet minstens even lang zijn als de stok van de vuurpijl. Richt nooit vuurwerk op andere mensen of dieren. · Ontsteek vuurwerk met een lont. Gebruik geen lucifer of aansteker: door de open vlam zal het vuurwerk sneller ontploffen. Steek de lonten aan met gestrekte arm. · Ontsteek elk stuk vuurwerk afzonderlijk en let hierbij op de windrichting. Annuleer het afsteken van vuurpijlen bij hevige wind. · Steek vuurwerk dat niet afgaat nooit opnieuw aan. · Bescherm jouw ogen en draag nooit kledij die gemakkelijk vuur kan vatten. · Zorg dat er steeds water en een brandblusapparaat binnen handbereik is. Doof op de grond gevallen resten. · Ruim vuurwerkresten op: ze zijn levensgevaarlijk voor

spelende kinderen. · Steek geen vuurwerk af in de nabijheid van dierenstallen, dierenweides, … . De schrikreactie van loslopende dieren kan ernstige schade veroorzaken. Indien je dieren hebt, raden wij aan de nodige voorzorgen te nemen zodat zij niet kunnen uitbreken. · Bij ernstige brandwonden: bel onmiddellijk de hulp-diensten, laat overvloedig zuiver en koud water over de verbrande zones lopen, smeer geen zalf of andere middeltjes op de brandwonden.

Wij wensen jullie fijne en veilige eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2017 !

AANVRAAGFORMULIER naam en voornaam : …………………………………...........………………………………..….. adres : ……………………………………...........………………………….......… datum vuurwerk : OUDEJAARSAVOND aanvangsuur* : …….……....…. einde* : ………..…....… *

vuurwerk afsteken mag enkel tussen middernacht en 1u en mag maximum 30 minuten duren.

plaats vuurwerk : □ op bovengenoemd adres □ …………………………………………………................................. Handtekening

Aanvragen moeten uiterlijk op 21 december 2016 op het gemeentehuis zijn. Latere aanvragen worden NIET meer behandeld.

7


ocmw

Sociaal Huis

opvoedtips Hoe omgaan met driftbuien? Een nieuwe koelkast of wasmachine nodig? Krijg 150 euro korting. Verouderde koelkasten en wasmachines verbruiken snel veel meer elektriciteit dan nieuwere modellen. Om de aankoop van een nieuw energiezuinig toestel te ondersteunen, kunnen beschermde afnemers een kortingsbon van 150 euro krijgen. De kortingsbon kan je aanvragen bij jouw netbeheerder. De gepersonaliseerde bon wordt per aangetekende brief bezorgd. Doe jouw aanvraag tijdig, je hebt de bon immers nodig in de winkel bij de aankoop!

Koppige kleuters zijn een bekende fase voor de meeste ouders. Dat ook kinderen van 7 nog behoorlijk dwars kunnen liggen, daar hoor je heel wat minder over. Toch is ook dat een stukje van de ontwikkeling van elk kind. In de eerste plaats dus een geruststelling: je bent zeker niet de enige ouder die met de handen in het haar zit. Onmacht Haar reacties komen waarschijnlijk voort uit een stukje onmacht. Dat heeft twee kanten. Enerzijds is je dochter op weg om groot te worden. Ze wil meer en meer zelf beginnen doen maar dat mag en kan nog niet altijd. Anderzijds is groot worden ook best beangstigend en daar reageert elk kind anders op. Als ouder is het een evenwicht zoeken tussen meer verantwoordelijkheid geven (bv. huishoudelijke taakjes of helpen met koken) en tegelijk ook de kans geven om nog af en toe jouw ‘kleintje’ te zijn.

Voorwaarden Enkel beschermde klanten hebben recht op deze korting. Je hebt recht op maximum 1 kortingsbon per jaar. De aangekochte koelkast moet een A+, A++ of A+++ label én minstens een AAC-label hebben.

Voelen mag Je dochter heeft het recht om te voelen wat ze voelt. Is ze gefrustreerd dat iets niet mag? Is ze het niet eens met het feit dat het al bedtijd is? Daarop mag ze gerust reageren. Ze zal enkel moeten leren dat op een gepaste manier te doen. Een zevenjarige heeft nog niet de volledige capaciteit om te vertellen wat ze precies voelt. Naarmate haar woordenschat zal groeien, zal ze minder nood hebben aan geschreeuw.

Wie is een beschermde klant? Indien je recht hebt op het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas ben je waarschijnlijk een beschermde klant. Meer informatie vind je op www.infrax.be/nl/wat-te-doen-bij/beschermdeklant

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je haar reacties nu zonder meer moet aanvaarden. Samen met haar kan je proberen verwoorden wat er precies gaande is en op zoek gaan naar andere manieren om daarmee om te gaan. Bij een beloningssysteem kan het soms ook motiverend werken om haar een zeg te geven in de attentie die er tegenover staat.

Hoe aanvragen? Je kan langskomen bij het OCMW Wellen: samen onderzoeken we of je een beschermde klant bent en vragen we je kortingsbon aan. Je kan ook zelf via de website van jouw netbeheerder een aanvraagformulier downloaden. Voeg er een kopie bij van het attest dat bewijst dat je een beschermde klant bent

Zeven jaar is ook oud genoeg om met elkaar te praten. Jij kan haar vertellen wat het met jou doet als ze zo reageert. Andersom, door naar haar te luisteren zal ze zich gewaardeerd voelen en kan je misschien meer zicht krijgen op wat er bij haar allemaal speelt.

Hoe de bon gebruiken? Infrax bezorgt je een gepersonaliseerde en gecodeerde bon per aangetekende zending. Je kan deze bon indienen bij de deelnemende handelaars (www.energiesparen.be/kortingbon/deelnemendehandelaars) De bon is geldig tot het einde van het jaar waarin het werd aangevraagd. Let op, de bon moet worden aangevraagd voordat je een koelkast of wasmachine aankoopt. Meer info: OCMW Wellen - Dorpsstraat 26B 3830 Wellen - T. 012 44 01 50

8

Onze dochter van 7 jaar heeft driftbuien, al van toen ze een peutertje was. Ze ligt voortdurend dwars en wil nooit iets zomaar aannemen. Als ze bijvoorbeeld naar bed moet, gaat dat nooit zonder geschreeuw. We hebben al met een beloningssysteem gewerkt maar dat lijkt niet te helpen. Hoe kunnen we het anders aanpakken?

Positieve aanpak en grenzen Negeren bij negatief gedrag blijft ook een beproefde methode en vaak is volhouden dan ook de boodschap. Een andere aanpak is elk stapje dat lukt (hoe klein ook) positief belonen met een complimentje, een knuffel of een glimlach. Stel zeker ook duidelijke grenzen rond wat je aanvaardt aan gedrag en wat niet. Die grenzen kan je kalm en kordaat aanbrengen, zonder je te laten meeslepen in de emoties van het moment. Ook al lijkt het geen effect te hebben, toch pikt je dochter waarschijnlijk meer op dan je vermoedt. En met ouders die op zoek gaan naar een goede aanpak, heeft je dochter in elk geval al een goede troef in handen!


ocmw

Een gsm in het lager onderwijs … nodig of niet? Mijn dochter zit in het 6de leerjaar en sinds begin september vraagt ze elke dag om een gsm. Wij vinden het nog te vroeg en beslisten eentje te geven als ze naar het secundair gaat. Volgens onze dochter is zij echter "de enige van de klas" die er geen heeft. We willen niet toegeven, maar ook niet dat zij hierdoor ongelukkig is. Het is niet meer dan logisch dat je kind nieuwsgierig is. Er is geen wet die zegt vanaf welke leeftijd je kind een gsm mag hebben. Binnen elk gezin gelden andere regels. Maak die regels duidelijk en blijf consequent. Wat niet betekent dat je niet moet luisteren naar de argumenten van je kind. Enkele tips

Op weg naar jouw droomjob Ondervind je moeilijkheden met de zoektocht naar een job? Weet je niet waar je moet beginnen bij het zoeken van vacatures, solliciteren per brief/email of het vinden van een passende opleiding? De trajectbegeleidster van OCMW Wellen helpt je graag! Je kan bij haar terecht met al jouw vragen over de zoektocht naar jouw droomjob. Na een intakegesprek wordt een traject op maat uitgewerkt. De trajectbegeleidster is iedere woensdag aanwezig, je dient wel op voorhand een afspraak te maken. Meer info: OCMW Wellen - Leen Neyens - T. 012 44 01 50

Duidelijke afspraken Wie betaalt de gsm? Wat gebeurt er wanneer de gsm kapot is? Kiezen jullie voor een abonnement of een prepaid kaart? Maak samen goede afspraken. Ook over aspecten als internetgebruik, gsm op de kamer of tijdens het eten, … Probeer je kind daarbij te betrekken: zo versterk je zijn/haar autonomie en is de kans ook groter dat hij/zij met de afspraken akkoord gaat. Controle Soms gebruiken ouders de gsm van hun kind om zoon- of dochterlief te controleren. Zie het eerder als een middel om je kind op te volgen en contact te houden. Stuur af en toe een ‘leuk’ sms'je: veel plezier wensen op school of tijdens zijn/haar hobby, iets wat jou deed lachen of aan je kind deed denken, … Zo toon je interesse in je kind en stimuleer je een positieve band. Communicatie Als je kind een gsm heeft, maak dan duidelijk dat bellen en sms’en een mogelijkheid is om met elkaar te praten, maar dat dit niet in de plaats mag komen van een gesprek met elkaar. Je mag gerust aangeven dat je het niet oké vindt als je kind bijvoorbeeld vanuit zijn/haar kamer sms’t om te vragen of het eten al klaar is.

Elke dag fluitend naar je werk Zoek je meer voldoening in je werk? Ben je toe aan een nieuwe carrièrestap? Of heb je andere vragen over jouw loopbaan? Dan is loopbaanbegeleiding zeker iets voor jou! Loopbaanbegeleiding ondersteunt jou bij het nemen van belangrijke loopbaanbeslissingen. Je ontdekt welke competenties nodig zijn om jouw loopbaan zelf actief te sturen en hoe je ze kunt versterken of ontwikkelen. Zo verbeter je meteen ook jouw positie op de arbeidsmarkt. Tijdens de loopbaanbegeleiding worden jouw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.  Iedereen die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont én als werknemer of zelfstandige werkt (voltijds of deeltijds) komt in aanmerking. Ook als je in de laatste twee jaar minimaal 1 jaar als werknemer of zelfstandige hebt gewerkt kan je loopbaanbegeleiding aanvragen. Je hebt om de 6 jaar recht op 8 uur loopbaanbegeleiding. Je kan die 2 pakketten van 4 uur direct na elkaar opnemen of met een tussenpauze. Voor jouw loopbaanbegeleidingstraject neem je contact op met een door de VDAB erkend loopbaancentrum naar keuze. Het eerste vrijblijvende gesprek bij dit loopbaancentrum is gratis en telt niet mee als loopbaanbegeleiding.

Zijn bovenstaande verhalen herkenbaar voor jou? Of heb je andere vragen over de opvoeding van je kind(eren)? Breng zeker een bezoekje aan de opvoedingswinkel. Meer info: Cathy Dechesne Opvoedingswinkel Haspengouw - Dorpsstraat 27, 3830 Wellen T. 0493 25 18 74 - E-mail: cathy@opvoedingswinkelhaspengouw.be

Je vraagt jouw cheque voor loopbaanbegeleiding online of telefonisch aan bij de VDAB. Per loopbaancheque betaal je 40 euro. Dat is erg voordelig, want de reële waarde bedraagt 550 euro. De Vlaamse overheid legt per loopbaancheque dus 510 euro bij. Meer info: Sociaal Huis Wellen - T. 012 44 01 50 9


Dienstencentrum Den Dries

Ik wil nog een beetje dansen...

Hou je van dansen en geniet je van muziek uit de goede oude tijd? Kom dan zeker eens naar de dansnamiddag van de senioren. We geven je alvast alle data van 2017. Wanneer 12/01, 9/02, 9/03, 13/04, 11/05, 8/06, 13/07, 10/08, 14/09, 12/10, 9/11, 14/12 Waar feestzaal De Meersche, Molenstraat 3, 3830 Wellen Uur van 13u30 tot 17u30 Prijs gratis

Tournée Minérale! Een maand zonder alcohol De DrugLijn en Stichting tegen Kanker slaan de handen in elkaar voor de nieuwe sensibiliseringscampagne ‘Tournée Minérale’. De campagne roept alle Belgen op om in februari 2017 alcohol een maand lang af te zweren. Alcohol: geen onschuldig product Alcohol drinken is heel normaal geworden. Een glas wijn bij het eten, een pint na het sporten, voor velen maakt het deel uit van de (dagelijkse) routine. Toch zijn er heel wat risico’s aan verbonden. Alcohol heeft invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen met ongeveer zestig verschillende aandoeningen. Op je gezondheid Redenen genoeg dus om alcohol een maand lang aan de kant te zetten. Je lichaam krijgt zo de tijd om te recupereren van je gebruikelijke alcoholconsumptie. Heel wat mensen merken die maand dat ze beter slapen en zich fitter voelen. Je spaart ook heel wat geld uit. En je krijgt minder calorieën binnen, je kan dus zelfs gewicht verliezen door even ‘nee’ te zeggen.

Februari zonder alcohol Februari 2017 wordt de alcoholvrije maand. Na de eindejaarsfeesten en de recepties is februari een ideaal moment om even te bekomen en het jaar fris in te zetten. Ga de uitdaging aan! Je zal zien: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren. Meer info en inschrijven kan via www.tourneeminerale.be . 10

Blijf langer fit & gezond door te sportelen!

Zumba

vanaf maandag 9 januari

Zumba is zeer gezond en ook voor senioren de ideale manier om fit te blijven. Op muziek worden eenvoudige danspasjes aangeleerd, het versterkt en versoepeld de spieren. De lessen worden gegeven door een gediplomeerd zumba lesgeefster. Wanneer Start op maandag 9 januari 2017, instappen is altijd mogelijk. Iedere maandagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) van 9u30 tot 10u30 Waar Sporthal De Bloken, Kortestraat 12 Prijs 20 €/10-beurtenkaart (incl. verzekering en drankje na de les)

Badminton+

vanaf

dinsdag

10

januari

Badminton is een zeer afwisselende sport. Wil jij de basisvaardigheden aanleren? Neem dan deel aan deze initiatielessen. Tijdens de badmintonlessen worden er vooral wedstrijdjes 2 tegen 2 gespeeld. De lessen worden begeleidt door iemand van badmintonclub WEBACSA. Wanneer Start op dinsdag 10 januari 2017, instappen is altijd mogelijk. Iedere dinsdagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) van 9u30 tot 11u Waar Sporthal De Bloken, Kortestraat 12 (ingang langs zijkant) Prijs 8 €/10-beurtenkaart (incl. verzekering)

Yoga voor senioren

10-delige lessenreeks

Yoga is weer helemaal in en voor iedereen toegankelijk. Neem eens een uurtje tijd voor je-ZELF en ervaar de helende krachten van yoga op jouw lichaam en geest. Yoga maakt je bewust van je eigen grenzen, maakt je fit en geeft een heldere geest, vermindert stress en geeft weer energie. Yoga, ook voor jou? Wanneer Start op donderdag 26 januari 2017. Iedere donderdagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) van 9u30 tot 10u30 Waar Sporthal De Bloken, Kortestraat 12 Prijs 25 €/10 lessen (incl. verzekering en drankje na de les)


vrije tijd

Een terugblik op de Bibliotheekweek 2016: ‘Maak je digitale droom!’

Leraren, rep je naar de bib Ook dit schooljaar is de bibliotheek opnieuw partner van ‘Klasse’ voor het verdelen van de ‘Lerarenkaart’. Vanaf woensdag 28 december kunnen leraren hun lerarenkaart voor 2017 ophalen in de plaatselijke bibliotheek. Dit kan op eenvoudig vertoon van de identiteitskaart of de oude lerarenkaart. Leraren die voor 1 oktober een abonnement namen op Klasse Magazine krijgen de lerarenkaart 2017 thuisbezorgd samen met het decembernummer van het magazine. Alle 950 voordelen van deze kaart zijn vanaf 1 december op te zoeken via www.klasse.be/waarismijnlerarenkaart.

De bib is gesloten op maandag 26 december 2016 (2e Kerstdag) en maandag 2 januari 2017 (personeelsfeest) Het volledige bibliotheekteam wenst iedereen sfeervolle Kerstdagen én een gelukkig en gezond 2017! 11


evenementenkalender

datum ma

5 dec.

di

6 dec.

wo

7 dec.

do

8 dec.

za

10 dec.

december 2016 januari - februari 2017

evenement

uur

locatie

Okra fietsclub op verplaatsing

12u30

sporthal De Bloken

KVLV Wellen creatie kerstmis

19u30

Ontmoetingscentrum

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Voorleesmoment: Uitkijken naar het kerstfeest

14u - 14u30

bibliotheek Wellen

KVLV Ulbeek - bloemschikken feesten tussen de bloemen

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

Yoga voor senioren

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Seniorendansen (p. 10)

13u30 - 17u30

De Meersche

KVLV Wellen handwerken

19u30

Ontmoetingscentrum

Bokkenrijdersquiz (start om 20u)

19u30

sporthal VBS De Bron

visclub Puppe ledenfeest

De Meersche

ma

12 dec.

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

di

13 dec.

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

14 dec.

Petanque thuiswedstrijd PC Wellen - Genk C

14u

achter DC Den Dries

KVLV Ulbeek - kerstfeest

19u

zaaltje naast kerk Ulbeek

KVLV Wellen kookworkshop

19u30

parochiezaaltje Molenstraat

Yoga voor senioren

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Kleinkind & Grootouder sportdag (p. 14)

13u30 - 17u

sporthal De Bloken

do za

15 dec. 17 dec.

KVLV Wellen kerstfeest ma

19 dec.

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

di

20 dec.

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Yoga voor senioren

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Seniorenclub - kienen

vanaf 13u

DC Den Dries

do

12

De Meersche

22 dec.

zo

25 dec.

Kerstmis

ma

26 dec.

2e kerstdag: Alle gemeentelijke diensten gesloten

di

27 dec.

containerpark extra open

9u - 17u

vr

30 dec.

containerpark extra open

9u - 17u

za

31 dec.

Oudjaar: Heb je al een gratis busticket? (p. 6)

zo

1 jan.

Nieuwjaar

ma

2 jan.

personeelsfeest: Alle gemeentelijke diensten gesloten vanaf 12u

di

3 jan.

Jeugduitstap: skiĂŤn & indoor minigolf (p. 14)

8u30 - 17u

sporthal De Bloken

do

5 jan.

Jeugduitstap: OcĂŠade en schaatsen (p. 14)

8u30 - 16u30

sporthal De Bloken

zo

8 jan.

Nieuwjaarsborrel voor alle Wellenaren

15u - 17u

Gemeenteplein

Sp.a ROB Nieuwjaarsdrink

10u30 - 13u

De Meersche

ma

9 jan.

Zumba (p. 10)

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

di

10 jan.

Badminton + (p. 10)

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

do

12 jan.

Seniorendansen (p. 10)

13u30 - 17u30

De Meersche

vr

13 jan.

15 groot Carnavalbal CV De Weerelt (gratis)

20u11

De Meersche

zo

15 jan.

Open VLD Nieuwjaarsdrink

e

De Meersche


evenementenkalender

december 2016 januari - februari 2017

datum

evenement

uur

locatie

ma

16 jan.

Zumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

di

17 jan.

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

wo

18 jan.

petanque thuiswedstrijd PC Wellen - Meldert B

14u

achter DC Den Dries

ma

23 jan.

Zumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

di

24 jan.

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

do

26 jan.

Yoga voor senioren (start 10-delige lessenreeks p. 10)

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

zo

29 jan.

Bewegingsschool (start 8-delige lessenreeks p. 14)

ma

30 jan.

Zumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

di

31 jan.

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

do

2 feb.

Yoga voor senioren

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

za

4 feb.

Pop-Up cafĂŠ

VBS De Bron

zo

5 feb.

Bewegingsschool

sporthal De Bloken

Lichtmiskermis

Gemeenteplein

ma

6 feb.

sporthal De Bloken

Lichtmiskermis

Gemeenteplein

Zumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

di

7 feb.

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

do

9 feb.

Yoga voor senioren

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Seniorendansen (p. 10)

13u30 - 17u30

De Meersche

zo

12 feb.

ma

13 feb.

Zumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

di

14 feb.

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

do

16 feb.

Yoga voor senioren

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

za

18 feb.

Kleuterhappening (p. 14)

14u - 16u30

sporthal De Bloken

zo

19 feb.

Bewegingsschool

sporthal De Bloken

Duivenmaatschappij De Eendracht - eetfeest

De Meersche

Bewegingsschool

sporthal De Bloken

Visclub Puppe eetfeest

De Meersche

ma

20 feb.

Zumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

di

21 feb.

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

do

23 feb.

Yoga voor senioren

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

vr

24 feb.

Kampioenenviering (p. 20)

De Meersche

zo

26 feb.

Bewegingsschool

sporthal De Bloken

Duivenmaatschappij De Veldkets - eetfeest

De Meersche

di

28 feb.

Vette Dinsdag Carnaval in Wellen

Zet jouw evenement in de kijker ! Stuur voor 5 februari 2017 een mail naar evi.wijnants@wellen.be met uitleg over de activiteit die je organiseert en wij publiceren deze in de evenementenkalender van het volgende infoblad Wild van Wellen dat eind februari wordt verspreid. Wij plaatsen deze activiteit dan ook in de agenda van www.wellen.be.

13


vrije tijd UITSTAPPEN KERSTVAKANTIE 2016-2017

KLEINKIND & GROOTOUDER

voor jongeren van 10 tot 16 jaar

sportdag

DINSDAG 3 JANUARI VAN 8u30 tot 17U00 VERTREK EN THUISKOMST AAN SPORTHAL DE BLOKEN voormiddag: SKIËN (SNOW VALLEY-PEER)

13u30 tot 16u30 sporthal De Bloken

minigolf wandelvoetbal thema : kerstmis funboards dans ...

5 euro per koppel

INDOOR MINIGOLF (MOLENHEIDE-HOUTHALEN)

prijs? zelf meenemen?

(incl. vervoer, inkom en verzekering) SKIKLEDIJ of WARME KLEDIJ, MUTS, HANDSCHOENEN, SJAAL, lunchpakket

DONDERDAG 5 JANUARI VAN 8u30 tot 16u30 VERTREK EN THUISKOMST AAN SPORTHAL DE BLOKEN prijs? zelf meenemen?

(grootouder & kleinkind tussen 3 en 12 jaar) Inschrijven kan op voorhand of de dag zelf (tussen 13u15 en 13u30 sportdienst • 012 39 21 77 • sport@wellen.be

35 euro

20 euro

(incl. vervoer, activiteiten en verzekering) ZWEMGERIEF, HANDSCHOENEN, lunchpakket

Verplicht inschrijven voor 23 december 2016! sport- & jeugddienst: 012 39 21 77 - sport@wellen.be E-loket www.wellen.be

SKiËN+M iNiG OL F+ O

17 december 2016

(Ervaren monitor voor beginners, vrij skiën voor gevorderden.)

namiddag:

ATSEN CHA E+S D A CÉ

2 DAGEN FUN VOOR 52 EURO

OOL BEWEGINGSSCH

n 3 tem 8 jaar voor kinderen va aardighe bewegingsv sc ri to o m e d n e : verschill aan bod zoals heden komen

uteren la k n e ip u r k ingen klimmen spern vang werpen STARTLES 

ari 2017 zondag 29 janu

ken sporthal De Blo

9u45 -10u45

3 tem 5 jaar

11u00 -12u00

6 tem 8 jaar

Kortestraat 12

15 EURO 8 lessen

lesdata: 29 januari, 5+12+19+26 februari, 12+19+26 maart 2017 INFO & INSCHRIJVINGEN (VERPLICHT):

sportdienst • 012 39 21 77 • sport@wellen.be e-loket op www.wellen.be

14

Jeugddienst & Jeugdraad van Wellen organiseren

KLEUTERHAPPENING zaterdag 18 februari 2017 14u - 16u30 sporthal De Bloken

*

d ijs voor Ee n echt speelpa ra 5 tot 6 ja a r ! a lle kleuters va n 2. springkastele n * * s kl im - en klauterparcour * * de ge kke fietse n * * mega bouwblokke n *

*

1

EURO

De kleuters moeten begeleid worden door een volwassene! In de sporthal mag je niet met je ‘gewone’ schoenen lopen: breng dus een paar sportschoenen mee. Je kan ook op je blote voeten of sokken spelen. Inschrijven mag maar moet niet. Inschrijven kan via het e-loket op www.wellen.be of bij de jeugddienst van Wellen: 012 39 21 77 - jeugd@wellen.be


milieu & duurzaamheid

Hoe goed scoort jouw energieleverancier? Stook slim en zet je gezondheid niet op spel Heel wat mensen gebruiken hout als verwarming in de winter. Soms voor de gezelligheid, maar evengoed als primaire verwarmingsbron. De negatieve gevolgen hiervan zijn echter een sterk onderschat probleem. Houtverbranding produceert bijvoorbeeld meer (primair) fijn stof dan auto’s. Daarnaast komen ook dioxines en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) vrij. Deze stoffen zijn allemaal schadelijk voor onze gezondheid. Koude en windstille dagen versterken dit alles nog meer.

België telt zo maar eventjes 21 verschillende energieleveranciers. Het is vaak moeilijk te bepalen wie de beste prijskwaliteit verhouding biedt. Greenpeace vergelijk daarom al deze leveranciers. Elke leverancier kreeg een score gaande van 0 zonnetjes (vervuilende energie) tot 3 zonnetjes (groene energie). Op www.mijngroenestroom.be/klassement kan je bekijken hoeveel zonnetjes jouw leverancier verdiende. Wil je van leverancier veranderen? Op www.vergelijken.mijngroenestroom.be kan je offertes vergelijken en in enkele muisklikken je ecologische voetafdruk én je factuur verlagen. Frank en Sabine 2.0: het weerbericht Groene Energie

Huishoudelijke verwarming is veruit de grootste bron van houtverbranding en dus van fijn stof in Vlaanderen. Daarom zal de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vanaf de winter van 2016 stookadvies geven bij slechte weersomstandigheden. Wanneer de fijnstofconcentraties twee opeenvolgende dagen een bepaalde norm overschrijden, zal de VMM oproepen om enkele dagen zo weinig mogelijk met hout te verwarmen. Dit geldt zeker voor de gezelligheidsstokers die hun kachel of open haard alleen als aanvullende verwarming gebruiken. Pelletkachels zijn minder verontreinigend, maar ook daar is het bij koud en windstil weer aangewezen om niet meer te stoken dan nodig is. Tenslotte blijft voor houtkachels en open haarden de regel gelden dat je enkel onbehandeld en voldoende droog hout mag gebruiken.

Wat brengen jouw zonnepanelen – en boiler op? Hoeveel energie produceren de windturbines in onze provincie? Het weerbericht Groene Energie geeft elke dag een indicatie van de dagelijkse hoeveelheid zon en wind. Het weerbericht wordt opgesteld met officiële data van het Vlaams Energieagentschap. De Vlaamse Overheid wil hiermee nog meer burgers laten zien dat ook in onze regio zon en wind waardevolle energiebronnen zijn. Je kan het weerbericht bekijken op www.energiesparen.be/ weerbericht. Het meetstation voor de provincie Limburg bevindt zich in Hasselt.

Verhuizen? Vergeet je gas en elektriciteit niet tijdig over te zetten Verhuis je binnenkort? Ga je een pand (ver)kopen of (ver)huren? Denk tijdig aan de impact op jouw elektriciteits- en gascontract: De verhuisplanner op de website van de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) geeft je gratis informatie op maat over de stappen die je moet ondernemen bij elke adreswijziging. Geef sowieso je meterstanden door aan jouw leverancier. Hiervoor gebruik je best een energieovernamedocument. Dit heeft bovendien een juridische waarde. Wanneer bijvoorbeeld een (ver)huurder of koper de meterstanden zou betwisten, biedt het document jou bescherming. Als je de meterstanden correct doorgeeft, ontvang je een slotfactuur van de leverancier. Raadpleeg www.vreg.be/verhuisplanner of het gratis nummer 1700 en ontdek welke situatie voor jou van toepassing is.

U verhuist? U (ver)koopt een pand? U (ver)huurt een pand? U gaat uit elkaar? U bent erfgenaam?

Hoe regelt u dat voor elektriciteit en aardgas?

Ga naar www.vreg.be/verhuisplanner Hebt u geen internet? Bel het gratis telefoonnummer 1700. We helpen u graag verder!

15


vrije tijd Winnaars scholenveldloop 2016 Op woensdag 21 september 2016 gaven de kinderen van het lager onderwijs (scholen De Bron en De Eik) het beste van zichzelf tijdens de scholenveldloop. Iedereen liep zich de longen uit het lijf, maar er kunnen maar drie hardlopers op het podium staan natuurlijk: dit zijn de podiumplaatsen in de verschillende reeksen.

16

1e leerjaar: jongens

1e leerjaar: meisjes

2e leerjaar: jongens

2e leerjaar: meisjes

1. Sander Konings 2. Sethul Grosemans 3. Lowie Coemans

1. Emma Graulus 2. Rosie Hendrix 3. Lola Hendrix

1. Tibe Schouppe 2. Renzo Vrancken 3. Sander Bijloos

1. Mila Renaers 2. Charlot Lemmens 3. Yuna Corvers

3e leerjaar: jongens

3e leerjaar: meisjes

4e leerjaar: jongens

4e leerjaar: meisjes

1. Yannick Valkenborgh 2. Jayden Ishiaku 3. Daan Vanspauwen

1. Helena Verbruggen 2. Laura Vandendwije 3. Jozefien Polleunis

1. Sid Hermans 2. Jarne Thijs 3. Sander Slotmaekers

1. Floor Screurs 2. Eline Carlens 3. Tess Celis

5e leerjaar: jongens

5e leerjaar: meisjes

6e leerjaar: jongens

6e leerjaar: meisjes

1. Renzo Jans 2. Tibo Housen 3. Slisse Hendrix

1. Jill Houbrechts 2. Louise Froidmont 3. Vicky Frambach

1. Dorian Cupers 2. Lowie Bodson 3. Xander Barrau

1. AimĂŠe Vandersmissen 2. Emeline Moreaux 3. Emma Houbrechts


wellense middenstand samen ondernemen

Koop in december in Wellen en WIN 1 jaar GRATIS WINKELEN ter waarde van 5.000 €

Shop in december en win ‘1 jaar gratis winkelen’

ww

w.w

ell

en

se

m

id

de ns t

an d.b e

De feestdagen komen snel dichterbij en dat betekent uiteraard tijd voor … cadeautjes! Ook de Wellense Middenstand trakteert haar klanten op een spetterende feestmaand. Shop in december in Wellen, ontvang dubbele punten op de Shop in Wellen kaart en maak bovendien kans op 1 jaar gratis winkelen*. Elke aankoop van 25 euro bij een deelnemende handelaar is 1 kans op de hoofdprijs. Elke 100 punten zijn bovendien 1 euro waard en kan je inruilen bij elke deelnemende handelaar.

.be

nd

sta

en

idd

em

ns

elle

.w ww

w

ren

Re

gis

KERSTMAN

pp

ne

-A

ho

LE N

ar tp

EL

sm

W

je

in

p

SH

OP

lie ve ro

de

rt

GR

AT

IS

Ka a

Re

loa

d

p je

wn

ro

Do

art

De winnaar wordt door het lot bepaald op maandag 9 januari. Belangrijk is dat jouw kaart geregistreerd is. Enkel dan kan je deelnemen. Alle info hierover op www.wellensemiddenstand.be

Ka

IS

RAT

dG

loa

n ow

D

lieve

e?

on

ph

art

sm

de

OP

in

p

-Ap

EN

LL

WE

SH

n va eve of ho be eld ten e ten gest ns NV ing geve nd.b ta ge liet hikk uw dens Qua sc or r be zijn id do ns te acy em ns iv ert he geve pr elle be de .w en llen ge op ww erkt zu wet op w rw ijze de n ve le w ezien baar de ke G er wor en en. rwijd en vens p ge derd ar, ve gege . O door asba ekte tand n np rstr dens worde r, aa aa u ve mid rd ee eegb or e do ns alis De Welle erci adpl de mm den ra geco n tij alle

e de do ge We or all com llen u ve en m se rstr tijd erc mid ek en iali de te g ra see ns eg ad rd ta ev ple w nd ens eg ord . O w ba en p g or ar d ee den , a oo n an r d en ver pa er kele we rk sb de aa n. wijz t en r, Ge e z b ve zie u eh rw n lle ee ijd de n g rt d er ba wet egev oor ar op en Q op d s te ua ww e pr r b liet w.w iva esc NV ell cy zij hikk ten en n ing be se uw g ho e e m id geg steld ve v de ev a ns en of n ta s te nd n .b e

zaterdag 17 december bezoek van de

?

tre e bij r je ee ka n art va n doo de r d on ww eeln de w.w em rsta ell en and en de e se m han form idd d en els ulie sta za r in nd ken ge .b e of o vuld nli in ne te op lev e :

re

n

leve te : in ld e op vu ge nlin r in of o ulie n rm zake e fo dels nd.be d an han sta rstande den id de on me m or lne nse do ee .welle art e d ka n d www je er n va tre ee gis bij

Heb je nog geen Shop in Wellen kaart? Of ben je niet van Wellen zelf? Geen nood, bij elke deelnemende handelaar kan je gratis een Shop in Wellen kaart aanvragen. D

Het bestuur van de Wellense Middenstand en hun leden wensen alle deelnemers alvast veel succes en een prettig eindejaar. *ter waarde van € 5.000. Het reglement is te raadplegen bij de deelnemende handelaars of op www.wellensemiddenstand.be.

*hoofdprijs 1 jaar gratis shoppen bij de deelnemende winkels t.w.v 5000€

-

17

Actie onder voorwaarden. Reglement bij Wellense Middenstand VZW


milieu & duurzaamheid

Renovatieplannen? Krijg 50% korting op je onroerende voorheffing. Vanaf oktober is er nieuw fiscaal voordeel geldig voor ingrijpende energierenovaties waarbij minstens 75 procent van de buitenschil van het huis (buitenmuren, dak en vloer) geïsoleerd wordt. Als je het E-peil van jouw woning kan terugdringen tot E90, krijg je een korting van maar liefst 50% op de onroerende voorheffing. Als het E-peil maximum E60 bedraagt, is er zelfs een volledige vrijstelling. Het voordeel is er gedurende vijf jaar. De maatregel geldt voor stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd vanaf 1 oktober 2016. In 2020 moeten alle daken bovendien verplicht een minimum aan dakisolatie hebben. De Vlaamse regering bouwt daarom langzaam deze financiële steun af. Terwijl je vandaag zowel een premie als een fiscaal voordeel ontvangt, krijg je in 2017 alleen nog de premies.

Sociaal Huis in het teken van ‘Werelddag van het verzet tegen armoede’ Van maandag 17 oktober 2016 tot en met donderdag 20 oktober 2016 stond het Sociaal Huis volledig in het teken van de Werelddag van het verzet tegen armoede. Alle bezoekers van het Sociaal Huis genoten van een lekkere tas koffie en een ontbijtkoek. Bovendien werd een heuse informatiebeurs ingericht. Heel de week kwamen experts van o.a. de Opvoedingswinkel Haspengouw, het OCMW en het Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon tips geven. Ook het Lokaal Dienstencentrum Den Dries organiseerde heel wat activiteiten. Tenslotte wapperde de hele week een wit laken uit het raam als symbool van de strijd tegen de armoede. Onder het motto alle beetjes helpen, een geslaagde week. Vol spanning wachten op Sinterklaas.

3 tips om wateroverlast te beperken De voorbije maanden kreeg Limburg heel wat zware regenval te verwerken. De riolen konden de water toestroom niet altijd aan waardoor het overtollige water op straat en in huizen en tuinen terechtkwam. Door enkele simpele maatregelen kan je de afvoer van het water rond je huis heel wat verbeteren: Plaats een regenton, deze vangt het water op als het regent en je gebruikt het weer voor je tuin als het langere tijd droog is. Installeer een groendak, dit houdt regenwater langer vast en isoleert geluid en temperatuur. Maak een regenwateropvangsysteem en gebruik het opgevangen regenwater in de wasmachine, toilet of om de tuin te sproeien. 18

Azaleas van Kom op Tegen Kanker voor de bewoners van het rusthuis.


Wellen in beeld Jeugduitstap herfstvakantie 2016

Lasergamen: girls against boys

Alexis is verzot op de geitjes van zijn meter in Wellen. En de geitjes zijn ook wild van hem!

KidzParty! Partytime!!

KidzParty! Partytime!!

KidzParty! Partytime!!

KidzParty! Partytime!! 19


oproepen

economie

GEMEENTEBESTUUR WELLEN & SPORTRAAD WELLEN ORGANISEREN

Shop je korting bijeen met de ‘Shop in Wellen’ -kaart

Sleepte jij of jouw team een kampioenstitel in de wacht? Elk jaar zet de gemeente haarDECEMBER Wellense sportkampioenen in de ZONDAG 20 2015 bloemetjes tijdens eenDE heuse kampioenenviering. ZAAL MEERSCHE WELLEN Alle Wellense sportclubs en :individuele sporters die in & 2016 een kampioens15u VIERING KAMPIOENEN RECEPTIE titel behaalden, mogen mailen of bellen naar de sportdienst en worden die avond in de bloemetjes gezet. Dit voor 23 december 2016. De viering is op 24 februari 2017, meer info volgt later. Sportdienst Wellen - 012 39 21 77 - sport@wellen.be

Iedereen we lkom!

Helpende handen bij Seniorendansnamiddag

Heb jij jouw ‘Shop in Wellen’-kaart al geregistreerd? Die kaart zet al je aankopen bij de deelnemende handelaars om in punten. Elke honderd punten leveren je één euro korting op bij een deelnemende handelaar naar keuze. Dankzij dit initiatief van de Wellense Middenstand was shoppen in Wellen nog nooit zo leuk én voordelig. Klaar om punten te sparen in Wellen? Registreer je persoonlijke ‘Shop in Wellen’-kaart dan op één van deze drie manieren: 1. online via www.qualiet.com/nl/shop-in-wellen 2. bij een deelnemende handelaar 3. via de ‘Shop in Wellen’ app Meer info: www.wellensemiddenstand.be

Zin om 1 keer per maand een handje te helpen op de dansnamiddag voor senioren? Neem dan zeker contact op met de centrumleider van dienstencentrum Den Dries: Leen Meynen 012 44 01 54 of den.dries@ocmwwellen.be. Je vindt de data van de dansnamiddagen van 2017 terug op pagina 10.

De Wellense cadeaubon!

De Zelfmoordlijn 1813 is er voor wie nood heeft aan een gesprek van mens tot mens. Dat gesprek kan gaan over je eigen zelfmoordgedachten, maar evengoed kan je er terecht als je je zorgen maakt over iemand uit je omgeving. Je kan de Zelfmoordlijn 1813 anoniem, gratis en 24/7 contacteren via telefoon, chat of e-mail. Het voorbije jaar hebben ruim 130 vrijwilligers meer dan 18.000 oproepen beantwoord. Ondanks dit recordaantal kunnen we niet alle oproepen beantwoorden. Daarom blijven we op zoek naar vrijwilligers met talent om met mensen in gesprek te gaan! Vrijwilliger bij de Zelfmoordlijn 1813, ook iets voor jou? Laat het ons zo snel mogelijk weten via cpz@preventiezelfdoding.be. We nodigen je dan uit voor een kennismakingsgesprek en wie weet start jij binnenkort de basisopleiding. Meer info via www.zelfmoord1813.be. Omwille van de anonimiteit van de Zelfmoordlijn 1813 vragen we je om discreet om te gaan met je intentie om vrijwilliger te worden. 20

De Wellense cadeaubon is te koop bij de dienst toerisme in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren. Op de cadeaubon wordt een bedrag naar keuze ingevuld. De bon kan bij de Wellense handelaars worden ingeruild. dienst toerisme - 012 67 07 10 - toerisme@wellen.be

Jouw onderneming op www.wellen.be?

De gemeente biedt alle Wellense handelaars en ondernemers de kans om hun gegevens te publiceren op www.wellen.be. Stuur een mail met de naam van jouw bedrijf - omschrijving activiteit - adres - telefoon - fax - e-mail - website - openingsuren - (eventueel) logo naar naar evi.wijnants@ wellen.be.


levensgebeurtenissen Geboorten 06.09.2016 08.09.2016 08.09.2016 19.09.2016 20.09.2016 21.09.2016 28.09.2016 18.10.2016 19.10.2016 22.10.2016 23.10.2016 24.10.2016 27.10.2016 28.10.2016 29.10.2016 03.11.2016 05.11.2016

Arian Jacub Victor Thoelen Lio Vandenven Nora Knapen Sophia Claes Tijl Liefsoens Lias Ramackers Fenne Huijskens Gertjan Huisman Lucas Van Wambeke Mats Bijloos Noreen Festjens Maud Gysembergt Elise Remans Noor Peetermans Mila Smits Elise Joris

Baby’s

Diamanten Huwelijksverjaardag 26.10.2016 Lucienne Drossin & Jan Neven

29.09.2016 Jeanne Screurs & Polydoor Bex 30.06.2016 Sep Lambrigts zoon van An Darcis en Jan Lambrigts, kleine broer van Bas

Huwelijken 27.08.2016 Sofie Vandenryt & Frank Vandenrijn 09.09.2016 Tilly Candrix & Freddy Colla 10.09.2016 Mieke Strubbe & Kristof Vanherle 23.09.2016 Linda Garcia Burgos & Bjorn Bynens 12.11.2016 Laura Farris & Mario Fatone

Overlijdens 23.08.2016 03.09.2016 03.09.2016 07.09.2016 15.09.2016 21.09.2016 22.09.2016 22.09.2016 23.09.2016 07.10.2016 23.10.2016 26.10.2016 26.10.2016 28.10.2016 05.11.2016 14.11.2016 19.11.2016

Marina Valley Georgette Vankriekinge Luc Lismont Alphonsina Donvil Maurice Ballet Marie Knapen Jozef Vaes Magda Gaens Guillaume Jans Josephine Lemmens Lea Coenen Lucia Roosen Irma Groenendaels Antonia Verschuren Raymond Punie Marie Moens Joannes Thoelen

10.11.2016 Maria Grosemans & René Bogaers

Briljanten Huwelijksverjaardag 05.04.2016 Shakira Hamidou dochter van Anne Bleus en Sadou Hamidou

Gouden Huwelijksverjaardag 30.08.2016 02.09.2016 15.10.2016 26.10.2016 29.10.2016

Josette Neven & Martin Onkelinx Angèle Bunckens & Willy Briers Alberte Weeghmans & Willy Sauwens Antonetta Klein & Jean Daniels Jacqueline Debroeck & Romain Vandersmissen 21.12.2016 Maggy Knapen & François Knapen

08.09.2016 Josephina Notelaers & René Neven

02.11.2016 Maria Bellen & Victor Missotten 03.09.2016 Marie Lemmens & Georges Claes

10.10.2016 Alfrieda Vanreppelen & Roger Engelbosch

17.11.2016 Valerie Driesen & Hubert Mellen

21


algemene informatie ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren Openingsurengemeentelijke gemeentelijkediensten diensten Wachtdiensten Tandartsen Tandartsen

De telefonisch Dewachtdienst wachtdienst voor voor Limburgse tandartsen is bereikbaar bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer via het centraal tandartsenwachtnummer 090 33 99 69 090/ 33 99 69 op zaterdag, zondagvan en9u feestdagen op zaterdag, zondag en feestdagen tot 18u. van 9u tot 18u.

Huisartsen Huisartsen De huisartsenwachtkring Kortessem - Wellen - Wimmertingen

De wachtdienst huisartsen is telefonisch bereikbaar is bereikbaar via voor het centrale oproepnummer 0903 99 686. via het centrale huisartsenwachtnummer 011/ 23 28 25. Osteopaten Limburg Centraal oproepnummer: 011 42 93 19

Osteopaten Limburg Centraal Apotheken oproepnummer: regio Alken, 011/ Borgloon, 42 93 19 Kortessem, St.-Lambrechts-Herk en Wellen Apotheken De apotheekregio van wacht Alken, is van Borgloon, dienst tot Kortessem, 22u. Sint-Lambrechts-Herk en Wellen De Omapotheek de apotheek van wacht van wacht is van dienst voor 22u tot 22u. te kennen Na 22ukan kan je je bellen terecht: naar 090/ 39 99 10. Je wordt dan verbonden met een callcenter • bij jouw datapotheker je kan doorschakelen hangt de wachtdienst naar de apotheek uit van wacht. • op de website www.apotheek.be • telefonisch op het nummer 0903 99 000 (€ 1,5/min.) Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: zonder telefoon Rechtstreeks vooraf naar wordtde er niet apotheek opengedaan. gaan heeft geen zin: zonder telefoon vooraf wordt er niet opengedaan. Om de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je terecht: De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet • noodzakelijk bij jouw apotheker: dezelfde!daar hangt de wachtdienst uit • op de website www.apotheek.be • Na telefonisch 22u kan jeop bellen het nummer naar 090 090/ 393999 9910. 10 Je wordt dan verbonden (betalend! met 1,5een euro/min.) callcenter dat je kan doorschakelen naar de apotheek van wacht. De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 116 000 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

Gemeentehuis Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Dorpsstraat 25 T. 012 67 07 T. 012/ 67 07 0000 F. 012 74 58 70 F. 012/ 74 58 70 www.wellen.be www.wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag totvrijdag: vrijdag:9u 9utot tot12u 12u maandag tot maandag: 16u tot 19u30 maandag: 16u tot 19u30 woensdag: 13u tot 16u woensdag: 13u tot 16u

Sociaal huis-OCMW OCMW Dorpsstraat 26B Dorpsstraat 26 B T. 012 44 01 50 T. 012/ F. 012 44 4401 015069 info@ocmwwellen.be F. 012/ 44 01 69 info@ocmwwellen.be Politie Dorpsstraat 26 Politie T. 012 67 07 Dorpsstraat 26 07 politie@wellen.be T. 012/ 67 07 07 politie@wellen.be Containerpark Overbroekstraat Containerpark T. 012 67 22 06 Overbroekstraat T. 012/ 67 22 06

openingsuren: Openingsuren: maandag tot donderdag: maandag tot donderdag: 9u tot 11u30 9u tot 11u30 en op afspraak en op afspraak vrijdag gesloten GEEN meer! vrijdagavondzitting gesloten GEEN avondzitting meer! openingsuren: maandag: 15u30 tot 19u30 Openingsuren: dinsdag tot vrijdag: maandag: 15u30 tot 8u30 19u30tot 12u30 na openingsuren: 012 74 60 60 of 101 dinsdag tot vrijdag: 8u30 tot 12u30 (7/7 dagen en 24/24u voor milieuklachten) na openingsuren: 012/ 74 60 60 of 101 (7/7 dagen - 24/24u voor milieuklachten) openingsuren: dinsdag: 8u30 - 12u30 Openingsuren: woensdag-vrijdag: 13u30 tot 17u dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tot 17u zaterdag: 9u tot 14u zaterdag: 9u tot 14u

Bibliotheek Bibliotheek Dorpsplein 12 Dorpsplein 12 T. 012 74 71 T. 012/ 74 71 7979 bib@wellen.be bib@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag envrijdag: vrijdag:18u 18u 20u maandag en tottot 20u woensdag: 14u tot 18u woensdag: 14u tot 18u zaterdag: 10u tot 12u zaterdag: 10u tot 12u

PWA PWA Overbroekstraat b2 Overbroekstraat10 10.2 T. 012/ T. 012 44 4410 101616 pwa@wellen.be pwa@wellen.be

Openingsuren: openingsuren: maandag: 8u tot 13u 14u tot 19u maandag: 7u30 tot en 19u dinsdag: en 8u30 -12u en 14u tot tot 18u 18u dinsdag vrijdag: 7u30 woensdag: 8u30 -12u en 13u tot 17u woensdag en donderdag: 7u30 tot 17u

Sporthal ‘De Bloken’ Blokenstraat 12 Sporthal De Bloken Kortestraat 12 Uitbater cafetaria: Uitbater cafetaria: Mario Rosmarino Mario Rosmarino T. 012/ 74 20 33 T. 012 74 20 33

Openingsuren: openingsuren: alle dagen vanaf 16u alle dagen vanaf 16u gesloten: gesloten: maand alle feestdagen hele maand juli enjuli alleen feestdagen

Gemeentelijk zwembad zwembad Maupertuus ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Bampstraat T. 011 59 11 74 95 T. 011/ 59 74 95 (cafetaria) (cafetaria)

Openingsuren: openingsuren: juli en augustus van 10u30 tot 20u juli en augustus: 10u30 tot 20u Enkel open Enkel openbij bijmooi mooiweer! weer! Bel naar om te te weten of het Bel naarde decafetaria cafetaria om weten of zwembad zwembad open is. open is. het

Dienstencentrum Dienstencentrum Den ‘DenDries Dries’ Dorpsstraat 26A Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: verantwoordelijke: Leen Meynen Leen Meynen T. 012 44 01 54 T. 0487 012/ 44330129 5462 M. M. 0487/ 33 29 62

Openingsuren: openingsuren: ma -- wo - do: 9u 9u -tot 11u30 en 13u 11u30 en 13u - 17utot 17u dinsdag: 9u tot 16u en 19u tot dinsdag : 9u - 16u en 19u - 22u 22u vrijdag: 22u30 vrijdag : 19u 19u -tot 22u30 Tijdens de openingsuren in de voormiddag Tijdens de openingsuren in de voormiddag dienen de mensen zich bij het onthaal van dienen de mensen zich bij het onthaal van het het OCMW aan te melden. OCMW aan te melden.

KANKERLIJN 0800 35 455 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02 286 82 11 SENSOA.BE 03 238 68 68 TABAKSTOPLIJN 0800 111 00 TELEBLOK 0800 131 44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP 070 34 47 77 VAB REISBIJSTAND 070 34 46 66 VDAB 0800 30 700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03 23 27 218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088 122 66 ZELFMOORDLIJN 02 649 95 55


meldingskaart Foto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover?

Heb je zin om de volgende cover van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Ben je een hobbyfotograaf en wil je graag je werk eens laten zien? Stuur jouw leukste foto's naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Wil je jouw kleine spruit aan de wereld tonen? Stuur een foto van je baby samen met zijn/haar naam , geboortedatum en de naam van de ouders en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

Foto’s van voorbije activiteiten

Wij zijn steeds op zoek naar toffe foto’s van voorbije evenementen, straatbarbeques, rommelmarkten, vieringen, sportieve prestaties, fuiven, bijeenkomsten van verenigingen,... om in het magazine te publiceren onder de rubriek: Wellen in beeld.

foto’s gezocht

Je kan alle foto’s sturen naar evi.wijnants@wellen.be. Alvast bedankt. Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen of scan de QR-code. Digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be of stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende: ○  het wegdek is beschadigd ○  de openbare verlichting is defect ○  het rioolputje is verstopt ○  de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe ○  onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst ○  het ruimen van grachten is gewenst ○  er is een sluikstort ○  er is een gevaarlijke verkeerssituatie ○  er is signalisatie gewenst ○  een bushokje is beschadigd ○  andere: …........................................................................................ ............................................................................................................... ...............................................................................................................

plaats: ........................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... opmerkingen: .............................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... naam & adres afzender: ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ............................................................................................................... telefoon / gsm: ............................................................................................................... (Aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven.)

23


JANUARI

8

GEMEENTE WELLEN TRAKTEERT:

NIEUWJAARSBORREL 15u. tot 17u.

GEMEENTEPLEIN WELLEN

Samen met u klinken wij op het nieuwe jaar.

! m o k l e w n e r a n e Al le We l l

V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 18  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Wild van Wellen - nr. 18  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Advertisement