__MAIN_TEXT__

Page 1

informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen | april 2016 | jaargang 4 | n°15

infrastructuur

vacatures

milieu

evenementen

Wijzigingen containerpark

Wij zoeken personeel

gratis bloemenzaadmengsel

Buitenspeeldag

pagina 3

pagina 4

pagina 15

pagina 24


voorwoord

Beste Wellenaar burgemeester

ELS ROBEYNS

De eerste zonnestralen van het jaar geven veel energie. We mochten er al even van genieten. Mensen maken hun tuin in orde, genieten van het eerste terrasje of maken een lange wandeling met hun hond. En wat is er fijner voor een kind om buiten te ravotten? De gemeente Wellen wil dit stimuleren. Daarom nemen we voor de eerste maal deel aan de buitenspeeldag. Woensdag 13 april kunnen alle kinderen hun energie kwijt op de weide aan het jeugdheem. Tv uit en spelen maar! Meer informatie vind je achteraan dit infoblad. Ook de fiets kan weer van stal. Wie de komende weken met de fiets of te voet in Wellen winkelt, maakt kans om een mooie tweewieler te winnen. Meer informatie over de actie ‘met belgerinkel naar de winkel’ vind je op pagina 11. Bovendien komt de natuur weer helemaal tot leven. Zeker als we af en toe een handje helpen. De populatie bijen slinkt de laatste jaren aanzienlijk. Nochtans zijn deze beestjes broodnodig voor de bestuiving van onze fruitbomen. De gemeente en de fruittelers willen de bijen graag ondersteunen door nestgelegenheid en voedselaanbod te voorzien. Ook jij kan de handen uit de mouwen steken. Zet de juiste planten in je tuin en onze gevleugelde vrienden zullen je erg dankbaar zijn. Om je op de goede weg te zetten, biedt de gemeente alvast gratis bloemenmengsels aan. Meer informatie vind je op pagina 15. Deze lente gaan we met de gemeente ook op zoek naar nieuwe medewerkers. Meer informatie over onze vacatures vind je op pagina 4. Veel leesplezier gewenst. Els Robeyns Jouw burgemeester

pagina

17

inhoud p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 11 p. 12 p. 13 p. 14

infrastructuur bestuur en personeel infrastructuur verkeer en veiligheid vrije tijd sociaal huis - ocmw sociaal huis - ocmw DC Den Dries DC Den Dries economie evenementenkalender vrije tijd vrije tijd

p. 14 p. 15 p. 16 p. 17 p. 18 p. 19 p. 20 p. 21 p. 21 p. 22 p. 23 p. 24

pagina

15 2

milieu en duurzaamheid milieu en duurzaamheid milieu en duurzaamheid milieu en duurzaamheid vrije tijd Wellen in beeld oproepen economie levensgebeurtenissen algemene informatie meldingskaart Buitenspeeldag


infrastructuur

Werken Vogeleinde, Ulbeek en Vloeiherkstraat Als we in een piekfijne gemeente willen wonen, zijn er af en toe infrastructuurwerken nodig. Momenteel zijn er daarom drie ingrijpende werken aan de gang: De nieuwe stoepen op Vogeleinde zijn bijna klaar. In april ronden we de werken af, met een laatste asfaltlaag op de weg. In Ulbeek worden de laatste huizen op de vernieuwde riolering aangesloten. Eind maart gaat de afwerking van de stoepen in de Daalstraat van start. Tegelijkertijd worden de borduren en kasseien van het plein aangelegd. Half april nemen we de Ulbeekstraat onder handen. Door het slechte weer liepen de nutsmaatschappijen wat vertraging op in de Vloeiherkstraat. In mei kan de aannemer effectief aan de fietspaden beginnen. We proberen de hinder tot een minimum te beperken. Als je vragen hebt over deze werkzaamheden, contacteer gerust de gemeente (Guy Polling - guy.polling@wellen.be - 012 670 715).

Wachtbekkens dijken overstromingen in Om het aantal schadelijke overstromingen in Wellen zoveel mogelijk terug te dringen, startte de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in januari 2016 met de aanleg van wachtbekkens op de Herk. De beemden van de Grote Beemd en de dorpskernen van Wellen worden zo beter beschermd tegen wateroverlast.

Laat je GFT-afval niet in de kou staan Kleef vanaf 1 april zeker een nieuwe sticker op je gft-container. Anders loop je het risico dat de vuilniswagen jouw container voorbijrijdt, zonder hem leeg te maken. Je kan de nieuwe sticker het hele jaar door kopen op het gemeentehuis. De sticker voor een kleine gft-container (40 liter) krijg je voor 10 euro, die voor een grote container (120 liter) voor 25 euro. Om alles vlot te laten verlopen, vragen we je om gepast of met de bankkaart te betalen. We registreren je aankoop aan de hand van je identiteitskaart. Breng die dus zeker mee. Geraak je zelf niet op het gemeentehuis? Dan kan een familielid, kennis of buur jouw sticker gerust komen ophalen.

Er worden drie wachtbekkens gebouwd: 1. tussen de Bodemstraat en de gemeentegrens met Alken 2. tussen de Bodemstraat en de Vloeiherkstraat 3. in Herten, stroomopwaarts van het bedrijf ANL Plastics In maart beginnen de grond- en betonwerken voor de drie wachtbekkens. Het einde van de werken is voorzien in het najaar van 2016. Door het werfverkeer zal het wat drukker worden in de Bodemstraat. Indien nodig worden daar verkeerslichten voorzien. Meer info volgt op www.wellen.be

Wijzigingen containerpark Met je identiteitskaart naar het containerpark De gemeente wil jou in alle comfort van het containerpark laten genieten. Dat betekent onder meer dat we zogenaamde ‘afvaltoeristen’ uit andere gemeenten daar liever niet ontvangen. Vanaf 2 mei 2016 kunnen alleen nog inwoners van Wellen hun afval kwijt in ons containerpark. We beperken de toegang aan de hand van een slagboom met e-IDkaartlezer. Neem vanaf mei dus altijd je identiteitskaart mee bij een bezoek aan het containerpark, dan kan je altijd probleemloos binnen- en buitenrijden.

gewijzigde openingsuren Vanaf begin mei zullen de openingsuren van het containerpark wijzigen. Het containerpark zal niet langer open zijn op dinsdagnamiddag, maar wel op dinsdagvoormiddag tussen 8u30 en 12u30. 3


bestuur en personeel

4 vacatures geschoold arbeider (aanleg wervingsreserve) Je maakt deel uit van de technisch uitvoerende dienst en wordt ingezet voor heel diverse taken zoals riolerings- en wegeniswerken, maaiwerken, algemene onderhoudswerken en logistieke ondersteuning. Daarnaast voer je taken uit binnen jouw vaktechnische specialiteit (metser, mechanieker of kraanmachinist).

College van burgemeester & schepenen burgemeester Els Robeyns T. 012 67 06 44 - elsrobeyns@wellen.be - burgemeester@wellen.be spreekuur: maandag van 18u tot 19u en op afspraak alg. beleid - veiligheid - politie - brandweer - burgerlijke stand & personeel communicatie - informatie - inspraak - ICT - ruimtelijke ordening & wonen schepen Johan Cabergs T. 012 67 06 42 - G. 0495 58 64 86 - M. johancabergs@wellen.be spreekuur: maandag van 18u30 tot 19u30 en op afspraak openbare werken - technisch uitvoerende dienst - containerpark schepen Kristien Treunen T. 012 67 06 43 - M. kristientreunen@wellen.be spreekuur: maandag van 16u tot 17u enkel op afspraak mobiliteit en verkeer - milieu & energie - toerisme - tewerkstelling middenstand - landbouw - erfgoed & begraafplaatsen schepen Benny Maes T. 012 67 06 41 - M. bennymaes@wellen.be spreekuur: maandagvoormiddag enkel op afspraak financiën - begrotingen - kerkfabrieken - dierenwelzijn schepen Bèr Thijs T. 012 67 07 18 - M. berthijs@wellen.be spreekuur: dinsdag en woensdag van 11u tot 12u sport - cultuur - jeugd - senioren - bibliotheek - verenigingsleven schepen/voorzitter OCMW Eric Martens T. 012 44 01 60 - M. ericmartens@wellen.be spreekuur: maandag en donderdag van 10u tot 12u sociale zaken - kinderopvang - gelijke kansen - volksgezondheid armoedebestrijding - ontwikkelingssamenwerking

Gemeenteraad De gemeenteraden vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Bij uitzondering wordt de datum van de gemeenteraad verplaatst, dit wordt dan duidelijk vermeld in de agenda. Iedereen is van harte welkom op deze openbare zittingen. De week voor de vergadering kan je de agenda raadplegen in de aankondigingskast aan het gemeentehuis. De notulen kan je inkijken op het secretariaat van het gemeentehuis. De agenda, de toelichting en de verslagen vind je ook op de website www.wellen.be (bestuur & diensten/bestuur/ gemeenteraad).

4

onderhoudsmedewerker 19/38 Je staat in voor het vereiste onderhoud van de gemeentelijke gebouwen en infrastructuren zodat de bezoekers/personeelsleden kunnen beschikken over een hygiënische en verzorgde accommodatie/werkomgeving. Daarnaast bied je algemene logistieke ondersteuning bij recepties ter gelegenheid van allerlei gemeentelijke evenementen zoals bruiloften, ontvangsten, vieringen, … .

jobstudenten: redders en toezichthouders Voor de maanden juli en augustus gaat het gemeentebestuur op zoeknaar gemotiveerde jobstudenten, die als redder en toezichthouder de veiligheid van onze bezoekers in en rond het openluchtzwembad Maupertuus helpen garanderen. Ben je in bezit van het hoger reddersdiploma van het BLOSO en wens je je kandidaat te stellen voor de job van redder of ben je gemotiveerd om de job van toezichter uit te voeren? Stel je dan kandidaat voor 29 april 2016.

stedenbouwkundig ambtenaar 30/38 (vervanger) In samenspraak met de waarnemende stedenbouwkundige ambtenaar, ben je verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige aanvragen, attesten en verkavelingsaanvragen. Je ondersteunt de processen inzake ruimtelijke planning. Je waarborgt een degelijke voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk beleid, rekening houdend met de geldende reglementering. Je overlegt met de hogere overheid, volgt de wetgeving op en ondersteunt hierin de administratieve medewerkers van de dienst. In samenspraak beheer je de gemeentelijke verordeningen, het plannen-, vergunningen- en leegstandsregister en het register van de onbebouwde percelen. Interesse in één van bovenstaande functies? Je kan de volledige vacature lezen op www.wellen.be/nl/vacatures-0


infrastructuur

infrastructuur

Sint-Agathakerk in het nieuw

Verbeterde akoestiek Jeugdheem De Reynaert

De Sint-Agathakerk in Berlingen krijgt een grondige make-over. We vernieuwen het dak en restaureren de gevel, de kerkmuur en de glasramen voor 513.981,80 euro (waarvan 445.928,74 euro gesubsidieerd door de Vlaamse overheid). De restauratiewerken beginnen op 3 mei en zullen ongeveer één jaar duren. Tijdens de werken kunnen er geen erediensten doorgaan in de kerk.

Feestzaal 2 van jeugdheem De Reynaert kreeg een verlaagd plafond voor een betere akoestiek. Het kostenplaatje bedroeg 2.500 euro.

Op maandag 25 april organiseren we een infovergadering voor alle omwonenden en andere geïnteresseerden. De uitnodiging met concrete informatie krijg je binnenkort in de bus.

Tijdelijke parking mindervaliden Op de parking naast feestzaal de Meersche worden er tijdelijk vier bijkomende parkeerplaatsen voorzien voor mindervaliden:

Nieuw meubilair zaal De Meersche Het meubilair in zaal de Meersche had zijn beste tijd gehad. Daarom werden er nieuwe tafels en stoelen gekocht. Er werden 200 stoelen en 50 tafels gekocht voor een totaalbedrag van 18 552,33 euro. De gemeente betaalde hiervan 8 552,33 euro. De overige 10 000 euro werd gesponsord door brouwerij Alken-Maes.

Ter gelegenheid van de Wellense braderie vanaf vrijdag 17 juni van 17u00 tot zondag 19 juni om 24u00. Ter gelegenheid van Sint-Jan kermis vanaf zaterdag 25 juni van 17u00 tot en met dinsdag 28 juni om 02u00.

5


verkeer en veiligeid

Waar rook is, is vuur…

Willen je kinderen buiten ravotten?

Vraag nu je speelstraat aan ! De zomervakantie is het ideale moment voor kinderen om op straat te ravotten. Indien de verkeerssituatie in jouw straat te gevaarlijk is hiervoor, kan je jouw straat laten inrichten als speelstraat.

Hoe installeer en onderhoud je een rookmelder? Al 1.500 Wellense gezinnen haalden hun gratis rookmelder af op het gemeentehuis. Dat is uiteraard een belangrijke eerste stap. Maar om je te beschermen tegen brandgevaar, moet je je rookmelder ook correct installeren en onderhouden. Wij geven je graag enkele tips: Installatie •Installeer minstens 1 rookmelder in de (trap)hal en op elke bewoonde verdieping. Hoe meer rookmelders, hoe veiliger. •In de keuken kan je kiezen voor een thermische rookmelder reageert op hoge en snel stijgende temperaturen). Die leidt inder snel tot valse alarmen door kookdampen. •Rookmelders aan het plafond installeer je best op 30 cm van de hoek. Die tegen de muur plaats je zo hoog mogelijk, maar minstens 15 cm van het plafond verwijderd. •Zorg dat je vlot bij je rookmelder kan. •Vergeet de rookmelder niet in te schakelen.

Om een speelstraat in te richten zijn er wel enkele voorwaarden waaraan jouw straat moet voldoen: •op de straat is de snelheid beperkt tot 50 km/uur •de straat mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor openbaar vervoer

Onderhoud •75% van de bewoners van de straat moet akkoord gaan •Test je rookmelder minstens 1 keer per maand (met de testknop op het toestel). •Stof de rookmelder minstens maandelijks af. •Laat de batterij altijd in de rookmelder zitten, tenzij die vervangen moet worden. •Overschilder je rookmelder nooit en laat alle gaatjes vrij.

•uren worden gekozen tussen 10u en 22u en moeten worden gerespecteerd •er moeten minimum 3 meerderjarige speelstraatverantwoordelijken zijn Het volledige reglement, de aanvraagprocedure en het enquêteformulier staan op de website www.wellen.be onder leven/mobiliteit/speelstraten.

Nog geen gratis rookmelder? Heb je jouw gratis rookmelder nog niet afgehaald? Ga dan tijdens de openingsuren langs op het gemeentehuis. Ben je jouw bon kwijt? Geen probleem, wij registeren de afgehaalde rookmelders op adres.

6

Je kan deze documenten ook afhalen op het gemeentehuis (dienst grondbeleid /mobiliteit). meer info: Evi Wijnants evi.wijnants@wellen.be 012 67 06 46


vrije tijd

Prentenboeken komen tot leven:

gratis Fundels Een Fundel (‘bundel vol fun’) is meer dan een prentenboek. Deze digitale boeken op maat van kinderen staan boordevol spelletjes, oefeningen en filmpjes. In onze bibliotheek kan je elk jaar zeven gratis fundels ontlenen. Hoe ontleen je een gratis Fundel? •maak je ‘Mijn Bibliotheek’-profiel aan op www.wellen.bibliotheek.be •download de Fundel-app op je smartphone of tablet (zoek ‘Fundels’ in de App Store of Google Play Store) •meld je aan met je ‘Mijn Bibliotheek’-profiel en kies de fundel die je wilt uitlenen (na het downloaden kan je de fundel vier weken lang offline bekijken)

Voorleesmomenten voor de allerkleinsten.

Kinderen zijn dol op verhalen. Voor de allerkleinsten is het dan ook genieten geblazen tijdens onze gezellige voorleesmomenten in de bib op de 1e woensdag van de maand van 14u tot 14u30.

Vraag gerust bijkomende info aan het bibpersoneel. Ontdek hier de thema’s van de volgende voorleesmomenten:

Tweedehandsboeken te koop Wij vinden het belangrijk om het aanbod van de bibliotheek geregeld te vernieuwen. Omdat al dat nieuwe leesvoer heel wat plaats inneemt, verkopen we onze oudere werken aan een prikje. Deze keer zijn de jeugdboeken aan de beurt. Kom dus gerust langs tijdens de openingsuren en voeg enkele leuke boeken toe aan je collectie.

Jonge lezers op pad in Wellen Op woensdag 9 maart namen onze voorlezers de jongste bibliotheekbezoekers mee op een leerrijke ontdekkingstocht doorheen Wellen. Onder het motto ‘Weg van de stad’ bezochten ze de hipste plekken van onze gemeente. Niemand minder dan onze eigen stadsdichter trakteerde de kinderen op leuke verhalen en weetjes over het platteland, onze woonomgeving en de levenswijze van andere culturen. Alweer een geslaagde jeugdboekenweek dankzij het schitterende werk van ons voorleesteam. Benieuwd naar de foto's? Ga snel naar pagina 19.

7


ocmw

sociaal huis

Van kalverliefde tot relatie Rechtuit ! Onze juriste weet raad.

Wat bij verergerde arbeidsongeschiktheid? De heer G. was twee jaar geleden het slachtoffer van een arbeidsongeval. Aan dit ongeval heeft hij een ernstig letsel aan zijn enkel overgehouden, met een blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Daarvoor ontvangt hij een jaarlijkse vergoeding. De voorbije maanden kreeg de heer G. steeds meer last van zijn letsel werd een enkelprothese geplaatst. Zijn mobiliteit is verder afgenomen en hij kan onmogelijk zijn werk op dezelfde manier hervatten.De heer G. vraagt zich af of zijn vergoeding herzien kan worden. De verzekeringsonderneming kan je graad van blijvende arbeidsongeschiktheid bijstellen binnen de herzieningstermijn van drie jaar (die op de definitieve regeling van je ongeval bij overeenkomst of vonnis volgt). Als de verzekeringsonderneming de verergering van je arbeidsongeschiktheid niet aanvaardt, kan je binnen die termijn naar de arbeidsrechtbank stappen. Na afloop van de herzieningstermijn ligt de graad van je arbeidsongeschiktheid definitief vast. Dan verandert je jaarlijkse vergoeding in een levenslange rente die je betaald krijgt. Blijft je arbeidsongeschiktheid verergeren na het verstrijken van de herzieningstermijn? Dan kan je via je verzekeraar een verergeringsbijslag aanvragen.

Van kleuter tot puber en jongvolwassene: verliefd zijn hoort bij het leven. De vanzelfsprekende leuke kant heeft echter ook een schaduwzijde. Denk maar aan ruzies, onbeantwoorde liefdes, … . Hoe help je je kind deze emotionele rollercoaster overleven? Kleuters bestempelen hun affectie voor mama of papa, de juf of vriendjes al snel als ‘verliefd zijn’. Stel je daar verder geen vragen bij en geniet van hun ontwapenende verhalen. In de lagere school kan verliefdheid wél best ernstig zijn. Met kinderen van deze leeftijd kan je serieus over het onderwerp praten. Toch begint het echte werk pas in de puberteit. Je kind worstelt dan met extreme emoties en de lichamelijke aantrekkingskracht treedt op de voorgrond in relaties. Toon begrip en trek grenzen. Pubers weten graag dat ze bij hun ouders terechtkunnen, maar verwacht zeker niet dat ze altijd je hulp zullen inroepen. Veel gesprekken voeren ze immers liever met leeftijdsgenoten. Toon dus een gezonde interesse in hun liefdesleven, maar respecteer de grenzen die je kinderen zelf aangeven. Panikeer niet bij haatgevoelens, jaloezie of verdriet. Die gevoelens kunnen bij een puber in één dag omslaan in onmeetbaar geluk. Ook als ouder heb je het recht om grenzen te trekken. Maak samen met je kind duidelijke afspraken over wat al dan niet kan. Wanneer komt het vriendje langs? Wanneer gaat dochterlief naar hem? Blijven ze bij elkaar slapen? Bij deze vragen laat je best vooral je buikgevoel spreken. Geef het goede voorbeeld. Met advies help je je kind goed op weg. Maar het is nog belangrijker om als ouder het goede voorbeeld te geven. Als jij open praat over relaties, respect toont voor je partner en je eigen grenzen respecteert, kan je kind zich daaraan spiegelen.

Wil je meer weten over de vergoeding voor arbeidsongeschiktheid? Raadpleeg gerust onze juriste.

Sarah Shaham 012 44 01 50 juriste@ocmwwellen.be

Van Bolle buik tot Baby 5 juni - 14u00 tot 18u00

Elke donderdag vrij spreekuur van 9u tot 11u30 en op afspraak van 13u tot 16u.

8

Op zondag 5 juni 2016 organiseert Huis van het Kind Haspengouw, samen met zijn partners, een infobeurs voor aanstaande en pasbevallen ouders. Deze beurs zal doorgaan van 14 tot 18 uur in het Huis van het Kind Haspengouw, Rummenweg 2, 1e verdieping (lokalen van Tutti Frutti). Tijdens deze beurs is er de mogelijkheid om informatie te verzamelen bij tal van standhouders (bvb vroedvrouw, lactatiekundige, opvoedingswinkel, K&G, mutualiteit, kraamzorg, …) Gratis inkom met goodiebag voor elk gezin! Iedereen van harte welkom!


ocmw

Nieuwe gezichten op het Ocmw Eind maart begonnen 2 nieuwe medewerkers bij het Ocmw. Wij stellen hen even voor.

Roepen lost niks op! Als mijn kinderen het te bont maken in huis, verlies ik wel eens mijn geduld. Meestal heb ik enkele seconden later al spijt. De sfeer is dan verziekt en mijn kinderen raken van streek. Hoe voorkom ik zo’n schreeuwpartij? Door te roepen raken zowel jij als je kinderen grondig van slag. Deze tips helpen je om de situatie onder controle te houden: 1. Adem diep en sta stil bij wat je voelt. Aanvaard je frustratie en wacht even met reageren. 2. Ga kalm naar je kinderen en geef hen enkele opties: “Of jullie gaan in je eigen kamer spelen, óf jullie gaan zitten en tv-kijken. Maar als je hier blijft spelen, zet ik de tv uit.” 3. Laat je kinderen duidelijk weten wat er met jou gebeurt: “Je luistert niet naar me en dat maakt me heel boos”, “Je houdt je niet aan onze afspraak en dat vind ik niet oké.” 4. Bespreek samen met je kinderen de best mogelijke oplossing: “Ik weet niet meer wat ik moet doen om je te doen luisteren. Weet jij het?”

Karolien Menten maatschappelijk assistent T. 012 44 01 52 M. karolien.menten@ocmwwellen.be spreekuur: maandag, dinsdag en woensdag van 9u00 tot 11u30 Karolien zal je verder helpen met: •Financiële steunverlening •Recht op maatschappelijke integratie – leefloon •Administratieve begeleiding •Psychosociale begeleiding •Budgetbeheer – budgetbegeleiding •Federale verwarmingstoelage •Coördinatie lokaal opvanginitiatief •Begeleiding asielzoekers •Begeleiding illegalen •Socioculturele participatie

5. Gebruik humor. Grom bijvoorbeeld als een kwade beer. 6. Verlies je toch eens de controle? Verontschuldig je dan bij je kinderen. Zo leren zij dat jij ook niet perfect bent en dat een welgemeende ‘sorry’ in zo’n situaties op z’n plaats is.

Vragen over de opvoeding van je kinderen? Wij ontvangen je graag tijdens ons vrije spreekuur in het Sociaal huis van Wellen, elke dinsdag van 10 tot 12 uur. Lotte - 0492 97 07 88 Gwenda - 0493 25 18 74 Ilse - 0492 27 72 91 info@opvoedingswinkelhaspengouw.be www.opvoedingswinkelhaspengouw.be Rummenweg 2, 3800 Sint-Truiden

Veerle Vanspauwen financiële dienst en administratie T. 012 44 01 59 M. veerle.vanspauwen@ocmwwellen.be Veerle zal achter de schermen meewerken als administratief medewerker op de financiële dienst.

9


dienstencentrum Den Dries Een thuis voor alle senioren

Drink met verstand, ook als 55-plusser Net zoals een goede wijn, wordt een mens beter met de jaren. Althans, als je voldoende op je gezondheid let. Want met het ouder worden reageert je lichaam anders op bepaalde gewoontes. Alcohol verwerken lukt bijvoorbeeld steeds minder goed.

Zo hou je inbrekers op veilige afstand 26 april - 13u30 tot 16u

Steeds meer Vlamingen tussen 55 en 75 drinken dagelijks alcohol. Vandaag zijn er dat 1 op 4, tegenover 1 op 8 tien jaar geleden (bron: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid). Van alle leeftijdsgroepen drinken 55- tot 65-jarigen het meest problematisch: 15,6% van de mannen drinkt wekelijks meer dan 21 glazen per week, 9,2% van de vrouwen drinkt meer dan 14 glazen per week.

Lees je af en toe een artikel in de krant over een woninginbraak? Geen zorgen: dieven ontmoedigen, dat kan je voor een stuk zelf. De gemeente Wellen voorziet namelijk een premie voor inwoners die hun ramen en deuren extra beveiligen.

Om deze trend een halt toe te roepen, lanceert de DrugLijn een nieuwe campagne. Ze richten zich naar 55-plussers met de boodschap ‘Als je ouder wordt, kan je minder goed tegen alcohol. Praat erover met je huisarts’. De gratis brochure ‘Ouder worden en alcohol’ kan je aanvragen of downloaden op www.druglijn.be.

Inschrijven is verplicht.Je kan meer info aanvragen of je inschrijven bij centrumleider Leen Meynen (012 44 01 54 den.dries@ocmwwellen.be)

Tijdens deze infosessie, op 26 april van 13u30 tot 16u in dienstencentrum Den Dries, geeft onze politiedienst je nuttige tips en informatie over inbraakpreventie.

meer info: DrugLijn - 078 15 10 20 - www.druglijn.be

Gezocht: gepensioneerde diëtiste/verpleegkundige Heb je als gepensioneerde diëtiste of verpleegkundige zin om senioren voedingsadvies te geven en hun bloeddruk te meten? Wil je als vrijwilliger enkele uurtjes per maand meewerken aan ons project? Neem dan zeker contact op met de centrumleider van DC Den Dries: Leen Meynen - 012 44 01 54 - den.dries@ocmwwellen.be.

10


economie

Iedereen ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ van zaterdag 30 april tem zaterdag 4 juni

Val niet voor slaap- en kalmeermiddelen Naar aanleiding van de Week van de Valpreventie (18 tot 24 april) bekijken we het effect van geneesmiddelen op het valrisico. Want hoe meer geneesmiddelen je inneemt, hoe groter het risico om te vallen. En slaap- en kalmeermiddelen zijn de grootste boosdoeners.

Ook dit jaar neemt onze gemeente deel aan de campagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’, een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, Unizo en Gezinsbond. Daarmee bedanken we iedereen die te voet of met de fiets boodschappen doet. Bovendien motiveren we onze inwoners om vaker bij de Wellense detailhandels te winkelen. Klanten die te voet of met de fiets winkelen, krijgen een Belgerinkel-lotje bij de deelnemende handelaars. Door je lotje in de Belgerinkel-boxen in het gemeentehuis en in de bib te deponeren, ding je mee naar de prijzen van onze gemeente. Wie zijn lotje online registreert op www.belgerinkel.be maakt daarnaast kans op een prijs uit de internationale prijzenpot.

Wist je dat … ... Belgen slaapmedicatie veel en vaak langdurig gebruiken? ... slaapmedicatie je valrisico verdubbelt? ... deze valpartijen vaak tot letsels leiden (zoals heup- en polsbreuken)?

Wil je als handelaar meedoen? Vraag meer info bij de milieudienst - milieu@wellen.be.

Enkele tips: •Bespreek het gebruik van geneesmiddelen altijd met je huisarts, ook bij geneesmiddelen die je zonder voorschrift kan krijgen. •Gebruik een weekplanner om je medicatie exact zoals oorgeschreven in te nemen. •Probeer kalmeer- en slaapmiddelen zoveel mogelijk te vermijden.

Belastingsaangifte invullen? De zitdagen in het gemeentehuis zijn gepland op: dinsdag 17 mei van 9u tot 12u en van 14u tot 16u woensdag 18 mei van 9u tot 12u en van 14u tot 16u Vergeet zeker deze documenten niet: •Jouw identiteitskaart en die van je partner (met pincode) •Al je loonfiches, attesten en je aanslagbiljet van vorig jaar •Het bedrag van je kadastraal inkomen •Betalingsbewijzen die recht geven op aftrek 11


evenementenkalender

datum

evenement

uur

locatie

ma

11 apr.

KVLV Ulbeek wandelzoektocht

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

di

12 apr.

wo

13 apr.

Buitenspeeldag

14u - 17u

JH De Reynaert

13 apr.

WWC De Bokkerijders wandeldag

13 apr.

KVLV Wellen creatief met keramiek

19u30

Ontmoetingscentrum

14 apr.

senioren dansnamiddag

13u30 - 18u

De Meersche

14 apr.

KVLV Wellen handwerken

19u30

Ontmoetingscentrum

vr

15 apr.

Wielerkoers op rollen

19u30

De Meersche

zo

17 apr.

Rommelmarkt Broekstraat

9u - 17u

Broekstraat

17 apr.

Radio VRW eetfeest

ma

18 apr.

KVLV Ulbeek wandelzoektocht

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

di

19 apr.

KVLV Wellen - Nordic Walking

20u - 21u

Notelarestraat 21

wo

20 apr.

Bewegingsschool start nieuwe lessenreeks

14u - 15u

sporthal De Bloken

za

23 apr.

KVLV Wellen - Lentefeest

zo

24 apr.

Kijk! Ik fiets!

24 apr.

basisschool ‘t Laantje - eetfeest

24 apr.

Rommelmarkt Vrolingen

9u - 17u

Vrolingen

ma

25 apr.

KVLV Ulbeek wandelzoektocht

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

di

26 apr.

KVLV Wellen bloemschikken

19u30

Ontmoetingscentrum

wo

27 apr.

KVLV Ulbeek - kookles taarten zonder oven

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

do

28 apr.

Seniorenclub - kienen

vanaf 13u

DC Den Dries

za

30 apr.

Kijk! Ik fiets!

10u - 12u

sporthal De Bloken

30 apr.

Boskermis

Bosstraat

30 apr.

TiTaTejater: toneelopvoering

De Meersche

1 mei

Rommelmarkt Bosstraat

1 mei

Motorclub Free - motortreffen

ma

2 mei

Rode Kruis - bloedafname

18u - 20u30

JH De Reynaert

wo

4 mei

Wellen fietst op woensdag

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

do

5 mei

OLH Hemelvaart - receptie communicanten

zo

8 mei

ZVK United - eetdag

ma

9 mei

Rode Kruis - bloedafname

di

10 mei

KVLV Ulbeek - daguitstap

za

14 mei

Patton Drivers

Ulbeek

zo

15 mei

Pinksteren - receptie communicanten

De Meersche

15 mei

Patton Drivers

Ulbeek

16 mei

Pinkstermaandag

do

zo

ma

12

april - mei - juni 2016

De Meersche

De Meersche

De Meersche 10u - 12u

sporthal De Bloken JH De Reynaert

9u - 17u

Bosstraat De Meersche

De Meersche De Meersche 18u - 20u30

JH De Reynaert

16 mei

Patton Drivers

vr

20 mei

Harmonie De Kluchtige Vrienden: Wellodieus

19u30

Ulbeek De Meersche

za

21 mei

Harmonie De Kluchtige Vrienden: Wellodieus

19u30

De Meersche

za

21 mei

Kidzdag: uitstap naar Bokrijk

9u30 - 16u30

JH De Reynaert

ma

23 mei

KVLV Wellen - Nordic Walking

20u - 21u

Notelarestraat 21

wo

25 mei

KVLV Ulbeek - kookles zomers koken

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

KVLV Wellen kookworkshop BBQ

19u30

parochiezaaltje Molenstraat

vanaf 13u

DC Den Dries

do

26 mei

Seniorenclub - kienen

vr

27 mei

WWC De Bokkerijders wandeldag

za

28 mei

Teen-Spirit : uitstap naar Action Park Kiewit

9u15 - 17u

JH De Reynaert

do

2 juni

KVLV Wellen - Nordic Walking

20u - 21u

vertrek aan Notelarestraat 21

zo

5 juni

WWC De Bokkerijders wandeldag

5 juni

Bokkerijdersrun

De Meersche

KVK Houtstraat 12u - 18u

De Meersche


vrije tijd

OOL BEWEGINGSSCH n 9 bewegingslesse

n 2,5 tem 7 jaar voor kinderen va ingstorische beweg s: o m e d en ill ch vers d zoal komen aan bo vaardigheden

zaterdag 21 mei 2016 Uitstap naar Bokrijk, voormiddag pleinspelen en namiddag bezoek aan speeltuin en dierenpark. Zet deze dag alvast in je agenda. Er wordt nog een flyer uitgedeeld in de scholen.

ren

kruipen klauste ingen klimmen ngpern va werpen STARTLES 

14u - 15u

ril woensdag 20 ap

oken Wellen sporthal De Bl 18 € (voor 9 lessen incl. verzekering) 20 / 27 april 11 / 18 / 25 mei 1 / 8 / 15 / 22 juni

INFO & INSCHRIJVINGEN (VERPLICHT):

sportdienst • 012 39 21 77 • sport@wellen.be e-loket op www.wellen.be

13


vrije tijd

milieu en duurzaamheid

De Stroomlijners

LED-verlichting: voor een slanke energiefactuur

zondag 5 juni 2016: 4de Bokkerijdersrun Op zondag 5 juni 2016 komen sportievelingen in Wellen samen voor de 4de Bokkerijdersrun. Het is altijd gezellig toeven op dit evenement. Hoewel er mooie prijzen uitgedeeld worden, blijft deelnemen belangrijker dan winnen. Alle wedstrijden starten aan zaal De Meersche. Twijfel je nog over je deelname? Geen probleem, je kan je inschrijven tot een half uur voor de start van elke wedstrijd.

Wist je dat je 80% tot 90% energie kan besparen, door over te schakelen op LED-verlichting? Wanneer je gloei- en halogeenlampen door LED-lampen vervangt, spaar je jaarlijks al snel 10 euro uit per lamp. LED-lampen vind je overal en in alle soorten. De Stroomlijners helpen je de juiste lampen kiezen. Op www.destroomlijners.be gidsen ze je op een eenvoudige manier door het aanbod. LED’s do it!

13u15: Kidsrun: 200 m (4-6 jaar) – 400 m (7-8 jaar) – 600 m (9-10 jaar) – 800 m (11-12 jaar) 14u: 5 km ANL-Run (dit is ook de testwedstrijd voor de ‘Start to Runners’ van Wellen) 15u: 10 km Bokkerijdersrun Haspengouw Challenge 17u: prijsuitreiking voor alle aangekomen lopers en geldprijzen voor de eerste drie van elke categorie

Gratis huisbezoek van de Stroomtrainer

Meer info: Georges Vanschoonwinkel - 0478 99 25 47 Eric Martens - 0475 38 60 59 info@bokkerijdersrun.be www.bokkerijdersrun.be

Fietsclub | 13u30 | sporthal De Bloken Elke eerste maandag fietsen op verplaatsing, vertrek om 12u30. 11-18-25 april | 2-9-16-23-30 mei | 6-13-20-27 juni 2016 23 en 24 mei: Fiets 2-daagse in Hamont-Achel Wandelclub (buiten Wellen) | 8u45 | sporthal De Bloken 3 april | 1 mei | 5 juni 2016 Kaartclub | 14u tot 17u | zaaltje naast kerk Ulbeek 12-19-26 april | 3-10-17-24-31 mei | 7-14-21-28 juni 2016 Yoga | 20u tot 21u | danszaal De Zonnekring 12-19-26 april | 3-10-17-24-31 mei | 7-14-21-28 juni 2016 Lijndansen | 10u tot 11u | danszaal De Zonnekring 14-21-28 april | 5-12-19-26 mei | 2-9-16-23-30 juni 2016 Breiclub | 13u30 tot 16u30 | DC Den Dries 21 april | 12 mei | 16 juni 2016 Breicafé | 13u30 | café 't Schaliehuys 28 april | 26 mei | 30 juni 2016 Dagreizen 22.04: Nekka Nacht (Lotto Arena Antwerpen) 26.04: Spa Monopole, Monschau en Barrage d’Eupen 28.06 boottocht Zutendaal - Luik met gegidste wandeling 14

Een Stroomtrainer neemt jouw elektriciteitsverbruik onder de loep en geeft je handige tips om geld te besparen. Dat gaat van eenvoudige ingrepen, zoals LED-lampen gebruiken of slimmer omgaan met je wasmachine, tot gedetailleerde informatie over energiezuinige apparaten. Wil jij gratis advies van de Stroomtrainer? Reserveer dan een huisbezoek via www.destroomlijners.be tem 30 april 2016.


milieu en duurzaamheid

Wellen wild van bijen Eerste nestkasten hangen in Ulbeek De populatie honingbijen en wilde bijen slinkt wereldwijd. Deze diertjes zijn nochtans broodnodig voor de bestuiving van pitfruitbomen (zoals appel- en perenbomen). In Haspengouw is er zelfs sprake van een bestuivingscrisis, met mogelijk grote ecologische en economische gevolgen. Met ons bijenproject willen we meer streekeigen bijensoorten in de fruitteelt krijgen. Dat doen we met gerichte maatregelen op vlak van nestgelegenheid en voedselaanbod in en rond fruitteeltbedrijven. Dankzij de financiële steun van Interreg en de provincie Limburg vond het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren al snel een aantal fruittelers die bijen willen inschakelen voor de bestuiving van fruitbloesems. In totaal komen er 600 nestkasten in de Haspengouwse boomgaarden. De eerste kasten werden op 1 maart opgehangen bij Peter Neiss in Ulbeek. Gedeputeerde Ludwig Vandenhove, burgemeester Els Robeyns en schepen Kristien Treunen hielpen bij de installatie.

Haal zelf meer bijen naar je tuin met gratis bloemenzaadmengsel

1. middelhoge bloemenweide

2. kort bloemrijk grasland

Bloemenmengsel voor een (middelhoge) bloemenweide met een 20-tal plantensoorten (duizendblad, rode klaver, gewone margriet, peen, boerenwormkruid, …)

Bloemenmengsel voor een (kort) bloemrijk grasland met een 13-tal plantensoorten (pinksterbloem, witte klaver, gewone brunel, gewoon biggenkruid, …)

Je kan de bijenpopulatie zelf een handje toesteken door de juiste planten in je tuin te zetten. Om de Wellenaars daarbij te helpen, biedt onze gemeente alle inwoners een gratis bloemenzaadmengsel aan. Je kan één van de twee bloemenmengsels bestellen tem 29 april 2016. Bezorg het ingevulde bestelformulier aan de milieudienst op het gemeentehuis - milieu@wellen. be - e-loket op www.wellen.be. Vanaf 2 mei kan je jouw bestelling afhalen bij de milieudienst, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Bestelformulier bloemenzaad voor wilde bijen

voornaam en achternaam:

Ik, ondergetekende, wens het volgende bloemenzaad te bestellen:

……………………………………………………………………………………………………… straat en huisnummer:

□ Mengsel 1 voor een (middelhoge) bloemenweide

………………………………………………………………………………………………………

□ Mengsel 2 voor een (kort) bloemrijk grasland

3830 Wellen / 3831 Wellen (Berlingen) / 3832 Wellen (Ulbeek)

voor een in te zaaien (tuin)oppervlakte van ...….........…. m2.

datum: …… / …… / 2016

handtekening:

15


milieu en duurzaamheid

Heb jij een hart voor zwaluwen? De WAL (Wellense adviesraad voor leefmilieu) zoekt vrijwilligers om subsidieaanvragen te controleren. Interesse? Contacteer dan vliegensvlug onze milieudienst. milieudienst Wellen - 012 67 07 06 - milieu@wellen.be

Wellen, een veilige thuis voor zwaluwen

Wat als… je een reekalfje aanraakt

Wellen is een diervriendelijke gemeente. Zo doet de Wellense Adviesraad voor Leefmilieu (WAL) er alles aan om nestgelegenheden voor huis- en boerenzwaluwen in stand te houden. Daarom werd het nieuwe subsidiereglement van 2016 in het leven geroepen. Wanneer je thuis zwaluwnesten opmerkt (en deze nesten niet verwijdert), kom je in aanmerking voor een subsidie.

Trek je geregeld de Wellense natuur in voor een ontspannende wandeling? Dan zal je vanaf mei ongetwijfeld een aantal reekalfjes tegenkomen in het gras of struikgewas. Geef je ogen gerust de kost, maar raak de dieren zeker niet aan. Vanaf het moment dat een reekalfje door een mens aangeraakt is (en zo de mensengeur draagt) wordt het namelijk door zijn moeder verstoten.

Het subsidiebedrag verschilt naargelang het aantal bewoonde zwaluwnesten:

Om alle reekalfjes veilig bij hun moeder te houden, vragen de boswachters van het Agentschap voor Natuur en Bos om op de officiële paden te blijven. Hou ook je honden aan de leiband, want zij kunnen (hoe lief ze ook zijn) reeën wegjagen. Zo blijven de kalfjes alleen achter en sterven ze van de honger.

•25 euro per jaar voor een kolonie van 1 tem 3 nesten •37,5 euro per jaar voor een kolonie van 4 tem 6 nesten •50 euro per jaar voor een kolonie van 7 tem 9 nesten •62,5 euro per jaar voor een kolonie van 10 of meer nesten Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet je aan volgende voorwaarden voldoen: •Het nest is bezet (per seizoen telt slechts 1 legsel mee). •Je verwijdert geen nesten tijdens en na het broedseizoen (tot minimaal 3 jaar nadien). •Je spaart de nesten bij het schoonmaken van muren, stallen, kroonlijsten of dakgoten. •De muren en plafonds waar zwaluwnesten tegen hangen zijn niet met lakverf of onnatuurlijke kalk bewerkt. •Zwaluwen raken zonder problemen in de ruimten waar hun nesten hangen. Katten en andere natuurlijke vijanden hou je uit hun buurt. Dien je subsidieaanvraag tussen 1 juni en 31 juli in via het aanvraagformulier. Een afgevaardigde van de WAL voert dan een controle uit tussen 15 juni en 15 augustus. Het volledige subsidiereglement en het aanvraagformulier vind je op www.wellen.be/nl/wellense-adviesraad-voorleefmilieu-wal.

16

Vind je een dier dat zichtbaar gewond is? Contacteer dan de boswachter van Wellen, Marc Missoorten (0473 96 70 77). Gewonde reekalfjes kan je ook melden bij het VOC Heusden-Zolder (011 43 70 89) of het Natuurhulpcentrum (089 85 49 06). Meer info: www.natuurenbos.be


milieu en duurzaamheid

Cursus thuiscomposteren en kringlooptechnieken Wil je een positieve bijdrage leveren aan het milieu? Dat kan. Met kringlooptuineren en composteren bijvoorbeeld. In mei organiseert onze gemeente samen met VLACO (Vlaamse Compostorganisatie) de driedelige cursus ‘Thuis composteren in de kringlooptuin’. Na drie lessen kan je zelf aan de slag. Elke les duurt ongeveer 3 uur. De cursus is gratis.

Les 1: theorie 19 mei - 19u tot 22u - Jeugdheem De Reynaert (Wellen) Tijdens de eerste les leer je een aantal vuistregels kennen: wat is composteerbaar, wat gebeurt er tijdens het composteringsproces, welk systeem past het best bij jouw tuin, …

Help de kamsalamander Wist je dat er in Wellen nog waterdraakjes leven? Als je goed zoekt, kan je ze nog spotten. Waterdraakjes of kamsalamanders zijn zeldzame en beschermde amfibieën die met uitsterven bedreigd zijn. De poelen met waterplanten waar ze zo graag vertoeven zijn grotendeels verdwenen, verwaarloosd of vervuild en de schuilplaatsen op het land, zoals hagen, nemen nog steeds in aantal af. Met diervriendelijke amfibieënvallen (fuiken) brengen de vrijwilligers van ‘t Bokje de populatie kamsalamanders elk jaar in kaart. Recent kocht de gemeente twee gemoderniseerde fuiken aan. Deze vergemakkelijken de inventarisatie en bieden meer bewegingsruimte aan de dieren.

Les 2: bezoek 21 mei - 9u tot 12u - Domein Kiewit (Ambertuin), Putvennestraat 108, 3500 Hasselt (afspraak op de parking van het domein) In een gespecialiseerd bezoekerscentrum krijg je uitleg over de verschillende toepassingen van compost. Je leert er ook andere kringlooptechnieken kennen, zoals versnipperd snoeihout als bodembedekking, gazonbeheer met een mulchmaaier enz. Les 3: praktijk 26 mei - 19u tot 22u - containerpark (Wellen) Tijd om je groene vingers aan het werk te zetten. In deze laatste les krijg je het thuiscomposteren helemaal onder de knie. Je leert hoe een doeltreffende compostbak in elkaar zit, hoe je de inhoud belucht en hoe je zelf de kwaliteit van je compost bepaalt. Inschrijven is verplicht. Vermeld bij je inschrijving zeker je contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres).

Wil jij de kamsalamander ook helpen? Trek je stevige schoenen of laarzen aan en kom naar onze kamsalamanderactiviteiten (georganiseerd door ’t Bokje, gemeente Wellen, Limburgs Landschap en RLH). Met een beetje geluk laten onze waterdraakjes zich zien.

Meer info of plekje reserveren: Milieudienst - 012 67 07 06 - milieu@wellen.be e-loket op www.wellen.be

bezoek amfibievriendelijke tuinen zondag 17 april • 10u tot 11u30 •Ulbeekstraat 20, Wellen waterdraakjestocht Grote Beemd voor het hele gezin zondag 24 april • 10u tot 12u • parking Jeugdheem de Reynaert, Bampstraat 11 A, Wellen Meer info: Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren Daaleindestraat 2 - 3720 Kortessem 011 31 38 98 - info@rlh.be - www.rlh.be

17


vrije tijd

Wandelen en fietsen in Wellen De eerste warme zonnestralen en het gefluit van de vogels lokken ons naar buiten. Het signaal voor onze toeristische dienst om zich klaar te maken voor een nieuw seizoen. De toeristische dienst stelt enkele wandel- en fietskaarten van Wellen en de Limburg vakantiegids gratis ter beschikking:

Wellen fietst op woensdag Elke woensdagnamiddag van 4 mei tem 28 september vertrekken we om 13u30 aan sporthal De Bloken. De afstand varieert tussen 25 en 40 kilometer per rit, aankomst is voorzien omstreeks 16u30. Iedereen vanaf 12 jaar is welkom. Deelname en verzekering zijn gratis.

Wild van fietsen Lokale fietsroute ’De Bokkenrijders achterna’ Deze fietsroute is ± 26 km lang en dompelt je onder in de legende van de Bokkenrijders.

Meer info: Rigo Bex - 0496 615 579

Wild van wandelen Dit netwerk bestaat uit 7 wandelroutes (van 3,5 km tot 10 km), grotendeels over veldwegen. Je kan probleemloos overschakelen van de ene naar de andere wandelroute en zo de totale afstand van de wandeling aanpassen. De wegen zijn meestal goed begaanbaar, maar zorg toch voor stevig, waterdicht schoeisel.

Greenspotwandelen

Limburg vakantiegids 2016 'De 4 seizoenen van Limburg' Wil je weten wat je allemaal in Limburg kan beleven? Dan is dit boek een aanrader. 295 pagina's natuur, cultuur, citytrippen, slaap- en eettips, fiets- en wandelroutes en evenementen. Meer info: Johny Neven - 012 67 07 10 - toerisme@wellen.be

18

Het wandelroutenetwerk van onze gemeente wordt uitgebreid met een Greenspotwandeling. Prachtige holle wegen verbinden boomgaarden, kastelen en Wellense erfgoedparels. Ontdek je eigen gemeente op een andere manier! lengte: 4,5 km (8 km met uitbreiding) start: Dorpsplein Ulbeek wandelkaart Greenspot Rullingen met wandellus Ulbeek: 2,50 euro.

Deze en nog andere kaarten zijn te verkrijgen op het gemeentehuis bij de dienst toerisme. Meer info: Johny Neven - 012 67 07 10 - toerisme@wellen.be


Wellen in beeld

Jeugdboekenweek - act

Vrijwilligersfeest De gemeente bedankte 250 vrijwilligers in Wellen met het 'feest van de vrijwilliger' op vrijdag 4 maart.

vrijwilligers van de Gezinsbond De trouwe vrijwilligers van de Gezinsbond worden in de bloemetjes gezet. Emilie is al 30 jaar actief lid, Frans 25 jaar en Marleen 20 jaar. Proficiat alle drie!

Kleuterhappening Ongeveer 100 kleuters beleefden een geweldige namiddag op de jaarlijkse Kleuterhappening op 12 maart.

19


oproepen

Gun de Euro-Children een deugddoende vakantie

Bezorg kinderen ‘speelkriebels’ tijdens de zomervakantie

Hoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van 26 april 1986, zijn de gevolgen nog brandend actueel. Duizenden mensen die destijds blootgesteld werden aan een te hoge stralingsdosis zijn intussen overleden. Ook de kinderen van die generatie blijven niet gespaard. Bij hen ligt het aantal kankergevallen abnormaal hoog, vooral in de vorm van schildklierkanker en leukemie. Daarnaast liggen eenzijdige voeding en een permanent vervuilde omgeving aan de oorzaak van de algemeen zwakke gezondheid van de kinderen.

Tijdens de grote vakantie van 2016 organiseert het MPI De Dageraad twee speelweken voor kinderen van het buitengewoon onderwijs. Ben jij een geboren entertainer? Heb jij een erkende monitoropleiding (via de mutualiteit, de Gezinsbond, speelpleinwerking, …), een lerarenopleiding of een sociale studierichting gevolgd? Dan hebben wij jou er tijdens de speelweken graag bij als begeleider. Je wordt ondersteund door de groepsverantwoordelijken en krijgt een dag- en verplaatsingsvergoeding.

Een vakantie in ons land (al is het maar voor enkele weken) geeft hun gezondheid een enorme boost. Bovendien houden ze er levenslange vriendschappen aan over. Daarom ontvangen Vlaamse gastgezinnen elk jaar Euro-Children uit Europese probleemgebieden. Dit jaar verwelkomen we ongeveer vijftig kinderen, waarvan er 35 ons voor het eerst bezoeken: 15 uit Zuid-Oost Wit-Rusland en 20 uit Kroatië en Bosnië en Herzegovina. Wil jij deze kinderen de kans geven om zuivere lucht in te ademen en enkele weken zorgeloos door het leven te gaan? Stel je dan kandidaat als gastgezin.

Praktisch: Van 18 tot 22 juli en van 8 tot 12 augustus, telkens van 8u30 tot 16u30 in de lokalen van het MPI De Dageraad, Tapstraat 12, 3720 Kortessem.

Meer info: Euro-Children 032 47 88 50 (tijdelijk niet beschikbaar door verbouwingswerken) - info@eurochildren.be - www.eurochildren.be

Meer info en kandidaatstelling als begeleider: Jean Houbrechts 011 37 76 11 - speelkriebels@mpi-dedageraad.be

Word gastgezin en beleef een internationaal avontuur! Eind augustus 2016 verwelkomt Youth For Understanding (YFU) opnieuw tientallen jongeren vanuit alle hoeken van de wereld. Voor deze uitwisselingsstudenten zoeken we leuke gezinnen. De jongeren zijn tussen 15 en 18 jaar en blijven hier voor een semester of volledig schooljaar. De bedoeling is dat zij meeleven in een Vlaams gastgezin en lessen volgen in een lokale middelbare school. Ze ervaren met andere woorden het leven van een Vlaamse tiener en worden op die manier ondergedompeld in onze Vlaamse cultuur. Het is zowel voor de student als voor het gastgezin een verrijkende ervaring.

Altijd een kinderoppas in de buurt Je wil naar een feest, je mag die belangrijke vergadering echt niet missen, je zou graag nog eens een avondje sport inplannen, … maar wie zorgt ondertussen voor de kinderen? Het is een vraag waar heel wat ouders mee worstelen. Zonder een betrouwbare kinderoppas kan je niet genieten van een avondje weg. Daarom is er de kinderoppasdienst van Gezinsbond Wellen. Onze babysitters staan klaar om zich bij jouw thuis over je kinderen te ontfermen. Meer info: Tanja Epding en Hilde Daems (0472 35 80 41)

20

Via internationale uitwisselingen wil YFU jongeren leren omgaan met een andere manier van leven. Ze ontdekken zichzelf in een hele andere context, verleggen hun grenzen, leren opener te zijn, kweken verantwoordelijkheid, … Daarnaast leren ze een andere cultuur respecteren. Op deze manier willen we ons steentje bijdragen aan een wereld met groeiend intercultureel begrip, wederzijds respect en sociale verantwoordelijkheid tussen jongeren, gezinnen en gemeenschappen. Meer info: YFU Vlaanderen vzw 015 69 00 85 - info@yfu.be - www.yfu.be


economie

levensgebeurtenissen

Geboorten

Jouw onderneming op de website van Wellen? De gemeente biedt alle Wellense handelaars en ondernemers de kans om hun gegevens te publiceren op www.wellen.be. Stuur een mail met de naam van jouw bedrijf - omschrijving activiteit - adres - telefoon fax - e-mail - website - openingsuren - (eventueel) logo naar naar evi.wijnants@wellen.be.

De Wellense cadeaubon Gemakkelijk om te geven en fijn om te krijgen. De Wellense cadeaubon is te koop bij de dienst toerisme in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren. Op de cadeaubon wordt een bedrag naar keuze ingevuld. De bon kan bij de Wellense handelaars worden ingeruild. dienst toerisme - 012 67 07 10 - toerisme@wellen.be

04.01.2016 12.01.2016 21.01.2016 02.02.2016 02.02.2016 04.02.2016 08.02.2016 10.02.2016 16.02.2016 24.02.2016 04.03.2016 08.03.2016 08.03.2016

Yuna Knaepen Daan Beernaert Mathias Appeltans Elise Croes Gilles Smets Louise Driesen Thomas Billiaert Matiz Schepens Axl Ramakers LukĂŠnia Houbrechts Siebe Polders Helene Aerts Astrid Derwael

Overlijdens 11.01.2016 20.01.2016 27.01.2016 30.01.2016 06.02.2016 07.02.2016 08.02.2016 21.02.2016 26.02.2016 29.02.2016 10.03.2016

Georgette Ghijsens Julie Henckaerts Maurits Goffings Dionysia Sauwens Carolina Goolaerts Joseph Marckelbach Alice Claes Jenny Gillet Johny Schoels Adelin Tilkin Maurice Nelissen

Huwelijken 06.02.2016 Liesbet Theunis & Bart Ivens

Huwelijksverjaardagen 50 Gouden huwelijk 14.12.2015 Monique Delsaer & Yvon Nagels 05.02.2016 Marie Goffin & Henri Libotte 60 Diamanten huwelijken

Vermeld een evenement in de evenementenkalender of doe een oproep in Wild van Wellen. Stuur voor 4 mei 2016 alle informatie naar evi. wijnants@wellen.be en jouw oproep/activiteit wordt gepubliceerd in het gemeentelijk infoblad Wild van Wellen dat in april verschijnt.

09.02.2016 EdmĂŠe Jeuris & Jozef Devries

21


algemene informatie ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren Openingsurengemeentelijke gemeentelijkediensten diensten Wachtdiensten Tandartsen Tandartsen

De telefonisch Dewachtdienst wachtdienst voor voor Limburgse tandartsen is bereikbaar bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer via het centraal tandartsenwachtnummer 090 33 99 69 090/ 33 99 69 op zaterdag, zondagvan en9u feestdagen op zaterdag, zondag en feestdagen tot 18u. van 9u tot 18u.

Huisartsen Huisartsen De wachtdienst voor huisartsen is bereikbaar via het

De wachtdienst voor huisartsen is 011 telefonisch bereikbaar centrale huisartsenwachtnummer 23 28 25. via het centrale huisartsenwachtnummer 011/ 23 28 25. Osteopaten Limburg Centraal oproepnummer: 011 42 93 19

Osteopaten Limburg Centraal Apotheken oproepnummer: regio Alken, 011/ Borgloon, 42 93 19 Kortessem, St.-Lambrechts-Herk en Wellen Apotheken De apotheekregio van wacht Alken, is van Borgloon, dienst tot Kortessem, 22u. Sint-Lambrechts-Herk en Wellen De Omapotheek de apotheek van wacht van wacht is van dienst voor 22u tot 22u. te kennen Na 22ukan kan je je bellen terecht: naar 090/ 39 99 10. Je wordt dan verbonden met een callcenter • bij jouw datapotheker je kan doorschakelen hangt de wachtdienst naar de apotheek uit van wacht. • op de website www.apotheek.be • telefonisch op het nummer 0903 99 000 (€ 1,5/min.) Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: zonder telefoon Rechtstreeks vooraf naar wordtde er niet apotheek opengedaan. gaan heeft geen zin: zonder telefoon vooraf wordt er niet opengedaan. Om de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je terecht: De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet • noodzakelijk bij jouw apotheker: dezelfde!daar hangt de wachtdienst uit • op de website www.apotheek.be • Na telefonisch 22u kan jeop bellen het nummer naar 090 090/ 393999 9910. 10 Je wordt dan verbonden (betalend! met 1,5een euro/min.) callcenter dat je kan doorschakelen naar de apotheek van wacht. De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 11 60 00 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

Gemeentehuis Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Dorpsstraat 25 T. 012 67 07 T. 012/ 67 07 0000 F. 012 74 58 70 F. 012/ 74 58 70 www.wellen.be www.wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag totvrijdag: vrijdag:9u 9utot tot12u 12u maandag tot maandag: 16u tot 19u30 maandag: 16u tot 19u30 woensdag: 13u tot 16u woensdag: 13u tot 16u

Sociaal huis-OCMW OCMW Dorpsstraat 26B Dorpsstraat 26 B T. 012 44 01 50 T. 012/ F. 012 44 4401 015069 info@ocmwwellen.be F. 012/ 44 01 69 info@ocmwwellen.be Politie Dorpsstraat 26 Politie T. 012 67 07 Dorpsstraat 26 07 politie@wellen.be T. 012/ 67 07 07 politie@wellen.be Containerpark Overbroekstraat Containerpark T. 012 67 22 06 Overbroekstraat T. 012/ 67 22 06

openingsuren: Openingsuren: maandag tot donderdag: maandag tot donderdag: 9u tot 11u30 9u tot 11u30 en op afspraak en op afspraak vrijdag gesloten GEEN meer! vrijdagavondzitting gesloten GEEN avondzitting meer! openingsuren: maandag: 15u30 tot 19u30 Openingsuren: dinsdag tot vrijdag: maandag: 15u30 tot 8u30 19u30tot 12u30 na openingsuren: 012 74 60 60 of 101 dinsdag tot vrijdag: 8u30 tot 12u30 (7/7 dagen en 24/24u voor milieuklachten) na openingsuren: 012/ 74 60 60 of 101 (7/7 dagen - 24/24u voor milieuklachten) openingsuren: dinsdag: 8u30 - 12u30 Openingsuren: woensdag-vrijdag: 13u30 tot 17u dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tot 17u zaterdag: 9u tot 14u zaterdag: 9u tot 14u

Bibliotheek Bibliotheek Dorpsplein 12 Dorpsplein 12 T. 012 74 71 T. 012/ 74 71 7979 bib@wellen.be bib@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag envrijdag: vrijdag:18u 18u 20u maandag en tottot 20u woensdag: 14u tot 18u woensdag: 14u tot 18u zaterdag: 10u tot 12u zaterdag: 10u tot 12u

PWA PWA Overbroekstraat b2 Overbroekstraat10 10.2 T. 012/ T. 012 44 4410 101616 pwa@wellen.be pwa@wellen.be

Openingsuren: openingsuren: maandag: 8u tot 13u 14u tot 19u maandag: 7u30 tot en 19u dinsdag: en 8u30 -12u en 14u tot tot 18u 18u dinsdag vrijdag: 7u30 woensdag: 8u30 -12u en 13u tot 17u woensdag en donderdag: 7u30 tot 17u

Sporthal ‘De Bloken’ Blokenstraat 12 Sporthal De Bloken Blokenstraat 12 Uitbater cafetaria: Uitbater cafetaria: Mario Rosmarino Mario T. 012/Rosmarino 74 20 33 T. 012 74 20 33

Openingsuren: openingsuren: alle dagen vanaf 16u alle dagen vanaf 16u gesloten: gesloten: maand alle feestdagen hele maand juli enjuli alleen feestdagen

Gemeentelijk zwembad zwembad Maupertuus ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Bampstraat T. 011 59 11 74 95 T. 011/ 59 74 95 (cafetaria) (cafetaria)

Openingsuren: openingsuren: juli en augustus van 10u30 tot 20u juli en augustus: 10u30 tot 20u Enkel open Enkel openbij bijmooi mooiweer! weer! Bel naar om te te weten of het Bel naarde decafetaria cafetaria om weten of zwembad zwembad open is. open is. het

Dienstencentrum Dienstencentrum Den ‘DenDries Dries’ Dorpsstraat 26A Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: verantwoordelijke: Leen Meynen Leen Meynen T. 012 44 01 54 T. 0487 012/ 44330129 5462 M. M. 0487/ 33 29 62

Openingsuren: openingsuren: ma -- wo - do: 9u 9u -tot 11u30 en 13u 11u30 en 13u - 17utot 17u dinsdag: 9u tot 16u en 19u tot dinsdag : 9u - 16u en 19u - 22u 22u vrijdag: 22u30 vrijdag : 19u 19u -tot 22u30 Tijdens de openingsuren in de voormiddag Tijdens de openingsuren in de voormiddag dienen de mensen zich bij het onthaal van dienen de mensen zich bij het onthaal van het het OCMW aan te melden. OCMW aan te melden.

KANKERLIJN 0800 35 455 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02 286 82 11 SENSOA.BE 03 238 68 68 TABAKSTOPLIJN 0800 111 00 TELEBLOK 0800 131 44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP 070 34 47 77 VAB REISBIJSTAND 070 34 46 66 VDAB 0800 30 700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03 23 27 218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088 122 66 ZELFMOORDLIJN 02 649 95 55


meldingskaart Foto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover?

Heb je zin om de volgende cover van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Ben je een hobbyfotograaf en wil je graag je werk eens laten zien? Stuur jouw leukste foto's naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Wil je jouw kleine spruit aan de wereld tonen? Stuur een foto van je baby samen met zijn/haar naam , geboortedatum en de naam van de ouders en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

Foto’s van voorbije activiteiten

Wij zijn steeds op zoek naar toffe foto’s van voorbije evenementen, straatbarbeques, rommelmarkten, vieringen, sportieve prestaties, fuiven, bijeenkomsten van verenigingen,... om in het magazine te publiceren onder de rubriek: Wellen in beeld.

foto’s gezocht

Je kan alle foto’s sturen naar evi.wijnants@wellen.be. Alvast bedankt. Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen of scan de QR-code. Digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be of stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende: ○  het wegdek is beschadigd ○  de openbare verlichting is defect ○  het rioolputje is verstopt ○  de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe ○  onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst ○  het ruimen van grachten is gewenst ○  er is een sluikstort ○  er is een gevaarlijke verkeerssituatie ○  er is signalisatie gewenst ○  een bushokje is beschadigd ○  andere: …........................................................................................ ............................................................................................................... ...............................................................................................................

plaats: ........................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... opmerkingen: .............................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... naam & adres afzender: ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ............................................................................................................... telefoon / gsm: ............................................................................................................... (Aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven.)

23


V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 15  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Wild van Wellen - nr. 15  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Advertisement