__MAIN_TEXT__

Page 1

Informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen | december 2015 | jaargang 3 | n°13

infrastructuur

veiligheid

vrije tijd

vrije tijd

gewijzigde openingsuren

GEEN PANIEK veilig brandveilig

Winnaars scholenveldloop

Alle Wellenaren welkom op de Nieuwjaarsborrel

pagina 3

pagina 4

pagina 15

pagina 24


voorwoord Beste Wellenaar De feestmaand december staat voor de deur. De komende weken staat er ook in Wellen heel wat te gebeuren. Zo is er de traditionele Decemberactie van onze middenstand. Als je in december jouw aankopen in Wellen doet, maak je kans om maar liefst 8.000 euro te winnen. Je kan vandaag voor bijna alle aankopen bij onze handelaars terecht: koop je kerstcadeaus dus zeker in je eigen gemeente.

burgemeester

ELS ROBEYNS

In december huldigen we traditioneel onze sportkampioenen. Woon je in Wellen en heb je het afgelopen jaar een regionale, provinciale of nationale titel behaald? Blader dan snel naar pagina 15 en geef ons een seintje. Op 31 december zetten we feestelijk het nieuwe jaar in. Wie buitenshuis viert, kan beroep doen op één van de feestbussen van De Lijn. Dankzij de financiële tussenkomst van de gemeente kan je je voor 3 euro onbeperkt verplaatsen met alle bussen van De Lijn. Zo kan je in alle veiligheid genieten. Enkele dagen later - op 3 januari - nodigt de gemeente alle Wellenaren uit op het gemeenteplein, om samen te klinken we op het nieuwe jaar. Zo zetten we een nieuwe en mooie traditie voort. Tot slot nog een korte vooruitblik op 2016. Begin volgend jaar mogen we (eindelijk) starten met de aanleg van fietspaden langs de Vloeiherkstraat. Deze werken duren enige tijd, en brengen wat hinder teweeg. Als we als Wellenaren echter even geduld uitoefenen, worden we achteraf beloond: het resultaat is namelijk een verkeersveiliger Wellen, voor alle inwoners. Over veiligheid gesproken... 2016 wordt in Wellen ook het jaar van brandveiligheid. Binnenkort valt een leerrijke en handige infobrochure in jouw bus. De gemeente voorziet daarnaast voor ieder gezin een gratis rookdetector. Ik nodig je alvast van harte uit op 9 december in de Meersche voor een boeiende infoavond. Veel leesplezier, en een prettig eindejaar! Els Robeyns Jouw burgemeester

pagina

4

inhoud p. 3 p. 4 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 8 p. 8 p. 9 p. 9 p. 10 p. 11 p. 12

infrastructuur bestuur verkeer & veiligheid verkeer & veiligheid verkeer & veiligheid verkeer & veiligheid welzijn sociaal huis - ocmw welzijn welzijn dienstencentrum Den Dries ontwikkelingssamenwerking milieu & duurzaamheid evenementenkalender

p. 13 p. 14 p. 14 p. 15 p. 16 p. 17 p. 18 p. 19 p. 20 p. 20 p. 21 p. 22 p. 23 p. 24

pagina

18 2

evenementenkalender milieu & duurzaamheid vrije tijd vrije tijd vrije tijd cultuur Wellen in beeld economie oproepen economie levensgebeurtenissen algemene informatie meldingskaart Nieuwjaarsborrel


infrastructuur Opgelet! Sluitingsdagen en gewijzigde openingsuren

containerpark Het containerpark zal gesloten zijn op • vrijdag 25 december 2015 • zaterdag 26 december 2015 • vrijdag 1 januari 2016 Het containerpark zal uitzonderlijk geopend zijn op: • Dinsdag 29 december 2015 doorlopend open van 9 tot 17 uur. • woensdag 30 december 2015 doorlopend open van 9 tot 17 uur. • Vrijdag 8 januari 2016 open van 9 tot 12 uur (en niet van 13u30 tot 17u).

bibliotheek De bibliotheek zal gesloten zijn op: • vrijdag 25 december 2015 • zaterdag 26 december 2015 • vrijdag 1 januari 2016 • zaterdag 2 januari 2016 • vrijdag 8 januari 2016

Wellen zit in het afschakelplan van komende winter (2015-2016) Doordat enkele kernreactoren uitvielen, is het niet zeker dat er voor iedereen de hele winter lang genoeg stroom voorhanden is. Daarom werkte netbeheerder Elia, net zoals vorig jaar, een afschakelplan uit. In dat plan worden 152 Vlaamse gemeenten onderverdeeld in acht zones (of schijven) die om de beurt – van schijf acht, naar schijf 1 – in aanmerking komen om tijdelijk afgeschakeld te worden. Wanneer wordt de stroom afgesloten?

Vanaf 1 april moet de gft-container voorzien zijn van een nieuwe sticker, anders wordt hij niet meer geledigd. Deze sticker is vanaf 5 januari enkel te koop op het gemeentehuis en kan gedurende het hele jaar gekocht worden. Voor een kleine gft-container (40L) betaal je 10 euro en voor een grote gft-container (120L) betaal je 25 euro. De verkoop wordt geregistreerd aan de hand van je identiteitskaart. Breng deze dus zeker mee! Kan je zelf niet komen? Geen probleem, wij kunnen de sticker ook meegeven aan een familielid, kennis of buur. De stickers dienen contant betaald te worden. Voor een vlotte verkoop vragen wij om gepast te betalen. Er is bancontact aanwezig.

Alleen na enkele erg koude en windstille dagen lopen we het risico om afgeschakeld te worden. Minstens één week voor de mogelijke afschakeling – op de zogenaamde ‘dag min zeven’ – krijgen we een waarschuwing. Dat is tegelijkertijd een signaal om alles in het werk te stellen om een daadwerkelijke afschakeling alsnog te voorkomen. Lukt het ons in die week niet om samen tijdelijk minder te verbruiken, dan volgt een afschakeling van maximaal drie uur per dag, tussen 17 en 20 uur. Wil je het risico op afschakeling in het oog houden? Dan kan je de stroomindicator raadplegen op www.elektriciteit-inevenwicht.be of op je smartphone via de gratis app Elia 4cast. Stroomonderbreking in jouw straat? Onze gemeente telt in totaal 52 stroomcabines. Daarvan liggen er 29 in afschakelschijf 5. Eentje ligt in afschakelschijf 3, en de overige 22 cabines horen bij afschakelschijf 2. Om te weten in welke schijf jouw straat ligt, surf je naar www.infrax.be/nl/wat-te-doen-bij/elektriciteitsvoorziening-in-de-winter/vragen-energieschaarste. Klik verder naar de stratenlijst. In deze Excel-file kan je zien in welke schijf jouw straat ligt.

opgelet: De sticker van 2015 moet zichtbaar op de gft-container blijven hangen tem 31 maart 2016.

3


bestuur

College van burgemeester & schepenen burgemeester Els Robeyns T. 012 67 06 44 - elsrobeyns@wellen.be - burgemeester@wellen.be spreekuur: maandag van 18u tot 19u en op afspraak alg. beleid - veiligheid - politie - brandweer - burgerlijke stand & personeel communicatie - informatie - inspraak - ICT - ruimtelijke ordening & wonen schepen Johan Cabergs T. 012 67 06 42 - G. 0495 58 64 86 - M. johancabergs@wellen.be spreekuur: maandag van 18u30 tot 19u30 en op afspraak openbare werken - technisch uitvoerende dienst - containerpark schepen Kristien Treunen T. 012 67 06 43 - M. kristientreunen@wellen.be spreekuur: maandag van 16u tot 17u enkel op afspraak mobiliteit en verkeer - milieu & energie - toerisme - tewerkstelling middenstand - landbouw - erfgoed & begraafplaatsen schepen Benny Maes T. 012 67 06 41 - M. bennymaes@wellen.be spreekuur: maandagvoormiddag enkel op afspraak financiÍn - begrotingen - kerkfabrieken - dierenwelzijn schepen Bèr Thijs T. 012 67 07 18 - M. berthijs@wellen.be spreekuur: dinsdag en woensdag van 11u tot 12u sport - cultuur - jeugd - senioren - bibliotheek - verenigingsleven schepen/voorzitter OCMW Eric Martens T. 012 44 01 60 - M. ericmartens@wellen.be spreekuur: maandag en donderdag van 10u tot 12u

2016 wordt het jaar van brandveiligheid en brandpreventie. Wat moet je doen bij brand? Is jouw huis brandveilig? Hoe kan je brand vermijden? Waar hang je best een rookdetector? Hoe barbecue je veilig? Hoe ga je het beste om met vuurwerk? Hoe contacteer je de hulpdiensten? Allemaal vragen om even bij stil te staan voor het te laat is. Want je weet best wat je moet doen vooraleer er zich een noodsituatie voordoet waarbij elke seconde telt. Daarom gaan we in In 2016, samen met de brandweer, op verschillende momenten de inwoners sensibiliseren rond brandveiligheid.

sociale zaken - kinderopvang - gelijke kansen - volksgezondheid armoedebestrijding - ontwikkelingssamenwerking

Gemeenteraad De gemeenteraden vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Bij uitzondering wordt de datum van de gemeenteraad verplaatst, dit wordt dan duidelijk vermeld in de agenda. Iedereen is van harte welkom op deze openbare zittingen. De week voor de vergadering kan je de agenda raadplegen in de aankondigingskast aan het gemeentehuis. De notulen kan je inkijken op het secretariaat van het gemeentehuis. De agenda, de toelichting en de verslagen vind je ook op de website www.wellen.be (bestuur & diensten/bestuur/gemeenteraad).

4

Het gemeentehuis gaat mee met de tijd In het containerpark kan je sinds kort al met je bankkaart betalen, dankzij onze nieuwe mobiele betaalterminal. Vanaf januari 2016 kan je ook in het gemeentehuis met de kaart betalen op de dienst bevolking, verhuur en onthaal.


verkeer & veiligheid

GEEN PANIEK - veilig brandveilig

Een rookmelder in elke woning …

In samenwerking met de brandweerzone Zuid-West Limburg hebben we de brochure ‘GEEN PANIEK - veilig brandveilig’ gemaakt waarin allemaal handige tips staan om brand te voorkomen en hoe juist te reageren als er toch brand uitbreekt. Lees en bewaar deze brochure goed want ze kan mensenlevens redden.

want elke seconde telt.

Deze brochure zal bij iedere inwoner in de bus vallen. Houd dus zeker je brievenbus in de gaten, want in de brochure zal een bon zitten waarmee ieder gezin 1 gratis rookdetector kan afhalen op het gemeentehuis. Zo zetten we je al op het goede pad naar een brandveilige woning.

preventieavond brandweer: Hoe brandveilig is mijn huis? 9 december 2015 om 19u30 zaal De Meersche (Molenstraat 3) 9 december: preventieavond We nodigen jullie uit op de preventieavond op 9 december 2015 om 19u30 in zaal De Meersche (Molenstraat 3). Deze avond is het startschot van de campagne ‘GEEN PANIEK - veilig brandveilig’. De brandweer komt dan de grootste gevaren van woningbranden uitleggen en zal tips geven om brand te voorkomen. Zij zullen ook uitleg geven over de nieuwe brandweervoorpost in Borgloon die in 2017 operationeel zal zijn en over hoe je welke hulpdiensten moet contacteren. Zij zullen het nut van rookmelders uitleggen en ook de Vlaamse regelgeving hieromtrent.

Sta jij soms stil bij de brandrisico’s in je woning? In België zijn er meer dan 10.000 branden per jaar. Met enkele eenvoudige brandpreventiemaatregelen kan je nochtans veel problemen vermijden! Een goede rookmelder die correct is opgehangen, geeft je dubbel zoveel kans om een brand te overleven ... Een rookmelder is een apparaat dat reageert op de rookverschijnselen van een brand. Het heeft twee functies, namelijk het signaleren van een brand en het waarschuwen van bewoners door het afgeven van een luid alarmsignaal. De melders zijn voorzien van een batterij. Het voordeel van batterijvoeding is dat de melder ook werkt als de brand ontstaat door sluiting of kortsluiting van het elektriciteitsnet.

Rookmelders kunnen je leven redden Door een rookmelder te plaatsen en een vluchtplan te bespreken, verhoog je je overlevingskansen drastisch bij het uitbreken van een brand. En toch! Uit onderzoek blijkt dat 1 op 3 Belgen nooit aan brandveiligheid denkt. Een op 10 vindt een rookmelder dan weer niet belangrijk en van de Belgen die wél rookmelders hebben, zijn er 4 op 10 die het onderhoud ervan over het hoofd zien. Bijna 90% van alle brandslachtoffers sterven ’s nachts en 2/3 sterft in zijn eigen slaapkamer door verstikking tussen 24 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens. Bij een brand heb je gemiddeld 3 minuten de tijd om je huis te verlaten. Sta je er wel eens bij stil dat het jou ook wel eens kan overkomen?

Je kan na deze preventieavond je gratis rookmelder al mee naar huis nemen na afgifte van de bon uit de brochure GEEN PANIEK - veilig brandveilig’. campagne

Hulpverleningszone

Zuid-West Limburg

In 2016 zullen we de campagne verder uitwerken met een infostand van de brandweer op de Wellense braderie, een evacuatiespel bij de jeugdverenigingen, … 5


verkeer & veiligheid

Prettige feesten!

Dankzij de financiële tussenkomst van onze gemeente, brengen de chauffeurs van De Lijn je veilig thuis. Bekijk de dienstregeling op delijn.be

Wellen controleert snelheidsduivels Samen met de politie wil de gemeente snelheidsduivels van de Wellense wegen bannen, om het verkeer veilig te laten verlopen. Dat doen we door een combinatie van preventie en repressie. Met preventieve snelheidsmetingen gaan we na of men op bepaalde plaatsen effectief te snel rijdt. Je kent ongetwijfeld onze smileys, de digitale oplichtborden die aangeven of je de toegelaten snelheid respecteert. Daarnaast gebruiken de gemeenschapswachten ook een ‘speedgun’ om snelheden te meten. De gegevens van deze metingen analyseren we nauwgezet. Als op basis van deze preventieve maatregelen blijkt dat de snelheidslimieten in je straat inderdaad overschreden worden, volgen op die plek ook repressieve snelheidscontroles. Je hebt misschien al ergens gelezen dat het parket onze politiezone sinds juli 2015 de nultolerantie laat toepassen. Dat betekent dat er nu geen enkele tolerantie meer is na de toepassing van de correctiemarge van 6 km/u. Je wordt dus geflitst vanaf een gecorrigeerde snelheid van 51 km/u (57km/u gemeten, 6km/u correctiemarge). Bij het grootste deel van onderstaande cijfers liet de politie nog een marge van 11km/u toe (6km/u correctiemarge en een extra tolerantie van 5km/u). Vóór juli 2015 werd je pas geflitst vanaf een gecorrigeerde snelheid van 55km/u. Dus terwijl de flitser vroeger afging bij een gemeten snelheid van 61km/u of 81km/u, krijg je vandaag al een boete bij een gemeten snelheid van 57km/u of 77km/u. Opletten is dus – zoals steeds – de boodschap.

Feestbussen van oud naar nieuw

Bekijk onze dienstregelingen op delijn.be Neem de feestbus op oudejaarsavond, dan heb je dubbel zoveel plezier en raak je veilig weer thuis. De bussen van de Lijn brengen je naar alle feestjes en zetten je daarna ook weer thuis af. Dankzij de financiële tussenkomst van de provincie en onze gemeente kan iedereen dus een glaasje meedrinken. Een beter begin van 2016 kunnen wij ons niet voorstellen. Dienstregeling

% overtredingen tov aantal gecontroleerde voertuigen

totaal aantal controles uitgevoerd op straat

aantal overtredingen

aantal gecontroleerde voertuigen

straten

toegelate snelheid

Prettige feesten!

Overbroekstraat

50

7 520

1 525

29

20 %

Bodemstraat

50

258

97

3

38 %

Zonneveldweg

50

1 686

161

7

10 %

Kortessemstraat

50

211

56

3

27 %

Langstraat

70

506

55

4

11 %

Veerstraat

50

2 916

758

9

26 %

Beursstraat

50

2 625

728

14

28 %

Russelt

70

167

3

1

2%

Vloeiherkstraat

50

701

226

3

32 %

16 590

3 609

73

22 %

TOTAAL

De resultaten van de snelheidscontroles die de politie in onze gemeente uitvoerde van januari 2014 tem augustus 2015. 6

Spring op deze feestbussen van de Lijn: Dankzij de financiële tussenkomst van onze 407 Ulbeek - Wellen - Tongeren gemeente, brengen de chauffeurs van De Lijn je 410 Hasselt Rapertingen – Wellen - Ulbeek veilig thuis.–Bekijk de dienstregeling op delijn.be Meer info over de reisweg en dienstregeling van de feestbussen vind je vanaf begin december op www.delijn.be/oudejaar. Je kan ook contact opnemen met de medewerkers van De Lijn via 070 220 200 (0,30 euro/minuut). Tijdens oudejaarsnacht staan zij de hele nacht klaar voor al je vragen. Feestbiljet Van 18.00 uur op 31 december tot en met middernacht op 1 januari reis je voor maar 3 euro onbeperkt met alle bussen van De Lijn, behalve op de Limburgse snellijnen. Koop je speciaal feestbiljet vanaf half december in alle Lijnwinkels, of op 31 december vanaf 18.00 uur bij onze chauffeurs. Ook abonnementen en lijnkaarten zijn geldig op de feestbussen.

Bekijk onze dienstregelingen op delijn.be


verkeer & veiligheid Nieuwjaar vieren met vuurwerk? Vraag nu je vergunning aan. Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Overweeg je om het nieuwe jaar in te luiden met vuurwerk? Vergeet dan niet vooraf de schriftelijke goedkeuring van de burgemeester te vragen.

We verlenen enkel toestemming om vuurwerk af te steken op oudejaarsavond, van middernacht tot maximum 1 uur. Zo kan iedereen genieten van het vuurwerk, maar blijft de overlast voor onze dieren binnen de perken.

· Steek geen vuurwerk af in de nabijheid van dierenstallen, dierenweides, … . De schrikreactie van loslopende dieren kan ernstige schade veroorzaken. Indien je dieren hebt, raden wij aan de nodige voorzorgen te nemen zodat zij niet kunnen uitbreken. · Bij ernstige brandwonden: bel onmiddellijk de hulp-diensten, laat overvloedig zuiver en koud water over de verbrande zones lopen, smeer geen zalf of andere middeltjes op de brandwonden. Wij wensen jullie fijne en veilige eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2016!

De geldboete voor het afsteken van vuurwerk zonder toelating kan oplopen tot 250 euro. Je kan tot uiterlijk maandag 21 december 2015 een aanvraag indienen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier op deze pagina. Het gebruik van (Chinese) wensballonnen is volledig verboden omdat dit hoge brandrisico's met zich meebrengt voor gebouwen in de omgeving. (art. 8 GAS-reglement PZ Loon) Nog enkele tips voor veilig vuurwerk: · Koop vuurwerk enkel in erkende winkels. · Bewaar het vuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen. · Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing. · Vuurwerk en alcohol gaan niet samen. Laat de ‘BOB’ van dienst het vuurwerk afsteken. · Ontsteek vuurwerk op een veilige plaats en hou toeschouwers op voldoende afstand. · Plaats een vuurpijl in een buis die verticaal in de grond vastzit. De buis moet minstens even lang zijn als de stok van de vuurpijl. Richt nooit vuurwerk op andere mensen of dieren. · Ontsteek vuurwerk met een lont. Gebruik geen lucifer of aansteker: door de open vlam zal het vuurwerk sneller ontploffen. Steek de lonten aan met gestrekte arm. · Ontsteek elk stuk vuurwerk afzonderlijk en let hierbij op de windrichting. Annuleer het afsteken van vuurpijlen bij hevige wind. · Steek vuurwerk dat niet afgaat nooit opnieuw aan. · Bescherm jouw ogen en draag nooit kledij die gemakkelijk vuur kan vatten. · Zorg dat er steeds water en een brandblusapparaat binnen handbereik is. Doof op de grond gevallen resten. · Ruim vuurwerkresten op: ze zijn levensgevaarlijk voor spelende kinderen.

AANVRAAGFORMULIER naam en voornaam : …………………………………...........………………………………..….. adres : ……………………………………...........………………………….......… datum vuurwerk : OUDEJAARSAVOND aanvangsuur* : …….……....…. einde* : ………..…....… *

vuurwerk afsteken mag enkel tussen middernacht en 1u en mag maximum 30 minuten duren.

plaats vuurwerk : □ op bovengenoemd adres □ …………………………………………………................................. Handtekening

Aanvragen moeten uiterlijk op 21 december 2015 op het gemeentehuis zijn. Latere aanvragen worden NIET meer behandeld.

7


welzijn

Sociaal Huis • Ocmw

Schuilt er een ‘special buddy’ in jou? Steeds meer mensen raken de laatste tijd verstrikt in financiële problemen. Ze proberen hun geldzaken terug op orde te krijgen, maar slagen daar niet in zonder hulp van buitenaf. Niemand uit hun omgeving helpt hen uit het schuldendal te kruipen of behoedt hen voor mogelijke gevaren. Budget In Zicht Limburg helpt mensen die het administratief en financieel moeilijk hebben. Dit samenwerkingsverband tussen de Limburgse OCMW ’s, CAW Limburg en verschillende verenigingen waarin armen een stem krijgen, ontwikkelde in het kader van schuldenpreventie een buddywerking. Vrijwilligers, of buddy’s, ondersteunen gezinnen in overleg met een hulpverlener van het OCMW of CAW. Ze houden een oogje in het zeil, helpen de gezinnen verstandig omgaan met hun budget en bieden een luisterend oor. De buddy’s leven mee met de financiële situatie en de algemene woon- en leefomstandigheden van ‘hun’ gezin.

Wat verwachten we van een buddy? •geen geld! •administratieve en communicatieve vaardigheden •een engagement van minimaal twee jaar •2 uur inzet per week •discretie en respect voor andere mensen, hun tempo, hun ideeën en hun keuzes •geduld en volhardingsvermogen •je woont in Limburg •verplaatsingen in een straal van maximaal 20 kilometer van je woonplaats vormen geen probleem •je bent bereid om een startopleiding en navorming te volgen

Tafelmanieren voor kleuters Mijn zoon van 3 jaar is een goede eter, maar zijn tafelmanieren laten wat te wensen over. Hij eet met zijn mond open, gebruikt zijn handen, knoeit met zijn eten, … Hoe leren we hem netjes eten, zonder voortdurend te moeten vitten? En vanaf welke leeftijd mag ik een voorbeeldig etertje aan mijn tafel verwachten? De leeftijd waarop kinderen netjes beginnen te eten verschilt van kind tot kind. Sommigen leren het vlotjes, terwijl anderen snel afgeleid raken, niet stil kunnen zitten of honderduit willen vertellen nog voor hun mondje leeg is. Onthoud wel deze gouden tip: kinderen leren veel van wat ze zien. Tafeletiquette begint dus vooral bij jullie, de ouders. Toch is het normaal dat je kleuter niet meteen alles oppikt. Je kan ook best niet te veel aandacht besteden aan zijn tafelmanieren. Laat je eigen eten niet koud worden door hem voortdurend terecht te wijzen. Het is al heel wat dat hij veel lust. Waarschijnlijk wil hij gewoon met veel smaak genieten van wat er voor hem staat. Daar mag je hem gerust voor prijzen. Ook als hij zijn vork gebruikt of met zijn mondje dicht knabbelt, geef je hem best een compliment. Zo is hij meer geneigd om dit gedrag te herhalen. Tegelijkertijd mag je slechte tafelmanieren niet volledig negeren. Wij volwassenen gedragen ons netjes, omdat we rekening houden met anderen. Het is nu eenmaal niet aangenaam om het verteringsproces van je tafelgenoot van dichtbij mee te volgen. Misschien kan je bij het begin van elke maaltijd duidelijk aan je zoon laten weten wat je van hem verwacht. Doe dat ook zo concreet mogelijk. ‘Flink eten’ en ‘mooi eten’ begrijpt hij nog niet. Duidelijke commando’s zoals ‘eet met je mond dicht, gebruik je vork en leg je eten op je bord’ zal hij sneller opvolgen. Toch blijft een gezellige sfeer aan tafel het belangrijkste. Misschien kan je zelfs een portie humor opdienen? Spiegel het gedrag van je zoon bijvoorbeeld, zodat hij ziet hoe gek het eruitziet. Of vraag hem om zijn mondje wat verder open te houden ‘omdat je niet goed ziet wat er in zit’. En toon vooral veel geduld. Want alle goede raad die hij in de wind lijkt te slaan, uit zich vroeg of laat wel in zijn gedrag.

Wat bieden wij jou? •een startopleiding met individuele opvolging, vorming en coaching •verplaatsingsvergoeding en verzekering tijdens het vrijwilligerswerk •een boeiende uitdaging en een verruiming van je kennis •een ontspannende inspanning Graag meer info? Neem gerust contact op met My De Wilde en Jolien Beersaerts Buddycoördinatoren/-coaches BIZ Limburg Rozenstraat 28 - 3500 Hasselt info@bizlimburg.be - 011 85 99 20 - 0496 25 03 09

8

Vragen over de opvoeding van je kinderen? Neem vrijblijvend contact op met Opvoedingswinkel Haspengouw: Wij ontvangen je graag tijdens ons vrije spreekuur in het Sociaal huis van Wellen, elke dinsdag van 10 tot 12 uur. info@opvoedingswinkelhaspengouw.be Lotte - 0492 97 07 88 Gwenda - 0493 25 18 74 Ilse - 0492 27 72 91 Rummenweg 2, 3800 Sint-Truiden (2de verdieping)


dienstencentrum Den Dries een thuis voor alle senioren

Recht-uit! Onze juriste weet raad.

Recht op alimentatie Mevrouw K. scheidde twee jaar geleden van meneer B. Ze hebben samen twee minderjarige kinderen. Meneer B. werd door de rechtbank veroordeeld tot een maandelijkse onderhoudsbijdrage (alimentatie) aan mevrouw K., voor de twee kinderen. Drie maanden geleden is meneer B. plots gestopt met betalen. Mevrouw K. heeft hem al meermaals gevraagd om te betalen, zonder enig succes. Mevrouw K. raadpleegt nu de juridische dienst van het OCMW over de stappen die ze moet nemen om opnieuw alimentatie te krijgen. Wanneer je recht hebt op alimentatie, maar die niet betaald krijgt door je (ex-)echtgenoot/-genote, kan je beroep doen op de DAVO (Dienst Alimentatievorderingen). De DAVO zal dan een deel van de alimentatie betalen in plaats van je (ex-)echtgenoot/-genote. Nadien proberen ze die rechtstreeks bij hem/haar in te vorderen. Een aanvraag bij de DAVO is aan verschillende voorwaarden verbonden. Zo moet het onderhoudsgeld in de twaalf maanden voor de aanvraag (bij DAVO) bijvoorbeeld minstens tweemaal niet of niet volledig betaald zijn door de (ex-)echtgenoot/genote. Als je meer wilt weten over de aanvraag bij de DAVO, raadpleeg je best onze juriste. meer info: Sarah Shaham - 012 44 01 50 - juriste@ocmwwellen.be Elke donderdag vrij spreekuur van 9u tot 11u30 en op afspraak van 13u tot 16u.

Hmmm, warme maaltijden aan huis ! Onze gemeente helpt 65-plussers uit de nood die om sociale redenen of door ziekte (van hun partner) zelf geen warme maaltijden kunnen bereiden. Zij kunnen hun warme maaltijden aan huis laten afleveren. Voor mensen jonger dan 65 jaar leggen we de aanvraag eerst voor aan de OCMW-raad van Wellen. Je kan dagelijks kiezen uit twee menu’s (soep, hoofdschotel en dessert), met de optie voor een bepaald dieet (zoutarm, vetarm, diabetes, lactosevrij, …). Ook het tijdstip van de levering (’s middags of ’s avonds) laten we aan jou over. De prijs hangt af van je inkomen en bedraagt maximum 4,61 euro per maaltijd. Je reserveert je maaltijd ten laatste één dag op voorhand, voor 15.00 uur. Voor meer informatie kan je terecht bij Leen Meynen, de centrumleider van DC Den Dries (012 44 01 54 - den.dries@ocmwwellen.be-

Elke dinsdag is restaurantdag Genieten van een lekkere warme maaltijd? Dat kan iedere dinsdag, van 11u30 tot 13u, in dienstencentrum Den Dries.

Raak jij in eindelijk van die sigaretten af? Stoppen met roken blijft een populair ‘goed voornemen’ bij de start van elk nieuw jaar. Niet voor niets trouwens, want zonder sigaretten leef je langer en kwalitatiever. Ben je op zoek naar informatie over de rookstop of kan je wat steun gebruiken? Bel elke werkdag gratis naar 0800 111 00 of laat je op weg zetten op www.tabakstop.be. Zoek je rookstopbegeleiding in de buurt? Surf dan naar www.vlaanderenstoptmetroken.be. Geef bij ‘lokaal aanbod’ je postcode (bv. 3830) in en bekijk het overzicht. Veel succes!

Kostprijs: 5 euro (soep, warme maaltijd, dessert + 1 consumptie) drank: 1 euro per consumptie Inschrijven voor vrijdag 13u bij centrumleider Leen Meynen (012 44 01 54 - den.dries@ocmwwellen) Annuleren kan uiterlijk tot maandag 12u. Daarna zal de maaltijd worden aangerekend.

Vrijwilliger gezocht (diëtiste/verpleegkundige) Ben jij een (gepensioneerde) diëtiste/verpleegkundige die enkele uurtjes per maand kan vrijmaken om senioren voedingsadvies te geven en hun bloeddruk te meten? Neem dan zeker contact op met Leen Meynen, de centrumleider van DC Den Dries, via 012 44 01 54 of den.dries@ocmwwellen.be. Wij kijken uit naar onze samenwerking.

9


ontwikkelingssamenwerking

De 11.11.11 -medewerkers in talrijke ontwikkelingslanden proberen een land en de mensen die er wonen een toekomst te geven en verdienen daarom onze steun en hoop op een betere wereld.

Verbeter de wereld, begin in Wellen Duizenden mensen slaan op de vlucht voor oorlog en geweld. De gruwelverhalen over gekapseisde bootjes, misbruikte vrouwen en uit elkaar gerukte families bereiken ons nu bijna dagelijks. De oplossing voor deze almaar groeiende problemen lijkt veraf. En toch hoeven we ons niet aan de zijlijn de nestelen. Wellen geeft het goede voorbeeld. Momenteel vangen we acht vluchtelingen op in twee lokale opvanginitiatieven, of LOI’s. De gemeente hoopt snel nog een derde LOI op te starten. Zo helpen we als kleine gemeente, met bescheiden opvangcapaciteiten, toch een aantal mensen uit de nood. Wil je zelf ook een steentje bijdragen? Tijdens de jaarlijkse 11.11.11-actie zamelen we traditiegetrouw geld in voor de ontwikkelingslanden. Maar je hoeft niet op die campagne te wachten om mensen te helpen. Met het overschrijvingsformulier hieronder kan je op elk moment een bedrag doneren aan 11.11.11. De medewerkers van de organisatie gebruiken dat geld om ontwikkelingslanden een betere toekomst te geven.

10


milieu & duurzaamheid

Denk aan onze bossen, koop hout en papier met PEFC-label Wereldwijd staan de bossen onder druk. Kostbare bosoppervlakte verdwijnt zienderogen. Dat probleem kunnen we alleen aanpakken met duurzaam bosbeheer. Verantwoorde houtwinning is daarin een onmisbaar puzzelstuk. Wat is PEFC? PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) promoot duurzaam bosbeheer. De PEFC-boscertificatie garandeert de legale en duurzame herkomst van hout en papier. Het is het grootste boscertificatiesysteem ter wereld, met meer dan 260 miljoen hectare gecertificeerde bosoppervlakte. In die gebieden werkt men actief aan het evenwicht tussen de ecologische, economische en sociale functies van het bos. Wat kan je zelf doen? Jij kan zelf ook meewerken aan de toekomst van onze bossen. Dat kan heel eenvoudig door bij je aankopen te letten op het PEFC-label. Producten die dat label dragen, komen uit een duurzaam beheerd bos. Het gaat daarbij vooral om hout en papier (zoals printpapier, ramen en deuren, schommels, banken, …). Meestal vind je het label op het product zelf, of op de verpakking. Als dat niet zo is, verschijnt op je factuur welke producten PEFC-gecertificeerd zijn.

Leer meer over je energieverbruik met de energiescan Je verspilt meer energie dan je denkt. Daarom is een energiescan aangeraden. Voor de energiescan krijg je een specialist (een energiescanner) over de vloer. Die licht je woning door en gaat op zoek naar nutteloos energieverbruik. Het gaat om een inspectie van het gebouw (om bijvoorbeeld te achterhalen of er voldoende isolatie is), de thermostaat, de verwarmingsinstallatie, je waterverbruik en de verlichting. Na de scan kan de energiescanner al enkele besparingsmaatregelen treffen. Hij kan bijvoorbeeld tochtstrips aanbrengen of een spaardouchekop plaatsen. Helemaal gratis. Een aantal kleine tips kunnen een groot verschil maken. Dankzij de scan bespaar je al snel 30% energie. En daarmee spaar je heel wat geld uit. Bespaar vandaag al met deze eenvoudige tips:

Duurzame eindejaarsfeesten Het haardvuur gaat weer aan. Onze mutsen en handschoenen komen stilaan uit de kast. Binnenkort verwelkomen we de Sint en krijgt de kerstboom een prominente plaats in de huiskamer. Heb je al nagedacht over geschenkjes? Kies dit jaar eens voor producten die het milieu niet te veel belasten. Zoek in de winkelrekken bijvoorbeeld naar het PEFClabel. Houten speelgoed en papierwaren met dat label zijn gegarandeerd duurzaam. Speelgoed van Habba en Heros, (kleur)potloden van Stabilo en Staedtler, stripverhalen, kalenders, agenda’s, schriften en mappen, … keuze genoeg. Als Sinterklaas en de Kerstman het iets groter zien, zijn er ook nog PEFC-gelabelde klimtoestellen, zandbakken en slaapkamers. En natuurlijk zien de pakjes onder de kerstboom er het mooiste uit in PEFCgelabeld inpakpapier. Wist je bovendien dat je PEFC-gelabelde producten met ecocheques kan kopen?

• Gebruik spaarlampen. • Was op zo laag mogelijke temperaturen en zorg dat je wasmachine volgeladen is. • Doe het licht uit in ruimtes waar niemand is, leer dat ook aan je kinderen. • Zet de verwarming een graadje lager. • Ontdooi je diepvriezer op tijd. Om de gratis energiescan bij Infrax aan te vragen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Op www.energiescans.be/regio1 vind je meer informatie. Op deze websites vind je nog meer energiebesparende tips: energiesparen.be premiezoeker.be CeDuBo.be stebo.be infrax.be vea.be vreg.be.

Zoek PEFC-gecertificeerde bedrijven en producten op via www.ikzoekpefc.be of vraag gratis de papieren gids aan via info@pefc.be.

11


evenementenkalender

datum

evenement

uur

locatie

ma.

23 nov.

seniorenzumba

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

di.

24 nov.

badminton +

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

24 nov.

KVLV - Nordic walking

20u - 21u

vertrek bij Roos (Notelarestraat 21)

25 nov.

bewegingsschool (les 7/10)

14u - 15u

Sporthal De Bloken

25 nov.

toneel - De Kluchtige Vrienden

20u

De Meersche

25 nov.

KVLV Ulbeek - kookles voor beginners

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

26 nov.

kiennamiddag Seniorenclub Wellen

13u

DC Den Dries

wo.

do.

26 nov.

KVLV Ulbeek - kookles

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

vr.

27 nov.

toneel - De Kluchtige Vrienden

20u

De Meersche

za.

28 nov.

toneel - De Kluchtige Vrienden

20u

De Meersche

zo.

29 nov.

Grote Sinterklaasshow: Pietje Verliefd

15u

Sporthal De Bloken

29 nov.

gallerie: Finissage kunstenaarsportfolio

10u

De Bottelarij

ma.

30 nov.

seniorenzumba

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

di.

1 dec.

badminton +

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

wo.

2 dec.

voorlees- en vertelmoment voor de allerkleinsten

14u - 14u30

Bibliotheek Wellen

2 dec.

bewegingsschool (les 8/10)

14u - 15u

Sporthal De Bloken

2 dec.

KVLV Ulbeek - bloemschikken

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

2 dec.

KVLV Wellen - workshop koken

19u30

Parochiezaaltje Molenstraat

3 dec.

workshop kalligrafie

19u

De Bottelarij

3 dec.

Pop-Up store Bottel-Up

15u30

De Bottelarij

3 dec.

concertdiner: Dexter Kwartet

19u

De Bottelarij

3 dec.

filocafĂŠ

20u

De Bottelarij

5 dec.

WWC de Bokkerijders - wandeltocht

KVK Houtstraat

5 dec.

Vissersclub Bij Puppe - eetdag

De Meersche

6 dec.

CD&V eetdag

6 dec.

kunstenaarsontbijt: Nicole Rasking

10u

De Bottelarij

7 dec.

seniorenzumba

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

7 dec.

MIVAL Extra - accordeon en zang door Paul Paulussen

13u

ontmoetingscentrum

7 dec.

KVLV Wellen - crea: kerstboompjes

19u30

ontmoetingscentrum

di.

8 dec.

badminton +

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

wo.

9 dec.

bewegingsschool (les 9/10)

14u - 15u

Sporthal De Bloken

9 dec.

infoavond brandpreventie brandweer

19u30

De Meersche

10 dec.

Regionale Sporteldag

9u15 - 16u30

Tongeren

10 dec.

Senioren dansnamiddag

13u30 - 17u30

De Meersche

10 dec.

crea-namiddag

13u30 - 16u30

DC Den Dries

10 dec.

lezing: De emotionele veeleisendheid van een job als cipier.

19u

De Bottelarij

10 dec.

KVLV Wellen - handwerken

19u30

ontmoetingscentrum

11 dec.

NVA - feest

11 dec.

Harmonie De Kluchtige Vrienden

20u

De Meersche

za.

12 dec.

Harmonie De Kluchtige Vrienden

20u

De Meersche

ma.

14 dec.

seniorenzumba

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

di.

15 dec.

badminton +

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

15 dec.

kienen

13u30 - 15u30

DC Den Dries

15 dec.

KVLV Wellen - bloemschikken

19u30

ontmoetingscentrum

15 dec.

basisschool ‘t Laantje - Grootoudersfeest

16 dec.

bewegingsschool (les 10/10)

14u - 15u

Sporthal De Bloken

do.

za. zo. ma.

do.

vr.

wo.

12

december 2015 tot januari 2016

De Meersche

feestzaal Houtstraat

De Meersche

16 dec.

KVLV Ulbeek - kerstfeest

19u

zaaltje naast kerk Ulbeek

do.

17 dec.

spinning

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

vr.

18 dec.

cinemadiner: Mr. Nobody

19u

De Bottelarij

za.

19 dec.

KVLV Wellen - kerstfeest

19u30

De Meersche

19 dec.

Okra - kerstfeest

19u

feestzaal Houtstraat


evenementenkalender

december 2015 tot januari 2016

datum

evenement

uur

locatie

zo.

20 dec.

Wellense Kampioenenviering

15u

De Meersche

do.

24 dec.

kiennamiddag Seniorenclub Wellen

13u

DC Den Dries

vr.

25 dec.

Kerstmis

za.

26 dec.

familiefilm: The Croods

15u

De Bottelarij

vr.

1 jan.

Nieuwjaar

zo.

3 jan.

sp.a - ROB nieuwjaarsdrink

11u30 - 14u

De Meersche

3 jan.

Gemeentelijke Nieuwjaarsborrel

15u - 17u

Gemeenteplein Wellen

3 jan.

kunst voor de kleinsten

10u

De Bottelarij

3 jan.

evenement: Welwezens

13u30

De Bottelarij

ma.

4 jan.

seniorenzumba

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

di.

5 jan.

badminton +

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

do.

7 jan.

workshop: jasjes worden tasjes

19u

De Bottelarij

7 jan.

filocafĂŠ

20u

De Bottelarij

ma.

11 jan.

seniorenzumba

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

di.

12 jan.

badminton +

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

do.

14 jan.

Okra - Crea - breiclub

13u30 - 16u30

DC Den Dries

vr.

15 jan.

carnaval De Weerelt

20u11

De Meersche

15 jan.

cinemadiner: The Broken Circle Breakdown

19u

De Bottelarij

16 jan.

Winter Wellen

20u

sporthal De Bloken

za.

16 jan.

concertdiner: Borderline Breakdown Band

19u

De Bottelarij

zo.

17 jan.

Open VLD - brunch

11u

De Meersche

za

30 jan.

Forever Young Party

21u

De Meersche

zo

31 jan.

Eendracht Duivenbond - eetdag

De Meersche

zondag 29 november 2015 sporthal De Bloken in Wellen Wekelijkse fietstocht vertrek om 13u30 aan sporthal De Bloken 23 november 2015 7-14-21 december 2015 4-11-18-25 januari 2016 Wandeling buiten Wellen Vertrek om 8u45 aan sporthal De Bloken 6 december 2015 3 januari 2016 Kaartclub 14u tot 17u - zaaltje naast kerk Ulbeek 24 november 2015 1-8-15-22 december 2015 5-12-19-26 januari 2016 Yoga & stoelyoga 20u tot 21u - Danszaal De Zonnekring 24 november 2015 1-10-15 december 2015 5-12-19-26 januari 2016 Lijndansen 10u tot 11u - Danszaal De Zonnekring 26 november 2015 3-10-17 december 2015 7-14-21-28 januari 2016

GROTE SINTERKLAASSHOW Pietje verliefd

De show start om 15u. Deuren gaan open om 14u30. Professionele kinderbegeleidsters zijn in de zaal aanwezig tijdens de show. De ouders kunnen tijdens de show iets drinken in de cafetaria van de sporthal.

Na de show krijgen alle kinderen een cadeau van Sinterklaas!

13


milieu & duurzaamheid

vrije tijd

Laat je winter niet in het water vallen Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat je waterleiding en watermeter bevriezen. Dat is niet alleen onaangenaam, het kan je ook heel wat geld kosten. Om het probleem te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips. •Zorg ervoor dat de temperatuur altijd boven het vriespunt blijft in kamers met waterleidingbuizen. •Is het niet mogelijk om een vorstgevoelige ruimte te verwarmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding en de watermeter. Let wel op voor kunststofbuizen en voor het binnenwerk van de watermeter, die kunnen smelten door de warmte. Wikkel dus nooit een verwarmingslint rond de leiding, maar leg het verwarmingslint parallel. Om er zeker van te zijn dat alles op zijn plaats zit, doe je beroep op een vakman. •Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die blootgesteld zijn aan koude wind. •Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Vergeet niet om vooraf alle leidingen leeg te laten lopen. Dat doe je door alle kranen op te draaien nadat je de hoofdkraan dichtgedraaid hebt. •Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleer je best regelmatig de stand van je watermeter. Stel je plots een hoog verbruik vast? Ga dan op zoek naar de oorzaak. Je kan bijvoorbeeld ’s avonds voor het slapengaan de stand van je watermeter noteren. Als je ’s nachts geen water verbruikt hebt en de meter ‘s morgens toch verbruik laat zien, zit je waarschijnlijk met een lek.

Online uitlening verlengen met ‘Mijn Bibliotheek’ Op de website van de bibliotheek kan je verder klikken op Mijn Bibliotheek. Met deze nieuwe toepassing kan je je uitleningen verlengen en materialen uit de bibliotheek reserveren. Registreer je vandaag nog: •surf naar wellen.bibliotheek.be •klik op ‘Mijn Bibliotheek’ •maak een profiel aan •Koppel je lidkaart aan je profiel •Voeg lidmaatschappen van gezinsleden of andere bibliotheken toe Ben je al geregistreerd? Gebruik dan de aanmeldfunctie. Voor meer informatie contacteer je de bibliotheek van Wellen (012 74 71 79 of bibliotheek@wellen.be) of surf je naar limburg.bibliotheek.be.

Om je goed voor te bereiden, controleer je best vóór de winter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de hoofdkraan goed werken. Zo kom je in de koude wintermaanden niet voor verrassingen te staan. Wat doe je als de leidingen toch bevroren zijn? •Als er nergens in de woning water uit de kranen komt, is de aansluiting waarschijnlijk bevroren. Sluit eerst de hoofdkraan af. Ontdooi dan het gedeelte binnenshuis met de haardroger (van het tappunt naar de hoofdkraan). Gebruik daarvoor nooit een brander. Met leidingen in kunststof moet je extra voorzichtig zijn, omdat die kunnen smelten. Beweeg de haardroger dus voortdurend heen en weer. •Gesprongen buizen kunnen na de ontdooiing voor waterschade zorgen. Draai daarom de hoofdkraan nog niet volledig open. Na een controle kan je de kraan wel helemaal openzetten. •Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is, moet je je drinkwaterbedrijf om hulp vragen. •Als je er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien, zit er niets anders op dan te wachten tot het warmer wordt en de leidingen vanzelf ontdooien. In dat geval hou je de hoofdkraan best dicht als je niet thuis bent of gaat slapen. Zo vermijd je eventuele lekken als de leidingen plots dooien. •Heb je waterschade? Dan neem je best contact op met je verzekeraar. Maak ook de nodige foto’s. Meer tips vind je op www.dewatergroep.be.

14

De bib is gesloten op • • • • •

vrijdag 25 december 2015 zaterdag 26 december 2015 vrijdag 1 januari 2016 zaterdag 2 januari 2016 vrijdag 8 januari 2016


vrije tijd

Gezocht: Wellense sportkampioenen Onze gemeente zet haar verdienstelijke sportievelingen graag in de bloemetjes. Elke inwoner of sportclub van Wellen die in 2015 een regionale, provinciale of nationale titel behaalde, kan zich bij de sportdienst aanmelden voor een eventuele huldiging als sportlaureaat (sport@wellen.be - 012 39 21 77). Stel je kandidaat bij de sportdienst en stuur deze gegevens door: naam - adres - telefoonnummer - overzichtelijke samenvatting van je sportprestaties - eventueel filmpjes en/of foto’s. We nodigen iedereen alvast uit voor de feestelijke viering op zondag 20 december 2015 om 15u00.

Medaille voor alle deelnemers op de scholenveldloop

GEMEENTEBESTUUR WELLEN & SPORTRAAD WELLEN ORGANISEREN

Op woensdag 23 september 2015 organiseerde de gemeente Wellen een scholenveldloop voor scholen ‘De Eik’ en ‘De Bron’. We deden dat in samenwerking met Wielerclub Sport Adelt. Hoewel een dik wolkenpak boven de sportvelden van KVK Wellen bleef hangen, hielden we het droog tot aan de prijsuitreiking. Zoals steeds konden we op de organisatie van de BokkerijdersRun rekenen om de lopers wat in toom te houden vooraleer ze richting aankomst spurtten. Ondanks het vermoeiende parcours zagen we veel blije gezichten aan de finishlijn. Omdat alle lopers winnaars zijn, besloot het bestuur van de BokkerijdersRun om elk kind aan de aankomst een medaille uit te reiken. Een geslaagde scholenloop dus, ook zonder de zon. Voor meer info over de BokkerijdersRun surf je naar www.bokkerijdersrun.be.

ZONDAG 20 DECEMBER 2015 ZAAL DE MEERSCHE WELLEN 15u : VIERING KAMPIOENEN & RECEPTIE

Iedereen we lkom!

Nieuw gezicht op de sportdienst Onze sportfunctionaris en jeugdconsulent Heidi Wijnants is sinds september op moederschapsverlof. Eind oktober verwelkomden we vervangster Sara Adriaenssens. Sara komt uit het Hagelandse Lubbeek en werkte eerder al op verschillende vrijetijdsdiensten. Jarenlang was ze een fervente natuursporter met een passie voor klimmen. Ook schermen en Escrime Ancienne pronken op haar cv. Je kan bij Sara terecht voor alle vragen ivm jeugd en sport. sport@wellen.be of 012 39 21 77

15


vrije tijd Winnaars scholenveldloop 23 september 2015 Op woensdag 23 september 2015 gaven 400 kinderen van het lager onderwijs (de scholen De Bron en De Eik) het beste van zichzelf tijdens de scholenveldloop. Iedereen liep zich de longen uit het lijf, maar er kunnen maar drie hardlopers op het podium staan natuurlijk: dit zijn de podiumplaatsen in de verschillende reeksen.

16

1e leerjaar: jongens

1e leerjaar: meisjes

2e leerjaar: jongens

2e leerjaar: meisjes

1. Renzo Vrancken 2. Tibe Schouppen 3. Vince Boelen

1. Mila Renaers 2. Ska Hermans 3. Charlot Lemmens

1. Daan Vanspauwen 2. Yayden Ishiaku 3. Kilian Habets

1. Helena Verbruggen 2. SJoma Hermans 3. Jozefien Polleunis

3e leerjaar: jongens

3e leerjaar: meisjes

4e leerjaar: jongens

4e leerjaar: meisjes

1. Jarne Thijs 2. Sander Slootmakers 3. Sid Hermans

1. Floor Screurs 2. Tess Celis 3. Celeste Melaer

1. Renzo Jans 2. Yasin Lahraoui 3. Tibo Hausen

1. Jill Houbrechts 2. Louise Froidmont 3. Emily Polders

5e leerjaar: jongens

5e leerjaar: meisjes

6e leerjaar: jongens

6e leerjaar: meisjes

1. Dorian Cupers 2. Sander Sarrau 3. Dries Vanspauwen

1. NoĂŠ Mateos 2. Emeline Mouraux 3. Janne Clerix

1. Dries Clerix 2. Warre Santermans 3. Jarno Nossin

1. NĂŠna Mateos 2. Tine Hermans 3. Maud Verstappen


cultuur

Even stilstaan bij de verschrikkelijke

‘Groote Oorlog’ Wist je dat er op het standbeeld voor de gesneuvelden in Wellen drie namen ontbreken? Ook deze drie helden sneuvelden tussen 1914 en 1918: •Jean Gerard Delcour werd geboren in Wellen als de zoon van Jan Arnold Delcour en Anna Schoenaerts uit de Mollekesstraat. Hij vervulde zijn militaire dienstplicht in 1910, en was 24 jaar oud toen de oorlog uitbrak. Jean Gerard werd bij het 14e Linieregiment gemobiliseerd als korporaal, en vocht tijdens de Slag om de IJzer (18 tot 31 oktober 1914). Op 31/10/1918 sneuvelde hij (tijdens het eindoffensief en elf dagen voor wapenstilstand) in de omgeving van Nevele (Oosse). Deze soldaat ontving postuum de Orde van Leopold II, het Oorlogskruis 1914-1918, de IJzermedaille en de Overwinningsmedaille 1914-1918 (Zegemedaille). •Hendrik Martens van de Bosstraat (vroeger Potaardestraat) werd ook niet vermeld op het standbeeld. Hij werd in Wellen geboren in 1889 en overleed in Duitsland op 19 april 1915. De vijand voerde hem als politiek gevangene weg voor dwangarbeid in Duitsland. De juiste oorzaak van zijn arrestatie kennen we niet, maar wapenbezit is geen ondenkbare beschuldiging. De Duitsers hadden namelijk veel schrik van ‘Franc-Tireurs’ die al van bij de Duitse inval de vijand beschoten. Was Hendrik misschien een ‘Franc-Tireur’? Men herinnert zich van Hendrik alleen dat hij vastgebonden aan de staart van een paard over de Bosstraat meegesleept werd. Hendrik verdient een plaats op het standbeeld, omdat hij als politiek gevangene in Duitsland overleed. •Jozef Meeuwis overleed ook door toedoen van de bezetter. Jozef was de echtgenoot van Gerardine Meekers, beter gekend als Din Meekers van het café in Russelt. Samen hadden ze vijf kinderen. Tijdens een nachtelijke strooppartij in januari 1916 werd Jozef door de Duitsers opgemerkt en beschoten. Dit gebeurde vlak bij het Bellevuebos in Kortessem. De kogelregen trof hem meermaals en de Duitsers vervoerden de zieltogende man per hondenkar naar het hospitaal in Tongeren. Volgens zijn kinderen heeft Jozef het hospitaal niet gehaald, omdat de Duitsers zijn bloedingen niet wilden stelpen. Ook Jozef verdient een vermelding op ons standbeeld als burgerlijk slachtoffer.

Vanaf dit jaar zal de Vereniging van Oudstrijders bij de naamafroeping ook de drie voorgaande oorlogsslachtoffers vernoemen, samen met Theodoor Houbrechts, de soldaat die in het kamp van Harderwijk overleed aan de Spaanse griep.

17


in beeld

30/10 opening skatepark

24/10 kleutersportdag

30/10 opening skatepark

30/10 opening skatepark

24/10 kleutersportdag

30/10 opening skatepark

23/9 feest Ziekenzorg

25/10 Babyborrel

18

25/10 Babyborrel

11/11 wapenstilstand

24/10 kleutersportdag


samen ondernemen

Decemberactie

Koop in Wellen en

WIN

8000 € *

100 €

Win bij iedere deelnemende handelaar een EXTRA waardebon t.w.v. 100 euro

Kerstmarkt op Deelnemende handelaars OPEN tijdens de KERSTMARKT *hoofdprijs 1 jaar gratis shoppen bij de deelnemende winkels t.w.v 5000€

12

december

13

december

*Actie onder voorwaarden. Reglement bij Wellense Middenstand VZW

19


oproepen

economie

Vrijwilligerswerk telt Oppasdienst Zorgende Handen kan op heel wat gemotiveerde vrijwilligers rekenen. Stuk voor stuk zorgen zij ervoor dat senioren langer thuis kunnen blijven wonen. Zo kan een vrijwilliger een maaltijd opwarmen, een babbeltje slaan, begeleiding bieden bij het toiletbezoek, eens gaan wandelen met de cliënt, maar ook 's nachts een oogje in het zeil houden. Zorgende Handen zet haar vrijwilligers en gezinnen graag in de kijker. Op de foto hieronder zie je ons team stralen. Tijdens de seniorenweek, van 16 tot 22 november, gaat alle aandacht naar de senioren. Onze vrijwilligers komen die week samen om geschenkjes in te pakken en uit de delen. En ook de vrijwilligers verdienen het om in de bloemetjes gezet te worden. Dit jaar stond het jaarlijkse vrijwilligersfeest in het teken van rock ’n roll.

Ken jij iemand die een oppas nodig heeft of ben je zelf op zoek naar een vrijwilliger om je gezelschap te houden? Of voel jij je geroepen om aan de slag te gaan als vrijwilliger en een glimlach te toveren op het gezicht van een hulpbehoevende? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Elke Kuppens, coördinator van het vrijwilligerswerk in de regio Wellen (011 29 10 44 of elke.kuppens@svhg.be).

Een oproep doen of een evenement aankondigen in Wild van Wellen? Zet jouw

EVENEMENT in de KIJKER Plaats een

OPROEP 20

Stuur voor 14 januari 2016 een korte tekst - foto(‘s) - flyer of affiche naar evi.wijnants@wellen.be en jouw oproep/activiteit wordt opgenomen of vermeld in de evenementenkalender in het gemeentelijk infoblad van februari 2015.

Jouw onderneming op de website van Wellen? De gemeente biedt alle Wellense handelaars en ondernemers de kans om hun gegevens te publiceren op www.wellen.be. Stuur een mail met de naam van jouw bedrijf - omschrijving activiteit - adres - telefoon fax - e-mail - website - openingsuren - (eventueel) logo naar naar evi.wijnants@wellen.be.

De Wellense cadeaubon Gemakkelijk om te geven en fijn om te krijgen. De Wellense cadeaubon is te koop bij de dienst toerisme in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren. Op de cadeaubon wordt een bedrag naar keuze ingevuld. De bon kan bij de Wellense handelaars worden ingeruild. dienst toerisme - 012 67 07 10 - toerisme@wellen.be


levensgebeurtenissen

Geboorten 10.08.2015 Vince Screurs 10.08.2015 Nio Daniels 18.08.2015 Clara Bleus 30.08.2015 Mathijs Schoubben 06.09.2015 Jayden Indegank 14.09.2015 Thorben Freson 17.09.2015 Morris Nelissen 18.09.2015 Lotte Bex 18.09.2015 Andres Langenaken 23.09.2015 Emma Bijloos 27.09.2015 Ellie Dedeyne 24.10.2015 Milan Nijs

Overlijdens 17.08.2015 Valentin Jacobs 21.08.2015 Bertha Poismans 29.08.2015 Marie Oudebrouckx 01.09.2015 Joseph Meekers 08.09.2015 Isa Tibo 13.09.2015 Achiel Robijns 17.09.2015 Jean Vanlangenaeker 18.09.2015 Jan Morrhaye 21.09.2015 Martha L'Hoyes 10.10.2015 Nicole Beutjens 12.10.2015 Ghislain Neven 18.10.2015 Maria Royen 26.10.2015 Jacques Govaerts 31.10.2015 Louis Vandenrijn

Huwelijksverjaardagen 50 Gouden huwelijk

60 Diamanten huwelijk

30.08.2015 Godelieve Lenaers & Gustaaf Vanstraelen 01.09.2015 Edmee Poisket & Maurice Nelissen 02.09.2015 Leonora Robben & Hugo Vanschoenwinkel 16.09.2015 Arlette Thijs & Etienne Knapen 25.09.2015 Elza Boes & Romain Vanvoorden 08.10.2015 Jeannine Leenaers & Maurice Schoebrechts

08.10.2015 Clara Kempeneers & Romain Gilissen

21.09.2015 Maggy Mors & Jean Neven

04.09.2015 Jenny Vanhees & Herman Renaers

Verjaardagen Huwelijken 28.08.2015 Elke Van Rompaey & Steven Van Loo 29.08.2015 Lieve Geysens & Johnny Brokken 29.08.2015 Hortensia Woeckoeck & Geert Coenen 05.09.2015 Nassika Van Eylen & Stefaan Ooms 11.09.2015 Gitte Jorissen & Jordy Dewelf 12.09.2015 Ria Dangreau & Robert Leten 19.09.2015 Dorien Verduyn & Arnaud Leruitte 16.10.2015 Christine Mercken & Johannes van der Aa 17.10.2015 Patricia Engelbos & Stefan Franco 31.10.2015 Cindy Van Decraen & Robby Timmermans 07.11.2015 Cherly Freson & Frank Briers

Op 16 september 2015 mocht Guillaume (Wim) Jans 100 kaarsjes uitblazen. Proficiat !

21


algemene informatie ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren gemeentelijke diensten Wachtdiensten

Gemeentehuis Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Dorpsstraat 25 T. 012/ 012 67 6707 070000 F. 012/ 01274 7458 587070 www.wellen.be www.wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag tot maandag totvrijdag: vrijdag:9u 9utot tot12u 12u maandag: 16u maandag: 16utot tot19u30 19u30 woensdag: 13u woensdag: 13utot tot16u 16u

Sociaal huis-OCMW OCMW Dorpsstraat 26 Dorpsstraat 26B B T. 012/ 012 44 4401 015050 F. 012/ 01244 4401016969 info@ocmwwellen.be info@ocmwwellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag tot maandag totdonderdag: donderdag:9u tot 11u30 en op 9u totafspraak 11u30 en op afspraak vrijdag gesloten gesloten GEEN avondzitting meer!

Centraal oproepnummer: 011 42 93 19

Politie Dorpsstraat 26 Dorpsstraat 26 T. 012/ 012 67 6707 070707 politie@wellen.be politie@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag: 15u30 maandag: 15u30tottot19u30 19u30 dinsdag tot dinsdag totvrijdag: vrijdag:8u30 8u30tottot12u30 12u30 na openingsuren: openingsuren:012/ 01274 746060 6060 of 101 of 101 (7/7 dagen (7/7 dagen- en 24/24u 24/24u voorvoor milieuklachten) milieuklachten)

De Omapotheek de apotheek van wacht van wacht is van dienst voor 22u tot 22u. te kennen Na 22ukan kan je je bellen terecht: naar 090/ 39 99 10. Je wordt dan verbonden met een callcenter • bij jouw datapotheker je kan doorschakelen hangt de wachtdienst naar de apotheek uit van wacht. • op de website www.apotheek.be • telefonisch op het nummer 0903 99 000 (€ 1,5/min.) Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: zonder telefoon Rechtstreeks vooraf naar wordtde er niet apotheek opengedaan. gaan heeft geen zin: zonder telefoon vooraf wordt er niet opengedaan. Om de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je terecht: De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet • noodzakelijk bij jouw apotheker: dezelfde!daar hangt de wachtdienst uit • op de website www.apotheek.be • Na telefonisch 22u kan jeop bellen het nummer naar 090 090/ 393999 9910. 10 Je wordt dan verbonden (betalend! met 1,5een euro/min.) callcenter dat je kan doorschakelen naar de apotheek van wacht. De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Containerpark Containerpark Overbroekstraat Overbroekstraat T. 012/ 012 67 6722 220606

openingsuren: Openingsuren: dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tottot 17u 17u zaterdag: 9u zaterdag: 9utot tot14u 14u

Bibliotheek Bibliotheek Dorpsplein 12 12 T. 012/ 012 74 7471 717979 bib@wellen.be bib@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag en maandag envrijdag: vrijdag:18u 18u tottot 20u 20u woensdag: 14u woensdag: 14utot tot18u 18u zaterdag: 10u zaterdag: 10utot tot12u 12u

PWA Overbroekstraat 10 Overbroekstraat 10.2 b2 T. 012/ 012 44 4410 101616 pwa@wellen.be pwa@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag: 8u maandag: 7u30 tot 13u tot en 19u 14u tot 19u dinsdag: en dinsdag 8u30 vrijdag: -12u en 7u30 14u tot 18u 18u woensdag: 8u30 woensdag en donderdag: -12u en 13u 7u30 tot 17u tot 17u

Sporthal ‘De Sporthal ‘De Bloken’ Bloken’ Blokenstraat Blokenstraat 12 12 Uitbater cafetaria: cafetaria: Mario Rosmarino T. 012/ 012 74 7420 203333

openingsuren: Openingsuren: alle dagen alle dagenvanaf vanaf16u 16u gesloten: maand juli en alle feestdagen gesloten: hele maand juli en alle feestdagen

Gemeentelijk zwembad Gemeentelijk zwembad ‘Maupertuus’ ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Bampstraat 11 T. 011/ 011 59 5974 749595 (cafetaria) (cafetaria)

openingsuren: Openingsuren: juli en augustus augustus:van 10u30 10u30tot tot20u 20u Enkel open openbij bijmooi mooiweer! weer! Bel naar naarde decafetaria cafetaria om om te te weten weten of het of zwembad zwembad het open is. open is.

Dienstencentrum Dienstencentrum ‘Den Dries’ Dries’ Dorpsstraat 26A Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: verantwoordelijke: Leen Meynen Leen Meynen T. 012 012/ 44 44 01 0154 54 M. 0487/ 0487 33 3329 296262

openingsuren: Openingsuren: ma -- wo - do: 9u 9u -tot 11u30 11u30 en 13u en 13u - 17utot 17u dinsdag : 9u dinsdag: 9u -tot 16u 16u en en 19u19u - 22u tot 22u vrijdag : 19u vrijdag: 19u -tot 22u30 22u30 Tijdens de openingsuren openingsuren in de voormiddag dienen de dienen demensen mensenzich zich bijbij hethet onthaal onthaal vanvan het OCMW het OCMW aanaan te melden. te melden.

Tandartsen Tandartsen

De telefonisch Dewachtdienst wachtdienst voor voor Limburgse tandartsen is bereikbaar bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer via het centraal tandartsenwachtnummer 090 33 99 69 090/ 33 99 69 op zaterdag, zondagvan en9u feestdagen op zaterdag, zondag en feestdagen tot 18u. van 9u tot 18u.

Huisartsen Huisartsen De wachtdienst voor huisartsen is bereikbaar via het

De wachtdienst voor huisartsen is 011 telefonisch bereikbaar centrale huisartsenwachtnummer 23 28 25. via het centrale huisartsenwachtnummer 011/ 23 28 25. Osteopaten Limburg

Osteopaten Limburg Centraal Apotheken oproepnummer: regio Alken, 011/ Borgloon, 42 93 19 Kortessem, St.-Lambrechts-Herk en Wellen Apotheken De apotheekregio van wacht Alken, is van Borgloon, dienst tot Kortessem, 22u. Sint-Lambrechts-Herk en Wellen

Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 11 60 00 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

KANKERLIJN 0800 35 455 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02 286 82 11 SENSOA.BE 03 238 68 68 TABAKSTOPLIJN 0800 111 00 TELEBLOK 0800 131 44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP 070 34 47 77 VAB REISBIJSTAND 070 34 46 66 VDAB 0800 30 700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03 23 27 218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088 122 66 ZELFMOORDLIJN 02 649 95 55


meldingskaart Foto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover?

Heb je zin om de volgende cover van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Ben je een hobbyfotograaf en wil je graag je werk eens laten zien? Stuur jouw leukste foto's naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Wil je jouw kleine spruit aan de wereld tonen? Stuur een foto van je baby samen met zijn/haar naam , geboortedatum en de naam van de ouders en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

Foto’s van voorbije activiteiten

Wij zijn steeds op zoek naar toffe foto’s van voorbije evenementen, straatbarbeques, rommelmarkten, vieringen, sportieve prestaties, fuiven, bijeenkomsten van verenigingen,... om in het magazine te publiceren onder de rubriek: Wellen in beeld.

foto’s gezocht

Je kan alle foto’s sturen naar evi.wijnants@wellen.be. Alvast bedankt. Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen of scan de QR-code. Digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be of stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende: ○  het wegdek is beschadigd ○  de openbare verlichting is defect ○  het rioolputje is verstopt ○  de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe ○  onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst ○  het ruimen van grachten is gewenst ○  er is een sluikstort ○  er is een gevaarlijke verkeerssituatie ○  er is signalisatie gewenst ○  een bushokje is beschadigd ○  andere: …........................................................................................ ............................................................................................................... ...............................................................................................................

plaats: ........................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... opmerkingen: .............................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... naam & adres afzender: ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ............................................................................................................... telefoon / gsm: ............................................................................................................... (Aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven.)

23


JANUARI

3

GEMEENTE WELLEN TRAKTEERT:

NIEUWJAARSBORREL 15u. tot 17u.

GEMEENTEPLEIN WELLEN

Samen met u klinken wij op het nieuwe jaar.

! m o k l e w n e r a Al le We l len

V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 13  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Wild van Wellen - nr. 13  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Advertisement