__MAIN_TEXT__

Page 1

Informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen | september 2015 | jaargang 3 | n°12

infrastructuur

veiligheid

milieu

vrije tijd

openbare werken Aquafin

Borgloon zoekt brandweervrijwilligers

Vervang de loden leidingen in je huis

Smaakfestival Wellen wild van fruit !

pagina 3

pagina 6

pagina 15

pagina 24


voorwoord Beste Wellenaar We hebben een prachtige zomer achter de rug. Hopelijk heb jij ook genoten van een welverdiende vakantie. Het stralende weer lokte de voorbije maanden veel volk naar ons zonovergoten openluchtzwembad Maupertuus. In totaal namen maar liefst 22.573 zwemmers er een frisse duik. Op zaterdag 4 juli schreven we zelfs geschiedenis, met 2396 bezoekers op één dag. Een historisch record! Ook de vroegere opening (eind juni zwaaiden de deuren al een eerste keer open) bleek een schot in de roos.

burgemeester

ELS ROBEYNS

Hopelijk schotelen de weergoden ons de komende weken nog een aangename nazomer voor. Er valt namelijk nog heel wat te beleven in onze mooie gemeente: in dit infoblad ontdek je alle geplande activiteiten en evenementen. Ondertussen zijn ook verschillende infrastructuurwerken van start gegaan. Dat zorg tijdelijk voor enige hinder. Om je volledig te informeren, organiseren we open infovergaderingen. En uiteraard zijn we tijdens de uitvoering van de werken altijd bereikbaar om eventuele problemen snel op te lossen. Tijdens de werken is het even op de tanden bijten, maar dat loont de moeite: als de werken afgerond zijn, is Wellen weer een stuk fraaier en veiliger.  Ik wens je veel leesplezier. Els Robeyns Jouw burgemeester

pagina

16

inhoud p. 3 p. 4 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 7

infrastructuur bestuur Wellenaar in de kijker bouwen & wonen verkeer & veiligheid verkeer & veiligheid vereniging in de kijker

p. 8 p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13

vereniging in de kijker welzijn welzijn milieu & duurzaamheid dienstencentrum Den Dries evenementenkalender evenementenkalender

p. 14 p. 15 p. 16 p. 17 p. 17 p. 18 p. 19

vrije tijd jeugd milieu & duurzaamheid vrije tijd senioren bibliotheek in de kijker Wellen in beeld Wellen in beeld

p. 19 p. 20 p. 20 p. 21 p. 22 p. 23 p. 24

pagina

18 2

economie oproepen levensgebeurtenissen levensgebeurtenissen algemene informatie meldingskaart Smaakfestival


infrastructuur

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel Vogeleinde

Herinrichtings- en rioleringswerken in Ulbeek

Maandag 24/08/2015 zijn de rioleringswerken van Aquafin in Vogeleinde van start gegaan. De aannemer start met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel aan het kruispunt met de Kortessemstraat en schuift zo op richting Kerniel.

Maandag 14/9 starten de riolerings- en herinrichtingswerken in Ulbeek. De werken beginnen in de Daalstraat met de aanleg van gescheiden riolering en de herinrichting van de schoolomgeving. De werken aan de Daalstraat zullen minstens tot eind dit jaar duren. Begin volgend jaar schuiven de werken op naar de Ulbeekstraat. Daarna zal de herinrichting van het historisch plein gebeuren.

Deze werken zullen telkens over een lengte van 50 meter in 3 fases gebeuren, waarbij de straat wordt opgebroken, de nieuwe riolering geplaatst en voorzien wordt van nieuwe aansluitingen. Daarna wordt het wegkoffer afgedekt met een laag steenslag zodat de weg terug berijdbaar is en de woningen bereikbaar zijn. Deze werken zullen voor hinder zorgen, gelieve daarom volgende afspraken in acht te nemen:

Tijdens de werken wordt het verkeer omgeleid via de Russelt- en Tervoortstraat. Er wordt bij de uitvoering maximaal rekening gehouden met de bereikbaarheid van de school en de omliggende bedrijven. Hinder zal er echter altijd zijn.

• Het verkeer wordt omgeleid via de Kortessemstraat. • In de zone waar de rioleringswerken worden uitgevoerd zijn de huizen enkel te voet bereikbaar! Let goed op als je de werken te voet passeert. Spreek altijd iemand aan en zoek steeds oogcontact met kraanmachinisten om ongelukken te vermijden. • Tijdens de werkuren (7u tot 16u) moeten alle voertuigen buiten de werkzone (=volledige straat) geparkeerd worden. In de zone van de rioleringswerken moeten voertuigen volledig buiten de werkzone geparkeerd worden, de woningen zijn enkel te voet bereikbaar! De voertuigen kunnen geparkeerd worden in de Kalverstraat en de Kortessemstraat en er is een tijdelijke parkeergelegenheid in Kerniel langs de Kleyestraat.

Werken aan het Gemeenteplein Maandag 21 september start de heraanleg van het Gemeenteplein. De waterpartij, een bron van veel hinder en overlast, wordt verwijderd. In de plaats komen er parkeerplaatsen. De huidige parkeerplaatsen op het Gemeenteplein worden opgebroken en opnieuw aangelegd in beter zichtbare klinkers. Aan het gemeentehuis worden ook een aantal bijkomende parkeerplaatsen gecreëerd. In totaal ontstaan er zo 6 extra parkeerplaatsen. De werken worden in fases uitgevoerd zodanig dat de hinder zoveel mogelijk beperkt blijft. In totaal zouden deze werken een kleine maand duren. In een tweede fase zal er een nieuwe groene ruimte als toegangspoort tot de broekbeemd gecreëerd worden. Deze komt er nadat de bouw van de 4 sociale koopwoningen gerealiseerd is. Wellicht begin 2017. 3


bestuur

Wellenaar in de kijker Dimitri Ceulemans schittert in de European Lifesaving Championchips

College van burgemeester & schepenen burgemeester Els Robeyns T. 012 67 06 44 - elsrobeyns@wellen.be - burgemeester@wellen.be spreekuur: maandag van 18u tot 19u en op afspraak alg. beleid - veiligheid - politie - brandweer - burgerlijke stand & personeel communicatie - informatie - inspraak - ICT - ruimtelijke ordening & wonen schepen Johan Cabergs T. 012 67 06 42 - G. 0495 58 64 86 - M. johancabergs@wellen.be spreekuur: maandag van 18u30 tot 19u30 en op afspraak openbare werken - technisch uitvoerende dienst - containerpark schepen Kristien Treunen T. 012 67 06 43 - M. kristientreunen@wellen.be spreekuur: maandag van 16u tot 17u enkel op afspraak mobiliteit en verkeer - milieu & energie - toerisme - tewerkstelling middenstand - landbouw - erfgoed & begraafplaatsen schepen Benny Maes T. 012 67 06 41 - M. bennymaes@wellen.be spreekuur: maandagvoormiddag enkel op afspraak financiën - begrotingen - kerkfabrieken - dierenwelzijn schepen Bèr Thijs T. 012 67 07 18 - M. berthijs@wellen.be spreekuur: dinsdag en woensdag van 11u tot 12u sport - cultuur - jeugd - senioren - bibliotheek - verenigingsleven schepen/voorzitter OCMW Eric Martens T. 012 44 01 60 - M. ericmartens@wellen.be spreekuur: maandag en donderdag van 10u tot 12u sociale zaken - kinderopvang - gelijke kansen - volksgezondheid armoedebestrijding - ontwikkelingssamenwerking

Gemeenteraad De gemeenteraden vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Bij uitzondering wordt de datum van de gemeenteraad verplaatst, dit wordt dan duidelijk vermeld in de agenda. Iedereen is van harte welkom op deze openbare zittingen. De week voor de vergadering kan je de agenda raadplegen in de aankondigingskast aan het gemeentehuis. De notulen kan je inkijken op het secretariaat van het gemeentehuis. De agenda, de toelichting en de verslagen vind je ook op de website www.wellen.be (bestuur & diensten/bestuur/gemeenteraad).

4

Van 1 tot 8 augustus nam Wellenaar Dimitri Ceulemans deel aan de European Lifesaving Championchips in Swansea (Wales). Met de Belgische nationale ploeg liep en zwom hij zijn weg naar liefst twee bronzen medailles. Het team behaalde een eerste medaille op de 4 x 90 m sprintaflossing. Het tweede brons haalden ze binnen met de Tube Rescue, een reddingsactie in zee. Ook in andere disciplines liet de Belgische ploeg zich gelden. Naast hun medailles mogen ze erg trots zijn op een 6de plaats op de 4 x 25 m popaflossing en een 8ste plaats op de hindernisaflossing. Wij feliciteren het hele Belgische team met een meer dan geslaagd kampioenschap!

En de winnaar van Met belgerinkel naar de winkel’ is … Bij de opening van de Wellense braderie op vrijdag 19 juni werd een Minerva damesfiets verloot. De gelukkige winnaar van de actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’ is… Roger Maes. Proficiat!


bouwen en wonen Huren met een beperkt inkomen? Maak kennis met de huursubsidie en de huurpremie. Vlaamse huursubsidie

Vlaamse huurpremie

De Vlaamse huursubsidie bestaat uit een maandelijkse huursubsidie en een eenmalige installatiepremie. Je komt alleen in aanmerking wanneer je onlangs bent verhuisd of binnenkort verhuist.

Wie aan de onderstaande voorwaarden voldoet, kan in aanmerking komen voor een huurpremie:

Wie aan de 3 onderstaande voorwaarden voldoet, kan een huursubsidie aanvragen. • je hebt een laag inkomen • je verhuist van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning • je huurt die woning op de private huurmarkt Komen ook in aanmerking: • daklozen die een goede, aangepaste woning huren • wie pas een woning huurt bij het Sociaal Verhuurkantoor (SVK)

• je gebruikt de gehuurde woning als hoofdverblijfplaats • de woning ligt in het Vlaams Gewest • de huurprijs is niet te hoog • de woning voldoet aan de kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode • je bent minstens 4 jaar ononderbroken ingeschreven bij een sociale huisvestingmaatschappij. Als inwoner van Wellen is dat de Hasseltse huisvestingsmaatschappij. • de inkomensgrenzen zijn hetzelfde als voor de huursubsidie (zie hiernaast) Als je in aanmerking komt voor een huurpremie krijg je het aanvraagformulier automatisch opgestuurd:

Bijkomende voorwaarden voor aanvragen in 2015: • je inkomen mag 3 jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan 16.900 euro, verhoogd met 1.510 euro per persoon ten laste • je moet ingeschreven zijn als kandidaat-huurder bij een sociale huisvestingsmaatschappij. Als inwoner van Wellen is dat de Hasseltse huisvestigingsmaatschappij. • jij of één van je gezinsleden had de laatste 3 jaar geen woning in volledige eigendom of vruchtgebruik. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen. • de woning die je verlaat ligt in het Vlaams Gewest en is onbewoonbaar, ongeschikt of overbewoond verklaard door de burgemeester of niet aangepast aan de handicap of leeftijd van jou of een inwonend gezinslid • de nieuwe woning ligt in het Vlaams Gewest, is kwalitatief in orde en aangepast aan de grootte van je gezin • afhankelijk van de samenstelling van je gezin is er een maximum huurprijs die je mag betalen voor de nieuwe woning

• je stuurt het aanvraagformulier ingevuld terug • binnen de maand verneem je of je dossier al dan niet volledig is, en of je nog documenten moet nasturen • als je dossier volledig is, laat Wonen Vlaanderen je binnen de 2 maanden weten of je de huurpremie krijgt

De tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen:

Heb je nog vragen over deze subsidies?

• de huursubsidie wordt berekend op basis van de huurprijs van de woning. Per persoon ten laste is een supplement voorzien. • de installatiepremie is gelijk aan 3 keer het bedrag van de eerste huursubsidie

Surf dan eens naar www.wonenvlaanderen.be of kom langs op het spreekuur van Stebo. Je vindt hen iedere tweede en vierde woensdag van 9u tot 11u in het gemeentehuis.

Tip: Vraag de huursubsidie aan voor je naar de nieuwe huurwoning verhuist. Als je al bent verhuisd, vraag de subsidie dan aan binnen 9 maanden na de aanvang van je huurcontract.

De huurpremie wordt op dezelfde manier berekend als de huursubsidie. Het juiste bedrag vind je op www.wonenvlaanderen.be. Belangrijk: • Indien je al een huursubsidie ontvangt, hoef je zelf niets te ondernemen. Afhankelijk van je situatie zal Wonen Vlaanderen de huursubsidie eventueel automatisch omschakelen naar een huurpremie. • De uitbetaling van de huurpremie stopt zodra je een aanbod voor een sociale huurwoning weigert, en wanneer je verhuist van je private huurwoning naar een sociale huurwoning.

Voor een inschrijving bij de Hasseltse Huisvestingsmaatschappij kan je elke eerste dinsdag van de maand terecht in het OCMW Wellen, van 9u tot 11u30. Het sociaal verhuurkantoor Land van Loon is er elke eerste en derde woensdag van de maand van 9u tot 11u.

SVK Land van Loon vzw is verhuisd! Tongersesteenweg 42 bus 1 - 3800 Sint - Truiden. Nieuw telefoonnummer: 011 89 21 98. Het faxnummer is niet meer in gebruik. 5


verkeer & veiligheid

Politiezone kanton Borgloon bindt strijd aan met inbraak en informaticacriminaliteit

Burenbemiddeling

beter een goede buur dan een verre vriend Ruzie met je buur … Burenruzies gaan om de meest uiteenlopende dingen. Vind je dat de huisdieren van je buren te veel lawaai maken? Blijven jullie het oneens over de tuinomheining? Verstoren overhangende takken je zicht op straat? Of heb je last van roddels en scheldpartijen? Een goed gesprek doet veel, maar soms lukt het niet om de problemen met je buur zelf uit te praten. … los je op dankzij burenbemiddeling. Burenbemiddeling is er om de communicatie met je buur te herstellen, de overlast bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Op die manier wil burenbemiddeling voorkomen dat burenconflicten escaleren en bij de politie of het gerecht eindigen. Burenbemiddeling is dus geen politionele tussenkomst en kan je niet inroepen bij strafrechtelijke feiten die in de rechtbank thuishoren. Hoe burenbemiddeling aanvragen? Politiezone kanton Borgloon heeft speciaal voor burenbemiddeling een aantal vrijwilligers opgeleid. De bemiddeling is een gratis dienstverlening. Wie burenbemiddeling wil inroepen, neemt contact op met Daisy Schepers. Nadat je het probleem geschetst hebt, schakelt Daisy Schepers een vrijwillige bemiddelaar. Deze komt ter plaatse naar je verhaal luisteren. Nadien zal de bemiddelaar contact opnemen met je buur om daar eveneens zijn oor te luister te leggen. Vervolgens word jij samen met je buur uitgenodigd op een neutrale plaats, waar jullie naar een oplossing zoeken die voor beide partijen aanvaardbaar is. Burenbemiddeling loont Het blijft aangeraden om samen een overeenkomst te bereiken die rekening houdt met jullie belangen en wensen. Een oplossing die van buitenaf opgelegd wordt door de politie, vrederechter of rechtbank biedt zelden dezelfde voldoening. meer info: PZ kanton Borgloon (Ervaert 12 - 3840 Borgloon) Daisy Schepers - 012 44 06 58 - burenbemiddeling@pzloon.be

Dit najaar organiseert de politiezone kanton Borgloon - waar ook Wellen deel van uitmaakt - preventieavonden voor alle inwoners uit de buurt. Deskundigen ter zake geven je uitleg en tips over hoe je jezelf kan beschermen tegen inbraak en informaticacriminaliteit. Je leert meer over beveiliging tegen woninginbraak, relevante premies, het plan voor diefstalpreventieadvies, phishing-mails, e-cops en veilig online shoppen. Deze infoavond vindt plaats op woensdag 18 november van 19u tot 22u in Jeugdheem De Reynaert (Bampstraat 19, Wellen). Iedereen is van harte welkom. Kom je meeluisteren? Bevestig dan je aanwezigheid via beleid@pzloon.be. meer info: PZ kanton Borgloon (Opeinde 13 - 3720 Kortessem) Annekatrien Gacoms - 011 85 99 48 - beleid@pzloon.be

Borgloon zoekt brandweervrijwilligers (m/v) Hulpverleningszone Zuid-West Limburg zoekt voor de toekomstige brandweerkazerne in Borgloon een 20-tal brandweervrijwilligers. Daarom organiseert de zone een informatieavond voor kandidaat-vrijwilligers. Op woensdag 23 september 2015 kan je om 19.30 uur in ‘De Fabrik’ in de Stoomstroopstokerij (Stationsstraat 54 - Borgloon ) terecht voor meer informatie over de job van brandweervrijwilliger. Je krijgt ook toelichting over de proeven die je als kandidaatbrandweerman of –vrouw moet afleggen, over de basisopleiding tot brandweerman en over het federaal geschiktheidsattest dat elke brandweervrouw of –man moet behalen voor zij of hij echt het veld ingestuurd wordt. Belangrijk: Als je je kandidaat stelt voor de functie van vrijwillige brandweerman/vrouw, dan mag je niet verder dan 4 km van de kazerne wonen.

6


vereniging in de kijker

Voordelig op de bus met de Omnipas 65+ Tot en met 31 augustus reisde je als 65-plusser gratis met tram en bus. Vanaf 1 september voert De Lijn echter een betalend vervoerbewijs in. Als 65-plusser geniet je wel van een voordelig abonnement, dankzij de Omnipas 65+. Voor slechts 50 euro reis je een heel jaar lang onbeperkt met alle reguliere bussen en trams van De Lijn. Wie al een MOBIB-kaart heeft, hoeft daar zelfs de deur niet voor uit te komen. De Lijn stuurt je dan automatisch een brief met overschrijvingsformulier (N.B. doe je de overschrijving via homebanking, vergeet dan zeker de gestructureerde mededeling niet). Zoals je weet, is je MOBIB-kaart op zich geen vervoersbewijs. De kaart is het best te vergelijken met een bankkaart: die kan je ook alleen gebruiken als er geld op je rekening staat. Nadat De Lijn je overschrijving ontvangt, plaatsen zij de Omnipas 65+ op je huidige MOBIB-kaart. Zodra je de kaart na 1 september gebruikt, wordt je nieuwe abonnement automatisch geactiveerd en kan je voordelig blijven reizen. Surf voor meer info naar delijn.be/tarieven of bel naar De Lijn Info op het nummer 070 220 200 (€ 0,30/min.).

Wellen heeft eigen webpagina op www.delijn.be Surf naar www.delijn.be/nl/gemeenten/gemeente/ wellen. Op deze pagina vind je info op maat van onze gemeente.

VKSJ Wellen wordt KSA Meisjes Wellen Zoals jullie misschien al hebben vernomen, heeft KSJ-KSA-VKSJ begin dit jaar beslist om vanaf september 2015 duidelijker als één jeugdbeweging naar buiten te komen. De drieledige naam van onze koepel zorgt vaak voor verwarring: veel mensen weten niet dat KSJ-, KSA- en VKSJ-groepen deel uitmaken van dezelfde beweging, de afkortingen worden vaak door elkaar gebruikt en we worden regelmatig zelfs verward met andere (jeugd)bewegingen zoals KLJ of KAJ. Dat de verschillende groepen ook sterk verschillende uniformen dragen, maakt de situatie er niet makkelijker op. Als naam werd gekozen voor KSA, dat al sinds het ontstaan van onze beweging in 1928 staat voor Katholieke Studenten Actie. Daarnaast werd ook gekozen voor één uniform: een koningsblauw hemd, een KSA T-shirt en een sjaaltje in de eigen groepskleur(en). Wat betekent dit concreet voor VKSJ Wellen? VKSJ Wellen zal vanaf nu door het leven gaan onder de naam KSA Meisjes Wellen. Jammer voor de jongens, maar zoals de naam het al doet vermoeden zullen wij nog altijd alleen bestaan uit toffe meiden. We zullen de voorgestelde richtlijnen voor het uniform volgen: geleidelijk aan zullen we de huidige T-shirts verruilen voor de nieuwe en onze oudste leden en leiding zullen een koningsblauw uniform dragen in plaats van een lichtblauw. De rode sjaaltjes, die sinds het allereerste moment ons handelsmerk zijn, zullen niet verdwijnen. Verder blijven wij om de twee weken leuke activiteiten voorzien, maar laten ook daar een frisse wind doorwaaien met enkele nieuwe leiding die boordevol originele ideeën zitten.

Startdag KSA Meisjes Wellen op zaterdag 19 september Ben je een meisje? Ben je 6jaar (eerste leerjaar) of ouder? Ben je benieuwd wat het nieuwe jaar voor ons zal brengen? Heb je zin om héél veel plezier te maken en nieuwe vriendinnen te leren kennen? Heb je net ‘ja’ geantwoord op alle bovenstaande vragen? Dan moet je zeker eens een kijkje komen nemen op onze startdag! Dit jaar gaat onze startdag door op zaterdag 19 september aan onze lokalen in Jeugdheem De Reynaert. Jullie zijn allemaal van harte welkom van 14u-16u30. Deze startdag is volledig gratis (hapje en drankje inbegrepen) en is vrijblijvend. Hopelijk tot dan! Vele groetjes van de leiding.

Bij Nieuws staat info over evenementen waarvoor De Lijn bussen inlegt, promoacties, wijzigingen in het aanbod, langdurige omleidingen, belbussen, het derdebetalersysteem, voorverkooppunten en Spartacus. Onder Lijnen vind je alle buslijnen die in Wellen rijden, met een directe link naar de dienstregeling en eventuele omleidingen.

7


welzijn

vereniging in de kijker KVLV Ulbeek

Sociaal Huis • Ocmw

Gezellig trefpunt voor vrouwen Vrouwen vinden al sinds maart 1923 hun weg naar KVLV Ulbeek, de vroegere Boerinnenbond. Door de jaren heen amuseerde jong en oud zich al vele avonden. Vandaag staat KVLV Ulbeek bekend als een verjongde vereniging van sportieve, creatieve, muzikale en ontdekkende dames. Kijk maar naar die leuke bende op de foto.

Welk speelgoed koop ik voor mijn kind?

Het hele jaar door organiseert de KVLV een brede waaier aan activiteiten. De leden genieten samen onder andere van kook-, bloemschik-, crea-, dans- en gezondheidslessen. Daarnaast zijn er enkele terugkerende succesformules, zoals de daguitstap, de deelname aan het Smaakfestival en de pannenkoekendag op de tweede zondag van oktober. Ook het Kerstfeest en het Zomerfeest worden elk jaar enthousiast onthaald.

Wanneer je kind in staat is voorwerpen vast te houden, verschuift de interesse van de eigen handjes en voetjes naar de eerste speelgoedjes, zoals rammelaars. Vanaf ongeveer 3 maanden exploreren kinderen alles wat ze in handen krijgen. Eindeloos lawaai maken met allerhande speeltjes stimuleert de cognitieve en motorische ontwikkeling: je kind ontdekt de samenhang tussen beweging, geluid en beeld.

Tijdens de zomermaanden past de vereniging haar programma wat aan. In juni, juli en augustus reserveren de KVLV-vrouwen hun dinsdagavonden traditiegetrouw voor een fietstocht. Een tussenstop met tijd om bij te kletsen en de dorst te lessen mag daarbij niet ontbreken.

In het begin van het tweede levensjaar wordt speelgoed met knopjes en lichtjes interessant. De interactie met voorwerpen wordt ingewikkelder en het verschil tussen meisjes en jongens begint zich te uiten. Geleidelijk aan leert je kind ook samen te spelen met andere kindjes.

Zin om deze dames te vergezellen? Of wil je wat meer informatie over de vereniging? Neem dan contact op met Edith Poncelet: edith.poncelet@telenet.be.

Misschien de belangrijkste tip: speelgoed hoeft niet altijd ‘veel’, spectaculair en duur te zijn. Je kind verwondert zich over de kleinste dingen. Een doos, bekertje of lege verpakking staan vaak gelijk aan uren speelplezier. Je hoeft bovendien niet met de handen in het haar te zitten als je kind zich wat verveelt. Verveling leidt immers tot verbeelding.

Vanaf welke leeftijd kan ik voor mijn dochter/ zoon echt speelgoed aankopen? Hoe weet ik wat ze leuk zal vinden om mee te spelen?

Ben je op zoek naar een leuk stuk speelgoed? Ga dan eens langs bij spelotheek De Speeldoos. Je vindt er een gevarieerd aanbod aan educatief verantwoord materiaal om uit te lenen. De Speeldoos is er voor kinderen van 0 tot 8 jaar. De Speeldoos (2de verdieping) Rummenweg 2 3800 Sint-Truiden open op woensdag van 16u tot 19u of op afspraak via het nummer 0493 25 18 74

Op 17 oktober klagen we het onrecht dat armoede is aan en worden de slachtoffers van armoede herdacht. We knopen de strijd aan tegen armoede en hangen daarom een geknoopt wit laken buiten.

8


welzijn

Recht-uit ! Onze juriste weet raad. Het omgangsrecht tussen grootouders en kleinkinderen. De heer en mevrouw L. zijn de ouders van Anne en de grootouders van Bram. Toen Bram 6 maanden oud was, werd Anne door haar echtgenoot en de papa van Bram in de steek gelaten. Anne ging samen met Bram bij haar ouders inwonen, die Anne steeds gesteund en geholpen hebben met de opvoeding van Bram. Ondertussen is Bram 6 jaar oud. Een vijftal maanden geleden leerde Anne haar nieuwe vriend Thomas kennen. Al meteen verliep de relatie tussen het echtpaar L. en Thomas niet goed. Onder invloed van Thomas heeft Anne besloten om samen met Bram bij Thomas in te trekken en het contact met haar ouders te verbreken. Het echtpaar L. krijgt hun kleinzoon niet meer te zien. Het echtpaar L. komt advies inwinnen bij de juriste van het OCMW. Wat kunnen ze doen om hun kleinzoon terug te zien? Grootouders hebben in principe recht op contact met hun kleinkinderen. Dat staat zelfs uitdrukkelijk in artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek. In eerste instantie gaat de wetgever ervan uit dat een familie de omgangsregeling tussen grootouders en kleinkinderen in onderling akkoord vastlegt. Indien dit niet lukt, kunnen grootouders zich tot de familierechtbank wenden om het omgangsrecht af te dwingen. De rechter zal dan de omstandigheden bekijken en in het belang van het kind beslissen. Aangezien een juridische procedure een al moeilijke relatie nog meer kan verzuren, is een afgedwongen omgangsrecht zelden in het belang van het kind. Probeer daarom eerst buiten de rechtbank tot een overeenkomst te komen. Lukt een gewoon gesprek niet, dan kan je een familiale bemiddelaar inschakelen. Dat kan bijvoorbeeld via de familiale bemiddelingsdiensten van je lokaal Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, een psycholoog of een advocaat. Lukt dit ook niet, dan zal de familierechtbank bij vonnis een omgangsrecht voor de grootouders vastleggen. Voor meer informatie over deze procedure raadpleeg je best de juriste of een advocaat.

meer info: Sarah Shaham - 012 44 01 50 - juriste@ocmwwellen.be Elke donderdag vrij spreekuur van 9u tot 11u30 en op afspraak van 13u tot 16u.

Het gele lintje verbind je in de strijd tegen kanker. Elk jaar krijgen bijna 40.000 Vlamingen een hard verdict te horen: kanker. Dat zijn 107 nieuwe patiënten per dag, bijna 5 per uur. Meer dan 200.000 mannen, vrouwen en kinderen leven met en na kanker. Ont­hutsende cijfers, waar je stil van wordt. Ze betekenen ook dat vroeg of laat bijna iedereen rechtstreeks of onrechtstreeks met kanker te maken krijgt. Daarom organiseert Kom op tegen Kanker (met de steun van meer dan 100 ziekenhuizen en zorgorganisaties) elke 3e donderdag van oktober de Dag tegen Kanker. Op die dag roept ook onze gemeente iedereen op om alle mensen met kanker en hun naasten te tonen dat ze er niet alleen voor staan. Dat we meeleven. Dat hun strijd tegen deze ziekte ook de onze is. Op de Dag tegen Kanker worden tal van hartverwarmende activiteiten op touw gezet voor kankerpatiënten en hun naasten. Ze worden verwend met een hapje en een drankje, een voet- of handmassage, een schoonheidsverzorging, een workshop kleur- en stijladvies, een relaxatiemassage, … Toon je betrokkenheid. Kom op 15 oktober langs en speld het gele lintje op als symbool van solidariteit. Op www.dagtegenkanker. be vind je alle informatie over de Dag tegen Kanker en de deelnemende ziekenhuizen en zorgorganisaties in de buurt van Wellen. Je ontdekt er ook hoe je op een andere manier je hart kan tonen. meer info: www.dagtegenkanker.be

Plantjesweekend Kom op tegen Kanker Op zaterdag 19 september gaat de jaarlijkse bloemenverkoop van Kom op tegen Kanker door in onze gemeente. Voor 7 euro kan je een fleurige azalea aanschaffen op de parking van het grootwarenhuis LIDL. De opbrengst van het Plantjesweekend wordt gebruikt voor steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten. Alle info op www.komoptegenkanker.be.

9


milieu & duurzaamheid

Gratis boom of struik voor elke Wellenaar Wanneer elke Vlaming zijn tuin natuurvriendelijk inricht en beheert, creëren we samen het grootste natuurgebied van Vlaanderen. Ook jij kan extra inheemse dieren en planten verwelkomen in je eigen tuin. Daarom organiseert Natuurpunt, in samenwerking met plaatselijke natuurvereniging ’t Bokje, een bomen- en struikenverkoop. Je bestelt er inheemse bomen en struiken aan democratische prijzen, en haalt ze nadien af. De winst van de plantenverkoop gaat naar een lokaal natuurgebied. Dubbele winst voor de natuur dus! De gemeente Wellen geeft elk Wellens gezin één boom (zwarte els) of één struik (kardinaalsmuts) cadeau. Wil je zo’n gratis plant in huis halen? Bestel dan vóór zaterdag 24 oktober via de website www.natuurpuntlimburg.be/p_141.htm. Hier kan je aangeven welke plant je gratis wilt meenemen en welke extra (betalende) planten je wilt bestellen. Mensen zonder internet vinden in het gemeentehuis een formulier om op te sturen naar Natuurpunt. Opgelet: je kan de planten alleen afhalen tijdens de plantenverkoop op zaterdag 14 november (tussen 10u en 12u) achter het gemeentehuis van Wellen (je brengt best een zak mee).

Gouden Gids Om te voorkomen dat onze boeken bedeeld worden aan niet-gebruikers, bieden wij de mogelijkheid om zich uit te schrijven via een link onderaan op de website: www.goudengids.be. Personen die zich uitschrijven voor 25.10.2015 zullen bij de volgende bedeling geen exemplaar meer ontvangen. Ontdek de elektronische gidsen : www.goudengids.be/ebook.

kies voor duurzaam schoolgerief

We verkeren met z’n allen nog volop in vakantie-modus, maar het nieuwe schooljaar nadert met rasse schreden. Wie zichzelf wat stress wil besparen stelt de aankoop van schoolmateriaal niet te lang uit. Tijd dus om wat nieuwe schriften, cursusblokken, etiketten en schrijfgerief uit te kiezen. Waarom ga je dit jaar niet eens voor milieuvriendelijke schoolspullen? Zoek in de winkel naar producten met het PEFC-label. Dat label geeft je de garantie dat de hout- en papiervezels uit een duurzaam beheerd bos komen. Bij zo’n bosbeheer geldt een evenwicht tussen de ecologische, economische en sociale bosfuncties. Dat wil zeggen: geen illegale houtkap of schending van de mensenrechten, maar wel oog voor de fauna en flora en een eerlijk loon voor de bosarbeiders. Met PEFC-producten werk je mee aan een gunstige toekomst voor de bossen én maak je zoon of dochter bewust van de impact die aankopen kunnen hebben op ons leefmilieu. In de meeste grootwarenhuizen, papierhandels en speelgoedwinkels vind je een uitgebreid gamma aan PEFC-producten. Je kan ze bovendien betalen met eco-cheques.

Nooit meer de afwas doen?

86 padden en 6 salamanders veilig over straat In het voorjaar van 2015 organiseerden we opnieuw een overzetactie voor amfibieën in de Herstalstraat. Liefst 86 padden en 6 salamanders bereikten veilig de overkant van de straat. De technische dienst van gemeente Wellen leidde de actie in goede banen met speciale schermen langs de straatkant.

10

Back to school:

Dit wordt je nieuwste excuus om niet meer met de hand te moeten afwassen: met een vaatwasser bespaar je water én energie. Met de hand afwassen verbruikt gemiddeld tussen 15 en 50 liter water, afhankelijk van hoe vaak je het water ververst en of je tijdens het afwassen spoelwater laat lopen. Een vaatwasser zit tussen 12 en 40 liter per wasbeurt, afhankelijk van de wasfunctie en het model. Het is dus beter om een vaatwasser te gebruiken, zolang je kiest voor een zuinig toestel (A+, A++ of A+++) en geen halfvolle machine laat draaien om geurtjes en schimmels te vermijden. Daarom is het voor mensen die alleen wonen vaak toch aangewezen om nog met de hand af te wassen. Wie de vaat helemaal ecologisch zuiver wil krijgen, gebruikt een afwasmiddel met Europees ecolabel.


Dienstencentrum Den Dries

Dansnamiddag voor senioren

10 september • 8 oktober • 12 november • 10 december 13u30 tot 17u30

Geneesmiddelen: vriend of vijand dinsdag 6 oktober van 13u30 tot 16u

Geneesmiddelen kunnen bij juist gebruik erg nuttig zijn: voorkomen, genezen, verzachten of stabiliseren. Bij verkeerd gebruik kunnen ze schadelijk zijn. Het is goed het juiste evenwicht te vinden. Deze infonamiddag gaat dieper op dit thema in: de relatie tussen geneesmiddelen en gezondheid. Geen saaie lesnamiddag maar interactief in verstaanbare taal. Na afloop zal je een beter idee hebben wat geneesmiddelen voor jou kunnen betekenen met daarbij een prettige namiddag. Er is ruime mogelijkheid tot vragen stellen en informatie delen!Verplicht inschrijven bij centrumleider*.

Hou je van dansen en geniet je van muziek uit de goede oude tijd? Kom dan zeker eens naar de dansnamiddag van de senioren in zaal De Meersche. (Molenstraat 3 - Wellen)

Kienen

22 september • 20 oktober • 17 november • 15 december 13u30 tot 15u30 Iedere 3e dinsdag van de maand organiseert Den Dries een kiennamiddag. Er zijn leuke prijzen te winnen. Met een tasje koffie of iets fris is een gezellige namiddag gegarandeerd. Deze namiddag is gratis. Opgelet: in september uitzonderlijk de 4e dinsdag !

nieuw

Crea-namiddag

8 oktober • 12 november • 10 december 13u30 tot 16u30

OKRA trefpunt Wellen organiseert in samenwerking met het dienstencentrum Den Dries maandelijks een crea-namiddag. Het is de bedoeling dat alle 55 plussers van Wellen een creatieve namiddag beleven onder de leiding van een lesgeefster van OKRA Hasselt. De thema’s worden onderling afgesproken. Deze namiddagen zijn voor OKRA leden volledig gratis, niet leden betalen 2.50 euro per namiddag. De nodige materialen moeten uiteraard wel zelf aangekocht worden. Alle info te verkrijgen bij Vera Vanderkapellen 0479 56 67 29 (OKRA) en bij de centrumleider*.

Senioren denken na over de toekomst: verbouwen, verhuizen of …?

Rouwverwerking

dinsdag 27 oktober van 13u30 tot 16u Het verlies van een geliefd persoon verandert je leven en je wereld. Dat verlies raakt je in je hele persoon: in je lichaam, je emoties, je denken en je gedrag, je relationeel en spiritueel leven. Rouw is de weg die je vanuit je eigen beleving gaat om je aan te passen aan een wereld zonder je geliefde. In deze lezing belicht de spreker volgende onderwerpen: • een nieuwe rouwvisie • Wat maakt ieder rouwproces uniek? • Welke rouwstijlen hanteren mannen en vrouwen? • Hoe kunnen rouwenden met pijnlijke emoties omgaan? • Hoe zet onze maatschappij een rem op het rouwen? • Hoe kan de omgeving rouwenden ondersteunen? Verplicht inschrijven bij centrumleider*.

Het dienstencentrum is steeds op zoek naar vrijwilligers! Er zijn verschillende activiteiten waarvoor vrijwilligers worden ingezet. Spreken één of meerdere activiteiten je aan, vraag dan zeker meer informatie aan de centrumleider*. • Warme maaltijden: helpen bij het opdienen en afruimen van de borden, de afwas doen,… (werken met een beurtrol) • Mindermobielen centrale: als chauffeur breng je de mensen naar de dokter, ziekenhuisafspraak,… • Bloeddrukmetingen: als gediplomeerd vrijwilliger neem je de bloeddruk van de mensen, bespreek je dit met de mensen,… . • Eventuele nieuwe activiteiten waarvoor je je wilt inzetten in het dienstencentrum, mogen steeds doorgegeven worden.

dinsdag 29 september van 13u30 tot 15u30

Ons huis is een plek waar we ons thuis voelen, die we koesteren. Het is vaak de plek waar we zo lang mogelijk willen wonen. En gelijk hebben we. Maar is de woning wel helemaal aangepast aan de huidige situatie? Veel huizen zijn te groot nu de kinderen uit huis zijn. Wat gaan we doen met al die ongebruikte kamers en ruimte? Ik ben niet meer zo goed te been en er moeten dingen aangepast worden aan de woning. Hoe pak ik dat aan? Als ik aanpassingen of kleine werken aan de woning doe, kan ik daarvoor dan premies krijgen? Of zouden we misschien uitkijken naar een kleinere, aangepaste woning? Maar hoe begin ik eraan en wat komt er allemaal bij kijken? Stebo geeft antwoorden op al deze vragen! Verplicht inschrijven bij centrumleider*.

* Voor meer info over al deze activiteiten en inschrijvingen kan je terecht bij de centrumleider van Den Dries: Leen Meynen - 012 44 01 54 of den.dries@ocmwwellen.be Een overzicht van alle activiteiten die DC Den Dries organiseert, vind je in het activiteitenboekje september - december 2015. Dit boekje is verspreid door heel Wellen. Heb je er geen gekregen of ben je het kwijt? Je kan een nieuw exemplaar bekomen op het DC Den Dries. 11


evenementenkalender datum wo.

16 sep.

do.

17 sep.

vr.

18 sep.

september - november 2015

evenement

uur

locatie

gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

KVLV Wellen - BBQ workshop

19u30

parochiezaaltje Molenstraat

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool DaNaMi

KWB - startdag

20u

JH de Reynaert

Jong CD&V - fuif

21u

De Meersche

za.

19 sep.

KSA meisjes Wellen - startdag

14u - 16u30

JH De Reynaert

zo.

20 sep.

Smaakfestival: Wellen wild van fruit

11u - 19u

Gemeenteplein en Dorpsstraat

WWC de Bokkerijders - wandeltocht Zeepkistenrace (zie pag. 17)

De Meersche 13u30

KVK Wellen - mosselfeest ma. di.

wo. do.

21 sep. 22 sep.

23 sep. 24 sep.

Kukkelberg - Vrolingen feestzaal Houtstraat

start seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

start badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

kienen

13u30 - 15u30

DC Den Dries

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

OKRA - yoga en stoelyoga

20u - 21u

dansschool DaNaMi

KVLV Wellen - Nordic walking

20u - 21u

vertrek bij Roos (Notelarestraat 21)

scholenveldloop

9u30 - 12u

voetbalterrein KVK Houtstraat

gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

Seniorenclub Wellen - kiennamiddag

13u

DC Den Dries

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool DaNaMi

KVLV Wellen - handwerken: infoles

19u30

ontmoetingscentrum

za.

26 sep.

NVA themadag

De Meersche

ma.

28 sep.

seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

OKRA - yoga en stoelyoga

20u - 21u

dansschool DaNaMi

bewegingsschool (les 1/10)

14u - 15u

sporthal De Bloken

gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

KVLV Ulbeek - kookles voor beginners

19u30

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Wellen onthaalt haar nieuwe inwoners.

10u - 13u

neogotische kapel

Seniorenclub Wellen - kaartnamiddag

13u

DC Den Dries

Markant Land van Loon - bezoek aan La Bottega di.

wo.

za.

29 sep.

30 sep.

3 okt.

zo.

4 okt.

Harmonie De Kluchtige Vrienden - mosselfeest

ma.

5 okt.

seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

MIVAL Extra - "het leven zoals het was" (deel2)

13u

ontmoetingscentrum

di.

6 okt.

badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

KVLV Wellen - Nordic walking

20u - 21u

vertrek bij Roos (Notelarestraat 21)

voorleesmoment voor de allerkleinsten

14u - 14u30

Bibliotheek Wellen

bewegingsschool (les 2/10)

14u - 15u

sporthal De Bloken

start spinning (les 1/4)

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Senioren dansnamiddag

13u30 - 17u30

De Meersche

crea-namiddag: weefbreien

13u30 - 16u30

DC Den Dries

KVLV Wellen - handwerken

19u30

ontmoetingscentrum

wo. do.

7 okt. 8 okt.

De Meersche

vr.

9 okt.

start Kracht en lenigheid (les 1/5)

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

za.

10 okt.

Bibliotheekweek - verwendag

10u - 12u

Bibliotheek Wellen

Spa-Rob - Feesten met Els

21u

De Meersche

Motorclub Free - eetfeest

JH de Reynaert

zo.

11 okt.

KVLV Ulbeek - pannekoekendag

19u30

zaaltje naast kerk van Ulbeek

ma.

12 okt.

seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

KVLV Ulbeek - breien voor beginners

19u30

zaaltje naast kerk van Ulbeek

di.

13 okt.

badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

KVLV Wellen - Nordic walking

20u - 21u

vertrek bij Roos (Notelarestraat 21)

bewegingsschool (les 3/10)

14u - 15u

sporthal De Bloken

KVLV Wellen - workshop koken

19u30

Parochiezaaltje Molenstraat

Markant Land van Loon - huis Midori: slaapexperte

12

wo.

14 okt.

do.

15 okt.

Markant Land van Loon - madammenlunch met Catherine de Bolle


evenementenkalender

september - november 2015 datum

evenement

uur

locatie

vr.

16 okt.

Kracht en lenigheid (les 2/5)

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

za.

17 okt.

Wellense Oktoberfeesten (zie pag. 17)

21u

De Meersche

zo.

18 okt.

MTC Wellen - treffen

ma.

19 okt.

seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

di.

20 okt.

badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

kienen

13u30 - 15u30

DC Den Dries

wo.

21 okt.

bewegingsschool (les 4/10)

14u - 15u

sporthal De Bloken

KVLV Ulbeek - kookles voor beginners

19u30

zaaltje naast kerk van Ulbeek

KVLV Wellen - koken: bakken en braden

19u30

parochiezaaltje Molenstraat

spinning (les 2/4)

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

De Meersche

do.

22 okt.

Seniorenclub Wellen - kiennamiddag

13u

DC Den Dries

vr.

23 okt.

Kracht en lenigheid (les 3/5)

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

za.

24 okt.

Kleutersportdag

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

zo.

25 okt.

Babyborrel gemeente Wellen

ma.

26 okt.

seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

di.

27 okt.

badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

KVLV Wellen - bloemschikken

19u30

ontmoetingscentrum

bewegingsschool (les 5/10)

14u - 15u

sporthal De Bloken

KVLV Ulbeek - bloemschikken

19u30

zaaltje naast kerk van Ulbeek

19u30

ontmoetingscentrum

wo.

28 okt.

De Meersche

do.

29 okt.

KVLV Wellen - handwerken

zo.

1 nov.

Allerheiligen

ma.

2 nov.

Allerzielen - Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten.

di.

3 nov.

jeugduitstap - lasergamen en schaatsen

8u30 - 16u

vertrek aan sporthal De Bloken

KVLV Wellen - Nordic walking

20u - 21u

vertrek bij Roos (Notelarestraat 21)

wo.

4 nov.

voorlees- en vertelmoment voor de allerkleinsten

14u - 14u30

Bibliotheek Wellen

KVLV Wellen - crea: werken met klei

19u30

ontmoetingscentrum

do.

5 nov.

jeugduitstap - pretpark Bobbejaanland

8u30 - 19u

vertrek aan sporthal De Bloken

za.

7 nov.

Broken Wheel Dancers

20u

De Meersche

Seniorenclub Wellen - kaartnamiddag

13u

DC Den Dries

zo.

8 nov.

KVK Wellen - spaghettidag jeugdploegen

ma.

9 nov.

Bloedafname Rode Kruis

18u - 20u30

JH de Reynaert

seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

MIVAL Extra - kookles

13u

badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

KVLV Wellen - kookworkshop: bakken

19u30

parochiezaaltje Molenstraat

di.

10 nov.

feestzaal Houtstraat

wo.

11 nov.

Wapenstilstand

do.

12 nov.

Senioren dansnamiddag

13u30 - 17u30

De Meersche

crea-namiddag: stersteekhaken

13u30 - 16u30

DC Den Dries

KVLV Wellen - handwerken

19u30

ontmoetingscentrum

Kracht en lenigheid (les 4/5)

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Open VLD - quizavond

19u

feestzaal Houtstraat

Kidzparty (volwassenen niet toegelaten)

19u - 21u30

JH de Reynaert

vr. za. zo. ma.

di. wo.

13 nov. 14 nov. 15 nov. 16 nov.

17 nov. 18 nov.

Harmonie De Kluchtige Vrienden - muziekfeesten

De Meersche

Harmonie De Kluchtige Vrienden - muziekfeesten

De Meersche

Scouts - dankfeest

JH de Reynaert

seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Bloedafname Rode Kruis

18u - 20u30

JH de Reynaert

KVLV Ulbeek - breien voor beginners

19u30

zaaltje naast kerk van Ulbeek

badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

kienen

13u30 - 15u30

DC Den Dries

bewegingsschool (les 6/10)

14u - 15u

sporthal De Bloken

KVLV Wellen - koken: feesten

19u30

parochiezaaltje Molenstraat

spinning (les 3/4)

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

KVLV Wellen - crea: recycleerbaar materiaal

19u30

ontmoetingscentrum

Kracht en lenigheid (les 5/5)

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

De Kluchtige Vrienden - toneelvoorstelling

20u

De Meersche

Markant Land van Loon - avondcauserie met Dirk de Wachter do.

19 nov.

vr.

20 nov.

13


vrije tijd

Kidzparty

14 november 2015 toegelaten! Volwassenen niet

OOL H C S S G IN G E W E B en 10 bewegingsless

n 2,5 tem 7 jaar voor kinderen va gsrische bewegin to o m e d n e ill h versc n bod zoals: a a n e m o k n e vaardighed

uteren la k n e ip u r k gen in r p s n e m klim en g n a v n e p r e w

Ben je tussen de 6 en 12 jaar en heb je zin om eens lekker uit de bol te gaan? Kom dan naar de kidzparty. Op dit feestje zorgt een professionele DJ voor een spetterende ambiance. De fuif waar volwassenen niet toegelaten zijn en de kidz volop kunnen swingen, shaken en zingen ! 14 november van 19u tot 21u30 Jeugdheem De Reynaert - 2 euro (incl. hapjes en drank) Inschrijven kan vooraf of op de dag zelf. Meer informatie en inschrijving bij de jeugddienst: 012 39 21 77 jeugd@wellen.be of via het e-loket op www.wellen.be.

STARTLES

14u - 15u

ptember woensdag 30 se

oken Wellen sporthal De Bl 20 € (voor 10 lessen incl. verzekering) 30 sep. 7 / 14 / 21 / 28 okt. 4 / 18 / 25 nov. 2 / 9 dec.

INFO & INSCHRIJVINGEN (VERPLICHT):

sportdienst • 012 39 21 77 • sport@wellen.be e-loket op www.wellen.be

17 oktober - 21u tot 2u - zaal De Meersche 14


milieu & duurzaamheid

Het nut van gebruikte frituurolie

VerVanG Loden LeIdInGen Werd je woning voor 1970 gebouwd?

Dan zijn er misschien nog waterleidingen in lood. Die vervang je best, want lood is giftig.

Hoe herken je een loden leiding?

VU: Michiel Van PetegheM - VMM

Kijk op www.vmm.be/gezondwater Loden waterleidingen zijn ongezond, vooral voor kleine kinderen. Het lood lost op in het kraantjeswater en beschadigt zo ons lichaam. Stel je vraag aan de overheid. Vooral in oude gebouwen kunnen nog loden leidingen liggen. Met de Bel 1700 nieuwe campagne ‘Gezond water, ook jouw zorg’ roept de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op om loden leidingen te vervangen.

Tot 1970 zag men alleen maar voordelen in loden leidingen: lood is namelijk sterk, waterdicht en toch buigzaam. Intussen weten we echter dat lood giftig is. Het stapelt zich op in ons lichaam en tast beenderen, organen en zenuwstelsel aan. Vooral baby’s en jonge kinderen kunnen ziek worden als ze water met lood drinken. Je kan lood niet uit drinkwater halen door het te koken. De leidingen vervangen is dus de beste keuze. “Gezinnen die in een ouder huis wonen, doen er goed aan hun woning te controleren. Dat geldt ook voor gerenoveerde huizen, want niet elke renovatie gebeurt even grondig. Ook in scholen, crèches en jeugdlokalen waar kinderen kraantjeswater drinken, is een grondige controle aangewezen. Veel openbare gebouwen staan er al lang, dan is een controle geen overbodige luxe.” Hoe herken je loden leidingen? • Een loden waterleiding is grijs van kleur, een koperen leiding is roodbruin of lichtgroen • Lood is niet magnetisch. Als je een magneet aan de leiding kan hangen, is ze veilig. • Aantikken met een metalen voorwerp geeft een dof geluid. • Een loden waterleiding heeft geen koppelstukken maar wel verdikkingen aan kruispunten. Vlak naast de watermeter liggen de leidingen meestal bloot: daar kan je gemakkelijk nagaan of ze uit lood bestaan. Als de leidingen aan de watermeter van lood zijn, is de kans groot dat ook in de rest van het gebouw loden leidingen liggen. Die laat je best allemaal vervangen. Bij twijfel, vraag je best advies aan een loodgieter. Ik kan mijn loden leidingen niet vervangen. Wat nu? Soms is het niet mogelijk om loden waterleidingen op korte termijn te vervangen. Je moet bijvoorbeeld de vloer openbreken, of hebt geen budget. In zo’n geval kan je de blootstelling aan kraantjeswater met lood beperken met volgende maatregelen: • Gebruik geen water dat lang heeft stilgestaan in de leidingen. Lood lost op in stilstaand water. Na een nachtje slapen of een lange werkdag laat je kraantjeswater best eerst een tijdje lopen voor je ervan drinkt. • Lood lost gemakkelijker op in warm water. Neem dus koud kraantjeswater en kook dat om koffie te zetten of eten klaar te maken. • Gebruik geen kraantjeswater om flesvoeding te maken voor een baby. • Beperk het gebruik van kraantjeswater door zwangere vrouwen en kleine kinderen tot 6 jaar. • Overweeg de aanleg van een tijdelijke nieuwe toevoer naar de belangrijkste afnamepunten. Vaak is het haalbaar om alleen de toevoerleiding naar bijvoorbeeld de keuken te vervangen. Zo kan je de blootstelling aan lood sterk verminderen.

Wist je dat gebruikte frituurolie een tweede leven krijgt aan de pomp? Frituurolie die je naar het recyclagepark brengt, wordt verwerkt tot biodiesel. Dat kost je niks en je bent in één moeite van je frituurafval verlost. Bovendien werk je op die manier mee aan een schoner milieu. Meer redenen heb je toch niet nodig om je frituurvet af te zetten bij het recyclagepark?

Bespaar op je energiefactuur, met deze 6 eenvoudige klimaattips. Geen grote porties in de microgolf. Warm enkel restjes of kleine hoeveelheden op in de microgolf. Microgolfovens zijn alleen efficiënt om de eerste 2 tot 3 cm van voedsel op te warmen. Laat je verwarming nakijken. Een verwarmingsinstallatie op gas moet je wettelijk gezien om de twee jaar laten nakijken. Bij verwarming op stookolie is dat zelfs jaarlijks nodig. Laat je installatie nakijken tijdens de warmere maanden, zodat alles weer piekfijn in orde is voor de eerste koude dagen. Zorg er zeker voor dat de installateur ook de pomp grondig nakijkt. Was hoort thuis aan de wasdraad. Profiteer van het mooie weer en laat je was buiten drogen aan de waslijn. Door je droogkast wat rust te gunnen, spaar je veel geld uit. De was driemaal per week op een rek of waslijn laat drogen, levert je een mooie 100 euro per jaar op. Verspil geen koffie. Bij heel wat mensen verdwijnt bijna een derde van de koffie in de gootsteen. De reden? Ze zetten er elke keer gewoon te veel. Daarmee verspil je niet alleen koffie, maar ook energie. Reken de volgende keer dus een aantal kopjes minder. Vergeet bovendien niet je toestel regelmatig te onderhouden. Een ontkalkt apparaat verbruikt veel minder. Niet in de oven piepen. Vaak gaat tijdens het koken en bakken de ovendeur even open. We keuren het korstje van de gratin, prikken eens in de cake of kijken of het vlees gaar is. Zodra je de ovendeur opent, daalt de temperatuur in de oven. Dan is er dus extra energie nodig om bij te warmen. Vertrouw wat vaker op je timing en bekijk je schotel of gebak door het ovenvenster. De vele voordelen van de snelkookpan. Met een snelkookpan bespaar je tot 70 procent energie. In zo’n pan kook je eten onder druk in een kleine hoeveelheid water. Daarbij stijgt de kooktemperatuur boven de 100 graden. Het voedsel is sneller klaar en de vitamines blijven beter behouden. Meer leuke tips vind je op www.destroomlijners.be.

Meer info vind je op www.vmm.be/gezondwater. 15


vrije tijd Blijf langer fit & gezond door te sportelen! Seniorenzumba Zumba is een gezonde en goede manier om in beweging te blijven: eenvoudige danspasjes op het ritme van de muziek, om de spieren te versoepelen en versterken. Onze gediplomeerde lesgeefster geeft les op maat van de senior. Maandag van 9u30 tot 10u30 in sporthal De Bloken, uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen - € 2/les of € 15/10-beurtenkaart (incl. verzekering en drankje na de les). Je kan op elk moment instappen.

nieuw

Spinning

Spinning, dat is in groep fietsen op het tempo van mu-ziek. De lessen zijn op maat van senioren gemaakt en worden geleidelijk opgebouwd. Iedereen kan er op eigen tempo aan deelnemen, ongeacht de conditie. Donderdag 8/22 oktober, 19 november en 17 december van 9u30 tot 10u30 (uur kan wijzigen afhankelijk van aantal deelnemers) in sporthal De Bloken - € 5/les (incl. drankje na de les). Beperkt aantal fietsen, schrijf je dus snel in*.

* Meer informatie en inschrijvingen bij de sportdienst: 012 39 21 77 - sport@wellen.be

Badminton + Badminton is een afwisselende sport. Wil jij de basisvaardigheden aanleren? Neem dan deel aan de initiatielessen. Daarna kan je de training op eigen niveau in de praktijk brengen, tijdens een wedstrijd (enkel- of dubbelspel). Dinsdag van 9u30 tot 11u in sporthal De Bloken, uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen. Ingang langs zijkant sporthal - € 8/10-beurtenkaart (incl. verzekering). Je kan op elk moment instappen.

Initiatiereeks kracht en lenigheid Lessenreeks van 5 weken om de kracht en lenigheid bij senioren te verbeteren. Iedere week worden er andere materialen gebruikt en nieuwe technieken aangeleerd waardoor het aanbod aan oefeningen zeer gevarieerd is. Vrijdag 9/16/23 oktober en 13/20 november van 9u30 tot 10u30 in sporthal De Bloken - € 5/5 lessen. Verplicht inschrijven*.

16

Regionale Sporteldag donderdag 10 december van 9u15 tot 16u30 De sportdienst en het DC Den Dries organiseren een uitstap naar de regionale sporteldag van Zuid-Limburg in Tongeren. Er worden tientallen sporten voor 55-plussers aangeboden, zoals dynamic tennis, boogschieten, wandelvoetbal, volksspelen, line dance, spinning, fitness, aquajogging, …. . Kortom, voor ieder wat wils tijdens deze laatste sportieve uitstap voor dit jaar. Vertrek en thuiskomst aan Sporthal De Bloken (Kortestraat 12 - Wellen) - € 5 (incl. busvervoer, deelname aan activiteiten, koffie en taart) Verplicht inschrijven vóór 26 november 2015 bij Leen Meynen: 012 44 01 54 of leen.meynen@ocmwwellen.be.


in de kijker

bibliotheek

Voorleesmomenten voor de kleinsten Op woensdag 7 oktober gaan we weer van start met ons maandelijks voorlees- en vertelmoment. Elke eerste woensdag van de maand (tenzij anders aangekondigd) van 14u tot 14u30 vertellen onze voorlezers een leuk verhaal of lezen ze voor. Alle luisteraartjes vanaf ongeveer 5 jaar zijn van harte welkom. De volgende data en vertelthema’s kondigen we later aan.

NIEUW: de Bloesem & Oogst app Maak je verblijf in de fruitstreek nog intenser. De Bloesem & Oogst app toont filmpjes, wandel- en fietsroutes, logeeradresjes en het volledige fruitprogramma. Ideaal om je vakantie te plannen en al eens digitaal te loeren achter de schermen van fruitbedrijven, wijndomeinen en veilingen. Een app met pit!

OOGST DE APP NU ZELF! De app is beschikbaar voor Android en iOS (Apple). Download hem gratis in de Google Play Store of de App Store.

WWW.TOERISMELIMBURG.BE

bloesem fruit app voor gemeente.indd 1

20/08/15 10:46

Klaar voor een nieuwe Bibliotheekweek! Echte bibliotheekkenners weten wat er dit najaar op til staat: de bibliotheekweek. Elk jaar in oktober organiseren alle Vlaamse bibliotheken deze promotiecampagne. Traditiegetrouw zetten we die week goed in met een verwendag. Op zaterdag 10 oktober van 10u tot 12u is het in de bibliotheek wat minder stil dan gewoonlijk. Je kan deelnemen aan tal van activiteiten en ook aan animatie is er geen gebrek. Zowel trouwe bezoekers als nieuwkomers verwelkomen we die dag graag met een kleine traktatie.

Tweedehands boeken te koop in de bib. Om elk boek in de bibliotheek uit te lezen heb je wellicht meer dan één mensenleven nodig. Toch vinden we het belangrijk om ons aanbod geregeld te vernieuwen. Al dat nieuwe leesvoer neemt natuurlijk heel wat plaats in. Daarom verkopen we oudere werken. Eind augustus stallen we weer een nieuwe lichting tweedehandsboeken uit voor een prikje. Kom dus gerust eens langs, en grijp je kans om een literair pareltje op de kop te tikken.

17 oktober 2015 - De Meersche Wellen 21u Gipfelfreunde LIVE DJ Johny aus Russelt aangepaste kledij = 2 gratis consumpties! inkom: 6 euro

ce - Dijenkletsers Schlagers - Ambian urst - Liters bier Schnapps - Bratw

Zet jouw

EVENEMENT in de KIJKER

Stuur voor 9 november alle info naar evi. wijnants@wellen.be en de activiteit wordt opgenomen in het gemeentelijk infoblad van eind november 2015. 17


Een dag vol plezier voor alle kinderen van scholen in Wellen.

18


economie

Bezoek de Wellense handelaars tijdens de Dag van de Klant

Speelpleinwerking werd afgesloten met een mega waterfeest! 'Reis rond de wereld' was het thema van speelpleinwerking 2015. Maar liefst 52 kinderen kwamen zich uitleven met vriendjes. Wij willen de monitoren nog eens bedanken voor hun inzet.

Record aantal bezoekers voor openluchtzwembad Maupertuus. Deze zomer zochten maar liefst 22.573 bezoekers verkoeling op in zwembad Maupertuus. Op 4 juli werd een record aantal bezoekers genoteerd, namelijk 2.396!

Op zaterdag 26 september zetten de zelfstandige ondernemers hun klanten in de bloemetjes. Ze zullen liefst 2 miljoen klanten verwelkomen met een warme glimlach en een kleine attentie. UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, en de Vlaamse Overheid willen op die manier klantvriendelijk ondernemerschap onderlijnen. In meer dan 100 steden en gemeenten zal de Dag van de Klant niet ongemerkt voorbij gaan. Handelaars en ondernemers kronen de klant tot koning, terwijl animatie en muziek de straten kleuren. Kleine verwennerijen zoals pralines en choco-laits vliegen daarbij lustig de winkeldeuren uit.   ‘Op je wenken bediend’ is dit jaar het thema van de Dag van de Klant. Onze zelfstandige handelaars gaan namelijk tot het uiterste om je de beste service te kunnen bieden.

Jouw onderneming op de website van Wellen?

De gemeente biedt alle Wellense handelaars en ondernemers de kans om hun gegevens te publiceren op www.wellen.be. Stuur een mail met de naam van jouw bedrijf - omschrijving activiteit - adres - telefoon fax - e-mail - website - openingsuren - (eventueel) logo naar naar evi.wijnants@wellen.be.

De Wellense cadeaubon Gemakkelijk om te geven en fijn om te krijgen.

Kleuters van 't Laantje sluiten schooljaar af met schoolreis. De kleuters van de school 't Laantje gingen op schoolreis naar de speeltuin Ford Willem in Maastricht. Op deze stralende dag waren er alleen maar blijde gezichtjes.

De Wellense cadeaubon is te koop bij de dienst toerisme in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren. Op de cadeaubon wordt een bedrag naar keuze ingevuld. De bon kan bij de Wellense handelaars worden ingeruild. dienst toerisme - 012 67 07 10 - toerisme@wellen.be

19


oproepen

Tele-Onthaal Limburg zoekt vrijwilligers

Help jongeren uit de nood bij Awel

Tele-Onthaal Limburg wil 24 uur per dag bereikbaar blijven en zoekt daarom nieuwe vrijwilligers. In oktober start Tele-Onthaal een opleiding voor vrijwilligers. De organisatie hoopt zo een aantal geëngageerde mensen aan te spreken. Ben jij sociaal voelend en kan je luisteren naar mensen die het moeilijk hebben? Kan je één keer per week vier uur naar Hasselt komen en ben je bereid om ook nachtdiensten te doen? Dan heeft Tele-Onthaal voor jou boeiend vrijwilligerswerk in petto. Vraag je infobrochure op 011 22 77 67 of via limburg@tele-onthaal.be. Meer info? Surf naar www.tele-onthaal.be.

Als vrijwilliger bij Awel luister je naar de vragen en verhalen van kinderen en jongeren. Je biedt niet alleen een luisterend oor, maar denkt en voelt mee met je gesprekspartner. Zo maak je elke keer opnieuw het verschil voor die ene jongere, of dat ene kind. Je kiest zelf langs welke weg je dat doet: telefoon, e-mail, chat of forum. Awel, ik schrijf me in! Surf dan naar www. awel.be/word-vrijwilliger of geef een seintje via info@awel.be of 02 534 37 43.

Rode Kruis zoekt administratieve hulpverleners bij rampen en noodsituaties

Op maandag 9 november 2015 om 20u gaat het ‘reiscafé’ door in CC De Muze (Dekenstraat 40, Heusden-Zolder). We geven die avond meer informatie over de fietsevenementen van Broederlijk Delen en over de inleefreizen naar Burkina Faso en Israël/Palestina. Meer info? Surf naar www.broederlijkdelen.be.

De dienst Interventie van Rode Kruis Vlaanderen staat bij een ramp in voor de registratie van getroffenen, medische en psychosociale hulpverlening. Deze dienst zoekt mensen met administratief talent en oog voor detail. Verder toon je de nodige flexibiliteit en kan je een situatie kritisch beoordelen. Het Rode Kruis voorziet een basisopleiding om je voor te bereiden op je taken bij een ramp. Administratieve hulpverleners verzamelen en verwerken de nodige informatie over slachtoffers. Zo krijgen getroffenen en hulpverleningsorganisaties juiste informatie, worden families herenigd en kunnen vermisten geïdentificeerd worden. Meer info? Surf naar www.rodekruis.be/DSI.

Haal nu je diploma secundair onderwijs Iedereen die 18 jaar of ouder is en die nog geen diploma of getuigschrift behaalde kan een diploma hoger secundair onderwijs behalen in het Tweedekansonderwijs. Dat diploma opent deuren naar vervolgopleidingen, interessante vacatures of misschien zelfs die lang verhoopte promotie. Tweedekansonderwijs werkt met modules. Naargelang je beschikbare tijd kan je zelf een studiepakket op maat samenstellen. Welke opleidingen kan je volgen in de 3e graad van het secundair onderwijs: • Humane Wetenschappen • Secretariaatsmedewerker • Webdesigner, Computeroperator & Netwerktechnicus info en inschrijvingen: Elke werkdag van 9u tot 15u in Zonhoven (Genkerbaan 84 - 011 82 48 66 - tko@cvo-step.be) en van 18u tot 21u in Hasselt (Vildersstraat 28 - 3500 Hasselt). 20

Broederlijk Delen - Reiscafé

Eerste communie 5 mei 2016 De Eerste Communieviering vindt plaats op het feest van Onze Lieve Heer Hemelvaart, donderdag 5 mei 2016, om 10u in de kerk van Wellen. We willen graag alle ouders die ervoor kiezen om hun kind de Eerste Communie te laten ontvangen, van harte uitnodigen op onze ouderavond op dinsdag 6 oktober 2015 om 20u in de kerk van Wellen. Op de ouderavond is het ook mogelijk om je kind in te schrijven en we vragen hiervoor een bijdrage van 20 euro. Voor meer informatie kan je terecht bij Pastoor Renato (012 74 2797 of parochiesecretariaat.wellen@ telenet.be) of bij de catechisten Stijn, Kathy, Nadia en Marijke (eerstecommuniewellen@gmail. com).

Vormselviering 15 mei 2016 De ouderavonden voor ouders van de vormelingen gaan door op donderdag 15 oktober en donderdag 29 oktober 2015, in de kerk van Wellen, van 20u tot 21u. Ook de derde ouderavond is al gepland. Deze gaat door op dinsdag 3 mei 2016, als voorbereiding op de Vormselviering die plaatsvindt in de kerk van Wellen op Pinksterzondag 15 mei 2016, om 9u. Voor meer informatie kan je terecht bij Pastoor Renato (012 74 27 97 of parochiesecretariaat. wellen@telenet.be).

Geboorten 18.05.2015 19.05.2015 08.06.2015 29.06.2015 30.06.2015 07.07.2015 10.07.2015 13.07.2015 26.07.2015 31.07.2015

Fons Hermans Owen Iliaens Alexander Berx Laura Nijs Fleur Loyens Starre Lemmens Liandro Gilissen Layla Knapen Bruce Dewilde Sisiana S’Heeren

Overlijdens 14.06.2015 21.06.2015 29.06.2015 29.06.2015 30.06.2015 04.07.2015 09.07.2015 11.07.2015 12.07.2015 19.07.2015 21.07.2015 09.08.2015 22.08.2015

Frans Noelanders Eric Thijs Marie-Cécile Creemers Maria Delcour Maurice Swennen Romain Vautmans Maria Nelissen Joseph Onkelinx Lambert Vanmuysen Marnix Poisket Martha Buttiens Gilbert Menten Joseph Teuchy

Huwelijken 12.06.2015 Isabel Jacobs & Gwen Vangeel 13.06.2015 Kathleen Menten & Stefan Geerits 26.06.2015 Ilse Pipeleers & David Smeets 04.07.2015 Rosalinde Arbizo & Robert Vyncke 11.07.2015 Johanne Coomans & Mike Vanstiphout 13.07.2015 Hanne Loculano & Antoine De Sévrèn Jacquet 17.07.2015 Lien Buntinx & Laurens Snykers 24.07.2015 Cathy Mondelaers & Nick Neven 28.07.2015 Martine Smeers & Frank Schoenaers 01.08.2015 Birgen Paredis & Wouter Martens


levensgebeurtenissen

Huwelijken 08.08.2015 Katrien Jeuris & Robby Bronckaers 14.08.2015 Mady Hansen & Olivier Piton 14.08.2015 Regina Knapen & Peter Vleeschhouwers 15.08.2015 Els Daniels & Kristof Vanroy 21.08.2015 Sofie Daerden & Lorenz Poncelet 22.08.2015 Sandy Beerden & Sam Van Wambeke

50 Gouden huwelijken

60 Diamanten huwelijken

03.07.2015 Georgette Hayen & Guido Smolders

08.06.2015 Lucia America & Georges Meekers

21.07.2015 Annie Smets & Lucien Vanelderen

13.08.2015 Maria Vandebosch & Justinus Plaisier

13.08.2015 Maria Pipeleers & Jean Velkeneers

19.08.2015 Irma Vanlangenakker & Hubert Vandenrijn

4 Generaties

Maria America - Irene Meekers Stephanie Vanherck - FĂŠ Berkers

50 Gouden huwelijken 02.07.2015 JosĂŠ Ramaekers & Tony Demuynck 02.07.2015 Rosette Buntinx & Willy Schuppen 07.07.2015 Marie Weeghmans & Joseph Meekers 09.07.2015 Alice Bulen & Roger Vanandroye 29.07.2015 Anna Vanhamel & Achiel Robijns 14.08.2015 Simone Meekers & Jean Jammaers 30.08.2015 Jenny Vanormelingen & Louis Geurts

65 Briljanten huwelijken

14.08.2015 Georgette Menten & Etienne Hamonts

10.06.2015 Tinneke Martens & Henri Boes

21


algemene informatie ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren gemeentelijke diensten Wachtdiensten

Gemeentehuis Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Dorpsstraat 25 T. 012/ 012 67 6707 070000 F. 012/ 01274 7458 587070 www.wellen.be www.wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag tot maandag totvrijdag: vrijdag:9u 9utot tot12u 12u maandag: 16u maandag: 16utot tot19u30 19u30 woensdag: 13u woensdag: 13utot tot16u 16u

Sociaal huis-OCMW OCMW Dorpsstraat 26 Dorpsstraat 26B B T. 012/ 012 44 4401 015050 F. 012/ 01244 4401016969 info@ocmwwellen.be info@ocmwwellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag tot maandag totdonderdag: donderdag:9u tot 11u30 en op 9u totafspraak 11u30 en op afspraak vrijdag gesloten gesloten GEEN avondzitting meer!

Centraal oproepnummer: 011 42 93 19

Politie Dorpsstraat 26 Dorpsstraat 26 T. 012/ 012 67 6707 070707 politie@wellen.be politie@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag: 15u30 maandag: 15u30tottot19u30 19u30 dinsdag tot dinsdag totvrijdag: vrijdag:8u30 8u30tottot12u30 12u30 na openingsuren: openingsuren:012/ 01274 746060 6060 of 101 of 101 (7/7 dagen (7/7 dagen- en 24/24u 24/24u voorvoor milieuklachten) milieuklachten)

De Omapotheek de apotheek van wacht van wacht is van dienst voor 22u tot 22u. te kennen Na 22ukan kan je je bellen terecht: naar 090/ 39 99 10. Je wordt dan verbonden met een callcenter • bij jouw datapotheker: je kan doorschakelen daar hangt de naarwachtdienst de apotheekuitvan wacht. • op de website www.apotheek.be • telefonisch op het nummer 0903 99 000 (€ 1,5/min.) Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: zonder telefoon Rechtstreeks vooraf naar wordtde er niet apotheek opengedaan. gaan heeft geen zin: zonder telefoon vooraf wordt er niet opengedaan. Om de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je terecht: De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet • noodzakelijk bij jouw apotheker: dezelfde!daar hangt de wachtdienst uit • op de website www.apotheek.be • Na telefonisch 22u kan jeop bellen het nummer naar 090 090/ 393999 9910. 10 Je wordt dan verbonden (betalend! met 1,5een euro/min.) callcenter dat je kan doorschakelen naar de apotheek van wacht. De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Containerpark Containerpark Overbroekstraat Overbroekstraat T. 012/ 012 67 6722 220606

openingsuren: Openingsuren: dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tottot 17u 17u zaterdag: 9u zaterdag: 9utot tot14u 14u

Bibliotheek Bibliotheek Dorpsplein 12 12 T. 012/ 012 74 7471 717979 bib@wellen.be bib@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag en maandag envrijdag: vrijdag:18u 18u tottot 20u 20u woensdag: 14u woensdag: 14utot tot18u 18u zaterdag: 10u zaterdag: 10utot tot12u 12u

PWA Overbroekstraat 10 Overbroekstraat 10.2 b2 T. 012/ 012 44 4410 101616 pwa@wellen.be pwa@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag: 8u maandag: 7u30 tot 13u tot en 19u 14u tot 19u dinsdag: en dinsdag 8u30 vrijdag: -12u en 7u30 14u tot 18u 18u woensdag: 8u30 woensdag en donderdag: -12u en 13u 7u30 tot 17u tot 17u

Sporthal ‘De Sporthal ‘De Bloken’ Bloken’ Blokenstraat Blokenstraat 12 12 Uitbater cafetaria: cafetaria: Mario Rosmarino T. 012/ 012 74 7420 203333

openingsuren: Openingsuren: alle dagen alle dagenvanaf vanaf16u 16u gesloten: maand juli en alle feestdagen gesloten: hele maand juli en alle feestdagen

Gemeentelijk zwembad Gemeentelijk zwembad ‘Maupertuus’ ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Bampstraat 11 T. 011/ 011 59 5974 749595 (cafetaria) (cafetaria)

openingsuren: Openingsuren: juli en augustus augustus:van 10u30 10u30tot tot20u 20u Enkel open openbij bijmooi mooiweer! weer! Bel naar naarde decafetaria cafetaria om om te te weten weten of het of zwembad zwembad het open is. open is.

Dienstencentrum Dienstencentrum ‘Den Dries’ Dries’ Dorpsstraat 26A Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: verantwoordelijke: Leen Meynen Leen Meynen T. 012 012/ 44 44 01 0154 54 M. 0487/ 0487 33 3329 296262

openingsuren: Openingsuren: ma -- wo - do: 9u 9u -tot 11u30 11u30 en 13u en 13u - 17utot 17u dinsdag : 9u dinsdag: 9u -tot 16u 16u en en 19u19u - 22u tot 22u vrijdag : 19u vrijdag: 19u -tot 22u30 22u30 Tijdens de openingsuren openingsuren in de voormiddag dienen de dienen demensen mensenzich zich bijbij hethet onthaal onthaal vanvan het OCMW het OCMW aanaan te melden. te melden.

Tandartsen Tandartsen

De telefonisch Dewachtdienst wachtdienst voor voor Limburgse tandartsen is bereikbaar bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer via het centraal tandartsenwachtnummer 090 33 99 69 090/ 33 99 69 op zaterdag, zondagvan en9u feestdagen op zaterdag, zondag en feestdagen tot 18u. van 9u tot 18u.

Huisartsen Huisartsen De wachtdienst voor huisartsen is bereikbaar via het

De wachtdienst voor huisartsen is 011 telefonisch bereikbaar centrale huisartsenwachtnummer 23 28 25. via het centrale huisartsenwachtnummer 011/ 23 28 25. Osteopaten Limburg

Osteopaten Limburg Centraal Apotheken oproepnummer: regio Alken, 011/ Borgloon, 42 93 19 Kortessem, St.-Lambrechts-Herk en Wellen Apotheken De apotheekregio van wacht Alken, is van Borgloon, dienst tot Kortessem, 22u. Sint-Lambrechts-Herk en Wellen

Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 11 60 00 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

KANKERLIJN 0800 35 455 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02 286 82 11 SENSOA.BE 03 238 68 68 TABAKSTOPLIJN 0800 111 00 TELEBLOK 0800 131 44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP 070 34 47 77 VAB REISBIJSTAND 070 34 46 66 VDAB 0800 30 700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03 23 27 218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088 122 66 ZELFMOORDLIJN 02 649 95 55


meldingskaart Foto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover?

Heb je zin om de volgende cover van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Ben je een hobbyfotograaf en wil je graag je werk eens laten zien? Stuur dan voor 3 november jouw leukste foto naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Wil je jouw kleine spruit aan de wereld tonen? Stuur een foto van je baby samen met zijn/haar naam , geboortedatum en de naam van de ouders en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

Foto’s van voorbije activiteiten

Wij zijn steeds op zoek naar toffe foto’s van voorbije evenementen, straatbarbeques, rommelmarkten, vieringen, sportieve prestaties, fuiven, bijeenkomsten van verenigingen,... om in het magazine te publiceren onder de rubriek: Wellen in beeld.

foto’s gezocht

Je kan alle foto’s sturen naar evi.wijnants@wellen.be. Alvast bedankt. Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen of scan de QR-code. Digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be of stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende: ○  het wegdek is beschadigd ○  de openbare verlichting is defect ○  het rioolputje is verstopt ○  de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe ○  onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst ○  het ruimen van grachten is gewenst ○  er is een sluikstort ○  er is een gevaarlijke verkeerssituatie ○  er is signalisatie gewenst ○  een bushokje is beschadigd ○  andere: …........................................................................................ ............................................................................................................... ...............................................................................................................

plaats: ........................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... opmerkingen: .............................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... naam & adres afzender: ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ............................................................................................................... telefoon / gsm: ............................................................................................................... (Aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven.)

23


V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 12  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Wild van Wellen - nr. 12  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Advertisement