__MAIN_TEXT__

Page 1

informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen - april 2015 - jaargang 3 - n°10

bouwen & wonen

milieu

sport

Wellense Babbels

infoavond woonpremies en –subsidies

aan de slag voor onze kamsalamander

start to mountainbike

het schepencollege komt naar je toe

pagina 6

pagina 16

pagina 17

pagina 24


voorwoord Beste Wellenaar De lente is in het land! De lente betekent het toeristisch hoogseizoen in Haspengouw en in Wellen. Duizenden toeristen zakken naar onze regio af om de bloesems te bekijken. Zeker voor de middenstand en de horeca is dit een belangrijke periode. Toerisme is economie, belangrijk dus dat een gemeente daarin investeert. We doen dat in Wellen op een unieke manier, namelijk samen met onze inwoners. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers hebben wij een prachtig aanbod aan “slow toerisme”. Een concreet voorbeeld hiervan is het project van de kunstbakens. Onze kunstenaars, we hebben er heel wat in Wellen, hebben een prachtige kunstroute uitgestippeld die je meeneemt langs de mooiste plekjes van onze gemeente. Meer informatie vind je op pagina 5.

burgemeester

ELS ROBEYNS

Een ander uniek project dat eveneens door vrijwilligers in stand gehouden wordt is dat van “de kamsalamander”. Dankzij hun inzet kan deze unieke diersoort in onze poelen overleven. Meer informatie vind je op pagina 16. Een andere toeristische troef van onze mooie gemeente zijn onze beemden. Een wandeling in de Broekbeemd en Grote Beemd, ik kan het jullie ten zeerste aanraden. De komende jaren plannen we een aantal investeringen om deze pareltjes toeristisch nog meer tot hun recht te laten komen. Daarnaast zijn er uiteraard ook de traditionele fiets- en wandelroutes. Kortom genoeg te zien en te doen voor een uitstapje in eigen gemeente. Ik wil graag de vele vrijwilligers, dankzij wie al deze projecten mogelijk zijn, van harte bedanken. Naast een mooie aantrekkelijke gemeente zijn we binnenkort ook een hartveilige gemeente. Samen met het Rode Kruis en Gezond Wellen gaan we een aantal AED, automatische reanimatie, toestellen aankopen. Een eerste wordt weldra geïnstalleerd aan de sporthal. Er worden ook cursussen voorzien voor het gemeentepersoneel en de sportverenigingen. Meer informatie vind je op pagina 3. Tot slot wil ik jullie oproepen om naar onze Wellense Babbels te komen. Ikzelf en alle schepenen komen overal langs om te horen wat er leeft in onze buurten en wijken. De juiste data en locaties vind je op pagina 24. Hopelijk ontmoeten we elkaar op één van de Wellense babbels! Ik wens je veel leesplezier! Els Robeyns, jouw burgemeester

pagina

6

inhoud p. 3 p. 4 p. 5 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13

infrastructuur bestuur & personeel vereniging in de kijker economie bouwen & wonen verkeer & veiligheid welzijn welzijn welzijn dienstencentrum Den Dries in de kijker evenementenkalender evenementenkalender

p. 14 p. 15 p. 16 p. 16 p. 17 p. 17 p. 18 p. 19 p. 20 p. 21 p. 21 p. 22 p. 23 p. 24

pagina

16 2

in de kijker vrije tijd vrije tijd milieu & duurzaamheid milieu & duurzaamheid vrije tijd vrije tijd Wellen in beeld oproepen economie levensgebeurtenissen algemene informatie meldingskaart Wellense Babbels


infrastructuur Teambuilding: Aangepaste openingsuren op 5 juni

Aangepast subsidiereglement kleine landschapselementen

Vrijdag 5 juni 2015 gaat het voltallig gemeentepersoneel op teambuilding.

Kinderen met een beperking goedkoper op sportkamp

Kleine landschapselementen (KLE), zoals hagen, poelen, knotbomenrijen, hoogstamboomgaarden,  ..., bepalen het Haspengouwse landschap in de gemeente Wellen. Van oorsprong hadden deze landschapselementen allemaal een functioneel doel. Na verloop van tijd ging het doel verloren en verdwenen veel KLE's. Via de gemeentelijke toelage voor KLE wil de gemeente Wellen de aanleg en het onderhoud van landschappelijk waardevolle punt- en lijnvormige landschapselementen stimuleren om zo de aantrekkelijkheid van de omgeving te verhogen en de diversiteit van fauna en flora te stimuleren. Op 25.02.2015 heeft de gemeenteraad van Wellen een update van het bestaande subsidiereglement doorgevoerd. Particulieren, landbouwers en organisaties zoals scholen, natuur- en milieuverenigingen kunnen een subsidie verkrijgen voor onderhoud of aanleg van volgende specifieke landschapselementen:

Goed nieuws voor Wellense kinderen met een beperking, die buiten Wellen op sportkamp of sportdag gaan. Zij kunnen in 2015 genieten van een financiële tussenkomst door de gemeente. Het gaat om een bedrag van 2,48 euro per deelnemer per dag. De ouders krijgen deze som rechtstreeks terugbetaald.

• hagen of heggen • houtkanten • loofbomen en knotbomen • hoogstamfruitbomen • poel

Welke kinderen komen in aanmerking voor zo’n prijsvermindering? We sommen de voorwaarden even voor je op: • Het kind heeft zijn/haar hoofdverblijfplaats in Wellen . • Het kind is max. 18 jaar op het moment van de deelname. • De tussenkomst wordt voor max. 60 dagen aangevraagd.

De kleine landschapselementen dienen gelegen te zijn in groengebieden, bosgebieden, natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden, agrarische gebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut en woonzones met landelijk karakter, zichtbaar vanop het openbaar domein. De aanplantingen, het aanleggen van poelen en onderhoudswerken dienen uitgevoerd te worden tussen 1 november van het jaar van de aanvraag en 31 maart van het daarop volgende jaar.

Deze diensten zullen daarom gesloten zijn: • het gemeentehuis • het Sociaal Huis - OCMW • het kinderdagverblijf De Hartediefjes • de bibliotheek Het containerpark zal wél open zijn op 5 juni.

Als ouder dien je een aanvraag in bij de sportdienst. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een attest waaruit blijkt dat het om een kamp voor kinderen met een beperking gaat. De organisatie van het sportkamp levert dit attest af. Het schepencollege geeft de uiteindelijke goedkeuring voor de terugbetaling (op basis van de aanvraag en het bijgevoegde attest).

GFT sticker nog hele jaar door te koop Heel wat inwoners kochten reeds hun GFT sticker (de sticker die je op het deksel van de container moet plakken). Deze stickers zijn nog het hele jaar te koop aan het loket ‘bevolking’. De prijs blijft 25 euro voor een grote en 15 euro voor een kleine GFT container. Wie een 2e sticker wil, kan deze vanaf nu ook kopen aan het loket.

Hoe deze subsidie aanvragen? Het subsidiereglement en het aanvraag formulier kan je downloaden op de website bij subsidies. Het aanvraagformulier dient minimaal 1 maand voor de aanvraag van de uitvoering van de werken ingediend. Het aanvraagformulier voor het aanplanten of onderhoud van KLE dient te worden verzonden naar of binnengebracht bij de gemeentelijke milieudienst (Milieudienst, Dorpsstraat 25, 3830 Wellen of milieu@wellen.be). Vergunning Sommige van deze werken, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een poel, kunnen vergunningsplichtig zijn (stedenbouwkundige vergunningsplicht of natuurvergunningsplicht). Voor meer info hieromtrent kan je steeds terecht bij de milieudienst (012 67 07 06, milieu@wellen.be).

Wellen wordt ‘hartveilige gemeente’ Wanneer iemand plots een hartstilstand krijgt, kan een snelle reactie het verschil maken. Maar vaak is er geen professionele hulpverlener in de buurt. In samenwerking met het Rode Kruis willen we de overlevingskansen van mogelijke slachtoffers vergroten. Daarom vind je binnenkort een AED-toestel in de inkomhal van sporthal De Bloken. Zo’n automatisch reanimatietoestel bepaalt zelf of het slachtoffer een elektrische schok nodig heeft. Je kan het dus niet verkeerd gebruiken. 3


bestuur & personeel

College van burgemeester & schepenen

Nieuw OCMW raadslid Gerry Briers (NVA) legde op 30 april de eed af als OCMW raadslid. Hij volgt Greet Schoofs op die haar ontslag gaf in de OCMW raad.

burgemeester Els Robeyns T. 012 67 06 44 - elsrobeyns@wellen.be - burgemeester@wellen.be spreekuur: maandag van 18u tot 19u en op afspraak alg. beleid - veiligheid - politie - brandweer - burgerlijke stand & personeel communicatie - informatie - inspraak - ICT - ruimtelijke ordening & wonen schepen Johan Cabergs T. 012 67 06 42 - G. 0495 58 64 86 - M. johancabergs@wellen.be spreekuur: maandag van 18u30 tot 19u30 en op afspraak openbare werken - technisch uitvoerende dienst - containerpark schepen Kristien Treunen T. 012 67 06 43 - M. kristientreunen@wellen.be spreekuur: maandag van 16u tot 17u enkel op afspraak mobiliteit en verkeer - milieu & energie - toerisme - tewerkstelling middenstand - landbouw - erfgoed & begraafplaatsen schepen Benny Maes T. 012 67 06 41 - M. bennymaes@wellen.be spreekuur: maandagvoormiddag enkel op afspraak financiën - begrotingen - kerkfabrieken - dierenwelzijn schepen Bèr Thijs T. 012 67 07 18 - M. berthijs@wellen.be spreekuur: dinsdag en woensdag van 11u tot 12u sport - cultuur - jeugd - senioren - bibliotheek - verenigingsleven schepen/voorzitter OCMW Eric Martens T. 012 44 01 60 - M. ericmartens@wellen.be spreekuur: maandag en donderdag van 10u tot 12u sociale zaken - kinderopvang - gelijke kansen - volksgezondheid armoedebestrijding - ontwikkelingssamenwerking

De volgende gemeenteraad is op dinsdag 28 april om 20u. De gemeenteraden vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Bij uitzondering wordt de datum van de gemeenteraad verplaatst, dit wordt dan duidelijk vermeld in de agenda. Iedereen is van harte welkom op deze openbare zittingen. De week voor de vergadering kan je de agenda raadplegen in de aankondigingskast aan het gemeentehuis. De notulen kan je inkijken op het secretariaat van het gemeentehuis. De agenda, de toelichting en de verslagen vind je ook op onze website www.wellen.be (bestuur & diensten/bestuur/ gemeenteraad). 4

Maatschappelijk assistente Josiane Tournel op rustpensioen Sinds 1 april is maatschappelijk assistente Josiane Tournel na 35 jaar trouwe dienst op rustpensioen. Wij danken Josiane voor haar jarenlange inzet en wensen haar een mooie pensioentijd toe! De taken van Josiane Tournel worden overgenomen door: Leen Meynen (012 44 01 54 - leen.meynen@ocmwwellen.be) maandag, woensdag en donderdag van 9u tot 11u30 • pensioenen • mantelzorg • overlegcoördinator thuisgezondheidszorg • aanvragen tegemoetkomingen FOD Sociale Zekerheid (inkomens- en integratievervangende tegemoetkoming, hulp aan bejaarden, parkeerkaart, … ) Ines Vandensavel (012 44 01 55 - ines.vandensavel@ocmwwellen.be) dinsdag, woensdag en donderdag van 9u tot 11u30 • Alle andere sociale aangelegenheden.


economie

vereniging in de kijker KunstBakens Kunst op de mooiste plekjes van Wellen. De werkgroep KunstBakens zag ruim een jaar geleden het levenslicht. Te voet of met de fiets: de route KunstBakens neemt je mee langs de mooiste plekjes van Wellen. Het idee ontstond tijdens de gekende Grote Wellense Brainstorm, een samenwerkingsverband tussen het gemeentebestuur van Wellen en de Bottelarij. Daar staken de initiatiefnemers voor het eerst de koppen samen, mét resultaat. De metalen zuilen met kunstwerken (‘KunstBakens’) zijn ondertussen een vertrouwd beeld in onze gemeente. Om de drie maanden verandert het thema van de route. Alle 21 KunstBakens krijgen dan nieuwe kunstwerken. Zo zag je al werken rond de thema’s ‘Stil-Leven’, ‘Wildvuur’ en ‘3m3’. Deze zomer kijken we samen met jou uit naar het thema ‘Hoogtij’. meer info: Op www.wellen.be/nl/toerisme kan je de kaart met de wandel- en fiets- KunstRoute gratis downloaden.

'Met Belgerinkel naar de Winkel’ Van 25 april tot 30 mei 2015 organiseert Wellen ism Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond en Unizo opnieuw de campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel”. Met deze campagne willen we klanten van de handelszaken in onze gemeente aanmoedigen om vaker met de fiets of te voet boodschappen te doen. Deze campagne motiveert inwoners bovendien om meer bij afzonderlijke detailhandels te winkelen. Zo draagt de campagne op diverse domeinen bij aan de leefbaarheid van onze gemeente. Klanten die te voet of met de fiets winkelen, worden door de handelaar beloond met een Belgerinkel-sticker met unieke code. Na registratie van deze code via www.belgerinkel.be maakt men binnen de 24 uur kans op een Belgerinkel-prijs. Deelnemers die het moeilijk hebben om via het internet te registreren, kunnen de stickers op een spaarkaart kleven en deze deponeren in de spaardozen in het gemeentehuis en de bibliotheek van Wellen. De deelnemers wonende in Wellen maken bovendien kans om een Minerva damesfiets te winnen, deze wordt verloot tijdens de Wellense braderie. meer info: Karolien Brauns 012 67 07 06 - karolien.brauns@wellen.be

Belastingaangifte invullen. Zitdagen in het gemeentehuis zijn op: woensdag 17 juni en donderdag 18 juni telkens van 9u tot 12u en van 14u tot 16u. Neem zeker onderstaande documenten mee: • Jouw identiteitskaart en die van je partner • loonfiches, attesten en aanslagbiljet van vorig jaar. • Het bedrag van je kadastraal inkomen • Betalingsbewijzen die recht geven op aftrek (hypothecaire leningen, levensverzekeringen, giften aan sommige instellingen, kosten voor kinderopvang, uitgaven energiebesparende maatregelen, betalingsbewijzen onderhoudsgeld, ...)

5


bouwen en wonen Gratis infoavond woonpremies en –subsidies

Renovatie- en energiepremies 2015 Als we onze woning willen verbouwen of isoleren, zijn er heel wat premies waar we gebruik van kunnen maken, elk met zijn eigen voorwaarden en regels. Het is niet altijd eenvoudig om in dit doolhof van premies je weg te vinden! Hier is alvast een eenvoudig overzicht voor de premies anno 2015: De energiepremies van INFRAX: Zij geven premies voor de na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren, vervangen van enkel of dubbel glas, dak- of zoldervloerisolatie, vloer- of kelderisolatie, een warmtepomp, een zonneboiler, een bepaalde E-peil voor nieuwbouw en tot slot voor een individuele condensatieketel (enkel voor beschermde klanten). Deze premies zijn voorlopig ongewijzigd gebleven tov 2014. Wat het tijdskader voor het afbouwen van de energiepremies betreft, wordt een definitieve beslissing verwacht in de eerste helft van 2015. Wijzigingen zullen in principe ingaan vanaf 1 januari 2016. meer info: www.infrax.be

Bouwen, renoveren, huren,… dat kost een pak geld. Het is altijd mooi meegenomen als je die investering wat kan inperken. Op onze infoavond (in samenwerking met Stebo) kom je te weten voor welke premies jij in aanmerking komt. We hebben het die avond niet alleen over de verschillende premies, met elk hun voorwaarden en regels. Ook andere vragen komen aan bod. Heb ik een architect nodig? Moet ik een bouwaanvraag indienen? Wij geven jou het antwoord.

Vlaamse Renovatiepremie: Deze premie kan aangevraagd worden voor renovatiewerken met een factuurkost van minstens 10 000 euro. Deze premie is gewijzigd vanaf 1 december 2014: de premie is een belastingsvermindering/belastingskrediet geworden die men vanaf de zomer van 2015 zal kunnen aanvragen. Op dit moment kan dus voorlopig geen renovatiepremie worden aangevraagd! De voorwaarden (inzake eigendom en inkomen) om voor deze premie in aanmerking te komen zijn niet veranderd tov 2014, enkel de wijze waarop de premie zal uitbetaald worden is herzien. De maximum inkomensgrenzen zijn wel lichtjes geïndexeerd. meer info: www.wonenvlaanderen.be Vlaamse Verbeterings- en Aanpassingspremie: Deze premie kan aangevraagd worden voor eerder kleinere verbouwingen aan de woning en door personen ouder als 65 jaar die hun woning willen aanpassen. Deze premie is ongewijzigd gebleven, enkel de maximum inkomensgrenzen zijn lichtjes mee geïndexeerd meer info: www.wonenvlaanderen.be Federale Belastingsvermindering: De fiscale aftrek voor dakisolatie blijft 30%, met een maximum van 3 050 euro op jaarbasis. De fiscale afbraak voor inbraak- en brandpreventie is afgeschaft voor investeringen vanaf 1 januari 2015. meer info: www.vlaanderen.be 6

Meer weten over premies en subsidies?

Kom dan naar de gratis infoavond op woensdag 6 mei om 20u in het Ontmoetingscentrum (1e verdieping) Dorpsplein 11. meer info: Infocentrum wonen Wellen (Stebo) Papenstraat 16, 3840 Borgloon www.stebo.be/wonen 012 67 27 23 Spreekuur in het gemeentehuis: elke 2e en 4e woensdag van 9u tot 11u. Voor vragen over de premies, huurproblemen, subsidies en sociale leningen: Bert Van de Vijver (0475 35 65 80 - bert.vandevijver@stebo.be) Voor technische vragen over renoveren, vochtproblemen en isoleren: Frouwke Bormans - architect (0473 42 01 88 - frouwke.bormans@stebo.be)


verkeer & veiligheid De speelstraat is terug ! In de zomervakantie doen kinderen niets liever dan buiten spelen. Op straat ravotten met vriendjes hoort daarbij. Is jouw straat te gevaarlijk daarvoor? Tover jouw straat om tot een speelstraat en stuur je kinderen met een gerust hart naar buiten. Enkele voorwaarden die bepalen of jouw straat geschikt is: • Op de straat is de snelheid beperkt tot 50 km/uur. • Op de straat is er geen geregelde dienst van het openbaar vervoer. • 75% van de bewoners van de straat gaat akkoord met de speelstraat. • Je kiest uren tussen 10u en 22u en respecteert deze ook. •Er zijn 3 meerderjarige speelstraatverantwoordelijken. Het volledige reglement, de aanvraagprocedure en het enquêteformulier vind je op www.wellen.be (onder de rubriek leven > mobiliteit > speelstraten). Je kan deze documenten ook afhalen op het gemeentehuis, op de dienst grondbeleid/mobiliteit. meer info: Evi Wijnants (012 67 06 46 - evi.wijnants@wellen.be)

Onbemande drones: 7 tips om veilig te vliegen. Onbemande vliegtuigjes, de zogenaamde drones, zijn momenteel erg in trek. Maar wist je dat drones volgens de letter van de wet nog niet mogen vliegen in België? Bovendien heb je een vliegbrevet en een aangepaste verzekering nodig. Drones vliegen namelijk hoger en verder dan je zou denken. Daarbij kunnen ze mogelijk hinder veroorzaken voor de omgeving, de toeschouwers, het luchtverkeer en automobilisten. Omdat er nog geen specifieke wetgeving voor drones bestaat, dekt jouw familiale verzekering eventuele schadegevallen niet. Neem dus contact op met jouw verzekerings­maatschappij voordat je het vliegavontuur aangaat. Als je je toch aan een vluchtje wil wagen, neem dan de volgende veiligheidstips in acht: 1. Kies een open plek buiten de bebouwde kom. 2. Laat een kind nooit zonder toezicht met een drone vliegen. 3. Laat omstanders achter je plaats nemen en laat ze kijken in de richting van het toestel. 4. Zorg dat je de drone altijd kunt zien wanneer je vliegt. 5. Controleer voor en na iedere vlucht de drone op losse onderdelen en gebreken. 6. Laad altijd eerst de batterijen op (ook deze van de afstandsbediening) voordat je gaat vliegen. 7. Hou goed in de gaten hoelang je met een volle accu kan vliegen.

7


welzijn Recht-uit ! Onze juriste weet raad.

Sociaal Huis - OCMW

Procedure Collectieve Schuldenregeling De heer P. werkt reeds 12 jaar als arbeider in een bouwbedrijf en heeft een goed inkomen. 4 Jaar geleden kocht hij een huis waarvoor hij een hypothecair krediet afsloot. Bovendien sloot hij enkele persoonlijke kredieten af ter financiering van de renovatiekosten, zonnepanelen en dergelijke meer. 1 jaar geleden wordt de heer P. onverwacht ontslagen. Gezien zijn leeftijd, vindt hij niet meteen nieuw werk. Hij trekt een werkeloosheidsuitkering, doch deze uitkering is beduidend minder dan zijn vorige inkomen. P. slaagt er niet meer in al zijn rekeningen te betalen en de facturen en schulden stapelen zich op. De deurwaarders komen regelmatig aankloppen en leggen beslag op zijn goederen. P. is ten einde raad en vraagt zich af wat hij kan doen om uit deze uitzichtloze situatie te geraken. Indien je met grote structurele schulden worstelt, die je onmogelijk binnen een redelijke termijn kan terugbetalen, kan je in aanmerking komen voor een collectieve schuldenregeling. Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die tot doel heeft dat je in de mate van het mogelijke je schulden kan afbetalen en dat je tijdens de afbetaling nog menswaardig kan leven. Na het doorlopen van de procedure collectieve schuldenregeling en indien je inmiddels geen nieuwe schulden maakt, kan je terug schuldenvrij door het leven. Deze procedure heeft een aantal voor- en nadelen en er zijn wel enkele voorwaarden die bepalen of je voor dergelijke procedure in aanmerking komt. Als je toegelaten wordt tot een collectieve schuldenregeling, zal de rechter een schuldbemiddelaar aanstellen. Deze zal in eerste instantie tot een minnelijke aanzuiveringsregeling proberen te komen. Wanneer hij hier niet in slaagt, zal de rechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling of een totale kwijtschelding van schulden opleggen. Van zodra je toegelaten bent tot een collectieve schuldenregeling, zal je niet meer zelf je inkomen ontvangen. De schuldbemiddelaar zorgt in de mate van het mogelijke voor de afbetaling van de schulden. Hij zal je een deel van je inkomen geven om dagelijkse behoeften, zoals eten, huur, vaste kosten... mee te betalen: dit wordt leefgeld genoemd. Voor meer informatie omtrent deze procedure, raadpleeg je best de juriste of een advocaat. meer info: Sarah Shaham - 012 44 01 50 - juriste@ocmwwellen.be Elke donderdag vrij spreekuur van 9u tot 11u30 en op afspraak van 13u tot 16u.

8

Nieuw bij OCMW Wellen: zitdag Hasseltse Huisvestigingsmaatschappij Elke eerste dinsdag van de maand houdt de Hasseltse Huisvestingsmaatschappij een zitdag op het kantoor van OCMW Wellen. Je kan hier terecht voor: • inschrijving • aanpassingen aan je inschrijvingsdossier (bv. wijzigingen in gezinssamenstelling, fysieke toestand) • je plaats op de wachtlijst • de actualisatie van het wachtregister • huurprijsaanpassing • algemene info over huurprijzen • info over betalingen • technische meldingen • sociale meldingen Waar en wanneer? OCMW Wellen - Dorpsstraat 26 b Donja Mebis - 012 44 01 50 Elke eerste dinsdag van de maand van 9u tot 12u. Dat zijn dus de volgende dagen: 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december.

Word vrijwilliger bij Heb jij interesse voor de Noord-Zuid problematiek, Broederlijk Delen, 11.11.11, … of zet je je graag in voor een project rond ontwikkelingssamenwerking? Dan kan je mee aan de kar trekken, binnen de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS). Deze raad adviseert het gemeentebestuur over ontwikkelingssamenwerking, maar organiseert ook leuke projecten (de speelgoedbeurs, de multiculturele markt, soepverkoop, …) Voor meer informatie kan je terecht bij het Sociaal Huis OCMW via 012 44 01 53.


welzijn 2 opvoedingstips jongensstreken intomen

kleuterliefde

Mijn zoon van 6 jaar is rebels en brutaal. Mijn schoonouders wimpelen dit af als onschuldig‘typisch jongensgedrag’. Hoe kan ik het best omgaan met mijn zoon?

Mijn zoon van 4 jaar praat honderduit over zijn vriendinnetje. Hij zegt dat hij verliefd is op haar en met haar wil trouwen. Eerst vond ik die verliefdheid schattig, maar hoe ga ik hier het beste mee om?

Alle kinderen zijn graag levendig en speels. Maar jongens zitten anders in elkaar dan meisjes. Deze tips helpen je te begrijpen hoe jouw zoon denkt en reageert. Zo kan je zelf beter inspelen op zijn gedrag.

Ook kleuters kunnen verliefd zijn. Al op jonge leeftijd kunnen kinderen vriendschappen aangaan. Na een tijdje krijgen ze vaak een voorkeur voor één of twee vriendjes. Kleuterverliefdheid is niet te vergelijken met de verliefdheid die volwassenen ervaren. Toch is het belangrijk om de gevoelens van je zoon serieus te nemen. Hoe grappig, schattig of onbenullig de gevoelens van je kleuter ook lijken: voor hem zijn het heftige gevoelens. Ze kunnen hem overdonderen en mogelijk worstelt hij er echt mee.

1. Jongens zijn niet graag ‘zwak’. Daarom doen ze vaak stoer. Voorkom dus dat jongens zich schamen. Want als ze zich schamen, klappen ze toe. Toon daarom je interesse: “Vertel eens, wat is er eigenlijk gebeurd?”. 2. Jongens verliezen niet graag hun gezicht voor anderen. Stel kritiek uit tot op een moment dat er geen anderen in de buurt zijn. En pak het gedrag aan, niet de persoon: “Ik zag dat je …”, “Ik vind het niet leuk als jij …”. 3. Probeer straffen zoveel mogelijk te voorkomen. Lastig gedrag, zoals zeuren en te luid lachen, kan je best negeren. Bij gevaarlijk gedrag grijp je best snel in. Zet je kind meteen even apart, niet nadien. Anders begrijpt je kind niet waarom hij gestraft wordt. Geef ook geen te zware straffen. Die hebben geen effect en roepen wraakideeën op. 4. Jongens hebben vaker (duidelijke) regels nodig. Ze weten graag wie de baas is en of de regels consequent worden toegepast. Dat geeft hen een houvast.

Kleuters denken nog niet aan seksualiteit of intimiteit. Verliefd zijn betekent uiteindelijk niet meer dan samen spelen. Maar van een verliefd gevoel kan wel al sprake zijn. Dingen als handjes vasthouden, knuffelen en kusjes geven is iets wat kleuters vaak niet uit zichzelf doen, maar na aanmoediging uit de omgeving. Gek genoeg zijn kleuters niet altijd even aardig tegen het kind op wie ze verliefd zijn. De eerste kleuterliefde maakt kleuters bewust van de mening van anderen over henzelf. Ze kunnen voor het eerst geconfronteerd worden met afwijzing, en dat maakt hen kwetsbaar. Onzekerheid kan toeslaan. De ene kleuter uit dit in verlegenheid, de andere juist in stoer gedrag. Je laat dit best een tijdje op zijn beloop, zodat je kind leert dat hij niet altijd verder komt met dit verlegen of stoere gedrag.

5. Jongens praten makkelijker over emoties als ze ondertussen met iets anders bezig zijn. Spreek hen aan tijdens activiteiten die ze leuk vinden en laat ze vertellen over wat hen bezighoudt. 6. Jongens leren over het algemeen beter door iets te doen. Ze willen alles graag zelf uitproberen. 7. Stoerdere jongens geven na een mislukking sneller op. Ze zijn bang dat ze de volgende keer zullen falen. Jij kan voorkomen dat ze bij de eerste poging falen. Laat ze eerst succes ervaren, en ga dan een stap verder. 8. Jongens overschatten soms hun eigen kunnen en onderschatten de taak die ze krijgen. Splits hun taken op in delen. Zeg niet: “Ruim je kamer op”, maar wees specifiek: “Gooi alles wat je niet meer nodig hebt in de prullenmand”. 9. Blijf communiceren met je zoon. Ook al vertelt hij niet snel iets, geef niet op. Toon dat je geïnteresseerd bent in wat hij doet.

Vragen over de opvoeding van je kinderen? Neem vrijblijvend contact op met Opvoedingswinkel Haspengouw: info@opvoedingswinkelhaspengouw.be Lotte - 0492 97 07 88 Gwenda - 0493 25 18 74 Ilse - 0492 27 72 91 Adreswijziging !! Vanaf april 2015 kan je ons op onze nieuwe locatie vinden: Rummenweg 2, 3800 Sint-Truiden (2de verdieping)

9


welzijn Werelddag zonder Tabak Roken is een vervelende gewoonte. Het is niet alleen slecht voor je gezondheid, maar ook voor je portemonnee. Stoppen met roken blijft dus de boodschap. Ben jij er klaar voor om je sigaretten eindelijk in de vuilbak te kieperen? Misschien is de Werelddag zonder Tabak, op 31 mei, dan wel een mooie symbolische datum.

Stoppen met roken is niet gemakkelijk. Gemiddeld heeft een roker vijf tot zeven pogingen nodig om definitief te stoppen. Geef dus niet te snel op. Elke oprechte stoppoging brengt je een stap dichter bij je einddoel: een leven zonder sigaret. En wie weet lukt het jou zelfs de eerste keer? Als je een stoppoging plant, moet je je goed voorbereiden. We geven je alvast enkele tips en extra info. Bij Tabakstop krijg je gratis advies over de eerste stappen die je zelf kan zetten. Bel het gratis nummer 0800 111 00 of neem een kijkje op www.tabakstop.be. Stoppen op eigen kracht is mogelijk, maar hulp door een zorgverlener of begeleider verhoogt je slaagkansen. Doe beroep op de gedeeltelijk terugbetaalde hulp van een tabakoloog of huisarts. Je kan kiezen voor een individuele begeleiding of begeleiding in groep. Het aanbod vind je op www.vlaanderenstoptmetroken.be. Vraag zeker ook raad aan je arts of apotheker. Rokende jongeren surfen naar www. kortemettenmetsigaretten.be. Op www.gezondopvoeden.be vinden ouders advies over roken en kinderen. Als gemeentebestuur ijveren we samen met het lokaal gezondheidsoverleg (Logo) voor minder rokers en duimen we voor elke inwoner die wil stoppen.

Dienstencentrum Den Dries een thuis voor alle senioren Kaarten en kienen

Speel je graag kaart of beproef je liever je geluk tijdens het kienen? Kom dan zeker eens langs tijdens de kaart- en kiennamiddagen in dienstencentrum Den Dries. Kaartnamiddagen vanaf 13u starten terug na de zomer: • 5 september • 3 oktober • 7 november Kienen vanaf 13u: • 23 april • 28 mei • 25 juni • 23 juli • 27 augustus

• 24 september • 22 oktober • 26 november • 24 december

Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie Wist je dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit pas op 17 mei 1990 officieel schrapte van de internationaal gebruikte lijst van ziekte? Tot op die dag stond homoseksualiteit als psychische aandoening opgetekend …

Elke dinsdag is restaurantdag Genieten van een lekkere warme maaltijd? Dat kan iedere dinsdag, van 11u30 tot 13u, in dienstencentrum Den Dries. Kostprijs: 5 euro (soep, warme maaltijd, dessert + 1 consumptie) drank: 1 euro per consumptie

Wellen is een warme gemeente, waarin geen plaats is voor discriminatie. Op 17 mei hangen we daarom – naar jaarlijkse gewoonte – de regenboogvlag uit. Op de ‘Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie’ vragen LGBT-organisaties (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) internationaal aandacht voor homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. De dag is ook wel bekend onder de Engelse afkorting IDAHOT (International Day Against Homophobia and Transphobia). meer info: www.cavaria.be of 0800 99 533 (Holebifoon). 10

Inschrijven voor vrijdag 13u bij centrumleider Leen Meynen (012 44 01 54 - den.dries@ocmwwellen) Annuleren kan uiterlijk tot maandag 12u. Daarna zal de maaltijd worden aangerekend.


in de kijker

Herenvolleybal WEVOC.

Laatste wedstrijd op 25 april. Na 45 jaar moeten ze nu de handdoek gooien omdat een herenploeg in stand houden niet langer haalbaar is. Hierdoor is er op zaterdag 25 april om 20u de laatste wedstrijd van de heren in basisschool De Bron.

zondag 7 juni 2015

3e Bokkenrijdersrun

De recreatieve loopwedstrijd door Wellen. Deelnemen is belangrijker dan winnen en zeker zo gezond! 13u15: Kidsrun 200m (4-6) - 400m (7-8) - 600m (9-10) - 800m (11-12) 14u: 5 km (Dit is ook de testwedstrijd voor de Start to Runners van Wellen.) 15u: 10 km Bokkerijdersrun Haspengouw Challenge 17u: prijsuitreiking voor alle aangekomen lopers en geldprijzen voor de eerste 3 van elke categorie

Graag nodigen we alle sympathisanten, sportliefhebbers en ex-spelers/bestuursleden uit op deze “zwanenzang”. Na de wedstrijd wordt alle verdriet doorgespoeld op de “koffietafel” met gratis drank en een hapje. Van harte welkom, namens het bestuur van Wevoc.

Alle wedstrijden starten aan zaal De Meersche. Inschrijven kan tot een half uur voor iedere wedstrijd. meer info: Georges Vanschoonwinkel - 0478 99 25 47 Eric Martens - 0475 38 60 59 info@bokkerijdersrun.be www.bokkerijdersrun.be

15 Volksspelen te huur. • kegelen • sjoelbak • gaaibak • cricket • tafelkegelen • hindernissenbiljart • ringvissen • stopschieten

• senioren bak • hoefijzerwerpen • trou-madame • ton spel • ringwerpen • eggeschieten • blikwerpen

Hou je van dansen en geniet je van muziek uit de goede oude tijd? Kom dan zeker eens naar de dansnamiddag van de senioren. Elke 2e donderdag van de maand van 13u30 tot 17u30 in zaal De Meersche. De toegang is gratis!

2.5 euro per spel + 20 euro waarborg. Alle spellen zijn voorzien van uitleg en spelregels. De spellen worden niet aan huis gebracht en moeten afgehaald worden na afspraak. Bel gerust voor meer uitleg en reservatie naar 0474 68 94 680. 11


evenementenkalender datum

activiteit

uur

locatie

21 apr.

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

21 apr.

OKRA - yoga & stoelyoga

20u - 21u

dansschool De Zonnekring

23 apr.

kiennamiddag Seniorenclub Wellen

13u

DC Den Dries

23 apr.

OKRA - dagreis met de bus

hele dag

sporthal De Bloken

23 apr.

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

23 apr.

Wellense Babbels

19u30

clublokaal Patton Drivers - Ulbeek

25 apr.

Kijk! Ik fiets!

10u - 12u

sporthal De Bloken

25 apr.

Herenvolleybal WEVOC: laatste wedstrijd

20u

basisschool De Bron

26 apr.

rommelmarkt Vrolingen

Vrolingen

26 apr.

NVA - brunch

De Meersche

ma.

27 apr.

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

di.

28 apr.

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

28 apr.

Markant Land van Loon - voorstelling: ‘t N.E.S.T. & de Spil

15u

CC Hasselt

28 apr.

OKRA - yoga & stoelyoga

20u - 21u

dansschool De Zonnekring

28 apr.

KVLV Ulbeek - gewestreis

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

29 apr.

Kijk! Ik fiets!

14u - 16u

sporthal De Bloken

29 apr.

KVLV Ulbeek - kookles voor beginners

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

30 apr.

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

30 apr.

Boskermis

1 mei

Rommelmarkt Bosstraat

1 mei

MC Free - motortreffen

2 mei

KidZdag

2 mei

ZVC United - eetdag

3 mei

ZVC United - eetdag

3 mei

OKRA - wandeling buiten Wellen

8u45

sporthal De Bloken

4 mei

OKRA - wekelijkse fietstocht (andere locatie)

12u30

sporthal De Bloken

4 mei

MIVAL Extra - van worteltaart tot oorlogskonijn

13 u

ontmoetingscentrum

5 mei

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

5 mei

OKRA - yoga & stoelyoga

20u - 21u

dansschool De Zonnekring

6 mei

voorleesmoment: In de bloemetjes

14u - 14u30

bibliotheek

6 mei

STARTLES bewegingsschool (1/8)

14u-15u / 15u-16u

sporthal De Bloken

6 mei

START gemeentelijke fietstochten

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

6 mei

Gratis infoavond woonpremies en- subsidies

20u

Ontmoetingscentrum 1e verdieping

di. do.

za. zo.

wo. do. vr. za. zo. ma. di. wo.

feesttent Bosstraat De Meersche 10u - 16u

Prov. Domein Nieuwenhoven De Meersche De Meersche

6 mei

KVLV Ulbeek - juweeltjes maken

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

do.

7 mei

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

vr.

8 mei

harmonie De Kluchtige Vrienden - Proms

20u

De Meersche

8 mei

Wellense Babbels

19u30

café Het Molleke - Vrolingen

za.

9 mei

harmonie De Kluchtige Vrienden - Proms

20u

De Meersche

zo.

10 mei

schoolfeest De Eik

ma.

11 mei

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

11 mei

Wellense Babbels

19u30

café bij Mat - Wellen

12 mei

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

12 mei

OKRA - yoga & stoelyoga

20u - 21u

dansschool De Zonnekring

13 mei

gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

13 mei

bewegingsschool (2/8)

14u-15u / 15u-16u

sporthal De Bloken

14 mei

receptie communicanten Wellen

14 mei

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

14 mei

OKRA - creanamiddag ism Den Dries

13u30 - 16u30

den Dries

zo.

17 mei

Open VLD - spaghettiefeest

ma.

18 mei

Rode Kruis - bloedafname

18u - 20u30

JH De Reynaert

18 mei

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

19 mei

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

19 mei

OKRA - yoga & stoelyoga

20u - 21u

dansschool De Zonnekring

di. wo. do.

di.

12

april - juni 2015

De Meersche

De Meersche


evenementenkalender

april - juni 2015

datum

activiteit

uur

locatie

20 mei

gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

20 mei

bewegingsschool (3/8)

14u-15u / 15u-16u

sporthal De Bloken

20 mei

Markant Land van Loon & Markant Alken - bezoek Ghelamco Arena

daguitstap

21 mei

netbaltornooi voor senioren

9u30 - 16u30

sporthal De Bloken

21 mei

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

21 mei

Senioren dansnamiddag

13u30 - 17u30

De Meersche

21 mei

Wellense Babbels

19u30

Wijncafé Mouvèdre - Berlingen

vr.

22 mei

29ste internationaal Pinkstertreffen Patton Drivers

16u - 3u

Ulbeek

za.

23 mei

29ste internationaal Pinkstertreffen Patton Drivers

8u - 3u

Ulbeek

zo.

24 mei

29ste internationaal Pinkstertreffen Patton Drivers

8u - 3u

Ulbeek

ma.

25 mei

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

di.

26 mei

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

26 mei

OKRA - yoga & stoelyoga

20u - 21u

dansschool De Zonnekring

27 mei

gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

27 mei

bewegingsschool (4/8)

14u-15u / 15u-16u

sporthal De Bloken

27 mei

KVLV Ulbeek - kookles voor beginners

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

27 mei

Wellense Babbels

19u30

café Majestic - Russelt

28 mei

kiennamiddag Seniorenclub Wellen

13u

DC Den Dries

28 mei

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

30 mei

Scouts Wellen - Moonparty

wo.

do.

wo.

do. za.

De Meersche

30 mei

OKRA - fietsweekend

8u

sporthal De Bloken

zo.

31 mei

STARTLES: Start to mountainbike

9u30 - 12u30

sporthal De Bloken

ma.

1 juni

Wellense Babbels

19u30

brasserie de Route - Wellen

di.

2 juni

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

2 juni

OKRA - yoga & stoelyoga

20u - 21u

dansschool De Zonnekring

3 juni

gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

3 juni

bewegingsschool (5/8)

14u-15u / 15u-16u

sporthal De Bloken

3 juni

voorleesmoment: Vakantie in zicht!

14u - 14u30

bibliotheek

do.

4 juni

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

vr.

5 juni

teambuilding personeel: aangepaste openingsuren (zie p. 3)

zo.

7 juni

Bokkenrijdersrun

13u15 - 18u

De Meersche

7 juni

WC Wellense Bokkerijders - wandeling

7 juni

Start to mountainbike

9u30 - 12u30

sporthal De Bloken

8 juni

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

8 juni

MIVAL Extra -picknick aan maupertuus

13u

JH De Reynaert

9 juni

Markant Land van Loon - ‘Heet van de naald’ actua

9 juni

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

9 juni

OKRA - yoga & stoelyoga

20u - 21u

dansschool De Zonnekring

10 juni

gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

10 juni

bewegingsschool (6/8)

14u-15u / 15u-16u

sporthal De Bloken

10 juni

KVLV Ulbeek - zomerfeest

19u

zaaltje naast kerk Ulbeek

11 juni

Senioren dansnamiddag

13u30 - 17u30

De Meersche

11 juni

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

11 juni

OKRA - creanamiddag ism Den Dries

13u30 - 16u30

DC den Dries

14 juni

Start to mountainbike

9u30 - 12u30

sporthal De Bloken

14 juni

schoolfeest VBS De Bron

13u

VBS De Bron

wo.

ma. di.

wo.

do.

zo.

Zet jouw

feestzaal Houtstraat

EVENEMENT in de KIJKER!

Stuur voor 23 mei 2015 een mail naar evi.wijnants@wellen.be met uitleg over de activiteit die je organiseert en wij publiceren deze in het volgende infoblad Wild van Wellen dat in april wordt verspreid. 13


in de kijker

Talento @ Bottelarij Elke donderdag van 19u tot 22u kan je aan je eigen creatieve project werken in de Bottelarij. Iedereen is hier welkom. Als er vragen zijn, proberen we samen antwoorden te zoeken. Deelname is gratis.

29e internationaal Pinkstertreffen

Patton Drivers

Elke maand wordt er ook 1 workshop gegeven. VRIJDAG 22 mei 2015 16u00 Begroeting deelnemers Inschrijven legervoertuigen Opstellen kamp 21u30 Avondrit van ongeveer 8 km 03u00 Sluitingsuur ZATERDAG 23 mei 2015 08u00 Uitgebreid ontbijt 09u00 Inschrijven voertuigen 12u00 Middagmaal 13u45 Haspengouwse rondrit 18u00 Barbecue op het kamp 20u00 Bevrijdingsfeest DJ Tommy James ZONDAG 24 mei 2015 08u00 Uitgebreid ontbijt Mega militaire ruilbeurs 09u00 Inschrijven voertuigen 12u00 Middagmaal 14u00 Landelijke dorpsrit 18u00 Avondmaal 20u00 Avondparty DJ Carlo van Eyck

donderdag 7 mei: Boetseren met Fimo Fimo is een soort klei die in vele kleuren te verkrijgen is. Wat kan je zoal maken: Opsteekspelden, juweeltjes, sleutelhanger, insecten, bloemen, … Na het boetseren kan fimo in de oven thuis gebakken worden. zelf meenemen: een schort, enkele versierinstrumentjes als je die hebt, doosje om creatie mee naar huis te nemen. Kosten: Kosten van de Fimo. donderdag 4 juni: papier maché / kalligrafie We maken een fotohouder met deco-papier. Het etiket beschrijven we met kalligrafische letters. Kosten: Afhankelijk van het gebruikte materiaal. Richtprijs 6 EURO.

BOSKERMIS 2015 30 APRIL

VVK € 8 – Kassa € 10 Vanaf 20u

Sasha & Davy 1 MEI Gratis toegang

16e Editie Feesttent Bosstraat Wellen

Laura Lynn

Rommelmarkt

Domino Optreden van

Van 7 tot 17 uur met in de namiddag Top Circus Entertainment in en rond de tent Met happy hour vanaf 20u

Alle informatie: www.boskermis.net of 0479/628612 Voorverkoop via de website of vanaf begin april in 't Gazetje, 't Klaverke en Cafetaria-Danszaal De Zonnekring 14


vrije tijd

Wandelen en fietsen in Wellen De eerste warme zonnestralen en het gefluit van de vogels lokken ons naar buiten. Het signaal voor onze toeristische dienst om zich klaar te maken voor een nieuw seizoen. De toeristische dienst stelt enkele wandel- en fietskaarten van Wellen en de Limburg vakantiegids gratis ter beschikking:

Wild van fietsen Lokale fietsroute ’De Bokkenrijders achterna’ Deze fietsroute is ± 26 km lang en dompelt je onder in de legende van de Bokkenrijders.

Wild van wandelen Wandelroutenetwerk Bokkenrijders met 7 wandelroutes: Dit netwerk bestaat uit 7 wandelroutes (van 3,5 km tot 10 km), grotendeels over veldwegen. Je kan probleemloos overschakelen van de ene naar de andere wandelroute en zo de totale afstand van de wandeling aanpassen. De wegen zijn meestal goed begaanbaar, maar zorg voor alle veiligheid toch voor stevig, waterdicht schoeisel.

Limburg vakantiegids 2015 'Dit noemen wij een sjiek boek' Wil je weten wat je allemaal in Limburg kan beleven? Dan is dit boek een aanrader. 295 pagina's natuur, cultuur, citytrippen, slaap- en eettips, fiets- en wandelroutes en evenementen.

Onze wandel- en fietskaart en andere toeristische info kan je ook gratis aanvragen op www.wellen.be (onder het e-loket). Daarnaast verkopen wij ook een ruim assortiment kaarten en boeken. Kom gerust langs om het aanbod te bekijken. meer info: Johny Neven - 012 67 07 10 - toerisme@wellen.be

15


milieu & duurzaamheid

Biodivers Wellen, aan de slag voor onze kamsalamander. De Europees beschermde kamsalamander (Triturus Cristatus) is de grootste inheemse watersalamander met een lengte tot 20 centimeter. Tijdens de voortplantingsperiode (maart tot mei) ontwikkelt het mannetje een gekartelde rugkam, vandaar de naam van de soort. Het lichaam is korrelig en donker van kleur met witgespikkelde flanken. De buik is opvallend geel tot oranje met een onregelmatig patroon van zwarte vlekken. Elk dier is individueel herkenbaar aan dit buikpatroon, een beetje vergelijkbaar met onze vingerafdruk.

De vallei van de Herk is historisch gezien een belangrijk leefgebied voor de kamsalamander. In Wellen, rijk aan poelen en bronnen, komt deze zeldzame amfibiesoort nog voor in vier gebieden en daar mogen we best trots op zijn! Het laatste decennium heeft de kamsalamander het erg moeilijk, voornamelijk door het verdwijnen van geschikt voortplantingswater. Deze imposante waterdraak heeft nood aan een dicht netwerk van diepe poelen met een heldere waterkolom en een rijke ondergedoken vegetatie. Door installatie van waterpompen in weilanden verliezen veel oude poelen hun oorspronkelijke functie als drinkmogelijkheid voor vee. Niet onderhouden watervlakken groeien dicht en verlanden na verloop van tijd. In andere gevallen worden poelen gebruikt als stortplaats of zelfs volledig gedempt. Na de paartijd in het water zoeken de volwassen dieren het land op. Gebrek aan schuilplekjes zoals houtstapels, steenhopen, ruigtes, bosjes, streekeigen hagen en houtkanten is eveneens problematisch voor de soort. Buitensporig gebruik van bestrijdingsmiddelen en ruimtebeslag voor woningen, landbouw en fruitteelt zijn nog enkele oorzaken van de achteruitgang.

In het kader van het actieplan ‘Gemeenten Adopteren Limburgse Soorten’ besloot Wellen een tiental jaar geleden de bedreigde kamsalamander te omarmen. Een enthousiaste werkgroep zet zich elk voorjaar in om de kleine populaties van de soort op te volgen. Door middel van fuikvangsten wordt een inventaris opgemaakt van alle waargenomen amfibieën. De resultaten worden nadien verwerkt in een rapport en bezorgd aan LIKONA (Limburgse Koepel voor Natuurstudie). Het fotogenieke draakje is vorig jaar als doelsoort opgenomen in het gemeentelijk Charter voor Biodiversiteit en fungeert als mascotte van het Wellens natuurbehoud. Na ondertekening van het charter in 2013 engageert gemeente Wellen zich momenteel voor het biodiversiteitsproject ‘Kamsalamandersnoer in de Herkvallei’. Het doel van dit project is biotoopherstel voor de kwetsbare soort. In overleg met natuurvereniging ’t Bokje, het gemeentebestuur en een aantal privé- eigenaars heeft initiatiefnemer Regionaal Landschap Haspengouw een actielijst opgesteld met beschermingsmaatregelen en mogelijke ingrepen. Na goedkeuring en financiering door de provincie Limburg is het project in januari van start gegaan. Verwaarloosde poelen die geen kamsalamander (meer) huisvestten, werden uitgediept of heraangelegd. Bomen en struiken in de onmiddellijke omgeving kregen eveneens een onderhoudsbeurt om bladval en schaduw tegen te gaan. In het najaar volgen nog enkele terreinacties zoals bestaande wachtbekkens toegankelijker maken voor amfibieën, ruiming van drie naast mekaar liggende poelen op de grens met

16


vrije tijd

Borgloon en een opknapbeurt van het waardevol gebied ten zuiden van de voetbalterreinen. Dit alles met financiële steun vanuit Provincie Limburg. De overkoepelende organisatie van ‘t Bokje, Limburgs Landschap, heeft een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor de aanleg van 9 (!) nieuwe watervlakken in de Grote Beemd. In eerste instantie wordt gefocust op versterking van de bestaande kolonie kamsalamander aan de rand van de beemd, om vervolgens te komen tot verspreiding over het hele natuurgebied. De biodiversiteitsacties zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen natuurvereniging ’t Bokje, Limburgs Landschap, Natuurpunt, Regionaal Landschap Haspengouw, provincie Limburg en niet te vergeten de gemeenten Wellen, Borgloon en Herk-de-Stad. Het sterke partnership is misschien wel de ultieme boost die deze tot de verbeelding sprekende soort nodig heeft om haar voortbestaan in de vallei van de Herk te verzekeren! Davy Huygen Natuurvereniging ’t Bokje Monitoring Kamsalamander poel voor de werken

HOOL

BEWEGINGSSC

heden egingsvaardig w e b e d n e ill h versc d zoals: komen aan bo

teren u la k n e ip u kr gen in r p s n e m klim en g n a v n e p r e w

voor kleuters n e s s e l s g in g e 8 bew ensdag 6 MEI STARTLES : wo loken Wellen Sporthal De B

ar  2,5 tem 4 ja 14u00 - 15u00 r  5 tem 7 jaa 15u00 - 16u00

16 €

(voor 8 lessen incl. verzekering) 6/05 - 13/05 - 20/05 - 27/05 - 3/06 - 10/06 - 17/06 - 24/06

INFO & INSCHRIJVINGEN (VERPLICHT): sportdienst • 012 39 21 77 • sport@wellen.be E-loket op www.wellen.be

Start to Mountainbike Een sportief avontuur in de natuur

poel na de werken

17


vrije tijd

Woensdag fietsdag

Voorleesmomenten @ de bib

De sportdienst, Sportraad Wellen en Sport Adelt organiseren vanaf 6 mei wekelijkse fietstochten. Elke woensdagnamiddag (van 6 mei t.e.m. 30 september) vertrekken we om 13u30 aan sporthal De Bloken. De afstand varieert tussen 25 en 40 kilometer per rit, en de aankomst is voorzien omstreeks 16u30. Iedereen vanaf 12 jaar is welkom. Deelname en verzekering zijn gratis. meer info: Rigo Bex - 0496 61 55 79

Netbaltornooi voor senioren Op donderdag 21 mei 2015 verwelkomen we alle Limburgse 50-plussers, voor een sportieve netbalontmoeting. De ploegen worden samengesteld met deelnemers uit verschillende gemeenten. Je komt dus niet alleen om te sporten, maar ook om een heleboel nieuwe mensen te leren kennen. Wil je een leuke, sociale en gezonde dag beleven? Kom dan van 9u30 tot 16u30 naar Sporthal De Bloken (Kortestraat 12, Wellen). Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht (voor donderdag 8 mei 2015). Inschrijven kan bij de sportdienst - 012 39 21 77 - sport@wellen.be

Alle luisteraartjes vanaf 5 jaar zijn iedere eerste woensdag van de maand (tenzij anders aangekondigd) van 14u tot 14u30 welkom in de bib. De volgende voorleesmomenten zijn op woensdag • 6 mei (In de bloemetjes) • 3 juni (Vakantie in zicht).

Tentoonstelling 100 jaar Grote Oorlog: Heb jij nog foto's of docuenten van WOI De Wellense Cultuurraad organiseert een tentoonstelling over WO I. We vragen elke Wellenaar om even in de familiearchieven te duiken, om te kijken of er nog foto’s of documenten te vinden zijn over de Eerste Wereldoorlog. We zouden graag van elke Wellense, Ulbeekse, Hertense en Berlingse oudstrijder 1914-1918 het verhaal willen doen door middel van fotomateriaal en mondelinge verhalen. Je kan steeds bij de gemeente terecht om je foto’s te laten kopiëren. Dankzij jouw fotomateriaal kunnen we een mooie tentoonstelling samenstellen. Op voorhand alvast bedankt om je materiaal aan te leveren! meer info:

Seniorenzumba

Iedere maandagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) van 9u30 tot 10u30 in de sporthal. -Prijs: €2/les of € 15/10-beurtenkaart (incl. verzekering en drankje na de les). -Instappen altijd mogelijk!

Badminton +

Iedere dinsdagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) van 9u30 tot 11u in de sporthal (ingang langs zijkant). -Prijs: € 8/10-beurtenkaart (incl. verzekering). -Instappen altijd mogelijk!

18

Jo Billen 012 67 07 11 - jo.billen@wellen.be Jean Vrijens jeanvrijens@telenet.be


Wellen in beeld

Kleuterhappening

haha humoract jeugdboekenweek

Kleuterhappening

Kleuterhappening

haha humoract jeugdboekenweek

haha humoract jeugdboekenweek

haha humoract jeugdboekenweek

paaseierenraap

paaseierenraap

haha humoract jeugdboekenweek

paaseierenraap

paaseierenraap

haha humoract jeugdboekenweek

paaseierenraap

paaseierenraap 19


beleef ...

oproepen

Is jouw gezin een ‘wereldgezin’? Youth For Understanding (YFU) is een wereldwijde organisatie, die internationale uitwisselingen organiseert voor jongeren vanaf 15 jaar. YFU biedt Vlaamse jongeren de mogelijkheid om een jaar naar het buitenland te gaan. Omgekeerd kunnen Vlaamse gezinnen via YFU internationale ervaring opdoen, door vanaf midden augustus (een een schooljaar of semester lang) een buitenlandse jongere in huis te nemen. Deze jongeren wonen bij gastgezinnen en gaan naar de middelbare school, zodat zij onze cultuur van binnenuit leren kennen. Als jij je kandidaat stelt als ‘wereldgezin’, word je een prachtige ervaring rijker. Van je (tijdelijke) nieuwe zoon of dochter, broer of zus leer je namelijk heel veel over een ander deel van de wereld. Veel van onze internationale jongeren en hun gastfamilies overbruggen hun culturele verschillen en taalbarrières, zodat hun vriendschap tijd en afstand overleeft. meer info: YFU vzw - 015 69 00 85 - info@yfu.be - www.yfu.be

Oxfam Trailwalker, verdraaid straf! Deelnemen aan Oxfam Trailwalker is een sportieve uitdaging van formaat. De Oxfam-projecten in Zuid en Noord delen in de prijzen. Afspraak op 29 en 30 augustus 2015 voor een uitdaging die zowel je spieren als je verbeelding, je teamspirit en je solidaire inborst op de proef stelt. Want dat is Oxfam Trailwalker. Voor de achtste editie verwachten we niet minder dan 300 teams van vier stappers aan de start van de 100 kilometer lange tocht door de Hoge Venen.

V.U.: Jan Van Keirsbilck, Hendrik Consciencestraat 52 – 2800 Mechelen

het leven als AFS-gastgezin!

Beleef het leven als AFS-gastgezin! Is de wereld altijd al je achtertuin geweest, maar houden een huis, je carrière of je kinderen je even in België? Haal dan de wereld in huis, en word AFS-gastgezin! Door een andere cultuur in huis te halen, herontdek je je eigen cultuur. AFS ondersteunt je bij deze leerrijke ervaring. De gastgezinnen worden via een parcours van www.afsvlaanderen.be reflectie en gesprek begeleid bij hun wereldreis in eigen land. Je ontmoet andere jongeren en gezinnen, neemt deel aan grensoverschrijdende activiteiten, krijgt toegang tot boeiende en leerrijke evenementen en je wordt lid van een internationale familie die ook lang na je ervaring kleur aan je leven geeft. Iedereen kan AFS-gastgezin worden, ongeacht de samenstelling van het gezin. Ook alleenstaanden, holebi-koppels of mensen wier kinderen misschien al het huis uit zijn, kunnen perfect gastouder worden. AFS gaat op zoek naar een gastzoon of -dochter die het best bij het gezin past. meer info: 015 79 50 10 - beleef@afs.org - www.afsvlaanderen.be/beleef

Een sportieve uitdaging 100 kilometer wandelen in 30 uur: een uitdaging die mits de nodige inspanning voor iedereen haalbaar is. Dankzij onze georganiseerde wandeltrainingen (zie agenda) en onze online trainingsmodule kun je inschatten of je klaar bent voor de grote dag. Het grootste deel van de stappers haalt de finish, jij ook? Een solidaire uitdaging Per team zamel je minimum 1.500 euro in, die onder andere naar Oxfam-projecten rond de klimaatkwestie gaan. Dit lijkt misschien veel, maar de meeste teams halen of overstijgen dit bedrag gemakkelijk.

Teamspirit Het is met vier dat je dit mooie menselijke avontuur aangaat, met vier dat je de centen inzamelt, met vier dat je elkaar aanmoedigt… tot de laatste kilometer. Dit alles natuurlijk met de onvoorwaardelijke steun van een enthousiast team supporters. Ook dat is solidariteit. Teambuilding Bestaat er een betere vorm van teambuilding dan je collega’s bijeenbrengen voor een zaak waar jullie volledig achter staan? Ga deze uitdaging aan en versterk jullie onderlinge band. Je werkgever krijgt bovendien de kans om zich als sponsor van zijn beste kant te laten zien. meer info: www.oxfamtrailwalker.be

20


economie

levensgebeurtenissen

Geboorten

Zet jouw onderneming in de kijker op de website van Wellen. De gemeente biedt alle Wellense handelaars en ondernemers de kans om hun gegevens te publiceren op de gemeentelijke website: www.wellen.be. Stuur een mail naar evi.wijnants@ wellen.be met de naam van jouw bedrijf - omschrijving activiteit - adres - telefoon - fax - e-mail - website - openingsuren eventueel logo.

De Wellense cadeaubon: gemakkelijk om te geven en fijn om te krijgen. Deze cadeaubon is te koop bij de dienst toerisme in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren. Op de cadeaubon wordt een bedrag naar keuze ingevuld. De bon kan bij de Wellense handelaars worden ingeruild.

04.01.2015 18.01.2015 19.01.2015 17.01.2015 30.01.2015 26.01.2015 04.02.2015 11.02.2015 06.03.2015 08.03.2015 04.03.2015 06.03.2015 09.03.2015 16.03.2015

Lou Ramaekers Roan Fornaro-Leysen Margot Maassen Sam Knapen Leon Bronckaers Noah Read Mathis Oudebrouckx Elise-Marie Neven Leli Teuchie Fabio Michiels Alexis Gavriilakis Gust Fraiponts Salman Diallo Liam Poosen

50 Gouden huwelijken

16.02.2015 Leona Walewijns en Cyrille Boes

Overlijdens 02.01.2015 22.01.2015 25.01.2015 10.02.2015 15.02.2015 16.02.2015 21.02.2015 09.02.2015 18.02.2015 18.02.2015 25.02.2015 23.02.2015 21.02.2015 28.02.2015 02.03.2015 10.03.2015 17.03.2015 21.03.2015

Jeanne Luyck Josephus Meekers Jacobus Distels Emilea Dirickx Louisa Haeyen Maria Lambrechts Louis Albert Patrick Knapen Christine Vandermeeren Theophile Vanhentenrijck Alice Knapen Josette Marckelbach Jan Houbrechts Victoria Wils Joseph Servais Joseph Billen Gaston Simons Alice Smets

27.02.2015 Renilda Swerts en Willy Neven

03.04.2015 Annie Houbrechts en Willy Buntinx

Huwelijken 16.01.2015 Annelies Landuyt & Stefan Vanbrabant 17.01.2015 Winnie Chong & Johannes Hendricx 14.02.2015 Kristina Veilande & Wilfried Vanderpooten 20.02.2015 Svetlana Dumnaya & Robert Teuchie

meer info: Johny Neven 012 67 07 10 johny.neven@wellen.be

21


algemene informatie ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren gemeentelijke diensten Wachtdiensten Tandartsen Tandartsen

Gemeentehuis Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Dorpsstraat 25 T. 012/ 012 67 6707 070000 F. 012/ 01274 7458 587070 www.wellen.be www.wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag tot maandag totvrijdag: vrijdag:9u 9utot tot12u 12u maandag: 16u maandag: 16utot tot19u30 19u30 woensdag: 13u woensdag: 13utot tot16u 16u

Huisartsen Huisartsen

Sociaal huis-OCMW OCMW Dorpsstraat 26 Dorpsstraat 26B B T. 012/ 012 44 4401 015050 F. 012/ 01244 4401016969 info@ocmwwellen.be info@ocmwwellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag tot maandag totdonderdag: donderdag:9u tot 11u30 en op 9u totafspraak 11u30 en op afspraak vrijdag gesloten gesloten GEEN avondzitting meer!

Politie Dorpsstraat 26 Dorpsstraat 26 T. 012/ 012 67 6707 070707 politie@wellen.be politie@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag: 15u30 maandag: 15u30tottot19u30 19u30 dinsdag tot dinsdag totvrijdag: vrijdag:8u30 8u30tottot12u30 12u30 na openingsuren: openingsuren:012/ 01274 746060 6060 of 101 of 101 (7/7 dagen (7/7 dagen- en 24/24u 24/24u voorvoor milieuklachten) milieuklachten)

Containerpark Containerpark Overbroekstraat Overbroekstraat T. 012/ 012 67 6722 220606

openingsuren: Openingsuren: dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tottot 17u 17u zaterdag: 9u zaterdag: 9utot tot14u 14u

Bibliotheek Bibliotheek Dorpsplein 12 12 T. 012/ 012 74 7471 717979 bib@wellen.be bib@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag en maandag envrijdag: vrijdag:18u 18u tottot 20u 20u woensdag: 14u woensdag: 14utot tot18u 18u zaterdag: 10u zaterdag: 10utot tot12u 12u

PWA Overbroekstraat 10 Overbroekstraat 10.2 b2 T. 012/ 012 44 4410 101616 pwa@wellen.be pwa@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag: 8u maandag: 7u30 tot 13u tot en 19u 14u tot 19u dinsdag: en dinsdag 8u30 vrijdag: -12u en 7u30 14u tot 18u 18u woensdag: 8u30 woensdag en donderdag: -12u en 13u 7u30 tot 17u tot 17u

Sporthal ‘De Sporthal ‘De Bloken’ Bloken’ Blokenstraat Blokenstraat 12 12 Uitbater cafetaria: cafetaria: Mario Rosmarino T. 012/ 012 74 7420 203333

openingsuren: Openingsuren: alle dagen alle dagenvanaf vanaf16u 16u gesloten: maand juli en alle feestdagen gesloten: hele maand juli en alle feestdagen

Gemeentelijk zwembad Gemeentelijk zwembad ‘Maupertuus’ ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Bampstraat 11 T. 011/ 011 59 5974 749595 (cafetaria) (cafetaria)

openingsuren: Openingsuren: juli en augustus augustus:van 10u30 10u30tot tot20u 20u Enkel open openbij bijmooi mooiweer! weer! Bel naar naarde decafetaria cafetaria om om te te weten weten of het of zwembad zwembad het open is. open is.

Dienstencentrum Dienstencentrum ‘Den Dries’ Dries’ Dorpsstraat 26A Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: verantwoordelijke: Leen Meynen Leen Meynen T. 012 012/ 44 44 01 0154 54 M. 0487/ 0487 33 3329 296262

openingsuren: Openingsuren: ma -- wo - do: 9u 9u -tot 11u30 11u30 en 13u en 13u - 17utot 17u dinsdag : 9u dinsdag: 9u -tot 16u 16u en en 19u19u - 22u tot 22u vrijdag : 19u vrijdag: 19u -tot 22u30 22u30 Tijdens de openingsuren openingsuren in de voormiddag dienen de dienen demensen mensenzich zich bijbij hethet onthaal onthaal vanvan het OCMW het OCMW aanaan te melden. te melden.

De telefonisch Dewachtdienst wachtdienst voor voor Limburgse tandartsen is telefonisch bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer 090/ 33 99 99 69 69 op op zaterdag, zaterdag, zondag zondag en en feestdagen feestdagen van van 090 33 9u tot 18u. 9u tot 18u.

De bereikbaar Dewachtdienst wachtdienst voor voor huisartsen huisartsen is telefonisch bereikbaar via het centrale huisartsenwachtnummer 011/ 2325. 28 via het centrale huisartsenwachtnummer 011 23 28 25.

Osteopaten Limburg Osteopaten Centraal oproepnummer: Limburg 011 42 93 19 Centraal oproepnummer: 011/ 42 93 19

Apotheken regio Alken, Borgloon, Kortessem, Apotheken St.-Lambrechts-Herk regio Alken, enBorgloon, Wellen Kortessem, Sint-Lambrechts-Herk De apotheek van wacht isen vanWellen dienst tot 22u. Na 22u kan De je bellen apotheek naar van090 wacht 39is99 van10. dienst Je wordt tot 22u. dan Naverbonden 22u kan je bellen met een naarcallcenter 090/ 39 99dat 10. je Je wordt kan doorschakelen dan verbondennaar met een de callcenter apotheekdat vanjewacht. kan doorschakelen naar de apotheek van wacht. Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: Rechtstreeks zonder telefoon naarvooraf de apotheek wordt er gaan nietheeft opengedaan. geen zin: zonder telefoon vooraf wordt er niet opengedaan. Om de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je Om terecht: de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je terecht: • bij jouw apotheker: daar hangt de wachtdienst uit • • bij opjouw de website apotheker: www.apotheek.be daar hangt de wachtdienst uit • • op telefonisch de websiteop www.apotheek.be het betalend nummer 0903 99 000 • (1,5telefonisch euro/min.) op het nummer 090/ 39 99 10 (betalend! 1,5 euro/min.) De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet De noodzakelijk apotheek van dezelfde! wacht voor 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 11 60 00 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

KANKERLIJN 0800 35 455 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02 286 82 11 SENSOA.BE 03 238 68 68 TABAKSTOPLIJN 0800 111 00 TELEBLOK 0800 131 44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP 070 34 47 77 VAB REISBIJSTAND 070 34 46 66 VDAB 0800 30 700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03 23 27 218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088 122 66 ZELFMOORDLIJN 02 649 95 55


meldingskaart Foto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover?

Heb je zin om de volgende cover van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Ben je een hobbyfotograaf en wil je graag je werk eens laten zien? Stuur dan voor 23 mei jouw leukste lentefoto naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Wil je jouw kleine spruit aan de wereld tonen? Stuur een foto van je baby samen met zijn/haar naam , geboortedatum en de naam van de ouders en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

Foto’s van voorbije activiteiten

Wij zijn steeds op zoek naar toffe foto’s van voorbije evenementen, straatbarbeques, rommelmarkten, vieringen, sportieve prestaties, fuiven, bijeenkomsten van verenigingen, ... om in het magazine te publiceren onder de rubriek: Wellen in beeld.

zocht zomerfoto’s ge

Je kan alle foto’s sturen naar evi.wijnants@wellen.be. Alvast bedankt. Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen of scan de QR-code. Digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be of stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende: ○  het wegdek is beschadigd ○  de openbare verlichting is defect ○  het rioolputje is verstopt ○  de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe ○  onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst ○  het ruimen van grachten is gewenst ○  er is een sluikstort ○  er is een gevaarlijke verkeerssituatie ○  er is signalisatie gewenst ○  een bushokje is beschadigd ○  andere: …........................................................................................ ............................................................................................................... ...............................................................................................................

plaats: ........................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... opmerkingen: .............................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... naam & adres afzender: ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ............................................................................................................... telefoon / gsm: ............................................................................................................... (Aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven.)

23


V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 10  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Wild van Wellen - nr. 10  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Advertisement