__MAIN_TEXT__

Page 1

Informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen - december 2014 - jaargang 2 - n°8

INFRASTRUCTUUR

VEILIGHEID

MILIEU

VRIJE TIJD

Invoering GFT-sticker.

Aanvragen vuurwerk op oudejaarsavond.

Gas en elekriciteit: Durf vergelijken!

Nieuwjaarsborrel!

pagina 3

pagina 7

pagina 11

pagina 24


voorwoord Beste Wellenaar De eindejaarsperiode is bijna aangebroken. Een periode van familiale gezelligheid en warme winteravonden voor de haard. Een periode van rust, waarin je mijmerend terug kan blikken op het afgelopen jaar. We kijken echter ook vooruit. Want een nieuw jaar luidt vaak verandering in. 2015 wordt voor Wellen het jaar van de grote infrastructuurwerken: we voltooien de bouw van onze kinderopvang, leggen de  langverwachte fietspaden langs de Vloeiherkstraat aan én starten met de herinrichtingsen rioleringswerken in Ulbeek. Ons mooie Wellense landschap straalt binnenkort dus nog een tikje feller.  

burgemeester

ELS ROBEYNS

Ook op vlak van afval is er nieuws. Omdat we het niet fair vinden dat grote gezinnen voor het huisvuil meer dan 100 euro meer betalen dan kleine gezinnen, hervormen we de huisvuilbelasting. Het is niet omdat je gezin uit 3, 4 of meer gezinsleden bestaat, dat je ook op 3 of 4 inkomens kan terugvallen. Integendeel, het aantal alleenstaanden met kinderen neemt toe. Daarom beperken we het prijsverschil tussen grote en kleine gezinnen, zodat een rechtvaardigere situatie ontstaat. Bovendien bevriezen we de prijzen voor iedereen. In budgettair moeilijke tijden leggen wij de tarieven (die voor iedereen lager liggen dan het gemiddelde van de afgelopen jaren) vast voor de komende vijf jaar.  Vanaf 1 januari voeren we ook een GFT-sticker in. Wie zijn GFT-container vanaf 30 januari nog wil gebruiken moet er een sticker op plakken. Deze sticker kan je al kopen voor 10 euro (voor een kleine GFT-container) of 25 euro (voor een groot exemplaar). De prijs ligt bewust lager dan in andere gemeenten, waar ze respectievelijk 15 en 40 euro aanrekenen. Je kan de kostprijs zelfs tot nul herleiden: wanneer je thuis composteert heb je namelijk geen GFT-container nodig (lees meer op pag. 3).   Voordat 2015 aanbreekt, genieten we echter nog met volle teugen van de laatste weken van 2014. Daarom besluit ik met twee tips. Ben je op zoek naar een leuk cadeau voor familie of vrienden? Dan is de Wellense cadeaubon een echte aanrader. Je bepaalt zelf welk bedrag je schenkt, de ontvanger kan dit bedrag nadien bij alle Wellense handelaars besteden.De cadeaubon is te koop in het gemeentehuis. Wil je het nieuwe jaar spetterend inzetten, met vuurwerk dus, vergeet dan niet tijdig een vergunning aan te vragen. Hou het steeds veilig en hou rekening met jouw buren en de dieren.  Ik wens je gezellige en veilige eindejaarsdagen. Hopelijk zien we elkaar op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, op zondag 4 januari op het Gemeenteplein. Dit is de perfecte manier om elkaar te ontmoeten en 2015 feestelijk in te zetten: je bent dan ook van harte uitgenodigd. Tot binnenkort. Els Robeyns jouw burgemeester

pagina

6

inhoud p. 3 p. 4 p. 5 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 12 p. 12

infrastructuur bestuur bouwen & wonen verkeer & veiligheid verkeer & veiligheid verkeer & veiligheid vereniging in de kijker welzijn welzijn welzijn milieu & duurzaamheid milieu & duurzaamheid vrije tijd

p. 13 p. 14 p. 15 p. 16 p. 17 p. 18 p. 19 p. 20 p. 21 p. 21 p. 22 p. 23 p. 24

pagina

13 2

vrije tijd vrije tijd evenementen in de kijker evenementenkalender evenementenkalender economie Wellen in beeld oproepen economie levensgebeurtenissen algemene informatie meldingskaart nieuwjaarsborrel


infrastructuur De gemeentelijke diensten helpen je graag verder, ook in de eindejaarsperiode. Onze openingsuren zijn tussen 22 december en 3 januari wel aangepast, hieronder vind je een overzicht. Ook het containerpark is tijdens de feestdagen uitzonderlijk geopend, om de dienstverlening te verzekeren. Op woensdag 24, woensdag 31 december 2014 en vrijdag 2 januari 2015 is het containerpark open van 9u tot 12u (dus niet van 13u30 tot 17u, zoals gewoonlijk). datum

GEMEENTEHUIS

CONTAINERPARK

BIBLIOTHEEK

maandag 22 december 2014

9u00 tot 12u00 en 16u00 tot 19u30

gesloten

18u00 tot 20u00

dinsdag 23 december 2014

9u00 tot 12u00

13u30 tot 17u00

gesloten

woensdag 24 december 2014

9u00 tot 12u00

9u00 tot 12u00

gesloten

donderdag 25 december 2014

gesloten

gesloten

gesloten

vrijdag 26 december 2014

gesloten

gesloten

gesloten

zaterdag 27 december 2014

gesloten

9u00 tot 14u00

10u00 tot 12u00

maandag 29 december 2014

9u00 tot 12u00 en 16u00 tot 19u30

gesloten

18u00 tot 20u00

dinsdag 30 december 2014

9u00 tot 12u00

13u30 tot 17u00

gesloten

woensdag 31 december 2014

9u00 tot 12u00

9u00 tot 12u00

gesloten

donderdag 1 januari 2015

gesloten

gesloten

gesloten

vrijdag 2 januari 2015

9u00 tot 12u00

9u00 tot 12u00

gesloten

zaterdag 3 januari 2015

gesloten

9u00 tot 14u00

10u00 tot 12u00

Nieuwe maaicombinatie garandeert propere bermen. Wellen proper houden, dat is ĂŠĂŠn van de kerntaken van onze gemeente. Om deze ambitie waar te maken investeren we in de aankoop van een maaicombinatie. Deze machine heeft een dubbel voordeel. Enerzijds kunnen we de bermen langs de weg nu netjes maaien, aangezien ons toestel het maaisel volledig opvangt (er blijven geen maairesten liggen in de berm). Anderzijds zijn we niet meer afhankelijk van een externe aannemer en bepalen we dus zelf de tijdstippen waarop er gemaaid wordt.

Deze stickers worden enkel verkocht op het gemeentehuis. Voor een kleine gft-container (40L) betaal je 10 euro en voor een grote gft-container (120L) betaal je 25 euro. Vanaf 30/1 moet de gft-container voorzien zijn van een sticker. Zo niet, wordt hij niet meer geledigd. Deze sticker is vanaf 5 januari te koop op het gemeentehuis en kan gedurende het hele jaar gekocht worden. Woensdag 14/1 en donderdag 15/1 wordt er van 17u30 tot 19u30 een speciaal loket geopend in het gemeentehuis om iedereen de kans te geven de sticker tijdig te kopen. Tijdens deze extra avondopeningen kunnen enkel gftstickers gekocht worden. Kan je zelf niet komen? Geen probleem, wij kunnen de sticker ook meegeven aan een familielid, kennis of buur. De stickers dienen contant betaald te worden. Voor een vlotte verkoop vragen wij om gepast te betalen. Er is geen bancontact aanwezig. 3


bestuur College van burgemeester & schepenen

Vergaderingen van de gemeenteraad. De gemeenteraden vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Bij uitzondering wordt de datum van de gemeenteraad verplaatst, dit wordt dan duidelijk vermeld in de agenda. Iedereen is van harte welkom op deze openbare zittingen. De week voor de vergadering kan je de agenda raadplegen in de aankondigingskast aan het gemeentehuis. De notulen kan je inkijken op het secretariaat van het gemeentehuis. De agenda, de toelichting en de notulen zijn ook online beschikbaar, via onze website www.wellen.be (onder bestuur & diensten / bestuur / beleidsdocumenten).

burgemeester Els Robeyns algemeen beleid • veiligheid • politie • brandweer • burgerlijke stand en personeel • communicatie • informatie • inspraak • ICT • ruimtelijke ordening en wonen 012 67 06 44 • elsrobeyns@wellen.be • burgemeester@wellen.be spreekuur: maandag van 18u tot 19u en op afspraak schepen Johan Cabergs openbare werken • technisch uitvoerende dienst • containerpark 012 67 06 42 • 0495 58 64 86 • johancabergs@wellen.be spreekuur: maandag van 18u30 tot 19u30 en op afspraak schepen Kristien Treunen mobiliteit en verkeer • milieu en energie • toerisme • tewerkstelling • middenstand • landbouw • erfgoed en begraafplaatsen 012 67 06 43 • kristientreunen@wellen.be spreekuur: maandag:van 16u tot 17u enkel op afspraak schepen Benny Maes financiën • begrotingen • kerkfabrieken • dierenwelzijn 012 67 06 41 • bennymaes@wellen.be spreekuur: maandagvoormiddag enkel op afspraak schepen Bèr Thijs sport • cultuur • jeugd • senioren • bibliotheek • verenigingsleven 012 67 07 18 • berthijs@wellen.be spreekuur: dinsdag en woensdag van 11u tot 12u schepen / voorzitter OCMW Eric Martens sociale zaken • kinderopvang • gelijke kansen • volksgezondheid • armoedebestrijding • ontwikkelingssamenwerking 012 44 01 60 • ericmartens@wellen.be • info@ocmwwellen.be spreekuur: maandag en donderdag van 10u tot 12u

4

Oproep aan alle Wellense land- en tuinbouwers! Om in de toekomst beter op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van de VPR (voedselproducentenraad) zouden we graag jullie e-mailadres weten, zodat wij jou kunnen uitnodigen voor de kwartaalvergaderingen, doorsturen van verslagen, enz. ... Gelieve jouw e-mailadres te versturen naar verjans.joslv@telenet.be of verjans.jos@skynet.be Met vriendelijke groeten, Bestuur VPR.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Voedselproducentenraad. Aan het gemeentebestuur, alle land- en tuinbouwers met partners. Jullie worden vriendelijk uitgenodigd op de VPR nieuwjaarsreceptie op zaterdag 31 januari 2015 van 19u tot 21u in ‘t Labyrint, Dorpsstraat te Wellen. Voor het nuttigen van een glaasje cava en een stukje boerenpizza zolang de voorraad strekt. Hopend op een talrijke opkomst, Bestuur VPR


bouwen en wonen Renovatieplannen? Regelgeving renovatiepremie wijzigt vanaf 1 december 2014.

verkeer & veiligheid

Actualisatie mobiliteitsplan definitief vastgesteld.

Vanaf 1 december 2014 zal je de huidige renovatiepremie niet meer kunnen aanvragen: je krijgt wel nog dezelfde premie, maar ontvangt deze later. De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering, die je vanaf de zomer van 2015 kan aanvragen bij Wonen-Vlaanderen. In plaats van jouw premie ontvang je van hen (bij goedkeuring) een attest dat je bij jouw belastingaangifte voegt. De belastingvermindering wordt in 3 schijven toegekend. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze belastingvermindering en de werken waarvoor je deze kan aanvragen blijven dezelfde als die voor de renovatiepremie. Vaak gestelde vragen: Wat gebeurt er als je een aanvraag voor de renovatiepremie wilde indienen in de overgangsperiode? Indien je van plan was tussen 1 december 2014 en de zomer van 2015 de renovatiepremie aan te vragen, geniet je van een overgangsregeling, zodat je dit nog steeds kan doen aan dezelfde voorwaarden. Wat moet je doen? Hou je facturen bij en dien in de zomer van 2015 de aanvraag in bij Wonen-Vlaanderen. Voor deze groep, zullen facturen vanaf 1 december 2011 worden aanvaard. De totale periode waarover de facturen mogen worden verspreid mag echter niet meer zijn dan drie jaar. Zullen alle aanvragen voor de Vlaamse renovatiepremie die voor 1 december 2014 ingediend zijn nog worden uitbetaald? Alle aanvragen die recht hebben op de renovatiepremie zullen worden uitbetaald. Ik zou de renovatiepremie nu al kunnen aanvragen maar ik heb nog niet alle werken uitgevoerd. Doe ik de aanvraag best nu of wacht ik beter? Als je wacht, krijg je de volledige premie ook (wanneer je in aanmerking komt) maar moet je langer wachten op de uitbetaling. Je zal het attest voor de belastingvermindering vanaf de zomer van 2015 kunnen aanvragen. Dit attest kan je dan toevoegen bij de belastingaangifte van 2016 (voor het inkomstenjaar 2015). Begin 2017 zal de eerste schijf dan worden uitbetaald, de tweede het jaar erop en de derde het jaar daarop. Voor meer informatie kan je in Wellen gratis en zonder afspraak terecht bij STEBO: elke 2e en 4e woensdag van 9u tot 11u in het gemeentehuis. Breng eventueel offertes/facturen én je belastingbrief van 3 jaar geleden mee.

Elke gemeente in Vlaanderen dient een mobiliteitsplan op te maken voor de uitbouw van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid, bijvoorbeeld om een gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid uit te tekenen langs de gemeentelijke straten en pleinen, schoolomgevingen verkeersveiliger te maken, een lokaal fietsroutenetwerk uit te bouwen, haar inwoners te sensibiliseren, enz. ... Het mobiliteitsplan vormt voor de gemeente ook een kader waarmee ze haar beleid kan duiden, communiceren en verdedigen naar de bevolking. Het eerste gemeentelijk mobiliteitsplan van de gemeente Wellen werd goedgekeurd op 17.12.2002 en hierin werden reeds een aantal acties inzake verkeersveiligheid en mobiliteit in de gemeente Wellen opgenomen. In 2011 werd het plan geëvalueerd met het oog op een eventuele herziening en/of actualisatie ervan. Uit deze evaluatie bleek dat het bestaande beleidsplan nog grotendeels voldeed maar dat er bepaalde relevante mobiliteitsthema’s in het plan niet aan bod gekomen zijn of niet voldoende werden uitgewerkt, zoals Trage Wegen, Milieu, Zwaar Vervoer, Parkeerbeleid, Snelheid en Openbaar Vervoer. Het plan werd bijgevolg bijgestuurd en er werd een lijst opgenomen met diverse acties rond mobiliteit en verkeersveiligheid op korte, middellange en lange termijn. Dit plan werd door de gemeenteraad definitief vastgesteld op 31.10.2014 en wordt van kracht na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het plan kan nu reeds ingekeken worden op de dienst Woon- en Leefomgeving en zal op korte termijn eveneens geraadpleegd kunnen worden op de gemeentelijke website. 5


verkeer & veiligheid ‘Hoor wie klopt daar kinderen?’ Nu de duistere winter voor de deur staat, hebben mensen (zeker ouderen) al eens schrik om de voordeur te openen. Nochtans is dat in bepaalde gevallen verplicht. Voor wie moet je de deur opendoen? opbellen. Bij een huisbezoek moeten zij een document voorleggen met een aantal verplichte vermeldingen (onder andere dat je niet verplicht bent hen binnen te laten). Zij mogen geen andere mensen contacteren (bijvoorbeeld familieleden of buren) om zich te informeren. Tenslotte mogen ze op brieven geen woorden zoals ‘onbetaalde schuld’ vermelden. Als een incassobedrijf zich niet aan deze regels houdt, riskeert het zelf te moeten opdraaien voor de schuld die het bij jou probeert in te vorderen. Als het incassobedrijf de regels heeft overtreden en je hen betaald hebt, heb je het recht om het geld terug te vragen.

Voor de politie? Stel: in jouw straat is een ongeval gebeurd en de politie belt aan voor een getuigenverklaring. Ben je verplicht de agenten binnen te laten? Neen, je mag ook voorstellen jouw medewerking aan het onderzoek te verlenen door naar het politiebureau te komen. De politieagent mag wel jouw woning binnen als hij een huiszoekingsbevel op zak heeft van de onderzoeksrechter. Of in uitzonderlijke gevallen: bij betrapping op heterdaad (als hij ziet hoe een dief in jouw woning jouw bezittingen steelt) of bij hoogdringendheid (hij hoort bijv. hulpgeroep in jouw woning). Voor wie de gas of elektriciteit opmeet? Je kan eisen dat het bezoek van tevoren wordt aangekondigd - dit is doorgaans zo bepaald in het reglement of de algemene voorwaarden van het nutsbedrijf - maar je moet de persoon wel binnenlaten. Vraag de meteropnemer om zijn identificatiepasje laat zien. Bij technische controle van jouw installatie of als er gevaar dreigt, moet je ook de deur opendoen. Voor een deurwaarder? De deurwaarder handelt zijn papierwerk wel aan de voordeur af. Slechts in één geval mag hij binnenkomen (en zelfs de sloten forceren): wanneer hij over een vonnis of akte beschikt (in het jargon: een uitvoerbare titel) die stelt dat je een geldsom moet betalen maar dit niet deed. Als je in het verleden niet gereageerd hebt op zijn bevel tot betalen, dan kan hij zich toegang verschaffen tot jouw woning, vergezeld van een slotenmaker, een meerderjarige getuige én een politieagent. Hij mag dan ook jouw meubels in beslag nemen, zelfs als je niet thuis bent. Dit kan wel enkel op werkdagen, tussen 5 en 21 uur. Voor een incassobedrijf? Stel dat je per ongeluk een factuur niet betaald hebt of dat je een factuur betwist. Dan kan je gecontacteerd worden door iemand van een incassobureau. Het incassobureau moet altijd starten met een ingebrekestelling (een brief). Ten vroegste 15 dagen later mogen pas andere maatregelen (zoals een huisbezoek) volgen. Incassobureaus mogen je niet belagen of intimideren. Tussen 22 uur ‘s avonds en 8 uur ‘s morgens mogen zij niet langskomen of je 6

Politie zoekt vrijwillige burenbemiddelaars. De politie komt heel vaak in aanraking met burengeschillen: wanneer buren minder met elkaar communiceren monden banale zaken soms uit in grote burenruzies. Politiezone kanton Borgloon (Alken, Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen) zoekt daarom vrijwilligers die willen bemiddelen tussen buren. Burenbemiddeling is een methode om conflicten tussen buren aan te pakken door de communicatie te herstellen. Dit gebeurt op vrijwillige basis, via een onpartijdige en neutrale persoon. Alle partijen krijgen de kans om over hun frustraties, emoties en belangen te spreken. Er worden oplossingen gezocht voor alledaagse conflicten, opgehoopte spanningen maar ook problemen die de sfeer en leefbaarheid in een wijk negatief kunnen beïnvloeden. Heb jij tijd? Ben jij communicatief, sociaal en empathisch? Kan jij goed luisteren en omgaan met verschillende soorten mensen? Neem dan contact op met onze coördinator burenbemiddeling. Vooraleer je aan de slag gaat nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek en stomen we je klaar tijdens een vierdaagse opleiding burenbemiddeling (afhankelijk van jouw ervaring en studies). Voorkennis is dus niet vereist. Wellen is een gezellige gemeente, laten we dat samen zo houden. meer info: Esther Van Eynde, coördinator burenbemiddeling Thonissenlaan 15, 3500 Hasselt 011 26 71 15 - burenbemiddeling@hazodi.be


verkeer & veiligheid Nieuwjaar vieren met vuurwerk? Vraag nu je vergunning aan. Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Overweeg je om het nieuwe jaar in te luiden met vuurwerk? Vergeet dan niet vooraf de schriftelijke goedkeuring van de burgemeester te vragen.

We verlenen enkel toestemming om vuurwerk af te steken op oudejaarsavond, van middernacht tot maximum 1 uur. Zo kan iedereen genieten van het vuurwerk, maar blijft de overlast voor onze dieren binnen de perken.

· Steek geen vuurwerk af in de nabijheid van dierenstallen, dierenweides, … . De schrikreactie van loslopende dieren kan ernstige schade veroorzaken. Indien je dieren hebt, raden wij aan de nodige voorzorgen te nemen zodat zij niet kunnen uitbreken. · Bij ernstige brandwonden: bel onmiddellijk de hulpdiensten, laat overvloedig zuiver en koud water over de verbrande zones lopen, smeer geen zalf of andere middeltjes op de brandwonden. Wij wensen jullie fijne en veilige eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2015!

De geldboete voor het afsteken van vuurwerk zonder toelating kan oplopen tot 250 euro. Je kan tot uiterlijk vrijdag 19 december 2014 een aanvraag indienen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier op deze pagina. Nog enkele tips voor veilig vuurwerk: · Koop vuurwerk enkel in erkende winkels. · Bewaar het vuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen. · Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing. · Vuurwerk en alcohol gaan niet samen. Laat de ‘BOB’ van dienst het vuurwerk afsteken. · Ontsteek vuurwerk op een veilige plaats en hou toeschouwers op voldoende afstand. · Plaats een vuurpijl in een buis die verticaal in de grond vastzit. De buis moet minstens even lang zijn als de stok van de vuurpijl. Richt nooit vuurwerk op andere mensen of dieren. · Ontsteek vuurwerk met een lont. Gebruik geen lucifer of aansteker: door de open vlam zal het vuurwerk sneller ontploffen. Steek de lonten aan met gestrekte arm. · Ontsteek elk stuk vuurwerk afzonderlijk en let hierbij op de windrichting. Annuleer het afsteken van vuurpijlen bij hevige wind. · Steek vuurwerk dat niet afgaat nooit opnieuw aan. · Bescherm jouw ogen en draag nooit kledij die gemakkelijk vuur kan vatten. · Zorg dat er steeds water en een brandblusapparaat binnen handbereik is. Doof op de grond gevallen resten. · Ruim vuurwerkresten op: ze zijn levensgevaarlijk voor spelende kinderen.

AANVRAAGFORMULIER naam en voornaam : …………………………………...........………………………………..….. adres : ……………………………………...........………………………….......… datum vuurwerk : OUDEJAARSAVOND aanvangsuur(*) : …….……....…. einde(*) : ………..…....… (*)

vuurwerk afsteken mag enkel tussen middernacht en 1u en mag maximum 30 minuten duren.

plaats vuurwerk : □ op bovengenoemd adres □ …………………………………………………................................. Handtekening

Aanvragen moeten uiterlijk op 19 december 2014 op het gemeentehuis zijn. Latere aanvragen worden NIET meer behandeld.

7


welzijn

vereniging in de kijker sociaal huis • ocmw Verbouwing kinderdagverblijf ‘De Hartediefjes’ van start. In 2008 vatte het OCMW het ambitieuze plan op om het kinderdagverblijf ‘De Hartediefjes’ grondig te renoveren en uit te breiden.

Toekomst voor Senegal

Na een lange weg (voorbereiden, plannen maken en overleggen) ontvingen we eindelijk de positieve subsidiebeslissing van VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden), zodat de werken gegund en aanbesteed konden worden. In afwachting van de verbouwing zijn de afbraakwerken alvast gestart.

‘Vzw Toekomst voor Senegal’ is opgericht door landgenoten met een hart voor Senegal. Tijdens hun reizen stelden ze vast dat de situatie van de Senegalese kinderen penibel is. Zuiver drinkwater is geen evidentie, wat leidt tot ondervoeding, en de gezondheidszorg laat te wensen over. Kinderen hangen bovendien doelloos rond in de straten, omdat ze niet naar school kunnen. De redenen? Ouders beschikken niet over de nodige middelen en het pedagogisch materiaal in de scholen is ondermaats. Daarom besloten ze een vzw op te richten. Wat maakt ons anders? Het engagement van vzw Toekomst voor Senegal is groot. De vzwstructuur is een officiële constructie, die ons toelaat om wettelijk te werken en eventuele subsidies aan te vragen. De oprichters en medewerkers dragen alle jaarlijkse kosten voor de vzw persoonlijk. Op die manier gaan alle giften van sponsors, opbrengsten van activiteiten en financiële hulp van meters en peters integraal naar Senegal. Onze medewerkers helpen en coördineren ter plaatse, om alles in goede banen te leiden. Vzw Toekomst voor Senegal is een open boek, met een open boekhouding.

Wanneer de werken afgerond zijn, biedt het kinderdagverblijf plaats aan 33 kinderen (voltijds) en bedraagt de totale oppervlakte ± 650 m2. Op dit moment is er een vergunning voor 28 opvangplaatsen.

Wat doen we? vzw Toekomst voor Senegal bouwde een eigen school in het land, toepasselijk ‘Onze School’ gedoopt. Om een kleuter een jaar lang les te laten volgen in ‘Onze school’ is 70 euro per leerling nodig, 80 euro voor de lagere school. Een fiks budget voor de gemiddelde Senegalees, waar het maandloon amper 50 euro bedraagt. Daarom zoeken we meters en peters voor alle kinderen waarvan de ouders niet over voldoende financiële middelen beschikken, weeskindjes en verlaten kinderen. Kortom, voor alle arme, behoeftige kinderen die recht hebben op onderwijs. Word meter of peter, en geef een Senegalees kind een toekomst.

Wij verwachten dat de werken tegen einde 2015 klaar zullen zijn. Wie zolang niet wil wachten: deze foto geeft je alvast een voorsmaakje.

meer info: Voorzitter Erik Somers & Sofie De Waele Pikkeleerstraat 30, 3540 Herk-De-Stad 0496 56 15 18 - urmale@skynet.be contactpersonen in Wellen: Marleen Nuyts - 0475 86 02 88 - roland.piccart1@pandora.be Noëlla Coenen - 0472 29 47 68 - noellacoenen@hotmail.com 8

Bij de opmaak van de plannen is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, energiebeheersing, efficiënte, ergonomie, HACCP-normen, … . Onze bouwplannen beantwoorden dan ook aan de laatste richtlijnen van Kind en Gezin: het gerenoveerde kinderdagverblijf zal een pareltje zijn!


welzijn Recht-uit ! Onze juriste weet raad. Juriste Sarah Shaham versterkt Sociaal Huis.

Het OCMW is een belangrijke nieuwe dienst rijker: de dienst rechtshulp. Je kan bij deze dienst terecht voor gratis advies, bemiddeling en/of het opstellen van verzoekschriften voor de rechtbank. Rechtshulp kan betrekking hebben op uiteenlopende onderwerpen: huurgeschillen, alimentatiegelden, ... . Elke Wellenaar kan hulp inroepen: mensen met een laag inkomen, maar ook personen die de stap naar de traditionele informatiekanalen (notaris, advocaat) niet kunnen of durven zetten. Onze juriste, Sarah Shaham, werkt nauw samen met de sociale dienst. Zij bespreekt met jou de mogelijkheden om een bepaald probleem op te lossen: bv. een overeenkomst, een juridische argumentatie of het opstellen van een brief. Onze juriste begeleidt procedures, maar pleit zelf niet. Indien de cliënt mondig genoeg is om zichzelf te verdedigen, worden er verzoekschriften of besluiten opgesteld. De cliënt neemt dan zelf de nodige stappen om de zaak voor de rechtbank uit te leggen. In het andere geval verwijst de juridische dienst de cliënt door naar een advocaat, al dan niet pro deo. Sarah Shaham 012 44 01 63 info@ocmwwellen.be Elke donderdag • vrij spreekuur van 9u tot 11u30 • op afspraak van 13u tot 16u

Wat zijn de risico’s wanneer je samenwoont met een persoon in financiële moeilijkheden? De heer en mevrouw M. zijn gepensioneerd en wonen in een huis dat ze 30 jaar geleden samen kochten. Het echtpaar heeft steeds hard gewerkt en zuinig geleefd. Hun spaarcenten hebben ze door de jaren heen aangewend om het huis volledig naar hun smaak in te richten met mooie meubels, een tv, een nieuwe computer, keukentoestellen, ... . Vijf jaar geleden kochten ze ook een nieuwe wagen. Nu ze eindelijk met pensioen zijn, wensen zij in alle rust te genieten van hun mooie thuis. Het echtpaar M. heeft één zoon. Deze is getrouwd en heeft twee kinderen. Enkele weken geleden staat de zoon opeens voor de deur met de mededeling dat hij gaat scheiden. Hij kan niet langer met zijn echtgenote onder één dak leven, heeft een berg schulden en kan dus geen andere woning huren. Hij kan nergens terecht en vraagt aan zijn ouders of hij bij hen mag komen inwonen. De heer en mevrouw M. willen hun zoon helpen en zijn bereid hem onderdak te geven, maar uiteraard zijn ze ook ongerust over de financiële toestand van hun zoon. Het echtpaar M. raadpleegt de juriste met de vraag: “Wat gebeurt er als onze zoon er niet in slaagt zijn schulden te betalen en de deurwaarders opeens bij ons voor de deur staan om beslag te leggen?” Ons advies: Wanneer een persoon met schulden officieel bij je inwoont, loopt je inboedel groot gevaar wanneer een deurwaarder zich aanbiedt om beslag te leggen (d.w.z. heel de inboedel komt opschrijven met het doel deze openbaar te verkopen). De deurwaarder beschouwt alles wat zich in de woning bevindt als eigendom van de schuldenaar, tenzij je het tegenbewijs kan leveren. Maar dat is helemaal niet evident. Hoe kan je jezelf beschermen? ·  Een inventaris van je inboedel laten opmaken door een deurwaarder en deze laten registreren op het registratiekantoor. Zo kan je later aantonen dat de goederen zich al in de woning bevonden voordat de schuldenaar is komen inwonen. Deze inventaris moet worden opgemaakt en

geregistreerd alvorens de persoon in financiële moeilijkheden officieel bij je komt inwonen. Zo niet, zal een deurwaarder dit niet als bewijs aanvaarden. ·  Een contract van bruiklening (van de goederen in jouw woning) opmaken met de persoon die bij je komt inwonen. Ook dit contract dient te worden geregistreerd en zal enkel waarde hebben indien het werd opgesteld vooraleer er uitvoeringsmaatregelen genomen werden tegenover de schuldenaar en indien je aan de hand van facturen (en eventuele betalingsbewijzen) kan aantonen dat je daadwerkelijk de eigenaar bent van de goederen beschreven in het contract. Deze maatregelen bieden enige bescherming, maar geen absolute zekerheid. · Als de deurwaarder toch beslag legt op je inboedel kan je je hiertegen verzetten via een ‘revindicatievordering’ voor de Beslagrechter. Deze procedure werkt schorsend, zodat de verkoop van de in beslag genomen goederen wordt uitgesteld. Hiervoor contacteer je best een advocaat. ·  Een alternatief is de “gerechtelijke verkoping in der minne” van de in beslag genomen goederen. Hierbij stel je zelf aan de deurwaarder voor om de goederen te verkopen aan bv. een familielid of kennis. Nadien kunnen deze dan worden teruggekocht. Ook voor deze procedure raadpleeg je best een advocaat. Gouden tip: Het is aan te raden om bij elke aankoop van enige waarde zowel de facturen als de betalingsbewijzen goed te bewaren. Ook andere documenten zoals foto’s, schriftelijke getuigenverklaringen, … kunnen dienen als bewijs dat bepaalde goederen tot je eigendom behoren. Tot slot is het ook goed om weten dat bepaalde goederen niet voor beslag door een deurwaarder vatbaar zijn. Meer informatie hieromtrent vind je terug op www.infogerechtsdeurwaarder.be meer info: Sarah Shaham 9


welzijn

Dienstencentrum Den Dries Jouw mobiel helpt minder mobiele mensen. Mijn dochter (14 jaar) heeft flink wat overgewicht. Ze eet heel ongezond, ondanks mijn pogingen om gezonde voeding op tafel te zetten. Hoe maak ik haar duidelijk dat ze aan haar gezondheid moet denken? Je dochter staat aan het begin van een nieuwe levensfase. Ze maakt zich meer en meer los van het gezin, in een zoektocht naar een eigen identiteit. Dat is best een verwarrende periode, waar elke jongere op een heel eigen manier mee omgaat. Ongezond eten kan een deel zijn van dit proces. Je dochter is op zoek naar eigen waarden en normen: dat ze zich afzet tegen wat haar ouders belangrijk vinden, is een stuk van die zoektocht.

Heb jij enkele uren of dagen per week tijd voor sociaal engagement en beschik je over een eigen wagen? Dan ben jij de geknipte chauffeur voor de Minder Mobiele Centrale. De Minder Mobiele Centrale is een dienst met vrijwillige chauffeurs die personen met een handicap, ouderen of zieken vervoert. De personen die van dit vervoer gebruik maken wonen in Wellen. Ze hebben geen eigen wagen of kunnen er geen gebruik van maken. Daarom is deze vorm van vervoer zo belangrijk voor hen. Het helpt hen bijvoorbeeld om op onderzoek te gaan in het ziekenhuis of om een naaste te bezoeken in het rusthuis.

Zoek naar de dieperliggende reden. Ongezond eten kan echter ook een teken zijn dat er meer aan de hand is. Misschien zit je dochter niet goed in haar vel? De lichamelijke en psychische veranderingen die ze doormaakt zijn niet altijd even fijn. Of zijn er moeilijkheden op school? Heeft ze aanleg tot overgewicht en is ze daardoor in een negatieve spiraal terecht gekomen? Samen kan je op zoek gaan naar het waarom van haar gedrag. Als je dochter meer inzicht krijgt in haar emoties, zal ze ook makkelijker gemotiveerd kunnen worden om er op een andere manier mee om te gaan. Focus op wat goed gaat.

Wat wordt er verwacht van de vrijwilliger?

Door veel te praten over haar gewicht of over gezonde voeding, kan je dochter het gevoel krijgen dat ze jou teleurstelt. Zo voelt ze zich nog slechter. Je dochter graag zien om wie ze is leert haar zichzelf te aanvaarden, met haar goede en minder goede kantjes.

∙ Je bent enkele uren of dagen per week beschikbaar: je haalt de gebruiker op het afgesproken uur thuis op en brengt deze naar zijn bestemming. Na de wachttijd breng je de gebruiker vervolgens weer naar huis terug. ∙ Je bent in orde met jouw verzekering ∙ Je bent telefonisch bereikbaar: de aanvraag gebeurt minstens 2 dagen op voorhand

Grenzen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat je haar gedrag zomaar goedkeurt. Overgewicht betekent een aanslag op je gezondheid. Je dochter heeft dus duidelijke grenzen nodig. Praat vanuit jouw bezorgdheid en luister naar haar verhaal. Door het gevoel te krijgen gehoord en gewaardeerd te worden, kan ze zich makkelijker in jouw argumenten vinden. Geef ook zelf het goede voorbeeld. Geniet van eten, zonder obsessief met gezondheid of gewicht bezig te zijn en toon dat je lichaam respect verdient en verzorgd mag worden.

Krijgt de vrijwilliger hiervoor een vergoeding ? Een rit is minstens 5 km lang. Aan het einde van de rit ontvangt de vrijwilliger-chauffeur een vergoeding van de gebruiker: 0,34 € / km, met een minimum van 3,40 EURO. De gebruiker betaalt ook het eventuele parkeergeld. Tijdens de wachttijd : 1e half uur gratis, 2e en 3e half uur telkens 1,25 €, vanaf het 4e half uur 2 € per begonnen half uur (de wachttijd delen we ook op voorhand mee).

Vragen over de opvoeding van je kinderen? Neem vrijblijvend contact op met Opvoedingswinkel Haspengouw. T. 011 75 60 91 M. 0492 97 07 88 info@opvoedingswinkelhaspengouw.be www.opvoedingswinkelhaspengouw.be 10

Onze chauffeurs zijn een onmisbare hulp voor minder mobiele mensen. Wil jij andere Wellenaren uit het isolement helpen halen? Dan ben je van harte welkom in ons team. meer info: centrumleider Leen Meynen 012 44 01 54 - den.dries@ocmwwellen.be


milieu & duurzaamheid

Nationale informatiecampagne « Gas - Elektriciteit : durf vergelijken ! » Om je hierbij te helpen, heeft jouw gemeente beslist deel te nemen aan de nationale informatiecampagne « Gas - Elektriciteit : durf vergelijken ! », die net zoals in 2012 door de FOD Economie wordt georganiseerd. Een campagne ? Waarom ?

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marc Delporte - Ondernemingsnr.: 0314.595.348 - 0505-14-A5-folder-fr-© Paylessimages-fotolia.com

∙ Weet je niet hoe je moet vergelijken? ∙ Weet je niet wat je moet doen om van contract te veranderen of denk je dat dit problemen zal opleveren? ∙ Heb je geen toegang tot de vergelijkingstools (bijvoorbeeld via internet)? Om al deze redenen is deze campagne voor jou bestemd! Een campagne ? Hoe ? Op 8 december 2014 organiseert de gemeente spreekuren om jou aan te tonen hoe je de bestaande tools op het internet moet gebruiken, zodat je de aanbiedingen van de diverse gas- en elektriciteitsleveranciers kan vergelijken. Op die manier kan je zelf met kennis van zaken een keuze maken (prijs, vast of variabel contract, groene energie, …).

Gas - ElEktricitEit: durf vErGElijkEn!

In het dagelijkse leven moet je voortdurend keuzes maken. Hiervoor vergelijk je de opties die je worden aangeboden. Voor energie, en in het bijzonder voor aardgas en elektriciteit, is het niet altijd gemakkelijk een keuze te maken tussen de ene of andere leverancier of tussen twee verschillende formules van dezelfde leverancier.

Een campagne ? Waar en wanneer ?

Maandag 8 december van 13u30 tot 19u30, op de eerste verdieping van het gemeentehuis . Wat moet je doen ? Breng jouw laatste jaarlijkse factuur (globale afrekening, regularisatiefactuur) van jouw aardgas- of elektriciteitsleverancier mee. meer informatie: http://economie.fgov.be

Ongeopende rollen kleine en grote grijze huisvuilzakken worden door de gemeente teruggenomen tot en met 31 december 2014. • Ofwel tegen teruggave van het aankoopbedrag: ∙ 16 EURO voor een rol kleine huisvuilzakken ∙ 19 EURO voor een rol grote huisvuilzakken • Ofwel tegen omruiling voor een rol nieuwe huisvuilzakken, waarbij het verschil in kostprijs wordt verrekend. ∙ 6,25 EURO voor een rol kleine huisvuilzakken (10 zakken van 22 liter) ∙ 12,50 EURO voor een rol grote huisvuilzakken (10 zakken van 44 liter)

Een propere straat ... Er komen op het gemeentehuis regelmatig klachten binnen over vuilniszakken, kartonnen dozen met papier en pmd-vuilnis dat te vroeg buiten wordt gezet. Dit geeft een slordige en vuile indruk bij medebewoners. Het vuilnis dat op vrijdag opgehaald wordt, mag pas op donderdagavond buiten gezet worden. Wij vragen je deze afspraak na te leven. Alvast bedankt. 11


milieu & duurzaamheid

vrije tijd

Gunnen we elkaar wat licht deze winter? De elektriciteitsvoorziening tijdens de komende winter houdt ons allemaal bezig. Komt er een schaarste? Dat is helemaal niet zeker, maar de kans bestaat. Onze gemeente blijft gelukkig gespaard in het afschakelplan, zodat we niet zonder stroom zullen vallen. Maar dat wil niet zeggen dat we geen steentje kunnen bijdragen. Door deze winter minder energie verbruiken helpen we het dreigende tekort af te wenden. Een stroomonderbreking is echt een laatste redmiddel. Voor het echter zover komt, probeert men het tekort op te vangen met een aantal maatregelen, zoals: • Doven van de openbare verlichting. • Uitschakelen van accumulatieverwarming en boilers. • Oproepen van de bevolking om alle niet-noodzakelijke stroomverbruik (wassen, drogen, …) enkele uren uit te stellen. • Vragen aan industriële grootverbruikers om activiteiten tijdelijk te stoppen. Pas als deze maatregelen niet voldoende blijken, schakelt men elektriciteitscabines enkele uren af. Met wat goede wil hoeft het zo ver niet te komen. Want Elia (de beheerder van het elektriciteitsnet) gaat pas over tot afschakeling wanneer er echt te weinig stroom beschikbaar is. Ook jij kan thuis en op het werk heel wat stroom besparen. Als iedereen bij een dreigende schaarste enkel het hoogstnoodzakelijke verbruikt, kunnen we het dreigende tekort afwenden.

Op www.winterklaar.be kan je terecht voor meer info en tips. Op www.infrax.be vind je een lijst met straten die tijdens een periode van schaarste mogelijk worden afgeschakeld. Let wel, de stroom bij je thuis komt niet elke dag vanuit dezelfde cabine of vertreklijn. Of je al dan niet wordt afgeschakeld hangt dus af van de manier waarop de netten geschakeld zijn op dat ogenblik, en of een cabine/ vertreklijn waarmee jij verbonden bent wel of niet in dienst blijft. Wellen is niet opgenomen in het afschakelplan, zodat wij in principe niet afgeschakeld zullen worden.

12

GEMEENTEBESTUUR WELLEN & SPORTRAAD WELLEN ORGANISEREN

ZATERDAG 20 DECEMBER 2014 ZAAL DE MEERSCHE WELLEN 19u : VIERING KAMPIOENEN & RECEPTIE

Iedereen we lkom!


vrije tijd Winnaars scholenveldloop 24 september 2014. Op woensdag 24 september 2014 gaven meer dan 400 kinderen van het lager onderwijs (de scholen De Bron en De Eik) het beste van zichzelf tijdens de scholenveldloop. Iedereen liep zich de longen uit het lijf, maar er kunnen maar drie hardlopers op het podium staan natuurlijk: dit zijn de podiumplaatsen in de verschillende reeksen.

1e leerjaar: jongens

1e leerjaar: meisjes

2e leerjaar: jongens

2e leerjaar: meisjes

1. Daan Vanspauwen 2. Kamiel Machiels 3. Yannick Valkenborgh

1. Jozefien Pollenus 2. Ilona Hermans 3. Laure Vandendwije

1. Jarne Thijs 1. Lenn Soers 3. Sander Slootmaekers

1. Floor Screurs 2. Sien Swennen 3. Tess Celis

3e leerjaar: jongens

3e leerjaar: meisjes

4e leerjaar: jongens

4e leerjaar: meisjes

1. Renzo Jans 2. Yassin Lahraoui 3. Flynn Baptist

1. Jill Houbrights 2. Nore Machiels 3. Louise Froidmont

1. Brecht Knapen 2. Jonas Kenis 3. Thibeau Matham

1. Janne Clerix 2. AimĂŠe Vandersmissen 3. Lina Henkens

5e leerjaar: jongens

5e leerjaar: meisjes

6e leerjaar: jongens

6e leerjaar: meisjes

1. Dries Clerix 2. Jay Biesmans 3. Jarno Nossin

1. Maud Verstappen 2. Nena Mateos 3. Keisha Ishiaku

1. Jarne Hublau 2. Noah Joris 3. Senne Follong

1. Brechje Palmers 2. Lauridana Vanberghen 3. Febe Belmans 13


vrije tijd

Bibliotheekweek geeft extra dimensie aan lezen. Op zaterdag 11 oktober was het bibdag. Een speciale dag, waarop de plaatselijke bibliotheek alle bezoekers verwende met een verrassende entree en een kleine traktatie.

De bibliotheek levert voortaan boeken en tijdschriften aan huis! Voor wie ? • senioren (70+) • anders - mobiele personen • zieke en herstellende personen

Hoe werkt het? Per levering kan de aanvrager een pakket van maximaal 5 boeken en /of tijdschriften ontvangen, voor de periode van ongeveer een maand.

Wat kost het? De aanvrager betaalt jaarlijks 5 euro lidgeld aan de bibliotheek. (de leveringen en uitleningen zijn gratis) meer info: bibliotheek Wellen Tijdens de openingsuren (ma. 18u-20u / wo. 14u18u / vr. 18u - 20u / za. 10u - 12u) kan je bellen naar het nummer 012 74 71 79. bibliotheek@wellen.be

Eindejaar, ook in de bib! De bib is gesloten op woensdag 24, vrijdag 26 en woensdag 31 december 2014 en op vrijdag 2 januari 2015. Wij wensen jullie sfeervolle Kerstdagen en een nieuw jaar vol geluk. 14

De bezoekers verkenden het rijke uitleenaanbod, maar toonden ook belangstelling voor de verkoop van de zogenaamde ‘afgevoerde werken’. Deze verkoop gaat voortaan permanent verder: regelmatig verkopen we een aantal boeken om plaats te maken voor vers leesvoer. Neem dus gerust een kijkje in onze bibliotheek.


evenementen in de kijker Film, kunst en kindertheater in De Bottelarij. Op zoek naar een leuke, (ont)spannende activiteit in de laatste weken van 2014? De Bottelarij stelt een gevarieerd programma voor. Film, kunst, kindertheater … en zoveel meer.

Donderdag 27 november + 18 december• 20u • gratis

Filocafé De traditie van filocafés bestaat al lang. Het zijn bijeenkomsten op café, waar mensen zich bereidwillig en enthousiast in een filosofisch avontuur storten. Samen voeren we een open dialoog over onderwerpen die jou interesseren. Kennis en waarheden blijken vaak twijfelachtig en ontoereikend. Nieuwe informatie, een andere blik en je waarheid verandert. Wat gisteren leek te kloppen, blijkt vandaag betwijfelbaar. Uitdagend is om je eigen denken te durven onderzoeken. Dat doen we in ons filocafé. Zondag 30 november • 10u • 20 €

Finissage: Diane en Dion Diane en Dion sluiten gezamenlijk hun tentoonstellingen in de Bottelarij af met cava a volonté.

in Maastricht alle muzikale hartjes sneller slaan. Maak je op voor een avond vol oude, nieuwe en vooral spannende muziek. Vrijdag 26 december • 15u • 7 €

Kinderfilm: Minuscule en de mierenvallei Ergens op een rustige open plek vormen de haastig achtergelaten spullen van een picknick de inzet van een oorlog tussen twee rivaliserende bendes mieren. In het midden van dit strijdgewoel zal een jong lieveheersbeestje vriendschap sluiten met een zwarte mier en hem helpen zijn mierenheuvel te beschermen tegen de verschrikkelijke rode mierenkrijgers. Een groot avontuur op microniveau… Met echte popcorn, suikerspin en frietjes! Maandag 29 tot woensdag 31 december • 65 €

Zondag 7 december • 10u • 15 €

Kunstenaarsontbijt: Gwyneth & Yentl Wel hallo … hé jij! … kijk ik zit gewoon even ANDERS in mijn vel. Wie ben ik? Snik? En jij? Ei? Kip? Aap? Gaap, geeuw, SCHREEUW! Een broer en een zus die elkaar vragen stellen, wat vertellen, elkaar aankijken, een hand geven en … glimlach. ME IS AUT – aut_is_me … but please COUNT ME IN … ik wil er ook bij horen: een eerste stap naar aanvaarding doorheen beeldend verhaal en creativiteit. Zondag 7 december • 15u • gratis

Vernissage SLIb-art Vernissage SLIb-art bestaat uit vijf kunstenaars: Zjuul Devens, Georges Blom, Jaak Geerits, Eefje Van Den Brande en Karel Reckers. Vrijdag 12 december • 19u • 15 €

Cinemadiner: The Tree Wanneer Peter plotseling overlijdt, zijn Dawn en haar kinderen in diepe rouw. Op een dag verklapt de achtjarige Simone aan haar moeder een geheim. Ze is ervan overtuigd dat haar vader naar haar fluistert door de bladeren van de gigantische boom naast het huis. Maar wanneer de wortels en de takken problemen veroorzaken moet de familie een moeilijke keuze maken. Etentje 15 €, film is gratis. Zaterdag 20 december • 19u • 30 €

Concertdiner: Joos Vandueren Joos is saxvirtuoos, afkomstig uit Borgloon en geschoold in de Kunsthumaniora te Hasselt. Met zijn jazzy vibes, bolle wangen en aanstekelijk spelplezier laat hij samen met zijn begaafde collega’s uit het conservatorium

Titatejater Titatejater is een 3 - daagse theater- en dramabeleving voor kinderen en jongeren. Heb je zin om eens 3 dagen samen met leeftijdsgenootjes op theatertoer te gaan? Mail dan naar mieke@aksi.be 14 december tot 14 maart •Kunstbakens • Wildvuur In de winter is Wellen wild van Vuur. Zoals vuurtorens gidsen en wegwijs maken, geven de kunstbakens ook een te volgen route aan. De eeuwige aantrekkingskracht van de vlammen, heftig of smeulend, is in iedereen aanwezig. Twintig kunstenaars worden uitgedaagd om Wildvuur artistiek te vertalen, de aantrekkingskracht van vuur te exploreren, licht en donker te combineren of te contrasteren, het vuur in de mensen aan te wakkeren om ook jou wild te maken. Meer info en toelichting over de kunstbakens tijdens de opening op 14 december om 20u in de Bottelarij. 15


evenementenkalender datum

activiteit

uur

locatie

wo.

26 nov.

toneel: Martha & Mathilda - De Kluchtige Vrienden

20u

De Meersche

26 nov.

KVLV Ulbeek - kookles voor beginners

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

27 nov.

Lijndansen les 7

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

27 nov.

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

27 nov.

Filocafé

20u

De Bottelarij

28 nov.

Kracht & Lenigheid les 4

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

28 nov.

toneel: Martha & Mathilda - De Kluchtige Vrienden

20u

De Meersche

28 nov.

De Veldkets - kampioenenviering

19u30

Feestzaal Houtstraat

za.

29 nov.

toneel: Martha & Mathilda - De Kluchtige Vrienden

20u

De Meersche

zo.

30 nov.

KVK Culinair

30 nov.

Finissage: Diane & Dion

10u

De Bottelarij

1 dec.

Zumba

10u30 - 11u30

sporthal De Bloken

1 dec.

OKRA - wekelijkse fietstocht (andere locatie)

12u30

sporthal De Bloken

1 dec.

KVLV Ulbeek - bloemschikken: in, op en rond glas

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

2 dec.

Badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

2 dec.

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

wo.

3 dec.

Bewegingsschool voor kleuters

14u - 15u

sporthal De Bloken

do.

4 dec.

Lijndansen les 8

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

4 dec.

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

4 dec.

Markant Land van Loon - feestlunch

vr.

5 dec.

Kracht & Lenigheid les 5

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

za.

6 dec.

Wandelclub Wellense Bokkerijders - wandeldag

6 dec.

Visclub ‘Puppe’ - eetdag

7 dec.

OKRA - maandelijkse wandeling

8u45 - 11u

vertrek buiten Wellen

7 dec.

Kunstenaarsontbijt: Gwyneth & Yentl

10u

De Bottelarij

7 dec.

Vernissage SLIb-art

15u

De Bottelarij

8 dec.

campagne FOD Economie: gas-elektriciteit: Durf vergelijken!

13u30 - 19u30

gemeentehuis

8 dec.

afhalen boek: Bokkenrijders voor de dwaze rechters van Munsterbilzen

16u - 19u30

gemeentehuis

8 dec.

Zumba

10u30 - 11u30

sporthal De Bloken

8 dec.

Mival Extra Wellen - kerstfeestje

13u

Ontmoetingscentrum (1e)

8 dec.

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

9 dec.

Badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

9 dec.

Kindergemeenteraad

voormiddag

De Meersche

9 dec.

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

10 dec.

Bewegingsschool voor kleuters

14u - 15u

sporthal De Bloken

10 dec.

CARINE VRAGEN

11 dec.

Dansnamiddag Senioren

13u - 18u

De Meersche

11 dec.

Lijndansen les 9

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

11 dec.

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

vr.

12 dec.

Cinemadiner: The Tree

19u

De Bottelarij

za.

13 dec.

Brassbandconcert - Harmonie De Kluchtige Vrienden

19u30

De Meersche

zo.

14 dec.

CD&V - eetdag

14 dec.

kerstconcert - De Kiwani’s

15u

Neogotische Kapel

14 dec.

Kunstbakens - opening winterthema: Wildvuur

20u

De Bottelarij

15 dec.

Zumba

10u30 - 11u30

sporthal De Bloken

15 dec.

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

16 dec.

Badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

16 dec.

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

17 dec.

Bewegingsschool voor kleuters

14u - 15u

sporthal De Bloken

17 dec.

KVLV Ulbeek - kerstfeest

19u

zaaltje naast kerk Ulbeek

18 dec.

Lijndansen les 10

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

18 dec.

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

18 dec.

Filocafé

20u

De Bottelarij

do.

vr.

ma.

di.

zo.

ma.

di.

wo. do.

ma. di. wo. do.

16

december 2014 - januari 2015

Feestzaal Houtstraat

KVK Wellen De Meersche

De Meersche

vr.

19 dec.

za.

20 dec.

Kerstmarkt met optreden van gospelkoor: Akkoord

17u - 23u

Dorpsplein Wellen

20 dec.

Kampioenenviering

19u

De Meersche

20 dec.

Concertdiner: Joos Vandueren

19u

De Bottelarij

zo.

21 dec.

Kerstmarkt Wellense Middenstand

14u - 19u

Dorpsplein Wellen

ma.

22 dec.

Jongerenuitstap: skiën & indoor minigolf

8u30 - 16u

sporthal De Bloken


evenementenkalender

december 2014 - januari 2015

datum di. wo.

activiteit

uur

locatie

22 dec.

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

23 dec.

jongerenuitstap: waterpretpark OcĂŠade

9u30 - 16u

sporthal De Bloken

23 dec.

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

24 dec.

aangepaste openingsuren containerpark Wellen

9u - 12u gesloten

24 dec.

bib

do.

25 dec.

KERSTMIS

vr.

26 dec.

gemeentehuis - containerpark - bib

gesloten

26 dec.

Kinderfilm: Minuscule en de mierenvallei

15u

De Bottelarij

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

gemeentehuis - containerpark - bib

gesloten

za.

27 dec.

zo.

28 dec.

ma.

29 dec.

OKRA - lijndansen

29 dec.

Titatejater - 3-daagse theater & dramabeleving voor kinderen

di.

30 dec.

Titatejater - 3-daagse theater & dramabeleving voor kinderen

wo.

31 dec.

aangepaste openingsuren containerpark Wellen

9u - 12u

31 dec.

bib

gesloten

31 dec.

Titatejater - 3-daagse theater & dramabeleving voor kinderen

do.

1 jan.

NIEUWJAAR

vr.

2 jan.

aangepaste openingsuren containerpark Wellen

9u - 12u

2 jan.

bib

gesloten

za.

3 jan.

Winter Wellen

20u30

sporthal De Bloken

zo.

4 jan.

NIEUWJAARSBORREL! Alle Wellenaren welkom.

16u - 18u

Gemeenteplein Wellen

4 jan.

OKRA - maandelijkse wandeling buiten Wellen

8u45

vertrek sporthal De Bloken

ma.

5 jan.

OKRA - wekelijkse fietstocht (andere locatie)

13u30

vertrek sporthal De Bloken

di.

6 jan.

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

wo.

7 jan.

do.

8 jan.

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

vr.

9 jan.

za.

10 jan.

zo.

11 jan.

ma.

12 jan.

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

di.

13 jan.

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

13 jan.

Markant Land van Loon - winterwandeling

14u

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

gemeentehuis - containerpark - bib

De Bottelarij De Bottelarij

De Bottelarij gesloten

wo.

14 jan.

do.

15 jan.

vr.

16 jan.

za.

17 jan.

zo.

18 jan.

ma.

19 jan.

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

di.

20 jan.

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

wo.

21 jan.

do.

22 jan.

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

vr.

23 jan.

za.

24 jan.

zo.

25 jan.

ma.

26 jan.

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

di.

27 jan.

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

wo.

28 jan.

do.

29 jan.

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

vr.

30 jan.

za.

31 jan.

Forever Young party VIII

21u

De Meersche

Zet jouw

EVENEMENT in de KIJKER!

Stuur voor 9 januari 2015 een mail naar evi.wijnants@wellen.be met uitleg over de activiteit die je organiseert en jouw activiteit wordt vermeld in het infoblad Wild van Wellen dat in februari 2015 wordt verspreid.

17


economie

18


Wellen in beeld

25/9 scholenveldloop

8/11 kleutersportdag

12/11 soepverkoop t.v.v. 11.11.11

8/11 kleutersportdag

12/11 soepverkoop t.v.v. 11.11.11

12/11 soepverkoop t.v.v. 11.11.11

12/10 Wellense babyborrel

7/11 kracht & lenigheid (les 1)

11/10 Bibdag

8/11 Lang leve de 40-jarigen 19


oproepen

Bokkenrijders voor de dwaze rechters van Munsterbilzen.

Een warme oproep van Verena:

De 1e druk van het boek ‘Bokkenrijders voor de dwaze rechters van Munsterbilzen’ kan nog besteld worden, tot uitputting van de voorraad, door overschrijving van 20 euro op rekeningnummer BE10 7350 3739 5104 KREDBEBB op naam van Lambert Hendrikx. (28 € als het boek verzonden moet worden).

Ik ben Verena, getrouwd en mama van 3 dochters. Wij wonen op Zonneveldweg nummer 1, op een kruispunt waar het ‘s morgens druk kan zijn. Ons dochtertje, ondertussen 10 jaar oud, werd vroegtijdig geboren en kreeg een zware hersenbloeding. De dokters zagen de toekomst pessimistisch in. Ze werd echter geen bedlegerige plant: tot onze grote verbazing en blijdschap groeide ze uit tot een flinke dame. Onze dochter gaat ook naar school, op SintGerardus in Diepenbeek, waar ze super opgevangen wordt. Helaas kan ze enkel naar school met de schoolbus. Deze bus komt haar ‘s morgens met de rolstoel ophalen, vlak voor de deur. Het dagelijkse ritueel duurt amper enkele minuten: de bus stopt, de chauffeur stapt uit, de lift gaat naar beneden, de rolstoel wordt erin getild en de bus vertrekt terug. Het doet ons dan ook telkens weer pijn als we zien hoe ongeduldige chauffeurs kwaad voorbijrazen, omdat er een bus voor hen stopt. En dat zijn er veel! Iedere morgen denk ik weer: “dat de rolstoel maar snel ingeladen is, want mensen nemen het ons kwalijk”. Terwijl wij eigenlijk zo blij zijn dat er een school is voor haar, met een dergelijk bussysteem.

Bestelde boeken kunnen afgehaald worden op maandag 8 december 2014 tussen 16u en 19u30 in de inkomhal van het gemeentehuis van Wellen. Dorpsstraat 25 te 3830 Wellen.

“Een beetje geduld…”

Mensen vergeten soms wat een geluk ze hebben. Wat maken enkele minuten? Ik zou met plezier achter een bus staan wachten ... als ik kon ruilen met die mensen.

Kansarme kinderen helpen studeren? Auxilia zoekt vrijwilligers. Vrijwilligersorganisatie Auxilia helpt kansarme kinderen en jongeren bij hun studies. Onze vrijwilligers maken wekelijks een uurtje of twee vrij te helpen met huiswerk, opdrachten in te oefenen of simpelweg een verhaaltje te lezen. Omdat we steeds meer vragen krijgen, ook uit de omgeving van Wellen, zoeken we dringend vrijwilligers. De beloning is gigantisch: veel genoegdoening én vooral het besef dat je het verschil maakt. Belangrijk: ervaring in het onderwijs is geen vereiste. meer info: Monique Vandenberk 011 54 17 14 - 0496 30 75 09 - moniek.vandenberk@skynet.be Wim Peters 011 54 48 92 - 0488 82 38 80 - fam.peters@skynet.be Josée Machiels 011 72 52 69 - 0468 13 77 68 - josee.machiels@telenet.be

Vrijwilligerswerking Blokenhof. Iedereen met een warm hart, die oog heeft voor de noden van zijn medemens en die over wat tijd beschikt kan bij ons vrijwilliger worden. Het Ergo - Animatieteam coördineert de vrijwilligerswerking. De eerste kennismaking zal via één van deze medewerkers verlopen. Een greep uit de mogelijkheden voor vrijwilligers: wandelen met bewoners in rolstoel, bewoners begeleiden naar de kerk (begrafenissen), marktbezoek aan de markt in Wellen, hulp bij activiteiten (kienen, beweging, kwissen), hulp bij grote activiteiten (feestjes, uitstappen), begeleiding van de maaltijden, samen naar de tandarts of winkel gaan, een luisterend oor zijn voor de bewoners.

www.auxilia-vlaanderen.be meer info: Linda Coenegracht 012 44 15 87 lindacoenegracht@hotmail.com 20


economie

levensgebeurtenissen

Geboorten        

Zet jouw onderneming op de website van Wellen. De gemeente biedt alle Wellense handelaars en ondernemers de kans om hun gegevens te publiceren op de gemeentelijke website: www.wellen.be. Stuur een mail naar evi.wijnants@ wellen.be en vermeld volgende gegevens: naam bedrijf - omschrijving activiteit - adres - telefoon - fax - e-mail - website - openingsuren - eventueel logo.

16.08.2014 27.08.2014 01.09.2014 31.08.2014 02.09.2014 02.09.2014 03.09.2014 16.09.2014 18.09.2014 18.09.2014 19.09.2014 02.10.2014 14.10.2014 19.10.2014 20.10.2014

Valentina Romagnuolo Lenn Briels Noah Hermans Zoë Soccio Matteo Franceschini Matteo Goffin Jef Soenen Ann-Charlotte Renaers Lars Goris Norali Wilms Jasper Billiaert Siebe Roosen Paulien Milis Wannes D’hulst Maxim Koninckx

Gouden huwelijken      

50

08.09.2014 Josephine Lemmens & Joseph Knapen 14.11.2014 Godelieve Vanvoorden & Edgard Vanormelingen

Overlijdens         05.09.2014 18.09.2014 18.09.2014 22.09.2014 25.09.2014 03.10.2014 06.10.2014 07.10.2014 09.10.2014 15.10.2014 15.10.2014 18.10.2014 19.10.2014 21.10.2014 31.10.2014 04.11.2014 06.11.2014

Herman Duchateau Norbert Massonet Raymond Henderix Theophile Winnen Paula Bleus Yvonne Vanhove Maria Billen Roger Knapen Laurens Devries Josephina Pipeleers Simonne Robben Maria Billen Therezia Panis Marie Vanstraelen Joseph Maes Gabrielle Smets Jacobus Aussems

03.10.2014 Idalienne Schoels & Guy Menten

Diamanten huwelijken      

60

06.10.2014 Rachel Claes & Jean Billen

De Wellense cadeaubon: het perfecte cadeau. Deze cadeaubon is te koop bij de dienst toerisme in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren. Op de cadeaubon wordt een bedrag naar keuze ingevuld. De bon kan bij de Wellense handelaars worden ingeruild. meer info: Johny Neven 012 67 07 10 johny.neven@wellen.be

Huwelijken         05.09.2014 Lore Marckelbach & Désiré Hayen 06.09.2014 Els Philtjens & Tim Nijs 26.09.2014 An Vanderspikken & Olivier Haling 27.09.2014 Sarah Vanderstraeten & Davy Collin 03.10.2014 Sarah Royen & Jonas Dedeyne

21


algemene informatie ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren gemeentelijke diensten Wachtdiensten Tandartsen Tandartsen

Gemeentehuis Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Dorpsstraat 25 T. 012/ 012 67 6707 070000 F. 012/ 01274 7458 587070 www.wellen.be www.wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag tot maandag totvrijdag: vrijdag:9u 9utot tot12u 12u maandag: 16u maandag: 16utot tot19u30 19u30 woensdag: 13u woensdag: 13utot tot16u 16u

Huisartsen Huisartsen

OCMW Dorpsstraat 26 Dorpsstraat 26B B T. 012/ 012 44 4401 015050 F. 012/ 01244 4401016969 info@ocmwwellen.be info@ocmwwellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag tot maandag totdonderdag: donderdag:9u tot 11u30 en op 9u totafspraak 11u30 en op afspraak vrijdag gesloten gesloten GEEN avondzitting meer!

Politie Dorpsstraat 26 Dorpsstraat 26 T. 012/ 012 67 6707 070707 politie@wellen.be politie@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag: 15u30 maandag: 15u30tottot19u30 19u30 dinsdag tot dinsdag totvrijdag: vrijdag:8u30 8u30tottot12u30 12u30 na openingsuren: openingsuren:012/ 01274 746060 6060 of 101 of 101 (7/7 dagen (7/7 dagen- en 24/24u 24/24u voorvoor milieuklachten) milieuklachten)

Containerpark Containerpark Overbroekstraat Overbroekstraat T. 012/ 012 67 6722 220606

openingsuren: Openingsuren: dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tottot 17u 17u zaterdag: 9u zaterdag: 9utot tot14u 14u

Bibliotheek Bibliotheek Dorpsplein 12 12 T. 012/ 012 74 7471 717979 bib@wellen.be bib@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag en maandag envrijdag: vrijdag:18u 18u tottot 20u 20u woensdag: 14u woensdag: 14utot tot18u 18u zaterdag: 10u zaterdag: 10utot tot12u 12u

PWA Overbroekstraat 10 Overbroekstraat 10.2 b2 T. 012/ 012 44 4410 101616 pwa@wellen.be pwa@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag: 8u maandag: 7u30 tot 13u tot en 19u 14u tot 19u dinsdag: en dinsdag 8u30 vrijdag: -12u en 7u30 14u tot 18u 18u woensdag: 8u30 woensdag en donderdag: -12u en 13u 7u30 tot 17u tot 17u

Sporthal ‘De Sporthal ‘De Bloken’ Bloken’ Blokenstraat Blokenstraat 12 12 Uitbater cafetaria: cafetaria: Mario Rosmarino T. 012/ 012 74 7420 203333

openingsuren: Openingsuren: alle dagen alle dagenvanaf vanaf16u 16u gesloten: maand juli en alle feestdagen gesloten: hele maand juli en alle feestdagen

Gemeentelijk zwembad Gemeentelijk zwembad ‘Maupertuus’ ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Bampstraat 11 T. 011/ 011 59 5974 749595 (cafetaria) (cafetaria)

openingsuren: Openingsuren: juli en augustus augustus:van 10u30 10u30tot tot20u 20u Enkel open openbij bijmooi mooiweer! weer! Bel naar naarde decafetaria cafetaria om om te te weten weten of het of zwembad zwembad het open is. open is.

Dienstencentrum Dienstencentrum ‘Den Dries’ Dries’ Dorpsstraat 26A Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: verantwoordelijke: Leen Meynen Leen Meynen T. 012 012/ 44 44 01 0154 54 M. 0487/ 0487 33 3329 296262

openingsuren: Openingsuren: ma -- wo - do: 9u 9u -tot 11u30 11u30 en 13u en 13u - 17utot 17u dinsdag : 9u dinsdag: 9u -tot 16u 16u en en 19u19u - 22u tot 22u vrijdag : 19u vrijdag: 19u -tot 22u30 22u30 Tijdens de openingsuren openingsuren in de voormiddag dienen de dienen demensen mensenzich zich bijbij hethet onthaal onthaal vanvan het OCMW het OCMW aanaan te melden. te melden.

De telefonisch Dewachtdienst wachtdienst voor voor Limburgse tandartsen is telefonisch bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer 090/ 33 99 99 69 69 op op zaterdag, zaterdag, zondag zondag en en feestdagen feestdagen van van 090/33 9u tot 18u. 9u tot 18u.

De bereikbaar Dewachtdienst wachtdienst voor voor huisartsen huisartsen is telefonisch bereikbaar via het centrale huisartsenwachtnummer 011/ 23 25. 28 via het centrale huisartsenwachtnummer 011/23 28 25.

Osteopaten Limburg Osteopaten Centraal oproepnummer: Limburg 011 42 93 19 Centraal oproepnummer: 011/ 42 93 19

Apotheken regio Alken, Borgloon, Kortessem, Apotheken St.-Lambrechts-Herk regio Alken, enBorgloon, Wellen Kortessem, Sint-Lambrechts-Herk De apotheek van wacht isen vanWellen dienst tot 22u. Na 22u kan De je bellen apotheek naar van090 wacht 39is99 van10. dienst Je wordt tot 22u. dan Naverbonden 22u kan je bellen met een naarcallcenter 090/ 39 99dat 10. je Je wordt kan doorschakelen dan verbondennaar met een de callcenter apotheekdat vanjewacht. kan doorschakelen naar de apotheek van wacht. Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: Rechtstreeks zonder telefoon naarvooraf de apotheek wordt er gaan nietheeft opengedaan. geen zin: zonder telefoon vooraf wordt er niet opengedaan. Om de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je Om terecht: de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je terecht: • bij jouw apotheker: daar hangt de wachtdienst uit • • bij opjouw de website apotheker: www.apotheek.be daar hangt de wachtdienst uit • • op telefonisch de websiteop www.apotheek.be het betalend nummer 090 39 99 10 • telefonisch (1,5 euro/min.) op het nummer 090/ 39 99 10 (betalend! 1,5 euro/min.) De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet De noodzakelijk apotheek van dezelfde! wacht voor 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 11 60 00 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

KANKERLIJN POLITIE RODE KRUIS SABAM SENSOA.BE TABAKSTOPLIJN TELEBLOK TELE-ONTHAAL

0800 35 455 101 105 02 286 82 11 03 238 68 68 0800 111 00 0800 131 44 106

TOURING WEGENHULP 070 34 47 77 VAB REISBIJSTAND 070 34 46 66 VDAB 0800 30 700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03 23 27 218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088 122 66 ZELFMOORDLIJN 02 649 95 55


meldingskaart Carnavalfoto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover? Heb je zin om de volgende cover van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Stuur dan voor 9 januari jouw leukste carnavalfoto naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Stuur een foto en de naam van jouw kindje naar evi.wijnants@wellen.be en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

gezocht Carnavalfoto’s Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen of scan de QR-code. Digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be of stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende:   het wegdek is beschadigd   de openbare verlichting is defect   het rioolputje is verstopt   de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe   onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst   het ruimen van grachten is gewenst   er is een sluikstort   er is een gevaarlijke verkeerssituatie   er is signalisatie gewenst   een bushokje is beschadigd   andere: …........................................................................................ ............................................................................................................... .................................................................................................

plaats: ......................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... opmerkingen: ........................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... naam & adres afzender: ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ..................................................................................................... telefoon / gsm: .......................................................................................................... (Aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven.)

23


JANUARI

4

GEMEENTE WELLEN TRAKTEERT:

NIEUWJAARSBORREL 16u. tot 18u.

GEMEENTEPLEIN WELLEN

Samen met u klinken wij op het nieuwe jaar.

! m o k l e w n e r a Al le We l len V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 08  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Wild van Wellen - nr. 08  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Advertisement