__MAIN_TEXT__

Page 1

Informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen - september 2014 - jaargang 2 - n°7

VERKEER

MILIEU

CULTUUR

VRIJE TIJD

Laat je fiets gratis graveren.

Identificatie en sterilisatie van katten .

Kunstbakens

Smaakfestival Wellen wild van fruit.

pagina 6

pagina 10

pagina 15

pagina 24


voorwoord Beste Wellenaar De zomervakantie zit er (voor de meesten onder ons) weer op. Alles valt terug in zijn normale plooi: de kinderen trekken terug naar school, de ouders gaan weer aan het werk. burgemeester

ELS ROBEYNS

Jammer genoeg waren de weergoden ons in juli en augustus niet altijd even gunstig gezind. Desondanks kreeg ons openluchtzwembad Maupertuus toch nog 12.000 bezoekers over de vloer. De eerste schoolweek werd dit jaar voor het eerst afgesloten met ons Kidzfestival. Meer dan 700 kinderen genoten van een geanimeerde dag aan jeugdheem De Reynaert. De gemeente organiseert dit festival voor de kinderen van alle Wellense scholen. De jeugd is onze toekomst, dus zij verdienen ook eens in de watten gelegd te worden. Ik ben ervan overtuigd dat alle kinderen een fantastische dag beleefd hebben. Daarom bedank ik de drie schooldirecteurs voor hun medewerking en enthousiasme. Met het oog op een nieuwe editie volgend jaar maken we binnenkort met de verschillende scholen een evaluatie. Hopelijk blijkt dit de start van een nieuwe traditie. Het begin van het nieuwe schooljaar gaat ook gepaard met extra toezicht aan de schoolpoorten. De eerste 14 dagen van september maakten onze wijkagenten met waarschuwingen de mensen bewust van het belang van een verkeersveilige schoolomgeving. In de tweede helft van de maand volgen er bij overtredingen ook boetes. Let dus op jouw (rij)gedrag, zodat onze kinderen zorgeloos op school geraken. Een andere traditie is ons Smaakfestival. Zondag 21 september ben je van harte welkom op en rond het gemeenteplein, waar verschillende horeca-uitbaters jou verwennen met lekkere hapjes en drankjes. Onze landbouwers zijn ook van de partij en laten je kennismaken met heerlijk Wellens fruit en andere lekkere streekproducten. Spring zeker ook eens op het toeristisch treintje, om het werk van de landbouwers ter plekke te bewonderen. Kortom, voor elk wat wils. Ik hoop dat je zeker een kijkje komt nemen. Els Robeyns Jouw burgemeester

pagina

12

inhoud p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 9 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13

infrastructuur bestuur bouwen & wonen verkeer & veiligheid economie vereniging in de kijker welzijn welzijn milieu & duurzaamheid milieu & duurzaamheid vrije tijd vrije tijd vrije tijd

p. 14 p. 15 p. 16 p. 17 p. 18 p. 19 p. 19 p. 20 p. 20 p. 21 p. 22 p. 23 p. 24

pagina

14 2

Wellen in beeld evenementen in de kijker evenementenkalender evenementenkalender jeugdverenigingen jeugdverenigingen oproepen oproepen levensgebeurtenissen levensgebeurtenissen algemene informatie meldingskaart Smaakfestival


infrastructuur

Enkel nog de nieuwe bordeaux vuilniszak gebruiken vanaf 28 september. De oude grijze huisvuilzakken kan je nog tot en met 28 september 2014 meegeven met de huisvuilophaling. Ongeopende rollen kleine en grote grijze huisvuilzakken worden door de gemeente teruggenomen tot en met 31 december 2014. • Ofwel tegen teruggave van het aankoopbedrag: 16 euro voor een rol kleine huisvuilzakken 19 euro voor een rol grote huisvuilzakken

• Ofwel tegen omruiling voor een rol nieuwe huisvuilzakken, waarbij het verschil in kostprijs wordt verrekend. 6,25 euro voor een rol kleine huisvuilzakken (10 zakken van 22 liter) 12,50 euro voor een rol grote huisvuilzakken (10 zakken van 44 liter)

Tekort aan elektriciteit? Zoals je wellicht al vernomen hebt via de media, bestaat er een mogelijkheid dat er een tekort aan elektriciteit zou ontstaan door de problemen met de kernreactoren in ons land. De provinciegouverneur gaf onlangs al meer informatie aan de Limburgse burgemeesters over het bestaande afkoppelingsplan van de federale overheid.

Voorlopig is de gemeente Wellen niet opgenomen in de lijst van gemeenten die afgekoppeld zouden worden wanneer er een stroomtekort dreigt. In september zou er meer bekend zijn over een nieuw plan dat uitgewerkt wordt door de federale overheid. Het gemeentebestuur zal de inwoners hierover ten gepaste tijden informeren.

3


bestuur

College van burgemeester & schepenen

De vergaderingen van de gemeenteraad De gemeenteraden vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Bij uitzondering wordt de datum van de gemeenteraad verplaatst, dit wordt dan duidelijk vermeld in de agenda. Iedereen is van harte welkom op deze openbare zittingen. De week voor de vergadering kan je de agenda raadplegen in de aankondigingskast aan het gemeentehuis. De notulen kan je inkijken op het secretariaat van het gemeentehuis. De agenda, de toelichting en de notulen zijn ook online beschikbaar, via onze website www.wellen.be (onder bestuur & diensten / bestuur / beleidsdocumenten).

burgemeester Els Robeyns algemeen beleid • veiligheid • politie • brandweer • burgerlijke stand en personeel • communicatie • informatie • inspraak • ICT • ruimtelijke ordening en wonen 012 67 06 44 • elsrobeyns@wellen.be • burgemeester@wellen.be spreekuur: maandag van 18u tot 19u en op afspraak schepen Johan Cabergs openbare werken • technisch uitvoerende dienst • containerpark 012 67 06 42 • 0495 58 64 86 • johancabergs@wellen.be spreekuur: maandag van 18u30 tot 19u30 en op afspraak schepen Kristien Treunen mobiliteit en verkeer • milieu en energie • toerisme • tewerkstelling • middenstand • landbouw • erfgoed en begraafplaatsen 012 67 06 43 • kristientreunen@wellen.be spreekuur: maandag:van 16u tot 17u enkel op afspraak schepen Benny Maes financiën • begrotingen • kerkfabrieken • dierenwelzijn 012 67 06 41 • bennymaes@wellen.be spreekuur: maandagvoormiddag enkel op afspraak schepen Bèr Thijs sport • cultuur • jeugd • senioren • bibliotheek • verenigingsleven 012 67 07 18 • berthijs@wellen.be spreekuur: dinsdag en woensdag van 11u tot 12u schepen / voorzitter OCMW Eric Martens sociale zaken • kinderopvang • gelijke kansen • volksgezondheid • armoedebestrijding • ontwikkelingssamenwerking 012 44 01 60 • ericmartens@wellen.be • info@ocmwwellen.be spreekuur: maandag en donderdag van 10u tot 12u

4

Verkiezingen nieuwe kindergemeenteraad In oktober 2014 wordt een nieuwe kindergemeenteraad verkozen. Alle kinderen van Wellense scholen die in het 4de leerjaar zitten, kunnen zich kandidaat stellen.

De kindergemeenteraad komt vier keer per jaar samen. De leden helpen ook op gemeentelijke evenementen zoals de Sinterklaasvoorstelling, 11/11-viering, … meer info en kandidaatstelling: Jeugddienst (Kortestraat 12, Wellen) Heidi Wijnants - 012 39 21 77 - jeugd@wellen.be


bouwen en wonen Ecobouwers opendeur: bezoek een milieubewuste woning

De Vlaamse renovatiepremie werd deze zomer aangepast!

Tijdens ‘Ecobouwers opendeur’ kan je in de weekends van 1 en 2 november en van 8 tot 11 november een hele reeks energievriendelijke en duurzame woningen bezoeken.

Hier volgen enkele nieuwigheden: buitenschrijnwerk Voortaan komen rolluiken en de binnenafwerking in aanmerking indien ook het buitenschrijnwerk vervangen wordt. Voor buitenschrijnwerk dat geplaatst wordt vanaf 1 januari 2015 geldt de bijkomende eis dat de verluchting van de woning moet gegarandeerd zijn. sanitair Indien men sanitaire werken wil indienen, moeten er minstens bad of douche, lavabo of toilet vervangen worden alvorens ook andere sanitaire onderdelen in aanmerking worden genomen. centrale verwarming Het plaatsen of vernieuwen van radiatoren, leidingen, … worden enkel betoelaagd als ook de CV-ketel vervangen wordt. trappen Voortaan komen ook het vervangen van een keldertrap of een vaste trap naar de zolder in aanmerking voor de renovatiepremie. hoogperformante installaties ‘Hoogperformante installaties’ komen niet meer in aanmerking. Enkel de klassieke basisinstallaties zijn nog subsidiabel (klassieke cv-ketel, sanitaire en elektrische installatie). Dit wil dus zeggen dat zonneboilers niet meer ingebracht kunnen worden. (De premie van Infrax voor een zonneboiler blijft wel nog van kracht).

Heb je bouwplannen? Wie kan je dan beter inspireren dan de eigenaar van een energiezuinige woning?

Meer info is te verkrijgen via het woonloket van Stebo. Elke 2e en 4e woensdag van 9 u. tot 11 u. vrij spreekuur op het gemeentehuis in Wellen. Bert Van de Vijver (gsm 0475 35 65 80)

In meer dan 300 woningen over heel België doen milieu- en energiebewuste bouwheren hun bouw- en woonervaringen uit de doeken. Geen loze verkooppraatjes, maar getuigenissen uit de eerste hand. Tijdens een rondleiding laten huiseigenaars jou uitgebreid delen in hun ervaringen en krijg je de kans om vragen te stellen. Hoe gingen ze te werk? Welke financiële keuzes maakten ze? Over welke partners zijn ze tevreden? Welke technieken kozen ze? Welke valkuilen moet je vermijden en welke kansen moet je grijpen? ‘Ecobouwers opendeur’ is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu. Inschrijven is gratis en kan vanaf 3 oktober op www.ecobouwers.be. Je kan er grasduinen in een online catalogus met meer dan 150 woningen in Vlaanderen en nog eens evenveel woningen in Brussel en Wallonië. De rondleidingen starten telkens om 10 en 14 uur.

5


verkeer & veiligheid

economie

Een zaak overnemen of overlaten? Mis de Week van de Bedrijfsoverdracht niet ! Ook dit jaar organiseert het Agentschap ondernemen, samen met haar partners, de Week van de Bedrijfsoverdracht. Van 20 tot 24 oktober zijn er verschillende infosessies, in gans Vlaanderen.

Kom op woensdag 1 oktober tussen 13u en 16u naar het politiegebouw achter het gemeentehuis in Wellen en laat jouw fiets gratis graveren. Waarom laat je jouw fiets best graveren? Jouw fiets laten graveren is één van de preventieve maatregelen die je kan nemen in de strijd tegen fietsdiefstallen. De potentiële dief wordt afgeschrikt aangezien een gegraveerde fiets herkenbaar is en dus moeilijker te verkopen is. Een ander voordeel is dat de politie, bij het terugvinden van een gestolen fiets, gemakkelijk de rechtmatige eigenaar kan opsporen. Hoe gebeurt dit? De gemeenschapswachten staan in voor het professioneel graveren van jouw fiets en het kost helemaal niets. Door middel van een graveermachine wordt jouw rijksregisternummer op het kader van je fiets gegraveerd waardoor jouw fiets uniek wordt. Dit nummer vind je op de achterzijde van jouw identiteitskaart of SIS-kaart. Breng zeker jouw identiteitskaart of SIS-kaart mee.

Diverse thema’s komen aan bod: starten door overname, groei door overname, financiering van de overname, het continuïteitsplan, ... Raadpleeg de handige kalender en vind snel wat je zoekt op www.weekvandebedrijfsoverdracht.be. Tijdens de Week is het Agentschap Ondernemen ook aanwezig op de beurs ‘Ondernemen in Vlaanderen’, op 23 oktober in Gent Expo. Nieuw dit jaar is het adviescafé, waar je in een losse sfeer kan aanschuiven voor een verkennend gesprek met een adviseur of coach. Je kan er ook op de stand van het Agentschap terecht voor alle info over steunmaatregelen en financiering en voor het gratis infopakket bedrijfsoverdracht (www.ondernemeninvlaanderen.be). Het gratis infopakket bedrijfsoverdracht kan steeds aangevraagd worden door het formulier in te vullen op www. agentschapondernemen.be of door te bellen naar het gratis nummer 0800 20 555.

Zet jouw onderneming in de kijker op de website van Wellen. De gemeente biedt alle Wellense handelaars en ondernemers de kans om hun gegevens te publiceren op de gemeentelijke website: www.wellen. be. Stuur een e-mail naar evi.wijnants@ wellen.be en vermeld volgende gegevens: naam bedrijf - omschrijving activiteit adres - telefoon - fax - e-mail - website openingsuren - eventueel logo.

Verras vrienden, collega’s of familie met een Wellense cadeaubon. Deze cadeaubon is te koop bij de dienst toerisme in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren. Op de cadeaubon wordt een bedrag naar keuze ingevuld. De bon kan bij de Wellense handelaars worden ingeruild. meer info: Johny Neven 012 67 07 10 - johny.neven@wellen.be

6


vereniging in de kijker De vzw Hulp aan Belarus organiseert iedere zomer gezondheidsvakanties voor kinderen uit Wit-Rusland.

Silverstar danst de sterren van de hemel. De wervelende dansschool Danceformation Silverstar staat onder artistieke leiding van Gina Depuis, een danseres en lerares met heel wat jaren ervaring. Het resultaat van het werk van Gina, haar dansleraars en -assistenten is navenant: de wedstrijddansers veroveren elk jaar verschillende Belgische en Europese titels. Ook de jaarlijkse dansvoorstelling is altijd een voltreffer. Het aanbod is enorm uitgebreid: Voor de allerkleinste is er ‘kleuterdans’. Vanaf drie jaar leren ze hun eerste danspasjes op de allerleukste deuntjes. Dan volgt ‘kidsdance’, waar kinderen op een speelse manier hiphop, choreo, jazz en ballet aanleren. Wil je je toch specialiseren in hiphop? Dan kun je terecht bij de hiphoplessen, waar de beats elke les uit de boxen weerklinken. Of wat dacht je van ballet? De lessen waar je tot een prima ballerina gevormd wordt. Vanaf het vijfde leerjaar tot 99 jaar kun je je uitleven in ‘choreo’, waar je telkens leuke choreografieën aangeleerd krijgt op de nieuwste muziek. Ook is er ‘hedendaags’, waar de expressieve dansers hun uitlaatklep vinden. Tijdens yoga kom je helemaal tot rust. Tenslotte is er zumba, de hippe fitnesshype waarvan je zowel vrolijk als slank wordt. De echte competitiebeesten verenigen zich in de groep wedstrijddansers. Zij nemen deel aan tal van wedstrijden in België en het buitenland, waar ze elk jaar vriend en vijand verbazen met hun dansmoves. Voel je de danskriebels? Kom dan naar één van onze lessen, in Wellen of Borgloon. Check onze Facebookpagina of surf naar www.df-silverstar. be voor meer informatie.

De vereniging werd in 1994 opgericht naar aanleiding van de kernramp in Tsjernobyl, 8 jaar eerder: de ontploffing van de reactor was het begin van een tragedie die zich vele eeuwen zal laten voelen. Daarom bieden zij kinderen uit de besmette zones van deze kernramp een vakantie van 1 maand in een Belgisch gastgezin aan. Dat is niet alleen ontspannend, uit medisch onderzoek blijkt ook dat tijdens het verblijf het gehalte aan radioactief cesium-137 in het lichaam van een kind met 2/3 afneemt. Heb je interesse om gastgezin te worden? Vzw Hulp aan Belarus stelt geen specifieke eisen, zij verwachten alleen dat je je gedurende 1 maand met hart en ziel ontfermt over een kind uit Wit-Rusland. Gastgezinnen betalen zelf een deel van de onkosten voor de busreis, de verzekering, het visum, … Het resterende deel van de onkosten wordt betaald door de vereniging, die geld inzamelt met vrijwilligerswerk op evenementen, een Russische eetdag, sponsoring door particulieren of ondernemingen en subsidies van de gemeente Mol. Heb je interesse in de vereniging, maar ben je niet in de mogelijkheid om een WitRussisch kind op te vangen? Dan kan je peetouder worden. Een kleine jaarlijkse bijdrage, die je zelf bepaalt, helpt om de reis van een kind uit Wit-Rusland te bekostigen. meer info: Greet Beelen, Oude Molenstraat 12, 2400 Mol T. & F. 014 31 63 66 hulpaanbelarus@telenet.be www.belarushulp.be

7


welzijn Sociaal Huis • Ocmw

Kleuterpuberteit Mijn zoontje (2,5 jaar) zit volop in zijn koppigheidsfase. Over het algemeen kan ik daar goed mee om. Ik probeer negatief gedrag te negeren. Maar als hij wegloopt op straat, dan kan ik dat niet negeren: zijn veiligheid komt in het gedrang. Als ik hem op z’n moment streng toespreek, krijgt hij een driftbui, midden op straat. Hoe los ik dit op? Peuters ontdekken stilaan de wereld. Voor heel wat ouders is dit een vermoeiende periode, omdat een kind van die leeftijd zich amper bewust is van de mogelijke gevaren. Maar ook het experimenteren met grenzen speelt een grote rol in het ‘weglopen’. Een kind van 2,5 maakt zich als persoon los van mama of papa en gaat, letterlijk, de afstand groter maken. Dat wil niet zeggen dat je je kind mag laten begaan. Als ouder ben jij er om je kind te leren waar de gevaren zijn. Een peuter heeft dus duidelijke grenzen nodig. Dat je telkens in een strijd verzandt, is voor niemand prettig en dat kan je ook zo naar je zoontje toe verwoorden. Je zou hem kunnen vertellen dat je begrijpt dat hij het niet prettig vindt om bijvoorbeeld jouw hand vast te moeten houden, maar dat het voor zijn veiligheid is. Dit kan je al doen nog voor je de straat op gaat. Loopt hij toch weg op straat, dan kan je met een duidelijke ‘nee’ aangeven dat dit gedrag echt niet kan. Ook op voorhand kan je afspreken op welke veilige plekjes hij wel alleen mag. Negeren is niet eenvoudig maar een korte ‘time out’ aan de kant van de weg kan helpen. Je schenkt hem geen aandacht en de tocht wordt pas verdergezet als hij bij jou blijft. Omgaan met een peuter is voor heel wat ouders een moeizame zoektocht. Je proberen niet te laten meeslepen in een machtsstrijd, is zeker geen slecht idee.

Komen deze problemen je bekend voor of zit je met andere vragen over de opvoeding van je kinderen? Neem vrijblijvend contact op met Opvoedingswinkel Haspengouw. T. 011 75 60 91 M. 0492 97 07 88 info@opvoedingswinkelhaspengouw.be www.opvoedingswinkelhaspengouw.be

8

School - en studietoelagen aanvragen. De schoolvakantie zit er al weer op, onze kinderen zitten terug op de schoolbanken. Dit brengt dikwijls extra uitgaven met zich mee: een nieuwe boekentas, schoolboeken, … Een school- of studietoelage geeft je een financieel duwtje in de rug: er is een studietoelage voor het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs), het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Kom je in aanmerking? Dat is afhankelijk van het gezinsinkomen en het aantal personen dat fiscaal ten laste is van het gezin. Daarnaast zijn er nog voorwaarden op vlak van nationaliteit of verblijfsvoorwaarden, erkende opleiding en aanwezigheid op school. Je kan de schooltoelage aanvragen tot 1.06.2015. Voor meer info of hulp bij het invullen van de aanvraag kan je terecht op: • www.studietoelagen.be • het gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid (elke werkdag van 9u - 19u) • het secretariaat van jouw school • de afdeling studietoelagen Limburg (Universiteitslaan 1, Hasselt: maandag- en woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u30) • het sociaal huis Wellen (Dorpsstraat 26b, Wellen, 012 44 01 50)

17 oktober 2014 Werelddag van verzet tegen de armoede. 17 oktober is al meer dan 25 jaar de Werelddag van Verzet tegen Armoede. Op deze dag klagen we het onrecht dat armoede is aan en worden de slachtoffers van armoede herdacht. Als steun hangen we het witte laken uit.


milieu & duurzaamheid

Kankertelefoon wordt Kankerlijn: bel gratis op 0800. Wie kanker krijgt, stelt zich veel vragen. Hoe verloopt de behandeling? Waar kan ik terecht voor financiële steun? Waar vind ik lotgenoten om mee te praten? Patiënten, hun familie en vrienden kunnen anoniem terecht bij de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) met vragen, twijfels of problemen. Dat kan telefonisch: onlangs doopte VLK de bekende Kankertelefoon om tot de Kankerlijn.

Gratis plant of struik voor elke Wellenaar tijdens Plantjesdag op 8 november. Indien alle Vlaamse tuinen natuurvriendelijk zouden ingericht en beheerd worden, vormen ze samen het grootste natuurgebied van Vlaanderen. Ook jij kan dus helpen om CO2 uit de lucht te halen. Natuurpunt organiseert daarom, in samenwerking met de plaatselijke natuurvereniging ’t Bokje, een bomen- en plantenverkoop. Iedereen kan aan democratische prijzen inheemse bomen en struiken bestellen, die je later kan afhalen in het gemeentehuis. De winst van de plantenverkoop gaat naar een lokaal natuurgebied. Dubbele winst voor de natuur, dus.

Bellen is vanaf nu gratis op het nummer 0800 35 445. Een professioneel team staat elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 17u klaar met eerlijke informatie én een luisterend oor. Voor complexe vragen verbinden zij je door met een oncoloog, een prostaatverpleegkundige of een oncopsycholoog. Indien je behoefte hebt aan een ondersteunende babbel, dan bellen zij jou op regelmatige basis op.

De gemeente Wellen ondersteunt haar inwoners extra, door ieder gezin één boom (zwarte els) of struik (kardinaalsmuts) gratis aan te bieden. Om een gratis plantje te ontvangen, moet je voor 28/10 inschrijven via de website www.natuurpuntlimburg.be (doorklikken naar plantenverkoop). Hier kan je aangeven welke (gratis) plant je wil ontvangen, welke extra (betalende) planten je wil bestellen en waar je de planten wil afhalen. Mensen zonder internet kunnen terecht op het gemeentehuis voor een formulier, dat je kan opsturen naar Natuurpunt. Hou er rekening mee dat de afhaaldag enkel op zaterdag 8 november (tussen 10u en 12u) plaatsvindt (best een zakje meebrengen bij afhaling).

Gouden Gids 19 - 20 - 21 september

Plantjesweekend Kom op tegen Kanker. Op zaterdag 20 september gaat de jaarlijkse bloemenverkoop van Kom op tegen Kanker door in onze gemeente. Voor 6 euro kan je een fleurige azalea aanschaffen op de parking van het grootwarenhuis LIDL. Naargelang het aantal verkopers worden er bijkomende verkooppunten gepland. De opbrengst is bestemd voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

Als milieubewuste gemeente kiezen wij samen met Truvo Belgium, de uitgever van de papieren telefoongidsen, voor een gezamenlijke verdeling van de telefoonboeken. Uit onderzoek bleek dat 8 op 10 abonnees de gidsen thuis willen blijven ontvangen. Om te voorkomen dat onze boeken ook bedeeld worden aan niet-gebruikers, bieden wij de mogelijkheid om zich uit te schrijven via een link onderaan de startpagina van onze website : www.goudenEids.be Personen die zich uitschrijven voor 13.10.2014, met vermelding van hun adres en telefoonnummer, zullen bij de volgende bedeling geen exemplaar meer ontvangen. Met uitschrijvingen die ons bereiken na bovenvermelde datum, zal pas volgend jaar rekening gehouden kunnen worden. Bovendien stellen wij u graag vanaf mei 2014 het e-book van goudengids.be voor. Deze applicatie is enkel voor tablet en kan men downloaden via Google of Appstore. De integrale gidsen werden gedigitaliseerd voor optimaal gebruiksgemak en om de milieu-impact te verkleinen. Ontdek de elektronische gidsen : www.goudengids.be/ebook. 9


milieu & duurzaamheid Identificatie en sterilisatie van katten verplicht : omdat elke kat een warme thuis verdient. Door een teveel aan katten is het vaak moeilijk een warme thuis voor hen te vinden. Vanaf de leeftijd van 5 maanden is een kat al vruchtbaar. Een poes kan per jaar 2 tot 3 keer werpen. Enkele cijfers om over na te denken: Bij katten is 1 + 1 = 6 en dit twee maal per jaar. Per jaar kan 1 kattenpaar het leven schenken aan 12 kittens = 6 paartjes. Na 2 jaar: 6 x 12 = 72 katten. Na 3 jaar: 36 x 12 = 432 katten. Na 4 jaar: 216 x 12 = 2592 katten. Na 5 jaar: 1296 x 12 = 15552 katten!!. Het gevolg van een teveel aan katten is dat ze worden achtergelaten of gedood worden. De enige betrouwbare oplossing om de geboorte van te veel katjes te voorkomen, is sterilisatie. Het meerjarenplan van de FOD Volksgezondheid wil alle asielkatten steriliseren en identificeren vooraleer ze kunnen worden geadopteerd. Vanaf 1 september 2014 zal elke persoon die een kat wil verkopen of geven (ook burgers) de kat moeten laten steriliseren en identificeren vooraleer hij deze afstaat. Meer informatie hierover vind je op www.kattenplan.be.

Openbaar onderzoek : stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. De stroomgebiedbeheerplannen bepalen hoe Vlaanderen de toestand van de waterlopen en het grondwater kan verbeteren, hoe we ons beter beschermen tegen overstromingen en hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt.

Een huisdier? Kijk eerst de kat uit de boom. Een huisdier nemen is een belangrijke beslissing, waar je goed over na moet denken. Voor je een kat in huis haalt, stel je jezelf daarom best deze vragen: • Een kat leeft gemiddeld 12 tot 15 jaar. Kan en wil je zolang voor een huisdier zorgen? Katten moeten elke dag vers eten en drinken hebben, de kattenbak moet schoon zijn en de ene kat vraagt al meer aandacht en verzorging dan de andere. Een langharige kat moet je bijvoorbeeld elk dag borstelen. • Heb je elk jaar 275 € over voor de voeding en dagelijkse verzorging van je kat? Een bezoek aan de dierenarts is niet gratis: voor de jaarlijkse vaccinatie tel je al gauw 80 € neer. • Wie zal er voor je kat zorgen als je op reis gaat? Zelfs als je maar een weekendje weggaat, moet iemand je kat voederen en verzorgen. • Wil je je verantwoordelijkheid opnemen en je kattin laten steriliseren (± 150 €) of je kater laten castreren (±70 €)? Dit is niet alleen goed voor de kat zelf, maar ook voor alle katten in de buurt. • Is er iemand in het gezin allergisch voor katten? Ben je klaar om een kat in huis te halen? Overweeg dan zeker om een asielkat te adopteren. Met een asielkat kies je voor een kat die goed verzorgd, gechipt en gesteriliseerd is. Bovendien geef je het dier een kans op een beter leven. meer info: www.kiesvoorhetasiel.be en www.dierenasiels.com 10

Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 20162021 in openbaar onderzoek. Gedurende 6 maanden kan iedereen de plannen raadplegen op de website www.volvanwater.be en er op reageren via een digitaal inspraakformulier. De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast de beheerplannen voor de Vlaamse delen van de stroomgebieddistricten van Schelde en Maas, zijn er ook deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen. Op www.volvanwater.be krijg je een overzicht van de acties die voor jouw gemeente relevant zijn, via de geoloketten. Je vindt er ook een wegwijsfolder en een overzicht van informatievergaderingen in het najaar. Meer informatie over het integraal waterbeleid staat op www. integraalwaterbeleid.be, waar je ook de nieuwe publicatie ‘Integraal waterbeleid in Vlaanderen, samen voor een gestroomlijnd waterbeleid’ vindt.


vrije tijd Word jij de nieuwe peter/meter van het mountainbikeparcours Onze gemeente beschikt over een permanente mountainbikeroute van 38 kilometer lang. Om de kwaliteit van deze route te garanderen is een regelmatige controle vereist. Hiervoor doet de gemeente al jaren beroep op Rigo Bex, de gewaardeerde peter van onze route. Wat houdt dit peterschap in? De peter rijdt de route een 8-tal keer per jaar en controleert alle palen, plaatjes en wegen. Eventuele uit te voeren herstellingen geeft hij door aan de sportdienst. Eén maal per jaar is er een petervergadering van het BLOSO en de provincie, waar hij een geschenk ontvangt als dank voor de inzet. Na jaren trouwe dienst zou Rigo graag de fakkel doorgeven. Wil jij in zijn voetsporen treden en de nieuwe mountainbikepeter of -meter worden? Neem dan contact op met de sportdienst via 012 39 21 77 of sport@wellen.be.

De Kleutersportdag : dat is een namiddag sporten, spelen en ravotten voor kleuters tussen 2,5 en 6 jaar. Onze oogappels leven zich uit op springkastelen, de hindernissenbaan, het bewegingsparcours,... Kortom, een namiddag boordevol plezier. Voor de veiligheid van onze kleuters, vragen we een volwassene om hen te vergezellen. Praktische info: zaterdag 8 november van 13u30 tot 16u30 sporthal ‘De Bloken’ (sportschoenen verplicht! ) - 3 euro. Inschrijven kan vooraf of op de dag zelf.

Kidzparty : volwassenen niet toegelaten Naar hartenlust swingen, shaken en zingen !

Ben je tussen de 6 en 12 jaar en heb je zin om eens lekker uit de bol te gaan? Kom dan zeker naar de kidzparty. Op dit feestje zorgt een professionele DJ voor een spetterende ambiance. Naar hartenlust swingen, shaken en zingen! Praktische info: zaterdag 15 november van 19u tot 21u30 Jeugdheem ‘De Reynaert’ - 2 euro (incl. hapjes en drankjes) Inschrijven kan vooraf of op de dag zelf. Meer informatie of inschrijving: Sport- en jeugddienst, Heidi Wijnants (012 39 21 77 - sport@wellen.be of jeugd@wellen.be) 11


vrije tijd BIBLIOTHEEKWEEK 2014 PROGRAMMA

van 4 tem 11 oktober

zaterdag 11 oktober

tentoonstelling ‘De Doodendraad’

Startdag van de bibliotheekweek.

De tentoonstelling “De Doodendraad” geeft in een tiental panelen het hoe en waarom weer van de elektrische draadversperring die vanaf 1915 tussen het bezette België en het neutrale Nederland opgetrokken werd. De grens met Nederland bleef cruciaal als smokkelgebied, zowel voor brieven en oorlogsinformatie als voor gewone smokkelwaar. De 357 kilometer lange draad liep van Vaals tot Cadzand; in Limburg had de draad een totale lengte van 154 kilometer.

Een gewone uitleensessie als op alle andere zaterdagen?

tijdens openingsuren bibliotheek

De laatste panelen van de tentoonstelling focussen op enkele typische Limburgse verhalen: Jaak Tasset, Cereal Company, Limburgse slachtoffers, … Deze tentoonstelling werd uitgewerkt door het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed in het kader van het project ‘Limburg 1914–1918’.

10 tot 12 uur

Of mag het nu vandaag een tikje meer zijn?

Graag verwelkomen we jullie – als trouwe bib-bezoeker, of als nieuwkomer – met een kleine attentie en doorlopende leuke animatie !

Grootschalige boekenverkoop ! Wij organiseren op deze dag ook een grootschalige boekenverkoop in het kader van ‘de bibliotheek ruimt op !’(*). Zeker de moeite waard om eens binnen te springen en in onze oude collectie te neuzen.

Voorlezers klappen de boeken open. Op woensdag 1 oktober start het maandelijks voorlees- en vertelmoment opnieuw. Iedere eerste woensdag van de maand (tenzij anders aangekondigd) vertellen onze super - voorlezers of lezen ze voor.

12

Webpagina bibliotheek in het nieuw. Onze webpagina http://wellen.bibliotheek.be steekt in een nieuw jasje.

Alle luisteraartjes vanaf ± 5 jaar zijn van harte welkom, voor een onvergetelijke namiddag.

We bieden onze bezoekers voortaan een hoop interessante informatie aan: je kan de catalogi online raadplegen, blijft op de hoogte van het laatste nieuws, krijgt info over openingsuren, sluitingsdagen en contactpunten en kan je boeken verlengen en reserveren.

Verdere data en vertelthema’s worden later aangekondigd.

We denken ook aan de kinderen. Wil je hen verrassen? Klik dan zeker eens op het logo Bili Junior.


vrije tijd Blijf langer fit & gezond door te sportelen!

De bibliotheek ruimt op ! (*) Boeken voor een prikje. Nu reeds wordt er permanent een gedeelte van afgevoerde boeken ‘te koop’ aangeboden in de bibliotheek. Op regelmatige basis verandert dat aanbod. Kom gerust eens snuisteren : voor ’n prikje vind je misschien iets dat jou bevalt. Op 11 oktober - de startdag van de bibliotheekweek – staat een grootschalige boekenverkoop op stapel. Contacteer de bib voor meer info: 012 74 71 79 - bibliotheek@wellen.be

Gezond en fit met seniorenzumba Zumba is een gezonde en goede manier om in beweging te blijven: eenvoudige danspasjes op het ritme van de muziek, om de spieren te versoepelen en versterken. Onze gediplomeerde lesgeefster geeft les op maat van de senior. Praktische info: elke maandag van 10u30 tot 11u30 (uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen) - sporthal ‘De Bloken’ (Kortestraat 12) - 2 euro per les of 15 euro voor een 10 beurtenkaart (incl. drankje en verzekering).

Maak kennis met het pluimpje : badminton + Jong geleerd is oud gedaan :

heb jij een boekbaby?

Een goede start is goud waard, ook voor jouw baby. Baby’s reageren al vroeg op prikkels van de buitenwereld. Ook hun taalgebruik evolueert razendsnel. Gezellig samen in boekjes neuzen, plezier maken met rijmpjes en gedichtjes, … Door onze baby’s een warm en positief gevoel te bezorgen, zullen ze later ook sneller naar een ‘echt’ boek grijpen. Om het taalgevoel van baby’s te helpen ontwikkelen, ontstond het project ‘Boekbaby’s’. Een eerste kennismaking met ‘Boekbaby’s’ gebeurt bij een bezoek aan het consultatiebureau van Kind en Gezin : daar ontvang je een baby-pakket met een mooi geïllustreerde brochure. Wanneer je baby peuter wordt, nodigen we je uit voor een bezoek aan de Wellense bibliotheek. De bibliotheekmedewerkers maken je graag wegwijs in hun grote schat, die garant staat voor uren leesplezier. Als welkomstgeschenk ontvang je alvast een passend peutertasje met ‘inhoud’. Voor verdere informatie kan je terecht in de bib. Wij verwachten jou, met je baby. ‘Boekbaby’s’ is een initiatief van Stichting Lezen, i.s.m. Locus, Kind en Gezin, met steun van Provincie Limburg, de gemeente Wellen en de plaatselijke bibliotheek.

Badminton is een aantrekkelijke, afwisselende sport. Wil jij de basisvaardigheden aanleren? Neem dan deel aan onze initiatielessen. Daarna kan je de training in de praktijk brengen, tijdens een ontspannend wedstrijd (enkel- of dubbelspel). De ideale manier om op je eigen niveau samen te sporten. Praktische info: elke dinsdag van 9u30 tot 11u00 (uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen) - sporthal ‘De Bloken’ (ingang langs zijkant sporthal) - 8 euro voor 10 lessen (incl. verzekering).

Lijndansen? Come do the line dance! Gedurende deze lessenreeks van 10 weken, worden verschillende dansen stapsgewijs aangeleerd. Praktische info: donderdag 9/16/23 oktober, 6/11/20/27 november, 4/11/18 december van 9u30 tot 10u30 - sporthal ‘De Bloken’ - 15 euro voor 10 lessen (incl. drankje na de les)

Initiatiereeks kracht en lenigheid Bij deze lessenreeks van 5 weken, ligt het accent op het verbeteren en onderhouden van de kracht en lenigheid van senioren. Praktische info: de lessen worden gegeven op vrijdag 7/14/21/28 november en 5 december van 9u30 tot 10u30 - sporthal ‘De Bloken’ - 5 euro voor 5 lessen.

13


Wellen in beeld

Dimitri Ceulemans naar Lifesaving World Championships in Frankrijk. Van 13 tot 26 september 2014 vindt in Montpellier het Lifesaving World Championships plaats. Een sporttak die wij wat kort door de bocht ‘reddend zwemmen’ noemen, maar in realiteit uit allerlei spectaculaire en verschillende disciplines bestaat. Niemand minder dan Wellenaar Dimitri Ceulemans, lid van de Sint-Truidense-Redddingsclub, zal als lid van de nationale ploeg de eer van ons land verdedigen. meer info : www.rescue2014.fr

Elke Scholts wint fiets van de actie: ‘Met belgerinkel naar de winkel’. Elke Scholts mag zich de trotse eigenares noemen van deze fiets van het merk ‘Achielle’. Zij won deze fiets met de actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’ 2014. Het doel van deze actie is om je boodschappen zo veel mogelijk met de fiets te doen. Telkens als je met de fiets naar de winkel ging, kreeg je een ticket met een code. Deze kon je verifiëren op de website en maakte je kans op talrijke mooie prijzen. Na afloop van de actie werd uit al deze codes een winnaar geloot die dan de fiets won. Wij wensen haar alvast veel fietsplezier.

KidzFestival voor Wellense leerlingen. Ideale afsluiter van eerste schoolweek! Meer dan 700 kinderen genoten van een geanimeerde dag aan jeugdheem De Reynaert. Deze dag vol springkastelen, spelletjes en animatie werd afgesloten door een spetterende discoshow. De zon was (nog eens) van de partij en de kinderen beleefden een superdag !

14

Speelpleinwerking schot in de roos. Van 21 juli tot en met 1 augustus organiseerde de gemeentelijke jeugddienst 2 weken lang speelpleinwerking. Het werd opnieuw een succesvolle editie, getuige de opkomst van ongeveer 40 kinderen per dag. Kinderen tussen 5 en 14 jaar leefden zich uit met leeftijdsgenoten, onder begeleiding van ervaren monitoren. De gevarieerde activiteiten (carwash, zwemmen, schilderen, grimeren, waterspelen, dansen, …) toverden steevast een glimlach op het gezicht. Langs deze weg bedanken we dan ook alle monitoren die paraat stonden om de kinderen een leuke namiddag te bezorgen.


evenementen in de kijker Kunstbakens

© Bart Vanmuysen

Drie metalen torens met kunstwerken zijn in Wellen uit het niets opgerezen en nodigen jou als voorbijganger uit om te ontdekken, te bekijken, te verwonderen. Deze kunstbakens zijn de voorlopers van een nieuwe kunstroute. Vanaf 14 september zullen, gedurende 1 jaar, op 20 plaatsen cultuurtorens verschijnen. De kunstroute die je doorlopend kan bezichtigen bestaat uit een wandeltraject en een uitgebreidere route voor de fietser. De route leidt je via de mooiste wegen langs de Bottelarij (diverse locaties met beeldende kunst), Smissebroek (Ruimte voor kunst), de Neogotische kapel en nog veel meer. In elk kunstbaken vind je werk uit diverse kunstdisciplines, kunstenaars worden uitgedaagd om werk te creëren binnen het specifieke gegeven van 3 gestapelde metalen kooien en vier thema’s, elk seizoen wijzigt de inhoud van elke zuil. We starten op 14 september met de herfst met het thema ‘Stil-leven’. Op 14 december volgt de winter met ‘WildVuur’, dan start de lente op 14 maart met als thema ‘3m³’ en we eindigen met de zomer die van start gaat op 16 juni met als thema ‘Hoogtij’.

Kunstbakens is een deel van “Wellen trekt de kaart van Slow Toerisme”, een project van de Bottelarij tot stand gebracht met de hulp van vele enthousiaste vrijwilligers en gemeente Wellen. meer info: www.slowtoerisme.be - De Bottelarij (Ulbeekstraat 21) - Toerisme Wellen (Dorpsstraat 25)

4 oktober - tentoonstelling in de Bottelarij : Vjoos Minse van Wèlle en umstreike! Vie slaute os tentoonstelling ‘Vjoos getroawd in Welle’ oaf bè e groat fès inne Bottelarij in Ulbèjek. En djie zijt allemol geneujd!!! Ve starte zeuterdaog de virden oktowber (4/10) om 19 oer en het fès doewert tot e koet inne naag! Ve viere diejn ovond nog es in de stijl van vrugger bè goewd ete, veul dreinke en e pak plezier bè nen disc-jockey! Meneir pastouwer en zèn mog kome oek. Wieje da wil, dieje kan hum dieje ovond nog es laote troawe dur meneir pastouwer. Dje koent dieje foto dan op oere feisboek zette! Da zin de minse gjaan. Waa moet djie no dun vur tebè te koene zèn? Schrèf oech en oer kammeroate geweun ein inne Bottelarij. Of dje koent oek meele no info@ aksi.be of tèlefonere no 012 21 42 84. Vergèt niej oere noam te zegge bè wèveul djie

getroawd in Welle’ gojt kome! De prijs is twelfhondert frang (das dattig eujro). Gif tauw, dowe het djie nog gène kenijn vur vol! En dje moet beseffe, dit spoart oech een dier reis no Las Vegas aot! Muijd djie nog schoan kleir van de joare stillekes liege humme, dan moag djieje dè altèd aondun diejen ovond. Of misschin het dieje oer troawkostum nog hange? Da mok het allemoal ewa schoender. Ma da is zeiker niej verplieg! As dje ter mèr aofgebosseld autziejt en dje vjoas gewasse zèjt!!! Meus djieje èch nie koene dieje zutterdoag en dje wilt toch (noch eens) oewer gelofte oaflegge, komp dan mèr op zondoag de 14de september, tusse drè en vijf noadenoen no de Bottelarij. Meneir pastouwer en zèn mog zèn dan oek nog présent!!! Dje goat dieje doag toch waarschijnlek bè de villow joage, tis dan open monumentendag. Voilà, da was het wa iech wouw zègge. Tot op het fès inne Bottelarij!

Schnapps, bratwurst & LITERS bier 21u. Alpenfever LIVE dj Johny aus Russelt aangepaste kledij = 2 gratis consumpties! inkom: 6 euro

25 oktober - 19u tot 2u - zaal De Meersche

Schlagers - Ambiance - Dijenkletsers 15


evenementenkalender datum di. wo. do. zo.

ma. di. wo.

do. za. zo. zo. ma.

di. do. vr. za. zo.

ma.

di. wo. do.

za. zo.

ma. di. do. za. zo. ma. di. do. za. zo. ma.

16

16 sep. 16 sep. 17 sep. 18 sep. 21 sep. 21 sep. 21 sep. 22 sep. 22 sep. 23 sep. 23 sep. 24 sep. 24 sep. 24 sep. 25 sep. 27 sep. 28 sep. 28 sep. 28 sep. 29 sep. 29 sep. 29 sep. 30 sep. 2 okt. 3 okt. 4 okt. 4 okt. 5 okt. 5 okt. 5 okt. 6 okt. 6 okt. 6 okt. 7 okt. 8 okt. 9 okt. 9 okt. 9 okt. 9 okt. 11 okt. 12 okt. 12 okt. 12 okt. 13 okt. 13 okt. 14 okt. 16 okt. 18 okt. 19 okt. 20 okt. 21 okt. 23 okt. 25 okt. 26 okt. 26 okt. 27 okt. 27 okt.

Agenda september - november 2014

activiteit

uur

plaats

START Badminton+ OKRA - kaartclub Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht OKRA - lijndansen GEMEENTE WELLEN - SMAAKFESTIVAL Wandelclub Wellense Bokkerijders - wandeling Landelijke Gilde Wellen - zeepkistenrace OKRA - wekelijkse fietstocht KVLV Ulbeek - beestig haken OKRA - kaartclub Ziekenzorg Scholenveldloop Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht KVLV Ulbeek - kookles voor beginners OKRA - lijndansen STARTDAG VKSJ STARTDAG SCOUTS Nva - Spaanse thema-avond Gezinsbond START Zumba OKRA - wekelijkse fietstocht KVLV Ulbeek - beestig haken OKRA - kaartclub OKRA - lijndansen CD&V GEMEENTE WELLEN - NIEUWE INWONERS Motorclub Free - eetdag Harmonie ‘De Kluchtige Vrienden’ - Mosselfeest KVK Culinair OKRA - maandelijkse wandeling Mival Extra Wellen - eenpansgerechten OKRA - wekelijkse fietstocht (andere locatie) KVLV Ulbeek - beestig haken OKRA - kaartclub START Bewegingsschool voor kleuters 14u (2,5j - 4j) 15u (5j - 6j) OKRA - busreis naar Kanne START 10 weken Lijndansen OKRA - lijndansen Dansnamiddag Senioren Sp.a - ROB: burgemeesterbal KVLV Ulbeek - pannenkoekennamiddag KVK Mosselfeest GEMEENTE WELLEN - BABYBORREL OKRA - wekelijkse fietstocht KVLV Ulbeek - beestig haken OKRA - kaartclub OKRA - lijndansen School ’t Laantje Ulbeek - eetdag Gezinsbond - ontbijtdag OKRA - wekelijkse fietstocht OKRA - kaartclub OKRA - lijndansen Radio VRW - Wellense Oktoberfeesten GROS - speelgoedbeurs KVK Culinair UITSTAP BOBBEJAANLAND OKRA - wekelijkse fietstocht

9u30 - 11u 14u - 17u 13u30 - 16u30 10u - 11u 11u - 19u

sporthal De Bloken Zaaltje naast kerk Ulbeek Sporthal De Bloken dansschool De Zonnekring Dorpsstraat & Gemeenteplein De Meersche Vrolingen Sporthal De Bloken Zaaltje naast kerk Ulbeek Zaaltje naast kerk Ulbeek De Meersche KVK Sportterrein Sporthal De Bloken Zaaltje naast kerk Ulbeek dansschool De Zonnekring JH De Reynaert JH De Reynart De Meersche JH De Reynaert sporthal De Bloken Sporthal De Bloken Zaaltje naast kerk Ulbeek Zaaltje naast kerk Ulbeek dansschool De Zonnekring De Meersche

13u30 13u30 19u30 14u - 17u namiddag 8u30 - 12u 13u30 - 16u30 19u30 10u - 11u

19u 10u30 - 11u30 13u30 19u30 14u - 17u 10u - 11u

8u45 - 11u 13u 12u30 19u30 14u - 17u 14u - 16u 8u30 - 18u30 9u30 - 11u 10u - 11u 13u - 18u

13u30 19u30 14u - 17u 10u - 11u 9u 13u30 14u - 17u 10u - 11u 19u - 2u

9u - 18u30 13u30

JH De Reynaert De Meersche Feestzaal Houtstraat vertrek buiten Wellen Ontmoetingscentrum (1e) Sporthal De Bloken Zaaltje naast kerk Ulbeek Zaaltje naast kerk Ulbeek sporthal De Bloken sporthal De Bloken sporthal De Bloken dansschool De Zonnekring De Meersche De Meersche Zaaltje naast kerk Ulbeek Feestzaal Houtstraat De Meersche Sporthal De Bloken Zaaltje naast kerk Ulbeek Zaaltje naast kerk Ulbeek dansschool De Zonnekring De Meersche De Meersche Sporthal De Bloken Zaaltje naast kerk Ulbeek dansschool De Zonnekring De Meersche De Meersche Feestzaal Houtstraat sporthal De Bloken Sporthal De Bloken


evenementenkalender

Agenda september - november 2014

datum ma. di. wo. do. vr. za. zo. ma.

di. do. vr. za. zo. ma.

di.

do. vr. za.

zo. ma. di. do. vr. za. zo. ma. di. wo. do. vr. za. zo.

27 okt. 28 okt. 28 okt. 29 okt. 30 okt. 31 okt. 1 nov. 2 nov. 2 nov. 3 nov. 3 nov. 3 nov. 4 nov. 6 nov. 7 nov. 7 nov. 8 nov. 9 nov. 10 nov. 10 nov. 10 nov. 11 nov. 11 nov. 11 nov. 13 nov. 13 nov. 14 nov. 15 nov. 15 nov. 15 nov. 16 nov. 17 nov. 17 nov. 18 nov. 20 nov. 21 nov. 22 nov. 23 nov. 23 nov. 24 nov. 24 nov. 25 nov. 26 nov. 26 nov. 27 nov. 28 nov. 28 nov. 29 nov. 30 nov.

activiteit

uur

plaats

KVLV Ulbeek - bloemschikken: meer met blad UITSTAP PAINTBALL & SCHAATSEN OKRA - kaartclub KVLV Ulbeek - kookles voor beginners OKRA - lijndansen Halloweendorp Vrolingen ALLERHEILIGEN De kluchtige Vrienden - kaartenverkoop toneel OKRA - maandelijkse wandeling OKRA - wekelijkse fietstocht (andere locatie) Mival Extra Wellen - bondige cursus EHBO Rode Kruis - bloedafname OKRA - kaartclub OKRA - lijndansen START 5 weken Kracht & Lenigheid Open VLD - Quiz (inschrijven: linda.noelanders@telenet.be) KLEUTERSPORTDAG KVK Spaghettifeest OKRA - wekelijkse fietstocht KVLV Ulbeek - creales: bol Rode Kruis - bloedafname WAPENSTILSTAND Eetfeest Oudstrijders OKRA - kaartclub Dansnamiddag Senioren OKRA - lijndansen KVLV Ulbeek - avondwandeling KIDZPARTY Harmonie ‘De Kluchtige Vrienden’ - concert KVK Culinair Harmonie ‘De Kluchtige Vrienden’ - muziekfeesten OKRA - wekelijkse fietstocht KVLV Ulbeek - creales: bol OKRA - kaartclub OKRA - lijndansen TONEELVOORSTELLING - De Kluchtige Vrienden TONEELVOORSTELLING - De Kluchtige Vrienden TONEELVOORSTELLING - De Kluchtige Vrienden GEMEENTE WELLEN - SINTERKLAASFEEST OKRA - wekelijkse fietstocht KVLV Ulbeek - kookles: pompoenen OKRA - kaartclub TONEELVOORSTELLING - De Kluchtige Vrienden KVLV Ulbeek - kookles voor beginners OKRA - lijndansen TONEELVOORSTELLING - De Kluchtige Vrienden De Veldkets - kampioenenviering TONEELVOORSTELLING - De Kluchtige Vrienden KVK Culinair

19u30 9u30 - 16u 14u - 17u 19u30 10u - 11u

Zaaltje naast kerk Ulbeek JH De Reynaert Zaaltje naast kerk Ulbeek Zaaltje naast kerk Ulbeek dansschool De Zonnekring Vrolingen

8u30 8u45 - 11u 12u30 13u

Parochiezaaltje vertrek buiten Wellen Sporthal De Bloken Ontmoetingscentrum (1e) JH De Reynaert Zaaltje naast kerk Ulbeek dansschool De Zonnekring sporthal De Bloken Feestzaal Houtstraat sporthal De Bloken Feestzaal Houtstraat Sporthal De Bloken Zaaltje naast kerk Ulbeek JH De Reynaert

Zet jouw

EVENEMENT in de KIJKER Plaats een

OPROEP

14u - 17u 10u - 11u 9u30 - 10u30 20u 13u30 - 16u30 13u30 19u30

13u 14u - 17u 13u - 18u 10u - 11u 19u30 19u - 21u30 19u30 13u30 13u30 19u30 14u - 17u 10u - 11u 20u 20u 20u 13u30 19u30 14u - 17u 19u30 10u - 11u 20u 19u30 20u

Parochiezaal Zaaltje naast kerk Ulbeek De Meersche dansschool De Zonnekring Zaaltje naast kerk Ulbeek JH De Reynaert De Meersche Feestzaal Houtstraat De Meersche sporthal De Bloken Zaaltje naast kerk Ulbeek Zaaltje naast kerk Ulbeek dansschool De Zonnekring De Meersche De Meersche De Meersche sporthal De Bloken Sporthal De Bloken Zaaltje naast kerk Ulbeek Zaaltje naast kerk Ulbeek De Meersche Zaaltje naast kerk Ulbeek dansschool De Zonnekring De Meersche Feestzaal Houtstraat De Meersche Feestzaal Houtstraat

Stuur voor 3 november een korte tekst - foto(‘s) - flyer of affiche naar evi.wijnants@wellen.be en jouw oproep/activiteit wordt vermeld in het gemeentelijk infoblad Wild van Wellen dat eind november 2014 wordt verspreid.

17


Jeugdverenigingen

VKSJ Wellen klaar voor langgerekt verjaardagsfeest Dankzij alle leden, leiders, ouders en sympathisanten werd het voorbije werkjaar weer een topjaar voor VKSJ Wellen. In juli sloten maar liefst 63 toffe meiden het werkjaar af met een memorabel kamp in Lanaken. Een uitstap om nooit te vergeten, ondanks de regen…

Het komende jaar wordt extra speciaal want VKSJ Wellen bestaat maar liefst 40 jaar. Om dit feestjaar gepast in te zetten opent op zaterdag 13 september de loungebar ‘Lounge & Bounce’ de deuren. Vanaf 20u is jong en oud welkom aan het jeugdheem De Reynaert om te genieten van live optredens, een fris pintje, een heerlijke cocktail of gewoon een gezellige babbel.

Startdag : zaterdag 27 september Het werkjaar zelf start officieel met een startdag, die plaatsvindt op zaterdag 27 september in JH De Reynaert.

Ben je een meisje uit het eerste leerjaar of al wat ouder? Heb je zin om om de 2 weken op zaterdag ongelofelijk veel plezier te beleven met allemaal vriendinnen? Kom dan zeker eens een kijkje nemen. Want meisjes weten waarom ! Meer informatie over alle activiteiten vind je terug op de Facebookpagina van VKSJ Wellen. Je kan ook altijd contact opnemen met de leiding op het nummer 0472 80 77 97 (hoofdleidster Ida) of via vksjwellen@hotmail.com.

18


oproepen Gezinsbond Wellen organiseert Gezond ontbijt

Scouts en gidsen Welsco klaar voor nieuw avontuurlijk jaar. Bij de scouts maak je vrienden voor het leven, je zet je in en voelt je goed, op je eigen tempo, je blijft wie je bent, je ziet resultaat van iets wat je gedaan hebt en je bent er fier op! Fier om scout te zijn, fier dat jij jezelf een welscout mag noemen! Wil je toffe spelletjes spelen in de beemd, in het dorp, op het plein, in de lokalen? Wil je met je fiets door de moos dabben, je helemaal geven, samen met je vrienden en vriendinnen op kamp gaan, avonturen beleven, zingen aan een kampvuur, leren sjorren of roetsjen en racen in een achtbaan als een echte F1-piloot? Voel je de kriebels al in de buik, krijg je het sap al in de mond en kan je je scouts- gidsenhormonen niet meer de baas? Wel, twijfel dan niet langer!

Op zondag 28 september gaat achteraan JH De Reynaert onze startdag van formaat door, voor alle boyz en girlz tussen 6 en 18 jaar. Zorg dat jij er ook bij bent op onze super-mega-fantastische startdag ! Deze dag is volledig GRATIS en laat jullie kennis maken met wat het nu betekent om bij de scouts te zijn. Ook dit jaar schuimen we weer alle straten van Wellen af om iedereen op te pikken met onze welsco-mobiel. En + 12 mogen erachter na crossen met de fiets. Meer informatie over deze dag qua uren en planning en welke route de welscomobiel aan doet, is terug te vinden in de foldertjes die vanaf september in de handelszaken en in jouw brievenbus te vinden zijn. Bovendien brengen we jullie allemaal een bezoekje in jullie eigenste klaslokaal! Zet je dus maar schrap, want wij komen eraan! Voor meer informatie kan je contact opnemen met de leiding op het nummer 0472 41 24 43 (Andy Foriers) of via info@welsco.be. www.welsco.be

Wil je jouw zondag gezond inzetten? Kom dan naar het ‘Gezond ontbijt’ van Gezinsbond Wellen. Schuif je voeten gezellig onder tafel op zondag 19 oktober om 9u in zaal De Meersche. Leden betalen 1 euro, niet-leden 2 euro. Gratis voor kinderen jonger dan 3 jaar. meer informatie en inschrijvingen: Hilde Daems - 498 79 32 27 - hilde_daems@hotmail.com

Viert jouw kind dit jaar de eerste communie of het vormsel? Alle ouders die ervoor kiezen om hun kind de Eerste communie te laten ontvangen zijn van harte uitgenodigd op donderdag 16 oktober 2014 om 20u in de kerk van Wellen. Op de ouderavond is het ook mogelijk om je kind in te schrijven (bijdrage 20 euro). Voor meer informatie kan je terecht bij Pastoor Renato (012 74 27 97 of parochiesecretariaat.wellen@telenet.be) of bij de catechisten Stijn, Ellen, Nadia en Marijke (eerstecommuniewellen@gmail. com). De ouderavonden voor ouders van de vormelingen gaan door op dinsdag 7 oktober en dinsdag 21 oktober 2014, in de kerk van Wellen, van 19u30 tot 21u. Ook de derde ouderavond is al gepland (dinsdag 12 mei 2015). De Vormselviering zelf vindt plaats in de kerk van Wellen op Pinksterzondag 24 mei 2015, om 9u. Voor meer informatie kan je terecht bij Pastoor Renato.

Drop je dopje voor de blindengeleidehonden Wil je het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) steunen? Vraag je je af hoe je kan bijdragen aan een beter milieu? Doe dan mee aan de Dopjesactie, en zamel je dopjes van plastic flessen in ten voordele van BCG. Deze organisatie kweekt honden en leidt hen op tot blindengeleidehond, leert visueel gehandicapte personen omgaan met hun geleidehond en verleent blijvende nazorg. Je kan met deze dopjes terecht bij inzamelpunten doorheen heel BelgiĂŤ. Alle informatie en inzamelpunten vind je op www.dopjesactie.be (info@dopjesactie.be).

19


oproepen

Geboorten        

Bilzenaar schrijft boek over Bokkenrijders. Bilzenaar Lambert Hendrikx kroop onlangs weer in zijn pen, met een gloednieuw boek tot gevolg. Dit keer vertelt Lambert in geuren en kleuren over de Bokkenrijders van Wellen en Munsterbilzen, die door de rechters van het adellijk stift van Munsterbilzen veroordeeld werden. Het uitgebreide werk (meer dan 300 pagina’s) is een bundeling van historische gebeurtenissen, aangevuld met verhalen en sagen. De officiële verschijningsdatum is vrijdag 5 december 2014, maar geïnteresseerden kunnen nu al intekenen. De voorintekenprijs bedraagt 20 euro als het boek afgehaald wordt, 28 euro als het via de post verzonden wordt. Reserveren kan telefonisch via 089 41 34 49.

Tele - Onthaal zoekt nieuwe vrijwilligers. In oktober start Tele - Onthaal Limburg met een opleiding voor vrijwilligers. Ben je sociaalvoelend en kan je luisteren naar mensen die het moeilijk hebben? Kan je 1 maal per week 4 uren naar Hasselt komen en ben je bereid om ook nachtdiensten te doen? Wil je graag tijd investeren in vormingsactiviteiten? Dan biedt Tele-Onthaal jou zinvol en verrijkend vrijwilligerswerk. Vraag een informatiebrochure aan via het secretariaat 011 22 77 67 of limburg@tele-onthaal.be. Meer weten? Surf dan naar www.tele-onthaal.be.

20

03.05.2014 05.05.2014 13.05.2014 21.05.2014 23.05.2014 25.05.2014 27.05.2014 01.06.2014 02.06.2014 04.06.2014 12.06.2014 17.06.2014 17.06.2014 18.06.2014 18.06.2014 22.06.2014 25.06.2014 29.06.2014 03.07.2014 06.07.2014 16.07.2014 16.07.2014 25.07.2014 29.07.2014

Cato Vielvoije Wout Motmans Mitchel Hendrikx Alexandro Cnuts Daan Reymen Jesse Beuten Jasper Soers Lars Ameryckx Mila Vanrijckel Arne Ceyssens Daan Lismont Jade Schouterden Nora Pieters Ella Reenaers Finn Reenaers Jana Leën Fien Wintmolders Vic Thuwis Amalia Meeus Nora Jacobs Amélie Ryckmans Ferre Timmermans Fien Pipeleers Ties Elgamous

Overlijdens         31.05.2014 06.06.2014 07.06.2014 08.06.2014 10.06.2014 14.06.2014 21.06.2014 26.06.2014 27.06.2014 02.07.2014 04.07.2014 09.07.2014 21.07.2014 03.08.2014 03.08.2014 05.08.2014 13.08.2014 22.08.2014 29.08.2014

Gabriel Awouters Yvonne Moors Jean Digneffe Camiel Dieu Josette Awouters Lucien Coenen Bart Convents Joannes Keijers René Billen Simone Manshoven Elsa Vanoirbeek Alice Bollen Hendrika Bleus Jan Smets Wendy Schalley Germaine Gubbelmans Antoon Ghijsens Suzy America Erik Nelissen

Huwelijken         31.05.2014 Risma Putri Maulinawati & Bram Verbiest 01.06.2014 Mariette Vanmeert & Albert Albert


levensgebeurtenissen

Huwelijken        

Gouden huwelijken      

07.06.2014 Jessica Kempeneers & Luk Weyens 14.06.2014 Claudia Devivier & Jean Wintmolders 27.06.2014 Greet Aerts & Dries Swolfs 05.07.2014 Hanne Nelissen & Angelo Galluzzo 11.07.2014 Isis Jeurgen & Koen Detré 12.07.2014 Ineke Bostyn & Thomas Gielen 08.08.2014 Tamara Booms & Tim Wilms 14.08.2014 Mariet Henderix & Didier Appeltans 14.08.2014 Hanne Swennen & Freek Fraiponts 16.08.2014 Ine Pilet & Andries Aerts 23.08.2014 Monica Dhaeze & André Govaerts 23.08.2014 Lydia Portugaels & Patrick Deglin 30.08.2014 Dalal Samssam & Mohamed Latrech

25.07.2014 05.08.2014 08.08.2014 22.08.2014

Diamanten huwelijken       13.08.2014 Yvonne Appeltans & Josephus Froyen

60

50

Maria Smolders & Leonard Vandebosch Renilda Vandersmissen & Leopold Smolders Madeleine Massoels & Lodewijk Van Rul Maria Remans & Florent Pipeleers

20.06.2014 Lucienne Schiemsky & Ivo Duchateau

22.07.2014 Clemence Renaerts & Hugo Dupont

25.06.2014 Blanche Buttiens & Noblesse Roger

01.08.2014 Jeannine Bleus & Romain Voets

25.06.2014 Gilberte Smets & Jacobus Aussems

19.08.2014 Denise Daniëls & Jean Vanhaeren

27.06.2014 Fernande Roebben & Edgard Philippaerts

22.08.2014 Christiane Haling & Willy Noblesse

28.07.2014 Anna Nelissen & Simon Knapen

21


algemene informatie ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren gemeentelijke diensten Wachtdiensten Tandartsen Tandartsen

Gemeentehuis Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Dorpsstraat 25 T. 012/ 012 67 6707 070000 F. 012/ 01274 7458 587070 www.wellen.be www.wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag tot maandag totvrijdag: vrijdag:9u 9utot tot12u 12u maandag: 16u maandag: 16utot tot19u30 19u30 woensdag: 13u woensdag: 13utot tot16u 16u

Huisartsen Huisartsen

OCMW Dorpsstraat 26 Dorpsstraat 26B B T. 012/ 012 44 4401 015050 F. 012/ 01244 4401016969 info@ocmwwellen.be info@ocmwwellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag tot maandag totdonderdag: donderdag:9u tot 11u30 en op 9u totafspraak 11u30 en op afspraak vrijdag gesloten gesloten GEEN avondzitting meer!

Politie Dorpsstraat 26 Dorpsstraat 26 T. 012/ 012 67 6707 070707 politie@wellen.be politie@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag: 15u30 maandag: 15u30tottot19u30 19u30 dinsdag tot dinsdag totvrijdag: vrijdag:8u30 8u30tottot12u30 12u30 na openingsuren: openingsuren:012/ 01274 746060 6060 of 101 of 101 (7/7 dagen (7/7 dagen- en 24/24u 24/24u voorvoor milieuklachten) milieuklachten)

Containerpark Containerpark Overbroekstraat Overbroekstraat T. 012/ 012 67 6722 220606

openingsuren: Openingsuren: dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tottot 17u 17u zaterdag: 9u zaterdag: 9utot tot14u 14u

Bibliotheek Bibliotheek Dorpsplein 12 12 T. 012/ 012 74 7471 717979 bib@wellen.be bib@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag en maandag envrijdag: vrijdag:18u 18u tottot 20u 20u woensdag: 14u woensdag: 14utot tot18u 18u zaterdag: 10u zaterdag: 10utot tot12u 12u

PWA Overbroekstraat 10 Overbroekstraat 10.2 b2 T. 012/ 012 44 4410 101616 pwa@wellen.be pwa@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag: 8u maandag: 7u30 tot 13u tot en 19u 14u tot 19u dinsdag: en dinsdag 8u30 vrijdag: -12u en 7u30 14u tot 18u 18u woensdag: 8u30 woensdag en donderdag: -12u en 13u 7u30 tot 17u tot 17u

Sporthal ‘De Sporthal ‘De Bloken’ Bloken’ Blokenstraat Blokenstraat 12 12 Uitbater cafetaria: cafetaria: Mario Rosmarino T. 012/ 012 74 7420 203333

openingsuren: Openingsuren: alle dagen alle dagenvanaf vanaf16u 16u gesloten: maand juli en alle feestdagen gesloten: hele maand juli en alle feestdagen

Gemeentelijk zwembad Gemeentelijk zwembad ‘Maupertuus’ ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Bampstraat 11 T. 011/ 011 59 5974 749595 (cafetaria) (cafetaria)

openingsuren: Openingsuren: juli en augustus augustus:van 10u30 10u30tot tot20u 20u Enkel open openbij bijmooi mooiweer! weer! Bel naar naarde decafetaria cafetaria om om te te weten weten of het of zwembad zwembad het open is. open is.

Dienstencentrum Dienstencentrum ‘Den Dries’ Dries’ Dorpsstraat 26A Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: verantwoordelijke: Leen Meynen Leen Meynen T. 012 012/ 44 44 01 0154 54 M. 0487/ 0487 33 3329 296262

openingsuren: Openingsuren: ma -- wo - do: 9u 9u -tot 11u30 11u30 en 13u en 13u - 17utot 17u dinsdag : 9u dinsdag: 9u -tot 16u 16u en en 19u19u - 22u tot 22u vrijdag : 19u vrijdag: 19u -tot 22u30 22u30 Tijdens de openingsuren openingsuren in de voormiddag dienen de dienen demensen mensenzich zich bijbij hethet onthaal onthaal vanvan het OCMW het OCMW aanaan te melden. te melden.

De telefonisch Dewachtdienst wachtdienst voor voor Limburgse tandartsen is telefonisch bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer 090/ 33 99 99 69 69 op op zaterdag, zaterdag, zondag zondag en en feestdagen feestdagen van van 090/33 9u tot 18u. 9u tot 18u.

De bereikbaar Dewachtdienst wachtdienst voor voor huisartsen huisartsen is telefonisch bereikbaar via het centrale huisartsenwachtnummer 011/ 23 25. 28 via het centrale huisartsenwachtnummer 011/23 28 25.

Osteopaten Limburg Osteopaten Centraal oproepnummer: Limburg 011 42 93 19 Centraal oproepnummer: 011/ 42 93 19

Apotheken regio Alken, Borgloon, Kortessem, Apotheken St.-Lambrechts-Herk regio Alken, enBorgloon, Wellen Kortessem, Sint-Lambrechts-Herk De apotheek van wacht isen vanWellen dienst tot 22u. Na 22u kan De je bellen apotheek naar van090 wacht 39is99 van10. dienst Je wordt tot 22u. dan Naverbonden 22u kan je bellen met een naarcallcenter 090/ 39 99dat 10. je Je wordt kan doorschakelen dan verbondennaar met een de callcenter apotheekdat vanjewacht. kan doorschakelen naar de apotheek van wacht. Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: Rechtstreeks zonder telefoon naarvooraf de apotheek wordt er gaan nietheeft opengedaan. geen zin: zonder telefoon vooraf wordt er niet opengedaan. Om de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je Om terecht: de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je terecht: • bij jouw apotheker: daar hangt de wachtdienst uit • • bij opjouw de website apotheker: www.apotheek.be daar hangt de wachtdienst uit • • op telefonisch de websiteop www.apotheek.be het betalend nummer 090 39 99 10 • telefonisch (1,5 euro/min.) op het nummer 090/ 39 99 10 (betalend! 1,5 euro/min.) De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet De noodzakelijk apotheek van dezelfde! wacht voor 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 11 60 00 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

KANKERLIJN POLITIE RODE KRUIS SABAM SENSOA.BE TABAKSTOPLIJN TELEBLOK TELE-ONTHAAL

0800 35 455 101 105 02 286 82 11 03 238 68 68 0800 111 00 0800 131 44 106

TOURING WEGENHULP 070 34 47 77 VAB REISBIJSTAND 070 34 46 66 VDAB 0800 30 700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03 23 27 218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088 122 66 ZELFMOORDLIJN 02 649 95 55


meldingskaart

Foto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover? t n gezoch Modelle

Heb je zin om een van de volgende covers van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Laat gerust iets weten via evi.wijnants@wellen.be, dan nemen wij contact op. Oud of jong, man of vrouw, groot of klein, … Iedereen is welkom!

Babyfoto’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Stuur een foto en de naam van jouw kindje naar evi.wijnants@wellen.be en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be of stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be.

radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

Babyfoto’s

Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen of scan de QR-code

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende:   het wegdek is beschadigd   de openbare verlichting is defect   het rioolputje is verstopt   de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe   onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst   het ruimen van grachten is gewenst   er is een sluikstort   er is een gevaarlijke verkeerssituatie   er is signalisatie gewenst   een bushokje is beschadigd   andere: …........................................................................................ ............................................................................................................... .................................................................................................

plaats: ......................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... opmerkingen: ........................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... naam & adres afzender: ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ..................................................................................................... telefoon / gsm: .......................................................................................................... (Aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven.)

23


Smaak FESTIVAL

Nationale Boomgaardenstichting Landbouwvoertuigen Streekproducten Imkers Veiling Haspengouw

} WEG MET DE TREIN

De Bottelarij De Postelein Gesmaakt Het Kompas Mourvèdre ’t Schaliehuys

}

Stap op het toeristisch treintje voor een geleid bezoek aan onze fruitproducenten.

Lekkere fruitige proevertjes van Wellense smaakmakers:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

t i u r f n a v d l i Wellen w } KOKEN MET FRUIT } FRUITINFOMARKT

Gratis proevertje en fruit voor elke bezoeker aangeboden door het gemeentebestuur & de Voedselproducentenraad (VPR).

Vertrek om: 13u00 15u00 17u00

}

} RANDANIMATIE

ZONDAG 21.09.14

Smaakfestival Springkastelen Radio VRW Live

11.00 - 19.00

Gemeente Wellen i.s.m. Voedselproducentenraad

DORPSSTRAAT GEMEENTEPLEIN

V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 07  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Wild van Wellen - nr. 07  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Advertisement