__MAIN_TEXT__

Page 1

Informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen - juni 2014 - jaargang 2 - n°6

VERKEER

SOCIAAL HUIS

MILIEU

VRIJE TIJD

Vraag nu je speelstraat aan

Kinderopvangzoeker

Leren composteren

Speelpleinwerking van 22/7 tot 1/8

pagina 6

pagina 9

pagina 10

pagina 13


voorwoord Beste Wellenaar De zomer nadert en dat is duidelijk te merken aan de inhoud van deze “Wild van Wellen”! U vindt er informatie over de vele activiteiten die de komende maanden weer plaatsvinden in Wellen. Juni is traditioneel een feestmaand in onze mooie bruisende gemeente. Hoogtepunten zijn uiteraard onze braderie & kermis.

burgemeester

ELS ROBEYNS

In juli & augustus mogen hopelijk weer veel Wellenaren hoogdagen beleven aan ons mooi openluchtzwembad Maupertuus. De gemeente levert alleszins de nodige inspanningen om de aantrekkelijkheid van ons zwembad te bewaren en te verhogen! Ik wil iedereen alvast een prachtige zomer toewensen! Ik hoop jullie massaal te ontmoeten op één van de vele activiteiten de komende weken & maanden.

Els Robeyns Uw burgemeester pagina

6

inhoud p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8

infrastructuur bestuur bouwen & wonen verkeer & veiligheid economie vereniging in de kijker

p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 12 p. 12

welzijn welzijn milieu & duurzaamheid milieu & duurzaamheid milieu & duurzaamheid vrije tijd

p. 13 p. 14 p. 14 p. 15 p. 16 p. 17

vrije tijd vrije tijd Wellen in beeld Wellen in beeld evenementen evenementen

p. 18 p. 19 p. 20 p. 21 p. 22 p. 23

evenementenkalender evenementenkalender oproepen levensgebeurtenissen algemene informatie meldingskaart

pagina

14 2


infrastructuur

Toegangspoortjes voetpaadjes Verschillende voetwegen aangeduid in de ‘Atlas van de Buurtwegen’ lopen tegenwoordig over privédomein. Het recht van doorgang wordt hierdoor vaak belemmerd voor wandelaars. Op enkele plaatsen in de omgeving van de Bosstraat en Houtstraat heeft de technische dienst daarom poortjes geplaatst die automatisch dichtklappen. Zo kunnen wandelaars gebruik blijven maken van deze gezellige paadjes, zonder dat de dieren van de grondeigenaars weglopen.

Binnenkort op reis? Vergeet je reispas niet! Vertrek je binnenkort op vakantie naar het buitenland? Ga dan zeker na of je een reispas (paspoort) nodig hebt en of deze nog geldig is. Je hebt een reispas nodig voor alle landen waarvoor de identiteitskaart niet voldoet. De biobox, wat is dat? Onlangs besliste de Europese Unie de ‘biometrische reispassen’ te harmoniseren voor alle Europese burgers. Half maart werd op de dienst bevolking de nodige apparatuur hiervoor geïnstalleerd.

Legionellaprobleem in sporthal De Bloken opgelost De sporthal van Wellen kampte vorig jaar in augustus met een legionellaprobleem, nadat de installatie van de sporthal een maand niet gebruikt was. Dit probleem werd grondig aangepakt. De leidingen werden niet alleen gespoeld met een desinfecterend middel, bovendien werd het circuit van de leidingen ook serieus ingekort. Op deze manier blijft de temperatuur in de leiding altijd hoog genoeg, zodat de bacterie zich niet meer kan ontwikkelen in het warme water.

De zogenaamde ‘biobox’ bestaat uit 4 elementen : • een scanner om een foto in te lezen • een scanner om vingerafdrukken te nemen • een ‘sign pad’ om de handtekening van de aanvrager te registreren • een documentlezer om later de paspoorten uit te lezen Met de invoering van deze passen, die ook vingerafdrukken bevatten, wil de Europese Unie de veiligheid verhogen. Als burger bezit je op deze manier een reisdocument dat haast niet kan worden vervalst. Dit helpt de lidstaten om identiteitsfraude te bestrijden. Meer informatie over het aanvragen van een nieuwe reispas vind je op de website www.wellen.be onder leven / bevolking. Neem contact op met het reisbureau of consulaat als je meer informatie wenst over een bepaald land. Je vindt ook alle landeninformatie op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: http://diplomatie. belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland

3


bestuur College van burgemeester & schepenen

De vergaderingen van de gemeenteraad De gemeenteraden vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Bij uitzondering wordt de datum van de gemeenteraad verplaatst, dit wordt dan duidelijk vermeld in de agenda. Iedereen is van harte welkom op deze openbare zittingen. De week voor de vergadering kan je de agenda raadplegen in de aankondigingskast aan het gemeentehuis. De notulen kan je inkijken op het secretariaat van het gemeentehuis. De agenda, de toelichting en de notulen zijn ook online beschikbaar, via onze website www.wellen.be (onder bestuur & diensten/bestuur/ beleidsdocumenten).

Regenbooghuis Limburg

burgemeester Els Robeyns algemeen beleid • veiligheid • politie • brandweer • burgerlijke stand en personeel • communicatie • informatie • inspraak • ICT • ruimtelijke ordening en wonen 012 67 06 44 • elsrobeyns@wellen.be • burgemeester@wellen.be spreekuur: maandag van 18u tot 19u en op afspraak schepen Johan Cabergs openbare werken • technisch uitvoerende dienst • containerpark 012 67 06 42 • 0495 58 64 86 • johancabergs@wellen.be spreekuur: maandag van 18u30 tot 19u30 en op afspraak schepen Kristien Treunen mobiliteit en verkeer • milieu en energie • toerisme • tewerkstelling • middenstand • landbouw • erfgoed en begraafplaatsen 012 67 06 43 • kristientreunen@wellen.be spreekuur: maandag:van 16u tot 15u enkel op afspraak

Eind april ontving schepen van gelijke kansen Eric Martens een delegatie van het Regenbooghuis Limburg. In alle Limburgse steden en gemeenten overhandigde deze organisatie een beleidspakket met informatie en doelstellingen rond holebi’s en transgenders. In Wellen wapperde een week lang de regenboogvlag aan het gemeentehuis, als teken van solidariteit. Alle mensen verdienen gelijke kansen, daar zijn wij van overtuigd.

schepen Benny Maes financiën • begrotingen • kerkfabrieken • dierenwelzijn 012 67 06 41 • bennymaes@wellen.be spreekuur: maandagvoormiddag enkel op afspraak schepen Bèr Thijs sport • cultuur • jeugd • senioren • bibliotheek • verenigingsleven 012 67 07 18 • berthijs@wellen.be spreekuur: dinsdag en woensdag van 11u tot 12u schepen / voorzitter OCMW Eric Martens sociale zaken • kinderopvang • gelijke kansen • volksgezondheid armoedebestrijding • ontwikkelingssamenwerking 012 44 01 60 • ericmartens@wellen.be • info@ocmwwellen.be spreekuur: maandag en donderdag van 10u tot 12u

4

meer info: www.regenbooghuislimburg.be ericmartens@wellen.be bibliotheek Wellen


bouwen en wonen Nieuw vanaf 2014: minimumaandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw & aangescherpte EPB - eisen Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. Die verplichting is geïntegreerd in de energieprestatieregelgeving (EPB). Daarnaast wordt ook het E-peil aangescherpt. Nieuwe gebouwen met bouwaanvraag vanaf 1.01.2014 mogen nog maximaal een E-peil van E60 behalen (ipv E70) en worden ook verplicht om de muren, daken, vloeren, vensters, … nog beter te isoleren.

GRATIS INFOAVOND OVER WOONPREMIES EN - SUBSIDIES Iedereen woont graag goed, binnen zijn eigen mogelijkheden. De één bouwt een huis, de ander renoveert of huurt. Vaak is dit een grote investering. Als je hiervoor wat geld kan terugkrijgen, is dat altijd mooi meegenomen. Ben je aan het bouwen/renoveren of heb je plannen in die richting? Dan kom je zonder twijfel in aanmerking voor één of meerdere premies. Daarom organiseert de gemeente Wellen samen met Stebo een infoavond over alle bestaande woonpremies en - subsidies. We lichten je in over: • de bestaande bouwpremies • voor welke werken een architect verplicht is • wanneer een bouwaanvraag vereist is • de bijna renteloze lening van Duwolim • alle milieugerelateerde premies en energiebesparende werken

Om aan de nieuwe EPB-verplichtingen te voldoen, kan je … één van de volgende 6 maatregelen toepassen in de woning: • een

zonneboiler*; PV-installatie*; • een warmtepomp*; • een biomassa-installatie*; • een aansluiting op een net voor stadsverwarming of –koeling; • een participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen jouw provincie * De geplaatste systemen moeten aan kwalitatieve voorwaarden voldoen (bv. oriëntatie, rendement …). • een

een combinatie van één of meerdere van de 6 maatregelen toepassen, zodat een productie van 10 kWh/m² of meer wordt behaald. Voor woningen die aan deze nieuwe EPB-regelgeving niet kunnen voldoen, wordt het maximale E-peil 10% verlaagd. Die woningen moeten voldoen aan maximum E54 in plaats van E60. Dat kan door bv. bijkomende isolatie te voorzien, een efficiëntere verwarmingsinstallatie te gebruiken, een ventilatiesysteem met warmteterugwinning en/of vraagsturing te installeren, luchtdichter te bouwen,... . Ook voor kantoren en scholen en voor grotere woongebouwen met meer dan één wooneenheid worden er nieuwe EPBeisen opgelegd.

Deze gratis infoavond vindt plaats op: maandag 16 juni 2014 om 19u30 in zaal De Meersche (Molenstraat 3, Wellen). Kan je niet naar de infoavond komen? Dan kan je steeds meer informatie krijgen bij: Infocentrum wonen Haspengouw (Stebo) Papenstraat 16, 3840 Borgloon 012 67 27 23 • www.stebo.be/wonen Vragen over premies, huurproblemen, subsidies, sociale leningen, … ? Bert Van de Vijver 0475 35 65 80 • bert.vandevijver@stebo.be Technische vragen over renoveren, vochtproblemen, isoleren, … ? Frouwke Bormans (architect)  0473 42 01 88 • frouwke.bormans@stebo.be Stebo heeft ook zitdagen op het gemeentehuis: 2e en 4e woensdag van elke maand ( 9u - 11u).

meer info: www.energiesparen.be/epb/groeneenergie www.energiesparen.be/epb/welkeeisen

5


verkeer & veiligheid

Willen je kinderen buiten ravotten? Vraag nu je speelstraat aan ! De zomervakantie is het ideale moment voor kinderen om op straat te ravotten. Indien de verkeerssituatie in jouw straat te gevaarlijk is hiervoor, kan je jouw straat laten inrichten als speelstraat.

Om een speelstraat in te richten zijn er wel enkele voorwaarden waaraan jouw straat moet voldoen: de straat is de snelheid beperkt tot 50 km/uur straat mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor openbaar vervoer • 75% van de bewoners van de straat moet akkoord gaan • uren worden gekozen tussen 10u en 22u en moeten worden gerespecteerd • er moeten minimum 3 meerderjarige speelstraatverantwoordelijken zijn

Verkeersremmer Vogeleindestraat

De technische dienst heeft 2 verkeerskussens geplaatst in de Vogeleindestraat om de snelheid te beperken. Deze kussens zijn geplaatst ter hoogte van huisnummers 32 en 44. Het gaat om een proefopstelling van 2 maanden. Hierna zal deze opstelling geëvalueerd worden waarna een beslissing genomen wordt over het al dan niet permanent plaatsen van deze verkeersremmers. Indien je klachten of opmerkingen over deze proefopstelling hebt, kan je steeds terecht bij het college van burgemeester en schepenen of bij de dienst mobiliteit.

• op

• de

Het volledige reglement, de aanvraagprocedure en het enquêteformulier staan op de website www.wellen.be onder leven/mobiliteit/speelstraten. Je kan deze documenten ook afhalen op het gemeentehuis (dienst grondbeleid /mobiliteit). meer info: evi.wijnants@wellen.be 012 67 06 46

meer info: dienst mobiliteit 012 67 07 08 carine.scierski@wellen.be

Kasseien Dorpsplein vervangen

De werken aan het Dorpsplein zullen vermoedelijk nog tot midden juni duren. Daarna kunnen we weer genieten van een hobbelloos parcours rond de kerk.

6


economie Fonds voor Arbeidsongevallen Het Fonds voor Arbeidsongevallen helpt je in geval van nood. Had jij, jouw partner, een familielid, of een vriend(in) een arbeidsongeval? En heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de sociaal assistent(e) van het Fonds voor Arbeidsongevallen. De sociaal assistenten geven uitleg over de regeling van jouw arbeidsongeval en helpen je om de schadevergoeding te krijgen waarop je recht hebt. Ze leggen je de wetgeving op de arbeidsongevallen uit. Ook wanneer de verzekeraar van jouw werkgever het arbeidsongeval weigert te erkennen, of als blijkt dat jouw werkgever niet verzekerd was op het moment van het ongeval, kan je op het Fonds beroep doen. Waar en wanneer? BERINGEN Administratief Centrum, Mijnschoolstraat 88 T. 011 43 02 74 Elke dinsdag van 9u tot 12u. In juli en augustus slechts 1 dinsdag per maand. GENK

Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie heeft op volgende data zitdagen in het stadhuis van Hasselt (zaal Amigo, Groenplein 1): 10, 11, 17, 18, 24 en 25 juni 9u45 - 12u 1, 8, 15, 22 en 29 juli 9u45 - 12u 5, 12, 19 en 26 augustus 9u45 - 12u 9 en 23 september 9u45 - 12u Iedereen kan hier terecht met zijn vragen ivm het vakantiegeld voor arbeiders. Indien er problemen zijn met de uitbetaling van het vakantiegeld zijn we er om te helpen. Wat kan je zoal vragen: • algemene info • datum uitbetaling • wijziging adres • nieuwe bankrekening • vakantieattest • duplicaat berekeningsblad en/ of fiscale fiche Bij elk contact met de RJV is het absoluut noodzakelijk volgende gegevens te vermelden: • naam, adres en RSZ-nummer van de werkgever • naam, voornaam, rijksregisternummer of geboortedatum van de werknemer • de juiste periode van tewerkstelling of arbeidsonderbreking

Stadhuis 1e verdieping, Stadsplein 1 T. 089 65 43 89 Elke woensdag van 9u tot 12u. In juli en augustus slechts 1 woensdag per maand. TONGEREN Administratief Centrum Praetorium, Maastrichterstraat 10 T. 012 80 01 06 Elke eerste maandag van de maand van 13u tot 16u. Niet in juli en augustus! Adreswijziging Tongeren vanaf 1 september 2014: Sociaal Huis “De Semper” Dijk 124 T. 012 45 92 50 Elke eerste maandag van de maand van 10u tot 12u. Niet in juli en augustus!

SOS Belastingen ! Belastingsaangifte invullen? De zitdagen in het gemeentehuis zijn gepland op: woensdag 18 juni donderdag 19 juni van 9u tot 12u en van 14u tot 16u Vergeet niet: • identiteitskaart

N.B. Indien je je moeilijk kan verplaatsen kan je een afspraak maken voor een huisbezoek. meer info: www.faofat.be

(ook van partner) + pincode (eventueel) attesten en aanslagbiljet van vorig jaar • bedrag kadastraal inkomen • betalingsbewijzen die recht geven op aftrek (hypothecaire leningen, levensverzekeringen, giften aan sommige instellingen, kosten voor kinderopvang, uitgaven energiebesparende maatregelen, betalingsbewijzen onderhoudsgeld ...) • loonfiches,

7


vereniging in de kijker Sociaal Huis • OCMW Wanneer ik met mijn kinderen van 4 en 7 jaar in de auto zit, is het vaak een drukte van jewelste. Iedereen praat door elkaar, zeurt, maakt ruzie, … tot mijn hoofd er bijna van ontploft. Hoe kan ik mijn kinderen kalmeren? Kinderen hebben graag een bezigheid en een autorit is voor hen vaak saai. Het is belangrijk dat je ‘saaie’ momenten interessant probeert te maken voor kinderen.

SENIORENGYM

houdt Wellenaren gezond en jong Elke woensdagvoormiddag verzamelt een groep kwieke senioren van 9u30 tot 10u30 in sporthal ‘De Bloken’, voor een sportieve sessie seniorengym. We voorzien een waaier van bewegingsmogelijkheden: BBB (training van borst, buik en billen), stoelengym, balspelen, circuittraining, volksdansjes, relaxatietechnieken, seniorobics, stretching, werken met rijstzakjes en andere materialen, ... Bedoeling van deze lessen is op een actieve, stimulerende en gezonde manier aan het lichaam te werken. Door te bewegen blijf je soepel, versterk je de spieren en leer je je evenwicht te behouden (om valpartijen te voorkomen). Daarnaast is er ook het sociale aspect: samen bewegen, samen lachen. Na de les is er altijd tijd voor een babbel en een verfrissing. We doen zelfs aan hersengymnastiek. De lessen zijn zowel voor vrouwen en mannen geschikt. Bovendien zijn ze zo opgebouwd dat iedereen kan meedoen, ongeacht de leeftijd. Wil je zelf ervaren hoe deugddoend dit uurtje beweging kan zijn? Het is nooit te laat om te beginnen, dus kom op woensdagvoormiddag langs en beweeg mee! meer info: • Tijdens de lessen zelf, dan zie je ook direct wat we doen. • Dienstencentrum Den Dries: Leen Meynen 012 44 01 54 • 0487 33 29 62 leen.meynen@ocmwwellen.be

Je maakt om te beginnen duidelijk aan je kind wat je verwacht. Probeer dit positief te verwoorden. Je kan hier op moeilijke momenten eventueel een beloning aan koppelen. JUIST: “We gaan nu tien minuten met de auto naar huis rijden. Mama wil dat je op je plaats blijft zitten met je gordel aan en stilletjes praat.” FOUT: “ Je gaat je gordel niet losmaken en rondspringen in de auto en ook niet schreeuwen.” Vindt je kind verhaaltjes leuk? Koop een CD met verhaaltjes voor tijdens autoritten (extra tip: kies een CD met korte verhalen zodat je deze ook tijdens korte ritten kan gebruiken). Of zet een leuke CD op en zing mee met je kinderen. Je kan ook altijd een autospelletje spelen met je kind (bijvoorbeeld om ter meeste rode auto’s tellen, zinnetjes maken met de letters op nummerplaten van auto’s, ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’, …). Er bestaan tenslotte ook opbergzakken, die je achteraan de autozetel kan hangen, om speelgoed in op te bergen. Wanneer je kinderen ruzie maken tijdens de autorit spreek je hen hier rustig over aan. Luisteren de kinderen niet dan kan je best gewoon stoppen. Zeg wat je wilt van je kinderen, opnieuw kalm en positief: ‘Wij slaan niet en zijn stil’. Wanneer je kinderen het gedrag stellen dat jij wil, prijs je hen en rij je verder.

Meer vragen over de opvoeding van je kinderen? Opvoedingswinkel Haspengouw 011 75 60 91 0492 97 07 88 info@opvoedingswinkelhaspengouw.be www.opvoedingswinkelhaspengouw.be

8


welzijn Ontwikkelingssamenwerking Vind kinderopvang voor je baby of peuter via de kinderopvangzoeker Ben je op zoek naar kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 2,5 jaar in Wellen? Gebruik dan vanaf 1 juli de ‘kinderopvangzoeker’. De Kinderopvangzoeker is een web-applicatie van Kind en Gezin die jou als ouder helpt om geschikte opvang te vinden voor je kleine spruit in Wellen. Hoe werkt het? • Surf naar mijn.kindengezin.be en registreer je met je e-ID. • Volg de instructies op het scherm en stel je opvangvraag. • Zodra je aanvraag volledig is, wordt je opvangvraag opgenomen en krijg je een bevestigingsmail. • Vervolgens bekijken de kinderopvanginitiatieven je vraag. Indien ze op jouw vraag in kunnen gaan, nemen ze contact op. • Daarna kan je een overeenkomst afsluiten met het opvanginitiatief. Ten laatste één week voor de 1e opvangdag ontvang je een e-mail om de start van de opvang te bevestigen. Gemeente en OCMW Wellen, alle kinderopvanginitiatieven en het lokaal overleg kinderopvang werkten samen een folder uit met meer informatie. Deze vind je op de website van gemeente Wellen of in papieren versie in het gemeentehuis, in het sociaal huis en in alle opvanginitiatieven. meer info: Lokaal loket kinderopvang (sociaal huis/dienstencentrum Den Dries) Leen Meynen - 012 44 01 54 leen.meynen@ocmwwellenbe

Verneem tijdens de braderie meer over de ‘Tour for Life’ De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) neemt ook dit jaar weer deel aan de jaarlijkse braderie. Dit keer organiseren we geen multiculturele markt, maar vertellen we bezoekers wat we voor ontwikkelingssamenwerking doen en welke projecten we steunen. Een voorbeeldproject is de Tour for Life. Een fietstocht die vertrekt in Noord - Italië en in etappes naar Vlaanderen fietst. Twee Wellenaren nemen hieraan deel. De opbrengst gaat naar Artsen zonder grenzen. meer info: stand GROS op Wellense braderie : zondag 15 juni (Kerkplein) www.tourforlife.be

Gezond Wellen

Brochure ‘Wegwijs in het leefloon’ Het leefloon is een recht, maar niet iedereen maakt er gebruik van. De doelstelling van de brochure ‘Wegwijs in het leefloon’ is om het leefloon dichter bij de mensen te brengen. De brochure, een uitgave van het POD voor Maatschappelijke Integratie, geeft uitleg over wie recht heeft op het leefloon, wanneer en onder welke voorwaarden. Je vindt de brochure op de website van het sociaal huis. Je kan ook een papieren exemplaar gratis bestellen (via het telefoonnummer 02 508 85 85) of afhalen in het sociaal huis. meer info: sociaal huis/OCMW 012 44 01 50 www.wellen.be/nl/sociaal-huis-ocmw

Blindengeleidehonden animeren braderie Adviesraad Gezond Wellen organiseert in samenwerking met Blindengeleidehondenschool Genk een “Infostand Blindengeleidehonden” op de Wellense braderie. Benieuwd naar de demonstraties en het inleefparcours? Iedereen welkom op zondag 15 juni tussen 13u en 17u.

9


milieu & duurzaamheid Composteren: goed voor het milieu én kostenbesparend Vanaf 1 januari 2015 wordt in onze gemeente een GFT - sticker ingevoerd. De sticker kost 15 euro. Je kan deze kost vermijden en daarbovenop het milieu nog ondersteunen. Composteren, dat is het codewoord hiervoor !

Hoe beginnen? Zet je compostvat of je compostbak op een zonnige plaats, best op tegels of een houten palet. Leg onderaan veel structuurmateriaal (takjes, haag scheersel, houtsnippers, …). Dat zorgt voor de nodige verluchting. En dan? Je keuken- en tuinafval kan je in het vat of de bak gooien en indien nodig nog wat verkleinen. De compost kan nu worden belucht: een wekelijkse beluchtingsbeurt met de beluchtingsstok is noodzakelijk. Om de 2 tot 3 maanden kan je de compost omzetten met een riek. Na min. 6 maanden kan je al de eerste compost oogsten. Compost kan je als bodembedekker gebruiken, zowel voor bloemperken, voor struiken als voor de groentetuin. composteerbaar: aardappelschillen, schillen van vruchten, groenteresten, eierschalen, doppen van noten, theebladeren en –zakjes, koffiedik en –filters, papier van keukenrol, kleine hoeveelheden etensresten, mest van kleine huisdieren (bv. cavia), snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen, gemaaid gras, bladeren, onkruid, resten uit groente- en siertuin niet composteerbaar: timmerhout, grof snoeihout, beenderen en dierlijk afval, wegwerpluiers, aarde en zand, saus, vet en olie, stof uit de stofzuiger, as van open haard, houtskool, kunststof, ijzer, metaal en blik, kattebakvulling

Compostbakken zijn verkrijgbaar op het containerpark en kosten 35 euro per stuk. Ze zijn gemaakt van gerecycleerd materiaal en hebben een zeer lange levensduur.

Laat jouw kippen mee aan tafel zitten

Stap voor stap: • Start

nooit bij vriesweer of bij hevige regen. Dan komt het composteringsproces immers moeilijk op gang. • Gebruik zoveel mogelijk vers materiaal. Het keuken- en tuinafval wordt best zo vers mogelijk aangevoerd. Vermeng het met het reeds aanwezige materiaal om uitdroging te vermijden. • Voeg geen al te grof materiaal toe. Materiaal mag niet te grof zijn. Daarom knip je stengels van bijvoorbeeld bloemen of andere planten en lange twijgjes best in korte stukjes. Takken worden best met een hakselaar verkleind. • Meng goed. De micro - organismen (bacteriën, schimmels…) en kleine beestjes (wormen…) die voor de afbraak zorgen, hebben voedsel, water en lucht nodig. Goed composteren betekent dan ook vooral goed mengen. Droog en stug afval (stro, kleine takjes…) meng je best met water- en voedselrijk materiaal (gemaaid gras, keukenafval). Heb je enkel nat keukenafval en gras? Voeg dan houtsnippers toe bij het opzetten van je composthoop. Deze zijn te verkrijgen op het containerpark of in je tuincentrum. • Let op voor grote hoeveelheden. Voeg nooit te grote hoeveelheden van hetzelfde materiaal in één keer toe. Grote hoeveelheden gras of bladeren kan je in je tuin uitstrooien tussen struiken en bomen. Zo hou je onkruid tegen. • Hou je composthoop of compostvat in het oog. Door het intens afbraakproces stijgt de temperatuur in de compost en werken de afbraakorganismen nog sneller. Bij temperaturen boven 50°C vernietigen die organismen zelfs onkruidzaden en ziektekiemen. Door de stijging van de temperatuur verdampt ook al het overtollige vocht. Let er dus op dat je composthoop niet te nat wordt en hierdoor aan temperatuur verliest. Nooit nat materiaal toevoegen. Limburg.net presenteert

Kippen zijn ideale verwerkers van keuken- en tuinafval. Wat voor ons afval is, is voor hen een heerlijke snack. Om de aankoop van kippen te promoten organiseert Limburg.net dit jaar weer, samen met het gemeentebestuur, de Kippenactie van 19 april tot en met 30 juni 2014. Download de bon op onze website www.wellen.be (onder leven/milieu & duurzaamheid). Deze bon geeft recht op een korting van 3 euro bij aankoop van een kip in één van de deelnemende tuincentra. Indien je kippen koopt maak je bovendien kans op een aankoopbon van 100 euro in jouw tuincentrum. Volgende handelaars, in en rond Wellen, doen mee met de kippenactie: • Dierenspeciaalzaak Sonnie, Herenstraat 32 Wellen • Aveve Bellings - Paque bvba, Tongersesteenweg 391 Borgloon • Tuincentrum Schoubben, Stationsstraat 38 Borgloon Meer weten over kippen? Vraag de gratis kippengids aan via communicatie@limburg.net. 10


milieu & duurzaamheid

Taxus inzamelen in de strijd tegen kanker. Dit jaar kan je tussen 15 juni en 31 augustus het snoeisel van je taxushaag naar het recyclagepark brengen. © Marc Wauters

Spring zuinig met water om, ook tijdens de hete zomer. Met het zonnige voorjaar nog vers in het geheugen, blikt De Watergroep al vooruit op wat hopelijk een mooie, warme zomer wordt. Tijdens de warme zomermaanden brengt water de nodige verfrissing. De groene grasmatten en kleurrijke bloemenperken worden rijkelijk besproeid, zwembaden worden gevuld voor een zomer vol waterpret. De Watergroep staat in jouw gemeente elke dag in voor de levering van kwalitatief drinkwater.

Onze gemeente organiseert in samenwerking met Limburg.net voor het zesde jaar op rij een taxusinzamelactie in de strijd tegen kanker. De taxushaag bevat de kostbare stof baccatine, de basisgrondstof voor een belangrijk medicijn tegen kanker. Per kubieke meter taxussnoeisel schenkt de inzamelaar, boomkwekerij Van Hulle, 50 euro aan organisaties die zich inzetten in de strijd tegen kanker.

Enkele tips om in droge periodes zuiniger met drinkwater om te springen: • Een

frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt al gauw 100 tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je 3 keer kan douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs 5 keer. • De

grond opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien. Hierdoor breek je de harde laag. Dat houdt de grond luchtig en vochtig. En dat op die manier het onkruid geen kans krijgt, is mooi meegenomen. • Sproei

de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever 1 keer per week een kwartier, dan elke dag 5 minuten: de planten zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte. Dit kan uiteraard ook perfect met opgevangen regenwater. • Begiet

jouw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat. Het water verdampt dan niet zo snel. Bovendien voorkom je beschadiging van de planten, want de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas werken en ze verschroeien. • Besproei

jouw gazon niet. Je zal merken dat het zich na een periode van droogte sneller herstelt dan je dacht. • Was • Laat

je auto met regenwater of sla gewoon een keertje over.

‘s nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf zo de kans om de watertorens en reservoirs opnieuw te vullen. Zo heb je ’s ochtends opnieuw heerlijk fris leidingwater.

Het taxussnoeisel moet voldoen aan de volgende voorwaarden: enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm.) bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. • jong:

hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement (dus niet vermengen met aarde, gras of ander groen) • zuiver:

Doe mee met deze inzamelactie en steun de strijd tegen kanker!

11


milieu & duurzaamheid

vrije tijd

Over vossen, marters en kippen … (deel 2):

Wees slimmer dan de vos

In de editie van april verscheen een artikel waarin we wezen op de gevaren van vossen en marters. Maar je kan in geval van schade niet zomaar alle schuld bij de vossen en marters leggen.

SENIOR GAMES Blankenbergen

Je kan ook zelf preventieve maatregelen nemen: Vossen zijn overwegend nachtdieren. Daarom breng je kippen ’s nachts best onder in een goed afgesloten nachthok met een vaste bodem. Tegenwoordig bestaan er zelfs deurtjes die automatisch sluiten wanneer het donker wordt. Span een net boven je kippenren.Zorg voor een omheining van minimaal 180 cm. hoog en plooi de bovenste 40 cm. van de draad naar buiten in een hoek van 30°. Of plaats een stroomdraad aan de buitenzijde op een hoogte van 20 cm en 110 cm Voorzie een maasgrootte van 3 x 3 cm (onderaan kan je eventueel een kleinere maaswijdte gebruiken). Gebruik stevig gaas (minimum 1,5 mm), daar bijten vossen en marters niet door. Bevestig de draad aan de buitenzijde van de palen en span hem strak aan. Leg rondom de buitenzijde van de omheining een rij tegels.

WANNEER? Woensdag 1 oktober 2014. Vertrek om 6u45 en thuiskomst omstreeks 20u30 (aan sporthal De Bloken, Kortestraat 12). PRIJS? 13 euro (incl. busvervoer, deelname sporten, lunchpakket en gadget) Inschrijven is verplicht! Dit kan op de sportdienst (Kortestraat 12 Wellen) bij Heidi Wijnants of via 012 39 21 77 of via sport@wellen.be (inschrijven en betalen voor uiterlijk 15 augustus 2014).

Gedetailleerde informatie vind je in de brochure slimmer dan de vos’: www.natuurpunt.be/vos. Bijkomende informatie en een gedrukte versie van deze brochure is te bekomen bij de milieudienst - 012 67 07 06 - milieu@wellen.be

Verkiezingen… ook voor de nieuwe kindergemeenteraad

Interesse in land- en tuinbouw? Voedselproducentenraad zoekt nieuwe leden.

In oktober 2014 wordt een nieuwe kindergemeenteraad verkozen. Alle kinderen van het 4de leerjaar (in de Wellense scholen) kunnen zich kandidaat stellen. De kindergemeenteraad komt vier keer per jaar samen. De leden helpen ook op gemeentelijke evenementen zoals de Sinterklaasvoorstelling, 11/11-viering, …

De Voedselproducentenraad (VPR) behandelt onderwerpen die (on)rechtstreeks de land- en tuinbouw op gemeentelijk vlak aanbelangen. De raad verstrekt adviezen aan het gemeentebestuur en ondersteunt doelgerichte initiatieven voor de landbouw en tuinbouw. Wie kan lid worden? • Alle vertegenwoordigers van de land- en tuinbouw: landbouwers, veetelers, fruittelers of tuinbouwers en hun meewerkende echtgeno(o)te actief in Wellen. • Geïnteresseerde en geëngageerde inwoners met een zekere deskundigheid, inzet of positieve interesse inzake land- en tuinbouw. meer info & inschrijvingen: Pieter Flamend - 012 67 07 06 - milieu@wellen.be 12

WAT? De Senior Games in Blankenberge is het grootste sportevenement voor 50-plussers in Vlaanderen. Onder begeleiding kunnen 50+’ers een hele dag sporten, zowel binnen als buiten. Iedereen mag vrij doen wat hij/zij wil. Het doel van deze dag is om samen te genieten en plezier te maken. De dag wordt afgesloten met een optreden.

meer info en kandidaatstelling: Heidi Wijnants Jeugddienst (Kortestraat 12, Wellen) 012 39 21 77 jeugd@wellen.be

OPGELET !!

De bibliotheek zal gesloten zijn van 21 juli tot en met 2 augustus.


vrije tijd

Inschrijvingsformulier speelpleinwerking 2014 Voornaam + Naam........................................................................................................................................................................................................................... Adres ................................................................................................................................................................................................................................................. Geboortedatum en - plaats ............................................................................................................................................................................................................ Geslacht: M / V Telefoonnummer................................................................................................................................................................................ E-mail ................................................................................................................................................................................................................................................ Naam vader: ............................................................................... GSM-nummer ........................................................................................................................... Naam moeder: ............................................................................ GSM-nummer ........................................................................................................................... Persoon die in geval van nood mag worden opgeroepen: Naam en voornaam: ....................................................................................................................................................................................................................... Relatie tot kind: .................................................................Tel.nr. en/of GSM.nr............................................................................................................................ Belangrijke gegevens kind Heeft het kind medicatie nodig? JA / NEEN Zo JA, welke en hoe te gebruiken? ............................................................................................................................................................................................... Heeft het kind een allergie? JA / NEEN Zo JA, welke en hoe te reageren? ................................................................................................................................................................................................. Naam, tel.nr. en adres huisarts: .................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................ Het kind mag alleen naar huis gaan: JA / NEEN Het kind mag afgehaald worden door: ........................................................................................................................................................................................ Foto’s van mijn kind mogen gebruikt worden bij promotie in één van onze volgende flyers of in het Wellens infoblad: JA / NEEN Naam en handtekening ouder(s):

13


vrije tijd Wekelijkse fietstochten op woensdag

Elke woensdagnamiddag tem 24 september vertrekken we om 13u30 aan sporthal De Bloken. De afstand varieert tussen 25 en 40 kilometer per rit, aankomst is voorzien omstreeks 16u30. Iedereen vanaf 12 jaar is welkom. Deelname en verzekering zijn gratis. meer info: Rigo Bex - 0496 615 579

Plonsen in zwembad Maupertuus vanaf 28 juni tem 31 augustus Het gemeentelijk openluchtzwembad opent zijn deuren op zaterdag 28 juni. Maupertuus is open bij mooi weer vanaf 10u30 tot 20u. Op zondag 31 augustus 2014 sluiten we het zwemseizoen af.

Wild van fietsen en wandelen: de fiets- en wandelkaart in een nieuw jasje Hou je van fietsen en wandelen? Dan kan je in Wellen je hart ophalen. De 26 kilometer lange fietsroute ‘De Bokkenrijders achterna’ dompelt je onder in de legende van de Bokkenrijders. Voor wandelaars is er het wandelroutenetwerk ‘Bokkenrijders’. Dit netwerk omvat 7 wandelingen, met afstanden tussen 3,4 km. en 10,3 km. De wandelingen zijn onderling combineerbaar. Kaarten zijn verkrijgbaar op de dienst toerisme (Johny Neven - 012 67 07 10) en bij verschillende Wellense handelaars.

14

André Vandersmissen: 50 jaar acteur, regisseur en voorzitter van het Toneel

Naar aanleiding van zijn 50-jarige carrière als acteur, regisseur en voorzitter van het Toneel zette het gemeentebestuur onlangs André Vandersmissen in de bloemetjes. André ontving als cultuurtrofee een masker uit handen van burgemeester Els Robeyns. Niet zomaar een masker, maar een prachtige kopie van het ‘manneke van Willemstad’, van de hand van Martin Onkelinx. Het manneke van Willemstad is het oudste godsbeeldje van Nederland, gevonden rond 4400 voor Christus. Maskers worden al eeuwenlang gebruikt tijdens toneelvoorstellingen, al bij de oude Grieken. Dit cadeau is daarom heel toepasselijk om een opmerkelijk man als André te bekronen.

Olé Olé Olé: KVK Wellen kampioen

KVK Wellen heeft het seizoen mooi afgesloten. 5 ploegen speelden kampioen (A-ploeg, B-ploeg, U21, bijz. U17 en prov. U13. Zij werden door het gemeentebestuur gehuldigd op 10 mei in de neogotische kapel. PROFICIAT AAN ALLEN!!


Wellen in beeld

top! Teenspirit was weer

Teenspirit was weer top!

Teenspirit was weer top!

Proficiat aan de 30 kinderen die hun fietsdiploma haalden van ‘Kijk ik fiets’ met 2 wielen !

‘Kijk ik fiets’ Wellense jongeren 2 dagen op avontuur tijdens paasvakantie

‘Kijk ik fiets’

60 kinderen ontmoeten de Paashaas ‘himself’ tijdens 1e Paaseierenraap

lasergamen

ribidibi naar Walibi

paaseierenraap

opening wachtbekken

opening wachtbekken

opening wachtbekken

vrijwilligersfeest

Wellense Babbels

‘Kijk ik fiets’

paaseierenraap

opening wachtbekken

Wellense Babbels

15


evenementen in de kijker

“Op Pinkstermaandag, 9 juni, zijn alle Wellenaren van harte uitgenodigd! Ons project ‘Wellen, hart van Haspengouw’, een samenwerking tussen de Bottelarij en de gemeente Wellen, komt in de cruciale fase. De activiteiten die we het laatste jaar samen met de Wellenaren hebben ontwikkeld, geraken stilaan af. We ontwikkelden allerhande wandelingen, fietstochten, tentoonstellingen, proeverijen, en nog veel meer! Echter, vóór we al die nieuwigheden loslaten op het grote publiek, willen we jullie - alle Wellenaren - uitnodigen om als eerste deze activiteiten te komen uittesten. Door en voor de Wellenaren was onze slogan, en wij voegen graag de daad bij het woord! Dus, beste Wellenaar, bent u van harte uitgenodigd in de Bottelarij, op maandag 9 juni, vanaf 10 u, en laat u onderdompelen in al het moois dat jullie Wellen te bieden heeft.”

16


evenementen in de kijker 3 dagen Kermis op 21 - 22 en 23 juni Van 21 tot 23 juni is het weer Wellen Kermis! De kermis belooft ook dit keer weer één van de hoogtepunten van het jaar te worden. Op zaterdag 21 juni schieten we de kermis letterlijk op gang met een spectaculair vuurwerk. Op maandag 24 juni is het Gezinsdag. Gezinnen kunnen met hun kinderen op die dag genieten van speciale acties en kortingen. Wij kijken alvast uit naar drie dagen plezier en gezelligheid in onze gemeente. 

igste De gezell urg van Limb braderie doorlopend met koopjes.

4 1 0 2 e Braderi i n u j 5 1 4 1 13 -

GRATIS

i Spek en e gmorgen op zonda een voor ieder a in pyjam

bierint) (terras La

s van

Optreden

M Band, & L e d & nen like), Guy Swin a k o o l ( er Frans Bau osua Bleus, ,J Alfa Bnaveneld r 3 podia meer ove e

Belaey Team Triadls trial), kampioen (werel

tie

Kinderanim fotograaf: PaPa

17


evenementen datum ma. 9 juni di. 10 juni 10 juni 10 juni 10 juni wo. 11 juni 11 juni 11 juni do. 12 juni 12 juni 12 juni 12 juni vr. 13 juni 13 juni 13 juni 13 juni za. 14 juni zo. 15 juni ma. 16 juni 16 juni di. 17 juni 17 juni 17 juni 17 juni wo. 18 juni 18 juni do. 19 juni 19 juni vr. 20 juni 20 juni za. 21 juni zo. 22 juni ma. 23 juni 23 juni di. 24 juni 24 juni 24 juni wo. 25 juni 25 juni do. 26 juni 26 juni vr. 27 juni za. 28 juni zo. 29 juni ma. 30 juni di. 1 juli wo. 2 juli do. 3 juli vr. 4 juli za. 5 juli zo. 6 juli 6 juli ma. 7 juli di. 8 juli wo. 9 juli do. 10 juli vr. 11 juli 11 juli za. 12 juli zo. 13 juli ma. 14 juli 18

Agenda juni - september 2014

activiteit OKRA - wekelijkse fietstocht Badminton+ Korte wandeling OKRA - kaartclub Petanque Turnen Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht Markant / Land van Loon - puur schakelkoken “à la Pascale Naessens Lijndansen Dansnamiddag senioren Rummikub OKRA - cultuur: wandeling met gids Aquagym OKRA - cinema ‘Witse de film’ Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) BRADERIE BRADERIE BRADERIE OKRA - wekelijkse fietstocht WELLEN - gratis infoavond subsidies ivm wonen (zie pag. 5) Badminton+ Kienen OKRA - kaartclub Petanque Turnen Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht Lijndansen Rummikub Aquagym Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) WELLEN KERMIS: vuurwerk WELLEN KERMIS WELLEN KERMIS - GEMEENTEHUIS GESLOTEN OKRA - wekelijkse fietstocht Badminton+ OKRA - kaartclub Petanque Turnen Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht Lijndansen Rummikub Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u)

uur 13u30 9u30 - 11u 13u30 - 15u30 14u - 17u 19u - 22u30 9u30 - 10u30 13u30 - 16u30 13u 9u30 - 11u 13u - 18u 14u - 16u 13u - 16u 12u - 13u 14u 19u - 22u30

plaats Sporthal De Bloken Sporthal De Bloken Den Dries Zaaltje naast kerk Ulbeek Den Dries Sporthal De Bloken Sporthal De Bloken

14u - 17u 19u30 9u30 - 11u 13u30 - 15u30 14u - 17u 19u - 22u30 9u30 - 10u30 13u30 - 16u30 9u30 - 11u 14u - 16u 12u - 13u 19u - 22u30 23u

Sporthal de Bloken De Meersche Sporthal De Bloken Den Dries Zaaltje naast kerk Ulbeek Den Dries Sporthal De Bloken Sporthal De Bloken Sporthal De Bloken Den Dries Zwembad Sint-Truiden Den Dries Achterzijde gemeentehuis

14u - 17u 9u30 - 11u 14u - 17u 19u - 22u30 9u30 - 10u30 13u30 - 16u30 9u30 - 11u 14u - 16u 19u - 22u30

Sporthal de Bloken Sporthal De Bloken Zaaltje naast kerk Ulbeek Den Dries Sporthal De Bloken Sporthal De Bloken Sporthal De Bloken Den Dries Den Dries

OKRA - wekelijkse fietstocht OKRA - kaartclub Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht

14u - 17u 14u - 17u 13u30 - 16u30

Sporthal De Bloken Zaaltje naast kerk Ulbeek Sporthal De Bloken

KWB - Barbeque GEMEENTE WELLEN - BABYBORREL OKRA - maandelijkse wandeling OKRA - wekelijkse fietstocht (andere locatie) OKRA - kaartclub Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht Dansnamiddag Senioren OKRA - Wellen zingt FEESTDAG VLAAMSE GEMEENSCHAP: GEMEENTEHUIS GESLOTEN

20u 15u 8u45 - 11u 12u30 14u - 17u 13u30 - 16u30 13u - 18u 18u - 23u

De Meersche De Meersche vertrek buiten Wellen sporthal De Bloken Zaaltje naast kerk Ulbeek Sporthal De Bloken De Meersche Gemeenteplein

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

Sporthal De Bloken

Sporthal De Bloken De Meersche Den Dries Hasselt stadscafé Guido Gezellenlaan Zwembad Sint-Truiden Cinema Cameo Sint-Truiden Den Dries


evenementen

Agenda juni - september 2014

datum di. 15 juli wo. 16 juli do. 17 juli vr. 18 juli za. 19 juli zo. 20 juli ma. 21 juli 21 juli di. 22 juli 22 juli wo. 23 juli do. 24 juli vr. 25 juli za. 26 juli zo. 27 juli ma. 28 juli di. 29 juli wo. 30 juli do. 31 juli vr. 1 aug. za. 2 aug. 2 aug. zo. 3 aug. 3 aug. ma. 4 aug. di. 5 aug. wo. 6 aug. do. 7 aug. vr. 8 aug. za. 9 aug. zo. 10 aug. ma. 11 aug. di. 12 aug. wo. 13 aug. do. 14 aug. vr. 15 aug. za. 16 aug. zo. 17 aug. ma. 18 aug. di. 19 aug. wo. 20 aug. do. 21 aug. vr. 22 aug. za. 23 aug. zo. 24 aug. ma. 25 aug. di. 26 aug. wo. 27 aug. do. 28 aug. vr. 29 aug. za. 30 aug. zo. 31 aug. ma. 1 sep. di. 2 sep. wo. 3 sep. do. 4 sep. vr. 5 sep. za. 6 sep. zo. 7 sep. 7 sep.

activiteit OKRA - kaartclub Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht

uur 14u - 17u 13u30 - 16u30

plaats zaaltje naast kerk Ulbeek Sporthal De Bloken

NATIONALE FEESTDAG OKRA - wekelijkse fietstocht START SPEELPLEINWERKING OKRA - kaartclub Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht

13u30 13u - 17u 14u - 17u 13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

MVC De Mustangs - spaghettifeest

zaaltje naast kerk Ulbeek Sporthal De Bloken

Feestzaal Houtstraat

OKRA - wekelijkse fietstocht OKRA - kaartclub Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht

13u30 14u - 17u 13u30 - 16u30

EINDE SPEELPLEINWERKING Oetsloven Blues KVK wandeldag Motorclub Free - motortreffen OKRA - maandelijkse wandeling OKRA - wekeljikse fietstocht (vertrek op andere locatie) OKRA - kaartclub Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht

13u - 17u 20u

8u45 - 11u 12u30 14u - 17u 13u30 - 16u30

Cool Down Party Cool Down Party

sporthal De bloken zaaltje naast kerk Ulbeek Sporthal De Bloken

Festivalweide Oetersloven Feestzaal Houtstraat De Meersche vertrek buiten Wellen sporthal De Bloken zaaltje naast kerk Ulbeek Sporthal De Bloken Domein Maupertuus Domein Maupertuus

OKRA - wekelijkse fietstocht OKRA - kaartclub Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht Dansnamiddag Senioren Rommelmarkt Bloemenstraat

13u30 14u - 17u 13u30 - 16u30 13u - 18u 7u - 17u

sporthal De Bloken zaaltje naast kerk Ulbeek Sporthal De Bloken De Meersche

OKRA - wekelijkse fietstocht OKRA - kaartclub Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht

13u30 14u - 17u 13u30 - 16u30

sporthal De Bloken zaaltje naast kerk Ulbeek Sporthal De Bloken

OKRA - wekelijkse fietstocht OKRA - kaartclub Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht

13u30 14u - 17u 13u30 - 16u30

sporthal De Bloken zaaltje naast kerk Ulbeek Sporthal De Bloken

Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht

13u30 - 16u30

Sporthal De Bloken

S.pa-Rob - eetdag Wellense Royal Nord club - Internationaal bromfietstreffen

De Meersche Ulbeek

19


oproepen

Jouw onderneming op de website van Wellen?

Ben jij een muzikaal talent? Laat Maupertuus dan swingen ! Tijdens de zomer organiseert de gemeente regelmatig optredens aan het zwembad Maupertuus.

De gemeente doet een oproep aan alle Wellense handelaars en ondernemers om hun gegevens te vermelden op de gemeentelijke website. Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar evi.wijnants@wellen.be met volgende gegevens: • naam bedrijf • korte omschrijving activiteit • adres • contactgegevens • openingsuren • website

Wellense Cadeaubon

Gemakkelijk om te geven en fijn om te krijgen Je bepaalt zelf de waarde van de cadeaubon. De cadeaubon kan ingeruild worden bij elke Wellense handelaar en blijft tot 1 jaar na uitgiftedatum geldig. Deze cadeaubon is enkel te koop op het gemeentehuis tijdens de openingsuren op de dienst toerisme: Johny Neven 012 67 07 10 johny.neven@wellen.be

Zet jouw

EVENEMENT in de KIJKER Plaats een

OPROEP Stuur voor 14 augustus een korte tekst - foto(‘s) - flyer of affiche naar evi.wijnants@wellen.be en jouw oproep/ activiteit wordt vermeld in het gemeentelijk infoblad Wild van Wellen van september 2014.

20

Plaatselijke bands en/of DJ’s krijgen de kans om hun muzikale kunstjes te tonen aan de aanwezige zwemmers. Dit kan iedere woensdagnamiddag (bij mooi weer) tijdens de zomermaanden juli en augustus. Dus op woensdag 2 - 9 - 16 - 23 - 30 juli en op 6 - 13 - 20 en 27 augustus. Bands of DJ’s kunnen zich aanmelden op de sport- en jeugddienst bij Heidi Wijnants 012 39 21 77 sport@wellen.be


levensgebeurtenissen

Zomerstage pottendraaien met Isabelle Crombez

Geboorten         05.01 07.01 21.03 24.03 26.03 02.04 03.04 06.04 07.04 11.04 26.04

Fenna Haesevoets Lauren Stas Robbe Polders Jesse Vanbrabant Lina Ottenburghs Marley Nelissen Noar Saraçi Kamiel Vossius Ella Vandenven Charlotte Roebben Amélie Bytebier

13.05 Hilda Bortels & Hubert Bleus 16.05 Edmée Vandermeeren & Guido Driesmans

11.03 Christina Servaes & Gerard Thijs Wil je leren pottendraaien? Neem dan zeker deel aan de zomerstage, met Isabelle Crombez. De stage duurt vier dagen, en vindt tweemaal plaats. De eerste keer van 8 tot en met 11 juli, de tweede keer van 26 tot en met 29 augustus (elke dag van 10u – 16u). Draai dus niet rond de pot, maar leer pottendraaien! prijs: 180 € incl. koffie en thee (klei zelf mee te nemen) locatie: Smissebroek, Ruimte voor kunst

Overlijdens         24.03 28.03 04.04 20.04 04.05 15.05 20.05

Joannes Tielen Gabriëlle Billen Gerard Meekers Julianus Noens Josée Haeyen Albert Gerrits Ivan Driesmans

01.04 Louisa Mundus & Joseph Portugaels

Huwelijken        

Zomerstage tekenen & schilderen met Adinda Bruyneel

04.04 19.04 20.05 24.05

Anne Vanormelingen & Leroy Buttiens Els Robeyns & Stéphanie Billen Ellen Capiot & Robin Knapen Liesbeth Dessers & Nicolas Soenen

Verjaardagen

02.05 Simone Vandermeeren & Albertus Hermans

Tijdens deze workshop gaan we samen meerdere stillevens opstellen om daarmee aan de slag te gaan. We vertrekken van de waarneming en maken de eerste dag een reeks schetsen met verschillende tekenmaterialen en aquarelverf. De volgende dagen gaan we op zoek naar een eigen interpretatie van het stilleven. We schilderen met acrylverf. wanneer: 8 tem 11 juli telkens van 10u - 16u prijs: 180 € incl. koffie en of thee locatie: Smissebroek, Ruimte voor kunst Meer info en inschrijvingen voor beide workshops:

Smissebroek, Ruimte voor kunst Smissebroekstraat 11, Wellen 012 74 68 82 steegmans.gerda@telenet.be

16.05 Irma Polus & Joseph Benaets Op 9 april mocht Bertha Warnots 100 kaarsjes uitblazen. PROFICIAT!

Huwelijksverjaardagen       50 Gouden Huwelijk 25.04 Renata Vanoppen & Jozef Pexters 08.05 Maria Ottenburgs & Marcel Soetaers 21


algemene informatie ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren gemeentelijke diensten Wachtdiensten Tandartsen Tandartsen

Gemeentehuis Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Dorpsstraat 25 T. 012/ 012 67 6707 070000 F. 012/ 01274 7458 587070 www.wellen.be www.wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag tot maandag totvrijdag: vrijdag:9u 9utot tot12u 12u maandag: 16u maandag: 16utot tot19u30 19u30 woensdag: 13u woensdag: 13utot tot16u 16u

Huisartsen Huisartsen

OCMW Dorpsstraat 26 Dorpsstraat 26B B T. 012/ 012 44 4401 015050 F. 012/ 01244 4401016969 info@ocmwwellen.be info@ocmwwellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag tot maandag totdonderdag: donderdag:9u tot 11u30 en op 9u totafspraak 11u30 en op afspraak vrijdag gesloten gesloten GEEN avondzitting meer!

Politie Dorpsstraat 26 Dorpsstraat 26 T. 012/ 012 67 6707 070707 politie@wellen.be politie@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag: 15u30 maandag: 15u30tottot19u30 19u30 dinsdag tot dinsdag totvrijdag: vrijdag:8u30 8u30tottot12u30 12u30 na openingsuren: openingsuren:012/ 01274 746060 6060 of 101 of 101 (7/7 dagen (7/7 dagen- en 24/24u 24/24u voorvoor milieuklachten) milieuklachten)

Containerpark Containerpark Overbroekstraat Overbroekstraat T. 012/ 012 67 6722 220606

openingsuren: Openingsuren: dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tottot 17u 17u zaterdag: 9u zaterdag: 9utot tot14u 14u

Bibliotheek Bibliotheek Dorpsplein 12 12 T. 012/ 012 74 7471 717979 bib@wellen.be bib@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag en maandag envrijdag: vrijdag:18u 18u tottot 20u 20u woensdag: 14u woensdag: 14utot tot18u 18u zaterdag: 10u zaterdag: 10utot tot12u 12u

PWA Overbroekstraat 10 Overbroekstraat 10.2 b2 T. 012/ 012 44 4410 101616 pwa@wellen.be pwa@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag: 8u maandag: 7u30 tot 13u tot en 19u 14u tot 19u dinsdag: en dinsdag 8u30 vrijdag: -12u en 7u30 14u tot 18u 18u woensdag: 8u30 woensdag en donderdag: -12u en 13u 7u30 tot 17u tot 17u

Sporthal ‘De Sporthal ‘De Bloken’ Bloken’ Blokenstraat Blokenstraat 12 12 Uitbater cafetaria: cafetaria: Mario Rosmarino T. 012/ 012 74 7420 203333

openingsuren: Openingsuren: alle dagen alle dagenvanaf vanaf16u 16u gesloten: maand juli en alle feestdagen gesloten: hele maand juli en alle feestdagen

Gemeentelijk zwembad Gemeentelijk zwembad ‘Maupertuus’ ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Bampstraat 11 T. 011/ 011 59 5974 749595 (cafetaria) (cafetaria)

openingsuren: Openingsuren: juli en augustus augustus:van 10u30 10u30tot tot20u 20u Enkel open openbij bijmooi mooiweer! weer! Bel naar naarde decafetaria cafetaria om om te te weten weten of het of zwembad zwembad het open is. open is.

Dienstencentrum Dienstencentrum ‘Den Dries’ Dries’ Dorpsstraat 26A Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: verantwoordelijke: Leen Meynen Leen Meynen T. 012 012/ 44 44 01 0154 54 M. 0487/ 0487 33 3329 296262

openingsuren: Openingsuren: ma -- wo - do: 9u 9u -tot 11u30 11u30 en 13u en 13u - 17utot 17u dinsdag : 9u dinsdag: 9u -tot 16u 16u en en 19u19u - 22u tot 22u vrijdag : 19u vrijdag: 19u -tot 22u30 22u30 Tijdens de openingsuren openingsuren in de voormiddag dienen de dienen demensen mensenzich zich bijbij hethet onthaal onthaal vanvan het OCMW het OCMW aanaan te melden. te melden.

De telefonisch Dewachtdienst wachtdienst voor voor Limburgse tandartsen is telefonisch bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer 090/ 33 99 99 69 69 op op zaterdag, zaterdag, zondag zondag en en feestdagen feestdagen van van 090/33 9u tot 18u. 9u tot 18u.

De bereikbaar Dewachtdienst wachtdienst voor voor huisartsen huisartsen is telefonisch bereikbaar via het centrale huisartsenwachtnummer 011/ 23 25. 28 via het centrale huisartsenwachtnummer 011/23 28 25.

Osteopaten Limburg Osteopaten Centraal oproepnummer: Limburg 011 42 93 19 Centraal oproepnummer: 011/ 42 93 19

Apotheken regio Alken, Borgloon, Kortessem, Apotheken St.-Lambrechts-Herk regio Alken, enBorgloon, Wellen Kortessem, Sint-Lambrechts-Herk De apotheek van wacht isen vanWellen dienst tot 22u. Na 22u kan De je bellen apotheek naar van090 wacht 39is99 van10. dienst Je wordt tot 22u. dan Naverbonden 22u kan je bellen met een naarcallcenter 090/ 39 99dat 10. je Je wordt kan doorschakelen dan verbondennaar met een de callcenter apotheekdat vanjewacht. kan doorschakelen naar de apotheek van wacht. Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: Rechtstreeks zonder telefoon naarvooraf de apotheek wordt er gaan nietheeft opengedaan. geen zin: zonder telefoon vooraf wordt er niet opengedaan. Om de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je Om terecht: de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je terecht: • bij jouw apotheker: daar hangt de wachtdienst uit • • bij opjouw de website apotheker: www.apotheek.be daar hangt de wachtdienst uit • • op telefonisch de websiteop www.apotheek.be het betalend nummer 090 39 99 10 • telefonisch (1,5 euro/min.) op het nummer 090/ 39 99 10 (betalend! 1,5 euro/min.) De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet De noodzakelijk apotheek van dezelfde! wacht voor 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 11 60 00 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

KANKERFOON 0800 158 02 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02 286 82 11 SENSOA.BE 03 238 68 68 TABAKSTOPLIJN 0800 111 00 TELEBLOK 0800 131 44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP 070 34 47 77 VAB REISBIJSTAND 070 34 46 66 VDAB 0800 30 700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03 23 27 218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088 122 66 ZELFMOORDLIJN 02 649 95 55


meldingskaart

Foto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover? t n gezoch Modelle

Heb je zin om een van de volgende covers van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Laat gerust iets weten via evi.wijnants@wellen.be, dan nemen wij contact op. Oud of jong, man of vrouw, groot of klein, … Iedereen is welkom!

Babyfoto’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Stuur een foto en de naam van jouw kindje naar evi.wijnants@wellen.be en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be of stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be.

radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

Babyfoto’s

Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen of scan de QR-code

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende:   het wegdek is beschadigd   de openbare verlichting is defect   het rioolputje is verstopt   de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe   onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst   het ruimen van grachten is gewenst   er is een sluikstort   er is een gevaarlijke verkeerssituatie   er is signalisatie gewenst   een bushokje is beschadigd   andere: …........................................................................................ ............................................................................................................... .................................................................................................

plaats: ......................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... opmerkingen: ........................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... naam & adres afzender: ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ..................................................................................................... telefoon / gsm: .......................................................................................................... (aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven)

23


Zomervakantie V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 06  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Wild van Wellen - nr. 06  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Advertisement