__MAIN_TEXT__

Page 1

Informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen - december 2013 - jaargang 1 - n°3

SOCIAAL HUIS OCMW

MILIEU

VRIJE TIJD

EVENEMENTEN

plannen nieuw kinderdagverblijf ‘De Hartediefjes’ pagina 12

vanaf 1 januari nieuwe huisvuilzakken

kerstmarkt: concert kinderkoor ‘Bloemfontein

pagina 13

pagina 19

2 januari: gemeentelijke nieuwjaarsborrel voor alle Wellenaren pagina 24


voorwoord Beste Wellenaar De maand december is aangebroken. De Sint heeft nog enkele dagen om zijn pakjes uit te delen. Daarna starten velen onder ons met de voorbereidingen voor Kerstmis en Nieuwjaar. Deze eindejaarsperiode is de periode bij uitstek om te feesten. Maar het is vooral ook een tijd van samenzijn, samenhorigheid en solidariteit. Begrippen die in de huidige tijden van toenemende individualisering alsmaar belangrijker worden. Mensen samenbrengen is belangrijk. De gemeente stimuleert dat via allerhande initiatieven. Door meer sociaal contact, nabijheid en betrokkenheid tussen onze inwoners krijgen we immers een warm Wellen. In die zin ben ik bijzonder fier dat we deze maand de jongens en meisjes van het kinderkoor Bloemfontein (Zuid-Afrika) in onze gemeente mogen verwelkomen. Voor hun Belgische tournee verblijven zij gedurende 10 dagen bij ons in het Jeugdheem. Vrijdag 13 december schiet het kinderkoor hun tournee op gang, met een sfeervol concert op onze kerstmarkt. Iedereen is van harte welkom (meer informatie pag. 19). Het gemeentebestuur wil deze gelegenheid aangrijpen om onze jongens en meisjes te laten kennismaken met leeftijdsgenootjes uit een ander deel van de wereld. Kennismaken met andere culturen is namelijk erg verrijkend. Ook het concept van de kerstmarkt is vernieuwend: voor de eerste maal slaan de gemeente, basisschool De Bron, Wevoc en onze middenstand de handen in elkaar voor een unieke samenwerking. Krachten bundelen werkt, daar zijn wij van overtuigd! Tot slot roept het gemeentebestuur een nieuwe traditie in het leven. Bij het begin van het nieuwe jaar willen wij onze inwoners graag persoonlijk een fantastisch nieuw jaar toewensen. Daarom nodigen we alle Wellenaren op donderdag 2 januari uit op een gezellige ‘Nieuwjaarsborrel’ op het plein tegenover het gemeentehuis (zie ook achterzijde van dit infoblad). Ik wens iedereen een zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar. Hopelijk ontmoeten we elkaar de 2de januari op onze eerste ‘Nieuwjaarsborrel’ en kunnen we samen klinken op het nieuwe jaar. Els Robeyns Uw burgemeester

inhoud p. 3 p. 4 p. 5 p. 5 p. 6 p. 7

infrastructuur in de kijker in de kijker verkeer & veiligheid verkeer & veiligheid verkeer & veiligheid

p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13

pagina

15 2

economie welzijn welzijn welzijn sociaal huis - ocmw milieu & natuur

burgemeester

ELS ROBEYNS

pagina

19 p. 14 p. 14 p. 15 p. 16 p. 17 p. 18

milieu & natuur vrije tijd vrije tijd oproepen activiteiten in de kijker evenementen

p. 19 p. 20 p. 21 p. 22 p. 23 p. 24

evenementen levensgebeurtenissen Wellen in beeld algemene informatie oproepen nieuwjaarsborrel

pagina

12


infrastructuur

Openingsuren gemeentelijke diensten tijdens de eindejaarsperiode Hiernaast vind je een overzicht van de openingsuren van de gemeentelijke diensten tijdens de eindejaarsperiode. Er werden extra openingsuren voorzien voor het containerpark, zodat de dienstverlening verzekerd blijft. Zo zal het containerpark op vrijdag 27 december van 9.00 tot 17.00 uur open zijn.

DATUM ma. 23 dec.

CONTAINERPARK gesloten

BIBLIOTHEEK 18u00 tot 20u00

gesloten

gesloten

wo. 25 dec.

GEMEENTEHUIS 09u00 tot 12u00 16u00 tot 19u30 09u00 tot 12u00 09u00 tot 12u00 gesloten

gesloten

gesloten

do. 26 dec.

gesloten

gesloten

gesloten

vr. 27 dec.

09u00 tot 12u00

09u00 tot 17u00

18u00 tot 20u00

za. 28 dec.

gesloten

09u00 tot 14u00

10u00 tot 12u00

ma. 30 dec.

gesloten

18u00 tot 20u00

di. 31 dec.

09u00 tot 12u00 16u00 tot 19u30 09u00 tot 12u00

09u00 tot 12u00

gesloten

wo. 1 jan.

gesloten

gesloten

gesloten

do. 2 jan.

09u00 tot 12u00

gesloten

gesloten

vr. 3 jan.

09u00 tot 12u00

09u00 tot 12u00

gesloten

za. 4 jan.

gesloten

09u00 tot 14u00

10u00 tot 12u00

di. 24 dec.

Nieuwe openingsuren wijkpolitie en zonaal onthaal Vanaf 1 november worden de openingsuren van de wijkpolitie afgestemd op deze van het gemeentebestuur.In iedere wijk zal het onthaal verzekerd zijn van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 12u30, behalve op de avond dat de administratieve diensten van de desbetreffende gemeente geopend zijn. Op die dag worden de openingsuren van het wijkonthaal aangepast. Het wijkkantoor van Kortessem is hier niet in opgenomen aangezien deze zich dienen te wenden tot het zonaal onthaal. De aangepaste openingsuren van de wijkpolitie zijn: GEMEENTE Wellen

maandag 15u30 - 19u30

dinsdag 08u30 - 12u30

woensdag 08u30 - 12u30

donderdag 08u30 - 12u30

vrijdag 08u30 - 12u30

Alken

08u30 - 12u30

08u30 - 12u30

15u00 - 19u00

08u30 - 12u30

08u30 - 12u30

Borgloon

08u30 - 12u30

15u00 - 19u00

08u30 - 12u30

08u30 - 12u30

08u30 - 12u30

Heers

15u00 - 19u00

08u30 - 12u30

108u30 - 12u30

08u30 - 12u30

08u30 - 12u30

Nieuwe uurregeling zonaal onthaal in Kortessem: Het zonaal onthaal zal op weekdagen geopend zijn van 08u00 tot 20u00 en op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 09u00 tot 17u00.  Bezoek ook onze website: www.lokalepolitie.be/borgloon

Nieuwe banners sieren dorpskern Wild van Wellen De banner ‘Wild van Wellen’ toont het nieuwe logo en de bijhorende huisstijl waarvoor de gemeente gekozen heeft. Wellen wild van ... Deze banners zijn gemaakt ter gelegenheid van 11 november. Zij zullen ook opgehangen worden op de nationale feestdag, als de Rode Duivels naar Brazilië gaan en ... als er zich andere gelegenheden voordoen waarbij we fier mogen zijn om Belg te zijn

3


in de kijker

vereniging in de kijker

Toneelgezelschap ‘De Kluchtige Vrienden’ Volgens betrouwbare bronnen bestaat toneelgroep ‘De Kluchtige Vrienden’ al sinds… 1893. Dat blijkt uit affiches, die aantonen dat de stukken ‘De Gierigaard’ en ‘Rijk of jong’ in die periode werden opgevoerd. Samen met de Wellense Harmonie zijn wij dus één van de traditierijkste verenigingen in Wellen. Onze historie is kleurrijk beschreven door ere-voorzitter André Vandersmissen, die ontelbare amusante verhalen op papier heeft gezet. Wie weet kunnen we deze verhalen ooit bundelen, zodat iedere Wellenaar ze eens kan doorlezen? De historische anekdotes zijn vaak sappig. Zo is geweten dat tijdens de jaren 1964-1965, toen de repetities nog in ‘De Blauwe Schuur’ gehouden werden, ieder lid om beurt de kachel moest aansteken… Legendarische stukken als ‘O’ Broeder O’ Zuster’, ‘Als de poorten opengaan’ en ‘Het dorpsplein’ staan in het geheugen van het publiek gegrift. We zijn ook bijzonder trots op onze Wellense Revue ‘De Bokkendrivers’ (2010) en het stuk ‘Heibel in het dorp’ (2012, in samenwerking met de Wellense Harmonie).

4

Aanvankelijk vonden de voorstellingen plaats in grote winningen. Na verloop van tijd kocht de gemeente ‘Zaal Centrum’, waar onze toneelvereniging een vaste uitvalsbasis kreeg. Daarvoor zijn we de gemeente Wellen nog altijd dankbaar. Drijvende krachten in verleden waren Joseph Robben (oud-voorzitter, die altijd zal herinnerd worden om zijn laatste woorden: “Maak nooit ruzie in de groep, dat is dodelijk”), Walter Philtjens, Roger Berden en ereregisseur Fons Thijs. Momenteel telt onze vereniging 56 leden, actief voor (acteurs) en achter de schermen (decor, belichting, …). Iedereen draagt zijn steentje bij. Toneel spelen is een passie, het is plezant en aanstekelijk. Het brengt mensen samen. Onze volgende voorstellingen vinden plaats in maart 2014. Wil u deel uitmaken van onze bruisende toneelvereniging? Bel of mail ons gerust. Liefhebbers van alle leeftijden zijn welkom. meer info: Loeke Thys Voorzitter ‘De Kluchtige Vrienden’ 0475333644 loekethys@hotmail.be www.toneelwellen.be


in de kijker

verkeer & veiligheid

Johan Vanschoenwinkel neemt afscheid van politiek

Campagne leidt tot veiligere schoolomgeving

Johan Vanschoenwinkel verlaat na 30jaar de politiek. Hij neemt ontslag uit de gemeenteraad. Tijdens zijn lange politieke carrière was hij gemeenteraadslid (1983-2013), schepen (1995-2002) en burgemeester (2003-2010). Johan zegt de politiek vaarwel om zich op zijn bank- en verzekeringskantoor te concentreren. Wij wensen hem alvast veel succes met zijn verdere professionele carrière.

Resultaten schooltoezicht: Aan het begin van het nieuwe schooljaar nam onze politiezone deel aan de nationale campagne rond veiligheid aan de schoolpoorten. Het project bestond uit een preventief en een repressief luik.

Op de gemeenteraad van 26 september legde Marc Weeghmans de eed af. Hijj volgt Johan op als nieuw gemeenteraadslid. Stijn Vandersmissen wordt de nieuwe fractieleider van de liberalen, hij zal ook zetelen in de politieraad.

Kiss & Ride-zone: Stilstaan, kussen en rijden Aan de Vrije Basisschool De Bron is sinds enige tijd een Kiss & Ride-zone aangelegd, aan weerszijden van de Bloemenstraat. Een Kiss & Ride-zone mag niet verward worden met een zone voor kortparkeren. In de Kiss &Ride-zone mag je wel stilstaan, maar niet parkeren. Om de zone optimaal te laten renderen, is het belangrijk dat de ouders niet langer blijven stil staan dan nodig. Wanneer je een gesprek wil aangaan (met de juf, meester of andere ouders) aan de schoolpoort, dan staat je voertuig geparkeerd en overtreed je dus de verkeerswetgeving. Ideaal is dat je achter het stuur blijft zitten om de kinderen af te zetten of op te pikken. Maar ook dan kan je in fout zijn, met name wanneer je langer blijft stilstaan dan nodig is om iemand te laten in- of uitstappen. In de buurt van de school geldt er ook een stilstaan- en parkeerverbod op plaatsen waar je gevaar of hinder kan veroorzaken: • trottoirs en verhoogde bermen binnen de bebouwde kom • fietspaden • op minder dan 5 meter voor oversteekplaatsen • in tunnels en onder bruggen • nabij de top van een helling en in een bocht, wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is Hou je aan de verkeersregels, zo vermijd je overtredingen en de hiermee gepaard gaande boetes.

De meest voorkomende vastgestelde overtredingen waren: • kriskras parkeren op de stoep • blijven staan op de kiss and ride zones • bellen achter het stuur • verkeerd gebruik van kinderzitjes • negeren van snelheidborden De campagne leidde tot schriftelijke waarschuwingen, pv’s en snelheidscontroles (in de buurt van de scholen ‘de Eik’ ‘de Bron’ en ‘t Laantje’). Tijdens de eerste 14 dagen van september werden 61 automobilisten mondeling of schriftelijk gewaarschuwd. Na deze preventieve periode volgde zoals aangekondigd nog een 14-daags repressief luik. Hier werden 22 processen-verbaals uitgeschreven. Een veiligere schoolomgeving kan, als iedereen zich hiervoor inzet. Resultaten snelheidscontroles: Overdreven snelheid is een vaak gehoorde klacht bij veel inwoners. Als gemeentebestuur zijn wij ons hiervan bewust en proberen wij samen met de politie te doen wat binnen onze mogelijkheden ligt! Voor ieders veiligheid is het immers belangrijk dat de opgelegde snelheidsbeperkingen gerespecteerd worden. Dit is in eerste instantie uiteraard volledig de verantwoordelijkheid van de chauffeur. Hij/zij bepaalt zelf hoe fel ze op het gaspedaal duwen. Met preventieve maatregelen, voornamelijk mobiele snelheidswaarschuwingen, proberen wij de automobilisten ook bewust te maken van hun snelheid en de gevaren ervan. Zo worden onze “smiley’s” om de 14-dagen van locatie veranderd. Op die manier kunnen we de snelheid van de voertuigen op ons grondgebied in kaart brengen. Als uit deze preventieve metingen blijkt dat er effectief een probleem met “hard” rijders is dan wordt aan de politie gevraagd om effectief controle uit te voeren. Op die manier proberen we de overmatige snelheid in te perken. Lijkt een snelheidsmeting ook zinvol in jouw straat, laat het ons gerust weten via evi.wijnants@ wellen.be. Hieronder vind je de resultaten van recente snelheidscontroles in Wellen: straat

gecontroleerden

overtredingen

Bosstraat

148

9

Overbroekstraat

334

54

Langstraat

235

25

Veerstraat

621

56

Beursstraat

1869

313

Zonneveldweg

4192

408 5


verkeer & veiligheid Verkeerssituatie in Bosstraat aangepast De gemeenteraad heeft beslist vanaf 1 december 2013 de voorrangsregels in de Bosstraat te veranderen.

Zorg dat je gezien wordt: STRALENDE VERLICHTING voorkomt verkeersongevallen

Voortaan heeft de weggebruiker in de Bosstraat altijd voorrang op de zijstraten. De gemeenteraad besloot ook om de bestaande verharde bermen als fietspaden aan te duiden. Op deze manier zijn de fietsers in beide richtingen juridisch beschermd. Vanaf december 2013 zal bijgevolg de verharde berm aan de rechterzijde van de Bosstraat richting Alken aangeduid zijn als een enkelzijdig fietspad. Hetzelfde gebeurt met de verharde strook aan de overkant richting Wellen. Daarna zullen de fietsers richting Wellen de rijweg moeten volgen in afwachting van de aanleg van een fietssuggestiestrook. meer info: Els Robeyns Kristien Treunen burgemeester schepen van mobiliteit elsrobeyns@wellen.be kristientreunen@wellen.be

Sinds 15 november loopt de provinciaal gecoördineerde thema-actie ‘Verlichting - zwakke weggebruikers – bromfietsers’. De lokale politie controleert de verlichting van (brom) fietsers, om ongevallen met slecht zichtbare zwakke weggebruikers te voorkomen. Na een preventieve actie zal er vanaf 2 december effectief gecontroleerd en geverbaliseerd worden. De bedoeling van deze actie is een goede zichtbaarheid in het verkeer te benadrukken. Zorg dat je gezien wordt !

Hondenpoep: kakje in een zakje aub Als hondenbaasje maak je dagelijks meerdere wandelingen met je huisdier. Da’s gezond voor mens en dier. Niet iedereen is echter zo gesteld op jouw lieveling!

Je hond los laten lopen kan niet. Net voordat je de deur uitstapt doe je de hond een leiband om, dat is verplicht. Speeltuinen, parken, sportpleinen hebben allemaal een bord met de vermelding ‘verboden voor honden’. Het gazon van je buurman is ook verboden terrein, om te vermijden dat de buren moeten slalommen tussen de hondendrollen. De politie en de gemeenschapswachten waken over de orde en netheid van de buurt. Een boete kan je vermijden door ieder kakje te deponeren in een poepzakje. Indien je de regels toch met de voeten treedt, riskeer je een boete van maximaal 250 euro.

6


verkeer & veiligheid Vuurwerk tijdens Nieuwjaar? Vergeet je vergunning niet aan te vragen! Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Je overweegt misschien om het nieuwe jaar in te zetten met vuurwerk? Vergeet dan niet vooraf de schriftelijke goedkeuring van de burgemeester te vragen. Vanaf dit jaar verlenen we enkel toestemming om vuurwerk af te steken op oudejaarsavond van middernacht tot maximum 1 uur. Zo kan iedereen genieten van het vuurwerk maar blijft de overlast voor onze dieren binnen de perken.

spelende kinderen. • Steek geen vuurwerk af in de nabijheid van dierenstallen, dierenweides enz. De schrikreactie van loslopende dieren kan ernstige schade veroorzaken. Indien je dieren hebt, raden wij aan de nodige voorzorgen te nemen zodat zij niet kunnen uitbreken. - Bij ernstige brandwonden: bel onmiddellijk de hulpdiensten, laat overvloedig zuiver en koud water over de verbrande zones lopen, smeer geen zalf of andere middeltjes op de brandwonden.

De geldboete voor het afsteken van vuurwerk zonder toelating kan oplopen tot 250 euro. Je kan tot uiterlijk maandag 23 december 2013 een aanvraag richten aan het gemeentebestuur. Hieronder vind je gemakkelijkshalve een standaard aanvraagformulier.

Wij wensen je fijne en veilige eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2014 !

Wij geven nog enkele tips mee voor veilig vuurwerk:

naam en voornaam :

• Koop vuurwerk enkel in erkende winkels. • Bewaar thuis het vuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen. • Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing. • Vuurwerk en alcohol gaan niet samen. Laat de ‘bob’ van dienst het vuurwerk afsteken. • Ontsteek vuurwerk op een veilige plaats en hou toeschouwers op voldoende afstand. • Plaats een vuurpijl in een buis die verticaal in de grond vastzit. De buis moet minstens even lang zijn als de stok van de vuurpijl. Richt nooit vuurwerk op andere mensen of dieren. • Ontsteek vuurwerk met een lont. Gebruik geen lucifer of aansteker; door de open vlam zal het vuurwerk sneller ontploffen. Steek de lonten aan met gestrekte arm. • Ontsteek elk stuk vuurwerk afzonderlijk en let hierbij op de windrichting. Annuleer het afsteken van vuurpijlen bij hevige wind. • Steek vuurwerk dat niet afgaat nooit opnieuw aan. • Bescherm je ogen en draag nooit kledij die gemakkelijk vuur kan vatten. • Zorg dat er steeds water en een brandblusapparaat binnen handbereik is. Doof op de grond gevallen resten. Ruim vuurwerkresten op: ze zijn levensgevaarlijk voor

AANVRAAGFORMULIER …………………………………...........………………………………..….. Adres : ……………………………………...........………………………….......… Datum vuurwerk : OUDEJAARSAVOND aanvangsuur * : einde * : *

…….……....…. ………..…....…

max. 30 minuten tussen 00.00 uur en 01.00 uur

Plaats vuurwerk : □ op bovengenoemd adres □ …………………………………………………................................. Handtekening

Je kan je aanvraag uiterlijk tot en met 23 december 2013 toesturen, posten in de brievenbus aan het gemeentehuis of mailen naar daniella.neven@wellen.be. Latere aanvragen kunnen niet meer worden behandeld. meer info: Daniëlla Neven 012/ 67 07 01 - daniella.neven@wellen.be.

7


economie Hoe een afwijking op de wekelijkse rustdag en zondagsopening aan te vragen? Wettelijk is iedere handelaar verplicht één wekelijkse rustdag in te voeren. Deze rustdag is een ononderbroken tijdspanne van 24 uur die aanvangt om 5 uur ’s morgens of om 13 uur ’s namiddags en eindigt op hetzelfde uur van de daaropvolgende dag. Iedere handelaar kiest vrij zijn wekelijkse rustdag. Indien hij deze keuze niet maakt, valt zijn rustdag automatisch op zondag (van 5 uur zondagmorgen tot 5 uur maandagmorgen). Een handelaar die zijn activiteit in verschillende vestigingen uitoefent, mag een verschillende rustdag kiezen voor elk van deze vestigingen. De rustdag die onmiddellijk een wettelijke feestdag voorafgaat, mag men overbrengen naar de dag die op de feestdag volgt. 15 dagen per jaar afwijking mogelijk In bijzondere omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen, jaarmarkten of wijkfeesten kan het college van burgemeester en schepenen, op aanvraag van één of meerdere handelaars, afwijkingen toestaan. Deze afwijking geldt maximum 15 rustdagen per jaar en geldt voor alle handelaars in Wellen. De aanvraag wordt per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, met vermelding van het handels- of ambachtsgebied en de gevraagde datum. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met het algemene en economische nut.

Wellense cadeaubon Ben je al op zoek naar de vele eindejaarscadeautjes die je nog moet kopen? Zoek niet langer en schenk een Wellense cadeaubon. Je bepaalt zelf het bedrag dat je wil geven. De cadeaubonnen kunnen bij (bijna) alle Wellense handelaars ingeruild worden en blijven 1 jaar geldig. De cadeaubonnen zijn te koop op het gemeentehuis tijdens de openingsuren. De bonnen moeten cash betaald worden, geen bancontact aanwezig. meer info: Johny Neven - 012/ 67 07 10 - johny.neven@wellen.be

meer info: Wendy Weckx - 012/ 67 07 05 - wendy.weckx@wellen.be

decemberactie

KOOP

in Wellen en WIN Win bij iedere deelnemende handelaar een extra waardebon t.w.v.

100 € *

8000

** *

**hoofdprijs 5000 € + waardebonnen 100 €

Kerstmarkt op

13 14 15

december

december

december

Vrijdag 13 december op het Kerkplein optreden van: Kinderkoor Bloemfontein uit Zuid Afrika

*Actie onder voorwaarden. Reglement bij Wellense Middenstand VZW

8

Deelnemende handelaars OPEN tijdens de KERSTMARKT


welzijn Winterse preventietipes De wintermaanden leveren idyllische plaatjes op van prachtig besneeuwde landschappen. Maar deze duistere en koude periode heeft ook minder aangename neveneffecten.

buitenshuis bent. • Vraag de buren een oogje in het zeil te houden. • Meld zeker niet op sociale netwerksites (Facebook, Twitter,…) dat je weg bent.

Denk maar aan de stijgende energierekeningen, griep, gladheid,... In de decembermaand durven we zelf ook al eens extra risico’s nemen met kerstverlichting, fondue en alcohol.

Kras- en blutsvrijeauto

Deze preventietips helpen jou door de wintermaanden. Een gezonde winter, binnen en buiten • Laat de schoorsteen van je houtkachel of open haard jaarlijks vegen. • Ga regelmatig naar buiten om frisse lucht op te snuiven. • Zorg voor een zakje strooizout in huis. • Laat een geiser zonder afvoer niet langer dan 20 minuten branden. • Installeer een koolmonoxidemelder, die aangeeft wanneer er gevaar dreigt. Laat ook je geiser, gaskachel en verwarmingsinstallatie jaarlijks controleren om CO2vergiftiging te voorkomen. Hoe bespaar je op je energiefactuur? Met de wintermaanden worden de thermostaten weer afgestoft. Wie een beetje oplet kan ook tijdens de winter besparen op zijn energiefactuur: • Stel de nachtthermostaat in op 15 graden. • Laat geen gordijnen over de radiator hangen of plaats geen kasten of banken voor de radiator. Zo kan de radiator zijn warmte beter kwijt. • Wanneer de buitenmuren van je huis dun zijn, is het verstandig om radiatorfolie achter de radiator te plaatsen. Zo zorg je ervoor dat alle warmte naar binnen gaat en niet via de muren het huis verlaat. • Isoleer warme CV-leidingen die door koude ruimtes gaan. • Maak gebruik van tochtstrips.

• De remafstand is bij lage temperaturen ruim de helft korter: overweeg winterbanden of vierseizoensbanden met keurmerk. • Steek een karton of wasknijpers onder de ruitenwissers en smeer deurrubbers in met rubbervet. • Controleer de vloeistoffen, met antivries. • Was regelmatig uw auto, zodat je strooizout afspoelt. • Ook de handrem kan bevriezen. Zet de auto bij strenge vorst in de parkeerstand of de eerste versnelling. • Vergeet niet je auto af te dekken bij vorst of sneeuwval (motorkap en ruiten). • Wanneer je auto lang stilstaat kan je de automotor best af en toe laten draaien. Lekken en vochtschade tegengaan? • Tap leidingen af in ruimtes waar je de verwarming nooit gebruikt. • Isoleer watermeters, kranen en leidingen in onverwarmde ruimtes. • Laat buitenkranen leeglopen. • Maak dakgoten en afvoerpijpen schoon voor de winter. • Hou de verwarming op een minimum van 12 graden. • Is je leiding toch bevroren? Sluit dan eerst de hoofdkraan af. Verwarm de bevroren leiding zachtjes, bijvoorbeeld met een föhn. Als de leiding ontdooid is, zet je de hoofdkraan voorzichtig weer open.

Bij Kerst en Nieuwjaar • Wees voorzichtig bij het aanbrengen van buitenverlchting. • Zet alle verlichting uit als je er niet bent en ook ’s nachts. Trek ook het stopcontact uit. • Zorg dat niemand over de snoeren van gourmet, fondue en kerstverlichting kan struikelen. • Plaats fondue- en gourmettoestellen niet op een brandbaar oppervlak zoals een papieren tafelkleed. Geef inbrekers geen vrij spel • Gebruik een tijdschakelaar voor de verlichting als je

9


welzijn 24 - 25 - 26 januari 2014: Damiaanactie voor lepra- en tbc- patiënten

V.U. Karen Moeskops, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen

In 2014 viert Damiaanactie haar 50ste verjaardag. De ultieme verjaardagswens van deze organisatie is zo veel mogelijk lepra- en tbcpatiënten te helpen.

Ontsteek jOuw vlam vOOr vrijheid.

Verdedig de vrije meningsuiting in Rusland met vuur. Want ook na de winterspelen gaat de strijd voort. Teken de petitie gericht aan Poetin op flamesforrussia.com.

Stuur jouw Vlam voor de vrijheid naar Rusland Sinds Poetin in Rusland aan zijn derde ambtstermijn als president begonnen is, boert de mensenrechtensituatie in Rusland zienderogen achteruit. Journalisten, mensenrechtenactivisten, advocaten, bloggers en kunstenaars in Rusland worden hard aangepakt als zij hun kritische stem laten horen. Demonstreren is zo goed als onmogelijk en hardop spreken over homoseksualiteit is verboden. Het net sluit zich langzaam om al wie in Rusland anders denkt dan de regering en daar ook openlijk voor uitkomt. In aanloop naar de Olympische Winterspelen in het Russische Sotsji zijn alle ogen op Moskou gericht. Amnesty International grijpt deze gelegenheid aan om intensief actie te voeren voor het recht op vrije meningsuiting in Rusland. In eigen land steunt cabaretier Geert Hoste deze actie: op 7 oktober ontstak hij de Vlam voor de Vrijheid aan de Russische ambassade in Brussel. Ook de gemeente Wellen vindt dat elke Rus vrij en zonder vrees zijn gedacht moet kunnen zeggen. Daarom steunen wij de campagne. Doe ook mee en stuur snel jouw virtuele ‘Vlam voor de Vrijheid’ naar Moskou op www.flamesforrussia.com. Zo onderteken je Amnesty’s petitie die president Poetin oproept om de vrije meningsuiting van alle Russen te respecteren. meer info: www.aivl.be/poetinstopderepressie www.aivl.be/mijnvlamvoor www.flamesforrussia.com

10

Elk jaar zorgt tbc namelijk wereldwijd voor 8 à 10 miljoen nieuwe zieken en voor 1,5 à 2 miljoen doden (één om de 15 à 20 seconden). Lepra maakt jaarlijks 230.000 nieuwe slachtoffers, die het risico lopen om verminkt te geraken of in een sociaal isolement dreigen terecht te komen. Damiaanactie vraagt de Belgische bevolking daarom hun actie op 24, 25 en 26 januari 2014 te steunen. Dit kan door pakjes stiften te kopen of te helpen verkopen (6 euro voor een pakje met 4 stiften) of door een bedrag vanaf 40 euro te storten (elke gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar) op het rekeningnummer 000-0000075-75 (BE05 0000 0000 7575). meer info: www.damiaanactie.be

Beleef de Damiaanactie-bouwkampen Damiaanactie geneest niet alleen maar bouwt ook aan de toekomst. Wil jij je steentje bijdragen ? Dat kan door deel te nemen aan één van de bouwkampen in Bangladesh, India, Congo of Latijns-Amerika. Tijdens een onvergetelijke reis van 3 tot 4 weken werk je samen met plaatselijke arbeiders aan de bouw of de renovatie van een gezondheidscentrum, een lepradorp of een andere gezondheidsvoorziening. Dit solidair meewerken vereist geen bouwervaring. In het programma is ook tijd voorzien voor de ontdekking van het land. De vertrekdata vallen meestal in de zomermaanden, tussen juni en augustus (soms ook in oktober). Op 11 januari 2014 worden de projecten voorgesteld tijdens een infodag in Mechelen. info & inschrijvingen: Marcel Lootens, Fonteinstraat 7, 9772 Wannegem – Lede 09/383 55 63 - 0494/70 72 63 - m.lootens@skynet.be meer info: www.damiaanactie.be/bouwkampen


welzijn Koop een eendje en maak kans op een Mercedes A-klasse Op 5 november 2013 hield meter Kim Clijsters de Limburgse Eendjesrace officieel boven de doopvont. Samen met Hilde Houben-Bertrand en Geert Kenis deed Kim de actie uit de doeken. Via scholen en service–clubs kan je voor 5 euro een geel badeendje kopen, dat binnenkort meedoet aan een heuse eendjesrace op de Demer. De eigenaar van het eendje dat als eerste over de meet komt wint een splinternieuwe Mercedes klasse A. Wellenaren kunnen eendjes aankopen via de leden van Rotary Club Borgloon–Haspengouw. De eendjes en de hiermee verbonden deelnamelotjes zijn verkrijgbaar bij Nico Vanbergen (nico.vanbergen@skynet.be). De opbrengst van de actie gaat naar Een Hart voor Limburg; een platform voor Limburgse goede doelen. meer info: www.limburgse-eendjesrace.be.

Tegemoetkoming zorgt voor betaalbare huurwoningen De Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs (vroeger bekend onder de naam ‘huursubsidie’ en ‘installatiepremie’) ondersteunt huurders met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning. Ook als je verhuist van een private huurwoning naar een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor kan je de tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen. De tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit 2 delen: een periodieke huursubsidie en een eenmalige installatiepremie. Huursubsidie De huursubsidie wordt bepaald op basis van je inkomen. Ze wordt maximaal gedurende negen jaar uitbetaald en neemt af in de loop van die periode. Hoeveel bedraagt uw huursubsidie de eerste 2 jaar? Je inkomen van het derde jaar voor de aanvraagdatum bedraagt: • maximaal 16.720 euro: de huursubsidie is gelijk aan 115 euro per maand • maximaal 14.250 euro: de huursubsidie is gelijk aan 172,50 euro per maand • maximaal 10.350 euro: de huursubsidie is gelijk aan 230 euro per maand Installatiepremie

Wie mag van jou de FairtradeLimburg-toffee 2014 winnen? Ken je iemand die fair trade (eerlijke handel) op de kaart zet? Nomineer deze persoon of organisatie dan voor de FairtradeLimburg-toffee 2014, door voor vrijdag 17 januari 2014 het nominatieformulier in te vullen. We beoordelen de kandidatuur op basis van volgende criteria : • een voortrekkersrol spelen • structurele aandacht hebben • stimulerende en vernieuwende initiatieven opzetten • werk maken van een regionaal bereik • stijging van de omzet van fair trade in Limburg

De eenmalige installatiepremie is gelijk aan 3 keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie tijdens jaar 1 en 2. Bijvoorbeeld: als je op basis van je inkomen recht hebt op een maandelijkse huursubsidie van 172,50 euro tijdens de eerste 2 jaar, dan bedraagt de eenmalige installatiepremie 517,50 euro. meer info: Sociaal Huis Wellen (OCMW), Dorpsstraat 26B, 3830 Wellen openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9u00 tot 11u30 www.wonenvlaanderen.be

Als je iemand nomineert, krijg je een uitnodiging voor de uitreiking van de FairtradeLimburg-toffee 2014 op vrijdagavond 14 februari 2014.

Laat je voeten in de watten leggen Vanaf januari kan je bonnetjes afhalen voor voetverzorging bij Leen Meynen (OCMW) op maandag, dinsdag en woensdag tussen 9u en 11u30. De tussenkomst bedraagt 2,5 euro per keer. Voorwaarden: Je bent 65 jaar en je woont in Wellen. De pedicure moet samenwerken met het OCMW Wellen

11


welzijn Sociaal huis - OCMW

Kinderdagverblijf ‘De Hartediefjes’ in een nieuw kleedje In 2008 vatte het OCMW het ambitieuze plan op om kinderdagverblijf ‘De Hartediefjes’ grondig te renoveren en uit te breiden. Na een intensieve voorbereiding ontving het OCMW in oktober 2013 van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) een subsidiebelofte van 560.320 euro.

12

Bij de planning is er veel aandacht besteed aan duurzaamheid, energiebeheersing, efficiënte indeling van de lokalen, ergonomie, … geheel volgens de laatste richtlijnen van Kind en Gezin.

Het kinderdagverblijf in de Dorpsstraat zal na afloop van de verbouwingswerken plaats bieden aan 33 kinderen en zal een totale oppervlakte van ± 650 m² beslaan.

De werken vatten aan in de loop van 2014 en zullen ongeveer 1 jaar duren. Op 20 december 1993 opende‘de Hartediefjes’ de deuren. Nu, exact 20 jaar later, heeft het kinderdagverblijf dus schitterende toekomstperspectieven.

Het gerenoveerde kinderdagverblijf wordt een pareltje.

De foto’s geven je alvast een voorsmaakje.


milieu & natuur Een nieuw jaar, een nieuwe vuilniszak Vanaf 1 januari 2014 worden de grijze gemeentelijke huisvuilzakken vervangen door bordeauxkleurige huisvuilzakken van Limburg.net. Vanaf dan wordt in alle Limburgse gemeenten met dezelfde zakken gewerkt. Voordeel is dat overal dezelfde tarieven aangerekend worden. Daarenboven kan je bij een eventuele verhuis naar een andere Limburgse gemeente de bordeaux zakken blijven gebruiken.

Minister geeft gehoor aan eisen ruilverkaveling Wellen De geplande ruilverkaveling was de voorbije maanden een veelbesproken dossier. Het gemeentebestuur verdedigde met hand en tand de belangen van de Wellense land- en tuinbouwers: alle bezwaren werden gebundeld aan de minister en de betrokken diensten overgemaakt. De gemeente liet ook weten dat ze het niet wenselijk en financieel haalbaar vindt om deel te nemen aan de ruilverkaveling. Recent ontving het gemeentebestuur een brief van de Vlaamse landmaatschappij (VLM). Hierin meldt men dat er bij de uiteindelijke beslissing rekening wordt gehouden met de wensen van de gemeente Wellen. De coĂśrdinatiecommissie heeft geadviseerd het grootste deel van Wellen niet meer op te nemen in de ruilverkaveling. Enkel een klein restgebied in Berlingen en Herten maken nog deel uit van het plan.

De zakken zullen iets kleiner uitvallen. De grote zakken hebben een inhoud van 44 liter (ipv 60), de kleine zakken zijn 22 liter (ipv 30 liter) groot. De zakken zijn te koop per rol (10 zakken per rol) in het gemeentehuis en in verschillende handelszaken. Voor een rol grote zakken betaal je 12,50 euro, voor een rol kleine zakken 6,25 euro. De ‘oude’ grijze huisvuilzakken kan je nog tot en met 28 september 2014 meegeven met de huisvuilophaling. Tot en met 31 december 2014 kan je op het gemeentehuis volledige en ongeopende rollen omruilen tegen bordeaux huisvuilzakken.

De VLM past op dit moment het ontwerp aan. Het nieuwe plan wordt nog eind dit jaar aan het kabinet van minister Schauvliege bezorgd. Na een voorlopige goedkeuring van de minister start het milieueffectenrapport (MER) voor het ruiverkavelingsgebied op. Pas dan gaan het ruilverkavelingsplan, het MER en de definitieve blokgrens samen in openbaar onderzoek. Het gemeentebestuur houdt alle Wellenaren op de hoogte van zodra er meer nieuws is. Indien je meer informatie wil over de plannen kan je altijd terecht bij de milieudienst (012/ 67 07 06 - milieu@wellen.be). Het nieuwe plan is beschikbaar op de website van de gemeente en de VLM (www.vlm.be - doorklikken naar Wellen). Je kan het ook inkijken op het gemeentehuis.

meer info: milieudienst - 012/ 67 07 06 - milieu@wellen.be

Bespaar kosten met de energiemeter Je huis staat vol elektrische toestellen. Koelkasten en diepvriezers zitten permanent in het stopcontact. De televisie, computer of gsm-lader slurpt energie terwijl je het toestel in kwestie niet gebruikt. Weet jij wat het gebruik van al die apparaten je jaarlijks kost? Met een energiemeter ontdek je deze energievreters en sluipverbruikers. De energiemeter laat duidelijk zien hoeveel stroom een apparaat gebruikt en hoeveel dat kost. Je kan gratis twee weken lang een energiemeter uitlenen in het gemeentehuis, we vragen enkel een kleine waarborg. meer info: milieudienst - 012/ 67 07 06 - milieu@wellen.be.

13


milieu & natuur Stoken in open lucht? Liever niet… Afval verbranden in de tuin is verboden! Het is ongezond en slecht voor de luchtkwaliteit. Maar ook het stoken van snoeihout of plantenresten is niet zo een goed idee. Hoewel het in principe toegelaten is op minstens 100 meter afstand van de dichtstbijzijnde woning brengt het heel wat nadelen teweeg. Denk maar aan de geurhinder: je zal als buur net op dat moment je was buiten hangen hebben… Stoken brengt ook heel wat (schadelijk) fijn stof in de lucht.

Maar wat zijn de alternatieven, hoor ik je denken? • Tuinafval kan je zelf composteren (en later nuttig gebruiken) in de tuin. • Een tweede optie is hout hakselen en dit snoeihout achteraf tussen de planten strooien ter bestrijding van onkruid of er een mooie takkenwal van maken: een natuurlijke en originele scheiding in je tuin waar heel wat kleine dieren je dankbaar voor zullen zijn. • Indien je je snoeiafval niet zelf kan verwerken is er natuurlijk ook nog het containerpark. In Wellen kunnen alle inwoners gratis terecht met hun snoeiafval. Daarom: denk volgende keer twee keer na vooraleer je beslist een vuurtje te stoken.

meer info: milieudienst - 012/ 67 07 06 - milieu@wellen.be

vrije tijd Simon Gronowski brengt Auschwitz tot leven Op vrijdag 11 oktober bracht Simon Gronowski zijn treffend levensverhaal. Als elfjarige wist hij - ter hoogte van Berlingen/Kuttekoven de ‘Jodentrein’ richting Auschwitz te ontvluchten, om zo aan een gewisse dood te ontsnappen. Een historisch beladen verhaal, maar vooral een boodschap van moed, vrede, respect, vrijheid en geluk voor nu en de toekomst. De volle zaal was danig onder de indruk van deze indrukwekkende getuigenis.

14

Verwenvoormiddag in de bibliotheek Wie op zaterdag 19 oktober de bibliotheek bezocht, zal het geweten hebben. Met veel bravoure werden de boekliefhebbers ingeleid in de romantische wereld van kunst en ‘muziek’ door het genie Mozart (gespeeld door Ronald Kenis). Zijn gemalin (Marie Van Gompel) ontwierp met spontane zwier een fijnzinnig kunstwerkje voor nieuwe inschrijvers en/ of prijswinnaars. Voor iedere bezoeker was er een drankje/ knabbeltje en een leuke attentie: ‘n handig leeslampje voor duistere momenten.


vrije tijd 380 jonge atleten strijden om podiumplaats tijdens scholenveldloop Op 25 september zetten een 380 kinderen van het lager onderwijs uit de scholen De Bron en De Eik hun beste beentje voor tijdens de scholenveldloop. Wie haalde goud, zilver en brons? Dit zijn de podiumplaatsen in de verschillende reeksen.

1e leerjaar: jongens

2e leerjaar: jongens

3e leerjaar: jongens

4e leerjaar: jongens

1. Jarne Thijs 2. Jorre Schippers 3. Ferre Moors

1. Renzo Jans 2. Flynn Baptist 3. Yassin Lahraoui

1. Milan Wolfs 2. Yonas Kenis 3. Nathan Thibaui

1. Dries Clerix 2. Jay Biesmans 3. Jarno Nossin

5e leerjaar: jongens

6e leerjaar: jongens

1e leerjaar: meisjes

2e leerjaar: meisjes

1. Rens Haex 2. Jarne Hublau 3. Maarten Helewaut

1. Greg Reynders 2. Robbe Clerix 3. Arne Verstappen

1. Floor Screurs 2. Frauke Palmers 3. Sien Swennen

1. Jill Houbrigts 2. Nore Machiels 3. Louise Froidmont

3e leerjaar: meisjes

4e leerjaar: meisjes

5e leerjaar: meisjes

6e leerjaar: meisjes

1. Janne Clerix 2. AimĂŠe Vandersmissen 3. Emeline Moreau

1. Krisha Ishaku 2. Maud Verstappen 3. Nina Mateos

1. Fran Vandebroek 2. Brechje Palmers 3. Gaetane Boelen

1. Sita Claesen 2. Lauridana Vanberghen 3. Emilie Jans 15


oproepen Martine Thirion, Simon Diederen en de burgemeester verdedigen Wellense eer in ’De Slimste Gemeente van Vlaanderen’

Slow-toerisme, een nieuw project voor en door Wellen

In het voorjaar van 2014 wordt de TV-quiz ‘De Slimste Gemeente van Vlaanderen’ voor het 2de jaar op rij uitgezonden op VIER. De eer van Wellen zal dit jaar verdedigd worden door Martine Thirion en Simon Diederen. Zij kwamen als winnaars uit de bus tijdens de gemeentelijke preselectie, waarin een twaalftal geïnteresseerde quizzers het tegen elkaar opnamen. In het laatste weekend van oktober gooiden Martine en Simon ook hoge ogen tijdens de provinciale preselectie. Vorig jaar was deze ronde nog het eindstation voor Wellen, ondanks de fantastische inzet van Ann en Erwin. Dit jaar wist het Wellense duo zich, samen met 11 andere Limburgse teams, wel te plaatsen voor de eindronde. De gemeente Wellen wenst het quizteam alvast veel succes! De opnames gaan door op zaterdag 22 februari 2014 om 18 uur. De gemeente voorziet busvervoer. Wil je graag mee? Geef dan een seintje aan Johny Neven. Johny Neven - 012/ 67 07 10 - johny.neven@wellen.be

cht

rs gezo e t t i s y b a B

de Wellense Tanja Epding en Hilde Daems blazen de Gezinsvan t iens pasd erop kind de van afdeling bondnieuw leven in. erde en Daarom zijn zij op zoek naar gemotive jaar. enthousiaste babysitters vanaf 16 act op via Ben je geïnteresseerd? Neem dan cont . uur) 19 (na 41 80 35 2/ 047 het nummer uik willen Ook ouders die van deze dienst gebr mer. num dit op ht terec maken, kunnen

16

In een tijdspanne van een jaar zal De Bottelarij, in samenwerking met de gemeente Wellen, een project opbouwen rond Slowtoerisme. Slow, dus traag, rustig, aan het tempo van de omgeving en gedragen door de gemeenschap. Concreet zoeken we naar de talenten die jullie in huis hebben, en proberen we mensen vervolgens in hun passies te verenigen. Simon Vandueren is de nieuwe toeristisch opbouwwerker en jullie aanspreekpunt. Hij gaat de komende maanden op zoek naar de troeven van Wellen. Ben je zelf met iets bezig, wil je mee helpen nadenken en zelf ambassadeur worden van je gemeente? Neem contact op met Simon: simon@aksi.be - 012/ 21 42 84 - 0486/ 26 41 78


activiteiten in de kijker GEMEENTEBESTUUR WELLEN & SPORTRAAD WELLEN ORGANISEREN

KAMPIOENENVIERING

ZATERDAG 28 DECEMBER 2013 ZAAL DE MEERSCHE WELLEN 19u00 : VIERING KAMPIOENEN & RECEPTIE Iedereen welkom!

FOREVER YOUNG PARTY XII 1 FEBRUARI 2014 VAN 21U TOT ... DE MEERSCHE - WELLEN OUDERRAAD VBS DE BRON

De Kerstman komt naar Wellen Op zaterdag 21 december parkeert de kerstman zijn slee ter hoogte van de studio’s van radio VRW in Wellen. Kinderen tot 12 jaar zijn welkom vanaf 18u voor een babbeltje en een geschenkje. Ook ballonclown Picodilly en goochelaar Mister Magic komen langs. De ouders kunnen voor en na het kerstbezoek terecht in het cafetaria of aan de jeneverbar. De toegang is gratis, om organisatorische redenen schrijft u zich best in via toogpraat@hotmail.com voor 13 december. 17


evenementen datum

activiteit

uur

plaats

vr.

6 dec.

19u - 22u30 20u

Den Dries De Meersche

za.

7 dec. 7 dec. 8 dec. 9 dec. 10 dec. 10 dec. 10 dec. 11 dec. 11 dec. 12 dec. 12 dec. 13 dec. 13 dec. 13 dec. 13 dec. 14 dec. 14 dec. 15 dec. 16 dec. 17 dec. 17 dec. 17 dec. 18 dec. 19 dec. 19 dec. 20 dec. 21 dec. 21 dec. 22 dec. 23 dec. 24 dec. 25 dec. 26 dec. 27 dec. 28 dec. 29 dec. 30 dec. 31 dec. 1 jan. 2 jan. 3 jan. 4 jan. 5 jan. 6 jan. 7 jan. 8 jan. 9 jan. 9 jan. 10 jan. 11 jan. 12 jan. 13 jan. 14 jan. 14 jan. 15 jan. 16 jan.

Petanque CD&V - Comedy Cup: Standup comedians Wellense Bokkenrijders - wandeltocht visclub Puppe - eetdag

Badminton + wandelen Petanque Turnen KVLV - kookles Senioren Dansnamiddag Rummikub Aquagym (verplicht inschrijven) Petanque KERSTMARKT KERSTCONCERT: kinderkoor Bloemfontein Inhuldiging kerstboom Ulbeek K.H. De Kluchtige Vrienden - Big Band BABYBORREL - gemeente Wellen

9u30 - 11u 14u - 16u 19u - 22u30 9u30 - 10u30 20u00 13u - 18u 13u - 16u 12u - 13u 19u - 22u30 18u 19u30

Badminton + Kienen Petanque Turnen Rummikub Open VLD - kerstfeest Petanque KVLV - kerstfeest VRW - de kerstman komt op bezoek

9u30 - 11u 13u30 - 15u30 19u - 22u30 9u30 - 10u30 13u - 16u

18u

sporthal De Bloken Den Dries Den Dries sporthal De Bloken Den Dries De Meersche Den Dries De Meersche VRW

waterpretpark Océade

9u30 - 17u

sporthal De Bloken

Petanque KAMPIOENENVIERING - gemeente Wellen

19u - 22u30 18u30

Den Dries De Meersche

Skiën & bowling

8u30 - 16u

sporthal De Bloken

NIEUWJAAR NIEUWJAARSBORREL - gemeente Wellen

19u - 21u

Gemeenteplein

Winterwellen sp.a - ROB - Nieuwjaarsreceptie

20u 11u - 13u

sporthal De Bloken De Meersche

Badminton + STARTLES (8 € / 10-beurtenkaart)

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Senioren dansnamiddag Lijndansen STARTLES (15 € / 10 lessen) CV de Weerelt - Carnavalbal

9u30 - 11u 20u

De Meersche sporthal De Bloken De Meersche

zo. ma. di.

wo. do. vr.

za. zo. ma. di.

wo. do. vr. za. zo. ma. di. wo. do. vr. za. zo. ma. di. wo. do. vr. za. zo. ma. di. wo. do. vr. za. zo. ma. di. wo. do. 18

Agenda december 2013 - januari 2014

De Meersche

20u 15u - 17u

19u - 22u30

sporthal De Bloken Den Dries Den Dries sporthal De Bloken Parochiezaaltje Molenstraat De Meersche Den Dries zwembad Sint-Truiden Den Dries op en rond het Dorpsplein Dorpsplein (slecht weer: in de kerk) Ulbeek De Meersche De Meersche

KERSTMIS

Rode Kruis Wellen - ledenfeest

De Reynaert

Markant / Land van Loon - nieuwjaarsdrink Badminton +

19u 9u30 - 11u

sporthal De Bloken

KVLV - Handwerk

20u

Ontmoetingscentrum


evenementen

Agenda december 2013 - januari 2014

datum vr. za. zo. ma. di. wo. do. vr. za. zo. ma. di. wo. do. vr. za.

16 jan. 17 jan. 18 jan. 19 jan. 20 jan. 21 jan. 22 jan. 23 jan. 24 jan. 25 jan. 26 jan. 27 jan. 28 jan. 29 jan. 30 jan. 30 jan. 31 jan. 1 feb.

activiteit

uur

plaats

Lijndansen

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Après-ski Open VLD - eetdag KVLV - kookles Badminton + KVLV - lezing: “Bewegen als topmedicijn” Lijndansen

19u

Pattondrivers Ulbeek De Meersche Parochiezaaltje Molenstraat sporthal De Bloken Ontmoetingscentrum sporthal De Bloken

20u 9u30 - 11u 20u 9u30 - 11u

ZVC United - Eetdag

De Meersche

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

KVLV - lezing “Huisje Weltevree” Lijndansen

20u 9u30 - 11u

Ontmoetingscentrum sporthal De Bloken

Vrije basisschool de Bron - Forever Young Party

De Meersche

Wereldbekend kinderkoor ‘Bloemfontein’ start Belgische toer in Wellen Het Kinderkoor van Bloemfontein (Zuid-Afrika) komt weer naar Wellen. Dit kinderkoor, dat bestaat uit meisjes en jongens van 6 tot 18 jaar, behoort tot de 5 beste kinderkoren in de wereld. Het werkte niet voor niets in het verleden samen met wereldvermaarde artiesten zoals André Rieu, Helmut Lotti, Will Tura en Dana Winner… . De kinderen zijn zwart, blank of kleurling: zij ontpoppen zich zo als de echte vertegenwoordigers van de Regenboog-natie van Nelson Mandela. Wellen is één van de 10 haltes tijdens de Europese tournee. Naast Wellen doen zij ook de steden Wenen, Maribor, Salzburg, Rudesheim, Eupen, Tongeren, Leuven, Antwerpen, Oostende en Genk aan. 19u30: Dorpsplein - bij slecht weer in de kerk

13 14

15

december kerstmarkt Wellense Middenstand op het Dorpsplein

vrijdag 13 december vanaf 18 uur basisschool de Bron & Dorpsplein 19u30: kinderkoor Bloemfontein 19


levensgebeurtenissen Geboorten

Huwelijksverjaardagen

03.09 Milan Weeghmans 07.09 Simon Menten 12.09 Joram Egerickx 13.09 Sam Santermans 15.09 Amélie Schoofs 21.09 Liene Bos 23.09 Leonie Hermans 28.09 Milan Michiels 28.09 Samuel Ewane 29.09 Dax Panjaar 01.10 Kinsey Philtjens 02.10 June Mechelmans 04.10 Lowie Vandevorst 06.10 Kimora Kelchtermans 14.10 Nias Dermont 18.10 Bo Maris 28.10 Rosy Switten 30.10 Binta Diallo 01.11 Mien Boussu 10.11 Lino Cleynen

65 Briljanten Huwelijk

23.10 Joanna Gaens & Joseph Teuchy

Baby’s

• Axl Wouters • kindje van Anne Bortels & Jochen Wouters

Verjaardagen

Overlijdens 10.09 10.09 11.09 14.09 18.09 18.09 28.09 08.10 09.10 09.10 18.10 21.10 23.10 30.10 31.10 10.11 12.11 15.11 18.11

Beatrix Henckaerts René Coemans Sabine Neven Jozef Driesen Henri Bas Remi Ramaekers Maria Ramaekers Louisa Schouten Antoine Colemonts Marcel Vanhove Elvire Gerrits Helena Peters Maria Meekers Joseph Bas Guy Goffings José Goedertier Irma Driesen Jan Buttiens Laura Vanmuysen

27.10 Maria Raskin is 102 jaar. PROFICIAT! • Gus Uitdebroeks •

4 Generaties

geboren te Wellen kindje van Rosalie Janssens & Kris Uitdebroeks

• Annie Duchateau • Judith Thijs • Kelly Appeltans

Huwelijken

• Talina Giovannelli • Wout Manshoven • kindje van Hilde Nelissen & Wim Manshoven kleine broer van Giel

28.09 Chantal Verlinden & Robert Andriesen 26.10 Ellen Boulet & Lode Oudebrouckx

Huwelijksverjaardagen 50 Gouden Huwelijk 31.08 Anita Wijnants & Francois Briers 18.09 Marie Louise Gos & Tony Beunckens 28.09 Judith Weeghmans & Willy Punie 60 Diamanten Huwelijk 03.09 Paula Geraerts & Louis Albert 19.09 Hortense Lenaerts & René Billen 20

• Josée Schoenaers • Lydia Drisque • Melissa Grosemans • Gaëthane Corbée

• Gaëthane Corbée • kindje van Melissa Grosemans & Bert Corbée


Wellen in beeld

55- jarigen

Muur kl immen

60- jarigen

O nt haal nieuwe in

Muurklimmen

w oners

Kidzpart y

Schaatsen

Kidzparty

Nestkastjes maken

Smaakfest ival

Kleutersportdag

Seniorgames

Dansnamiddag Senioren

We llense O kt ober

Sp orte ldag

feesten 21


ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren gemeentelijke diensten Wachtdiensten Tandartsen Tandartsen

Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Dorpsstraat 25 T. 012/ 012/6767 0707 00 00 F. 012/ 012/ 7474 5858 70 70 www.wellen.be www.wellen.be

Openingsuren: maandag tot maandag totvrijdag: vrijdag:9u 9utot tot12u 12u maandag: 16u maandag: 16utot tot19u30 19u30 woensdag: 13u woensdag: 13utot tot16u 16u

Huisartsen Huisartsen

OCMW Dorpsstraat 26 Dorpsstraat 26B B T. 012/ 012/4444 0101 50 50 F. 012/ 012/ 4444 0101 69 69 info@ocmwwellen.be info@ocmwwellen.be

Openingsuren: maandag tot maandag totdonderdag: donderdag:9u9u tottot 11u30 11u30 en op op afspraak afspraak vrijdag gesloten gesloten GEEN avondzitting meer!

Politie Dorpsstraat 26 Dorpsstraat 26 T. 012/ 012/6767 0707 07 07 politie@wellen.be politie@wellen.be

Openingsuren: maandag: 15u30 maandag: 15u30tottot19u30 19u30 dinsdag tot dinsdag totvrijdag: vrijdag:8u30 8u30tottot12u30 12u30 na openingsuren: openingsuren:012/ 012/ 7474 60 60 60 of 60101 of 101 (7/7 dagen (7/7 dagen- en 24/24u 24/24u voorvoor milieuklachten) milieuklachten)

Containerpark Overbroekstraat Overbroekstraat T. 012/ 012/6767 2222 06 06

Openingsuren: dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tottot 17u 17u zaterdag: 9u zaterdag: 9utot tot14u 14u

Bibliotheek Dorpsplein 12 12 T. 012/ 012/7474 7171 7979 bib@wellen.be bib@wellen.be

Openingsuren: maandag en maandag envrijdag: vrijdag:18u 18u tottot 20u 20u woensdag: 14u woensdag: 14utot tot18u 18u zaterdag: 10u zaterdag: 10utot tot12u 12u

PWA Overbroekstraat 10 Overbroekstraat 10/2 b2 T. 012/ 012/4444 1010 16 16 pwa@wellen.be pwa@wellen.be

Openingsuren: maandag: 8u maandag: 8utot tot13u 13u enen 14u 14u tottot 19u19u dinsdag: 8u30 dinsdag: 8u30-12u -12uenen 14u 14u tottot 18u18u woensdag: 8u30 woensdag: 8u30-12u -12u enen 13u 13u tot tot 17u17u

Sporthal ‘De Bloken’ Blokenstraat 12 Blokenstraat 12 Uitbater cafetaria: cafetaria: Mario Rosmarino T. 012/ 012/7474 2020 33 33

Openingsuren: alle dagen alle dagenvanaf vanaf16u 16u gesloten: maand juli en alle feestdagen gesloten: hele maand juli en alle feestdagen

Gemeentelijk zwembad ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Bampstraat 11 T. 011/ 011/5959 7474 95 95 (cafetaria) (cafetaria)

Openingsuren: juli en augustus augustus:van 10u30 10u30tot tot20u 20u Enkel open open bij bijmooi mooiweer! weer! Bel naar naardede cafetaria cafe-taria om te om weten te weten of het zwemof het bad open is. zwembad open is.

Dienstencentrum ‘Den Dries’ Dorpsstraat 26A Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: verantwoordelijke: Leen Meynen Leen Meynen T. 012/ 012/ 44 440101 5454 M. 0487/ 0487/ 33 33 29 62 29 62

Openingsuren: ma - woe wo - -do: don: 9u9u - 11u30 tot 11u30 en 13uen- 17u 13u tot 17u dinsdag : 9u dinsdag: 9u -tot 16u 16u en en 19u19u - 22u tot 22u vrijdag : 19u vrijdag: 19u -tot 22u30 22u30 Tijdens de openingsuren openingsuren in de voormiddag dienen de dienen demensen mensenzich zich bijbij hethet onthaal onthaal vanvan het OCMW het OCMW aanaan te melden. te melden.

De wachtdienstvoor voorLimburgse Limburgse tandartsen is telefoDe wachtdienst tandartsen is telefonisch nisch bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnumbereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer mer 090/ 33 99op 69zaterdag, op zaterdag, zondag en feestdagen 090/33.99.69 zondag en feestdagen van van 9u tot 18u. 9u tot 18u.

De voorhuisartsen huisartsen is telefonisch bereikDe wachtdienst wachtdienst voor is telefonisch bereikbaar baar via het centrale huisartsenwachtnummer 011/ 23 via het centrale huisartsenwachtnummer 011/23.28.25. 28 25.

Osteopaten Limburg Osteopaten Centraal oproepnummer: Limburg 011/42.93.19 Centraal oproepnummer: 011/ 42 93 19

Apotheken regio Alken, Borgloon, Kortessem, Apotheken St.-Lambrechts-Herk regio Alken, enBorgloon, Wellen Kortessem, Sint-Lambrechts-Herk De apotheek van wachtenisWellen van dienst tot 22u. Na De 22uapotheek kan je van bellen wacht naar is van 090/39.99.10. dienst tot 22u. Je Na wordt 22udan kan jeverbonden bellen naar met 090/ een39callcenter 99 10. Je wordt dat je kan dan doorschakelen verbonden met een naarcallcenter de apotheek dat jevan kanwacht. doorschakelen naar de apotheek van wacht. Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: Rechtstreeks zonder telefoon naarvooraf de apotheek wordt gaan er niet heeft opengedaan. geen zin: zonder telefoon vooraf wordt er niet opengedaan. Om de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je Om terecht: de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je terecht: • bij jouw apotheker: daar hangt de wachtdienst uit • • bij opjouw de website apotheker: www.apotheek.be daar hangt de wachtdienst uit • • op telefonisch de websiteopwww.apotheek.be het betalend nummer 090/39.99.10 • telefonisch (1,5 euro/min.) op het nummer 090/ 39 99 10 (betalend! 1,5 euro/min.) De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet De noodzakelijk apotheek van dezelfde! wacht voor 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 03/271 16 16 03/239 14 15 070/24 52 45 02/268 62 00 070/34 43 44 11/60 00 070/22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800/96 333 078/15 10 20 02/533 75 75 112 02/245 29 50 02/274 02 00 0800/99 533 011/22 73 90

KANKERFOON 0800/158 02 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02/286 82 11 SENSOA.BE 03/238 68 68 TABAKSTOPLIJN 0800/111 00 TELEBLOK 0800/131 44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP 070/34 47 77 VAB REISBIJSTAND 070/34 46 66 VDAB 0800/30 700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03/23 27 218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088/122 66 ZELFMOORDLIJN 02/649 95 55


oproepen Zet jouw

digitale nieuwsbrief gemeente Wellen Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief! Stuur een mailtje naar evi.wijnants@ wellen.be.

Lokale radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@ radiovrw.be.

Volg ons op facebook via www.facebook.com/gemeente.wellen of scan deze QR-code.

EEN OPROEP? Heb jij

Een oproep doen of een evenement aankondigen in Wellen en omstreken? Stuur voor 15 januari een korte tekst - foto(‘s) - flyer of affiche naar evi.wijnants@wellen.be en jouw oproep/activiteit wordt opgenomen in het gemeentelijk infoblad van begin februari 2014.

Foto’s gezocht voor Wild van

Wellen! Modellen Jouw foto op de cover? Heb je zin om een van de volgende covers van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Laat gerust iets weten via evi.wijnants@wellen. be, dan nemen wij contact op. Oud of jong, man of vrouw, groot of klein, … Iedereen is welkom!

EVENEMENT in de KIJKER

n gezoc

Modelle

ht

Babyfoto’s Heb je recent een

zoon of dochter gekregen? Stuur een foto en de naam van jouw kindje naar evi.wijnants@wellen.be en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

Babyfot o’s

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende: het wegdek is beschadigd de openbare verlichting is defect het rioolputje is verstopt de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst het ruimen van grachten is gewenst er is een sluikstort er is een gevaarlijke verkeerssituatie er is signalisatie gewenst een bushokje is beschadigd andere: …..................................................................................... ........................................................................)

Plaats: ......................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Opmerkingen: ........................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Afzender: .................................................................................................... Naam: ............................................................................................. Adres: ............................................................................................. ....................................................................................................................... Telefoon / gsm: .............................................................................. (aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven)

23


V.U. Gemeente Wellen, Dorpsstraat 25, 3830 Wellen

ZALIG KERSTFEEST & GELUKKIG NIEUWJAAR

Het gemeentebestuur van Wellen trakteert:

NIEUWJAARSBORREL 2 JANUARI

19 uur tot 21 uur

GEMEENTEPLEIN WELLEN

Samen met u klinken wij op het nieuwe jaar. Alle Wellenaren welkom!

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 03  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Wild van Wellen - nr. 03  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Advertisement