__MAIN_TEXT__

Page 1

Informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen - september 2013 - jaargang 1 - n°2

Wild van Wellen Wellen wild van feesten?

vrije tijd

economie

quiz

2 nieuwe gemeentelijke feestzalen

Topzomer Maupertuus

woensdag = marktdag

De slimste Wellenaar

pagina 3

pagina 16

pagina 6

pagina 19


voorwoord Beste Wellenaar Voor u ligt de tweede editie van ons nieuw infoblad “Wild van Wellen”. Ditmaal met Tekla, onze Wellense kandidate voor Miss Limburg, op de cover. Geef ons een seintje en ook u kunt onze cover sieren! Ondertussen loopt de zomer weer op zijn einde. Dankzij het fantastische zomerweer in juli en augustus kende ons openluchtzwembad Maupertuus ongeziene hoogdagen. Bijna 25.000 bezoekers zochten er de afgelopen maanden verkoeling en amusement. Met kleinschalige initiatieven, zoals onze ‘Belgendag’ en de live muziek van onze Wellense DJ’s, verhoogden we de beleveniswaarde op en rond onze weide. Ook de komende jaren zullen wij de nodige inspanningen blijven leveren om de aantrekkingskracht van ons zwembad te behouden en liefst nog te verbeteren.

burgemeester

ELS ROBEYNS

De afgelopen maanden groeide ook onze wekelijkse markt uit tot een bijkomende publiekstrekker in ons mooie centrum. Onze 9 marktkramers zorgen voor een mooi, divers en aanvullend aanbod. Het is een kleine maar gezellige ontmoetingsplaats voor mensen van binnen en buiten onze gemeente. In deze ‘Wild van Wellen’ vindt u een uitgebreide reportage over onze markt. Tot slot keerden op 1 september weer honderden kinderen terug naar school. De start van het nieuwe schooljaar betekende eveneens de start van de actie ‘veilig schoolverkeer’: dagelijks houden onze politieagenten voor en na de schooluren toezicht aan de schoolpoorten. Bij de volwassenen controleert de politie specifiek op het dragen van de gordel, foutief parkeren en snelheid. Bij de jongeren hebben ze oog voor het (rij)gedrag in het verkeer en de technische eisen van de (brom)fiets. De eerste 14 dagen van september ligt de nadruk op sensibilisering, nadien zal er indien nodig ook repressief opgetreden worden. Gelieve dus zoals steeds uw rijgedrag aan te passen in de schoolomgeving. Ik hoop dat ook u genoten heeft van een toffe zomer. Wij zijn alvast klaar om er weer in te vliegen! Els Robeyns, uw burgemeester

inhoud p. 3 p. 4 p. 5 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 8

2

infrastructuur in de kijker bouwen & wonen verkeer & veiligheid economie welzijn welzijn: ontwikkelingssamenwerking welzijn: dienstencentrum

p. 9 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13 p. 13 p. 14 p. 15

welzijn: sociaal huis - ocmw milieu & natuur bevoegdheden schepenen gemeenteraadsleden ocmw raadsleden pwa raadsleden nuttige nummers milieu & natuur

p. 16 p. 17 p. 18 p. 19 p. 20 p. 21 p. 22 p. 23

vrije tijd evenementen in de kijker evenementen evenementen levensgebeurtenissen Wellen in beeld oproepen oproepen


infrastructuur

Binnenkort 2 nieuwe feestzaaltjes te huur

gemeentelijke

“Wellen, Wild van Feesten” is de leuze van vele Wellenaren. Als kleine gemeente waren we op het vlak van feestzalen al goed uitgerust maar de vraag oversteeg het aanbod. Kleine zaaltjes voor familiefeestjes, babyborrels, wijkfeestjes, knutselavonden,... waren er te weinig. Aangezien er in het jeugdheem “De Reynaert“ nog een lokaal leegstond en omdat het parochiezaaltje plots zonder uitbater viel, besloot het bestuur om deze zaaltjes in te richten met het oog op de verhuring ervan.

Nieuwe glasbollen in Molenstraat De gemeente plaatste op de parking langs zaal ‘de Meersche’ onlangs een nieuwe glascontainer. Door de selectieve inzameling van glas kunnen afvalstoffen gerecycleerd worden, zodat de hoeveelheid restafval vermindert. Let op, het is de bedoeling dat al het glas in de glascontainer gedeponeerd wordt: glasafval dat naast of bij de glascontainer achtergelaten wordt, wordt beschouwd als sluikstorten.

Jeugdheem de Reynaert (99 personen)- Huurprijs: Wellenaren: 90 € / niet Wellenaren: 180 € / verenigingen aangesloten bij adviesraad: 30 € Volledige benedenverdieping huren is mogelijk aan het dubbele van bovenstaande prijzen. - Inbegrepen: cafetaria, toiletten en buitenterras - Wijn- & cavaglazen, koffieservies en bestek niet aanwezig. - Kuisen: enkel vloer borstelen. Je vindt de glasbollen in volgende straten: Beursstraat - Ulbeekstraat - Berlingenstraat Smissebroekstraat - Houtstraat - Steenweg Vrolingen Bampstraat - Molenstraat.

Parochiezaaltje in de Molenstraat (49 personen) - Huurprijs: Wellenaren: 90 € / niet Wellenaren: 180 € / verenigingen aangesloten bij adviesraad: 30 € - Inbegrepen: zaal, keuken - Kuisen: koelkasten, toog, glaswerk, bestek, servies en volledige keuken inclusief toestellen. Enkel vloer borstelen.

Meer info & verhuring: Jo Billen 012/67.07.11 jo.billen@wellen.be 3


in de kijker Mia Cuppens is nieuwe secretaris van gemeente en OCMW Een betere dienstverlening bieden door intensief samen te werken: dat is de ambitie van de gemeente en het OCMW in Wellen. Beide besturen legden in een kaderovereenkomst de domeinen vast waarin zij overeenstemming zoeken. Een eerste concrete en krachtige stap vooruit is de aanstelling van een gemeenschappelijke secretaris. Burgemeester Els Robeyns: “We willen niet blind besparen, maar streven wel een efficiëntere werking, professionele aanpak en betere dienstverlening na. Het bundelen van de krachten moet leiden tot een effectievere dienstverlening aan onze inwoners. Wij willen in de toekomst meer doen, met dezelfde inzet van middelen. Door de aanstelling van een gemeenschappelijk secretaris is de coördinatie van een uniform beleid meteen gegarandeerd.” Werken aan een moderne, efficiënte en professionele organisatie ten dienste van de bevolking is één van de speerpunten van het nieuwe gemeentebeleid in Wellen. De formele samenwerking tussen gemeente en OCMW betekent in die zin een belangrijke stap vooruit. Tot voor kort waren de gemeente en het OCMW twee totaal verschillende organisaties die slechts sporadisch samenwerkten. De krachten kunnen gebundeld worden binnen verschillende domeinen: op vlak van communicatie, facility, financiële organisatie en ICT bijvoorbeeld. Maar ook qua overheidsopdrachten, personeelszaken, preventie en sociale zaken zullen we de violen stemmen.

rechtzetting

In het vorige magazine zijn we Luc Leunen, arbeider bij de technische dienst vergeten te melden. Onze excuses hiervoor.

Vereniging in de kijker: Ziekenzorg Wellen

Ziekenzorg Wellen bestaat al meer dan 35 jaar. Een 20-tal vrijwilligers neemt het op voor langdurig zieken, eenzame mensen en ouderen uit Wellen. Zowel de gepensioneerden in rustoord ‘De Bloken’ als de Wellense bejaarden die in zorgcentra buiten Wellen verblijven genieten van hun goede zorgen. Meer dan 400 Wellenaren mogen jaarlijks rekenen op een bezoekje, een verjaardagskaart, een leuke uitstap, een ontspannende namiddag, de ziekenzalving,... . Eén keer per maand vindt er een crea-namiddag plaats. Ziekenzorg Wellen staat open voor iedereen, los van afkomst of overtuiging, voor een gezellige babbel en een luisterend oor. De financiële bijdrage blijft beperkt tot een bijdrage in de kosten van de ontspanningsnamiddag en de uitstap.

Wellense Tekla bij 20 finalistes van Miss Limburg Tekla Vancleynenbreugel, 20 jaar, studeert rechten aan de KULeuven (3de jaar). Zij werk in ‘t Schaliehuys in Wellen. Haar hobby’s zijn op vakantie gaan, plezier maken, sporten, modellen- en hostessenwerk,... Tekla: “Het is altijd mijn droom geweest om aan Miss Limburg voor Miss België mee te doen! Het is een super leuke ervaring, echt ‘once in a lifetime’. Er waren ongeveer 100 inschrijvingen voor Miss Limburg, na de preselectie zijn we nog met 20 finalistes. De finale is op 21 september in het Congrestheater in Hasselt.

Op 1 mei verloor Ziekenzorg Wellen jammer genoeg haar voorzitster. Yvonne Wijnants stond sinds 1977 aan het hoofd van deze groep vrijwilligers. Haar werk zal echter onverminderd verder gezet worden.

Stem op Tekla.

Stuur een sms m

et MLI 7 naar 66

Ziekenzorg Wellen is steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers om hun team te versterken. Voel jij je geroepen? Neem dan contact op met Denise Boiten – 0479/69.51.05 – deniseboiten@hotmail.com 4

Wij wensen haar alvast veel succes!

65


bouwen & wonen Gemeente Wellen ONTWERP GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wellen maakt bekend, gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid artikel 2.2.14 en volgende, dat bij besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2013 volgend ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig werd vastgesteld: Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kerkhoven en bijhorend onteigeningsplan Met dit RUP kan het bestaande Kerkhof Zonneveld langs de Zonneveldweg worden uitgebreid, als er in de toekomst behoefte voor is. Er wordt ook ruimte voorzien voor de aanleg van een wachtbekken oostelijk van het huidig kerkhof langs de Winterbeek. Dit wachtbekken wordt aangelegd om het regenwater van de Zonneveldweg en de Vloeiherkstraat op te vangen. Voor de aanleg en het onderhoud van dit wachtbekken wordt er een toegangsweg naar dit wachtbekken aangelegd vanuit de Kortestraat tot over de Winterbeek. Gezien de percelen waar al deze werken op worden uitgevoerd nu gelegen zijn in landbouwgebied, dient de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken met een bijhorend onteigeningsplan om de nodige percelen te kunnen aankopen of onteigenen.

Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis, bij Carine Scierski, stedenbouwkundige ambtenaar, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis: elke werkdag van 9 tot 12 uur, maandag van 16 tot 19u30 en woensdag van 13 tot 16 uur. Voor individuele vragen inzake uw perceel kan u bij haar terecht op het telefoonnummer 012/67 07 08. Het openbaar onderzoek zal plaatsvinden van donderdag 1 augustus tot en met maandag 30 september 2013. Eventuele bezwaren of opmerkingen met betrekking tot dit ontwerp dienen uiterlijk 30 september 2013 bij een ter post aangetekende brief te worden verstuurd of afgegeven tegen ontvangstbewijs en dienen gericht te zijn aan: Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Gemeente Wellen Dorpsstraat 25 te 3830 Wellen

verkeer & veiligheid

Valerie Jamart wint tekenwedstrijd politie Wellen Op woensdag 8 mei brachten de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar van basisschool De Eik een bezoek aan het politiecommissariaat van Wellen. In navolging van dit bezoek, dat veel enthousiasme losweekte bij de leerlingen, schreef de Wijkdienst een tekenwedstrijd uit voor al de bezoekers. De leerlingen kregen tot eind mei de tijd om een tekening in te sturen. Uit de vele prachtige inzendingen werden de drie mooiste tekeningen gekozen: de laureaten werden in de bloemetjes gezet tijdens een heuse prijsuitreiking in basisschool De Eik. Winnares Valerie Jamart (2de leerjaar) won de hoofdprijs. Ze werd door de wijkagent met een politiewagen thuis afgehaald, maakte een overwinningsronde doorheen Wellen en werd uiteindelijk in het midden van de speelplaats afgezet op school. De tekenaars die op de derde en de tweede plaats eindigden gingen evenmin met lege handen naar huis: zij ontvingen een verharde map van de politie en een fluorescerend jasje. Ook alle andere deelnemers kregen een beloning, in de vorm van een balpen van de politie. De politie dankt de leerlingen, de leerkrachten en de directie van basisschool De Eik voor de fijne samenwerking.

5


economie

Lekker dichtbij ZATERDAG 28 SEPTEMBER Dag van de Klant 2013 komt ‘Lekker Dichtbij!’ Op zaterdag 28 september is het weer zover, dan vindt voor de 26ste keer de jaarlijkse Dag van de Klant plaats. Op deze dag bedanken de handelaars hun klanten voor het vertrouwen met leuke attenties. Tijdens deze editie focust men nóg meer op de lokale meerwaarde van de detailhandel, met de Dag-slogan ‘Lekker dichtbij!’. Je hoeft immers niet ver te gaan om gezellig te winkelen, het kan vlakbij je woonplaats. Kom langs op zaterdag 28 september bij de handelaars in jouw gemeente en laat je verwennen met rozen, roostasjes, cuberdons of andere verrassingen. Gezellig winkelen, lekker dichtbij! Meer info: www.dagvandeklant.be

Wellen wild van de markt Een kleine maar fijne markt, zo kan je de wekelijkse markt op woensdag het best omschrijven. Wat op 5 juni begon met 4 marktkramers groeide vlotjes naar 9 kramen. De handelaars kennen elkaar al langer, wat voor een aangename sfeer zorgt. De woensdagvoormiddagen waren voorheen nooit zo gezellig druk. Het is een plek geworden waar de mensen komen om te kopen maar ook om even te babbelen. De rusthuisbewoners hebben er zelfs een wekelijkse uitstap van gemaakt. Dankzij de vrijwilligers zijn ze nog eens weg. Vooral de wafelkraam is bij hun in trek. De markt is er alle woensdagen van 8u. tot 13u. op het gemeenteplein tegenover het gemeentehuis.

6

De winnaars van de actie Met Belgerinkel naar de Winkel Op vrijdag 14 juni, bij de opening van de braderie werden de winnaars bekend gemaakt van de actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’. Reenars Magda mocht met haar nieuwe fiets naar huis, Jammaers Marie-Rose en Vandormael An wonnen beiden een handige fietstas. Proficiat!


welzijn Je zal het maar hebben Zo ziek als een hond? Liever niet! Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw opduikt bij gemiddeld ongeveer 1 op 10 mensen. Vaccinatie is de enige manier om je tegen griep te beschermen.

zo ziek als

een hond? liever niet. laat je tijdig vaccineren tegen seizoensgriep. Je huisarts en apotheker weten raad.

Risicogroepen Bepaalde groepen lopen extra risico. Mensen met chronische gezondheidsproblemen(bv. diabetes of long-, hart- of leverziekte) zijn best waakzaam voor griep. Ook voor 65-plussers wordt vaccinatie sterk aangeraden, omdat de natuurlijke weerstandwww.griepvaccinatie.be afneemt met de leeftijd. Daarnaast is het voor zwangere vrouwen belangrijk om zich te laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Als je zwanger bent, heb je minder weerstand tegen infecties. Een zware griepaanval kan ook de gezondheid van de baby ernstig schaden. Ook wie vaak in contact komt met mensen uit deze risicogroepen doet er goed aan zich te laten vaccineren (bv. verpleegkundigen). Heb je al een gezondheidsprobleem? Wees dan extra waakzaam voor griep. Met een vaccin tegen seizoensgriep heb je alvast een zorg minder, want het biedt je de ganse winter bescherming tegen het griepvirus. Zo kan je extra complicaties vermijden.

zorgen voor lichamelijke beperkingen, maar ook geestelijk zijn er gevolgen. Mensen met een vorm van reuma - en hun omgeving - moeten leren omgaan met de vragen, twijfels en emoties die gepaard gaan met hun ziekte. De meest voorkomende vormen van reuma zijn ontstekingsreuma’s (artritis, de ziekte van Bechterew), reumatische bindweefselziekten (lupus en Sjögren), ouderdomsreuma’s (artrose en osteoporose) en weke-delen reuma’s (fibromyalgie en spierreuma). Er bestaan veel misverstanden over reuma. Zo is reuma niet alleen een ziekte van oude mensen, het treft ook jonge mensen, zelfs kleine kinderen. Daarnaast is reuma niet levensbedreigend, maar heeft het wel een serieuze impact op de levenskwaliteit. Op 12 oktober is het Wereld Reuma Dag. Op deze dag wordt overal ter wereld aandacht gevraagd voor de reumaproblematiek. Ook onze gemeente doet mee. Heb je zelf een reumatische aandoening? Wil je meer informatie over je ziekte of behandeling? Ben je op zoek naar lotgenoten? ReumaNet kan je op weg helpen! Meer informatie www.reumanet.be en info@reumanet.be

Terugbetaling De ideale vaccinatieperiode ligt tussen half oktober en half november. Met een voorschrift van de huisarts kan je bij de apotheker een vaccin kopen, dat je kan bewaren in de koelkast. Ga naar je huisarts om je te laten vaccineren.Het griepvaccin kost tussen de 11 en 12 euro, maar wordt voor de helft terugbetaald aan mensen uit de risicogroepen. Sommige mutualiteiten betalen het zelfs volledig terug. Het griepvaccin bevat geen levende virusdeeltjes en kan dus geen griep veroorzaken. Door het spuitje maakt je lichaam wel verdedigingsstoffen aan. Dit kan soms lichte ongemakken geven. Het griepvaccin werkt pas na twee weken en helpt alleen tegen de “echte” griep. Meer informatie over griep(vaccinatie) www.griepvaccinatie.be en www.influenza.be

12 oktober: Wereld Reuma Dag Reuma is een onzichtbare ziekte. Aan reumapatiënten kan je vaak niet zien dat ze met de ziekte kampen. Toch worstelen 1 op de 5 Belgen en 1 op de 1000 kinderen dagelijks met pijn en vermoeidheid. Wat is reuma? Reuma is een verzamelnaam voor een tweehonderdtal verschillende chronische aandoeningen. Deze aandoeningen

Infoavond over sportvoeding op 7 oktober Sportvoeding kan fanatieke (of minder fanatieke) sporters helpen om op een gezonde manier hun sport te beoefenen. Marktonderzoek wijst echter uit dat 75% van de sporters zijn gading niet vindt in de huidige markt. Sporters worstelen met heel wat vragen, zoals ‘welk product werkt prestatiebevorderend?’, ‘hoe beter herstellen na een zware trainingsperiode of wedstrijd?’ of ‘wat is een goede melkzuurbuffer?’. Dan ben je van harte welkom op een voordracht, georganiseerd door Gezond Wellen, op maandag 7 oktober om 20u in het zaaltje van voetbalclub KVK Wellen (Houtstraat 35). Alle aanwezigen gaan alvast naar huis met een gratis kennismakingbox. Inschrijven kan tot vrijdag 4 oktober via etixx.wellen@telenet.be of T. 012/74.14.43 7


welzijn Ontwikkelingssamenwerking

Dienstencentrum Petanque

dinsdag + vrijdag: 19u.-22u.30

De buitenbanen liggen achter dienstencentrum “Den Dries”. Je kan hier in een gezellige sfeer kennis maken met de sport en indien je wil, kan je ook meespelen met de competitie. Vrije toegang voor iedereen, geen verplichtingen, enkel plezier. Volledig gratis!

Er is ruim voldoende te eten en toch heeft bijna een miljard mensen honger. Er zijn verschillende oorzaken: bijvoorbeeld landroof, waterroof, het gebruik van biobrandstoffen en voedselspeculatie. We kennen de oorzaken en de oplossingen, maar toch er verandert niets. Daarom voert 11.11.11 twee jaar lang campagne voor het recht op voedsel: • We steunen landbouwprojecten in het Zuiden zodat er voldoende voedsel is en mensen ook kunnen leven van wat ze oogsten. • We trekken onze politici aan hun mouw om een beleid tegen de honger te voeren.

Hoe kan je 11.11.11 steunen? Dat kan per overschrijving op BE30 0000 0000 11 11.

Derde Wereldcafé Kom op zondag 10 november 2013 tussen 14u00 en 20u00 naar fietscafé en cultuurschuur ‘De Lanterfant’ (Langenakker 128 in Wellen). De gemeentelijke raad ontwikkelingssamenwerking (GROS) organiseert hier het ‘Derde Wereldcafé’ met wereldmuziek, de wereldwinkel en een soepverkoop. De opbrengst wordt geschonken aan 11.11.11.

2de handsspeelgoedbeurs tvv 11.11.11

Dansnamiddag

Het GROS organiseert op voor de 5de keer haar tweedehandsspeelgoedbeurs! Heeft u nog veel speelgoed op de zolder of in de garage staan…? Kom dan uw speelgoed verkopen op onze speelgoedbeurs. Er wordt (h)eerlijke koffie, wijn, fruitsap, frisdrank en soep geserveerd. De opbrengst is tvv 11.11.11 en Rode Kruis Wellen. Iedereen is welkom!

Zin om nog eens te swingen op de liedjes van vroeger? Dan moet je zeker eens komen naar de maandelijkse dansnamiddag op de 2de donderdag van elke maand in zaal De Meersche. Je zal verschieten hoeveel volk hier komt om te dansen en om fijn samen te zijn. De muziek wordt verzorgd door een live-band. Ambiance verzekerd! Gratis inkom. Taart & koffie aan democratische prijzen.

zondag 20.10.2013 van 13u-17u zaal De Meersche Standgeld: 4 € per tafel 6 € voor 2 tafels Inkom: 1 € per volwassene (kinderen gratis) info & reservaties: Lieve Geysens (lid Gros) lievegeysens@hotmail.com Daniëlla Neven (gemeente Wellen) daniella.neven@wellen.be 012/67.07.01 8

elke 2de donderdag: 13u-18u.


welzijn Sociaal huis - ocmw VACATURE Integratieles voor asielzoekers in Wellen

Terug naar school met een financieel duwtje in de rug: de school- en studietoelagen

Het OCMW van Wellen is op zoek naar een gemotiveerde lesgever, die 1 keer per week 2 uurtjes integratielessen geeft aan een paar asielzoekers die in Wellen wonen.

De schoolvakantie zit er al weer op, onze kinderen zitten terug op de schoolbanken. Dit brengt dikwijls extra uitgaven met zich mee: een nieuwe boekentas, schoolboeken, … Een school- of studietoelage kan jou een financieel duwtje in de rug geven. Er is een studietoelage voor het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs), het secundair onderwijs en het hoger onderwijs.

Bedoeling is dat de asielzoekers op een interactieve manier kennismaken met onze cultuur en gewoonten. Dit kan bv. gaan over voeding, winkelen, de werking van verschillende diensten, normen en waarden,… De lessen gaan door in het dienstencentrum ‘Den Dries’. De dag en uren kunnen in samenspraak vastgelegd worden. Er zijn geen studievereisten als leerkracht: wij zoeken vooral gemotiveerde mensen die deze uitdaging willen aangaan. Interesse? Neem dan contact op met Liesbet Hauben (coördinator lokaal opvanginitiatief) via 012/440153 of Leen Meynen (centrumleider dienstencentrum ‘Den Dries’) via 012/440154.

Kinderdagverblijf ‘De Hartediefjes’ Het OCMW kinderdagverblijf ‘De Hartediefjes’ is een door Kind en Gezin erkende voorschoolse opvang in hartje Wellen. Er kunnen 26 kindjes van 0 tot 3 jaar tegelijkertijd opgevangen worden. De kinderen worden verdeeld in 3 leefgroepen: één beperkte babygroep en 2 semi-verticale groepen, van 12 tot 18 maanden en van 18 maanden tot 2,5 jaar. Ons team bestaat uit 9 gediplomeerde kinderverzorgsters en een kokkin, iemand voor het onderhoud en een verantwoordelijke. Samen streven we naar een kwaliteitsvolle opvang, waar kinderen zich thuis voelen: wij bieden hen de nodige warmte, genegenheid en begeleiding, zodat ze zich helemaal kunnen ontplooien. Wil je een plaats reserveren? Neem dan snel contact op want het aantal plaatsen is beperkt. De financiële bijdrage van het gezin wordt bepaald op basis van het gezinsinkomen.

Kom je in aanmerking voor een studietoelage? Dat is afhankelijk van het gezinsinkomen en het aantal personen fiscaal ten laste van het gezin. Daarnaast zijn er nog voorwaarden op vlak van nationaliteit of verblijfsvoorwaarden, erkende opleiding en aanwezigheid op school. Je kan de toelage aanvragen van 1 augustus 2013 tot 1 juni 2014. Meer info of hulp bij het invullen van uw aanvraag: - www.studietoelagen.be (aanvraag online indienen) - gratis nummer 1700 (werkdagen van 9u00 tot 19u00) - het secretariaat van jouw school - afdeling studietoelagen Limburg Universiteitslaan 1, Hasselt (elke maa.- en woe.namiddag van 13u30 tot 16u30) - het sociaal huis Wellen (Dorpsstraat 26b, Wellen, 012/44.01.50)

Opvoedingswinkel Haspengouw komt naar je toe! Opvoeden, niet altijd kinderspel Opvoedingswinkel Haspengouw is Vrijblijvend - Discreet - Anoniem - Persoonlijk - Vriendelijk - Vertrouwelijk - Ondersteunend Om gewoon eens te praten - Om advies te vragen - ... Is er voor IEDEREEN! Ook voor jou? Zitdagen op maandagen van 9u tot 11u in

N.B. Het ‘Lokaal overleg kinderopvang’ (LOK), waar ook het kinderdagverblijf deel van uitmaakt, organiseert op 16 oktober 2013 om 19u30 een gespreksavond in de Meersche. De centrale vraag luidt: “Hoe ga je om met ongewenst gedrag bij kinderen?”. Voorbeelden hiervan zijn bijten, zich op de grond gooien als ze hun zin niet krijgen, ruzie maken,uw vragen negeren, ..... Iedereen is van harte welkom. Meer info: Severijns Winny Verantwoordelijke kinderdagverblijf “De Hartediefjes” Dorpsplein 11 bus 5 - 3830 Wellen 012/74 69 40 dehartediefjes@skynet.be

De Eik De Bron 16 september 2013 23 september 2013 14 okt. 2013 21 oktober 2013 25 nov. 2013 02 december 2013 ’t Laantje (School Ulbeek) 07 oktober 2013 04 november 2013 16 december 2013

Sociaal Huis Wellen 07 oktober 2013 18 november 2013

U komt gewoon langs in de scholen, of u kan contact nemen met Gwenda 011/75.60.91 - 0493/25.18.74 info@opvoedingswinkelhaspengouw.be www.opvoedingswinkelhaspengouw.be 9


milieu & natuur

BeZint voor ge u Bindt

Controleer jouw bandenspanning: goed voor je portemonnee en je veiligheid Uit onderzoek blijkt dat 3 op de 4 wagens met een te lage bandenspanning rondrijden. Elke maand verliezen banden ongeveer 5% van hun spanning. Die onderdruk verslechtert de wegligging en verkort de levensduur van de banden. Dat leidt tot 2 tot 5% meer brandstofverbruik. Een juiste bandenspanning reduceert de CO²-uitstoot en doet de brandstofkost al snel met 100 euro per jaar dalen. Door jouw banden te controleren bespaar je dus geld en verhoog je jouw veiligheid.

telefoon, gsm, internet, tv:

durf vergelijken!

“Telefonie, internet, televisie: durf vergelijken!” In het dagelijkse leven moet u steeds keuzes maken. Daarvoor vergelijkt u de verschillende alternatieven die u worden aangeboden. Voor telecommunicatie en meer bepaald voor telefonie, internet en televisie is het niet altijd eenvoudig om de beste leverancier of de juiste formule te kiezen. Daarom heeft de gemeente beslist om mee te werken aan de nationale informatiecampagne van de FOD Economie: “Telefonie, internet, televisie: durf vergelijken!”. Een campagne? Waarvoor? • U weet niet hoe u moet vergelijken? • U weet niet hoe u naar een andere leverancier of naar een andere tariefformule moet overstappen? • U bent bang voor verandering of voor mogelijke problemen? • U wenst informatie over de vergelijkingsmogelijkheden? • U hebt geen toegang tot de vergelijkingstools (via internet bijvoorbeeld)? Een campagne? Hoe? Op 25 november 2013 van 15u tot 20u houden wij spreekuur om u te helpen de beschikbare vergelijkingstools op het internet te gebruiken zodat u de aanbiedingen van de verschillende telecomleveranciers kunt vergelijken en zelf een keuze kunt maken met kennis van zaken (prijs, gezamenlijke aanbiedingen, …). Meer info: milieu@wellen.be of T. 012/67.07.06 (milieudienst). Een campagne? Wat moet ik doen? Om de gewenste informatie te verkrijgen, moet u simpelweg: • uw laatste maandelijkse factuur van uw huidige leverancier (indien verschillende leveranciers de facturen van alle leveranciers) van telecomdiensten (internet, televisie, mobiele en vaste telefonie) meebrengen; • kom naar het gemeentehuis op 25.11.2013 tussen 15u en 18u. meer info: www.bestetarief.be en economie.fgov.be

10

Breng jouw frituurolie binnen en trakteer je vrienden op een lekker pakje friet Gebruikte frituuroliën en –vetten die u naar het recyclagepark brengt kunnen hergebruikt worden, bijvoorbeeld als milieuvriendelijke biodiesel. Spijtig genoeg verdwijnen veel van die oliën en -vetten nog steeds in de gootsteen, het toilet, de tuin of de riool. En zo berokkenen ze het milieu veel schade. Van 1 tot 31 oktober 2013 organiseren de Vlaamse afvalintercommunales, Valorfrit en de gemeente Wellen weer de Grote Inzamelmaand. Hét moment om jouw gebruikte frituurolie of -vet naar het recyclagepark te brengen. Wie weet kan je daarmee uw vrienden en familie gratis een portie friet aanbieden. En bovendien maak je kans op een gloednieuwe friteuse of één van de 1.000 cinematickets.


Scheur m ij uit en bewaa r mij!

Wie is wie? Burgemeester en schepenen: bevoegdheden

Els Robeyns

Johan Cabergs

Kristien Treunen

Benny Maes

Ber Thijs

Eric Martens

burgemeester 012/67.06.44 elsrobeyns@wellen.be of burgemeester@wellen.be

1ste schepen 012/67.06.42 0495/58.64.86 johancabergs@wellen.be

2de schepen 012/67.06.43 kristientreunen@wellen.be

3de schepen 012/67.06.41 bennymaes@wellen.be

4de schepen 012/67.07.18 berthijs@wellen.be

5de schepen/voorzitter OCMW 012/44.01.60 ericmartens@wellen.be of info@ocmwwellen.be

maandag van 18u tot 19u en op afspraak

maandag van 18u30 tot 19u30 en op afspraak

maandag van 13u tot 14u

maandagvoormiddag enkel op afspraak

dinsdag en woensdag van 11u tot 12u

maandag van 10u tot 12u donderdag van 10u tot 12u

• algemeen beleid

• openbare werken

• mobiliteit en verkeer

• financiën

• technisch uitvoerende

• milieu en energie

• begrotingen

• toerisme

• kerkfabrieken

• tewerkstelling

• dierenwelzijn

• sport • cultuur • jeugd • senioren • bibliotheek • verenigingsleven

• sociale zaken

• veiligheid • politie • brandweer • burgerlijke stand

en personeel

• communicatie • informatie • inspraak

dienst

• containerpark

• middenstand • landbouw • erfgoed en

• kinderopvang • gelijke kansen • volksgezondheid • armoedebestrijding • ontwikkelings -

samenwerking

begraafplaatsen

• ICT • ruimtelijke ordening

en wonen

11


Gemeenteraad

Johan Vanschoenwinkel

Jeannine Leduc

Open VLD gemeenteraadslid

Open VLD gemeenteraadslid

012/74.12.44 johanvanschoenwinkel@wellen.be johan@vsw.be

012/74.25.80 0475/57.88.13 jeannineleduc@wellen.be jeannine.leduc@skynet.be

Frank Cornitensis

Sandra Jans

sp.a-ROB gemeenteraadslid

Open VLD gemeenteraadslid

0478/67.13.90 chrisramaekers@wellen.be chris_ramaekers@telenet.be

0493/09.91.30 sandrajans@wellen.be sandra.jans@lml.be

Luc Knuts

sp.a-ROB gemeenteraadslid

sp.a-ROB gemeenteraadslid

Herman Pipeleers sp.a-ROB gemeenteraadslid

sp.a-ROB gemeenteraadslid

0475/91.04.98 frankcornitensis@wellen.be frank.cornitensis@telenet.be

0496/67.52.33 lucknuts@wellen.be

0494/26.17.40 hermanpipeleers@wellen.be herman.pipeleers@gmail.com

0477/24.15.20 ellenpunie@wellen.be ellenpunie@gmail.com

Mario Billen

Ellen Punie

sp.a-ROB gemeenteraadslid

Ilse Bosmans

CD&V gemeenteraadslid

Stijn Vandersmissen

Dirk Ottenburghs

0497/31.00.87 mariobillen@wellen.be

0470/78.37.37 ilsebosmans@wellen.be ilse.bosmans@ckfin.minfin.be

012/74.18.18 0474/58.25.43 stijnvandersmissen@wellen.be

0477/ 61.35.54 dirkottenburghs@wellen.be dirk.ottenburghs@skynet.be

Mario Vanvoorden

Marc Beertens

0496/57.47.33 mariovanvoorden@wellen.be

0488/47.93.00 marcbeertens@wellen.be marc.beertens@n-va.be

N-VA gemeenteraadslid

12

Chris Ramaekers

N-VA gemeenteraadslid

Open VLD gemeenteraadslid

CD&V gemeenteraadslid


OCMW raad van bestuur

Eric Martens

Inge Gubbelmans

Herman Pipeleers

Rigo Putzeys

Shirley Schoels

012/44.01.60 ericmartens@wellen.be of info@ocmwwellen.be

0496/68.85.04 coninx.frederik@telenet.be

0494/26.17.40 herman.pipeleers@gmail.com

0472/25.34.52 rigo.putzeys@telenet.be

012/74.13.23 0477/71.65.27 schoels.shirley@skynet.be

Sonja Bijloos

Annick Briers

0494/90.14.90

0495/22.51.68

voorzitter

Greet Schoofs lid 0479/39.62.03 greet.schoofs@khleuven.be

lid

lid

Marc Weeghmans lid

lid

0473/24.33.68 weeghmans@skynet.be

lid

lid

lid

PWA raad van bestuur

Herman Pipeleers

Albert Penxten ondervoorzitter

secretaris-penningmeester

Frank Cornitensis

Ellen Punie

Ronald Kenis

Francisca Philippaers

0494/26.17.40 herman.pipeleers@gmail.com

012/74.55.32 albert.penxten@telenet.be

0475/91.04.98 frank.cornitensis@telenet.be

0477/24.15.20 ellenpunie@gmail.com

0473/94.33.80 ronaldkenis@hotmail.com

0477/76.96.66 misterdupont@telenet.be

voorzitter

lid

lid

lid

Marc Beertens

Jacques Ottenburgs

Lizzy Morrhaye

Yvo Reenaers

Denise Boiten

Sandra Jans

0488/47.93.00 marc.beertens@gmail.com

0477/61.08.79 jacques.ottenburgs@skynet.be

0473/35.98.91 lizzy.morrhaye@telenet.be

0498/21.17.78 yvo.r@telenet.be

0479/69.51.05 deniseboiten@hotmail.com

0493/09.91.30 sandra.jans@lml.be

lid

lid

lid

lid

lid

lid

13


ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren gemeentelijke diensten Wachtdiensten Tandartsen De wachtdienst voor Limburgse tandartsen is telefonisch bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer 090/33.99.69 op zaterdag, zondag en feestdagen van 9u tot 18u.

Huisartsen De wachtdienst voor huisartsen is telefonisch bereikbaar via het centrale huisartsenwachtnummer 011/23.28.25.

Osteopaten Limburg Centraal oproepnummer: 011/42.93.19

Apotheken regio Alken, Borgloon, Kortessem, St.-Lambrechts-Herk en Wellen De apotheek van wacht is van dienst tot 22u. Na 22u kan je bellen naar 090/39.99.10. Je wordt dan verbonden met een callcenter dat je kan doorschakelen naar de apotheek van wacht. Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: zonder telefoon vooraf wordt er niet opengedaan. Om de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je terecht: • bij jouw apotheker: daar hangt de wachtdienst uit • op de website www.apotheek.be • telefonisch op het betalend nummer 090/39.99.10 (1,5 euro/min.) De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

14

100 03/271.16.16 03/239.14.15 070/24.52.45 02/268.62.00 070/34.43.44 11/60.00 070/22.02.00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800/96.333 078/15.10.20 02/533.75.75 112 02/245.29.50 02/274.02.00 0800/99.533 011/22.73.90

Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Tel.: 012/67.07.00 Fax: 012/74.58.70 www.wellen.be

Openingsuren: maandag tot vrijdag: 9u tot 12u maandag: 16u tot 19u30 woensdag: 13u tot 16u

OCMW Dorpsstraat 26 B Tel.: 012/44.01.50 Fax: 012/44.01.69 info@ocmwwellen.be

Openingsuren: maandag tot donderdag: 9u tot 11u30 en op afspraak vrijdag gesloten GEEN avondzitting meer!

Politie Dorpsstraat 26 Tel.: 012/67.07.07 politie@wellen.be

Openingsuren: maandag tot vrijdag: 8u30 tot 12u30 na openingsuren: 012/74.60.60 of 101 (7 dagen op 7 24/24u voor milieuklachten)

Containerpark Overbroekstraat Tel.: 012/67.22.06

Openingsuren: dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tot 17u zaterdag: 9u tot 14u

Bibliotheek Dorpsplein 12 Tel.: 012/74.71.79 bib@wellen.be

Openingsuren: maandag en vrijdag: 18u tot 20u woensdag: 14u tot 18u zaterdag: 10u tot 12u

PWA Overbroekstraat 10 b 2 Tel.: 012/44.10.16 pwa@wellen.be

Openingsuren: maandag: 8u tot 13u en 14u tot 19u dinsdag: 8u30 -12u en 14u tot 18u woensdag: 8u30 -12u en 13u tot 17u

Sporthal ‘De Bloken’ Blokenstraat 12 Uitbater cafetaria: Mario Rosmarino Tel.: 012/74.20.33

Openingsuren: alle dagen vanaf 16u gesloten: hele maand juli en alle feestdagen

Gemeentelijk zwembad ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Tel.: 011/59.74.95 (cafetaria)

Openingsuren: zaterdag 29 juni t.e.m. zondag 1 september van 10u30 tot 20u Enkel open bij mooi weer! Bel naar de cafetaria om te weten of het zwembad open is.

Dienstencentrum ‘Den Dries’ Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: Leen Meynen Tel.: 012/44.01.54 GSM: 0487/33.29.62

Openingsuren: ma - woe - don: 09u - 11u30 en 13u - 17u dinsdag : 09u - 16u en 19u - 22u vrijdag : 19u - 22u30 Tijdens de openingsuren in de voormiddag dienen de mensen zich bij het onthaal van het OCMW aan te melden.

KANKERFOON 0800/158.02 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02/286.82.11 SENSOA.BE 03/238.68.68 TABAKSTOPLIJN 0800/111.00 TELEBLOK 0800/131.44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP 070/34.47.77 VAB REISBIJSTAND 070/34.46.66 VDAB 0800/30.700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03/23.27.218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088/122.66 ZELFMOORDLIJN 02/649.95.55


milieu & natuur

Subsidiëring hoogstamboomgaarden landschappelijke elementen

Supporter voor de natuur tijdens

de week van het bos

Dit jaar vindt de week van het bos plaats van 13 tot 20 oktober. De gemeente Wellen organiseert in samenwerking met de WAL (Wellense adviesraad voor leefmilieu) op woensdag 16 oktober een activiteit voor de Wellense jeugd van 6 tot 12 jaar. Ben je geïnteresseerd in de natuur en wil je zelf even de handen uit de mouwen steken, bijvoorbeeld door een nestkastje in elkaar timmeren? Stip deze datum dan alvast aan in je agenda. De precieze activiteiten, plaats en tijdstip zullen nog worden meegedeeld op www.wellen.be en www.facebook.com/gemeente.wellen Meer info: milieudienst Wellen Pieter Flamend - pieter.flamend@wellen.be - 012/67.07.06

Red onze bossen! Kies voor FSC of PEFC Maar wat betekent dit? De gemeente Wellen geeft de voorkeur aan papier afkomstig uit verantwoord bosbeheer. Zo wordt dit infoblad bijvoorbeeld op FSC-papier gedrukt.

De gemeente wil ook haar inwoners aansporen om stil te staan bij verantwoord bosbeheer. Twee organisaties die hout uit verantwoord bosbeheer aanbieden zijn FSC en PEFC. Op hun websites www.fsc.be en www. pefc.be vind je alle informatie over de werking van deze organisaties. Je vind er ook alle verkooppunten van dit hout terug. Op het gemeentehuis zijn ook altijd folders beschikbaar met meer uitleg.

en

kleine

Hoogstamboomgaarden en kleine landschappelijke elementen (KLE’s) zijn zeer bepalend voor het landschapskarakter in Haspengouw. De gemeente Wellen ondersteunt de eigenaars en grondgebruikers met een bedrag van 35 euro per nieuw aangeplante hoogstamfruitboom. Bij de aanplanting van een ‘klein landschappelijk element’ buiten het woongebied ontvang je ook een mooie subsidie, afhankelijk van de soort. Voorbeelden hiervan zijn een haag, heg, houtkant, poel, (knot)boom. Meer info krijg je via de milieudienst van de gemeente (milieu@ wellen.be of 012 67 07 06). Indien je een boomgaard wil aanleggen met hoogstamruitbomen, neem dan contact op met Nationale Boomgaarden Stichting T. 012/39.11.88 info@boomgaardenstichting.be www.boomgaardenstichting.be

GRATIS boom of struik tijdens Plantjesdag Natuurpunt organiseert in samenwerking met de plaatselijke natuurvereniging ’t Bokje een bomen- en plantenverkoop. Iedereen kan aan democratische prijzen inheemse bomen en struiken bestellen, die kunnen afgehaald worden in het gemeentehuis. De winst van de plantenverkoop gaat naar een lokaal natuurgebied. De gemeente Wellen biedt ieder Wellens gezin gratis één boom (de veldesdoorn) of struik (dopheide) aan. Als je een gratis plantje wil ontvangen moet je op voorhand inschrijven via www.natuurpuntlimburg.be (doorklikken naar plantenverkoop). Mensen zonder internet kunnen voor een invulformulier terecht bij de milieudienst op het gemeentehuis. De afhaaldag is op 23 november (tussen 10u en 12u). Inschrijven is mogelijk tot 11 november. Breng best ook een zakje mee bij afhaling.

Wellenaren zijn goede sorteerders! Limburg scoort goed met 138 kg restafval per inwoner ten opzichte van Vlaanderen met 149 kg restafval / inwoner. Deze resultaten komen uit het jaarverslag 2012 van Limburg.net. Restafval is alle afval dat niet gerecycleerd kan worden. De topper in Limburg is de gemeente Alken met amper 75 kg restafval / inwoner, gevolgd door de gemeente Wellen met 97 kg / inwoner. Alken en Wellen zijn de enige 2 gemeenten die onder de 100 kg / inwoner zitten.

15 15


vrije tijd Nieuws uit de bib De bibliotheekweek: ‘Kom binnen en zet u’ Onder het motto ‘gezellig en gastvrij’ organiseert de bibliotheek twee interessante najaarsactiviteiten. Op vrijdag, 11 oktober (20u.) brengt Simon Gronowski zijn aangrijpende levensverhaal in zaal de Meersche. Gronowski vertelt een treffend relaas over de manier waarop hij, als elfjarige Joodse jongen, als bij wonder wist te ontsnappen aan de gruwel van de holocaust. In april 1943 wordt Simon samen met zijn moeder gedeporteerd naar een vernietigingskamp. Hij slaagt erin om met de hulp van zijn mama ter hoogte van Berlingen-Kuttekoven van de trein te springen en na een bange tocht door het bos van Rullingen zijn vrijheid terug te winnen…. Op voorhand inschrijven is nodig en kan tot uiterlijk donderdag 10 oktober; je kan inschrijven in de bibliotheek (tijdens de openingsuren), via mail (bibliotheek@wellen. be) of telefonisch (012/74.71.79). Gratis toegang! Op zaterdag 19 oktober worden alle bibliotheekgasten extra in de watten gelegd tijdens de Verwenvoormiddag. Van 10u. tot 12u. ontvangen we je graag in de bibliotheek voor een toffe babbel, een hapje en een drankje en een kleine attentie. Een nieuw seizoen ‘Voorlees- en vertelmomenten’ Alle kindjes vanaf 5 jaar: spits de oren. Vanaf oktober nodigen we jullie uit voor een ‘voorlees- en vertelmoment’. Iedere eerste woensdag van de maand (tenzij anders aangekondigd) van 14u. tot 14.30u. in het voorleeshoekje van de bibliotheek. Schuif je stoel bij en kom luisteren naar de leukste, grappigste, liefste en spannendste verhalen. De bibliotheek zal gesloten zijn op vrijdag 1 november en zaterdag 2 november (Allerheiligen-weekend) vrijdag 15 november en op zaterdag 16 november.

Drukke dagen in zwembad Maupertuus

Het openluchtzwembad Maupertuus is een aantrekkingspool voor Wellen: heel wat zwemmers (bijna 25.000 op 40 dagen) van binnen en (ver) buiten onze gemeente zakten deze zomer af naar ons zwembad om hier een plons te wagen. Tijdens zomerse dagen werd er aan dj’s de kans gegeven om zich te laten horen. De kick-off gebeurde door de Wellense DJ Stefan Wuyts, voormalig producer van oa. Lasgo en één van de pioniers van de Belgische 90’s dance. Door het slechte weer op de volgende woensdagen bleef het enkel bij dit ene optreden. Op 21 juli was er ‘Belgendag’: iedereen die iets in de nationale 3-kleur kon tonen aan de kassa mocht gratis binnen ter ere van onze nationale feestdag en troonswissel. Kortom: Het was een topzomer!

16

Speelpleinwerking 2013

Tijdens de zomervakantie organiseerde de gemeentelijke jeugddienst twee weken lang speelpleinwerking voor alle kinderen van 5 tot en met 14 jaar. Dit jaar kwamen maar liefst 102 kinderen opdagen, zij beleefden een onvergetelijke zomer. Zij zullen achteraf met plezier terugdenken aan de toffe activiteiten: carwash, zwemmen, schilderen, fruitsticks maken, waterspelen, dansen en nog zoveel meer.

Kidzdag thema circus

Dit jaar was het thema ‘circus’. 65 kinderen tussen 6 en 12 jaar werden opgeleid tot echte circusartiesten. In het circus waagden ze zich op een hindernissenbaan, deden ze krachtspelletjes en leerden ze circus-, schmink- en knutseltechnieken aan. Op het einde van de dag mochten alle kinderen pronken met een circusdiploma. De ‘Kidzdag’ is een organisatie van de gemeentelijke jeugddienst en de jeugdraad.


Wellen Soirée evenementen in de kijker

Foj foj wee rap git den téjed! Niej te geleuive weej rap! Welsco bestut 40 joar!

5th n io t i d e Op 28 september zal er op het plein U leest het goed! tegenover het gemeentehuis goed gefeest worden, want de Wellense scouts bestaan 40 jaar!

9 november organiseert de Wellense Middenstandsvereniging voor de 5de keer Wellen Soirée !

De Wellense Middenstand presenteert:

Wellen Soirée 5th n io edit

Tjaffelend door de Broekbeemd, op klontjestocht door het dorp of zingend door de velden, de scouts zijn al jarenlang een bekend beeld in ons dorp. Veel Wellenaren hebben in hun jeugd de korte broek aangetrokken om in de moos te gaan spelen of om staketsels te sjorren en zij zullen het allemaal beamen: de scoutskriebels geraak je nooit meer kwijt. Wat is er heerlijker dan spek en een boterham met compote eten na een middag waterspelen? Of naar de sterren kijken vanuit je tent? Of verloren lopen en per ongeluk een kortere weg vinden? En misschien zal een niet-scout het niet kunnen begrijpen, zelfs samen op de HUDO zitten (een scoutstoilet, eigenlijk een gat in de grond) en moppen vertellen, is zalig! Scouting is vriendschap, samen een doel bereiken, niet opgeven en wonderlijke avonturen beleven. Lijkt dit ook iets voor jou? Op 28 september kunnen alle jongens en meisjes tussen 6 en 18 jaar vanaf 11 uur GRATIS kennismaken met onze werking op onze mega-startdag van formaat! Vanaf 17u vieren we een stevig feestje in Wellen dorp, met ALLE wellenaren! Bezoek het scoutsdorp, spring op onze springkastelen, luister met een hapje en een drankje naar de harmonie en kom naar de gigantische slotformatie aan het kampvuur. Daarna kan je uit de bol gaan op de tonen van de L&M-band! Schrijf je vandaag nog in voor de heerlijke barbecue via de onderstaande link! http://40jaar.welsco.be

Zaterdag 9 november 2013 Locatie: Garage Boes Diner: 19.00 - Party: 23.00-04.00 Avondkledij gewenst, stadskledij verplicht Voorverkoop: Garage Boes, Het Kompas, Avia Govaerts Claudine Prijs: Party 15 € - Diner & Party 80 €

www.wellensemiddenstand.be Affiche 2013_1.indd 1

9/09/13 20:24

Welkom op de meest stijvolle én swingende avond in Haspengouw!

Zaterdag 9 november 2013 Voor onze jubileum editie hebben we gekozen om terug te keren waar het begonnen is, nl. in de showroom van ‘Garage Boes’. Deze zal weer omgetoverd worden tot stijlvolle feestlocatie, waar we u ook deze editie rijkelijk gaan verwennen. Wij starten stipt om 19u. om u culinair in de watten te laten leggen door ‘Het Kompas catering’. Vervolgens kan u de dansvloer onveilig maken op de wervelende muziek van onze DJ Stefan Wuyts . Wellen Soirée is niet alleen een avond voor de Wellense ondernemers en de collega’s uit de omliggende gemeentes, maar ook voor hun klanten en de Wellense feestvierders, die graag in stijl uitgaan. Om er een stijlvolle avond van te maken is avondkledij gewenst en stadskledij verplicht. Ook dit jaar denken we aan uw veiligheid en zorgen er voor dat u terug naar huis gebracht wordt na een heerlijk avondje stappen (binnen een straal van 20 km).

Locatie: Garage Boes Diner: 19.00 - Party: 23.00-04.00 Avondkledij gewenst, stadskledij verplicht

Meer info bij de voorzitter van de Wellense Middenstand

Voorverkoop: Kris Boes Garage Boes, Het Kompas, Avia Govaerts Claudine 0479/82.98.99 Prijs: Party 15 € - Diner & Party 80 € kris@wellensemiddenstand.be www.wellensemiddenstand.be

www.wellensemiddenstand.be Affiche 2013_1.indd 1

9/09/13 20:24

17 17


evenementen datum

activiteit

uur

plaats

zo.

Landelijke Gilde Wellen - zeepkistenrace Wellense Bokkenrijders - wandeltocht Zumba Badminton + Petanque Jaarlijkse scholenveldloop Turnen

13u30

Vrolingen JH De Reynaert sporthal De Bloken sporthal De Bloken Den Dries Sportaccommodatie Houtstraat sporthal De Bloken

Petanque Scouts 40 jaar: MEGA startdag NVA - Bierproefavond

19u - 22u30 11u

Den Dries Gemeenteplein De Meersche

Zumba Badminton + Petanque Turnen Rummikub Petanque QUIZ: Slimste Wellenaren Kaartnamiddag Motorclub Free Wellen - eetfestijn Harmonie de Kluchtige Vrienden - mosselfestijn Zumba Gezond Wellen - Infoavond Badminton + Petanque Rugscholing infoavond (sessie 1/2) Sporteldag Turnen Senioren Dansnamiddag Kruiden en gezonde voeding Rummikub Petanque Simon Gronowski’s waargebeurd oorlogsverhaal: ontsnapt uit de deportatietrein Feesten met Els, onze burgemeester Rode Kruis Wellen

10u30 - 11u30 9u30 - 11u 19u - 22u30 9u30 - 10u30 13u - 16u 19u - 22u30 20u 12u30 - 18u

9u30 - 11u 19u - 22u30 19u - 22u 6u45 - 20u 9u30 - 10u30 13u - 18u 13u30 - 16u 13u - 16u 19u - 22u30

sporthal De Bloken sporthal De Bloken Den Dries sporthal De Bloken Den Dries Den Dries JH De Reynaert Den Dries JH De Reynaert De Meersche sporthal De Bloken Sportaccommodatie Houtstraat sporthal De Bloken Den Dries JH De Reynaert Blankenberge sporthal De Bloken De Meersche Den Dries Den Dries Den Dries

20u

De Meersche

Zumba Badminton + Petanque Rugscholing infoavond (sessie 2/2) Turnen infoavond: Hoe ga je om met ongewenst gedrag bij kinderen Rummikub Petanque School ‘t Laantje Ulbeek - spaghetti- en vidéefestijn GROS - 2e handsspeelgoedbeurs tvv 11.11.11 Zumba Badminton + Beter omgaan met slapeloosheid Petanque Turnen Rummikub Aquagym (verplicht inschrijven!) Petanque

10u30 - 11u30 9u30 - 11u 19u - 22u30 19u - 22u 9u30 - 10u30 19u30 13u - 16u 19u - 22u30

ma. di. wo. do. vr. za. zo. ma. di. wo. do. vr. za. zo. ma. di.

wo. do.

vr.

22 sep. 22 sep. 23 sep. 24 sep. 24 sep. 25 sep. 25 sep. 26 sep. 27 sep. 28 sept. 28 sep. 29 sep. 30 sep. 1 okt. 1 okt. 2 okt. 3 okt. 4 okt. 4 okt. 5 okt. 5 okt. 6 okt. 7 okt. 7 okt. 8 okt. 8 okt. 8 okt. 9 okt. 9 okt. 10 okt. 10 okt. 10 okt. 11 okt. 11 okt.

za. zo. ma. di.

wo. do. vr. za. zo. ma. di.

wo. do. vr. vr. za. zo. ma. di. wo. do. 18

Agenda september - november 2013

12 okt. 12 okt. 13 okt. 14 okt. 15 okt. 15 okt. 15 okt. 16 okt. 16 okt. 17 okt. 18 okt. 19 okt. 20 okt. 21 okt. 22 okt. 22 okt. 22 okt. 23 okt. 24 okt. 25 okt. 25 okt. 26 okt. 26 okt. 27 okt. 28 okt. 29 okt. 30 okt. 31 okt.

10u30 - 11u30 9u30 - 11u 19u - 22u30 9u30 - 10u30

10u30 - 11u30

De Meersche JH De Reynaert

10u30 - 11u30 9u30 - 11u 13u30 - 16u 19u - 22u30 9u30 - 10u30 13u - 16u 12u - 13u 19u - 22u30

Duivenbond Eendracht - ledenfeest CD&V - jaarlijks eetfeest Petanque Halloweendorp Vrolingen

sporthal De Bloken sporthal De Bloken Den Dries JH De Reynaert sporthal De Bloken De Meersche Den Dries Den Dries De Meersche De Meersche sporthal De Bloken sporthal De Bloken Den Dries Den Dries sporthal De Bloken Den Dries Zwembad Sint-Truiden Den Dries JH De Reynaert De Meersche

19u - 22u30

Den Dries Vrolingen


evenementen

Agenda september - november 2013 datum vr. za. zo. ma. di.

wo. do. vr. za. zo. ma. di.

wo. do. vr. za. zo. ma. di. wo. do. vr. za. zo. ma. di.

wo. do. vr. za. zo. ma. di.

31 okt. 1 nov. 2 nov. 3 nov. 4 nov. 4 nov. 5 nov. 5 nov. 5 nov. 6 nov. 7 nov. 8 nov. 9 nov. 9 nov. 10 nov. 10 nov. 11 nov. 12 nov. 12 nov. 12 nov. 13 nov. 14 nov. 14 nov. 15 nov. 16 nov. 17 nov. 18 nov. 19 nov. 19 nov. 20 nov. 21 nov. 21 nov. 22 nov. 23 nov. 24 nov. 25 nov. 26 nov. 26 nov. 26 nov. 27 nov. 28 nov. 29 nov. 30 nov. 1 dec. 2 dec. 3 dec.

activiteit

uur

plaats

Rummikub ALLERHEILIGEN Kaartnamiddag

13u - 16u

Den Dries

12u30 - 18u

Den Dries

Zumba Rode Kruis Wellen, bloedinzameling Badminton + Petanque Dementie - infonamiddag Turnen Rummikub Petanque Open VLD Quizavond Harmonie, Galaconcert Wellen Soirée Harmonie, muziekfeesten GROS - Derde Wereldcafé tvv 11.11.11 WAPENSTILSTAND Badminton + Petanque Rode Kruis Wellen, bloedinzameling Turnen Senioren Dansnamiddag Rummikub Petanque Kidzparty

10u30 - 11u30 18u - 20u30 9u30 - 11u 19u - 22u30 13u30 - 16u 9u30 - 10u30 13u - 16u 19u - 22u30 20u

14u – 20u

sporthal De Bloken JH De Reynaert sporthal De Bloken Den Dries Den Dries sporthal De Bloken Den Dries Den Dries JH De Reynaert De Meersche garage Boes De Meersche De Lanterfant

9u30 - 11u 19u - 22u30 18u - 20u30 9u30 - 10u30 13u - 18u 13u - 16u 19u - 22u30 19u - 21u30

sporthal De Bloken Den Dries JH De Reynaert sporthal De Bloken De Meersche Den Dries Den Dries JH De Reynaert

Zumba Badminton + Petanque Turnen Wellense sportdag Rummikub Aquagym (verplicht inschrijven!) Petanque KVLV Ulbeek - ledenfeest

10u30 - 11u30 9u30 - 11u 19u - 22u30 9u30 - 10u30 9u30 - 16u30 13u - 16u 12u - 13u 19u - 22u30

sporthal De Bloken sporthal De Bloken Den Dries sporthal De Bloken Sporthal De Bloken Den Dries Zwembad Sint-Truiden Den Dries JH De Reynaert

Zumba Badminton + Vroegtijdige zorgplanning Petanque Turnen Rummikub Petanque Patton Drivers Ulbeek - ledenfeest Sinterklaasshow Zumba Kerstmarkt in Koblenz (verplicht inschrijven!)

10u30 - 11u30 9u30 - 11u 13u30 - 16u 19u - 22u30 9u30 - 10u30 13u - 16u 19u - 22u30

sporthal De Bloken sporthal De Bloken Den Dries Den Dries sporthal De Bloken Den Dries Den Dries Sportaccommodatie Houtstraat De Meersche sporthal De Bloken Koblenz - Duitsland

19u-4u

10u30 - 11u30 8u - 20u

QUIZ: SLIMSTE WELLENAREN / PRESELECTIE VOOR DE SLIMSTE GEMEENTE Voor de 2de editie van het TV programma ‘de slimste gemeente’ is Woestijnvis op zoek naar nieuwe kandidaten die hun gemeente vertegenwoordigen. Daarom organiseert het gemeentebestuur op vrijdag 4 oktober om 20u. een preselectie in het jeugdheem De Reynaert. De winnaars van deze quiz mogen samen met onze burgemeester Els Robeyns onze gemeente vertegenwoordigen op tv. Wil je graag meedoen aan de quiz? Schrijf je team dan in voor 30 september. De voorwaarden om een team te vormen zijn: - minimum 18 jaar - 1 man en 1 vrouw - beiden gedomicilieerd in Wellen

Meer info en inschrijvingen: Johny Neven 012/67.07.10 johny.neven@wellen.be

19


levensgebeurtenissen Huwelijken

Geboorten 18.05.2013 Maïthé Lemmens 29.05.2013 Hannelore Huisman 24.05.2013 Wout Manshoven 02.06.2013 Jasper Schoubben 02.06.2013 Aster Neven 04.06.2013 Fay Stevens 12.06.2013 Axl Wouters 17.06.2013 Fien de Jongh 19.06.2013 Lara Vanormelingen 20.06.2013 Boas Leysen 29.06.2013 Sebe Thonissen 30.06.2013 Miley Appeltans

08.07.2013 Mathias Claes 08.07.2013 Ezgi Seren Somer 11.07.2013 Ilena Appeltans 14.07.2013 Thibault Ballet 18.07.2013 Kobe Nijs 26.07.2013 Sander Schoubben 31.07.2013 Soutkin Houben 02.08.2013 Mathis Vrindts 05.08.2013 Samuel Van Heers 09.08.2013 Jarne Marc Leten 11.08.2013 Gaëthane Corbée 02.09.2013 Floor Liesens

19.07.2013 Els Crijns & David Valckeneers 19.07.2013 Jeannie Vandenrijn & Patrick Neven 20.07.2013 Ellen Donné & Kevin Carolus 27.07.2013 Heidi Knapen & Davy Neven 10.08.2013 Hanne Haverbeke & Bert Claes 14.08.2013 Evi Wijnants & Jo Dendas 23.08.2013 Kristel Wathion & Wim Schoubben 31.08.2013 Patricia Ballet & Dirk Jaspers 31.08.2013 Miriam Broux & Robbin Verjans

Overlijdens 01.05.2013 Yvonne Wijnants 21.05.2013 Elza Festraets 14.06.2013 Maria Stevens 19.06.2013 Louise Thijs 25.06.2013 Rosine Neven 05.07.2013 André Somers 10.07.2013 Ivan Vandebrouck 15.07.2013 Marie Vanschoenwinkel 17.07.2013 Roger Hansoul 17.07.2013 Joseph Houbrechts 31.07.2013 Florent Thijs 06.08.2013 Ann Weeghmans

13.08.2013 Henri Dirix 13.08.2013 Marguerite Vanormelingen 16.08.2013 Marie José Deelkens 26.08.2013 Baldewyns Lea 30.08.2013 Renier Scholts 01.09.2013 Maria Knaepen 03.09.2013 Floor Liesens

Vieringen

50 gouden huwelijk

15.06.2013 Marie Montfort & Louis Vandenrijn

60 diamanten huwelijk

02.08.2013 Nathalia Knapen & Marcel Coenegrachts

27.06.2013 Paula Graulus & Joseph Cosemans

65 briljanten huwelijk 24.07.2013 Simone Manshoven & Antoine Colemonts

12.07.2013 Rosa Palmers & Romain Nijs 17.07.2013 Elly Ottenborgs & Hugo Neven

03.08.2013 Josiane Delsaer & Roger Boes 07.08.2013 Yvette Billen & Henri Verjans 09.08.2013 Regina Weeghmans & Jozef Duchateau 21.08.2013 Maria Hauben & Walter Schoels

20


Wellen in beeld

1ste Bokkerijdersrun was een succes! Zondag 2 juni werd de 1ste Bokkerijdersrun gelopen, deze stratenloop telt mee voor het regelmatigheidscriterium. Deze wedstrijd was de 6de van 16 stratenlopen die voornamelijk in zuid- en midden Limburg plaatsvinden. In totaal waren er maar liefst 447 deelnemers die er een echt loopfeest van gemaakt hebben. De kinderloop kon rekenen op 50 kinderen. De volwassenen konden kiezen tussen de ANL-run van 5 km (170 deelnemers) of de Bokkerijdersrun van 10 km (227 deelnemers). We konden op voorhand enkel maar dromen van zo een talrijke opkomst. De ANL-run was tevens de grote test voor alle deelnemers van ‘Start to Run’. Proficiat! Graag willen we nog eens het voltallige bestuur, de seingevers, de talrijke medewerkers, politie, Rode Kruis, het gemeentebestuur en vooral onze sponsors bedanken, zonder hen was dit niet mogelijk geweest. Noteer alvast zondag 1 juni 2014 in je agenda voor de 2de Bokkerijdersrun. Meer info: Eric Martens, voorzitter Bokkerijdersrun – 0475/ 38.60.59

Braderie

80-jarigen

Ontbijt D

e Eik

Maupertuus

Turnen

Kermis

Kidzdag Maupertuus

ek

politiebezo

de markt 21


oproepen

Vrijwilligers vervoerdienst mindermobielen Den Dries gezocht Het dienstencentrum Den Dries is op zoek naar vrijwilligers voor de vervoerdienst ‘mindermobielen centrale’. De vrijwilliger brengt de mensen naar het ziekenhuis, naar de dokter, … en krijgt hier per kilometer een kleine vergoeding voor. Heb je wat vrije tijd over en draag je hulpbehoevende mensen een warm hart toe? Neem dan zeker contact op met de verantwoordelijke van het dienstencentrum of spring binnen voor verdere informatie. De minder mobiele Wellenaren zullen je dankbaar zijn. Meer info: Leen Meynen (012/44.01.54 - leen.meynen@ocmwwellen.be)

De Wroeter heeft een stevige (okker)noot te kraken Arbeidscentrum De Wroeter stelt zich tot doel zinvolle, duurzame arbeid te geven aan de mensen die langdurig werkloos zijn en het moeilijk hebben om in het regulier arbeidscircuit mee te draaien. Tijdens de winterperiode heeft De Wroeter elk jaar opnieuw een harde noot te kraken. De activiteiten in de afdeling ‘tuin’ draaien dan op een lager pitje, waardoor we vaak onvoldoende werk hebben. Vorig jaar testten we een nieuwe activiteit uit, namelijk het kraken van okkernoten. Het vruchtvlees wordt verkocht als grondstof om notenolie te maken. Op die manier kunnen we onze arbeid bekostigen. Het was een groot succes: noten kraken is een zeer toegankelijk werk. Sommige Wroeters vinden het bovendien niet erg om tijdens de winter lekker warm binnen te kunnen werken. Om dit succesverhaal verder te zetten doen we een oproep aan alle inwoners van Wellen. Iedereen die een okkernotenboom in de tuin heeft staan en geen blijf weet met zijn noten, doe ons een plezier en schenk ons jouw noten. Bij grote hoeveelheden kunnen we ze zelfs bij jou thuis komen rapen. meer info: Mark Eerdekens (0488/625332 - mark.eerdekens@dewroeter.be)

Schud de heupen los bij Dansschool Marik Open-Deur : zaterdag 21 september 2013 vanaf 21u00 Nieuwe Cursussen voor beginners : • Stijldansen : donderdag 26 september 2013 om 20.00u • Café-Boogie : zondag 29 september 2013 om 16.00u NIEUWE LOCATIE: Kortestraat 10 te 3830 Wellen (vernieuwde zaal “De Zonnekring) meer info: 0473 210 314 - info.dansschoolmarik.be

EEN OPROEP? Heb jij

Boekentassenwijding bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september, de eerste schooldag, is alweer voorbij. De parochie wenst alle kinderen, hun ouders en leerkrachten veel succes toe in het nieuwe schooljaar. Op zondag 22 september 2013 om 10u nodigen we jullie heel graag uit voor onze Gezinsviering met Boekentassenwijding in de kerk van Wellen. Vergeet zeker je boekentas niet mee te nemen !

Ouderavond eerste communie Eind 2013 startte een parochiaal team met de voorbereidingen op de Eerste Communie 2014. De Eerste Communie vindt plaats op het feest van Onze-Lieve-Heer Hemelvaart (donderdag 29 mei 2014 in de kerk van Wellen). Alle ouders die ervoor kiezen om hun kind de Eerste Communie te laten ontvangen zijn van harte uitgenodigd tijdens de ouderavond op dinsdag 15 oktober 2013 om 20u in de kerk van Wellen. Op de ouderavond is het ook mogelijk om je kind in te schrijven. Voor meer informatie kan je terecht bij de catechisten An, Ellen en Marijke (eerstecommuniewellen@gmail.com) of bij Pastoor Renato (012/74.27.97 - parochiesecretariaat.wellen@telenet.be).

Vormselviering 8 juni 2014 De ouderavonden voor de ouders van de vormelingen (ter voorbereiding van het vormsel) gaan door op dinsdag 8 oktober 2013 en dinsdag 22 oktober 2013, telkens van 19u30 tot 21u, in de kerk van Wellen. Ook de derde ouderavond is al gepland. Deze gaat door op dinsdag 27 mei 2014, als voorbereiding op de Vormselviering die plaatsvindt in de kerk van Wellen op Pinksterzondag, 8 juni 2014 om 9u in de kerk van Wellen. Meer info: Pastoor Renato (012/74.27.97 - parochiesecretariaat.wellen@telenet.be)

TiTaTejater Het TiTaTejater verzorgt theaterlessen en dramatische vorming voor kinderen (6-12 jaar) en jongeren (12+). Lijkt het je leuk om op een podium te staan? Om te fantaseren, verkleden, grimeren, dansen, zingen,… kortom om toneel te spelen en musicals te maken? Bij TiTaTejater kan dat allemaal. Toneel spelen is lekker doen alsof: doe alsof je boos, heel erg blij of verschrikkelijk verdrietig bent. Met leeftijdsgenootjes maken we samen op een plezierige en creatieve manier theater, met aan het eind van de cursus een fantastisch optreden in de spotlights in de Bottelarij. Waar: de Bottelarij (Ulbeekstraat 21 te Wellen- Ulbeek) Data: van september 2013 tot en met mei 2014 op maandag en donderdag (17u-18u30) Inschrijvingsgeld: 95 euro Kom gerust een proefles volgen. Meer info & inschrijvingen: Mieke Thijs (0486 21 41 98 - mieke.thijs@telenet.be)

Zet jouw

EVENEMENT in de KIJKER 22

Heb jij een oproep of wil je jouw evenement bekend maken in Wellen en omstreken? Stuur dan een korte tekst en foto(‘s) voor 4 november door naar evi.wijnants@wellen.be en jouw oproep/activiteit wordt opgenomen in het gemeentelijk infoblad van begin december.


oproepen

Lokale radio VRW

Inschrijven digitale nieuwsbriefgemeente Wellen

De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief! Stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be.

Volg ons op facebook via www.facebook.com/gemeente.wellen of door deze QR-code te scannen.

Foto’s gezocht

voor Wild van Wellen!

Modellen Jouw foto op de cover?

Op de cover van deze eerste editie van Wild van Wellen staat een foto van het nieuwe schepencollege, ter kennismaking. In de toekomst willen we echter jullie, de Wellenaren, op de cover plaatsen. Heb je zin om een van de volgende covers van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Laat gerust iets weten via evi.wijnants@wellen.be, dan nemen wij contact op. Oud of jong, man of vrouw, groot of klein, … Iedereen is welkom!

llen Mode

gezoc

Babyfoto’s

ht Babyfot o’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Stuur een foto en de naam van jouw kindje naar evi.wijnants@wellen.be en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende: het wegdek is beschadigd de openbare verlichting is defect het rioolputje is verstopt de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst het ruimen van grachten is gewenst er is een sluikstort er is een gevaarlijke verkeerssituatie er is signalisatie gewenst een bushokje is beschadigd andere: …..................................................................................... ........................................................................)

Plaats:....................................................................................... .................................................................................................. ................................................................................................. Opmerkingen:............................................................................ ......................................................................................................................... .......................................................................... Afzender:........................................................................... Naam:............................................................................... Adres:................................................................................ .................................................................................................. Telefoon / gsm:................................................................. (aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven)

23


www.idearte.be V.U. Els Robeyns, Dorpsplein 4, 3830 Wellen

Heerlijke Herfst foto: Freddy Hamonts

Geniet van een heerlijke herfst in ons mooie Wellen.

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 02  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Wild van Wellen - nr. 02  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Advertisement