__MAIN_TEXT__

Page 1

Informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen - juni 2013 - jaargang 1 - n° 1

infrastructuur

vrije tijd

verkeer

oproep

Steenweg naar Borgloon vernieuwd

Kermis en braderie: zomer in Wellen

Verkeersweek: onze kinderen veilig op weg

pagina 3

pagina 17

pagina 7

Sta jij volgende keer op de cover van Wild van Wellen? pagina 23


voorwoord Beste Wellenaar Een gemeentebestuur moet een moderne en efficiënte organisatie zijn, ten dienste van haar inwoners. Heldere, duidelijke en open communicatie is noodzakelijk. Het zorgt voor wederzijds begrip en betrokkenheid. Communicatie werkt immers in twee richtingen en is dus onlosmakelijk verbonden met inspraak en betrokkenheid. De afgelopen maanden hebben wij op dat vlak al de eerste voorzichtige stappen gezet.

burgemeester

ELS ROBEYNS

Vandaag presenteren wij met enige trots ons gloednieuw gemeentelijk informatiemagazine ‘Wild van Wellen’. Met dit nieuwe magazine willen wij jou op een aantrekkelijke, moderne en pure manier informeren over het reilen en zeilen in Wellen. Vanaf vandaag vind je het om de twee maanden, met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus, in jouw bus. Wij hopen dat je na het lezen, net als wij, wild bent van Wellen. In de toekomst willen wij onze inwoners, jou dus, ook meer betrekken bij de totstandkoming van ons magazine. Wil je zelf graag eens op de cover van ons magazine staan, heb je leuke foto’s van Wellen, organiseer je een activiteit of evenement of wil je digitaal op de hoogte gehouden worden van het gemeentelijke nieuws? Deze en nog veel andere oproepen vind je achteraan. In het midden van dit magazine vind je éénmalig een compleet overzicht van alle gemeentelijke diensten. Zodanig dat je weet met welke vraag je bij wie terecht kunt. Scheur deze bijlage zeker uit en bewaar ze goed. Wij zijn er voor jou!

pagina

07

Els Robeyns

inhoud p. 3 infrastructuur

p. 8 economie

p. 4 bouwen & wonen p. 5 bouwen & wonen

p. 9 welzijn p. 10 welzijn p. 11 welzijn

p. 6 verkeer & veiligheid p. 7 verkeer & veiligheid

p. 12 milieu & natuur p. 13 milieu & natuur

p. 14 p. 15 p. 16 p. 17

vrije tijd vrije tijd vrije tijd vrije tijd

p. 18 evenementen

p. 20 levensgebeurtenissen p. 21 Wellen in beeld p. 22 oproepen p. 23 oproepen

p. 19 speelpleinwerking

pagina

16 2


infrastructuur

Trouwen in stijl in onze Neogotische kapel Sinds begin dit jaar worden de burgerlijke huwelijken in de Neogotische kapel voltrokken. Onze kapel was destijds een onderdeel van het Ursulinenklooster en dateert uit 1899. De kapel werd gerestaureerd tot een prachtig kunstwerk. Door de burgerlijke huwelijken hier te voltrekken wil de gemeente dit waardevolle erfgoed veel meer tot zijn recht laten komen. Koppels die dat wensen kunnen uiteraard nog steeds trouwen op het gemeentehuis.

Eerste rolstoelvriendelijke bushalte in Wellen De bushalte aan de Notelarestraat in Wellen werd de afgelopen weken vernieuwd en toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers. Het perron is verhoogd en beschikt nu over een brede doorgang. Er werden ook reflectoren aangebracht. Burgemeester Els Robeyns: “Tot voor kort konden rolstoelgebruikers in Wellen geen bus nemen, onze haltes waren voor hen immers niet toegankelijk. Deze onrechtvaardigheid is weggewerkt. In een warme sociale gemeente moet iedereen toegang hebben tot het openbaar vervoer.” Schepen van mobiliteit Kristien Treunen: “Voldoende kwaliteitsvol openbaar vervoer is noodzakelijk, ook op het platteland. Met deze nieuwe haltes verhogen we niet alleen de toegankelijkheid maar ook de veiligheid en het comfort van de reizigers. Naast goede infrastructuur is echter ook een voldoende aanbod noodzakelijk. Op dat vlak willen we nog vooruitgang boeken, in samenwerking met De Lijn.”

fotograaf: Ruud Swinnen

Kerkhof Ulbeek opgefrist Overleden familieleden of vrienden verdienen een ordelijke en nette laatste rustplaats. Daarom werden onderhoudswerken voorzien op het kerkhof van Ulbeek. Op het oude gedeelte van het kerkhof fristen we de voetpaden op, staken we het hoofdpad in een nieuw kleedje en vernieuwden we de stoeprand. 

Steenweg naar Borgloon vernieuwd Na anderhalf jaar hinder en ongemak is er eindelijk een oplossing voor de bewoners aan de Steenweg naar  Borgloon. Het fietspad werd verhoogd en inritten werden individueel aangepast. Overtollig water zal  opgevangen worden in greppels en sloten. Tenslotte werd het wegdek vernieuwd tot aan de gemeentegrens. 

3


bouwen & wonen

Verzeker gratis je bouwlening via de ‘verzekering gewaarborgd wonen’

Een woonkrediet vanaf 1,5% via het Vlaams Woningfonds

De verzekering gewaarborgd wonen is een gratis verzekering. Je kan ze als werkende voor 10 jaar afsluiten als je een hypothecaire lening aangaat om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren.

Het Vlaams Woningfonds kent sociale hypothecaire leningen toe aan gezinnen met minstens één kind ten laste en een reglementair begrensd inkomen voor: • de aankoop van een woning of appartement • het uitvoeren van werken aan een woning of appartement • een nieuwbouw

De verzekeringspremie wordt betaald door de Vlaamse overheid. Als je tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van je hypothecaire lening. Het bedrag is afhankelijk van het inkomensverlies, je maandelijkse afbetaling en de duur van de periode dat je beroep doet op de verzekering. De tegemoetkoming is nooit meer dan 600 euro per maand.

Voorwaarden? • Je hebt minstens 50.000 euro geleend om een woning te bouwen, te kopen of te kopen. Leningen die uitsluitend dienen voor renovatiewerken komen in aanmerking vanaf 25.000 euro

nds:

woonlening vanaf 1,5% • Er magEen niet meer dan 1 jaar verstreken zijn tussen je eerste kapitaalsopname en de indiening van de aanvraag tot het bekomen van de gratis verzekering

Een bestaande hypothecaire lening kan het Vlaams Woningfonds in uitzonderlijke gevallen ook overnemen. De rentevoet wordt berekend in functie van het inkomen, het aantal kinderen en de ligging van de woning. Vorig jaar bedroeg de gemiddelde rentevoet van de Vlaams Woningfonds-lening 1,80%. Je vindt meer informatie over de voorwaarden, onze kantoren en zitdagen op www.vlaamswoningfonds.be.

*

Het Vlaams Woningfonds geeft voordelige woonleningen

gezinnen met minstens 1 kind en een begrensd • Op hetaan tijdstip van de aanvraag moet je volledig inkomen. Interesse? Maak vrijblijvend een afspraak in arbeidsgeschikt zijn en een beroepsactiviteit uitoefenen één van onze kantoren.

Op de website www.wonenvlaanderen.be wordt alles in detail toegelicht. Iedere 2de en 4de woensdag van 9u tot 11u kan je ook het laatst terecht in het gemeentehuis van Wellen voor het spreekuur van etto-belastbaar Stebo. samenstelling,

nderen ten

ttoen de ligging

Meer informatie Bert Vandevijver Gsm: 0475/35.65.80 E-mail: bert.vandevijver@stebo.be

ezin met een gezin met

umgrenzen

het gezin

verrichting:

oopprijs van

maar steeds oning

w van de

verkoop-

Registratie huurcontracten De registratie van huurcontracten is verplicht. Om geen tijd te verspillen in de lange wachtrijen aan het loket, kan je gebruik maken van My Rent. Op deze website kan je zelf jouw huurcontract en plaatsbeschrijving vervolledigen. Meer informatie op www.myrent.be. *In functie van belastbaar inkomen, aantal kinderen ten laste en ligging van de woning.

4

Dit is onze thuis. FSMA 016598A. Verantwoordelijke uitgever: Peter Becuwe, de Meeûssquare 26-27, 1000 Brussel. Oktober 2012. KBO 0421 111 543 RPR Brussel.

glementair igendom andere woning.

Dit is onze thuis.

EE en e leleing voorn n v orwonnining of o app wong vo anfaf a artem g ppar ein van t nt

1 * 1,,5 5% %* af

eme

nt


bouwen & wonen

Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon maakt (ver)huurders het leven makkelijker

Het werkingsgebied van Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Land van Loon vzw strekt zich uit over Zuid-Limburg: Alken, Borgloon, Gingelom, Heers, Herstappe, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Tongeren en Wellen. Het SVK staat in voor de verhuring van jouw pand en de huurdersverplichtingen. Het SVK betaalt de huur iedere maand stipt aan jou: dus ook als de woning niet verhuurd is of wanneer de huurder niet betaalt. Het Sociaal Verhuurkantoor ziet toe op het onderhoud van de panden en brengt ze opnieuw in dezelfde staat op het einde van de huurovereenkomst. Het verzekert de woning of het appartement tegen brand en andere schade en organiseert het onderhoud van de verwarmingsketels. Het Sociaal Verhuurkantoor neemt ook alle administratieve beslommeringen over: het zoekt een onderhuurder, maakt de huurcontracten op, zorgt voor de plaatsbeschrijving en neemt de begeleiding van de huurder op indien nodig. Meer informatie Sociaalverhuurkantoor Land van Loon vzw Paardskerkhofstraat 20 3870 Heers Tel.: 011/48.01.70 Fax: 011/48.14.07 E-mail: info@svklandvanloon.be Zitdagen voor kandidaat-huurders OCMW Wellen: elke 1ste en 3de woensdag van de maand van 9 tot 11 uur.

Energie besparen door dak en zolder te isoleren De Wellenaren besparen heel wat energie. Sinds oktober 2012 reikt de gemeente een mooie som uit aan mensen die hun dak of zoldervloer isoleren. Dit bedrag komt bovenop de subsidie van Infrax. Nieuwkomers in Wellen of anderen die vergeten waren dat er in Wellen hiervoor ook een toelage uitgereikt wordt, willen we bij deze informeren. Meer informatie Milieudienst Tel.: 012/67.07.06 E-mail: milieu@wellen.be

Premies voor werken aan woning Bezit je een woning die moet aangepast of gerenoveerd worden? De Vlaamse overheid voorziet verschillende premies. • verbeteringspremie: dit is een premie voor beperkte werken (aanpassing elektriciteit, vochtbehandeling en dergelijke) • renovatiepremie: indien werken worden uitgevoerd voor minstens 10.000 euro excl. BTW kan de eigenaar een premie krijgen van 30% van de totale renovatiekost. Er is ook een belasting vermindering voor verhuurders die werken uitvoeren in woningen die ze verhuren aan een Sociaal Verhuurkantoor.

5


verkeer & veiligheid

Dorsan Thienpont is onze nieuwe wijkagent

Op vakantie? Laat je huis niet onbewaakt achter

Inspecteur Cindy Penders, sinds 1 april 2013 interventie-inspecteur van de politiezone Kanton Borgloon, mocht al onmiddellijk een nieuwe collega wegwijs maken. Inspecteur Dorsan Thienpont startte immers op 1 maart als nieuwe wijkagent in Wellen.

Ga je binnenkort op vakantie? Tijdens jouw afwezigheid kan je de politie vragen een oogje in het zeil te houden, zodat je leegstaande woning niet onbewaakt achterblijft. Deze dienstverlening is gratis. Je kan dit vakantietoezicht aanvragen door een formulier een week op voorhand per post, fax of persoonlijk in te dienen bij het dichtstbijzijnde politiekantoor (formulier te verkrijgen bij de politie).

Samen met Georges Vanschoonwinkel zal Dorsan de wijkdienst in Wellen verzorgen. Voor niet-dringende tussenkomsten van de politie kan je iedere werkdag van 8u30 tot 12u30 terecht op het bureau van Georges en Dorsan (Dorpstraat 26, 3830 Wellen). Uiteraard kan je Georges of Dorsan ook steeds aanspreken tijdens hun patrouilles in de gemeente.

Strenge winter: 65 ton zout gestrooid op Wellense wegen

Meer informatie Georges Vanschoonwinkel Dorsan Thienpont Tel.: 012/67.07.07 Fax: 012/74.33.05 Gsm 0478/99.25.47 (Georges) of 0479/39.90.98 (Dorsan) E-mail: wijk.wellen@pzloon.be of politie@wellen.be

Nieuw rijbewijs zal eruitzien als bankkaart

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer besliste om het Belgisch nationaal rijbewijs om te wisselen. Het gekende roze drieluik wordt een bankkaartmodel zonder chip. Dit gebeurt ook in andere Europese landen om de kans op fraude, diefstal en vervalsingen te verkleinen. Ook het gemeentebestuur van Wellen is gestart met de omwisseling. De omwisseling van het rijbewijs zal, in de mate van het mogelijke, gelijklopen met de hernieuwing van de identiteitskaart zodat je slechts eenmaal naar het gemeentehuis moet voor beide documenten. Het rijbewijs is 10 jaar geldig en kan ongeveer 4 werkdagen na de aanvraag afgehaald worden bij de dienst Rijbewijzen.

6

We hebben een lange en strenge winter achter de rug, die meer sneeuw bracht dan de meesten onder ons lief is. Sneeuwpret kan plezant zijn maar brengt ook verkeershinder mee. Onze gemeentediensten hebben de afgelopen maanden hun best gedaan om de gladheid op de gemeentewegen zo goed mogelijk te bestrijden. Onze gemeente telt in totaal 120 km. gemeentewegen. Een volledige strooironde duurt gemiddeld 5 uur. In ĂŠĂŠn ronde wordt er ongeveer 6 ton zout gestrooid. De kostprijs van 1 strooibeurt is 700 euro, werkuren van personeel inbegrepen. Afgelopen winter werd er in Wellen in totaal 65 ton zout op onze gemeentewegen gestrooid. Het aantal werkuren voor het sneeuw- en ijsvrij houden van onze wegen bedroeg in totaal 110 uur. Al deze inspanningen samen kostten de gemeente 7600 euro.


verkeer & veiligheid

Profwielrenner Ben Hermans deelt fietshelmen uit aan Wellense kinderen Niemand minder dan profwielrenner Ben Hermans bezocht op 22 april samen met burgemeester Els Robeyns en schepen van mobiliteit Kristien Treunen de Wellense scholieren. Ben deelde er fietshelmen uit aan de schoolgaande jeugd om de aandacht te vestigen op het nut van het dragen van extra beschermingsmateriaal in het verkeer. Burgemeester Els Robeyns: “De gemeente Wellen wil jongeren stimuleren om een fietshelm te dragen. Daarom kochten we in samenwerking met de verkeerscommissie een aantal fietshelmpjes. Iedere school krijgt 50 fietshelmen die zij kunnen gebruiken tijdens activiteiten. Voor grotere activiteiten kunnen scholen bijkomende helmen lenen bij de gemeente.” Profwielrenner Ben Hermans: “Ik weet uit eigen ervaring hoe zinvol het dragen van een fietshelm is. Een fietshelm dragen is niet altijd makkelijk maar kan wel je leven redden.” De actie kaderde in de jaarlijkse Verkeersweek, een resem activiteiten rond verkeer in de drie Wellense basisscholen. Het is belangrijk kinderen van jongs af aan vertrouwd te maken met (de gevaren van) het verkeer.

Schepen van mobiliteit Kristien Treunen: “De leerlingen konden in een echte vrachtwagen ervaren wat een dode hoek is en hoe gevaarlijk dat kan zijn voor zwakke weggebruikers. Daarnaast leerden de kinderen hoe zij in geval van nood op een veilige en gecontroleerde manier de bus kunnen verlaten. Op het einde van de week konden de leerlingen hun kennis en vaardigheden in de praktijk testen tijdens een fietstocht naar het verkeerspark in Alken.” Tijdens de Verkeersweek waren er ook toneelvoorstellingen gepland die de kinderen bewust maakten van de gevaren van het verkeer. De allerkleinsten keken de ogen uit toen de politie ter plaatse op bezoek kwam met moto en combi. Deze realisatie kwam mede tot stand met de steun van provincie Limburg.

De verkeersweek in beeld

dode hoek

go-carts

levendige muziek

combi-motobezoek

toneel Zebke & Padje

fietstocht

vrachtwagen

7


economie

1400 Wellense gezinnen halen duurzame boodschappentas op

Feest of manifestatie? Vergeet het reglement op de ambulante handel niet

Op 4 mei werden duurzame boodschappentassen aan de inwoners van Wellen bedeeld. Deze stevige en mooie tassen kunnen gebruikt worden om boodschappen te doen, waardoor er heel wat kan bespaard worden op plastic tassen.

Iedereen die op het openbaar- of privé-domein een eet- of verkoopstandje wil opzetten dient hiervoor voorafgaand toelating te vragen bij de gemeente. Indien je hiervoor een gedeelte van het openbaar domein van de gemeente inneemt moet je 10 euro standgeld per dag betalen. Socio-culturele verenigingen, jeugd- en sportverenigingen, liefdadigheidsverkoop en verkoop tijdens de braderie zijn vrijgesteld van deze retributie op voorwaarde dat deze verkoop kadert in hun verenigingswerking.

Maar liefst 1400 gezinnen kwamen hun tas afhalen op het Dorpsplein. Heel wat onder hen konden ook naar huis met een goodiebag of een klein geschenkje. Slechts 19 gevulde goodiebags werden niet afgehaald. Na de lottrekking werden nog enkele gelukkige winnaars getrokken. Het gemeentebestuur dankt alle deelnemende handelaars maar natuurlijk ook alle Wellenaren voor hun enthousiasme. Hopelijk zien we binnenkort veel tassen in het straatbeeld terug. Er zijn nog boodschappentassen te verkrijgen op het gemeentehuis. Zolang de voorraad strekt, kunt u ze afhalen aan het loket.

350ste klant voor strijkatelier PWA Wellen Enkele weken geleden mocht het strijkatelier van PWA Wellen de 350ste klant begroeten.De gelukkige ontving een fles wijn en een waardebon voor twee uren gratis strijk.

Waar aan te denken als je een rommelmarkt organiseert? In Wellen vinden jaarlijks een zestal rommelmarkten plaats. Dit zijn drukbezochte activiteiten, die zorgen voor leven in onze gemeente. Het is belangrijk dat deze rommelmarkten georganiseerd worden in harmonie met de buurt. Daarom raden we zeker aan op voorhand de organisatie te bespreken met de politie. We zetten nog even op een rijtje waar organisatoren best tijdig aan denken: • verkeerssignalisatie. • een aanvraag voor ambulante handel (zie vorig artikel) • een aanvraag voor de verkoop van dranken en eetwaren • indien er feesttenten gezet worden dienen deze gekeurd te worden • maak je gebruik van DJ’s of live muziek, vergeet dan het reglement op de geluidsoverlast en SABAM niet  • breng ook op voorhand in kaart voor hoeveel standhouders er ruimte is, zo voorkom je problemen achteraf Contacteer ons gerust voor inlichtingen of in geval van twijfel. 

Met Belgerinkel naar de Winkel De gemeente Wellen moedigt alle Wellenaren aan om met de fiets of te voet naar de winkel te gaan. Een gezonde geest in een gezond lichaam, maar ook gezonde lokale handel in een gezonde gemeente: dat is het objectief van de actie ‘Met Belgerinkel naar de Winkel 2013’.

In een straal van 15 kilometer rond Wellen halen de mede-werkers van PWA de strijk gratis op en brengen deze netjes gestreken terug. Ook voor andere huishoudelijke taken kan je terecht bij PWA Wellen. Je kan er ook hulp vragen voor tuinonderhoud of in de fruitpluk. De strijk wordt betaald met dienstencheques: één dienstencheque kost 8,50 euro en is 30 % fiscaal aftrekbaar. Meer info PWA Wellen Overbroekstraat 10 bus 2, Wellen (naast de Spar) Tel.: 012/44.10.16 E-mail: pwa@wellen.be Openingsuren maandag: 7u30 tot 19u dinsdag en vrijdag: 7u30 tot 18u woensdag en donderdag: 7u30 tot 17u

8

Naar de winkel fietsen of stappen bezorgt niet alleen fietsers extra zuurstof, maar ook de hele buurt. Het is gezond, de files verminderen, de parkeerproblemen verdwijnen en de omzet van onze buurtwinkels stijgt. Maar liefst 30 handelaren deden mee aan de actie die liep van 4 mei tot 8 juni.

Hulp bij belastingsaangifte De gemeente wil haar inwoners bijstaan bij het invullen van hun belastingaangifte. De zitdagen zijn gepland op 19 en 20 juni 2013 in het gemeentehuis te Wellen, telkens van 9u tot 12u en 14u tot 16u.


welzijn OCMW Verwarmingstoelage verlicht jouw energiefactuur

Betaalbare vakantie met ‘Steunpunt Vakantieparticipatie’

Heb je moeilijkheden om de energiefactuur te betalen? Bij het OCMW kan je terecht om een federale verwarmingstoelage aan te vragen.

Sinds dit jaar is het OCMW Wellen lid van ‘Steunpunt Vakantieparticipatie’, een dienst van Toerisme Vlaanderen. Zij hebben een ruim vakantieaanbod voor mensen met een laag inkomen. Een greep uit het aanbod: een weekje aan zee, een vakantiekamp, een daguitstap naar Bellewaerde Park, Plopsaland De Panne, … Je kan ook terecht bij Rap op Stap, een initiatief van vzw Horizont. Mensen met een laag inkomen en/of de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering kunnen voor zichzelf en hun gezin een daguitstap of vakantie boeken tegen een betaalbare prijs.

Voorwaarden 1. Je verwarmt je woning met huisbrandolie, verwarmings petroleum of bulkpropaangas geleverd in een gastank. 2. Je beantwoordt aan één of meer van volgende voor waarden: • je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering • of het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van je huishou den is lager dan of gelijk aan 16.632,81 euro (verhoogd met 3.079,19 euro per persoon ten laste). Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen behalve de gezinswoning; • of je zit in een collectieve schuldenregeling of schuld bemiddeling en het OCMW heeft vastgesteld dat je de verwarmingsfactuur niet kan betalen. Als je de toelage komt aanvragen in het gemeentehuis, breng je het volgende mee: • je identiteitskaart; • de leveringsfactuur of -bon; • indien je in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur betrekking heeft; • indien je in schuldbemiddeling zit: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar. Je kan een aanvraag indienen bij het OCMW van de gemeente waar je woont, binnen de 60 dagen na levering. De sociale dienst van het OCMW gaat binnen de 30 dagen na of je aan alle voorwaarden voldoet.

Meer info OCMW Wellen Dorpsstraat 26b, 3830 Wellen Tel.: 012/44.01.50 Fax: 012/44.01.69 Openingsuren: Maandag tot donderdag van 9u tot 11u30 of op afspraak. Steunpunt Vakantieparticipatie Grasmarkt 61, 1000 Brussel gratis nummer 1700 E-mail: vakantieparticipatie@toerismevlaanderen.be www.vakantieparticipatie.be Rap op Stap Rodenbachstraat 29/6, 3500 Hasselt Openingsuren woensdag 10u tot 12u30 en van 13u tot 17u E-mail: hasselt@rapopstap.be Telefoon: 011 35 31 36

9


welzijn Dienstencentrum

Ontwikkelingssamenwerking

Gezellig tafelen voor 5 euro in ons dorpsrestaurant

6de multiculturele markt op 17 juni

In het dienstencentrum Den Dries wordt er elke dinsdagmiddag tussen 11u30 en 12u30 een ‘dorpsrestaurant’ georganiseerd. Voor slechts 5 euro schotelen onze vrijwilligers je een smakelijke soep, een lekker hoofdgerecht, een dessert en een drankje voor. Iedereen is van harte welkom, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of achtergrond,… Het dorpsrestaurant is een ideale manier om in een leuke sfeer andere mensen van Wellen te ontmoeten. Bovendien kan je kennismaken met het activiteitenaanbod van Den Dries. Hou in ieder geval het groene infoboekje van Den Dries in het oog dat half augustus weer zal verschijnen. Meer info Leen Meynen Centrumleider Den Dries Tel.: 012/44.01.54 E-mail: leen.meynen@ocmwwellen.be

10

Het OCMW en de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) van Wellen organiseren op 17 juni van 14u tot 18u (tijdens de braderie) voor de 6de keer een multiculturele markt. De multiculturele markt vindt plaats aan het OCMW van Wellen, op het plein achter het gemeentehuis. Je kan er kennismaken met de internationale keuken en genieten van live-muziek. Er zal ook een stand van Oxfam wereldwinkels aanwezig zijn. Dit project kan gerealiseerd worden dankzij het OCMW, de leden van het GROS en natuurlijk niet te vergeten alle vrijwilligers die hier graag aan meewerken. Kom zeker eens ‘proeven’ van de gezellige sfeer en de lekkere hapjes. Het GROS is een gemeentelijke adviesraad die zich bezig houdt met ontwikkelingssamenwerking. Zij werkt samen met plaatselijke verenigingen en individuen en organiseert projecten om de burgers, de overheid, … bewust te maken van de Noord-Zuid problematiek. Meer info Liesbet Hauben Tel.: 012/44.01.53


welzijn Sociaal Huis Opvoedingswinkel Haspengouw Opvoedtip 1: co-ouderschap Vraag: Ik ben mama van Aurora (4 jaar) en Ruben (7 jaar). Mijn man en ik hebben besloten om te scheiden. We regelen alles via een notaris en kiezen voor coouderschap, waarbij de kinderen één week bij de papa blijven en één week bij de mama. Hun papa zal verhuizen naar een andere stad. Hoe leg ik dit best uit aan de kinderen? Antwoord: Deze situatie zal voor iedereen een aanpassing vergen. Moeilijke momenten zijn onvermijdelijk. Maar het is belangrijk om naar de gevoelens van je kinderen te luisteren. Aangezien de kinderen nog jong zijn is het misschien fijn om er iets over te zeggen tijdens een autorit of tijdens het avondeten, zodat ze toch afgeleid zijn. Het gesprek mag niet te lang duren (max. 15 minuten) en vindt best plaats wanneer beide ouders aanwezig zijn. Jullie kunnen dan samen uitleggen dat de gezinssituatie gaat veranderen, eventueel waarom en hoe alles zal geregeld worden. Leg er de nadruk op dat de kinderen zelf geen schuld treft en dat beide ouders hen nog graag zien en dat het zo zal blijven. De kinderen zullen met véél vragen zitten. Tracht deze ook zo eerlijk en duidelijk mogelijk te beantwoorden. Het is belangrijk dat de kinderen hun emoties mogen uiten (door bijvoorbeeld een tekening te maken). Dat ze erover kunnen en mogen praten, eventueel met een grootouder of vriend/vriendin van het gezin.

Opvoedtip 2: zelfverwonding Vraag: Onze dochter van 14 jaar krast zichzelf met een scheermes. Wanneer we haar vragen waarom ze dit doet krijgen we geen antwoord. Het verbieden helpt niet. Moeten we verdere stappen ondernemen? Antwoord: De wetenschappelijke term voor dergelijk gedrag is zelfverwonding of automutilatie. Hiervoor gebruiken ze een scheermesje, een schaar of een zakmes. Maar het kan ook gaan over brandwonden of tegen een muur aanlopen om schaafwonden of een blauwe plek uit te lokken. Dit fenomeen is niet zeldzaam. Eén op de 14 Vlaamse tieners doet het, 7% tegenover 3% in Nederland. Meisjes doen dit vaker dan jongens (zij reageren woede en ontgoocheling af op iemand anders).

Zelfverwonding is geen zelfmoordgedrag. Meestal gaat het eerder om een mix van tienerdepressie met een gebrek aan vaardigheden om problemen eigen aan de leeftijd gezond aan te pakken. We beschouwen het niet als een schreeuw om hulp, maar om het tonen van de innerlijke pijn van het groot worden. Het is belangrijk om het gedrag ernstig te nemen. Laat anderen (bv. CLB) met je dochter praten, dat gaat meestal vlotter. Ze kan haar gevoelens eventueel een plaats geven door te gaan sporten en nieuwe vrienden te leren kennen. Er thuis open over kunnen praten kan ook al helpen. Wanneer dit niet helpt, is het beter om een (jongeren)therapeut of psychiater te raadplegen, zowel voor de dochter als voor jezelf als ouder/gezin.

Opvoedtip 3: privacy bij een kind Vraag: Mijn dochter van 7, Leila, hangt regelmatig zelfgemaakte bordjes aan haar kamerdeur om me te zeggen wat ik moet doen om binnen te mogen. Vanaf welke leeftijd kan een kind behoefte hebben aan privacy? Antwoord: Privacy is iets dat je als kind moet leren, met kleine stapjes. Het is goed dat je dochter hier alvast mee bezig is, op een speelse manier. Hierop kan je als ouder inspelen door ook met kleuren en bordjes te werken, om jouw eigen grenzen en privacy aan te geven. Bijvoorbeeld een rood bordje aan de slaapkamerdeur of groen licht op de keukendeur. Het is goed om je dochter aan te leren dat er niets mis is met privacy. Alleen moet ze nog leren onderhandelen. Want soms is het echt wel nodig dat je de kamer binnengaat om haar te troosten, ook al roept ze ‘blijf weg!’. Wat je als ouder moet uitzoeken is hoe je dochter onderscheid maakt tussen een ‘rood licht’ (= nu écht niet binnenkomen’) en ‘oranje licht’ (= ‘eerst aankloppen’). Binnen het gezin kan je op zoek gaan naar vaste regels omtrent het binnentreden van (bad)kamers. In de badkamer leren kinderen om te gaan met hun zelfbeeld, netheid en schroom. Hoe beter kinderen leren dat niemand zomaar je lijf hoort te beloeren, hoe beter. Het kan misschien een nieuwe regel worden: niet binnen zonder kloppen, zelfs niet voor mama. Hoe zou je dochter bezig zijn met haar privacy op school of als ze elders gaat logeren en daar de badkamer gebruikt? Het is goed om hier over te spreken.

Heb je meer vragen over deze of andere opvoedigingsvragen, dan ben je altijd welkom in de opvoedingswinkel. Wij zijn bereikbaar via tel. 011/75.60.91 of 0492/97.07.88 of via mail info@opvoedingswinkelhaspengouw.be.

11


milieu & natuur

Geen fan van reclamedrukwerk? Werp je reclamedrukwerk en regionale bladen die in jouw brievenbus belanden onmiddellijk weg? Dan kan je bij de gemeentelijke milieudienst gratis een sticker afhalen. Door deze op je brievenbus te kleven vermijd je heel wat papierafval.

Vergroot de hoop: snoei je taxushaag en help kanker bestrijden

Als je niet langer gepersonaliseerd reclamedrukwerk (op naam) in de bus wil krijgen, dan kan je jouw naam ook laten opnemen in de zogenaamde Robinsonlijst. Jouw gegevens worden dan uit de adressenbestanden gehaald waarvan bedrijven gebruik maken. Inschrijven kan op www.robinsonlist.be.

REGIONALE PERS

FOLDERS

NEEN

NEEN

REGIONALE PERS

FOLDERS

JA

NEEN

Hondenpoep: opruimen, aub!

Dit jaar kan je tussen 15 juni en 31 augustus opnieuw het snoeisel van je taxushaag naar het recyclagepark brengen. Onze gemeente organiseert in samenwerking met Limburg.net voor het zesde jaar op rij een taxusinzamelactie in de strijd tegen kanker. De taxushaag bevat de kostbare stof baccatine, de basisgrondstof voor een belangrijk medicijn tegen kanker. Per kubieke meter taxussnoeisel schenkt de inzamelaar, boomkwekerij Van Hulle, 50 euro aan organisaties die zich inzetten in de strijd tegen kanker. Het taxussnoeisel moet voldoen aan de volgende voorwaarden: • jong: enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. • zuiver: hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement (dus niet vermengen met aarde, gras of ander groen). Doe mee met deze inzamelactie en steun de strijd tegen kanker!

Hondenpoep op straat of in groenzones zorgt voor ergernis bij de bevolking. Niemand heeft graag hondenpoep aan zijn of haar schoenen. Het zorgt voor geurhinder en ook spelende kinderen vinden het zeer vervelend. De gemeente roept alle hondenliefhebbers dan ook op om hondenpoep direct op te ruimen. Het GAS-reglement van onze politiezone verplicht elke eigenaar of begeleider van een hond om de hondenpoep op te bergen in een zakje.

Zonder is gezonder: beperk het gebruik van pesticiden Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is gevaarlijk voor de gezondheid van mens en dier. Daarom weren de Vlaamse gemeenten pesticiden uit het openbaar groen, en dit al sinds 2004. We roepen jou op om het gebruik van pesticiden in huis en tuin ook te beperken of stop te zetten. Op de website www.zonderisgezonder.be vind je een aantal nuttige tips. Breng alvast alle lege verpakkingen en overschotten van pesticiden gratis naar de KGA-inzamelplaats op het containerpark. Zo kunnen deze op een veilige manier verwerkt worden.

12


milieu & natuur

Brief aan minister over ruilverkaveling landbouwpercelen

Nieuwe regelgeving maaien bermen. Voor het maaien van de bermen is vanaf dit jaar een nieuw Vlaams decreet van toepassing. Hierdoor mogen gemeenten nog maximaal twee keer per jaar maaien. De eerste maaibeurt mag niet voor 15 juni, de tweede niet voor 15 september. Daarnaast mogen nog maximaal twee extra veiligheidsmaaiingen gebeuren op drukke kruispunten. Er mag ook geen maaisel meer blijven liggen. Alle maaisel moet afgevoerd en verwerkt worden.

De VLM (Vlaamse landmaatschappij) wil de landbouwpercelen in Wellen herschikken om zo meer aaneengesloten kavels te maken. Bedoeling is de aaneengesloten percelen van landbouwers te vergroten en de gronden van de VLM te groeperen. Na een onderzoek van meer dan 15 jaar beslist de minister binnenkort of zo’n ruilverkaveling zinvol is. Het schepencollege schreef een brief naar de minister. In deze brief wordt onder meer stilgestaan bij de specifieke situatie  van onze fruitboeren. Daarnaast werd ook de nadruk gelegd op de bijzonder hoge financiële consequenties die dit project voor de gemeente meebrengt. Noch de gemeente, noch de fruitboeren zijn vragende partij. Wij hopen dat de Vlaamse minister voor leefmilieu hier rekening mee houdt! Het ontwerpplan van de ruilverkaveling Wellen wordt eind 2013 aan de minister ter goedkeuring overgemaakt. Om te weten wat de Wellenaar over dit ontwerpplan denkt werden een 3-tal infoavonden georganiseerd. 

Om te kunnen voldoen aan de Vlaamse regelgeving wordt het maaien voor het eerst volledig uitbesteed aan een externe firma, die over het vereiste materiaal beschikt.

Beter één zwaluw in de hand… én tien in de lucht Zwaluwen bouwen hun nesten vooral in hangars of schuren. De voorbije vijftien jaren is de populatie van boeren – en huiszwaluwen echter met ongeveer 90 procent afgenomen.

Wild van Wellen

Om de zwaluwen te laten overleven is het noodzakelijk om de bestaande nesten te laten zitten. De Wellense Adviesraad Leefmilieu (WAL) voorziet jaarlijks een vergoeding van 10 euro per bewoond nest (max. 50 euro) voor het behouden van de nesten van boeren- of huiszwaluwen. Je kan de aanwezigheid van zwaluwnesten melden aan de milieudienst tot en met 31 augustus op het nummer 012/ 67 07 06 of via e-mail: milieu@wellen.be. Een lid van de WAL zal later contact opnemen met jou om te nesten te tellen en verdere afspraken te maken.

13


vrije tijd

Wellense jongeren beleven avontuurlijke sportdagen Tijdens de paasvakantie ging de sport- en jeugddienst twee dagen sporten met de Welllense jongeren. De eerste dag, in Maaseik, konden de jongeren zich uitleven in de speleobox, deden ze aan teambuilding, begaven ze zich op het water met een kajak en leerden ze boogschieten. Dag 2 trok het hele gezelschap naar Tongeren om zich binnen (in de sporthal)en buiten (in het zwembad) uit te leven. De deelnemers maakten kennis met muurklimmen, skaten, dansen, kruisboogschieten, frisbee, gocarten en bmx. Voor elk wat wils…

Nieuws uit de bib Jeugdboekenweek rond het thema ‘Tijd!’ 6 maart was de hoogdag van onze jeugdboekenweek. Onze knappe voorleesploeg maakte – samen met Omie – een geanimeerde wandeling door de ‘Tijd!’ (thema 2013): van de ‘Schone Grieken’, over de ‘stoere ridders’ tot de moderne puberteit..., de bibliotheekbezoekertjes gingen helemaal op in de verhalen. Eenvoudig uitlenen met de ‘zelfscans’ Het voorbije jaar werd de opstart voorbereid van een gloednieuw systeem in onze bibliotheek: R(adio) F(requency) ID(entification). Vandaag de dag scannen bezoekers ‘zelf’ en zeer vlot de uitgeleende boeken en ander materiaal in en uit. Deze realisatie kwam mede tot stand met de steun van Provincie Limburg. Jaarlijkse vakantie Wij zijn gesloten van maandag 22 juli tot en met zaterdag 3 augustus wegens jaarlijkse vakantie. De bibliotheek zal ook gesloten zijn op maandag 24 juni (kermismaandag).

Fietsles ‘Kijk ik fiets! Op zaterdag 11 mei kwamen 20 kinderen naar ‘Kijk ik fiets!’, een fietsles in sporthal de Bloken. ‘Kijk ik fiets!’ is een project waarbij kinderen van 4 tot 7 jaar leren fietsen zonder steunwieltjes. Een ervaren monitor geeft tips aan (groot)ouders en kinderen. Op het einde van de voormiddag konden alle kinderen met hun diploma in de hand naar huis fietsen.

14


vrije tijd

Als volwassene nog een diploma secundair onderwijs behalen?

Kleuters leven zich uit tijdens kleuterhappening

Het Tweedekansonderwijs biedt middelbaar onderwijs aan voor volwassenen die een diploma hoger secundair onderwijs willen behalen. Je kan de richtingen humane wetenschappen (lessen overdag, duurtijd 2 jaar), secretariaatsmedewerker (lessen ‘s avonds en overdag, gespreid over 3 of 2 jaar) of webdesigner, computeroperator en netwerktechnicus (lessen overdag, duurtijd 2 jaar) volgen.

Op 2 maart vond de jaarlijkse kleuterhappening plaats in sporthal De Bloken. Deze kleuterhappening werd georganiseerd door de gemeentelijk jeugddienst en de jeugdraad. De kleuters konden een hele namiddag ravotten op de springkastelen, fietsen, bouwen met blokken, klimmen en klauteren. Maar liefst 72 Wellense kleuters beleefden een leuke namiddag.

Meer info CVO Genkerbaan 84 - 3520 Zonhoven Tel.: 011/82.48.66 E-mail: tko@cvo-step.be Openingsuren alle werkdagen van 9u tot 15u en van 18u tot 21u, gans de maand juni en van 20 augustus tot 30 september.

Teenspirit verrast onze tieners Op zaterdag 6 april stond de jaarlijkse Teenspirit op het programma, een organisatie van de jeugddienst en de jeugdraad. Tieners tussen 12 en 16 jaar hadden de keuze uit verschillende workshops (graffiti, kickboksen, kokosnoot mok maken en grimeren). De namiddag werd smakelijk afgesloten met een lekker frietje voor alle deelnemers.

Nieuwe kindergemeenteraad vertegenwoordigt de Wellense kinderen Kyara Scholts, Dieuwertje Mercken, Inez Scholts, Tessa Swennen, Martijn Dewarier, Daan Boes, Amber Hinoul, Emilie Jans en Rany Wolfs zullen de komende 2 jaar de kinderen van Wellen vertegenwoordigen in de kindergemeenteraad. Zij hebben in december de eed afgelegd. Wij wensen hen een dikke proficiat!

15


vrije tijd

Wekelijkse fietstocht voor jong en oud Ondanks een dreigende wolkenhemel en enkele regendruppels daagden een 15-tal sportievelingen op voor de allereerste fietstocht van dit jaar. De groep maakte een tocht van 30 kilometer langs het mooie fietsroutenetwerk.

Deze gratis fietstochten zullen (bij droog weer) elke week op woensdag om 13u30 vertrekken aan de sporthal ‘De Bloken’. Iedereen is welkom. Het tempo wordt aangepast aan de groep. De afstand wordt elke keer iets langer, zodat we eind september 45 kilometer kunnen volmaken. Stuurvaardige kinderen zijn ook welkom.

Fier op onze kampioenen Op zondag 23 december 2012 werden in het cafetaria De Bloken alle sportkampioenen van Wellen in de bloemetjes gezet. We bekroonden ook de Sportvrouw en Sportman van het jaar. Een overzicht van onze kampioenen: Sportvrouw van het jaar Dorien Rochus: 1ste plaats beachtornooi Geel, finale duinbeach en jeugdtrainster WEVOC Sportman van het jaar Dimitri Ceulemans: Vlaamse titels in het reddend zwemmen en selectie voor nationale ploeg Sportclub van het jaar Jeugd KVK Wellen (Kampioen U11, U17 en U21)

De Senior Games, het grootste sportevenement voor 50+ in Vlaanderen

De Belgische kampioenen (individueel): • Liese Delveau (Silverstar): BK solo show junioren • Kim Govaerts en Chanisia Vanelderen (Silverstar): BK duo jeugd • Anja Lemmens (WEBACSA): BK veteranen gemengd dubbel • Johny Vanrijkel: 2 Belgische titels in 8 ball en straight pool

Tijdens de Senior Games kunnen alle 50+’ers een hele dag sporten onder begeleiding. Het doel van de dag is om samen te genieten van verschillende sporten en een fijne dag door te brengen.

De Belgische kampioenen (clubs): Dansformation Silverstar: Jeugd (Karakter en modern), Juniores (show Freestyle) + Hoofdklasse (Show Freestyle, modern en karakter)

16

De Senior Games vinden plaats op woensdag 9 oktober 2013 in Blankenberge. Wij vertrekken om 6u45 op de parking aan de achterkant van de sporthal en zijn rond 20u terug thuis. Het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijven kan ter plaatse op de sportdienst (Kortestraat 12, Wellen), via mail sport@wellen.be of telefonisch 012/39.21.77 voor uiterlijk 5 augustus 2013. De deelnameprijs bedraagt 12 euro (busvervoer, deelname sportdag, lunchpakket en gadget inbegrepen).


vrije tijd

3 dagen Kermis Wellen van 22 tot 24 juni Van 22 tot 24 juni is het weer Kermis Wellen! De kermis belooft ook dit keer weer één van de hoogtepunten van het jaar te worden. Op zaterdag 22 juni schieten we de kermis letterlijk op gang met een spectaculair vuurwerk. Nieuw is de Gezinsdag op maandag 24 juni, die in overleg met de gemeente en de uitbaters van de kermisattracties in het leven is geroepen. Gezinnen kunnen met hun kinderen op die dag genieten van speciale acties en kortingen. Wij kijken alvast uit naar drie dagen plezier en gezelligheid in onze gemeente. 

Braderie 20 13 14 -15 & 16 juni

Vrijdag 14 ju

ni

van 16 tot 24

u

Braderie m et de beste koopjes op gevuld met een Romm elmarkt in de Dorpsstra at

Boekhouding

Zaterdag 1

16 tot 24u

5 juni

Zondag 16

juni

Van 13u30 tot 19u Optredens over ■ gRAtiS 3 podia va Sp ek en Ei voor n iedereen in The Cockroa Pyjama in ch-killers, het Labierin Alfa Band & So t (van 9 tot 11u) meting Else ■ Vanaf ■ Airbru 14u optrede sch tatoo s ns chkillers.be www.thecockroa ■ Afsluite kroach Killers over 3 podi Coc nd The a van e vu ur 0495/23.24.78 ngen sh boeki ow en Info Danny Kerk met Diargo hofs, Dusty Boot s, Corner Cat s, Corn Flakes ■ groot se Modesho w op Kerkplei n

en Fiscaliteit voor

Doorlopend animatie door Radio VRW, kinderanim atie met springkaste len, Schatteneila nd, grimage, Clown Herb ie enz.

 Bijberoep  Eenmansz aak (natuurli  Alle type jke Personen s vennoots ) chappen  VZW’s

Boekhouding

en Fiscaliteit voor Professione  Bijberoep le begelei ding en adv  Eenmansz iesverlening aak (natuurli  Alle type jke Personen s vennoots ) n Welle chappen  VZW’s

Professione

le begelei ding

Wellen Dorpsplein 3/1 012/74 10 07

Dorpsplein 3/1 012/74 10 07

en adviesv erlening

Alken Beukenlaan 38 011/72 54 10

Info@MPKa

Alken Beukenlaan 38 011/72 54 10

dvies.be

www.MPKa

dvies.be

Info@MPKa

dvies.be

www.MPKa

dvies.be

fotograaf: PaPa

BIBF : 70362 483

BIBF : 70362 483

17


evenementen Agenda juni - september 2013 Datum

Activiteit

Uur

Plaats

do. 13 juni vr. 14 juni za. 15 juni zo. 16 juni vr. 21 juni vr. 21 juni za. 22 juni za. 22 juni za. 22 juni

Dansnamiddag senioren Braderie Wellense Middenstand Braderie Wellense Middenstand Braderie Wellense Middenstand Cool Down DJ Contest CV De Weerelt Kermishappening door buurtcomité Vrolingen Kermishappening door buurtcomité Vrolingen Wellen Kermis ‘openingsvuurwerk’ Kidzdag: thema ‘circus’

13u - 18u

zaal de Meersche

vanaf 20u vanaf 21u vanaf 21u na 22u 10u - 16u

sporthal de Bloken zaal De Meersche zaal de Meersche

zo. 23 juni

Wellen Kermis

vanaf 13u

ma. 24 juni

Wellen Kermis familiedag

vanaf 16u

za. 29 juni vr. 6 juli do. 11 juli za. 27 juli za. 3 aug.

BBQ Landelijke Gilde KWB ledenfeest Dansnamiddag senioren Spaghettifeest MVC de Mustangs Wandeltocht vzw Wellense Bokkenrijders

vanaf 17u

za. 3 aug.

Oetsloven Blues

vanaf 18u30

zo. 4 aug. do. 8 aug. za. 10 aug. di. 20 aug. ma. 26 aug. ma. 2 sep. zo. 8 sep. do. 12 sep. zo. 15 sep.

Motortreffen Motorclub Free Wellen Dansnamiddag senioren Cool Down Party CV De Weerelt Terrasfilm - openluchtcinema ‘curieus’ Bloedafname Rode Kruis Wellen Bloedafname Rode Kruis Wellen SP.A/Rob eetdag Dansnamiddag senioren Open VLD eetdag

vanaf 08u 13u - 18u

do. 22 sep.

Wandeltocht vzw Wellense Bokkenrijders

za. 28 sep.

N-VA Wellen Bierproef- en degustatieavond

13u - 18u

18u - 20u30 18u - 20u30 13u - 18u

jeugdheem de Reynaert

school De Bron zaal de Meersche zaal de Meersche kantine Houtstraat kantine Houtstraat / jeugdheem de Reynaert zaal de Meersche zaal de Meersche jeugdheem de Reynaert jeugdheem de Reynaert jeugdheem de Reynaert jeugdheem de Reynaert zaal de Meersche zaal de Meersche zaal de Meersche zaal de Meersche / jeugdheem de Reynaert / kantine Houtstraat zaal de Meersche

Kidzdag (Thema: CIRCUS)

De geluidsregels voor fuiven

Wat? Een dag vol fun rond het thema circus georganiseerd door de jeugddienst van Wellen Voor wie? Kinderen van 6 tot en met 12 jaar Wanneer? Zaterdag 22 juni 2013 van 10u tot 16u Waar? Jeugdheem de Reynaert Prijs? 2 € (inclusief ijsje en drankje)

Feesten is leuk, het brengt leven in de brouwerij. Maar als je een fuif wil organiseren, moet je de regelgeving omtrent geluidsoverlast in acht nemen.

Hoe inschrijven? Bij de jeugddienst Wellen, Heidi Wijnants - 012 / 39 21 77 - jeugd@wellen.be Stip deze dag alvast aan in je agenda. We informeren jullie nog over het concrete programma.

Als je geluidsinstallatie meer dan 85 decibel produceert (wat bij een fuif quasi altijd het geval is) is het nodig hiervoor een afwijking aan te vragen. Als je tussen de 85 en de 95 decibel blijft, dien je een decibelmeter te installeren (deze meter moet enkel zichtbaar zijn voor de persoon die het geluid produceert, bv. dj of band). Als je tussen 95 en 100 decibel produceert, ben je verplicht om oordopjes voor alle aanwezigen te voorzien en moet er een decibelmeter geplaatst worden die voor iedereen zichtbaar is. Op deze manier kunnen we samen veilig feesten, met respect voor de omgeving. Meer informatie Politie Wellen, Dorpsstraat 26 Tel.: 012/67.07.07 E-mail: politie@wellen.be

18


speelpleinwerking 2013

Speelpleinwerking tijdens zomervakantie Wil jij deze zomer genieten van twee weken spelen, zot doen, knutselen, ravotten, avontuur, waterspelletjes, …? Laat je verrassen en kom naar onze gemeentelijke speelpleinwerking. De monitoren steken voor jullie een supertof programma in elkaar. Wanneer? Maandag 22 juli tot en met vrijdag 26 juli en maandag 29 juli tot en met vrijdag 2 augustus, telkens van 13u tot 17u Waar? Sporthal ‘De Bloken’ (Kortestraat 12, Wellen) Wie? Kinderen vanaf 5 jaar t.e.m. 14 jaar (kinderen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen) Prijs? 1,50 euro / dag Inschrijven kan bij de jeugddienst: Heidi Wijnants, Kortestraat 12 te Wellen, 012/39.21.77, jeugd@wellen.be Je mag het inschrijvingsformulier ook ingevuld meebrengen op de eerste dag van de activiteiten.

Inschrijvingsformulier speelpleinwerking 2013 Voornaam + Naam........................................................................................................................................................................................................................... Adres ................................................................................................................................................................................................................................................. Geboortedatum en - plaats ............................................................................................................................................................................................................ Geslacht: M / V Telefoonnummer................................................................................................................................................................................ E-mail ................................................................................................................................................................................................................................................ Naam vader: ............................................................................... GSM-nummer ........................................................................................................................... Naam moeder: ............................................................................ GSM-nummer ........................................................................................................................... Persoon die in geval van nood mag worden opgeroepen: Naam en voornaam: ....................................................................................................................................................................................................................... Relatie tot kind: .................................................................Tel.nr. en/of GSM.nr............................................................................................................................ Belangrijke gegevens kind Heeft het kind medicatie nodig? JA / NEEN Zo JA, welke en hoe te gebruiken? ............................................................................................................................................................................................... Heeft het kind een allergie? JA / NEEN Zo JA, welke en hoe te reageren? ................................................................................................................................................................................................. Naam, tel.nr. en adres huisarts: .................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................ Het kind mag alleen naar huis gaan: JA / NEEN Het kind mag afgehaald worden door: ........................................................................................................................................................................................ Foto’s van mijn kind mogen gebruikt worden bij promotie in één van onze volgende flyers of in het Wellens infoblad: JA / NEEN Naam en handtekening ouder(s):


levensgebeurtenissen

algemene informatie Huwelijken

Geboorten

02/04/2013 Renilde Rasking & Philippe Brevers

13/04/2013 Anouck Leisner & Rudi Dello

27/04/2013 Kristel Lamote & Tim Vanrijkel

10/05/2013 Carmen Leunen & Brecht Koninckx

11/05/2013 Ine Hella & Dominique Perissi

18/05/2013 Sven Ulens & Michelle Fontana

25/05/2013 Kelly Hanssen & Kristof Konings

01/06/2013 Brigitte Gielen & Patrick Stienen

Vieringen Gouden (50 jaar), diamanten (60 jaar) en briljanten (65 jaar) huwelijk

27/12/2012 Vanhove Marcel & Theunis Monique

01/06/2013 Vanhaeren Jozef & Fiedler Martha

04/04/2013 Jan Houbrechts & Josephina Vandenrijn

30/05/2013 Albert Delsaer & Mariette Vandermeeren

Verjaardag

15/05/2013 Nelissen Maria mocht 101 kaarsjes uitblazen! 20

02/02/2013 Nelissen Richard & Ramaekers Josephina

26/04/2013 Boes Justin & Govaerts José

03/04/2013 Vanhees René & Ghijsens Georgette

24/04/2013 Mommen Jef & Delsaer Irma

04/10/2012 Yinthe Gielis

10/01/2013 Jef Vanmechelen

02/02/2013 04/02/2013 Daan Erwin Alex Lutgarde Vannitsen Claes

13/01/2013 Jules Lismont

25/01/2013 Jana Angela Dorine Royer

06/02/2013 Siana Valentina Elizabeth Daniels

06/02/2013 Kobe Machiels

11/02/2013 Lou Teuchie

17/02/2013 Clément Jan Christian Polling

23/02/2013 Margot An Janne Neven

03/03/2013 Sien Bram Tabitha Breels

06/03/2013 Lena Neven

06/03/2013 Margo Nivelle

15/03/2013 Ivano Gilissen

15/03/2013 Marie Meekers

27/03/2013 Kobe Polders

29/03/2013 Shalom Klusse Adjeh

02/04/2013 Mathiz Valkenborgh

03/04/2013 Linde Erlingen

03/04/2013 Louis-Emile Vliegen

10/04/2013 Gus Brecht Eveline Uitdebroeks

13/04/2013 Fien Vanhengel

18/04/2013 Arthur Bex

06/05/2013 Yorben Christis

08/05/2013 Sam Vernelen

10/05/2013 Lars Roosen

10/02/2012 Martine Timmermans

12/12/2012 Etienne Berx

17/12/2012 Yvonne Beankens

03/01/2013 Romain Bellen

10/01/2013 Maria Campe

11/01/2013 Maria Freson

13/01/2013 Maria Asnong

15/01/2013 Josephina Wijnants

27/01/2013 Elly Lenaers

06/02/2013 Guy Maquoi

07/02/2013 Eloi Stas

11/02/2013 Maria Dewilde

12/02/2013 Melania Sprinx

14/02/2013 Margaretha Lismont

17/02/2013 Augusta Derwae

20/02/2013 Eduard Quarem

05/03/2013 Gerarda Knol

13/03/2013 Guy Grosemans

16/03/2013 Josette Gilissen

18/03/2013 Theo Raskin

08/03/2013 Louis Cornitensis

27/03/2013 Roland Massar

01/04/2013 Johannes Moons

09/04/2013 Joseph Wijnants

15/04/2013 Maurice Bogaerts

19/04/2013 Louisa Nulens

21/04/2013 Emmanuel Thijs

30/04/2013 Maria Piccart

Overlijden

18/05/2013 Elza Festraets


Wellen in beeld

Na de gemeenteraadsverkiezingen werd de nieuwe gemeenteraad en OCMW-raad samengesteld. Ontdek de kersverse raadsleden op bovenstaande foto's.

Kidzdag

Bloesemring 21 april 2013

Actie gratis boodschappenta s

Actie fietshelmen Bart Hermans

21


oproepen Oproep Limburgse Vrijwilligersacademie 2013-2014: een vormingsbrochure voor het vrijwilligerswerk De Provincie ondersteunt het vrijwilligerswerk in Limburg door vorming op maat: de ‘Vrijwilligersacademie Limburg’. Thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld ‘werken met vrijwilligers’, ‘wetgeving’, ‘communicatie’, ‘organiseren van activiteiten’ en ‘digitalisering’. Zowel vrijwilligers als coördinatoren kunnen inschrijven. Het is ook mogelijk de vormingsbrochure online te raadplegen via www.limburg.be/Limburg/ vrijwilligers/Vorming-voor-vrijwilligers of een gedrukte brochure aan te vragen. Meer informatie Steunpunt Vrijwilligerswerk Limburg Wendy Vannitsen Tel.: 011/23.72.85 E-mail: wendy.vannitsen@limburg.be

Wil je jouw evenement bekend maken in Wellen en omstreken? Stuur dan een korte tekst en foto(‘s) voor 9 augustus door naar evi.wijnants@wellen.be en jouw activiteit wordt opgenomen in het gemeentelijk infoblad van begin september.

Zet jouw

EVENEMENT in de KIJKER

Wellense Liga zoekt nieuwe zaalvoetbalploegen De Wellense Liga is op zoek naar nieuwe zaalvoetbalploegen die willen deelnemen aan hun competitie. De wedstrijden gaan door op maandagavond. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Mario Rosmarino op het nummer 0496/46.64.58.

gezocht:

ZAAL VOETBAL PLOEGEN

Heb jij een oproep? Heb jij een oproep voor de Wellense bevolking? Laat het ons weten en wij plaatsen het in ons infoblad. Op die manier bereik je onmiddellijk een grote groep mensen. Enkele fictieve voorbeelden: • Wij zijn van de VKSJ en zijn voor ons zomerkamp op zoek naar oude kleren rond het thema ‘the sixties’… • Wij zoeken vrijwilligers om mee op uitstap te gaan met de bewoners van het rusthuis… • Ik ben op zoek naar buitenverlichting, lampenslingers, sfeerlichten… • Ik zamel printpatronen in om MS-patiënten te steunen… • …

22

EEN OPROEP? Heb jij


oproepen

Inschrijven digitale nieuwsbrief gemeente Wellen

Lokale radio VRW De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief! Stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be.

Volg ons op facebook via www.facebook.com/gemeente.wellen of door deze QR-code te scannen.

Foto’s gezocht

voor Wild van Wellen!

Modellen Jouw foto op de cover?

Op de cover van deze eerste editie van Wild van Wellen staat een foto van het nieuwe schepencollege, ter kennismaking. In de toekomst willen we echter jullie, de Wellenaren, op de cover plaatsen. Heb je zin om een van de volgende covers van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Laat gerust iets weten via evi.wijnants@wellen.be, dan nemen wij contact op. Oud of jong, man of vrouw, groot of klein, … Iedereen is welkom!

llen Mode

gezoc

Babyfoto’s

ht Babyfot o’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Stuur een foto en de naam van jouw kindje naar evi.wijnants@wellen.be en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende: het wegdek is beschadigd de openbare verlichting is defect het rioolputje is verstopt de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst het ruimen van grachten is gewenst er is een sluikstort er is een gevaarlijke verkeerssituatie er is signalisatie gewenst een bushokje is beschadigd andere: …..................................................................................... ........................................................................)

Plaats:....................................................................................... .................................................................................................. ................................................................................................. Opmerkingen:............................................................................ ......................................................................................................................... .......................................................................... Afzender:........................................................................... Naam:............................................................................... Adres:................................................................................ .................................................................................................. Telefoon / gsm:................................................................. (aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven)

23


www.idearte.be V.U. Els Robeyns, Dorpsplein 4, 3830 Wellen

Prettige vakantie Beleef een boeiende vakantie in eigen gemeente: neem een duik in ons zwembad Maupertuus, bezoek de kermis en de braderie of neem deel aan ĂŠĂŠn van onze vele activiteiten!

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 01  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Wild van Wellen - nr. 01  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Advertisement