Page 1

DE RA VO TT ER


DE RA VO TT ER


Dag Ravotter Beste ouder Er is alweer een gloednieuwe Ravotter van de persen gerold. In deze overzichtelijke vrijetijdsbrochure vind je gevarieerde, leuke, inspirerende en avontuurlijke activiteiten voor de hele zomer. De jeugd-, sport- en cultuurdienst, de bibliotheek, de dienst kinderopvang en GC Hoogendonck sloegen opnieuw de handen in elkaar om een volledig programma samen te stellen. Wij staan dan ook voor jullie klaar met een heel pak activiteiten waar de jongeren nu al van wegdromen! Ontdek in deze brochure het juli-sportkamp, het gevarieerd aanbod van Grabbelpas, de activiteiten van de Ravottersweek, het sportkamp in augustus, de Speelpleinwerking en de Kinderopvang. Stel het favoriet zomerprogramma voor je zoon en/of dochter samen en schrijf snel in! Elke dag opnieuw staat een fantastische groep begeleiders klaar met een nieuw idee en een knallende activiteit, met veel enthousiasme en zorg voor en op maat van alle kleine en grote Ravotters. Ook dit jaar kan je voor alle activiteiten terecht op www.waasmunster.be/webwinkel om vlot en gemakkelijk online in te schrijven. Je hoeft dus niet meer tijdens de kantooruren langs te komen om je kind in te schrijven voor zijn/haar favoriete activiteit. Alle info over startdata en praktische info vind je verder in deze brochure. Aan alle Ravotters alvast een creatieve en speelse zomer in Waasmunster gewenst! Met vriendelijke groeten Namens het College van Burgemeester en Schepenen In opdracht

Michel Du TrĂŠ Werner De Nijs Petra Verstappen Burgemeester Schepen van cultuur Schepen van jeugd, sport, gezin & onderwijs 5


Voorwoord pag. 5 Chronologisch overzicht aanbod zomervakantie

pag. 7

Algemene info inschrijven

pag. 8

Speelpleinwerking pag. 14 Kinderopvang ‘t Speelnest

pag. 18

Grabbelpas juli pag. 24 Grabbelpas augustus pag. 31 Sportkamp juli

pag. 40

Sportkamp augustus pag. 44 Ravottersweek pag. 52 Inschrijvingsformulieren

pag. 58

Medische fiche

pag. 71

Contactgegevens pag. 72


02/07/2018 tot en met 06/07/2018

Speelpleinwerking WASP 1

9/07/2018 tot en met 13/07/2018

Speelpleinwerking WASP

16/07/2018 tot en met 20/07/2018

Speelpleinwerking WASP

Grabbelpas

23/07/2018 tot en met 27/07/2018

Speelpleinwerking WASP

Grabbelpas

30/07/2018 tot en met 03/08/2018

Speelpleinwerking WASP

Kinderopvang ‘t Speelnest 3

Grabbelpas

06/08/2018 tot en met 10/08/2018

Speelpleinwerking WASP

Kinderopvang ‘t Speelnest

Grabbelpas

13/08/2018 tot en met 17/08/2018

Speelpleinwerking WASP 4

Kinderopvang ‘t Speelnest 5

Grabbelpas

Kinderopvang ‘t Speelnest

Grabbelpas

20/08/2018 tot en met 24/08/2018 27/08/2018 tot en met 31/08/2018

Sportkamp: Ridders en Prinsessen

Sportkamp: New and old games

Sportkamp Ravottersweek

Kinderopvang ‘t Speelnest

Grabbelpas

Kinderopvang ‘t Speelnest 2

Grabbelpas

Grabbelpas

Start op 05/07 Niet op 11/07 3 Niet op 30/07 en 31/07 4 Niet op 15/08 5 Niet op 15/08 1 2

7


AL GE ME NE IN FO RM AT IE


ONLINE INSCHRIJVEN De online inschrijvingen starten op maandag 7 mei 2018 om 18.30u. We raden aan om de inschrijvingen online te doen. Om alles vlot te laten verlopen bij de start van de inschrijvingen, kan je best vooraf je online registratie in orde brengen (als je vorig jaar reeds registreerde, hoef je dit niet opnieuw te doen). Bij de online-inschrijving heb je een pc met internetverbinding (en je eigen e-mailadres) nodig en je betaalkaart met bijhorende kaartlezer. Indien je zelf geen pc of e-mailadres hebt, kan je steeds aan familie of vrienden vragen om voor jou (mee) te reserveren. Er worden géén administratiekosten aangerekend. Je reservatiebevestiging (= deelnameformulier) kan je thuis afprinten. Lees de algemene voorwaarden na op de webwinkel. Heb je wat hulp nodig bij je online-inschrijving? Dan kom je op maandag 7 mei (18.30- 19.00 uur) naar de balie in GC Hoogendonck (Nijverheidslaan 48 te Waasmunster) voor de reservaties van alle vrijetijdsactiviteiten in deze Ravotter, waar een aantal pc’s voor jou ter beschikking zijn. Ons team

zal je graag bijstaan met het online reserveren van je bestelling. Je kan op deze startdag ook terecht op de telefonische helpdesk – tel. 052 40 99 69. Extra: aankoop grabbelpas: Indien je kind wenst deel te nemen aan grabbelpasactiviteiten, hou er dan rekening mee dat het verplicht is een grabbelpas aan te kopen. Deze grabbelpas kan je aankopen bij de jeugddienst in het gemeentehuis en kost € 5. NIET-ONLINE INSCHRIJVEN Vanaf dinsdag 8 mei om 9 uur kan je ook op andere manieren inschrijven: via het papieren inschrijvingsformulier, per mail of telefonisch. De aanvragen van inschrijvingen die NIET online gebeuren, worden (intern) als volgt behandeld: ¿¿

Elke reservatie krijgt volgens het binnenkomen (aan de balie) een volgnummer. De behandeling van de aanvragen verloopt in chronologische volgorde van het volgnummer van de reservaties.

9


¿¿

Bij de niet-online inschrijvingen krijgt de balieverkoop voorrang. Reservaties via telefoon of mail krijgen pas daarna een volgnummer.

¿¿

Aanvragen aan het loket, per mail of per telefoon die ons bereiken voor dinsdag 8 mei, 9.00 uur worden niet verwerkt.

Gelieve de inschrijvingsformulieren voor de grabbelpas en de Ravottersweek aan de jeugddienst, het inschrijvingsformulier voor het sportkamp aan

RESERVATIES NA DE STARTDAG Ook na de startdag kan je nog online inschrijven. Voor niet-online inschrijvingen, kan je contact opnemen met de betrokken diensten. Ook hier geldt de voorrangsregeling: inschrijvingen aan de balie hebben voorrang op inschrijvingen via e-mail. E-mails worden behandeld na de loketuren van de respectievelijke dienst.

de sportdienst en het inschrijvingsformulier voor kinderopvang ’t Speelnest in het sociaal huis te bezorgen. Zo gaat jouw inschrijving zeker niet verloren en wordt jouw vraag in een korte tijdspanne verwerkt.

Alle betalingen van online inschrijvingen gebeuren

pas na de bevestigingsmail). Na ontvangst van de

meteen via de webwinkel. Hou daarom zeker je

betaling (per overschrijving) is jouw inschrijving

kaartlezer en bankkaart bij de hand.

definitief. Bij niet-tijdige betaling wordt de reservatie geannuleerd (zie hierna betalingstermijnen per

10

Betalingen van niet-online inschrijvingen gebeuren

activiteit). Verwerkte inschrijvingen worden niet

na ontvangst van een factuur (let op: deze komt

terugbetaald.


Annuleer je wegens ziekte dan kan je enkel op vertoon van een doktersattest 50% van het inschrijvingsgeld terugvorderen. Neem hiervoor contact op met de betrokken dienst.

Voor balie-inschrijvingen: een ouder/grootouder

Vanaf nu dien je het rijksregisternummer van je

mag kinderen uit (maximaal) 3 verschillende

kind op te geven om in te schrijven (zowel voor

gezinnen inschrijven.

online als niet-online inschrijvingen). Tijdens de zomeractiviteiten worden foto’s genomen die enkel gebruikt worden voor (eigen) toekomstige publicaties m.b.t. de zomeractiviteiten.

11


GEMEENTELIJKE KINDEROPVANG ’T SPEELNEST

De betaling bij niet-online inschrijvingen dient te

Voor de opvang in juli kan je inschrijven tot 28 mei

tuur. Wanneer er nog plaatsen vrij zijn, kan er inge-

2018. Voor de opvang in augustus kan je inschrijven

schreven worden tot de laatste werkdag voor de start

tot 29 juni 2018. De betaling moet bij niet-online

van het sportkamp. Het betalingsbewijs dient dan op

inschrijvingen op tijd binnen zijn, ten laatste 8

de eerste dag van het kamp meegebracht te worden.

gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de fac-

dagen na ontvangst van de factuur. SPORTKAMP

12

RAVOTTERSWEEK Inschrijven kan tot 10 augustus 2018.

Inschrijven kan tot 11 juni 2018. Hou er wel reke-

De betaling bij niet-online inschrijvingen dient te

ning mee dat de inschrijvingen beperkt zijn.

gebeuren vóór 20 augustus 2018.


SPEELPLEINWERKING De gemeentelijke speelpleinwerking werkt met halve dag- en daginschrijvingen. Vooraf inschrijven is niet nodig maar kan, voor wie dit graag wil, vanaf dit jaar ook via de webwinkel van Waasmunster.

Betalen kan online via de webwinkel of via factuur bij de jeugddienst. Alle deelnamekosten moeten voor aanvang van de eerste activiteit betaald zijn. ¿¿

dienst in het gemeentehuis. Deze pas is één

Kies je voor online inschrijven voor het speelplein,

jaar geldig en kost € 5. De grabbelpas is

dan betaal je je deelname vooraf via de webwinkel.

persoonlijk en mag niet doorgegeven worden.

Kies je om niet vooraf in te schrijven dan geldt

Kleef er je foto op en breng hem mee naar

volgende procedure: Je meldt je de dag zelf aan met je kind op het speelplein, schrijf je kind in en zijn/haar deelname

elke activiteit. ¿¿

Wanneer je om één of andere reden niet kan deelnemen, verwittig dan zo spoedig moge-

aan de speelpleinwerking is verzekerd.

lijk, ten laatste 2 dagen voor de activiteit, de

De betaling gebeurt cash per speelpleindag bij

hoofdverantwoordelijke (052 46 95 23) zodat

inschrijving. Belangrijk: er is nooit speelpleinwerking op maandag.

een grabbelpas kan je afhalen bij de jeugd-

kinderen op de reservelijst nog tijdig kunnen gecontacteerd worden. ¿¿

Je bent verzekerd tegen gebeurlijke ongeval-

GRABBELPASWERKING

len op voorwaarde dat je een grabbelpas hebt,

Je kan online inschrijven via de webwinkel of je kan

houdt aan de afspraken van de begeleiders.

je ingeschreven bent voor de activiteit en je je

inschrijven bij de jeugddienst (gemeentehuis) tot de dag vóór de activiteit indien er nog plaatsen vrij zijn.

13


SPEE LP LE IN WE RK IN G


PERIODE Van donderdag 5 juli 2018 tot en met vrijdag 17 augustus 2018. Er is NOOIT speelpleinwerking op maandagen en ook niet op woensdag 15 augustus 2018. DAGINDELING 7.30 - 9.00 uur: vooropvang 9.00 - 12.00 uur: speelpleinwerking 12.00 - 13.00 uur: middagpauze + lunch + vrij spelen 13.00 - 16.00 uur: speelpleinwerking 16.00 - 18.00 uur: na-opvang LOCATIE GBS De Wonderboom, Kerkstraat 49, 9250 Waasmunster. (ingang langs de L. Van De Veldestraat) TARIEVEN € 4 per speelpleindag of € 2 per halve dag Voor een tweede kind betaal je € 3 per speelpleindag of € 1,5 per halve dag € 1 extra per uur opvang

De Waasmunsterse Speelpleinwerking (WASP) is een organisatie van jeugddienst Waasmunster en wil kinderen en jongeren – vanaf 4 jaar (geboortejaar 2014) tot en met 14 jaar (geboortejaar 2004) – laten genieten van een superleuke vakantie waarbij ze naar hartenlust kunnen spelen en ravotten met leeftijdsgenoten. Enthousiaste animatoren staan klaar om er samen met jou een ferme lap op te geven. De coördinatie van het speelplein gebeurt door de hoofdanimatoren, die worden aangesteld door het gemeentebestuur. Hun taak bestaat erin alles wat reilt en zeilt op het speelplein in goede banen te leiden, waarvoor ze bijgestaan worden door de gemeentelijke jeugddienst. Het wordt alweer een speelpleinzomer om u tegen te zeggen. Kom en ontdek zelf wat de speelpleinanimatoren dit jaar allemaal in petto hebben voor jou.

ANDERE PRAKTISCHE INFO ff WASP-GSM: 0476 44 42 05 ff Kinderen mogen een 10-uurtje

15


meebrengen ff 2 drankjes + een drie-uurtje zijn inbegrepen in de prijs ff Gelieve je kind(eren) bij mooi weer zwemgerief mee te geven ff Geef ook een lunchpakket mee INSCHRIJVEN Algemene info inschrijvingen vind je vanaf pag. 8, inschrijvingsformulieren vind je vanaf pag. 58 AANBOD per dag of per halve dag

16


17


KI NDER OPVANG't SPEE LNES T


PERIODE Van maandag 2 juli 2018 tot en met vrijdag 13 juli 2018 (niet op woensdag 11 juli 2018!) Van woensdag 1 augustus 2018 tot en met vrijdag 24 augustus 2018 (niet op woensdag 15 augustus!)

De Gemeentelijke Kinderopvang ‘t Speelnest wil

DAGINDELING 7.30 - 8.00 uur: vooropvang 8.00 - 13.00 uur: voormiddag 13.00 - 18.00 uur: namiddag Als je kind te laat afgehaald wordt, moet je een half dagdeel extra betalen per kind.

interesses. Daarom bieden wij een verscheidenheid

LOCATIE Gemeenteschool Ruiter, Podtsmeulen 9, 9250 Waasmunster. TARIEVEN Voor een volledige dag betaal je € 10, voor een halve dag € 5. Als je meerdere kinderen uit één gezin inschrijft, betaal je slechts € 8 per dag of € 4 per dagdeel. De vooropvang (van 7.30 - 8.00 uur) is € 1 extra.

schoolgaande kinderen (tot en met 12 jaar) een fantastische zomer bezorgen! Onder de deskundige begeleiding van studenten opleiding lager onderwijs of kleuteronderwijs kunnen de kinderen zich naar hartenlust uitleven. Elk kind is uniek met zijn eigen aan activiteiten aan: knutselen, kookactiviteiten en buitenactiviteiten worden afgewisseld met momenten van vrij spel. De begeleiding probeert ook om zoveel mogelijk activiteiten te voorzien aangepast aan de leeftijd van de kinderen. We werken met thema’s en hangen elke dag een programma uit, zodat iedereen weet wat er die dag te beleven valt in de opvang! Je kind komt er in een warm en veilig nest terecht met gegarandeerd plezier voor groot en klein!

19


ANDERE PRAKTISCHE INFO Meebrengen: ff Een lunchpakket, twee tussendoortjes (koekjes of stukjes fruit) en een drankje voor bij de tussendoortjes ff Gemakkelijke speelkledij en goede schoenen zijn een must, net als reservekledij ff Als het goed weer is, wordt er met water gespeeld en is zwemkledij of droge kledij wel een aanrader! Voorzie ook zonnecrème om je kind te beschermen tegen het zonnetje. ff Voor niet-zindelijke kindjes is het belangrijk om zeker voldoende pampers, vochtige doekjes, luierzalf en reservekledij te voorzien. GSM nummer van de opvang: 0474 58 42 76. INSCHRIJVEN Algemene info inschrijvingen vind je vanaf pag. 8, inschrijvingsformulieren vind je vanaf pag. 58 Verwerkte inschrijvingen worden niet meer aangepast. AANBOD Per dag of per halve dag, met of zonder vooropvang.

20


21


GR AB BE LP AS


PERIODE Elke weekdag in juli en augustus. Niet op 15 augustus 2018. DAGINDELING De uren zijn afhankelijk van de activiteit. Gemiddeld duurt een grabbelpasactiviteit 2 uur/dag. LOCATIE Op verschillende binnen- en buitenlocaties in Waasmunster – Locatie en uur van samenkomst vind je per activiteit.

In de zomervakantie organiseert jeugddienst Waasmunster superleuke activiteiten voor 6-12 jarigen en 12-15 jarigen. Het aanbod bestaat uit sportieve, culturele en speelse activiteiten en rariteiten. Elke dag staat er een andere activiteit op het programma. Wij bieden een zo divers mogelijk aanbod aan. Zo is er voor elk wat wils.

TARIEVEN De prijzen zijn afhankelijk van de activiteit. Je vindt ze telkens bij de beschrijvingen. ANDERE PRAKTISCHE INFO Voor sommige activiteiten dient je kind bepaalde materialen mee te brengen. Lees hiervoor aandachtig De Ravotter. INSCHRIJVEN Algemene info inschrijvingen vind je vanaf pag. 8

23


SURF- EN ZEILINITIATIE

Zondag 1 juli 2018 van 14.00 tot 16.30 uur Geniet van de zeil- of surfsport onder leiding van watersportmonitoren. Maak kennis met de watersport en proef van de surf- en zeilinitiatie op

LEEFTIJD:

10-14 jaar

LOCATIE:

Re-lokaal, GC Hoogendonck,

TARIEF:

de waterplas.

Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster

LEEFTIJD:

10-16 jaar: zeilen

10-16 jaar: suppen

12-16 jaar: surfen

TARIEF:

€2

LOCATIE:

€3

BEGELEIDING: Natuur en Wetenschap

MEEBRENGEN: 1 krant, 2 zachte doekjes, 1 donker doekje (20cm op 20 cm) en een draagtas.

Waterplas Del Mare, Hamstraat 1, 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: WSC Delmare

MEEBRENGEN: Zwemgerief, badhanddoek

VOORWAARDE: Je moet een zwembrevet hebben van minstens 150 meter

ROPESKIPPING

Dinsdag 3 juli 2018 van 14.00 tot 16.00 uur Hou je van touwtje springen? Dan is deze initiatie zeker iets voor jou! Ervaren ropeskippers leren je de kneepjes van het vak. Ga je deze uitdaging aan? Zin

GLAS GRAVEREN

in een actieve namiddag boordevol springplezier?

Maandag 2 juli 2018 van 14.00 tot 16.30 uur Wat is glas? Wat zijn de grondstoffen? Welke eigenschappen heeft glas? Je ontdekt het allemaal in deze workshop. Je gaat zelf aan de slag met een elektrische graveerset en leert hoe je glas kan versieren. Het resultaat neem je mee naar huis.

24

LEEFTIJD:

8-12 jaar

LOCATIE:

sportzaal GLS De Wonderboom,

TARIEF:

€2 Kerkstraat 49, 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: Siluskip

MEEBRENGEN: sportieve kledij en sportschoenen


VERHAALTJES MET EEN KNUTSELSTAARTJE

Woensdag 4 juli 2018 van 14.00 tot 16.00 uur Hou je van een mooi verhaaltje? Kom dan luisteren

LEEFTIJD:

6-12 jaar

LOCATIE:

Park Blauwendael (we verzamelen

TARIEF:

naar een gezellig, spannend verhaal over kabouters, lieve dieren, vriendelijke heksen,… en maak er samen met je vriendjes en vriendinnetjes een

TARIEF:

LOCATIE:

5-8 jaar €2

aan de ingang van het park op de parking in de Gentstraat)

BEGELEIDING: Verantwoordelijke grabbelpaswerking MEEBRENGEN: Handdoek, reserveschoenen en kledij

creatief knutselstaartje aan. LEEFTIJD:

€1

VAKANTIE IN HET NATUURATELIER

Gemeentelijke bibliotheek, GC

Vrijdag 6 juli 2018 van 9.00 tot 12.00 uur

Hoogendonck, Nijverheidslaan 48,

Benieuwd hoe het eraan toe gaat op een boerderij?

9250 Waasmunster BEGELEIDING: Verantwoordelijke grabbelpaswerking

WATERSPELLETJES OF PLEINSPELEN

Donderdag 5 juli 2018 van 14.00 tot 16.00 uur Hou je van waterballonnen gooien, waterestafette en nog zoveel andere leuke waterspelletjes? Dan is dit zeker iets voor jou! Beleef samen met

Hier krijg je de kans om te ontdekken wat er allemaal te beleven valt. Je helpt mee met het opknappen van allerlei klusjes zoals dieren verzorgen, stallen kuisen, tuinieren, … Je helpt ook mee met het wassen, kleuren, kaarden, weven, haken, breien en vilten van wol. Kom en ontdek het zelf.

je vriendjes en vriendinnetjes een knotsgekke namiddag boordevol waterspelletjes. Bij minder goed weer spelen we allerlei pleinspelen. Plezier verzekerd!

LEEFTIJD:

6-13 jaar

LOCATIE:

Natuuratelier, Sombekedries 3,

TARIEF:

€1 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: Ingrid Vercauteren

25


SNOEPHUISJE OM VAN TE SMULLEN

Maandag 9 juli 2018 van 14.00 tot 15.30 uur Knutsel met lekkere, zoete of zure snoepjes en koekjes een huisje in elkaar. Daarna wordt het lekker smullen. Altijd al eens creatief willen zijn met snoepjes en koekjes of wil je het

LEEFTIJD:

5-8 jaar

LOCATIE:

Gemeentelijke bibliotheek, GC

TARIEF:

Hoogendonck, Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: Verantwoordelijke

grabbelpaswerking

peperkoekenhuisje van Hans en Grietje nabouwen? Alles kan! Het resultaat neem je mee naar huis.

€2

ZOMERCREA IN HET RUSTHUIS

Donderdag 12 juli 2018 van 14.00 tot 16.30 uur

LEEFTIJD:

6-12 jaar

LOCATIE:

RE-lokaal, GC Hoogendonck,

activiteit zeker iets voor jou. Samen met de

Nijverheidslaan 48, 9250

rusthuisbewoners knutsel je allerlei zomerse

Waasmunster

spullen. Dit wordt een superleuke creatieve

TARIEF:

€2

BEGELEIDING: Verantwoordelijke

grabbelpaswerking

Knutsel je graag? Ben je creatief? Dan is deze

namiddag in WZC ’t Heuverveld.

MEEBRENGEN: Schoendoos of een andere doos

om je snoephuisje in mee te nemen naar huis

VERHAALTJES MET EEN KNUTSELSTAARTJE

Dinsdag 10 juli 2018 van 14.00 tot 16.00 uur Hou je van een mooi verhaaltje? Kom dan luisteren naar een gezellig, spannend verhaal over kabouters, lieve dieren, vriendelijke heksen,… en maak er samen met je vriendjes en vriendinnetjes een creatief knutselstaartje aan. 26

LEEFTIJD:

6-12 jaar

LOCATIE:

Feestzaal rusthuis ’t Heuverveld,

TARIEF:

€1 Molenstraat 41, 9250 Waasmunster

BEGELEIIDNG: animatieploeg WZC ‘T Heuverveld

ZWEMMEN

Vrijdag 13 juli 2018 van 14.00 tot 17.30 uur Zwemmen is dolfijn! Vandaag trek je erop uit naar zwembad Lago Rozenbroeken in Gent. Er is een


wildwaterbaan, een golfslagbad, glijbanen,… Zoek

KNUTSELATELIER: DROMENVANGERS MAKEN

snel je zwemspullen bij elkaar, want dit wordt een

Dinsdag 17 juli 2018 van 14.00 tot 16.00 uur

reuzefijne vakantiedag.

Een dromenvanger is een vaste waarde in de indianencultuur. Hij zorgt ervoor dat alle nare

LEEFTIJD:

8-14 jaar

LOCATIE:

Parking Gentstraat, Waasmunster

TARIEF:

€6 (gemeentehuis)

BEGELEIDING: Verantwoordelijke

dromen gevangen worden. Je gaat aan de slag met parels, touw en een metalen ring en maakt een dromenvanger. Zin om mee te knutselen? Schrijf je dan snel in!

grabbelpaswerking

MEEBRENGEN: Zwemgerief (voor meisjes badpak

of bikini; voor jongens: aansluitende zwembroek of bermuda tot boven de knie zonder ritsen of zakken in)

KOOKATELIER: ALLES MET FRUIT

LEEFTIJD:

6-12 jaar

LOCATIE:

RE-lokaal, GC Hoogendonck,

TARIEF: € 2

Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: verantwoordelijke grabbelpas

Maandag 16 juli 2018 van 14.00 tot 16.00 uur Ga samen met je vriendjes en vriendinnetjes aan de slag en maak een overheerlijke fruitsla, smoothies,… Dat wordt smullen! En het is lekker gezond!

CREATAPE: CREATIEF MET DUCT TAPE

Woensdag 18 juli 2018 van 14.00 tot 16.00 uur Duct tape bestaat in allerlei kleuren en te gekke prints en je kan er de meest originele creaties met

LEEFTIJD:

6-12 jaar €2

maken. De mogelijkheden zijn oneindig: leuke

LOCATIE:

Buurthuis Sombeke, Veldstraat 2,

juwelen, tasjes,… Zin om aan de slag te gaan met

TARIEF:

9250 Waasmunster

BEGELEIDING: Verantwoordelijke grabbelpas

MEEBRENGEN: Keukenschort, plastic doosje om je

duct tape? Het kan! Je bent nooit te jong of te oud voor een leuke duct tape knutselnamiddag!

slaatje mee naar huis te nemen.

27


allemaal te beleven valt. Je helpt mee met het

LEEFTIJD:

8-14 jaar

LOCATIE:

RE-lokaal, GC Hoogendonck,

stallen kuisen, tuinieren, … Je helpt ook mee met het

Nijverheidslaan 48, 9250

wassen, kleuren, kaarden, weven, haken, breien en

Waasmunster

vilten van wol. Kom en ontdek het zelf.

TARIEF:

€3

BEGELEIDING: Creatape Gent

MEEBRENGEN: een doosje of tasje om je creaties mee in naar huis te nemen

BOSSPEL IN DE VAAG

Donderdag 19 juli 2018 13.30 tot 16.00 uur

opknappen van allerlei klusjes zoals dieren verzorgen,

LEEFTIJD:

6-13 jaar

LOCATIE:

Natuuratelier, Sombekedries 3,

TARIEF:

€1

9250 Waasmunster

BEGELEIDING: Ingrid Vercauteren

Samen met je vriendjes en vriendinnetjes wandel je samen naar De Vaag. Daar speel je een leuk bosspel.

HIGHLANDGAMES

Welk team wint? Wie kan de vlag veroveren?

Maandag 23 juli 2018 van 14.00 tot 16.00 uur

Dit wordt een actieve namiddag in het bos!

Vandaag ontdek je de wondere wereld van de

Buitenspelen is natuur-leuk!

Highlandgames! Paalwerken, touwtrekken,… het komt allemaal aan bod. Ben jij ook nieuwsgierig

LEEFTIJD:

6-12 jaar

LOCATIE:

Parking Gentstraat (parking

TARIEF:

€1 gemeentehuis)

BEGELEIDING: Verantwoordelijke

grabbelpaswerking

VAKANTIE IN HET NATUURATELIER

Vrijdag 20 juli 2018 van 9.00 tot 12.00 uur Benieuwd hoe het eraan toe gaat op een boerderij? Hier krijg je de kans om te ontdekken wat er 28

naar wat er nog allemaal op het programma staat? Kom en ontdek het zelf! LEEFTIJD:

10-14 jaar

LOCATIE:

park Blauwendael , we spreken af

TARIEF:

€2 aan de ingang op de parking in de Gentstraat

BEGELEIDING: verantwoordelijke

grabbelpaswerking


FILTERFABRIEK

Dinsdag 24 juli 2018 van 14.00 tot 17.00 uur Dankzij de digitale fotografie en allerlei applicaties

LEEFTIJD:

9-12 jaar

LOCATIE:

Keuken GC Hoogendonck,

TARIEF:

kunnen we steeds sneller foto’s maken en naar hartenlust bewerken. In Filterfabriek pak je de snelle fotobewerking ambachtelijk aan. Met een foto vertel je een verhaal. Je vergroot de sfeer van je

€2 Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: Verantwoordelijke

grabbelpaswerking

MEEBRENGEN: Keukenschort

beeld door het te behandelen met lijm, kleurstoffen en andere technieken. Kom en ontdek het zelf!

HIDRODOE

Donderdag 26 juli 2018 van 11.00 tot 18.15 uur LEEFTIJD:

6-12 jaar

Vandaag trek je erop uit naar Hidrodoe. In

€3

Hidrodoe kom je alles te weten over water, mag je

LOCATIE:

RE-lolaal, GC Hoogendonck,

zelf experimenteren, kan je je eigen waterstofraket

TARIEF:

Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: Graffiti jeugddienst vzw Gent

lanceren, maak je een gigantische draaikolk, kan je je hoofd tussen de vissen steken en nog zoveel meer. Wil jij dit alles beleven? Schrijf je dan zeker in voor

KOOKATELIER: ZOMERSE HAPJES

deze uitstap.

Woensdag 25 juli 2018 van 14.00 tot 16.00 uur Samen met je vriendjes en vriendinnetjes ga je aan de slag in de keuken. Je maakt allerlei zomerse hapjes. Daarna is het tijd om al dat lekkers op te eten. Mmmm, dat wordt smullen!

LEEFTIJD:

8-14 jaar

LOCATIE:

parking gemeentehuis, Gentstraat,

TARIEF:

€5 Waasmunster

MEEBRENGEN: lunchpakket, regenjas bij regenweer, pet en zonnecrème bij goed weer, goede stapschoenen (graag aanhebben bij vertrek), laarzen BEGELEIDING: verantwoordelijke grabbelpaswerking

29


VAKANTIE IN HET NATUURATELIER

Vrijdag 27 juli 2018 van 9.00 tot 12.00 uur Benieuwd hoe het eraan toe gaat op een boerderij?

LEEFTIJD:

6-14 jaar

LOCATIE:

sporthal, GC Hoogendonck,

TARIEF:

Hier krijg je de kans om te ontdekken wat er allemaal te beleven valt. Je helpt mee met het opknappen van allerlei klusjes zoals dieren verzorgen, stallen kuisen, tuinieren, … Je helpt ook mee met het wassen, kleuren, kaarden, weven, haken, breien en vilten van wol. Kom en ontdek

€2 Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: circus Tico

MEEBRENGEN: sportieve kledij

KNUTSELATELIER: SLEUTELHANGERS MAKEN

Dinsdag 31 juli 2018 van 14.00 tot 16.00 uur

het zelf.

Knutsel je graag? Hoog tijd om de handen uit de 6-13 jaar €1

rubber en stof en maak je eigen sleutelhangers. Dit

LOCATIE:

Natuuratelier, Sombekedries 3,

wordt een namiddag boordevol knutselpret!

TARIEF:

9250 Waasmunster

BEGELEIDING: Ingrid Vercauteren

INITIATIE CIRCUS

Maandag 30 juli 2018 van 14.00 tot 16.00 uur Vandaag proef je van allerlei circustechnieken: jongleren, evenwicht en acrobatie. Begin alvast te oefenen. Wie weet schuilt er in jou een echte circusartiest. Kom en ontdek het zelf samen met je vriendjes en vriendinnetjes.

30

mouwen te steken. Ga aan de slag met fimoklei,

LEEFTIJD:

LEEFTIJD:

6-12 jaar

LOCATIE:

RE-lokaal, GC Hoogendonck,

TARIEF:

€2 Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: Verantwoordelijke

grabbelpaswerking


DAGUITSTAP PUYENBROECK WACHTEBEKE

Woensdag 1 augustus 2018 van 10.00 tot 17.00 uur Vandaag ga je samen met je vrienden op uitstap naar provinciaal domein Puyenbroeck in

LEEFTIJD:

9-12 jaar

LOCATIE:

RE-lokaal, GC Hoogendonck,

TARIEF:

Wachtebeke. Je kan er ravotten in de speeltuin, een bezoekje brengen aan het dierenpark, minigolf enz.

€3 Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: Art Forum

Deze uitstap wil je echt niet missen! VAKANTIE IN HET NATUURATELIER

LEEFTIJD:

6-10 jaar €5

Vrijdag 3 augustus 2018 van 9.00 tot 12.00 uur

LOCATIE:

parking Gemeentehuis, Gentstraat,

Benieuwd hoe het eraan toe gaat op een boerderij?

TARIEF:

9250 Waasmunster

BEGELEIDING: Verantwoordelijke

grabbelpaswerking

MEEBRENGEN: lunchpakket, zonnecrème, regenjas bij regenweer

Hier krijg je de kans om te ontdekken wat er allemaal te beleven valt. Je helpt mee met het opknappen van allerlei klusjes zoals dieren verzorgen, stallen kuisen, tuinieren, … Je helpt ook mee met het wassen, kleuren, kaarden, weven,

VIDEOSTAR

Donderdag 2 augustus 2018 van 14.00 tot 17.00 uur

haken, breien en vilten van wol. Kom en ontdek het zelf.

In deze workshop maak je samen met de andere deelnemers een eigen videoclip. Op bestaande muziek verzin je een scenario en neem je alles op met de camera. A new videostar is born.

LEEFTIJD:

6-13 jaar

LOCATIE:

Natuuratelier, Sombekedries 3,

TARIEF:

€1 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: Ingrid Vercauteren

31


KUBB

Maandag 6 augustus 2018 van 14.00 tot 15.30 uur Vandaag word je ondergedompeld in het Kubb spel. Kubb betekent houten blok. Je speelt het spel in 2 teams met je vrienden. Het doel van het spel is als eerste de koning omver te werpen. Wie zal hierin

LEEFTIJD:

8-12 jaar

LOCATIE:

RE-lokaal, GC Hoogendonck,

TARIEF:

€3 Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: graffiti jeugddienst vzw Gent

slagen? Nieuwsgierig hoe dit spel verloopt? Kom en TUINIEREN: OOGSTEN EN PLUKKEN

ontdek het zelf.

Woensdag 8 augustus 2018 van 14.00 tot 16.00 uur Vandaag ga je aan de slag in de moestuin. Je gaat

LEEFTIJD:

8-14 jaar €1

oogsten wat gezaaid en geplant werd. Daarna is het

LOCATIE:

Park Blauwendael, ingang langs de

tijd om de tuin te onderhouden en om de kruiden

TARIEF:

Gentstraat (parking gemeentehuis)

BEGELEIDING: Verantwoordelijke

grabbelpaswerking

LICHTGRAFFITI

te oogsten en te verwerken. Heb je groene vingers? Dan is deze activiteit zeker iets voor jou! Wat je geoogst hebt mag je meenemen naar huis. Dat wordt smullen! Lekker vers.

Dinsdag 7 augustus 2018 van 14.00 tot 17.00 uur Lichtgraffiti is een vorm van graffiti die je enkel met een fototoestel kan vastleggen. Er komen geen spuitbussen aan te pas. Het resultaat plakt ook niet op een muur maar op een foto. De deelnemers experimenteren er in een donkere ruimte op los met licht en sluitertijden en komen zo tot een origineel digitaal fotoverhaal.

32

LEEFTIJD:

6-12 jaar

LOCATIE:

Volkstuintjes, achter kerkhof

TARIEF:

€1 centrum (aardewegel net voor de brug richting Hamme)

BEGELEIDING: Marc De Baere, Werk van den Akker

MEEBRENGEN: Plastic zak


ook mee met het wassen, kleuren, kaarden, weven,

ZWEMMEN

Donderdag 9 augustus 2018 van 14.00 tot 17.30 uur

haken, breien en vilten van wol. Kom en ontdek

Zwemmen is dolfijn! Vandaag trek je erop uit naar

het zelf.

zwembad Lago Rozenbroeken in Gent. Er is een wildwaterbaan, een golfslagbad, glijbanen,… Zoek snel je zwemspullen bij elkaar, want dit wordt een reuzefijne vakantiedag.

LEEFTIJD:

6-13 jaar

LOCATIE:

Natuuratelier, Sombekedries 3,

TARIEF:

€1 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: Ingrid Vercauteren LEEFTIJD:

8-14 jaar

LOCATIE:

Parking Gentstraat, Waasmunster

TARIEF:

€6 (gemeentehuis)

BEGELEIDING: Verantwoordelijke

grabbelpaswerking

MEEBRENGEN: Zwemgerief (voor meisjes

badpak of bikini; voor jongens:

YTONG BEELDHOUWEN

Maandag 13 augustus 2018 van 13.00 tot 16.00 uur Laat via deze workshop de kunstenaar in jou naar boven komen. Ga aan de slag met hamer en beitel en houw een mooi beeldje in Ytong. Je creatie

aansluitende zwembroek of

neem je uiteraard mee naar huis. Denk alvast na

bermuda tot boven de knie zonder

waar je je kunstwerk thuis een plaats gaat geven.

ritsen of zakken in)

VAKANTIE IN HET NATUURATELIER

Vrijdag 10 augustus 2018 van 9.00 tot 12.00 uur Benieuwd hoe het eraan toe gaat op een boerderij?

LEEFTIJD:

8-14 jaar

LOCATIE:

gemeenteschool De Wonderboom,

TARIEF:

€3 Kerkstraat 49, 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: creafant

Hier krijg je de kans om te ontdekken wat er allemaal te beleven valt. Je helpt mee met het opknappen van allerlei klusjes zoals dieren verzorgen, stallen kuisen, tuinieren, … Je helpt 33


VERHAALTJES MET EEN KNUTSELSTAARTJE

Dinsdag 14 augustus 2018 van 14.00 tot 16.00 uur Hou je van een mooi verhaaltje? Kom dan luisteren

LEEFTIJD:

9-12 jaar

LOCATIE:

RE-lokaal, GC Hoogendonck,

TARIEF:

naar een gezellig, spannend verhaal over kabouters, lieve dieren, vriendelijke heksen,… en maak er samen met je vriendjes en vriendinnetjes een creatief knutselstaartje aan.

€3 Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: Graffiti jeugddienst vzw Gent

MOERASPISTE NIEUWDONK BERLARE

LEEFTIJD:

5-8 jaar

Vrijdag 17 augustus 2018 van 13.00 tot 17.00 uur

€2

LOCATIE:

Gemeentelijke bibliotheek, GC

Vandaag trek je erop uit naar het Donkmeer in

TARIEF:

Hoogendonck, Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: Verantwoordelijke

grabbelpaswerking

STRIPTRIP

Berlare waar je samen met je leeftijdgenoten de moeraspiste overwint. Ga deze uitdaging aan! Misschien ben jij wel de enige die de moeraspiste tot een goed einde brengt en gespaard blijft van een duik in het moeras. Hou je van een beetje avontuur? Dan is dit zeker iets voor jou!

Donderdag 16 augustus 2018 van 14.00 tot 17.00 uur Een strip is een tweedimensionaal getekend verhaal, maar in Striptrip trekken we de derde dimensie open. Het tekenpapier wordt in deze workshop vervangen door een witte achtergrond, de attributen en tekstballonnen bouw je op uit karton en de personages speel je zelf. En het tekenen? Dat doet het fototoestel voor ons!

34

LEEFTIJD:

10-14 jaar

LOCATIE:

parking Gemeentehuis, Gentstraat,

TARIEF:

€6 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: Out of Limits Zele

MEEBRENGEN: handdoek + reservekledij en schoenen


KNUTSELATELIER: ONTWERP JE EIGEN PENNENZAK EN SCHOUDERTAS

Maandag 20 augustus 2018 van 14.00 tot 16.00 uur In deze workshop ga je aan de slag met katoen- en kurkstof, naald en draad en ontwerp je je eigen pennenzak en schoudertas. Dit wordt een creatieve namiddag boordevol plezier!

LEEFTIJD: TARIEF:

LOCATIE:

6-12 jaar €2 RE-lokaal, GC Hoogendonck, Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: verantwoordelijke

grabbelpaswerking

MEEBRENGEN: keukenschort

KLEURIGE KLANK

LEEFTIJD:

8-12 jaar €3

Woensdag 22 augustus 2018 van 9.30 tot 12.30 uur

LOCATIE:

RE-lokaal, GC Hoogendonck,

Deze workshop laat je kennismaken met yoga, je

TARIEF:

Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: verantwoordelijke

grabbelpaswerking

leert klankinstrumenten bespelen en je leert ook dieren schilderen met oosterse techniek. Samen met begeleidsters Susy en Elie sta je even stil bij de werking van kleuren op ons lichaam en onze geest.

KOOKATELIER: ITALIAANSE GERECHTJES VOOR BEGINNERS

Dinsdag 21 augustus 2018 van 10.00 tot 13.00 uur Vandaag ben jij chefkok! De begeleiders van grabbelpas laten je kennismaken met een aantal typische Italiaanse gerechtjes. Daarna ga je zelf aan de slag! Wie weet maak je wel overheerlijke spaghetti of pizza? Ben je eerder fan van tiramisu?

Dit wordt een leerrijke en creatieve uitdaging! LEEFTIJD:

8-11 jaar

LOCATIE:

RE-lokaal, GC Hoogendonck,

TARIEF:

€3 Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: Susy Vandesande en Elie Van Oppens

Het kan allemaal! Dat wordt smullen!

35


SPELNAMIDDAG IN HET RUSTHUIS

Donderdag 23 augustus 2018 van 14.00 tot 16.30 uur Zin in een actieve spelnamiddag samen met de

LEEFTIJD:

8-12 jaar

LOCATIE:

park Blauwendael, we verzamelen

TARIEF:

rusthuisbewoners? Dan is deze activiteit is voor jou! Je speelt samen met hen tal van spelletjes van vroeger en nu. Dit wordt vast en zeker een fijne

€2 aan de ingang van het park op de parking in de Gentstraat.

BEGELEIDING: verantwoordelijke

grabbelpaswerking

MEEBRENGEN: sportieve kledij, petje en

namiddag.

zonnecrème bij mooi weer

LEEFTIJD:

6-13 jaar

LOCATIE:

feestzaal WZC ’t Heuverveld,

TARIEF:

€1

STOPMOTION

Molenstraat 41, 9250

Maandag 27 augustus 2018 van 14.00 tot 17.00 uur

Waasmunster

Stopmotion is een van de oudste special effects in

BEGELEIDING: animatieploeg OCMW

BASEBALL EN CRICKET

Vrijdag 24 augustus 2018 van 14.00 tot 15.30 uur Dit wordt een sportieve namiddag! Ervaren begeleiders leggen je de basisregels van baseball en cricket uit. Daarna is het aan jou. Welk team wint de wedstrijd. Wie loopt als eerste een homerun? Zin in wat sport? Wees er dan zeker bij!

de filmwereld, maar ouderwets is deze techniek niet. Dankzij digitale camera’s leeft stopmotion weer helemaal! Je experimenteert via opdrachten met verschillende animatietechnieken. Eenmaal de kunst onder de knie, maak je een kort animatiefilmpje op basis van een eigen filmpje. LEEFTIJD:

6-12 jaar

LOCATIE:

RE-lokaal, GC Hoogendonck,

TARIEF: € 3

Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: Graffiti jeugddienst vzw Gent

36


BASKET

Dinsdag 28 augustus 2018 van 14.00 tot 16.00 uur Ontmoet een echte basketter. Hij toont je een

LEEFTIJD:

5-8 jaar

LOCATIE:

Gemeentelijke bibliotheek, GC

TARIEF:

aantal baskettrucs en leert je met de bal lopen, dribbelen, werpen, shooten, dunken en winnen! Dit wordt een leuke en sportieve namiddag! LEEFTIJD: TARIEF:

LOCATIE:

6-9 jaar €1

€2 Hoogendonck, Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: Verantwoordelijke

grabbelpaswerking

OPTISCHE ILLUSIES

Sporthal, GC Hoogendonck,

Woensdag 29 augustus 2018 van 14.00 tot 16.30 uur

Nijverheidslaan 48, 9250

Ooit al gehoord van een mirascoop, een

Waasmunster BEGELEIDING: BBC Wasocub

MEEBRENGEN: Sportkledij, sportschoenen met witte zool

thaumoscoop of een zoötroop? Je duikt in een bijzondere wereld en maakt je eigen flipboekje, schaduwtheater,... Welkom in de bijzondere wereld van optische illusies!

VERHAALTJES MET EEN KNUTSELSTAARTJE

Dinsdag 28 augustus 2018 van 14.00 tot 16.00 uur Hou je van een mooi verhaaltje? Kom dan luisteren naar een gezellig, spannend verhaal over kabouters, lieve dieren, vriendelijke heksen,… en maak er samen met je vriendjes en vriendinnetjes een

LEEFTIJD:

6-12 jaar

LOCATIE:

RE-lokaal, GC Hoogendonck,

TARIEF:

€3 Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: Art Forum

creatief knutselstaartje aan.

37


PANNENKOEKENSLAG

VAKANTIE IN HET NATUURATELIER

Donderdag 30 augustus 2018 van 14.00 tot 15.00 uur

Vrijdag 31 augustus 2018 van 9.00 tot 12.00 uur

De vakantiewerking wordt traditioneel

Benieuwd hoe het eraan toe gaat op een boerderij?

afgesloten met een berg pannenkoeken. Kom

Hier krijg je de kans om te ontdekken wat er

afscheid nemen van de vakantie, de monitoren

allemaal te beleven valt. Je helpt mee met het

en je vakantievriendjes bij een heerlijke

opknappen van allerlei klusjes zoals dieren

pannenkoek. Bekijk ook de foto’s van de afgelopen

verzorgen, stallen kuisen, tuinieren, … Je helpt

vakantieperiode en geniet nog een beetje na van

ook mee met het wassen, kleuren, kaarden, weven,

overheerlijke vakantie!

haken, breien en vilten van wol. Kom en ontdek

LEEFTIJD:

6-14 jaar

LOCATIE:

Buurtcentrum Sombeke, Veldstraat

TARIEF:

het zelf.

gratis

6-13 jaar

LOCATIE:

Natuuratelier, Sombekedries 3,

TARIEF:

2, 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: Verantwoordelijke

grabbelpaswerking

€1 9250 Waasmunster

BEGELEIDING: Ingrid Vercauteren

38

LEEFTIJD:


39


PERIODE Maandag 2 tot en met vrijdag 6 juli 2018 – van 9.00 tot 16.00 uur MEEBRENGEN ff lunchpakket ff 2 tussendoortjes ff drankjes ff sportkledij en sportschoenen zonder zwarte zolen ff reservekledij ff bij zon: zonnecrème en pet

KLEUTERSPORTKAMP: RIDDERS EN PRINSESSEN Kinderen kunnen zich deze week verkleden in de stoerste ridders en liefste prinsessen. We spelen het kastelenspel en zoeken een schat in ons zelfgemaakte doolhof. Als we nog niet te moe zijn, kunnen we ons ook nog uitleven op het Kikkerkoning-springkasteel!

OPVANG Vooropvang: 8.00 – 9.00 uur Naopvang: 16.00 – 17.00 uur LEEFTIJDSGROEP voor kinderen van de 1ste t.e.m. de 3de kleuterklas. Kleuters worden verwacht zindelijk te zijn en reeds naar de eerste kleuterklas te gaan. TARIEF € 60 (geen meerprijs voor voor- en naopvang) LOCATIE GC Hoogendonck, Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster INSCHRIJVEN Algemene info inschrijvingen vind je vanaf pag. 8, inschrijvingsformulieren vind je vanaf pag. 58

41


42


PERIODE Maandag 2 tot en met vrijdag 6 juli 2018 – van 9.00 tot 16.00 uur MEEBRENGEN ff lunchpakket ff 2 tussendoortjes ff drankjes ff sportkledij en sportschoenen zonder zwarte zolen ff reservekledij ff bij zon: zonnecrème en pet OPVANG Vooropvang: 8.00 – 9.00 uur Naopvang: 16.00 – 17.00 uur

SPORTKAMP LAGERE SCHOOL: NEW AND OLD GAMES Deze week zoeken we de extremen op: we doen enerzijds spelletjes en sporten waar jouw oma en opa jou probleemloos kunnen verslaan (petanque, knikkeren, houten spelen), maar anderzijds ook sporten waar ze nog nooit van gehoord hebben (scoop, kinball, …). Een vernieuwend en sportief weekje!

LEEFTIJDSGROEP voor kinderen van het 1ste t.e.m. het 6de lj TARIEF € 60 (geen meerprijs voor voor- en naopvang) LOCATIE GC Hoogendonck, Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster INSCHRIJVEN Algemene info inschrijvingen vind je vanaf pag. 8, inschrijvingsformulieren vind je vanaf pag. 58

43


PERIODE Van maandag 20 t/m vrijdag 24 augustus 2018. Van 9.30 tot 12.00 uur MEEBRENGEN ff voldoende drank (vooral water!) ff 1 tussendoortje ff sportkledij en sportschoenen zonder zwarte zolen ff reservekledij ff bij zon: zonnecrème en pet OPVANG Vooropvang: 8.15 – 9.15 uur Naopvang: 16.00 - 18.00 uur

SPORTKAMP “EGELTJES” Gaat je kind naar de tweede kleuterklas? Ja! Schrijf dan snel in! Onder leiding van ervaren monitoren maken ze kennis met verschillende leuke sporten, spelletjes en activiteiten. Dit jaar mét een echte uitstap voor kleine sportievelingen! Laat je kind zich uitleven op onze halve dagen!

LEEFTIJDSGROEP kinderen die in de eerste kleuterklas zitten en naar de tweede kleuterklas gaan. TARIEF € 25 (€ 1 extra per gestart uur van opvang, ter plaatse te betalen) LOCATIE GC Hoogendonck, Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster INSCHRIJVEN Algemene info inschrijvingen vind je vanaf pag. 8, inschrijvingsformulieren vind je vanaf pag. 58

45


PERIODE Van maandag 20 t/m vrijdag 24 augustus 2018. Van 9.30 tot 16.00 uur MEEBRENGEN ff lunchpakket ff voldoende drank (vooral water!!) ff 2 tussendoortjes ff sportkledij en sportschoenen zonder zwarte zolen ff reservekledij ff bij zon: zonnecrème en pet OPVANG Vooropvang: 8.15 – 9.15 uur LEEFTIJDSGROEP kinderen die in de 2de kleuterklas zitten en naar de derde kleuterklas gaan. TARIEF € 55 (€ 1 extra per gestart uur van opvang, ter plaatse te betalen) LOCATIE GC Hoogendonck, Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster INSCHRIJVEN Algemene info inschrijvingen vind je vanaf pag. 8, inschrijvingsformulieren vind je vanaf pag. 58

46

SPORTKAMP “KABOUTERS” Ben jij nog op zoek naar een leuke sportieve week deze zomer? Schrijf je dan snel in voor het sportkamp waar je samen met je vriendjes kan genieten van sport en spel! Op de planning staan leuke springkastelen, een daguitstap en nog zoveel meer. Dit vinden jullie zeker en vast top!


PERIODE Van maandag 20 t/m vrijdag 24 augustus 2018. Van 9.30 tot 16.00 uur MEEBRENGEN ff lunchpakket ff voldoende drank (vooral water!) ff 2 tussendoortjes ff sportkledij en sportschoenen zonder zwarte zolen ff reservekledij ff bij zon: zonnecrème en pet OPVANG Vooropvang: 8.15 – 9.15 uur Naopvang: 16.00 – 18.00 uur LEEFTIJDSGROEP kinderen die in de 3de kleuterklas zitten en naar het eerste leerjaar gaan. TARIEF € 60 (€ 1 extra per gestart uur van opvang, ter plaatse te betalen) LOCATIE GC Hoogendonck, Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster INSCHRIJVEN Algemene info inschrijvingen vind je vanaf pag. 8, inschrijvingsformulieren vind je vanaf pag. 58

SPORTKAMP “UILEN” Kom samen met leeftijdsgenootjes genieten van een gevarieerd pakket fijne sport- en creaspelen! Onder leiding van onze monitoren laten we je kennismaken met een variatie aan uitdagingen: sportspelen, knutselen, dansen, kinderspeeltuin, reis rond de wereld, enz. Naast een groot springkasteel zal je ook kunnen genieten van enkele nieuwe sportactiviteiten.

47


PERIODE Van maandag 20 t/m vrijdag 24 augustus 2018. Van 9.30 tot 16.00 uur MEEBRENGEN ff lunchpakket ff voldoende drank (vooral water!) ff 2 tussendoortjes ff sportkledij en sportschoenen zonder zwarte zolen ff reservekledij ff bij zon: zonnecrème en pet OPVANG Vooropvang: 8.15 – 9.15 uur Naopvang: 16.00 – 18.00 uur LEEFTIJDSGROEP 1ste en 2de leerjaar TARIEF € 65 (€ 1 extra per gestart uur van opvang, ter plaatse te betalen) LOCATIE GC Hoogendonck, Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster INSCHRIJVEN Algemene info inschrijvingen vind je vanaf pag. 8, inschrijvingsformulieren vind je vanaf pag. 58

48

SPORTKAMP GROEP A Sporten, spelen, grenzen verleggen, uitdagingen aangaan; dit zijn de ingrediënten van deze sportweek! Activiteiten als bosspel, zelfverdediging, turnen, kringspelen, balvaardigheid, new games, een daguitstap behoren allemaal tot dit grote sportavontuur!


PERIODE Van maandag 20 t/m vrijdag 24 augustus 2018. Van 9.30 tot 16.00 uur MEEBRENGEN ff lunchpakket ff voldoende drank (vooral water!) ff 2 tussendoortjes ff sportkledij en sportschoenen zonder zwarte zolen ff reservekledij ff bij zon: zonnecrème en pet

SPORTKAMP GROEP B Paintball, streetdance, zwemmen, daguitstap, honkbal en nog zoveel meer zijn een basis voor een onvergetelijke sportweek. Het worden 5 dagen vol uitdagingen en grenzen verleggen.

OPVANG Vooropvang: 8.15 – 9.15 uur Naopvang: 16.00 – 18.00 uur LEEFTIJDSGROEP 3de en 4de leerjaar TARIEF € 70 (€ 1 extra per gestart uur van opvang, ter plaatse te betalen) LOCATIE GC Hoogendonck, Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster INSCHRIJVEN Algemene info inschrijvingen vind je vanaf pag. 8, inschrijvingsformulieren vind je vanaf pag. 58

49


PERIODE Van maandag 20 t/m vrijdag 24 augustus 2018. Van 9.30 tot 16.00 uur MEEBRENGEN ff lunchpakket ff voldoende drank (vooral water!) ff 2 tussendoortjes ff sportkledij en sportschoenen zonder zwarte zolen ff reservekledij ff bij zon: zonnecrème en pet OPVANG Vooropvang: 8.15 – 9.15 uur Naopvang: 16.00 – 18.00 uur LEEFTIJDSGROEP 5de en 6de leerjaar TARIEF € 75 (€ 1 extra per gestart uur van opvang, ter plaatse te betalen) LOCATIE GC Hoogendonck, Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster INSCHRIJVEN Algemene info inschrijvingen vind je vanaf pag. 8, inschrijvingsformulieren vind je vanaf pag. 58

50

SPORTKAMP GROEP C Stond een avonturenparcours al jaren op je bucketlist? Of één van de volgende activiteiten: klimmen, paintball en G-sport. Samen met je makkers ga je de uitdaging aan tot het beoefenen van ‘oude’ en gloednieuwe sporten! Bij het inschrijven voor dit sportkamp heb je direct enkele checks volbracht! Schrijf je dus vlug in!


PERIODE Van maandag 20 t/m vrijdag 24 augustus 2018. Van 9.30 tot 16.00 uur MEEBRENGEN ff lunchpakket ff voldoende drank (vooral water!) ff 2 tussendoortjes ff sportkledij en sportschoenen zonder zwarte zolen ff reservekledij ff bij zon: zonnecrème en pet OPVANG Vooropvang: 8.15 – 9.15 uur Naopvang: 16.00 – 18.00 uur LEEFTIJDSGROEP 1ste en 2de secundair TARIEF € 85 (€ 1 extra per gestart uur van opvang, ter plaatse te betalen) LOCATIE GC Hoogendonck, Nijverheidslaan 48, 9250 Waasmunster

SPORTKAMP GROEP D Voor de oudste deelnemers staat er een avontuurlijke week op het programma. Klimmen, kajakken, mountainbiken en nog veel meer! Schrijf je snel in en overtuig je vrienden!

INSCHRIJVEN Algemene info inschrijvingen vind je vanaf pag. 8, inschrijvingsformulieren vind je vanaf pag. 58

51


RAVO TT ERSWEE K


PERIODE Van maandag 27 T/M vrijdag 31 augustus 2018 DAGINDELING 8.15 – 9.00 uur: vooropvang 9.00 – 12.00 uur: voormiddagactiviteit 12.00 – 13.00 uur: lunchpauze 13.00 – 16.00 uur: namiddagactiviteit 16.00 – 17.00 uur: naopvang Let op: om de activiteiten tijdig te laten starten vragen we iedereen om 15 min. op voorhand aanwezig te zijn, dus om 8.45 uur en om 12.45 uur! LOCATIE GC Hoogendonck, Nijverheidslaan 48 TARIEVEN Je schrijft in voor de volle vijf dagen. De Ravottersweek kost € 50 (incl. opvang en een drankje bij de lunch).

Een week vol variatie en speelplezier, aangeboden door de jeugd-, sport-, cultuurdienst en bibliotheek. De Ravottersweek is een initiatief van de verschillende vrijetijdsdiensten voor kinderen tussen 6 (geboortejaar 2012) en 12 (geboortejaar 2006) jaar! Tijdens deze week kunnen kinderen kennis maken met het aanbod van plaatselijke culturele, jeugd- en sportverenigingen en de bibliotheek. Zo kunnen de kinderen van het volledige vrijetijdsaanbod proeven en in september meteen hun favoriet uitkiezen voor het hele schooljaar! De Ravottersweek gaat dit jaar door van maandag 27 t/m vrijdag 31 augustus.

MEEBRENGEN Lunch, sportschoenen, sportieve kledij en een regenjas op natte dagen. INSCHRIJVEN Algemene info inschrijvingen vind je vanaf pag. 8, inschrijvingsformulieren vind je vanaf pag. 58

53


HANDBAL EN VOETBAL

WORKSHOP “STRIKT GEHEIM”

9.00 tot 12.00 uur

9.00 tot 12.00 uur

Handbal, een balsport die in Waasmunster hoge top-

We dompelen jullie onder in de wereld van spionnen

pen scheert! Ben je snel, houd je van ploegsporten,

en geheimen. Jullie worden getraind om een echte spi-

sport je graag met een bal, dan moet je beslist handbal

on te worden. Zo leren jullie vingerafdrukken maken

eens uitproberen! Een trainer van DHC Waasmunster

en vergelijken, geheime codes kraken, een mijnenveld

(dameshandbalclub) leert je de eerste technische en

zonder kleerscheuren oversteken, mysteries en puzzels

tactische trucs van deze sport. Een echte uitdaging!

oplossen. Maar let op! 1 van de 6 is een dubbelspion. Samen ontmaskeren jullie hem of haar! Deze work-

Kijk je altijd met grote ogen naar het voetbal? Zou

shop gaat door in de bibliotheek en is i.s.m. JCW.

je deze sport graag in je eigen gemeente beoefenen? Droom je van de gouden schoen? Dan is het nu het

9.00 tot 12.00 uur

kennis te maken en te genieten van het lopen, samen-

Je hebt er vast al uren in zitten lezen, maar heb je

spelen, jongleren enz. KFC Sparta kijkt er al naar uit!

er ook al eens bij stilgestaan hoe je een strip maakt?

KSA DE ROODKAPKES EN KSA

Een leuk verhaal, de juiste keuze van stripfiguren en tekstballonnen laten jouw tekeningen samen-

13.00 tot 16.00 uur

vloeien tot een ministrip. Heb jij er altijd al van

Speel mee met KSA De Roodkapkes en KSA Waas-

gedroomd je eigen strip te tekenen? Dan is deze

munster. Ontdek zelf wat deze leuke jeugd-

workshop zeker iets voor jou!!! Deze workshop gaat

verenigingen aan sportieve, creatieve en avontuurlijke

door in de bibliotheek en wordt begeleid door de

activiteiten doen! Je zal zien dat het superleuk wordt.

Graffiti jeugddienst vzw Gent.

De leidsters en leiders hebben heel wat in petto voor jou. Dit wordt een leuke namiddag samen met je vriendjes en vriendinnetjes. Dit wil je echt niet missen. 54

WORKSHOP “STRIPTEKENEN”

moment om met een Waasmunsterse voetbalclub


MUZIEK & WOORD IN DE ACADEMIE

SCOUTS O.L.V. TER HEIDE

13.00 tot 16.00 uur

14.00 tot 16.00 uur

Heb je iets met woorden, letters, zinnen? Hou je van

Scouting, da’s durven! En bij Scouts Waasmunster is

vrolijke liedjes zingen en verhalen muzikaal tot leven

dat zeker het geval! Het wordt een beestige namid-

brengen? Vind je het de max om in je oma’s ver-

dag vol leuke spelletjes, uitdagingen en plezier! Je

kleedkast te snuisteren? Wil je kennis maken met de

maakt vast een hoop nieuwe vrienden en vriendin-

wonderlijke wereld van muziek door een instrument

nen vandaag! Of het nu een bosspel, kookvergade-

te leren bespelen? Wilde je altijd al eens Romeo zijn?

ring of de zotste pleinspelen zijn, bij ons zal je je

Of Julia? Of speel je gewoon graag toneel? Dan is dit

geen moment vervelen!

misschien iets voor jou! Ontdek al je talenten en voel je welkom in de academie voor Muziek & Woord!

JU-JITSU EN PADEL

9.00 tot 12.00 uur WORKSHOP ACADEMIE ‘FILM-O-DROOM”

Ju-jitsu, een uitdagende en veelzijdige verdedi-

9.00 tot 14.00 uur

gingssport. Een trainer van de ju-jitsuclub Kabuto

Een oneindig spiegelpaleis met dansende draadjes

leert je, naast algemene basisvaardigheden, ver-

en vreemde wriemelende monstertjes.... Ze bestaan

schillende verdedigingstechnieken aan. En heb je

enkel in de vreemdste hersenkronkels. In deze

de smaak van ju-jitsu echt te pakken, dan kan je lid

workshop in de Academie voor Beeldende Kunsten

worden bij Kabuto, iedereen is welkom!

kan jij jouw gekste droomfiguren tot leven wekken via magische stopmotion en –filmtechnieken. We

Al van Padel gehoord? Je hebt de terreinen aan Hoog-

knutselen figuurtjes en schilderen droomdecors,

endonck al zien liggen en je al altijd afgevraagd hoe

gaan aan de slag met camera’s, tablets en computers

het gespeeld wordt? Wel, tijdens de Ravottersweek

en maken onze verbeelding tintelend tastbaar.

kom je het te weten!

55


56


Padel is een racketsport met ingrediënten uit o.a. tennis en squash. Het is een terugslagspel dat zowel enkel als dubbel wordt gespeeld op een rechthoekig terrein omringd door U-vormige glazen of betonnen wanden. De bal blijft in het spel na contact met de wanden. Padel kan gespeeld worden door alle leeftijden. Padel is plezierig en uitdagend voor sportievelingen van eender welk niveau! Ben je er klaar voor? Padel Waasland neemt je graag mee in deze nieuwe sport! MOUNTAINBIKE EN BASKETBAL

13.00 tot 16.00 uur Mountainbikeschool.be bezorgt je een uitdagende

GEOCACHING EN DANS

9.00 tot 12.00 uur Geocaching is een schattenzoektocht in de echte wereld, gebruik makend van GPS-toestellen. Je navigeert naar een specifieke set van GPS-coördinaten en doet dan een poging de geocache (cache=schat) te vinden die op deze locatie is verstopt. Geocaching is een avontuur dat je naar prachtige plaatsen brengt, het is een fijne manier om het mooie Waasmunster te ontdekken! Wandelsport Vlaanderen neemt je mee, succes met je zoektocht!

rit door de Waasmunsterse bossen! Mountainbiken,

Houd je van muziek en kan je niet blijven stilstaan

het lijkt misschien eenvoudig, maar voor alles is

wanneer je fijne deuntjes hoort? Dan moet je zeker

een techniek. Ben je er klaar voor?

en vast komen meedansen met Clapaja. Wie weet

Heb je een eigen mountainbike of fiets voor in de

krijg je wel de danskriebels en sluit je aan bij deze

bossen, breng die dan zeker mee. Zo niet, meld je

vereniging. Kom en dans met ons mee!

dit bij de inschrijving! Sport je graag met een bal? Dan is dit jouw ding! Uiteraard gaat de meeste aandacht naar basketbal. Samenspelen, dribbelen, scoren… plezier verzekerd! Wil je meer, dan kan je gaan trainen bij BBC Wasocub!

SCOUTS SINT-ROCHUS SOMBEKE

13.00 tot 16.00 uur Speel mee met Scouts Sombeke en ontdek zelf wat voor gekke, sportieve, avontuurlijke activiteiten zij doen. Wie weet ben je wel de sterkste, de snelste, de grappigste of de grootste durver,.. Of wie weet bouw je kampen, ga je op tocht, speel je een bosspel,.. Het wordt een namiddag boordevol spel en plezier! 57


IN SCHR IJ VI NG SFOR MU LI ER EN


1. GEGEVENS (Eén formulier per in te schrijven kind gebruiken a.u.b.) Naam en voornaam kind : Geboortedatum kind : Leeftijd: Rijksregisternummer kind: Straat + nr. : Gemeente : Naam ouder : Telefoon thuis : Telefoon werk : GSM-nummer : E-mailadres: School: 2. TARIEF € 50 (incl. opvang en een drankje) 3. BETAALWIJZE Je kan reserveren via de webwinkel. In dat geval betaal je meteen met je kaartlezer. Indien je inschrijft via dit formulier, betaal je via overschrijving (factuur). De inschrijving wordt pas definitief na betaling aan de hand van de gestructureerde mededeling vermeld op jouw factuur. Opgelet: de betaling moet ten laatste binnen zijn op 20 augustus 2018.

Ondergetekende: 0 Vult onderstaande medische fiche in of 0 Verklaart dat de jeugddienst reeds beschikt over een medische fiche waarvan de gegevens nog steeds gelden. 0 Verklaart zich akkoord met het gebruik van foto’s van zijn/haar kind als promomateriaal voor de opvang. Mijn kind mag opgehaald worden door:

Ondertekening door ouder : Datum :

(Naam)

59


60


De opvang tijdens de zomervakantie gaat door in de GLS Ruiter, Podtsmeulen nr. 9. Terug te bezorgen aan Sociaal Huis, Molenstraat 41. Opgelet: vlug inschrijven want aantal plaatsen zijn beperkt. 1. GEGEVENS (Eén formulier per in te schrijven kind gebruiken a.u.b.) Naam en voornaam kind : Geboortedatum kind : Leeftijd: Rijksregisternummer kind: Straat + nr. : Gemeente : Naam ouder : Telefoon thuis : Telefoon werk : GSM-nummer : E-mailadres: School: 2. GEWENSTE ACTIVITEITEN Gelieve de gewenste opvangmomenten aan te kruisen in onderstaande tabel. De voormiddag is van 8.00 tot 13.00 uur en de namiddag van 13.00 tot 18.00 uur. Indien je gebruik wil maken van vooropvang, van 7.30 tot 8.00 uur, dan plaatst je er ook “VO” bij. Voormiddag 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07

Ondergetekende ouder schrijft zijn/haar kind in voor volgende dagen:

Namiddag 09/07 10/07 11/07 12/07 13/07

Voormiddag

Namiddag

geen opvang

geen opvang

61


30/07 31/07 01/08 02/08 03/08

13/08 14/08 15/08 16/08 17/08

Voormiddag geen opvang geen opvang

Namiddag geen opvang geen opvang

Voormiddag

Namiddag

geen opvang

geen opvang

OPGELET! Bij te weinig inschrijvingen, kunnen er opvangdagen geschrapt worden. 3. TARIEF Voor een volledige dag betaal je € 10, voor een halve dag € 5. Als je meerdere kinderen uit één gezin inschrijft, betaal je slechts € 8 per dag of € 4 per dagdeel. De vooropvang (van 7.30 - 8.00 uur) is € 1 extra. 4. BETALINGSWIJZE Je kan reserveren via de webwinkel. In dat geval betaal je meteen met je kaartlezer. Indien je inschrijft via dit formulier, dan betaal je via overschrijving (factuur). De inschrijving wordt pas definitief na betaling aan de hand van de gestructureerde mededeling vermeld op jouw factuur. Je kunt inschrijven voor de zomeropvang in juli tot en met 28 mei 2018 en voor augustus tot 29 juni 2018. Opgelet: de betaling moet 62

Voormiddag

Namiddag

Voormiddag

Namiddag

06/08 07/08 08/08 09/08 10/08

20/08 21/08 22/08 23/08 24/08

binnen zijn 8 dagen na ontvangst van de factuur. Ondergetekende: 0 Vult onderstaande medische fiche in of 0 verklaart dat de dienst kinderopvang reeds beschikt over een medische fiche waarvan de gegevens nog steeds gelden. 0 Verklaart zich akkoord met het gebruik van foto’s van zijn/haar kind als promomateriaal voor de opvang. Mijn kind mag opgehaald worden door:

Ondertekening door ouder : Datum :

(Naam)


1. GEGEVENS (Opgelet : ĂŠĂŠn formulier per in te schrijven kind gebruiken a.u.b.) Naam en voornaam kind : Geboortedatum kind : Leeftijd: Rijksregisternummer kind: Straat + nr. : Gemeente : Naam ouder : Telefoon thuis : Telefoon werk : GSM-nummer : E-mailadres: School: 2. GEWENSTE ACTIVITEITEN Ondergetekende ouder schrijft zijn/haar kind in voor volgende activiteiten (invullen/aankruisen in onderstaande tabel): Kruis Activiteit aan Surfen en zeilen

Datum 01/07

Glas graveren

02/07

Ropeskipping

03/07

Kruis Activiteit aan Knutselatelier: dromenvangers maken Creatape Bosspel in De Vaag

Datum 17/07 18/07 19/07

Verhaaltjes met een 04/07 knutselstaartje Waterspelletjes of 05/07 pleinspelen Vakantie in het natuuratelier 06/07

Vakantie in het natuuratelier 20/07

Snoephuisje om van te smullen

09/07

Highland games

23/07

Filterfabriek

24/07

Kookatelier: zomerse hapjes

25/07

63


Verhaaltjes met een knutselstaartje Zomercrea in het rusthuis

10/07

Hidrodoe

12/07

Vakantie in het natuuratelier 27/07

Zwemmen

13/07

Circusinitiatie

Kookatelier: alles met fruit

16/07

Knutselatelier: sleutelhangers 31/07 maken

3. TARIEF Het tarief is verschillend per activiteit (zie overzicht activiteiten). 4. BETAALWIJZE Bij online inschrijving betaal je onmiddellijk, bij niet-online inschrijving wordt je inschrijving pas definitief na betaling aan de hand van de gestructureerde mededeling vermeld op jouw factuur. De factuur dient betaald te zijn voor de aanvang van de eerste activiteit. Ondergetekende: 0 Vult onderstaande medische fiche in of 0 Verklaart dat de jeugddienst reeds beschikt over een medische fiche waarvan de gegevens nog steeds gelden. 0 Verklaart zich akkoord met het gebruik van foto’s van zijn/haar kind als promomateriaal voor de opvang.

64

26/07

30/07

Mijn kind mag opgehaald worden door:

Ondertekening door ouder : Datum :

(Naam)


1. GEGEVENS (Opgelet : ĂŠĂŠn formulier per in te schrijven kind gebruiken a.u.b.) Naam en voornaam kind : Geboortedatum kind : Leeftijd: Rijksregisternummer kind: Straat + nr. : Gemeente : Naam ouder : Telefoon thuis : Telefoon werk : GSM-nummer : E-mailadres: School: 2. GEWENSTE ACTIVITEITEN Ondergetekende ouder schrijft zijn/haar kind in voor volgende activiteiten (invullen/aankruisen in onderstaande tabel): Kruis Activiteit aan Daguitstap Puyenbroeck Videostar

Datum 01/08 02/08

Kruis Activiteit aan Knutselatelier: pennenzak + schoudertas Kookatelier: Italiaans

Datum 20/08 21/08

Vakantie in het natuuratelier 03/08

Kleurige Klank

22/08

Kubb

06/08

Spelnamiddag in het rusthuis 23/08

Lichtgraffiti

07/08

Baseball en cricket

24/08

Tuinieren

08/08

Stopmotion

27/08

Zwemmen

09/08

Basketbal

28/08

65


Vakantie in het natuuratelier 10/08 Ytong beeldhouwen

13/08

Verhaaltjes met een knutselstaartje Optische illusies

Verhaaltjes met een knutselstaartje Striptrip

14/08

pannenkoekenslag

16/08

Vakantie in het natuuratelier 31/08

Moeraspiste Nieuwdonk

17/08

3. TARIEF Het tarief is verschillend per activiteit. 4. BETAALWIJZE Bij online inschrijving betaal je onmiddellijk, bij niet-online inschrijving wordt je inschrijving pas definitief na betaling aan de hand van de gestructureerde mededeling vermeld op jouw factuur. De factuur dient betaald te zijn voor de aanvang van de eerste activiteit. Ondergetekende: 0 Vult onderstaande medische fiche in of 0 Verklaart dat de jeugddienst reeds beschikt over een medische fiche waarvan de gegevens nog steeds gelden. 0 Verklaart zich akkoord met het gebruik van foto’s van zijn/haar kind als promomateriaal voor de opvang.

66

28/08

30/08

29/08

Mijn kind mag opgehaald worden door:

Ondertekening door ouder : Datum :

(Naam)


1. GEGEVENS (Eén formulier per in te schrijven kind gebruiken a.u.b.) Naam en voornaam kind : Geboortedatum kind : Leeftijd: Rijksregisternummer kind: Straat + nr. : Gemeente : Naam ouder : Telefoon thuis : Telefoon werk : GSM-nummer : E-mailadres: School: 2. GEWENSTE ACTIVITEITEN Ondergetekende ouder schrijft zijn/haar kind in voor volgende activiteiten (invullen/aankruisen in onderstaande tabel): 0 Sportkamp kleuters Ridders en Prinsessen 0 Sportkamp lagere school New and old games

3. TARIEF Het sportkamp kost € 60. Gezinnen waarvan ten minste 3 kinderen inschrijven, krijgen vanaf het 3de kind € 20 korting. 4. BETAALWIJZE Bij online inschrijving betaal je onmiddellijk, bij nietonline inschrijving wordt je inschrijving pas definitief na betaling aan de hand van de gestructureerde mededeling vermeld op jouw factuur. Opgelet: de betaling

moet gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst factuur. Ondergetekende: 0 Vult onderstaande medische fiche in of 0 Verklaart dat de sportdienst reeds beschikt over een medische fiche waarvan de gegevens nog steeds gelden. 0 Verklaart zich akkoord met het gebruik van foto’s van zijn/haar kind als promomateriaal voor de opvang. Mijn kind mag opgehaald worden door:

Ondertekening door ouder : Datum : (Naam) 67


68


1. GEGEVENS (Eén formulier per in te schrijven kind gebruiken a.u.b.) Naam en voornaam kind : Geboortedatum kind : Leeftijd: Rijksregisternummer kind: Straat + nr. : Gemeente : Naam ouder : Telefoon thuis : Telefoon werk : GSM-nummer : E-mailadres: School: 2. GEWENSTE ACTIVITEITEN Ondergetekende ouder schrijft zijn/haar kind in voor volgende activiteiten (invullen/aankruisen in onderstaande tabel): 0 Engeltjes 0 Kabouters 0 Uilen

3. TARIEF Egeltjes: € 25 Kabouters: € 55 Uilen: € 60 Groep A: € 65

0 Groep A 0 Groep B 0 Groep C

0 Groep D

Groep B: € 70 Groep C: € 75 Groep D: € 85

Je betaalt € 1 extra per gestart uur van opvang (ter plaatse te betalen).

Gezinnen waarvan ten minste 3 kinderen inschrijven, krijgen vanaf het 3de kind € 20 korting. 4. BETAALWIJZE Bij online inschrijving betaal je onmiddellijk, bij niet-online inschrijving wordt je inschrijving pas definitief na betaling aan de hand van de gestructureerde mededeling vermeld op jouw factuur. Opgelet: de betaling moet gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst factuur. Ondergetekende: 0 Vult onderstaande medische fiche in of 0 Verklaart dat de sportdienst reeds beschikt over een medische fiche waarvan de gegevens nog steeds gelden. 69


0 Verklaart zich akkoord met het gebruik van foto’s

van zijn/haar kind als promomateriaal voor de opvang. Mijn kind mag opgehaald worden door:

Ondertekening door ouder : Datum :

(Naam)

70


Naam : Voornaam : Straat + nr. : Gemeente : E-mailadres: Mijn kind neemt deel aan: (gelieve aan te kruisen wat van toepassing is) 0 Sportkamp 0 Kinderopvang ‘t Speelnest 0 Ravottersweek 0 Grabbelpaswerking Rijksregisternummer : Contactpersoon (te bereiken tijdens de opvangmomenten) : Tel : Huisarts : Tel : Bloedgroep : Laatste tetanus-inenting :

Gebruikt jouw kind hiervoor medicatie? Ja/neen Indien ja, welke? Eventuele aandachtspunten i.v.m. jouw kind die belangrijk kunnen zijn voor de begeleiders:

Datum :

Handtekening : De privacywet van 8/12/1992 is van toepassing op de persoonsgegevens die met dit formulier gevraagd worden. Het gemeentebestuur Waasmunster gebruikt deze gegevens uitsluitend voor intern gebruik. Je hebt het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te verbeteren.

Is jouw kind bijzonder gevoelig of allergisch voor geneesmiddelen, bepaalde stoffen of levensmiddelen? Ja/neen Indien ja, welke?

71


Dienst Jeugddienst

Tel. 052 46 95 23

Mail jeugd@waasmunster.be

Dienst Gemeentelijke Kinderopvang ‘t Speelnest Sportdienst

052 25 13 98

speelnest@sociaalhuiswaasmunster.be

052 40 99 69

sportdienst@waasmunster.be

Cultuurdienst

052 46 34 24

cultuur@waasmunster.be

Bibliotheek

052 46 11 91

bibliotheek@waasmunster.be

Adres Gemeentehuis, Vierschaar 1 Sociaal Huis, Molenstraat 41 GC Hoogendonck Nijverheidslaan 48 GC Hoogendonck Nijverheidslaan 48 GC Hoogendonck Nijverheidslaan 48

De dienst Gemeentelijke kinderopvang ’t Speelnest is geopend op volgende momenten: Maandag 09.00 – 12.00 uur Dinsdag 09.00 – 12.00 uur Woensdag gesloten Donderdag 09.00 – 12.00 uur Vrijdag 09.00 – 12.00 uur De jeugd-, cultuur- en sportdienst zijn geopend op volgende momenten: Maandag 09.00 – 12.00 uur Dinsdag 09.00 – 12.00 uur Woensdag 09.00 – 12.00 uur Donderdag 09.00 – 12.00 uur 14.00 – 18.00 uur Vrijdag 09.00 – 12.00 uur De bib is geopend op volgende momenten: Dinsdag 15.30 – 20.00 uur Woensdag 15.30 – 20.00 uur Vrijdag 16.30 – 20.00 uur Zaterdag 10.00 – 13.00 uur 72


73


Verantwoordelijke uitgever: Michel Du TrĂŠ, Sousbeekstraat 93, 9250 Waasmunster

De Ravotter 2018  
De Ravotter 2018  
Advertisement