Page 1

Pittem - Egem

Infoblad JAARGANG 15 | OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2018

02 – 09 ALGEMEEN 10 – 11

BEVOLKING

12

MILIEU

12 WERKEN 13

WONEN

14 – 25 VRIJE TIJD 26 – 28 VEILIGHEID 29 – 33 SOCIAAL HUIS 34 – 35 GEMEENTELIJKE INFO


Beste lezer,

GEMEENTERAAD

“’t Is weer voorbij die mooie zomer ...” zo begon het bekende chanson van Gerard Cox, vele jaren terug. Een deugddoende vakantie en een geslaagde Zotte Maandag worden mooie herinneringen om te koesteren.

Gemeenteraad van 25 juni 2018

Stilaan wennen de studenten weer aan het schoolleven en komt ons dagdagelijkse leven weer in zijn normale ritme. De mooie herfstkleuren nemen stilaan het kleurenpalet over in de natuur, die zich langzaamaan voorbereidt op de winter. Zo naderen de donkere wintermaanden met rasse schreden. Hopelijk blijven we dit en volgend jaar gespaard van al te veel winterellende. Winter, de tijd om even binnen te lopen bij mensen die eenzaam de dagen beleven en uitkijken naar een bezoek van een naaste buur of een goede vriend. Een luisterend oor, een goed gesprek kunnen wonderen verrichten! In deze laatste infokrant van dit jaar vinden jullie heel wat nieuwe informatie. De vaste rubrieken en wijzigingen op velerlei gebieden in de gemeentelijke werking en een terugblik op de voorbije drukke maanden, blijven onze vaste onderdelen. Kortom, deze krant is opnieuw het lezen waard! Tot wederhoren! Jullie burgemeester Ivan

OPENBARE WERKEN Afkoppeling RWA Kwiekmotestraat en aanleg parking Puttensdreef, goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze. In de Kwiekmotestraat en de Pastoor Juliaan Claerhoutstraat werden de inwoners diverse keren geconfronteerd met zware wateroverlast. Het is dan ook noodzakelijk aanpassingswerken uit te voeren aan het afwateringssysteem voor deze straten. De parking in de Puttensdreef zal aangelegd worden in een gewapende betoncementverharding. Het bestek en de raming voor de opdracht “Afkoppeling RWA Kwiekmotestraat en aanleg parking Puttensdreef”, opgesteld door Infrabureau Demey uit Roeselare werden goedgekeurd. De raming bedraagt € 232.546 excl. BTW.

STEKELBEES PITTEM ZOEKT Jobstudenten Elke vakantie opnieuw zoeken wij jobstudenten. Je bent student, minimum 18 jaar, werkt graag met kinderen en je wilt een centje bijverdienen. Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Vrijwilliger voor woensdagnamiddagen We zoeken nog een enthousiaste vrijwilliger (minimum 18 jaar) die ons team kan komen versterken op woensdagnamiddag (uren bespreekbaar). Onkostenvergoeding wordt voorzien. Heb je interesse of ken je iemand, neem dan zeker contact op met ons via lkpittem@landelijkekinderopvang.be voor meer info!

COLOFON Het gemeentelijk infoblad Pittem-Egem verschijnt driemaandelijks en wordt gratis aangeboden aan de bevolking van Pittem en Egem. Redactieadres: Dienst Onthaal, Gemeentehuis, Markt 1, 8740 Pittem - T 051 46 03 51 - F 051 46 03 70 - E-mail: sabine.deruyck@pittem.be


3 ALGEMEEN

OKTOBER: MAAND VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming tegen borstkanker. Laat van je 50ste tot en met je 69ste elke twee jaar een screeningsmammografie nemen. In juni 2001 startte de Vlaamse overheid met het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Het onderzoek moedigt vrouwen van 50 tot en met 69 jaar aan om elke twee jaar een screeningsmammografie te laten nemen. Zo een screening kan afwijkingen in je borsten vroegtijdig opsporen, lang voordat je er zelf iets van merkt. Borstkanker kan al in een vroeg stadium worden ontdekt. Daardoor is het één van de ziekten die in aanmerking komen voor een bevolkingsonderzoek. Tijdig opsporen is belangrijk. Doordat de ziekte vroeger wordt vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een zwaardere behandeling worden vermeden en is de kans op volledige genezing groter. Wil je weten wanneer je een uitnodiging in de brievenbus mag verwachten? Dat kan heel eenvoudig door via het gratis softwaresysteem ‘Patient Health Viewer’ gegevens over de bevolkingsonderzoeken te raadplegen. Download het programma via www.bevolkingsonderzoek.be. Je hebt een eID, kaartlezer en je pincode nodig. In onze gemeente Pittem liet 64,2% van de vrouwen van 50 tot en met 69 jaar zich preventief onderzoeken en zo scoren we hoger dan de deelname in onze provincie. We zijn als gemeente trots op dit cijfer en streven ernaar om dit gunstige cijfer te behouden en zelfs nog te verhogen in de toekomst. Meer weten over het bevolkingsonderzoek? Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60 160, mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar www.bevolkingsonderzoek.be/borstkanker.

SLUITINGSDAGEN Gemeentelijke diensten Elke dinsdagvoormiddag Donderdag 1 november Vrijdag 2 november Dinsdag 25 december Woensdag 26 december Bibliotheek Egem Maandag 24 december Maandag 31 december Recyclagepark Donderdag 1 november Vrijdag 2 november Zaterdag 3 november Dinsdag 25 december Woensdag 26 december Maandag 31 december

Allerheiligen Allerzielen Kerstmis de 2 kerstdag

brugdag brugdag

Allerheiligen Allerzielen brugdag Kerstmis de 2 kerstdag brugdag

Buitenschoolse kinderopvang Stekelbees Donderdag 1 november Allerheiligen Vrijdag 2 november Allerzielen Maandag 24 december brugdag Dinsdag 25 december Kerstmis Maandag 31 december brugdag Tijdens de herfstvakantie is Stekelbees open van maandag 29 oktober tot en met woensdag 31 oktober. Tijdens de kerstvakantie is Stekelbees open van woensdag 26 december tot en met vrijdag 28 december 2018 en van woensdag 2 januari tot en met vrijdag 4 januari 2019.


4 ALGEMEEN

WANNEER MAG JE VOLMACHT GEVEN BIJ VERKIEZINGEN? Op 14 oktober 2018 trekken we opnieuw naar de stembus om een nieuwe gemeente- en provincieraad te verkiezen. In België is er opkomstplicht, dat wil zeggen dat je als Belg verplicht bent om te gaan stemmen. Als je niet kan gaan stemmen, kan je toch je stem uitbrengen door iemand anders een volmacht te geven. Je kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer die voor dezelfde verkiezing stemrecht heeft. Deze persoon brengt dan één stem uit in jouw plaats en kan dit ook enkel voor één persoon. In de volgende gevallen kan je een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen. Reden voor afwezigheid

Bewijs van afwezigheid

Je bent om medische redenen niet in staat Je voegt een medisch attest bij de volmacht. om naar het stembureau te gaan. Je kan niet deelnemen om beroepsredenen (binnen- of buitenland).

Je voegt een attest van de werkgever toe aan je volmacht met de bevestiging dat je op 14 oktober 2018 om beroepsredenen niet kan gaan stemmen.

Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger.

De burgemeester van de gemeente waar je ingeschreven bent, levert een attest af. Ook de leden van je gezin, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.

Je kan niet naar het stembureau om redenen in verband met je geloofsovertuiging.

Je voegt bij de volmacht een attest van de religieuze overheid toe met de bevestiging dat je niet naar het stembureau kan gaan.

Je bent student en kan om studieredenen Je voegt bij de volmacht een attest van de directie van de instelling niet naar het stembureau gaan. waar je studeert. Je verblijft tijdelijk in het buitenland, om andere redenen dat hierboven vermeld.

Je vraagt een attest aan bij de burgemeester waarmee hij vaststelt dat je onmogelijk naar het stembureau kan gaan. Voeg de nodige bewijsstukken bij je aanvraag, anders dien je een verklaring te ondertekenen op erewoord.

Door een rechterlijke maatregel verkeer je in een toestand van vrijheidsbeneming.

Je voegt een attest van de directie van de inrichting waar je je bevindt bij de volmacht.

De persoon die in je plaats stemt, moet een aantal formulieren afgeven aan de voorzitter van het stembureau waar jij moet gaan stemmen: zijn of haar identiteitskaart, eigen oproepingsbrief, jouw oproepingsbrief en het volmacht formulier met bewijsstuk. Je kan steeds terecht in het gemeentehuis, bij de dienst verkiezingen, voor de opmaak van een volmachtformulier.

Wens je geen volmacht te geven, dan kan je de bewijsstukken waarom je niet gaat stemmen samen met je oproepingsbrief binnenbrengen in het gemeentehuis bij de dienst burgerzaken. Meer info: 051/46.03.59.


5 ALGEMEEN

10-DAAGSE GEESTELIJKE GEZONDHEID Op 10 oktober wordt geestelijke gezondheid wereldwijd in de kijker gezet. In Vlaanderen gaan we echter een stapje verder en houden we een 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Onder het motto ‘Samen veerkrachtig’ zetten wij van 1 tot en met 10 oktober in op dit levensbelangrijke thema.

vlaanderenkiest.be

Resultaten bekend op 14 oktober 2018 Kandidaten bekend op 18 september 2018

#vlaanderenkiest op 14 oktober 2018 lokale en provinciale verkiezingen

@ABB_Vlaanderen

vlaanderenkiest.be

info@vlaanderenkiest.be

V.U.: Agentschap Binnenlands Bestuur, Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel

VERKIEZINGSWEBSITE VLAANDERENKIEST.BE Om de burger goed te informeren met informatie over het verkiezingsproces, regelgeving, stemprocedures, officiële formulieren en vormingsinitiatieven ontwikkelde de Vlaamse Overheid een verkiezingswebsite vlaanderenkiest.be.

Kleine en grote uitdagingen, simpele en zware beslissingen, gemakkelijke en moeilijke keuzes … iedereen krijgt er mee te maken. Maar wat voor de ene simpel of gemakkelijk is, is voor de andere zwaar en moeilijk. Hoe je omgaat met dit alles, hangt af van je veerkracht. Meer veerkracht helpt je om minder snel de moed te laten zakken en door te zetten. En goed nieuws, je kan je veerkracht trainen! Want je veerkracht wordt voor een groot deel bepaald door je vaardigheden om met problemen en stress om te gaan. En die kan je oefenen! Zo kan je leren hoe je met een negatieve gebeurtenis toch positief kan omgaan of hoe je je goed gevoel kan beschermen. Wil je nu al aan de slag? Geef je veerkracht dan een boost met de oefeningen op www.fitinjehoofd.be.

Je kan op de verkiezingswebsite ook de kandidatenlijsten raadplegen. Op 14 oktober verschijnen de verkiezingsresultaten.

NIEUW! BIJ ADRESWIJZIGING WORDT OOK INSCHRIJVING AUTO AUTOMATISCH AANGEPAST Na een verhuis moet je voortaan niet meer op het gemeentehuis langsgaan om het papieren inschrijvingsbewijs van je auto of moto te laten aanpassen met het nieuwe adres. Wanneer de verhuis wordt aangegeven bij de nieuwe gemeente, passen we het adres automatisch aan in de databank van de dienst inschrijvingen van voertuigen (div).

Het oude adres blijft gewoon op het papieren inschrijvingsbewijs staan. De controlediensten weten dat ze voor het geldige adres de databank moeten raadplegen.


6 ALGEMEEN

DE HERINNERING 2018 Naar jaarlijkse gewoonte organiseert crematorium UITZICHT in de periode voor 1 november de Herinnering. Met woord, beeld en muziek staan we even stil bij leven en afscheid nemen. We nemen u graag mee in de herinnering aan de overledenen, van wie in het voorbije jaar de crematie werd verzorgd in UITZICHT.

ZORG DAT JE NIETS MIST DOOR GRIEP Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf half oktober je griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts. Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico op complicaties door griep veel hoger. Daarom laat je je best vaccineren vanaf half oktober. Zo heb je de beste kans om geen griep te krijgen in de winter. Meer info: raadpleeg je huisarts of neem een kijkje op www. griepvaccinatie.be

Omdat UITZICHT openstaat voor elke levensvisie, kan je kiezen tussen drie herinneringsmomenten: • Op dinsdag 23 oktober 2018 om 19u is er een vrijzinnig-humanistische herdenking, met en door het Huis van de Mens Kortrijk. • Op donderdag 25 oktober 2018 om 19u vindt er een christelijke herdenking plaats, met de gebedsvoorgangers van de Dekenij Kortrijk. • Op dinsdag 30 oktober 2018 om 19u, verzorgen de onthaalmedewerkers van UITZICHT een open herinneringsmoment. Dit in samenwerking met Bart Moeyaert (woord) en Steven Vrancken (piano). Na elk moment voorzien we nog ruim gelegenheid om wat na te praten in onze ontmoetingszaal Horizon. De Herinnering gaat door in de aula van UITZICHT, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk. Inschrijven Om organisatorische redenen vragen we je om vooraf in te schrijven. We vernemen ook graag het aantal personen dat zal deelnemen aan de herdenking. Dit kan per mail naar deherinnering@crematoriumuitzicht. be of telefonisch op 056/28 29 30. Begeleid bezoek Wie graag kennis wil maken met de globale werking van het crematorium kan ook deelnemen aan een begeleid bezoek aan UITZICHT. De eerstvolgende rondleiding is voorzien op zaterdag 20 oktober 2018 om 16u00. Je kan hiervoor intekenen per mail op info@crematoriumuitzicht.be of telefonisch op 056/28.29.30. Ook groepen of verenigingen zijn steeds welkom voor een begeleid bezoek aan UITZICHT. Je kan hiervoor een afspraak maken via bovenvermelde mail of telefoonnummer.


7 ALGEMEEN

ZITDAGEN FEDRIS Je hebt een arbeidsongeval gehad? Je hebt nog vragen of je hebt hulp nodig? Je kan je moeilijk verplaatsen? Een sociaal assistent van Fedris (Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s) staat tot je dienst op volgende dagen: Roeselare OCMW-dienstencentrum ‘Ten Elsberghe’, Mandellaan 101 - tel. 051/24.60.50 elke 1ste maandag van de maand van 9u tot 11.30u

TERUGBLIK

Kortrijk Kortrijks Sociaal Huis, Budastraat 27 tel. 056/24.48.52 elke woensdag van 13.30u tot 16u

foto: Joris Defour

Laureaten gehuldigd Muziekacademie afdeling Pittem Tijdens de prijsuitreiking werden alle laureaten van de Muziekacademie voor Muziek en Woord van de Pittemse afdeling gehuldigd.

Tristan wint 34ste Roel Vandenheede prijs Op het einde van het prijsuitreikingsconcert van de muziekacademie had de prijsuitreiking plaats van de 34ste prijs Roel Vandenheede. De prijs is genoemd naar Roel, de zoon van wijlen fanfaresecretaris Jacques Vandenheede, die overleed toen hij met zijn fiets van de muziekschool kwam. Dit jaar is de prijs voor Tristan Vincent. Tristan speelt al 4 jaar euphonium in de fanfare en volgt zijn muziekopleiding aan de Muziekacademie.

foto: Joris Defour


8 ALGEMEEN

TERUGBLIK

Zotte Sneukeltocht Tijdens de culinaire gezinsfietstocht doorheen het landelijke Pittem kon men genieten van een hapje en een drankje op de verschillende stopplaatsen.

foto: Joris Defour

Ontvangst foorreizigers Alle foorreizigers van de Sint-Godelievekermis werden ontvangen door het gemeentebestuur.

foto: Kurt Vaneenooghe

foto: Kurt Vaneenooghe

Zotte 7 Party Run Zo’n 200 verklede lopers namen deel aan de zotste run van het jaar. Onderweg moesten de deelnemers over verschillende hindernissen. Deken Chris Schelstraete mocht het startschot geven.


TERUGBLIK

foto: Joris Defour

foto: Joris Defour

Vrolijke Vriendenbus op de Markt Ook dit jaar zakte Family Radio af naar Pittem met de Vrolijke Vriendenbus.

Zotte Maandag De topdag van de Sint-Godelievekermis is ongetwijfeld Zotte Maandag. De dag startte traditioneel met de opening van de jaarmarkt en de zottekesworp in het bijzijn van gastvedette Isabelle A en deken Chris Schelstraete. In de namiddag was het volop genieten van de knotsgekke feeststoet die door de centrumstraten trok.

9 ALGEMEEN


10 BEVOLKING

GEBOORTEN 12/06/2018 26/06/2018 27/06/2018 01/07/2018 03/07/2018 14/07/2018

Louis Vanden Berghe Lena Stepak Alix Moyaert Helena Dierckens Mathis Verhaeghe Marcelo Viaene

16/07/2017 23/07/2018 24/07/2018 21/07/2018 09/08/2018 16/08/2018

Billie Verhoye Dick Amélie Vromman Julien Willem Jeff Lust Marie Vandenberghe Cilou Wallaert

17/08/2018 18/08/2018 19/08/2018 19/08/2018 29/08/2018

Nand Vanhove Samuel Spoiala Marcel van Raak Szymon Weclaw Gacien Haghedooren

OVERLIJDENS 25/06/2018 18/07/2018 18/07/2018 19/07/2018 24/07/2018 31/07/2018 02/08/2018 09/08/2018 27/08/2018 29/08/2018 08/09/2018

Michel De Fauw, °29/09/1948, echtgenoot van Marcelle Vandenbulcke Hubert Ameye, °28/10/1944, echtgenoot van Marie Claire Martin Eric Segers, °06/08/1945, echtgenoot van Rosa Vandekerckhove Firmin De Cat, °28/04/1932 Rachel Lemey, °31/08/1921, weduwe van Gerard Bouvry Georges Vanhoutte, °04/11/1926, weduwnaar van Yvonna Cools Marianne Evenepoel, °29/08/1953, partner van Paul Lambrecht Agnès Popelier, °08/08/1945, echtgenote van Daniël Vincke Rachel Lannoo °14/12/1928, weduwe van Gerard Deras Gabrielle Heggerick °08/05/1932, echtgenote van Marcel Warnez Adrixa Mingneau °12/03/1932, weduwe van Pierre Lindeboom

HUWELIJKEN

25/08/2018 – Nicolas Verleye en Daisy Dekiere

08/09/2018 – Yves Vandekerckhove en Nadine De Corte

07/09/2018 – Gino Van Parijs en Cindy Vandenhende


11 BEVOLKING

JUBILARISSEN 60 jaar 09/07/2018 16/07/2018 16/08/2018 20/09/2018 27/09/2018

Noël Debussche en Simonne Linclau André Locquet en Agnes Landuyt Etienne Goethals en Christina Vande Casteele Arsène Van Essche en Maria Vanwanzeele Eli De Jonckheere en Laurette Declercq

foto: Joris Defour

28/05/2018 – Gabriël Cardon en Marie-Louise Du Jardin

18/07/2018 – Jozef Vandecaveye en Yvonne Laevens

12/08/2018 – Lucien Callewaert en Rosette Callewaert

JUBILARISSEN 50 jaar 21/06/2018 Gabriël Corneille en Magda Buddaert 01/08/2018 Daniël Vancompernolle en Annie Vandecappelle 13/08/2018 Willy Naert en Maria Vantyghem 22/08/2018 Willy De Ceuninck en Jeannette Seys 29/08/2018 Noë De Poorter en Lisette Biebouw

05/07/2018 – Gerard Schoonaert en Denise Vanderplancke

29/06/2018 – Bernard Schotte en Mia Decramer

12/07/2018 – José Madou en Mariette Mahieu

16/08/2018 – José Vande Papeliere en Rita Deconinck

04/09/2018 – Willy Vandendriessche en Paula Tack

06/09/2018 – Daniël Verhelle en Agnes Baert

foto: Jan Goossens

23/08/2018 – Johan Naessens en Gerarda Pillen


12 MILIEU

GRATIS HUISDIERSTICKER De gemeente heeft een aantal ‘huisdierstickers’ besteld. Een huisdiersticker, wat is de dat, hoor ik je denken. Wel, door deze sticker op het raam of de deur van een woning te kleven, kan een bewoner aan de hulpdiensten laten weten hoeveel én welke huisdieren in een huis aanwezig zijn. Zo wil de Vlaamse overheid het aantal huisdieren dat sterft in een woningbrand drastisch verminderen. De sticker kan je gratis krijgen in het gemeentehuis (dienst onthaal) en in de bibliotheek. Of geef een seintje via 051/46.03.50 en we sturen er graag eentje op voor jou!

12 WERKEN

VERNIEUWEN VERSCHILLENDE VOETPADEN De opdracht voor het vernieuwen verschillende voetpaden werd gegund aan de firma Casteleyn en zonen uit Meulebeke voor een bedrag van € 233.633,22 excl. BTW. Het betreft de heraanleg van de voetpaden in volgende straten: Eikeldreef Cassanderusstraat Achterzijde kerkhof Pittem Kokerstraat (kant sportterreinen) Schuiferskapellestraat Spoorweglaan

Koolskampstraat (omgeving rusthuis) Sint-Remigiusstraat Jozef Cardijnstraat Voetpaden achterkant sporthal Aanleg fietspad van sporthal naar De Magneet

VERVANGEN SPORTVLOER SPORTHAL De opdracht voor het vervangen van de sportvloer in de sporthal werd gegund aan de firma bvba OxfloorMultistep uit Kortrijk voor een bedrag van € 60.656,74 excl. BTW. Wanneer de werken gestart worden is tot op heden nog niet gekend.


13 WONEN

WOONWINKEL REGIO TIELT Naast het aanbieden van een gerichte dienstverlening wil IGS Wonen Regio Tielt de deelnemende gemeenten ondersteunen bij het voeren van een actief lokaal woonbeleid. Onze woonwinkel is er voor alle - ook toekomstige - burgers van Pittem, Dentergem, Meulebeke, Ruiselede, Tielt en Wingene. Wekelijks is er een zitdag in elke gemeente. Voor Pittem is dit elke dinsdagnamiddag van 13.30u tot 17u. We stellen je graag de inhoudelijke en praktische werking eens voor. Wat doen Woonwinkels? • werken aan een concrete verbetering van de woonsituatie van de bewoner. • sensibiliseren, informeren, adviseren, begeleiden en verwijzen mensen met vragen of moeilijkheden rond kwalitatief wonen • werken lokaal of intergemeentelijk. We streven naar een zo laag mogelijke drempel, werken ‘op maat’ van de mensen, met bijzondere aandacht voor zwakkere groepen op de woonmarkt. • er wordt gewerkt met een specifieke methodiek. Deze methodiek heeft betrekking op het opentrekken van de vraag, het werken op maat van de bewoner en een geïntegreerde werkwijze. • stellen zich op als een actieve partner in het lokale woonbeleid. Vraag gerichte dienstverlening: • aanbieden van gestructureerde basisinformatie inzake wonen aan de inwoners van de deelnemende gemeenten • informatie over premies en fiscale tegemoetkomingen voor het verbeteren, aanpassen of renoveren van je (huur)woning: lokale premies, netbeheerder, Vlaams Gewest, federaal… • informatie over huren en verhuren: wat zijn de rechten en plichten van huurder en verhuurder; wie is aansprakelijk, voorbeeld van een huurcontract, enz. • vragen omtrent woningkwaliteit. • energie: ben ik goedkoper af bij een andere energieleverancier, hoe kan ik mijn energieverbruik doen dalen, informatie over groepsaankoop groene stroom, enz. • aanvraag van een sociale huurwoning: voorwaarden, vereiste documenten, enz. • algemene informatie over het woonbeleid in de eigen gemeente, de Vlaamse Wooncode of andere beleidsmaatregelen ten aanzien van wonen.

Zitdagen Woonwinkel Elke inwoner van ons werkingsgebied heeft de vrije keuze uit onderstaande mogelijkheden. Je kan dus zelf het moment kiezen dat voor jou agenda het best past! • Pittem: dinsdag van 13.30u tot 17.00u Gemeentehuis: Markt 1, 8740 Pittem • Dentergem: maandag 8.30u tot 12.00u OCMW Sociaal Huis: Wapenplaats 25, 8720 Wakken • Meulebeke: dinsdag van 8.15u tot 12.00u Gemeentehuis: Markt 1, 8760 Meulebeke • Wingene: woensdag van 13.00u tot 17.00u Gemeentehuis: Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene • Tielt: donderdag van 9.00 tot 12.00u en van 14.00u tot 18.00u Stadhuis: Markt 13, 8700 Tielt • Ruiselede: vrijdag van 8.30u tot 11.30u OCMW Sociaal Huis, Kasteelstraat 1A, 8755 Ruiselede Je kan de medewerkers van de woonwinkel tijdens de kantooruren steeds bereiken op tel: 051/42.81.81 of via woonwinkel@tielt.be. Meer info: www.wonen-regio-tielt.be


14 VRIJE TIJD

HEDEN & VERLEDEN

DE ZUSTERS VAN MARIA PITTEM IN DE GROOTE OORLOG 1914-1918 In 2015 verscheen in het tijdschrift van de Zusters van Maria een bijdrage over de oorlogsjaren 1914-1918 met betrekking tot de congregatie. Dit artikel van de hand van Paul Lambrecht telde niet minder dan 14 bladzijden. Er werd immers ook verwezen naar de vele ‘bijhuizen’ van het moederklooster. Omdat er ook heel wat interessant materiaal in voorkomt over het klooster in Pittem zelf maar ook in Egem, vonden we het nuttig deze delen uit het artikel dat gebaseerd is op het archief van de Zusters van Maria, ook in dit infoblad te brengen. Het is meteen een laatste bijdrage over Wereldoorlog I en Pittem. Het begin van de 20ste eeuw kondigt zich veelbelovend aan voor de congregatie van de zusters van Maria van Pittem. Na een moeilijke start in economisch en sociaal heel zware omstandigheden, lijken er betere tijden aan te komen. Het aantal intredes stijgt zienderogen en er zijn mogelijkheden tot uitbreiding van de dienstwerken. In tien jaar komen er door nieuwe vestigingen en overnames van kleine congregaties acht nieuwe bijhuizen bij. Ten gevolge van de nieuwe schoolwet van 1914 neemt het aantal leerlingen in de scholen toe. Daarnaast zijn de zusters ook actief in de ouderenzorg en de opvang van wezen.

Klooster Pittem gebouwd in 1901-1904.

Maar door een escalerend conflict in de Balkan, het kruitvat van Oost-Europa, is een oorlog niet meer te vermijden. Ondanks het statuut van neutraal land valt het keizerrijk Duitsland op 4 augustus 1914 het koninkrijk België binnen. De Duitse legers rollen als een pletwals over ons land en nauwelijks enkele maanden later staat de vijand reeds aan de IJzer. Overal waar de Duitse troepen voorbij komen, trekken ze een spoor van vernieling, plundering, brandstichting, willekeurige gevangenneming, terechtstelling van burgers en andere wandaden. Anderhalf miljoen Belgen slaan op de vlucht naar Nederland, Engeland of Frankrijk…

In de nacht van 13 oktober overnachten er 150 opgejaagde carabinier-cyclisten. De volgende dag zitten de Duitse troepen reeds in dezelfde lokalen en ze installeren hun paarden in de schoolkapel. De zusters kunnen met veel moeite enkele klassen vrijhouden om er verder les te geven. Gelukkig slagen ze erin de soldaten buiten hun klooster te houden… voorlopig althans! Een Duitse generaal heeft een document achtergelaten waarin de bezetting van het klooster verboden wordt. Een paar dappere zusters houden bestendig de wacht bij de slotdeur om eventuele indringers aan het bevel van de Duitse hogere overheid te herinneren.

De doortocht Het eerste beeld van de oorlog dat de zusters eind augustus 1914 in Pittem te zien krijgen, is een trieste stoet van vluchtelingen uit de streek van Mechelen en Aarschot. De zusters helpen waar ze kunnen: met voedsel, verzorging en zelfs door tijdelijk onderdak te geven. Enkelen zullen blijven tot het einde van de oorlog. In oktober doen de zusters hetzelfde voor Belgische en Franse troepen die teruggedreven worden door de Duitsers en op weg naar de IJzer door Pittem passeren.

Ook in andere bijhuizen gaat de doortocht met heel wat problemen gepaard. In Egem komen niet minder dan 600 Duitse soldaten zichzelf inkwartieren vanaf 17 oktober. Tot vlak voor de bevrijding zal het klooster nooit meer zonder vijandelijke bezetting zijn. Begin november 1914 zetten Duitse ruiters hun paarden op stal in de klaslokalen. Op nauwelijks twee dagen tijd wordt alles vernield: ruiten, deuren, vensters en houten vloeren; lessenaars worden gebruikt als brandhout of voor paardenkrib-ben en al het mooie schoolgerief wordt


HEDEN & VERLEDEN

15 VRIJE TIJD

vertrappeld onder de paardenhoeven. Hetzelfde scenario doet zich voor in Leke, Zwevegem, Bekegem, Sint-Joris-ten-Distel en Woesten, waar de kloosters tot een mini-kazerne worden herschapen. In Leke delen de zusters gedurende de eerste bezettingsdagen voedsel uit aan 80 krijgsgevangenen, soldaten en burgers. Gedurende twee maanden geven ze ook onderdak aan enkele vluchtelingen uit Mechelen en Péruwelz. In Egem verbiedt de Duitse kommandant om nog pianolessen te geven. De zusters zouden muziek kunnen aanleren om de Duitse nederlaag te vieren! De zusters zijn er ook pleitbezorger om burgers hun aangeslagen goederen terug te bezorgen of opgeëiste jongeren voor arbeidsdienst aan het front, vrij te krijgen. Vanaf 1917 wordt de druk van de bezetting zo mogelijk nog groter. Steeds meer lokalen van scholen, rustoorden en kloosters worden ingenomen om soldaten en gekwetsten in onder te brengen. Opeisingen van mensen, materiaal en dieren nemen nog toe. Het verzet, maar ook de represailles worden harder. In Pittem begint de oorlogsmiserie voorgoed in augustus 1917. Dan wordt het klooster aangeslagen om als lazaret te dienen. Er blijven voor de zusters nog drie lokalen ter beschikking: de kapel waar de weeskinderen dag en nacht moeten verblijven en slapen op stoelen en planken, een ziekenkamer en een oude verlaten keuken waar de 41 zusters hun maaltijden gebruiken in verscheidene groepen. Het gebeds- en communiteitsleven wordt daardoor nog extra bemoeilijkt. Er blijven maar 12 slaapcellen voor de zusters waardoor sommigen onder hen in de naburige Sint-Jozefsschool moeten overnachten en anderen op de zolder op de houten vloer slapen. Koken gebeurt in de serre of gewoon in open lucht. Vanaf november worden de zusters ingeschreven op een lijst van ‘mogelijke arbeidsters in Duitsen dienst’. Zij moeten zich op geregelde tijdstippen melden op het Pittemse marktplein. En op 22 november ontvangen ze het grootste onheilsbericht: op 11 december moeten zij het klooster volledig verlaten. Zij hebben deze bedreiging voelen aankomen en kunnen hun meubelen en kerkelijke attributen tijdig in veiligheid brengen

Scène uit de theaterwandeling september 2007: zusters, wezen en bejaarden op transport gezet naar Gheel-ten-Aert. bij bevriende burgers en in andere kloosters. Door bemiddeling van de pastoor kan toch verkregen worden dat de zusters onderwijzeressen en enkele bejaarde en zieke zusters in Pittem mogen blijven. Op 11 december worden de zusters, samen met de wezen en de ouderlingen, naar het station gebracht en opgeladen in vier dierenwagons, met nog 200 andere mensen die eveneens weggevoerd worden. De bestemming is hen nog onbekend. Na een treinreis van 30 uur en in bittere koude komen ze aan in Geel. Ze worden er voor de duur van de oorlog ondergebracht in twee leegstaande kastelen in Gheel-ten-Aert en kennen er veel ellende. Ze hebben geen verwarming tijdens de harde oorlogswinter 19171918 en moeten zich behelpen met sprokkelhout uit de bossen. Bevroren handen en voeten zijn geen uitzondering. Voedsel is heel schaars: aardappelen zijn er meestal niet en melk wordt voorbehouden voor de zieken. Het gewone menu bestaat uit raapkolen, pastinaken of zwarte bonen, met een pap van tarwemeel, in water geroerd met wat honing. Twee zusters (Pacifique, Marie De Laere, 41 jaar en van Lauwe afkomstig en Ignatia, Marie-Theresia Van Loo, 31 jaar en van Aertrijcke afkomstig), een weeskind en verschillende bejaarden sterven en worden in Geel begraven. Moeder Pharaïlde De Rynck, bijna 80 jaar, wordt ernstig ziek, maar de lente van 1918 brengt genezing. Tijdens de zomer kan men wel genieten van de vrije natuur en het wild in de vele bossen. Het blijft echter bang afwachten of de bevrijding er zal zijn voor de komst van de winter.


16 VRIJE TIJD

HEDEN & VERLEDEN

De zusters van Egem moeten in augustus 1917 het voorste gedeelte van hun klooster afstaan voor de Duitse ‘Kommandatur’. Op 17 oktober krijgen ze ook het ontstellende bericht dat ze hun klooster nog dezelfde dag moeten ontruimen en zullen overgeplaatst worden naar Mechelen. Ze krijgen precies twee uur de tijd om samen te rapen wat ze willen meenemen met een maximum van 25 kg per persoon. De zusters kunnen echter na lang aandringen en argumenteren toch verkrijgen dat ze tenminste op de parochie mogen blijven om verder onderwijs te geven aan 400 kinderen. De discussie tussen de plaatselijke commandant en zuster overste is nog terug te vinden in een oud verslagboek: ‘Weet gij, Madame, dat ik het recht heb u buiten te zetten? ‘t Is mogelijk, Meneer, maar gij zult de goedheid hebben zulks niet te doen! Ik ben beslist het te doen, want als krijgsman kan ik alles doen. Gelief in te zien, Meneer, dat wij de kinders onderwijzen. Zendt gij ons weg: de kinders lopen langs

strate ...’ De zusters vinden een onderkomen bij een bevriende familie die ook magazijnen laat gebruiken als klaslokalen voor de schoolgaande jeugd en zij kunnen hun werk verder zetten. Het klooster is een ‘Feldlazarett’ geworden en in de tuin worden nog extra barakken bijgeplaatst. Zelfs de parochiekerk wordt opgeëist en alleen het koor wordt vrijgelaten voor de kerkdiensten. Daarom mogen enkel de mannen op zondag de heilige mis bijwonen. De vrouwen, en dus ook de zusters, moeten dan maar tijdens de weekdagen naar de heilige mis gaan. ‘Wat triestige zondagen waren dat, zonder H. Mis’ zucht de zuster-kroniekschrijfster in haar relaas van de oorlogsgebeurtenissen. De Bevrijding Begin 1918 kunnen de geallieerden stilaan de Duitsers terugdrijven. Rond half oktober komt de zo lang verhoopte en verwachte bevrijding. De Duitsers vernielen zoveel als mogelijk op hun terugtocht en proberen nog veel buit mee te nemen. Diefstallen, geweldplegingen en plunderingen komen regelmatig voor. Op andere plaatsen gebeurt de bevrijding dan weer zonder slag of stoot. In heel wat kloosters wordt tijdelijk onderdak verleend aan soldaten van het bevrijdingsleger die verder het land intrekken tot de Duitsers tot een wapenstilstand worden gedwongen. Op 10 oktober 1918 wordt het klooster van Pittem eerst nog overrompeld door 1200 Duitse soldaten die er niet alleen hun kazerne, maar ook een gevechtspost van maken. De volgende dag ontbrandt de strijd met artillerie- en luchtgevechten. De zusters en een aantal burgers brengen verschillende dagen en nachten door in de kloosterkelders: een oudere zuster, Rosalie Blondeel, is er gestorven. Op 17 oktober wordt Pittem bevrijd door Franse soldaten. De volgende dagen zal het klooster nog onderdak verlenen aan heel wat soldaten bij de doortocht van de geallieerde legers.

Egem: gebombardeerde kerk in 1918.

In het naburige Egem eisen de Duitsers op 1 oktober 1918 het klooster op om als ‘Feldlazarett’ te fungeren. De zusters laten zich echter niet meer buitenzetten en ze blijven in de kloostergebouwen. Enkele dagen later be-


HEDEN & VERLEDEN

17 VRIJE TIJD

De heropbouw Na de vreugde en opluchting bij het beëindigen van WOI, is er ook snel de ontnuchtering. De zware tol aan mensenlevens en de verwoestingen laten diepe sporen na. Ook de congregatie van de Zusters van Maria staat voor een grote uitdaging. Op heel wat plaatsen moet eerst de soms aanzienlijke oorlogsschade hersteld worden. Onderwijs, opvang van wezen en ouderenzorg moeten in moeilijke omstandigheden heropgestart worden.

Egem: klooster en school

sluiten ze toch hun klooster te verlaten, want ze hebben ondertussen vernomen dat de kerktoren, vlak naast hun klooster en school, ondermijnd is. Dwars door de Duitse linies geraken ze uiteindelijk op een boerderij, waar ze een schuilplaats vinden. Op 14 oktober, om 6 uur ’s morgens, horen ze een geweldige ontploffing waarbij de kerktoren en een deel van de kerk in de lucht vliegen. Een deel van het klooster wordt verwoest en de daken van de schoolgebouwen en het klooster zijn weggeslagen. De zusters maken ook voor het eerst kennis met de tanks die als nieuw wapen in de strijd worden gegooid. De Franse officieren zijn maar wat blij dat de zusters, die hun taal spreken en begrijpen, kostbare informatie kunnen verschaffen over de ligging en de bewegingen van de vijand. Na het beëindigen van de vijandelijkheden helpen de Franse soldaten, die in Egem ingekwartierd blijven, de zusters bij het opruimen van hun gedeeltelijk vernielde gebouwen. In Zwevegem komt tijdens de beschietingen een obus terecht op de woning van de zusters: dak, zoldering en ramen worden zwaar beschadigd, maar gelukkig vallen er geen slachtoffers.

In Pittem zijn er 4 klaslokalen totaal verwoest en zullen maar kunnen hersteld worden in 1922. Intussen kunnen de zusters gebruik maken van de vroegere ‘weefschool’ die indertijd werd ingericht door hun stichter, pastoor De Costere. Het duurt tot eind januari 1919 voor de zusters en de wezen uit Geel-ten-Aert kunnen terugkeren. De zusters met de bejaarden moeten zelfs wachten tot in maart om Pittem terug te zien. Ook financieel is de heropbouw een zware dobber: zo belopen de herstellingskosten in Pittem alleen al meer dan 50 000 BEF, maar de congregatie krijgt maar 15 000 BEF als schadevergoeding toegewezen. Epiloog Het grote aantal roepingen laat de congregatie toe om hoopvol naar de toekomst te kijken. De bestaande apostolaatwerken worden aangepast aan de veranderende opvattingen en zienswijzen. Er worden stilaan nieuwe stichtingen gerealiseerd: eerst in Vlaanderen en vanaf 1926 ook in Belgisch-Congo. In de jaren ‘30 komt er een wereldwijde economische recessie en daaruit ontstaan de kiemen van het fascisme. Wat uiteindelijk leidt tot de 2° wereldoorlog, nauwelijks 20 jaar na de eerste. Ook daarmee wordt de congregatie op allerlei manieren geconfronteerd. Wilfried Devoldere

De zusters van Leke, die in Bovekerke verbleven, en de zusters van Bovekerke, die onderdak vonden in Pittem, keren na de wapenstilstand onmiddellijk terug naar hun klooster en school, maar ze vinden die verwaarloosd en vernield terug.


18 VRIJE TIJD

CULTUUR

BUREN BIJ KUNSTENAARS 2018 Voor de 15de keer op rij kan je op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 oktober open ateliers bezoeken tijdens ‘Buren bij kunstenaars’. Er nemen 2.744 kunstenaars deel uit heel West-Vlaanderen! Samen stellen ze 1.531 ateliers open. De toegang is overal gratis. ‘Kunstwerkt’ neemt vanaf dit jaar de organisatie van Buren bij kunstenaars voor haar rekening. We moedigen beeldende kunstbeoefenaars in heel Vlaanderen aan en tonen hun werk in projecten, een webgalerie en tijdschrift. Wie er deelneemt in Pittem en Egem geven we hier graag mee. In de galerij ‘De Kleigroeve’, Brugsesteenweg 230, Egem Vrijdag, zaterdag en zondag telkens van 9u tot 12u en 13u tot 19u. • Pol Decuyper (beelden in steen, hout en gegoten in tin) • Carlos Laethem (kunst-fotografie) • Luc Madou (materieschilderijen) • Jenny Quartier (olieverf op doek in realistische stijl) Individueel • Martin Evrard (potten draaien, beelden draaien, porselein, klei) Sint-Germanusstraat 8, Egem Zaterdag en zondag telkens van 10u tot 18u • Samya Hamid (keramiek opbouw, wasschilderen, acryl) Sint-Germanusstraat 8, Egem zaterdag en zondag telkens van 10u tot 18u • Ria Valcke (figuratieve beelden, schilderijen) Muizelaarstraat 21, Pittem vrijdag van 09.30u tot 12u en van 14u tot 20u zaterdag en zondag telkens van 09.30u tot 20u • Marc Vanhecke (metaalsculpturen) Muizelaarstraat 22, Pittem vrijdag van 14u tot 19u zaterdag en zondag telkens van 10u tot 19u

In de Mariengaard, Joris Wybosstraat 12, Pittem Vrijdag, zaterdag en zondag telkens van 9u tot 12u en van 13u tot 19u. • Eric Deman (steenkappen en kleiwerk) • Monika Verhelst (werk dat uit gaat naar mens en gevoel)


JEUGD

19 VRIJE TIJD

OPVOEDTIP Ochtendstress vermijden op schooldagen! Op schooldagen kan het er soms heel druk aan toe gaan. Hierbij alvast enkele tips om deze ochtendspitsen vlotter te laten verlopen: • zorg voor een goede routine; • leg de avond ervoor de kledij klaar die je kinderen de volgende dag willen aandoen en zeg hen dat ze zich dienen te houden aan de gekozen outfit;

• plan tijd in om te ontbijten; • plan tijd in voor dingen waar telkens geen tijd meer voor is (vb. de laatste minuten dient je kind nog zijn schoenen, muts of jas te zoeken; • zorg dat je kind rustig kan vertrekken naar school, een kind dat zich moet haasten, heeft minder oog voor het verkeer.

TERUGBLIK OP DE JEUGDACTIVITEITEN Roefel Op 30 juni hebben er een 90-tal kinderen geroefeld! Tal van handelaars en organisaties hebben de kinderen iets leerrijks kunnen bijbrengen. De kinderen konden beleven wat de beroepen inhielden: een muffin versieren, proeven van het brandweerleven, een bloemstukje maken, op bezoek bij de fotografe, een bezoekje bij de varkens, pintjes tappen, een schilderijtje maken, de sfeer opsnuiven in het rusthuis, hamburgers maken, deuntjes spelen, een tekst schrijven voor een echte krant en voelen en te weten komen welke kriebeldiertjes er leven in en rond het spaarbekken. Deelnemen aan Roefel is zeker en vast een must! Roefel werd mogelijk dankzij de medewerking van Rose Garden, WZC Sint-Remigius, Pittemse Brandweer, Kunstkring Ter Cauwe, Slagerij Andy, Boerderij Bart Verhelle, Café Oud Gemeentehuis, de Koninklijke Fanfare ‘Eendracht en Kunstijver’, journalist Jan Goossens, Bakkerij Martine, Bakkerij Vandenberghe, Mercedes Fotografie, Stad - Land Schap ‘t West-Vlaamse Hart en de inzet van talrijke vrijwilligers van de jeugdbewegingen. Hartelijk bedankt aan alle handelaars voor hun inzet en enthousiasme en aan de medewerkers voor hun begeleiding! Tot binnen twee jaar!


20 VRIJE TIJD

JEUGD

Dag van het Kind De 40e editie van de Dag van het Kind bracht opnieuw veel kinderen samen. In de kinderstoet werd het witloof goed gepromoot. Ook mochten de Rode Duivels uiteraard niet ontbreken. Proficiat aan alle deelnemers en specifiek aan de Crazy Indians die een golden ticket kregen voor hun act en thema. Na de stoet konden de kinderen genieten van een fantastisch optreden van De KetnetBand!


JEUGD Een geslaagde speelplein- en tienerwerking! Deze zomer mochten we zeer veel nieuwe kindjes ontvangen! Op de terreinen van de jeugdlokalen werd er iedere dag ‘goe gespeeld’! Op dinsdag 10 juli kregen we 112 kinderen over de vloer, een record! We zagen gemiddeld 80 kinderen per dag. Een speelpleinwerking draaiende houden doen we dankzij een mooie ploeg van (hoofd)animatoren! Sommige animatoren zijn al in de weer van 7.30u tot 18.00u om alles klaar te zetten, kindjes in te schrijven, te entertainen,… Onnoembaar veel spelletjes werden er gespeeld, er werd héél wat ‘af’ geknutseld, één tegen allenspelletjes kwamen aan bod, inlevingsspelen,… Daarom zijn we alle animatoren enorm dankbaar voor hun onvermoeibare inzet van afgelopen zomer! Dankzij hen was het zo fantastisch! Ook de tieners vonden de weg naar de tienerwerking en konden zich volledig smijten tijdens de activiteiten. Alvast meegeven dat er tijdens de paasvakantie opnieuw speelplein- en tienerwerking is! Tot dan!

21 VRIJE TIJD


22 VRIJE TIJD

SPORT

TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN Overzicht sportactiviteiten oktober-december 2018 Circuskamp 29 t.e.m. 31 oktober, 2 november Omnisportbrevet woensdag 14 november Schaatsen Brugge woensdag 21 november

1ste t.e.m. 6de leerjaar 1ste t.e.m. 6de leerjaar 4de t.e.m. 6de leerjaar

Alle sportactiviteiten kan je bekijken en je inschrijven via onze webshop: www.pittem.be > ik wil me inschrijven

TERUGBLIK OP DE SPORTACTIVITEITEN Supersporter 1 juli 2018 Jaarlijks zetten we onze jongste sporters in de kijker tijdens de uitreiking van de supersporter. De supersporters zijn degene die het meeste deelnames hadden bij de verschillende lessenreeksen, losse activiteiten en de sportkampen en dit per leerjaar. Hierbij het een overzicht van de supersporters van het schooljaar 2017-2018: Leerjaar Meisjes Febe Van Damme 1ste leerjaar de Jana Vanslambrouck 2 leerjaar de Leonie Desmet 3 leerjaar de Lentel Vandekerckhove 4 leerjaar de Leonie De Witte 5 leerjaar de Manon Vanhaecke 6 leerjaar

foto: Joris Defour

Jongens Luca Tyvaert Kiran Mattan Lucas Sabbe en Nathan Rigole Siebe Van Damme Yaron Cools Jaron Vandenbroucke


SPORT

23 VRIJE TIJD

Zomersportkampen Ook dit jaar konden de kinderen van het lager onderwijs zich uitleven tijdens de zomersportkampen. Er kon geproefd worden van sporten in Pittem, avonturensport in de Kijkuit in Beernem en op sportkriebels in Brugge. Ook namen we terug deel aan Olympics in Tielt, waar we met drie Pittemse ploegen vertegenwoordigd waren. Kleutersportkamp De kinderen uit het eerste kleuterklasje konden ĂŠĂŠn dagje genieten van sporten in de sporthal en springen op het springkasteel. De kinderen van het tweede en derde kleuter konden zich twee dagen lang volledig uitleven in de sporthal. We hadden een mix van sporten en spelletjes zodat iedereen moe maar zeer voldaan een fijne tweedaagse beleefden.


24 VRIJE TIJD

BIBLIOTHEEK

GENIET VAN EEN ONTBIJT TERWIJL WIJ JE KAPOTTE SPULLEN HERSTELLEN Naar jaarlijkse gewoonte nodigt Bibliotheek Pittem iedereen uit naar de verwendag. Op zondag 7 oktober kan je vanaf 9.30u aanschuiven voor een heerlijk ontbijt. Verder kan je tussen 9.30u en 12u een bezoek brengen aan ons Repaircafé. Wie kleine spullen wil laten herstellen, kan daarvoor terecht bij onze handige Harries en Hariettes. Met kleine spullen bedoelen we: kleine elektrische huishoudtoestellen (mixer, koffiezet,…), speelgoed, laptop & tablet, … Heb je problemen met toepassingen op je smartphone of tablet, dan ben je ook welkom! Twijfel je of je kapotte toestel in aanmerking komt, contacteer ons op voorhand (051/46.03.76)! Kan je er niet bij zijn op 7 oktober? Geen nood, kom op donderdag 11 oktober naar Bib Egem en geniet er van een glaasje fruitsap en een koekje!

KORTSLUITING IN MIJN HOOFD Brenda Froyen Brenda is pas bevallen van haar derde zoontje als ze een postpartumpsychose krijgt. Deze aandoening treft één op duizend vrouwen. Ze heeft hallucinaties waarbij de grens tussen realiteit en waan vervaagt. Haar psychose haalt haar hele leven en dat van haar omgeving overhoop. Het boek ‘Kortsluiting in mijn hoofd’ is het relaas van Brenda’s zoektocht naar hulp. Een indringend verhaal over hoe iemand op de grenzen van het eigen lichaam, maar ook op die van de zorgsector stoot! Maandag 8 oktober, 20u. Gratis. Zaal Broeders Maristen, Broeders Maristenstraat 2, Pittem. i.s.m. Kliniek Sint-Jozef - Pittem

KUNST@HUIS Voortaan kan je in Bib Pittem niet enkel boeken ontlenen, maar ook kunstwerken. Wil je in je huis of kantoor een nieuw kunstwerk, dan kan je daarvoor terecht in Bib Pittem. Pittemse kunstenaars stellen diverse kunstwerken (schilderijen, beelden) beschikbaar voor tijdelijke uitleen. De kostprijs is minimaal, tussen 10 en 25 euro per kunstwerk. Elke ontlening duurt 3 maanden. De kunstwerken zijn verzekerd. Het vervoer gebeurt in samenspraak met de kunstenaar. Op www.pittem.be vind je een catalogus van werken die beschikbaar zijn. Geïnteresseerd of wil je meer informatie: bibliotheek@pittem.be of 051/46.03.76.


BIBLIOTHEEK

25 VRIJE TIJD

DIGITALE WEEK Eengemaakt Patiêntendossier

GETAANDE HUID Kathleen Verhelst Kathleen Verhelst fietste een jaar van België naar Singapore, langs onbekende wegen en door weer en wind. Ze schreef er het boek Getaande huid over: het persoonlijke relaas van haar fietsreis, doorspekt met beschouwingen over de grote en kleine dingen des levens. Eenvoudige tekeningen geven het verhaal extra kleur. Ze brengt haar verhaal in woord en beeld. Woensdag 5 december, 20u. Gratis. Zaal Broeders Maristen, Broeders Maristenstraat 2, Pittem

Je hebt wellicht al gehoord van het Eengemaakt patiëntendossier of het Globaal medisch dossier. Maar wat is dat nu precies? Wat staat erin? Wie heeft er toegang toe? Kan je zelf gegevens aanpassen? Johan Callewaert (CM) vertelt er je alles over. In een heldere presentatie kom je te weten wat het Eengemaakt patiëntendossier nu precies is! Afsluiten en napraten kan je met een drankje in de cafetaria. Org.: Bibliotheek Pittem, Samana, WZC Sint-Remigius, Pittem en Sociaal Huis Donderdag 25 oktober 2018, 14u. Gratis. Woonzorgcentrum Sint-Remigius, Koolskampstraat 46, Pittem.

BONJOUR, ONTDEK DE TALENKOFFER! De bibliotheek is de ideale plek om een taal te leren. Zo leren kinderen lezen met eenvoudige leesboekjes. Vanaf het 5e leerjaar krijgen ze hun eerste lessen Frans. Lukt het niet zo goed of wil je nog een duwtje in de rug geven, dan kan je bij ons terecht voor de talenkoffer. Daarin vind je eenvoudige Franse leesboekjes en leuke taalspellen, waarmee je je kind kan helpen.

KNIP DEZE BON EN GEEF HEM AF IN BIBLIOTHEEK PITTEM OF BIBLIOTHEEK EGEM Deze ingevulde bon geeft recht op 1 bibtas. Enkel tijdens de Bibliotheekweek van 7 tot 15 oktober in Bib Pittem of in Bib Egem. Naam: Emailadres:

.................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................

Lid van de bibliotheek: JA / NEE Bon goed voor 1 bibtas per gezin & zolang de voorraad strekt.


26 VEILIGHEID

MAATREGELEN INGEVAL VAN SNEEUW, IJS EN IJZEL OP DE WEGEN De Vlaamse overheid staat in voor het vrij en berijdbaar maken van de hoofdtoegangswegen (gewestwegen) en secundaire wegen. Voor de gewestwegen Brugsesteenweg (hoofdweg), Joos de ter Beerstlaan (hoofdweg), Posterijlaan en Ringlaan R. De Paepe, Lichterveldestraat, Tieltstraat (gedeelte Ring), aan kruispunt Vijfstraat richting Tielt is dit het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid die hiervoor instaat. Voor het vrijmaken van de gemeentewegen staat de gemeentelijke technische dienst in. Eerst worden de invalswegen en busroutes vrij gemaakt, vervolgens de rest van de gemeentewegen waarop een voldoende grote verkeersstroom zit om de werking van het strooizout te garanderen (zie strooi-routeplan). Omdat het strooien van zout veiligheidshalve niet aangewezen is in woonwijken wordt er in deze wijken niet gestrooid (zie wanneer heeft strooien effect). Indien nodig kunnen op aanwijzing van een verantwoordelijke bijkomende straten gestrooid worden. De strooiroute is ongeveer 40 km lang en het duurt 3u vooraleer het volledige traject is afgereden. Wanneer wordt er gestrooid? Op basis van de weersverwachtingen wordt er beslist om al dan niet preventief te strooien.


27 VEILIGHEID

Hierbij nog enkele tips tijdens winterweer: • Probeer de wagen binnen te houden • Hou je snelheid tijdens winterweer altijd beperkt • Vertrek vroeg genoeg van thuis om niet te gehaast te moeten rijden • Controleer je voertuig op olie, water, antivriespeil en batterij • Woon je in een woonwijk, plaats dan je wagen langs een hoofd- of toegangsweg • Hou rekening met de veiligheid van andere weggebruikers • Bevroren ruiten, niets is onaangenamer als je ‘s morgens snel wil vertrekken. Gebruik geen warm water want dan kan de voorruit barsten. Ook krabbertjes zijn uit den boze omwille van het krasgevaar. De auto stilstaand laten warmdraaien is dan weer slecht voor de motor. Gebruik bij voorkeur een speciaal product, maar een stuk karton werkt ook prima. • Als je ruitenwissers vastgevroren zijn, probeer ze dan niet aan te zetten, want dan riskeer je dat de ruitenwissermotor verbrandt. Ook niet lostrekken, want dan beschadig je de wisserbladen. Gebruik speciale ruitenwisservloeistof en zorg voor een reservevulling. • Deurrubbers kunnen vastvriezen. Trek niet te hard aan de deuren want de rubbers kunnen loskomen. Smeer de rubbers vooraf in met talkpoeder. • De beste tip voor rijden in de winter is echter nog altijd: pas je rijstijl aan. Auto’s zijn tegenwoordig uitgerust met de meest moderne snufjes op vlak van actieve en passieve veiligheid maar de wetten van de middelpuntvliedende kracht blijven van toepassing. Pas dus je snelheid aan en hou voldoende afstand.

VERDACHTE SITUATIE? BEL 101 METEEN Waar moet je op letten? • Verdachte persoon: man of vrouw, leeftijd, grootte, haar, kledij. • Verdacht voertuig: nummerplaat, merk, type, kleur, rijrichting. Zie je verdachte personen in de tuin, personen die in huizen gluren, iemand die te lang bij een auto rondhangt? Vertrouw op je gevoel en bel meteen de politie via nummer 101. Je telefoontje kan belangrijk zijn en de pakkans van de dader wordt hiermee vergroot! Hierbij geven we je graag ook enkele preventietips mee: • Sluit bij afwezigheid alle ramen en deuren, ook het toiletraam en de kipramen. • Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur in het slot steken. • Verstop geen sleutels op de klassieke plaatsen zoals onder de deurmat of in een bloembak. • Laat geen bruikbaar materiaal vb. ladders in de tuin rondslingeren. • Sluit het tuinhuis af. • Berg juwelen op in een kluis. • Let op meldingen via sociale media. • Laat, als met vakantie bent, de buren een oogje in het zeil houden en de brievenbus leegmaken. Je kan ook afwezigheidstoezicht aanvragen bij de politie. • Graveer, fotografeer en inventariseer waardevolle voorwerpen. Gebruik hiervoor de registratieformulieren via de website van de politie.


28 VEILIGHEID

ELKE BRANDKRAAN HEEFT HAAR BORDJE De gemeentelijke diensten zijn de afgelopen maanden bezig met het onderhoud van de brandkranen (hydranten). Deze zitten in putjes die afgedekt zijn met ovalen metalen deksels ( nieuwe deksels in blauwe kleur), die je vaak tegenkomt in de voetpaden en in de wegbermen. De brandweer gebruikt deze kranen om in geval van brand de brandslangen aan te koppelen en zo bluswater op te pompen. “Eerst controleren we of de kraan nog steeds werkt, vervolgens spoelen we de leidingen en maken we het putje zuiver” zegt de betrokken gemeentearbeider. Het is van cruciaal belang dat we deze controle op regelmatige basis uitvoeren, we kunnen het ons in het belang van de burger immers niet veroorloven dat de brandweer kostbare tijd verliest bij het blussen. Om dezelfde reden is elke brandkraan vergezeld van een bordje dat aangeeft waar de kraan zich precies bevindt. Van het bordje kunnen we de volgende informatie aflezen: • De brandkraan bevindt zich op 1,6 meter rechts van het bordje en op 2,2 meter ervoor • De diameter van de waterleiding bedraagt 80 mm

Het is belangrijk dat de putdeksels van de brandkraan steeds vrijgehouden worden. Indien de brandweer in geval van brand de kraan niet kan vinden omdat ze door de aanpalende eigenaar of bewoner ondergestopt werd, kan die persoon hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Palen met deze bordjes, die ofwel omver gereden worden of gewoon weg verwijderd worden omwille van “ze staan in de weg” dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de technische dienst van de gemeente. Na deze melding wordt dit euvel spoedig hersteld. Ook hier kan deze persoon die deze palen verwijderd of omverrijdt aansprakelijk gesteld worden. Het is van levensbelang dat dit netwerk goed in staat gehouden wordt.


Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn PITTEM Koolskampstraat 46, 8740 Pittem - Tel.: 051/61.00.60 - ocmw.pittem@publilink.be

29 SOCIAAL HUIS

WIJ ZOEKEN NOG CHAUFFEURS! Heb je wat vrije tijd die je graag zou besteden aan vrijwilligerswerk? Rij je graag met de wagen en ben je graag onder de mensen? Dan is de minder mobielen centrale iets voor jou! Als vrijwilliger help je de inwoners van Pittem en Egem met verplaatsingsproblemen. Een familiebezoekje, een afspraak bij de kapper, dokter of het ziekenhuis. Jij kan voor hen de verplaatsing gemakkelijker maken. Als vrijwilliger bepaal jij zelf wanneer je rijdt en je krijgt hiervoor een onkostenvergoeding. De Minder Mobielen Centrale zorgt er voor dat je verzekerd bent voor iedere rit! Spreekt deze omschrijving jou aan? Aarzel niet om contact op te nemen met Patricia Vandenhende. (051/61.00.60 of via patricia.vandenhende@publilink.be) Sociaal Huis, Koolskampstraat 46.

VERWARMINGSTOELAGE Het Sociaal Stookoliefonds blijft actief. Met de winter voor de deur kan dus nog steeds een aanvraag voor een tegemoetkoming ingediend worden bij het OCMW van Pittem in het Sociaal Huis in de Koolskampstraat 46. Let wel op: de aanvraag moet binnen komen binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof. Volgende brandstoffen komen in aanmerking: • huisbrandolie • verwarmingspetroleum (type c) • bulkpropaangas Niet voor: • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet • propaangas en butaangas in gasflessen Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort. Per stookperiode en per gezin dat in hetzelfde gebouw verblijft, wordt de toelage toegekend voor maximum 1.500 liter.

Het OCMW zal – om na te gaan of je voldoet aan de gestelde inkomensgrenzen – je inkomensgegevens en die van de leden van je huishouden via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen. Het OCMW kan je contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij OCMW van Pittem 051/61.00.60 of het gratis nummer Sociaal Verwarmingsfonds: 0800/90.929 of hun website: www.verwarmingsfonds.be.


30 VEILIGHEID

TEVREDENHEIDSBEVRAGING IN WZC SINT-REMI In WZC Sint-Remigius waait een nieuwe wind. Het beleidsteam is aan het nadenken hoe ze van het woonzorgcentrum een nog aangenamere plek kunnen maken om te wonen en te leven. Omdat we inspraak van de bewoners en familie belangrijk vinden, werd in de periode februari-maart van dit jaar een bewonersbevraging gedaan. Men kon over tal van aspecten (verzorging, eten, animatie en zinvolle dagbesteding, schoonmaak en wasserij, faciliteiten en inspraak, …) zijn mening geven. Er was ook ruimte voor vrije inbreng. Resultaten Er hebben veel bewoners en/of familieleden deelgenomen. Liefst 77% van de mensen die konden deelnemen deden dit. Dit geeft aan de betrokkenheid hoog is. De antwoorden werden geanalyseerd en er werd een tevredenheidsscore gemeten. Dit resulteerde in een lijvig rapport waar heel wat sterke en een aantal werkpunten naar voor kwamen. In de top van de sterke punten zien we de professionaliteit van de medewerkers, de kleinschaligheid van het WZC (iedereen kent iedereen), de betrokkenheid van familieleden, de kwaliteit van het eten en de mate waarin bewoners als volwaardig persoon worden benaderd. De cafetaria als ontmoetingsplaats en ruimte voor contact met de buitenwereld en de buurt kreeg ook hoge tevredenheidsscores. Aandachtspunten (= goede score maar het kan nog iets beter) betreffen onder meer de variatie in animatieactiviteiten en de mate waarin de activiteiten aansluiting vinden bij de leefwereld en de mogelijkheden van de bewoners. Activiteiten die bijzonder gesmaakt worden zijn het maandelijkse verjaardagsfeest, de themamaaltijden en sommige grotere activiteiten zoals de Kerstmarkt. Andere aandachtspunten zijn de mate waarin men kan deelnemen aan de gebruikersraad (= inspraakorgaan) en de communicatie bij veranderingen.

Werkpunten betreft aspecten waarbij de tevredenheidsscore lager ligt dan gewenst en waar extra aandacht moet worden aan besteed. Goed nieuws is dat er weinig echte werkpunten naar boven kwamen. De belangrijkste betreffen de snelheid van het beantwoorden van een beloproep, de voorbereiding van een opname en het doorgeven van voldoende informatie. In het kwaliteitsplan zal met de aandachts- en werkpunten in de komende maanden en jaren aan de slag worden gegaan om de hoge ambities van het beleidsteam waar te maken. Een belangrijk instrument hiertoe zal de invoering en de toepassing zijn van het model van de ‘animatieve grondhouding’. Als slotvraag werd gevraagd of men WZC-Sint-Remi zou aanraden aan andere personen (de zogenaamde loyaliteitsvraag). Maar liefst 9 op de 10 zou dit WZC aanraden aan anderen. Dit is een hoog cijfer. Tot besluit mogen we concluderen dat heel wat mensen de kans hebben gegrepen om via de bevraging hun mening kenbaar te maken en hun appreciatie uit te drukken. Verheugend is dat de resultaten overwegend positief zijn. Met de werk- en aandachtspunten zal het beleidsteam met de steun van het bestuur zeker aan de slag gaan. Het volledige rapport is op te vragen bij de directie van het WZC op volgend e-mailadres: directie.sintremipittem@publilink.be


31 SOCIAAL HUIS

zoekt vrijwilligers! Wat is PINO? PINO (PIttems Netwerk voor Ouderen) is een initiatief van het OCMW van Pittem. De dienst biedt een ondersteunend netwerk aan ouderen die 85 jaar of ouder zijn. Door de inzet van vrijwilligers uit Pittem willen we de sociale contacten van ouderen met een zorgvraag versterken. Dienstverlening We bieden gratis dienstverlening in de vorm van informatie en advies, bezoekjes (een praatje maken, een wandeling maken, een kopje koffie drinken, ‌) en verjaardagsbezoeken! Interesse? Wil jij vrijwilliger worden bij PINO? Dat kan! Neem contact op met de coÜrdinator Patricia Vandenhende op het nummer 051/61 00 75 voor een vrijblijvende afspraak.

WZC-SINT-REMIGIUS IN BEELD Pittemse wandeling De bewoners maakten een wandeling door Pittem, het was warm weer, maar de bewoners waren goed beschermd tegen de zon. Ze konden verkoeling zoeken in de tuin van de animator van het WZC waar ze konden genieten van een hapje en een drankje.


32 SOCIAAL HUIS

WZC SINT-REMIGIUS IN BEELD

Zomerontbijt In juli werden familie en bewoners uitgenodigd voor een heerlijk zomerontbijt. Er waren chocoladekoeken, croissants, pistolets, vers fruit, fruitsap, cava.. . Het was een feestelijk ontbijt waar iedereen van gesmuld heeft. Iedereen was goedgezind en er werd veel gelachen.

Indoor petanque Op 9 augustus veranderde de kapel in een indoor-petanqueplein. Iedereen deed zijn uiterste best om samen met zijn teamspeler de overwinning te halen. De hele namiddag werd een spannende wedstrijd tussen alle ploegen. Er werden een aantal spellen gespeeld. Nadien gingen enkele bewoners nog een welverdiende koffie drinken in de cafĂŠtaria.

Taart bakken Op 22 augustus staken we met enkele bewoners de handen uit de mouwen om een frangipanetaart te maken. Enkele dames hielpen het deeg maken terwijl anderen het glazuur al klaarmaakten. Het was aangenaam om gezellig samen te bakken. Er zaten enkele keukenprinsessen tussen die ons enkele tips konden geven. We kregen gelukkig ook hulp van Bert (jobstudent). Met een bang hart was het afwachten of de taart gelukt zou zijn. De volgende dag konden de bewoners proeven van de taart. Het was een groot plezier om te horen dat de taart superlekker was!


33 WZC SINT-REMIGIUS IN BEELD

SOCIAAL HUIS

Bezoek van het smartijsje Op donderdag 23 augustus kwam het smartijsje langs. Het was geen tropisch warm weer meer maar toch heeft het ijsje gesmaakt. Vanille, aardbei, pistache of chocolade, voor iedereen was er wat wils.


34 INFO

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS EN E-MAILADRESSEN Algemeen 051/46.03.50 onthaal@pittem.be Algemeen Directeur 051/46.03.65 secretaris@pittem.be Brandweer • wateroverlast: 100 of 112 • wespennest: 051/80.60.00 • storm of wateroverlast: 1722 (niet-dringende opdrachten, niet-levensbedreigend) pittem@brandweervlaanderen.be Politie 051/42.84.70 wijk.pittem@pzregiotielt.be Informatie & toerisme 051/46.03.51 toerisme@pittem.be Bevolking en burgerlijke stand . 051/46.03.59 - 051/46.03.60 bevolking@pittem.be Technische dienst 051/46.03.69 051/46.03.56 - 051/46.03.57 technischedienst@pittem.be Dienst Omgeving . Stedenbouw 051/46.03.53 - 051/46.03.54 stedenbouw@pittem.be . Milieu 051/46.03.55 milieudienst@pittem.be ICT/GIS 051/46.03.52 ictgis@pittem.be

Personeel 051/46.03.75 mieke.thorree@pittem.be Cultuur 051/46.03.75 cultuurdienst@pittem.be Jeugd 051/46.03.62 jeugddienst@pittem.be Financieel Directeur 051/46.03.66 ontvanger@pittem.be Financiën 051/46.03.68 rekendienst@pittem.be Burgemeester 051/46.03.71 burgemeester@pittem.be spreekuren (op afspraak): 051/46.03.50 Sportdienst 051/46.03.80 sportdienst@pittem.be Bibliotheek Pittem 051/46.03.76 bibliotheek@pittem.be Bibliotheek Egem 051/77.72.03 Adjunct Algemeen Directeur 051/61.00.61 joris.defour@publilink.be OCMW Sociaal Huis 051/61.00.60 ocmw.pittem@publilink.be WZC-St.-Remi 051/46.60.77

Wachtdienst dokters 051/40.22.22 www.mediwacht.be Wachtdienst apothekers 0900/10.500 www.apotheek.be Nuttige faxnummers Algemeen 051/46.03.70 Politie 051/42.84.74 OCMW 051/61.00.65 Scholen GVB Pittem: 051/46.66.24 directie@gvbpittem.be GVB De Akker: 051/46.76.99 directie@deakker.net Openingsuren OCMW Koolskampstraat 46, Pittem MA - WO - DO - VR: 9 - 11.30u DI: 17 - 19u Zitdag Woonwinkel Gemeentehuis Pittem: DI: 13.30 - 17u Openingsuren Bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest Markt 1, Pittem MA - WO - DO - VR: 9 - 12u & 13.30 - 17u DI: 13.30 - 19u Van april t.e.m. september ook open op zaterdag en zondag: 10 - 12u & 14 - 16u.

De gemeentelijke diensten zijn toegankelijk voor het publiek op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur. Dinsdag open vanaf 13.30 tot 19 uur, gesloten dinsdagvoormiddag. Voor een goede afhandeling van je dossier, gelieve je ten laatste een kwartier voor sluitingstijd aan te melden bij de betreffende diensten. Website: www.pittem.be Volg ons op facebook E-mail: gemeente@pittem.be ‘Gemeente Pittem’


35 Openingsuren Bibliotheek Bibliotheek Pittem, Broeders Maristenstraat 2 Uitleenpost Egem, Paardestraat 15 Pittem Egem MA - 16 - 18u DI 16 -19u – WO 14 - 17u – DO 16 - 20u 16 - 18u ZO 9.30 - 11.30u _

OPVOLGINGSSYSTEEM MELDINGEN EN KLACHTEN Wens je iets te melden aan ons bestuur of heb je een klacht dan kan je dit aan ons laten weten op verschillende manieren: • via de meldingskaart (in het infoblad) waarop je kan aanduiden wat je wenst te melden. De ingevulde kaart kan je in de brievenbus aan het gemeentehuis stoppen of opsturen met de post. • telefonisch 051/46.03.50 of via mail gemeente@pittem.be of je kan langskomen in het gemeentehuis. Een andere mogelijkheid is het (nieuwe) systeem van meldingen doorgeven via de website. Is ook de beste manier. Op de homepagina van www. pittem.be (openen met Mozilla Firefox of met Google Chrome) vind je links bovenaan “meldingen”. Klik op “Meldingen” en je komt terecht op het scherm waar je je opmerking kan ingeven. Mocht je toch de website van Pittem geopend hebben met Internet Explorer zal je een foutmelding krijgen bij het aanklikken van “Meldingen” en zal je bijgevolg niks kunnen ingeven. De melding komt direct terecht bij de technische dienst die dit verder opvolgt. Door het ingeven van je mailadres kunnen we je ook gemakkelijk contacteren of je op de hoogte brengen van de stand van zaken van je melding.

Openingsuren Politie Pittem Fonteinestraat 22, Pittem MA - DI - DO - VR: 8.30 - 12u WO: 13 - 18u & ZA: 9 - 12u Buiten de openingsuren wijkpost Pittem: Voor dringende gevallen: bel 101 of Zonaal onthaal, Kortrijkstraat 86, 8700 Tielt MA: 8 - 20u & DI - WO - DO - VR - ZA: 8 - 18.30u Tel. 051/42.84.00.

MELDINGSKAART Stuur de ingevulde kaart naar het gemeentebestuur, Markt 1, 8740 Pittem, via e-mail naar gemeente@pittem.be of via de website. Je kan de kaart ook deponeren in de brievenbus aan het gemeentehuis. Naam: .................................................................................................................... Adres: .................................................................................................................... Telefoon: .............................................................................................................. Datum melding: ............................................................................................. Plaatsbeschrijving: ......................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Ik wens het volgende te melden: het wegdek is beschadigd de openbare verlichting is defect Nummer defect straatlampen: .............................................................. Een defecte straatlamp kan je ook melden via het gratis nummer 0800 6 35 35. de riolering is verstopt het fietspad dient hersteld het trottoir dient hersteld verkeersbord is stuk onderhoud wegberm problemen huisvuilophaling andere: ........................................................................................................... ...................................................................................................................................

INFO


NIEUWJAARS RECEPTIE VOOR ALLE INWONERS

DINSDAG 1 JANUARI 2019

ONTWERP & DRUK WWW.CUVELIERGRAPHICS.BE

vanaf 11 uur tot 13 uur zaal De Magneet, Egemstraat

Infoblad 2018 oktober november december  

Infoblad 2018 oktober november december

Infoblad 2018 oktober november december  

Infoblad 2018 oktober november december

Advertisement