Page 1

De Overijsenaar Tweemaandelijks informatieblad December 2016 Afgiftekantoor Overijse

Volg Overijse op facebook en instagram

p.3

EnquĂŞte trage wegen in Eizer

p.6

Een nieuwe visie over (on)kruidbeleid

p.8

Veilig feesten

p.13

Spocje komt terug

p.16


Colofon

Voorwoord burgemeester

Beste Overijsenaar

De Overijsenaar is een uitgave van de gemeente Overijse Verantwoordelijke uitgever : College van burgemeester en schepenen, Dieter Vanderhaeghe (gemeentesecretaris) en Dirk Brankaer (burgemeester) De Vuurmolen Begijnhof 17 3090 Overijse Eindredactie: Dienst Communicatie tel.: 02 785 33 71 communicatie@overijse.be

2016 loopt op zijn laatste benen. Een jaar om niet vlug te vergeten. Er waren de moordende aanslagen op onze nationale luchthaven en in een Brussels metrostation. Plots waren zulke aanslagen niet langer een ‘ver van mijn bed’-gebeuren. Vooral omdat daar ook dagelijks tientallen Overijsenaren langskomen. Bij de aanslagen van 22 maart kwamen 32 onschuldige mensen om. In 2016 verbleven er een 50-tal niet begeleide minderjarige asielzoekers in Terlanen. Zij leerden veel over onze cultuur: met wat spanningen maar vooral met héél veel solidariteit leerden ze onze westerse maatschappij kennen. Hartelijk dank aan de talrijke vrijwilligers, de OKANscholen en hun leerkrachten voor de enorme inspanning die zij geleverd hebben. En nu komt 2017 eraan … We maken er samen opnieuw een positief verhaal van. Met de dorpsraden, allerlei privé-initiatieven (zoals de rommelmarkt in de Kasteelstraat, sportmanifestaties, enz.) en het gemeentebestuur blijven we werken aan een aangename en bruisende gemeenschap. En hiervoor rekenen we andermaal op onze vrijwilligers. In 2017 gaan we hen dan ook in de bloemetjes zetten. In 2017 zullen we ook verder inspanningen blijven leveren op het vlak van veiligheid. De Buurt Informatie Netwerken (BIN) in Overijse en Jezus-Eik groeien voortdurend en moeten ervoor zorgen dat het aantal woninginbraken daalt. Zij kunnen rekenen op de medewerking van de politie die nu gebruik maakt van ANPR camera’s met nummerplaatherkenning. Hopelijk krijgt ook het WIN (Winkelinformatie Netwerk) nu de wind in de zeilen. Namens het gemeentebestuur wens ik jullie allen een voorspoedig 2017. Dirk Brankaer Je burgemeester

Jaargang 28 - nummer 6 Volgend nummer : februari 2017 Foto cover: Winterplezier in het vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat

Administratief centrum de ‘Vuurmolen’ Begijnhof 17 - 3090 Overijse tel.: 02 687 60 40 - fax: 02 687 95 03 info@overijse.be - www.overijse.be

GEMEENTE

OVERIJSE

Openingsuren Maandag tot vrijdag van 8u tot 12u Maandagavond van 17u30 tot 19u30 Woensdagnamiddag van 14u tot 16u

Openingsuren Snelloket Burgerzaken Maandag tot donderdag van 8u00 tot 12u en van 13u00 tot 16u Maandagavond van 17u30 tot 19u30 Vrijdag 8u tot 12u Aan het snelloket kan je alleen terecht voor handelingen die weinig tijd vragen: - Aanvragen van attesten (gezinssamenstelling, bewijs van woonst, bewijs van leven, bewijs van wettelijke samenwoning, bewijs van nationaliteit,…), uittreksel uit het strafregister, document voor het reizen van minderjarigen, pin-pukcodes, eensluidend verklaren van documenten, wettigen van handtekening - Afhalen van attesten, uittreksel uit het strafregister, pin-puk codes, rijbewijzen, reispaspoorten, document voor aanvraag van de geboortepremie

Sluitingsdag: Maandag 26 december 2016 (Tweede kerstdag)

2


Volg Overijse op Facebook en Instagram!

Blijf nog meer op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de gemeente Overijse en volg ons op Facebook en Instagram. Facebook Naast ons cultuurcentrum Den Blank, ons vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat, Sport en Recreatie Overijse (Sporeo) en onze bibliotheek, lanceren we nu ook een Facebookpagina voor de gemeente Overijse. Hier zal je heel wat algemene informatie vinden over werken, administratieve weetjes, activiteiten, toerisme,…

Instagram Er passeerden al heel wat mooie foto’s op het Instagram-account van ons vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat en van onze druivenfeesten, maar de gemeente heeft ook een overkoepelend account. Hier kan je vooral je gemeente beter leren kennen aan de hand van mooie beelden.

Volg ons nu via www.facebook.com/Gemeente-Overijse.

Volg ons via www.instagram.com/gemeenteoverijse én breng mee je gemeente in beeld via #pittigoverijse. Vanaf 2017 zullen we telkens een aantal mooie foto’s hieruit selecteren om in De Overijsenaar te publiceren.

IBO tijdens kerst en krokus Voor de kerstvakantie heeft het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) nog enkele plaatsen vrij. De kerstvakantie zal helemaal in het teken staan van de thema’s ‘Alice in Winterwonderland’ en ‘Sneeuwhelden’. Onze kinderbegeleiders zijn er alvast klaar voor. Interesse? Informeer via ibo@overijse.be of bel naar 02 686 31 34. Je kan ook vooraf eens langskomen in het vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat om kennis te maken met de werking van het IBO. Neem zeker ook een kijkje op www.kampkwadraat.be. Je kan er online een plaats reserveren en je vindt er verschillende formulieren en het vernieuwde huishoudelijk reglement met alle informatie over de jaarwerking, voorwaarden van annulatie, tarieven, … En ook tijdens de krokusvakantie, van maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart 2017, zal het IBO op volle toeren draaien. Dan komt SPOCJE terug en nemen de kinderen van het IBO deel aan het vrijetijdsfestival. Reserveren voor de krokusvakantie kan vanaf woensdag 21 december 2016. Hou zeker ook de Facebook-pagina www.facebook.com/kampkwadraat in de gaten voor nieuws en foto’s!

3


Burgerzaken

Registratie van gedeeld verblijf van minderjarige kinderen Niet-ontvoogde minderjarige kinderen worden nu ingeschreven op het gemeenschappelijke adres van hun ouders of bij één van de ouders indien deze niet meer samenleven. Vanaf dit jaar kan melding gemaakt worden van het gedeelde verblijf van het kind: het adres van de ouder, waar het kind niet is ingeschreven in het bevolkingsregister maar wel af en toe verblijft, of gedeeltelijk verblijft, in het kader van een co-verblijfsouderschap. De hoofdverblijfplaats (= plaats waar de minderjarige het grootste deel van het jaar verblijft) van het kind, zoals door de ouders onderling vastgelegd of door een rechter bepaald, wordt niet

gewijzigd. Er is gewoon een extra vermelding van gedeelde verblijfplaats. Wil je graag melding maken van een gedeeld verblijf van je kind(eren) op jouw adres in Overijse, dan kan dit bij de dienst Burgerzaken. Je meldt je aan met je identiteitskaart en één van volgende documenten: • de gerechtelijke beslissing (kopie van beslissing van de rechtbank dat het gaat om co-ouderschap en waarin de hoofdverblijfplaats van de kinderen staat vermeld) OF • het akkoord tussen beide ouders (recent schriftelijk document onder-

Vraag je attesten elektronisch aan Voor een groot aantal attesten van de dienst Burgerzaken hoef je niet meer persoonlijk langs te komen. Met je elektronische identiteitskaart en een kaartlezer kan je ze ook elektronisch aanvragen. Je krijgt de attesten daarna per post thuis. Attesten kan je op volgende wijze aanvragen: • Via e-loket op www.overijse.be Aanmelden via elektronische identiteitskaart en kaartlezer • Via mijn dossier: https://www.mijndossier.rrn. fgov.be/nl - attest van gezinssamenstelling - attest van inschrijving - attest van nationaliteit - attest van woonst Aanmelden via elektronische

identiteitskaart en kaartlezer • Via e-mail naar burgerzaken@overijse.be Vermeld je naam, voornaam, nationaalnummer (=rijksregisternummer) en de reden van je aanvraag. Kies je er voor om naar het administratief centrum ‘De Vuurmolen’ te komen, dan ben je uiteraard meer dan welkom aan loket 8. Dit snelloket is geopend van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u en van 13u tot 16u (behalve op vrijdagnamiddag). Op maandagavond kan je er terecht van 17u30 tot 19u30. Vragen? Dienst Burgerzaken burgerzaken@overijse.be t 02 305 18 87

4

tekend door beide ouders én met kopie van de elektronische identiteitskaart van de andere ouder) Indien geen van bovenstaande documenten kan worden voorgelegd bij de aanvraag, zal de dienst Burgerzaken een brief sturen naar de andere ouder om zijn/haar akkoord te vragen. Die heeft dan 15 kalenderdagen de tijd om te reageren.

Meer info: Dienst Burgerzaken burgerzaken@overijse.be t 02 785 33 64 /66


Burgerzaken Nieuwe prijzen administratieve stukken Burgerzaken Vanaf 1 januari 2016 betaal je voor een identiteitskaart, Kids-ID en vreemdelingenkaart iets meer. De prijsverhoging komt er omdat de FOD Binnenlandse Zaken vanaf dan meer aanrekent aan de gemeentebesturen voor de productie van de kaarten. Na 1 juli 2017 gaan de prijzen voor spoedprocedures gevoelig naar beneden. Vanaf dan gaan alle documenten via elektronische weg en zijn er bijvoorbeeld geen kosten meer voor het ophalen van papieren documenten. We houden je op de hoogte. Identiteitskaart

Elektronische identiteitskaart 01/01/2017 - 30/06/2017

Elektronische vreemdelingenkaart (zonder biometrie) E, E+, F, F+ 01/01/2017 - 30/06/2017

Elektronische vreemdelingenkaart (met biometrie) A, B,C, D, H 01/01/2017 - 30/06/2017

Kids-ID 01/01/2017 - 30/06/2017

Gewone procedure (levering 2 à 3 weken)

16,00 EUR

16,00 EUR

19,00 EUR

7,00 EUR

Spoedprocedure (levering in de gemeente 2 werkdagen indien aanvraag vóór 15 u)

100,00 EUR

100,00 EUR

100,00 EUR

100,00 EUR

Extreme spoedprocedure (levering in de gemeente 1 dag indien aanvraag vóór 15u)

190,00 EUR

190,00 EUR

190,00 EUR

190,00 EUR

Extreme spoedprocedure (levering te Brussel - 1 dag indien aanvraag vóór 15u)

110,00 EUR

110,00 EUR

110,00 EUR

110,00 EUR

Dringende en zeer dringende procedure voor KIds-ID bij gelijktijdige aanvraag van 2 of meerdere Kids-IDs van hetzelfde gezin wonende op hetzelfde adres

/

/

/

53,00 EUR

17,00 EUR

17,00 EUR

20,00 EUR

/

Duplicaat (bij verlies, diefstal, vernietiging)

Rijbewijzen Rijbewijs bankkaartmodel (levering Voorlopig rijbewijs bankkaartmodel Internationaal rijbewijs

Burgerlijke stand Stamboomonderzoek Per afgifte document (voor stamboomonderzoek) Aangifte huwelijk Huwelijksboekje Wettelijke samenwoning

25,00 EUR 25,00 EUR 20,00 EUR

Reispaspoorten

Gewone procedure (7 werkdagen – dag van aanvraag niet inbegrepen) Dringende procedure (de werkdag na de aanvraag indien aanvraag vóór 15 u)

18 jaar en ouder

jonger dan 18 jaar

75,00 EUR 250,00 EUR

35,00 EUR 210,00 EUR

Andere administratieve stukken Duplicaat pin puk codes Herinneringen voor identiteitsdocumenten Uittreksel uit het strafregister Wettiging van handtekening / legalisatie / wettiging Tijdelijk verblijfsdocument of attest (niet van toepassing voor de verlenging van de bijlage 35) Attest van immatriculatie (origineel of duplicaat) - niet van toepassing voor de verlening Identiteitsbewijs (met foto) kinderen < 12 j (niet-Belgen) Arbeidskaart Tenlasteneming (bijlage 3bis) Attesten uit bevolkingsregister & uittreksels uit de door Ambtenaar BS register

5

5,00 EUR 5,00 EUR/ herinnering 5,00 EUR 2,00 EUR 5,00 EUR 5,00 EUR 2,00 EUR 5,00 EUR 5,00 EUR 1,50 EUR / stuk

10,00 EUR 5,00 EUR 5,00 EUR 20,00 EUR 5,00 EUR


Milieu Vuurtje in de tuin? Niet toegelaten! Onze diensten krijgen nog regelmatig meldingen dat er afval wordt verbrand. De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is nochtans heel duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden en dat geldt voor zowel papier, plastic, GFT, houtafval, piepschuim, autobanden als groen- en snoeiafval. Het zorgt niet alleen voor heel wat geurhinder voor de mensen in de omgeving maar bovendien komen er heel wat schadelijke stoffen vrij met een nadelig effect op ieders gezondheid.

Indien er nog meldingen komen over illegale afvalverbranding, is de gemeente genoodzaakt om hierop actief te gaan controleren en proces-verbaal op te maken. Sluikstokers zullen een fikse boete moeten betalen. We rekenen op hen om vanaf nu mee te werken aan een correcte inzameling van het huisvuil!

Ook in de zogenaamde allesbrander mag in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden niet zomaar alles worden verbrand. Deze toestellen dienen alleen voor het opstoken van droog en onbehandeld hout, bv. als sfeerverwarming op een frissere avond. De gemeente biedt alternatieven aan om het afval correct in te zamelen. Zo is er de wekelijkse huis-aan-huisophaling van groenten-, fruit- en tuinafval (GFT) en van restafval. Daarnaast kan je verschillende afvalfracties aanbieden op het recyclagepark. Meer info: www.interrand.be of www.overijse.be.

Enquête trage wegen Eizer

In 2010 is de gemeente gestart met het inventariseren van onze trage wegen. De gehuchten Tombeek en Terlanen kwamen al aan de beurt. Nu wordt het gehucht Eizer onder handen genomen. Met een eerste inventarisatie dit jaar hebben we een stand van zaken opgesteld over de toestand van de trage wegen. Die inventarisatie moet nu verder uitwerkt worden en voor alle trage wegen in Eizer moet een toekomstvisie opgesteld worden. En hiervoor kunnen we jouw hulp gebruiken! Woon je zelf naast een trage weg, of gebruik je er dagelijks één of meerdere om van of naar je werk te gaan of de hond uit te laten? Wat is er goed aan die trage weg en wat kan er nog beter? Ken je nog oude trage wegen die in de loop der tijd verdwenen zijn? Of weet je misschien nog een oude benaming van een trage weg? Voor ons ben je een waardevolle bron aan informatie!

6

Hoe ga je te werk? Neem een kijkje op www.overijse.be . Daar vind je een overzichtskaart met alle trage wegen in Eizer. Aan de hand van het nummer van de weg kan je het enquêteformulier invullen. Het formulier mail je naar de Milieudienst. Je mag het ook opsturen of afgeven in ‘De Vuurmolen’. Beschik je niet over een computer, dan kan je de inventarisatiewerkkaart en het enquêteformulier opvragen bij de Milieudienst tijdens de openingsuren. De enquête loopt tot 15 februari 2017. Daarna kan je nog wel terecht op de Milieudienst met je vragen en/of opmerkingen.

Vragen? Milieudienst milieu@overijse.be t 02 785 34 51


Interrand sprokkels

J.B. Charlierlaan 78 1560 Hoeilaart tel.: 02 658 95 41 info@interrand.be www.interrand.be

Wijzigingen 2017 Ophaling huisvuil tussen kerstmis en Nieuwjaar Tijdens de week van 26 tot en met 30 december wordt er op je wekelijkse ophaaldag restafval en GFT opgehaald. Ophaling kerstbomen Van 16 tot en met 20 januari 2017 worden kerstbomen samen opgehaald met snoeihout op de wekelijkse ophaaldag. De kerstbomen moeten vóór 7u op het voetpad gelegd worden. Ze moeten los aangeboden worden, zonder plastieken zak of pot rond de wortel, en volledig ontdaan zijn van slingers en versiering. De lengte van de kerstbomen is beperkt tot 2m.

Restafvalzakken

Verkoop van restafvalzakken per rol van 10 zakken i.p.v. 20 zakken lzakken Grote restafva kken €20/rol: 10 za

alzakken Kleine restafv kken €10/rol: 10 za

GFT-zakken: nu in 3 formaten!

Opgelet, recyclagepark sluit vroeger op vooravond Kerstmis en Nieuwjaar Het recyclagepark van Overijse is op zaterdag 24 december en zaterdag 31 december 2016 open van 9u tot 13u. Voor de overige dagen gelden de normale openingsuren.

Telkens verkocht per pak van 10 stuks

Nieuw!

€1/stuk €10/pak

€0,50/stuk €5/pak

70 l zak

35 l zak

Zachte plastics (roze zak)

€0,30/stuk €3/pak

20 l zak

Wat mag er in de roze zak?

Na de inzameling van harde plastics op de recyclageparken, start Interrand vanaf 2017 met de inzameling van zachte plastics (en kleine harde) via de roze zak. Door deze plastics uit je huisvuilzak te laten, stoten we gemiddeld 12% minder CO2 uit bij de verbranding van het restafval. Dit betekent 445 ton CO2 minder per jaar voor het werkingsgebied van Interrand. Dankzij de recyclage hebben we ook minder nieuwe grondstoffen nodig om nieuwe plastics te produceren. Hierdoor vermijden we jaarlijks de uitstoot van zo’n 1.500 ton CO2.

Nieuw! Plastics

De roze zak wordt Recyclagepark NIET OPGEHAALD maar kan wel GRATIS afgeleverd worden op de recyclageparken, je verliest geen gratis beurt bij Roze zak aflevering van enkel de €0,25/zak roze zak. €2,5/rol

7

-

Petflessen en flacons blijven in de PMD zak

100% zuivere folies zakken, zakjes, draagtassen schalen potjes, kuipjes, vlootjes (yoghurtpotjes, botervlootjes,...) plastic verpakking voedingsstoffen emmer (kleiner dan 10 liter en zonder metalen hengel) bloempotjes, kleerhangers (zonder haak) kleine harde plastics (kleiner dan een emmer van 10 liter) klein speelgoed (zuiver plastic, zonder batterijen, metalen onderdelen, elektrische motor,…)


Een nieuwe visie over (on)kruidbeleid

Overijse heeft een nieuwe visie over (on)kruidbeleid: van bestrijden naar tolereren. Belangrijk voor een gemeente die duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. Vanaf 1 januari 2015 mag geen enkele gemeente of openbare dienst nog pesticiden gebruiken voor het onderhoud van het openbaar domein. Die wetgeving verplicht het bestuur om anders te gaan nadenken over de inrichting en het onderhoud van haar openbaar domein. Zo gaat de gemeente bermen van verbindingswegen zoals bijvoorbeeld de P.I.Taymansstraat, inzaaien met prairiebeplanting en perken met éénjarige bloemen beplanten met onderhoudsvriendelijke vaste planten. Voor de begraafplaatsen komt er een

omvormplan. In Terlanen zijn de grindpaden al vervangen door graszones en plantte de groendienst de onbetreden zones al aan met bodembedekkers. Minder onderhoud, en bovendien oogt de begraafplaats ook groener en aangenamer. Jaarlijks krijgt nu een andere begraafplaats deze make-over. Allemaal wijzigingen die het onderhoud een stuk eenvoudiger en efficiënter maken. Voor het onderhoud van het openbaar domein gaat de gemeente steeds op zoek naar de beste methode. Wie,

wanneer en met welke middelen inzetten voor een zo efficiënt mogelijk beheer. Overijse maakt nu gebruik van mechanische en thermische (on)kruid-

(on)kruid dus regelmatig verwijderen. De overige straten en pleinen in het centrum en de gehuchten vallen in de klasse met een hogere tolerantie en dus iets meer (on)kruid. Op verbindingswegen naar de verschillende centra zal de gemeente de bermen blijven maaien. Aan het bermbeheer wijzigt niets, maar de groendienst zal daar geen onkruid meer verwijderen. Dit is echter geen teken van verwaarlozing van het openbaar domein, maar het bewijs van een respectvol en ecologisch groenbeheer.

bestrijding. Bij mechanische bestrijding gaat men schoffelen en plukken, borstelen en vegen. Bij thermische bestrijding gaat men gebruik maken van warmte. Ofwel worden de planten verbrand ofwel gesproeid met kokend water. Dit vraagt veel inzet van de gemeentediensten want groenonderhoud zonder pesticiden is arbeidsintensiever en heeft niet altijd het gewenste resultaat. Bovendien moet de groendienst vaak terugkeren op dezelfde plaats. In haar nieuwe visie bepaalt de gemeente dat kruidgroei niet overal en altijd moet bestreden worden. Zo zal Overijse kruidgroei op sommige plaatsen in meer of mindere mate tolereren. Veel hangt af van het gewenste straatbeeld. Die keuze gebeurt door het openbaar domein in te delen in kruidklassen. De ingang van gemeentelijke scholen en kerken, de directe omgeving van het gemeentehuis, het zwembad, het cultuurcentrum Den Blank, de bibliotheek, de Vuurmolen, Den Bonten Os en de wijkontmoetingscentra zijn ingedeeld in de klasse met een lage tolerantie. Daar zal de gemeente het

8

De gemeente wil het goede voorbeeld geven, maar je kan ook zelf aan de slag. Borstel regelmatig je voetpad en goot. Je mag je trottoir (openbaar domein) trouwens ook niet meer behandelen met pesticiden. Zo zorgen we samen voor het behoud van een gezonde leefomgeving. Volgens art. 11 van het politiereglement ben je bovendien verplicht om je voetpaden en bermen proper te houden. Een (on)kruidvrij straatbeeld zal overal tot het verleden behoren. Dat is op zich geen probleem, want veel kruiden zijn ook mooi als ze in bloei staan. Het leren waarderen van kruidgroei is dus ook een manier om het gebruik van bestrijdingsmiddelen af te bouwen.


Wonen Fiscaal voordeel dakisolatie verdwijnt in 2017. Andere energiepremies zijn nog wel mogelijk. Het fiscaal voordeel voor dakisolatie van 30% verdwijnt in 2017 alhoewel in 2020 alle daken verplicht een minimum aan dakisolatie moeten hebben. Indien je dakisolatie plaatst in 2017 kan je wel nog van het fiscaal voordeel genieten indien de bestelbon voor de werken getekend is ten laatste 31 december 2016, eveneens een voorschot gestort is voor 31 december 2016 en de factuur voor de dakisolatie ten laatste betaald is op 31 december 2017. Om de kosten te spreiden kan je de energielening aanvragen. Je kan maximum 10 000 EUR lenen, af te betalen op maximum 5 jaar aan een interestvoet van 2%. Sommige mensen kunnen zelfs aan 0% lenen. De lening kan aangegaan worden voor energiebesparende werken zoals dak-, vloer- en muurisolatie, energiezuinig verwarmingssysteem, microwarmtekrachtkoppeling of een warmtepomp, hoogrendementsbeglazing, energiezuinig ventilatiesysteem, luchtdichting en blowerdoortest, zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water, fotovoltaïsche zonnepanelen, …

Je kan voor dakisolatie en andere energiebesparende maatregelen ook gebruik maken van de energiepremies van Eandis die vanaf januari 2017 hervormd worden: • Premies voordakisolatie en hoogrendementsbeglazing gaan omlaag. • Premies voor zonneboiler, muurisolatie (spouw, buitenmuur) en vloerisolatie blijven. • Premies voor warmtepompen gaan omhoog en worden een vast bedrag per type warmtepomp. • Voor de combinatiepremie muurisolatie en hoogrendementsglas geldt een overgangsmaatregel indien de eerste investering werd uitgevoerd in 2016 en de eindfactuur van de tweede investering dateert van 2017, uiterlijk 12 maanden na de eerste investering. • De E-peilpremie voor nieuwbouw verdwijnt (voor bouwaanvragen vanaf 2017). • Nieuw is de premie voor binnenmuurisolatie Bovendien ontvang je voor een uitgebreide renovatie in 2017 een totaalrenovatiebonus van Eandis bovenop

de individuele premies. Zeven investeringen komen in aanmerking: dakisolatie, hoogrendementsbeglazing, muurisolatie, vloerisolatie, warmtepomp, zonneboiler en ventilatiesysteem. Voorwaarde is dat je minstens drie of meer van deze investeringen binnen een termijn van vijf jaar realiseert. De bonus varieert tussen 1 250 EUR en 4 750 EUR, afhankelijk van het aantal uitgevoerde werken. De milieupremie van de gemeente Overijse van 15% met een maximum van 500 EUR voor dak-, muur-, of vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, hemelwaterput, hernieuwbare energie, passiefhuis, nul-energie-woning en groendaken blijft in 2017 bestaan!

Meer info: Woonloket (loket 3) in het administratief centrum ‘De Vuurmolen’ Openingsuren: woensdag van 8u tot 12u en van 14u 16u en donderdagnamiddag op afspraak t 0476 96 38 23 overijse@woonwijzermiddenbrabant.be www.woonwijzermiddenbrabant.be

9


Nederlandse taallessen Nederlandse taallessen voor anderstaligen

du néerlandais. Les cours se donnent en petits groupes pour tenir compte des besoins individuels.

Niet-Nederlandstalige volwassenen kunnen in kleine groepen Nederlands leren. Er zijn cursussen voor beginnende en gevorderde cursisten, evenals conversatielessen. Alle leerkrachten zijn Nederlandstalig en werden geselecteerd op basis van hun diploma en beroepservaring.

Vous pouvez obtenir plus d’informations ou vous inscrire en vous adressant au Cultuurcentrum “Den Blank”.

Voor meer inlichtingen over de data waarop de cursussen starten, de deelnameprijzen en de inhoud van de lessen, kan je terecht in het Cultuurcentrum “Den Blank”.

The Dutch language: Your winning card! Make things easy for yourself by learning Dutch! We offer: beginners and advanced courses, conversation courses 15 lessons of 3 hours each. These courses are provided during the day or in the evening and are based on daily situations in an adult’s life. Writing and pronunciation are also taught. All teachers are native speakers, chosen for their qualifications and relevant experience in teaching the Dutch language. The groups are kept small to allow for individual needs.

Machen Sie es Niederländisch!

sich

leichter

und

lernen

Sie

Wir bieten: Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene, Konversationskurse 15 Lektionen zu je 3 Stunden, die Sie tagsüber oder am Abend besuchen können. Der Kurs bezieht sich auf Alltagssituationen im Leben eines Erwachsenen. Auch Schreiben und Aussprache werden unterrichtet. Alle Lehrer sind Flamen und wurden aufgrund ihrer Qualifikationen und Erfahrungen im Unterrichten der niederländischen Sprache ausgewählt. Der Unterricht erfolgt in kleinen Gruppen und kann daher auf individuelle Bedürfnisse eingehen. Für Auskünfte und Anmeldungen wenden Sie sich bitte an Cultuurcentrum “Den Blank”.

¡El neerlandés, su pasaporte para el futuro!

For more information and enrolments please contact Cultuurcentrum “Den Blank”.

¡Haga su vida más fácil aprendiendo neerlandés !

Le néerlandais, votre passeport pour l’avenir ! Simplifiez-vous la vie en apprenant le néerlandais ! Nous vous proposons : des cours pour débutants, des cours de perfectionnement et des cours de conversation 15 leçons de 3 heures chacune. Ces cours se donnent la journée ou en soirée et sont basés sur des situations de la vie quotidienne d’un adulte. Vous apprendrez également l’écriture et la prononciation. Tous les professeurs sont de langue maternelle néerlandaise et sont sélectionnés en fonction de leurs qualifications et de leur expérience dans l’enseignement

i

Die niederländische Sprache: Ihre beste Wahl!

Le ofrecemos: cursos de iniciación y para nivel avanzado, clases de conversación 15 clases de 3 horas c/u. Los cursos se imparten por las mañanas y por las tardes y se basan en la vida cotidiana de un adulto. También se enseña a escribir y a pronunciar. Todos los profesores son nativos, elegidos por su formación y experiencia en la enseñanza del neerlandés. Grupos reducidos para responder a las necesidades de cada uno. Si desea más información o inscribirse, diríjase a Cultuurcentrum “Den Blank”.

Cultuurcentrum Den Blank Begijnhof 11 - 3090 Overijse t 02 687 59 59 info@denblank.be - www.denblank.be

10

i


Kort geknipt

‘WORD EEN SERRIST’ EN/OF HUUR JE EIGEN DRUIVELAAR!

GEEF BLOED EN RED LEVENS Het Rode Kruis Vlaanderen is altijd op zoek naar bloedgevers van alle bloedgroepen. Je bloed kan misschien iemands leven redden. Meedoen? Dit zijn de volgende bloedinzamelingen in Overijse: •

Overijse – Cultuurcentrum Den Blank (Begijnhof 11) donderdag 9 februari 2017 van 17u30 tot 20u30 Maleizen - Ontmoetingscentrum De Rank (Hoeilaartsesteenweg 56) woensdag 18 januari 2017 van 18u tot 20u

Leer de knepen van het ambacht in zes praktische lesmomenten bij professionele serristen thuis. Je brengt dan alles in de praktijk op je eigen druivelaar thuis of je kan er eentje huren en verzorgen op het domein Solheide. De smakelijke opbrengst mag je uiteraard volledig voor jezelf houden!

De cursus start eind januari 2017. Voor deelname betaal je 60 EUR. De huur van een druivelaar op Solheide kost 60 EUR.

OPENING GRAFFITIMUUR OP ’T MEIVELD

Op woensdag 21 december 2016, gaat Overijse vanaf 12u, zijn allereerste legale graffitimuur van Overijse inhuldigen. De Colombiaanse artieste LES krijgt de eer om het eerste werk op de muur te spuiten. Tot 16u kan je haar aan het werk zien achter het cultuurcentrum Den Blank, zelf een streep graffiti plaatsen of iets eten en drinken. Vragen? Contacteer de Jeugddienst via jeugddienst@overijse.be.

MET BUSLIJN 395 RECHTSTREEKS NAAR GASTHUISBERG

De druivenstreek krijgt met lijn 395 een rechtstreekse verbinding met Gasthuisberg. De lijn rijdt vanaf 9 januari 2017 via het Gasthuisbergziekenhuis naar Leuven. Dat betekent dat reizigers uit onder meer Overijse dan zonder overstap naar de ziekenhuissite kunnen.

11

‘Word een serrist’ kadert in het project van de gemeente Overijse en 3Wplus Werk rond het behoud van onze unieke druiventeelt. Sociale tewerkstelling, het restaureren en bewerken van serres en ecologie gaan er hand in hand.

Info en inschrijving: solheide@3wplus.be


Veiligheid

Gevonden voorwerpen op website politie

Nieuwe wetgeving elektrische fietsen

Voortaan plaatst de politie afbeeldingen van gevonden voorwerpen op www.politiedruivenstreek.be. Onder de rubriek ‘Nieuws’ vind je de link naar ‘Gevonden voorwerpen’. De politie houdt de voorwerpen gedurende drie maanden bij. Nadien dragen ze die over aan de gemeente. De website moet nu een hulpmiddel vormen om de rechtmatige eigenaars van sleutels, GSM’s, valiezen, … terug te vinden. Herken je een voorwerp, dan kan je dat terugkrijgen na het voorleggen van de nodige bewijzen (foto, factuur, garantiebewijs, …). Om een verloren of gestolen fiets terug te vinden, neem je best een kijkje op www.gevondenfietsen.be.

Opletten voor (gauw)dieven! Tijdens de eindejaarsperiode is de politie extra waakzaam en houdt ze een oogje in het zeil in winkelbuurten en aan warenhuizen. Er bestaat dan een verhoogd risico op misdrijven omdat er vaak meer geld en waardevolle goederen circuleren. Merk je zelf verdachte gedragingen? Meldt ze dan onmiddellijk op het nummer 101.

De regels rond elektrische fietsen worden duidelijker gespecifieerd. Of een elektrische fiets moet ingeschreven worden en dus een aparte verzekering nodig heeft, is afhankelijk van de snelheid die de fiets haalt door mechanische hulp. • Fietsen met een elektrische hulpmotor (≤ 250W en ≤ 25 km/u) Ze beschikken enkel over trapondersteuning en hebben geen certificaat van overeenstemming (COC) nodig. Bij deze ‘conventionele’ elektrische fietsen geeft de motor enkel aandrijfkracht wanneer de bestuurder actief trapt. • Gemotoriseerde fietsen (≤ 1000W en ≤ 25 km/u) Deze fietsen beschikken altijd over trapondersteuning maar kunnen ook uitgerust zijn met een motor die aandrijfkracht kan geven zonder dat de bestuurder actief trapt. Voor deze elektrische fietsen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar en is een certificaat van overeenstemming nodig. Dit certificaat waarborgt dat het voertuig overeenstemt met de Europese technische voorschriften. Wanneer de motor ook aandrijfkracht kan geven zonder trappen, heb je een verzekering nodig. • Speed pedelecs (≤ 4000W en ≤ 45 km/u) Het zijn snelle elektrische fietsen waarbij de trapondersteuning niet stopt bij 25 km/u. Door zelf mee te trappen, kan de bestuurder snelheden tot 45 km/u halen. Speed pedelecs vallen daarom niet in de categorie van ‘fietsen’ maar in die van ‘bromfietsen’. En dat betekent dat ook de verkeersregels voor bromfietsen gelden. Zo heb je een (brom)fietshelm en een rijbewijs nodig. Speed pedelecs moeten ook ingeschreven worden bij de DIV en krijgen een speciale, kleinere nummerplaat. De nieuwe wetgeving kan je terugvinden op http://mobiliteit.belgium.be.

Meer informatie: Politiezone Druivenstreek - Brusselsesteenweg 145G - 3090 Overijse t 02 769 69 30 - info@politiedruivenstreek.be - www.politiedruivenstreek.be

12


Veilig feesten Veilig van oud naar nieuw met de BELBUS! Tijdens de overgang van oud naar nieuw bieden de gemeenten Huldenberg, Overijse, Hoeilaart en Tervuren opnieuw gratis vervoer aan voor de feestgangers van de druivenstreek. In Overijse, Hoeilaart en Tervuren zal er ook telkens een BELBUS ter beschikking staan om de feestgangers naar de festiviteiten te voeren. Na een telefoontje komt de chauffeur je ophalen en zet je op grondgebied Overijse veilig thuis of op je feestplek af. Hou wel rekening met mogelijke wachttijden tijdens piekmomenten. Meer informatie over de BELBUS vind je binnenkort op www.overijse.be en www.kampkwadraat.be. Je kan ook contact opnemen met de Jeugddienst op het nummer 02 686 31 32. Op oudejaarsavond zullen opnieuw feestbussen van De Lijn rijden tussen Hoeilaart en Leuven. Neem binnenkort een kijkje op www.delijn.be. En wens je toch geen gebruik te maken van dit veilig vervoer, hou het dan zeker veilig voor jou en je mede-feestvierders!

Opletten met feestvuurwerk! De eindejaarsfeesten zijn een ideale gelegenheid om vuurwerk te laten knallen. Spijtig genoeg vallen hierbij elk jaar gewonden. Daarom enkele raadgevingen waar je best rekening mee houdt. Vergunning verplicht! Je mag geen vuurwerk maken zonder vergunning van de burgemeester (politiereglement art. 23). Die vergunning moet je tijdig schriftelijk aanvragen, met vermelding van datum, tijdstip en plaats van het vuurwerk. Wie vuurwerk afsteekt zonder vergunning kan een administratieve geldboete krijgen die kan oplopen tot 350 EUR. Je kan je aanvraag verzenden naar de Milieudienst Overijse, Begijnhof 17 te 3090 Overijse of via info@overijse.be . Enkele tips: • Vermijd overmatig gebruik van alcohol. • Ontsteek vuurwerk op een open en veilige plaats. • Houd toeschouwers op voldoende afstand. • Gebruik geen open vlam (lucifer of aansteker): de lont brandt dan sneller, zodat het vuurwerk vlugger ontploft. • Houd de arm gestrekt bij het aansteken van de lont. • Plaats een vuurpijl in een buis die verticaal in de grond vastzit en minstens even lang is als de stok van de vuurpijl. Flessen zijn niet geschikt! • Ontsteek elk stuk vuurwerk afzonderlijk. • Vuurwerk dat niet ontploft, mag je nooit opnieuw aan-

steken. • Loopt er toch iets mis? Bel dan de hulpdiensten en spoel brandwonden uitvoerig met koud lopend water. Koop niet eender wat… Koop enkel wettig feestvuurwerk waarop een van de volgende kwaliteits- en veiligheidsmarkeringen staat: BE/OTUXXXX/D of CE categorie 1of CE categorie 2. Kies bij voorkeur siervuurwerk. Knalvuurwerk is altijd gevaarlijk (vb. strijkers, piratten).Dat is ook het geval voor vuurfonteinen, bijvoorbeeld op taarten. Heel wat mensen denken dat dit 'koud vuur' is, maar niets is minder waar. De temperatuur van zo'n fontein loopt snel op tot 800° Celsius. Afblijven dus. Meer informatie De FOD Economie heeft een brochure gepubliceerd om je te informeren over de wetgeving die van toepassing is op feestvuurwerk en over de veiligheidsmaatregelen die je best volgt om een drama te voorkomen. De brochure kan je gratis downloaden op http://economie.fgov.be.

Oppassen geblazen! We weten het allemaal... maar doen we het ook? Laten we ons voertuig aan de kant om veilig te feesten? In december besteedt de politie extra aandacht aan het rijden onder invloed van alcohol en drugs. De Politiezone Druivenstreek zal deelnemen aan een grote provinciaal gecoördineerde alcoholactie en voert in deze periode de eigen controles intensief op. Oppassen geblazen dus. Hou het veilig als je de baan op moet: duidt een BOB aan of neem het openbaar vervoer!

13


Nieuws van de bib

Literaire Ontmoeting ‘Pallieter 100’ Precies 100 jaar gelden verscheen, in volle Eerste Wereldoorlog, Felix Timmermans’ ‘Pallieter’. De tijdgenoten waren enthousiast: ‘Lees, je zult lachen, maar ook diep ontroerd worden’ (Rainer Maria Rilke); ‘Een warme zomerdag, ik lees Pallieter met genoegen. Wonderlijk dat sterk stuk taal.’ (Frederik Van Eeden) ‘Pallieter’ is uniek en trekt vele registers open: het is baldadig en ingetogen, scherp hekelend en vol mededogen voor de mensen. Het staat in de traditie van Uilenspiegel en Breughel, én schildert met een palet dat soms de expressionisten oproept. Het is, alleen al door zijn schitterende natuurevocaties, zijn ‘milieubewustzijn’, ook volop een boek voor deze tijd. Een uitgelezen panel met Brigitte Raskin, William Van Laeken, Leo Verhoeven en Geert Segers delen hun (her)leeservaringen en brengen de eeuweling tot nieuw leven.

Poëtische avond met Maud Vanhauwaert Het is de moeite Een 'relatief sympathieke' dame noemt ze zichzelf. Maar gevaarlijk als je haar in een hokje duwt. Misschien kan je haar nog het best omschrijven als een poëziecabaretière. Maud krijgt podia in binnen-, buiten- en medialand. Haar eerste streepje eeuwige faam kreeg ze in ‘Iedereen beroemd’. Haar woorden krijgen beelden, en omgekeerd. Met korte en lange teksten en heerlijk vreemde kronkels weet ze een heel breed publiek aan te spreken. Tijd voor een avondvullend programma. Donderdag 26 januari 2017, om 20u30 in het Gemeenschapscentrum de Bosuil Tickets en info op www.bosuil.be.

Donderdag 8 december 2016, om 20u30 in Cultuurcentrum Den Blank. De toegang is gratis. Graag een seintje naar de bib als je komt.

Voorlezen voor kleuters

Poëzieweek 2017 - Humor! ‘Ik wou dat ik twee hondjes was, dan kon ik samen spelen’ (Godfried Bomans) … Wellicht niet het eerst waar je aan denkt als het over poëzie gaat, maar toch, ook humor maakt van oudsher deel uit van het arsenaal van de dichter. Light verse in al zijn vormen, maar ook satire, romantische ironie … , noem maar op. Van 26 januari tot 1 februari kan je je in de bib laten verrassen door die veelheid.

De bibliotheek leest voor op woensdag 27 december 2016 en woensdag 25 januari 2017, telkens om 14u30.

Sluitingsdagen De bibliotheek is gesloten op 11 december 2016 (Druivencross), en ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten op 24, 25, 26 en 31 december 2016 en 1 januari 2017.

Meer informatie: Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Begijnhof 13 - 3090 Overijse - t 02 687 57 18 overijse@bibliotheek.be

14


Winter in aantocht Hou je voetpad sneeuw- en ijsvrij Je bent zelf verantwoordelijk om het voetpad voor jouw huis sneeuw– en ijsvrij te maken op een minimumbreedte van 1,50m. Stapel de sneeuw op aan de rand van het voetpad en niet in de straatgoot. Zo kan het dooiwater makkelijk wegvloeien. Gooi zeker nooit sneeuw op de rijbaan!! Het is bij wet verboden want rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven en bovendien creëer je gevaarlijke situaties. Als er daardoor een ongeval gebeurt, kan je daarvoor mee aansprakelijk gesteld worden. Zorg voor ouderen De winterperiode kan voor oudere alleenstaande mensen een zware, kille periode zijn. Heb je oudere alleenstaande buren of familieleden? Breng hen dan regelmatig een bezoekje of hou telefonisch contact. Zo kan je makkelijk checken of alles in orde is. En misschien kan je hen ook helpen door gewoonweg een boodschap te doen of sneeuw te ruimen. Ze zullen je zeker dankbaar zijn. Let op in het verkeer Weeg eerst af of het wel noodzakelijk is dat je met de auto op pad gaat. Heb je geen alternatief, dan moet je zeker je rijstijl aanpassen.

Dan zijn hier alvast enkele tips om het veilig(er) te houden: • Winterbanden zijn zeker een aanrader vanaf temperaturen lager dan 7°C, maar volstaan niet om veilig te rijden bij sneeuw of ijzel. • Maak de wagen voor je vertrekt steeds volledig sneeuwen ijsvrij. Zo heb je een beter zicht op de weg en het verkeer. Het helpt al als je een stuk karton of een deken tussen de ruitenwissers en de voorruit plaatst. • Verwijder ook sneeuw en ijs op de lampen. • Vertrek rustig en versnel niet te bruusk, dan kunnen de banden niet doorslippen. Gebeurt het toch, dan schakel je best naar een hogere versnelling. Zo verminder je de kracht die op de wielen wordt uitgeoefend. • Laagstaande zon kan het zicht ernstig belemmeren. Een zonnebril kan al veel ellende voorkomen. • Pas je snelheid aan en hou altijd voldoende afstand tot de voorligger. Vertraag tijdig, zodat je niet plots hard in de remmen moet. Vergeet niet dat in gladde omstandigheden het ABS-systeem de remweg niet inkort. • Rem niet of geef nooit gas in een bocht. Het is beter om voor een bocht te remmen dan in een bocht. • Vertrek je voor een langere tocht naar bijvoorbeeld de wintersportgebieden, hou er dan rekening mee dat je in een lange file kan terechtkomen of zelfs pech kan hebben. Neem warme dekens mee en voldoende eten en drinken. Zorg altijd voor genoeg brandstof.

Wintermagie

de culinaire kerstmarkt

op zondag 18 december

Verenigingen en handelszaken verkopen er in gezellige marktkramen hapjes, drankjes en geschenkjes uit verschillende windstreken, continenten, landen, steden of streken. In een autovrije Stationsstraat met gezellige kerstverlichting brengen plaatselijke muziekgroepen en koren sfeermuziek op een ouderwetse muziekkiosk. Ook jouw vereniging kan een stand uitbaten tijdens deze culinaire kerstmarkt of een podiumvoorstelling geven op de centrale kiosk. Interesse? Schrijf je in op het nummer 02 687 59 59 of via cultuurraad@overijse.be. Of je komt graag eens snuisteren en proeven van al dat lekkers én genieten van de muziek … Iedereen is welkom. Het belooft gezellig te worden! Wintermagie, de culinaire kerstmarkt gaat door op zondag 18 december 2016 van 10u tot 18u in de Stationsstraat. Meteen ook de slotactiviteit van ‘cultuur-in-je-buurt 2016’.

15


SPOCJE hangt het beest uit tijdens de krokusvakantie Goed nieuws, want SPOCJE komt opnieuw naar Overijse. Het vrijetijdsfestival loopt van maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart 2017 en is bestemd voor kinderen tussen 3 en 14 jaar en hun (groot)ouders. Spel en avontuur, tientallen workshops, circus, film, muzikale fratsen, literatuur, sport, bouwen, speelgoedland, … meer dan 100 manieren om de krokusvakantie tot de meest actieve, creatieve, sportieve, exploratieve vakantie allertijden te maken. Dit groots vrijetijdsfestival richt zich naar kinderen en ouders. Men kan er in familieverband aan deelnemen of de kinderen onder monitorenbegeleiding van al die rijkdom laten proeven. En er is opvang voor de allerkleinsten. Vanaf maandag 12 december 2016 staat het programma online op www.debosuil.be/spocje. Inschrijven is dan nog niet mogelijk. Iedereen heeft tijd genoeg om na te gaan aan welke activiteit ze zeker willen deelnemen. De officiële inschrijvingen starten op woensdag 21 december 2016, om 20u30, via www.debosuil.be/spocje. SPOCJE zoekt ook vrijwilligers Heb je tijd en wil je samen met enkele andere begeleiders meewerken aan een spetterende krokusvakantie? Heb je verantwoordelijkheidszin en hou je van een dag vol variatie? Je verdient een centje bij en doet tegelijkertijd ervaring op in het jeugdwerk. Of heb je gewoon zin om je eigen (klein)kinderen en anderen in groep te begeleiden? Dan zijn wij naar jou op zoek! Kan je geen hele week maar slechts enkele dagen of enkel na 15u voor avondopvang? Ook voor jou hebben we een plaatsje! Interesse? Contacteer spocje@overijse.be of bel 02 687 59 59.

Schrijf nu in voor het Valentijnsfeest 2017

Op donderdag 16 februari 2017 staat de liefde weer centraal staan in het Cultuurcentrum Den Blank. Iedereen vanaf 55 jaar is dan uitgenodigd om te komen genieten van een gratis muzikaal spektakel met The Real Time Band en speciale gasten Bobby Prins en de Melando’s. In de namiddag zijn de seniorenverenigingen aan het feest. Voor alle andere geïnteresseerde

16

55+’ers uit Overijse start de show om 10u. Tijdens de pauze trakteert de gemeente op een drankje en een liefdeskoekje. Op het einde van de show omstreeks 12u30 krijg je nog een kleine attentie. Inschrijven kan enkel telefonisch op het nummer 02 686 31 32. En vergeet je geliefde niet mee te brengen.


Jeugd

Jeroen De Pauw kookt met winnaar ‘Week van de smaak’ Tijdens de Week van de Smaak daagde de Jeugddienst alle leerlingen in Overijse uit om eens na te denken over hun favoriete gerecht. Jeroen De Pauw, topchef uit de Druivenstreek, deed er nog een schepje bovenop: ‘Link jouw favoriete gerecht aan ‘De Smaak van Toen’, het thema van de Week van de Smaak, en ik kook dit samen met jouw klas’. Met meer dan honderd inschrijvingen werd al snel duidelijk dat Overijse vol smaakvolle klassen zit. De Jeugddienst werd overstelpt met inschrijvingen en dankt dan ook alle ouders, grootouders en leerkrachten die samen met de leerlingen prachtige en smaakvolle gerechten doorstuurden. Jeroen De Pauw koos zelf zijn favoriet uit: Samir van het 5de leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool Jezus-Eik. Zijn lievelingsgerecht: Koninklijke Couscous. Binnenkort gaat Jeroen dat samen met de klas van juf Carine klaarmaken en dat naar een heel ander niveau pimpen in het vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat. Benieuwd wat het gaat worden? Volg dan mee hun avontuur op de facebookpagina van Kamp Kwadraat!

Nieuwe huisvesting Chiro Jezus-Eik weer stap dichterbij De gemeente heeft de vergunning ontvangen van Ruimte Vlaanderen voor de herbestemming van de boswachterswoning De Flos in Jezus-Eik. Hierdoor krijgt de plaatselijke Chirojeugd een betere huisvesting. Sinds enkele maanden is de gemeente concessiehouder van de boswachterswoning De Flos in Jezus-Eik. Met de goedkeuring van de functiewijziging kan de woning nu omgebouwd worden tot Chirolokaal. De gemeentediensten zullen de noodzakelijke binneninrichting uitvoeren en een buitentrap plaatsen die dienst moet doen als vluchttrap. De gemeente heeft ook een vergunning aangevraagd om in de tuinzone van de woning een uitbreiding van de bestaande parking te realiseren. Op die manier wil de gemeente een antwoord bieden op de huidige parkeerproblemen in de buurt. Tot 9 december 2016 loopt hierover een openbaar onderzoek.

17


Activiteiten in Kamp Kwadraat Workshop ‘werken met levend snoeihout’ Met Jan Godemont leer je meer over het belang van snoeihout voor een levendige tuin en bekijk je kort de belangrijkste manieren om snoeihout te verwerken. Ook bouwsels zoals vlechtwerken of takkenwallen komen kort aan bod. Daarna ga je zelf aan de slag en maak je een wiglo, een kleine hut uit wilg. Waar? Vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat, Nijvelsebaan 190 te Overijse Wanneer? Zaterdag 21 februari 2017, van 10u tot 12u Prijs? Gratis Hoe inschrijven? Mailen naar info@interrand.be of bellen naar 02 658 95 41

Kamp Kwadraat in renovatiemodus De gemeente maakt geld vrij voor een duurzame en kwaliteitsvolle inrichting van het vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat Vloeren en buitenmuren worden geïsoleerd en de lichtkoepels worden vervangen. De lokalen zullen verlucht worden via een ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Met deze investering verhoogt de gemeente de opvangkwaliteit en zet ze in op hernieuwbare energie. Meteen twee prioritaire beleidsdoelstellingen. Sinds de opening meer dan 4 jaar geleden kent Kamp Kwadraat een enorme groei en is het uitgegroeid tot de motor van het jeugdbeleid en de kinderopvang in onze gemeente. Gedurende de maanden januari, februari en maart 2017 zullen er door de werken zo goed als geen activiteiten kunnen plaatsvinden in het vrijetijdscentrum. Aan de buitenschoolse opvang wijzigt niets.

18


19


De Sportkrant Info: Agentschap Sport en Recreatie Overijse Kantoren: Begijnhof 9 - 3090 Overijse tel.: 02 686 90 20 - fax: 02 686 90 29 sportdienst@sporeo.be

www.sporeo.be

Agentschap Sport en Recreatie Overijse

Kleuterhappening 4 december 2016 Op zondag 4 december 2016 organiseert Sporeo opnieuw een kleuterhappening in de sporthal Den Heurk. Kleuters van 3 tot 7 jaar kunnen, onder begeleiding van de ouders, doorlopend van 13u00 tot 17u00 in de Sporthal Den Heurk terecht voor een heuse overdekte speeltuin. De kleuters kunnen springen op het springkasteel, fietsen op de driewielers, spelen in het ballenbad, tuimelen op de airtrack, enzoverder. En dit allemaal voor slechts 3 EUR. Inschrijven en betalen kan ter plaatse in de Sporthal Den Heurk, Heurkstraat 3, 3090 Overijse. Een aanrader voor de kleuters. Voor verdere inlichtingen kan je terecht aan de kassa van het Begijntjesbad, Begijnhof 9, 3090 Overijse, tel: 02 686 90 20, e-mail: sportdienst@sporeo.be, www.sporeo.be

Kerstkamp (2 t.e.m. 6 januari 2017) Tijdens de 2de week van de Kerstvakantie organiseert ThoR events i.s.m. Sporeo een Kerstkamp van 2 t.e.m. 6 januari 2017. Tijdens deze week beoefenen de kinderen van 6 tot 18 jaar verschillende sporten zoals o.a. basketbal, minivoetbal, hockey & zwemmen en staan er nog leuke verplaatsingen op het programma. Dit omnisportkamp gaat dagelijks door van 9u00 tot 16u00 en is er opvang van 8u00 tot 17u00 in de sporthal Den Heurk, Heurkstraat 3, 3090 Overijse. Voor deze 5 dagen sportplezier bedraagt de deelnameprijs 100 EUR en vanaf het tweede kind van hetzelfde gezin 90 EUR. Hierin is zijn de activiteiten, sportverzekering en het fiscale attest inbegrepen. Inschrijven kan via de website www.thor.events.

20

Sporeo wenst iedereen een zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar


Overijse doet aan aquaspinning

Overijse zwemt Overijse leert je zwemmen vanaf donderdag 12 januari 2017

Tijdens de maanden januari, februari & maart 2017 organiseert sportregiowerking Vlaams-Brabantse Ardennen i.s.m. Sporeo een initiatiereeks aquaspinning.

Sessie 1 Voor de echte beginners (die nog niet kunnen zwemmen) is het de bedoeling om na 10 lessen één lengte van 25 meter te kunnen afleggen. In een keine groep zullen je de basis technieken aangeleerd worden. Reeds watergewend zijn is natuurlijk een groot voordeel.

Wat is het? Tijdens de lessen aquaspinning, worden er, onder deskundige begeleiding en op muziek, tal van oefeningen gedaan op een fiets in het water. Aquaspinning is een leuke conditietraining en het zorgt trouwens ook voor ontlasting van de gewrichten, versteviging van de belangrijke spiergroep zonder overbelasting en stimuleert de bloedcirculatie.

Sessie 2 Een tweede groep is voorzien om beter en langer te leren zwemmen. Je kan al één lengte van 25 meter zwemmen? Onze gediplomeerde trainers vermenigvuldigen ze met 10 en proberen uw zwemstijl te verbeteren tot je 250 meter kan zwemmen.

Deze 10-delige initiatiereeks (7,5 uur) gaat wekelijks door vanaf dinsdag 17 januari t.e.m. 28 maart 2017 (uitgezonderd 28 februari) in het Begijntjesbad, Begijnhof 9, 3090 Overijse. Wij bieden 4 sessies aan, nl. van 18u45 tot 19u30, van 19u30 tot 20u15, van 20u15 tot 21u en van 21u tot 21u45. De sessies starten stipt op het aangegeven startuur. Kom dus zeker een kwartier vooaf zodat u tijdig bent omgekleed!

De 10 lessenreeks start op 12 januari telkens op donderdagavond van 20u tot 21u. Inschrijven kan vanaf 08 december op www.sporeo.be

De deelnameprijs voor een initiatiereeks bedraagt 75 EUR. Hierin is de toegang tot het Begijntjesbad, de les en de sportverzekering inbegrepen.

Overijsenaren betalen 35 EUR (incl toegang zwembad) Niet-Overijsenaren betalen 45 EUR (incl toegang zwembad) Opgelet de plaatsen zijn beperkt.

Opgelet! Er zijn slechts 15 plaatsen per sessie beschikbaar en uw inschrijving is pas definitief na betaling van het deelnamegeld.

Overijse Loopt de 20km van Brussel Volg samen met andere Overijsenaren een trainingstraject van 16 weken Elke week krijg je 1 begeleide trainingssessie in groep én een aanvullend individueel loopschema op maat. De bedoeling is om met een ideale voorbereiding een mooi resultaat neer te zetten op de enige echte ‘20 km van Brussel’ – 28 mei 2017, het grootste loopevenement in België… Het is een bijkomende motivatie om hier in een fijne groep naar toe te werken.Tijdens de trainingssessies gaat er veel aandacht naar het verbeteren van je looptechniek en blessurepreventie (i.s.m. ZA-Team). Opgelet: het is een deelnamevoorwaarde om probleemloos 5km te kunnen joggen. De reeks start op donderdag 9 februari 2017 en de begeleide trainingssessies gaan door elke donderdag (19u30 – 21u) op de atletiekpiste Den Heurk. Inschrijven kan vanaf 8 december op www.sporeo.be. Voorwaarde: probleemloos 5km kunnen lopen. Deelnemers betalen 70 EUR (inclusief loopverzekering en individueel loopschema).

21

‘Sporttrofee van het jaar‘ voor het eerst uitgereikt op Kampioenenhulde 27 januari 2017 De jaarlijkse huldiging van sportkampioenen en verdienstelijke sportbeoefenaars wordt georganiseerd op vrijdag 27 januari 2017 om 20u in het gemeenschapscentrum De Bosuil in Jezus-Eik. Alle sportieve knalprestaties van 2016 worden dan in de kijker gezet. Bijzonder dit jaar is dat ‘Sportraad Overijse’ een nieuwe sportprijs in het leven heeft geroepen: namelijk deze van 'Sporttrofee van het jaar'. Deze prestigieuze trofee gaat naar een individuele sportman, sportvrouw of een sportploeg uit Overijse die in het voorgaande jaar uitzonderlijke sportieve prestaties heeft geleverd. Het reglement van deze verkiezing kan je terugvinden op www.sporeo.be.


Samen van het leven en van sport genieten

INITIATIE SPORTEL-AQUASPINNING Tijdens de maanden januari, februari & maart 2017 organiseren wij een initiatiereeks Sportel-aquaspinning voor 50 plussers. Wat is het? Tijdens de lessen sportel-aquaspinning, worden er, onder deskundige begeleiding en op muziek, tal van oefeningen gedaan op een fiets in het water. Sportel-aquaspinning is een leuke conditietraining, aangepast voor 50 plussers. Het zorgt trouwens ook voor ontlasting van de gewrichten, versteviging van de belangrijke spiergroep zonder overbelasting en stimuleert de bloedcirculatie. Sportel-aquaspinning is geschikt voor elke leeftijd, man of vrouw, ervaren sporter of beginner. Je hoeft niet te kunnen zwemmen.

Deze 10-delige initiatiereeks (7,5 uur) gaat wekelijks door vanaf dinsdag 17 januari t.e.m. 28 maart 2017 (uitgezonderd 28 februari) in het Begijntjesbad, Begijnhof 9, 3090 Overijse. Wij bieden 2 sessies aan, nl. van 15u30 tot 16u15 en van 16u15 tot 17u. De sessies starten stipt op het aangegeven startuur. Kom dus zeker een kwartier vooaf zodat u tijdig bent omgekleed! Na elke sessie kan er gezellig nagepraat worden bij een kop koffie. De deelnameprijs voor een initiatiereeks bedraagt 75 EUR. Hierin is de toegang tot het Begijntjesbad, de les, de sportverzekering en de koffie inbegrepen. Opgelet! Er zijn slechts 15 plaatsen per sessie beschikbaar en uw inschrijving is pas definitief na betaling van het deelnamegeld.

Blijf op de hoogte van deze zaken: • Informatie van onze sportactiviteiten en eventuele wijzigingen aan ons jaarprogramma. • Geheugensteuntje bij start inschrijvingen sportactiviteiten • Toevoegen van foto's en filmpjes van onze sportactiviteiten • Kennisgeving van parkeer- en rijverbod in bepaalde straten bij straatactiviteiten

Sporeo op facebook

• enz... Om jullie nog beter op de hoogte te houden betreffende onze sportactiviteiten kan je onze facebookpagina volgen.

Jullie moeten alleen op onze facebookpagina 'Sporeo' op de 'vind ik leuk' knop klikken.

JAARLIJKSE SLUITING BEGIJNTJESBAD WEGENS GROOT ONDERHOUD Van 11 december 2016 t.e.m. 26 december 2016 ALLE INFO en RECENTE INFORMATIE Bezoek www.begijntjesbad.be SLUITING NIEUWJAAR zaterdag 31 december en zondag 01 januari 2017

Voor permanente informatie over sport in Overijse en over de lokale sportclub, bezoek onze website www.sporeo.be 22


den blank IVA Cultuurcentrum Den Blank Begijnhof 11 - 3090 Overijse tel.: 02 687 59 59 info@denblank.be

Balie-uren: Maandag - vrijdag van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00 Woensdag- en vrijdagavond van 19u00 tot 21u00.

Sluitingsdagen: Van zaterdag 24 december tot en met maandag 2 januari (kerstsluiting).

CULTUUR OM 14 UUR MARY BODUIN (LEZING): DAT HEET DAN GELUKKIG ZIJN

CLOSE OPERA: A GRAND DIVA AFTERNOON

GARRY HAGGER: KERSTCONCERT

Donderdag 8 december om 14u00 in cafetaria ‘t Overzicht van WZC Mariëndal.

Donderdag 15 december om 14u00.

Donderdag 22 december om 14u00 in cafetaria ‘t Overzicht van WZC Mariëndal.

BENDE VAN VLIEG PANTALONE: ÉÉN BEEN / ÉÉN VLEUGEL (7-12 jaar)

SCHOUWBURG BOB DE MOOR: KNOCK OUT Vrijdag 16 december om 20u30.

Zaterdag 10 december om 19u00.

23


Decembermaand, cadeautjesmaand. Zoek je nog een mooi geschenkje? Wat dacht je van een kadobon van het cultuurcentrum Den Blank? Bedrag vrij te kiezen. Een nieuw jaar met mooie cultuurmomenten is gegarandeerd!

Prettige sten! sfee r a a j e d ein

Blijf op de hoogte: www.facebook.com/denblank www.denblank.be

24

Overijsenaar december 2016  
Overijsenaar december 2016  
Advertisement