Page 1

MEI 2018

1

20-20-20 … Nazareth gaat ervoor HET DIGILOKET

>2

20-20-20: plan voor duurzame energie Tegen 2020 wil Nazareth 20 % minder energieverbruik, 20 % meer niet-fossiel energieverbruik en 20 % minder CO2-uitstoot, in vergelijking met 2011. Hiervoor maakte het lokaal bestuur een SEAP of Sustainable Energy Action Plan: een plan voor duurzame energie. Er staan heel wat uitdagingen in voor het lokaal bestuur. Tegelijk is het een oproep tot medewerking en initiatief voor alle inwoners, organisaties en bedrijven van Nazareth. Wat we willen bereiken met dit plan: • woningen en gebouwen meer energieneutraal maken, • minder CO2-uitstoten tijdens verplaatsingen, • meer lokale energiebronnen gebruiken: zon, wind en grondwarmte. Waar we al staan in 2018, lees je op pagina 3.

Dank aan alle Nazareners

29e jaargang nr. 5 / Maandelijkse uitgave van de gemeente Nazareth /Afgiftekantoor Gent X

Als lokaal bestuur geven we het goede voorbeeld. Gelukkig blijft het daar niet bij. We kunnen ook rekenen op de medewerking en expertise van vele partners met dezelfde doelstelling. Alle inwoners, verenigingen en bedrijven die zuinig met energie omspringen, die lokaal energie produceren en die zo weinig mogelijk de auto gebruiken, werken mee aan een energievriendelijke gemeente. Wist je dat in 2015 de Nazarethse gezinnen al 1247 ton CO2 minder uitstoten? Deze daling met 6 % is te danken aan energiebesparende maatregelen en door het gebruik van groene energie.

OPVOEDEN IS SAMENSPEL 

>4

FEEST OP HET DORP

>6

De werkgroep energie van het milieuplatform houdt de vinger aan de pols. Enkele leden richtten in 2017 de burgercoöperatie Stroomvloed op.

Samenwerking met ervaren partners Veneco helpt zowel particulieren als bedrijven om duurzamer om te springen met energie. Veneco waakt over de uitbouw van duurzame bedrijventerreinen en biedt aan inwoners de Vlaamse energielening aan (www.veneco.be/ vlaamse-energielening). Provincie Oost-Vlaanderen, die tegen 2050 klimaatneutraal wil zijn, is een belangrijke partner voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Samen met hen werken we aan bestaande en nieuwe initiatieven: • De opmaak van een autodeelplan, begeleid door Autodelen.net • De uitwerking van een campagne ‘Sportief op weg’, begeleid door Ecolife. • De groepsaankopen ‘groene stroom’ en ‘zonnepanelen’ (www.oost-vlaanderen.be). • Gratis bouwadvies aan huis voor inwoners van Nazareth (www.bouwwijs.be). Eandis plaatst in Vlaanderen laadpalen voor elektrische auto’s en zorgt in Nazareth voor de volledige ‘verledding’ van de openbare verlichting. Op basis van het energieverbruik van de openbare gebouwen maakte Eandis een energiezorgplan op. Daardoor kunnen we nog beter én kostenefficiënt renoveren.

VERPLAATSING WEKELIJKSE MARKT Donderdag 10 mei is er geen markt. Donderdag 17 mei: tijdens de kermis van Nazareth gaat de markt door in Eke. Vanaf 24 mei gaat de markt weer wekelijks door op het Dorp van Nazareth.

ZITDAGEN BELASTING – MAAK EEN AFSPRAAK

FOD Financiën helpt je bij de aangifte van de personenbelasting. Nieuw: een afspraak maken is verplicht via www.nazareth.be/webshop. • Eén afspraak per aangifte. Een aparte afspraak voor een familielid. • Breng de identiteitskaart mee voor wie de aangifte van toepassing is. Eén identiteitskaart voor wie getrouwd of wettelijk samenwonend is. • Enkel hulp bij het invullen van de aangifte voor particulieren. Geen advies, vergelijkingen … • Breng aangifte, bewijsstukken van betalingen en loonfiches van 2017 mee. • Wie een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ ontving, komt enkel indien hij niet akkoord is met de ingevulde gegevens. Wie geen afspraak maakte of indien het volzet is, kan tijdens deze zitdagen niet terecht. Wend je dan tot FOD Financiën, T 0257 257 57. ■■ Dinsdag 15 mei, 09:00-12u:00 / 13:00-16:00, sociaal huis, Zwanestraat 30 Dinsdag 22 mei, 13:00-16:00 / 17:00-19:00, bibliotheek Nazareth Inschr. tot daags voordien: www.nazareth.be/webshop, T 09 382 82 62, loket vrije tijd. Inschrijven per e-mail is niet mogelijk.


2

GEMEENTELIJK NIEUWS

HET DIGILOKET

VRIJWILLIGEN IN HET SENIORCAFÉ We zijn nog steeds actief op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die mee willen instaan voor de concrete uitbating van dit café. Ben je sociaal geëngageerd en zou je graag meewerken aan het uitbouwen van een leuke ontmoetingsruimte voor senioren, schrijf je dan nu in. Het Seniorcafé zal geopend worden in juni 2018 in het café van cc Het Centrum, elke donderdag. Iedere inwoner van Nazareth kan er terecht voor een babbel, een drankje, wat kaarten, pitjesbak spelen … Info: ouderenadviesraad@nazareth.be, T 09 382 81 17

STOPZETTING TAXUSINZAMELING Het bestuur van het huisvuilverwerkingsbedrijf IVM berichtte ons dat de firma Stolk niet langer de organisatie van de taxusinzameling op recyclageparken kan organiseren, omwille van de ongunstige internationale marktomstandigheden voor taxussnoeisel. Dit snoeisel breng je bijgevolg, zoals ander groenafval, naar het betalend gedeelte van het recyclagepark.

ANPR-CAMERA’S: 1 JAAR LATER … De 1000e gebruiker Inwoner Kris Dossche, zelfstandig elektricien, is de 1000e gebruiker van ons digitaal loket. Toen hij in Nazareth kwam wonen, wilde hij een bewijs van woonst voor de belastingdienst. Jens Lemarcq, teamverantwoordelijke burgerzaken, verwees hem naar de website. Kris downloadde, met kaartlezer en identiteitskaart, thuis vlotjes het gevraagde document. Hij vindt dit zeer handig: “Het digiloket is altijd beschikbaar. Je moet je niet verplaatsen, niet aanschuiven aan de loketten én je krijgt het attest onmiddellijk, dat spaart heel wat kostbare tijd. Het is gemakkelijk omdat je daar verschillende documenten kan aanvragen en alles rustig kan bekijken van thuis uit. Ik gebruik het digitaal loket zelfs voor mijn pensioenberekening.” Hij begrijpt dat sommige mensen schrik hebben om iets verkeerd aan te klikken of hun privacy willen bewaken, maar zolang je je pincode niet ingeeft, kan er niets fout lopen. Nu zoekt Kris gemeentelijke info altijd op onze website. De gemeente bellen, doet hij enkel bij onduidelijkheden. Naar het gemeentehuis komen, gebeurt alleen als het echt moet: zoals voor de aanvraag van zijn identiteitskaart of rijbewijs.

RED JE HUISDIER MET EEN STICKER

Begin 2017 gingen we aan de slag met de ANPRcamera’s. Een jaar later zien we dat de camera’s meer dan hun nut bewijzen om criminaliteit te bestrijden en verkeersveiligheid te bevorderen.: verklaringen worden ermee bevestigd of ontkracht, we krijgen een beter zicht op het tijdstip van de feiten ... Dit helpt om inbrekers op te pakken of hun wagens te seinen. Niet-gekeurde of niet-verzekerde wagens en chauffeurs met rijverbod worden nu makkelijker opgespoord, 14 verkeersongevallen met vluchtmisdrijf raakten opgelost.

Waarom een digitaal loket?

Enkele succesverhalen in 2017

Het vernieuwde digitaal loket van het team burgerzaken is een succes met intussen ruimschoots 1000 aanvragen. Deze 24/24 dienstverlening is een aanvulling op de normale loketwerking. Soms heb je snel een attest nodig, bijvoorbeeld het attest van samenstelling gezin voor een lijnabonnement of een uittreksel strafregister bij een sollicitatie. Dat kan met het digitaal loket op je pc en binnenkort ook via je smartphone op de Nazareth-App.

• Na een ramkraak in De Pinte, kon de politie een bende oprollen. Dat gebeurde i.s.m. collega’s van de federale politie en naburige politiezones. • In Gavere maakten de camera’s ook het verschil in het oprollen van een drugsbende die in Vlaanderen opereerde. • In Nazareth werden in april de ‘apotheekdieven’ gevat. En in 4 andere dossiers (inbraken en drugs) wordt er nog heel gericht gezocht naar de daders en hun wagens. • Begin vorig jaar verdween een verwarde bejaarde dame met haar wagen. Dankzij de camera’s werd ze tijdig gevonden.

Wat kan allemaal digitaal? - Een (sport)zaal huren - Je kind inschrijven voor een activiteit (sportkamp, SWAP, speelpleinwerking) of de buitenschoolse kinderopvang - Tickets kopen voor onze cultuurvoorstellingen - De uitleentermijn van je boek verlengen, een boek reserveren ... - Uittreksels of attesten aanvragen (attest van woonst, bewijs van goed gedrag en zeden ...) - Via het meldpunt signaleer je een kapotte straatlamp, zwerfvuil, ratten, een verzakte weggoot … Kijk op www.nazareth.be ontdek de vele mogelijkheden.

Ook jij kan helpen! • Voel je dat er iets niet klopt? Zie je een auto die niet in jouw straat hoort te zijn? Aarzel nooit en bel onmiddellijk het noodnummer 101! Met deze info help je de politie al een heel eind op weg. • Sluit je aan bij één van de 30 buurtinformatienetwerken in onze politiezone. • Maak een afspraak bij politie Schelde-Leie voor diefstalpreventieadvies, gratis en vrijblijvend. Inwoners van Nazareth kunnen hierna een gemeentepremie verkrijgen (info en voorwaarden op de website). • Reis of weekendje weg gepland? Vraag dan gratis afwezigheids­ toezicht aan bij politie Schelde-Leie.

Bij een brand ligt de prioriteit bij het redden van mensenlevens en het gebouw, maar de brandweer probeert ook dieren te redden als de veiligheidssituatie het toelaat. Deze sticker op je raam is een eenvoudige en praktische manier om de hulpdiensten te informeren. Vraag er een aan het onthaal in het gemeentehuis.

VRAAG NU EEN NIEUWE KIDS-ID Ga je in de zomer naar het buitenland met kinderen jonger dan twaalf jaar? Controleer dan of hun identiteitskaarten (kids-ID’s) nog geldig zijn. Die vervallen na drie jaar en je krijgt daarvoor geen oproepingsbrief. Wanneer je binnen Europa reist, is een geldige kids-ID nodig. Als de kaart vóór of tijdens de reis vervalt, kan je tijdens een controle in het buitenland problemen ondervinden.

Leveringstermijn In mei en juni komen altijd veel aanvragen binnen, waardoor de wachttijd bij de producent oploopt tot 20 dagen. Kom tijdig naar het loket bevolking - samen met je kind - en breng een recente foto van zoon of dochter mee. De kostprijs is 7 euro. In sommige gevallen is een kids-ID gratis in Nazareth.

Aandacht Let op: in veel landen moet je identiteitskaart of reispas 6 maand geldig zijn na de datum van je terugreis. En wanneer je een verre reis maakt buiten de Schengenlanden, heb je meestal ook een internationaal paspoort nodig. Bel bij twijfel naar de dienst burgerzaken, T 09 382 82 22, of kom naar het loket. Op www.diplomatie.be vind je ook veel info.


GEMEENTELIJK NIEUWS

3

Lokale projecten voor een duurzame toekomst

H

oe ver staan we al met ons project 20-20-20 (zie pagina 1)? Verbruiken we al minder energie, stoten we al minder CO2

uit, gebruiken we al meer lokale energie? © © ELS VERBEKE

Milieuplatform Tijdens het milieuplatform van 6 juni zullen we de gegevens vergelijken tussen 2011 en 2015 van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Hierbij wordt het energieverbruik van de huishoudens, bedrijven, tertiaire en de landbouwsector bekeken, alsook de uitstoot van onze verplaatsingen. We kunnen in deze krant niet vooruitlopen op deze resultaten. Wel geven we hieronder een overzicht van de recentste initiatieven van het lokaal bestuur.

Actuele 20-20-20-projecten 1. Eerste publieke laadpaal in Nazareth Voortaan kan je je elektrische auto opladen op de parking bij de bibliotheek op het Dorp. Eandis zal nog twee extra palen plaatsen, namelijk bij cc De Brouwerij en op de jeugd- en sportsite. 2. Elektrische fietsen voor het personeel Sinds maart heeft het lokaal bestuur twee e-bikes ter beschikking, bedoeld voor dienstverplaatsingen van het personeel. Zo geven we een belangrijk signaal naar iedereen: we verminderen het aantal auto-kilometers en we zorgen voor meer beweging: goed voor de gezondheid. 3. Eerste elektrische auto voor het lokaal bestuur Via een samenwerking met Eandis blijven we het wagenpark vergroenen. Na de aankoop van enkele CNG-wagens, kochten we nu onze eerste elektrische auto. We onderzoeken of het haalbaar is deze auto ter beschikking te stellen van de inwoners, via een autodeelsysteem. 4. Verledding van alle openbare verlichting In een periode van 5 jaar zal Eandis alle openbare verlichtingsarmaturen voorzien van energiezuinige LEDlampen. Deze beslissing van het lokaal bestuur zal leiden tot een merkbare financiële besparing. Ook voor het project 20-20-20 heeft dit een grote impact. De openbare verlichting zal in 2020 reeds 15 % minder CO2 uitstoten dan in het jaar 2017.

5. Zonnepanelen op de turnhal Op de nieuwe turnhal zullen 332 zonnepanelen instaan voor 30 % van de elektriciteitsbehoefte op de jeugd- en sportsite. 6. Zonnepanelen op de school Op de gemeentelijke basisschool in Nazareth is tijdens de krokusvakantie 10 cm isolatie op het dak aangebracht. Hierop worden 45 zonnepanelen geïnstalleerd, die ongeveer 12.000 kWh aan groene stroom zullen produceren.

Voorlopige tussenstand Als uitsmijter geven we nog enkele veelzeggende cijfers weg. Bij de start van de legislatuur in 2013 produceerde het lokaal bestuur ongeveer 11.500 kWh eigen energie per jaar via de zonnepanelen. Bij het beëindigen van de legislatuur in 2018 en dankzij de realisatie van de drie zonnepanelen-projecten zal het bestuur maar liefst 160.000 kWh aan zonne-energie opwekken.

7. Derdebetalersysteem voor zonnepanelen Het lokaal bestuur heeft een bestek goedgekeurd voor het plaatsen en beheren van zonnepanelen op de site ‘gemeentehuis’. 8. Dakisolatie cc De Zwaan Door het dak van cc De Zwaan beter te isoleren, besparen we 11.000 kWh op verwarming en verminderen we de CO2-uitstoot met ongeveer 2,5 ton. 9. Nazareth Benoveert Met Eandis beginnen we aan het pilootproject ‘Nazareth Benoveert’. Inwoners die samen renoveren krijgen dankzij de Burenpremie ondersteuning van een Benocoach. Die persoon neemt het volledige renovatietraject op zich, denk maar aan renovatieadvies, offertevragen, opvolging van de werken en premie-aanvragen. Meer weten? Zie pagina 1 onderaan. 10. Subsidies voor energiebesparende werken Je kan subsidies aanvragen bij het lokaal bestuur, wanneer je je woning aanpast of energiebesparende maatregelen treft. Door een aanpassing aan het reglement kunnen nu nog meer mensen hiervan genieten. Info: www.nazareth.be/premie-verbeteringswerken 11. Thermografische camera Door de aankoop van een thermografische camera kunnen we nu energieverliezen in gebouwen en elektriciteitskasten opsporen. 12. 100 % groene stroom Sinds vele jaren koopt het lokaal bestuur nog enkel groene stroom aan.

NAZARETH BENOVEERT Met de Burenpremie kan je voordelig benoveren in groep. Kom er alles over te weten op een infosessie: • 3 mei, 9:00-11:00, Dorp (wekelijkse markt) • 17 mei, 19:30, raadzaal in het gemeentehuis, ingang via Dorp 3 • 6 juni, 19:30, cc De Zwaan (Milieuplatform) Op 3 mei kan je vrijblijvend langskomen. Voor de sessies op 17 mei en 6 juni schrijf je op voorhand in: via duurzaam@nazareth.be of op het nummer 09 382 82 81 (enkel in de namiddag). Nieuwsgierig? Neem eens een kijkje op deze website: www.eandis.be/ burenpremie.


GEMEENTELIJK NIEUWS

4

ROEFEL, DAG VAN HET KIND NEEM DEEL AAN DE 4e PLATTELANDSMARKT VAN NAZARETH ! Op zondag 23 september organiseren Landelijke Gilde & KVLV Eke en Nazareth en Bedrijfsgilde Nazareth weer een plattelandsmarkt op het Dorp van Nazareth. Hier verkopen de standhouders hun eigen producten rechtstreeks aan de verbruiker. Zo krijgt de teler een gezicht en wordt de band tussen producent en klant aangehaald. Professionelen en hobbyisten kunnen (vooral) hun eigen producten verkopen. Verse producten, zoals groenten, fruit, aardappelen, planten of verwerkte producten, zoals zuivelproducten, wijn, bier, jam, fruitsappen, honing, soepen. De markt richt zich naar iedereen in de regio rond Nazareth.

JA, IK WIL EEN ROEFEL-T-SHIRT

Schrijf nu in als standhouder, deelnemen is gratis. Je betaalt enkel een waarborg van € 50 bij reservering van je standplaats, deze wordt na je deelname terugbetaald.

Ik kom naar het gemeentehuis met dit strookje 7-8 jaar T 122-128

9-11 jaar T 134-146

12-14 jaar T 152-164

Small

Medium

Large

28e Roefeldag in Nazareth

Aantal Extra- Large

Aantal Ik betaal ter plaatse gepast: ……………....... x € 4,00 = € ……………......... Voornaam en naam kind:.................................................................................... School en leerjaar: .................................................................................................. Telefoon of gsm: ...................................................................................................... Emailadres: ..................................................................................................................

Info en inschr.: vivi.depreester@yucom.be, T 0472 45 88 15.

Zit je in het lager onderwijs, woon of ga je naar school in Nazareth en heb je zin om de vakantie samen met je vrienden op een speelse, creatieve en sportieve manier in te zetten? Dan is Roefel zeker iets voor jou! Op zaterdag 30 juni kan je van 9 tot 17u een kijkje nemen achter de schermen van de grotemensenwereld. Er zullen deuren voor je opengaan die, tot nu toe, grote geheimen verborgen hielden. Op vrijdag 7 mei geven we dit boekje via de boekentas van je kind mee. Je kan het dan ook afhalen in een lokale winkel. Of bekijk het roefelboekje online. Inschrijven kan pas vanaf maandag 14 juni, 18:00. Eerder ingediende activiteitenfiches worden niet aanvaard. Heel belangrijk: wie eerst inschrijft, heeft de grootste kans te kunnen deelnemen aan zijn lievelingsactiviteiten! Wacht zeker niet te lang, want Roefel is elk jaar een ongelooflijk succes!

Roefel-T-shirt aan 4 euro

JA, IK WIL MEEWERKEN AAN ROEFEL Ik ben beschikbaar op deze momenten (kruis aan): ❏ voormiddag: van ……………....... uur tot ……………....... uur ❏ namiddag: van ……………....... uur tot ……………....... uur ❏ ……………....... Ik wil het liefste bij deze activiteit staan (niet verplicht in te vullen):

.......................................................................................................................... Voornaam en naam:................................................................................................ Adres: .............................................................................................................................. Telefoon of gsm: ...................................................................................................... Emailadres: ..................................................................................................................

Doet jouw kind dit jaar ook mee aan Roefel? Koop dan een Roefel-T-shirt in de juiste maat. Het oranje T-shirt met het witte Roefelmannetje maakt de deelnemers in heel Nazareth herkenbaar. Het dragen van het T-shirt is niet verplicht ... maar wel erg leuk. Ook de vrijwilligers en de zelfstandigen die meewerken, dragen zoveel mogelijk hun Roefel-T-shirt. Een Roefel-T-shirt kost 4 euro. Bestel hem vóór woensdag 16/05 aan het loket vrije tijd, breng de bestelstrook en gepast geld in een gesloten omslag mee. Wanneer je maat nog voorradig is, krijg je het T-shirt gelijk mee.

Roefelteam zoekt vrijwilligers! Om de Roefeldag perfect te laten verlopen, doen we elk jaar een beroep op tientallen vrijwilligers. Ben je enkele uren, of de hele dag vrij? Ben je ouder dan 16 jaar en heb je zin om een bepaalde activiteit te begeleiden? Laat het snel weten aan de afdeling vrije tijd. Wij ontvangen jou met open roefelarmen! Schrijf in tegen 21 mei. Contact: Lien Renaux, T 09 382 82 62, jeugd@nazareth.be, loket vrije tijd

OPVOEDEN IS SAMENSPEL

Activiteiten

Tijdens de Week van de Opvoeding, van 16 tot 23 mei, maakt Huis van het Kind opvoeden en ouderschap zichtbaar en bespreekbaar. Opvoeden doe je niet alleen. Daarom benadrukt deze week het belang van het netwerk. Alle ouders, medeopvoeders en professionals ontmoeten elkaar, wat zorgt voor herkenning en steun.

Voorleesnamiddag: woensdag 16 mei 2018, 14:30, cc Het Centrum Babymassage: donderdag 17 mei, 14:00, Speelkasteeltje Infoavond Gezin in evenwicht: donderdag 23 mei, 20:00, cc Nova Meer info: zie activiteitenpagina’s 5 en 6.

Info: www.facebook.com/HuisvanhetKindNazareth, huisvanhetkind@nazareth.be, T 09 382 81 10

GEZONDHEIDSZORG EN PLATTELANDSEDUCATIE De gezondheid en het welzijn van de burgers ligt het gemeentebestuur nauw aan het hart. Gezonde voeding, natuur en milieu, geestelijk welbevinden, zijn thema’s die centraal staan. Oog hebben voor gezondheid en sensibilisering is een taak van de ouder, de leerkracht, de begeleider. Het gemeentebestuur investeert in informatieve, leerrijke pakketten om de scholen, de begeleiders van de BKO’s en jeugdverenigingen te helpen. Het pakket ‘Goed in je vel’ ondersteunt de geestelijke gezondheid en is specifiek samengesteld om het algemeen welbevinden, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de positiviteit en het zelfvertrouwen van kinderen te stimuleren. Het pakket omvat verhalenboeken, coachingkaarten en spelletjes voor zowel kleuters als lagere schoolkinderen. De materialen kunnen in de bib door iedereen geleend worden. Het educatief pakket ‘Plattelandskoffer’ omvat specifiek lesmateriaal over het platteland, de land- en tuinbouw, de zee en de kust. Het pakket richt zich tot leerkrachten en begeleiders van de BKO, die doelgericht binnen deze thema’s projectwerk doen. Daarnaast worden de scholen ook extra ondersteund in de moestuinen en voorzien we in busvervoer voor een klasbezoek aan de boerderij. Op www.nazareth.be/ onderwijs vind je een toelichting en de inhoud van de beide pakketten terug.


in Nazareth

ACTIVITEITENKALENDER

MEI 2018

VOOR DE IEDEREEN VOOR JEUGD Vertelkaravaan komt langs!

5

De vlieg van UiT wijst u de weg naar activiteiten voor kinderen tot 12 jaar.

VOOR IEDEREEN

vanaf 5 jaar

De vertelkaravaan van ZOVLA stopt weer in Nazareth! Twee knotsgekke vertellers Meneer Zee en Meneer H gaan met de kinderen op zoek naar sprookjes. Die kan je overal vinden: in een kasteel, in een bos of ergens ver van hier, lang geleden. De gevaarlijkste sprookjes komen van diep onder de grond. Daar leven de aardmannnetjes. Wie een waterput delft of een goudmijn graaft, komt vaak terecht in de keuken of woonkamer van een aardmannetje. Dit is zelden goed nieuws! Want een aardman is slecht, hij stinkt en kan naar het schijnt mensen doodpesten. Wil je er toch alles over weten? Kom dan zeker luisteren! Het wordt een verhaal om de vingers van af te likken! Ook voor volwassenen die willen genieten van een niet-onaardige voorstelling voor kinderen die niet in sprookjes geloven …

■■ Woensdag 16 mei, 14:30, cc Het Centrum Gratis, org. bib Nazareth en ZOVLA i.s.m. Huis van het Kind Inschr.: bibliotheek@ nazareth.be

Met de kleinkinderen naar de boerderij Landelijke Gilde Eke nodigt oma’s en opa’s met kleinkinderen uit voor een gezellige namiddag. De grootouders praten bij terwijl de kinderen spelend genieten van het leven op en om de boerderij. De tractor rijdt uit om kalfjes en biggetjes te gaan vertroetelen. Knutselactiviteit, springkasteel en ponyritjes. Er zijn pannenkoeken en ijsjes. Deze toffe namiddag gaat door op de boerderij van de familie Persoons. Als de grootouders verhinderd zijn, dan zijn de mama’s en papa’s ook van harte welkom.

■■ Woensdag 30 mei, 14:00-17:00, Scheldestraat 25 (familie Persoon) € 10 (€ 8 leden, kind gratis), incl. drank en versnaperingen, org. Landelijke Gilde Eke Inschr. vóór 25/05: vivi.depreester@yucom.be, T 0472 45 88 15, Info: www.eke.landelijkegilden.be

Feestelijke opendeurdag

Onthaalnamiddag voor instappertjes

De deuren staan van elke klas voor u open. Alle leerkrachten maken u wegwijs doorheen de school en beantwoorden al uw vragen. Er is gelegenheid tot inschrijven.

Alle kleutertjes, die na Hemelvaart hun eerste grote stap naar de kleuterklas zetten, kunnen kennismaken met de juf en de klas. Kleuters, die volgend schooljaar instappen, zijn ook welkom.

■■ Zaterdag 2 juni, 16:00-18:00, Dorp 10 Org. Vrije Basisschool Nazareth Info: T 09 385 42 88, directie@vbsnazareth.be

■■ Vrijdag 4 mei, 13:00-15:00, Dorp 10 Org. Vrije basisschool Nazareth Info: T 09 385 42 88, directie@vbsnazareth.be

Strips en fantasy: twee vliegen in één klap! Brabantstrip en de bibliotheek organiseren samen een heuse striphappening. Die dag staat volledig in het kader van fantasy en stripverhalen met een combinatie van een verrassende boekvoorstelling, een Japanse animatiefilm, een stripbeurs én een signeersessie door meerdere stripauteurs.

Programma Vanaf 09:00: stripbeurs met nieuwe strips, aangevuld met tweedehands strips aangeboden door Brabantstripleden. Vanaf 10:00: bekende striptekenaars maken een mooie tekening in je aangekochte strips. Maak kennis met: • Ersel, van o.a. Einde der tijden, Bewaker van de lans • Tom Bouden, van o.a De Lustige Kapoentjes, FC. De Kampioenen • Ivan Adriaenssens, van o.a. Elsie en Mairi (waarin Nazareth staat getekend anno 1915), De Boeboeks • Waldo Van Gheluwe, van o.a. De Schim, Copán 11:00: Petra Doom, auteur van Overstekers, dompelt je onder in een moordmysterie met een flinke dosis fantasy. Zij vertelt over fantasy schrijven voor volwassenen en haar liefde voor mythologie. Samen met een gitaar-fluit-duo brengt ze een sfeervol stukje verhaal.

In deel 1 ‘Een kracht ontwaakt’ bemiddelt hoofdpersonage Mirabel tussen mensen en Overstekers: wezens als faunen, incubussen en ifrieten, die via portalen in onze wereld zijn beland. In deel 2 ‘De schaduw van de sha’ moet Mirabel alle zeilen bijzetten wanneer de machtigste Oversteker van de onderwereld haar wil inschakelen. Ze pakt het probleem aan met flair en gevoel voor humor maar intussen haalt haar eigen verleden haar langzaam maar zeker in… 16:00: Film ‘Spirited Away’, waarin strips en fantasy samenkomen. Dit is een van de meest succesvolle Japanse animatiefilms. De film is bijna helemaal met de hand getekend en vertelt een soort ‘Alice in Wonderland’-verhaal. Het is een film voor jong en oud: fantasievol en kleurrijk. De speelse verpakking bevat serieuze thema’s: kritiek op het kapitalisme dat de traditionele Japanse maatschappij heeft veranderd en geen respect heeft voor de natuur. Tegelijk is het een gevoelig verhaal over volwassenwording, individualiteit, en de zoektocht naar identiteit. In een sfeervol ingerichte zithoek in cc De Zwaan kan je strips lezen/kopen en ervaringen uitwisselen en genieten van zelfgemaakte wafels met koffie of chocomelk én een vleugje muziek. Redenen genoeg om die dag te reserveren voor een dagje bib met het hele gezin.

■■ Zaterdag 26 mei, stripbeurs en filmvoorstelling, cc De Zwaan / boekvoorstelling, bib Gratis, org. bib i.s.m. Brabantstrip

An Coetsiers: Gezin in evenwicht In evenwicht zijn met jezelf, je werk en je gezin. Een hele uitdaging voor de ouders van vandaag. ‘Te druk’, ‘te veel’, ‘te weinig’: herkenbaar? We gaan op zoek naar persoonlijke waarden en doelen. Bereiken we die genoeg? Hoe gaan we om met belemmerende gedachten en gevoelens? Klinisch psycholoog en gedragstherapeut van de Praatdoos in Melle geeft ideeën om een nieuw evenwicht te vinden. ■■ Woensdag 23 mei, 20:00-22:30, cc Nova Gratis, org. Opvoedingspunt en Dienst Voor Onthaalouders Nazareth-Zingem i.s.m. Huis van het Kind Nazareth Inschr. vóór 16/05: huisvanhetkind@nazareth.be, T 09 382 81 10


6

ACTIVITEITENKALENDER

Vogeltocht in de Scheldevallei Op zoek naar en genieten van de zang van de sprinkhaanzanger en andere toegekomen zomergasten in de Scheldevallei te Eke. In dit gebied broedt al vele jaren de wielewaal en komen er nog gekraagde roodstaarten voor. Meebrengen: stapschoenen, aangepaste kledij en verrekijker. ■■ Donderdag 10 mei, 07:00-10:30, Sluis 3 Org. Natuurpunt Deinze Zulte Info: T 09 385 74 58 www.natuurpunt.be/agenda

Speelstraat – Leefstraat

■■ Woensdag 2 mei, 19:30, cc De Brouwerij Gratis, org. sp.a - Groen Info: Peter Versnaeyen, T 0479 78 28 82, Dirk Vos, T 0472 83 84 62

Opleidingsmoment rijopleiding voor begeleiders De rijopleiding is veranderd. Wie een leerling-bestuurder wil begeleiden bij het behalen van het rijbewijs, kan hier het theoretisch vormingsmoment van 3 uur volgen, gegeven door een bekwame lesgever. Na de opleiding ontvang je een attest en dat 10 jaar geldig is. Een leerling-bestuurder kan gratis meevolgen met zijn betalende begeleider. Beschikbare plaatsen zijn beperkt. ■■ Maandag 7 mei, 19:00, cc De Brouwerij € 20, org. Gezinsbond Eke Info: gezinsbondeke@gmail.com Inschr. verplicht vóór 05/05: gezinsbondeke@gmail.com

Dinsdag 8 mei, 14:00, cc Het Centrum Gratis, org. Samana Nazareth Info: Hilde De Keukelaere, T 09 385 50 69

Workshop: Zomerse cocktailavond Woensdag 9 mei, 19:30, cc De Zwaan. Kostendelend, org. KVLV Nazareth Info: Mieke Claus, T 0472 28 19 26 (na 18:00) Inschr.: kvlvnazareth@hotmail.com, miekeclaus@hotmail.com

Verborgen suikers Maandag 14 mei, 14.30, cc Het Centrum Gratis, org. Samana Nazareth Info: Renaat Van Kerkhove, T 09 385 50 69

Bakles met Hans Martens Donderdag 31 mei, 19:30, cc De Zwaan. Kostendelend, org. KVLV Nazareth Info: luc_en_nele@skynet.be Inschr.:kvlv.nazareth@hotmail.com

Programma

Met smaak geserveerd: ‘Insecten: een bord vol voordelen’ – Tor Royal Maandag 7 mei, 19:30, cc De Zwaan – Cafetaria Org. Markant-Nazareth Info: Nele Le Roy, T 0476 37 43 98, markantnazareth@gmail.com

Onze huid en hoe te beschermen? – Dermatoloog De Roo Woensdag 23 mei, 20:00, cc De Brouwerij Org. Markant-Nazareth Info: Carine De Buck, T 0486 13 63 02, markantnazareth@gmail.com

Comedy: Joost Van Hyfte ‘Crisis kok’

Donderdag 3 mei

08:00-12:00 Feestelijke markt

Vrijdag 4 mei

13:30-14:45 Kinderen openen het Dorp 17:30-22:30 Kinderkaraoke 17:30-00:00 Mini-foodtruckfestijn met livemuziek 22:00 Drive-in cinema “Kon Tiki” – met inschrijving

Zaterdag 5 mei

Namiddag: Luisterwandeling met gids, inschrijven verplicht 18:30 Nazareth on stage 18:30-21:00 Streekproductenloop, start aan cc Het Centrum Open Dorp dag bij zelfstandigen

Zondag 6 mei Namiddag 13:00-18:00

Crea en vorming Crea

Feest op het Dorp

Luisterwandeling met gids, inschrijven verplicht Familiedag met kinderanimatie, dieren- en ambachtenmarkt, bekroning kinderdichter, kindershow, prijsuitreiking vlaggetjeswedstrijd, wandelzoektocht en middenstandsactie

Doorlopend

Middenstandsactie met stempelkaarten Expo: oude dorpsbeelden van Nazareth ■■ Info: www.nazareth.be/feest-op-het-dorp-2018, infokrant april 2018, brochures bij de lokale handelaars.

Workshop: van pallet tot meubel Bart en Willy leren je vanuit steigerhout / paletten nieuwe dingen te creëren. Meubels, banken, bloembakken … alles is mogelijk. Kies op de website wat je wil maken en geef dit door bij inschrijving.

■■ Zaterdag 19 mei, 13:30, cc Het Centrum € 8 (€ 5 lid), org. KWB Nazareth-Eke Inschr. vóór 13/05: Bart De Boever, boeverke.bart@telenet.be Info: www.kwb.be/nazareth-eke

Babymassage Donderdag 17 mei, 14:00, Speelkasteeltje, Drapstraat 49 Je hoeft niet vooraf in te schrijven Org. Reddie Teddy i.s.m. Huis van het Kind

Daguitstap naar Zuid-Engeland We verkennen de wartunnels, eten in een Britse pub en bezoeken een Engelse tuin.

■■ Zondag 27 mei, 06:00, parking sporthal Ommegangstraat € 95 (Davidsfonds cultuurkaart € 85), org. Davidsfonds Nazareth-Eke Info: marylkadevuyst@hotmail.com, T 09 311 65 50 Inschr. vóór 15/05 door overschrijving op BE62 4457 5147 8161, vermeld naam en aantal

© JOOST VAN HYFTE

Inspiratie- en informatieavond over buren en buurten, het versterken van het sociaal weefsel, buurtcomités en wijkwerkingen. Op www.nazareth.be/speelstraat vind je terug hoe je een speelstraat kan aanvragen.

Het recept voor een avondje dikke pret! Men neme: 275 gr. gulle lach 150 gr. vette knipoog 150 gr. portemonneeprofijt 50 gr. culinaire kennis 15 gr. rauwe muziek 15 gr. sfeer en gezelligheid Een snuifje sarcasme Gooi alles in een heerlijk gestoffeerde theaterzaal, zet u neer en geniet

■■ Vrijdag 18 mei; 20:15, cc Nova € 16,50, org. Popallure Tickets: www.popallure.be

Komedie: Schoonzusjes 3, 4 en 5 mei, 20:00, ccNova € 10 (€ 9 voor groepen vanaf 10 pers. of < 12 jaar), org. Kunst Adelt Nazareth Tickets: www.kunst-adelt.be, T 0499 25 23 33

Eetfestijn: BBQ Zaterdag 5 mei (vanaf 19:00) en zondag 6 mei (vanaf 11:30), Zaal Racing, Markt 20, Gavere Org. Gavere Judoclub Banzai Nazareth

Bloed geven Vrijdag 4 mei, 17:30-19:30, cc De Brouwerij

Hoeveviering: eucharistie Dinsdag 8 mei, 20:00, hoeve Geert Rogge, Sticheldreef 3 Org. Landelijke Gilde Nazareth. Info: Frank Van Den Abeele, T 09 385 81 61

Repair Café Zaterdag 26 mei, 09:30-13:00, gemeenteschool, Polderbos 1, De Pinte


ACTIVITEITENKALENDER

Kermis Eke

Duotentoonstelling Myriane Van Damme en Juliën Bekaert Myriane Van Damme perfectioneerde zich succesvol tot een kalligrafe. Humanistisch Cursief, Romeinse Kapitalen, Unciaal met spitse pen, Anglaise, Karolinger, Gotisch … schrijven met trekpen en penseel zijn haar expertise. De meeste werken zijn geschreven met gouache, inkt of acrylinkt, soms op zijdepapier dat vooraf met gouache bedrukt wordt. Een paar werken zijn als achtergrond bewerkt met acrylverf, beschreven met acrylinkt en reliëfverf.

7

Expo Quilts Nazareth Mother Goose quiltgroep werkte voor hun 10de editie rond 2 thema’s: Sporen en Oud textiel. Elke exposant geeft een persoonlijke interpretatie aan de thema’s. Ze tonen art quilts en niet-alledaagse mixed media werken. De recente creaties ontstonden door het toepassen van experimentele technieken.

■■ 19, 20 en 21 mei, 15:00-21:00 (zondag ook van 10:00-13:00), cc De Zwaan Gratis, org. Mother Goose quiltgroep Info: T 09 382 82 60, bibcultuur@nazareth.be

Juliën Bekaert is een buitenbeentje in de plantenteelt. Als expert laat hij je ontdekken hoe je zelf bonsais kan maken. Deze miniplantjes vergen heel wat kennis en ervaring. Kom de betovering proeven en leer bij in de bonsai praktijksessies.

Donderdag 10 mei 08:00-14:00

12e Brouwerijmoutainbiketocht

Vrijdag 11 mei

14:00-16:10 Kinderfilm “The Boss Baby”, cc De Brouwerij, gratis 20:00 Opening duo tentoonstelling: Myriane Van Damme, kalligrafie en schilderkunst en Juliën Bekaert, bonzaispecialist

Zaterdag 12 mei

15:00-20:00 Duo tentoonstelling Myriane Van Damme, Kalligrafie en schilderkunst en Juliën Bekaert, bonzaispecialist 20:30 Bas Birker, stand-up comedy gebaseerd op de show “Je Moeder !” 20:00- … Praatcafé, cc De Brouwerij

Zondag 13 mei

10:00-18:00 26e Antiek- & Brocantemarkt met dreupelkot, Stationsstraat/Steenweg 10:00-12:00 Duo tentoonstelling Myriane Van Damme, 15:00-20:00 Kalligrafie en schilderkunst en Juliën Bekaert, bonzaispecialist 11:00-17:00 2e Oldtimerrit 14:30 Aperitiefconcert door Sint-Cecilia, cc De Brouwerij. 16:00-18:00 Rockabillyband “The Unfused” voor oldtimerrit en brocantemarkt 15:00 Pannenkoekenbak in cc De Brouwerij 19:00- ... Praatcafé in cc De Brouwerij

■■ Vrijdag 11 mei, 20:00: opening met bonsaidemo en receptie, cc De Brouwerij Zaterdag, 15:00-20:00, zondag, 10:00-12:00 en 15:00-20:00, doorlopend bonsaidemo.

26e Antiek- & brocantemarkt Je kan snuisteren tussen de honderden oude spullen. Het terras van cc De Brouwerij is de hele dag open voor een Schouwpijpken, een IDeke, pannenkoek of andere versnaperingen. Ook het enige echte Eekse Dreupelkot heeft zijn vaste stek op het parcours. Deelnemen aan de markt kan aan € 12,50 voor 5 lopende meter (€ 2,5 per extra lm.) ■■ Zondag 13 mei, 10:00-18:00, Stationsstraat - Steenweg Info: An.ronsmans@vrienden-eke.be, T 0477 21 38 99

Zeven jaar geleden ruilde comedian Bas Birker Nederland in voor Antwerpen. Hij sloeg er een Vlaamse schone aan de haak en ze kregen een dochter. Het Vlaamse dialect heeft hij bijna onder de knie, maar leven in een multi-raciaal-gezin blijkt toch lastiger dan gedacht.

2e Eekse oldtimerrit langs prachtige landschappen

Kamperen voor een school, creatief boekhouden en sluip­ routes zoeken om de alcoholcontrole te omzeilen, Bas heeft alles geprobeerd om in te burgeren. Maar het blijft wringen.

Zondag 13 mei, 10:00 oplijning, cc De Brouwerij Start om 11:30, show & shine en optreden rockabilly band The Unfused om 16:00, prijsuitreiking om 17:30 € 15 (€ 25 met middagmaal) Inschr. www.vrienden-eke.be, T 0477 46 79 46

Wandelen, fietsen en recreatie

12e Brouwerij Mountainbiketocht © CHRIS DEGROOTE

Kermis Nazareth Vrijdag 18 mei

18:00 Kermismolens zijn open 19:50 Kermisworp vanaf het balkon van het gemeentehuis, door het gemeentebestuur i.s.m. met UNIZO en de foorreizigers 19:00- … Streekbierweekend in het repetitielokaal van de Koninklijke Harmonie Vrank en Vrij in de binnentuin van het gemeentehuis

Zaterdag 19 mei 15:00-21:00 16:00- …

Tentoonstelling ‘Quilts 2018’, cc De Zwaan Streekbierweekend

Zondag 20 mei

Met een tocht van 30, 50 of 65 km denken wij aan elke mountainbiker. Het parcours heeft op elke afstand verschillende pittige hellingen en uitdagende single-tracks, afgewisseld met aangename paadjes in de wijde omgeving tussen Merelbeke, Gavere en Eke. Terug in Eke krijg je een boterham met bijhorend IDeke, het huisbiertje van Vriendenkring Eke Dorp. ■■ Donderdag 10 mei, 08:00-14:00, cc De Brouwerij € 5 (incl. verzekering), org. Vriendenkring Eke Dorp

In “Je moeder!” beseft Bas dat stappen wandelen is, terwijl wandelen eigenlijk lopen is, lopen rennen, een kop een tas en een tas een sacoche. Alsof hij het moet uitleggen aan een kind. Zijn kind. Een verknipt kind. Je blijft tenslotte de dochter van ‘nen ollander’ en “Je moeder!”.

■■ Zaterdag 12 mei, 20:30, cc De Brouwerij VVK € 15, ADK € 17

Organisatie: Vriendenkring Eke Dorp Locatie: cc De Brouwerij, Stationsstraat 3, tenzij anders vermeld Info: www.vrienden-eke.be

© CHRIS DEGROOTE

Bas Birker - “Je moeder!”

10:00-13:00 15:00-21:00 14:00-17:00 16:00 - … 18:00

Tentoonstelling ‘Quilts 2018’ Tentoonstelling ‘Quilts 2018’ Erfgoedhuis, Drapstraat 16 Streekbierweekend Openluchtconcert door Kon. Harmonie Vrank en Vrij in de binnentuin van het gemeentehuis

Maandag 21 mei 16:00 - ... 17:00-21:00

Streekbierweekend Tentoonstelling ‘Tentoonstelling ‘Quilts 2018’

Dinsdag 22 mei 17:00- …

De kermis is open.

Wandeling in het Kluisbos

Maandelijkse fietstocht

Zaterdag 5 mei, 14:30, Recreatieoord Kluisbergen, Poletsestraat 59 € 30 (gids, maaltijd en drankje), org. VIVA-SVV Info en inschr.: Annemie Van De Ginste, T 09 380 39 29

Dinsdag 15 mei, 19:15, kerkplein Eke € 1,50, org. Landelijke Gilde Eke Info: vivi.depreester@yucom.be, T 0472 45 88 15

2-wekelijkse fietstocht Donderdag 3, 17 en 31 mei, 19:15, cc Het Centrum Org. KWB Nazareth-Eke

22e Poerkwapa Minivoetbaltornooi met 48 ploegen

Zaterdag 23 en zondag 24 juni, 09:00-18:00, Terrein Sterrenbos Org. Poerkwapa lnfo: T 0475 32 38 49, facebook ‘Feestcomité Poerkwapa’ lnschr.: poerkwapa@hotmail.com

31ste Gemeentelijke Fietsdag “Het Veloke” WTC De Boomstampers organiseert een fietsdag voor iedereen. Eén of twee begeleide fietstochten van ongeveer 20 km. Consumptie en frietjes met een frikadel na de rit. ■■ Zondag 27 mei, 14:00 (door Nazareth), 16:00 (door Eke), kantine van F.C. Telstar, Roombaardstraat € 3/rit, inschr. ter plaatse, org. WTC De Boomstampers m.m.v. bevriende lokale wielerclubs. Info: roland.de.clercq@skynet.be, T 09 385 54 43


8

ACTIVITEITENKALENDER

ICHI REI AIKI-dojo

FOCUS OP 50+

Aikido is een traditionele krijgskunst waarbij de persoonlijke ontwikkeling van het individu voorop staat. Het doel van deze krijgskunst is dat door training de participant zowel fysiek als mentaal resistenter wordt. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van houten wapens en blote hand technieken. Wij begeleiden de jeugd op hun tempo naar het technisch niveau die de volwassenen beoefenen. Kom deze krijgskunst uitproberen tijdens vier gratis initiatielessen. ■■ Volwassenen (> 16 jaar): maandag, 20:00-22:00, woensdag, 19:30-21:30, sporthal Jeugd (vanaf 10 jaar): woensdag, 17:30-18:30, sporthal Org. Traditional Aikido Flanders – Ichi Rei Aiki dojo Info: Filip Schuerbeke, T 0478 58 72 09, info@irad.be, www.irad.be

Pasar Nazareth-Eke, een kleine kennismaking Deze vrijetijdsorganisatie geeft je inspiratie om meer te genieten van je vrije tijd met vrienden, je gezin, in je ééntje of met een gezellige Pasar-groep. Pasar richt zich in op de tijd die overblijft nadat alle verplichtingen voldaan zijn. Tijd die mensen nodig hebben om zichzelf te ontplooien, op ideeën te komen en engagement op te nemen in de samenleving. Pasar heeft een reismagazine, boordevol inspiratie voor uitstapjes en vakanties in eigen land én verder weg. De vereniging telt 28.000 leden en heeft een afdeling in Nazareth-Eke. Een greep uit de lokale activiteiten: ontbijtwandeling, fietsweekend, een citytrip, fietstocht in de regio, bezoek aan een showevenement … en het ledenfeest met buffet en animatie.

16e Petanquetornooi Senioren en spelers uit de regio van IV Burensportdienst Leiestreek zijn welkom voor een recreatief tornooi. Er wordt gespeeld in vaste tripletten. De plaatselijke club verkoopt verse soep, boterhammen en braadworsten aan democratische prijzen. We eindigen met een finale tussen de 4 beste ploegen. ■■

Donderdag 24 mei, 09:00-17:00, Sportdreef Gavere € 6 / triplet (betaal aan het vrijetijdsloket), org. IV Burensportdienst Leiestreek Inschr. vóór 18/05 per triplet met strookje Info: bewegen@nazareth.be, T 09 382 82 62

INSCHRIJVINGSSTROOK PETANQUETORNOOI

(afgeven aan het loket vrije tijd in het gemeentehuis) Naam club: 1. 2. 3.

Dank zij de Pasar Opstap-pas kun je nu lid worden aan de helft van het jaarlijkse lidgeld en geniet je van verzekering, gratis deelnemen aan de activiteiten, digitale toegang tot het ledenblad Pasar-magazine. Info bij het bestuur: Jean-Marie Vertriest en Rita Van Hove, T 0474 31 77 74, Sylvain Huys, Suzy Van De Walle, Romain Vermaerke, Martine Van Speybroek, Johan Naudts, Vera Vlerick, Wim De Paepe, Rita De Clercq, www.pasar.be/lokale-afdeling/nazareth-eke/home

Komende activiteiten • Autocarreis naar Antwerpen, zaterdag 7 juli, info en inschr. vóór 11/06 bij Jean-Marie Vertriest • Fietsweekend in Ossendrecht – Zeeland, 25- 27 mei, info bij Jean-Marie Vertriest

Zitdagen belasting - maak een afspraak FOD Financiën helpt je bij de aangifte van de personenbelasting, maar inschrijven is verplicht (zie pag. 1). • Dinsdag 15 mei, 09:00-12u:00 / 13:00-16:00, Sociaal Huis, Zwanestraat 30 • Dinsdag 22 mei, 13:00-16:00 / 17:00-19:00, bibliotheek Nazareth Inschr. tot daags voordien: www.nazareth.be/webshop, T 09 382 82 62, loket vrije tijd. Inschrijven per e-mail is niet mogelijk. Wie niet ingeschreven is, kan tijdens deze zitdagen niet terecht. Wend je dan tot FOD Financiën, T 0257 257 57.

Neos Nazareth Fietstocht: maandag 7 mei, 14:00, cc Het Centrum

Okra Eke Kaarting: woensdag 2, 16 en 30 mei, 14:00-17:00, cc De Brouwerij Crea: maandag 7 mei, 13:30-16:00, cc De Brouwerij Petanque: dinsdag 8 en 22 mei, 14:00-17:00, sporthal Nazareth Petanquetornooi: donderdag 17 mei, 09:00-17:00, Astene Lijndans: dinsdag 15 en 28 mei, 14:00-16:30, cc Nova Wandelen: donderdag 17 en 31 mei, 13:45-17:00, kerk Eke Fietsen: donderdag 3, 17 en 31 mei, 13:45-17:00, kerk Eke Bedevaart Oostakker: woensdag 23 mei, 13:20-18:00, kerk Eke Info: Willy Rogge, T 09 385 70 58

Okra Nazareth Kaarting: dinsdag 8 en 22 mei, 14:00-17:00, cc Het Centrum Crea: dinsdag 22 mei, 14:00-17:00, cc Het Centrum, € 1 Fietsen: donderdag 24 mei, 14:00-17:00, cc Het Centrum Petanque: dinsdag 15 en 29, 14:00-17:00, sporthal Nazareth Lijndans: donderdag 3, 17 en 31 mei, 14:00-16:00, cc De Zwaan Linda Goeminne, T 09 385 53 71

Petanque Iedere maandag en donderdag, 14:00-18:00, sporthal Org. Penaz Info: freddy.vertriest@skynet.be, T 0476 08 93 66

Kaarting

PROFICIAT Gouden ■■ jubileum

Donderdag 17 mei, 14:00-17:00, wzc Wielkine Org. Wielkine boys en Neos Info: freddy.vertriest@skynet.be, T 0476 08 93 66

X

Verplaatsing wekelijkse markt

X

Donderdag 10 mei is er geen markt. Donderdag 17 mei: tijdens de kermis van Nazareth gaat de markt door in Eke. Vanaf 24 mei gaat de markt weer wekelijks door op het Dorp van Nazareth.

Roger De Rycke en Lisette Van Haver 4 maart 1968-2018

SLUITINGSDAGEN Gemeentehuis, sociaal huis en BKO: 1, 10, 11 en 21 mei Bibliotheek: 1, 10, 11, 12, 14 en 21 mei Sporthal: 1, 10, 20 en 21 mei Recyclagepark: 1, 10 en 21 mei Politie: 1, 10, 11 en 21 mei, op 11 mei is het hoofdcommissariaat wel open

BRIEFWISSELING NAAR GEMEENTEBESTUUR College van burgemeester en schepenen Dorp 1, 9810 Nazareth, T 09 382 82 82, secretariaat@nazareth.be Sociaal huis: T 09 382 81 10, welzijn@nazareth.be

OPENINGSUREN Gemeente (09 382 82 82), sociaal huis (09 382 81 10) ma 8:30-12:00 14:00-18:30 di 8:30-12:00 14:00-16:00 enkel telefonisch bereikbaar wo 8:30-12:00 14:00-16:30 do 8:30-12:00 14:00-16:00 enkel telefonisch bereikbaar vr 8:30-12:00 14:00-16:00 enkel telefonisch bereikbaar Bibliotheek (09 382 82 92) maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 14:00-19:00 donderdag en zaterdag: 9:00-12:00

POLITIE SCHELDE-LEIE Wijkcommissariaat, Dorp 3, T 09 382 82 02 Ziet u een verdachte of gevaarlijke situatie? Bel 101!

MEDISCHE WACHTDIENSTEN www.huisarts.be, T 09 280 08 80 www.apotheek.be, T 0903 99 000 (€ 1,50/minuut) www.tandarts.be, T 0903 399 69

DEADLINES INFOKRANT • woensdag 30 mei voor editie juli - augustus (verschijnt 27 juni 2018) • dinsdag 10 juli voor editie september (verschijnt 29 augustus 2018) Vermeld titel, datum, uur, plaats, prijs, telefoon, organisator. Mail naar infokrant@nazareth.be Eindredactie: Martine Walraeve, Els Verbeke Druk: die Keure / Bedeling: Bpost, T 02 201 23 45 V.U. Burgemeester Danny Claeys, Dorp 1, 9810 Nazareth Schepenen: Thomas Van Ongeval, Christiaan Van herzeele, Luc Deschamps, Viviane De Preester, Ria Vercruysse, Annemie De Gussem, algemeen directeur: Steven Van de Velde

Infokrant mei 2018  

Duurzaamheid, klimaatacties, 20-20-20 ... Nazareth gaat ervoor!

Infokrant mei 2018  

Duurzaamheid, klimaatacties, 20-20-20 ... Nazareth gaat ervoor!

Advertisement