Grabbel en Swapbrochure 2020

Page 1

Grabbel en Swap op het Plein Programmabrochure juli - augustus 2020

Lubbeek 2020

GrabbelenSwap2020.indd 1

16/03/2020 15:17:23


Colofon Grabbel & Swap Lubbeek is een uitgave van college van burgemeester en schepenen Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek tel. 016 47 97 00 info@lubbeek.be www.lubbeek.be D/2020/10.124/1

2

GrabbelenSwap2020.indd 2

16/03/2020 15:17:30


Inhoud Swap 2020: De Kick-Off Erperheide Bellewaerde Swap Unlimited De Kempervennen Toverland Nederland De Warmste Zomerdag Red Fox Paintball Bowling Pick & Play Plopsa De Panne CityTrippers-Kinepolis Movie Park Duitsland Klimmen Adventure Day Phantasialand Fun Factory Walibi Creatief Offensief Koninklijk Kasteel Arrangement 2020 The Big Mexican Erperheide Bobbejaanland Vettige donderdag Red Fox Paintball Bowling De Efteling De Kempervennen 17de Swapmarathon Contact

22 22 23 24 24 25 25 25 26 26 27 27 27 28 28 29 30 30 30 31 32 32 33 33 33 34 34 34 35 36

Grabbel en Swap programmabrochure 2020

GrabbelenSwap2020.indd 3

Algemene info

Colofon 2 Inhoud 3 Organisatie 5 Plaats en duur 5 Inschrijvingen 6 Weetjes 7-9 Grabbel op het Plein Dagindeling en prijzen 11 Woensdag 8 juli 2020 12 Woensdag 15 juli 2020 13 Woensdag 29 juli 2020 14 Woensdag 5 augustus 2020 15 Woensdag 12 augustus 2020 16 Swap op het Plein Activiteit in de kijker 18 Aandachtspunten 19-20 Dagprijzen Swap 21

3

16/03/2020 15:17:33


Volg ons op Facebook! De Grabbel & Swap op het Plein zijn terug te vinden op Facebook. Buiten leuke foto’s en weetjes omtrent verschillende activiteiten kan je hier wekelijks ook terugvinden welke begeleiders bij de verschillende leeftijdsgroepen staan. Gaan we op uitstap? Hou dan zeker het facebookkanaal in de gaten wat de uren van thuiskomt betreft. Verwachten we een latere aankomst door bijvoorbeeld een onverwachtse file? Geen paniek! We laten het graag weten via dit kanaal, zodat je niet nodeloos lang moet komen wachten aan de plaats van aankomst. zoek op ‘Grabbel & Swap op het Plein Lubbeek’ en ‘Gemeente Lubbeek’

4

GrabbelenSwap2020.indd 4

Grabbel en Swap programmabrochure 2020

16/03/2020 15:17:43


Organisatie De praktische uitwerking en de algemene coรถrdinatie van de Grabbel en de Swap op het Plein gebeurt door de jeugddienst. Hier kan je steeds terecht met eventuele vragen omtrent de werking. Opmerkingen en suggesties zijn uiteraard ook welkom. Contactpersoon van dienst: Bart Nijs, jeugdconsulent Gellenberg 16, 3210 Lubbeek tel. 016 47 97 22

Plaats en duur Het verzamelpunt van de Grabbel en de Swap op het Plein is de speelplaats van de gemeentelijke basisschool van Linden. Dit wil echter niet zeggen dat de activiteiten steeds hier zullen plaatsvinden, maar wel dat we hier bij elkaar komen om van hieruit verder de nabije omgeving of de wijde wereld tegemoet te trekken. week 1

woensdag 1 juli 2020 t.e.m. vrijdag 3 juli 2020

week 2

maandag 6 juli 2020 t.e.m. vrijdag 10 juli 2020

week 3

maandag 13 juli 2020 t.e.m. vrijdag 17 juli 2020

Bij afwezigheid kan je voor dringende vragen contact opnemen met onze administratie op het gemeentehuis.

week 4

woensdag 22 juli 2020 t.e.m. vrijdag 24 juli 2020 (niet op maandag 20 en dinsdag 21 juli 2020)

week 5

maandag 27 juli 2020 t.e.m. vrijdag 31 juli 2020

Dit kan telefonisch op de volgende nummers: 016 47 97 21 en 016 47 97 24.

week 7

week 6 maandag 3 augustus 2020 t.e.m. vrijdag 7 augustus 2020 maandag 10 augustus 2020 t.e.m. vrijdag 14 augustus 2020

Algemene info

Opgelet Tijdens de duur van de Grabbel en de Swap op het Plein is de jeugddienst bereikbaar op 016 58 07 33.

5

GrabbelenSwap2020.indd 5

16/03/2020 15:17:48


Inschrijvingen Voor de Grabbel en de Swap op het Plein, kan je op twee manieren inschrijven:

ine onl gen t r Sta rijvin g h a insc aand 2020 m ril p 27 a m 12u o

6

GrabbelenSwap2020.indd 6

• Online voorinschrijven: dit kan vanaf maandag 27 april 2020 om 12u. Tijdens de werking zelf kan je voor een bepaalde dag of activiteit online inschrijven tot ten laatste 9u van de dag voordien. Nadien kan je wel nog inschrijven bij de hoofdmonitoren in Linden zelf. (Bij de Swap is dit op voorwaarde dat er nog plaats is.) Hoe ga je te werk? - Inschrijven kan via www.lubbeek.be. - Als je nog geen account hebt, kan je best voor de start van de inschrijvingen een account aanmaken om je te registreren, zo verloopt alles vlotter op de dag van de inschrijvingen. - Let erop dat je de correcte geboortedatum invult voor jouw kinderen, je zal namelijk alleen activiteiten kunnen selecteren waarvoor zij in aanmerking komen. - Je kan in één beweging meerdere activiteiten en deelnemers aanduiden. - Inschrijven is met onmiddellijke online betaling. - Je ontvangt steeds een bevestigingsmail van je inschrijving. - Indien je niet over een PC en/of PC-banking beschikt, ben je welkom aan het loket vrije tijd in het gemeentehuis. • Daginschrijvingen: dit kan elke dag in Linden zelf. We vragen dit wel te doen ten laatste een kwartiertje vóór de aanvang van de activiteiten, om 8u45. Voor de deelname aan de wekelijkse uitstap op woensdag, moet je uiterlijk de dag voordien (dus dinsdagochtend) ingeschreven zijn.

Grabbel en Swap programmabrochure 2020

16/03/2020 15:17:52


Weetjes Belangrijk! Ouders die hun kinderen inschrijven, aanvaarden de organisatie van de Grabbel en de Swap op het Plein zoals voorgesteld in deze brochure en uitgewerkt door de begeleiders.

Begeleiding Per leeftijdsgroep worden er minstens twee à drie begeleiders voorzien. Voor bepaalde activiteiten kan er beroep gedaan worden op nog extra personen.

Sociaal tarief Er kan een korting van 50 % (sociaal tarief ) verkregen worden voor deelname aan de Grabbel en Swap op het Plein. Ouders die menen in aanmerking te komen voor sociaal tarief, kunnen dit aanvragen door volgende documenten binnen te brengen op de jeugddienst: een gemotiveerd verzoek en een recent fiscaal attest (terug te vinden op het aanslagbiljet van je belastingen van het jaar voordien). Eénoudergezinnen dienen ook een recent bewijs van gezinssamenstelling of bewijs van co-ouderschap voor te leggen.

Verzekering Elke deelnemer is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen (op voorwaarde dat de persoon is ingeschreven en dat hij/zij zich gedraagt naar de richtlijnen van de begeleiders).

Inzet van de deelnemer De activiteiten worden voorbereid in functie van de leeftijd van de deelnemers. Van de deelnemer wordt verwacht actief deel te nemen aan de geplande activiteiten. Fotobeleid Tijdens de zomerwerking worden er foto’s gemaakt. Door deelname verklaar je je impliciet akkoord dat deze gebruikt worden in alle gemeentelijke publicaties. Indien je toch bezwaar hebt tegen publicaties van foto’s van je kind, is het verplicht om een recente foto en gegevens van je kind af te leveren aan de onthaalen snelbalie.

Algemene info

Fiscaal attest Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen jonger dan 12 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Dit wil zeggen dat het inschrijvingsgeld afgetrokken kan worden van de belastingen. Hiervoor zal je digitaal de nodige attesten ontvangen.

Wat wordt uitgesloten van de waarborg? Schade aan, verlies en/of diefstal van kleding, brillen, uurwerken, persoonlijk speelgoed, juwelen, smartphones, i-pods, ... Laat dure artikelen dus thuis.

7

GrabbelenSwap2020.indd 7

16/03/2020 15:17:54


Weetjes Voor- en naopvang • Er is opvang voorzien van 7u45 tot 9u en van 16u tot 17u30. • Gelieve ook de opvanguren te respecteren en dus de kinderen ten laatste om 17u30 te komen ophalen. • Indien je zoon/dochter alleen naar huis mag, zorg dan voor een schriftelijke bevestiging zodat de begeleiders hiervan op de hoogte zijn. • Indien de activiteiten buiten deze uren plaatsvinden (bijv. woensdaguitstappen) word je hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Annuleringen en terugbetalingen • Ben je plots verhinderd, verwittig ons dan (dit kan telefonisch)! Een andere Grabbelaar of Swapper neemt graag jouw plaats in. • Wijzigingen en annuleringen zijn mogelijk tot uiterlijk één week voor de aanvang van de werking. Deze dienen steeds schriftelijk te gebeuren. Bij annulering ontvang je de helft van het betaalde bedrag terug. Er kan dus geannuleerd worden tot woensdag 24 juni 2020. Na deze datum zullen er geen terugbetalingen meer gebeuren, tenzij er schriftelijk verwittigd wordt met een medisch attest waaruit blijkt dat de deelnemer niet in staat is om deel te nemen aan de activiteiten. Bij voorlegging van een medisch attest zal het volledige inschrijvingsbedrag terugbetaald worden. Het indienen van dit attest is slechts mogelijk tot één week na het beëindigen van de werking. • Bezorg dit bewijs aan de jeugddienst. Vergeet het rekeningnummer + de naam van de rekeninghouder niet te vermelden, zodat het inschrijvingsgeld kan terugbetaald worden. 8

GrabbelenSwap2020.indd 8

Grabbel en Swap programmabrochure 2020

16/03/2020 15:17:57


Kledij en materiaal Tijdens de Grabbel en Swap op het Plein hebben wij heel wat materiaal nodig om al onze verschillende activiteiten in goede banen te leiden. Vaak gaat het hier om materiaal dat niet veel hoeft te kosten en dat onder het jaar eenvoudig bij elkaar kan gespaard worden. We denken hier bijvoorbeeld aan wc-rolletjes, kartonnen buisjes van keukenrol, kurken van wijnflessen, grote flappen karton, kleine glazen potjes, lakens en dergelijke meer.

Indien je deze zaken in overvloed hebt en deze graag met ons wil delen, neem dan even contact met ons op. Wij komen je met plezier verlossen van het materiaal. Maar misschien kan je zonder dat je het weet nog voor heel wat meer uren speelplezier zorgen? Ben je aan het opruimen op zolder of in een kast en kom je nog wat oude spullen tegen waarvan je denkt dat ze wel dienst kunnen doen als jurk van Doornroosje of als het pak van de kussende prins? Aarzel niet en contacteer snel de hoofdkleermaker (016 47 97 22) van dienst. Schoenen, handschoenen, jurken en broeken,‌ alles is van harte welkom. Na een telefoontje komen wij graag de materialen bij jou ophalen.

Algemene info

• Alle medische attesten worden gedurende de loop van de vakantie verzameld. Na de vakantieperiode worden deze overgemaakt aan de desbetreffende dienst. De terugbetaling zal ten vroegste eind september gebeuren. • Zonder voorafgaande verwittiging kan men zich niet door een andere persoon laten vervangen. Indien je tweemaal niet naar een activiteit komt waarvoor je ingeschreven bent (zonder vooraf te verwittigen), dan kan je voor de verdere vakantie geschrapt worden.

9

GrabbelenSwap2020.indd 9

16/03/2020 15:17:59


Loop ‘m niet voorbij... 10

GrabbelenSwap2020.indd 10

Grabbel en Swap programmabrochure 2020

16/03/2020 15:18:06


Grabbel op het Plein Grabbel op het Plein is een zomerwerking voor kinderen van 4 jaar tot 11 jaar, opgedeeld in verschillende leeftijdsgroepen per jaar. De 12 tot 15-jarigen kunnen deelnemen aan de Swap op het Plein.

Dagprijzen Grabbel

Dagindeling

Woensdaguitstappen Grabbel 1 juli 2020 opstartdag - geen uitstap vandaag alle leeftijds8 juli 2020 Toverland € 25 groepen alle leeftijdsPlopsa 15 juli 2020 € 25 groepen De Panne 22 juli 2020 geen uitstap vandaag Plopsa 4 tot 7-jarigen € 18 Hasselt 29 juli 2020 8 tot 11-jarigen Walibi € 25 Mega 4 tot 7-jarigen € 18 Speelstad 5 aug 2020 Bobbe8 tot 11-jarigen € 25 jaanland alle leeftijdsDe 12 aug 2020 € 30 groepen Efteling

ochtendopvang met toezicht

9u tot 10u30

activiteiten voor alle groepen

10u30 tot 10u45

tijd voor half elfje (kinderen kunnen een zelf meegebracht fruitje, koekje, en/of drankje nuttigen)

10u45 tot 12u

activiteiten voor alle groepen

12u tot 13u

deelnemers eten hun lunchpakket ter plaatse op

13u tot 16u

activiteiten voor alle groepen

16u tot 17u30

avondopvang met toezicht (tijdens dit toezicht vinden er geen georganiseerde activiteiten meer plaats)

Wij vragen de ouders deze dagindeling te respecteren. Enkel de kinderen die beschikken over een schriftelijke toelating van de ouders mogen de Grabbel op het Plein tijdens de middagpauze of na de activiteiten zonder begeleiding verlaten.

Grabbel op het Plein

7u45 tot 9u

ma-di-do-vrij alle kinderen, €8 voor- en daginschrijvingen

Meer informatie over de woensdaguitstappen, zoals vertrekuur, wat mee te nemen, enz... vind je verder in deze brochure of op onze website www.lubbeek.be

11

GrabbelenSwap2020.indd 11

16/03/2020 15:18:08


Woensdag 8 juli 2020 Zowel geschikt voor de allerkleinsten als voor de Swappers: Toverland Nederland! Snelle achtbanen, spetterende waterattracties, overdekt en buiten, de Troy Area, Het Magic Forest, De Magische Vallei, meer dan 30 verschillende attracties voor jong en oud, … . Ontdek het allemaal! Even bijkomen? Geniet dan van een vrolijke of spannende show, of rust uit op een van de vele terrasjes.

Praktische informatie Indeling van de leeftijdsgroepen + uur en plaats van de uitstap Voor alle leeftijdsgroepen van 7u30 u tot +/-19u, Toverland in Nederland We vertrekken stipt om half acht. Het uur van terugkomst kan uiteraard een klein beetje variëren, afhankelijk van het verkeer.

Niet vergeten! Voor alle leeftijdsgroepen • lunchpakket + voldoende drank • bij regenweer: regenkledij • bij zomerweer: bescherming tegen de zon • handdoek + reservekledij (er zijn namelijk heel wat attracties waar je nat kan worden)

Verzamelplaats Voor alle leeftijdsgroepen gemeenteschool Linden

12

GrabbelenSwap2020.indd 12

16/03/2020 15:18:12


Woensdag 15 juli 2020 Voor de allerkleinsten én de grotere deelnemers: Plopsa De Panne

een Piratenspeeltuin, een Ballonenrace, de Hoeve van Big & Betsy met tractors en het paard Amika, … als voor de grotere deelnemers en de tieners met attracties zoals Anubis The Ride, de Supersplash, de Springflyer, een heuse Piratenboot, Boomstammetjes, een Wienerwalz, … en vele zaken meer!

We brengen een bezoek aan Plopsaland De Panne. Dé thuishaven van Samson, Gert & Marie, Piet Piraat, Mega Mindy, Kabouter Plop en zijn vrienden, Amika, het Huis Anubis, Big & Betsy, Bol & Smik, K3, Dobus, … .

Grabbel op het Plein

Plopsaland De Panne leent zich zowel voor de allerkleinsten met o.a. de Mega Mindy Jetski, de Vliegende Fietsen, een echte Carrousel, een Ploptuin met het Bos van Plop, Bumperboats,

Praktische informatie Indeling van de leeftijdsgroepen + uur en plaats van de uitstap Voor alle leeftijdsgroepen van 7u15 tot 19u, Plopsaland De Panne We vertrekken om kwart over zeven. Dit is vroeg, maar zo hebben de deelnemers veel speelplezier! Terugkomst is voorzien tegen de klok van zeven. Dit kan uiteraard een klein beetje variëren, afhankelijk van het verkeer.

Verzamelplaats Voor alle leeftijdsgroepen gemeenteschool Linden Niet vergeten! Voor alle leeftijdsgroepen • lunchpakket + voldoende drank • bij regenweer: regenkledij • bij zomerweer: bescherming tegen de zon

Grabbel en Swap programmabrochure 2020

GrabbelenSwap2020.indd 13

13

16/03/2020 15:18:13


Woensdag 29 juli 2020 Grabbelaars van 4 tot en met 7 jaar: Plopsa Indoor Hasselt Grabbelaars van 4 tot 7 jaar kunnen hun hartje ophalen in Plopsa Indoor. Samson & Gert, Kabouter Plop, Piet Piraat en alle andere vriendjes zullen nog nooit zo overvloedig aanwezig geweest zijn. Er zijn flashy scooters, een carrousel, een speelboom, een sidderende achtbaan, een heuse piratengrot.

Grabbelaars van 8 tot en met 11 jaar & Swap: Walibi Ge zijt bang op hoge hakken, ge durft geen ladder in de ogen te kijken en ge krijgt al hoogtevrees als ge uit een diep bord moet eten? En toch, toch kunt gij ook een ware held zijn! Kom naar Walibi, neem plaats op het vliegend tapijt en iedereen zal naar je opkijken. Zelfs Aladdin verbleekt in uw schaduw. Hoog, hoger, hoogst! Walibi, … er zit een held in iedereen!

Praktische informatie Indeling van de leeftijdsgroepen + uur en plaats van de uitstap • 4 tot en met 7 jarigen van 9u tot +/- 17u, Plopsa Indoor Hasselt • 8 tot en met 11 jarigen & Swap van 8u30 tot +/- 18u30, Walibi in Waver We vertrekken stipt op de afgesproken uren. Het uur van terugkomst kan in alle gevallen uiteraard een klein beetje variëren, afhankelijk van het verkeer.

14

GrabbelenSwap2020.indd 14

Verzamelplaats Voor alle leeftijdsgroepen gemeenteschool Linden Niet vergeten! Voor alle leeftijdsgroepen • lunchpakket + voldoende drank Voor bezoekers Walibi • bij regenweer: regenkledij • bij zomerweer: bescherming tegen de zon • handdoek + reservekledij (er zijn namelijk attracties waar je nat kan worden)

Grabbel en Swap programmabrochure 2020

16/03/2020 15:18:14


Grabbelaars van 4 tot en met 7 jaar: Mega Speelstad

Grabbelaars van 8 tot en met 11 jaar & Swap: Bobbejaanland

De 4, 5, 6 en 7 jarigen gaan naar de Mega Speelstad. Dit is een suuuuupergrooooot binnenpretpark (4.000m²!!) met een enorme buitenspeeltuin (1.000m²). Een heel kleine greep uit het aanbod: botsauto’s, waterbootjes, vliegmolens, spookhuizen, megaglijbanen, schommelpaardjes, en ga zo maar door! Naast het binnenpretpark is er tevens een prachtig sprookjesbos waar Sneeuwwitje, Assepoes, Roodkapje, … echt tot leven komen. Wensputten, Toverstadgriezels en Trollen… hier komen we aan!

Traditiegetrouw kan de uitstap der uitstappen, uiteraard niet ontbreken! Naast de Speedy Bob, de El Rio, de Dreamcatcher, de Desperado City, de Indiana River, de Revolution, de Typhoon, de Sledge Hammer en de Junior Coaster valt er nog héééééééééél wat meer te beleven bij Bobbejaan!

Praktische informatie Indeling van de leeftijdsgroepen + uur en plaats van de uitstap • 4 tot en met 7 jarigen van 9u tot +/- 16u30, Mega Speelstad in Wechelderzande • 8 tot en met 11 jarigen & Swap van 8u tot +/- 18u30, Bobbejaanland in Lichtaart We vertrekken stipt op de afgesproken uren. Het uur van terugkomst kan in alle gevallen uiteraard een klein beetje variëren, afhankelijk van het verkeer.

Verzamelplaats Voor alle leeftijdsgroepen gemeenteschool Linden Niet vergeten! Voor alle leeftijdsgroepen • lunchpakket + voldoende drank • bij regenweer: regenkledij • bij zomerweer: bescherming tegen de zon Voor bezoekers Bobbejaanland • handdoek + reservekledij (er zijn namelijk attracties waar je nat kan worden)

Grabbel en Swap programmabrochure 2020

GrabbelenSwap2020.indd 15

Grabbel op het Plein

Woensdag 5 augustus 2020

15

16/03/2020 15:18:15


Woensdag 12 augustus 2020 Voor alle Grabbelaars en Swappers: De Efteling Treed binnen in de vier wonderlijke Rijken van de Efteling. Zwerf door het Marerijk, Anderrijk, Ruigrijk en Reizenrijk en laat je meevoeren in een wereld vol betovering en fantasie. Ontdek feeërieke sprookjeswerelden. Reis af naar ongekende avonturen en neem plaats in razendsnelle attracties. Beleef de tijd van je leven in een Wereld vol Wonderen.

De kleintjes zullen van het ene sprookje in het andere tuimelen en met een beetje geluk zelfs een handje kunnen geven aan Pardoes. De grotere onder onze deelnemers kunnen plaatsnemen in de Python of de Baron, op ontdekking gaan in de Fata Morgana, lekker gaan griezelen in het Spookslot of misschien een bezoek brengen aan Villa Volta, … .

Praktische informatie Indeling van de leeftijdsgroepen + uur en plaats van de uitstap Voor alle leeftijdsgroepen van 7u15 tot 19u, De Efteling, Kaatsheuvel in Nederland We vertrekken om kwart over zeven. Terugkomst is voorzien tegen de klok van zeven. Dit kan uiteraard een klein beetje variëren, afhankelijk van het verkeer.

Verzamelplaats Voor alle leeftijdsgroepen gemeenteschool Linden Niet vergeten! Voor alle leeftijdsgroepen • lunchpakket + voldoende drank • bij regenweer: regenkledij • bij zomerweer: bescherming tegen de zon

16

GrabbelenSwap2020.indd 16

16/03/2020 15:18:16


Grabbel en Swap programmabrochure 2020

GrabbelenSwap2020.indd 17

17

16/03/2020 15:18:24


Activiteit in de kijker De Warmste Zomerdag van 2020 donderdag 9 juli 2020 Elk uur krijgen nog steeds vier Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Dag en nacht, 7 dagen op 7. Kanker stopt niet aan de drempel van je voordeur. Het is een confrontatie voor de patiënt, maar evenzeer voor zijn of haar omgeving, zijn of haar kinderen en ouders, vrienden, … . Bij het vaststellen van de diagnose wordt heel de bestaande wereld op zijn kop gezet. De ziekte is spijtig genoeg alomtegenwoordig en raakt ons allemaal via verschillende kanalen. Van ver of van dichtbij. ‘Kom op tegen Kanker’ strijdt al jaren voor meer genezing en een betere levenskwaliteit voor mensen met kanker, mensen die kanker gehad hebben en hun naasten. Sinds de zomer van 2018 engageren we ons met de Lubbeekse Swappers om een steentje bij te dragen aan de organisatie van ‘Kom op tegen Kanker’ en dit in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel. Omdat wij er met de Swap niet actief aan kunnen deelnemen tijdens de periode van de Warmste Week zelf, wordt dit gedaan tijdens de werking in juli en augustus. Waar dit klein begon met enkel een wafelenbak en de verkoop van droge koekjes, groeide deze activiteit in drie jaar tijd uit tot een gevestigde waarde die zich over gans de Warmste Dag uitstrekt. Vorig jaar konden alle ouders die dat wensten reeds tijdens het ochtendgloren terecht aan de koffiebar,

waar men tegen vrije bijdrage kon genieten van een lekker kopje koffie en een bijhorend koekje. Gedurende de loop van de dag werden de wafeltorens met de minuut hoger, pannenkoeken stapelden zich op, chocoladecake geurde hemels en de stokjes voor de snoepbrochettes vulden zich vlot. Heel wat geëngageerden trokken met al het lekkers reeds van deur tot deur om de verkoop op te starten. Bij het afsluiten van de Grabbel- & Swapdag werden alle overige lekkernijen aangeboden. Iedereen die dat wilde, kon tegen zeer democratische prijzen een hapje en een drankje bekomen aan het Swapterras. Naast de verkoop van het overheerlijke gebak, werden ook verschillende kleine snuisterijen aangeboden onder de vorm van zelfgemaakte buttons, armbandjes, kettingen, sleutelhangers en andere leuke spulletjes. Zelfs een tattoo-atelier en een ballonnenkunstenares waren aanwezig! Door de geweldige inzet, het overgrote enthousiasme en de ongekende gulheid van de ouders, grootouders en alle andere sympathisanten, konden we tijdens ‘Music for Life’ 734,21 euro overmaken aan ‘Kom op tegen Kanker’. Graag nodigen we dit jaar alle ouders, grootouders, sympathisanten, … opnieuw uit om tijdens onze Warmste Zomerdag een kopje koffie te drinken, een wafeltje te eten of een bloemetje te kopen ten voordele van ‘Kom op tegen Kanker’ en zo ons ingezamelde bedrag van vorig jaar overtreffen!

18

GrabbelenSwap2020.indd 18

16/03/2020 15:18:29


Swap op het Plein Swap op het Plein is een zomerwerking voor jongeren. Iedereen van 12, 13, 14 en 15 jaar kan naar de Swap op het Plein komen.

Swap op het plein

Aandachtspunten • Zorg ervoor dat je het nodige materiaal om deel te nemen aan een bepaalde activiteit meebrengt (indien nodig). • Indien bepaalde activiteiten met de fiets plaatsvinden, neemt elke deelnemer ook effectief deel met de fiets. • Zorg ervoor dat je ongeveer 15 minuten voor het begin van de activiteit aanwezig bent. • Wanneer er uitstappen gedaan worden, kan het uur van thuiskomst lichtjes afwijken van het vooropgestelde uur. Dit is uiteraard afhankelijk van het verkeer. Indien de bus tijdens de terugreis sneller in

Linden is dan voorzien, mogen deelnemers die op eigen kracht naar de Swap komen onmiddellijk na aankomst van de bus naar huis gaan. Deelnemers die afgehaald worden, moeten op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool wachten. • Vergeet niet dat Swap op het Plein voor fun & ambi staat. Pas dus je kledij aan. • ‘s Middags blijft iedereen ter plaatse eten. De regel is dat een lunchpakket en drankjes zelf moeten meegebracht worden. • Indien er eten voorzien wordt door de organisatie, zal dit duidelijk vermeld worden. Dit is steeds zeer duidelijk terug te vinden per activiteit.

Grabbel en Swap programmabrochure 2020

GrabbelenSwap2020.indd 19

19

16/03/2020 15:18:29


Swap op het Plein • Roken, alsook elke andere vorm van gebruik van stimulerende middelen, is ten strengste verboden, zowel op de Swap als daarbuiten. Als er vastgesteld wordt dat deze middelen gebruikt worden voor, tijdens en/of na de werking van de Swap op de terreinen van de gemeente, zullen de ouders op de hoogte gebracht worden. In beslag genomen goederen worden vernietigd. Bij niet naleving van deze regel, zal de toegang tot de werking geweigerd worden, ongeacht men ingeschreven is of niet. • Smartphone is niet nodig op de Swap. De begeleiders kunnen steeds iemand verwittigen indien nodig. Bij verlies of diefstal ben je zelf verantwoordelijk. • Als je om bepaalde redenen de Swap dient te verlaten tijdens de uren van de werking, dien je hiervoor steeds de schriftelijke toelating van je ouders te hebben.

20

GrabbelenSwap2020.indd 20

16/03/2020 15:18:33


activiteit Swap 2020: De Kick-Off Erperheide Bellewaerde Swap Unlimited De Kempervennen Toverland Nederland De Warmste Zomerdag Red Fox Paintball Bowling Pick & Play Plopsa De Panne CityTrippers-Kinepolis Movie Park Duitsland Klimmen Adventure Day Phantasialand Fun Factory Creatief Offensief Walibi Efteling Koninklijk Kasteel Arrangement 2020 The Big Mexican Erperheide Bobbejaanland Vettige donderdag Red Fox Paintball Bowling De Kempervennen De Efteling 17de Swapmarathon (all in pakket) Enkel dagactiviteit van de Swapmarathon Enkel dagactiviteit van de Swapmarathon

prijs €8 € 16 € 25 €8 € 16 € 25 €2 € 25 €9 €8 € 25 €9 € 35 € 15 €8 € 35 €8 €8 € 25 € 98 €8 € 16 € 25 €8 € 25 €9 € 16 € 35 € 35 €8 €8

Grabbel en Swap programmabrochure 2020

GrabbelenSwap2020.indd 21

Swap op het Plein

Dagprijzen Swap week datum + uur Week 1 1 juli van 9u tot 16 1juli 2 juli van 9u tot 18u 3 juli 3 juli van 7u15 tot 19u Week 2 6 juli van 9u tot 16u 6 juli 7 juli van 9u tot 18u 10 juli 8 juli van 7u30 tot 19u 9 juli van 9u tot 16u 10 juli van 9u tot 16u30 Week 3 13 juli van 9u tot 16u 13 juli - 14 juli van 9u tot 16u 17 juli 15 juli van 7u15 tot 19u 16 juli van 9u tot 17u30 17 juli van 7u15 tot 21u Week 4 22 juli van 9u tot 16u 22 juli - 23 juli van 9u tot 16u 26 juli 24 juli van 7u15 tot 20u30 Week 5 27 juli van 9u tot 16u 27 juli - 28 juli van 9u tot 16u 31 juli 29 juli van 8u30 tot 18u30 30 juli van 7u15 tot 31 juli 23u Week 6 3 aug van 9u tot 16u 3 aug. - 4 aug van 9u tot 18u 7 aug. 5 aug van 8u tot 18u30 6 aug van 9u tot 16u 7 aug van 9u tot 16u30 Week 7 10 aug van 9u tot 16u 10 aug. 11 aug van 9u tot 18u - 13 12 aug van 7u15 tot 19u aug. 13 aug van 9u tot 14 aug 16u 13 aug van 9u tot 16u 14 aug van 9u tot 16u

Meer informatie vind je verder in deze brochure of op onze website www.lubbeek.be

Swap op het Plein

21

16/03/2020 15:18:34


Swap 2020: De Kick-Off Woensdag 1 juli 2020 Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden Max. 40 deelnemers Prijs 8 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden. Swap 2020: De Kick-Off Een magische datum! De start van een nieuwe Swap en dat voor maar liefst zeven weken lang! Een belevenis boordevol de allernieuwste en meest coole activiteiten van het ganse jaar. Tijdens de komende twee maanden dompelen we je onder in de fantastische wereld van de Swap. Vandaag gaan we alvast stevig van start. Spring-je-rot want het is toch allemaal een beetje zot! Proef van deze eerste Swapdag. Een ‘must-have’ voor zowel de allernieuwste Swappers als voor de reeds ervaren Swappies! Het wordt een geweldig weerzien met deelnemers van vorig jaar en … met de monitoren uiteraard!

22

GrabbelenSwap2020.indd 22

Erperheide

Bij deelna me aan deze activ iteit: verplicht k unnen zwemmen !

Donderdag 2 juli 2020 Uur 9u tot 18u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Center Parcs Erperheide Max. 32 deelnemers Prijs 16 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden of zakgeld om daar eten te kopen. Niet vergeten! Zwemkledij, handdoek, muntstuk 1 euro voor de kledinglockers.

Subtropisch zwemmen - Erperheide Beleef opwindende momenten in de wildwaterbaan, in het golfslagbad of op de spectaculaire glijbanen. Kom vervolgens tot rust in het Aziatisch vissersdorp waar je kan snorkelen tussen de vissen.

Grabbel en Swap programmabrochure 2020

16/03/2020 15:18:36


Bellewaerde

Bellewaerde Naast het bezoek aan de Huracan, kan je ook deelnemen aan de Jungle Mission, in vrije val met de Screaming Eagle naar beneden storten, kletsnat de spectaculaire Niagara trotseren of tijgers gaan spotten met de Bengal Express. Eens goed gillen in de Boomerang mag uiteraard ook niet ontbreken! Kortom: op naar Bellewaerde!

Grabbel en Swap programmabrochure 2020

GrabbelenSwap2020.indd 23

Swap op het Plein

Vrijdag 3 juli 2020 Uur 7u15 tot 19u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Ieper Max. 45 deelnemers Prijs 25 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden of zakgeld om daar eten te kopen. Niet vergeten! Eventueel een handdoek en reservekledij, daar er heel wat attracties zijn waarin je hĂŠĂŠl nat kan worden.

23

16/03/2020 15:18:42


Swap Unlimited Maandag 6 juli 2020 Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden Max. 40 deelnemers Prijs 8 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden. Swap Unlimited Grenzeloze activiteiten! There’s no limit vandaag. De monitoren toveren vandaag nieuwe, ongekende activiteiten uit hun hoge Swaphoed. Wafelenbak, Lost in Space, Lol-in-Tirol, Loempia met zoetzure saus of nog net wat anders ‌! Laat je verrassen en drijf mee op de flow van deze dag.

De Kempervennen Dinsdag 7 juli 2020 Uur 9u tot 18u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Westerhoven, Nederland Max. 50 deelnemers Prijs 16 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden of zakgeld om daar eten te kopen. Niet vergeten! Zwemkledij, handdoek, muntstuk 1 euro voor de kledinglockers. Subtropisch zwemmen - De Kempervennen Aqua Mundo De Kempervennen staat synoniem voor een echt subtropisch zwemparadijs. Waterpret voor iedereen! Maak jouw borst maar nat voor ongekende waterattracties. Snelheidsliefhebbers trotseren de wildwaterbaan met aan het einde de kolkende stroming. Daarnaast kan je kiezen uit een enorm aantal glijbanen om op verschillende manieren door het zwembad te suizen! Zoek je liever de rust op? Snorkel dan tussen bontgekleurde exotische vissen in het koraalbad.

Bij deelna me aan deze activ iteit: verplicht kunnen zwemmen !

24

GrabbelenSwap2020.indd 24

16/03/2020 15:18:44


Woensdag 8 juli 2020 Uur 7u30 tot 19u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Sevenum Nederland Max. 40 deelnemers Prijs 25 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden of zakgeld om daar eten te kopen. Niet vergeten! Identiteitskaart

De Warmste Zomerdag Donderdag 9 juli 2020 Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden Max. 40 deelnemers Prijs 2 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden. Niet vergeten! 1 pak bloem, 1 pak suiker, 2 eitjes en 6 euro De Warmste Zomerdag van 2020 Omdat wij er met de Swap in december niet actief aan kunnen deelnemen, organiseert onze Swap tijdens de zomervakantie ‘De Warmste Zomerdag’. Dit jaar zetten we graag onze schouders onder de vierde editie van dit spektakel. Doorlopend zijn er verschillende initiatieven zoals een koffiestop, verkoop van allerlei lekkernijen, leuke gadgets, ….

Toverland Nederland Snelle achtbanen, spetterende waterattracties, overdekt en buiten, de Troy Area, Het Magic Forest, De Magische Vallei, meer dan 30 verschillende attracties voor jong en oud, … Breng ook gerust een bezoek aan Avalon, het in Nevelen verborgen oord, met één van de spectaculairste achtbanen van de Benelux: De Fenix! Ontdek het allemaal! Even bijkomen? Geniet dan van een vrolijke of spannende show, of neem een hapje of drankje op één van de vele terrasjes.

Red Fox Paintball Vrijdag 10 juli 2020 Uur 9u tot 16u30 Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Sherwood Forest Rillaar Max. 35 deelnemers Prijs 25 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden. Niet vergeten! Slechte kledij, stevige schoenen en handschoenen. Red Fox Paintball Outdoor paintball in het coolste bos van Vlaanderen. Een hele dag actie met topmateriaal en superbegeleiding. Come and do battle!

Grabbel en Swap programmabrochure 2020

GrabbelenSwap2020.indd 25

Swap op het plein

aan it: en

Toverland Nederland

25

16/03/2020 15:18:45


Bowling Maandag 13 juli 2020 Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Anglo Bowling Max. 35 deelnemers Prijs 9 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden. Niet vergeten! Eventueel een beetje geld voor een drankje of een versnapering tijdens het bowlen.

Pick & Play Dinsdag 14 juli 2020 Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden Max. 40 deelnemers Prijs 8 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden.

Bowling Sinds jaar en dag één van onze vaste tradities! Een strike of spare? Of, misschien wel helemaal niets. Het ultieme spel. Twee beurten, twee ballen, twee goede worpen … . Bowling met de Swap op het Plein! Pick & Play Kies je activiteit ter plaatse uit het aanbod. Keuze niet gevonden, doe zelf een voorstel! Alle zaken zijn mogelijk. Een danske placeren, een creatief offensief lanceren of de nodige portie actie ondernemen. Jij maakt de keuze… .

26

GrabbelenSwap2020.indd 26

16/03/2020 15:18:47


Plopsa De Panne Woensdag 15 juli 2020 Uur 7u15 tot 19u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit De Panne Max. 35 deelnemers Prijs 25 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden of zakgeld om daar eten te kopen. Niet vergeten! Droge kledij en een handdoek (er zijn attracties waarin je nat kan worden).

Anubis The Ride, de Super-splash, de Springflyer, een Piratenboot, Boomstammetjes, WienerWalz, … zijn maar een zeer kleine greep uit het overweldigende aanbod. Niet alleen voor de ‘kleintjes’ dus!

Plopsa De Panne

Donderdag 16 juli 2020 Uur 9u tot 17u30 Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden - Leuven Max. 36 deelnemers Prijs 9 euro Lunchpakket & drank? Niet nodig. Niet vergeten! Extra drankjes, fiets en stevig fietsslot, 8 euro. CityTrippers-Kinepolis Reeds van in de voormiddag trekken we naar Leuven om ten strijde te trekken in een StadsBattle. In de namiddag laten we het eten rustig verteren en zakken we lekker onderuit in de zachte zetels van Kinepolis Leuven.

Movie Park Duitsland Vrijdag 17 juli 2020 Uur 7u15 tot 21u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Movie Park Duitsland Max. 32 deelnemers Prijs 35 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden of zakgeld om daar eten te kopen. Movie Park Duitsland Op een terrein van ca. 45 hectare kun je compleet opgaan in de filmwereld. De 40 verschillende attracties staan garant voor spanning, entertainment en adrenalinekicks. Duitslands grootste filmen attractiepark is een bijzondere belevenis voor jong en oud.

Grabbel en Swap programmabrochure 2020

GrabbelenSwap2020.indd 27

Swap op het Plein

CityTrippers-Kinepolis

27

16/03/2020 15:18:49


Klimmen Woensdag 22 juli 2020 Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden - De stordeur Wilsele Max. 30 deelnemers Prijs 15 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden. Klimmen We verleggen vandaag onze grenzen niet enkel in hoogte, maar brengen ook een bezoek aan de funhall van de klimzaal waar een spiksplinternieuwe speleobox geïnstalleerd is. De verschillende muren van de klimzaal die werden omgetoverd in bomen, huizen, puzzels en een hindernissenparcours en de speleobox worden vandaag de uitdaging.

28

GrabbelenSwap2020.indd 28

Adventure Day Donderdag 23 juli 2020 Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden en omstreken Max. 40 deelnemers Prijs 8 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden. Niet vergeten! Fiets en fietsslot, zwemkledij (voor jongens geen zwemshort) en handdoek, eventueel een beetje geld voor een drankje of een versnapering. Adventure Day Een oriëntatieparcours, trapbootjes, zwemmen, roeiboten/pedalo’s, minigolf of op zoek naar verborgen schatten met een gps-toestel of smartphone.

Grabbel en Swap programmabrochure 2020

16/03/2020 15:18:53


Phantasialand

Phantasialand Wie houdt van een flinke dosis spanning en kriebels in de buik is bij Phantasialand aan het juiste adres! De attracties garanderen pure actie en pret! Ga over de kop, race door scherpe bochten, scheer rakelings langs rotsen en dankzij de waterattracties krijg je ook nog de nodige verkoeling!

Swap op het Plein

Vrijdag 24 juli 2020 Uur 7u15 tot 20u30 Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit BrĂźhl, Duitsland Max. 40 deelnemers Prijs 35 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden of zakgeld om daar eten te kopen. Niet vergeten! Identiteitskaart

29

GrabbelenSwap2020.indd 29

16/03/2020 15:19:00


Fun Factory

Creatief Offensief

Maandag 27 juli 2020 Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden Max. 40 deelnemers Prijs 8 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden.

Dinsdag 28 juli 2020 Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden Max. 40 deelnemers Prijs 8 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden.

Fun Factory Fun, funner, funniest. De Fun Factor van de dag wordt bepaald door de Swappies en de moni’s samen. Gooi je ideeën en fantasieën te grabbel en mix deze tot een zo waanzinnig mogelijk festijn. Fun gegarandeerd!

Creatief Offensief Een spat verf hier, een klodder lijm daar... . Amusante armbandjes, briljante bloemenringen, geknoopte halssnoeren, handige handenwarmers, kleurrijke dromenvangers, toffe opbergzakken, hippe pennenzakken, hete ovenwanten, vrolijke vriendschapsbandjes, waanzinnige weerhangertjes, prachtige parelkettingen, bonte fimobollen, en nog véél vééél meer!

Walibi Woensdag 29 juli 2020 Uur 8u30 tot 18u30 Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Waver Max. 80 deelnemers Prijs 25 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden of zakgeld om daar eten te kopen.

Niet vergeten! Droge kledij en een handdoek. Er zijn attracties waarin je héél nat kan worden. Walibi

600 m kolkend water trotseren in de Radja River. Gillen en gieren tegen 80 km/u in de 6 rollercoasters. 77 m hoog in de Dalton Terror. Naar de Far West in de Calamity Mine, of gewoon kiezen uit één van de 50 andere attracties!

30

GrabbelenSwap2020.indd 30

16/03/2020 15:19:03


Koninklijk Kasteel Arrangement 2020

Koninklijk Kasteel Arrangement 2020 Wegens overdonderend succes de vorige jaren trekken we ook in 2020 voor twee dagen naar de Efteling! Twee dagen genieten van Villa Volta, Vogel Rok, de Python, Fata Morgana, De Vliegende Hollander, Joris & de Draak en ga zo maar door!

ten gegarandeerde fun nog in dit tweedaags pakket? • 1 overnachting in het Eftelinghotel; • 2 dagen toegang tot het park; • dinerbuffet op donderdag (exclusief 5 euro voor drank); • ontbijtbuffet op vrijdag; • Bourgondische maaltijd op vrijdagavond; Efteling 2-Daa • voorstelling Aquanura. gse Voor het middageten op donderdag dien je je eigen lunchpakket en drankjes mee te brengen. Daarnaast moet je ook wat zakgeld meebrengen om op vrijdagmiddag zelf drank en eten te kopen in het park (dit mag ook op donderdagmiddag, dan hoef je uiteraard geen boterhammen mee te brengen).

Swap op het Plein

Donderdag 30 juli 2020 & vrijdag 31 juli 2020 Uur van donderdag 7u15 tot vrijdag 23u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Kaatsheuvel, Nederland Max. 20 deelnemers Prijs 98 euro Lunchpakket & drank? zie verder Niet vergeten! • eventueel zonnecrème of regenkledij (afhankelijk van het weer) • lunchpakket en drank(jes) voor de eerste middag • zakgeld om tijdens de tweede dag middageten en een drankje te kopen • een klein rugzakje voor de zaken die je mee in het park wil nemen • zakgeld (5 euro voor drank op donderdag) • toiletgerief • handdoek • pyjama • identiteitskaart

Het aantal deelnemers voor deze activiteit is strikt beperkt! Snel inschrijven is dus de boodschap. Vanwege het succes de vorige jaren, genieten we ook dit jaar op vrijdagavond van een Middeleeuws banket in het ‘Wapen van Raveleijn’ alvorens we terug naar Linden rijden. Vragen? Contacteer zeker de jeugdconsulent tel. 016 47 97 22

Wat bieden wij bui-

Grabbel en Swap programmabrochure 2020

GrabbelenSwap2020.indd 31

31

16/03/2020 15:19:06


The Big Mexican Maandag 3 augustus 2020 Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden Max. 32 deelnemers Prijs 8 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden. The Big Mexican Esta historia comienza en un pueblo pequeño y tranquilo. Pero, en una noche sin luna, la hija del alcalde desaparece … Dan gaan plots de poppen aan het dansen! Een onduidelijk briefje met wat gekrabbel, een rode plas op de grond, … . Wat zal dit met zich meebrengen?

Erperheide

Bij deelna me aan deze activ iteit: verplicht kunnen zwemmen !

Dinsdag 4 augustus 2020 Uur 9u tot 18u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Center Parcs Erperheide Max. 32 deelnemers Prijs 16 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden of zakgeld om daar eten te kopen. Niet vergeten! Zwemkledij, handdoek, muntstuk 1 euro voor de kledinglockers. Subtropisch zwemmen - Erperheide Beleef opwindende momenten in de wildwaterbaan, in het golfslagbad of op de glijbanen.

32

GrabbelenSwap2020.indd 32

16/03/2020 15:19:08


Bobbejaanland Woensdag 5 augustus 2020 Uur 8u tot 18u30 Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Lichtaart, Kasterlee Max. 75 deelnemers Prijs 25 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden of zakgeld om daar eten te kopen.

Vettige donderdag Donderdag 6 augustus 2020 Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden Max. 40 deelnemers Prijs 8 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden. Niet vergeten! Kom in je gewone Swapkledij en breng kleren en schoenen mee die echt zéér vuil mogen worden, douchespullen, handdoek, plastic zak om nadien je vuile kledij in te steken, 2 eitjes, 1 pot bruine zeep. Vettige Dinsdag Kliederende klodders snot: check!

Niet vergeten! Droge kledij en een handdoek. Er zijn attracties waar je héél nat in kan worden. Bobbejaanland Speedy Bob, El Rio, Indiana River, Revolution, Typhoon, El Pãso, Sledgehammer, Junior Coaster, Bob Express, Fly Away, Santa Maria, Wild Water Slide, Okidoki, Dreamcatcher, Desperado City, Banana Battle, … .

Red Fox Paintball Vrijdag 7 augustus 2020 Uur 9u tot 16u30 Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Sherwood Forest Rillaar Max. 35 deelnemers Prijs 25 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden. Niet vergeten! Slechte kledij, stevige schoenen en handschoenen. Red Fox Paintball Outdoor paintball in het coolste bos van Vlaanderen. Een hele dag actie met topmateriaal en superbegeleiding. Come and do battle!

Grabbel en Swap programmabrochure 2020

GrabbelenSwap2020.indd 33

33

16/03/2020 15:19:10


Bowling Maandag 10 augustus 2020 Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Anglo Bowling Max. 35 deelnemers Prijs 9 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden. Niet vergeten! Eventueel een beetje geld voor een drankje of een versnapering tijdens het bowlen. Bowling Sinds jaar en dag één van onze vaste tradities! Een strike of spare? Of, misschien wel helemaal niets. Het ultieme spel. Twee beurten, twee ballen, twee goede worpen … .

De Kempervennen

Bij deelna me aan deze activ iteit: verplicht kunnen zwemmen !

Dinsdag 11 augustus 2020 Uur 9u tot 18u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Westerhoven, Nederland Max. 50 deelnemers Prijs 16 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden of zakgeld om daar eten te kopen. Niet vergeten! Zwemkledij, handdoek, muntstuk 1 euro voor de kledinglockers. Subtropisch zwemmen - De Kempervennen Aqua Mundo De Kempervennen staat synoniem voor een echt subtropisch zwemparadijs. Waterpret voor iedereen!

De Efteling Woensdag 12 augustus 2020 Uur 7u15 tot 19u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Kaatsheuvel, Nederland Max. 50 deelnemers Prijs 35 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden of zakgeld om daar eten te kopen.

De Efteling - een wereld vol wonderen! We treden binnen in de vier wonderlijke Rijken van de Efteling. Zwerf door het Marerijk, Anderrijk, Ruigrijk en Reizenrijk en laat je meevoeren in een wereld vol betovering.

34

GrabbelenSwap2020.indd 34

16/03/2020 15:19:12


17de Swapmarathon Donderdag 13 augustus 2020 & vrijdag 14 augustus 2020 Uur van donderdag 9u tot vrijdag 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden Max. 32 deelnemers Prijs 35 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden voor donderdagmiddag. Niet vergeten! Warme kledij die vuil mag worden, slaapmatje, kussen, slaapspullen, toiletgerief.

Zoals je kan lezen, gaat de Swapmarathon van start op donderdag en duurt deze tot vrijdag 16u. Voor Swappers die niet in de mogelijkheid verkeren om te overnachten, bieden wij ook aan om enkel deel te nemen aan de Swapactiviteiten die plaatsvinden op donderdag en vrijdag tijdens de gewone uren van de werking (9u tot 16u). Deelname aan de Swapactiviteiten bedraagt 8 euro per deelnemende dag.

17de Swapmarathon Net zoals de voorbije 16 jaren sluiten we ook dit Swap-op-het-Plein-jaar af met een Swapmarathon. We gaan van start op donderdag 13 augustus 2020 om 9u en gaan door tot vrijdag 14 augustus 2020, klokslag 16u.

Swap op het Plein

me aan teit: nnen n!

Enkel voor donderdagmiddag dien je een lunchpakket te voorzien. Voor de andere eetmomenten zal er in jullie eetbehoeftes voorzien worden.

Grabbel en Swap programmabrochure 2020

GrabbelenSwap2020.indd 35

35

16/03/2020 15:19:15


Contact Jeugddienst Bart Nijs, jeugdconsulent tel. 016 47 97 22 jeugddienst@lubbeek.be Opgelet! Tijdens de Grabbel en de Swap op het Plein zal de jeugdconsulent bereikbaar zijn in de gemeentelijke basisschool van Linden. School Linden (enkel van 1 juli t.e.m. 14 augustus 2020) Martelarenplaats 1 3210 Linden tel. 016 58 07 33 Bij afwezigheid Kan je voor dringende vragen contact opnemen met onze administratie op het gemeentehuis: tel. 016 47 97 21 - 016 47 97 24 Gemeentehuis Gellenberg 16 3210 Lubbeek tel. 016 47 97 00 www.lubbeek.be Openingsuren gemeentehuis maandag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 12u30 dinsdag en woensdag van 13u30 tot 16u donderdag van 16u tot 19u

Grabbel en Swap programmabrochure 2020

GrabbelenSwap2020.indd 36

16/03/2020 15:19:20


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.