Page 1

ge k

informatieblad van de gemeente Lint | januari - februari 2013

Nieuwe bestuursploeg Zittend aan tafel (v.l.n.r.): Alice Bruno (schepen), Wouter Verbeeck (schepen), Harry Debrabandere (burgemeester), An Romeyns (gemeentesecretaris), Monique Van Den Brande (schepen) en Geert Verhulst (schepen) Rechtstaand (v.l.n.r.) gemeenteraadsleden: Marc Verheyen, Stanny Tuyteleers, Kathleen Geudens, Ludwina Pellegroms, Dirk Sterckx, Jo Smeets-Genbrugge, Hans Verreyt, Pieter Lievens, Annemie Janssens, Armand De Baets, Kristel Ooms, Leentje Valgaerts, Rudy Verhoeven (OCMW-voorzitter en toegevoegd schepen) en Patrick MariĂŤn.


Handige telefoonnummers Gemeentehuis ma - vrij: 8.30 - 12.00 maandagavond: 17.30 - 20.00 woensdagmiddag: 13.00 - 16.30 Algemeen oproepnummer 03 460 13 30 Burgerzaken 03 460 13 32 Identiteitskaart, rijbewijs, reispas,…

Communicatie

03 460 13 46

Algemene informatie, meldingen, klachten

Milieu

03 460 13 38

Milieuvergunning, afval, aanplantingen,….

Ruimtelijke ordening

03 460 13 36

Info en vergunningen over bouwen en verbouwen,…

Openbare werken

03 460 13 39

Voetpaden, straatverlichting, wegdek, nutsleidingen,…

www.tele-onthaal.be

Gemeentemagazijn 03 455 98 09 Gemeentelijke bibliotheek 03 455 12 15 Gemeentelijke basisschool 03 455 48 25 Buitenschoolse kinderopvang 03 454 32 72 OC De Witte Merel 03 455 12 13 Jeugd- en sportdienst 03 454 57 87 Containerpark 03 488 42 80 OCMW –huis 03 460 18 60 Woonzorgcentrum Zonnestraal 03 460 18 70 DC De Schakel 03 460 19 10 Politie Dringende politiehulp 24u/24u 101 Politiezone HEKLA 24u/24u 03 444 00 00 Lokale politie Lint 03 444 00 14 Brandweer Dringende brandweerinterventie 100 Niet-dringende interventie 03 457 46 33

De recenste informatie vind je steeds op www.lint.be

‘Het gemeentebestuur en alle medewerkers wensen je een schitterend en vooral gezond 2013 toe.’ Colofon 15e jaargang: januari - februari 2013

Gemeente Lint Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door het gemeentebestuur van Lint

2|

Redactieadres : Gemeentebestuur van Lint t.a.v. Myriam Peters Koning Albertstraat 41, 2547 Lint

Verantw. Uitgever: Harry Debrabandere Kardinaal Cardijnlaan 31 l 2547 Lint. Het gemeenteblad wordt gedrukt met biologisch afbreekbare inkt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier


nieuws

Nieuwe bestuursploeg In de volgende editie van GeLINkT licht het nieuwe bestuur haar beleidsaccenten toe. Hier alvast de verdeling van de bevoegdheden. • • • • • •

Burgemeester Harry Debrabandere is bevoegd voor: politie, brandweer, veiligheid, financiën, burgerlijke stand, patrimonium en personeelszaken. Eerste schepen Wouter Verbeeck is bevoegd voor: openbare werken, mobiliteit, verkeer, lokale economie en ICT. Tweede schepen Alice Bruno is bevoegd voor: jeugd, sport, onderwijs, buitenschoolse kinderopvang en senioren Derde schepen Monique Van Den Brande (tot 2015) – Hans Verreyt (vanaf 1/1/2016) zijn bevoegd voor: ruimtelijke ordening, milieu, groen en communicatie Vierde schepen Geert Verhulst is bevoegd voor cultuur, OC De Witte Merel, bibliotheek, feestelijkheden en ontwikkelingssamenwerking. Toegevoegd schepen Rudy Verhoeven is OCMW-voorzitter en schepen bevoegd voor sociale zaken en burgerzaken.

Even uw aandacht…. Regelmatig vind je tussen de post kleurrijke brieven waarbij je een uitnodiging krijgt voor evenementen waarop firma’s hun producten willen aanprijzen. Deze uitnodigingen vermelden gratis vervoer heen en terug, gratis maaltijden en gratis cadeautjes, ... Het lijkt aantrekkelijk, maar denk wel na dat ingaan op dergelijke uitnodigingen aanleiding kan geven tot aankopen waarop je misschien in eerste instantie niet had gerekend. Weet dat deelname volledig vrijblijvend is en je tot niets verplicht.

Rookmelders in huurwoningen: nieuwe verplichtingen vanaf 1 januari 2013

Alle huurwoningen, waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012, moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders. Dit wil zeggen dat elke zelfstandige woning of kamerwoning op elke bouwlaag uitgerust moet zijn met minstens één rookmelder. De rookmelder moet - CE gemarkeerd zijn; - voldoen aan de norm NBN EN 14604; - reageren op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal; - mag niet van het ionische type zijn. Meer informatie en richtlijnen vind je via: - Wonen-Vlaanderen - www.wonenvlaanderen.be - www.provant.be

|3


nieuws

De mooiste start begint met een stop 1 op 3 blijft drinken, 1 op 10 blijft roken De meeste zwangere vrouwen vragen zich af of ze nog een glas mogen drinken, een sigaret roken of een joint opsteken. Tot hun grote frustratie krijgen ze daar vaak geen eenduidig antwoord op. Divers wetenschappelijk onderzoek toont nochtans aan dat alcohol, tabak of drugs altijd een risico kunnen inhouden, ook als het gaat om kleine hoeveelheden. Er bestaat dus maar één juist advies: helemaal niet drinken, roken of drugs gebruiken tijdens de zwangerschap. De campagne ‘De mooiste start begint met een stop’ zet dit advies in de kijker. i www.vlaanderenstoptmetroken.be l www.druglijn.be l www.vigez.be

Pidpa = meer dan alleen drinkwaterleverancier De service van Pidpa gaat verder. Ook in de rioleringssector nemen zij hun verantwoordelijkheid op. Zo staat Pidpa Hidrosan in Lint in voor de zorg voor het gemeentelijk rioleringsstelsel. Volgende taken worden door al uitgevoerd sinds december 2007 : - Het onderhoud, de uitbouw en de vernieuwing van het rioleringsnet; - Permanente wachtdienst 24u op 24 – service; - Het reinigen van de straatkolken; - Het beheren van de gemeentelijke grachten die deel uitmaken van het afvoerstelsel voor hemelwater; - Het aanleggen, exploiteren en onderhouden van de pompstations; - Het uitbouwen van een volledige databank van het gemeentelijke rioleringsnet.

Vanaf 1 januari 2013 zal Pidpa Hidrosan ook instaan voor het uitvoeren van nieuwe huisaansluitingen op het rioleringsnet. Als je een nieuwe aansluiting nodig hebt, contacteer je Pidpa op het gratis nummer 0800 90 300 (optie riolering) of op de website www.pidpa.be. Voor een nieuwe aansluiting op het rioleringsnet moet je vanaf nu niet meer zelf een aannemer aanstellen. Pidpa zal dit voor je opnemen. Pidpa Hidrosan rekent voor deze aansluiting een forfaitaire kost van 500 euro aan. Met al je rioleringsvragen of -opmerkingen kun je ook bij Pidpa terecht. Het gratis nummer is ook bereikbaar tijdens de kantooruren voor dringende meldingen over de rioolinfrastructuur.

65+-ers gratis op bus en tram

4|

Als 65+-er krijg je een gratis vervoerbewijs van De Lijn. Begin 2013 worden deze kaarten niet vernieuwd, maar wel pas in de loop van het jaar.

De huidige kaarten blijven dus geldig tot je een persoonlijke brief ontvangt waarin je gevraagd wordt om de nieuwe MOBIB-kaart aan te vragen.

Dan wordt het gratis vervoerbewijs door de MOBIB-kaart vervangen om hiermee het reizen in de toekomst nog gemakkelijker te maken.

Nog vragen? Contacteer Bart Vercruyssen l 015 44 09 27 l bart.vercruyssen@delijn.be


politie Geef inbrekers geen kans Diefstallen in woningen is een absolute prioriteit voor de politiezone HEKLA. In de winterperiode stellen wij traditioneel een verhoging vast van het aantal inbraken. Geef inbrekers echter geen kans en beveilig je woning. De beveiliging van je woning moet niet noodzakelijk veel kosten. Met enkele eenvoudige maatregelen maak je het de inbrekers al heel wat moeilijker. Pas de maatregelen toe in onderstaande volgorde: 1. Organisatorische maatregelen:

Goede gewoonten aanleren = eenvoudig en goedkoop

- Sluit je woning goed af bij je vertrek of wanneer je gaat slapen. - Geef je huis een bewoonde indruk wanneer je er niet bent en laat je sleutels niet rondslingeren. - Neem bij het slapengaan je sleutels en portefeuille mee naar de slaapkamer en laat geen waardevolle spullen in het zicht liggen. - Verwijder alle zaken rond je woning die het werk van inbrekers gemakkelijker maken (zoals ladder, opstapjes, ‌). - Doe het tuinhuisje of berghok op slot. - Zorg voor voldoende zichtbaarheid.

2. Bouwkundige/fysieke maatregelen: - Verstevig je ramen en deuren met stevige sloten en inbraak werend glas. - Buitenverlichting schrikt ongewenste bezoekers af en vergroot het veiligheidsgevoel in nauwe straatjes. Het is dan ook een van de belangrijkste vijanden van inbrekers maar kan ook een hulpmiddel zijn om in te breken op plaatsen waar geen sociale controle is.

3. Elektronische maatregelen: Elektronische beveiligingssystemen voorkomen niet dat inbrekers je woning binnendringen. Wel zorgen ze ervoor dat jij ze sneller opmerkt. Zo hebben ze minder tijd om naar waardevolle voorwerpen te zoeken. Elektronische beveiliging is dus een belangrijke aanvullende maatregel naast je organisatorische en bouwkundige initiatieven. Op eenvoudig verzoek kan elke HEKLA-inwoner gratis beroep doen op onze dienstverlening technopreventief advies. In elke HEKLA-gemeente zijn er medewerkers speciaal opgeleid om deze dienstverlening op een kwaliteitsvolle manier te verschaffen.

Wat kun je verwachten: - tips over het beveiligen van uw woning - preventieve controle hangen sluitwerk op ramen, deuren, poorten, daken, keldergaten, ventilatieroosters, ... - objectieve en onafhankelijke beoordeling Wat kun je niet verwachten? - doorverwijzing naar handelaars of uitvoering van voorgestelde werken - een exacte prijsberekening van de beveiliging

i Hoofdinspecteur Guy Van Reeth l Algemene coĂśrdinatie preventief advies Prins Boudewijnlaan 43a l 2650 EDEGEM l 03 444 00 00 l preventie@hekla.be

|5


milieu Op weg naar een toekomst voor de trage wegen in Lint Trage wat? Trage wegen zijn paden en wegen voor traag, nietgemotoriseerd verkeer. Kerkwegels, jaagpaden, doorsteekjes in verkavelingen... Veel trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. De vraag om deze wegen - waar mogelijk - opnieuw toegankelijk te maken groeit. Zo kunnen we veiliger naar school of het werk fietsen. Of wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging weer aangenaam.

Trage wegen zijn belangrijk: • als recreatief wandel-, fiets- of ruiterpad. • als veilige verbindingen voor zachte weggebruikers. • voor de bedrijfsvoering van boer en tuinder. • voor natuurontwikkeling. • omwille van hun cultuurhistorische waarde. En voor je gezondheid. Van een half uurtje wandelen of fietsen blijf je in conditie en pieker je minder.

Een herstelplan voor trage wegen In en rondom Lint zijn er nog veel trage wegen. De gemeente heeft ze daarom in kaart gebracht, want de voorbije jaren verdwenen ze door verwaarlozing, een nieuwe verkaveling, afsluitingen... Gelukkig blijven er nog heel wat mogelijkheden om het netwerk te verbeteren. Om de knelpunten aan te kunnen pakken en nieuwe kansen te kunnen creëren, werkt Lint aan een herstelplan voor trage wegen. Uiteraard moet dat plan ondersteund worden door de inwoners, dus de toekomstige gebruikers van deze wegen.

Hoever staan we? Alle trage wegen van Lint zijn in kaart gebracht door Trage Wegen vzw. Vervolgens kreeg een groep vrijwilligers uit Lint een vorming ‘Hoe trage wegen inventariseren’. Met de trage wegenkaart in de hand zijn een achttal vrijwilligers in de zomer van 2012 alle wegen gaan inventariseren. Voor elke weg gaven ze aan of het over een toegankelijke of ontoegankelijke weg gaat, welke verharding de weg heeft, welke verbinding de weg maakt... Op basis van die inventarisatiegegevens werd een evaluatiekaart gemaakt. Op die kaart zie je welke

6|

trage wegen in Lint toegankelijk zijn en welke niet. Die kaart en het volledige tragewegenproject werden toegelicht op de infoavond van 13 november. Daar konden geïnteresseerden een evaluatiekaart en een bijhorende evaluatiebundel meenemen. Via de bundel kan iedereen over elke weg zijn of haar mening geven. Zo komen we te weten waarom een weg wel of niet belangrijk is, wat er beter kan aan de wegen...

Het vervolg? Alle antwoorden op de evaluatiebundels worden samengevat en opnieuw voorgelegd aan de inwoners. Op de syntheseavond gaan we samen op zoek naar de prioriteiten voor elke weg. Die bijeenkomst zal de basis zijn van het tragewegenplan voor de gemeente, een plan dat gebaseerd is op jouw mening. De gemeente zal dit plan gebruiken om in de toekomst een aantal trage wegen opnieuw open te stellen of beter toegankelijk te maken voor het publiek. Je bent van harte welkom op deze syntheseavond die op dinsdag 12 februari 2013 in de raadzaal in de remise, gemeentepark, Koning Albertstraat 41 plaatsvindt. i Koen Laurent l milieuambtenaar l 03 460 13 38 l milieu@lint.be l www.tragewegen.be/lint.


milieu Instrumenten voor rationeel energiegebruik (REG): de meterkaart, de energiemeter en het energielabel. DE METERKAART

gemeente gratis een energiemeter. Je zal er van versteld staan wat sommige toestellen aan energie verbruiken. Zeker wanneer deze toestellen oud zijn. Meet zeker eens het verbruik van de koelkast, de diepvriezer, de wasmachine, de droogkast, de tv … En vergeet de elektrische boiler en de keukenboiler niet want die verbruiken vaak meer energie dan je verwacht.

HET ENERGIELABEL Noteer elke week of elke maand de meterstanden van gas en elektriciteit. Zo weet je steeds opnieuw hoeveel je verbruikt. Bovendien kan je dan gemakkelijk vergelijken. En je komt voor minder verrassingen te staan bij de eindafrekening. Een ander voordeel is dat je sneller kan ingrijpen wanneer je plots meer energie verbruikt. Je kan de kaarten gratis afhalen bij het kantoor van je netbeheerder. Je kan de meterkaart ook online invullen. Eandis: http://www.eandis.be/eandis/klant/k_verbruikswijzer.htm

DE ENERGIEMETER In je woning staan wellicht verschillende elektrische toestellen. Wil je weten hoeveel energie deze toestellen verbruiken? Leen dan bij de netbeheerder of de

Is je koelkast oud en versleten en ben je dringend toe aan een nieuw toestel? Let dan op het energielabel. De toestellen met label A, A+ of A++ verbruiken veel minder energie en dat voel je in je portemonnee. We maken even een vergelijking. Koop voortaan enkel nog een koelkast met een Alabel. Deze gebruiken spectaculair minder energie. Je bespaart per jaar € 64 tegenover een toestel met D-label. TIP: Het energielabel vind je ook terug op de verpakking van spaarlampen en gloeilampen. TIP: Beschermde klanten kunnen bij de netbeheerder een kortingsbon van € 150 aanvragen voor een aankoop van een energiezuinige koelkast of een energiezuinige wasmachine. Laat deze kans niet liggen en informeer bij jouw netbeheerder (Eandis).

Hoeveel kosten 4 lampen die 2 uren per dag branden? Spaarlamp € 9 / jaar / Gloeilamp € 44 / jaar

Binnen stoken: 12 tips - Zet de luchttoevoer van je houtkachel (als deze goed aan is) niet altijd volledig open - Gebruik de as van je allesbrander/houtkachel niet als meststof in de moestuin - Maak je allesbrander niet aan met krantenpapier, maar gebruik aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes - Het klinkt onlogisch, maar leg bij het aanmaken van je haardcassette het meest brandbare materiaal bovenaan - Verbrand niet alles in je allesbrander - Laat je schoorsteen minstens één keer per jaar vegen - Voor individuele stooktoestellen (olie- of gashaard die niet aangesloten zijn op een centra-

- - -

- -

le stookinstallatie, een open haard, een boiler op gas die enkel water verwarmt,…) is het reinigen van de schoorsteen niet verplicht. Verbrand geen samengesteld hout (bv. triplex en vezelplaat) in de houtkachel Laat (snoei)hout voldoende drogen vooraleer je het gebruikt Twijfel je of je goed of fout stookt? Kijk naar je schoorsteen. Is de rook wit of vrijwel onzichtbaar, dan ben je goed bezig. Donkere rook is een alarmsignaal. Sluit nooit de luchttoevoer van je houtkachel af als de temperatuur te hoog oploopt. Pas de kachel aan aan de ruimte die hij moet verwarmen.

|7


OCMW Dienstencentrum De Schakel ONTSPANNING

Hobbywerking workshops De workshops zijn wekelijks op donderdag van 13u30-16u30

Maand januari, keuze uit:

In februari kies je uit:

- spiegel of krans met drijfhout. - textielverharder: we maken een varken (of spaarvarken voor de crisis) - bloemstuk

- naaien van yootje de muis - krans van bladeren van een oud boek - bloemstuk.

Een voorbeeld van elke hobbyactiviteit staat tentoon gesteld in de hal.

INFORMATIE

Lezing De oorlogskeuken : “Tweemaal oorlog, driemaal honger” Deze lezing over de voedingsgeschiedenis van de 20e eeuw is sterk gekleurd door de twee wereldoorlogen. Driemaal komt de pas recent verbeterde voedselsituatie van de globale bevolking in het gedrang en moet deze weer haar toevlucht nemen tot beproefde “armoerecepten” De kennis van die periode in de “culinaire” geschiedenis van ons land laat bovendien toe om ook heel wat andere aspecten van “na de oorlog” te begrijpen.

Dit verhaal is ook belangrijk voor de jongere generaties die soms geen voeling hebben met wat hun voorzaten hebben meegemaakt. Via deze lezing willen wij een bijdrage leveren tot de absolute bewondering voor de kokkinnen van toen, meestal vrouwen, die met het weinige dat soms voorhanden was, toch een degelijke en lekkere maaltijd op tafel te toveren. Wanneer : donderdag 8 februari Van : 14.00-16.00 u (met pauze) Waar : Polyvalante zaal WZC Zonnestraal

BLOEDINZAMELING Op maandag 11 februari kun je in het dienstencentrum terecht voor de bloedinzameling van het Rode Kruis. Kruis alvast aan in je agenda.

INSCHRIJVEN: Inschrijven voor activiteiten kan elke werkdag van 9.30-12.30u en van 14.00 tot 17.00u in het dienstencentrum De Schakel l Oud-strijdersplein 1 l 2547 Lint l 03 460 19 10 l dienstencentrum@ocmwlint.be of logistiekdeschakel@ocmwlint.be. Voor de workshops crea en juwelen kun je ook elke woensdagvoormiddag terecht in De Schakel bij Barbara (vrij handwerk ) of Lucia (juwelen)

8|


OCMW

CURSUSWERKING

CURSUS PICASA Cursus Picasa of het beheer van foto’s op computer Picasa is een fotobeheerprogramma dat gratis kan geïnstalleerd worden op elke computer. Handig en interessant voor het beheren en bewerken van familie-en vakantiekiekjes. Lijkt dit iets voor jou? Schrijf je dan in voor onze cursus Picasa Wanneer : maandagen 18 en 25 februari, 4 en 11 maart Uren : 19.00 - 21.00u. Kostprijs : 24 euro voor de ganse reeks, tas koffie inbegrepen. Meebrengen : laptop, digitaal fototoestel met handleiding , kabel voor aansluiting. Inschrijven voor maandag 11 februari bij Sabine

ACTIVITEITEN IN SAMENWERKING MET WZC ZONNESTRAAL Via het dienstencentrum kun je ook aansluiten bij activiteiten die voor de bewoners van WZC Zonnestraal worden georganiseerd. Het betreft vooral spel- en filmnamiddagen, optredens allerhande en festiviteiten. Voor januari-februari staan al volgende activiteiten vast:

31 januari : feest van de jarigen De activiteiten vinden plaats tussen 14.00 - 16.30u. Optredens en feestelijkheden zijn gratis. Voor andere activiteiten wordt een bijdrage van 1,5 euro gevraagd. Al deze activiteiten en meer zijn ook terug te vinden op de activiteitenkalender van DC De Schakel en WZC Zonnestraal, te vinden in de rekken aan de zijkant van de cafetariatoog.

Dienstencentrum De Schakel wenst je een gezond en veilig 2013! Uiteraard zetten wij onze activiteiten in 2013 gewoon verder. In De Schakel moet je zijn voor gymnastiek, line-dance, zumba, vrij handwerk, hobby-activiteiten en juwelen maken. Welkom!

|9


bibliotheek “Leeuwenpraatjes”

Jeugboekenweek: thema “tijd”

Organisator: Bibkwintet Locatie: Theater Vooruit Dag: zaterdag 23 februari Aanvang: van 14.00 tot 17.00 uur Prijs: gratis Voor wie: kinderen van 5 tot 8 jaar Reservatie: vanaf 10 januari in de bibliotheek of op www.bibkwintet.be

Jong, lezend Lint wordt van 2 tot 17 maart 2013 tijdens de Jeugdboekenweek alweer flink in de watten gelegd. Dit jaar is het thema ‘tijd’, met als slogan ‘Een zee van tijd’. De bib heeft voor jou het juiste verhaal en laat het voor altijd duren. Verleden, heden en toekomst, beleef het in onze bibliotheek! Ze kijkt naar het verleden en richting toekomst, telt de dagen van de week en ziet de seizoenen passeren. Ze is opgejaagd en ze verveelt zich. Ze denkt na over de eeuwigheid. Ze zet de tijd stil. Ze zoekt het juiste verhaal en laat het voor altijd duren.

AANDACHT ! Omdat de bibliotheek binnenkort overschakelt naar een andere bibliotheeksoftware, zal de bibliotheek enkele dagen gesloten zijn. Het wordt een middag vol fabelachtig plezier, met de opening van de nieuwe Bibkwintet tentoonstelling, een gloednieuwe theatervoorstelling en allerlei leeuwse randanimatie : leer ballonnen plooien, laat je schminken in je lievelingsdier, zet je favoriete dier op een badge of vouw dieren van papier.

Tentoonstelling “Leeuwenpraatjes”. Kom het land van de fabels ontdekken waar de leeuw koning is en zijn fratsen worden voorgesteld in interactieve opstellingen. Kinderen mogen kijken en doen! De tentoonstelling is gebaseerd op de fabels van Aesopus en bedoeld voor kinderen van 5 tot 8 jaar. Na de feestelijke opening in Boechout gaat de tentoonstelling op reis naar verschillende bibliotheken, eerst de Bibkwintet-bibliotheken en dan heel Vlaanderen door. Theatervoorstelling: “Fabulatorium” (om 15u) Oma heeft een kamer waar ik eigenlijk niet mag komen. Spannend! Toen ik er ‘per ongeluk’ toch binnenkwam, zag ik een leeuw, een vlieg, een slang, een olifant.... Ze zaten in flessen, potjes en doosjes. De dieren kwamen tot leven en vertelden verhalen. Hun verhalen zijn fabels. De kamer is het “Fabulatorium” en jij mag mee naar binnen. Breng je lievelingsknuffel mee!

10 |

Maandag 04/02/2013 Dinsdag 5/02/2013 Woensdag 6/02/2013 Op donderdag 7/2/2013 is de bibliotheek terug open tijdens de gewone openingsuren

Bibliotheek aan huis Bibliotheek aan huis is een dienst die wij aanbieden voor iedereen die zelf niet meer naar de bibliotheek kan komen zoals: bejaarden, zieken, slechtzienden, mensen met een handicap of mensen die niet zelfstandig kunnen komen. In dit geval komt een bibliotheekvrijwilliger graag bij je langs, polst naar wat je leest en maakt tijd voor een simpel praatje. De bibliotheek voorziet dan in een aanbod van romans in gewone editie of grootletterboeken, informatieve werken, allerhande onderwerpen maar ook tijdschriften en zelfs strips. Ze worden op een tijdstip naar wens geleverd en de gelezen boeken terug meegenomen. Alles is volledig gratis! Momenteel worden er boeken aan huis geleverd aan de bewoners van het woon-zorgcentrum Zonnestraal en de service-flats. We doen dit telkens op de eerste woensdag van iedere maand.


jeugd Ben je tussen 4 en 11 jaar oud, dan is de Grabbelpas voor jou! Onze gemeente organiseert in samenwerking met Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich en Mortsel, een ruime waaier van toffe activiteiten tijdens de verschillende schoolvakanties. Half januari zullen via de Lintse scholen de brochures met het volledige programma voor de krokus- en paasvakantie verdeeld worden. Extra boekjes zijn bij de jeugd- en sportdienst in OC De Witte Merel en de bibliotheek gratis te verkrijgen.

Met Swap zullen tieners van 12 tot 15 jaar zich tijdens de vakanties niet vervelen. Ons gevarieerd aanbod zorgt ervoor dat iedereen er zijn gading in vindt! De programmabrochure met het aanbod van heel de regio is vanaf half januari gratis te verkrijgen in OC De Witte Merel en de bibliotheek.

De Grabbel- en Swappas is vanaf maandag 7 januari 2013 te koop bij de jeugddienst in OC De witte Merel en kost 3,00 euro. Zo ben je heel het jaar lid en krijg je een fikse korting op al onze activiteiten: speelweken, sportkampen, filmkamp, grabbelpas –en Swapactiviteiten‌ Bovendien kan je met je Grabbelpas een jaar lang profiteren van alle kortingen uit de Grabbelaar, een handig gidsje boordevol ideeÍn en leuke uitstappen.

| 11


kalender

JANUARI

DO 24/01

DO 14/02

Do 10/01

Okra

Okra

Busuitstap

Stadswandeling

Met de bus naar de ‘spiegeltent’ in Rijkevorsel. Daarna koffietafel bij de trappisten in Westmalle Okra-leden: 20 euro en niet-leden betalen 25 euro.

13.15: vertrek aan het Oud-strijdersplein Stadswandeling in Lier. Vertrek aan de parking van De Mol. Carpoolen is mogelijk met vertrek aan het Oud-strijdersplein. Niet-leden zijn welkom.

Okra

Wandeling 13.15: vertrek aan het Oud-strijdersplein

Wandeling naar het Kapellekesbos en Lintse omgeving

i

Eddy Wouters l 03 455 84 20 Willy de Voecht l 03 455 44 32

DI 15/01

i

VR 25/01 KVLV

KVLV

Bowling

Jaaropener Talent in actie

13.30 u, Mechelsesteenweg, Lier

i

13.30 u: De Schakel l Liersesteenweg 11

Maak op een ludieke manier kennis met het nieuwe jaarprogramma. Deelname: €5, voor KVLV_leden €4.

i

en inschrijven voor 10 januari bij Paula Ravache l Liersesteenweg 196 l 03 288 90 87

ZO 20/01 Davidsfonds

Toast literair met ontbijt 10.00 u: Feestzaal Roeland

Een taal- en leesinitiatief van het Davidsfonds voor heel Vlaanderen. inschrijvingen worden afgesloten op 11 januari

i

Benny Marissens l 03 455 45 56

DI 22/01

FEBRUARI ZA 02/02 Davidsfonds

Nacht van de Komedianten 20.00 u: Feestzaal Roeland ‘Een gezellige sfeeravond’ met lekker eten en muziek. De inkomsten dienen om de feestzaal Roeland in stand te houden.

i

Benny Marissens l 03 455 45 56

DI 05/02 KVLV

De kunst van het genieten

Kookles: stoofpotjes en ovenschotels

13.30 u: De Schakel l Liersesteenweg 11

Stoofpotjes en ovenschotels passen in alle seizoenen. In de lente kan het een sudderpotje met zalm en asperges zijn of een confit van lentegroentjes met crumble. Een tortillalasagna of een tajine van kip met zongedroogde tomaten en basilicum in de zomer. In de herfst kiezen we voor een hartige chili con carne of moussaka en in de winter past een lamsstoofpotje met wintergroenten perfect. €7, KVLV-leden €6.

KVLV

Kookles: stoofpotjes en ovenschotels meewerkles 19.00 u, De Witte Merel Deelnameprijs: €7, KVLV-leden €6.

i

12 |

en inschrijven bij Paula Ravache l Liersesteenweg 196 l 03 288 90 87

KVLV

13.15: OC De Witte Merel

en inschrijven bij Paula Ravache l Liersesteenweg 196 l 03 288 90 87

i

en inschrijven bij Liesbeth l 03 455 37 57

Een goed gevuld gezinsleven, druk op het werk, sociale activiteiten... Wordt het je soms allemaal wat te veel? Daarom is het goed af en toe te kunnen stilvallen en genieten. Tijdens deze activiteit ontdekken we wat genieten juist betekent. Geniet en maak tijd voor deze activiteit. Met steun van CM. Deelnameprijs: €5, KVLV-leden €4.

i

en inschrijven bij Paula Ravache l Liersesteenweg 196 l 03 288 90 87

ZA 09/02 & ZO 10/02 Davidsfonds

Tweedehandsboekenbeurs Feestzaal Roeland

Verkoop van enkele duizenden boeken, afkomstig uit particuliere bibliotheken en dat allemaal voor een prikje! Een prettige verrassing voor kinderen! Zaterdag: 10 – 18 u en zondag: 10 – 17 u.

i

Benny Marissens l 03 455 45 56

Eddy Wouters l 03 455 84 20 Willy de Voecht l 03 455 44 32

MA 18/02 Okra

Busuitstap Met de bus naar ‘De Kaasboerin’ in Postel. Middagmaal – show – avondboterhammen met beleg. Okra-leden: €42 en niet-leden betalen €47

i

en inschrijven bij Liesbeth l 03 455 37 57

ZA 23/02 Vlaamse Kring

Bezoek aan de Sint-Pauluskerk Vertrek 13 u Familie Winters l Crauwelshoeve 25

Een bezoek aan de St. Pauluskerk is zeker de moeite waard. Om meer over het verleden van deze mooie kerk te leren, bezoeken we deze onder leiding van een gids. Voor deze uitstap betaal je €2 per persoon Om geen parkeerproblemen te hebben nemen we de tram in Boechout. Inschrijven voor 15 februari bij: Jan Winters l Crauwelshoeve 25 03 288 91 09 Veerle Schonkeren Felix Timmermanslaan 10 l 03 489 09 41

MA 25/02 KVLV

Joggen voor beginners 20.00 u: Lindelei (basketbalplein)

We starten van nul en bouwen week per week op, zodat je na 10 weken 5 km op eigen tempo kan joggen. Kostprijs voor de ganse cursus: €15, KVLV-leden €10.

i

en inschrijven bij Paula Ravache l Liersesteenweg 196 l 03 288 90 87

Gelinkt jan feb 2013  

Gelinkt jan feb 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you