Page 1

I 16

Vla aan ams-B aan stree rab an dru ver kprod t ken oo iven, se pront: uc t ee n tal) ms wittpu de ten. Ruiter- en menroutes kkm van loo ducte Na ruime t ast Vlaams-BrabantUT ES De WARANDEPAD (73 aanko unenRUITER He - nEN MENROUTE f en zoa de var hete nkenma teg iek RO ou Inof het asp hartjels van het iat Pajottenland e-rHa t kie Pa ingar ngen e ver OIE aar rijk erg met tre wekennis Toerismet Vlaams-Brabant hetdolicht golvende ker eriaan maak je MO Hopp verontwikkelde ge jot In rkt es... dbeie m lan ten rze Eizlanbeekde Len heLandelijke » Rijverenigingen i.s.m de landschap ete paard vin of met de str koets. dsemeer t als Me Ve te zen d en Lam nt Inprodu d n, Hu aff nik van 670wilkm wij meenklemenpaden deest rst Vle e dan ruiterlangs wisselen tpu de weidse n. cte je )De bie Dorstvergezichten ee kan ets oter te els InteVlaams-Brabant. ms ins Doalierga au is Vo en tn. je km afkoZe kb te te uv defimooiste wegjes in met dorpskernen te sco nn tepittoreske the ch oo ier he de y sse en tel at (83 ier ee Groevboomgaarden. ter e t poGroon jna alig utehe en aan tel talrijke Lange breden dri k ter ns nti alle en uit de nd me trend el be Wi tde e-roini ten nk al de eke k-t en Wijna i moedigen n Deze of oie t in tia een eg routes werden gebundeld tie kke wij sin cu ech omzandwegen t de Ve aan totpiteen el. Pajotn,vertre glo nie k ee Bru tig n & ds ltuur. t vo n (beschikbaar tie teg galopje Hesym en brengen rge ing oo van overzichtskaarteeDe de or e fris jen 18 ven » t als bijma ze de land of be je etlangs het nt Zo ker ee is tot zoe kan k e str me een f is van rze ngaren wé ,Engels dienst Vrije toerisme) zek Ter se pe eve 60 he bie n tpuop ofKasteelpark ten en, stree det ee met vee pageïnspireerde Wi thi tie Tijd, Ve korte ms ek er kp de he k te ren r. Pro erl dt lalkm) eke Hustree tia t alle ko bewa uitleg beschikbare routes.eriEens ek l Rijst. t he cu Pajot ing de rod ini van ijke me jen ef dw ar t ge bre nie he . Me k. de linair teucEiz be aan (82 no h rs,traject eve zek be ren om nen. en dhebt, gekozen surften je g zen eigen lan zellig ngen t op e am zennaar iscje een ute k-t enveeVle db r… er Vle ote telier citeit lan ken rist www.toerismevlaamsbrabant.be co -ro hu ba zijn zat ou eisdohetaan en lengte van pro de route el nsu tedel ers tre en toe d Sco jna nti jotten tse Gezien ssa Wi rps de erd ler me ductewe ier de uitver rs uitte ple bo je the gratis mee ag t Wiau uw ite kan geaangeraden tel te Be Meom proviand t Pade bijhorende detailkaart, nt » urs ere gro nie Un Hewegbeschrijving t alsvanjna ee he veropIntalrijke de in ter of gps-bestand nemen. kaner onderweg de me t Wi ko 14rechts om te Ga nmark n Dit e van en zij ooeid Jevan van inf on pe asb er orm cSc ge uze downloaden. Let op, de routes zijn niet plekjes picknicken, maar je kan ook Str He ssi t ze n. tre ide Ge willen sfe aff atiTerlindenhof. eks ving eek, Cla e Strin voor een stop terecht e de ject elijkebewegwijzerd op het terrein. aan hun ee vind pro ed kken. k: ww je de mo dru ge op w.s na 2 tra de we be T 2 32 urs.be ffest 52 AC .be ree bsite rto NT 98 CO k.b 0415 Iote rtours e. gsm il@sco ote ma w.sco ww

Ho

f te

Ilin

De kenij

ge

n

Saffe

n

Ho

lra

f Wa

s

lbe rgk

even

ste

Ka

PEPING

EN

ELING EN

N282

el de

SINT -KW LEN INTE NIK NS-

el

ap rt

A.

N285

TEN

HUNSE L STRIJT EM

HAM

OPPER SINGE BU N

TUITEN

TRONT INGEN

SINT-P IETERS ST.-LA -LEEUW UREIN S-BERC HEM

Masiusplein

N282

SINT -MA LEN RTEN NIK S-

GAASB EEK N282

O.-L.-V -LOMB EEK

BERG

EIZE RING EN

P

VLEZE NBEEK

WALB ERG

BOSSU IT POEL

N282

SCHEPD

AAL

DILBEE K

RING BRUSSEL ANDERLECH T

‘T NELLE

KEN

GOUD VEERD EGEM

SINTGERTR - PEDEUDIS

ufc ou rsu

LODD ERSHO EK

‘t Ne

CULTUUR

11

OCMW

13

MILIEU

16

TOERISME

18

JEUGD

21

SPORT

26

VARIA

29

lleke

10

WAMB EEK

ONDERWIJS

N285

7

TLOM BEEK

BIBLIOTHEEK

BORCH

6

erk

OPENBARE WERKEN

lak

4

Sin t-U

POLITIE

Ne

4

TOMB ERG

....................................

Een ♥ voor het Pajottenland Mei - Juni 2012

Ma en rkt Da ge me nsa me t Pri op en nt teh nss aan in en Mountainbiken in en rond Lennik loo isuis Onderstaande routes grenzen (bijna) aan erk s in ad twde een absolute aanrader. Met zijn heuvelbovenvermelde mountainbikeroute ute na Sin it etsne l-ro achtige landschap en zijn slu prachtige fi t-K Ve Lennik: winti RA erk dere t is vergezichten biedt het tw Pajottenland de da nu t, t an en t neuitstek immers het decorHebij om een » Mountainbikeroute Dilbeek ske an rk be wa ren el mooie tocht te »maken. zie Hu s-Brab he Eenande ns . is r! is am » sseMountainbikeroute niëwa n- Gooik zie t Vla Vo veVla llo ko ar dig t-e & an de rscWaaan k t n erk Jople Je kan sporthal rte gs vertrekken rab best l, is ter hil tw s fiheets 6 kan ies w er an s-B je lan(Alfred be Ben rde toe Algoetstraat Ternat de » Mountainbikeroute cl. Sch ug lendene77). et ab amBaetens (in e logep rism tefiets loosch n de e Go t s sn s- Br Vla vo en rijv je ert met kan je hier ook be lijk en de auto, danHe ein ba e. tvin ing gidende de ziensw erk en parkeren. Fi etaa m Gro nk Er me zijn geen ech kleedkamers Roosdaal n via of rt +» vriMountainbikeroute tw lang de er er van ne Vl die me kaaaafiets . voorzien. fiets kan je rww wel deJe g terinf Sla fiets meter s van douches , rdigh ven IJS o pe w.l de no nst gv t reinigen.t Ma kje Leu rktbe Vri n PR euro routes en eden ijve kilo He ple en me toe ver 18 je Tijd nik 9 r 00 BEWEGWIJZERING .be rt tel rism ,in17éé , toe klare a) 18 oiste land / en . 02 e@ kaa 50 rec AFSTAND Gekleurde driehoek naargelang de mo Hage t rism e je len LE ho fiets 53 t un e e WIT - ROODhe Groen: 17,3 do km1 02 nik lengte. ijp NN eg uw unten inr .be IK rw és 31fiets km02 volg de gekozen richting Nie pp . Groen-blauw: en de ng » knoo ten Groen-blauw-rood: on caf een 42,6 tvakm jec ets is Ho on tra blazen 0 fi ente eve DUBBEL WIT - ROOD ies Uit de 12 me Bre LEERB e log e-E EEK van e ge . lijk . ik elk ien de In en armen orz vo fietsvri en 509 I t op » je me

Peter Mergan

De secretaris

»

Geert De Cuyper Eddy Warrand Patrick Van Laethem Filip Van Ginderdeuren Etienne Van Vaerenbergh

»

De schepenen

aankondiging richtingverandering

Irina De Knop

In het pittoreske Gaasbeek middenin de glooiende heuvels van het Pajottenland troont het Kasteel van Gaasbeek. De middeleeuwse burcht kende een bewogen geschiedenis en evolueerde van strategisch bolwerk naar riant buitenverblijf.

De burgemeester

Een bezoek aan het kasteel prikkelt al je zintuigen. Verrassende tentoonstellingen waarin historisch erfgoed op een creatieve manier ‘vertaald’ wordt naar vandaag, dompelen je onder in steeds wisselende decors. Ook concerten en evenementen zorgen ervoor dat hier altijd iets te beleven valt. In het kasteel vind je verder een bibliotheek en een archief (beide toegankelijk op afspraak), een museumshop en een regionaal bezoekerscentrum.

Déborah Jacobs Filip Van Ginderdeuren

Het kasteelpark met zijn eeuwenoude bomen, vijvers, dreven, kronkelende padenWen je en der opgetrokken historische a nher P a gedroomde gebouwen, vormt plek voor onthaasting. In het E een de e kan van ISM rism j oe el-l n museumtuin, waar oude atide domein bevindt zich ook ER Je tnd tunieke TO , toe orm e e wa wa fruit- en D ,groentesoorten t die inf n l worden. ndrs, gekoesterd VIJ je Tijd he elt a nw e r sam lde IJE isc Vri ofo ver lan ristme infen d k T VR nst bo gs NS INFO die or toe onio, er hang nd DIE en vei Kasteel van Gaasbeek I Kasteelstraat 40 I B-1750 GAASBEEK reg de lig t vo de van ...tstaat wand end e Op echtel. +32 (0)2n,531 01 30 I fax +32ne(0)2 531 43nd I kasteelvangaasbeek@ zijn01wa rte de een elte raj twerk ter nik en stip elp ect vlaanderen.be AL kilo pel I www.kasteelvangaasbeek.be te ad Len fietskaa gerismknoo en . 05 LES Wa tot en nu » OP elk ar toe meter je , toe en l: gro mm ppun 1 02 zel NIK 30 tw een T EEN sse Lennik f 0 aan LEN erd 53t. aar ee Op ACde len je Tijd 50 je wa. 02e Aan 02kru » onver km tra RIJ TJE of , Bru deVri gte 17 duidi tel peNTnst CO EID en hting Op ha 1 02de ise rfe ze RH - ndelr kn ge erp a, ric n V. Udie 53oopp ha n, & LAYnu s ng AA . ctrkt 18manievan - OUT de rd. n we Va ste tw nd ken obje op 02ou EINDREDACTIE » KB zel ge . 15 . kaa mm un ge s. te de Ma Jacr kanparco REI wa nt, An afrit Je n, ten Tijd, toerisme die f eeLennik uid bu Gemeentebestuur - tel kaa dienst uit Vrije ers rt sta BE wa l-Z via rah g, t de je van en kan rt laa . De en urs FOTO ’S bo n arv sse Me it Ge Rin zel eg je als te De zover wa knooan all an nu Bru kbaar f BO dienst Vrije » kilomede Tijd, Luc rha Bohez Va sselse bre ndelin wa bepa t je 40% afs je wa ppun e tra tot berei Ma lRD JE p Ve ng 21 75g .bend len. » De lus ter tan nd Bru BRONNEN in in VE Fili ten jecten ela 2t als nikin tre tre goed Ga ‘rosseil sse sen aa he l RDVlaams-Brabant, nd d be eling . 53 Regionaal elk ar Zenne, Zuunat ute Toerisme lenje zelLandschap Toerisme WE t t de de uid nik zijn en lan & Zoniën, - Bru Brudo aar uit do NE 02 e@ Me em Len dsc door gemi ing palen stip NZennevallei, kte or & fax van Gaasbeek, Natuurpunt M.O.Lennik, nik k - Pajottenland , BOrism Kasteelf wil ha ee PR Ne ruit is r’ - e na toe . dd op de me pelen pp pra - Len5 I IJS 22 RD Bloso, Streekgidsen Zuid-West Brabant, Streekproductencentrum, Straff estreek, via asb ar alt I en 6 ek hie cht eld 3 kaa t s dh de eu . rou JE BE bu rbe ek - Ga ige à 5 rt. de Scootertours… ro ein we ted SC HA pe t de Lee bsi mogelijke do km lan totDit boekje is met de grootst zorg samengesteld op basis vanr de Me 141 Leerbe te okter DIG kaabeschikbare informatie. rpe s. 1B bu van @v de samenstellers g. D n Lijn 142 Voor de juistheid van de gegevens kunnen echter geen rt verantwoordelijkheid toe laa ? op en ms kan je doorsturen naar toerisme@lennik.be. Lijn tro l, Lijnpen aanvaarden. Eventuele opmerkingen enrism suggesties me sse e Vlabraba t de Bru erstap am nt.be Me it ov s Bra nu Va smus, 23 I ba of vu nt Era - in. l he t for mu lier

BURGERZAKEN

Gezondheidswandelingen pag.26

1

3

Speelpleinwerking Wiebel pag. 23 Lennikse gemeentediensten

Busuitstap met Natuurpunt M.O. Lennik pag. 17

redactie:

ONTDEK LENNIK

Ro of manti He liever sch r ee pe uit fan b je zin am de ete van op in n avo van lijk el nd n In uv hois eede n deje met he t Huoglan uit sta ter en n Len t z’n nik en an me da ras priee tapt ‘He op ois de gaje of t vri twee laa jenaamvin kke ven ssel len str ben ende tjes diet mod ge. he bo on je je je be Bru n aan al om eerden? We en sm slis ie? leg te ns je r aak t Ge km van in ee van eft. pa ver breng na NIKpil een 15 uze’ je nieten n he ds ge af. Uit en, dien de len ha LEN lan g ge Ge er bie ’s 50 ee zellig dri dan de llin zul pje ERG - 17 kad k te len NB ’ is enste twee ee n ba e caf nken is ee avond ee 55 t ITE uze str wo n tav r wa és. TU kan n afz ver aat T Ge In tegb je or he R r str 2 rdt ern ar je Of akk de ef AC ee BIE de 32 vo he er. erg NT ge ge e wa kanben je in ert r do db 2 & ser Pro D van & be B’s s je ofwel optie e CO itenb98 52 37 .be edan vee ar lek da je op één je no or BE ef B& l kie jt, is bed Tu 04 70 88 en e/b e Len rd. . ker nsen zoe van deoit lair lusiev r, ne we tbi nik tel 070 ering n.b t ‘Hu e ge of k na … He reerst gewo n. Of t on popu exc sthee is, eiz ringe uze zoe ar fax laa me n de ga b@ de ee en n alle de he blijf t he of k je b& w.eize ied kri t je tot gelijk ver r aan met ij de sch hede ek ww sm ge dig arb mo ssieke orkeu blijf ake w a n d eI 18l e n de aar n! kla de vo t ver , watot sw rd f i e t s e n he statie t weten we je bij eid ke lijf van rdegu inl vespatours d. erb leu lan je nv uctengeuze bie ste en ten streekproducten ga kprod nl. Yves, ur Pajot d, dit l o g i e s or stree lan cultu het ten e vo van h o r e c a ati bij dePajot pir t ins en De nd van he vo ge stek . uit kriek en

2

Kindertheater, ‘Tien Kleine Boekoeks’ pag.21

www.lennik.be

Nieuwe brochure ‘Ontdek Lennik’ pag. 18 College van burgemeester en schepenen

Erwin Olaf, Exquisite Corpses pag. 12

inhoud

infoblad

Lenn Lennik

MEI JUNI 2012 TWEEMaaNDELIJKS INFORMaTIEBLaD uitgegeven door het gemeentebestuur en het OCMW van Lennik


College van burgemeester en schepenen BEVOEGDHEDEN

SPREEKUREN

0486 47 47 31 02 531 02 28 irina.deknop@lennik.be

Veiligheid : politie en brandweer Burgerlijke stand en bevolking Financiën Onderwijs Feesten en Plechtigheden Jeugd, Gezin en Kinderopvang

maandag: 10.00 - 11.00 u dinsdag: 9 tot 10.30 uur donderdag: 19 tot 20 uur of na afspraak.

02 532 56 34 02 531 02 26 geert.decuyper@vlv-law.be

Cultuur Bibliotheek en Museum Milieu - Groen - Voetwegen Plattelandsbeleid, Erediensten Internationale Samenwerking Gemeentelijke academie voor Muziek, Woord en Dans

op afspraak

0475 27 96 15 02 531 02 24 eddy.warrand@lennik.be

Militiezaken

op afspraak

02 582 84 76 02 582 56 78 02 531 02 25 patrick.vanlaethem@lennik.be

Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw Huisvesting en Sociale Woningbouw Rechtzaken

op afspraak

02 532 18 98 02 414 37 10 02 531 02 25 filip.van.ginderdeuren@belgacom.net

Organisatie & Personeel/Sport Middenstand, Markten, Handel en Tewerkstelling Gemeentelijk Informatieblad en Public Relations/Begraafplaatsen Data- en informatieverwerking Patrimonium

op afspraak

054 33 35 04 02 531 02 26 etienne.vanvaerenbergh@lennik.be

Werken en Mobiliteit Betrekkingen met verenigingen van gemeenten Welzijn en Toerisme

op afspraak

Burgemeester Irina De Knop

GSM : GEMEENTEHUIS :

G. Breynaertstraat 19

E-MAIL :

Schepenen Geert De Cuyper

TEL :

(1 schepen)

GEMEENTEHUIS :

Dorekenstraat 19

E-MAIL :

e

Eddy Warrand

GSM :

(2e schepen)

GEMEENTEHUIS :

Waterhoflaan 11

E-MAIL :

Patrick Van Laethem

TEl :

(3e schepen)

FAX :

Schapenstraat 200

GEMEENTEHUIS : E-MAIL :

Filip Van Ginderdeuren

TEL :

(4e schepen)

FAX :

Waterhoflaan 26

GEMEENTEHUIS : E-MAIL :

Etienne Van Vaerenbergh

TEL :

(OCMW-voorzitter + 5e schepen)

GEMEENTEHUIS :

Ninoofsesteenweg 236

E-MAIL :

Gemeentesecretaris Peter Mergan

op afspraak TEL : E-MAIL :

02 531 02 32 peter.mergan@lennik.be

Financieel beheerder Patrick Bombaert

op afspraak TEL : E-MAIL :

02 531 02 48 patrick.bombaert@lennik.be

Voorzitter gemeenteraad Willy De Waele Hunselveld 23

op afspraak TEL : E-MAIL :

0473 666 820 willy.dewaele@lennik.be

Overige gemeenteraadsleden Henri Van Eeckhoudt Ernest Vankelecom Heidi Elpers Paul Schoukens Joris Van Hauthem Godelieve Suenens Marie-Thérèse Van der Velde Stefaan Jans Kelly Van Vlaenderen Yves De Muylder Erik O Romeo Bellemans Dorien Herremans

Schapenstraat 22 Schapenstraat 181 Lombeeksestraat 39 Ninoofsesteenweg 172 Scheestraat 21 Palokenstraat 10e Vondelstraat 10 F. Van den Boschstraat 9 Vondelstraat 12 Ilingenstraat 16 Marktstraat 46 Scheestraat 24 A Henry Dunantstraat 7 ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Mei - Juni 2012

2


Gemeentediensten

Openingstijden ADMINISTRATIE

voormiddag

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

8.45 - 11.45

8.45 - 11.45

8.45 - 11.45

8.45 - 11.45

8.45 - 11.45

13 - 16

18 - 20

namiddag

BIBLIOTHEEK

10 - 12

voormiddag

10 - 13

16 - 20

namiddag

POLITIE P.W.A.

13 - 16

ZATERDAG

10 - 12

14 - 17

18 - 20

9 - 12

13.30 - 16.30

17 - 20

13 - 16

13 - 16

na afspraak

na afspraak

Gemeentehuis Markt 18 - 1750 LENNIK

Loket Grondgebiedzaken Leefmilieu

TEL.

:

MAIL :

TEL :

02 532 41 15

FAX :

• MAIL : info@lennik.be • SITE : www.lennik.be

02 532 21 75

Loket Burger- en welzijnszaken

GELIJKVLOERS

Burger- zaken

02 531 02 01 milieu@lennik.be

TEL.

:

MAIL :

EERSTE VERDIEPING

02 531 02 34 burgerzaken@lennik.be

Ruimtelijke Ordening

TEL.

:

MAIL :

02 531 02 40 ruimtelijke.ordening@lennik.be

Cultuur

TEL.

MAIL :

:

02 531 02 09 cultuur@lennik.be

Technische dienst

TEL.

:

02 531 02 21

MAIL : openbare.werken@lennik.be

Jeugd

TEL.

MAIL :

:

02 531 02 33 jeugd@lennik.be

Openbare Werken

TEL. MAIL

:

02 531 02 01 : openbare.werken@lennik.be

Sport

TEL.

MAIL :

:

02 531 02 38 sport@lennik.be

Openbare Werken

TEL.

Toerisme

TEL.

MAIL :

MAIL :

SITE

Sociale zaken OCMW

:

02 531 02 01 openbare.werken@lennik.be : www.lennik.be

ADRES :

TEL.

MAIL

SITE

Frans Van der Steenstraat 6 02 532 41 45 : jos.nevens@ocmw.lennik.be : www.lennik.be/ocmw :

:

PWA

ADRES :

TEL.

MAIL

02 531 02 05 toerisme@lennik.be

Schapenstraat 42a 02 460 74 65 : pwa.lennik@hotmail.com :

Veiligheidszaken Brandweer + Zieken- vervoer

ADRES : TEL. MAIL SITE

Karel Keymolenstraat 4 02 532 45 12 - 02 532 42 98 : lennik@brandweervlaanderen.be : www.brandweerlennik.be :

Politie ADRES : Alfred Algoetstraat 31 (Wijkpost Lennik) TEL. : 054 31 35 70 MAIL : wijkpost.lennik@politiepajottenland.be SITE : www.lokalepolitie.be

Onderwijs Gemeente- school

MAIL

Assesteenweg 125 02 532 48 02 - 02 582 84 19 : gemeenteschool@lennik.be : www.lennik.be/gemeenteschool :

Academie Peter Benoit

ADRES : TEL. MAIL SITE

Hendrik Ghijselenstraat 19 02 532 54 65 : mwdacademie@lennik.be : www.lennik.be/academie :

Financiële dienst

Bibliotheek ADRES : TEL.

....................................

3

TEL. SITE

ADRES :

MAIL SITE

Een ♥ voor het Pajottenland Mei - Juni 2012

Schapenstraat 42 02 532 51 59 : lennik@bibliotheek.be : www.lennik.be/bibliotheek :

TEL. : MAIL :

02 531 02 03 financien@lennik.be


Burgerzaken Verkiezingen Op zondag 14 oktober worden de gemeente- en

over de verkiezingen van 14 oktober. Voor info, het

provincieraadsleden

volgende

downloaden van het inschrijvingsformulier niet-belgen,

6 jaar. Ook niet-Belgische kiezers kunnen zich onder

volmachtformulieren, enz. ga je dus best een kijkje nemen

bepaalde voorwaarden inschrijven als kiezer voor de

op www.lennik.be/verkiezingen.

verkozen

gemeenteraadsverkiezingen.

voor

Hiervoor

de

moet

er

een

aanvraag ingediend worden bij de gemeente vóór

www.vlaanderenkiest.be

1 augustus. Inwoners die zich in het verleden al als

www.lennik.be/verkiezingen

kiezer hebben ingeschreven voor de gemeenteraads-

dienst Secretariaat

verkiezingen van 2000 of 2006, moeten zich niet meer

Natalie Vermeir

opnieuw inschrijven. Op de gemeentelijke website

tel. 02 531 02 47

wordt

natalie.vermeir@lennik.be

regelmatig

nuttige

informatie

gepubliceerd

POLITIE EN PREVENTIE Afwezigheidstoezicht vakantie De politiezone Pajottenland zal, net zoals de voorbije jaren, opnieuw instaan voor de organisatie van het afwezigheidstoezicht tijdens de komende zomermaanden.

gewenst, komt de wijkinspecteur ook even op bezoek vóór

Via dit systeem worden de woningen van vakantiegangers

je vertrek.

op verschillende tijdstippen, zowel overdag als ’s nachts, onderworpen aan een controle. Zo wil de politiezone

Preventietips - veilig met vakantie

inbraken tijdens de vakantieperiode tegengaan.

Tip 1: Breng kennissen, familie en buren op de hoogte van je afwezigheid.

Vanuit de gedachte dat veiligheid een gezamenlijke aanpak

Tip 2: Hang geen briefjes op je deur die je afwezigheid

vereist, wil de politiezone Pajottenland een partnership

melden en deel vooral niet op je antwoordapparaat

opstarten met de bevolking. Om de efficiëntie van het

mee dat je met vakantie bent.

toezicht te verhogen, vraagt ze aan de aanvragers dat ze, indien mogelijk, ook een buur aanspreken om een oogje

Tip 3: Pas op met mededelingen op sociale netwerksites (Facebook, Netlog,…).

in het zeil te houden tijdens hun afwezigheid. Tijdens haar

Tip 4: Laat je rolluiken omhoog en omlaag doen.

toezicht zal de politieploeg, in de mate van het mogelijke,

Tip 5: Laat je brievenbus regelmatig lichten.

contact opnemen met deze buur. De politie wil later dan

Tip 6: Maak gebruik van een tijdschakelaar die je op

ook op de aanvragers een beroep kunnen doen wanneer

verschillende tijdstippen instelt om de verlichting aan

andere mensen uit de buurt met vakantie vertrekken.

en uit te schakelen. Tip 7: Laat geen waardevolle voorwerpen achter in je

Het formulier over het afwezigheidstoezicht kan worden

woning, doe gewone kasten en laden niet op slot, zij

afgehaald bij de plaatselijke wijkpost. Dit formulier is ook

zorgen alleen voor bijkomende schade.

raadpleegbaar op de website (www.politie-pajottenland. be) en kan dus ook worden gemaild (zie contactgegevens

Het maximumbedrag voor belastingvermindering voor

wijksector Gooik – Lennik – Pepingen).

beveiliging van je woning is gestegen van 710 euro naar

Het ingevulde formulier moet ten laatste 10 dagen vóór

730 euro! Een reden te meer dus om je woning te beveiligen

het vertrek worden overgemaakt aan de wijkpost. Indien

tegen inbraak en brand. ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Mei - Juni 2012

4


Gebruik branddeken Soms loopt het al eens fout: een handdoek die te dicht bij

Enkele nuttige tips

het fornuis ligt vat vuur, een kaars valt om op een stapel

Tip 1: Hang de houder met het branddeken in de

papier,‌ Een brandje is snel gemaakt, maar minder snel terug gedoofd. Het is belangrijk om altijd waakzaam te blijven als je met vuur te maken hebt. Branden zijn op verschillende manieren te blussen. Hieronder wordt het gebruik van het branddeken verder toegelicht. Een branddeken steekt opgevouwen in een ronde of rechthoekige houder die bij voorkeur een rode kleur heeft. Ze zijn vervaardigd uit een onbrandbare stof en zijn in verschillende formaten verkrijgbaar. Branddekens kunnen vooral hun nut bewijzen in de keuken. Denk bijvoorbeeld aan een frietketelbrand. Het is absoluut af te raden om brandende olie te blussen met water. Door toevoeging van water ontstaat er een vuurbal die de brand naar de hele ruimte kan doen overslaan. Het beste is om een vochtige handdoek of een branddeken te gebruiken. Een branddeken bewaar je het best op een plaats in de keuken waar je snel bij kunt. Belangrijk is om de instructies voor het gebruik van dergelijk deken vooraf goed te lezen. Op het moment van een brandje kan er paniek ontstaan, waardoor er dan geen tijd meer is om dat nog te doen. Hoe moet je een branddeken gebruiken Neem het doek bij de punten vast en zorg ervoor dat je handen beschermd zijn. Leg het rustig op de beginnende brand. Zorg ervoor dat de gehele brandhaard bedekt is tot het vuur is gedoofd en ook de hitte is verdwenen. Met een branddeken kan je ook de brandende kleding van personen doven. Wikkel de persoon hiervoor strak in het deken.

....................................

5

Een ♼ voor het Pajottenland Mei - Juni 2012

keuken op een gemakkelijk bereikbare plaats. Tip 2: Bevestig hem op een hoogte die afhankelijk is van je eigen grootte en van de afmetingen van het deken. Er moet ook nog voldoende ruimte vrij zijn om het deken uit de houder te trekken zonder dat het ergens achter blijft hangen. Tip 3: Volgens de Europese norm EN 1869 moet je het blusdeken weggooien en vervangen nadat je het hebt gebruikt voor het blussen van een brand. Een branddeken kan ook worden vervangen door een vochtige, niet-synthetische dweil. www.besafe.be


OPENBARE WERKEN Herinrichting kruispunt N8/N285 Assesteenweg Aansluitend aan de herinrichting van het kruispunt N8 – N 285 en het structureel onderhoud van de Assesteenweg tussen de N8 en Negenbunderstraat wordt ook het Kruispunt Assesteenweg – Negenbunderstraat en Lombeeksesteenweg heringericht. Voor info over deze werken kan je elke donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur terecht in de refter van de gemeenteschool ’t Rakkertje (Assesteenweg 125 – 1750 EIZERINGEN).

De omgevingswerken rondom de nieuw serviceflats aan de WCD ‘Den Bleek’ zijn gestart.

gebouwde

Het einde van deze werken is voorzien in mei.

De elektriciteitspalen in de wijk ‘Sint-Elooi’ waren dringend aan vervanging toe.

Ter hoogte van de toegang tot de sporthal wordt in het voorjaar een zebrapad aangelegd.

Knotten van de wilgen langsheen de Postweg door de groendienst van de gemeente.

Herstellen van de muur rond de kerk van Eizeringen. De uitvoering gebeurt door de metsers van de gemeente. ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Mei - Juni 2012

6


Bibliotheek Gouden Boekenuil De uitreiking van de Gouden Boekenuil vindt plaats op zaterdag 5 mei in de Handelsbeurs te Gent. Het is de vakjury die beslist wie de Gouden Boekenuil in ontvangst mag nemen. De winnaar ontvangt € 25 000, de 5 genomineerde auteurs krijgen elk € 1 000. Voor de Prijs van de Lezersjury laat de Vlaamse lezer zijn stem horen. Deze prijs is € 2 500 waard.

Jeugdboekenweekactiviteit ‘Dieren’- terugblik Op zaterdag 3 maart, één week voor de start van de Jeugdboekenweek, mocht de bib een 40- tal enthousiaste kinderen ontvangen voor een ‘Dierennamiddag’. Om 14 uur werden de kinderen verwelkomd, kregen een dierennaamkaartje en werden in 4 groepen ingedeeld (muisjes, konijntjes, schaapjes en paardjes).

Shortlist Bittere bloemen / Jeroen Brouwers Grip / Stephan Enter Zomerhuis met zwembad / Herman Koch Het voorseizoen / David Pefko Monoloog van iemand die het gewoon werd tegen zichzelf te praten / D. Verhulst Longlist Bloedgetuigen / Johan de Boose De liefhebbers / Brecht Evens De mobilisatie van Arcadia / Stefan Hertmans Man meisje dood / Rik Launspach Magnus / Arjen Lubach Op dit uur van de dag / Hedda Martens Het schuwste dier / Eva Meijer M. Vasalis / Maaike Meijer Het grote zwijgen / Erik Menkveld Louteringsberg / Marcel Möring Gestameld liedboek / Erwin Mortier Ik, Hollywood / Jan Van Loy Naar de overkant van de nacht / Jan van Mersbergen Perfecte stilte / Thomas Verbogt Alle titels van de longlist en shortlist van de ‘Gouden Boekenuil’ zijn terug te vinden in de bibliotheek.

Een half uurtje later konden de verschillende activiteiten starten: Leni bracht de kinderen in vervoering met een paar mooie dierenverhalen (o.a. Verborgen dieren van Pittau en Gervais, Mijn hond Bastiaan van Robin en Inge Hyman), bij Chris konden ze terecht voor het ontwerpen van een ‘Prins 20 jaar’ bladwijzer, Anneke, Patricia, Ilse en een moeder maakten met de kinderen enkele prachtige dierenmaskers. Voor het vieruurtje kon iedereen genieten van een dierenkoekje en een drankje. Na een groepsfoto, met dierenmaskers op, konden alle kinderen blij gemutst huiswaarts keren.

Themastanden in mei en juni Jeugd:

Nieuwe prentenboeken

Volwassenen: ‘Reisgidsen’ (gelijkvloers)

‘Gouden boekenuil 2012’ (1ste verdieping) ‘Lennikse Literaire Lente 2012’

....................................

7

(1ste verdieping)

Een ♥ voor het Pajottenland Mei - Juni 2012


Gedichtendag - terugblik

diepgang van de ortho-doxe liturgie, maar ook naar de

Gedichtendag vond dit jaar plaats in de kapel van

artistieke ervaring die Molitva zijn publiek wil bezorgen.

‘Zonnestraal’. Een 80-tal toeschouwers konden er volop genieten van de poëzie gebracht door Ivo Van Strijtem die

De rust en de gewijde sfeer die het repertoire uitstraalt,

afgewisseld werd met hemelse klanken van de Russisch-

staat centraal in de optredens van het ensemble. Van

orthodoxe muziek van het vocaal ensemble Molitva.

in het begin stond het ensemble onder leiding van

Nadien werd er nog enkele uurtjes nagepraat bij een

Hugo Smekens, oud lid van het Vlaams Radiokoor. Op

glaasje ‘Prins’cava.

11 oktober 2011 moest het ensemble echter voor goed afscheid nemen van hun stichter en dirigent en werd het Ivo van Strijtem

dirigeerstokje overgenomen door Joachim Kelecom.

Ivo van Strijtem (uit Lennik) is het pseudoniem van Ivo

Lennikse gedichtenwedstrijd

Evenepoel. Hij werd in

De jury (Mario Demesmaeker, Karel Langhendries, Beatrice

1953 geboren in Strijtem,

Carlier, Anne Wijckmans, Thomas Boone, Ivo Evenepoel,

een

Els Cleymans) heeft unaniem de volgende inzending

deelgemeente

Roosdaal. als

dichter,

Niet maar

te

alleen

bekroond als winnaar.

ook van

Uit het juryverslag: Less is more. Elke dichter weet dat

wereldpoëzie en als vertaler van poëzie geniet hij ruime

enkel het exact juiste woord op de juiste plaats, woorden

bekendheid. Denken wij maar aan publicaties als ‘De

schrappen of weglaten en eenvoud leidt tot grootse

mooiste van de hele wereld’ (internationale poëzie van de

creaties. Het winnende gedicht is kort, krachtig, gevoelig,

20ste eeuw), ‘Van Dante tot Neruda’, ‘Van Heer Halewijn

sterk. Breekbaar naar inhoud, gewiekst in beeldvorming.

tot Hugo Claus’, … bloemlezingen die hij samen met Koen

Twee ‘strofen’ die blijkbaar niet te rijmen zijn en als een

Stassijns samenstelde. Nog maar pas verschenen ‘De liefde

breuk op elkaar staan. Iemand die zo tegen de stroom

heeft jouw naam’ en ‘Van God los, gedichten over geloof en

ingaat verdient, volgens de juryleden een geweldig

ongeloof’. Ook nieuw zijn de heruitgave van ‘De mooiste

applaus en de eerste prijs.

als

bloemlezer

van Goethe’ en ‘De mooiste van Neruda’ (tweetalige edities). Ivo van Strijtem vertaalt ook Engelstalige en

Tegenstroom

Zweedse gedichten. Enkele namen: Emily Dickinson,

Jarenlang slikt hij de beledigingen

William Wordsworth, William Butler Yeats, Edith Södergran,

En doet wat hij denkt dat moet.

Werner Aspenström, Gustaf Fröding, e.a. Maar bovenal

Zeldzamer worden de dagen

blijft Ivo van Strijtem een dichter. De gedichten die hij zelf

die hij met vreugde begroet.

traag maar gestadig schrijft, worden zowel in Vlaanderen als in Nederland zeer geapprecieerd. ‘Een rode sjaal’ (1998),

Tegen de stroom op,

‘De mooie Ierse’ (2002), Het tegenbezoek (2006) en ‘De

Zalmen zijn niet de enige wezens

Lange Droomstraat’ (2008, met illustraties van Agnès Van

die het kunnen. Wel de enige die er voor gemaakt zijn.

Ransbeeck) zijn de recentste dichtbundels.

Bert Peeters Vocaal ensemble Molitva Het Vocaal ensemble Molitva ontstond in 2000 in de

2e plaats

schoot van een koor uit Sint-Pieters-Leeuw. Enkele mannen

Uit het juryverslag: Deze jonge poëet werd geproefd en

werden gebeten door de Slavische microbe en vormden de

meer dan goed bevonden door de juryleden. Het spel

kern van wat al snel ‘Molitva’ zou gaan heten. De voorbije

tussen abstracte beelden en anekdotische zinnen, de zeer

jaren timmerde Molitva gestaag aan de weg, met coaching

persoonlijke manier waarop ze haar fantasie kleur gaf

en studie, repetitietijd en groeiende podiumervaring. Zijn

door correct woordgebruik, het zonder moeite overgaan

naam ontleent het ensemble aan de orthodoxe traditie

van het concrete naar het abstracte zijn de sterke troeven

zelf: Molitva betekent ‘gebed’. Het verwijst naar de sacrale

van dit gedicht. Dit gedicht getuigt van leescultuur en een ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Mei - Juni 2012

8


fijne gevoeligheid voor poëzie. ‘Vandaag heb ik het heden onder het stof gehaald’, deze eerste zin was zo krachtig en onweerlegbaar goed dat de jury niet meer twijfelde en haar heel graag de 2de plaats toekent. 3e plaats

Vandaag heb ik het heden van onder het stof gehaald,

Uit het juryverslag: Het functionele ritme, de perfecte

rond gekeken en gezien

cadans, maar vooral de eenvoud en het bewust gebruik

hoe de oorzaken van mijn binnenste stroom

van typografie maken dat dit stukje poëzie fantastisch fris

verdwenen en verdwenen zijn

en sprankelend overkomt. Leuk om stil maar ook luidop te

en hoe de oorzaken van het nu

lezen. De maakster van dit gedicht slaagde er eveneens in

in de lucht hangen

heel dicht bij het opgelegde thema ‘Stroom’ te blijven. Dit

om meedogenloos te vallen

gedicht getuigt van optimisme en grenzeloze energie. Dit

Als een koude fluistering

gedicht heeft stroming.

tegen mijn huid zandkastelen en forten bouwend in mijn hoofd

Stroom

ongeacht of het eb of vloed is

Druk op mijn schakelaar, zet me aan.

Mijn heden berg ik opnieuw

Kijk hoe snel heel snel mijn ogen gloeien gaan.

in een hoekje op

Kijk hoe snel heel snel mijn haren hoog gaan staan.

na het hopeloos gladstrijken van

Ik voel elektronen door mijn geleiders vloeien

plooien en ezelsoren ervan

Spanningen aan de bron.

Verstoppend

Steeds sneller heel snel,

daar waar een verliefd meisje

Steeds feller heel fel.

haar eerste liefdesbrief zou bewaren

Schok

twijfelend maar hoopvol

Ik voel bloed door mijn aders stromen.

Gelukkig laat de ochtendzon soms

Kijk hoe fel heel fel mijn ogen gloeien gaan.

de winter van mijn emoties smelten

Voel mijn hart fel heel fel zijn slagen overslaan.

Sofie Morren

Lise Timmermans

Lennikse ‘Literaire lente 2012’

Gedichtendagbundel 2012

Enkele titels van boeken uit de bib

Bij een nieuwe Gedichtendag hoort traditiegetrouw een

Beste vriend / Robert Vuijsje

nieuwe Gedichtendagbundel. Die komt dit keer van de

Gelukkig zijn we machteloos / Ivo Victoria

veelzijdige hand van dichter, schrijfster, illustrator en

De adelaar / Valerioo Massimo Manfredi

performer Joke van Leeuwen. Zij schreef speciaal voor de

Heldere Hemel / Tom Lanoye

gelegenheid ‘Half in zee’.

Het raadsel Spinoza / Irvin D. Yalom De verdovers / Anna Enquist

Paul Demets wint zowel de Herman de Coninckprijs voor de

Liefde heeft geen hersens / Mensje van Keulen

Beste Dichtbundel met ‘De bloedplek’ als de Publieksprijs voor het Beste Gedicht met ‘Zonnehemel’. Y.M. Dangre wint

Geschenkboek: Heldere hemel van Tom Lanoye

na de proza-Debuutprijs nu ook de Herman de Coninck

Heldere hemel is een fictief verhaal gebaseerd op een

Debuutprijs met ‘Meisje dat ik nog moet’. De feestelijke

waargebeurd voorval uit 1989. In de nadagen van de Koude

uitreiking van de prijzen vond plaats op Gedichtendag,

Oorlog stortte een onbemande Sovjet-Russische MiG-23

donderdag 26 januari, in de Arenbergschouwburg.

neer in Kooigem, een dorp in de buurt van Kortrijk. Een

....................................

9

kleine gebeurtenis op het wereldtoneel, maar een noodlottig

Paul Demets, Peter Ghyssaert, Jan Lauwereyns, Sylvie Marie

drama voor een familie. Eén van de gezinsleden kwam bij het

en Leonard Nolens waren de vijf genomineerden voor de

ongeval om het leven.

Herman de Coninckprijs 2012 voor de beste dichtbundel.

Een ♥ voor het Pajottenland Mei - Juni 2012


ONDERWIJS Opendeurdag ‘t Rakkertje Naar goede gewoonte organiseert de gemeenteschool ’t Rakkertje elk jaar een schoolfeest. Dit schooljaar richten ze zich speciaal naar nieuwe ouders en rakkers die nog op zoek zijn naar een school. Kom kennismaken met de klassen, juffen en sfeer in ‘ t Rakkertje. Iedereen is van harte welkom voor een drankje, een hapje en talrijke activiteiten op zaterdag 12 mei van 14 uur tot 17 uur in Eizeringen.

Activiteiten Academie Peter Benoit

Laureaat Cantabile wedstrijd

Pop & jazz Café

Sebastiaan Michiels heeft nogmaals grote onderscheiding

Op vrijdag 16 maart werd de zaal van de Academie

behaald in de Cantabile Pianowedstrijd voor de jeugd 2012.

omgetoverd tot een pop & jazz café. Alle leerlingen van deze

Deze wedstrijd wordt tweejaarlijks georganiseerd voor

afdeling brachten het beste van zichzelf, terwijl er gezellig een

jongeren tot 19 jaar in De Singel te Antwerpen. Er waren 27

pintje gedronken kon worden.

deelnemers in de categorie Hogere graad. Verschillende kandidaten studeren al aan een Koninklijk Conservatorium en

Algemene proclamatie

aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth. De academie is heel

De proclamatie van de resultaten van het schooljaar 2011-

fier op dit behaalde resultaat en wil Sebastiaan Michiels en zijn

2012 vindt plaats op woensdag 27 juni om 19 uur in de zaal

leerkracht Marc Vandewiele hartelijk proficiat wensen.

Centrum, H. Ghijselenstraat te 1750 LENNIK. Droomboom Voor de tweede maal brachten de leerlingen muziekinitiatie een voorstelling rond de Droomboom. Voor velen was het hun eerste ervaring op het nieuwe podium van de Academie.

Beken Kleur Op 11 en 12 februari was CC de Ploter te Ternat voor de 3de maal uitverkocht. Vier academies van het Pajottenland (Lennik,

Gooik,

Roosdaal

en

Ternat)

brachten

een

totaalspektakel met muziek, woord en dans. De samenwerking Droomboom Academie@Willem De Leeuw

was uniek. Dit project werd financieel ondersteund door de ‘Marnixring Land van Gaasbeek’.

Werken in de academie Sinds februari is de Technische dienst volop bezig enkele

Sprookjesbos

aanpassingen te doen in de academie. Er komt een leraarskamer

Op 10 maart brachten de leerlingen dansinitiatie 2 voor-

voor de leerkrachten en er werd een vast podium gebouwd.

stellingen. De zaal was 2 maal volledig gevuld. Lennik, ♥ van het Pajottenland Mei - Juni 2012

....................................

Ook wordt de zaal aangepakt voor de dansinfrastructuur.

10


CULTUUR Activiteiten Prins Een veulen voor Prins

Steuncomité: Vrienden van Prins

Na bijna 20 jaar wachten, kreeg Prins eindelijk

Iedereen, particulier/bedrijf/vereniging kan de 20 jaar

gezelschap op het Marktplein. Op Palmzondag, de dag

Prinsviering steunen. Je kan vriend van Prins worden

van de Ronde van Vlaanderen, kreeg Prins omstreeks

door het storten van € 25 of meer op rekeningnummer

11 uur zijn veulen ‘Palmer’. De intrede van Palmer onder

BE40 7340 3326 6763. De namen van de vrienden van Prins

een stralende zon kon op veel belangstelling rekenen.

zullen verschijnen op de Prinsblog en facebookpagina.

Tientallen nieuwsgierigen zakten af naar de Markt om

Hun naam zal eveneens vermeld worden in het

het veulen te onthalen. Palmer kreeg een plaats onder

programmaboekje.

de kolossale Prins. Palmer werd ontworpen door Annie De Decker. Heel

Beschermcomité: Trotse Vrienden van Prins

toepasselijk voor de dag van de inhuldiging, maakte

Toetreden tot het beschermcomité kan door het storten

ze een paard uit palmstruikjes. Op een boerenkar,

van € 50 op het rekeningnummer BE40 7340 3326 6763.

getrokken door een Brabander, werd het palmveulen

De namen en eventuele logo’s zullen verschijnen op de

naar de Markt getrokken. De intrede werd daarna nog

Prinsblog, facebookpagina, Twitter. Hun naam/logo zal

gevierd met een glas Palm, aangeboden door brouwerij

eveneens vermeld worden in het programmaboekje.

Palm, en een glas Prinscava. Godelieve Eeckhout Een ‘Prins’elijke vlag

tel. 02 531 51 04

Naar aanleiding van het Jaar van Prins heeft het

prinslennik@gmail.com

‘Prins’-comité besloten om een vlag te laten maken.

www.prinslennik.blogspot.com

Om Lennik in een feestelijke stemming te brengen,

www.facebook.com/prinslennik

hoopt het comité dat de vlag massaal de huizen zal

Twitter: @prinslennik

sieren tijdens de grote apotheose die plaats vindt op zondag 9 september. Je kan een raam- of stokvlag bestellen (maat 1 meter op 1.5 meter). Een vlag zal € 22 kosten. Deze vlag kan besteld worden via prinslennik@gmail.com of bij Godelieve Eeckhout (zie contactgegevens).

....................................

11

Een ♥ voor het Pajottenland Mei - Juni 2012


Kunst in het gemeentehuis (mei-juni): Veerle Maebe Veerle Maebe: ‘Enkele jaren geleden stelde een vriendin

twee cursussen en enkele workshops. Als inwoonster van

schilderijen tentoon in Meise. Ze vroeg of ik geen zin had

Lennik ben ik blij dat ik hier enkele stukken kan tonen.’

om een tweetal werken te maken. En zie, wat als een grap begon ontaarde zowaar in een weddingschap. Ik kocht

Veerle Maebe

lijnwaad, olieverf en penselen en besloot - aangezien ik

Saffelbergstraat 23C - 1750 LENNIK

geen ervaring had - composities samen te stellen met

tel. 02 308 30 64

materialen zoals porselein, plastic en textiel. De werken werden tentoongesteld en tijdens die periode kreeg ik een

Dienst Vrije Tijd, cultuur

telefoontje van de galerijverantwoordelijke die me vertelde

tel. 02 531 02 05

dat beide doeken verkocht waren. Enige tijd later volgde ik

cultuur@lennik.be

Kasteel van Gaasbeek : Erwin Olaf, Exquisite Corpses In het najaar 2008 verbaasde Erwin Olafs’ fotoreeks

behandeling van de Zuidelijke Nederlanden, waarna

Royal Blood, die deel uitmaakte van de tentoonstelling

Egmond en Hoorn beschuldigd werden van hoogverraad,

‘Markiezin zkt kunst,’ menig kasteelbezoeker. Olaf, die

ook omwille van banden met Willem van Oranje. Op bevel

vorig jaar nog furore maakte met zijn ‘Leidens Ontzet’,

van Alva werden zij in 1567 op de Brusselse Grote Markt

creëert dit voorjaar op vraag van het kasteel nieuw werk

onthoofd. In het tafereel van Gallait worden zij na hun

naar Louis Gallaits (1810-1887) beroemdste schilderij ‘De

executie begroet door leden van de Brusselse kruisboog-

laatste hulde aan de graven Egmond en Hoorn (1851)’. Dit

schuttersgilde.

tafereel, waarvan een kopie in het kasteel hangt, biedt een ideale voedingsbodem voor Olafs scherpe, donkere

Dit bekende romantische doek behoort tot de iconen

en verontrustende esthetiek.

van onze historiserende schilderkunst en getuigt van de dramatische smaak van het publiek in de tweede

De graaf van Egmond, een van de bekendste eigenaars

helft van de negentiende eeuw. Het werk werd overal in

van het Kasteel van Gaasbeek, groeide tijdens de

Europa getoond en kende een ongehoord succes. Erwin

romantiek uit tot een nationale held van het jonge

Olaf creëert een eigentijdse versie van dit iconische doek,

Belgische

ook

waarvoor ca. twaalf modellen zullen figureren, naar

gerecupereerd binnen de Vlaamse beweging. De graven

analogie met het werk dat Olaf eerder dit jaar maakte

Egmond en Hoorn waren in 1565 aangesloten bij het

in het kader van het Beleg van Leiden, een foto die de

Eedverbond der edelen, waarin enkele edelen uit de

wereldpers haalde.

koninkrijk

en

werd

aansluitend

Nederlanden zich verenigden tegen het bewind van Filips II. Zij bepleitten bij de Spaanse koning een betere

Wanneer: van dinsdag 5 juni tot zondag 19 augustus dagelijks open van 10 tot 18 uur (laatste toegang om 17 uur) Tickets: € 7 voor volwassenen , € 5 p.p. reductietarief, € 1 voor -26jarigen gratis voor kinderen tot 7 jaar Kasteel van Gaasbeek Kasteelstraat 40 - 1750 GAASBEEK tel. 02 531 01 30 kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be www.kasteelvangaasbeek.be

Lennik, ♥ van het Pajottenland Mei - Juni 2012

....................................

© Erwin Olaf, Leidens ontzet, Jan Van Hout en Jan Van der Does 2011, opdracht van Museum De Lakenhal en Universiteit Leiden, Courtesy Flatland Gallery Utrecht

12


OCMW DIENSTEN

 uurwoningen / appartementen / studio’s H in Lennik gezocht Iedereen heeft recht op een dak boven zijn hoofd. Niet iedereen heeft echter dezelfde middelen om een woning te kopen of te huren. Sociaal verhuurkantoor ‘De Woonkoepel vzw’ helpt financieel en sociaal kwetsbare mensen op weg naar een woonst. Om zoveel mogelijk mensen te helpen, is ‘De Woonkoepel’ nog steeds op zoek naar woningen. Het OCMW-Lennik is deelgenoot in deze vzw. Het grote voordeel om een woning via ’De Woonkoepel’ te verhuren, is dat de eigenaar altijd betaald wordt, zelfs al betaalt de huurder niet. Ook de hele administratieve rompslomp wordt door het sociaal verhuurkantoor overgenomen. Het enige wat ‘De Woonkoepel’ vraagt aan de eigenaar is een correcte prijs. Als de huurder van het sociaal verhuurkantoor zijn woning verlaat, gaat het verhuurkantoor zelf op zoek naar een nieuwe huurder. De eigenaar van een woning hoeft zich daarbij weinig zorgen te maken. Een huurbegeleider bezoekt ook meerdere keren per jaar de woning om te kijken of de huurder deze wel goed onderhoudt. De Woonkoepel brengt huurders op de hoogte van hun rechten, maar wijst hen ook op hun plichten. De Woonkoepel vzw is op zoek naar huurwoningen, appartementen en studio’s in Lennik. Als je niet weet of jouw woning in aanmerking komt hiervoor, dan komt een medewerker van De Woonkoepel langs voor een gratis prospectie. Vind je bovenstaande formule van woonverhuur interessant, en wil je een persoonlijk gesprek aanknopen met een personeelslid van het sociaal verhuurkantoor? Neem dan gerust contact op met RSVK De Woonkoepel vzw via onderstaande contactgegevens. RSVK De Woonkoepel vzw tel. 02 568 09 96 / 0478 05 13 41 emarcelis@dewoonkoepel.be www.dewoonkoepel.be OCMW Lennik Mariska De Vuyst tel. 02 532 41 45 mariska.devuyst@ocmw.lennik.be

....................................

13

Een ♥ voor het Pajottenland Mei - Juni 2012

I. Thuiszorgdiensten - Gezinszorg - Poetsdienst - Klusjesdienst - Warme maaltijden II. Specifieke diensten - Psychologische begeleiding - Sociale dienst - Thuisopvang zieke kinderen III. Instellingen - Woningcomplex ‘Den Bleek’ - Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang ‘Het Wonderhuis’ - Lokaal Opvanginitiatief Asielzoekers Frans Van der Steenstraat 6 tel. 02 532 41 45 fax 02 532 26 01 jos.nevens@ocmw.lennik.be www.lennik.be Openingsuren alle werkdagen van 8 tot 16 uur Spreekuren maatschappelijk assistenten: van 8 tot 12 uur na afspraak: in de namiddag en op dinsdagavond Voorzitter Etienne Van Vaerenbergh Ninoofsesteenweg 236 tel. 054 33 35 04 Secretaris Jos Nevens Frans Van der Steenstraat 6 tel. 02 532 41 15 jos.nevens@ocmw.lennik.be Raadsleden Evens Nestor Kamerveldweg 9 tel. 02 532 10 88 Paternot Abel Maurice Onderstraat 22 tel. 02 532 29 83 Rooselaers Filip Hemelveldweg 25 tel. 02 532 12 73 Van Belle Christiane Lombeeksestraat 19 tel. 054 33 69 25 Van Der Stricht Marita Borrekeitse 26 tel. 0496 04 81 02 Vereertbrugghen Agnes Dorekenstraat 31 tel. 02 532 42 53 Walckiers Christian Frans Van der Steenstraat 87, 1ste verdieping tel. 0495 30 82 76 Griet De Vriendt Espehoudtstraat 43 tel. 02 532 12 53


OCMW Lennik bedankt vrijwilligers Naar jaarlijkse gewoonte bedankte het OCMW van

Meer informatie over de vrijwilligerswerking van OCMW

Lennik haar vrijwilligers met een etentje in een Lenniks

Lennik vind je terug op de website van de gemeente

restaurant voor hun inzet vorig jaar. De groep vrijwilligers

Lennik, rubriek OCMW. Klik daar vervolgens het

werd op 27 januari verwacht in restaurant Sir Kwinten,

onderdeel vrijwilligerswerking aan.

waar ze na een persvoorstelling samen aan tafel gingen.

© persinfo Freddy Kempeneer

 ewoners WCD ‘Den Bleek’ kregen B opleiding brandpreventie en evacuatie

Daguitstap senioren

Op woensdag 21 maart vond er in de seviceflats WCD

daguitstap voor de Lennikse senioren, mensen die

Den Bleek een opleiding ‘brandpreventie en evacuatie’

minder goed te been zijn en rolstoelgebruikers.

plaats voor alle bewoners.

Ook

dit

jaar

organiseert

OCMW

Lennik,

in

samenwerking met de Lennikse Seniorenraad, een

Deze opleiding werd

gegeven door mevr. Tinka Heyninck, preventieadviseur

Hou alvast vrijdag 21 september vrij om mee op

IgSv Intercommunale Haviland aan de hand van een

uitstap te gaan! Dit jaar is er in de voormiddag een

presentatie en passende videofilmpjes. Zo kan de

boottrip op de Damse Vaart (Damme-Brugge-Damme)

nadruk gelegd worden op de gevaren en moeilijkheden

met de passagiersboot Lamme Goedzak voorzien. Het

die vermeden kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het

middagmaal wordt genuttigd in restaurant ‘De Kleine

vervangen van oude elektrische toestellen die vreemde

Rietgans’ (Damme). Nadien krijgen de deelnemers

geur afgeven. Er werd aan de bewoners ook heel duidelijk

een Vlaamse verrassing gepresenteerd. Tijdens de

gemaakt wat te doen bij brandalarm en wat er eventueel

terugkeer naar Lennik wordt er nog even gestopt in

nog kan gedaan worden zoals stekkers uit stopcontacten

dancing ‘Parasol’ (Zottegem) voor het avondmaal met

halen, indien mogelijk. Er werd ook een centrale

dansgelegenheid.

verzamelplaats aangeduid om te evacueren, zodat er gemakkelijk kan nagegaan worden wie ontbreekt.

In de volgende editie (juli/augustus) van het

De bewoners kregen ook een brochure mee met een

informatieblad vind je het volledige programma terug.

overzicht van de belangrijkste aandachtspunten. In de

Vanaf dan zal je ook kunnen inschrijven voor deze

loop van de maand april werd er een evacuatie-oefening

daguitstap.

gehouden. OCMW Lennik Chantal Musch tel. 02 532 41 45 ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Mei - Juni 2012

14


Zomer 2012: Initiatief voor Buitenschoolse Opvang ‘Het Wonderhuis’ De

kinderopvang

vangt

kinderen

op

van

het

kleuteronderwijs, de basisschool en heeft ervaring met

IBO Wonderhuis beschikt over 50 plaatsen en inschrijven kan vanaf woensdag 9 mei (’s avonds).

kinderen uit het buitengewoon lager onderwijs. Het Zomer 2012

initiatief is erkend door Kind en Gezin.

Deze zomervakantie trekt IBO Wonderhuis met de Dagelijks staan er gediplomeerde en enthousiaste

kinderen de wereld rond. Elke week ontdekken ze een

begeleidsters ter beschikking voor de kinderen en

ander continent. Ze spelen allerlei spelletjes, proeven

ouders. De woning waarover de kinderopvang beschikt,

van de cultuur, ontdekken gewoontes, … Kortom: tijd

is onderver-deeld in verschillende ruimtes zodat

om spelletjes te spelen, te knutselen, te zwemmen, naar

alle leeftijdsgroepen zich kunnen uitleven. Tijdens

de speeltuin te gaan, … een gevarieerd programma. De

schoolvakanties kunnen de kinderen deelnemen aan

kinderen worden verdeeld in kleinere groepjes en krijgen

georganiseerde activiteiten en gaan ze regelmatig op

zo een aanbod op maat. Kijk zeker de gemeentelijke

uitstap.

website na, hierop wordt het programma aangevuld.

Wanneer

Leen Walravens, coördinator Kinderopvang

De dienst is alle werkdagen open van 7 uur tot 19 uur.

Assesteenweg 233 - 1750 LENNIK

Op aanvraag worden de deuren geopend om 6.30 uur.

tel. 02 582 12 13 wonderhuis@skynet.be

Kostprijs € 2,95 - minder dan 3 uur aanwezig € 4,42 - tussen 3 uur en 6 uur aanwezig € 8,84 - meer dan 6 uur aanwezig 25% korting voor kinderen uit éénzelfde gezin gelijktijdig aanwezig. Deze opvang is fiscaal aftrekbaar. Sociaal tarief is mogelijk.

Juridische eerstelijnsrechtshulp gratis advies OCMW Lennik kan beroep doen op 3 vrijwilligers-

Voor wie

advocaten die je gratis juridisch eerstelijnsadvies en

Zowel inwoners vanuit Lennik alsook inwoners uit de

bijstand kunnen geven. Je kan op een anonieme wijze

omliggende gemeenten kunnen anoniem een beroep

bij hen terecht voor een eerste advies en bijstand over

doen op deze eerstelijns- en juridische informatie en

o.a. echtelijke moeilijkheden (echtscheidingsprocedure,

adviesmogelijkheid.

bezoek- en alimentatieregeling, …), huurzaken (huurcontract

afsluiten,

huur

opzeggen,

mogelijkheden

van eigenaars bij het niet naleven van contracten,

Kostprijs Deze juridische eerstelijnsrechtshulp is gratis.

…), arbeidsrechterlijke zaken (rechten en plichten, ontslagvergoeding, …),….

Hoe Enkel na voorafgaande contactopname met OCMW

Opgelet: het gaat hier wel om een eerste advies en

Lennik, wordt bijstand voorzien op donderdagavond

bijstand. De vrijwilliger-advocaat zal jouw zaak niet

(het exacte uur wordt afgesproken op het ogenblik dat

helemaal behandelen. Indien noodzakelijk, word je

je als rechtzoekende contact opneemt met het OCMW).

doorverwezen naar de juiste dienst die je verder kan helpen.

OCMW Lennik Nathalie Hertveldt • tel. 02 532 41 45 nathalie.hertveldt@ocmw.lennik.be

....................................

15

Een ♥ voor het Pajottenland Mei - Juni 2012


MILIEU Een tuintje zonder vergif

Activiteiten Natuurpunt M.O. Lennik

Egels zijn bijzonder leuke dieren en ze zijn zeer nuttig in de

Kinderwandelingen

tuin. Ze houden van rupsen, slakken, wormen en kevers,

Na het succes van vorig jaar organiseren Natuurpunt

die in de tuin heel wat schade kunnen aanrichten. Gebruik

M.O.Lennik

daarom geen insecticiden of ander vergif in uw tuin want zo

natuurwandelingen op maat van kinderen.

en

de

Lennikse

Gezinsbond

terug

vergiftig je het eten van de egel. Ook mollen zijn nuttige dieren die leven van wormen en schadelijke insecten. Vaak worden mollen ook nog bestreden met gif. Je kunt ze beter op andere manieren verjagen, als je hun aanwezigheid niet apprecieert. Je kunt ze bijvoorbeeld vangen met een vangkooi en elders vrijlaten. Of je plaatst (glazen) flessen in de grond met de opening naar boven. Ze houden ook niet van trillingen (elektrische trilapparaten die aanhoudend trillingen in de gangen veroorzaken) en van bepaalde geuren (bijv. het bolgewas Keizerskroon).

Op het ogenblik dat dit stukje tekst werd geschreven, moesten de details nog verder worden uitgewerkt. Heel waarschijnlijk blijft de succesformule van vorig jaar behouden. De wandelingen zullen plaats vinden op een woensdagnamiddag van de tweede helft van juni of begin juli. Twee natuurgidsen nemen elk een aantal kinderen en eventuele ouders en/of grootouders mee voor een tochtje van een +/- 90 minuten over een afstand van ongeveer 2,5 km. Halfweg voorziet de Gezinsbond een rustplekje met een verfrissing en een verteller die de kinderen een boeiend verhaaltje zal opdissen. Na de pauze van ongeveer Elk pesticidengebruik, hoe klein ook, schaadt de populaties

een kwartiertje, worden de wandelingen verdergezet.

bijen in de tuin. Wanneer de bijen in de tuin verdwijnen, zal

Daarna staat er weer een verteller te wachten met een ander

ook de bestuiving van heel wat planten in je tuin in gevaar

verhaaltje en zijn er terug versnaperingen. Vermoedelijk

komen. Zonder bijen geen bloemen. Geen bloemen, geen

wordt het een ander traject dan vorig jaar met nog minder

fruit ... weg overheerlijke framboosjes, aardbeien en ander

openbare weg en dus nog een stuk rustiger en veiliger.

snoepfruit. En wat met slakken in de tuin? Ze zijn een gruwel

Spijtig genoeg is er maar één element dat we niet in de

voor veel tuinliefhebbers, want ze eten bladeren van

hand hebben en dat is het weer. Zelfs bij slecht weer is de

groenten, maken planten stuk en laten slijmsporen achter.

natuur boeiend en wie weet worden de verfrissingen dan

Gebruik liever geen gifstoffen zoals slakken-korrels, want

misschien wel opwarmertjes.

die zijn ook schadelijk voor vogels, egels en andere dieren. Gebruik dan liever een milieuvriendelijke slakkenbestrijder.

Voor meer details, de datum en plaats van samenkomst

Slechts een beperkt aantal soorten eten van planten. Andere

kan je vanaf eind april terecht bij de Lennikse Gezinsbond

soorten leven van ander voedsel en verrichten nuttig werk

en bij Natuurpunt M.O.Lennik. Er volgen hiervoor ook nog

in uw tuin door dood materiaal op te ruimen.

aankondigingen in de respectievelijke blaadjes en andere

www.zonderisgezonder.be

mediakanalen. ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Mei - Juni 2012

16


Busuitstap Op pinkstermaandag 28 mei organiseert Natuurpunt M.O. Lennik haar traditionele daguitstap met autocar. Deze keer gaat deze richting Hoegaarden en omgeving. De bodem is daar ongeveer zoals bij ons en dus moeten we daar ook normaal gezien ongeveer dezelfde natuur aantreffen. Alleen is daar nog merkelijk meer ‘natuur’ aanwezig. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat daar al langer dan in onze regio’s, natuurbewegingen erg actief zijn. Momenteel beheert de plaatselijke Natuurpuntafdeling er meer dan 150 ha ecologisch waardevol gebied, gespreid over een 4-tal projecten. De voormiddagwandeling van ongeveer 5 km loopt door een gaaf valleisysteem dat praktisch volledig beheerd wordt als natuurgebied. Ze eindigt in een oud parklandschap waar het huidig beheer nu gericht is op bosontwikkeling enerzijds en op het openhouden van enkele moerassige ruigten en de instandhouding van de cultuurhistorische relicten en markers in het landschap anderzijds. Na een degelijk warm middagmaal (keuze uit 4 gerechten) volgt er een wandeling van ongeveer 7 km in een gebied dat resulteert uit een ruilverkaveling die in 1999 afsloot met de oprichting van een 60 ha groot natuurreservaat. Je vindt er een opeenvolging van holle wegen, prachtige wegbermen en mooie vergezichten. Beide wandelingen worden geleid door natuurgidsen. Wanneer: maandag 28 mei om 8 uur Waar:

Hoegaarden en omgeving

Prijs: € 30 voor volwassenen en kinderen

>12 jaar, € 14 voor kinderen tot 12 jaar

Inschrijven: telefonisch bij Natuurpunt M.O. Lennik

Lennikse Gezinsbond www.gezinsbondlennik.be Natuurpunt M.O.Lennik tel. 02 582 64 50 gsm 0475 49 23 40 info@natuurpunt-mollennik.be www.natuurpunt-mollennik.be

....................................

17

Een ♥ voor het Pajottenland Mei - Juni 2012


TOERISME

te

Hof

Wal ra

Iling

Vlaa aan msaan stre Brab an drui vers ekpr t ke od: oo ven, e pr nt uc nt ee

I 16

zoal de ie of het ashartje ut kenm RO hetriaPajottenland rohe t Pa inaag genInke ve IE pe s van e-Ha kd tie aard rij rekrges met om golvende Toerismet Vlaams-Brabant jeerkennis het licht M OO Hopp vertontwikkelde ge ekjoerttenzer rin aa maakrw In la ... beie rz kt paard Ei la benekde Lenn heLandelijke » Rijverenigingen alMs Ve nd i.s.m de met de vi of n, strakoets. nd landschap ete In tesemeer wil La weidse nt prod nd je ffe ik ka van 670 ezwen met deee orst Vllangs Huwisselen dan enkl menpaden r ruiters km uc ijn en)De pu orstvergezichten de m bi Dal r te ee els fiet oote . ei e st D te ten. InteVlaams-Brabant. Ze st ek au is Vo en t- n je uv om wegjes in dorpskernen bi r otns nn epittoreske th chelie gaat (83 km af oo he dede mooiste nk met ss en y sc r te at al ee enbrede Grotevboomgaarden. elieeren e poGr on nd l bete Lange ijntd ige outehe en aatalrijke ns tieke en al drin k te et W n de ijnatallei of uit re de iend m n tre k-t gezandwegen ntie ekke ge routes werdentegebundeld t-rin in een Deze moedigen w sin kcul cht teom t W de Ve aan totpitteen el. Pajon,vertitireatie gloo niet k ee Brue n (beschikbaar ige ijn & ds tuur. voor Hesy rg ing en brengen het eeDez de land n oo van overzichtskaart be jeeelangs friss jene 18 e st » et als bijekmeraadenveofn,galopje nt Zo n m ee is to t zo ka va ttoerisme) f Tijd, rz korte dienst Vrije een m Ve ger w Engels ek zeke Ter e pe ver. 60 he bied n veel pageïnspireerde Wie tten gen, streek stpuop ofKasteelpark t reekmet th) ie stis de atie alle renj Proe er prde zerin keom wekaa het ge te br r ni uitleg routes. Eens de . ek él Rijst. Pajo in ekhe cu t Hu rebeschikbare nk lij t initivan 2alkmno m(8 be r en en dw he Met . de linaire odteucEi enbe et aa et h , ze en ei ever f zeke ke e be ren omnnen la en je een hebt,am surfte je naar r. gekozen rs traject ge op en gez nd llige gen istisc oote atelie iteit land … Vlezn zien e-rout r k- veelVllengte co n de bo hu n ke ba za route isdohetaa sel nsvan pr tic tten toer Scwww.toerismevlaamsbrabant.be rtre r tede er ssadWjnitsui veGezien od uwer rpsp n de terd en de lere jo bijhorende detailkaart, Wijn ie Be om um w ited kan uc tg bo je gratis aangeraden proviand mee te th ag s t s Pa eu en el » atro r te Mee rsal ijneg t ve ten14 uit de lein te eren ee nieu n Un He de au het te van nemen. of gps-bestand n rech om Ga mar n j r onderweg rkopI talrijke met t W Dit va e en ziwegbeschrijving ooeid Jevakan r va on n St info maar jeop Sc tstre ge asbe kt en Let op, de routes zijn niet plekjes picknicken, kan ook He ee ze rm sic idee Geuz willen downloaden. raff sf . vi atie Clas voor een stop terecht e St in Terlindenhof. eks ng hu ek, de ect lijkebewegwijzerd op het terrein. aan reek vind n proj oede ken. :w je de m ww op druk ge na 2 e .stra de be T 2 32 .b ffes web 52 ours .be AC tre rt NT 98 ek.bsite CO 0415 ooI te rtours e. gsm l@sc oote mai w.sc ww

puodde te tal) wst Ruiter- en menroutes kkm uc t n. N n ruim vaomitloo n f He te aast Vlaams-BrabantUT ES Deen(73 aank nteun e vaWARANDEPAD ge RUITER en - nEN MENROUTE

s

even

en

Hof

PEPI NGE N

M en arkt Dan ge met mee Pr op sant nteh ins aan in routes grenzen (bijna) aan Mountainbiken in en rond Lennik lo isuios Onderstaande ken in ad s er tes mountainbikeroute een absolute aanrader. Met zijn heuvelna snetwdeoubovenvermelde Sint it Lennik: achtige landschap en zijnk slu prachtige fiet Vel-r -Kw RA er dere intin t is vergezichten biedt het tw Pajottenland de da an t, en t neuitstek at Dilbeek uske immers het decorHebij om een » Mountainbikeroute an rk be w eren ab el mooie tocht te »maken. zi Hui s-Br he en Eenaand ë. is aams Vo » r! Mountainbikeroute nisw n- Gooik t lo veVl ko aa rderk Vl spleziessen an s de rschalaan nt-e & Je kan vertrekken Jo rtsporthal et ab best , is te W e rk a n t ill e w ig fihe 6 ka es s-Br je lang(Alfred be s Ben rdel toAlgoetstraat ru en snet77). Ternat de » Mountainbikeroute cl. Sc gi mBaetens e tw ra b t Go erism g ttefietde elooschr n (in e lohepe Vlaa vo ijk je ermetnede auto, dan kan jendhier ook ts n s- B nb He e. htvieind bezien ijving+ gids ndel k F ie a m Groe en r MountainbikerouteanRoosdaal Er mzijn of t » rie wer ng en parkeren. k eckleedkamers ee geen sw V la dienmreeindeJe fiets kan vijea rw kaaraaetsvvan snet la n deen. voorzien. wel g er fo Slag fiet eter va douches IJS pe w , firdig M noar st PR t kilom ekjes Leuvreinigen. ro utesw.le hede de vijv rbet Vr nn He en pl metto vekt 18 ije Tin er 9 eu ro n 00 ik er e éé BEWEGWIJZERING jd .b 18 iste land e/ aart entel. isme@,in1750 , toerklar reca) skAFSTAND 02 e je le Gekleurde driehoek naargelang de moo Hage LEnt ism ho fiet n 53 t e WIT - ROODhe Groen: 17,3 do km1 02 nnrijikpu NNIK e lengte. eg uw unte sin 02 .be n rw és 31fiet km volg de gekozen richting Nie pp . Groen-blauw: de ge » knoo cten Groen-blauw-rood: on scaf een 42,6 km tvan n is je et Hoe on tra laze 0 fi nte DUBBEL WIT - ROOD es ve Uitb de 12 mee Bree logi LEER aankondiging richtingverandering BEEK » van ke ge ijke -Eik el n. ndel en. In zie m » voor etsvrie en ar fi 509 I et op je m lber gk

ij

en

GAA SBEE K

TEN

HAM

OPP SINGERBU EN

WAL BERG

POE L

SCHE EEK PDAA L

DILB

TOM BERG

EKEN

‘T NELL

GOU DVE ERD EGEM LOD DER SHO EK WAM BEEK N285

STRI JTEM

rt

GERSINT TRU - PED DIS E BOS SUIT

TUIT ENB ERG

el

RING BRUSSEL ANDERLECH T

SIN T-M LEN ARTEN NIK S-

Masiusp

EIZ ERI NG EN

ap

N282

N282 lein A.

O.-L .-V-L OMB EEK

Saffe

VLEZ ENB EEK

P N282

N285

HUN SEL

Dek

SINT

TRO NTIN GEN

SIN T-K LENWINT NIK ENS-

N282

-PIET ERSST.-L LEEU AUR W EINS -BER CHE M

ELIN GEN

aker

k

BOR CHT LOM BEEK

Sint -Urs ul

reikt je alle mogelijkheden aan om Lennik te verkennen.

»

en natuur te beleven. De nieuwe brochure ‘Ontdek Lennik’

In het pittoreske Gaasbeek middenin de glooiende heuvels van het Pajottenland troont het Kasteel van Gaasbeek. De middeleeuwse burcht kende een bewogen geschiedenis en evolueerde van strategisch bolwerk naar riant buitenverblijf.

Lennik is de plek bij uitstek om de ideale mix van cultuur

ONTDEK LENNIK

Een bezoek aan het kasteel prikkelt al je zintuigen. Verrassende tentoonstellingen waarin historisch erfgoed op een creatieve manier ‘vertaald’ wordt naar vandaag, dompelen je onder in steeds wisselende decors. Ook concerten en evenementen zorgen ervoor dat hier altijd iets te beleven valt. In het kasteel vind je verder een bibliotheek en een archief (beide toegankelijk op afspraak), een museumshop en een regionaal bezoekerscentrum.

Nieuwe toeristische brochure ‘Ontdek Lennik’

Het kasteelpark met zijn eeuwenoude bomen, vijvers, dreven, kronkelende padenWen je en der opgetrokken historische a nnher P a gedroomde gebouwen, vormt plek voor onthaasting. In het E een d ne e ka va IS M ism j oie lat de domein bevindt zich ER Je er ook de l n museumtuin, waar oude t unieke , TO jd,dito inwfoanrms, gekoesterd want e n eworden. fruit- en t JD groentesoorten Ti hee VI erde la we sam foldve lt IJE Vrije isc nd rk VR fo st eristm in en rb lang ST INFO o,eer hang onde s ve dien or to on EN DI ilige van I Kasteelstraat 40 I B-1750 GAASBEEK regiGaasbeek de Kasteel t vo de va , ...tstaat wandeend n Op chtel. +32 (0)2n531 01 30 I fax +32ne(0)2 531 43anI kasteelvangaasbeek@ zi 01w tere ik en strten de ee ltraj tw jn de e n ip er aa ec vlaanderen.be I www.kasteelvangaasbeek.be AL e te k. W tot lpad Lennfietskkilo pel ge ismkn LE en S je toernu IKoopp n el 05 » aa grot toe met jd en 30 OP EE T er , zelf NNmm un 1 02ka r tw ee sel: nnik de Ti ar n 0 LE O N p AC Vrle ije aa50 de53t. Aa 02kr ee of nd je w er02 Brus Le » onve km tra RI JT ID l. n ui n, hting peNT de CO an st ng17 uidi - te Op rhar HE 1 02de sen, rfe ge JE ng de kn en ze - te AR erpe ric n V.ek ha lro 53oo Udi . ctkt 18man vanbs EINDREDACTIE &» LAYnu - OUT de d. weg BA Va st tw 15a, en je op l. 02 ute ppun nd ze IK mm kaar ieco s. en Mar en, Ja RE r ka parc- tede wag nt, An afrit Lennik dienst Je te Tijd, toerisme die lf ah uid. a bu Gemeentebestuur ui Vrije er t BE , de waa n n ours kaart t. D n je zoeen en kan s van staa sel-Z ar vi FOTO ’S ebor je Met it Ge ng ge w rvan Ri e la te ze n ve D kn al aean nu lf Brus ikba be at je BO dienst Vrije s oo alle » kilom de Tijd, Lucr rh Bohez de Va selse pa 40% pp af je tot bere Ve bren lin75g wan Mai lRD JE » De lu eter stan wande unte traje Brus gt21 ikin.be de len. BRONNEN in in VE Filip 2 alsnn la tre tre goed Ga ssen aand d ‘ro sel he lin n. cten setl RDVlaams-Brabant, 53 Regionaal elka ar Zenne, Zuunat de de ik le je zeLandschap Toerisme W be g Brusutedus zijToerisme en land & Zoniën, n ge uiding pale uits ar x 02 e@ Kasteel Met m lf w ok door EN&EN ik - - Br Pajottenland Lenn faZennevallei, van Gaasbeek, Natuurpunt M.O.Lennik, tip schadoor ter’ , erism nn ek m op n il. PR Nee uit is - lte na toBO de met pelen ppStraffI estreek, - Le 5 asI be pr id IJS RD Bloso, Streekgidsen Brabant, Streekproductencentrum, en. 22acht deld 6 eu ka havia de ar Zuid-West hier s beek - Ga ro JE nd bu ige 3 à 5 art. de Scootertours… ro web uted BE SC de Leer beek pe t ei HA do km la ok to sit Dit boekje is met de grootst mogelijke samengesteld op basis vanr de informatie. Met 141 Leer DI kabeschikbare rpen ng e va tezorg s. art 1B bu r@ deGD . Lijn 142 n to Voor de juistheid van de gegevens kunnen echter geen verantwoordelijkheid ? vl samenstellers jn en erismaam kan je doorsturen naar toerisme@lennik.be. ro l, Li n op aanvaarden. Eventuele opmerkingen Lijn en suggesties sb pe met se e Vl raba de Brus stap aam nt Met it , over s Br .be nu Va mus ab of 23 I an Eras t - vul in. he t form ulie r

Ro of man He lieve tisch r ee pe uit fan b je zinr am de et van op in nnav el hois vaee elon ijkdj en m In uv Hu og ndn te de he staa t rra e uit et z’n la en n Le nnet nd sje met tw pr p ikee taatpj‘H ik m en is da e ga of la e aa vimnd vr ee oo veno selkele en stro ben iend tjes di t no je ee en? n bo Brus aangn.al hee je je be Wen mie rd n n sm sli lege n er te s je ? aakp st Ge km va in ee en va eft. IK ee je ve bren na s Nap 15 uze’ niet en he n ge raf. Ui gen, dien LEN illen ha landng Ge r ge bied ’s 50 RG ee zellige t dr dan de zullepje de te 17 is nstelli ee BE av ka ek ee n ba n ca inke is ee on tw t 55 IT EN uze’ ge stre at wor n taver waa fés. n ka n afzad ve TU T Ge In te b je or he r n rd ER ef AC r O dt . gstra 322 ee BI de vo he er er NT ge ge rne w je kaf ben je in kkertjeer do db & CO nb 522 37 serv aa n Proe an D je éé or van & be B’s es je ofwel optie ite BE ee r le dans op n va nooi f Le Tu 0498 70 88 gen.be /bed uis bed e B& el ki ijt, rd. kk ire ieve nn er en zoek n de t tel. 070 zerin n.be t ‘H erste won Ofw ontb pula clus heer, ik ge of ge … x ex st He re po ei et ge n. uze zo naar laat ga enis, n fa b@ izerin alle de hede lijf m n de een of ek je he ed b& w.e krie t je w tot elijk verb ur aa met ij de schi hede w k sm mog sieke orke rblijf aarb de ge rdig aken w a n d eI 18l e n aa klas de vo t ve ie, w tot sw ! d en er f i e t s e n he stat idt wet w je bij lijf van degu inle uke nd. vespatours verbucten uze en bier , je en le enla ge st streekproducten ga prod nl. Yves ur Pajott dit reek nd, l o g i e s or cultu het vo de st ttenla van tie h o r e c a ira bij Pajo t insp en De nd van he vo ge tek uits kriek. en

fcou

l de

Neu

stee

ken

Ka

elle

‘t N

Ontdek het prachtig glooiende landschap te voet of per fiets en laat je verrassen door de pittoreske dorpskernen,

van Gaasbeek. Deze middeleeuwse droomburcht prikkelt

idyllische hoeven, holle wegen,… Naast een korte

al je zintuigen met haar verrassende tentoonstellingen in

beschrijving van het fiets- en wandelnetwerk vind je

steeds wisselende decors en thema’s.

ook andere wandelformules (gids, picknick een hoeve, 10.000 stappen,…) en een overzicht van de beschikbare

Hiernaast biedt de brochure ook een greep uit de straffe

fietscafé ’s. In de voorgestelde mountainbikeroutes kan je

eet- en drinkcultuur van Lennik, de logies in de omgeving

pittige kuitenbijters verorberen.

en een overzichtskaart van de bezienswaardigheden.

Wie de glooiende heuvels van het Pajottenland niet met

De brochure is gratis te verkrijgen in het gemeentehuis,

de fiets of te voet wil bedwingen, kan ook een trendy

bij de dienst Vrije Tijd, toerisme. Je kan deze online

scooter huren om de streek van Bruegel beter te leren

aanvragen

kennen of er te paard op uit trekken via de ruiter- en

www.lennik.be/toerisme.

menroutes. Te midden van al dit groen, in een uitgestrekt park met indrukwekkende dreven en een unieke museumtuin, moet je beslist ook een bezoek brengen aan het Kasteel

via

het

E-Loket

of

downloaden

via

dienst Vrije Tijd, toerisme tel. 02 531 02 02 toerisme@lennik.be www.lennik.be/toerisme

Lente van het Pajottenland - Ontdek proef en beleef het Pajottenland Tijdens de Lente van het Pajottenland, die dit jaar plaats

Natuurhappening. In Halle is er de Mariaprocessie

vindt van 22 april tot 28 mei, kan je het Pajottenland en

waaraan een ‘Beleef-je-streek-markt’ wordt gekoppeld.

de Zennevallei volop beleven. Een twintigtal winkels in

Vijftien producenten laten er hun producten proeven en

de regio bieden geschenkpakketjes aan met ‘Lekkers uit

je leert er ook bij over de natuur, toerisme en het erfgoed

het Pajottenland’, een ideaal geschenk voor moederdag.

uit de streek.

Op zondag 6 mei stellen Pajotse bedrijven opnieuw

Op Pinkstermaandag 28 mei viert Ternat ‘100 jaar

hun deuren open voor het grote publiek. Je leert er

bloemenstoet’ waar ook Pajotse producenten een

de producenten kennen die dag in dag uit prachtige

verkoopstandje zullen bemannen.

producten maken in het Pajottenland. Tussen al deze activiteiten door kan je in verschillende cafés Op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 mei kan je drie

uit het Pajottenland terecht voor een avondje vertellingen

dagen komen genieten van de kunst van de eenvoud

en muziek. Tijdens deze ‘Plezante staminees’ leer je je

tijdens het ‘Kalmkunstfestival’ te Roosdaal.

eigen regio beter kennen en kan je alles doorspoelen met een goede geuze of kriek, ideaal voorjaarsvertier.

Tijdens het Pinksterweekend kan je op zondag 27 mei in Paddenbroek te Gooik terecht voor een heuse

www.lentevanhetpajottenland.be

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Mei - Juni 2012

18


Panelen tonen landelijk Pajottenland aan de toerist De zeven gemeenten uit het Leadergebied Pajottenland

De zeven Pajottenland+ gemeenten zullen in de toekomst

lieten een bord van 4 op 1 meter ontwerpen. Het paneel

nog meer gaan samenwerken op het gebied van recreatie

toont een typisch Pajots landschap, waarin per gemeente

en toerisme, door het uitbouwen van toeristische poorten

twee symbolen zijn verwerkt. De Gooikse tekenaar, Luc

binnen elke gemeente. Iedere gemeente kiest een typisch

De Maeyer tekende het geheel.

thema eigen aan de gemeente en bouwt dit verder uit. Aan elke poort wordt ook verwezen naar de thema’s van

De naam ‘Pajottenland’ klinkt in Vlaanderen als een klok.

de andere zes gemeenten. Op die manier leren toeristen

Recreanten en toeristen kennen de verpakking wel, maar

het hele landelijke Pajottenland makkelijk kennen. Dit

minder de inhoud. Het hoofddoel van deze wandpane-

project zullen de gemeenten de komende jaren verder

len is om de bezoeker of recreant die in één van de zeven

uitwerken.

Pajottenland+ gemeenten aankomt te laten zien wat hij in de andere zes gemeenten allemaal kan ontdekken. De

De symbolen op het wandpaneel

tekening toont het landschap waarvoor veel wandelaars

- Bever: de heks Marie Catier en de Burghtkapel

en fietsers zo graag naar deze streek komen. Maar het

- Galmaarden: het Belgisch trekpaard en de Pauwelviering

Pajottenland is meer dan landschap alleen. Sterke

- Gooik: volksmuziek en geuzestekerij De Cam

symbo-len van een levende streekidentiteit vonden

- Herne: kartuizer met bijbel en de Waltrudismolen

een plekje op het bord, telkens twee symbolen voor

- Lennik: k asteel van Gaasbeek en FJ De Gronckel

Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en

- Pepingen: hoeve Cantimpré en kerk Bellingen en de

Roosdaal.

Drogo-ommegang - Roosdaal: den Dikken van Pamel en de

Met dit toeristisch paneel wordt ook aan de inwoners

Hertboomwindmolen

van de hele regio tegemoet gekomen. Momenteel kennen de meeste inwoners uit de betrokken

Locaties van de panelen

gemeenten de typische kenmerken van hun eigen

- Bever: links voor het gemeentehuis

gemeente, maar niet altijd deze van de buurgemeenten.

- Galmaarden: kerkmuur in Vollezele

Nu leert iedereen iets meer van zijn korte en iets van

- Gooik: muur aan de muziekacademie

zijn verdere buur. Binnen de Lea-derwerking van het

- Herne: muur aan het gemeentehuis

Pajottenland willen de gemeenten zoveel mogelijk

- Lennik: Andreas Masiusplein

gemeentegrensoverschrijdend werken en werken aan

- Pepingen: voorkant schuur hoeve Vanderstokken op

de ruime plattelandsregio Pajottenland.

Ninoofsesteenweg - Roosdaal: aan het Koetshuis in Strijtem

....................................

19

Een ♥ voor het Pajottenland Maart Mei - Juni - April 2012 2012


Toeristische uitstap: herontdek Lennik – nog een aantal plaatsen beschikbaar In Lennik kadert het project ’20 jaar Prins’ in de regionale organisatie : Hotspot Pajot.. Stip alvast zondag 3 juni aan in je agenda want dan wordt de gemeente Lennik in de kijker gezet. Heb jij zin om je eigen gemeente te herontdekken, schrijf je dan vlug in voor de volgende toeristische uitstap. Programma 8.30 uur

vertrek aan Sporthal ‘Jo Baetens’

9.00 uur ontvangst met koffie of thee in het Waterhof in Gaasbeek 9.30 uur

kort bezoek aan het Waterhof

10.30 uur

bezoek aan de Museumtuin

13.00 uur

lunch in ‘t Klosken

14.30 uur

korte wandeling

15.00 uur

tocht met paard en kar

16.00 uur geuze en kriek in de Verzekering tegen de grote dorst 16.45 uur

voortzetting tocht met paard en kar

18.00 uur

aankomst aan Sporthal ‘Jo Baetens’

De kostprijs voor de volledige uitstap (gidsbeurten, busvervoer

en

maaltijden

inbegrepen)

bedraagt

50 euro. Deze bijdrage moet ten laatste één week voor de activiteit betaald worden op de dienst Vrije Tijd op de 1ste verdieping in het gemeentehuis of overgeschreven worden op rekeningnummer: 091-0175661-23 met vermelding toeristische uitstap ‘herontdek lennik’ + aantal deelnemers. Bijgevoegd

inschrijvingsstrookje

terugbezorgen

op

onder-staand adres. Telefonisch of per e-mail kan ook. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Opgelet! Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 44. dienst Vrije Tijd, toerisme Deborah Jacobs tel. 02 531 02 05 toerisme@lennik.be

✁ Inschrijvingsstrook voor de uitstap ‘herontdek Lennik’ op zondag 3 juni naam :............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ adres:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. tel.:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... e-mail:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Viona Ielegems – www.viona-art.com

Mei - Juni 2012

....................................

aantal personen:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Lennik, ♥ van het Pajottenland

20


JEUGD Kindertheater ‘Tien Kleine Boeboeks’ De meeste onder ons kennen schrijver Marc De Bel. Hij schrijft al sinds jaar en dag zeer succesvolle kinder- en jeugdboeken. Kindertheater Acaboe vond het de moeite waard om iets te doen met deze verhalen en werkte een aantal leuke voorstellingen uit. Tien Kleine Boeboeks is een muzikaal meespeelavontuur met Pit en Puf Boeboek gebaseerd op een van de boeken van Marc De Bel. Pit en Puf, twee koddige Boeboekkeutels, zijn het nichtje en neefje van Piepel en Soeza. Ze mogen nog maar net het hol uit en ontdekken spelenderwijs de rijke wereld rondom hen in het Biezebos. Een kleurrijk decor, prachtige muziek en twee toffe leuke Boeboeks op het podium zorgen voor een uur kijk- en luisterplezier. Voor wie: kinderen van 3 tot 10 jaar en hun ouders of grootouders Wanneer:

zondag 20 mei om 15 uur

Waar:

jongensschool Sint-Martens-Lennik

Inschrijven: tickets reserveren via de dienst Vrije Tijd Kostprijs: € 4 voor kinderen van 3 tot 10 jaar, € 5 euro voor ouders

dienst Vrije Tijd, jeugd Benita Vankrunkelsven tel. 02 531 02 33 jeugd@lennik.be

Uitleendienst dienst Vrije Tijd, jeugd De Lennikse jeugdverenigingen kunnen al sinds geruime

Het nieuwe springkasteel staat dus niet enkel meer ter

tijd sport- en spelmateriaal en ander materiaal zoals een

beschikking van de erkende jeugdverenigingen.

beamer uitlenen via de uitleendienst van de dienst Vrije Tijd, jeugd. In dit pakket zit ook een springkasteel vervat.

Organiseer je na 1 juni een feest en wil je graag gebruik maken van het springkasteel, neem dan contact op met

Tot op heden kon dit materiaal enkel uitgeleend worden

de dienst Vrije Tijd, jeugd!

door erkende jeugdverenigingen. Eind vorig jaar werd er een nieuw springkasteel aangekocht en vanaf 1 juni zal

Vanaf eind mei zal alle info hierover beschikbaar zijn

dit ook beschikbaar zijn via de uitleendienst.

bij de dienst Vrije Tijd of kan je het raadplegen op de website.

Nieuw is dat het springkasteel ook uitgeleend zal kunnen worden aan organisatoren van dorpsfeesten,

dienst Vrije Tijd, jeugd

straatfeesten en erkende verenigingen.

tel. 02 531 02 33 jeugd@lennik.be

....................................

21

Een ♥ voor het Pajottenland Mei - Juni 2012


Chirojongens Lennik De zon was al vroeg van de partij en ondertussen is ook de

De zomer brengt bij menig Chirohart een feestelijk gevoel

lenteschoonmaak alweer achter de rug. Hoog tijd om eens

naar boven en ze wensen dan nu al graag Prins, trots van

aan de zomer te beginnen, genieten dus! De Chirojongens

Brabant, een gelukkige twintigste verjaardag te wensen:

doen graag mee en beloven hun leden dan ook een

gelukkige verjaardag! Hij is ondertussen net wat te oud om

ononderbroken reeks geweldige zondagen. Niets nieuws

hen te vervoegen, maar misschien is er nog een plaatsje in

dus. Jullie mogen je verwachten aan vele waterspelletjes,

de paardenchiro.

zoektochten, themadagen en tal van leuke verrassingen. Voor al wie dan weer net te jong, net te oud of net te

Tot slot willen ze de ouders en leden erop wijzen dat de

vrouwelijk is om zich aan te sluiten bij Chirojongens Lennik,

mogelijkheid bestaat dat in juni de planning wat kan

was er op 9 april hun jaarlijks paasetenje en paastoernooi

veranderen door de komende examenperiode. Houd dus

in Sporthal Jo Baetens. Wederom zijn ze zeer tevreden met

zeker goed de website in de gaten! Groeten van de leiding.

de opkomst. De Chirojongens willen dan ook graag alle aanwezigen hartelijk bedanken.

www.chirolennik.be/jongens

Chiromeisjes Lennik Het Chirojaar loopt stilaan op zijn einde, maar dit wil niet

te zeggen en er zal gezongen en gedanst worden. Het

zeggen dat de Chiromeisjes niets om handen hebben,

wordt dus groots! Van jullie wordt slechts één ding

integendeel! Eerst en vooral willen de leidsters hun aspi’s

verwacht: aanwezig zijn!

feliciteren met het grote succes van hun fuif! Big it up² was net zoals vorig jaar een schot in de roos! Maar niet alleen de

Maar niet alleen de verjaardag van de Chiromeisjes staat

aspi’s zijn een kei in het organiseren van evenementen, ook

voor de deur, ook het kamp is nu niet veraf meer! De leidsters

de leidsters zitten niet stil.

zijn nu al volop bezig met de voorbereidingen en zij kijken er alvast naar uit, want het belooft een topkamp te worden.

Op zondag 6 mei vieren zij hun 45ste verjaardag en

Nog even geduld en de kampboekjes zijn te vinden in de

dit laten ze niet onopgemerkt voorbij gaan! De hele

brievenbussen van de leden en dan is het kampthema niet

markt is afgehuurd, er zal een barbecue zijn om u tegen

langer een geheim! Spannend afwachten dus!

KLJ SML Na al enkele zeer drukke maanden houdt het niet op voor

Nu houden ze zich bezig met hun ontbijtactie die

KLJ SML. Hun papierslag en fuif waren heel succesvol. Ook

plaats vindt op zondag 13 mei. De mama’s van

het etentje van de meisjes was geslaagd.

SML en omstreken worden op Moederdag allemaal verwend met een lekker ontbijtpakket. Als je nog geen cadeautje hebt voor Moederdag, bestel dan zeker nog een ontbijtpakket bij KLJ SML! Het jaar zit er weer al bijna op, maar eerst nog enkele activiteiten om het jaar in schoonheid te eindigen. Zo sluiten de jongens en meisjes het jaar af met een uitstapje naar zee. Verder is de aanloop naar het kamp ook al begonnen. De eerste vergadering zit erop. De voorbereidingen zijn begonnen en de kriebels om op kamp te vertrekken beginnen stilaan te komen, bij leiding en leden! Dus op naar het kamp! ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Mei - Juni 2012

22


Speelpleinwerking Wiebel Speelpleinwerking Lennik heeft een naam. Vanaf deze zomer kan je samen met al je vriendjes en vriendinnetjes komen spelen op speelpleinwerking ‘Wiebel’. We wiebelen al spelend door de eerste drie weken van de zonnige vakantie. Drie weken plezier met de animatoren, vrienden, veel spelen, leuke uitstappen maken, gek doen, je verkleden, … . Kortom, je gaat geen moment stil staan als het aan de enthousiaste animatoren ligt. Maar een speelpleinwerking is natuurlijk saai en stil zonder jou en al je vrienden. Speelpleinwerking Wiebel nodigt je dus uit om de uitdaging aan te gaan en deze zomer een bezoekje te brengen aan het super te gek speelplein. Wat je daar precies allemaal zal doen deze drie weken blijft voorlopig nog geheim, maar de animatoren lichten alvast een tipje van de sluier op. Week 1: van 2 tot 6 juli – Wij zijn bij de brandweer!

Week 3: van 16 tot 20 juli – Terug in de tijd

Je kruipt in de huid van een echte brandweer (man of

Je reist niet naar 2025, maar brengt een bezoekje aan het

vrouw) en zorgt ervoor dat het speelplein geblust wordt

verleden. Ga je eens kijken bij de Middeleeuwen, ga je naar

en ook volgend jaar nog kindjes kan ontvangen voor een

de zee voor een ontmoeting met de Vikings of ga je terug

leuke zomer. De weerman heeft goed weer beloofd, zodat

naar de oertijd? Kom naar het speelplein en trek samen met

je zeker geen kou krijgt van al het water.

de animatoren op tocht in de Oudheid.

Op vrijdag 6 juli trek je naar het provinciaal domein in Diest voor de jaarlijkse ‘Grabbeldag’. Hier zijn niet enkel

Voor wie: Kinderen tussen 5 en 13 jaar (geboren in

brandweermannen op pad, maar kom je ook de bakker,

1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 –

de timmerman, de dj,… tegen. Er staan springkastelen,

2005 – 2006 – 2007). Kinderen moeten 5 jaar

klimattracties en nog veel meer om je een hele dag actief

zijn bij aanvang van het speelplein!

bezig te houden. Week 2: van 9 tot 13 juli – Citytrip naar Mars, Pluto, …

Waar:

Terreinen van gemeenteschool ’t Rakkertje

Assesteenweg 125 – 1750 LENNIK

Je bent vast al eens op reis geweest. De reis die je in de 2de week van juli maakt, is wel heel speciaal. Je hebt dit

Inschrijven: De inschrijvingsformulieren zijn terug te

vast en zeker nog nooit gedaan. Je gaat samen met het

vinden op www.lennik.be. Dit breng je

hele speelplein op zoek naar vreemde wezens. Vind je ze

ingevuld binnen bij de dienst Vrije Tijd, jeugd.

op Mars of trek je verder naar Pluto? Je zoekt het samen uit! Kostprijs: Inwoners van Lennik betalen 8 euro/dag per

....................................

23

Op vrijdag 13 juli trek je naar de planeet Wetteren voor

kind en 6 euro/dag vanaf het tweede kind.

spetterende optredens van de JEUK live band, Femke

Niet-inwoners betalen 10 euro/dag per kind.

(Belgische winnares Eurosong for Kids 2011) en nog veel

In deze prijs zit de begeleiding op het plein,

meer. Daarnaast staat er op het terrein veel randanimatie

de uitstappen, de verzekering, de drankjes

en is er een groot kleuterdorp aanwezig.

en het vieruurtje vervat.

Een ♥ voor het Pajottenland Mei - Juni 2012


....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Mei - Juni 2012

24

Nee

Ja, welke

Ja, welke

Nee

Nee

Ja.

Datum:

Handtekening:

geeft de gemeente toestemming om foto’s genomen op het speelplein te gebruiken ter promotie van het speelplein.

geeft de gemeente toestemming een arts te raadplegen indien de animatoren dit nodig achten;

Ondergetekende (naam en voornaam)

adres:

naam en voornaam:

Op welke naam moet het fiscaal attest worden opgemaakt?

o o

Kan uw kind zwemmen?

o

Wanneer en hoeveel ?

o

Moet uw kind geneesmiddelen innemen?

o o

Is uw kind gevoelig of allergisch voor bepaalde geneesmiddelen, stoffen of levensmiddelen?

Lijdt uw kind aan: suikerziekte – astma – hartkwaal – epilepsie – andere

naam en telefoon van uw huisdokter:

Gelieve per kind een aparte medische fiche in te vullen!

Medische Fiche

gemeente:

Nummer:

bus:

Vooropvang vanaf 8u (op het speelplein zelf)

Speelplein

Naopvang tot 18u (op het speelplein zelf)

Naopvang vanaf 17u15 (in Het Wonderhuis)

Gelieve ons te laten weten als er wettelijke bepalingen zijn met betrekking tot het afhalen van uw kind. Op die manier kunnen onze animatoren hier rekening mee houden.

Maandag 16 juli Dinsdag 17 juli Woensdag 18 juli Donderdag 19 juli Vrijdag 20 juli

Maandag 9 juli Dinsdag 10 juli Woensdag 11 juli Donderdag 12 juli Vrijdag 13 juli

Maandag 2 juli Dinsdag 3 juli Woensdag 4 juli Donderdag 5 juli Vrijdag 6 juli

Vooropvang vanaf 7u (in Het Wonderhuis)

Ik schrijf mijn dochter/zoon in voor de volgende dagen en heb al dan niet voor- en/of naopvang nodig (kruis aan):

! Deze personen zijn overdag bereikbaar !

 contactpersoon 3:

 contactpersoon 2:

 contactpersoon 1:

 email~adres:

naam papa:

naam mama:

geboortedatum:

postcode:

adres:

naam en voornaam:

Inschrijvingsfiche

Speelplein Wiebel 2012


Animatoren gezocht op het speelplein Kijk je ook al uit naar de komende zomervakantie, maar ben

Het speelplein is nog op zoek naar twee animatoren

je nog op zoek naar een leuke bezigheid? Dan is ‘Speelplein

voor de week van 9 tot 13 juli en één animator voor de

Wiebel’ misschien wel op zoek naar jou!

week van 16 tot 20 juli. Je mag je kandidaat stellen voor beide weken!

Op het speelplein krijg je de kans om samen met de andere animatoren je eigen programma uit te werken en de

Zie jij één of twee weken op het speelplein wel zitten, laat

kinderen een hele dag op een leuke en creatieve manier

dan snel van je horen. Stel je kandidaat door een mailtje

bezig te houden.

te sturen naar jeugd@lennik.be en dit ten laatste op maandag 7 mei. Na je kandidatuurstelling wordt er een

Ben je een creatieve ziel die graag bezig is met kinderen?

informatiefiche doorgestuurd die je ingevuld terug stuurt.

Kan je lekker zot doen en verkleed je je graag? Heb je

Je wordt dan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht of je

verantwoordelijkheidsgevoel en nog wat vrije tijd in de

al dan niet naar het speelplein kan komen.

vakantie? Wil je graag een centje bij verdienen met iets wat je super graag doet? Dan is Speelplein Wiebel op zoek naar

Heb je meer vragen rond de taak van een animator, de uren

jou als een gemotiveerde animator.

van het speelplein, de vergoeding die je zal ontvangen, neem dan contact op met de dienst Vrije Tijd, jeugd.

19/03/12 16:20

Animatoren gezocht voor 5 namiddagen in augustus Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 augustus worden

Laat dan snel iets van je horen en stuur je gegevens door

tieners van 10 tot 15 jaar wegwijs gemaakt in de EHBO.

naar jeugd@lennik.be. Je geeft je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum door en de dienst

In de voormiddag wordt er les gegeven en leren ze hoe een

Vrije Tijd, jeugd contacteert je daarna zo snel mogelijk.

wonde te verzorgen, wat te doen bij een vergiftiging, enz. In de namiddag is het dan tijd om te ontspannen en te

Je kan er ook een centje mee bijverdienen. Je wordt betaald

genieten van het mooie weer. Voor deze namiddag heeft

via de vrijwilligerswetgeving, wat wil zeggen dat je een

de dienst Vrije Tijd, jeugd jou nodig!

bedrag 31,44 euro per dag zal krijgen.

Zie je het zitten om 5 dagen lang een namiddagprogramma

Pols zeker ook eens bij je vrienden of vriendinnen en stel je

in elkaar te steken en deze tieners actief bezig te houden?

zo snel mogelijk kandidaat!

25

Tijdens de zomervakantie organiseren Jeugddienst Panta

Panta Rhei – Ratjetoe - Sportark

Rhei, Kleuterdienst Ratjetoe en SportArk opnieuw thema-,

Domein Terrijst 2 – 1670 HEIKRUIS

cre-actieve en sportvakanties te Lennik voor kinderen van

tel. 02 397 99 99 / 02 397 99 66 / 02 397 99 77

3 tot en met 14 jaar. De kampen lopen dagelijks van 9 tot

info@pantarheivzw.be - www.pantarheivzw.be

16 uur en er is opvang voorzien van 8 tot 9 uur en van 16

info@ratjetoe.be - www.ratjetoe.be

tot 17 uur. Deze opvang is volledig gratis. Meer informatie

info@sportark.be - www.sportark.be

vind je op de website van Panta Rhei, Ratjetoe en Sportark.

....................................

VakantieLennik_brochureA5C.indd 6

Zomerkampen Panta Rhei – Ratjetoe - Sportark

Een ♥ voor het Pajottenland Mei - Juni 2012


SPORT Gezondheidswandelingen In 2010 stapte de gemeente Lennik in het 10 000

10 weken kan je onder deskundige begeleiding van

stappen project. Opzet van dit project is om de inwoners

de Lennikse Windheren op woensdagavond een uurtje

via een laagdrempelig beweegaanbod aan te zetten om

komen wandelen. Er werd met een nieuwe reeks

dagelijks 10 000 stappen te zetten. Uit wetenschappelijk

gezondheidswandelingen gestart op woensdag 25

onderzoek is immers gebleken dat dit de norm is om een

april.

positief effect te hebben op de algemene gezondheid. Je hoeft dus geen intensief sportbeoefenaar te zijn om een

Het volledige programma met de verschillende

fit en gezond leven te leiden!

startplaatsen vind je terug op www.lennik.be –> sport –> sportmogelijkheden of bij de dienst Vrije Tijd, sport.

In 2011 werden al tal van initiatieven met succes

Aarzel niet en schrijf je in door een e-mail te sturen met

georganiseerd

vermelding van naam, adres, e-mail en telefoonnummer.

(brunchwandeling,

fakkeltocht,

gezondheidswandelingen).

Deelname is volledig gratis. Deelnemers die minstens acht keer aanwezig zijn, worden op het einde van de

Ook in 2012 wenst de dienst Vrije Tijd, sport dit

reeks beloond met een geschenkje.

beweegaanbod opnieuw aan te bieden. Gedurende

Zeesportdag – Sportregio Pajottenland

 IJK! Ik Fiets! - Sportregio K Pajottenland

Op maandag 2 juli organiseert de sportregio Pajottenland

Leer je kind fietsen op twee wielen met behulp van enkele

een sportdag aan zee in het Watersportcentrum WW te

nuttige tips van ervaren monitoren en actieve begeleiding van

Heist. Op het programma staan o.m. zeekajak, rafting,

de ouders. Deze activiteit van sportregio Pajottenland vindt

golfsurfen, kiting en earthball/frisbee. Alle 13-18 jarigen

plaats op zondagnamiddag 10 juni van 14 tot 16 uur achter

(geboren tussen 01-01-1994 en 31-12-1999) kunnen zich

de sporthal Jo Baetens. Meer informatie en de data in de andere

tot woensdag 13 juni inschrijven bij de dienst Vrije Tijd,

gemeenten kan je bekomen bij de dienst Vrije Tijd, sport.

sport. Kostprijs van deze zeesportdag bedraagt 15 euro (lunch niet inbegrepen). Vertrek is voorzien tussen 7.30

Inschrijven kan door onderstaand strookje en € 5 inschrijvings-

en 8.30 uur, terugkomst tussen 18 en 19 uur.

geld af te geven op de dienst Vrije Tijd, sport.

✁ Inschrijvingsstrook Kijk! Ik Fiets! op zondag 10 juni naam :............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ adres:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. leeftijd kind:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ tel.:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... e-mail:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Viona Ielegems – www.viona-art.com


Provinciale seniorensportdag

Sport@lon

De provinciale Sportelsportdag is een organisatie van

Op zaterdag 19 mei organiseert Jabjonito, 4 studenten

Bloso. De gemeente Lennik zorgt in samenwerking

van de HUB, in samenwerking met de gemeente Lennik,

met de sportregio Pajottenland voor busvervoer. De

een sportdag aan de Sporthal Jo Baetens. Van 9 tot 17

editie van dit jaar vindt plaats op donderdag 31 mei

uur worden er in teams van 6 tot 8 spelers verschillende

in het Universitair Sportcentrum van Leuven. Het

wedstrijden afgelegd. Er is een mannencompetitie en een

busvervoer kost € 5/pers. Inschrijven kan voor 20 mei bij

vrouwencompetitie. De sporten die aangeboden worden zijn

de dienst Vrije Tijd, sport.

o.m. rugby, lacrosse, boogschieten, hindernissenparcours,…

De kostprijs voor een volledige dag sporten (inclusief

De deelnameprijs bedraagt € 30/ploeg.

verzekering, koffie met koek en aandenken) bedraagt € 6 als er wordt ingeschreven vóór 20 mei. Voor inschrijvingen

Jasper Rampelberg

na 20 mei betaal je € 8 ter plaatse.

jasper.rampelberg@student.hubrussel.be

Sportief naar school De leerkrachten L.O. zullen kunnen bevestigen dat

Pajot-JOGGING - vrijdag 25 mei

leerlingen die per fiets naar school komen een betere

Voor de 29ste maal wordt de jaarlijkse Pajot-Jogging voor

conditie hebben dan de ‘auto- of busleerlingen’. Misschien

alle leerlingen van de Lennikse scholen georganiseerd.

is er wel een goede reden om de auto of bus te verkiezen

Alle Lennikse scholen zijn ingeschreven. De start is

maar niet altijd. Hoe lang doe jij erover om zoon/dochter

voorzien op het Masiusplein te Lennik om 13.20 uur.

naar school te vervoeren met de wagen (vergeet de

Deze uurloop – die door de leerkrachten tijdens de lessen

files, het parkeren en je terugtocht niet) ? Bereken dan

L.O. goed wordt voorbereid o.a. met een aangepast

ook eens hoelang het duurt dat je er met de fiets (of

trainingsschema – is voor vele leerlingen een echte

zelfs te voet) zou over doen. Met deze vervoerwijze

uitdaging. De kleuters houden het bij een korte wandeling,

zorgen we bovendien voor een betere mobiliteit, geven

meestal in gezelschap van juf of mama/papa. De andere

we het goede verkeersvoorbeeld en werken we aan

leerlingen krijgen een verkeersvrije omloop van 4 km voor

de conditie en gezondheid van onszelf maar ook van

de voeten. Loopconditie, training maar ook volharding

onze kinderen. Vanaf een bepaalde leeftijd kunnen

zullen het resultaat bepalen. Aan hen om te bewijzen dat

kinderen best alleen naar school fietsen. Aan jou om

deze generatie de nodige ruggengraat heeft.

vooraf de fietsvaardigheden, verkeerskennis van je kind in te schatten. Misschien kan fietspooling georganiseerd

OMNISPORTENTORNOOI voor 6e leerjaren – maandag 4 juni

worden. Indien je toch je zoon/dochter met de wagen

Op 4 juni wordt voor alle leerlingen van het 6e leerjaar

wil brengen (wegens afstand, veiligheid), gebruik

voor de 9e maal een omnisportentornooi op touw gezet.

dan eventueel een afzetplaats. Die laatste honderden

Volgende sporten komen aan bod: tafeltennis, badminton,

meters tot de schoolpoort kunnen best te voet afgelegd

netbal, floorbal en aflossingslopen. Winnen is geen

worden. Het zal jou als chauffeur filefrustraties besparen

hoofdzaak maar het is wel de stimulans voor de leerlingen

en tijd laten winnen. Een fietscontrole vooraf kan nuttig

om er echt voor te gaan. Resultaten in een volgende editie.

zijn: zijn de fietsbanden in goede staat en met de juiste spanning? Werken de 2 remmen voldoende? Het gebruik

ACTION-pas

van een fluo hesje en fietshelm zijn zeker aan te raden.

Deze actie (voor leerlingen vanaf 4e jaar secundair) loopt nog

Omdat sportief naar school komen belangrijk is, doen alle

tot 27 mei. De leerlingen kunnen aan een sport-goedkoop tarief

scholen fietsacties bij het begin van het 3de trimester.

kennis maken met enkele sport- en fitnesscentra in de buurt. Meer

Ook de gemeente doet zijn duit in het zakje en heeft een

info bij de leerkracht L.O. en bij de gemeentelijke sportdienst.

fietspromoflyer opgesteld die in alle Lennikse scholen bij vele leerlingen werd verspreid. ....................................

27

Een ♥ voor het Pajottenland Mei - Juni 2012

Piet Van Vaerenbergh (FOLLO)


Seniorensporteldag

Sportkamp ‘Sportkrak’

Op maandag 7 mei organiseert de dienst Vrije Tijd, sport in samenwerking met de seniorenraad voor de 7de maal de Lennikse 50+ sporteldag in en rond sportcentrum Jo Baetens. Het programma loopt van 8.30 tot 16 uur en omvat onder andere wandeltochten (3 km of 5 km), begeleide fietstocht(en) (met eigen fiets), petanque, badminton, netbal, dans, … en uiteraard kaarten! In de kostprijs (voorinschrijvingen: € 5, inschrijven op Alle sportievelingen zijn terug welkom op de 13de editie

dag zelf: € 6) zijn twee belegde broodjes, koffie en een

van sportkrak. Dit jaar vindt het sportkamp plaats

ongevallenverzekering begrepen.

van maandag 6 tot vrijdag 10 augustus, van 9 tot 16 uur. Er is opvang voorzien van 8 tot 18 uur. De

Iedereen (ook van buiten Lennik) is van harte welkom!

kinderen t.e.m. geboortejaar 2005 krijgen een aan-gepast

Inschrijven kan bij de dienst Vrije Tijd, sport in het

programma en verlaten de kampplaats niet!

gemeentehuis.

Wanneer: maandag 6 tot vrijdag 10 augustus van 9 tot 16 uur Waar:

in en rond de Sporthal Jo Baetens

Voor wie:

alle sportievelingen tussen 5 en 15 jaar

Sportelgemeente 2012

Prijs: € 70 voor het eerste kind, € 60 vanaf het tweede kind

De term ‘Sportelen’ is geen nieuwe activiteit, het is een mentaliteit. Het is zeker geen nieuwe sport, maar wel

Inbegrepen: 2 drankjes/dag, huur tennisracket,

een nieuw begrip. Met de campagne ‘Sportelen, Beweeg

ongevallenverzekering, t-shirt, opvang

zoals je bent’ wordt de aandacht specifiek gelegd op de

voor en na

reeds actieve, maar ook op de minder actieve 50-plussers.

Inschrijven kan bij de dienst Vrije tijd, sport. Met de Sportelcampagne wenst Bloso de volgende dienst Vrije Tijd, sport

doelstellingen te realiseren:

Bart De Luyck, tel. 02 531 02 38, sport@lennik.be

- meer 50-plussers aanzetten om te sporten, bij voorkeur in clubverband, met als doel plezierbeleving, sociale contacten en een permanente zinvolle sportieve

Onderhoudsgymnastiek Iedere

dinsdagnamiddag

(uitgezonderd

vrijetijdsbesteding in

de

-5 0-plussers overtuigen om fysiek actief te blijven met het

schoolvakanties en op feestdagen) organiseert de dienst

oog op o.a. een hogere levenskwaliteit op latere leeftijd

Vrije Tijd, sport in samenwerking met het OCMW een uurtje

- nieuwe aangepaste sportproducten creëren die de niet-

onderhoudsgymnastiek voor senioren van 15.15 tot 16.15

sportende 50-plussers kunnen aanspreken.

uur in de Sporthal Jo Baetens. Op het programma staan o.a.

Omdat uit onderzoek blijkt dat deze doelgroep een grote

spierversterkende oefeningen (buikspieren, armspieren,

voorkeur heeft voor sportactiviteiten dicht bij huis, is het

beenspieren), rompstabilisatie, stretching en lenigheid,

belangrijk om ook lokaal talrijke activiteiten, initiaties,

het verbeteren van het aërobe uithoudingsvermogen,... .

sporteldagen,… te organiseren.

Alle oefeningen zijn aangepast aan het individuele niveau van de deelnemers en gebeuren onder leiding van een

De gemeente Lennik dingt dit jaar mee naar de titel van

gediplomeerd lesgever. Op die manier is het mogelijk

Sportelgemeente. Om deze doelstelling te realiseren

voor nieuwe deelnemers om op gelijk welk moment in te

zullen de activiteiten voor 50-plussers extra in de kijker

stappen. Per les wordt een bijdrage van € 2,5 gevraagd.

worden geplaatst en zullen ook nieuwe initiatieven op

Meer info en inschrijven kan via de dienst Vrije Tijd, sport.

poten worden gezet. ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Mei - Juni 2012

28


VARIA Preventiewerking Opvoedingsondersteuning Opvoedingsondersteuning

is

een

basisrecht

voor

alle ouders en opvoedingsverantwoordelijken. CAW

aantal boeiende infoavonden volgen verspreid over de verschillende regio’s binnen het Pajottenland.

Delta startte in navolging van het opvoedingspunt Pajottenland iets in deze lijn. Heb je vragen of twijfels

Ook gedurende de week van de opvoeding is er heel wat

over de opvoeding van kinderen en jongeren tussen 0 en

te beleven. Zo is er een fijne opvoedingspicknick te Herne

18 jaar, dan kan je terecht bij de preventiemedewerker

(Dominicanesseklooster)

opvoedingsondersteuning.

picknick vindt plaats op woensdagnamiddag 16 mei.

Hier

kan

je

informatie

gepland.

Deze

opvoedings-

krijgen via folders en brochures. Indien nodig biedt de preventiemedewerker opvoedingsondersteuning je een

CAW Delta

luisterend oor en tips of gaat met jou op zoek naar het

tel. 02 569 04 45

meest gepaste antwoord op je vragen en bezorgdheden.

gsm 0473 47 07 66 opvoeding@cawdelta.be

De

preventiemedewerker

opvoedingsondersteuning

www.cawdelta.be

werkt ook mee aan de opvoedingscarrousel in het

www.archeduc.be/opvoeding

Pajottenland. Via deze opvoedingscarrousel kan je een

www.facebook.com/opvoedingsondersteuning

Lennik Fair Trade Gemeente

gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking

www.lennik.be/gros

Vorig

jaar

werd

de

Gemeentelijke

Raad

voor

in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden.

het

leven

Om Fair Trade Gemeente te worden moet de gemeente

enthousiaste

voldoen aan 6 criteria. Op deze manier wil de campagne

groep al verscheidene keren samen en werd er een

mensen in heel Vlaanderen warm maken voor het verhaal

aperitiefconcert georganiseerd tijdens de Lennikse

van Fair Trade en lokale, duurzame landbouw.

Ontwikkelingssamenwerking(GROS) geroepen.

Ondertussen

kwam

in deze

Feesten vorig jaar .Er werd ook een boekje uitgebracht. In dit boekje werden alle partners van de GROS opgenomen.

Heb je na het lezen van dit artikel zin om samen met

Dit boekje is verkrijgbaar bij de dienst Vrije Tijd.

gemotiveerde mensen te werken rond dit thema? De eerste startvergadering vindt plaats op woensdag

Het volgende actiepunt waar de partners van de GROS

2 mei om 19 uur in het gemeentehuis. Stuur je

zich willen achter zetten is van Lennik een ‘Fair Trade

gegevens door per e-mail en je wordt op de hoogte

Gemeente’ maken. De leden van de GROS willen er

gehouden van de volgende vergaderingen die plaats

mee voor zorgen dat producten van eerlijke handel en

vinden.

duurzame landbouw hun weg vinden naar meer klanten. Dienst Vrije Tijd

....................................

29

Een Fair Trade Gemeente wil op een heel concrete manier

Benita Vankrunkelsven

bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer

jeugd@lennik.be • www.lennik.be/GROS

Een ♥ voor het Pajottenland Maart Mei - Juni - April 2012 2012


Week van de opvoeding: opvoedingspicknick Op woensdag 16 mei organiseert het Overleg Opvoedingsondersteuning Pajottenland een opvoedingspicknick. In het Dominicanessen-klooster te Herne kunnen (groot)ouders en (klein)kinderen deelnemen aan een reeks workshops en leuke randanimatie. Voor iedereen die inschrijft, is er een gratis picknick voorzien. Ouders met vragen over opvoeding kunnen terecht op de opvoedingsbeurs. De opvoedingspicknick belooft ook dit jaar weer een leerrijke en plezierige middag te worden! Het Dominicanessenklooster is vanaf 12 uur het toneel voor een leuke middag voor jong en oud. Er wordt gestart met de picknick (inschrijven vooraf is verplicht). Vanaf 12 uur kan iedereen kiezen uit een aantal workshops. Hieraan kunnen (groot)ouders en (klein)kinderen samen deelnemen. Tussendoor zorgt de randanimatie ervoor dat verveling geen kans krijgt. Wanneer:

woensdag 16 mei vanaf 12 uur

Dominicanessenklooster - Heilige Geeststr. 24 Waar: 1540 HERNE Voor wie: voor alle kinderen en jongeren uit het Pajottenland met hun (groot-)ouders Programma: picknick,

workshops,

animatie

en

opvoedingsbeurs Inschrijven: via de gemeentelijke website

Premies renovatiewerken Misschien heb je al iets opgevangen over het wegvallen van

Permanenties

allerlei premies. Er is ook goed nieuws. Er bestaan nog steeds

- Schepenbank Lennik: op dinsdag, van 9 tot 11 uur

verschillende premies die je verder kan aanvragen zoals

- Gemeentehuis Bever: op dinsdag, van 14 tot 16 uur

hoogrendementsbeglazing, dak- of zoldervloerisolatie,

- OCMW Herne: op woensdag, van 10 tot 12 uur

vloer– en muurisolatie, condensatieketel, warmtepomp

- Gemeentehuis Galmaarden: op woensdag,

en een zonneboiler. Het gaat meestal om premies van de

van 13.30 tot 15.30 uur

netbeheerder zelf, maar ze kunnen ook van de gemeente

- OCMW Pepingen: op donderdag, van 15.30 tot 17.30 uur

of provincie zijn. Zelfs belastingaftrek is nog mogelijk.

- OCMW Gooik: op donderdag, van 18 tot 20 uur

Bij grote verbouwingen is het ook aan te raden zeker te informeren naar de Vlaamse renovatiepremie. Ben je 60-plusser en wens je op een comfortabele manier

Woonwinkel Pajottenland

in je woning te blijven wonen wanneer je een dagje

tel. 02 460 65 17

ouder wordt? Dan zijn er ook premies beschikbaar. Om

info@woonwinkelpajotteland.be

de voorwaarden te kennen van deze premies, twijfel niet en neem contact op met de Woonwinkel Pajottenland. Als je liever langskomt, ben je steeds welkom na afspraak of tijdens de permanentie van de Woonwinkel in je gemeente. ....................................

Lennik, ♼ van het Pajottenland Maart Mei--April Juni 2012

30


De Supernanny op bezoek: is opvoeden kinderspel In kader van de opvoedingscarrousel georganiseerd door

Je krijgt een heleboel info over opvoeden, straffen en

het Platform opvoedingsondersteuning Pajottenland

belonen, structuur en regelmaat brengen. Er is uiteraard

brengt supernanny, Wendy Bosmans een bezoekje aan het

ook ruimte voor vragen voorzien.

Pajottenland. Wanneer: Ze zal een lezing geven over ‘Is opvoeden kinderspel?’ Als

woensdag 23 mei, van 20 tot 22 uur

Waar: Cultuurschuur De Cam - Dorpsstraat 67

ouder en begeleider van kinderen en jongeren zit je al

1755 GOOIK

eens met je handen in het haar. Opvoeden en begeleiden

Kostprijs:

is niet zo simpel als je wel had gedacht. Gelukkig kan je je

Inschrijven: per e-mail of telefoon

meestal wel tot iemand wenden voor wijze raad. Of je kan

Betalen kan bij aanvang van de infoavond.

je laten informeren, bijvoorbeeld op deze informatieavond.

Je kan ook online inschrijven.

€4

Oxfam-Wereldwinkel Lennik toost op de toekomst Op zaterdag 12 mei heffen alle Oxfam-Wereldwinkels het

De keuze viel niet toevallig op een Braziliaanse partner. Met

glas op een duurzame toekomst. Ook de Wereldwinkel van

deze actie wordt het publiek warm gemaakt voor de thema’s

Lennik doet mee. Vanaf 9.30 uur schenken de vrijwilligers

van de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling, die

voor de winkel op het Marktplein een Braziliaans getinte

binnenkort plaatsvindt in Rio de Janeiro.

fairtradecocktail. Verder zullen er ook hapjes aangeboden worden die bereid zijn met ingrediënten uit de winkel. Die

Voor Oxfam-Wereld-winkels is fair trade een belangrijke

dag zal de Wereldwinkel uitzonderlijk de hele dag geopend

manier om aan duurzame ontwik-keling te doen en een

zijn.

manier om te zorgen voor een toekomst waar iedereen genoeg te eten heeft. Daarvoor voert Oxfam in de hele

Elk jaar op de tweede zaterdag van mei is het World Fair

wereld de campagne ‘GROEI. Voedsel. Leven. Aarde.’

Trade Day (vroeger: Internationale Dag van de Fair Trade).

: fair trade als een hefboom voor ontwikkeling van

Deze dag wordt georganiseerd door de World Fair Trade

achtergestelde producentengroepen. In de context van de

Organisation (WFTO) en gevierd door iedereen die deel

voedsel- en klimaatcrisis heeft dit meer dan ooit zin.

uitmaakt van het ‘eerlijke handelsnetwerk’: producenten, leveranciers, wereldwinkels, …. Zij brengen dan wereldwijd

Op de website www.fairtradeday.be kun je alle Belgische

het belang van eerlijke handel onder de aandacht. De

acties voor World Fair Trade Day 2012 vinden.

beweging voor eerlijke handel heeft als ultieme doel dat alle internationale handelsrelaties ‘fair’ - met respect voor mens en milieu - verlopen. De cocktail die op 12 mei aangeboden wordt, draagt de naam ‘Duradouro’, wat Portugees is voor ‘duurzaam’. Hij wordt bereid op basis van sinaasappelsap van de Braziliaanse coöperatie Coopealnor die extra inspanningen levert om op biologische wijze te produceren. Het

Oxfam Wereldwinkel

sinaasappelsap van deze partner zal trouwens tot eind juni

Markt 19A - 1750 LENNIK

in de kijker staan in alle Wereldwinkels. Op 12 mei zal zowel

Openingsuren:

een alcoholische als een alcoholvrije versie van de cocktail

dinsdag 9 – 12 uur

aangeboden worden. Het drankje zal geserveerd worden

woensdag 14 – 17 uur

in een toffe herbruikbare beker die speciaal voor die dag

zaterdag 9 – 12 uur (op zaterdag 12 mei tot 16.30 uur)

ontworpen is. ....................................

31

Een ♥ voor het Pajottenland Mei - Juni 2012


V.U. GEMEENTE LENNIK ¦ MARKT 18 ¦ 1750 LENNIK ¦ 02 531 02 02 ¦ TOERISME@LENNIK.BE

domein groenen berg

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Mei - Juni 2012

32

Lennik mei-juni 2012  
Lennik mei-juni 2012  

Lennik mei-juni 2012

Advertisement