Page 1

infoblad

Lennik TWEEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD uitgegeven door het gemeentebestuur en het OCMW van Lennik

inhoud College van burgemeester en schepenen

MAART APRIL 2012

Jeugdboekenweek pag. 8

2

Lennikse gemeentediensten 3 BURGERZAKEN 4 POLITIE 5 OPENBARE WERKEN

7

BIBLIOTHEEK 8 OCMW 10 Prins 2012 pag. 15

MILIEU 12 CULTUUR 15 TOERISME 20 JEUGD 22

IBO Wonderhuis pag. 11

SPORT 26 VARIA 30 JUBILARISSEN 31

www.lennik.be redactie:

Déborah Jacobs Filip Van Ginderdeuren

De burgemeester Irina De Knop De schepenen

Geert De Cuyper Eddy Warrand Patrick Van Laethem Filip Van Ginderdeuren Etienne Van Vaerenbergh

De secretaris

Peter Mergan

....................................

1

Prinsbike pag.26

Een ♥ voor het Pajottenland Maart - April 2012

Kasteel van Gaasbeek opent deuren pag. 19 Samen buitenspelen pag.22


College van burgemeester en schepenen BEVOEGDHEDEN

SPREEKUREN

0486 47 47 31 02 531 02 28 irina.deknop@lennik.be

Veiligheid : politie en brandweer Burgerlijke stand en bevolking Financiën Onderwijs Feesten en Plechtigheden Jeugd, Gezin en Kinderopvang

maandag: 10.00 - 11.00 u dinsdag: 9 tot 10.30 uur donderdag: 19 tot 20 uur of na afspraak.

02 532 56 34 02 531 02 26 geert.decuyper@vlv-law.be

Cultuur Bibliotheek en Museum Milieu - Groen - Voetwegen Plattelandsbeleid, Erediensten Internationale Samenwerking Gemeentelijke academie voor Muziek, Woord en Dans

op afspraak

0475 27 96 15 02 531 02 24 eddy.warrand@lennik.be

Militiezaken

op afspraak

02 582 84 76 02 582 56 78 02 531 02 25 patrick.vanlaethem@lennik.be

Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw Huisvesting en Sociale Woningbouw Rechtzaken

op afspraak

02 532 18 98 02 414 37 10 02 531 02 25 filip.van.ginderdeuren@belgacom.net

Organisatie & Personeel/Sport Middenstand, Markten, Handel en Tewerkstelling Gemeentelijk Informatieblad en Public Relations/Begraafplaatsen Data- en informatieverwerking Patrimonium

op afspraak

054 33 35 04 02 531 02 26 etienne.vanvaerenbergh@lennik.be

Werken en Mobiliteit Betrekkingen met verenigingen van gemeenten Welzijn en Toerisme

op afspraak

Burgemeester Irina De Knop

GSM : GEMEENTEHUIS :

G. Breynaertstraat 19

E-MAIL :

Schepenen Geert De Cuyper

TEL :

(1 schepen)

GEMEENTEHUIS :

Dorekenstraat 19

E-MAIL :

e

Eddy Warrand

GSM :

(2e schepen)

GEMEENTEHUIS :

Waterhoflaan 11

E-MAIL :

Patrick Van Laethem

TEl :

(3e schepen)

FAX :

Schapenstraat 200

GEMEENTEHUIS : E-MAIL :

Filip Van Ginderdeuren

TEL :

(4e schepen)

FAX :

Waterhoflaan 26

GEMEENTEHUIS : E-MAIL :

Etienne Van Vaerenbergh

TEL :

(OCMW-voorzitter + 5e schepen)

GEMEENTEHUIS :

Ninoofsesteenweg 236

E-MAIL :

Gemeentesecretaris Peter Mergan

op afspraak TEL : E-MAIL :

02 531 02 32 peter.mergan@lennik.be

Financieel beheerder Patrick Bombaert

op afspraak TEL : E-MAIL :

02 531 02 48 patrick.bombaert@lennik.be

Voorzitter gemeenteraad Willy De Waele Hunselveld 23

op afspraak TEL : E-MAIL :

0473 666 820 willy.dewaele@lennik.be

Overige gemeenteraadsleden Henri Van Eeckhoudt Ernest Vankelecom Heidi Elpers Paul Schoukens Joris Van Hauthem Godelieve Suenens Marie-Thérèse Van der Velde Stefaan Jans Kelly Van Vlaenderen Yves De Muylder Erik O Romeo Bellemans Dorien Herremans

Schapenstraat 22 Schapenstraat 181 Lombeeksestraat 39 Ninoofsesteenweg 172 Scheestraat 21 Palokenstraat 10e Vondelstraat 10 F. Van den Boschstraat 9 Vondelstraat 12 Ilingenstraat 16 Marktstraat 46 Scheestraat 24 A Henry Dunantstraat 7 ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart - April 2012

2


Gemeentediensten

Openingstijden ADMINISTRATIE

voormiddag

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

8.45 - 11.45

8.45 - 11.45

8.45 - 11.45

8.45 - 11.45

8.45 - 11.45

13 - 16

18 - 20

namiddag

BIBLIOTHEEK

10 - 12

voormiddag

10 - 13

16 - 20

namiddag

ZATERDAG

10 - 12

14 - 17

18 - 20

POLITIE

9 - 12

9 - 12

9 - 12

18 - 20

9 - 12

P.W.A.

13 - 16

13 - 16

13 - 16

na afspraak

na afspraak

Gemeentehuis Markt 18 - 1750 LENNIK

Loket Grondgebiedzaken Leefmilieu

TEL.

:

MAIL :

TEL :

02 532 41 15

FAX :

• MAIL : info@lennik.be • SITE : www.lennik.be

02 532 21 75

Loket Burger- en welzijnszaken

GELIJKVLOERS

Burger- zaken

02 531 02 01 milieu@lennik.be

TEL.

:

MAIL :

EERSTE VERDIEPING

02 531 02 34 burgerzaken@lennik.be

Ruimtelijke Ordening

TEL.

:

MAIL :

02 531 02 40 ruimtelijke.ordening@lennik.be

Cultuur

TEL.

MAIL :

:

02 531 02 09 cultuur@lennik.be

Technische dienst

TEL.

:

02 531 02 21

MAIL : openbare.werken@lennik.be

Jeugd

TEL.

MAIL :

:

02 531 02 33 jeugd@lennik.be

Openbare Werken

TEL. MAIL

:

02 531 02 01 : openbare.werken@lennik.be

Sport

TEL.

MAIL :

:

02 531 02 38 sport@lennik.be

Openbare Werken

TEL.

Toerisme

TEL.

MAIL :

MAIL :

SITE

Sociale zaken OCMW

:

02 531 02 01 openbare.werken@lennik.be : www.lennik.be

ADRES :

TEL.

MAIL

SITE

Frans Van der Steenstraat 6 02 532 41 45 : jos.nevens@ocmw.lennik.be : www.lennik.be/ocmw :

:

PWA

ADRES :

TEL.

MAIL

02 531 02 05 toerisme@lennik.be

Schapenstraat 42a 02 460 74 65 : pwa.lennik@hotmail.com :

Veiligheidszaken Brandweer + Zieken- vervoer

ADRES : TEL. MAIL SITE

Karel Keymolenstraat 4 02 532 45 12 - 02 532 42 98 : lennik@brandweervlaanderen.be : www.brandweerlennik.be :

Politie ADRES : Alfred Algoetstraat 75 (Wijkpost Lennik) TEL. : 02 532 41 13 MAIL : politie.pajottenland@skynet.be SITE : www.lokalepolitie.be

Onderwijs Gemeente- school

MAIL

Assesteenweg 125 02 532 48 02 - 02 582 84 19 : gemeenteschool@lennik.be : www.lennik.be/gemeenteschool :

Academie Peter Benoit

ADRES : TEL. MAIL SITE

Hendrik Ghijselenstraat 19 02 532 54 65 : mwdacademie@lennik.be : www.lennik.be/academie :

Financiële Dienst

Bibliotheek ADRES : TEL.

....................................

3

TEL. SITE

ADRES :

MAIL SITE

Een ♥ voor het Pajottenland Maart - April 2012

Schapenstraat 42 02 532 51 59 : lennik@bibliotheek.be : www.lennik.be/bibliotheek :

TEL. : MAIL :

02 531 02 03 financien@lennik.be


Burgerzaken Kids – ID Waarom een Kids-ID

Uitzonderingen

- goed beveiligde identiteitskaart voor kinderen minder dan 12 jaar

Je kan een voorlopig identiteitsbewijs voor kinderen aanvragen dat dezelfde dag nog kan worden afgehaald in

- geldig reisdocument in Europa en enkele andere landen

de provinciehoofdstad bij de Regionale delegatie van het

-  telefoon-cascadesysteem “hallo-ouders” waardoor een

Rijksregister. Dit document is slechts 2 maanden geldig en kan

verloren kind snel weer in contact kan worden gebracht

slechts gebruikt worden in een aantal landen.

met zijn familie. Als uitzonderlijke situaties worden beschouwd: Hoe aanvragen

-   Uitzonderlijke omstandigheden waardoor je duidelijk

De ouders of personen met het ouderlijke gezag vragen de

niet op voorhand kon weten dat je dringend met je

Kids-ID aan bij de gemeente en dit in het bijzijn van het kind.

kind(eren) naar het buitenland moet reizen. Bijvoorbeeld

Breng zeker een pasfoto mee!

een overlijden, een spoedoperatie of een ander geval van overmacht dat een dringende en onvoorziene verplaatsing

Wanneer aanvragen

vergt naar het buitenland.

Minstens 3 weken voor het vertrek naar het buitenland. -  Wanneer minstens vijftien dagen voordien een Kids-ID Geldigheidsduur

werd aangevraagd, maar de gemeente de kaart niet tijdig

3 jaar

heeft ontvangen.

Prijzen en leveringstermijnen

- Als je kind al een Kids-ID heeft, maar dit document in de

Aanvraagprocedure

Leveringstermijn

Prijs

Normale procedure

3 weken (gemiddeld)

Spoedprocedure

3 dagen

€ 106

Extreme spoedprocedure

2 dagen

€ 170

€3

vijftien dagen voor je vertrek naar het buitenland gestolen werd, verloren ging of onherroepelijk werd beschadigd. dienst Burgerzaken tel. 02 531 02 34 burgerzaken@lennik.be www.ibz.rrn.fgov.be

Binnenkort met uw kinderen op reis naar het buitenland? * Vraag tijdig de Kids-ID aan bij uw gemeente!

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart - April 2012

4


POLITIE EN PREVENTIE Inbraak preventietips Een goede preventie kan heel wat leed voorkomen. Om ongewenste bezoeken in je woning te voorkomen, volstaan vaak een aantal eenvoudige ingrepen die inbrekers ontmoedigen of die inbraak vertragend werken. Hieronder vind je enkele tips terug. Tip 1 Sluit ramen en deuren altijd af, ook al ben je maar

Tip 3  Help inbrekers niet: laat geen ladders en ander

even weg.

materiaal rondslingeren.

Tip 2  Merk en registreer je waardevolle goederen:

Wees waakzaam! Wanneer er verdachte personen, Tip 4 

dit maakt de goederen ‘minder aantrekkelijk’

verdachte voertuigen of verdachte handelingen

en vergemakkelijkt bij diefstal de aangifte, het

worden opgemerkt, moet er onmiddellijk contact

terugvinden en de teruggave.

worden opgenomen met de politiediensten op het noodnummer 101.

Verkeer preventietips – Paard op de baan Paarden zijn gevoelig. Ze schrikken sneller dan je denkt en proberen dan weg te vluchten. Ruiters en koetsiers kunnen dit niet altijd vermijden. In het verkeer kan dit grote gevolgen hebben. Hieronder vind je enkele tips terug die je helpen gepast te reageren wanneer je een paard tegenkomt in het verkeer. Tip 1 Vertraag altijd en stop als het paard angstig is. Tip 2 Houd afstand: - voorzie zo veel mogelijk ruimte als je achter een paard rijdt - hou genoeg zijdelingse afstand als je het inhaalt - als je een paard inhaalt, voeg je zo ver mogelijk voorbij het dier weer in. Tip 3 Maak geen lawaai: paarden schrikken van claxons, geroep, luide muziek, zware motoren, kletterende aanhang- en vrachtwagens,… . Tip 4  Vermijd plotse hevige bewegingen zoals rennen, zwaaien, flapperende ladingen,… . Tip 5 Doorbreek nooit een groep paarden. Tip 6 Wees extra op je hoede in vreemde situaties: paarden zijn bang van bizarre of onbekende objecten zoals treinen, trams, vrachtwagens, tractoren, tunnels, bruggen, honden,… . ....................................

5

Een ♥ voor het Pajottenland Maart - April 2012

omvergevallen

bomen,

loslopende


Overzicht diensten politiezone Pajottenland De voorbije maanden was de politiezone Pajottenland

Administratieve diensten (secretariaat korpschef)

volop in beweging. Om het contact met de bevolking te

tel. 054 31 35 41/ fax 054 31 35 49 - info@politiepajottenland.be

optimaliseren, werden een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Waar: Politiezone Pajottenland - Bruneaustraat 101 -

Zo kregen sommige diensten een nieuw onderkomen en

1755 GOOIK (KESTER)

werden de contactgegevens gewijzigd en uitgebreid.

Wanneer: op weekdagen, van 8 tot 16.30 uur

Operationele diensten

Noodnummer 101 of 112(GSM)

dringende politiehulp noodnummer 101 of 112 (GSM)

Wijksector Gooik-Lennik- Pepingen Wijkpost Lennik - Schepenbank

niet- dringende politiehulp

Alfred Algoetstraat 31 - 1750 LENNIK

contacteer je wijkpost tussen 8 en 21.30 uur

dinsdag van 9 tot 12 uur woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur

De wijkinspecteurs zijn het aanspreekpunt voor gevallen van

donderdag van 17 tot 20 uur

overlast, storende problemen en kleine criminaliteit. Zij zijn het

tel. 054 31 35 70

best geplaatst om problemen aan te pakken en desgevallend

fax 054 31 35 79

te signaleren aan de bevoegde diensten.

wijkpost.lennik@politiepajottenland.be Buiten deze openingsuren kan je ook terecht in het

Je kan hen eenvoudig bereiken:

wijkkantoor van Gooik of Pepingen.

inspecteur Régis de Vriese - tel. 0471 87 24 38 inspecteur Josse Eylenbosch - tel. 0471 87 24 39

Wijkkantoor Gooik

inspecteur Dirk Mertens - tel. 0471 87 24 40

Bruneaustraat 101 - 1755 GOOIK (KESTER) maandag en vrijdag van 9 tot 20 uur

Gespecialiseerde diensten

dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 19 uur

Operaties en coördinatie

zaterdag, zon- en feestdagen van 10 tot 17.30 uur

tel. 054 31 35 00 – operaties@politiepajottenland.be

tel. 054 31 35 50 fax 054 31 35 69

Slachtofferbejegening / Jeugd&Gezin tel. 054 31 35 61 - slachtofferbejegening@politiepajottenland.be

Wijkkantoor Pepingen

Waar: hoofdpost: Bruneaustraat 101 - 1755 GOOIK (KESTER)

Ninoofsesteenweg 114 - 1670 PEPINGEN

Wanneer: op weekdagen, van 8 tot 16.30 uur

maandag van 17 tot 20 uur woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur

Recherche

tel. 054 31 35 80

tel. 054 31 36 20 - recherche@politiepajottenland.be

fax 054 31 35 89

Verkeer

Wanneer je de posten telefonisch tracht te bereiken

tel. 054 31 36 30 - verkeer@politiepajottenland.be

buiten de vermelde openingsuren, wordt je oproep automatisch doorgeschakeld naar het provinciaal CIC

Wapens

(communicatie- en informatiecentrum) in Leuven.

tel. 054 31 36 33 - wapens@politiepajottenland.be Waar: Alfred Algoetstraat 75 - 1750 Lennik Wanneer: op weekdagen, van 8 tot 16.30 uur

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart - April 2012

6


OPENBARE WERKEN Snoeiwerken

Onderhoudswerken

Snoeien van houtkanten tijdens wintermaanden met een

Vervangen verlichting douches sporthal.

rollensysteem.

Zorg voor water Slib wordt enkel geruimd op de plaatsen waar het aanwezige sediment de goede waterafvoer belemmert.

Ruimen Molenbeek ....................................

7

Een ♼ voor het Pajottenland Maart - April 2012

Ruimen Diepenbroekbeek


Bibliotheek Jeugdboekenweek In 1983 ziet Guus Kuijer hoe de eenden achterin zijn tuin verliefd worden, paren, broeden, jongen krijgen. Hij staat erbij en kijkt ernaar. Hij noemt de eenden Hendrik, Karel, Hennie en Gerdien en schrijft er het boek ‘Eend voor eend’ over. Later, in 1990, schrijft hij een boek over zijn hond Olle. Olle is niet zomaar een hond, maar een uitzonderlijk slim beest dat kan praten. Behalve verhalen over vossen en hazen, over mieren en eekhoorns, over bange en verliefde kikkers, tranenthee huilende uilen of kleine beren en kleine tijgers op weg naar Panama, zijn er een heleboel verhalen die dieren tonen zoals ze werkelijk zijn. Of die zoals wij mensen denken dat ze zijn. Want Olle kan niet écht praten, toch? Dat denkt zijn baasje alleen maar. Zo’n dierenverhaal over echte dieren opent werelden die ons mensen vreemd zijn, die van poezen in ‘Minoes’ of in ‘Rommelkatje’, bijvoorbeeld. Of die van konijnen in ‘Waterschapsheuvel’. Net zo goed geven deze verhalen dieren een naam, van ‘Black Beauty’ tot ‘Cheffie’, en in één moeite door een persoonlijkheid. Of ze tonen hoe beest en mens een pact sluiten om samen de wereld aan te kunnen of partner in crime te worden. Tijdens de Jeugdboekenweek dit jaar zetten we een stap

Met de klas op bezoek

vooruit, een stap omhoog en een stap opzij: recht de wereld

Het bibliotheekspel is een stevige klassieker tijdens de

en de verhalen van de dieren in. We gooien ons mensenpak

Jeugdboekenweek.

af, trekken voor één keer een bontjas aan, gaan op vier poten zitten en worden dier samen met de dieren. We kijken diep in

Er is een activiteit voor kleuters en leerlingen van de eerste

de ogen van onze kat. We voeren gesprekken met onze hond.

graad uit het lager onderwijs: de Boekenrups.

We duiken de struiken in en zoeken de beestjes op. We leren dieren kennen in boeken.

Daarnaast is er een spel voor de tweede en derde graad van het lager: het Bizarre beestige boekenspel.

Thematafel ‘dieren’ Voor boeken rond het thema van de jeugdboekenweek

Als je graag met je klas dit spel eens wil spelen in de maand

kan je altijd terecht in de bibliotheek, waar een thematafel

maart, maak dan gerust een afspraak met de bibliotheek!

speciaal rond dit onderwerp wordt ingericht. Tijdens de jeugdboekenweek is er ook een krantje met mooie boekentips rond het thema ‘dieren’ beschikbaar. Stichting Lezen en het WWF sloegen hiervoor de handen in elkaar. Zij selecteerden een aantal boeken met thema’s waar ze zelf rond werken:

Bibliotheek

bedreigde diersoorten, biodiversiteit, ... . Daarnaast zorgden

tel. 02 532 51 59

ze ook voor extra informatie bij verschillende dieren die in de

lennik@bibliotheek.be

boeken voorkomen.

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart - April 2012

8


Geslaagde ‘Artiest Geboekt’ met Chris Lomme

In 2011 beet de bibliotheek van Lennik, i.s.m. CC Westrand

Zeven lievelingsboeken van Chris Lomme

Dilbeek en de Provincie Vlaams-Brabant, de spits af met

Madame Bovary / Gustave Flaubert

Chris Lomme. Een theatercoryfee met een passie voor

Verzamelde gedichten (verzameld werk) / Herman De Coninck

poëzie en boeken. Op zondag 27 november verwelkomde

Brieven aan Lucilius: Leren sterven

de bib haar om haar passie met hen te delen bij een glaasje

Bezonken rood / Jeroen Brouwers

cava en een ontbijt. Interviewer van dienst was voormalig

Het Parfum / Süskind

radio 1 journalist, Urbaan De Becker.

Datumloze dagen / Jeroen Brouwers Honderd jaar eenzaamheid / Gabriel Garcia Marquez

Luisterboeken in de bibliotheek Vanaf zaterdag 17 maart kan je in de bibliotheek ook terecht

Enkele titels

voor ‘luisterboeken’. Boeiende verhalen, meeslepende intriges

Het veilige huis / Nicci French

en sprookjes. Luisterboeken hebben je zoveel verhalen te

Wit bloeit de meiboom / Maeve Binchy

bieden. Laat je meevoeren in een andere wereld en geniet van

Shopaholic & Baby / Sophie Kinsella

de verhalen die worden verteld. Doe inspiratie op tussen de

Kinderjaren / Jona Oberski

gesproken boeken. Wij kunnen momenteel beschikken over

De reünie / Simonne van der Vlugt

een wisselcollectie (60 titels) die het ganse Pajottenland zal

De muizenval / Agatha Christie

rond gaan.

In ongenade / J.M. Coetzee

Paasvakantie

Themastanden in maart en april

Tijdens de Paasvakantie kan je genieten van een langere

Jeugd

uitleentermijn. Vanaf 3 weken voor tot het einde van de

Dieren n.a.v. de Jeugdboekenweek

paasvakantie kunnen alle materialen 6 weken uitgeleend worden.

Volwassenen Scandinavische films en series op het gelijkvloers Streekromans op de 1ste verdieping

....................................

9

Een ♥ voor het Pajottenland Maart - April 2012


OCMW DIENSTEN I. Thuiszorgdiensten - Gezinszorg - Poetsdienst - Klusjesdienst - Warme maaltijden II. Specifieke diensten - Psychologische begeleiding - Sociale dienst - Thuisopvang zieke kinderen III. Instellingen - Woningcomplex ‘Den Bleek’ - Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang ‘Het Wonderhuis’ - Lokaal Opvanginitiatief Asielzoekers Frans Van der Steenstraat 6 tel. 02 532 41 45 fax 02 532 26 01 jos.nevens@ocmw.lennik.be www.lennik.be Openingsuren alle werkdagen van 8 tot 16 uur Spreekuren maatschappelijk assistenten: van 8 tot 12 uur na afspraak: in de namiddag en op dinsdagavond

 ieuwe cafetaria - ontmoetingsplaats van N WCD ‘Den Bleek’ opent haar deuren Recent werden er 16 bijkomende serviceflats in ‘Den Bleek’ (Stationsstraat 35 1750 LENNIK) in gebruik genomen. Aan dit woningcomplex is er ook een cafetaria- en ontmoetingsplaats verbonden. De opening is voorzien op dinsdag 3 april. De cafetaria/de ontmoetingsruimte zal geopend zijn op dinsdag en vrijdagnamiddag van 13 tot 17 uur. De cafetaria/de ontmoetings-ruimte is vooral gericht naar de bewoners van ‘Den Bleek’ en naar Lennikse senioren en hun vrienden en familie. Verder is er de mogelijkheid om te kaarten of deel te nemen aan een gezelschapsspel. Je kan er ook terecht voor een drankje, alsook een ijsje of dessert. Een consumptie nuttigen is niet verplicht. De cafetaria, gelegen op de Frans Van der Steenstraat 6 blijft voorlopig nog enkel op dinsdagvoormiddag geopend. De cafetaria werkt enkel met vrijwilligers. Als er iemand zich geroepen voelt om een handje te komen toesteken, kan je altijd telefonisch contact opnemen met het OCMW Lennik.

Voorzitter Etienne Van Vaerenbergh Ninoofsesteenweg 236 tel. 054 33 35 04 Secretaris Jos Nevens Frans Van der Steenstraat 6 tel. 02 532 41 15 jos.nevens@ocmw.lennik.be

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart - April 2012

....................................

Raadsleden Evens Nestor Kamerveldweg 9 tel. 02 532 10 88 Paternot Abel Maurice Onderstraat 22 tel. 02 532 29 83 Rooselaers Filip Hemelveldweg 25 tel. 02 532 12 73 Van Belle Christiane Lombeeksestraat 19 tel. 054 33 69 25 Van Der Stricht Marita Borrekeitse 26 tel. 0496 04 81 02 Vereertbrugghen Agnes Dorekenstraat 31 tel. 02 532 42 53 Walckiers Christian Frans Van der Steenstraat 87, 1ste verdieping tel. 0495 30 82 76 Griet De Vriendt Espehoudtstraat 43 tel. 02 532 12 53

10


 emotiveerde en energieke jongeren gezocht voor kinderopvang in het G IBO Wonderhuis tijdens juli en augustus IBO Wonderhuis biedt opvang voor kinderen vanaf 2,5 tot 12 jaar en is op zoek naar jonge mensen vanaf 16 jaar om tijdens de schoolvakanties activiteiten mee te helpen organiseren voor kinderen. Ervaring en/of studies in verband met kinderen zijn zeker een pluspunt. IBO Wonderhuis biedt je onvergetelijke momenten met toffe mensen en kinderen en een dagvergoeding. Je kan je kandidaat stellen voor minstens 1 week en maximum 5 weken. Informatie en/of documenten om je kandidaat te stellen kunnen telefonisch of per mail worden verkregen. IBO Wonderhuis coĂśrdinator: Leen Walravens - Assesteenweg 233 tel. 02 582 12 13 - wonderhuis@skynet.be

....................................

11

Een ♼ voor het Pajottenland Maart - April 2012


MILIEU Natuurpunt M.O.Lennik Avondlijke uilenzoektocht

Uilen doen het goed in Lennik

Op zaterdag 24 maart om 20 uur vertrekt de avondwandeling

Al jaren worden er in Lennik vrij veel jonge kerkuilen geboren.

van ongeveer 5 km op de Frans Devoghellaan ter hoogte van

Op verschillende gebouwen staan kerkuilenkasten opgesteld,

huis nr. 77 (dranken Leuckx). Het einde van deze wandeling

bedoeld om meer nestgelegenheid te bieden aan de kerkuil.

wordt voorzien rond 22.30 uur.

Deze kunstmatige woongelegenheden worden duidelijk op prijs gesteld. Er zijn 7 kasten in totaal, waarvan er tot op heden slechts één is die nog nooit is gebruikt door kerkuilen. Hoewel het jaar 2011 eerder een slecht jaar was door de harde winter en de natte zomer, werden er alles samen toch 10 jongen op het nest geringd. Bovendien waren de erkende ringers net te laat voor één nest waar met zekerheid ook in 2011 jongen zullen worden grootgebracht. We mogen er dus van uitgaan dat er in 2011 in Lennik zeker 13 of 14 jonge kerkuilen zijn uitgevlogen. Dit is opmerkelijk minder dan het uitzonderlijke jaar 2007, met meer dan 20 pulli, maar toch nog zeer behoorlijk. Ook de steenuil lijkt het hier best Maquette amfibieëntunnel naar zijn zin te hebben. Het inventarisatieproject voor heel Vlaanderen waaraan medewerkers van M.O. Lennik in Lennik hebben deelgenomen is wel al geleden van 1998, maar

Nadat vorig jaar, glimwormen en vleermuizen van de partij

er is geen enkele reden om aan te nemen dat de situatie

waren, wordt de avondwandeling dit jaar verplaatst naar het

sterk zou zijn veranderd. Toen bleek dat onze regio samen

voorjaar, omdat dit tijdstip geschikter is voor het waarnemen

met de Vlaamse Ardennen tot de besten behoorden van

van uilen. In deze periode zijn deze dieren immers volop in

heel Vlaanderen, wat de bezettingsgraad door steenuiltjes

de weer met voortplanting en dus met de verdediging van

betrof. In Lennik waren praktisch alle mogelijke territoria

hun territorium. De roep van een eventuele indringer zal dan

bezet, zelfs tot vlak bij woonkernen. Het territorium van een

met kracht worden beantwoord om duidelijk te maken dat hij

steenuiltje beslaat ongeveer een vierde vierkante kilometer

niet welkom is. Door in beperkte mate misbruik te maken van

(500 x 500 m). De grote variatie in ons landschap met kleine

dit instinctief gedrag, kunnen uilen geïnventariseerd worden

landschapselementen, waaronder nog heel wat knotwilgen

en ook wel eens worden gelokt voor educatieve doeleinden

en oude hoogstamboomgaarden, ligt waarschijnlijk aan de

zoals een natuurwandeling. Die avond zal er dan ook een

basis van dit succes.

apparaatje worden meegenomen waarmee de roep van een aantal uilensoorten kan worden uitgezonden. Normaal gezien moeten er dan toch wel enkele steenuilen zich laten horen. Ze zien bij duisternis wordt iets moeilijker, maar de kans zit er toch wel in. Met een beetje geluk laat ook de bosuil zich horen, maar die krijgen we hoogstwaarschijnlijk niet te zien. De aanwezige kerkuil gaan we niet plagen met het geluid van een indringer, maar als we geluk hebben kunnen we er misschien wel een glimp van opvangen.

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart - April 2012

12


De natuur ontwaakt Op zondag 8 april (Pasen) om 14.30 uur organiseert Natuurpunt M.O. Lennik een natuurwandeling op zoek naar de ontluikende natuur. Het vertrek is voorzien op de parking langs de Scheestraat, ter hoogte van het Instituut Levenslust, huisnummer 74. Het einde van de wandeling wordt voorzien rond 17.30 uur. Het is de bedoeling hetzelfde traject van ongeveer 7 km te hernemen in het najaar en er op te letten hoe bepaalde dingen die worden waargenomen in het voorjaar zijn geëvolueerd na de zomer. De natuurgidsen van Natuurpunt M.O. Lennik zullen het één en ander aanwijzen en toelichten. het mooiste wat Lennik te bieden heeft. Dit is weliswaar Dag van de Aarde

een beetje overdreven, want Lennik heeft tal van prachtige

Op zondag 22 april om 14.30 uur op de dries van Ten Nelleken

natuurpareltjes en de Moeille is er daar inderdaad één van.

vertrekt de natuurwandeling van ± 7 km in de Moeille en

Met de natuurgidsen van Natuurpunt M.O. Lennik wordt deze

omgeving. Het einde wordt voorzien rond 17.30 uur. Het is niet

tocht niet alleen mooi, maar ook nog boeiend.

omdat de Vlaamse koepelverenigingen onverwacht hebben beslist de ‘Dag van de Aarde’ niet meer te programmeren,

Natuurpunt M.O. Lennik

dat lokale natuurverenigingen deze mondiale feestdag voor

tel. 02 582 64 50

de natuur links moeten laten liggen. Volgens sommigen is

info@natuurpunt-mollennik.be

de Moeille en omgeving op vlak van natuur en landschap

www.natuurpunt-mollennik.be

Cursus snoeien van hoogstamfruitbomen Hoogstamboomgaarden zijn typisch voor het Pajottenland.

Op enkele uren tijd krijg je de nodige informatie waarmee je

Vroeger vond je rond elke hoeve of landelijke woning een

zelf aan de slag kan om je eigen hoogstamboomgaard aan te

boomgaard. Rond de jaren ’70 werden subsidies uitgereikt om

planten of te onderhouden.

fruitbomen te rooien. Hierdoor zijn er heel wat boomgaarden verdwenen. Gelukkig

worden

er

tegenwoordig

opnieuw

meer

Wanneer:

zaterdag 10 maart

keuze uit 2 sessies

1ste sessie: 9.30 tot 12.30 uur

hoogstamfruitbomen aangeplant. Een fruitboom planten is

2e sessie: 13.30u tot 16.30u

echter niet gewoon een boom planten. Bij het aanplanten

Waar:

Geboorteboomgaard in Puttekensveldweg

komt er heel wat bij kijken. Ook nadien vraagt een fruitboom

te 1750 Eizeringen

bepaalde werkzaamheden om uit te groeien tot een mooie,

Inschrijven: verplicht vóór 7 maart en kan via e-mail

sterke fruitboom.

naar info@paddenbroek.be of telefonisch op tel. 02 306 45 62 of 0497 41 22 15.

De gemeente Lennik organiseert, in samenwerking met

Wees er snel bij, want de plaatsen zijn

de milieuadviesraad en het Centrum voor Natuur-, Milieu

beperkt! Voor meer inlichtingen kan je

–en Plattelandseducatie De Paddenbroek uit Gooik, een

terecht bij Katelijne Aelen, coördinator De

snoeicursus. Fruitboomspecialist Patrick Heyerick legt de

Paddenbroek. Inwoners uit Lennik krijgen

basisprincipes uit van het aanplanten en de eerste vormsnoei

voorrang om deze cursus te volgen.

van fruitbomen. Nadien komen ook de technieken van

Kostprijs: € 5 (inbegrepen handleiding & drankje)

de vormsnoei van een jonge fruitboom aan bod, evenals

Opgelet! Je inschrijving is pas definitief na

achterstallige vormsnoei van nooit onderhouden fruitbomen.

betaling, door de bijdrage te storten op het rekeningnummer van De Paddenbroek BE58-7340-1203-5079, bic KREDBEBB, met vermelding ‘snoeicursus Lennik + naam’.

....................................

13

Een ♥ voor het Pajottenland Maart - April 2012


Begrazingsproject waterspaarbekken Natuurgebied

naar de zin zijn van tal van andere vlinders en insecten. Deze

Het gebied met het waterspaarbekken, gelegen nabij de

zullen dan op hun beurt insectenetende vogels aantrekken

sporthal, staat op het gewestplan Halle-Vilvoorde ingekleurd

en weer andere vogels zullen de onkruidzaden lekker vinden,

als Natuurgebied. Meer nog, volgens de laatste Vlaamse

er schuilmogelijkheden vinden,… . Voor het bruin blauwtje

ruimtelijke structuurplannen is het gelegen in het VEN (Vlaams-

moet het gebied in de eerste plaats open blijven en voldoende

Ecologisch-Netwerk). Op dit terrein kan dus uitsluitend

variatie vertonen. Het opgroeien van bomen en struiken moet

ontwikkeling van de natuur plaats vinden. Wie daar al een

dus worden tegengegaan. Dat is de taak voor de schapen.

parkje, een vlindertuin of een glad gazonnetje zag ontstaan,

Uiteraard gaan deze ook gras en andere planten eten, maar

kan dit maar best snel vergeten, want dat mag daar allemaal

door het aantal schapen na een tijdje te verminderen, moeten

niet. Wat er sinds de aanleg van het bekken door de Vlaamse

er voldoende kruiden kunnen ontsnappen aan de vraatzucht

overheid gebeurde, namelijk de natuur zijn gang laten gaan,

van de dieren. Deze planten zullen dan gaan bloeien en zaad

is dus perfect conform de ruimtelijke bestemming van het

zetten en zo een interessant biotoop vormen voor tal van

gebied. ‘Niets doen’ op een perceel van amper anderhalve

dieren, waaronder dus het bruin blauwtje.

hectare op langere termijn niet voor de beste ecologische diversiteit zorgen. De gemeente heeft daarom op advies van de

Ardense voskop

Milieuraad en in samenwerking met Natuurpunt M.O. Lennik

Het is vanzelfsprekend dat een dergelijk, plaatselijk zeer nat

ervoor gekozen om het gebied voortaan te beheren met de

gebied niet door om het even welk dier begraasd kan worden.

hulp van schapen. Het zou gaan om extensieve begrazing,

Als je dat zou proberen met een hedendaags schapenras,

want er mag hoe dan ook geen kale grasvlakte ontstaan. Het

dan zou je meteen een dierenarts in vaste dienst mogen

aantal schapen dat er nu graast, zal trouwens na verloop van

nemen. De Ardense voskop, het ras dat er nu graast, is echter

tijd terug gebracht worden tot een zestal. Momenteel is er, op

een zeer oud, oersterk ras, dat volgens geraadpleegde

aanraden van de herder, eigenaar van en verantwoordelijke

bronnen en de betrokken herder, perfect kan gedijen in deze

voor de schapen, een tijdelijke zogenaamde ‘stootbegrazing’

omstandigheden. Een schuilhok is totaal overbodig. Een paar

aan de gang. De bedoeling is om zo snel mogelijk de bodem

bomen en/of struiken zou ruim volstaan als beschutting.

te verarmen met het oog op een grotere verscheidenheid aan

Bovendien zijn deze dieren perfect zelfredzaam, ook bij het

planten. Zeker in de beginfase wordt het wat zoeken naar het

lammeren. Overigens zijn zij zeer goedaardig en blijven zij

best geschikte aantal dieren.

liefst uit de buurt van mensen, zodat zij geen hinder zullen vormen voor wandelaars die gebruik zullen maken van het

Koesterbuur: bruin blauwtje

pad langs de beek. Belangrijk is echter dat niemand, al is het

Met deze beheersvorm moet er op termijn een biotoop

goed bedoeld, zou proberen extra voedsel te geven aan de

ontstaan dat aantrekkelijk is voor het bruin blauwtje, een

dieren. De kans is immers groot dat zij het aangereikte, voor

vlindertje dat binnen het provinciaal project ‘je hebt meer

hen niet geschikte voer (als brood e.d.) niet goed verteren

buren dan je denkt’ is toegewezen aan Lennik. Uiteraard zal een

en net daar ziek van zouden worden. Uiteraard zijn ook

gebied dat geschikt is voor dit eerder zeldzame vlindertje ook

loslopende honden niet gewenst op het wandelpad.

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart - April 2012

14


CULTUUR Week van de amateurkunsten in teken van Prins 2012 De kunstendeelraad besliste om dit jaar WAK in teken van

Ideeën

Prins 2012 te stellen.

- enorm plakkaat waar een paardenstaart uitkomt - groot skelet vol hoefijzers (in de vorm van een paard)

Grote kunstwerken

- snelbouwsteen (duplo systeem) …

Er worden grote ‘kunstwerken’ gemaakt (schrikpaarden naar het voorbeeld van vogelverschrikkers) die op toegangswegen

Het lijkt misschien niet evident om deze grote werken alleen te

van de gemeente zullen worden geplaatst tijdens de periode

maken maar zoek gerust hulp bij familie en vrienden (hoeven

van eind april tot eind september.

niet noodzakelijk in Lennik te wonen). Ook de leden van de KDR zullen je met raad en daad bijstaan.

De ‘schrikpaarden moeten zichtbaar zijn van ver, wat maakt dat ze minstens 1,50 meter hoog moeten zijn en/of op een extra sokkel moeten worden gezet.

dienst Vrije Tijd, cultuur Deborah Jacobs tel. 02 531 02 05 - cultuur@lennik.be

PRINS

TROTS VAN BRABANT

1992

» 2012

Kunst in het gemeentehuis Sinds enkele jaren wordt er regelmatig kunst tentoongesteld

zijn toegelaten. Wacht dus niet en waag je kans om uw werk

in de ruimtes van het gemeentehuis. Dit is een mooi initiatief

openbaar tentoon te stellen!

van de Kunstendeelraad en brengt wat leven en kleur in het gebouw. Niet alleen kunstenaars van Lennik, maar ook nietLennikenaars kunnen gratis exposeren / tentoon stellen. Een groepstentoonstelling kan eveneens. Alle vormen van kunst ....................................

15

Een ♥ voor het Pajottenland Maart - April 2012

dienst Vrije Tijd, cultuur Deborah Jacobs tel. 02 531 02 05 - cultuur@lennik.be

© Luc Bohez

© Luc Bohez

W W W . L E N N I K . B E


Het Prinscomité draait volop… Het Prinscomité draait op volle toeren. De verkoop van de

Roskam’: een film over Lennik & ‘ Prins, trots van Brabant’

‘Prins–wijn’, te koop aangeboden bij Huis Vossen, overtreft alle

De Academie Peter Benoit, in samenwerking met de dienst

verwachtingen en de voorbereidingen voor de historische

Vrije Tijd, Kipdola, het Lenniks Archief en Perilous Landings

stoet van 9 september krijgen stilaan vorm. Voor de concrete

(Tony Grant), zijn de coproducenten van ‘Roskam’, een

uitwerking van al de fantastische plannen van dit comité heeft

film waarin Prins een hoofdrol speelt. ‘Roskam’ biedt de

men uiteraard heel wat man-(en vrouw)kracht nodig. Het

gelegenheid om naast een mooi verhaal in en over Lennik, de

enthousiaste Prinscomité heet iedereen van harte welkom en

gemeente in al zijn facetten te belichten (erfgoed, landschap,

elke bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm geapprecieerd. Alle

gebouwen, streek-gewoonten en streekproducten). Casting,

hulp is dan ook meer dan welkom.

locaties, budget, decor, timing, scenario en scriptboards zijn zo goed als rond. Willem Carpentier (leerkracht Woord

Ontwerp nieuwe postzegel / vlag

Academie) schreef het scenario en zorgt voor het coachen

Ter ere van het 20-jarig bestaan van Prins, heeft het Prins-

en de regie van de leerlingen. Alle leerlingen zijn razend

comité beslist om, naar analogie met de campagne rond

enthousiast en ook de ouders staan voluit achter dit project.

de wedstrijd ‘het mooiste dorp’, een nieuwe postzegel uit te

Kipdola zorgt mee voor de website en als voorproefje is er

brengen. Deze postzegel zal aan de Lennikse bevolking te

een promotie van de film, de trailer, die in juni uitkomt. Het

koop worden aangeboden. Voor een vel met 20 zegels betaal

Lenniks Archief engageerde zich voor het in beeld brengen

je € 17.

van ‘the making of…’. Naast mooie locaties overal in Lennik verlenen SIGO en SGI eveneens hun medewerking. Er worden verschillende scènes opgenomen in beide scholen. Sigo zorgt voor rekwisieten en decors en het familierestaurant van SintGodelieve werd, zoals je kon zien, opgefleurd door tientallen paarden gemaakt door de eerstejaars. De première van deze film zal plaats vinden in het najaar, omdat de producer en regisseur erg graag beelden uit de historische stoet willen

Vanaf april zal je ook een vlag (raam/stokmodel) kunnen

gebruiken die pas plaats vindt op zondag 9 september (‘Open

aankopen om tijdens de Prins-activiteiten en andere Lennikse

Monumentendag’).

feesten het straatbeeld mee te kleuren. Iedereen die zich geroepen voelt om op één of andere Prinsheerlijke wijn

manier een steentje bij te dragen kan zich opgeven bij

Het Prins-comité biedt samen met Huis Vossen

de dienst Vrije Tijd of info krijgen bij Willem Carpentier

Prinsheerlijke wijnen aan. Het etiket werd

(leerkracht Academie). Hulp bij het opstellen van het

ontworpen door Koenraad Tinel, creator van Prins

decor, bij het kleden en de maquillage, bij het verwittigen

en op het contra-etiket staat een kwatrijn van Ivo

en het vervoer van acteurs,… is van harte welkom.

van Strijtem. Een lekker flesje rode of witte wijn kost € 6,75, een fles Cava kost € 8,5. dienst Vrije Tijd, cultuur Prins-comité

Filip Verhaegen

voorzitter Prins-comité -

tel. 02 531 02 02

Godelieve Eeckhout

toerisme@lennik.be

prinslennik@gmail.com prinslennik.blogspot.com

Academie Peter Benoit

via facebook: Prins, Trots van Brabant

Willem Carpentier

via Twitter: Twitter@prinslennik

willem.carpentier@hotmail.com

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart - April 2012

16


Lenniks Archief toont jaarfilm 2008 Na maandenlang monteren is het dan eindelijk zover. Op zaterdag 31 maart zal het jaaroverzicht 2008 in première gaan. Plaats van gebeuren is de Jongensschool van Sint-Martens-Lennik om 19.30 uur.

 amen met VTB-Lennik naar S Sagalassos (Gallo-Romeins museum Tongeren) Professor Waelkens ontdekte de verborgen stad in Turkije! Daar ruimde hij met zijn ploeg jaren puin, zodat er meer dan 238 stukken van zeer grote archeologische waarde werden opgegraven. Deze museumstukken, grotendeels uit de tijd van de Romeinse keizer Marcus Aurelius (121-180 na Christus) worden voor het eerst in het buitenland tentoon gesteld! Dit uniek aanbod mag je zeker niet missen. In de namiddag is er een begeleid bezoek voorzien aan de stad Tongeren. Wanneer: zondag 29 april Waar:  afspraak

Op het programma staan de volgende filmpjes

aan

Gemeenteschool,

Assesteenweg125 (vertrek met de bus)

Nieuwjaarsreceptie op de markt (kiosk), nieuwjaarswensen

Prijs: € 29 voor leden, € 32 voor niet-leden. Bus

Harmonie St-Cecilia (skl), kerstboomverbranding Middenstand,

en inkom museum zijn inbegrepen. Gelieve

Gaasbeek mooiste dorp, Fried & Karel, bezoek Prins Filip aan

het bedrag te storten op rekeningnummer

SGI, fonteintjes, overval Delhaize SML, brand bij Lemaire,

635-4170501-37

leenfietsen, handelszaken: restaurant Klimop,

Waterhof,

Koffie Lovers, derby KFC Lennik tegen Sporting Eizeringen, KVLV SKL 80 jaar, werken en in wandeling fase 3 doortocht,

VTB-Lennik

Nacht van de geschiedenis, Pajot jogging, restafvalactie

Jean Heremans

met Lennikse scholen, einde jeugdhuis Klup Lennik, afbraak

tel. 02 532 50 93

oud kerkhof skl, 1 Night 4 Dakar, Rode Kruis dankfeest

jean.heremans@telenet.be

bloedgevers, de vlaggen, betoging België barst, kasteel de Neufcour (Eiz), OKRA Eizeringen 50 jaar – 20 jaar bibliotheek, Lennikse Feesten 2008: beachvolley, wielerwedstrijd, record zetel zitten, Toto en de wetenschap 5de en 6de leerjaar Kleine Prins, Bert Kruismans, Misjel en de spuiters (brandweer), Open Monumentendag: Tram, trouwfeest Paul Schoukens, Lennikse Bond der Gepensioneerden 30 jaar, Knalfestival, afscheid EH Mostin, afscheid zusters Eizeringen, opening Okay, opening GB Carrefour, trekpaardenhappening en herdenking EH Engelen. Zoals je kan zien is er een groot aanbod van korte filmpjes. De avond zelf wordt je live gebracht door het Lenniks Archief en een paar verrassende medewerkers. Reservatie vooraf is verplicht. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het Lenniks Archief. Lenniks Archief K. Keymolenstraat 19 tel. 02 532 04 56 ....................................

17

de

Een ♥ voor het Pajottenland Maart - April 2012


Activiteiten Davidsfonds Sint-Kwintens-Lennik David tegendraads

Nacht van de Geschiedenis

In ‘David tegendraads’ brengt Geert Fierens één van de

Op dinsdag 20 maart organiseert het Davidsfonds over heel

boeiendste en meest menselijke figuren uit het Oude

Vlaanderen voor de 10de keer de ‘Nacht van de Geschiedenis’.

Testament tot leven. Wie kent er nu David niet? Het was toch

Een jubileumjaar vraagt om een toast. Vandaar dat ‘drank’ als

David die als kleine herder tegen de grote reus Goliath ging

overkoepelend thema gekozen werd. Het Davidsfonds van

vechten? En won! En dan later koning werd in de stad Jeruzalem.

Sint-Kwintens-Lennik doet opnieuw mee. Als drank kozen

Hij was het toch ook die de ark van het verbond eindelijk een

zij voor de Lambiekbieren, als locatie voor de brouwerij

volwaardige plaats in deze hoofdstad heeft gegeven. En we

Timmermans in Itterbeek en als spreker voor Yves Panneels.

kennen hem toch ook door de ‘ster’ die naar hem genoemd wordt. Niet zomaar een ster, maar één met twee door elkaar

Programma

verweven driehoeken: hét symbool van Israël.

- Drinken tot wij zinken of ‘de renaissance van geuze en kriek’, een uiteenzetting door Yves Panneels

En elk jaar horen we met Kerstmis vertellen dat Jezus uit het huis van David afstamt. Ja toch?! Dan is het heel duidelijk: iedereen kent David! Of… kennen we hem toch niet

- Rondleiding door de brouwerij Timmermans door ervaren streekgidsen - Degustatie: drie proevers naar keuze.

(helemaal)? Maar wist je ook dat deze uitverkorene méér dan zeven jaar heeft rondgetrokken als een zwerver en een

De Lambiekbieren zijn de laatste jaren fel in trek. Lambiek zelf

vluchteling met in zijn zog een stelletje rovers en sjofelaars?

wordt nog nauwelijks gedronken, maar de samenstellingen

En dat hij verschillende vrouwen het hof heeft gemaakt en

met lambiek als hoofdbestanddeel des te meer. Geuze,

ze één voor één in zijn harem heeft ingepalmd? Dan zwijgen

kriek, faro en verschillende fruitbieren beleven hoogdagen

we best over het feit dat hij volgens de Bijbelverhalen zeker

en veroveren als het ware de hele wereld. Sommige

negen zonen had (misschien zelfs twaalf ) van … jawel

lambiekbrouwerijen exporteren tot 50% van hun productie

evenveel vrouwen. En dat diezelfde zonen later het leven

naar het buitenland, ook over zee. Amerikanen, Japanners,

zuur hebben gemaakt voor elkaar, tot zelfs onderlinge

Australiërs, … weten kwaliteitsbieren te waarderen. Yves

doodslag toe! Zo mooi was het blijkbaar ook niet allemaal ...

Panneels zal iedereen inwijden in het mysterie van de lambiek. Yves baat samen met zijn broer Kurt het café ‘In de

Wie was hij dan? Een ‘tegendraads’ iemand? Een ijdeltuit of

Verzekering tegen de Grote Dorst’ uit. In 2009 werden zij door

een gezalfde Gods? In de vier dikke Bijbelboeken die ons

Vlaanderen Vakantieland uitgeroepen tot ‘Strafste cafébaas

worden aangereikt, wordt op het eerste zicht een succesrijk

van Vlaanderen’. Als promotor van de lambiekbieren weet hij

levensverhaal uitgebreid en gedetailleerd beschreven:

als geen ander waarover hij spreekt.

van herder over militair tot koning. Volgens hedendaagse normen heeft David het dus in zijn leven ‘gemaakt’: hij kon

Wanneer: dinsdag 20 maart om 20 uur

terugkijken op een geslaagde carrière. Maar dat is natuurlijk

Waar:

brouwerij Timmermans

niet genoeg voor, laat staan het doel van, de Bijbelschrijvers!

(Kerkstraat 11 - 1701 ITTERBEEK)

Als je zelf wil ontdekken hoe tegendraads David wel was,

Prijs :

€6

ben je van harte welkom op zaterdag 14 april.

Spreker: Yves Panneels (uitbater café ‘In de Verzekering tegen de Grote Dorst’)

Wanneer: zaterdag 14 april om 20 uur

Inschrijven (noodzakelijk) vooraf kan bij Nestor Evens

Waar: kapel van de zusters Franciscanessen (home Prijs:

Zonnestraal), inkom via de Zavelstraat

Davidsfonds SKL

€6

Nestor Evens

Inschrijven bij Gerard Desamblanx

tel. 02 532 00 88 / 0472 90 17 56 evensplasman@yahoo.com

Davidsfonds SKL Gerard Desamblanx tel. 02 532 03 84 Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart - April 2012

....................................

gerard.desamblanx@gmail.com

18


Kasteel van Gaasbeek  rfgoeddag in het teken E van ‘helden’ Heroes or ‘zeroes’ Wie waren de helden/heldinnen en antihelden van het Kasteel van Gaasbeek? Tijdens een wandeling doorheen het Kasteel blijkt dat er in haast elke kamer wel een (anti-) held of heldin te bewonderen valt. Egmonds heldenstatus is onbetwist, maar wat te denken van Alva? Of van Isabel, die heiligverklaard werd omdat ze duizenden Moren een kopje kleiner liet maken? Waarom koesterden Paul Arconati

opent zijn deuren

zondag 1 april Audiogids voor families in het kasteel Vanaf 1 april worden ook de jonge bezoekers verwend! In samenwerking met het Geluidshuis ontwikkelde het Kasteel van Gaasbeek een unieke, verrassende audiotour voor families. ©Lander Loeckx - www.quasi.be

en markiezin Arconati Visconti een eindeloze bewondering voor figuren als Napoleon en Erasmus of Sarah Bernhardt? Waarom werd Dreyfus hier als een held ontvangen? Wat spookte Katharina alweer uit met dat zwaard? En wat doet Triboulet hier, de door Victor Hugo vereeuwigde hofnar van François I? Hoofse heldentocht (voor kids) Kruip in de huid van een hoofse speurneus! Trek je cape aan en zet je masker op. Ga op tocht doorheen het Kasteel van Gaasbeek en ontdek de kasteelintriges, waarin zowel helden als schurken een hoofdrol spelen. Kan jij de heroes van de ‘zeroes’ onderscheiden? Wanneer: zondag 22 april van 10 tot 18 uur. Toegang is gratis. Kasteel van Gaasbeek Kasteelstraat 40 tel. 02 531 01 30 kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be www.kasteelvangaasbeek.be

Het Geluidshuis, gespecialiseerd in ‘audiodelicatessen’ van hoge kwaliteit, ontwierp hiervoor een ludiek en creatief scenario, waarbij het Kasteel bewoond wordt door verschillende muizenfamilies die huizen achter de lambriseringen, in de bedden, verborgen hoeken en spleten. Vanuit hun schuilplaatsen observeerden zij het wel en wee van de kasteelbewoners en geven zij daar commentaar bij, die beurtelings komisch en educatief is. Verhaaltjes worden afgewisseld met muziek en omdat het hele scenario erg gelaagd is, kunnen zowel kinderen als volwassenen er op verschillende niveaus van genieten. De teksten werden ingesproken door een aantal bekende Vlaamse acteurs, waaronder Vic De Wachter. Trek je stoute schoenen aan en kom kennis maken met Arnoldus XVI, portiersmuis van het Kasteel van Gaasbeek! Wanneer: vanaf 1 april Tickets: € 7 voor volwassenen, € 5 p.p. als reductietarief, € 1 tot 26 jaar, gratis voor kids tot 7 jaar. Het kasteel is open van 1 april tot 11 november, dagelijks van 10 tot 18 uur (laatste toegang om 17 uur), gesloten op maandag. Het

....................................

‘Gabriel Monod en Alfred Dreyfus voor het Kasteel van Gaasbeek in 1910’ Markiezin Arconati Visconti, vurig Dreyfusarde, nodigde Dreyfus uit voor een jachtpartij op het Kasteel van Gaasbeek. Het kasteel bewaart enkele foto’s van Dreyfus, en ook een brief aanhet de Pajottenland markiezin, waarin hij haar uitgebreid bedankt voor de gastvrijheid. 19 van Eenhem ♥ voor Maart - April 2012

gebruik van de audiogids is gratis.


TOERISME  ieuwe kaart fietsnetwerk N Vlaams-Brabant

Lancering Hotspot Pajot Zoveel ongekende hoekjes, vergeten tradities en niet

Tot nog toe kon je in Vlaams-Brabant aan de hand van 4 kaarten het volledige fietsnetwerk verkennen: fietsnetwerk Pajottenland

&

Zennevallei,

fietsnetwerk

Brabantse

Kouters, fietsnetwerk Dijleland en fietsnetwerk Hageland. Momenteel ontwikkelt de provincie Vlaams-Brabant echter één fietsnetwerkkaart Vlaams-Brabant die bovenstaande netwerkkaarten bundelt. Deze nieuwe kaart wordt opgesplitst in 2 regio’s met een overlap rond Leuven. Daarnaast zit er ook een handig gidsje bij met allerlei informatie over fietsvriendelijke horeca, fietsvriendelijke logies, praktische informatie en een aantal themaroutes.

gehoorde verhalen houden zich schuil in het Pajottenland en de Zennevallei. Hotspot Pajot, een organisatie van vzw Toerisme Pajottenland en Zennevallei i.s.m. het toeristisch regio-overleg, brengt hierin verandering en zet elk jaar een ander thema in de kijker met als doel de bezoekers en inwoners de mooiste en uniekste plekjes te laten ontdekken. Er is tenslotte nog zo veel te zien in deze prachtige regio! Na het succes van Hotspot Pajot 2011: ’Picknick een hoeve‘ wordt er al volop uitgekeken naar de nieuwe Hotspot Pajot. Nieuw dit jaar is de samenwerking met de erfgoedcel rond het thema ‘MobiliTIJD’. Hotspot Pajot opent met een openingsevenement op zondag 15 april in het GC Koetshuis te Roosdaal. Van 14 tot 17 uur kan je je wagen aan verschillende mobiele activiteiten (gekke fietsen, paard en kar, fruitpersfiets,..). of breng een bezoek aan de mobiele tentoonstelling in de Nostalbus. Hup met de beentjes! Hou zeker de webstek in de gaten voor meer informatie.

Toeristische vergunningen Met ingang van 1 december 2011 werd de uitvoering van het Toeristisch Logiesdecreet en het Reisbureaudecreet overgeheveld van Toerisme Vlaanderen naar het Departement Internationaal Vlaanderen. Als gevolg hiervan is er een nieuwe dienst bevoegd voor het toekennen van toeristische vergunningen

aan

hotels,

campings,

gastenkamers,

vakantiewoningen, vakantielogies, reisbureaus en toeristische verhuurkantoren binnen dit Departement. De handhaving van de bovenvermelde decreten werden ondergebracht in een aparte cel.

Als alles volgens planning verloopt, is deze nieuwe kaart

dienst Toeristische vergunningen

‘fietsnetwerk Vlaams-Brabant’ klaar tegen begin april.

logies@iv.vlaanderen.be

De verkoopprijs werd vastgelegd op € 9.

reisbureaus@iv.vlaanderen.be http://iv.vlaanderen.be/vergunningen

dienst Vrije Tijd, toerisme tel. 02 531 02 02

dienst Handhaving

toerisme@lennik.be

handhaving@iv.vlaanderen.be

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart - April 2012

20


Toeristische uitstap: herontdek Lennik In Lennik kadert het project ’20 jaar Prins’ in de regionale organisatie : Hotspot Pajot.. Stip alvast zondag 3 juni aan in je agenda want dan wordt de gemeente Lennik in de kijker gezet. Heb jij zin om je eigen gemeente te herontdekken, schrijf je dan vlug in voor de volgende toeristische uitstap. Programma 8.30 uur

vertrek aan Sporthal ‘Jo Baetens’

9.00 uur ontvangst met koffie of thee in het Waterhof 9.30 uur

kort bezoek aan het Waterhof

10.30 uur bezoek aan de Museumtuin 13.00 uur lunch in ‘t Klosken 14.30 uur korte wandeling 15.00 uur tocht met paard en kar 16.00 uur geuze en kriek in de Verzekering tegen de grote dorst 16.45 uur voortzetting tocht met paard en kar 18.00 uur aankomst aan Sporthal ‘Jo Baetens’ De kostprijs voor de volledige uitstap (gidsbeurten, busvervoer en maaltijden inbegrepen) bedraagt 50 euro. Deze bijdrage moet ten laatste één week voor de activiteit betaald worden op de dienst Vrije Tijd op de 1ste verdieping in het gemeentehuis of overgeschreven worden op rekeningnummer 091-0175661-23 met vermelding toeristische uitstap ‘herontdek Lennik’ + aantal deelnemers. Bijgevoegd inschrijvingsstrookje terugbezorgen op onderstaand adres. Telefonisch of per e-mail kan ook. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Opgelet! Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 44. dienst Vrije Tijd, toerisme tel. 02 531 02 05 toerisme@lennik.be

✁ Inschrijvingsstrook voor de uitstap ‘herontdek Lennik’ op zondag 3 juni naam :............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ adres:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. tel.:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... e-mail:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................

21

aantal personen:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... © Viona Ielegems – www.viona-art.com Een ♥ voor het Pajottenland Maart - April 2012


JEUGD Samen buitenspelen Op woensdag 28 maart staat Lennik weer in het teken van buitenspelen. De gemeente organiseert die dag haar derde Buitenspeeldag. De Buitenspeeldag is een initiatief van de Vlaamse Overheid en kinderzender Nickelodeon met maar één grote boodschap: buiten spelen en sporten is een leuk alternatief voor de televisie, de pc of de spelcomputer. Het is dé dag waarop de gemeente wordt ingepalmd door buiten spelende kinderen en jongeren. Op deze woensdagnamiddag zal Nickelodeon zowel op tv als op internet geen programma’s uitzenden, allemaal met

De buitenspeeldag is volledig gratis en elke deelnemer krijgt

de duidelijke boodschap naar kinderen en jongeren toe om

op het einde van de dag een leuk gadget mee naar huis!

buiten te gaan spelen of sporten.

Vergeet zeker je speelkleren niet en breng een drankje mee, want van al dat spelen, krijg je zeker dorst. Ook ouders zijn

Trek dus je speelkleren aan en kom samen met al je vriendjes

meer dan welkom op deze speeldag. Er worden animatoren

en vriendinnetjes naar de sporthal Jo Baetens van 13.30 uur tot

voorzien bij de verschillende standen, maar deze zijn er enkel

16.30 uur. De gemeente zorgt ervoor dat je je geen moment

voor de begeleiding van de spelletjes. Zij doen dus geen

verveelt. Je kan allerlei sporten proberen. Je kan spelen in het

algemeen toezicht.

bos of op de speeltoestellen. Er zullen springkastelen en grote spelen zijn. Animatoren laten je kennismaken met new games

Op de webstek van de gemeente vind je ook de foto’s van

en ga zo maar door.

vorig jaar terug.

Ga op voorhand ook eens een kijkje nemen op

dienst Vrije Tijd, jeugd

www.buitenspeeldag.be en ga daar op zoek naar het

Benita Vankrunkelsven

buitenspeeldaglied en de buitenspeeldagdans. Het volledige

tel. 02 532 02 33

programma vind je ook terug op www.lennik.be.

jeugd@lennik.be

Striptekenen… ook jij kan het Haal je potlood en je kleurpotloden alvast maar boven en leer

Ben je na deze workshop helemaal gebeten door de strip

de technieken van het striptekenen van een echte kenner uit

microbe, dan is er nog een leuke wedstrijd waar je kan aan

Lennik. Guido Muylaert neemt je mee op weg in de kunst van

deelnemen.

het striptekenen. Hoe begin je eraan? Wat doe je best wel of niet? Hoe werk je af?... . Zie je het wel zitten om striptekenaar te worden of wil je het gewoon eens proberen, schrijf je dan snel in voor een workshop onder begeleiding van deze

Leeftijd:

ervaren striptekenaar.

Wanneer: zaterdag 17 maart of zaterdag 24 maart

alle 12 tot 18-jarigen van 14 tot 17 uur

dienst Vrije Tijd, jeugd

Waar:

Benita Vankrunkelsven

Inschrijven: verplicht, wel gratis

tel. 02 531 02 33

 Inschrijven kan per mail of telefonisch

jeugd@lennik.be

Bib/Jongensschool SML

uiterlijk tot vrijdag 9 maart. ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart - April 2012

22


Creëer je eigen stripverhaal

Ontwerp een bladwijzer

Laat je verbeelding de vrije loop en schrijf je in voor deze leuke

Ben jij een creatieve ziel en wil je dit aan iedereen laten zien?

wedstrijd. De wedstrijd is voor iedereen die graag tekent,

Lees dan zeker verder en maak je klaar voor een leuke en

graag strips leest, graag creatief bezig is, graag verhaaltjes

creatieve wedstrijd. Ontwerp een bladwijzer in het thema van

schrijft en ga zo maar door.

‘Prins, het paard’. Lennik staat dit jaar helemaal in het thema van het grote standbeeld dat nu al 20 jaar staat te pronken op

Wat is je opdracht? Creëer je eigen strip met als thema dieren

de Markt in Lennik. Er worden dit jaar heel wat activiteiten en

en in de hoofdrol ‘Prins, het paard’.

festiviteiten georganiseerd rond dit indrukwekkende paard. Ook deze wedstrijd staat in teken van Prins, het paard. Dit wil

Lennik staat dit jaar helemaal in het teken van het grote

zeggen dat je op je eigen creatieve manier het paard moet

standbeeld dat nu al 20 jaar staat te pronken op de Markt in

gebruiken in je ontwerp van je bladwijzer.

Lennik. Er worden dit jaar heel wat activiteiten en festiviteiten georganiseerd rond dit indrukwekkende paard. Ook deze

Uit alle inzendingen worden een aantal winnaars gekozen en

wedstrijd staat volledig in teken van Prins, het paard. Dit wil

deze bladwijzers zullen gedurende een maand opgehangen

zeggen dat je op je eigen creatieve manier het paard van

worden in de bibliotheek, zodat mensen kunnen stemmen

Lennik moet verwerken in je stripverhaal.

op de bladwijzer die zij het mooiste vinden. De uiteindelijke winnaars worden bekend gemaakt tijdens een persmoment

Uit alle inzendingen worden een aantal winnaars gekozen

en deze bladwijzers worden dan ook professioneel gedrukt

door een ervaren jury, met onder andere onze eigenste

om daarna uit te delen aan alle bezoekers van de bibliotheek.

Lennikse striptekenaar, Guido Muylaert. De winnaars worden

Deze wedstrijd is er voor alle kinderen van 3 tot 11 jaar en

bekend gemaakt tijdens een persmoment. Heeft jouw

voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Er zullen winnaars gekozen

strip gewonnen? Dan zal deze gepubliceerd worden in het

worden uit beide leeftijdscategorieën.

gemeentelijke informatieblad en zal er een grote affiche gemaakt worden van je strip die dan doorheen het jaar zal

Alle ontwerpen moeten binnen gebracht worden of per post

worden gebruikt bij de verdere activiteiten van het Prinsjaar.

verstuurd worden naar de bibliotheek, Schapenstraat 42 ten laatste op maandag 26 maart. Vergeet zeker je gegevens

Alle 12 tot 18-jarigen (zowel jongeren die deelgenomen

(naam, adres, telefoon nummer en eventueel mailadres) niet

hebben aan een workshop striptekenen als jongeren die daar

te vermelden op je inzending. Je maakt je ontwerp op de helft

nog niet aan hebben deelgenomen) kunnen zich inschrijven

van een A4 blad (afmetingen 10,50 cm x 29,7 cm).

en nog deelnemen aan deze wedstrijd. Spoor al je vrienden en vriendinnen aan om deel te nemen aan Alle ontwerpen moeten binnen gebracht worden of per post

deze leuke wedstrijd en zie jouw bladwijzer de volgende jaren

verstuurd worden naar de bibliotheek, Schapenstraat 42 ten

uitgedeeld worden aan alle bezoekers van de bibliotheek!

laatste op maandag 9 april. Vergeet zeker je gegevens (naam, adres, telefoon, nummer en eventueel mailadres) niet te

Meer info hierover vind je ook terug op de gemeentelijke

vermelden op je inzending.

webstek.

Er zijn 2 voorwaarden. Je strip moet minimum bestaan uit 1 A4 blad en het paard moet er zeker in voorkomen. Bibliotheek

dienst Vrije Tijd, jeugd

te nemen aan deze leuke wedstrijd en zie je naam en je strip

Els Cleymans

Benita Vankrunkelsven

verschijnen in het straatbeeld van Lennik. Meer info hierover

tel. 02 531 51 59

tel. 02 531 02 33

vind je terug op de gemeentelijke webstek.

bibliotheek@lennik.be jeugd@lennik.be

....................................

23

Spoor al je creatieve vrienden en vriendinnen aan om deel

Een ♥ voor het Pajottenland Maart - April 2012


Jeugdhuis Qw1i

Chiromeisjes Lennik

Op vrijdag 9 maart is het nog eens tijd voor ‘Frisco in

Na een zware examenperiode en enkele weken hard labeur

den Disco’. Kom dus dansen op al die vette discohits uit

achter de boeken, konden de Chiromeisjes zich weer volledig

de jaren ‘70 en ‘80 uit de vorige eeuw en vergeet zeker

op hun Chiro activiteiten storten.

die blinkende pakjes niet aan te trekken. Wie in thema verkleed komt, wacht een aangename verrassing! Op zaterdagen 10 en 31 maart, 7 en 21 april, maakt het jeugdhuis zich op voor de lang verwachtte terugkeer van ‘Qw1i’s Rockrally’. Verschillende groepjes maken hun opwachting om hun kunnen te tonen. Wil je zelf meedoen? Neem dan zeker contact op via stijn@qw1i.be. Op zaterdag 17 maart is het niet alleen feestdag in Ierland, ook in het jeugdhuis wordt ‘Saint-Patrick’s Day’ gevierd. Kom dus gerust langs om eens groen bier te drinken, mee te doen aan de ‘leprechaun-run’ en misschien win je wel een pot vol kaboutergoud! Let wel op: wie niet in het groen gekleed is, kan naar aloude traditie wel eens geknepen worden... . Op woensdag 11 april organiseert het jeugdhuis een ‘game-avond’. Op vrijdag 13 april is het nog eens tijd voor een ‘Qw1iMixose’. Het wordt dit keer een ‘Drum ‘n’ Bass’ editie. Het belooft dus weer een stevig feestje te worden. Momenteel komen alvast de Orphans draaien. De andere DJ’s worden nog geboekt. Op vrijdag 27 april wordt het hoogtepunt in 2012 voor de vrouwen in het jeugdhuis. Het is dan namelijk ‘Ladies Night’ en alle dames worden verwend met desserts, chocolade(fondue), een tombola en zoveel meer. Voor de mannen wordt aan een ‘men’s night out’ gewerkt.

De eerste Chirozondag van het nieuwe jaar trokken ze naar goede gewoonte de Lennikse straten op ‘voor ne nieuwen hoed’. Ze kregen ook een keertje leiding van de aspi’s, de oudste groep, en gingen de schaatsbaan van Liedekerke onveilig maken. Geen saaie zondagen bij Chiromeisjes Lennik dus! Ook de leidsters hadden geen tijd om zich te vervelen. Op zaterdag 3 maart vond de tweede editie van Café Chantant plaats. Deze was voor de 2de maal op rij een groot succes. Er is gedanst en gezongen zoals nooit te voren. De leidsters willen iedereen dan ook bedanken voor hun komst en steun. Zij waren heel tevreden en kijken al uit naar volgend jaar. Na Café Chantant gingen ze op leidingsweekend in Mol om de eerste voorbereidingen voor het aankomende kamp te treffen. Ze zijn er nu al zeker van: dit wordt weer een kamp om nooit te vergeten! Ondertussen kijken de Chiromeisjes al uit naar hun volgende activiteit. De aspimeisjes zijn volop bezig met de voorbereidingen van hun aspifuif: Big it up². Deze zal plaats vinden op zaterdag 14 april in de Jongensschool. Ambiance verzekerd! Na de aspifuif volgt het belangrijkste evenement van het jaar (zelfs van de voorbije 45 jaar!): de Chiromeisjes vieren hun 45-jarig bestaan en dit zal iedereen geweten hebben. Op zondag 6 mei verwachten zij iedereen op de Markt van Lennik om hier samen met hen te komen vieren. Ze gaan er een spetterend feest van maken en hopen dit samen met jullie te kunnen doen. Jong of oud, klein of groot, leden, oudleden, oudleiding, chirosympathisten of mensen die gewoon graag eens een kijkje zouden komen nemen… . Het maakt allemaal niets uit, werkelijk iedereen is welkom. Hopelijk tot dan!

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart - April 2012

24


KLJ SML Het zijn weer drukke tijden voor KLJ SML. Na de New Years

De jongens daarentegen zijn hun armspieren al volop aan

Party, de examens, de Switsj-fuif, het volleybaltornooi,

het trainen voor hun papierslag op zaterdag 28 april.

waar ze de beker gewonnen hebben, en de wekelijkse

Zet je papier dus maar aan de straatkant en de jongens

activiteiten concentreren de meisjes zich nu op het

van KLJ SML komen het wel oppikken! Op zaterdag 28

organiseren van hun jaarlijks etentje, Pasta ti Amo. Dit

april vindt ook de fuif van de jongens en de meisjes

vindt plaats op zaterdag 17 en zondag 18 maart in de

van KLJ SML plaats in de Jongensschool. Het wordt

Parochiezaal te Sint-Martens-Lennik. Hun spaghetti en

een knaller van een fuif. Zorg dus dat je het niet mist!

croque monsieur smaakt beter dan ooit tevoren. Iedereen is van harte welkom.

Jeugddienst Panta Rhei - Kleuterdienst Ratjetoe Tijdens de paasvakantie organiseren Jeugddienst Panta Rhei

De kampen lopen dagelijks van 9 tot 16 uur en er is opvang

en Kleuterdienst Ratjetoe opnieuw thema- en cre-actieve

voorzien van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur. Deze opvang is

vakanties in Lennik voor kinderen van 3 – 12 jaar.

gratis.

Waar

Wie

Activiteit

02-04 tot 06-04

3-6 jaar

cre-actieve vakantie: Ik ben speciaal, ik ben ik

10-04 tot 13-04

3-6 jaar

02-04 tot 06-04

10-04 tot 13-04

Locatie

Prijs

Organisatie

Gemeentelijke Basisschool H. Ghyselenstraat 19 1750 LENNIK

€ 80

Ratjetoe

cre-actieve vakantie: Hoe Lorra haar kleuren terug kreeg

Gemeentelijke Basisschool H. Ghyselenstraat 19 1750 LENNIK

€ 64

Ratjetoe

7-12 jaar

themavakantie musical: We verstaan mekaar

Feestzaal SML (jongensschool) Schapenstraat 42 1750 LENNIK

€ 80

Panta Rhei

7-12 jaar

themavakantie Trendy hebbedingen

Feestzaal SML (jongensschool) Schapenstraat 42 1750 LENNIK

€ 64

Panta Rhei

Panta Rhei - Ratjetoe • Domein Terrijst 2 1670 HEIKRUIS tel. 02 397 99 99/ 02 397 99 66 • fax 02 397 99 98 info@pantarheivzw.be - www.pantarheivzw.be • info@ratjetoe.be - www.ratjetoe.be ....................................

25

Een ♥ voor het Pajottenland Maart - April 2012


SPORT Mountainbiketocht ‘Prinsbike 2012’: de 20 hellingen van Lennik Op zondag 18 maart organiseert de dienst Vrije Tijd, sport in

in Gaasbeek kan je van op verschillende heuvelkammen

samenwerking met KFC Lennik de 12

het prachtig ‘Kasteel’ bewonderen.

de

Prinsbike.

Kort samengevat, wil

je je sportief meten met de Lennikse hellingen en/of wil je Vertrekken kan tussen 8 en 10.30 uur aan de sporthal Jo

de mooiste hoekjes leren kennen van Lennik, dan word je

Baetens (A. Algoetstraat 77 - 1750 LENNIK). De deelnemers

verwacht op zondag 18 maart.

hebben de keuze tussen 3 afstanden: 25, 35 of 45 km. De inschrijvingsprijs bedraagt € 4/pp (€ 2/pp voor kinderen

dienst Vrije Tijd, sport

jonger dan 12 jaar). De bevoorrading, het gebruik maken van

Bart De Luyck

douches en een afspuitplaats voor fietsen zijn inbegrepen.

tel. 02 531 02 38 sport@lennik.be

In het glooiende Lennikse Pajottenland krijg je ‘de 20 heuvels van Lennik’ (en afdalingen!) onder de wielen geschoven. Naar goede traditie loopt de tocht dit jaar opnieuw voor 90% over Lenniks grondgebied. Alle deelgemeenten, elk met hun specifieke kuitenbijters komen daarbij aan bod.

Voor Eizeringen mogen de Hunsel en Tuitenberg

zeker niet ontbreken. In Sint-Kwintens-Lennik is er o.a. de straffe Saffelberg. In Sint-Martens-Lennik is er de beruchte Zwijnenberg, de Poelstraat en het Domein Levenslust en

Lennikse Windherentocht

AKTIVIA

427

lennikse windheren

PROGRAMMA

Van der stricht marita tel/fax 02 532 07 03 - gsm 0496 04 81 02 email mvanvlaenderen @skynet.be

vu: Marita van der stricht

info

2012

....................................

foto Luc bohez

www.lenniksewindheren.Be

START & AANKOMST SPORTHAL JO BAETENS, ALGOETSTRAAT 77, LENNIK AFSTANDEN 6-10-12-16-18-20-25-30-34 KM STARTUUR 7.00U TOT 15.00U LAATSTE AFSTEMPELING OM 18.00U INSCHRIJVING € 1,50 - federatieleden € 1,10 Lennik, ♥ van het Pajottenland 26 April bereikbaarheid e40 - afrit ternat / ring - afrit erasmus / trein, bus - brussel-zuid, bus Maart lijn 141- of 142 2012


Start to Run

Sportkamp: ‘Sportkrak’

Iedereen kent natuurlijk het alom bekende spreekwoord ‘een

Alle sportievelingen zijn terug welkom op deze 13de editie van

gezonde geest in een gezond lichaam’. Iedereen weet dat een

de ‘Sportkrak’. De deelnemers worden gedurende 4 dagen

gezond lichaam begint bij sport, dus zou iedereen aan sport

geïnitieerd/getraind in verschillende sporten, zoals voetbal,

moeten doen. Toch is beginnen met sporten en het dan ook

tennis, mountainbike, badminton, volleybal, ... . De laatste dag

volhouden niet altijd even gemakkelijk. Je moet zo’n dingen

nemen ze het dan tegen elkaar op in een minicompetitie met

opbouwen zodat je een goede basis hebt en je conditie

als doel de titel ‘Sportkrak 2012’ te bemachtigen.

alsmaar verbetert. Wanneer: van maandag 6 tot vrijdag 10 augustus, Lopen en dus ‘Start to run’ is een ideale sport om te zorgen

van 9 tot 16 uur. Opvang is voorzien van

voor een goede gezondheid en een betere conditie. Lopen

8 tot 18 uur.

kan (bijna) iedereen omdat het technisch zo eenvoudig is

Waar:  in en rond de sporthal Jo Baetens –

en omdat de drempel om eraan te beginnen bijzonder laag

(eventuele)

is. Iedereen kan er ook op eender welke leeftijd mee starten.

met de fiets. De kinderen tot en met

Natuurlijk gaat het allemaal niet vanzelf. In het begin zal je

geboortejaar 2005 krijgen een aangepast

vaak geen zin hebben om buiten te komen en je aan het lopen

programma en verlaten de kampplaats

te zetten, maar op zo’n momenten moet je doorbijten en na

niet!

verloop van tijd zal je zelfs gaan genieten van je looptochtjes.

verplaatsingen

gebeuren

Voor wie: alle sportievelingen tussen 5 jaar (°2007) en 15 jaar (°1997)

Het is belangrijk dat je altijd in je achterhoofd houdt dat

Prijs: € 70 voor het eerste kind, € 60 vanaf het

je sport met een bepaald doel; een gezonder lichaam, een betere conditie en een slankere lijn. Dankzij lopen en Start

tweede kind Inbegrepen: 2 drankjes/dag, huur

to run zal je conditie sterk verbeteren waardoor ook je

tennisracket,ongeval-lenverzekering,

uithoudingsvermogen beter wordt. Als je regelmatig gaat

t-shirt, opvang voor en na.

lopen en dat nog eens combineert met een gezonde en gevarieerde voeding, zal je al snel meer dan een kilo verliezen.

Belangrijk: De deelnemers worden verondersteld te kunnen

Dat is zo omdat je lichaam tijdens het sporten gestimuleerd

en te mogen fietsen (behalve de 5 tot 7-jarigen) en over

wordt om vet te verbranden waardoor je zeker slanker zal

een stevige en reglementaire fiets te beschikken, aangepast

worden. Lopen is bovendien één van de beste manieren om

aan de grootte van het kind. De fietsen kunnen eventueel

te ontspannen. Amper dertig minuten lopen doet wonderen

’s avonds achter slot gezet worden.

tegen alle mogelijke vormen van stress. De fysieke inspanning geeft je ongetwijfeld een geweldig ontspannend gevoel en veel energie. Wat: lopen gedurende 10 weken, start van nul naar 5 km o.l.v. een gediplomeerde trainer van Atletiekclub Pajottenland (ACP) Wanneer: vanaf dinsdag 17 april op dinsdag- en donderdagavond om 19.30 uur Waar:

vertrek aan de sporthal

Prijs: € 20 (€1/training), vooraf te betalen bij de

....................................

27

dienst Vrije Tijd, sport

dienst Vrije Tijd, cash of door overschrijving

Bart De Luyck

op rekeningnummer 091 -0175659-21 met

tel. 02 531 02 38

vermelding ‘Start to run’ + naam deelnemers.

sport@lennik.be

Een ♥ voor het Pajottenland Maart - April 2012


Schoolsport Vroeger werd er door het beoefenen van sport (deelnemen

Door het project FITZORG worden de leerlingen (1ste gr. sec.)

aan activiteiten van cultuur, …) sociale contacten gelegd.

met een mindere fysieke conditie specifiek aangepakt.

De technologische maatschappij en vooruitgang (met pc, gsm, …) hebben ervoor gezorgd dat deze sociale

Met de ACTION-pas kunnen de leerlingen vanaf het 4de jaar

contactvorming voor de jongeren op een zijspoor is geduwd.

secundair op een spo®t-goedkope manier (amper € 10 voor

We kunnen dan ook vrezen dat het gebrek aan aandacht

5 sessies) in één fitness-/sportcentrum terecht tot 27 mei.

hieraan binnen enkele jaren grote gevolgen zal hebben

ACTION-passen kunnen verkregen worden bij je leerkracht

voor de gezondheidszorg. Alle betrokken partijen (ouders,

L.O. of op de gemeentelijke dienst Vrije Tijd, sport (voor

sportclub, school, FOLLO, gemeente, overheid, …) moeten er

hogeschool- en universiteitsstudenten).

wel voor blijven zorgen dat bewegingskansen (en gezondheid) optimaal aangeboden blijven. Wie op jonge leeftijd aan sport

Net zoals de vorige jaren wordt er voor de ‘Fietsweek voor

doet, zal op latere leeftijd sneller de drempel naar beweging

Scholen’, die dit jaar plaats vindt van woensdag 18 april

overschrijden

behouden.

tot en met woendag 25 april, een prachtig parcours uitgezet

En hebben we niet iedereen bij het begin van het jaar ‘een

doorheen Lennik en omstreken waarbij de meest pittoreske

goede gezondheid’ gewenst?

landschappen worden bereikt (april). Verschillende scholen

en

een

goede

gezondheid

zullen inpikken op dit initiatief. De gemeente Lennik geeft in ieder geval het goede voorbeeld. Dagelijks kunnen leerlingen van alle Lennikse scholen gratis

Voor de 29ste maal wordt de jaarlijkse PAJOT-jogging voor alle

gebruik maken van de gemeentelijke sportzalen via lessen

leerlingen van de Lennikse scholen georganiseerd. Dit jaar

L.O., maar ook via SVS-schoolsport.

vindt het plaats op vrijdag 25 mei. De start is terug voorzien op het Masisusplein in Lennik om 13.20 uur. Er worden opnieuw meer dan 2 400 deelnemers aan de start verwacht. Op het parcours zal elke deelnemer zijn (sport)hartje kunnen ophalen. De veiligheid zal in ieder geval gewaarborgd blijven. Elke geïnteresseerde jogger is van harte welkom. Dit is misschien de gelegenheid om de voorbereidende looptrainingen samen met dochter of zoon af te werken. In een Olympisch jaar past een ‘jeugdolympiade’. De dienst Vrije Tijd, sport organiseert in samenwerking met KFC Lennik een heuse ‘voetbal’ testbatterij ‘(10 tot 14 jarigen). Haal je in totaal minstens 30 punten, dan krijg je een bronzen medaille om de hals en een certificaat onder de arm. Inschrijven hiervoor is mogelijk op de dienst Vrije Tijd, sport.. In een verdere fase zal er ook nog zilver en goud behaald kunnen worden. Naar jaarlijkse traditie zal het Omnisportentornooi voor het 6de leerjaar plaats vinden in de sporthal Jo Baetens op maandag 4 juni. De leerlingen van het 6de leerjaar kunnen zich nu al beginnen voorbereiden. Brede School met Sportaanbod FOLLO – Piet Van Vaerenbergh tel. 0486 5374 52 piet.van.vaerenbergh@telenet.be ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart - April 2012

28


Curve Bowls tornooi in Lennik

Trainerscursus volleybal te Lennik

Op dinsdag 27 maart vindt in de sporthal Jo Baetens

De dienst Vrije Tijd, sport organiseert samen met de

een curve Bowls tornooi plaats.

volleybalclubs VC Lennik Dames en VC Lennik Heren de cursus ‘initiator volleybal’ tijdens de paasperiode. Iedere

Wat: Per ploeg 2 personen, 3 bowls per persoon.

volleybaltrainer die op een verantwoorde wijze kinderen en

Er zijn 2 niveaus: beginners en geoefenden.

volwassenen de eerste kneepjes van deze boeiende sport wil

Voor de mensen die het nog nooit gespeeld

bij brengen, is van harte welkom. De cursus start op zondag

hebben, wordt er een korte initiatie voor de

25 maart en eindigt op vrijdag 6 april. Inschrijven kan via de

eerste wedstrijd voorzien.

website van bloso.

Wanneer: dinsdag 27 maart om 9.30 uur stipt

www.bloso.be/vlaamsetrainersschool/

(aanmelden voor 9.15 uur); einde is

www.volleybrabant.be

voorzien rond 16.30 uur Prijs:

8 euro* per deelnemende ploeg.

Gelieve het bedrag te betalen via rekeningnummer: 091-0189116-92 (met vermelding van curve-bowls + ploegnaam). *1 drankbonnetje per speler is inbegrepen

Gelieve in te schrijven vóór 16 maart met onderstaande inschrijvingsstrook en deze terug te bezorgen bij de dienst Vrije Tijd, sport van je gemeente of aan het regiosecretariaat. Opgelet: Gelieve ‘s middags je eigen lunch te voorzien. Dranken zijn beschikbaar in de cafetaria.

✁ Inschrijvingsstrook voor het Curve Bowls tornooi op dinsdag 27 maart naam team:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... namen spelers: speler 1:..................................................................................................................................................................................................................................................................................

speler 2:..................................................................................................................................................................................................................................................................................

ploegverantwoordelijke:................................................................................................................................................................................................................................................................................ adres ploegverantwoordelijke:............................................................................................................................................................................................................................................................ tel.:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... e-mail:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... schrijft zich in voor (aankruisen wat past): ❍ tornooi voor de geoefende curler ....................................

29

Een ♥ voor het Pajottenland Maart - April 2012

❍ tornooi voor beginnende curler


VARIA Vrijwilligers Zelfmoordlijn (telefoon en online) gezocht Voel je je goed in je vel? Ben je oprecht geïnteresseerd in

ondersteuning en bijscholing, ontspanningsactiviteiten,

andere mensen? Ben je open, luisterbereid en beschik je

een fijne omgeving en nog veel meer. Telefonische of

over een goed inlevingsvermogen? Kan je vlot typen? Heb

online (via chat) oproepen beantwoorden van mensen met

je de minimum leeftijd van 20 jaar en kan je minstens 16 uur/

zelfdodingsgedachten of mensen die in hun omgeving met

maand vrij maken? Word dan vrijwilliger bij de Zelfmoordlijn!

zelfdoding worden geconfronteerd kan van uit de locaties in

De Zelfmoordlijn biedt je een zinvolle vrijetijdsbesteding

Jette en Leuven of van bij je thuis.

in de hulpverlening, een degelijke opleiding, permanente

Vrijwilligerswerk bij Oxfam-Wereldwinkels Van 3 tot 11 maart vindt de ‘Week van de vrijwilliger’

Noteer ook alvast zaterdag 12 mei in je agenda. Dan is het

plaats, een initiatief van het Steunpunt vrijwilligerswerk.

de Internationale Fair Trade Dag die dit jaar volledig in het

Oxfam-Wereldwinkels is al veertig jaar lang dé plaats waar

teken van de VN-Conferentie over Duurzame Ontwikkeling

mensen zich vrijwillig engageren om op te komen voor een

in Rio staat. De Oxfam-Wereldwinkel zal deze dag zeker niet

rechtvaardige handel. In de 215 wereldwinkels werken zowat

ongemerkt voorbij laten gaan. Meer info daarover vind je

8 000 vrijwilligers. Zij engageren zich om de wereldwinkel

terug in de volgende editie van het informatieblad.

open te houden, met een stand op de markt te staan, in een school les over eerlijke handel te geven... . Op een heel concrete en dynamische manier zetten zij zich in voor een betere wereld. Wil je ook graag je steentje bijdragen tot een betere wereld? Oxfam-Wereldwinkel Lennik is momenteel op zoek naar vrijwilligers die de winkel willen openhouden en de consument op die manier willen laten kennis maken met producten van eerlijke handel. Af en toe zal je hulp ook welkom zijn bij de organisatie van bepaalde activiteiten zoals bijvoorbeeld een opendeurdag of geschenkenbeurs. Ervaring is helemaal niet nodig en je leeftijd speelt geen rol, al moet je wel meerderjarig zijn. Bereidwilligheid en enthousiasme zijn daarentegen wel belangrijke troeven. Een enthousiast team van medewerkers zorgt ervoor dat je goed wordt opgevangen en begeleid. Regelmatig worden vormingen en workshops georganiseerd om je wegwijs te maken in de werking van Oxfam-Wereldwinkels. Interesse? Kom dan zeker eens langs in de winkel tijdens de openingsuren. Niets kan zo overtuigend werken als een gesprekje met één van de vrijwilligers. Je kan dan ook onmiddellijk de sfeer opsnuiven en kennis maken met het volledige productengamma. Wil je graag meer weten over Oxfam, neem dan een kijkje op www.oxfamwereldwinkels.be.

Oxfam Wereldwinkel Markt 19A Openingsuren: dinsdag 9 – 12 uur

woensdag 14 – 17 uur

zaterdag 9 – 12 uur

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart - April 2012

30


Vakantie voor iedereen Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-Children

Naast de radioactieve besmetting vormt ook de eenzijdige

kinderen uit probleemgebieden in Europa op vakantie in

nutriënten-arme voeding en de permanent vervuilde

Vlaamse gastgezinnen. Dit jaar verwelkomt Euro-Children

omgeving voor een algemene zwakkere gezondheid. Vooral

ongeveer 120 kinderen waarvan 40 die voor de eerste

bij kinderen wordt er heel wat bloedarmoede vastgesteld.

maal komen. Ze wonen in het zuidoosten van Wit-Rusland

Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkele

(ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl, Slovakije, Kroatië,

weken, betekent een enorme boost voor hun gezondheid.

Bosnië en Herzegovina). Alhoewel de nucleaire ramp in

De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde

Tsjernobyl al dateert van 26 april 1986, zijn de gevolgen

gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten. Dit

nog steeds actueel. Van de miljoenen mensen die destijds

jaar verwacht Euro-Children 40 jongens en meisjes tussen 9

werden blootgesteld

aan een te hoge stralingsdosis,

en 12 jaar, die voor de eerste maal naar Vlaanderen komen.

zijn er ondertussen duizenden overleden. De opgelopen

Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen die op

radioactiviteit heeft voor velen pas later tot kanker geleid.

hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met

Ook de kinderen van deze generatie blijven niet gespaard.

deze kinderen en hun ouders.

Het is een vaststaand feit dat het aantal kankergevallen bij de kinderen zeer hoog ligt, vooral in de vorm van

Eurochildren

schildklierkanker en leukemie.

tel. 03 247 88 50 info@eurochildren.be www.eurochildren.be

JUBILARISSEN

De heer Vaeremans Jan en mevrouw Tielemans Jeanne. Gehuwd op 20-11-1946.

....................................

31

Een ♥ voor het Pajottenland Maart - April 2012


e k i B s n

2 1 0 2 /

3 0 / 8

1

2 38 31 0 8 02 5 2 48 1 INFO 0495 2

12

e

i r P

k i n n e L n va s l e uv e h m 0 k 2 5 de 4 5 3 5 2

e

editi

s eten LENNIK u30 a B 10 l Jo at 77 n a e h t spor oetstra en 8u00 K RE A. Alg k tuss ar VERT ertre tot 12 ja v j i r V ¦€2 4 € ♥ 32 PRIJS Lennik,

van het Pajottenland Maart - April 2012

....................................

nnik C Le b KF rsclu , Sport orte ijd Supp rije T ATIE Dienst V ANIS

ORG s uche rlijk o d onde (afz dames) voor orrading vo - be warmde (ver s) te ruim itstand spu - af en fiets

Lennik maart-april 2012  
Lennik maart-april 2012  

Lennik maart-april 2012

Advertisement