Page 1

infoblad

Lennik TWEEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD uitgegeven door het gemeentebestuur en het OCMW van Lennik

inhoud College van burgemeester en schepenen

JULI AUGUSTUS 2012

Thematafels pag. 7

2

Lennikse gemeentediensten 3 BURGERZAKEN 4 JUBILARISSEN 4 MILIEU 5 POLITIE 5 BIBLIOTHEEK 7

Kasteel van Gasbeek’ pag. 20

ONDERWIJS 9 OPENBARE WERKEN

11

OCMW 12 JEUGD 14

Activiteiten Prins pag. 21

CULTUUR 20 TOERISME 24 SPORT 25 VARIA 29

www.lennik.be redactie:

Déborah Jacobs Filip Van Ginderdeuren

De burgemeester Irina De Knop De schepenen De secretaris ....................................

1

Lennik Zwingt pag.29

Geert De Cuyper Eddy Warrand Patrick Van Laethem Filip Van Ginderdeuren Etienne Van Vaerenbergh Peter Mergan

Een ♥ voor het Pajottenland Juli - Augustus 2012

Mountainbiketocht pag. 27

LENNIKSE 2012F E E S T sporthal Jo Baetens

Lennikse Feesten pag.16-17

Vrij 18.30 u

17

aug

Dwars door Lennik

Zat 09.30 u

18.45 u: Kids Run 19.15 u: jogging 20.00 u

Lennik Zwingt! 20.30 u: gratis vat 21.00 u: Show 24.00 u: Afterparty tot 3.30 u

18

doorlopend

aug

Picknick een hoeve wandel- of fietstocht + picknick

14.00 u

Tentoonstelling

Zon

Mountainbike

12.00 u

BBQ Brandweer

13.00 u

Kind is Koning

BBQ Brandweer

21.00 u

Filmavond in openlucht

14.00 u

Tentoonstelling

16.00 u

Laura Omloop

17.00 u

Bandits

Brabants trekpaard Bromfiets 1963-1983

trailer Roskam 21.00 u: Puss in Boots 23.00 u: A Separation

aug

familie- en kindernamiddag kinderrommelmarkt, mobielen, springkastelen, klim & klauter, grime,...

Brabants trekpaard Bromfiets 1963-1983 17.00 u

19

08.00 u


College van burgemeester en schepenen BEVOEGDHEDEN

SPREEKUREN

0486 47 47 31 02 531 02 28 irina.deknop@lennik.be

Veiligheid : politie en brandweer Burgerlijke stand en bevolking Financiën Onderwijs Feesten en Plechtigheden Jeugd, Gezin en Kinderopvang

maandag: 10.00 - 11.00 u dinsdag: 9 tot 10.30 uur donderdag: 19 tot 20 uur of na afspraak.

02 532 56 34 02 531 02 26 geert.decuyper@vlv-law.be

Cultuur Bibliotheek en Museum Milieu - Groen - Voetwegen Plattelandsbeleid, Erediensten Internationale Samenwerking Gemeentelijke academie voor Muziek, Woord en Dans

op afspraak

0475 27 96 15 02 531 02 24 eddy.warrand@lennik.be

Militiezaken

op afspraak

02 582 84 76 02 582 56 78 02 531 02 25 patrick.vanlaethem@lennik.be

Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw Huisvesting en Sociale Woningbouw Rechtzaken

op afspraak

02 532 18 98 02 414 37 10 02 531 02 25 filip.van.ginderdeuren@belgacom.net

Organisatie & Personeel/Sport Middenstand, Markten, Handel en Tewerkstelling Gemeentelijk Informatieblad en Public Relations/Begraafplaatsen Data- en informatieverwerking Patrimonium

op afspraak

054 33 35 04 02 531 02 26 etienne.vanvaerenbergh@lennik.be

Werken en Mobiliteit Betrekkingen met verenigingen van gemeenten Welzijn en Toerisme

op afspraak

Burgemeester Irina De Knop

GSM : GEMEENTEHUIS :

G. Breynaertstraat 19

E-MAIL :

Schepenen Geert De Cuyper

TEL :

(1 schepen)

GEMEENTEHUIS :

Dorekenstraat 19

E-MAIL :

e

Eddy Warrand

GSM :

(2e schepen)

GEMEENTEHUIS :

Waterhoflaan 11

E-MAIL :

Patrick Van Laethem

TEl :

(3e schepen)

FAX :

Schapenstraat 200

GEMEENTEHUIS : E-MAIL :

Filip Van Ginderdeuren

TEL :

(4e schepen)

FAX :

Waterhoflaan 26

GEMEENTEHUIS : E-MAIL :

Etienne Van Vaerenbergh

TEL :

(OCMW-voorzitter + 5e schepen)

GEMEENTEHUIS :

Ninoofsesteenweg 236

E-MAIL :

Gemeentesecretaris Peter Mergan

op afspraak TEL : E-MAIL :

02 531 02 32 peter.mergan@lennik.be

Financieel beheerder Patrick Bombaert

op afspraak TEL : E-MAIL :

02 531 02 48 patrick.bombaert@lennik.be

Voorzitter gemeenteraad Willy De Waele Hunselveld 23

op afspraak TEL : E-MAIL :

0473 666 820 willy.dewaele@lennik.be

Overige gemeenteraadsleden Henri Van Eeckhoudt Ernest Vankelecom Heidi Elpers Paul Schoukens Joris Van Hauthem Godelieve Suenens Marie-Thérèse Van der Velde Stefaan Jans Kelly Van Vlaenderen Yves De Muylder Erik O Romeo Bellemans Dorien Herremans

Schapenstraat 22 Schapenstraat 181 Lombeeksestraat 39 Ninoofsesteenweg 172 Scheestraat 21 Palokenstraat 10e Vondelstraat 10 F. Van den Boschstraat 9 Vondelstraat 12 Ilingenstraat 16 Marktstraat 46 Scheestraat 24 A Henry Dunantstraat 7 ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Juli - Augustus 2012

2


Gemeentediensten

Openingstijden ADMINISTRATIE

voormiddag

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

8.45 - 11.45

8.45 - 11.45

8.45 - 11.45

8.45 - 11.45

8.45 - 11.45

13 - 16

18 - 20

namiddag

BIBLIOTHEEK

10 - 12

voormiddag

10 - 13

16 - 20

namiddag

POLITIE P.W.A.

13 - 16

ZATERDAG

10 - 12

14 - 17

18 - 20

9 - 12

13.30 - 16.30

17 - 20

13 - 16

13 - 16

na afspraak

na afspraak

Gemeentehuis Markt 18 - 1750 LENNIK

Loket Grondgebiedzaken Leefmilieu

TEL.

:

MAIL :

TEL :

02 532 41 15

FAX :

• MAIL : info@lennik.be • SITE : www.lennik.be

02 532 21 75

Loket Burger- en welzijnszaken

GELIJKVLOERS

Burger- zaken

02 531 02 01 milieu@lennik.be

TEL.

:

MAIL :

EERSTE VERDIEPING

02 531 02 34 burgerzaken@lennik.be

Ruimtelijke Ordening

TEL.

:

MAIL :

02 531 02 40 ruimtelijke.ordening@lennik.be

Cultuur

TEL.

MAIL :

:

02 531 02 09 cultuur@lennik.be

Technische dienst

TEL.

:

02 531 02 21

MAIL : openbare.werken@lennik.be

Jeugd

TEL.

MAIL :

:

02 531 02 33 jeugd@lennik.be

Openbare Werken

TEL. MAIL

:

02 531 02 01 : openbare.werken@lennik.be

Sport

TEL.

MAIL :

:

02 531 02 38 sport@lennik.be

Openbare Werken

TEL.

Toerisme

TEL.

MAIL :

MAIL :

SITE

Sociale zaken OCMW

:

02 531 02 01 openbare.werken@lennik.be : www.lennik.be

ADRES :

TEL.

MAIL

SITE

Frans Van der Steenstraat 6 02 532 41 45 : jos.nevens@ocmw.lennik.be : www.lennik.be/ocmw :

:

PWA

ADRES :

TEL.

MAIL

02 531 02 05 toerisme@lennik.be

Schapenstraat 42a 02 460 74 65 : pwa.lennik@hotmail.com :

Veiligheidszaken Brandweer + Zieken- vervoer

ADRES : TEL. MAIL SITE

Karel Keymolenstraat 4 02 532 45 12 - 02 532 42 98 : lennik@brandweervlaanderen.be : www.brandweerlennik.be :

Politie ADRES : Alfred Algoetstraat 31 (Wijkpost Lennik) TEL. : 054 31 35 70 MAIL : wijkpost.lennik@politiepajottenland.be SITE : www.lokalepolitie.be

Onderwijs Gemeente- school

MAIL

Assesteenweg 125 02 532 48 02 - 02 582 84 19 : gemeenteschool@lennik.be : www.lennik.be/gemeenteschool :

Academie Peter Benoit

ADRES : TEL. MAIL SITE

Hendrik Ghijselenstraat 19 02 532 54 65 : mwdacademie@lennik.be : www.lennik.be/academie :

Financiële dienst

Bibliotheek ADRES : TEL.

....................................

3

TEL. SITE

ADRES :

MAIL SITE

Een ♥ voor het Pajottenland Juli - Augustus 2012

Schapenstraat 42 02 532 51 59 : lennik@bibliotheek.be : www.lennik.be/bibliotheek :

TEL. : MAIL :

02 531 02 03 financien@lennik.be


Burgerzaken Dag nieuwe inwoners Op zondagmiddag 13 mei werden de nieuwe inwoners, na inhuldiging van de geboorteboomgaard, onthaald in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen werd verwel-

Het werd een mooie, landelijke en zonnige tocht doorheen

komd door de burgemeester, Irina De Knop en kreeg cava

het Lennikse Pajottenland. Bij Tomberg werd er gestopt

of fruitsap als aperitief aangeboden.

voor een boterham met plattekaas, ham of kop met een drankje. Vervolgens werd de tocht verdergezet richting

Na een korte rondleiding bij de brandweerkazerne en een

dorp Sint-Martens-Lennik. Onderweg kon iedere inwoner

groepsfoto, namen een 70- tal nieuwe inwoners plaats in

in ’t Klosken op het terras genieten van een lekkere kriek,

de 4 paardenkarren voor een rondleiding in Lennik.

geuze of frisdrank. Daarna werd de tocht met paard en kar verdergezet richting centrum van Lennik. Als aflsluiter

In elke kar nam een lid van het college van burgemeester

kreeg iedereen bij Huis Vossen een huisbereide jenever of

en schepenen of gemeenteraad plaats om het reilen en zei-

vruchtensapje aangeboden. Na afloop keerde iedereen

len van de gemeente wat toe te lichten.

uiterst tevreden terug naar huis.

JUBILARISSEN

De heer Pierre De Dobbeleer en mevrouw Martha Timmermans

De heer Paul Danau en mevrouw Liliane Dedoncker.

Gehuwd op 25-05-1962.

Gehuwd op 20-04-1962.

De heer Herman De Geest en mevrouw Alicia Huysmans.

De heer Jan Leuckx en mevrouw Joanna De Muylder.

Gehuwd op 23-04-1952.

Gehuwd op 31-05-1947. ....................................

Lennik, ♼ van het Pajottenland Juli - Augustus 2012

4


MILIEU M.O.L. wordt 20 jaar Dit jaar bestaat de Lennikse milieuvereniging 20 jaar. Deze Lennikse milieuvereniging noemde zich aanvankelijk Milieu-Organisatie-Lennik of kortweg M.O.L. genoemd. De 10de en de 15de verjaardag werden gevierd met een eenvoudige , maar originele barbecue, georganiseerd door enkele medewerkers. De 20ste verjaardag zal echter anders aangepakt worden. Men wil immers vermijden dat deze verjaardag alweer een zware’ werkdag’ wordt voor de medewerkers. Daarom is er nu een tafelhouder bijgehaald. Er wordt ook gekozen voor een ‘zekerdere’ locatie voor mocht het weer tegenvallen. Sympathisanten die aanwezig waren bij de herdoop van de vereniging tot ‘Natuurpunt’ weten dat oesters niet kunnen ontbreken op M.O.L feestjes.

Het is de bedoeling om het geld dat overgehouden wordt aan dit verjaardagsfeest te schenken aan het reservatenfonds voor de aankoop van natuurgebieden te Lennik. Wanneer: zondag 15 juli om 15 uur Waar: gemeentelijke feestzaal in St-Martens-Lennik, Schapenstraat 42 Inschrijven ten laatste op 6 juli 2012 via info@natuurpunt-mollennik.be of op tel. 02 582 64 50. Prijs: € 30 (€ 15 jonger dan 12 jaar) voor basisformule, wat inhoudt: voldoende vlees (gevarieerd), een overvloed aan groenten en drank à volonté (huiswijn, pils, fruitsap, waters en koffie), storten op het rekeningnummer BE37 1450 5443 3328/BIC: GEBABEBB Natuurpunt M.O.Lennik. Oesterbar: extra te reserveren en te betalen : € 10 voor 6 stuks / € 20 voor 18 stuks. Ter plaatse zullen ook nog een paar betere wijnen en bieren te koop zijn.

POLITIE EN PREVENTIE Preventietips – Veilig met vakantie Tip 1: Wees discreet -- Laat op Facebook of op je blog geen bericht achter dat je op vakantie vertrekt. -- Laat geen afwezigheidsbericht achter op je deur. -- Maak geen melding van je afwezigheid op je antwoordapparaat en schakel je telefoon door naar je gsm of naar een ander toestel. -- Licht vertrouwenspersonen (bvb. buren) in over de periode dat je afwezig bent. Vraag hen om de brievenbus leeg te maken en de rolluiken op en neer te laten. -- Vraag afwezigheidstoezicht aan bij de lokale politiezone. Via dit systeem zal je woning op verschillende tijdstippen, zowel overdag als ’s nachts, onderworpen worden aan een controle. Het aanvraagformulier kan worden afgehaald bij de plaatselijke wijkpost. Dit formulier is ook raadpleegbaar op de website www.politiepajottenland.be en kan dus ook worden gemaild (zie contactgegevens wijksector Gooik – Lennik – Pepingen). Het ingevulde formulier moet ten laatste 10 dagen vóór het vertrek worden overgemaakt aan de wijkpost. Indien gewenst, komt de wijkinspecteur ook even op bezoek vóór je vertrek.

....................................

5

Een ♥ voor het Pajottenland Juli - Augustus 2012

Tip 2: Bescherm je goederen -- Controleer de beveiliging van toegangen: deuren, ramen, keldergaten, koepels en dakvensters. -- Laat ladders en tuingereedschap niet buiten liggen. -- Verberg aantrekkelijke en gemakkelijk mee te nemen goederen: gsm, videomateriaal, informatica,…. -- Berg waardevolle goederen (geld, juwelen) op in een kluis of bij een bank. Tip 3: Sleutelbeheer -- Sluit ramen en deuren van je huis, garage en tuinhuis. -- Sluit roosters en hekken met een kettingslot. -- Laat geen sleutels op de sloten steken. -- Bewaar sleutels buiten het zicht. Fiscale voordelen bij woningbeveiliging Het maximumbedrag voor belastingvermindering is gestegen van 710 euro naar 730 euro. Een reden te meer dus om je woning te beveiligen tegen inbraak en brand! Wat de fiscale aftrek voor zelfstandige ondernemers betreft, werd er een stijging goedgekeurd van 20,5% naar 22,5% voor de aankoop en plaatsing van beveiligingsmateriaal in beroepslokalen. De 120% betreffende de aftrekbare diensten, waaronder de abonnementskosten voor aansluiting op een alarmcentrale, blijft bovendien behouden.


Overzicht diensten politiezone Pajottenland De voorbije maanden was de politiezone Pajottenland vol-

gespecialiseerde diensten

op in beweging. Om het contact met de bevolking te op-

Operaties en coördinatie

timaliseren, werden een aantal wijzigingen doorgevoerd.

tel. 054 31 35 00 - operaties@politiepajottenland.be

Zo kregen sommige diensten een nieuw onderkomen en werden de contactgegevens gewijzigd en uitgebreid.

Slachtofferbejegening / Jeugd&Gezin tel. 054 31 35 61

Operationele diensten

slachtofferbejegening@politiepajottenland.be

Dringende politiehulp

Waar: Bruneaustraat 101 - 1755 GOOIK (KESTER)

noodnummer 101 of 112 (GSM)

Wanneer: op weekdagen, van 8 tot 16.30 uur

Niet- dringende politiehulp

Recherche

Contacteer je wijkpost tussen 8 en 21.30 uur. Wanneer je

tel. 054 31 36 20 - recherche@politiepajottenland.be

deze posten telefonisch tracht te bereiken buiten de voorvermelde openingsuren, wordt je oproep automatisch

Verkeer

doorgeschakeld naar het provinciaal CIC (communicatie-

tel. 054 31 36 30 - verkeer@politiepajottenland.be

en informatiecentrum) te Leuven. De wijkinspecteurs zijn het aanspreekpunt voor gevallen van overlast, storende

Wapens

problemen en kleine criminaliteit. Zij zijn het best ge-

tel. 054 31 36 33 - wapens@politiepajottenland.be

plaatst om problemen aan te pakken en desgevallend te

Waar: Alfred Algoetstraat 75 - 1750 Lennik

signaleren aan de bevoegde diensten.

Wanneer: op weekdagen, van 8 tot 16.30 uur

Je kan hen eenvoudig bereiken:

Administratieve diensten (Centraal Secretariaat)

• inspecteur Régis de Vriese – GSM 0471 87 24 38

tel. 054 31 35 41/ fax 054 31 35 49

• inspecteur Josse Eylenbosch – GSM 0471 87 24 39

info@politiepajottenland.be

• inspecteur Dirk Mertens – GSM 0471 87 24 40

Waar: Politiezone Pajottenland - Bruneaustraat 101 1755 GOOIK (KESTER) Wanneer: op weekdagen, van 8 tot 16.30 uur

Noodnummer

101 of 112(GSM)

Wijkkantoor Gooik is ondergebracht in de hoofdpost maandag en vrijdag van 9 tot 20 uur

Hoofdpost

dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 19 uur

Bruneaustraat 101- 1755 GOOIK (KESTER)

zaterdag, zon- en feestdagen van 10 tot 17.30 uur

tel. 054 31 86 40

tel. 054 31 35 50 / fax 054 31 35 59

fax 054 56 93 74 politie.pajottenland@skynet.be

Wijkkantoor Pepingen Ninoofsesteenweg 114 - 1670 PEPINGEN

Wijkpost Lennik - Schepenbank

maandag van 17 tot 20 uur

Alfred Algoetstraat 31 - 1750 LENNIK

woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur

dinsdag van 9 tot 12 uur

tel. 054 31 35 80 / fax 054 31 35 89

woensdag van 13.30 tot 16.30 uur donderdag van 17 tot 20 uur

Wanneer je de hoofdpost telefonisch tracht te bereiken

tel. 054 31 35 70 / fax 054 31 35 79

buiten de openingsuren, wordt je oproep automatisch

politie.pajottenland@skynet.be

doorgeschakeld naar het provinciaal CIC (communicatie- en informatiecentrum) in Leuven. ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Juli - Augustus 2012

6


Bibliotheek Jaarlijks verlof

Thematafel ‘Zomer van het spannende boek’

De bibliotheek zal gesloten zijn op:

Met een aantal spannende boeken laat de 16de editie van

(volwassenen)

-- - woensdag 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap

de ‘Zomer van het Spannende Boek’ je een ijzingwekkende

-- - zaterdag 21 juli tot zaterdag 28 juli: Jaarlijks verlof

zomer lang met zwetende handen en happend naar adem

-- - woensdag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart

onderduiken in razend spannende boeken. Naast span-

-- - maandag 27 augustus: Studiereis bibliotheek-

nende kleppers van eigen bodem kan je kennismaken

medewerkers regio Pajottenland

met het nieuwste werk van een rist gerenommeerde internationale auteurs. Of je nu een boon hebt voor psycho-

In de periode van 25 juni tot en met 31 augustus mag

logische thrillers, historische romans, misdaadromans,

je langer lenen. Alle materialen neem je dan 6 weken

avontuurlijke detectives of meeslepende politieromans,

i.p.v. 4 weken mee naar huis!

iedereen vindt wel zijn gading in de uitgebreide lijst.

Thematafels

Zomer van het Spannende Boek 2012 Hieronder vind je enkele suggesties terug.

Thematafel ‘vakantie jeugd’ Titel boek

Auteur

De 2012 moorden

Suzanne Meyer

Ik ben de vuilnisman

Louis Van Dievel

Erfenis

Schoemans

De genoegens van mannen

Kate Williams

Een geschikte spion

Chris Morgan Jones

Verboden

Ted Dekker en Tosca Lee

Thematafel ‘vakantielectuur Vlaamse ministers’ Nieuwe boeken en boeken die al in de collectie zitten over

Vorig jaar begin juli overhandigde ‘boek.be’, de vereniging

alles wat met vakantie te maken heeft, worden samenge-

van Vlaamse uitgevers, importeurs en verkopers van boe-

bracht op een kleurrijke vakantietafel.

ken, een boekenmand aan de Vlaams minister-president, Kris Peeters. In de mand zaten voor elk van de negen

Thematafel ‘reisgidsen en reisverhalen’ (volwassenen)

Vlaamse ministers twee boeken vakantielectuur. Samen met de boekenmand overhandigde boek.be ook een eigen lijst met aanbevelingen en een visienota van de creatieve sectoren in Vlaanderen. Bovendien rekende de organisatie op extra inspanningen rond het Vlaams E-book Platform (VEP) en een verlaging van het btw-tarief op digitale boeken van 21 procent naar 6 procent zoals voor papieren boeken. Ook de faire leenrechtvergoeding voor auteurs en uitgevers werd nog eens aangekaart.

Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus kan je de mooiste reisgidsen en reisverhalen ontdekken. Op een

-- - Kris Peeters (Minister-president van de Vlaamse Rege-

thematafel in de bibliotheek kan je inspiratie opdoen voor

ring & Minister van Economie, Buitenlands Beleid (Land-

jouw vakantie of neem gewoon een duik in een ander deel

bouw en Plattelandsbeleid)

van de wereld. Lekker weg vanuit je eigen luie leesstoel! ....................................

7

Wat zat er in de boekenmand

Een ♥ voor het Pajottenland Juli - Augustus 2012

-- ‘Het vredesfront’ / Peter Vermeersch


-- ‘De koning’/ Kader Abdolah

-- ‘Cultuurcentra op zoek naar een divers publiek’/ Julie

-- - Hilde Crevits (Minister van Mobiliteit en Openbare Werken) -- ‘Nachtdanser’/ Chika Unigwe -- ‘Kwiskids - Op reis in België’/ Christine Claessens

Badisco, Ignace Glorieux & Theun Pieter van Tienoven -- ‘Het gelijk van de schrijver’/ verschillende auteurs -- - Pascal Smet (Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kan-

-- - Geert Bourgeois (Viceminister-president van de Vlaamse Regering & Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Be-

sen en Brussel) -- ‘Edushock. Breinoptimizer voor leren in de toekomst’/

stuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand) -- ‘Van tornos tot toerisme. Ontstaan en evolutie’/Karel De-

Dirk De Boe, Bernard Lernout en Pieter Sprangers -- www.leerrijk.be, online databank voor onderwijsprofes-

meulemeester -- ‘De verzwegen Boon’/Paul Hoste

sionals, met elke maand nieuwe artikels -- - Freya Van den Bossche (Minister van Energie, Wonen,

-- - Ingrid Lieten (Viceminister-president van de Vlaamse Regering & Minister van Innovatie, Overheidsinvesterin-

Steden en Sociale Economie) -- ‘Lessen in goed wonen. Woonvoorlichting in België

gen, Media en Armoedebestrijding) -- ‘Communicatieleer. Communicatie: een eerste inkijk’/

1945-1958’/ Fredie Flore -- ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van strate-

Cia Muylle

gische visie tot operationele aanpak’ /Marijke De Prins,

-- ‘Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting.

Kurt Devooght, Geert Janssens en Ingrid Molderez (eds.)

Pioniers van innovatie in de Belgische Federale Open-

-- - Jo Vandeurzen (Minister van Welzijn, Volksgezondheid

bare Diensten’/ M.-Th. Casman, J. Vranken, D. Dierckx, D. Deflandre, G. Campaert

en Gezin) -- ‘Ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige

-- -  Philippe Muyters (Minister van Financiën, Begroting,

beperkingen. Handvatten voor een kwaliteitsvol leven’/

Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) -- ‘De oorsprong van onze politiek. Van de prehistorie tot

Bea Maes, Carla Vlaskamp en Anneleen Penne -- ‘En ze leefden nog lang en gezond. Hoe gezondheid een

de Verlichting’/ Francis Fukuyama

industrie werd’/ Luc Bonneux

-- ‘Het verraad van de financiële wereld. Twaalf hervormingen om het vertrouwen te herstellen’/ Georges Ugeux

Naast het aanbod ‘Spannende boeken’ is er ook nog

-- - Joke Schauvliege (Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur)

een ruime keuze aan o.a. nieuwe historische romans,

--

familie- en streekromans, psychologische romans.

Nieuw in de bibliotheek - ‘Dwarsliggers’ Wat zijn ‘Dwarsliggers’ Een dwarsligger is een boekvorm, waarbij de bladspie-

Op 6 september 2009 werd het eerste Nederlandse exem-

gel van één pagina uit een conventioneel boek over-

plaar van de dwarsligger tijdens Manuscripta door Herman

dwars op twee pagina’s van elk acht bij twaalf centime-

Koch uitgereikt aan Ronald Plasterk, Nederlands minister

ter wordt afgedrukt. Handig formaat om mee te nemen

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hieronder vind je

op reis. De dwarsligger werd in juli 2006 geregistreerd

alvast enkele titels van Dwarsliggers terug die al kunnen

als handelsmerk door drukkerij Jongbloed BV, gespe-

worden uitgeleend:

cialiseerd in het drukken op zeer dun papier. Naast het

-

Slapende honden / Dennis Lehane

gebruik voor bijvoorbeeld bijbels wordt dit specialisme

-

Op dood spoor / Peter James

ook voor de dwarsligger gebruikt, en maakt dat voor

-

Geheime kamers / Jeroen Brouwers

dwarsliggers minder grondstoffen nodig zijn dan voor

-

Vlucht naar de top – De marathon / Stephen King

conventionele boeken. Door de speciale bindmethode

-

Schaduwleven / Erica James

blijft de dwarsligger probleemloos openliggen, en kan

-

Gerechtigheid / Ian Rankin

hij met één hand worden doorgebladerd en gelezen.

- ...

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Juli - Augustus 2012

8


ONDERWIJS Welkom bij ’t Rakkertje

Activiteiten Academie Peter Benoit

Inschrijvingen schooljaar 2012 – 2013

Project afdeling woord literaire creatie ‘Den Bleek’

maandag 2 juli:

10 – 12 uur

De leerlingen van de academie hadden verschillende ge-

dinsdag 3 juli:

10 – 12 uur

sprekken met de bewoners van serviceflats ‘Den Bleek’.

woensdag 4 juli:

10 – 12 uur

Deze verwerkten ze in literaire creaties. Vanaf 1 juni was er

donderdag 5 juli:

17 – 19 uur

een tentoonstelling met creatieve fotomomenten.

zaterdag 25 augustus:

10 – 12 uur

maandag 27 augustus:

10 – 12 uur

dinsdag 28 augustus:

10 – 12 uur

donderdag 30 augustus:

17 – 19 uur

Buiten deze data is inschrijving ook mogelijk na afspraak met de directrice op tel. 02 532 48 02 of op gemeenteschool@lennik.be. De inschrijvingen vinden steeds plaats in de school, gelegen, Assesteenweg 125 te 1750 LENNIK (EIZERINGEN). ’t Rakkertje biedt: - gratis begeleid busvervoer voor kleuters

Pop en jazz café Buizingen

- warme middagmaaltijden

Op 5 mei hadden de leerlingen pop & jazz een concert in

- gratis voor- en naschoolse opvang op school van 7.45 tot

‘Den Herberg’ te Halle. Tegelijk was dit hun openbaar ex-

16.30 uur - voor- en naschoolse opvang in het Wonderhuis voor 7.45

amen en was de externe jury hierop aanwezig. Een voorbeeld om het aangename aan het nuttige te koppelen.

en na 16.45 uur. Opendeurdag Op zaterdag 12 mei vond onder een stralende zon de opendeurdag van ’t Rakkertje plaats. Heel wat mensen vonden de weg naar de school, ondanks de werken op de Assesteenweg. Er was heel wat te doen rond het thema ‘reis rond de wereld’. De kleuters gingen de Aziatische toer op en brachten een show naar voren onder heel wat belangstelling van de ouders. Daarnaast was er een free- podium,

Filmproject Roskam

tentoonstelling van werkjes, een heus casino en konden de

De leerlingen van de academie zijn al druk in de weer met

kinderen zich uitleven op de zelfgemaakte pinatas. Nieu-

de opnamen van de film ‘Roskam’ die gemaakt wordt ter

we ouders kregen een rondleiding in de school en konden

gelegenheid van ‘Prins 2012.

een praatje maken met de juffen.

....................................

9

Een ♥ voor het Pajottenland Juli - Augustus 2012


Toelatingsvoorwaarden en inschrijvingen Academie schooljaar 2012-2013 Toelatingsvoorwaarden algemeen - muziek Sectie jongeren Wie de leeftijd van 8 jaar bereikt heeft op 31 december van dat schooljaar of ingeschreven is in het derde leerjaar van

Toelatingsvoorwaarden in het bijzonder - kleuterdans Wie de leeftijd van 5 jaar bereikt heeft of in de 3de kleuterklas zit, kan starten met kleuterdans.

het basisonderwijs, kan starten in het eerste leerjaar AMV

Toelatingsvoorwaarden in het bijzonder - muziek-

(Algemene Muzikale Vorming) sectie jongeren.

initiatie De kleuters vanaf 5 jaar uit de 3de kleuterklas worden

Sectie volwassenen

onderverdeeld in een 1ste groep.

Vanaf de leeftijd van 15 jaar wordt men toegelaten in de af-

De leerlingen vanaf 6 jaar uithet 1ste leerjaar worden

deling volwassenen. Uitzonderlijk kunnen leerlingen vanaf

onderverdeeld in een 2de groep.

12 jaar in de afdeling volwassenen instromen.

De leerlingen vanaf 7 jaar uit het 2de leerjaar worden onderverdeeld in een 3de groep.

Toelatingsvoorwaarden algemeen - woord Sectie jongeren

Toelatingsvoorwaarden in het bijzonder – initiatie

Wie de leeftijd van 8 jaar bereikt heeft op 31 december van

instrument

dat schooljaar of ingeschreven is in het derde leerjaar van

Vanaf de leeftijd van 6 jaar kan je starten met deze initiatie.

het basisonderwijs, kan starten in het eerste leerjaar AVV

Je kan kiezen uit een ruim aanbod van instrumenten.

(Algemene Verbale Vorming) sectie jongeren. Leerlingen ouder dan 8 jaar stappen op leeftijd in met een toelatings-

Inschrijving

periode.

Gelieve bij inschrijving je paspoort en sis-kaart mee te brengen! Inschrijven is mogelijk vanaf maandag 27

Sectie volwassenen

augustus tot zaterdag 22 september, op weekdagen

Leerlingen die ouder zijn dan 14 jaar worden automatisch

tussen 16 en 19 uur en op zaterdag tussen 9 en 12 uur.

ingeschreven in de sectie volwassenen en starten dus direct in de middelbare graad.

Inschrijvingsgeld (volledig schooljaar) € 60

- jongeren (- 18 jaar): Toelatingsvoorwaarden algemeen - dans

- jongeren (- 18 jaar) met vermindering

Sectie jongeren

Wie de leeftijd van 6 jaar bereikt heeft op 31 december

- studenten (tot 24 jaar):

€ 114

van dat schooljaar of ingeschreven is in het eerste leerjaar

- volwassenen met vermindering:

€ 114

van het basisonderwijs, kan starten in het eerste leerjaar

- volwassenen (vanaf 18 jaar):

€ 197

dansinitiatie sectie jongeren.

- muziekinitiatie algemeen:

€ 60

(o.a. 2de familielid of 2de optie):

€ 39

- initiatie instrument (vanaf 6 jaar): Sectie volwassenen

inwoners Lennik

€ 150

Er is een aparte dansrichting voor volwassenen.

- niet-inwoners Lennik

€ 400

Uitzondering

Vermindering

Wie al over een vooropleiding beschikt én de vereiste leef-

- Voor een student kan enkel vermindering worden toe-

tijd heeft bereikt, kan door middel van een toelatingsproef

gekend, als je een attest van het kinderbijslagfonds kan

of toelatingsperiode onmiddellijk starten in een ander

voorleggen waaruit blijkt dat je voor je zoon/dochter

leerjaar en/of graad. De directeur en de betrokken leer-

gedurende de maand september nog recht had op

kracht beslissen over deze toelating.

kinderbijslag. -  Voor een werkloze kan vermindering worden toegekend mits voorlegging van een attest van de VDAB.

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Juli - Augustus 2012

10


OPENBARE WERKEN

De middenberm ter hoogte van de Molenbeek langsheen de A. Algoetstraat werd beplant.

De middeneilandjes op het rond Negenbunderstraat werden beplant.

Het leegmaken van vuilbakken gebeurt dagelijks in Lennik.

Sinds 15 mei werden voet- en fietspaden gemaaid. De eigenlijke maaiwerken kunnen volgens het bermdecreet pas uitgevoerd worden vanaf 15 juni.

punt

aan

de

De werken aan de Assesteenweg worden uitgevoerd door Schapen begrazen het wachtbekken, gelegen aan de sporthal. de Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. De beton op de Assesteenweg werd opgebroken. Het gedeelte van de Assesteenweg tussen het kruispunt Negenbunderstraat/ Lombeeksesteenweg zal ook volledig worden vernieuwd.

De werken aan het kruispunt Eizeringen worden uitgevoerd Voor de vernieuwing van het wegdek wordt de riolering door de Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. vervangen. Hiervoor moet de grondwaterstand via bemaling verlaagd worden. ....................................

11

Een ♼ voor het Pajottenland Juli - Augustus 2012


DIENSTEN I. Thuiszorgdiensten - Gezinszorg - Poetsdienst - Klusjesdienst - Warme maaltijden II. Specifieke diensten - Psychologische begeleiding - Sociale dienst - Thuisopvang zieke kinderen III. Instellingen - Woningcomplex ‘Den Bleek’ - Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang ‘Het Wonderhuis’ - Lokaal Opvanginitiatief Asielzoekers Frans Van der Steenstraat 6 tel. 02 532 41 45 fax 02 532 26 01 jos.nevens@ocmw.lennik.be www.lennik.be Openingsuren alle werkdagen van 8 tot 16 uur Spreekuren maatschappelijk assistenten: van 8 tot 12 uur na afspraak: in de namiddag en op dinsdagavond Voorzitter Etienne Van Vaerenbergh Ninoofsesteenweg 236 tel. 054 33 35 04 Secretaris Jos Nevens Frans Van der Steenstraat 6 tel. 02 532 41 15 jos.nevens@ocmw.lennik.be Raadsleden Evens Nestor Kamerveldweg 9 tel. 02 532 10 88 Paternot Abel Maurice Onderstraat 22 tel. 02 532 29 83 Rooselaers Filip Hemelveldweg 25 tel. 02 532 12 73 Van Belle Christiane Lombeeksestraat 19 tel. 054 33 69 25 Van Der Stricht Marita Borrekeitse 26 tel. 0496 04 81 02 Vereertbrugghen Agnes Dorekenstraat 31 tel. 02 532 42 53 Walckiers Christian Frans Van der Steenstraat 87, 1ste verdieping tel. 0495 30 82 76 Griet De Vriendt Espehoudtstraat 43 tel. 02 532 12 53

OCMW  aguitstap senioren - Polders/Kanaal D Brugge-Sluis Op vrijdag 21 september organiseert OCMW Lennik, in samenwerking met de gemeentelijke Seniorenraad, een daguitstap voor de Lennikse senioren, mensen die minder goed te been zijn en rolstoelgebruikers. Programma 7.15 uur vertrek vanop één gezamenlijke opstapplaats: Lennikse sporthal ‘Jo Baetens’ (A. Algoetstraat 77), mogelijkheid parkeren op parking sporthal 9.15 uur boottrip op de Damse Vaart (Damme-Brugge-Damme) met boot ‘Lamme Goedzak’ met ontbijtkoek en koffie. Opgelet: rolstoelgebruikers lees ook rubriek ‘belangrijk om te weten’ 11.30 uur middagmaal in restaurant De Kleine Rietgans (Damme) – menu: zie rubriek kostprijs 14.30 uur Vlaamse verrassing … cultureel maar toch zeer volks vermaak 18 uur

avondmaal met dansgelegenheid in dancing Parasol (Zottegem)

+/- 21 uur aankomst te Lennik aan sporthal ‘Jo Baetens’ De vermelde uren zijn bij benadering. Kostprijs Voor de volledige uitstap betaal je € 42. Busvervoer, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen, ontbijt op boot (koek en koffie), boottocht, middagmaal (aperitief met kaas en salami, kalkoenroulade met champignonroomsaus,

groentjes

en

aardappelkroketjes,

vanilleroomijs

met warme chocoladesaus) en avondmaal (sandwiches en koffie) met dansgelegenheid zijn inbegrepen. Andere dranken tijdens het ontbijt, middagen avondmaal zijn extra te betalen. De bijdrage voor de uitstap moet vóór woensdag 15 augustus betaald worden op rekeningnummer IBAN: BE48 0910 0089 2227 – BIC:GKCCBEBB met vermelding van de namen van de deelnemers. Annuleren Annuleren kan in geval van overmacht (ziekte bevestigd door doktersattest), het inschrijvingsbedrag van diegene die annuleert wordt na de daguitstap en na ontvangst van het doktersattest teruggestort. Opgelet: annuleringen binnen de 24 uur vóór het vertrek kunnen echter niet meer aanvaard en terugbetaald worden! Als je de dag zelf niet kan deelnemen aan de uitstap omwille van omstandigheden, moet je het ocmw hiervan onmiddellijk verwittigen via tel. 0476 71 77 87, zodat de bussen niet onnodig moeten wachten en op tijd kunnen vertrekken.

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Juli - Augustus 2012

12


Hoe inschrijven Bijgevoegd inschrijvingsstrookje ingevuld terug bezorgen aan het OCMW Lennik, ter attentie van Nathalie Hertveldt. De datum van ontvangst van het inschrijvingsbedrag op de rekening van het OCMW bepaalt de chronologie van je inschrijving (betaal je inschrijvingsbedrag dus zo snel mogelijk).

Belangrijk om te weten voor rolstoelgebruikers/mensen die slecht te been zijn Boottrip: rolstoelgebruikers die uit hun rolstoel kunnen, moeten 5 trapjes naar beneden nemen om op het binnendek te komen. De rolstoel kan echter niet beneden geplaatst worden omwille van de vaste banken die er staan. Als je niet uit je rolstoel kan, kan je wel op het buitendek blijven (dekentje/paraplu voorzien). 

Rolstoelgebruikers en mensen die slecht te been zijn kunnen een voorbehouden plaats aanvragen in de bus. Onder

Er is een bus met rolstoellift voorzien.

mensen die slecht te been zijn wordt verstaan dat je niet

Deze helpt de rolstoelgebruiker om in en uit de bus te geraken

meer in staat bent om zelfstandig een trap op en af te gaan.

zonder uit de rolstoel te komen. Rolstoelgebruikers of mensen

Het reserveren van een plaats is enkel mogelijk voor de rol-

die slecht te been zijn moeten zelf zorgen voor begeleiding

stoelgebruiker of de persoon die zelf slecht te been is en

(bvb. familielid) maar kunnen ook beroep doen op een gezin-

diens partner/begeleider. Niet voor andere familieleden/

shelpster van het OCMW (de gezinshelpster kost € 42 + meer-

vrienden die deelnemen aan de uitstap!

prijs per uur van 7.15 uur tot 21 uur)

✁ INSCHRIJVINGSSTROOK daguitstap voor senioren op 21 september 2012 aantal deelnemers voor wie je inschrijft: ................

totaalbedrag : ............ x € 42 = € ...........

Namen en voornamen van de deelnemers : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres en contactgegevens van diegene die de deelnemers inschrijft: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tel./GSM: ...................................................................................................................... e-mail: .............................................................................................................................................................................................................. Vraagt voor rolstoelgebruiker* of slecht te been zijnde* persoon (*schrappen wat niet past) een voorbehouden plaats in de bus, rekening houdende met de hierboven vermelde omschrijving (zie belangrijk om weten) - naam en voornaam: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

naam en voornaam partner/begeleider: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. © Viona Ielegems – www.viona-art.com

Datum: ................................................................................................................................................................... Handtekening: .......................................................................................................................................... Gelieve deze strook terug te bezorgen aan OCMW Lennik t.a.v. Nathalie Hertveldt, Frans Van der Steenstraat 6, tel. 02 532 41 45

Een ♥ voor het Pajottenland Mei - Augustus Juli Juni 2012 2012


JEUGD Jeugdhuis Qw1i Nu de examens gedaan zijn en het voor velen onder ons

Op zaterdag 4 augustus is het weer tijd voor de jaarlijkse

zomervakantie is, vliegt het jeugdhuis er nog maar eens

Qw1iBeach. Kom gerust naar het Qw1i-strand om te ge-

goed tegenaan, zo goed zelfs dat niemand zich zal verve-

nieten van een unieke sfeer op Lennikse bodem. Ook dit

len.

jaar organiseert je favoriete jeugdhuis weer een beachvolleybal- en voetbaltornooi met aansluitend een barbe-

Elke woensdagavond een (openlucht)film, afhankelijk

cue én als afsluiter een toffe beachparty. Het startsein zal

van het goede weer uiteraard (anders gaat hij gewoon bin-

om 12.30 uur gegeven worden. Wees best iets op voorhand

nen door). De films die getoond worden, zullen via de site

daar voor de inschrijvingen,… .

en/of facebook worden meegedeeld. Hou beiden dus ze-

Op vrijdag 10 augustus staat het jeugdhuis in teken van

ker goed in de gaten!

een zeer invloedrijke muziekgroep. Voor wie fan is van The Beatles (of zullen het The Rolling Stones of The Monkees of

Op woensdag 4 juli viert het jeugdhuis mee met de na-

… zijn?), is het jeugdhuis die avond zeker ‘the place to be’.

tionale feestdag van de Verenigde Staten. Alles zal tijdens

Meer info hierover volgt nog via de site en facebook.

deze USA Night dan ook in het teken van Uncle Sam en zijn volgelingen staan.

Op vrijdag 24 augustus ruilt het jeugdhuis Lennik even in voor Mexico. Kom op deze (ongetwijfeld) zwoele Mexican

Op vrijdag 13 juli is het weer Fiftieshake. Laat je mee-

Night genieten van tortilla’s, taco’s en zoveel meer, maar

voeren naar de jaren vijftig met bijpassende milkshakes,

vergeet zeker die sombrero niet.

muziek en outfit. Op zondag 26 augustus gaat het jeugdhuis paintballen. Op vrijdag 20 juli zal onze Pajotse biercultuur speciale

De locatie wordt nog gepland, maar poets die combat

aandacht krijgen. Tijdens de Lambik & Geuze avond kan je

boots, haal je camouflagepak al vanonder het stof en hou

komen genieten van al het lekkers wat onze streek op vlak

je klaar voor de gevaarlijkste missies.

van Lambik en Geuze te bieden heeft. Ook nog dit: op vrijdag 7 september vindt de SneakIn Op vrijdag 3 augustus, op de vooravond van Qw1iBeach,

plaats in het jeugdhuis. Kom je dus na twee vermoeiende

organiseert het jeugdhuis een Cubaanse avond. Het strand

eerste schooldagen gerust eens uitleven of kom gewoon

ligt er dan toch al, dus dan kan men er maar gebruik van

uitrusten en genieten. Al deze data zijn onder voorbehoud:

maken voor bijvoorbeeld een dansinitiatie. Wie liever niet

ga dus zeker af en toe kijken op de site voor meer info.

danst, kan altijd komen genieten van enkele Cubaanse specialiteiten zoals sigaren en cocktails (en uiteraard het

www.qw1i.be

dansend schoon).

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Juli - Augustus 2012

14


....................................

15

LENNIKS MIDDENS TA N D S VERBOND VZW

VBBT

Een ♥ voor het Pajottenland Juli - Augustus 2012

» PRINSWORP (aansluitend)


LENNIKSE 2 sporthal Jo Baetens Vrij 18.30 u

17

aug

Dwars door Lennik

Zat 09.30 u

18.45 u: Kids Run 19.15 u: jogging 20.00 u

Lennik Zwingt! 20.30 u: gratis vat 21.00 u: Show 24.00 u: Afterparty tot 3.30 u

18

aug

Picknick een hoeve wandel- of fietstocht + picknick

14.00 u

Tentoonstelling Brabants trekpaard Bromfiets 1963-1983

17.00 u

BBQ Brandweer

21.00 u

Filmavond in openlucht trailer Roskam 21.00 u: Puss in Boots 23.00 u: A Separation

Lennik,

van het Pajottenland Juli - Augustus 2012

....................................

ACP • Chirojongens • Er even uit • Gezinsbond • KLJ Sint-Mart KVLV Sint-Kwintens-Lennik • Lenniks Archief • Lennikse Windhe VC Lennik Dames • Volley Groenenberg heren • Vriendenkring Wielervrienden Schaekels ♥ 16


F E E S T E N 2012 doorlopend kermis

Zon

19

08.00 u

Mountainbike

12.00 u

BBQ Brandweer

13.00 u

Kind is Koning

aug

familie- en kindernamiddag kinderrommelmarkt, mobielen, springkastelen, klim & klauter, grime,... 14.00 u

5e Lennikse Feestentocht zaterdag 11 augustus WIELERWEDSTRIJDEN zaterdag 11 augustus zondag 12 augustus zaterdag 25 augustus zondag 26 augustus Feest 3e Leeftijd dinsdag 21 augustus

Tentoonstelling Brabants trekpaard Bromfiets 1963-1983

16.00 u

Laura Omloop

17.00 u

Bandits

19.00 u

The After 8 Band

20.30 u

Cleymans & Van Geel

22.30 u

Vuurwerk

tens-Lennik • eren • Natuurpunt M.O.Lennik • g Brandweer Lennik • ....................................

17

Een ♥ voor het Pajottenland Juli - Augustus 2012

V.U.: Gemeente Lennik - Markt 18 - 1750 LENNIK


FEESTELIJKE STOET TREKPAARDEN

START

OPEN MONUMENTENDAG

LE NNI K M A R KT

9 S E PT E M B E R 2 0 1 2

» 2012 1992

TROTS VAN BRABANT

PRINS

14U Lennik, ♥ van het Pajottenland Juli - Augustus 2012

....................................

V.U. GEMEENTE LENNIK ¦ MARKT 18 ¦ 1750 LENNIK ¦ 02 531 02 02 ¦ TOERISME@LENNIK.BE

18


Chiromeisjes Jullie zullen de Chiromeisjes de voorbije weken zeker niet

op de Markt te krijgen voor een gezellige namiddag en

gemist hebben, daar zijn ze vrij zeker van.

avond. Verder wil de leiding iedereen bedanken die aan-

PRINSWORP (aansluitend)

wezig was en zeker en vast ook iedereen die meegeholpen Eerst was er de fuif van de aspi’s, big it up II, en ze mogen

heeft om er zo een succes van te maken.

zeggen dat het weer een schot in de roos was! De aspi’s waren heel tevreden over de opkomst en willen daarvoor

Nu al de grote evenementen gedaan zijn, wordt het stilaan

al de aanwezigen hiervoor bedanken. Zonder hen was het

tijd voor de leidsters om weer even achter de boeken te

nooit zo een feestje geworden.

kruipen want de examens zijn weer volop bezig. Ook terwijl zij aan het studeren zijn, is de Chiro nooit ver weg.

Daarna was er nog de 45 verjaardag van de Chiromeisjes

Ondertussen zijn de leidsters al volop bezig met het organ-

dat zeker niet onopgemerkt voorbij is gegaan. Heel Lennik

iseren van het kamp in Mol. Het kampthema ligt vast, het

zal geweten hebben dat de Chiromeisjes jarig waren. Over-

verhaal is geschreven, de zon is besteld,… Zij zijn er dus

al in de gemeente Lennik hingen er affiches en dan niet te

zeker en vast klaar voor en kijken er heel hard naar uit. Het

vergeten de promoactie met de ballonnetjes. En ja hoor, de

aftellen kan beginnen.

ste

»

promoacties hebben zeker hun vruchten afgeworpen. De Chiromeisjes slaagden erin om alle sympathisanten samen

Zomerkampen Panta Rhei – Ratjetoe - Sportark Tijdens de zomervakantie organiseren Jeugddienst Panta Rhei, Kleuterdienst Ratjetoe en SportArk opnieuw thema-,

Panta Rhei – Ratjetoe - Sportark

cre-actieve en sportvakanties te Lennik voor kinderen van

Domein Terrijst 2 – 1670 HEIKRUIS

3 tot en met 14 jaar. De kampen lopen dagelijks van 9 tot

tel. 02 397 99 99 / 02 397 99 66 / 02 397 99 77

16 uur en er is opvang voorzien van 8 tot 9 uur en van 16

info@pantarheivzw.be - www.pantarheivzw.be

tot 17 uur. Deze opvang is volledig gratis. Meer info vind je

info@ratjetoe.be - www.ratjetoe.be

terug op de website van Panta Rhei, Ratjetoe en Sportark.

info@sportark.be - www.sportark.be

KLJ SML Ooh ja, ook voor KLJ SML is de vakantie begonnen en dat zal je merken in Sint-Martens-Lennik. Geen spelende kinderen, geen lachende meisjes en actieve jongens meer op zondag. De speel-weide van KLJ SML ligt er al twee maanden stil en vredig bij. Enkel de leiding is druk in de weer met het kamp. Decors worden geschilderd, thema’s uitgewerkt en activiteiten voorbereid, zodat het weer een fantastisch kamp zal worden. Sint-Martens-Lennik, geniet van de twee maanden rust, want voor je het weet, zie je

Een ♥ voor het Pajottenland Maart Juli - Augustus - April 2012 2012

LENNIKS MIDDENS TA N D S VERBOND VZW

....................................

19

VBBT

overal in het dorp weer lachende klj-ers rondlopen.


CULTUUR  emeenten Roosdaal, Lennik G en Gooik vieren samen Vlaamse Feestdag

Activiteiten Prins

Op zaterdag 14 juli staan de gemeenten, de cultuurraden

feestelijke stoet die plaats

en de Davidsfonds-afdelingen van Lennik, Roosdaal en

vindt

Gooik opnieuw paraat om je voor de vierde keer op rij een

organiseert het Prinscomité

spetterende Vlaamse Feestdag aan te bieden.

in samenwerking met de

Prins, binnenste buiten In het kader van 20 jaar Prins en als voorloper op de op 9 september

gemeente Lennik de praatshow ‘Prins, binnenste buiten!’ Het gezellige marktplein te Lennik is dit jaar het decor voor

Tal van gastsprekers komen hun verhaal vertellen over onze

samenzang van Vlaamse liederen met koren uit de drie

eigenste Lennikse Prins! Weet je trouwens waarom Prins

gemeenten en een optreden van Willy Sommers, Lenniks

op het Lennikse marktplein staat en hoe het komt dat hij

inwoner en Vlaanderens’ grootste charmezanger.

naar Brussel kijkt? Ken jij de ontwerper van het standbeeld ‘Prins, trots van Brabant’? Was jij er 20 jaar geleden bij toen

De vele standjes met lekker eten en drinken maken het

Prins onder begeleiding van een grote stoet en duizenden

Vlaamse feest tot een gebeuren dat je niet mag missen.

toeschouwers op zijn sokkel werd geplaatst? Heb je enig

Vlaamse gezelligheid op zijn Bourgondisch in hartje

idee hoe de stoet dit jaar zal verlopen? Wist je dat Prins er

Pajottenland: op 14 juli kan je nergens beter zijn dan op

soms nachtelijke tochten op nahoudt als iedereen al lang

het Lennikse marktplein!

slaapt? Krijgt Lennik binnenkort een nieuwe wapperende vlag aan het gemeentehuis waar iedereen zich kan in

Programma

vinden? Worden er nog trekpaarden gekweekt in Lennik

14 uur: wandeling Pasar (vrij in te schrijven tussen 14

en wie werkt er dan effectief nog mee? Komt Lennik

en 15 uur)

binnenkort weer op het witte doek terecht met als ster

18 uur:  Met bel van de Gronckelman wordt de

onze eigenste Prins en wat brengt de regisseur mee als

aandacht gevraagd en de 3 voorzitters van de

primeur voor het publiek? En verkiest onze Prins vanaf nu

cultuurraden doen het welkomstwoord

de betere wijnen boven water na 20 jaar het baken te zijn

18.30 uur: Prijsuitreiking wandeling + aankondigen gratis vat (30 minuten) 19.20 uur:  Samenzang door de koren, samen met het publiek

van het Pajottenland? Antwoorden op al deze vragen en nog veel meer krijg je te horen tijdens de praatshow ‘Prins binnenste buiten’! Deze praatshow wordt opgeluisterd met volkse verhalen en passende poëzie door Lenniks talent.

19.45 uur:  Toespraak Geert De Cuyper (schepen van cultuur te Lennik)

Waar: zaal centrum, H. Ghijselenstraat 19 te 1750 LENNIK

19.55 uur: Zingen van de Vlaamse Leeuw

Wanneer: zaterdag 30 juni om 20 uur

20 uur:

Prijs: inkom is gratis

Optreden van Willy Sommers

21.15 uur: Optreden van ‘Tot Morgen’

Presentatie: Karel Meert Gasten: met o.a.

film Koenraad Tinel, Etienne Van

De drie gemeenten rekenen dan ook samen opnieuw op

Vaerenbergh, Anne Wyckmans, Marc Govaert, Willem

een massale belangstelling van hun fiere Vlaamse inwoners.

Carpentier, Tony Grant, Geert De Cuyper, Godelieve Eeckhout, Irina De Knop, Ivo Van Strijtem.

Stip deze datum alvast met rood aan in je vakantieagenda en kom met ons meezingen en meefeesten! ‘Vlaanderen Boven’ op 14 juli te Lennik!

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Juli - Augustus 2012

20


Ontwerp nieuwe postzegel / vlag Ter ere van het 20-jarig bestaan van Prins heeft het Prinscomité beslist om, naar analogie met de campagne rond de wedstrijd ‘het mooiste dorp’, een nieuwe postzegel uit te brengen. Deze postzegel zal aan de Lennikse bevolking te koop worden aangeboden. Voor een vel met 20 zegels betaal je € 17.

Prinselijke wandeling in Lennik Dit jaar staat Prins, de trots van Brabant, 20 jaar op zijn Een ‘Prins’elijke vlag

sokkel op het grote marktplein van Lennik.

Naar aanleiding van het Jaar van Prins heeft het ‘Prins’comité besloten om een vlag te laten maken. Om Lennik

In het kader van de feestelijkheden rond ‘Prins’ wordt

in een feestelijke stemming te brengen, hoopt het comité

het bord met de uitgestippelde ‘vierhoeven-wandeling’

dat de vlag massaal de huizen zal sieren tijdens de grote

opnieuw geplaatst. Dit bord werd geschonken door VTB-

apotheose die plaats vindt op zondag 9 september.

VAB Lennik en stond vroeger aan de Markt ter hoogte van

Je kan een raam- of stokvlag bestellen (maat 1 meter op

KBC. Het bord wordt onthuld op zondag 15 juli om 14 uur aan de Dekenij door Eerste Schepen, Geert De Cuyper en Jean Heremans, Voorzitter van VTB-VAB Lennik. Als eerbetoon aan Prins organiseren de Streekgidsen van Zuidwest-Brabant aansluitend daarop de ‘prinselijke’ wandeling die start om 14.30 uur. De tocht loopt langs de vier hoeven die stuk voor stuk een groot verleden uitstralen. Deze wandeling loopt langs de akkers waar vele Prinsen de vruchtbare grond omploegden en bewerkten. Onderweg is er aandacht voor het landschap, geschiedenis, folklore en ‘la petite histoire’. In het ‘Hof Wivercen’ (Vijverselen) wordt er gestopt, waar naar aanleiding van 50 jaar VTB-VAB

1,5 meter). Een vlag zal € 22 kosten. Deze vlag kan besteld

Lennik een glas wordt aangeboden. Iedereen is welkom op

worden via prinslennik@gmail.com of bij Godelieve

beide activiteiten.

Eeckhout (zie contactgegevens hieronder).

Onthulling VTB-VAB bord: zondag 15 juli om 14 uur de Dekenij

Prins-comité

Vertrek wandeling : om 14.30 uur

voorzitter Prins-comité -Godelieve Eeckhout

Prins op de Markt - 1750 LENNIK

tel. 02 532 51 04

Afstand: 8 km

prinslennik@gmail.com/prinslennik.blogspot.com

Prijs: € 0,50 pp (verzekering is inbegrepen)

via facebook: Prins, Trots van Brabant

Met dank aan Jan en Majella Leyssens van Hof Wivercen en

via Twitter: Twitter@prinslennik

Meiseniersschuur en Kris Couvent van Huis Vossen.

dienst Vrije Tijd, cultuur tel. 02 531 02 02 toerisme@lennik.be

....................................

21

Een ♥ voor het Pajottenland Juli - Augustus 2012

Guido Dieudonné streekgids en bestuurslid van VTB-VAB Lennik


Activiteiten Kasteel van Gaasbeek Erwin Olaf, Exquisite Corpses

8 mei: Wij (20-tal figuranten) worden in vastgelegde volgorde in het

De Nederlandse topfotograaf, Erwin Olaf creëerde dit voorjaar,

koetshuis van het kasteel verwacht vanaf 8 uur. Kostuum aantrek-

op verzoek van het Kasteel van Gaasbeek nieuw werk naar Louis

ken, wachten en beurtelings onder handen genomen worden door

Gallaits beroemdste schilderij De laatste hulde aan de graven van

één van de vier schminksters. Ontbijt staat klaar. Wachten. Tweede

Egmond en Hoorn (1851).

schminkbeurt met zo nodig aanpassen van pruik en/of baard en hoofddeksel. Wachten. Middagmaal. Wachten. Intussen zijn in een

Het Kasteel van Gaasbeek wil (historisch) erfgoed systematisch

ander deel van het kasteel decorbouwers bezig met het klaarzetten

confronteren met en bevragen vanuit de kunst van vandaag.

van de set.

Daarom vroeg het aan Erwin Olaf om het iconische doek van

13 uur: Egmond en Hoorn krijgen hun uitgemeten plaats op het bed.

Gallait om te zetten in een hedendaags tableau vivant en bij zijn

Fotoshoot. En blijven liggen.

versie niet te streven naar een letterlijke weergave, maar naar een

13.30 uur: Het is de beurt aan de Spaanse soldaat, de spion (Steven

vrije interpretatie, een ‘vertaling’ van de sfeer van bloedstollende

O) en de monnik. Fotoshoot. En blijven staan.

romantiek naar vandaag. Olaf toonde in eerder werk vorig jaar al

14 uur: de schuttersgilde met Marc O als speerdrager. Wegens de

een bijzondere affiniteit met de macabere kant van de romantiek

beperkte ruimte komt het op een millimeter aan. Fotoshoot, positie

én met historische taferelen en situaties, die door hem op een

aanpassen, opnieuw foto, blijven staan.

uiterst perfectionistische manier en met een wrange ironische

15 uur: Ofschoon op het origineel geen vrouwen te zien zijn, maakt de

toets werden vormgegeven. Hij voegde enkele opvallende vrou-

meesterfotograaf hier gebruik van zijn vrijheid tot interpretatie door

welijke figuren toe, met een knipoog naar de laatste eigenares van

de echtgenote, het dochtertje van Egmont en de  laatste markiezin

het kasteel, markiezin Arconati Visconti, en integreerde Belgische

ten tonele te voeren. Fotoshoot, positie aanpassen, opnieuw foto,

mode in het hoofdtafereel en de afgeleide portretten (met stuk-

blijven staan.

ken van o.a. Delvaux, Ann Demeulemeester, Jean-Paul Knott, Elvis

16 uur: Wij zijn en staan klaar voor de laatste en definitieve shoot van

Pompilio, Kaat Tilley, Dries Van Noten, Wouters & Hendrix, …).

de compositie. 16.30 uur: Wij mogen de set verlaten maar moeten in kostuum ter

Op 12 april bezocht een groepje Lennikenaren het kas-

beschikking blijven voor een mogelijke individuele fotosessie.

teel waar op dat ogenblik het tweede deel – tevoren

17.30 uur: Omkleden en ontschminken. Eind van een dag vol

werd er reeds in Bozar naar kandidaten gezocht – van een

ervaringen en wachten.

casting plaats vond voor het project van Erwin Olaf. Zij lieten zich door het personeel overhalen om deel te nemen. Er

Wanneer: tot zondag 19 augustus, dagelijks van 10 tot 18 uur

werden foto’s genomen, gevolgd door een interview door E.

(laatste bezoek om 17 uur), maandag gesloten.

Olaf en zijn assistente. Een paar weken later kregen Marc O en

Prijs: Tickets kosten € 7, reductie- en groepstarief: € 5 p.p.,

zijn zoon Steven een telefoontje van de crew van Olaf met de

jonger dan 26 jaar: € 1, kinderen onder 7 jaar: gratis.

mededeling dat zij uitgepikt werden voor de cast. Zij kregen het verzoek zich niet meer te scheren tot 8 mei, dag van de opname.

De schatten van Vlieg

Hieronder vind je het verhaal terug van Marc.

Vlieg, het vrijetijdslabel voor families van CultuurNet Vlaanderen, organiseert voor de zesde keer op rij de zomeractie De schatten

7 mei: Aanpassen van het kostuum. Vier kleedsters wikken en wegen

van Vlieg. In 2011 bracht de actie maar liefst 30 000 kinderen op

en dan is het ‘wachten’ op het oordeel van de meester.

de been. Net zoals vorig jaar, stuurt De schatten van Vlieg families deze zomer op schattenjacht in de bibliotheek, het museum en tal van andere cultuurplekjes. Vijf tips leiden naar de schat. Dit jaar heeft Vlieg diamantjes verstopt in de schatkisten! Schrijf je naam in het logboek en voer de geheime code in op UiTmetVlieg. be. Misschien ga jij wel aan de haal met een fiets van Vlieg en een diamantpas voor een jaar gratis cultuur. De hele zomer lang kan je ook in het Kasteel van Gaasbeek op zoek naar de schat van Vlieg. Maak kennis met portiermuizen Arnoldus XV en Arnoldus XVI, volg hun tips en vind de schat. Wanneer: tot zondag 2 september, dagelijks van 10 tot 18 uur (laatste bezoek om 17 uur), maandag gesloten. ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Juli - Augustus 2012

22


Prijs: De zoektocht in het park en de binnentuin is gratis, de au-

Music van Georg Friedrich Händel of het Kikkerkwartet van Joseph

diotour voor families is inbegrepen in een kasteelbezoek. Tickets

Haydn. Er staat ook werk van internationaal befaamde Vlaamse

kosten € 7, reductie- en groepstarief: € 5 p.p., jonger dan 26 jaar:

componisten op het programma, zoals August De Boeck, Paul

€ 1, kinderen onder 7 jaar: gratis.

Gilson en François Servais - de laatste twee komen uit de Zennevallei. De locaties zijn stuk voor stuk bijzonder: kastelen en

Meer info

kerken, een molen en een boot, meestal in een groene omge-

Uitmetvlieg.be

ving. Een programma om van te watertanden! Weg van Klassiek is een organisatie van Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei,

Recital Christianne Stotijn

de Cultuur- en Gemeenschapscentra Vlabra’ccent regio Pajotten-

De Nederlandse mezzo Christianne Stotijn, één van de allermooi-

land & Zennevallei, Kasteel van Gaasbeek, vzw Servais, Regionaal

ste liedstemmen van het moment, was ooit bij het kasteel te gast

Landschap Pajottenland & Zennevallei, m.m.v. de gemeenten

toen zij nog een ‘veelbelovend talent’ genoemd werd. Intussen

van Beersel, Halle en Drogenbos en de steun van de provincie

maakte zij een schitterende carrière, die haar op de grote wereld-

Vlaams-Brabant en de Vlaamse Gemeenschap.

podia bracht. Het Kasteel van Gaasbeek is dan ook blij en vereerd, haar opnieuw te mogen begroeten. Zij stelde een programma

Meer info en reservering

voor samen met Noorse en Russische muziek. Vorig jaar nog

CC Westrand, Kamerijklaan - 1700 DILBEEK

kreeg Stotijn heel wat lovende recensies voor haar nieuwste cd,

tel. 02 466 20 30

Stimme der Sehnsucht. Met haar donkere timbre weet zij immers

info@wegvanklassiek.be, www.wegvanklassiek.be

als geen andere zangeres de weemoed van het fin-de-siècle te

info@westrand.be, www.westrand.be

vatten. Dit recital vormt dan ook de perfecte proloog voor onze najaarstentoonstelling. Christianne Stotijn wordt begeleid door pianist Julius Drake. Programma From Russia and Norway with Love met werk van Sergei Rachmaninov, Modest Moessorgski en Eduard Crieg. Wanneer: dinsdag 21 augustus om 20 uur. Tickets kosten € 20 (receptie is inbegrepen), avondkledij is gewenst. Reservering is vereist op tel. 02 531 01 30 of op kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be. Liedjes vol verlangen Dit najaar cureert Oscar van den Boogaard Sehnsucht. Een onstilbaar verlangen. Iedereen kent het wellicht, dat bitterzoete gevoel. Verlangen, heimwee of nostalgie naar iets dat zowel tastbaar als ongrijpbaar kan zijn. In het kader van deze expo wil het Kasteel van Gaasbeek graag weten welk lied bij jou Sehnsucht oproept. Stuur jouw favoriete titels door naar de kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be Weg van klassiek Weg van Klassiek neemt je mee naar paradijselijke plekjes in de Zennevallei voor intieme concerten op verrassende locaties. De meanderende Zenne is een melodie op zich. Volg rivier en kanaal en je wandelt en vaart van de ene magische plek naar de andere. ‘Zenne-zot’ Peter Lombaert is gids van dienst. Hij leert je de werking van een watermolen kennen en neemt je mee naar een tijd toen men bier nog met rivierwater brouwde. De muziek staat in het waterthema, met o.a. La Mer van Claude Debussy, de Water

....................................

23

Een ♥ voor het Pajottenland Juli - Augustus 2012

 en X- Na het boek, het toneelstuk B en de film … nu de musical Vernieuwend, grensverleggend, aangrijpend en anders Ben X, gespeeld door Leendert de Vis, is een eenzame, licht autistische jongen die op school zwaar gepest wordt. Hij probeert de echte wereld zoveel mogelijk te ontvluchten en kruipt daarbij steeds dieper in zijn droomwereld: een virtuele wereld in een computergame. Ben X wordt het slachtoffer van pestende klasgenoten. Zijn stoppen slaan door! Leendert zette zijn eerste stappen op de planken in de muziekacademie te Lennik en in een totaalspektakel bij Gezinsbond Groot-Lennik. In deze hoofdrol zien we hem echt aan het werk. Wanneer: zondag 16 september om 15 uur Wat: exclusief groepsarrangement voor de Gezinsbond Lennik Prijs: € 45 leden Gezinsbond Lennik, € 58 niet-leden Gezinsbond Lennik – over te schrijven, enkel na bevestiging van inschrijving naar rekeningnummer BE22 7341 7007 3947 van Gezinsbond Lennik (Zeelmakerstraat 3  - 1750 LENNIK) Extra: gratis busvervoer vanuit Lennik, meet & greet met cast waaronder Leendert, backstage toelichting na de voorstelling. Bij voorkeur kan je per mail inschrijven bij annewyckmans@ telenet.be met vermelding van: naam, adres, telefoon of gsm, aantal gevraagde tickets voor leden en niet-leden. Telefonisch inschrijven kan ook, met alle nodige gegevens, op tel. 02 532 05 12. Het exact vertrekuur en –plaats wordt tijdig meegedeeld.


TOERISME Toeristische uitstap ‘herontdek Lennik’ Op zondag 3 juni was er de toeristische uitstap ‘herontdek Lennik’. Ondanks het slechte weer groeide deze dag uit tot een hartverwarmende uitstap met een gevarieerd en boeiend programma. De rondleiding in het Waterhof gaf een duidelijk zicht

Via het recent vernieuwde wandelpad ’Molenpad’ werd er

op de werking en handhaving van een landbouwbedrijf

onder de deskundige begeleiding van Guido Dieudonné en

in een steeds veranderende landbouwcultuur. Op een

Willy De Saeger koers gezet naar sporthal Jo Baetens waar

boogscheut van deze hoeve lag de museumtuin er, zelfs

paard en kar stonden te wachten. Deze gidsen vertelden

onder de striemende regen, prachtig bij. De gids vertelde

tijdens de rondrit door Lennik allerlei sappige verhalen over

tal van tips en tuinweetjes waar zelfs de doorwinterde

de Lennikse geschiedenis, intriges en toekomstplannnen.

tuinier nog iets kon van opsteken. Al deze kennis werd

Als kers op de taart kon iedereen zijn of haar smaakpapillen

doorgespoeld in herberg ’t Klosken waar iedereen ook kon

trakteren op een heerlijke geuze of kriek in ‘De verzekering

genieten van een typisch Pajots gerecht.

tegen de grote dorst’. Al bij al een gesmaakte dag… .

Picknick een hoeve, fiets- of wandeltocht met picknick Net zoals vorig jaar organiseert KVLV Sint-Kwintens-Lennik

Inschrijven

in samenwerking met gemeente Lennik ‘Picknick een

Inschrijven vooraf is verplicht en kan t.e.m. 14 augustus.

hoeve’ op zaterdag 18 augustus. Wie zin heeft in een fiets-

Inschrijving is pas geldig van zodra de betaling in orde is.

of wandeltocht inclusief picknick en bevoorrading moet

Betaling kan cash bij de dienst Vrije Tijd of door storting

zich zeker inschrijven.

op het rekeningnummer 091-0175661-23. Gelieve naam + aantal volwassenen + aantal kinderen van 4 tot 12 jaar

Deze familie-uitstap brengt je langs rustige paadjes die

+ aantal kinderen van 0 tot 3 jaar te vermelden.

zich doorheen het idyllische landschap in en rond Lennik slingeren. Onderweg zorgt KVLV SKL voor een stevige hap en deugddoende drankjes voor groot en klein. Op de ‘Vijverselehoeve’ staan de ‘vrouwen met vaart’ klaar om iedereen een lekkere picknick aan te bieden. Alles uit eigen streek! Je kan een keuze maken uit 2 fietstrajecten en één wandeltocht. Voor de geoefende fietser is er een tocht van +/- 44km, voor degenen die het iets rustiger willen aandoen, is er een fietstraject van 18 km. De wandelroute is +/- 9 km lang. Waar: sporthal Jo Baetens: vertrek en aankomst korte

dienst Vrije Tijd, toerisme

fietsroute + wandelroute: vrij vertrek van 9.30 tot 12.30

Markt 18

uur; lange fietsroute: vrij vertrek van 9.30 tot 11 uur

1750 LENNIK

Prijs: € 7 euro per persoon; e 3,5 voor kinderen van 4 tot

tel. 02 531 02 02

12 jaar, gratis voor kinderen van 0 tot 3 jaar

toerisme@lennik.be ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Juli - Augustus 2012

24


SPORT Lagere school - jongens

Sport op school VLAAMSE FIETSWEEK voor scholen Tijdens de Vlaamse Fietsweek voor scholen waren de weergoden niet gunstig gezind, maar tussen de buien en grillen door hebben ongeveer 350 leerlingen uit verschillende scholen gebruik gemaakt van het parkoers van 21 km doorheen Lennik, uitgestippeld door de dienst Vrije Tijd, sport. Onze schoolgaande jongeren kunnen best een bewegingsimpuls gebruiken. OMNISPORTENTORNOOI voor 6de leerjaren Op maandag 4 juni werd er voor alle leerlingen van het 6de leerjaar voor de 9de maal een omnisportentornooi op touw gezet. Volgende sporten kwamen aan bod: tafeltennis, badminton, netbal, floorbal en aflossingslopen. Winnen was geen hoofdzaak, maar het was wel de stimulans voor de leerlingen om er echt voor te gaan. De winnende ploegen zijn De Kleine Prins (B-ploeg) en SGI (C-ploeg). Pajot-JOGGING Op vrijdag 25 mei werd er voor de 29ste maal de jaarlijkse Pajot-Jogging georganiseerd. Alle Lennikse basisscholen waren aanwezig: St.-Godelieve-Instituut (Eiz. & SMLennik), Lentekind, Levenslust, ‘t Rakkertje, De Key, St.-Franciscus, De Kleine Prins alsook SIGO Lennik en St.-Godelieve-Instituut (secundair). Na het kwakkelend weer waren de zon en zomertemperatuur van de partij. Deze uurloop – die door de leerkrachten tijdens de lessen L.O. goed werd voorbereid – was voor vele leerlingen een echte uitdaging. De kleuters hielden het bij een korte wandeling, meestal in gezelschap van juf of mama/papa. De andere leerlingen kregen een verkeersvrije omloop voor de voeten. De politie zag toe dat alles veilig verliep. Loopconditie, training maar ook volharding bepaalden het resultaat. In totaal werden er 2365 deelnemers genoteerd die samen 15595 km aflegden. Hiernaast vind je de officieuze resultaten terug. Piet Van Vaerenbergh (FOLLO)

....................................

25

Een ♥ voor het Pajottenland Juli - Augustus 2012

SCHOOL Jaar Naam SGI SML 6 Evenepoel SGI SML 5 Wauters Lentekind 2 Bougamza Lentekind 2 Cherki Lentekind 5 Manekoudi Lentekind 3 De Cooman 5 Lissens SGI SML SGI SML 5 Van Craenenbroeck SGI SML 6 Masure De Key 6 Debing SGI SML 5 Priem Lagere school - meisjes Lentekind 4 Demonie 4 Jaar Mertens SGI SML SCHOOL Naam SGI SML 3 Walravens SGI SML 5 De Bot Key 4 Enckels-De Haes tDeRakkertje GBS 5 Van Laethem SGI Eiz 5 Devos 3 Wauters SGI SML SGIKey Eiz 5 Vanneste De 6 Deneef De Klimming 5 Van Broeck SGI SML 6 Den Roelandt 2 Taillieu SGI SML SGI Eiz 5 Boelens 6 Van Bambost SGI SML De Kleine Prins 3 Destryker 5 Debing De Key t Rakkertje GBS 6 Delcourt t Rakkertje GBS 5 De Jonge t Rakkertje GBS 5 Fieremans Secundair SGI SML – meisjes 3 Roelandt SGI SML De Beenhouwer SCHOOL KLAS3 NAAM SGILennik SML Geerts 5 3 Van Laethem SGI De Kleine Van Eeckhoudt Craenenbroeck SGI Lennik Prins 3 6 Van Delpütz SGILennik SML 4 3 Devillé SGI SGI SML Van Roy 4 4 François SGI Lennik SGI SML 3 Nieuwborg Degruytere 5 SGI Lennik SGI SML 6 Van Fasano 1 Craenenbroeck SGI Lennik De Kleine Prins 3 Rooseleer

Voornaam Remco Thijs Ayoub Walid Mohammed Lennert Lucas Vincent Kasper Thomas Mats Rens Sander Voornaam Wout Ine Loïc Florence Max Emma Simon Maud Daan Liselot Leon Fien Ilias Yente Bente Rhune Mien Anna Dorien Lise VOORNAAM Lotte Delphine Flo Eline Camille Annelies Tine Ellen Margot Lize Elisa Myrte Joke

Min 57 57 59 59 59 60 60 60 60 53 54 56 58 Min 59 60 60 60 60 60 60 60 52 55 55 60 55 54 54 57 58 58 58 59 Min 59 58 60 54 58 57 58 58 60 59 60 56 55

SGI Lennik

4

Oelbrandt

SGI Lennik

2

Wauters

Laura

11,2

58

SGI Lennik

6

Morren

Sofie

11,2

58

SGI Lennik

2

Dewispelaere

Eline

11,2

59

SGI Lennik

6

Longeval

Naomi

11,2

60

Paridaens

Goele

11,2

60

6 SGI Lennik– jongens Secundair SGISCHOOL Lennik SGI Lennik SGI Lennik

SGI Lennik Lennik SGI SGI Lennik SGI Lennik

6 Jaar 14 15

SGI Lennik Lennik SGI

22 54 55 22 35 35 41 52

SGI Lennik

3

SGI Lennik Lennik SGI SGI Lennik Lennik SGI SGI Lennik Lennik SGI SGI Lennik Lennik SGI SGI Lennik Lennik SGI SGI Lennik Lennik SGI

Speeckaert Naam Devos Debot Couvent Garain Couvent De Nul Baele Van Eeckhoudt de De Walque Clercq Knops Timmermans Annendyck Deweerdt Ots Durant Van Opstal Dehandschutter

Fien

Km 13,9 12 12 12 12 12 12 12 12 11,2 11,2 11,2 11,2 Km 11,2 12 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 Km 9,4 13,9 9,4 13,1 9 12 9 12 9 12 9 11,2 8,3

Laura Voornaam Jill Cédric

Andrea Tim Charlotte Steven Karlien Seppe Perrine Wout Sara Lode Hanne Joren Elisa Bart Jolien Egon

Bruning Louize Van Vaerenbergh Sam Derycke Lode 4 Cornelis Rainer SGI Lennik Ouders, leerkrachten 4 & sympathisanten De Raeve Ruben SGI Lennik Vandercammen SGI Lennik Naam 6 VoornaamJonas Km 6 Vierendeel Michiel SGI Lennik Van den Haute Wouter 14,9 4 Hermans Wisse SGI Lennik Bardyn Kevin 13,9 5 Van Kelecom Michiel SGI Lennik 1 Depuydt Lars SGI Lennik Lemaire Liesbeth 13,1 2 Devillé Jeroen SGI Lennik Warrand Eddy 13,1 2 Van Der Goten Brent SGI Lennik

Knops

Hans

12,7

11,2

57

10,2 53 Km Min 10,2 55 14,9 58 10,2 58 55 14,9 10,2 55 13,9 56 10,2 57 55 13,9 10,2 13,9 10,2 13,9 10,2 13,9

55 57 56 58

10,2 13,1 10,2 13,1

56 58 56 54 56 58

10,2 13,1

56 58

13,1

58

13,1

58

13,1

58

13,1 59 Min. 13,1

59

13,1

60

58

12,75952 12,75856 12,76056 12,7

57

58

Heereman

Koen

12,7

59

De Swaef

Maarten

12

57

Magnus

Joris

12

58

12

60

Van Mello

Veerle

Wouters

Kris

11,2

54

Coppens

Fanny

11,2

54

Vanroelen

Pat

11,2

56

Van Craenenbroeck

Thierry

11,2

56

Lemaire

Mia

11,2

58

Rooselaers

Ludwig

11,2

60


Word jij de nieuwe sportkrak Alle sportievelingen tussen 5 jaar (°2007) en 15 jaar (°1997)

Mountainbiketocht Lennikse Feesten

zijn van harte welkom op de 13de editie van de sportkrak.

3 afstanden: 25 – 45 – 55 km

De deelnemers (ingedeeld in leeftijdsgroepen) worden ge-

In het kader van de ‘Lennikse Feesten’ organiseert volley-

durende 4 dagen geïnitieerd/getraind in 4 verschillende

balclub Lennik Dames samen met de dienst Vrije Tijd, sport

sporten. Zo zal je naar hartenlust kunnen voetballen, ten-

opnieuw een grootse mountainbiketocht. Het parcours

nissen, mountainbiken en badmintonnen. Op de laatste

zal worden uitgestippeld over de vele landelijke wegen

dag van deze keileuke, sportieve week nemen de kinde-

en steegjes van de gemeente Lennik. Je kan je verwach-

ren het op in een minicompetitie om uiteindelijk de titel

ten aan mooie vergezichten, steile hellingen en spectacu-

van ‘Sportkrak 2012’ in de wacht te slepen. Het sportkamp

laire afdalingen. De ‘minder getrainden’ onder ons, kun-

vindt dit jaar plaats van maandag 6 tot vrijdag 10 augus-

nen kiezen voor de 25 km, de ‘getrainden’ voor de 45 km

tus in en rond de sporthal ‘Jo Baetens’ en over de vele land-

en de ‘kraks’ voor de 55 km. Overschat jezelf niet, in Lennik

weggetjes die Lennik rijk is (mountainbike). De kinderen

is er geen 500 m vlak. Op de langste afstand mag je meer

t.e.m. °2006 krijgen een aangepast programma en verlaten

dan 650 hoogtemeters verwachten. Wat mag je allemaal

de kampplaats niet! Zij mogen wel hun fietsje meebrengen

verwachten? Een prachtig en duidelijk afgepijld parcours,

om ter plaatse te fietsen. Het inschrijvingsgeld bedraagt

kleedkamers, douches voor mannen en vrouwen, afspuit-

€ 70 voor het 1 kind, € 60 vanaf het 2 kind. In deze prijs

plaats voor de fietsen, pechdienst, bevoorrading onder-

zijn 2 drankjes/dag (vm en nm), huur tennisracket, onge-

weg, … alles wordt voorzien. Alle inwoners, sport-, jeugd-,

vallenverzekering, T-shirt en opvang voor en na de sportac-

cultuur- en andere verenigingen worden uitgenodigd om

tiviteiten begrepen. De sportactiviteiten vangen aan om 9

Lennik eens van op de fiets te ontdekken! Vooraf inschrij-

uur en eindigen om 16 uur (er is opvang voorzien van 8 tot

ven is niet nodig!

ste

de

17.30 uur). De deelnemers worden verondersteld te kunnen fietsen (behalve de 5-6 jarigen) en over een stevige en reglementaire fiets te beschikken. Zij moeten zelf hun eten en drinken mee brengen voor ’s middags (er kan eventueel wel nog een drankje aangekocht worden). Een organisatie van de dienst Vrije Tijd, sport.

Dienst Vrije Tijd, sport

Wanneer: zondag 19 augustus, vrij starten tussen

Bart De Luyck – Koen De Loy Vermeulen tel. 02 531 02 38

8 en 10.30 uur Waar:

sporthal Jo Baetens

sport@lennik.be

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Juli - Augustus 2012

26


De Gordel

Sporteldag lennik

De volgende (en laatste?) editie van De Gordel komt er

Op maandag 7 mei jl. tekenden 84 goedgemutste mede-

weer aan. Op zondag 2 september zijn alle ogen gericht

burgers, present voor de 7de sporteldag. Na een algemene

op de Vlaamse rand rond Brussel, want dan vindt het groot-

opwarming vormden er zich 3 belangrijke groepen. De

ste jaarlijkse wieler- en wandelfeest plaats. Inschrijven kan

grootste groep opteerde voor de wandelzoektocht van 6

bij de dienst Vrije Tijd, sport.

km over vergeten en verrassende paden in Lennik, groep 2 koos voor een petanque-tornooi, groep 3 nestelde zich aan een tafeltje om te kaarten. Kleinere groepjes kozen voor de fiets, badminton, pingpong of volksspelen. In de namiddag na de broodjes met véél koffie, kon er ook nog gekozen worden voor volks- en andere dansen. Sportelen omvat inderdaad een brede waaier aan activiteiten. Afspraak in mei 2013 voor editie 8! De 5 winnaars van de wandelzoektocht zijn: - Bulté Elisa

Hét fiets- en wandelfeest in de Vlaamse rand rond Brussel.

- Peremans Simone - Van Der Velde Marie-Thérèse

10 000 stappen

- Pennick Jacques

Na de succesvolle gezondheidswandelingen in april, mei

Zij mogen hun welverdiende prijs komen afhalen op het

en juni, met meer dan 100 inschrijvingen, start in septem-

gemeentehuis (dienst Vrije Tijd, sport).

- Van der Velde Liliane.

ber een nieuwe reeks. Een overzicht met de data en de verschillende startlocaties kan je bekomen bij de Dienst Vrije Tijd, sport. In het kader van het 10 000 stappen project werden er opnieuw stappentellers aangekocht. Deze zijn verkrijgbaar bij de dienst Vrije Tijd, sport voor een bedrag van € 15.

Senior Games De Senior Games is een organisatie van Bloso in samenwerking met de Vlaamse seniorensportfederaties. Op dinsdag 2 en woensdag 3 oktober kan de actieve 50-plusser in Blankenberge sporten met leeftijdsgenoten in een recreatieve en/of gezonde competitiesfeer. Op woensdag 3 oktober organiseert de gemeente Lennik busvervoer naar Blankenberge. Inschrijven kan via Bloso (wwww.bloso.be/seniorgames) tot en met vrijdag 24 augustus. Deelname aan de Senior Games kost € 7. Als je wenst te genieten van het busvervoer, betaal je naast dit deelnamegeld een extra bijdrage van € 5. ....................................

27

Een ♥ voor het Pajottenland Juli - Augustus 2012

Inlinehappening Op dinsdag 7 augustus organiseert de sportregio Pajottenland een inlinehappening te Liedekerke. Op het programma staat o.m. free-style, initiatie inlineskate, inlinehockey,…. Iedereen is welkom van 10 tot 16 uur om met deze verschillende sportdisciplines kennis te maken. Groepen moeten zich vooraf inschrijven bij de dienst Vrije Tijd, sport. Individuelen kunnen op de dag zelf nog inschrijven. De prijs bedraagt € 3/persoon.


Voetbalstage KFC Lennik Van maandag 6 tot vrijdag 10 augustus organiseert KFC Lennik een voetbalstage voor jongens en meisjes, geboren tussen 2007 en 1998. Inschrijven kan tot 20 juli door een mail te sturen naar jeugdstage@kfclennik.be. De inschrijvingsprijs bedraagt € 125 (te storten op rekeningnummer 734-0077062-53 met vermelding van je naam en leeftijd). Hierin zijn de voetbaltrainingen, opvang tussen 8 en 17.30 uur, een warm middagmaal, een 10 uurtje, een 4 uurtje en een aandenken en diploma begrepen. tel. 0473 69 55 06

 ieuwe zwemreeks Gezinsbond N Groot-Lennik De Gezinsbond Groot-Lennik organiseert nieuwe zwemlessen bestaande uit minstens 20 lessen. De vermoedelijke start hiervan is voorzien op zondag 23 september. Alleen kinderen die 3 jaar worden tussen september en nieuwjaar kunnen hierbij aansluiten in januari. Meer info hierover volgt nog later. De prijs blijft ongewijzigd: - € 50 – voor leden Gezinsbond Groot-Lennik - € 56 – voor leden bij een andere afdeling of inwoner van Lennik - € 66 – voor deelnemers buiten Lennik & nietaangeslotenen bij de Gezinsbond - Vanaf 2de deelnemer uit hetzelfde gezin geldt, op de

De Lennikse Windheren Na het succesverhaal van 26 februari met de organisatie van de Nationale Wandeldag, is de Lennikse wandelclub uit haar schaduw getreden en klinkt de naam ‘De Lennikse Windheren’ al heel wat bekender in de oren. De organisatie mocht die dag bijna 6 000 deelnemers verwelkomen en de reacties waren ronduit lovend. Onlangs organiseerden ze eveneens hun 11de Windherentocht en kon de club op 1 700 sportievelingen rekenen. Verder organiseerden ze i.s.m. de gemeente een reeks gezondheidswandelingen tot eind juni. Elke woensdagavond om 19.30 uur gedurende +/- 1 uur kon je onder begeleiding een wandeling maken doorheen de mooie landelijke gemeente Lennik. De startplaats was iedere week verschillend. De Lennikse Windheren leveren binnenkort ook voor de 6de keer hun bijdrage tijdens de Lennikse Feesten met enkele prachtige wandelingen op zaterdag 11 augustus. www.lenniksewindheren.be

volledige lessenreeks, € 5 korting - Prijsvermindering voor de 3-jarigen die in januari starten - Rekeningnummer: BE22 7340 2095 3524 op naam van HA2Ootjes, Zeelmakerstraat 3 te 1750 LENNIK Uiterste datum van inschrijving en betaling is 6 september ! Om alles vlot te laten verlopen, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk inschrijft. Iedereen kan zich hiervoor inschrijven vanaf de minimum leeftijd van 3 jaar. Gebruik uitsluitend het formulier op de website en vul het volledig in en scan het in. Bewaar een kopie van je inschrijving. Formulieren die onvolledig zijn ingevuld, zijn niet geldig! Ha2ootjes – Gezinsbond Groot-Lennik Anne Wyckmans Palokenstraat 19 - 1750 LENNIK www.gezinsbondlennik.be/ha2ootjes@hotmail.com (bij voorkeur) tel. 02 532 05 12 / 0475 39 23 31 (enkel in noodgevallen)

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Juli - Augustus 2012

28


VARIA Lennik Zwingt - opnieuw de opener van de Lennikse Feesten Het wordt een goede traditie dat de Lennikse Feesten op

De nieuwe locatie biedt op alle vlakken veel meer

vrijdagavond met deze knaller worden ingezet.

mogelijkheden om het publiek op een fijne manier op te vangen en ze optimaal te laten genieten van de

Voor zij die de afgelopen jaren dit evenement

spetterende show. Het optreden vindt plaats in sporthal

noodgedwongen hebben moeten missen, nog even het

Jo Baetens. Indien de weergoden Lennik gunstig gezind

recept. De ene meezinger na de andere wordt die avond

zouden zijn op die avond, verschuift het gebeuren naar

op het publiek losgelaten. Entertainer Marc Huylebroeck

de site achter de sporthal in open lucht.

neemt het publiek op sleeptouw en gaat voor in de strijd. Hij wordt hierbij bijgestaan door ras muzikant Toon en

Op de website van ‘Lennik Zwingt’ kan je vanaf 15

een tweetal zangeressen. De liedjesteksten worden

augustus terecht om te weten of ‘Lennik Zwingt’ buiten

op 2 megaschermen geprojecteerd. Niemand blijft

of in de sporthal zal plaatsvinden.

onberoerd. Er wordt gewiebeld, gedanst, in de handen geklapt, gewuifd en meegezongen. Het is een avond

Lennik Zwingt vindt plaats op vrijdag 17 augustus

zonder stress waar iedereen zijn zorgen opzij zet en volop

vanaf 20 uur achter (of bij slecht weer: in) de sporthal

geniet. Het is logisch dat niemand dit wil missen.

aan de Algoetstraat, 77 te 1750 LENNIK. De inkom is gratis, om 20.30 uurwordt er een gratis vat gegeven. De

Afgelopen jaar werd ‘Lennik Zwingt’ bijna het slachtoffer

show zelf start om 21 uur. Aansluitend (vanaf omstreeks

van zijn eigen succes. Dat de locatie voor de Lennikse

middernacht tot 3.30 uur) is er een afterparty en ook deze

Feesten verhuist richting sporthal is voor dit evenement

wordt terug ingezet met een gratis vat.

alvast een goede zaak. www.lennikzwingt.be

....................................

29

Een ♥ voor het Pajottenland Maart Juli - Augustus - April 2012 2012


Dolle Dagen Gaasbeek De Vrolijke vrienden van Gaasbeek organiseren opnieuw

Wil je het mooie Gaasbeek en omstreken wat beter leren

het ‘Dolle Dagen Gaasbeek’ weekend.

kennen, dan kun je op zondag 1 juli van 13 tot 15 uur deelnemen aan een wandeling door het Pajottenland.

Op vrijdagavond 29 juni wordt het startschot gegeven

Deze tocht start in de tent op het voetbalplein en je kunt

met een spetterende Studio Brussel, Party ‘Was het nu 80,

de keuze maken uit 4, 8 of 12 km. Om 16.30 uur gaat het

90 of 2000’.

Dolle Dagen zomerterras open met een heuse speeltuin met verschillende attracties. Om 18 uur is het de beurt aan

Zoals elke zaterdagnamiddag is er boerenmarkt op het plein

de sterke dames en heren voor een spelletje koordtrekken.

voor de kerk te Gaasbeek. Maar op zaterdag 30 juni om 15 uur viert de boerenmarkt mee feest! Je kunt er lekkere,

Het avondprogramma wordt ingezet met een optreden

verse groeten, fruit, aardappelen, vlees, zuivelproducten,…

van de Magic Cortez Band, zodat iedereen al wat kan

kopen en nadien gewoon rustig zitten genieten van een

opwarmen voor alweer een zinderend optreden van Paul

koude kriek en een gratis hapje. Om 20.30 uur wordt de

Severs. De inkom is gratis, ambiance verzekerd! Het feesten

avond ingezet met de jaarlijkse megaschuimparty met als

gaat door met DJ Fifi tot in de vroege uurtjes. Traditioneel

gast DJ Ridhou Ft Dj White, onze lokale top Dj’s (Square

wordt het weekend op maandag 2 juli afgesloten met

Cafe).

discobar Haifax. En vergeet niet wie vrijdag of zaterdag voor 24 uur binnenkomt, betaalt slechts € 5.

Feest van de Derde Leeftijd Ben je 60+? Dan kan je deelnemen aan het ‘Feest van de

Geraak je er niet? Neem dan contact op met de minder

Derde Leeftijd’ dat dit jaar plaats vindt op dinsdag 21

mobielen centrale van het OCMW.

augustus in de sporthal Jo Baetens (Alfred Algoetstraat 77 te 1750 LENNIK). Het feest start vanaf 12 uur met

Hoe inschrijven

een welkomstaperitief. Daarna wordt er een lunch met

Inschrijven kan je door het onderstaand inschrijvings-

voorgerecht, hoofdgerecht en een dessert voorzien. Om

strookje terug te bezorgen bij het OCMW. Telefonisch

15 uur wordt het feest verder gezet met een spetterend

inschrijven of per e-mail kan ook. De gegevens worden

optreden van Lisa Del Bo.

vertrouwelijk behandeld. Uiterste inschrijvingsdatum is vrijdag 3 augustus. OCMW Erna Van Zeebroeck Frans Van der Steenstraat 6 tel. 02 532 41 45 erna.vanzeebroeck@ocmw.lennik.be

✁ Inschrijvingsstrook voor het Feest van de derde leeftijd op dinsdag 21 augustus 2012 naam :............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ adres:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. tel.:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... geboortedatum:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

© Viona Ielegems – www.viona-art.com

JuliMaart - Augustus - April 2012

....................................

e-mail:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Lennik, ♥ van het Pajottenland

30


Digitale fotografie Wist je dat…

Er bestaan honderden leerzame boeken over het thema

- er in België bijna 1 digitaal fototoestel per gezin is

fotografie. Erg aanbevolen! Misschien raak je er wel door

- er jaarlijks enkele miljoenen digitale kiekjes gemaakt

gebeten en wil je meer weten over fotografie. Weet dan dat

worden - de

meesten

fotografie een prachtige en creatieve vrijetijdsbesteding hiervan

slechts

een

persoonlijke

souvenirwaarde hebben - die kiekjes in het beste geval eens kortstondig bekeken worden, op een PC-beeldscherm of TV-scherm.

is, waarin je onbeperkt kan evolueren. Dat doe je best in een kring van gelijkgestemden, een fotoclub. Woon je in Lennik of ruime omgeving, dan kan je terecht bij het Fotografencollectief De Pajot! In een gezellige, kameraadschappelijke sfeer wordt er vergaderd elke

Daarna verdwijnen die digitale beeldjes in de vergeethoek

eerste en derde donderdag van de maand in de Tramstatie

van de herinneringen.

Eizeringen. Interesse? Wat wordt van jou verwacht? Dat je regelmatig deelneemt aan de vergaderingen en je werk

Digitaal fotograferen is kosteloos en moeiteloos; en

meebrengt.

dus bijna waardeloos. En toch, met een beetje meer inzicht, geduld en hulp zou je in plaats van duizenden

Fotografencollectief De Pajot

wegwerpkiekjes, echte foto’s kunnen maken. Foto’s –

Roland Van den Bossche • tel. 0477 43 71 22

misschien maar enkele tientallen per jaar, maar die stuk

roland.van.den.bossche@skynet.be

voor stuk de moeite waard zijn om te bewonderen.

http://www.fotoclublennik.be

Gezocht: vrijwilligers

Nieuwe lokatie voor Controle

Brandweer Lennik (m/v)

Directe Belastingen

Ben je gemotiveerd en hecht je veel belang aan veiligheid? Maak je graag deel uit van een team en wil je graag iets betekenen voor je medeburgers? Ben je niet bang om je handen vuil te maken en wil je buren, vrienden en dorpsgenoten in nood hulp brengen? Dan is vrijwilliger bij de brandweer misschien wel iets voor jou. Een uitdagende, boeiende, gevarieerde job wordt geboden dat sterk gewaardeerd wordt door de mensen. www.lennik.be www.brandweerlennik.be

Het Controlekantoor van de Directe Belastingen te Lennik is sinds 17 april verhuisd naar Halle (Zuster Bernardastraat 32). De overige gegevens blijven ongewijzigd. Hier kan je o.m. terecht voor inlichtingen over de taxaties van de personenbelasting en het invullen van de aangifte van de personenbelasting. Controle Directe Belastingen tel. 02 577 92 80 (controle Lennik) tel. 02 572 57 57 (contactcentrum) tel. 02 572 14 39 (onthaal F.O.D. Halle) contr.db.lennik@minfin.fed.be open voor het publiek, elke werkdag van 9 tot 12 uur

....................................

31

Een ♥ voor het Pajottenland Juli - Augustus 2012


G A D EST

E F E S M A A VL

2 1 0 2 JULI

14ARKT LENNIK M

14u wandeling Pasar 18u30 gratis drink openingswoord

19u15 samenzang

20u WILLY SOMMERS 21u

optreden van

Initiatief voor het

Met steun van de Vlaamse overheid Lennik, ♥ van het Pajottenland Juli - Augustus 2012

....................................

FEEST van de VLAAMSE GEMEENSCHAP

‘TOT MORGEN’

32

Lennik juli-augustus 2012  
Lennik juli-augustus 2012  

Lennik juli-augustus 2012

Advertisement