Page 1

infoblad

Lennik TWEEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD uitgegeven door het gemeentebestuur en het OCMW van Lennik

inhoud College van burgemeester en schepenen

JANUARI FEBRUARI 2013

Sporten op school pag. 22

2

Lennikse gemeentediensten 3 BIBLIOTHEEK 4 POLITIE 8 OCMW 10 ONDERWIJS 13 Artiest geboekt Kris De Bruyne pag. 4

CULTUUR 15 JEUGD 17 MILIEU 19 SPORT 22

Eindejaarscampagne pag.25

VARIA 24

artiest geboekt ZON. 20/01/2013 • 10u00

JUBILARISSEN 27

VOOrstelliNg ViNdt plaats iN de bib leNNik schapeNstraat 42. 1750 leNNik

www.lennik.be redactie: ....................................

1

Déborah Jacobs Irina De Knop

Een ♥ voor het Pajottenland Januari-Februari 2013

Prinsbike pag .23

Gedichtendag pag. 7 Eindejaarscampagne pag.25


College van burgemeester en schepenen Volgende verkozen raadsleden worden begin januari 2013 voorgedragen als nieuwe schepenen en OCMW-voorzitter. BEVOEGDHEDEN

SPREEKUREN

Integrale veiligheid Interne zaken Informatie- en promotiebeleid Financiën

dinsdag: 9 tot 10.30 uur donderdag: 19 tot 20 uur of na afspraak.

Ruimtelijke ordening, Stedenbouw, Wonen Landbouw-, milieu en energiebeleid Onthaal en integratie Academie voor Muziek, Woord en Dans

op afspraak

02 531 02 24 johan.limbourg@lennik.be

Werken en openbare ruimte Gemeentelijk Onderwijs, flankerend onderwijs, gezin en kinderopvang

op afspraak

02 531 02 26 yves.de.muylder@lennik.be

Mobiliteit Toerisme en Ondernemen Feesten en Plechtigheden

op afspraak

Burgemeester Irina De Knop

GSM : GEMEENTEHUIS :

G. Breynaertstraat 19

E-MAIL :

0486 47 47 31 02 531 02 28 irina.deknop@lennik.be

Schepenen Heidi Elpers (1e schepen)

Lombeeksestraat 39

GEMEENTEHUIS : E-MAIL :

Johan Limbourg

GEMEENTEHUIS :

(2e schepen)

E-MAIL :

02 531 02 25 heidi.elpers@lennik.be

Onderstraat 1 Yves De Muylder

GEMEENTEHUIS :

(3e schepen)

E-MAIL :

Ilingenstraat 16 Filip Van Ginderdeuren

GEMEENTEHUIS : E-MAIL :

02 531 02 27 filip.van.ginderdeuren@belgacom.net

Vrije Tijd Burgerparticipatie en rechtszaken

op afspraak

(4e schepen)

E-MAIL :

henri.van.eeckhoudt@lennik.be

OCMW en welzijnszaken Erediensten

op afspraak

Waterhoflaan 26 Henri Van Eeckhoudt (OCMW-voorzitter + 5e schepen)

Schapenstraat 22 Gemeentesecretaris Peter Mergan

op afspraak GEMEENTEHUIS : E-MAIL :

02 531 02 32 peter.mergan@lennik.be

Financieel beheerder Patrick Bombaert

op afspraak TEL : E-MAIL :

02 531 02 48 patrick.bombaert@lennik.be

Voorzitter gemeenteraad Koenraad Ameys J. Van den Bosschestraat 74

op afspraak GEMEENTEHUIS : E-MAIL :

02 531 02 49 koenraad.ameys@lennik.be

De nieuwe samenstelling van de gemeenteraad zal gepubliceerd worden in het volgende informatieblad.

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Januari-Februari 2013

2


Gemeentediensten

Openingstijden ADMINISTRATIE

voormiddag

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

8.45 - 11.45

8.45 - 11.45

8.45 - 11.45

8.45 - 11.45

8.45 - 11.45

13 - 16

18 - 20

namiddag

BIBLIOTHEEK

10 - 12

voormiddag

10 - 13

16 - 20

namiddag

POLITIE P.W.A.

13 - 16

ZATERDAG

10 - 12

14 - 17

18 - 20

9 - 12

13.30 - 16.30

17 - 20

13 - 16

13 - 16

na afspraak

na afspraak

Gemeentehuis Markt 18 - 1750 LENNIK

Loket Grondgebiedzaken Leefmilieu

TEL.

:

MAIL :

TEL :

02 532 41 15

FAX :

• MAIL : info@lennik.be • SITE : www.lennik.be

02 532 21 75

Loket Burger- en welzijnszaken

GELIJKVLOERS

Burger- zaken

02 531 02 01 milieu@lennik.be

TEL.

:

MAIL :

EERSTE VERDIEPING

02 531 02 34 burgerzaken@lennik.be

Ruimtelijke Ordening

TEL.

:

MAIL :

02 531 02 40 ruimtelijke.ordening@lennik.be

Cultuur

TEL.

MAIL :

:

02 531 02 09 cultuur@lennik.be

Technische dienst

TEL.

:

02 531 02 21

MAIL : openbare.werken@lennik.be

Jeugd

TEL.

MAIL :

:

02 531 02 33 jeugd@lennik.be

Openbare Werken

TEL. MAIL

:

02 531 02 01 : openbare.werken@lennik.be

Sport

TEL.

MAIL :

:

02 531 02 38 sport@lennik.be

Openbare Werken

TEL.

Toerisme

TEL.

MAIL :

MAIL :

SITE

Sociale zaken OCMW

:

02 531 02 01 openbare.werken@lennik.be : www.lennik.be

ADRES :

TEL.

MAIL

SITE

Frans Van der Steenstraat 6 02 532 41 45 : jos.nevens@ocmw.lennik.be : www.lennik.be/ocmw :

:

PWA

ADRES :

TEL.

MAIL

02 531 02 05 toerisme@lennik.be

Schapenstraat 42a 02 460 74 65 : pwa.lennik@hotmail.com :

Veiligheidszaken Brandweer + Zieken- vervoer

ADRES : TEL. MAIL SITE

Karel Keymolenstraat 4 02 532 45 12 - 02 532 42 98 : lennik@brandweervlaanderen.be : www.brandweerlennik.be :

Politie ADRES : Alfred Algoetstraat 31 (Wijkpost Lennik) TEL. : 054 31 35 70 MAIL : wijkpost.lennik@politiepajottenland.be SITE : www.lokalepolitie.be

Onderwijs Gemeente- school

MAIL

Assesteenweg 125 02 532 48 02 - 02 582 84 19 : gemeenteschool@lennik.be : www.lennik.be/gemeenteschool :

Academie Peter Benoit

ADRES : TEL. MAIL SITE

Hendrik Ghijselenstraat 19 02 532 54 65 : mwdacademie@lennik.be : www.lennik.be/academie :

Financiële dienst

Bibliotheek ADRES : TEL.

....................................

3

TEL. SITE

ADRES :

MAIL SITE

Een ♥ voor het Pajottenland Januari-Februari 2013

Schapenstraat 42 02 532 51 59 : lennik@bibliotheek.be : www.lennik.be/bibliotheek :

TEL. : MAIL :

02 531 02 03 financien@lennik.be


Bibliotheek Sluitingsdagen 2013 Maandag 1 april

Paasmaandag

Woensdag 1 mei

Dag van de Arbeid

Donderdag 9 mei

O.L.H. Hemelvaart

Maandag 20 mei

Pinkstermaandag

Donderdag 11 juli

Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Zaterdag 20 juli tot zaterdag 27 juli

Jaarlijks verlof

Donderdag 15 augustus

O.L.V. Hemelvaart

Maandag 26 augustus

Studiereis bibliotheken Pajottenland

Zaterdag 2 november

Allerzielen

Maandag 11 november

Wapenstilstand

Zaterdag 23 november

Jaarmarkt

Dinsdag 24 december

Kerstavond

Woensdag 25 december

Kerstdag

Donderdag 26 december

2e Kerstdag

Artiest geboekt Kris De Bruyne ‘Artiest Geboekt’ met Kris De Bruyne - literair ontbijt met

Graag vooraf reserveren op lennik@bibliotheek.be of op

bubbels.

tel. 02532 51 59. Toegang is 5 euro. De kinderactiviteit is gratis.

Artiesten op doortocht langsheen de cultuur- en gemeenschapscentra houden even halt in de bibliotheken

Kris De Bruyne is ook nog op het podium van GC het

voor ‘een goed gesprek’. Nieuwe gastheer en interviewer

Koetshuis te zien op 24 mei met ‘La Matanza Songs’ .

Roos van Acker (Studio Brussel, Expeditie Robinson, Peking Express) bespreekt er met hen de zeven boeken die hun

‘Artiest geboekt’ is een samenwerking tussen de

leven hebben gekleurd. Van oktober tot mei nodigt zij

bibliotheken en cultuur- engemeenschapscentra uit de

iedere maand een artiest uit. Telkens op zondagochtend

regio Pajottenland-Zennevallei, met steun van de provincie

met een ontbijt en bubbels. Vandaag in de leeszaal van de

Vlaams-Brabant.

bib, morgen op een podium bij jou in de buurt.... Op zondag 20 januari vanaf 10 uur serveert de bibliotheek een zalig ontbijt met bubbels in de bibliotheek van Lennik. Nadien ontmoet de bib zanger Kris De Bruyne, die komt vertellen over de zeven meest beklijvende boeken die hij gelezen heeft. We kennen hem van de klassiekers Amsterdam en Lieve Jacoba, maar ook in de herfst van zijn carrière is Kris De Bruyne nog lang niet uitverteld.

artiest geboekt ZON. 20/01/2013 • 10u00

VOOrstelliNg ViNdt plaats iN de bib leNNik schapeNstraat 42. 1750 leNNik

Oppas voor jullie kinderen is niet nodig, want je kan ze die dag gewoon meebrengen naar de bibliotheek waar Leen Van Opstal hen bezig houdt met allerlei knutselactiviteiten. ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Januari-Februari 2013

4


’Sehnsucht’ in het kasteel van Gaasbeek Van 7 september tot zondag 11 november kon je in het Kasteel van Gaasbeek de tentoonstelling ‘Sehnsucht. Een onstilbaar verlangen’ bezoeken. Enkele gemeenten uit de regio Pajottenland en Zennevallei sloten zich hier graag bij aan met tal van uiteenlopende activiteiten en dit onder de noemer ‘Een herfst vol Sehnsucht’. Ook de Bibliotheek van Lennik, die volgende activiteiten organiseerde: Leesclub in het kasteel van Gaasbeek De Leesclub van de Bibliotheek van Lennik verdiepte zich

Sehnsucht’ een aparte, maar enthousiaste invulling.

in ‘Logboek van een onbarmhartig jaar’. Het relaas van

Tijdens de tentoonstelling werden er ook enkele verhalen

Connie Palmen die op 11 maart 2010 haar geliefde man

verteld. Zo werd er bij het schilderij ‘De koning in Thule’

Hans van Mierlo verloor.

het authentieke verhaal verteld. Na het bezoek aan de tentoonstelling gingen de kinderen in het koetshuis aan

Voor de bib zich waagde aan de bespreking van dit boek,

de slag met verf en vooraf gedrukte schilderijkaders om

bracht ze eerst een geleid bezoek aan de tentoonstelling

één van de werken die ze zagen op de tentoonstelling na

‘Sehnsucht’ in het kasteel, waar iedereen kon genieten van

te schilderen.

de tentoongestelde werken van o.a. Adam Fuss, Anselm Kiefer, Joachim Koester, Elad Lassry, Deimantas Narkevicius, Erwin Olaf, Nedko Solakov, Frederik Van Simaye, Barbara Visser, Marijke Van Warmerdam.

Jeugdige Sehnsucht’ in het kasteel van Gaasbeek Op zaterdagnamiddag 27 oktober kwamen een 30tal kinderen naar het kasteel van Gaasbeek afgezakt om samen met de bibliotheekmedewerkers en –vrijwilligers zich te laten onderdompelen in de sfeer van de ‘sehnsucht’ tentoonstelling. Om 14 uur werden alle kinderen verwelkomd in het koetshuis en konden de activiteiten van start gaan. Elke groep bezocht de tentoonstelling in het kasteel, waar ze een op kindermaat aangepaste rondleiding kregen van Leni, Anneke, Ilse en Els. De kinderen op hun beurt gaven aan het vrij moeilijke thema ‘ ....................................

5

Een ♥ voor het Pajottenland Januari-Februari 2013


De Pajottenlandse leesclubs ontmoeten Connie Palmen

enkele verhaaltjes. Voorzien van een rugzakje met boekje,

Op zaterdag 27 oktober konden een honderdtal leden

een nieuwe bibliotheekkaart en bibboeken keerden ze

van tien Pajottenlandse leeskringen in GC De Cam te Gooik

daarna allen blij huiswaarts.

genieten van een uitzonderlijke avond. In het kader van de tentoonstelling ‘Sehnsucht. Een onstilbaar verlangen’

‘s Avonds was er een programma voor volwassenen met

die liep in het kasteel van Gaasbeek was Connie Palmen te

als thema het nieuwe boek van Marita De Sterck ‘Beest in

gast. Connie Palmen, gevierd schrijfster van onder andere

bed. Echte volkssprookjes’. Als inleiding kregen Marita en

De wetten, De vriendschap, I.M., en nog veel meer van dat

haar zoon Jonas Thys, die de illustraties van het boek voor

fraais, behaalde twee doctoraten, is extreem intelligent,

zijn rekening nam, als eerste het woord via een YouTube

verslaafd aan sigaretten en alcohol en verloor al twee keer

filmpje dat geprojecteerd werd. Daarna staken Emiel

(Ischa Meijer (1943-1995) en Hans van Mierlo (1931-2010)

Ringoot en Anne Wyckmans geanimeerd van wal. Zij lazen

haar grote liefde.

voor en vertelden uit het boek. Van elk sprookje werd Connie Palmen vertelde hoe zij

ook nog enige duiding verschaft. ‘Roodkapje, Rapunzel,

Sensucht ervaart en hoe dit in

Assepoester, Sneeuwwitje en de Schone slaapster zijn

haar boeken terug te vinden is.

minder onnozel dan we vermoeden. We denken dat we die

Vooral haar laatste boek, dat ze

verhalen kennen, maar ze zijn gehavend en verkleuterd tot

9 maanden na het overlijden

bij ons gekomen. Marita De Sterck zocht de originele versies

van haar geliefde man Hans van

op en bewerkte ze. En plots krijgen de volkssprookjes hun

Mierlo, schreef werd onder de

emotionele en literaire oerkracht, hun rauwe energie terug.

loep genomen. De bib kreeg een frêle en kwetsbare dame te zien die ietwat onwennig op het podium plaats nam. Dit beeld veranderde totaal toen ze begon te vertellen. De interviewer van dienst was Friedl Lesage. Enkele oneliners en wijsheden illustreren de toon van die avond:

Voorlezen

• De waarheid staat geschreven alsof het een leugen is.

Stichting Lezen presenteert

• Is schrijven een lot? Een lot kan je niet rechtvaardigen. Een keuze wel.

Voorlezen is een project van Stichting Lezen. Stichting Lezen wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en staat onder de Hoge Bescherming van ... Prinses Mathilde.

     

• Haar vriendschap met Kristien Hemmerechts ervaart ze

www.voorlezen.be

als hilarisch ‘wij vinden elkaar zo zielig’. • Duren opvliegers echt tien jaar? • Talent voor eenzaamheid is het begin voor elke kunstenaar. •Virtuoos roddelen mag ik heel graag met Erwin Mortier. • Ik ben een kettingrokende alcoholist. Dat is niet

v.u. Majo de Saedeleer, Frankrijklei /,  Antwerpen – Illustraties Charlotte Dematons – typo Kris Demey

aangeboren, maar zo gegroeid uit nervositeit en overgevoeligheid. Het is een bewuste keuze, iets wat het schrijversleven met zich meebrengt.

Voorleesdag Op zaterdag 17 november, de startdag van de Vlaamse voorleesweek organiseerde de bibliotheek een heuse ‘Voorleesdag’. Tijdens de openingsuren van de bibliotheek (10 tot 12 uur) kon iedereen die langs kwam, luisteren naar enkele gekende en minder gekende sprookjes voorgelezen door Anne Wyckmans. Om 16 uur was het de beurt aan de kindjes tussen 2 en 3 jaar die gedurende een

Jeugd: Winter’ Volwassenen: - ‘De allernieuwste non-fictie boeken in de kijker’ (gelijkvloers)

-‘Historische boeken in de kijker’ (1e verdieping) Lennik, ♥ van het Pajottenland Januari-Februari 2013

....................................

uurtje samen met mama en papa konden genieten van

Thematafels in januari en februari

6


Gedichtendag 2013 De 14de Gedichtendag vindt plaats op donderdag

Anna Enquist

31 januari. Het wordt de start van de eerste Poëzieweek

Anna Enquist is het pseudoniem van de Nederlandse

die loopt tot 7 februari en Muziek als thema heeft. In heel

schrijfster Christa Widlund-Broer. Ze is psychoanalytica en

Vlaanderen en Nederland vinden tal van activiteiten plaats.

pianiste. In 1988 publiceerde zij in het tijdschrift Maatstaf haar eerste gedichten. Drie jaar later verscheen haar debuut

Boem Paukeslag

bij De Arbeiderspers, de poëziebundel Soldatenliederen.

Het thema voor Gedichtendag 2013 is: muziek. Poëzie

Inmiddels heeft Enquist nog 6 andere poëziebundels

en muziek zijn altijd al nauw met elkaar verbonden

gepubliceerd: Jachtscènes (1992), Een nieuw afscheid

geweest. Al in de klassieke oudheid werden gedichten met

(1994), Klaarlichte dag (1996), De tweede helft (2000),

instrumenten begeleid. En nog steeds maken zowel de

De tussentijd (2004) en Nieuws van nergens (2010). Met

dichter als de muzikant dankbaar gebruik van harmonische

haar eerste roman Het Meesterstuk (1994) vestigde ze

klankkleuren, meerstemmige melodieën, opzwepende

haar naam als schrijfster. In 2002 schreef Enquist het

ritmes en verrassende contrapunten in strofes en refreinen

Boekenweekgeschenk, De ijsdragers. Vorig jaar verscheen

om hun verhaal te vertellen. Sterker nog, poëzie swingt en

haar meest recente roman, De verdovers.

jivet, ontroert en vervoert, rapt en rockt als nooit tevoren. Poëzie en de bibliotheek van Lennik Met het thema muziek wordt de Poëzieweek extra

De bibliotheek wil ook dit jaar enkele poëzieactiviteiten op

feestelijk: poëtische concerten of muzikale poëzie-

touw zetten:

voordrachten, swingende poetry slams of ingetogen

- Gedichtenwedstrijd met als thema “Muziek” voor

improvisaties, poëzieontbijten met een streepje klassiek of

volwassenen en leerlingen van het 5de en 6de leerjaar

ontmoetingen tussen dichters en singer/songwriters. Wie

Lager Onderwijs. Prijsuitreiking op woensdag 30 januari

zijn de troubadours van nu? Kun je dansen op het gedicht?

op de vooravond van de Nationale Gedichtendag.

Was Shakespeare een rapper? Staat er ooit een slammer op één? Ontdek het bij een van de vele activiteiten tijdens de Poëzieweek.

Zonnestraal. Laat je verassen door poëzie en koormuziek

Poëzie is de muziek van de ziel, vooral van grote en

gebracht door Ivo Van Strijtem & het Amicalekoor.

gevoelige zielen. (Voltaire) Poëziegeschenk 2013 Iedereen die tijdens de Poëzieweek voor € 15 aan poëzie koopt, krijgt van zijn boekverkoper het poëziegeschenk cadeau. Het poëziegeschenk is de opvolger van de traditionele Gedichtendag bundel die ieder jaar ter gelegenheid van Gedichtendag verscheen. Wat betreft de keuze van de dichters wordt met het Poëziegeschenk de lijn van de Gedichtendagbundel voortgezet. Na grote dichters als Remco Campert, Rutger Kopland, Judith Herzberg, Gerrit Kouwenaar en - afgelopen jaar - Joke van Leeuwen wordt het eerste Poëziegeschenk op uitnodiging van Poetry International, Stichting Lezen Vlaanderen en CPNB geschreven door Anna Enquist. Haar bundel gaat ‘Een kooi van klank’ heten en gaat over de rol van muziek op gebieden waar woorden ofwel (nog) geen betekenis hebben ofwel hun betekenis zijn kwijtgeraakt. Het poëziegeschenk is voor het eerst verkrijgbaar op Gedichtendag. ....................................

7

- Poëziedag op donderdag 7 maart in de Kapel van

Een ♥ voor het Pajottenland Januari-Februari 2013


POLITIE EN PREVENTIE Wijksector Gooik - Lennik - Pepingen Nieuwe openingsuren wijkpost Gooik De politiezone Pajottenland is opgedeeld in twee sectoren. Als inwoner van de gemeente Lennik behoor je tot de wijksector Gooik – Lennik – Pepingen. De politiezone Pajottenland legt na 1 jaar proefdraaien de nieuwe openingsuren van de wijkposten definitief vast en verspreidt een praktische contactsteekkaart onder de inwoners. Begin 2012 werd in de politiezone Pajottenland een nieuwe structuur geïmplementeerd. Dit bracht een wijziging in de openingsuren van de verschillende wijkposten met zich mee. Na bijna één jaar werking en proefdraaien wijzen metingen en evaluaties uit dat een beperkte bijsturing zich opdringt om de dienstverlening op het terrein nog beter af te stemmen op de verwachting van de burgers

Inbraakpreventietips

en een interne optimalisatie toe te laten. Daarom worden

Een goede preventie kan veel leed voorkomen. Om onge-

de openingsuren van de wijkpost Gooik grotendeels

wenste bezoeken in je huis of in je wagen te voorkomen,

afgestemd op deze van de andere wijkposten in de

volstaan vaak een aantal eenvoudige ingrepen die inbre-

politiezone. De openingsuren van de andere wijkposten

kers ontmoedigen of die inbraakvertragend werken. Hier-

worden niet gewijzigd. In het weekend en op feestdagen

onder worden er enkele tips op een rijtje gezet.

fungeert de wijkpost Gooik voortaan als uniek zonaal onthaal tussen 9 en 16 uur.

Tip 1: Gebruik veiligheidssloten waardoor de inbrekers kostbare tijd verliezen. Vergeet niet om de ramen, bereikbare keldergaten en koepels te beveiligen.

Vanaf 1 januari worden de nieuwe openingsuren van

Tip 2: Bewijs de inbreker geen dienst door allerlei voor-

de wijkpost Gooik (Bruneaustraat 101- 1755 KESTER)

werpen (ladder, klein gereedschap,…) binnen

gewijzigd zoals hieronder:

handbereik achter te laten.

- Maandag: 9 – 15 uur

Tip 3: Sluit je wagen steeds zorgvuldig af : vergeet naast

- Dinsdag: 13 – 18 uur

de portieren ook niet de ramen, het open dak en

- Woensdag: 16 – 21 uur

het kofferdeksel goed te sluiten.

- Donderdag: 9 – 15 uur

Tip 4: V  erwijder steeds je mobiele GPS en GPS-houder uit

- Vrijdag: 13 – 18 uur

de wagen. Veeg ook de zuignapafdruk uit op uw

- Zaterdag: 9 – 16 uur

voorruit. Dieven breken in je wagen in bij het zien

- Zon- en feestdag: 9 – 16 uur

van een GPS en/of de GPS-houder en/of de zuignapafdruk op je raam, in de hoop zich een GPS toe

Alle inwoners van de politiezone mogen begin januari een

te eigenen.

nieuwe praktische steekkaart ontvangen in hun postbus

Tip 5: Wees waakzaam! Wanneer er verdachte personen,

met de aangepaste openingsuren van de politieposten en

verdachte voertuigen of verdachte handelingen

–diensten, evenals de bijgewerkte contactgegevens van

worden opgemerkt, moet er onmiddellijk contact

hun wijkwerkers.

worden opgenomen met de politiediensten via het noodnummer 101 ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Januari-Februari 2013

8


Overzicht diensten politiezone Pajottenland Operationele diensten

Gespecialiseerde diensten

Dringende politiehulp

Operaties en coördinatie

noodnummer 101 of 112 (GSM)

tel. 054 31 35 00 - operaties@politiepajottenland.be

Niet- dringende politiehulp

Slachtofferbejegening / Jeugd&Gezin

Contacteer je wijkpost tussen 8 en 21.30 uur. Wanneer je

tel. 054 31 35 61

deze posten telefonisch tracht te bereiken buiten de voor-

slachtofferbejegening@politiepajottenland.be

vermelde openingsuren, wordt je oproep automatisch

Waar: hoofdpost: Bruneaustraat 101 - 1755 GOOIK (KESTER)

doorgeschakeld naar het provinciaal CIC (communicatie-

Wanneer: op weekdagen, van 8 tot 16.30 uur

en informatiecentrum) te Leuven. De wijkinspecteurs zijn het aanspreekpunt voor gevallen van overlast, storende

Recherche

problemen en kleine criminaliteit. Zij zijn het best ge-

tel. 054 31 36 20 - recherche@politiepajottenland.be

plaatst om problemen aan te pakken en desgevallend te signaleren aan de bevoegde diensten.

Verkeer tel. 054 31 36 30 - verkeer@politiepajottenland.be

Je kan hen eenvoudig bereiken: - inspecteur Régis de Vriese – GSM 0471 87 24 38

Wapens

- inspecteur Josse Eylenbosch – GSM 0471 87 24 39

tel. 054 31 36 33

- inspecteur Dirk Mertens – GSM 0471 87 24 40

wapens@politiepajottenland.be Waar: Alfred Algoetstraat 75 - 1750 LENNIK Wanneer: op weekdagen, van 8 tot 16.30 uur Administratieve diensten (Centraal Secretariaat) tel. 054 31 35 41/ fax 054 31 35 49 info@politiepajottenland.be Waar: Politiezone Pajottenland - Bruneaustraat 101 1755 GOOIK (KESTER) Wanneer: op weekdagen, van 8 tot 16.30 uur

Noodnummer

101 of 112(GSM)

Hoofdpost Bruneaustraat 101- 1755 GOOIK (KESTER) tel. 054 31 86 40 fax 054 56 93 74 politie.pajottenland@skynet.be Wijkpost Lennik - Schepenbank Alfred Algoetstraat 31 - 1750 LENNIK dinsdag van 9 tot 12 uur woensdag van 13.30 tot 16.30 uur donderdag van 17 tot 20 uur tel. 054 31 35 70 / fax 054 31 35 79 politie.pajottenland@skynet.be Buiten deze openingsuren kan je ook terecht in het wijkkantoor van Gooik of Pepingen. ....................................

9

Een ♥ voor het Pajottenland Januari-Februari 2013

Buiten deze openingsuren kan je ook terecht in het wijkkantoor van Gooik (nieuwe openingsuren vanaf januari – zie hoger vermeld) of Pepingen. Wijkkantoor Pepingen Ninoofsesteenweg 114 - 1670 PEPINGEN maandag van 17 tot 20 uur woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur tel. 054 31 35 80 / fax 054 31 35 89 Wanneer je de hoofdpost telefonisch tracht te bereiken buiten de openingsuren, wordt je oproep automatisch doorgeschakeld naar het provinciaal CIC (communicatie- en informatiecentrum) in Leuven.


DIENSTEN I. Thuiszorgdiensten - Gezinszorg - Poetsdienst - Klusjesdienst - Warme maaltijden II. Specifieke diensten - Psychologische begeleiding - Sociale dienst - Thuisopvang zieke kinderen III. Instellingen - Woningcomplex ‘Den Bleek’ - Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang ‘Het Wonderhuis’ - Lokaal Opvanginitiatief Asielzoekers Frans Van der Steenstraat 6 tel. 02 532 41 45 fax 02 532 26 01 jos.nevens@ocmw.lennik.be www.lennik.be/ocmw Openingsuren alle werkdagen van 8 tot 16 uur Spreekuren maatschappelijk assistenten: van 8 tot 12 uur na afspraak: in de namiddag en op dinsdagavond Secretaris Jos Nevens Frans Van der Steenstraat 6 tel. 02 532 41 15 jos.nevens@ocmw.lennik.be Raadsleden De nieuwe samenstelling (voorzitter, raadsleden en hun contactgegevens) van de OCMW Raad voor Maatschappelijk Welzijn zal gepubliceerd worden in het volgende informatieblad.

OCMW In memoriam Jef Evens Op 12 oktober 2012 overleed Jef Evens, de eerste plaatselijke OCMW ontvanger in de fusiegemeente Lennik. Hij nam zijn pensioen in 1996. Voorheen was hij ontvanger van de Commissie van Openbare Onderstand in deelgemeente Sint-Martens-Lennik. Jef werd geboren en getogen in Sint-Martens-Lennik, woonde in Zottegem, maar kwam nog wekelijks naar Lennik. Het OCMW vindt het dan ook belangrijk om hem langs deze weg nog een laatste eer te bewijzen.

IBO ‘Het Wonderhuis’ is vriend met Facebook Eind 2012 maakte het IBO ‘Het Wonderhuis’ een profielpagina aan bij Facebook. Tijdens de voorgaande tevredenheidsenquête waren een aantal ouders vragende partij, om de vele foto’s die in de opvang worden genomen, online te kunnen bekijken. Tot nog toe werden elke maand nieuwe foto’s van de kinderen en activiteiten opgehangen in de opvang. Foto’s van de voorbije maand werden aan de ouders meegegeven als hun kind er op stond. Door deze werkwijze kregen niet alle geïnteresseerde ouders de kans deze foto’s te zien en bovendien ging het telkens maar om een beperkt aantal foto’s. Met deze nieuwe pagina op Facebook krijgen de ouders de mogelijkheid om meerdere foto’s te zien van hun kinderen tijdens hun verblijf en de activiteiten in het IBO Wonderhuis. Deze pagina zal ook gebruikt worden om andere nuttige informatie betreffende de opvang mee te delen. Natuurlijk blijven de foto’s, zoals vroeger, en de andere informatiekanalen behouden. Ouders en andere geïnteresseerden hebben uiteraard verschillende rechten voor het bekijken en consulteren van deze Facebookpagina, zo kunnen de ouders – en zij alléén – de foto’s van hun kinderen bekijken. IBO Het Wonderhuis Assesteenweg 233 1750 LENNIK

Coördinator kinderopvang: Leen Walravens tel. 02 582 12 13 wonderhuis@skynet.be www.lennik.be/wonderhuis

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Januari-Februari 2013

10


 ezocht : vrijwilligers oppasdienst G bejaarden en mindervaliden

Infosessie voorlopige bewindvoering

OCMW Lennik zoekt helpende handen voor de dienst

WCD ’Den Bleek’ de infosessie ‘voorlopige bewindvoering’

‘oppas bejaarden en mindervaliden’.

plaats. Onder grote belangstelling en als enthousiaste

Op donderdag 8 november 2012 vond in het cafetaria

spreker nam Meester Filip Van Ginderdeuren iedereen Heb jij interesse om je in te zetten? Met deze dienst worden

mee in een uiteenzetting van de opstart en het verloop

familie, vrienden, … even ontlast van de dagelijkse zorgen

van een dossier voorlopige bewindvoering.

van hulpbehoevenden in hun omgeving. De vrijwillige oppasser komt langs voor enkele uren zodat de dagelijkse hulpgever op dat moment andere activiteiten kan vervullen. Enkele mogelijke ‘taken’ van de vrijwillige oppasser zijn gezelschap bieden, toezicht houden, helpen bij het eten, rolluiken naar beneden laten, lichtjes ondersteunen om vanuit zithouding recht te staan/te stappen, voorlezen uit de krant/boek, babbeltje slaan, …. Hiervoor ontvang je een onkostenvergoeding van € 2,5 per uur. OCMW Lennik Nathalie Hertveldt Frans Van der Steenstraat 6 1750 LENNIK tel. 02 532 41 45

Minder Mobielen Centrale OCMW Lennik De Minder Mobielen Centrale van Lennik vervoert

Personen die in 2012 reeds gebruik maakten van de

reeds

Minder Mobielen Centrale krijgen automatisch een

jaren

mensen

met

beperkte

inkomsten

en

verplaatsingsproblemen. Een team van 11 vrijwilligers-

inschrijvingsformulier thuisgestuurd.

chauffeurs zet zich in om mensen uit de gemeente naar de dokter, het ziekenhuis, de supermarkt, familie, … , te

Je kan vrijblijvend informatie verkrijgen bij :

vervoeren. De Minder Mobielen Centrale is bedoeld voor mensen die over beperkte inkomsten beschikken en die

OCMW Lennik

geen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer.

Nathalie Hertveldt Frans Van der Steenstraat 6, 1750 Lennik

Op 1 januari 2013 begint het nieuwe werkjaar van de Minder Mobielen Centrale. Om een beroep te doen op de dienst, moet men zich vooraf inschrijven bij het OCMW Lennik. Om zich in te schrijven, dient men een inschrijvingsformulier (te bekomen op het OCMW) in te vullen, een bewijs van inkomsten af te leveren en jaarlijks de som van 10 euro te betalen voor de verzekering (lidgeld). Tijdens de rit wordt er € 0,30 aangerekend per afgelegde kilometer. Gelieve tijdig contact op te nemen met het OCMW om de inschrijving in orde te maken. Eveneens vragen wij om de ritten minimum twee werkdagen vooraf aan te vragen.

....................................

11

Een ♥ voor het Pajottenland Januari-Februari 2013

02 532 41 45


Huifkartocht Op vrijdag 12 oktober 2012 konden de bewoners van de serviceflats WCD ‘Den Bleek’ mee op huifkartocht. Ondanks de koude wind was het zonnetje van de partij en viel het nog best mee op de kar. Er werden verhalen verteld en veel plezier gemaakt zodat er niet veel te merken was van de kou. Om 12.30 uur vertrok de huifkar aan het WCD ‘Den Bleek’ en reed via Lennik door naar Klein Nederlo te Vlezenbeek. Daar kregen de bewoners een pannenkoek met koffie of ijs aangeboden door het OCMW. Na dit opwarmertje konden ze terug plaats nemen op de huifkar. De terugkeer verliep via Gaasbeek en het dorp van Sint-Martens-Lennik. Alle bewoners werden veilig thuis afgezet en daarna reed de huifkar richting de stal om de paarden te laten rusten na deze toch wel vermoeiende tocht. Erna Van Zeebroeck Sociaal administratief medewerker OCMW-Lennik tel. 02 532 41 45

Verslag seniorenactiviteit Een 250-tal senioren nam op dinsdag 20 november 2012

muziekgroep uit Lennik, zorgden voor sfeermuziek. De

deel aan de pannenkoekenactiviteit die georganiseerd

pannenkoeken werden door allen gesmaakt en het werd

werd naar aanleiding van de seniorenweek. De aanwezigen

een geslaagde dag. Bedankt om langs te komen … maar

werden in de ontmoetingsruimte van WCD “Den Bleek”

vooral ook bedankt aan de vrijwilligers die een handje

getrakteerd op 2 gratis pannenkoeken met een tas (deca)

toegestoken hebben die dag !

koffie of thee. Er werd met de kaarten gespeeld, anderen genoten van de foto-voorstelling en “The JoCars”, een

Zorgnetwerk Lennik Het Zorgnetwerk Pajottenland plus is opgestart in

recht op sociale voordelen of tegemoetkomingen.

2010 met subsidies voor 3 jaar. Tijdens dit project was

De plaatselijke coördinator tracht zorgnoden te detec-

er een samenwerking met 5 buurgemeenten (Gooik,

teren en door te verwijzen naar een gepaste instantie.

Pepingen, Roosdaal, Galmaarden en Herne). De Raad

Bovendien is er een jaarlijkse opvolging, waarbij de

voor Maatschappelijk Welzijn besliste op 23 oktober vorig

bezochte 75-jarigen opnieuw telefonisch gecontacteerd

jaar om dit project verder te zetten dit jaar in 2013 in de

worden om na te gaan of er wijziging is in hun woon- of

gemeente Lennik.

gezinssituatie.

Het zorgnetwerk biedt een meerwaarde voor de

Het zorgnetwerk Lennik heeft als doel de senioren zolang

Lennikse senioren, vooral op preventief vlak. In 2013 zal

mogelijk thuis laten wonen in hun vertrouwde omgeving!

de maatschappelijk assistente van het OCMW, Valerie Opligtenberg alle 75-jarigen (personen geboren in 1938)

OCMW Lennik

bezoeken in hun thuissituatie. Tijdens het huisbezoek

Valerie Opligtenberg

worden de senioren geïnformeerd over de diensten in

maatschappelijk assistente

de gemeente Lennik. Er is controle van hun eventuele

tel. 02 532 41 45 ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Januari-Februari 2013

12


ONDERWIJS Activiteiten Academie Peter Benoit Filmproject ‘Prins Paard’ in première en in de prijzen Op 1 december werd de film ‘prins Paard’ in première gebracht in de zaal van de Academie. Een productie waar meer dan 2 jaar aan gewerkt werd met verschillende partners en leerlingen van de academie. Het script werd geschreven door Willem Carpentier, leerkracht woord. Op de avant-première en de première werd er een glas cava aangeboden door de gemeente. Een talrijk en enthousiast publiek was uitermate lovend over deze op en top Lennikse prent. Er spelen immers zo maar even 21 leerlingen van de Woordafdeling van de academie Peter Benoit in mee onder leiding van leraar en regisseur Willem Carpentier. Bovendien ging Prins Paard bij zijn deelname aan het filmfestival SKOOP te Leuven op 25 november 2012 meteen met de Juryprijs én de Publieksprijs aan de haal! Een vlammende start voor deze film en zeker veelbelovend voor de filmcompetities die nog voor ons liggen. Dit voorjaar komt de DVD van Prins Paard uit. Via de gemeentelijk website of de site van de academie Peter Benoit word je op de hoogte gebracht waar en wanneer je deze film op schijf zal kunnen verkrijgen. Kerstconcert Op 19 december organiseerde de Academie een kerstconcert. Er werd naast het zingen van alle leerlingen AMV ook een jeugdorkest opgericht onder de leiding van de directeur. Voor sommige leerlingen was het hun eerste ervaring om samen te spelen. Speciaal voor deze gelegenheid werden er arrangementen gemaakt door Wim Leo. De zaal zat afgeladen vol. Nieuwjaarsconcert Op donderdag 17 januari om 19 uur is er het traditionele Nieuwjaarsconcert. Leerkrachten van de academie geven het beste van zichzelf op deze avond. Dit wordt afgesloten met een receptie.

....................................

13

Een ♥ voor het Pajottenland Januari-Februari 2013


Activiteiten gemeenteschool ’t Rakkertje Thema dieren Op donderdag 4 oktober was het werelddierendag. Dit ging niet ongemerkt voorbij in de basisschool ’t Rakkertje te Lennik. Heel de week werd er rond het thema ‘dieren’ gewerkt. Zo kwamen er heel wat ‘beestjes’ over de vloer: de hond, de kat, de hamster en de vissen. Hieronder vind je nog enkele sfeerbeelden terug.

Eetfestijn Op zaterdag 2 februari vanaf 17 uur en op zondag 3 februari vanaf 11.30 tot 15 uur organiseert de gemeentelijke

basisschool

’t

Rakkertje

haar

jaar-

lijks eetfestijn in de feestzaal Jo Baetens. Op het menu

staan

kaas-

en

garnaalkroketten,

balletjes

in tomatensaus, stoofvlees met frietjes en enkele dessertjes. Iedereen is van harte welkom!

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Januari-Februari 2013

14


CULTUUR

’TW8WOORD’ zoekt extra Pajotse Vertellers en meer…

Niet aarzelen... je kan veel meer dan je denkt. Vertellen is

en de Zinnema doen beroep op ‘TW8WOORD’ voor

helemaal terug IN! Ben je geïnteresseerd om lid te worden

cafévertellingen enz …. Niets moet, alles kan! Je werkt

van de Pajotse Vertellers TW8WOORD? Als verteller?

alleen mee als het jou past. Belangrijkste toekomstplannen?

(opleiding, begeleiding en maandelijkse bijeenkomst is

Uitwerken van een verhalenpakket dat we bij de herdenking

voorzien) of als helper achter de schermen?

van WO I kunnen aanbieden in scholen en CC.

Na drie jaar weten de mensen wel wie ‘TW8WOORD’ is en

Wil je meer weten? Stuur een e-mail naar annewyckmans@

wat ze doen! Ze worden dan ook steeds meer gevraagd.

telenet.be met duidelijk je naam, je adres, telefoon,

Vertellen in scholen, tijdens de WAK, ter gelegenheid van

e-mailadres en een korte motivatie. Anne Wyckmans nodigt

oorlogsherdenkingen,

je dan uit voor een babbel zonder verdere verplichtingen.

monumentendag,

Prins-viering,

sprookjestochten, vertelwandelingen, zelfs Pajottenland+

Davidsfonds SKL - een uurtje Boon Marcella Piessens vertelt op een eigenzinnige manier over

voorstelling is een activiteit van het Davidsfonds SKL met

de Aalsterse auteur, Louis Paul Boon. Voor deze voorstelling

medewerking van de gemeente Lennik.

hoef je Boon niet gelezen te hebben, integendeel. Het is een verhaal van een volksjongen die op zijn 15de gevelschilder

Wanneer: zaterdag 19 januari om 20 uur

en op zijn 65

Waar: Dekenij Lennik, Masiusplein, Sint-Kwintens-Lennik

ste

kandidaat Nobelprijswinnaar werd. Hij

werd geboren in Aalst in 1912 en overleed er in 1979. Deze

Inkomprijs: €5

onvolprezen, maar tevens zeer omstreden schrijver en kunstenaar verwierf de meest prestigieuze literaire prijzen.

Vooraf inschrijven op davidsfonds.skl@skynet.be of op

Dit ‘uurtje Boon’ betekent emotie, ontroering, grappen en

tel. 02 532 42 08.

grollen, maar vooral onvergetelijke binnenpretjes. Deze ....................................

15

Een ♥ voor het Pajottenland Januari-Februari 2013


KVLV SKL – Vrouwen met vaart Een superdruk jaar is weer achter de rug . Een waaier aan

Het draaiende houden van de organisatie lukt echter

activiteiten heeft velen onder ons geboeid, denk maar

niet alleen met de onuitputtelijke

aan het breien, fietsen, de workshops koken, de gezellige

bestuur, financiële steun is absoluut noodzakelijk.

zondagnamiddagen,... . De bestuurswissel is nu afgerond.

Traditioneel organiseert KVLV haar jaarlijks eetfestijn. Alle

Een nieuwe ploeg start in 2013 om het minstens even goed

leden, toekomstige leden en sympathisanten worden

te doen.

uitgenodigd op zondag 20 januari in zaal ‘Ons Huis’ vanaf

energie van het

11.30 tot 19 uur. Op het menu staan visschotel, stoemp met Ook in 2013 wil KVLV SKL ‘talent in actie’ brengen en alle

saucissen of varkensgebraad .

KVLV vrouwen wakker maken voor hun talent op sportief, creatief, cultureel vlak. De klassiekers blijven behouden,

KVLV SKL

de dansreeks is vernieuwd, styling en lichaamsverzorging

Marie-Edwine Van der Cruycen - tel 02 532 58 65

horen er ook bij. Op zondag 13 januari tussen 10 en 12 uur organiseert KVLV SKL in ‘de Dekenij’ een nieuwjaarsreceptie om al deze activiteiten voor te stellen. Een mooie gelegenheid om het nieuwe bestuur te ontmoeten en op een gezellige manier van ideeën te wisselen. KVLV SKL hoopt veel leden te mogen ontmoeten en wie nog geen lid is, kom gerust eens kijken.

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Januari-Februari 2013

16


JEUGD Overzicht activiteiten jeugdhuis Qw1i Eerst en vooral wil het jeugdhuis Qw1i iedereen bedanken

- Op vrijdag 22 februari zet het jeugdhuis Qw1i zichzelf

die aanwezig was op hun vijftienjarig bestaan, zowel

eens in de kijker. Kom op de promo-avond langs en geniet

sponsors als feestvierders. Het was een fantastische en

van allerlei voordelen en/of cadeautjes!

smakelijke editie!

- Ook nog dit: op vrijdag 1 maart organiseert het jeugdhuis sinds lange tijd nog eens een jenevertocht.

- In januari houdt het jeugdhuis het traditioneel wat

- Op zaterdag 2 maart zal de eerste Qw1i On The Rocks

rustiger met een filmmaand: ‘Qw1ipolis’ staat elke

van 2013 plaatsvinden. Bandjes die de jeugdhuisgangers

zaterdag in januari vanaf 21 uur borg voor ofwel drama,

van hun talenten willen overtuigen, kunnen zich altijd

actie, komedie of zelfs romantiek. Welke filmklassiekers ze

inschrijven via info@qw1i.be.

deze keer op je los zullen laten, is nog niet bekend. Maar neem alvast je zakdoek en vriendje of vriendinnetje

www.qw1i.be

mee om te komen genieten van al dat grandioze beeldmateriaal. - Op vrijdag 18 januari organiseert het jeugdhuis een game- en spelletjesavond. Kom dus zeker langs om je daarmee te amuseren, en vergeet zeker die game/dat spelletje niet dat je nu al lange tijd aan je vrienden wil tonen en leren kennen! - Op vrijdag 15 februari wordt met behulp van de streekbierenavond een poging gedaan om de beste Belgische bieren (of een selectie ervan) naar Lennik te halen. Kom dus langs en laat de heerlijke selectie van bieren je een avond vol genot bezorgen.

KLJ SML We zijn ondertussen al weer bijna een jaartje verder, maar

opnieuw een schot in de roos. Voor de Nieuwjaarsfuif

toch blikt KLJ SML nog eens terug op de voorbije maanden.

wordt de sporthal van Lennik terug omgetoverd tot een

Het was weer een zeer drukke periode.

grote fuifzaal .

Na het spetterende groepsfeest, waar leden en leiding het

Het fantastische KLJ-jaar wordt verder gezet op zondag

beste van zichzelf gaven op de planken, volgde al snel de

3 februari, want dan trekt KLJ SML met z’n allen

jaarmarkt. Zoals ieder jaar was er weer heel wat sfeer aan

naar Liedekerke waar ze naar jaarlijkse gewoonte de

het standje van KLJ SML. Een week later stonden leiding,

schaatsbaan onveilig gaan maken. Daarna komen de

oud-leiding en sympathisanten in de potten te roeren in

activiteiten weer snel na elkaar. KLJ SML wil immers niet

de keuken van de parochiezaal om de vele bezoekers van

dat de jongens en meisjes van Sint-Martens-Lennik op

hun jaarlijks KLJ - etentje te kunnen verwennen. We willen

deze koude winterdagen zich zouden moeten vervelen.

daarom iedereen bedanken die heeft meegeholpen om al deze activiteiten succesvol te laten verlopen. Zowel het groepsfeest, de jaarmarkt, het etentje waren ....................................

17

Een ♥ voor het Pajottenland Januari-Februari 2013


 verzicht vakantiekampen Ratjetoe en Panta Rhei tijdens de krokus- en O paasvakantie Tijdens de krokus- en paasvakantie organiseren Jeugddienst Panta Rhei en Kleuterdienst Ratjetoe opnieuw thema- en een cre-actieve vakanties te Lennik voor kinderen van 3-12 jaar.

Panta Rhei – Ratjetoe Domein Terrijst 2 - 1670 HEIKRUIS tel. 02 397 99 99/ 02 397 99 66 fax 02 397 99 98

De kampen lopen dagelijks van 9 tot 16 uur. Er is opvang voorzien van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur. Deze opvang

info@pantarheivzw.be – www.pantarheivzw.be info@ratjetoe.be – www.ratjetoe.be

is gratis. Wanneer

Wie

11-02 tot 15-02

11-02 tot 15-02

3-6 jaar

7-12 jaar

Activiteit

Locatie

Kleutervakantie:

Gemeentelijke Basisschool

de vliegende keuken

H.Ghyselen-straat 19 - 1750 LENNIK

Atelier: paint-it

sporthal Jo Baetens

Prijs

Organisatie

€ 85

Ratjetoe

€ 85

Panta Rhei

€ 68

Ratjetoe

€ 68

Panta Rhei

€ 85

Ratjetoe

€ 85

Panta Rhei

A. Algoetstraat 77- 1750 LENNIK 02-04 tot 05-04 02-04 tot 05-04

3-6 jaar 7-12 jaar

Kleutervakantie:

Gemeentelijke Basisschool

knol van een raap

H.Ghyselen-straat 19 - 1750 LENNIK

Atelier: artmania

sporthal Jo Baetens A. Algoetstraat 77 - 1750 LENNIK

08-04 tot 12-04 08-04 tot 12-04

3-6 jaar 7-12 jaar

Kleutervakantie:

Gemeentelijke Basisschool

peter Pan op piratenpad

H.Ghyselen-straat 19 - 1750 LENNIK

Piraten op schattenjacht

sporthal Jo Baetens A. Algoetstraat 77 - 1750 LENNIK

Chiromeisjes van lennik De Chiromeisjes van Lennik wensen u allen eerst en

In december was het ook maar enkel feest ! Sinterklaas

vooral een pracht van een Nieuwjaar toe ! Wij zijn alleszins

kwam op bezoek met zijn zotte pieten en enkele

benieuwd of hij het fantastische chirojaar 2012 zal kunnen

chirosnoepers zitten nu nog steeds met een buikje vol

kloppen.

zoete lekkernijen. En toen volgden de kerstfeestjes. Hier werd er gezongen, gedanst en gefeest tot de leden moe

2012 eindigde voor de Chiromeisjes alvast perfect.

maar voldaan in hun bedje kropen.

September bracht een geslaagde werving met vele nieuwe gezichtjes in onze chiro. En een hart voor chiro

Laat het duidelijk zijn dat we weer een super jaar achter de

hadden zij al snel gevonden! Oktober was een maand vol

rug hebben maar dat we al uitkijken naar een spannend

fantastische chirozondagen. Het nieuwe chirowerkjaar zat

jaartje 2013! En jullie mogen alvast een datum in jullie

alweer vol met leuke spelletjes, lachende vriendinnetjes en

spiksplinternieuwe agenda vrijhouden: 16 maart 2013 is

gemotiveerde leidsters. Maar de maand november kwam

het weer van zingen en zwingen met de Chiromeisjes van

toch wel met een hoogtepunt: namelijk ons jaarlijkse

Lennik op hun Café Chantant! Prachtige vooruitzichten

Halloweenetentje die zoals vorige jaren weer een groot

staan ons zeker weer op te wachten en wij hebben er alvast

succes was! Iedereen smulde, griezelde en genoot van een

super veel goestink in !!!

geweldige avond.

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Januari-Februari 2013

18


MILIEU Stop sluikstorten, weg met zwerfvuil Illegaal afval dumpen, dat mag je verstaan onder

argeloze (vervuilers-)gedrag van sommige Lennikenaren is

sluikstorten. Het gaat meestal om niet-gemeentelijke

bijgevolg erg groot.

afvalzakken met diverse inhoud, die op verlaten wegen achtergelaten wordt. Dit omdat de sluikstorter niet wil

Waarom gooi jij af en toe iets op de grond? Is er een tekort

betalen voor zijn afvalverwerking!

aan vuilnisbakken in jouw gemeente? Wat is volgens jou de goeie manier om ongewenst afval op Lennikse wegen

Zwerfvuil is klein afval dat we vaak nonchalant en zonder er

te voorkomen? Help mee de hoeveelheid sluikstort en

bij stil te staan op straat weggooien. Voorbeelden genoeg:

zwerfafval te verkleinen en laat van je horen, met goede

sigarettenpeuken, blikjes, kranten, ....

ideeën of constructieve kritiek.

Het probleem van sluikstorten en het achterlaten van zwerfvuil stelt zich ook in jouw gemeente. Zo haalt de

Dienst milieu

technische dienst wekelijks ruim 3 500 kg vuil op, afkomstig

tel. 02 531 02 46 - milieu@lennik.be

van Lennikse wegen. Met dit werk is een medewerker van de technische dienst voltijds bezig. Het kostenplaatje van dit

Hondenpoep op de stoep wordt beboet Je moet het maar tegenkomen: jouw dagelijkse wandeling

van GAS goed werkt. Hondenpoep op de stoep krijgt een

langs de kerk, bij een schemerend zonnetje, op een koude

gepast gevolg! Zo moet je weten dat:

winterdag. Een idyllisch plaatje dat algauw ontaardt in een

- in het woongebied het de eigenaars van honden

hectische avonturentocht waarbij je tracht de hondenpoep

verboden is deze onbewaakt vrij te laten lopen (artikel

te ontwijken die je langs alle kanten lijkt te belagen.

128 van de gemeentelijke politieverordening)

Jammer, maar helaas: dit verhaal moet je niet uitvinden.

- in het woongebied de begeleider de uitwerpselen

Je maakt het maar al te vaak zelf mee! Jouw gemeente

van hun hond onmiddellijk moeten verwijderen.

neemt dit probleem serieus en wil de eigenaars van

Overtreders betalen € 250 boete! (artikel 130 van de

honden bewust maken. Het zindelijk maken van een hond

gemeentelijke politieverordening).

is moeilijk, en dat is zeker zo als het baasje niet meewerkt! Over het gevolg van een onverantwoord gedrag van het baasje, wat feiten op een rijtje: - rustige wandelpaden worden gevarenzones - schone pleinen worden ontsierd - opdat jouw gemeente de wandelpaden schoon kan houden, wordt de technische dienst op pad gestuurd, gefinancierd met jouw belastinggeld. Ook blijkt uit het overzichtsrapport 2011 van de Provincie Vlaams-Brabant, over de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) als handhavingsinstrument, dat het systeem ....................................

19

Een ♥ voor het Pajottenland Januari-Februari 2013


Activiteiten Natuurpunt M.O Lennik Sympathisantenfeest

Gratis brandhout

Op vrijdag 11 januari vanaf 20 uur organiseert

Het brandhout dat je mag komen oogsten in één van de

Natuurpunt M.O.Lennik in de ‘Tramstatie’ te Eizeringen

natuurgebieden van Natuurpunt M.O. Lennik is ook gratis.

(Ninoofsesteenweg

officiële

Een 15-tal wilgen moeten dringend geknot worden en dat

ledenvergadering. Hoewel deze benaming anders kan

zal heel wat hout opleveren. Kan jij dat hout, of een deel

laten vermoeden, is dit zeker geen bijeenkomst waar enkel

ervan, nuttig gebruiken, neem dan vlug contact op via de

‘leden’ welkom zijn. Deze samenkomst moet een feest zijn

onderstaande contactgegevens.

waarop iedereen welkom is die de natuur een warm hart

Er zijn 3 mogelijkheden:

toedraagt. Kom dus gerust even kennis maken, ook als je

1. je kan al het werk (knotten, verzagen en weghalen)

59)

haar

jaarlijkse

geen Natuurpuntlid bent.

volledig zelf doen en dan krijg je het hout helemaal gratis ter beschikking

Het programma omvat een korte presentatie met soms

2. als je wat hulp van enkele medewerkers van Natuurpunt

ludieke beelden over activiteiten die in 2012 hebben

nodig hebt, dan staat daar enige financiële compensatie

plaatsgevonden. Verder wordt ook het programma 2013

tegenover

even toegelicht. Het is vooral de bedoeling om elkaar te

afgesproken)

(kan

in

onderling

overleg

worden

ontmoeten en gezellig wat te babbelen. Uiteraard is er wat

3. jouw inbreng beperkt zich tot het afhalen van het hout. Al

te drinken en te knabbelen en bovendien is het allemaal

het zaag- en kapwerk valt dan volledig op de schouders

gratis.

van de Natuurpuntmedewerkers, maar uiteraard mag jouw financiële compensatie dan wel iets belangrijker zijn. Dit bedrag zal ook vooraf worden overeengekomen. Tentoonstelling inlandse amfibieën Van 4 tot 8 februari loopt naar jaarlijkse gewoonte de tentoonstelling over inlandse amfibieën. In tegenstelling met de vorige jaren is er dit jaar gekozen voor een meer centrale locatie in de gemeente nl. de Dekenij op het Masuisplein te Sint-Kwintens-Lennik. Alles verloopt gelijkvloers en is nu dus ook toegankelijk voor rolstoelen. Het initiatief loopt in samenwerking met de gemeente, nu al voor de 8ste keer. De gemeente stelt het lokaal ter beschikking en zorgt voor de uitnodiging van de scholen. Natuurpunt M.O. Lennik zorgt voor het materiaal en voor de rondleidingen. Ook wie de tentoonstelling ooit al heeft bezocht kan gerust nog eens langskomen want een deel van de tentoonstelling is volledig nieuw. De maquettes, het terrarium en het knikkerspel blijven onveranderd, maar al de informatieborden zijn vervangen. Uiteraard blijft de boodschap dezelfde, want de inlandse amfibieën gaan niet zomaar hun gedrag wijzigen om de inhoud van een tentoonstelling te kunnen aanpassen. Hoewel de scholen een belangrijke doelgroep zijn, kan iedereen deze tentoonstelling komen bezoeken. Deze tentoonstelling is niet doorlopend open, maar er is toch voldoende gelegenheid om een kijkje te komen nemen. ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Januari-Februari 2013

20


Om de tentoonstelling te bezoeken volstaat het om even

zeker interessant, want dank zij de vragen en reacties

contact op te nemen met Natuurpunt M.O. Lennik (liefst

van de kinderen, worden veel zaken verduidelijkt waar

telefonisch) om het één en ander af te spreken. Je kunt

volwassenen niet aan denken. Trouwens kan je dan ook

bijvoorbeeld aansluiten bij een andere groep of klas of je

mee genieten van het enthousiasme van het jonge volkje

komt gewoon eens langs op een afgesproken moment.

als ze het eindspel spelen waarmee ze hun kennis over

Je komt alleen, in familieverband, met een vereniging

onze amfibieën testen. Iedereen is van harte welkom!

of met vrienden. Aansluiten bij een groep kinderen is Ring rond Sint-Kwintens – Winterwandeling Op zondag 24 februari om 14 uur op het dorpsplein

Natuurpunt M.O Lennik

van Sint-Martens-Lennik (beneden de kerk) vertrekt de

tel. 02 582 64 60

winterwandeling van Natuurpunt M.O.Lennik onder de

tel. 02 303 44 03 / 0477 97 95 06

titel ‘Ring rond Sint-Kwintens’. Natuurgidsen begeleiden

Chris.pannisgmail.com (gratis brandhout)

een tocht van ongeveer 7 km en geven toelichting over

info@natuurpunt-mollennik.be

natuur en landschap in winterse omstandigheden. Zoals

www.natuurpunt-mollenik

de titel laat vermoeden, beschrijft de wandeling een grote kring rond de woonkern van Sint-Kwintens. De meeste paden zijn vrij goed begaanbaar. Rubber laarzen zijn dus normaal gezien niet nodig. Degelijk schoeisel moet volstaan. Trek misschien wel een extra trui aan, want in open veld is het meestal iets kouder dan tussen de huizen. Op enkele plaatsen is het pad vrij smal en daar dan zeer moeilijk voor buggy’s en niet bereikbaar met een rolstoel. Einde van de wandeling is voorzien rond 17 uur.

....................................

21

Een ♥ voor het Pajottenland Januari-Februari 2013


SPORT Sporten op school Alle Lennikse scholen doen hun uiterste best om via

Voor de oudste leerlingen secundair wordt de ACTION–pas

een eigen sport- en bewegingsaanbod o.a. lessen L.O.,

terug aangeboden. Leerlingen vanaf 4de jaar secundair,

middagsport, sportieve projecten, schoolsport hun

hogeschool- en universiteitsstudenten kunnen voor amper

leerlingen aan het bewegen te zetten (kijk hiervoor ook

€10 vijf sessies afwerken (van 21 januari tot 26 mei) in

maar even naar hun website). Ook de dienst Vrije Tijd, sport

verschillende fitness- & sportcentra. ACTION-passen zijn te

van Lennik geeft en ondersteunt sport voor schoolgaande

koop in de school en bij de dienst Vrije Tijd, sport.

jongeren en probeert hen zo de stap naar de sportclub te

Staat vrijdag 17 mei al in je nieuwe agenda aangestipt?

laten zetten.

Dan vindt immers de 30ste Pajot-Jogging plaats.

De sporthal Jo Baetens is op sommige dagen voorbehouden

Brede School met Sportaanbod

voor

FOLLO Piet Van Vaerenbergh – tel. 0486 53 74 52

spetterende

SVS-binnenroosterprojecten

zoals

‘Kronkeldiedoe’ en ‘Rollebolle’ voor leerlingen van de

piet.van.vaerenbergh@telenet.be

basisscholen. Ook op woensdagnamiddag wordt de sporthal JB ter beschikking gesteld voor SVS-organisaties zoals dans & circus, sprookjesmarkt, badminton, volleybal, slagsporten. Het SVS-project ‘Hopsakee’ werd begin oktober in alle basisscholen door de kleuters gebruikt. ‘Fitzorg’ start in februari. De betrokken leerlingen uit 1ste & 2de jaar secundair worden persoonlijk uitgenodigd. Fitzorg loopt i.s.m. Sportregio Pajottenland, KULeuven, HUBrussel, SVS & BLOSO. Onder begeleiding kunnen deze leerlingen gedurende 10 sessies sportplezier ervaren in de schoolsportzaal.

Kleuterhappening De dienst Vrije Tijd, sport organiseert op zondag 20 januari haar jaarlijkse kleuterhappening in de sporthal Jo Baetens. Van 14 tot 17 uur kunnen kinderen van 3 tot 8 jaar zich uitleven op diverse opblaasstructuren, gekke fietsjes, klim- en klauterparcours, reuze gezelschapsspelen,… onder begeleiding van hun ouders. Inschrijven kan via de dienst Vrije Tijd, sport. Deelname kost € 3 per kind (gratis geschenk inbegrepen).

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Januari-Februari 2013

22


Prinsbike (mountainbiketocht) Op zondag 17 maart organiseert de dienst Vrije Tijd, sport in samenwerking met KFC Lennik de 13de Prinsbike. Vertrekken kan tussen 8 en 10.30 uur aan de sporthal Jo Baetens (A. Algoetstraat 77 - 1750 LENNIK). De deelnemers hebben de keuze tussen 3 afstanden: 25, 35 of 48 km. De inschrijvingsprijs bedraagt € 4/pp (€ 2/pp voor kinderen jonger dan 12 jaar). De bevoorrading, douches en afspuitmogelijkheid voor fietsen zijn inbegrepen.

Peter mountainbikeroute Prins

Sportnieuwsbrief

De gemeente is nog steeds op zoek naar een ‘peter’ voor

Wil je graag op de hoogte blijven van de activiteiten

de permanente mountainbikeroute Prins. De peter zou een

van de dienst Vrije Tijd, sport kan je je inschrijven op de

aantal maal per jaar de route moeten afrijden en noteren

2-maandelijkse sportnieuwsbrief door een eenvoudig mailtje

waar er eventueel pijltjes verdwenen zijn. Wie zich geroepen

naar sport@lennik.be te sturen of via de website van de

voelt, mag zich melden op de dienst Vrije Tijd, sport via

gemeente Lennik (www.lennik.be).

sport@lennik.be.

Start met lopen voorjaar 2013 Naar aanleiding van het succes van vorig jaar, start de

Dit jaar zal het sportkamp plaats vinden van maandag 5 tot

gemeente opnieuw met een initiatiereeks. Bedoeling is

vrijdag 9 augustus. Alle kinderen tussen 5 en 15 jaar worden

dat ‘niet-lopers’ of mensen die slechts heel sporadisch hun

in sporthal Jo Baetens verwacht voor een week vol avontuur

loopschoenen aantrekken, in 10 weken opbouwen van o km

en sportieve uitdagingen. Meer info hierover volgt nog later.

naar 5 km onafgebroken lopen. Ben je geïnteresseerd, hou dan zeker het volgende infoblad in de gaten of meld je al op de dienst Vrije Tijd, sport!

....................................

23

Sportkamp ‘Sportkrak 2013’

Een ♥ voor het Pajottenland Januari-Februari 2013


VARIA En de winnaars zijn…

Ter gelegenheid van de 63ste jaarmarkt in Lennik hebben weer vele kinderen deelgenomen aan de tekenwedstrijd. Met als thema ’20 jaar Prins, trots van Brabant’ konden de 3 tot 12-jarigen hun tekening binnenbrengen en er een mooie prijs mee winnen. En de winnaars zijn: Nîmes Meert Jarne Kreemers Luna Hugaerts Irme Schoukens Zoë Ballon Maria Peeters Jennifer Pitchkadze Xander Vandenbranden Wouter Gillijns Wout Destryker Lore Decoster Aitor Lelie Mona Tielemans Thijs Geeraerts Fee Spriet Nore Vanoudenhove Ryan Soliman.

Heb jij je prijsje niet afgehaald tijdens de jaarmarkt, geen nood! Je kan je prijs altijd komen afhalen in het gemeentehuis (dienst Vrije Tijd) tijdens de openingsuren. Niet enkel de tekeningen waren een succes. Om stipt 10 uur stonden de eerste kinderen al nieuwsgierig voor de deur om bij Sint en Piet op bezoek te komen. Tijdens deze leuke dag werd ook nog gratis grime, ballonplooien en verschillende knutselactiviteiten aangeboden door gemeente Lennik. ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Januari-Februari 2013

24


Eindejaarscampagne ‘Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer’ Provinciale campagne ter voorkoming van rijden onder invloed Kies je ook voor een veilige en alternatieve verplaatsingswijze om te gaan feesten op oudejaarsavond? Vind je ook dat feestvieren en autorijden onder invloed van alcohol, drugs en bepaalde medicatie niet samengaan? Start het nieuwe jaar op een veilige en leuke manier en maak gebruik van de speciale feestbussen van De Lijn op 31 december in Vlaams-Brabant. De provincie Vlaams-Brabant bied je op oudejaar een vlot en veilig vervoersalternatief aan met de campagne ‘Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer’. Op oudejaar en Nieuwjaar kan je in de provincie VlaamsBrabant in tal van steden en gemeenten de Lijnbus nemen om veilig te gaan feestvieren. Daarnaast voorzien enkele Vlaams-Brabantse gemeenten in lokale busverbindingen voor je verplaatsingen dicht bij huis. Je kan dus de auto rustig laten staan en voluit kiezen voor veiligheid en comfort dankzij de provinciale eindejaarscampagne ‘Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer’. De campagne is erop gericht het rijden onder invloed te voorkomen en het gebruik van het openbaar vervoer aan te moedigen. De campagne wordt georganiseerd en gefinancierd door het provinciebestuur van VlaamsBrabant, dat daarvoor samenwerkt met preventie- en jeugddiensten, De Lijn Vlaams-Brabant, gemeentebesturen en de federale en lokale politiediensten. Met een ticket van € 3 kan je op oudejaarsavond de hele nacht reizen en op Nieuwjaar nog de bus nemen. Hieronder vind je een overzicht van de feestbussen in het Pajottenland terug. - feestbus 128: Gooik – Lennik – Schepdaal – Dilbeek – Brussel De Brouckère - feestbus 153: Ninove – Gooik – Leerbeek – Pepingen – Halle – Lembeek - feestbus 160: PAJOTTENLAND BUS: Lennik – Gooik – Oetingen – Vollezele – Herne – Herfelingen Leerbeek. - feestbus 172: Lennik – Vlezenbeek – Sint-Pieters-Leeuw – Lot – Ruisbroek Opgelet: werken Aquafin bediening feestzaal Edele Brabant Strijland-Gooik Omleiding voorzien voor de feestbussen 128-153-160 die Strijland bedienen, zodanig dat de fuif makkelijk bereikbaar is.

....................................

25

Een ♥ voor het Pajottenland Januari-Februari 2013

De Strijlandstraat/Terlostraat zal volledig afgesloten zijn tussen Processiestraat en Hoezenbroekstraat ! Omleiding zal voorzien worden van voor centrum Gooik (voor verkeer komende van aan rond punt Gooik EdingseStwg) langs Dorpsstraat, Lindestraat, Letterbeekstraat en dan aan het kruispunt met Strijlandstraat rechtdoor via Wolvenstraat, Zwartschaapstraat, Paddenbroekstraat, Koekoekstraat, Dorpsstraat. Er is dus een soort ‘ring’ rond Gooik voorzien, met éénrichtingsverkeer in tegen-wijzerzin. Traject voor de feestbus(sen): via NinoofseStwg (N28), aan kruispunt Hoevestraat-Strijlandstraat de Strijlandstraat inrijden richting Strijland, langs feestzaal Edele Brabant (stopplaats) en dan via de Wolvenstraat terug naar de Ninoofsestwg. De feestzaal zal dus bereikbaar zijn voor iedereen, ook voor de hulpdiensten! Lijnfolders zijn (vanaf begin december) gratis te verkrijgen via uw gemeentehuis, gemeentelijke bibliotheek, wijkposten politie, preventiedienst Pajottenland, stelplaats de Lijn Leerbeek, dienstregeling die uithangt aan de bushaltes van De Lijn. Meer info De Lijn – tel. 070 220 200 www.delijn.be www.vlaamsbrabant.be


Oek’n dana’… ‘Toen we met de GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) startten, had ik nooit gedacht dat er in Lennik zo veel mensen actief bezig waren met ontwikkelingssamenwerking. Ik ben fier dat ik voorzitter mag zijn van zo een groep enthousiaste mensen’, vertelt Aimé Bailly, voorzitter GROS. Via het gemeentelijke infoblad wil de GROS iedereen kennis laten maken met de mensen achter de verenigingen en hun projecten. Katrien Vermeersch is het uithangbord van de primary school van ‘Raibow4kids’ in Kenia. Samen met haar echtgenoot Dany, haar kinderen en al even enthousiaste medewerkers probeert ze meer dan 300 jongeren een betere toekomst te geven. Hieronder vind je een stukje terug uit het werkverslag van Mary Rose De Maeseneer. Ze gaat o.a. met de moto naar Ukunda om stof en rails te vinden voor nieuwe gordijnen. De Strangers zouden zeggen, Oek’n dana. Dat kan door het engagement van de vrijwilligers en de dankbare gezichtjes van zo vele kinderen die het stof van de motto snel doen vergeten. Marie Rose De Maeseneer vertelt: ‘Na maanden aftellen was het eindelijk zover. We vertrokken met enkele teamleden van rainbow 4 kids vanuit Zaventem richting Kenia. Na een lange vlucht landden we in Mombasa. Het voelde heerlijk! De zon scheen en onze taxichauffeur ‘Daniel’ stond ons al op te wachten. Hij heette ons welkom en bracht ons veilig naar Ukunda (ten zuiden van Mombasa). Dit was niet zo evident in de verkeerschaos waar verkeerslichten, verkeersborden of zebrapaden niet aan de orde zijn. Na iets meer dan een uur rijden, doken de eerste souvenirwinkeltjes en fruitkraampjes van Diana Beach. Het voelde een beetje aan als ‘thuiskomen’. Bij onze aankomst in de rainbow4kids school werden we hartelijk onthaald. Het was leuk om al die lachende gezichtjes terug te zien en ‘jambo, jambo’ (= goeiedag) te horen roepen. Deze warme begroeting doet wat met een mens als je uit het kille en regenachtige België komt. We kregen binnenpretjes als we eraan dachten welk effect dit zou hebben, moesten we in België tegen iedereen ‘hallo’ roepen . Hier is het heel normaal maar bij ons…. Uitproberen!! De eerste dagen leek het of we figuranten waren in een film maar neen, alles was ‘echt’. De koeien die je voorbij wandelden op straat , vrouwen die kookten langs de weg, kraampjes die de takken van bomen gebruikten als kledingrek,…’. ‘Het doel van ons verblijf was om contact te maken met de plaatselijke bevolking en natuurlijk ook om een handje toe te steken in de school. De eetruimte, het leraarslokaal en de directielokalen werden stevig onder handen genomen en kregen een

nieuw kleurtje. De ramen werden behandeld, want door de wisselende weersomstandigheden heeft het hout elk jaar een laagje vernis nodig. De nieuwe leesboekjes die werden aangekocht met sponsorgeld, voorzagen we van een etiket. Hierdoor kunnen de leerkrachten de boekjes nu makkelijker uitlenen en nadien netjes terug controleren en opbergen’. ‘Gelukkig was er na al het werk ook tijd voor ontspanning. Zo gingen we fietsen in de nabij gelegen dorpjes, brachten we een bezoek aan een heuse bush-dokter , gingen we snorkelen en maakten we grote wandelingen op het strand en in en rond het dorp. Op zondag mochten we deelnemen aan een echte Keniaanse eucharistieviering .’ ‘Het was een geweldig weerzien in Kenia, en ja we keren zeker terug. Bedankt Katrien en Danny want jullie zijn geweldig. Ook mijn 3 reisgenoten wil ik bedanken, want het was super samen. En natuurlijk ook een woordje van dank aan iedereen die ik daar ontmoette: blank en zwart.’ Mary Rose De Maeseneer www.rainbow4kids.be

65+ kaarten blijven langer geldig Elke 65-plusser in Vlaanderen heeft recht op een gratis vervoerbewijs van De Lijn. Momenteel werkt De Lijn aan de invoering van de MOBIB-kaart, een slimme kaart die reizen in de toekomst een stuk makkelijker zal maken. De eerste groep die deze nieuwe kaart zal krijgen zijn de 65-plussers. Alle kaarten zullen vervangen worden in de loop van 2013. 65-plussers mogen hun huidige kaart dus nog wat langer blijven gebruiken. De Lijn zal hen via een persoonlijke brief vragen om hun nieuwe MOBIB-kaart aan te vragen.

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Januari-Februari 2013

26


JUBILARISSEN

De heer Maurits Devos en mevrouw Marie Jeanne Claes

De heer Leon Vandersteen en mevrouw Maria Vanhassel

Gehuwd op 1 oktober 1962

Gehuwd op 29 september 1962

De heer Jozef Lissens en mevrouw CĂŠcile Thiels

De heer Jozef Buelens en mevrouw Magdalena Renders

Gehuwd op 4 oktober 1962

Gehuwd op 25 oktober 1952

De heer Albert De Ridder en mevrouw Alice Vanschepdael. Gehuwd op 25 oktober 1962 ....................................

27

Een ♼ voor het Pajottenland Januari-Februari 2013


2

0

1

3

Het college van burgemeester & schepenen nodigt iedere Lennikenaar van harte uit op de nieuwjaarsreceptie die de gemeente Lennik aanbiedt op zondag 6 januari van 11 tot 12.30 uur in de Dekenij te Sint-Kwintens-Lennik.

....................................

Lennik, ♼ van het Pajottenland Januari-Februari 2013

28

Lennik jan-feb 2013  

Lennik jan-feb 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you