Page 1

JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 2014

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD uitgegeven door het gemeentebestuur en het OCMW van Lennik

College van burgemeester en schepenen 2 Lennikse gemeentediensten

3

OCMW 4

Jubilea pag. 6-7

BURGERZAKEN 6 VEILIGHEID EN PREVENTIE

8

ONDERWIJS 12 SENIOREN 12 MILIEU 13

OCMW verhuurt 5 sociale appartementen pag. 5

VARIA 15

www.lennik.be redactie:

Inschrijvingen Academie Peter Benoit pag. 12

Preventiedienst Pajottenland pag. 11

DĂŠborah Jacobs Cindy Depelseneer

De burgemeester Irina De Knop De schepenen

Heidi Elpers Johan Limbourg Yves De Muylder Filip Van Ginderdeuren Nestor Evens

De secretaris

Peter Mergan

Vlaanderen feest pag. 16


College van burgemeester en schepenen

BEVOEGDHEDEN

SPREEKUREN

Integrale veiligheid Interne zaken Informatie- en promotiebeleid Financiën

dinsdag: 9 tot 10.30 uur donderdag: 19 tot 20 uur of na afspraak.

Ruimtelijke ordening, Stedenbouw, Wonen Landbouw-, milieu en energiebeleid Onthaal en integratie Academie voor Muziek, Woord en Dans Werken en openbare ruimte Gemeentelijk Onderwijs, flankerend onderwijs, gezin en kinderopvang

donderdag: 18.30 tot 20 uur of na afspraak.

02 531 02 26 yves.demuylder@lennik.be

Mobiliteit Toerisme en Ondernemen: middenstand, markten, handel en tewerkstelling Feesten en Plechtigheden

op afspraak

02 531 02 27 filip.vanginderdeuren@lennik.be

Vrije Tijd Burgerparticipatie en rechtszaken

op afspraak

OCMW en welzijnszaken Erediensten

op afspraak

Burgemeester Irina De Knop

0486 47 47 31 02 531 02 28 E-MAIL : irina.deknop@lennik.be GSM :

GEMEENTEHUIS :

G. Breynaertstraat 19

Schepenen Heidi Elpers (1e schepen) Lombeeksestraat 39 Johan Limbourg (2e schepen) Onderstraat 1 Yves De Muylder (3e schepen) Ilingenstraat 16 Filip Van Ginderdeuren (4e schepen) Waterhoflaan 26 Nestor Evens (OCMW-voorzitter + 5e schepen) Kamerveldweg 9

0475 50 00 22 E-MAIL : heidi.elpers@lennik.be GSM :

02 531 02 24 johan.limbourg@lennik.be

GEMEENTEHUIS : E-MAIL :

GEMEENTEHUIS :

E-MAIL :

GEMEENTEHUIS :

E-MAIL :

TEL :

E-MAIL :

02 532 00 88 nestor.evens@lennik.be

Gemeentesecretaris Peter Mergan

op afspraak

op afspraak 02 531 02 32 peter.mergan@lennik.be

GEMEENTEHUIS : E-MAIL :

Financieel beheerder Patrick Bombaert

op afspraak 02 531 02 48 patrick.bombaert@lennik.be

GEMEENTEHUIS : E-MAIL :

Voorzitter gemeenteraad Koenraad Ameys J. Van den Bosschestraat 74

op afspraak 02 531 02 30 koenraad.ameys@lennik.be

GEMEENTEHUIS : E-MAIL :

Overige gemeenteraadsleden Willy De Waele

Hunselveld 23

Geert De Cuyper

Dorekenstraat 14

Joris Van Hauthem

Scheestraat 21

Marie-Thérèse Van der Velde Vondelstraat 10 Erik O

Marktstraat 46

Kelly Van Vlaenderen

Vondelstraat 12

Kristien Van Vaerenbergh

Frans Van der Steenstraat 8

Fried Ringoot

Bruegelhof 6

Christel O

Schapenstraat 104 A

Jasper De Bruyn

Opperbusingenstraat 24

Bruno Moens

Lindeveldweg 16

Nando Hemelinckx

K. Keymolenstraat 52

Carl Dewever

Luitenant Jacopsstraat 39

Juli-Augustus-September 2014

2


02 532 45 12 (administratief nummer) 100 of 112 (noodnummer) lennik@zvbw.be

3

Juli-Augustus-September 2014


DIENSTEN I. Thuiszorgdiensten - Gezinszorg - Poetsdienst - Klusjesdienst - Warme maaltijden II. Specifieke diensten - Psychologische begeleiding - Sociale dienst - Thuisopvang zieke kinderen III. Instellingen - Woningcomplex ‘Den Bleek’ - Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang ‘Het Wonderhuis’ - Lokaal Opvanginitiatief Asielzoekers

OCMW Regionale dienst gezinszorg Wanneer kan je een beroep doen op de dienst gezinszorg Hulp wordt verleend aan personen die door ziekte, leeftijd, handicap of bijzondere omstandigheden de zorg voor het huishouden of de zorg voor zichzelf niet meer kunnen dragen. De verleende hulp kan tijdelijk of permanent zijn en wordt enkel verleend in de vertrouwde leefomgeving van de gebruiker. Welke hulp wordt aangeboden

Frans Van der Steenstraat 6 tel. 02 532 41 45 fax 02 532 26 01 jos.nevens@ocmw.lennik.be www.lennik.be/ocmw

- Verzorgende taken: hulp bij het toilet, bij het aankleden, bij haar-, hand- en

Openingsuren alle werkdagen van 8 tot 16 uur Spreekuren maatschappelijk assistenten: van 8 tot 12 uur na afspraak: in de namiddag en op dinsdagavond

- Psychosociale ondersteuning: een luisterend oor aanbieden in moeilijke

Voorzitter Nestor Evens Kamerveldweg 9 tel. 02 532 00 88

De dienst staat garant voor gepaste en professionele hulp: de medewerkers

Secretaris Jos Nevens Frans Van der Steenstraat 6 tel. 02 532 41 15 jos.nevens@ocmw.lennik.be Raadsleden Karen De Waele Zwartenbroekstraat 27 tel. 0475 37 58 66 Elza Leuckx Cottemstraat 9 tel. 02 569 63 51 Filip Rooselaers Hemelveldweg 25 tel. 02 532 12 73 Godelieve Suenens Palokenstraat 10 E tel. 02 532 53 25 Viviane Tielemans Kraaiveldweg 36 tel. 02 532 22 39 Christiane Van Belle Lombeeksestraat 19 tel. 054 33 69 25 Patrick Van Laethem Schapenstraat 200 tel. 02 582 84 76 Ernest Vankelecom Schapenstraat 181 tel. 02 532 48 77

voetverzorging,… - Huishoudelijke hulp: hulp bij het koken, afwassen, was en strijk, onderhoudswerk,… periodes,… - Administratieve hulp: hulp bij het invullen van papieren. Deskundige hulp- en dienstverlening respecteren het beroepsgeheim en hebben ook respect voor de persoonlijke levenssfeer en de menselijke waardigheid van de persoon aan wie hulp wordt verleend. Bovendien wordt het personeel jaarlijks bijgeschoold zodat zij op de hoogte zijn van nieuwe technieken, evoluties in de thuiszorg en hulpverleningsmodellen. Hoe kan je hulp aanvragen De gezinszorg kan aangevraagd worden bij Sandra Nichels, verantwoordelijke dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg OCMW Lennik. Je kan Sandra contacteren op onderstaande contactgegevens. Daarna gaat de maatschappelijk werker na of het OCMW je verder kan helpen.. Als er hulp mogelijk is, dan komt de maatschappelijk werker bij jou op bezoek en bespreekt zij met jou en/ of familie je wensen/noden, de praktische kant van de hulpverlening en de bijdrageberekening. Zo niet, verwijst zij je verder door. Hoeveel kost de dienst gezinszorg De dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg volgt voor gezinszorg de tarieven die het Ministerie vooropstelt. Het exacte tarief wordt bepaald op basis van het inkomen en de gezinssamenstelling. OCMW Lennik Fr. Vandersteenstraat 6 - 1750 LENNIK Contactpersoon: Sandra Nichels tel. 02 532 41 45 open elke voormiddag

Juli-Augustus-September 2014

4


Het OCMW Lennik verhuurt 5 sociale appartementen - Kroonstraat 27 De ingebruikname van de appartementen wordt voorzien voor dit najaar. Het OCMW zal deze appartementen verhuren volgens de reglementering van het sociale huurstelsel en volgens de voorrangsregels op basis van lokale binding (mensen die sinds hun geboorte in de gemeente wonen, mensen die minimaal 10 jaar in de gemeente wonen, enz.). Deze appartementen zijn nieuw en bestaan uit een living met keuken, een badkamer, een toilet en twee slaapkamers. Ze hebben een totale oppervlakte van ongeveer 70m². De huurprijs schommelt tussen ₏ 350 en ₏ 700 per maand, afhankelijk van het inkomen en van de gezinssamenstelling van de huurder. Aangezien het gaat om 2 slaapkamer appartementen worden de appartementen voorbehouden voor : - gezinnen met 1 inwonend kind of andere persoon - gezinnen met maximum 2 inwonende kinderen van hetzelfde geslacht - gezinnen zonder inwonende kinderen of andere inwonende personen - twee volwassen niet-partners. De inschrijvingen starten op dinsdag 15 juli om 10 uur op de zetel van het OCMW Lennik.

OCMW Lennik Frans Van der Steenstraat 6 - 1750 LENNIK Contactpersoon: Machteld De Kegel tel. 02 532 41 45

5

Juli-Augustus-September 2014


BURGERZAKEN Jubilea

Mevrouw Joanna Appelmans, 104-jarige

De heer Gustaaf Nicola en mevrouw Magdalena Roggeman, gehuwd op 16 mei 1964

De heer Jeroom Boone en mevrouw Marietta Standaert, gehuwd op 23 april 1954

Juli-Augustus-September 2014

6


De heer Lodewijk De Marie en mevrouw Maria Beier, gehuwd op 8 mei 1964.

De heer Robert Renders en mevrouw Yvonne Borremans, gehuwd op 2 mei 1964

De heer Jozef Dekens en mevrouw Agnes Roggeman, gehuwd op 16 mei 1964

7

Juli-Augustus-September 2014


VEILIGHEID EN PREVENTIE Jaarverslag Lokale Politie Pajottenland 2013 Jaaroverzicht

Digitaal jaarverslag

Het jaarverslag werd opgebouwd volgens de principes van

Vanaf dit jaar zal de politiezone Pajottenland niet langer

het EFQM managementmodel. De in 2013 geboekte resul-

een gedrukte (papieren) versie van haar jaarverslag ver-

taten worden er voorgesteld en in detail weergegeven.

spreiden. Het jaarverslag is voortaan uitsluitend digitaal raadpleegbaar. Hiermee wil de politiezone inzetten op

Met haar jaarverslag wenst de Lokale Politie Pajottenland

duurzaamheid en zo een belangrijke stap zetten om haar

verantwoording af te leggen over de werking van het korps

ecologische voetafdruk te verkleinen.

tijdens het voorbije jaar. Het volledige jaarverslag is terug te vinden op www.politiepajottenland.be, onder de rubriek downloads → jaarverslagen.

Preventietips zorgeloos met vakantie Nu de vakantieperiode is aangebroken, brengt de Lokale

Tip 2: bescherm je goederen

Politiezone Pajottenland graag een aantal preventietips in

- Controleer de beveiliging van toegangen: deuren,

herinnering, zodat je zorgeloos met vakantie kan vertrekken.

ramen, keldergaten, koepels en dakvensters. - Laat ladders en tuingereedschap niet buiten liggen. - Verberg aantrekkelijke en gemakkelijk mee te nemen

Tip 1: wees disreet - Laat op Facebook of op je blog geen bericht achter dat je op vakantie vertrekt.

goederen: gsm, videomateriaal, informatica, enz. - Berg waardevolle goederen (geld, juwelen) op in een kluis of bij een bank.

- Laat geen afwezigheidsbericht achter op je deur. - Maak geen vermelding van je afwezigheid op je ant-

Tip 3: sleutelbeheer

woordapparaat en schakel je telefoon door naar je gsm

- Sluit ramen en deuren van je huis, garage en tuinhuis.

of naar een ander toestel.

- Sluit roosters en hekken met een kettingslot.

- Licht vertrouwenspersonen (bvb. buren) in over de periode dat je afwezig bent. Vraag hen om de brieven-

- Laat geen sleutels op de sloten steken. - Bewaar sleutels buiten het zicht.

bus leeg te maken en de rolluiken op en neer te laten. - Vraag afwezigheidstoezicht aan bij je lokale politie. Via dit systeem zal jouw woning op verschillende tijdstippen, zowel overdag als ’s nachts, onderworpen worden aan een controle. Het aanvraagformulier kan worden afgehaald in de plaatselijke wijkpost. Het is eveneens beschikbaar op www.politiepajottenland.be en kan dus ook worden gemaild (zie contactgegevens wijksector Gooik - Lennik - Pepingen). Het ingevulde formulier moet ten laatste 10 dagen vóór het vertrek worden overgemaakt aan de wijkpost. Indien gewenst, komt de wijkinspecteur ook even op bezoek vóór je vertrek.

Juli-Augustus-September 2014

8


Fiscale voordelen bij woningbeveiliging Voor het aanslagjaar 2015, inkomstenjaar 2014 bedraagt het percentage van de aftrek voor investeringen in beveiliging 20,5%. Het percentage van de aftrek van bepaalde kosten voor beveiliging (als beroepskosten) blijft 120% (aansluiting op een alarmcentrale, consortiumbewaking, beveiligd vervoer).

Preventietips veilig naar school Na de zomervakantie begeven duizenden kinderen en

Door rekening te houden met deze tips kan men als volwas-

jongeren zich opnieuw naar school. Dit is niet altijd zonder

sene zeker bijdragen tot het verhogen van de veiligheid van

risico. De meeste ongevallen gebeuren immers na de lesuren,

de kinderen en de verkeersveiligheid in de buurt van de

bij mooi weer en tijdens de maanden september-oktober.

scholen.

Hieronder volgen enkele tips die veel narigheid kunnen voorkomen. - Tip 1: Kies een veilige plaats om over te steken: een oversteekplaats met een gemachtigd opzichter, een agent of met verkeerslichten - Tip 2: Voor kinderen op de fiets is de fietshelm onmisbaar! De fiets moet de juiste maat hebben voor je kind, in goede staat zijn (remmen, banden) en een goede uitrusting hebben (lichten en reflectoren). - Tip 3: Oefen meermaals samen de weg naar school vooraleer je je kind alleen laat vertrekken. - Tip 4: Leer je kind om bij aankomst aan de halte van bus of tram niet onmiddellijk voor of achter de bus of tram over te steken. - Tip 5: Kinderen (jonger dan 18 jaar) kleiner dan 1,35 meter moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in de wagen. Kinderen van 1,35 meter of groter, moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd, of de veiligheidsgordel dragen. Noodnummers 100 en 112 (GSM) - Tip 6: Iemand meenemen op de fiets is alleen

Wijkpost Lennik - Schepenbank

toegelaten als je fiets beschikt over een ingerichte

Alfred Algoetstraat 31 - 1750 LENNIK

zitplaats. Het is dus verboden om iemand te vervoeren

dinsdag van 9 tot 12 uur

op de bagagedrager.

woensdag van 13.30 tot 16.30 uur donderdag van 17 tot 20 uur tel. 054 31 35 70/ fax 054 31 35 79 politie.pajottenland@skynet.be

9

Juli-Augustus-September 2014


Carnavalbus Pajottenland: een primeur en tevens een succesverhaal De carnavalbus, die ter preventie van rijden onder invloed werd georganiseerd door de intergemeentelijke preventiedienst Pajottenland, kon rekenen op zo’n 140 reizigers in de nacht van 29 op 30 maart 2014. Opstappen was gratis en alle gemeenten van het Pajottenland werden bediend. Aangezien er geen regulier aanbod was van de lijnbussen tijdens de carnavalsnacht, was dit initiatief een goed alternatief voor feestvierders die een glaasje wilden drinken en

‘De preventieactie wordt nu geëvalueerd en er zal worden

toch veilig naar huis geraken.

afgewogen of ze volgend jaar zal herhaald worden of niet’, aldus preventiewerkster Bianca Vanreepinghen.

Hoewel de overgang naar het zomeruur voor enige verwarring dreigde te zorgen, hebben vrij veel mensen uit onze

Tijdens diezelfde nacht voerde de lokale politie Pajot-

regio gebruik gemaakt van dit gratis en intergemeentelijk

tenland zoals aangekondigd een grote alcoholactie op

aanbod. Vooral mensen uit de gemeenten Pepingen, Gooik,

de invalswegen vanuit Halle. 54 bestuurders werden

Lennik en Herne stapten op de bus richting Pajottenland.

gecontroleerd. 47 onder hen bliezen ‘safe’. Toch werden

Vanuit Galmaarden en Bever was de opkomst eerder gering.

er nog 7 bestuurders betrapt op rijden onder invloed!

Dit blijkt uit een telling die de Lijn chauffeurs ter plaatse

Vijf rijbewijzen werd door de politie ingehouden en twee

hebben uitgevoerd. Dit initiatief kwam er in samenwerking

bestuurders zagen hun rijbewijs onmiddellijk ingetrokken

met tal van partners: preventiedienst Pajottenland, lokale

in opdracht van het parket. Bijna alle bestuurders bleken

politie Pajottenland, gemeentebesturen, jeugdregio Pajot-

van carnaval Halle te komen. Er werden ook nog een tiental

tenland, De Lijn Vlaams-Brabant, jeugdraden.

processen-verbaal opgemaakt voor allerlei overtredingen.

Wetgeving alcohol voor lokale handelaars, café-uitbaters en fuiforganisatoren Sinds 10 januari 2010 is het verboden om aan -16 jarigen

sterke drank via automaten, in de nabijheid van scholen,

nog dranken te verkopen, te schenken of aan te bieden die

lokalen van de jeugdvereniging, jeugdhuizen, wordt sterk

een alcoholvolumegehalte bevatten van meer dan 0,5%.

afgeraden.

Hetzelfde geldt voor sterke dranken aan -18 jarigen. Er kan steeds wettelijk aan jongeren worden gevraagd om aan

Lokale

handelaars,

café-uitbaters,

fuiforganisatoren

te tonen (met een identiteitskaart of een ander officieel

moeten zich dus actief inzetten om deze wetgeving na te

document) of ze ouder dan 16 of 18 jaar zijn. Op evenemen-

leven! Controleurs vanuit FOD Volksgezondheid kunnen er

ten kan men efficiënter werken met leeftijdsbandjes (deze

op toezien dat deze wetgeving nageleefd wordt door het

zijn verkrijgbaar bij de preventiedienst, zie verder).

uitvoeren van gerichte controles in het Pajottenland.

De uitbaters van drankautomaten moeten de alcoholische dranken uit hun automaat halen of ze moeten de leeftijd

www.druglijn.be

van de koper controleren. Automaten uitgerust met een

www.vad.be

e-ID-lezer (een ingebouwde lezer voor de elektronische

www.fuifpunt.be

identiteitskaart of SIS-kaart) waarbij bepaalde selecties pas

www.health.fgov.be

worden vrijgegeven na controle van de leeftijd, mogen nog wel alcohol verkopen. Verkoop van alcohol en/of

Juli-Augustus-September 2014

10


Wist je dat de preventiedienst Pajottenland… - een nieuwe campagne rond illegaal druggebruik op

- als taak heeft om mensen met vragen of problemen

fuiven en evenementen is. De campagne draagt de

rond verslaving gericht door te verwijzen naar de hulp-

naam ‘een feest beleven kan ook zonder zweven’. Tot

verlening. Op www.lmn-pajottenland.be (publiek deel)

nog toe lag de focus van de campagnes vooral op

vind je de sociale kaart alcohol en drugs Pajottenland

alcohol en rookverbod. Daarnaast is ook druggebruik

terug.

verboden op fuiven en evenementen. - nog steeds gratis polsbandjes uitdeelt ter controle van de alcoholwetgeving, op vraag van organisatoren.

- samenwerkt met tal van partners zoals jeugdconsulenten van de gemeente, FOD Volksgezondheid, lokale PZ Pajottenland,

opvoedingspartners

Pajottenland,

- voor studenten en stagiaires die meer willen weten

lagere- en secundaire scholen, gemeentebesturen,

over het alcohol - en drugthema meer en meer het

Provincie en De Lijn Vlaams-Brabant maar zeker ook

aanspreekpunt wordt.

met de lokale bevolking uit het Pajottenland.

- gratis campagnemateriaal (affiches, banners, stickers,

- een up to date facebookpagina heeft met alle nieuwtjes

infopakketten, tips, spelmateriaal,… rond de thema’s

uit het preventielandschap, maar via deze weg ook

tabak, alcohol, drugs, gokken, gamen en geluids-

zeker de ruimte biedt voor persoonlijk contact of een

normen) aanbiedt in de 6 gemeenten van het Pajot-

vrijblijvende vraag.

tenland.

- aangestuurd wordt door ‘het beheerscomité drugs

- een folder heeft verdeeld naar alle 12 jarige leden en

en alcohol Pajottenland’, met als voorzitter burge-

hun ouders, van jeugdverenigingen uit het Pajotten-

meester Kris Poelaert uit Herne. Elke gemeente wordt

land rond preventietips tijdens hun zomerkamp. De

vertegenwoordigd in deze beheerraad, alsook enkele

verdeling van deze folder in Lennik gebeurde tijdens

adviserende leden vanuit de lokale politie en vanuit

een vergadering van de jeugdraad.

de Provincie Vlaams-Brabant. De preventiewerker

- een antwoord biedt over je vragen over de lokale

toetst alle intergemeentelijke acties af zodat preventie

opleiding fuifcoach, veiligheidsoverleg (coördinatie-

in meerdere gemeenten kan worden gegarandeerd

en evaluatievergadering) evenementen. Kortom, het

en kan afgestemd worden op de noden die er in elke

huidig fuifbeleid.

gemeente zijn.

11

Juli-Augustus-September 2014


ONDERWIJS Inschrijvingen schooljaar 2014 - 2015 Inschrijven is mogelijk tussen donderdag 28 augustus en zaterdag 20 september. Weekdagen van 16 - 19 uur • Zaterdag van 9 - 12 uur Wie Prijs

Initiatie instrument vanaf 6 jaar:

Jongeren vanaf 8 jaar & kleuterdans:

(inwoners Lennik)

€ 62

Jongeren met vermindering(bv. vanaf 2e kind): € 40

Initiatie instrument vanaf 6 jaar:

Studenten 18+:

(inwoners buiten Lennik)

€ 116

€ 400

Meer info kan je terugvinden op www.lennik.be/academie.

(indien afgifte attest kinderbijslag)

Volwassenen (vanaf 18 jaar):

€ 150

€ 202

Inschrijvingsgeld is fiscaal aftrekbaar voor leerlingen tot 12 jaar.

SENIOREN Nieuws vanuit de Seniorenraad De Algemene Vergadering van de Seniorenraad heeft

Op dinsdag 19 augustus 2014 vindt het Feest van de Senioren

unaniem haar goedkeuring gegeven aan het nieuwe logo

plaats in de gemeentelijke sporthal Jo Baetens. Het concept

van de Seniorenraad. Dit logo zal gebruikt worden in alle

is hetzelfde als vorig jaar. Er is een driegangendiner, de

briefwisseling, uitgaande van het bestuur van de Seniorenraad.

bediening gebeurt door de politiekers, de Magic Cortez Band

Met dit logo wil de Seniorenraad haar werking ten voordele

zorgt voor de ambiance en de dans. De bijdrage van 17 euro

van de Lennikse senioren benadrukken, en meer nog herkend

per persoon is eveneens dezelfde als vorige jaar, en je dient je

worden als een gemeentelijke adviesraad.

vooraf in te schrijven op de dienst Vrije Tijd van de gemeente Lennik. In het Uit Vrije Tijdsmagazine staat meer info over dit

De Seniorenraad heeft in haar werking een werkgroep

Feest van de Senioren.

samengesteld met het doel een seniorenbeleidsplan op te stellen. Het goedgekeurde meerjarenplan van de gemeente

De Seniorenraad is reeds in de weer met de voorbereiding

zal hiertoe als een leidraad fungeren. De bedoeling is uiteraard

van de Week van de Senioren. Hierover zal je nog bijkomende

om de grootste noden en verzuchtingen van de Lennikse

informatie mogen ontvangen.

senioren in kaart te stellen, en er een oplossing voor te vinden, rekening houdende met de financiële draagkracht van de

De Seniorenraad wenst iedere senior een leuke, prettige en

gemeente.

deugddoende vakantie toe! Juli-Augustus-September 2014

12


MILIEU Zuinig met water omspringen Met het zonnige voorjaar nog vers in het geheugen, blikt De Watergroep al vooruit op wat hopelijk een mooie, warme zomer wordt.

En dat op die manier het onkruid geen kans krijgt, is mooi meegenomen

- Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever 1 keer per week een kwartier, dan elke dag 5 minuten: de planten

Tijdens de warme zomermaanden brengt water de nodige

zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden voor de

verfrissing. De groene grasmatten en kleurrijke bloemenperken

droogte. Dit kan uiteraard ook perfect met opgevangen

worden rijkelijk besproeid, zwembaden worden gevuld voor

regenwater

een zomer vol waterpret. De Watergroep staat in jouw gemeente elke dag in voor de levering van kwalitatief drinkwater.

- Begiet je bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat. Het water verdampt dan niet zo snel. Bovendien

Enkele tips

voorkom je zo de beschadiging van de planten, want de

- Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan

waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas

een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt al gauw 100 tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je drie keer kan douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs 5 keer

werken en ze verschroeien. - Besproei je gazon niet. Je zal merken dat het zich na een periode van droogte sneller herstelt dan je dacht - Was je auto met regenwater of sla gewoon een keertje over

- De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal

- Laat ‘s nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf zo

sproeien. Hierdoor breek je de harde laag. Dat houdt de

de kans om de watertorens en reservoirs opnieuw te vullen.

grond luchtig en vochtig.

Zo heb je ’s ochtends opnieuw heerlijk fris leidingwater.

Vervallen geneesmiddelen Iedereen van ons heeft wel eens geneesmiddelen thuis liggen

Wat kan afgegeven worden bij de apotheker

die oud of vervallen zijn, maar wat moet je daar dan mee

- Pillen, zetpillen, capsules, restjes zalf in tubes, restanten

doen? Het Vlarema (het Vlaams Reglement voor het duurzaam

van siroop en andere vloeibare geneesmiddelen, restanten

beheren van materiaalkringlopen en afvalstoffen) bepaalt dat

van sprays en aërosols

apothekers een aanvaardingsplicht hebben wat betreft oude en vervallen geneesmiddelen.

- Steeds ZONDER het doosje en de bijsluiter. Deze horen namelijk gewoon bij je karton- en papierafval.

Geneesmiddelen horen niet tot de KGA-fractie (behalve

Wat kan niet afgegeven worden bij de apotheker

injectienaalden) en mogen dan ook niet afgeven worden in

- lege glazen flesjes, lege doordruk- en capsulehouders,

containerparken. Een parkwachter kan de samenstelling van

dieet-

en

babyvoeding,

vitaminebereidingen

en

de aangeboden geneesmiddelen niet controleren. Dus de

kruidenproducten moeten niet naar je apotheker gebracht

enige juiste plaats om oude en vervallen geneesmiddelen af

worden. Deze horen thuis is de glasbol of in je restafvalzak.

te geven, is bij jouw apotheker. Elke apotheker is verplicht om ze te aanvaarden indien ze op de juiste manier aangeboden

Injectienaalden zijn hierbij een geval apart. Deze horen wel bij

worden, ook als ze niet bij hem/haar werden aangekocht.

de KGA-fractie en moeten thuis apart in een naaldcontainertje

Opgelet: in het geval van bedrijven geldt dit niet. Medicatie

verzameld worden. Deze naaldcontainertjes kan je bij je

afkomstig van een veehouder bijvoorbeeld, hoort bij zijn

apotheker aankopen en als KGA-afval in je containerpark

bedrijfsafval!

binnenbrengen. oudgeneesmiddelen@ovam.be

13

Juli-Augustus-September 2014


MILIEU Werk mee aan het milieu in jouw gemeente De Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur (MINA-

Maar

raad) wordt opnieuw samengesteld. Deze raad adviseert

deskundigheid over milieu en natuur mag je je kandidaat

het bestuur bij materies die met natuur en milieu te maken

stellen.

hebben. Hiervoor worden er vanuit diverse invalshoeken,

Voel je je geroepen, aarzel dan niet, om je kandidaat te

enthousiaste mensen gezocht met een hart voor milieu

stellen voor deze adviesraad.

en natuur, die hun vereniging of organisatie willen laten

Je kan je kandidatuur, met vermelding van de organisatie

vertegenwoordigen in de nieuwe MINA-raad. Er zetelen

die je wenst te vertegenwoordigen, indienen tot 18

afgevaardigden in van milieu- of natuurorganisaties,

augustus bij de dienst Milieu, Markt 18 te 1750 LENNIK of

van

per mail naar milieu@lennik.be. Wens je meer informatie,

jachtverenigingen,

van

de

GECORO,

van

de

ook

als

geĂŤngageerde

burgers

met

enige

voetwegencommissie, van onderwijsinstellingen en van

neem dan zeker contact op met de dienst Milieu

beroepsorganisaties.

op onderstaande contactgegevens. Motiveer kort je interesse in de werking van de MINA-raad en vermeld je contactgegevens.

Gemeente Lennik dienst Milieu tel. 02 531 02 01 milieu@lennik.be

Inschrijvingsstrook Ik stel mij kandidaat voor de MINA-raad Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organisatie die ik vertegenwoordig:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motivatie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Juli-Augustus-September 2014

14


VARIA Aanpassing openingsuren dienst Ruimtelijke Ordening vanaf juli Teneinde alle dossiers binnen de opgelegde termijnen te kunnen afwerken, worden de openingsuren van de dienst Ruimtelijke Ordening vanaf 1 juli 2014 aangepast. Vanaf dan zal de dienst R.O. voor het publiek toegankelijk zijn op de volgende dagen en uren: - Dinsdag:

van 9 tot 11.45 uur

- Woensdag: van 13 tot 16 uur - Donderdag: van 9 tot 11.45 uur

van 18.tot 20 uur

- Vrijdag:

van 9 tot 11.45 uur.

Gemeente Lennik dienst Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke.ordening@lennik.be

Fonds voor Arbeidsongevallen Heb jij, je partner, een familielid of een vriend(in) een

ongeval, kan je op het Fonds voor Arbeidsongevallen een

arbeidsongeval gehad? Voor vragen of hulp kan je

beroep doen. Als je je moeilijk zelf kan verplaatsen, is het

terecht bij een sociaal assistent(e) van het Fonds voor

mogelijk om een afspraak te maken voor een huisbezoek.

Arbeidsongevallen. De sociaal assistenten geven uitleg over de regeling van je arbeidsongeval en helpen je om de schadevergoeding te krijgen waarop je recht

Fonds voor Arbeidsongevallen

hebt. Ook wanneer de verzekeraar van je werkgever het

tel. 02 506 84 72

arbeidsongeval weigert te erkennen, of als blijkt dat je

www.fao.fgov.be

werkgever niet verzekerd was op het moment van je

Geef eens een waardebon Weet je soms niet welk cadeau je aan iemand moet geven? Dan kan je voortaan een ‘Lennikse’ waardebon kopen. Deze bon kan je kopen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis en de bibliotheek en kan alleen besteed worden bij de Lennikse handelaars die deelnemen aan deze actie. Er zijn waardebons te verkrijgen van €5, €10 en €20. De deelnemende handelaars kan je herkennen aan de sticker in hun zaak. Meer informatie en de lijst van deelnemende handelaars vind je op www.lennik.be/waardebon. Als je als Lennikse handelaar wil meedoen met dit initiatief, neem dan contact op met economie@lennik.be.

15

Juli-Augustus-September 2014


Infoblad juli-augustus-september 2014  

Infoblad juli-augustus-september 2014 gemeente Lennik

Infoblad juli-augustus-september 2014  

Infoblad juli-augustus-september 2014 gemeente Lennik

Advertisement