Page 1

infoblad

Lennik TWEEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD uitgegeven door het gemeentebestuur en het OCMW van Lennik

inhoud College van burgemeester en schepenen

MAART APRIL 2013

Winnaars ‘Prins’ bladwijzer pag. 12

2

Lennikse gemeentediensten 3 BESTUUR 4 GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN

5

BURGERZAKEN 8 POLITIE EN PREVENTIE

9

ONDERWIJS 10 BIBLIOTHEEK 11 OCMW 15 CULTUUR 17

Kids-ID pag. 8

Installatie nieuwe gemeenteraad 2013-2018 pag. 4

JEUGD 20 TOERISME 24 SPORT 25 MILIEU 28 VARIA 30

www.lennik.be redactie:

Déborah Jacobs Filip Van Ginderdeuren

De burgemeester Irina De Knop Heidi Elpers Johan Limbourg Yves De Muylder Filip Van Ginderdeuren Henri Van Eeckhoudt

De secretaris

Peter Mergan

....................................

1

De schepenen

Een ♥ voor het Pajottenland Maart-April 2013

Toeristisch seizoen: BIER pag. 24

Buitenspeeldag pag. 20 Prinsbike pag. 25


College van burgemeester en schepenen BEVOEGDHEDEN

SPREEKUREN

Integrale veiligheid Interne zaken Informatie- en promotiebeleid Financiën

dinsdag: 9 tot 10.30 uur donderdag: 19 tot 20 uur of na afspraak.

Ruimtelijke ordening, Stedenbouw, Wonen Landbouw-, milieu en energiebeleid Onthaal en integratie Academie voor Muziek, Woord en Dans

op afspraak

02 531 02 24 johan.limbourg@lennik.be

Werken en openbare ruimte Gemeentelijk Onderwijs, flankerend onderwijs, gezin en kinderopvang

op afspraak

02 531 02 26 yves.demuylder@lennik.be

Mobiliteit Toerisme en Ondernemen Feesten en Plechtigheden

op afspraak

02 531 02 27 filip.vanginderdeuren@lennik.be

Vrije Tijd Burgerparticipatie en rechtszaken

op afspraak

02 532 40 75 henri.vaneeckhoudt@lennik.be

OCMW en welzijnszaken Erediensten

op afspraak

Burgemeester Irina De Knop

GSM : GEMEENTEHUIS :

G. Breynaertstraat 19

E-MAIL :

0486 47 47 31 02 531 02 28 irina.deknop@lennik.be

Schepenen Heidi Elpers (1e schepen)

Lombeeksestraat 39

GEMEENTEHUIS : E-MAIL :

Johan Limbourg

GEMEENTEHUIS :

(2e schepen)

E-MAIL :

02 531 02 25 heidi.elpers@lennik.be

Onderstraat 1 Yves De Muylder

GEMEENTEHUIS :

(3e schepen)

E-MAIL :

Ilingenstraat 16 Filip Van Ginderdeuren

GEMEENTEHUIS :

(4e schepen)

E-MAIL :

Waterhoflaan 26 Henri Van Eeckhoudt

E-MAIL :

(OCMW-voorzitter + 5e schepen)

Schapenstraat 22 Gemeentesecretaris Peter Mergan

op afspraak GEMEENTEHUIS : E-MAIL :

02 531 02 32 peter.mergan@lennik.be

Financieel beheerder Patrick Bombaert

op afspraak TEL : E-MAIL :

02 531 02 48 patrick.bombaert@lennik.be

Voorzitter gemeenteraad Koenraad Ameys J. Van den Bosschestraat 74

op afspraak GEMEENTEHUIS : E-MAIL :

02 531 02 30 koenraad.ameys@lennik.be

Overige gemeenteraadsleden Willy De Waele

Hunselveld 23

Geert De Cuyper

Dorekenstraat 14

Joris Van Hauthem

Scheestraat 21

Marie-Thérèse Van der Velde

Vondelstraat 10

Erik O

Marktstraat 46

Kelly Van Vlaenderen

Vondelstraat 12

Kristien Van Vaerenbergh

Frans Van der Steenstraat 8

Nestor Evens

Kamerveldweg 9

Fried Ringoot

Bruegelhof 6

Christel O

Schapenstraat 104 A

Jasper De Bruyn

Opperbusingenstraat 24

Bruno Moens

Lindeveldweg 16

Nando Hemelinckx

K. Keymolenstraat 52 ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart-April 2013

2


Gemeentediensten

Openingstijden ADMINISTRATIE

voormiddag

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

8.45 - 11.45

8.45 - 11.45

8.45 - 11.45

8.45 - 11.45

8.45 - 11.45

13 - 16

18 - 20

namiddag

BIBLIOTHEEK

10 - 12

voormiddag

10 - 13

16 - 20

namiddag

POLITIE P.W.A.

13 - 16

ZATERDAG

10 - 12

14 - 17

18 - 20

9 - 12

13.30 - 16.30

17 - 20

13 - 16

13 - 16

na afspraak

na afspraak

Gemeentehuis Markt 18 - 1750 LENNIK

Loket Grondgebiedzaken Leefmilieu

TEL.

:

MAIL :

TEL :

02 532 41 15

FAX :

• MAIL : info@lennik.be • SITE : www.lennik.be

02 532 21 75

Loket Burger- en welzijnszaken

GELIJKVLOERS

Burger- zaken

02 531 02 01 milieu@lennik.be

TEL.

:

MAIL :

EERSTE VERDIEPING

02 531 02 34 burgerzaken@lennik.be

Ruimtelijke Ordening

TEL.

:

MAIL :

02 531 02 40 ruimtelijke.ordening@lennik.be

Cultuur

TEL.

MAIL :

:

02 531 02 09 cultuur@lennik.be

Technische dienst

TEL.

:

02 531 02 21

MAIL : openbare.werken@lennik.be

Jeugd

TEL.

MAIL :

:

02 531 02 33 jeugd@lennik.be

Openbare Werken

TEL. MAIL

:

02 531 02 01 : openbare.werken@lennik.be

Sport

TEL.

MAIL :

:

02 531 02 38 sport@lennik.be

Openbare Werken

TEL.

Toerisme

TEL.

MAIL :

MAIL :

SITE

Sociale zaken OCMW

:

02 531 02 01 openbare.werken@lennik.be : www.lennik.be

ADRES :

TEL.

MAIL

SITE

Frans Van der Steenstraat 6 02 532 41 45 : jos.nevens@ocmw.lennik.be : www.lennik.be/ocmw :

:

PWA

ADRES :

TEL.

MAIL

02 531 02 05 toerisme@lennik.be

Schapenstraat 42a 02 460 74 65 : pwa.lennik@hotmail.com :

Veiligheidszaken Brandweer + Zieken- vervoer

ADRES : TEL. MAIL SITE

Karel Keymolenstraat 4 02 532 45 12 - 02 532 42 98 : lennik@brandweervlaanderen.be : www.brandweerlennik.be :

Politie ADRES : Alfred Algoetstraat 31 (Wijkpost Lennik) TEL. : 054 31 35 70 MAIL : wijkpost.lennik@politiepajottenland.be SITE : www.politiepajottenland.be

Onderwijs Gemeente- school

MAIL

Assesteenweg 125 02 532 48 02 - 02 582 84 19 : gemeenteschool@lennik.be : www.lennik.be/gemeenteschool :

Academie Peter Benoit

ADRES : TEL. MAIL SITE

Hendrik Ghijselenstraat 19 02 532 54 65 : mwdacademie@lennik.be : www.lennik.be/academie :

Financiële dienst

Bibliotheek ADRES : TEL.

....................................

3

TEL. SITE

ADRES :

MAIL SITE

Een ♥ voor het Pajottenland Maart-April 2013

Schapenstraat 42 02 532 51 59 : lennik@bibliotheek.be : www.lennik.be/bibliotheek :

TEL. : MAIL :

02 531 02 03 financien@lennik.be


Bestuur I nstallatie nieuwe gemeenteraad 2013 – 2018 Op 2 januari vond de installatie van de nieuwe Lennikse gemeenteraad voor de komende legislatuur 2013 – 2018 plaats. Uittredend voorzitter, de heer Willy De Waele, mocht de vergadering openen. Eerst deelde hij mee dat de verkiezingen geldig

werden

verklaard

en

dat

mevrouw Irina De Knop op 21 december 2012 haar eed als burgemeester heeft afgelegd. Vervolgens legde de uittredend voorzitter de eed af als gemeenteraadslid

in

handen

van

burgemeester Irina De Knop, gevolgd door de overige gemeenteraadsleden die hun eed aflegden in handen van de uittredend voorzitter. Nadien zat de taak van de heer Willy De Waele erop en nam de heer Koenraad Ameys het voorzitterschap op. De 4 verkozen schepenen legden hun eed af in handen van de burgemeester. Hieronder wordt de nieuwe gemeenteraad, per fractie voorgesteld. fractie LB: Koenraad AMEYS (voorzitter gemeenteraad), Irina DE KNOP (burgemeester), Johan LIMBOURG (2de schepen), Filip VAN GINDERDEUREN (4de schepen), Willy DE WAELE, Marie-Thérèse VAN DER VELDE en Kelly VAN VLAENDEREN (raadsleden) fractie CD&V: Heidi ELPERS (1ste schepen), Yves DE MUYLDER (3de schepen), Henri VAN EECKHOUDT (OCMW-voorzitter/ 5de schepen), Nestor EVENS en Nando Hemelinckx (raadsleden) fractie N-VA - Lennik²: Geert DE CUYPER, Erik O, Kristien VAN VAERENBERGH, Fried RINGOOT, Christel O, Jasper DE BRUYN en Bruno MOENS (raadsleden) fractie Vlaams Belang: Joris VAN HAUTHEM (raadslid)

Interne taakverdeling burgemeester & schepenen De interne taakverdeling van het college van burgemeester en schepenen werd als volgt vastgesteld. Irina DE KNOP: burgemeester - Integrale veiligheid, politie en brandweer - Interne zaken: burgerlijke stand, bevolking, organisatie, ICT & personeel - Informatie- en promotiebeleid - Financiën Heidi ELPERS: 1ste schepen - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Wonen: ruimtelijke planning, bouw- en milieuvergunningen, (sociaal) woonbeleid en vergunningenbeleid - Landbouw-, milieu-, afval- en energiebeleid - Onthaal en integratie - Academie voor Muziek, Woord en Dans Johan LIMBOURG: 2de schepen - Werken en openbare ruimte: wegen, groen, trage wegen, begraafplaatsen, speelterreinen, patrimonium, energiebesparing in gebouwen en erfgoed - Gemeentelijk Onderwijs, flankerend onderwijs, gezin en kinderopvang

Yves DE MUYLDER: 3de schepen - Mobiliteit - Toerisme - Ondernemen: middenstand, markten, handel en tewerkstelling - Feesten en plechtigheden Filip VAN GINDERDEUREN: 4de schepen - Vrije Tijd: jeugd, sport, cultuur, bibliotheek, senioren en verenigingen - Ontwikkelingssamenwerking - Burgerparticipatie - Rechtszaken Henri VAN EECKHOUDT: OCMW voorzitter / 5de schepen - OCMW en welzijnszaken - Erediensten

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart-April 2013

4


Gemeentelijke adviesraden ’De gemeente Lennik luistert naar de RAADio In 2013, met de start van een nieuwe legislatuur, worden

Lokaal overleg kinderopvang

een pak adviesraden in een nieuw kleedje gestoken.

Het lokaal overleg kinderopvang geeft als gemeentelijke

Daarom lanceert de gemeente Lennik een oproep naar

adviesraad advies over de opmaak en de uitvoering van

haar inwoners om hun plaats in deze raden in te nemen!

het lokaal sociaal beleidsplan en geeft advies over de

Zo draag je bij aan het beleid in jouw gemeente, want de

uitbouw van de opvangvoorzieningen in de gemeente.

gemeente Lennik luistert naar haar raden. Op deze pagina

In het lokaal overleg zitten vertegenwoordigers van de

vind je kort een beschrijving terug van de verschillende

kinderdagverblijven, onthaalouders, de verantwoordelijke

raden samen met de oproep naar jou als geïnteresseerde

van de buitenschoolse kinderopvang, de directies en de

burger. Of je nu een fervent sporter bent, vaak bezig bent

ouderraden van de lagere scholen en geïnteresseerde

met cultuur of streeft naar een milieubewust leven, je kiest

burgers. Het lokaal overleg kinderopvang bekijkt en

de raad die bij je past en schrijft je in aan de hand van de

bespreekt het volledige opvang aanbod in de gemeente

instructies aan het einde van deze pagina.

en

organiseert

bijvoorbeeld

infoavonden

rond

opvoedingsondersteuning. Jeugdraad De jeugdraad is hét kanaal bij uitstek waarlangs zowel de

GROS

jeugdverenigingen als geïnteresseerde jongeren die niet in

GROS

een jeugdvereniging zitten hun stem kunnen laten horen en

Ontwikkelingssamenwerking. Dit is een overleg- en

hun mening kwijt kunnen aan de gemeente. De jeugdraad

adviesorgaan binnen de gemeente dat advies geeft

adviseert de gemeente over alle aangelegenheden die met

aan het college van burgemeester en schepenen over

jeugd te maken hebben zoals bijvoorbeeld de aankoop

ontwikkelingssamenwerking. GROS Lennik werd in 2011

van speeltoestellen, de opmaak van een beleidsplan, enz.

opgericht door de gemeente i.s.m. een aantal verenigingen

De jeugdraad is een verzameling van jonge mensen die

werkzaam

zich willen bekommeren om wat de gemeente al dan niet

algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden vanuit

beslist voor kinderen, tieners en jongeren uit de gemeente.

verschillende verenigingen/organisaties. Deze mensen zijn

Door lid te zijn van de jeugdraad kan je verwoorden wat

allemaal vrijwilligers, die een aantal keren per jaar samen

jij of je vereniging belangrijk vindt en bepaal je mee welke

komen om te brainstormen over welke gezamenlijke

prioriteiten er gelegd worden binnen het gemeentelijk

activiteiten ze willen organiseren en om te bespreken

jeugd(werk)beleid.

hoe ze hun eigen werking/project nog verder kunnen

Het is de ideale manier om samen met leeftijdsgenoten

uitbouwen. Steek je ook graag een handje toe of heb je een

ideeën uit te werken, activiteiten op poten te zetten, na te

super idee voor de uitwerking van een project?

denken over allerlei thema’s, ... .

....................................

5

Een ♥ voor het Pajottenland Maart-April 2013

staat

voor

rond

de

Gemeentelijke

Raad

ontwikkelingssamenwerking.

voor

De


Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

- Erfgoeddeelraad:

de

Erfgoeddeelraad

is

een

(GECORO)

adviesraad die het gemeentebeleid adviseert en helpt

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

bij de bewaring van ons erfgoed. Het gaat daarbij

kortweg GECORO, is het adviesorgaan over de ruimtelijke

over de bescherming van onroerende goederen zoals

ordening in onze gemeente. De oprichting hiervan wordt

gebouwen, huizen of kapellen, over archeologie maar

bepaald in artikel 1.3.3 van de Vlaamse codex ruimtelijke

ook over volksverhalen, dorpsfiguren, dialecten of

ordening. De voornaamste opdrachten hebben te

familierecepten. Deze deelraad verzamelt mensen

maken met de ruimtelijke planning zoals bijvoorbeeld

die specifiek met erfgoedmateries (heemkunde,

het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de ruimtelijke

monumenten, Kasteel van Gaasbeek, …) begaan zijn.

uitvoeringsplannen, de bijzondere plannen van aanleg, de stedenbouwkundige verordeningen, de verkavelingen,

Het bestuur van de raad van cultuurbeleid zal bestaan uit

de belangrijke stedenbouwkundige vergunningen, ...

afgevaardigden van de drie deelraden.

Deze commissie vergadert minstens 2 maal per jaar. Er is bepaald dat de GECORO in de gemeente Lennik uit 9 leden

Wil je graag meewerken aan een open & dynamisch

bestaat: 5 deskundigen (landmeter, architect, planoloog,

cultuurbeleid? Stel je dan kandidaat met je sociaal-

…) en 4 vertegenwoordigers vanuit de maatschappelijke

culturele vereniging/organisatie of als cultuurliefhebber of

geledingen die representatief zijn op het vlak van de

als geïnteresseerde Lennikenaar.

verdediging van het milieu, culturele, economische, esthetische of sociale waarden. Ben je vertrouwd met de materie van de ruimtelijke ordening in Lennik op basis

Seniorenraad

van kennis en ervaring? Bezit je een relevant diploma of

De seniorenraad is een adviserend, coördinerend en

oefen je beroepsmatig taken uit die verband houden

stimulerend orgaan dat als officieel erkende woordvoerder

met ruimtelijke ordening? Stel dan gerust je kandidatuur

van de Lennikse senioren optreedt. Deze adviesraad

begeleid met een motivatienota!

behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak, die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks de senioren aanbelangen en dit van alle filosofische en politieke strekkingen. Hij bezit

Cultuurraad

de bevoegdheid om voorstellen te doen en op eigen initiatief

De cultuurraad wil een ‘open’ en ‘dynamisch’ platform

of op verzoek van de gemeenteraad, het schepencollege of

zijn voor ontmoeting en samenwerking tussen sociaal-

het O.C.M.W. adviezen te verstrekken. Tevens zorgt hij voor

culturele verenigingen, organisaties en deskundigen in

de samenwerking in het bejaardenwerk en draagt bij tot

cultuur. De cultuurraad draagt bij tot het gemeentelijk

het bevorderen en stimuleren van de bejaardenzorg. Wij

cultuurbeleid door advies en wil ook een steunpunt zijn

zijn op zoek naar mensen die zich in de seniorenraad willen

voor de werking van de sociaal-culturele verenigingen van

inzetten om de samenwerking tussen de gemeente, het

Lennik. Deze nieuwe cultuurraad adviseert de gemeente in

OCMW en de senioren in onze gemeente te bevorderen.

verband met culturele aangelegenheden. Er zijn hierbij 3 deelraden: - Socio-culturele deelraad: deze deelraad verzamelt

Werkgroep Trage Wegen

vertegenwoordigers van de erkende socio-culturele

Deze commissie, bestaande uit enerzijds afgevaardigden

verenigingen van Lennik. Deze deelraad behandelt

van

onderwerpen als subsidiëring, cultuuruitstappen,

anderzijds geïnteresseerde burgers, zal het opgestarte

culturele samenwerkingen, communicatie, …

‘voetwegenknooppuntennetwerk’

organisaties,

scholen

en

adviesraden verder

en

realiseren.

Deze commissie adviseert eveneens de dossiers inzake - Kunstendeelraad: deze deelraad verzamelt mensen die op artistiek vlak actief zijn als amateur of

verplaatsing, afschaffing en/of verbetering van bestaande voetwegen.

professioneel (letteren, theater, muziek, beeldende kunst, multimedia, …) Allerhande thema’s die te maken hebben met kunstcreatie en cultuurspreiding komen hier ter sprake. ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart-April 2013

6


Bibliotheekbeheersorgaan

Sportraad

Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad moet

De gemeentelijke sportraad is het autonoom adviesorgaan

er ook voor de bibliotheek een nieuw beheersorgaan

dat de komende legislatuur advies zal verlenen bij de

worden samengesteld. Dit beheersorgaan zal voor de helft

opmaak, uitvoering en evaluatie van de meerjarenplanning

bestaan uit een politieke afvaardiging en voor de helft uit

met betrekking tot sport. De sportraad is representatief

de bibliotheekgebruikers. De politieke afgevaardigden

voor alle vormen van sportbeoefening. Het bestuur betrekt

worden aangeduid door hun politieke fracties. Het

in de sportraad de actoren die de Nederlandstalige sport

beheersorgaan van de gemeentelijke bibliotheek heeft een

bevorderen. Van de sportraad kunnen lid worden:

adviserende bevoegdheid ten aanzien van de inrichtende

1) de afgevaardigden van alle Nederlandstalige sport-

overheid voor alle aspecten van het bibliotheekwerk en in

initiatieven, onder andere sportverenigingen, sport-

het bijzonder voor het bibliotheekbeleidsplan. Zo heeft

projecten, instellingen, scholen, anders-georganiseerde

het beheersorgaan adviseringsrecht over de inrichting van

sporters en organisaties, zowel private als publieke, die

de bibliotheek, de openingsuren en de lees bevorderende

sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied

projecten. Samen met de bibliothecaris concretiseert het

van de gemeente Lennik

beheersorgaan het bibliotheekbeleidsplan in een jaarlijks

2) deskundigen inzake sport.

actieplan. Dit actieplan moet wel worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Samen met het beheersorgaan stelt de bibliothecaris ook jaarlijks een werkingsverslag op dat beschrijft hoe het actieplan in het voorbije jaar werd uitgevoerd. Ook dat verslag moet door het college worden goedgekeurd.

✁ Inschrijvingsstrook gemeentelijke adviesraden

naam :............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ adres:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. tel.:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... e-mail:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Schrijft zich in als actief kandidaat voor volgende adviesra(a)d(en):

❏ Jeugdraad

Raad voor Cultuurbeleid

❏ Lokaal Overleg Kinderopvang

❏ Socio-Culturele deelraad

❏ GROS

❏ Kunstendeelraad

❏ GECORO

❏ Erfgoeddeelraad

❏ Werkgroep Trage Wegen © Viona Ielegems – www.viona-art.com

❏ Sportraad

❏ Bibliotheekbeheersorgaan ❏ Seniorenraad

Deze inschrijvingsstrook terug bezorgen aan de dienst Vrije Tijd, Markt 18 te 1750 LENNIK uiterlijk tegen 1 april. ....................................

7

Een ♥ voor het Pajottenland Maart-April 2013


Burgerzaken Kids-ID Waarom een Kids-ID

Uitzonderingen

- goed beveiligde identiteitskaart voor kinderen minder

Je kan een voorlopig identiteitsbewijs voor kinderen

dan 12 jaar

aanvragen dat dezelfde dag nog kan worden afgehaald in

- geldig reisdocument in Europa en enkele andere landen

de provinciehoofdstad bij de regionale delegatie van het

- telefoon-cascadesysteem ‘hallo-ouders’ waardoor een

Rijksregister. Dit document is slechts 2 maanden geldig

verloren kind snel weer in contact kan worden gebracht

en kan slechts gebruikt worden in een aantal landen. Als

met zijn familie.

uitzonderlijke situaties worden beschouwd: - Uitzonderlijke omstandigheden waardoor je duidelijk

Hoe aanvragen: De ouders of personen met het ouderlijke gezag vragen de Kids-ID aan bij de gemeente en dit in het bijzijn van het kind. Breng zeker een pasfoto mee!

niet op voorhand kon weten dat je dringend met je kind(eren) naar het buitenland moet reizen. Bijvoorbeeld een overlijden, een spoedoperatie of een ander geval van overmacht dat een dringende en onvoorziene verplaatsing vergt naar het buitenland.

Wanneer aanvragen: Minstens 3 weken voor het vertrek naar het buitenland.

- Wanneer minstens vijftien dagen voordien een Kids-ID werd aangevraagd, maar de gemeente de kaart niet tijdig heeft ontvangen. - Als je kind al een Kids-ID heeft, maar dit document in

Geldigheidsduur: 3 jaar

de vijftien dagen voor je vertrek naar het buitenland gestolen werd, verloren ging of onherroepelijk werd

Prijzen en leveringstermijnen

beschadigd.

Aanvraagprocedure

Leveringstermijn

Prijs (tot 31-03)

Prijs (vanaf 01-04)

Normale procedure

3 weken (gemiddeld)

€3

€6

Spoedprocedure

3 dagen

€ 106

€ 109

Extreme spoedprocedure

2 dagen

€ 170

€ 173

dienst Burgerzaken tel. 02 531 02 34 burgerzaken@lennik.be www.ibz.rrn.fgov.be

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart-April 2013

8


POLITIE EN PREVENTIE Nieuwe openingsuren wijkpost Gooik Normaal heb je als inwoners van de politiezone een nieu-

Hierna vind je ter verduidelijking nogmaals de aangepaste

we praktische steekkaart ontvangen met de aangepaste

uren.

openingsuren van de politieposten en –diensten, evenals de bijgewerkte contactgegevens van hun wijkwerkers.

Maandag: 9 – 15 uur Dinsdag: 13 – 18 uur

Hier zijn ook de nieuwe openingsuren van de wijkpost

Woensdag: 16 – 21 uur

Gooik (Bruneaustraat 101- 1755 KESTER) opgenomen.

Donderdag: 9 – 15 uur Vrijdag: 13 – 18 uur Zaterdag: 9 – 16 uur & Zon- en feestdag: 9 – 16 uur

Inbraakpreventietips Een goede preventie kan veel leed voorkomen. Om ongewenste bezoeken in je huis of in je wagen te voorkomen, volstaan vaak een aantal eenvoudige ingrepen die inbrekers ontmoedigen of die inbraak vertragend werken. Hieronder worden er enkele tips op een rijtje gezet. Tip 1: Gebruik veiligheidssloten waardoor de inbrekers kostbare tijd verliezen. Vergeet niet om de ramen, bereikbare keldergaten en koepels te beveiligen. Tip 2: B ewijs de inbreker geen dienst door allerlei voorwerpen (ladder, klein gereedschap, …) binnen handbereik achter te laten. Tip 3:Sluit je wagen steeds zorgvuldig af: vergeet naast de portieren ook niet de ramen, het open dak en het kofferdeksel goed te sluiten. Tip 4: Verwijder steeds je mobiele GPS en GPS-houder uit de wagen. Veeg ook de zuignapafdruk uit op je voorruit. Dieven breken in je wagen in bij het zien van een GPS en/of de GPS-houder en/of de zuignapafdruk op je raam, in de hoop zich een GPS toe te eigenen. Tip 5: Wees waakzaam! Wanneer er verdachte personen, verdachte voertuigen of verdachte handelingen worden opgemerkt, moet er onmiddellijk contact worden opgenomen met de politiediensten op het noodnummer 101. Noodnummer

101 of 112(GSM)

Wijkpost Lennik - Schepenbank Alfred Algoetstraat 31 - 1750 LENNIK dinsdag van 9 tot 12 uur woensdag van 13.30 tot 16.30 uur donderdag van 17 tot 20 uur tel. 054 31 35 70 / fax 054 31 35 79 wijkpost.lennik@politiepajottenland.be

Buiten deze openingsuren kan je ook terecht in het wijkkantoor van Gooik (nieuwe openingsuren vanaf januari – zie hoger vermeld) of Pepingen.

....................................

9

Een ♥ voor het Pajottenland Maart-April 2013

Hoofdpost Bruneaustraat 101- 1755 GOOIK (KESTER) tel. 054 31 35 50 • fax 054 31 35 59 wijkpost.gooik@politiepajottenland.be Wijkkantoor Pepingen Ninoofsesteenweg 114 - 1670 PEPINGEN maandag van 17 tot 20 uur woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur tel. 054 31 35 80 / fax 054 31 35 89 Wanneer je de hoofdpost telefonisch tracht te bereiken buiten de openingsuren, wordt je oproep automatisch doorgeschakeld naar het provinciaal CIC (communicatie- en informatiecentrum) in Leuven.


ONDERWIJS ’t Rakkertje Muzikaal talent in ‘t Rakkertje In de gangen van de gemeenteschool ’t Rakkertje viel er veel te beleven. Naar aanleiding van een muzische opdracht in leergroep 6 werd er heel wat muzikaal talent ontdekt. Van het geslaagde eindresultaat kan ’t Rakkertje jullie spijtig genoeg niet laten meegenieten maar de sfeerbeelden spreken tot de grootste verbeelding….

Academie Peter Benoît Nieuwjaarsconcert

DKO 121212

Op 17 januari was er het traditionele nieuwjaarsconcert van

Op 12 december 2012 was er een algemene pedagogische

de academie. Er werden werken van Clark, Corelli, Haydn,

studiedag te Oostende voor bijna alle academies van het

Janaçek, Poulenc, Coleman, Evans en Henderson gebracht.

Vlaamse land. Bijna 5 000 leerkrachten van het Deeltijds

Dertien leerkrachten verleenden hun medewerking. Net

Kunstonderwijs konden er kiezen tussen meer dan 160

op tijd was de vaste belichtingsinstallatie klaar die voor

opleidingen. Ook de leerkrachten van de academie Peter

een deel gesponsord werd door de Marnixring met het

Benoît van Lennik waren hierbij aanwezig. De grootste

project ‘Beken Kleur’ van vorig schooljaar.

interesse ging naar de plenaire vergadering rond de op til staande hervormingen in het kunstonderwijs.

Activiteitenkalender februari

6/feb

17.30 uur

Presentatie over Shen Yun dansvoorstelling

maart

3/mrt

19 uur

Slagwerkdag: slotconcert

16/mrt

11 uur

Aperitiefconcert eindexamen H3 (zaal)

18/mrt

Praktijkgerichte workshop ‘Barok danst door de klas’ door Ludovico Mosca

23/mrt

14.30 uur

Toonmoment: Kleuterdans, L1, L2, L3, L4 (zaal)

23/mrt

16 uur

Toonmoment: Kleuterdans, L1, L2, L3, L4 (zaal)

23/mrt

20 uur

Toonmoment: Dans L5 tot volwassenen (zaal)

24/mrt

15 uur

Toonmoment: Dans L5 tot volwassenen (zaal)

28/mrt

19.30 uur

Pop en Jazz Café De Architect SML

mei

4/mei

11 uur

Iniatievoorstelling (zaal): Initiatieleerlingen + L2 muziek en L1, L2 woord

juni

1/jun

19 uur

Pop & Jazz Café Den Herberg Huizingen

22/jun

10 uur

Algemene proclamatie

29/jun

9 – 12 uur

Infodag

Telling leerlingen schooljaar 2012-2013

London musicalweekend

Momenteel telt de academie 529 leerlingen, waarvan

In het weekend van 12 januari maakten de leerlingen vanuit

472 officiële leerlingen voor het departement onderwijs.

de hogere graad dans een musicalreis naar London. ‘Billy

De andere zijn vrije leerlingen dans, muziekinitiatie

Eliot’ en ‘The Lion King’ werden goed bevonden. Weken

en kleuterdans. Voor muziek telt de academie 297

voordien verkochten ze wafeltjes om wat sponsorgeld in

gesubsidieerde leerlingen, dans 110 en woord 65.

te zamelen. ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart-April 2013

10


BIBLIOTHEEK Jeugdboekenweek: TIJD Thema

Met de klas op bezoek - Bibliotheekspel - NIEUW!

In 2013 neemt de Jeugdboekenweek de tijd. Ze kijkt naar

Het klassieke concept van het bibliotheekspel werd

het verleden en richting toekomst, telt de dagen van de

herwerkt en de bib kan het nu zowel gebruiken bij (klas)

week en ziet de seizoenen passeren. Ze is opgejaagd en ze

groepen op bezoek als in het vrijetijdsaanbod. Voor kleuters

verveelt zich. Ze denkt na over de eeuwigheid. Ze zet de tijd

en leerlingen van de eerste graad lager onderwijs werd de

stil. Ze zoekt het juiste verhaal en laat het voor altijd duren.

activiteit ‘de klok’ rond ontwikkeld. Voor de leerlingen van de

De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival

tweede en derde graad van het lager onderwijs schreef auteur

van Vlaanderen. Veertien dagen lang zetten scholen,

Kristien Dieltens het spannende vervolgverhaal ‘Loewie en

bibliotheken, boekhandels en culturele centra de mooiste

het mysterieuze boek’.

boeken in de kijker. De Jeugdboekenweek vindt dit jaar week een ander thema. Dit jaar is het thema ‘tijd’, met als

Als je in de maand maart graag met je klas dit spel eens wil komen spelen, maak dan gerust een afspraak met de

slagzin Een zee van tijd. Illustrator Kaatje Vermeire maakte

bibliotheek!

plaats van 2 tot 17 maart. Jaarlijks heeft de Jeugdboeken-

samen met vormgever Kris Demey het beeldmateriaal. Erfgoeddag Ook Erfgoeddag staat dit jaar in het teken van tijd! De dertiende editie vindt plaats op zondag 21 april. Activiteiten inschrijven voor Erfgoeddag voor dit jaar is niet meer mogelijk. Maar neem zeker eens een kijkje op www.erfgoeddag.be. Daar vind je inspiratie over het thema, net zoals in de gratis inspiratiebrochure. Vanaf eind maart is het programma raadpleegbaar op www.erfgoeddag. be of kan je de gratis programmabrochure ophalen in de openbare bibliotheek, het toeristische infokantoor of bij één van de deelnemende organisaties. Bestellen kan dan ook op het gratis nummer 1700. Themanamiddag Op zaterdag 30 maart van 14 tot 16.30 uur verwelkomt de bib alle kleuters en kinderen van de lagere school op de ‘jeugdboekenweek namiddag’. Tal van activiteiten staan op het programma. Thematafel

Paasvakantie

Op de thematafel kan je een krantje met handige boekentips rond het thema ‘tijd’ vinden.

Tijdens de paasvakantie kan je genieten van een langere uitleentermijn. Vanaf 3 weken voor tot het einde van de paasvakantie kunnen alle materialen voor 6 weken uitgeleend worden!

....................................

11

Een ♥ voor het Pajottenland Maart-April 2013


Artiest Geboekt’ met Kris De Bruyne / literair ontbijt met bubbels Op zondag 20 januari, een dag van hevige sneeuwval en onberijdbare wegen, ontving de bib zanger Kris De Bruyne en de lieftallige radio- en tv dame Roos Van Acker in de bibliotheek voor een gezellige babbel over boeken en een ontbijt met bubbels. Kris De Bruyne sprak heel begeesterend over de 7 boeken die hem nauw aan het hart lagen. Lievelingsboeken 1. De oorlog van Don Emmanuels Edele Delen / Louis De Bernieres 2. Het Vrouwenleger van Senor Vivo

/ Louis De

Bernieres 3. De Lastige Kroost van Kardinaal Guzman / Louis De Bernieres 4.

Het Stenen Vlot / José Saramago

5.

De Geverfde Vogel / Jerzy Kosinsky

6.

Genezijde / Bart Plouvier

7.

België - Een Geschiedenis Zonder Land / Rolf Falter

Winnaars ‘Prins’ bladwijzer Op woensdag 30 januari kon de bib uiteindelijk de kinderen bekronen voor de prachtige ontwerpen van de ‘Prins’ bladwijzers. Ook Godelieve Eeckhout werd eventjes in de bloemetjes gezet voor haar inzet voor de viering van 20 jaar ‘Prins’. Tijdens de huldiging was ze vooral onder de indruk van de bladwijzer met als opdruk ‘20 jaar de trots van Lennik’. Er werden 10 winnaars gekozen (2 per leeftijdscategorie): - 3 tot 5 jaar: Sander Van de Velde & Jodi Dooms - 6 tot 8 jaar: Thibau Destryker & Lucca Hugaerts - 9 jaar: Tine Boeynaems & De Cuyper - 10 jaar: Joeri Van Cauwelaert & Fara Hanssens - 11 tot 12 jaar: Lotte Henuset & Bente Van der Steen

Themastanden in maart en april Jeugd: ‘Tijd’ (Jeugdboekenweek)

Volwassenen: ‘James Bond’ Films in de kijker ‘Zuid Afrikaanse romans’ (1ste verdieping)

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart-April 2013

12


Winnaars gedichtenwedstrijd

Op woensdag 30 januari, op de vooravond van de Gedichtendag, werden de winnaars van de gedichtenwedstrijd bekend gemaakt. Categorie 6de leerjaar Lager Onderwijs

Categorie volwassenen

Dromen (1ste prijs)

Bach

Pfff…Ik zit me in de klas te vervelen

Ik hou van Bach,

Ik heb veel meer zin om gitaar te spelen

zegt ze,

Ik droom dat ik op een podium sta

en ik lach minzaam

En als popster naar New York ga

van tussen de lakens terwijl zij voor de spiegel

Dat ik wordt toegewuifd in een limousine

haar nagels lakt

Samen met mijn vriendinnen

en de inkt der passie

Onze liedjes worden duizenden keren beluisterd

in haar nog warme schoot

En onze namen worden overal rondgefluisterd

haar onbeschreven blad laat verworden

Muziek is écht iets heel speciaal

tot de partituur van

Zeker als je kan zingen als een nachtegaal

onze eerste zinderende

Ik heb elke dag mijn MP3 bij de hand

symfonie.

En ik wil bekend worden over het hele land Bach? Ik geef iedereen een handtekening van mij

Ach...

Met een job als zangeres ben ik super blij Ik maak muziek met de bekendste mensen Zo een leven wil ik iedereen toewensen Nee toch, ik was weer in de klas aan het dromen En straks zal de juf met onze toetsen komen Maar slechte punten kan me écht niet schelen Want ik wil mijn leven met muziek delen Karlien Helpers ....................................

13

Een ♥ voor het Pajottenland Maart-April 2013

Mario Demesmaeker


Persvoorstelling prentenboek ‘Hannah’s ABC’ door Leila Viaene. Leila Viaene (16) uit Sint-Kwintens-Lennik stelt haar tweede prentenboek ‘Hannah’s ABC’ over Mobile School voor. De (pers)voorstelling gaat door op zaterdag 6 april om 11 uur in de zaal achter de bib. Leila Viaene (leerlinge Sint-Godelieve-Instituut) is niet aan haar proefstuk toe. In 2006 organiseerde de bibliotheek van Lennik een schrijfwedstrijd. Leila was één van de gelukkige winnaars die onder begeleiding van de gewaardeerde Lennikse jeugdschrijvers, Anne Wyckmans en Mario Demesmaeker een boek mochten schrijven. ‘Hannah’s regenboog’ werd in 2009 aan de pers voorgesteld en er gingen talloze exemplaren de toonbank over. Van de opbrengst schonk Leila aan Plan International, speel- en leermateriaal voor 120 kinderen. Ze had de smaak goed te pakken en het idee groeide om opnieuw een boek te schrijven voor een goed doel. Deze keer koos ze voor ‘Mobile School’. De illustraties wou ze ditmaal echter zelf verzorgen, want Leila volgt al een 10-tal jaar les aan de tekenacademie van Gooik. Haar nieuwe boek ‘Hannah’s ABC’ gaat over een arm meisje die elke week haar nichtje gaat helpen op de markt. Op een dag loopt ze tijdens haar terugtocht naar huis langs een vreemde kar, nl. de Mobiele School. Hannah wil te weten komen wat dit is en ze wordt er uiteindelijk heel wat slimmer van…. In het prentenboek

Ivo Van Strijtem en Amicalekoor

wordt uitgelegd wat ‘Mobile School’ precies doet. Dit was

Op donderdag 7 maart om 20.30 uur breien we nog een ver-

binnenkort kan zien in het programma ‘Los Easy Riders’

volg aan de nationale gedichtendag van 31 januari met een

op Vier, waarin hij rondtoert op zijn motor door Zuid-

gedichtenavond in de Kapel van ‘Zonnestraal’ (Zavelstraat).

Amerika. Het Mobile School-project zal centraal staan in

Laat je die avond verrassen door poëzie en koormuziek ge-

het programma, maar wie naar de persvoorstelling komt

bracht door Ivo Van Strijtem & het Amicalekoor.

kan daar live ontdekken wat Mobile School nu precies is.

in 1996 een initiatief van Arnaud Raskin, die je trouwens

Mobile School zal namelijk zelf aanwezig zijn en brengt een echte mobiele school mee om de nieuwsgierige bezoekers een demonstratie te geven. Maar dat niet alleen, er is ook nog kinderanimatie voorzien en na de voorstelling kan je genieten van een hapje en een drankje. Leila wil alvast haar steentje bijdragen door haar nieuwe prentenboek op te dragen aan Mobile School en de meer dan 150 miljoen straatkinderen in de wereld. Je bent van harte uitgenodigd!

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart-April 2013

14


DIENSTEN I. Thuiszorgdiensten - Gezinszorg - Poetsdienst - Klusjesdienst - Warme maaltijden II. Specifieke diensten - Psychologische begeleiding - Sociale dienst - Thuisopvang zieke kinderen III. Instellingen - Woningcomplex ‘Den Bleek’ - Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang ‘Het Wonderhuis’ - Lokaal Opvanginitiatief Asielzoekers Frans Van der Steenstraat 6 tel. 02 532 41 45 fax 02 532 26 01 jos.nevens@ocmw.lennik.be www.lennik.be/ocmw

OCMW Gemotiveerde en energieke jongeren gezocht IBO Wonderhuis is op zoek naar jonge mensen vanaf 16 jaar om tijdens de schoolvakanties activiteiten mee te helpen organiseren voor kleuters, kinderen, … Ervaring en/of studies in verband met kinderen zijn een pluspunt. IBO Wonderhuis biedt je onvergetelijke momenten met toffe mensen en kinderen en een dagvergoeding. Je kan je kandidaat stellen voor minimum 1 week en maximum 5 weken. Bijkomende info en/of documenten om je kandidaat te stellen kunnen telefonisch of per mail aangevraagd worden via de onderstaande contactgegevens. IBO Wonderhuis biedt voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens de schoolvakanties voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Openingsuren alle werkdagen van 8 tot 16 uur Spreekuren maatschappelijk assistenten: van 8 tot 12 uur na afspraak: in de namiddag en op dinsdagavond Voorzitter Henri Van Eeckhoudt Schapenstraat 22 tel. 02 532 40 75 Secretaris Jos Nevens Frans Van der Steenstraat 6 tel. 02 532 41 15 jos.nevens@ocmw.lennik.be Raadsleden Karen De Waele Zwartenbroekstraat 27 tel. 0475 37 38 66 Elza Leuckx Cottemstraat 9 tel. 02 569 63 51 Filip Rooselaers Hemelveldweg 25 tel. 02 532 12 73 Godelieve Suenens Palokenstraat 10 E tel. 02 532 53 25 Viviane Tielemans Kraaiveldweg 36 tel. 02 532 22 39 Christiane Van Belle Lombeeksestraat 19 tel. 054 33 69 25 Patrick Van Laethem Schapenstraat 200 tel. 02 582 84 76 Ernest Vankelecom Schapenstraat 181 tel. 02 532 48 77

IBO Wonderhuis Coördinator: Leen Walravens Assesteenweg 233 tel. 02 582 12 13 wonderhuis@skynet.be

 Geslaagd kerstspel In december hebben de kinderen van het 3de leerjaar uit ‘De Kleine Prins’ een kerstspel opgevoerd in het cafetaria van de serviceflats ‘WCD Den Bleek’. De mooi uitgedoste kinderen zongen, speelden toneel en lazen voor. Ook hadden ze voor elke aanwezige een zelfgemaakt kerstkaart. Wat een mooi tafereel!

....................................

15

Een ♥ voor het Pajottenland Maart-April 2013


Bedankt vrijwilligers-chauffeurs Minder Mobielen Centrale In 2012 reden de vrijwilligers-chauffeurs van de Minder

Om een beroep te kunnen doen op deze dienst, moet

Mobielen Centrale (MMC) van OCMW Lennik niet minder

je je vooraf inschrijven bij het OCMW Lennik. Wens je lid

dan 58 679 kilometer bij elkaar en dit tijdens 1 466 ritten.

te worden van de Minder Mobielen Centrale? Neem dan contact op met OCMW Lennik. Na het doorlopen van

De Minder Mobielen Centrale vervoert al jaren mensen

een paar administratieve stappen (o.a. controle van de

met beperkte inkomsten en verplaatsingsproblemen. Een

inkomsten, vervolledigen van het inschrijvingsformulier

team van 11 vrijwilligers-chauffeurs zet zich dagelijks in om

en na betaling van de som van € 10 te betalen voor de

mensen uit de gemeente naar de dokter, het ziekenhuis, de

verzekering van het werkjaar vanaf januari tot en met

supermarkt, de kapper, familie, enz. te brengen.

december) ontvang je je lidkaart. De OCMW medewerker bespreekt graag de verdere werking van de MMC met jou.

Buurtzorg Sinds verschillende jaren mag OCMW Lennik rekenen op

worden bij de organisatie van buurtfeesten. Dit alles onder

de inzet van verschillende vrijwillige- buurtzorgers in het

het motto ‘iets meer met elkaar leven in plaats van naast

kader van de buurtwerking. Deze vrijwilligers ondersteunen

elkaar’.

personen met zorgbehoeften (senioren, alleenstaanden,

In de volgende editie van het infoblad kan je de ervaringen

zieken, personen met een handicap, …) zodat ze op een

lezen van één van de buurtzorgers van het OCMW.

kwalitatieve manier langer thuis kunnen blijven wonen. De buurtzorger doet dit door informatie en advies te geven

Spreekt de buurtzorg jou aan en wens je hieromtrent

over de diensten van het OCMW en andere, door kleine

meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op via de

klusjes uit te voeren (vb. rolluiken optrekken en neerlaten,

onderstaande contactgegevens.

vuilnis buitenzetten), door het aanbieden van leeshulp (vb. kranten en brieven voorlezen, formulieren helpen

OCMW Lennik, Nathalie Hertveldt

invullen), enz. De buurtwerker bedeelt onder andere ook

tel. 02 532 41 45

de nieuwjaarsgeschenken en kan eventueel ingeschakeld

nathalie.hertveldt@ocmw.lennik.be

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart-April 2013

16


CULTUUR HemelVAART, literair en artistiek parcours tussen Dilbeek en Gaasbeek Houd je van kunst en literatuur? En haal je in het voorjaar

kunstwerken langs het parcours, onder begeleiding van

graag de fiets van stal? Dan word je van harte uitgenodigd

de professionele artiesten Alexandra Cool, Patrick Crombé,

om hemelVAART, een literair-artistiek fietsparcours tussen

Mirjam Devriendt, Hugo Meert en Tinka Pittoors. De

Dilbeek en Gaasbeek, te komen ontdekken van 25 april

fragmenten zelf zitten creatief verwerkt in het landschap

tot 20 mei.

en halverwege kan je even uitblazen in een heuse openluchtbibliotheek. En er is meer! De apotheose vindt

Bij start en aankomst vallen er alvast twee tentoonstellingen

plaats op Hemelvaartsdag zelf, donderdag 9 mei. Op

over schrijvers te bewonderen: Authors. Paintings 2010 -

het programma staan artistieke interventies van auteurs en

2012 van Sam Dillemans in het Kasteel van Gaasbeek en

vrijwilligers langs de route, die je die dag bovendien onder

Moments of writing van Alexandra Cool in CC Westrand

kunstzinnige begeleiding zal kunnen verkennen.

te Dilbeek. Daartussenin kan je hemelVAREN langs kunst en landschap. Vier academies uit de regio lieten zich

www.westrand.be

inspireren door fragmenten uit de literatuur die de Lennikse

www.kasteelvangaasbeek.be

dichter, Ivo van Strijtem voor hen uitkoos en ontwierpen

KVLV SKL – Vrouwen met vaart Januari was een drukke maand voor KVLV SKL. Het

Bij KVLV voelt jong en ‘oud’ zich goed. Het is een groep

uittredende

nieuwe

dynamische vrouwen waar vriendschap centraal staat. Dat

bestuur. Marie-Edwine Van der Cruycen heeft de fakkel

er een leuke sfeer heerst bij de ‘Vrouwen met Vaart’ kan

overgenomen van Roos Schets.

je merken op de foto. Voor alle nodige informatie kan je

bestuur

verwelkomde

het

terecht bij de bestuursleden. Op zondagvoormiddag 13 januari organiseerden de ‘Vrouwen met Vaart’ hun eerste Nieuwjaars- receptie. Deze activiteit was een groot succes. Een hapje en een drankje zorgden voor een aangename ambiance. Doorlopend werden er beelden van de voorbije activiteiten geprojecteerd. Verder werd het nieuwe programma toegelicht. Dat het KVLV-bestuur SKL een sterke, gemotiveerde groep vrouwen is, werd duidelijk tijdens het jaarlijks eetfestijn. Karen De Waele is de winnares van de gratis tombola. Tot 15 april kunnen de overgebleven prijzen afgehaald worden bij Marie-Edwine Van der Cruycen ( zie onderstaande contactgegevens). Een gevarieerd en interessant programma werd samen-

....................................

17

gesteld. Zo kan je weldra deelnemen aan een workshop

KVLV SKL, Marie-Edwine Van Der Cruycen

stylingtips en tricks, een ‘Goed Gevoel Ladies Fair’-expo

Zwartenbroekstraat 7

bezoeken, dansen op de Samba, breien, naaien, koken, …

tel. 02 532 02 08

De gezellige zondagnamiddagen blijven de klassiekers!

m.vandercruycen@telenet.be

Een ♥ voor het Pajottenland Maart-April 2013


Opge(t)rommeld Een oude koekjestrommel van je oma, een schoentje uit je kindertijd of de veldfles die je overgrootvader meedroeg in de Eerste Wereldoorlog. Elk erfgoedobject heeft zijn verhaal! Daarvoor hoeft het niet in een museum te staan. Welke erfgoedstukken staan er bij jou thuis? Aan welke spullen hangen voor jou een heleboel herinneringen? Welk object wil jij voor de eeuwigheid bewaren? Zet een foto van jouw voorwerp op www.facebook.com/opgetrommeld en vertel er jouw verhaal bij! Je kan alles ook doormailen naar info@erfgoedcelpz.be dan zetten wij het online! De vijf meest bijzondere inzendingen en de vijf inzendingen met de meeste likes worden op zondag 21 april tijdens Erfgoeddag tentoongesteld te Halle. Bovendien kan je ook

Lenniks Archief

een rondrit in een oldtimer winnen. Haal dus alles uit de kast! Iedereen kan meedoen vanaf 1 februari tot 2 april.

Archiefjes Het Lenniks Archief bracht onlangs twee nieuwe Archiefjes

Erfgoedcelpz

uit met o.a. een reportage over oud-burgemeester Bascour,

info@erfgoedcelpz.be

de gebroeders Taelemans - oudstrijders uit WO I en kardinaal

www.erfgoedcelpz.be/opgetrommeld

Suenens. Nieuwe verfilming In 2007 is Lennik niet gespaard gebleven van problemen: enerzijds waren er de werken van de doortocht en anderzijds de inbraakgolf in onze gemeente. Het Lenniks Archief schreef hierover een mooi scenario uit dat ze graag nog dit jaar willen verfilmen. Het wordt een echte ‘thriller’! Alle Lennikenaren krijgen de kans om mee te spelen, ervaring of niet. Opnamen voorzien vanaf juli-augustus. Filmvoorstelling Op algemene aanvraag wordt de film ‘Vercammen… kroniek van een onderpastoor’ na vijf jaar terug uit de kast gehaald. Hier en daar zal de film nog worden verbeterd (geremasterd). Op zaterdag 23 maart om 17.30 uur wordt eerst een film gratis ‘uit de oude doos’ vertoond. Aansluitend om 19.30 uur wordt de film ‘Vercammen… kroniek van een onderpastoor’ vertoond, beiden in Jongensschool te SintMartens-Lennik. De ingangsprijs bedraagt € 8 voor leden en € 10 voor niet-leden. Reservatie vooraf is gewenst want de plaatsen zijn beperkt. Lenniks Archief K. Keymolenstraat 19 tel. 02 532 04 56 ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart-April 2013

18


Het K Gaas asteel va n be zijn d ek open zond euren o t p ag 31 maa rt!

Kasteel Van Gaasbeek Sam Dillemans, Authors. Paintings 2010-2012 De schilder van de boksers, van de expressionistische zelfportretten en de getormenteerde lichamen, de man die dagelijks vecht met de engel, de rusteloze zoeker, de aanbidder van de grote meesters, de consequente outsider, … stelt nieuw werk tentoon in het Kasteel van Gaasbeek. Tijdens de voorbije jaren maakte hij meer dan

driehonderd

schrijversportretten.

Plato,

Kafka,

Colette, Mishima, Toergenjev, Elsschot, Rilke, Steinbeck, Hamsun, ... Obsederende ‘koppen’ met vaak priemende blikken. Bescheiden formaten en toch monumentaal in hun werking. Sterke, eigenzinnige kunst. Wars van modes en hypes. Tijdloos, en hoewel ingegeven door een grote bewondering voor de auteurs veel méér dan een ‘literatorengalerij’. Met deze reeks treedt Dillemans voor het eerst sinds drie jaar weer naar buiten voor een soloproject. Wanneer: van 19 april tot 16 juni Prijs: € 8, reductietarief € 6, € 1 voor - 26 jaar, gratis voor kinderen tot 7 jaar. Lennikenaren genieten het reductietarief en krijgen op woensdag gratis toegang. © Sam Dillemans, Giacomo Puccini, 2012, foto Wim Van Eesbeek

Erfgoeddag: Stop de tijd Sam Dillemans, Authors. Paintings 2010-2012

Voor kids: En de klok zegt tik, tik

Het Kasteel van Gaasbeek werd in de 19 eeuw herbouwd

Het kasteel lijkt te slapen, tot de wekker gaat: hoog

en heringericht als een heuse tijdmachine, die het

tijd voor ontmoetingen met kasteelbewoners en hun

motto ‘stop de tijd’ belichaamt vanuit een nostalgische,

verhalen. Het Kasteel van Gaasbeek zorgt voor houvast

romantisch gekleurde onvrede ten aanzien van de

met een wijzerboekje dat je de tijd helemaal … niet doet

eigentijdse wereld. De laatste eigenares, markiezin

vergeten! Laat jouw ervaringen voor eeuwig vastleggen op

Arconati Visconti omschreef die attitude vanuit haar eigen

foto. En als je graag even aan de wekkers wil ontsnappen,

belevingsperspectief bondig: ’Le présent me dégoûte

kan dat in ons tijdloos theehuis met heerlijke taarten op

et le futur me fait peur’. Sam Dillemans maakte in zijn

grootmoeders wijze.

de

auteursreeks een gelijkaardige oefening. Zoals in eerdere reeksen, gebaseerd op schilderijen van grote meesters

Wanneer: zondag 21 april van 10 tot 18 uur

uit het verleden, tackelt hij nu schrijvers die aan de basis

Prijs: gratis

lagen van de vigerende literaire canon. Hij doet dit vanuit een uitgesproken bewondering voor deze kunstenaars,

Kasteel van Gaasbeek

creëert picturale momentopnames waarin de tijd wegvalt

Kasteelstraat 40

en strooit deze werken nu uit over de interieurs van het

tel. 02 531 01 30

kasteel. Het parcours is opgevat als een ‘trein der traagheid’,

kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be

waarbij je als bezoeker slenterend van zaal naar zaal steeds

www.kasteelvangaasbeek.be

nieuwe karakters en ‘koppen’ ontdekt …. ....................................

19

Een ♥ voor het Pajottenland Maart-April 2013


JEUGD Buitenspeeldag

Kinderhoogdag

Op woensdag 27 april van 13.30 tot 16.30 uur spelen we

De kinderhoogdag is een ongelofelijke verwendag voor

weer buiten met al onze vriendjes en vriendinnetjes. Jouw

kinderen van 2,5 tot 9 jaar, voor jongeren van 10 tot 12

gemeente organiseert op die woensdag namiddag haar

jaar en voor hun ouders of grootouders. Het programma

vierde buitenspeeldag. Ben je tussen 6 en 12 jaar oud? Trek

bestaat uit animatie, straattheater, theatervoorstellingen

je speelkleren aan en kom richting sporthal Jo Baetens. Je

en creatieve workshops.

krijgt die dag vast en zeker geen huiswerk van de juf of meester. Je betaalt helemaal niets voor al dit speelplezier

De volgende kinderhoogdag vindt plaats op zondag

en je krijgt nog een leuk gadget mee naar huis.

10 maart van 11 tot 16.45 uur te Galmaarden. Inschrijven hiervoor is mogelijk op de jeugddienst van Galmaarden

Er zullen springkastelen staan, grote spelen, je kan

vanaf 31 januari. Toegangsbandjes kosten 5 euro in

knutselen, je kan leren beachvolleyballen en ga zo maar

voorverkoop (leden gezinsbond betalen 4 euro) en dit is

door. Stip 27 maart aan op de kalender en spreek je

voor deelname aan alle activiteiten. Een toegangsbandje

vrienden en vriendinnen aan om mee te komen. Vergeet

op de dag zelf kost 6 euro. Voor bepaalde voorstellingen en

ook je drankje niet, want van al dat spelen, krijg je zeker

workshops kan er op voorhand worden ingeschreven. Ook

dorst. Ook ouders zijn welkom op de buitenspeeldag!

ouders of begeleiders die een workshop of voorstelling

Er wordt begeleiding voorzien, maar dit is enkel voor de

willen bijwonen, moeten een toegangsbandje kopen.

begeleiding van de spelletjes. De begeleiding doet dus geen algemeen toezicht.

De kinderhoogdag is een organisatie van de jeugddienst Galmaarden, de provincie Vlaams-Branbant, jeugdregio

Het volledige programma vind je terug op www.lennik.be.

Pajottenland (gemeenten Herne, Bever, Galmaarden,

Vooraf inschrijven is niet verplicht.

Gooik, Pepingen en Lennik) en in samenwerking met verschillende jeugd- en culturele verenigingen en

Vrijwilligers gezocht

Artforum vzw.

Ben jij op woensdagnamiddag vrij en weet je niet wat te doen? Wel dan is de dienst Vrije Tijd op zoek naar jou!

Gemeente Galmaarden, jeugddienst

Ben je iemand die graag met kinderen speelt en zelf

tel. 054 51 61 60

ook nog graag wat speelt, dan is de buitenspeeldag de

kinderhoogdag@galmaarden.be

perfecte activiteit voor jou. Je begeleidt samen met andere

elke werkdag van 8.30 tot 12 uur

vrijwilligers de activiteiten zoals de Human Soccer table, de springkastelen en ga zo maar door. Zie jij het helemaal zitten om mee te werken en de kinderen een leuke buitenspeeldag te bezorgen, laat dan snel iets weten. Ben je net deze woensdag bezet, maar wil je in de toekomst zeker meewerken aan gelijkaardige activiteiten laat dan zeker ook iets weten.

dienst Vrije tijd, jeugd tel. 02 531 02 33 jeugd@lennik.be

....................................

Lennik, ♼ van het Pajottenland Maart-April 2013

20


 peelpleinwerking Wiebel is op S zoek naar jou De winter verlaat stilaan ons land, dus hoog tijd om aan de zomer te denken. Met speelplein Wiebel wil de dienst Vrije Tijd kinderen van 5 tot 13 jaar een onvergetelijke zomer bezorgen. Er wordt vooral veel gelachen en gespeeld op het speelplein. Perfect dus om er een leuke zomer van te maken. Wil jij daar ook een deeltje van zijn? Speel je graag met kinderen? Knutsel je graag leuke activiteiten in elkaar? Kijk je met je vriend of vriendin uit naar een speelplein zomer of verdien je graag een klein zakgeldje voor je activiteiten tijdens de zomer? Wel dan is speelplein Wiebel op zoek naar jou!

KLJ SML 11 953, dit zijn het aantal stappen dat Margot Hernalsteen gezet heeft op het jaarlijks etentje van KLJ SML. Proficiat aan degenen die goed gegokt hadden! Momenteel zijn het drukke tijden voor KLJ SML. Na de New Years Party, de examens, de gewestfuif, het volleybaltornooi en de wekelijkse activiteiten concentreren de meisjes zich op het organiseren van hun jaarlijks etentje, Pasta ti Amo. Dit etentje vindt plaats op zaterdag 2 en zondag 3 maart in

Twijfel niet en ga voor een zomer vol plezier! Stuur voor 20 maart een mailtje naar jeugd@lennik.be met daarin je gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Wil je graag eerst wat meer informatie, stuur dan zeker je vragen door.

de Parochiezaal te Sint-Martens-Lennik. De spaghetti en croque monsieur smaakt beter dan ooit tevoren! Iedereen is van harte welkom! De jongens daarentegen zijn hun armspieren al volop aan het trainen voor hun papierslag. Deze vindt plaats op zaterdag 20 april, zet je papier dus maar aan de straat en de jongens van KLJ SML komen het wel oppikken! Ook al gemerkt? KLJ SML loopt momenteel

dienst Vrije Tijd, jeugd

rond met een felblauwe zonnebril. Dit is voor de promo van

tel. 02 531 02 33

hun Sound-of-Summerfuif, een evenement dat je zeker niet

jeugd@lennik.be

mag missen. KLJ SML zorgt namelijk al op zaterdag 27 april voor een zomers gevoel!

Overzicht vakantiekampen Ratjetoe en Panta Rhei tijdens de paasvakantie Tijdens de paasvakantie organiseren Jeugddienst Panta Rhei en Kleuterdienst Ratjetoe opnieuw thema- en creactieve vakanties te Lennik voor kinderen van 3 tot 12 jaar. De kampen lopen dagelijks van 9 tot 16 uur. Er is opvang voorzien van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur. Deze opvang is gratis.

....................................

21

Panta Rhei – Ratjetoe Domein Terrijst 2 - 1670 HEIKRUIS tel. 02 397 99 99 / 02 397 99 66 fax 02 397 99 98 info@pantarheivzw.be – www.pantarheivzw.be info@ratjetoe.be – www.ratjetoe.be

Wanneer 2-04 tot 5-04

Wie 7-12 jaar

Activiteit Atelier: artmania

8-04 tot 12-04

7-12 jaar

2-04 tot 5-04

3-6 jaar

8-04 tot 12-04

3-6 jaar

Piraten op schattenjacht Kleutervakantie: knol van een raap Kleutervakantie: peter Pan op piratenpad

Een ♥ voor het Pajottenland Maart-April 2013

Locatie Sporthal Jo Baetens A. Algoetstraat 77 Sporthal Jo Baetens A. Algoetstraat 77 Gemeentelijke Basisschool H.Ghyselenstraat 19 Gemeentelijke Basisschool H.Ghyselenstraat 19

Prijs € 68 € 85 € 68 € 85


Infoavonden opvoedingsondersteuning Sinds 2011 organiseert de werkgroep vorming van het

Mijn kind op eigen benen!

overleg

de

Op een dag is het zover: zoon- of dochterlief beslist om

opvoedingscarrousel. Dit jaar worden er weer 8 interessante

de vleugels uit te slaan en verlaat het nest. Hoe geef je

infoavonden aangeboden voor ouders met kleine kinderen

als ouder de nodige steun en laat je ze toch zelfstandig

maar ook voor ouders met tieners in huis. De tweede en derde

zijn? Hoe laat je los als ouder? Wat komt er kijken bij zo’n

infoavond van dit jaar komen er binnenkort al aan.

verhuis? Hoe zit het met de huurwetgeving? Wat blijft de

Opvoedingsondersteuning

Pajottenland

verantwoordelijkheid van de ouders? Bij deze infoavond Scharrelkids, ga je mee buiten spelen?

wordt er stilgestaan bij zowel het praktische als bij het

Kinderen spelen nu 50% minder buiten dan twintig jaar

emotionele aspect voor ouders wanneer kinderen op eigen

geleden. Dit komt vooral door de televisie, computer en

benen willen staan.

de verstedelijking. Maar ook omdat ouders minder tijd hebben en kinderen een vol programma hebben met

Wanneer: donderdag 25 april van 20 tot 22 uur

allerlei sport en clubjes. Maar buiten scharrelen doet goed:

Waar: Jeugdhuis Guuk – Dorpsstraat 26/1 – 1755 GOOIK

je kunt je uitleven en vrij bewegen. Op ontdekkingstocht in de natuur, stokken en bladeren zoeken, een hut bouwen,

€ 4/infoavond – kan ter plaatse worden betaald.

enz. Dit alles is niet alleen leuk maar ook goed voor de

Tijdens iedere avond is er ruimte om andere ouders te

ontwikkeling van je kind.

ontmoeten en ervaringen uit te wisselen! Inschrijven

Maar hoe stimuleer je dat als (groot)ouder? En hoe zorg je

via Arch’educ.

ervoor dat het buiten een natuurbelevenis wordt? Wanneer: donderdag 21 maart van 20 tot 22 uur Waar: Parochiaal Centrum – Lindestraat 13 – 1540 HERNE

Arch’educ info@archeduc.be tel. 02 454 54 01 www.archeduc.

Activiteiten Jeugdhuis Qw1i Na de succesvolle streekbierenavond en promo-avond, biedt

Op vrijdag 12 april is het nog eens tijd voor Frisco in den

het jeugdhuis op vrijdag 15 maart Saint-Patrick’s Day aan.

Disco. Kom dus dansen op al die vette discohits uit de jaren

Kom dus gerust langs om eens groen bier te drinken, mee te

70 en 80 uit de vorige eeuw, en vergeet zeker die blinkende

doen aan de ‘leprechaun-run’ en misschien win je wel een pot

pakjes niet aan te doen, want wie in thema verkleed komt,

vol kaboutergoud! Let wel op: wie niet in het groen gekleed

wacht een aangename verrassing! Mensen met rollerskates

is, kan naar aloude traditie wel eens geknepen worden… .

worden met luid gejuich onthaald.

Op vrijdag 29 maart doet het jeugdhuis een nachtje door.

Op vrijdag 19 april ondergaat het jeugdhuis de grillen van

Het jeugdhuis zal dan tijdens 24 uur Qw1i 24 opeenvolgende

de beurs. Op dit beurscafé kan je nog goedkoper dan op

uren open zijn. Wie zal al die tijd kunnen wakker blijven?

andere avonden drank kopen, of juist duurder. Laat zien dat er in jou een echte zakenman schuilt die de beurs op slinkse

Op zaterdag 6 en 20 april, maakt het jeugdhuis zich op

wijze weet te bespelen en doe de zaak van je leven!

voor Qw1i On The Rocks. Verschillende bandjes maken hun opwachting om hun te kunnen tonen. Schrijf 4 en 18 mei

Op vrijdag 26 april wordt het hoogtepunt in 2013 voor

ook alvast in je agenda, want dan wordt Qw1i On The Rocks

de vrouwen in het jeugdhuis. Het is dan namelijk Ladies

verdergezet door een overvloed aan deelnemers.

Night en alle dames worden verwend met desserts, chocolade(fondue), een tombola en zoveel meer. Voor de mannen, die voor een keer niet welkom zijn in het jeugdhuis, wordt aan een men’s night out gewerkt. Meer info en updates vind je terug op www.qw1i.be of de facebookpagina van het Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart-April 2013

....................................

jeugdhuis Qw1i.

22


Chirojongens Lennik De afgelopen maanden stond er weer heel wat op het

Niet te vergeten is uiteraard het Paastoernooi en

programma bij de Chirojongens. Drie Koningen, een bosspel

Paasetentje dat dit jaar op paasmaandag 1 april zal

in het bos van Gaasbeek, schaatsen, zwemmen, ... Met de

plaatsvinden. ‘Goei mop’ zal je misschien denken, maar niets

lente en de zon in het vooruitzicht zal niets hen kunnen

is minder waar. Noteer dit dus alvast met stip in je agenda.

tegenhouden om ook de komende maanden hun weer volop

Iedereen is welkom om een hapje te komen eten en een

uit te leven! Naast de vaste afspraken op zondag staan er nog

balleke te trappen op paasmaandag in Sporthal Jo Baetens.

heel wat leuke activiteiten op de kalender.

Hopelijk tot dan!

Chiromeisjes Lennik: GoestinK in een feestje De Chiromeisjes van Lennik laten opnieuw van zich horen!

meezingen met covers, gebracht door entertainer PG

Op zaterdag 16 maart zal het in het vredige Lennik niet

Haggerty. Net zoals vorige jaren zullen ook de leden jong en

zo rustig blijven. In de Jongensschool te Sint-Martens-

oud omverblazen met hun zang- en danstalent. Deze derde

Lennik vindt dan namelijk de jaarlijkse Café Chantant plaats.

editie wordt afgesloten op de bonkende beats van DJ Schets,

Deze editie belooft weer een mooi evenement te worden.

al zou dit feestje wel eens kunnen uitlopen tot in de vroege

Mama’s, papa’s, bomma’s, bompa’s, leiding, leden, liefjes,

uurtjes! Jaja, beste mensen, het belooft weer een schitterend

muziekliefhebbers en alle andere Chirosympathisanten

feest te worden. De Chiromeisjes kijken er alvast al naar uit.

zijn van harte uitgenodigd om te komen genieten van

Hopelijk tot dan!

deze fantastische show. Iedereen zal uit volle borst kunnen

....................................

23

Een ♥ voor het Pajottenland Maart-April 2013


Toerisme Wandeling ‘Proef Lennik’ Op zondag 24 maart organiseert de dienst Vrije Tijd, in samenwerking met de Lennikse Windheren, een wandeling met als thema ‘Proef Lennik’. Dit thema dekt een dubbele lading. Enerzijds kan je op een sportieve manier proeven van het prachtige Pajotse landschap en de vele wandelwegen op het grondgebied van Lennik, anderzijds kan je na de wandeling proeven van enkele culinaire hoogstandjes op basis van streekproducten. Bapas vormen het perfecte huwelijk tussen een Belgisch kwaliteitsbier en een hapje. In combinatie met onze streekbieren brengen deze originele hapjes je zo in de zevende hemel. Loopt bij jou ook al het

Inschrijven

water in de mond?

inschrijvingsbedrag te betalen op de dienst Vrije Tijd op de

kan

tot

uiterlijk

19

maart

door

het

1ste verdieping in het gemeentehuis of door over te schrijven Het vertrek is voorzien aan de pastorie van Gaasbeek. Je kan

op rekeningnummer 091-0175661-23 met vermelding ‘Proef

inschrijven voor een wandeling van 5 km (gezinswandeling)

Lennik + aantal volwassenen en kinderen’.

of 9 km. Voor de korte wandeling kan je starten tussen 13 en 15 uur, voor de lange wandeling tussen 13 en 14.30 uur.

Tot dan!

Deelnameprijs is € 8/volwassene en € 4/kind. Als volwassene krijg je hiervoor 2 bapas en 2 biertjes, kinderen krijgen een

dienst Vrije tijd

fruitig drankje en lekkers…

tel. 02 531 02 02

tel. 02 531 02 38

toerisme@lennik.be sport@lennik.be

Opening toeristisch seizoen 2013: BIER

3 / 4 2 zondag

Zoveel ongekende hoekjes, vergeten tradities en niet gehoorde verhalen houden zich schuil in het Pajottenland en de Zennevallei. De opening van het toeristisch seizoen, een organisatie van vzw Toerisme Pajottenland en Zennevallei i.s.m. het toeristisch regio-overleg, brengt hierin verandering en zet elk jaar een ander thema in de kijker met als doel de bezoekers en inwoners de mooiste en uniekste plekjes te laten ontdekken. Er is tenslotte nog zo veel te zien in deze prachtige regio! Na het succes van voorgaande edities (Picknick een hoeve, MobilTIJD) wordt er al volop uitgekeken naar het nieuwe thema: BIER. Het toeristisch seizoen opent met een evenement op zondag 21 april in het bezoekerscentrum ‘De Lambiek’ te Beersel en springt hiermee op de ‘bierkar’ van Tour De Geuze. Hou zeker de webstek in de gaten voor meer informatie. Santé! ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart-April 2013

24


SPORT Mountainbiketocht ‘Prinsbike’: de 20 hellingen van Lennik Op zondag 17 maart organiseert de dienst Vrije Tijd, sport samen met KFC Lennik de 13de editie van ‘Prinsbike’. Vertrekken kan tussen 8 en 10.30 uur aan sporthal Jo Baetens (A. Algoetstraat 77). Inschrijving bedraagt € 4 (€ 2 voor kinderen jonger dan 12 jaar) - bevoorrading, douches en afspuitplaats voor fietsen inbegrepen. De deelnemers hebben keuze tussen 3 afstanden: 25, 35 of 45km. In het glooiende Lennikse Pajottenland schuiven

we je ‘de 20 heuvels van Lennik’ (en afdalingen!) onder de wielen. Naar goede traditie loopt de tocht dit jaar opnieuw voor 90% over Lenniks grondgebied. We doen alle deelgemeenten, elk met hun specifieke kuitenbijters aan. Kort samengevat, wil je je sportief meten met de lennikse hellingen en/of wil je de mooiste hoekjes van onze gemeente leren kennen, dan verwachten we je graag op zondagmorgen.

Vernieuwd MTB-parcours ‘Prins’ De mountainbikeroute ‘Prins’ werd op een aantal plaatsen gewijzigd zodat deze permanent afgereden kan worden. Daarenboven werd de route terug op punt gesteld qua bepijling en een nieuw startbord aan de vertrekplaats aan de sporthal Jo Baetens.

....................................

25

Een ♥ voor het Pajottenland Maart-April 2013

Stafkaarten van de vernieuwde route kunnen worden aangekocht op de dienst Vrije Tijd voor de prijs van € 3. Vanaf maart zullen ook 3 peters de route regelmatig afrijden om op die manier de route op punt te houden.


Start to Run®: joggen voor beginners Gedurende 10 weken wordt er telkens op dinsdag en donderdag gelopen en progressief opgebouwd van nul naar 5 km onder de leiding van een gediplomeerde trainer van atletiekclub Pajottenland (ACP). De eerste training vangt aan op donderdag 21 maart, de laatste op dinsdag 28 mei en starten telkens om 19.30 uur achter sporthal Jo Baetens. Op woensdag 29 mei wordt de reeks afgesloten met de 5 km looptest en de diploma-uitreiking. Met dit diploma kan je bij de meeste ziekenfondsen een tegemoetkoming bekomen! Zin? Schrijf je in bij de dienst Vrije Tijd en betaal € 25 voor 10 weken loopplezier. dienst Vrije tijd, sport tel. 02 531 02 38 sport@lennik.be

 verzicht activiteiten O sportregio Pajottenland Vrijdag 8 maart Curve bowls tornooi (Ternat) Zondag 24 maart Regionale kleuterhappening (Liedekerke) Donderdag 11 april Avonturendag (Geel) Voor meer informatie over deze activiteiten kan je terecht bij de dienst Vrije Tijd, sport.

Initiatiereeks beachvolleybal De dienst Vrije Tijd, sport organiseert een initiatiereeks beachvolleybal (10 weken) op de nieuwe beachvolleybalterreinen aan de sporthal Jo Baetens. Er wordt een initiatiereeks voorzien voor kinderen van 8 tot 12 jaar op woensdagnamiddag van 15 tot 16 uur en een initiatiereeks voor 16+ op dinsdagavond van 19 tot 20 uur. De initiatiereeks op dindag start op 16 april, deze op woensdag op 17 april. Deelnemen kost € 40 voor de lessenreeks op woensdagnamiddag en € 50 voor de lessenreeks op dinsdagavond. De lessen worden gegeven door Annemaaike Steylemans, Belgisch topbeachvolleybalster. Snel inschrijven is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt.

dienst Vrije tijd, sport tel. 02 531 02 38 sport@lennik.be

Kleuterhappening Omwille van de extreme weersomstandigheden werd de kleuterhappening op zondag 20 januari afgelast. Uitstel is echter geen afstel en daarom werd een nieuwe datum geprikt waarop deze activiteit dan toch kan plaatsvinden. De nieuwe datum is zondag 12 mei. Van 14 tot 17 uur kunnen kinderen van 3 tot 8 jaar zich uitleven op diverse opblaasstructuren, gekke fietsjes, klim- en klauterparcours, … onder begeleiding van de ouders. Inschrijven kan op de dienst Vrije Tijd, sport. Deelname kost € 3 per kind (gratis geschenk inbegrepen).

dienst Vrije tijd, sport tel. 02 531 02 38 sport@lennik.be ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart-April 2013

26


Nieuwe reeks gezondheidswandelingen Op woensdag 27 maart start een nieuwe reeks gezondheidswandelingen. Gedurende 10 weken zal elke woensdagavond omstreeks 19 uur een georganiseerde wandeling van ongeveer één uur plaatsvinden. De wandelingen worden deskundig begeleid door vrijwilligers van de Lennikse Windheren. Inschrijven kan op de dienst Vrije Tijd, sport. Deelname is volledig gratis, maar om praktische redenen vragen wij om toch vooraf in te schrijven. dienst Vrije tijd, sport tel. 02 531 02 38 sport@lennik.be

Data

Startlocatie

27 maart

Markt Lennik

3 april

Kerk Elingen

10 april

Kerk Elingen

17 april

Brouwerij Lindemans

24 april

Brouwerij Lindemans

1 mei

Tramstatie Eizeringen

8 mei

Tramstatie Eizeringen

15 mei

Kasteel van Saffelberg (Gooik)

22 mei

Kasteel van Saffelberg (Gooik)

29 mei

Markt Lennik

Sportkamp ‘Sportkrak 2013’

 2de Lennikse Windherentocht 1 Wisselbekertocht Op zondag 26 mei kan je een mooie natuurwandeling doorheen het hart van het Pajottenland maken. Waan je terug in de Middeleeuwen bij het aanschouwen van het prachtige Kasteel van Gaasbeek. Laat je traditiegetrouw verwennen door een lekkere barbecue en een verfrissend streekbier. Voor de extra sportievelingen voorzien we een marathon-afstand. De wandelaars worden dit jaar extra verwend met een gratis pendeldienst (verzorgd door Pajot -Tours en op vertoon van inschrijvings-kaart) naar de controlepost in Elingen. Afstanden: 6 - 10 – 12 – 16 - 20 – 25 - 30 - 34 – 42 start: 7 – 15 uur startplaats: sporthal Jo Baetens • laatste afstempeling om 18 uur • pendeldienst vanaf 8 uur Inschrijving: € 1,50 euro – ledenkorting € 0,40 Lennikse Windheren (AKT 427) Marita Van Der Stricht tel. 02 532 07 03 / 0496 04 81 02 mvanvlaenderen@skynet.be www.lenniksewindheren.be ....................................

27

Een ♥ voor het Pajottenland Maart-April 2013

Alle sportievelingen zijn terug welkom op de 14de editie van de sportkrak. De deelnemers worden gedurende 4 dagen geïnitieerd/getraind in verschillende sporten, zoals voetbal, tennis, mountainbike, badminton, volleybal, ... . De laatste dag nemen ze het dan tegen elkaar op in een minicompetitie met als doel de titel ‘sportkrak 2013’ te bemachtigen. Wanneer: van maandag 5 tot vrijdag 9 augustus, van 9 tot 16 uur. Opvang is voorzien van 8 tot 18 uur. Waar: in en rond sporthal Jo Baetens – (eventuele) verplaatsingen gebeuren met de fiets. De kinderen tot en met geboortejaar 2006 krijgen een aangepast programma en verlaten de kampplaats niet! Voor wie: alle sportievelingen tussen 5 jaar (2008) en 15 jaar (1998) Prijs: € 70 voor het eerste kind, € 60 vanaf het tweede kind Inbegrepen: 2 drankjes/dag, huur tennisracket, ongevallenverzekering, T-shirt, opvang voor en na Belangrijk: De deelnemers worden verondersteld te kunnen en te mogen fietsen (behalve de 5 tot 7-jarigen) en over een stevige en reglementaire fiets te beschikken, aangepast aan de grootte van het kind. De fietsen kunnen eventueel ’s avonds achter slot gezet worden. dienst Vrije tijd, sport tel. 02 531 02 38 sport@lennik.be


MILIEU Natuurgenieten De komende maanden organiseert Natuurpunt M.O.Lennik

Daguitstap met autocar – pinkstermaandag 20 mei

drie publieksactiviteiten. Hieronder volgt een overzicht.

Dit voorjaar gaat de daguitstap met autocar naar Yvoir. Op het programma staan de natuurwandeling van 5 km

Avondwandeling – zaterdag 23 maart om 20 uur

in de voormiddag, een lekkere warme maaltijd op de mid-

De avondwandeling start op het dorpsplein van Sint-Mar-

dag en nog een wandeling van 7 km in de namiddag. Al

tens-Lennik. Afstand bedraagt +/- 5 km. Met verwijzing

deze wandelingen worden begeleid door natuurgidsen.

naar de provinciale campagne ‘je hebt meer buren dan je

Snel inschrijven is noodzakelijk, want het aantal plaatsen is

denkt’ staat koesterbuur steenuil in het centrum van de be-

beperkt tot een 40-tal (maximum 50). Deelname in de

langstelling. Hopelijk is, net zoals vorig jaar, de bosuil dan

kosten bedraagt 35 euro, alles inbegrepen uitgezonderd

ook te zien. Einde is voorzien rond 22.30 uur.

de dranken. Keuze voor het middagmaal is door te geven bij inschrijving.

Natuurwandeling - zondag 21 april om 14.30 uur De natuurwandeling start eveneens op het dorpsplein van

Meer info hierover en foto’s kan je terugvinden op de web-

Sint-Martens-Lennik. Met deze wandeling onder de noem-

site van Natuurpunt M.O.Lennik.

er ‘Ring rond St-Martens’ wordt er in een lus van ongeveer 7 km rond deze woonkern gestapt en kan er worden ontdekt

Natuurpunt M.OLennik

dat er naast het dorp nog mooie stukjes natuur te vinden

tel. 02 582 64 50

zijn. Eind april is de ideale periode om oog te hebben voor

inschrijvingen daguitstap:

de ontluikende natuur. Natuurgidsen geven daarbij de

info@natuurpunt-mollennik.be

nodige toelichting. Einde is voorzien rond 17.30 uur.

www. natuurpunt-mollennik.be tel. 0475 49 23 40 (Leo)/ 02 582 64 50 (Willy)

Dagen zonder vlees De gemiddelde mens eet teveel vlees. Zo eet men dubbel

van vlees heeft een negatieve impact op het milieu.

zoveel vlees als 40 jaar terug: in 1970 aten wij 45 kilo per

Om jullie maar een idee te geven van wat een paar dagen

persoon, vandaag is dat zo’n 90 kilo per persoon en dat on-

‘vleesvasten’ per week kan betekenen:

danks een minder intensieve arbeid. Deze overconsumptie Dagen zonder vlees per week

CO2 in megaton per jaar

Aantal auto’s per jaar

Aantal gloeilampen per jaar

1

2,4

0,75 miljoen

12,45 miljoen

2

4,8

1,5 miljoen

24,9 miljoen

3

7,2

2,25 miljoen

37,35 miljoen

Een korte toelichting: Als heel België beslist om 1 dag per

veeteelt en waarvan op mondiaal vlak een serieus tekort is.

week geen vlees te eten bespaart men hiermee 2,4 Mt

Er worden maar steeds meer bossen, gaande in mate van

(2,4 miljoen ton) CO2 per jaar, de uitstoot van 0,75 miljoen

grootteorde van het paar bomen langs de plattelandsweg

auto’s per jaar of 12,45 miljoen gloeilampen per jaar, aan

waar je altijd wandelt tot heuse stukken oerwoud, ver-

gemiddeld gebruik. Als we dit even omkeren: de nefaste

woest om aan de vraag naar weiland te beantwoorden. Het

invloed op het milieu, zoals in bovenstaande tabel figu-

mag duidelijk zijn: je kan echt wel jouw steentje bijdragen!

urlijk weergegeven, is rechtstreeks, van de koe in de weide

Probeer jezelf ervan te overtuigen en ga voor vis of veg-

tot de steak op jouw bord. Maar dit is zonder te spreken

etarisch gedurende een of meer dagen per week. Kijk zeker

van de hoeveelheid landbouwgrond die nodig is voor de

op de website www.dagenzondervlees.be en engageer je. ....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart-April 2013

28


Nieuw drinkwatertarief Het drinkwatertarief is één van de elementen van jouw wa-

Nieuw tarief drinkwater (exclusief heffingen en BTW)

terfactuur, naast de bijdragen voor afvoer en zuivering. Het

- Jaarlijkse vaste vergoeding per wooneenheid: 48,17 euro

drinkwatertarief bestaat uit een vaste vergoeding en een

-1 5 m³ per gedomicilieerd persoon op het leveringsadres:

tarief per kubieke meter drinkwater dat je gebruikt.

gratis - Basisverbruik: 2,02 euro/m³

Sinds 1 januari hanteert de Vlaamse Maatschappij voor

Toelating F.O.D. Economie, K.M.O., Middenstand en Ener-

Watervoorziening, provinciale directie in Vlaams-Brabant

gie, Regulering en Organisatie van de Markt, Prijzendienst

een nieuw drinkwatertarief van 2,02 euro/m³ en een

ref. E3.P02/2012D07276VJ/

vaste vergoeding van 48,17 euro. Dit nieuwe tarief werd toegestaan door de Federale Overheidsdienst Economie,

Enkele wintertips

K.M.O., Middenstand en Energie, Regulering en Organisa-

- Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met water-

tie van de Markt, Prijzendienst op 10 december 2012 (ref. E3.P02/2012D07276VJ/).

leidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft. - Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn

Deze tariefaanpassing laat de VMW toe te blijven invest-

blootgesteld aan koude wind.

eren in een kwalitatieve drinkwaterproductie en -distribut-

- Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op vei-

ie, met inzet van de meest recente technologie. Het spreekt

lig en sluit het water af. Vergeet echter niet alle leidingen

voor zich dat je nog steeds jaarlijks 15 000 liter drinkwater

leeg te laten lopen. Draai alle kranen open nadat je de

per persoon gratis kan verbruiken, of meer dan 40 liter per

hoofdkraan hebt dichtgedraaid.

gezinslid per dag. Je betaalt op dit verbruik enkel de bijdragen voor afvoer en zuivering.

Provinciale directie Vlaams-Brabant Herbert Hooverplein 23 - 3000 LEUVEN tel. 02 238 96 99 info.vlaams.brabant@vmw.be www.vmw.be

....................................

29

Een ♥ voor het Pajottenland Maart-April 2013


VARIA enovatiepremies 2013 R Woonwinkel Pajottenland wijst je de weg

Zeer geslaagde eindejaarscampagne ‘Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer 2012-2013’

In tegenstelling tot de vorige jaren verandert er dit jaar

In de provincie Vlaams-Brabant maakten zo’n 25 900

weinig tot niets aan de premies. Naast de grote premies

personen gebruik van de feestbussen op 31 decem-

van de Vlaamse overheid zoals de renovatie-, de aanpass-

ber 2012. De conclusie hierbij is dat de feestbussen

ing- of de verbeteringspremie, bestaan er nog steeds de

goed gekend zijn en dat de bevolking/ jeugd hiervan

premies van de netbeheerder.

weldegelijk gebruik maakt! Het resultaat:

Zo blijft de premie voor dak-, vloer-, muur- of spouwisolatie dezelfde als vorig jaar. Hoe beter je isoleert, hoe hoger

Lijn 128 

de premie, maar hou zeker rekening met de minimum-

Gooik – Lennik – Schepdaal – Dilbeek – Brussel De Brouckère

voorwaarden! Ook de premie voor het vernieuwen van je

1 332 reizigers

ramen door vensters met hoogrendementsglas (min. Ugwaarde 1.1) blijft behouden. Daarnaast bestaan er ook nog

Lijn 153

premies voor het plaatsen van een warmtepomp en het

Ninove – Gooik – Leerbeek – Pepingen – Halle – Lembeek

plaatsen van een zonneboiler. Voor beschermde afnemers

660 reizigers

gelden nog extra premiebedragen. Lijn 160 Wat veel mensen niet weten, is dat er ook voor nieuwbouw

Lennik – Gooik – Oetingen – Vollezele – Herne – Herfelin-

premies bestaan, meer bepaald in verband met het E-peil.

gen – Leerbeek

Afhankelijk van de bouwaanvraag komen woningen met

een maximaal E-peil van 60 (of 50 vanaf 2012) in aanmerk-

Lijn 172 

ing voor een premie van minstens 1 000 euro (400 euro

Lennik – Vlezenbeek – Sint-Pieters-Leeuw – Lot – Ruisbroek

voor appartementen).

Voor meer info hierover kan je terecht bij de woonwinkel

Provincie Vlaams-Brabant

Pajottenland via de onderstaande contactgegevens of ti-

dienst maatschappelijke veiligheid

jdens de permanentiemomenten in de verschillende ge-

tel. 016 26 78 35

meenten.

kristy.bamps@vlaamsbrabant.be

834 reizigers

618 reizigers

Woonwinkel Pajottenland A. Algoetstraat 31 tel. 02 460 65 17 / 0490 11 11 96 info@woonwinkelpajottenland.be greet.timmermans@3wplus.be

....................................

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart-April 2013

30


Week van de vrijwilliger bij Oxfam Tijdens de Week van de Vrijwilliger van 2 tot 10 maart

9 maart • dag van de vrijwilliger

Kom KlinKen op onze vrijwilligers!

wordt extra aandacht besteed aan de inzet van alle vrijwilligers in ons land. De vrijwilligers van de Oxfam Wereldwinkel in Lennik delen deze aandacht graag met hun klanten en sympathisanten door hen op zaterdag 9 maart een gratis drankje aan te bieden in de winkel. Iedereen is welkom om een glas te komen drinken van de favoriete wijn of het favoriete fruitsap van de vrijwilligers. Benieuwd hoe de Grand Descabezado, de Bio Torrontés of het Worldshakesap smaakt, kom dan zeker eens langs op zaterdag 9 maart. Bij aankoop van 2 flessen van deze dranken, ontvangt u die dag trouwens 1 fles gratis. Heb je zin om het vrijwilligersteam van de Oxfam Wereldwinkel te versterken? Zie je het wel zitten om wat administratieve taken voor jouw rekening te nemen, de winkel open te houden of een handje toe te steken bij evenementen? Kom dan zeker eens langs in de winkel tijdens de hieronder vermelde openingsuren. Je komt dan rechtstreeks van

Op 9 maart vieren we onze vrijwilligers. Kom in je Oxfam-wereldwinkel PrOeven van hun favoriete fruitsap of lievelingswijn. en je krijgt 1 FleS gratiS bij aankoop van 2 flessen.

een van de vrijwilligers te weten hoe de organisatie werkt en welke taken er kunnen uitgevoerd worden. Het assortiment van de Oxfam Wereldwinkel werd uitgeb-

actie enkel geldig voor worldshake, Bio torrontes en gran descabezado in de vlaamse Oxfam-wereldwinkels op zaterdag 9 maart. 2+1 enkel op identieke producten.

reid met een aantal nieuwe producten zoals twee nieuwe theesoorten en twee likeuren, de Cremisse en de Pisco.

005478_opmaakVRIJWILLIGER.indd 1

1/02/13 12:27

De Cremisse is een likeur op basis van Pisco en room, met de smaak en de kleur van koffie met melk en het aroma van karamel. De zeer zachte Pisco op basis van muskaatdruiven bezit aroma’s van honing en gedroogde bloemen, met hints van vanille. In de mond geeft hij een volle ronde smaak, romig en evenwichtig met zoete toetsen van gekonfijte vruchten en karamel, vanille en banaan.

Oxfam Wereldwinkel Markt 5 Openingsuren: dinsdag 9.30 - 12.30 uur

woensdag 14 – 17 uur

zaterdag 9.30 tot 12.30 uur

Geef je post de brievenbus die ze verdient De brievenbussen moeten voldoen aan bepaalde nieuwe Europese richtlijnen. Hieronder vind je enkele tips terug om je post beter te kunnen ontvangen. Enkele tips 1. Plaats je brievenbus aan de rand van de openbare weg. 2. Let erop dat de opening van de gleuf van de brievenbus minstens 23 cm en 3 cm hoog is. 3. De opening bevindt zicht best op een hoogte tussen 70 en 170 cm.

....................................

31

Een ♥ voor het Pajottenland Maart-April 2013

4. De toegang tot de brievenbus moet altijd vrij en zonder gevaar zijn. 5. Zorg ervoor dat het huisnummer en eventuele busnummer goed zichtbaar zijn, bij voorkeur op de brievenbus zelf. 6. In appartementsgebouwen moeten de brievenbussen genummerd worden in doorlopende volgorde. 7. Plaats de naam van de bewoners op de brievenbus. Zo weet de postbode zeker dat hij aan het juiste adres is.


start & aankomst

pastorie Gaasbeek

prijs

volwassene - € 8 | kind - € 4

afstanden

startuur

degustatie

inschrijven

5 km (geschikt voor buggies) | 9 km volwassenen: 2 bapas (tapas op basis van streekbier) + 2 streekbieren/fruitsap kinderen: fruitig drankje + lekkers

5 km: 13 tot 15u | 9 km: 13 tot 14u30 voor 19 maart via sport@lennik.be | toerisme@lennik.be 02 531 02 38 | 02 531 02 02

3 / 4 2 zondag

....................................

V.U. Gemeente Lennik l Markt 18 l 1750 LENNIK l 02 531 02 38 l sport@lennik.be

Lennik, ♥ van het Pajottenland Maart-April 2013

32

infoblad maart-april 2013  

gemeentelijk informatieblad

infoblad maart-april 2013  

gemeentelijk informatieblad

Advertisement