Page 1

Ledegem september

uw gemeentelijk magazine

2012 nr 62

Stationsstraat Ledegem (1916 - 2012)

www.ledegem.be

Waterpachtgoedstraat, Sint-Eloois-Winkel

Š Kristel Baert


Inhoud

Uit de gemeente

Personeelslid in de kijker

3 3

Milieu 4

Politie 5 De Kring

5

Kunstonderwijs 6 Bibliotheek 7 Jubilea - Gefeliciteerd

8

Burgerzaken 9 Varia

9 - 10

OCMW 10 Jeugd 11 Sport

Cultuur

12 - 13

14

Cultuurkalender 15

Info 16 Strapdag Op vrijdag 21 september is er opnieuw de Strapdag (stap- en trapdag). Op deze dag moedigen onze 4 basisscholen hun leerlingen aan om te voet of met de fiets naar school te komen. Op die manier schenken de ouders, kinderen en scholen aandacht aan duurzame mobiliteit in het woonschoolverkeer en staan we eens stil bij onze dagdagelijkse verplaatsingen. De scholen maken van deze dag gebruik om hun leerlingen op dit probleem te wijzen aan de hand van allerlei spelletjes en educatieve activiteiten. Op vrijdag 21 september tijdens de schooluren wordt daarom de Hugo Verriestlaan verkeersvrij gemaakt, dit tussen het kruispunt met De Kempkens tot aan het kruispunt met de Sint-Eloois-Winkelstraat. De Strapdag maakt deel uit van de Week van de Mobiliteit, die loopt van 16 t.e.m. 22 september, een initiatief van KoMiMo, de koepel milieu en mobiliteit. Jij strapt toch ook?

Woord vooraf Beste inwoner, Maandag start een nieuw schooljaar. Voor de meesten zal dit in dezelfde school zijn, anderen zetten een stap in het onbekende, een nieuwe uitdaging in hun prille leven … In ieder geval probeert het gemeentebestuur mee te werken aan een verkeersveilige omgeving. Op de jongste gemeenteraad werden budgetten vrijgemaakt om de verkeerslichten te Sint-Eloois-Winkel te vernieuwen en gebruiksvriendelijker te maken voor fietsers en voetgangers. Er komen ook bijkomende lichtpunten aan de schooluitgangen te Rollegem-Kapelle (Rollegemstraat) en Ledegem (Sint-Eloois-Winkelstraat). Hiermee willen we de zichtbaarheid en veiligheid van de schoolgaande jeugd verhogen. Met deze maatregel hopen we ook een ‘poorteffect’ te realiseren, om zo de snelheid naar beneden te halen. In dit kader kunnen we ook melden dat we, op vraag van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, het SAVE-label willen behalen. Er komt een evaluatie van de huidige verkeersproblematiek door deskundigen en op basis van hun bevindingen wordt een actieplan opgemaakt om de situatie te optimaliseren. Na de realisatie van dit actieplan, kunnen we het SAVElabel van verkeersveilige gemeente bekomen. Een uitdaging waar we voorlopig samen met een tiental andere gemeenten in Vlaanderen graag op ingaan. Minder goed nieuws hebben we op het gebied van bedrijfshuisvesting en woningbouw. Zowel op de site ‘Vierschaere’ als op de site ‘Boomlandstraat’ is er, na een eerste proefsessie archeologisch onderzoek, beslist dat er nog verder onderzoek nodig is. Zonder in te gaan op de zin en/of meerwaarde van dergelijk onderzoek, betekent dit onvermijdelijk opnieuw enkele maanden vertraging. We eindigen graag met een positieve noot: de rekening 2011 bracht ons een positief resultaat dat een kleine 600.000 euro hoger lag dan voorzien. Dit laat ons toe om onze schuldenberg verder af te bouwen en het hoofd te bieden aan de financiële uitdagingen van de komende jaren zoals vergrijzing, rioleringsproblematiek, strengere financiële normen, enz. Wally Corneillie Eerste schepen

2


uit de gemeente gemeenteraad

Vragen over verkiezingen?

De volgende gemeenteraad vindt plaats op donderdag 13 september om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen kan en mag deze zitting bijwonen.

Op zondag 14 oktober gaan we met z’n allen naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad en provincieraad te kiezen.

Nieuwe website online Vorige woensdag 29 augustus werd de nieuwe gemeentelijke website www. ledegem.be gelanceerd. De nieuwe versie is een heel stuk overzichtelijker, hedendaagser en vooral gebruiksvriendelijker dan de vorige website.

Wellicht heeft u vragen over het verkiezingsgebeuren. Mag ik stemmen? Voor wie kan ik stemmen? Hoe stel ik me kandidaat? Hoe geef ik een volmacht en wat heb ik nodig? Welke regels gelden? Waarop moet ik letten als kiezer, kandidaat of lid van een bureau? Voor alle informatie over de verkiezingen kunt u terecht op www.vlaanderenkiest.be, de officiële verkiezingswebsite van de Vlaamse Overheid. Heeft u nog andere vragen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@vlaanderenkiest.be of gratis bellen naar 1700, het nummer van de Vlaamse overheid.

We kozen voor een thematische indeling zodat de bezoeker gemakkelijker en sneller de juiste informatie kan vinden. De digitale dienstverlening van het gemeentebestuur en OCMW is voortaan heel eenvoudig te vinden en te gebruiken. We hopen dat we in onze opzet geslaagd zijn en zijn benieuwd naar jouw mening! Heb je opmerkingen, voorstellen, … dan mag je deze altijd online melden.

Kandidaten en uitslagen Vanaf 25 september publiceert www.vlaanderenkiest.be alle definitieve kandidatenlijsten. Zo weet u zeker wie kandidaat is voor de gemeenteraad of provincieraad, voor welke partij en op welke plaats.

Met de komst van de nieuwe website sloten we eveneens een overeenkomst af met Cultuurnet Vlaanderen. Voortaan mogen we ons UiT-partner noemen en kunt u alle activiteiten uit Ledegem vinden op de UiT-agenda op onze website. De vertrouwde cultuurkalender achterin deze infokrant werd hierdoor ook in een nieuw kleedje gestopt. Alle info hierover en over het invoeren van activiteiten vind je op www.uitdatabank.be

Op 14 oktober, de verkiezingsdag, is www.vlaanderenkiest.be dé website voor de officiële uitslagen. De site geeft onmiddellijk de tussentijdse resultaten door, ook bij digitaal stemmen. De website vernieuwt ook voortdurend. U ziet dus de uitslag letterlijk evolueren. U vindt er het aantal stemmen, het percentage stemmen dat een partij behaalt, de voorkeurstemmen van de kandidaten en projecties van de zetelverdeling, zowel in cijfers als aan de hand van een landkaart.

Je kan nu eveneens inschrijven voor een gloednieuwe maandelijkse e-nieuwsbrief van het gemeentebestuur. De nieuwsbrieven van de cultuurdienst en de bibliotheek blijven ook bestaan. We hopen u snel online te mogen ontmoeten op www.ledegem.be

Eénmaal alle resultaten definitief zijn, weet u ook meteen wie verkozen is. Alle uitslagen zijn ook op uw smartphone te volgen via de mobiele website: http://m.vlaanderenkiest.be

Personeelslid in de kijker Martin Guillemyn Sinds 26 juni is Martin Guillemyn werkzaam als poetsman bij het OCMW te Ledegem. Martin woont samen met Laflere Geert in de Albrecht Rodenbachlaan. In zijn vrije uren kookt en poetst hij graag. Zijn motto: “Herinner je gisteren, denk aan morgen, maar leef vandaag” 3


milieu

Ophaling september

Laat uw knotbomen gratis knotten (in ruil voor het brandhout) Knotbomen zijn niet alleen een verrijking voor het landschap, de holtes in de stam en het verrotte kernhout bieden een schuilplaats en nestgelegenheid aan veel planten, dieren en insecten. Maar het onderhoud van dergelijke bomen is heel arbeidsintensief. Wanneer het onderhoud achterwege blijft, kunnen knotbomen (bij hevige wind) bezwijken onder het gewicht van hun eigen kruin. Ze scheuren letterlijk open. Bent u eigenaar van knotbomen en wil je die, met afstand van het hout, laten knotten, of bent u knotter en akkoord om in ruil voor je inzet het brandhout mee te nemen, laat het ons weten! Op deze wijze kunnen de knotbomen gratis onderhouden worden, in ruil voor het brandhout. Een win-win situatie! Contacteer de dienst grondgebiedszaken: 056/50.91.80 of milieu@ledegem.be

Prijsuitreiking Met Belgerinkel naar de winkel Van 5 mei tot 9 juni was er opnieuw de fietscampagne “Met Belgerinkel naar de Winkel”. Met deze campagne wilden we iedereen overtuigen om de boodschappen met de fiets te doen. In Ledegem namen 52 handelaars deel aan deze actie. 546 spaarkaarten werden ingeruild. Er waren dus 3.822 fietsritjes heen en terug naar de winkel. De totaal afgelegde afstand tijdens de ganse campagne was 8.408 km, een besparing van maar liefst 1.682 kg CO². De winnaar van de fiets is Roos Rebry. De rieten fietsmandjes werden gewonnen door Anna Acx, Yvette Commeyne, Carine Vanhalst, Bernice Margot en Hendrik Caryn. De fietsnetwerkbox was voor Maria Vandewalle. En de waardebonnen van drukkerij Herman werden gewonnen door Marianne Dussessoye en Paula Devriendt. Proficiat!

Papier en karton: Ronde A: vrijdag 21 september Ronde B: vrijdag 7 september Plastic flessen, flacons, drankkartons (PMD), metalen verpakkingen: Vrijdag 7 en 21 september Huisvuil: Telkens op vrijdag Tip: voor de ophaling van papier en karton wordt er in twee verschillende rondes gewerkt: ronde A en ronde B. Om te weten tot welke ronde uw straat behoort, gelieve de achterflap van uw ophaalkalender te raadplegen. Zo vermijdt u dat u uw papier en karton nodeloos buiten zet.

Gas en elektriciteit: durf vergelijken! In het dagelijkse leven moet u steeds keuzes maken. Daarvoor vergelijkt u de verschillende alternatieven, die u worden aangeboden. Voor energie, meer bepaald voor gas en elektriciteit, is het niet altijd eenvoudig om de beste leverancier of de juiste formule te kiezen. Daarom heeft het gemeentebestuur beslist om mee te werken aan de nationale informatiecampagne van de FOD Economie: “Gas en elektriciteit: durf vergelijken!”. Waarom? - U weet niet hoe u moet vergelijken? - U weet niet hoe u naar een andere leverancier of naar een andere tariefformule moet overstappen? - U bent bang voor verandering of voor mogelijke problemen? - U wenst informatie over de vergelijkingsmogelijkheden? - U hebt geen toegang tot de vergelijkingstools (bvb. via internet)? Daarom, maar waarschijnlijk ook om andere redenen, is deze campagne voor u geschikt! Ze richt zich tot iedereen. Hoe? Op dinsdag 25 september kunt u van 15u tot 20u terecht in De Wegwijzer (Rollegemstraat 130) om onder begeleiding de beschikbare vergelijkingstools op het internet te gebruiken. Zo kunt u de aanbiedingen van de verschillende aardgas- en elektriciteitsleveranciers vergelijken en zelf een keuze maken op basis van prijs, vast of variabel contract, dag-/nachttarief, groene energie, … Er wordt gemeenteen OCMW-personeel hiervoor ingezet, maar er zullen ook ambtenaren van de FOD aanwezig zijn om u te helpen. U hoeft enkel uw laatste jaarlijkse factuur (globale afrekening, eindafrekening) van uw huidige aardgas- of elektriciteitsleverancier mee te brengen. Meer informatie: De Wegwijzer (056/50.91.80 of info@ledegem.be) of http://economie.fgov.be

4


politie Veiliger naar school Vanaf 3 september begeven honderdduizenden kinderen en jongeren zich opnieuw naar school. Dat is niet zonder risico want september is één van de meest verkeersonveilige maanden. Het is net of veel scholieren vergeten zijn hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen. Hieronder volgen enkele tips, die veel narigheid kunnen voorkomen. Vooraf: de schoolroute bewust kiezen Vroeger moest men de kortste route van huis naar school volgen, omwille van de schoolverzekering. Die verplichting geldt al lang niet meer. Dat houdt in dat iedereen de schoolroute bewust kan kiezen, rekening houdend met de veiligheid. Verken deze route samen met uw kind(eren) en duid de gevaarlijke plaatsen aan. Ouders een goed voorbeeld? Wie kritisch rondkijkt merkt het vrij snel: het onveilig gevoel dat de kinderen doorgaans hebben, wordt in hoofdzaak teweeggebracht door ... ouders! Kinderen, die met de auto worden gehaald of gebracht, stappen altijd uit aan de kant van de huizenrij. Stop bij voorkeur aan de kant van de school, indien mogelijk iets voorbij de school (dan stapt je kind tegen de rijrichting in, met zicht op het gevaar). Kinderen jonger dan 8 jaar die naar school wandelen, worden best begeleid door een ouder kind of een volwassene. Kinderen jonger dan 10 jaar die naar school fietsen, worden ook best begeleid door een volwassene. Het kind fietst dan ofwel voorop ofwel rechts naast de begeleider.

Overstekende voetgangers Bestuurders, dus ook fietsers, moeten voorrang verlenen aan voetgangers die oversteken op een zebrapad. Voetgangers moeten goed kijken of zij die voorrang wel krijgen! We leren kinderen dat ze, wanneer een bestuurder stopt aan de ene kant van het zebrapad, zij ook naar de andere kant moeten kijken. Om over te steken, gaat een kind best als volgt te werk: - stop voor de boordsteen, - kijk tweemaal na elkaar naar elke kant, - wacht tot de naderende bestuurders zijn gestopt of voorbijgereden, - steek recht en rustig over en kijk afwisselend naar beide kanten. Uiteraard staan ook onze gemachtigde opzichters opnieuw paraat om uw kinderen veilig over te steken! Ledegem: - Kruispunt Rollegemstraat - Sint-Eloois-Winkelstraat, - Zebrapad Sint-Eloois-Winkelstraat (t.h.v. Hugo Verriestlaan). Rollegem-Kapelle: - Zebrapad Rollegemstraat (aan school). Sint-Eloois-Winkel: - Kruispunt Rollegemkapelsestraat, Nieuwestraat en Kapelstraat, - Zebrapad Dorpsplein (aan de kerk), - Kruispunt Dorpsplein, Kasteelstraat, Oekensestraat en Kloosterstraat, - Kruispunt Smissestraat en Groenestraat.

Hugo Verriestlaan 16, Ledegem - 056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be - www.rustenhove.be Dagelijks open van 8u30 tot 16u30 - Sabine Despiere, centrumleidster - Els Cokelaere, centrummedewerkster Cafetaria - Tentoonstelling De cafetaria is elke weekdag open van 11u30 tot 17u. Kunstenaars van de maand zijn de leden van ons eigen schilderatelier. Op dinsdag- en donderdagnamiddag kan er Rummikub gespeeld worden. Voortaan is er op maandag- en dinsdagnamiddag verwenkoffie aan € 4,00. Accordeonfestival! Op vrij 14/9 van 14u tot 19u brengen Jeanette Rapoye, Rita Cordy, Jean-Marie Van Elslande, Danny en Marleen, Seppe, Le Grand Médard en Christian Lagae het beste van zichzelf. Presentatie: Vincent Lagae. Met koffie, taart en belegde broodjes. Kostprijs: € 12,00. Kaarten tot 12/9 (of einde voorraad). Vrolijke Vrienden 65+ers Op wo 5/9 om 13u bezoeken we Dhoogelof ‘Kennismaking met de hydrocultuur van witloof’. (inschrijven tot 3/9). Opendeurdag op za 8/9 Meer info: zie ons jaarlijks programmaboekje.

Diensten • Gezondheidsconsultaties: op ma 3/9, di 11/9, ma 17/9 en di 25/9 tussen 14u en 15u30. € 1,00 per bezoek of een jaarkaart van € 10,00. • Warm middagmaal: elke weekdag om 12u (vóór 9u aanvragen) voor € 6,50. Voorafgaand kan je nu ook sjoelbakken. • Medische pedicure (€ 14,00), maar ook manicure (€ 14,00) of gelaatsverzorging (€ 25,00). Op di 4/9, wo 12/9 en di 18/9. Telkens op afspraak. Voor de pedicure zijn er tegemoetkomingen van gemeente en/of ziekenfonds mogelijk. • Douche (al dan niet onder begeleiding): € 1,00. Telkens op afspraak. • Onze computers met internet staan steeds gratis ter beschikking.

Crea-cursussen (i.s.m. de Kunstkring) • Naaiwerken: ma 3/9 om 14u. • Breiclub: ma 24/9 om 14u. • Bloemschikken: wo 19/9 om 14u.

Kooklessen Maandagnamiddag om de 14 dagen vanaf half september tot begin juni: initiatie warme keuken en nagerechten Kostprijs: € 82,00 + prijs ingrediënten

Computercursussen najaar 2012 Onze dagcursussen starten midden september. Voor een handig overzicht van het complete aanbod, surf naar www.dekringledegem.be

Taallessen (20 lessen) Engels voor beginners vanaf maandag 1/10 om 9u15. Engels voor halfgevorderden vanaf donderdag 4/10 om 9u15. Bewegingsactiviteiten • Wandelen: do 13/9 om 14u. Voor mensen met traag tempo is er nu wandelclub “Op ’t gemakske”. • Petanque: elke di- en do-namiddag. • Fietsen: ma 24/9 om 14u. • Damesturnen (i.s.m. Gezinsbond): start op dinsdag 11/9 om 19u en 20u.

5


KUNSTONDERWIJS Beeldende kunst (1ste tot 6de leerjaar) Algemeen Beeldende Vorming In de lessen algemeen beeldende vorming bouwen we verder op de natuurlijke creativiteit en fantasie die elk kind in zich heeft. Onder professionele begeleiding van leerkrachten kan ieder kind op zijn eigen niveau een artistieke kunstzinnigheid en vaardigheid ontwikkelen. Diverse materialen zoals klei, verf, papier maché, kleurpotloden, … worden gebruikt. LEDEGEM SINT-ELOOIS-WINKEL (Sint-Eloois-Winkelstraat 84) (Kerkstraat 9) 1ste en 2de leerjaar Zaterdag 13u20 tot 15u Woensdag 13u20 tot 15u 3de en 4de leerjaar Woensdag 13u20 tot 15u Zaterdag 9u30 tot 11u10 5de en 6de leerjaar Zaterdag 9u tot 11u40 Vrijdag 15u15 tot 17u55

nieuwe locati e

Instromen kan op elke leeftijd. Dus kinderen van bv. het 3de leerjaar kunnen starten en de les volgen bij hun leeftijdsgenootjes. Inschrijvingen Via de website www.saskroeselare.be, telefonisch via 051/20.30.29 of in de hoofdschool (Leenstraat 14 te Roeselare) van 1 tot 30 september (elke werkdag van 18u tot 20u en op zaterdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 17u). Inschrijvingsgeld? U betaalt per schooljaar € 68,00. Een verminderd tarief van € 47,00 is mogelijk via sociale reductie, 2de studierichting, 2de familielid in SASK of SAMWD. Het inschrijvingsgeld voor kinderen jonger dan 12 jaar is fiscaal aftrekbaar! Meer info: www.saskroeselare.be

Muziek & woord (vanaf 8 jaar - 3de leerjaar) Ledegem Algemene muzikale vorming en samenzang Leren zingen, noten lezen en een instrument leren bespelen. Je kan piano, klarinet, saxofoon, fluit, koper en slagwerk leren spelen. Algemene verbale vorming Goed leren praten, toneel spelen, improviseren. Instromen kan op elke leeftijd. De lessen vinden plaats in de Sint-Eloois-Winkelstraat 84 (vrije basisschool) te Ledegem. Inschrijvingen Nieuwe leerlingen kunnen inschrijven bij de filiaalverantwoordelijke Jan Driessens (0494/57.08.18 of ledegem@academieroeselare.be) op dinsdag 4 en 11 september of donderdag 6 en 13 september (telkens van 18u tot 20u). Meer info: www.kunstonderwijsroeselare.be Inschrijvingsgeld? U betaalt per schooljaar € 72,00. Een verminderd tarief van € 51,00 is mogelijk voor een 2de kind binnen hetzelfde gezin. Voor het volgen van een 2de studierichting betaalt men € 39,00. Het inschrijvingsgeld voor kinderen jonger dan 12 jaar is fiscaal aftrekbaar!

6

Sint-Eloois-Winkel Algemene muzikale vorming en samenzang Luisteren, zingen, noten leren lezen, … De lessen voor het 1ste jaar vinden plaats op maandag van 16u15 tot 17u45 en op donderdag van 16u15 tot 17u15. Je kan dwarsfluit, gitaar, piano, klarinet, saxofoon, hobo, viool, slagwerk, trompet, trombone, hoorn, tuba, cello en fagot leren spelen. Algemene verbale vorming Vlot leren spreken, improviseren, toneel spelen, … De lessen voor het 1ste jaar vinden plaats op vrijdag van 16u15 tot 17u15. De lessen vinden plaats in de Rollegemkapelsestraat 16A te Sint-Eloois-Winkel. Inschrijvingen Inschrijven kan bij filiaalverantwoordelijke Jean-Pierre Vandamme (0476/73.67.80 of jean_pierre_vandamme@hotmail.com) of in de academie te Sint-Eloois-Winkel de eerste week van september van16u30 tot 18u. Meer info: www.samw-izegem.be Inschrijvingsgeld? U betaalt per schooljaar € 65,00. Het verminderd tarief bedraagt € 44,00 (voorwaarden zie website). Het inschrijvingsgeld voor kinderen jonger dan 12 jaar is fiscaal aftrekbaar!

Het OCMW kan mensen, die het financieel wat moeilijk hebben, helpen met een tussenkomst in de inschrijvingskosten. Aarzel niet om contact op te nemen met het OCMW Ledegem op 056/50.91.80 of via sociale.dienst@ocmwledegem.be om de mogelijkheden te bekijken.


Bibliotheek Openingsuren Ma: 10u - 12u 14u - 18u30 Di: gesloten gesloten Woe: 10u - 12u 14u - 18u30 Do: gesloten gesloten Vrij: 10u - 12u 14u - 18u30 Za: 9u30 - 12u Zo: 9u30 - 12u

Gemeentelijke openbare bibliotheek Ledegem Rollegemstraat 218 8880 Ledegem (Rollegem-Kapelle) Tel.: 056/50.95.68 Fax: 056/50.37.72 E-mail: bibliothecaris@ledegem.be Je vindt ons ook terug op de website: www.ledegem.be

Kinder- en jeugdjury

In de kijker: kookboeken

In oktober zal de Kinder- en jeugdjury voor de 8ste keer uit de startblokken schieten.

De bibliotheek beschikt over een breed en gevarieerd aanbod kookboeken. Zoek je een klassiek recept of wil je wat experimenteren in de keuken? In de bibliotheek vind je gegarandeerd wat je zoekt! Enkele titels:

Het principe is eenvoudig: kinderen uit het 3de, 4de, 5de of 6de leerjaar lezen tussen oktober en april 10 jeugdboeken. De groepjes komen éénmaal per maand samen om over de gelezen boeken te praten en ze punten te geven. In april wordt er dan per groep gestemd welk boek de “topfavoriet” is. De jonge juryleden worden bijgestaan door drie begeleidsters: Els vandenbussche, Marie-Ange Depreux en Marianne Debaveye. Meer informatie kun je krijgen in de bibliotheek. Inschrijven kan nog tot zaterdag 22 september, maar haast je want het aantal plaatsen is beperkt!

films Nu de nachten wat langer worden, kan een goede film de ideale avondvuller zijn. Deze titels werden toegevoegd: • American High School (Sean Patrick Cannon) • The Girl With The Dragon Tattoo (David Fincher) • Beyond (Josef Rusnak) • Brake (Gabe Torres) • Chronicle (Josh Trank) • Kuifje: het geheim van de eenhoorn (Steven Spielberg) Voor de kleinsten: • Dora the Explorer: beste vriendjes • Pieter Post: de Groenbeekse raket • De pinguins van Madagascar op vakantie • Asterix en de Olympische Spelen • Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked

• Claudia kookt buiten: gezellig buiten tafelen (Claudia Allemeersch) • Claudia kookt voor vrienden: sfeervol tafelen (Claudia Allemeersch) • Dagelijkse kost: 1, 2 en 3 (Jeroen Meus) • Plat Préféré (Jeroen Meus) • SOS Piet: 1, 2, 3, 4 en 5 (Piet Huyzentruyt) • Nigella bijt (Nigella Lawson) • Isabella’s pastabijbel: de authentieke Italiaanse pastakeuken (Isabella Cozzi) • Jamie’s Italië (Jamie Oliver)

Leesclub De leesclub komt opnieuw samen op donderdag 27 september om 19u30. Dan bespreken we een titel van Renate Dorrestein: “Mijn zoon heeft een seksleven en ik lees mijn moeder Roodkapje voor”. Momenteel zijn we met 14 en nieuwe leden kunnen ten allen tijde aansluiten! De leesclub komt 4 keer per jaar samen op een weekavond in de bibliotheek. Iedereen kan lid worden, de enige vereiste is lid zijn van de bibliotheek. Je hoeft ook niet alle sessies bij te wonen. Indien een bepaald boek je niet ligt of de timing past niet, dan mag je gerust een bijeenkomst overslaan. Meer info in de bib!

Slotfeest kinder- en jeugdjury Na het tellen van de stemmen, weten we welke boeken de juryleden hebben bekroond. De bekendmaking gebeurt ieder jaar tijdens het slotfeest van de KJV, in de tweede helft van mei. Dit jaar was de locatie zeer goed gekozen: de Singel in Antwerpen. Deze kans konden we niet laten voorbijgaan. 8 juryleden schreven zich in om deel te nemen aan de slotactiviteiten. Op de foto zie je de 8 Ledegemse juryleden, genietend van een ijsje, in het statige station van Antwerpen. Een ideale manier om een memorabele dag af te sluiten.

7


jubilea!

Goud voor Frans Commeyne en Henriette Allegaert, Cardijnlaan 25

50

Gefeliciteerd

50

Goud voor Arnold Gheysen en Lydie Deman, Rollegemkapelsestraat 55

Briljant voor AndrĂŠ Lannoy en Georgette Tytgat, Hugo Verriestlaan 14/001

50

65

Goud voor Georges Seynhaeve en Maria Demeugere, Vlaschaardlaan 38

100-jarige Maria Vandoorne ° 12/7/1912, Rollegemstraat 17

Goud voor Hendrik Buyse en Julia Callens, Groenestraat 2

8

50

Elk jaar wordt door de politie een fietsexamen afgenomen bij de leerlingen van het 6de leerjaar. Vorig schooljaar was dat niet anders. Op de foto ziet u de kinderen uit Sint-ElooisWinkel, die slaagden voor het examen.

100

In juni behaalden 5 muzikanten van de Winkelse Muziekvereniging hun einddiploma aan de muziekschool. Van harte proficiat! Centraal op de foto: Lien Vuylsteke (klarinet), Christine Cottyn (tuba) en Nele Demets (klarinet). Ontbreken: Brecht Willems (klarinet) en Tine Vandekerkhove (klarinet).


BURGERZAKEN Overlijdens

geboorten

Ghekiere Godelieve Wed. Lugghe Jordaan Rollegemstraat 17 ° 6/11/1927 † 8/6/2012

Beaumon Renee ° Roeselare 26/5/2012 d.v. Pedro e.v. Boussen Liesbeth Hemelhoek 30

Soens Tibo ° Kortrijk 13/6/2012 z.v. David e.v. Cannoot Annelies Gullegemsestraat 178

Hanssens Arjen ° Roeselare 2/6/2012 z.v. Frederik e.v. Vanclooster Liesbet Begijnestraat 53

Seynaeve Milan ° Kortrijk 18/6/2012 z.v. Wesley e.v. Delrue Lindsey Bunderhof 6

Verstraeten Ellenore ° Roeselare 5/6/2012 d.v. Stijn e.v. Lampaert Virginie Sint-Pieterstraat 27

Witdouck Nils ° Roeselare 19/6/2012 z.v. Benjamin e.v. Dierickx Hanne Rollegemstraat 147

Verhaege Julz ° Roeselare 7/6/2012 d.v. Michael e.v. Werbrouck Emmely Stationsstraat 147

De Buck Miel ° Izegem 6/7/2012 z.v. Nils e.v. Declercq Ine Schardauwstraat 13

Demyttenaere Elias ° Roeselare 11/6/2012 z.v. David e.v. Ghekiere Marieke Gootstraat 10

Buyse Finn ° Roeselare 11/7/2012 z.v. Kenny e.v. Vanlauwe Nathalie Dorpsplein 32/1

Vandamme Quinten ° Roeselare 11/6/2012 z.v. Robin e.v. Sintubin Shana Schoolstraat 40

Messely Marie ° Kortrijk 20/7/2012 d.v. Jurgen e.v. Mylle Elien Koning Boudewijnlaan 15

Vanoverschelde Joy ° Roeselare 12/6/2012 d.v. Davy e.v. Declercq Elke Provinciebaan 170

Verheye Alyona ° Kortrijk 21/7/2012 d.v. Gianni e.v. Camerlynck Angelina Bunderhof 31

Ameloot Viktor ° Roeselare 13/6/2012 z.v. Jan e.v. Vandenberghe Elke Sint-Eloois-Winkelstraat 112

Denduyver Lucas ° Roeselare 24/7/2012 z.v. Wim e.v. Hallaert Nele Klein Schardauw 46

Soens Margot ° Kortrijk 13/6/2012 d.v. David e.v. Cannoot Annelies Gullegemsestraat 178

Pattyn Oona ° Roeselare 29/7/2012 d.v. Manuel e.v. Vangheluwe Nele Roeselarestraat 10

Vuylsteke Elvira Echtg. Vanlerberghe Marcel Koning Boudewijnlaan 40 ° 11/8/1936 † 9/6/2012 Bekaert Victorine Wed. Desmet Camiel Begoniastraat 12 ° 13/12/1931 † 16/6/2012 Callewaert Lydia Echtg. Six Achiel Wulfsdam 11 ° 17/12/1937 † 29/6/2012 Noyez Stijn Smissestraat 39 ° 4/11/2011 † 30/6/2012 Vanlerberghe Tibo Bogaardwegel 14 ° 7/4/2005 † 7/7/2012 Monteyne Georgette Echtg. Vandecasteele Noël Kapelstraat 4 ° 16/2/1932 † 19/7/2012 Dedeurwaerder Margaretha Echtg. Dutoit Norbert Gullegemsestraat 16 ° 14/10/1930 † 23/7/2012 Seys Denise Echtg. Clarysse Gerard Burg. Wylinstraat 18 ° 6/8/1945 † 28/7/2012

HUWELIJKEN

9/6/’12 Provoost Dieter en Cogghe Deborah, Provinciebaan 71 30/6/’12 Verheyen Benedict en Holvoet Marijn, Gullegemsestraat 186 A Vandeputte Angelo en Leman Annelore, Stationsstraat 149 6/7/’12 Schietgat Renzo en Dehuysser Goele, Fabriekslaan 11 Desmedt Timothy en Vandorpe Chiara, Koning Boudewijnlaan 60 7/7/’12 Van Ginderdeuren Joeri en Lagrou Squirt, Stationsstraat 122 Cokelaere Bert en Delva Marjolein, Papestraat 13 14/7/’12 Cristofano Frederik en Vermeulen Tineke, Hugo Verriestlaan 74

Varia Verbroedering Forrières Op 24 juni kwamen enkele tientallen mensen uit Forrières (Nassogne) op bezoek. Het weer zat echter niet mee zodat de geplande optocht letterlijk in het water viel. Op de grens met de Dadizelehoek werd een vernieuwd verbroederingsbord officieel onthuld in het gezelschap van hun schepen Bruno Mont. De Ledegemse harmonie ontving hen dan muzikaal in de sporthal, waar hen ook een maaltijd werd aangeboden. Nadien ging de sportieve verbroedering verder in de sporthal te Rollegem-Kapelle, waarna de Waalse vrienden tevreden hun 230 km terugreis aanvatten. 9


OCMW Vacatures OCMW Ledegem 2 algemeen administratief deskundigen (M/V) voor de dienst personeel en organisatie en secretariaat en beleidsondersteuning

Het OCMW Ledegem zoekt 2 gedreven stafmedewerkers met uitgesproken administratieve vaardigheden, een sterk probleemoplossend vermogen, juridisch inzicht en een dienstverlenende ingesteldheid. We verwachten zelfstandige teamplayers met enerzijds deskundigheid op gebied van ‘secretariaat en beleidsondersteuning’ of ‘personeel en organisatie’, maar anderzijds ook algemene inzetbaarheid in onze kleinschalige organisatie. Wij vragen minimaal een diploma op niveau bachelor. Affiniteit en interesse voor het specifieke administratieve werkveld, bijvoorbeeld door studies of ervaring, is een meerwaarde. Ons aanbod: - loonniveau B1-B3 met maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering - voltijds contract onbepaalde duur - aanleg van werfreserve - variabele tijdsregeling, extra verlofdagen, gepersonaliseerd vormingstraject, … Interesse? - Lees de uitgebreide infofolder op www.ledegem.be, ook te verkrijgen via ocmw@ledegem.be - Stuur tegen uiterlijk 19 september uw sollicitatiebrief per post naar het OCMW Ledegem, t.a.v. de secretaris, Rollegemstraat 130, 8880 Ledegem. Graag uw CV en afschrift diploma bijvoegen aub.

Hulp nodig bij het aanvragen van een studietoelage? Voor het schooljaar 2012-2013 kan je opnieuw terecht in De Wegwijzer om een studietoelage aan te vragen. Dit kan op volgende zitdagen: - Maandag 24 september van 15u tot 19u - Maandag 8 oktober van 15u tot 19u - Woensdag 10 oktober van 13u30 tot 16u30 Je brengt enkel de elektronische identiteitskaart en pincode mee van de persoon die de kinderen ten laste heeft.

Servicepunt voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Bij het gloednieuw servicepunt voor vrijwilligers kan iedereen terecht, die op zoek is naar informatie over zinvolle projecten of die vrijwilligerswerk wil doen te Ledegem. We helpen u in contact te brengen met de juiste dienst of organisatie. Het servicepunt zal in de toekomst ook ontmoetingsmomenten en vorming organiseren. U vindt het servicepunt in De Wegwijzer, Rollegemstraat 130, elke werkdag tussen 9u en 12u en op maandag ook van 16u tot 19u. Een afspraak maken kan via het nummer 056/50.91.80. Het servicepunt is een realisatie van het door de provincie West-Vlaanderen gesubsidieerd Woonzorgproject en verloopt in nauwe samenwerking met wzc Rustenhove, LDC De Kring en de huisvestingsdienst Regio Izegem.

Varia Opening Sint-Hubrechtsplein De herinrichting van het Sint-Hubrechtsplein vormt de eerste fase van de herinrichting van de volledige ruimte achter de kerk te Sint-Eloois-Winkel. Het ontwerp werd vooraf goed overlegd met alle omwonenden. Het resultaat mag gezien worden. In het plantseizoen (dit najaar) wordt het geheel afgewerkt met bomen.

10

2 nieuwe vrachtwagens voor de technische dienst Het gemeentebestuur kocht 2 nieuwe lichte vrachtwagens aan voor de technische dienst. De vrachtwagens, type Peugeot Boxer, zijn ter vervanging van 2 wagens die 15 en 16 jaar oud zijn. De vrachtwagens kosten elk € 23.534,50 en zullen ingezet worden in de groendienst. Twee lokale garages, Madou en Decocars, leverden de voertuigen.


jeugd Startdagen jeugdverenigingen Chiro Miengelienge Startdag: zo 9 september van 9u tot 17u Locatie: jeugdlokalen, Sint-ElooisWinkelstraat, Ledegem Hoofdleiding: Jolien Goemaere, Guido Gezellelaan 67, 8880 Ledegem (0499/33.09.79)

Chiro Nele Startdag: zo 23 september van 14u tot 17u Locatie: Chiroheem, Kerkstraat, Sint-ElooisWinkel Hoofdleiding: Pauline Breughe, Lendeleedsestraat 16G, 8880 Sint-ElooisWinkel (0498/59.58.05)

KSA Sint-Elooi Startdag: zo 16 september en 23 september van 14u tot 17u Locatie: KSA-heem, Kapelstraat, Sint-ElooisWinkel Hoofdleiding: Stijn Vandromme, Maalstraat 72, 8560 Moorsele (0499/46.72.30)

KLJ Ledegem Startdag: vrij 28 september om 20u Locatie: jeugdlokalen, Sint-ElooisWinkelstraat, Ledegem Hoofdleiding: Tim Decock, Begijnestraat 24, 8880 Ledegem (0496/10.79.96)

Terugblik: speelpleinwerkingen De zomer van 2012 was niet bepaald de zonnigste zomer. Los van het feit dat de zon ons niet veel kwam bezoeken, beleefden we opnieuw een fantastische tijd op het speelplein! Uiteraard konden we dit niet realiseren zonder een knotsgekke monitorenploeg en natuurlijk heel veel enthousiaste kinderen! Daguitstappen naar Bellewaerde en Plopsaland, zwemnamiddagen te Izegem, de zotste knutselwerken, de hardste pleinspelen, de machtigste bosspelen, de lekkerste kookactiviteiten, de natste waterspelletjes tijdens warme dagen en de mooiste films tijdens regenachtige dagen, kortom: er was voor elk wat wils! Hier alvast enkele sfeerbeelden. Alle foto’s zijn te vinden via onze vernieuwde, gemeentelijke website www.ledegem.be

Terugblik: tienerwerking Maksimum Op verschillende donderdagen tijdens de vakantie ging Maksimum opnieuw op stap met heel wat jongeren uit de gemeenten Ledegem, Menen en Moorslede. Een driedaagse naar de Ardennen, raften in Arras, een bezoek aan het domein Raversijde, een plons in het zwembad van Oostende, ontspannen aan de Blaarmeersen, avontuurlijke uitdagingen op een marinierspiste en een uitstap naar Movie Park stonden op het programma.

Jeugdraad De jeugdraad is een plaats waar jongeren hun mening kwijt kunnen over het gemeentelijk (jeugd)beleid. De kracht van de jeugdraad mag niet worden onderschat. Toekomstige jeugdbeleidsbeslissingen van het gemeentebestuur moeten steeds ter advies voorgelegd worden. Zo worden we geraadpleegd als het gaat over de aanleg van nieuwe speelpleintjes, het jeugdbeleidsplan, de jeugdlokalen, de organisatie van verschillende activiteiten, ‌ Op 15 september komen we voor de eerste maal opnieuw samen en starten we vol overtuiging een nieuw werkjaar. Heb je zin om eens jouw mening te komen vertellen of gewoon om eens te komen luisteren? Neem dan contact op met Mieke op de jeugddienst (Rollegemstraat 132 of 056/50.91.80). Let wel: je moet tussen de 16 en 30 jaar zijn!

11


Sport Ledegemse sportclubs thuis in actie Olympic Ledegem Zo 02/9 - 15u: Olympic Ledegem - FC Heestert Zo 23/9 - 15u: Olympic Ledegem - KFC Meulebeke KV Sint-Eloois-Winkel Sport Zo 02/9 - 15u: Winkel Sport - RC Gent-Zeehaven Zo 16/9 - 15u: Winkel Sport - Sporting West Harelbeke Zo 30/9 - 15u: Winkel Sport - SK Berlare ROKAVO geen thuiswedstrijden KAVO Sint-Eloois-Winkel: Zo 23/9 - 10u30: Kavo A - Sint-Joris VBC Zo 30/9 - 10u30: Kavo A - Vosta Staden Wibac Zo 09/9 - 17u: Heren B - Wielsbeke A Za 15/9 - 20u: Heren A - Desselgem A Za 22/9 - 20u: Dames - Oostende Bredene B Za 29/9 - 20u: Heren A - Oedelem B

Winkelse Turnclub Het nieuwe seizoen bij de Winkelse TurnClub start op woensdag 5 september. Inschrijven kan vanaf 13u30 in de sporthal te Sint-Eloois-Winkel. Meer info: Myriam Dedeurwaerder 056/50.37.55

Wandelclub De Winkelse Stappers Wat: 12de Paardenwandeltocht Wanneer: dinsdag 4 september, starten van 7u tot 15u Waar: DE L!NK Afstanden: 7, 14 en 21 km Deelnameprijs: niet-leden € 1,50 en leden € 1,10 (2 pannenkoeken inbegrepen)

Wielerwedstrijden Grote Prijs Westauto’s - Transport Demets Moorslede Datum en tijdstip: ma 24 september van 14u tot 17u Categorie: Elite met contract Parcours: Provinciebaan (N32) tussen Dadizelestraat en Gentsestraat (Koekuithoek)

Wist je dat? Jean-Michel Saive, 42 jaar, niet het enige ‘oudje’ was in de tafeltenniscompetitie? De Spanjaard Zhiwen He sneuvelde in de 3de ronde van het enkelspel op de Olympische Spelen te London en dat op 50-jarige leeftijd! 12

Fietstocht voor 50-plussers De seniorenraad organiseert op donderdag 13 september een fietstocht voor 50-plussers. Start: 14u aan de Kobbe te Rollegem-Kapelle Inschrijven: tussen 13u en 13u45 Deelname: gratis Afstand: ± 20 km (er wordt een rustpauze voorzien) De fietstocht wordt begeleid en gereden op een aangepast tempo zodat iedereen kan volgen. Alle deelnemers krijgen 2 gratis consumpties en 2 belegde boterhammen.

GSW-activiteit: West-Vlaams petanquetornooi voor senioren Op dinsdag 25 september vindt het West-Vlaams kampioenschap petanque voor senioren plaats. Het tornooi richt zich tot alle senioren gedomicilieerd in West-Vlaanderen en geboren in 1962 of vroeger. Het tornooi staat open voor zowel recreanten als aangesloten spelers. Locatie Sportcentrum Lendelede (Steuren Ambacht 2) Dagindeling 9u-9u45: ontvangst met koffie en aanmelding deelnemers 10u-12u: eerste 2 ronden van het tornooi 12u-13u30: middagpauze 13u30-18u: vervolg van het tornooi Vanaf 18u30: prijsuitreiking Klassement Categorie 1: heren- en gemengde triplettes Categorie 2: damestriplettes Reglementen Het tornooi wordt gespeeld volgens de internationale reglementen. Officiële scheidsrechters leiden het tornooi. Elke triplette speelt 5 partijen. Er mag enkel met officiële ballen worden gespeeld. Spelers die over geen ballen beschikken, kunnen deze ter plaatse lenen. Prijzenpot Er is prijzenpot ter waarde van € 1.250,00. Middagmaal Over de middag kunt u een maaltijd nuttigen aan € 13,00 per persoon. De middagmalen moeten bij de inschrijving aangevraagd worden. Een eigen lunchpakket meebrengen is uiteraard ook mogelijk. Inschrijvingen Het deelnamegeld bedraagt € 12,00 per triplette, gratis Bloso verzekering inbegrepen. Inschrijven moet vooraf gebeuren en kan bij de sportdienst, Rollegemstraat 132 (056/50.91.80 of sport@ledegem.be).


sport Week van de Sportclub

15de Gruzmulltreffen

Dit jaar vindt de week van de Sportclub plaats van zaterdag 8 t.e.m. zondag 16 september. Verschillende sportclubs organiseren kennismakingsmomenten en open trainingen, dit volledig gratis. Op onderstaande momenten ben je welkom om deel te nemen aan de training of gewoon een kijkje te nemen.

Op zaterdag 15 en zondag 16 september vindt het 15de Gruzmulltreffen plaats. Aan deze toeristische motorrit van ongeveer 150 km kan iedereen met een motor of quad deelnemen.

Minivoetbal Rollegem-Kapelle Sporthal Rollegem-Kapelle • Za 15/9: 9u30-10u30: voor iedereen Basketbalclub Wibac Sporthal Sint-Eloois-Winkel • Ma 10/9: 17u30-19u: 5de en 6de leerjaar 18u15-19u30: 1ste en 2de middelbaar • Wo 12/9: 16u-17u: 3de kleuter, 1ste en 2de leerjaar 17u-18u: 3de en 6de leerjaar • Do 13/9: 17u15-18u30: 5de en 6de leerjaar 18u15-19u30: 1ste en 2de middelbaar • Vr 14/9: 16u45-18u: 3de en 4de leerjaar Volleybalclub Mevo Sporthal Ledegem • Za 8/9 en 15/9: 9u30-11u: 7 tot 12 jaar

Inschrijven kan op zaterdag van 8u tot 17u en op zondag van 8u tot 13u aan zaal De Samenkomst in de Sint-ElooisWinkelstraat te Ledegem. Deelname bedraagt € 5,00 (1 drankbon inbegrepen).

Basketschool Wibac Op woensdag 5 en 12 september vindt er een gratis basketbalinitiatie plaats voor jongens en meisjes in de sporthal te Sint-Eloois-Winkel. Dit vindt plaats van 16u tot 17u voor kinderen geboren in 2005, 2006 en 2007, van 17u tot 18u voor kinderen geboren in 2001, 2002, 2003 en 2004. Kinderen geboren in 2005 met minstens één jaar basketervaring trainen ook van 17u tot 18u. Ook in het kader van de Week van de Sportclub zijn er open jeugdtrainingen voor iedereen. Alle info op www.wibac.be

Volleybalclub Kavo Sporthal Sint-Eloois-Winkel • Ma 10/9: 16u15-17u30: 8 tot 10 jaar • Wo 12/9: 18u15-19u30: 11 tot 12 jaar • Do 13/9: 16u15-17u30: 6 tot 7 jaar Winkelse Turnclub Sporthal Sint-Eloois-Winkel • Wo 12/9: 14u-15u: 3 tot 6 jaar 15u-16u: 7 tot 10 jaar 16u-17u: 11 tot 18 jaar Dansschool Mattliss Vrije basisschool, Ledegemstraat 36, 8890 Dadizele • Di 11/9: 17u10-19u25: 2de kleuter tot 6de leerjaar • Vr 13/9: 17u15-18u: <12 jaar 18u-19u: >12 jaar disco en freestyle • Za 15/9: 9u-10u: <12-jarigen 10u-11u: >12-jarigen Gezinssport Ledegem • Zo 9/9: 9u30-12u: tafeltennis Sporthal Rollegem-Kapelle • Di 11/9: 19u45-20u45: zwemmen Zwembad Moorslede • Do 13/9: 19u-21u: volleybal en badminton >18-jarigen Sporthal Ledegem KFC Olympic Ledegem Voetbalterreinen Stationsstraat, zie trainingsschema op website www.olympicledegem.be Er zijn ook schoolbezoeken naar/door Winkel Sport, minivoetbal Rollegem-Kapelle, tafeltennis Gezinssport, dansschool Mattliss en Olympic Ledegem.

De jeugdverantwoordelijke is Bernice Margot (056/50.25.16, 0485/02.69.72 of rudydevos.bernicemargot@skynet.be).

Zumba Sint-Eloois-Winkel Gymkana organiseert vanaf woensdag 5 september om 20 uur opnieuw Zumbalessen in DE L!NK. Inschrijven kan op woensdagavond 5 september vanaf 19u15 in DE L!NK. Let wel: je moet minstens 18 jaar zijn. Kostprijs: € 35,00 (van september t.e.m. december). Meer info op het nummer 056/50.12.70. Ledegem Gezinssport Ledegem start met een wekelijkse sessie Zumba. Op maandagavond van 19u30 tot 20u30 kan je terecht in de Samenkomst te Ledegem voor een uurtje Zumba. De lessen worden gegeven door een erkende lesgeefster. € 6,00 per les of tien lessen voor € 50,00. Info en inschrijvingen ter plaatse of bij Kathleen Gheysen (0474/61.32.82 of claeys.gert@belgacom.net). 13


Cultuur ’t Is Begun met Guido Belcanto De provincie WestVlaanderen wil de start van het cultuurseizoen niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Vandaar hun campagne ‘t Is Begun. Bedoeling is om samen met 43 deelnemende cultuurhuizen en cultuurdiensten het publiek aan te moedigen om hen te laten proeven van het West-Vlaamse cultuuraanbod. In het kader van deze campagne hadden wij op 15 augustus tijdens Plein op Stelten al Die Verdammte Spielerei op bezoek. In september ‘begunt’ ook in onze gemeente het culturele seizoen opnieuw. Zo is er op zondag 23 september een optreden van Guido Belcanto Trio in DE L!NK, een organisatie van De 7evende Namiddag in samenwerking met het gemeentebestuur.

Oud Arsenaal Het Oud Arsenaal is eindelijk afgewerkt. Na het oponthoud in het kader van de beslagname door het dossier MARO moest een nieuwe aanbesteding gebeuren. De hoofdaannemer, die het werk kreeg toegewezen, heeft ons in de steek gelaten en liet het werk heel lang aanslepen. Bovendien was zijn werk ook niet kwalitatief. Dat deed ons besluiten hem van zijn opdracht te ontheffen. Ook dat vergde een administratieve procedure. De afwerking is nu gebeurd door plaatselijke aannemers.

Tentoonstelling Heemkring Rollegem-Kapelle De heemkring RollegemKapelle ging op vraag van de Landelijke Gilde op zoek naar de landbouwfamilies te RollegemKapelle. Zij haalden heel wat foto’s en beeldmateriaal boven uit hun archieven. U kan tijdens deze tentoonstelling gaan grasduinen in het boerenverleden van Rollegem-Kapelle. De tentoonstelling vindt plaats in de kerk en achteraf kan nog wat nagepraat worden in De Kobbe. Zaterdag 22 september van 10u tot 17u en van 18u30 tot 20u in de kerk - van 10u tot 20u in De Kobbe Zondag 23 september van 9u tot 18u in de kerk en De Kobbe Toegang: € 2,00 (1 consumptie inbegrepen) - kinderen en minderjarigen gratis

Terugblik Het kinderpoppentheaterfestival Pardoes voor de kleuters en lagere schoolkinderen op maandag 25 juni was opnieuw een voltreffer. Op woensdag 15 augustus was er tijdens Plein op Stelten heel wat te beleven. Er heerste een gezellige drukte op het Sint-Jansplein. Enkele sfeerbeelden.

Ook het oude gedeelte van het Oud Arsenaal werd opgefrist. De nieuwe sanitaire voorzieningen zijn nu ter beschikking van de verenigingen. Vanaf september kunnen verenigingen opnieuw gebruik maken van deze gemeentelijke infrastructuur.

Pardoes

14


september

We doen een warme oproep aan alle verenigingen en organisaties om vóór 8 september hun activiteiten van oktober en begin november door te geven. Vergeet vooral niet de locatie en het uur te vermelden! Mail, schrijf of bel naar de cultuurdienst op cultuur@ledegem.be, 056/50.91.80 of spring eens binnen in het administratief centrum. Vergeet zeker niet uw activiteiten in te geven op de online activiteitenkalender: www.ledegem.be

1-30

Fotozoektocht Org. Velt Ledegem en Beitem - www.velt.be - 056/50.25.49 Start aan de kerk van Ledegem - Gratis

2 Optreden Mucho Gusto

Org. X2L en KLIK-productions - info@1metsfeer.be DE L!NK - 15u (deuren en animatie vanaf 12u) O.a. springkasteel, DJ Marco, braadworsten, kinderanimatie, enz. - vvk: € 10,00 - add: € 15,00 - vip: € 100,00

3

Daguitstap: Poperinge Hoppestreek Org. S-Plus - 056/50.07.53 - 14u30 - De Kobbe

4

Infonamiddag: Goed wonen voor ouderen Org. S-Plus - e.seynhaeve@skynet.be

7-8

Kaarting Org. Kaartersclub Engelvrienden - 056/50.29.36 Café De Engel - 19u

7-8

Jaarlijkse kaarting Org. Okra Sint-Eloois-Winkel - 056/50.03.13 Oud Arsenaal - Vr vanaf 14u - za vanaf 17u

8 Start 20

kaartseizoen Org. Kaartclub ‘Rood is Troef’ - 056/50.91.62 Café Godjes - 17u ste

92

Chihuahua-wandeling Start: Gullegemsestraat 135 - 14u30 - 0472/36.67.87 de

11 Dagreis

Org. Landelijke Gilde Rollegem-Kapelle - 056/50.36.36

13 Bowling

Org. KVLV Sint-Eloois-Winkel - 056/50.22.45

13

Fietstocht voor 50-plussers Org. Seniorenraad - 056/50.91.80 Start aan De Kobbe - Inschrijven: 13u tot 13u45 - Gratis

14 Kaarting

Org. Voermanillers - De Voerman - 18u30 - € 1,50

14-15

Schoolkaarting en posterbeurs Org. Oudercomité VBS Rollegem-Kapelle Vrije basisschool Sint-Jan - Vr vanaf 19u - za vanaf 18u directie.rollegem@moorsledegem.be

15 Boerenmarkt

Org. KVLV Rollegem-Kapelle - 056/50.36.36

15

S.O.S Loop (Sport Om School) Org. Oudercomité VBS Rollegem-Kapelle Vrije basisschool Sint-Jan - Van 15u tot 17u30 directie.rollegem@moorsledegem.be

15-16 Gruzmulltreffen

Org. MTC De Gruzmulls - De Samenkomst - € 5,00

16

Opendeurdag met tentoonstelling Org. Okra Sint-Eloois-Winkel - 056/50.03.13 DE L!NK - Vanaf 9u45

16

Barbecue met De Wilfrieds Org. Gezinssport Ledegem - De Kring Vanaf 11u - Kaarten: € 12,00 - € 6,00 - € 3,00 - Bij bestuursleden

16

Ledenfeest Org. S-Plus - Zaal Cycloon Ledegem - 056/50.14.26

18

Fietsnamiddag Org. Femma Ledegem - www.kav.be/ledegem - 14u

18

Kaarting en bolling Org. S-Plus - e.seynhaeve@skynet.be Zaal Cycloon Ledegem - 14u30

19 Wandeluurtje

Org. ‘t Wandel Voetje - http://twandelvoetje.webs.com Start kerk Rollegem-Kapelle - Van 19u30 tot 20u30 - Gratis

21-22-23

Kaarting Org. Kaartersclub Engelvrienden - Café De Engel - 19u

22

WK wielrennen Valkenburg Supportersclub Zico Waeytens - www.zicowaeytens.com Vertrek aan café Breda om 4u - Vertrek uit Valkenburg om 18u Leden: € 30,00 - Niet-leden: € 35,00

22-23

Tentoonstelling: Landbouwfamilies te Rollegem-Kapelle Org. Heemkring Rollegem-Kapelle De Kobbe - za: vanaf 10u - zo: vanaf 9u

23

Guido Belcanto Trio en Little Kim Org. De 7evende Namiddag i.s.m. gemeentebestuur DE L!NK - 17u - vvk: € 13,00 - add: € 15,00 www.de7evendenamiddag.be

23

Gezinsfietstocht Org. KVLV Sint-Eloois-Winkel - 056/50.22.45

25

Taarten bakken Org. Femma Rollegem-Kapelle - 056/50.02.15 Basisschool Sint-Jan - 19u30

25 Gas en elektriciteit: durf te vergelijken

Vergelijken van energieprijzen - Org. FOD Economie i.s.m. gemeentebestuur - De Wegwijzer - 15u tot 20u - 056/50.91.80

28

Kaas- en wijnavond Org. Ontwikkelingscomité Sint-Eloois-Winkel DE L!NK - 19u30 - Volwassen: € 16,00 - kind: € 8,00 0497/53.63.33 - callewaert.eric@skynet.be

29

Opendeur Org. Okra Ledegem - gery.depraetere@telenet.be De Samenkomst - 10u

29-30 Concert

Org. Winkelse Muziekvereniging - DE L!NK - € 10,00 info@winkelsemuziekvereniging.be

15


Ledegem

info

Lokale politie, afdeling Ledegem: = openingsuren gemeentehuis Permanentie 24/24 bij politiekantoor Menen, Leopoldplein 12, Menen, Tel. 056/51.01.11 Dinsdag & vrijdag van 9u - 12u is er contact met wijkagent mogelijk. Op maandag voormiddag tussen 10u en 12u kan de wijkagent van Sint-Eloois-Winkel geraadpleegd worden op zijn bureel in de Oude Pastorie. Hij kan ook na afspraak, op dezelfde plaats en op afgesproken tijdstip, geconsulteerd worden via de centrale 056/50.67.82 of 0473/88.70.03. Werkwinkel: Enkel in voormiddag: 9u - 12u Gesloten van wo 5 t.e.m. di 25 september.

Woonwinkel: alles over (ver)bouwen en huren Maandag: 16u - 19u - Donderdag: 9u - 12u Zitdag FOD Sociale Zekerheid Elke 2de vrijdag van de maand in De Wegwijzer van 9u30 tot 11u30. PWA-kantoor - www.pwaledegem.be: Maandag: 9u - 12u 13u30 - 19u Dinsdag: 9u - 12u gesloten Woensdag: 9u - 12u 13u30 - 16u30 Donderdag: 9u - 12u 13u30 - 16u Vrijdag: 9u - 12u gesloten Openingsuren gemeentediensten & OCMW: Administratief centrum - Rollegemstraat 130-132 Maandag: 9u - 12u 13u30 - 19u Dinsdag: 9u - 12u gesloten Woensdag: 9u - 12u 13u30 - 16u30 Donderdag: 9u - 12u 13u30 - 16u30 Vrijdag: 9u - 12u gesloten Openingsuren containerpark: Maandag: 14u - 17u Dinsdag: 14u - 19u Woensdag: 14u - 18u Donderdag: gesloten Vrijdag: 9u30 - 18u Zaterdag: 9u30 - 16u

De Kring - Hugo Verriestlaan 16 056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be www.rustenhove.be Nuttige telefoonnummers

COLOFON Redactieraad Geert Dessein Eva Demeyer Ria Vandaele Christ Nyffels

Jason Bernard Wim Bruneel Tim Lucker Mieke Alvoet

Eindredactie & redactieverantwoordelijke Jason Bernard

Gemeente en OCMW Ledegem: Tel. 056/50.91.80 - Fax 056/50.51.40 Bibliotheek Tel. 056/50.95.68 Politie Tel. 056/50.67.82 056/50.67.83 Fax 056/50.67.84 101 Brandweer Tel. 056/50.93.33 112 Dringende hulp 101 Medische spoeddienst 100 Wachtdienst Alg. Tandarts 0903/399.69 Bpost 022/01.23.45 Tele-onthaal 106 Vlaamse kankertelefoon 078/15.01.51 Antigifcentrum 070/24.52.45 Containerpark 056/50.66.47 Kringloopcenter Izegem 051/31.34.81 Belbus 059/56.52.56 De opvoedingstelefoon 078/15.00.10 Kinder- en Jongerentelefoon VL 102 Infrax Harelbeke 056/71.17.02 Infrax Energie- en teledistributie: Voor melden defect 078/35.34.33 Voor melden gasreuk 0800/60.888 Een straatlamp defect 0800/60.777 Anonieme Alcoholisten (A.A.) 03/239.14.15 Druglijn 078/15.10.20 Defecten aan waterleidingen 056/24.04.60 (tijdens de werkuren) 016/30.13.40 (buiten de werkuren) Parochiefederatie Ledegem 056/50.96.13

Redactieadres Rollegemstraat 132 8880 Ledegem info@ledegem.be Verantwoordelijke uitgever Geert Dessein schepen van informatie Vormgeving en druk www.dejonckere.be

Openingsuren diensten Wachtdiensten apotheek Week: maandag 19u - vrijdag 19u 03 - 06/9: Goethals, Moorsele 10 - 13/9: Tack, Ledegem 17 - 20/9: Vanderstichele, Rollegem-Kapelle 24 - 27/9: Vander Stichele, Gullegem Weekend: vrijdag 19u - maandag 19u 31/8 - 2/9: Goethals, Moorsele 07 - 09/9: Tack, Ledegem 14 - 16/9: Desmet, Gullegem 21 - 23/9: Beele – Lamote, Moorsele 28 - 30/9: Decoutere, Moorsele

Wachtdienst van de v.z.w. huisartsen midden West-Vlaanderen

Bloed geven doet leven Donderdag 8 november: De

Nieuw oproepnummer: 056/50.16.10 Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-ElooisWinkel. Het wachtnummer is bereikbaar ieder weekend (vrijdag 19u tot maandag 8u).

Samenkomst te Ledegem van 17u30 tot 20u30.

Zitdagen in het gemeentehuis 056 /50.91.80 Burgemeester Bart Dochy 0477/76.20.50 burgemeester@ledegem.be maandag van 18u tot 19u of na telefonische afspraak

Bevolking • Burgerlijke Stand • Politie en Hulpdiensten • Openbare werken • Patrimonium en Waterbeleid • Landbouw en Plattelandsbeleid Schepen Geert Dessein 0476/26.35.08 geert.dessein@ledegem.be maandag van 18u tot 19u of na telefonische afspraak

Sport • Cultuur • Jeugd • Onderwijs • Internationale Samenwerking • Informatica • Informatie

Schepen Greta Vandeputte 0495/22.68.51 greta.vandeputte@ledegem.be maandag van 18u tot 19u of na telefonische afspraak

Schepen Wally Corneillie 0495/59.43.93 wally.corneillie@ledegem.be maandag van 18u tot 19u of na telefonische afspraak

Financiën • Ruimtelijke Ordening • Verkeer en Mobiliteit • Inspraak en Communicatie

Lokale Economie • Toerisme en recreatie • Energie en Leefmilieu • Gezin en Senioren • Gelijke Kansen • Feestelijkheden

Schepen Bart Ryde 0472/98.06.27 bart.ryde@ledegem.be maandag van 18u tot 19u of na telefonische afspraak

Sociale Zaken • Welzijn en Gezondheidszorg • Huisvesting • Personeel • Tewerkstelling • Andersvaliden • Ontwikkelingssamenwerking

Zitdagen in dienstencentrum OCMW Voorzitter OCMW Geert Wylin 0477/65.14.03 geert.wylin@ocmwledegem.be maandag van 9u30 tot 10u30 maandag van 17u tot 18u of na telefonische afspraak

Info@Ledegem september 2012  

Maandelijkse infokrant van het gemeentebestuur Ledegem

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you