Page 1

Ledegem januari

uw gemeentelijk magazine

2013 nr 66

Rollegemstraat, Rollegem-Kapelle (1950 -2012)

www.ledegem.be

Wachterpachtgoed

Š VÊronique Popelier


Inhoud Uit de gemeente 3 Personeelslid in de kijker 3 Milieu 4 De Kring 4 Varia 5 Gezondheid & preventie 6 Bibliotheek 7 Jubilea - Gefeliciteerd 8 Noord-Zuid 8 Burgerzaken 9 Varia 9 OCMW 10 Rode Kruis 10 Wonen 11 Jeugd 12 Sport 13-14 Cultuur 14 Cultuurkalender 15 Info 16 opbrengst B-Run Met de opbrengst van de 3de editie van de B-RUN werd voor onze gemachtigde opzichters nieuw signalisatiemateriaal aangekocht. B-RUN biedt een gezinsfietstocht aan voor iedereen en voor de sportievelingen een uitgebreide wielertocht, dit alles met als thema verkeersveiligheid. Met de opbrengst van vorige edities kon reeds een Octopus-verkeerspakket, een mobiel verkeerspark en lesboekjes voor de verkeerslessen aangekocht worden. De volgende editie van B-RUN vindt plaats op zondag 21 april 2013.

Beste inwoner, De maand januari is de maand bij uitstek om elkaar een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar toe te wensen. Ook in mijn naam en die van de ganse OCMW-ploeg wensen we u het allerbeste voor het jaar 2013. De huidige economische crisis, met daaraan gekoppeld de financiële implicaties en de stijgende energieprijzen, zijn zeker geen voorbode van een gunstig klimaat in 2013. Maar samen slaan we er ons wel doorheen. De goede samenwerking tussen gemeente en OCMW is een sterke troef om efficiënte dienstverlening te kunnen uitbouwen. In 2012 werd De Wegwijzer geopend, waarbinnen het onthaal een belangrijke plaats heeft gekregen. Gemeente en OCMW staan borg voor één centrale dienstverlening. Inwoners worden op een correcte manier doorverwezen naar de juiste diensten voor een antwoord op al hun vragen. De toename van het aantal bezoekers aan het woonzorgloket bewijst de optimalisatie van de gemeenschappelijke dienstverlening. Ook het energieloket, met de daaraan gekoppelde zitdagen voor verwarmingstoelagen, is zeker een meerwaarde. Veel mensen hebben al flink wat uitgespaard op hun energiefactuur. Dankzij de steun van de Rotaryclub Izegem kunnen we het aspect vereenzaming detecteren. Dit gebeurt zowel door vrijwilligers van Leonah als door lokale actoren. Vooral in de lange en koude winteravonden wordt een bezoekje naar waarde geschat. De samenwerking met het Lokaal Dienstencentrum De Kring wordt verder opgevolgd en ondersteund. Aandacht voor mantelzorgers en minder mobiele inwoners verdienen ook in de toekomst onze onverminderde aandacht. Hierbij wil ik een speciaal woordje van dank richten aan de vrijwilligers van Leonah en niet in het minst de chauffeurs van de Minder Mobiele Centrale. Onze waardering voor hun engagement moet niet enkel financieel tot uiting komen, maar moet ook op menselijk vlak zijn gading vinden. En natuurlijk mogen we ook de coördinatoren van deze verschillende diensten niet vergeten te bedanken. Mede door jullie steun kunnen we de uitgestippelde beleidsintenties in de komende legislatuur verder zetten. Ondanks de noodzakelijke besparingen zullen we ons verder blijven inzetten voor het welzijn van onze inwoners. Geert Wylin OCMW-Voorzitter

2


uit de gemeente Verslag gemeenteraad Tijdens de gemeenteraad van december werden volgende punten besproken en goedgekeurd: • Goedkeuren verslag van de vorige zitting d.d. 8 november 2012; • Goedkeuren ontwerpakte van aankoop van een deel van een perceel grond, gelegen Papestraat, eigendom van Jokri-Bel NV; • Goedkeuren akte houdende pachtbeëindiging onder opschortende voorwaarde jegens Geert Serroen-Luyckx Lieve; • Goedkeuren akte houdende vestiging van een recht van opstal voor F.C. Olympic Ledegem voor de oprichting van een clublokaal met sanitaire ruimte; • Principieel goedkeuren van de belofte tot ruil tussen de gemeente Ledegem en schilderwerken Florquin b.v.b.a. voor delen van percelen grond, gelegen Stationsstraat; • Principieel goedkeuren van de aankoopbelofte van een deel van een perceel grond, gelegen Plaats, door Olivier Casteleyn; • Principieel goedkeuren van de aankoopbelofte van een deel van een perceel grond, gelegen Plaats, door Erik Casteleyn-Maes Yolanda en Olivier Casteleyn; • Principieel goedkeuren van de aankoopbelofte van een deel van een perceel grond, gelegen Plaats, door Dominique Dejonghe-Vandermeersch Katy;

Nieuwjaarswens burgemeester 2013: voor vele mensen de start van een jaar zoals een ander. Voor het gemeentebestuur is het de start van een nieuwe legislatuur. Sommige mensen hebben misschien schrik van de 13 in het jaartal, maar weet dat in bepaalde landen en culturen 13 ook als een geluksgetal wordt beschouwd. Ik wens iedere inwoner, zijn familie en omgeving een vreugdevol eindejaar en een gelukkig 2013, met een goede gezondheid en voorspoed in alles wat jullie ondernemen.

• Advies over het addendum provinciaal ruimtelijk structuurplan WestVlaanderen; • Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen voor het heraanleggen van de voetpaden in een gedeelte van de Papestraat; • Vaststellen gemeentelijke dotatie 2013 aan de politiezone Grensleie; • Vaststellen van het budget 2013; • Kennisnemen van het besluit van de heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2011 van de gemeente Ledegem; • Vraagstelling; • Aanwerven van zes aspirant-brandweermannen bij de vrijwillige brandweer. Tijdens deze uitzonderlijk uitgebreide gemeenteraad werden nog een heel aantal gemeentelijke reglementen (her)vastgesteld. Het volledig verslag vindt u op onze website: www.ledegem.be/de-gemeente/bestuur/ gemeenteraad De volgende gemeenteraad vindt plaats op woensdag 2 januari om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen mag deze zitting bijwonen.

Gezocht: fotografen (m/v) Het gemeentelijk infoblad ondergaat in maart een complete metamorfose. Momenteel ontfermt een werkgroep zich over de stijl van het nieuwe magazine. Eén ding staat wel al vast: in het nieuwe concept is er meer ruimte voor mooie foto’s en beelden. Daarom doen we een warme oproep aan hobby-fotografen om samen met ons op zoek te gaan naar prikkelende beelden om te gebruiken in het nieuwe infomagazine. Ben je gebeten door fotografie? Hou je ervan om creatief bezig te zijn? Heb je een oog voor mooie composities? Dan wil je beslist deel uitmaken van onze ploeg van vrijwillige fotografen! Geïnteresseerd? Contacteer de dienst communicatie op het nummer 056/894.874 of mail naar communicatie@ledegem.be We plannen een eerste bijeenkomst tijdens de maand januari. Tot dan!

Personeelslid in de kijker Vanessa Van Gheluwe Vanessa Van Gheluwe werkt sinds 1 februari 2012 bij de poetsdienst van het OCMW te Ledegem. Ze is gehuwd met Steven Claeys en samen hebben ze één dochtertje: Imani (2 jaar). In haar vrije tijd doet ze aan zumba, gaat ze graag lekker eten en geniet ze met volle teugen van haar gezinnetje. Haar motto: “Wanneer je vanuit je hart spreekt, kan je nooit iets verkeerd zeggen”

3


milieu

Ophaling januari

Kraantjeswater. ons lievelingswater. Door de financiële crisis is het aantal mensen, dat moeite heeft om zijn facturen van nutsvoorzieningen te betalen, fors toegenomen. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) wil door het verdelen van 20.000 gratis waterkaraffen mensen aanzetten om kraantjeswater te drinken in plaats van flessenwater. De karaffen worden verdeeld door het OCMW onder de mensen, die ze het hardst nodig hebben. Door water van de kraan te drinken, kan je tot enkele honderden euro’s per jaar besparen. Bovendien is het zeer kwaliteitsvol. Vers drinkwater tap je 24 uur per dag, 7 dagen per week. Vers van de kraan. Zonder verpakking of transport.

Papier en karton: Ronde A: vrijdag 11 januari Ronde B: vrijdag 25 januari Plastic flessen, flacons, drankkartons (PMD), metalen verpakkingen: vrijdag 11 en 25 januari Huisvuil: Telkens op vrijdag Tip: voor de ophaling van papier en karton wordt er in twee verschillende rondes gewerkt: ronde A en ronde B. Om te weten tot welke ronde uw straat behoort, gelieve de achterflap van uw ophaalkalender te raadplegen. Zo vermijdt u dat u uw papier en karton nodeloos buiten zet. Opgepast: Het recyclagepark is gesloten op di 1/1 en wo 2/1.

Melding defecte straatverlichting Tijdens de winterperiode kunnen defecten aan de straatverlichting erg hinderlijk zijn, zeker omdat het reeds vroeg donker is. Defecten kunt u altijd melden aan het gemeentebestuur (056/894.800 of straatverlichting@ledegem.be) of rechtstreeks aan Infrax (0800/60.777). Wanneer u een defect doorgeeft, moet je over volgende gegevens beschikken: • het paalnummer • de straatnaam en het huisnummer. Hugo Verriestlaan 16, Ledegem - 056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be - www.rustenhove.be Dagelijks open van 8u30 tot 16u30 - Sabine Despiere, centrumleidster - Els Cokelaere, centrummedewerkster Nieuwe openingsuren Het bureel van De Kring heeft nieuwe openingsuren: enkel open in de voormiddag. In de namiddag kan je er terecht op afspraak. Cafetaria - tentoonstelling De cafetaria is elke weekdag open van 11u30 tot 17u. Kunstenaar van de maand is Adhemar Devogele. Op maandag- en dinsdagnamiddag wordt er verwenkoffie geserveerd aan € 4,00. Activiteiten • Gezondheidsconsultaties: 8/1, 14/1, 22/1 en 28/1 van 14u tot 15u30. • Medische pedicure, manicure of gelaatsverzorging (op afspraak). • Douche (op afspraak). • Openbare computers met gratis internet. • Wandelen: 10/1 om 14u. • Op ’t Gemakske: 16/1 om 14u. • Naaiwerken (i.s.m. Kunstkring): 7/1 en 21/1 om 14u. • Breiclub (i.s.m. Kunstkring): 14/01 en 28/01 om 14u. • Fotoclub: 18/1 om 14u. • Kalligrafieatelier: 12/1 om 8u30. • Petanque en rummikub: elke dinsdag en donderdag om 14u. • Accordeonnamiddag ‘Frappant en Marnix’: 4 11/1 om 14u (vooraf reserveren).

Voedingsadvies Op weg naar een slank, fit en vitaal leven. Consultatie duurt 1 uur. Kostprijs: € 12,50. Tweewekelijks op vrijdagvoormiddag (4/1 en 18/1). Op afspraak. Seniorengymnastiek Beweging is essentieel om je gezond en fit te voelen. Een stimulans om meer te bewegen. Ongetwijfeld is dit ook iets voor jou. Om de 2 weken op maandag van 9u30 tot 10u30 (7/1 en 21/1).

Supplementair consult bij een vroedvrouw (i.s.m. Katho) Deze consultatie vindt plaats op di 15/1 om 9u, 10u of 11u (op afspraak). We bekijken het verloop van de zwangerschap, doen een uitwendig onderzoek, controleren bloeddruk en meten de hoogte van de baarmoeder. We bepalen de ligging van de baby en beluisteren de harttonen. Alle info wordt doorgegeven aan behandelende geneesheer en/of vroedvrouw. Deze raadpleging is gratis, duurt ongeveer een 1 uur en vindt plaats op afspraak. Een kleine attentie wacht op jou!

Computercursussen voorjaar Voorlopig schema cursussen van CVO Drie Hofsteden in LDC De Kring (voorjaar 2013): Publisher Multimedia 2 Photoshop1 Excel 1 Digitale fotografie 1 Facebook/Twitter Multimedia 1 Tablets Webproductie 2 Internet 1 Light room 2

Maandagvoormiddag Maandagnamiddag Dinsdagvoormiddag Dinsdagnamiddag Dinsdagavond Woensdagnamiddag Woensdagavond Donderdagvoormiddag Donderdagnamiddag Vrijdagvoormiddag Zaterdagvoormiddag

16 dagen 16 dagen 16 dagen 16 dagen 17 dagen 16 dagen 16 dagen 16 dagen 16 dagen 16 dagen 17 dagen

8u30 - 11u50 13u30 - 16u50 8u30 - 11u50 13u30 - 16u50 18u - 21u50 13u30 - 16u50 18u10 - 21u30 8u30 - 11u50 13u30 - 16u50 8u30 - 11u50 8u - 11u50

Meer informatie omtrent de inhoud van de cursus kunt u vinden op www.cvokortrijk.be Inschrijvingen en betalingen gebeuren alleen via De Kring. Aandacht: nieuwe tarieven: € 69,00 voor gewone lessen en € 92,00 voor digitale fotografie (exclusief boeken).


Varia Begroting 2013 In de volgende legislatuur is het de bedoeling om de schuldenberg, die in de vorige 6 jaar spectaculair werd afgebouwd, verder onder controle te houden. Concreet worden er in de periode 2013-2018 voor 5.286.000 euro kapitaalsaflossingen gedaan van onze bestaande leningen. Dit betekent ook dat we over de komende 6 jaar maximaal dat bedrag mogen lenen. De investeringen zullen uiteraard hoger liggen, omdat er ook investeringen worden gedaan met eigen middelen. In 2013 voorzien we alvast volgende investeringen: - Aanleg omgeving administratief centrum: ¤ 100.000,00

- Lichtstraten sporthal Ledegem: ¤ 30.000,00

- Herstel dak brandweerarsenaal: ¤ 60.000,00

- Lichtinstallatie Olympic: ¤ 50.000,00

- Herstel dak muziekschool Sint-Eloois-Winkel (fase 2): ¤ 30.000,00

- Aansluiting lozingspunt Sint-Pieterstraat: ¤ 677.000,00 (waarvan ¤ 292.000,00 gesubsidieerd)

- Aankoop nieuwe ambulance: ¤ 200.000,00

- Buitengewoon onderhoud lichtinstallatie Winkel Sport: ¤ 20.000,00

5


GEZONDHEID / PREVENTIE Roken, drinken en drugs: een wereld vol uitdagingen en risico’s Op een gegeven moment kan uw kind beslissen om al dan niet te experimenteren met roken of drinken. Misschien zelfs met cannabis of andere illegale drugs. De druk om erbij te horen kan soms groot zijn. Is uw zoon of dochter daartegen bestand? En wat kunt u doen om uw kind weerbaar te maken? Tip 1: Onvoorwaardelijke liefde, de basis van alles Zorg ervoor dat uw kind zich geliefd weet. Ook als het een fout maakt of een berisping krijgt. Tip 2: Tijd maken voor een gezellige babbel Moedig uw kind aan om te vertellen wat het allemaal beleeft. Maak er een leuk gesprek van zonder zelf de hele tijd vol te praten. Kinderen, die hun gedachten goed onder woorden kunnen brengen, laten zich later niet zo makkelijk beïnvloeden. Tip 3: Een discreet oogje in het zeil houden ‘Waar ga je naartoe?’ is echt een heel terechte vraag! Tip 4: Regelmatig een bemoedigend schouderklopje Ook al doet uw puber alsof het hem niets kan schelen, met een schouderklopje haalt u hem uit zijn zelfgekozen isolement. Tip 5: Leren omgaan met mislukking en verlies Wil het voor uw kind niet lukken op school bijvoorbeeld, dan onderzoekt u best samen hoe dat komt. Hebt u zelf verdriet, om het verlies van een geliefd persoon bijvoorbeeld? Verstop het dan niet. Toon het en praat erover met uw kinderen, zelfs als ze nog klein zijn. Zo leren ze met persoonlijke tegenslagen omgaan.

Tip 6: Duidelijke afspraken maken goede vrienden Kinderen hebben nood aan realistische regels die aangepast zijn aan hun leeftijd en waarover gerust mag gediscussieerd worden. Vertel uw kind duidelijk wat u verwacht en wat de gevolgen zijn als de afspraken niet worden nageleefd. Hou u daar ook aan. Tip 7: Zelf het goede voorbeeld geven Het is een feit: de rook- en drinkgewoonten van de ouders hebben een invloed op het gedrag van de kinderen. Rookt u wel of gaat u niet altijd even verstandig met alcohol om? Dan hebt u nog altijd het volste recht om uw dertienjarig puber te verbieden om een sigaret op te steken of alcohol te drinken. Tip 8: Onderschat uw eigen kind niet Dat veel jongeren roken om stoer te doen en niet uit de toon te vallen, zal uw zoon of dochter wel begrijpen. Op het einde van de basisschool weet elk kind immers wat sociale druk betekent. Tip 9: Spreek vanuit eigen ervaring Voor grote theorieën en principes is uw kind te jong. Leg bijvoorbeeld uit dat er echt wel een verschil bestaat tussen het drinken van dat glas wijn bij het eten en een avondje doorzakken, waar je een stevige kater aan overhoudt. Zo leert uw kind al jong hoe het verstandig met alcohol kan omspringen. Tip 10: Blijf altijd eerlijk Met eerlijke en correcte informatie komt uw kind het verst. En u ook. Tip 11: Vertel geen horrorverhalen ‘Eén sigaret en je stopt met groeien!’ Maak uw kind niet nodeloos bang. Angst is een slechte raadgever. Het is veel belangrijker dat het leert om eigen keuzes te maken.

Tussenkomst voetverzorging senioren Gelieve de gele kaarten voor tussenkomst voetverzorging 2012 ten laatste op 15 februari 2013 ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan de financiële dienst van het gemeentebestuur. Gelieve erop te letten dat het rekeningnummer juist ingevuld is. Voorwaarden: - 1x per maand bij bezoek aan/van pedicure (stempel/handtekening pedicure) - van toepassing voor bejaarden (mannen 65 jaar - vrouwen 60 jaar) - van toepassing voor mindervaliden (kaarten voetverzorging zijn vergezeld van een bewijs van invaliditeit van minstens 66%) - pedicure is gevestigd in groot-Ledegem

6

De nieuwe kaarten voor 2013 kunnen bekomen worden aan het onthaal van De Wegwijzer.


Bibliotheek Openingsuren Ma: 10u - 12u 14u - 18u30 Di: gesloten gesloten Woe: 10u - 12u 14u - 18u30 Do: gesloten gesloten Vrij: 10u - 12u 14u - 18u30 Za: 9u30 - 12u Zo: 9u30 - 12u

Gemeentelijke openbare bibliotheek Ledegem Rollegemstraat 218 8880 Ledegem (Rollegem-Kapelle) Tel.: 056/89.48.80 Fax: 056/50.37.72 E-mail: bibliothecaris@ledegem.be Je vindt ons ook terug op de website: www.ledegem.be

Nieuw in de bib

Auteurtip: Yves Petry

Hoe kun je een fris jaar beter inzetten dan door eens te proeven van het rijke bibliotheekaanbod. Er is voor elk wat wils en iedereen is er welkom. Hieronder vind je een selectie van materialen die in de maand december werden geleverd.

De Vlaamse auteur Yves Petry werd geboren in Tongeren in 1967. Hij studeerde wiskunde en filosofie in Leuven en vestigde zich na zijn studies in Gent. Hij is zonder enige twijfel één van de beste auteurs van zijn generatie. Yves Petry debuteerde op 32 jarige leeftijd met de roman Het Jaar Van de Man en publiceerde tot nu toe vijf veelgeprezen romans.

Fictie • Het boek Henry - Hilary Mantel • Het hart viel binnen - James Meek • Varianten van ongemak: verhalen Lydia Davis • Code 37: walging - Tille Vincent • De vreemdeling - Sandra Berg Non-fictie • 365 dagen - Piet Huyzentruyt • Meneer de burgemeester - Peter Vandekerckhove • Nigellissima - Nigella Lawson • Borderline-times - Dirk De Wachter • Amazing Astrid - Astrid Bryan CD • Lost songs - And You Will Know Us By The Trail Of Dead • 2nd Law - Muse • Four - Bloc Party • The Laughing Stalk - Woven Hand • Shifty adventures in Nookie wood John Cale • The bony King Of Nowhere - The bony King Of Nowhere Film • The bank job - Roger Donaldson • Dark Shadows - Tim Burton • Kauwboy - Boudewijn Koole • Modern family (seizoen 1 en 2) Gabriel Manne • The good wife (seizoen 1, 2 en 3) Charles McDougall

Sluitingsdagen De bibliotheek is gesloten op maandag 31 december en dinsdag 1 januari. Prettige feesten!

Deze titels vind je bij ons terug: - De laatste woorden van Leo Wekeman (2003) - De achterblijver (2006) - De maagd Marino (2010) De Maagd Marino was goed voor de Libris Literatuurprijs 2011 en dit betekende zijn grote doorbraak. Geheel terecht trouwens. Het boek is een absolute aanrader.

Gedichtendag 2013 De 14de Gedichtendag vindt plaats op donderdag 31 januari. Het wordt de start van de eerste poëzieweek die loopt tot 7 februari en muziek als thema heeft. In heel Vlaanderen en Nederland vinden tal van activiteiten plaats en dat een hele week lang. In de aanloop naar Gedichtendag en de Poëzieweek zijn er voor het onderwijs weer de lessuggesties. En de Gedichtendagbundel krijgt een opvolger: het poëziegeschenk. Dat wordt geschreven door Anna Enquist en heet ‘Een kooi van klank’. Surf naar www.gedichtendag.com voor een overzicht van alle activiteiten of voor meer informatie.

“Poëzie is de muziek van de ziel, vooral van grote en gevoelige zielen.”

Voltaire 7


jubilea!

Gefeliciteerd

Goud voor Antoine Dewitte en Esther Callens, Rollegemstraat 164

50

Goud voor Rudy Staelens en Suzanna Desmet, Fabiolalaan 34

50

Noord-zuid Oproep: Noord-Zuidraad zoekt … … m/v met interesse in ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidthematiek Bij de start van een nieuwe legislatuur wordt ook de Noord-Zuidraad opnieuw samengesteld. In de Noord-Zuidraad zetelen afgevaardigden van verenigingen en verschillende politieke partijen, maar ook geïnteresseerde vrijwilligers. Zie je het zitten om mee na te denken over de manier waarop we vanuit onze gemeente kunnen werken aan een betere wereld? Wil je ook kennis maken met de NoordZuidprojecten, die door onze inwoners op poten worden gezet? Neem dan vrijblijvend contact op met de Noord-Zuiddienst van de gemeente via 056/894.878 of noordzuid@ledegem.be

25, 26 en 27 januari: campagneweekend Damiaanactie België is een land van vele folkloristische reuzen. Zowat elk dorp of stad heeft wel één of meerdere reuzen die in optochten meelopen, soms al eeuwenlang. Maar reuzen horen niet alleen bij de folklore en ze moeten ook per definitie niet groot zijn. Iedereen kan wel een reus worden, alleen al door wat hij of zij doet. Overzee en in eigen land Damiaanactie kan een beroep doen op heel wat echte reuzen. Het zijn mannen, vrouwen en kinderen die in België of in één van haar projectlanden zich voor Damiaanactie inzetten. Een dokter in Nicaragua, een vrijwilliger in België, een kinesitherapeut in India, een verpleegster in Congo, een kind dat gedurende één uur stiftjes verkoopt aan een warenhuis tijdens het laatste weekend van januari, … allen stellen hun eigen reuzendaden waardoor Damiaanactie haar strijd kan voortzetten tegen lepra, een verminkende ziekte en tuberculose, een ziekte die doodt.

8

338.461 patiënten En met succes. Sinds 1964 hebben miljoenen mensen medische hulp gekregen van de teams die Damiaanactie ondersteunt. In 2011 kregen 338.461 lepra, tbc- en leishmaniasispatiënten, meestal reuzemoedige mensen, een behandeling en ook weer hoop op een beter leven.

€ 40,00 redt een mensenleven Maar de strijd gaat onverminderd voort. Elk jaar maakt tbc 8 à 10 miljoen nieuwe slachtoffers. 1,5 à 2 miljoen mensen sterven jaarlijks aan deze ziekte (één mensenleven om de 15 à 20 seconden!). Elk jaar zijn er meer dan 250.000 nieuwe leprapatiënten, die het risico lopen verminkt te raken en om sociaal uitgesloten te worden, als ze niet tijdig worden opgespoord. Daarom organiseert Damiaanactie ook dit jaar weer haar campagne op 25, 26 en 27 januari 2013. Ze wil aan de Belgische bevolking vragen om een reuzendaad te stellen door een pakje stiften te kopen (€ 6,00 voor een pakje van vier) of door een gift te doen (giften vanaf € 40,00 zijn fiscaal aftrekbaar) op het rekeningnummer 000-0000075-75 (BE05 0000 0000 7575). Want € 40,00 volstaat om één mensenleven te redden! Door Damiaanactie te steunen zullen onze 1200 medewerkers, die in onze projectlanden werken, reuzenstappen kunnen blijven zetten tegen armoedeziektes zoals lepra en tuberculose. Meer info: www.damiaanactie.be


BURGERZAKEN Overlijdens

geboorten

Debree Rik Echtg. Meert Rita Hugo Verriestlaan 51 ° 28/6/1946 † 9/11/2012

Douvere Elza Echtg. Eeckhout Michel Roeselarestraat 14 ° 19/6/1923 † 17/11/2012

Dupont Etienne Echtg. Devos Cecile Boerderijstraat 25 ° 24/1/1939 † 10/11/2012

Verkindere Lucien Echtg. Laebens Marie-Therese Papestraat 66 ° 22/5/1926 † 20/11/2012

Masschelein Christiana Echtg. Vuylsteke Hedwig Rollegemkapelsestraat 86 ° 5/2/1945 † 13/11/2012

Vanlerberghe Michel Echtg. Lievens Martha Rollegemstraat 17 ° 15/6/1932 † 28/11/2012

Van Daele Roger Echtg. Claeys Monique Cardijnlaan 43 ° 7/8/1940 † 14/11/2012

Mameche Lina °Kortrijk 25/10/2012 d.v. Karim e.v. Jeunen Bianca, Gullegemsestraat 68 Maes Marieke °Roeselare 6/11/2012 d.v. Alexis e.v. Knockaert Wendy, Izegemsestraat 59 Corneillie Maïté °Roeselare 8/11/2012 d.v. Youri e.v. Coene Noortje, Cardijnlaan 41 Matthieu Shari °Izegem 23/11/2012 d.v. Angelo e.v. Crombez Nele, Boerderijstraat 11 Vanryckeghem Elias °Izegem 23/11/2012 z.v. Derrick e.v. Deroubaix Mitsy, Tuileboomstraat 18 E

HUWELIJKEN 10/11/2012 10/11/2012 1/12/2012

Naert Tibaut met Sabbe Melissa, Izegemsestraat 13 A De Coen Philip met Gunst Karin, Cardijnlaan 49 Stewart Lloyd met Begein Eef, Rotputwegel 6

Sluitingsdagen administratief centrum maandag 31 december en dinsdag 1 januari.

Varia Bevordering brandweermannen Bij de gemeentelijke brandweer zijn enkele mensen benoemd na het voltooien van hun opleidingen. Tim Lucker werd korpssecretaris, Steven Soens werd brandweerman, Luc Dewulf werd adjudant, Steven Verleden werd sergeant en Gerdi Vandommele werd korporaal.

Nieuwe rijbewijzen in bankkaartmodel In de loop van dit jaar zal elke Belgische gemeente starten met het uitreiken van de nieuwe rijbewijzen in bankkaartmodel. Normaal zou dat sinds januari gebeuren, maar het project loopt vertraging op en er is nog geen nieuwe startdatum bekendgemaakt. De nieuwe procedure tot aanvraag verloopt een stuk anders dan de huidige. De foto en de handtekening op het nieuwe rijbewijs worden opgehaald uit de databank van de identiteitskaarten. Wanneer de

foto en/of de handtekening niet meer gelijkend zijn, kan de gewenste foto gescand worden en kan een nieuwe handtekening opgenomen worden. De rijbewijzen zullen 10 jaar geldig zijn en zullen € 20,00 kosten. Afhalen zal mogelijk zijn vanaf 4 werkdagen na de aanvraag. Voor de voorlopige rijbewijzen en de internationale rijbewijzen wijzigt er niks. Deze zullen nog altijd in het gemeentehuis aangemaakt worden. 9


ocmw OCMW Ledegem werft aan: poetshulp Om ons thuiszorg-poetsteam te versterken is het OCMW Ledegem dringend op zoek naar gemotiveerde schoonmaaksters, die zullen instaan voor de schoonmaak in woningen bij senioren in Ledegem: dweilen, afstoffen, stofzuigen, ramen lappen, … Profiel - Je poetst graag en je bent gemotiveerd om alles te laten schitteren, - je bent vriendelijk en discreet, - je kan zelfstandig en nauwkeurig werken, - je bent een luisterend oor en je bent sociaalvoelend. We bieden naast je loon, onder de gebruikelijke voorwaarden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering (bij onbepaalde duur) en een gunstige vakantieregeling aan. Interesse in bovenstaande job? Kom gerust eens langs of stuur je CV vóór 11 januari 2013 naar het OCMW Ledegem, Rollegemstraat 130, 8880 Ledegem (t.a.v. Stephanie Devisscher). Je kan elke voormiddag langskomen van 9u tot 12u en op maandagnamiddag van 16u tot 19u. Je kan ook een mail sturen naar poetsdienst@ocmwledegem.be of bellen op het nummer 056/894.800.

Provinciale toelage voor thuiszorg van kinderen met een beperking De provincie West-Vlaanderen verleent een sociaal-pedagogische toelage voor thuisverzorging van gehandicapte kinderen. Voorwaarden? • Het gezin woont al minstens 3 maanden in de provincie West-Vlaanderen. • Het kind wordt thuis verzorgd en wordt niet opgenomen in een internaat, een gezinsvervangend tehuis of bezigheidstehuis. • Het kind gaat niet werken in een al of niet een beschutte werkplaats. • Het kind met een handicap: o is niet ouder dan 21 jaar, o heeft een handicap van minstens 66 %. • Het gezinsinkomen bedraagt vanaf het jaar 2009 niet meer dan € 26.600,00 voor 2 personen ten laste, te verhogen met € 1.400,00 per bijkomende persoon ten laste. Bedrag? • € 199,00 per jaar wanneer het kind volledig thuis opgevoed en verzorgd wordt. • € 149,00 per jaar wanneer het kind semi intern is. Waar aanvragen? U vraagt de premie aan met het aanvraagformulier dat je kan bekomen in het woonzorgloket in De Wegwijzer, Rollegemstraat 130 te Ledegem (056/894.800). Het ingevuld aanvraagformulier stuur je dan naar de provincie West-Vlaanderen, dienst welzijn.

Rode kruis Bericht aan de organisatoren van evenementen

Cursus Eerste Hulp en Helper

Om de dienstverlening optimaal te kunnen verzekeren, vraagt het Rode Kruis aan organisatoren van evenementen een aanvraag voor medewerking, minstens 6 weken vooraf, schriftelijk in te dienen. Brieven mogen verzonden worden naar Rode Kruis afdeling Ledegem, Smisseknokstraat 4a, 8880 Sint-Eloois-Winkel of via e-mail naar rodekruis.ledegem@skynet.be

Het Rode Kruis, afdeling Ledegem, organiseert in 2013 een gratis cursus Eerste Hulp en Helper in hun lokaal te Sint- Eloois-Winkel. Beide cursussen vinden telkens plaats op donderdagavond van 19u30 tot 21u30. Tijdens deze cursussen leer je hoe je verschillende letsels en aandoeningen verzorgt. Inschrijven doe je bij Rode Kruis afdeling Ledegem, Smisseknokstraat 4A te Sint-Eloois-Winkel of via rodekruis.ledegem@skynet.be

Meer info over de werking, dienstverlening en kosten voor een preventieve dienst: 0476/25.33.30 (Rollez José).

Bloed geven doet leven

10

De bloedinzamelingen van het Rode Kruis vinden op volgende data en locaties plaats in onze gemeente: • Maandag 25 februari 2013: DE L!NK te Sint-Eloois-Winkel • Donderdag 23 mei 2013: De Samenkomst te Ledegem • Maandag 5 augustus 2013: DE L!NK te Sint-Eloois-Winkel • Donderdag 7 november 2013: De Samenkomst te Ledegem


wonen Woonkwaliteit: de normen waaraan een huurwoning of kamer moet voldoen De Vlaamse Regering heeft beslist om de kwaliteitsnormen voor zelfstandige huurwoningen en kamers aan te passen. Er is wettelijk bepaald aan welke minimale normen elke zelfstandige huurwoning en kamer (een niet-zelfstandige woning) in Vlaanderen moet voldoen. De woningen moeten o.a. aan volgende normen voldoen: - het dak, de buiten- en binnenmuren en dragende vloeren moeten voldoende stevig en stabiel zijn, - de verschillende elektriciteits- en gasof stookinstallaties moeten veilig zijn, - er mag geen risico zijn op COvergiftiging, - er mag geen vochtschade zijn door opstijgend vocht en/of insijpeling, - het binnen- en buitenschrijnwerk moet in goede staat zijn , - de wanden en vloeren moeten behoorlijk afgewerkt zijn en de woning moet veilig toegankelijk zijn, - de woning moet voorzien zijn van badkamer, keuken en toilet die naar behoren functioneren, - de lokalen moeten verlicht en verlucht kunnen worden. Bij een controle worden de zaken die niet voldoen aan de normen, bestraft met strafpunten. Als er bovendien een veiligheids- en gezondheidsrisico is, dan is de woning of kamer ongeschikt en onbewoonbaar.

Wat verandert er op 1 januari 2013? - De berekening van strafpunten in gemeenschappelijke delen van een meergezinswoning of kamerwoning wordt gewijzigd of extra bestraft bij de woning of kamer, - lage ramen op de verdieping moeten een voldoende hoge en stevige borstwering hebben, - elke woning of kamer moet een aparte brievenbus en deurbel hebben, - afwezigheid van toilet-, keuken- en/of badkamerfuncties in een pand met kamerwoningen wordt bestraft en er mogen ook geen verwarmingstoestellen van het open type geplaatst worden in de kamer noch in gemeenschappelijke toiletten, keukens en badkamers. De dakisolatienorm voor zelfstandige woningen is helemaal nieuw en zal pas in werking treden op 1 januari 2015. Je wacht echter best niet met het plaatsen van voldoende dakisolatie, aangezien je nog kan rekenen op een aantal voordelen. Wil je meer weten over de aanpassingen van de kwaliteitsnormen? Surf dan naar www.bouwenenwonen.be of contacteer de dienst wonen West-Vlaanderen op het nummer 050/24.82.50.

Betaalbare woningen te koop De sociale bouwmaatschappij De Mandel bouwt jaarlijks sociale koopwoningen en verstrekt sociale leningen. Ledegem behoort tot het werkgebied van De Mandel. Er zijn nog 2 nieuw gebouwde hoekwoningen en 1 rijwoning te koop te Sint-Eloois-Winkel (Stenen Stampkot) en 1 nieuwgebouwde hoekwoning te Rollegem-Kapelle (Leliestraat). Elke sociale koopwoning is kwalitatief, duurzaam, functioneel en energiezuinig. Om dergelijke woningen te

kunnen kopen moet je voldoen aan enkele voorwaarden. Voor de aankoop van een sociale koopwoning kan je bovendien een sociale lening aanvragen. Op vandaag bedraagt de maximale rentevoet 2,97%. Voor meer uitgebreide informatie kan je terecht op www.demandel.be of in het kantoor op volgend adres: Botermarkt 30, 8880 Roeselare (051/26.20.56).

11


jeugd Robbe en Lieselotte zoeken medeanimatoren voor op het speelplein! Robbe Ik ben nu reeds 3 jaar lid van de monibende. Elk jaar zet ik mij volledig in om de kinderen een toffe vakantie te bezorgen. Maar hoe kwam ik ertoe om moni te worden op het speelplein? Ik was op zoek naar een leuke vakantiejob en dit was iets wat me echt aansprak. Ik ben de uitdaging aangegaan! Eerst volgde ik een cursus animator bij de VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk) met enkele vrienden die ook moni zijn te Ledegem. Zo’n cursus is niet verplicht, maar het wordt wel sterk aangeraden. Je leert er veel bij en het is ook gewoon een toffe week, waar je veel vrienden maakt. Bovendien betaalt de gemeente de cursus in jouw plaats!

“Het is een niet te

Mijn eerste jaar op onderschatten job, het speelplein was maar het is zeker meteen een voltreffer! Er was onmiddellijk een de moeite waard” goede connectie met de andere animatoren, alsook met de kinderen. Ik kreeg meteen al inspraak tijdens de vergaderingen. Het is natuurlijk wennen, zeker omdat je zoveel namen moet onthouden van de kinderen en je wilt ze voortdurend entertainen. Het is een niet te onderschatten job, maar het is zeker de moeite waard! Ik kreeg als nieuweling trouwens genoeg hulp en steun van de andere, meer ervaren animatoren. Je hoeft dus niet te vrezen dat je er alleen voor staat. Ik kom iedere jaar terug omdat ik, naast een centje bij verdienen, er zelf ook een leuke vakantie aan heb. Je doet het natuurlijk voor de kinderen, maar tegelijkertijd heb je er zelf ook iets aan. Er is meer dan enkel dagelijks spelletjes spelen met de kinderen, er zijn ook andere activiteiten zoals de uitstappen naar bijvoorbeeld een pretpark, de zwemnamiddagen met het lager, de gezellige en spontane barbecue-avonden met alle animatoren, … Kortom: animator zijn op het speelplein is één van de leukste vakantiejobs, die je jezelf kan inbeelden!

Lieselotte Net als Robbe sta ook ik reeds 3 jaar als animator op het speelplein. Volgende zomer zal je mij daar gegarandeerd opnieuw terug zien om supertoffe spelletjes te spelen met de kinderen. Een dag op het speelplein ziet er ongeveer als volgt uit: ’s morgens verwelkomen we de kinderen en beleven we een voormiddag boordevol speelplezier. Om 12u verdelen we de monitorenploeg in twee. De ene eten samen met de kinderen, de anderen hebben een half uurtje pauze. Nadien wordt er gewisseld. In de namiddag is er opnieuw een mega aanbod van plezante spelletjes. We sluiten de dag af met een leuke monitorenvergadering.

“Ik kan je verzekeren dat ik toch elk jaar opnieuw verlang naar mijn weken op het speelplein”

De kinderen worden altijd verdeeld volgens hun leeftijd: de kleuters, lager 1 (1ste t.e.m. 3de leerjaar) en lager 2 (4de t.e.m. 6de leerjaar). Ik sta persoonlijk het liefst bij de kleuters. Dit is een grote, speelse groep die altijd enthousiast meespeelt. Toch is het niet te onderschatten, want je mag kleuters geen 2 seconden uit het oog verliezen. Het leuke is dat je tijdens de vergadering voor de dag nadien zelf mag kiezen bij welke groep je wil staan en of je al dan niet mee wil gaan zwemmen (als dit de dag nadien plaatsvindt). Ik kan meestal maar 2 of 3 weken in de vakantie vrij maken voor het speelplein, mijn andere hobby’s nemen de rest van de tijd in. Ik kan je verzekeren dat ik toch elk jaar opnieuw verlang naar deze weken, vooral naar de waterspelletjes op warme zomerdagen. Volgend jaar verwachten we terug een hele lading enthousiaste animatoren, hopelijk ben jij erbij! Wil jij net als Robbe en Lieselotte ook animator worden op het speelplein? Neem dan contact op met Mieke op de jeugddienst (jeugd@ledegem.be of 056/894.876). Je kan ook gewoon eens binnenspringen in het gemeentehuis of naar onze website surfen: www.ledegem.be/vrije-tijd/jeugd

Tienerwerking Maksimum: karting

12

Tijdens de krokusvakantie gaan we met de tienerwerking karten bij Euro Kart te Poperinge. Zin in een snelle race? Wil je zelf eens door de bochten scheuren, Sebastian Vettel achterna? Schrijf je dan als de bliksem in voor deze spannende Grand Prix! Wanneer? Donderdag 14 februari van 15u45 tot 20u45 (afspraak aan het gemeentehuis) Deelname? € 30,00 Opgepast: aantal deelnemers is beperkt. Inschrijven vóór vrijdag 8 februari op de jeugddienst Meer info: 056/894.876 of jeugd@ledegem.be


Sport Ledegemse sportclubs thuis in actie Olympic Ledegem Zo 13/1 - 14u30: Olympic - KFC Langemark Zo 20/1 - 14u30: Olympic - RFC Luingnois KV Sint-Eloois-Winkel Sport Zo 13/1 - 14u30: Winkel Sport - KFC Zele Zo 27/1 - 14u30: Winkel Sport - Appelterre-Eichem ROKAVO Za 12/1 - 17u: Rokavo - Ooivo Ooigem

Planning sportkampen 2013 Gewestelijke Sportwerking De activiteiten van de Gewestelijke Sportwerking (GSW) zijn voorbehouden aan de inwoners van Ledegem en randgemeenten (+18 jaar). Het programma voor 2013 kunt u hieronder vinden. Op de Sporteldag op 7 maart te Wevelgem onderzoekt een wetenschappelijk team uw lichaamsfitheid. Voor de seniorensportdagen te Tielt en Blankenberge wordt een bus vanuit Ledegem voorzien. Alle activiteiten aan een erg democratische prijs. • Donderdag 7 maart: Sporteldag te Wevelgem • Donderdag 16 mei: Provinciale seniorensportdag te Tielt • Dinsdag 24 september: Provinciaal petanquetornooi voor senioren te Lendelede • Woensdag 9 oktober: Senior Games te Blankenberge

KAVO Sint-Eloois-Winkel: Zo 20/1 - 10u30: KAVO A - Bevo Roeselare C Zo 27/1 - 10u30: Kavo B - Sportiva Langemark Wibac Za 05/1 - 18u45: Dames - Blue Cats Ieper C Za 05/1 - 20u30: Wibac B - Poperinge B Za 12/1 - 18u45: Wibac B - Wytewa Roeselare Za 12/1 - 20u30: Wibac A - Eernegem A Za 19/1 -18u45: Dames - De Panne A Za 19/1 - 20u30: Wibac B - Langemark C Za 26/1 - 20u: Wibac A - Wervik A

Meer informatie bij de sportdienst: 056/894.877 of sport@ledegem.be

Kampen

Tafeltennistornooi Zaterdag 9 december vond het 27ste tafeltennistornooi van Gezinssport Ledegem plaats. Er waren 24 deelnemers waarvan heel wat jeugdspelers en nieuwe deelnemers. Bij de jeugd won Henri Vanwijnsberghe voor Robrecht Degroote. Bij de volwassenen was de winnaar Raoul Dooms voor Mario Claeys.

In de krokusvakantie vinden er opnieuw twee spetterende kampen plaats en dat van maandag 11 tot en met woensdag 13 februari, telkens van 9u tot 16u. Ze vinden beiden plaats in zaal DE L!NK en in de sporthal te SintEloois-Winkel. De kleuters spelen rond het thema “Spetterend sporten”. Er is gratis kinderopvang voorzien in de sporthal vanaf 7u30 ’s morgens tot 17u30 ’s avonds. De deelname bedraagt € 30,00 voor het kleuterkamp en € 42,00 voor het sportkamp. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar. Inschrijven kan vanaf maandag 7 januari. Voor meer informatie kunt u terecht bij de sportdienst, Rollegemstraat 132, 8880 Ledegem, 056/894.877 of sport@ledegem.be

© Frank Desseyn

Dwaallichtjestocht Op zaterdag 12 januari organiseren Velt Ledegem en Velt Beitem een wandeltocht van 5 km. Op de stopplaatsen kan je genieten van een heerlijke tas soep en een warme hap. Bij aankomst wacht je een warme pannenkoek. Laarzen en zaklamp zijn absoluut noodzakelijk! De tocht is niet toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. Start en aankomst: De Ketting, Meensesteenweg 713 te Beitem (inschrijving doorlopend van 18u tot 21u) Deelnameprijs: € 4,00 (volwassenen) of € 3,00 (kinderen < 12 jaar) Info: 0496/33.54.31 - nico.staessens@telenet.be of 056/50.03.18 - magda.demeyere1@telenet.be

Zumba in DE L!NK Op woensdag 9 januari om 20u start damesturnclub Gymkana opnieuw met zumbalessen in zaal DE L!NK te Sint-Eloois-Winkel. Wie zich wil inschrijven kan dit doen op 9 januari vanaf 19u15 in DE L!NK. In totaal zijn er 21 lessen. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 35,00. Meer info: Jenny Espeel - 056/50.12.70 - carlos.casteleyn@telenet.be 13


sport Nieuwjaarstocht Winkelse Stappers

Wist je dat?

Op zondag 6 januari organiseren De Winkelse Stappers hun 19de Nieuwjaarstocht. De tocht verloopt langs rustige, landelijke wegen op een vernieuwd parcours. Je kan kiezen tussen 6, 12 of 20 km. Starten kan tussen 7u30 en 15u aan DE L!NK, Dorpsplein te Sint-Eloois-Winkel.

Je ook van wijn een bierbuik kan krijgen? Eén glas wijn bevat gemiddeld iets meer calorieën dan een glas bier. Alcohol bevat calorieën zonder voedingswaarde. Bovendien is het bewezen dat alcohol de vetafbraak uit onze voeding vertraagt.

cultuur Kerstfilm: Bolt Bolt vertelt het verhaal over dé TV-held, een hond met verrassende superkrachten. Zijn leven is iedere dag gevuld met spanning, actie en avontuur; tenminste alleen als de camera’s in de studio’s draaien. Want wat Bolt niet weet is dat zijn superkrachten alleen werken in de Hollywood studio’s en zeker niet daarbuiten. Wanneer de populaire TV-ster per ongeluk van de set terecht komt in New York City, begint pas echt zijn grootste avontuur… Wanneer? Donderdag 3 januari van 14u tot 15u35 Waar? DE L!NK, Sint-Eloois-Winkel Deelname? € 1,00 (inclusief drankje) Meer info? Cultuurdienst (cultuur@ledegem.be of 056/894.878) - vooraf inschrijven is niet nodig

Leerlingenconcert muziekschool Sint-Eloois-Winkel Op zaterdag 26 januari is het podium van cultuurzaal DE L!NK weer helemaal voor de leerlingen van de muziekschool van Sint-Eloois-Winkel. Tijdens het leerlingenconcert geven zowel de jongste beginnende kinderen het beste van zichzelf als de meer ervaren leerlingen van de academie. Misschien staat uw kleindochter, neefje of buurjongen ook op de planken? Kom dan zeker kijken en luisteren naar zoveel jong talent ‘van eigen bodem’! Wij zijn er zeker van dat de leerlingen uw aanwezigheid zeer op prijs zullen stellen. Waar? Zaal DE L!NK Toegang? Gratis Alle info: Jean-Pierre Vandamme (0476/73.67.80 of jean.pierre.vandamme@gmail.com)

tussenkomst organisatie podiumvoorstellingen Omdat het organiseren van theatervoorstellingen en optredens voor cultuurverenigingen vaak een behoorlijk financieel risico inhoudt, wil het gemeentebestuur de duurdere podiumproducties financieel een duwtje in de rug geven. Er werd hiervoor een budget van € 2.500,00 voorzien. Het reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van december en werkt met terugwerkende kracht voor alle podiumvoorstellingen vanaf 1 januari 2012. Organiseert uw cultuurvereniging wel eens een duurdere podiumproductie? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de cultuurdienst voor meer info over deze tussenkomst.

Ondersteuning van jouw wijk- of buurtfeest Heel wat wijk- en buurtwerkingen organiseren jaarlijks een barbecue, feest, receptie of iets dergelijks. Het gemeentelijk reglement dat hierop van toepassing is, werd onlangs aangepast. In plaats van eenmalige toelage bij de opstart, kan je nu jaarlijks een toelage bekomen. Het enige wat je hoeft te doen is bij jouw aanvraag kort toelichten waarvoor je de toelage zou gebruiken.

14

‘Achter de wolken’ - een voorstelling van ’t Arsenaal op vrijdag 22 februari in DE L!NK (org. Davidsfonds Sint-Eloois-Winkel)

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst evenementen in het gemeentehuis (evenementen@ledegem.be of 056/894.876).


We doen een warme oproep aan alle verenigingen en organisaties om vóór 7 januari hun activiteiten in te geven op www.uitdatabank.be. Vragen over hoe je activiteiten moet ingeven? Mail of bel naar de cultuurdienst op cultuur@ledegem.be, 056/894.878 of spring eens binnen in het administratief centrum.

Nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur

januari

Op zondag 6 januari 2013 wordt u vriendelijk uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur. De receptie vindt plaats in lokaal dienstencentrum De Kring, Hugo Verriestlaan te Ledegem en start om 11u. Noteer het alvast in uw agenda!

3 Kerstfilm: Bolt

17 Kalligrafie voor beginners

Org. Cultuurdienst Ledegem

De Kring - Van 19u tot 21u30

De L!NK - 14u - € 1,00 (inclusief drankje)

€ 50,00 (+ evt. starterspakket € 15,00)

056/894.878 of cultuur@ledegem.be

056/50.25. 28 of dekring@rustenhove.be

6 Nieuwjaarsreceptie

18-19 Kaarting

Org. Gemeentebestuur Ledegem

Org. Basketbalclub Wibac

De Kring - Vanaf 11u - Gratis

Oud Arsenaal - Vr: 19u - Za: 18u - € 1,25

www.ledegem.be

marclezy@telenet.be of www.wibac.be

6 19

19 Kaarting

de

Nieuwjaarstocht

Org. De Winkelse Stappers

Org. De Koninklijke Gildemanillers

Start aan DE L!NK - Tussen 7u30 en 15u

ACW-Lokaal - 16u - € 1,00

11 Accordeonnamiddag met Frappant en Marnix

rafselschotter@telenet.be

De Kring - Van 14u tot 17u

20 Prijsuitreiking Junior Journalistenwedstrijd

€ 5,00 (koffie en taart inbegrepen)

Org. Davidsfonds Ledegem

056/50.25.28 of dekring@rustenhove.be

Openbare Bibliotheek - Van 11u tot 12u30 - Gratis

12 Dwaallichtjestocht

www.davidsfonds-ledegem.be

Org. Velt Ledegem en Beitem

21 Kookles: stoofpotjes en ovenschotels

Start aan De Ketting te Beitem - Tussen 18u en 21u

Org. KVLV Rollegem-Kapelle

0496/33.54.31 of nico.staessens@telenet.be

De Kobbe - 19u30 - 056/50.36.36

16 Nieuwjaarsfeest Bal Masqué

25 Kaarting

Org. Markant Sint-Eloois-Winkel en Ledegem

org. Kaartersclub 101 Uit

Het Kleine Meer - 19u45 - € 45,00

Cycloon - 18u30 - € 2,00

056/50.48.80

0497/53.21.83 of kristian.vandamme@telenet.be

17 Mong vertelt ...

26 Leerlingenconcert

Org. Davidsfonds Sint-Eloois-Winkel

Oeg. Muziekschool Sint-Eloois-Winkel

DE L!NK - 20u - € 5,00

DE L!NK - xxu - Gratis

www.davidsfondswinkel.be

0476/73.67.80 of jean.pierre.vandamme@gmail.com 15


Ledegem

info

Lokale politie, afdeling Ledegem: = openingsuren gemeentehuis Permanentie 24/24 bij politiekantoor Menen, Leopoldplein 12, Menen, Tel. 056/51.01.11 Dinsdag & vrijdag van 9u - 12u is er contact met wijkagent mogelijk. Op maandag voormiddag tussen 10u en 12u kan de wijkagent van Sint-Eloois-Winkel geraadpleegd worden op zijn bureel in de Oude Pastorie. Hij kan ook na afspraak, op dezelfde plaats en op afgesproken tijdstip, geconsulteerd worden via de centrale 056/50.67.82 of 0473/88.70.03. Werkwinkel: Enkel in voormiddag: 9u - 12u

Woonwinkel: alles over (ver)bouwen en huren Maandag: 16u - 19u - Donderdag: 9u - 12u Zitdag FOD Sociale Zekerheid Elke 2de vrijdag van de maand in De Wegwijzer van 9u30 tot 11u30. PWA-kantoor - www.pwaledegem.be: Maandag: 9u - 12u 13u30 - 19u Dinsdag: 9u - 12u gesloten Woensdag: 9u - 12u 13u30 - 16u30 Donderdag: 9u - 12u 13u30 - 16u Vrijdag: 9u - 12u gesloten Openingsuren gemeentediensten & OCMW: Administratief centrum - Rollegemstraat 130-132 Maandag: 9u - 12u 13u30 - 19u Dinsdag: 9u - 12u gesloten Woensdag: 9u - 12u 13u30 - 16u30 Donderdag: 9u - 12u 13u30 - 16u30 Vrijdag: 9u - 12u gesloten Gesloten: ma 31/12 en di 1/1 Openingsuren containerpark: Maandag: 14u - 17u Dinsdag: 14u - 19u Woensdag: 14u - 18u Donderdag: gesloten Vrijdag: 9u30 - 18u Zaterdag: 9u30 - 16u Gesloten: di 1/1 en wo 2/1

De Kring - Hugo Verriestlaan 16 056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be www.rustenhove.be Nuttige telefoonnummers

COLOFON Redactieraad Geert Dessein Eva Demeyer Ria Vandaele Christ Nyffels

Jason Bernard Wim Bruneel Tim Lucker Mieke Alvoet

Eindredactie & redactieverantwoordelijke Jason Bernard

Gemeente en OCMW Ledegem: Tel. 056/89.48.00 - Fax 056/50.51.40 Bibliotheek Tel. 056/89.48.80 Politie Tel. 056/50.67.82 056/50.67.83 Fax 056/50.67.84 101 Brandweer Tel. 056/50.93.33 112 Dringende hulp 101 Medische spoeddienst 100 Wachtdienst Alg. Tandarts 0903/399.69 Bpost 022/01.23.45 Tele-onthaal 106 Vlaamse kankertelefoon 078/15.01.51 Antigifcentrum 070/24.52.45 Containerpark 056/50.66.47 Kringloopcenter Izegem 051/31.34.81 Belbus 059/56.52.56 De opvoedingstelefoon 078/15.00.10 Kinder- en Jongerentelefoon VL 102 Infrax: Algemeen 078/35.30.20 Melden defect 078/35.34.33 Melden gasreuk 0800/60.888 Melden defecte straatlamp 0800/60.777 Anonieme Alcoholisten (A.A.) 03/239.14.15 Druglijn 078/15.10.20 Defecten aan waterleidingen 056/24.04.60 (tijdens de werkuren) 016/30.13.40 (buiten de werkuren) Parochiefederatie Ledegem 056/50.96.13

Bloedinzamelingen 2013

Redactieadres Rollegemstraat 132 8880 Ledegem info@ledegem.be Verantwoordelijke uitgever Geert Dessein schepen van informatie Vormgeving en druk www.dejonckere.be

Openingsuren diensten Wachtdiensten apotheek Week: maandag 19u - vrijdag 19u 31/12 - 3/1: Tack, Ledegem 7/1 - 10/1: Beele-Lamote, Moorsele 14/1 - 17/1: De Hoop, Ledegem 21/1 - 24/1: Desmet, Gullegem 28/1 - 31/1: Vereenooghe, Sint-Eloois-Winkel Weekend: vrijdag 19u - maandag 19u 4/1 - 6/1: Tack, Ledegem 11/1 - 13/1: Vanderstichele, Rollegem-Kapelle 18/1 - 20/1: Multipharma, Sint-Eloois-Winkel 25/1 - 27/1: Beele-Lamote, Moorsele

Wachtdienst van de v.z.w. huisartsen midden West-Vlaanderen

25/2: DE L!NK, Sint-Eloois-Winkel 23/5: De Samenkomst, Ledegem 5/8: DE L!NK, Sint-Eloois-Winkel 7/11: De Samenkomst, Ledegem

Nieuw oproepnummer: 056/50.16.10 Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-ElooisWinkel. Het wachtnummer is bereikbaar ieder weekend (vrijdag 19u tot maandag 8u).

Zitdagen in het gemeentehuis 056 /89.48.00 Burgemeester Bart Dochy 0477/76.20.50 burgemeester@ledegem.be maandag van 18u tot 19u of na telefonische afspraak

Bevolking • Burgerlijke Stand • Politie en Hulpdiensten • Openbare werken • Patrimonium en Waterbeleid • Landbouw en Plattelandsbeleid Schepen Geert Dessein 0476/26.35.08 geert.dessein@ledegem.be maandag van 18u tot 19u of na telefonische afspraak

Sport • Cultuur • Jeugd • Onderwijs • Internationale Samenwerking • Informatica • Informatie

Schepen Greta Vandeputte 0495/22.68.51 greta.vandeputte@ledegem.be maandag van 18u tot 19u of na telefonische afspraak

Schepen Wally Corneillie 0495/59.43.93 wally.corneillie@ledegem.be maandag van 18u tot 19u of na telefonische afspraak

Financiën • Ruimtelijke Ordening • Verkeer en Mobiliteit • Inspraak en Communicatie

Lokale Economie • Toerisme en recreatie • Energie en Leefmilieu • Gezin en Senioren • Gelijke Kansen • Feestelijkheden

Schepen Bart Ryde 0472/98.06.27 bart.ryde@ledegem.be maandag van 18u tot 19u of na telefonische afspraak

Sociale Zaken • Welzijn en Gezondheidszorg • Huisvesting • Personeel • Tewerkstelling • Andersvaliden • Ontwikkelingssamenwerking

Zitdagen in dienstencentrum OCMW Voorzitter OCMW Geert Wylin 0477/65.14.03 geert.wylin@ocmwledegem.be maandag van 9u30 tot 10u30 maandag van 17u tot 18u of na telefonische afspraak

Info@Ledegem januari 2013  

Maandelijkse infokrant van het gemeentebestuur Ledegem

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you